Sei sulla pagina 1di 140

SEKOLAH KEBANGSAAN SHAH ALAM JALAN DAWAI 16/2,SEKSYEN 16 40200 SHAH ALAM.

FAIL MEJA
GPK HAL EHWALMURID
AB RASHID BIN MD IHSAN 660916-10-5325 74449

NAMA AGENSI: SEKOLAH KEBANGSAAN SHAH ALAM ALAMAT : JALAN DAWAI 16/2, SEKSYEN 16, 40200 SHAH ALAM, SELANGOR. NO. TELEFON: 03 55191161 N0. FAKS : 03 55182468
1

FAIL MEJA
GPK HAL EHWAL MURID

KANDUNGAN
________________________________________________________________________ HALAMAN
Kata Alu-aluan Maklumat Diri BAHAGIAN 1 PENDAHULUAN

BAHAGIAN 2 2.1 2.2 2.3 2.4 BAHAGIAN 3 3.1 3.2 BAHAGIAN 4

OBJEKTIF SEKOLAH KEBANGSAAN Falsafah Sekolah Misi Sekolah Matlamat Sekolah Nilai-nilai Murni Sekolah CARTA ORGANISASI Carta Organisasi Sekolah Carta Organisasi HEM SENARAI TUGAS

BAHAGIAN 5

SENARAI TUGAS,KUASA DAN HUBUNGAN KERJA DENGAN PEGAWAI LAIN PROSES KERJA,CARTA ALIRAN & SENARAI SEMAK

BAHAGIAN 6 6.1 Akademik

6.2

Mengajar sebilangan waktu mengikut arahan Guru Besar Pengurusan Disiplin 6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.2.4 6.2.5 6.2.6 6.2.7 6.2.8 6.2.9 6.2.10 Menyebarkan Maklumat Peraturan Sekolah Merancang Dan Menyelia Program Pemantapan Disiplin Murid Menguatkuasakan Peraturan Sekolah Menyemak Dan Memantau Rekod Disiplin Menguruskan Pemilihan Pengawas Menguruskan Majlis Pelantikan Pengawas Memantau Aktiviti Badan Pengawas Sekolah Mengurus Program Rimup Sistem Seliaan Disiplin Murid Menyelia Penubuhan Pasukan Kelab Pencegahan Jenayah (Kpj)

i
2

FAIL MEJA
GPK HAL EHWAL MURID

ISI KANDUNGAN
________________________________________________________________________ HALAMAN
6.3 Keselamatan 6.3.1 Memantau dan Menyelia Pelaksanaan Keselamatan 6.3.2 Memantau dan Menyelia Program Sekolah Selamat Kebajikan Murid 6.4.1 Mengurus Permohonan Biasiswa / Bantuan 6.4.2 Mengawal Selia Tuntutan Bayaran Dan Akaun Simpanan Murid 6.4.3 Memproses Tuntutan Insuran 6.4.4 Mengurus Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin (KWAPM) 6.4.5 Mengurus Rekod Sistem Maklumat Murid (SSM) 6.4.6 Mengurus Retan 6.4.7 Mengurus Bantuan Lain 6.4.8 Mengurus Tabung Kebajikan 6.4.9 Menyelia pengurusan Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT) 6.4.10 Menyelia Pengurusan Kesihatan Murid 6.4.11 Memantau Perkhidmatan Kantin Sekolah 6.4.12 Menguruskan tuntutan / pampasan insurans takaful 6.4.13 Mengurus Pengeluaran Testimonial Dan Sijil Berhenti Sekolah 6.4.14 Menguruskan Pendaftaran Murid 6.4.15 Menguruskan Pertukaran Murid 6.4.16 Menyelia Jadual Kedatangan Murid Bimbingan dan Kaunseling 6.5.1 6.5.2 6.5.3 6.5.4 6.5.5 6.5.6 6.5.7 6.5.8 BAHAGIAN 7 Menyelia Pelaksanaan Program Bimbingan Dan Kaunseling Menyemak Dan Memantau Rekod Bimbingan Dan Kaunseling
Merancang Dan Melaksanakan Program Pendaftaran Dan Orientasi Murid Baru

6.4

6.5

Memantau Program Pembangunan Sahsiah Murid


Menyelia Dan Memantau Program Dan Aktiviti Pendidikan Pencegahan AntiDadah Menyelia Dan Memantau Program Dan Aktiviti Skim Lencana Anti-Dadah (SLAD)

Memantau pelaksanaan Program Mentor-Mentee Memantau pelaksanaan Program Jati Diri Murid TAKWIM TAHUNAN UNIT HEM

BAHAGIAN 8

PENUTUP

ii
3

FAIL MEJA
GPK HAL EHWAL MURID

MAKLUMAT GURU

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Nama No. Kad Pengenalan No. JPS No. Gaji Tarikh Mula Berkhidmat Tarikh Disahkan Jawatan Tarikh Lantikan Jawatan Sekarang

: AB RASHID BIN MD IHSAN : 660916-10-5325 : 74449 : 05428032 : 01 Januari 1989 : 01 Januari 1990 : 01 Ogos 2009 : GPK Hal Ehwal Murid : DGA32 Hakiki

9.

Sekolah Terdahulu dan Tahun: SK Sungai Binjai Meru . Januari 1989 hingga Julai 2009 : SK Shah Alam, Seksyen 16 Ogos 2009 hingga sekarang : Jabatan Pelajaran Selangor : Tetap dan berpencen

10. Sekolah Sekarang

11. Jabatan/Kementerian 12. Status Jawatan

FAIL MEJA
GPK HAL EHWAL MURID

PENDAHULUAN Hal Ehwal Murid sekolah ini mempunyai tekad dan komitmen terhadap prestasi murid khususnya dari aspek akhlak dan sahsiah serta ketrampilan mereka.Atas dasar inilah , matlamat dan objektif pengurusan HEM bertunjang kepada kebajikan,keselamatan dan akhlak serta disiplin murid sentiasa pada tahap yang baik serta berkualiti sehingga mampu memberi sumbangan kepada bangsa,agama dan negara. Atas dasar inilah pihak sekolah telah merancang dan melaksanakan pelbagai program yang dianjurkan oleh Bahagian HEM untuk mempastikan matlamat sekolah tercapai.Kerjasama yang erat antara semua guru dan pelajar mampu merealisasikan wawasan sekolah ini.

MATLAMAT PROGRAM HAL EHWAL MURID


y

Membantu dalam perkembangan diri dan sahsiah murid supaya murid berfungsi sebagai individu yang seimbang, berdikari, berpengetahuan dan berkemahiran, berfikiran kreatif dan kritikal, memupuk potensi dan kebolehan ke tahap maksima dab menyuburkan potensi kepimpinan.

OBJEKTIF
y

Memahami konsep dan peranan seta bidang tugas Pengurusan Hal Ehwal Murid.

Menghasilkan satu program Hal Ehwal Murid yang dapat membantu kecemerlangan di peringkat sekolah.

Menyediakan dan memupuk murid yang bersahsiah dan berketrampilan.

FAIL MEJA
GPK HAL EHWAL MURID

BAHAGIAN 2 OBJEKTIF SEKOLAH KEBANGSAAN

FAIL MEJA
GPK HAL EHWAL MURID

2.1 FALSAFAH SEKOLAH


________________________________________________________________________

Sekolah Kebangsaan Shah Alam berazam Untuk Melahirkan murid yang berkembang secara harmonis Serta seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan Jasmani untuk memenuhi keperluan dan cabaran Masa hadapan Negara selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan

2.2 MISI
________________________________________________________________________

Untuk merealisasikan Visi, kami warga Sekolah Kebangsaan Shah Alam akan memastikan Misi berikut dilaksanakan dengan jayanya * Berusaha meningkatkan kecemerlangan akademik melalui aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran yang berkesan * Berusaha meningkatkan kecemerlangan kokurikulum melalui pendekatan yang inovatif * Berusaha meningkatkan kecemerlangan sahsiah murid melalui program bina insan yang efisyen dan efektif

FAIL MEJA
GPK HAL EHWAL MURID

2.3 MATLAMAT
________________________________________________________________________

Murid boleh menguasai 3M Murid Islam boleh menguasai PAFA Murid boleh bertutur, membaca dan menulis dalam Bahasa Inggeris Murid mempunyai kesedaran dan mengamalkan kebersihan, Kesihatan dan kecerdasan diri Membina daya kepimpinan, daya keyakinan dan semangat patriotism

2.4 NILAI NILAI MURNI


________________________________________________________________________

* Berbaik hati * Berdikari * Hemah tinggi

* Kebersihan fizikal dan mental * Kejujuran * Kerajinan

* Hormat menghormati * Kerjasama * Kasih sayang * Keadilan * Kebebasan * Keberanian * Kesyukuran * Kesederhanaan * Rasional * Semangat bermasyarakat

FAIL MEJA
GPK HAL EHWAL MURID

BAHAGIAN 3 CARTA ORGANISASI

FAIL MEJA
GPK HAL EHWAL MURID

CARTA ORGANISASI SEKOLAH KEBANGSAAN SHAH ALAM, SEKSYEN 16 GURU BESAR PN. MAAH BT HJ. ROSDIN

GPK KURIKULUM

Bimbingan & Kaunseling GPK HEM GPK KOKU

DISPLIN PENGAWAS SPBT RMT & PSS KANTIN KESELAMATAN PENC.GANGSTR K.JALAN RAYA KEBAJIKAN INVENTORI KWAPM TRANSISI

PANATIA INTERVENSI PKBS UPSR J. WAKTU PSS PROG. KHAS P. STAFF PPSMI ICTL KIA2M PRASEKOLAH

SUKAN PERSATUAN U.UNIFORM ROADRUN PERKHEMAHAN PERMAINAN G. ROYONG PROG.KHAS

10

FAIL MEJA
GPK HAL EHWAL MURID

DATA CARTA ORGANISASI UNIT HAL EHWAL MURID GURU BESAR PN. MAAH BT HJ. ROSDIN

GPK HAL EHWAL MURID EN. AB RASHID B. MD IHSAN SETIAUSAHA PN. SANIAH BT. ISMAIL

PENOLONG SETIAUSAHA PN. MASRAH BT. YAHYA

KEBAJIKAN PN. NORULHUZAILY DISPLIN PN. MAJNUN PENGAWAS PN. RAJASPARE SPBT PN. JAMILAH SPBT Emateks PN SYUHAIDA SPBT Emateks CIK RADHIAH RMT PN. ANIZA INVENTORI PN. SALMAH SKIM BAUCER TUISYEN JADUAL KEDATANG PN HJH MAHANI KWAPM PN. MASRAH CEGAH JENAYAH DATA/SMM PN. MASRAH

KECERIAAN PN. SUNIWATIE KESIHATAN & AEDES PN. SAMIHAH KESELAMATAN FAIZATUL HASNI LAWATAN EN. MOHD REZMI SEKOLAH SELAMAT EN.MOHD SYAZRUL ANTI DADAH & PINTAR CIK RADHIAH B & KAUNSELING PN.RAUDHATUN KANTIN PN. FAIZAH RIMUP

11

FAIL MEJA
GPK HAL EHWAL MURID

CIK ROSHIDA

EN. SHAZRUL

BAHAGIAN 4 SENARAI TUGAS

12

FAIL MEJA
GPK HAL EHWAL MURID

4 Senarai Tugas Guru Pen.Kanan Hal Ehwal Murid


________________________________________________________________________ A. Bidang Tugas BIL TUGAS 1 Menjalankan segala tugas dan tanggungjawab pentadbiran sekolah jika ketiadaan Guru Besar dan GPK Pentadbiran. 2 Mengajar sebilangan waktu bagi mata pelajaran yang tertentu atau bidang pengkhususan mengikut arahan Guru Besar dari semasa ke semasa. 3 Bertanggungjawab kepada Guru Besar dalam soal-soal kurikulum, kokurikulum, disiplin, bimbingan dan kaunseling. 4 Memastikan bahawa segala keselamatan para pelajar adalah terjamin dan diatur mengikut prosedur dan peraturan. 5 Menentukan bahawa kebajikan, Skim Pinjaman Buku Teks, biasiswa dan bantuan kewangan berjalan dengan lancar. 6 Menentukan kelancaran kerja-kerja penerbitan dan percetakan majalah, perayaan dan kantin sekolah berjalan dengan baik. 7 Membantu Guru Besar dalam menyelia dan menilai prestasi perkhidmatan guru dan kakitangan bukan guru. 8 Membantu Guru Besar dalam semua aspek perancangan dan pengurusan sekolah agar perjalanannya menjadi lebih berkesan. B. Senarai Tugas: Pentadbiran 1 Mengurus dan mengemas kini semua buku rekod pendaftaran murid di sekolahnya. 2 3 4 5 6 Menyemak semua buku kedatangan harian pelajar sidang pagi dan memastikan bahawa butirannya adalah kemas kini. Menguruskan kemasukan dan penempatan pelajar-pelajar baru ke kelas tertentu dengan kerjasama guru-guru kelas berkaitan. Menguruskan pertukaran pelajar ke sekolah-sekolah lain dengan mengisi dokumen dan borang-borang yang tertentu. Menentukan bahawa butiran peribadi pelajar yang berhenti sekolah dan bertukar ke sekolah lain adalah lengkap dan kemas kini. Menguruskan surat akuan, sijil-sijil pelajar, pengesahan dan pengedaran sijil berhenti sekolah. Membantu menyediakan anggaran belanjawan tahunan sekolah dengan kerjasama Guru Besar, PK Pentadbiran, Penyelia Petang dan Pembantu Tadbir sekolah. Membantu dalam merancang dan penyediaan takwin sekolah dan dalam menentukan pelaksanaan segala program aktiviti di sepanjang tahun. FAIL MEJA
GPK HAL EHWAL MURID

8
13

C. Disiplin 1 2 3 4 5 Menentukan bahawa penerapan amalan-amalan dan nilai murni di peringkat sekolah dilaksanakan dengan sempurna. Memastikan segala peraturan dan undang-undang sekolah dikuat kuasakan oleh guru, kakitangan dan para pelajar. Bertindak sebagai guru penasihat Lembaga Pengawas Sekolah dan bertanggungjawab terhadap perlantikan pengawas. Mengambil tindakan yang sesuai terhadap kes-kes para pelajar yang melanggar peraturan tatatertib dan salah laku. Menyelaras dan menyediakan rekod disiplin dan membuat laporan lengkap mengenai pelajar terlibat. D. Bimbingan dan Disiplin Merancang dan menyelaraskan pelaksanaan program bimbingan dan kaunseling. Bekerjasama erat dengan guru pembimbing dan kaunseling dalam pelaksanaan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. Menyelaras dan menyediakan rekod bimbingan dan kaunseling para pelajar yang menghadapi masalah dari segi pelajaran akademik, sosial, kesihatan, kerjaya dan sebagainya. Menyediakan laporan lengkap mengenai pelajar yang mendapat perkhidmatan bimbingan dan kaunseling jikalau diperlukan oleh pihak yang berkaitan. Merancang dan melaksanakan program kebajikan dan orentasi atau suaikenal bagi pelajar-pelajar baru. E. Program Perlindungan Menguruskan kemudahan perubatan dan rawatan di kalangan para pelajar di sekolahnya agar berjalan dengan baik. Memastikan segala program kesihatan pelajar dijalankan dengan sempurna seperti menguruskan kad 001 dan kad 002. Menyelaras dan mengadakan menyeliaan yang berkaitan dengan kantin sekolah untuk menentukan kebersihan dan makanan yang berkhasiat. Menyelaraskan segala perancangan berkaitan dengan kesihatan dan kebersihan di kalangan pelajar. F. Skim Pinjaman Buku Teks 1 2 3 4
14

2 3

4 5

1 2 3 4

Menguruskan segala kutipan, pengumpulan data dan butiran peribadi para pelajar yang bakal menerima buku teks. Menyelaraskan hal-hal yang bersabit dengan pengeluaran, pengambilan, pengagihan dan hapuskira buku-buku teks di sekolahnya Mengawal semua buku stok dan mengawal bilik skim pinjaman buku teks. Menyediakan anggaran belanjawan menguruskan SPBT di sekolahnya. FAIL MEJA
GPK HAL EHWAL MURID

G. Biasiswa Dan Bantuan 1 Menyelenggara dan membuat perakuan-perakuan biasiswa dan bantuan kewangan pelajar yang mencapai akademik yang tinggi dari golongan yang kurang berada. Mengemaskinikan segala rekod biasiswa dan bantuan kewangan kepada para pelajar di sekolah. Menguruskan segala tuntutan dan bayaran biasiswa dan bantuan kewangan pelajar yang layak menerimanya. H. Ko-kurikulum Sukan Dan Permainan: - Membantu, merancang, melaksana dan menyelia kegiatan sukan dan permainan di semua peringkat. Persatuan Dan Kelab: 1. Menyelaras dan menyelia segala program aktiviti persatuan dan kelab yang bercorak akademik. Pasukan Pakaian Seragam: - Merancang strategi penglibatan para pelajar dalam program kegiatan pasukan pakaian seragam. 2. Menyelaras pelaksanaan, program kegiatan pasukan pakaian seragam yang disediakan di sekolahnya. Koperasi Dan Simpanan Pelajar: 1. Menyelaraskan segala kegiatan yang berkaitan dengan program koperasi di peringkat sekolah. 2. Menganjurkan bersama dengan Amanah Saham Nasional dan Bank Simpanan Nasional atau lain-lain bank yang sesuai dengan tujuan menggalakkan penabungan di kalangan pelajar. Tugas Dan Tanggungjawab Lain: 1. Membantu dan mengenal pasti guru-guru yang berbakat dalam kegiatan kokurikulum. 2. Merancang dan mengadakan program latihan untuk guru-guru yang berpotensi dalam bidang itu. 3. Merancang dan menentukan pelaksanaan program kegiatan ko-kurikulum untuk para pelajar. Melaksanakan arahan dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Guru Besar.

1 2

PEMBANGUNAN MAJU DIRI (PMD) BIL 1 2 3


15

TUGAS DISIPLIN Tahap kuatkuasa undang-undang dan peraturan sekolah. Menyelia rekod dan laporan disiplin. Perjumpaan dengan ibu bapa / penjaga murid. BIMBINGAN DAN KAUNSELING FAIL MEJA
GPK HAL EHWAL MURID

1 2 3

1 2

1 2 1 2 1 2

Melaksana dan menguruskan projek-projek khas. Merancang dan menyelaras program khas seperti kempen anti-dadah. Memastikan langkah keselamatan murid semasa berada di sekolah dilaksanakan. KESIHATAN Menguruskan kemudahan rawatan murid. Merancang dan menyelaras program-program kesihatan murid dan kad tenaga asas. SKIM PINJAMAN BUKU TEKS (SPBT) Menguruskan kutipan data, mengawal buku-buku stok. Mengawal pengagihan dan hapus kira. BIASISWA DAN BANTUAN Menyelenggarakan peraturan-peraturan biasiswa atau bantuan. Mengemas kini rekod-rekod biasiswa dan bantuan. PENGURUSAN BANTUAN PEMAKANAN Projek Susu Sekolah. Rancangan Makanan Tambahan (RMT) PENTADBIRAN.

BIL 1 2 3 4 5 6 7 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 5

TUGAS Mengurus dan mengemaskini buku rekod pendaftaran murid Mengurus kemasukan dan penempatan murid. Menyemak buku jadual kedatangan murid. Mengurus surat akuan, sijil berhenti sekolah dan lain-lain. Menyemak buku laporan / rekod prestasi. Membantu menyediakan anggaran belanjawan sekolah. Membantu merancang takwim sekolah. KURIKULUM Pengajaran dan pembelajaran. Merancang dan menyelia kursus motivasi dan kemahiran belajar. KO-KURIKULUM Membantu merancang, melaksana dan menyelia kegiatan sukan dan permainan / kelab serta pasukan unit beruniform. Membantu merancang takwim ko-kurikulum. Menyelaras kegiatan BSN, Tabung Haji dll. Merancang dan melaksanakan program perkhemahan tahunan. PERKEMBANGAN ORGANISASI DAN KENDIRI (SYNERGY) Menghadiri kursus. Mengadakan kursus dalaman (HEM) Memperkayakan pengetahuan ikhtisas. Mengadakan hubungan dengan ibubapa / penjaga, masyarakat dan agensi luar. Penglibatan dalam PIBG.

