Sei sulla pagina 1di 2

Ex.

1 din 2
Nr. 567 din 22.02.2011

CATRE
Ministerul Justitiei
Dlui Catalin Marian Predoiu, ministrul Justitiei

Referitor la: legislatie aplicabila in cazul concursurilor de avansare din sursa


interna (art. 30 alin. 3 L293/2004)

Stimate domnule ministru

Administratia Nationala a Penitenciarelor intentioneaza sa scoata la concurs


functiile de conducere vacante din sistemul penitenciar raspunzand astfel unei
nevoi reale de asigurare a calitatii managementului si inlaturand cazurile de
prelungire ilegala a termenului maxim de 1 an pentru imputernicirea pe
functie.

Avand in vedere ca acest concurs este unul de avansare din sursa interna,
aplicabile fiind dispozitiile art. 30 alin. (3) din legea 293/2004 privind
statutul functionarilor publici din sistemul administratiei penitenciare, va rugam
sa ne precizati daca in aceasta situatie se poate face aplicarea simultana a
art. 15 alin. (1) din acelasi act normativ, in ceea ce priveste conditiile de
participare la concurs.

Art. 30 alin. 3 Legea 293/2004 Republicata


Functiile de conducere vacante din sistemul administratiei penitenciare se
ocupa prin avansarea ofiterilor si agentilor, prin concurs. Pot participa la
concurs pentru ocuparea posturilor vacante de conducere persoanele care au
o vechime de cel putin 3 ani in sistemul administratiei penitenciare.
Art. 15 alin. 1 Legea 293/2004 Republicata
Numirea în functii publice de conducere a candidatilor admisi la concurs se
face ca functionari publici cu statut special definitivi. La concurs pot participa
persoanele care au cel putin 3 ani vechime efectiva intr-un post cu acelasi
nivel de studii si aceeasi specialitate cu a postului scos la concurs.
In aceasta situatie ar fi restrans dreptul agentilor de a participa la
concurs, drept prevazut de art. 30 alin. (3) si conditionat de “o vechime de cel
putin 3 ani in sistemul administratiei penitenciare”. In mod evident acestia nu
ar indeplini conditia prevazuta la art. 15 alin. (1) neocupand un post “cu
acelasi nivel de studii si aceeasi specialitate cu a postului scos la concurs”
aplicabila concursurilor de ocupare din sursa externa a posturilor de
conducere vacante.
Cu deosebita consideratie

Sorin DUMITRASCU
Presedinte
Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor