Sei sulla pagina 1di 36

:sede: OOfOO Wkulo Enulllluele :21 63100 Age0fi ~cenu

..eL 10736151 5\21 t


e

;presid~eme:CosbmI-o RooiJ
se,glietario:' Leo Annillei

a Uelati!J n!~:llano castag,u;~r


mle,dh:o sDcia le:- ott Orl'at
camlpo.
{)I

80Ja

StaDia .tino Ie Ullo Del Duca· (m 1(5)<J65,~ -:' J 00 sptrtIaIOOl


calHIliilcinj biandti

GO·IDIii: socia Iii:' mag1ia [bHlCO'=~U~ra.

AIN,fON 10 DElL~,OGL_O
1

.', ~,

~ ,~'" ~Q4.:1113
A"i "

.1,5~

1; .,

I'. _

~_L~

,~ , ,~--.~_ 1:2~[ ALA, SlNlST!ftA. m 1 ~,A!I!I., ~ ,. Pi- :[¢' :!ieNU!!

LORENZO

SCARAIFONI

J._

PAOLIO A,'GAS li~NI


i~

1-

'q~,,','J

~m~,.m",

~:o'

~0PiPS\

,.,...-:'-.....,,"',,"_L_

04-1_

, 11-, __

m _,-., '
"Wi

,-,

CAR LtO
~ __ -__jl

A , A
~

:: ,,00 2 ,A '"~ _'

~,~ :1-

1TEMIN()oMECl!iUlO..

seMo __~.~'.

m ~I.Sl1:. ql 79~ ~

~1'_

A .•. A
I'~

,u

t ~,
~

........... ~

DOMENICO

AGOSTWNr

J(:f'AAlf .... .............. .............. ,!T6Wl// ~-

'-

"

_,

·t6

1l' -

11

1-

SiS, .. 29 ......

a, ......

31 ......

~e,dI; Parco Capoli :.


"fISII dilBnltl,::

83'10 I . _II ina '~el.0825 -3,2.236 .. 31.58,

d ire:ttal -II liB f!J ~: fila IIe': Canlo -upo selli1e'~afilo g t:UiI .: Mta 110 Losch iavo alllllnltlDlle: EuO nlo Bersellini Imllul iIe i :SIQ a Ii: 1-lott IFra C-(JI 100ruio ci D'ft -In 0 Dian -b.1 i ca I1liI plD: S'aoio 'IPal1ernio' (m f 05)(16711 '; 2' .000 ,SlJje'ttato: ') leo 10I'li s:olsia Iii: I,-ag'lia e rde ..b ~amca
I.

Francesco mpnlta

calzoncinli blan chi

Tr'ratn~ ~Al!!, ''7'~:1'~1980 PFUiI.mPORTIERE, m 1 M. 'kg 16- OE~~

NIICOL.A DII LEO


n. -

In nm

TI!lII

ARM'AN D Col ~'ER R O'N I (~IJI


TiiFfZIN;O'. m ~.77. kg 72'- Cr.es:c mo ~ .. rOMI ROO'!.a.
Rtlil'l'U;!:. ~~'1IQ15';11

NIKOLA,OS

ANAST(Ul'CHJLOS

GIACOMO MU:RELLII S. ,Sl¢(i!~dc' 'P.!!!ltm$n51!il' fPf.1~, ;29·3"~~, UlF0NO~m 'I;7'5, kg iN. ~Q nell Parm.1II.
~ ~

~-'

3-181-1'961 LIBE:RO~m ~"~ 1, kI 7®. e~stru10'n-etla JIJ~ vrfHh.J8. ConI. " ~!ifl:' 'in Naz'. Gla'!,i'an~I(!!.
'ilrQrli!i!O~

MAssmMO STOR,GATO

M,AR AINO COC:CIA Sp'In.l~1I (Alp), ,O~~I.,,1'1U Sambe~~l¥ltei!i8.


~

STI~,p,ANO
sroP;PER,

i1'I 1~1' ~I '(9. Cresdlu~o nell'Aru!llo,


-

~m'l ~~'O·1ge2

e OLA

SeOON 00 IiJ,QAflEiRI;,.

Nl'UQ.N,O

l$;i;ll,UtQ 1Ilg-l1:,
;IM"I[]

1m

1~!9Z. iii 72. Cr'QI-

;'SJl'aZ ..[B.'3 SAiMBENECiEiI"iESE


'1900~64, ,SAMEU:!NECE'!J1'ESEl 1ie4.. ,~'!JEII..UNd e '19U~H, A:VEIi..LJi~O
19SI1J...S,7

Iwn
B

f1IO

Imi

I, 1.3

A,VElL1! M6.

,A, 1 4,A 1'f '15


/it
,2

i .a, 3i '1

Magdi.

m ....'..'"':"'1 !iiI ~ ...%.;~- JU,,'_ ~ ..jIl"'-"1'i!IiiII1 iiOl!-'!,i!;IJil!!-.1 '!}I~. liliiiil !M,!;!"" ~ STOP'ER. m 1,182. kg ,80, Q\~~o
CtiS't1!U! ~ ______
~~ ""'~ o;! _~

ROBI;R'fO AMIOICIO

iPA'OlO BENEDEn~
GelN11R~p!SrA.,
'sc u~o IlIiIJ tn N!L'Z)]OnaJ.g'

P,I~~ '1~4~'1'961 ,m ~ ,ll.g 16. 'Ore;. LIi.II¢ehP,:s~" Omta til I~ltnm

eot~~nai H.. ,112,.1tM cemROCAM~I~,[A.. m 1.76. 51 :1i!. C s·, 'sd1i\'O It- ~M. C:'~ua :2 pus ~Q
N,!I.l!iOr.I8'!!II! ,Biownl ~

FRANICES'CO

GAZZANE'O

Gi~van1le.

F E,RR.uCC~O MA'RIANI
CENlFROCAMPISTA, Klutol i'1E!1 '$;;(-Ilra.

Acltl;al ~R!;jma~. :" Q"'i'8~1 ~ m 1.7'8, 1':11 ~6.

01$-'

1"'12'I!' ,,~ ~

,A A, IB

-281
'1
"

,3 S
-

l'

'8

:2'T
't,s

~
-

1
1

FAl~R 12110 01 ,MAURO


IMQIiThEl'i'

A :2~ A :27' A 00
A. 26 A 3a At. ~
,OA

CEN'TROCA,MPI

34 21'

It

2if. 1

,2 ,6 ~ 3.

scJuto

S,TA, m 1, 1S.;

11S1~e·1,a&!,

10 Cr,a-'
1 •

,~(l81

R(;ifJiI3~

,SIB de:

via Cesar~ M ontan arl 2! . 41023, Cesen a (FO} reI., 0541f21.51'1

p.flS ~d:en~e: IEdm!13o.lugams!

d ire:111D SPill rUvl[i: Pier Lu.igi ce ra Fe se greta,ri 01: Pl ~tro Sarti

a IIIi B'limaIIDIIiFJ,: AI b ert~no B-igon


'nil ed j:c,ol

'so eli'all e: dott GHbe'rto O!AJltri'


1

leam'p 0:: Stadii n ,« La fiorita,- [J. Man uzz ~~ ~i;:;' 6-5 (m- i111 x '.-." .~' an Iiiiilii1"'1 ;['n~~,t-liFiIn'~ ~ ,-.U["UIUIJ Qy.v,~IJ.'t.lJ.. ~
l[:'oIIOJ!rw
SID C ial Ii::

m a.ig~ b~anco- n era] la calzon el r:"il neri

SE'BAS,TIANO ROSS~
PRIMO IPOFmERE" 1.0 i'tJC,"1l;8.

c..n,' I'F'O) , 2e.~11tt4 ...

n"! 1 IN,. kg! ;89. C,nec LJ-

Dl!intr:o (PD}". .12,·19-51 CENTlRCCAMPfST A, In 1 rfir I(g 7,2. Or

s.t'l~no.

D,ARIIO SANGlIl"

Er!Jto net PadOV8.

,Adrlna' 1a.~1:Ho 'TE_Rl2INO, m 1.7'9. kg 69, Crft;Ciuto' nel ,.,011'11'101. Oontl, ~ pre 'snm If! NiW~nBJ" elo~ \Ii nl~S\,

AGATINO' CUTTONE

'C1}~

AL'ESSAN,DAO BIANCH'I
ALA OiSiM.

CS':!e.:Il:.a.,

Cerv; [[FUJJ' 1·4--1eee rn 1.74. kg &0. Ore~crut() nel

B 'UrC1 21, ~

GIU SEPPE
Ic,sUlIlUIWi

LORIENlO

CENlAAVANT1, m 1 ;8.4. IfIjij I Ca. t ~ft% B!fo.~

40-1 ;0,1 et4 g ea CroocilttQ

TEFaINO.

Ell r;t\" ',I!i~"~1'1.981' 1.70', ~Ia Gi5. CIs cliUto nal IBad. OQnlll, 1 PlI!lSIT'IZI In N~loo tal 'GI~·,

MI'CH ELE A:RMENI'S,E' m

vanlle.

M;a,lI'gih'lrita dT s.~ot, ~L, :2..9·1'961' I ALA SINIS1M, m l' ,,"n, ~ 6S., Q'8Scluto
~

RUGGIERO

RIZZIT

'1...1...1

neR Ceflana" CIO'Ji,tSI IPrtl8en.;!!;Ij n1 NazK;il1.:ale '9, 3 pl'II3"ll'Ize e 1 reU3 In GiOlll.BrIiJe.

rs IVa (Ju;O$,1 'i'l J"CQr'I~ , " pr8i!!enZI n11a N~1(!i!111' ~lJgOlL Ii •

we I:FI!O, m

CAVOR ,OZIC K~nlc (J:UiliP;'l'~ Vll h ~ .. " 11 O ;N


''''8:2'. ~; ?':l.

e~;teli.do

11" s •

I'mor' tBO)~ 2(]!..~,-'1'ooJ SECONOO POrr:r~E~:E. 1.82. ~ 7'11!, C~m


I!!Icfu1lo nel Cesene.

S I:FANO D'AO~NA

iC:31.do n:el Silas.


~

r !!ilo, '19~1;;;,1nil!l Ei1:ZINo..srof.!"PE~, m ,79. kg


~

ALBERTD

[CAVASIN

ro.
.iI'Il:H,

ereiI,['J1

I~
[ii,

O,IA_MPAOlO'

CERAMICO,LA

STOP _EI=l. m 1,8:2, -g '79. Or. "$oh.w~ !l_ FilllColonl.

