Sei sulla pagina 1di 54

NO IUNI GENERALE Geodezia este tiin a care se ocup cu determinarea riguroas a formei i dimensiunilor P mntului sau a unor por

iuni din suprafa a sa, precum i cu reprezentarea grafic a acestora. n acest scop, geodezia determin cu precizie, prin m sur tori i calcule, un schelet de puncte convenabil distan ate pe suprafa a Pamntului, numite puncte geodezice, care servesc ca sprijin pentru opera ile topografice sau fotogrametrice ulterioare. Cuvntul geodezie provine de la cuvintele grece ti geo = p mnt i daien= mpart, ceea ce arat c la origine, geodezia s-a ocupat i cu rezolvarea unor probleme privind mp r irea suprafe elor terestre. Geodezia cuprinde mai multe p r i i anume: - geodezia elipsoidal , care studiaz bazele matematice pentru luarea n considerare a suprafe ei elipsoidale a p mntului n procese de determinare a punctelor geodezice; - triangula ii geodezice, se ocup cu determinarea planimetric a tuturor punctelor geodezice pe baza m sur torilor de unghiuri; - trilatera ii geodezice, se ocup cu determinarea planimetric a punctelor geodezice pe baza m sur torilor de distan e; - poligonametria, se ocup cu determinarea punctelor geodezice utiliznd m sur tori de unghiuri i distan e; - nivelmentul superior de precizie-studiaz metodele de determinare riguroas a altitudinii unui schelet de puncte, prin nivelment geometric i de legare altimetric a acetora, cu punctele geodezice determinate planimetric; - geodezia dinamic (gravimetria), se ocup cu determinarea intensit ii for ei gravita ionale in diferite puncte ale globului , pentru deducerea formei i dimensiunilor P mmtului, precum i a constitu iei interne a scoar ei terestre; - astronomia geodezic , are ca scop determinarea direct a coordonatelor geografice ale punctelor geodezice, folosind metode i observa ii astronomice. Geodezia este strns legat de o serie de discipline cum ar fi: - teoria erorilor i metoda celor mai mici p trate, utilizat la rezolvarea problemelor de masur tori de precizie; - cartografia matematic , care ajut la reprezentarea n plan a re elei de puncte geodezice. Trebuie accentuat importan a deosebit pe care o are geodezia pentru topografie i fotogrammetrie, deoarece este de neconceput construc ia riguroas de planuri i h r i topografice pentru suprafe e mai mari, f r a avea un schelet de puncte geodezice, precis determinate, de care s fie legate toate lucr rile topografice i fotogrammetrice ulterioare. Partea I. GEODEZIE ELIPSOIDAL pag 1

1.1. GENERALIT I Geodezia elipsoidal este acea parte din geodezie care se ocup cu studiul suprafe ei elipsoidale de rota ie, de referin , a suprafe ei fizice a P mntului, precum i cu determinarea riguroas a formei i dimensiunilor suprafe ei matematice curbe a P mntului. Pentru ndeplinirea obiectivelor sale, Geodezia elipsoidal are strnse leg turi cu Astronomia geodezic i cu Gravimetria geodezic . Pe baza prelucr rii tiin ifice a unor rezultate din m sur torile geodezice combinate cu m sur tori astronomo-geodezice i gravimetrice, se poate studia n mod riguros i detaliat forma matematic a suprafe ei curbe a P mntului. Pentru suprafa a curb a globului terestru, Listing introduce n 1873 no iunea de GEOID. Din punct de vedere practic Geoidul este reprezentat de suprafa a de echilibru a nivelului mediu al oceanelor i m rilor, prelungit pe sub uscat (continente, insule). Toate m sur torile geodezice efectuate pe suprafa a fizic topografic a P mntului (care este considerat ca fiind suprafa a de contact ntre uscat i atmosfer sau ntre uscat i ap ), trebuia s se reduc la suprafa a geoidului. n cazul m sur torilor geodezice curente (trilatera ii, triangula ii, poligonometrie), geoidul se poate aproxima cu un elipsoid de rota ie, turtit la poli, avnd semiaxa mare (ecuatorial ) de circa 6380 km. De asemenea pentru lucr ri geodezice de precizie mai mic , suprafa a geoidului se va putea aproxima i cu suprafa a unei sfere de raz medie egal cu 6370 km. Prin intermediul metodelor geodeziei elipsoidale se determin n mod precis, coordonatele unei re ele de puncte de pe suprafa a P mntului, puncte de baz de ordinul I, cu ajutorul c rora se determin ulterior punctele de ordinul II-IV, necesare ob inerii reprezent rilor grafice pe suprafe e foarte mari. 1.2. GEOIDUL I ELIPSOIDUL DE REFERIN . Din punct de vedere geometric Geoidul reprezint o suprafa de nivel, care este n fiecare punct al s u normal la direc ia verticalei locului, dat de vectorul for ei de greutate, indicat de firul cu plumb. Deoarece direc iile verticalelor depind de atrac ia maselor dispuse neregulat n interiorul globului terestru, forma suprafe ei geometrice a Geoidului este foarte complicat . De aceea ea nu poate fi considerat ca o suprafa matematic , pe care s se execute diferite calcule pentru rezolvarea problemelor geodezice.

pag

V N V N N V 1 2 3

Fig. 1.1. Suprafe e de referin . 1 Suprafa a topografic ; 2 Suprafa a Geoidului; 3 Suprafa a elipsoidului de referin . Din aceast cauz a trebuit adoptat o alt suprafa matematic , mai simpl pe care s se rezolve problemele geodezice i anume suprafa a elipsoidului de rota ie, cu o turtire mic , rezultat prin rotirea unei elipse n jurul axe mici.

E
1
O

E' O

Fig. 1.2. Sec iune prin elipsoidul de referin . Pentru verificarea concep iei privind turtirea elipsoidului la poli au fost efectuate m sur tori ale arcului de meridian de 1o la ecuator i la poli (fig. 1.2), m sur tori care au verificat aceast concep ie. Pentru a putea fi folosit n pag 3

prelucrarea m sur torilor geodezice, suprafa a elipsoidului de rota ie adoptat trebuie s ndeplineasc urm toarele condi ii: s se determine dimensiunile elipsoidului de rota ie care este cel mai apropiat de Geoid; s se a eze corect elipsoidul de rota ie fa de Geoid, adic s se orienteze corect elipsoidul de rota ie. Elipsoidul de rota ie care ndepline te condi iile ar tate, a fost denumit elipsoid de referin , iar toate m sur torile geodezice se prelucreaz i se reprezint n raport cu acest elipsoid. De-a lungul timpului au fost determinate diferite serii de valori ale dimensiunilor elipsoidului de referin , date n tabelul de mai jos (tabelul 1.1). Parametrii geometrici ai unor elipsoizi de rota ie Tabelul nr. 1.1.
Den. Bessel Clarke Helmert Hayford Krasovski SGR-1967 (sist. geod. de referin ) WGS-72 (sist. geod. mondial) SGR-1980 WGS-1984 Anul Determi -n rii 1811 1880 1906 1909 1940 1967 1972 1980 1984 Semiaxa Mare (m) 6377397,115 6378243 6378140 6378388 6378245 6378160 6378135 6378137 6378137 Mic (m) 6356079 6356515 6356758 6356912 6356863 6356774,504 6356750,520 6356752,298 6356752,314 Turtirea 1:299,1 1:293,5 1:298,3 1:297 1:298,3 1:298,2 1:298,26 1:298,3 1:298,3 Perioada de utilizare n Romnia 1873-1916 1916-1930 1959prezent 1930-1952 1952prezent 1992prezent

Elipsoidul de rota ie poate fi bine definit prin minim doi parametri caracteristici, dintre care unul trebuie s fie liniar.

pag

P r ' A
Primul vertical

a
Elipsa meridian

B b B'

ulu lipsoid rul E cuaro E

E'

P'

Fig. 1.3. Elipsoidul de referin a ! OE ! OE | - semiaxa mare; EE ' - diametrul ecuatorului; PP ' - axa de rota ie; b ! OP ! OP - semiaxa mic ; r O ' C - raza unui cerc mic; AB ! M - Raza meridianului (raza mic de curbur ); AB ' ! N - raza primului vertical (raza mare de curbur ); ab = turtirea; E! a a 2 b 2 E = excentricitatea liniar ; E 2 ! e 2 - prima excentricitate; a E 2 ! e | 2 - a doua excentricitate; b 2 - raza de curbur polar . C!a b Diferitele pozi ii ale elipsei n rota ie se numesc elipse meridian, sau simplu meridiane. Raza de curbur a elipsei meridian ntr-un punct oarecare A se noteaz cu M. Un plan perpendicular pe elipsa meridian, ntr-un punct A, poart numele de prim vertical (con ine verticala locului) i va intersecta suprafa a elipsoidului dup o curb de raz N raza de curbur a primului vertical. Cercul mare (ecuatorial) este de raz a i cercurile mici (paralele) sunt de raz r.

pag

1.3. SISTEME DE COORDONATE PENTRU ELIPSOIDUL P MNTESC UTILIZAT N GEODEZIE. In Geodezie sunt folosite ca sisteme de referin , sistemele globale de coordonate i sisteme locale de coordonate. Din prima categorie fac parte sistemele de coordonate spa ial carteziene (rectangular rectiliniu) i sisteme de coordonate geografice elipsoidice. 1.3.1. SISTEME DE COORDONATE RECTANGULARE RECTILINII (OXYZ). Reprezint un sistem general de coordonate, cunoscut din matematic . Originea sistemului se consider n centrul geometric al elipsoidului, axa oz fiind dispus dup axa polilor PP | .
z P

P0

E G x

P0'' L

O x

z P0'

H y E'

P'

Fig. 1.4. Sistemul de coordonate. Axa ox este pe direc ia liniei de intersec ie dintre planul ecuatorului i planul meridianului origine (Greenwich), iar axa oy se afl n planul ecuatorului i este perpendicular pe planul xoz. n acest mod pozi ia unui punct P0, de pe suprafa a elipsoidului de referin , este determinat prin cele trei coordonate: x ! OP0 ; y ! P0 P0 ; z ! P0 P0 Dac originea sistemului se afl n centrul de mas O0 al P mntului, iar P0 O 0 este verticala locului, coordonatele punctelor P0 vor fi n sistem global cartezian ecuatorial denumit GEOCENTRIC (OXYZ), (fig. 1.4). 1.3.2. SISTEME DE COORDONATE GEOGRAFICE ELIPSOIDICE (BLH). pag 6

Este un sistem global de referin , cu ajutorul c ruia pozi ia unui punct oarecare P0 este determinat n raport cu planul meridianului origine PGP i planul ecuatorial EGE | , (fig. 1.4). B = latitudinea punctului P0 , adic unghiul dintre normala P0O la suprafa a elipsoidului de referin i proiec ia ei n planul ecuatorului: ia valori de la 0o la 90o i poate fi nordic i sudic . L = longitudinea punctului P0, adic unghiul diedru dintre planul meridianului origine Greenwich i planul meridianului punctului P0, ia valori de la 0o la s180 i poate fi estic sau vestic . H = n l imea punctului P0 deasupra suprafe ei de referin dat de planul ecuatorului. Pentru elipsoidul p mntesc, sistemul de coordonate geografice elipsoidice BLH prezint o serie de avantaje foarte importante: este un sistem unitar de coordonate pentru ntreg elipsoidul i permite o serie de simplific ri n rezolvarea problemelor geodezice; liniile de coordonate B = const. i L = const. pe suprafa a elipsoidului, sunt chiar liniile cele mai simple i importante, adic meridiane i paralele; se define te cu ajutorul normalelor la suprafa a elipsoidului de referin adoptat, ceea ce este important pentru determinarea devia iilor verticalelor geoidului fa de normalele corespunz toare elipsoidice. Coordonatele geografice elipsoidale (B,L) se deosebesc de coordonatele utilizate n astronomie P , deoarece acestea din urm se N, refer la suprafa a geoidului.

