Sei sulla pagina 1di 34

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI SETAR

14310 NIBONG TEBAL


SEBERANG PERAI SELATAN
TEL & FAKS : 04-5981731 email : skssetarnt@yahoo.com.my
_______________________________________________________________________________________
Setiausaha,
Kopesadik (M) BHD
No.2 Rumah Kopesadik
Jalan Kemuja Off Jalan Bangsar
59000 Kuala Lumpur

11 Junl 2008

Tuan,

Adalah dengan ini saya disahkan bahawa penama dibawah adalah seorang kakitangan jabatan ini. Dibawah ini
dinyatakan butir-butir peribadi beliau :

Nama : Pn.Maznah bt Mat Desa


No. K/P :
Tarikh Lahir :
Jawatan : Perkerja Am Rendah

Saya dengan ini ingin memberhentikan potongan Rm 3.00 dari kopesadik (M) Bhd kerana saya tidak mendapat apa-apa
penyata dari Kopesadik (M) SDN.

Sekian Terima Kasih

Yang Benar,

……………………………….
Pn.Maznah Bt Mat Desa
Sekolah Kebangsaan Sungai Setar
14310 Nibong Tebal
Seberang Perai Selatan
SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI SETAR
14310 NIBONG TEBAL
SEBERANG PERAI SELATAN
TEL & FAKS : 04-5981731 email : skssetarnt@yahoo.com.my
_______________________________________________________________________________________
Ruj Tuan:

Ruj Kami : SKSS/04/07 (9)

Tarikh : 22 JANUARI 2009

Pengurus Cawangan
Jabatan Akauntan Negara Malaysia
Cawangan Pulau Pinang.

Melalui:

Pengarah Pelajaran
Jabatan Pelajaran Pulau Pinang
(u.p: Penolong Akauntan)

Tuan,

PERMOHONAN PERTUKARAN /PENAMBAHAN TANDATANGAN CEK SEKOLAH


NO. AKAUN 007107101748 (SUWA) DAN 007107300747 (KERAJAAN)

Saya denagn hormatnya ingin merujuk kepada perkara yang tersebut di atas dan memaklumkan bahawa sekolah saya ingin menukarkan contoh
tandatangan pegawai yang diberi kuasa untuk menandatangani cek sekolah.

2. Bersama-sama ini dikepilkan dokumen-dokumen seperti berikut:-

2.1 5 Salinan Borang Kuasa Tetap (Borang AK 52)


2.2 10 keping Kad Contoh Tandatangan

3. Sehubungan dengan itu, saya amat berharap agar permohonan saya ini mendapat perhatian yang sewajarnya daripada pihak tuan.

4. Justeru itu, saya dahulukan dengan jutaan terima kasih diatas kerjasama yang telah diberikan oleh pihak tuan.

Sekian, terima kasih

“ BERKHIDMAT UNTUK NEGARA ”

Saya yang menurut perintah,

(ZUOKIFLI BIN HUSSAIN)


Guru Besar
Sekolah Kebangsaan Sungai Setar
14310 Nibong Tebal

(Hendaklah dihantar dalam 3 salinan)


___________________________________________________________________________

Pengurus Cawangan
Jabatan Akauntan Negara Malaysia
Cawangan Pulau Pinang.

(…………………………..) Disokong/Tidak disokong


b.p. Pengarah Pelajaran
Pulau Pinang

Tarikh:………………………..
SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI SETAR
14310 NIBONG TEBAL
SEBERANG PERAI SELATAN
TEL & FAKS : 04-5981731 email : skssetarnt@yahoo.com.my
_______________________________________________________________________________________

Ruj Tuan : JPNPP(SUK)101-1/1/7 (01

Ruj Kami : SKSS.05/01/002 (8)

Tarikh : 14 DISEMBER 2010

Unit Sukan
Jabatan Pelajaran Pulau Pinang,
Jalan Padang Victoria,
10400 Pulau Pinang.

Tuan,

YURAN MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH PULAU PINANG ABB 2008.

Dengan hormatnya saya merujuk perkara di atas.

2. Sehubungan dengan itu, saya sertakan dokumen-dokumen berikut untuk tindakan pihak tuan
selanjutnya.

2.1 Cek MBB bernombor 266689 berjumlah RM 4.00

3. Kerjasama daripada pihak tuan amatlah saya hargai.

Sekian, terima kasih.

“ BERKHIDMAT UNTUK NEGARA ”

Saya yang menurut perintah

( ZUOKIFLI BIN HUSSAIN )


Guru Besar
Sekolah Kebangsaan Sungai Setar
14310 Nibong Tebal
Seberang Perai Selatan
SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI SETAR
14310 NIBONG TEBAL
SEBERANG PERAI SELATAN
TEL & FAKS : 04-5981731 email : skssetarnt@yahoo.com.my
_______________________________________________________________________________________
Rujukan Tuan :
Rujukan Kami : SKSS. 1000-4/1 (2)
Tarikh : 22 APRIL 2011

Pejabat Ketua Pegawai Keselamatan Kerajaan Malaysia,


Jabatan Perdana Menteri,
Aras – 1, 1 & 2, Blok B7,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62502 Wilayah Persekutuan Putrajaya.
U.P : En. Azmir

Tuan,

BORANG TAPISAN KESELAMATAN.


EN. MOHD ROSLEE BIN CHE ROSE

Dengan segala hormatnya, perkara di atas adalah dirujuk.

2. Sehubungan dengan itu, bersama-sama ini disertakan dokumen berikut untuk tindakan pihak tuan
selanjutnya

2.1 Borang Tapisan keselamatan – 2 salinan

3. Kerjasama daripada pihak tuan, amatlah saya hargai.

Sekian, terima kasih.

“ BERKHIDMAT UNTUK NEGARA ”

Yang Menurut Perintah

(ZUOKIFLI BIN HUSSAIN)


Guru Besar
Sekolah Kebangsaan Sungai Setar
14310 Nibong Tebal
Seberang Perai Selatan.
SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI SETAR
14310 NIBONG TEBAL
SEBERANG PERAI SELATAN
TEL & FAKS : 04-5981731 email : skssetarnt@yahoo.com.my
_______________________________________________________________________________________
Rujukan Tuan :
Rujukan Kami : SKSS.09/ 01/043
Tarikh : 16 OGOS 2010

Pengurus,
Etiqa Insurance Berhad,
Level 19, Tower C, Dataran Maybank,
No. , Jalan Maarof,
59000 Kuala Lumpur.
U.P : Hairi / Unit Perkhidmatan Polisi

Tuan,

PERMOHONAN UNTUK MENYEMAK LEBIHAN BAYARAN PREMIUM INSURAN HAYAT


ETIQA BERHAD
NAMA : SITI SALASIAH BT YAHYA
NO. K/P : 740529-02-5368
NO. POLISI : E2052066 (RM 54.48)
E 2186310 (RM 80.44)

Adalah saya diarahkan untuk merujuk kepada perkara di atas.

2. Untuk makluman pihak tuan, Siti Salasiah Bt Yahya merupakan salah seorang guru di Sekolah
Kebangsaan Sungai Setar.Beliau telah membuat potongan premium insuran melalui potongan gaji mulai
15.04.2008.

3. Oleh yang demikian, saya amat berharap agar pihak tuan dapat menyemak lebihan premium kerana
beliau telah membatalkan polisi bernombor E 2186310 pada 17.09.2009.Potongan perubahan gaji telah
dilakukan pada 01.04.2010.Bersama-sama ini disertakan dokumen berikut untuk tindakan pihak tuan
selanjutnya:-

3.1 Surat arahan potongan gaji


3.3 Slip gaji

4. Kerjasama daripada pihak tuan amatlah saya hargai.

Sekian, terima kasih.

“ BERKHIDMAT UNTUK NEGARA ”

Yang Menurut Perintah

(ZUOKIFLI BIN HUSSAIN)


Guru Besar
Sekolah Kebangsaan Sungai Setar
14310 Nibong Tebal
SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI SETAR
14310 NIBONG TEBAL
SEBERANG PERAI SELATAN
TEL & FAKS : 04-5981731 email : skssetarnt@yahoo.com.my
_______________________________________________________________________________________

Rujukan Tuan : SPP/10/PJJ/P88/701219075675 (18)


Rujukan Kami : SKSS. 1000-4/1 (1)
Tarikh : 22 APRIL 2011

Ketua Setiausaha,
Bahagian Pengambilan,
Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran Malaysia,
Aras 1-4, Blok B3,
Kompleks Jabatan Perdana Menteri,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62526 PUTRAJAYA.

Tuan,

TAWARAN PELANTIKAN TETAP SEBAGAI PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN


SISWAZAH DG 41 – EN MOHD. ROSLEE BIN CHE ROSE

Adalah saya diarahkan untuk merujuk kepada perkara di atas.

2. Sehubungan dengan itu, bersama-sama ini disertakan dokumen-dokumen berikut untuk tindakan
pihak tuan selanjutnya :-

2.1 Surat Setuju Terima -Asal


2.2 Surat Akuan Sumpah -Asal
2.3 Surat Aku Janji -Asal
2.4 Borang Pemeriksaan Doktor -Asal
2.5 Kenyataan perkhidmatan -Salinan

3. Kerjasama daripada pihak tuan, amatlah saya hargai.

Sekian, terima kasih.

“ BERKHIDMAT UNTUK NEGARA ”

Yang Menurut Perintah

(ZUOKIFLI BIN HUSSAIN)


Guru Besar
Sekolah Kebangsaan Sungai Setar
14310 Nibong Tebal
Seberang Perai Selatan.

Sk. ; Ketua Setiausaha


Kementerian Pelajaran Malaysia
Bahagian Sumber Manusia
Aras 1-5, Blok E12, Kompleks Kerajaan Parcel E
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62604 PUTRAJAYA.

Fail Peribadi
SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI SETAR
14310 NIBONG TEBAL
SEBERANG PERAI SELATAN
TEL & FAKS : 04-5981731 email : skssetarnt@yahoo.com.my
_______________________________________________________________________________________

Rujukan Tuan :
Rujukan Kami SKSS.400-4/1/1/
Tarikh : 26 APRIL 2011

Pengarah,
Jabatan Akauntan Negara Malaysia,
Cawangan Pulau Pinang,
Tingkat 31 KOMTAR,
10000 Pulau Pinang.
(u.p : Zahirah Binti Abdul Ghani)

Tuan,

BAYARAN BALIK TUNGGAKAN ELAUN BANTUAN HIDUP SUSAH.


EN. ZULKARNAIN BIN MOHAMED NOOR.

Dengan hormatnya saya diarahkan merujuk kepada perkara di atas.

2. Sehubungan dengan itu, saya memohon agar pihak tuan meluluskan permohonan salah seorang
kakitangan di sekolah saya untuk membayar balik tunggakan gaji beliau.

3. Kerjasama daripada pihak tuan amatlah saya hargai.

Sekian, terima kasih.

“ BERKHIDMAT UNTUK NEGARA ”

Saya yang menurut perintah

( ZUOKIFLI BIN HUSSAIN )


Guru Besar
Sekolah Kebangsaan Sungai Setar
14310 Nibong Tebal
Seberang Perai Selatan
SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI SETAR
14310 NIBONG TEBAL
SEBERANG PERAI SELATAN
TEL & FAKS : 04-5981731 email : skssetarnt@yahoo.com.my
_______________________________________________________________________________________
Rujukan Tuan :
Rujukan Kami : SKSS. 100-5/4 (1)
Tarikh : 26 APRIL 2011

Kepada Pihak Yang Berkenaan,

Tuan,

SURAT PENGESAHAN

Dengan segala hormatnya saya di arah untuk merujuk kepada perkara di atas.

2. Untuk makluman pihak tuan, En Johari Bin Nombor Kad Pengenalan merupakan kakitangan swasta
yang sedang berkhidmat di Sekolah Kebangsaan Sungai Setar sebagai tukang kebun mulai 01.07.2010
sehingga sekarang

3. Sehubungan dengan itu, sepanjang beliau berkhidmat di sekolah ini saya dapati beliau seorang yang
dedikasi dan komited dalam menjalankan tugas. Saya menyokong penuh dalam permohonan beliau.

4. Kerjasama daripada pihak tuan, amatlah saya hargai

Sekian, terima kasih.

“ BERKHIDMAT UNTUK NEGARA ”

Saya yang menurut perintah

(ZUOKIFLI BIN HUSSAIN)


Guru Besar
Sekolah Kebangsaan Sungai Setar
14310 Nibong Tebal
Seberang Perai Selatan
SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI SETAR
14310 NIBONG TEBAL
SEBERANG PERAI SELATAN
TEL & FAKS : 04-5981731 email : skssetarnt@yahoo.com.my
_______________________________________________________________________________________
Rujukan Tuan :
Rujukan Kami : SKSS.07/03/002 Jld. 2 (6)
Tarikh : 8 NOVEMBER 2010

En. Zuokifli Bin Hussain - Pengerusi


Pn. Hasimah Bt Osman - Penolong Kanan Pentadbiran
En. Mohamed Rodhzi Bin Mohd Noh - Penolong Kanan HEM
En. Idris Bin Md Nor - Penolong Kanan Kokurikulum
Pn. Norhanira Bt Hamzah - Pembantu Tadbir ( Setiausaha )
En. Zainal Ashikin Bin Che Din - Juruteknik Komputer
Pn. Ruziana Bt Hadran - Pembantu Pengurusan Murid
Pn. Nor Salimah Bt Mohd Yusoff - Pembantu Pengurusan Murid
Pn. Nor Hamida Bt Zakaria - Pembantu Pengurusan Murid
En. Shaari Bin Md. Yusof - Pembantu Am Pejabat
En. Abdul Razak Bin Mohd Isa - Pembantu Rendah Awam
Pn. Maznah Bt Mat Desa - Pembantu Rendah Awam

MESYUARAT GURU BESAR BERSAMA KAKITANGAN BIL 4/2010.

