Sei sulla pagina 1di 7

SC TURIST SEMENIC SA REŞIŢA

STR: PTA.1 DEC. 1918 NR2


NR .REG.COM.J/11/237/91

Către………………………..,

Vă trimitem copia după factura nr. 2512421/29.01.2001 reprezentând energie


electrică în staţiunea Semenic pe anul 2000.
Dir.general Contabil
Ec.Maria Gorcun Carmen Bagi

Către………………………..,

Vă trimitem copia după factura nr. 2512421/29.01.2001 reprezentând energie


electrică în staţiunea Semenic pe anul 2000.

Dir.general Contabil
Ec.Maria Gorcun Carmen Bagi
În atenţia d-nului dir.Ciuciulete Ion

Vă trimitem copie după factura nr. 2015565/31.07.2000, reprezentând cazare şi


masă la Cabana Gozna în perioada 20/27.07.2000 a 30 persoane.
Contabil Bagi Carmen

CĂTRE ,
Administrator Hotel Semenic
Papavă Adrian

Vă înştiinţăm că pentru evidenţa fiscală a bonurilor fiscale în casa de marcaj se vor


introduce produsele şi serviciile, explicit produsul, cantitatea şi preţul. Este interzisă
introducerea valorică (totală) a produselor şi serviciilor. Şeful de unitate este direct
răspunzător.
Director general Contabil
Ec. Gorcun Maria Bagi Carmen
CĂTRE ,
Administrator Hotel Semenic
Papavă Adrian

Vă înştiinţăm că pentru evidenţa fiscală a bonurilor fiscale în casa de marcaj se vor


introduce produsele şi serviciile, explicit produsul, cantitatea şi preţul. Este interzisă
introducerea valorică (totală) a produselor şi serviciilor. Şeful de unitate este direct
răspunzător.
Director general Contabil
Ec. Gorcun Maria Bagi Carmen
CĂTRE ,
Administrator Restaurant Semenic
Papavă Dorina
Vă înştiinţăm că pentru evidenţa fiscală a bonurilor fiscale în casa de marcaj se vor
introduce produsele şi serviciile, explicit produsul, cantitatea şi preţul. Este interzisă
introducerea valorică (totală) a produselor şi serviciilor. Şeful de unitate este direct
răspunzător.
Director general Contabil
Ec. Gorcun Maria Bagi Carmen

CĂTRE ,
Administrator Restaurant Semenic
Papavă Dorina

Vă înştiinţăm că pentru evidenţa fiscală a bonurilor fiscale în casa de marcaj se vor


introduce produsele şi serviciile, explicit produsul, cantitatea şi preţul. Este interzisă
introducerea valorică (totală) a produselor şi serviciilor. Şeful de unitate este direct
răspunzător.
Director general Contabil
Ec. Gorcun Maria Bagi Carmen
CĂTRE ,
Administrator Complex Gozna Marcu Remus
Vă rugăm să aduceţi actele casei de marcaj şi să lămuriti până la data de 01,06,2002
situaţia fiscalizării casei de marcaj.
Dir.general Contabil
Ec.Gorcun Maria Bagi Carmen
CĂTRE ,
Administrator Complex Gozna
Marcu Remus

Vă rugăm să aduceţi actele casei de marcaj şi să lămuriti până la data de 01,06,2002


situaţia fiscalizării casei de marcaj.
Dir.general Contabil
Ec.Gorcun Maria Bagi Carmen

CĂTRE ,
Administrator Complex Gozna
Marcu Remus

Vă comunicăm că pentru facturarea consumului de apă şi energie electrică la


cabanele din zona muntelui Semenic, ce se alimentează de la societatea noastra veţi citi
lunar contoarele de la aceste cabane şi le veti comunica biroului contabilitate.
Dir.general Contabil
Ec.Gorcun Maria Bagi Carmen
CĂTRE ,
Administrator Complex Gozna
Marcu Remus

Vă comunicăm că pentru facturarea consumului de apă şi energie electrică la


cabanele din zona muntelui Semenic, ce se alimentează de la societatea noastra veţi citi
lunar contoarele de la aceste cabane şi le veti comunica biroului contabilitate.
Dir.general Contabil
Ec.Gorcun Maria Bagi Carmen
CĂTRE ,
Compartimenturl CFG

În urma dotării cu case de marcat fiscale la unităţile Hotel Semenic, Restaurant


Semenic, Restaurant Gozna, vă comunicăm că aveti obligaţia de a verifica periodic modul
de utilizare a acestor case de marcat conform OUG 28/1999
Dir.general Ec.Gorcun Maria
CĂTRE ,
Compartimenturl CFG

În urma dotării cu case de marcat fiscale la unităţile Hotel Semenic, Restaurant


Semenic, Restaurant Gozna, vă comunicăm că aveti obligaţia de a verifica periodic modul
de utilizare a acestor case de marcat conform OUG 28/1999
Dir.general
Ec.Gorcun Maria

