11tm:r

YUSUF

Surot M3JOO.!!'Y~·h Surnl: K.ii!.U =~ "H1. ilyat

AJij. ./:aiun" t'di~. Itua.da.liJD l!ynMyat 'I~KiMb lili[,.QJ1T.,m) ~ng' flJW1ta (dari A.I1{lh)'. (QS. 1:2':1.) S~t,~uh.1l.)\t:i' Kn,mi md'!'RuTultllann~ bmtp~ .l'ftl~Jtr-a1i Idetlr~~ berb~h(1'$a Aimb,. ,~:r lallliri ,~ham~J~Y4' {QS. t2~2)KamimgnI~~n ~epm;lgm~ ktsM'1«c~g 1Mli~ b:t1i~ d~m;g($~ m~ltylll¥~frf;.Q~ Jtili ktp.adtltlnU (ld,~ S~jl~i.tbn1lit .~,mu. Jdulum (Kami .me'fM_hYilik~tl#njh1 (dU:.Jur.mt) tttlttlttlJ ,~ui QJ:aJl~!}'Im! Mu~ mmgetmmi. (QS, 12:3<)

l\dapu.pernbail:I!asw'lielMlllIg hl!lruJ""!III.:Ji1l'ilf }\lliIlf; £enug meJiL~aIi. ~1lI~,[' $w:alil-QI1l'I~~dm dJi""bicar~ padailwill SWil[ llibBaqarah. ~ ~ s..,~", .~ , "1"" .(/;rJlIolllb·aya'~4t IIlKfro!tl>,';Y;uIt!i!, hIi ~d~~ ayat-.lii),:U alI.~K;i .. b, ~~. adiim a1J.QlI]r~U1ymDili: melljlei1ilsllll1L Yllit1l! pn;B mem~eil'ikm p~eJasa[l ymg jdas, 'ya~, ~~t!~~~.ka~ ?~~b.(VO::liIg sa:ma:r, liIiIe(R;lfsi:l'k~ d~ me[ljel;:lSik.a[lny~"

·E ,_j.~~. t,,_;o> t~. JI "Iil,.l---"' t',~~. .! riiah' m!:1'ntlrnnka:l.'lnya

lre.mPrl aJ.Q'lti-tm J.mpn. ber:hd u lnemam.minya, ~ 1,~l:oeli11

b~i! A~b !l,4dili b~ faslh,.p ... .g j~.p~ 1'uas dan palIDg

unmk d1!Pill~ IDi~~}'!I~F~i maikfiil. {m~di) }i"IliIg ad:! di rlWjj]ll j£wiI.

, bHl[!;~ ~tll!. Kit::Ji~ pJJig pa.liillig mWlia i!:lu di~bm. &~1'l!S-;!!!lI;).!a!~ ~.g

12.YUSUF

p@li:nS m.,.di;i..,k,~p.td;i. ~ }':li!5l:g l?~ijjJg .!III,!.]i,jl, ~SiUiu~ :M$lIaili::!U },3!E;S jJ::l!mg mu.l:i", di bumi ymg: muiJlill"wrnmnbn:p~ boom. y::mgp:lJIDg M1i!G:i", ~~U bUlw Rotm~dh!ll:l!.

De.n:pmdemikim" ali,QuC"\;l!fi .m:i! ~pl:lrIl.;l! dan ~~a seg,wy:a. oldJ. kilirenll. ~[fU: All!..:k '~beml:'l:lll.i!.Il:

,~. ~:.--EI'~ ~ t;.:J ~ . .;"'" .• il ~,~ ~ ~~ ~ "Xi:m# -,~~!t;;~ k~ ,pg"dam~ k-isab~gFJii:i baik Jen~ ~#~4t,~ mtkepdamtf. " anmy:a deillg:;I!D. can Karui mf'W:uyuikmai-Qu:I"'aDJ ini k_e,pad!:mtIJjJ.

Dis~h~~ b!lhW:a!, ~ib~b!:)jnm:!!lY~ ~<ubabJ~n: ~11Z!lll.l aj'.1i~W ~da~s"h ~ebi!l~mma y;m;g diriw~,}'1ukm. ciLel!!. ]ib!lI,!.J~rii!" dari Ibnu 'Abh~ ~g_lIt.&!U1!.~ meIieL. (pa:r<lJ ~S~bOlJt)be.rk.'1rn ~ RlI5il:dWIlah O. "wabilli ~ww.. .kl!rnrn .mOhon ~i!I!i beoo<!fi1i;~, kepada kmG:I''' Mo:ik.:tl,t~rcurual::!. aym.

~ ~~~,.~ ~ ~ .~. "Kam:i mmreritak.m ,k~mu ki:,;ah<pmgpaii11,'8 ~lk'" D.~,julJil me:riw;l'l'atkm ,dari MlI.!5h'~b Ibili. S~'ad, 'M a~p i!llilbe.r.bt~ ~.JiJ,iQur~ d~tIlI~ kepad:!. Nab~ MM~8,.~ d.ibritWm kepa .me]\~;l, ibllihe:r:lp'~, 'i1I'~tl.!.l~p. KemOOL:OI.lil, mer,ek~, be'J:k~ta br~. bw:u~~ 'Y ~ Rasu.l!wbih, sek:ilJaIllyaelJJgkauiJel1ce.riu };,ep:<ld.1I .kmlli.?' MUll: .A[JJm .m.~ 1il1!.l~ma.y:;l1t pe'rtam.<ll ,d.m bdw:r~g tof[r1l'iap,n dlauJil]. ~,11I:rat Ym,1J!f mi, bJlU dibOlcilblIllill o~eb beu.aukep<lM me.reka, beber<lip;;li WU.tJI! ~<lmn}'liI. M~lt\b £lUll m.e:Di~ar:apkn agar Rasl.l!ltill:aih IiIlle:IliIIberit.ail:ooJ.1repH<I m.e.rek:a, K.e.mu:dim

•. - If'" ~I A

AlJJah .meGl.lruak..millY;;litt: .0{ .~ ,~'::';' J}.5Ji , «Allah (telai)) menu)".I\l~u reo

iMik,baik ~td:t:n. ... (QS. h-Zumi1:r: 23),. dianay-at seterusnya..

.1!.IUiakim. mflriiw~yM;km ruulitsi>ernp". Dari Ishaq bia Raihwu dui 'Am.r biaM'Ilihilmmro w.'Q'I.U:aSl'l .J = MallJlq.ui. Ibnu Jani!' JIUga: m;e!fiwaYll~' bllJi de.1iL:gatIl~aiIJi;;l.dI[Lya. dari <ll~MIa;s'udi dar~ < Al!JiI,b~Il' Abdu[J<lih :I;l,b,e:rkOlJtOl, "Senebh. para s:rn.ah<!Jt; R.~l'>u]un<JJk !I merasa booOl!lil, .lJ]ik:~. me.re:kot 'b.eilu.u: 'wiliai ~uhill •. tutli.'J1rk<Wl.ah he,g~da kami .5.ebOOh hdlit5~" 1I;em.'I.lidim Allih. melll.l!.lnWk'mt .0:[ ~ .... :;j ~f J~ .li }o "AIW, (telah) mmu'f'lmkan MLiA,haf! ~t~~ '" (Q5. J J\.z.Z1!lID~ .:n).

~~ m,¢~ ~~bidi iH~a:'!Uab~ dlUi ~.oh>o~ ~~IgUlili. m~!)'1!Ujutk!W ~p.~ ~~[eb!!hti:!1~~il(i:l, badlli!l!l ~i;~i di Jilaw$h d..(2U:Mll,. yaI!g :m~w.a ~;;l,fi OOaLaIi! k~·ll::l$d1. M!Ik!l! A!bilJ,~ !'!!Ul1J'~aD!~

, '. '. - ,. I' ""'~ .j' .:,., .. '. , ~1"~'~ ,. n .~' .• ~ '"+..:r"'~ ,·t. "",..tl· '. '1'-' ~""r. )·1 ::.. . . ;,;, ...... '~o;.i"'"'.;;i""",oJ.;i"""" •. ~fLiI._,., .... Y' ut"~·~ ""~I."""'· . .,. .

. • r..1a, Ini d1J;gJ~ .t~}\:;Ir $l,.Klmb (iiJ'QI~f'air) ~.i\'l!g·'n~~ td4ri,Artltzhj SesN~gguh~rJli' Kami m~'R~kR'tl1:Jya b.e.t-flp4 .alQur-a ikrlpn h:~basa JJ!mb, &iFka.m:u ~mi~ L~mm~.l.i~~ ~·yang,#W1gbaiA,,"

K.~,.lJle.oo m.wgin:Pm hMIi:t!;, mil i'Jn;m mea~~ .~e'h keradO'l. sebaik-ibalik h:ad1lS. DilliCJ. k.ettili:;a m.ereb. melJJiilingiAkalll t'lerita, m.illb. AITl!ah meJltU1l!jukbn kep~ merelb toentalllg !ileilaili,b~ cerit~.

{1~lAbJJ ~ktt Ymt{~M kepada ,a~1tfti: "1VoiJ.l~f Itftihhl. ~£!irmgg:iih., ny11! nku b~imlJi 11Ul]fOtlJ !Jtbela~ h'Mah b,in~at~g, rnatahoanlian blil/ain; kIlllihlltSttlUmcll1)Nl "£tlj"d kf!,1MdaftR. n' ((}S. 12:~)

Ai" 1'0li'!da b~~~"WmaiM~ $~b!,!!tkM leplld.t umm1ill~ . m1;j, dalam. ceritarmu. k~~da m.e!'~ ~L :1d5id1 y~~, :ki~b: ~~.b.ta hpadla. a~ya, yaJitlll' Ya'qub bin hhaqj , Ihra1ilim ~ . .; SebagIlIma:lILa. clio );~~~ ]t!'i_~ Ah~d;t_ti I~Hu'Um~!!'. bdw:i! R.amlulJ;ili A be~~IJ'!b=

i" '~Ir oji~ '~l :'""J~I~ of",' I ,Ii' !!I~"" ,~ !P ~ • ~ '!',~ ! ,~t'~ :'1 _! ?i; 'I!'~ _ ~ ;C'1t'~ ;,I ~I :! _{'~~

(,~ Jl~ ~ '!J ,,~,~ ~ ~ V!' ~ j! r'r 91' ~ , '9" fV"" ~., I~ )

"OfaJiLg yaog.Ill.u:~. put.:!'" or;mg.mooa" pllu:a o!!',mg ymg ml.l!lia, .pl1tn o.raug ~g mul~, Y~bi!:!. Y;t'q;i;I11 b.~[Sl'!aq ~i!tlJ ]b~~

H:!:wtSleI.ss'but hm~di dWw::li}'lItkmoilleh al,nukhalfi

Thl]Jm 'Abbas, me.n1g,1tak3!ll~ "'~:mpi para. Nahi i.nu me.rupii!!lk:w. wn}'1l."

Para. lIIlama umif .dab. mem.b~ciird.an ta 'h't. WeJiLm.iranJ miWfll Ywm itll .• b.mW;l~bod~ bm,1i:Ili!!g rn;moo]:~ $"~~,~iII1Jd.u;m.Y'I yangbetj;~. iep!il.t ~ ~. Jhl:.i.-Wci, ~~l1gg,tlij,~!ri.;~ bii,d!U]i, mepM]IUkk~ k!~;ltb ~~u ~. iJ.;)]lakaya, seblilg3matRa h<JJ].IDi. d!Jjrli.wlyai:ba dari.[b11t1'i\Jhb\Qll, :td1l .• DI1~, ~U!ibh., :Su£y.m:m"Ts~wi dan 'Albd;U:l'r.mm:m.lilin :Z::UtID bin As1arn..

Ta£s.irdari :wimpi. ¥usw t.emebut mmjadi k~yata.m.Ie.m.P.ilitlpulu:b. taha. l!ieI[JlM.im. Adaplllla yowg .mmg;uman. dle:EilJl'iW puilll.lb. UhWl k.e<l:ll.lId!ian" y arw, l!ietilbl ia DlJeIil.aikkm. kedll!ilJ Or:mg4;uo\!I]!"a dli .. atas <a.n)" yait:!JI sm~anUlYI> Sent~Uaril, ~a~,-$~~~ be~ dli~iiL!U1ya. ~;l.tigm~rd!:!i ~~Ulii $~j,u:d I::!epa&ainya,. dm "i'lllS:tI:fb!?ikal:a:

,,;! for :f_" .. '~ ....... -= ~ .. ,~ ... -~ ~ 'I_I .r_~ ? Ir~ iI - _" .- I ":-, - __ ~.~ _ .. ~-

~ u;. ~~ ~ di .F ~ ~1; Jvl:; IJA ~I l;; of' "wahat~, ~~iW1 t4~ mVJ~p.iklj

dtthJllu )'dng di~ Rah,h-ltB .rmmfodi ktmyat~n. JO (QS. YIl&Wl 100).

loo. .

1 .. l ~ "' ....... r: ...... -';i."'t. 'r "' ...• ~ ...• ;(.;~ ~_".' ~ .. : .... '!". ~. ~.'''' 1i~"'.,. ,.~J<.'. ,~, .,..:t .,j »: •. ' Jot.···. J'1. i;:.·

•• I~ ,~ I"',~ .~"I. __ ~ .• £I!~ ... ,~, ~ ~. Ui

1Iioiii!!:, - 'I"!' - - .;., -~,wr. ~ - - ~~- ~ , , ' Iii, '-,.,,;, I~ - - ,~., .. ,..

,~.: ... ' .•. ~ .•.. ,.. ~ .. J,Z.,~ ... (~.~ .. ·"1 ~.:lJf

,)I '. '@;:'" .', I~~ ', __ ' ,.,

n.YUSUF

A~\lin;}'.ilt bf!d~'tltat "'flala'IUlkiu.}angatllah, k~mu Of':ri:ta~ m#~p~'~~i't# keptida jdjjdar'a:.;ta:ua:a-:lfd,mii'~ makliHterekl!1m_,rrtll. n:i<'lur (Mntuk: tntmbina\ffl,i41Vnm,. S~~~gg,wbn'Fa' f1aita"i~u(Jdal'ahmwub 1Va,~g ,.;)'I:ftil!·btl,gj tn4n~ia~" (QS,. 12:5)

lli,Ji:m. ~ b~r:firm~, m~g;tb",r!~t! 011])<il Y"~S diJi.mgg ,o~eR Y<l'qru' kepada.putr:ailJlya YIJlSol!l[, kel:~ka.1ia JD!:l!lcerJit:aik.m lIP .. }.w:iJ;.clililihilttlya d1ala.m mimp~ y;mg 'i:a''b:im.p tiel:It~g tillil.dlu!lmp. ~Silia\1!i'll."!l:liOOU'l1 y~, dlan F~," ~~ m_~ki~p~)'~s~~~I~bihtot!Ji,di ~ merd:l,bet5J1i!jud Wlt\l!k mm:~~ mwgb.o~. daa memtdi:i!kmll:l}"Ol. Mik>l Y;t'quh _ ikh.IIJwmr kaJliI1'llimimpi itlJl mce-ritakililJlDly<lJ .kepada sa[i!h seorill!l!~ saua:luaJll;)I'll y;n.g il!ba ~~~I'IJ4~k" .. !E!~~.d~i~"~R $$~~~~m~I;l~~~~!lJp, k:a_~;il!ie~eli:~~ t\eISebut. CiJeb :kllce.mt llU!. ,j.a meIIg.n.d!:m;

,4.. !i'~!~ ~ ~ -.~ c""'_~ r' ~~~I """ ".:1 L""! ,;I' ~~ .. )... ~_,~~ 1. ,____ '~ ... _,iI!,,_ - .;

~ 'I."". ~ ~~~A J'i' .!>l,iJJ~· 'j .,. "ll1,n~mM)"litmm cml~n n:ml'l!p.lmlil

i~il kf!P~ $riJrd~rit,"SaJ!rh.r4'll'm .• ~ mettkP; .~.,:m memJmtt~makar~dt1p· UJll, "Y aim C!e.ag~ mell!lpemyoci'm1!.

IC:,t_~~!I.~m dli .. JllY'llt~~ &iI~ b~~,. b.mW:;i.~ul:l!ilJahfib.emb~

' .• '~' ... ! .-~, ";,'':., ~:- -, f, ,- .. ,"~_~, ~': ~ Ji\, .<-., 1_W.~,

r ~~~. JIUI~ ,~~! ~iJ' I~~ .~ ~ ~~'r ~i ,(.ill) I~~)

-ill; • ~'ii!'i' III It ~ - ~ ,. '~if if. h ~ _ '.' ~_ I'

(J~ ,~I \f:!~ ib1' ~ ~ 'ill Ii~',~ ~~ .i~.;l) ~ o~~· ~J

"'JI,_:p~L ~~ !>oo~g,dl ;m~~~k;ill~~!; ~~!lid r@,me!!!y~~ dl:d= :m:impti,. malk~ ceciii:ii!ll;~:ol:olJh hail :l11l .: nam bi:h me:tiUt :lip;i ymg dih~ IIy.a d:aiI:tm 1lIJ!impi •. maIl::tbemtlikl.lI:.e::;llii:raI;:bitldlcan~~LiIlJ.ke sebdailiilclri ~ig.t 'k~~, l~lU!il!leg;iil(lho:nJoih ,pli't~ind_gu ki~p;t~!l AUalht:liri leo jWWID~ ~j.mg~, ~tll:blllJlLya b;p-~dit o~ bin, .katem mim-pii i~!.i cidak ,~ m~~iI!!ay.~~Y!l."~J

~I ]jicl~~.cl~ AI\\I~w\!id.~,rngc5021,·I!m~. M~!'l~ ~mo, ~ ~~ ~;hri Abu Q~~;j.h ..

Dalil ,(/,(!mJ~ianM'h J1itJJb.mrl, mifH'l:ilw kmnu (IU!ttdi, 1~€:l:l'ja.~ Nabt) daJJ: d'il. a~~ kq,mi4m~ ~gi4n (/an ta'hir .mimpi~miJn,pi ,dim diremptlt'11.f1. .1M1l/.Nfa) .rJikmat~N,a kepadnmu ~n lteparin kelMr:gi1 Ya 'qffh. ~eh.gai· .mdwAZfaJ} '.tela};, 1nenyemp."NU!ia~ fli~!(l!i<NJY~ ke:j)'dda dmllJJ!lfflghq.ak!:It" s'ebcltfm i'tn. fym-l~ Ibrahim Jell; l~ollq. :Sgsm:lWih~ Rflbb·m~ .Malta. m£tig€ldwj ,ltrgi; M(ib.«b.ijR~~an(l,. I~QS,. 12:16.)

AU;:Ih T.~:·;t];;t melilig~h'!:I'k;m~p<l yiWg (l!ik.<ll~llk<l!liL O:IIIi,hYiI."qlllb kejllil,d!a Illltr.mya Y1JlS1lI£,.h~!h.w.a. !il8ha:pm;tna. F4tbb·ml;l·~d~ ~rnilli.bml1! d!m m~· pecllIk;lJ~bn ke'p~d;l:i!!lu tW\1;il\ ~mpi bi__!;litaE!S·bl~t~-i I:Im~ma~tal!:lll1i: ·tLut j)~l~R ymg:semll!mp sll!jll!tillkepatillamlll,. 4: ~, ~ ~li:' 'f .ruDemiAi.ml<1fJ .I.al7frmu 11JWliifJmm. "Wl!ntik.i!j9.]!adi~oo~g Nilb~:(~~~11 ..kl~~~. ~j)l "Dan: ~t$f4rim!~ ttJj!~:g~'b;., m:{'m'P·i-1.1.1.111JP~ ~ :seb~pmmi ~em~ oleh MJtJijahid d!:m .ahLi tilifs.i:r·l.iWm:y.a.

t ~.~ '~ , "'~ d~lnf;mgJrg~fNy.r1J'l:iitir"MJ,t·'Np lrepadarnu. " raim denglUl. mC'::i)~~us1'll!U .~. mplb~rim1i!. wU}tII!, OJd l<ll1ell:OIi. it!.!; .AIlaib bt:lflHlIla!R: .~ ~~l.P~ ~ ~1 ~. ~'ft.$' ~'".S'~pi~ AlI.ttJJ teklh m~. pJ!.rn(1J:r;n uikrJ:#Ji·J...fyakq.l'1,h JN~ OlW1'i!tt .b.tpgimtJ $e.M(j~~'Y4.lbr4l#m~ ~·al· KI:!;I]il ~ ~~u ,. "~n lsh.tq, ,. pUiEWlya. .~ ~ .~ ~ "'~r "Ss:rtJ:tgg_.u,,!ll1y.a Ral'b-m:~ M:U~mlmg~l:~hui 14gi' M_~MJ't!,k~an4, .., ~.1l!k~lMI~y~.Ilid!~bhc~lJiW<l All!:!ll. l.eb:ib ~g«ahlili. s~p:i!lg (pantas) .dipilih 1JII!l!tuk mffij;dl ~~~4'ti di:-f.irm~:t:ll &aiIam. ~yat ~g]ahl.

12.YUSUF

fJ'&SunggM'Imya adtJbtb:eraJM mnd'ao/,'a,n:da ktl'kilUfotali,~ Allotb p'(j;~ (iHan) 'YtlJuj ,dan $(fmtarlNtiN~mnyn ,lmg,r. ,000ting-OMng fiffl8 bemmJla,. (QS. 12~7) (Yattu) ketlkia mereka b,~: '"S~oogg~iJnya Y~dan ~altdaFa .lttmthmgllj4t (lJmiyamin) ,ltb,iJj dicii:itai ,91eh tiJlik kila Jatip'dJa kila M1!iJiti,p.uld1J.'fi1 kim (:'m1) ada1a1J $tim g(Jt:M~J:i (,V<lI~g kWl):. :Sf!S,(l1~gguh~ 4;!tiD' ,~' al141ah daJam kekdirm'n]:d:ng fJJ'ltla. (QS. U~8)BmlwbMIJ Ymuf a~:Il htiltJ:iglah din· .ttl: mMk {/af:t,(ilJ. {ytmg ,ral: diliil1mQ' ~ay:a p,eriJmitm «yabJn'll tffi:1I,.mptlk k~damrl1iaj'(i Mn retirmalH:tu kmooJtltth Alttmu mmjttd'i o~lIrnng:wng bail." (QS.U;;9] Seo~ti~g ill I'mrHta m&reM D~; jl11tg«nJab AmnEt~_ YJJsu{. ldiaPI m:.1~H.i.k.1nMh ma k~ ,d'a~ar ,~umur ,$WP,«p1rlM mpkngm fLle/; bdJ.~(lJm!:l."\l~ l~~~"'r. jik4 k4~rfb~d4" h~b~$.,'" (Q$., ~.2~1.0i),

A11~ ~~~m~" ~~W:!i! .;W!W;!. k!$ahYI,I$~ ~ ~pr!:an'1fll, bri!I$~ iOIIudaru-SaJumrmya. te.rd.pn: tmm:4r;iW.da. yairn. ~;,)l.IiI:i til1JiWl!an dam nl8ehat 'b;;gi Or<Wg"Of.mg yu;g be:l1mya. tie.W:mlij ha] 1t:u" bagi. OfiW~W'iUltl.y:mf:;W~ rae!!lJ~1[Iib¢t1;~ya. K~a bail. if~Q:lIlf1;ip~ 'b~~ ~g~!UlWU ~~.

kmrmlg We.r!hl. diJb~,ritakillliL" - . - . .

~: ~ ~r)1~r,~ fr~J ~J 1;; 1~ , ~Kedkli m~~~J:a: 'SaJl~,gph' tt~ W~~lfd4Ji:mn~;r4~~ Jebih dki~~t iQteh~yg'hhi~ Jpf~ kiru~diri. 'J> mer;eh be{f5u.mE',~J]. Se!lllllll. ,deIJJgaDl :Pf;lS;aJ t . m.erektl "DiEimi. AJJJailii~ YUiSuI dMJ. S'aitu:bra.b.nd,lIIDgD.}'il ya:UltIi i3l11lyamint,' ,~ {. I!,J J ~,~, "l.d,ib rJidntai (J£eh "yah iiia Jg,ri~ kltawndiri. ~rt.g k~ iblitb sitm goJ()",~i' ,. }<liiru, b]omjlok y<Wig 1ebih bmy.ilk." ~~I]W10ldiOi. ~~b~lIIiIe.Dsm~: .ked~," tl!y:~. d~.ip:;lidra,m~ul!T:aiki)1;~ ~ll;~fhilil} b~yak. ~ ~ .~ ~ lJ\li .~, ~. ~Se. n~nggDh~'}ia ~b klfa ,~ti Jala,m kekAi!1t,{j~ ~i;i,g ?j:yJ,a_"'yaiu~:ae.nt-:lii ~. Mhw.ukm. koolLlmYlli (I:tt.iip~(I;l kilt1 dm Lebih bmy1l1k l:DJe.n~mt:u'kiellUll.!lll}!'ll ~adl ~t:a1i kiu.

P~!!li;l dik~1~.ui,~~hw;li cidd:!!.dla ,dalJl ~g!)t!~gj'~~eEu:aD!g l:ieon.:ibLm S:;llndara~sa/I:J:d:ail',a Yw;!l& dmleksim £'fic;u,.ahhlriCyahm.enwmJrukkm s~hillknya. 1'1!!t~Jj gdm 01'ilJIl!g j'\ling MendUgili. hrulrrwil. mel'reh ~saudUl.miUm Yus.MJ B]~dlapa£wah'}!'ltl s5dah itU. Perula.pou ,jI'lIi, p,edu d4;tdtl &u:l.oJ:il.!li[ly;;wg herpellLdapau d!f~ .bum melll~ju!kma~gL!IiI:Ile.Ilta.s[ Rla'IJ, dlil1:lll. yag kU!all;,

mereb. hanxamMj'\eDl!!dranllr&il!il ~:... ., ••

, ~~~~J'~fo:J ~:~~ J.:c.,~ ~1]1 ;·r~:; Q~ J./fr;) 1L:~. I);" "~4r~ kimlM. ''Kam'~lfn kipaila AnJJysmgari'ff'rtmhii ~k:am~ ihn itp<l yan,gJfumfnJean k~ Jimthim.lsma"iJ. i5.fMq.Ya~pib dan kem'fflt'lfmn}'fl-' .' ('Q$ .. A1.BlIq~~:]J~}.

DaJ!am. la/rat tl'..t!l!!ilJllliE m.em:rng ada .kie~iDm, ka1:11[JJ:[ m:nv. .iBmii

I:s~ iimdis.ebu.t dJeag;;m al-AfMlh ~.ruw), '. a ~ hm§li1.A:R'b

·dis~ ~S~ bbi]~·~.b@pb~ F~ . d~~.~~ ~~gsa),

.AI:!iI:t Tg':!iL:I, me8ydn!ik::u!:t bah~ Dia me~~eti wahyu l!lJ?~~~iNd!;' daci ~'nD.~lI'm,·dm ~1Iltbnn.ya;$~.~~.k~jum1:m .: ~

1:;l. YUSUF

hmyl!lk, rt;~u!ri $eti:~p~ibdJ (~at1,:l. &!r~ As,l>arhJ itu ~dru~lll>:()t,1,:I~!1i!l! &r~ s~Jah seonng saudaea Yusuf. TidlO1lk ada d.:Jil:il ymg me\l].1,:IIiljlikkm b~hwO! m.e.rel::Ji -seeasaper indiv.i.dliJ- menibJipOl!tk.ll1il wilIYIU da:d A1Iah.WtliJahu a:~'m

4: ~r ,t,,:j ;.11:~ ~)f ~ ;.j, i ~ ~'~):i! , ~1Jumtl:dPh YW${( litatiJ vita",lalj diakt datran ya:l:!g tidttkdik~11dl. ~#paya prnmld$ .aytd,m!" tmwmpl1b k~ padamn saia." M,erel\:;a mf:lJJgataikmil: ~OflUlg y,~ilJJi!l merebur kecii!litlilJiID Olya kallil!iH;. J.en~pkmld dan mu.k;a,")'l!Jhk..1iaa ~WlI cint;U]y a l::lmya~enump.m pads. kallicw sa1;a, blaikd.e.l];gilill:li memibUtl.tl~I:I.yilat:<i!u, .Illem.btl~y;a ke .s,tla.ttl, ~aer~h ~lP'r k~l~ b~~ d!lJri:rllr,a d;t!t ci!ll!~l! a~h kiJi~n I:!~-'!lya tenuiUJpulJ~ k$Jliml,"' t .~w. Gjl' .~ ¥",IAM) }I. "Kff1I'Jud:um hmddJdah ~1?tel!ilh it'll k4itm

menjadi o. J. ~i-l,g Wiik.. "M:IlIb mat.lkmlah mlllb!il!t5ebelwn be:l'bu:JJt dosat:

~ ~.~ ~ " ~f'"JdL --:J?Q'n' dtnM . m~·t_~L.i.:oi!t.a: <Tjji- '~ltJJ

'( _ . ~ , _~ __ "'~lW . -s: a . _._!$ .ll<'~ _'If,. _._ jil! .. ~;I\!!. _. ~

kaJian h,lmt~h l'ttSN!"M.ilJkslla;mY<lJ, datiam permu..stlbiii:i!l &llll:!eoeJllclm. ki1!lllW. k~~r<l! j;!l:lg-;l!fl :!1~.[I\1!i. k~~;![lm~m~i;llI].i!Ihn.~ .. Iv.I¢~~ 1:id;!.k ~ttni!liki j~~ =~uk memhuXI.U1h:.nY:l; I!:ar>en;~ AJ!IM Ta';;da. menghenOOllci ;:;e;llWlitlJ!. oor.i "lwui' ya.:ll:g :hiilJrus ltiflrjadi ilan. ~f'-l'C<lip'a.i, y:ar~1I:I berupa pf'MllHl1'hn wtlhYiI:Ii lbetnillbt~ (tltlWj~) dan tempat uwggM. ;:;ertakek.llI)1Cli:!J;I1I] ~elller.ii!JI[:aha.n) di n.egefi Melif. Mil!k!l, AUall~~~Hp!gj,.~ m~:rd;aJ dluidfidik;,m!Il!~UJji,~ Yus!.d ]iW!t;lr;w. pe.l'k:OIi~~m .Rubilliil ter5ibm d,;w :i!;,yantt'ay.a. kepaJa. me:Jieka. agar :wem.· hil:liil!i1l.gnya lee ili!!liti:' .!'Wlmr.

QmuJi1!hmen~j"'S1Llm!ljJr ~rrill!lidallah !lum.1!lt B~'M hibqd1s.~

t '.~I~· ~ ~ ~ , -"S~ d'ia di:pun.gll~ (J/eh fieb4gian mrN<l'fir," y;ttIgl~r1!. DOO;~ ~.~ km.m, a:apon beb<lSd.tri.ny<li dan cidak perl!.!. m.emlblmulrnYili.

~ ';_1."" .~ •• ~,<, ;~ l."r;ia ~ -1,io,n L~J ~* tc~~"a' "-. -ili;J'l' I.~I· kaJ.i. -,.-,- . -~,"L"rO ~L,.l 'C ,_".--r· -, T J' ... - _. __ . ~~ .. ~~"_.'_', YL ~In!!l, _~ m":;!!ltl !J""._~!,!

lllntlik meblk.1akm a.plal yotnilil kaJi.:m. katalbrn.

~5~

'~" _, ~

.... ... J& ... ~~.,.' ".·i1'~<U"~·· .. ._.... ,o. _ .. ::.l.:"".·· .•. -''''.- ... "'. ~,/'.' ... / .. ~ ..... -"' ... ~

I ,!II" I~ ,- t~1 . ~ .. - . ... ""', ~_ - '~ 'II'.

