( ,~

~ IF' II ~ IR1 ~ c
, n )

P' hod

oz;na,'em'y' :5£.' C ' :, ,-, ".'......,'"...' '. . e • ,', e- e • • 'i' • • • • • e • " • " , , • " • , • • , •

(1

Ja:zda, samnnhedem

Ii. ill I, II • II II I, •• II II II •• ,. II II •• II Il Ii .. ,I II II .. ,I = ill II

, ,-

Komfol1 ja1£,,(I:y '. - . . '" " . . .' .. , - - .' - - - . .. . - - .' '. - , - .' '. . e • ... '. e e • '. • • • • ... • • • • r "

IOb;i:!i-IU'iIJ' (iii

. ~ .. - .'il!" el.... •• ,I • • • I II • • • I I •• [I II • • • • II • • • • II • • I II ••• [I • Ii •• til ••• ,I I. II •• II ,I II • II II I ...

Rad =k-

Ka:'- Y p1ra,'I;yczne ,." .. 'r " •• " " " •• '" r " • " " • e •• " r , •• ' ••• " " • , •• , • , , • " ,

'D hni

",-" - ,;- '-,",,":- -- II ,-:-:-, '.

, ao,e tee. . tZU,if! .,.,'".,'''''''''',.,''''',."''''''''''" .. ".,.,,...

(6

Sk'illl'O'widz alfa.be:tyczDY , . ,', . , , . ,', . , . " . ' , , .' ,', . - , ,', _ - , " . , - .. 'i' • - - - • e

r

- _. -

Opiis rnlldfdu ,r,UllZ0Illt!l)W!iliDCI® W lJ!iJlii!f.liS1f,BI illStt!llkC:j U 1.Ak~n:81' 1IfI~)I"raC!lJ'!.'!j,'MlY ea POOSliHI\V!e d IlMl~'C:b techlllii!:.':f:nyr:'h t;nilin,',eh 'W' amsae :filIldEiIWil,l',[iu.la tekstu.

D¥~ d(J1 :stl]'l'Eigol '!.di!1iP~7.nll1iiEII mil."~ il}r-Ul'I. d'I3I;;;ydiJ.j:qc~~h m [i.Jd.~f '~rmy~t 01 'ImEl~P(~!3Cz.nsl,~. 'IiY~e ~ j.ldilll!tc ~ '!i-'.")'robu. IProd([ci1l!~I, ~""I;I:!ilFl~g.r1 sobio IH·lt'l,~~"" da:r, wpoowe.dzonhli W k:Irldym csasic zmian dUity~yc'h c.b!ll!~,d:;()Bl)ltsty'li :~ojJlzd'Lll.

t'aS'Ir.jiik~;j]J Ita :iillL~ mote by(: ,,"V~fliIl I r.alklU;'\f.unli ian.tlfl IYJi!!!lW~ :S'pCC~JiU,IICJ.o dla \Y!i'.!yslltie;h InoodlU;~i ~u&b£!.d6~ l'B,1 flELm_y-

D~piQ'~e.D8hvo

Pam.s:lw.fl! pi!:llillt~ii3 :gnJlSiifida w s,,"\n:::] ikCHl5Jrlllkcji piBiW.ge elemi!'!ll'!l!;y '~m::illliit:";iiO. kt~:r.o 'Z:IIi,POWD!JlJ~ Dptym:!!!if!!EI' b~'i':pi!lt{i.i'.Gl\¥~,\lo'ifjl ~l~,Y"'\fDe fi:rn:z pM_yw;oe.

':Prx:@lllfli:(b.'D'WO, 'W SQ!)r)l'L)'m 'w:r~~~I1i\Y! ~~~ drr,lljl; R~ff;:

;iiI beeane 1W:,G.1IiI1.1;I!I;:IIlil.'!liI ~EL drt.;wl ,

;II elementy \N~mi!L[!'nlaifJDll rmrEJl sl.nfiJftiil.fI\f.

'I' ntl,pmru:zc pnednich. pll!'i:t'tiW bil!':zpie-

~l 9;11 so ["'Ii@., .••

F'm!liJiI!l!tlli. lAine_in!e o Ill. o,pcJ i lab !kroju :pl!'Ze~na(~nili IiIO]i(lt.iH.ba. '!LIsl;j)~Q l!llll'i.:

!ii' I!Jk,l'adi :Z8.pwifurill.FP~ij.Cf blukuw[}'~~,1iJ ~!tl!~ ill,. Ss.. i!!i flilf.' ES'.ILS l[pO[h.!L~l!1i! 'fi[lill,""i.lllrz.:rii\l} •• "

\'VlI!"rwjB RN~ItT·RTI·Jt:XH RT -JlTMfXI!; RT~ltT1",A:XE IDl~RT~:R1'l~RXE
(zfil~~Jlhl 00, IkmjlLllJ ~.I 2,0 Z.DS VlfI, -1B._OGIIm
Vilii '- Z.2. D
T},w Ittclmi:~illij' '8588 - iB!!i6A 8!1!!IlC 1181) IB~E. :P~i:
tpatr2 tobU!i1:d::1I a:walmJ I P!li~S ~ Hsa:l HSfilN - RSfilH Il!UIM 800F ~ I~i!
~D:nn[[IiUil G!b:~iQmi!l!l!\i!!!
;ii, p'm'ZDdI ru 2U. 2.2 2.3
'" Tf~ 2"l 2.1 2:.11
~II' iIIbi:;:i~lll1ill' moo ,1I'ulnstmdill
,ii, :1?~.lJd ~II 2:.:3 2,41 :2..5
'il Tyr 2.~, 2 .. ~ 2.,3
:&m}'o i~;lUifh1!8D~1(i1 rn
iii ] d C lfllJl e&fOOi I tLRc :Lnn o ~ 0 hi, 2:,3 i:!~ .~.5
I 0 II!I,grullltm[lym mMile (i_~r!llll1tcl~ !'Ii. 2: ,q,.2: '1o.:Z
l\l'ymiJII 1iJ" ,(ii,!iiP4 5i,~~l~,
6'j14 tin"
itIlJFm2:' Loll Ll'I s. !iTIS I!j!" ~TU!§
I !lJ~flj:ii R 101,,[,, lill~!;i R~A'"
un'ji~1j5 il:~r~o1I1
:RiC!2ml!u ~ D~',ilO R:II :il-~ 'I ss lfI5 R 1"'11-1
GllumhmJli:ll !il ~'ii!.sIoo R15"ip' 1'!!!5J6.-~ R 1'1111
I iliDs/OiJi 1115\' 205100 R. t!5'V UWAG·A

~i IICZDIiII !Ii!I~lollilill.cjli!l o,gumien.illl i aldlldmie l..u::u..chbw In.iu,Aowydi.

A~y :r-Dpw.n~~ s;ii!JI % ~lIi!i;rn:ll1mS flb.il~ILii!!li IIil!f!on iI!i:r~'Ii~. 'MIMfLh! 6tI WOI'IiJI, Z wl1rl.lnkoml :Btooow'[U"Lil1J itallicuch_(l.w ~1'IIiOBliJwyldrl, ,pR ~~ p:;r,mgll'4'Wr '·Oglll 1m I08T11iy·' w 'Iim.'!d~]ale s.

(~:I ""\~ pIl'?YPJldl:u~ ''W!llmjli z al!1~!lnnatYC-,Gn" 8kl"o!;'ylrlli", ul~gl!w lil.i.b tU.Iltltllj!;&oejq, i'lol~'y z;wl~~c c::H[IIllLlll!je 0 0.1 It!m~ ~,I[2.'1 Zal~ni~ 00 krniu P~ZnACi&Eill1illL. ·"''K8fi>'ji. lub dioo.[ltk'lll!ll.fOJ!llll! W.Y'p'(]!BL~.tm'il [l!IIIi]!uoorJU,

1(:ln'(j~-y.kJ _, Z(l!!iIJ~.ne 51 mWiII:nl iH . .. • " • • • " • , • • • " • '. • • e • • • • • " • , • , • • • • • .. '. • • • • • , • " • , • " • ,. • ; • • • • , • , ." 1. .02

D"'~'\f;\r~l • II III • III • I :I I iio .; _ 'Ii e ., I' ...... II •••• III II I ;I; !- ~ i e 'I • I • II • I • II Ii • III II III ii ; ~ i • I II II • I. III II III II " .. ~ - r :I I • I • II • II .. ;II 1 .. 02-1 .. 03

: .'hmn zgh zp~, 'C~ j" -y prssd 'wJamaIDl1@fDl ••• ,., •••• ".; .•• ,' " •.• ',.',." ~. , J)4.r 1.051

S,y,sloln hlokady z,up-I'o.nUl ••••.• - .•• , •• , • , • , • , • ,', ••••••• , •• , • , • " ••..•••••••• " • " • " •..• _ 1.06 do 1.1,4

Z~RJ6""", . l - Fo tc 00' .. . . . . . ..•.•.. , . " . " . , •.••....•...•• " . , . , . , . . . .• , • • • . , • . . , . ,. . • • • " . 1. t 5 do 1 ,19

Z8JP8 mt~Y' n.m1iHIIS!1:!aiwie-1'I la fo-tela k:hl-l''Owcy ".,,"+,. h • h • , , ' " • , " •• , • 11.1 Bi

K·iero1tVlll~ IIio '! II 'I I! II I' • II • I • IIJ • .. II I ;i .. ;; .; _ .. II .. II II II • • • III • .. •• 110 Ii Iii; - 'I I! 'I I! II II • II • Il • Iii; .. oi, .. '! II II II! • • • III • I, :Il Iii'; !o ., I l!l '19

P' ly b .JlII _~emlwalUzup(]J':tl'ioJ'I0 ~I'Q. ki be2p"i6.c2lCnsl'W'a •••• ,.,.,.,. ,; , , • , •••.. '] .. 20 d!!:!1 1.2:6

JjP.,I'ZYBI!)1;Cn-vaniE! s:iedzQ[Ij,[r;]] ,alEl. ,d i~t:kll •••• ,.,.".;." •• , •••• ,.".,., ".,." ,., 1.2:1'

" ... '. -' • 1')<i!I d . 1 ""1

iVlleJ~e le~O"i\f"C)f ... ;;; ... 'I !' .. r 'I I' II III • II • I • II ... Ii ,I Ii ~ III :I • II III II II • I • II • I Ii ; ;0 .. ;;, .. II !II •• II • I '01 " .. 'I e ~ ... I • &IJ .' !D ;;;oi3I,

P~dy kOfilrolnu 'I r II II. I • I .... I II .. Ii ; .. .; .. oj II: ~ r. II. II. I, • I ... ii ..... !' :II .. !II I' • I ••• I • ,I Ii r'l r II I • I 1.32 do 1,;;51

Pemoc W' p:r<o 'ilad~ niu pojazd'lll tl\::!l),1l1pUiI:or lPoJd'odOW]f) " • " .••..• " • " • , • ,. . ..•... ",.,., •• L4e d(_1 1.5::11

Zelall' or.az ~em:p'E!Jj\8:!1!I1'D zeWIlI(l1.H::z;1!11i:1 •• , • • • • • • , • , • • • • ' .. • • • • • • • • , • , • " • , • • • • • • • • • • , • , • • • , • , • • , • ' ,5 Z

~b~i!lC:Y ~~rnot::hDd [Siylllt~za, .iItu!lNJf1 •••••• ,.,.,." •••.•••••• ,.,.,' ••• ,,, •• ,.,.,,.,, •••• " •• ,.,. 1[,51

LuSft.eIr.k \!vsllBC'ZI:I!fi I .. 1 iO .. '2 • .. • .. Il • Ii • III II I II I .. .. .. ! !! 'I !' ~ •••• I • I • I, • I " .. _ "! !' 'I I' • II • II • I • 1 .. .. !; .. !' 'I I" !I .' • • • 1 • I &; 11 .. 54

S,rgillillit' illlstDD,gaiW'i::ZY d.zw·h;kowJ j, ,~!I,vh;l't]1i1Y ,., .••••••• "., ••• , •.••••••• " • , • , • " • • • . • '1.55

O~WiDUCfi~u i :rsn ~i'llll(;i8 zewll~1r:'l.n~ .'.,'.,.,.,.,,, ,., ,,.,,, ; ,.,., ,; 1.5~ - 1.56

R1iJ8il!1 -i~ 'l!)sla;w"enIiBi rcfl~ktoIi6\-.... e •••••••• " ••• ,., •••••••• ".,., ••••• , •••••• ,.,,', •••••••••• , l.5'/

\'_"'Y-GiJa'Jj'lR-aki II. II • I, II .. iii! .. II I • I • II • II II III m .. II' !I I • I iii 1 •• 1.1 ,I i e ~ e 'I • II • II II II - .. 'I III 'I I' II I • I Ii ,I ;;;.. "'I .. ~U

,ZibiOIl"IlU. lPoU'Ilva (.napeli:dllllllie]1 ..........,.,.,.,., •••• " .• ,".',.,."........ , ••• ,." •• ,.,. _ . , •• 1. ~g

KllmC' ~ki

j! ,N'i!j,dQriI1lJk z..dru.l!i~~ !i~erow,o.ui II 0 III rol fiym za:mM m '", :k:llllczyk do Iill.ocyjkJi. drzwi, gm~ bIISEI:fni b.

3. KJu.czyt dill s 'nq,l'jk1 ., drzw1J. p.~kl'fYv;' bnK~fiib.

4 :Klucz;]'k dllJ :5-ChOWb lid iitIDiTh' pEI5IIZ"B:ra "', do u.n[ldywnimln ~ ~~dzoll.l9J 8JRrmD'!.~Cl8CIi II ,E sYIO:alu dtwi ko,'!,w811! :Z, niezoJG~.n,ym z:.os.it· ImlilU~n .. _

Ii! \I" :z 11c.i..nC!~ci. illdl 'IWoIJrsj i .'LIb dodal k tlIW e.g 0 ,!;~lll!s8~eni

1.02 )

'!II ~l

I III zdalm :1I)III,b1:eQWMliiiBJ "lllbrunEl8(J1

Z' ,kolil•

Za__m.,mlil blgio;;o'wBfliii, ':mk i ,olf~MoliOwtil.nJy zlImk6'W iesl mll:!~m iwe 'pin ~li.lIl'!!Il!lICY oodl.lJ nik8, 1I.k~I:hl zl:tnm g.Q i5termNIfi!ll~3 1.

Kaildy uktad lIil rl~ir)i1;; ~ ctlbiomik. ,Pfl1S i!'ldo wlegny', ZIlkodow,BDY IHi:rme:r noj}lkll!ij~ny w. \,~rll:u;~tn:1I;I. 'rdJlJIciI oWl' trJIII'Elri] n.adajl1ib.

Nl'od8~ oU: ~da'~I11!.'!go slI~m'l.'M'ElDi t jS5t sas b~Bny ]!Inn:/. b(!ll~rie tUm 1I111.1e2y '!Ivymte-nfill: wl~d!f, 3d)" JilIiDdci.IIl!: pg6b urtlll"::homieniOi liJlID1]l1ka koetrO]fi,j) 2' p'rzest;1~o :!1.i!jll zap@]a,t; r,lBIlB • N.ru:lla.:jiill Ilk. u' . ad LJ zm3a]lI1Bgil 8.U~mwamj'lJ c 'nt_l"8~ 1101lI:!lJ zmrika • hater1 '·'1.

l]g\lUlI'l'.r,rue:lo', (! dIO'IQkoIW.ao:ie Z:MIllkiUlW dn:w.I Z'Do.jd.i!.Ii"!t: siQ \-\1 [pnlbUi:1J 8~ffiOt:bodiu. na'rill2y stiarow,l'Il: kh.ll::7..~rk W slmDlEjji ]ushn:ka w!illeczl" ll1eSil)' wuwn,\!h'?: :HJOJazliJ"U ii wdsf.iif6. pnyclsk, SlPowoth:de 10 za ~ifdenme siiQ hlllTIi.pli k[r'J!lln~~ 10.811 2~ .~ rnw.rU;;I't!1dls:r:IaJ Ildblo!k.oil'iLf,rmm _ ! b!t,dJ. mbllokCllitivani,e' zomkhw.

lhviIIgBl; 'I!~ rue 'Hh:ych, 01'1*1 ch , :zabl,ukiljwu1il1' zemklmr dll"'"i;wii ,0000000cl !liE!' :&8 J:uktr:lii"ii1Cie o:khm .[ OOZSUJW81Q8.IO' d!lJi~bl!.l 'ill. tied)" .puye u'ni~io (j ilda;ldb bQdl;.-.ie d~g z ;e ni2 d.w Jt.!' seku fiidy (patn "':J!ilOd:nOs.2liJfine 19Z'yliJ" 'J.

m A.G.oI\

N:fI·[trlll ~m1JJh~ll!lt 0 zar.r.o!ow.o Il..I u lIlumfl'~~'h,v kJ,UCZyk~1iV i luu.il~jnub .z.dolnl!~11':i sWWWFJllriLli ce'nlroincll!I ?flml!IJ •• W ]!)fZyplldlkllll zBl!Jlb [ "'Jl1 h.l ,ich. jok ruwnlni Sdy zed CIf f ds'n .... 'o Im.siadolllt au pUSI!lI\Y)' :;'.AJsla\,\' }duc~y! rn:.d~ h'~p.!IBc!WY nlld inUt p m5limy zwrocil: i!jlq- do UIlIlW~illih)I~UNID Plr2l00sl,EI\'tiki IEIj RenaulL NaDe;t.y ,odne l'TIl!I W [~I.;j m lH'zypadlklll .tII1lI mer hJC';&ykOw om ... ]u'2l!1'rUc!il:_yt doikumElnlyo 8ilm1ill ,hoau.

OtMUl'llDliilit ,~ :llnlVO a trz

o . "r:ze, r' ': p~~ .nl· Hucz;ykB, w i!.iIlfiku l' ifll;hl .ch Z 'p(rl..Adnich dlnwi. pO,!; ,()o dlJie k'b IDdbioko·will r:iJic. N i!;mtllPfiL~G l1Ii1'1l iiy cb,,,,,rclf k~EL~': ,~ l~QC±~8:n~l: rd1'Zwi do. sl" •

llJ~i 1ty:D1lI.: ,PIIli 0 worn:E!Jnj!ll pr-.ocu!llnleh dl7N.i'~ ~ fit1JM,okClW ~:1I1 ~ '~i"2lP~Ja~ b]mJ~ i y 3 . I*=[tslll~t Z:eJ llamlil~\,

·,j·til~ ... - ~ :\'''-1 'iI'tItiu'W)' •

\\1 fII1i!lW enn 118' o.'!w8li't:10Ii drr.wi \'V~"JC":a ill~ ostrseg,.l\\.~~' ~Y,&D! r dJtwiQlw'wJ" .infon1'Uli cy 01 toll /i'ielrlii1.rl z,oplliGllIydl,' Wlullilt'w $ liJJ;IIcji,

dy SUlIJit s rOIi!J ",body je~l ~1'QC'looy lcol i'Qby' do-pro'll _. d.zit, de ro2 d!lll'lliIUilil e'k.IlI~' mul.l~'llJm, •• ).,

:2 Ot:w.i!~lr,ani~ dL",M od wewiliiiittz Poc~ ,ZI), kJlmnkq' 4..

B~mkowame z.lwika dlrzWli Blinl!QWW1!1 ,~,

DI"Z'L IE p~dn 'iiI: Dd 1.;ew'mytrn ~ plI"ZY pumoc)"

.kh.llC".l>,Y~iII, bijdZ 00 WCl1.Vn,qIFI., pOpr.'lcz.

'wci~ru~t Lr.'l.pieml'lLIlI 'bl,gku,j~OE!go J' p~'Y' z mknhjl,yrih draw jiacb.

I " ;& ~i, 'lyiln : wdS!l1¥: I Il"l.pie1l bbllkul elf 3.

GmGil:raJ~~ mHir t

UmQZ] h·~iill ~6rlnoc~ ne ~~ern~\fanmrEI I 7J!1mk.3imE ",,'szyslk'.ich th~,l;w E I pElhywy DiJgailJ i!ka.

~lL"rlk(ji!';'fo!l!tlie ~ od'blokoI1,,yollliflh3 ~'&WlfIIJJkl6w 'U~yjl;lkruile !iiilt Pl'2.ez. nacls:n:iQf:11J' p~~~I5'::l1fk!l 6',

UWAGA,

NiH mil mm;li'l,'t,~i z;ab]omwilluma z..allllika! otwa cyc:D'ii dnwi 1Ft: dnleh,

( !,63

Poj~d WlPillIS-c.Wmy w U~l!b!:DruiEIi ,runt'y'~

lWIam!rnig,lI'~ , ':!i~ Z . ~i~""U].yr ,1lIzi

,1iIH:tlil'J;n.aJqc-ym, ieiB,o ~lI.IiiiJJ1:Jc:JrO:lIlL:

tI, __r_heQ~~rmmc wn In: 1::_'hLqy pI' 2. W d.ii!i "ks b:~ll!llG]Il~'lJI 'o)~ '!'dU''i:Ld~wJ.ilk6wiilgo.

I!i! ZiII.beQ"' is ,gbwudJl!mi '" flIn 'bhinJy,

rII' :I;:-'bm:,pJ~ , (I' .dJO?rD bQ9~,7ni!k I ~

m ki Im~b,.

" ~ W~~llIme wrn!6JlfJDU

IPrad Il.l:aidD:i!", ',_ ,. .. :t .mriem, oJI ,Ii'ifi'll

IIJ!gf~'F' ¥pl\BrwibiU~: . .. .

'. ~)i' s~yb~' j otwr~ dach (zule:t.;ld , ed 1r,vypos.o,~ill1tIiJ s~ ~I;llel;

.,~ ' •. ~ ~~ ,,',')~:b .~~. - ~, • !p[l~ro"':['!a'. :i!':;'!iII.riem~I;B. jerk mlVfllhl:& p,'l'ZfIdl- miDty. 1dJ61,'J1tih g~t:~ ... ~e. mmo t1!opmwmk f dill' wl~ama, s),B,naf6w flSl:r2\iJgo:WCZ¥cb. alanmll,

'M 'czcmc ,1lI,IJDDJ!lI

'11!tI~~,rl!lclo IlilannoWII wr~ !S~Q W IrnllPm f1J;iu :ii.'imb~.ak!ll!\w'Q,ru1) mmk~~hw 'przy ,om!1ll!;_Y nli~ml1i~~ D~ arl~~eSOI. Btlf!TOWl!!Jf[i~. cem'~-a.t~ym zatm,kie;nl, I ZnJJer~,wu~' • iod km,itL IPIf.'Z~n~cm.:rlh} lPOJ~~~. ~~r~~BIUU o}a:runJ ~,Ifi _ 'IZU(j dl~~ b~ltl I~wu;a(l ~ , '. ,... ~I'c.b it ,t'WJece'[lll~ ~1' ~lIm,F k1i kentro 1mB' ~. IllII ]lIlaf~n~Je, w pr1,"B.(h:ne~ ez.~~ sltfliln.

W pnY1P~_k_lll~ sl;wianL~QmJ,jj, 1&, II, dc-ji,

Q]Qm}!IlI '1i"Q zlII]b]IlI\killIWO:iliJ t~

'W cz,yc iutllilocj~' ]ftmJlil'l. ... ' ,r;r...zskr.1fCa'J e IdrlJ~,~ .l w '!WY~z.lrikll;ii .~w,a:ryirnym .2 u'byty:m pod :pobyW'i ,~, pD~. iilUO\;,flil,i&lJ~

:N' 1:ycbmL ·t IP~ otwlk.rnlu mJ)okry"'Y 'Itmg8inib. fiUUi~ sU~im l'Ub drz;wi '~lI~t~~~ u,rucniQmlOOn 'llilormlllll• NJep:rze:rywDM :9,wieItCnill :B1Q ~mp.ld ikonoolqiej ~nacg .!lla.1iI ' :~D-

hil I.m· . '!I!J:iijj po[a '-!!fltll:'Sicll7~' -SQk!llJwcgo ~v

knbbrle. -

!Po fi!liDI .l 'bhli~DW!!llllijjl Ih~ !Ii.D"mpk zaCZy;9 m~gBi:; ,r6b!J wtaIDlllm'ilBl, dQ 'WilQbzII :pojl'l.zdll!l,

IPOp~ ~ wyhlel., ~~'hy itp.J spcu ... t1dy'", wtq.cge~;!!ie $YSnll:r6w. larmorJi,'l.'"Y(;h i!i.

'~

Ze M'zslQdu no: pllb~r ~nQfll~ olektryczDej. sYBtem oJBnDiD'WJ' moie bye n[eptliill'n"'iI~ 1'13.B W~UD;' a:1]e (lJrhlZe] ]liZ P,I¢ tysodfJj5.

'O!! W md.[lIIllI~d Illid ,rJ!ej;l il5i.Jw I:lIJOwhftLii,j~cydi ''!.''i' dl8Lifl.ym b:aju. pill IIl/.ruc.llom'[iImiu, a1armlll w!qaruJQ, si~ I§wln& milfllll!i8 ~~le*lli,e 00 we~ i), twilOlfa awnryjlfi!u;, JiB Mwniot lmksen s~lIlre:bClrlltJl b.a'b tod8_tkllli'''~ry. ooil:rz-4ilS8W~Y 9')'gDBf d._iw:LQkp","y (~al:e~fi!"1 ad dad_a1ika,woIO! wypo&l!llGEl\ii,ia) ~ dz.~diJj.q na :PfZ'E!rDllOrli ]lIJ:'Z6Zi ilJD:sc und, Po d8~ 5"q '11 ;, 0 s ~ll,lllll,dill~1J ]lIJ'Z.envy w dl:;oJELtiail1lJIil" .oti1.Hlli, 'Ij;'i,I'f~m. ,ill,q IIItlltomal,yl7lnkl, I p;Ooolv-Hie pr:2lechom wsmn ICZU'Wrn:rfi. [/Dto loLelny~ti b"l-EI~h. wt~e?JBniJi)!l"!h. g]&!Lf'!!]!I pr."J!stBje • 'C'Zll'lowf'·. ~,cdllL'lloi ~Ilmpk kmJ nll:rn]~.a 'luill:9,11.] mn,8III. syml!llu.~!QC' d.ds1in:lie

lomu1..

":e ms!l;_a]lIJJ~i ,d~OWleffi NM'iliIllI: ,v syhJRc.j'i. sil)" r!li1J:5t!it umc'I~}l;limioD,Y J' ~g~d;.IlII:arrmIJiV,vy 'wy~~:n ,S~!;I w t;h1wi]i '!Ji~b.Lo~ kGIJI!;',!lm!l ,i'Alimk6w p'njl' 'p'!JI1I'IIOC~ IIllid;D~Juk.8 ~d'!JI ,~daJ;m,g!!li' i91emWamlli. 'Wy1:q~II:liL{j1 s:iq alarmu :ros.~8j8 'z;n~':!fI::snaJiiizOW!]116 IIiIIi:a;[!j'iQC:~!I!!m ~iij_tvt' ,a,WoM')"JrnllHib !98DlaJchodlUJ.

Uwqlai: i[Jsta,w1en:ie 'k1aczyb, 'W stilC,yJOO W' ltI!J'Zycji ~ ., .:\kms !El ria'''' d8,je moi.ltwoj;~ spm,\,\!'d1J!ru.t!l ,1ilp:mWlI1Ul!~c:i, 'fnU:c1olIDwiDllla, WOWliilQ-o trzIJq.o Booz]idiilCZlB([[~t1i :hhi.1li.Y fhlll!UI1~r£l~.(ij: d100H, :~~nJtroliUl, 'Z<Dcz:y.ma. mlP."t"roa!!!iul~ mi, 'WImlIllki, ru.c~ 'wDWH~ll'Z ,&EI:moc:m!C dflll.

C - SrymeniOj ,aJ!iiiJnDow,a ~i 'mo~~em.YD1

~~sUilfIl'iu.

Syren!l!, 0 :urlJe:zo1eoinlfm ZiI!i!!UElllhJl j!IlSit, wj'JIo· $.!i~(ii]9! ~\i' ~~lUii!izpje~9Il1qJ~_hu:zfk±a:m bl.ol'~,~Q. ;j].!iiib1!l hl~~ ~~~I;iII·"y:mk.~'pi~Ul',kiJem 5." krt~UL '!IJmoiUw,h! Oi1~CiZi:Hlio syrnny ('p.i?;y !E)itIillnoc)" ll,'IIIczyko ,j], f.!,o.z"1ala. 'to £i~ dokrgii't!_jI1~:liDdel nopniw' ]lIlsla]aej'i el'Bkt~eznej :pD,i~1I] 'Of09.Z n..!!!. wym&a;~.q ~_._~~p:~gill~ti~ '~zpieC:Z:Jljkhw w tns'tS1~~cli ~l~fHlJ}Wer];

D'AnlA

~"J

f@ dl!:i'l«mim~J :iiiI~,pm~;ie :1ih1l1!~y :z~w\s21e It,llElilWDllt siq. ez;y symD;il !l!il ,~iaZliIl]ii~Q,ym ,~ti[ajJ;DY! ~-osli!Ltg IJj!lIlJ£lilJfWnie' 'Wi'qCWITW ,

'KsWdmazowo, !pilli dlClk.OIlBiD~Il, :ia'ki.Qik.o'l~ w;iak CZ,yn:OD.OOl' PI"Z,Y 'b~~~a)(1l6ic iSYS~Srtu diwi~kowt:lg:IJ, I:m]ety ,tlPra:wd~i6 ~Z!( k~]_!I'lDe-lo ochronny ,§: z~sltfl,r dQkftlidm6 zafui-onr. IB;by ZEi,pnb. !,ec 'ILI:!lz:kfitl?)G'n'U~ :zttrnbi blobdy (p:r2li31l:6k1l1~:dQ tVtQd.y dt~

jqD 'WJII,ll'2.O).· .

.( 1'.115'

~"iJI.IIl.J:..j;Y;l. .DLU!l'\..A.U11 ,.£ArLU ". U (zalletrue g' w·fii"Sjil, do - allhorwe.SIlJI W)'oa,umia.lub -, ,!arju,p.I'Zez;q,g[ae:D~a [pojazdluj

_' :0,_ 5'1: \ 'pOOlIV!?OGUlD :mIDiillllY W Ity,(D lIlI~~eniiiJl) !il]1i:l Ill' IJg!bJnic'dbowut,zUlJiI1. g 'p,lZVp\i!5i ';, ruo . '·we ~gliJ' Ilu"lI'l¥pudkl. ~- 1!lJS4l)w,Emydl

-. I. Po.nii.._~y _:::--m, t 'p no dri tawID a, _~. kOOtawti ~ ,pod, je ,dnm,l"'. ~e' mgJdq P~lwo do. -:1' " y. m,k. d7.~oJ1Jnt::_ un Hu:m ;,

..

PoJazd Jast wypouiony w n.adefW1 zda1no80 ttemwaD.tu c&ntRlaym zamkiem

. -l'ojaz:dJ je~t'W-YlIJosamny T.~'i~M1C1.1I·Q ~8:.pp_kQ kiri~~m- D_ql 00 ·p-f'"~.er'qCz"I1I,1 ku

- _.... III .,.

J

----~

T. ,k

I

~,o~:Q~d [es t ~if]ll O~~P;riY \~\ (!~@rw'Pflili ~pkll.f

kri~~liu,fn.' p}za~~.~~,{k.u

I I I I, 1 I

"I f

, .

~ '. ''P

;-

S'Y:·S·'· WII;;" ... · B'T '0'-:' 'u'"'D'lv Z··· .. AP: 't .. O-'-NU·" W- p··O· ·J.~·.""lli"D. A- if"!EiIi "?:' S·'··~n.'IPIi.'TI"mrI1I?M··· B:'U'N" """'V1i.'fIO··I'I~~A".; nQI~~AD' "~K: 1-!Iit-

,I&~'r.. .\.LI. '/~ . Jt.. "f·, ~". '. _,,/,~ .. ~. lL.i1 . ~ -!L:~JLJn.,.I.L_. _ '_' n. ~,I..l~ .. , ,.W'V I.,lt .... !!1 11""'~ .Jr', I - ·~C, .

Slf.!'11!l1J! ~m ,:7i.~~~~D ])ined 'UlnclbCilmelI'Ii.cm :!mm{i!i!ibndllll ~f.':llC_Z 'Oi!::OhQ' Wic II1i!U:!l1iiOdii~"I\CIJ: aadiljJii.k1!i ~d;a:me;s!D ~eMw,:m:i:{lj cCO;Uably.m, I.;lmki,gm.

ZBs.wiIa liZilDlillnil1lJ

PMez.lm O'tw !Or.l!1iI.!iOi! i[J'Ii':'l.'\'!o!m, :P(~ 'p!j!miEll:y 'Di i!U~ 8.]1-' IIlib IIl.lmdllJl zdiOlnB:I!lto :stemWl1o:i.Q, :zakodo· wnn,)/ ~YB;n8:r tEBl '\-'Ii po.dC~elif'!l'" ieni j~~t idei!ltylfi~' kDWliTI(Y p!r'Z!!l.z ,S';:UItilitil6d.

IJcI Wr.p6mU :s:taC:}fJlk!. liIl.fflicp!k..D k(J;",t.ru~,n~·1 1 ~Wi8d, 5i!'.!! Pn'Jl!Z kil'k_,n S'ek'Il.!'nd, !pilll cz,ym gmj. fhii(ll~ '1j)IljalZd I'02pd:&iliillt ko~" d:z1:qk& e:;<.£Jn1JJj m~ Me i~ , jeB,g uruch iJmie'l1]e.

PI.. i£!:IlIIkll~j~(;iu d!r."",I,Vj,ri :p~.y ,PO[!!];lJicy lIlE!Jda~nllko Qlnnrnlfjj],~ z.amkru, 'fiiliWI!II '\~ !)hl;y~~~ri 1:1$ l\·Jm:J]~!I ,mw~dtoweil!:Il:!' kl11c:'lyb do slocyj!kJ" ufilclj;jnnhr[i~a ,~E1.mo:~'iliOO'U !11 is b~i!hrje mll~li:w!i3.: iampla kentrolna ,J: '~:a::d::dll]; m ipc.

W'\z._E

W ~!!Ik.CilryOO Ml\1I'~~ ~ 1PD'~d :~o:sI.a.nio ulomllitycmie Z8bezp~CCZill:ny liD 'Uplyw;ie

~ Dmimd~ -

• ed ulWlLfd~ h~"')l'ch ~'1!I1b ·R1IIB1Wy~h ·pr~dnkh dr:'".lwt. :pZ'".l~r 'I;.vytQ,CmrLym ZO]!l!hUljoj]:

.. cd 01 wHn~ioil d n:;y,,' i ~)F-A)' pOlmoc:y nade]Ilika CCiDil:ral:nCIiliCi zamka I ,~dV ,z.aplou li!O b}oJ 1Ii'>' tym C"J!ll'iI~1Id 'W rt:.!~~:fJU!.y"

W llie'kl:6:ryt:h M~enjilltlb, puiM!d ~DS'Iu.filiu aulDmal,o.n iiB ~..o(I~pi~~l" !pO IgpiJyWli:c IDkDkI! ,311 .HI iniom pFo";Y ""vY~l1~u'nym, lIp1gni'6 l p:rzy zrunknif,jlvc]n przed.hlh:h. drlwlac.li ~ lbluki[:[Jw;II,ni 11 tdJ :,f.~~mk6w.

W lmiiIly I'm p~ad ku, ?Jlbczph:l:czun~q poji4ld g, 7.:tI'!itarne ~!il3YB[I}DLlizoW8TIe m li!l: a .. , nlem ,~m1'l pkl1anbul rm! :r,

'1

2

~~p:mpki ~a~ll'QWo~ !S,Yi:i~eml!l 'h~okilljd:y ~aP.tomu

ii, KDnl:i\u~ k:.a ::ii'.illlbtr,J.Jp:u~~'-!jii'i;p 'pgjud'YI

Po wyr4czm:r,tlru ':.mp~t:m;1!I ~ Y.;lIhloklJi'llli'i!I;n~,u. lo';:;tJlnk6w d f~wi P'~.Y pi1limoc~' [lllilL.to~niko,:zdi(il~ llC!il:O :S!hllro'w,anlili, ltciair!Jtr1ll1m]ym zamklem, lrun,p.ka komtrol:na ,~ s~a~Jbi' miS;j} !lY8nii]:n~u.j:.i:l1;; ~;;..b~,]!I,~~~l!!!rue ,p-!:!ijaoo'!J S'jI:st e mODI, blobrly' zap[QiIilJUl.

~ HmDitroUrn :ldcpr,Si~vmdlr_Qwetiol ck:i dnmii 0

I5"Yi5L\'!i!J]1!J!

,~~I i w ~1i!!5ii.oe' l~d:r [amp!ka kontwl nil 2 m~ii!!:D WI 'i:rokciill :z.Wjl]irII~.nl'UEL ]LI.'~ M 'lil.'ohrl1{ch i!Jbro't8:c:'h 1Jil~gu '!arOrW{lg)D. ,OZIlI)j)C;oo '10 ii"II~giPmwid:~tl!wu d ... iiU!Qr!!i~ ~J'~femu.

\~ '!nkim :EJ!f'.o!i.y~;!"n;lkl!.!l! !IJi!ilety ~DllIli c:mic z:wrodc sie (II ];lIomoc dOl ~;ull.l{ny.~!i:I\:'\"";P!Hej ,S.18~j~, cih.~I'u.S:ii P,EI rlliI~iril hnoilli ~;, Ded:YII'II~e 1P!!n''SIj],]lil!~ tBkicj ,!)'tlu::ii j B8t. u.,poma1.I~'i!l],Diy' d.11!J plrm:pm-

wudl:'-JE;l:n'~8, flJI[p!l.'oIIW)' syst,ill':m.'!LI blo-lGruly

z.apitOmll,. .

Ii; ,ZIDI~lBi[[llDe' ed 'W1Ims:i~, 'IIvyp.fi~.z~!Jiii!:l dQd:!lU~I!J'" '\\I'~IO luI!; k.ra~'!J ~;U:".le:z]lD~cnJa pl:!llfiMhl

( 1.01

,Ii! Knu:llIu'L'kiil IdZ1iiL~UDgiil !:i'~l!~rnliYI b~DIk:(]dy

~~iEJ~!l:mf~

]l!1fI1 p~wl!I:reil!J! rlf'"~W i Plr".llf [pO"mocy :w:uiLiJ:~rllk.o, ~d,[lh:'i!!!i,!!!illl! skiMwalEi~..ilI, oG.'.I.ifl:["~dm:liym ::tll1mkJem 'i [llill' \"iIt~r.!,.£ini,u ~!it:plbnl!J., '1!1Iiln'p kEi ko'IlLW!,IlI.iil 1: :!!iwiciti g;iQ :G1,o11ili p.r~..: !fItkota ::I: ~t!kI!JJldy', po '~m !I!lD~[ljiiEl'" lJ:ru!C:rr.omioflli(l' ,puj~..:(11U J~:!j t ~iiJ~! IW,B.

- ',Ci!fFiE!1I. ~ 'BLD'I:!' A ny ZAP~O'-- NU' 'W P",-' A, '7D' A-' C' - H r;7' S" lR'.:'Irm'fL!'"TJ:;!lM"· B- ''D'N' 'ZY' N'O'" '1'.II.fil"'l)"1!l;A[ p'D "7YP' ';fI, n'U''U 1Ii

,SYbi r ,lIiM.y.I .. ,', .• B.a.u"', Li' .,' ,'. ,'_ _ V, ~___::, _ ~ 'I.-U:~I~,o..u::. ' 'J:. tz ,~,_~, ,I I~~ ,.I, Jl,~lI!:: '~ 'n,u,~ ~ 1 -'

'l'IlIla~jQ 'wyjec.'dolIn.ve'

i!!i' \V ~~h!i 1P1ii'Z~'I"Wl!" w zlmimmIDu ~mz1:~n)DIW'BnY sirumllJifihu. 'pl?Ja'jlm®;n~ bez,i~~n!Lk., .)~ koDle~llrti:stodbwkow_G' Zl!m1i<dllw dmwi, pn.y pilmlOOY DlI:dll~nJb, zdDlne;g!l] :st-el'Q\'!.'1Lm:IJiIJ, IdlllY :mlK: mue]J_omit sn~lk"

'ii! b,HlId~j tMnJ'kill'~my'ro~ nis'ldcbJ 'M:m;pe~ r,lili~lI!rat:'b tpon'iz.e] - ~® ~ClI

DII!!! yral!;w'[e-m(ll ~(l~mchu,. u.[~! 'w:;~t 2.lIlpir£iD na kMka se'knnd [ dOPle\f9 ~, e.bw.UID [lme~ic kblC~yt. ~b" ~~~h@,mif Sffil:liiliJk.

Iil ZSiI~~gl.'9i od_, 'wursli! irlJ@diJI~!iIll/,V(1ito '!Ivyp;o. saZ!3'mll luh :k:rojUi 'pneZIlJIic~eruiO pl1!liiit~<hl

1.08

!~ W--J ......... llr -~-.:I:i!'JDm- fiEII.JIB·itti~l!.-ilI zARlII~

11""" ... ,l-IF!!I!!tU!;i!!!! !Hili!'i__O~ I!t I!!!:_. "" __ >\i!! __

IDiO,8!O iSIBI'IOWSD.i,iII! tlll'DlI1Irom.I'II~, :Z!l!lm!ldcm" iD~leZy Sk.iIrzY,iOOC z: Olrugieg,o [l;llda,jmJikaJ tltl"Z,yiglirn!eg.o p~y ,gdrldOriie lH~j~~u-

~, 'liJr-aI"!IlJ iUliki 1 ml!&lh,'!oI'li!Igc[- llidB;ftF

.~~~y "'i_~_ _ _ jl _ . • ,"";;

!ltoodDl!lZlIlc' 2'I.~]'iti!i!:1l: :a::1.~ it'I' p iJlliI:1iOil: dI~]I 1I,1IJ~Il]:rym :?]illl'!,iVOOe11 ,!)'liIcji iIl!bs;~Bi :Patrtnell'R RiBiIJi!ilini~:: ~ed~_1e, ~.~~e[ '_i~J :!ltall~:i !!I!i!lt

UPQiW-aZlU1lo:my too Jlr2leJ,rrowad.:lJa:nillli

'n~pmWJ !5iYf!t~m'!lI blobd.y ~~pLmu,

wAtNE

.. W pr:z:ypadku. wymillmy :nlllluj maa C~Bt~lneBiO ~mb, konf9!CliHle. jest 'li!Idpmw,a,dizerue poJllZdn do !;l;oci:l oolllui!!l ~ ,RfiIIU1UU. pl1llniflwai do uruehomienia 5)'!5tetnU ]110- umb:ny iM1i. umoch6d 'Wl.",11Z z dwom.a nadBlmkamJ olHltralnEl'g.'O zamka,

... Dv jedm~gg p~j8~tH u mgiiHwfil' jfl~t ~~~D' s!lll,woal'llh~ 'ly[k(l! Ii:hv,dlc'h mllldilj l!I,i~w eentralnB";g,g ,zamkB •

... Nalri.:r Pdmillthd~ g !1pii'tiwti28illi1Ll dzia'[Dfilil 'bCiiwri.i nB.d1ii:tllk.a :zdn~.nGgo starewania: !Ce1l(:r,alneBo zamloo :,h;h ilY'"W.gtoo~ w)' 1iU:!ii1 uk'ott1l mkil, Opls I!lp!:JI800U wy:miw}l' 'hi1!I1.6r"i1 rIIada~n:ltbUl8idllJ~6 si~ w rw;dz:il[ll~E! ,5, '1]l15ltfilJik.cii cibsiu Si,

S~CIi!JJ 'lcn ~~'biJZpje~D 11m dII lI,iJJfU;diomtEl-' 1I.lf!Q] !~gdUi p,:I"'Z1tZ C!:!Q!Ibii ml!1l~ p'gsi~uiiJoi&Q1 Dlld rnik~ :id: 'me g stnmw,g:e'ia e Dtr, Inym Illmti

ZlISadn Hi,a_ianiJOJ

Po~ gl'JI.vilmllli;j] drT.wi ]J:t"'.l)." pumocy nndnJ,. nl],;,iI II.Ildndl!!. ?idiiln.oIf!Ci .liIhUO""'Il.fl'nlH; :zgi~odl;!i\\muy ,sygonf :Fnl w pudcze IVioriu Ill. !es[ idel'il:yll.

O'it\'ilny '!;)I'7BZ, somm;:1u6d.

Po '~ [qc::ii ]j)J.'IIJ ;!i,t~.cy~!ki, lllampkil1l :kQnTruLn ~ ~~,rle'Ci lSi." prrzez ktlka sekund I, !po ~}'m sati- 1I111~ pojllUll .m:z.jlIOIZIl{lt: kCJ(J. dij],qld Cztlm!.ll mw.!tvO' tflsl Jegu l.J'fiu::hl;:ll:1II5t:lilae,

.1!iQ Jl[ dnwi (lrzy [lOm.ocy ·njJ.d.oJ~fb, t.(Intm\n 8Q 2:iillfiLko, ~iIIiJ.lI', at W f-!,vzYJlmdJi;,y, ~ lofuurLu prowid,tm\lTi)I!l,o k1l~CZ}fk[l '1lI5t8c;~Uti" IInJehomiiStTih~ suulchodu lIli;c b.,ziG maUh,.,'il::, 'lH'mplm kODtrUI!nm, 1 b~zi milO -

I

W ZNE

lIlekto-rych wo _ " pD~:d 7.nd 01.

nlOm b'emil! hzplCCliOIJJ po upl;yww okul'o 10 miliiU'~

• ed otwan;l.n Ie.wyt:h lub prawJc:_b przudok:h filr..!:wm. pny wy~czomym z.a:prooje:

• ed (]\wnrcma d:nwi pnr;y !p~m )f madajl1ib cltturo.1negt:l zam'ka. Sd ~ z pIol1i imt, byr tym c:zosje Wfij.C:ZOfl)f_

W nJeU6r'}'c'.h 'weJ"5i,llomh. poipd zMllmie

wtom tYCZ.Diil!l:Z . piQllrzcmy po rup(ywi ,

oloIo JOI miJlul: ]U"i:)' wytQ.CZop.ym, 18pkmie i przy 7.amknl~ ych FF'", .... minich. d.r.r.wiae.b be~ bh:Jtow~ni-il id. .z:,nmlu~w.

W kai.d:!ti'D ,n.),ped'kw" 7",lbozp1fiCZenlll:!l poinzd'ld Z[]PilEloI ' zasygoaB jz'I;JWBIlJ miS!Jniem l~m:pkllumll'obDcj 1.

"SEL,: PllZ'V II AJl]i.~K 1 !II' (przu\1IjIiiddan . mmdelU]

Syhlncg)e WJ1'tt,k!owe

'W r,~l?m.1II: IJjIinilll:'WJ 'W Zli.-li.'l lI1Il'O h~lt!Id{nv llli' e.kuml!Ji~.fIlr(f". :pr.ze'pi1!It'ml' oozpiecm ik ... )" ~oniocz;ne jes~ o.dbioioo"rl!!niil:!l ~...timk,ow dl"'J:'II!io' ~ P!i.i':~: pmntll~ Jil dlf!!jrll!k.Y :&dOill!leg.1l .~tQ(lj\llw.oni8, ab:)t moe ILl ruchc:unic sl In~1..

1

'Lal~lpkai biIWbD~!Il S,lfdemt), ltd C!d{Btbi zapki5J1,u: b.mtro~kfi .1

011 KEiIi~1"9lk~ iZlulun.;pi.!)cmW . .a ]JQ~)!I,zdu.

Flo. w)':r~;io!l~(8~u, :i".II[lktillll'L t !i"..rd.llaklll'l,'v8DiLI,I UIIm'U' ..... d I'Zw[ 'pn)r !p!llJmoc:y l1i11daj!l.Ul,1l zrl31·, n go, st 'i]lowi!!_tiiill cemtrill.n.ym 1.:8JJ:11kJAl!ITli, 1 Btn,pkn; :k,,1Jn.fi~~·:dn(jj ~ ::rt~IB ml:Ql!11i 5~f~n:.f.I1Dzii.liig.c %I!IOOZP 1~218'n lB P~liRiZdlu ' ,vs.'tem_Sjfi Ibloikady :z pllJl[uJ-

'it KO!!'!lhnl'L.O. dl~illl~'iiI,ltl,f1, ~i:t,ml1l b~ gltady ZapLrt!lli'Ul

P:(J, '!'ltwa:rciIJ,J c:h- ... '!Ii p~y 1)t1ftlOCY 11118.(1 ilillka :zrtaln go :S\ijllio.wllimi (:liIrntroln~{1!D 'l.illll!ki.om i IW 'I,,;,r~.C"lIjU!l iiUJ zOiplt:miJ. 11UiLpb :kon:l:rohru:1 1;1 ~'Wiecj ... ii!l :s.-lQle ,lPmft~ 0 .t!m, J: klima}", PQ cz.~, 8,oS11IiJEl. UrucoomieiUl'Lu poJu;d1!J 'tast

·ll1lfrzU.W'0, _

, przypail.ku, 11[!;I~lul!dzillll nDd./J~;firuk :z, 'I~ IPB,g,D :stcl:'QwPflli' cR'!!Ib',aln},m z~~rUm. n:o~oeiy :skfiny.s.ta(; 1.; d rus:~.eI!!l,Q' lI'],!ldla'J1'!i~k~ (It~y~ UJ.Jlni<t'j!l I)'[';,r.y Iildbtol"Ze' ]lna~i:uzdll.

1i~r$y braku ~.ok.iiSli m[1l:&l1wo~'i, ~aJd)' 'kti!in~IK:"'" ItlIl Z'I/.'iITlu::IC s:ilQ I<iI '~it1 mOC do !1Ll(I'tnT.}f:ZOW8Mj s'tElCi E ob:&.fu:g,i Partnern Renaull; jedYI!l;e par&om~l tEliHc. mcji jti~ uJli)w['!~nion}' do P'r?.....epIiO· wadzen is ltapMW'Y .s,~temLJ blok.ud~1 z pful1l'Y,

i., ](iom;I;rI;!I,·lla. :murtriJ.wiillO',"ft!:8ilJi f!IlgjJa~IjIiD;ia

l'iliem~

Xl!!~n ~fiim]llk8 kol1l.'Ilrohu!1 :r"sP.fi!O :sill!! lub SW ~oc;~ s.iQi !!ita'!e ,,!l;;I1 w~~c;z~[riu :zaplQlI}u. 'I;1IZiULCZ to Idcpm ...... rldt.owe dz:ulotan till! 8}"!St~n'Illli,

\-\f i~irn przyp>mdktl. DDlei-y kmrieczmQ zwrOtl.i:, SIt: Ill, tpomtlc, do [l'i1bllryzlllwanlil] 5ti!lt:ii o.~rtll.g~ ~~~ Rorunll~~~ jt(lyniel P~IIiiIJi[ld ·tnJ;:A.e~ Sl~C]11 I~!l:t U:Po'!ji'l'm:.I1lICltly do !P17£lU~" WadZ!IillliB :niLp:ra'!,.vy ::',)l;1;tem1J 'b~!oEc.d~l 7.1i1pto-1'l'u.

WA2::NE

.' 'W pnl'''ItI<1!!d k.n wymioll'1if 1;i.QdiJj:nik8 O!;llDtra.LuslJu :zonika" ~);mlet::Zna ii!f1!i.-t clIdprowB- dizc'l'lie pitlJ!lzdu do 'sJa-eji o~lu:gi It II tL~l. pOll i wai dltJ uruehmaie nta S~f . omu Pm!iJ:'z.ebny jest. saml)C.btJd '!;oY1'H z dwomfll J'l.adiB)n ilk~bl1lJ I cenbRhlBgo Zi!I-D'Ikra!,

" OiO j;1:!dnC2!lO pO].iU.d:u moil h .. ,~ ill1St z,ol5ll nSOW.8:nA 9 lylko dWit!ilCb fnaQIl,1llik6w cotlilndnei!!:O zamke,

'. tJrnl'13zy pami.qlnl: I)) sp.r,awGZ3l1lilu dzl.niR but, ri'il Mdajn.tk :zd!llnego Slt!l'OWam!). 'r:enmmln go 'ZQmh ~ ie.b. :Zywol no f wynlills( okoJO ooku, Op is spesl!lbu VJ.'}lm1'!llll)' ba1.crU 'rlIudlll,'IIlikll Zfllljdl.l.Ja sltf;l w ro.:clzillile 51 r'os~cj I itiIh~lll.ll!i,l,

., &!e!nill ,ocli ''WIll'F.Sji, wYllOl! l'I'.:efllia dodlltiDWiBgCI 1'!J1b1 bBrIu pf:'le~:iil!liIiLin p!Jjgdl.l

~'~y- ~~M 'BLO' ''L!'" AI In'y''' '''7 oil. 8'10 .if'IilNUI' 'W DO']f' 4 "7D'A' 'PH "7 'iIC"ILNJ'lVl"PlI-;I U~TZYN" . O'wy'" r-M~ pD' Y-Y'lnIlI;'DEK' - 'Iii'

,d 1!JI!'.Il,',t::. , . ._.ri.riJU Li.ill,UuI,' .',~ ,IJDL ~. ,Li. I~ ,'.' . ,ft U'ilYJI. DEiL,\!.~~ ~_" '.,";' ._,~ ,~: r,.t:J..1 2,

S,fldgm L~n. 2I1bD!ii'lIJ,i~I!2:.a, 1Piir.li.cdl iimiCJinmi.e~ lI'i:iIlm lii.m:ggchiIJdlu. Ji!:i"lliaZ tIIJ_~;'IJ~ mli'i' IP.iii:diiiqli:. IlmL.[IjnJlk ;,;ddn..eso .ti!el'(J!;wlIJ:!!i:g, '~J!.utT'abllym. 'it mklcno.