CĂTRE ,
Compartimenturl CFG

Va comunicam situatia din contabilitate a furnizorului SC ETALON SLATINA si ,


astfel:
-Contract nr.15/23.06.2000 in valoare de 60.000.000 lei pentru montarea de
geamuri termopan la H.GOZNA
-Fact.nr.1463259/07.2000 in valoare de 20.000.000 lei
S-au facut urmatoarele plati:
- 20.000.000 cu chit.nr.5262046/07.2000
- 10.000.000 cu OP 112/08.2000
- 10.000.000 cu OP 130/08.2000
Raminind de plata suma de 20.000.000 lei.
Mentionez ca nu am primit situatia de lucrari si ultima factura.

Contabil
Bagi Carmen

Către Administrator Hotel Semenic


Papavă Adrian
Vă comunicăm că toată corespondeţa societăţii noastre trebuie preluată de d-na
Chiş Eveline sau persoana care o înlocueşte. Este interzisă primirea corespondenţei de
personalul hotelului sau recepţiei în timpul programului de lucru 8-16. Toţi cei ce aduc
corespondenţă vor fi îndrumaţi la secretariat.

Dir.general Contabil
Ec.Gorcun Maria Bagi Carmen

Către Administrator Hotel Semenic


Papavă Adrian

Vă comunicăm că toată corespondeţa societăţii noastre trebuie preluată de d-na


Chiş Eveline sau persoana care o înlocueşte. Este interzisă primirea corespondenţei de
personalul hoelului sau recepţiei în timpul programului de lucru 8-16. Toţi cei ce aduc
corespondenţă vor fi îndrumaţi la secretariat.

Dir.general Contabil
Ec.Gorcun Maria Bagi Carmen

CĂTRE
Oficiul Juridic - d-l Dragoş Gabriel

Vă comunicăm că d-l Tanc Lucian nu s-a prezentat pentru a lămuri situaţia plătilor
pentru spaţiul închiriat în curtea activului Spălătorie.
Dir.Gen. Contabil
Ec.Gorcun Maria Bagi Carmen
CĂTRE
Oficiul Juridic - d-l Dragoş Gabriel

Vă comunicăm că d-l Tanc Lucian nu s-a prezentat pentru a lămuri situaţia plătilor
pentru spaţiul închiriat în curtea activului Spălătorie.

Dir.Gen. Contabil
Ec.Gorcun Maria Bagi Carmen
CĂTRE
Oficiul Juridic - d-l Dragoş Gabriel

Alăturat vă anexăm lista deditorilor neîncasaţi :


D-l Petrescu Tudor are un debit de 36.593.368 lei, astfel :
- Disp.imputare nr.52/11.2001 1.429.000 lei minus bilete agrem.
- Disp.imputare nr.53/11.2001 19.041.238 lei minus mij.fixe – barca
- Disp.imputare nr.57/12.2001 15.417.019 lei minus mij.fixe
- Disp.imputare nr.54/12.2001 706.111 lei minus Splendid
Total 36.593.368 lei
Dir.Gen Contabil
Ec.Gorcun Maria Bagi Carmen
CĂTRE
Oficiul Juridic - d-l Dragoş Gabriel

Alăturat vă anexăm lista deditorilor neîncasaţi :


D-l Petrescu Tudor are un debit de 36.593.368 lei, astfel :
- Disp.imputare nr.52/11.2001 1.429.000 lei minus bilete agrem.
- Disp.imputare nr.53/11.2001 19.041.238 lei minus mij.fixe – barca
- Disp.imputare nr.57/12.2001 15.417.019 lei minus mij.fixe
- Disp.imputare nr.54/12.2001 706.111 lei minus Splendid
Total 36.593.368 lei

Dir.Gen Contabil
Ec.Gorcun Maria Bagi Carmen

CATRE,
UNITATEA……………………………………..

Va informam ca aveti obligatia de a lua toate masurile pentru respectarea normelor


P.S.I. si Protectia Mediului pe linia de servici, conform Ordonantei de Guvern 60/1997 si
complectata cu Legea 212/1997, Legea 90/1996 privind apararea bunurilor contra
incendiilor, accidentelor de munca si pastrarea curateniei in jurul unitatii.
DIRECTOR GENERAL INSP.ADM.P.S.I.
EC. MARIA GORCUN SURDU MIHAI

CĂTRE,
JUDECĂTORIA REŞIŢA

Subsemnatul Didilă Vasile, cu domiciliul ales în Reşiţa, Piaţa 1 Decembrie 1918, bl. 9, sc.
2, ap. 3, prin prezenta solicit eliberarea unei copii a deciziei civile pronunţată de către Curtea de
Apel Timişoara. Menţionez că numărul sub care dosarul a fost înregistrat la Judecătoria Reşiţa
este 7284/C/2003.
Cu stimă.

