Sei sulla pagina 1di 3

GRUPUL ŞCOLAR INDUSTRIAL ”GENERAL

MAGHERU”
Râmnicu Vâlcea - 1000
B-dul Calea lui Traian nr. 43
Tel: 0040/ 350 / 401627/401628// Fax: 0040/250/735651
E_mail: magheru@yahoo.com

Nr 30 din 12.01.2010

Către A.R.A.C.I.P.

În OMECTS 3279 din 24.02.2010 cu privire la aprobarea unor măsuri privind recunoaşterea
autorizării,respectiv acreditării unităţilor de învăţământ profesional şi tehnic pentru calificările
profesionale de niveluri 2 şi 3, în art.3 se permite unităţilor de învăţământ autorizate ,respectiv
acreditate pentru pentru calificări profesionale de nivel 3,şcolarizarea ,în acelaşi regim de
autorizare,respectiv acreditare şi pentru anumite calificări profesionale de nivel 2 din acelaşi domeniu de
pregătire ,respectiv acreditare ,conform Anexei 1 la ordinul mai sus menţionat.

Grupul Şcolar Industrial “General Magheru “ este acreditat pentru domeniul electric,nivel 3 ,ruta
progresivă cu specializarea Tehnician electrotehnist (precum şi nivel 2 pentru Electrician de
intretinere si reparatii in industria mica) conform L196/1999-art.19,OUG.75/2005 ,deci, conform
art.3 al OMECTS 3279 din 24.02.2010 ar putea şcolariza pentru domeniul electric,nivel 2 şi pentru
specializarea Electrician de intretinere si reparatii aparatura electrocasnică .

Menţionăm că

• această situaţie nu este inclusă în anexa 1 a OMECTS 3279 din 24.02.2010


• peste 80% din Programa şcolară si Planul de invatamant pentru calificarea care apare in
Anexa 4 din OMECTS nr 3331 din 25.02.2010, Electrician de intretinere si reparatii
aparatura electocasnica , coincide cu calificarea pentru care scoala este acreditată,
Electrician de intretinere si reparatii in industria mica
• Corespondenţa între MODULE pentru nivelul 2 de calificare este prezentată mai jos:

Cultură de specialitate şi instruire practică săptămânală 377 ore


Electrician de intretinere si reparatii Electrician de intretinere si reparatii in
aparatura electocasnica industria mica
M1-Montarea şi utilizarea aparatelor de joasă M1-Montarea şi utilizarea aparatelor de joasă
tensiune-58 ore tensiune—58 ore
M2- Montarea şi utilizarea maşinilor electrice M2- Montarea şi utilizarea maşinilor electrice
116 ore 116 ore
M3-Întreţinerea maşinilor, aparatelor şi M3-Întreţinerea maşinilor, aparatelor şi
instalaţiilor electrice de joasă tensiune -58 ore instalaţiilor electrice de joasă tensiune-58 ore
M4-Realizarea circuitelor electronice din M4-Realizarea circuitelor electronice din
instalaţiile electrice- 87 ore instalaţiile electrice -87 ore
M5-Realizarea instalaţiilor pentru alimentarea M5-Realizarea instalaţiilor pentru alimentarea
maşinilor electrice -58 ore maşinilor electrice -58 ore
Stagii de pregătire practică ( SPP) 240 ore
Electrician de intretinere si reparatii Electrician de intretinere si reparatii
aparatura electocasnica aparatura electocasnica
M6-Utilizarea instalaţiilor electrice de joasă M6-Utilizarea instalaţiilor electrice de joasă
GRUPUL ŞCOLAR INDUSTRIAL ”GENERAL
MAGHERU”
Râmnicu Vâlcea - 1000
B-dul Calea lui Traian nr. 43
Tel: 0040/ 350 / 401627/401628// Fax: 0040/250/735651
E_mail: magheru@yahoo.com

tensiune -120 ore tensiune -120 ore


M7 –Exploatarea şi întreţinerea masinilor si *
aparatelor electrocasnice -60 ore
M8- Montarea ,întreţinerea si remedierea **M9- Supravegherea instalaţiilor frigorifice şi
instalaţiilor frigorifice şi de condiţionare a de condiţionare a aerului -30 ore
aerului -60 ore
Curriculum în dezvoltare locală ( CDL )
Electrician de intretinere si reparatii Electrician de intretinere si reparatii
aparatura electocasnica – 58 ore aparatura electocasnica –116 ore
M9-Masini si aparate electrocasnice -29 ore *M10 - Instalarea şi întreţinerea aparaturii
electrocasnice -116 ore
M10- Instalaţii frigorifice şi de condiţionare a **
aerului -29 ore

OBS.
1. Modulele de la M1 pana la M6 corespund atat ca si numar de ore cat si ca programa scolara

2. * Programa scolara pentru noua calificare corespunzatoare modulelor M7 (60 ore) din SPP si M9 (29
ore ) din CDL se regaseste in modulul M10 (116 ore) pe vechea calificare .

3. ** Programa scolara pentru vechea calificare referitor la M9- Supravegherea instalatiilor frigorifice si
de conditionare aerului (30 ore) s-a extins in noua calificare la prezentarea structurii lor (M10- 29 ore
din CDL ) si la lucrari de montare ,întreţinere si remediere (M8 -60 ore din SPP )

4.* Modulele M7 -Instalarea şi întreţinerea aparaturii electrice medicale si M8- Montarea şi întreţinerea
instalaţiilor electrice rutiere , din vechiul plan de invatamant pe vechea calificare,nu se mai regasesc
in planul de invatamant pe noua calificare.
O situaţie asemănătoare avemla filiera tehnologică,profil tehnic, domeniul mecanic,ruta
progresivă unde avem acreditare pentru specializarea Tehnician mecanic întreţinere şi reparaţii
conform L196/1999-art.19,OUG.75/2005 şi autorizare provizorie pentru nivelul 2 de
pregătire,specializarea Confecţioner tâmplărie de aluminiu şi mase plastice(OM 3040/15.01.2008)
Conform OMECTS 3279 din 24.02.2010 am putea şcolariza clase în specializarea Confecţioner
tâmplărie de aluminiu şi mase plastice dar nici această situaţie nu este inclusă în Anexa 1.
Vă rugăm să analizaţi dacă în situaţiile prezentate s-ar putea aplica prevederile OMECTS 3279 din
24.02.2010
Mulţumim anticipat,

Cu respect,

Director,Ing.Stănculescu Dan
GRUPUL ŞCOLAR INDUSTRIAL ”GENERAL
MAGHERU”
Râmnicu Vâlcea - 1000
B-dul Calea lui Traian nr. 43
Tel: 0040/ 350 / 401627/401628// Fax: 0040/250/735651
E_mail: magheru@yahoo.com