Sei sulla pagina 1di 7

- --

.--~.-

..

. ...

_.

--

__ ._. ~
--

. ...

'.

, I R~SU[TATfDELLA M!ISSIONE PATHFIN!DER


---

--

Un progetto per i delfini del Medi terraneo


Due' specie di rn11J.'nmijei marin i, il de ifin:o comune e il tursiope, r sonoai centro di U~~ originale studio rivolto alla loro salvaguardia
e at controllo delle condizioni amhientali di un tratto della Ion 10'

I'i.tl!J:i~l!.!!rI :Llll;!n, gode dj ~tilIiii! rala srare di ~


i"laJi~IlIi.o ambicntslc
un' ;1111 iL~ tii, 1l6r.::.i1 ....

()jll~~'

l'; JiOI.'O.,

I1!l)[j

Ml~I~,

~1l10. i;lf!l:;;l!tI~ "'~ '\~rir;:;


I::

II :,i1lliJ',w.:1~. C' depanpemf;rmlfl~ tli ifl(glil.


soprnnnuo

sostanze {:ollllnJIlinamti. rla'l iI1EOCIJOO ai "-='Imip;~ti 4~g;uIfM.:briQ\ir.nI. :Lr.i, ~L1Jd~ ,!kIle bo popol~i{loi, poi. poo I::!i~~ '!;IJIl.dttrlfl. 'iu i"imCl ro'laJliVllJl"tCIJL'C 3gcm]~
d_~! [!WIJ]Il:rnlJ gofiD
!I;~

comprese uu k: i;.:,:QJr; di ~tik;r;j;r. O:,I~. Ionlil, Im_C3 C 13 Greda ccmiocotale.


QI.!I~~Il;

~1-S~ro';r~!1IlI1i ~• .,!llH ;r1Jlp.'II~~ i 11.i·

minaru, e dilJ!!IIIJ~ic;lbik '.I'Ih.! ..~rli'iJi 11)1;1, i[I nW11}2 d l sl n tom i h:i VOO::li I.'ilrm co 1.0 L.!r wlWtoLl drl Il1'.. (liJ"-,l'TfJfl~J jb J(KIJ1domencc 1Ro;;, in OX:Le :!k:i~-rm:.. 0, J J 2, ....1J.IfiSln I~). :ll'Ia, [i'itT",ii ilJli N'h1.('(:i • .::: i:n p!lI'4ioo:llIJe oei IkIf!iDi. ~n_d~i!l;fm ':'~I'T,! marnanrs ~i!gli~fic:~Iii'fj_ QUCE,iL mammiferi murini, i!l'f"lli. 11;lrnitl~~·ir,;1iUI~.£;ll1!It~si I1iSii ripm:i!.!lLU''1!i;. e pmUlll'l:i:l liJ. ;;;mJsj-, ~,I)I;!Ii'(;L ilulnll~l:'ItCa cl~~Ib: :}[!l' poJWlazioh ni iili~dc [11 JDOO~' ~n!:'ibil~ ~I;rll.: 'i.,lllil ~bOOli ilmbiGrnali: inchre, ~llDlIosi, ill '~~inlil~ dll1 '~ID'tK:~ d;!lb riiflll1lide alimensnre, essi reoUooo [lI;l [!1;CI!i1T1!~
II hl

~llJe n~I'i,'ae

lndlscri-

dn

'fl,~~i

~ll1Iilliilil

~1'(11!i".

rcgolarmente !Il E;~l'ide per re~Ib m'L.... iam:L~II>iIo~1 qlLirliti IlIl'l"'2li.dMG


Q

COIl 1lp!;lilI'C;;clLilllUR! OI.LiI.:b~

;:]1,!(If".!fli

....-~~_~_~

...... {1~!illiJlili'!. ri~I,!...;rlJi I~ L!i


TURCHI~~.

late:

i"isi

lore tcssurl

cbe, [1~Fifi~. p'm~jQ ii' quamo mammiferi, i ~r:.1I'iIIi ~;rnli;t~ 1[11;1t:lllflfii~"fia ~n!lIILi-o ra secialc, ohe riiooll1e d~r':iDttuiNlm di 'iJi,,~r.-;i, pilralil~11i'I 1llI'lbi~m:.aH. 5'uJL.:"i base Iii {11J~li ~~!lF~~1.I'I3lIi. W[-i) "T";r;:ifl,'i,'5.; r:8i ,Milano. sta oomfuCOJldD iJil ~·,i1ri;jIJ;'li IlI!J;J ~IUI;!liti a 1i.JliigO ~fil1lfl1.lj (arrunlrl1!:t1te nncom il~ rlOr:;;{ll) ebe PL'!.!M 1:11 ii.lIm~itl~~ICJfOC: QU!!; CG1l::i~ ~D ocrlllpi:' diffusi ill 1~!l11Jn!fi.~~ !iI1ari~~ rn~lill,;i". rsnco: iJ dc:~fll'iocornunc ml!'l,vJI-,i!N.f~ ~plri.,;) I; ii 1~lr.o;i(l~ ~fli'r~it.!"JA" trGlJl\!'"JI"~rllx}. LD lanian [io]phill P~~;;;t - W~¥l1J il I'N'm"itl ddlfl' ~llId.l(j; - ~ ar.io::mllI1) pIC"'o'&Jr;:rII~IIlr:nll: a 111i;lril:,~ ~ OOJI Sii::['il.[izi.oo [;S.~icit e e \' 11£ ~ 00Ii IIjr~ ro ncl III .;wqu.: ~1J5lii;:_r~ ;j!.gl !"i~ greca di !KalB,mlJo:;, il';1

mcriimR1lmnre !;mpTCorkmll. in quanto ~i ii;3p!o;;s coma i I delfino comuuc, 'UJl t-l:'mJKI' pitltl):»;t4JI"~'I!.:tl'~ i I~ 1VI~"i'~I{Inee, 1I.'1~"l5(; subuo, per cause ~o note, ~11i fori>;! ri~Linll:<:!I"""'lIIilIl'IL!1I111 ik:l.Il! "-I!I~ popel Erl i00 i nel L'.urro d i q!Jilt.;; 11K: l!1c!;i;I'l-'
n ~. Farm ooc~ioo~ per [XK''Iti!':5.imc pci.-'

poL.ruiood (l!1r;::]k !!I;4-1,II;:!.11:111:1 ::-;~rg'I~1J !.Ii 4 Ciibilocrra 0:: tm ~c {105.1c- !Ii A;n.. dailm;li~ e Mill't)l,,~ 11I~1i'i-'Il;'l~N't!fCI ~, 'f~, iu ilJl~rn' IJW1i del IMe.di~crr<lneo ooootille. ~r;:r H quale eemuequo tot ioformaziom sono ~I,;W~ ~ 1;!);II"lI~).. i I rh~Jr.I[iI~cnmune Il

um'ahro cbc fn::qocruree 10


00
Vlm.'i()fj~~ UIJ~,

Hill.'o

~I,JI= i11lp;~b~.irnii !l 1!I;iII-Lil-:.;~l;Ui':n'IL:I'IOO t:i'iti-

,ddle

41L punro di vista ~1;:;1L.! i;'Ii'1I!o;~IiAllo srcsso modb anehe il tnr!.PL~IJIJNJ :j:I111i'im'lI~I~'1!: i {[ni)ILloo d

Inc'll~ ELcqIJe l'iloL1.aJiDIMB.OlIfItillenlule. di d;li(;]bi i~~1i'i';3 al .Mat N!!f'l), OW ~mliii'a 'SJJpru"","i~ ~1Jw. in ureall Iti;strr:.~ti. [1l1r rimancnde U'oo'omocc:re pii:l riliffw;o_
~ijmtl;.~1!I!.I!ll.;,:ill!;! d~~riliiu fa. ~

scena-

~I

tII'fTIKA

Una serie di nL'c;,;':!Im~iUl jiim-JLrniiUJI1, >l.lIJIIII.!UU:i IT>! i~ ~99'1 e iJ j 9!;)2. a'l,'C\':tJ nics""~ ill ~..,i~il.:!lI~;lI lIl'Ia insolitn nlt.:l frequenza dl awi!lihm.li:l'i-

i'!.'I;i,J

1101Ii;(;;.