'Imll\l~i(fOl 10-4·1a4

'I'i's·?? A'fflt..LINO'
'1'9,"'·'78 19'7,8·7'& 1:9'19,.00 1'a.80 81'
S~AL

'1873·74 iRBfISO 11l'4·7,5 TREViI:SO 1'97,1·'1'1 mEVll ,SO I,PAL

Cli 1:2 B,
,AI B

e
B

A"liAbANTA,
SI~AL

31 ,2'7 110 ,..... ss :2 11

~N1i-e2 VERONA 11&2-8.3 C'ATArrlJZAAO


198o:!-Y IB~I

1:984-8.5 laMi

~9U~

U~.~

IBMI

A :24 101 M B 3,7


;QI

CESENA,

is! :1

B ;Ui

B 31'

a=a ....... .......

G I'AN LUCA
TiEilR2;rNQ.-MEO lANOi s.ci!Jto lI'te~ O!Mf1!Ir(.

etaanl FO), te~:2;"1_

LE.oN~

1,13~ ~g

as. Or,

ROBERTO
Zawtl
MEOlANO

rli! 1.'701 kV l5i", Cr,yo'lll.IlO i"hfilJl 1'J'jlli!m, " I.

lU-

11))1 '10 ,1..1915

aO'RDU\I

~te,_ ~
33

t '1

R~m. CENlRQeAM~UiTA, GiQ\,u,i_ •

AGOSTINO 01 BARTOLOM'EI
;fl..' ..,19SS,

m ,80i g 15, CrfI ,dlllO n!lll Rom,. Oentfl ~ prfiMtLd'~" 1'.11,Q~ Ie B. 11 F)fl- SlnlO ,~ '9 _,tl n N', 10fi_ 1'&
PASQU.ALE T1RAIN,1

'N, nlJilQ (TEll al·l·19811 CEMTM.VAtrn~LA-. m ',78.. k; 15. Ore.. iSil:iIl,i'~el nel 'llll!Jlianova.

SURGEbATI

S,B dJ e::

vialfe· G" Si n iiga.g!la 11 '2,2'100 Co mo

tth. ~
i

I,'"

'0:'3' ~'

vss 99'

_~ ..,,;, .IUI .~

'51"\

Pi, eS'idenle: Bemtu Gattrei dliireUor 8 s;politiivo: Alessandro Vita~i


1

segre:a!rWD': Carlo lambnjgo :a~llenl:atiD,te: JlUdo Agrrnppi


d··' • I~ nilBullCl ,SOC:la,_~:'

don. Enrico

AH I IIJO'L~. P ,'30,0

M He '~"asce,11
Fe nn i

mlte

.. "".,.'

t,am!IPo: Stadjo ,~G" Sin'igaglia}) cDlori 'soc. : m·agl ra. azarra calzonc~ni blu

(1m 105x6D, 28.0(]O spe.ttatori)


0 hi a nee, 0 bia~ch i

~u.

,ARlO

(. 1iI}!'I IlPS}'. 154 -'119MI


~

PARAD~SII

PRIMO PO~'fIfnil~E',!iYI 'I.M.!!:' 10

o.~

A A

ElNRICO ANNO J
-.: iO-K'O, r

EftUNO. IGJo:van
~fIO,

m 1.71. ~ , :2 ~~

-I~! 1-',,·;", 7.2. C

.. '_ e, 7..,1'-'t96S lEM 0, m 1,15, g 12. lOre' uro ,n~ Mhl~i'ii, COifl~f!,:8 jpJQ!UII"IZt2i n NlUllol"H]le Giol,I8inite" .

IRO'

pt,TIO L'O'E,NZINI

MASSIMO

AL - ~ERO
.-reIGio-

A'!:i!!I'i. I [ROh 'U:H;i~19fO uaERO, m '11~e§) ,iii 71.. C~ltrtiJ

rM .- Coo"

7 1»" .. "

sr
CcImo,

PANO MA'CCtH~P~1
MUDn
1:1,

BI I'CIIlI,31
ii"Isl

I.,

i2:~4.··1 i:ie2

s.,'liO~P'l:fI:, !TI , ,8;2, kgl 13. O~QIu;to'

CAT-LLO Cl,
t, 1

-mNOI

ea.i!lil~lm:mmBro di StD'bl- ~MAJ.i ~2·12 ..1tBS 'fEF{ZJj O",STOpPER. ,15.. Ikg, 70, Or ~ ~iu1:O n 1 'jlBn,

113 ~

~Il;iO l'Co). aiiD:. ~eet, C E -FlOC~~P. Si~ ~ '.75-. kg, ;0. CI • sct!l.lto, " II OC!m'll

FABIO ViVIANI

IL

31 .-

38, 3(,; 11

2~
23

U'
=

28, -_

28· l' 2~· = 21' -

cnOVAN N~l INVER N~ZZI


COHII €iii

;22·0\6"t H3

CEN.

QCAMPISTA.

m '~,.1$. ,', 12. 'Cre--

SALVATrIORE GIUNTA

Sid a,:, P~iIZZ2 MaHICltll 29,r 5 0015 3 E'mpot! (fl)


1
1

'te~. 051'1' n',2'.'2:12

p rls~de nta! SU'~a~'@,,B,lin I

a I~II'a'lorl,:

IGaetano' Salvam In~

mad iilGBSID c,III's:: IdoH. G Iova" nIi falll


'CI:m,plmr: ,Stid 1:1)~ ea r~cl Caste! ~aJ'l~~' (m 110 ,)(6'7~, 18,.'161 spftto~~)
1

lCialllDr~ sDcJSI;II: maJg~ia azzurra,! ,011,0.11 cin~'blanlchi

P'RlMO' pgRtlERE. bl ~sil'~~'ta

IC8ita; fO'n~ [C:"~~; M2 ~n 1_. 1k;Q ·~9. Oi"e:sd!J~

GIUUIO DRAGO

PFiANCISS,CO
IMilan_g. Nazr~ [~~V.arire.

ZANONC:E LIL I
1 t"g...lIIOO1'
~1i1

ALA IDdE~ •. im! ~,!,7'<;l;, kg 76.. C~, nt:~Mila". Coo'iiai 1,0 pre:Se~_ei Q '~ !fete

D~B A ,__ , A-- , A ,__

. IIIP!

It A

A--

G-

18 _, D! ai1' fi 0, :.' 22 B U a· ,Ii, ~ 33


A·"""", ~

!"I!e!I'rFI'C G3r6~1il (S\!'~i~. Oon~ 1 fj. pre;fI! :8: reti ife!a rio,Il3Zliomia!e :h8d'ese,"
!WII! ~ ~

,Crg:-~ ~'iIl\azia]~, $-:3-1. ClN1rlAv:ANIr1. rn tOO" kg ~U. Cr~Miu~O!


tIIU.
[!ifill

JOHNNY EKSTROM

MASSIMO ,BRAMBATI
'T1i:'~~I"""" Il~~_~-.

-....... T!!.I!I'l!!iM.
~

in __

MI:J.m:lo..;29~S--iIl~ 1 tillI'io ~I"!i 7~. [................ [ii1d


IE .' -;;-...........Lo.... .... "'"

A~_j""

!!;..i~liri~ ~ ~

it...... .~!~ ~ ~.~~..o"!b_ ~ {~


m[ r,,;!~NI!Mi!
'!,;;! __

'1~

'1.a:4 :IAt 6i·'TEBOcR.G1 '11,:-.R 11~11~, '1.1I:ID!!;,!IIf1!1i.l1 ..•. rn. :!.,,:' '. _ IEMPrOU

:.,!!!g•. .·,i~~I,

Ai.

2: ~ 3,.

iii, 213: '1131 ~O A~,


A, 24

~.
ALA. ,Ctesollil~ n(lIll!I Fi~I~~ Coillm '11 p-r~1i'il4lIn IN!lii~ ~ 6. 1~, pr~rnz·e e !9 reti li~ Gio.vat.!~.

PAOlOI BALIDIEIRI n:OliTia~ ~,",~·'1 ss s SIN !$~, m _~ ikgl [59. ,,7'4·,

L.u~G INO PAS C IUILl!O

D[ A
A

Iii. ............

'

"

M I'C-H E L'E P1 NTA,U RO


Foggia. :2S~~!1:!9$al

SEC-ON00' fOF.NIEA_E., m 'I.OO~ kg 7~. :ooitrto n.eJ C~l

e.

!H~Tr'1 1'0 M
yMIlI.e'.

G~_h~~ (RG);nlilo'l~, ,21 +1.5 UBi:RO. 1m l,,7(1:, ~g [Cr-:esc!:url'o' ~lla Rom!p. Ool"ittt 5, pr:es.el'llzl!li 'im~ NJD Of! !fiI.a' Gi~"

tu CC~

rs,

/Ii.,~

,~

ST,OPPER..

CLAUDUJ VlERT[OVA i~g lio tBG'~I'&-'{'.i~'gS9J

01 B C1
B

MOt"Im

m '1.86.. kg, l'fi.. CIii:S.oI!IJ!:C net

o e
A

I~Mllmo!'l!h:i' S'. G'enP.W1o lPfilh JI ..11- '19611 CENT~OCAMPiSi'A. m '1. ttl, k~ a:, ~ sciut.o ,rW Casai!1O, .
u

CO[RRA.IJO URBAN'O'

Ne.gQ,; ·t '1.~'l-1'_ MmlAMO~m 1.;811 kg t,&, Ct~1:I~ f i(H"1C'11tl'fla _

LUC:A DEll LA SCALA


,_

.FRANC,ESCO DEl'LA MO'NI[C,A,


tEN~PIS.TA.
!S.C~o neRa
\i"Eom :Bioi IMart!:
JtI1

~~l~,~iS~1:1SO ·l.l'O, kg 55. Cr-&'

b!Mt~~&"

EN.R~C,O CUCCHI
h¥cuUi!,. 2-&;"'iliOOS

'OEN1'ROCA.MfiiS1i":A.. f'IiiI ~ ,.1'8! ~ 70, Cre-' 'scjutQ noel Sff~. Cootfli ,13~esernz;Q In Ni!!!·
zionmJC! G~wr:llIJg"
.

0:2' 2.5i A ,-,~ A A, 7'


A"

A, \13

Q!IUS,EP:PE
~!J~:O M'

INC;OCCIA'f1
FI

:~riJg9i (]t~! 16,..n,·"963 CeNTROC,MwfplSTA, m. ·~.74, kg: 7.-.1,. Or&Na2i~e P,~6Slfi'tli2L Cc.;nta, '] 'p~Sll\Jtt8i G~~qiJe.

