Sei sulla pagina 1di 4

PELAN STRATEGIK

(KAWALAN AUDITAN)

SEKOLAH KEBANGSAAN BAYAN LEPAS 2


TEMPOH PERLAKSANAAN BIDANG : TAHUN 2010 - 2015 : HAL EHWAL MURID-RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN/PSS

Isu Sayur dan buah kurang diminati

Masalah Murid tidak menggemari buahbuahan dan sayursayuran. Murid memilih untuk makan hidangan yang tidak berunsurkan sayur-sayuran.

Matlamat Memberi makanan tambahan yang berzat dan seimbang kepada murid- murid yang berkenaan untuk membantu mereka mengatasi pelbagai masalah dari segi pertumbuhan badan dan kekurangan tenaga.

Strategi Memberi kefahaman dan kesedaran kepada murid tentang pentingnya makanan yang berkhasiat untuk kehidupan mereka.

Indikator Pencapaian 90% murid menggemari makan buah-buahan dan sayur-sayuran disebabkan faham tentang kepentingan sayur-sayuran dan buah-buahan.

PELAN STRATEGIK

(KAWALAN AUDITAN)

SEKOLAH KEBANGSAAN BAYAN LEPAS 2


TEMPOH PERLAKSANAAN BIDANG : TAHUN 2010 - 2015 : HAL EHWAL MURID-RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN/PSS

Isu Kehadiran murid tidak memuaskan untuk makan makanan di kantin dan PSS

Masalah 1) Murid tidak hadir ke sekolah.

Matlamat Semua murid dapat makan mengikut jadual yang telah ditetapkan.

Strategi Memberi kefahaman dan kesedaran kepada murid tentang pentingnya hadir ke sekolah. Bekerjasama dengan pihak pentadbiran dan kaunseling untuk menggalakkan murid hadir ke sekolah.

Indikator Pencapaian 100% murid RMT/PSS hadir ke sekolah dan makan makanan yang disediakan mengikut jadual yang telah di tetapkan.

PELAN TAKTIKAL

SEKOLAH KEBANGSAAN BAYAN LEPAS 2


TEMPOH PERLAKSANAAN BIDANG Bil 1. Program Program kesedaran tentang Pemakanan Sihat Objektif Memberi kefahaman dan kesedaran kepada murid tentang pentingnya makanan yang berkhasiat untuk kehidupan mereka. : TAHUN 2010 - 2015 : HAL EHWAL MURID-RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN/PSS T/jawab 1. PK HEM 2. Guru RMT/ PSS Tempo h 6-10 Feb Kos/ Sum ber 0 TOV 60% murid mempunyai kesedaran tentang pemakan yang sihat. ETR 95% murid mempun yai kesedar an tentang pamaka nan yang sihat. Indikator Pencapaian 95% murid mempunyai kesedaran tentang pemakanan yang sihat.