Sei sulla pagina 1di 10

KERTAS KERJA KELAB RUKUN NEGARA 2010 SEKOLAH KEBANGSAAN BAYAN LEPAS

SEKOLAH KEBANGSAAN
BAYAN LEPAS,
JALAN DATO ISMAIL HASHIM,
11900 BAYAN LEPAS , PULAU PINANG.

KERTAS KERJA
KELAB RUKUN NEGARA
SEKOLAH KEBANGSAAN BAYAN LEPAS
TAHUN: 2010

ANJURAN:
AHLI JAWATANKUASA
KELAB RUKUN NEGARA

1
KERTAS KERJA KELAB RUKUN NEGARA 2010 SEKOLAH KEBANGSAAN BAYAN LEPAS

1.0 PENDAHULUAN

Kelab Rukun Negara (KRN) adalah merupakan salah satu aktiviti kokurikulum
yang dilaksanakan di sekolah-sekolah rendah dan menengah di seluruh negara.
Seiring dengan namanya, maka aktiviti-aktiviti yang dijalankan menerusi kelab ini
adalah berlandaskan kepada kelima-lima prinsip Rukun Negara yang
bermalamat agar ianya bukan sahaja difahami dan dihayati malah dapat
dibudayakan dalam kehidupan seharian masyarakat pelbagai kaum di Malaysia
khususnya di kalangan warga muda. Sekolah Kebangsaan Bayan Lepas juga
telah menubuhkan Kelab Rukun Negara.

Penubuhan Kelab Rukun Negara telah diilhamkan oleh Y.A.B Tun Abdullah bin
Haji Ahmad Badawi semasa merasmikan sambutan Hari Perpaduan Peringkat
Kebangsaan 2000 di Melaka (ketika itu beliau selaku Timbalan Perdana
Menteri). Beliau telah menyarankan agar KRN ditubuhkan di sekolah-sekolah
dan IPT supaya menrusi kelab ini pelajar-pelajar/murid akan didedahkan
mengenai latar belakang dan falsafah Rukun Negara agar ianya benar-benar
dapat diketahui, difahami, dihayati serta dibudayakan dalam hidup seharian. Bagi
merealisaikan hasrat tersebut, maka Jabatan Perpaduan Negara Dan Integerasi
Nasional, telah dipertanggungjawabkan oleh Kerajaan untuk mewujudkan
kerjasama dengan Kementerian Pelajaran Malaysia dan Kementerian Pengajian
Tinggi Malaysia.

Kementerian Pendidikan sentiasa mendokong dan melaksanakan apa juga


aktiviti yang dianggap dapat memperkukuhkan lagi amalan dan penghayatan
prinsip-prinsip Rukun Negara. Sungguhpun begitu, sejak kebelakangan ini ada
tanda-tanda yang menunjukkan bahawa penghayatan Rukun Negara semakin
berkurangan di kalangan pelajar sekolah. Sebagai sebuah negara yang
berbilang kaum dan ras, fenomena seperti ini boleh menggagalkan sebarang
usaha ke arah pembentukan negara yang bersatu padu dan harmonis. Dalam
hal ini, institusi sekolah berperanan untuk memupuk dan menyemai
pengetahuan, kesedaran dan amalan setiap prinsip yang terkandung dalam
Rukun Negara.

Contoh kegiatan yang dijalankan oleh Kelab/Persatuan Rukun Negara adalah


seperti yang berikut:

a. Menjalin kerjasama antara pihak sekolah dengan agensi-agensi tertentu


seperti Jabatan Perpaduan Negara dan Sektor Rukun Tetangga serta
persatuan komuniti dan masyarakat setempat dalam menjalankan aktiviti-
aktiviti yang menfokus kepada peningkatan perpaduan dan integrasi di
kalangan pelajar sekolah yang berbilang kaum dan keturunan.

2
KERTAS KERJA KELAB RUKUN NEGARA 2010 SEKOLAH KEBANGSAAN BAYAN LEPAS

b. Menggalakkan sekolah-sekolah yang majoriti pelajarnya terdiri daripada satu


kaum sahaja untuk meningkatkan kegiatan yang bercorak integrasi dengan
sekolah-Sekolah lain melalui aktiviti-aktiviti bersama.

c. Menjalankan pelbagai jenis aktiviti yang menjurus kepada penghayatan


semua prinsip Rukun Negara.

2.0 MATLAMAT

Matlamat program ini adalah untuk memberi pendekatan berkaitan


kepimpinan dan disiplin yang perlu ada dalam setiap pelajar.

Program ini juga diselitkan dengan aktiviti kerohanian untuk membina


keyakinan diri dan mengukuhkan rohani agar dapat membentuk modal insan
yang seimbang selaras dengan pembangunan negara yang mampan.

Memastikan pelajar Sekolah Kebangsaan Bayan Lepas amnya, ahli Kelab


Rukun Negara khasnya, memiliki jati diri yang kukuh, patriotik, berpegang
teguh kepada ajaran agama dan nilai moral, hidup sebagai sebuah
masyarakat yang penyayang, demokratik, liberal bertolak ansur, berfikiran
dan berbudaya saintifik serta hidup bersatu padu.