. 1,,)". _' ',.. I'. " . !.J'J!o..l'J-' 1_'_ .'

. -, - .. ' ~-. 'I ,:_ ,. !!Ii -I~-;'''~

Mf'Tda ber'kil:ta:"W!lr.b;li ayabktiJni. (lINt. $€h'fl;imya e.t~gka'J .adak lllem. pel'my:ai k!;lm; tQ'haiJllj}. Yus.r{,.p.aiJah.(flli~l'~liht')l~ ~mj ad4ldihomng· Qifangya:tl:g' mengi:ll:gink«n k~«ik«n b~,~i1~J'fl. (Q.5. U~~ U BraTM,nlab dill p~ b·~~f&,!i~I~i b~fJkp~, ~(ir d,~ (dtr:p~J' bmlm4~retM~ dim. (ifaJmV b~iM-m4in ,ddtl: :l"01m~g,tfh.tlry.'t! iMm.ilJrliti N~enjOXP,tl''YIl.IJ(Q8. U~12~"

U.YUSUF

kami terimthpf'.IN,Iif.1I'ldaJMi ~esrmgwlkt~.ya kam~ Q:rang,o~ JWmg m~ingh:!:o

~n kdm.~ wgmya.. "KalimAt illi hlUl}'a .. s:ebqaI p'ancljl ~ peng@kUan,

Illdti mema be:rttlJtl!l1![JJ ll1li!l! (seibifki:),ji1l). ~ r;;:;. ::t.. ji ;, lab dia.her. f,(Ima kI:lm:~~ .1lJi\ksu;ooY;!I· .ki:r:imkatlil ,diabefS:lLI!IJ!.:I kil!llf:ij~ 0{ :.,.J; ;:rJ W , ''{1tj~ fFl.f.i apr r:iw ".t) ~1:~E1umg dtm. (Japat) bermtliJ;l'~Min,,"

~~irljJ.;giu~h11q!r~' at'"<lu yllilJig m.embac-OlJlly,;lI. d\eagm .• '~)!. bukiltl" .... " ot ~ l!; ). ]ba,\:I 'Abha!lberkSl~a~"M.$:lidil!r,1! ad!~~;!~ ~~d~ri~Jjl!J:'~ ~ mebkukm 'k.egi:atm," .De~ juga png dliLtaklMIQ!leh Qi!Ii~, ~dHI.-D.h_:ahl.ak, ~S:11ddi dat:!. ~Jjfbi.11..

-t~;"Q :j" ~:; ~"Dan $~rlm&f!.Njjn;ya kami f$~d nWlr!fog,~~'!fil' "Me~eka, rnlM]!?-t~_m'~K,1li!!J,t~ma":be!1ll.r lLkm me_n:j'~p, d.w. mwd!il1IlIlpw~y:a. ,dernl ~rciih.~

~t?i.Jlr~bt Jj,'t~~~,xJ1~J=4 ~,~ J~ '1:';:A~J,~Jji~~'~~d ¢1 &~z

Qb'

"'~." .J. .....• '-:;.1/. ".t"'.'l ..

. -;- I'~I I 'U1 I

- - .... ' .

BerlMta Ya~qub: "S~unggkhJ;iy.a 1e,ep.p,;rgitlJJ kamn b€fitlmtl Y!US1lJj'lm .. ~~' ,'!yedibJumlm dan afw' kiMwatirkttl'tm"kaMlll ilia .rlimaium smgala. 5etM~g Rl1mu lengahdaripatMnya"-"'~QS. U:13) Mt\N"411!'l btti:;\I'la~ jika :rillum(M'. [Ulnar d'imak,m s~1l11l. ~ed{$ng iMmi golll'llg.rn (Ylm!; kUIIiI)'j. ~~'Il~nya ka:mi,. MMJld~kintJ,w1M tmoo!ukaJfatlg..t:!'p,lIWyatig m~, ""~QS.I2'd4!)

AI'.IMilf mem:~'~fitl!ihw:.m:iI~eJlJn[lg Nl]b~. Ya'qub, bil!b.>'!ffi t01!tkMlt memelTu]!l:i perruUmaan :il!i'lak.;U):akm~ ag:u .m.eftgl:d:i1hn Ytl~p e:l'gi.h ~rS~!l

mf'rek~Ul'I~$m~fl!~~mb~~ d!i ,I?'~~g r\1,$~r, ·~b~i!;!!tll ".

'1{ !!;".i!.i' ~l.rf~ ~ , "Se:be7utntya ~ian .hd_itm Idm~n YusNf.ama~ m!:>, n}'iJihka.nXu" ~ y ~u., lew:~.ya. b"~ll;I ~1)uk be1Jisah d~giUll'I.Y<1i' selama, ~ I?~~ b~~~j~~;!mp\1;lu"~~n!~~] J~~.~ .~ ~ ;tnflllI.t ci:rrt~p. kep.ada. Yusui, diisehailm. kaeeaa ia memiliIci pefit_a ke:halikom yang besar, !cii'aIdaiI: ketlahl:l!M, k.eserupuroilil!l! ~, J.m ~elU'II!k f~" Semo~ $llalaw!U d!a!I!l sail:am. &ilimpallkm ,Ua£I1lY:ilI.

~Na£i." d:mIili;EIlllJ K!1Jfl[[]=MClWl:Y;'id~vrn)"" ('~Je:n pm:Ll;;.kM!1J.o1 btiIJJ.~nll ulama bun IMmb3(';l[J;)llI. diNiI~1I !'Uo'ti (.,..:arJ ~; Jc nan m~1IMI H~r~n m~m~a ~itl • .,jI~~ ~:rih •. ~~g y:l!tlSb~gn=~~~de.!:!~O!.jigm ~uk~-l

U.YUSUf

,"' ..... .JI.o;"""';(";t-dnl l!~ .... "' ... ,k " - J;~ '~_ .!i" ' .. ~ .Ii"! i ~(. ~I ~li'!jJ". - ~1~~I.r • ~ ~ ,,-'''' !(.. ~ 'Ii] A',r..~_1 i~:r._ ~_ .. __ ,II

,J~~ ~~ ·11~ "( ,iJ);iLP ."., .I""~J"""" ·.I.OJ;> ~ ,JIi ~l,.!.IJ 'T ~ ~ltr

~1(;<kaJau dfadimakan f~ ~Mang kali.-m len~ da~~ "Maksudl Il!r.1!, .~ ";l,'W~~!r k~~~ 1~1l!g~~il:)l';l,~r'~1I! ~y:i1i;, dl~_g@ ~;l,h. ~ ~~haJ!~ bI.im, 121I!J, tih~ti!:.:a d\atmg serig,aJia. dan .me.milkamtp, sedl:mg .kaJlian tidak men~~abil'lilinya..

rem}'~u ... mert\b~c.11H mmjillidikan. k ... ~,4!;~~ .~. mer.eka ~m ~willgai

~~;m h~ p~~b~~~ ,~~[,~~~,~ I~,~ - ;l,l)~~~h<l!W~~~¥~ ;1.~

m.ere]Qpam. saat lru:t ,i,l JrW I~l .:;:..- j " _ , ''KIzJim U;I. di~

S'~la> $etldng ,.li:ami ini~tN ki£~mjroA' }'img kNAt •. ~(fflm:jglthnya k4tm;~ dtmgan ,rJemikian tibia/) t~:a$J'lk (lWd1.!g·,Q'tan:g liMing: rnmr.gj. .. M:~.hudlnpi:.k;d"u .~.cLl: se.rigab. ymg m.enyernng daII melJ!lum sollMi. seQl<I1lLg mill.lIlEafi Ik.ami. sedmg boo ke.l.o.mpok png b;md.e.mikim. P;JStl kUJei tai Or'a!l!l:~OI.l'ill!l:El

l~ ieJIlH1ih,tidd: ~u prnY'l' .

. ,..il~ .. -C. ,;'.v .: .. ;jl.l.: ..•. f - .,.. .. "'.-r ' .. -"~1.1~.'" ~ ~ ... ~, .... ~1 ... ' .... ~".'''''''': t:ij'~"'';'

~~ ,~-"i!-'.~' --~~I ~ . lilt Ij ... , .. ,,1 },11 ~I~·~I. III.~ [, ... __ .j!_-I ..... ~ --_'~ ... , ~.-: .. ~ - .~ .... :';--"4 "';;"~' - .

~. ~.Y .:::.;(~ :. .. i ~rt£5

~ .. ~ Ir' ._:_,- I~'!!.,...~ ;,,_- ' , ;,Ir

Mo:k'a ulllmia 1~~ka M!t'1I:b.~n}':ada1l: ~;:p~k8t m!em~:ukw;l;!~ kt ~r ~U'm:ur .(l.af~ m:ereka m~g.tlkka"'di4) ,dan (di wakm dia 'S.ffdai dalam .SW1,l!II1') Kami w,l'ih)'JiI:MU kepada Yu&rif: '"'$f':!'lu:gg,rdi'nya k-aln:" a,kanmem;erif;,dl:(m: ke.p.(ldn M'I'eTek .. p~rouahl'lZ.m!l'.r~i.a ill'ii. seda1lg nlf'l'cti.! #:ada ing!1!.il'f,&i""'" (QS,. 121:~5)

AH~h '~bei'fi['mlU\ ke~ika yij;Sm~rd!lb dlb,awai?'~:l'si o.leb. $~,tida~.· s;tll!d~rmy\td,al'i ~y.;!l:m.ya s~nal::!ih WIlU .izin .kep)l{l;lJlya:

~ ~ 4.,j :JIZ..i .i,lf .~t,. "Dan m~ s~ unmR' tnr:mlmangnyakt! Jas<tr fllrn.ff7""-H~ illi meitli.l:3idlikan 'beilil:m.ya d'i).S~ p'ei~~an.me[,~kll. k~~!l!;I. me:reb !H~j!il!l1ia sf:pd.:l!~ 'itUlIIi!ik: me~~~!l;rk:u Y~J;i£ .~~. das!U ~i;lmi;l;r.$~aag me~ ~~bil YU5m·tbri lI.yMn.ya ~ Cil:r:I m~';ID}jl~ .t'i1S;\ .ho!l1Ilat ymg d:Lpn: mele;g.a.n daa meayeDJait1gkm. hill:i ~ily>ili serta mlfit1g:g,eombim. fwmJ"l!,~eblltikan hathwaYaI'quh~, .lret1kamerepasYlmib~ ~t1dara· 8900iUilllLya, ia. mem'eluk,llleo!l!d1Llm ~ m'~_Q<·'~~y;l!.

As-;Sluddii dan hin~Ja.i.nnry1 m.enryebl.ltka!lil:: "M~ <l!Wara. penghornwan me:reb!k:epa,d;l,a}'ah[!y~ dlU'l. p.~dd;,U;Wfi ~f!r.lk .. ~®; ~~ttlJy;tli:irbn bpadla Yus;ui tiidUl.. h~!rSeLmg.~"Begi:tu. m.er.d::ilI .. W~ alil:li pandil1lil:gatnl san.g ~yah, m~rMll md1lli me_n~ti. YYI$uif deag,m.perk"tjl:iW mAUpllJ.l!lJi pe.rbW!ta!IiL~eruPi cadmaki, puklllillil. dUlI.a1l!l·I~. Ke!'!ll~:ul,~~reka m.e!!t1!~cill.W!U'!.y~ ike ::o,umul!' yang ·tel:1h-diiepnatl ·wmuk mem!b~y:a :ke dJailil!lIl. Sumtl!f tl?L!ie.h1JJ~. Dell!gatn

[2, YUSUF

cua, mereb m~l1ya. den;lflIJI tai:idm rcimb;t!liy-a. Padb s;iln i~ millt"ll oolo.&r.g ke,~da $~ seoi:',;)jjji-Z &!l!fit~n iiI:i:rm~;!, :iIi~i'~h i'Ilii~i!:ja~lh ~i~~p<i!rdlm. m!;lli:J;ltl. ruh1 :It be~ ben~1W rl!i.b~b~r SlW1ur. me~ plilkui ~gan.- 1lI}~, hJJIi Moereli;;t IlOW11ig Wlny1l dhilmgm..,~dlij ,~~, ,i;a j"wh .k;~. ~ ;Ut·dan ~ Wli!ia m~~gk>!k k~ .1It:Ili$ r, . .rru di 'Ii. $um1.!lr~ d!~eb1L1!; den.gan. Rl!ip~foh d.m. brudiridi ll.'l:1ll5D}~.;,

PiOMii AJlallij ~J~il r;J 11:. ,~;~ r.";"tl.;fJ, ~jfJ ~ '~Kami f#g~'. kan: ~ih. Y.~Iif: ~'j~/hJ:l1l'4ka!\!'ll'iikml mfm.~ ~ ~~ iNft$tw~· m~ i~~ mh~ ~~ rwda ~J'l'tlagi. ,,.!ill:ailit T01!'ab ~~. kelemb'll.ltm, .. I'ihm~ d:;m. kem\!d.:ilijl!_B M dlibctL~ ker~ya ~HIN w.~ 1t;~~~!~ilL JiJI~lllfmb.eri wahyt! kepada. Yusuf pa(l!a =1l SGt sullit sepe-lt:i. il(1[I, mTIlk ~g;ii~tkan h!Ui d,~ .Di'leilg~ilbjjJmy.~,. ~uwa kamu 1!irlak perla ~a!h. I:Il.mgh:J:MIl-i m~a]iI:J, ini, br'~Il!:a k~m.li! llikm ~tlqJ;l!Sb~b~ daMy.a d!~giUl! billk d:ill!l. AUaMI ~iU1 meJloLolJJg dailJi m:eIlllillLg!:rilJterilijauwliI di ~t:<Isme~, klllm\!di~kam,1I! ak~ ;!)1~i!l!OIi:rilt~]:uk~ad!a mefll'kllii!l.iPii }"J!Ili1![.e!um.ereka. perb~t :illY 1D~il!!~p di~u, ~ ~~~ ~J" "~1l!g~.a~~ i~gtUlagi. "

Muj'~hid ·tb!:l! Q;lJu(j!dm1!!!l!g1u,*;lJil~ ""of ~:X . :I.h ,~J" ':.M:~~a tkhA men.pJm~ (#dttki~~ J<q;i), ; bi1hw;3i. A!llab memheri w.iliJ1ll. bpadla YI!Ii.S,m:..~' ]Ibi:l!~ 'AMj:l.$b~i'ka.t~: ~Kamu 3!kan memiberi.talukm. m.ereka. :apil ymLg tdilih. rn.er,ek'al pefhuaitt te:rhad:lpmu :i]tll:l .• s-edmg Mtlrel\;:;t tiU:l: meDi~~liIUa,tRh:k meDigetahWmli!' "

n. YUSUf

d'ataTj:g mernba'W4 baj'U ,gam:i.Hlya (YI1.~ 'b".lllmurtl1:i) df.~an aaTahp.alsn, Ya'q~b b.~k1f(~~ ""Sd~f1~fflJl~ d"rit~~~ffldiril~h }'llIlIg l1J~/Jtmdi1J'jg b(:Jik p-:rbMat«n ,(y.\:fng lmnlk) rttl't n!(~ka kC5g/)(l;r(~fl }VI;Ng 11(1ik' i~'llk<h (k~Ji/;bllf01,ljki~. D'im A/lab stljtrlrrh cy.atJt dim:f)h'lm petf()J(J<ngfltl~Nya ter-badtrpapa' )'l!lng kam~ cerit.'6flMn/" (Q5. 12(18)

All'.l!h .~. memlhe!tit!l~:.H:l. ttl:'l!tang ap.i1 yang d.i1akuka[JJ o]eh ~"udar:a· saooara YWl:lif setebh merelaruemib·l!IX1gn.ya. he dalam Sl!ImUf, hahwa mereka Ik.e.mh!iili. kep.adla.aph mereka pada k.eg;.ehp:flII. lE.al:I!I!IJJ sami:1i1 mel];~ dm berr~ra-rUJ!;j ~y¢$!d $e~ b~!'$edih (I~!1 mettbmenyat;a~ duka-ci~a i'i'J¢i'ekll! k.ep.tdla smgayah sambil mem.inlt:1 IlmaJ"d::tri :ilfla }':rng telah t;erj~ pad:l dir! YlLlS.u:f, denrgm rnm~tikm: 4 :~ G.1l.i'l ~ "'$I!!ifmggrrbJ1Jraki1miMi Wrf(miw, l(}mIM." y~!t1!.l mem$1!an, t ~ ~ ~ ;~)J ~'''lfitn: ham}, tin£gr11kan Yil~tff di dr:jat·b.rrflng:barnng kizrn.i, 10 ya!kfii. pabim d.1nI. ba:rang~b"'MJJgk.'1I1li.

4 ~4 ~} "Ma..b: ~ dimah~ $~la> ~. )',l!_~l1J ~p~ y~gs:ur.lili diklt!i!w;!~!d,,~ dmdipexingatlo;m sebiliJltmmY:I.

~ ::";k &':$:. i.J .... :~ G.;ii"'[:.:;' ). ~Kam!l sek4li4'~ali tid.:1k abJ1, ~ ~ p'l1aa kAm.i rdab';f!1f.n k:m.~:i o:rang..cn:ang jI'ang Mia"!'. ~ lru adalah milia menibl de.ng;m. keLembulan ~g ci.mJggioot1Ld;: me;r~_m :a.p~ yang ms~ lLl5ah~!:!, meret", bei'kiiJ~a; "Kami meil,'g'e~~ihU!1 bahw~ !l:r~h tidak percaya !;::ep'''w. k~mi dI:l!lam. k.ead.1i1!llsepenJi iui, OOhW::l! kami:l:dilih. or:mg-or.tlliS y:rn~ jrl!l.jur .. A:pa!~i :tylh menllJuh kami de'lJi!ll:;tIl! hal tersebur, kareaa alr.attelili . .Illengkhawatirk~.I]Jly,," dJjrnakm serigala dan ke.m1!ldii .. n~eJJilI"hena[~e:rj1l;di. djlllli1km ;;;er~gU". Kwlli. memiliamJi k:e:tidakpe[caya~n ayoabktp3Jia. kami., kareua ktj.atilarl.inl. m.en=g S<lll;1l;~t ajatilb dan meJ1J.gher~ sab1i. k.il!retlil relillla1 dJenganapa yang ['e.[~~ pada k:uni .. ~

.;( ..,..,!? r~'2;. j;. );1'.;,,:, ) "M~rek4:d4tat~g 11~embtHU!ll bpju g.:rJmJ.I:"liJ!'! ,(J.\:,Ing b~dttmf!ra~l d~.g.a~t d4mh ptthtl, "yllkn:i boho:ns (1:111 diblll.l.:J:t¥l,L1l.t, Jli~r· huatiWI itll! ~m.t,uk meyilink,1fi mWmY<li .m:e.ik+I iierlrnd~p Yu:mr faIlg pen.tlib. deng;lfi~~.Pua:n, Metek~ me:t'lOId~Of and':. kamlb:lfig,s.eb~~m$1'i1! ,d1katak!IE M,tl.1ahid., -as.SI1.c1didMl. ]ain~.I~![IIIli'.iI!, b~!II. ru,e.mye.mbe]il!tnya. dal:lJ melllltltlrhtl ~bnh!Ji:r!lkt! bajiu Yu:51Jf, ·!.I,lJtuk. mmgesan.kalJ! bllihw~ it1/!.[l~b]~.I:t b~;pu Y;1TIg diplJ!ll:ai Y:U$l!Ifkr)~lb ~liI1 ~n~:l ynngtleliluml,lrl &r~!I!ya, 'if'1;1~i msre:b lup'~ tidotk merobek ba.iu tersebsr s~hllliW .~.ej"dim lUll tidal. dapi!IU dijtedru olen Nabi AI.hh Ya'q'!1lb .. Ba_hklli ia. menjelaskan kepada mereka de[JJgan meI'IOL11 peikaitaan mereka d:~[l menerima P erika.tau hatiCilr.a, ·b,al:iwa. mereka

- - '-.. ,j_., ._- .4.~" !!II .. ~· .. ~ .. i'l~·,t'.i'~l,~;t.1i ~J.I' ~'~'::'"

relah me1\ek:l!]'Il!lwya, tft'.llg.an m~!IlgaIakan~ 'I!: , ... t,..;. .. _,...d.O 1 .... 1 ~~ ~- ~"'~ J.,.

~S;fi'~a~ tiirimu ~endtr.ilah )'41;lgm~'lulcndang bail. perimata1:l blltl;lg b.li'rffk) iw,. J1~~ Ire5ahfan P'll.g baik itrdg'b ~b~'.r¥;!I!m) ~ Anmp~ .. kuil1lm be[5>1ioa.a:

Q,ellg,an sebaik-baik kesaii:.ili1'.1lfi dal!aIU metlgludapi Ill.u;alaih ylIlg Lelah. kailian soeraikati inl, sehiIJJgga Alb.l:t me'm~el'i j~t1ru1. kehlllr dengiIDpe-I1io]ongul dan kekE1:l.btii~iU1.Nra.

n.YUSUF

( ~ #~ J;. ~';;u'J! ,~I:;, ~~Dlm Allah' ~j:arah'ymlgdirn.mrm penf},liol!Jwm~Nya tm'a~ ilpa yangJii~lian Clfrit,:tkau,"'milhil:ldtlya Has ke"bohQiIlg,aa d:aJn lse-

m~ y~ !!;:~.m ~,w,~~!l~, .

D~1m.n!l. h3i1.illlJi, a].B~h~riml!:l'ly'@l:lIj~kan $~bl:l!lh h~.di,~ J~:l'i • Ai:!:ylh ~ tent~]leriniwa ·'Jbllb.aroGholJig~dm lliliiiJilya. m.enyehutkm kat~tk;ua '~.m: "])e.ml~, ti.d.ak. ada Qontoo oa,gn-u dan bagl. kaI:l!m keaJa1i. SlBpe'ITJ y~S di,li;~~~ c.I~~~;,

I{ .) ~i;, ~ , ! .1!!j ,;,...:;.. .~. ~ Ua!a ilk" a~'l kYsaNT Jen,~n ~thik-

baii/; l£,!11haran ,tLm Alla1J~fllaJah }!ilngdimolwnpmolo,ngan •. N}'a t'(!,1~' spa

yangkali~ mi~$lit~-n;," .

Kem.r~ii'(m oo$(l.ngiab k,eJ()mp!(J~ QT~11g...;lirt!ng mWinjir~ l~If.Jm:en'kli 71~fIryJmlh ~fOrang peng:,ambilail',. 18akit did menlininka'n !1mban'Y"~ dil1 btr:k.ft'6ft "Ob,; .kalmr g~r<il. i1li cSlrornng nook m~ilaf' Kem'l«lian taereka 1nenyt:mbunylkan illa ;f,~gai baran.g: ddgang/l;fl~ Dal'l Alla.h .M.aoameng:eta/NJi ata 'fr1:ng rn(1reka itetJamD, (QS. ']2~:]9) IM'1l mereIM' mienjuaJ YWnfdengan h",rga yang lntltah" ,yttuu heibetttjl'ltrJir.bam Sijja •. d'ttn. m~ muolcWlt .ti.cMk ,~mmk hati1:l.1akepr1d~ YfJiNt (QS. 12.20)

Allbh ~ m:emoerirnk.11Il )]fpa ymg ue:rjadi r~dLa diD YuslJ!f~·cli ,dabm ~,WI'J1;I;r k~lka s .. 1,1(I!Ull.·saud~r.u\ya m¢leOO!plilrk~iIll1Y<~. d'3!lIlJ melllJill.g§~[kiWlI,ya seJIld]:rim (Ii dlalrun. ~11!:rte.J:5e'b11!t. D;i;a b~d!~. dli~ur ttu $ei~a ,ig;t h~ci &~ilJ~!l.~31ablfi AJbiLI Bakt~ b.ill. "!l~r. M!lIhtillrutl!IH:d, Ilm.lshaq lIDliligata· k'ii!ttt "Sf!t~~ $~udlii!~5att~~ya m>el~Pildi:lUl[J!}'\1 ke dal\1!1lil S:!lmI,l1',. mel'~ik:a dud.uik'ldii.!duk di SekittlI $!,!:ID;!.!:f itu ~~'P~J.u:!g harii, 1)Webl.lill, oo~L!h!U Il!p\1!~!ll:r; d~pe.!Ji'buil[ Yll'SlI[ dan a:p;a y:aJil:g tef~ail!i pad.my.a.LJ.u .AUo melJiiilgef~kkm, slBkelompok: mUS:9lfir kepailwya. dian. me'Ee.koa iJe-.rhe-JlIl di deksr sumlll,r, hill. m~il!~tlS $~s:eoiGttig Mt'U!! men;~Ml rur" Ser~i'iJ!h dia dtr~g ke S~1!J]" bl. meatl!lE!ll!kan timbil!, ¥!lSW ~~e.rgamllDg pada. tr.iilllb~ te.mseDut. M;:d.m itaJ ~efOl m~~~~rk!Ull!lya d!Ul _"lUI~p![~btrad~ng;rnl'ly;1!, :!lefaya berika.tai

.~ ()Is. ill !$ ~~)< 'Ob kawr gtYl,dJira. in:i .;kW;t:anl!; a~k~11'11da."

SI;W.;gl$l!(j;1l!I11i' m(lfi'i;b:iJtlll!l}·~. "ya hjl~, :!l~~ ~l1ddimemiliuWl' Ilya iru ~ DiIlma, 'Otr<mg. yiling dJ1PlllJiGGiil oleh Ql<!iIlg yllllg m.eJ:mru.!lkm cimb~, ImitllIk memlbe.riJtalJiu bihwa ia !lle.lWd,ap<llttkm. seo.mg lIillak moo<tdi S~lIu" Ini

\' 1\ ,

~ • ./"...,.._" •. /\./" • .....".._""" • .../._",..r ......... .....,..-: .............. "._......._ ........... ;;""._, • ......_."-,......_ • ......_ • ......_ • ......_ ........... ",,-,,., .... .5

;ild!;ill~ib pe:n:af~:ran P[l1l: ;mek il:a:nm,a ciOOkadJa. png m.t!.RlIifsirkm, seperti ini kiecud ~9rJt:lciw!l"'i!l1 rllaJcl TIliI'l,u • Abb;l,!l. WaJl(./h~ a1tim.,

Te1!apimi '6<lJCi:UiIJJ ~epe.fti, I:ti] '6e.N1Sa:rm rueb,lu'c;'l)a!I iaifl j' .• g memMdhdkm {menggilbWl\gliiaJmeJl;gbuib'Wligkatn) at.-blwyra ,k;ep.acb (1m o~ j'ilIlig b~.:thka[il,kemJtild!u ya' $.J.h4a" dl~bl:lal'l!! $frliU'lg fa~wg!l~!1d.akill.'Y'I

.Slehillgaimilliu Ofil,Ug Arab men ilkil!ll JIIaru:Jii ishM?'.i w.:tqM.

den&;m mifmbu:rng illU1rui', Dabllil, thal £~!l'ni' . kwai:l .. tau ~fo' &lin dit::;Wsji,bn oleh qirlt'liih lam, d.eJlgatnl ya~. WidWm: a'lam.

Ffrm.an Alikht ~ ~~"~~' ~"t ~ "1&mwlitm ~ .... .,..._1..~.:L.. d' •

'", -...., ).r'.J 7' '.. '. . .. ' """··F" ....... ''''y .......... \iii!

odm,ggi baY~.II Mpl'l~.~ M~lluillnya" P:I;f:a pe.n:irnJhll. ru:r' m.e.n},em'lllm:yi.:kw,.

!lira d.u1 ta nl,lt!,Safl,1: bitl!lnya de~g.Mmeng;ua_~b~W<l ~ :itlldihe.4:i

~, di,i.. g:liWl ,~~Ii!k"';rj t.:iI::!a~t:ii!'m~i!'cli;;t ~lm mmta,

hagi_ i:li1;ime.nga erit:a yang sf~uag,'f,t1I:!f1}'\t.Sleb~m:rn~ rllilc;lJ!lilk~

Mu:j:iliid, :lS-SuilJdi daaIbaujarir,

I:J~' AWi doI.,j ]lbn~ ',Abbas be.lbtt.OJil;en~<wg; ~ 1;.~ ! {;.~ }o "Kett:.~dUm ~ mfffl}'e%}tbN~ Jia~ffti·~ ~lIIg~. "'yIlk",i. ~ud!l!""'s~_r.l Ymwf mel'<ill-:l;1Si~bn. tieD ke:KiUl1 Ywurf do!n uidlkme.mgUJw. bdW:ai Wi Oit~bh salll~ta .m.ev:ka ,wl.l!i pmrt mmkilSiaikm b"lbiw<I d.:i •. m.y;. aJaiaih s~mErW kue(l1ilJ.kh1Wail:rmerda aikan nl:~];ri,i!l!iuilimya ~ .. i:l..ldJih me-

milih. 1m .... (nk.'. rnj~t Kem.ud!.Uw.. .~9w:1ill'a.·llill!ld.lan Y.Il$~. J ' ..• ~.enre .. Jl!ru. r.J.ik:;t!l. k;.~.ti. :.'.1-.'. pemmha air daa (!ilia m:~~ :bwm.bw2.I:l!llly:il!. t 't"jj. kiJ.. ~?-'t; ~ "(Ol~ .... '- .. r

gem~'rof" ~ >w.ro1!1gan«k !t.lllJa. "Jijwi,. MlII s<!ll~tldara Yusul' m.e.Jlj~ya..

_ _ F~r~m A!latht tEo ~F~ ~. lui; , ~A"tlalj Mah~mtmge.'i'hu~apa ~.~. j:tre:reka ~~" Milksit!dnYII;. AJ]m MlIiha:m.eJiL~adit'u~ _pa. ymg eli k.equw 'Qleh S:il!~~~~~~,-l!. y~ ~l pmp'e,mb~y:i!, ~~gAILall.wmpulWtlllk.

m .•. erub .. ~ ... cWt.' mea.oW:n .. ' .. ya. r,.':<m.e;!)p~ .~.I' .m .. enyimp~ hlb:n;ih., .. ~ .• ·t~."~.t~ . .. dab. mtJ~JlI.rulg ~ID~~wnnJi"l< M:lik:t, .A..ll!ah memlJ']ilLI'k:w.1wlIl1'1!l.[eqadil .$l~

dll'lll.g;w. .ilikdir. diaml, qad!ha;.N"j'ili.

,~ ~.JL_:~ ~~.~ M~W ;.~tj ~ ~{, "}: tl'ah mt1l~iptdk.m Jan

~meri~rlitb~~Lih milik Allah. .~m:i alto,: Jif'm~ta"" {QS~,.

Al·A':rui: 54). Ayat :ia:i. meR.gand.ut1ig· embemmli.W1 kepada

~w."Nya. M~d. e, l)aihW:l .meil:~ilii p~smiaYi~.~t diJ!id::uik(Ul!ol!eh. bUJm!ly;a .. k,~~}'a d:m AlI.ilimampu. umuJk. mmal.i!lmya. teup1 Albh memD.IMkmny.aJ. dan.paOO ~}'<li. ~ mmjwan .clribatb:iU!k. ~ .~~ boeracb. di tangli[l bel:la,tII, sebagaimilJllil DiaJ. ~j~~tk1l!p, kekl!lts:l!:lIl d\1Lll akilbat ban. b~ Yus.1.!df ~!;h(bp s:lu.dla(ll."saud.u:mp,

Firm.u .A.I1d ~; ~ '~fr ~1_):' ~ .~~ ;:~:",. "~t1;.~ me~itJal WiIWf~gfln: hIil>rp j'4:~g mu-ru},. ya'it~ kkr~pJ di..fflflm s<fja;. "Sal!ldar;l.'!l;l.~.od.I-~~ Y~~~i1Ll~~ deo~~ harga "'~-$ s~il?t. srlb~mma, dlt;oUsirbn .okh Mu,Jiij.d ,dJarn Iikf.l!Illah, ~iU,t[l;ilI.al,bakm.~ :ll1:m.y~ .. ~g, $~P~W finn,!Il/lJ!. .AI1:ili

;F..,!, .f 'ta~''( '~"'~:W 'I., "'''","".'. U_L, l. .!.... ..... ~.t._I_ JI'"

s;"( , :J) .'" ........ ,. :' 7",.,~gmHiI1·t'~"" :t;;Il'iiut a""a~:. ~llIn rru"- U<"In

(tiMk Utkm· pUM cmm)prua~dMa. '''(QS. AHilru n), . ·ya,.sa~

8aoona Yusm melJiukark.:lLlIl[li¥il de:n:gillltli. Mfga d:ibaw!lllI harpt:e:~d~, di

n.YUSUf

S1Il!I!pOO,[I it'1J me_wmg SebeDialJlJl"l! .we.I'eka cidak me-:I'~ 'Ien:afik cI~l:1!gaH. p~~~ri~ ]ja:tgii,bdi_l~ b.ila ~eka ~tlmya: de.ngilll tanp;a h~ :p~~i-aik:an

m.e.reJk~be~. -

Iblliu 'i1boacs, M1II1<1hid dm iUliil"Dh.ab.ha!k. beJ:kil:~' "K<lJt:iIJ ganti pada firmm Allah '1Wa ~IiIlUlJtJI 6'i111Jl:: DleJIl.Jruallaya)kiembili .~~a&. sa~s~l1JdlIu "l~1.i {y~ ~~I~.y<ll.;1dalm sa~$awdan YIllSul)," Soo;ng Qarr:aJah me[i!SJl,'l:~ "r;;;il'ta gan'l:j lW kemba!li kepacla rom'bo.llI.ganmJir (y,iI,Q,g :t:!'!$!l!jwa!ln.y:a ~aihm~f~g iltl.(l:l'I.¢mI~~Y").~ P¢n~p;tt penrun:~ IdJm -l\;U;at d1aii" p3itb_ pf!E.d!lf)laJ!: .~b~~£itIDlJ/.!;l, M1~ (~!jl ;:,.. 4), I}~ .~. "LI:tn,m:e:rw mtrgilOi tidak. ,t.en':arikbr:tfn.Pl kf!jJada Ylt!~i!i/.;' }"~Il: dwaibud. ad.ai_ $ail!~r.t· ~lIil(h!':.;jJ Yusuf.I:IWl:iU100:Hl!botl~il!t~r. fL!l! it~ k_~ lomJbo~gm .m~ .~~~. f:Il!~t!lU $~!lilling deJ:l!g:m. meIlemukm Ymm dm me reb. meran<l8l$;iltllI:i1I.ya ~~gai Ibmmg ~gm" OC:!!llau m.eJ!'.fka ttiM~ert:uik (~g), !?~d tttbk ~ .l:l!Iembdin.y.1!. D~g,an dern:!;1t:i!i!l!. k;tr!;t &-lWti padh ~at ''1W ,rytl'Ml1im itt! ]ebih l;t}"lkkiem~al!i kepOllu5::!i..ma--sa!.lid!air;;l '{tim.

Mill SebaglOUl o~g: yq m_~a£:].:idbttl. bta bakki,~ ,ae:tlg::w. huam, se·bl1-gi~ bSi m~...r5iik~,}' .. , dJeDig<lJl :l.!h.ili;m,W"];IIIJ.]l1lm. de-.mtldw,bcnk;l!llIJr1;l ~g ~im~!k$lJd p@d.! it}"lt m,. k:~:I'~nltl'ilI[Lg dim.ak:lud, !>IlJa11. ~~las,.$i!.KI;tlli. di,· :fWmioMJJ. ,!;JBl:l!Iua. 0Irat},g, lbahw\1! ~g d!l!E! h!ttgQi y~ iro il<!rnIlI:I ·dabm. keadaaa apiaJ]:l1lill ,du un'Wik .ti~~. p~,I!;~lr~!l;!I dlja s!lor::!lDir;Niahi, ])Ilrtlta. SlBomag N~h~, '~SOOll'mg Nah~dmljmyut.]h~ .kek..tsih. a:l'.~. TG!l!l_pi }':Ili!lS ,dima!ksuil ,dfttlp:1! .hakh;m d[ sinl ~d:;itlJ!i ~ (m~" a~lII P~11 R:lILl ked\u.,~y.t. .Anm~ me.l'di:a ada1ab. 5.a!lJ;dariil:.s~l1Iia['c3ii!iy-a ~,~t¢l!lh ~jlu.ilIlir~ ,d&l.g:m. mil'g;lI yiWg smgiu m.u.r..m. O]e!h~b:iibi,t'IlI d!i!jel!~~ dll@IiIJI. itpt itll:l. ~ :'J~' ~I~i'·' "'~ dirham sap. ...

«, .,. W .. ' "'.1 "' .... -:. "0"'.' ",.'.'~ .. , ....... ~ •• !.;:IIo~.Ji.n tS'~c!M~ ,.1

~#'~ . ~ ,. -~ .--.~ - - -ID'

12. YUSUF

Dan: Qrang Mesif )'illtg mcmhl11tn}\a 'her'kata ~Pttda i~iI":ermy,:t;"JJrtikt1J:lab ~ld(l"ya tlJ'npl§l (dati: blyanan) yang bajA. brdeh j61Yli tiM mwerl Inoin:foat kepada hila i1Um ki~a jadika1l dia sibtIgai ar#lk. "'Dan demild(ln pJllUJI1/) .Knmi 7tlftin,bmM7.i kedoo'lfka.r.l )'iWg baik kepa,da Yusufil! mtJ.m h.mni (MBii). (},auagat KmtlJ(ljwrkefll kep.adau,.. ta1Ji1' lnimpi. I)ml .A.lIerb bf'Fklm.a~er;. iJa'i'Ja'{J ilnl~ajj,~, .tetap.~ .kebai:yakan .r.rmnmM tfdak menflffiahuinlll' {QS .. 12::2 'l) D'd§ltatR.ala &ia cukup {ifiNtJlua. Kmni v'ff'ikalJ kep.aiM1l)Il1 vilmah da1l iimJl. iJemikianlah j{mt;l~ .m~ttJ Imla'kan kepa.da araJJ!g-ora!'l;g ya!'l;g bet/mlu balk,. (QS. :l:2';22)

1Jliilh ~ ll1lenJe'1ts.k.1D tenl:ltl{l kdembtll.1tll.N~ke;pada YiEu( ~ detlif>3l'! metlt.3:~di[klUi 1;.I.P!~uk!ty~,~d!l (lntlg Mesil: ymg :me:mbdiRp,. m.e.mlilerikm. pel:llmiaal ~e'pad<lLfl}':a. in.eJ1l!lillskall (1m be'tpe'Sm .. k,tpada kdlL'ilrgnnY:l.un(.uk P@DWIt "~ik ~~pOld.uJyO] duJ. ia .melih.1t adluiy<!.l!:eb:~ika!JI oil.1:!l kes!hal:ihan pada di:i'i_Yiii'luf :i~l,M~:I ~'il~crk~toi,k~~da i.st¢n;fl.p~

~ ~:lJj ;hl'i ~ ,:,T ~ ~1? IF',.sr t"&n~J1lah.d:tIrfl; fkm~'

yang Miik. boteb jarli dill rnf!'mb~i: manftllll. kepaJa kit..:.: alaI .}adiJum. dla

~g'{l~ "I'M.}., "D~ Or.Y!g Moesll:' ylll.!ll!l; HlemJb.din:r~. a,J.dah ornn:~ y~llg m1J~a, tberJ.l:ui!iS:lJ' dl ~!ltIa.

AIIo~ l$h~([ rnelriwayatk;m dim 'AMI!llbh ron. M+L>\J.tlI" bahwa ]<tlile.rMr.r: ~A,da ti:ga armg yil!J!lg pall.l:ng t:l!~~1J'1 F:ir~r:l'fya, raim ·Q·llUlg rIlulia Mesil' ya.ng IDrnlgamillJi kepa.da Istel'wya! ~. ~Ip Y".fr ~ "lJerik.mlAh kepadanytl tfmlM,t (dan itJrya"r1:Ii) y4t1g ~ik. "Dan "",,,,nit;] (p'li~e.iS}'1l!.>ilih,"""') yaIlg berkaca kepada ayah.n.p: -t~,~~, ~11i t"'Wa~t ¢y4h, ~~/~) dJ,a (Mu~ £9;'''''') ""Q5~ ll..ll"Q~h~ 16), ~t1!ia Abu. Bdm': ~-S]liid!tli.qk,~tik!l i~ rtitmUl'iJuk 'Um1!:ri:Jin a1~.KEmt:hthab ~ seoog;ilpenggmtwJ'il.

AUal:t ~ be.rl:i:l'Il1J.<lI'l, Sleb,~gairu.a!:lJa Kwni.rdL,m, !li~.en.y~~.il!m~~ik;lfi Y~~f dati $~'I1Itbt;i.e5;Ou:<b~I)ril: ~ ,f~¥i J;:;':_"J & .2JJJS-J 1 "lkmikilm jJJ/JaJah Kiuni mr:mkri.li;,:m kedu~ yJng lmiJi Jtrpadit Y.tmif di. fflUka bilm:i. "YJiilitu di Ilsgcrii M§~~., <l ~~G, ~j ~jl; ,y :tJ;;,~'J , "~n agar Kami ~f.trkal:l kepad~-nFa .ta:~b.ir mimpi, "M-ijilhLd. ~ :li,ti;.suddi ~g~takm: "Y:lit~! ta'hi:!' mimpi,"

.{ .·r, T..,;:.J~ ~( :;., "'''''-'n Alli1j~.~4. ,: .{.hr ,'. ·"N. .."·~_',.-L_,-,,~b 'l /' .is"' . } '7' ~ ..... , .. ~''''~ tl!r!Wf~p u. iu.Jin,p.''''J.iUl.:i·L!t~