5013'2 flrenllel ,el 055/5'1.26.25 -,~'7' P ~esil die__l ~ rd:a ncm I nars t SS!, rrB'la ,I: -: Igel~ul!rall ~,:, Raffaelle Riglh,ettl rd irstlo,ffJ tl CIrri Sven-GOlran ErikSson
i

~n!de: p lazza CUmlamo S:avonarola 6'1

lO ,:

a ~Ie nliliellne: .serg io San, riln~ ImrS Ie 01 9:1C a [Ie:: ,Lfott F ,Inca LateUa Icalm p a: Stad f~ C:om!unalel (m 1OSx59~ 82'.844 spe.ttaw,ri)r Ic:grlril sglmi;I~I~magh,a v~olal calle nc:ini yiola
I

MARCO LANDUCCI
L_u!C:~a! ~ ..3-'19M

D,AVUJE PELlEG R~NI


V'aNis;c!

to. nefla, IF'JOn',e-mrfla_

:PRI MO POA:TI ER~, m 1,88~ ~g

a 1. Cr,esciu-'

AIJ\

1001

DESTRfli..
V.at"GS£_

m. 1 ,r3" kg 65. GresciuttJ;

10-11-11900

intt. A
AA

'7
=, ,=

lGi M ~1 01 ;J:4 14
1

'1 3.._.. B, ,ri€lo .A 1:6: :2 Ii<----o;-

e,

s
~

,35

~H

flAMON REN1ZO CONT'R.ATI'O


'iit! i'inii!lSi1i {'JiO'~, !5,..11:2.-19.S9 ,.i'5, ~g 71. C resci lit 01 nel BeJr(:aF!ova, TQlI'il"l~.,Corna ~ pte.s~l'u:a in Na~ ZimlGfe 8, e 7 ~n Gtffi!'8Inile.
i'(I!'

AN'G:El DIAZ

B<orga

TERZu·ao.

f11 ;

Lal R!l-oJa tAfgent.in~~!, ~-S~'~ 9S~ CENTRAVANTiI, rn 1 ;71" kg 57,. Gresciu~)',) fI€1 ~w1h'lr ItlilatB (Andlen-tfna). Conta 23 pI:'&~f1~' e 11 rr'e'ti n~fl::! N~ol[1~le arg€l1~irilB;.
.~~7i9 fflPifiE;!Ft PLAT,!;;,
1

MANfl'OVA, ALIIES:SANDR~A, ALE~DRIiA. PIStl 'HiSO..S1 FIOR EMTIINA 't£ia~'..ell: FIORE.NT~iNA 1.98:2,..;Ei3 '~IOFt~fi,:lTIN.A

19'7~ 17 1007'~ 7,6 1OO'~~19 1::979,-80

C 0.1 II A A
ill. AI. A

o -,-,
~ ~ 37 ~ 1 1

1,9, 79 '1900' 1961' '19m::: 19S2,-s,s,

:28
2'9 29 :29
3(!i

FlI:\fiE'R PLATtE: Eifj,IVlElRPLA'lIiE, fHViEipt PLATIE: N;APo.'LE '1@S;]-M ,A:VElJ..iI~O t9M~S5 ,~,VELL'I ,.!Hl r ..Q9§~S6i ,AV~iJLi:i'/IJ.a

ij I\!'lEIR

pU\l'Ie:

'114 5 I: 22 1:2 A A 47' A.


ill. A
:[0;

4022 11>8 ;3 "


§

A
A

24
2"]'

1'~M

t9'OO~8~ FI(l!RErlilllNA 11:9'OO~~n!' Fl0Fl.l~]lljf1INA

1'{j164~e5 f:IOFl,IbNTIlNA

FiOR.E:NfINA

'19:96:87' Rj'OR:I5NfiN\A,

'J.'l 110

29

10

A~~

ALB ERTO 01 C HIIIARA (I I)


Roms, ;2£1~:;3"'"19M,
ALA. SINISTRA. m '1. ~g 71. Cre5.C-il.lt.Q ;1l8I iBE!Lttini Ouadraro. Coota 2 pr.e&eflz.€: ln N.a:zionala G~ovanile. [~97'8-1'9 RO MA.

7e.

S'JEFANO

C,A ROBB,~

~iSi~oia. 11iJ)-1·,~,9~, TERZINO, rn 11.78. kg 7'1. Cr,esoill.l!u nelb: FiorenUi1a. C~l1ta is ptl2iSSf1IZ';: ~ 1 moo in ~io!f1!ii1le GiQVElJ"iile, J\.

1:mM~a'!i ROMJii.
r19'OO~ 19M-&S
t~ei;, 1~~

toos... O B

:RO MAo

196t.-.e2 ,FtO·MA, A.

,hi. ,A,

A-A
B B ,J 22 36
'1 ,~,

3~
~~.
11 ':24 '~

:RIEGG1ANlA

At Ii:

tsss-ss

!LE!CJCE: ILECC:E

lA, 1'~ ,-

ILEiDCiE FeQ,R~N1illf7liA

BU Ai. 26 A :24

'1 4

~
3

PAOLO CONTI
Gij'~eDorg (Slve~!,eJ); ;;10='1:0-1 ~~9 UEI ERO. m i JI4,. kg so, Cre:seillJw n~II'1 F W~rt~ ~.S~cl~. Corn~a, i!'J, '] pr-e$EfI~ oS! 6 lfeih nella: ~aziom~I'e: :svooe:se.

GLENN HYSEN

Fljcci'QIne< (FO~i' '1-4~19QtJ) SECO'tIJOO "POI1l'lFlERE" m 1,,195. !-;}g 84- Cr£l~, sciuto rfiell',a, fI:o:tll,;lF :Ricclone., Co,nJ,a, '7 presenze in Nazior:mt-e A. "'I' in 8 e 1 In tI3~niile'.

D ,31 13, 22 2Q

34

8 ,32 23 ,A, 19 17 ,ti., ®O 1.5 ii" ss 24 A" Z9 ,3;0


,A,

B :M S~

,1\

::)l)

A 12 ~9 B 3,1 2;~

,~O J~ 23,

,34

A 'Hi, ';a, Cl M, :20


A

is
A

'n

.8TOPPIEH,

M;a,'$$a; 1","<§i~1S~ ~ m 1.80. k'9 '74. C,e.5ciuto !!""!!ella M~$~e., C¢i~ta i!I. 'p~~"'IDa: 9 1 flftte in Na,ziooalie' A. 11 presertz:.e E!! '1' Hi!~e in 9, 14 prlBSei1:2:~ @ 'i rete in (3~nUe"

S,ERG~IO BATTISTI N I

2;

~,

CELESTE pmN
S. Martino CoEle IWmbemto(f\i'l, ,2541961 F'~gia.
,t.;~

SlOPPER. m 1.61, k9
Carita

~:2
~

va

CFe:$Cil;;!l~ iIl€~
in N~ona1e
:5ifF!(

p:rnS€I1IZ0

GiQiletnil!S_

1i9m ..sO ~E~ilJG1A

IFM
'.2'1
~;

1i9&O-e,1 ~~fU_H~ilA
1'9B1,-f)2

'1~a:~~oo, ~O~EjNT!~ F

~~RG!GtlA.

A JA

'7

'19s~-a7 I=;IOREf7IJ,TINA

t9S3~~, F10Fl ENTINA t964~85, fiJlORcNTINA t985~M FilrC)RE·f1.lITINA

AA

,_ _,
~

I ,tl:

!A, 1'5 /J;, 27


29

m m

~ 1,
-.' ='

11

NICOLA 'BE,RTf
M EDiAlNo.;
S:i!i~SiOmii99iwe Terme ~PR)o 1'44~196{ rYI 1 .:9&, i\'flI 71$_ C)r,g:s,{;h.ilto. rillli Pa!'"f!l.8.. OJ.nt:ii '1'1 pretsente iti. N~~iQn.a.!e Gio~~.il'I~e. Fiorentln.§l.

NHCHELE. GELS!
Plori.®>re"ai'.o

MEDl~NO.

(1'ii

1,71,

Jt:__g

(l.l~. 7.".;9~1'9:SB: CtS;SC]l,,!Ito nella

n.

' nlc.
.·... ·.1
.

y,'eI1tt. '~l -'


•. : ··· .•·.•. ·
"

r.

'~71A-'r" .
'-

>:,_._
.

----tI

~~.

1'992,-88 FiARIMA t~8S~84 ~'AR MA '19M~8$, ~'AR MA, ,'1'9~~$ f'1 ORENTI'~~ ''19SS-8':j!'' f'!;ORENrf!:~'A

ROB,ERTO BOS,CO
MOrizil (MIL '1l4-2-'HIl62 C~NTROCAlM P'ISTA, I'll 1,:90, k_g,'72:. Q,'eseluto nel Sei'~OO_ -

:scliJilO rue:! ,F'ro Cistema~I'fi M~i$i\!;ije Gi.vio'anlle.

Roma, S~2",'~oo. S CIENTR.OCAJiAPIS,TA; m '1.aS, kg 71;1 Cr,~'C9!1t8l 7 presel"iij;e

ROBERT·Or O'NORAT1~

,/Ji. ,Iii, ,IJ;,

EI,

3,
'Uj,

2.:3;

STEFANO REBONATO
ROBERT'O BAClGIOI
GENTROCAMP~TA. rn 1,'1'4, $Ci"1,J to ~_A. \Ik:larn:.:0.

"e~

CalcQg;nQ fIJi,), 'i18-,~-'~a7 9 k9 "12. C;re~


~~M~
1R;.l1

CENr;RAVANT,~, m 1.$0. kg 74_ CrnseitJt~ riel verQrnL

ltefQ~8" :3~ -S-1~S'2;

Fi:i-~!)

LIFt 'VICENZAt 1,964-00 L,A. VICEN~ t9B5 00, F I!OREfltJiiI"ll NJA 1'9~iS~a.7 F10RENtiI ~A
g

'Hk8;l-U 'i'9:8.j-~

Lft. 'VICENZA,

C1 2;91 1:2, _, A A ~ '1

C'1 0.1

6'

...
1

seds: p]ma O~s,e1.


teL O,2f18.25,,31

20'1122 M nan 0

plrssl'd ai ltlB = ErnlestDI Pa,n egri n,1 ,amm~nist',. d'.l,; Giordano J',eHegrm
ldiJr~'Umrl splortl'~'D: GJancarlo Bel!r,aml SB!gr'lla ri a:' n eana A~mo~ti Inen ato:re: It] I'~vallnI' T'rapaftoni mad cm so C I!: daft. IP'asq lJa~ Ber'gamlQI e
CiampID:' Stadio 'Giiuseppe Meazza>} {m "OXISS 1'5,51 n spettato.r~)
(j II

ell D. rl s Dm'~ai: mlag Iia nere-azzura, II


cal'z,on c~n I ne:ri

pI ETRO FA[N, A
MfJ4ifiICCO (1tJOJL »-t~1'DS8 AibA.ICESTAA m 1,7S. kg 7;2, ;'i:;j 11'1 ~ rUain "; ContSJ 14 presen28 rn NIOO3J A, 1ill! ,gR:'Sell~e iff :2 rreli n iEIi. 21 IP', ~ IS 6 Nl~ i'II OIflQ!o'anll$.

e '_,_ '

'GIUSEPPl~: BE ROOM]
MWsl.lo,
,:2,2 .. '1&-~~" --,

Dwll " A

Sett -- -'. CIl:!tl.m 4 ~


!@I'

TJiFU1NQ.

