Sei sulla pagina 1di 1

TIPS:

1. SETARE FORMAT: exista 2 modalitati: ori incepi sesiunea de lucru alegand varianta : "use a Wizard ori
incepi cu "start from Scrach si ulterior, se va da comanda IMITS Se va seta aria unui A3 prin colturile
opuse (ower eft corner = 0,0; upper right corner = 420, 297
!!!!! A NU SE UTA SA SE DEA COMANDA OOM CU OPTUNEA ALL!!!!!
SE VA &RA PE AYER fiecare tip de linie!!!! Comanda AYER

2. DESENARE ARBORE si PAET TOE:
Arborele este compus dintr-o suita de linii, care sunt definite prin 2 puncte Prin urmare, se va lansa comanda
INE si se va da primul punct ! oriunde pe ecran (prin plasare colimator unde vreti si apasarea tastei "pick
de la mouse Apoi, punctele ce definesc segmentele arborelui se vor da cu precizie, functie de ultimul punct
introdus (coordonate relative- vezi mai sus, fie functie de originea O a unui UCS definit de voi(coordonate
absolute n ultimul caz, se muta &S-ul unde se doreste dar cu precizie absoluta- folosind OSNAP MODE
Exemplu: daca se va defini O la o intersectie de drepte, se va folosi %, daca O se va gasi la un capat de linie,
se va folosi , etc
PACHET TOLE se deseneaza analog cu arborele

. DESENARE EEMENTE R&MENT: se poate desena un dreptunghi RETANGE (primul punct oriunde
pe ecran, al doilea punct care va fi coltul opus, se va defini relativ la primul punct: @10,12 si apoi se va desena
un cerc IRE caruia i se va defini centrul in mijlocul ( unei diagonale a dreptunghiului, trasata de voi,
cu comanda INE ("first point"si "second point se definesc ca "% a doua laturi ale dreptunghiului desenat
L-01/ ACAD/ ELTH
0

3
0

3
0
110
20
10
1
2
8
60
3
0
5 5

ARBORE
PACHET TOLE
ELEMENTE RULMENT


P1
!0 un format A3 s0 vor d0s0na c00 tr0 00m0nt0 dn ansambu ROTOR (v0 !ansa 01); d0s0nar0a s0 va
fac0 cu ajutoru cunostnt0or acumuat0 a Cursul 1;
Se vor Iolosi ODURILE OSNA! pentru desenare cu precizie absoluta cat si comenzile:
O LIITS pentru a seta Iormatul A3 (x1 si y10; x2420 y2297)
O UCS pentru a manevra sistemul de coordonate astIel incat sa avem originea O unde dorim (unde e nevoie);
O LINE / CIRCLE / RECTANGLE pentru a desena entitatile tip linie, cerc, dreptunghi
O OO / !AN .
Coordonatele punctelor cerute se vor da de la tastatura:
O coordonat0 absout0 cand punctul se raporteaza la originea O a sistemului de coordonate (UCS);
O coordonat0 r0atv0 cand punctul se raporteaza la ultimul punct desenat;
O coordonat0 poar0 ungm0 s0gm0nt < ungh cand punctul se raporteaza la ultimul punct desenat.