Sei sulla pagina 1di 9

Ministerul Educa iei al Republicii Moldova Colegiul Politehnic din Chi in u Catedra Comunica ii

Disciplina:

Comunica ii Prin Fibre Optice

Referat
Tema: Surse de radia ie optic

A efectuat St. Gr. TC-21

Marcoci Valeri

A verificat Profesoara

Popov Natalia

Chi in u 2012

Cuprins 1. 2. 3. 4. 5. No iuni generale 3 Componen a unui sistem de comunica ie prin fibr optic .. 5 Surse de radia ie optic ... 6 Cerin e fa de sursele de radia ie optic .... 8 Modulul optoelectronic de emisie (MOE) 9

1. No iuni generale
Fibra optic este un ghid de und pentru radia ia luminoas , realizat fie pe baza legii refrac iei (Snell-Descartes), la fibrele de tip multimod, fie ca un ghid de unda propriu zis (la fel ca ghidurile pentru unde electromagnetice), la fibrele de tip monomod. O fibr optic este alc tuit dintr-un mediu dielectric transparent cu indice de refrac ie n1, numit miez, n care se propag lumina i un al doilea material dielectric transparent, numit c ma , cu indice de refrac ie n2 n1 , care nconjoar miezul. La suprafa a de separa ie dintre miez i c ma se produce refrac ia razei luminoase conform rela iei :

Pentru o valoare a unghiului de inciden c (unghi critic):

refrac ia nu mai are loc i unda este reflectat n totalitate. Transmisia luminii prin fibr poate fi considerat ca o reflexie repetat a razelor care au unghiul de inciden :

Deoarece razele ce p trund in miez sub diferite unghiuri vor parcurge drumuri diferite, vor ajunge la ie irea din fibr la momente diferite. Aceste moduri diferite de propagare au condus la denumirea de fibr multimod. Dac diametrul miezului se mic oreaz foarte mult, devenind comparabil cu lungimea de und a razei luminoase, nu mai este posibil dect un mod de propagare, fibra comportndu-se ca un ghid de und propriu zis, numindu-se fibr monomod. Aceasta are avantajul ca se elimin dispersia impulsurilor luminoase datorat diferitelor moduri de propagare i se pot utiliza frecven e de transmisie mult mai mari (1081010 Hz) Materialele pentru miez i c ma pot fi : plastic (polimer), sticl de Si, sticl dopat . In practic se ntlnesc urm toarele combina ii: Diametrul miezului, Dm, determin condi iile de cuplare i propagare a luminii n fibr . Astfel, se definesc : - fibre monomodale, cu diametrul Dm = 3 5 m; - fibre multimodale, cu diametrul Dm = 25 600 m pentru sticl i Dm = 1 mm pentru plastic. Modul reprezint o solu ie a ecua iei de propagare a undei, care define te posibilit ile de oscila ie a vectorilor E, H n interiorul ghidului. Fibrele monomodale transmit un singur (sau cteva) moduri i se cupleaz n general cu sursele de lumin coerent (laser). Fibrele multimodale transmit o multitudine de moduri i se pot cupla cu surse de lumin incoerent (LED, diod superluminiscent , l mpi). Diametrul nveli ului Dc este impus de considerente tehnologice legate de cuplarea
3

fibrelor n conectori terminali. Valorile uzuale pentru Dc sunt 100, 125, 200, 400 m. Conectorii optici sunt dispozitive tipizate care asigur racordarea mecanic rapid eficace, cu pierderi mici i reproductibile, a fibrelor pe care sunt monta i.

Teoria modurilor, ca i teoria radia iilor, este folosit petru a descrie propagarea luminii de-a lungul unei fibre optice. Teoria modurilor este folosit pentru a descrie propriet i ale luminii pe care teoria radia iilor nu le poate explica. Teoria modurilor folose te comportarea undelor electromagnetice pentru a descrie propagarea luminii de-a lungul fibrei. Un set de unde electromagnetice ghidate este numit modul fibrei. Undele plane Teoria modurilor sugereaz c o und luminoas poate fi reprezentat ca o und plan . O und plan este descris de direc ia ei, amplitudinea, i lungimea de und . Lungimea de und este dat de:

unde c este viteza luminii n vid, f este frecven a luminii i n este indicele de refrac ie al mediului.