1.3.3. SISTEME DE COORDONATE GEODEZICE POLARE

P0

E'

Fig. 1.5. Sisteme de coordonate geodezice polare. pag 7

Este un sistem de coordonate local, n care pozi ia unui punct oarecare P0, situat pe suprafa a elipsoidului de referin , este bine determinat , dac se cunosc valorile unghiului E i a distan ei s i originea O. s ! OP0 - linia geodezic de la punctul P0, la un punct origine O, considerat pe meridianul origine (punctul O poate fi chiar pe ecuator); E - unghiul pe care l face linia geodezic OP0 cu meridianul origine. 1.3.4. SISTEMUL COORDONATELOR GEODEZICE RTOGONALE
P P0( u, ) u E'

P'0 E

P'

Fig. 1.6. Sistemul de coordonate geodezice ortogonale. Este un sistem de coordonate local, n care pozi ia unui punct oarecare P0, apar innd suprafe ei elipsoidului de referin este bine determinat , dac sunt cunoscute distan ele geodezice u i v. | P0 O ! u - distan a geodezic ce se m soar pe meridianul arbitrar ales, de la punctul de origine O pn la punctul P0 . Punctul P0 de pe meridian este chiar piciorul perpendicularei duse din P0 pe meridian. | P0 P0 ! . - linia geodezic determinat de normala la meridianul ales. Punctul O poate fi situat i n planul ecuatorului O | G . 1.4. PARAMETRII ELIPSOIDULUI DE REFERIN Suprafa a elipsoidului p mntesc poate fi aproximat cu suprafa a unui elipsoid de rota ie, rezultat din rotirea unei elipse n jurul unei axe mici. Considernd aceast elips ca fiind elipsa meridian terestr se va reprezenta raportat la un sistem de axe de coordonate carteziene xoz, n care axa oz, coincide cu axa polilor PP | i axa ox este n planul ecuatorial. 8
| |

pag

P'

Fig. 1.7. Elipsa meridian. Ecua ia elipsei meridian n sistemul de coordonate carteziene xoz este: x2 z2 (1.1) 1 ! 0 a2 b2 a semiaxa mare, ecuatorial a elipsoidului; b semiaxa mic , polar , a elipsoidului. Elipsoidul de referin este caracterizat de cele dou excentricit i: a2 b2 b2 e2 ! ! 1 2 - prima excentricitate; (1.2) a2 a a 2 b2 a2 e |2 ! ! 2 1 - a doua excentricitate; (1.3) b2 b Introducnd excentricitatea elipsei meridian (prima excentricitate) n ecua ia elipsei se va ob ine: b2 ! a2 1 e2 (1.4)

z a 2 ! 0 (1.5) 1 e2 n aceast form a ecua iei parametrii care o determin sunt a i e, fa de a i b n prima form . Analog se poate introduce i expresia excentricit ii a doua n ecua ia elipsei. Un alt parametru important al elipsoidului de referin este turtirea: ab E! (1.6) a ntre parametrii de baz ai elipsoidului de referin se pot stabili o serie de rela ii de leg tur . x2 pag 9

x E'

a) Rela ii de leg tur ntre cele dou excentricit i: a2 b2 b2 b2 e2 ! ! 1 2 e2 1 ! 2 sau (1.7) a2 a a a 2 b2 a2 1 b2 (1.8) e |2 ! ! 2 1 sau ! | 2 2 b b a e 1 e| 1 adic e 2 ! | (1.9) e 2 1 ! | e 1 e 1 1 Din expresia 1 e 2 ! , se poate determina excentricitatea a doua 1 e| func ie de prima excentricitate: e2 1 1 e2 1 1 | | 1 ! ! sau e ! 1 e ! e2 1 1 e2 1 e2 e2 1 (1.10) 2 b) ntre prima excentricitate e i turtirea E se poate scrie: ab b b b E! ! 1 sau E 1 ! sau 1 E ! a a a a (1.11)
2 2 2 2 2 2

dar:

1 E 2 ! b 2
a

! 1 e 2 sau E 2 2E 1 ! 1 e 2

(1.12) Deoarece E este mic, ridicat la p trat va fi i mai mic, adic tinde spre zero: e2 E! sau e 2 ! 2E (1.13) 2 Pentru elipsoidul Krasovski, utilizat la noi n ar ca elipsoid de referin , plecnd de la valorile parametrilor trecu i n tabelul nr. 1, pot fi determinate valorile aproximative pentru cele dou excentricit i i pentru raza de curbur 2 . polar c ! a b 1 e 2 } 2E ! ! 6.69 10 3 (1.14) 149 .15 e2 e| ! ! 6.74 10 3 (1.15) 2 1 e (1.16) c } 6399 km Valorile riguroase ale parametrilor elipsoidului Krasovski, care se ntrebuin eaz n calcule de precizie sunt urm toarele:
2

pag

10

a ! 6378245 m b ! 6356863 m E ! 0.003352 e 2 ! 0.06693 e | ! 0.006738 c ! 6399698 .902 m


2

(1.17)

1.5. ECUA IILE PARAMETRICE ALE ELIPSEI MERIDIANE I ALE ELIPSOIDULUI P MNTESC. Prin determinarea ecua iilor parametrice se urm re te stabilirea unor leg turi ntre coordonatele unui punct de pe elipsoid n unul din sistemele de referin prezentate i coordonatele geografice ale punctului respectiv (fig. 1.8).
z P

Tm r M0 '1 a E1' S'

E1 ' S E

Tp

E' M0'

P'

Fig. 1.8. Elipsoidul de referin (schem pentru determinarea ecua iilor parametrice). Se va reprezenta elipsoidul de rota ie n raport cu sistemul de referin rectangular rectiliniu oxyz, pe reprezentare identificndu-se urm toarele elemente: EE | - diametrul cercului ecuatorial; PG | P | - meridianul origine; V - normala la elipsoid n punctul M0 ; Tp tangenta n M0 la paralela punctului M0; Tm tangenta n M0 la curba meridian . pag 11

Vectorii V i Tm determin un plan care intersecteaz suprafa a elipsoidului dup o curb care are centrul de curbur n punctul O1| i este chiar curba meridianului ce trece prin punctul M0. Raza acestei curbe se noteaz cu M. Vectorii Tp i V determin un alt plan care intersecteaz suprafa a elipsoidului dup curba SM 0 S | , normal la curba meridianului punctului M0, cu centrul de curbur n punctul O1, raza acestei curbe este N. Pozi ia punctului M0 poate fi definit att prin coordonate rectangulare rectilinii M 0 x, y, z , ct i prin coordonate geografice elipsoidale N , P B, L . Pentru u urin se vor utiliza N i P . Expresiile ecua iilor parametrice ale elipsoidului de referin p mntesc, n func ie de coordonatele geografice N i P for fi de forma:
x ! f1 N , P (1.18) y ! f 2 N , P ! f N , P z 3 Se va considera elipsa meridian ce trece prin punctul M0 i deoarece M0 este un punct curent pe elipsa meridian va avea coordonatele curente r i z, care verific ecua ia: r2 z2  1 ! 0 (1.19) a2 b2 | Considernd pe elipsa meridian un alt punct M 0 , situat la distan a

elementar d s fa de punctul M0 (fig. 1.9).


z P r
dz

M0' ds M0 M0'' dr
d

O2

E O1

E'

P'

Fig. 1.9. Schem grafic determinarea ecua iilor parametrice. pag 12

Acestui punct i corespunde fa de punctul M0, cre terile n coordonate dr | i dz. Cre terea coordonatei r, a punctului M 0 este negativ deoarece la o
| cre tere a latitudinii N , odat cu deplasarea din M0 n M 0 , distan a O2M0 se mic oreaz . | || | n triunghiul M 0 M 0 M 0 se poate considera elementul de arc d s ! M 0 M 0 ca fiind liniar, deoarece este foarte mic i n consecin se poate scrie: dz dr cos N ! ; sin N ! (1.20) ds ds Dac se diferen iaz ecua ia elipsei meridiane n raport cu r i z, rezult : 2r dr 2 z dz (1.21) ! 0 /:ds a2 b2 mp r ind rela ia cu ds i innd seama de expresiile pentru sin N i cos N , se va ob ine: r z 2 sin N 2 cos N ! 0 / a 2 (1.22) a b a2 (1.23) r sin N 2 z cos N ! 0 b a2 1 dar: 2 ! i atunci rela ia devine: b 1 e2 z r sin N cos N ! 0 / : cos N (1.24) 1 e2 z ! r 1 e 2 tgN (1.25) Ecua ia elipsei meridiane poate fi scris i sub forma: a2 1 a2 (1.26) r 2 z ! a 2 , dar ! b 1 e2 b z2 2 r ! a2 (1.27) 2 1 e nlocuind expresia determinat pentru y, se ob ine:

r 2 1 e2 (1.28) r ! tg 2N ! a 2 1 e2 r 2 r 2 1 e 2 tg 2N ! a 2 sau r 2 cos 2 N sin 2 N r 2 e 2 sin 2 N ! a 2 cos 2 N (1.29) 2 2 2 2 2 r 1 e sin N ! a cos N (1.30) a cos N (1.31) r! 1 a 2 sin 2 N
2

pag

13

nlocuind expresia r !

n rela ia lui z se ob ine: 1 e 2 sin 2 N a cos N z! tg 1 1 e 2 N ! a sin N 2 e 2 (1.32) 1 e 2 sin 2 N 1 e 2 sin N

a cos N

notnd: 1 e 2 sin 2 N ! W , se vor ob ine ecua iile parametrice ale elipsei meridian ce trece prin M0: a cos N r ! w (1.33) 1 2 ! a sin N e 2 ! a e sin N 1 z w w Din reprezentarea grafic a elipsoidului de rota ie n sistem de coordonate xyz se observ c se pot scrie rela iile: (1.34) x ! r cos P i y ! r sin P nlocuind n aceste rela ii expresia lui r determinat mai sus pot fi scrise rela iile parametrice ale elipsoidului: a cos N cos P x ! w a cos N (1.35) sin P y ! w a 1 e2 sin N z ! w Ecua iile parametrice se pot exprima i sub o alt form

Stim c : w ! 1 e sin N ! 1 
e|
2

e|

1 e| (1.36)

sin !

