Sei sulla pagina 1di 14

PERSATUAN BULAN SABIT MERAH KEBANGSAAN

 Peranan utama : memberi penjagaan

perubatan kepada mereka yang sakit dan luka di medan perang.  Pada Oktober 1863, kerajaan Geneva telah menghantar wakil-wakil mereka ke sesuatu perhimpunan di Geneva yang memutuskan bahawa Persatuan Bantuan Perubatan perlu ditubuhkan.

STRUKTUR ORGANISASI BULAN SABIT MERAH PERINGKAT KEBANGSAAN


Satu organisasi pusat mengandungi a) Senat PBSMM b) Majlis Kebangsaan c) Jawatankuasa-jawatan kuasa Kebangsaan.

 Mempunyai cawangan-cawangan

dan jawatankuasa serta beberapa jawatankuasa kecil masing-masing di setiap negeri dan wilayah-wilayah Persatuan Malaysia.  Setiap cawangan mempunyai unitunit kecil dan jawatankuasa masingmasing.

SENAT PBSM
 Senat PBSM merupakan badan

tertinggi dalam struktur organisasi PBSMM tetapi tidak mempunyai kuasa ekseutif dan mengandungi tidak lebih daripada 25 senator pada suatu masa.

PBSMM akan ditentukan atas budi bicara Majlis Kebangsaan dan dilantik daripada kalangan ahliahli PBSMM yang terkenal sebagai pengiktirafan terhadap perkhidmatan mereka yang cemerlang.

 Pelantikan Senator

 Peranan

utamanya adalah untuk meningkatkan imej dan matlamat persatuan.

MAJLIS KEBANGSAAN
Merupakan badan terpenting yang mempunyai kuasa mengndalikan pengurusan serta pengawalan semua hal ehwal persatuan. Majlis ini mengandungi anggota-anggota seperti berikut :-

a) Pengerusi Kebangsaan. b) Timbalan Pengerusi Kebangsaan. c) Empat orang Naib Pengerusi Kebangsaan. Seorang daripadanya dipilih di kalangan Pengerusi Cawangan. d) Pengerusi Jawatankuasa-Jawatankuasa Kebangsaan. e) Pengarah Perkhidmatan Perubatan angkatan Tentera Malaysia. f) Ketua Pertubuhan Perubatan Malaysia.

Majlis Kebangsaan mengadakan sekurangkurangnya tiga mesyuarat dalam setahun dan memerlukan 1/3 kehadiran ahli untuk membentuk kumpulan.

STRUKTUR DAN ORGANISASI BULAN SABIT MERAH PERINGKAT ANTARABANGSA


 Mengandungi 3 komponen :a) Jawatan Antarabangsa Palang Merah. b) Persekutuan Antarabangsa Bulan Sabit Merah. c) Persatuan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Kebangsaan.

Jawatankuasa Antarabangsa Palang Merah atau lebih dikenali sebagai International Committee of the Red Cross (ICRC) adalah merupakan komponen yang paling prihatin terhadap pembangunan Undang-Undang Kemanusiaan Antarabangsa.

 ICRC ditubuhkan oleh 5 orang warga kota Geneva pada 1863 dan masih merupakan sebuah organisasi Swiss yang bersendirian.  ICRC adalah sebuah badan yang bebas daripada pengaruh kerajaan atau manamana badan yang lain.  Peranan ICRC adalah melindungi dan menolong orang awam dan mangsa-mangsa anggota tentera dalam konflik bersenjata awam.

SEKIAN TERIMA KASIH