rie Iikll'Arllirn~D sestenuionule esem'I~ilf'j.;::a.j"~, Ift«lbiil'l~lti1'IHlre ahbastanza 00ne le rcl~ooi ebe 11[1 l~mJXl' .;JO~""lnlJ snssisrcre [['lIJ i d'eLfilli eomuai e :gli, 311m;
41l;:1 f111D1~ilIil!di~1£"1 anea,
IlL ~I"ll:-.-;~a

Ji~r;:IIa.,

w..

per

;;]I~r.-fllfl~

~i!:

specie, nelle acque


~L.:i nnln.:i '(]_fDlili ("~ r iCi!'! i\i!~.iliil;."'ll I'ill r'!,!!ll

cunt~;::IiOZiltli ilt:, m;q!.M! mediumente IlIiIS;:, i di!lfiilii couumi (;r.ma i Nlaoc:i B., p:itli diffusi, O,gtlD. 'i~",,~r,;~, tJI,)t$!OIIIo:~i~ ti:: ~ pres eli tata (iii j ndi v iiiu i ran asi rn i, e i I lltMiClI)2 ~ L'Lllilioo ce'IOOBO che r~qllemlli rl.':gOLilC[OOIlII!' t'ureu. S~dlJ L'opj~ioo~ di mi)1~i, r.i~J.ra.IDriI, qu~YQ
!11l!t;ln1.e!I!~

specie
I'Illrif.!~i!

potrebbe csserc ir;diGe du unn ';::ap1f"il~, ,i:8i adanameruo d\::i dd-

di ilrtlpm·;1'im,j

Ira

II!: clLJoi:

(II ~udkt
pif~

((i.I' ~N'

.\~IoII"II'~

~1!_"'11I! Dc,.

nJnn ][l!iJllpJili:JJ ]j!'ri)_j~t, inirtiHcIli RIlt [~3 e


~lljjo:rOl il~ 'llilOlIb.

flrll.i ccrnuai [IJ 1l![J ~mb[{:Iii!~ ;;!Q1~:wItI\ ~ jX".i('; i. hl Ie C:OC U D <li',l'I,' OOCfi d ~m1"(; III);} M rni Ie :>i~ +!"'~~!1I1.1J <I:nl,.il~ ill a1l1bil!::l1.~ ~liI8lea': qui le :>i."el1.elJe avro~ P['i.':SO il ~]jiIr.!!Iv-"'"C.nia Slli, Iktflilli COJIllIlli.

Qu~
dIIIl .. ~~.

dd6~.

('llJIIIWH.

anBl
uno

DOD
'liIIUeriI .,I...

Ra ~

Si

'ratta !!Ii Wi!>lllbl funti dIIIrKnl .... d. qtaa.1e JJ deJnIl(l ~II~ e sI .. .....,.~ .. !l1unJ!!II mlnon rl!pdl" ... ...__ ., fGrpo. IJlJ~1tJo wll41 ~rW1i! dallMJp, ulpllQ dllll I!IIdftni flprtdl.Jttl i11l1.:tJI'erd... nI l~ ~rdofl.t :aY'h:1Ie II dm.nq supedt:Jft.

'nrea pre. cl!ll'fl J~ k: ,lfL~i-wtn di ,.j"::~1'1:4! d\:!Jilo Ioo,WIl DCiI~iill ~J'I1~~:C1 Cflpri::! llIfDsstmllJivaflfll!lilce 500 chilornetri oIluadJoslli di ~I!peIfi~!:: marina. .e illcll..ld!::!~~ 4!J.:!:,I!Je COStiNG imillTMl !!il'iSDi;!l d i Kal aIDDS-., ;!I ~I1fo1) '10' IJ I~ racchi lJ:5.'O dlIk iaoli!! clJ l~lJo;;;ubi, Mega:nisJ ed E dti... s, I..u topo ,gJ"i:I,fI.a deJ '1;:1I1Oi..!Qrnaria~~ I]IJ. alquamo II1:"EYJI~: L:J profOOdlJi\ raggilL11 I! 'i 250 rneni ill akunl I 11,1 Ii!i , 11.;1 ~J] gli1lJ1 parte deW ,;,11 ~iJJ ~ '\Jj eirea n metri; il :w1it!':1t.r!~1 ~ rot:gD;S:O 0 f.fir~g.Mn, C. me O1i 15 m"'ri Iii profQn.~i I~! !"Wop;oo da p:r.nk:~ d~ P:rl.lirMmm OCUNfiru. ]] 1.a'lOO.1 111 rn;~l! rome i dice\'a., e 8iK"o1~ ill Pl,m:n;o:; dati p.j"i.:!~rnl; j 'ill quei ata g,dc si il'IifGTI~llIID~, uri penodo .:II ~l:Udi.a che "'i~ !Jill ~99~ al 199(:;., liani.atll1I11;!mr: alla SIJogiooc ~ml"'il!, vale 11 liliA:, do. :gj lIgII 0 all' Imil I i~.~ (I!.l'ob 1iC. d'i m lii"l r1J in mare vicoo C(ll'liWIto so ~lJlli .fI ohiglill, ntoJidi '!kIiJuti dl !IlH)tare fDOII 11.111 di bassa potenza, ,In ~ru) tli rn novrure a,gj11t:li!ul1'!ilill'hr: tru un gruppo Iii oIklflul. amm!r:.n;;:;ndo 1i:13..'i_ . 1,IeJoci.u oJ:! lnlltl[llldo quindi i I dl5lilJrl"MJ ucnsl ir;.;.~ m:i confronti cll!'811 1J'lIim_<lili, II mellilDraggb::t ;!:: l'tili:.aN su tr.nng:tti dl i'la, Yi,glU':lcn1eQV:: rqlrooo IIlllfclIT:ltellll;lli:(: t'interu nre.tl di.5.!ll! 10. ~n lOOido Ill'! pl~re oo:nftOilLlirl! i t_~ti di fT¢l].uoo:llli sli.l9ll nale, [) umme la lIliIlfi gtniulll! vii,!IJC re@J nrmcmc ilfjl'lmi~il YIJlI sene di parol mtlul cllI~ poenneblooo di i'C:.lld.,~ 0001fl'(l(]tilbili Ie frei]uc[).~ II il'lo''lii:s!:,{[menio:
j

per .;:;empio tJ!; C'OO.:II.r.llltiIII OJ..:l .. 'niSial!iUt.hx-. QuG-:'l~ .... l:iIlgl300 cDnsil:fu.mll.! "I~ ~[I \'I!)) QI,fVgro [iffooa'bi.i I I~r r un rrli E .u~jd'a1i, qnen 00 i I In!m: ~ iii [IlC.11O ill f'Oll'za 3 B~ llfi~ r;:: <lJ1~oo un IKI!Iit.:"!"~JI"r:: 0 ~enra ini lII'b~j'j'd'ltarnenre J II. uperfidc ~I 0lllA:! eereando di illilU idua ro la pi es..;:lWil di delftni JWJ ~"01t1l :w'\'I.:mlri I 1fj;lljlli, sl cm'-3 ,Iii idCll[lfi.:-J.t!2 tll;t:!11 ]ml:h'idua d~1 o!l"L.l[l pi) 'li\1'1mlte fo1,agrn1it:_ La It\J,:Flili4l della i'Dtoid'ellrificaziooe. messn a P:UIUO o!I\!J Bcmd WUliSi ' :rul finire d~11 iimii o,;,;L[;11110:1,J;Ons:iste roo I f'Ol-J).~I';m:: ]1;:: pinnc dorooti dl~i el 11'11" le q!1+lUmolio ~~!"OSin d

InrlJrm::n:ioo~ !:.uJb!:i !,;fJlllnllr;r

~'

la

dlirl1ell-

i5ir;.:n_e un SHIPI'"'" it gruno iii r"~ld~ I~;~ iii dldl'1l L"'!.lrlllll1Wle j :';'.'(i ..pu""jm~lm I ~d!>V Dl.:1 d~llllI. ,':4'I'I'1I.rm mo:iLT'

r.:

.r.,.~!1"

si

fll

li!!IIIII~l1iij~

II

111.'t11: all:!! eDt"