1!'iI'

'~.84'" ~

7~

PI~

'14; Ci"(i

ln G.~,

e ,3 ,re_1 in, N~~

LUQ

fbiflo

'1-1'1 _M' • m 1.11. kg 14" Crl~1VUiI lneill S!:n'!Ioo'. ICll)i\na, 55,' • :2 N- = -:. 2 presem.e 2' e' 51 ~m e: 4- rr£tI GIovm'Ifie.
SoriniiilO (t.11, 2$-,1

LIESSAN',O

ALTOB,ElUI

'CEN'fRAV.' ,-

SAl,VAT'ORE
~p&rtm~

NIOBILE

TSFm

01 m 1.00 k_g lSi. 0:'0' ""to

{1.£}. 12-11-1,' ,",

'r :~
~

204 1
~
33

2 .......
1
'1

_'

M~Ji!:Mb,_lttfnal (li\i"J1' as.e-19S0 ALA SINISTM. m 1.8.3. kQ ~7, Cf ", _ MO'1tebel~~tal 8~

ALOO SERENA,

<

in~,A.'I'~,e'2~

.0

AST! Ul'lLLO
PiacOi"'iU"

ALGI~OGlll 0

SECONDO
:"[01
,-' __:_

3-'-5-1951 f'ORIIERE,. m 1 8.0'.

c:~,_

kg 75. 0

FIEFU~1(111n (Oll~;2041 1961 ,SlOPPER. m "]~8'1• kg 7"1_ CresdlJ~ nail"ln'U~.,., Oo.rIl1i I iP,~~e tn, Nazlilflall3 A. 5, hn [Eli !!!II 22 In GliO'I.!'at1ile_
RICCARDO
Q-.ma

,~B&);; 7' ~2'e1l9S8 1,17'" ~91 704,.Ct' ' cluto. ne:l 'Tr, ~ '" lla1io. C'ert~a, ~8pfii!seJUe m N ':OJ'l3-, -- 'H; p~ , , 'm rlr I 'Grov' - -

G~USE,PP'E BARESI (~)


'T~ ~Iiato,
1M'

F'ABIO CA'LCATERRA

MED,IA.NOi",

V,INCIEN,ZQ .sCIFO

ADIRIANO

PIRAC'CINI

GfANFRA,NlCO

~o
1

Ce =ef3.!!1 lFO) I S4-~~ C~P£STA. m 1.73, kg 87. Cr-e-

-: Cesena

28, _,

eomdOli'l ' CJ, 2.S-2J..11_ A1A.. m "'12. kt 60. Ct-esciuto ,

* *
"

sede: plazza Crimea 71

10111'3" Torino tel'. 01"165.09" 706

'pr,esi rlllt[l!: Giampitno Boniperti [g111mra I ma na gliBr: p' etre, Gi ullian to e idirettorl spDI1'rVQ[; IFr,ancescol Mo.r~ni
I.

ml[I dlii Cill S'D IIe: ,'" _. IS iuse~pe: Bosio cia

sell rlErla ri;o: Sa rgi@r Se 000 a~II aUlJlre: Ri no '" _• rch esi lin

C;I 11 '10~ Stadia Com ulnale

cm 110 r,i s a[~ila~l: mag, is bi aoce ..ne ra~ ca ~mnc~n IbrMlcJ"~ ~

(ml 105x69, 71.160 ,Sipeftatori)

Pi f.l!!!gli<Sl. '13..$ UliS1 PI"IIIM0 :PORTIERE. tit 1 .8.8, IqiI ,B{). Cresci "~ oj) ,. 10 Spe!ew. Conta 1 pr _ ~_ ~fI, N~· llO, ~. A' "'I m 8...

STEFANO TACC'ONI

LUIGI IE AGOS -INI

LUCIAN;O F,A'VERO

A A A A A

ilAN RUSH

ANTONI:O (;AB[RINI

MiICHAE'l

tAUiDRUP

OopvliI~IiI!S;j'i ~.jJ!i'l nUlfCa)., 'Hi~19t4 ALA SIMS-TRj\. 111 1.1.9. kg 7'~. C, l1Ilo " 1 IB.r&!dby (Oanim_F4; ~. ,ClG;nta ~ 1 ~re n,il)O e 22 reti rlell N ·IOtItlre dM~YI.

1~1

OBERTO TRICEL'LA

SCI1JtC n:::[I'A!BlanUlI,

LeM (BSJ. 1'2.\012 1954, SECONIDO~~T1ER m 1 .SA,. kg 75. Cr


I

uic ANOI BOD'INI

BENIA . IN'O VIG' OLA


VIQf(lfl_
i

MASSIMO

[BONIN,I

12- 'lIlS"

CENIi['ROCAM~ S1"A, m .12. 9 [;;.:;. se uto ilE!~ VietrJn.. Cona 5 1J{~ro 2 "(lU in N:!LtZiooa1a B, 6 ~rim . 3 tJ lJ1 GI~I£-

e'e--'

A A

,lit,

._AR~NO MAGRIIN
00d! I
G.tiipjiI3l

fN'). '13 9--[ 9$9 ..

OENTROCA' PISlA.. m 1;,71" 12'. 0' to, n 11'.1 C~ese" 'COn-! ;1 iC!'~Z~,
in, Net onolc B.

11 .~.

OENTAAV~n.

m 1.13, ~

'f9·,1J2-- 969' i(j. O'M¢ 10

00 1!g~.;:ouUllJlO..I.

Mt//lJ1;

sIde:: v~a Tu r,a.ti3,~

Pres Id erde,: S ilVli'o B"~'n1 uscol1ii rlsp ~ ID1rgis nii'zzat iVD': Pal~[1 T,av8'Q,gJ.a 0 Idirltto:rii sponiivi,: Ariedo :Braida

tat 02J55~59.016

2~J12.1 Mli [!ano

a n en alton:: Amigo Sacch i

s:egfila ri:a: Rin a. B:aJrbara Erco~i

Silvana Ramacc.rC'-ni

(m 11 Ox58_ 75.510 spettato.d) lel,lorii sIJC~ ir: mag Ira msso-nera i' a ca.lzlUlcin i bianchli

etam po: Stadia

l1edicDI socials

dcrtlt. G; IBattism Monti ~ GiUS13:Plpe Mema»

PiislIi~, 29....•.. • PfCI.M().I~ in '~1J7.lkg I". ~;;; 1'0' I" 1 F'~_, ~a, 1IJ9' ~ ~'A,:5 ~:B,e30 inG~

G_O'VANIINE GALL I

fJ_

in

!AlA ~

~....
~

ROBERTO DONADo.Nl1
~
m 1,73. tg'.~,rd-

'lBGlJ ''''.'~!9G3;

I·~la, 0. .. ""~ n~iA.'~3'1_


'

e 11 e!l,~w
II, 118 II, 26

F81

A~ A 30
It,

2 3i

M ;2

MAUROI TASS01'T_.
"iFIa;;;;,I'i'r!i<i1!i"'li 1~~~'UJ..'il -""11' Ilion m 1~I'_'II' ~ Luio. Ct!nta m3, PTe~

~,

fJ9-1i'~'Ulai
'il'il'i<

II to '~9! ~e

:2 reli WI N . e " wel'ei in Ci;o-_ _ ,


,"

~·iit·. ~.~

~..-.:...........

l'_

,~

PilETRO PAOLO VlRDlS


,_-..._It. ~1957
fin

JIUA SIH~
:~"llI'2r

____ -- __ u_,,·

~,82.. -, 1.3,~,
1~5'1~ _

- kil~-,

I.'O,~

PACHLO' MAlID~ NII


''III't::'il'!I~i''i'A_ ~!I;~_~iIIIJUI!

tan!., ~tta
~I

'"'i" ~ 'I~~II!~~: ~ IB~ I!I!I

IMilllit'G, ~,1161 n' ' _ ... .... .... Uo.r ~I ~. in ~ii1e


~'II U!I~~¥_~

1........1 rR;n

2 ~Ij iIii G~lr.

B, 8

I~ji oo.l<'

'.

+.....
1~1,

','~a ,',;ii;H ~

MU..AIN
rnl~

MIl:M!.il i;i.iii'-;""iiIi1

'C1I :M, H

02. :001

1,3;G!

-.

,e'll 3liIi..• 1 B '118, 161 A \5 1t~:

A ,_ ........ -.~ it

A
MJIi:IiAGl\i1 tJg...s·it 51 Sf-O~,~~A, iWIl '~J33. 'kg 71J. 'Ore~~L!'tol fle~ M'11\fm. ,QOiiii~ 5 IP~ in li"4uiona1Q' 181 oil

:5,

FllIPP'Q

GALL_

FlOBE RTO IMUSSI

7' ~n G O!~ar!lI.

~~.

~Zl

NlO, !'ill ~ lao. kgl 13. OIw.ciuto ~~

IMlII

, ,~$--1'&63

M .~rc~go (MI]\. :2*,,~,'- M. fIJI ED(IN.,IO~ m 'I ",7'7'~, 'kg 7,2. IOre~I:utetl fI, ~

ANIGELO COLOM,BO

Manu.

iMAIR'JOI
V'__Ii. ~

QIRTOLAZZI
,t ~"-1-~~ V~

~uoo

O~'P'ilS,T.A.
~lla T~J

m ~,,7~. ~ ss, cm-.,

DANIELE
~,neI

O~PlSfA.

o-nza

MAS-SARO
~'iI.1l rn 1 .',9'• ~ "1:4. ae~· 16~ 'in I'"
'0' '~ ~, ~8
!ai ,~

(tM~~

:~
~~.-

A.

~ 13, ~

em.