Pnirl,t;:i"~ !IJ~lWiLmlllni8. dF" .. ,!\ .... ~: 'P[2;Y 'pl!I!mllllc.y 1IJ1IIdiil!;~ n.dla '!.\Iklflil:u 'zd!El~[I;i]8P ,stemw-a:n1!J. ~diJ" ~\lilli"~' ,:s:YI!l;ruot· (,[II. w ~fjde.oorwlcDJI. ~eslldenl'y.r~., .bJ,\~a:III,Y :pii:"i.il!l2; samhilbtJtI,

Pllli \"i~'lQP',I;ii'llrrI~:1I.I :st8£yjkJl,. 'Iampklll .k.c:or~;~niJJ :r mt8A!!, :Pl!!!9l,qf-imiil;l' I§\Nle'Ci l!iii!i!i pf'ZH kiIka ,fi,:i)'kund, :11l0 C'lym g,a~nti;!; pojiil2!d r01':p:n:!'lnar ktrJd I' t1:i~k.~ ceemu ml,}z~ iWf! le9~ Iq,o, urucho!ll'[e.'lillo.

Po ~jjf.JJ.;]i.lqch.li d.'rr2.'i.\,~, :iU'Zj ]jliDi'fIOCY ffJ:nd=:Ljra ~b tinnlnth:ac..go ~lJimlkn. ,nil\'>'!ll'l W IPro!ly~}.(iu.klll wln~el1ii,!!i J1imwiCl.I'rnWi8i!lll1! !kllll~-zy,k:lli do Iitiilt:.yjIH. g'rIiIC'bi!liD!ljlll~gO ~!rlI1~bCldl!l :nae bOO:i"~ll!l moihw~:: ]IlffiJll~Il kOI:l'trobU:i 1 ~Z[B' migEil:.

wAZNE

w nlekC6I1'Cb we:rwlacbj poind ~tlillh! auloma.1YI:znht 7.oIibuzp illCZDIIf,r pli u,pr}'_i II gok,.,ro ro mi.ltul:

iii oil ctftw8lidll 1!!flIN)'w:::h I ub pmwy{:h pr.>A!nInlch dl:'Zw~. p~y WY:r.:WD~m z.apfunts;

ill cd olwfm~Jo. dt'l;wl pn.1 :~!.lIIDOCy nadaJ· fI bb cantraln,etlll :;o";!Imb. gd.y r.apto" P~if.I byf\\! l)fM .eza&LoCi w~czony, ,

'if ptl!kturycli 'lVl!l'5Iach. oojazd ::r.QIl!Il.anil! ,ilutomalyan Ie :ul:iaplecu.1iy po gp~f! o~ 30 min\JIi: pl?;Y wy~;r.iluL:y.m zap!onaiP,l i (J'l'ZY ~!lmm~lscb p1";toomrfu dnwiolii:h ~ blokiow.oni!! klt zamk6.w,

W bf.dym pw-ypacliku. 1iI~)' m~ unlIchoU1 t~ [IlOjjJ~d. kili!I1ID'C'~WCl oodt.:lc z.aMokowe,· n ~e 'I (iln hhdmW8T1Jin !i'.Ilm \In,,,,,' d !'7.wi pr.f.)' pi:!m~~ IJlldiJif n nM ~.{h:~J(jt:giiJ ,8[t:oowilinll1 ct:lnDJ"lIlnym :;O"Jllil'Jk~[l rn,

'"' ~Ifi~ni;jj; 00: wor.sjl, wyp~t'llUJ3. dOOiLtbw!!Jgcl Ilu'b ].l;_1';Q~1fIl1f!~~;:,!~;{jl'di!JI ~~1t!I

I.lium-:ka b-'lfl)ln,B !!i~t--"-- lb~mk!IiJlWv.