1I1'IL-.:lml tI~hlJ~

bll:illJ::.i:!.;; I~ !"1!"'Pil:

~ InlL-,;[I[It:rll .. ~fI~mrnl)l iSt'1",;~11.'" ('"

i turi !lklli:ll ili III'..,

furme I:! mlIt'lIl~!m (ll'.,.'r;.,;j· ~ ~"'IIJ:Ii! gil 'imJi'lo'W'1 UI<'I'1<lIIIk!II!I~ 0" ";000 I"1rifl ni pit f t:llm~I.I~ n !Qn1J~ ibtlj ~1'!.·lIe ('cI:Illlr~nZ',qlli in rnedu P.ilI[II::'''il~ I~ "'~IJ~ ca li:l!.d 1lrJ1IQ:fio maoeme bL<tOC~ oJ::slt::'it: e dillkl ~lJm1J- '.111IlJIC_ IIi{.I'pU:l~ d01lIi! huma pee 11an! ~1·11r, pmoe, Per lolE muuvu :t;li i!!idJ'I"ldui ralillug;i'lll 'litrm,g,ul'lIl

h BLi 1)1'11 lUll ,I p~IlZU

penn

ca::r.B'iioo s lik~J' ~

]0.

h ~1Jl{i

lI1I

nutumli eviIk n Ii c imLtri,cL I:..t!! fcioll1g;mr~ I;Jb1e1111te in ogr.i it'l.::1I:;! 'iCIl.gOOO


d] 00ii11'1~i (lorn J] t;II;;J;J'I_l: o
cCtn'ill\i[JIt;I~

oL:iI[h v (0 H1M

~jtg,fj~.)

IJ1

~gtIi1:o

OOOL

le

irnlT)5gilil IIU~m11!rC

riClI"'&le

il1 (.I~Il!Ul,

QIlI:'jl d&

mJ!:ll[(; mfll L:iJll·' rIM, k-!~' 1Y.k.Irl.:.e.d). 'l..il. irJdhlLoIi'!Ji LM nun ]?OOMIIllll'I;\1!nl~ !:t!1lLL.~ in 'Olt:5idaliU 'uiIl1! ~IIJ: llIlllli .. i iii pepol.a7.ioue (~ll~I~~!!;bf ngwtJ:"darIlJ tl;! di-

mJ:lJ*~

+<{ort~[lIl:!I~

e ...'i.i::~

t:!

r!I r-

MNQ
1 !in

QOlIJ;II

1M

, AVliJ.L\2ICiN E" 33 S,6


12611

A'i!l«!i.l!

OlD

~
11

l:i 2!i

1m
1ffiE.

2161 1111

13;;'{1
'I~OO
5000

Ii

~
,(J

TWO

II.!i

f'ot'\lltl, ilHlldl' _SIIfi(J II1pOOilIiU i il..:11i l.flll llini ~JJ'J Ililin p..oojm~

dl!!:

d[

MmlDit

~'illl~l!Il!

·1;1;;1]ji!IT'ttll'lpailtil

.ull~I'

!!
11(1 01:

1m

1!;1r.4

1f1iJ!.

,59&
I!(i
j;=7Q 'Ii!:

19!:1!l

1m

'I~

'I...e~UIi"'i'R:,,,,I.su.u~i"'3.11IIH 511 ill.lX.

i=i'{I

sn d~ LdHUIEI~[!fj!jI~ drL d1Ji::Jl'J il 3Ei jjj illi: llIftSf!f} tl 11111[


T'VIt!IIOPI J'IIT('iI! ...i r>1_llofI5f1o.. ].'I[I!G'!;Ii!l~. tlrnEill1:o drdllll co H'';ii llli d.11l~ ~ cilM! II~IJ[I ~1.'I.LWjflli!:iili\ itll!lIJ
ft

~oo
~50

Q4{!

;3ij
~
~1a

i
J
I

~~

I~
_040
~3)

~20 ...,
oIIJ

! tul1il g!.l ~rnp:larl ~I]cj)l]jn·--'--"':':'-~~";'''''Ir---''j 'li iliill !o;t:Ji~ 'Iiii.'Jiii il'i


~fIi]IilJ

~~

p[i!J

fo'I(I.Pf.r!IO

~' ochr,

~ P['l['('('(l'rnfl!i!i~ iri RUn pnroII..

10

15

00

~ .I~ l'~f:'I[~D'~, i:ooriutl'i,u ~ ~l!llil 'id~'ifi;;;"'tJl_

GJOANI DIFo.lOlDEtmACA2IOIi.IE

mensieni della ",om~lnili'!. e ~I ,y.r.!"!~ d; 1'~"i4::nii".1I). ln quante, s~':s.:i IilDn.1WHIS5ea ro ~!lril'~'1 r;!i 'il!I,!olLil1 per i91L~ o 'I~ ~1I~~1 c po3 :ria:'lfJ:lri!'1scro DOO'!!'IlJrnDI'C' 1;00 UI'I numern IlliI;SiillU['e dl ~i!1ilti_ ~fu,ggi~.::bocro Pll,tI!I6i certamenre ill riOlJ{1IJ',I;hll~llltJ oe vt:LTI:btil~ro eensiti come ooovi individ.~ ~n;MlIIII'I'ei;t'l! i.lf!3 ~'flt.'i~lma odiC' diLMII3i.'Dl'Ii !klll!l CIl(fI'lI!n.jt.i) ~ U['I,I
.;hli:

I '1I;1'ttait:.:.;1~.a':~1II!). Ell ~aL i"fl'OOJi, :i.i .rlc:s._c~ .iJ~be EI !="Illflilire se, in I..1Il Qill"!;! [iflO[!IJ:II~1J ..t:l'll·op.£F.I~DrtG:, alcuni jOOj,;,idui si ,[I~lornaninu, ~~"'11;I;'fl;rI:i! ~I! "lll;}fi-=fll!i I'lllifWl'I .delfioo ~i 'U1I1sc.!:i ill gRippl) 'ill ~t1.!dio, T tI~liii[li. III qUaJlMI mammifori dalls 5InliJIaru w.;jilk: pl;1J.1t1.i6i~1J ~lJriIJlI~;':;i.1j, ....t, \<"00 Q i.n. OOOll uni ~ 'I: D e ::Ii ;SIXlOO1 dad elle of;!~I~'II~t!! l:':foS!o;il~IO ~1~pi!t'd~I!SI, f) r'1lIMf!2:o ~Imi~, come rJO;~~ p.::~ escmple 'Elllttix: ~rr 'Iii I ~Cllifllfl~Ii'I"~c gti irldiviliui si di~j)2rdj)jlO

Nclle. aoque interne


~1~II;!m~i~

Ii KBI]::tn:JDS.

19; fro-

in uu ~-

I~ PLi'! 0 !llJ;;llltl' ..... !,oillJ p!!r j)IIi r.i~oJr(gilJnge:r~u, al f~fIe (II :fIiI:1~. r:;i:rotinl1Je ], ~ibi~il~ di 1J\w~ elba (d'!;l~l""~) ~ ';:"1).Ii. iCm~i'!"JiIm.:flre di man i!3"flC"Jie a LI'~[0 j ~~ilmi ~;.;:i;lli, 111"lM,l.