,sedle: piazza del Marti(i 30,

em 2'1

tel, 081/40,74;71
pires iild en1;s: C©rrad.o f'er!ainol g's.ne ra I m 31 n aHgSf:' lJUCi'.ano M 0 g:gJ :SI'g rel~a,f 01: lllJI'g i P',8!.VtlJ ese.' :8 ~ I' e 1'113110 re: OttavfO B~a;nchi m,edlcm 801G ia ~e,: dolt Em~jl,a Acam,pora j Ie 8lm'p 01:: S,tadIQ' MSan lPao ~~l~ (,m 11'0 x10 85,000 spettatorf) II: 0111 d SID IIi 8! I~:' mag~ azzurra.. a ~a
l

Napa,1 i

caeon ci n'j b~'anch i

CLAUD 1'0 GAIRELLA


TQriiilO, 16,.:5 1'955 _-I"'-0 POR1'IIEA ,m;' .,84. kg BO. CresduW, t"IQI Toril1lO. rtbJIi , ~. agione '.974·75 ha ,'__ !JIla lrem su rigore. te
5

Anto' to
Aimraqui3r;

CARECA
D'8
I

ALA, DliSlRA.,

~)~

~ ~ nella Ma~

m t"w., '1'2. ~ Conm, 33 ~>li


brasi1iSna.

~S)" '_'.I'l~ 5:-10-'1960

OHv81ta

ilho
uto
Q'

00

16

~ 1'i95-~, ~o
'1"'7]

~
P~IJU.;OI SAG)PAl!!:O' L

ImI[~rn
,ll

19'1:t·riI~, '~LJ\ARANI

IJ!.

,Ao 3;1 2S

BRUNO GI'ORDANa
CEf.f1ttA.VANTI, ml '1,75. k9 sa I~CiiJItQI nell~ U1;iO" COn- , 13. pres. ,fji ~ ~~ iiil N • A. II in B 'i!'iii 8 m:i~ ilII ~
I'

IRQm-

"Ila-";B~1'95El!

CWRO FERRARA
TER~ _0, rn 1.15, keS 10.
Napel I, '1 '1-2~'l96:r
OtesciIJ!O

N~Qr • Coota :3 presatze in - ~lon~le ,A., .5 preset"lU!: $ 1 flJJ~!3 ifll G90\'anim,

ne1

G~OVANNII FRANCINI
Tt;:il'!i"i~Ii.IO' ~~"i

rn

'1 I!~I!!~ i.oJ\'li ;iin

-"~,

3*1963 '12'. 'I.pj1I~~,v....:.j ro' ....... .


_

...

" r_ ~ale A"

,1i!lSS8..

C6:ma '5 ~

n:2 piSS-eiilZ,O e

:2 J1G.'!lfRi1 C:i~{nraFlliJiit

'10

~o-

lMe--_

,Ar!ine.vjlle' {F!I"~nCiah 1S"-!iH.~ L,IBEAO. 'i"ti, 1,~'" 1<9:7'6, 'Cre.$eiutQ I'llel L~R. Vic 'Il'lZ.. C:oota G ptn" ~ • G ' ..al!'!liJeo. '

ALJESSANDR,Q

RENICA

seiute

RAFFAELE, DI~ IFUSa:~OI RiiB:r.do (o1:J.. 6.~~o.100ill .. SECOOOO PORTi ERE. m 11.00" kil 75, ICJe~
mel INapC4i.

GIUSEPPE IMOR,EINO FEiRRARIIO


1!.aJ[liIiitu, (M I~I 1'n9 ~
"rim)

BRUSe'OlOTTI
~I

Sa~iino (SA)., 1~5~'HiS'l 'lrERZIN(JI, m ; ,8a,. 19. DmSeiu(o

SiIi'OJIPER,
--.

CO'J1'!a - 16

m 1.71. kgl 75,. Q


p;r;6S..

ese.

rletla

in _••
I

'GtOv:anllia.
!Pm::! ~

D~

Nmo

WIll B
8

'198'1-82 '1982-83; 198&-86

1'97'6..'1"'1 V~_RESE 19'n~,7,a NAPOLI lSla.. 91 NM-OU 1919-8.0 NAPOU 19SO-11 NAPOU 191!3·M NAlPrOLJ 1984,.$$ NA!POU 19a&.87 N~,olJ
N~U. NAlPOU NAiF'QU

197,5 ..76 VAFtESE

se At 2:-8
Pi. PI.

10.
=

A 00 A 2l£ji
2S 30 28

lit.

'1 '1

Ii!.
AI

3Q •

,4,

29 ..-

-3

/Ji.,

,2

SAL VA,T'OFI E IBAGNI

gl 14, I

S
6 5-

81
5
:2
-e

,A

4 41

FERNANDO
CIrm'
"-I
I"l10' 1'1(1:I.

t),E NAPOtl
m ~." s, kg 7510 ~

PAOLO MIANO

'WlJ'tQ

CEN'TROCAMPIST N

di 8.. Dc " n!eo

tAVJ.

1s.&.~964,

A. "'18. pt:eSSi"lZ e

"Avelllr,io. 'C.:m'8 '16 po as '1 rete tet~ iii! IGiO"., .

,01EG 0 AFIMAN DO MARAD OINA 0)


linus (Arg;e:nfna) 3.01 58, !pres.
_ l'kgentM'lQ
E:!

Q!..~i9.Q).

sci~lo
Con _

_ , ROC',

fiilSTAj m 1~68. kg 7D.

Jiui'liors tArg

t na),

ere-

:30 ~ll"

Naz.., 'getJHI1~, A
1.+"

49 '191

11

A /1;

as. ~'
2C!11

,26 2',6, 4Ji 43,

U 'Ui, 1'1 A 9QI 14 ,A i9 'i!1't _,A,_ 29 1.Q__

A A

A--

,4.'" :2Si

se de:: via Campagna, 41'1'


1

651 0 n IPlEH?lCfUa tel. 085/42.1,2.31 0 - 27 J144,

Ipne,Siidente: Pietro Sc'ib~l~a ISIIeIra mil na g.- r: Rra~co Manni dflreRDlre spD,rtilJ'D: Enrjco. Alblel1~ S'S gn1ta'ni a: .An ria Mar~aM,elch ~cne

a I~ellla't,ol

II:

Gijovanni Ga:1 one e


doff, C. IC':1g lia e G+ Sacco
i 1

I!in ed ~ ,SIO c.,:

clmpll):: Stad[o «Adriaticon (m .110)(60 34.600 spattatoti) CO II,ri SID el aLI i: m,agl ~abianc(JI~'lazzur:ra:i

calzoncini btianchi

PRI MO BER'LIIN GHlllUi'


~, sn~liS11FrtA.
MnllM;~ g,.e..'IIIR1
in

'ru.18., 'kg ,~. '~~

GIORGllOi BENI_N'
STQP,P,E.F'!i.
nIIl ,

1Ft!i:!lm:i!, ,19:1,

"-8;;. 1116:i

I~

'~a-Q;a.cI~!:o

LJii'i'...-_ g_~!I! P.OmI!.

[P~,

LU I,GII C I'AR lA_ 1'~ I N


1II111i1

_,

-,I[R.~

aQ4.~iB
li'II---..L-,;i; _
~~J-~VI

'1lm"'iI
11(~I!i

111 ill

~~

.,
'~I ~

......

ONOIF RIIO LOSETO


CemROC:'~ 'lISTI\.
l$¢jut"(ji jl _ ,Brul.

kri, '~~,*J
Ii!i'

to

S,TII:FAN10 FIEIRRETJI
__ «H-I! ,

2*,.,.1!ID

:~"

In ~,ljt~ I:.

7t~,~,

'1,77', k-fili 71. Q, _

lad e: ,da IR~5crgim enw :3 O~


c.c:.,.nn
~~I ~IUJiJ
In).'

tel; 06i[1~216;I039 '~' 45,068

Iflsa

PftJ'shle,ll1te: iRomea Imconletani' Ien er;all rna os ge If: Ado Ifa Ancon:emni

d ~relorl gllln'i:: A!~e5safldro ,Anconemni


a I11I e:nrato;IiI:: S;iLBseppe: M1atenmi mil d~ sfu::iia ~Ie!: d'tJtt :Fao,iiol Ciut~ mo 11:1 m PIDI: Stadh) ~ArenaJ 'Star~bia[d)), i
Gollolr:ii SIIChl,~i,: ImaglU'a.nero-ezzurra

{m l' 1 Ox65;,~ ,35J~OO spmts;W,]i)

calzo.ncini

,BZZU rri

'tdl (Llll~ 18-'l"-\'Il9Q . 0< roA,TlEFlE m ~JM., ,kg 1,5. Or&:Kil!I~


IC~II.aN .p
Jl

AIl..ESSANDIRO

NISTA
-

~
~

M,"t~:a. W~'1'9S9 DES,lRA. ml ~ ,76:, ~g 1'~. CrOKIuto '

STEFANO

CUOG,HI

!IDI!,

01

-e, -

......

Q~Iiiirii",'UIi

RO BSIR"fO CH ilT~

TlER.ZrNO! rrJl 1 Pl:9!!OfIllB,

,eo.. ~

(~'rn'h ,4·'~ Q"',~!Q~,

6~. CesclutD

l"Iel':l

"

C tfI ~n~I!I\Q '~i CE~VANll. rill 1.~. ..~- h. ,


u-

LAMB,ERi'O PIO'VANEtll..l
,2&&t--,
gi

1,8.

~!QI

DAVI DlE LUCAIR EL U


'fER~1 NO. m 1.7 6. kg 72. C~~iJtQ
1

P1t~Q,

~~4~'1

aea

na'ila

~lstoaC'-!~,

~,~,jmi

IFlIIc:~hIJl)

IlUCA CECCONI
W~

,~1 ~ ,FIGr!

Sl NiSrrRA,

[flfi~ :aj...I1,-'tlH4, m '~, "~I"~II~ 7,~. ~

" "t~

MARIO

FA.CCENDA,
i'iIQWI!'~

I~bll!ii ~N~, D--1''1-1'9~' II1.!1BeAC, m '! .79, ~ 10. IO~tQ ~i!i:~ dC:1 IUr~.

GlANPAOLO GRUDIINA
g,EOONr:tO PORT1E~E.m 1,82. 9 76 .. C~-" lSthJ~'O 'Ign $l~. Iml
IDdt!trnom:a nnlLll ~CA]i.!' '4~2"~&H

PAUL ELLIOTT

DIUNIGA
UJ,if 1t:8 'Iill.~, 3,iI'~;1 ~;~19Q3 - -E,'OIA~. In 1.77', ,g 75. Cr ,- -, til 1'ln~emDdontiJ ~o JUe,gro (BmQ). CU'II~ '~i3 5; '1 f,oie N'..uJoo I

ANTONIO CAVALLO
T,MM. a·.'~l'l1-1i~,
r;E!.

