Sei sulla pagina 1di 1
OLE: Pareto mener Aladdin kan kontrollere oljefett verdt 5 ganger dagens borsverdi. papal spa dobling av kursen. avsTENwR RM Med ace 1S prot sakseslltor = gle funact caver p 246 lice Det GTC note ijesdskopet Aladin rome er 13 ror. ake. Seika OR Gachargjentonsrt og ieten — pets operre med on coleman yeemiketadlay rebar semen. Fyrlighet p35 proen- Men kat med The iaperet Parts Sours ver 1S poset sanmyalighe, ker Pareto idinenseetlserenaateer sulcus kutelet Aladin Oi od 6 oer Suhtaren dda unt arts: fa 24190. Inner oben: eg piu tes Alain abeider mr om lig bre denne srl leet and Seog torerier defor eeukatne nce gage a ele atl ‘lndin-bures hak ost lopet a de are 17 mene ‘engeren ea pret MP tins a den Sikeverstaktereprdacrervnlges ar hovel ary arte trabanren 74a ner afecn va Addin barteksite. ese, rene lbener Desens det hayecePaetoanaltbene fervent at ek Produjonberracanraardredecrs shape wake emstninpen ra 7) Greabrg sen, Sonera 214 36 nla de P Miomenieto ieee opp 0 ‘oc Lsmillarder kroner ler Ts kroner —nillneri2012, Oversee rye raloje DetinneberermeremS pager its fa mllener Atl hele 268 ‘Eigen verk pUu millon hrc laine eo [MASSEVIS AV OLIE: Antinlan pops star renelee hi saps cesese st ends eke ser sr