rc, come aocnde


d(-'t~II'II~III;u~

ill

OO:-i1.~io-

ni! di pt;1I~ ;;:QO pero.~ 11C"11a ~~h1, ,In.. .."(li~1 ~lId,...lfh.!l~"

aV!Ji~.a:iT""m::i COflliOOl 0_1 ogni 100 ('h.ilDmetri), Pur I:~~oo.c.\'i Hilll: I~S~ 1i:I!" ri azi on i me IlSiLi e DnlW al i n elle freq lie 1)hi:. ~I a.."LYi3ii:H:I~Ift, qi:l~:na shuazlone ~i e m:11L1eIHlL~ina1~~ilIA'l od~1!99J. if! 1~ La fetoideneifioazieae ha permcsso di ';ill.i!I~~ifrr: ~ demltl t)fiillil.lJlI~ (~O HM ;2 I,S:u.t) e 42' llll"li~'Opi 07 H~1 e ~51.M}; lilI irlaflj~i!TII' e- di cssi ~ Slam ftr-ogra~ tiltll ~ partire dl.!.l 1 !j!jIJ. ilnl"!Q ill cul ~ 11'11. ziato il 1!I.'!,\[IJodi fDi:Oi:rlerniti.cnri'DJle, "lIlIoi.:ifl!:: Sot: i!iii!'lll~1 IlIdL'l:idLtI ""I1Iifl~ffJ' feecgr,j'jfUfi ,~ru;lJulmr:l1l'~ in !rlImi i'~tk!!~li oomm~ lc !';jXid.i~i:!I'I.i di smdlD Ilrclimi!1:;[!1I;: 1 Lj[~'I· llilIH), ( Tra :O;~1 ll'H~h'ldlll~ fur. tem CII te mare DJj i, 6 ~ Hinil GO IJU.! [I~ e 2 ijmj'!;I~ Ili:'iII sono mal sian i[j~ol:J'iJ'ati nell'urea di ~~O, mu Sl~hJ lieli~ "';:4~ adiaccuti ~ill cui e SIDI:o cendouo ~ID .;,:L'lI~~ Iliil sl£,li'llf'ltf:lll~'of) s.:f'U.7.oD ilL i:"J'::a«'-l'.i '1J.il II L~93 ~'iD J5i!l'j), In al ("1111 ~ c a."'I~, rch d DV'C I',[J~o-d azi a 01:,

dl!!1 ~I.I!!I{;I~I cumunl ~ n!l:lJll21lt!1 doppia ri~peuo D. qu.ellu -!i(:i tursiopi {L.4

Pk-

~a una

]Ktrti[;O[.iU~

a'lmoOOrulUI COOIi11.[1} P'O" '~TII~oza


ultll!ml)D'i,

di PI::SCC

(j:IWC!Pi:bll'l~)..
(I]

1!1lL:1'1!' ii dil:l'erel'ii.i

nen ~ d'!ffi!:'Jk iJI..l!!;Iltr1!"!r~ !!! .... i:o;~i'ni" ill II.LTlib.l'iEi[i!lO, NIlI dX-Jnlli!) comoIlno;::.;l~I"'I' 1!l[\1!.._~I.'iilr~
t:Ll!1~1~IJ"~

ul 1"l4~

I"-~ i!!'ff ;;:gmiIMl). iElLllil'l;;Ji~lirllJi

~I ~orw Iii ISl ,!!Mi passati in


1[iiln:.,

~a I W6,

s~rn.:p.lal:ll! 10 prIm!) Jillmo, mErllle binntIH: im'IJl!J !i'iJL1YIodlW!o;iL.11!';Jlilf:ol:liL: lIiii i.i EiiieTiIJ. p,roibmh, "oi1la~,ima dcl, grade
l~foS"i{i'IIlIl

di residcnza.

In.

OOJ!1P:;!1Ci.t;1 J~

iI~~1re ~1[1]i.r.;;"ilI!i

sl1ldi.iJ in ~oooi1:i.ooi di ~... '!.'~l',i!bil!~;I, pt.J ;L tlve, In 12"fl.i"f'{~!>iamcmi, durari ill 11lI~~iil ~ 30 rnmutl,

.Iurn~it

onm

SiJII':) !l1!ilI!l pt:r-

circa

:5{00'

nell'arca

chidi

[Il'a" .[Iiln [iJ]i mi 'i[ldn,gioi fb{:' [1011 richiedano lI(J i'i(.'ll'jfjo~i~Ria s ILI.-n~a i~m)i111: tper ~;:]nPIU p~" I;:) ~1~I.i n di!1 cumportamerui il:idi"idonli, pel l'analisi !!k:1iiL .'Jirulilul ,1:i[H!I~k C'i.."":a::ocra). Prima r.li J!rOI;~ft;I"(: l.!.ILJlbllJk!~II~1n, cazjonc i nccrcarori cercano di rieono~L1!1"4 u I'foOChl(to IiIMk .. gl~ i ndlvidui del g;uppo. o.! Iii~ di e\iiijure di f'ii('Jp<,f";w: soliD una pari)]" di C~~ (q~m chc manir~:4IiL111J 1,I1*'!

2lJ !!ruppi

i'oro
Ii::

:focoO_gi:"llilHlIli, coo l'ausilio d1 OIlO l:.{MJ1n .jllJltlFI.);,:I~ ;IW.~ 1111111~li'i:I'ri_ toca".

oi d!'!~tilli, IJL~~lJeooo· (~i!

Sllm~

-ct.~tl ff.!'lClgtllfari

t
l

11'Ii;!1i!l1 d~, 1!i!1'iii1~1 ~LI·atC:lI, 00 .i::

2..a. ~'oDI~re. per dedinire ~ti !JIO~I1- t


siarn m-

i t

Jil!;!l~

ctil~f'ld.e-iU'lI

"::011

!!:1B.trut.l liJ ]l'O:;i~IJ!!1;:: ~l1gRlir,;;lI Cs~ 'Ii~ dii. ~ stanza ~:lGg!lianirnaf dalL'imbare.nzioo1e i JI(lI~ !O;1IjM)I:'i1ViIl :')0 l'ii.e!ln), .a1~~l"IlailI A'Ii"\·istl~I[]L!f1'n nif!l ;t(JniOIl' di!Di.Il s.l~ooi(foilf!o dola 9. qJg!llu ~11iI bareu, gr~ ,j] U1I Ili[Ill' df1I·lrm~~ l'~7, ~po:::iti"'"O GPS.,