Fig 2.1 Propagarea undelor de-a lungul fibrei M rirea (l rgirea) impulsurilor luminoase transmise prin fibrele optice, ca n toate ghidurile de und se nume tedispersie. Ea este de dou feluri:
y

Dispersia cromatic , zis i intramodal . Ea este datorat varia iilor timpului de grup cu lungimea de und i intervine n cazul surselor cu lungime spectral mai mare, cum ar fi diodele electroluminiscente. Ea devine sc zut pentru lungimea de und din vecin tatea 1,3 m; aceasta explic interesul pentru aceast band a spectrului n cazul transmisiilor la lung distan sau cu debit mare al informa iei. Dispersia intermodal . Pentru o excita ie cu o surs monocromatic ea este datortraseelor de lungime diferit dependente de unghiul de inciden de la intrare.

Aceste dispersii cauzeaz mpr tierea pulsului luminos pe m sur ce nainteaz prin fibr . Dispersie exist n toate tipurile de fibre.

Fig 2.2 mpr tierea pulsului luminos Ecua iile lui Maxwell descriu undele electromagnetice sau modurile ca av nd dou componente. Cele dou componente sunt cmpul electric, E(x, y, z), i cmpul magnetic H(x, y, z). Cmpul electric E i cmpul magnetic H, sunt n unghi drept unul fa de altul. Modurile care circul n fibr se propag de-a lungul axei fibrei, iar cmpul electric este perpendicular cu direc ia propag rii.

2. Componen a unui sistem de comunica ie prin fibr optic


Un sistem de comunica ie cu fibre optice este format din 3 elemente de baz : emi torul optic, cablul de fibr optic i receptorul optic.

Figura 2.3 Sistem cu fibr optic Se constat c sursa de semnal, sub form numeric , moduleaz curentul care este injectat n emi torul optic (diod laser sau LED). Impulsurile luminoase sunt prelucrate ntr-un sistem optic (lentile, oglinzi) pentru a se ob ine la ie ire un fascisol parallel de lumin monocromatic (sau n band ngust de LED-uri) care s fie injectat n fibra optic . n cazul unor surse cu spectrul mai larg se poate intercala un filtru optic (interferen ial sau dicroic) pentru a ob ine radia ii monocromatice cu anumite lungimi de und . Fascicolul de lumin astfelm ob inut, modulat n impulsuri, este trimis n fibra optic prin cupla optic care, realizeaz coaxialitatea cu sursa optic i permite cuplarea i decuplarea u oar a fibrei la emi tor. La recep ie, fibra este ghidat de o cupl similar , pentru a trimite lumina pe receptorul electronooptic (fotodiod , fototranzistor), care o transform n impulsuri de current. Acestea sunt amplificate i decodificate pentru a recompune semnalul sau informa ia transmis . P r ile cele mai importante ale acestui sistem sunt deci componentele electronooptice (emi tori-receptori), componentele de prelucrare optic (lentile, oglinzi, filtre) i fibra optic propriu-zis .

3. Surse de radia ie optic (emi

torul optic)

Destina ia sursei de radia ie optic const n convertirea semnalului electric n optic(lumin ), care apoi se transmite prin CFO al STFO. In functie de natura semnalului, lumina modulata rezultata poate fi oprita sau pornita sau poate fi variat liniar n intensitate ntre dou nivele predeterminate. Figura 2.4 prezint o reprezentare grafic a acestor dou metode de baz .