1 e | cos 2 N 1 e|
2

v2 1 e|
2

1 e| 2 S-a notat: v 2 ! 1 e | cos 2 N

e !

(1.37) (1.38)

1 b a2 1 b , deci: w 2 ! 2 v 2 sau 2 ! 2 2 / a 2 a w b v a2 1 e| (1.39) a c a2 a2 a4 c2 Scriind: 2 ! 2 2 ! 2 sau ! ; c ! - raza de curbur polar . w v b w b v v (1.40) Dar: 1
2

!1 e2 !

pag

14

nlocuind n ecua iile parametrice se ob ine: c x ! v cos N cos P c y ! cos N sin P v c 2 z ! v 1 e sin N

(1.41)

1.6. RAZELE DE CURBUR ALE ELIPSEI MERIDIAN I ALE PRIMULUI VERTICAL. 1.6.1.RAZA DE CURBURA A ELIPSEI MERIDIANE. Se consider elipsa meridian , avnd raza de curbur notat cu M, ntrun punct al s u de latitudine N (fig. 1.10).
P B'
dS

B
d

d y E'

O E O1

P'

Fig. 1.10. Determinarea razei M. Prin defini ie, dac se noteaza pe figura prin ds, un element infinitezimal de arc al elipsei, atunci se poate scrie: ds M ! (1.42) dE dE ! unghiul n fnfinitezimal dintre tangenta n B i tangenta n infinit apropiat , corespunz toare latitudinii E dN . Unghiul celor dou tangente n punctele B i B ' dE , este egal cu unghiul perpendicularelor corespunz toare, ceea ce nseamn c : dE ! dN
ds M ! M ! dN dx 2 dz 2 dN

(1.43)

pag

15

Dar: ds ! dx 2 dz 2 Rela ia se poate scrie i sub forma:


2 2

(1.44)

dx dz (1.45) M ! dN dN Derivatele de sub radical se efectueaz innd cont de expresiile determinate pentru x i y n ecua iile parametrice ale elipsei meridian: x! a cos J

1 e 2 sin 2 N 1 e 2 sin 2 N Dup efectuarea calculelor se ob in valorile derivatelor: a 1 e 2 sin N a 1 e 2 cos N dx dz ! ! 3 3 dN dN 1 e 2 sin 2 N 2 1 e 2 sin 2 N 2 nlocuind n rela ia razei mici de curbur , se va ob ine:

i z!

a 1 e 2 sin J

(1.46)

(1.47)

dx dz a2 1 e2 ! M ! , dar 1 e 2 sin 2 N ! W dN 3 dN 1 e 2 sin 2 N a 1 e2 a c 1 1 M! , i deoarece: ! i 2 ! (1.49) 3 w v W w 1 e2 v2 c c M ! 3 ! (1.50) 3 . 2 '2 1 e cos N


2

(1.48)

1.6.2. RAZA DE CURBUR A PRIMULUI VERTICAL. Considernd pe suprafa a elipsoidului normala BD, ntr-un punct B de latitudine N , prin aceasta se pot duce o infinitate de planuri, perpendiculare pe planul tangent la suprafa a elipsoidului n punctul B. Aceste planuri se numesc planuri normale. Una dintre aceste sec iuni normale din punctul B este chiar elipsa meridian , atunci cnd planul normal con ine i axa polilor PP / (fig. 1.11).

pag

16

C W O

E T S

E'

Fig. 1.11. Determinarea razei de curbur a prismului vertical. Sec iunea ce trece prin punctul B i este perpendicular pe sec iunea meridian poart numele de sec iunea primului vertical ce are tot form de elips (SBW). Raza de curbur a primului vertical n punctul B de latitudine N se noteaz cu V . Dac sec ion m elipsoidul cu un plan ce trece prin punctul B i este perpendicular pe axa polilor se ob ine cercul paralel corespunzator. Unghiul diedru dintre sec iunea prismului vertical i cea a paralelului din punctul B, este definit de unghiul plan CBD i este egal cu latitudinea N . Pentru determinarea razei de curbur V , a primului vertical este folosit teorema lui Meusnier, care se enun astfel: Dac printr-un punct dat al unei suprafe e sunt duse dou sec iuni plane respectiv normal i nclinat ambele sec iuni avnd n punctul dat o aceea i tangent , atunci raza de curbur a sec iunii nclinate este egal cu raza de curbur a sec iunii normale, nmul it cu cosinusul unghiului dintre cele dou sec iuni. (1.51) r ! H cos E a r , dar r ! cos N (1.52) A adar: V ! w cos N nlocuind se ob ine: a c V! ! (1.53) w v Lungimea razei de curbur a primului vertical este chiar lungimea segmentului de normal BD pn la axa polilor, care se mai nume te marea normal i se noteaz cu N. a c V! ! ! w v pag

17

1.6.3. EXPRESIA RAZEI DE CURBUR DUP O DIREC IE OARECARE RE . Pe suprafa a elipsoidului de referin se traseaz o curb oarecare, de orientare geografic E . Raza de curbur a acesteia va fi notat cu RE (fig. 1.12.a). Pentru a stabili expresia care define te raza de curbur dup o direc ie oarecare se sec ioneaz suprafa a elipsoidului cu un plan perpendicular pe verticala punctului M0, la distan a (z de acest punct (fig. 1.12.b).
P

O R O'

M0 E'

a)
M0 A
Z

B M0'

O1

b) Fig. 1.12. Determinarea razei de curbur dup o direc ie oarecare. pag 18

M0 m O n m n s

Fig. 1.13. Elipsa de sec iune. Se va ob ine o elips de sec iune (fig. 1.13), ale c rei semiaxe pe direc iile curbelor principale se noteaz cu m, respectiv n. innd cont de elementele geometrice din figur , n triunghiul AM o/ O1 se poate scrie:
m 2 ! M 2 M (z ! 2 M(Z (Z 2 , dar (Z p 0
2

(1.55)

m2 (1.56) 2M n mod similar, considernd elementele geometrice din planul curbei normale la meridian i din planul curbei de direc ie E se ob ine: n 2 ! 2 N (Z i S 2 ! 2 RE (Z , adic : (1.57) 2 2 2 m n S (1.58) (Z ! ! ! 2M 2 N 2 RE Dac se raporteaz elipsa de sec iune la un sistem particular de axe L\ , atunci coordonatele punctului M0, trebuie s verifice ecua ia elipsei: m 2 ! 2 M(Z sau (Z ! \2 1! 0 m2 n2 dar L ! s cos E i \ ! sin E s 2 cos 2 E s 2 sin 2 E  1 ! 0 , nlocuind m2 n2 RE RE cos 2 E sin 2 E 1 ! 0 M N

(1.59) (1.60) (1.61) (1.62)

pag

19

1 M N RE cos E sin E ! M N ! 1 RE ! cos 2 E sin 2 E ! N cos 2 E M sin 2 E MN M N (1.63) M N (1.64) RE ! 2 N cos E M sin 2 E RE ! f N , E (1.65) Deci raza de curbur a unei curbe de orientare geografic E , este n func ie de latitudinea punctului ce se determin i de orientarea geografic . 1.6.4. EXPRESIA RAZEI MEDII DE CURBUR . Se consider pe suprafa a elipsoidului de referin un punct P, caracterizat de direc iile principale Pm i Pn, corespunz toare rayei mici (m), respectiv razei mari (n), de curbur .
1

2 1 2

Fig. 1.14. Determinarea razei medii de curbur . Presupunem c prin punctul P trece o direc ie 1, care face cu direc ia Pm, unghiul (E 1 , sau o direc ie 2 care face cu 1 unghiul (E 2 .a.m.d. (fig. 1.14). Se poate afirma c : Raza medie de curbur ntr-un punct este dat de suma tuturor razelor mp r it la num rul direc iilor corespunz toare acestora. Rn !
i !1 (1.66) 24 R (E dac (E p 0 n p

Ri
i !1

Ri

pag

20

A adar Raza medie de curbur ntr-un punct oarecare pe suprafa a elipsoidului de referin , se poate determina ca medie aritmetic a razelor de curbur RE , corespunz toare curbelor ce trec prin acel punct. 1 n Rm ! RE , pentru n p (1.67) n i !1 Presupunnd c ntre dou curbe vecine exist un unghi elementar DE , se poate scrie: 2 R 2 n! , iar dac vom considera R ! 1 p n ! (1.68) (E (E n condi iile n care num rul direc iilor n p , (E p dE i se poate integra expresia razei medii (se trece de la sum la integral ). 24 1 (1.69) Rm ! REdE 24 0 innd cont de simetria ce exist fat de direc iile principale, se pot considera numai razele de curbur aferente curbelor ale c ror unghiuri de orientare sunt cuprinse ntre 0 i 90o.
NM 2 2 2 2 Rm ! RE d E ! N cos 2 E M sin 2 E dE 4 0 4 0 Integrala se mai poate scrie i sub forma: M dE 4 2 MN 2 N cos 2 E (1.71) Rm ! 2 4 M 2 0 1 N tg E Se noteaz : 4 M tgE ! t , pentru 0 e t e i 0 e E e 2 N Rezult : g M dE 2 MN dt ! dt : Rm ! 2 1 x 2 , sau N cos E 4 0 2 2 4 M N | arctgt | g ! MN ! MN 0 2 4 4 C C innd cont c : M ! 3 i N ! , se va ob ine V V C (1.75) Rm ! 2 V Rm !
4 4
 

(1.70)

(1.72)

(1.73) (1.74)

pag

21

Rezult determin .

