Sei sulla pagina 1di 3

CURS 1

Cap 1-notiuni generale……………………………………………………….1.


Notiunea si obiectul dr bancar…………………………………………...1
Problema autonomiei dr bancar………………………………………….1
Specificitatea dr bancar (standardizarea,tehnicizarea)………..………….2
Publicizarea dr bancar……………………………………………………3
Sursele normative………………………………………………………...4
a)legislatia primara…………………………………………………….4
b)legislatia secundara…………………………………………………5
-acte normative comerciale………………………………………….5
-acte normative emise de anumite autoritati…………………………5
Banca Nationala a Romaniei……………………………………….5
Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare…………………………..5
Autoritatea Nationala de Supraveghere a prelucrarii Datelor cu
Caracter Personal…………………………………………………..6
c)legislatia comunitara…………………………………………………6
d)alte acte normative………………………………………………… ..6
CURS 2
Cap 2-organizarea sistemului bancar in Romania……………………………..7
Aspecte introductive…………………………………………………………...7
Nivelul mono-institutional asigurat de Banca Nationala a Romaniei…………8
Reglementare si natura juridical……………………………………………….8
Independenta bancii centrale…………………………………………………..8
Colaborarea cu alte autoritati si institutii………………………………………9
A. Legea nr.312/2004 privind Statutul Bancii Centrale a Romaniei……..…9
In raport de atributiile BNR a Ronaniei ……………………………………...9
In raport de statutul special al BNR distingem colaborari cu:
Ministerul Economiei si Finantelor………………………………….10
Parlamentul Romaniei………………………………………………..11
B. Alte acte normative
Legea nr. 535/2004…………………………………………………..11
Legea nr. 206/2005…………………………………………………..11
Legea nr. 656/2002…………………………………………………..11
Diverse acorduri in domeniul supravegherii…………………………12
a)elaborarea si aplicarea politicii monetare si a politicii de schimb………...13
a.1)Politica monetara………………………………………………………..13
Operatiunile de piata monetara……………………………………….13
Operatiunile de creditare a institutiilor de credit……………………..13
Operatiunile de control al lichiditatii prin reserve minime obligatorii.14
a.2)Politica de curs de schimb………………………………………………..14
b)Asigurareastabilitatii financiare prin
Reglementarea ,autorizarea si supravegherea prudentiala a
institutiilor de credit………………………………………………….14
Promovarea si monitorizarea bunei functionary a sistemelor de plati..14
c)Emiterea bancnotelor si a monedelor ca mijloace legale de plata pe
teritoriul Romaniei………………………………………………………….14
d)Stabilirea regimului valutar si supravegherea acestuia…………………….15
e)Administrarea rezervelor internationale ale Romaniei……………………..15
Conducerea si administrarea BNR……………………………………………..16
Auditarea situatiilor financiare anuale…………………………………………17
CURS 3
Nivelul pluri institutional asigurat de institutiile de credit……………………18
Precizari terminologice………………………………………………..18
Categorii……………………………………………………………….18
Forma juridical………………………………………………………...19
Activitatea din strainatate……………………………………………...20
Alte entitati care desfasoara activitati in Romania…………………….20
C.E.C. Bank S.A……………………………………………………..20
Institutiile financiare nebancare si entitatiile assimilate acestora……20
Societatiile de credit ipotecar………………………………………..21
Institutii financiare…………………………………………………..21
Entitati care nu beneficiaza de regimul institutiilor de credit………….21
-bancile centrale din statele member si institutiile fin. permanent excluse..21
-asociatiile profesionale ale institutiilor de credit………………………22
-trezoreria statului………………………………………………………22
CURS 4
Centrala Riscurilor Bancare(CRB)………………………………………………23
Centrala Incidentelor de Plati(CIP)…………………………………………...…25
Biroul de Credit…………………………………………………………………..28
CURS 5
Fondul de Garantare a Depozitelor in Sistemul Bancar(Fond)……………………31
Scopul…………………………………………………………………….31
Participarea la constituirea resurselor financiare ale Fondului este………31
Transfond…………………………………………………………………………...35
Institutul Bancar Roman……………………………………………………………36
ROMCARD………………………………………………………………………...36
Interferentele dintre institutiile de credit cu organismele bancare comunitare……..37
Banca Centrala Europeana(BCE)………………………………………….37
Sistemul European al Bancilor Centrale…………………………………..38
CURS 6
Instrumentele de plata……………………………………………………………….3
Consideratii generale………………………………………………………………..3
A.Ordinul de plata .Definitie.Consideratii generale………………………………...3
Emitentul platitor…………………………………………………………..5
Banca receptoare…………………………………………………………...6
Banca destinatara…………………………………………………………...7
B.Cambia.Definitie.Caracteristici…………………………………………………...9
Functii……………………………………………………………………………….11
Obligatiile cambiale intotdeauna au natura comerciala……………………………..11
Conditii de forma.Generalitati……………………………………………………….12
Inscrisul………………………………………………………………………………13
Mentiuni obligatorii………………………………………………………………….13