16

FAIL MEJA
GPK HAL EHWAL MURID

BAHAGIAN 5
SENARAI TUGAS Kuasa dan Hubungan Kerja dengan Pegawai lain

17

FAIL MEJA
GPK HAL EHWAL MURID

5 Senarai Tugas Kuasa & Hubungan Kerja Dengan Pegawai Lain


________________________________________________________________________ Sekolah Jawatan : : Sekolah Kebangsaan Shah Alam, Seksyen 16 Penolong Kanan Hal Ehwal murid
Tugas dan Tanggungjawab Kuasa Yang Diberi Tugas Pegawai Lain yang Ada Hubungan

Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan Pengetua Semua perkara berkaitan Pengurusan Akademik Guru Besar Semua perkara berkaitan tugas untuk semakan,pandangan dan kelulusan

1. Akademik Mengajar sebilangan waktu mengikut arahan Pengetua 2. Pengurusan Disiplin 2.1 Menyebar maklumat peraturan sekolah 2.2 Merancang dan menyelia program pemantapan disiplin murid 2.3 Menguatkuasakan peraturan sekolah 2.4 Menyemak dan memantau rekod disiplin 2.5 Menguruskan pemilihan pengawas 2.6 Menguruskan majlis perlantikan pengawas 2.7 Memantau aktiviti Badan Pengawas Sekolah

Mengajar (Pengajaran dan Pemelajaran)

Penolong Kanan GKMP Ketua Panitia

Menyediakan draf peraturan sekolah untuk kelulusan Menyediakan draf program Memberi taklimat Memantau Perlaksaan Merujuk Buku Panduan Tatacara disiplin sekolah untuk Guru besar dan Guru Menyediakan criteria pemilihan Membentuk JK Menyediakan instrument pemantauan memantau tugas Membentuk JK Memberi taklimat Mengagihkan tugas Menyelia Pengumpulan Data Memaparkan Data

Pegawai bahagian sekolah /JPN / PPD / PPG / PTR / PAR Setiausaha Disiplin Guru Kaunseling Pengawas Ahli Lembaga Disiplin Semua Guru Pengawas Setiausaha Disiplin Guru Pengawas Guru Pengawas Guru Kaunseling JK Pengawas Guru Pengawas

18

FAIL MEJA
GPK HAL EHWAL MURID

Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan

Tugas dan Tanggungjawab

Kuasa Yang Diberi

Tugas Pegawai Lain yang Ada Hubungan Guru RIMUP Guru Disiplin

2.8 Merancang Program Rancangan Intergrasi Murid Untuk Perpaduan (RIMUP) 2.9 Memantau dan menyelia Sistem Seliaan Disiplin Murid (SSDM) 2.10 Menyelia Penubuhan Pasukan Kelab Pencegahan Jenayah (KPJ) 3. Keselamatan KS Kemanusiaan JPN Guru Besar Semua perkara berkaitan tugas untuk semakan, pandangan dan ulasan 3.1 Memantau dan menyelia perlaksaan Keselamatan 3.2 Mengurus dan menyelia Sekolah Selamat

Membentuk JK Memberi taklimat Mengagihkan tugas Menyelia

Guru Disiplin Guru Pengawas Guru Kaunseling JK SSDM Guru Disiplin Guru Pengawas Guru Kaunseling Guru KPJ

Memberi taklimat Mengagihkan tugas Menyelia Pengumpulan Data Memaparkan markah Membentuk JK Membuat penilaian

Penolong Kanan PK Kokurikulum Penyelaras sistem rumah JK sistem rumah Penolong Kanan PK Kokurikulum Penyelaras

4. Kebajikan Murid JPN Guru Besar Semua perkara berkaitan tugas untuk semakan, pandangan dan keputusan 4.1 Mengurus permohonan biasiswa/ bantuan murid 4.2 Mengawal selia tuntutan bayaran dan buku simpanan murid 4.3 Memproses Tuntutan Insuran 4.4 Mengurus KWAPM Mendapatkan maklumat dan data Guru biasiswa Guru Tingkatan Pembantu Tadbir, PAR Guru Biasiswa Guru Tingkatan PTR Guru Insuran/ Takaful Guru Tingkatan Pembantu Tadbir, Guru KWAPM Guru Tingkatan Pembantu Tadbir,

Memantau pengeluaran wang biasiswa Mendapatkan maklumat dan data Mendapatkan maklumat dan data

19

FAIL MEJA
GPK HAL EHWAL MURID

Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan

Tugas dan Tanggungjawab

Kuasa Yang Diberi

Tugas Pegawai Lain yang Ada Hubungan Guru Disiplin Guru Pengawas Guru Kaunseling JK SSM Guru Retan Guru Tingkatan Guru SSM PTR Guru Bantuan Guru Tingkatan Guru SSM PTR Guru Kebajikan Guru Tingkatan Penyelaras SPBT Guru Tingkatan Guru-Guru Kelab BOSS Pembantu Tadbir PAR Peg. Jab.Kesihatan Guru Bertugas Guru Kesihatan Peg.Jab.Kesihatan Pengusaha Kantin Jawatankuasa Kantin Guru Bertugas PIBG Sykt. Takaful KPT Penolong Kanan PK Kokurikulum Peny. Tingkatan Guru tingkatan Penyelaras PTR,PAR

4.5 Mengurus Merekod Sistem Maklumat Murid(SSM)

Memberi taklimat Mengagihkan tugas Menyelia Pengumpulan Data Memaparkan Data Memberi taklimat Mengagihkan tugas Menyelia Pengumpulan Data Memaparkan Data Mendapatkan maklumat dan data

4.6 Mengurus Retan

4.7 Mengurus Bantuan Lain

4.8 Mengurus Tabung Kebajikan 4.9 Skim pinjaman Buku Teks Menyelia pengurusan SPBT

Mendapatkan maklumat dan data Mendapatkan maklumat dan data

4.10 Kesihatan

Menyelia pengurusan Buku Rekod Kesihatan Murid Memastikan Kontrak Perjanjian dipatuhi, Memberi Bimbingan /teguran Menguruskan tuntutan murid Menyediakan draf Menyemak dokumen

4.11 Kantin Memantau perkhidmatan kantin sekolah 4.12 Insuran 4.13 Mengurus Pengeluran Testimonial dan Sijil Berhenti

20

FAIL MEJA
GPK HAL EHWAL MURID

Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan

Tugas dan Tanggungjawab

Kuasa Yang Diberi

Tugas Pegawai Lain yang Ada Hubungan JK Pendaftaran Guru kaunseling Peny. Sisitem Rumah Guru tingkatan KPT,PTR,PAR Guru Kaunseling Peny. Sistem Rumah Guru Tingkatan Warden Guru SPBT Guru Biasiswa Su Peperiksaan Bendahari PIBG Bendahari Koperasi KPT,PTR,PAR Peny. Kelas Guru Kelas PAR

4.14 Mengurus Pendaftaran Murid

Menempatkan di kelas

4.15 Mengurus Pertukaran Murid

Menyemak borang permohonan

4.16 Menyelia Buku Jadual Kedatangan Murid 5. Bimbingan dan Kaunseling Pegawai bahagian sekolah/JPN/PPD/ PPG Guru Besar Semua perkara berkaitan tugas untuk semakan, pandangan dan keputusan Guru Besar Semua perkara berkaitan tugas untuk semakan, pandangan dan keputusan 5.1 menyelia perlaksaan Program Bimbingan dan Kaunseling 5.2 Menyemak dan memantau rekod/ laporan Bimbingan dan Kaunseling 5.3 Merancang dan melaksanakan Program Pendaftaran dan Orientasi Murid Baru 5.4 Memantau program pembangunan sahsiah murid

Menyemak buku Jadual Kedatangan Murid

Merujuk Buku Pengurusan Bimbingan dan Kaunseling Menggunakan Instrumen pemantauan Menyediakan draf memantau perlaksanaan

Guru Kaunseling Guru Tingkatan Mentor Guru Kaunseling

JK Pendaftaran Guru Kelas Guru Kaunseling PIBG Guru Data PT,PTR Guru Kaunseling Warden JK Program

Merujuk Modul Pembangunan sahsiah Murid KPM 2005

21

FAIL MEJA
GPK HAL EHWAL MURID

Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan PDRM, Pegawai Bomba PPD/PPG Pengetua

Tugas dan Tanggungjawab

Kuasa Yang Diberi

Tugas Pegawai Lain yang Ada Hubungan PK Kokurikulum Guru SLAD Guru Kaunseling

5.5 Menyelia dan Memantau Program dan Aktiviti Pendidikan Pencegahan AntiDadah 5.5 Menyelia dan Memantau Program dan Aktiviti Skim Lencana AntiDadah (SLAD) 5.6 Memantau Pelaksanaan Program MentorMentee 5.7 Memantau Program Jati Diri Murid

Merujuk Modul PPDA

Merujuk Modul SLAD

PK Kokurikulum Guru SLAD Guru Kaunseling

Mengagihkan murid / guru

Guru Kaunseling Mentor

Merujuk Buku Panduan Pembinaan Jati diri Murid SBP KPM 2005

Penolong Kanan PK Kokurikulum Guru Kaunseling Jk Program

22

FAIL MEJA
GPK HAL EHWAL MURID

BAHAGIAN 6 PROSES KERJA, CARTA ALIRAN DAN SENARAI SEMAK

23

FAIL MEJA
GPK HAL EHWAL MURID

6.1 Proses Kerja


________________________________________________________________________

Aktiviti

6.1

PENGURUSAN AKADEMIK
Muka surat ini 1/3

Subaktiviti

MENGAJAR SEBILANGAN WAKTU 6.1.1 MENGIKUT ARAHAN GURU BESAR


Proses Kerja Pegawai yang Meluluskan / Dirujuk

Undang-undang / Peraturan

1 2

Menulis rancangan pengajaran harian Masuk kelas mengikut jadual Mengucapkan selamat dan doa Gurur Besar

Pekeliling Iktisas Bil.3/1999 Pekeliling Iktisas Bil.2/1981

3 Memastikan kebersihan kelas 4 Menyemak kehadiran pelajar 5 6 7 Melaksanakan pengajaran dan pemelajaran Guru memberi soalan lisan atau bertulis kepada pelajar dan menilai pengajaran dan pemelajaran sama ada berkesan atau tidak (Penilaian) Membimbing pelajar yang lemah dan yang tidak memahami konsep Merumus dan membuat tindak ikut seterusnya dengan memberi latihan tambahan / kerja rumah Mengucapkan terima kasih kepada guru 10 Mengambil tindak ikut selanjutnya 11 Pekeliling Iktisas Bil.1/1999

Pekeliling Iktisas Bil.12/2004

8 9

Carta Aliran
24

FAIL MEJA
GPK HAL EHWAL MURID

Aktiviti

6.1

PENGURUSAN AKADEMIK MENGAJAR SEBILANGAN WAKTU


Muka surat ini 2/3

Subaktiviti

6.1.1 MENGIKUT ARAHAN GURU BESAR

Menulis rancangan pengajaran Masuk kelas mengikut jadual Mengucapkan selamat dan doa Memastikan kebersihan kelas Menyemak kehadiran pelajar Melaksanakan P & P beserta penerapan nilai murni Membuat penilaian

Objektif tercapai ? Bimbingan individu atau kumpulan Tidak Ya Latihan dan pengukuhan Membuat rumusan P & P Mengucapkan terima kasih kepada Membuat tindak ikut selanjutnya Proses kerja PK HEM

Senarai Semak/Cheklist
25

FAIL MEJA
GPK HAL EHWAL MURID

Aktiviti

6.1

PENGURUSAN AKADEMIK MENGAJAR SEBILANGAN WAKTU


Muka surat ini Catatan 3/3

Subaktiviti

6.1.1 MENGIKUT ARAHAN GURU BESAR

Bil

Aktiviti
Menulis rancangan pengajaran n harian Masuk kelas mengikut jadual Mengucapkan selamat dan doa Memastikan kebersihan kelas Menyemak kehadiran pelajar Melaksanakan pengajaran dan pemelajaran Membuat penilaian sama ada pengajaran dan pemelajaran berkesan atau tidak. Membimbing pelajar yang lemah dan yang tidak memahami konsep Merumus dan membuat tindak ikut seterusnya dengan memberi latihan tambahan / kerja rumah

Tindakan

1 2 3 4 5 6 7

8 9

10 Mengucapkan terima kasih kepada guru 11 Mengambil tindak ikut selanjutnya

6.2 Proses Kerja


26

FAIL MEJA
GPK HAL EHWAL MURID

________________________________________________________________________

Aktiviti

6.2

PENGURUSAN DISPLIN MENYEBAR MAKLUMAT PERATURAN SEKOLAH


Pegawai yang Meluluskan / Dirujuk Muka surat ini 1/3

Subaktiviti

6.2.1 Proses Kerja

Undang-undang / Peraturan
Panduan tatacara disiplin sekolah untuk guru Besar Dan Guru

1 2 3

Mengumpul bahan-bahan rujukan Menyediakan draf peraturan sekolah dengan kerjasama lembaga Disiplin Sekolah Membentangkan draf peraturan sekolah kepada Pengetua dalam mesyuarat lembaga Disiplin untuk kelulusan / tindakan seterusnya Menyediakan buku peraturan sekolah Menghantar untuk cetakan Menghebahkan maklumat melalui : (a) Agihan buku peraturan kepada semua murid dan guru (b) Taklimat kepada : - ibu bapa / penjaga (ketika pendaftaran) - pengawal keselamatan - guru/ kakitangan sekolah (c) Papan notis, papan kenyataan Menyampaikan maklumat peraturan dari semasa ke semasa ketika : - Perhimpunan - Inspection - Pulang dari cuti penggal persekolahan - Mengikut keperluan Menerima salinan aku janji murid bersama tandatangan ibu bapa sebagai saksi yang mereka memahami maklumat yang terkandung di dalam buku peraturan sekolah Memfailkan salinan aku janji murid dan buku peraturan sekolah

Gurur Besar

4 5 6

Surat Pekeliling Kem. Pelajaran

Carta Aliran
27

FAIL MEJA
GPK HAL EHWAL MURID

Aktiviti

6.2

PENGURUSAN DISPLIN MENYEBAR MAKLUMAT PERATURAN SEKOLAH


Muka surat ini 2/3

Subaktiviti

6.2.1

Mengumpul bahan rujukan Menyediakan draf peraturan sekolah dengan kerjasama Lembaga Displin Sekolah Membentang draf peraturan sekolah kepada Guru Besar dalam mesyuarat Lembaga Displin Sekolah untuk kelulusan Lulus ? Membuat pindaan/ penambahbaikan Tidak Ya Menyediakan buku peraturan sekolah Menghantar untuk cetakan Menghebohkan maklumat melalui agihan buku peraturan, taklimat dan iklan di papan notis Menyampaikan maklumat peraturan Dari masa ke semasa Menerima salinan akujanji murid dan buku peraturan sekolah Memfailkan slinan akujanji murid dan buku peraturan sekolah Proses kerja PK HEM

Senarai Semak/Cheklist
28

FAIL MEJA
GPK HAL EHWAL MURID

Aktiviti

6.2

PENGURUSAN DISPLIN MENYEBAR MAKLUMAT PERATURAN SEKOLAH


Aktiviti Tindakan Muka surat ini 3/3

Subaktiviti

6.2.1

Bil

Catatan

1 2

Mengumpul bahan-bahan rujukan Menyediakan draf peraturan sekolah dengan kerjasama lembaga Disiplin Sekolah

3 Membentangkan draf peraturan sekolah kepadaa Guru Besar dalam mesyuarat lembaga Disiplin untuk kelulusan / tindakan seterusnya 4 Menyediakan buku peraturan sekolah 5 Menghantar untuk cetakan Menghebahkan maklumat melalui : (a) Agihan buku peraturan kepada semua murid dan guru (b) Taklimat kepada : - ibu bapa / penjaga (ketika pendaftaran) - pengawal keselamatan - guru/ kakitangan sekolah (c) Papan notis, papan kenyataan 6 Menyampaikan maklumat peraturan dari semasa ke semasa ketika : - Perhimpunan - Inspection - Pulang dari cuti penggal persekolahan - Mengikut keperluan 7 Menerima salinan aku janji murid bersama tandatangan ibu bapa sebagai saksi yang mereka memahami maklumat yang terkandung di dalam buku peraturan sekolah 8 Memfailkan salinan aku janji murid dan buku peraturan sekolah

6.2 Proses Kerja


29

FAIL MEJA
GPK HAL EHWAL MURID

________________________________________________________________________

Aktiviti

6.2

PENGURUSAN DISPLIN MERANCANG DAN MENYELIA PROGRAM PEMANTAPAN DISPLIN MURID


Pegawai yang Meluluskan / Dirujuk Muka surat ini 1/3

Subaktiviti

6.2.2

Proses Kerja

Undang-undang / Peraturan

1 2 3

Menyediakan draf cadangan program,JK serta anggaran perbelanjaan Membentang kepada Pengetua untuk kelulusan Mengadakan mesyuarat Lembaga Disiplin tentang : - pelan tindakan program - agihan tugas Memberi taklimat kepada semua murid /guru Memantau persiapan aktiviti / perlaksanaan pelan tindakan program Menyediakan borang soal selidik selepas selesai setiap program

Gurur Besar

Panduan tatacara disiplin sekolah untuk guru Besar Dan Guru

4 5 6 7 8

Menerima laporan pelaksanaan serta dapatan soal selidik daripada guru yang terlibat Menyediakan laporan berdasarkan : - Pemantauan - Laporan perlaksanaan dan soal selidik Mengadakan mesyuarat post-mortem untuk mempastikan program selanjutnya lebih berjaya/berkesan Menyerahkan laporan post-mortem kepada Guru Besar

10 11 12

Memasukkan markah ke dalam Sistem Rumah/ISIS bagi murid yang menjayakan sesuatu aktiviti/program Memfailkan laporan

Carta Aliran
30

FAIL MEJA
GPK HAL EHWAL MURID

Aktiviti

6.2

PENGURUSAN DISPLIN MERANCANG DAN MENYELIA PROGRAM PEMANTAPAN DISPLIN MURID


Muka surat ini 2/3

Subaktiviti

6.2.2

Menyediakan draf cadangan program, JK serta anggaran perbelanjaan Membentang kepada Guru Besar untuk kelulusan Lulus ? Membuat pindaan Ya Tidak Mengadakan mesyuarat Lembaga Displin / pengawas Memberikan taklimat kepada semua murid / guru Memantau persiapan aktiviti/ perlaksanaan pelan tindakan rogram Menyediakan boring soal selidik selepas selesai setiap program Menerima laporan berdasarkan pemantauan, laporan perlaksanaan dan soal selidik Menyediakan laporan berdasarkan pemantauan, laporan perlaksanaan dan soal selidik Mengadakan mesyuarat post mortem Memasukkan markah ke dalam S.Rumah bagi murid jayakan progra Menfailkan laporan Proses kerja PK HEM

Senarai Semak/Cheklist
31

FAIL MEJA
GPK HAL EHWAL MURID

Aktiviti

6.2

PENGURUSAN DISPLIN MERANCANG DAN MENYELIA PROGRAM PEMANTAPAN DISPLIN MURID


Aktiviti Tindakan Muka surat ini Catatan 3/3

Subaktiviti Bil

6.2.2

1 Menyediakan draf cadangan program,JK


serta anggaran perbelanjaan

2 Membentangkan kepada Pengetua untuk


kelulusan

3 Mengadakan mesyuarat Lembaga Disiplin


/pengawas tentang : - pelan tindakan program - agihan tugas

4 Memberi taklimat kepada semua murid /


guru

5 Memantau persiapan aktiviti /


perlaksanaan pelan tindakan program

6 Menyediakan borang soal selidik selepas


selesai setiap program

7 Menerima laporan pelaksanaan serta


dapatan soal selidik daripada guru yang terlibat 8 Menyediakan laporan berdasarkan : - Pemantauan - Laporan perlaksanaan dan soal selidik

