Sei sulla pagina 1di 6
UNIT2 [15 Teor tor moral 2.2 Etika Keperibadian Mulia Objektif Pada althir bab ini, anda seharusnya dapat: 1. Mengenal pasticiri-ciri utama dalam etika keperibadian mui 2. Menerangkan dokerin ‘jalan tengah.” 3. Membincangkan elemen-elemen yang mempengaruhi pembencukan keperibadian individu, 4, Menyatakan keitikan-kritikan terhadap teor ini. Pengenalan ‘Adakah kita dilahirkan baik dan bermoral? Percayakah anda bahawa moraliti adalah sesuatu yang dilahickan secara semula jadi dalam diri manusia? Sebatikny, ‘mungkinkah ada di ancara kita yang dilahirkan jahat dan tidak bermoral? Selain daripada aspek semula jadi, apakah faktor-faktor lain yang mungkin membencuk keperibadian anda? Bab ini akan menghuraikan definisi serta ciri-ciri utama eperibadian mulia, Sclain itu, kritikan-keitikan juga akan dibentangkan. Apakah etika keperibadian mulia? Di Malaysia, pelajar-pelajar sekolah diwajibkan mengikuci Pendidikan Moral dari Tahun 1 di sekolah rendah schingga Tingkaran 5 di sekolah menengah. Tajuannya adalah untuk memenuhi hastat kerajaan untuk membentuk keperibadian yang ‘mulia dalam kalangan rakyat. Hasrat ini berkait rapat dengan etika keperibadian ‘mulia. Menucut tcori ini, keperibadian mulia terdiri daripada konsep-konsep seperti keadilan, keberanian, kemurahan hati, kejujuran, kesabaran dan kebijaksanaan yang ‘memainkan pecanan yang penting dalam pembentukan bidup yang bermoral Sebelum kita melangkah kepada rakrifan teori ini secara lebih mendalam, mari kia fahami situasi di bawab: ‘Anda seringkali digalakkan oleh ibu bapa ands untuk menolong jiran tetangga pabila mereka memertukan bantuan anda, Ibu bapa sentiase mengingatkan anda bbahawa warna kulit sescorang, ataupun agama yang dianutinya tidak seharusnya menjadi satu halangan kepada anda. Yang pentingnya, anda menghulurkan bantuan kepada sesiapa yang memerlukannya 16] WAWASAN OPEN UNIVERSITY LA 105 Pendan Moa! ‘Oleh demikian, pada bila-bila masa jka anda mendapati iran anda dalam kesusahan, anda akan menghulurkan bantuan kerana amalan ini telah menjadi kebiasaan kepada anda. Berdasarkan contoh di atas, adakab Kesedizan anda menolong jiran tetangga tanpa ‘mengira kaurm dan agama satu sifat semula jadi? Contoh di atasjelas menunjukkan bagaimana sesuatu Kebiasaan akan menjadi amalan sehatian setelah diprakctikkan sunruk jangka masa yang, panjang, Doktrin jalan tengah’ ‘Menuut teri ini, jalan tengah’ pencing dalam keperibadian mulia kerana konsep ini ‘menggalakkan perbuatan dan pemikiran yang sedethana: tidak beslebihan dan tidak juga berkurangen, Sesungguhnya, individu yang shemiliki keperibadian mulia akan ‘menjauhi diri daripada tindakan dan pemikiran yang melampau dan keterlaluan. [Anda pasti pernah membaca laporan althbar mengenai kes polis berkenaan dengan hhukuman ketuk ketampi. Tidak boleh dinaflkan bahawa adalah betul dan patut ‘untuk pihake polis memberkas sesiapa yang disyaki telah melakukan kesalahan, ‘Walau bagaimanapun, perbuatan polis menghukum wanita yang disyaki melakukan kesalahan dadah dengan memaksanya membuat ketuk ketampi dalam keadaan bogel adalah melampau dan tidak