-denumirea de cambia………………………………………………………14
-ordinul neconditionat de plata a unei sume de bani……………………….14
-numele trasului(debitorul cambial)………………………………………..15
-indicarea scadentei…………………………………………………………16
-locul de plata………………………………………………………………..17
-numele beneficiarului……………………………………………………….18
-data si locul emiterii…………………………………………………………18
-semnatura tragatorului……………………………………………………….19
Sanctiune……………………………………………………………………………….19
CURS 7
C.Biletul la ordin………………………………………………………………………50
Notiune.Asemanari cu cambia…………………………………………………………50
Mentiuniile obligatorii………………………………………………………………….50
Lipsuri…………………………………………………………………………………..50
Norme de trimitere……………………………………………………………………..51
D.Cecul.Reglementare.Definitie………………………………………………………..52
Categorii de cecuri…………………………………………………………………….53
Conditii de forma………………………………………………………………………54
Transmiterea cecului…………………………………………………………………..54
Avalul cecului…………………………………………………………………………54
Plata cecului…………………………………………………………………………….54
E.Instrumentele de plata electronica.Definitie si reglementare………………………….55
Instr. De plata de tip moneda electronica………………………………………56
Instrumentul de plata cu acces la distanta……………………………………..56
Cardul…………………………………………………………………………..57
Cardul de debit………………………………………………………………….58
Cardul de debit cu facilitate de overdraft………………………………………58
Cardul de credit…………………………………………………………………58
Cardul de numerar………………………………………………………………59
Cardul de garantare a cecurilor…………………………………………………59
Cardul specific unei companii sau cardul de comerciant………………………..59
Cardul hybrid…………………………………………………………………….59
Cardul co-branded……………………………………………………………….59
Chip-cardul sau amart-cardul……………………………………………………59
Terminalele………………………………………………………………………61
F.Acreditivele documentare.Definitie…………………………………………………….62
Caractere.Mentiuni obligatorii………………………………………………………….63
Formele acreditivului……………………………………………………………………63
CURS 8
Contractul de cont current………………………………………………………………1
Definitie.Sediul materiei………………………………………………………………...1
Existenta contului current………………………………………………………………..2
Existenta remizelor……………………………………………………………………….2
Efectele contractului de cont current…………………………………………………….2
Natura juridical a contractului de cont current…………………………………………...3
Incheierae contului current……………………………………………………………….5
Incetarea contractului de cont current……………………………………………………6
Asemanari si deosebiri intre contr de cont current si contr de credit……………………7
CURS 9
Contractul de credit bancar………………………………………………………………1
Evolutie.Definitie……………….……………………………………………...1
Clasificarea creditelor bancare……..…………………………………………..3
Caracterele juridice…………………….………………………………………5
Riscul si costul creditului………………...…………………………………….5
Contractul de credit pt consum……………………..……………………………………7
Sediul materiei.Definitie………………………………………………………..7
Demersurile necesare inch contr de credit pt consum………………………….7
Clauze specifice contr de credit pt consum…………………………………….8
Clauze minimale obligatorii ale contr de credit………………………………..9
Drepturile si obligatiile partilor………………………………………………..10
Incheierea contractelor…………………………………………………………11
Neexecutarea obligatiilor partilor………………………………………………11
Costul creditului pt consum……………………………………………………..12
Contractul de credit pt consum in practica ronaneasca…………………………13
Contractul de credit pt consum in legislatia UE…………………………………13
CURS 10
Contractul de depozit bancar.Definitie.Sediul materiei……………………………………1
Caracterele juridice ale contr de deposit bancar…………………………………..2
Obligatiile depozitarului…………………………………………………………..2
Comisioanele aferente depozitului bancar……………………………………......2
Clasificarea depozitelor bancare………………………………………………….2
Efectele depozitului bancar………………………………………………………6
CURS 11
Contractul de forfetare.Definitie.Caracterele juridice……………………………………..1
Avantalele exportatorului………………………………………………………...1
Asemanari si deosebiri intre forfetare si factoring……………………………….1
Contractul de credit furnizor.Definitie.Tipuri……………………………………………...3
Creditul furnizor si cesiunea de creanta………………………………………….3
Creditul furnizor si forfetarea…………………………………………………….3
Contractul de credit comparator.Definitie…………………………………………………4
Contractul de leasing.Definitie.Sediul materiei.Obiectul………………………………….5
Caracterele juridice……………………………………………………………….6
Executarea contractului……………………………………………………………6
Clauze obligatorii………………………………………………………………….6
Drepturile si obligatiile partilor…………………………………………………...6
Obligatiile utilizatorului………………………………………………………….7
Drepturile utilizatorului………………………………………………………….7
Raspunderea partilor……………………………………………………………..7
Organizarea si functionarea societatilor de leasing………………………………8
Publicitatea operatiunilor de leasing……………………………………………..8
Importanta si avantajele incheierii unui contract de leasing…………………….10