Rm este func ie de latitudinea punctului n care se

1.6.5. CALCULUL LUNGIMII ARCULUI DE MERIDIAN. Se consider pe o elips meridian a elipsoidului de referin , dou puncte A i B, avnd latitudinile N 1 i N 2 cu distan a ds ntre ele (fig. 1.15).
B ds A M E O O1
2 1

E'

P'

Fig. 1.15. Calculul lungimii arcului de meridian. Se poate scrie:


S A B ! ds , dar ds ! M dN i M !
A
N2 N2

a 1 e2 w3

(1.76)

S A B ! MdN ! a 1 e
N1

1 e
N1

sin 2 N

3

dN

(1.77)

Integrala ob inut se poate rezolva prin utilizarea dezvolt rilor n serie, conform rela iei: 1 a b n ! C n0 a n b 0 C n a 11 b 1 C n2 a n 2 b 2 ... C nn a 0 b n (1.78) Dezvoltnd n serie dup formula binomului se ob ine: 3 e 2 sin 2 N 2 ! 1 3 e 2 sin 2 N 15 e 4 sin 4 N 105 e 6 sin 6 N 945 e 8 sin 8 N ... 1 384 48 8 2 (1.79) Se nlocuiesc puterile liniei trigonometrice sin 2 N i sin 4 N , neglijndu-se ceilal i termeni, prin liniile trigonometrice ale unghiurilor multiple: pag 22

sin 2 N !

1 1 1 1 1 (1.80) cos 2N ; sin 4 N ! cos 2N cos 2 2N 2 2 4 4 2 1 3 1 (1.81) sin 4 N ! cos 2N cos 4N 8 8 2 nlocuind i efectund calculele ob inem: 3 15 45 3 3 1 e 2 sin 2 N 2 ! 1 e 2 e 4 ... e 2 e 4 ... cos 2 N 16 64 4 4 15 e 4 ... cos 4 N ... 64 (1.82)

Se noteaz :
3 2 45 4 e e ... 4 64 3 2 15 4 (1.83) e e ... 4 16 15 4 C= e ... 64 A !1

B=

Rela ia devine:

sin 2 N 2 ! A B cos 2N C cos 4 N ... (1.84) Introducnd rela ia n expresia lungimii arcului de meridian se ob ine: S AB ! a 1 e

e 1

3

A B cos 2N C cos 4N ... dN


N1

N2

(1.85)

Integrarea termen cu termen se face innd seama de rela iile cunoscute: 1 1 (1.86) cos 2NdN ! 2 sin 2N i cos 4NdN ! 4 sin 4N Integrnd n limitele aproxima ilor acceptate de scopul pentru care se fac calcule, se ob ine: N N B C S AB ! a e 2 A 2 cc 1 sin 2N 2 sin 2N 1 sin 4N 2 sin 4N 1 1 ... 2 4 V (1.87) Formula ob inut exprim forma general , dar n practic sunt ntlnite i unele cazuri particulare, ca de exemplu atunci cnd unul din puncte este situat pe ecuator.

pag

23

N1 ! 0 N2 !N

A- este situat pe ecuator; innd cont de aceste preciz ri se determin lungimea arcului de meridian de la Ecuator la un punct oarecare situat pe meridian. Nc B C (1.88) 1 S AB ! a e 2 A c sin 2N sin 4N ... 2 4 V 1.6.6. CALCULUL LUNGIMII ARCULUI DE PARALEL. Deoarece pe elipsoidul de rota ie terestru paralelul este un cerc, calculul arcului de paralel se face pentru un arc de cerc, cunoscnd unghiul la centru egal cu diferen a de longitudine dP , a extremita ilor ce delimiteaz arcul. Se tie c raza paralelului variaz n func ie de latitudine i este dat de rela ia: a a cos N (1.89) r ! N cos N ! cos N ! w e 2 sin 2 N 12 1 Dar lungimea arcului de paralel dl este: (1.90) dl ! r dP dl ! N cos NdP

A E

dl

r B O N O' E'

Fig. 1.16. Calculul lungimii arcului de paralel. Trecnd la integral pentru limitele T 1 , T 2 extremita ilor arcului de paralel, se ob ine: corespunz toare

pag

24

l ! N cos NdP ! N cos N P 2 P1


T1

T2

Din rela ie reiese c o lungime finit de arc de paralel se poate determina n func ie de raza mare de curbur , latitudinea paralelului i diferen a de longitudini. Lungimea arcului de paralel i de meridian intervin n calculul coordonatelor plane pentru sistemul de proiec ie Gauss Kruger. 1.7. CURBE PE SUPRAFA A ELIPSOIDULUI DE ROTA IE. 1.7.1. ELEMENTUL LINIAR AL UNEI CURBE. Consider m un punct S1, pe suprafa a elipsoidului i un element de curbur ds, avnd azimutul (unghiul de orientare) oarecare.
=ct

ds

S2(x+dx y+dy) (z+dz +d +d )

dsm

=ct

S1(x,y,z)

Fig. 1.17. Calculul elementului liniar al unei curbe. Pentru o suprafa oarecare coordonatele carteziene ale unui punct sunt func ie de coordonatele geografice elipsoidice: x ! x N, P , y ! y P , z ! z N, P N, (1.92) n cazul elipsoidului de rota ie coordonata z este func ie numai de latitudinea punctului z ! z N . Elementul liniar al unei curbe oarecare situate pe o suprafa poate fi determinat printr-o rela ie de forma: (1.93) ds 2 ! dx 2 dy 2 dz 2 Pentru exprimarea elementului liniar al curbei n func ie de coordonatele geografice elipsoidice i de cele carteziene se va diferen ia dx, dy i dz, ob innd: pag 25

xx xx dN dr xP xN xy xy dy ! dN dr (1.94) xP xN xz xz dz ! dN dr xP xN nlocuind i efectund calculele se va ob ine: dS 2 ! Ed N 2 2 FdNdP GdP2 (1.95) S-a f cut nota iile: dx ! xx xy xz xx xy xz (1.96) E ! xN xN xN : G ! xP xP xP xxxx xyxy xzxz  ! xNxP xNxP xNxP Rela ia poart numele de prima form fundamental p tratic a suprafe ei S, iar E, G i F sunt coeficien ii ei. Dac elementul de arc ds s-ar afla pe una din axele de coordonate atunci se ob in urm toarele rela ii: - pentru N ! ct p dN ! 0 - puncte pe aceea i paralel
ds 2 ! G dP2 sau ds ! G dP p
2 2 2 2 2 2

pentru P ! ct p dP ! 0 - puncte pe acela i meridian 2 (1.98) ds m ! EdN 2 sau ds ! E dN n cazul particular, cnd suprafa a S este chiar elipsoidul de rota ie terestru, meridianul cu M, raza de curbur , rezult pentru elementul de arc corespunz tor: dSm ! MdN (1.99) Analog pentru un cerc paralel de raz r, rezult : dSp ! r dr (1.100) Paralelele i meridianele fiind curbe perpendiculare situate pe suprafa a elipsoidului de rota ie ob inem: 2 2 dS 2 ! dS m dS p ! M 2 dN P 2 dP . (1.101) Comparnd expresiile elementului liniar pentru o suprafa oarecare i pentru elipsoid rezult valorile coeficien ilor E, F i G E ! M 2 , G ! r 2 i F ! 0 (1.102) A adar pentru orice suprafa de revolu ie, atunci cnd sistemul de coordonate este ortogonal, este satisf cut rela ia F=0 (1.103) pag 26

(1.97)

1.7.2. UNGHIUL FORMAT DE LINIILE DE COORDONATE.


t( ) =ct t( ) S2(x+dx ,y+dy,z+dz) ( +d +d ) A= t( =ct S1(x,y,z) )

Fig. 1.18. Calculul unghiului dintre liniile de coordonate.


T Se tie c un vector a este un segment de dreapt orientat, caracterizat

prin: - modul, notat a, caracterizat prin direc ie i sens, punct de aplica ie. Proiec iile vectorului pe cele trei axe de coordonate vor fi: T T a x ! a cos a , x , cos a , x ! E a T T a y ! a cos a , y , cos a , y ! a (1.104) T T a z ! a cos a , z , cos a , z ! K a E a , F a , K a - cosinu ii directori ai unghiurilor dintre vectori i axele de coordonate. Deci un vectur poate fi scris fie n func ie de proiec iile pe axe T E a x , a y , a z , fie n func ie de cosinu ii directori a a , F a , K a . a T Cosinu ii directori ai tangentei t , F , N , la o curb oarecare E S1, S2 sunt: dx dy dz ; F! ;K ! (1.105) E! ds ds ds ds = elementul de arc innd cont de expresiile lui dx, dy i dz se poate scrie: xx dN xx dP xx dN xx dP xz dN xz dP E!  ;E! ;K ! xN ds xP ds xN ds xP ds xN ds xP ds (1.106) Pentru cazurile particulare N ! ct i P ! ct , se scrie: t N , FN ,K N E pag


27

xx 1 xy 1 xz ; FN ! ; KN ! (1.107) G xP G xP G xP t P , F P ,K P E 1 xx 1 xy 1 xz P ! ct p E P ! ; FP ! ; KP ! (1.108) E xN E xN E xN Notnd cu [ unghiul dintre liniile de coordonate generale N ! ct i P ! ct , se poate scrie: cos [ ! E N E P F N F P K N K P (1.109) nlocuind expresiile cosinu ilor directori se ob ine: F 1 xx xx xy xy xz xz ; sin [ ! 1 cos 2 [ cos [ ! xN xP xN xP xN xP ! EG EG (1.110) Condi ia necesar i suficient ca liniile de coordonate s fie ortogonale, adic s se intersecteze sub unghi drept, este dat de F=0, adic : cos [ ! 0 sau sin [ ! 1 N ! ct p E N ! 1
sin [ ! EG F 2 EG

(1.111)

1.7.3. CALCULUL ELEMENTULUI DE ARIE.


=ct

S1(x,y,z)

Fig. 1.19. Calculul elementului de arie. Pentru domenii mici, cnd elementul de arc poate fi considerat egal cu elementul de coard , elementul de arie pe o suprafa oarecare (fig. 1.19) se determin n mod asem n tor cu cel din plan, utiliznd o rela ie de forma: dS ! dS p dS m sin [ (1.112) Dup cum s-a ar tat anterior exist : pag 28

ds

S2(x+dx ,y+dy,z+dz) +d ) ( +d

=ct

dS p ! G dP
dS m ! E dN sin [ !

(1.113)
EG F 2 EG

nlocuind n expresia lui ds, se ob ine: 1 dS ! EG EG F 2 dNdP ! EG F 2 dN dP (1.114) EG n cazul unui sistem ortogonal de coordonate este ndeplinit condi ia F=0, adic dS ! EG dN dP , iar pentru elipsoidul de rota ie terestru: N 2 ! E i r2 !G dS ! MdN rdP ! M N cos N dN dP (1.115) Dac suprafa a terestr se aproximeaz cu o sfer de raz medie Gauss, elementul de arie devine: ds ! R 2 cos N dN dP (1.116) Pentru suprafe e mici se aplic rela ia: (N || (T || (1.117) (S ! R 2 cos N V2 Aria unui element de 1|| x1|| , diferen de longitudine i latitudine este func ie de o latitudinea la care se afl acea suprafa pe elipsoid. 44 p 687669m 2 ; 48 o p 640270m 2 ; 90 o p 955526m 2 1.7.4. AZIMUTUL UNEI CURBE. Azimutul unei curbe pe suprafa a terestr general S, se noteaz cu A E i este unghiul pe care-l face elementul de arc dS al curbei cu direc ia pozitiv a liniei de coordonate P ! ct , sau unghiul format de curb cu direc ia nord a meridianului (fig. 1.17). Valoarea azimutului poate fi calculat cu ajutorul rela iei care d cosinusul unghiului dintre liniile de coordonate, n care se consider o curb oarecare i un N =constant. cos A ! E E P F F P K K P (1.118) E, F ,K i E P , F P , K P - sunt co ini ii directori ai tangentei la curba oarecare, respectiv ai tangentei la curba 1=ct xx dN xx dP xx dN xx d P ;E! ; E! xN ds xP ds xN ds x P ds xz dN xz d P (1.119) K ! xN ds x P ds pag 29

xx 1 xy 1 xz ; FP ! ; KP ! ; ds ! E dN E xN E xN E xN nlocuind n rela ia cosA i innd cont de expresiile coeficien ilor E, F i G se va ob ine: EdN FdP cos A ! (1.120) ds 2 ! EdN 2 2 Fd NdP GdP2 E ds tiind c sin 2 A ! 1 cos 2 A , se poate deduce: EP ! 1
sin 2 A ! 1 E 2 dN 2 2 E F dN dP F 2 dP 2 sin A ! E ds 2 EG F 2 dP ds E (1.121)

Pentru un elipsoid de rota ie rela ia se poate scrie sub forma: dN dN dP dP i (1.122) sin A ! r ! G cos A ! E !M ds ds ds ds Atunci cnd se consider un domeniu infinit mic, lungimea unui arc de meridian i de paralel se determin cu rela iile: dS m ! M dN i dS p ! r dP rezult c : dS p dS m i sin A ! (1.123) dS ds Se poate determina i valoarea tangentei la curba dat : G dN r dN tan A ! ! (1.124) E dN M dP Din rela ia tangentei rezult o rela ie foarte important pentru teorema dr r lui Clairaut. ! cot A dN M ntr-un punct dat de pe suprafa a elipsoidului de rota ie, raza paralelului r i raza de curbur a elipsei meridiane M, sunt constante, deci i raportul lor din rela ia de mai sus este constant. Valoarea raportului dP / dN este propor ional cu panta tangentei la curbur .
cos A !

1.8.1. SEC IUNI NORMALE, DIRECT I INVERS . Se consider pe suprafa a elipsoidului de rota ie dou puncte A i B, pe dou meridiane diferite i avnd latitudinile N 1 i N 2 , cu N 1 < N 2 . Ducnd normalele la suprafa a elipsoidului n cele dou puncte A i B, acestea ntlnesc axa polilor PP | n punctele O1 i O2, deoarece fiecare punct are coordonate P diferite fig. (1.20). N,

pag

30

b B A E a O O1 O2 P' E'

Fig. 1.20. Sec iuni normale pe elipsoid. Normala AO1 la elipsoid i punctul B, determin un plan normal n punctul A. Intersec ia acestui plan normal n A, cu suprafa a elipsoidului determin curba AaB, care poart numele de sec iunea normal direct de la punctul A la punctul B. Consider nd n mod analog planul determinat de normala BO2 la elipsoid n punctul B i punctul A, acest plan este normal la elipsoid n punctul B i va intersecta suprafa a elipsoidului dup o curb BbA, care nu se confund cu curba AaB. Dac N A < N B , atunci curba BbA se va g si deasupra curbei AaB, cnd privim din A c tre B. Sec iunea normal BbA pe elipsoid, poart numele de sec iune invers fa de sec iunea AaB, pentru un observator aflat n A. n concluzie putem spune c ntre dou puncte A i B, pe elipsoidul de rota ie, trec dou sec iuni normale: - sec iunea AaB, care este sec iune normal direct pentru observatorul din A i sec iune normal invers pentru cele din B. - Sec iunea BbA, care va fi sec iune normal direct pentru observatorul din B i invers pentru observatorul din A. Cele dou sec iuni normale, direct i invers , ntre dou puncte pe elipsoid, formeaz grupul celor dou sec iuni normale reciproce. Dac n punctul A este pus n sta ie un teodolit, axa lui principal (VV), coincide cu normala AO1. Viznd c tre punctul B, planul vertical de vizare este determinat de normala A O1 i punctul B, deci se confund cu planul sec iuni normale directe din A spre B i intersec ia lui cu suprafa a elipsoidului ne va da chiar sec iunea normal direct AaB. Atunci cnd observa ia cu teodolitul se face n punctul B, n mod analog planul vertical de viz va intersecta suprafa a elipsoidului dup curba BbA. pag 31

1.8.2. SEC IUNI NORMALE, DIRECTE I INVERSE LA UN TRIUNGHI GEODEZIC. Considernd c pe suprafa a elipsoidului de referin exist trei puncte de latitudini i longitudini diferite i din aceste puncte se fac observa ii de unghiuri orizontale cu teodolitul, n triunghiul elipsoidic care se formeaz (fig. 1.21). Marcnd n fiecare punct A, B, C, prin s ge i, sec iunile normale directe, ob inem c unghiurile orizontale m surate n vrfurile triunghiului sunt BaAaC, AbBbC i AcCcB, definite de sec iunile normale directe. Se observ n figur c din cauza existen ei sec iunilor normale reciproce, unghiurile orizontale m surate n cele trei puncte A, B, C, de pe elipsoidul de rota ie nu se refer la un triunghi cutbiliniu bine definit. De aceea este nevoie s se treac de la sec iunile normale pe elipsoid la linii geodezice, pe considerentul c ntre dou puncte pe o suprafa exist o singur linie geodezic i numai astfel pentru cele trei puncte triunghiul va fi bine definit.
B

b a c b

a c C

Fig. 1.21. Triunghi geodezic pe elipsoid. Pentru lungimile obi nuite ale triunghiurilor geodezice ( 25 z 30 km puncte de ordinul I), sec iunile normale i liniile geodezice pe elipsoidul de rota ie terestru difer foarte pu in n sens unghiular azimutal i se poate trece de la unele la altele prin aplicarea unor mici corec ii, care se vor determina ulterior. 1.9. LINIA GEODEZIC PE ELIPSOIDUL TERESTRU. 1.9.1. DEFINI IE I PROPRIET I. POZI IA LINIEI GEODEZICE FA DE SEC IUNILE NORMALE. Considernd dou puncte A 1 , P1 i B 2 , P 2 , pe o suprafa N N general S, prin cele dou puncte pot trece o multitudine de curbe. Linia pag 32

geodezic care trece prin cele dou puncte este o curb unic , de lungime minim . Pentru ca lungimea s fie minim trebuie ca raza de curbur a liniei geodezice s fie maxim , adic normala principal la linia geodezic ntr-un punct P trebuia s coincid cu normala la suprafa . Considernd n punctul P P al liniei geodezice, planul osculator al N, curbei, determinat de tangenta la curb , i normala principal , acesta este normal la suprafa pentru linia geodezic , n orice punct al curbei. nseamn c linia geodezic ntre dou puncte, pe o suprafa , se poate defini ca fiind linia curb dus pe o suprafa S ntre cele dou puncte, astfel nct n fiecare punct al s u planul osculator la curb s fie normal la suprafa . Pe suprafa a elipsoidului de referin numai ecuatorul i meridianele ndeplinesc condi iile definitorii ale liniei geodezice. Atunci cnd suprafa a de referin se consider c este o sfer , linile geodezice sunt reprezentate de arcele de cerc mari, iar dac pe anumite por iuni, suprafa a de referin se consider plan , linia geodezic este chiar linia dreapt . Pozi ia liniei geodezice n raport cu sec iunile normale reciproce este bine definit . Linia geodezic este mai apropiat de sec iunea normal direct i mai dep rtat de sec iunea normal invers .

