Sei sulla pagina 1di 2

KOMUNITI BERILMU PERAK TERBILANG Ruj. Kami :Bil. ( ) dlm.SKIS.PT10/01/18 Ruj. Tuan : Tarikh : 20 hb.

Januari 2010 Kepada: ----------------------------------------------------------------------------Tuan/Puan, PERLANTIKAN SEBAGAI PENTAKSIR SEKOLAH BAGI PENTAKSIRAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH (BAHASA INGGERIS) 2009. Adalah saya dengan segala hormatnya merujuk perkara di atas. 2. Sukacita dimaklumkan bahawa tuan/puan/cik telah dilantik menjadi Pentaksir Sekolah bagi Mata Pelajaran Bahasa Inggeris bagi kelas yang diajar oleh tuan/puan. 3. Untuk makluman, tuan/puan dikehendaki menjalankan tugas-tugas berikut 3.1 Menghadiri Mesyuarat penyelarasan peringkat sekolah 3.2 Bertanggungjawab melaksanakan PLBS di kelas yang diajar 3.3 Merekod, mengumpulkan, menganalisa skor dan menyimpan skor dalam Borang Markah Individu / Borang Skor Individu dan Borang Gred Individu 3.4 Menyerahkan skor kepada Ketua Pentaksir Sekolah seperti yang dijadualkan 3.5 Memastikan setiap kelas memiliki Fail PLBS 3.6 Menghantar Laporan Pencapaian PLBS kepada ibu bapa. 3.7 Lain-lain tugas yang diberikan 4. Perlantikan tuan/puan/cik adalah muktamad. Diharap tuan/puan/cik akan menjalankan tugas dan tanggunjawab seperti yang ditetapkan. Kerjasama tuan/puan amat diperlukan bagi menjayakan PLBS seperti mana dirancang oleh LPM. Sekian, terima kasih. BERKHIDMAT UNTUK NEGARA Saya yang menurut perintah

...... (TUAN HJ. BASRI B. CHE NAS) GURU BESAR, SK. TAN SRI GHAZALI JAWI, GERIK..