9 Mengadakan mesyuarat post-mortem


untuk mempastikan program selanjutnya lebih berjaya/berkesan

10 Menyerahkan laporan post-mortem


kepada Guru Besar

11 Memasukkan markah ke dalam Sistem


Rumah/ISIS bagi murid yang menjayakan sesuatu aktiviti/program

12 Memfailkan laporan

6.2 Proses Kerja


32

FAIL MEJA
GPK HAL EHWAL MURID

________________________________________________________________________

Aktiviti

6.2

PENGURUSAN DISPLIN PENGUATKUASAAN PERATURAN SEKOLAH


Pegawai yang Meluluskan / Dirujuk Muka 1/3 surat ini Undang-undang / Peraturan

Subaktiviti

6.2.3 Proses Kerja

Mengenal pasti aspek yang hendak dikuatkuasakan dan kumpulan sasaran murid Mengadakan mesyuarat JK Disiplin / pengawas untuk merancang pelan tindakan,langkah-langkah menangani masalah disiplin dan agihan tugas Menghebahkan maklumat penguatkuasaan peraturan : - Murid - Guru dan kakitangan - Pengawal Keselamatan Melaksanakan pelan tindakan dan langkah-langkah yang telah diputuskan dalam mesyuarat Mengambil tindakan terhadap murid yang melanggar peraturan Menyediakan laporan hasil dapatan Mengadakan mesyuarat post-mortem Menyerahkan laporan post-mortem kepada Guru Besar Memasukkan data ke dalam Sistem Rumah (Sahsiah)/ISIS bagi murid yang melanggar peraturan Memfailkan laporan

Gurur Besar

Panduan tatacara disiplin sekolah untuk guru Besar Dan Guru

4 5 6 7 8

33

FAIL MEJA
GPK HAL EHWAL MURID

Carta Aliran
Aktiviti 6.2

PENGURUSAN DISPLIN PENGUATKUASAAN PERATURAN SEKOLAH


Muka surat ini 2/3

Subaktiviti

6.2.3

Mngenal pasti yang hendak dikuatkuasakan dan berkumpul sasaran murid Mengadakan mesyuarat JK Displin / pengawas Menghebahkan maklumat penguatkuasaan peraturan Melaksanakan pelan tindakan dan langkah-langkah yang telah diputuskan dalam mesyuarat Mengambil tindakan terhadap murid yang melanggar peraturan Menyediakan laporan hasil dapatan Mengadakan mesyuarat post mortem Mengadakan mesyuarat post mortem kepada Guru Besar Mengadakan mesyuarat post mortem Memasukkan markah ke dalam S.Rumah bagi murid yang melanggar peraturan Menfailkan laporan

Proses kerja PK HEM

34

FAIL MEJA
GPK HAL EHWAL MURID

Senarai Semak/Cheklist
Aktiviti 6.2

PENGURUSAN DISPLIN PENGUATKUASAAN PERATURAN SEKOLAH


Aktiviti Tindakan Muka 3/3 surat ini Catatan

Subaktiviti Bil

6.2.3

1 Mengenal pasti aspek yang hendak


dikuatkuasakan dan kumpulan sasaran murid

2 Mengadakan mesyuarat JK Disiplin /


pengawas untuk merancang pelan tindakan,langkah-langkah menangani masalah disiplin dan agihan tugas

3 Menghebahkan maklumat penguatkuasaan


peraturan : - Murid - Guru dan kakitangan - Pengawal Keselamatan

4 Melaksanakan pelan tindakan dan


langkah-langkah yang telah diputuskan dalam mesyuarat

5 Mengambil tindakan terhadap murid yang


melanggar peraturan

6 Menyediakan laporan hasil dapatan 7 Mengadakan mesyuarat post-mortem 8 Menyerahkan laporan post-mortem
kepada Guru besar

9 Memasukkan data ke dalam Sistem Rumah


(Sahsiah)/ISIS bagi murid yang melanggar peraturan

10 Memfailkan laporan

35

FAIL MEJA
GPK HAL EHWAL MURID

6.2 Proses Kerja


________________________________________________________________________

Aktiviti

6.2

PENGURUSAN DISPLIN MENYEMAK DAN MEMANTAU REKOD DISIPLIN


Pegawai yang Meluluskan / Dirujuk Muka surat ini 1/3

Subaktiviti

6.2.4

Proses Kerja

Undang-undang / Peraturan

1 2

Menyediakan jadual penyemakan rekod disiplin Menyerahkan jadual penyemakan rekod disiplin kepada s/u disiplin Menyerahkan rekod disiplin untuk disemak : (i) Fail : - Pekeliling - Pemberitahuan salah laku - Laporan disiplin - Tatacara menangani masalah disiplin murid - Hukuman / tindakan - Minit mesyuarat disiplin - Pelbagai (ii) Buku rekod salah laku murid (iii) Sistem salah laku disiplin murid (SSDM) (iv) Data disiplin sistem murid Menyemak / memberi komen / ulasan Mengembalikan rekod berkenaan kepada s/u disiplin Menyediakan laporan penyemakan

Panduan tatacara disiplin sekolah untuk guru Besar Dan Guru

4 5

6 7 8 9

Menyerahkan laporan kepada Guru Besar Membuat tindak susul agar penyemakan seterusnya lebih lengkap / terkini Memfailkan laporan

36

FAIL MEJA
GPK HAL EHWAL MURID

Carta Aliran
Aktiviti 6.2

PENGURUSAN DISPLIN MENYEMAK DAN MEMANTAU REKOD DISIPLIN


Muka surat ini 2/3

Subaktiviti

6.2.4

Menyediakan jadual penyemakan rekod displin Menyerahkan jadual penyemakan rekod displin kepada s/u displin Menyerahkan rekod diplin untuk disemak Menyemak rekod displin

Memuaskan ? Membuat pindaan Ya Mengembalikan rekod berkenaan kepada s/u displin Menyediakan laporan penyemakan Menyerahkan laporan kepada Guru Besar Membuat tinda susul agar penyemakan seterusnya lebih lengkap / terkini Menfailkan laporan

Tidak

Proses kerja PK HEM 37

FAIL MEJA
GPK HAL EHWAL MURID

Senarai Semak/Cheklist
Aktiviti 6.2

PENGURUSAN DISPLIN MENYEMAK DAN MEMANTAU REKOD DISIPLIN


Aktiviti Tindakan Muka surat ini Catatan 3/3

Subaktiviti Bil
1 2 3

6.2.4

Menyediakan jadual penyemakan rekod disiplin Menyerahkan jadual penyemakan rekod disiplin kepada s/u disiplin Menyerahkan rekod disiplin untuk disemak : (i) Fail : - Pekeliling - Pemberitahuan salah laku - Laporan disiplin - Tatacara menangani masalah disiplin murid - Hukuman / tindakan - Minit mesyuarat disiplin - Pelbagai (ii) Buku rekod salah laku murid (iii) Sistem salah laku disiplin murid (SSDM) (iv) Data disiplin sistem murid Menyemak / memberi komen / ulasan Mengembalikan rekod berkenaan kepada s/u disiplin Menyediakan laporan penyemakan

4 5 6 7 8 9

Menyerahkan laporan kepada Pengetua Membuat tindak susul agar penyemakan seterusnya lebih lengkap / terkini Memfailkan laporan

38

FAIL MEJA
GPK HAL EHWAL MURID

6.2 Proses Kerja


________________________________________________________________________

Aktiviti

6.2

PENGURUSAN DISPLIN MENGURUSKAN PEMILIHAN PENGAWAS


Pegawai yang Meluluskan / Dirujuk Muka surat ini 1/3

Subaktiviti

6.2.5

Proses Kerja

Undang-undang / Peraturan

1 2

Menerima pencalonan Menerima senarai pendek pelajar yang layak untuk ditemuduga berdasarkan kriteria : - Pencapaian Akademik - Kepimpinan Melaksanakan sesi temuduga calon-calon pengawas Menerima senarai nama calon pengawas yang berjaya Mengadakan mesyuarat mengesahkan calon yang berjaya dan mencadangkan calon AJK Tertinggi pengawas Melaksanakan sesi temuduga calon AJK Tertinggi Menyerahkan senarai lengkap AJK Badan Pengawas kepada Pengetua untuk pengesahan Memfailkan satu salinan

Guru Besar

3 4

39

FAIL MEJA
GPK HAL EHWAL MURID

Carta Aliran
Aktiviti 6.2

PENGURUSAN DISPLIN MENGURUSKAN PEMILIHAN PENGAWAS


Muka surat ini 2/3

Subaktiviti

6.2.5

Menerima pencalonan Menerima senarai pendek pelajar yang layak untuk ditemuduga berdasarkan kriteria Melaksanakan sesi temuduga caloncalon pengawas Menerima senarai nama calon pengawas yang berjaya Mengadakan mesyuarat mengesahkan calon yang berjaya dn mencadangkan calon AJK Tertinggi pengawas Melaksanakan sesi temuduga calon AJK Tertinggi Pengawas Menyerahkan senarai lengkap AJK Badan Pengawas kepada Guru Besar untuk pengesahan Menfailkan satu salinan

Proses kerja PK HEM

40

FAIL MEJA
GPK HAL EHWAL MURID

Senarai Semak/Cheklist
Aktiviti 6.2

PENGURUSAN DISPLIN MENGURUSKAN PEMILIHAN PENGAWAS


Aktiviti Tindakan Muka surat ini Catatan 3/3

Subaktiviti Bil
1 2

6.2.5

Menerima pencalonan Menerima senarai pendek pelajar yang layak untuk ditemuduga berdasarkan kriteria : - Pencapaian Akademik - Kepimpinan Melaksanakan sesi temuduga caloncalon pengawas Menerima senarai nama calon pengawas yang berjaya Mengadakan mesyuarat mengesahkan calon yang berjaya dan mencadangkan calon AJK Tertinggi pengawas Melaksanakan sesi temuduga calon AJK Tertinggi Pengawas Menyerahkan senarai lengkap AJK Badan Pengawas kepada Pengetua untuk pengesahan Memfailkan satu salinan

4 5

6 7

41

FAIL MEJA
GPK HAL EHWAL MURID

6.2 Proses Kerja


________________________________________________________________________

Aktiviti

6.2

PENGURUSAN DISPLIN MENGURUSKAN MAJLIS PERLANTIKAN PENGAWAS


Pegawai yang Meluluskan / Dirujuk Muka surat ini 1/3

Subaktiviti

6.2.6

Proses Kerja

Undang-undang / Peraturan

Menyediakan kertas cadangan membentuk JK dan anggaran perbelanjaan Guru Besar Membentang kepada pengetua untuk Kelulusan Guru Besar Mengadakan mesyuarat JK Majlis membincangkan : - Atur cara majlis - Tetamu kehormat / jemputan lain - Perbelanjaan - Agihan tugas Memantau persiapan majlis mengikut bidang tugas masing-masing : - Jemputan/Sambutan/Protokol - Persiapan tempat - Jamuan - Hadiah/cenderamata - Pengacara majlis/Doa - kebersihan - tugas-tugas khas Mengurus perlaksanaan majlis Menghantar surat penghargaan dan terima kasih kepada Tetamu Kehormat serta jemputan lain yang hadir menyerikan majlis Mengadakan mesyuarat post-mortem Menyerahkan laporan post-mortem kepada Guru Besar Memfailkan semua dokumen berkaitan Majlis Pelantikan Pengawas

2 3

Guru Besar

5 6

7 8

42

FAIL MEJA
GPK HAL EHWAL MURID

Carta Aliran
Aktiviti 6.2

PENGURUSAN DISPLIN MENGURUSKAN MAJLIS PERLANTIKAN PENGAWAS


Muka surat ini 2/3

Subaktiviti

6.2.6

Menyediakan kertas cadangan membentuk JK dan anggaran perbelanjaan Membentang kepada Guru Besar untuk kelulusan Lulus ? Membuat pindaan Ya Tidak Mengadakan mesyuarat untuk pelaksanaan tugas Memantau persiapan majlis mengikut bidang tugas masingmasing Mengurus perlaksanaan majlis Menghantar surat penghargaan dan terima kasih kepada Tetamu Kehormat serta jemputan lain yang hadir menyerikan majlis Mengadakan Mesyuarat post mortem Menyerahkan laporan kepada Guru Besar Memfailkan semua dokumen berkaitan Majlis Pelantikan Pengawas

Proses kerja PK HEM 43

FAIL MEJA
GPK HAL EHWAL MURID

Senarai Semak/Cheklist
Aktiviti 6.2

PENGURUSAN DISPLIN MENGURUSKAN MAJLIS PERLANTIKAN PENGAWAS


Aktiviti Tindakan Muka surat ini Catatan 3/3

Subaktiviti Bil
1

6.2.6

Menyediakan kertas cadangan membentuk JK dan anggaran perbelanjaan Membentang kepada pengetua untuk kelulusan Mengadakan mesyuarat JK Majlis membincangkan : - Atur cara majlis - Tetamu kehormat / jemputan lain - Perbelanjaan - Agihan tugas Memantau persiapan majlis mengikut bidang tugas masing-masing : - Jemputan/Sambutan/Protokol - Persiapan tempat - Jamuan - Hadiah/cenderamata - Pengacara majlis/Doa - kebersihan - tugas-tugas khas Mengurus perlaksanaan majlis

2 3

5 6

Menghantar surat penghargaan dan terima kasih kepada Tetamu Kehormat serta jemputan lain yang hadir menyerikan majlis Mengadakan mesyuarat post-mortem Menyerahkan laporan post-mortem kepada Guru Besar

Memfailkan semua dokumen berkaitan Majlis Pelantikan Pengawas

44

FAIL MEJA
GPK HAL EHWAL MURID

6.2 Proses Kerja


________________________________________________________________________

Aktiviti

6.2

PENGURUSAN DISPLIN MEMANTAU AKTIVITI BADAN PENGAWAS SEKOLAH


Pegawai yang Meluluskan / Dirujuk Muka surat ini 1/3

Subaktiviti

6.2.7

Proses Kerja

Undang-undang / Peraturan

Membantu Guru Pengawas menyediakan senarai tugas pengawas Menyempaikan taklimat terperinci tugas Pengawas mengikut agihan Biro Memantau tugas/aktiviti pengawas berdasarkan : - Laporan pengawas bertugas - Laporan Biro - Laporan Guru Pengawas Menyemak laporan,menyiasat dan mengambil tindakan

Guru Besar

4 Menyediakan laporan hasil pemantauan dan siasatan 5 Menyerahkan laporan kepada Guru Besar Memfailkan laporan 6

45

FAIL MEJA
GPK HAL EHWAL MURID

Carta Aliran
Aktiviti 6.2

PENGURUSAN DISPLIN MEMANTAU AKTIVITI BADAN PENGAWAS SEKOLAH


Muka surat ini 2/3

Subaktiviti

6.2.7

Membantu Guru Pengawas menyediakan senarai tugas pengawas Menyampaikan taklimat terperinci tugas Pengawas mengikut agihan Biro Memantau tugas/aktiviti pengawas

Memuaskan ? Membuat pindaan bimbingan / teguran Tidak Ya Menyemak laporan,menyiasat dan mengamil tindakan Menyediakan laporan hasil pemantauan dan siasatan Menyerahkan laporan kepada Guru Besar Memfailkan laporan

Proses kerja PK HEM

Senarai Semak/Cheklist
46

FAIL MEJA
GPK HAL EHWAL MURID

Aktiviti

6.2

PENGURUSAN DISPLIN MEMANTAU AKTIVITI BADAN PENGAWAS SEKOLAH


Aktiviti Tindakan Muka surat ini Catatan 3/3

Subaktiviti Bil
1

6.2.7

Membantu Guru Pengawas menyediakan senarai tugas pengawas Menyempaikan taklimat terperinci tugas Pengawas mengikut agihan Biro Memantau tugas/aktiviti pengawas berdasarkan : - Laporan pengawas bertugas - Laporan Biro - Laporan Guru Pengawas Menyemak laporan,menyiasat dan mengambil tindakan

4 Menyediakan laporan hasil pemantauan dan siasatan 5 Menyerahkan laporan kepada Guru Besar 6 Memfailkan laporan 7

6.2 Proses Kerja


47

FAIL MEJA
GPK HAL EHWAL MURID

________________________________________________________________________

Aktiviti

6.2

PENGURUSAN DISPLIN MERANCANG PROGRAM RIMUP


Pegawai yang Meluluskan / Dirujuk
PK HEM Guru Besar PK HEM Guru Penyelaras RIMUP Guru Penyelaras RIMUP

Subaktiviti

6.2.8 Proses Kerja

Muka 1/3 surat ini Undang-undang / Peraturan


5 modul RIMUP Memilih modul RIMUP

1 2 3 4 5

Menyediakan kertas cadangan untuk modul aktiviti RIMUP Mengadakan mesyuarat J/K Iduk RIMUP Mengadakan taklimat J/K pelaksana Menghebahkan maklumat program kepada pelajar Menghebahkan maklumat RIMUP kepada ibu bapa, masyarakat setempat, NGO,badan-badan kerajaan dan swasta Menyediakan Laporan RIMUP Menghantar laporan kepada JPN [unit HEM] Menilai danmelaporkan kepada pengetua Mengadakan mesyuarat postmortem Menfailkan laporan [fail RIMUP]

6 7 8 9 10

S/U RIMUP S/U RIMUP PK HEM PK HEM S/U

48

FAIL MEJA
GPK HAL EHWAL MURID

Carta Aliran
Aktiviti 6.2

PENGURUSAN DISPLIN MERANCANG PROGRAM RIMUP


Muka surat ini 2/3

Subaktiviti

6.2.8

Menyediakan kertas cadangan Modul RIMUP Kemas kini Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Induk

Diluluskan Tidak

Mengadakan mesyuarat Taklimat kepada JK pelaksana Menghebahkan maklumat kepada pelajar, ibu bapa, masyarakat setempat, NGO, badan kerajaan dan swasta Menyediakan laporan RIMUP Menghantar laporan kepada JPN [Unit HEM] Menilai dan melaporkan kepada Guru Besar Mengadakan mesyuarat post-mortem Memfailkan laporan

Proses kerja PK HEM

Senarai Semak/Cheklist
49

FAIL MEJA
GPK HAL EHWAL MURID

Aktiviti

6.2

PENGURUSAN DISPLIN MERANCANG PROGRAM RIMUP


Aktiviti Tindakan Muka 3/3 surat ini Catatan

Subaktiviti Bil
1 2

6.2.8

Menyediakan kertas cadangan modul RIMUP Mengadakan mesyuarat jawatankuasa Induk Taklimat J/K pelaksana

3 4 5

Menghebahkan maklumat program kepada pelajar Menghebahkan maklumat program kepada ibu bapa,masyarakat setempat,NGO,badan kerajaan dan swasta Menyediakan laporan RIMUP Menghantar laporan kepada JPN [ unit HEM]

6 Menilai dan melaporkan kepada pengetua 7 Mengadakan mesyuarat post-mortem 8 9 10 Menfailkan laporan [fail RIMUP]

6.2 Proses Kerja


50

FAIL MEJA
GPK HAL EHWAL MURID

________________________________________________________________________

Aktiviti

6.2

PENGURUSAN DISPLIN

Subaktiviti

Muka 1/3 surat SISTEM SELIAAN DISIPLIN MURID ini Proses Kerja Pegawai yang Undang-undang / Meluluskan / Peraturan Dirujuk 6.2.9
PK HEM PK HEM S/U Disiplin S/U Disiplin S/U Disiplin PK HEM S/U Disiplin PK HEM

1 2 3 4

Mengambil rekod salah laku murid daripada Ketua Guru Disiplin Menyerahkan rekod salah laku murid kepada s/u disiplin Memasukkan maklumat salah laku murid ke dalam SSDM Memasukkan maklumat yang dikemaskini ke dalam disket

5 Menghantar disket SSDM ke JPN Mengembalikan rekod salah laku murid kepada Ketua Guru Disiplin 6 Membuat analisis tentang salah laku murid 7 8 Menghantar senarai nama murid yang terlibat dengan salah laku kepada kaunselor untuk tindakan kaunselor

Carta Aliran
51

FAIL MEJA
GPK HAL EHWAL MURID

Aktiviti

6.2

PENGURUSAN DISPLIN SISTEM SELIAAN DISIPLIN MURID


Muka surat ini 2/3

Subaktiviti

6.2.9

Mengambil rekod salah laku murid daripada ketua guru displin Kemas kini Menyerahkan rekod salah laku murid kepada setiausaha displin

Diluluskan Tidak Memasukkan maklumat/data salah laku murid ke dalam sistem Memasukkan maklumat yang dikemaskini ke dalam disket Menghantar disket ke JPN [unit HEM] Mengembalikan rekod salah laku murid kepada Ketua Guru Disiplin Membuat analisis tentang salah laku murid Menghantar senarai nama murid yang terlibat dengan salah laku kepada kaunselor untuk tindakan