3.0 OBJEKTIF

3.1 Memberi peluang kepada pelajar merasai pengalaman dalam


menyertai program kepimpinan.
3.2 Memperkenalkan prinsip-prinsip Rukun Negara.
3.3 Memberi pengertian dan kefahaman tentang lima prinsip Rukun
Negara.
3.4 Menyubur dan mempertingkatkan kesedaran kerohanian akan
kepentingan Rukun Negara sebagai asas norma kehidupan.

3
KERTAS KERJA KELAB RUKUN NEGARA 2010 SEKOLAH KEBANGSAAN BAYAN LEPAS

3.5 Menjadikan prinsip-prinsip Rukun Negara sebagai satu amalan


cara hidup yang berterusan bagi melahirkan masyarakat yang
mempunyai jati diri, setia, bersatu padu, berwawasan, bermaruah,
bersikap terbuka dan beretika sejajar dengan wawasan negara.
3.6 Meningkatkan keberanian dan keyakinan diri semasa menyertai
aktiviti yang disediakan.
3.7 Melahirkan para pelajar yang berupaya untuk mengeluarkan idea-
idea yang bernas semasa mereka menyertai aktiviti dalam kumpulan.
3.8 Memupuk semangat bekerjasama antara kumpulan serta mengikis
sikap mementingkan diri sendiri.
3.9 Melahirkan pelajar yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi
dan sosial.

4.0 TARIKH DAN TEMPOH PERLAKSANAAN

4.1 Tarikh yang dirancang ialah bermula bulan Februari 2010 sehingga
bulan November 2010 .
4.2 Dilaksanakan selama 10 bulan.
4.4 Tentatif program adalah seperti dalam Lampiran 1

5.0 KUMPULAN SASARAN / PENYERTAAN

5.1 Jumlah peserta : 31 orang


(senarai nama peserta adalah seperti Lampiran 2)
5.2 Jumlah fasilitator: 3 orang guru

4
KERTAS KERJA KELAB RUKUN NEGARA 2010 SEKOLAH KEBANGSAAN BAYAN LEPAS

6.0 JAWATANKUASA PENGURUSAN

Penasihat : Pn. Hjh. Nooraziza bt. Sabarudin (Guru Besar)


En. Abd. Razak b. Saleh (Penolong Kanan KK)

Ketua fasilitator : Puan Jalinah Binti Jalil


Fasilitator :
a. Puan Omai Sarah Bt Abdul Hamid
b. Puan Yuen Hsuan Hsuan

Jawatankuasa pelajar

Pengerusi : FASLIYANA BT MOHD HISHAM


Naib pengerusi : NURUL AISYAH BT NOOR HISHAM
Setiausaha : NURFATHEHAH AQILAH BT SHAHRUNIZAM
Bendahari : AKMAL NURHAKIM HANIF B MOHD SOKRI

AHLI JAWATANKUASA
1. M. ZULFIQAR ZAKWAN B HAMZAH
2. M. ALIF AKMAL B FAIZAL
3. HAZIFARAH FATINI BT. ABD. AZIS
4. NUR FADHILAH BT MOHD FADZIL
5. AZEDA BT AZAD
6. MUHAMAD SHAMSUL FIKRI B MOHD FAIZAL
7. MOHD. AKMAL B RIDZUAN
8. ANIQ ZAFRI B ABD RAHMAN
9. NURUL HUDA BT AHMAD BADRIL
10. MUHAMMAD RUZAINI B ABD MUKRI

5
KERTAS KERJA KELAB RUKUN NEGARA 2010 SEKOLAH KEBANGSAAN BAYAN LEPAS

7.0 PERBELANJAAN

Berikut merupakan perbelanjaan yang diperlukan:


JUMLAH
BULAN AKTIVITI PERBELANJAAN
JANGKAAN
PERTANDINGAN BUKU SKRAP DAN PROMOSI RM50.00
FEBRUARI FOLIO RM30 X 5 =
HADIAH
TEMA: “1 MALAYSIA” RM150.00
LAWATAN KE PENGANGKUTAN RM400.00
1. MUZIUM & GALERI SENI
PULAU PINANG
APRIL RM10 X 40 =
2. RUMAH PERANAKAN MAKANAN
RM400.00
PINANG, LEBUH GEREJA
3. FORT CORNWALLIS
PERTANDINGAN KUIZ RUKUN PROMOSI &
RM100.00
NEGARA DAN SEJARAH MALAYSIA, PERSEDIAAN
HADIAH DAN
JUN SEKOLAH-SEKOLAH JEMPUTAN
SIJIL RM300.00
SKBL ANJURAN BERSAMA
PENYERTAAN
JAWATANKUASA RIMUP MAKANAN RM400
PROMOSI RM50.00
PERTANDINGAN PIDATO ANJURAN
OGOS RM30 X 5 =
BERSAMA KELAB PIDATO SKBL HADIAH
RM150.00
PROMOSI &
RM100.00
MAJLIS JAMUAN TAHUNAN KELAB PERSEDIAAN
OKTOBER HADIAH DAN
RUKUN NEGARA SKBL RM150.00
SIJIL
MAKANAN RM400