Dengan segala hormatnya saya diarah untuk merujuk kepada perkara di atas.

2. Sehubungan dengan itu, tuan / puan dijemput hadir dalam mesyuarat yang akan diadakan pada :-

Tarikh : 19.11.2010
Masa : 3.00 petang
Tempat : Pejabat Sekolah Kebangsaan Sungai Setar

3. Agenda mesyuarat :

3.1 Ucapan Pengerusi


3.2 Pengurusan Pentadbiran
3.3 Hal-hal lain

Sekian, terima kasih.

“ BERKHIDMAT UNTUK NEGARA ”

Saya yang menurut perintah

(NORHANIRA BT HAMZAH)
Setiausaha
Sekolah Kebangsaan Sungai Setar
14310 Nibong Tebal
Seberang Perai Selatan
SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI SETAR
14310 NIBONG TEBAL
SEBERANG PERAI SELATAN
TEL & FAKS : 04-5981731 email : skssetarnt@yahoo.com.my
_______________________________________________________________________________________
Rujukan Tuan : JPNPP (PERJ) 600-12 (32)
Rujukan Kami : SKSS.09/01/031 (12)
Tarikh : 24 SEPTEMBER 2010

Pengarah
Jabatan Pelajaran Pulau Pinang,
Jalan Bukit Gambir
11700 Pulau Pinang.
U.P : Unit Perjawatan
Pn. Fauziyah

Tuan,

RAYUAN PERMOHONAN UNTUK TIDAK DITUKARKAN KE SEKOLAH SJK © BOON BENG.


ENCIK ABDUL RAZAK BIN MOHAMAD ISA

Dengan segala hormatnya, saya diarahkan untuk merujuk kepada perkara di atas.

2. Untuk makluman pihak tuan, saya akan bersara pada 01.01.2011 iaitu hanya tinggal 3 bulan lagi untuk saya
meneruskan berkhidmat di dalam Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang. Semua urusan persaraan saya sedang
diuruskan oleh pihak sekolah selepas 24 tahun berkhidmat di Jabatan Pelajaran Negeri.

3. Saya amat berharap agar dapatlah saya bersara di Sekolah Kebangsaan Sungai Setar memandangkan saya
mengalami penyakit penat yang kronik. Sekiranya saya mengalami penat saya akan mendapakan rawatan di klinik
yang berhampiran iaitu Klinik Kesihatan Sungai Acheh, memandangkan rekod kesihatan saya semua ada di sana.

4. Untuk pengetahuan pihak tuan, isteri saya mengalami sakit kencing manis dan darah tinggi. Beliau tidak
boleh bergerak bebas kerana masalah berat badan yang berlebihan. Sekiranya saya bertugas di sekolah baru , maka
sukarlah bagi saya untuk pulang dengan kadar segera jika berlaku kecemasan, memandangkan semua anak-anak saya
bekerja di Kuala Lumpur. Jarak SJK © Boon Beng dengan rumah lebih kurang 28 km dan mengambil masa lebih
kurang 45 minit perjalanan.

5. Justeru itu, saya amat berharap agar pihak tuan dapat mempertimbangkan permohonan saya dengan
sewajarnya memandangkan saya tidak memiliki lesen memandu kenderaan, hal ini akan menambahkan lagi risiko
semasa berada di jalan raya.

6. Kerjasama daripada pihak tuan amatlah saya hargai.

Sekian, terima kasih.

“ BERKHIDMAT UNTUK NEGARA ”

Saya yang berharap,

(ABDUL RAZAK BIN MOHAMAD ISA)


Pembantu Rendah Awam R 4
Sekolah Kebangsaan Sungai Setar
14310 Nibong Tebal
Seberang Perai Selatan

Sk. Pegawai Pelajaran Daerah,


Pejabat Pelajaran Daerah,
Seberang Perai Selatan,
14200 Jawi.
SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI SETAR
14310 NIBONG TEBAL
SEBERANG PERAI SELATAN
TEL & FAKS : 04-5981731 email : skssetarnt@yahoo.com.my
_______________________________________________________________________________________

Rujukan Tuan : JPNPP (PERJ) 600-12 (32)


Rujukan Kami : SKSS.09/01/031 (12)
Tarikh : 24 SEPTEMBER 2010

ABDUL RAZAK BIN MOHAMAD ISA


Sekolah Kebangsaan Sungai Setar,
14310 Nibong Tebal,
Seberang Perai Selatan.

Guru Besar,
SJK © Boon Beng,
14100 Simpang Ampat,
Seberang Perai Selatan.

Melalui :

Guru Besar,
Sekolah Kebangsaan Sungai Setar,
14310 Nibong Tebal
Seberang Perai Selatan.

Tuan,

PERTUKARAN PEKERJA RENDAH AWAM GRED R4.

Perkara diatas adalah dirujuk.

2. Saya diarahkan untuk melapor diri di SJK © Boon Beng pada 15 September 2010. Saya memohon untuk
penangguhan tugasan sebagai Pekerja Rendah Awam atas sebab –sebab yang berikut :

2.1 Menunggu keputusan surat rayuan dari JPN, Pulau Pinang.


2.2 Penangguhan kerja selama 14 hari untuk menyelesaikan kerja-kerja di sekolah lama.

3. Sehubungan dengan itu, saya amat berharap agar pihak tuan dapat mempertimbangkan penangguhan ini
dengan sewajarnya.

6. Kerjasama daripada pihak tuan amatlah saya hargai.

Sekian, terima kasih.

“ BERKHIDMAT UNTUK NEGARA ”

Saya yang berharap,

(ABDUL RAZAK BIN MOHAMAD ISA)


Pembantu Rendah Awam R 4
Sekolah Kebangsaan Sungai Setar
14310 Nibong Tebal
Seberang Perai Selatan
SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI SETAR
14310 NIBONG TEBAL
SEBERANG PERAI SELATAN
TEL & FAKS : 04-5981731 email : skssetarnt@yahoo.com.my
_______________________________________________________________________________________

Rujukan Tuan : JPNPP (PERJ) 600-12 (34)


Rujukan Kami : SKSS.09/01/016 (10)
Tarikh : 24 SEPTEMBER 2010

MAZNAH BINTI MAT DESA


Sekolah Kebangsaan Sungai Setar,
14310 Nibong Tebal,
Seberang Perai Selatan.

