Sei sulla pagina 1di 3

C H IL I www.l f e wi n e s .

c o m /

De z e e r g u n s t ig e lig g in g , b o d e m e n h e t k lim a a t m a k e n C h i l i t o t e e n b ij n a id e a a l la n d v o o r w ijn p r o d u c t ie . H o e w e l


C h ile e n s e w ij n e n in t e r n a t io n a a l v e e l s u c c e s h e b b e n e n d e e x p o r t e n v a n h e t la n g s t e la n d te r w e r e ld d e la a t s te ja r e n
m e t s p ro n g e n z ij n g e s te g e n , z it C h ili m e t e e n p r o b le e m . V a a k k r ijg e n C h ile e n s e w ijn e n h e t im a g o v a n
e e n v o r m ig h e id , v a n s o e p e le e n g e m a k k e lij k e w ijn e n , z o n d e r b e w a a r m o g e lij k h e d e n . W ij n e n v o o ra l g e m a a k t o p h e t
f r u it , v e r m o e ie n d e c o n f it u u r w ij n e n , d ie s t e v ig h e id m is s e n , d ie w ijn e n n é t e v e n in t e r e s s a n te r m a a k t.

Ee n C h i l e e n s b e d r i j f d a t a n t i c i p e e r t o p d e z e o n t w ik k e lin g i s Lu i s F e l i p e E d w a r d s , e e n d y n a m i s c h f a m ilie b e d r ij f in
C o lc h a g u a V a lle y , e n ig e h o n d e r d e n k ilo m e t e r s t e n z u id e n v a n h o o fd s t a d S a n t ia g o , a a n d e v o e t v a n d e A n d e s . D e
w ij n e n v a n d it b e d r ij f o n d e r s c h e id e n z ic h d o o r h u n k w a lit e it e n k a r a k t e r . F r u it ig e e n s o e p e le w ij n e n m a a r m e t w a t
m e e r p it e n p o t e n t ie e l. H ie r b ij v o r m t d e b ij z o n d e r g u n s t ig e lig g in g v a n d e w ij n g a a r d e n e e n id e a le b a s is . D e z e
l i g g e n o p r u i m 30 0 m e t e r h o o g t e o p o n g e v e e r 4 0 k ilo m e t e r v a n d e S t ille O c e a a n . O c e a a n w in d t e m p e r t d e h it t e
t ijd e n s d e z o m e r m a a n d e n e n ’s w in t e r s is h e t g e b ie d v r ij v a n v o r s t . D o o r d e flin k e t e m p e r a t u u r v e r s c h ille n t u s s e n
d a g e n n a c h t r ij p e n d e d r u iv e n la n g z a a m e n k r ijg e n z e a lle g e le g e n h e id o m h u n v o lle d ig e a r o m a p o t e n t ie e l t e
o n t w ik k e le n .

Op z i j n u l t r a m o d e r n e “ s t a t e -o f -t h e -a r t ” w i j n d o m e i n ( i n 20 0 2 w o n
E d w a r d s d e p r ijs v o o r “ m e e s t in n o v a t ie v e w ij n d o m e in ” ) is m e n
d a n k z i j e e n ‘ k l i m a a t -m o n i t o r i n g s y s t e e m ’ v o o r t d u r e n d o p d e h o o g t e
v a n w a t e r h u is h o u d in g , lu c h t v o c h t ig h e id e n t e m p e r a t u u r r o n d d e
w ij n s t o k k e n . E r w o r d t z e lf s a a n d e h a n d v a n in f r a r o d e s a t t e lie t f o t o ’s
d e r ijp h e id v a n d e b e s s e n b e p a a ld . E d w a r d s m e t z ij n t e a m is z o n d e r
o v e r d r ijv in g e e n m e e s t e r in c é p a g e w ijn e n . D a n k z ij m o d e r n e
v in ific a t ie t e c h n ie k e n e n e e n n a u w k e u r ig g e d o s e e r d e h o u t r ijp in g z ijn
L F E wi n e r y a a n d e v o e t v a n d e A n d e s . a l z ij n w ij n e n u it g e s p r o k e n z u iv e r e n e x p r e s s ie f .

D e w it t e C h a r d o n n a y e n S a u v ig n o n w ijn is v a n b ij z o n d e r e k la s s e . H ij w o r d t e lk j a a r p r e c ie s o p t ij d g e o o g s t , o m
z o v e e l m o g e lijk f r a îc h e u r te b e h o u d e n . E e n d e e l t j e v a n d e C h a r d o n n a y -o o g s t r i j p t v e r v o l g e n s o p F r a n s e i k e n , w a t
d e w ij n e x t r a s t r u c t u u r e n s o u p le s s e g e e f t .
D e ro d e (C a b e rn e t S a u v ig n o n , M e r lo t e n C a rm e n è re ) o n d e rg a a n e e n la n g z a m e m a c e r a t ie v a n 2 t o t 3 w e k e n
w a a r d o o r z e f a n t a s t is c h v e e l k le u r h e b b e n e n u it z o n d e r lij k r ijk a a n a ro m a ’s z ij n . O m d o m in a n t e h o u t t o n e n te
v o o r k o m e n r ij p t s le c h t s e e n d e e l v a n d e o o g s t k o rt in v a t e n v a n F ra n s e ik e n h o u t . D e r ijp e f r u it t o n e n b lijv e n
z o d o e n d e in d e w ijn b e h o u d e n . O o k O p d e z e m a n ie r b e n u t E d w a rd s a l d a tg e n e w a t d e w ij n s t o k in C h ili v a n n a tu re
in z ic h h e e ft .
R e s e r v a W in e s
Dit gam m a c é p age w ij n e n z ij n af k o m s tig u it Colchagua Valley. De w ij n gaar d e n d ie p v e r s c h o l e n in d e in d e
C o l c h agu a V al l e y , e e n v an d e k o e l s te w ij n ge b ie d e n v an C h il i, b e h o r e n al ge r u im e tij d to t d e k w al itatie v e to p z o n e
v an . Dit is d e p l aats w aar F r an s e d r u iv e n s o o r te n u its te k e n d ge d ij e n . De ge m id d e l d e l e e f tij d v an L F E ’ s s to k k e n l igt
r o n d d e tw in tig j aar . De w o r te l s z ij n d ie p in d e o n d e r gr o n d d o o r ge d r o n ge n z o d at z ij e e n b r e e d p al e t v an m in e r al e n
k u n n e n o p n e m e n . N a e e n tr ad itio n e l e v in if ic atie w o r d e n d e R e s e r v e w j n e n e n k e l e m aan d e n o p F r an s e ik e n h o u t
ge l age r d .

S au v i g no n B l anc Reserva
Ch ard o nnay Reserva
H elder p lat inaw it met gouden glans.
S t rogele kleur met in de neus p ap aj a en Verf rissende en smakelij ke z ac h t
c it rus. Mooi z uiver, op w ekkend van aromat isc h e w ij n vol met sap p ig en
smaak, f risse z uren en b eh oorlij k elegant f ruit van c it rus en t rop isc h
sap p ig. R ij p e p eer en vanillearoma’ s f ruit . In de neus lekker b loemig. Een
w aarin h eel z ac h t een h out t oet sj e overw elmend st uivend aroma van w it t e
verw even z it . L ange en f ruit ige b loesems, kruisb es, p omp elmoes en
nasmaak. Breed inz et b aar. ananas.

Cab ernet S au v i g no n Reserva M erl o t Reserva


Donkerode kersen. A roma’ s van delic aat Volle b ody met z ij deac h t ige t ext uur.
t uinf ruit en p ruimen met een kruidige Diep rob ij nrode-p urp eren kleur, met
noot . Vlez ige st ruc t uur met z ac h t e b loemen en vruc h t en ac c ent en. R onde
t anines mooi in b alans met eikaroma’ s t anines, z w art e b essen en sp ic y met
en een lange af dronk. een st evige af dronk.

Carmenere R es erv a
De Carmenere is ook gekend als de verloren Bordeaux-c é p age, en is nu dé t y p isc h e
Ch ileense druif , die een z eer lange rij p ing nodig h eef t . Donkerrood gekleurd met een
exp losief b oeket van aardb eien en f ramb oz en met t oet s van eik, vanille, c h oc olade en
drop . S t evige w ij n met een b ody van donkerz w art e kersen en c assis. Z ac h t e t anines en
uit geb alanc eerde z uren. Niet overdreven c omp lex, maar t oc h een krac h t p at ser.

