Sei sulla pagina 1di 8

UNIVERSITATEA DE ŞTIINłE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE MEDICINĂ VETERINARĂ SPECIALIZAREA : MEDICINĂ VETERINARĂ COD: UNIVERSITATEA 0401 DE ŞTIINłE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ - NAPOCA FACULTATEA DE AGRICULTURĂ SPECIALIZAREA: Ingineria şi protecŃia mediului în agricultură COD: 0107

PLAN DE ÎNVĂłĂMÂNT An de studii : 1 2010/2011

RECTOR PROF.DR.DORU PAMFIL

Nr.

Disciplina

   

Semestrul 1 (14 săpt)

 

Semestrul 2(14 săpt)

Total

   

credite/an

Cod

 

Nr.ore/săptămână

 

Nr.ore/săptămână

 

I. Discipline obligatorii

   
     

C

S

L

Cr

V

C

S

L

Cr.

V

 

1

Matematică şi statistică

0107010101V

2

2

 

4

E

         

4

2

Informatica şi utilizarea calculatorului

0107010102V

1

 

2

4

E

         

4

3

Informatica şi utilizarea calculatorului

0107010103V

         

2

 

2

5

E

5

4

Fizica mediului, meteorologie şi climatologie

0107010104V

2

 

2

4

V

         

4

5

Chimia mediului

0107010105V

2

 

2

4

E

         

4

6

Geologie, geomorfologie şi pedologie

0107010106V

         

2

 

2

5

E

5

7

Topografie, fotogrametrie şi teledetecŃie

0107010107V

         

2

 

2

4

V

4

8

Zoologie şi fiziologie

0107010108V

2

 

2

4

V

         

4

9

Zoologie şi fiziologie

0107010109V

         

2

 

2

5

E

5

10

Botanică I

0107010110V

2

 

2

5

E

         

5

11

Botanică II

0107010111V

         

2

 

2

4

E

4

12

Limba străină 1

0107010112V

   

2

2

V

         

2

13

Limba străină 1

0107010113V

             

2

2

V

2

 

Total: ore/credite/semestru

 

11

2

12

27

4E+3V

10

 

12

25

4E+2V

52

 

Total/an/ore/credite

 

25

27

4E+3V

 

22

25

4E+2V

52

 

II.Discipline opŃionale

                       
     

C

S

L

Cr

V

C

S

L

Cr.

V

 

14

Mecanica fluidelor

0107010214V

1

 

1

4

V

         

4

15

StiinŃa şi ingineria materialelor

0107010215V

1

 

1

4

V

           

16

Mecanică. RezistenŃa materialelor

0107010216V

         

1

 

1

4

V

4

17

Elemente de electrochimie şi coroziune

0107010217V

         

1

 

1

4

V

 
 

Total: ore/credite/semestru

 

1

 

1

4

1V

1

 

1

4

1V

8

PRORECTOR PROF.DR.CORNEL CĂTOI

DECAN

COORDONATOR PROGRAM

UNIVERSITATEA DE ŞTIINłE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE MEDICINĂ VETERINARĂ SPECIALIZAREA : MEDICINĂ VETERINARĂ

RECTOR PROF.DR.DORU PAMFIL

COD:

0401

             
 

Total/an/ore/credite

 

27

31

4E+4V

 

24

29

4E+3V

60

 

III.Discipline facultative

                       
     

C

S

L

Cr

V

C

S

L

Cr.

V

 

18

Ed. Fizică

0107010318V

2

     

V

           

19

Conducere tractoare

0107010319V

         

1

 

2

 

V

 
 

Total: ore/credite/semestru

   

2

 

1V

 

3

 

1V

 

PRORECTOR PROF. DR. CORNEL CĂTOI

PRORECTOR PROF.DR.CORNEL CĂTOI

DECAN Prof. dr. Ioan ROTAR

DECAN

COORDONATOR PROGRAM Conf. dr. DAN VÂRBAN

COORDONATOR PROGRAM

UNIVERSITATEA DE ŞTIINłE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ - NAPOCA FACULTATEA DE AGRICULTURĂ SPECIALIZAREA: Ingineria şi protecŃia mediului în agricultură COD: 0107

PLAN DE ÎNVĂłĂMÂNT An de studii : 2

2010/2011

Nr.