-- -,-,- - _:0. __ ~,iI'"" "mY! _,..

~~~JoilU., bJ[inlmlk~ 1

'I' 1K1II:ruI:m~.kiIJ [b.:i:or:EI:ni,iJl ,~Ilmu !b'!g[k.,pld!y

i'i~pJomII

PIil! ,ohlJar.tC i.u IS r:'.t\'\i'm :prz}" PO[];:I!IlD-C,Y :11I8.daj:llIifki.'1i :zil.!!l.libll!J>g.iIJ -lit !II'.ro"'~tUIil.i8, t:iUnlrmll1l.}'m ZEIIlnldl!lm ,~ 'p!l1! 'W!.~r;,itA!nhJ :tll~ptom.i .• 'ls:liIIIIpJm ~Dl1Iblmhll8 .J' "l~&.a. ~;~i}s;h,~p!mJ,I!lIl :t\v~JX;.i :s~ :stu~e 'IiU'l·:e~ O~l)ro J is;{ikli flU.::!,'. Jl!U c.~ym ~m~n i~. U:li'ut;'IhiI!llIllJ.I[J'llIiiu :p!fi!,iE}~th.ll jii:Sl. mOO;~ lWEI',

'.' Ktilii'liIFUUi:u. ifiiup:L"tiwi.!lllDifVIJ:iii!1 ilI'io'lJ EiJarini8i

~"}'siJGm:1l.i

]'~l.i w cZIIIlliiiu ~6d.j" 11lm:ljl!b ~Dl1Itf'!lDhrI8 ~J' :m~;gii w l.1"a~G~il :.r!IVi!l.hllilfUu :~lIb UiL 'i.-'o!'U!:nyCi,h obwtrl.cb. bh]:g'IJII!Eir~owoCI!!:O, iOZlilfi'1::Zli! to Iide;pro.widl'OWiB ,dzlj]Jllnic :Boj'SlOiD'I1.

W' tuk]:m ,p:rzypadku. ooleiy k(l!:ruh}it~ic zwrifir:,[c 5li~!O! :I[)lJImjJ~ dil!i .fIY.hli!_:)'zo'",",ooeJ 5l,[ljc'l~ Qhd'l;Jl~i :P,F.lmn-em NJ1iluliuU; Jed.ypje 'Pi!!lr.5O'Dii!~ 't8k~8'j 4itacji jl3i!ii1 U:l;liil!iW'!I~.n~·f;I!QY fl.!;) [!"r'!,;f!I,p~~ wad~~;rIiiil!. Mpr.owy sy.:j'lemu blok.l!d1y ~l3prm.nl!l,

8flua~e' 'w;riiqtlowc'

\,V' 'r.ll2iie p~ 'nvp 'W M ~ 1~!iI (OO:&itndOi~'i!liilny iil~IWI:u~a'(j:r. pl"l..ep:OIloTIIV ooz,pice:&uik. .... ), kem Uf!C'-II1i!i i~t Dldbohdmw,!lTllio :zaml:io'W drzli,,,,i PlJoIi¥' f!iIll:rtoClf Dli3:d1aj nib ':.o:.rnB 1 neg,o !'i'~6!1'(t!w"n'lil1. iO'i~ i!u6e 'iJlflJdio:m i.,f: i!liHI1I,ik ..

iEtii[ii:i'Ucli ~[Iit~'k.u 'p'rzy biillrclll:7,n n'li'iIki~ til!lB,pe-

[';tLl!llii'Mh -

(pDl~acJi - 20 "e}

D'ln 19JiBl~'ie.1il~.o :fiioZli.iCh,1Li 1 tl;l.l~{[:l.}' !"yllfC-zJl: ?a:plo:rli ID;O ki[~l1 sel!:~lI'Ld i dopiero JUl iCli'W~llrii '[II~8k.nJ!Cle Ik ~ucz,ylk, :E!!by 1JJ~llQmit sll n!k.

'\r\il' p'J'zyp i!!! d.n~, Q;LtOO': lU:!:tnzeoJii I'll 19:E1i d\!Ij'nlk:o. :z Iii1I I:oG,!;(lI' i!I~Ii:J[!DW,iItn.oilili cnn~r,B]UJ~ z~mtkjern " nrul~y sk!ar-;&ysl«t:;,: dii;"bIIgh~gD lIJlIIIidai[IJiikEIJ Il.lb"l'3'mMe~,O ~:rzy m!b:LOl';Z~ pojunh.li.

~ braku 1~"Ui!rj mozU'MJ&;ci 1 Ilitl!loo¥ l~uf:i ui:lC'Z~ :oil!! :i".wr(i.cif:: ,!>i~ 0 ,pom.oo de i!!Iutc:nyzO'1i~aDcj stB.C'j i olJi:dtll.,si 'PI'3:r9T1lBm. 'R8TIIllIU U: j6dynlo pei!."'SO~ oQI'aEllkl(dfj sanei:!] j~t. U,pD'L--VJlzn~JD~y diD FI~epril1- ''WOD~b.ll3rtl.8llillilprQwy S~Slti::;fIlU 'blo:kildy "'~lIllfcnlu.

·WA..zNE

'!!' W p:r:zyp,odku wymjll1'ii~ iUldaj 1:U.ka Oil n~ irnl ncgo z.liImkiii. ~i!ml!...'CZlllil JG!I L tKIIp r.,jj.WtU~ d~Iille po]nuLu dl!!! :smcj l Ill!lD:srll.l~ i, RiuruJlU It. fj{loDBuw!li do 'Ulrucl.1um.it.m rll :H:1!o;l:ilnm!UJ ,piU':t'Ziid:my je:H MmClchod WliirI. 'z. 01i.'iKffi'Hl II1ml II In ~ks mi mnim]n"s.{) zomu.

.. IilIIl ~!Il'd1ll138i1:1 ro;la~,g Tluli1 iwe jc.'l1 ::i':R8Ioi')" &tJwillni~ 1"Ik:1!I dwoch 'Ilndlliil'!uko-w eennalnu~!:J~Bmb ..

,~ Nillle~}1 p.;mnJ ~Ia(: n lii,PT~wd ;r.SIIlI III dziofafiJ,u htilclr 11. nudninlb .O!id.a~.fI!llt(JI &t!l [0-. wll.rliili wlJtr'i:iiltLtllu i'AlIJlI.kn: i!ib :iYIoll.'illLnI)l!'O wyliCl~l oko{g :mku.. OIlJJ',!j !ip!msobu W-~lIJ.il ny boLon IllinJi!iIllI'i~ ;,:;nil!u llIill sil,l' 'II!oI rn.w.z.Iilio 5lMtruk!iU ICbs.tll:&!.

Za S d.l1 dz o1anJia

rOOCZllS otwJeri!LlIlia, dn.w~ Jl!1r.'.l.!I JlIOmoiC:,Y 1':!(!j~IfLj~ 1}[i!:.IJ IIIt~a<l1!l ~!ll DiIl'gQ ,stifH'{I!IW,o1'3 la, :&11 N:lIld IJI-' 'Io\TiLl:i}i s:!Ji's.rud tt'JlB \\l' ,Potkzc.rwlorlli ~U:i~ MEIllllyrm-

Il - lIim¥ p~ s.o:mocb~d. d_K~ -m cQn:!U IllDl]hu i-sot iARO luucbomlen "

Pol oI~ni d:EZWi IP~ plJmoC'y 'iii dajnUw

"IlIn!.bJOgu ztimb; IIl.8!Wiiil' ". _ prxypadlkll wmeDiB pro ",bU'o'ytiii&Q kh,!l~k.a diD' Meyjl'd. ullJdl miellllle mllifichl:ilu I!J lIie bQd:!111l' mo:ilhve.,

'\lAmE

¥I' nhl~i'lir')l h '1W~rs,jadt. ,puia1:d :i'!D~"Blnj~ .,Iom I)'u:niliu :&.IIbmip IIlGiDny [1m y_pl'ywioe okrdu 15 minul:

• ed ~"'ytqtZQ Ii :wpIDIiU.II U9~li u' I ym czaI !II zmoLo~ nn pl:ll1lDi!.vnl wI!, it.Oil~' ,On)!; nie zct.'1illlt wr ~Clbly niH! LI:1IJik zd .. .IP go r o1.',aru ItUI1I'lrnln:ym zBmkiern}:

od oh;y rein dnwl f!r'I.Y porn t::}' [I.IJrJajnih ,~nh,n I ne-,Q ;til mka I :1i!P V ;;r.:.op tDn nl bdl" 1rm t=7.JlSiUI" wr~?'l!1Imr,

\\. I\: :ll:dym pn}lrJ1UU::U, I]h,.. mOe: LU,l, .ll0"

I m ~ ptlJ~tI. kl[Jn'lf.I~~lIf!o b;:dz:[a ~blokli1'WEl- 1100 ~ IPlldb~Cilko-,,,,' nlu 'il::UIn'kaw d fl.l .. ' I ]U'zy )IIm~ :i'iI dilljn ~kll 2ldfBlIIn~o U1uWilDJO aotMlilnym ~mklI lUll.

8fl1.l' c,ie ''livyjl\~koJwC

W 'r"l]?;io iPm.iH'NNJ \'V ~a'!i]lmll'll [ro¥iI'mdDwany rl!t.lllm:ulloIlOT. ,Elrzep;!lIVDY OOZ.]iiH~.I1'i ~'" ".). hnieczllD iOS't !ilull'DI~!kll!lw,Elnl(ll :z mk6w drnwi pil'7..y POTI1l!XY nutlil1ijD'~b :2riaioqo, tUCfO-W.olllLiEl,. ell,. m-Oc 1.Irudunlij~ slln ik_

r' pnyp,gdlk ~1Ii!d2ielldl!l 'n~dl ,i-ruiku, ,zdml'fiGAo i!i!I!g_r-.H. nnfn I!fillirlli'-h:lI~ mnkicm, II IltZy !lkDrz)'~t:HC Z. dfllll!:J!Cl1!;1il ,mmd'g;ntk OI.l'ZY.· il'illlnElBO p:F2iy odbliJrz-o p~jomlJ.

'Pn}1 hmkl.ll tEl'~ iltj mofl~:w.oiici, IULh(~y b,nJJ~cz. me zw~ ~if: &[It n ptlimoc de Oi~dDrry"'f.iW.flin~l sIdell ,ob ,rU8 u PartnAfn RerJOOilii ll.; jil.'tiyniP.l pef5:0- uel Ulkill.!i sif.ac:iri ia~" '!J,'p{!~Ij,'ai~]hJn}' 010 pl'7A:!Pro-\;'I.oOz Dan nmpf.BliIo')' ,5,yslcm'lJl bllDbdy:i'. 'pfunu,

WAZNE

N",m 2:~' FI '1'II1q~ e e 9pra"''''7D2B1I1-U fI .iulilni1Ji ooluri I nadillin ~k:J z~lllJ nugo l'iilem\v,[i i

e "'nLrca] neg.o 7,. 1m :' Lell ~yw,n.nQst':

it,,}, n ~i Illklnl'D I'tDJk\I,

Opls sposubu w~mlQIlY lMh!rH n.llidt!ijlll'~ka z,oflJdu,JJIJ 5 [ij W .l'Q'Xd&l~u.llI! !j [nl!i1l !11Jlk~ i obt'fh.i;(!li.

.

~ Zniein le 00 'MlflSim. l;1i')'p1l5~III'fi~i11 dotlEitkl;Ji"'!'.'ego 1ub mJ iJ Fl.rze?.n8~fl'ItlI.o PQJiJzidll.1

1.U

SYSTEM ,B,LOKADY ZAP'tONU' W ,POJ,AZDACH Z S,]LNlKlEM BEN/ ,YNOWYMi PH

ZUBd81 1!I::.dalillilJi,a

Po]a~tI ::GfJsta]c 8UiIJ!lm~I1"C"lDie Z3oozp'ie~!1;]'I1Y w Idlka iIIeklil'ld lP() w).'u~tiu kl,m::zyk zc· $'Li!I~-~ilj ,

'P'ilI '1.'.'1,' -~ 'TIll ZOpl:ollll. lEmlpk lj;;,ontfJ:llln!l l i!iJ p~.J; l UkiJ saku ud, :pO ~ym

'P'o~l:I'2:d rozpoz.]]lUr llJld. 'rl~i.,ll t:;t)lj'UllU ilJrlfJ~UW'·Gi iesljego 'llJrncbGm iCllic..

10 II k.OO k'~l1c-Zjl b od iSlJlicyjki oilS [est ~OZ[lIfl~~ ~' '1"2i1ilZ !1f1llfUln~h6d. 10li1IliP' iJklll:lI.I'1!l:~:niJ. l !ita I fil1lga i uruehomienle !'rLhlikH j{l~ memozl'w .

.

iii Zollil2nie. od wemj~ .. wyposs!i o'£IJ d!lI'!u:rI'Hko~

w _ gill' Lull kmllili p~ZI[3czO:llio p oj au

1.12

11

2

:Lomp]d kOillJJ'l:ifimllm.e syS'~e;m1lJlj Iblmk8Jdy. z:a,pl~imu

.. J(JlJlni~lJFg~la ... ;Edli!7'1P~~'ZIm'ia IIUll~ludlil

V\ k:1,lko .8lUklllod po wylr ezenlu .z.apfunu, lsmpka kontrolna -1' slllll!! mi8~1"

llIoiru:&d zostu] -, 2abi}ZlrJi :wny deplero po 'Ii'!.' rj , iu khJcz.yirn, ~EII:!iotm, rFki_

,2

Ij ~!lJJ!ldtroLk.g, Id~-ilP~EiIi:iiIi,E1II [;;:y,'~j;Jmll:l Idukady :ZillP~OIf'ilUi

1'0 W:fiJ.CZ'fliIII~U zBIP]onu, lElm:pu kl;!lJJllfoll1.a 1 ~wj,ed6ii~ 1l1"1lI1u pm':\!: DklOI'D ,3, i5 kILl ndy, Pili ezym gosll}Jie. Uruchonneuie 'pojl8Zdu jest mlJzlh"'e.

]0.11 i W CZi1!G.ic iazrljl ,Ialllpkil .ltm~:l:r'!Jb'iAl :2 m~Bijj w lli',m.lie zw~h]ii!l!!lio!l lab na w,gln;rt:h obroNLC:n 'b~l(Jgu j(;l;ro'ln..tCSo. M111 eza to :Itl'i.iJ'pm. widJ'o'l,c",'e dzJat8oi.€i sYlstlil!m1ll"

W t!I!kJrn ,H:yp;ndlku" l1a'1~y ,kg.J1~i~~tJli'l!I :zwi!l1Jcie 81. 0 llom.oc dfl' (JIulorymWtm,J sta1:] i Jt;im.ldugi P~rtnij'li';e R I!!!rnll;! 1m: il;'u[iYI'1,is pEl r.&rrin8·~ mnktoj smc.jii jesm IlpowainhrllY de p:IiWpro·

w dZelr!!i:!'l 'nRfH"R:WY !9'~~:rim:y bllll1ad

'Zap lma'U ,

Poja nt,Ii' 'W}f; D ZoWJ'" 8dg~m :HdI~

II 01 -_ami _ _I ~e:g;liram~ z_mkl -

S)' I llijjl zoOOqlID~.:_ :p;~ll'd. W"g_€homrn~ IIiB'Bil - mmQ,odiu ,f,1'I'ZJz, 'ifisgb~ ru ,(msi.ad ~Q _ I gd ' Ilks ,l!:dlftlDclii' ~e:mW'nmll!Q ~ntJ::olf[j,ym

luadn ,all - ,I3lIlIi1ll

PainZd ~~~t~j,B' !IlllLlOltL!lt'ycz,o ~y '~biIJz;p i~!lJi!llY po okolc 10 s:ellllnd ell Qd '\,!{~11qcl kJUi!:2y.b 1£ ~ _--lid.

Pc wrqez~!'r[u zap t[JJ~u. l!OlmJph, ko:ntrn,l!i'il~ ~. tw -t 5iq p',lf"~j3:r,; IdU::1ii iek!!lnd" PP 'r:l,'1Il ~D]iIt.

Pmia__zd mzpCi:!(mlif kod, dlz;i~kj CZ 'flily moolh~1lll Jngo uiuchCllmJ nie,

Jglj kod khu;;:zyb od :!j1'RCY1'k:~, 11 iIJ ie!'.st roz,p~- 1],11 pl"re'Z g,j}ii"ItIIl;iil:hoa. liUnpk8. ko,nll rolna .~

!it Il! Gil ~gg i W'lld!IDmiom.iQ !IIi! [liko je.5im

n iiQ:udU,\fII3'.

11

,\Ln:mp,t,R .koDlmlnoiJII ~fQjg MDkady

Z:IJIP,.t.:D-(n~ i ,IkiUl.otnilka l'

'f! KQ:o!tl1ti~lk z buoo.J'~~ 'iii. a lJlJo.~8~dl:iJ

\1\' ktlka sekund pro 'WlIlqc'Z9IniY zapi·urm. ,~WIIfipb kOllaJru~ 11.0 .1 sta_l~ miga.

I!!I KoH lfl1liUoti[l lIli'li!;prnwjd~I!j'll\'cgilil dldol thi,_

s::J'~em,u

~'u~I~:E m:pka k~ntrolna)!: P.DJ.;Q ~i!~ll!l.lb ~wiecti siQ stEilI<B pe 'ito1~c:z.erlii 11.1 za.,lOl1u. nZlloncZOl 10 ffl i ep:oow!dfl;liwe dz f1A~11I ie sysl!Bmu.

\ '1.1 tak~ m p't"'&'ypm:mbu. nrdo:ly knnJuI5':EIii·' :2:wrtJ~m<; sie (I; :po.moc do Qu ~O'.Fywwall1ej st ci,[ uh!irugi JI',a 1ill16r.o RtlnB,g It: f:odyni ,pCfSO!'lie~ tEikiog !lil.ncjm iOSI, 'YP0'l"vnill,iQI1}f diu p,f?.JBpm· ", ... ~~d "':cDli.o :rIE!iprn:wy' syst 'm'y Mokno,y ZlIipftll:rlllUl.

UWA,GA

J!l'iJ~azd zn:lstaj13 z!:ih~lPiec.:wn~' cllJpiero po \""Yij~iy klu e:r:;yk~ ze stac),J ki .

• KJIi(n~"Jt imzia.fama s·' emu bto I OG Y

Z E!(p.rOifiiU

Po wtiij£Ztllil h,] ZELprO:flll1, lampka lamlJ:o.lllla, 1 .§;l,vili1lci .'i.i~ slnl i.ll P'FUlZ okLl'I'u :3 :sckl!1 Dld:y, po cz.ym 8(jj~n ie. Urur.:h umac:nLJd' IlclJijl!llztiu j.a..,t mailhve.

.. Z ,loin ie od """'!Bl'Sl i, WYPt1i5B20IiiJa dOO8L~o~ \-\1'01.0 lub ikraj n IPIr.2I2 9 ezo~ llill pnj 'Ztttl

C I.,~:r

SYS:TE,M B10KADI" ZAPI:.ONU W ':"O.J,AZDACH ,Z SILNI

iPcgJB'1Zd'y lI'1li- 'ilvypo.1l 'W IIHld~oJnljk 7cdgJ· n iii, fiUJ_W'o!IDliO fifJfotm'B lin JiIII, zomlki' ~m •

S:~t m t 11 2lBlbQZlPteii2D "nedi lln,~jU[lmWe-- 1 nI) m :muQoill[llP:I'Ze:~ '0, r :nja Jj!IO ... di J '! iI"IlB,da'"IIiik woml!JiO ~o' s1icrc,gC'¥arua iCil'DilDm~Dlym :mtDlkielDi.

,Za . dDi d.zigjamllJ

PtIJ8iZd zQsUI!e I'IIy,a.omfJrl:ycz:nie ZlJlbuzJl,ieczon;o :p~ IJkortJ 10 89k.iJj~dIllCh ed l,,;'.l'Yil1J'Ci8.hliJczyik.o ~ slacyjkd.

~Il wt.qc7Jlllll UI ~ pro:m,liJ. :~a_II1,IkIII k:1i:I:fi1 fi.'7,i][t1l i. Sw1I d ~m~ :p:r.2 z Id Ik:a 1m nd " ,0 czym , e~n~e.

P'Gjud mlotpomu! klllltli" dz! :kE l~em1l.l mn~Jiwe' ~R.5t jll'g,o u['lJchll'm'ilen Ie.

J~U~ ked, k,I'I!J it; ~i11 IJd slacyiki 111 ic j 'st m~pm· IUrny 'Ill~A~ oomoch6dl. iampke kontrob. 'I ,till!i! miga :i IbI1mchol!r!Lh~II1i-le :!iii r~U~Jil leg' lIlie[[H)s.i~ i~.

~ ~Eiiiruie nd '!I.vI3~~ i! ".vypo.H;Hie'I},~1l tl'o~~18'tkO' 1, reRD lub ", aju 1P1"ZtJi';:'I1B.~(DJt:I, IJ!loj ud u

1.14

1

'. KD~bo~lk;Jj dz;i,liIOlnID ill·,' :e.I1liIU IbloJt d~ :z;. p;.rO:l!iiiJ

Po WI'q.cUl,fI i til Z :pfCil:rilu. Iampka ktmlm'tlln1il 1 g Vh!ci ~iQ slaJ. IH7.flZ OkQIQ J B:k:LJ'Irid'~r! pOI ~~ym ~dnie. Urur.hommmt poj8IZdlUJ jJ851l IJ:LI;l! i; I i we .

" t'D.DI~w,1 D llIr.igill'liD N'id~I!I'u'l~.so, di;daJ; J

~'5te:mll

j"u'li 'W c:zaL!il~f;I ]a~dy ILiI1llPkEJ l!(iI!I1trD,tIllIH 1 millQ \'1,1 lra~c~(iI iZ'l;Ij,I1I11J iO[jJ~j) i ub n "'01 nyd'll Q'brnt h bh ~u Jalowi!,Eo, OZnaC7.J1 lo ni,(Jpr~w idl~(Iwe dz I il,r n Le :syS1!Ornu.

W tak.im 'IH'Z)'Jliu;l~lII! nalBi'J.:)' ki]iDlml!al:lliJ~' z'lj~"1f6cit S~(J' til J;lo,moc do ,8 1:I~{i:r:;. ZDW8 naj still(~iJi obs:ilUg i Pa Irt oem Renli1!l Ui f dyn:i ' ~lH~ooel ta.k~ej 5l11cim. ~e5'l 'Ulpaw;ll~lJ.iony d1nJ prn;PfiJwad :.will~.JI .n~IIJ IfBWy :!l:!J;'t1tlP.!m U bl[Jk8d:~' zapto:ou.

lepJffiBCjiIIJ :i!!:i!I(~,NI'¥kow l]JifZtUlll'iJl::h ,., \,i:pQw"gn'i!l!liku ~6iif'Zlb:l:

\\')'clfllRr.tilt z;]jJf6wck d.G :iadBnej 'l/I!!'y.wh~il:;~.

III O);!i~~:a.if!ii)Ii1' ,za"gMiWk~;

\~'c.I&1:'i1Jf ZIltrz.mt3k blo;klllj,qey 1:1 IPrv\'!t,aJthr~Cf :i':ilI!lJ'Owb 'I Jerln.D[j~i!i'Sn ~H oll'u:dcJe go.

I P,Ii2ll&!Jl"f,l1l1li '!il! do Pr r::'lilJ! iii I!(I,~ Pn.l!chJ111~ 1.<11S16'i.¥aJ;'k ku p"F.2odnw:i:.

I OM.yl,fjoiif;l' diu 'lY;lu:

Pm:e.hjlHc ZIIg;towO:k maksymE!l'IIIl~B' dClI przodllJl ~ J1utic.iO :&IQ(~ s:iJml [I;Iu,'I";,fr'u)ef~ do :pooycj:l odchykii'< II~ hi. lJ'lbw·~.

• 7Alei[ljle I!!Id 'M,f1;!'U"_.;:ji I'lib 'rlodilitkUlW\flIO W-:J"Po,' ~{jl'iiI{IJ.

Ii! Zd'!ll~miDWftlniiie 2a;o,forwklili:

ll\':Y5lu Il~it ~a.g,l:6Woe;k i 'wr,;:i:S;ni~ ;.Yi.I?~a:s;ki bloku i~iJQI ie' I B •• ,Ilo/ miX: i!!l.o wyiql:,

iI lii"~l!I:nW.~.i; ~;ail;tO'wtiUl, \"" IIII,P',IU'iI!l!liUJ :rnilfil.iOii~ '\I\I'.sUU.QC: Ir.l.,~.hmic do ,p:rcF,",,vadllll['C [w.gf~bii'fll1ia na 'mp1ieiDIiach. wykJJ'nY5ty\V,i!l'm~ dig! U~ s til~alili 8 'p(iiI(l,i;y .. daJ zf!lg.f:6wl::a, wllL&z_q b~rt: skierowmc ku 'pnodOYir~ll ~ itlpl!J,~d~ :r;.;)gJt'hi'j,'~&;' do Q!lfi,pa\o,j',~ada~. CC,~ l1'li O. 11Ii, 'W~sokotc:i wc~sI)mjqc zatrz.msk blo~!1i!;!cy A-

R.A.DA

Oilj)lymoh .. ~gruru!:ia ~hj ['!lczdy

DII[IJ :r,;;pPBWY['iI~,EJfliile, :ma};:s~IDtIIU!r.t.li 'im!!}2-:p11l}' C:t1iH-'st W~" od leli!:rDSt: mi'l;lcilz,y za.gto.wkl!~m a e!lJw:qI wiJrp;!!! 'byi:jF.l k: IiIJlj lill'Ifii.EJlj ~..:~.

R~gulac:,ma Ziql~I'M kow' t3.~WJIruyclJ ill! ' .. lR:e,gllilt!!l,~'jl8I w)',~'kill~w~

"'\!¥~:ILI\v.u{; I lib \V'oSiiJ.'W';i.J!C z.ajll~6wck do .hJdiilfilJJ ,,~Y;9l!J ko~ II: t,

'" W'n'~eiJ!i!' zlli.g~'~\'IiI!k_a.:

V'I.1!Ci5'11Q6 ~U-~F,!_sj;: bh;lk;li.!jollGY J: 1PW'\V,F,!_.d]J\~ zaj,l'6,;v~ilI ,

'" MliJliiili9iz ziigUiw':k:a, 'l" iUPiHiCiu [ifilb?iilliil~' \"fiS'lIIn~ ttr.zp~B;lrtil do prowELd'D'~e [''''''i!Il~'bi'!3n[E1 .rom tr.zp i;l!m ii.LI:h. wykot7.ySlywElll'IlJ d.1l!! iJ.ililub nll'l poJ'o2le:Di EL za~rowko m1Jls~ bye Skit!H'-OWE!J]C lll.l JlI[:,,,:oou,"'!,fH.~ i D]ltlSCJt: ~l!ii:M""~(Jk de :liJ:tlUi1Dj w.~I5.lJlkmci.

C :1.15

. , .. gwacJa pne'flllm:i.:h f;~t Ii .n'II.',: ae '!!,vzgJQd6w b z,1 __ .:z dstw,R. ;regu~ ll!lciu ,rotel i Ir!iBJeiy prz'BProW ',I:z t; Ill! :I!IO$fQiu-

'dio pFllIII,u, 'i dOl t"!.!!!:

Podnidt diwig;miJ,t. b;~~Qdy 3- fo' pf2Gi!!IU Ia.h,Ci!.i foteJiiIi do. 2:~dl1Jllfjgo ,pat.oZen~~, :gl!~cil: dltwtglrill_q ~ 'iLipU'L~'nL si~', czy Iaiel :EOS,. '~t' Ziilb'~Il:I!km\'an:!i.l.

" ,R am ' ,-ta p:g~'hyl~i!tlj_ o;P3N~a:

Oblde 6, p'DknIUem r .

. Ii l1i1J.1fi.D fQ~'11J [Jul!'1;oie

\ II' Ill; lOryc'h wlItrslncl) 00 -,11.1 lac:j n ]l1oolilyJema ClpElli'ciill pOlvlt[ldiu,ja te'll;_ie zmitm.Q po.chylefl!aa is i e d ZlE! :JIl'h~ •

:I. Iii )

II RiIi!I,IlI.nci: wy'80b ci !:l:od:it.e!JIil!!! ki1IilN'WC), '" ;!' :P'l'lc.i~:S!1!:1 '" d:2;wigllliq 2:.

I" leBiLdoc:i!ll ,mui~lu lo,arnla !!iedzclDlil!J !till!l'iruw,qr ;g,E!i ''WJSOkiD1c:i Iqiitt'wj,'·:

IQbme_~t p.okf~!~m 4,

p '. • ,N} ": frO'rfrl:E t(Rlg1!l~~W{IJ:m"c !Iilf~'ldrycm.i!e"

Tlo11lh:lii1 '~ ~est ~wi~~ 2, llQ2,tiomOID

• niD IfIOJ~U (POm. rog,ddaJ

"Zap I -'am' pl):&ye~~ rD'to~a .. n owcyFi].

Ptz :!.Tl!I.I:! l MIiQ, do re~,'lJnliCi:li abo, ~d [ol':J : PIZe~ r ~ do U' t&W,~ Ida $I.e~.illil. IPr-zof.cznlk' • dil:! IJ.:5.tB''''' B.DJ.Iili opo:rci ,

,'lJe:m dmlll- •

~ po w~~ :nilrJ l!;ineyJ;kJ •

• pc Dt'\\! ·I.1JI d'nwi, nad jlllikJem zda_]1I} :&D Iftlwarua gmb:m~ (CZIIS o,grnnlczolllY aD 1'; .sek.u.ml),

- pc otwmt:li!.!! d_~",I, ~t'atiowcy (a S Dgmnlcmll~! oal 4 m.:Iio,ut)l.

UW GA

Ptty rotelu j i!lwwcy. pn}fcJ Ie 2 mliJJII i byt ztlDy (wcisnhrtyl.

1

iii Poe '!iIW.(!.n:il!,'l,d!l) 'Iyfu= Pl:zo.ifU I.:lqt go 'rj,'!oI' lyf.

III P'iliiilDllI ~i]~IDm

Tyln;fl cz~c 'P']'"l.'€It:,qc:iilJ!ib ~a~i,ql!!inQ.a 'ku 8,orze'.

iii OIjJ~ ii"~[!ip'ie:

Tyhi' ,C'Z~t p'ru:i:Eqe.:2illlm, pr:zosml t \/j,f dtJt

I!B8b.~SJqlJ opi3JJI\t:lia,: 'l!I(('Zietl\£Zmi~: J ~ ;Po:cbyill '. ,', ,opuc:i :

P,["teSIlP,t !O w pru.d lub 'II!JI ~yt

'CltdUI, _ :zl~1!;g6ld,~ :r~1ehl, p,p.i!MIier, __

W lliiGkt6r:~rcb wof81;ac.'b, rolu'la,c~j} pDcfiyluiiliaJ oparc ia iPljIl.'1I.1od'Y~e tii!l~ie :zmlll'U!~ pl;!ilili1ilelIil1!l sind zellilD.

\\fAblE,

z:e wzglqdOw be:qJiecz nJtw , reguiBcJ ' ftlli ,Ii llIiII1Eiiy pf?~e]llrowadz {; De, JllJstgju.

1.17

Z--AP- ---:·.4 Lnl!irI"'YW.A.1I\.fIli:C 'US,TAWIE' y~nA FlO .. r . ''1_ ,4 'L"'I'U'DO. :i A:' CY' :.'.

,,- ... ,.~ .. .!I!. 'Jr' .. nJL .. .an . _ , '_ ~ _ _I',.L£I... LLt1 ~A.. 1:"-,, . ,

T~hde~o moolh~ .zarele;strowalfiUJ t~e.t::b r@iny,d~ IlG-Zyr::ji uslawl'll1a ftmlo]lm ~ie:rG'" ICy.

• ),sDe:m ttl . I D tpi.i w .. i~'Ilii'j d lP:ayc:ilsikm g,: '" pny' wr~~:omei SI.aC}f~Cil'

~ po 'iJ~'WarcilUJ dlmw.i. m:.I'I"l,;y lPom:~cy nad ~jnika

zrl ~Il.tnll! :!it!ltp\m .... 1IJni Q 'nlfiiJlnYJIII mIDklmn

[cz L'> ~8I!:'aniCZO]l~r de -15 :;li!:kund];

_. 'po. o1iw.~ hn. ~ vO";wi lderowc~ [~i!lS Q!jIIIDt" ew.ny do ~ mi nut]:

~ ZaIc.ilJjJlo [[lid weI'SJ!. diQc1J£I.~ko~:II.o 'WYPIl~ ~~11Iii!l lUb bnju ~mEl"~111!lCz.e~io pO,iEl~du

1.18

• Proc-edUlr.,D. za,I)J.'mJliiir:~V

w(!n~n¢ pfZ}'ie.isk D' w celu W~~_lUli,o .syste DIi,'IJ.

U!'llawJmIlic l'Cllflcliil, lki'Iili!!UIW"CY

r.uitrz :1\[ll,<lzlaf • ':SiLotnZQ~lii!l :p:rzefimlll (:? f9iiiladj~ el,aktryCUi,l" .

1JWlI;P: ~ 'l;¥ZRl,sdldllw' bg~pie!::~El'fI:SlWt3, Iwie JA$l mal iwu :Zlilreje-;strn, wlrlii-Q .pozyeJl 'il~8j" ro!sl« UcdJy~le r~c:j~ "do JMtlly' is mo~1 iwo dQ ~Jg:.-eiestroW,Oh i~8,1,

Po Od];n:k.vJ ~ d m-dm os:a:o'llY;[El'Ill'! u !;)oZ]'cj I ro,telo, ,nae I'!iiinllf pnyc.i!S.'k .11 i 8 zaroz pfll.em Wybr:oUi!iY ~Cd£lD z ;p~.y!:i.t9kimr ~~e:)uujqC)rd'll I ."

o lP~eMS:ZU itlliml;!Jwiemle r'(J~i 111 kiero'li 'C)f

o tHrugi.e lILs~awie[r'1Ji" fa ela .tJ.omw.cy'

o !l5!lecie lQs:inw Lfd1i1Jjl;!' ~I)a:e] II IkLfrOCIWil':"Y

Po-filO'Wn.~e n.[lchm~l,: pnycfs:k W 'iI!i? r.lE'llltil "~LlC~lrIii.a &y!'imiQrroUr

I. Pmw-rtt d m Z·,olm",R.lmw,a:mg;j p!]!!'iyciii

al WciSEi I:. ]Jlt'".lycis'k .S '!.-'i!'i~czBj.ttCy !iiyl!iih~II1l! •

b] Nacii!H"I!~l: wyOnJIl1}" P:L.l),il;:m:sk C ,od sm ... wiWdajlfCY zqdll nuj p.Q'l11ci~ . TF4ym ot: 'w~lt~niQ'~Y ])!i:'Z)'I=i.'i.k. Oi! 'fo~(j'~ 'U!!ll-owi .s:iq 8UJQm~lyczrl.'ie w :2 .. [hllniBj ,Iliozycjl do ii!b~'dy,

. W,gill:: ae~1 i .olllltoflilaty.t;ZflB usrEl.wirnille rO~lda do IJJvybmn j. sare !l5trow lie] pooycjl z:os.1'. W~l.iDll~ w dlf,gl.JJ. '15 su,ku lui po CU. "",Blidu s mocll:u;Jci! 0 I!;Imy ]lIomoc}" .Ill3dlliiniKO zd81 ~1l1E1g0 ~~ro· wania zwnlldBlIlli. n Iciy 7:;I!IC?..P.Jc; t na z:ako!tiGZHn Ie ·ffigulilci~. r[]'t~11I! p:ned, UIr:IlIC hi:lrn~f.I:nh:trn :l:j.il.n ik~: niQ n.i}~ n'!iwl!l~ez w Lyln. t:l. g,tic nar:is·k.o mlliDych plrZycis:k4w lSys~8'rlllLL; 8~lyi spo\>'lfmBQ-' \~!.ob" It~ IJ'F.&CnYanie 8U lUfililrIYC?:QiBllil::! IIl!iBIlIi~OW,;Ul'l a IFU];{ycj i fmoila.

c) lPormwnic 19Ci.H:111 ~:rz~cislk B' '" 0 ·]u pncMtmil!ll !ilJtomli~y~~nFJ;go u:slt;::rr"vlil.0£0. tllb. ab . Wf~~£.i)'1:: system.

OGRZEWANE SnmZENlA.~

Pn)7 wntc--Jinn!lJjl I!iti1eyJt::c. WC1&i:lLiij'i!: ~ilk~l- ~)!I:l.rJ~\"iiRriJiliiill liIlllllP~ hmtrolno zllU!·wieci si~ ;ns ~,e:!iii".!13 toL-dzi!J ~i:Ze i.

t.mptl koabolnej Ale 0Z0ICI8~ jed wtitcz,ouy. PoIIada on t ...... ........ w ddatan"'m ~IJ i __ "'n .... W pmyp.acl.bl. sci, WID-

~UUIIII INt nfta;a Illf; U Q{: (1: mlDUf 4-C).

• ~'rO lOti 'wlfj~JI, dodIl1kO"WCl.8iJ! \'!,~nhlr.!icll l ,btJlll prnBZfI!lf::ZeID'll 'pol~1I!!

~'DIO'1[&l'1']'Tr Ai, .lU.lDA,' ,1'1'" l"ll.l\..Uil

w (i[iCkl~Ch 'WcxsJllcn. :g:r~bQkOOC lIJ:!nawtOClif~loIli ki8hJWulc}, ii}&t ru.gu IOWilfili.

lJ~·~'a.SA~ ~Je ~i!!llli~@,l)w lb~pi~'D.5i~~\f.!I. Iegl!,lfi~;[jJ 'WI.DDili, b~ j::H:'::,UllP(1'l!lW,adZ:UJ;Il, nn pOSI.ojlll.

R~SJ!,l!I,~!!:j:g,

OIPU~.clC dZw~;g[ldi!lP :z ,~ 'UStow1it: :kierow1il.dcQ W ;;;;~ai:Ullj [pu;&)'''Cji; ,J!!odil:iii~~, d~wi.g.n.~Q; 'W ;cr.du

~abIO:_kow~n~,p k~!B:r.'Owl1!:~Gy - '

UWAGA

W ..-rnod1odd wypOAhlaycb w All Ba&(poduaQpow~ ~)ell pn.eelnapnle szet.eB61nycb ,....d o'tro! .. ojcl: pabZ roz.dz1d ~~A!r Baa (podaur.b powtmrma)tl.

\VAiNE

Moil pmtnJ'lJI. 'Dis nBl~ U'~ylWlIi«:: k iill'-' r(liwntcy prne~ dltulgi CW5i w pillizyc~i mRby-' mEilMiI!lf! .:ib~tu ~TYz.~b 'lIflZ'kOdZEtlll'i n !l;JC:nlll1!J! iillkfudu WS.ptimiligaJilW).

NiSdy lll~ID D1!.Ioi~ "ryrqC3!ii: siil'l'liht pod. czns jnroy.

[ 1.19

r

Glu:iitli:' 21fL]U)~!j,v.lil:l~ D"1i1byIruhI~a' l:m!Zp:~et::z.a ti~ :5~Vi;!i w~y~lium. ·p~i.efl;!iml Zeh!C8 iSt~: kCl~y!5m tn.m!O ]:, tp.lls6w nSe:zo.:~!3inie ~ d:1U1.'Oki trasf. \IV :po:lz~e.golnyclJb~l~ch o'boiWhfiUiL)q, ii\OinB UlrtiillJi~?,1WnUhl ,pm"'fiEi o~~I;(liJ~Cfi ~~Sfj d~{ :s, Jt~~ iSOW,IlI.Dm 'p,f)~'W. ~ kl~J'Ym! Ikli!iiidy yz,y!I:_kcl'I",":m.k si!lmoohool(JJ musl sit:! ZllpOZ,O.at,

1Pil'Z.1d uw.iitb.o:mi1m c.m, s.nmilu:~lmdlR:

N,aJet,- iDi!I~:Llierw llst!ilwit li!~yt:jEj!! ~~l(lI,B! :kt'B~.

:~:;:~gl~~i~=lb~p::~:~~

!fi105lJitlC. ~, dlg :nlliinj pildl8rn,~hl ZlIuUIJd,.

._cdMMI_ Wi ..,.. "

.......... ndCktfJ 1,

biJaIy to pGdDtlM' pJDd kddcInowy. ap1t'rkm i ~ pn..tmcb ,....

...........

i. R.eIu.lR~i',il pozyd,U rlldfl~ R ~BOOWCY

'Ii 'lIJi!I~~qS~ ~.l!I;odt'n.:Ee, 1~~bGkfi' w fDi:~[u • .l'{JSI. ~o ·\-\f,!li~n_.e il:811B! od:J!!!!iiI'\Ji':[.edlPih!l1li1ll! ilI$.t8!lWh~rdrRI IrnmOw h~dZwiawych,

~I lhit§"~M Qlne8t(1!~C rQtd~, ,ud! IJn~~b.hw;. [Jowln,tEi:Iil 'bye 0111, oosul"idillW moksYlIIMbdo d(i! Iylu. lllmolU\\~!~~~ jEldnSlk i.c\''(;~t"j'q~iu p>edd"1It 5p'~gb dOl ~l.1gm •

.. ' lI5:taiW:il: .:04i!JJ~(h~ilIk, DII!!! ~~I1Ii!!iw!ll!lerl!'ia mabW1.lm 'bezpi9l:]aeltisl;wa, odleglClM 1I!11~:zy slbw.q.!IIi z;,oi!!ll'nw'kJem '\~'bum, b~c Jd: r.!:alml];lo.Ii!:'Z~· -

iii lJst!lrwM: ~ko~c i!i!t~dlz,e-JIlD Ii",. io ro:l!lllJl~ liOCj.o. ])!l:IZ"W!IlI.]a nn II1zy,sJ.mn:lo o~lymnlLIIlDjOI poliiill \Yi.ch'_.ei.li~1i pOtIe.ZSi_!ii j.ii.ml)'·_

i.1 Regw,lu;_j!iI_ 'p-DBOW. ,ZiBIW:U:~'liMn:i:Rj~R

mQ1b,ym,g;lin~ bo~ph~{;~tlsl,"'Q'

Po '!IIfltB.wjelJJ:Uu ~((~ycj'i f.o1:61.o Idero~"'C]/. Ml~~y p.t6yst~.pLti dl~ :u,~il!iUJ~acjl :p~" 'bMJ~ pl~~l;itwiiilwa ,

OplI:'Zet 3i~ ~.vy:i:od·ni"e,

[Pas. i!:ibojc.i&~ltowy :if .m:usi. ,~:r:zchio,~ilt .iik Mih]!2SllJ siyl,. ~oDtnt!!k Iilu zae!nocizJt DB lI'IIi~.

Poll.!! lb:iCldlw-wy 3' ID'lJsi 'liI"Bflk.o p'rz.j'·les,a~, do m:lednicy. uchod~ na 'u!i1!IIJ.

P>!i$ :J:uu.!lRii [li!irn;:ylgsat: d.0! da:ll!. N.nLEI;ty u Ir~k.at jazli;~~ w ~dJyt :gruh"yoeh lImal'liBaeD ~ um'ies2-czi3:oj_[I ~ iJd !p 1J.8!1l!m. ,I~kh:::'blol W~!':i'_~

t)wAlIdm'u!ill l.6w . -

Zi!lJ.1iItinonlu

PUil,"'Q.]! rl[m:!Wi:n~t 'h!l~miQ. wproll,;'!;';f(Ja:;dt ]d~~ 4~ 'iI.~ Itl'E:Ul!do~.'U~ S, 1. i!lpIJ!WI!I!do~'II'f!i: :ic}~ z!itr.nl~ni~ie' _ :9i~' l'l1ol.eiy :9pm'Wd2~,t plil~ '!;'i,' h'lffj\~ii:JJ1f: Zl!lb]tl!tfflWai1 ia, P:B:58, ~ \/ii' l.ym c.eh.ll JlIsJeiJ~ ~oc:i~!lU'll~c an kl~ 4). fll~U ,podcz,o:!l :DM:wi,jamj;j), t8.!tm.~ dClJdJzJ!ll! do .~I!i~Q~OW"'n~iO rnii!:ch,fU],i~m'l,!I, lI1!!!'hr.~y pUS2Jczoj;g.c til~m~ !Uim.ml.iwi~ jtii L'i:'':~IiiIQw!l;'l IiliImwjl1l~l!fCi6 rna bt'OOn. i?' ,I;mowic P~~. ':i~8mI~c. ,Siill!. sP,lokol:lJli6 \";'j'l::!;r;,!lI:llqt: 'lag,m~ :z: b~bnEl, met:hliiltlri:o,;mu .,

(lhl'~Hiill:i!ifii

N.f!jl!;:i~n!ll!'; nil! pn!{d:s'k. ~ W obudiJiwle til. 'pos zjOS't.mid0 i&Whl!Ql],f 8.'ll.il!DmD~.YCZ:Qie". :P~y(~.ymat ~damr.t'2. a·by· 'l!J:nDtwit t'~1 cz;ynTIiJi~"

Re.gLi]. iPJJJ.'BIBI ",ry.~'b~"i ~!t.r(!l~lirJ]i'!Ii 'DI'.ilI!!

G!~~o!ilZ\f·ko~i!iio ~

Oi!h;:h;yl'ijif: dt\\f~8rd~ ~BIJl'I~yj·nli ~. ~ ~M~ko~ WoOi_t Jq Dill hikici_ 'wy,m~o.k~,. kliOro z:npiQi!Md :lj!ijjjJ~l!I'nla' p~ o'bI;JJi;i~y'k\g~""es.o ]; 5JIi!1hdELj!lc:e wa:r.unli opWmc P9W'P:OJI.

.. Zo]~iniel nd wexS:i i

A r"JIC'! .6 ROc' 'D' 1'1#"1 DC'&""':iI!"n~\iF'! '7~1I''C'I!'JI''IIi''J'A.

~;~J~ ~ .'. .,' . ,ft..i, Jll't~C- ~~~:~ a..1. 1'-,. ,

IUOIll52ll1\\'ll :Mb.g~L.e~~iili! i!.i!?;ypalrrlRj.qce rutlm.1Ji ~s,y b",ie~amtw'a'i til}:'

N.pIla.nzll' 'P~i'iiitC;iilnLlrih p;u6f~ '~-i;g" cu::Utw,~, ~l!i!pj:s8JYi(i ~(i!Q:11lijU.

Air Hpl hlod~ ~JOwfll~OJ 'pO sfl'.rotiu ki.!1""aY.'my,r;, II ,l/1i1111.F,u,ill 1[l!iIpl~M' me! 'IIII~t~[njY'¢h ~~pat:h.l;

ta m~~ dzltiltt odll7.&~I'iife h~b pillii:k:!a.:!l ~fi!l'tow~g.o ~tls~n~~ t5rulruCi~c Ui 'it - ~fll:t$~~ll!IeI,. C'IV !9j1iilli~~nli' ,z. iI!l~lJ" ZB.p:ro-• ,ii'lIilI~~_n:le od dry llHl6nf!:nla,

• NI!,p:i.IliL8JCZ)e 'lJl'Zc~Di~'b P~IW '_~~tle~ ~~mslJ.w!a

S:Y.5tem z:acz.y.ni!!. dizJaifl!ii!: dopluw po w.tl,tEm~i:1!I smeyJki.

W :pl'2ypsdku :s:i1nollo UdOltlG[]cia, l~ortliwli801. :s;~to-vh!])ik 11 ~,l!..ItlJ!maly{;%n iF;ll ,sham :Il;(]l:JY. dQc!:!jkJliI~!i;: ,~e dllli ~i!!lii'B ,~;D$iIlilQr,u :h.1ib ki~lel;!iwl;;r. :!'l,wi~ksza,j!i,!£ 'IN ton S;pos6b ~kll.IlecznoSt: ii:h dzl_:Diflillll'~a,.

II 2oEd-eirri!lli od 'WJfllt.8l'~. dOO!a.'~kow-gg[J' \'\'yipilllsa2mllilluIb Illll~U IlIir.£ei"Jl'Isc:."$lPIi:o pojmroll!

tJ'WAGA

'!II Je~U im,lill mi.~it WJ']I!8dek, iiUIJIi}::li)' skon;mrnlow,oc d7.!ii"ifuru~!l' :!iy$tiRJIlY nophuli· nilill ~&5iOw bezp ~ooz.oilllWiIJ.

!I' ZlIbr1llni.ll !'ilil~ Sc!lllDoCi:zfo']n{lIO !cl:[[!klill:nywlJnla ,Iekicldaillw ~1!Ik. n:op:rnw I nrodyn:k_n-q,~ sy.s.temu ~~ltllkl:rlillnlc;&tIy moon r slt:'ruJ.tMny, p~i9WlDcly. lmtel"ll;e l.

II 1i.~ cel'!] I,II1lDJtQi~i:[]1 w~mllJJi~ I!l~~ :HiJISnJd'nU1 w n.teodp-Clw1lBdllim rnOmQlfi~~oil, ICCi mQgIo!)'b¥ ~:lOP1U~ildy.it.- d Il:I ;r,ruu;:zllIycb :!-i~~ud 'n81~~' 'Z-'YIo!J6!::jc slQ de au lory:r.owamDgo ~ailI!ilIH~1 c:i:iiI'~EI Illli'm]' ROilllUlI11. d~jijC m:u dokQ:fiBJfi'll:l prn'.)E;lgU~du czy tlEl'pr.owy,.

~ It'!llIrliitolili 'FiI!;l~~C:i"~lgh"~)'G.h e.lcHmn'tli,w Ui~l8;d1J olcklry~illl!.~1 SI:8.r,U~~t:l~ 'w~~eoor irlllII!l1Jl 5iY5lIf!['IlIII, :mo~ bi..f 1I)[)i:.on_ywanil lCl'd:Y,llIj,g flTi'2li!l:lZ odS;UIiWUlBdlIliUli 'nit1~b:dony persO:Dol, p ... .r..y ~1:L~JtI!!l!SDWB_nju is'~la~ ~i!:!ltY"l>Z'nej ,lIparoil;\a ry.

tI, 'W r:a2j}8' kon[ec?])o~~ zfnmaW'lIn~1III pajiil:rJd'l!l, iisIHl;y. i"}wr6cH'; 5liq do ,[)l(1m~;j)wlinej .ll:tm:::l~ 1!i~!ltuR:i bIIIIIUU '!IIi.' o131u. dlllLliJ:llIrlihJi 'kn5l]cll' ~lfltlrul.OtB. S~IIJL

1,,21

Plllja:r.il mg;.., 'byif: 'W'YIPIllISEJc!OD!!I 'l{V' ]"l!OOUil!iO:r~~ lPr:rwiBb:Z~ pc s . ldiu . hl'fliHHCY ;01 ~ p~,oic['a iI; ,

N'ifi!l1dtil ;. AiJ:'tooS ~i llm.:ie&'Zczony 118 ldiIf'lU'1,N Id~ i desce IrOZdlzjQIC2l01 eraz r~~IIEI;plkiO w do]nym ro;Ui P-;J."'.ll dilIliej' Z:lfby [lJ1L"Z'!IIPI!ll'W iliA) ill :uif:1fitllIli5 lOWDJIitlL tego wyp~ n:llll 1;,V iIIm:oo'tiJoozaie,

K:oidy S'y..stow .A.ftrhaS skbm~ II ~~, ~~

a pOd'iliszki p~'Wiie'tir.l[}e:j m ge:lmrilm~J!'a. 8BZI1I. i m;j~ 'tnloWDIOyo]:l .. "" klj!mIl.VI1oil~y ~ml,1jcluxhJl dla .k.iUl:uw'r~y t w d~.sce rm:dz. ~91 ClJl:!li en I'll JlI851a2ua.

• blMli.I IlilIBk:tftl:nIe2I11E!go. u_mie.aCfilll!IgIDl pod !SJ1e:dze.ruem pa&II~!lIIi':Ei, W' kt~ryQil. ZM~~hJfj!ill S:~!lII cz.ui nll,k WSi!:IV..!:I5ilh ... • ~llamj.fJ"':Y ele .ll')'c.z..n.y.m i"~a:~ _]n'mkJe:m lI!lcneratom .g112l'1.,

._ ]IiiIDpltL rkon'trol:n!!1lj ~ :r.illn~~'alo<wan~J W

lIIbl'!I;,;y FtI71d~Le'leze 0 ••

UWOAGA

FI:iId,h1S7~1m P'O"l'ielJz:n ute ZIl~!lfP.l'IIJO p.ii2;Mv be.zp~ C2BMM .'~m pflltll:;1';III.~ ~li'rly

tpil:l!wtn:ny ~'t J&Eliw61'.li1D Z· .plitte 'p:rzcz:

lli:itr:~d 8.0 pMF.I ,. 1'8 i 1ld1lJi1'O'!J cq.,

-Dd:1II zka !pm! ~i ~IUII ni.~ ,g,gfp!!~VRi8 o~ &nro~'ll 'iN P~I:loIltk!IJ :li':d~JiZC!I!I. czcl:i!~wylt.ll . . :debycb j ~ ixc(bIt~, slUo. IUdrrr:loQ ~[!/,ch IlI]b z. tyhri O1MZ pI¥; ·wywt6cell'lllJlllfojHZdl.l..

1.%2

System dziiiitiJi t~i~ko pny . ~1il£z~I~m ZiIi[,l ~1iIl[!!ie ~k.lil,li~'i.k: w ,stacyjcillI W Iltylyr.:,i~ • 'M' ").

'W IPII"ZW~dklll si bu~giJ 'udemen's C'Zfilowea~ ,lPtKl'Ultl~J(H( i.) zostlljc(q.) gw=n~g\'o'ni II;! 111 p.e t'D}'tillDIft~e) ij:!l1Zom, ~'(]ol_ :3/1 00 sek, ]1, CO [JJtl:&~V,iB l8 Zi!l]llUfly~i!)w.gif: Il.u:i:enell1hJ: gtu'!rc""Y k I~gwc:y 0 Ikiero"'/imi~ lnb :pElil;a7.l1!1!r'ft (Ii dli!:'Ik~ rozt'Lz.ielc;t- _ ]PI!!! ilipGlll len ~u 3wClijeji fu I'i!~cj i 88;"'; :?ootaj;B til!! mQ!CZ'ynnie IJi.IsunlQly z pod'IJszkl. by 1IlIflO:U wilt ~. ·bkie iiiiptLszczcnio ~:liml~i~dlU. !pC ,ZdHrT.EI'l!Ii,l! _

)4Jlllip:r'.II:wid~gw:o· i \\' dztdliifii.i.I

Pny :p.ra r.,,;dtO\\rym d&iruf.arl hi.. t.y~ t;;h~mu • liflimpu 1«)[:L'llro I,ua ]l ':i".JMpn]1'! siq :J}, tahl:lc.)1 m'Zill1,.iel~j przy V!!f' esenlu :sUltyf j i g~lIli~ po lldlku ~nkll,lnd.ac~]. ~'e~l i. .filQ p'li'Uikn;;~iiJJ.i.1LI k 11Il~.;yk8 W l!il,f!~yjoo' I8JID'pka 't9llEiiie zi!.~iIIi i !!i-tf;!! lub tri Sowleel s~, W CZIi1!i [!;Ii i~ zdy I' OZ:OOCZ.fI to US.J :rkilij l!iyPiilemu.

Nolc2_y at: nejS/l1;ybdei dill: s~" d.[l .f:!I'Libl~DW,ElfUl!j 51 ;ocji obsJ'ugl. IRon!!ull_ 7.wle nne z pn,e.p.m.\illild:e.i'llDliellEl klllJfllb!l1 i moils S;Pii1Wl:.iJd.ruI'W.(9(: :!':;mlliejS''Zcnie skut cznflii~l ii"JHbezpiecz.e~ 'R'l •

Wswlki na ,r-dW)' i III1DdyRbciu It:alS(l:Q I)'stillmu po.h] z.'ki !iJi!J\ldnl~nDj kierowb}!' i pua:OO_m. (blok claktrolllC::iHl)'. . pail" wodY--.l' bcI~~hulnie zlIbrog'oru'l! 1[:1,;11 jqllk.lom prz ;prolvudz nln it::'h f~1!'Z z

~IU1ili:llwoI1Y P - on I SUJd

RmumllJ.

\\' calu ... ;11 pe W.1lI1 lin ~R pfE widf[llWHRill'

dlialanill s,smmu m:',[Iz 'IJ'J1Ilikniqci j011ll HUl nl 'H'ZllwldzE .. m)'1IlL mDIiUullde. DsLaiy pamlqlai: .. :i.e j dyois od,DwiedDio przaszkil:do:ny personel Siee i ~Blull ]:ml1 u pOW,IJ:l.l1llfl,I!i)' do ·wliikon.yw.n~ DillIIIpru"""" y5tulnl,l,l A.i.rb g.

Ze ~1~l!Jw bezpl bst\"! Y IJI..lm

Air baS n lei IJQald. kl!!lfllhtJl ~ w .,tlll.lqi I gdy mootl!.id lllei:~ oUzji. ZQ - III $krudzltllil)l'. b! ~~ Ii. r p~dlt1i1~J[lIi'lm

prOby kmdzhlily. . _

W pr.r.ypadku pll~ nl llJllup~ !!lazy AmOCh(ld III m:dezy pginformow.[l(:

DlMogo 1iJ~.ytkoWili I ka Q wypo;o 2 Il'n il.IJ JIOiudu W !i1ySlem AiIba.,g. oddl!J~~c roll!, ~o ninitlj' (['. LA ell.! 0 flli gt,

W trB7;io kmnlecant3i -I .:.!:ttllJ1.i)wQ.ni ~du. mil i;y z" ror.~!f: ['1 to aulol")' eWMltli sk!cll obsJ'ugl Rl{j]1 u It W 100 lu dohltl.mil hSll~_~i 8t11ro(!l ... ~'or:t:l [6w] ga.?;IlI"

w~ tldo miicj ~~£n~n:JJIG zu; Bni~. m~i ' IIiIIIl. QliihJl ~1lJ.:i.:uw·'en'·e :pebmtgo' mz\ Urll;clo. ,od~1d .plD.'!.l" I:'lnn, .il 'W f,', '~!ili_ 'W'~ dllm, ~T.-H W!ililmfu~i'B powai1fl1y~h gbl'dien cidu pn·· od, '~IW p. d,lI!!Zki .•

Zalece-m' dniyC2l 1Ii'",l;_i'i!i!l.i kiillmW€y

• H~ ,diuk~.ri~wH~ .mud" Fn: __ I:i<;;jl.lwtEI' Jd!IAr~,w- 1lI1cy. BIIII i jei c:._~!I1!1 ffi 1111 II' il c~ !\[:i i

• ~lIiJ13 :7A1i!itu llI~at: k:rJhI klF1liiIlWi!ll~(:Y ZBdmym pl'2liiN:lmitllll m;

.. nie p.nyc:ze,pi!lt do' -~1Wnky zndnycb pf2l8d'm.ioh~JW ~~J'ltn;it.tiJlin .... '; ~It.g,al'kllh v, n~d01i;, ••• ~:

'. da)!l'itl"Q~'a:i k.isrownicy - ;!'it z 'brnn'll!Jny (20 wyjq iem "",'_Ik.ot:tyw::mifil ,go pl'2l00 upi:iw~nh'i!ny p~l1sUnlll S,im:c:u RunstllH];

,.. pm\! 'ild~)c ~mI~&IIZd ;tU~' [JJ1"Z'l{i!i1ll wai: i!ii~ Z/byL IbHskfil lira kJ'I;Il'{lwomcy: mmiQn8 pg\VL[lIilY b~rt ~Bkko zKi~le w tnkdoch fpoU-l. iOkIlfi,l~ • 'RullJlecjill vmfmya:;fi. :flll IEIi k~llf"m-VI[',Y·' ;;f, r{il~d7jeJe 1 ~ I 'tli!JkR r.m1-Ycj.o k~efOr'l;\liCy ,oz'!l~'oI1 fin zocbow SlIiLla

wp'lsflG-xS:Jrtrnj 'Wl:lll11"i 1JlIJ:'".r.iB~llFl.fUli til

peJJilolo l'iozwtnlQd,o t ku te '1Jl go d~lt!,r~ II ill POOU&ijj,

• 1lID.U' III I""lyklejR-t. llini nie D1OC-Orw,ot do dedi :rozdzielc:zoj J.odr-lIYt:h ~U"'AldlilIlkl~6w {Z.IiIBCZ.k6-W. mJ:~r-kD""f" ~d6h __ .hv]l1i 1 u Z8 imillR 1 "won io pod asak i;

.. !ilI~.yIlli.rm hi tl!l"j_'iClJlpn d~ potQieDilJ rIIlewlel k:ich p~admjoltj;w mn d!i mil1[hdI81~ czei j'" . r plilllht 2~

~ rue p:rzow®,zlt ttld;n,ych Il'r,l.-udJnint~w ~u Il l;W~tJJi"~;,):t nn pad 1\md1~-e IIl1't~ z;y . dl~~ wzdzieOcZII, 8. :paSfl~e:J:Iiml 'IuD na koh:~nlla.;h m:Kls.Il~ro I p ies, paJB'.!iOI; a~b. pBc~l:i _. -l:

.. llIie IlJpiera-e: nOIli! moll desee JCI~didGl~Y]. w~slkiu ~I:;i ci.aill l(kDtanili. np;lA. Mluwa, ..• J wim_ny ~najdow1L~ sf~ w be~ pI1F.l1:"1,l!1~j orB lel~ em od desk.1 roztl :&ic;It;_;t.1.li.