Proses kerja PK HEM

Senarai Semak/Cheklist
52

FAIL MEJA
GPK HAL EHWAL MURID

Aktiviti

6.2

PENGURUSAN DISPLIN SISTEM SELIAAN DISIPLIN MURID


Aktiviti Tindakan Muka 3/3 surat ini Catatan

Subaktiviti Bil
1

6.2.9

Mengambil rekod salah laku muris daripada Ketua Guru Disiplin Menyerahkan rekod salah laku murid kepada s/u Disiplin Memasukkan maklumat/ data salah laku murid ke dalam sistem Memasukkan maklumat yang dikemaskini ke dalam disket Menghantar disket ke JPN [unit HEM] Mengembalikan rekod salah laku murid kepada Ketua Guru Disiplin Membuat analisis tentang salah laku murid Menghantar senarai nama murid yang terlibat dengan salah laku kepada kaunselor untuk tindakan

2 3 4 5 6 7

6.2 Proses Kerja


________________________________________________________________________
53

FAIL MEJA
GPK HAL EHWAL MURID

Aktiviti

6.2

PENGURUSAN DISPLIN MENYELIA PENUBUHAN PASUKAN KPJ


Pegawai yang Meluluskan / Dirujuk
Guru Penasihat

Subaktiviti

6.2.10 Proses Kerja

Muka 1/3 surat ini Undang-undang / Peraturan

Menyediakan kertas cadangan penubuhan KPJ dan menubuhkan jawatankuasa pasukan KPJ Mengadakan mesyuarat jawatankuasa pasukan KPJ Mengemukakan permohonan penubuhan pasukan KPJ kepada Guru Besar Melantik AJK KPJ Mengadakan mesyuarat agung penubuhan KPJ Menyediakan minit mesyuarat/ laporan mesyuarat agung Penubuhan Pasukan KPJ Memaklumkan kepada pendaftar kokurikulum diJPN Failkan/Dokumentasi

2 3

PKHEM Guru Penasihat

4 5

Guru Penasihat Guru Penasihat Setjausaha KPJ

7 8

PKHEM Guru Penasihat & PKHEM

Carta Aliran
54

FAIL MEJA
GPK HAL EHWAL MURID

Aktiviti

6.2

PENGURUSAN DISPLIN MENYELIA PENUBUHAN PASUKAN KPJ


Muka surat ini 2/3

Subaktiviti

6.2.10

Menyediakan kertas cadangan penubuhan KPJ dan menubuhkan jawatankuasa pasukan KPJ Mengadakan mesyuarat jawatankuasa pasukan KPJ Kemas kini Mengemukakan permohonan penubuhan KPJ kepada Pengetua

Diluluskan Tidak Melantik guru penasihat Mengadakan mesyuarat agung penubuhan KPJ Menyediakan minit mesyuarat /laporan mesyuarat agung penubuhan pasukan KPJ Memaklumkan kepada pendaftar kokurikulum di JPN Failkan/Dokumentasi

Proses kerja PK HEM

Senarai Semak/Cheklist
55

FAIL MEJA
GPK HAL EHWAL MURID

Aktiviti

6.2

PENGURUSAN DISPLIN MENYELIA PENUBUHAN PASUKAN KPJ


Tindakan Muka 3/3 surat ini Catatan

Subaktiviti Bil
1

6.2.10 Aktiviti

Menyediakan kertas cadangan penubuhan KPJ dan menubuhkan jawatankuasa pasukan KPJ Mengadakan mesyuarat jawatankuasa pasukan KPJ Mengemukakan permohonan penubuhan pasukan KPJ kepada Guru Besar Melantik guru penasihat

2 3

4 5 6 Mengadakan mesyuarat agung penubuhan KPJ Menyediakan minit mesyuarat/ laporan mesyuarat agung Penubuhan Pasukan KPJ Memaklumkan kepada pendaftar kokurikulum di JPN 7 Failkan/Dokumentasi 8

6.3 Proses Kerja


________________________________________________________________________
56

FAIL MEJA
GPK HAL EHWAL MURID

Aktiviti

6.3

KESELAMATAN MEMANTAU DAN MENYELIA PELAKSANAAN KESELAMATAN


Pegawai yang Meluluskan / Dirujuk Muka 1/3 surat ini Undang-undang / Peraturan

Subaktiviti

6.3.1

Proses Kerja

1 2 3

Mencadangkan pembentukan Jawatankuasa Keselamatan Membentangkan kepada pengetua untuk kelulusan Guru Besar Mengadakan taklimat garis panduan perlaksanaan Keselamtan kepada Jawatankuasa Menghebahkan maklumat Keselamatan kepada semua warga sekolah berkaitan penilaian yang diukur melalui : - Akademik - Kokurikulum - Sahsiah (disiplin,kepimpinan dan khidmat masyarakat) - 3K (kebersihan,keselamatan dan keceriaan) Memastikan semua pelajar didaftarkan dalam buku rekod pendaftaran sekolah Semua pelajar didaftarkan dalam buku jadual ketdaangan mengikut tingkatan Menerima laporan guru penyelaras tingkatan Memasukkan maklumat pelajar dalam BMM/SMM Menyediakan laporan ststus pelaksanaan Menyerahkan laporan kepada Memaparkan kedudukan pelajar mengikut tingktan / kelas Menghantar laporan retan pelajar ke pada Guru Besar

Guru Besar

5 6 7 8 9 10 11

Carta Aliran
57

FAIL MEJA
GPK HAL EHWAL MURID

Aktiviti

6.3

KESELAMATAN MEMANTAU DAN MENYELIA PELAKSANAAN KESELAMATAN


Muka surat ini 2/3

Subaktiviti

6.3.1

Mencadangkan pembentukan Jawatankuasa Keselamatan Membentangkan kepada Guru Besar untuk kelulusan Mengubah suai Lulus ? Tidak Ya Memastikan semua pelajar didaftarkan dalam buku rekod pendaftaran Semua pelajar didaftarkan dalam buku kedatangan mengikut kelas Menerima laporan guru penyelaras kelas Memasukkan maklumat pelajar dalam BBM/SSM Menerima laporan dan markah dimasukkan ke dalam ISIS Menyediakan laporan ststus pelaksanaan Menyerahkan laporan kepada Guru besar Memaparkan kedudukan pelajar mengikut tingktan tingkatan / kelas Memfailkan laporan Proses kerja PK HEM

Senarai Semak/Cheklist
Aktiviti
58

6.3

KESELAMATAN

FAIL MEJA
GPK HAL EHWAL MURID

Subaktiviti Bil
1

6.3.1

MEMANTAU DAN MENYELIA PELAKSANAAN KESELAMATAN


Aktiviti Tindakan

Muka 3/3 surat ini Catatan

Mencadangkan pembentukan Jawatankuasa Sistem Rumah dan menyediakan anggaran perbelanjaan Membentangkan kepada pengetua untuk kelulusan Mengadakan taklimat garis panduan perlaksanaan Sistem Rumah kepada Jawatankuasa Menghebahkan maklumat Sistem rumah kepada semua warga sekolah berkaitan penilaian yang diukur melalui : - Akademik - Kokurikulum - Sahsiah (disiplin,kepimpinan dan khidmat masyarakat) - 3K (kebersihan,keselamatan dan keceriaan) Memastikan agihan murid di asrama mengikut Sistem Rumah (sama rata) Mendapat laporan daripada Ketua Guru Rumah: - Status penubuhan JK(organisasi) - Penglibatan ahli dalam aktiviti Menerima laporan penglibatan ahli dalam semua program dan aktiviti Memasukkan markah ke dalam Sistem Rumah/ ISIS Menyediakan laporan ststus pelaksanaan Menyerahkan laporan kepada Pengetua Memaparkan kedudukan markah rumah di papan Pemarkahan Sistem Rumah Menghantar laporan kedudukan markah rumah secara on-line kepada Sektor SBP(bulanan)

2 3 4

5 6

8 9 10 11 12

6.3 Proses Kerja


________________________________________________________________________

Aktiviti
59

6.3

KESELAMATAN

FAIL MEJA
GPK HAL EHWAL MURID

Subaktiviti

6.3.2

MEMPASTIKAN KESELAMATAN MURID DAN SEKOLAH


Pegawai yang Meluluskan / Dirujuk

Proses Kerja

Muka 1/3 surat ini Undang-undang / Peraturan

1 2 3 4

Mencadangkan pembentukan JK Sekolah Selamat Guru Besar Membentang kepada pengetua untuk kelulusan guru besar Mengadakan mesyuarat untuk agihan tugas kepada AJK Memberi taklimat cirri-ciri Sekolah Selamat kepada semua pelajar dan guru JK menyediakan polisi, manual dan tatacara tindakan keselamatan di sekolah JK menyediakan borang penilaian , pemantauan dan pemeriksaan keselamatan murid dan sekolah JK melaksanakan pemantauan, penilaian dan pemeriksaan keselamatan murid dan sekolah Melaporkan kepada pengetua dapatan pemantauan, penilaian dan pemeriksaan Menfailkan semua dokumen serta maklumat pemantauan, penilaian dan pemeriksaan.

Carta Aliran
Aktiviti 6.3

KESELAMATAN MEMPASTIKAN KESELAMATAN MURID DAN SEKOLAH


Muka surat ini 2/3

Subaktiviti
60

6.3.2

FAIL MEJA
GPK HAL EHWAL MURID

Mencadangkan pembentukan JK Sekolah Selamat Membentangkan kepada Guru Besar Mengubah suai Lulus ? Tidak Ya Mengadakan mesyuarat untuk agihan tugas Memberi taklimat cirri-ciri Sekolah Selamat kepada semua pelajar dan guru JK menyediakan polisi, manual dan tatacara tindakan keselamatan di sekolah JK menyediakan borang penilaian , Pemantauan dan pemeriksaan JK melaksanakan pemantauan, penilaian dan pemeriksaan keselamatan murid dan sekolah Menyediakan laporan ststus pelaksanaan Melaporkan kepada pengetua Dapatan pemantauan, penilaian dan pemeriksaan Menfailkan semua dokumen serta maklumat pemantauan, penilaian dan pemeriksaan. Proses kerja PK HEM

Senarai Semak/Cheklist
Aktiviti 6.3

KESELAMATAN MEMPASTIKAN KESELAMATAN MURID DAN SEKOLAH


Aktiviti Tindakan Muka 3/3 surat ini Catatan

Subaktiviti Bil
1 61

6.3.2

Cadangan pembentukan JK Sekolah Selamat

FAIL MEJA
GPK HAL EHWAL MURID

Bentang cadangan kepada pengetua Mesyuarat agihan tugas Taklimat keselamatan murid dan sekolah

3 Penyediaan polisi, manual dan tatacara tindakan keselamatan sekolah 4 Penyediaan borang pemantauan, penilaian dan pemeriksaan keselamatan murid dan sekolah 5 Membuat pemantauan, penilaian dan pemeriksaan keselamatan murid dan sekolah 6 Melaporkan dapatan kepada Guru Besar Menfailkan semua dokumen dan maklumat pemantauan, penilaian dan pemeriksaan 7 8

6.4 Proses Kerja


________________________________________________________________________

Aktiviti

6.4

KEBAJIKAN MURID MENGURUSKAN PERMOHONAN BIASISWA / BANTUAN


Muka surat ini 1/3

Subaktiviti

6.4.1

62

FAIL MEJA
GPK HAL EHWAL MURID

Proses Kerja

Pegawai yang Meluluskan / Dirujuk

Undang-undang / Peraturan

1 2 3

Mencadangkan pembentukan Jawatankuasa Membentangkan kepada Pengetua untuk kelulusan Menghebahkan maklumat kepada guru tingkatan dan murid untuk permohonan biasiswa Mengedarkan borang permohonan kepada murid Menerima borang permohonan Mengadakan mesyuarat untuk menyenarai pendekkan pelajar yang memenuhi kriteria pemilihan Menghantar borang permohonan kepada agensi yang berkaitan Menyemak / meneliti borang Menerima senarai calon yang berjaya Menyerahkan senarai nama yang berjaya kepada guru biasiswa untuk tindakan selanjutnya Melaporkan kepada Guru Besar status terkini bilangan penerima biasiswa Memfailkan senarai murid yang layak JPN JPN

4 5 6

7 8 9 10

Guru Besar

11 12

Guru Besar

Carta Aliran
Aktiviti 6.4

KEBAJIKAN MURID MENGURUSKAN PERMOHONAN BIASISWA / BANTUAN


Muka surat ini 2/3

Subaktiviti

6.4.1

Mencadangkan pembentukan JK

63

FAIL MEJA
GPK HAL EHWAL MURID

Membentangkan kepada Guru Besar Mengubah suai Lulus ? Tidak Ya Menghebahkan maklumat kepada Guru kelas dan murid untuk permohonan biasiswa Menerima permohonan Mengadakan mesyuarat untuk menyenarai pendekkan pelajar yang memenuhi kriteria pemilihan Memaklumkan permohonan dan mencuba untuk memohon semula Tidak Ya Menerima senarai calon yang berjaya Menyerahkan senarai nama yang berjaya kepada kepada Guru Biasiswa untuk tindakan selanjutnya Melaporkan kepada pengetua ststus terkini penerima biasiswa / bantuan Memfailkan maklumat murid yang layak Menghantar borang permohonan kegagalan kepada agensi yang berkaitan Menyemak / meneliti borang Layak ?

Proses kerja PK HEM

Senarai Semak/Cheklist
Aktiviti 6.4

KEBAJIKAN MURID MENGURUSKAN PERMOHONAN BIASISWA / BANTUAN


Aktiviti Tindakan Muka surat ini Catatan 3/3

Subaktiviti Bil
1

6.4.1

Mencadangkan pembentukan Jawatankuasa

64

FAIL MEJA
GPK HAL EHWAL MURID

2 3

Membentangkan kepada Pengetua untuk kelulusan Menghebahkan maklumat kepada guru tingkatan dan murid untuk permohonan biasiswa Mengedarkan borang permohonan kepada murid

4 5 6

Menerima borang permohonan Mengadakan mesyuarat untuk menyenarai pendekkan pelajar yang memenuhi criteria pemilihan Menghantar borang permohonan kepada agensi yang berkaitan

Menyemak / meneliti borang Menerima senarai calon yang berjaya

8 9 10

Menyerahkan senarai nama yang berjaya kepada guru biasiswa untuk tindakan selanjutnya Melaporkan kepada pengetua status terkini bilangan penerima biasiswa Memfailkan senarai murid yang layak

11 12

6.4 Proses Kerja


________________________________________________________________________

Aktiviti

6.4

KEBAJIKAN MURID MENGAWAL SELIA TUNTUTAN BAYARAN DAN AKAUN SIMPANAN MURID
Pegawai yang Meluluskan / Dirujuk Muka surat ini 1/3

Subaktiviti

6.4.2

Proses Kerja

Undang-undang / Peraturan

65

FAIL MEJA
GPK HAL EHWAL MURID

Menyerahkan senarai nama murid yang layak menerima biasiswa / bantuan kepada penyelaras Mendapatkan khidmat Bank Simpanan Nasional untuk membuka akaun simpanan murid Menghantar senarai nama murid beserta no. akaun ke sector SBP untuk tindakan Menerima kelulusan kemasukan wang biasiswa ke akaun murid Menghebahkan maklumat kepada pemegang biasiswa Menyediakan borang permohonan untuk pengeluaran wang biasiswa Menerima borang daripada murid (lengkap dan munasabah) Menyemak dan menandatangani boring (sekiranya diluluskan) Menyerahkan buku akaun kepada murid untuk tujuan pengeluaran wang Mengesahkan jumlah pengeluaran Mengambil tindakan jika jumlah yang dikeluarkan melebihi dari jumlah yang diluluskan Menerima BUku akaun murid dan menyerahkan kepada penyelaras untuk disimpan Memfailkan permohonan pengeluaran wang biasiswa

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Surat siaran sector SBP Guru Besar

JPN

Guru Besar

Carta Aliran
Aktiviti 6.4

KEBAJIKAN MURID MENGAWAL SELIA TUNTUTAN BAYARAN DAN AKAUN SIMPANAN MURID
Muka surat ini 2/3

Subaktiviti

6.4.2

Menyerahkan kepada penyelaras senarai namamurid yang layak Membuka akaun BSN

66

FAIL MEJA
GPK HAL EHWAL MURID

Menghantar no. akaun murid ke JPN Menerima maklumat kemasukan wang ke akaun murid Menghebahkan maklumat kepada penerima biasiswa Menyediakan borang permohonan pengeluaran wang biasiswa Menerima borang permohonan yang telah dilengkap isi oleh murid Mengisi semula borang Tidak Ya Menandatangani borang Menyerahkan buku akaun kepada murid tujuan pengeluaran wang Tindakan diambil jika jumlah yang dikeluarkan melebihi dari jumlah yang Mengesahkan jumlah pengeluaran Memaskan ?

Menerima buku akaun murid dan diluluskan menyerahkannya kepada penyelaras Memfailkan permohonan pengeluaran wang biasiswa

Proses kerja PK HEM

Senarai Semak/Cheklist
Aktiviti 6.4

KEBAJIKAN MURID MENGAWAL SELIA TUNTUTAN BAYARAN DAN AKAUN SIMPANAN MURID
Aktiviti Tindakan Muka surat ini Catatan 3/3

Subaktiviti Bil
1

6.4.2

Menyerahkan senarai nama murid yang layak menerima biasiswa / bantuan kepada penyelaras Mendapatkan khidmat Bank Simpanan Nasional untuk membuka akaun simpanan murid Menghantar senarai nama murid beserta no.

67

FAIL MEJA
GPK HAL EHWAL MURID

akaun ke JPN untuk tindakan 3 Menerima kelulusan kemasukan wang biasiswa ke akaun murid 4 Menghebahkan maklumat kepada pemegang biasiswa 5 6 7 8 9 10 11 Menerima BUku akaun murid dan menyerahkan kepada penyelaras untuk disimpan 12 Memfailkan biasiswa 13 permohonan pengeluaran wang Menyediakan borang permohonan untuk pengeluaran wang biasiswa Menerima borang daripada murid (lengkap dan munasabah) Menyemak dan menandatangani borang (sekiranya diluluskan) Menyerahkan buku akaun kepada murid untuk tujuan pengeluaran wang Mengesahkan jumlah pengeluaran Mengambil tindakan jika jumlah yang dikeluarkan melebihi dari jumlah yang diluluskan

6.4 Proses Kerja


________________________________________________________________________

Aktiviti

6.4

INSURAN MEMPROSES TUNTUTAN INSURAN


Pegawai yang Meluluskan / Dirujuk
PK HEM Guru Besar Polisi

Subaktiviti

6.4.3 Proses Kerja

Muka 1/3 surat ini Undang-undang / Peraturan

1 2 68

Mencadangkan pembentukan jawatankuasa. Membentangkan kepada pengetua untuk kelulusan Guru Bsar

FAIL MEJA
GPK HAL EHWAL MURID

Perlindungan 3 Menghebahkan maklumat kepada guru tingkatan dan murid mengenai polisi perlindungan. Rundingcara mengenai prosedur tuntutan sekiranya berlaku kes. Menerima borang tuntutan yang telah diisi oleh pelanggan ( salinan report polis / surat discaj hospital). Memproses dan mengesahkan tuntutan berkenaan. Mengembalikan borang yang diproses dan disahkan kepada pelanggan. Pelanggan menyerahkan borang berkenaan kepada syarikat insuran. Menerima cek tuntutan daripada syarikat insuran. . Memaklumkan kepada pelanggan untuk menuntut cek daripada pihak sekolah. Merekodkan butiran penerimaan dan menyerahkan cek kepada pelanggan. PK HEM Guru Penyelaras Insuran Guru Penyelaras Insuran PK HEM PK HEM Polisi Perlindungan

4 5

6 7

Pelanggan PK HEM PK HEM PK HEM

9 10 11

Carta Aliran
Aktiviti 6.4

INSURAN MEMPROSES TUNTUTAN INSURAN


Muka surat ini 2/3

Subaktiviti

6.4.3

Mencadangkan pembentukan jawatankuasa. Kemas kini Membentangkan kepada pengetua untuk kelulusan.