¥~ ..!I

~nnt1l 3Jlimali mel :i 996), ml!l1~ ii1~ ·illl". !'llmpti C'j~ ii.V'iiI~IIi;con 1,]" numero d~ir>l1di ~21LIrl1, aill~lfllflfl a~~lm~(1ebe l'urlulmeritc pill 'M~O di :iodh'idUi (nel L ~9j). 10 tb~~ iii 1iII~ (llei. dctlfilki ~ [pi t: col i. Cio indica ~~i..'3f;ij'fllf!l"bi1!l OOI~ sl ~~I.;'! a rimoCl,go;na sm;j]ilJ1.'ti::i:l0C: asseclau alia ctll~ I~ oi,l1)1L '!JIJlmllliiiJiii di dimeasiod~ lIiI;JJre Ii II~~ .;I I~,;,:i II~JI,I~ anni dl ell), ni 1lOI:~1,'olll)i::m1:c: dilf'eI'i!:OIi. I ,gI'+lfrei [ldla pagina 9J rraEiOO; mestraC(I_i11 .q;uoo[1 ,dalJ ~I l:oiLJ~ ;I.'!.'~~ qlJi!"il.!l:i 1'10, per eiiki~~a. ~di!'. l~tilS:"'-:~ 4nl retl;;rloo uu' !d~", ddrordi~ dL ,gDOOldi:'EII. dell!: P~~;!» 4i 1!IJIJ~i 'iln~jvroill, -nil prarica, due 0OOWIlLtl. :Mia q!iJaflOOI SElPf.Qa(lWio .l>II11. ngm «5CIIl!irjO... della curva 6D3ifi~pD1IM 111 I~ ~~'lIi;'l~liI~1 ;iU' in~rno deU'1IJeil a un iilJlY."YIo 1~liJl "'~~IIll) C;"It/'l_!Ull-;"lltJ, mal ill ~mllio'l Qu~ti ani mali SJJOO [Mid enei, i.noIm_~n.!.to prim u, K cllIlI.1IIOC Il1D iD ooj ~D. D.llpOn:: c'ii !'.,~moo su ;;j:ni rll:l I dJ~amJ:, enrva reooc: ad. appiaitiru~, I~ rotl~J;IQ[:' .~::Ofm:'Ip.areliiL5t~ per 't~~1 0 !;!i_1l~ per nnpan:.!! oii:elhl. 1~11t113~1(1IIi~ 111!:;'!l,liJilJo ~ cutn- 11ri: I dio11i rcl~iv:i a suceessivi i'irJ....... istamend illi ilwiJ\'irli,11 IIPfIoI!I1~1~II~HIiI) oi,:~ 1J!l ~l!~11 e q~Ji:n.di IIOt!'i (io ~mlin la curvn 1M)]! I'o'l.ggitlt"lgf;it. i~lal I ;aRliiJa[I~I'IIi!:II.i'I .1;1' f!L11J I1I,ml~ ·Iii d(:lfini viene ri'f'.il>i:O PC! l'illl:, ~~ 'iB fooliQ cbs iri una !;ocrwmiML si ginrni rilh'~I'S~c da U1l ~mm !III'alsra. n verificane 3.IIdm naseitc C' d eocss i). O~,- ~]Clre l'fieiliO ti~ ;rif~~\'Iii.tJm!i:J1.'I1.:I e nom ....imx:1l1:e: questa eLir:~a r'lOu Ii';lJ!fre;;~I:iI mulm di~ tra de.lfiliii eo mnni e tur.l;tlj im,Jivid.'ui 'i.'rn 1)!.It) !:)l.'fIO ;SijuJ:i i!klIliflisiopj (ri.:spGrtiIJH'MilJ~ di 15,' g.~II~1 e j. cuti per 1Th"I1tC;fi1mi. di ~g,ni dl!lJJi~'1.hbJIL gtllmi)., ~~~~ ~!IJ' ill ~3,.5 per uento E: ~\'I~iElI!1! cbe IH;'!IJ!:! ~'-II;!' ~i;: iii ';!.!If'!iVi dei ilIrVfllIi enmnni :YD. ~tflLo avvlsrare cbe indica iJ t.:15!0 di "'!,('opcrta" ~. [iDil1>- (1M :iQn~ 'i,'OI~;1 fL-elr;Im<1 rli sl~ldio .. I;U[!lru valmcruo£: di'!!o€:r'!':~~ I1I!"J ,dl?!I~r'l1 ~l1ill~j it :!oi per cemo d~,ituniDpi 6I~lnhh;I;L ;l,I;i ;'fpl;::;1tll'si intomo [[gL'i otIII conclusionc, i. itMi ITi..C1Xitli fi 11CI, a (i;.s~1 i-lIcl~OCI''':!x! ennumbe ]1:: apeeie !'I}[Gill'lfoo 1!IJ1J 1(1~~. _ n.aik:~ gl"a.dQ tiJ li'f!.~,tde.lI" TEMp(I TRl!SeORSO COIi.IIai.rtC1!1 !H) ~4!'II~L 'area di !ilt!di.a~ ~. ~1~1~) bene qlllc-!':1:o f'3iMl sin ifi~tI ~~ !!;-...J~ille ~I' I (I.l";1 [ini 1;1;10:§ro muni cbe F i tursio~m [pi, [IlCCibfimlm£m~ a causa

~~ 1111 a;:I~I~IV p!k:trtifltrntJ e un ~GGO!Io veni 'I! D. :regiYru3. per pil':l avvistsmend

~11",esifi,.ail:i:l II!'I![JU:rit;l!J

3ggjl.l..n~i:I:'. ii1l:lILIi!. cl'It ~il.IICI~I'll. ,')(!!II;'i di ~llli;!i(lo 1i!lIJL~1,;i . [J.rubilittiJJlI~[lL~ (:{,'SlDtuilicesolo IIJl3! parte de'1['~.are. dci ~Ifilli ccmunl, ]j} quamo lill ,;9'i:l1I II.Ulili!l'!l, eli in(!ividl,ili, i.;]~DlirLCi'i1i ~ .~ i) 1,' 0 Lt.c riv is ti c(! IIII nc SiJa O!:Q III!'!,t SNiOCt iriCOiMF.lID 'I,IW '.iOoIljJI ;!]ll:til! YiIl~II~ I rio
l~o'Irl~1I11 o;,;lmdti:ti mill~ ~~

specie,

'E oooc...§3fID

di (Ll]~fJJ :iCconda

!i'id'lnm:fID

{j.'3 .[IlIi!rulL :iIJ 74 LdC'JIrificmi ilGU'al¥a di :yudro)., AI COlllr.'i1'ito.. ~f(1 I,m fJll,,"1;(I!lj:.;~'11l1J M.!~ro dl tL!ni~i slam visto anebe 'ro (Iri d a11.';U'¢,(I di srud i.o (3 aRI mal L :-.U ~3

,1d.i:ll'IlIiClllli.), ,~ L"Joi':; ill"bl;,1 pro.'bt'biJDRmI:e unu IJUggiiJ[1!' «fi!dell~. nll'arCIl!+ ilia 1laI-"re

1·,In,!!.Ii ~r L~!~o runoo oppw-{' '!-i 'SP05!:iIlD alrm :1.'000 dIi.Wi~ i IDl:5.i pit ~mtI~L I. drill ~~li lIilll;ln s!!I:iIIiiI~lnlJ iJ1cli.c.;Im! che L~ re IK! r.::II Z U oorervn.tn i:n c-5U1K "'"11: Il!l~.manocmlrn :IDJ:i:tl: dlilt.!::i1~ l'I(lIt;.r.l ~1i11la!;L.. ~mn\t~I1I;;!ui du entrumbe le specie ::tilI' ill te [lID ik [I' area, e ri e IIc 3lX11!1£ ailIi acenei, sl 5.M'i:'l1.fiiliC!i1~.[lIlIf.; oC(:lItlpIO;I.-:iI~e:l!I~, ~ i,.-ii) inl.'iih.;1 ~hiru'.~~ CQOle d'eJ:fini eemuni e rursinpi OOJ1dL ....idilOO l'll;!ib:lmi. Ctlslnl!litl. NI1I1HSI+lIII!r: qu:er:.1:1 1!!.iiI1lI~ ~loT!.!..J!11Q~;tjDJl.e! ..wID m:~ (lOBO di till: 9sv.istamenti le due ~r:e;::le 'n'Ifl ~.;I~~ (rol1!1i'i;"i~e "'~rw:, C! anche in ~U.iWlO CIl~II

d~ IljIlI3'.:trll ~p2(:I~ A liiiIi1ll'e&1 It)97 [Ib~ I'H.fiITlIJ hl~io"JlltJ 0'1 li!'io'U~ I![It"~ fuori dill]0. r:;~_e estiea, 0:'iI fi~ di d~~i1nii~ se qIK:Y'l!- dlle ~ieCil! !';I~ml ~sldl:fl!!i md-

e40 I!:':<D

2~ :::!:
'0
III CCHI'IUNI
!itlPE

DELFINI

.~II ~r.Hrtlll~ ,['.iPLII;dl~ i1iEIJPC; (1_-.SI1-1l11 1!I,.'II·o~~nam1i)'_1H dillLeo due !iGl~~~' .. r ~~ lUioI\, !R~!!U1;l' ~ n~~;j dil'll!['r.s:iti'li nefla ~{omD. ~ !Ii. a:1'V,i!j~[j][lHi.Jj arl. I!J d'llL1 GLJ!!~kl nt41'tii"!J;) dI ~I1j:ljlJ. .L:tI pl!rEl!~.II .. I:t: 1;1~1~ nJlll!; d1le I~ (L~I~~&il!~~ ~Im s~ltilil; ~11",,~rv!!!l'!j: 'l'u!J~ [!d'k vld03Jl'OO drJJ~rJ1lra (~II)5ieml;\ .. ) ~ ~Jii91lliHII~ 1bMsili, ,IItdSC~ f'jW! d!ll.thli t:\ii:liLi.ltii,~ dlll_l~.it"lpi 1riI' ..

rammte

.IiL1:~g~i:iOO.;il\.

1'.I!3i1~rt!, Ii!! pj',oolillu. dj iI_i!5Ilii:riI~ OO!!!illoo;', :no '1ILI~!l;! :S1J1.~~ i p:!ccoll restano III ;!l5S;Il!. i['~zOCim~' m b tlIDfin- tliii:! ;::i iJlI:'r,;iJ d.:i a 'h\l!.d]j;J~ulil! Itlmi.

er ~ri 11~ lali ipol:e;i. e compre[)*re nel ~LUlf!LiQ I'ecelogia ,III queSIli. doc ~I:ill'li!:h, ~ IlImO!!ia 11I:J,:~1J ... r..'!.'i ILlPJ.:GU·~ llp~io un m!.ll~idisd~i:r.1meal lnro studie, Dal im 1;1ri~l'e3 1IlS-U' area I!!rt;~;~ ~1.i.!1]IJuniu si ,~ quindi [ strt!til1~TII!1 !:II ]!'lii li.. '(:IJ~, n pnrtirc .00 una ioda,gim: rllIDva f' ~i5I~i'ir.aI~J::'.JI rll#cJ ~Lll'rl.. 1K'1I'tiI1'1~II~f~il.!;!ii.k!1~in~, e'toottuU,ijo. regi( ::;~ EL intervalti di Ire minuti ItJU ~J!-

ric: di

~ i ;6nlppi ~r;_I[]1Jben dj::;ti[]ti e impeg-n._.m illl CDmpDJ1arLU:l:iti di~13iri,_i ~.'ni 1I-"tYi/", il J!,.n#r.(! 1J!!I1tJ ,IfflKill(~ J)I",,~/~Jr,,~).

oclllC 1;31 imensioua dei g_rupjIrl ~ Iii d i~i'I'!:~.;,lIlln~i;r:i'M!~ .jIP~OOO mollIiJo diillffl'.e :rtelk due speeic. pm:;~'blllI1IlCllK in ~[I~~Iffi:l.ll eli Itml divl!~1L ()I"~ •1o\;!lILi~ ~,d".lfle. ~l!.!f,;, ... i oI.k:l:limi Goownu si {ID iseco D i:n. g.u II P i. m edi ame nl c p~ ,gt'lIi1cli dl .q;III!I~i 'lht.II:'i<lti d::.i !I,lr~il;l[li (r!~ ~~ti\"iJ[]~nA~ di ~ 1 e ,6.4 illdii'lililuj}. .•6 ;5.cbbcl1c l'flggK;~ioJ'N'l~ ru!'l~~I/;i.I!a o!ll"ll~ '1I'IiliSfl:im~ ~~I~ll,!rp',!!i riS4!trn simile p~ ennnmbe le ::;~D::: 3-4· individu i.. In diy~ 1OC:('_.'jj;IQ[)! ~ al 001111 ;iulO dei lurl<iiJpi, ; ~I-Uj![i !;lJlmmi fOrmlilliO grupO pi di dimerrsinni 11O[1:'iloOli Cfirio a un dcu:[JTiLimLHi da di'!.'oC~ 'Ilarla!']LI~, OOIi'I~ la 1;:~!Ji'.!lI)II': ~.I!ii:I!.l;,J.'lJri.jr, L'!I;Itoloi!i., alimenmre, il OD:rnpl)l1am.:::rrloe la ;5!iI1!iiJ11J11l1. seeialc: Ill} clemenro ene ,!!-lOCa~j.;,:lfi';I' n ~ I L' ~ .11; roollJ ien P'l.Jfll!ll te ne IJII focmnzione dei gmppi sono j lliCi::OU .. la C~ i pm~l'I,(a. '1I!:lItil! .!lJ!1IJ;r.!IIn~nli; !1 t'i!!iI: uurnenmre ~ dimenslenl dcile a;gg~azio· ai, ~ OS~rv~ID iJ1 ,&hi'J) pt'Il:r.n.I3~,~(ml iii Lur.l.(J,li'J. S~:lJib:r,;1inla,U·j ~h~ i ~f!.Jp:pi di Y.lc.dl dimensi.ooi ~dmlJla' liD I1Illglioi'1::eOi'UmLia :!i!.J~ fJoOC~LlI I ~L~ali, i, ~bl" !:+! k;q!IJ! im:~p-t'!rnrm:t. fojjtrur~[lre ~roJ10 illOD:ITil::re in in~idc:n.~. .Ailcb~ Ii I IK~rl\l ~;~IJ 1 pW~"{Iti ",(!I}po 1MiS':['O'uti i:rr..@rup,jM pia gliOOj nspc!Ito 9. q!J~11i oo.mpl}:'lti dB !'lr.!h a.!LJltl~. f!.: illl~res~Ii'!~ ~ 1I1J!;:!I)'1t'! rlll.lm;:m[O ~bt: de:lk: dimc::~DJti dei glllppi :noo .IlSS!.Jr:rr..c
lUll I'.ir~rnCi'i1Jl) ~i~l~iI~ p21 ~il!if1Di ~tlm.lmi ;: .I.l.r;iopi; ooi prtrni joMt!i lSi prcsen;,:a m:U::i!inlo. M~r\l;Il1i~ dl 40 ~l#lllIrl;!Iii)Lir 1.1J!;liil dei gr1IJI1li ~ ~o~ralmcn._u::·

:1131 peotezionc dei piceoli, l.mimrocmJ!' a 1jJi'i'(,If'i!iill~I ...{";I)";lIIIIi::~a'lJ,! 1iJJ~~f'.i<I, Un'alnu ..mabiJr. cbe n';'CSJ:l:' lin. ruelo importanre nella Iaglia ~I ,!!,1'I.lIfII:>l~~ il [)ii'lllfiIEtIl1"1I1~J]!~\
~ I)

I,;nf.! ~ !!'In:!:II!JI~rMl:'

[e.g&-

dj a1~rr..o lUll piccolo fl!, <3fiJii'K:i'llolOC !ii. ~ii.T glh!:1d~1 ~I~I") pi{1 ~I;;I JJI:.;!!11i~j! ri~I)I.iI ~ ~~di (si ~"edil ~I BI'(Jfiru ~It ~&1M' p,agi.w:). QIlf:i!O li'islil~~oo Vtlltel~
I!:'l!'ler.e:

silllill'Jli(J tli ~Ij,,~~

:;lfllii:=_gE ,11;;:::1-

00 .rilirii {ai 1.00 eoDl o,gj.:: i quall b Il'U'" senza o€: i~ d:l 'liIi'e.:i~ p~~lIti rnll"an.::;~ ~Lji('I ill ~!Q]IT1t. U'llil sene di dnti preJimimili . recoolti a partirc dal L99j {~ nou ~Il0l'i4td ('('jo(:Jl(itelaJl)2lil~ ;1I:i;li~~.:o'.~i) s"jk .jJ!]u041D. ;;ompurlru1Jof!ll'Iuii delle dlJ~specie imlil!a chc i d~tll1l '~nlJili iiell";ltIS'I dl M!lIi:li~~ smlll S~';};oI~ impegnuti ., cncciare piriX!fu pesoe pelagioo, aggrt:~nrlolo- iJ1 p.i'iO:'lji· mi~ dGlla sil:f~D'fIc:i~. ~JIIJJ:<il"l) ~11,)!,!1:'I!l. :jI1j. ...[~ i d;;::1tilli .;,:oo)UJ1U 'OOrmnoo freqlJ(;lUl:' mente gIIiIP.pt runnerosi cbe ,g,ai'ilmJ:-;ecloo una IillIgs .... L"[IIll~ .. i~ll!e, [,)i~!"5(Io ~ WI! tn~r;f! il 1i!11OO !l::i tursiopi, ehc gc:n.eml· mente uaseormno ~ 1'Ii;l8:il:iLIl [iil111! ~Il;i IUrt) I}!;III~) i~ III11ghe lmmeralanl. ~lJit~ d:l beev ~ v 00 ti IMi o ni: COJJ1J jXI rta iIi iii'! in quS'SI)l'Jo giiJ 1Y...'iI!I"\',lll):) IIJ;!II'AJ.!h1!JAi.ol.Io &:II. 1~IITilJlkll~ 1." messe i11 JJrLazio~ 3J 1.1Il',nJj. Hll!..'fltaziooo oo~a su speele d~ '1,'1 'j,\J:i1l1 I Yi~ fflillili. 11'1 qlJo!i!!4!11 J;"'~ non e :sl.relt.lmente necessnric fDmmm::: :g,IT!5:ii gnlp,pi ~ ;[f"'!3'K: lif'.lCliil ri ,ul~al,i 1'11;:11;] ~'I,i;l;j;!!. .; ')IIv.i, 'il ffiltlo oi d'i5Jl!-'U'(h::r:;;:iin pkoolk: ulliji'J. ~rmoo._c d.i oopriro IlHt~flh1: piti 'I/&~[{i ~ di 'll1t.i(J11:<Ji.ate i;~ riL~1 ~III;' p~rjJ;, TlII~i J;j~1i drui :m.g;gCJ'i:.n:ooo dr~ lIIell.(; ~.cqlJl: iruOHWlI a KfII~Ii'i1h., ~Ifil'li a[JJ~I[IIJ ~ IIIIS~ l!.btii.ilJ.l,Q I!.>lJlooi12.uro dlJ~ Ili;:c'ilie 'l'i;ok:ogktr.:: >!Ih"!:l-::lC'. C' cI1c: prabllbi]rn_G:.ilr~' ~ (j1'!1111'l1iti~:iLII~ IGII II;; cll,l~ ~~jr;:: ~i<l ~~~ (10 .wildirrnL1lJra [luJIIl. ]Jm L1re, La !'.1nrtturll! dcj :l!ruPJM Ili~crv;i'l.a I'i~J ~IIfjDI iXll-lhim, ri:,\!.i'i;:I!I~;L1 III~¢. ~1[li'i!J!lK=llI..:: l!.I lI1Juggior rwmero dci primi riSp!:[bJl lii !".illoI::ooo..i iI1l1ll'~roa di sl~I~li;:,Jo III ""I I ipn ,~i i!.:mnp.1_IT[al~[]1.Q,. ~Iilbru illd i.cr!m: !.In.::1 ri~ to proio nib rnJ::'l'1 to£: d..i., I=tD:i ~L'!'l:l all<:: v;i'lri§Jl~ili e.tCli"'2ir.::iLJ! -Ii! j;o(~iali, e. IJ]];L 1r.1~'l!~IIUL~ J;;;Y~i.u. di adaltome:mo dELIPilJ'te: d.ei d.e:.lJl\irli. (lo.m!JIli.

