Sei sulla pagina 1di 2
Ex. nr _ Nr40336 DMRU/02-2011 Catre directorul Penitenciarului/Spital/CR/PMT. - jin urma analizarii propunerilor de avansare in gradul profesional urmator, la ‘implinirea stagiului minim in gradul profesional detinut, a functionarilor publici cu statut special din sistem, propuneri transmise lunar de unitatile penitenciare, s-au constatat nereguli cu privire la data acordarii gradului urmator, datorate in principal, interpretarilor diferite cu privire la materia avansarii in gradul profesional urmator, reglementata prin articolul 26 alin. 5 din Legea 293/204, potrivit caruia: ,Functionarii publici cu statut special se avanseaza in gradul profesional urmator dacd au implinit stagiul minim in gradul profesional detinut si daca au fost apreciati in ultimii doi ani ai stagiului minim in grad cu cel putin calificativul "bun". Dupa cum reiese din insugi textul de lege, avansarea in gradul profesional urmator se realizeaza prin indeplinirea a doua conditii obligatorii, si anume, aceea de stagiu minim in gradul profesional detinut (corespunzator fiecdrui grad profesional) si de calificative de cel putin ,bun” pe ultimii doi ani ai stagiului minim. Precizam in acest sens, faptul c& cele doua calificative ce trebuiesc avute in vedere la avansare, sunt anterioare anului in care se realizeaza stagiul minim in grad. in situatia in care nu este indepiinita conditia calificativelor pe unul sau ambii ani din ultimii doi ani de stagiu minim, stagiul continua pana cand se indeplineste aceasta conditie a calificativelor, nefiind obligatoriu ca acestea sa fie consecutive. Se vor avea totodaté in vedere, prevederile art 25 alin. 1 din Legea nr. 293/2004: “functionarul public cu statut special din sistemul administratiei penitenciare notat cu "nesatisfacator" sau "satisfacator" nu poate fi avansat .... sau grad profesional in anul urmator.” Exemplu nr. 1 Agent de penitenciare XXX - data acordarii gradului actual — 15.06.2005; - a indeplinit stagiul minim in grad la data de 15.06.2009; - _ ultimii doi ani ai stagiului minim in grad — 2007 si 2008; - calificative obtinute: 2007 — F.B, 2008 - fara calificativ (concediu crestere copil); La data de 15.06.2009, desi este indeplinit stagiul minim, dintre calificativele pe ultimii doi ani ai stagiului minim, numai unul indeplineste conditia legala (2007 - FB) in aceasta situatie, stagiul minim continua pana la data cand este definitiv urmatorul calificativ de ce! putin ,Bun Respectiv daca la data de 15.12.2009 este comunicat calificativul pe anul 2009 de cel putin , Bun”, agentul este propozabil pentru avansare cu data de 01.01.2010. Nu se vor lua in considerare calificativele anterioare anului 2007; Exemplu nr. 2: Agent de penitenciare XXX - data acordarii gradului actual - 15.06.2005; - _ stagiul minim in grad: 15.06.2009; - _calificative obtinute: 2007- concediu crestere copil, 2008 - concediu crestere copil; in ultimii doi ani de stagiu are nevoie de doua calificative de cel putin Bun”, pentru a se realiza avansarea. Daca: 2009 - FB; ‘ 2010 - B, se poate avansa cu 01.01.2011; Daca: 2009 - S; 2010 - 2011 - B, se poate avansa cu 01.01.2012; Daca: 2009 - B; 2010-S; 2011 - B, se poate avansa cu 01.01.2012; Nu se vor lua in considerare calificativele anterioare anului 2007. Avand in vedere cele prezentate, veti reanaliza situatia personalului din cadrul unitatii in ceea ce priveste avansarea in gradul profesional detinut, si veti transmite Directici Management Resurse Umane - Serviciul Evidenta Personal, propuneri privind avansarea functionarilor publici cu statut special omisi, pana la data de 10 mai 2011, pe adresele de e - mail rpetrovoci@ dgp.ro si apuiu@dgp.ro. Pentru. informatii suplimentare desemnam ca persoana de contact pe subcomisar de penitenciare Claudiu ROMANU, tel: 242 18 46, fax 242 67 12, e-mail cromanu@ dgp.ro. Cu deosebita consideratie Pentru chestor de penitenciare dr. loan BALA, director general Administratia Nationala a Penitenciarelor, semneaza Comisar sef de penitenciare Dorin MURESAN Director sacral adjunct yy 4 l