ZAIUI:.o- 0'· ~ If" ~ .. 5T WW .ME rOl1U:'JM IDLA OZ1ECKA ZWROCo-· NooO "n."f.!EM' DO UIERVN KU JAZUY N. -. t--OTILU PASAZERA Z PRZODl.1, JIE~ - S MO ~D JEST pi '1\2:0.-·

PODU ZKIif POWmIRZN4 A.-

5AiERA.

( J.~l

BOClD ~ "sJ bezplecze(\ twa 2'..11ipiMl1i9t oiipfnmtio ~ f151uJlicj ~vylm~~e It W'~ _ sam Iposdb f,ok pny pi(i!.~lic_h, bez..' pie-CDn5twfi :z, przlOdu.

'OImb" - lAe -; r me' pqy iOOzplef:Z1!ft&itw',B,

-III §Ndk>O\VJm lym"ym mJ8j&cU ,~, bye ZA,lfi_o:nd.\'r~M1: d.., 1'IIl'itlIhDJIJI P!i!SMV;

I ]iQ;)f b~dm _ ,iOWIII CI imiNOW'amiu,

~no;,... ... ,Ii",i,-'iII.t'U:m II!

~~I;a"P.r~lJ.I,If"'~:;J.'~1 .,

• f, 'y (II mi!i~iWeJt!i IlI'ZJl!ilI"I'Il!iW'}'m, " Ro:g.will- ll!l~woU pas :z bqhlUa:l. de ifium@lftu, zl!blumwani.e cum J klaIm'y W @bud~wie l.iBlpiqeia 5'"

Na t®:I3lle. DUai, I,Pf';IIWd~lt: :p:riEili\1"Jd:fCl\\l'O u.hi6Dia'pJlsQ. 'llIipi19l1le ,p4Jtltel '

1.24

ll'ojudy b 'Z 1~:}r!D,i,di Z\ ' ,t6wkll_:-

,Pas iIlJiQ\'j,!jnleDi iliJRflChodzl6 :prz~ ]l'r.orwa· dll1lcQ :2 [,~IH pgwyt$-~e zdJ~J61 .

!PiQ,indY ~ lyJmFIDi z Sr6w,bmJt

Zag:r6'11vek Jm 1I:lie~lJij~tl!i,Y do ,~aw.1d_toWfi'3'!J urot!tmll, [pUB. :nfe nwriy' 10' ~ml:tlw'8:~.

Paiii m:Q~ 'p~8bde~tIt ,g; bO,kg, zo116w, ri, ~d;. lEi}; tg pobz,ol1u;.J' no powyz&:Zym 2ditchl"

Ziltrui:l'liO CZ'4mij kla_~ w ob!l]dlJwf~ mpi~111i, 5; Wls~pJdD:g!6l,pl~t iufJ"Q klllDi_rq 3w :Za!~WI!I 6.

trw, 8 ~ 10' ,(l'llykiJ~eie 4- Z.llgJd~i'4, I. tPD~"\'Yirize bli!l!tnJlk~Ei' ,~;p narld ~

PAS' y,' B'EZPTnr:~'I!i'rKI~TW"" A'

I I..' • .I.1.ll:iiL£~"iI.;:]Il" _.

N'i:Leo'j wymiellJoDc lI'.id,iiCfiDI. doll''CUi prz.ad.ni ~ Iylny.c pad" be:lipie~ ~Wll

• NhJ moin8 du'k.Ij)1IiYJi.V.g~ ind DJ'ch ~m.rL1Il!I 'IN uiumlll'illncb Ot'J'lIPnruneRfi :systemn.l paso", bez,~ ecz.en_,!;L W,Q • dol,'CZY to 7;8 MWIIIO P:!!!I!i:OW, £.lJifl1i. ilk 1 eJEIlmu!lt6w II1QCUJ!fCY MI.

W nIi7.'la .lmlll~nn~~ ,zom{mtnW(h1ll11 J'I plSi dzen.lo!!:ll dZioch, ILl.a1 zy g;wr6cli: !'Il~ do 5lt1c~i C!b!lh.lgi u~Dwa:;bllonnS[l [:I'r.&e.d· s:f.awiclolo ftrmy Rona '~It.

.. NIO moU'1A \IrrISClW t d,odaU!tJwycb. ~1'1l~ I:OOnl6w. powodu~lIr.ych piD'hil;QI,;."'t.o:Jl[.~ ,ew'ir\' Inp.'ldElmcrokdobiIJ1Izny.lkM.ps6w. IIp'-J'-

.. Nigdy I) £i 'l'Z~Httd t: '(JR!WI oIroJ~yk'lII~ """ego plLld rarnleni.em (J.~ 8lrnny IDh ... .&wi.

• 'P1i.IS mn b)'f JiLrn;:ownu)1' do. MOO-zopio;. ez.eniB lyUoo iolll Del os(!by _ n.f tmi 1lI¥JD wypilldk'l!l ali 0' IDo-J.nu p1"'l.Y]J'~n.llt po em d.wiu~kn iedztJ,C go lUI bllilnar,:;n os.ohy

dOnii!< l'Hii'

• Pn IrlflJ :rnl:J1e h1iy.O I!l~Q Illy.

,_ P'a8y, kl4li ~ti1nC!,w ity zi1oozpi~lI n i

,:!lSiu.r6w w eaast 1fI~'iI'Io'n2.01e-j:!1~I:!"IO 'WYJIadlu H;(deiy wymilAT1!it:, Podohniu lItOilci:Jl' pDS pit: 'Z. p'l'Imllnl iApm wldlO'wll cl!?.iBfu III c:!p!Jn I.

• Pr,l)' S dllniu I rov- raft I'll t 1111 g.o

led:wnia ~ Hillilel.y z:', .... rm~nt!: It.i.w£l,g~ na pt)pmwnot!t 'ZnrCl:7.onia p ... "!-lJ.w be'llPloB'" CI: I'Is"W1II Icdl. al!;y mIDst)' unc prnwi[Uuwo i8iJ1)~nil!t :ilwoJ~, fu lII~clQ.

• W mzl potiaEtb), ooleZ)' po,nOW"ni~ wyMl'-Ili.IhJwat.: liJ.Srow II:! udro ~ 1ll'.!Plnf1on:ie p.a~lI\,'.

-r

DZ r'CI

J~eU pU;aUl'1I!miJ sl\ dz:ir , c~

,Sp!rls6b u'bIWJ;-ple~~n:LH d:.rL et 'iN G.Zio!I!!I~8' j~zdy -Immlilicllndem i~t ruguloWlmy ooPc!V';!' ia fJiimt pnepi'So!llmi. NiIIIle:!y lc:iAlc ISti&!:<lgi",vil'~ _ iIirq dliIJ ~~acl oblJ"'L'Ii'i!JZlI~ijCych VI krojiU. '!.V kito:ry:m p~ja...d i08t a.u,lou,to.wny. ~np. WEir Fli'8:nejl Obo.~i~iI.IlQ prze:p'kiii. ,'_odm I ~ kl6:iJym rlde-c;, '\c\i' W~[!k.u POill.i~~ 10 btl ni~S, bJrc pw..e-\vo:1on.e ~fLun.oelitod8m jedyfillo 'lUI ~ba:::h :!liElGzemIHc;b,).

Nlozrue«lJ'IJiJH Ill!di prz-epis6w. 1J:'8~'~m]t .ooda6 dzl~cl Dill tyl fiym s1 mJOPliu dill 'lie 0 to, hy by~ ~)mMdl0wi!!l pr&yp.f~te' ps.oomJ,

~'i(j:§ll wiek, ~ w:zms~~ d .. .illlCk ml1.!l 'PI':l17.'L-"',91I1jll na PfO"'"~UOWQ kU_£ZyslM1ie z. pnSl,iW, nCJJ:m Inie' !P~ "2D.l]CWIJI,),"cl1l dllll osOib domst:y.ch. 'oAlc1y :2lfiL5t.!1$Q/li-Wf ,1e-d~1iL .... (fife] wym iunioill:rcl'l i9];!!IlI· .aobOw' ::i".a'billZpjeCi?iel!l'~a kill W il;:zs,s.io ~azd)': nos Mfa dolil ri'iI lem-Olybjt , ~!J:n:y'k ~ ro't 0. lik ikllJ!b .(k0lVi.'Y I\lb OiI:.e5"~OWBfL"i" 'pOdlJl[~!i;&~HifJi ,podi!'] Ii..!i;Qi tch wy'bot :Zi1let~{ od w,ug i ~ WZl'rIlsh.ll, Id:zJ.cdll. 1''ji;flilllr..mn.'I:l~i ''L-'!t!' lei s:p:row"i~ ,mt1~](j "m ... 5twiLIl!.I:dziIi!'J~,O phlem\' n:ik "finny. ,iJ1rl(.iJry'"nwEI.noi p:me7_;'~ usu It.

100 Z!JlIIW:nt,ClIW QiO 'in t~S'1l tj']ll'l1 ~1I!!lmm:l't611,.'i' zabaqiiltocz j~,ch maimr wy~~rzy,s~66 $LaD· dardtlwt! ]j:Ui.3J~ be:z:9~Gczen.stwa. hill 8p.~i.ohaJ:!l Ldmy 518'PDwLjJp!i wypllsn2Cll[e 'Fnt, ~lh. 'W ~pdym, ie~d ~ny.p~ d:t:"~ niiez'b~dll~ i' I, k.i!!!~flj 1P,~lnq.i!.1i "II: zHi1 GllIn poiilamyc'b, ,IIr./£lj!; ,p:mdgJ-r,em'la ',,"f ioslrllil.eji (l! _u,l!I,i ~ mDgi~lIIZI.11J 'ka&:d1eg,r!J z w¢:ej 'WYiml&iIIIll,on¥~h ~mUllmw z;a1mrtpli~Bjqc;¥i"h.

\YAZNlE

Zab:oollio,'oe ial5l i '~8I.r1liilWIl ni 1I fowl ike it! 1Ii'I, dzi8ci:Ja. z\vrnCCUlJal;l!!I Iyrem dot :nrWr: 1 la-il:dy 'I1R rotoh.li pB!j;a~ro 'Z. ~na:nil u, l~1 ~ !iElmoohflld 18St 'll'l!}'PiIlISlEl2IL11UY w pod U sd:,!;1 pitl,W ~ "LnnQ p!cI58Z ra. N· ebw.ph:t;;zefl5~"'(] 'po-wit?.l1I)tCb obrn~..EIn, eitiJl3 \!,f nI?,i udpnl-e ... uta ,oiLu !>:z.Jd powieh .... ~ll j.

I,\lIli2g~ Iml1151

AG :: Nh..: mO~fI_n d{lkonYWIli!! :r..ndn)'Ch zmlun 'ir~ elomen tach ol1fgin l'Pe-glJl IJIU!mll IGlhfP'"lISp ll:J'Co'iHl1IllL; dol;'c.zy 10 zoro~ WOO J.ms.6w. fo'tel1. jn..k i pl:;l~C:i"_Q8D.hn;ych fhllI1.flIt1~"" me ulocych, N~idy nil \N(liln,i)Ii ~iIlwil!l(: d ... uiK:ke. 11.'" s:.nm{u::oodzlc DIB'Z

le J. u ,. t wsap i~ll!e81J w :!:i p&t;JilII~ ~Mll montew nym fotoBkll1.

4

'U:.la:w.iwnm. l\lliHlz,slili, - odrnu ibj, " CD 'l'V)'cm(:. l:uJd~s:zkl,l 4· :;I:EI. C:i"jta •• ·pil~d·n:i.q :~ ]ulllllliQil{!: jq. tnk 'Wj'.S<D·~i!J, .oz~mUhllfJi p'l'zylegllE: de Ii:IpEiR:: U~ •

"iDnlJg,d(gtlll ~pf,lIiWdn€i', tll'zy ~!I!sl :~lblillo'klil"

[I; .PusEI,tlzil; ~t:zl"ckj), kMm powmne op,ie1'Hi: 5 i~ eli' rm i pleouni D i1ipEilfi S9 E- 2l nla.

" R,c;z,,,;,riD C '~n5! bezp~ec:~eMlw8,

!iii Pr-..:ef[li.yt IPBSi bl!lltlifO'W}' 1 :~It!d ZOiC005-·.pcm :2 ilnt'Z. 9, "ft 'iIf!'O~ViIi_lrieQ iP~' !ii'kllli [lEii;l:i: li·ilI ·I!)di:il~h.

<II' :lll ~iiil'!:fi~1ll od wzmstu dz:~l3cka. pr.'le.r;r~lJwl;)r d'.f.H'; tu.h n Ie IJo.UiS !fIbo'Jezyk:o .... ·}' pod zac:ze:p.cm '1 181:: ..lIb)f p~i;'!(;h[!!irlI.:.I!lit· is.k nlilljb~ iZlll sZ.f1 doz let • [J}ie zac'h(idz.qc ~edllif!!k 11111 n iiJI oIi,

' • .zfitr&EJS;D~ Hamrq pa.so w tid wycie -'g,

P,BS powinierg b}"e d.obli'"oiM 1iiilpi~y i p:r-z-,'l 'gal: dokladl1lie do ci8_~-

Zan:lIln'li~iI.i)lIli.Il!' W~i1~1 wyml'i! ioo _d 'Wm'UJmi~ 'k6'W mQn~DZg ~apiifw.n:iiEi. OJii'~J'DlII1~ ~.abczpi[ii:i" if::&C[J.lc ,dz~!ilcklli,

_ ~8g,~: fo""')I'7.!l'lii".s u'l - IJI:l'III'j 1:1 ZIl.n[GZll: :tm'u.i:bita niill"'ty detee ~.

Oli' Oil"~[]oi~ pas)" biil":','E ~C .. .ol_ Shl1o'il. fUJi C".o!:Y,1Jl1 .... !rykonl!.~ cZo)''Ilmll:tci 11 .... · Qdw-ml nBj k:[!Ilflm!illIll~f: ~ 1;~ podczas moot02U1.

.. POCL!U~J1~6 1.Ji11 ur-'.bwyt m:tbGok\ow!lL~i;[;}"!i I opllkit siediUllIJJie - '.

. A.'GA

. Nigd}' Die pneld doe p _ f1~n~j~y"gwusu pod run~JUI1liUII;I uti ::iLror.iY daw L

- P li> nje mQ;f.D hy;6!pD k IIn)l,

.- Hie rnaz.1iI . ~fQ::mwitie- dlld tDul1lN)'ch tllr:tIJImI~dw Iill1IQilty.rlD~ "y hi I 1JV.g W,Q nije ,ptLSM.-lo! (;np. k~ merel do b[elb:ny, kllpi!I~tw. m ~1fI.l '

.. I"MN 5~8nOw~fC!lI :i'.(111:m,-~piiIJl:;t~ nt~~

]lIiln2;CmW '~ == [ ];l1lJ\""'D:tJn~",j!SznKG! 'lWypa!tJ tu liIa]'llzY \' 'i Ii!llunii: , Pud(lbD~

n8lleiy J1Jml:llhn;][~1t w: J;1ik1if3'ITlI1~ mjG]lHI-

widfu-wo dziaJ'a1 ·eymj ..

.JftlIj"J~ro:l;1 VI'~DO'IW' , C" . 'y: ,_ ~E"DO'jjj'n!;;.'ifIII'It"'i·~, 'Z···, 'T _'CI ' I 'I.I;~1f -S' T'IDQ' . INT- -::-:'

1"~ ibJ\....J.EiI ,A.IJElA '". _ _ . .'_ ,ftJIJ.lEiA· . _ 'M"~ 'I.II~ ., I ~ 1'-' ~j} _,:_,,~. _.' '. ,.

1.21J

24 U :22:

.z ~ IIi1 :\ ~O'WtI l}OwiellL'Zo, DmJluw,~. przedniQ ~11'~ bi!K::7;;1l I

5 Pr.l1l!it r;:zniki:

ill B)lD liiZl!l 't I);fiI!i m QII!c'iOI)I'

.' 'u~'!ritrnl sIaJDJ p~~1

I H t~. ~ I:.r'~e-ga. ~a .. &0 IPFZ>tiI~21 'lIl~_ifj R-iWdkokt lub s~l1~lI'o'ek

fiI ~ru ig,nl,o 'fl,-'I,f.·' ~l1ia::

I' k liiUn.'bwikazii,w

I ~8n tu dtwl~o.W61.(]i I!II Mw[aml.e 141 .poja:&tiu

II! .~wtllleJ 1P~~clwm3tBJIl'ily.c.1ti pH':edo.icb !II if, lilt J pJ:'ZB:Ch.vm8~,'I;IlllJyth aymyc:h

; II mkson

"M~ '·MIrulIttt~W,B1ii1ll9i!Jd'!iJszkI, \pawi.

trl.n'illj kliJoowtiY .

n II OOwiJnllill 'W}'ciQrtilc.~ ilpryskH.wac:~ ~n:e.QJrdj)j I tyl]"!ejl ~zyby

Iii! PnycJ.15k dOl '"7'wh:ul8!rr~!'!t il'lf.oIUiIit:,ii 7;.

klJmputma po·UBdol!''!.'O~Q _

" Pnyei~k do 'fW1lIiQ,y.8d:i"~lInla kodu iDlil:Ib~ Zilp r~n:Y -

13 !ktan w;:dw"i'etl8jiQ.cy~ II! ~~ldl!';.il!lf.li

... BadzJln~: i. tem;p!llIIl'i'J!tfCL.n;ll

"I' pamme.try f1l:ri ia:. BOd.zjlf:]j . t tBlrnpf'r,il.Hil1'1 lub sc.'hfl,wek

24 Przt;j:t~~lI}ru Ij,n:i..iillY.l:8cj1 (::t; ~.ub !baz

\',vY,S1,.vieLhl'l:7'.iI) i t1'11'Zewlu~ia $Z.yhy

::I:S' ill' Sdmw. 'k

III! M~IUiji$G(I' zamontow,miilll P!Jd1.ll~lli pqw:i~ iln;nej pa.sSii ~

~6 MiejlicJ:.:8 z!lmiW'it~WRD]l1lPmJL.\I\~g,Q 8Ioj:a:~k.s 'W',!iI.sClkD'tD I!U\lWiIli.I1!:Q

1'7 N·l]'wl.uw OOcz.ny prBW'y."

:18 ~ .n~wieilHhl p.tI'W ~eh .Wi pl'l'!!wQ I

IP~E;ldil'lliQ aybe bOC:~lIJJ

J9' = ··lamka. (l]n;wi Qd. stnny p,gi!illlie'1'8

z,a Schmv,ok tV dr"i!willdli. od iiill"iijlllly:p;a&a.isl',g 2'~ Przel4Czll.ik !P,IiiJdn.o.s;z rii'h3 !iizyby 00 8;!TO!1I_,y

pasa:iem :mub .&eitl!!Jwek

.22 Mi'i:lJsca' na a,roln.it.

. ~'S: mwa.,glililll Q~wl.Qml.ttcQ luh ZDmyk!i!j,f,tCOl

dyl'il~ p:ro\lWSlIiI1 bllilCZDillgG .DOIIwma'ffi

24 MiDj!lCe:m ratHo itlJb sdbowok

.241: P:0llid 8'~nicd:o I, z.a'8Jhdc.zk~

2'6 mtw'm,gI1l'iR ZmJD.I'ii}~ !blss6\"!'

27 W¥;l;!dki

!Ii' s:wiM.ct" aWP.I·!:Yin;ych

II! Canll1!.11IlogD .:&amJi.u lub zll:~ma;plkiR

.:9. Dy.5~~ I1l1iwiu'L~\iI. ,ctept-u.go powiotr:'&ElJ M nog i pasBx-e:rO"!,v z mY~1lI

,3'3' P!lLi!_ID.DJQ.JDelir :r.~8.~~'!lcji lii!'lt~8'rlla olwil:m him I; ~ bile,. :mz{lzloJc.z'sl

a's D.t.rwisnill ~11i118t:ii\Vji'i!iiu..n~~iifll kola IHijfOIl! vn [~1'

3B Pob(tJit:

Iii· lIi3gunar:ji wyso~a!tc i wlllZld, ~"~iD~ril I"eneklor6.w

.. olwjenmi.8ih:~m~~ml in d~!i;r..y ~'e"vc8!ll! hOl[2llego m8.wiewl!L

39; Mf.8j:SC13' nil UlOiD ~.k . ,~ Pfiu!~f2[1jill:

'Ii ele.ktry.C2:I1IE180 PQdlilfJK::&\!'n] p 1:ZJi}rl D~ch ,&'lyb

ill te'lie'kit.ryt::ZDD\8ill :poill[t1J5zBI"! is. ~yba.)'(:h iSzyb

iI!i b~ok.ady (I1!i'Y ~:IB. t llil:YCb. .szyb

• !lJhlkhy,t:."!":nifl~ in:!ISlY!i8eJ i ]uEtlfua]!; w:st,·., ~I:by,c:::b J.ub scooMl'Ok

( i'.Z.

2

1

1.30 :J

'nl 12 13 '4 Hi 1&1 111:9, 1'9 I

20

~iii '!!"l' .ir-f ~l

1J)':icZ n~~II'm!ll'-\fIiI P iJwiet r?a 1I'!iE!: hn~i • IPIf2I? dot szyhQ ooC'l:n~

Mi J do i&Eljjjll!;)n~uW.{l]fliB ~BMfQgo. grQ

~- '\ -y!illi utOI1iDW6SO

" &hlJ,"fOl

• ,.11 Jtce ZfLlI]1onhJliI\l;]JIfL{[!i pod.'IlJsm powiG~

ttzJ],JCi I P :lLlI OOIJ1I8

iI1TI w:!ri' wiaIl1[3.e:w ~ i ~im)i

Ii sod~ilil~1 ! l,omps:ratu 1)"

• rru:!l11i. go dd [~r i ~ I!i .mil. p Ii!! f.lIlllLrjI lu b IS C he\iij~

Qi-- i':8"i wi' ~Il;:a~ j ki Il!LLUO'WJlkamw

• -,sf! Xu d.ZwiQ·koil;WB.D • wi . illtloo1 lP®jM'.rh.iJ

I! ifltcl pl"l.e~i"'lY.mgic Bycfl m:n".l~d n h::h.

t ~. mt ~ przcclwmji6~ n,Y,cih lyluych.

J~fci5;k,.r~lJil~bl:!ro s(a:!'eJ :i1fI7lE,ldlkot!lcl.

II! Klnks(lilIl

,ii i'Jjejsc . :r,;llmoilUlowBll1tI!il! r.!I;UiUb':l&ki powiatroluu:JI [o!rowcy

24 i;JokrQU',:

Ii rell!!nl.nr.jij \'\·Y:!io'k.ok-I vthlZld ~ violto roOe~tl!;lro\"

iI g\'fl",' ~!:r.Ii[i ialzjJjmy'k,;rD1 II dyll'l~y P'fB'Ws,gllll, boeznago 1l8w~erwy

1~ iii :W'!t'iigDj~ WydE:tFd.C~ ·kf:S:]l1lJfSbw~~li'

pr:zedj[!lmtlj i lrbm.~ SZ:lIl:il}r

.' P.F.l.Jf{~isk. do wyjwi'!3t1uri~, j'II'fnl:'I1J1Icl!, .z. komp tLk::ra. p OrtJ'ado'll R,g[J

i •. Pn:yc:isk do, !W'pmwadz I'll illl kodu blokildy ZDI~~Of!l;!!i

J -, Miie-8Ci1!I ~a.mfifirkn.\\'an:lD pmw glJ ,grO!ipib 'WJ" CI!kotOllQ''''CI!!i01

~ '1' Prml~cz.1l1kfl:

1IiI' .ifya'lll.eizatoW,B. :(ll1UWY

,. 1II5~8'!i'" ii!!nin $1l'!llijI1!l~dk.ClJci

,. jj,YRifialU osl:liuiM.8W~SO p~ - kr(JCZ;U]ri p~dko~ei hIb 5:cltow.ak

1!S1i Dy.s:t.;O n;O"'" iewlUl ,E'6wi;[l11?O, Jr:II1 pra \\f p ~zedll1ia,'1 s:i"_yhE;! ooe:.Zr:il~

2~ P't;&ob£cznil:i:

" 6~6k.try'~11u,SC!! Ii!~XhU~S2enia ,p~{LlIliiiflh i!1\1liyb

,. eLekllryczEU:lil!!lilli :1!iI~jl;hUl~~Enm i~L Lyl1ll.y-.ch

szyb

.' blok· dy .gpu_L;;;.u::.:&.iIfEilil ty.llJiycn ;57:]'1;;1,

~ IE!:U!1ikll:)'c:&!lcj reglll:OC'j i 1'LIl'l~.fj1li' 1.. \"'lI:!l1:~~ (';;.GJ:l)'lrib, Iub schewek

2'.; V.fy~Zf:IJH{ 'l8pr~rn~ tst~!,'t:)'jkJI.I) 216 S.kr-zynU z b~z;p iee;.';nfb mil 27 Gtoon. slr1Jltemtom m,m '

.28' D~w~gn··· regulsC'ji \'!J 'sun qcta kolll kleJrol!.mk:y

29 Pl.rt8n.<::~om.etr rni!!:II.Il~!l!ici'L nlll~M llI·j I!I n-!\'!i!l.' i~~·

:~9I:1Jlo LDblil:'}' 'fOZO"l ~eh .... j,'J~

JQ Utwign.:ia zamke m,askb .si I Dl1 bl 31 Dt ,vigilia :zm:ii!J1J!JY bies6w

3.2 ~,\fl~.. nHd

IjJ .~,!';I;"~8;h,r ii!I\'!,i'ii!lryl nydl

'il IJenlml m . .ll!lo ZilOll'k.ll \l'Lb u~l "'ph

33' Sc:ht:H,,,"ek l m:icj!it:C rJ;1'I I'~u;me~f

J'!'J PllrrJ b9hnic:zka tyh:m

.'l.r;; D}ffaC Jlfllw]ewu ci(lptt!gf.i pO'i. lcl'trza. n

moSt ~~. ~.;i:JJrn\" '2 Lyt.U

315 Ham!Jiii3c rec2fiY

3" P,opiO'.~iIliczkn i zapi!JlD'i~ka .]1' M ielsc!ill DB Hi:! in lu.ll selHl-'W' 'It

jiSll ·P'r.l:efiIj.Cznik p!tldi nOS 7JlJ.n la szyb31' cd .sbrliJl!y pi'!I!i!I:';;nrBli lull. sehowek

~O Mtajsce na glomik

... ~ Sehn'!.~k w ,mwiach od :s~.ron·f 1);tIl~aiern

1.31

'iPlllimU,.r"1 4 D '0' Z'" :·H1Z·· 'iIfiE'nf r?A' .~ au ," ~ A) - .' .!JUII" IJC-L~'

:911 151
301' '16
,29 17
28 111: 111 112

I

22 21

27

ifJi.;!iI '''V-I,. 'I &"I~1

111 "'pl.ti. '[010' 'IZ'--' z .. -m' "1' 'C'"7A

.Jbd~~ .. " ." l'lW··£'~

L~IP' t JDDllmlliliJii p!:'?AsnnWilli . 1ni11z 'l.q .. _

IGa~n te z; c.'bwnq, 'Lilrll,U~h!lnDi (r~a ISiITIfkil; j~]i :zaswiec:j si~ "III c?£isIH ~~dy" ] ~ ruIi~c'hmin m Z-'~if7.,}.'1IiI8e s-iw;, 'i ZII: 00- r;Jt 0 PCI]fi-l)L do i1II'JI't.OOJOO'!l-~iIl!il jl '!>~fI;l;;j i obsJnS" Remmlm.

Lnmp~ k~tu:t'· ~ ciAwuDi_

Dll~ilYl

'GD~Ililo ,il ch", ... n~, uruclri.omJ:n$a,

Iln'l.L. rl3~1i :~::m~wieei !Q \~ c~je j8iZ.dy. rulci,¥ ibczx!.. to:i:c~I=!Iie ~a:~if pi:l,IM.<i i 'Ii. ¥l 2~p-_fum, Sprnwfillzlt: iPO"~iom rJJllJu, ]EI!!:I ~ J.[Jst W Brolif!illeacb :IlOni'lY,

" uillEl~ si.q' do ' lIIto: rw.\VEiJI1!ie~ ,sl8eji

obstugi Ren uu, '

Lnm:P\u, ~@I'firl:mlll.ft 'adm'Wo.oo iii glkumlildtD

PoWhl'iiilfil Z8ft5irL1IC W mOhlli1:!1i1lde lIJ(tcltO'mieni~ lSil f'1 ib'; ~iI:!Ii ij, ... tq~e[)ji6 3iq w 1:2 te J/IlZdly ,8:lt8nali:r:llIje z'bylID~!;li1:il8YWTIiI!!\ !arftlWftJrliJl Hlil mild ~Ioro luh ~6S0 zanfk, \'\1

p:r.zypadlku 1181Iez~r' ZiJiU'2yftUll: si ~ i sprawdriJ!: obwJjjd.

l.mJpiIIt "DDl:wlQJiI! ~ewqll k;i,IIJ .. mn~l!Owf!l~ ,gUl

P'_'ko.k:io:mJorz 1['iIN)f£b h:;JiW,fIllIY' w km/h Ilh .mlaeh!li.)

. lP!llid z.:ndki pred'kg C'ioooofZll i;a,-

J ~!y odllOH8jUJ ,5!iJlli1: •

~2 ~ Lam,> ~UDltrQJo 'il:zliililDiiik_

... u~k~d?JIm.! III uWl!ltd~ ~nm~mCg~

Wi 'IQI IDI:", Z-B lei]]' odl

diliiitlln'i~ lanllp,kl IooI1l,tmIIliiJ:;! U, kon-

bo ka ,;r...B1 . m' 111I!~~ iii), ~HJI"I!IU!lc:ll r'i .. ~III;

Jej zai'ovdJfjce;gie :5,i~ p~fIl&:"4~~ jii10Zdly ,a~.flia~iiIl Qlmi.2ouie I~ gz,ue,mu '~ )r-n:lI hamulecWH,~1r!I 'LV ullad2lC-!': ktmlYlluo'w,l!n; es joz:dy DID~.e pJk.gz!'li!~ slQ 1l1(!1J!:!~i"flH.<Czl'ic, N~I,j!jif z''io!f<6ci~ !li~ 0 porndJQ dill!! ~t cfi ti ubduSi ~!.I!lQl1lZo'lNUiQj 1;J!nf!Z firmq R(m,iil!J!~l. UWtig! ; \iI!; \'CrsJD ~h dvsti!fil1:nyda w nif!k~ 16rych kmjad!t ill tnJj!lka 1.0 m~ga piJi Wl4CZOW.1J z· ~([IUi. P,!:t!'IIioI inns pn.eSI ... e Dli~t: przy piOfi'll.5:Z'ym OOClSil'll. :JI!I n. pedal h,iinmJl~ 00,

13 •. i)e~WlD

~g;b

I... " p\k.:B ,!koDtmluli zBlC'iQni,~ _ It_ a lru~wl~4 reI:Z1lllgii

ltV we:rs'Jach d~Il;tPDJ'ch w :tii'Eek~o~d . kn3j\llC;;:~ lrunpb ta, mi,gQ, )fib W,I'&j£ZI!3:n:iJ1ll za:prgmlll. Po-WID'ni:l! ~)r'l:'8,st(lt Ii'II1 i.sat pr:z"f piiJliiWIigym r:tIICdilJj hpfJ ~ll na p . [lid' hll!llIl1u.kn.

~ ,- 1_ 'tm]IP"ka ~OiiJItrigrn,tIJ lIJM .. ndu A.I'IS

~ l[mJ ; d .' 'b ·,i:~~ad', J." :pnndl

bICi;'kmw,iUJli'i ik~l !p~ilc~

!blfJmo.wW jl.

:ZOc:&-l'iti!I !iliJij s:wlecli: pO IPrze.IaQcOID hi khxC2'1,la W _:ii;~gcyj!::6 ~ 1!!:~I1IIB ,p:o 10k ,:3 :slYitu Dld.acb.. 's'!,N'IHcem~E!1 IBiQ te :Iam~li w C2 <sic ~ijJ_g;dr SY!!!l[t[j U:!IlIJi/;! mlepJi'8i,,,"!j,rMfow!:!I dzialtlJl.Eu ili~dadl] ABS, - hamfJ,IJlce dzi.Bl.aiijl :nOrmalmifl!. 1(11:;2, bez moil i'II"'io.4ci IIUlLtO·, DlalY'~:J[Iego ~p~b ~grrn]_ blo'bdzie k6t '!' ~.ikim przymJild ku ~a lezy jak r:U)j~ybmel. SkCflSU,how,lIc SU~ Z ~1]'~{lI~ZOW(]j[,i~ !i1l4cJQ. ohslUgl, Ren1811JlH.

~,~ dIg .3:r lE':'iDilI:'E ~D[[Ii,'!i1JiH t~lllt'iiu.

'7 lilill lL.amtpi:g __ ~ub'1dllla uU dllllJ

,! _!L lUi paliW,!iI

Zl[~ ,Ill -s£~ ~wil!c;it "... chwtii P 1fJ'-Elb~DRifli khJ;Q;yb '!.--\I' slj;[1-cyjCQ £ p.~nie :po tr:z eh ~k'!J]i)d ch,

Swieclfl1IriIl!l S!IQ J8Imp'ki w CZll:!:-~!!Ii 1a~dy s~'IIlI;O]i~1Jje lIJl!ill-e~!',lI w ~dzje iJilok~ lrycz:nrym :~UJb, elKb.orn:cznym. N!i!6iJr u~rOO ! 6 .5liq do 1Il1ll,IO~IJi'L .. !BnfIJj :&~.aIGji obshlgi R IUJ!UJ~L

W, 'm'J'" SibUJldVifi, benq,;yno .'. rnlwy,g;., ' .. emil' W ,Iem b]C1kBdy :z.apJo:lilfIJ l.e!mpka migDl po ~Fllek~ni III l::D.uc'Zybi "''''I' sm-cMc ' [silml p:!lZosiailJ mewlqcmoyJ" p~~ tilb sckuliiJrll ~,'Ii>vieC'i :s.lq glll~8!. ]!Ii!:!! aym ~asnd8. Je§~i l1Wlpk~ ?-O!;-Z}fllB IS]Q ~wmaciO:'w i::ZiDsh} I~dy. mote to 02.I11I;!,~B,t, 'I!IiSzk{]!b':IliiUiB I ~ekb'o D.{C2!iii~Sg s,Y,:;oomu blo'bdy zoplOil:u lub I!Jsle-:rk mlliihdu st!lYmj~oB",g'lJ \'-\ltry:d:;h~m pa lb·V8i. Z tym p:ri(il~ h ~me:mlm]_~y ~'!i.vJocil: s,EQ do s • .ac;ji, !liJl!i'tl!l gi.. iudo:ry ZO! 'IN'lInS] pn.e z. f:i f'llllQ R.onm:IIJ:U.

B .IJj~1k '1~E!,r:k(l!;'Wiiln8ill IPlI!"ZltlhiiB!;!Jl

9 III LUl~~ kGitiibo~fII_ :&1l~~£i>B

I 'Ill dZ:::11I1 hi oki'liiW :plnedmch

jlElj z_ajwlcoon~~1!Ii ""'I.f ceasie bSiIllG~'lmia DZllilC~ konieczItlilit;~ ,uullty.chm.ias--' lowej l'iJDrro]i stiMll'l!J okiadz!in hmlliU.1c6w.

10 Lampko, ,IrOQb'o,]go millllmJB 1,0;

nOlO po?;JiomJIlI p;1Ytntm .r~~Id· ¥'. ,cz s.,;v Ii

N,Eile:i'l' 1l000.~~!Jtnni ,p'lyn 'Ii'i.l zbio-miku .Il;pry.~liwac:m ,

1 ~ ,1lAm,p:ka, kl!lJllIitro Will 1ll!f"Brw'ejll' JdeJ'1llllkOiW: 'kEllO':g

C .33

3~ d5
30 1[6
19 11'1
.
a 11: 21'

22 :211

20 19.

TA- -HLJ- -if"i,~, miO" ZnZ'IE'LC"'ZA

, .. -~,~, .lIl.,." .. ··:u~·.'w ,,;.".J ....

W~6lJ@W,jl!irl~ i S'1!Ji!lJi!i:6~, d.zliD'hmillJ O'!jI1LSRIl.]lil::b 'p!®(nizeij ws'k3Iz.Diillt~'~"1 ru '~a~:p~k :ko~~romil]!yi)";h zil.ll~' ad :!il~!aDdiilj[\d:u, "'J]llllliSa~lJi~ ,Jj 'l;rx,ajlUl Pro!z;Da.'~llri:lii s8mmchodu .

. is LIUII~~H ikll!J~tr:;1!illirli '!il~i:lmilimUi 'lJI;g;d~s:l;1cl P:1!i!'iov.iii1:I.r:n'ic,i (Ajlr IB Oil) .za"p~lil si~ 'p.O pl'2i~on:iru.

~u~1'lm W' :5.taiC.y]'Ce :i :s!it~J]'!f! [pO' .I.:~~ ku ;scikund.!'Il]b.

1e:'J1l 'ruii1Ji i7.npida :si~ p~ 'IId~c.:Mnl'Ulll zm;~hmIllJl IUD mts,n. s.Y~iIlB.1 ~z;lIIj~ llJI~t~Jk!':! ~.:il{!mu. NaliBQ jd :l!Isjsgybci~i z'!.'VI'lflc;!t ~iQ d.o ,p'U lD:ry~.gil.",;pnlle:Cl! PJ'2.'CdsulrwiclBIIiB: RlemJitllt.

16 • ~~'~"D .k_Dn'Ifi)]lIi~ wm'~g.~HJI~\l: :ikldt::c ,~mn1Jidl W 'lili.11I<:1'9']i;::trlh z

s:illlnikill em, 'WlI~JtQ,1P' (!~j]~'Im • Po"'1,,~ nni! tiW.h:l(l~1f siQ. go.:y k.ttu:::z:]tk w S'11If:yJm all!BJjd lIj'S' .s~, w :pokiiii!Jlihi'lli 'M.: nenacea .5i~flil'a \""'~~~~-EI;!I1]IlI. ~w1I:r:; :2;mrc\V]'eb.: ~II~J'I!I ~!i!! ~l:h roqrzlll.n:iu I' gd.]'· mo:Uiw>tl, jtst II.1ruD.biomi'f!J!t'Le si][]!~ h.

J1

Ill..Brmp,'k.:i1, lk:o:~:dm:nI'110 :Sl!'i!!lllllruizUIjIl'" ,&11 lI'l.b~·"NJ';P,j~Li!il~ ~iIlli'l:f [b~.piie,~gfi!§ih¥,1lIi

.8

[[.~m.l!iik'(ll k~DltoolltaJ w~'~~en i;!t 'Dgn!1lMfOOi!i!! .s~I1!:cl~~P .•

Il.runr[lllk . kDD'lll'Omifll sU,IlIfilliJ kry~}''~Il!i~I!J"~~m:r.u,lii:'.idiillFY pr;ynUlI[lM'o. tft:z.q.m.lgill

GriI y 'ZMw~t!il'd .51 ~!ill 'IiV c't4l!!j i I!!i j a!:I..d.y. I'U!I i H:&.f ~~~ll1Ili; .5;~ ,~ ~oous!jj.\1i,'.ic :s'i1nil pr;:iaajij.CY na "WiI:!]nych ob00 hn.lli p:r.- ... .AilZ rcdn~, d'l,Yl~ ;rvri.rIJlHy. T\:Irnp!l.:lfilllli.m p!ilwhn~i!i w6~~c~lf:i:!l ,cibm:liiyc Sl!iJ1 .. '\N :1JIi1iZC-

I' j' I .. :~. , . .J. • I' • i. '

iC~l.\fDym raz e, :Iliill fiZY 'w~t:t"'m':j'''''' !5,IJ!m~ :~

spmud,z It, pQ;l,.iDm. Il~ 111.'11.1 cbJ,rOfi2JlJiXig.1J! ~I i~ Q!ilygmi!-cl.u.). \1\," .vo.2ioko:n iecz'lI4~d. :skO:Dtakl.ow8c is ~~ m slacj!iJi C1bsl\iiB i . Bte:Dludt

21]1 'WskM.:nj'k. ~C:Dillpll(raJtu:ry plynu ~ ~lfa!d1;i1B IC'M~JdiwI!!1!IIWU

Ptu.9(j%~I:Si nurmo,'! nci iiJk:s:p,IOOlO!C:] i wska- 2C!<wk.!lli n le powi'lIrlU!I sit'! {!Id~ltIyln~ ~tI btiIdzo w :~Jj'i'i!,'mi;J' - '!roV Sj~:?iIQ ~EIikn!l:!ikU'L"'~ny oib~~~ '~lP«:.zy. 'Male :siQ' Dol!mm..fasl. Zlij.lI~ :hllU 'W ~.ym. polu W ezasie "osne]" JBZdy.

DtI'.EJlt!ln:!! juliil nak 'L'\i~t:;~l1'i.EilIii~1 ~;i1'1ii1pki k.cm.'~JOOdrli:;:JI \'.\'S'b2uic no stan ,[] Innnowy. p,gitrz poprsed iii i o,p:us.

e

I

.

L_8mJ.ii;ka kan.lmlna :((i~e~ IIUd.~w,i!J 'W' ib~l!JmlklJ.

!K:iod,~ lampka z:diwieci i9,i~. nLilefy j\8k :nl1!ij!S~ybc~ej lU!~g .. p'lijlhi~ :p;id~:\":'tI, ''11'0'' %hin-'i7nikll .•

,!2 '\L\il's:krn& .. ~ P!DZi'[l!!ll!..!ll P~g h"'!H

Od.{&}"t IPtI".dlJJTliIJ 1)1)1 1 I ""'Ihl jUGiI tm r:iJ'i \>oJ)' :r.~~W!BI, po \"'yJQc~.1iJ .k1.uc2.~'Ik.o ZIC stacyjk~. U.V,a,gifi: wskazewka okreAla ostmlnl zl:I1re·· i6slrom~n], ~~DJ~~ft!m ~r~1 lwa ,pnilld, wylrc:zerilh:nn Zilp'~'nIUJl,

24: Pn~i'5ik ?J!:!TQ',,",Hml'iu 11~r. .... nfll::iJ (iz~~t:ihi~ 'w),cb PF7~IfI:h:!,G61W'

'W col.'1!1 doldad.lleg.o 1I,""f~tZeTO'IIIVa'iJiBi :~kzIii i!k.a. wei SI1fi!C pnyci:sk do 0llilJl'U .

]~~.mn!ptii ~QJt:l!lrgIIJ)];g SE::R\rICB .syg,n:ali)!;ujM !kol1liU~111!i1$~ ud!EIil:I'i@i s:lQi \V :nBib~ ib~m. c::.I~S],S: do <Ilrul!l:lryWW"'UElj stiJ.C~ ~ i:l!b:dugD Rcli'll il iii It , Z~p.i~tlilll siQ 1P1r.Z~' \'~~<Qr.z~1lI tu ZD.p~onu, [pO aym. :ili:ls.n]e '!I"i!' dqgllJi truclb :9.eimlr:u:1. (w 'wcr:sjach z !iliu·~.omDtyezDiij 5m)'lll'i~ bie.~C!w. lampik:o p~:nlBi po u n;LI::.'homi!i!tlr~u, silnikal. 'W Ctll~:~e) jliliz,dy. la[t'llpt::a III %a.pala !!i~Q' fi~ir-..t!Im 1" ~el~.Ifi~ if. 1ti!1~21'1.'!.iIf!iij_Li~1~yf.;h la 'f:1\Il1 ilk:

iii, III

~ j'" .Ji.="""....... .......,,....., J1. • • .... ' \ IU

~YlO~-t!I· ~[1JW.l1IlBif. 2.iIIi!:i,!/liIU!l~I!::; :511:1 :!:;unrw8.. "'~1

lak. HlI il'lf"'YPiidku {ilZI1lm~~_;1 :t.: r~~WD LU~L'!;I~~ i~kfJ& ULs:ror.k~ W' .11.1Iuo:m.atycz,JIICI ,d::rz~mm btegd!w ]llJiHri, \!'o" lllktlldz~iEl' k~erl!:iwn iczyom Zilli :!:mtielllll'll.ym W5.1JOI!IJ:!i;iD iem,

,27 [PlliZ~cisk do 2lC,g 0 IIi2lC

'[.;II_miP;ka kon:lml~a . :!;'Wm.I!'8,o

~\Yie~tfi,g.lP~el!::i~.giiUWllE!:g1l!i

l.m:mp;ka lO(tiru~,~lJIfl 'PIf"o'i~a!I n ie'hi i\ii\"V'i I;iIl,BJ pr.:-""..G(:i.'~iTlDicm.i:lli!l.y(:h

,Lii!rnrp;It.JEII ~!iI(j)~IE'g~ItlJH t\'!!Iiliiit~·

m,i~" miD.iiii.

L!!I1HilJIDik,g11 ikJg!JJl[\1!i~fiI Eli '~\"~IIi~m;f ~1if:U&,owy,~n

( j,3fi'

311 Uj
30 -6

29 ·17

M 1:8:


1181
TABU _-. R.ZDZmLCZ:

21 26

1.36 )

TAlUCA Il10Z:nZmL,CZA.

"'rs1~YIJ~ote Ii !SllMOb,iJ~DJ811lill lImipislUllJ.yCb. ~uloi~ej 'Ws.tazm..M~' Ii lwmp9·k b{l!jtm!IDy~b :~;gJieiy (Dti ~tandail\dlu WYlIli)sabDhl i, b.BJU pnll'llU!i13110iiiiil ,:mmiiiiijffit,oillu,.

~ _ Lllmliki!l'U1Jl!iJi.gi.nJII IPR,Ii'&F'.J:B:n:iu.

IIi!!!!iII lkt~IBIH~!I.·l~H

Gdro_'[1;l1 z dl"1.~~;(l. WllJ:c.!iO'mie:I:liLm. !!i~Jjlb~ JQ~I!l mtw:i.m::.~ S.LQ w CZ[U~je iazdy. 'IUIJI(l2.~l nf]~1.fClm miDSt zs't];zymillic s:il!ll :1 ~wm~ !Cit !ill lP"moc do ,,:u_ll.Qf)'%((I~uj ~1l1i:cji ~illlrRenBi'!JIJt.

.2 LlIIDplnl, ki!li~~1to Ii!] Ci~~g.i:liiia glejy,

Ga~ifitQ' z cJu~ illl IlJin:U::bDlD1li8~~i8i !oIJ~Ib, JIl1l~i m~w~.Gci, si~ '!!/{ 'cz!iL5iie jud,y;, 1Mil.ri:~~ bfiZZ'WflX~m.1l!i ZlI!!ln:~~8t 'lO'l\j]~dl ~I w)'lFiu.yl; :-:4iprl!!ll'il. ,8ipl',~wfl~~~ pillziom ll'i!l~i1i, ]il~U ,liIHat"~ ~roJI1l.coch :n.oJ'my, lllL1i1l~ 'Illillllt IS'h~ do ,EL'IIltOiryZlilwBlnej ,t::lnr:ll 005.ill S i Rt!'~u'lIJ It ,

,3' -, -, - Lllmp,'klJ k~:m!n~lJ]g. ~~tl@iW,HDi;BI

• al.(unl'iilID 0 lili)ii'O

[H)o'!l~Iilll~ :Z8!1li;Il~C W momo:ndc urut~oQm.l.flJn.:tll. s:i.l[IJ.iia: f.i3J '!IvJqczenle' .5iDfJ W t!i!I!lS j~dy ;S.~gDI!&b::u.je, ~'by ~ 'i.n!~n!liyw,liIe foIdm\l'ooJe 8k~m'l!!18~ill:!:,a lij.'I!J il!J,S'fiI ~ud.L::, 'W ~LId,·mJ i?rtJ'Padku :nallo:!y zllt.nym.oc siL~ :~

jlIriill\ d::-;;le tO~\!ijjd .•

LilhliliJ,kiP, kijJ\Ui~j,'U~ili:~ l~'!INCi!!lC!il klcrunkow.Edttiill.u

5 Obm!om~E;!~l; (p~-riljji. (kJ!l, x Di!!!Ul!)

• Z.ii hmf; dD !:Ii l~.(]lbl'/lDdlll (h[d) 2.jlli!l t,B. '''1' pF.l.Y]l\lld:ku :5'lliU~OiW 'WY,HJiO'~.)'tih]l. en . c 3'minbnl!ll,H:i';1l;iiw1lld ZlI.2.~!CL[j JHlnW~. Jl~ nIilfrt:!y pli':ZQkm~ac: 'iJrch w-.oJL1iak'u '00 ~!~Ild. ~Di]'IEu;Jnicb.

Ii!! ~m~)1 g~~!!M1V' ~ii In'Gs!klIil'iiii"any ~ ,1lI.h~·· do-&Wtllll!Joy ~fkf-fl~ p~kotc~ o'bro-tCiIWi7iJj Sllfilb.

ill lP~kl!);§~~Qil~ll'1"!ii! (Wry8Jtalc\'.'an~1 '~N' kmih.

Illb mU~£hJh.)

~ ,~::u::lrz.:illd:ld pn:ldkilJ~i!]lOmiil;ll"'iilil!

ZIllai),' 00 iodzBj!ll !9'I~ nikJ1"

7 _I Lam,p,la ~lI):D1n;m!ll 'uWlnillUi

_ ,"r1rysk1Jlt ,nrulllL'!!I1P

-- ~t::i';yrlJ!I, t!'j,ir,; tW~;8f:ll W ,tlb.wSli ,r.J>ii!I~.lfij'La! kloo2yb '1;,'11 SL.lli£~C!j1 i. ~fi_W!B

~o il:n!:o:dI. seklll.!Euil1.d.'li. .

,swi.eC€!D]e :sitli htmp'ki W CHIS ~e judy SYiilllllifzlllje '!.!!5ttlil!fk, !1-'!.f 'lJUad:r.liI!I 8iil!l~~ 't'rya~lItJ]. hllb ~d~~nlc~iiLym.. :NalQ~Y lsi .. :q.ujsz,ybd~j ,~1c !lLt do iIWIliDryzlDWa.l!U~j

:s~ncJli obs.ilugl ,ReDS;!II'It. .

'\\I\c:mj,IIl' :~ siill:trlJldcm. h lmZl".D.'IJ'"")'m ''"'''YIP !1!l"' .• GJ!i!1 'W' 'ystem I:!i)g!bd,y ,~~m~, '[>!ltnpkl9! m ~S,lli P@I ]ilM,OOOkl\QPiJIllliu .k1uczyko, 'W stOOi::yjco (:dbriJk PlJim5'~8je II1n;li!wt~· t:21~::!llY'], 'pn,'B~ kjlb ~ulJj[1d ~wieci. ~~ql IihilaJ. ,po (;ii!i.Yfii g~tinlL~. ]9$1 ~ lem:,ko, :zac~yna S~iQ ,t'WiGd~ w ezasle jlJ!Z(lfy I moh to ~(ln[jczm~ uszkc!dzE:tnie elek,~r~)ni~]}e,~il]1 s,Y5!l'!i!(ffi\!l blo'J:t~~)' ~!i!.;ptg~,!:~. h.llh Ii.1~Wli~~ ~1IlIftulu..rlli i!ltE!rruJ~'cBg,f[I wt"F,1,d:tom paUw.o, .z ~~n~jJ pruhi(!)[ffi9m. lIa.l~ z'IIVJct!cit: siQ diil:ll SLiU:ji O'DSf:liIgi I' 1l1lltory,mw!1mai prze:z Iii rmiil! RenauU,

~I

1lII,IiitIi lIP' Ika ~o iI:.'II b\i!I! 1.1IJ!L ::l,U, ~ Ci,D uW'ofhjll'll IruiiunuilJC(!j!W' :pncdmcb. rell ZE!._:Sw!i.eC~lrlil1I w iC~~iQ ih~m{i~ '!!o:\fgia i!;;I{l1r!~C~8J koil.i~[;4'iti!C~t na~ych:.MIi)Sm It!O'lr'Lr(J~ !k-onjtl'oU, slo1'llu o'kfiuiz.:ln. hnmu kln',,!\,

LIg!g]I'~~ :~(!J:nllllli\g~IlI.1iIi 'mi n;imlEll~ lIlI~sgl !JID".ilfilmiJll p;fymlll Ig;P11f81d. W(lJC!ill i!lZj'b,

NIDI~£Izy uzu.plE!lruc IP~JIl '"f iblomikl'!. .s,p:rysk:h~!lliez!!li.

,W.:I'Q.p:kili k.!Qiii:lrolli!iifi p(f.,ai\YL.~!i)

]diili'I1.D.'kUiIW,!ilk~zu

( 1.3:'

I"AD !LA· OZDZIELCZA

31
31 116
29 111
,3&· 11:1
1'9 iI'J~ ."l;I!J [~~

Yt)&1If,pDwam ~ ~Ili!liiS\i1!lb dl_zi,~'HJj~ IO[IJ~R:any~llI. p~llI:i.zc~ W.SkaZfli ~~luj],\V :i. ~'El1ilILlile~. ~DD'I:HI:myib. za]Jeiy mdl 5~:imddl!l. wypo5ueiIiiIil:I3J :i, kirwju

~i:II~gl!rili SmmJllC'tillil,d1u" -

Iii! • ~pi(_~. bQ,'mtJ._:~[IJiiI. w:rqt~u:ilil~diiJ pracu,jQcy 1]:1) wil]ln.~"I:"h ,onroh!;t::h PI'?'..'f.I~ ~\6 L!i!!m:pka ik>lluIllJ1!!JLn.!i!! :ffER\fJ)QE:

~MI}(: ~UiRi\'Y}-I'Cbi \\1 'WIi-l"S~.ru~l z jedll1~!, dl"dA m~ I~,'I!.I~:~, '["empCli'atu~ S'Y,8nBlU-zruj~ k~J:'i~JilI~'fillI'iI~(: uda-

&il:mlU::a:limi ~'8.okop:n;r.mym;, pn"'\fhjl'l'~u 1.,\f6\'1,i~m!; obl[l2y~ siQ'. W' Ilr:2.{j- l'iiln :!llQl \\f lI:.'i!i)jMlhzym ~e~le do

~b',!,I'~1l!DD :twioc~l: 51!!,!. g.dy Ikh,!!~","yk '!I.\f ch". Jl,~;rn r.D.zU:" llflJe:1],f 'W}!'[Qez.yc si Inlik i .oulOrjrzO"''i.'.fU18j stBcji obs-rUli IRenB'LIIlt

5'I~i.c{ll zMjd'l!I~i!Il Sii~ ;;.v pilrOOotthl :M";; .s;]l!r.o.wdzit :poz;~{Im :GliJyn;u, (;htQihij,C~-.B![Ji Z~pHl!l1 si~ P!F~Y 'W1~l'.:..er!!h,i! ~!!!ptom.!!! ];JiO

ml1_3!:~ :ttB'Il'II wl'i-.pE2li3miJ3 .cwl.l3c zm!l:!wyc_b; [wml D'El9~' O!!i!Jfgl!iJI 'cilU). 'W JatZ ~Il: l\::{l!['iJ!CIl:Z.- CZ,yrul s~~nifl w ciottiJ.! ~Nxl£h sakund (w

~ri_[u po ic.b rni!~rzlIruUl. :gdy ma:fl UW'EI Ilfikl. s_[koiltal::wwat .siq 2l smil:j~. obstJuS'[ 'W'crsj;]_cll Z au ~olnilll.}1CZIll~ .sk.rz.]"n1.Q, b[j;.",",

~ IInJlc'b;DlIDienie si1l!"!!iia.. R)Cl'iUlllll'I" gow. ][lmpk_811!:,a~[ljiCi po '!Jimcliuma~fill1i'!ll !9']~'n ilkl!d- '~'V 1:::t-"l:lSIEIi jez;i1y,!, 11!l'llI1plto, tm. iltiUpnte. iiih~ li.!il:?ltll1tll. :6 1C'~lllliQ Z lIl:il8l;iIDU.j~J'ch.

I' Elk:

TA1UlCA ROZD,ZIELCZA

~J1I1l:EiI k.o:II.'DmIID:I Slygm'j.dit1ill.jq,.m uJOO,o:p']qI:c 'p,~}l' bOZ[p9'(l.'o czeD1itwi!i

Liilm~ln kiIil_lInlma Wm~2iWD oglliZ.Qwomlli. :sJtUk~ ili.

11

HI ~,isl_Bi"-iiij!l\;; po:tigmu ,OI;flU]J. i!l~ll.'1l:iIk!O'!/Wi!i!:G QdC"~'1 ,IGiSl ml!Drod!lljllilY'" jctU sameehad slDi ILl1i lPiooklm p{d~:rl! ~ sil nl k llI.il! prm's,Clljifl 00 d~l~,gl;ti O-liL'liUl_

Po ~!j:~I[;:i".lI[i'i,ll :;!'JiJpr~f.Uj, lab u rue'hom ic~i Ii.I ;fnll~biIF ',\lS.k[;lZ6wka ok:rn:Ua ,poziom olel'llI fJJh'iJ; okoto 30 siil;bj nd:

• ~gm:e liJ~h)_;lglil'i!13 (GJIl;!i'~_.j)j' bJia",Y] ~ D"lilby· !li3hi!Y ,fjo,:&i!niLlii 1~~{l]'LI"

• :hndlm,'IlNO iPO!D~!il'~ srednl []loz:iQfIlI oletlJ

· dolnil pOr~_t!ln.h!' (!£ji'b!lZiI!lf. i!l::.'ZOfWiD:[lJ2J\',jl: lIli~\i~:!d;""D\;, IItID>eglf ml_l:p~nit':: ]lIiT..:-lcm il!I~'!i!ll!J :"lJ!l[!1i m w$b~wko :2:rI~j~ fk;~,!";;~ \.\1' ILym p'fl!rM:o:m:lu.

~ ~o si3kruld.ocb.. ,porrn.1:oIJl'iu 'w,!jk~:6,w:ki ~io obil'!llilo tomp~fiill1i.ji\Q ,]}me It'btoo~~~iID"

.m Lnmpik, kalll~"I!i~D,~ slanu tf:)':~~~~~~~ l~ellll"pl(3m~l1lii:J p~~UI thlodZc¥C'llni

rod)' m~","hK:'~ :st~! 'Ii~' ezasle i!ll!ZrlI~{. 'lII!i1!1eZ''I! ,~mi3t s~ i powshu1O't6 !'iii Ini.k

2:.1 W'l'iikBl".mllilk: 'llBiIilipilra:LDfjI' !P~VBU, W' Wd'ndZ:lc

t:ilhifl!id,'Z:CIi1JI,i] -

PqdCZ~_5, 'lWfm!i!!ln~j !IiIk~I~IOl_~~j] Vioisb,~O-!i'M'k.a. :niao p!llf';'{,irul'EI. stQ' luddljl]at :~ bautw W 'PnliWC!1 ~ 'II'I!' l!I:~fto, :z.mikreskilllw·o[llY' !Jib~~!Ii' tL:n,uz)" Mg4B1i ~ i:1jII lii;at[]~lfI~iIIst :;':[113.laifJ6 "W 1'1Im pC!~,jj 'w c:zasl.li:l ''''OSll\IJJjI'' iazil.~. lJopkirn jedltllk WrttJ:z5lJiie sifl 1 am.p ki

. .. . mll'~t!I~n.ej 'iL'II!S~uie 111;1 ~tm'n ~ IIlnB:mitl!'W)'. 'P.'al!r.l. :~o.'J:2Ccillli I 'IIi' OpI8,.,

-I

-

Mule ~'j,rl!Li~ ~a~w~~d~ ttli!I;J' ~EI nlii:!!_ 1j.IV 1.1lk.inll przyp-lIdJm Ol2nllCZ;:) Z ,Plii!wlllQ~chJi ja~~ u~t~,~Q '\lI 8l1J1wmotYCi'JDei !SIk!FJl)\'n~ bieg.6\t1lub 'II'ii t!lk~~'gl;li k~I!t'i"I':fil~lnb;:;z~',rnl :.!ll!l zm.icnn:!{nlI w;silomn!!!:t111'1 icl'l"ll.

Lffmpka kiDIlIII'fgill![ll!l STOr lQ!a~iP'" ZIi.:II,1 i{]-;.a, zaL.i:-hymiilllmC s! if

Gasrlile Oil: chwn~, ~mc'tiiom len ii!li silnikml. Zopaliill ;si~ ra:urm z. led HiQ Zi f!: E!:'':;:~ !:tlfLii i 10ft: y!C h I lUI il1lJti k:

L!I.m ID,klJ Ilkm:lil['JRliI:na, 1if:CI'~Crn;~i1'

Ilhmil:h.,\l,ij, w :zbhnmUm. .

Kied~~ lamp.ka Z;!J!W leel sla, iIl!::t'leiy jii!!k Dai!I'Jxyhir:iej 1IIti1l,peitll'UC ps'HW!tl1 \'II ;;:;iIl!iDr:niku.

,2~: W':sk~~k Il!n!i~iQmu IIJlJm~,,,,,g

Od~yt 'iJOO bumll, ,a~.I'!l.vjJ I~~. mo~Uwy l\l(liW'i:t !pO' 'II.vyi~ciu k]w::zl!i'ka 'ZIEi :)lacyjkj, i[J'Ii~'lI;B;!i!i: '!;'o'-=:!}::JlOOw[ka o'kffl_~Ii!i Q$~RII1I i ~lWtII~ ~igI!!i1 m\I~1li'irly' !l;l1IfIz:lo:m. p(jJlh~n ,p:l:Zcd W'Y r'!-CZlOlilf iD'li, zap !tm.u.

LEmIp 'k 11), ~l!)lWtr6J~iI:i tr'I~~1!!i

,oiwi,81l!lu. !pF.:&Cc.j1l.\r;mg h:!illlQ~ilI

L~:ka 'kil!!in:IH!1I1liQ Jpnl!!d_Pli:c'~ :~w.l8l1JG~' :p':nJC<iii~"ml!liil:lIIDi y c'b.

