Sei sulla pagina 1di 4

KOD DAN KANDUNGAN FAIL PANITIA MATA PELAJARAN

Contoh

JEA1113/600-3/3/1-1
Keterangan

JEA1113 - Kod Sekolah


600 - Pengkodan Kumpulan / Kod
Bagi Kurikulum
3 - Kod Perkara Utama / Kod Bagi
Sekolah Menengah [3] dan Rendah
[2] - [Level 1]
3 - Kod Sub Perkara Utama / Kod
Bidang - [Level 2]
1 - Kod Sub-Sub Perkara Utama / Kod
Bagi Mata Pelajaran - [Level 3]
1 - Kod Bagi Fail Nombor 1
CONTOH PENGKELASAN SISTEM 7 FAIL : FAIL PANITIA
MATA PELAJARAN

JEA1113/600-3/3/1 - FAIL INDUK PANITIA : BAHASA MELAYU


JEA1113/600-3/3/1-1 - FAIL SUKATAN PELAJARAN
JEA1113/600-3/3/1-2 - FAIL PROGRAM KECEMERLANGAN
JEA1113/600-3/3/1-3 - PENTAKSIRAN DAN PENILAIAN
JEA1113/600-3/3/1-4 - PENYELIAAN
JEA1113/600-3/3/1-5 - PEMERIKSAAN BUKU RAMPAIAN
JEA1113/600-3/3/1-6 - MAKLUMAT GURU MATA PELAJARAN

Disediakan Oleh
aaziz.how@moe.gov.my
KANDUNGAN FAIL PANITIA MATA PELAJARAN [SISTEM 7 FAIL]

JEA1113/600-3/3/1 : Fail Induk Panitia – Simpan di pejabat sekolah

Mengandungi :-

1. Surat-Surat Menyurat [termasuk Pekeliling-Pekeliling Ikhtisas yang Berkaitan


Dengan Kurikulum]dan Minit Mesyuarat Panitia [Sekurang-kurang 3 Kali Setahun].

JEA1113/600-3/3/1-1 : Fail Sukatan Pelajaran

Mengandungi :-

1. Sukatan Pelajaran [ Semua Tingkatan ]


2. Huraian Sukatan Pelajaran [ Semua Tingkatan ]
3. Rancangan Pelajaran Tahunan [ Semua Tingkatan ]
4. Senarai Buku Rujukan Guru/Murid
5. Piawaian Latihan Akademik Negeri Johor [PLAN-J]

JEA1113/600-3/3/1-2 : Fail Program Kecemerlangan

Mengandungi :-

1. Perancangan Program [termasuk Program-Program Developmental dan Rutin]


2. Pelaksanaan dan Laporan Pelaksanaan Program

JEA1113/600-3/3/1-3 : Fail Pentaksiran dan Penilaian

Mengandungi :-

1. Analisis Keputusan Peperiksaan Awam dan Peringkat Sekolah.


2. Analisis Pencapaian Mata Pelajaran Dalam Peperiksaan Awam dan Peringkat Sekolah
3. Headcount
4. Post Mortem

JEA1113/600-3/3/1-4 : Fail Penyeliaan

Mengandungi :-

1. Jadual Penyeliaan.
2. Laporan Penyeliaan Pengajaran dan Pembelajaran [P & P] Oleh Pemantau.
3. Tindak Ikut Pencerapan.

JEA1113/600-3/3/1-5 : Fail Pemeriksaan Buku Rampaian

Mengandungi :-

1. Jadual Pemeriksaan Buku Rampaian.


2. Laporan Pemeriksaan Buku Rampaian / Buku Kerja / Buku Nota.

JEA1113/600-3/3/1-6 : Fail Maklumat Guru Mata Pelajaran

Mengandungi :-

1. Maklumat Peribadi / Profil Guru.


2. Jadual Waktu Mengajar Guru.
3. Carta Organisasi Panitia
Disediakan Oleh
aaziz.how@moe.gov.my
Pada kulit hadapan di sebelah dalam fail panitia perlu dilekatkan Kertas Minit untuk mencatat
surat masuk [dicatat dengan dakwat merah] dan surat keluar [dicatat dengan dakwat hitam
atau biru]. Sesebuah fail boleh ditutup apabila mencapai 100 bilangan surat atau telah tebal 4
Sentimeter [mana-mana terdahulu]

Contoh Penulisan Nombor Rujukan Surat

JEA1113/600-3/3/1( 01 )

( 01 ) – Bilangan Surat Pertama

PEJABAT PELAJARAN Telefon:


Pejabat Am : 07-2266332
DAERAH JOHOR BAHRU 07-2266361
JKR 413, JALAN GLENDENING
80100 JOHOR BAHRU
Fax : 07-2235875
e-mail : admin@ppdjb.edu.my

Ruj. Kami : JEA1113/600-3/3/1(01)


Tarikh : Februari 2011

Bilangan Surat Pertama

Disediakan Oleh
aaziz.how@moe.gov.my
CONTOH KERTAS MINIT
(Am 6)

Kertas Minit No. JEA1113/600-3/3/1-1 Helai No. 1 MS 1

Surat : Mesyuarat Panitia KHSR Kali 1/2011 SK Taman


Impian Emas
Memo :
1 Pekeliling :
Bertarikh : 9 Januari 2011 Dimasukkan pada : 15 Jan. 2011

Surat : Status Pelaksanaan Kerja Kursus Prinsip Akaun Kertas 3


Memo :
2 Pekeliling :
Bertarikh : 15 Jan 2011 Dimasukkan pada : 19 Jan 2011

Surat :
3 Memo :
Pekeliling :
Bertarikh : Dimasukkan pada :

Surat :
4 Memo :
Pekeliling :
Bertarikh : Dimasukkan pada :

Surat :
5 Memo :
Pekeliling :
Bertarikh : Dimasukkan pada :

Surat :
6 Memo :
Pekeliling :
Bertarikh : Dimasukkan pada :

Surat :
7 Memo :
Pekeliling :
Bertarikh : Dimasukkan pada :

Surat :
8 Memo :
Pekeliling :
Bertarikh : Dimasukkan pada :

Surat :
9 Memo :
Pekeliling :
Bertarikh : Dimasukkan pada :
PNMB-JB (Kertas Minit Ini Dalam Ukuran Metrik ISO A4 = 210mm x 297mm)
Disediakan Oleh
aaziz.how@moe.gov.my