Disciplina

   

Semestrul 1 (14 săpt)

 

Semestrul 2(14 săpt)

Total

   

credite/an

Cod

 

Nr.ore/săptămână

 

Nr.ore/săptămână

 

I. Discipline obligatorii

     
     

C

S

L

Cr

V

C

S

L

Cr.

V

 

1

Microbiologie şi enzimologie

0107020101V

2

 

2

4

E

         

4

2

Hidrologie şi hidraulică

0107020102V

         

2

 

2

5

V

5

3

Ecologie generală

0107020103V

2

 

2

6

E

         

6

4

Ecologie generală

0107020104V

             

2

6

E

6

5

Conservarea biodiversităŃii

0107020105V

2

 

2

4

E

         

4

6

Aparate de măsură şi control în protecŃia mediului

0107020106V

2

 

2

4

V

         

4

7

Monitorizarea fenomenelor de risc

0107020107V

         

2

 

2

6

E

6

8

Impactul maşinilor asupra mediului

0107020108V

         

2

 

2

5

E

5

9

Biochimie

0107020109V

         

2

 

2

4

V

4

10

Chimia şi managementul nutrienŃilor şi fertilizanŃilor

0107020110V

2

 

2

4

E

 

4

11

Chimia şi managementul nutrienŃilor şi fertilizanŃilor

0107020111V

         

2

 

2

5

E

5

12

Practică

0107020112V

             

(90)

3

V

3

 

Total: ore/credite/semestru

 

10

 

10

22

4E+1V

12

 

12

34

4E+3V

56

 

Total/an/ore/credite

 

20

22

4E+1V

 

24

34

4E+3V

56

 

II.Discipline opŃionale

                       
     

C

S

L

Cr

V

C

S

L

Cr.

V

 

13

Tehnologii şi instalaŃii de depoluare a mediului

0107020213V

2

 

2

4

V

         

4

14

Organizarea şi sistematizarea teritorului

0107020214V

2

 

2

4

V

         

4

 

Total: ore/credite/semestru

 

2

 

2

4

1V

         

4

 

Total/an/ore/credite

 

24

26

4E+2V

 

24

34

4E+3V

60

 

III.Discipline facultative

                 
     

C

S

Cr

L V

 

C

S

Cr.

L V

15

Modul pedagogic

0107020315V

2

 

1 V

         

16

Reurse fertilizante nepoluante

0107020316V

       

2

   

1 V

 

Total: ore/credite/semestru

   

3

 

1V

 

3

 

1V

PRORECTOR PROF. DR. CORNEL CĂTOI

DECAN Prof. dr. IOAN ROTAR

COORDONATOR PROGRAM Conf. dr. DAN VÂRBAN

UNIVERSITATEA DE ŞTIINłE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ - NAPOCA FACULTATEA DE AGRICULTURĂ SPECIALIZAREA: Ingineria şi protecŃia mediului în agricultură COD: 0107

PLAN DE ÎNVĂłĂMÂNT

 

An de studii : 3

2010/2011

 

Nr.

Disciplina

   

Semestrul 1 (14 săpt)

   

Semestrul 2(14 săpt)

Total

   

credite/an

Cod

 

Nr.ore/săptămână

   

Nr.ore/săptămână

 

I. Discipline obligatorii

   
     

C

S

L

Cr

V

C

S/pr

L

Cr.

V

 

1

Monitorizarea calităŃii mediului

0107030101V

2

 

2

4

E

 

4

2

Monitorizarea calităŃii mediului

0107030102V

         

2

 

2

5

E

5

3

Poluarea şi tehnici de depoluare a mediului

0107030103V

2

 

2

4

E

         

4

4

Gestiunea ecosistemelor silvice

0107030104V

2

 

2

5

E

         

5

5

Ecopratologie

0107030105V

2

 

2

5

V

         

5

6

Tratarea şi epurarea apelor

0107030106V

         

2

1

pr

1

4

E

4

7

Gestiunea deşeurilor

0107030107V

2

 

2

5

E

         

5

8

Gestiunea deşeurilor

0107030108V

         

2

1

pr

1

5

E

5

9

ProtecŃia plantelor şi mediului

0107030109V

         

2

 

2

5

E

5

10

Ecotoxicologie

0107030110V

         

2

 

2

4

V

4

11

Impactul industriei asupra mediului

0107030111V

         

2

 

2

7

E

7

12

Practică

0107030112V

             

90

3

V

3

 

Total: ore/credite/semestru

 

10

 

10

23

4E+1V

10

2

10

33

5E+2V

56

 

Total/an/ore/credite

 

20

23

4E+1V

 

24

 

33

5E+2V

56

 

II.Discipline opŃionale

                       
     

C

S

L

Cr

V

C

S/pr

L

Cr.

