Sei sulla pagina 1di 2
INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA Tel: 07-2364788 KAMPUS TEMENGGONG IBRAHIM rR. Shaan JALAN DATIN HALIMAH, 072382996 80350 JOHOR BAHRU, E-Mail : mptijb@po jaring my NEGERI JOHOR DARUL TA’ZIM "1 MALAYSIA: RAKYAT DIDAHULUKAN, PENCAPAIAN DIUTAMAKAN” Ruj. Kami: 1PGKTIIB.600/281 16 ) Tarikh 3 November 2010, Melalui Pengarah/Pengetua/Guru Besar, Tuan/Puan, [MELAPOR DIRI UNTUK KURSUS DALAM CUTI INTERAKSI KULIAH NOVEMBER DAN DISEMBER 2010 Dengan segala hormatnya perkara di atas dirujuk. 2 Semua guru pelatih dikehendaki melapor dri mengikut program seperti maklumat berikut :- KPLI KDC Pendidikan Khas Ambilan November 2008 ‘Tarikh Melapor Diri: 22November 2010 KPLI KDC PENGAJIAN CINA Ambilan November 2009 Tarikh Melapor Diri 22 November 2010 Program Pensiswazahan Guru Sekolah Rendah Ambilan November 2008 Tarikh Melapor Dir 22 November 2010 Program Pensiswazahan Guru Sekolah Rendah Ambllan November 2009 Tarikh Melapor Diri 22 November 2010 KPLILPBS J-QAF Ambilan Ambitan Julai 2009 Tarikh Melapor Diri 22 November 2010 KOPM KDC PLPSJAJ Ambilan Mei 2007 Tarikh Melapor Diri 20 010 KDPM KDC PLPS KEMAS Ambilan Jun 2008 ‘Tarikh Melapor Dir 22November 2010 KDPM KDC Ambilan Januari 2007 Tarikh Melapor Diri 23 November 2010 KDPM KDC Ambilan November 2008, Tarikh Melapor Diri 22No\ 2010 KOPM KDC Ambilan November 2009 Tarikh Melapor Diri 22 November 2010 Mula surat 1/2 3 Guru pelatih dikehendaki melaporkan dir di IPG Kampus Temenggong Ibrahim pada jam 9.00 pagi hingga 4.00 petang di pejabat asrama yang berkaitan, 4 Bersama-sama surat ini disertakan Jadual Waktu Peperiksaan, Jadual Waktu Kuliah dan senarai pengagihan kuliah tenaga pengejar untuk panduan dan rujukan tuan/puan. Sekian, terima kasih "BERKHIDMAT UNTUK NEGARA™ Saya yang menurut perintah, (97H SAID BTN HASRAN) Pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Temenggong Ibrahim Johor Bahru sk 1 Timbalan Pengarah (Pengurusan dan Perkhidmatan) 2 Timbalan Pengarah (Akademik) 3 Ketua Penyelaras KDC * Sila tandakan V pada kotak yang berkenaan, si Moke surat 2/2