Fig 2.4 Metode uzuale de modula ie optic Cel mai des intalnite elemente drept surse de lumina in tranmisia optic sunt dioda luminiscenta (LED) si dioda laser (LD). Intr-un sistem optic, aceste elemente sunt montate intrun sistem mecanic care permite fibrei optice sa fie plasata foarte aproape de zona de emitere a luminii astfel incat sa capteze cat mai multa lumin . In unele cazuri, emi torul este dotat cu o mica lentila sferica pentru a capta si a directiona fiecare raza de lumina catre fibra, iar in alte cazuri fibra este lipita (pigtail) direct de suprafata emitatorului. LED-urile au suprafe e de emitere a radia iei luminoase relativ mari, i nu sunt la fel de bune ca diodele laser. Oricum, ele sunt des folosite pentru transmisii pe distante scurte si medii deoarece sunt mai economice, fluxul luminos variaz liniar cu intensitatea curentului electric si nu sunt influen ate n mare m sur de varia ia temperaturii exterioare. Diodele laser, pe de alta parte, au o suprafata de emisie foarte mica si pot emite de c teva ori mai multa putere catre fibra decat o face LED-ul. Fluxul luminos emis este de asemenea liniar cu intensitatea curentului de intrare, dar nu sunt stabile pe game mari de temperatur i au nevoie de circuite mult mai sofisticate pentru func iona acceptabil n astfel de conditii. Costul este justificat numai pentru aplicatii de transmisie la mari distante. LED-urile si diodele laser functioneaza in portiunea infraro ie a spectrului electromegnetic, astfel inct ie irea luminoas este de obcei invizibila ochiului uman. Lungimile lor de und sunt alese astfel nct sa fie compatibile cu lungimile de unda ale fibrei de sticl pentru care pierderile de transmisie sunt minime, i cu gamele de sensibilitate maxim ale fotodiodelor. Cele mai folosite lungimi de und sunt 850 nm, 1300 nm, i 1550 nm. i LED-urile i Diodele Laser sunt disponibile la aceste lungimi de und .

Fig 2.5 Circuit pentru modula ie n pulsuri.


6

LED-urile si Diodele Laser, dup cum s-a amintit, pot fi modulate pulsatoriu sau liniar. n figura 2.5, este folosit un tranzistor pentru comutarea LED-ului (Light Emitting Diode) sau LD-ului (Laser Diode) pe pozi ia oprit sau pornit, n concordan cu un semnal numeric de intrare. Viteza este determinat de circuitul electric i de calitatea LED-ului sau diodei laser. Cu aceast metoda se ob in u or viteze de cteva sute de megahertzi pentru LED-uri i mii de megahertzi pentru diode laser. Se folose te adi ional un sistem de stabilizare a temperaturii pentru diodele laser. Modula ia liniar a unui LED sau LD se poate face cu circuitul cu amplificator opera ional din figura 2.6. Intrarea inversat este folosit pentru alimentarea LED-ului / LD-ului, iar intrarea neinverat asigur o referin de baz . De asemenea, se folose te adi ional un sistem de stabilizare a temperaturii pentru diodele laser.

Fig 2.6 Circuit pentru modula ie liniar Modula ia numeric pulsatorie a unui LED sau LD poate lua o varietate de forme. Cea mai simpl , dup cum am v zut, este existen a luminii pentru logic 1 i absen a luminii in LED pentru logic 0. Dou alte forme posibile sunt modula ia l imii pulsurilor i modula ia frecven ei pulsurilor. n cazul primului, un flux constant de pulsuri este produs, cu o l ime care semnific logic 1 i cu o alt l ime care semnific logic 0. n cel de-al doilea caz, toate pulsurile au aceea i l ime, dar frecven a lor de apari ie este diferit , pentru a face diferen a ntre logic 1 si 0. Modula ia analogic poate lua de asemeni mai multe forme. Cea mai simpl const n varia ia direct propor ional a semnalului de ie ire cu intensitatea LED-ului.

Fig 2.7 Metode variate de transmitere optic a informa iei

4. Cerin e fa

de sursele de radia ie optic


de sursele de radia ie optic ,

Specifica ia de func ionare a STFO nainteaz anumite cerin e fa printre care pot fi men ionate urm toarele:

dimensiuni, mas i putere de consum mici. Acestor cerin e cel mai pe deplin corespund sursele de radia ie optic semiconductoare : diodele electroluminiscente (DEL); diodele supraluminiscente (DSL); i diodele laser (DL). Cea mai bun surs pentru STFO este DL pe baza heterojonc iunilor formate n structurile semiconductoare polistratificate pe baza compu ilor GaAs i InP. DL satisfac toate cerin ele enumerate mai sus. Sursele de radia ie optic semiconductoare posed o proprietate important pentru STFO dup cum exist posibilitatea modula iei nemijlocite a radia iei. Modula ia intensit ii radia iei se nf ptuie te prin schimbarea corespunz toare a curentului de alimentare (pompaj) al sursei. Sursele de radia ie optic parametri: se caracterizeaz cu ajutorul urm toarelor caracteristici i

j j j j j j

corespunderea lungimii de und a radia iei unuia din minimurile al pierderilor n FO; nivel nalt al puterii a radia iei la ie ire; existen a condi iilor care asigur pierderi minimale a radia iei optice la injectarea ei n FO; posibilitatea nf ptuirii simple a modula iei radia iei cu o rapiditate nalt ; fiabilitate nalt i resurse mari de func ionare (106 ore);

1. Caracteristica volt-amperic este dependen a puterii radia iei de curentul de pompaj a sursei la aplicarea tensiunii de polariza ie direct . Caracteristicile tipice sunt reprezentate pentru DEL i DSL ele sunt aproximativ liniare, iar pentru DL neliniare. La curen ii de pompaj Ip mai mici dect cel de prag, DL func ioneaz ca DSL (sursa de radia ie necoerent ), iar cnd curentul devine mai mare dect cel de prag, dispozitivul func ioneaz n regim de laser i genereaz radia ie necoerent . Ct este mai mare puterea radia iei P pentru valoarea dat a curentului de pompaj, cu att este mai mare randamentul sursei. 2. Lungimea de und de lucru P1 i l imea spectral a liniei de radia ie WP}(P. Radia ia a oric rei surse reale posed o m rime finit al l imii liniei spectrale de radia ie, care se determin dup nivelul jum tate din putere.

0 ,1...3nm pentru DL W P ! 20...40nm pentru DSL ...120nm pentru DEL 50


Cu ct este mai mic l imea liniei spectrale de radia i cu att este mai mic dispersia semnalului n FO. 3. Frecven a maximal de modula ie a radia iei este egal cu frecven a semnalului modulat, la care amplitudinea componentei variabile a puterii radia iei se reduce de 2 ori fa de puterea radia ie nemodulate. Acest parametru este egal cu zeci i sute de MHz pentru DEL i DSL i frac ii de unit i de Hz pentru DL.
8

4. Componen a modal a radia iei poate fi diferit ; Del i DSL sunt surse de radia ie multimod; DL se produc de dou tipuri: monomod i multimod. 5. Caracteristicile de temperatur . DEL i DSL sunt ni te elemente destul de termostabile, iar puterea radia iei DL puternic depinde de temperatur i la func ionare ntr-un interval larg de temperaturi este necesar schema de termocompensare. 6. rezerva de func ionare a DEL i DSL alc tuie te 105 106 ore, iar a DL 104105 ore.

5. Modulul optoelectronic de emisie (MOE)


MOE este un dispozitiv al optoelectronicii, destinat pentru convertirea semnalelor electrice de telecomunica ii n optice. MOE tipic con ine: 1. Sursa optic de radia ie (DEL, DSL, DL); 2. Circuitele electronice pentru convertirea semnalelor electrice de intrare regimurilor de func ionare a sursei; 3. Conector optic sau un segment de CFO. MOE se produce sub form de construc ie unic de modul. i stabilizarea

MOE analogic serve te pentru convertirea semnalelor electrice analogice n optice, iar cel numeric pentru convertirea semnalelor numerice (n nivelele LTT i LEC) n optice. Pentru MOE numerice se normeaz urm torii parametri:

j j j j j j j j j j

lungimea de und de lucru (Qm); viteaza maximal de transmisie a informa iei (bit/sec); formatul semnalului ce se transmite (LTT, LEC); puterea medie a impulsului radia iei la ie ire (mW); puterea radia iei de fon (mW); diametrul dispozitivului optic de acordare (Qm); apertura numeric la ie ire; durata frontului impulsului radia iei dup nivelele 0,10,95; durata de t iere a impulsului radia iei dup nivelele 0,10,95; tensiunea de alimentare (V).