bermoral. Bidangperiakuan | Berlebihan Jalan tengah Berkurangan ‘atau perasaan Ketakutan dan Kegopohan Keberanian Perasaan atau. keyakinan tindakan pengecut Keseronokan dan | Berkelakuan tidak | Penahan di xKeadaan tidak boleh kesakitan senonah ‘menikmati Pendapatandan | Pemborosan kasar | Kemurahan hati | Kedekut atau lokek perbelanjaan tkect) Pendapatandan | Pemborosan kasar_| Dermawan keci-kecilan| perbelanjaan (besar) Kemuliaan dan | Bermegah-megah, | Kemuliaan dit Mudah tokut kealban keangkuhan Kemulioan dan | Keinginan atau | Keinginanyang | Tlada keazaman kealban keeazaman kuat | sesuai Perbuatan Kelakar Bijak Kasat Kemarahandan | Panashati,cakap | Kesabaran, ketulusan | Kurang semangat, peagucapan dir’ | besar,sombong _| kebenaran rmerendabkan di uNiT2 Teor tormorl Bidangperlakuan | Berlebihan Jalan tengah ‘Berkurangan atau perasaan = Kemarahan dan | Panashhat, cakap | Kesabaran, kevulusan, | Kurang semengat, pengucapan isi | besat,sombong | kebenaran merendahkan dir Kelakuan sosial | Memperhamba dit_| Ramah Suka bergaduh Perasaan mal Terlalu malu Sopan Muka tebal Kemarahan kerana | Mencemburui Kemarahan yang | Kesuksan yang jahat ketidakadilan| wafer Rajah 2.2 Jadual virtues dan vices Aristotle (tidak termasuk keadllan) (Sumber: Dipetik daripada Abdul Rahman Md Aroff (2004:15~16)) Harus diingatkan bahawa Rajah 2.2 bercujuan untuk membantu anda mendapatkan ‘gambaran yang lebih jelas mengenai dokcrin ‘jalan tengah.’ Anda tidak dikehendaki rmenghafalrajah in, Pembentukan keperibadian mulia Pada pendapat anda, adakah keperibadian kita dibencuk secara sertacmerca ataupun berperingkat-peringkat? Hasil penyelidikan psikologi menyacakan bahawa pembentukan keperibadian mulia manusia adalah mengikut peringkat-peringkat seperti mana perkembangan fizikal atau tumbesaran, Dengan kata lain, kebolehan membuat pertimbangan moral berkembang secara berperingkat-peringkat. Untuk lebih memahami aspek ini, anda harus mengimbas kembali zaman kanak-kanak anda. Cuba anda fkiekan sama ada anda pernah melalui peringkat-peringkat di bawahi a. Semasa peringkat kanak-kanak, kita hanya diajar apa yang betul dan apa yang salah, Oleh itu, kita mungkin tidak memahami mengapa kita harus tmemacuhi ajaran orang tua kita, Walau bagaimanapun, kita tetap mematuhi cakap mereka kerana tidak mabu dihukum. Sebagai contohnya, kita tidak bercakap bohong kerana takut dihukum oleh ibu bapa, bukannya kerana ica sedar bahawa berbohong itu boleh melemahkan akhlak kita. Pematuhan kita pada peringkat ini adalah berasaskan kepentingan diri (kerana ingin mengelak daripada huluman). b. Pada peringkar remaja, kita mungkin belajar bersungguh-sungguh supaya kita mendapat biasiswa agar ibu bapa tidak perlu mengeluarkan belanja yang banyak untuk membayar yuran pengajian kita. Di sini, kita mula renerap aspek moral secara lebih mendalam. Pada peringkat ini juga, kita mula memahami apakah baik atau buruk sesuatu tindakan dan kesan serta implikasi pertimbangan serta perlakuan moral kita. Oleh itu, kita cenderung membuat pertimbangan moral yang akan membawa kesan baik, misalnya kesejahteraan orang yang kita kenali.