Carmos Ca. lanD Bledtrm Verrii

. ~, to ~ TGri:J"m.

~!R.

m '~..as, ~ reo Cni,.,

n«:m

Pi :ce"'..'Z!II. :2i8~iII,·196a m 1.00, Q :$~lli.Jm rmD1il'lln~,_ •

lOA N 'IE LEB

ERNAZZAN~
13.

TmlINCl·ME01R40.

era-

CE~~~STA. scl:ulo ~.~ ,-

,,yln~to, t&Sl.
e:!!

B,RU N'O' CAN EO


m 1.18. kgl 72.
1~'1 Ml'
Q&.

CE:NmOCAM~ISTA, m 1.70. k.g 00, sciiJto, II'ICln~ J uvtlntws, '


IOO(i

AlDO DOtcern S_lo. rnl~ ~~·:Hl!",~,_i


~
~j~l.-;! (;2

Or--

1m-H,1 JUWNTlIlS, t....e:J! NiDVAM

A~I-~-' 32 a

RICAIRDO PACIOCC'O
eRCll'l, (VCi'lQ~ala.ll ~ ... ~~~V.A!N11~ m 'n .'18. kg 75.

T~.

~OO~ ~i.n~

sle,de: rvia d:el Ci ~G~ M,~s:sirna 7',


tel" OBIS 7 ,5'1 .51: plresi den Ie::' l[l~n~} ~o~a V d irel11ore' ,g,.nlirlll: [la_fro Borgio:g~o

00'153 Roma

m ed i,cl S OIG lie: dott. Em esto fur cic,c~) i:a ea fJifI'po: sm~lio O~ CQ ~mpji (ml 105,x7'O r 166",500 spetmtorO CD110 SlJrc;ia Ifi': mag,lli'8l 'rogsO-g~;flllaj ri ca~Z!oncln ~ ~o5~i

cmolUillente! de~ pres.: Pi e~aDJo Marini)! d:i reHjolre' te cn hI: 01: N,ns, Uedrh o~ml HilI ellur!ore: ,An91910 Ben edicto Smmani

FRAN'CO TAN'CR-- Ol~


ifullall1QYii (TEJI 10-· ..'1 ~ II PFlIMC POFtTlERl m 1.16, g 72. CI18..QiUto n- IJtu'IIru'IQV,a, Q:_nto 12 Prt _o C Ma~ Il(L -ell ,A 18' 10 In ,8.

ANT,QNIQ TEMPIESTILLI
-,;FtlINrO. iT! ' .• 7!, kg "',2. C ,"clYte B J'.O 'at R\flm ,
C;t mpll' IJIE).

')i.U~;;19H

fie)

R'O'BEATO'
RQJ'Ill11

POLICAJNO'
1'-2.. kg "1, C!\e:ll.lto

iEAZINQI,! m l'
MMQ

Rcma. Cant« :3 pres. ,I" lNu!o!l' '_ Sl~.

.e~.

~*

ne'IL

GIANLUCA

S.IGN ORIN i~

'iJtltl rb'O, tl·I·,1iill71i3 SEQCNCO PO~T1E'RE', I", 1..8 • kg T!. Ore aalu.to I, I Rom;

ANGELO P~RUZZI

e,llto i'lil (APJ. :U~'11·, HI .. TE_~NO. m ~ kg ~. CrMCM;~ rnaliiAlOd-Il,

EMIDIO 000.1

,'lir.~

GIUS.EPP:E GIANNIIN

.,··· 8'IIHfJ
.. ' ....
.

JJIII!1.'

tlSt'

sede::: 'via. XX, Settembre ,33l3~ '1i 16~ 21 Genovcl

tet, en OJS9. 31..2.1' pres:id eDI~:: Paolo !Mantown i di 111110 m, scpo nivl:~ Paolo Boma seglr:elario g'en era la; IMario Rebuffa

segfI18Irio,: Lor8nzl~1 Tra,\n~:rso di IilB'dllnre 'Iec'oi EO: Vujlacil n Bos~ov ia.lle 0110 (rle': Na~ciSD P'ez2)~lm' Ime1di:cDI S"Be,,,,: prof. Andrea, Ch'iap'uzzo
Stadia «LJ[I[gi Ferrari'S1l)
(1m 106\K6B~ 23.5CO spetta1ort~

CIlmp II::

C'IJ~ori SI cii',alli:

,magi ~a blillJCerc~~iataJ calzoncini biMChi

GUIDO' B_STAZZONII
P!DIrl!O, IEIlIC!:tl'-j_

~RIMO' PORmEFIf:" t@ rIC I 'll I"O~ :!lEi1'O.

m 1.92. kg :84,Orti~h.!~
.-

ro 1i'Q~, ~2'1a~,'~ eeo

.41\,,~' Iti3i;N_Jj ~'' '~ 1,.. 1964 Cm1"ROCAMI!"II'$TA, III'i " ,78, kg '12, eree;tltPto nj}jl'~ror~, J'Qst Cor.'r!la 18 PIf'~U In N~ona.fe1 A. 1 in lB. 2G, ~~~efi~:e' lij " tOO rn ~iO\'·an1fe'_

FI(J!BER10 MAJNC~NII

ze: '
,2:

H~N'S~,PETEA BRIEGE
iROdani:loM I~QiJmmli!li11 Ov6s;t'J~ ~~I~'~'O:..1INi

FAUSTO PARI
B'Hal,t~ fFO)J. , !'"9~1iM2 ALA, [)~S~, m 1".70" kg 72, Cr-escJ!III1.O ne'J Clf,o'¥llni~.
Bollwt~, COf,ilt~

llEFlZ~N'D.
p1~~fti2E!i

Fi'ooel1baali (G(I~,fI!lI(JJnla Ov~aiJ. COrr[O

flIl 11 ,'BY. tk~


,gji r.IQ'~

tt,

CrMclu~CJ' rilel
12

f,',iei~1

~,

NMlOf'lar!l~ h::II;I'(!Il!i.eB. j--

2'

IPf'O!tlflZ:e1 til N~~lflIiI]8

FAUSTO ,SALSAN10
C:l:~MVll\r;;niI,! fIi'i '1~a;B, r.;:g 6S. C~~o nOlJo PII!1ici:e.!e. Ccnrn :8 p,rQNrl~' m NazloC;~
~j

iIi'IfflI:rU I~S~"j'~I8r.'ii!2--~m

MIORENO MANNU~I
IIfImlNal.

ti~tl

e,

'fBtlIN'O.

,Pnii~l~ (ie~" '15~e;..1~ rn 'I.li9. kg :nt. Cr~to


'

"I-

Oil '2:3
A Ai.

IB, -IB, ...... lEIi--

01 27' 2: 01 ,14, 3, Ai. is I,


28 ,29 '1 '1

a,

GllAlN LU CA. V IAll.1

LV CA P' L!LEG R ~:,N I'

LJe'~n, nn '1.7;, kg'


rae', COOls, '1
ji:lf'~

VI""It1~ 24-~11Nl 711" C~y~O

101~DaJc'

n(ij

YIIl'"

B.

;l,!iM1

'GIANllUCA
B.SilUii

"'0,,,,1 He, ~~
nil

p,AGLrnUCA

SECONOO PORTIERE. ;du~o Boiognu.. ~

'~..oo.,IqJ SEt Q8~


IAI-

M'CHElf

USEAO., m '1.13.. kjl 73. SmnlXloda.

~d!!iit~, :2Q..'~1'''7
~O!

ZANUTIA

Bo1og1\ll,

Vlc.nu 11&&'1'. TEAZrr«l, m 1~1~ kV 10. DI~


j,

AN'"tONIO PAIGANINI

8, _, -, C1: ....... __ ,
Ai
,

A ~14-,
11'1'

3l-

11

1M ElDtANO. In '~.715j ~g 67. ~!JlO Como.

Ib e:e~ (COl, "~t-'nJlQ,


KJuta'

ILlIU:~A 11= USI

FULVIIO B'ONO,M~
,SII'lIl~1Ii

CE_NT,FtOOA_M~ISTAi

~BQ'ji 1;.'~11tso ..
nil

NMlOf'!al!li!' Q10~Ji'!llEr,

iltEl1J!AlalaMi:p. Cglii!ll:l,

11.1~il kg 10. Olliei'" :3 ~r,~1 In

Bili'l~ HQi'llontll m~,IIIJ~I~11 2140 1111., C~Pi8T~~ m '~Ji1, ~ 13. sdiJ~~ netl"j!1tk! co Mli'IeUo 'fer,MI1~. ~bJ

ANTON~IO CARLOSI

CER:EZO

au'"
l)J'gm

'1 t

tPJeilaitl

0 IQi

Ia4llpTh'l.

rqm

InlJlJ'n IN'adcmal,

MARCO BRANCA
OENff!'AVANfn,
!'tJQ'1 !lJ10~I~O~

'DJDIU1D~ II.!'!!t~ , t in 1.7B. IiIQI

_: lfL C~~y:tiJ
_

~
1im:,,;.

_liI'IIl.llIITl

CA~;blAJn flim..~ C,ilGUMIi ~IS.,._A Ci.iQUA'FI1 ~WiU ",";;'---'J ~«UAJRII ' iI1~B7' UDINIE8E

.A, -1-' B- Ell, II, iij


:2_"

_II

·~iB I

iI!!li

..

TORINO CALCIO

s:ed a: GorSQ' ViHuri:o Em,anlle lie 11 ~


'te!., 0'11/51 .:3,9.41 p me,sldenle: Mario 'Gerb! II ilfetlhuI ,s;polriiivo: Fade rico Bonetro seg re i1t rio: GiOVlnJll i Marna a 11,1nato,t0e: lllilg~:R'adice [madici IDeia II: prof. CeSalrn 'Catmm~o deM. Robrn1'o' 'Campi n1 tllmlp 0: Stadia Comunale (m ';'05x69, 7]1.160 spel1morl) It III ori loci:a Ii: 1ma_gHa, g'r!anabl~
r

1(n :28 'Torino

calzoncin.i biamchi

sey
:foWVlM_

AN11)NIQ Co.MI
D'

llCluto _[_- lorlfi,O.

Cim1!i~):IIS7:A.

,(MU)~a"l .. ij'H4 In '1,04. kg 1a~

Giov, - - .~

Corn ; SPIll:.: : .'ill,' iIiIl Nai'

e",.'

,-LAUS
~_'~,

BERGGR~EN,
_~)~
.•

'IATEA!INO"
~,

',P"""r., .~~A
:~,,~O
lfil

•. .

0·. P0E11Iil',A NU lil .,'.-\J E' I:' ~~ FJlI! ..~

'I.I~. 50'. C'I'K4!iJI_'Q nfjl Hti

(MQ1, :~~1.'~

.s r@-.

'l~

ESTM m '1 ~n'. iii 7'5,. Q~.o Ctaliti ,-S, ~~~iii


J"

:~~_iiSi5a
I.

N,~--:~ -,

~_ -mm;o,

AN ON -'OUSTEA

'lULL 0 GR~ ]
HUllno,,. ,20..·1 ..i1 sa, 0

~. ~ Csravqgio.

A,bO..

SJMIS'fM,.

'~ ·1.ie~kg 14. Oeaeiuto,

R;Q'BeRTO CRAVERO,
LJBeRO~ m' 11.'1'8, it 'M,. ~v~ rinO. ~~ Ell ~' .• -~ _" In N . ., ., in " v:QmI)jJti1'_1

fTOJ~~13--1~1'1M

ft- "'lio-,

Be

So-~' f-M~)~JBc;;;2~'1i!a 1$ ~CON 00 ~mJERE, m l.e 'u.~ 77. Or • to oat M.u.ilC'!.!'

AlESSAN D RO ZANINEL_Lj~

E!J 0 .- !(llSS1
T'Oflno..

Sl'OPPE:R.

in

'iQrliilo\!i :3!.11· 7~'ffi~ kg ,B1.-lvtQ

ta.

neJ

S~WAN·OBENEDETI~I
ST~R.. Torlilo. ~
f -~
~6 in.

b.uecall is ,~I~'iIHetvS, m 1.H. . 7'1. Oesciu'to .


- - :,~

MASSJMO OR]PP'A

'CE~PISTA.

N,~Y'Bra d

S CiJl

oohJbQ nlill'lntOJ' .. Oonlo ~ Ipr~anw !!II NIJ· ~" 1e A, ~~ lin IB 'u ; in Gi0V4n 10..

rn 1.1'2. Ikg 7,0, Cr,·

(M~

0-,'·;11151

GtOAG10 BAESCLAN

se d[e:, ptmal1e OHmpia. 3'7'138 Verona.

3.

tel. 045J.56.40.63

luesi d[entl~ [FeMil ['lando C hJ.'tm pan


direJHfJllre spo[rUvo:: Emii~iano Mascetti s eu retia ri ill:: E;nz,o B'ertol11n i a I[Ien Ito ra:: Osval do Bag nol Ii mIen c'" IIl,cia I~: d(l'1!t Glorgio Biscardo
l

doH. Gius eppe Costa. r::a,mrPD~ Stadia «Benrteg:odi)'i (m 1!(J5x66 42.500 spBttatori,j ='Dh:tlll' ·sociari~ m:ag Iia, giallo=bllu~
1

IcaJ~zorncini IIIU

GllJJl_AN:O ,G1UUANI
iROi'iU!!

Gl
,~~

P\fUMt). MMIERE, 'to li!!i8tl'::A.~

m '1,Sl., hQI n'..~

8Q..1958

~~,7'+11M
1m,

use PP!:,

lAC I1JN I
1!iiiI,.

r.~~6~lin~igeaif>lj~-

1".kgl6:iii~ ~m
A. iii.

-_ I
[ ..
11J~

I· ·ID
.iIlSC-QU 1 ,_

198·t'..~

11~

~==H
ASOG:IlJ

~,M£-OU

,AOOQU

Po. ,_,A 'tIl

=: :
!~

MA'BCO ·PA,CIO·NE,
:2"'-'1'~·1913 OENTiMVJWlI, fit 'I.14., ~ 14. ~ ~~ C(nti 1 ~,'& '1 nJ:il. - ~
p,~, B.

1()AJ:tl0 BQ'NErn :b_~ Z~!1In r;.Ir VII]lo lBSl! H-1t:96ll


TER21N'0,. ,~1e:

IIUIJ
[I

""'G

Corma,;2' pl~! ,A_, '~I 'Ml B ~4, in G~ ~

Br~

in

'1.&2'" kg ?6~ Cr~,

--

h ,N.a~

'~~

1:£82;-83 ,ATALAMA ,AT:AUJIl[il ~i~ ,ATMAJO'A ;i'" ,JUViEiNi'IUS

~:983-a

6 IB :ai 115 lA,

;~.-

A. '~:2.~.,
A" 2B

:aa a 51
1,-

GUll,SEPP,! VOl!PcEC INA


Ti8FtZlOO,
liM

Sat" Clemlf.!it'C (C~l ffi.. S-'t'Hlt nil 1'.76. KsleJa ~Q' 00 ~,

I
~I

FctO'B EJRTO SQ'lJ1A' U8E~O~


~11

Ya1dagtnO, I[VUi ~"'tO-S' F!i'ii ~',,79l, kg 7.3. C~~_OI

ntJl Aa,-

DCM~ICO
'N':Q¥Ul1

ilTEf\Z]NO-M.~DIANO. m ~.i9.kQ ,~ nel' iBorgolTiiil.nero_ -

't'9+1:lM,1

~OLPAfl
'1'2. 0.

H'n41.1 lGennln ·O\l1~~1_$. ~~~11-'1 &1M MEDW'IlO.. m 'I ,~88., kg 78_ a,~tu !rntl ~1Il W,am..en~on (G~1a Q-1II'OOUj_ Conti! 2'3, Pf~San~e ,8,1 rete nei1a N~OO.3'[:e
r

ifHOMAS BBR1rHO·l;DI

tooeSCal,.

ST£FAN0 ~IGLI

Hi] Bl!'Ffi]F<'(l'J' GA1L:1A


CEN"Ii1FtOOA.MPlSTA. 'm t,ilS, ~i 70_ Cre:~ sc[uitol i1iS1 iCor.no. Cont~, 4 1Xe!_Q~B e 11
Tmapli!J111 11;"2m1'~U

LtJ O]~ rJ 8R1lJ N 11


UYOmOj

rete iIIc!i ,N~~


~ I

OE~M~arll\; ~, ~ ~.

~~'~\..UJ$@I ml . !{ID~ 66.. 'Ore:oIu;.. kQ, Cmm 1 rPft-:s~ .... _ ~.,

e' 1,2

~anie~

I i!iUIIJ I'IU

RiD

~--~--~~------+-~~~I
~,:ra.;r9 ~F:lDiREIfi1'NA 1'9'71 e 90 IF.1DiRENlrUiA 1'9"00 8,11 1~IOAENr,",NA 1'b1i·;o81 ~IO(ftElNlil NA ott 1,1 IP1115'fC I Be'S:
1'9.n:-S3 EGe'l\AH_A,

'HU'C~61eO;MQ'
'1....

1983 ..&:Ij, SAM PlIlJORlllA,


1:~i SAMPlDOFl'llA, tl9U~@ MMf!OOAib\

1'98" ..82 COMOI 00: COMO,

A
8

A 21 A
3~r 1'4,

3,

~I
5

r1~fi

'VERONA

A i4, 1 A m -. l A II ~ S'

1983'-84'1fiaONA 1[984"-, VlEiFUJNA


1'~~U

1'98S-e,'1 VlmONA

ViEIADNA

ANTllNIQ
fll~Ti'iQ!

~l' G~NN..AR,O
,1..;ItG-t9., III 1.11, -:g

CfNT~PiL$;T

~'tO i1IethJ lHi~L~'" COfita 1 is IPre;r;. IiJ ,~, 1Ji1 Ncmonatc ~I! A 11 in B ~ :ill lin GiO'vQl'!!ll'e!-

n. 'Ct&-

I~
II

~
'n
24

:2
1'1

1S

14 ....... :U 10
27
'23 UI, 'g, ,4
;4.

~ ,S

Campionato Serie A
13-9-1987 18 GIORNATA 24-1-1988 20-9-1987 28 GIORNATA 31-1-1988

1987-88
27-9-1987 38 GIORNATA 7-2-1988

1-1 2-1 0-1 0-0 0-2 1-0 1-3 2-0


4-10-1987

Ascoli-Roma Avellino-Torino Cesena-Napoli Fiorentina-Verona Inter-Pescara Iuventus-Como Pisa-Milan Sampdoria-Empoli


48 GIORNATA

0-3 0-0 0-2 0-1 1-1 1-1 0-1 2-2


14-2-1988

1-2 1-0 0-2 2-1 2-1 2-0 4-1 4-1

Como-Inter Empoli-Juventus Milan-Fiorentina Napoli-Ascoli Pescara-Pisa Roma-Cesena Torino-Sampdoria Verona-Avellino


5" GIORNATA

-0-1 0-4 1-1 3-1 0-2 0-0 1-1 0-1


28-2-1988

3-0 2-3 0-0 1-1 2-0 3-1 0-2 3-1

Ascoli- Torino A vellino-Roma Cesena-Milan Fiorentina-Como lnter-Empoli luventus-Pescara Pisa-Napoli Sampdoria-Verona


6a GIORNATA

1-2 0-0 0-3 0-1 1-1 0-2 1-2 1-3


6-3-1988

11-10-1987

25-10-1987

0-1 0-1 0-0 2-0 1-0 1-0 1-1 2-1


1-11-1987

Avellino-Napoli Como-Sampdoria Empoli-Fiorentina Milan-Ascoli Pescara-Cesena Roma-Pisa Torino-Inter Verona-Iuventus


78 GIORNATA

0-4 0-3 0-0 1-1 1-0 1-1 1-0 0-0


13-3-1988

2-0 0-0 2-1 1-1 1-0 6-0 1-1 1-1

Ascoli-Empoli Cesena- Torino Fiorentina-Avellino Inter- Verona Juventus-Rorna Napoli -Pescara Pisa-Como Sampdoria-Milan
88 GIORNATA

0-2 2-2 1-1 1-1 0-2 1-0 0-0 1-2


20-3-1988

1-1 3-1 0-1 2-1 0-0 1-1 2-1 0-1

Avellino-Cesena Corno-Ascoli Empoli-Pisa Inter-Juventus Pescara-Sampdoria Roma-NapoLi -----Torino-Fiorentina Verona-Milan


9a GIORNATA

1-1 0-0 0-0 0-1 1-2 2-1 0-1 0-0

8-11-1987

22-11-1987

27-3-1988

1-1 4-0 3-0 0-0 2-1 2-1 3-1 4-1

Ascoli-Verona Fiorentina-Pescara Iuventus-Avellino Milan-Torino Napoli-EmpoJi Pisa-Inter Roma-Como Sampdoria-Cesena


lOa GIORNATA

1-2 1-1 0-1 1-1 0-0 1-2 1-0 0-2


.10-4-1988

1-2 1-0 0-0 2-1 2-2 0-2 1-2 1-1

Avellino-SamQdoria Cesena-Fiorentina Como-Napoli Empoli-Roma Inter-Ascoli Pescara -Milan Pisa-Juventus Torino-Verona