:2~: Hm'ifil!k. €lz~iClOWifdi, :p:rzL~b.i~s:61W

"I' C1Jlu diokl'ild nego 'WYZ.i'H'\i'lIw~n;i;A I'i czr1f~killi. w-c:isn!'i!c 'p]':'lyci5lk cl(!i O!)rlir:t:!.

in..!i!m,lI!k« !o;J~!]~~mg, ~w~g~d

miH~Brfi.i a.

2~115: P'r<ilS,ycis'k. ~I1-N,"falMi,i1I ,lili&'Zui kill CZ;~)O

~do'il.v-yiI!:h :prz.c'billgb'"'·

l[.!il!mptk.fIJ .k.o:n Iftnillm!ill ~wiD!~!l!l' !dnio SO'W;u

3D 1,4
a is
aB 16
,27 11
1,1 'I" .' lJ.LJl XUZDZlEI.CZ'A

123

6 1 I:

22 21

W,VitiW~W:l!Dj!e i. :erpD!l4b d%~i0l~all!l.i3 'OIp,:i!l.a1UJYc;]] .~ilJiH.iilo,~ Ql1Sk~kOw ~. 'hwmpek :ksnrlmm:mlllt:y,e.h zal.ezy imlll. 'st;:nuJj~rdu wypmSIWuru:IIJ i b.Dlj'lll pm~l~lU)ijHJ ~_mOtlhgdiI.

[Lilmp,k.n.lmllm.m~liiia :pnD;g~llIili:i. b&IJiU~I1IIi1(J.'.(I,

'GM_g:b~' ~ lobw ib~ IlJifilJchQlIli.iell1l'a ~nI\LI.l:~: jlDAM ~iiE!twlc(J si~ w c~£hli ~1iii1Jt1}1'. n~J~ ml:yc.hm!.ast :ZiJ,~ymJli~ ~iQ I ~~ de 0 pomee _ do au.loryzi!l!,.~nne-j :s-~'Cjli .~ug~ RfeIuu~ It

:2! _ 1!._!im1pllkE! lko;nw~dTh ci~!rlh.m.ia ... g~l;iifi]

G!l8Dic z: dliW.iLq, Rruc.OOl11.hllilli;O. sUnika. re~'~i, z~vie!d iSi~ 'W c~]e j~y, l::iillUliy b~¥.zwhJc~nli3: :Zi!llll";&ym1i~ poi~zd '1 Wf~¥t iLflJI!:toIli,. S:pm.'!I~dzlll p~ ~aI:tm olt~Ju. Ja~U je5l w gmrri~EiCh 111 >lJfm It. Da.ldy udet S~.(lI dl!ii' a\llI/ll~!Otf.'i,f;filD$'j ~~l:U obstulj;i lte'D.iJ.U]l.

LmmpkmJ ~m]itmIJfl:[J. ltl!d!fliWMl~ :i_dt!!lmuJ!Il~D:ra

Pmv.i til I i1!. :l-'.8.-ilis'n~t W .l!I'iIoml!lilr:-il! ilMi:''hiIlmHClIII.la dl:r11b.i j~jl "',V1f~CZ£ll['jjmill' .ilii!Q c'i.'lI ~i_e jBZdiy :sygrn_ali.zll1ie :zby~ ]111t'llll!sY'!i'i(]IC ,htd~Wft:ll'Iie i!!I_k;ymuIa:tClJ?o!!! l!.1!-b je.gclgi !i".J!I:n~ k. lM Im'k1m 'pilZypedl,vi;1i ]1il'i1le$;y 7A.n~ymEL~ _'iilq ~ . • p1a-I~~~!t: atRYdd .•

I LlImpik,1I1 lUlil!ulootu,a 1QwOi/o k1ti!l~ mD!_kGW5lk,~

S' Olh!lllDmie!l:'z, tp~i!iDta x; 1J.t~j

~ Z!lkm"dg, r.J 1~.ghf1m~ ,dYJ'b .~~,5 'ly.s. w Pf!IW!I_d[ku siliLnii~ow 'W¥lBOlm:lii(l1m~,JI. CbCQ~ zmUlrlmeUz.tml',at: 2utyeie p-BliwlIi, [Ii~ n!ilij~ p~Qlra(~mt t-y~h. w·aFlO~~ !!J!eJ bie~JlEb poAr.cdcD ~&b.

~ CH.m'DD.)r 'Db~~a.r ~i!lbEH.'!lmiW,!l!!D(Y - In le~~~~~~y ~8Jkre~ ~~~krntci Q'imiD'~tJ!lI,-\llej I1JnI.b"

~ jI~_~d_O_lD.iul'2: {'I,"'Ym]Ill',\!MlI~ vv .k~.

tub m.ilRdlJhj -

~$ p(lrlZhd'ki IP~dko~ciQmie~

ml~' 00 ][id~~iill. ~nnib!

7 '~mJ'ka ~njg~li!Jg lud\:::rJtd'!ll 'wl1J!'slru.[pnml;WiU.

ZacZYlllil :s..h,JI s-wiccii: 'IN cb:wlU i p~k:_fr~etru~ kililt~;;";i_ykB 'W 51:mcyjee il go~ni'c po u'l.Uch. sehilrnlnB.orib.

5wlec_e.rn.10 siQ :I~m..pli. \,\1' e-lEii!!ii\'i j~dy s.Y IIJ!llll :i!~lLIjcf! us l\~~'k!:jl 'IN '!Il'kifadznjj] el c klry~~:~).',Iln, hlb elek! ftIIlIi~nym. N.nlei.y ~lIIk .u~:!lzybc~JI3U .~lt ,iiih~ du. a,iLlJtliilty"JiQW"a'nej stacji, OIbsifhi1!:l :Re:lli.ault.

"\f'~.!: Z iiilmkitilm hm"ZJThDwynI ~po~ ~8J;~lMI' 'W' !Q'de;JD, 'bLQk!id.y _ :i<iiI(l)!itOJ.!lIUl ,LlunpkiJi ml;g\m, '&:10 pl'2lG·kN~~!}n:~11 lihl.G~yk~ w 9tfl~jce (5!1~jk pOjI'J!)soole [JJkl~ .• ii:l:i')IliI~y). p!1F..!1!i':& Ik iJ ta. !ili!lkulnd ~.wie<l i Slq :i'true I' po C2.y.mi, ,g.oA,iil![(i,. J~H Jalfi1{Pih zRczynBi i9~iQ ~wieeic W czB;9<ie JllZdYIl imiOOO 'to '1;!!~!1_~ll!,-t 'u:s~Ib:!-d~e!'[~h!i e:leiklf"On1czneg'O sy.slcmu. hlrikm.dy :Ea.]:Iloliu blll.'b "Lij;tef'k~ mcd'IJ~u !9teru,j~.ceg;D 'Ii'lttryS.tiOlIl:li p:.I)lj.w.~ .• Z t~r!:JI poobJJij;l!116m n.fll~y zwiL1!Xie :s:iq do :!l1rac~ i Dlll~~tI:gi. ,E11dl1ilfJ'~.l;IIMI,fHlej p~;t 'filfffiQ :lltB'IIUlilllit ,

81 _ll.!aJrn:lJ.l?kaJ :kQn'lWgillm!Jg :~uzyci.a _ loHll~1In :h_Ml1.ID.IDclfw .1li1l"'.o!lfidJi:ich, 16.~ M~,wiecolDlie 'W czuie heme'l,,-Villii ~ ,1:1. (19:; iil:-!!!l: ZIiI k tJ(fI 'i i3(i ,lHUo..5(;. na t yu'b-mJ 00- to'!l'!'o.1 :~O]i)trt!]' stanu okfudzl:n Iii;!UifiUi~.c6w,

1.IlBm.IiI~m ;kn:ulnwg~ili:~ ,tnm~lQgJl.. ·1li!ilS.o i[JoZ'io(ID!!lI. 1l!b'm1lJl s(pIr;!f!!W· ,\~1iiiC;,o.;1I1 ~ylfi;

N[d~2)1' lI~lilpj] Ill&l= [pt~{ii W .~iQ,mik-~

spljI\9'kiw.ocza, -

· ROZn,Z LCZA

301,-_....,..~ ,29~....,_~ 28:, ........... ~....II

27=-__.......,..

~____,,~ 1 !II ~..--,,116

~- ...... 17 ~~r-----18 IIII_~.;

,22 21

DW'M.le ,; lii~loi.\i~'1li ,ilIzijaJ~MlbIJ ~p~s_y,cb, ,mmaji wskainJik_m,.,;,v' w ,~lmmpeJ[ l{~iIlil~bl'ch ,~a1u~ Old! S!iWiltlagu 'WnUls.m~ jj balD BGZmIlii " Q!I'Ilillimoidu.

II Lalm(pT!:o .k!IlUiool.i:la \,\I\rqj~.JMjjiY. C'hl :i't"!ii:rl'C 2:U'i01fl,VY,ID.'b 'W 'l\l\!}1'S'jacb z &n~ikt~m wy~knp~[ljy.nl.

P1::J~;,rJlmi! t'l,\I1ooil: .siQ. gd:y ~lucz:yl '1;,\1'

_ Zol1l1ijdujfJ! ,si,q w por(j~~l'Iil:u M';

at.lJllCZD stan wi'Q.cz.enlLll, ~'I; ... :~ell: &lDn,wycb: g;iliIii] pill tl::h 'IT'Oz.grz;n.mll1l, i!!:(1)l 'mi:l!i~ hwe ~l W!lJclu:;lJ],ll!ll!oim< s]b:llikllL.

'IAmp;ka 'kclDiloo'I.t'ii1'l SJ',8IriaUZGi~ I - iJi lmliii1z~pi: iIIil pu,~' lHJ~rnH-~ l2C.us-lWfi.

I!.ami,-p ik:11 llI:iilD bo!llm 0. \-,,-r,lp .. ·"'LJG]j~ Il, logRCWom -0 S - j;,diz.etiJ.

Wdi:dnllt Pl!kri'JOImiUi '0 ~liII ~1.I1D~r~_@!W~g (kI£zyl, J[l5~ ~h:UDdtl~mJ • Jfj~U s~~nlCih~d ~C!i RIll p~\um ]l!o~J.f!U~t1 ~, Sdr:IIU::, lOW p:r..a,~ cu)l-, d:~zl3go CZih8llL.

Po ~vf~z~~i.'lJ :ga]llIblOtIl ]uib 1!U'1l,c;'ODm!!ft1l'ilU rllLnib, wdnz6wklll ob!l:i,t'in poziom nlQillJi ~rnm. ;jJ~oro ,!'Hl S'l!ik.llLnd:'

·:;nnUli poreicm'·c [dbsjl'; Ii bIDII~):; mrrk:iy· mal 0'1,1' ~ti~illlim 'OLB~!i.I,.

~ fmdk-owa :rU}ro~c:[[il c: arndlllr~ pozruDm

"t~u

• ~tllnllJ pgwm~ [~1Js.~ il'l~!il'rwD:Jl1r):

Diah<':iFj~';~n-mwQl~ nruerl.y Ul.lIJ,6mID pl;l[dD'_g[II 1!1I~~i'g :fArn'hn w;!jb~6',",vk~ ~!Ji!:Il- 0.:..10 ~ r:q Mf ~ym ~~r:g~.-.r:m 11i.1+

JlIo 3D ~ lln;ds!l:il!i.. ~JOi:r@~QDJ!:Ii WSb~~'lYld ~:.d8 !llkfOO;]~to ~iii,mpCm~1lbt'q ,bynt:l! ch 1bd2iQ;C~.&lD.

p,m{!'ILI,~.t:y I'liEl, w,[ll~:J!yd!; g'b:nJl,Eu;:hi prz~ [od 1b1J i dW~f1' i'fi'i,ntU,y. 'T~ti'i!Jill!3:ratll!ll'a ,pow i'f:IXI8J 'IiNY1.-\i'if3lHS ul!lti ~:tY~ ~riFl. W ,P'",A~ C,~'iI~.IlI,yif'~ m~ ~o, fi:~,lo~y 'fW'Y~~l~io'!-yt: :.<;;n~:ruk. 'i :SJll',awd~M!; p@~t@f.hl pfynlll cl1Jcpdzq~qllj IDPm jelll, til',8IDJ~&11L\I1, 'W' :~i!i:Z;uO kOfi ioC1..~' llm!!i" 8k!l};1ilt~tOll.\I',l!it ,~ki 2~ ~~l!jcjl;J! ~bS:rull! Rlllllfll!1U.

,:m \\-Ysl(ntrni k II~mJlemm11l1rY 'P.'~'U w u!klIild!l..io' cl]Jj'mumu:::J,

PodCZ!i1;5: :clOrmallin!3'j eb:p]o8tac~:i ',""s!ka· :dwk~ niiE! piDiWinn<ll is hI oochy'h:tc Zilli b,u'~ jI'-'Q w :1lI']'~WO - W .B!l;:sto 'imhes'lol-vELnY !Db~l;ajj" taoczy. MgiJa ~i~ !!Ja;lOmaa!5t znal~ w lynn, :pob,,!!, ij,'\~ ~e!_rjiifJ' "estre!" iuzdy"

[)!U,~cro Icd'II'I!a.1c wt~~~ni~ s:1~' ,l:o:m.plU b:m;lU!i):~i.iIl1Ij rw5ka:r~lljt:li !!JI!L .slam, ,m]nrmawy. 1Pi:!I.'~U pflp~_edilll opis,

A U

21 lml,b knatrelna ,f,CiZQIi\V}1'

lll'di.wa w dJi.{Jwku.. .

Ki€-d}f larnpka ,z;mjw~Bci :siq,

DMiIiI~Y' j!iiJk .I1mj5Zybci£i~ uz;l1,pe~lTiit palL\,>,O

~r ablomtku, --

n '!I.-'\\l'~k.mr.tn'i'~, ~imi7.regm'lll !p-II:lhv,~

Qd~.y~ p~'~()m,\I ,:oHw!iIJ je's1' [ruJo~:][wy IIlirU~10l (in wYJEl'cJm 'klil~y'ke, :l.ij .j!il~iCyj~j , "I[Jlwlllo'~ W:!lb2!l!Jli"v,kaJ !i)koo~]a !l)$mli'iili'iJi. ;?aJ'~jCSi:m-WailDiY tpmi!Ltlfl,m, ,p alL W III ~~itlil 'WY'tqc2otticm, Zi1p-[O'b1i'ILI.

~'.l U'~1Il "l, [pnebiq,!J c~b~1i~cgo! ,1mb [~~~~.bl)."vyol!:(h [rJne'bi~6w

Chc~ 'p~ajt6 ~ jedGeSQ CI d;G~tu do druSl~g®[!, ~u~t¥~y ~ac ~s[l~f l'I>a [}1'2:ydsk. u.~3Ja'S~tlOOinlt na Ikodc'UI dltW'UMJIl] 'wycie.,m~k.

:2'4, P.RY&.18_k :IDlrniW01i:laii, lffii~Ti "til ~~

, 'c:i~.b ~nnbii~~W

25 [l!)m,]jI}la .un' nmill SIRVJCE SygM;D Uzujil!! kl)jt]]'i:ita!l1O~C lU:1!1- ~'~a Sf!} W 'pil!!jbl~~lr"m cz!ilisie !lilla,

a;u:lm'!{zifi<wanI:l~ :!lta.ej i []1Ji5~IlI:Bi R:e[lJllJlt Zop:oJ:J :siQrnz:em z irethflll '?,. 'nacSih~plil.)!i!GYGh kun:pek::

I

,

'Mom' J6-wlJiiez z!l5wiElc:lc .si.Q :R!il.m3. 'W '~k,hli!. :plrny~8;dkllJ OZIUtCZa :z pcw;uul~dq, ,ial:~;~ i:~!$l~rla~ W _m.]IJo:r]lllllY{~·.lll:l:ej Sm)1H.i bi9,g~W h,irb 'liv ;y:kJadzie kie:L'l!jiwl'rtcz~ m ZIfI' 2JIlI.iU:t'iil)' n1I, \v~p'~mEl;BRmli(l]J1J-

,~6 Lru:n;pJ.m ~'O(Db'iollno. :5"'n:U~ il&k~'!lI~'~O zOh~i1ii'IIiIl1I!I1ic' i'~' 'G~~n~~ a chw·j I~ '!IJ'Ii'lu:'homiifi:n.]EIJ

:!;Il'ifid.ka, :Z:i!i,pal~ S~Q' 1I:',IItHmJl z ~edn~, :6 11last~l i;ij<tli':;yd~, liiI!r]Ii)~k:,

I;#;]

011111

Z'i' Um,~n kOfll,n'llI!I8 my:I~~~g, 8M_ad'n, PIi':ZlIiC~III¥rIID,!JEkil''i@'

.28' :~'~fi, hiiJJ~g~liIDa, IPlI:'Z-edlD!itil. ~w' 'arofir IPDL.'ttiw.-mli)"iilY~.~

'm..armpt~l, kll!Jr.!it'PJWDlil S-Mntel.

mi~ooi,EiI

1 1 J', t

5;

1- 8 :9 10

28 11
,21 12

,38 13

25 1,1

'15 , ,~'AGA

W JP QjBzducbiwypos[l ~ODyCli1 W SyJ!l'ttiZ9lt'o:r DHliW}' I IJrzy z~pahmiu ~'iji aii}l:;t~ryt:b lampk 1WnrtfQ~l'1ychz.ostQ.ie 'l;,\l)"em i towny komlJlui ~t 51'UlWD~f (patr:z; rm~dzial "')'1Ilk:~ mow.),'·)

TAB,Ll~ :IOIZD,ZIBLCZA

~O'WlamJe i. rspos~b ltkjalani~ l~p(i~ImYcb. pOD;~ji wsliul1zniH,jiW W .. ruam:pi:lk :blll!tmlWy,ch Zia1eiy ad Sil81llJlitaNIUIl wypos81iem:t8J i klr:a~u prmlD8.C~md!J ~[IJlJl!J-c~.'l!).du.

1 II ~. _ ~b.· _ iko'l!lJfinD!ma ~1r"1Je.gm!mif!i b~,djzOI!D:rj],

GlilAlli.iO :z, cbw.i.]rJ! '!J.[nlCRlOliIl[eJ].io '51] i'I.ib: 1GtU :Ziiltwt!ll'C i :si~ \N' cz,ofl;le ~·mldly. rlllill[;!y nlllJ'c'b:m:~a:le: zElien.ytmtt iSci~ i ZWl6-· d~ ill ,pnmllliC do ilUJf~!JiiL'Yzowgej ,staca i ohs.rll1!:l. 'R)IJIliIlU~J.

l 'Lam,pG kD:DJlrnl!IUII tii~lili~JlI~g, olcjru

GM.de :~ chwilQ i.rnUcb.~m_ju~1la siJnu.o. [e~1:iJ z,d.wie~i '~. i~ W' !tiZ8.Siifi JlI.:JJZdy j 1lEili!iy b~wiJ'o~~j, ~~~1i!: ]lIaji!md, i ",,_,'l!p.%ya: ~..gprtnii.. 5p:m,w_dzff: - pm:'~om oJt,iu,. J~U I~Sll 'W' plID'ical:'b 'normy I ni!.f~~i' '~uhtt Sii,q do ~uJDlJ.1'2o'Wmli:ji st8;cjri obs.fuSi 'RIDMruU.

] r=t :Lnm,p'ka kl!lDlITilIdifia tadQfW'Di'ht I!!!!!I ,!Il;lIiIImwrnllDn

- - ~~wi,mm!iIJ :zsaB:IrI~ 'W rniOrnStn(j~~ urueb.{lirruien:i~ i!ru[lJIil.!1; jej 'wr;q~~e~~el [!ih; 'iI,~j C!aB~II: j;o:zdy SY,i!!lD~ izU!ie ~byt ~ iiI:tElmi!!iywlI'ili:li !Jd.D~ \lime !BikU!mula~itllVi~ :lii!.Ib j 1:I8.{i! 'if'..t!fllik. W IIilim P'ZlIiPE!itiku. I!:1I!_iiL(j~t :;,ilitzymiiif :!l'~Q l :r.pra"'dzic obwM.

~~kili ~_oo'~bi,1!i h~\ml~a Ide~UW~'kill!ZIII

.I KiJmpgt,,~ Il gW,adJDWJ

~PaaFl rozdli: [[I:r • ':k!i:l!mpllJit'i!I':r :p!1l!kJ'adO'WY' '}

UimP:klilJ IkooltrQliii.B1 ~N,W~n' kie~l'DIkJgwrska ... u,

8 _I '~~~~P~ii _ ~ ~Dt~u~mu, '1~I_Ii~IkIlJ III!II u~kliiiiiljillllUll.(iI u'kll'utlJlll :h,Mit'IIwIJi!::O-

.' Wq;gl ilI\f,W;, , 28!lil~llIj)~_ od

d.-d:p.~.'n ~1;Ij ~Bmi(@k!. k'Ul1IUrol'fll.e.1 ~. ~ ~.o(DilinllklllJ ':l:fiIf:i~m~~,9i JliJiu'i!ui1IDmll :~DBIli.

,~',Q(l1 !i!ilwf~It'r;t~I!fic S~)iil: p!ll!dcZII!l. ~azdy' il:ilZn~~ lcwa ,@hlil:i2~1lI1£' p'il:i,z.1Dm.1(J p~u h!DimlJllro~ w-e~ 'W l.lk,rnt1Jz.ifl]'~ ~il:i(Jj)tJ]}}JG'W3J.llii~ jlllfl4rfflfl~(ll o.'k,Q,Zac 8;tQ IlilEihszplLiflczllLB. .N81~ ,~~cit_ sl,Q _ ~I ,:p,-orndJ,_, db ~lacj_i. ~bslugm. ~lU'o:ryz6'_W~tiL~j fi"Ple{Z ~~ R.eDElilLl.t... ., '

gW~8.: i!.~~r:.naf~O~.~Pt~~~r;:aDn,8'k~

'W:~ze.litilll zap.:rtJmJ. '~wi~a, 'pr'l,~5'~e .~Ktli~.rw.ZY'" 11"",11",,"1,, n.

,91 . :Nit!!, Y~,8lfi!g,

. .

12 ... :Lmn;P,~ImI, , ~Drli~!ooru a IIilId'orrilu

1_ wiryskUl ,pruliw

ZilLczy:na S~I hviBc:ic "IN' chwUi 'J!l!:rzck~e[Li!D khu::Z}fkn w :9itnq~i :g:rn.snic' po tn:ech sekundaeh,

Swioecenie :df.;! lBimpli w &za~l!i!il' ~Mlliy iB'Y.I!!lD~HzlIJ;je 'II.Ist6rk~ w uMadzie {lie"ktry~, tZllym. Jub ,e'l:aktmlJliliz,nym. NBler.y ]:&k 'na,~i5z,yOOiej ZWPK i~ !5j~ dl!) '~;II.ItQ)zy;ww'E!I:ne,j s.tif!icj~ ~lb~~.t ReDarult,

'W~mje ~, sl militle:m, b$~~!f!=!!gwym. wr.P'g~ L~~7mi:liliil W ~IGm Iblillilkiidl:§l :Zli.iJl~·Ii:UWUi [.a,mpk.a ml:ge, -po, ,pir7./GkrQCi£;rIIlcul ,kh1iczyka w :&aacy,icG (s~~,mik !p!lM::0o1f11,j!lJl II'IIltfiw.li}" CZQ,]l~f~. IPrzez :lriil.km sekund ,swioci 51~ 8tnl~, po czym gIDin:ie. f'8·dli lampka :un,~YM ~ri~ !5w~e{l'~6 W 'l;;llD5lie j)f!1,;diy', rnoi!il' ,to i!JIlDIi1C".l'Jijlj~ u;sz:'b~~lIi6 elekrrl!Ji1!!'~~R6iSD 's:yst!il!mu 1b~lgki8dir ~1;!f.P'toin_1J..I [y,\o 1!.:!!.!1lI.\Rli'k~ m@dll!Jl~, :5'~rnj,ql!)e;g.t'iI wlr.y!iik ii!1TII DJ.sHvm .. Z 't~!n ~~mMEIljfii;.;flil, [I1!]Q;:&y '~woo{J~ si~ do ~11U~lu fi;h_~lll.~i, iliutfixymK'flffi!ilj pfZ~.,z f9 mJ1~ R;ei!]~Y.h ,

I:ull

l.t'tm(p;b ~Oj)]~D;~ !lIH, 'wr;!iC~grYt:·k 'W,ilit:. i-~"'Yt:1li! ~f 'W8fsja.c1i!! ~

[!!:jIDti!!iki:em. 'Wy,!I;g:ltgrprqPrYfQ. 'I!JWm'D1IIll ',wiEl~it ~'uQ, gd)!' 'khli(i~y-k ""'If stacyj,c:e :z:nalchljo sill! W' [:l!lil~0110'fidl1l M; ~mac~~ sJt~1] ,\\~~'E2tmJin ,~W1~OC ioro~~cb; !n1ln1G1 po l.cll. Jil:i1Zli!ln.wIrljiUJ, gay mun:liwe iesl urnCb!Illll]li[!ll(me:!iUm:ib"

l.~mptSi koll.'(lrQ111IU!i1 :&ypillll~ ~a¥o. ,mi1.iii).p~qw' pas,y iHlzpi!l" aihlislwiil

L!iI!Ii1!IiJiIk!ll lko~itiHmi!t w,t~,c-l_g!!:!!i.!!!! !Q,snew!!'m.'il!t is'i.e~iJ,.

( 1 .. 45

a:~~_......-

,2'-~-~ 2fi-~~~

24·

21 JO

19 1:1

111 116 1\5.

UWGA

\"., pojaz~MI\1 1.\1}' .o:s.EI.ZGI1.yr;b W :!i}'Dt ';uitm 1illQWY. p'fZ.Y zilpaleDIJlI siQ lliektO:rych )!mJipBk. ~fillfQLnych msLejf! W')'~mit!llilNEU1J.Y .komu.l!li!ka slO\'IJ1i'iy (p,o( .:& .r~(b::ia r •• s-ynteza .r:nowy" '1

"rstepD~K'iimJh~ ~ sl1mst'Db iI.hdal.ani jJj !op:~sM.ru~ffib p @1!l~t~~1 wsk3izl'L~k6~' ; ~iI1m,pe'k lmDJt~Lm:ycb zdeb' ad :S't8JlnJd3JlI'd'y, w'}~os~mr~;g . lkn,hJJ If.Iamatt-eiO !II :5'amO!C.H duo

\\'5kdnii ~om;u, ~)lBjy ~'nml Qii;.VGI'r& 1:;1 C 'tnm:pII!::.!;Ij 1k~(I]1:r@LItH rn~eFWY 2~ 'L!ilim~Ik:o. i.mrmtoolna! ~~;n,mlliZlJio-

~}l1 toot mie.rtJ~~.jlR_Y. j~~11. &I!Imro~h.~d 'P:oill~~v,8J w zb:iomiktw. b~.c<mJ ,~[mri.~ZDlDIt: mlllJlmwos--

Sioi na p~ru;kim G]I!:ntru.J:u ~ sllJIik l1ie [Jr.~;., - . Kfcd:y' l.iIIIltlpkn zasmec:i s:hl!. mnnGj;ti! ,zal:r:zymonl;a - ,ilJjazdu

~Ic' ed d~'LJiiswlo czHStIJ, luilo2y J9k !l]aiszyociQ! 'llI.zLl,~kll'[: lPoUwo ~"TI}P'

Fa wJacz~niu mpfo([lIIJ1 IlIJb urncbo:mi~nilJ "..,,' zhiOr:f1 ~~]I.I.. Gil:!tn"~ill Z ch,-.r~~ ~ 'IJru,c:l1tlmiUii"il'1l Li1iIIii!i ~kH.

I! lin 11m I \;'I.sl!rn:zllllwo, ohu~~B. p lJi~iom oh;~'U Za.:piidtJI siAl' r.a~!}flIl ~, IJI ilstU'il1]~lcym'~

PLlciu..ukDfll) 301 sc'k;lII,lld: lID •

• !ClImu pidn:lun.icl' (dbillZDli 'b~df):: .mBlkBy~ 'f~ 'W'&k,ru1H.l.k lHiziJilu~1IiIIliIILI.hv,a lamphrnii I. '._ ,:.'1 .1

m~lnY.' pnzlflm Q cll!1, n...ll . ~ _ . Ii' _ I ~l-

~ '. ...lI' I""';DI!~y~ :poz~arnlll ~~ .. 1.\WiIl I~S: .. mill!rr.; '~_"Wl_'"

• ~~i-1.!Ikgy.~ ltiIIu!,h~Alnl'm s.:l'CaJLn~, nilliil[i:llillI O. ~' .. , ... ,"'" -. '. I

... ~" II'" ~. U!ELWijt pO 'I;,;rfu~!l:ih.ll, k l1czcyka :«:: :stj}cy~kl,. _

· ~o:tl!.C p~itnl;ilI (iill!nSZilf.' ~'rwllm-ll']I:

.1~i~ll\ii~~I:l,\!\i!jI!' ~aile~y 11I.'Zu:p.1Lf !;!~jJ1lIfi oll';!Ju ,~I:~ ws'kruz6w:ka, :'l.]]1Ij'd;~ liE! !!ii~ '~i,1 ~)'fii'i P lli'o&GIl~:IJI,.

Po JOI Sil~liIdaCcb ~ 'pn~i.G:m'uG 'wsltmz6wli bed de i)kJoo~~,e,r:tl tcmpQmtlllrQ' p ~Dl!I d&i~.Q~~o-

1& D'L1-'CA' _ mIO" '.....,.n~''I''n rII' , ..... 17' ." AU _=. ',. :_ '.> ... ~Ut~dlu~_nl

2'~, 'nl/rdliillk :lnsow.ruW!iII (I;ulb ~ ''"'''U\EJ' deplI~ "tll ~rnm;i~d '~DmJl'llJll.ern 'plDl.t!i:uillo,wegOi

O Lam. ;pu 'kiID~tt;urnlflll!l.l'jtWUliUJ, ~~ty .. aDJe.l!liIl!l te:m,l'i!!ll(f.t'lilUJ'Y PIY~g ·cb]n .. d.~cg!ll

C.dY' ZIlih"oi'l!ic.i, s:ii!Q 'I'i\f' CZ!:1 sle jruz:dy" [mif!2Y t.B1~C slQ' l 'fIo.'Z.Ost.o,'W~!t :si hrilk pracuJ!jg ~~ 'l\lo]ny.tD !ll~bmhu::ll ,p:rze:z. jl!1ldm~, dwiQ m 'iiilLl~y" 'Illl!mpI1'HIihl.m P!ll/!j,\!ii.llIlEL ~'l~~ i.iIlln~':l,r-t ~~!'t, '\N pfZ!iX;i'!/,\I'lilym !"HI i n~lEi~ Wj1qcz;yl:; :dhrik" i sprn,wdzLc JIIOZi~m P;wnlll c:hrf.l<d:Z~Eg,a IWiJ ~il}.g)ill' !Ilii&ly;pj!lciy]. W ~zhil :1:f1t'n.~Ii!:!l:z.n.illlc:i,. skonIllktilJltMoIIi6, ,5ii~ :iIl~ S;tiIO,il:J: dI!ls~i1I,g1 ,RilInmlih.

Wskntnik, li!RmpeJ',~lUJ:1l ,r)'Wi~, ow ii!lld'gii!b~y ~ mfij

hdb1J.s nonnalne] ek~~~]I!l:tltE!.{~H ~ifsk~~ wwb rue' plJI'l!Vi][!l]1tI 5l~ o~.ch,:)1~ lilt; lG~ hanb.o ""'~ pr8Jy,filli' ~~ ~ ;g'~~to ~a.ltre::~ko,..v.m'Iil,}i obs:w' 'Lal'iCZy, Mo:z.-e Sll!lt 1IJ000Qim'LMt ZJi11t!lif.!l Iti ~~m polu W cZ8Bie ! !'ostiei " jEl!~_u:y,

'nlop:le:ro jednm.., '",'~t,'U!:I!IjiU :si~

.. ]m.:m.pki k.ont~o,ll!lC,j ws't.,SZ!iJj!1J1 ,1Il~ :stIU" ;0 ~armij)Wlf. W.nhz :poplI"'.lodirn !C:p1Si•

ILgmpka. ~.1!tll:u;Qlna slEJtvma Sw.iec_i !'i!i~ :PimY ,,,,"hJ,{;~elJiiu stEU::Jf,iik.i. :P IJ czym ,Bi!!~;nil,'!i w ci;Qi!!:;!J1 LTZec'n SCk!..HlId. J,eSI'i za~w~eci !5,i~ 'liN" cz;.o.si.if! :jrutay I sygn!ii Ii.zliLje 'kc!'Efieaz;no~t udania sie '!.'i' ,1lm.jbHisz}rm czasle do i!II.l.1tiJIf}f2l0'llV.([JIj.Gj :stO.c9:~ o/bsiilgi, ROlllmiH. l~ITIpka ~iI1, IllD2C ZQ,p-a];DC siiil' raeem z

[I)]

.

.

Moog mWIiI:icz :z;o,:pnl~e: :s-iQ sama, \Iv 'I:,ffLi{I:m !p!tZ.Ypad ku osnacza Z pe'!.'l;,'11oii:iO ~iIIk4S ILIs'lerk,i.iF 'l;\f~

- ,iJi!lll ~.oIillUililyCZ,[jjj3J ;smY'f.l.i b ie:g ow .

- uk;~d.'Z.ic :kl,m:rnflW[llczym :ze z..mi.e:nn,y,(ll

\"I,f;,i>p omaS"lltllIIT:Ii I - U!k,~ad'z.h;l; '!Af~ry'Sku.

_. s:rstJl:J:F1I i~ Mokll,dl' :r.rll]l fln'1lI1L1.

-, ub ........ Q(hde ~,""'III'Si!l~~t' ,~u~yC;,yi,b'lyc'h,. stepu, _, lI]i!llki ~~iU<llIll~tY,llI.iJ, spryskiviriOczl1I, ~b!, _. O'tladZ:i'MCh ~nrn.'!J ~t;Uii .. 'ilyd1!,

214 Obml)ilim~illf.'1; l'Jlodzlidka ~ UUI]I

,il :lo.k.ms ido JOUDI ~b(f/mlilln 1~,~;l!Iibl :z~nll![J. ",",' ~~~ll~dJ.klJ till1l'1.i!row WJ"sok'!I[iIP~$ll,YGlt]. ,e'be;qc znt~lf:1I.1.mall i2!i)W~t ,l;Il::t_vlrilii} p£l.i-6W,ill,. nie If:1I.aio.2y pnokracza.t '~yCh, wDr~ojc;1 ,1!I,i) b~egadl PO:\tI'1;Iidfi~dl.

,., ~~Offi·Y gib~Ul: ~g\!i:~~:kQfWiiUI!f - nij,I,;!'~ clln[,I'_wti~Il"I'"r ~i!Jkr,Et~ [li:rltd~~lCi I;jhmtnwe~ 5'1~ ~lliik@j.

Lamlllilko ~j](n,'irotH Eli lyi.trn"iu,

h~fhnr~ ,pl'"/,ii!i{ihN'"ma~.gsg

I.:tmrup(klli ~ilJl!l}h'Ii!lHI 'RcdlRil!l:lb. ~,'wh:lltcr [V):r.zcdw.mgieb!;~u:::'1

Lp,mpll::ii ~ijmilwg.lti~1 ~flliiiBr

lIiD'i~~llIIi EiI

Lihl"lllIp~il. Jro.HiU,llillUlil ~tW"i:~tnt dw .. , gJul¥yth

( 1,47

ZawioHli ;[r.z~" 'Wd28iilill '~nf;[llmm'Cji dotyt:2QCycb: ~ P,r?tib1'aglll,. ,k~6f1j P~!!i!Si!;ait. d~ k6lejilla] wym!;Dny !ll!lEtj,1IJ "W sUn.:ik1ll; ~lI1oormaC'I:o i~O pl!llliDI. wia si~ itli!i 'Ii"'Ys;'WlellaC:i!Zu' ,lL":'lez '[0 lSektulDid :po kdd}f[r.J, 'Ij,'!.IIrQ_C:m~'dlll, :aapra:TlI.U"

~ rne'b~f!~1lJi !ll6wlliiel,iO (t:u'zflb:i61l!: 'I),

~ P~~lJj~BIYi pl;!i~r~d,l'Lie9D Wr',l~b~es i2.J.

:~..o!i}blQS '~ifiJlJfil!l~!I.'Ii ZB!\V:Li3tii'a i5,h~ '!IV' P~Ii~~~8;~ glo\m'ym.

~yktodQwtl,:: 'IiI'11:liZ:HO iI;,kr.{t!lic, ze Jl"J'Zeb:iel II~wnr'Y [lfZODio8 1.] ~dz~Q ~;~{oC!ld kl~@llfi~~ :p~&!1!jeGl:nil!L~' 'W GM!5ia mm~!l:"h. "'~8kmij~, IlI;II~ill;. m.~lIst p:r'ZlQh101 'QibDd:li'i~ Zs.'lii9'JD:5.:tnj)(li lYl~CiI )J~!lmetry pm.aJecha:mi!i 'W' mlliElj~!Lii il!!p~elJl'i!lli w.ob.cll (jazd!1i, pe ml{j'k1{l, 'wyci.QczRl 'p{iI c .. t.ol'icy .•. ~

mem~fltj' ,s~eruj~e ,J. :E~II, WJ'w'iI!!IJ~~l!I

,~ P'nytiiik "'1'G;P dJev,!Xt'1!

i'~~ wcl~!Di~,a!l::~~ Pr~z:w8JIQ na ~ki[lj5l;l1W:o.fIIie ,pamilij~i.,

1.U)

,J P,~y(imk MI'}iib~~:riUiml!L ~.i~~!mJY'cl1 "lo!QI'/o 'm;!:!J~f!i

~ Dlliig:~liIi p~~"'~lilIi!!;uh~' ttmr,lIjq-cCl :polilnd. 'I seku Ild~]1 POWil:iI(lllijQ pojal!LYlle;niel !5"i"li lJneb~egu, i,I'.6W[ltl:l!l,O :llIJIb lPo~redrili~80 liil~

wyeAWiA!iUOC2;IIJ, 1. -

iI KMtkiIo 1PRJ'IlI:iIllwJ,ds' powl~n;lJujel \~)o'~l.'i!iiT~]en.itil :k;1J!11ij~;[I~ch ilIllform1l:cJ l d'!l~yc::z~y.tlb wy'b:ra.noga rndZSiJl!I. 'P~bl@BU. l:nJ'IliI.':Dll!.!:je'll om'i1iiIQ:

~. 'C1:M. k~bry Ulpryfl~r i u~Y!:i!klllln!l ~redn~

p:J~ikDM.

~ 2;liIiyt,~ p'~i;IIWti! i !pIr"..o!ijiijyty d:y,5"miJ}51.

- ,~I'edme 'j c'hwtlowe ZllJiZ}f1t::jy 'PaU~\i',i1I!.

~ :P(t-'1Aj1;;v,ldYWllDfJ) dlmg'!jl! l:ak~ moo~1i poko.

:nac:u p.iil:llwIE: :pOZrll!lte;tyrn OW g;'biomiky..

iNa W1'~WI6t1DezllJl j POjiDI1'idEl, :llil~ hrt!IJ;n]i!.a~j>Eil; kt6:r,A, ~!i'j~t~ 'wybJoBllIIII ~!ll!klill ost:Elii:DJtIJ P:I"JJC~ l/If}!"rfJ.C;m,]l.t!!Km, Z;;)'fi~OIil'i1i,.

,PIze1J.ieS,,(lm bd,: ~ do wyntian, loleju, PoJ ,wll iflq Cal ~ wy~wiotllliez?iII [l1'ZD'Z:

o Bbnd IP~ kHdym whF:em~ ~~II.r:yJk'~,

W]! ~~etlan ' wui\i!); -e or. D, 'p~bjca,. idI 'p~a:I' diD iko:]eloC,gul ,t:ll~RdilJ; warwSt t mm6 b¥t, wi[f;I,~ -:_ 00 ia];a~fi !J pn: hie,gu '.wilLiz}, :k'Cll rtiynd '?l'YD1'blaam1 ollJlu. sely! uw:z,it d,I!!!ia,IEUii!l wa:rumdd

ploaf ql pD,udu.

X~ild,y prubl.g! rem, ~lliul.ejs.'IJ,y' sjQ do (i tm I, "", wtall~~ ,ob~uI6 ell m ~ dio tolci~ neRO wPWWlidzo-WiO g.d,owied]1Jej WtlI"'t~cI 'lj)~eb1m:p.

'Wprow'iI.*amo w,iliwfDki JD~b-'es.UJ piri 'pnq~o

W"1(I 11 10- ikund, 'F1 D Wr~eUin "u slaeyjikl. ~}dJ 'D 'cLm~ pl'Z)ldsk, • 'Top, d6pmt'" ~" Tnymaj c wC'l~mtty p~ycis'll!;, ,~, NIl Wf -.- .. etlo.czll.1 b ~, poja,witU'y :iii: kO[lflj at!

tttiki tid POkgiUlie, na plrz:yk1ad~ic. 000 1.

Kfi!d,. 11111 wylw~etbczu. IPOJIw.i, .si~ p~1lhmi III 00 0 'kin (1 J]r(UD. km dJ~,Q, we:n~'i !ill :!!:nlli,~ klenn ]Ues.e~]. Mlei;y 'p~Jcic pnyelsl{ ,2.

Uw' -,= W W:de~ ohwiU ~o!]}1Il p~orw,al: prot&dioq wprow,e_d:zwnio wD~(l4~i, P~ij, e przyd'_:l:;.2. Na wy~,wietLiu:::ZlI, po, rwft . i~ W _r!i:O~t:, 'ktl!iJrn i5lbliQ]'a, pl"Zed m.tpoe:z ~ _10m p;~adlll1)'.

..... ~ '1tifl

I ...... - J IOU,','

. -

...... j j 1"1

...... ~ I LU, '~I ,J

'.

..... n.n

....'_ u IU~,')I

..... Inn

...... • tJU Ir~

- -

..... Jnnn

,~,,, I U ,-I,U.M

, -

-

~ Inniln

~,_ rUUU.U"J

VWAGA

Pnebles pal.Oll.&b do wy.mlan oloju mn.iejuy Dii 2, 000 kUome:t.rOw

Przy bidyPl W~ti tl! gto.cyjki, fill

V\ryl.i",.'rJeUaC7.U 10 ~1!J8I sywboJ klu.cza , ]ilf7Ar1Z 101 lI!ekumd.

1.49

Wy'hlir w]!:tw ieUIIneso pl"'"l.\:lbii!lBU 8f~\I.VIliifigO 1 h.lb pa.ebie.gUJ 'po~tm;llif'i1:1 gCl 2 U![]slqpuje po dfuglm ]I cl~~-[~tl~ (peDDid 1. 5'EI U nd'Qll na l:J!r~lI!Cif>k ,'3.

1.50

'Wl~;wi Uilillifi'DI :in 'O:ml~m:iJ~ dOlI}flC'lq ,m

wy~r,fi~il' IPIIrll J" ii :lUi

U~y:S:lw.jf.il slq popaez; ,krOlk,tlll.rw.f!18 !1.IU~ 1.Aii1Jiqcic Oil przyci.sl ,~,

,0)1(;2:0" Iktory !lIi,pf,yof.lf [~ 1jij.~)i~~kllm,L1 ~miffi:lfili![IJ pI:" d'k' 00 rnomf!lfitiLI wcimi~i(JJ pny'e ci:sklll • 'Tclp d, pa rm" •

Srcdlllj,1) prqd~h~c :poI~a:wJ,a ti1llf;! ,PQ r~lC..tui~(l;h.ll,~ DruU ,-t~o metJ;Qw!,

b) Zuiyoo' lPilllIhViD OI, i pl"',lJeb}rt~ dliiI'(!I~1!iJ ad mome ntl wclsn i~i"" pr.l.}'\ciskliJ. • ··r!D:~ dApaFJ," _

'Pr .. ;ykta.d ""'yttl!\' i '~lliliiiil~d fl1rnoyjtm. (wylnBmu llr..,o;H'M ~'pt!!:tirndni 2)

• B·n 9' - I .J 32

j ·u wlwiln ~ 9.,,.. , L. • ..,,.ild

c] ~red]]ihl,i!i !U!lZ cb:wiJ~~ilI Ii Zi.ii!:l.y, -ae IIUliU.,\I'.[jJ Qd m,tmtl~ntll \vel~m:~.ffiD '(llir.:z:yds!kY! • "!D~ dblldu

S~fiiQ ~Li:i;'!lli,Ei; poli.v.m,

IlDi,]~ li!i, :!l~~ p6 plF.ZcJc"Chooi.'I:l 400 m£!toow. U\\"':ql~niD pr7.lBbyt:Q dro,E;:~. 1J~1l!~ m :i";lliiyl~ pnJh~'o.

(hWiU~1!Il'iIl' ZM:li/cic p-DLh!,f!f1

ro~wia ,stt:! :po I]irnje~h~~I'IIi LI UUli ~;Ul!ili~.ul~h," t ~iuni~ch" Pfildlatcl 2 ~ Iu'fillh.

Ii f'tMl:widywlBill.iI! dfil!i.i!l:iD. Irl~r,q morhui'!i :[lir.lcj~ m.it:nil :p;OilwiJ~' PO:l.l!Dstid:fRli ',,"' zbl.ltrti~lli.iiI'"

WflrL~5C It~ ·!IJ1,I!.1"'".lSl~Jr~~ ~uEl'[1 riI iu 2.1.i2yd.Qi pill L ~~ !,!! z,.)1li h "11 iJ d Oili mi. till i.e 1.0 III a c i ~ mi iiI'C i a ria p:rz¥Cis'~ • 'Top dop3!rt'" •

PIt!ia\V1IL s:i~ :po IPli2lei~:cbru::!iiu 4101111 itltiD!lu6lo\f_ Xlcmy '!i\' z'biOiC'lIIiiklll :po'Zostaie G liit~Ow ]JollhlflJe. lampb kiDi!!l~oohm re;,o-fl!"",)i' Zi!LpiOla t:i~ ua l\[ll\I~~y nl~~l,':.i~l.'~i1I,i" a sYDteutor IIIIJlul[) Mpowicdni, kolll'll_lUli ilkat SI'a",;/j,frI;Y, Wru11!~ :DEi wy§w illJlIiH~U ::,;:n~ t.~ic mt"lph;ma; kre!;ii'kami.

:z;crowa.mic p.nmiqc ~ pl7.e'b i ElSII. ~ilgg powoi;illljtl, ~k.~_'jA.l""'Ul1lilU 'pa~lifCl, Snebiegu PiC~l'edn~G~O ~1l h:: 'Iilld ~'mll'lllC',

o y' ."Y . .i -10 fl 5 '. . _ .

..J. C T..... ~,

- .

Joo -, j 2 n

r; 1_,... .• It! , U I '.'

UWAGA

A'UtomatJlane kUllwalll1l pamlqel

11r&y Ill'".-!lfrf(!dOWEiIH iu lodno! ? pam IQC Eo lLII!ll!;[fu .. jil!l i!!lj .I!I'h.IhlmEl~,y(l7.l1f1t slB:'iIfa'Wani~_

:Mii!lAJ'LIe wyJwidlanydi w&rto8d

W ~ aklm przyp;]dku. IiUilc:&j1 "Z1.vr6cll; siq dn ,r:i III to:~'ZQWiD [lei i!llm::~i. obirui!l;~ lunaul t.

lntcrpret:oeja nickl6rych w:p.twliellon:rcb l..,l,Ilrlo.k_j

1'I1I tCl1I!rntm::~B w.[]no~i pOj8wl!1j,[Jc:yd.1l s:iQ fi a '!.illy,ill' [cLIOl~U P I"'L.~' 'P:r.'l.Oieciutlll.i'l..ll kilkiU k ll i:i!i1.'itJllf~'W ed m~'m!irrillu wc!jn [ijCln

l;IIrxyr.:tLLiiku • .'FI:JI~ d.~,pafl": ~

Wfiril:i:Jtc[ !Dlm§li!J-lt~, ~m~nlc Zll'&yillt.." pal i'Jolita. pmtu1 a-g 1fi1:l7.H\\'}· ,do pl"'J.(:lcebillm n~.IlI 1IIi11 p-El.llwh.!l p[!liro:!ll.a Iv.rn \\. zb l~~r" ikiJ. 'm~iha-lJ rn~.d ko..iit :iiI ;If:q .sill,! 'hUi .. Ui.;,oJuj dll:lktH d~lll'l i Ii11 iRmd,gj nIB ow mian.! iil~ ntlinia lIQ~~ ki Igrrll:fIJJI;,tlh ... p-f'J' .. -t1JEII~halU.yon orl chwlll o!!\elhll'ie!Jo 'L"fci~IlI,I!::i¢!ti~ [)1I"'.Zl<'ci !likp "Toill depm:1"·. W lmkl!!~e ptl}onnywRiI1ii.n pilrm'"Szych k'~J ku Ik ~~ ~ITI~~'r6~ po \'II1r.;I.~ IiIII.t" chi "Top d~p~rt, moirn.n ~tw~e-r~~dc! ~e:,_ • diro,l!l ffii:llzllWa do P-r"lJI::'TE:cilrlllillli nil ]mJI'VjtlO 'PMoo'tnt}l'm 'IN ?.biom~kl1 zwilltks.'l~ :sift W fill iilr'Q jld~. ,ru8m ltJ ,p:l:'1.cb~~r[y d!p's.t:!llllB. Iest llil ~i.u!f'rfilfllIl'LElii I.rl:y::tJ ~rcfil rille :1;1I~clt: pilil iWiIl ~111Ini{Jj:!iotBi !d~ \-'1,' i!lj'tillae.j.I., IJdy:

_ !i:f!lrru.-n~~~h.r! p.'i.ettaf p~y~p.looz(jj6..

_ silnik D5d!j!gIltl" :s;wij Do-.rmaIJrl~ 'lompllirolruv pmc_y (przydsk "TlJp d~jJ~rl!.'I' Z:05"lat 'II .. 'v;:i.~rllmqlY'! Sfly !l;i ~:n~ k :n~ u byt je5::r,;czfli 'rIliZBf'"l~ll!f).

_ pe Jeicl:de w rucnu miejsk~trn 5iElmflc'hi6r1

wyjilllChal Dill drll:!3-ifi! POZII :ndas~Eim"

Sku tkiern oogo n8shtj:lu~e zmlJIiejsi'.i!3niE!' iudniego Z,'II.IZ],Clll 'l].o1i wa ~Ii.l)' 'r6,WI'!QC21e3ll1ym zW1Qboonhil dloog~. kt,or\_ rm_J~nFl p:rn.cjcchac 1Il:[) p81iwiie' ,P.JIfY,d~{it"",ryR"! "..... :zbiom~ku .

• ' :imd rn.i@ zlI.1zyeie _mull iW,1] wzrasm pr:z.y 201f2)n'fI~1'i I III pOj.DZ!l:h.!l i IJrillCY :a.ilniln na

wil}~n)'ch liIbmlBdl, ~

J!!;I~t ~DJ' ,1U_lIlr:rml~ n-EI_. g,dy~ mlkrcprocoser zHCt'iu ,a~ i'W\~ ~!JJ.ylla' ]Kid-cz(Ui PfQCf ~Ui. 'wolmyt:1h illibn!;i:!!!:;:h,

~\~yJwfetl8rue :SlllJdz1n;r l tam or-a.'tul1l":~ f\VtlQ'IaDe]1 Jgs;t m~i lWe [pO w~fJ'c~e:(Jjlu .!lt~kl,

U~ -1,- l,cnhi1D:, N C';5(O~ Pl'ZJCii!3k:

II w !!::e~1lI1 1I.lila.'!;,vb;uIlo Rod)ziny' w lC{illU, uta 'Ii; , mIDut.

l@' ZaJeillje ed 'wers.jl 11i.lb dOdatJklOW'BgOI 'Wjf(iCllIilBienlD

'\I'~cn a2

U larwhili iEl' l,odzioJy NiiiiC '5[1:~ IPlL'Zycisk:

W 1I01ili!'U, 'UL4.WI Gl:r.ti,a. god~~alY' _ W celu 1LIs.la.wj ~~Iil mtn'lllt

UWAGA.

\\' pay,adku pJ%8rni"jr W g;a..5IUU'1ll' u (odJ4aoDfY ,e ~rn1lJh!fto:r. IPrzerw _ ,n~' przaw~d ZIlsll I .y ... J. W!!kl12~U'lli ~ 1) iBJB, pnea;!aiq 'DJrl: oktualal9.

NBlLm:y \'il'hlEI.y ]!Iono'1I\~nie 1o.Is~Bwil: BGd~I:nq. RHdzhnl~ ni'D llI~'lowaar.ac rcguJacU 'iN' C2BI9·ie jazdy.

Tli!lmpeNimr :llO'IiWI tnna

Wsw rna. terrnomolru nllD mOM, b:!r'~ w :li:adl:nym \vyp.adku IN'ktfl!INEm~ jako W}·kry\ti·ocz ,g&olDdzi. lei wystUQ.'iIY~ude [es t zwhps:m.e i wi;alom.6 czyn.Jllfk.a:m~ i jak Jil85~OIJi} 'CZ!iI ie:n! willo'tDolt ,owJein ; !iiIl!l[l!lO o~&1@1i'lL9 tem:poEIl'atury p!Uiw1Q'~e nii moic 'y,,'rf1tC 'byt 'W'y.st.m:zajJJc. by 5twierddl: 'W,Ysll!:JJiOwan:le gofu]edzi 1fI,I drodze,

s _ ~ _ '.:. '.:'., A M,OIWY' (ZiIIlIemi,e' liild '~gji, lub IdlCUJiRtkowe.11il1 wypm -denial M6wJ,' Y 'I~chi ',d

... "'.· ....... ·oal JoWDO 5 u omUaWImQ ,a'Ul'Oma~I 1 ibl, 'w5]iiaHiie. mrormacji. w'lizl.ull_~ l-

Sj1l1llZlIim.GlO\1'f imll!:i~Ul'kE8roW'Cq () stania

i:tMl,y,t:b. pmb.~s~0t6w' SamD hodliil.

k([mlJ!l.1_j;aly Slbwil1l8 Z!lliwie.l;aJ~ IIlIH!!tr:z:el:e:W!.!J 1ub ndF_1I w n![akil6.fj'Ch ,n"a~~. 'kaW.ll~'S~ im twiocme Icul,owh'u:lmcb ]Em!lp@ik .kOJl'~ tralc.ydl. ru:Il.ii~O ·nmdzJulczel.

N- I.e. ~fltedy SkDII.'2,Y,Sl8l:: Z 'ClJJ6w W :mz.".

al ~, .·U - :MI~dzt8lIcz~ I ••

~llWbmta;tji h-rWD!

E.Inl.o.woEll lDillrmRejEII zlIIi,Eriq, Iildl 'p~~~omu.

wsiifll ~O'Je.rzd.u :1 'a~.osz.lJi siQ do ILIS~'U . ch fUto_kcU ~IODtroI1!lJycb::

• ktL I!ll 0 1 ju..

• II 'd:h 'WCClWY;

ooy e~ ktfyCZllt!. · pm! qanI Ilmk_;a,

· lam btobdy za'Olll.U.

• mill&~.r.JJY pcnlom pSlllw8J.

· zu.i16is :.:;'Icu~:k6w 'bJamu]~cwycb • • 5)'stl!ii!t'L A.IS ~

· ~d w~r8ku 'D]~wa'l

· J.lro-llUlityl::Z.fl:8 a.l:n:,ynla bl~gdw.

.!IJi Q.i"I~a dn;w,i" 'ooadnt, maw. . tw:hJida Mpa]ii]iD,yrch \-!J.iot f.

I I1f ty hmmglec re.czmy"

· ' i.'b!talhme 'wjutet pM!ycyjnj!'ch., ;lwIQtd' !toplill~

·lIJklad. i:i<ilIfOW.l:IJl,ci;Y. :l.e :!!!:miurDmym 'Wspo.mBl.· z,triJ.llml

· minbrulillll'Y pD~il.'cnm. pl}'DUl do '-ptyskiw,llCza

'n:'C.r. ~~,' T.DiWt6newe :k.o.mJmrlblu~11 Pl1Qdd: :1 wcIJblJ.1.Y .1

Em.iKj!;lJ illfCil.!'m9JcJ~ ~ro~[nlj Z8P]~Ot'IJQJ w

:pam.iqe:i. lub :g i ~.tniBlrfll. ~r mom n'C~le "'r,eitRI~[a pnyd u, J sU iadna _lIJstor1i::a :nie .~ei5~. W}'kryita" zo m.j;_ WY8f,~....o[ij1 kommaibt" t16r,y W' i~zyku pols hiD ~~niicza: n ." DziB~ dlOlbry. till kompl!lt€l!l' po£diQdowy. ko.mtool fUfiik..t:ii jeiilt w4czO:Jj1a .• ' I' Jm~n pn;yc I~' p.0Vi16~ :n:oill191 ~ostmie. wci~;adqlJl' W' t.!J:':IliI::ci,(j1 W)l8·.SIe.~ uia. koIl'l!IIl!Qik.il~!l. Ibf;td::de OD p:rz.i1[r.\tV41lY :1. WJ~~ ma:l:ow,omi.y po,nowmliEI od. :PDCZi~lk1ll.

~.rzelsdilll ,do 'tryr'bUi ,a,.Y5bDll1ilgo, ,komWlL sr:o\'i!~€i ~ ~st,plCil'le .przillZ BODI.

j'e:§U !kieoowCli. ;i.YlI2J sohhii wy lUe IL~ 1..0 :n.ikatll. 'o,wnego. wys.tarczy :n'c~' n f przyds.k pQ.wtm~e:iJ:la 2.

I rII""'I:",i""IU'1oi €!''':'J''Ii''''''''. rIi"'I,.;oIi;.I'ii !ii.:i'A. ~~;~J !3.-A;.ij~ - UILJJL1'''il, ,

Ha:mu.li9iC l'1i!CZ III y: lmJ':b:rmiil~lif!! ~e!!!t em:iit wpnQ tyrko wtedy. Sdy bOD1~;duc ~Cz.:1 :zostd .~.ac~ gil Qty pniltd p'IZl,,~e:n' e jU"(j\Su P . ~o~c~ ;powodu.If,lGO {I \\fYSfiO~ Ri@ k,of.!lll!.!lloIUttll ..

1!,IL ~~ ~ ijWDf{trml II::Zme.'ii

'l.!\f C' ]lIL '!lretarwIG Iii iO! ]tlI:'i~i;!'j'b, ,litilll02!J;' [)ilJ!l~lIJz,yt: ,s~ dtw;&1Q111~, r.

1.5-1 ,I

1

, til ,I 'iFkl!l Z,@VMEiii1.1"'ZTI!C 'mgwmw,ane ~~(lik~ b:y.C~ldelli

Pmy "r:io"f~z.Il:J1ej 5it~U~lr'ico. IltJJle'ty P!J~itl:7.;y(: ,i!iiQ pr2ycis:'k;oe m Z:

• 'Pl)zyej.!I ~ "do rogll.] , CDI ~u~ .. turka leweglJ;

- P!J7;y[;ja, C do regulacjli lu IAlrka 1!j'F,E!WB;8tJ~ tmdlkuW' f!O'Zy'C].!I B j "st J'ilJcaktyw'11UIi

- '!.!I.",b;;Ii~":1i:: ii.i lIIg".6 ""r,me

Ogr.tuwnnie I ustern, zewn~l~l!Ly,d) w,~ 'cz..o sEQ 1'6WIlUJO[:1l,Lltlliie :z Q\g~ iWLill.iem lym~i ~y.)'by.

Ii)

,;I;,

:11, stltJ;'" ,I) we'wm!~inlm8i

Z leilJli'l9' tuB, l~!!:JitrZeb]". 'i!!i,tn~f1j~ "~to1Ih"'oit': jasc NBU~ acit \1\" esasie ~fl~rly noclJI, ,e.nc (l un iklilL ,C!~l'j'p~· nia 1Pr.J;~":' fi~ f1 1wl')' ,ojlllZd lii 1:l!ItI~ego z t:y,ru, ,niDI~,Q2y zm.ienit: pl!1Jlh1a[]j~,1£I dtVili,~,Ie[tlci ,J urn iO!i'z.t:;r;.{!IiIJ;iJ] 20 !:IJlstcrkieml ..

Srn-I'diw"~b. ..

, ikCJl1Ule d wigni ~ w li!flZ'!ll.niul

Itllnny Ic;ierowilicy i1 lub ,n cis,nI t. na !iwd k. ~ lJarowlIlIl(;), 011] lU;D ,tc.t. W ,pojll"2d'lIcb. WfpDSIIZI}]ryd:l w pO!tl!u,s;r_l.,1iJi 'ow 1 lil'IT'l:n.q ,

[J D' J1D mmjofl.n hi kt I'GlrwWcy"

'\'IJ.riiedny'

dill. sY!ffla~ oslFli ;S..mWC'lJl poprze:z ~i ll~m6 S,'1illorioU.arni. fi:WQl~ pm)" ,,,,)r.fQI-

!l~ ''''. hl~tach, :rm1,IBZY pociqgn' u

hL C dtw,iJlJli~ 1'.

:S'Matlei a.waryjioJI:

Wcm:n [plrZydsk. :2. U[l;'ll,u:::bomtc[1Ji.e ~'11 h:.it-~J ji'i.;'~,ijI'Elj'll1ych plJwod,1II.j B' 'f.'j,i'h.,peZF,j!f~ Ie iSi~ WSZ.l~slkich cZl\f.i!"Q(lh Me1"lHa,Ik.o\'i,'skfizlfil'ii,y ilB :raz. ~\. i i::IB 'h~ Jllakii~f S~\O:!iD-'1!liIoilC j, dynle w s,y111.1 0 1'.:,1 1 IWIii~j[!lej, !il.by·,prze'k,a,. zilil 'ill1'["!'ym kilUilJilWlOOm to:Fmlrna-c:Jo' D:

It kunier.:1: no!c] :urtlt'ZYmlmia poja z ;d III W mi, [sc LJ. 8dzil!l ole [F,l!owj mm.g 5i~ l.ago ,rnbll: l.lIb. Bdl~iif! icsl' 10 'wrqc:z zabrentene.