69

FAIL MEJA
GPK HAL EHWAL MURID

Diluluskan Tidak Menghebahkan maklumat kepada guru tingkatan dan murid mengenai polisi perlindungan. Rundingcara mengenai prosedur tuntutan sekiranya berlaku kes. Menerima borang tuntutan yang telah diisi oleh pelanggan. Memproses dan mengesahkan tuntutan berkenaan. Mengembalikan borang yang diproses dan disahkan kepada pelanggan. Pelanggan menyerahkan borang berkenaan kepada syarikat insuran. Menerima cek tuntutan daripada syarikat insuran. Memaklumkan kepada pelanggan untuk menuntut cek daripada pihak sekolah. Tuntutan direkodkan. Penolong Kanan HEM

Senarai Semak/Cheklist
Aktiviti 6.4

INSURAN MEMPROSES TUNTUTAN INSURAN


Aktiviti Tindakan Muka 3/3 surat ini Catatan

Subaktiviti Bil
1 2 3

6.4.3

Mencadangkan pembentukan jawatankuasa. Membentangkan kepada pengetua untuk kelulusan. Menghebahkan maklumat kepada guru kelas dan murid mengenai polisi perlindungan. Rundingcara mengenai prosedur tuntutan

70

FAIL MEJA
GPK HAL EHWAL MURID

4 5

sekiranya berlaku kes. Menerima borang tuntutan yang telah diisi oleh pelanggan ( salinan report polis / surat discaj hospital). Memproses dan mengesahkan tuntutan berkenaan. Mengembalikan borang yang diproses dan disahkan kepada pelanggan. Pelanggan menyerahkan borang berkenaan kepada syarikat insuran.

6 7

8 Menerima cek tuntutan daripada syarikat insuran. 9 Memaklumkan kepada pelanggan untuk menuntut cek daripada pihak sekolah. 10 Merekodkan butiran penerimaan dan menyerahkan cek kepada pelanggan. 11

6.4 Proses Kerja


________________________________________________________________________

Aktiviti

6.4

KEBAJIKAN MENGURUS KWAMP


Pegawai yang Meluluskan / Dirujuk Muka 1/3 surat ini Undang-undang / Peraturan

Subaktiviti

6.4.4 Proses Kerja

1 2

Mencadangkan pembentukan Jawatankuasa Membentangkan kepada Pengetua untuk kelulusan

71

FAIL MEJA
GPK HAL EHWAL MURID

Menghebahkan maklumat kepada semua guru tingkatan dan murid tingkatan 1 tahun berkenaan Mengedarkan borang permohonan kepada murid tingkatan 1 Menerima borang pemohonan Mengadakan mesyuarat untuk menyenaraipendekkan pelajar yang memenuhi kreteria kelayakan Mengadakan mesyuarat pemilihan dengan AJK PIBG untuk memilih calon yang layak Mengeluarkan senarai murid yang berjaya Menghantar borang permohonan murid yang berjaya kepada JPN untuk kelulusan. Menerima senarai calon yang berjaya dari JPN Memaklumkan kepada murid yang berjaya untuk majlis penyerahan wang KWAMP/buka akaun bank/Tabung Haji

4 5 6

8 9

10 11

Carta Aliran
Aktiviti 6.4

KEBAJIKAN MENGURUS KWAMP


Muka surat ini 2/3

Subaktiviti

6.4.4

Mencadangkan pembentukan Jawatankuasa Membentangkan kepada Guru Besar Menghebahkan kepada guru dan murid Mengedarkan borang permohonan KWAMP

72

FAIL MEJA
GPK HAL EHWAL MURID

Mengadakan mesyuarat Jawatan Kuasa pemilihan awal Mengadakan mesyuarat pemilihan terakhir dengan AJK PIBG Semak semula Boring KIV Objektif tercapai? Tidak Ya Mengeluarkan senarai pelajar terpilih Menghantar senarai murid berjaya kepada JPN Menerima senarai murid yang berjaya menerima KWAMP Mengadakan upacara penyerahan wang KWAMP/buka akaun bank/Tabung Haji

Penolong Kanan HEM

Senarai Semak/Cheklist
Aktiviti 6.4

KEBAJIKAN MENGURUS KWAMP


Aktiviti Tindakan Muka 3/3 surat ini Catatan

Subaktiviti Bil

6.4.4

1 2 3 4 5 73

Membentuk Jawatankuasa Kelulusan senarai JK oleh Pengetua Mengedarkan borang permohonan Menerima borang permohonan Senarai pendek borang yang berjaya

FAIL MEJA
GPK HAL EHWAL MURID

6 7 8 9 10

Pemilihan murid JK dengan AJK PIBG Senarai murid yang berjaya dikeluarkan

Senarai murid yang berjaya dihantar ke JPN


Terima senarai murid yang berjaya Adakan majlis penyerahan KWAMP

6.4 Proses Kerja


________________________________________________________________________

Aktiviti

6.4

KEBAJIKAN MENGURUSKAN REKOD SISTEM MAKLUMAT MURID


Pegawai yang Meluluskan / Dirujuk Muka 1/3 surat ini Undang-undang / Peraturan

Subaktiviti

6.4.5

Proses Kerja

1 2 3

Mencadangkan pembentukan JK Membentangkan kepada Guru Besar untuk kelulusan Memberikan taklimat pengisian borang serta menyerahkan borang SMM kepada JK

74

FAIL MEJA
GPK HAL EHWAL MURID

JK mengarahkan murid melengkapkan borang SMM JK mengumpulkan borang SMM yang telah dilengkapkan oleh murid JK menyemak borang SMM yang telah di lengkapkan oleh murid JK menyerahkan borang yang telah di semak oleh JK kepada guru data SMM Guru data SMM memasukkan data SMM setiap murid ke dalam SMM Guru data SMM mencetak data setiap murid dan menyerahkan kepada JK untuk semakan Guru data SMM mengedit data yang ada pembetulan Guru data SMM mencetak data dan menyimpan ke dalam fail Guru data SMM menyalin fail yang di kehendaki oleh JPN dan menghantar ke JPN mengikut keperluan

5 6 7 8 9

10 11 12

Carta Aliran
Aktiviti 6.4

KEBAJIKAN MENGURUSKAN REKOD SISTEM MAKLUMAT MURID


Muka surat ini 2/3

Subaktiviti

6.4.5

Mencadangkan pembentukan JK Membentangkan kepada Guru Besar untuk diluluskan Mengubah suai Lulus ? Tidak Ya Memberikan taklimat pengisian borang serta menyerahkan borang SMM kepada JK JK mengarahkan murid melengkapkan borang SMM

75

FAIL MEJA
GPK HAL EHWAL MURID

JK mengumpulkan borang SMM yang telah dilengkapkan oleh murid JK menyemak borang SMM JK menyerahkan borang yang telah di semak oleh JK kepada guru data SMM Guru data SMM memasukkan data SMM setiap murid ke dalam SMM Guru Data Guru data SMM mencetak data setiap SMM murid dan menyerahkan kepada JK mengedit data untuk semakan Memuaskan ? Tidak Ya Guru data SMM mencetak data dan menyimpan ke dalam fail Guru data SMM menyalin fail yang di kehendaki oleh JPN dan menghantar ke JPN mengikut keperluan

Penolong Kanan HEM

Senarai Semak/Cheklist
Aktiviti 6.4

KEBAJIKAN MENGURUSKAN REKOD SISTEM MAKLUMAT MURID


Aktiviti Tindakan Muka 3/3 surat ini Catatan

Subaktiviti Bil
1 2 3

6.4.5

Mencadangkan pembentukan JK Membentangkan kepada Pengetua untuk kelulusan Memberikan taklimat pengisian borang serta menyerahkan borang SMM kepada JK JK mengarahkan murid melengkapkan borang SMM JK mengumpulkan borang SMM yang telah dilengkapkan oleh murid

4 5

76

FAIL MEJA
GPK HAL EHWAL MURID

JK menyemak borang SMM yang telah di lengkapkan oleh murid JK menyerahkan borang yang telah di semak oleh JK kepada guru data SMM

7 8 9 Guru data SMM memasukkan data SMM setiap murid ke dalam SMM Guru data SMM mencetak data setiap murid dan menyerahkan kepada JK untuk semakan Guru data SMM mengedit data yang ada pembetulan 10 11 12 Guru data SMM mencetak data dan menyimpan ke dalam fail Guru data SMM menyalin fail yang di kehendaki oleh JPN dan menghantar ke JPN mengikut keperluan

6.4 Proses Kerja


________________________________________________________________________

Aktiviti

6.4

KEBAJIKAN RETAN
Pegawai yang Meluluskan / Dirujuk Muka 1/3 surat ini Undang-undang / Peraturan

Subaktiviti

6.4.6 Proses Kerja

1 2 3

Menyediakan draf cadangan pembentukan Jawatankuasa Membentangkan kepada Guru Besar untuk kelulusan Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa untuk agihan tugas

Guru Besar

Guru Besar

77

FAIL MEJA
GPK HAL EHWAL MURID

Memantau perlaksanaan kerja Jawatankuasa yang dilantik serta memberi bimbingan Menerima laporan daripada penyelaras kelas dan mengambil tindakan (jika perlu) Menyemak laporan dan mengambil tindakan (jika berkaitan) Menyerahkan laporan kepada Guru Besar setiap hujung bulan Menghantar laporan kepada JPN sebelum 5 haribulan setiap bulan Memfailkan laporan

6 7 8 9

Unit HEM JPN

Carta Aliran
Aktiviti 6.4

KEBAJIKAN RETAN
Muka surat ini 2/3

Subaktiviti

6.4.6

Membentangkan kepada Guru Besar untuk diluluskan Lulus ? Tidak Ya Mesyuarat JK untuk agihan tugas Memantau pelaksanaan kerja JK serta memberi bimbingan jika perlu

78

FAIL MEJA
GPK HAL EHWAL MURID

Menerima Laporan daripada Penyelaras kelas Menyemak laporan kedatangan bulanan dan mengambil tindakan jika berkaitan Menyerahkan laporan Retan bulanan kepada Guru Besar Menghantar laporan kepada JPN pada sebelum 5 haribulan setiap bulan Menfailkan laporan

Penolong Kanan HEM

Senarai Semak/Cheklist
Aktiviti 6.4

KEBAJIKAN RETAN
Aktiviti Tindakan Muka 3/3 surat ini Catatan

Subaktiviti Bil
1

6.4.6

Mencadangkan JK RETAN Sekolah untuk semakan dan kelulusan Guru Besar Membentangkan kepada Guru Besar untuk kelulusan Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa untuk agihan tugas Memantau perlaksanaan kerja Jawatankuasa yang dilantik serta memberi bimbingan jika perlu Menerima laporan daripada Jawatankuasa

2 3 4

5 79

FAIL MEJA
GPK HAL EHWAL MURID

Menyemak laporan dan mengambil tindakan jika berkaitan 6 Menyerahkan laporan kepada Pengetua setiap hujung bulan 7 Mennghantar laporan kepada JPN sebelum 5 haribulan setiap bulan 8 Memfailkan laporan 9

6.4 Proses Kerja


________________________________________________________________________

Aktiviti

6.4

KEBAJIKAN BANTUAN-BANTUAN LAIN


Pegawai yang Meluluskan / Dirujuk Muka surat ini 1/3

Subaktiviti

6.4.7

Proses Kerja

Undang-undang / Peraturan

1 2 3 80

Mencadangkan pembentukan Jawatankuasa Membentangkan kepada Guru Besar untuk kelulusan Menghebahkan maklumat sesuatu bantuan kepada semua guru tingkatan dan

FAIL MEJA
GPK HAL EHWAL MURID

semua murid 4 Mengedarkan borang permohonan kepada murid yang terpilih Menerima borang pemohonan Mengadakan mesyuarat untuk menyenaraipendekkan pelajar yang memenuhi kreteria kelayakan Mengeluarkan senarai murid yang berjaya Menghantar borang permohonan murid yang berjaya kepada pihak yang berkenaan untuk kelulusan. Menerima senarai calon yang berjaya dari pihak yang berkenaan Memaklumkan kepada murid yang berjaya untuk majlis penyerahan bantuan berkenaan

5 6

7 8

9 10

Carta Aliran

Aktiviti

6.4

KEBAJIKAN BANTUAN-BANTUAN LAIN


Muka surat ini 2/3

Subaktiviti

6.4.7

Mencadangkan pembentukan Jawatankuasa Membentangkan kepada Guru Besar Menghebahkan kepada guru dan murid Mengedarkan borang permohonan bantuan Menerima borang permohonan bantuan Mengadakan mesyuarat Jawatan Kuasa pemilihan peringkat sekolah

81

FAIL MEJA
GPK HAL EHWAL MURID

Borang dihantar kepada pihak yang berkenaan Buat rayuan Tidak Ya Mengeluarkan senarai pelajar terpilih Menghantar senarai murid berjaya kepada pihak berkenaan Menerima senarai murid yang berjaya Mengadakan upacara penyerahan bantuan Dapat kelulusan pihak berkenaan

Proses kerja PK HEM

Senarai Semak/Cheklist
Aktiviti 6.4

KEBAJIKAN BANTUAN-BANTUAN LAIN


Aktiviti Tindakan Muka surat ini Catatan 3/3

Subaktiviti Bil
1 2 3

6.4.7

Mencadangkan pembentukan Jawatankuasa Membentangkan kepada Guru Besar untuk kelulusan Menghebahkan maklumat sesuatu bantuan kepada semua guru tingkatan dan semua murid Mengedarkan borang permohonan kepada murid yang terpilih Menerima borang pemohonan Mengadakan mesyuarat untuk menyenaraipendekkan pelajar yang

4 5 6 82

FAIL MEJA
GPK HAL EHWAL MURID

memenuhi kreteria kelayakan Mengeluarkan senarai murid yang berjaya Menghantar borang permohonan murid yang berjaya kepada pihak yang berkenaan untuk kelulusan. Menerima senarai calon yang berjaya dari pihak yang berkenaan Memaklumkan kepada murid yang berjaya untuk majlis penyerahan bantuan berkenaan

7 8

9 10

6.4 Proses Kerja


________________________________________________________________________ Aktiviti 6.4

KEBAJIKAN MENGURUSKAN TABUNG KEBAJIKAN MURID


Pegawai yang Meluluskan / Dirujuk Muka surat ini 1/3

Subaktiviti

6.4.8 Proses Kerja

Undang-undang / Peraturan

1 2 3

Mencadangkan pelantikan JK kebajikan murid Membentang kepada Guru Besar untuk kelulusan Memberi taklimat untuk : a) Agihan tugas b) Cadangan aktiviti c) Laporan kewangan terkini Menjalankan aktiviti untuk mendapatkan sumber kewangan Menerima maklumat/aduan/laporan

Guru Besar

4 5 83

FAIL MEJA
GPK HAL EHWAL MURID

tentang murid yang memerlukan bantuan

Mengadakan mesyuarat JK untuk mendapatkan : - Kelulusan bantuan - Melakukuan derma kilat Menyampaikan bantuan serta kutipan kepada murid atau waris Mengemaskini urusan kewangan tabung kebajikan Melaporkan kepada Pengetua a) Status terkini kewangan Tabung kebajikan b) Senarai nama penerima bantuan Memfailkan dokumen yang berkaitan

7 8 9

Guru Besar

10

Carta Aliran
Aktiviti 6.4

KEBAJIKAN MENGURUSKAN TABUNG KEBAJIKAN MURID


Muka surat ini 2/3

Subaktiviti

6.4.8

Mencadangkan pembentukan JK Membentangkan kepada Guru Besar untuk diluluskan Mengubah suai Lulus ? Tidak Ya Mengadakan mesyuarat untuk cadangan aktiviti dan agihan tugas Menjalankan aktiviti untuk mendapatkan sumber kewangan Menerima maklumat/aduan/laporan tentang murid yang memerlukan bantuan

84

FAIL MEJA
GPK HAL EHWAL MURID

Mengadakan mesyuarat JK untuk mendapatkan kelulusan bantuan Menyampaikan bantuan serta kutipan derma kilat kepada murid atau waris Mengemas kini urusan kewangan tabung kebajikan Melaporkan kepada Pengetua status terkini kewangan Tabung Kebajikan dan senarai nama penerima bantuan Memfailkan dokumen yang berkaitan

Proses kerja PK HEM

Senarai Semak/Cheklist
Aktiviti 6.4

KEBAJIKAN MENGURUSKAN TABUNG KEBAJIKAN MURID


Aktiviti Tindakan Muka surat ini Catatan 3/3

Subaktiviti Bil
1 2 3

6.4.8

Mencadangkan pelantikan JK kebajikan murid Membentang kepada Guru Besar untuk kelulusan Memberi taklimat untuk : a) Agihan tugas b) Cadangan aktiviti c) Laporan kewangan terkini Menjalankan aktiviti untuk mendapatkan sumber kewangan Menerima maklumat/aduan/laporan tentang murid yang memerlukan bantuan Mengadakan mesyuarat JK untuk

85

FAIL MEJA
GPK HAL EHWAL MURID

mendapatkan : - Kelulusan bantuan - Melakukuan derma kilat Menyampaikan bantuan serta kutipan kepada murid atau waris

7 8 9

Mengemaskini urusan kewangan tabung kebajikan Melaporkan kepada Pengetua a) Status terkini kewangan Tabung kebajikan b) Senarai nama penerima bantuan Memfailkan dokumen yang berkaitan

10

6.4 Proses Kerja


________________________________________________________________________ Aktiviti 6.4

KEBAJIKAN MENYELIA DAN MEMANTAU PENGURUSAN SPBT


Pegawai yang Meluluskan / Dirujuk Muka surat ini 1/3

Subaktiviti

6.4.9

Proses Kerja

Undang-undang / Peraturan

1 2 3 4

Menyediakan draf cadangan pembentukan Jawatankuasa Membentangkan kepada Pengetua untuk kelulusan Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa untuk agihan tugas Memantau perlaksanaan kerja Jawatankuasa yang dilantik serta memberi bimbingan Menerima laporan daripada penyelaras SPBT dan mengambil Guru Besar

5 86

FAIL MEJA
GPK HAL EHWAL MURID

tindakan (jika perlu) 6 Menyemak laporan dan mengambil tindakan (jika berkaitan) Menyerahkan laporan kepada Guru Besar secara berkala Memfailkan laporan Guru Besar

7 8

Sila rujuk Fail Meja / MPK SPBT

Carta Aliran
Aktiviti 6.4

KEBAJIKAN MENYELIA DAN MEMANTAU PENGURUSAN SPBT


Muka surat ini 2/3

Subaktiviti

6.4.9

Mencadangkan pembentukan JK Membentangkan kepada Guru Besar untuk diluluskan Lulus ? Tidak Ya Mengadakan mesyuarat untuk cadangan aktiviti dan agihan tugas Memantau pelaksanaan kerja JK serta memberi bimbingan jika perlu Menerima Laporan daripada Penyelaras SPBT 87

FAIL MEJA
GPK HAL EHWAL MURID

Menyemak laporan dan mengambil tindakan jika berkaitan Menyerahkan laporan kepada Guru Besar secara berkala Memfailkan laporan

Sila rujuk Fail Meja / MPK SPBT

Proses kerja PK HEM

Senarai Semak/Cheklist
Aktiviti 6.4

KEBAJIKAN MENYELIA DAN MEMANTAU PENGURUSAN SPBT


Aktiviti Tindakan Muka surat ini Catatan 3/3

Subaktiviti Bil
1

6.4.9

Mencadangkan JK SPBT Sekolah untuk semakan dan kelulusan Guru Besar Membentangkan kepada Guru Besar untuk kelulusan Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa untuk agihan tugas Memantau perlaksanaan kerja Jawatankuasa yang dilantik serta memberi bimbingan jika perlu Menerima laporan daripada penyelaras SPBT

2 3 4

5 Menyemak laporan dan mengambil tindakan jika berkaitan 6 Menyerahkan laporan kepada Guru Besar 88

FAIL MEJA
GPK HAL EHWAL MURID

secara berkala 7 Memfailkan laporan 8

Sila rujuk Fail Meja / MPK SPBT

6.4 Proses Kerja


________________________________________________________________________ Aktiviti 6.4

KEBAJIKAN MEMANTAU PENGURUSAN KESIHATAN MURID


Pegawai yang Meluluskan / Dirujuk Muka 1/3 surat ini Undang-undang / Peraturan

Subaktiviti

6.4.10

Proses Kerja

1 2 3

Menyediakan draf senarai semak pemantauan pengurusan rawatan kesihatan murid Membentangkan kepada Pengetua untuk kelulusan Memberikan taklimat pemantauan berdasarkan senarai semak kepada Penyelia Asrama (kesihatan),Warden dan guru bertugas berkenaan : a) Data / maklumat murid (rekod) b) Tindakan-tindakan susulan c) Penggunaan borang-borang berkaitan d) Pengurusan rawatan kesihatan - Pergigian - Rubella - titinus Menerima laporan kesihatan daripada - Penyelia Asrama (kesihatan)

