Sei sulla pagina 1di 5
Smashweld 180 Trefasutforande Three-phase design Dreiphasenausfihrung Halvautomat Semi-automatic Halbautomat Bruksanvisning och reservdelslista Manual and spare parts list ly Betriebsanweisung und ESAB Ersatzteilliste 7 317 090-020 83-05 Innehalisférteckning List of contents Page Inhaltsverzeichnis Seite Introduktion 2 Intedetion ‘ Prasentaton 6 Tekniska data 2 Technical data ‘ Technische Daten 6 Kets och koplingsschema ° Giri and connection agra 8 Kei und Verindungepian 8 instalation 2 Installation i instalation 6 Svesning 3 Welding 5 Sehweiden ; Svetshandledring Tabet ° Welaing gue Table! 8 Schweidanetung Tabelie 8 Felaokningssta 3 ‘Trouble-shoeting 5 Storungssuche > ‘kdl av utrastningen 3 Maintenance and service 5 Warung der Ausrbstung 8 Prakiska Smashweletibehor 4 Practical Smashwel acessories... 6 akische SmashwelsZubenore 8 Resercetssta 0 Spare par ist ‘0 Eratzteiste 0 ‘her rexviaion fwadhontor. éoterbalag ‘ler utandarepresentanter ian vation, which Diese Betiedeanweisung mit Eraute- Rat till Andring av specifikationer forbenalies, ESAB reserves the right to change specifications without previous notice. [Anderungen vorbehalten, Introduktion Framtor Dig stir nu Din Smashweld 180 och det ar dags att Ou bekantar Dig med den ‘maskinsomDudagligenkommerattanvanda ¥Dittarbete. Vare sig Du ar van att svetsa 3 nyboriare, finns det en hel del Du Bor ‘ela om denna nya, behinaiga evetemaskin. ‘Smashweld 180 ar en egenkyl athenterlig hhalvautomat av konstantspanningsty> forsedd med dverbelastningsekyad. En Utrustning, som ar specialutvecklad for MIG/ MAG-svetsning av karosseriskador. ‘Som standard ar Smashweld utrustad for strang-. punkt- och intervalisvetsning ‘Smashweld 180 finns i olka uttérancen 220/880 V, 3-fas 60 H2-220 V, 3-fas 60 Hz 415/500, 3-tas 50 H2—440/550V,9-fa8 6OH2 208-240 V samt 440-460 V, enfas 50/60 Hz Denna bruksanvisning och reservdeststa ‘Smashweld 180 ar avseds for svetsning med MIG-trAd av st&l med en diameter av ©.0,6-0,8 mm, samt o 1,0 mm aluminium ad ‘Svetspistol PSD 160 av svanhalstyp ingtr i utrustningen. ‘Som Du ser ar Smashweld 180 forsedd med {yea hjul samt en hylla med taste for ‘gastlaska pa baksidan. For iytining och LUpphangning ar bakre platens verkant {orsedd med ett ovalt hil och ovanp ‘maskinen finns en praktisktorvarings: eller avlaggningshylla Tekniska data ‘Smashweld 180 upptyiler normerna enligt ‘SEN 8301, [SO R700, NF A 085-18 och VDE 0542 Nétanstutning Sofas, 60 Hz Spanning 220] 360] #15 | 500 Max. kontinuerlig strém (A) 45 | 26 | 24| 20 akring, tag (a) | 10) 10 | 10 | 10 Kabelarea (mm) | 15 | 15 | 15 [15 3-tas, 60 He ‘Spanning V) 220 | 40 | 550 Max. kontinuerlig, strom (A) 4s | 24 | 19 Sakring, trog(A) | 10 | 10 | 10 Kabelatea(mm’) | 18 | 15 | 15. Rekommenderade sakringar och kebelareor rmotsvarar de svenska foreskriterna for ‘gummi- och plastisolerade ledare. Tulaten belastning intermittons (%) TOOTS] 20) 15 Srom a) 630 | rao | 100 soannngvy | 7{v0 | 240 Trhdlmensioner Stl 0 0,6-0.8 mm, Alo 1,0 mm Bobin ‘Typ 25, ytterdiameter © 300 mm ‘Tomgdngsspénning Use 19-22V Mandverspiinning voc Effektfaktor vid 1004/19 V, A-v20. Verkningsgrad vig 100 4/18 V, n=0.71 ‘Skyddstorm P20 AN ‘Aterledarkabel {6 mm? koppar 3.6 m lang med kontakt klamma Svetspistol PSD 160 evanhalstyp) med 3 m lng svetssiang Dimensioner och vik, se sid 8 Installation Placera uirustningen i narheten av foremale om skallsvetsas. Se till att den inte Overtcks 88 at kylningen hindras. 1 Elektrisk anslutning 1. Kontrolleraatt maskinen ar koppladf6 den natspinning som Du skall ansiut

Potrebbero piacerti anche