Sei sulla pagina 1di 2

{-}.

ROMANIEI
PRESEDINTIA
DOMNULUI
PRESEDINTE
TRAIANBASESCU

ROMANIA
STRATIA
ADilfr{f PREZtorilTtArI

DomnulePresedinte
al Romaniei,

in ultimaperioadas-a creato stare


Dupacum cunoasteti,
extrem de tensionatasi explozivaintre parteneriisociali si
reprezgntantiiGuvernului. In esenta este vorba de initiativa
prin MinisterulMuncii,de a elaboramodificarila Codul
Guvernului,
Munciiprecumsi la mai multelegi de naturasa consotideze relatiile
de muncain Romania.
Ca urmare,inclusivla cerereaPremierului, Confederatiile
sindicale reprezentativeimpreuna cu cele mai reprezentative
confederatiipatronalela nivel nationalau convenitsi semnat
ContractulColectivde MuncaUnicla NivelNationalcat si propuneri
de modificareaa proiectelorde legi: Legea sindicatelor,Legea
patronatelor,
Legeanegocierii colectivede munca,Legea
contractelor
colectivede munca,precumsi a punctuluide vedere
conflictelor
comunfatade propunerileGuvernului
de modificare
a CoduluiMuncli.
In acest procesde schimbarelegislativa,
parteneriisociali
semnatariau tinutseamade propunerde
guvernului,
de legislatia
in
vigoare,
a Directivelor precumsi de recomandarile
UniuniiEuropene
Organizatiei
Internationale
a Muncii.
Cu profunda ingrijorareva semnalam ca eforturile
confederatiilor
semnatareau fost blocatede unii reprezentanti ai
Ministerului
Munciisi aiAliantei
ConfederatiilorPatronale
dinRomania
(ACPR) condusaacumde omuldeafaceriG"org"C. Paunescu.
Tinandcontde interesul permanent al Presedintiei
Romaniei
cat si al Dumneavoastra personal,irrivind mentinereastabilitatii
politice, economicesi sociale, cat si conform prerogativelor
lF_-

pe care le aveti,ne vedemobligatisa apelamla rolul


constitutionale
Dumneavoastra de mediatorin cazul acestuiconflictsocial dintre
Partenerii
Socialisemnatarisi GuvernulRomaniei.
Avem convingereaca interventiaDumneavoastra este urgentasi.
pentruinteresul
benefica national
altariiin conjunctura
actuala.

GONFEDERATII
SIN GONFEDERATI
I PATRONALE:

C'VSCARTEL CONPIROM
BogdanluliuHOS VasileTU
Presedinte

a Sindicatelor uGlR-I903

CezarloanCORACI
Presedinl*7a.- 4 r
/A-'zt"(
/
Blocul Nation cPrsc
DumitruCoati BADEA4
i,Nicolae
Presedi ' ffi
Presedinte !. $1"
-=- l\ u
t
Confederatia Sindi catelor
Democraticedin Romania
lacobBA0IU PetreMari
Presedinlb Prxedirlte
/zutxV
CwSMeridi
lonPOPE
Presedinte