nueto, i [!OI1LpQrtElliI1!1:i1'1ri (J:::iCli'! i ;;}I~ ~£,Mli [i ~~ rlM;lti dl!il';]~~II,l;I) e Ii! ~~[]'lC"lJjlL eli Jj~ ~rup~ O!:in._~l:mJX!ra:nC'alrmI1OC: ClEr.dlil'.inw. qUaiiOO ~ pw::l!l i till I;! , Lli '~fl:i~rr'I" Iii!: i 1I~1!ri!! ~~"~I~..r:inintemnte di irnmersioni d.i ~i:n.gom imii'l!i.dJ!ri fol.oiik:.mlf.iei'J.tl, in medo ~a.I~ d:a 0lmt!i!1;1J~ i cornpor1:;11l1r:II~in SJJ['{!rfJf.liof: ,U quelli S!..llbru:·· i ~oci. Una voha O[l[£:I1UOO (ar:e~~ til ~. L~3?iQ(ji J::'"~lilllr1O'!lnl;l1_tilri di'ji!{!r:::;~. ~ ~i'biLe nrroogtiere .[[ococ 000 acustiei suJk: vocafizzaaioni dBi oil:elflr'li. iii lIi~lo rai~ ~iill i~'~j"r,'n:: ]~ osser.... <:i!i.oo~ f.orte ill S"uJ!el'ficie 1:: mn:: u:rr..qu:&dro pit! iQom~~· i:G od_l2:lk ai[1 ~11i!Ji "t11W,ti.1I'Iill'1,11 d i. 'Ur!l.IJ pi!!1lioolOO'{! .1~1CJIZ:iallC viene data Il~Li nspcni pj1J pt'!:::iU.1i~DIl:!! Ikllingid, ([JIm!! I~r ~-..:m[1io ;]H.j.J '!kL"C"mtiml;,:jol~ indiretta d!:J ~ipodi dkrn in base all" a· nalisi !kgl i i~OOOfil stahl ii, i"l~i~n"I~ '1;Jf1 ,alrre: ';1~l,jlli:Sl~MLi pii) 0 meno rJircL1c., emne I'.nMLiGL oc~ .r:Cioi:clWii !>lliiiMIC'aili d.i cseruplarl ~f1lu:!:!;ia'l. ri!lJ.:I,..lIr;;!! di H";J' ]oIi1~ di pesce m~lL~ zone ill eui vi s:i3J stato un f'Ola,ggj~n)Cni:O iii ~I.JIH;rl1J::U~, iii~~'.+i;I~ i lP"o-~rWrj C!,:~"Cte;r,il, J!!:Mi1 L'upproccio che 00IJW[jj[Uc; dars i

~il[';:1f[lUrl qual Iii I.ipil i!: I 11!.1J~pi J,ili ~nllI'M,!l",ion~, lir Illlreziollle" la 'II~loci~!r. del

~OCirril

mrdl,z. 'iifl. WUPJll

,1:00. ~ iiJ!j'j·

Ina p'.i~J3iEJi~ I'ilil" a'~I~I_'1J li"i's~IJ(Jt'Lmj!l!D i l,!r:!iJ.lLJll!tl~k; ~l' !.lll p~rllbUIl' .riD· rnm11i dl~i.J:II rw~lifI ulil '1:1'Il1IJ.lil LJui.llul]] Llr:m !J :liiiu ~iCl];!llli 1J1"1;!"'!:'l'tl ~ '>(II" r,J~~!]dt'Dtr, mt- II~E ddtlml romlll'rJ (i'i'Nlli. cl&lf.J:' ,t'I:i~) i.·;~fillfi_@'iij~f1 f:i;.!llliiil ~11'iI~tal!!' l~ijJ L:DI!' nl!:i ~In~lr.ll'iiiirmm:WJNJ' ~f'(Io).

=~~

l£:iOK'lZE II. 3150. ~pS4Lt I.m

m'I!gEiori risuleail,
~Il. plli'allllmlJ!

SI ....

d:;! Uri PII[Jto di 'io'l.

sl;(e1l1ifioo. ",ii p!!t' ~1I~:rLtQ

rlgwlIl!;1 J'uzionc ~Q[y..c."''':t.ilJll'if:l:lIl., ~ (Iwlla dijL'81V111~ ILI~'OjlJgica e do2ll"a,.. lIaJi~i ~1I~i';;';l, Q!X!".iC" aniH:'lJ ~!lflJn.o L'l111i.W(1~S II un pi CIXII\:~ n 1I'JfH! di Jtl inaro ;;roli eamp.icllu eli pelle e gr Q PI1~1!: ~li a dl!4l,ln .... .;101 .;m:irnali gl f~111,i~~ltifkEllli., 1 I r mf!:ZlO di. p1l:wb danii CQO PU[i~ modifL(;;Ik! (I;! slr:rilizz.nI:C:). L':m:lrisi .O!>:'iKPitl.1!!:i;;;a P;:l.nTICflC" o!il 111~neR' 1l1l.:1 ~'iSOOrle- 'irt1~I'I' d",lI{t [.I]Lo di ~hJI:e \,oi d C'C"i~I, 31tr;I'lo,(!1"OO iii mW:lr'll.J'JllTw· di ~JDD. ~ril,'; di 11iIm)~1 e J.t.:( mezro dcl['.noolw d~!1 im Llill.:mci ill iIr'.l!..'f:ii! (:;;1)pmULIIl[4l 'ill~noclonli.";U.i <t: 111ol;1~lli pe~ I!~i•. 1..0 gooio I:lII1lp.lffinViJ dr:i Ij~Ili

di o.llll.a:llli~la:t.in!}(: t: della tC"lJll1o£:I irnlfiiwnl<!ofiil 111) Ie due !I~II!' .~I~rl1tec: oon campioni rH'cl";~1I1~l'lti du alirc znna ~h;1 M~jlJil'n::I~, OJ(I~Il.iJlJ aJll:~e .;Ii d!t,1-