.' kUt.lide~T!!t1sd j82dy :s;:)mcx:hode:m wb:r1Elw fi,rzyIQI.yrlDl ~~~ dom,

2

Kffiernlm.kow.&kaz,r

Iltwigni~ jl odd.ylic 'W dbr .1 ill I) '1.'\1' ,g6 'W p.:&riszcz-y,:f.n;u kh~I:tl\li,rniqr w ,k~.{JTL!i uk.. . w ik ~6:ry'm mn Il[iiSl'lpit: s~t.

. wq .. ~ "" . <C~5de jazd3f ria au tos;tIllIdfLCti. 'l,:\'}'k.o'll:!j,.rw't1JlKI' m~,IiI!I!I\iI;'.ry IdJ3(JI'IJiWD iCQ n.ic dEilJ~. mv"mwo~d, alll.Ol]la~yezn~glJi powmtl.!l d !owl·

:lid d'fiI pfl7wyf]j~ '\\fyjj:c ii:nlj,~ ~ o.

Je:r~ j, :2l1'l,;.t~ulhmu P~Y~'II'Zlt'm!8r:1ia ~v bil,kc:ll} wybJ;g~''L'!ilfllnma mnnewru, :;&:iulih1?.ie :5 II;!! 11. ,1lll00ICl®uH liUJ p o~mdlll1l:i m, Dtwllll1io. PlIBlZCi...:(ii1:lll !"iiwQ.tliOdlJlie I pOwMcl eiiuJOID'Htlii"cz;llli6 do piJ1!:y!Jj~ 1Wri~Gio1Nfl,j Q.

~ W zal !i"i'l'il~c i, Dd \'Ii."ell'Sjli lub ba.jrt), jlf7jI;r.J:'I1fi!..'C?.:flllliBI 'pojo.'ZTfliI\.ll

( ·55

'!ltw:iHfI1i_q m obroct6 d~, p~tbfenl "W kt~ 1111 l'~ 'OWI.~[lIehnl~ ~mC!lnB' I o'bok, OZ.tlaczenJ.rll :z 1ilbj I :IIlUi od,o.""Led;o1 , ,ymbot hwn.ocre fiJJi3 n;;r, d:eSiC :r~~dziel~&jl Z\M,wi~l llii, fJOp0 wl, ,nl ]~m.,k1 klrlDl,ohul.

~'II~ ~ MWmO: oiwi~tl.ani~ tllhUe~l ro:~. ~lQh:2e,~. Natd.Bnio 'oS'wlf1th!~H.11 motrla 'NIU-' ]QW'A~ p~y pil,mDCY pdkn}lbl, p~~e.mc'iO'm. • (.w,4.

a;;D =0

-- -

-- ~

, I, n.SiDwel

DT!wiS~I.n 1 po.ZCiBtajJ~ 'W

'1;I9to_~~iDiu j"w. l!\,f "ifLklB] pozycji, poclqS1'llijC J!} elIa, silleb'tie.

'W~ ze ~wifat.fom! bogowyml w:~za l!!iQ lampka 'koDl1!Qblll, DII t~1)l'tiqy 'roZlfb!l(j,lC')~I.

'Cb,cQ'c plJino.\i!i,'Id,1:)J w~£z-y6 ~wla,tln :mil!1D.i~. IUilleiy ~iilD~e ;Ii',az 'poe;1qg'lIilt di" ""m~, de 51ieb:[i9J.

g, ,'" d w'i\aW -'

O'bMcic d1wign.1i1J! 1 do ptliWenJ • W"

~torym, 'M. iB1i pCi'\\l'h.uat:bnl bocz:nej" (look owl!Czeni.a ;, llIID"' st~ ~dPDW:ii!dDi :5;;,ulOO1.,

l6wn(lC2.fj~1l5.fl fit diE! eel rroz(bJelc:g.'(I~ u!w,let;i stijJ Il!JrlpO'wlE!dn~a Lll_mp'.ka kontl['Qw '"

, , yll\CZl~me' ',wiatot: iii

Oh:r,i!Iic'it d'iwis,nlQ' 1: do (,Ioz.yc:j1 1

"ryjicio\~e,i .

IiJ ZalebJe odi w r3~i llilb 'kT~lu p~gz'ne,(!Zlama ~oe.bod~

]J-M_I,bwy Q'Bn~~ as.tnlel~"¥c"y

\V cbwm rM,w.o.rcLI;l pn.etn:h.h cbz.wl wlil-cza :s;iilll diw:l.,~kiI'J'WJof ,il.1Bl"ID o5ittaega;w~y. pnw1l.ad .mil!d~y (Ii pmlosldw~e>lliru. ~9Jp81o~'ycb :j,wi~llflr w s,~rtuac!i. 8i~" ~J¥zony. ]e51 ZilprO!llJ [f.yzik~ r~rili{!o'wail1iiBl akIllm~,1 lmal.

'Pmedujje -n'D -~'o!tJ 'IP.rnec 'WIn"

Jj, iii

8;1' .lief

IDbmcit rndtc,~ '~_QriC'JIi' diwl.'81li 'J:. d

pnl.a.w1QDjf!J _.q' ~'bol.'IJ 'li!rbck ~fiiJ.;:gnniB a Dzi&twe :twktt',' ~BI lu jut Qiid rod.u;v w~ .cume8~ w dBIl'llym mtJime nc1. III oltw:1ilUen51 ~wntttrzne8o: ~:r'lae~u .4wI3~ef p,aa~t'" msti!ilDyeb. ~D'~Q:rzV' z.y &\J!;'!:Lscenri9 Q.dpm 'B'" dniBjJ'~ mrpli kolltrol~Bj ng, d6.5C8 OO~~B~CZQ_

T,'~ •. e hi da, IPRJeGiw· '~-sth1e

IOb:rreiclc l§.ro.d~Jlwy [JietSde~ d.tw~8!t'11I, .,d [Pli!l!i!iiw~ei'.ilm ;1;, s-ymbolu aook.IIJ~WI.~etnlll ,:t ~JB;_ruuel li,w1a!l.ef Z~IiD~ ,cst 00 mdullJ wtlrao:ne:;o 'IN d ID,y.M mom'B:Jilcle Gil1!\! leUan_jj ~ fWrntln-USii)~ ''W:r .. ~;czeNu ·vri t&t pnec~ , 'DlBl-efuycb knv~~gy :iwlecenl.e odpomed~.i.ej i~m,p'~ l:Jolll:t~11l6~ IIIiJ i!J,£!s~e fJCn.a.zleluej. Nmei.'y '~a~l~ltIO 0 'WY eZfudu Jtyc'h, ~,wjat,f. momameie, lid;¥- Uiil'aZi p:r:z:ye;!}'HiI icb. MC!I:!!o''''''' nta, ,a_by rue' tmaL-f!piill: lnn,cl. ufytilowoiko' dt~g.

Uwq,.. j.o:UI .poled leE! l 'wyp.C!!su~~y . pJ7.6GnI,e 'w1atl'a IIU2!-ciwm8leill6. d.zBalii one 'tOe\WIWCr;6~m.e z lylllymi :twLeDDrl'pne. c,lwmgieJfi/ymi.

Wyl'ltciilll'lte o'wleUernta ~'r!"ll~tu:n~s.o 'P0flw"rftlo du~e= 'W)'BISIs2.el!Jia ty]n:y;eb tJ,Wi8Wt '~,~Iwmgl€!irt'ytCh lub p®wr~l dQ p1}Z_)i~,ll I}na~'ructJ li,wll'CSt' pmad,WIlfiglolR,f.(ih, j;ejJ I po-je:zd je~t D:ie wyp:o;a2G:ny.

UJ]IA,

pP:MI w)i~·u;s.~_mjem w d~i'ij. 'JlOru;j!= gll:rawdzLt Daletyte fu__nk£J,anow'llDIA U1rz 4--~~ e1ek'bJ~my~1l. I 'us.ta.'-\F!t, reflekt~ !luU i!J!~ci~IJ1'je ~C!hQdu j/ilst '.DiD '~Ii 'z\\ryH.e),

~'IIfrn ~ sfuiy dD m8iUlacj~ wy,d~'~i. ~.l:.ottiiJ :rnriflekt!ilrbw 'I/~' :Z.8l!fimo~d. od ~1IH,lJ1.l!i :pQj~d",

'i.?liii'l'OR,AW'''''''

\a. I, ",U -... ... 'J!If

1

r.o~,ej!i!! ~: .P:q]IIi.ZQ :z [ptu;tym Ml!!:ruZnlhklem I :z piqai]liIDa ,osl!!Iilaml w bblmLe·,

lPo'.t,oj 2;: Po.iazcli :2: :ZOlr~dJi)'wrnn.ym. Di1pZlii. ik:lerm. :U pm~llI\Iila .g~g~arn:ll,c!jf btdinie.

lPo~,dji!!i lSi. PO.iaoo z; ;mwl(m!ilnli! za:todQwonq 1Pr.ziIl'stnon:11ijI hol.wq.1:z i!lSiml.ym. kIM;mW'Cll,

- -

'O~Y'C'j§ 4, Ni'lill [powil!lilla bye: 1IJ:Z,yw,EmB.

Ii' ZiaLei[!jie .ad. wu;ii l!Jb bwiii 'pmeZIlJi~[JJi8 POjiili2dlll,

\YYCIIUtACZII I SPRYSKIW:A,CZlE :SZYB

Sp'ryskli,~,\1;~u::-l.Ie: ~1~kl([J~iW'iIfr

.,

1!]~1lfnI~ ,~ '''~~Z~M,ym z~p.i'.Qnhl.

W Qfilu: 1i:l'1l 1IIIrUc_'bomOCtnill, d:1wIg~ 1(1 1: :nnlu~~y !;I1'?lE:~'U'!IWC \!II" 1P,l'DszcZYZ!I!},tG kifloo'!lvl'tllc,y.

Ijj; n ~mr,l:ryJt,\f.fllll.y !h-ai _g 'i,\vYif-iJlJlmG~k 'WyciernC'dd r;t!ili(:ft:;lIim~j~ iiliQ 'M kih, seku Dd ])0 ,,"vykOfia_rn:~!J cykJl[.J ~:r,a('.J. Mo£l"iw,EJ. j;e-S~ ~gLIIIi!Jc]f,;_, C~~1!I U·\'YI!lIt1~e! :p~er\vy ~;n:>mi,~dzy' :li;I(lmym e: d'~!l'l ilfQ, ,F."lJ9't91t"-c:i!0m! ~.yJ'b)'; W lrm. col,u, Ili:!i lilIij @brOf::~~ ,kol\oo\>v,k~ d:~w:~!ru ~:

a d @' S~]lf! I~y ~i~ks~t: oli~~tIP C:ZIl!BlU I'

- W' d6~. by z;mni6~SZyt odsb,Ul' C28Sru.

~ ,e 'PoWIJlri;y" cU~fy ble.g '"'J"Ci,e(L"a~£!k. ~ VI S2;ybk:u I if: i~gl)" bi'Eij wycim;{!i.c2~k.

Po witq~Jlliu ZBI,pt.OlU.!L. ,p iJ!i:i.ag;[1;qt dzwl~Uti~ do siehie 1:.

~ Pn.y wyl~DyOO sl!,tn1Zadl, ~oJa2dJlll MO~IIl~ unldmlilli,c; .spr.yslk:iwaC-'2, 'F~~dniE!JI s_z:yb~f"

1

~ 'ey w[~zonyc'hl :A~I'ilJtJ;j!~b, '1lt@,ia7ldUJ M~o:hll[L 'W'Ucho,mi(: d!l>d>9!tkg¥i,i\((I YlI"'~~d~ iiHI d!VI Spr:LlJkj:Wi!lD~1l ratlo'itl!flmW .... ,',

'W i:b'i.\''ll ~ ~'L"i."01 [J!~ ~ruiij dzwisnl1 sP!rYsk:iwneze' ,rc_flckn:Q:oow' oy~mn~.tY<:-~fii6' \.V.y'l:QcMjlEl! ~ iQ.

WJ£~elr.,acz.k3 tymG~ s~'ljji' :~ bie,iji!em [pr.ti€:y P(~~TJ'WmlI~ii-

[l~,y 'W~~:ilmil!lym ~:I1!;tmdc I' oor.licit konitc cl :tl"",~gru ~ do [pi Of,R Yili e IJila, S:tfili 'Q(zliUli!J.'{i'lll!~ :2: obek od powl'l;J d fI ies,1ji 5ymilr!iolu.

II. ZaJeilJi~e ed 'W'ersjii :u IkJtlljlll ,p,rznlli!iCZi!!ln~,~, samacboda

~~ci~FaJC:,zJ~,a. tyllne~ szyby

Pn:Y wr~c"wirIIY"m z81P~bn]:iEI. o'br.ocIt ,kl!)f!iiialj; d~,wiglJ;i f do Ptli,~8,wi€(n.i;D :si,Q' ozn.~C~~fiI~l.2 ofuil)l!:: od]ilOW iedmeso symboh.l!,

Po zwolntcn iu dt1.\f~8rn L, pOWftlil:B: ona 0.0 pm.ycU wlij.cZi!lII]i;a, t.ylftflj wyc u9m~~k L

lLUllA.

iii! \iii!!' !l:ZOSlB mm2iliw :Qn[ii'q 'llJ,p·i;j;l.V~l.dt :&~!qi. Iczy ,pi.6~l~ 'Wj1~i.eill,!Hizek J[[~e ms!tmri'y u rulc:rm::'hom'iol'l,t:! IN71~ iilSlad 7.l1j1l!Cy' !SJq na ~yba!:h, iSZJ."iQ]] (r.yzyk:o l.!I&zkl!:i> dze.niBi :S:L~dm :mBcin:mtZ;.mUl 'W'fC"icm Ci! Ilk) "

• NB1eiy :kiDmtrolowo.c stan pl.6mk. GifJ' t.)',Mro !C.:qN1:~@:I;(iDiliIl ~~~_jb pF,le~tirje 'byt dokfud ns, D"8Jcfy Ie 'lilLtym.iclFj'L6: ~ ~B~Y' fag W ,miu.

• \,~f p:rnypllldl:ll '!i"'YtpOllltmi Z(]jfi JO'I!I,llI, ~OO~(IIS ,(fQC,Y' 'lV-)i'Gh;;irl!C:~l!!Ik, ~iIIlr".l:yrnaj~ Sl'Q !!:l!l1e 'W 'Pola~ill:lJii:liJ, w k!6rym ~i~ ilik~~H]i!1il!ll ZllJlajdlryi;q, NaLeiy 'WDWi:ZaS;

l]stElwil: dJzw,usni" j! 'W l1u:l~erliilD. A,; spawfIldu!~ to Sp1"(R<,!Jtl!hE!lID~ 'Ic.h do po~~'cU wrikiowc,j. _

t.58 J

dt\'!iriIn m,ij' _ t'!l-V kabbri]1 'II,\!' e -'I'lLI

Ja 'kLWki, wlewu ]Jaliw~ 2.

- ~ !iihiikil 1m beo---:-UIfNYID' k:dMi· o rem

,\b Iiluemq-ziwit: wI nle do zhtornikn ~nJ:Z mWBdo~c[,q. Z'!l~iOZ:l\::>dW.C!kn."l.hll" wi " pill i "I'D pDsill!Ja :I!li~W' ® mie z 'k I klbTlO p.D~wal.oJq_ wp fl.flid2- me l:ylko l}islol~~U1 t1I~1:sJtr.ybU~Dm bern:l~)'J!lY

ifzolh!.vi!lu,wl (\\l stOOj i oonzYiil_D1I'IIWn· .

\'pmr' rl~Et'.: ,'Lt~ttlm d, lr.!t'lb'lJI'tOm tIlk. br OlWo.li'Zyf.: 2ili_ tawl:: I W8t1 n.{it ,g~, dil!l1'

C'· 0 d~\f BID~ amocr.:YODn,ego .7flmtl,iEiJ i, lil"".r.~mH~ p:il9lllJie w takiei

S.tllUli ~,ejrlBr'J!' do. koD~ ~:n!lP -miMI] . \\'tlQj!;l :I !li'fuikliimn, ibmz)I1IIO'W')"m Ii 'W}'.sokn ~)fWJ

, ,-Iam i?~ uti/tom lYC2n:!{JID, '!I.YJ'~-

tz;lulhJ ~J!i;'Q]Julom,! :m:moA]kYe jalSr ,Ie~ 5ti:7..E:1 lylklll!' dWutJrotl1B W;tqC2lEillil!ll n.Jp . imWt; me' nalBrl\V priborr. ac w,1

, .npj pal w • .(Jbyzi;u]~'Iif!,wa~ koll&~ IrukqrJa:lie plI:'Zln~id:,doln I pl,l! 0 tq, p:rz __ •.

lrl.eD. .

1

Z !:'2ep 1I 1'Li1 klapoo w[ewu, :paU'W8J shliy do 2MnOOCllWuia korkii! W flz.aS:li 1l..fl]mbrilIDin :zb:i~':Ftblb .

Radz:lltli - l".Hl1Jr~alry,"v. ~ sm.~ w paJ iwo .lta S'l~cJach benzyn Oli,vy:ch 0. ~J~~td'IJ[L~j 'fe nO'Jl:lJ [€I',

U1VAGA

'Kof'ek wlewu pal iWil ma li!pe~ ·Zlt blldow,. \l' pl1'Z.ypadku burl czna~e:! ~UP;IJ wYllliiilln~'. nolo. .... }, ill]!lllllW Jm h':: 5.i~. CT.Y ofero\i't'lJn t;;1liIl'Bk. rna t ' some pa 1lhlol ry" co kof, k ol)'gi noll hny. llIot8:go lez na~ hlfP,iQi jes~ zw c-ocil: s.i'JI dill a'~lt~Ty~'I,'i'm}eg,'D pUl1lkl1lI lipr?l dull' OI'YlillWlny,eh ;f;;e.~ci ROtHllLIh. !-Goru 'r.vJ!BWU p,oliwlII rue lIlij]IQ~ zbliiioc: do Oh.yrut98~ usn!," Iryb :;1:l!"6de ~ nl pta.

Sytlo3cl~1 ,vyi~tko\va

\'\1 razte ust rkE ~:.twtsflii W ,kElbbll.io, mulUwu iYllil ~tw3J'Ci8 W:~O'\'IU pal IW;g p.Q.si\ll!:l[I~QC ' liQ db"~gnJ~ bl'okJujQCQ (wewl111tl'"J.: hag!lzmkaJ,

.Alb'}!' u~sklli:6 dD Ilia] d.o:!:t'[JP" IEiHI"~.f ,oh""'QI;'7,]tl:

IU6lp~ :zakryWilj. . :&l1i zda brlh-.'ek lo lne] IEilmpy i Iloci1,l811,l{:; ~·OI d7.~w~gn ii'll 'b]OklllJij£"1 ~.

( :I.SY

Rozdzial2: Jaz1da samochodem

(ra1dy' zwi'qzio_ll,e ,Z 06z'cz"Qd.nq ,ekspIO,rJ'taej'q: j ,ocnmn'q sJ"fl'dolwj'~Jca)'

Stac]fj[lcsl .... 1LJfi1I!l::ha;_miRDiJ~ s]]Irib ~.:!!!.. o! _ .. O!' <! I, II • • • .. • I • • • • • • • II I II I'! • II • • II II 'I I r I' El II III ~ 'I 'I 'i' I' I' r _ ~ ~ 'I 'I 'r 'i' r. r ~ r :2 - O~,

C~~b:y uCz'~8obre 1illeM'sji ~ O'j~'~dn.u~ kam]i:zatlo~'~m •• '. ' ••• _ , " • + • • ' •••••••. , " , • • • • • • • , " .. • • • • • • , , • , • • ,2.03 Red.y :zwi~e :; O~ hronq, ~]'o-iow]!lj;'k:il i o~zc.z~cllzB;rJjem paUw9 •••••••• + .' •• - - - - ••• ' •••• - , ... ' " 2;,.(14 • :2.0)5

IOCM,]l}IIl!ll slr'od,IiJ""""" 19n ""...... " '" ••••• ' • + '. ' •• •• ' •••• , , " •• , " • • • • • • • • , , • , •••• " , , .. .. • • • • , " , • • • • • ,2.00

[:II _I n' .. • I~' ~ .. -

-Jlamu, ~ ~:ny ~ I!:JZW JgD IB zm:aaJL1.:y u1Blow .••. ',. " •....••• ' .' •• - - - - •• ' .. + •• - - ••• ' • ,', ••• , •• " • • , ••• , • 2. ill7

WsPOf[J]_~11!I.D1e 'k.1ie;Mwnicy ;;;...... ,I .. '" ~ .s ,I .1 I II ,. ,. I, .. II II •• iI [I II I II I'! •••• [I II I' I' 'I 'I II II II •• II 1'1 'I 'I P r I! I! • • ,2 '!! 07-

Ui\::ja,dj :kimi~owni,r:zy ze ZfiILiEllllllym w~pOmEiI!lM lam .• •.. •• ' .' _ . , " .. " , '" , .. , , ,", , , , . . . . 2. ~7

S}'I~HIJ~ O\!i~ni3~aja:Jcy 0 :P1l'7-'~klli'o&zfmiu p'~dllu§ci .,,, '" , " " , .......• ' , 'i' ••••••• ' .' '. • • • • e ,2 - 06

R~Is:IY.lD~:O(f, l!I~dkC!~~i. ....•• ,,', .••... 'i • • •• - - - - • • • • - • , ••• ". , •••••• " , " .. • • • • • • , , .. • • • • • • , , .. • • • • • :2.09

:Rksploota.c,ja 8'Utomo~;~1\C:~nGj ,skmyn~1 b~'~SQ'W •••• .. " " H .. " •••••• H , " ••••••• 'i' " ••• , , • • " , ••••• - ,2 -1 0

:S:~'s1\1!~m zo:pobiega.jq&¥ blekowan I,U ~)]' ••••••• _ •. , •• __ • _ •. , .• ' •••••• '" , , • • • • • • , , , • • • • • • , .. , • • • • • • :2 .11

I

Stacyjkn z. b~lI!Jk,g,dQj kj~g'wm._jjrcy·

.1! ,[p,Q~r~:~ .'i5~g\p Ii bllllk!inla :ld!i:~ro'!i¥Djq"ri' ~ s~: \,r CEl'11L'J 'lIJ.n:icrndll!D'mi€lll ia ilJ'l,::rilld u ~,dtlIt[I'i,VlJji,czogo ni9]~1}' 1j,"Y~96 :M~(:Lyk ze i5~8C~tjlk~ i {)b:r,ll~ ,~t lilJilO ki"~r.L';OWIlLICY do, :mODUlinUli zad:1JJi)'~8,iliiH, D~ok!1dy.

W eelu od,'bloko",itn,~F.li rilI!!iIE!'Z:Y del iksln ic abrn· rn!!Q; kliU!~yl;jf! D!I w .stflcy'j~e ik~)El'f[j rwn [~.

,~ 'Fo~yt,ia .,' Akaso:r.i 'I"., It,

Finy wY't~cz.il!l]ym, Zl'l]) ~[j:n iu nUllli;n~ ~onyslELt Z nickl6rych rlileITii!jIl]~i;h,v 'wyplji~aZelJi~ Ilf, ]) iJlj8z!rhJl; r1If,I'. '~ rndiE!.. 0 lle WSLfdb ~BlinsWilow,onc,

;J :~1(;ia '·"~~d!ii.'· ~ M

~ llVtinjll.' ,siL'D'illUe.m !bcrn.'zyriIiJliYorfDlil: !St9J~fika WIq;c:lJI)I:I;ll, p!lI!I!IlIzd, s!01(Jrwy do I!;I,_fy_d~'!Jmjem B,.

!i! '''''ilm~a z. !!iiiilliDI~~~l1!m WJ~OOkjlll~u·l!ilm:FD1iI: '~\I'ti}'C~niil :tarnwlIo shll!:;l'ju" 'jillik i ~W',~KOEI

:l-i!roW!e , '

I ,Po~~,ia ·'·II_o~mC:b,'· • Ill}! _

Jell'i :n:iQ 'l!.ldI~ ~,~I,} L'I!ruii:!hi~'~"til: ,!iii I'll ikE!: ad, IL',(IZIU, p,f:Z&d p.~oowJlQJJ(fiDhq i18lI£lZY obooci~ ld u.c.'jS,:rk W"iS tlt~~ die!' tyfu. W m!llm<QD~11[:i. ,BdJ~ '~11Lti)), :511- [lJtk ~~z_n1~. p[.ac~va;~'. khu::zyl :naJ,e\iy :mltych. miast ,Pli~ u~.

IUn!l[:bamjiW1Jlil~ ~ibrli~k~,

'\-\1" "'-\l'iU'J'Sjii,(;b ~ DlJlI~!mlIJa~y,jtznq. :slbzy,n.l~ bi(isJ6w USU:fWit diw~;n'h~ zm'iany plf~®toitH~ W' :J)0:r.yitjii '_ luib P :pr.:ledl :r'CizmcDum ,ijU nits, (ZlB' 'I;\f'~8i]Qd'U, IIlIEli 'bezpi !OC:Zortis1.Wo. W,f~~il:liIlie :mz,-, :rUi1ltmk~ ,leiS~, I:I iemozl iWdl f,ilf':'l.y ~ ooYl"d.l ~u}ttdBm~~ch d1\vJim].

,il S:ikdi ~~Ifi:OiWlY z, 'Wiky.s~!ilrwym, 'UJibr.~dlgm Ziili!l. mOl1'1ia!

UWA.GA

SUm. k zimn,Y Wub oozgw.an,),

• l!.'Vliic~Jl:: 'r;il!I2:J'1lI,s2;rui.k, ill i~ l1IacJslrnj.q1I: :tllil

v~diflJ ,BUQ. -

'Pu~M.Ii h.JCz_y k 'W mOm!::lm.::ifl urueb om:~t'!. mill! S.llfiltkEi!"

Cellih~~ ,SZCZ!ilj)O~[li8 'W~'rSJi, z; ~;rstem.1lIftD1 Ib~ln~.m,dly' :U.ip,l@lJU,!!I

Pli":'~y si~ nych :m rfI,za~h (pi)J([[iie,j - 2!lJ o;IC~, d'~~ ut.uh!l.rl<e:D'io l:'!i:l!zFui:h'i!cl, na lezY' '!;.-v[Qi::ZY'¢ ~lo!i!!i!:)"jk~ I~!l!. kiLk,a S{l':klllrif~ r,u'''.ledi !lrl1.IiI:::hom],l'!in.~e'm, ~nrili,k1!!_

~ .• '\-Y~k'&""Y1 ~~~!~,~I ~ ... _~il iH:llrua 'W' d· •• -

mJl:k;()j~~, "~I!)~ t1I1f!I!1\!if;lll1ly,ilib, .

Siiln:Uik 'U1hlm2:g~iP.fi"y' WYbl crue,pfy

ra~~y~ :w' 8Il cyjcc 1l~i!)iII.w~li W QOZlirqi, j • ilii'~!EI2U,'" t PI!l1ZI!)5!!l'ij,\fi6 W' '!:lllTl ]porc::!iUIil.lu a~ .do ~Omilt1ll.'111 ~'8:e_~I'li~~a ,Iam,p,k! ,k.o-Il!.m'~Ii~i ~\"!I'ioc ,~iOi'~-VlfCh (im "ba.rd~.i(!Jj 7-i Inl1l)" !9iJ Ili.. tym dfiuzszy 11}.Ri1: c!:'!:al: oo~gn'6""vallia ~,W[iX:~.

Obr6~i~ kl~C2;ylk w ~tQey~~~. do _poz¥c]_i ., R. m· nreh _,~ ~ Uit~y.t;~y-wa6 w me) pr:mz ]ll_:ok.s!:rQug;g

1~] s~ku_nd,! az do 'm!l]mntu, OSl9!~uf:%lI1e.l!I:i!;I U_1fi!J. CibODifUIi i:o. ~nni1k1l,

\!\' ]):E"-t..J!1p[Jdku, iIli5!kie~ OO']]lf.l o-r"luny pO"'3ietmJ (~~QmiZ6j - 10 !!PC) w,~I8[~~ de QIJoru pedaJ sp~lir~ :i g,;OZ'I.lh ~V~~,!1~~:Gjed.nc!c21ell'fJ!{l·.'~. nJ&ZJllk. PIiJ, PYSztlZ6DiLtfi k.luczyka i gdy Mini»; ~1!l*-!~]l'ie '.;, !!Jidlpowi~d.r.Ilili:l! _ ~"'Y.!irlk!~' [!ib'm~r, n!8!Itf!zy zdl.qe; 1Wgq 2. pydl~r!!l &8Zl!.~ tEl k 1 ab}' sil· ~ti.k z~r::;:z.qf. ,~ROO"':Vo!!!C. Dill woOlnyd:l Ub[U~Iit,;:h, Z.d1~1$ 'ROe], z_ pedahl. ,sp~sli]. ~~st mi)J~l i\\:e cl;opJlero po Il::mJtu :RlQ-ku,li'iId nell !S8modz._le~.nj]i plfi!U::Y :!ri1.ii'i~kiH;,

~~:i IlI!I'iik mqlliZlillEly

od [.-1%0 PF'&lilIb~., it IkJ1Jczy k W :Sh!!cYJei!!! do ~o1.yt:ll ,,·,IltIl!ii!:IIi\flIC~'Ii'·.

~1!!l~1i len sposeb IUru.c~!Omfll1lrli~ i'j si lnika niH' IP:L7:Yll1i!E:5!D,C roau ]l'eitl,l. 'II1'Bllf.l~.y ponO'!!~ it pd'bq [po ws.t!llplrily:f~, IPOdiBn;IlI'I'l lu sw:t~1:: :taro\'~1"~h,

\1\1 poCZ~tko'llii.1"{j] r.f9~ [~ 1fJ~'fUly IflIIic n,mhtly g lWiJJltCiiWf"1 h~ r]OOflw,R~ :gBiZ:!II, - sd ":111. ptl!wl II [en p_ra!l":M'!.~~6 ]Ji,rne:g :l:'eW~Bll f:2,L;;; nil W'gj 1fllY'1:l~ 'l;dJro'~acb ,

W:y~~~an;h~1 'sUru]k;8J

Gdy _ s i]rriik ,I'.ilcuje nn wo~ r.L,l(d:IJ ClhrtJ'I~~di!, ,rba:fQl~1 ~bmeic, ~dllcz~i~ d 0 pozl~cji, • 'Stop'" ,

N· e m..ikYly ,lmiB~Y' _ wyjlU'UI!!W8€ ldJILIC2y,klB, !t)il' sta.iCyj~ ~~~dI ;~EIJfklD~.vi~y.m :mtraymililD iom !:l,a.mi1l~IP.iJ~,I!I.Y!,

CH(By' S·ZC.ZBG10ILN.E

I \Ve~;.e Z :5"ltllMkii@m b9(H]~i!Jwym. i b~:a.fiDkJ:oom

N:!Iflliy mzl1aiC:it~1i~. Z!9 'niupmMfnrr2liJ,IllIale If:lIilJ:J:'1Di ochroTII)' ~f®dow1i!:h. r:iIUJ2D dOP(fO''W.ad7.il:

IiIlla_jldt;rlll.Q. p.oiGtzdlU dOl unJli'k:h.l 2i praw[iI(rnI-

Dlil:~[JI td :nllil6ii~i' svbie .. .d;p.~V;l!i~· spm~~ 2c IfJl.rmren.a Q]:9mel!l~6w:l;ji lntkn, !lJildlld.u. Ds,Hania I ~~d~ 'f~vyd{!eli'i.f1!'!I~®D nil cz~d l1ieof}'gimlil'ii m.o~o [J:iiljiitywlDiie! ''L.Yp:rym~t iiiI'! ".'8nltl:iflo:.~' pnilm.e1:.nlw P'nhslwl!!! :5JnTil~"ho~ 111. :2. !llilIQW iq~ lIJ~mi ommem,l ~f.II,Wrilym i,

• JJf11~mya~1i ~:.iZd.D' :z. z8palol1q, ]ampk~ mnlmlllllill roOOlWY' pniiw,Bi-

II StilSall.\l1Ii.lliiilll doda.dt6'w do, c,leju l'Uh ]4IiIl]£wn I role !;I'OSjllidlLj~cyub ~~~:!ihl :Rill na lid t,

"'7:~IIldE.~~ IilIsktr'k~ talkie [ak:

I \\radHwie dzlalaiEiCY ukfad. 20ptOIXQ\,\fY tub m :p-diw~ .,.'1 z'blurnUru l'IIIib odtQ.~c!ln:a :h .. l I!.(ii!. , ,flu 'D'b~iIIIW.iiDI sll:li b"UJdRQ~eiiOm:li ]1Iti!~,~..:lIiii p~'b lIlfUc'timmniemia !9i1IIib. $ze.1"pSiullCm, pedailS, j!lZdy •

own :sl~-t 's:i~ :px:zyc.z,ynq :PIrne,gf""H!!l'!iiiH k~ta.1 iza~ m.JI, [I. W ~nMkw~l1I.{il i !:!]!ludlku :!LklJl1~cZIli(j~ci. np dziaJErttthi 1b~t1z 'jj.~~1wdZMimjIJo,,,

W razlG: ~~.w:~i1l!m2i8!llI:illi Wy,l.e~ w:-vrJ!i11iJIidolWycl!i, ob]:'i\'i'6w ,[IL,IIIE!!ty udac !!I!h',! ,dn ,i~u.u:ary:zaw;!l![tejl ~.Dq~ ®'b.sfus~ ~'DliliJi~,I. 'w col 11.1. 'I].iezw~cz;IlE!&O ~OQMi'i~;n n.!u .. JkMj"ll:lrm.yih, :napmw.

Sys~~m~.tyc:me p:L.Zeprowndzrm'ie pr:'lel~Q;d6\'Y' I!lIkreSa:llWJ!'i:'tli '"I .a1J.J:lO:fj.!Zo"!<"e:n:yc'h. S'~iil!cja,,,b obsklS;i R€l!uUJll~. ?J;BUlln ie ~~ :.ta]~O~I!I lorni podanrym'i \:,V K~iJt~ Gwaro.ftc;yjn!ll!j. ,p az-w 0,]] na 1lii1J"l1.k'fi1,Q!CiQ; Wjl2cj "r:ymi.'EEn.UO'JIi.}I1cb k1C1pot6~~'"

UW.AGA

N B If.I?;Y Uj nlkilt pll.~kowariJi8 fl.lunocllOdu z Vii t~ZlU,n.y m. allnikiom w miejscach" .idg,ie rohvO'~alne subs tonr:.i'a i rnah;!lll"ifibr. Li!ikl.o iak lra\''o'i!l lulb l:lk;lc m.ol!l:~by mi!il:i;, !jtyCZI1O~t: z ro:z.grzBll1Ym[ eISl!::!luu!!lam:i ukfm:H ult'llJr'duIr.IHn"'~so. Pr".&'y \,Vi(;ltfiDill 'po..stld~ie. W iSpr..:yj:el.tteyc.h. w.ofiin.k.aiib, 'malLlif18 f)l u~ lltli1:ig:lyby ulsc zapal oo:ri'U.

Poob~em.y ,~ "'11l1~ami .tmktm s.Uw.kll Ch&~c :ri!lpO~]{,'C 'IJ8zkmiz.cn:lil.1l 'kBilali-oolora 't,UXlOO unlbt. umd'lam.i lUltili is' LrtiH • 'Z8 'wszeLq ceo It!' l:lbyt G?~to 'Wl.q~litiij.~~· ro .. ~~ mszr-J!~ k Ilib hlfJth;*pc 111iII~ilu~d]. n~li' [[8lai· I iw.i!;?.Y III pn_Uilliiti :pny~y i, mie napir,~~ wll~ lL\Is4crki, kttJ:r.(l sp!mwflid ID,W,('! ra ~lopot~r, \1\1 ,BHZYPB d ku, SdyhPy n,i.u, b)'\~~l hI mllllr.Hi''Wo. Z8lrut~ F.I_'>'Il 'n-LEcprd rv.r.J:blll~~ !p1fiI rl~· ''L!O' iBIIl~ ill, pooh ULnICbrulli.o:n iill sl In'~k:o, n,(l'leiy Skfll!llnktllll'hr:ot :s~" ~8' staci~ ilJoofuS'l RiJil:llJ1Ul1t ,.

~ 'W,er.sjei z i511mMem, 'wy~b'prt:mym :P.',I'\l--d lkiu~li 'il:dlimrowo. silibrl.'ko, 'IW}l'.5loli:D(p:n,::mJ!ll',ltiD Snl'll:ik]; 'l/vyslJllwp:r-!flll1ilJi :s~. WJlllD:i112:0Im w ]lomp~ ''WIry,s]:)IJ'Wl,I ,z, :U'egulollOrem 1!IIet:i:UIiiGZilJlyrn, kto]y' ri~e dOP'i:l5~Q dQ' :p~_(;kooC7.()~' ,ili.i~ 1iIj1,8ik.q.ymu~I[i_ti,i" d~rp'U~&Zotm!l.j p:~dkQSii:: 'iIlbrol.ow'Cj :sUnili.lko, Iilje.zaIL~lJi.iit! od !Pl'2leIG~lMlI.iiil :s'kf.2Yru hieS'ow"

iD:r,Bik pati.wiii. W :ErDliDmlku.

'\\f przyp9d.bll. 'Ci;IJ[knw1i~c,go zl!liiy.!l:'~!Il, lUJ]hy;O. zc zb~Dm~ko I pe JIl&,ij! [Jill pcrmielllih.l :~ :pod 'I!Io'8flHIIdem 5]lil'8_Wr-~1;1I ;iJlk;ii fnii I:flilfilii'-ii m6:hmlil rl~;i~ i!:il'~p''l{:; do pI!:lIf:lOWlf:IIi!lISCI: 11];ruchl:l!m'hJi~ la s:i1I1:1ii.'k;a, s~mochodl(l, 11.1\f p:rzyp'ddk,~. ~dlJ" ~d!l8lm'~I!. k_iU''IJ!5l(d;;ilJJild!P'~'!.f~ pmb~ :Ii'i'~£ ~l~!lilO'.:.~"':~ Qc::ullkil,· '!ilVa'iiGS~JI ifI:FGkll:ll fj'i!i I~~ di!!Jkori;i]l: OOpOWiLEf~.r:ze.-ma U!klildu zn s:i'~o!lI'IIi.o. W '~ym celu nJ!_]e:i.y Sk:OI'ZNl19tae ze w,ililkmt(iiw-nk [ptldony(;h 'w :~~~ d~i g_h! • ·Odpf.lilW'~'IJt!f.:Z.l'1:r'jd.Q; uk:rad 1II. aasilania" ,

2.03

I lI1Z'~ibl ,sHlmo~trI)l!Idum

Ii Zilllmlss! l"Q~SIf.'I.~wac s.Unlk na p05lI.ciu lupliD~ ~ii!!1t jech (! iSi:n.l1ot'l'hQd!am. l1.ie u'bdtta~~ SO :o'jlJ:~rt'i."i·litI, ,R;;' do m0I11El'lm'~IJd, ,gdy .si I n ilk Q!Ji,qIITLC' \",rl'[]ici\,\l', ,tempe'J(l,t.1J1:""I PrJ?<!lcy.

om . ,ION·, " 5,RODO I SJ(A, OSZCZ,I DZANI P'A WA,

Ptnna Ren8u liE alld ,ffi m!ill u zti:sLIl~czy '!I,\I ~,rol['ai'Illie majlqc nn na celu og,r.l1!I.' Z9:n le ZB n Lec::!! S:-~CZ8rill ia :Rood O'wiska B8Z8U1i i spa I i nO'\'ry Ill] i ~ml1iej2 s,:w:n:ie ~'UZlrc~ BI El1Il6rgH" [hi~l!d Z8ist.o:i'llwlII,nym, fo.:t:whparWo:mtl ka:nlSlll'uJkcyj:mlY,rIIli, >0 d [:lI0"""f led Il'igji, :fa.'bryCZIIlCjl :rl)Jlulocjll si ~nrka! iUllZe dziqki rn - - ¥1c"Ii:iclDtl ZU: ciu p~Jh:Mgt $ mochody REJllIIUI'ti ~[)' lmaj~ '\V&rl!llll'k:ti ybc)f\vi~lIljllcych norm cd-u:ony ~J;im:IJowhl~~, Pi-e(;'Z~Bl wykiofilmia, l,!], j,~dJlla rue wszys!tl,il],. Zn 'l~y:i21czl[llI,h,'i :trroriow~s!8 na skutek' misji gaZ[i!\,\t spali Ii O'\ry ch ! a la,kZe pozi.om zrutyda pElrHwar zruetq w zna ~.r.~;jij rnierze (ld S]!iOSOblii eik:sp"lo3towDia r.mi.aZldiu. DlIl:2e.· z.fi8!L:Zeni.e 'l,NI tym ~abea]e 1113 ',.,,1 ic'fC, za['i/;~j'Ii'l,\'llOi \l;,rr'f!I~( h'l!~Y' ;s~C!~rnb ob!!l~U,B i, j01k i sty] j;eu:dy' sameehe diem,

Ohs ~ I

Zlodr.l!IO Z zal eni mi 211i'll"tarlymj "''1.' K5iiQZ~ GlJ,.varaJt1c-YJ~ej il!llI!lc2:Y' deken Jwm~ :t"~a:tIIL!lmycn p~ gl tllI\\! .iilE!IDOeh.Dditli 'y" lI'lorrmw,o'1ju~1 ~tm:ji ohsJ.aSi R.JfJ'D8UlU. w3,rP-~!ii ,.j1!J:nej 'W odfpo~I dnl ~:p'M.otl1frt',l tm-cb.1i~C~, ~o ,'loW,· nm'~ule IP:rB.w~d,rg,w" reiD Incjq, za.o rue z wymIlipml tj)~h 1l.o[ogie:ZIlym L fMlthll,eem'hl,

_mlczy [lilll. I ,.at, i nc~t: i zll;\, P _Lino'\'V]'ch 'ufydIllEW,yc:b ]11n0~ sar:mll:u::hrCid POZ>l!llSl jill! 'I;'\f tcWvm z\'viqz:lu 7; ilO&:i.q Zu2Y"'~ an S~ 'P'f?illiZ nisgn JHIiHwD.

R - cje ,S'ilm Jkiit

.. 'U'k~li!!d1 ~_g;diDIHJ,"f:frt :n~9 wymuR.a in:kncJI'~ol~ll '. FAs~rncji ~

• _, __ :ece . prOilltO ._ - ,= cl1 ~c III U':l.ym)"lW .t; ~~)'coo pa ih~iO, 'Rita spra'l,\~osc S.i]rfll ~tl!!J n.o c,pt malngm lal:d:~m fi~, rudeiJ :!lie! 'Ill PWrfI'strmlart!: ZasOc' oh...qiuSi Op,1:'8CQi!W, Ilych ~:I:rI.GZ mJuf~ i::o."DStru.kyjll8i fh'fr!I,Y Rer!Ul'lJdL

\i p!t'Z)lpadlu k.omJ!iJU~z;ntJscm wJ,r.mja( 'Y "' ... i e, ,za[.eca is h~ ~los!l}w,lil! Ill! In!l~ki!, ItYIHJ i!llwaOO)1 g r,~ Ita@!i:t!fp6w poml~dzy ~1 ktrodami od,pr:),wS~tI_, H icb iLlla dlRn'lllJ wClI"S'J1i sa,.BlIdl ihedu. D~a Il1. ~k3- nta ]ilotr'"Jl&bllJiych ! nJomui~ii ~n'051~ my Z1I.\f,f!tJCo ij~ s [ do. !il~cj'j o'bs!rug, ll!~o~m\,\I.oJrlei pF.!!uz, R£illill!l:U,

III! p .,-dlklo' C. obl'1l1to. Mi, IMilfitm 'i' DWI~ IO'~' l:IJili '!I",fIlla-QI J!.:Iikichtmlwie:k. , gUI;llI:jl:

ill If n Pill!f"f,i.e~, 11ii'1 tr ghyjlW llilllP~d!i:iWil:g\",l: zapc.]UUJiY \" MIld fiilt~, ~fim~ujsza, jap 11' . f~GiJj- 1!iaU:'. 'l.!\~ 'lmej Syh,U1CI~ lil!l~f'l,l' SO 'Wymlc.fiE~:

!I! !m!;Y.( OJ' pomp,. wtry, 'III, C'j; 'iI~ll:r~Q~d ~armm trOw - mgu'la yj[]!ycb ])OW~Jur' byt :r.,godn Z G;Il'Djim i m:mbl)'c:mym:li,

[Jplln}

' .. Zbylt nasikic ci1i~iJI:tJili" .lpm tetrea "'ii.~ opolll8dJr wo~~ .!iiIHJ\'",od!JI\'V,[l~ \\Yzr.mit ~lriycia pall, VE!J.

ii, SW!iiniW nia QPOD :td~ ec.o.n)'{: h pf2~~ JPJ;liJ~ dueeat , m~ie ro\''''Dio~ tspmJfwodow cc: ~f.O&il zl!.l~ycil!i, f1aJ.h'lilY,

'iii N'~e IllEllle2y I1I.epmltirZ.eb:llIlic t10mal'W.B(;;' d]~b::ll!l) I-.~, -t.iiIl.IWU}'Wszy W~1.e~Jrriei Jl'li7.{jszkadl~ IUD ZiElkrql, :rulI~lI!Jiiy 'wykorl;,g'[il{j efekt bJUntH, ... ·~lrulR .!Iii I alklem, ,z,lIo~mllj"'c :JlO p roofr!.i Tltlg.~ z p.~d~tu gS2Y_

" ';RajdQ'!,'~'Y·· sp.o&6b Ja;zdy dm~tm lk.c:nduB8, dJiltCI'O ~ .:o!; ~ lee si,Q pm\'l,iHdizil:' samoch6d w ~[l;Jos6b • ·J(:f'IIiiI~tyt."Znl"" •

'.' ·.ie' dOlPro"'o'ad!7.llIt sib:rlk.o do r.;~y:t 'W)'\9okioh OhfO~6w 1iI18 niskichi MOl!llsc'Il.

NaltJ:i- jeidzic Hill IliIniJiwie IliJj~wyii'ir;ym btcgu 'I!i Ie IJI"'.lllJ!ciQi:al'tC f:dYiok ,- ilIllllm ks.

'~I 'Wcrs.jllcb :t. ,1]1[1' (l(m..otYCZIil~, skrzyllli~. blcymv. fl~jkorz¥8t[l'[g;j ~_cs~ jezdbdl: na p~roZe[JJiiu, n,

'" - y ZWL\ZANE Z [OJ(H__R.,O' __ '~, SaODOWlSlKA, OSZ~[ZANm ,PALIW'A

~--------------------------~~~

12 __ , -:DI/IJ: + I '~

• ~'b iooon tr~a9 k'~~~hlie'.

pod AOf1 :01 - H~ rut; si.q ~ ',s;z~lkq UtrzymVl t strulej In 'D:~d. Z !51 rut,

I. ;00 mel Ii 'le1y ~nilloi '\Vel, bt ]lied ru nft2 ,p(ulh:za;s jazcil Y' piia ptaBkim l~'I:'i!ilfJljO.

II! K" oln " v ci!i.!j;;III'I!l'ie ,;:;lprnLiStm, i dodll'io ... a-

nl ~u pm..d ~,)i~C("iU"il8i' lID sU'Eailik , 1,0 CrD.DOOcii z.,byICCz.tIe w noWOO~Jij:!'i 1TI'w;h fI!.flICb Il) d 8c:l.l '"

I Nnlri,y I!.!rn~Bt'.:; -'!I'IIDih1'1.'!oI'U '10 :przysp:iesm.

I 1a~ Gmy twtlltil'"o zmien is !)~ DB. zteloll.' I'

I • l!lBI11id.nlu :n;1i:1.;H~ z. ,mt ~&.n,

II riildn W Zilq podog\Q. d.ID5i zalOlllllli WQdql.

NlliBl [[)BlI6i}f j~dzl~ pg dwS~., DOl k't6gyl!;;b. ZB luwnj 'l!lJ [o woo"

,j , powyicj do~ 1Il6j knn'\'tldz~

'ma,k6l,

liiiiiil!

Ii! \1\rtijeZODliIll odib~lllIm..iki :p:r. duo 10 II, .'Zf05~ ~1JJi.y~iR ~EIlI iw,o '" :D]S1I1!1B,O 'U:~iQ,\l.]iti.y \'111' mia.'f, nUli~,]j,w.o.kE w.ylllcat ~fi'.l!I:dy lyl~o ,Pi]'2.68tO;· jemy 2: niiob o:ntY51tal:,

JI~ch1.atk [oozp~iBCZiiJ~slw.o [Il!I:rze1lt W8Z]""" :stlldm}: mlHLIeiy wl\c:~!it ~t1iN'i~tt~, Sdy wyiJjUlJyfiIj~, ~Q,&,o wOfU:D'IIk1 trngawo rt\~ m,rAI zaBody: wid.zi i bye \ ,ft.zianym).

ill' W sall!L<o&hod, 'ch 'r"ii1']l08a%o:llIl'cb. ''if Q'S'til'lll, ldiiimaty:!umji. \lli~E'.g5ll ~t:!<ty<l;i'i~ JliI iWR. \~' i~td~i '" mi u-)slclol mi]~' \~ iute 2 I ilry filJ 'llOGII km.dleiy '"''Yt~t:2:E!,t, B, stem, sd ' )\'U.::o J88,0 iiiWIiU'I.>'i'Bmii9 :niu Js'~ IPlllIlLrZnn~.

iIIi' UI:rrnk~(; j~7)(ly !:imTIo~~lnJtmd,(lrflll ·'Dd drzwt do mw.l'· (bOlki@ przejna.dy. dl"JJ.lgie postoje) ~ "'!I lakieh 'wHruIlliJ;;acitiJ !!:I ~J n ill. n h!i o!ii~Jga, ndpowm 0011 [e.imlp ·:l:'.:Itury UrnlC!f" &::I:§, U I"l.qd:z.en[ UtrzruChOWiB fssEIJI]je] jest stale 'W ·lJri;yciu," ShLOI~ 5i~ gruJj!!UlWBt: p .... ..&lHljl!lllt1iy"

~ UZYlpel:ni.flloilc IP I iW!J iii ie dOplllSZ ~, do P:F.r.lI:lt~H''!iillll!a z;'bil[jln:d, "

Rod z:imy ZilOP t:ryW8C: siQ 'IN jJaUw,o 1I1E1 statU].fIch 'b9I1!;;I;:rH(n'vy~h 1[1 l1IJii!~1hm!;l,E f1!tl1am~G.

.. KI!lIr'.lY!5fll!t f':. uldgd u wen ~yl~l;Ojli, Je;t.di!! :r,.

8z.y'bklj)~c1~ 1 mil lmth. Z 01'1,1,1, JilYflLlIi 'iJI mi

p:!:u~'Od'uie 'IifZm.SiI' :zuf'ydill pi!! ij\!'i'iII '1;1 4. % '"

ill Um'dlal: jazdy' ?- ~llJ!ilyml bl!l8~;!'riki,ellll d~eh.lJ!wym.

'Ii 'IJ)(i 1l'1"""-l "W'd2.1..1 p:r-z.eclilldillin ... u tI,lI~ '1,11 fill~ilt& ~ci UiYWDC przyczepy,

ill r.h!~ '~!J-dWW,,",H~ z 1P~)'G:Wp , ikemphll-' 8.0\'~ilJI zoopil1lrz}·t: slq w ,e,hliiJ.luwany. 8J!tiJloi" dncllunvY/ ~ doko'Dac jcg,o odpOW~f!dDiflgl ~~1.1~

iI '.

~EL~I.

OI"!!UR'10-'IN':'A·-' ('t, " O"'D, 0' 'WI" S",'KA··'

~ .,' .. - • •• ~ ',1_. '. _ ~ ____:.. '

[?J,[J~slwa! 51,l!l:m,(]cll'~rlI ~iIl!S~IlIr K ,pnJ'je J!!)'W'.mny :z 'tfll!l5k e '. lrm"G])~ Arodaw JL'.I~

, .. W YIo~i,kiim~~i, \!I!i'Q: l i It~lii'i.o;s,.owall!l sys.ta In

~.s.zczmJli8 9, 11111, ZO\ ricrojlJ.C!Jj' Iml~iza!l(li.'.

so.3ild~ lambda IUIrn.Z [pMM'fmli!l!:~ ill olkt '. NIly.IB WiQ' !lym tJlm:b1fmj1i~ ~e!1 zIJiPill!b.:~eg[1 elllisj; ofiarow oouyn ~_ ;&hlornlk . pa1iw, ),

,hj~'y.. te :I!ilP- Ig~ -I WJI il::ZllJ,' Ibenz:Yi!i1~ oomfO'MilliW '~

2.06

II

I~~ril 'Iii ad!ui.i!0u ~, :. io p hve~!'I~!l Cz: f z: twlDnyw' ~onn~e~I~' ~~IW~i~!m~~~~t:~:_-::::J~::~~

I~ PB.rist,WII. PQ~alld. :s,l(lfliQa S'Li;!! "'" W iuk~i!:iO~c~, iii:: m,~en,Bif~, ; ~8Jd, j !l:,YiC:iI tlQ d~@ ,uwl:6m I!D rn'UiIDliliwo nIiilil!ldi a", iS~ ",til itiISm 'Ink2c '~~lC'L wy'klLl~ 'III ne 1,; ~U'~OFj-yw t kltto,re' zostaJ'y 'iui wl6m,iQ pRglwfliil'Z'UfliO (po:klil2yje ~o p O",",,,,-iSZ]l :ry s un ek).

~}i:l!na,Uo. pojru:;d t1d~n),'-'!.i'~,ad(jJ wymCig.om e'!!IJO. pejfl)ki-cb pli"lSp:i dhli w dz ,edzmie C!Cbml!l¥ ~

d [] wl ska

<I 95 % e z ..q$c:l, :2:, ItWOl"Zyw' .~i"_'t'!Jli:~u.y.tlh p!ll'B ~Qd3 spae] lac l:iI~nmC!I"I.v:l'll.fii(j;~ pO.z\,"'D]f1j~ct! na okoo;:fh:!llJlii!!! 8.:MWllii!lgo ·~.wm:i~f!!!. ~ klilirugo fijk~illt~.~ ,sif,l dl na (2)~c. O~nakowaDje ao ui'atw i. sorlmlfiilll!li'l:f W)nUl1i1lloW8uycb CZ-f;!~~~. :~ t-yrn !S;(Imym pozwnlu :118 o:~rtynudt!,$ ~cl1 wl'6mc 'II.vykon}.l'.St:D1I!lL •

\\rAtN!E

~ji'Lk()wmc ,pojudOw,owlmli nil & dbat Q ocb'rtm~ ~li'IIdD'w:i8kll!

N'i nli.1 i&Jy "' yrzucoc wymienloQ;}11Cb CZ'~Cl la'kIllPilull (gr, nhm: ol.oJu. ffilr powi 1i'~'r"J:JII~ •• 1 ~ OOru. [01:: [p1J] olej'1l.l (pulIS!lych lub wypcll'liomyeb 'Zuzylym It:drl:lj to) rn:z m :z oopadBlmi, Z l!!liD'5]l1od.iljf.' lw,(J dOM'IlWeI!!:O, Thao ly,P'U I:nlpady w1.nD;y bye 5I.k.to,ih:r\ovllnl! ",,,,' itrll ii!i&OcI spB'GjalJ me do '[e80 <eehl. pmllZD[]£ll!l::JnJ,'(lh, \l\il b~dym pnyp.ndku. naJe.z.,. pl'Ze!it~Wlf lokalfiH obo ,~~'!JaQCYCb !fJl!'7.upis6\1O' .

,I mianie bieg6w fi(jjl.Gfj~ s'tIOS-OWOC 5l~ ''1 ~JI IlJElitu 1P1'UI[(clo 1J ZftZllIlI,CZl:iinOIO iJ]1i!i sdQl3' diwisni.

~ !lilt ' •. ~n~g 'liYb.1cCUlC li!jl ' il . ,B

nlm 1!In!iu, :po:j zdGJ)

wa~i6 d~;;,"".LI,'iiltllli de !pl!l?yc~ i 'p..B1Ul1 Rll.rrtE;!iJI I, II fijl~~[JlliG lIJS't:owii: l~ ''Ii.' pOizyc,ii od - u.a,1 ce~ b-elow~ 'wiil . ;zfi mti.

, n.iflkitOcycb WI(!IJ['sjllcll" ii1~~11iEI2' ]lImllwf!st l~ :f !i!fl do 1..>Q1:kll1'~Q,C: ~~ S:L~ 'Z. R!lIiTh,q, dj'!,1W i~ jIl , .by ,"llli::; \,\f(qcZYC 'wsteczTIY' bleg.

llBl oofi:!lll11e, wl'qC:Z8i~ si, lilJF.t\f lNiGZQlu@j >j .. ~ W momeael ' wl'~; ~fi'llJ io rj,\,,!ilecZlI1illi,(!:O

11

z

.

,

(lililsm iII d&.uklo,. ' Po- ~ fI:~ t1wi~:rrtf.l! ~ekk.o dg ,gy,ry" "'M'C; Sfi.>lfc pnlfci;S) 2 i, sJuui"v.e.dz.M:: i~: (10 po.d.filSi .

\tV razte ru.sze:Jll]B. 2:, be!ITI!J !cern ~a;l;,ooyrrli ntec8lkiQwicie odbll);l~wiln)'lI1n. 1fI~ '~ab].i;cy roedzieLC'luj 'bJl1fd~ ie :Sl\I'1~lic' iQ czerwen ] ml)k~ kVCI1l'too[nill,.

a~cw Z;aJb~D(kDWam:a

foci 11",6 diwm;gniJ14 do gOry.

l\by skll.a;recz.rni6 ~t:m1~'n. f. h=.llmu~!Bc, liizwlgnla p(m,1i!~, byli IJ Il~ ~ius,iillIUl 0 oloiD 10 "liIb:k6w blokui i:1..rch, Pam8~"~.n ,5lB.m~ahlkl j ast \V}1 posaZony "!o' tyln~ 11ii1if:iUlJIIGO z mJ,lom[y'~ '!WrnrulIllsELOjif :z.uZ~1'Il::-'il 1j]1~:tatz,in. dJatego 102, zlDI 'Ii\",yiiil-tlk:icm Sjltl!.uu:::ji., gtll' pn;F;!lpm~"",ad:zoilla '~0iS1 '08jpi:'aW,l]. Odri1l0l.ll s i~ do.ikonyw8:JliB, ,re~lIJI~ Im:::iiJ bBmU It&!! nfC;.zl1El~i]I.

UWAG

Nil! p~!!;I. j u, 1:1-1 I1IDI Z)' 'lIIl.r.lynl rwai: kfejjlt¥wfl Ie 1 , IrZCZ d:t'u 8~ caas WpOl"l!ycli 1I14ksy~ II'I1llfiuKO ~ 11 lryz~' 'Y :r..bn:llvsniBi P Dmpy 'Id!IJR ~htl W5Ipn nm~E:I ml~).

N1g,d. l1Iio Jla[Liiy !A' t~:cz£It ilnika podC".os I ·fiy

- ctlaJd I_'.. rol\'MO' czY' ze 2I11lIi,e'DDiym, W5pO~ 'm;aSlaoiem, ill

UUad k lliJ'[c]WI1 h::l";Y :zc :Zl1l'~erLl'i,ym wspemager!!j(l1Jfll J9Sl 'IIvyposa2:oI1'Y w 8,}'~ c!DIIlo:nlm.l~ sil.'!1l[H1inicZfiiJrjl, kUIljl' aosto!'olo.wu.je !>~r~ 'w5paff1lill CL~ nia . erown iC:~f £101 '1l'[1IitCI!ko~~i !P0j zdu,

PID']'m::u.:n:~e hErL'IOi!lli.rruCQ iest u r~l!.lI'i.I;;II:llu 'pLZy maneweach pli!!fkolj, ... a,n~m, [cll~1 :zopewlll~ ~ri[)j komf[!j['t'Li}. 11I.i1ltrl·m:liIHlil w m'iiDll"Q ink rOO;llie pl1qdkoAc pojazdu, nlchy ikiero"''!o'';n'i.ml w 'milg,[I] a, uZj'Ci w~~b~ j !!Ii ty (d n~, z.a . wn:Ellillia b~T,d~:m~mil!6ilwt;il pny diu :tJ,rc.h, .pJ'tdkosciac'ta J,

Zal.,1.;nmlf3 ad, \~er;Siii hIh dodalkowcgoo ~p IJsailb"llia,

2.07

ZasaJd - dZ~'iI!lUim'8

Syst,em 1~li' pD,zwala nn ''l/I~~1ibrnfi io i z lrBs.ttn~

'!Wlnie Pll!rlku&d, l[pO-l)'zej 2 sk_QlJh).

[1,r"'.6)1' p:fZ\i!lJbxr~..inlliu ZOI~"'~' rrlej "'1!,f :pa:mi~d pr-ffdk.116c]1I syg~a~ dlf'l/~Lqko\IVY g~trZiJW! Jdemwc:~.

SYBit:1 r ten :1 'flt 'B,uJli'ww'nny co 410 scklJJl nd ~ak d!1.I go " 'jlllk ~d!koM~ ;po~8Zdu przem~l.08. \\I'IC2o'llii.6j :l8ifCicstro'LI-V:I!I·r.t1l' W,!utos.t'::.

