Sei sulla pagina 1di 2

LAPORAN AKTIVITI TAHUNAN 2010 SK SEKSYEN 11 KOTA DAMANSARA

BAHAGIAN : HAL EHWAL MURID UNIT : KANTIN Unit kantin secara keseluruhannya telah melaksnakan kesemua aktiviti berdasarkan

strategi tahunan yang telah dirancang. Berikut adalah butiran aktiviti yang telah dilaksnanakan sepanjang tahun ini. BIL 1 AKTIVITI Mesyuarat AJK kali pertama BULAN Febuari CATATAN Telah dilaksanakan untuk membincangkan senarai tugas 2. Laporan Harian Kantin Febuari November ajk unit. Laporan harian telah dicatat setiap hari dan tindakan untuk segala masalah yang timbul 3 Laporan Bulanan Januari November telah diambil . Laporan telah dibuat pada setiap bulan dan telah dihantar ke PPD Telah dilaksanakan agar murid- murid makan mengikut adab makan yang betul 5. Mesyuarat AJK kali kedua Mei semasa dikantin. Telah dilaksanakan untuk membincangkan masalah yang

4.

Kempen Budaya Adab Makan

Febuari , April , Ogos

timbul dan cara 6. Mesyuarat AJK kali ketiga Ogos mengatasinya . Telah dilaksanakan untuk membincangkan tentang pembukaan tender kantin yang baru

Kesemua aktiviti yang telah dirancang dapat dijalankan dengan lancar dengan kerjasama semua AJK . Kerjasama ini diharap dapat berterusan untuk tahun-tahun seterusnya. Disediakan oleh : -----------------------------------------AZLINA BINTI ABDUL RAHMAN Ketua Unit Kantin, SK Seksyen 11 , Kota Damansara.