Guru Besar,
Sekolah Kebangsaan Sungai Bakau,
14320 Nibong Tebal,
Seberang Perai Selatan.

Melalui :

Guru Besar,
Sekolah Kebangsaan Sungai Setar,
14310 Nibong Tebal
Seberang Perai Selatan.

Tuan,

PERTUKARAN PEKERJA RENDAH AWAM GRED R4.

Perkara diatas adalah dirujuk.

2. Saya diarahkan untuk melapor diri di Sekolah Kebangsaan Sungai Bakau pada 15 September 2010. Saya
memohon untuk penangguhan tugasan sebagai Pekerja Rendah Awam atas sebab –sebab yang berikut :

2.1 Penangguhan kerja selama 14 hari untuk menyelesaikan kerja-kerja di sekolah lama.

3. Sehubungan dengan itu, saya amat berharap agar pihak tuan dapat mempertimbangkan penangguhan ini
dengan sewajarnya.

6. Kerjasama daripada pihak tuan amatlah saya hargai.

Sekian, terima kasih.

“ BERKHIDMAT UNTUK NEGARA ”

Saya yang berharap,

( MAZNAH BINTI MAT DESA )


Pembantu Rendah Awam R 4
Sekolah Kebangsaan Sungai Setar
14310 Nibong Tebal
Seberang Perai Selatan
SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI SETAR
14310 NIBONG TEBAL
SEBERANG PERAI SELATAN
TEL & FAKS : 04-5981731 email : skssetarnt@yahoo.com.my
_______________________________________________________________________________________

Rujukan Tuan :
Rujukan Kami : SKSS. 400-/4/1/7 (1)
Tarikh : 17 FEBUARI 2011

Pengarah
Jabatan Pelajaran Pulau Pinang,
Jalan Bukit Gambir
11700 Pulau Pinang.
U.P : Unit Kewangan

Tuan,

PERMOHONAN KELULUSAN BAYARAN BALIK GAJI & ELAUN PEMANGKUAN SECARA ANSURAN
MULAI APRIL 2011 HINGGA OGOS 2011.
EN. SULAIMAN BIN ADAM.

Dengan hormatnya saya diarahkan merujuk kepada perkara di atas.

2. Sehubungan dengan itu, saya memohon agar pihak tuan meluluskan permohonan salah seorang
kakitangan di sekolah saya untuk membayar balik Gaji dan Elaun Memangku secara ansuran. Disini
disertakan dokumen berikut untuk tindakan pihak tuan selanjutnya:-

2.1 1 salinan slip gaji


2.2 1 salinan penyata gaji
2.3 1 salinan KEW 8 kenaikan pangkat
2.4 1 salinan surat penyiaran

3. Kerjasama daripada pihak tuan amatlah saya hargai.

Sekian, terima kasih.

“ BERKHIDMAT UNTUK NEGARA ”

Saya yang menurut perintah

(ZUOKIFLI BIN HUSSAIN)


Guru Besar
Sekolah Kebangsaan Sungai Setar
14310 Nibong Tebal
Seberang Perai Selatan
SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI SETAR
14310 NIBONG TEBAL
SEBERANG PERAI SELATAN
TEL & FAKS : 04-5981731 email : skssetarnt@yahoo.com.my
_______________________________________________________________________________________

Rujukan Tuan :
Rujukan Kami : SKSS.04/14/004 (1)
Tarikh : 30 SEPTEMBER 2010

Ketua Setiausaha Perbendaharan


Bahagian Pinjaman Perumahan
Perbendaharan Malaysia
Kompleks Kementerian Kewangan
No. 9, Persiaran Perdana, Presint 2,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62592 PUTRAJAYA.

Tuan,

PERMOHONAN PINJAMAN PERUMAHAN PERBENDAHARAN.

Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas. Bersama – sama ini dikemukakan borang permohonan Pn.
Nor Azzah Binti Mohd Salleh dan dokumen – dokumen sokongan untuk tindakan tuan.

a) Nama Pegawai : Nor Azzah Binti Mohd Salleh


b) No. Kad Pengenalan : 710320-08-5338
c) Tarikh Lahir : 20.03.1971
d) Tarikh Perlantikan : 01.01.1997
e) Tarikh Disahkan Jawatan : 01.01.2000
f) * Wang Pos / Bank Draf / Banker Cheque RM 240.00 atas nama
“ Akaun Pinjaman Perumahan Perbendaharan Malaysia ”

2. Disahkan bahawa sepanjang perkhidmatannya, ini adalah merupakan * Pinjaman Pertama / Pinjaman Kedua
pemohon. Beliau juga bersetuju memilih Syarikat Insurans Etiqa Takaful bagi melindungi pinjaman yang diambil
beliau dengan Bahagian Pinjaman Perumahan.

3. Jabatan dengan ini menyokong agar permohonan beliau diluluskan.

Sekian, terima kasih.

“ BERKHIDMAT UNTUK NEGARA ”

Saya yang menurut perintah

(ZUOKIFLI BIN HUSSAIN)


Guru Besar
Sekolah Kebangsaan Sungai Setar
14310 Nibong Tebal
Seberang Perai Selatan
SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI SETAR
14310 NIBONG TEBAL
SEBERANG PERAI SELATAN
TEL & FAKS : 04-5981731 email : skssetarnt@yahoo.com.my
_______________________________________________________________________________________

Rujukan Tuan :
Rujukan Kami : SKSS.04/06/001 (6)
Tarikh : 14 DISEMBER 2010

Pengurus,
Syarikat Takaful Malaysia Berhad,
Cawangan Pulau Pinang,
No.28, Jalan Perda Barat 1,
Bandar Baru Perda,
14000 Bukit Mertajam,
Pulau Pinang.

Tuan,

SKIM TAKAFUL PELAJAR-PELAJAR SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI SETAR, NIBONG TEBAL


ABB 2008.

Dengan hormatnya saya merujuk perkara di atas.

2. Sehubungan dengan itu, bersama-sama ini disertakan cek MBB bernombor 266688 berjumlah RM 3.00
bertarikh 13.12.2010 untuk Premium Insuran Takaful Murid sekolah ini bagi tahun 2008.

3. Kerjasama daripada pihak tuan amatlah saya hargai.

Sekian, terima kasih.

“ BERKHIDMAT UNTUK NEGARA ”

Saya yang menurut perintah

(ZUOKIFLI BIN HUSSAIN)


Guru Besar
Sekolah Kebangsaan Sungai Setar
14310 Nibong Tebal
Seberang Perai Selatan
SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI SETAR
14310 NIBONG TEBAL
SEBERANG PERAI SELATAN
TEL & FAKS : 04-5981731 email : skssetarnt@yahoo.com.my
_______________________________________________________________________________________

Rujukan Tuan : KP (BKEW/BT) 1800/S-01-E (90)


Rujukan Kami : SKSS.04/16 (25)
Tarikh : 14 DISEMBER 2010

Kementerian Pelajaran Malaysia,


Bahagian Kewangan,
Aras 6 & 7, Blok E 12, Kompleks Kerajaan Parcel E,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62604 PUTRAJAYA.
( U.P : Unit Hasil)

Tuan,

PEMULANGAN SEMULA LEBIHAN BAKI PCG PRA SEKOLAH 2008 &2009.