Guru Besar

89

FAIL MEJA
GPK HAL EHWAL MURID

6 7

- Warden bertugas - Guru bertugas harian - Murid - Buku daftar bilik kesihatan Membuat pemantauan / tindak susul berdasarkan laporan : a) Sakit ringan-ditempatkan di bilik sakit b) Sakit berat-dimaklumkan kepada penjaga untuk dibawa pulang / ditahan wad c) Rawatan susulan (jika perlu) Menyediakan laporan pemantauan berdasarkan laporan yang diperolehi Menyerahkan laporan pemantauan dan status terkini pelajar yang menerima rawatan/sakit Merekod data / maklumat kesihatan murid

Guru Besar

Carta Aliran

Aktiviti

6.4

KEBAJIKAN MEMANTAU PENGURUSAN KESIHATAN MURID


Muka surat ini 2/3

Subaktiviti

6.4.10

Menyediakan draf / senarai semak Membentangkan kepada Guru Besar untuk diluluskan Mengubah pindaan Tidak Lulus ? Ya Memberikan taklimat pemantauan kepada Penyelia Asrama, Warden,guru bertugas dan engawas Memberi teguran / Bimbingan untuk penambahbaik Menerima laporan kesihatan Membuat pemantauan / tindak susul berdasarkan laporan yang diperolehi

90

FAIL MEJA
GPK HAL EHWAL MURID

Menyediakan laporan berdasarkan pemantauan dan laporan yang diperolehi Menyerahkan laporan pemantauan dan status terkini pelajar yang menerima rawatan / sakit Merekod data / maklumat kesihatan murid

Proses kerja PK HEM

Senarai Semak/Cheklist
Aktiviti 6.4

KEBAJIKAN MEMANTAU PENGURUSAN KESIHATAN MURID


Tindakan Muka 3/3 surat ini Catatan

Subaktiviti Bil
1 2 3

6.4.10

Aktiviti
Menyediakan draf senarai semak pemantauan pengurusan rawatan kesihatan murid Membentangkan kepada Pengetua untuk kelulusan Memberikan taklimat pemantauan berdasarkan senarai semak kepada Penyelia Asrama (kesihatan),Warden dan guru bertugas berkenaan : a) Data / maklumat murid (rekod) b) Tindakan-tindakan susulan c) Penggunaan borang-borang berkaitan d) Pengurusan rawatan kesihatan - Pergigian - Rubella - titinus Menerima laporan kesihatan daripada - Penyelia Asrama (kesihatan) - Warden bertugas - Guru bertugas harian - Murid - Buku daftar bilik kesihatan Membuat pemantauan / tindak susul berdasarkan laporan : a) Sakit ringan-ditempatkan di bilik sakit

91

FAIL MEJA
GPK HAL EHWAL MURID

6 7

b) Sakit berat-dimaklumkan kepada penjaga untuk dibawa pulang / ditahan wad c) Rawatan susulan (jika perlu) Menyediakan laporan pemantauan berdasarkan laporan yang diperolehi Menyerahkan laporan pemantauan dan status terkini pelajar yang menerima rawatan/sakit Merekod data / maklumat kesihatan murid

6.4 Proses Kerja


________________________________________________________________________

Aktiviti

6.4

KEBAJIKAN MEMANTAU PENGURUSAN KANTIN SEKOLAH


Pegawai yang Meluluskan / Dirujuk Muka 1/3 surat ini Undang-undang / Peraturan

Subaktiviti

6.4.11

Proses Kerja

Menyediakan draf senarai semak pemantauan kantin berdasarkan kontrak Membentang kepada Guru Besar untuk kelulusan Memberikan taklimat pemantauan kepada JK kantin (guru dan pengawas) serta pengusaha kantin berdasarkan senarai semak yang ditetapkan Menerima laporan pengurusan kantin daripada JK kantin,guru dan murid Guru Besar

Surat pekeliling Sektor SBP

2 3

4 Membuat pemantauan / tindak susul berdasarkan laporan 5 92 Menyediakan laporan pemantauan

FAIL MEJA
GPK HAL EHWAL MURID

6 7 8 9

Menyerahkan laporan pemantauan kepada Guru Besar Menghantar laporan prestasi kantin ke Jab. Kesihatan (secara barkala) Memfailkan satu salinan laporan

Guru Besar

Carta Aliran
Aktiviti 6.4

KEBAJIKAN MEMANTAU PENGURUSAN KANTIN SEKOLAH


Muka surat ini 2/3

Subaktiviti

6.4.11

Menyediakan draf senarai semak pemantauan pengurusan kantin Membentangkan kepada Guru Besar untuk diluluskan Mengubah suai Lulus ? Tidak Ya Memberi taklimat pemantauan kepada JK Kantin,Guru,Pengawas serta Pengusaha Kantin berdasarkan senarai semak Menerima laporan daripada JK kantin,guru dan murid Membuat pemantauan / tindak susul Membei teguran / bimbingan Memuaskan ? Tidak

93

FAIL MEJA
GPK HAL EHWAL MURID

Ya Menyediakan laporan pemantauan status pengurusan kantin Menyerahkan laporan pemantauan Menghantar laporan prestasi kantin ke Jab. Kesihatan (secara berkala) Memfailkan satu salinan laporan

Proses kerja PK HEM

Senarai Semak/Cheklist
Aktiviti 6.4

KEBAJIKAN MEMANTAU PENGURUSAN KANTIN SEKOLAH


Tindakan Muka 3/3 surat ini Catatan

Subaktiviti Bil
1

6.4.11

Aktiviti
Menyediakan draf senarai semak pemantauan kantin berdasarkan kontrak Membentang kepada Guru Besar untuk kelulusan Memberikan taklimat pemantauan kepada JK kantin (guru dan pengawas) serta pengusaha kantin berdasarkan senarai semak yang ditetapkan Menerima laporan pengurusan kantin daripada JK kantin,guru dan murid

2 3

4 Membuat pemantauan / tindak susul berdasarkan laporan 5 6 94 Menyediakan laporan pemantauan Menyerahkan laporan pemantauan kepada Guru Besar

FAIL MEJA
GPK HAL EHWAL MURID

7 8 9

Menghantar laporan prestasi kantin ke Jab. Kesihatan (secara barkala) Memfailkan satu salinan laporan

6.4 Proses Kerja


________________________________________________________________________ Aktiviti 6.4

KEBAJIKAN MENGURUSKAN TUNTUTAN / PAMPASAN INSURAN TAKAFUL


Pegawai yang Meluluskan / Dirujuk Muka 1/3 surat ini Undang-undang / Peraturan

Subaktiviti

6.4.12

Proses Kerja

Memastikan semua murid membuat bayaran RM 1.50 untuk perlindungan takaful melalui Yuran SUWA dan menghantar kutipan tersebut ke JPN Menerima laporan murid mengalami kecederaan / dimasukkan ke wad Meneliti tahap kecederaan Menerima salinan laporan doktor / laporan polis Mengisi borang tuntutan / pampasan takaful Mendapatkan pengesahan masuk wad laporan polis

Surat pekeliling Kementerian Guru Besar

2 3 4

5 6

95

FAIL MEJA
GPK HAL EHWAL MURID

7 8 9 10

Mendapatkan pengesahan pengetua Menghantar borang tuntutan dan dokumen berkaitan ke Syarikat Takaful Menghantar sesalinan dokumen tuntutan JPN Menerima laporan tuntutan / pampasan diterima oleh murid daripada Syarikat Insuran Menghantar salinan laporan penerimaan tuntutan ke Sektor SBP Memfailkan salinan akuan penerimaan bayaran oleh murid

Guru Besar

11 12

Carta Aliran
Aktiviti 6.4

KEBAJIKAN MENGURUSKAN TUNTUTAN / PAMPASAN INSURAN TAKAFUL


Muka surat ini 2/3

Subaktiviti

6.4.12

Memastikan murid menjelaskan bayaran insuran Takaful dan kutipan dihantar ke JPN Menerima laporan kecederaan/masuk wad Meneliti tahap kecederaan Tiada tuntutan Tidak Ya Mengisi borang tuntutan Menerima laporan doktor/polis Mendapatkan pengesahan Guru Besar Menghantar salinan penerimaan tuntutan

Memenuhi syarat mendapat pampasan?

96

FAIL MEJA
GPK HAL EHWAL MURID

Menghantar salinan dokumen tuntutan ke JPN Menerima bayaran / pampasan? Tidak Ya Menghantar salinan penerimaan tuntutan ke Sektor SBP Memfailkan salinan akaun penerimaan bayaran oleh murid

Proses kerja PK HEM

Senarai Semak/Cheklist
Aktiviti 6.4

KEBAJIKAN MENGURUSKAN TUNTUTAN / PAMPASAN INSURAN TAKAFUL


Tindakan Muka 3/3 surat ini Catatan

Subaktiviti Bil
1 2

6.4.12

Aktiviti
Mendapatkan pengesahan Guru Besar Menghantar borang tuntutan dan dokumen berkaitan ke Syarikat Takaful Menghantar sesalinan dokumen tuntutan JPN

3 4

Menerima laporan tuntutan / pampasan diterima oleh murid daripada Syarikat Insuran Menghantar salinan laporan penerimaan tuntutan ke Sektor SBP Memfailkan salinan akuan penerimaan bayaran oleh murid Mendapatkan pengesahan Guru Besar

5 6

Menghantar borang tuntutan dan dokumen berkaitan ke Syarikat Takaful 7 Menghantar sesalinan dokumen tuntutan JPN 8 97 Menerima laporan tuntutan / pampasan diterima oleh murid daripada Syarikat Insuran

FAIL MEJA
GPK HAL EHWAL MURID

Menghantar salinan laporan penerimaan tuntutan ke Sektor SBP

10

11

6.4 Proses Kerja


________________________________________________________________________ Aktiviti 6.4

KEBAJIKAN MENGURUSKAN PENGELUARAN TESTIMONIAL DAN SIJIL BERHENTI SEKOLAH


Pegawai yang Meluluskan / Dirujuk Muka surat ini 1/3

Subaktiviti

6.4.13

Proses Kerja

Undang-undang / Peraturan

1 2

Mencadangkan pembentukan JK Membentangkan kepada Guru Besar untuk kelulusan Memberikan taklimat pengisian dokumen serta menyerahkan salinan testimonial dan sijil berhenti kepada JK Mengarahkan murid melengkapkan salinan testimonial dan sijil berhenti berdasarkan maklumat / data Sistem Rumah Mengumpulkan salinan testimonial dan sijil berhenti yang telah dilengkapkan oleh murid Menyemak salinan testimonial dan sijil berhenti Melengkapkan pengisian data bahagian personalia pelajar (tingkah laku/adab) Menaip dokumen berkenaan

Guru Besar

3 4

6 7 8

98

FAIL MEJA
GPK HAL EHWAL MURID

Menyemak dokumen 9 10 11 12 Mendapatkan ulasan dan tandatangan Guru Besar Mengedarkan testimonial dan sijil berhenti kepada murid Memfailkan satu salinan dokumen

Guru Besar

Carta Aliran
Aktiviti 6.4

KEBAJIKAN MENGURUSKAN PENGELUARAN TESTIMONIAL DAN SIJIL BERHENTI SEKOLAH


Muka surat ini 2/3

Subaktiviti

6.4.13

Mencadangkan pembentukan JK Membentangkan kepada Guru Besar untuk diluluskan Mengubah suai Lulus ? Tidak Ya Memberikan taklimat pengisian dokumen serta menyerahkan salinan testimonial dan sijil berhenti kepada JK Mengarahkan murid melengkapkan salinan testimonial dan sijil berhenti berdasarkan maklumat / data Sistem Rumah Mengumpulkan salinan testimonial dan sijil berhenti yang telah dilengkapkan oleh murid Menyemak salinan testimonial dan sijil berhenti Melengkapkan pengisian data bahagian personalia pelajar (tingkah laku/adab) Menaip dokumen berkenaan Menyemak dokumen Membaiki / menambahbaik Memuaskan ? Tidak Ya Mendapatkan ulasan dan tandatangan Guru Besar

99

FAIL MEJA
GPK HAL EHWAL MURID

Mengedarkan testimonial dan sijil berhenti kepada murid Memfailkan satu salinan dokumen Proses kerja PK HEM

Senarai Semak/Cheklist
Aktiviti 6.4

KEBAJIKAN MENGURUSKAN PENGELUARAN TESTIMONIAL DAN SIJIL BERHENTI SEKOLAH


Tindakan Muka surat ini Catatan 3/3

Subaktiviti Bil
1 2

6.4.13

Aktiviti
Mencadangkan pembentukan JK Membentangkan kepada Guru Besar untuk kelulusan Memberikan taklimat pengisian dokumen serta menyerahkan salinan testimonial dan sijil berhenti kepada JK Mengarahkan murid melengkapkan salinan testimonial dan sijil berhenti berdasarkan maklumat / data Sistem Rumah Mengumpulkan salinan testimonial dan sijil berhenti yang telah dilengkapkan oleh murid Menyemak salinan testimonial dan sijil berhenti Melengkapkan pengisian data bahagian personalia pelajar (tingkah laku/adab) Menaip dokumen berkenaan Menyemak dokumen Mendapatkan ulasan dan tandatangan Guru Besar Mengedarkan testimonial dan sijil berhenti kepada murid

3 4

6 7 8 9 10 11

100

FAIL MEJA
GPK HAL EHWAL MURID

12

Memfailkan satu salinan dokumen

6.4 Proses Kerja


________________________________________________________________________ Aktiviti 6.4

KEBAJIKAN MENGURUSKAN PENDAFTARAN MURID


Pegawai yang Meluluskan / Dirujuk Muka 1/3 surat ini Undang-undang / Peraturan

Subaktiviti

6.4.14 Proses Kerja

1 2 3

Mencadangkan pembentukan JK Pendaftaran Murid Membentangkan kepada Guru Besar untuk kelulusan Mengadakan mesyuarat untuk : - Agihan tugas - Atur cara pendaftaran - Mengedarkan senarai nama yang diterima melalui Sistem S3P SBP Menganalisis senarai murid baru : a) Jantina b) Status c) Lokasi kediaman Membuat persiapan majlis mengikut bidang tugas masing-masing Memantau persiapan majlis Melaksanakan majlis pendaftaran a) Penempatan asrama b) Penempatan kelas c) Kutipan yuran d) Penyerahan dokumen e) Taklimat oleh Guru Besar kepada ibubapa dan pelajar Guru Besar

Guru Besar

5 6 7

Guru Besar

101

FAIL MEJA
GPK HAL EHWAL MURID

8 9

Melengkapkan Laporan Pendaftaran Mendaftarkan murid dalam Buku Rekod Pendaftaran Sekolah Memfailkan laporan

10

Carta Aliran
Aktiviti 6.4

KEBAJIKAN MENGURUSKAN PENDAFTARAN MURID


Muka surat ini 2/3

Subaktiviti

6.4.14

Mencadangkan pembentukan JK Membentangkan kepada Guru Besar untuk diluluskan Mengubah suai Lulus ? Tidak Ya Mengadakan mesyuarat Menganalisis senarai nama murid baru Membuat persiapan majlis mengikut tugas masingmasing Memantau pesiapan Memberi Bimbingan / penambahbaikan Tidak Ya Melaksanakan Majlis Pendaftaran Melengkapkan Laporan Pendaftaran Mendaftar murid baru dalam buku Rekod Pendaftaran Sekolah Memfailkan laporan

Memuaskan ?

102

FAIL MEJA
GPK HAL EHWAL MURID

Proses kerja PK HEM

Senarai Semak/Cheklist
Aktiviti 6.4

KEBAJIKAN MENGURUSKAN PENDAFTARAN MURID


Tindakan Muka 3/3 surat ini Catatan

Subaktiviti Bil
1

6.4.14 Aktiviti

Mencadangkan pembentukan JK Pendaftaran Murid Membentangkan kepada Guru Besar untuk kelulusan Mengadakan mesyuarat untuk : - Agihan tugas - Atur cara pendaftaran - Mengedarkan senarai nama yang diterima melalui Sistem S3P SBP Menganalisis senarai murid baru : a) Jantina b) Status c) Lokasi kediaman Membuat persiapan majlis mengikut bidang tugas masing-masing Memantau persiapan majlis Melaksanakan majlis pendaftaran a) Penempatan asrama b) Penempatan kelas c) Kutipan yuran d) Penyerahan dokumen e) Taklimat oleh Guru Besar kepada ibubapa dan pelajar Melengkapkan Laporan Pendaftaran

2 3

5 6 7

8 103

FAIL MEJA
GPK HAL EHWAL MURID

9 10

Mendaftarkan murid dalam Buku Rekod Pendaftaran Sekolah Memfailkan laporan

6.4 Proses Kerja


________________________________________________________________________ Aktiviti 6.4

KEBAJIKAN MENGURUSKAN PERTUKARAN MURID


Pegawai yang Meluluskan / Dirujuk Muka 1/3 surat ini Undang-undang / Peraturan

Subaktiviti

6.4.15

Proses Kerja

Menerima surat permohonan perpindahan daripada ibu bapa / penjaga Mengkaji permohonan Guru Besar

2 3 4 5 Menyiapkan borang (5 salinan) 6 7 Menghantar surat,borang permohonan serta laporan Guru Bimbingan dan Kaunseling. Menerima kelulusan daripada JPN 8 9 10 Menyerahkan dokumen : a) Biasiswa b) Penyata kemajuan c) Kad 001 d) Borang SPBT Menguruskan pemulangan buku teks dan penyelesaian yuran Merujuk kepada Guru Bimbingan dan Kaunseling untuk laporan Membincangkan permohonan dengan Guru Besar Mengisi draf borang pindah Guru Besar

104

FAIL MEJA
GPK HAL EHWAL MURID

e) Laporan kerja kursus Mengeluarkan nama murid daripada daftar sekolah 11

Guru Besar

Carta Aliran
Aktiviti 6.4

KEBAJIKAN MENGURUSKAN PERTUKARAN MURID


Muka surat ini 2/3

Subaktiviti

6.4.15

Menerima surat permohonan perpindahan daripada ibu bapa/penjaga Mengkaji permohonan Merujuk kepada Guru Bimbingan dan Kaunseling untuk laporan Membincangkan permohonan dengan Guru Besar Mengubah suai Lulus ? Tidak Ya Mengisi draf borang pindah Menyiapkan borang (5 salinan) Menghantar surat,borang permohonan serta laporan Guru Bimbingan dan Kaunseling. Memberi Bimbingan / penambahbaikan Tidak Ya Menerima surat kelulusan daripada JPN Menguruskan pemulangan buku teks dan penyelesaian yuran Menyerahkan dokumen yang berkaitan Mengeluarkan nama murid daripada daftar sekolah

Memuaskan ?

105

FAIL MEJA
GPK HAL EHWAL MURID

Proses kerja PK HEM

Senarai Semak/Cheklist
Aktiviti 6.4

KEBAJIKAN MENGURUSKAN PERTUKARAN MURID


Tindakan Muka 3/3 surat ini Catatan

Subaktiviti Bil
1

6.4.15

Aktiviti
Menerima surat permohonan perpindahan daripada ibu bapa / penjaga Mengkaji permohonan

2 3 4 5 Menyiapkan borang (5 salinan) 6 7 Menghantar surat,borang permohonan serta laporan Guru Bimbingan dan Kaunseling. Menerima kelulusan daripada JPN 8 9 10 Menyerahkan dokumen : a) Biasiswa b) Penyata kemajuan c) Kad 001 d) Borang SPBT e) Laporan kerja kursus Mengeluarkan nama murid daripada daftar sekolah 11 Menguruskan pemulangan buku teks dan penyelesaian yuran Merujuk kepada Guru Bimbingan dan Kaunseling untuk laporan Membincangkan permohonan dengan Guru Besar Mengisi draf borang pindah

106

FAIL MEJA
GPK HAL EHWAL MURID

6.4 Proses Kerja


________________________________________________________________________

Aktiviti

6.4

KEBAJIKAN MENYELIA BUKU JADUAL KEDATANGAN MURID


Pegawai yang Meluluskan / Dirujuk
Guru Besar PK

Subaktiviti

6.4.16 Proses Kerja

Muka 1/3 surat ini Undang-undang / Peraturan

1 2 3 4 5

Mengagih buku jadual kedatangan murid kepada guru kelas Memberi taklimat kepada guru-guru tingkatan dan penyelaras tingkatan Mengemaskinikan maklumat dalam buku jadual kedatangan murid Merekod kehadiran pelajar setiap hari Memastikan buku jadual kedatangan murid dilengkap isi dan dihantar ke pejabat selewat-lewatnya 1 jam selepas sesi persekolahan bermula Menyemak buku jadual kedatangan murid

Guru Besar

6 7 8 9 10

Harian Menandatangani buku jadual kedatangan murid Bulanan Menyediakan laporan penyeliaan buku jadual kedatangan Menyerahkan laporan kepada Guru Besar (secara berkala) Memfailkan laporan Guru Besar

107

FAIL MEJA
GPK HAL EHWAL MURID

Carta Aliran

Aktiviti

6.4

KEBAJIKAN MENYELIA BUKU JADUAL KEDATANGAN MURID


Muka surat ini 2/3

Subaktiviti

6.4.16

Mengagih buku jadual kedatangan murid Memberikan taklimat Mengemas kini maklumat Merekod kehadiran pelajar setiap hari Menghantar ke pejabat Menyemak buku jadual kedatangan murid Memberi Bimbingan / penambahbaikan Tidak Ya Menandatangani buku jadual kedatangan murid Menyediakan laporan penyeliaan Menyerahkan laporan kepada Guru Besar(secara berkala) Memfailkan laporan

Memuaskan ?