UWA'GA': ~rel'!;l::li'lI't'lIWIilID!j] p~d oM: Jit:H1Si przeb.[u::-:zJIt 2S:kmih.

,ZIiC,jesmI1lIWWIlie p:~k;o:k:w

• o..~J..itgH:~l: 'J!,rq~ ImM:. k.'tiilitil clli~em~t Wj),roWIlidz16 dfll pami,ci rpr:leh8.C";l..'l,qc~ 15k_mIlt],.

~\\'dfi]1att., pr.zyd.sk ,1 lIamp'b~ .k~~~ ... 'l:mlurII \\1bl!U:iI!.'I.wamv w przycJ.sk, r:.If:I

z,apWo ~'q}. -

'P11o,dlot.t :zo:nda WPII[ll'li<v,e,d:zomli do ,p!;!.I!.1i'li.Cii i rue' l[}sl 'fIIlJL~~.(!!Wrl1U 'Il'R,'Wul po "·yr~eniu stEacY,jk.i •

W mdu. ~kIlisowlu'ib z.areje':itr"l)'\~o'lile.i p~&~d WY'5'~nI'~;2.y p !:li:JJO'\~~:ic 'IliLci$11 C przyGisik j (hrm:iJ'k,a ko:rJ~tml~u g.mJwail-

GULA TOR PRliDKOSClI[ZiIllewe ,od, d~dlBltk~eg~1 'Wnln'i!il~~m,;Jj lub ba;g P~ZIll;)CZ!!lrl;) i1IOiMCilu,] Nag'le ,p:r::iSypGidlkl

rnOknU:l2lcuii:ili IPq:d.~JIi~~ ,~uit!Ij'~¥~Q;.rj

W' ,W~,lBij diwS.U ,mruJ;;~ m'Wij!i j6~t prn~~eni!lli ,p~dlkoSci mg:IJEIi)~f.a nfl~1 ]¥IOpt:.--uJ~ Wt;iAui~~'1H' 'Gi!ed;(l~'1I.i :g8lZ.lIJ,.

Gay S,y!Jlla.cj~, ifliil d1f:Od,tJ~ Rio wymqa !'Ld :m1.8gJe,80 'Pr2YSpifl:!:iZiillilfra, wy~l;lljf{;;zy Z1dj~li DI!J3~: z: gazu, :6 pillfa2d ,Q;llltom~lllczmle ptJI'i\f~(;;jf do p~,dlk.o~ei -lI:'B:g'U~JilIiw,m..uJi ,op:f2!1l!!!b:li~fI! wp.1'owa~ d~~r!ej ~o ]ji!nmi~i"

II D7;!J1'r.,1I;JJ!.O.l!' dJ. w~rn]l!j,m~h FliiCih ill l~roB,O' [gp", j8~dE!! 'l1!fI liltitl)SI:mrB :;o.iu)", :r1!;gli;llh~lO~ pi)"Z,W;fIi 19 ~di~ I'tOSQ :2 ped!hut~1!.I ,BarzU., :s.rliy p'iJ!lillI~d Iblf,dzlD pnm:S.U1 :s:i~' ZiElI

wyz;riUli::Zamq, p(V~~ko~d~l. :~DlIlit;ll

P""~!""_"I', :re.~JUlI!OW\OIliq,

:fCf;l!I,lowali!il ,lnl(i!~C 'byt 1I!.I~ti!II'IIIiI ia:-ng po, ~, p]l¢k.o~ci 4'OkmlliI.

M~rum~e ru ~8Jm:llJlkiJ km(ll,_ Die. Iklr:m;jj; gMWlly.

h.1D~IIlI,i~ prqd'ki!iloc'u :DlqUJ~ IllIW,lililtetjl '~']Jlf(llI14ZQ'J!I;BI dQ ,pa;rliiQd .

funlcji 'Wpm'!l"rarl2!fUlIl'8J [pi]l~,~ do ,rumi~i OJ'iIlZi :z:mia_my 'p~dJkoSci _LIID,\nr~l!Ij 1I'Iia! wY~~fJI.

~tPiili]]ic :I"l!li,gu:~,rnc~'i.

W~,q_C'~ewe s,y.idem 1IiI, Nfl'CIsn_jl~ WI'q.c%lI'ilk. s,fbwny :iM_

(:z:.i!Ju]~ ~I~ l~ll[D1pk!l. kfirI!l]1~tnili 'Mol'bud{}wana W p.~y.e.i:d(]1

WiIo. • uJl·· -: ~iQc~em~ I'·es- a t;J I,

~ u ~1:rdbni2iJ'Wa1f:u,'i1 Pf.Gilm:!:ld':;!, ~pm~ltf.a'~]qooj 4m:;m.!h)1I iadll~ IL1D odpow_,~cd~i,m -~]eel!J (pO'j~'d1Y Zi mec'hB.l'Iliczlll!iJ! smy[1i~ 'bIU~I,B6\tr ),;

.- N~cis~f)t: wt~n;k J;

._ P,f~dk.oc§t ,fElgu [QW8.D8 Zi!lsI8~m W];!(fO"fIRoo!Jmll de p~miQ(li" mob{i, zdJ~~t ~G~ ,~ 'p=e-cddYJ lirtZ,lLI.

,zmian!IJ ~rolWadDDej Jlqdk.m.{;ci ~.;u.. IOf\;VID'lG"~

'Mo:Hiwo ~ca~ zwiA:;l~niC! ,rQdllro~d ro,ulom

:I .. .... :I. I .. , fii

waneJ. pO]lmez. JHIiI::~:sIt1iIJLil:Cl!l:: :prz~C]S~.,lIll, 31.

,Z'~siW.:iilmiil!li ~ ,ZeiU::-~y~m:oni'!i!1 lfJojg~dllY

Dtz:[akin~i;[il :rIEL,&uL~'tQ.Ia PI\\!iUtoWL ie~t '!lUlo~

-l '" IIJL II II

m;;ll :YCol.;illllii ~r;t~fy~1lI'aU!l' [J~""Y \"0'(; U~lITI1!lC IIIJ.::

,. ]u;id;9:t'u, ,It!1lm.!1i lea",

• ]u1d.-.tu, :fiipm~.

- :fJ:r:7.lU:i~.hkill 4,.

Jed]]~' 1!:!i~~!'!iLl] io zare,jestwWDJlUl ,pi~d.kOOi': :n:!IS,\I ~O\-'!,1'r!m~ P!1:l~05~8ije 'IN' :~!IIlmiiqCi.

\Vywolii1'lLh:i' ,~dJbJ§;(;ID ,"'~~ow, me:j (pD 'Wf:~Dliifi!:_~u pcdlallu SWin:'i8~'a IDiWbl [Jj:it'mUJk~l)

Os13ml:1!l wy'bfQ;!I, p~i!!JJko.~O ~e,gUi~!lIW,jU]iii mlD~e b,Yc w :kaid;i;lJjl en,w1~,i ]illi!n:@'W[iJ_i~' ~v~\i\ola.mB z; :~lh:lmiq-c:i, ,opr2ez '11i;'li:::!miQch~l rii:'Z.~i$,_lk;u, 2. latH ~y~kO :p\r.~iikoot p~,j'QZdJlJ pl7j~krot:zEi, 4'i)]kn~Ih,_

W'y_f¥zeme s,yslemJu,

Natc;iBI1~t w-yh-rcz'H ik s'l6wuy l, z_.:.mti;-~jestf'O-' W,fII11LD 'P~dl~jt ]lg,IU,~,'0!'lNli.'D19 .:r1~~ltl!i!j~ !!ibt~QWal1lL8.

Wyl~Gm~ :~iI1.PltUDIU

~tty W~!\rSJ£ZGIl~,'1!lI zap flU'Uil1 " ,'~$d))IjJM res:!ido'I/V,:'lj.na zillSitajc skasewnna.

( 2.99

..................... ~A, ----IB ~----1 C

DI

lJi~ ~ml1 '-~emj llCo:

P • F osl6j I,L akRdJ ,~rkin~w8) II. ~ 'b!~3 '!i,\f,SleCi'!iny

'~: :p!llUi9'l1li~ ~eutmlne'. b:ie.g lolo.,,~ry III bU;I~i dilIl ~azd,y. da, ~:r.:wlflt1.

(dlO(pllSzczaIJl _ bicgl ~ 1. .2.,3, ~ 4!) ,31 ~ 'I:n:oc:ie rJlfZ ·tmJilnlo

[!i(}p.IJISZC',z -l n _ bh~8.i 1.2; i :::Jill

2: ~ (!Ifill I" pn.ertr.oonie

(dl)pl1sz:cz. lne bicg,i t i 1]

1 ~ [pi'8XW'szl) 'II~ Jotill'il~,j}

. (~pl]£zc¥..a.I:fI,y 'ha:ie :s11 . _.

Zll w~~1~6w beZilneczenslwOi UlSt[llj,1i,\'HUliu dli!.io\f.igll! i 'W ruektoJj ~tL ,]Jo~Y'il:"jfJ.ch ,iecS!1 fll'u:&lh~' dO,PI!1i1'O p;o jflj imdb.lo!C;,OIl,;V8,llhl. W ty m, 'C\!.'l h] lI:JIf1h,z:y 'l"VCISll¢ plf.'Zyclsk It,

p~6.IiiI,wi~tlt dZWlilirnj silienrj. ,. W PQ.zjf(;i! Ijl ~ij_~ It. mu'e .. dby.wc~, "Yl ·zlJri;- w (:zD~.ie pD~wJu. ~,~eiy WDI1i'~ 'wCUm pedld hBmu1c • ~dJ wsz}' 'Ii.lilo-.tIIni,_, [1108' z ,edl u: ,R: n.

- f-·· '¥}' ':-~rn !cba:l1'akJl,crys~Y"kj

ZIDli any prz fo· i ,1J

~hl~.rg i~ ed pn:ewi~,1j,~w~[1iI1!!!:o SP!Il!:!lO'D1lI j.i1ztll:y 1i~ltHi:kod,oem, '" ~:L'llmtr:Ji'!l~13 0]1 IUzys.'ki'~'I.l'fiIn iEl' 'z.:~l'!lny Pl'7...elOUllll'fiQ] [plr:Z.y mni - p'":;o.y.r:b, lub wl~ksz;}1'iCh p.lr.'Qd,kfi.4.(;~acl1 olilrolOwyclt si hljU. PQro~ :"n!lio "~jgdJg p,:ortmi nil: piny ,:w'ci'~i. iUJluozetqczuiko IJ', ZtlJUi ~H si .:~ I1I1Jl.ko kilJ[JJIJJJI:o. Ina D[[zmhrna bIOB,6Yo' na tOll" , 'GliHY 'wykzoj pfQdkotd Qbrg(Q\~6j tsiln' ).

Un!lJchiom:iJeme! sl .'"lUi

U. Me dZwiiBJld 'w pO'ZY,uji " lub N',

P~lIJdkiJ ~~e8'IDe

Zimq.! [Pl12)f ru~Z~IJiill na ollJWiief".lclwl 0 ~tabEfj p!t'.&,-,cza[:l!!lui!k:Jl ('!NOda, anicg. ~J!tJ)'~Q, •• ), li\'(~I!i 1l1~6 wC",e:z..nik. !e.

0_ r.,~.~ ,J'.' ~~Il'~!1/. ~~~ e?;y. ~J C'l.1.l: tit fuJo:k l~. 1P~ll!i!iWll.iili" ~J~",k,g;J . jJ.ne[~ zalk 'c. \,. t~.reni ~6it2y,5tym! ,ZlE! '!,'v;zl~iQdu fII.1 'tlI~~ll~ ~vyJj~l~ot(,.i. "I li~r:me zabll;ty czmo zd.~~~ ~iQ. .... '" ~emozhwa_]e;st 1'-1I:zda :na c7.A,lym bieR'Ill na d.rub:ltycb. oaclilidl I.u:a~y i Z!1!Jiec s t~ 'I,·.t,owc2acS. IJISIAl'!j,V~t.: dit""\f'i:e:[!J~~ '!,IV ,POZ,lflcji,:l9: 1[II.OO,i~,n ,flIaf:"l.,ilIt:()[[.g,J h:!lb ~ rdwo'J'k[JJ 1l1l1'2.III'colle,], 'iN ~,]ru: ~lrikn!~ia zblf~ cz~m~tl ~D'i.i~ny 'bies,Ow. ~Z~ClB 1,." Id(~:E1i'll_ ~QlPU~~C~~, jBd.f1!!l-Le \1'IlYkrnzy. IStlliJlJil!fl' pI 1"\iII&Zti~U ]:II'Z~~lJ:Ima. zapilliwnJiJ! dobre ,\,~a:Jj'll.rI!k:ll h~lnn,'r"v·l;!_n i.n sll nikl 1IDl.

Wrz) dr.I!I~J~jl jM?)rhde ~ B{)ry zaleeane ~(jst ustEi:wl!l,L'ihl. '~~W~B~ st,el1u~~ooj . autamulyc .... m.el 9_Ji'zym ~~e:~QW W [P(2)tCJ I J: lull 2, 1(111 nawet . ). O? l!_ ~1J2i I~~ s~teczl1" !;\Lar1tlOW~ ie .pojBrZd'u sill m'lucD1. m, 00 CiqicM~liI 1 gO! V U.!Idl!J hBlmll:l~ 'oowego.

P,F",l;y~p!~es,z~gh:= Ii wy rz dz: Die

1?1.a~c i"iS[~~I1I~c.jDk WJj,jlw,E,bm ~F~).'~J,je~~~nJ8 l1IaJ1ez;y 'WClBOiji: do Iil'jluru JU~ ~ ar BOZU.. i\ut'illi· ma'l'ycz[m sm-yu$a, 'b i~El6w 'wybieCl!C! wawc.zas opm:. Ina _ (J!!'Zetoierue 'U'.' 2.:gJ!iflll1n~j~.re c:l:iSJfil:teI",Y6l.yk:'Q siln ilka.

, ~. AGA,; Prz 'Jl'lislieJ t~IDP <motu rze ,~ow,ietrzrli. c'bc - 'uliiln t gajlll:t~iil. sll~ IIlI ika _ beZl?DSl'IOO nle ]:10 'wuch{lmiLBlllilU, ,ll1iJieiy Odl~blc p wi n o.k;m'S, !::ZBBllI, ~rnmslaw~aj,q :. dZwigwQ 9'hl['l!Ij.i}~ w lI;mzyeJIi [Pl hill N p~d ,~e~ przesto.wi]!j:tlibull \'V ]lIi!J.Z'}I'C~~ DJ bib R, (2 Inn r:!i_ ~:r-zy t.empBta,· 'hrJI"2A - ~O(!rC :ii so sck. IPlr.2y 'f~m~emt!lln:c' [~"C).

\\q~l:'le~ut ,sj'j} ta;,11EllmpJJ kon:~ln j ',v eeasia j;a'Zdy IDl.nitt:1'.a lIJ~l'B . Pawl; rozdziot' "Tahl ie.a ,ruzdziel·

C:7.i:9·' •

Celih"!i!l:ilZ'cze.,gCillmt,jj,

PJl"l:.f 'Iriekitllirj'ld:Ji l'llldzQjacn usLerek" synle:1J:btof :l:1:u:iiwy'e'rn,ihJJje mmon' klill din . .,. J!1y ~j dl i pojazd postada l;likiJ l,;vypasaieDie).

,Z Hilnymaoie :1'- Dlll)cbg _ 111

P'IJ ~ym:llll iu !08Jinm~hodu" t:L-ziyulajqc .DoB ma, pe:rJ,gJe ham[Ld.CII, n.:dniy 'U:SUw .. l~ dlt'!l';\~~8D.iq \"" I?'m~~i,~ , (]1IUJr.'kl~ld: s.krz~{til,~~ b.!~g.01iV ~n!lj~ dll.Jii iII,UlJ 'W p&g~ nlu :neu:tmlnym, :Zlill' loL 'l'UI[P!Qd:o.Wil' SQ :zahIDk~w~'Ju~ mechen iczllliie.

Za "'I;17.gl!;ia.'ow Dozplei4.:e q:it\lI.f~ 1118 pOC:Dyio~c:i I;IC~ :ii w sytuacjt •. ' ,d,), &aJJ:l,QI;:d16d je-51 sihLf ohc:iil~.:(Jf!!V', zalec s:ti z.acI .g.anh~ h8imu~r.I rqC2.fJ •. e.

Syst1em zapobiie:g,ajqc),' 'btl,a:'· DW,mllU k61' I(A"B . .s~)I [Zamemi, 'md 'wcrsjirutb dod,a1i:owC' 0, wJ'rllllSaimda)

,Mllk~ymal ne Skr6f:OH lUi d,ft1l! nllllfifi'L'III'EIJli!illll PlZ.' ~t:d I1IQCZ"I1lSnyrn ;;';l!Ic~,[J~~iII.lJ Sl.Elrrowllo.~cl I i!i~ .. hil I~t~i ruchu poia:;.!!dlu s.~, dlWfillQfi!. pod stlli'p,.yOW:Y, m, w~ru . ~

" • k.lhli!l rm~sz.g h¥~ t.lp.akmone IlOdct'..B~, Bwartuwn.flSo hB.mO'W,i!ln~a. N.~e~lfJl,Y'. ~i!!I w;zg!Qdu nEIl OO:illlomc]l1IoM: [l\ilwla~t:;:hil'll~ dr6g QrID': 'Z..rn:i:llD!I;J,O§C 'J,.\fa:r!;Ul~

,k6,w .!ltmosfory -~I1)'c'b, I roa~m;ii ,p.syd:t!afl:Z;'i::r.;I1I~iIl kl00"Qwf~y, 7.lIIwsm ,islnieje' 'ruQb~~pieczefil; two u tJr.aty khQ~rolli midi pli1~8Zdem l'loi'skll'te,k; 'Zifl:'hlolQWOiDJ8I k~ lal.dn}"i:h.

~1.Q!l,tl1!·lII[1ic sy}jtEm:1iI :P']'Uie;lw,tlio!:iBl'aj.q.eeS(]; ~kdli:O'V8UI,u l.(~t podczas l!J.amoili1It41ltlli,o, (A .. D"S..'I fDa :Jill!, ce,hJl Zmhil'imB1iiz6W.I!In'Le 1j'2ya w}'~t,qpicl1~li!, lak~eglli $"wL ... ~a,

S'~~tr;Fm A.8$, sklnd 8i~ ~:

- '..' - ~;i':Y~nll~, :~fQd k~~ei ob.lutmn."t.'uj_ ulm:ies:ze:r.o!1!~,BIlJ' !pr.zy lElll_dy~ & ]trot IJlfl~i!!lZdllJl"

... ~ ml;IiduJu, c]k.m.f[lnl(;ZlIDg,o :ZI!1rW~JI;Il",gl~ogo iD.kll!,.d lIIU,eo.k.UlJrbl;llil.

___ • ::t:..e~poi'iYI (jDlnpy h~mu.~c. Oil;;'liGJ. f8guhJ~ffCOI[i wa:rl~ cHtll1'i'e'1I1R !Pl}m:1J '!IIi." cyUod.IFke.cb 'bamllJjj(ili'j,\f,lre:b 'a:Zd!E'g~ "'C!~a !fJrll~ '~:mm~y hydm!llllc;{,:nl3j.

~ Imlnifl,ki MllooLnuj 11'!,'!, tnbUcy ro-lIl;d:;ojeh::zcj"

Pmbn zhym,. ·,mrgiC'l-ne,jJ.o. hIUiII;QW ,(liD pocl~8ijJi_Z ,S?Dq ,ryZ;Y~illl ~b.!C1k.oW",! niB ltU;: ieh _PJr§dIk"C!~i! :~lmroloW'Il, ;t;E!lc~yruJ w~dy !8,WanawfLio .s'p8~t. ~:l'lrQrmD&j;. c Ilym. dOStlrlf:Z8.IIIH p~BZ crul:nn~] kfl!ZdogG ~ ,kl6'" ,Jest, I1sm)''ChmulSt f1,nek.fllZ)'"W.mlla do. re;hd:,lfiofiilt:zn~go '!IIkledu ~t'{lrn],q-c!Eil8~. ktdj.f!l.f Od,iQrWICdfIiC' daslnso!ii.i'U.jil!l 'w,fl'!.'"~ml: '~i~tfiit.l;gii8: w dD:fI!t'1li'i iOhwo_clI.1,;ii1l~ emil ,grP~bbl;ga 7..1l!lbIo.k!D'Wail.h,~ Ik~. "l'V ~;n'7o,fpliidk:1LI h!1;!J~O~i1tnm8,~ 'iN cza~~.o Ikt6re_go dClChndz· do w~~Z{!mi.a 8}'ltlr ml!,l Pf2e.c~,wdzE8JaJ'.qlOOgo Iblokli'flw:on.hl k6.,r. Qle"i!I!JJU!i !!la, sr~11'1!I DB.wiklliiU::1mi cimg i I IIlp liSM,Y P!Dwy:r~l cykl ro~Y]ELc.':L ZCl~.ta:n'le powI617.nn:y I, do U) ~y fJ :s"'KLilnd'!iI.

P,'I:zEiQ.Sta,\.~lol])' 1J'!)'wyooi !!iy~~e-m. :regI.llIHI:~H uH du ,1li~!lm;l.diOO\\1'OjCI nie do,pi.i;!;~~: dn ~MCJkoWIlIII~Oi ~dnB'I,o :z ,ki6t przy p:rqrlkl!ll 'ci :PCIIW.y,i.ej 6kmlh_ Nj,ez!!i~i3i2r:i.lQ 6.~ wMUnk6w hI3R11.J.Jw.EHliar. !pDl~WB11l ,kiGoowcy mllitirOlcnv,!l!(: lor" po i:t6.l',yID p(lru~ slq .S'.Il.m~eh6d. l~dnOC7....:etnle miBlk§.Yma~llIig 9mcaj.qc. dll!Q~~h mow,i'u[I~:tiI" Mill to miJU~5()9 w W8FL1L'i1Iot~h :zro2.lil.!t':owDej ptr:zyc.:r;epoo1l:ci f: dnll!t8Q ]ulb kllku k,6i(mol:M, ,tilIl'isb ,llfib :n.1'!i!]edlnOf'jJdnH na vle.~J:hnroil

d'mgi _ -.,'

JnkEo wIa:k zB~h::i:!lo\'va:ny' U!~dI ruSI1_la~jiJesl bU~t1r.51pr'BJWtly. '~~ ~ie ZVil~II~'~~ OR aedoak, khtJi'~wcy z Qbowiqzku plrlesineS81t;!i~ nasLQpliJjfCych ~lQJd;

,- ?1I!ciuJo'wYW8JIJ I{I b~p'iecznBJ I!;Idle1!l,.t~lCJ mu~tb:l" IPQru:szaJ.Qeynu ~ti.tQ ,;!'..\!!I S;iJbtJI ~Q~ni'.diDmi. ~ l!Ii~,p:!rZ~kro&ZUlI:Jiilll bezp:Le_cznea ~~t!lotcjj, sz,~eg?~nill: gJodc?rllS ,Irnzd~l r1i8, ~allh •

• Un!Lb'~I'IR ryzeyb, wy5il.f[plol'lllli ,;l;JiBWll5lka 4lq,'LU~p,liUli.mSU. _

Wl~b:m PiKZUrC US bezpie~un:5~,wa kil1l<,D'Ill!'!I.\If:y I[:!jie :p O'WifiIDO gQ 8,till!rn:la(; do [pwwadze,niH smn6cligdllJ Hilll';iiDitC)f :ryz;yla.

~ l.id,u s mQ r hod:em 'WYlP~N~!J](ljJJIm, w system ,A, D~S.,

hi pl"J.(!(iotroczelilill. Pi'lEti w~c i ok, 6. .kmlih wf1CZl1 si'i:J' -"y5~em siillD:,o.kiD,;nlTCl:~l1j~~y :s;,r8W [loU d~UtIaD~a Li k.~du. A. 0 • .8._. lUory ad IIBSQ mCmli)fiJl:~ m~iJ' rM.-vn iei

~~ t ;S'II\;oj, itl!I ililq (m.l:lmg)ka ikofm,trol:E) S,a~aJiill). S1~l'(lm 'Um, di.l1IkoRUjC :sta.riJ~ wezyfik.:acjl r:1!I:l!Jkcjel~la:n"';iUlli8 naj'l/vain UQjc5Zych uh:!llll1emtttlTw L1k~d'!J, za:~t',h';i[l1J I"'Ilz.pllcz:q-ciem. 1.lll{ I :f~QdCZ8S lazcly - ~r;; p,n.yp,lid.kll, wyslqp ie~ ift 'I!IS~· d.~, .'tii'lreJ,okol !t.viek :z lI'lI~ch. mel d~e :Jj'o:ulzi6k~$j' w.!~~::z s.iQ ~UiI)k.R Ikrnmbtl]n.g. tllkim prnypadkll iUJ,ladlil.amt!llcC1JWY d~lda 00:& z8t:i'n)""Ch ;j)srm;uc:i"JIiI~n, w 'il]lOiloSI1l::~my g;pilsth. ~iEllk W PIlIEll1.d eft ill&;&, II;!!kladu. A.iI},S.

ZBI k.Udy,m roh7.CID Wr.Q:CZ(llfll, ' ~ i~ u,ktnd,u_ It. It S. d..QjCi !ii~~ odcaue p~8~ lekk .• ,plll!.oowEIillIic :ruHnollJU hOliltl'llJ h:,g. spaWiud []\'fl!~nc :anniE! n~11IJ i ci:!:i!llie:!'}m,g p l'ynu

h.~mg lcow ~.i'D 'w !iy!i'lem~;Q N8l1.1lLacii; mo2. il:~m'lll to'l,'%'QrzyS7..yf.: duu:aikit' ryslya[LiJ sk'F .... _)r;p'immfo., ..

SYlI1lItr,. te WIUIlY 'l:IiilU'J'..ec ki!Jl'rtIT'if.VDI14I 0 moz.ltwo~f.:i utmty PT"...Iyc:7.'epno:\:a::J I(np.podc:zai:i Roro~edlzi), did ki CZO:m1lll mgil' 00 do..q:tosmvaC .sw(;lj ~Ly]: jazdy do

iUllwJ1i~j!leycl sLQ W'a.uunkOw dl'Ol.,mH~cb. _ _ _

WodCZii.s ja:r.:d : po ~w~(j2ym ~n~lJg;u ~lUb 11I,g~ • ~e~~'iJfI!i p~kryil: ] grn~,+ wru-slwlt %wim I ;d:rcl"gu hli!!lIl:0wt1i.n iSI lI1'II~ie' Oh.Z8t I!:ljiijl_ n ioco, ,d,fmi.sZll, llIm;&, w P~fPlid ku IlJO:ko.w~1l hill 1ll1'Q !k.tfI.:~. ce 'IDOr!WOdIJ1W1l~'db:y :7'..,g.!lm 1811l'iu '1111~811Ji:: ezy1:1!l1m bern rokCl,mpen:s !Jl1~ym ~~ mewiclq !!=!!~~dl08uchn]tic Je:s't jed oaik Zd.e.~fdow,8 me ,POiitliwjlnie mad !:i.al1Jot;;;nilJdoDl.

u\\r,AG·

Cll8.rakleljr5lyk41 pn.ohtegu p:rocesu !uliml!ll\,\lani.l.l; ,k,~rll ZO]!l1Gwma .fiySlleln .'\J'$_8. jfrll,t f.l:h!?..FIIJ.f,I~[I)Il od sity.z. ~8~ 'lulci51kBny ~I!ll'i~ PII!'g;(lUuLmul.l;'a_

W m7_ie koni cznDt~i piJdruh8mulca :nnloZ.:y wrr.·sn~ ~ tursj sHy: llIiu ma pdll:"lCby !:it'[JiSI!lIW1Ulhi harr!lrJ,wawa pu.lsacyjI[flR~'. 00 m't2lrUlb)1' [)O]'8pS.~yt !il1lP,~ row note poj FI~(hJ.

ozdzial ,311~~' ,Ko~for,t' jazdy

O~l\'iel]iI;jIIli6 W,IlI~~., •• '0' 0 " 0 ••• - - - _ • 0 0 •• 0 0 0 0 0 0 0 " •• " • - •• 0 0 0 0 0 0 •••• - - ••• 0 0 0 , " , , • :3 0102

Sz-:y by III II II a; ...... "'! "! ~ ~ •••••••• 10 r. " !!' e e r r I • II II I II I •• .. .1 .. S .. II II •••••••• ;; '" .. r II II I I I • .. ,., o! o! .... "I' II • • • • • 3 IlO~ t~O 3.![]1.5

o ~l : ie,nlD)' dach , 0 , ••• 0 0 0 •• - - •• 0 •• 0 0 0 0 ••• 0, • • • • • •• 0' '0 • • 0 0 0 0 a: 006 OS~[l!I..l.y p1r'wt:ill.\r.s~'ol'lleC'ZlI1e • 0 _ •• 0 • 0 •• 0 0 , •• , " " ... 0 " 0 " 0 , 0 ••• , •••••• " •• " 0, + • , ... '0 '0 " • " , • " •••• 0 0 •• 0 3: 007

SchDw ki '2 ~ • • ~ • • • iI ii .. .. Pt!. II • • I ~ ill ... ;II OIl iii ;;; iii "'! II II II •• II I. I i. ;. 'I 'I I' 'I r.. • [I III .. .. ill "!i "! II • • 3. 1108. - J hi 09

Popi~hdr.01:ki ,_ 2'.,e,pablli,eika ~ .. _ 0 0 •• 0 • , • - • • .. " ... -e • , •• 0 0 0 0 0 0 0 • • • • :1.10

Ty I n@ S mO'd7.' ni .. II J; II !- ;;. I f' I ... II ill .. .. '" "'! oj ill • • • • • • II iii II .. .. !" II r .. .. i ~ ill • II • • • • • • • II .. i'! II ., I ,3 .. '11

,ll:Iag,6:2nik '" ;. ;; .. I I' I " • • II II II .. II .. "! "! • • • • • • II • II Ii ., ;;. r r r r !1 I II iI iii o!i "'! II • • • • • • • • II II :;. ;. r I ,I ... III ,;; o!i oi I! 3 r 12

·t .... ]' ]ua p6l.ka .. I. II • • II II .. .. ill e • • • • • • • II II I; .. io !!' !' I' I' .. I rI II .. ill .. ~ I! • II II • • • II II ill ;;. e r I ,I -! .. oii !i i3 II II II :3; II 1t:3:

Qg:li'"'.lewun:i1c' i ldimBlYZ:lflcjBl ., .. ,.; 0 " 0 0 • ,0 ••• - • _ •• 0 0 0 0 0 0 0 •• r • 0' ... 0 , o •• , ••••• 0 0 0 0 0 •••• , 3'014 do 3.28

OSWIETLENlE WNE;TKZA

.PrzE!,dlmiiil.1MD,k!IIJ sdtQw!I

>C!hipm,vi.cdn~iili UShIlW;U6[JJit!, [p:Jl'ZeIq.cz[JJikfll ]I' .PO~ 'w!Jd:uje:

._. 'W~~~nie oowiede!JJia '~8 fitettfll;

~ 'lJ~wL~tBtI']]I~ 'W~~ila~~U ~,h~ ,Pfi!!Y QlW~f(:;:~t:!J ~ ::&f~lu~.i'lI uill uti. 'ili!.'U[,!;;,i~ .• fl:d wJfch ~ ~.f.'2li.vi. PIr.'lQl9.~ 'Ili:~C:b lub ~edlll}yd:li :zc 'Wsz~'Sitldch le'Zterei:ll dnwi, Lampka iI!l.a~T,rLe tlr.']ku w~e;dlf. ady !ilr:r,,'!rliri !S~ :!!]l!Iile~ytd e %liIiliJ:d;:1!I·~t.fhil ~

.~ WV~1'}8In'[M i[Ji~\'!,,'.uQI.IQtiia llIiB M~~',

l\V ruil(k~~l'Ych 'we~5lj!l!c:h

OdbIQJro~''fIIl1ii6 dr.-z:wi piF.7.y pomocy nadliljm:i'b :zda:!.fiQSO G:hlrnW3f11~,m. ccntro:~lIlym. :tIl.m'l{iCim 'p(!<w'od1J~e CZ:i!;3\DWC 'wf,qcZJ31!1'ie lam~l!ik sufl'hJi"lry(:tJ._

[P,ne6mie ~WU'ill ptIlIikt\jjjiW\e

~J'Zflilij_CZ:l[ik:2 sllu!zy do ~:ep w~~.cZ{hm:Ea hill z.p~zeni8j.,

Kieru 1iLC'k swi:oU:o lampkt 5]unlw'!I','cj 3: mo:h:tiJ '~~BYi~ltjW1j]~ :?~l~.J;;njll:!i lid 1P~_}~~b,

Ty'~ne ,1!W1IlJ1li ~ndiJl~ ~

ad'p{n,~ iH~ii'IImll;!l 'ilIi5tEliw,ie!]ie [I;li!(,7;.6~1;l:'1:1!IiIrn 4' p~ ·~o-d.lJJiJ':

~ wfqc2elJli!B' oA1j,,,,,f~i ~~D'lI~,I} na liill.l'~'[ji;

~ oSwleUe[IJ~,6; 'W~cz.ajq~ :sh;:. pli"Z)' IfU.ma'r.t:iu jedmj't:h z. cderac.h drz:wt I...mnpkil s,a~nll) ~ylko wtedy·. S¢Y dl'Z,wi 5l~, DaJ.~J;yciB z9.Inlknilitsi

- wyt,c:zc:rd,(i: O~l~Gtltiii'ii~.I!I. :nii'i :iii1.I!I·rt<l_

rt Z[ulfl2rid8i Ifldl w~I'I:'li;;i'u lu.v dod:otkh.li.!,l'e~ill' wyposa ze 11 ia

P'o:dng:!J~-e!!ltf!l i!ir,!,yhy riU:'I stm y lH'lilrn~fICl": :n,a~ii!l![iql: pnycbd{~.

Dttug le n[u:::i-Sllli(JCie prn;yr.is.'klIl JIIo.\~t1rl1lUi. pod. noS':rJIHlie 111'im 0PI.lSiZCZ'Il1l:fC szyby (pfrzy :~n.!sgr{::ZE!n,iu p!i.'l]"C uskllJ I' .s_z,)f'b Z!ilib"l:l'lIDuJ.e !9,i~~,

lI!lirl,glanie ·Pii,l~li)ijj[Ully~'

KM'I.k~lQ· :Ii siln iejs~' ~'l,lid~:!:Ih.td.e' pl"il,yt:iGlku.2 (wycZU\ !l!Ilny rijip(i):r}IJIi:lrWtlIdllj c J:kowUe podl[liesi9m'~~' lub oplIlszezeuie .szy·hJlJi· •

\1'lld~(iJi~c le Pr:l}'ci' 5iku :2. :E'fl:dr.:~.:al\i. ,o:dnoszol:li.o lUib itI'PU57.l(,zElJI1ia szylJl' p.owodlule Je] zatrzyma,-' nl .•

u\VAGA Bezpi'O~:n~ rdzi,ml

PI["".I}i!Jilj.'t:zlrllik. 4~ blrJ1~;;:(.II~J1J dz.iaJnnire olokbyc.zDOlO podnoseenie i I)P''l&~tJ;zt!lnia t)' knyl!::h. 57:yb_

.: ildy llIie flIa]8flt!J.' i:!IPt!iiU:l'~t pllj.n~rhl if.. w~~on.)'m Zil]ikn!l.1Jm I pmOOl 'y"j-lljlllc \'II nim dziBlJk.o (l'LIb zwienl ,. Magto1rty nnn III ruchom it: 91f,!k~ryt;zn9' Jllod:Il'I~:!!~~l'Iti(llliZ;y'hi I co s:t'l,\\lll'l"2..'l 'Itlf~hilllZp~![lc:.uJ r'lislWl!:!r J!ln:yti'J~~·l.tlirUqcia \,\.f)!'suru~l61 pFAW.r. ra!kmn Z.~SC i ei~lriill IRloyja, ra.rnJiIo; ~ •.• J i pawm:nycb (IbmhiD.

" ,ZaI~nle od 'l"'i!"~* lub dimd:iltb:Ji'l'i.'eg,o wy.pt:J~ menfl!

'f'gd"(i5~Dl s\Z!1o'by iOdl' .l:roDiy F . elll(f, . Niicisnif~ pli.':'l)'c1::.;k 6.

ZDIA, '"LNJEJ" C'TEliJO.'W: A"~ NE'I' ,r AT~\D'.·""'T· 'Y"'C, ,'Z"':~1W 1IilIO,ilj1i'N-''_'O,''S-'''Z'',~·''fiiI''Ii:! ~Z,V'Q:.Ii"

._. ,!3 JI!, "_In;,; , J~ ",U.I." ".LYU'I. ,_JI,"'iI,J:i r,u ,,_ nlL."I.:II..I:i.:J II ,0

:~ blo'mw,~njlY ,~m:'kin.,.. i1mwi nadiElijl'lliklem ,z.dJi~ fi!i'~[1 ~rGmlW'[i1f11 illi, ~if!~]i :p:myd!!i!t D:odgum'j'I!:JiI, :z@!:Iar.ruie 'Wc:itm-:l3f [U~~~I :iJJi.c9.. 2, :i!ickmul;¥, az:!ilb~T 1iIi1'~ O'I~vm~fi"lm,y dm::.n ill Zilim:m~i sili,l! aru:witIla~nI~.

Cednia :5l~!i!'&~btBl

Je5iU !5zybtll p!!)(h:;.:;o;ps pn~.nDS21EU]_ifll :Jl8(polbJi iIlili 'op~ I[lt'ip. pi;iJlco pnii:Eiiera., ~rl'l,:p:o ~l.Wieif."l-q(i;i~;, ,g.:I1¥i ,f!ncwa ... ], ~1I:t~ymg.j~ S!I~" ,iii, ilIj):!litlPD'bQ !JpiIjJ~Zle-_{.~ 19i ,@~",oJ@,:5 C9Gilymeimw'.

EWekbTGm_i~' padmJoszo:De ,!iZ,y~,' D~iiO~riJig :

~, pF.l.ijl wl~.cl..'OI'i.Q'l still!:],1'jOEl'.

~, po '!I\lyl'~£z.eI:liu. staeyjkli,! oi do ptl;! U\'''''~ZUSi} 'OlW,~fC·iaJza.m.kniJijcili IJI1Il;,\l'yeh ]lIlb prn'!lVYC'h 'p'lFl~dnit.:h ,d'!'zW-~.

__ , ,p:f"l..y !DIt'hJiDrrt)ld:l l.owlfi::b, ]1I1'b prlll'll~'}"c.h pF...;ed.,I1lch. dnwiach.

''" ZaiiJ3znie 00 '~f:a&sjl1.,:i,'b clc!l:li(k.oJWfrijio, wypl[i~' !5~e~ifil

1~~ 2,~"""

P:odn,o.,~m:e szYhy I!]!dJ 51N:n:)~ ld~~~ilG:l~; In.'J!cis!!;l:q~ :Pif'7.~~!ii~ 1',.

Dkt!S,~~ nlu::i!!i~1J;~iil!' ~!t.2ycli!:~:.u !p!firWOdllll..le pod'no.~e:rdi} bl'b OPllS6'CZtIJlli.e :5:z.y'blJj!' b:;i~y ]li1JfjZi-

• 'I.. ~ ~, ."~

czemu [p1l'Z'}"C]Sr;.,l!. 5~y!J!H !'.~!hF..l)'~m.'YJe i!;i,~iji",!,

l}Z.iiH;rUlilDU ,iillIl~l!imill~YIi!iDe

Kwtkic i sUn:iejs21e '~fciSI1l hlide pmy~islt!.'~ (WYC-Z;UlivaIDY .gp6;r:l V!fiW~Jd'jjjii!l ~,Iko"""fitc pod'i1ie!!iiEi'liLl~ hllla! OprtliSZ~OI:li~il' szyby.

Wl);itld~ if! p.l'Zy~~£lctl :1: piJ~CZOS Pi.1!dJIIlOSZii~,[ij'i8 hub oJ)lIls21C'ZMllm 5Z:yb,~ p{lnwod'!:d~ ii!j :Zl!:I ilFo!I ~fm iiI:ti iEII_

P-!luffiIli!l!!lizen:.i!ll!' ,s~yby l!i!idJ S~I]J' pu~dli.!jj'u, No!'!dGlnqt 11rnyd.sii( s.

Etc'k~'I1'amUll' '1lmdl'llill\S7.ieiIiJ~e '~lDyl[:h sZl,,1lI

'\Ncl:~rfl~ ]lIf.:Zy(;i:!lk 15 u.m'~I2S_z;c21on~ii' n-'!,

d:n"An!i!lc1i. •

N'-Pl m.jiU~:S;CUi liJi:lmwti.Y

,P,rll~Ii~2.Jiljki, ;2' i -:iii sf:!.lzfl! d:QI otwifirmlii1 'I ZBDit]··,

l0Jo:ia 1.1r~lJJycb :9-2,}Jjb. -

UWAGA IC?1p'iecg~~t'I!No ,rl~jjool

Prnl!!~c;?;n~ k 3 hl [IIkuj>l!l dz;ihlll11 LW: t:lhl'kL~~~6-· 11GigO pednosscnta i npu &.ZC64lIUIDI llf~ n:f\C h sz,]ib.

, ~ ST 'g----;";'O'W'ANE" , A

EI "_'",,:_ "" .'. '_ ",- I;, ",

K! rI)' !S7.ybo n(l'Q1:~~~~ 11 H 0PIIO;,r w tmkGlIlli podnD..'I7,;eniilll "& mr:';!;!p',muje1 tili~ i Op'lh~:I..c.:iLIJ 0 gko.ro 5 oau t~m[~ILITI'I;III.

~M p!i"'l~'1P dku, ad}' k't~r.n~ ?,. 5zyb le dillu :!j;i!ji ZEl!.mkilgt. .rrmoi'_nllli p'I'O'bO\'v,o;~ ~ijI P~(~iIlIl!P.~ naei:5ksj~ rn',"I"flIOC~:§Hmtl pl'7iyci'~ I p'I'l".1!'~O:Z['lik. wad Ih""ifl tI .. .iELib iiijr:6j sz.yb}'.

~!

OMA· .' TY'C~"-N-E POD "0' SZENI'E" 'S'~YB *

, ,''':,", ,,~ --L~'" ~ -'~, ,.l_''-_ . II .. ~ .. :... _ ... _ • .lU1 :IL'-- I'"

A

W:rIl:li':1 ' 'IU·DIlT~"y 'W zgl!MI'iu (1fiI.,. QdlijCZ!lllllY' akumu ~a tnr, prlen' ny' 1111")B1'I.·Od z g,nalipCjI'; prn8p~h;l(rhl bozp iB[:zn ilk ~ i;lIZ;na~Dltilu i!l!llnrl;blJ~

'I ... ,..."j ,.~ 1 ...... 1..... • n... .,

oI;LILllIIIJ : I "'/~''''' II ,LICI.. .. ,zy Pr~no .too"" "" ru ~

r:lltimil: 5}f.8'~On'l:

" n· cfsul¢: ~~el'fJcimH:: S!.8"uujllt.O), pndneszc n [Iltfn ~.I:, by ny.le: It'.ilZ,Y',, iIIRly cilltikO'li!V'.icie :1'-11 zamknF,!C],

.. knifldy .s211'bill jGl!ll jlll2: zOJmkJl'h,ll,a. 'LV'r::isn~.t':; Pra}1'C L&l b plI"'.o!:ytl"l.vmat ,~11l PQniILa liil'd 1I1EJ1

kumiq.

ill ]J!Curt6rzyt wr-;;u~ oplsane CZYIl ruJ!id :p~y k8zdc,j z. LFwch ~u!igostatych, s~yllL

Sj'lSlJIa11l ZQ:'It ',POII!!h".'lIli,1,'l IIJ fi!.JlcnO;liuluilY _

~ Zililcini,' od \'t,l'cr:sJti lub ,ciodl'!,tk!llrl,!l.lC8C1 'ii~')'llniSllY.tJn~o!I

Om~eFI:ii:Il" da;ch • :n))~: UW,Ilm.y i ucbymny' Przed prJl}'$tQIl~o:nl~11!JI d'ill 2'.mhimy sposobu g.h .. icrotldEII, J1ll1iei~ .liiptowddt, c ... ;}~ dach 2fiSi~lI,r rJ'~kr'llid [Lie ~_EiIDklDiQ!ty.

• UdlJ'J.ItlIl,~Q dlgcl:u;~':'

, IQhva'El'Ij,jnlj8~ ,J.7.iBS,1J 1ii.!fC: dQ myfiLJ uch 'I."",yE ~. ,Po c ... ym [pr:lCSI.1IfiQt prz~l~(; .. _mik! \\ piFcl.Od i prz:ylV'l:ym:ll: do m(lrmu ntu QdCEryi(J 11 iii! l yhr.ej czQ:Siti dechu,

Zo.:m)' k.uI ~e: pf7j9.iUm ~c \iL~ 1)'~ pl"'.lelqcz..~ i.k 2, po a ,m ut;:!1.wym :I do.~rCiwiol.d: .. Jt d iJ poxp_:li ,.\'}fJ Jci WI '!i~n j "

_. R~ 'U\'!NlllioG' d8!oo:m

• Olwjelnl'n~A~ ~~ne!nllil'l_ 1IV tyl IJr;;el,fJc,llik 2: :E pF~yt:r:zym~tit".; do mom. ntu llz.y:gkllrrIEli ID-d PQwledlJJl'Elgo !lltWalda. di!!.~lilU. '\IV ltriliic '~Ell czyn:lJu):~ei ,~il.!:itQPG je Ingl1!]BI~lr,C'Z.IJI~ przcS1.I~ \;,lolllilie uehwytu l'.

- Zl1myk~l1i1ie: pr-...:e.51lJn it przer:g;C2TI ~1k.2 \V pl'rz;,d1di. mJ IJI czvm dflproW8!O zit l!LC:E1wy~ l die m10tzycJd wyj~ iowoJ.

W·}~s~.a{l.!lj~c: Z selIm:J!ux:nodu 'holmy ~'f'1.I1;f1;,"·· ,dzit:, cz;y dm:h ~ostBr duklad nla ~~m:k[IJm flty.

P,·Dj~cb.f wy· a2n'Dc 'W zd,ajnli. IleroWIlI18s au1l!monaty&ZD podDnli~e'Jilje .Jib

P.ny :.-.mDyb~lu ~] p,rzy pornoc.}r IIMdaJ· :J:]ik,o :l.daJlI!'ul!sn !!iltero'!l-~1ilg~a ti pl:".r.ycibi ,clU ,gDZ~g, d~Uri:ft}Wll 'M~ 2 rs;elw!Ddy, nM~pull! ftutomiHY(';;zoe ZillillkruQCiQ d Etchu i s~yb.

Omll.3J ~~6,;~lm

Kj edJ.' ,~ujnlki :nn p'gdCZig.nv.ie~. lllltli~.tt4linl!i na 'lJa.Cs;u ohvi(lf.sn.eJlD dlli~ht1I st wiefdzq 'rII'Y.~t~D'!IIi.~a.rue jtIIkiJQjili pa:es;ziko.cilJ tn:p·. lqb, ~a,~ ... J zllin'L[Ji~ic dachu bqdlz:ifl' :n1~1l]],Q"' z.J ~'1N(ll-

\l\r I~ak lm pr~)~padkl1 s~ybB. dachlJw,(I .z.;iill'Z';Y~ mU~iQl s:iq i cora D 'kii.Jhi. cent meWw.

Uld~ul. '11:lii dz~ of; IPny: • w~cw.[Ullj st,acy~oo.

til '!.vyh!c. .. .:clill:ej sta,r.;yjce. til Il J;'1.~e[,,!WS21ffgo, olwarc ial:z.aUl'klllilJJ:Cia p'f'I.;~dll!ich df;'.i';W j,

~ otwa~ry,clta dl'2 v;.IIdli [pr2..(Jd.!IIich lP':ra'lj,,,,),ch IlUb 1!l9r'l.V'Jch.

'\I, l?iI:liie !Illln".i!:~nvy w z~iJ,lIDh.l lnp. odr<;tcroO}l DIk,lJjm~~atm; ,p'rn nvnlly ,p~U'\vDd :imsl"lajQt:y, lPaepliII],e:nc bQ~pieC'Z1il~k-1 oz.lliJ.c~one sy.mbD-

bmri

chemic sy~:tBm:

iii' nElcis,u C I!1:EII przY'i!IJk. .2 ~y ~&t 1r8Z}'. n Il"l:ebil, blf ZElmk:hli i!; s.."l:~,fb~ d",,!CJ:UlWiill. p~ IlJ1sll<l.~!lIhl] :Ilflil::;I~., ilij ill pr-..:ycisku. przyfrLYfJllFl t R(l, \\1' .tlj PQIoi!;'i:~i d{umJ .m.i~ jedlnq. sekuud I,

Sys~am ,&osl!if Pi!l(l1O\t/ E1 ie u.l"Ucbomio[liY"

Osbocm,a ~1'"~eChV.sh:a'D@CZ.lfllilli plt"lle<ilIW.D, [)Jtlu.k:l.~ Ii»llun~' 1

m . ,~eil'.k,1li z ofn,ri~ :1 en lem'"

PIiKI.nj,e!i: olSt.cm.q.3 ~,ID.f>Lerk_o, a~,'II.v'hUI6~iifl

w~.cz.a !lih~ i:!l'LJ~:[uI!I!iI,~}1'CzrnJo.

IChjl:iDiba, p·I'7.:~d ·:sitiliHDieczm.Q. ty CiRgnqc :za uch'l,...y~ .!I, ,p6dn'i.8'!t~ 'mdon~ ,I :zo.I:1I3117.y'~ j.q, J1.II. zmc1LIpEl,cCb .5 rU~;Un'iol'HIt: !ii~~ Clzy :g1(l;r:26,P'Y sa dllillbtte za.biOJi.cJoW!!!n6 W g,Djle~ .. dacla,J,

.1iJ Z!lleiJl1 [e ad drfid.gtkOi!.'!of~@;j} wy~:J[lls!cieD ia luI:!> wr0f'sji

["'C own

CO,lIl [t!ih"t!arcj :[l;kJ"yl~i. filii Ill?;)' nd blo-:kcil1icvac k 2'1il klu ~yld ·In do sr::l~m,j kR. n ml&iJl;Ie .mJ.l::·iflnfU~ IPrz~c i~k ~. Na \\ ,v:m~tnl1.·J dr.zwlc7.ek. s ~IIL~ i znn jdlllliQ .!iiicq dw pr.LtU·;IUICZOltlO do P081,{!.l,vlllJ'l1ia

Z!llazlDlie od 'Ii 'en!j i lrub tI(U;Il~tkl!}wlD:gu< WY.P 0- sazama

1 2

"~!Ii! .oI!1

S,m::II,gl Il diiQi!i

P,odraie~c pok§],wQ ]i.

Kiedy sameched Just wypc:!!Baii1J\D,y ,\~ radi!ll[, , on}'wa Ita pezwala u je,go 'illbycie.

miej5e:e. .DIlIi

'''!II "

Jest on 1lI t'J'iJi{J!i~f::ztliny 'IiIQd tym" p61k:g. Zrrm.ykalDiY ~A~l Z9imkiil'ffi Ibl~wiczl1ym Po.oo"",hJil:: sr.uiy B.,towl1lie do pn WiO~ Irroe.

mli.D ..

wAZNE

WOK b.o9!!liu Pf"1.l I"y'Uai[!llli2iSrJ W 1Jl~'k'~CiI,.MC!JJ m lie mw.e pr'l:"3"krncz t iU kilo rnmt!i,w_

~. ,ZoI~IlI'lo 100. 'l;Yer:5ji bib diXll!Jt101r~L..1!lO 'i.\"~~PfL1- slilisl1Iill

\\! oela [lp]jl!l~m~on~ ~8· _ ,Blrtoki opil r.ilimJ • pocil~8nqt; lei pcnkr)r\v~ ,[h1 slEl·1ide. ~Oph~il-· o·il:2k.o wysllmu sill Z ClDUdowy,

l.f~ "0 Z05I.o11 ie ocl.pow1~dITl'ui!) roz;;~ .• 1«<D • .r"-~~.-!~"""'i'I'o.ft wys un i e siQ &ei fl1li)l;!ZYIllOi.e :z, cha.... a'...,rcll ... ""' ...... ~ ··'m ,. motfll] iG.'l n_Y11l1 b'zask:tol]l.

'-'-~·""''''ILL''' Zi l1i6~ w~rIWC:i!'Jl~ kO-~),Stt8l:.!p0 czym IOCl.!ft1ift]~r; na miejscc., fijj.cil 'wci~louI.j'ijI: do epom,

ropielmticz;ka·w ·lyhie.ii kU'.Il' - i

.A'fuJy j~ ctlYOl'Z]I' c. mtlli1-".ly (jdCD}f J it P n k:ryw-~ 3' ,. \1\' loo.l.'IlJ opro~meilli zawart6~e ]:I [p·uLmcikii ~oci~g,f.l:qe jej :pdkrywq d~1 .sle'b-]u" FOpfQ~ ~ :n-iczka wysttme :sii.'Q:z. obllld..u\\i'lt-

[strLi.cjo ,moi'~li.wiD:U: :idOZeinllll tymes,o s Led~-0tit9J w~~u. prz~\"1.~~:i..u~n;;II [!!1r',.u~dm~,(fIluw 10 :&1l1;ilcZl1lJji (}bi~fit(;!. O]'!l~rr:!(l' Sicdze.It!:ia mooe 'by:t, !ikJndalli:: Wr j!Jl'd[t8!jl lt11b '!I~' dw.ol1::i] c~~ci!lCli ~£i!leiTdlli 00, wet.sji :!:!Dmocllod'!J.

C«~ 1;i7~~~gDruf'ilii Iilffi.:d_?cnlo z ,!ilJi'llld@'!l!ii'ilffiYIlli .i!D;~m, d~Oi ilIizi'l1:c 0 Ii: [piarlrn rozcl:;_li~a,i' 'I! "~h::ci .i'.

I ~!kfllt[llBfi:hl p{j;:d,u.s-t:kJlJ~'

Pocn(!.!liI!J.C za uehwyt i. r.tJl:st@,l:Iiie lH'Lie9C I1fId:Uszk~ sred eania tak. oby opl!l'iifii Jli~~ ltil ~DJe :hJlteli!;[l,

~;1d:8danie O'iN[wia:

IN:yU¢ 'ty~ I1Ii!' 7;!!!8,tg..,.vk il rii • Na,t:i:H:IlI~: p~:ya~t'lik 2 i opn ~r;lt rnjptilffi1,B=

2

UW'AGA

rn::y pli'li:J1f.! wl1(Y~lI1 fikltn:lllln~ l'lI't)I'i'I1I!i~Dl' !'!,huh'.!l'I- 11i~.II .rmlofl~)' z'itI.',Ii1!!Jdt: 1!I'I,,\f;1lj1;li L1~~ Url.l:i,(}~eZl(f· [IJ~!fI' p;);sin,,,. m.ezp ie!:28a\ilwn "'''''iIi' w:ra"eiW)l'J'n rn1 El.j<sc!.J ".

,~ Z;ale2I11l113' od 'I,lV!B:r.s:U hib dodatkowE!!go WYPIJiMZCfilio

z amek kJ!np'y bagfll1fi1lka Co Il]Htaje :z.ablokowafi)' nlIw U'!~r!z.!'I~.r:r"e :z Z u'llcl'lt;pCiuli) 7.;.fnn1;,cl'w dlrz vi. Moil \'\le j.st i ed I'IlJk z mlrt'm' . .ie aamka bo8ariljdk.,~ ~I ega]et..llie od ot!NetJrr.:is. I uh ZI1mlklil1 ~ i.A Zmr! -6w d'Fl:\, 'i. pro!: k~OJj!lt: ~duczyk w :umk I!I 1.

'!l. G-el'lt OMn!liClHl

.N umiHI t .p:r.'I.Y'Gis.l J i podnidt klape hag~!~ 'il:nila.

1

W celu ~lIlDlil!<ll;;i.l!l,

o.pukit kJapCJ bagBinib poc18!njf,!C Z8 'IJlclaW)'t 2: lUnd. ~~fJnrlly' po W,ilIIWJ;lqa.Ji'Z11, "j shr ''n'ie klapy'.

Gdy lln~il ~Dl8!d~le lS.me na 1NYsokrtcf Jj'fI~ioD. mnli!h;:[f: I.u::hwy~. :2 [ MIDhuJt llillPQ d1DC~5k81 c j~ .P!Jj ZilifW'ill~m:ri j strenle.

3

~.

Scl_wwld \'hi' Iiiil{KdJlj"m~~

5<:-ho'liIj,'c1. ~ P:J:':Z.CzfiaJC".ltmy j e;S.~ na rh::inme nie'lM.~.lHI1~.L'II P me-d In,iol~f (b8itJih 1IlIP, D..~eiliJl, Iltu-he., .J, ill :I!l.lu:mUIi do 1Pr.z}fmU!l~O'i;lLr,B_ru8 na p.t' .... yH:adl lmikitla. oslrze.l!l:awczcl!!:f.Ii.

'" 'Dlla

W rticklt"j,ryc'~ wersjach, przy k[l]e :tmpuoW}'ltli p ... .l9widz; ria lichowe.·. nn p[]~eJ1!III'· Z be:z· plecaui kllm~. i *.lm\1I,I1(,8mi. Up.

'1

Ptn3l!1J1iie§c lelli 'P61k~ i :pD-d~I!l'l!l t d:o 8h~bf - P~y je] ~.aDt~i3d::ulli ill, pllJl"L~]lio"wat: \"II (Hh,~~CJlmflj ka l:ilij i'lukt.i .

Poja:fjd,y Tl,YyIJQ ~!)Il ' W lPo'.kmlW.iec IU!! IYb:rn:nmo. pod Ilto I m'-D~ -.iI

P~ln; puakt •• Sell wk& P1' \'II rozdzi8~;f3 ::I,

~ Zal£J2lJJie od 'W~s,ji lnb dod~tkun,;\-I\ag.o wyp(j~ ,~:;l.~lli8!

11

3

2

,5 - Il!!ll"'\' iew b<!ic~!liY l:l1!11J""If,Y

0' ~ (]ysz;[JI liliIJ,w:ueWlil na pr,nWliI! ~iJt:~m~, sitybt! .., - po~tla i:i'tf.JnliQ

B • DowiCl'.'Y I[;:ic:pl'ego pmv.i.~:dno;~ n~~ uaSl pasrler6w :z. przodu

:9 - Vlilwiewy el IIJ,t~gu pu\,,'hdna no nOll p8saZeoow z: ! ,t.u~

NA WlEWY ,POWIE,TRZA

NawiDW}' ,(lellitrahUl~; :1)J!~Gi~p:i G' ~lIln!lJ*~

SJIiJ l!lamaWi!iiI;,

filrOl:ic pCIDQlto ~.

, : mak~ym,()'lnc D~;'Ii~1'(]'1N::::ie

J : zamkIlli~cif!'

&fl!III~ iDiHWiiillWUI:

I ~'!<O I 'LV [lI3W(;K UJSla,\'!i',~~ d_1~f.1g1c:uki 2.

\ ~ I \'I!.f dlM~ m.(n;:isln~ nn 1!6f"]JiII 11J~1 d!l;_~lii11 , "~i~i: di)'!Sii'i "-i!w~Jarl,,'r.tIlli.,

2

'N8iw:iiigwy I!IaO!t7.;m e:

Re!;~~u.;~.!JJ ,SUn :lHllt,vi.cWllII:

Obf6eM ["u}k~1 t'O 3.

:10': Co -

: ml!lbym!tl:~u~ rJtw.!il'~i""-I'

"

~ ~ ~Q'ifI~k!'!!~~iQ:

KJ;Qmm1c(Jk ,t!!!!'i,wiewg:

W pl'iO'I/Iro t ',,"1 l!lJW(]I: i1Jflti!llwi i;, (lltw.~lienki 4:.

'W E!:6]j~ I ''!.\l' d6t: n!lidsm~ no S,(t~ll~ ,luI) dahl~, I:crowlijdi ,d'l'sZ nD,w~:~Wu.

IOG,llZEW:,'

..

~i:NTYLACJA - QIG:RZ:EWANIE :SZ: '.

,A B

A m wllij.cz!J]]k o.g:r.:;u)w,~nia tyi1mj t:iZy'bjf

8' _ wt¥:zaik E:llek'b)'(;~iI1 ,0 DgrzcwonlH! ,~~ d I1llu~ :!lzylby Ii

C . res'IJ la'{;j;&, :s.ity IU1W~e"flIJI [IjlInw iGLR<~

D ~, rugu~o:cj , Iternpl nrmilLl1ijl 'lil8'1i.viewtl pli':!''l.\l'i a I~L

Uwa 'H.: w4czniIk i AI, i lJ' p05i8da~1f wbJj)dCir\'!IilIn~ 1 mpk4 ik..onlroln"" kt6rH ii'.:.!'i!pL1Ia siJt;j pF,t;y wtij.CZIl:I[]I! ul 111 rzq.dZC:Iil'iilll.

tl :Za.leznie ad dod lkowCRO 'II""ypEJ~:ieDila lub krniu pFlii!l.t]ac:i«l'fiio pilljazdu

D

c

o ".f".t':i8W,LflIL tyl1mejl H,b.· N.ln::;.Ls~'jJ¢ pn,YI:i.sk It

t lilirm'11ikm . rm1il',cma !iU'I:p aJa ~liJ1·

Ul'"l:~,dzenie te llmoo ~1wi.(l odp~ro\'IiI;nl ~i! ~.;' hUIJ SZy~f 0f97, Ji!~ ·ll.ryC'lIlJie olr.l.tlw,Anyr.:h lusterek Zie''!l]l~IIT.iI1yt:h (zaleilIr~e '!lid WYPO&ll2!:l1111E1! po.jf~d·u l-