REŞIŢA
12.10.2005 DIDILĂ VASILE

S.C.TURIST SEMENIC S.A. RESITA PTA. 1 DEC. 1918 NR.2


TEL:055/213480 NR.REG.COM. J/11/237/91 COD FISCAL: R1058906
Către,
D-na Pintea Lidia

În termen de 48 ore de la primirea prezentei veţi răspunde în scris la următoarele întrebări, în cz


contrar veţi rămâne răspunzător, material, civil sau penal după caz.
1. Conform “ Raport al Comisiei de Cenzori al SC Turist-Semenic SA Reşiţa”, întocmit de
către cenzorii : Muntean Gheorghe şi Bută Dimitrie în luna iulie-august 2001 , rezultă că
activele:
a. Centrala termică munte Semenic
b. Clădire anexă Vila Pietricica Secu
c. Gospodărie anexă munte Semenic,
au fost vândute fără întocmirea rapoartelor de evaluare şi fără a se organiza o licitaţie publică.
De ce a-ţi vândut aceste active fără respectarea dispoziţiilor legale în vigoare ?
Răspuns: …………………………………….. …………… ………… ………
……………………………………………………………………. ………….
…………………………………………………………………… …………….
……………………………………………………………………. ……………
2. Dacă a existat “Comisie de licitaţie” şi care este componenţa ei ?
“Comisia de cenzori” nu a fost convocată, solicitată privitor la vânzările activelor arătate mai sus ?
Răspuns: …………………………………….. …………… ………… ………
……………………………………………………………………. …………..
…………………………………………………………………… …………….
……………………………………………………………………. ……………
3. Din acelaş “Raport” al cenzorilor rezultă că, privind autoturismul Cielo, a-ţi depăşit
numărul de kilometrii parcurşi, adică nejustificaţi cu 85.039 km. Deoarece numai
dumneavoastră a-ţi folosit autoturismul Cielo, explicaţi cauzele parcurgerii nejustificate cu
85.039 km ?
Răspuns: …………………………………….. …………… ………… ……….
……………………………………………………………………. …………
…………………………………………………………………… …………….
……………………………………………………………………. ………….
4. Dacă mai aveţi ceva de adăugat în legătură cu cele constatate ?
Răspuns: …………………………………….. …………… ………… ………
……………………………………………………………………. ……………
…………………………………………………………………… …………….
……………………………………………………………………. ………….
Locul şi data Semnătura
REŞIŢA LA 03.04.2003
REFERAT
Subsemnata Anghelina Roxana-Ionica, revizor la SC Turist Semenic SA, în baza deciziei de
inventariere nr.76 din data de 17,02,2003 emisă de către conducerea societăţii, am procedat la
predarea-primirea unităţii “Restaurant Semenic” intre domnul Oravetz Emil-Mihai şi domnul
Lăcătuş Marius-Tiberiu. Au fost inventariate obiectele de inventar şi mijloacele fixe şi
imprimatele existente în aceasta unitate.
La finalizarea acţiunii, domnul Lăcătuş Marius-Tiberius a refuzat semnarea filelor de inventar din
motive personale.
Rugăm să binevoiţi a dispune.
NR………………………
IN ATENTIA,
DOMNULUI CATANA PETRU-VALENTIN
Va aducem la cunostinta ca in data de 09.06.2003 sunteti somat sa av prezentati la sediul societatii
pentru a va preda gestiunea dumneavoastra. In caz contrar vom actiona conform legii.
DIRECTOR GENERAL
EC. MARIA GORCUN

CATRE,
SC TURIST SEMENIC SA RESITA
Subsemnatul Papava Ion-Adrian angajat la aceasta societate in functia de muncitor
intretinere, prin prezenta rog a-mi aproba incetarea Contractului Individual de Munca
cu art. 79 alin.(1), incepand cu data de 11.09.2003, fara preaviz.
Va multumesc anticipat.
DATA SEMNATURA
11.09.2003

CATRE,
PRIMARIA MUNICIPIULUI RESITA

SC Turist Semenic SA Resita, reprezentata prin ec. Maria Gorcun, prin prezenta declaram ca s-au
pierdut in conditii necunoscute documentele de vanzare-cumparare ale Autocisternei 31-CS-2322 si
Autovidanjerei 31-CS-994, ele nefigurand in patrimoniul societatii la preluarea de catre firma care a
cumparat actiunile in urma procesului de privatizare. Prin urmare solicitam sistarea platilor de la
impozite si taxe pentru acestea.
Va multumim pentru intelegere.
DIRECTOR GENERAL INSPECTOR PSI
EC. MARIA GORCUN SURDU MIHAI