Proses kerja PK HEM

Senarai Semak/Cheklist
108

FAIL MEJA
GPK HAL EHWAL MURID

Aktiviti

6.4

KEBAJIKAN MENYELIA BUKU JADUAL KEDATANGAN MURID


Tindakan Muka 3/3 surat ini Catatan

Subaktiviti Bil
1 2 3 4 5

6.4.16 Aktiviti

Mengagih buku jadual kedatangan murid kepada guru kelas Memberi taklimat kepada guru-guru tingkatan dan penyelaras tingkatan Mengemaskinikan maklumat dalam buku jadual kedatangan murid Merekod kehadiran pelajar setiap hari Memastikan buku jadual kedatangan murid dilengkap isi dan dihantar ke pejabat selewat-lewatnya 1 jam selepas sesi persekolahan bermula Menyemak buku jadual kedatangan murid Menandatangani buku jadual kedatangan murid Menyediakan laporan penyeliaan buku jadual kedatangan Menyerahkan laporan kepada Guru Besar (secara berkala) Memfailkan laporan

6 7 8

9 10

6.5 Proses Kerja


109

FAIL MEJA
GPK HAL EHWAL MURID

________________________________________________________________________

Aktiviti

6.5

BIMBINGAN DAN KAUNSELING MENYELIA PELAKSANAAN PROGRAM BIMBINGAN DAN KAUNSELING


Pegawai yang Meluluskan / Dirujuk Muka surat ini 1/3

Subaktiviti

6.5.1

Proses Kerja

Undang-undang / Peraturan

Menyediakan kertas cadangan Program Bimbingan dan Kaunseling,pelantikan Jawatankuasa serta anggaran perbelanjaan Membentangkan kepada Guru Besar untuk kelulusan Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Pelaksanaan Program untuk : - Agihan tugas - Merancang pelan tindakan program Memaklumkan kepada semua guru dan murid berkaitan Program Bimbingan dan Kaunseling Menyelia persiapan program / pelaksanaan program / pertandingan mengikut jadual yang telah ditetapkan Menerima laporan pelaksanaan program daripada Guru Bimbingan dan Kaunseling Menyediakan laporan berdasarkan :- penyeliaan / pemantauan - laporan pelaksanaan Mengadakan mesyuarat post-mortem pelaksanaan program BK Menyerahkan laporan post-mortem kepada Guru Besar Memasukkan data murid yang menjayakan aktiviti ke dalam Sistem Rumah / ISIS Memfailkan laporan

2 3

Surat Pekeliling Kem. Pelajaran Guru Besar

Guru Besar

8 9 10 11

Guru Besar

Carta Aliran
110

FAIL MEJA
GPK HAL EHWAL MURID

Aktiviti

6.5

BIMBINGAN DAN KAUNSELING MENYELIA PELAKSANAAN PROGRAM BIMBINGAN DAN KAUNSELING


Muka surat ini 2/3

Subaktiviti

6.5.1

Menyediakan kertas cadangan Program,Jawatankuasa dan anggaran perbelanjaan Membentangkan kepada Guru Besar untuk diluluskan Mengubah suai Lulus ? Tidak Ya Mengadakan mesyuarat untuk agihan tugas dan pelan tindakan program Memaklumkan kepada semua guru / murid Menyelia pelaksanaan program / persiapan program / pertandingan mengikut jadual yang telah ditetapkan Menerima laporan pelaksanaan program Menyediakan laporan berdasarkan penyeliaan / laporan / perlaksanaan Mengadakan mesyuarat post-mortem Menyerahkan laporan post-mortem kepada Guru Besar Memasukkan data murid yang menjayakan program ke dalam Sis.Rumah/ISIS Memfailkan satu salinan laporan post-mortem

Proses kerja PK HEM

Senarai Semak/Cheklist
Aktiviti
111

6.5

BIMBINGAN DAN KAUNSELING


FAIL MEJA
GPK HAL EHWAL MURID

Subaktiviti Bil
1

6.5.1

MENYELIA PELAKSANAAN PROGRAM BIMBINGAN DAN KAUNSELING


Tindakan

Muka surat ini Catatan

3/3

Aktiviti
Menyediakan kertas cadangan Program Bimbingan dan Kaunseling,pelantikan Jawatankuasa serta anggaran perbelanjaan Membentangkan kepada Guru Besar untuk kelulusan Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Pelaksanaan Program untuk : - Agihan tugas - Merancang pelan tindakan program Memaklumkan kepada semua guru dan murid berkaitan Program Bimbingan dan Kaunseling Menyelia persiapan program / pelaksanaan program / pertandingan mengikut jadual yang telah ditetapkan Menerima laporan pelaksanaan program daripada Guru Bimbingan dan Kaunseling Menyediakan laporan berdasarkan :- penyeliaan / pemantauan - laporan pelaksanaan Mengadakan mesyuarat post-mortem pelaksanaan program BK Menyerahkan laporan post-mortem kepada Guru Besar Memasukkan data murid yang menjayakan aktiviti ke dalam Sistem Rumah / ISIS Memfailkan laporan

2 3

8 9 10

11

6.5 Proses Kerja


________________________________________________________________________ Aktiviti
112

6.5

BIMBINGAN DAN KAUNSELING


FAIL MEJA
GPK HAL EHWAL MURID

Subaktiviti

6.5.2

MENYEMAK DAN MEMANTAU REKOD BIMBINGAN DAN KAUNSELING


Pegawai yang Meluluskan / Dirujuk

Muka surat ini

1/3

Proses Kerja

Undang-undang / Peraturan

1 2

Menyediakan jadual penyemakan rekod Bimbingan dan Kaunseling Menyerahkan jadual penyemakan rekod kepada guru Bimbingan dan Kaunseling Menyerahkan rekod Bimbingan dan Kaunseling untuk disemak : (i) Fail-fail yang berkaitan (ii) Program - Kerjaya - Akademik (kemahiran belajar) (iii) PRS (iv) Kaunseling kelompok / individu (v) Mentor-mentee Menyemak / memberi komen / ulasan Surat Pekeliling Kem. Pelajaran

4 Mengembalikan rekod berkenaan kepada guru Bimbingan dan Kaunseling 5 Menyediakan laporan penyemakan / pemantauan 6 7 8 Menyerahkan laporan kepada Guru Besar Membuat tindak susul agar penyemakan seterusnya lebih lengkap / terkini Memfailkan laporan Guru Besar

Carta Aliran
Aktiviti
113

6.5

BIMBINGAN DAN KAUNSELING


FAIL MEJA
GPK HAL EHWAL MURID

Subaktiviti

6.5.2

MENYEMAK DAN MEMANTAU REKOD BIMBINGAN DAN KAUNSELING

Muka surat ini

2/3

Menyediakan jadual penyemakan rekod Bimbingan dan Kaunseling Menyerahkan jadual penyemakan rekod kepada Guru bimbingan dan Kaunseling Menyerahkan rekod BK untuk disemak Menyemak rekod Memberi Bimbingan/ teguran untuk penambahbaikan

Memuaskan ? Tidak Ya Mengembalikan rekod berkenaan kepada s/u disiplin Menyediakan laporan penyemakan Menyerahkan laporan kepada Guru Besar Membuat tindak susul agar penyemakkan seterusnya lebih lengkap / terkini Memfailkan laporan

Proses kerja PK HEM

Senarai Semak/Cheklist
Aktiviti
114

6.5

BIMBINGAN DAN KAUNSELING

FAIL MEJA
GPK HAL EHWAL MURID

Subaktiviti Bil
1 2

6.5.2

MENYEMAK DAN MEMANTAU REKOD BIMBINGAN DAN KAUNSELING


Tindakan

Muka surat ini Catatan

3/3

Aktiviti
Menyediakan jadual penyemakan rekod Bimbingan dan Kaunseling Menyerahkan jadual penyemakan rekod kepada guru Bimbingan dan Kaunseling Menyerahkan rekod Bimbingan dan Kaunseling untuk disemak : (i) Fail-fail yang berkaitan (ii) Program - Kerjaya - Akademik (kemahiran belajar) (iii) PRS (iv) Kaunseling kelompok / individu (v) Mentor-mentee Menyemak / memberi komen / ulasan

4 Mengembalikan rekod berkenaan kepada guru Bimbingan dan Kaunseling 5 Menyediakan laporan penyemakan / pemantauan 6 7 8 Menyerahkan laporan kepada Guru Besar Membuat tindak susul agar penyemakan seterusnya lebih lengkap / terkini Memfailkan laporan

6.5 Proses Kerja


________________________________________________________________________ Aktiviti 6.5

BIMBINGAN DAN KAUNSELING


MERANCANG DAN MELAKSANAKAN PROGRAM PENDAFTARAN DAN ORIENTASI MURID BARU Muka surat ini 1/3

Subaktiviti
115

6.5.3

FAIL MEJA
GPK HAL EHWAL MURID

Proses Kerja

Pegawai yang Meluluskan / Dirujuk

Undang-undang / Peraturan

Mencadangkan senarai Jawatankuasa Program Pendaftaran dan Orientasi Murid Baru serta anggaran perbelanjaan Membentangkan kepada Pengetua untuk kelulusan Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Program Pendaftaran dan Orientasi Murid baru untuk : - Agihan tugas - Aturcara program - Pelan tindakan program Memberi taklimat kepada guru,murid dan semua warga sekolah
KPP SBP

Surat Pekeliling Kem. Pelajaran

2 3

4 Memantau persiapan program mengikut tugas masing-masing 5 Melaksanakan program 6 7 Menerima laporan daripada Jawatankuasa Program Pendaftaran dan Orientasi Murid baru Mengadakan mesyuarat post-mortem 8 9 10 11 Menyerahkan laporan post-mortem kepada Guru Besar Menghantar laporan lepada ke JPN Memfailkan laporan

Guru Besar

Carta Aliran
Aktiviti 6.5

BIMBINGAN DAN KAUNSELING


MERANCANG DAN MELAKSANAKAN PROGRAM PENDAFTARAN DAN ORIENTASI MURID BARU Muka surat ini 2/3

Subaktiviti

6.5.3

116

FAIL MEJA
GPK HAL EHWAL MURID

Mencadangkan senarai Jawatankuasa dan anggaran perbelanjaan Membentangkan kepada Guru Besar untuk diluluskan Mengubah suai Lulus ? Tidak Ya Mengadakan mesyuarat untuk agihan tugas dan pelan tindakan program Memberi taklimat kepada semua guru / murid Memantau persiapan mengikut tugas masing-masing Melaksanakan program Menerima laporan daripada Jawatankuasa Mengadakan mesyuarat post-mortem Menyerahkan laporan post-mortem kepada Guru Besar Memasukkan data murid yang menjayakan program ke dalam Sis.Rumah/ISIS Memfailkan satu salinan laporan postmortem
Proses kerja PK HEM

Senarai Semak/Cheklist
Aktiviti 6.5

BIMBINGAN DAN KAUNSELING


MERANCANG DAN MELAKSANAKAN PROGRAM PENDAFTARAN DAN ORIENTASI MURID BARU Aktiviti Tindakan Muka 3/3 surat ini Catatan

Subaktiviti Bil
1

6.5.3

Mencadangkan senarai Jawatankuasa Program Pendaftaran dan Orientasi Murid Baru serta anggaran perbelanjaan

117

FAIL MEJA
GPK HAL EHWAL MURID

2 3

Membentangkan kepada Pengetua untuk kelulusan Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Program Pendaftaran dan Orientasi Murid baru untuk : - Agihan tugas - Aturcara program - Pelan tindakan program Memberi taklimat kepada guru,murid dan semua warga sekolah

4 Memantau persiapan program mengikut tugas masing-masing 5 Melaksanakan program 6 7 Menerima laporan daripada Jawatankuasa Program Pendaftaran dan Orientasi Murid baru Mengadakan mesyuarat post-mortem 8 9 10 11 Menyerahkan laporan post-mortem kepada Guru Besar Menghantar laporan lepada ke JPN Memfailkan laporan

6.5 Proses Kerja


________________________________________________________________________ Aktiviti 6.5

BIMBINGAN DAN KAUNSELING MEMANTAU PROGRAM PEMBANGUNAN SAHSIAH MURID


Pegawai yang Meluluskan / Dirujuk Muka 1/3 surat ini Undang-undang / Peraturan

Subaktiviti

6.5.4

Proses Kerja

Menyediakan kertas cadangan Program, pelantikan Jawatankuasa serta anggaran perbelanjaan

118

FAIL MEJA
GPK HAL EHWAL MURID

2 3

Membentangkan kepada Pengetua untuk kelulusan Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa untuk : a) Merangka pelan tindakan program - Mengikut kumpulan sasaran - Dijalankan secara berperingkat mengikut tingkatan b) Agihan tugas Menghebahkan program kepada semua warga sekolah dan taklimat diberikan kepada kumpulan sasaran Melaksanakan pelan tindakan program Menyeli a pelaksanaan program

Guru Besar

Surat Pekeliling Kem. Pelajaran Surat Siaran Sektor SBP

5 6 7

Menerima laporan daripada jawatankuasa Program Mengadakan mesyuarat post-mortem Menyerahkan laporan post-mortem kepada Guru Besar Memasukkan data ke dalam sistem Rumah bagi yang menjayakan program Memfailkan laporan

8 9 10 11

Guru Besar

Carta Aliran
Aktiviti 6.5

BIMBINGAN DAN KAUNSELING MEMANTAU PROGRAM PEMBANGUNAN SAHSIAH MURID


Muka surat ini 2/3

Subaktiviti

6.5.4

Mencadangkan senarai Jawatankuasa dan anggaran perbelanjaan Membentangkan kepada Guru Besar untuk diluluskan Mengubah 119

FAIL MEJA
GPK HAL EHWAL MURID

suai Lulus ? Tidak Ya Mengadakan mesyuarat untuk agihan tugas dan pelan tindakan program Memberi taklimat kepada semua guru / murid Memantau persiapan mengikut tugas masing-masing Melaksanakan program Menerima laporan daripada Jawatankuasa Mengadakan mesyuarat post-mortem Menyerahkan laporan post-mortem kepada Guru Besar Memasukkan data murid yang menjayakan program ke dalam Sis.Rumah/ISIS Memfailkan satu salinan laporan postmortem
Proses kerja PK HEM

Senarai Semak/Cheklist
Aktiviti 6.5

BIMBINGAN DAN KAUNSELING MEMANTAU PROGRAM PEMBANGUNAN SAHSIAH MURID


Tindakan Muka 3/3 surat ini Catatan

Subaktiviti Bil
1

6.5.4

Aktiviti
Menyediakan kertas cadangan Program, pelantikan Jawatankuasa serta anggaran perbelanjaan Membentangkan kepada Pengetua untuk kelulusan Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa untuk : a) Merangka pelan tindakan program - Mengikut kumpulan sasaran

2 3

120

FAIL MEJA
GPK HAL EHWAL MURID

- Dijalankan secara berperingkat mengikut tingkatan b) Agihan tugas 4 Menghebahkan program kepada semua warga sekolah dan taklimat diberikan kepada kumpulan sasaran Melaksanakan pelan tindakan program Menyeli a pelaksanaan program 6 7 Menerima laporan daripada jawatankuasa Program Mengadakan mesyuarat post-mortem Menyerahkan laporan post-mortem kepada Guru Besar 8 Memasukkan data ke dalam sistem 9 10 11 Rumah bagi yang menjayakan program Memfailkan laporan

6.5 Proses Kerja


________________________________________________________________________ Aktiviti 6.5

BIMBINGAN DAN KAUNSELING


MENYELIA DAN MEMANTAU PROGRAM DAN AKTIVITI PENDIDIKAN PENCEGAHAN ANTI DADAH

Subaktiviti

6.5.5

Proses Kerja

Pegawai yang Meluluskan / Dirujuk

Muka 1/3 surat ini Undang-undang / Peraturan

Mencadangkan senarai Jawatankuasa Perlaksanaan Program Pendidikan Pencegahan Anti Dadah Guru Besar Membentangkan kepada Pengetua untuk kelulusan Mengadakan Mesyuarat Jawatankuasa

Surat Pekeliling Kem. Pelajaran

121

FAIL MEJA
GPK HAL EHWAL MURID

3 4 5 6

PPAD Memaklumkan kepada semua guru / murid tentang Program PPAD Memantau Pelaksanaan Program Memberi bimbingan dan teguran untuk penambahbaikan elaksanaan Program PPAD Menerima laporan Pelaksanaan Program dan Aktiviti PPAD Mengadakan mesyuarat post-mortem

7 8

Menyerahkan laporan post-mortem kepada Guru Besar 9 Menghantar laporan kepada JPN 10 11 Memfailkan laporan Guru Besar

Carta Aliran
Aktiviti 6.5

BIMBINGAN DAN KAUNSELING


MENYELIA DAN MEMANTAU PROGRAM DAN AKTIVITI PENDIDIKAN PENCEGAHAN ANTI DADAH

Subaktiviti

6.5.5

Muka surat ini

2/3

Mencadangkan AJK dan Aktiviti PPAD Membentang kepada Guru Besar

Lulus ? Tidak Ya Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa 122

FAIL MEJA
GPK HAL EHWAL MURID

Menghebahkan maklumat Memberi bimbingan dan teguran untuk penambahbaikan Melaksanakan Program dan Aktiviti PPAD Mengadakan mesyuarat post-mortem perlaksanaan Program Menyerahkan laporan post-mortem kepada Guru Besar Menghantar laporan kepada JPN Memfailkan laporan

Proses kerja PK HEM

Senarai Semak/Cheklist
Aktiviti 6.5

BIMBINGAN DAN KAUNSELING


MENYELIA DAN MEMANTAU PROGRAM DAN AKTIVITI PENDIDIKAN PENCEGAHAN ANTI DADAH

Subaktiviti Bil
1

6.5.5

Aktiviti
Menyediakan kertas cadangan Program, pelantikan Jawatankuasa serta anggaran perbelanjaan Membentangkan kepada Pengetua untuk kelulusan Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa untuk : a) Merangka pelan tindakan program - Mengikut kumpulan sasaran - Dijalankan secara berperingkat mengikut tingkatan b) Agihan tugas Menghebahkan program kepada semua

Tindakan

Muka 3/3 surat ini Catatan

2 3

4 123

FAIL MEJA
GPK HAL EHWAL MURID

warga sekolah dan taklimat diberikan kepada kumpulan sasaran 5 6 7 Menerima laporan daripada jawatankuasa Program Mengadakan mesyuarat post-mortem Menyerahkan laporan post-mortem kepada Guru Besar 8 Memasukkan data ke dalam sistem 9 10 11 Rumah bagi yang menjayakan program Memfailkan laporan Melaksanakan pelan tindakan program Menyeli a pelaksanaan program

6.5 Proses Kerja


________________________________________________________________________ Aktiviti 6.5

BIMBINGAN DAN KAUNSELING


MENYELIA DAN MEMANTAU PROGRAM DAN AKTIVITI SKIM LENCANA ANTIDADAH (SLAD)

