Sei sulla pagina 1di 2

MINIT MESYUARAT JAWATANKUASA HEM KALI KEDUA TAHUN 2011 TARIKH :

BIL PERKARA TINDAKAN 1.0 UCAPAN PENOLONG KANAN HEM 1.1 Mesyuarat dimulakan dengan bacaan umul kitab Al Fatihah. 1.2 Penolong kanan mengalu-alukan kedatangan ahli mesyuarat. 2.0 PENGESAHAN MINI MESYUARAT. 2.1 Pengesahan minit mesyuart kali pertama di cadangkan oleh En Aziz bin Sarail dan disokong oleh En Faisal Mat Yaacob. 3.0 PERKARA BERBANGKIT 3.1 Penolong kanan HEM memaklumkan bahawa terdapat perancangan dalam takwim yang telah dijalankan. 3.2 Pengurusan fail semankin baik selepas lawatan nazi. 3.3 penolong kanan mengingkatkan supaya guru kelas memainkan peranan dalam meningkatkan keceriaan kelas memandangkan keceriaan kelas kurang memuaskan. 3.4 Penyelaras BESTARI yang dilantik untuk sementara waktu ialah Cik Kamilah. 4.0 LAPORAN PEMBUKAAN SEKOLAH DAN LAWATAN NAZIR. 4.1 Penolong kanan HEM memaklumkan teguran yang diterima dalam Laporan Pembukaan Sekolah pada awal tahun. Buku rekod kedatangan tidak diletakkan di rak pada waktu yang ditetapkan. 4.2 dalam laporan pembukaan sekolah, turut di tegur berkaitan ketiadaan pelan kawad kecemasan yang tidak ditampal dalam setiap kelas dan bilik khas. 4.3 Dalam lawatan Nazir, diingatkan setiap jawatankuasa HEM perlu ada takwim sendiri. 4.4. Dasar jawatankuasa HEM juga perlu diwujudkan. 5.0 PENGURUSAN HEM 5.1 Hasil perbincangan bersama pengetua, setiap bidang dikehendaki melengkapkan takwin 2012 selewatnya-lewatnya pada akhir Julai. Bagi sesetengah jawatankuasa terdapat program wajib yang perlu dilaksanakan dan dimasukkan dalam takwim. 5.2 pemengang fail perlu mengemaskini fail dan perlu menambah pekeliling yang berkaitan jawatankuasa masing-masing pada bahagian terakhir fail. 6.0 PENYELARASAN DASAR HEM 6.1 Draf dasar jawatakuasa HEM dibincangkan sebagai penambahbaikan teguran daripada Nazir. 6.2 Penolong kanan mengingatkan semua ahli tentang harapan Pengetua agar semua guru memainkan peranan dan berfungsi sebaiknya. 7.0 HAL-HAL LAIN 7.1 Ustaz Aziz meminta agar semua guru bekerjasama memberi idea penambahaikan visi dan misi sekolah bagi pelan strategik 5 tahun, 2012-

2016. 7.2 Ustaz Yusri meminta guru-guru kelas memastikan maklumat pelajar di dalam ISIS adalah tepat seperti dalam dokumen pengenalan diri pelajar bagi mengelakkan masalah di masa akan datang. 7.3 En Sudirman meminta guru-guru kelas mencadangkan nama pelajar yang perlu mendapatkan bantuang seperti bantuan pakaian dan kasut. 7.4 Guru-guru diingatkan agar melaksanakan program selaras dengan takwim bagi mengelakkan percanggahan. 7.5 Majlis besar seperti CGT dan Graduasi dijangkakan akan diawalkn sebulan sebelum SPM. CGT dijangkakan akan diadakan pada 11 Nov berbanding perancangan awal pada 17 Nov. Graduasi pula akan diawalkan pada 28 Okt berbanding pelan asal pada 11 Nov. 7.6 Projek gemilang 2 ( kelas malam) bermula dan guru-guru diingatkan untuk mewujudkan dasar pemberiaan latihan memandangkan Prep petang dan malam bagi pelajar peperiksaaan telah dijadualkan. 7.7 Surat akuan pelajar perlu ada penambahbaikan. Catatan pada kelakuan pelajar sesuai dengan kelayakan seperti Cemerlang , Sangat baik bukan sekadar baik semata-mata. 8.0 PENANGGUHAN MESYUARAT 8.1 Mesyuarat ditangguhkan pada jam 3.00 petang.