s~ dwte moz:lh,'~C:9-(;1 wyL]C.~iJ1lii8 1IJ:r1~d~Iil'niiJI:

_. \ij,r'Y~c::;r.rn. siQ ODO' 8.ntoiti. tyc:z;nic' po 15 IIJliI1u~ HIeD. dz.ia1;mnia:,

,~ :pL"7.l '7. [lJlOIlH!Jl;¥'nl,'!ln~.u~:itiill~ ie przyCi8kl[j A, [lampkm ,kio:r:allrolm!J ~a~]l'l ]1.

·1 kb"y~1IDii!!i IlC- ze~vam _[Z~d·

"I _. ,~ ~

III e) ,15:-2;, .y

cmn4c JI~yc~k 8 [ amlPb k(mbQ]n~ wbu· dOiW~iUUII '\\!! P'1f,7l.1fICisl:: zm,p,a]n .5l~iji !p1L.l.Y witq~ 'filu Un.qdZie'IILLi!i! 1,

UFl.!lJrlZ12li1Jare' te umo.iUw~"". Ui!lIil.filQC.ie ZIIiPnro- 1I.\HIII ta Jl'ni!~d lJIi,ejl !iiz"by Of.Q, o~!j)lll1lczDie <!8:I:"Mi"WilDjlchi ~usterek ~ wnQtl'2.'Rj'clJ (zid illis ed 'WYP1l9~nI~ p~j :&t.I.iII.].

S~, dw~ . 1lI1Jl:j~Uwotr=i ·Y..1')flij :;r.~nD I!J hLrzqdz Dia: ~ w::i'I~ ti;,~, u.'hlO rB1lIWmElrLycZTlLie p~, oko1'o 4

mDnul~c'h ,cb.iofanio, 1[e.Z,a:s 1.QR Z ]~~,y 00 t m· pi - ratu FY .2i[jI'WL'ur~n!illj]l;

_ PFbez IOUDWnElI nB.CB]'ri~iB prz,clskllJ, I

(l~mpk.l) koDtrohu. pkn la],

~legu] B!1:'j iii. ,~:ty l1Ii3Jwi 0" ~ u .1~~I'!itV • elr'L iIIJ d,tj) ,kabli~ly.

- ZwylcJi'a uk 'pi ughu;j

Ust wit pCllUqLflll C "" Ilrl~y-,i od i de 4. W'811Iflm~j~ kf!biny odby'lo>\I;[i slQ ~llJJpll"'/'H"_ 'Wdmuchh"rtlln~,' ~:I[lI"'~i"L.T7.l1 Pi!iI~ oM:,z 1'.Il~~ ~:)i'il t;UilJ "~rlt}'latiDr dB'Cydu~i1l 0. !1 u!J!3 l1adm'lJlciu:u;' !prqdka:M:: l}ojR- .... dlU. rna tylko nj ''!oN h~1 Iii \ .. 'JjJ~)w lUI 1[I1LI!l.l'U;YW no..o1l: ;1ll.ELwiew1JI" ZiJoS.I]ddl ~il Li.h~~ \\I'BJI uttrzym!DIllJlie slalui ~B m~llEtre_'t1!.!! - 'W bin LC.

Im 00 ochdtllj IJQ.l.rwHo iesl Ob:I!OOOIlU 'IW' prS·Ij,\f,rl. t ym s i l!I}i~'l' z~' ius! 1I1!i1f'l. .. ·i 'w IJ [)wicl rzo,

Eilk p"hrhlra;Ju:lo (;ZELiiill!'ll'l.i;[l, 7. odimlillllo'.ff j''''m kll.dD,UI1JY

Us.'ttIJ"rit llo!kl'Q'i' ,e'!. IJ02.y,cjli tid r.lI

do &I -

P[""/.:)' rmrmalnym dl&iQtalllih.l 'h'llH1lj1'~,tll:ii. dnl1.1ch8'l:·~~ pob~~Ta pO\', ·em1"Ze z; zr,:\~h"l.

I'oz~'rr:iil 01 i ]lM)Itr.;je reC:Y~IJJ~ nell IPO'll'll iel..F.&<Ii pfll' .... \";I.:Illoj I lil od iz!ll!iO'il'l/unme kab i n.y ndl wnnmkln.-N" ~e""'ni1,l I'Zn ;go 'GlOCZUl'llioJ (plFI.:f:lJam ~:r:zcz ODS:UU-Y 'u dl]~, m rAni, czy~'Zcz;cniB pOI!;'Yiew.{II •• ,,).

mui!iz~ ~~o~owo ie r~:~JI'-rku I .. n::ji mllOOI!li t'iPIJwoou·wal:: IIJ!flW.!-It ~ n ie z' PQlr:h.6w chamk~ l.er~-,,;stycz.lIlyCh d I~I :~mll,'Lkn i,,~.ych pomiosa~El!n luh ziil!pall"Ow nto ,s;z},b.

DlaIJb1I'l.1O te~ ~m leca si~ Pr2!l1ij:lC'~dll do n r~ ... malnego itryhu ~f.l!lrr.y wiQnl l:ocji t bicrDJ'lImtlt pawiob"l..o ? :2: ll.V1tql ~~ po.P'li'?.EI~ !pnlIU'lI!,.\I'J'IU 11!i1,I;iI'Wie~' ie g:iokl1;t'tm C' W pOi!:lPa::im , '~ltI."b pilwy.-lui. iI'.Jlil"'il~ pfll opuszcz. n lUi ;!jlLmil"y xaoLflc&}'8Ze'Zunu!J;l) ~nJl"v ie.IF?__,.8,

P'IlI\'lyr:ja (ji

W 'lei llCll:;y.:jli \'II7i'l!Jt p-D\,'ric.m za diu dam: ~Jil.g,l'J ~ ~e,'Ilt zombi !fly, co. p!Oc.n,',,'~l.ll TUi 01:1 uZiulu~,!alil.il! ~b~ ny ariA. m.[)!'!lfiBl'Y "lewnq'lrzn -·JI.

Pcn, mi. do normal 11m!;!] ~ \lruu praC:~f \.'II{J~lyhlejj ~1JI~lE;lJUli. IHrl:f!Z III sU:mrh:H:'!,ie pCI!b~UR C ,,\I pOz.ycm:ii J: lub fu:"p,,\-ry:i..Aj.

C

Po~)"Cie Ncyr. - . U iDC,i~1 III to I

P.r-A)I 1.11 k irIJ tnst:lli\"! hm111 ~i}- .. viel lYE' je-.!1 t j)i!lbicHlit'i<U :-. 'W'n~1 rsa kab;~IJJY i U]. 'gol fQyw'JIm., ruiJl:i,ii (~ d'l!'" !JSlOplliO'W~, .!1ii,lq nawtewu l b ~ p'l;'lh-ft uni[u puwiuiln;a, ~ ~1ilWIll In:,

'i~Oillft:j.y ~iII od.powiad I] ifillJ.rtlJ !ll Ie lI"!lIwip,'I,';' ilI!.

P';[ll_ycj8 ~, odpDw1ad~ d.IlI?'f!lj srle nO\''J:ti~''''IL

rn1w~19o!1: recyrkllltoc,il1l. (IU'II'o'LtI'tlf"t.:a POZWjJ Illi n'~ s.:&}fbi!l".ti!l ilz~I'l!Ikanie qd h 'J ~ mp r.ntufj' PO\,,~j Lrz •

PQ\'I.~trht do l1i.o.l'iiuaI.nI!JJl~'1l ~ !,}'bu p:racy '!"~!IJ liuy~4:la:::;i~ nasIiI;!JJIl.jE!' p:r'le:r. 'llIstawhi!i'iia!lll pgooU. w 1PO:Z~lcii :J. lull 1}c[1l,....~ieJ.

7;,nl£l\'Znie 00 dlClIt1atlko\~E!&O "'YPos:icl n i . \'I,l131l:iJ i h.!'b ,li:rnjUi p:r:zQ:l.n~U:;I;BU~ i~ PQj)mzcilu.

It guJ' r:-jDi m,_ IPBT'.81tJul'Y lPowil;!_~aJ

(ldip:ow~iI3d:rua! I!I !iili!l'l,N"it: p.okJN.ilto ,D.

im baJdztej Ie&l 1!iJI1!1ll1 P.r2t1li~[ll'1:1lj,\f pmwQ $lIrOIl~', ~ym wyistiJ j-e.:sl, If.lmpfJ\liu Ultil pin,"'~Bln;.o d1!!):!ljl~~8nm'gQ dn kBbtny.

Ilmld~ ~nm_ientia PQi~, 'iEflFzlIJ "LV l, ibioi I' Odpo.wied:nf!lll Lil'ilawic pokll1~ 'oIL

.. :PGfo?:ll'llliu 11.31

Ca'Y sl:rum~ n P'-D\"iI ietrsa ,~8'o!i"t ,ktBro\vitlI1Y do dY5Z Jl3 'IEHWI!Jl 'lin p.:r::I:ed.WQ s.zyh~ i piJJ..let'llrliae szyby ibo'=2l'11!1l1.

Slrumic1'l ~il1iwiclf?...8 j:£l~t w:&r-tl!lnn}' ro"'Vll!iJ~ mternle £LIII, 'l.\~~"'y5lk.ie f1"yi5:i':~ IHlI'l.v,iHWlJ. nil prudnJ,q &:;&yll~ ] ,sz}"by bOCZD!l1 ur,IIZ 11>0 sltl~)y paw2DrOl,,\f. pod r~uj!iJ.Cy.eh IIlIJ ,sied :.":.flllrimch pf?:edn,icb i l,yJ.ny.c.h.

lIwaga: to lPoltrh:!l1!ic Pl:lkll'lE{tfn jc.sl ~aJeCllnlli g;dy ~esl :-.;; D11-nO lub I?rn~ urn iw-WWB.Ufli hIlmpEl'·' r8JUJLI"");£:!' Ze\VIllQ:tr..:JJJe].

iii! Zafu!l'lii ,[ull 'i.V'ElI'l!lji" tIl~tllaWk,Q'!ov.Dgtl wyPi!l!i!&~ f.enl.a J,gb mjll 'f'Jiez,n 1::2 fi'~a S3I1!tocllliid,l!.

SLr1IJ1mi0i31'1 ~~tnvicin'..e_ jest k1J1drqw ny IdQ oy.5Z rlJHiLfiawu ~Gi stlJIPJ fhilS.I~L"'roW :rnxl;r('i!llIi f;,~ ilia S:l{ldWDUElch prnBdniclt ~ Iylnych.

POW~lAtfZl1l: j~t kie.r!llW8ne do 'wsz-y'Slkitb IIIIiMcn'l,!'lt'aw ',"r dlll\S.Ce ro:zdziel czej DitfiZ na H!!I'gI IPllIsaie'IDW' pClrlrOiul~!l)''Ch fUll ~i'i'ed~llrl;lIdt pmBdnk:b i tyblych_

(j'tV,B1,~IO:' to pClrozllurlc 1~1)krftUl1., j !iil z Iccs~1! ad}!' Jl[jst depl'o"

Ii, P.natd:ernic EI

smrumi'e.r!. P-QWiBUz~ ie5t Ikmere!\'.va;ny W)ft~zn· do flJn.vie1l,vOw m:I.a~ki rozd~ie1[;2 ].

MA,"(Y'ZACJA ~.

E

DI

Os F~\\",m!i. ~l'lnej sZJIbrJ"

No i~,Il1. . przydsk j~ ~ lillimJika knnIf 1M §wieci sif,l).

Fl!LrU::cj.o t zap \/i,"oia. a8fZtJ!!i liUlL" ~ylnej sz:~,b:!!i' ilU,u% 0101::. f]!C2.1li Ie regULIDWUl1'ch )iJ.!!9Iieook 2li31WIIL"i!ln,Il;yt:h (j11it~1 i poiarzd po lad l.aki~ Vl.~~i I:] (jl~ll~ {Ii HLi e [,

. lsl IlIQI~ dwle moo~ iwo~d l\,yr~~2(l;l'liin l!!:'JI JtmJ..cU:

~ Viiyt CUIi 8i~ ann .!Itl.h;JmillyL~";1.iI!(i pe

15 mima'tEl.c.h.

I~ I I. ~..,.;L..._ .1

~ !iii f:lI: ':'l, pOl'lO wne na r.l ~ f,1] IiI\C l.G P f:'l.y.c.I.& ... u II,

(]ampk~ ktlJ1lrallilil pl;llio).

IUm nly ,~_Il'lW~lape

t' - v. . :arLik Oip"l.ewani ... lyl ne] sz;yb '

I ~ pD.hqLfD .regu_l~ ujli tan'lIper.lll.lIJry pow:~eh"z8 c· 'i' ,t· ni' li'lliWIl~f 1ru:'to~ac,ji klimatYUlC'lfj-

n I

1J ~ pi:)'~Lhll "'RIIJ~ IIl!;jl ; n~lJ'.!l.yw[to!'.:~i :LlEJ.l\I[if3WU 1;' ~ pob~tto rozfI7..h~~!Ilcza [j il'lilj,rlei'!l'lllJl 'W' k_i8Ibin_iCl

~ prn:y,i!lkl A ~ i(i JiOSiBUj~ 'II'Io'bllldoWilru 1 Dmp ~Q. kontrol:IU,I!. ~ ,·tiOfi!J. :!~t!,., lecl £ przy ruu dllllJ'LarJI 'rrUi[ljkcj~.

R.e -,u1a"iig, t.empmam~ po\wjJoha Odpov.'l 'tiUttl! LI tiiilWII.t;, pi1krQtto;.

- p1'\ , . Or:: oomp rottnn, 'm 'L ¥.m hi

'MoT Ie ro: tempf!rnhll"8 mbdm,dna

'Col' strLlmiilD pD\-nem ' jes. Ikilill~nwiil!ny dlT!l d z mBwnaWL!i liIiI ,r.Jiiu!lf,L1 .&l':}~ i przed:rue szyb~' boczne.

oil Pu.Jmbf.!i!!d!R1

StmmietD ·pl)1h'Lfil!ll.f"llI ~CSil 1I!ll!2.I'!ll!IlIlrt:y fIfIiWTDOmJomj, :0111 w~zy5illie dyiMZ:e nawieW1ill r.ta ]:Il:~...edllJJiS!:.!)'bq i :!J,Z,ybry boczna o 82. 118 stO-'ll JHlS' emw. p-culrtJi!ll.;qcy .... :h ni'il I, rll2Alll'iliaCD. (lili'Z.erl~]j Ieb ~.

.' 'PIotoiCH Ie Sb'llI D'ilieli powieiHa jest l,ieronl/l.r,un~1 "'~yt;:,rt: ... ii [ill dlJI cl'Y~O';' ·J:lS.'WDl1'i1'i.'1iJ iiliIi slopy !pBsaieroi"r p!QdJr.tJ&:IIlJii.CYcb. ]UII eiedzen huih prr7.etl n.ich ,I . tyJ [],)licb.

ill lfi..ulh):t.l nJi.' I!!I

Pmvielf'll jest 'k~ern\V8IDB do ws;z.)'stl:.:k:h 11i1''!r;'[Rrt.vlilw w desc ro:zdz,iolcz,ej O'IDZ na nii:lsi 'p;Oslri:orow ]Ju~droi.'Y·~Ycb, aa ,&i~d:zel:UfiC 'II plf.tudmlllcb l 't}' wycn .

.. p.'oro&i:cD ie •

Strllm ien ~ilJwielfM j~~llkml!m::!wal),y 'il!~!l~CZD [ill' d.C! ru:JW 1c.w.6w desk] roz,dzi'fil~iillj-

. ZoI,;2f:l.ie ad wersji, diDds'nkaw, Q wypm;a· icnia :~tiH1 krniUi pI" ........ [mC"l~fLi :Bam 0 ehedu,

TYZACJ' .• '

lelll! JilIly ·te'ntj.qpl!! _

'Przyd!ik. 'C s~'ui:y d~ 'w~Cz.I.Ln~ a L IIiD "\'yf,,,(z ni ' I imolYz;!'u~IL

Wl'ij ~ nte '~I1rSilol cji nie je!!>1: 1[1, il i.1 h'_'4J • gdy m;rob tfu n .... D8jdui Sii~ w ,I)M~~C~ ~ STD',

z.,SI01.l;OWEUll 511 kimmo!l~,J'2r:1C.j i pO~'II'Il!Dl!'1i na:

~ nbntieni u tiJm;p~mlll.1ry 'OW kfllh:dlll!~ SDl1l1D1a II:;HOdl!L. 7..¥dn ZlI;Za, W CZEL."lii UI}!!Ml;'ij,'. 'W "Jehu mi ~~klllJlI lu b gti,y :sammlch6di b,~ z pBlt"kolj,YD 0)' 'W flelln~rm "l'ol'u::::l1.:

Ii 2mni~jsZ6n~ "wUg.olno:k: i POiW~(l'lrz nl!l:w~.'D" W81J6SJl dG! " ... tUiqln.o !kllhiny.

,Iii Pn:yd:!l!k IC' 'wyrr on I~~ :ZS,!J;5i"'/j)ll. l

KIm matyzat:J.fII me d· i a fa.

N!:I;\\l''i.~~v f,Jo''''\f;.G1.J'ZD ie I'ii I. roi!!l'IJlc,wlHIY id~'IlI,yC."l.~ Ide ink \"0/ !lilH'Ilochcrh?iu OO~ kHmQt~':iIlia1;:j l,

'j! '~frci&k C wf; -m£irY [fIDlJp:ka, klonwQI;n, - wil 'd i~ll

KI,i.m8lY%I!It.:~a d~iil"I. ~,~o'l,,'!o~ii!;';l.I'z\c jofl!~'L !~~b'icnm, :& ~ew !1iq~n 'I mlbywo :siE,!1 stab lE!g.t~ wymi~ml.

[Jw,illig.a; pr.ly recytkulo ii lllili\vie1r.liSi. klimB'~y6 'Za~ia. Ij,,,,~qc~m ~;'Q a;uJDmld~'cznie,

Uw, .,~: khms:tyza! nUl1c byf. 'Wtq~iliJnj;j 'W k.ni.iL)'ch, , i!Jf'1LiIrlikiilC'l'I. i LldDnrk~[j [Jj~e dZIAtO ona (Jill""l.~' I:lilllk idm tempoQf.,[!tllJlrach pnw iem rlJl"

Iii Z:alei'n1:a!I tid lj,'I,j'I!l!'rsii.. l{i:ldalkClWrfJ:iil wYPQ~.oitillll'l111ub k.rajllL p'V'I"(!)ZI:l.flcz,:.all'~[Jj poiE!a.d'll.l"

'1:II'IIJik: 1HJ:Bi1- "En ,D IIl:hbDldlU:IO po'tviie'ln:.' N.1I~(!;l,;y :sp,mW'alzil: mjp~}\,rme(lni, - iUSl.fU"ldlBl1ilti "IUiGent6'11\" :ilh~l"IJilil['!ych maz stell bE!~p,lflCZm..~ k6w. r~:§U :rile!! brlLldz l".AlstneUni, nnJiilZJ wyl'~~c lmi1'E1lacJQ (pD'Iuq~tg fJ ll,V m:mz.)"i:)1 STOP) ~ Z\"ii;l:'~ci.l: :siti mlo 31;d'~rrIDW nej IStacl' nbdugi RI 'llQl1H.

NiB naJaty umoddahtte domonlowM: e1ement6w kl pacjl. plyD chrodqcy j .... mabeptecmy dJ. oau 8k6ry

wAi.:· .

W cz..ns,itll1poJOu' lub P.idy [ o] azd byf ~1lI ~C1J1. k.owEmy W ]jlIl;!lhl~'m stom:;u, pw.ed NS:r,.f!iii ilJffl He I~:i..y (l! W'!'ilHwit ot·~\<;I! .. to dl'Z''''' ~ roC kjU: minut, by WYPI1l ~ic ['O?.gnnno !J)QW5utn8 ?,. Will lrz ..

Pn.y ''''~-Ifi:::'l;OIlL6~ It. LUla~Y".iPC;j. dil ZIIII>!'" 111 i6111; II ICPS1.iRi d;,ulec:!tl'lotci ! i iibdaf n tl], \'Y.szysLJdA .~.&}.,by pnwh~ll~r byt': z Illkni~lu. \\f fR7Ju st W ierd 7.il: uts n.ilepmw idlo .... · "&0 dzi!'!~arua U~~}'[I::&Gl'llj.1 kl mIQI~l'u~ii. I1.llleZ~' ZIo.,,,rOCU: .';iQ do flllltorj'ZiI:1wa.ll1ol t'l1.i1!!:.iI illOOl'ug ~ R~ nau It,

D

I~~~!~~\a s.i .. C J1nliwlew~ :pOrMe... If J I

ItriA 111l1li tabUlY., .' ....

• 2:,1." ad ,e'bp~o.II'La 1-

U':5lnwi.6 :pil)k.~U'o ,- 'II'i.~. poz-yeji lJu:1 1 lu:b ~. . nm .. ] I:;ja k bin.y od_Ib~ ... ra S~Q' fjOPf7j$,'l \vdmucliriwuh~ POwlotFl-'!). 1lf,!db~~. 2. ilt· IDr8C-Uj wcntyil1mDf' dc(:ydllY~e 0 sile . dmuch(Jj· [J~dc_k~~t poj!.'bZdlu ma tylkrc Djil!l'~~ -'Iki wpJyw ria intmriS}f\",,':nott nBW~CW\l, ZJj1ladB. 'la lJ,:ilutwlo IL1lrxy.t1UiHll'fl' :rtol.ej tumpfl atury 'ij,~ kob!ni e.

1m bilulzIc1 PCl~l;Itl'o ~e I ohrlK:one w :pMWI:l, tym :aUnie1:5.zy ~ t. [li!lW E-..w pilw E lr.l.o '

I. Hklr,lom cj~ CZDW r ~ IOdJ.zo~o!WraJ:lllii.rem

Ikgbimy

U5lawi.t pO~\rO n w pm;)·cii rid . ,TOP d(!j 4~.

P,f"z:y norma lli'11ym dziabJfil,lJI. wenty,Ig:c]li .• d,IDt'lclmw:B ~obioll'8 r-m\-\I hune z ~'WI:I~tr-z,

:P!iJ~Yil:jii!! II!Il ~ ,Q'l.}'cie IFiecyt'k'uJI.aCU ~mi'Wiifitrza pozwlllai~, .DO, odiZlOlow8'Illl,;11 krlabi;DY IIJd 'WEl-rornk6w :OO,""'II!'IlQ.1..~!Ilego l}'tm:7J1.t1dn wrcMjud ]:!rz.ez Dh~zary o d'lJiy.m :za[lj,ieczy.~"'X7Ji]}o n[u. ,flowie~~h, .. ~,

rn'u_bZB stesowanle nt'l.Yrk.ulacj~ P'l!OZc gpowQd)g,,\I'al: ·p;!;)wst~mll.llil' z.aIl'~b6w cbam'kte_ rJimyc211ych ~Ja zIlJIJIkni!:f~ydl pemiess(;ZHil.

Dla;tglo hl~ zaleca :~~ p["'~1:liciel do nnrmnlneso lrybu. p:roc.y 'UimalyZillCU rpob.il~:ru~e p.o'Wi,ettJr::.Ui 2· :ze!'!O'irniillZ] pD:Pr.2 ~ p.otlill!i,WOfi. OdrH~\'hll e d.[ili.o usta \'11 i (lJlje p.!J~rq~f:,~ .#]II, zmrEIZ po IIJpuncz.'B!I'aiiJJI :!l,'tJ:'1 fy 'MfI:i'Elczys.z.c:.z~rJl]eBg, m~oiIHieln:f1.

~ iJI'\~)F!lil.c:zellliirlilllllllli".r;dzm!lI'::·p tJ .. ;,V!~J.Ii Pf'Z)" 'lokirn ui9lll'W~finlu JOk.:rfJ1:.fu kllm motY~E!!C~iIi 'INY.(~za. lS,i!ill. '00 pm:,\/i,rrua. rra rcu!Lii.mlm"'ODlJ9' 'k.l1lbiny cd \'II,illf.tlllMw ze'W~Qbzmyc'ti1.

iii Pnzyc"!J1 figq.rkn1r cj] (tiI~ C&C. II!!!!!I Hi, a ~ J) IiZ:iII

lPrzy t . ill 'UlItilU"io' ieni Ill. po.wie.~-:

jel" poo:£!!u·am.re' ~ 'WJI1 'Ii.x'za k.abiny I. ulC!rlll! rrec:,y .... bdoc:;' (~,chvuslopniO\v regu'hlcj,jr !:luy Dawie'l;'N'g,) bez :DInV;hi\\r'U [powielms ;& 20W~ nlltrt.,

[m Ml'dz.le.j "ol:f.Q~l'r:D je;st ,gb~mcr w In:wo. llf'm Wiq~7.il j~st sUa [t:(lll"-'IUWU,,

:Rs:c,J.r:rkU]e,~jii pmvie~1':7.a p.oz,!/\'Dln Gig aZ~fbsze U,'Z;ys~i.Q ·i.qdnnei hlllnpOJ'nhlIJ}" 1,.\1' kabtuie,

Uwqo: ililltqc:zcnire n!l1l::)ff.kul:aejli pr~wilU:ru ]lownduje ;Ortu.DrnE1l~yrt-::Z'ilD wl!i!'c?.Anm~l klimRt}~ZiiIIl;;.jm U i:!tm.1J km kon.oohll,fJ prr.y> ~iskl!l C :swi ".I ,dQ}.

' •. ,TYCZN'A,ff.

12 - [pl"'l.'dsk l(~ima.t)'z8r;f

P'n,y~j .sti W'¥ZilJ CG OIil~o.lfIUlilJC:7"1fiy '1liJ'b p,r 'J: :

l'J' do 'j 6" - p~y~~J:iiki ro:z.dzia:l'u JI10W if!''l,1 L.I p.o\I!j,' ~BII'Zi!

11 - 'I!'iIttr.:zll!~k Ilitlt'Dmllity~l1IaBu ll'}''1m !IiI!['.i)cy lIJ~d1;6I~ iii

~jemeu'ty!S~ rg!l '.::e

JI a J' - $PirZyc:Lsld "'Ill lilr:~m .l!iiUy 11I11\\d '''-'U

7 - \!!oJ ~ ik: ~I!I3kl1'ycZ.fil1gD o l:rze'l,\\'l1 '11 I I

prt.: dJ11iej iSZyby ~zi.iloiJil:.iie od ,d!gcl5d~ .. u\!\l'(lgo \~rpQ~E12.ul1ia]

2 ~ 4 ~ prrz;yd~\d ,Im;gu~ac~i teml)ilUfi~ii..llry p.!i]!wl!if.~ lrz.!l

,0' - wr~,lll1dj,k919kb)fif:2neRQ mgfZ(l'W filii.:",

tylIlei ~zyhy

fj: m k.mtk~ cZllifili'k ~m'perl!.'m1Llfy (ntl!!:dy nle 'powiTimQ bye z.akI}·ta)

~ ZHt~]JjiQ ud WBif.fili:L hib do.dD,~!llIW"litit1 wy po~l:l.j.a

'i'i' ,:10'_ "~. d .

,IIj.dl. '~ WYi!<!:i -0'. iii I K lUZQ, zema.

PonQ\\l'fitl whpczemlill Id:Ulll 1J":z.ac~'i nash ~ P''U~B przy nlld~'F.li~lt:li pn;ycisku tid ~,3 do 17.

U\\",AGA

PF£,yc:i:91~ '1 riD 17 'Pasiaooj wb~.dowamlll lomp:ki kti:nLmlmc"

Pf?;yct~k'l 11 dill ~i15i ~ LI kryto p nd

p.tdtry\vk~ A, N,(lI'~e1.y j ,JlIo£b'lilO~t.

K.I.JMA-I-I ,£AL'J 1\ ,il U U1~ ,1 m ~L.L ".n,

T ~lp.ii~a 8U~01!mlI~:!jteznn jilltSt ul7~d-zc~ nlgm. ~lOre ;BW8riHiituilif (z V'ofYj!'ltk LE:I'l)J II.1ilU;trem.:dfiych \NoIIfUnk6w p:r,~~t rn~ puwiedlilJij~

\ hl __ CZlJ1 ' om:z kiJ'l1lfiilirt~W"ll tmosfe"ll W

Inie,

• l hJoc:m, ; C I[UiS1lWO.H'~e nmD I ll!lb zapa.mwuia]l

F\Jlfd:.-eim tf!! jlltM hil'Ll_l:IO!O"fF,l,JUI alU!lom.alycz.- 1lI1;!. Jedll1Bk1. W 'trud1Jly~'h 'I; a.rIiJ1Illkifll!:D kllIMtyczny(:h motZfilI 7.mt9.l'Iit pOlfllIJi!.eI:ry pm y un~d-zeni8 ~;]iIil!S~-liJglLliqc !;,LIlj! M5l p1.Lir cyol'i prnYCDiikam i:

llLmpkH kon! m]~1lI W'Oll.1dQ'li'M'QU \I"~ prz;yc u!'jl; :2;[[jiNlll!. ill:I,I;;I,

FLlinkci~ mi'll p.QZW31D1 iI1L/l1, $-.!l':!Iib.ld.c usu.lri!illCi~, SzroflU lu;1m :mp.oroWMl i z przednilll'j ~yhf IOn:!Z, 'EJrlJ"tli iell bocznycb szyb.. U:&)c.{e ~ go pr,zyc:iRklJ! wi~;,Q :siQ jeci;nak ';& uteI!Jiiltiyczm .rm 'l;1i':[~czeniem _I hlfi:lllt.yz:::oc:ji lJ mp ~ _ ikonlrnb'il'l :iv.'iBci ~i QI ~ L '~Di~ mDii:[~WI. l:[l~y~lnn n :r. F cyrlb.aIIL!;JI !pOW ~1<!'lr1.iH w Ikobim:ie.

ppll' DlB Iny ~~Tu_m_id !PO'll .... hl~:V,";&A JillISt wt~y Uan:l.wlmY du, dil1<''Sz; 1'1J1'11." iCl'W~h,." '111 Ii!! :l?ned~ '~JibQ U pnedniH :s2"")'hy booZIl~. Mlmo. ~ l£1mp aeatu fa pO;: L t.a \\' hb.mE:! :iesl andal ,tolil.,tnJ!low· ]]0 r!ltlIt!JnllU:ycz. DE; mow 1U151liPIl: jC11 och~h1!J'i;lDlll8

-Z;niI.1 D • --

U"",' .BilH cJ1cqc zmi~]:}ic. snq nJoyd~'wu. JIUJW!ilI h:;z;e, klQIr,o m!l~-e f. i)'WCidQfI!!l.IrII(; 1'1'102- rn~r;zily S2;;um " .. , kabi Ii iel' • no'! Ii:! ,. I nnclsllqi: pir1.)icri1k :Y' [uib 3..

WylipQlrllio. 'tej iUJI]l:ejl. 1I:1IELstvt1ij,. 'Pir.:'lOZ lHlln6wn.e l1r!1rJ~n~.Qcic p:r.zyciisl\;;u. II (Iamp'ka ~~OOloobla Sdlil io] tub jed fU;!I(!l1Jl l: przyd5ilii6w rlD~dji.a~i.I Wlw1e1MJ, pow - t1l":'l. jI,l

do 16.

W~itln t prz.ycisk

.1

- :Pnyc:i~!k "1 (~_<il,"=Wl'lliri:l' nd d!D.d,i!'alJ.i:UlVIj]i.~ilJ \"yp~!Hl'icn;iaJ

'\~.rdSD~e przydsk

Lilmpk kcml mLnll WD'IlOO'L'ltfE!'PiII W przyci.9k ;r;.It!Jl Iii !l;iq.

F'!JI~'likC'Jll In ,P9"l'llIl.'.r1l t! nil Hjlbk.ie u~U II ill,Ci;e :szro[nl ~,ub &~p .. 1.row'llfn'~B jt 'I] r":'!-!Id rJl.i!1ll~ :s.zyhJ,.

- ''!Iy~_q Z , !9i~ 1;I:1i18. ;u1110m8Iytl~m Ie p!ll ilIko:to 13· m i]lumen d~d dl!llIi,a [c:tas Ion ?.l!I!.eiy !!ria, lernmJ:EI fa Lullo' zc'WnQIT.? ne:n.

~ prztrn: ~)OnIJWTlifli itlat:~~I'I'iqc~o('I p~yt: Lsbl 7. 'LEI rrrp!ka kl!:!:Elbo.ll"'1,o B~n ~1lII.

~, 2'.rg~ ~rJllc ad dhl;;ldla't&;uIo'l/1f38,(J1 'wyp{k~ n!.a :Lu.b bnju pl'71e7.;fiaCZAlil'liio p{!!ill:;ulu.

ulnlpka kon'trQ!IiID wbudowana \~ !pl'Zycisk zap8~B i!:ll "

~?Iu~kcllfll t ]]lIiIl1itwiIllili DlII i9zybk I.a. 1!I];IiJ:ni~i£! sZ:ViJI:nU ~ ub z.aiP!I~O'l,~tIlIllllll :r. lyl noj ~zyby ox.sZl; 'i.-"II s mochodiach p,j}.S;itnd{l~iIj.'G)!(:h lmkio 'lNJPQiS8lief.iJlc, z 10 r'J!:&lIW'Il]lYcb. l~s~erBk m we.~~ tany~'h.

- 'wY~lfc:,2:a ,s:i~ 0:1)1'1 .l!1.ukutlAlyc-2..'Ilie. po 15 i'tIll'rIUtaeb dziatl:r1ii.il';

- [lnlf1i2 ponewne l1aJ1C1!'!:'i:lIi~cie :1llvz,J.'Cbi.KI.I IJ..

Lam:pka kemrclnn HaBnie.

I<LDlATYZACJA AUTOMATYCZNA"

11

• :Kmmfmn. 8Jmosfe~y 'W' kablmio' (IIlU~D" nUiJ~ycmy ~l"}'b pracy)

Sys~elm, ~en ~~~'Ii,v,~lo, na II.IItmyrni1lll!QI kom[(ii!1(1,\Me il M nilJlldary \I~r kablniCl '11J'icZlliczm-LC od 'W~~fik6\'-'J Zi;:I",'.itlQLrzDj'C.h. kotLbwujqc stely no:!l~'p'u.:B~.cQ pilmme.try pr.ocy:,

- t.,mpal~M'ILI"i'9! ', ..... blbi l1i.G',

- siitH [)BlW],,'L'!i.' II! ,PQ'II';,' iel F.Ii~

~ ~owe pr:zeiMiiiii nB. 'rec~l:iU lacjfji 'pa'WmL!l!trz!BI

'\,V~~C;Z(Ulle '1Il~~CmH~,~e!1D 'b;J'bru, ]l!'i',e;~y'

~ N',!ii,C'ismqe [p!:r:,:yd sk ,21 ", :Iompka. kmllbo.ilna wrn.ad.'OW,fH1El, \\f lPuycisk zapela siq.

!ii! U.iiil:.i1J,wiC z~.dill'lllq I!ll1r:Iip~rohlfQ llowiCl!w,[]J:i.{lgo ]):ilWiifltnQ '''' aakreste 00 'i.6 de :2:6 ~C' :p1'Z)r PODlOC-Y pr.zlrc~kui2 ]lbIib 4.

'I W If.a!Z.1e 'P>Di.Hehy. ,~UIC~ SD\Ll: pr'Zyc~sk j:2 '\dQczg.j ~.cy ld~m[l,IY,ZIliDj~:.

U~ijijg,.(i;. 'II.'!.tybt'u· f.>CiIl:!rl 7.! i):h.:Ji [IJ~\"'" UQWllI. :p 01- wiul~~, W ktitbi.l1lu pOZo.sLDJ~ do d.YB':Pill~yGiii :p~S:ilIi~OO'w. Systom za'PllImi~tlUI~c ostat'lllle 'Wl(brnne l.asia.wm'Billl le,

t..lWili:H.: 'je:;:U ~rybTa[l!!li tem]pelL"atllJ],E!. wymiil:!!l,o '""i\lljc.mI:J.i.o Ik.I im.otjlzillcj] I' oznliiGZeme IioC m];BiD n~ ek~1'!!fI!ie .5. "Ii!V CEi,tu Ui!"~y:!lbJi! In :~..i!i!d~ii1a.1 '~;;nlil~· p J}'[~hl.ry i ,ilIiU li~iy' ,DlIildsl'ilqt: ,r.zycisk ,1.2.

I .. Z!!J'lQt:niiJi od dodiolko<w~BilJ '"'YPDBOZ~lJiiolli 1:!l.Ib lrnju. ,1rZC.Zl1IlIillil.fi]l1111i ,[J!IliazdUl

U'V.AGA

W:y~\\I LiIIIll,s11i1 "\'.8 rlllJ:§t tld,ptll'il\rioild3 WID,perM I1MUII W ~~'h'~ii:'iI1,E)_

UliUlI:lliamiajf;!G sa mceh 6d p I"".l]' Ie m:~:u~lroII~ IlIIne zewnfJlr'.l:Elej rustier 1111b \lvY50kiel. z.w l~k5~1il le J ub 'rtmfl1ie~5m1D..if!i wy.~\'\o' lelle[1 ~:i ~"BlI"lI).k1 w ia~ n:!F UIlI plI:':l],rpE!.d kill n ie ,pI"il'lJ''!;;p ile~~~ II Z>:J!S!kilnl ia ~don8l~ Icm:pem~ IiJ r:l;' (:ni'~"A! ~~~n in' cd '!,/Ify(l!iwilft~ ~i!linl!'j 'I11 .... ~fh"l~eD. SI)"Me rn 00 m gc;:",yrnI [Ii;! IJ'ptynnllii:.l;'lJliu Z;!O'I.f i.Etks.:t..:ouon it:l· In ~ :r:mlllli ~j!j:r.,\r;'I'n i~ kl'm P"'ftIJ llll.f'y] ..

Noll ~e~y z.wracuc u "'·.(II~" by kr.otka c~ui Irrikl1li 1~;mpofJmluf}' 6' rJii'IiJ byla ~u~kryta..

N,IlJ'W'ie'WY w desee voodziiBIlczej wi on}' bye IIJh,...a.;rIll} ,

GCfL!:rol nlo, :z wY~Q'i.kicm :SylllLiJ c] i. g~.y 'b~{hrby llI! szcz,iftgrJliIJI LEl: U)II:JQiUWiBl, dys:zc naw ie'Jl'j.'u W desea rczdzielcae] ITlIll:iQ pozoot1lwsl: Qt\'Viil'la. nieea ~eilJllfi ed 'WilllI'l!Illikbw ~ I il'lllollt}ICzn1j'ch,

KLDdATY,ZA'CJA A'UTOMA TYCZN'A'*'

• tJ~lIlMgmQ N~zialtl g~n,v;ijC'Wlal 11110,· '"d~bU!

~!I!:~nqt jed6i1l :;I: 'ruLstIIPui~Y'C_ID. [J;lIR}I'I!:i.s.jw f]ErnIlpkllJ b~LoohL.H wb:ydo?ffiD{I W Prl,)I\t:ic5k :&e.,ui« ~iq).

P~)rci:!lk" :i!J :91m Rttllyi!i ,!I}'l\l1"Ul~ l~t :kBJ~]'Jj)wmy d@, d,y.&~ [I..a'lr~,lflWl!i 1II.a !p~.t..(jd:mliJr! sZJPlbr,c I iOZyby boczno IDrIIiZ ,Iliill, DOAJ ,;Osa2DOO\'V 2. praodu i. ~ ~,yl'u.

['Tlyr:isl ~:4

n!]"vi~~1\1' jU5il ~ki~rgW,811lY l,yU:Q ,niii I1ng.i 'p.U~~~v.' 7. p-ff,:CidU I w ty:hl:.

strumietIJ 'pow.icb-.l.8 ~ejSt li£!lI!:l!w.BJ:L,Y do d ~!S2. Di:l.wm.GW1IJI ''!I'" desee 'mzdzte~l::2ei o:m.z: 1:1;8, negl pnsaier6w' z przadu 'i :Ii': tyrl\t"

s~lmhull, pt!i'!!""i!!1l~,,"'" ~~~t. ~~Jl:Ilf~;pw~n:!llty,I~~ de d~ ~lariL~]Uij,,,i ill, iL'" dBS~jlJ ,wm~ie[e:'.ml.

IIlJ'MoT,D(gil:: przy WlcI:!tu. ~~i'U jG·dUB;g!llJ ~ przyds.ko!!W rozdzi1l1'!1I. Ui]iW'].e'!.~ p!J!w~BflTZl!l" ~'~z:a 5~: 41'!l.l'~OmEIJ[:yczny try'b procy '~~I1li.ll i l,fun,po kOlJ !J\u;mD 'I/\,ibu.do ... · 1'II!t]]a '~v pl"',lyci~k 1'1 ~1!!!1)ijJ~J1 si.u.

11!5i

.ZmJi,wmll6l usla;a;w.ieIJ:i:~ 'wyllJraJiJ@,GU gut~·, m!3J~JiUz.:file

N~J"!1!laan.ie, I!Jlr'l",dJZilUIllitBJ lIl'~!3c!JJiif!l w try1bie auton;!:!!lylC~!]!y.nt, i:SillJiiJl;lja Jednd; mQz.:Liwo~l: ';ftniJ.l'lil:Y U!SI:EiIij,.g'iilirW'U&Ii pf.a'ffifFll!!lt:mw WYD(J,',8!Rt!:g:iJ p~illZ systum (:!l,~lia, 11I;Pi"V!k~'WiiJ '" -J ~

Vii tdim ·p'rzypadlu. 'mQze iI1f11slllpfe!: odC2'!J~ Wifl'~!I'Ii!I ri'limi:!lIInBi WMtU1'kOW' ]l8'11111j'ElC)I'!lJh w kabi~ nle, ,Flb),' l6miu zru'.udzlC::, 11:18Leiy d(!Ji;oilIm~ ndpow icitDliIhii rngl1,~,l!Ilij i ''ff.)~cj 5k~um ~ ]l1!b ,oJ-

UWAGA

PriliY r:i!l;!lkonywuiJllIiy te~o lylP'IJI zm ion :RJinxa-· fin (j lilit!r,'I.,,f. larnw.k.8 IkanlmllUli pF~c.Lsko 11 AUTO 11~.a;DlIiLl'. ..J IG ty~kli' 11I1~lflyFiloo!w.n n:[l runlu::::ia i'lI!{i' IltsmJ::!lrn ti'arlufwaml, i:! u ton~i,Hf'C=-I..-· nle [pl'2.(]Z :!ly.swm.

PowrG'l d'l:l! allll"Dmot~'c?fIIQI!!:O t:rybu pmcy uro!l:q.dz611l,ia ,oDstqpuje pnt.""":Z. D!lJ:.i:!li,n iqelu l]t'Zycisku A. lrr 0 ,

ill Za]e}.ll!,ii!31 l~d dgdli:!illP'w'~,EO 'wYp:CIsmi9_i;LI ]ub U.AJlli p'f'Z"~i'll!IiC~erl!da p ojrazd UI

,KLDdATYZACJA, AUTO'J4ATYCZNA·

ZmiaolBi swly ,(tRwie!l.MU p~wietnil1ll N~cl$lI1Il~tl pmyi: isk 1 hllb J'.

r~.,,'!.ral!B. '~Cii :nlii ~W1"lks,z~Itl[8i ~,IJ1'b zmni6j!!!2i~ nie i$My n~~\1'~j},",1IJI ~owictrzml ~t! bbi liLy ;

\1\tpriGlwtuj~errn.io 'zml·iJ1Il.~' ;5!~fy :IIl:O'l;,V'i6""!r~ [piOlWOidl1lo "'Y'rqczQIIlJi:~ ,frill n.omsty.~e,o b'y-'bu 'f;I'li'iall.)' ~~fstcm!IJ,: lWJ!lpikJa, k.onlfD)'~iL'lEli :£iIr,z1fC~sklLl ~ 'J 8:n~Di!ill.

InYAG.A.

~y fiI b;:kj 101 ~ omporllhJl:J7"'" ;r_t! ,",\~nl:!~,".ID~j. ~y:stem kl i'l!Ill1ly1,mr:jij au Lc)!1IlI1~.)~Wi!:lilQI W eh wiJ i n !71J,ei1larn i!.'ini~ Illifl g;i,mcu.Ja z Ile-ttn~ 'mm:~_ \~~:liIrUlI~a eua :5lttkc~s~n,vn~ 9. D~ P 1)']1 w Iilld~dz.ic osiqS g ill! rut p!i'll.v1Qd:J:ll ~ lsmpa ~aLu~, D}' ~ l;;;y.l!I.~!r';lrid B' (ilRr7.:ID~ paw to _ trse ',""f kEll~:ulllm.(j _ MIllI!20 10 trw~l: ed :3 0 5.1;1 ku nc!, do k I n::lII m Lout.

4

11 Us~~,wjlen~e ~ ~'IlI I '~:

Pa-l:r~~IE!j MA]{rn ~

M!ilibyma hut lJI'l'm.pGm,mm'EII pilW iclrz~.

W~'~{;Z\Gm~ ~~ib Wlf~~C"llCilllJ!itf! ~:I~~lrnfUlm.y~ ~;]i[;,~ii

N,!iCh~~~ !p:r .. _yt;i~\

P.otJ'.;y,~o M1mlf.\'!lI:~

M ~~lbtl!a.baill, temp~rilltllLl'illl powoob'za,

Nuds!lilc iJ,~~c~k ::! h,lb 4,'. ,ai m:lJ ekranie ,ffi: p ajM'io' i~ :;;hl! OZ~'IlQ:C2C:tli~1I. t;.onN"lld:l! MA:XlI.

W~~£!7.a !Dill system 'k;].~,ll'I!m:~:!!o~!:j3, (Lampton k.orl.'!:ro,harJI pl"2:J'clsku :l.2 zapata, ~:~~.

:Ptly U rucham iOIl[h.ll, P,lojarou, je.~1 i system UZIlIQJ za 'kOIJi iecz.llifi' ',"1t~C'UiIlb!llkl:trnalltz.aejt gdy .i~~ ona W~ttqc:zO:Da I 'W'!!ka_zmk (lC lig, ebEL.ni~ 5' in igu [pt'~e:.o.: 1(lI ke flO' 311) SliiikU!i"li~L

l.:r,"fa,ga~ 'IIJi;I\';j.c2iCiIJie Oil!ll':'lCW,[I:U'[LEL s;ryb lub 1'0c:yrklllh~c.ji 'J!(w~~ietrzEL l(p~Y'C i~~d 9 J, ]lOll ]JQ"'orft,uie B:I]'~omEi.~::tfClo)imu \iL'r~Z(;ilfiiJo kllmlBt)':zitc~L

W'AZNtE

U~d21Blfili.e fC:1!l,umt::ji t11:lmPEUiL11l ry rni L"li

dz Iilda [przy USI8WiJfJlil'llI.I MOO I ub ~tAXm:,

·KLI. 'TYZACJA .AUTOMATY·[(Z .. A.fl' OdizomOiWaJ . kalbl.Loy

'.r:zy fiOr-lmllihJiym, flLllb:::iDIlIO\dif"aniu kllma~ ~r;!;acJi. Wl"k_o~1S~Y'VBne jest

po\\.raelll"l.ll Zi:l''I.\\'J1l'~I1iEl.

,Recy]'k,u] !!Iej", pil:I,wi'BU':za, p!lrzwalo n odli z.o. lIJW,IBli k"'lbi 111)' od c:i}um.Rk6'V' . ~e-"f]ln~b'mych 11~ mos~(!,D)' tjazdu w o'hsz~~e 10 d ui}1"JIl Z8:rl1i ·'C:Z;'iS7.g~7Jl)nhl :pmv:lelni r., ,D,

\ celu uzysk 1'1,10 ed lZolowomhll \131110)"

Fl:Jrub:::jEl to pn~wa 10 1Il0 s:zVbk::[u uz .sknniiEII ~~IHI.ej temp 'Ii' Il.ny pow{e1I"ul W t8ib,uni •

Prziy.cisk 'tOI'll \'!!!'~:. : illi i wy·rQCZD ,roC:.yrrku:LcjfJl pO\'li ie1:rza. W ch\'- nl ·~d!iIl:~1l.1ll1i11 2.apJlla si~ Inlmpka. ko,n1;rioJIKL whlll.d ~.nN,!'!nR W p:nJci&._k. ,.\r ud:U(ll~ 1P(I~rcjj. ]!low.iamu ~~S4~ zulny;my· wane 'W kabl I~ 111;\1 ~ :IlDBtUUjiD i980 'flCyrklJt~ I~j bez pobf~ruillll::!. JllIOW letraa Z 0'.) 11.'lI!"iI'Uilltn.

mu~.sZtl ~ tn ... sowan le rec rk~J hu:j u moZe :sp-o\'Vodm"'~ c; pG;: ... SEm ue ZIIpachiurw mil mk~ klt)'!itjfCZ[Jj~lch rlIllii ~IPdll1tJ'Lifi!tyd:li pClm ii:!sz~ei .

DI me80 ~oi z I, Gil m ~I IPlrZej:Ac:iie do. ~ IfJ>n]) 1·Jiit,gtli trybu pmc.-y lid i'm:gI'!J<'ZHcji (!po-bw.li.a n i6 'D", .. 'lGr~]""'~ !':. ~1'Wlll t.l.'7.~ plllr[l fr:rj1,iiF.!,. D!ilc:is:eJQClc [prz:ycwkliJ ;UJI.l..4]E!Z po CJ..p1l.ls.zc;t.;li:ml·~ sl.reJ],' een iccz,J's:U::Z!l]IUElStll pcwi'EI tn:.o .

Z;J]crim1.o ed do.dal!;;;!Jwcg,D "',V~~iI)5:ei.eJ]i!!ll lub b{l~u lP:r:zcz.1,ec~tmi8 po -:Jzdu

115

. ,\1 g iii: w,fflczllm i c rnr.Y1fk\'lIlJ BJITj i pU\-'!..f.r J§1~ f7_.:a

ul.omam, ~ :f!lJ]ie \'It~'~CZll kUma yz;acJf,lI~

Systm, lHlliemoil iwin ,\~i~t:Zenie]'1:' rku lacj:i1 p 1:lI'I/'I,riQl:rz~.. je.~1 i wr,qtc:ulli"i:~ jest Il]&Fil~\""ilrue/olip MYlnnie prned:lil3uI :!:i,zyb~ [pn~'c.isk 9).

i"'n}' 'l.Vh.rc:~u;!il'!ih] stllCyjkE ,. :!1-y~I_.m ZO:stiljB uruChQl1J'~O'ny l f..1lQbi era IPO'Vil!J'~L.oe .~ ;o;cwnQb'2 [:;& \'1..;-yjIWtkiem .p.Ii'&YlliL(t ky I iedy p:r~y \-\<y1111cz:e:r.du

tac jki 'by! \' ~cwn [Jr.l.yd8k SIll 1

13 12: 11 1m1

_ lV,t C-Lle;.~ ldimatY7>,,~u;j[i

-NBc~sn~ ~r.2.ycii!lk 1 r

Lompkil ktllntro~nll wbu(lo.y,;'811lll w pnyci~k :i!iBlpa 18 S ~ [W!'ii1;ystkilEl bll un!l lam p.~i sq .~·a.-· ~~one). fn,'Cisk lie' I] 'Wl,tJ e:z:9. k:~iIDllt)'Z cl

~. ~r.r;dtll,ie kmhl fI~ Qd cz:ymllU::·6'LN ZlEIWIlfJ" InlilJych.

Jedln bbe ogrzu",ani ' ly]n J :!lzyby oraz el ·,11::1 rycZiIli! ogrzOWilill1l. przed Iii lui ::;.zyby Oe:Ui ~ai8!OO [e PC'lS !ad.o) m~M ~yt mezaill.!l'b-I [1i;Ii ·wl~czonc.

W eelu iV'~jsd z. toj flnl1k~ji. oaeisrI_ l: g'l'Ii?ycii9cl'c AUTiO :1' WtIlID, iedrrll z ,nyc" kI6w .rD7Jm:i:l';ioJUi p'iJ).¥.iulE"l:ai 'Ii" lkabll:Jll! tprz,~· dd:1 1'.1' do 1'6'., lar1till)k~ S. OP .a~~l .-. '~IIlJI'1IO ;'l~p~ lajij si~.

KU:MATYZACJA A.UTO'··.·/

UWAGA

Br@k DBWil!WU :IllmH.fi:lil, owl tr:za

Sp I'a,,",'.cfz[~ mldpo\-riedllLie IIJsto'li'lfiwe el - mOJl'u.6w SI€TlJ,jQ,Cj'ch kllmulyz.w;;;j i O-g~

r SIOI1 bezpi cltllJilirtlw. IB~]ii n Ie bmlz zoslneien. wyl:q zyt. ytil m -zwroc.il: si do ,[IlYilJtJlY..I,nWIUlOI ,iiiLi1CI i 00 lItu iJi. Fil:!BIl:B:U It, Ni nal:ly s8JIDedziEl,ln.ie demontnWHt.: u'hl'Hlfmtdw tns o1aq ~ k ~ i m lf7.nr.:j i I pr rn c::.htodzQC"){ Ie..oq:'jj l("Iie'b.~plif.!la= ... ny rlle ~.r(J.

Zapilli! dilln 'chi

J'l:JdJ:y n ru okre]q i ktlii ni ZIJSlt i

~..opB.ml~maDIl p.ny ''YY.Iijc~ nh u lS~8t:yllki i I!!'i I. us.lawienle siJy naW~~flL IlnJWi(j'lir.l...!l,

Zuiyeili' poJi

.rrzy dzinfuitc i klimol,yz!;!cji. ~esl ~:rLI!lIW idol} nor:mill~ n ll'. in 'I.,",zr.'fU::\lIJ 2.uf.ydo pBHw(I '~whl!liO"au \'II 1i'llcbu mle~:dJml.

iii ZaJ.eirue udi dodallkO'""0Bo WypDS icnui1 b],b krnjy p,~l..{J~fii!CZ'l}.niO p~fazdu

'A,~'

um~alol'

N~I~)! unl ~ wf~zani8 clckiryczncgill II)grzowoni8J tylllel i ]l!l"Z.Cdn iej s?yby ... kied!t' sUlI1ik miD pmmtit~. 'TBk t!lk lnne odbm.!amiki pl"!}du. :JlIownduin. tl} niO(JVr trzeblflo m71nd D1wa n it:! EIlkJU 'fI1IL I iulunl ,

W, dl1,wc die I

]ef.lli !l;yslem wykryje IiJ51BrkrQ., DEli wytlJ..'Li'~e.'UUCl'Y pt1ijaw' a iilQ il1lJurm.or:jEL SERVICE.

~ pl7.y wa -U\V)W d.~iIllanfu, ~:§U sq 'k:tlllpol y ~ u,slli1wi ern tam ~mjilporotu ry, moil iWi] jc, ~Qj lymc&aSOWIII relul!lcj.n pOS !JJglljl1C sie p!i.l)ld~lJc;8IPi ~; ,_ NR~~ji~' j'ft{irn.nk ;'_lvr6r.;ir6 si~ dD ~lUtury"'W1wa niji S~lIcj.~ uh!i.tu8 i Et n:s u it.

~ C ueroln le, ubnizunmlf;l' ~ku rl!L;&lm~c:1 gl!l~.ew.a 1TI1;t szyb lub d.z~Bhum.iil k1im9,~ ly-.laC! ~ mo c bye Sp!JiWOQOrWdIHl zanieCZ}'szcoon.iem ft.ltr.El .DDwicW811!BRQ ,m""iel'l.'&lll.; natef" rad.al: siif;! do At!fOO:ry7.QWijJT1 0 !!,I; 0 Pr&edSlawide It! Rf!l1Ifl LI h,

\'.t}':!iioko, j.l1kosc l 1iIOWo.c~CSTLIr:i OO;(.\'!ii ~fJ!Z"'ini F.I lDD!'iim ru k~:yi rl!13 XFI_"I05;i!lWR noe 'Brll'7.:'!( prodplci t so mechudow mnrki Rcnarull. ulitit,,viEili~ u.:t..yl'bw'!i'nd.kom. !lJibi!itLl:g~ pnjB.ii"_\[lli

1 .iW'IH'EI}l.t1J~oQ ,rL~ 8wJ'i::'lkilB _k,os,Zl,yo 1~i!!:O IB~; plool..acl1. .nJu mQ, ~ I.l% ,kliJ:ilmCZiiCiih:L

dD~j)n.:y~.Il.ri.ia p['Z\IIgJ~6w 'i. ~IlmY O~Ii!I1J _ s LHI kO'W~;I!lp :p:n:edi Ml.Iw,lll~dem p,fZotUCg U l>U1)()Dtm ('75 OOkrll d~.jJJ sa rnoch!fld i!m,t ~ 5:; I n i k] II:!! ,Ill w'I,I'so!kopl"'!flnym). jik rOwrue± dokoHllf'Wani,;O '~~ny oht'ju, \N m~C:hn.n iCZlIi.flij Slrtrl}'ll i bliel'l;Q.w, PUlllll,rltO. ka.id')f % ,lJut!lJl!)o'ka'WEi,n:y~h Pr?.:e(t'i,ta\ .... ,ict~~ i ".Tmy ReD:3iU~l ]JI02Ci stale do dysP02.1G:J t n.hy ZQ,p(JWJ'Ii~.~ P.a ~stwu, ~of.nli!!l ~iLd[)w[jlun~LId ;:: el5pif!!l'rtaCJl POI !;r~d~, Z8iw:5ze, bez WELhlB.~' rIIia moena zwracae ,Sole:! dn nlc.h ill pomoc_ ~fV o!;lH.kru~ i~ C:.-.;~ ttJItli wotr:i cl.dkn!l1il-'wElIlJa OODiil;50W}'ch ]1lrZei!!ll;q.d6w pO(ja.zdu. na lez~~ ~hHo pr-I.:I}SLr-.l-UgEu~ :;: ill 1 L"CU II ~uwai:lrL..h w [{ s i ~f.ox.J! r.WR rlillnr:;~rinei,

POk~W3 s] I'D m k:w. - - .; i' ... r r. II :I nI ~ r II •• II !I'll ••• II II 10 • ~ ,I Ii 10 .. ;; .. ,I, .... ;; ;; ,; 'i' 'i' !"! !"! !Ii !"! II ri II 11 • • • • ~. 02;

Poslom [deiu w SUUiJUl "', - _ ,. + ••• , • • •• , " • • • • • , u • • • • , • • • • "t 03-4L 04

W:ym.iIDu.I!I, o:le] u si1niklllwl2lgo •. ",'" "....,,, " " " .. , ; .' '. ,', , ,4" 05~:. 06

:P-!D?.i'om ~ wymiiiIDn~ o,[Gj~ w ~krzyn~ 'bfe,g6w ,,, •. ,', , .•. , • " .•.. , " , •.... " " " . . . . 4,.07 Peslem: o].6Jiu w 1llkl:ad~i)e w~IP;Omagi!l:DiB .kiJef,owrn'icy •. ,," , •... " , ....• , ~ ,', . , •• a 4j,.08

p~ynu 'W' gkfDclzi~ .~hl:od~enja sil nlka ... ",....,', .... ,' ,', ..... _, " . • . . 4j'.09 ehdd:roli.tu w akum1l1.t11~D[["Zel .. , " ... " •. , , ,', " ••••. ,', •.. , " • , ..••.. " '" • . 4; .110

p~n'i!1, \\1\1' :zM)o:t.imL~k'il1 :sp~~ddwfl(:~:lIl :s~yb .. "", ", .... "',, ,, _ •. ,',.. -t. 1 !JI

P~Y:[1I111lj hiBtm1JJ]cinf'r • .r~g;o o!"'" 'r. •• !i II I! I! •• II Il II •• II • • l~ .. ~ •• ~ '! _I' !o I'l ~ ~ ~ ~ !i ri "I ·4·,,, j 01

'F"] ,

, iL tr p'iDW:J.C't:r.2iil! ",..",. ,', • • • • • " • • • • • • , • • • , '. • • • • ; , e e • , " • e e • • , , , " • • • • • • • ,4,,, 1],

Konse:rwacj lit nad wozJa, .. " " ..... ; .' " .. , , .•... , , " ... , " .... , , u " • • • • • • • 4, '112-4".13

K "b';:'· ~-: N •

.. On~~n"Lf:ac:.l ~ IOh" U.]UO~]'Sl!ilClLl "",.....,....."..... ••• ".' + •• , a • • • • • " • • • • • ,4:, 1,,3

Z 'U.. ,', • l ~~~ .,

,,f.;,;;;J !U!il:~[JUlCZ'CllWC aO")'lNJroZyjIiIiiIAl!!' ." ••• "., ••• " _ + • _ • • " •••• , " " " • • • • • , , " • • • • • ,4: ,.1.4