Dengan segala hormatnya saya diarah merujuk kepada perkara di atas.

2. Sehubungan dengan itu, bersama-sama ini disertakan dokumen-dokumen berikut untuk tindakan pihak tuan
selanjutnya.

2.1 Cek MBB bernombor 423541 berjumlah RM 6886.15

3. Kerjasama daripada pihak tuan amatlah saya hargai.

Sekian, terima kasih.

“ BERKHIDMAT UNTUK NEGARA ”

Saya yang menurut perintah

(ZUOKIFLI BIN HUSSAIN)


Guru Besar
Sekolah Kebangsaan Sungai Setar
14310 Nibong Tebal
Seberang Perai Selatan
SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI SETAR
14310 NIBONG TEBAL
SEBERANG PERAI SELATAN
TEL & FAKS : 04-5981731 email : skssetarnt@yahoo.com.my
_______________________________________________________________________________________
Rujukan Kami :
Tarikh : 18 NOVEMBER 2010

Pengarah,
Jabatan Akauntan Negara Malaysia,
Cawangan Pulau Pinang,
Tingkat 31 KOMTAR,
10000 Pulau Pinang.
(u.p : Zahirah Bt Abd Ghani)

Tuan,

PENGESAHAN MAJIKAN

Dengan hormatnya saya diarahkan merujuk kepada perkara di atas.

2. Adalah dengan ini disahkan penama dibawah adalah seorang kakitangan jabatan ini. Dibawah
ini adalah butir-butir peribadi beliau .

Nama : SYAHIDA BINTI SAAD


No. Kad Pengenalan : 850103-07-5322
No. Pekerja : 40401
Jawatan : PPP SISWAZAH DG 41
Taraf Jawatan : TETAP
Gaji Pokok : RM 1967.20
Elaun-Elaun Tetap : RM 850
Gaji Bersih : RM
Tarikh Lantikan : 16.08.2010
Tarikh Disahkan Jawatan : Belum

Kakitangan ini juga telah disahkan tiada menghadapi sebarang tindakan tatatertib yang boleh menjejaskan
pembiayaan ini.

Sekian, terima kasih.

“ BERKHIDMAT UNTUK NEGARA ”

Saya yang menurut perintah

(ZUOKIFLI BIN HUSSAIN)


Guru Besar
Sekolah Kebangsaan Sungai Setar
14310 Nibong Tebal
Seberang Perai Selatan

Rujukan Tuan :
SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI SETAR
14310 NIBONG TEBAL
SEBERANG PERAI SELATAN
TEL & FAKS : 04-5981731 email : skssetarnt@yahoo.com.my
_______________________________________________________________________________________
Rujukan Kami : SKSS.04/14/011 (4)
Tarikh : 6 DISEMBER 2010

Pengurus,
Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad,
Wisma Ungku A. Aziz, Jalan SS 6/1,
Kelana Jaya, Peti Surat 8797 Pejabat Pos Kelana Jaya,
46798 Petaling Jaya, Selangor.
( u.p : Unit Perhubungan Pelanggan )

Tuan,

PEMBERITAHUAN PERSARAAN
NAMA : ABDUL RAZAK BIN MOHAMAD ISA
NO. K/P : 560101-07-5593

Dengan segala hormatnya saya diarah merujuk kepada perkara di atas.

2. Sehubungan dengan itu, bersama-sama ini disertakan dokumen-dokumen berikut untuk tindakan pihak tuan
selanjutnya.

2.1 Surat pemberitahuan persaraan bernombor rujukan JPNPP (PERK) 800-1/1 (174)1

3. Kerjasama daripada pihak tuan amatlah saya hargai.

Sekian, terima kasih.

“ BERKHIDMAT UNTUK NEGARA ”

Saya yang menurut perintah

(ZUOKIFLI BIN HUSSAIN)


Guru Besar
Sekolah Kebangsaan Sungai Setar
14310 Nibong Tebal
Seberang Perai Selatan

PERMOHONAN UNTUK RISO / FOTOSTAT BILANGAN PERMOHON ____________


SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI SETAR
14310 NIBONG TEBAL
SEBERANG PERAI SELATAN
TEL & FAKS : 04-5981731 email : skssetarnt@yahoo.com.my
_______________________________________________________________________________________
NAMA : _______________________________________________________________________________

PERKARA : _______________________________________________________________________________

TARIKH HANTAR : ________________ TARIKH DIKEHENDAKI : _______________________________

BILANGAN HELAIAN DIHANTAR _______ KEPING. BILANGAN CETAKAN SETIAP HELAIAN _______

KEPING. JUMLAH KESELURUHAN _____ KEPING.

JENIS CETAKAN (DEPAN SAHAJA / DEPAN BELAKANG).

NOTA :

PERMOHONAN PERLU DILAKUKAN SEKURANG-KURANGNYA 3 HARI.KERJASAMA DARIPADA


PIHAK TUAN AMATLAH KAMI HARGAI.

TANDATANGAN PERMOHON DILULUSKAN OLEH

___________________________ ___________________

SELESAI
_______________________________________________________________________________________________
SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI SETAR
14310 NIBONG TEBAL,
SEBERANG PERAI SELATAN
PULAU PINANG.

PERMOHONAN UNTUK RISO / FOTOSTAT BILANGAN PERMOHON ____________

NAMA : _______________________________________________________________________________

PERKARA : _______________________________________________________________________________

TARIKH HANTAR : ________________ TARIKH DIKEHENDAKI : _______________________________

BILANGAN HELAIAN DIHANTAR _______ KEPING. BILANGAN CETAKAN SETIAP HELAIAN _______

KEPING. JUMLAH KESELURUHAN _____ KEPING.

JENIS CETAKAN (DEPAN SAHAJA / DEPAN BELAKANG).

NOTA :

PERMOHONAN PERLU DILAKUKAN SEKURANG-KURANGNYA 3 HARI.KERJASAMA DARIPADA


PIHAK TUAN AMATLAH KAMI HARGAI.

TANDATANGAN PERMOHON DILULUSKAN OLEH

___________________________ _____________________
SELESAI

Rujukan Tuan :
SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI SETAR
14310 NIBONG TEBAL
SEBERANG PERAI SELATAN
TEL & FAKS : 04-5981731 email : skssetarnt@yahoo.com.my
_______________________________________________________________________________________
Rujukan Kami : SKSS.09/04/003
Tarikh : 24 DISEMBER 2010

Pengarah,
Institut Pendidikan Guru,
Kampus Pulau Pinang,
Bukit Coombe, 11700 Gelugor,
Pulau Pinang.
(U.P : Ketua Unit Praktikum)
En. Nor Azam Bin Ariffin

MAKLUMAT GURU PEMBIMBING PRAKTIKUM KPLI-SR AMBILAN JUN 2010 16/17 JANUARI 2011
HINGGA 14/15 APRIL 2011.