11a GIORNATA

0-2 1-3 0-3 0-1 1-2 0-2 1-2 2-0


17-4-1988

2-2 3-2 1-1 2-1 3-0 3-1 3-2 2-0

Ascoli-Pisa Como-Empoli Fiorentina-Sampdoria Iuventus-Cesena Milan-Avellino Napoli-Torino Roma-Inter Verona-Pescara


1.2" GIORNATA

1-1 1-1 0-1 0-0 0-0 0-0 2-4 0-3


24-4-1988

29-11-1987

13-12-1987

20-12-1987

1-1 1-0 0-0 1-1 1-0 2-2 2-1 0-0


3-1-1988

A vellino-Como Cesena -Verona Ernpoli-Milan Inter-N apoli Juven tus- Ascoli Pescara- Torino Pisa-Fiorentina Sampdori a-Roma
13S GlORNATA

0-0 1-0 0-1 0-1 1-1 0-2 0-0 2-0


1-5-1988

3-0 1-2 1-0 2-1 2-0 2-0 0-1 0-0


10-1-1988

Cesena-Como Fiorentina-Inter Milan-Rorna Napoli-Juventus Pescara-Avellino Sampdoria-Ascoli Torino-Empoli Verona-Piss


148 GIORNATA

0-2 0-3 2-0 1-3 1-1 1-1


0-0

0-0
8-5-1988

3-0 0-0 2-2 0-1 1-1 4-1 0-0 5-1

Ascoli-Fiorentina Como-Torino Empoli-Cesena Inter-Milan I uven tus-S am pdo ria Napoli- Verona Pisa-Avellino Roma -Pescara
159 GIORNATA

0-1 1-1 1-1 0-2 2-2 1-1 0-1


0-0
15-5-1988

17-1-1988

1-1 1-1 1-0 4-1 2-0 1-1 2-2 1-0

Avellino-Ascoli Cesena-Pisa Fioren tina -Rom a Milan-Napoli Pescara-Corno Sam pdoria -In ter Torino-Juventus Verona -Empoli

0-2 0-1 1-2 3-2 1-2 1-3 1-2 0-1

2-1 1-1 0-0 2-0 0-1 4-0 0-1 1-1

Asco Ii-Pescara Como- Verona Empoli-A vellino Inter-Cesena Juventus-Milan Napoli -Fioren tina Pisa-Sampdori a Roma-Torino

0-0 1-0 0-1 2-2 0-0 2-3 0-0 0-2

1-3 1-0 1-1 5-0 0-0 0-1 3-1 0-1

Avellino-Inter Cesena-Ascoli Fiorentina-Juventus Milan-Como Pescara-Empoli Sampdoria-Napoli Torino-Pisa Verona-Roma

1-1 0-0 2-1 1-1 2-3 2-1 0-2 0-1

CLASSIFICA
In casa In trasfcrta P. V. 7 6 P. 2

Totalc
V. 17 18

Reti P.
A. P.

Punti

M.1.

Incontri
1. MILAN 2. apoli 3. Roma 4. Sampdoria 5. lnternazionale 6. Juvcntus (*) 7. Torino 8. Fiorentina 9. Cesena 10. Verona.

V. 10

30

II. Como

12. Ascoli 13. Pisa 14. Pescara LS. Avellino

16. Empoli (**)

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

12 10 8 8 10
6 7
I

3 0
3

6 4

8
6 5

5 ...,
5

8 7 8 3
7

1 3 3
I 1 2

5 5 3 1 2
2

7 7 4

6
3

5 5 6 7

0 3

11

6
10 9

5
3

6
5 6 5 5 115

8 6

6 9

1 4 2 4
1

2 0 1 0 1 2 0 1

8 12 78 4 10
I

4 11

8 6

7 8

7 15 13 11 6 11 10 9 11 9 I() 8 15 7 9 10 11 7 L2 II

14 27 39 26 41· 30
55

43

42 35
33

37

45 42 38

0 3
7

35

7 II 12 6 L3 11 6 12 12
fi

12

8
5

6 13

13

8 14

12

12 tI

27
19

23 22 30 23

29 23

30 30
33

37

32 30 37

25 24

26 25

32 31 31 28

8 -13 -14 -17 -19 -20 -21 -21 -21

-14

-20

44 39

30

20

30

24 24 23 20

-22 -20

87 38

38 87 115

153 174 153

504 504

475

MARCATORI
15 reti: t-.!aradonn ( apoli)
13 reti:

3 reti:

Careen (Napoli) 11 reti: Virdis (Milan), 10 reti: Vialli 9 reti: Schachner (Avellino). Altobelli Gulli! (Milan), Pol~ter (Torino)
8 retl:

Giannini

(Rorna).

Carillo (Ascoli). Bianchi Alessandro (Cesena). Oi Chiara II, Pellegrini II (Fiorcruina ). Cabr ini (Juventus), Colombo A .. Van Basten (Milan). Renica ( apoIi). Junior (Pescara), Bcmazzani, Lucarelli, Piovanelli (Pisa), Manfredonia , VoIlcr (Rorna ). Briegel, Cerezo. Salsano (Sampdoria ). Berggrccn, orni, Cruvcro, Crippa M, (Torino) 2 reti:

RIGORI
5 rigori: Giovaunelli (Sarnpdoria). 4 rigori: P. (Ascoli), Bonomi

Cucchi E. (Ernpoli ), Maradona poli). 3 rigori:

(Na-

(Sampdoria

arannaruc (Ascoli ), Benedetti P., Berton i A. Di Mauro (Avellino), Albiero, Notarlstefano (Como). I ncocciari (Empoli).

Schach 11C[ (Avellino). Di Bartolomei (Cesena), Altobelli (Inter), Gasperini, Ii kovic (Pcscara). Giannini (Roma). 2 rigori: Baggio (Fioreurina ). Passare lin (111tcr), De Agostini. Magrin (JUVCI1IUS), Bouick (Roma), Cravero (Torino), Larscn-El kjaer (Verona). 1 rigore:
COCCi'Hi

(Inrcr),

Rcbonato

(Fiorentina

), Ferri II, Mander-

lini, Minaudo

(Inter).

Alessio, Brio, Buso

Cucchi E. (Empoli). Sliskovic (Pcscara). 7 reti:

Giordano

(I apoli).

R .. Tricclla (Juvenius). Anceloui, Evani, M;lldini P. (Milan). Carnevale 1. De (1poll, Francini, Romano F. ( 'apoli), Bcr-

linghieri. Galvani, Pagano (Pescara), Cccconi. Dunga, Faccenda (Pisa), Agostini I.. Oddi E .. Policano (Roma}, Mannini M ..
Pellegrini I (Sarnpdoria), Bresciani G .. Ros"i E. (Torino). Galla, Volpecina (Verona). 1 rete:
gOSlII1I D .. Benetti P., DellOglio , Destro. Greco. Miceli (Ascoli), olantu no, Fcrroui II. Gazzanco (Avellino). Bardin, Ceraruicola, Sanguin (Cesena), Annoni. Borgonovo , lnvcrnizzi , Maccoppi. Todcsco , Viviani (Como). Baldicri , Calonaci, Della SC(1la, Lucci (Empoli), Bauistini, Berti N .. Carobbi , Hyscn (Fioreru ina ). Barcsi l. Bergoml, Farina. Maueoli , Piraccini (Inter}, Favero, Scirca (Juvcntus), Baresi U. Bortolazzi (Milan), Ferrara C. (Napoli). Gaudeuzi (Pescara), Caneo, Cuoghi, Dianda , Elliott, Paciocco, Sclo a (Pisu), Collovati, Pruzzo (Roma ), Branca. Pari (Sampdoria). Ferri I (Torino). Berthold, Bonelli 1. Oi Gennaro. FonteIan 1, lachini G. (Verona).

Scarafoni (A 'coli), Oia7. (fiorclllina). Rust1 (Juventus). asperini (Pescara). Grilli T. (Torino). l.arscu-Elkjacr (Veronu). 6 reti: Casagrande W.I., Giovannclf P. (Ascoli ). Corncliusson (COIllU), Baggio (Fiorentina). Passarella. Serena (Inter). De Agostini (Juvcntus ), Bouick [Romn}, Pacionc (Veron <I). 5 reti:
Lorenzo G., Rizzitclli (Cesena), Giunta Viercho-

(Ascoli), Albiero (Como). In(Empoli). Diaz (Fiorcmina). RU'h (Juventus). Baresi II. Vnn Basten (Milan). Giordano (Napoli}, Sclosa (Pisa). Mancini R. (Sampdoria).

Greco

l'Unira
Direunre. D i.rcw Rt'1l.uwtc \X/:;Iltc't Vehroni

Co I~cltenore: c...; j usc N.H':Caldarola i If\.: ~O.Jitori;1I~: A uton io Zollo VitcdirtuoOrC: Lian(,.ulu Bcseni
"_"J1~l fiIH~II;': C

Marco

Demaree

I:An.. Edaricc ";.1',:1. a


rft:_~iLI~:nte= Anronio Bernardi
g';:TIf;:

A m III in ismnurc d I..! Icb.;,! e D i rcnore eo Am.uoMauia


Vie«lin;IB.uc gent'rnlc:

i.,lil·:

(Como).
vcntus).

Ekstrom
Bouorni,

(Empoli},

Magrin (Ju-

Mallei ni R..

wod (Sampdoria ).
4 reti:

Nedo Amooicui, Alessandro Meuenz.. j " Ctll''1.siglio d'arnminisrraaionc: l'C'do Aneonicni. oI'\nttHLiu Bernardi, Aless:;Irnltf)DJi.iti, Eli~ ~ua Dl Prisco. Simcncua _\!j:an'hi ui, Amaro .\1aut a, 1~1Ie:l M:ut.oli. C('nn=tl'"{l :\1ota, CI:wudi,,. ~i~m,.1IdtJ.gnwic Rw.\...i, Gianluigi Serafini l $uppkm~l1lo ,II numero t"I;c,."o ddl'L:ilir~
f,li,h1IJC tl.lori COI''I1RlC"r-cto r~1"\ ata ~;'lcllO,i IEabbenau {tt=Wl!nirJ

Di Bartolomei (Cesena). Ciocci, cifo (Inter), Donadoni, Massaro (Milan). Bagni ( apoli). Desidcri (Roma),

SI.lmr;J~ AG It 1'on rcaia


~ I'I{J\~CO COSI~I() r,\)oIINI EDITOR!'. MODENA