Vaak krijgen Chileense wijnen het imago van eenvormigheid, van soepele en
gemakkelijke, of net vermoeiende confituurwijnen, zonder bewaarmogelijkheden.
Dit ultramodern Chileens bedrijf, Luis Felipe Edwards, anticipeert op deze
ontwikkeling. De wijnen van dit bedrijf onderscheiden zich door hun kwaliteit en
karakter. Fruitige en soepele wijnen maar met nét wat meer pit en aromapotentieel.
G r a n R e s e r v a T e r r a c e d W in e s
Dit gam m a c é p age w ij n e n z ij n af k o m s tig u it Cas ab lan ca Valley. Dan k z ij h e t b e tr e k k e l ij k k o e l e w e e r tij d e n s h e t
gr o e is e iz o e n h e b b e n d e w ij n e n m e e s tal w at m in d e r al c o h o l e n w at m e e r f r u it, l e v e n d igh e id , z u r e n e n ar o m atis c h e
in te n s ite it. Do o r d e l an gz am e r ij p in g h e b b e n z e e e n go e d e b al an s e n , in h e t ge v al v an d e r o d e , e e n go e d
e v e n w ic h t v an r ij p e tan n in e s . V o o r al w it w o r d e e n s tu k l ate r ge p l u k t d an n o r m aal . De s te il e h e l l in ge n b e m o e il ij k e n
h e t w e r k in d e w ij n gaar d d ie o p te r r as s e n z ij n aan ge l e gd . H an d ge p l u k te d u iv e n , d ie m in d e r b l o o t s taan aan d e
b r an d e n d e z o n , z o r ge n v o o r k w al itatie f h o o gs taan d e w ij n e n m e t v e e l f in e s s e .

S au v i g no n G ran Reserva T errac ed


Cab ernet G ran Reserva T errac ed
Mooie diep rode kleur. In de geur geef t
G lanz end st rogeel. L ic h t exot isc h
de w ij n aroma’ s van z w art e b essen,
b oeket met vooral p assievruc h t ,
b ramen en b lauw e b essen. De smaak is
p ap aj a, b anaan en ananas. Imp ressies
f ris en elegant , met ronde en z ac h t e
die t erugkomen in de smaak, die ec h t er
t annines, die de w ij n een uit st ekende
ook st rak mineralig onderb ouw d is en
b alans geven. De lange en exp ressieve
vooral b ij z onder limoenf ris overkomt ,
af dronk rondt een p rac h t ige f ruit ige en
mondvullend en sap p ig.
krac h t ige w ij n af .

M erl o t G ran Reserva T errac ed


P i no t N o i r G ran Reserva T errac ed
R ob ij nrode velours kleur. Z eer rij p e
Int ens donker rood-p aars met oranj e
c assis, get oast eiken, c h oc olade z w oele
t int en. Neus van aardb eien en kersen.
Elegant e en h armonieuse w ij n met z oet t onen. P rac h t ig gec onc ent reerd!
z ac h t e t annines, veel kersenf ruit , L uxueuz e, z oet e z w art f ruit gelei,
b eet j e kruidig, vanille en z oet h out . z ac h t e t anines en lange krac h t ige
af dronk.

Prestige Wine
De z e w ij n k o m t v an d e al l e r b e s te p e r c e l e n v an d e Colchagua Valley, w aar d e j u is te
h o e v e e l h e id z o n e n w ar m te d e k an s gav e n e e n d e d r u iv e n o m to t e e n p e r f e c te r ij p h e id te
k o m e n . De ge m id d e l d e o p b r e n gs t v an d e z e h an d ge p l u k te d r u iv e n is s l e c h ts 4 -5 to n / h a.

Cab ernet s au v i g no n " D o ñ a B ernard a"


Diep donkerrood. G edroogde p ruimen, b raamb essen en violet . Ch oc olade en mokka-
aroma’ s. F luw eelz ac h t e c omp lexe b ody met z eer lange af dronk. S oep ele t anines, klaar
om reeds t e drinken, maar kan makkelij k nog enkele j aren b ew aren. G rand Cru uit Ch ili!

In fo : p e te r .la u w e r e n s @ c in o c o .c o m 0 4 7 5 /5 9 5 .3 4 5