Dengan segala hormatnya saya diarah merujuk kepada perkara di atas.

2. Sehubungan dengan itu, bersama-sama ini disertakan dokumen-dokumen berikut untuk tindakan pihak tuan
selanjutnya.

2.1 LAM PT 12-06

3. Kerjasama daripada pihak tuan amatlah saya hargai.

Sekian, terima kasih.

“ BERKHIDMAT UNTUK NEGARA ”

Saya yang menurut perintah

(ZUOKIFLI BIN HUSSAIN)


Guru Besar
Sekolah Kebangsaan Sungai Setar
14310 Nibong Tebal
Seberang Perai Selatan
SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI SETAR
14310 NIBONG TEBAL
SEBERANG PERAI SELATAN
TEL & FAKS : 04-5981731 email : skssetarnt@yahoo.com.my
_______________________________________________________________________________________
Rujukan Kami : SKSS.400-4/1/1/ (6)
Tarikh : 25 MEI 2011

Pengarah,
Jabatan Akauntan Negara Malaysia,
Cawangan Pulau Pinang,
Tingkat 31 KOMTAR,
10000 Pulau Pinang.
(u.p : Zahirah Bt Abd Ghani)

Tuan,

PAYROLL BULAN JULAI 2011

Dengan segala hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas.

2. Sehubungan dengan itu, bersama-sama ini disertakan dokumen-dokumen berikut untuk tindakan pihak tuan
selanjutnya.

2.1 SG 20
2.2 Senarai nama

3. Kerjasama daripada pihak tuan amatlah saya hargai.

Sekian. terima kasih.

“ BERKHIDMAT UNTUK NEGARA ”

‘ PENDIDIKAN PULAU PINANG DIPERSADA ANTARABANGSA ’

Saya yang menurut perintah,

(HASIMAH BINTI OSMAN)


Penolong Kanan Pentadbiran
Sekolah Kebangsaan Sungai Setar
14310 Nibong Tebal
Seberang Perai Selatan

Rujukan Kami : SKSS. 100/1/13 (4)


SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI SETAR
14310 NIBONG TEBAL
SEBERANG PERAI SELATAN
TEL & FAKS : 04-5981731 email : skssetarnt@yahoo.com.my
_______________________________________________________________________________________
Tarikh : 19 MEI 2011

Pengurus
Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang,
Kompleks PBAPP Jawi,
1830 Jalan Changkat,
Pulau Pinang.

Tuan,

PEWAKILAN SEKOLAH BAGI TUJUAN PEMOTONGAN BEKALAN AIR KANTIN


NAMA : SHAARI BIN MOHD YUSOFF
NO. KAD PENGENALAN : 621223-07-5301

Dengan segala hormatnya saya diarahkan untuk merujuk kepada perkara di atas.

2. Sehubungan dengan itu, saya amat berharap agar pihak tuan dapat mempertimbangkan permohonan daripada
pihak sekolah.Dengan ini, saya mewakilkan Pembantu Am Pejabat bagi melicinkan lagi urusan tersebut.

3. Kerjasama daripada pihak tuan amatlah saya hargai.

Sekian, terima kasih.

“ BERKHIDMAT UNTUK NEGARA ”

Saya yang menurut perintah

(ZUOKIFLI BIN HUSSAIN)


Guru Besar
Sekolah Kebangsaan Sungai Setar
14310 Nibong Tebal
Seberang Perai Selatan

Rujukan Tuan : PPDS 800-1/7 (56)


Rujukan Kami : SKSS.500-1/33/RS 27505 (2)
Tarikh : 10 FEBUARI 2011
SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI SETAR
14310 NIBONG TEBAL
SEBERANG PERAI SELATAN
TEL & FAKS : 04-5981731 email : skssetarnt@yahoo.com.my
_______________________________________________________________________________________

Guru Besar,
SJKT Nibong Tebal , Jalan Ooi Kar Seng,
14300 Nibong Tebal,
Seberang Perai Selatan.

Tuan,

KEW 8 PERTUKARAN EN. ZAMNAH BT MUSA


NO. KAD PENGENAALAN : 731223-08-5726

Dengan segala hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas.

2. Sehubungan dengan itu, bersama-sama ini disertakan dokumen-dokumen berkaitan untuk tindakan tuan
selanjutnya.

2.1 4 salinan KEW 8 pertukaran & KEW 8 berhenti BISP


2.2 1 2 salinan kenyataan cuti

3. Kerjasama daripada pihak tuan amatlah saya hargai.

Sekian, terima kasih.

“ BERKHIDMAT UNTUK NEGARA ”

Saya yang menurut perintah

(ZUOKIFLI BIN HUSSAIN)


Guru Besar
Sekolah Kebangsaan Sungai Setar
14310 Nibong Tebal
Seberang Perai Selatan

Rujukan Tuan :
Rujukan Kami : SKSS.07/03/002 Jld. 2 (6)
Tarikh : 8 NOVEMBER 2010
SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI SETAR
14310 NIBONG TEBAL
SEBERANG PERAI SELATAN
TEL & FAKS : 04-5981731 email : skssetarnt@yahoo.com.my
_______________________________________________________________________________________

En. Zuokifli Bin Hussain - Pengerusi


Pn. Hasimah Bt Osman - Penolong Kanan Pentadbiran
En. Mohamed Rodhzi Bin Mohd Noh - Penolong Kanan HEM
En. Idris Bin Md Nor - Penolong Kanan Kokurikulum
Pn. Norhanira Bt Hamzah - Pembantu Tadbir ( Setiausaha )
En. Zainal Ashikin Bin Che Din - Juruteknik Komputer
Pn. Ruziana Bt Hadran - Pembantu Pengurusan Murid
Pn. Nor Salimah Bt Mohd Yusoff - Pembantu Pengurusan Murid
Pn. Nor Hamida Bt Zakaria - Pembantu Pengurusan Murid
En. Shaari Bin Md. Yusof - Pembantu Am Pejabat
En. Abdul Razak Bin Mohd Isa - Pembantu Rendah Awam
Pn. Maznah Bt Mat Desa - Pembantu Rendah Awam

MESYUARAT GURU BESAR BERSAMA KAKITANGAN BIL 4/2010.

Dengan segala hormatnya saya diarah untuk merujuk kepada perkara di atas.