L.G
2

2 3
1

Fig. 1.22. Linia geodezic . n cadrul opera iunilor geodezice de teren liniile geodezice nu au nici o semnifica ie, ele intervin numai n procesul de calcul. n triunghiurile geodezice ale re elelor de ordinul I, cu lungimea laturilor de pn la 60 km, liniile geodezice prezint diferen e fa de sec iunile normale reciproce, att ca lungime ct i azimutal. Diferen a de lungime este foarte mic i nu se ia n considerare, pe cnd diferen a de azimut chiar dac este mic , trebuie luat n considerare printr-o corec ie corespunz toare. pag 33

A fost stabilit c linia geodezic mparte unghiul dintre cele dou sec iuni reciproce ntr-un raport de 1 i 2, fiind mai apropiat de sec iunea normal direct . Asta nseamn c dac n punctul A, unghiul format de sec iunile normale reciproce este ( (fig. 1.22) atunci, unghiul format de linia ( geodezic fa de sec iunea normal direct va fi H 1 ! , iar unghiul format 3 2( de linia geodezic fa de sec iunea normal invers va fi H 2 ! . n cazul n 3 care observa iile se fac din punctul B c tre A, ra ionamentul este similar. 1.10. REDUCEREA OBSERVA IILOR AZIMUTALE LA SUPRAFA A ELIPSOIDULUI DE REFERIN . Toate m sur torile i observa iile necesare n rezolvarea problemelor geodezice sunt efectuate pe suprafa a topografic terestr , dar calculele se execut n raport cu suprafa a de referin , care este suprafa a elipsoidului. De aceea nainte de a fi utilizate n calcule, marimile m surate, trebuie aduse (reduse) la nivelul suprafe ei elipsoidului de referin . Se vor trata n continuare doar observa iile unghiulare, asupra c rora se vor aplica urm toarele corec ii: - corec ia de reducere la linia geodezic ; - corec ia datorat n l imii punctului vizat; - corec ia datorat abaterii de la verticala locului. 1.10.1. COREC IA DE REDUCERE LA LINIA GEODEZIC . Se aplic pentru a face trecerea de la sec iunea normal direct , prin care se reprezint linia de observa ie pe suprafa a elipsoidului, la linia geodezic . Considernd linia de observa ie AB pe suprafa a terestr (fig. 1.23), aceasta se reprezint pe eipsoid prin sec iunea normal AB, ce are azimutul Am, ob inut din m sur tori. Azimutul liniei geodezice fiind Ac, se impune a fi corectat azimutul sec iunii normale directe cu o corec ie C1, numit corec ie de reducere la linia geodezic : (1.126) C1 ! Am Ac Ac ! Am C1 Expresia valorii unghiulare a corec iei C1 are urm toarea form : e2 s2 V || cos 2 N m sin 2 Am , (1.127) C1 ! 2 12 R m n care:

pag

34

B AC Am A

Ec at r

Fig. 1.23. Condi ia de reducere la linia geodezic . e2= excentricitatea ntia; s= distan a ntre punctele A i B n kilometri; Rm= raza medie pentru latitudinea medie N m . Corec ia de reducere la linia geodezic trebuie luat n considerare la calcule efectuate pentru triangula ii de ordinul I, cnd lungimile laturilor sunt ntre 20 z 60 km. 1.10.2. COREC IA DATORAT N L IMII PUNCTULUI VIZAT. Deoarece punctele situate pe suprafa a topografic terestr au n l imi diferite, liniile de observa ie nu sunt con inute de acelea i suprafe e de nivel, consider nd c punctul A este situat chiar pe suprafa a elipsoidului (suprafa a de nivel zero), punctul B, c tre care se face observa ia, va fi pe o suprafa de nivel oarecare i va avea o n l ime H, fa de punctul A (fig. 1.24). Reprezentarea punctului B pe suprafa a elipsoidului se face dup normala ce trece prin acest punct, n B1.

pag

35

B


Am A E

Fig. 1.14. Corec ia datorat n l imii punctului vizat. M surnd azimutul direc iei AB, se va ob ine unghiul pe care-l face sec iunea normal direct AB2, cu meridianul punctului A. Deci avnd m surat unghiul Am, trebuie determinat Ac, prin aplicarea unei corec ii C2, numit corec ie datorat n l imii punctului vizat. (1.128) Ac ! Am C 2
C2 ! e2 H V 2 cos 2 N 2 sin 2 Am (1.129) 2M 2

n care: H=n l imea punctului vizat; M2=raza mic de curbur n punctul B de latitudine N 2 . Corec ia datorat n l imi punctului vizat se ia n considerare numai dac H u 20m . 1.10.3. COREC IA DATORAT ABATERII DE LA VERTICAL . Se datoreaz devia iei verticalei fa de normala la elipsoidul de referin i intervine rareori n calcule. 1.11. REZOLVAREA TRIUNGHIURILOR GEODEZICE ELIPSOIDICE MICI. 1.11.1. GENERALIT I. Triangula iile geodezice sunt constituite din triunghiuri elipsoidice, deoarece acestea sunt definite pe suprafa a elipsoidului de referin . Pentru re elele geodezice de ordinul I, lungimea laturilor triunghiurilor variaz ntre limitele 30 z 50 km i rareori pn la 60 km.

pag

B2 B1 O OA OB P' E'

36

Deoarece pe suprafe e relativ mici elipsoidul de referin se poate aproxima cu o sfer de raz medie, rezolvarea triunghiurilor geodezice elipsoidice se poate reduce la rezolvarea unor triunghiuri sferice. Aceast rezolvare const n calculul lungimii laturilor triunghiurilor din re eaua de triangula ie, plecnd de la o baz (latur ) cunoscut i avnd determinate toate unghiurile n vrfurile triunghiului. La rezolvarea triunghiurilor geodezice sferice nu este recomandat s se utilizeze formulele cunoscute ale trigonometriei sferice, deoarece excesele sferice (plusurile peste 200g) sunt mici. Se vor utiliza n acest scop metode speciale adecvate i anume: - metoda Soldner (metoda aditamentelor); - metoda Legendre (metoda dezvolt riilor n serie). nainte de a prezenta metodele de rezolvare a triunghiurilor elipsoidice mici, trebuie determinat excesul sferic. 1.11.2. EXCESUL SFERIC AL UNUI TRIUNGHI ELIPSOIDIC MIC
A B

S C

C' B' A'

Fig. 1.25. Determinarea excesului sferic. Prin excesul sferic elipsoidic al unui triunghi geodezic mic ABC, pe sfera medie Gauss, se n elege plusul peste 200g al sumei unghiurilor triunghiului. (1.130) I ! A B C 200g Se consider triunghiul elipsoidic mic ABC (fig. 1.25), adic un triunghi a c rui laturi nu dep esc 60 km, cu unghiurile neafectate de erori. Se pot calcula din figur suprafe ele fusurilor sferice AA| , BB | i CC | , innd cont de suprafa a S a triunghiului sferic considerat. AA | ! S S A BC
|

BB ! S S CC ! S S
| |

AB | C ABC |

(1.131)
! S S A | B |C

pag

37

Prin adunarea suprafe elor celor trei fusuri, din punct de vedere geometric se va ob ine suprafa a emisferei din fa a desenului, plus de dou ori suprafa a S a triunghiului sferic ABC. AA| BB | CC | ! 3S 2 4R 2 S ! 2 S 2 4R 2 (1.132) | | | Suprafe ele fusurilor sferice AA , BB i CC , se ob in cu ajutorul rela iilor n care intr m rimea unghiurilor A, B, C: Ag Bg Cg | 2 | 2 | AA ! 44 R ; BB ! 44 R ; CC ! 44R 2 (1.133) 400 400 400 2 44R AA | BB | CC | ! A B C 400 Egalnd cele dou expresii rezult : 400 g S 44R 2 2 g A B C ! 24R 2S A B C ! 200 24 R 2 400 (1.134) Excesul sferic va fi notat cu I i este dat de rela ia: S 400 100 100 I cc ! V cc 2 , n care; ! 636620 cc (1.135) V cc ! R 24 n cazurile triunghiurilor geodezice sferice mici, excesele sferice sunt n general de ordinul zecilor de secunde, pentru c suprafa a S a triunghiului este mic n raport cu R2 (raza medie Gauss). Considernd un triunghi sferic aproximativ echilateral, de latur l=60 km, se poate determina excesul sferic: 1 3 636620 (1.136) I cc ! l 2 $ 25cc 2 2 63702 n cele mai multe situa ii ntlnite n practica geodezic , suprafa a S a triunghiului elipsoidic (sferic) mic se poate nlocui cu suprafa a S| a triunghiului plan. Notnd cu a | , b | , c | , A | , B | , C | , elementele triunghiului plan corespondent se por ob ine urm toarele rela ii pentru determinarea excesului sferic: S| a |b | sin C | a |c | sin B | b |c | sin A| (1.137) I cc ! V cc 2 ! V cc ! V cc ! V cc R 2R2 2R 2 2R 2 V cc Termenul , se poate nota cu f, care este dependent numai de latitudine 2R 2 R ! MN , i nu depinde de triunghiul geodezic considerat. (1.138) I cc ! f cc a |b | sin C | ! f cc a |c | sin B | ! f cc b |c | sin A|

1.11.3. METODA SOLDNER (ADITAMENTELOR). pag 38

Se consider un triunghi situat pe o sfer medie Gauss, n care sunt cunoscute valorile unghiurilor A,B,C i lungimea liniei geodezice a (latura a). Trebuie determinate valorile celorlalte dou laturi ale triunghiului b i c (fig. 1.26). Metoda folosit pentru rezolvarea triunghiului sferic const n nlocuirea triunghiului sferic cu un triunghi plan la care se p streaz unghiurile acelea i ca i la triunghiul sferic, dar n care se modific lungimile laturilor. Rezolvarea implic determinarea rela iei de calcul care trebuie aplicat laturii cunoscute, pentru a ob ine valoarea ei n triunghiul plan, dup care se rezolv triunghiul plan, calculnd i valorile celorlalte dou laturi.
A c b B a B a' A

c' b'

Fig. 1.26. Metoda SOLDNER de rezolvare a triunghiurilor geodezice. Pe sfera medie, n triunghiul sferic ABC, se poate scrie teorema sinusurilor sub forma: sin a sin b sin c a b c (1.139) , ! ! a! ; b ! ;c ! sin A sin B sin C R R R Din prima egalitate a rela iei de mai sus rezult : a sin sin A sin a R ! ! (1.140) b sin B sin b sin R 3 a a a a5 sin !  R R 6 R 3 120 R 5 b b b3 b5 (1.141) sin ! R R 6 R 3 120 R 5 pag 39

a b i sin , se ob ine: R R 3 a a sin A 6R 2 (1.142) ! sin B b3 b 6R 2 Aplicnd teorema sinusurilor i n triunghiul plan ob inem: a| b| sin A a | ! ! sau (1.143) sin A sin B sin B b | Comparnd cele dou rela ii, este evident c vom avea egalit ile: a3 b3 a| ! a b| ! b ; (1.144) 6R 2 6R 2 sau n general: S3 S| ! S ! S AS (1.145) 6R 2 M rimea As se nume te aditamentul liniar al laturii S, de unde deriv i denumirea metodei de rezolvare. Etapele care trebuie parcurse la rezolvarea triunghiurilor elipsoidice mici prin metoda Soldner (aditamentelor), constau n efectuarea, n ordine, a urm toarelor calcule: - calculul excesului sferic; - compensarea unghiurilor n triunghiul elipsoidic mic prin calcularea nenchiderii i repartizarea ei n mod egal, celorlalte unghiuri: Dezvoltnd n serie sin
W ! A x B x C x g I 200 (1.146) w w w (1.147) A ! Ax s ; B ! Bx s ; C ! Cx s 3 3 3 A x , B x , C x - unghiuri reduse pe suprafa a elipsoidului de referin . - calculul aditamentului liniar Aa, al laturii a i apoi a valorii laturii a | n triunghiul plan; - calculul celorlalte dou laturi ale triunghiului plan; - cu aceste valori calculate se determin aditamentele liniare ale celorlalte dou laturi i apoi m rimea lor n triunghiul elipsoidic mic.