JUMLAH JANGKAAN PERBELANJAAN: RM2650.00

8.0 SUMBER KEWANGAN

6
KERTAS KERJA KELAB RUKUN NEGARA 2010 SEKOLAH KEBANGSAAN BAYAN LEPAS

SUMBER JUMLAH
GERAN JABATAN PERPADUAN NEGARA DAN
1 RM1000.00
INTEGRASI NASIONAL
2 YURAN PENYERTAAN LAWATAN RM15.00 X 40= RM600.00
3 PENGANJURAN BERSAMA JAWATANKUASA RIMUP RM800.00
4 PENGANJURAN BERSAMA KELAB PIDATO RM250.00
JUMLAH RM2650.00

9.0 PENUTUP

Diharapkan agar apa yang dirancang ini dapat dilaksanakan dengan lancar dan
berkesan. Semoga segala ilmu dan pelajaran yang kami sampaikan di dalam
aktiviti Kelab Rukun Negara ini akan dipraktikkan dalam kehidupan seharian
mereka demi untuk melahirkan modal insan yang cemerlang, gemilang dan
terbilang. Oleh itu, kerjasama daripada semua pihak amat kami hargai dan
didahului dengan ucapan terima kasih.

Disediakan oleh, Disemak oleh,

……………………………………. ..................................................
(Puan Jalinah Bt. Jalil) (Encik Abd. Razak b. Saleh)

7
KERTAS KERJA KELAB RUKUN NEGARA 2010 SEKOLAH KEBANGSAAN BAYAN LEPAS

Guru Penasihat Kelab Penolong Kanan KoKurikulum

Disahkan oleh,

...................................................
(Pn. Hjh. Nooraziza bt. Sabarudin)
Guru Besar

LAMPIRAN 1
RANCANGAN AKTIVITI KELAB RUKUN NEGARA
SEKOLAH KEBANGSAAN BAYAN LEPAS 2010-01-20

BULAN AKTIVITI
FEBRUARI PERTANDINGAN BUKU SKRAP DAN FOLIO

8
KERTAS KERJA KELAB RUKUN NEGARA 2010 SEKOLAH KEBANGSAAN BAYAN LEPAS

TEMA: “1 MALAYSIA”
LAWATAN KE
5. MUZIUM & GALERI SENI PULAU PINANG
APRIL
6. RUMAH PERANAKAN PINANG, LEBUH GEREJA
7. FORT CORNWALLIS
PERTANDINGAN KUIZ RUKUN NEGARA DAN SEJARAH MALAYSIA,
JUN SEKOLAH-SEKOLAH JEMPUTAN SKBL ANJURAN BERSAMA
JAWATANKUASA RIMUP
OGOS PERTANDINGAN PIDATO ANJURAN BERSAMA KELAB PIDATO SKBL
OKTOBER MAJLIS JAMUAN TAHUNAN KELAB RUKUN NEGARA SKBL

LAMPIRAN 2

SENARAI AHLI KELAB RUKUN NEGARA


SEKOLAH KEBANGSAAN BAYAN LEPAS 2010

1. M. ZULFIQAR ZAKWAN B HAMZAH 4. NUR FADHILAH BT MOHD FADZIL


2. M. ALIF AKMAL B FAIZAL 5. AZEDA BT AZAD
3. HAZIFARAH FATINI BT. ABD. AZIS

9
KERTAS KERJA KELAB RUKUN NEGARA 2010 SEKOLAH KEBANGSAAN BAYAN LEPAS

6. MUHAMAD SHAMSUL FIKRI B MOHD


FAIZAL
7. MOHD. AKMAL B RIDZUAN
8. ANIQ ZAFRI B ABD RAHMAN
9. NURUL HUDA BT AHMAD BADRIL
10. MUHAMMAD RUZAINI B ABD MUKRI
11. FASLIYANA BT MOHD HISHAM
12. NURUL AISYAH BT NOOR HISHAM
13. NURFATHEHAH AQILAH BT
SHAHRUNIZAM
14. AKMAL NURHAKIM HANIF B MOHD
SOKRI
15. MOHD ZAKWAN B ZAKARIA
16. ALFAIZZUAR HAFIZI B ALWANI
JEFFNI
17. MUHAMMAD SAIFUDDIN B NOOR
HALIZAN
18. MUHAMMAD ALIFF B MOHD FAISAL
19. MUHAMMAD FARIS B HAZMIN
HAZRY
20. MUHAMMAD FAIZUL NAZRUL B
HAMZAH
21. MOHD MISHKATUL ANUAR B MD
SHUKRI
22. MUHAMMAD REDZUAN B ZOLKIFLI
23. MUHAMMAD SAAD B AWANG
24. MUHAMAD IKHWAN B AZLI
25. MUHAMAD SYAMSUL FIKRI B MOHD
FAIZAL
26. MUHAMMAD HAFIZI B ABD RAHIM
27. MUHAMMAD EIMAN AZALLI B
HAREEZUL
28. MOHAMAD AZMI B AZUAN

10