2. Sehubungan dengan itu, tuan / puan dijemput hadir dalam mesyuarat yang akan diadakan pada :-

Tarikh : 19.11.2010
Masa : 3.00 petang
Tempat : Pejabat Sekolah Kebangsaan Sungai Setar

3. Agenda mesyuarat :

3.1 Ucapan Pengerusi


3.2 Pengurusan Pentadbiran
3.3 Hal-hal lain

Sekian, terima kasih.

“ BERKHIDMAT UNTUK NEGARA ”

Saya yang menurut perintah

(NORHANIRA BT HAMZAH)
Setiausaha
Sekolah Kebangsaan Sungai Setar
14310 Nibong Tebal
Seberang Perai Selatan

Rujukan Tuan :
Rujukan Kami : SKSS.400-3/2 (1)
Tarikh : 27 JANUARI 2011
SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI SETAR
14310 NIBONG TEBAL
SEBERANG PERAI SELATAN
TEL & FAKS : 04-5981731 email : skssetarnt@yahoo.com.my
_______________________________________________________________________________________
Ketua Pejabat Audit Sekolah
Negeri Pulau Pinang,
Kementerian pelajaran Malaysia,
Aras 5, Bangunan Persekutuan,
Jalan Anson,
10400 PULAU PINANG.

Tuan,

PENYERAHAN PENYATA KEWANGAN TAHUNAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2010.

Dengan segala hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas.

2. Sehubungan dengan itu, bersama-sama ini disertakan dokumen-dokumen berkaitan untuk tindakan tuan
selanjutnya.

2.1 1 salinan “ hard copy”


2.2 1 salinan Penyata Kewangan Tahunan (Akaun Kerajaan & Akaun Suwa)

3. Kerjasama daripada pihak tuan amatlah saya hargai.

Sekian, terima kasih.

“ BERKHIDMAT UNTUK NEGARA ”

Saya yang menurut perintah

(ZUOKIFLI BIN HUSSAIN)


Guru Besar
Sekolah Kebangsaan Sungai Setar
14310 Nibong Tebal
Seberang Perai Selatan

s.k Pengarah
Jabatan Pelajaran Pulau Pinang,
Jalan Bukit Gambir
11700 Pulau Pinang.
( U.P : Unit Akaun )
Pn. Naziroh Binti Ramli

Pegawai Pendidikan Daerah,


Pejabat Pelajaran Daerah,
14200 Sungai Jawi, Pulau Pinang.
(u.p : Unit Akaun)

Rujukan Kami : SKSS 500-1/4/RS 13447 (1)


Tarikh : 1 NOVEMER 2010

Guru Besar
Sekolah Kebangsaan Sungai Setar
SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI SETAR
14310 NIBONG TEBAL
SEBERANG PERAI SELATAN
TEL & FAKS : 04-5981731 email : skssetarnt@yahoo.com.my
_______________________________________________________________________________________
14310 Nibong Tebal
Seberang Perai Selatan

Tuan,

PERMOHONAN PENOLAKAN PENOLONG KANAN KOKURIKULUM MENANGGUNG


KERJA PENOLONG KANAN HEM YANG BERTUKAR SEKOLAH.

Dengan segala hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas.

2. Sehubungan dengan itu, dimaklumkan bahawa saya menolak penanggungan kerja tersebut kerana saya sibuk
dalam menjalankan tugas sebagai Penolong Kanan Kokurikulum terutamanya di hujung tahun.Memandangkan sesi
persekolahan 2011 akan bermula maka saya perlu membuat persiapan untuk sesi persekolah 2011.Selain itu juga saya
sibuk dalam proses bagi menaikkan prestasi dalam bidang kokurikulum
.
3. Justeru itu, saya amat berharap agar permohonan saya dipertimbangkan sewajarnya oleh pihak tuan.
Kerjasama daripada pihak tuan amatlah saya hargai.

Sekian, terima kasih.

“ BERKHIDMAT UNTUK NEGARA ”

Saya yang menurut perintah

(IDRIS BIN MD NOR)


Penolong Kanan Kokurikulum
Sekolah Kebangsaan Sungai Setar
14310 Nibong Tebal
Seberang Perai Selatan

Rujukan Kami :
Tarikh : 5 MEI 2011
SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI SETAR
14310 NIBONG TEBAL
SEBERANG PERAI SELATAN
TEL & FAKS : 04-5981731 email : skssetarnt@yahoo.com.my
_______________________________________________________________________________________

Ketua Pejabat Audit Sekolah


Negeri Pulau Pinang,
Kementerian pelajaran Malaysia,
Aras 5, Bangunan Persekutuan,
Jalan Anson,
10400 PULAU PINANG
( U.P : Farah Munirah Bt Mohamad Khalid)

PENGAKUAN TERSILAP TULIS RESIT MURID 2010.

Dengan segala hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas.

2. Untuk makluman pihak tuan, saya telah menulis dua kali nama murid iaitu Anis Nadhirah Bt Zahidi (No.
Resit 948954) dan Farah Natasya Bt ZulKifli (No. Resit 948955).Sekali lagi saya menulis nama mereka di No. Resit
948961 dan 948962.

3. Sehubungan dengan itu, saya lampirkan dokumen-dokumen berikut untuk tindakan pihak tuan selanjutnya.

2.1 1 salinan resit murid

3. Kerjasama daripada pihak tuan amatlah saya hargai.

Sekian, terima kasih.

“ BERKHIDMAT UNTUK NEGARA ”

Saya yang menurut perintah

(HASIMAH BINTI HAMID)


Guru Kelas 4 Cemerlang
Sekolah Kebangsaan Sungai Setar
14310 Nibong Tebal
Seberang Perai Selatan

Rujukan Kami : SKSS. 400-5/2 (3)


Tarikh : 19 MEI 2011

Pegawai Pendidikan Daerah,


SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI SETAR
14310 NIBONG TEBAL
SEBERANG PERAI SELATAN
TEL & FAKS : 04-5981731 email : skssetarnt@yahoo.com.my
_______________________________________________________________________________________
Pejabat Pelajaran Daerah,
14200 Sungai Jawi,
Pulau Pinang.
(u.p : Unit Kewangan)

Tuan,

PENGESAHAN PENERIMA BANTUAN PAKAIAN SERAGAM DAN KASUT 2011.

Dengan segala hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas.

2. Sehubungan dengan itu, bersama-sama ini disertakan nama kakitangan yang


berkaitan untuk tindakan tuan selanjutnya.

Bil Nama No. Kad Pengenalan Jawatan Tandatangan


1 SHAARI BIN MOHD YUSOF 621223-07-5301 PAP N 1

3. Kerjasama daripada pihak tuan amatlah saya hargai.

Sekian, terima kasih.