rrre

glj .[[OLl£iUb ... lli ~

t;li

r;(IITllIJDinaIDl)-

pG'.i5tOO D I:!S~ re J:I .;;u!.l;5.3i ,Ilk 11a illH11111111-'Io'1l2:iorlll::dl!l ~!OO~i ri~i 1)"Yr.i mnri, ~ ahj~~ N~arbari.oal) di ;;;;;;jOO".[1 tlliclJi1I- ~ z.iooo &1. iklffini OORlLUti c ill .;:Il.~ ~c d~I1l;!llioid~ n~1MiNlJll!:rr.;II·)W, Incltrc, ;:Uru rbe "una !klle JlnlJClpalj dimC";l1ilr~ tmvcrso k:J r,[Uril'li C!;-'[lctioo. e jEl jltIn~oinC'OOLr::Itol! lI~i I:en1Ru ... i i:!1 r'lSoI.~I",~1:"C' ~ i ~moli mi dti (lDILSCi'Va':'I)I~1 • d~i dclii~i j lare 't._~1 ~ 111I.lD' c tee n:id'loi! neil 'r;iJIl!lri, dl;]k:- !!!a]cri~ lfl ;"'I't!di~elmm::o I:: 13 1111<[11~ ~ p!l'Sl:lifuiJi:" :!Inali.t~ 1Ii1>l O:::i.lLagllo1" :sttIilruril il ··i:.J ~ de:i gruppi ri~ll)o::;;;en.(",Iii 1t;".;'1 4f1 un o;(]fI Q!'.(lC f'lldli ad ~ unni SU tIi.~ribuziOfl!:', dill1i!.lIsIIJIli. andamcnd (! del' II ~::!O o!:i ::;illgnl~ inl~...dui e le tom i o inam lea <,Ie 1II:! po pOI D.Z itJIi i d I 'I11:1 I~iasi IPUJC'J1wLe, 0]1](: 1:1 dl;{mniD-Dri:' U gJ'lliIO I~i s~io:: d~~IBOCi),.. 'I,1afiEil1m~: . ~1Ir.1Ji!:1l d!:lIs tli.~IJIJtICII:niaLei Ionian Duilplrin Project, oone.elli~o liIi ill ooniftJOLn :!tdI :I[I~ 1~Illil.iQrti d~1 l('([jl'(fJrrj~ I! t;lujOOli [jn_d1~ II ILlI1l m:.tInella sphl'i£i~ deU princ:ip'ILl Co v omLa ~llll] <ill ~uJll~r:. :..:1 nn ~~I]It: muD D Il8I i !¥:1I1l1 ~ C"i~re dalJ'litali.n per I:J nnelu d;.:-] Mr::ditcmllieu e di Ili caoctil:~11 lie, i primi annt di sl L!d-o rlltli a ~1~)I;t::i be 10 pclIKIl 11!1! I';;oo:rdo sll'i d~fil1i, nelle aeque tllj ,KBlIa:n:Jo!i. !':ILlla l;orme.NIlI.iL:IIJ:e d~i I;C!looci ncl M~II [\~::ro_ M~hl~rrtllI1roe Aru Ii:! nicu i!!.UIIiO gil oilIff.i!tllJ u ~¢Jcssami ~I:01lnll i alJiJ'oooluMio:!di due l'l,jX:oClii! d~liJio,rc IIcloCur.IlI!:":::t; ACCO:BAl'!. ... .; O)!l""OOo:.:iOilC S "I!crl{<:i~emn mal ino .. ~t:me si sl ,31)j[j elN'll';'~ C'OO\\i:IH'.II111e di .Bnro:!Liu["].I.).. si ~JlJr'II! uindi di t.; III-.:humre ;dliJ tucom ben hi "81 j I~! JI otc r IIi rtl d:i UlnlJ5!..""(:1 ~ ~ r~~lcloqtle:5.lli, an lnk::ll L III una rc1i!1:1 iJ;U .. di\i('r!'li.1L t:.iA~ltll!:iCil e nlla 00Jleenti 'sima PlJb't~1ka,,:jg!le ~IIIJB. 00Ii~~1I" 'l!fVtiiooc d I IWI:I rrurufNi marini.

ne

\'rr.-..ll~

!-oi c 1:ll1I'C:11i1 n seienzc bielaglehe illri_Jm~ di MilarLo;} rL(:11'Q9'1 I~ ~e-cssoanne ~ ~1~!1!11Lu fill P l~ dell'J~i 11]00 I ~Ih~~ dove si OCoCUIl:1 " IpmUuim di ~(JCiI~f1LOg.a, <il!::!i 1,.~!J.(lt:~ cesdcrt, ,1)31 19")3 d'ilige 10, [uJl;:lI! !JiolpitiD 1'"rt~1;:1 e partecipa aJI.: ~'rocjt':R: di rteere , :!!i~1nel Mcdi~m. noo ~i3i ocll' Ad:lIlltiro. E! vicl: p.!'4!sid~t~ d'elrls[iilJL~ 1'~11Q'~'

ElF.NA "(,_ltJTJ

'Ci:~:.I~lII1"~", 8, pp, ,I ~ I-I J 994. FlG.\U[ G. C .!'oItrrAltltil,l!Fm..O IJI s· 'l!lilA iht' P.j-e.\Y'::ll~ r=k:·(l)Ir.re.'IC€ ~ HfyUl~1 ·r'

w Ieninn [)nl.l ILiI Pll)jc;;;~ si !!'ti1lIl~ g..a~dl: .;:11comllr.ilmrlu 4hi numceosl ['l:lr1~ijmnti ai CCtl\'ii til Ti~ c di Ag.ipfll!tAlli, Hooda ~1;i11~:I Animal wil N:I5!I;!f\! Cooof".eJy.!:r1il II Fllii1lt P"I:MWali'ror Prndllcl" Lul; CDI!':I::erg JI:3iJia e MLII I 1:1.l'IaJL.j],
O~if&r ~Ij rn.t:Imm99.:~. F'OIJlTI F. . nllllGt.UI :o;._ e i\nT .liRllJ~ROOt.O OES:CI,iIJ!~\0" A pj~limi1wry SllJn.1I fA)" ~"~, ;EM 8".' t4 Cffl/rrf~ rn r'Jre W(~tl'l':'r .ft~r'"4"Jd Jf! ~;,r;eri fomrm '~~lJr'1(l"(, in "-European l;::oi:Si;!a~b 1lf.n

mij:e mlmni

:"!lnI1'o

"f,C lULl.} DI !;("JI'oIVI, ,,'!EJ Mt>dilef'J'rJfJlm,

,C VI:.Mlt:1 M., .....

M IIUi.t~ Fadova

1 Gw.J1jJiJrI';um (Jf M[flll'IU. "'fllT.<,i~p~ [fljlk::a~1 &M1 CrHrlJII'£NI fJaifl~1r".5. Dclpbi.ililS de!ph~ ir, rli(1 Kl-~mi!~ r,!jflmiurm AtMl1iie: Sru}, i-I~ «Annales (AnIlal!<: ltl~ lsntan ~1'II1Mroil~nllOCat:i • IJI~lit!~):+, 7. pp, lioJ -Il'is, I ii1l);5, IRF.Jo1Fl21 .• N r.l!.l!!BAJRTOLO 131SCII'I!KA G. e ffi m J1.., Social G &ar"Jg_), ,r!! HIJuJ~!,,14' D"D/Jfflln.'{ .in Jilt:' K~""rneI"Ji:: (NO.,.YJi;ffl AJria~Fr S a), ill .,.,M 1"lIU M;1I11lTIul &'i:coclO-~. 13, 1114, pJl'MIJ -156:8., 1!;)97_ POJJrll E., ~\1Il: .DI .1.., .inTOI'] A. ~ F1! "'I'oI'ZJ8 1'1_, Un~~/OO Pr .. ,.Yl/t.'1K (Ct>lltrnon J~i~ 0'I'eJ' SJTlII).(uJ·k lkmJ.efflJ!.i(1 l.li.$~j~JI!J m &L... I~m looul'll Sed ,In.wm'f."i' Wallets, The: W(.;:rld Ma:rin~ M"JJ!JIl.il! SciellCC CI 1~1~m1t:e, MOllliro, 20-24 genlIi!li[) 1998, . ~J siln liu f1M!I, lelL',If:IiMa T~.h)'s ~ oI,:ollru~tnbi~~ IiH~hi:,:;. IiEI'

as,

ra,

:ro ~\1WW.I\;Lh,,:s,Q[i

LE:5CIJ'.ID'J n, jl':{l. ~4D

1.998