V

 

14

Ecologia sistemelor antropice

0107030213V

2

 

2

4

V

         

4

15

Economia mediului

0107030214V

2

 

2

4

V

         

4

 

Total: ore/credite/semestru

0107030215V

2

 

2

4

1V

         

4

 

Total/an/ore/credite

 

24

27

4E+1V

 

25

 

33

5E+2V

60

 

III.Discipline facultative

                     
     

C

S

L

Cr

V

C

S/pr

L

Cr.

V

16

Modul pedagogic

0107030316V

2

 

1

 

V

         

17

Combaterea biologică în agricultură

0107030317V

         

2

 

1

 

V

18

Conducere auto

0107030318V

1

 

2

 

V

         

19

Conducere auto

0107030319V

         

1

 

2

 

V

 

Total: ore/credite/semestru

 

6

 

2V

 

6

 

2V

PRORECTOR PROF. DR. CORNEL CĂTOI

DECAN Prof. dr. IOAN ROTAR

COORDONATOR PROGRAM Conf. dr. DAN VÂRBAN

UNIVERSITATEA DE ŞTIINłE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ FACULTATEA DE AGRICULTURĂ SPECIALIZAREA: Ingineria şi protecŃia mediului în agricultu COD: 0107

PLAN DE ÎNVĂłĂMÂNT

An de studii : 4

2010/2011

Nr.

Disciplina

   

Semestrul 1 (14 săpt)

 

Semestrul 2(14 săpt)

Total

   

credite/an

Cod

 

Nr.ore/săptămână

 

Nr.ore/săptămână

 

I. Discipline obligatorii

   
     

C

S/pr

L

Cr

V

C

S/pr

L

Cr.

V

 

1

Managementul realizaării proiectelor

0107040101V

         

2

1pr

1

5

E

5

2

ReconstrucŃie ecologică

0107040102V

2

 

2

5

E

 

5

3

ReconstrucŃie ecologică

0107040103V

         

2

1pr

1

5

E

5

4

Drept şi legislaŃie de mediu

0107040104V

2

 

2

4

V

         

4

5

Controlul şi certificarea calităŃii produselor

0107040105V

2

 

2

4

V

         

4

6

Evaluarea impactului de mediu

0107040106V

2

1pr

1

5

E

         

5

7

Tehnologii ecologice în cultura plantelor

0107040106V

2

 

2

5

E

 

5

8

Tehnologii ecologice în cultura plantelor

0107040107V

         

2

1pr

1

5

E

5

9

Tehnologii ecologice în producŃia animală

0107040108V

         

2

1pr

1

5

E

5

10

Arii naturale protejate

0107040109V

         

2

 

2

5

V

5

11

Schimbări climatice globale

0107040110V

         

2

 

2

5

V

5

12

Practică

0107040111V

             

90

3

V

3

 

Total: ore/credite/semestru

 

10

1

9

23

3E+2V

12

4

8

33

4E+3V

56

 

Total/an/ore/credite

 

20

23

3E+2V

 

24

33

4E+3V

56

 

II.Discipline opŃionale

                       
     

C

S/pr

L

Cr

V

C

S/pr

L

Cr.

V

 

13

Comunicare

0107040212V

2

 

2

4

V

         

4

14

Etică ecologică

0107040213V

2

 

2

4

V

         

4

 

Total: ore/credite/semestru

 

2

 

2

4

1V

           
 

Total/an/ore/credite

 

24

27

3E+3V

 

24

33

4E+3V

60

 

III.Discipline facultative

                   
     

C

S/pr

L

Cr

V

C

S/pr

Cr.

L V

 

15

Modul pedagocic

0107040314V

2

 

1

 

V

       

16

Bioremedierea

0107040315V

         

2

 

1 V

 

17

Politici agricole regionale

0107040316V

2

1

   

V

       
 

Total: ore/credite/semestru

0107040317V

 

6

 

2V

 

3

 

1V

PRORECTOR PROF. DR. CORNEL CĂTOI

DECAN Prof. dr. IOAN ROTAR

COORDONATOR PROGRAM Conf. dr. DAN VÂRBAN