Subaktiviti

6.5.6

Proses Kerja

Pegawai yang Meluluskan / Dirujuk

Muka 1/3 surat ini Undang-undang / Peraturan

Mencadangkan senarai Jawatankuasa Perlaksanaan Program dan Aktiviti Skim Lencana Antidadah (SLAD) Membentangkan kepada Pengetua Mengadakan Mesyuarat Jawatankuasa Memaklumkan kepada semua guru / murid tentang Program dan Aktiviti Skim Lencana Antidadah (SLAD) Memantau Pelaksanaan Program

2 3 4

Guru Besar

Surat Pekeliling Kem. Pelajaran

124

FAIL MEJA
GPK HAL EHWAL MURID

Memberi bimbingan dan teguran untuk penambahbaikan Pelaksanaan Program dan Aktiviti Skim Lencana Antidadah (SLAD) Menerima laporan Pelaksanaan Program dan Aktiviti Skim Lencana Antidadah (SLAD) Mengadakan mesyuarat post-mortem Menyerahkan laporan post-mortem kepada Guru Besar Menghantar laporan kepada JPN

8 9 10 11

Guru Besar
Memasukkan data ke dalam Sistem rumah bagi murid yang menjayakan program Memfailkan laporan

12

Carta Aliran
Aktiviti 6.5

BIMBINGAN DAN KAUNSELING


MENYELIA DAN MEMANTAU PROGRAM DAN AKTIVITI SKIM LENCANA ANTIDADAH (SLAD)

Subaktiviti

6.5.6

Muka surat ini

2/3

Mencadangkan AJK dan Aktiviti SLAD Membentang kepada Guru Besar

Lulus ? Tidak Ya Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Menghebahkan maklumat Memberi bimbingan dan teguran untuk penambahbaikan Melaksanakan Program dan Aktiviti PPAD 125

FAIL MEJA
GPK HAL EHWAL MURID

Mengadakan mesyuarat post-mortem perlaksanaan Program Menyerahkan laporan post-mortem kepada Guru Besar Menghantar laporan kepada JPN Memfailkan laporan

Proses kerja PK HEM

Senarai Semak/Cheklist
Aktiviti 6.5

BIMBINGAN DAN KAUNSELING


MENYELIA DAN MEMANTAU PROGRAM DAN AKTIVITI SKIM LENCANA ANTIDADAH (SLAD)

Subaktiviti Bil
1

6.5.6

Aktiviti
Mencadangkan senarai Jawatankuasa Perlaksanaan Program dan Aktiviti Skim Lencana Antidadah (SLAD) Membentangkan kepada Pengetua Mengadakan Mesyuarat Jawatankuasa Memaklumkan kepada semua guru / murid tentang Program dan Aktiviti Skim Lencana Antidadah (SLAD) Memantau Pelaksanaan Program Memberi bimbingan dan teguran untuk penambahbaikan Pelaksanaan Program dan Aktiviti Skim Lencana Antidadah (SLAD) Menerima laporan Pelaksanaan Program dan Aktiviti Skim Lencana

Tindakan

Muka 3/3 surat ini Catatan

2 3 4

5 6

126

FAIL MEJA
GPK HAL EHWAL MURID

Antidadah (SLAD) Mengadakan mesyuarat post-mortem 8 9 10 11 Menyerahkan laporan post-mortem kepada Guru Besar Menghantar laporan kepada JPN Memasukkan data ke dalam Sistem rumah bagi murid yang menjayakan program Memfailkan laporan

12

6.5 Proses Kerja


________________________________________________________________________ Aktiviti 6.5

BIMBINGAN DAN KAUNSELING MEMANTAU PELAKSANAAN PROGRAM MENTOR-MENTEE


Pegawai yang Meluluskan / Dirujuk Muka 1/3 surat ini Undang-undang / Peraturan

Subaktiviti

6.5.7

Proses Kerja

Mencadangkan senarai aktiviti Program Mentor-Mentee Membentangkan kepada guru besar untuk kelulusan Memaklumkan kepada warga sekolah tentang Pelaksanaan Program MentorMentee Memantau pelaksanaan Program Mentor-Mentee Menerima laporan pelaksanaan Program Mentor-Mentee (untuk tindakan selanjutnya) Guru Besar Surat Pekeliling Kem. Pelajaran

2 3

4 5

127

FAIL MEJA
GPK HAL EHWAL MURID

Mengadakan mesyuarat post-mortem Pelaksanaan Program Mentor-Mentee Menyerahkan laporan post-mortem Pelaksanaan Progran Mentor-Mentee kepada Guru Besar Guru Besar Memfailkan laporan

Carta Aliran
Aktiviti 6.5

BIMBINGAN DAN KAUNSELING MEMANTAU PELAKSANAAN PROGRAM MENTOR-MENTEE


Muka surat ini 2/3

Subaktiviti

6.5.7

Mencadangkan senarai aktiviti program mentor-mentee Membentang kepada Guru Besar

Lulus ? Tidak Ya Memaklumkan kepada Pengetua Memberi bimbingan dan teguran untuk penambahbaikan Memantau pelaksanaan program Menerima laporan 128

FAIL MEJA
GPK HAL EHWAL MURID

Mengadakan mesyuarat post-mortem perlaksanaan Program Menyerahkan laporan post-mortem pelaksanaan program kepada Guru Besar Memfailkan laporan

Proses kerja PK HEM

Senarai Semak/Cheklist

Aktiviti

6.5

BIMBINGAN DAN KAUNSELING MEMANTAU PELAKSANAAN PROGRAM MENTOR-MENTEE


Tindakan Muka 3/3 surat ini Catatan

Subaktiviti Bil
1 2

6.5.7

Aktiviti
Mencadangkan senarai aktiviti Program Mentor-Mentee Membentangkan kepada guru besar untuk kelulusan Memaklumkan kepada warga sekolah tentang Pelaksanaan Program Mentor- Mentee Memantau pelaksanaan Program Mentor-Mentee Menerima laporan pelaksanaan Program Mentor-Mentee (untuk tindakan selanjutnya) Mengadakan mesyuarat post-mortem Pelaksanaan Program Mentor-Mentee

6 129

FAIL MEJA
GPK HAL EHWAL MURID

Menyerahkan laporan post-mortem Pelaksanaan Progran Mentor-Mentee kepada Guru Besar 7 Memfailkan laporan

6.5 Proses Kerja


________________________________________________________________________ Aktiviti 6.5

BIMBINGAN DAN KAUNSELING MEMANTAU PROGRAM JATI DIRI MURID


Pegawai yang Meluluskan / Dirujuk Muka 1/3 surat ini Undang-undang / Peraturan

Subaktiviti

6.5.8

Proses Kerja

Menyediakan kertas cadangan Program Jati diri Murid,pelantikan Jawatankuasa serta anggaran perbelanjaan Membentang kepada Guru Besar untuk kelulusan Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Program Jati Diri Murid untuk : a) Merangka pelan tindakan program - mengikut kumpulan sasaran - dijalankan secara berperingkat mengikut tingkatan b) Agihan tugas Menghebahkan program kepada semua warga sekolah dan taklimat diberikan kepada kumpulan sasaran

2 3

Guru Besar

Surat Pekeliling Kem. Pelajaran

130

FAIL MEJA
GPK HAL EHWAL MURID

5 6 7 8 9 10

Melaksanakan pelan tindakan program Menyelia pelaksanaan program Menerima laporan daripada Jawatankuasa Program Mengadakan mesyuarat post-mortem pelaksanaan Program Jati Diri Murid Menyerahkan laporan post-mortem kepada Guru Besar Memasukkan data ke dalam Sistem rumah bagi murid yang menjayakan program Memfailkan laporan

Guru Besar

11

Carta Aliran
Aktiviti 6.5

BIMBINGAN DAN KAUNSELING MEMANTAU PROGRAM JATI DIRI MURID


Muka surat ini 2/3

Subaktiviti

6.5.8

Menyediakan kertas cadangan Program Jati Diri Murid, pelantikan Jawatankuasa serta anggaran perbelanjaan Membentang kepada Pengetua untuk kelulusan

Lulus ? Tidak Ya Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa untuk agihan tugas dan tindakan program Menghebahkan program kepada semua warga sekolah dan taklimat diberikan kepada kumpulan sasaran Melaksanakan pelan tindakan program Menyelia pelaksanaan program 131

FAIL MEJA
GPK HAL EHWAL MURID

Menerima laporan daripada Jawatankuasa Program Jati Diri Murid Mengadakan mesyuarat post-mortem Menyerahkan laporan post-mortemkepada Guru Besar Memasukkan data ke dalam Sistem Rumah bagi murid yang menjayakan Memfailkan laporan Proses kerja PK HEM

Senarai Semak/Cheklist
Aktiviti 6.5

BIMBINGAN DAN KAUNSELING MEMANTAU PROGRAM JATI DIRI MURID


Tindakan Muka 3/3 surat ini Catatan

Subaktiviti Bil
1

6.5.8

Aktiviti
Menyediakan kertas cadangan Program Jati diri Murid,pelantikan Jawatankuasa serta anggaran perbelanjaan Membentang kepada Guru Besar untuk kelulusan Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Program Jati Diri Murid untuk : a) Merangka pelan tindakan program - mengikut kumpulan sasaran - dijalankan secara berperingkat mengikut tingkatan b) Agihan tugas Menghebahkan program kepada semua warga sekolah dan taklimat diberikan kepada kumpulan sasaran Melaksanakan pelan tindakan program Menyelia pelaksanaan program Menerima laporan daripada Jawatankuasa Program Mengadakan mesyuarat post-mortem

2 3

5 6 7 8

132

FAIL MEJA
GPK HAL EHWAL MURID

pelaksanaan Program Jati Diri Murid 9 10 Menyerahkan laporan post-mortem kepada Guru Besar Memasukkan data ke dalam Sistem rumah bagi murid yang menjayakan program Memfailkan laporan

11

BAHAGIAN 7 TAKWIM TAHUNAN UNIT HEM


133

FAIL MEJA
GPK HAL EHWAL MURID

7. Takwim Tahunan Unit HEM


________________________________________________________________________ BULAN AKTIVITI-AKTIVITI
Mesyuarat Pengurusan 2010 Mesyuarat HEM kali ke 1 Mengemaskini bilik darjah/bilik khas

TINDAKAN
Semua guru

SASARAN

Dis Minggu persediaan

Jan

Taklimat transisi, JQaf & pendaftaran Tahun 1 Sesi persekolahan 2010 bermula

Semua guru Semua guru

Ibubapa murid thn 1 Semua murid

Pengagihan & pengumpulan borang BMM Pengurusan & pelaksanaan RMT

Guru Kelas Pn.Masrah Pn. Aniza

Semua murid Murid RMT

Mesyuarat perancangan Program Tahunan J/K HEM Pengagihan SPBT kepada murid Thn 1

Semua Ketua Unit

Permohonan pelupusan SPBT Pengurusan & takilimat skim simpanan murid Mengemaskini bilik khas & perlantikan murid bertugas Pemprosesan borang BMM bagi

Pn.Jamilah Pn.NorulHuzaily

Semua murid Murid miskin Anak yatim Murid miskin

134

FAIL MEJA
GPK HAL EHWAL MURID

mengenal pasti pelajar miskin Mengenal pasti anak yatim & mengujudkan tabung pelajar miskin Agihan KWAPM Mesyuarat JK kantin bersama pengusaha/Laporan harian Peringatan peraturan sekolah berpandukan buku peraturan Perlantikan ketua & penolong pengawas Mensyuarat Lembaga Pengawas sekolah Penyemakan buku daftar & no pendaftaran murid Kemaskini SMM

Semua pengawas Pn.Masrah Pn. Faizah Pn. Majnun Pn. Rajaspare

Pn.Hjh Mahani Pn. Masrah

Cuti Tahun Baru Cina Kemaskini data BMM Permohonan SPBT 2010 Pemprosesan borang G Guru kelas Pn. Jamilah Murid tahap 2

Feb

Merekod maklumat RMT Pengurusan simpanan akaun murid Ceramah awal remaja Penceriaan kantin & laporan harian Hari Undang-undang & Lalu lintas Minggu suai kenal & berbudi bahasa Latihan praktikal pengawas baru Ujian kecekapan pengawas Program pembangunan insan Pertandingan keceriaan kelas bermula Kemaskini & menghantar data SMM ke PPD Pendaftaran thn 1 2010/2011 (Sepanjang bulan) Kem motivasi 1/Kemahiran belajar & teknik pengurusan masa Mengemaskini buku stok/Projek keceriaan bilik BOSS Bulan bijak menabung Pemeriksaan & rawatan gigi Pemeriksaan & suntikan imunisasi Ceramah kesihatan Latihan kebakaran Kempen bersopan santun Watikah perlantikan pengawas Cuti Maulidul Rasul Cuti pertengahan penggal 1 Klinik baik pulih buku teks

Pn. Aniza Pn. Faizah

Pn.Rajaspare

Murid tahap 2 Semua murid Pengawas baru

Pn.Suniwatie Pn. Masrah

Mac

Pn.Raudhatun Pn.Norulhuzaily

Murid tahun 6 Semua murid

Pn. Samihah Pn.Intan

Pn. Majnun Pn. Rajaspare

Semua murid Murid thn 1 & 6 Semua murid Semua murid Semua murid Semua Pengawas

Pn.Jamilah

Ibu bapa

135

FAIL MEJA
GPK HAL EHWAL MURID

Apr

Taklimat skim takaful murid Pemeriksaan kebersihan diri murid Ceramah pemakanan sihat Perjumpaan & taklimat pengawas Kemaskini SMM Pemantauan bilik bilik khas & buku stok Mengukur berat & tinggi murid RMT Pengurusan simpanan akaun murid Pengurusan peti ubat Latihan kebakaran bersama anggota bomba Laporan kerosakan perabot Anugerah 5 murid terbaik dalam tingkahlaku & disiplin Bengkel & ceramah untuk pengawas Sambutan Hari Guru Refleksi program pembangunan insan Perjumpaan dengan murid Thn 4 Cuti Hari Pekerja Cuti Hari Wesak Cuti pertengahan tahun

Pn.Norulhuzaily Pn. Samihah

Semua murid Semua murid Semua Pengawas

Mei

Guru Kelas GPK Pn. Aniza Pn.Norulhuzaily Pn.Samihah Pn. Hasni Pn. Salmah Pn. Majnun Pn. Rajaspare

Murid RMT

Murid tahap 2 Semua Pengawas

Pn.Raudhatun GPK HEM

Murid tahun 6 Murid tahun 4

Jun

Taklimat rakan sebaya/Kempen anti dadah/Kempen nilai- nilai murni Kemaskini SMM & penghantaran data ke PPD Mesyuarat JK HEM kali ke 2

Pn.Raudhatun Cik Radhiah Pn. Masrah JK HEM

Murid tahap 2

Pemeriksaan buku teks murid Jul Ceramah anti dadah & rokok Permohonan KWAPM 2010

Pn.Jamilah Cik Radhiah GPK HEM

Semua murid Murid tahap 2

Hari keselamatan bersama pihak polis Kempen kebersihan Perjumpaan pelajar kurang minat belajar/ Ceramah peningkatan sahsiah diri

Guru Tahun 6 Pn. Samihah Pn. Hasni

Murid tahap 2 Semua murid Murid Tahun 6

Program kesedaran konferens ibubapa Pengurusan program lawatan Perjumpaan dengan murid Tahun 5 Lawatan tahun 4 & 5 Aug

GPK HEM En. Rezmi GPK HEM En. Rezmi

Ibu bapa murid thn 6 Murid Tahun 6 Murid Tahun 4 & 5

136

FAIL MEJA
GPK HAL EHWAL MURID

Pengesahan pendaftaran thn 1 (2009) sepanjang bulan Sesi Muhasabah diri/Psikodrama/Motivasi sentuhan terakhir UPSR/Ceramah kemahiran sosial

Pn. Hjh Mahani Pn.Raudhatun Guru tahun 6

Murid Tahun 6

Perjumpaan dengan murid Tahun 6 Pelancaran Gema Merdeka

GPK HEM

Murid Tahun 6

Cuti pertengahan penggal 2 hingga Cuti Hari Kebangsaan

Sep

Kempen dan bulan anti dadah Kem PRS/Bengkel/Cabaran menghadapi alam remaja/psikososial/pengurusan tekanan Pendaftaran on line(asrama penuh) Kemaskini SMM/SSDM/Laporan denggi Cuti Hari Raya Aidilfitri Cuti peristiwa

Cik Radhiah Pn.Raudhatun

Murid tahap 2 Murid Tahun 6

Penyelaras Tahun 6 Pn. Masah

Ibu Bapa & Murid Tahun 6

Okt

Nov

Pemulangan & peminjaman buku teks Kemaskini bilik khas/buku stok Penutupan kewangan & lebihan RMT Sumbangan kepada penyimpan skim simpanan yang terbanyak Permohonan SPBT Proses pencalonan pengawas baru Penyemakan buku daftar Pendaftaran SMKA Pendaftaran SMK Kemaskini SMM & dihantar ke PPD Pengurusan akhir kemaskini kelas Laporan SSDM Laporan denggi Pengurusan sijil berhenti & fail personalia Laporan prestasi murid RMT Cuti Deepavali Lawatan Tahun 6 Senarai nama murid naik 2011 dan naik kelas. Kemaskini fai personalia & edaran keperluan 2011

Pn.Jamilah Pn. Syuhada Pn.Norulhuzaily

Semua murid

Pn. Jamilah Pn. Rajaspare Pn.Hjh Mahani Penyelaras Tahun 6 Pn. Masrah Guru Kelas Pn. Majnun Guru Tahun 6 Pn. Aniza

Semua murid Murid berpotensi

En. Rezmi Guru kelas Guru kelas

137

FAIL MEJA
GPK HAL EHWAL MURID

Sambutan Hari Kanak-kanak Penyerahan laporan Tahunan Unit HEM 2010 Mesyuarat penutup Unit HEM kali ke 3 Ketua Unit Semua ketua unit

CUTI AKHIR TAHUN

* Pengemaskinian SMM/SSDM/Laporan Denggi, Laporan Harian Kantin dan laporan RMT dibuat dari masa ke semasa Segala butiran dan aktiviti di atas adalah tertakluk kepada pindaan.

BAHAGIAN 8 PENUTUP

138

FAIL MEJA
GPK HAL EHWAL MURID

Penutup
Begitu besar dan beratnya amanah dan tanggungjawab yang kita pikul selaku Penolong Kanan Hal Ehwal Murid di sekolah hendaklah benar-benar diinsafi. Saiz sekolah bukan jadi ukuran; tidak juga dijadikan alasan untuk tidak menyempurnakan amanah, tanggungjawab atau pun tugasan. Betapa kecil sekolah yang kita tadbirkan atau betapa sekali pun keadaan rupa fizikal sekolah kita, tidak patut sama sekali kita meremehkan bidang tugas dan tanggungjawab hakiki kita. Apa yang perlu kini ialah kita mengubah paradigma dan pemikiran, menambah ilmu pengetahuan dan paling penting mengamalkan apa yang kita sudah pelajari dan buktikannya melalui kerja-buat kita setiap waktu dan ketika. Tak tahu dan tak pandai hendak melakukan sesuatu boleh dipelajari, tetapi jika sudah tahu dan sudah pandai tapi tak mahu buat kerja amatlah malang sekali. Ringkasnya sekadar tahun dan 'mengaku pandai' tidak ada gunanya; yang penting apa yang dibuat dan apa yang diurus, dan apa yang telah kita buktikan melalui kerja-kerja kita selama ini. Bruce Lee seorang aktor kung fu terkenal pernah disebut sebagai berkata: "Knowing is not enough, you must apply. Willing is not enough, you must do". Buatlah refleksi diri masing-masing agar segala kelemahan dan ketidakketrampilan kita sebagai Penolong Kanan Hal Ehwal Murid dapat diatasi dan perbaiki ke tahap yang paling tinggi. Sepatutnya tidak wujud lagi ulasan dan teguran daripada 'stakeholders' kita berhubung dengan pengurusan hal ehwal
139

FAIL MEJA
GPK HAL EHWAL MURID

murid yang sering dilaporkan tidak cekap, tidak berkesan, lewat malah terus tidak diambil tindakan sewajarnya walaupun perkara-perkara tersebut berulang kali diutarakan di dalam setiap taklimat, bengkel atau mesyuarat yang dikelolakan sama ada oleh Jabatan Pendidikan Pahang atau pun Pejabat Pendidikan Daerah sendiri. Disediakan oleh : Ab Rashid Bin Md Ihsan GPK Hal Ehwal Murid SK Shah Alam, Seksyen 16 Selangor 12. 9. 2009

140

FAIL MEJA
GPK HAL EHWAL MURID