Sei sulla pagina 1di 1

Ctre COMITETUL CONSULTATIV EMAS In atentia: D-nei Elena Balica consilier Agentia Nationala de Protectia Mediului Stimata doamna

a Consilier Felicia Ioana consilier Ministerul mediului si padurilor-controlul poluarii si evaluarea impactului -

Va informam ca SRAC CERT, acreditat ca verificator de mediu EMAS a desfasurat un audit de verificare-validare EMAS la firma SC Triada Prod Impex SRL in conformitate cu cerintele Regulamentului (CE) nr. 1221:2009 al Parlamentului European si al Consiliului privind participarea voluntara a organizatiilor la un sistem comunitar de management si audit (EMAS) in baza contractului nr. 12820 / 2010. Domeniul de activitate supus verificarii-validarii este : 1. Executie lucrari de constructii ale proiectelor edilitare CAEN 422 2. Import, distributie, comert cu produse industriale CAEN 4649 + 4673 + 4674 + 4676 Mentionam ca detinem acreditare pe aceste domenii si anume : 1. D-na Mara Liliana face parte din colectivul de lucru acreditat cu Certificat de acreditare nr. RO-V-0002 / 27.05.008 pentru domeniul CAEN 442 2. D-na Elena Necula - face parte din colectivul de lucru acreditat conform Deciziei Comisiei de acreditare din 30.11.2010 pentru domeniile CAEN 4649 + 4673 + 4674 + 4676 Auditul de verificare-validare EMAS s-a desfasurat in data de 26.05.2011 . In urma auditului echipa de verificatori a intocmit un Raport de audit de verificarevalidare EMAS si Declaratia verificatorului de mediu cu privire la activitatile de verificare si de validare, conform cerintelor Regulamentului (CE) nr. 1221:2009 . Anexam copie dupa Raport de audit de verificare-validare EMAS. Va multumim pentru colaborare. Cu stima, DIRECTOR GENERAL Mihaela Cristea