Sei sulla pagina 1di 2

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETARII,

TINERETULUI ŞI SPORTULUI
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI
OLT

Adresa: str. Ec. Teodoroiu, nr. 64 B, loc. Slatina, jud. Olt


Telefon: 0249-410927, 0249-412314; Fax: 0249-412801
Web: http://isjolt.ot.edu.ro, E-mail: secretariat@isjolt.ot.edu.ro

Nr. _______/26.05.2010

CĂTRE: S.C. Electrica S.A. OLT

Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 31 mai – 04 iunie 2010 se


va desfăşura proba C – evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare
într-o limbă modernă din cadrul examenului de Bacalaureat 2010.
Întrucât este absolut necesară funcţionarea aparaturii electrice specifice vă
rugam să luaţi măsurile necesare pentru evitarea sincopelor de curent.
Vă ataşam lista centrelor de examen:
Centre de examen:
1. Colegiul Naţional „Radu Greceanu" Slatina
2. Colegiul Naţional Agricol „Carol I" Slatina
3. Colegiul Naţional „Al.I.Cuza" Corabia
4. Colegiul Naţional „Ion Minulescu" Slatina
5. Colegiul Naţional „loniţa Asan" Caracal
6. Colegiul Naţional Vocaţional „Nicolae Titulescu" Slatina
7. Grupul Şcolar Agricol Balş
8. Grupul Şcolar Agricol Scorniceşti
9. Colegiul Tehnic „Danubius" Corabia
10. Colegiul Tehnic „Matei Basarab" Caracal
11. Liceul lancu Jianu
12. Colegiul Tehnic Metalurgic Slatina
13. Liceul Văleni
14. Grupul Şcolar Industrial Construcţii Maşini Balş
15. Liceul Vitomireşti
16. Liceul Teoretic „Mihai Viteazul" Caracal
17. Liceul Piatra Olt
18. Liceul Teoretic Osica de Sus
19. Colegiul Tehnic „Ion Mincu" Slatina
20. Liceul Teoretic Balş
21. Liceul cu Program Sportiv Slatina
22. Liceul Teoretic „Tudor Valdimirescu" Draganeşti
23. Colegiul Economic „P.S. Aurelian" Slatina
24. Colegiul Tehnic „Alexe Marin" Slatina
25. Colegiul Agricol „D. Petrescu " Caracal
26. Liceul Potcoava
Pe această cale, dorim să vă mulţumim pentru colaborarea excelentă
şi sprijinul acordat în desfăşurarea Examenului Naţional de Bacalaureat din
sesiunile anterioare.
Vă rugăm să transmite ţi, in scris, confirmarea dumneavoastr ă.

Preşedinte Comisia Judeţeană Preşedinte Comisia Judeţeană


de Bacalaureat 2010, de Bacalaureat 2010,

Inspector Şcolar General Adjunct, Inspector Şcolar de specialitate,


Prof. Mariana GHEORGHE Prof. Aurelia STANCIU