1.11.4. METODA LEGENDRE (DEZVOLT RII N SERIE) Aceast metod de rezolvare presupune c un triunghi elipsoidic mic se poate rezolva ca un triunghi plan dac se p streaz egalitatea laturilor celor dou triunghiuri, iar unghiurile triunghiului plan se ob in prin mic orarea fiec ruia cu cte o treime din valoarea excesului sferic. pag 40

A =c R

A'

=b R B'
=a R

c b

Fig. 1.27. Rezolvarea triunghiurilor geodezice prin Metoda Legendre. Elementele care se cunosc sunt acelea i ca i la metoda Soldner de rezolvare a triunghiurilor elipsoidice mici. Pentru rezolvare se vor utiliza rela ii specifice trigonometriei sferice. Astfel pentru un triunghi sferic ABC (fig. 1.27), cu unghiurile A, B, C i laturile a, b, c, opuse unghiurilor i exprimate n valori unghiulare, cele mai importante formule care pot fi scrise n triunghi cu aceste elemente sunt: - formula sinusurilor: sin a sin b sin c (1.148) ! ! sin A sin B sin C - formula cosinusurilor pentru laturi: cos a ! cos b cos c sin b sin c cos A (1.149) cos b ! cos a cos c sin a sin c cos B
cos c ! cos a cos b sin a sin b cos C - forma cosinusurilor pentru unghiuri: cos A ! cos B cos C sin B sin C cos a (1.150) cos B ! cos A cos C sin A sin C cos b cos C ! cos A cos B sin A sin C cos c Pentru rezolvarea triunghiului elipsoidic mic prin metoda Legendre, se scrie teorema cosinusului n triunghiul sferic considerat, innd cont de nota iile din figur : cosE ! cos F cos K sin F sin K cos A (1.151) cos E cos F cos K cos A ! (1.152) sin F sin K Se vor utiliza rela iile de dezvoltare n serie a func ilor trigonometrice cos i sin date mai jos:

pag

41

x2 x4 x6  ... (1.153) 2 24 720 x3 x5 x7 sin x ! x   ... (1.154) 6 120 5040 Dezvoltnd n serie num r torul rela iei cosA i neglijnd termenii de gradul 5 i mai mari, vom ob ine: E2 E4 F2 F4 K2 K4 1  1  cos E cos F cos K ! 1  2 24 2 24 2 24 (1.155) Prin efectuarea calculelor n condi iile propuse, rezult : E F 2 K 2 E 4 F 4 K 4 6F 2K 2 cos E cos F cos K !  ... 2 24 (1.156) Dezvoltnd n serie i numitorul, rela ia devine: E 2 F 2 K 2 E 4 F 4 K 4 6F 2 K 2 2 24 cos A ! (1.157) F2 K 2 F K 1 6 Dar putem scrie c : cos x ! 1 1 1 F2 K 2 1 F2 K 2 1 $ 1 (1.158) ! sin F sin K F K F K 6 6 Introducnd rela ia n cosA i efectund calculele se va ob ine: E 2 F 2 K 2 E 4 F 4 K 4 2E 2 K 2 2 F 2 K 2 cos A ! 2F K 24 F K (1.159) Dac se au n vedere laturile triunghiului sferic exprimate prin valorile unghiulare, rela ia devine: a 2 b 2 c 2 a 4 b 4 c 4 2a 2 c 2 2b 2 c 2 cos A ! (1.160) 2bc 24 b c R 2 Aplicnd teorema cosinusului n triunghiul plan corespondent rezult : a2 b2 c2 (1.161) cos A| ! 2bc a 4 b 4 c 4 2a 2b 2 2a 2 c 2 2b 2 c 2 2 | 2 | (1.162) sin A ! 1 cos A ! 4b 2 c 2 innd cont de expresiile lui cos A| i sin 2 A| , rela ia lui cos A se modific dup cum urmeaz : pag 42
1

bc (1.163) 6 R2 b c sin 2 A| cos A cos A| ! (1.164) 6 R2 Considernd: A ! A | A A| prin dezvolt ri n serie rezult : cos A ! cos A| A A | sin A| ... (1.165) sau: bc sin 2 A| cos A cos A| ! A A| sin A| ! (1.166) 6R 2 b c sin A| 1 S | b c sin A| A A| ! ! 2 V cc ; (1.167) S| ! 3 R 2 6R 2 n mod analog se ob ine: a c sin B | 1 S | B B| ! ! 2 V cc (1.168) 2 3 R 6R a b sin C | 1 S | C C| ! ! 2 V cc (1.169) 3 R 6R 2 | Adunnd cele trei rela ii i innd cont c A B | C | ! 200 g S| S| A B C ! 200 g 2 V cc I cc ! 2 V cc (1.170) R R n acest fel afirma ia prealabil (excesul sferic este distribuit n mod egal celor trei unghiuri) a fost demonstrat . Etapele care trebuie s fie parcurse pentru rezolvarea triunghiurilor elipsoidice mici prin metoda dezvolt rilor n serie, constau n efectuarea succesiv a urm toarelor calcule: - calculul excesului sferic cu una din rela iile determinate la excesul sferic, calculnd ni te valori provizorii pentru laturile triunghiului plan; - compensarea unghiurilor n triunghiul elipsoidic mic prin calcularea nenchiderii i repartizarea ei n mod egal, celor trei unghiuri; - calculul unghiurilor n triunghiul plan prin corectarea celor de pe elipsoid cu o treime din excesul sferic; - calculul celorlalte laturi n triunghiul plan, care conform teoremei sunt egale cu cele din triunghiul sferic. cos A ! cos A| sin 2 A|

1.12. PROBLEME GEODEZICE FUNDAMENTALE. n re elele geodezice de ordin I, cu lungimea laturilor cuprins ntre 30 z 60 km, pentru diversele calcule care se fac este nevoie de coordonatele punctelor pe suprafa a elipsoidului de referin . Pentru a determina aceste coordonate, n raport cu situa ia specific , se pun dou probleme fundamentale i anume: pag 43

problema geodezic direct , apare atunci c nd se cunosc coordonatele geodezice ale unui punct, lungimea liniei geodezice c tre alt punct i azimutul acestei direc ii i se cere determinarea coordonatelor geodezice ale celui de-al doilea punct, precum i valoarea azimutului invers; - problema geodezic invers , apare atunci cnd se cunosc coordonatele geodezice a dou puncte i se cere determinarea lungimii liniei geodezice dintre cele dou puncte i a azimutelor (direct i invers). Cu problema geodezic direct sunt calculate coordonatele geografice ale punctelor geodezice din re elele de ordin I, iar cu problema geodezic invers sunt calculate elementele geodezice ini iale (distan e i azimute) i se verific n acela i timp calculele efectuate la problema geodezic direct . Datorit scopului pe care-l urm re te i anume determinarea coordonatelor, problema geodezic direct se ntlne te n literatura de specialitate sub numele de problema transportului de coordonate. Precizia de calcul urm re te ca valoarea erorilor de calcul s fie de circa 10 ori mai mic fa de erorile medii ale m rimilor m surate. La re elele geodezice de ordinul I, este nevoie ca aproxima ia de calcul s mearg pn la urm toarele valori: - pentru coordonatele N i P s 0 || 0001 (zecimi de miimi de secund ) se , tie c un arc de meridian de 1|| $ 30 m . - pentru azimute: s 0 || 001 (miime de secund ); , - pentru distan e: s 0.001mm . Deoarece distan ele n re elele de triangula ie de ordinul I sunt relativ mici ( 30 z 60 km), la rezolvarea problemelor geodezice se aplic metode n care se accept unele aproxima ii, cum ar fi: dezvolt rile n serie, nlocuirea suprafe ei elipsoidului cu sfera de raz medie. 1.12.1. PROBLEMA GEODEZIC DIRECT . Se consider dou puncte S1 i S2 pe elipsoidul de rota ie. Se cunosc coordonatele N 1 i P1 , ale punctului S1, lungimea s a liniei geodezice dintre cele dou puncte i azimutul A1 al liniei geodezice (fig. 1.28).

pag

44

S1

P A1+dA A1 S2 O' S r S'2

E'

V'

P'

a)
P

S''

dA

A1 A1

A2

ds

S'

S2(

S1(

b) Fig. 1.28. Metoda transportului de coordonate. 1.12.1.1. METODA DEVOLT RILOR N SERIE. N La aceast problem diferen ele de latitudine 2 N 1 , longitudine P 2 P1 i azimut A2 A1 ale punctelor S1 i S2, depind de lungimea liniei geodezice, se accept urm toarele dezvolt ri n serie Mac Laurin: x 2 N S 2 . 3N S 3 xN (1.171)  ... S N 2 ! N1 xS xS 2 2 .S 3 6 xP x 2P S 2 . 3P S 3 (1.172) S P 2 ! P1  ... xS xS 2 2 .P3 6 xA x2A S 2 .3A S3 S  ... A2 ! A1 200 g (1.173) xS xS 2 2 .P 3 6 pag


45

Termenii pn la S3 inclusiv, din aceste dezvolt ri au fost determina i de Legendre, de aceea metoda se mai nume te M. Legendre. Pentru calculul derivatelor de ordinul I din rela iile de mai sus, se va considera triunghiul elipsoidic elementar S 1 S || S | (fig. 1.28.b) n care:
S1 S || ! ds cos A1 ! M 1 dN M1 ! C ; V13
2

xN cos A1 V13 ! ! cos A1 xS M1 C

(1.174)

a2 (1.175) b sin A1 xP (1.176) S | S || ! ds sin A1 ! r dP ! N cos N dr ! xS N 1 cos N1 xP V1 sin A1 (1.177) ! xS C cos N 1 Plecnd de la rela ia lui Clairaut: dA ! sin N dP (1.178) dA dP dA dP sin A sin A (1.179) ! sin N / ! sin N ! tgN N dP ds dP ds N cos N Dac se noteaz tgN ! t , se poate scrie: dA t V ! sin A ! t sin A (1.180) ds N C n continuare se vor determina derivatele de ordinul II, derivnd n raport cu S expresiile de mai sus se va ob ine:
V1 ! 1 e | cos 2 N ;

c!

x 2N 1 2 dA dv ! 3v cos A v 3 sin A 2 dS ds C xs

) Dac se noteaz L ! e | cos N , prin derivarea func iei V i prin nlocuirea lui M N ! C 2 / V 4 se va ob ine: x 2N t1 3L12 cos 2 A1 sin 2 A1 (1.182) ! 2 xs M 1N 1 Cu nota iile u ! s cos A1 10 5 i . ! s sin A1 10 5 , n limitele aproxima iilor f cute, se ob in expresiile restrnse ale coordonatelor geodezice ale punctului S2 i a azimutului invers: pag 46

    

x 2 P 1 sin A dv dN dN v dA sin A 2 ! cos N dN ds cos N sin A dS V cos 2 N sin N ds C xs dA x2A 1 dv dN v dN ! tgN sin A sin A V tgN cos A 2 2 dS dN ds cos N ds C xS

(1.181

N 2 ! N 1 b10 u b20 u 2 b02 v 2 ... P 2 ! P1 l 01 v ...


||
!


||

A2 ! A1 n care: b10 ! 10 5

200 g a 01 v ...
||

1.183 1.184 1.185

2 4 V13 t V12 1 3 L v1 t V || , b 20 ! 10 10 1 2 1 V 1|| , b02 ! 10 10 1 2 V || ... 2 C 2 c C (1.186) v1 l 01 ! 10 5 V || ... (1.187) c cos N 1 v t (1.188) a 01 ! 10 5 V || 1 1 ... C Precizia rezultatelor depinde de num rul termenilor lua i n considerare la dezvoltarea n serie, cu ct intr mai mul i termeni n calcul cu att precizia este mai bun .

