Sei sulla pagina 1di 1

Griego I.

Hoja nº4
Departamento de Clásicas. IE.S. Ojos del Guadiana
Contenidos nuevos:
• 3ª declinación: temas en oclusiva
• Pretérito Perfecto de indicativo (ley de aspiradas) (***ya entró en el anterior examen)
• Preposiciones de acusativo: εἰς + ac., ἀνά + ac.
• Preposiciones de genitivo: ἀντί + gen., ἀπό + gen., ἐκ + gen., πρό + gen.

Modelo de ejercicios
1. Declina en singular y plural:
δόξα, -ῆς, ἡ σάρξ, σαρκός, ὁ φάρυγξ, φαρυγγός
τραῦμα, τραυματος, τό ζῷον, -ου, τό χρόμαδος, -ου, ὁ
2. Declina el pronombre interrogativo completo
3. Declina el demostrativo οὕτος, αὕτη, τοῦτο
4. Declina los siguientes sintagmas :
ὁ καλὸς λόγος ἡδε μικρὰ φλέψ
5. Conjuga el presente, el futuro y el imperfecto del verbo εἰμί
6. Conjuga las siguientes formas verbales:
• 1ª sg. imperfecto de indicativo de ὁδεύω • 1ª pl. futuro de indicativo de ϑύω
• 2ª sg. aoristo de indicativo de βασιλεύω • 2ª pl. imperfecto de indicativo de αἱρω
• 3ª sg. perfecto de indicativo de χρίω • 3ª pl. perfecto de indicativo de δύω

7. Analiza las siguientes formas


*si es sustantivo: caso, género, número, declinación y tema al que pertenecen
*si es verbo: persona, número, tiempo y modo
σοφίαν τέχναι κρίνομεν νόμοι ἡυρίσκομεν δίκῃ
κλέπτει πέφυκα ὀνομάζω λέλυκα ἐλπίδος ἔδυσας

8. Analiza y traduce el siguiente texto (da un derivado en castellano de las palabras subrayadas):

αἱ μοῦσαι, αἱ ϑεαὶ τῶν τεχνῶν καὶ ἐπιστημῶν, εἰσιν ἐννέα· Μελπομένη ἐστὶ μοῦσα τῆς τραγῳδίας, καὶ Θάλεια τῆς

κωμῳδίας· Οὐρανία δὲ ἐπιμέλειαν ἔχει τῆς ἀστρονομίας, καὶ Καλλιόπη τῆς ποιητικῆς τέχνης. Πολυμνία δὲ τὰς ᾠδὰς

προστατεύει, καὶ Τερψιχόρα τῆς χορείας. Εὐτέρπη δέ ἐστι μοῦσα τῆς μουσικῆς, καὶ Κλείω τῆς ἱστορίας, καὶ Ἐρατὼ

τῆς λυρικῆς τέχνης.

9. Analiza y traduce el siguiente texto (da un derivado en castellano de las palabras subrayadas):

ἐν τοῖς τῆς Ἀττικῆς πεδίοις καὶ ἐν τοῖς ἀγροῖς ἦν πρόβατα, καὶ ἵπποι, καὶ βοτάναι παντοδαπαί, καὶ ἐλαῖαι, καὶ

ἄμπελοι, καὶ συκαῖ. αἱ μὲν ἐλαῖαι ἦσαν τὰ δῶρα τῆς Ἀϑηνᾶς, καὶ αἱ ἄμπελοι τοῦ Διονύσου. καλὰ καὶ μεγάλα

μαρμάρου μέταλλα ἦν ἐν τοῖς τοῦ Ὑμηττοῦ καὶ τοῦ πεντελικοῦ λόφοις. ἀξιόλογα ἦν τὰ ἐν τῷ Λαυρίῳ ἀργυρεία.