“ BERKHIDMAT UNTUK NEGARA ”

Saya yang menurut perintah

(ZUOKIFLI BIN HUSSAIN)


Guru Besar
Sekolah Kebangsaan Sungai Setar
14310 Nibong Tebal
Seberang Perai Selatan

Rujukan Kami : SKSS. 400-5/2 (4)


Tarikh : 19 MEI 2011

Pegawai Pendidikan Daerah,


SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI SETAR
14310 NIBONG TEBAL
SEBERANG PERAI SELATAN
TEL & FAKS : 04-5981731 email : skssetarnt@yahoo.com.my
_______________________________________________________________________________________
Pejabat Pelajaran Daerah,
14200 Sungai Jawi,
Pulau Pinang.
(u.p : Unit Kewangan)

Tuan,

PENGESAHAN PENGGUNAAN WANG SUWA SEKOLAH UNTUK PEMBELIAN PAKAIAN


SERAGAM DAN KASUT KAKITANGAN SEKOLAH 2011.

Dengan segala hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas.

2. Untuk makluman pihak tuan, pihak sekolah telah menggunakan Kumpulan Wang Suwa (kantin)
untuk pembelian pakaian seragam dan kasut kakitangan sekolah.Mengikut surat edaran JPNPP (PENT) 100-
26 (10) bertarikh 12.04.2011 membenarkan penggunanan dalam wang tersebut.

3. Kerjasama daripada pihak tuan amatlah saya hargai.

Sekian, terima kasih.

“ BERKHIDMAT UNTUK NEGARA ”

Saya yang menurut perintah

(ZUOKIFLI BIN HUSSAIN)


Guru Besar
Sekolah Kebangsaan Sungai Setar
14310 Nibong Tebal
Seberang Perai Selatan
SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI SETAR
14310 NIBONG TEBAL
SEBERANG PERAI SELATAN
TEL & FAKS : 04-5981731 email : skssetarnt@yahoo.com.my
_______________________________________________________________________________________
SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI SETAR
14310 NIBONG TEBAL
SEBERANG PERAI SELATAN
TEL & FAKS : 04-5981731 email : skssetarnt@yahoo.com.my
_______________________________________________________________________________________

Rujukan Kami : SKSS.09/01/048 (10)


Tarikh : 25 APRIL 2011

Guru Besar,
Sekolah Kebangsaan Belimbing,
17500 Tanah Merah,
Kelantan

PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN PN. ZUHAINI BINTI MUSA

Dengan segala hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas.

2. Sehubungan dengan itu, bersama-sama ini disertakan dokumen-dokumen berkaitan untuk tindakan
tuan selanjutnya.

2.1 Borang Pemeriksaan Doktor - 1 Salinan


2.2 Surat Akuan Sumpah - 1 Salinan
2.3 Surat Setuju Terima - 2 Salinan
2.4 Surat Aku Janji - 1 Salinan

3. Kerjasama daripada pihak tuan amatlah saya hargai.

Sekian, terima kasih.

“ BERKHIDMAT UNTUK NEGARA ”

Saya yang menurut perintah

(HASIMAH BINTI OSMAN)


Penolong Kanan Pentadbiran
Sekolah Kebangsaan Sungai Setar
SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI SETAR
14310 NIBONG TEBAL
SEBERANG PERAI SELATAN
TEL & FAKS : 04-5981731 email : skssetarnt@yahoo.com.my
_______________________________________________________________________________________
14310 Nibong Tebal
Seberang Perai Selatan

Rujukan Tuan : KP (PP) 0069/6/4/7 (2)


Rujukan Kami : SKSS 500-1/46/RS 57318 (5)
Tarikh : 22 APRIL 2011

Kementerian Pelajaran Malaysia,


Bahagian Pengurusan Sumber Manusia,
Aras 1-5 & 12-14, Blok E 12, Kompleks Kerajaan Parcel E,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62604 PUTRAJAYA.

Tuan,

PERMOHONAN UNTUK MENGIKUTI KURSUS SECARA SAMBILAN


DIBAWAH PROGRAM PENDIDKAN JARAK JAUH / LUAR KAMPUS
ENCIK ZAINAL ASHIKIN BIN CHE DIN K/P : 830609-08-5765
JURUTEKNIK KOMPUTER GRED FT 17

Dengan segala hormatnya dimaklumkan bahawa saya telah diarah merujuk kepada surat tuan bil. KP(PP)0069/6/4/7
(2) bertarikh 4 April 2011 mengenai perkara diatas.

2. Sehubungan dengan itu, bersama-sama ini disertakan dokumen berikut untuk tindakan pihak tuan selanjutnya.

2.1 Kenyataan Perkhidmatan -1 Salinan

3. Kerjasama daripada pihak tuan amatlah saya hargai.

Sekian, terima kasih.

“ BERKHIDMAT UNTUK NEGARA ”

Saya yang menurut perintah

(ZUOKIFLI BIN HUSSAIN)


Guru Besar
SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI SETAR
14310 NIBONG TEBAL
SEBERANG PERAI SELATAN
TEL & FAKS : 04-5981731 email : skssetarnt@yahoo.com.my
_______________________________________________________________________________________
Sekolah Kebangsaan Sungai Setar
14310 Nibong Tebal
Seberang Perai Selatan

Sk. Pengarah
Jabatan Pelajaran Pulau Pinang,
Jalan Bukit Gambir
11700 Pulau Pinang.
( U.P : Encik Mohd Yusoff bin Md Yasin )

Fail Peribadi

Rujukan Kami : SKSS 1001/13 (3)


Tarikh : 19 MEI 2011

Pengurus,
Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang,
Kompleks PBAPP Jawi,
1830 Jalan Changkat,
Pulau Pinang.

Tuan,

PEMOTONGAN BEKALAN AIR BAGI KANTIN LAMA SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI


SETAR, NIBONG TEBAL 2011.

Dengan segala hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas.

2. Untuk makluman pihak tuan, kantin sekolah telah ditempatkan di bangunan baru bermula pada 01
April 2011.Memandangkan pihak kantin tidak menggunakan kantin yang lama, saya memohon agar di buat
pemotongan bekalan air.Sehubungan dengan itu, bersama-sama ini disertakan dokumen-dokumen berkaitan
untuk tindakan tuan selanjutnya.

2.1 No. Kad Pengenalan Guru Besar - 1 Salinan


2.2 Surat Kuasa - 1 Salinan
2.3 Bil air kantin baru - 1 Salinan

3. Kerjasama daripada pihak tuan amatlah saya hargai.

Sekian, terima kasih.

“ BERKHIDMAT UNTUK NEGARA ”

Saya yang menurut perintah


SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI SETAR
14310 NIBONG TEBAL
SEBERANG PERAI SELATAN
TEL & FAKS : 04-5981731 email : skssetarnt@yahoo.com.my
_______________________________________________________________________________________
(HASIMAH BINTI OSMAN)
Penolong Kanan Pentadbiran
Sekolah Kebangsaan Sungai Setar
14310 Nibong Tebal
Seberang Perai Selatan