1.12.1.2. METODA NLOCUIRII SUPRAFE EI ELIPSOIDULUI CU SFERA GAUSS Se consider triunghiul sferic P1 PP2 n care sunt cunoscute N coordonatele punctului P1 1 P1 , lungimea P1 P2 ! S i azimutul A1.

P
90 1

90

b a A c B

P1

A1

A2 P2

Ecuator

Fig. 1.29. Determinarea coordonatelor pe sfera de raz medie Triunghiul sferic P1 PP2 poate fi identificat cu triunghiul sferic ABC, n care: pag 47

A ! A1 B ! 180 o A2 ;

a ! 90 o N 2 b ! 90 o N 1 (1.189)

C ! (P c!S Pentru a u ura rezolvarea se consider longitudinea punctului P1 P ! 0 , adic (P ! P 2 . n triunghiul sferic ABC se scriu rela iile pentru trei elemente al turate sub forma: a B C bc A ! sin sin cos sin 2 2 2 2 a B C bc A ! sin sin sin cos 2 2 2 2 dar: a BC bc A ! cos cos cos sin 2 2 2 2 a BC bc A ! cos cos sin cos 2 2 2 2 A2 P 2 a 90 o N 2 BC o ; ! ! 90 2 2 2 2 o b c 90 N 1 S A A1 ; ! ! (1.190) 2 2 2 2 A2 P b c 90 o N s BC o ; ! ! 90 2 2 2 2

Introducnd egalit ile n rela ii, se ob in:


A P2 90 o N 1 S A 90 o N 2 1.191 sin 2 ! sin sin 1 2 2 2 2 o o 90 N 1 S 90 N 2 A P2 A 1.192 sin cos 2 ! sin cos 1 2 2 2 2 90 o N 1 S 90 o N 2 A P2 A 1.193 cos sin 2 ! cos sin 1 2 2 2 2 90 o N 1 S 90 o N 2 A P2 A cos cos 2 ! cos cos 1 1.194 2 2 2 2 Prin mp r irea rela iilor (1.191) cu (1.193), i (1.192), cu (1.194) se ob ine: sin

pag

48

90 o N 1 s sin A P 1.195 A 2 2 2 ! tg 1 tg 2 2 90 o N 1 s sin 2 o 90 N 1 s cos A2 P 2 A 2 ! tg 1 tg 2 2 90 o N 1 s 1.196 cos 2 Rezolvnd sistemul de ecua ii constituit, rezult necunoscutele P 2 i A2 , celelalte elemente fiind cunoscute. Prin mp r irea rela iilor (1.191) cu (1.193), i (1.192), cu (1.194) se ob ine: A P2 sin 2 o 1.197 90 N 2 90 o N 1 s 2 ! tg tg A P2 2 2 sin 2 2 A P2 cos 2 o 90 N 2 90 o N 1 s 2 ! tg tg A2 P 2 2 2 1.198 cos 2 Cele dou rela ii determin aceea i m rime i anume latitudinea N 2 a punctului P2 . Prin aceast metod se ob in acelea i rezultate ca i la metoda dezvolt rilor n serie, diferen a const n valorile parametrilor: a = b (semiaxe egale) p e | ! 0 , L ! 0 , V ! 1 i N ! R (raza medie). 1.12.2. PROBLEMA GEODEZIC INVERS . Metoda nlocuirii suprafe ei elipsoidului cu sfera Gauss. Se consider cunoscute dou puncte S1 i S2, de coordonate N 1 , P1 si N 2 , P 2 . Rezolvarea problemei geodezice inverse const n determinarea lungimii S dintre cele dou puncte i a azimutelor A1 i A2, ale liniei geodezice.

pag

49

P
90
1

A b c C

1
2

S1

A1

A2 S2

90 -

Ecuator

Fig. 1.30. Rezolvarea problemei geodezice inverse pe sfera de raz medie. Prin identificarea triunghiurilor S 1 PS 2 cu CAB, rezult urm toarele egalit i de unghiuri i de laturi: a!S A ! (P ! P 2 P 1
B ! 180 o A2

b ! 90 o N 1 (1.199)

C ! A1 c ! 90 o N 2 n triunghiul sferic se pot scrie rela iile pentru 3 elemente al turate: a BC bc A cos sin ! sin 2 2 2 2 a BC bc A sin sin cos ! sin 2 2 2 2 sau: a BC bc A cos cos sin ! cos 2 2 2 2 a BC bc A cos sin cos ! sin 2 2 2 2 sin

pag

50

A A2 N N2 (P S (1.200 ) ! cos 1 sin sin 1 2 2 2 2 A A2 N N1 S (P (1.201) ! sin 2 cos sin cos 1 2 2 2 2 A A1 N N1 S (P ! sin 2 sin cos sin 2 (1.202 ) 2 2 2 2 A A1 N N1 S (P ! cos 2 cos cos cos 2 (1.203) 2 2 2 2 mp r ind egalit ile (1.200) la (1.201) i (1.202) la (1.203), se va sin

ob ine: A1 A2 (P tg ! tg 2 2 (P A2 A1 tg ! tg 2 2 N 2 N1 2 N 2 N1 sin 2 N 2 N1 sin 2 N 2 N1 cos 2 cos


"

(1.205),

Vor rezulta valorile lui A1 i A2. mp r ind egalit ile (1.200) la (1.202) i (1.201) la (1.203), se vor putea determina cu dou rela ii valorile pentru lungimea liniei geodezice S. A2 A1 N N1 2 ! ctg 2 A2 A1 2 sin 2 (1.206) A2 A1 cos N 2 N1 2 ! ctg A2 A1 2 cos 2 sin

tg

s 2

tg

s 2

Din aceste egalit i rezult distan a S n unit i de arc. 1.13. ETAPELE DE REZOLVARE A UNEI RE ELE GEODEZICE PE ELIPSOID.

pag

51

Consider m re eaua geodezic de ordinul I, format din punctele A,B,C,D,E, n care elementele cunoscute sunt coordonatele punctului A A , P A i azimutul primei laturi AAB i lungimea laturii AB. N

B sA
A A C D I

A-B

II III E

Fig. 1.31. Re ea geodezic . Elemente m surate: - unghiurile E , F , K ; - latura AB, prima latur . Coordonatele punctului A i azimutul primei laturi s-au determinat prin observa ii astronomice. Pentru determinarea coordonatelor geografice a punctelor B,C,D,E se parcurg urm toarele etape: a) calculul provizoriu al coordonatelor punctelor geodezice; b) calculul suprafe ei triunghiurilor sferice; c) calculul excesului sferic; d) compensarea unghiurilor n re ea; e) calculul laturilor definitive; f) calculul coordonatelor. a) Calculul provizoriu al coordonatelor. Const n a determina coordonate provizorii de tip x,y similar ca la topografie, folosind elementele m surate pe suprafa a elipsoidului. n acest sens se consider un sistem arbitrar cu originea n punctul A, i fa de care se determin coordonatele celorlalte puncte: xA ! 0 A y A ! 0
#

pag

52

Distan a sAC se determin utiliznd Teorema sinusurilor: sin F 1 i A AC ! A AB E 1 (1.208) s AC ! s AB sin K 1 n mod similar se vor determina i elementele care intr n calcul pentru celelalte puncte. b) Calculul suprafe ei triunghiurilor sferice. Valoarea suprafe ei triunghiului sferic intr n rela ia de calcul a excesului sferic. Suprafa a se calculeaz n func ie de punctele de cap t ale triunghiului sferic: x A y A1 xB yB1 xB yB1 1 1 1 (1.209) S I ! xB y B 1 S III ! x D y D 1 S II ! xC yC 1 2 2 2 xC y C 1 xE yE 1 xD yD1 c) Calculul excesului sferic Se determin n secunde mp r ind suprafa a triunghiului la p tratul razei medii: S S S || || (1.210) I I|| ! I2 V || ; I II ! II V || ; I III ! III V || ; 2 R R R2 d) Compensarea unghiurilor n re ea. Trebuie f cut deoarece aceste unghiuri au fost m surate cu aparate care au introdus erori:

E 1 ! E 1 VE F 1 ! F 1 V F K 1 ! K 1 VK
1

E 1 F 1 K 1 ! 180 o s I I
1 1 1 1 1

E1 F 1 K 1 vE v F vK ! 180o s I I , dac vE ! v F ! vK (1.212)


1

v!

180 I 1 E1 F1 K 1 3
o

e) Determinarea laturilor definitive Se utilizeaz teoreme sinusurilor, n egalit i intrnd de aceast valorile compensate ale unghiurilor: pag

x B ! x A s AB cos AAB B y B ! y A s AB sin AAB


$

x C ! x A s AC cos AAC C y C ! y A s AC sin AAC

(1.207)

(1.211)

(1.213)

dat

53

s AB s s ! BC ! AC sBC i sAC (1.214) sin K 1 sin 1 sin F 1 E f) Pe baza elementelor m surate i compensate i a celorlalte elemente determinate mai sus, se vor calcula coordonatele geografice din aproape n aproape aplicnd Problema geodezic direct , iar verific rile se vor face cu Problema geodezic invers .

pag

54