Sei sulla pagina 1di 1

CATRE, CASA DE PENSII A MINISTERULUI DE INTERNE BUCURESTI

Subsemnatul FLAMIND VASILE, Agent sef principal de politie (r), fiul lui Vasile si Teodora, nascut la 18.02.1962, in comuna Maieru, judetul BistritaNasaud, cu domiciliul in orasul Singeorz-Bai, str.Stejarului, Bl.B7, Sc.B, Ap.10, jud. Bistrita-Nasaud, tel. 0745929948, pensionar militar la data de 10.06.2009 in vederea aplicarii prevederilor Legii nr. 119/2000, privind stabilirea unor masuri in domeniul pensilor, mentionez urmatoarele :
-

numarul deciziei de pensie 156367, emis la data de 25.10.2010, avand dosarul nr 06501124. cod numeric personal 1620218062957. am fost trecut in rezerva/am incetat activitatea la data de 10.06.2009 de catre Ministerul Administratiei si Internelor, Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date Bucuresti.

Anexez in original/fotocopie urmatoarele documente : 1. Adeverinta nr. 26161/20.12.2010, emisa de I.P.J. Bistrita Nasaud 2. Adeverinta nr. 2122249/22.12.2010, emisa de D.E.P.A.B.D. 3. Adeverinta nr. 17289/23.12.2010, emisa de Primaria Orasului Singeorz-Bai 4. Decizia nr. 156367 din 25.10.2010 5. Carte de indentitate seria XB nr. 183714 eliberat la data de 12.05.2006 6. Cupon de pensie din luna decembrie 2010

Data

Semnatura