Sei sulla pagina 1di 1

De-a lungul celor 2000 de ani.

ai

istoriei

sale,

Babilon

de

unui

mare

capitala

le

ge,!

ora~ul

a Fost
J.

ar

pentru

-varat impo~ant.
abia
~d.

,,~

.: ezarii st~tegice pe raul Eufrat, ~are i-a

antic

doua

sp

.v.

ori

b:::-

imperi
-'
1
nuoarr~

le

J"

"1
1 a;r. --t.
,. --~-.".
O il,- _carc J~=a,.e~1'1s:~Fsuh
{ilJ
.-~\1~2-175D..t.e.n..).~:-,~t~".
rntr::lin
cary a
."

,~~~A
~~a
~"1~ \I v~!\iro~

;.-::: ri~e~ ~es.opotamiei, babilonienii ~i


.oc_u1?a(,Y$tid~l-,vec!1U!..lo asrne1U dm nord au preluat cultura
--c,
F--::;~~~~
~i. Akkad. a~optand li~ba. akka~

s~..Insa
babiloni~~~t~
~l lmportante
p~esec-.~"i

..m:t~n.~ns~U~:;"~~~i
SGrlsepe
jtu~,-Eli\!5G~e!!te l~ pala!~_- ---s~~,~1j;

intelectudle

?In~ .sunr~ffdate.-~1;::
rnsCns..pe--"
cwand
_.sa.,

~i ..1ibttifice~-,'
~.~~
-De~i

comparatie

cu

pmm~~jflari~ra~e-~s~
;..

~;
r~dlCan~~-l pe

; ~~Ulre;f1'~l~rwsa,

-M~~ql!~J~uL~r;a~ulul
Ba~n
rn pozltia d~
1cIiiI1.P~1t1;-conducat~
:Sumenan, SUStl~at::;:nand_c~
~.,"
--c,--'zeitatilor impliabilonlil-~
r'J}f!Rs- caterCU Fiin!!Il-; -cr:~diDta_:"l? suprematia lor

_Sumer~'~i-Akkad,. Ba;bilOt11J:l::~ ~n=~_~


tfi1~~~t.=ln_a$am~~a
liicaf
.-J'C -"ff.;:td .~~-,c_"'l'VIeso
;
Ter oc-.
rnti"ea;g~
' e "YY a
pOt1!:ll
ii~,~:aminti~
pJrntru
nuniim
Btlnastarea or~\:1lut se da~=
}~~~~~~f~~;
:.,.~..:.
-jj'
~
-.I

.acest tlmp Ba?l~onu~ avea ~1 ~n


-lal de centru rehglos ~1de educatle.

Mardu~"!~r!rijj1ra<:lair1:t-$i_~lonul
1mcgr- -:~i'n ::- e ~
Qlltuta

a devenit

,~"C,,~,~-

'.C-I-{

...

;" -:Nabucodoriosor

~t:~~

~~

"

--_0,,~
"'i:~ ~- 9 e.oF.~~N
~tQ",g!~r?~-.-"
:bOgatOC -ff;t~:J',,)::.;;!~;t" \VVVV\NV'
1t_.1
-=- ~ -~-:-~~ ~_c,;;;:xc:;;;;;;,~,,~~

:~~~,--

--

e'.~up~imi~j~~-":

--='!;

c-1"
;!F,

{~,,:

;~~:
,-;~
..-~

_:--:.:~f~
f

-c;"~:"J,~
-,-~g;

:-.:
'-'-:

-..

--1;'if;:
;;..'r.
.~. "Co-

~ ",
t;!;""

"

~{

'..~"f;
!~!
'!i
Bj'C!

.~

O Principalele
apa

500

yarzi

457

metri

t;"::j
.0

cladiri din Babilon.


1 Calea Procesionala
2 Poarta Ishtar
3 Templullui
Ninmah
4 Fortarea~a Sudica
5 Fortarea~a

E
~

Principala
6 Fortarea~a Nordica
7 E~afodaj defensiv
8 Gradinile

~an' cu apa
exterior

Suspendate
9 Templul lui Ishtar
10/11 Templul ~i
turnul lui
Etemenanki
12 Esagila
13 Templullui
Gula
14 Templullui
Ninurta