Sei sulla pagina 1di 5

Dezv ol tarea caracteru l u i cresti n Bi bl i oteca de teol ogi ce - carti si arti col e ortodoxe on l i n e

Dezvoltarea caracterului crestin


WWW.RESURSE-ORTODOXE.RO - HOME CATEHISMUL BISERICII ORTODOXE - SFANTUL NICOLAE VELIMIROVICI DEZVOLTAREA CARACTERULUI CRESTIN

DEZVOLTAREA CARACTERULUI CRESTIN

CATEGORII
Calendar ortodox Calendarul zilei Biblia Inv atatura ortodox a Radio ortodox Share ortodox Rugaciuni Predici Cant bizantin Filme Carti online Cuv antul scris Icoane Manastiri Colinde Prov ita

Caracterul moral si duhovnicesc al unui crestin se dezvolta sub influenta a trei factori.

CAUTA To search, type and hit enter

Care sunt acesti factori?

SFINTII ZILEI
Ascultarea de Hristos si de Biserica Sa; staruinta personala in trairea tuturor virtutilor si harul lui Dumnezeu prin Sfintele Taine sau insuflare speciala.
Luni, 9 ianuarie SFINTII ZILEI Sf. Mc. Polieuct Cuv. Eustratie, facatorul de minuni Sf. Petru al II-lea, ep. de Sebasta Sf. Filip, mitrop. de Moscova Sf. Partena din Edesa
Click pe sfinti pentru Sinaxarul zilei sau click aici pentru sinaxarul in format audio mp3

Care sunt cele mai insemnate virtuti crestine?

Credinta, nadejdea si dragostea.


Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

open in browser PRO version

pdfcrowd.com

Putem exprima aceste virtuti cu alte cuvinte?

Dreapta cugetare prin credinta in Hristos; simtirea curata prin nadejdea in Hristos si fapta cea buna prin dragostea in Hristos.

Care sunt celelalte virtuti crestine?

Sunt multe, dar sapte dintre ele sunt considerate a fi mai presus de celelalte.

Care sunt aceste virtuti?

Smerenia, Darnicia, Curatia morala, Milostenia, Infranarea, Blandetea si Ravna in credinta.

Cum dobandim aceste virtuti?

Prin repetare si innoire, pana cand aceste virtuti ne devin firesti ca respiratia.

Este repetarea virtutilor crestine foarte insemnata in dezvoltarea caracterului nostru?

open in browser PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com

Da, la fel cum buna educatie consta mai cu seama in repetare, care este de fapt aplicarea in viata a virtutilor crestine.

Care este piedica in calea dezvoltarii firesti a caracterului crestin?

Pacatul.

Ce este pacatul?

In esenta lui, pacatul este minciuna si violenta.

Care dintre pacate sunt numite pacate de moarte?

Numim pacate de moarte acele pacate care aduc moartea vesnica. Acestea sunt in numar de sapte.

In ce legatura sunt pacatele de moarte cu cele sapte virtuti?

Ele sunt potrivnice virtutilor, si sunt: Mandria, potrivnica smereniei; Iubirea de arginti, potrivnica darniciei; Desfranarea, potrivnica curatiei morale; Pizma, potrivnica milosardiei; Lacomia, potrivnica infranarii; Mania, potrivnica blandetii; Deznadejdea,

open in browser PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com

potrivnica ravnei in credinta.

Exista si pacate mai grave?

Da, sunt patru pacate strigatoare la cer pentru pedeapsa.

Care sunt aceste pacate?

Uciderea cu voie prin talharie, sodomia, oprirea platei lucratorilor si asuprirea vaduvelor si orfanilor.

Exista multe pacate mai mici?

Exista multe pacate mai mici sau pacate usoare prin ganduri, cuvinte, dorinte si fapte.

Cum ne putem izbavi de pacate?

Prin Sfanta Taina a Pocaintei, prin autodisciplina de a nu mai repeta pacatele, ca si prin exersarea virtutilor.

open in browser PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com

Recom an dari : Resu rse ortodoxe: www.resu rse-ortodoxe.ro - Con ti n e o bogata col ecti e de resu rse ortodoxe au di o/v i deo/text: predi ci , ru gaci u n i , carti , con feri n te, i coan e, fi l m e. A gen ti a de sti ri "N ou tati ortodoxe": www.n ou tati -ortodoxe.ro - Ofera sti ri si i n form ati i di n v i ata bi seri ci i ortodoxe, ev en i m en te rel i gi oase, con feri n te, apari ti i edi tori al e. Sti ri l e pot fi prel u ate si de al te si te-u ri pri n i n term edi u l u n u i scri pt. Mai ca Dom n u l u i : www.m ai cadom n u l u i .ro - Preaci n sti re pen tru Mai ca Dom n u l u i - Prea Cu rata Feci oara Mari a. Bi bl i a ortodoxa: www.bi bl i a-ortodoxa.ro - Si te de prezen tare a bi bl i ei ortodoxe, tal cu i ri , arti col e. Ofera Ev an gh el i a si A postol u l zi l ei . Bi bl i a au di o: www.bi bl i a-au di o.ro - V ari n ta au di o parti al a a bi bl i ei ortodoxe. Portal ortodox on l i n e: www.crez.ro Cal en dar ortodox: cal en dar-ortodox.crez.ro - Cal en dar ortodox pen tru an u l cu ren t gen erat di n am i c cu i coan a zi l ei ; poate fi prel u at de al te si te-u ri pri n i n term edi u l u n u i scri pt. A sceti ca ortodoxa: www.asceti ca.ro - A rti col e de cu l tu ra ortodoxa: rel i gi e, fi l ozofi e, sti i n ta. Orth odox portal : www.orth odox.ro - A presen tati on of th e orth odox rom an i an treasu re. Portal ortodox : www.ortodoxe.ro

open in browser PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com