IIp. bila Uta menghe.ndaki SesU;ltll,. ti.dall:. ada. yilllg d~p.:l!r. menolak, .mel~j;'~g ~t;tu !I!snycli.sihi"~ya,~w~ AI.Ia.I:! I:Ile'llmg(be.rbru;:a) dli. It:18 sega1;a, :!lestla!r~, yal:lJg lain . .;E ':l~')I ""illl ?~ ~J } "Tet.lfpi kd~1~'flih~ rJlca~~I\I,j;:ia tiIJgk metlgeWmP:Jyrt," .merek".ildak :mengeimw ~ dllJaIlkpo:."Il.cipt!lll!fl,k.cl.crnhl;Lt';lll d:a.Iir~'~I.a~;m~Np 1ie:rh~d:t~ •. ~.I;?~ l~g &i.kebeJldaki,NJ:1 ~ ~ I!l~ ~. "Seldab so1.mpitJ. . YllJtu Yusl1f ~. t ,~1 t,' 'Kwi~a'l1,nya,. u )'lliJt1J dtmg:rn.l!1Sempur.na;m akrudan t~b'lilrnY<li. ~ 1':.1.(, ~ ;;~ •. , "Karni krikan ~da~ bNm14h .tkm ilm". ~ m,1kf,ud.np adWaJll\:.enlilihi;;m, (nJ!bm1J'wah). y;a;im detlpttl Jipillliny;l. ~~~S~ Nibi di~nu:r::l k:llUm/kal1!m. it:1l!,

( ;;"_'-~I ~.;,.; .::J,!l{"J ;. ~lkmik:ia~lllh i{ami memhf.r.i bal.osfm kr!jMaa orllng-onlflg' y=gli.~rbRdt btik, "kareua 1:1 acla]ah. onng }'Itllg b.a;I~ &J!!Ifi'! perb1!J:ll:ttl!l!}"l1 d~l;l4t k~~ AI]~h T~.'lIi~~"

lZ.YUSUF

Dan IWtiJli~a (ZrtlniMa) ,«it, Yh~wf ~ii1;UItJ dt rtiijltil/mYIlf, mmgg.'9da Y!i$lI! uftJuk 1lU1Jfh'ndwkkafIJ dfritl':'j.l1 (kepadlmYilJ d(l~d'i111;j:fJn.U!rrP pi1!tu.pint-n, ~'tra:ya htl'k11tm"'Marillih kit stni.'" 'itmul berit(IM~' .... Aku berli'Jl,dJ:jn,g kepf};dn ,..tUnh. ~'i1lggub' tUei'nku Ulan ,~:pefMitlkanb d~:tm bnik .... St5'JJtl'Uftljc, :Pl!y6t ~!fang·,otangy«;ng rtbl1ii;n: tidP;ka'kar.~ ht!T:JI,~lUMlcg, I~QS, 12::.2:30)

AUaih ,~ :m:eiIJ:c.~f.iIt:.m~lJ:tJeR'OIDg !;stJ!1:ri, ~l"'Az;!~ }"~ng Y~~[i:rl1l1!l;ll di i'ijj!D:uhfl.}'~, d:i Me~l' dan, :!ltlaflltll:ll'a. telaib berpesaa agtlr Y'IIJ5.uf mpedik.l.lkan d:~f.l!glU! b!lik: (I!1I! dill~rmlt~L Te,,:,ap,i dill, llle:l:ligg-o'£la dsa ,m(,-.01aillg~I:o,~ ag~r me.ru:lek:artt ,[pad.:l!lilf'L, Rasa cin'l!mlflI y,mg menda1:l1J!:t kep<lci.a YU!£,W di$~Ib~ kal',ell\l! tf[m1pa!I'!I!3!1' ,diW"kieelioikillIl:llY<l!> !I~g;a :memhll!l1!t 'WlliIlit0l ltJJ,DmidLe];, hilly melO.'lJ.it'1I.!p' -$em~ pi,n~1IJ ~, m~~_ufl Y~~-J ~~meru;H:a~kiepa.dl!n'l"a. ]a fi'lftlgat:aibil,; ~ ~.~ ).~M~rilah ke5'ln~ J05~~l Yusuf me.rJ~Mrn,;a ~mtllffi k~~ d~ m~~~t~k!l1'l: ~ ~p ~;..;..I c.P .~~ [Q11~ , "Ak·u he,riindfm8, kep-aaa Allah:. ~rmggllJ) wloInkw: tellilh'1l!f1mpedlilk11kinim d~g~~ ~'ik, "'Me'.~d::;~ biass m.e.nmrnak:il!ll .bta'I".ih:b' ImIIlk. llileayofi1:mt tlWl. M:ltl orang 'De!i~:r, Ma'lm!dnYll, $~i!Ii'i[l ... d.l,l!~ ~~iti j"I'Ifl!g ~ehh. m.emheMtI 'mempat: ymg, balk. dan De.rbwt bail kepa<laku. Mala, aku tidaik ~n.;![! ~ml:iiiJ~,"~ d~g~ b~1'~ti!u k~i ke[p~ ke1twgJllIlly;t.

'4i ~,~~ ~ ~I ~,~ ~SttsJll'1O~tl.h'l'f}'tt o:rang-orang yal'lg zlMlim ,~idak akan benmtm.g ..• ' Sehaialmma, dM:1Ji~iJk~noJ,l>h Mujlll:IDd, as·Sl!ddi, Muih~d,b~!1 lsihaq d:m. t.:W:i.mn.

~t~ ,~~ ~~ \;j J Vj ~ ~~ ~~. ,~ .. ~ • .J]j

@ ~ .. ,.,." ~. ,,0. ~~'.".~./ .. '~'."" Jo. ::i.·.,~.i!.'-l.~. ~.fl-''''''''.·.'''']}" .. - .,., -. ,,~,.. "'-"",.~.c"'.!

,. _ I.' Ii' .. ' ;1,1 ~' ,11;'_ .• ,' '_.~~ ;to. _,~

, ,. '. __ ' _.- Ii;) ,/~.~,~, .. __ 'tI,,,,.·- . ~'Wo, -. .

- ,..;.,.0' ~ '~,.r.~-,,","T ~ J , ".' ';r.n' ~

SwmgglJim'Plwmita iln tdah'hffin'tlkEJJd (Jii€lnkllkoinpli!rlm:ar:nn iJ:U)tkngl1'~ Yrlj'Nf dan Yl't£"f tNJJ lnmn-ah:mi. (~Il;elakJJ,~(fJJ pula) d!!'l'lgtl~ Wd~irift itlJ andai). kOJIJ di:a ridflk mdiwar"t~flda (Jm'i) RtJbhnya, llimikrnn:Zav .• a,gar.:Jrami '1,1&0

12.YUS1JF

.tJMiilJiMn JaripmMn'Jakmlll~giwIliJil datl: .I!teJttrjian. Sertl~ggu.b1:lyaF'.r~'Uf .£tifj: t~ltk hwnba-'lMm'ba Anmt )'..:fillg ,~'t1Jiily,. (QS.~.2.24}

P~d.P<lt ~ p~!!l!~.sir_ \!.b.m~b~ribed;t·bedl. ~mJ.l:Ja1 inti.. 'feLdt di= fiw~kan ~ ]Ibillil 'AJbbil£,. M1;Ijahld, Siid b~J~bw~:s~~ol'~ sald ~Ulal!Ig!hail.iDti.. :!ldll~~'rmai!!~di!nway!'!tk~ old!IM1!.!J~6_r dm ym.r,; bin· n~, -mall.JJn a:~ram:. Adil yoang; me,m~'l:8Ja!l:li bi!l!ihwa y;mg wma]:$wd du:g1l!l k.e.i!Ji~ Ywmif t.erbmp w~u.n adillab !l.fi }'"$IIg.te1i'bem~d.dI~hat~ya ~eJlelit'j ymg d!ww,,"ptm o]eh a1&gnacwi didri .sebll!glm.[peIle;l!ltt, .laInllS, me-' iIil.}'Miip_m uwts a.m:' Abd,tl.fUZZa.qj, doni MiI'ma:!', d!aitr'i Ham.3:W, d!~ri Abu Hi;U'!l<l~ 41> f~ b~k::!la,. ~~ .!iJ~~b&.

ptl ~~ .. ~ ~ :O~ it;...;.,.~~~ti Fu~~#;';'. ~~~ :Joo iNJIJij)

,i i . p'~!i, 'iii"' .".'~ 1~~ ~" ~i.i ~ •• , ta'_ :!c",jLi!';;;; ':l;i ~ ~. " r, .... :u ':.~ . -h.s'~ ~' "ti- ,j' ~Ir' '~~ -:, -~ 'F-~.~~ ~ ~Jj ~ ,.~N

.. ,.... ...... • ". oIi or "'.;

rj,!'~., --"~" ( ''''''-' IiA J'<"'" U

"ALbb. Ti'alIa be.d':irmalili "I1I~lu~a-Kl:I b~m.a", .~tuk:. bil!~blJi.!illt 'bw.k, m~, twislm satu keb~An bag1:nya. D=bia (k.eb!a!l!kan LIlli) ,dihkl~;1!fii!I.y!!, ~. tWklu. 'biighlJl"ill :sepulil!l:l kehill:$l. U~i~ b~mi;i;'~tvk lbe~ jiihattet::l!i,PlJ ti.&ik di.bk;lIIkma.y~. rub mniiSl~ S:H~ ikebaikm 'b~}'X,~iI m.emap km perbl.liil.tm jahsr ~[I:I brena Aku:. d!Ul!Mla ~a ~*~JI"\; mda wliSJIah

b·· . 1!.~_ . ._. ,,.

iCI,:gW.ya !iillIIl, ~Jiimatw.

fhditts ~elf8e!hu.t dil'iwly.rl!:km. o~eih a[·!B!Il~ri diili:l Mi.islim ·di dabl!llJ. 1citlih shdih mereka ,.

1Mb, ~ m'i:ng;ulll.m. "Yusm Dl1~ :memi1J!k!!il:aya." .Ad,a l!aigi yang me~~ "Yli$uf ~~~~ya (kc'l..;i_k dikien;n!.dii.a!;! h.;tti:~.}sdi~ili. istexi."

AdaPUIltmW. d'arilb!hb ymg di.1ihil!:i!l.y.1!,[eEd~.i'llit bebmpap~p'~t.

Thlill];l § ..n;l'meD~m: "Ymg 'beru!!:" baHliWOL yus~& .melihat UJilM .d.tri .~

.......,.ii.... __ .. :'_ 'IL· '11. .j"" "':,~l. 1L • ',ll .~

y;1lIiIg; m~I1C",~Y'l' U"UJ.ri. lIiIefliillllati <l!p!a. ymg iI.IUl!l~m[J[y;ilI, [lIllSiili.,S13J:ili iiilllLaillll.

belIl!tl!ikYa.'q;tib,. iltm bentnk~ilta'l!.i tl'!'&,~ ~g ~g;k~~~~ TWIak: a&. tI'~~i pastii·r.1i!ll-1; dltpa!:: :m~M.!iit1.&.m. b~n!l. ·;;I;trit;t[lm. .l!Jhh ~g dili"';tt!i!,C~ JOIdl, ~~ ~~. ~.~ pe:rt::ttlcl1~1:J!.I U!t';lp' liDJU1!lliI:k. £eb~~ f:i~ A.I1d1.1a.'aJja:·~ .~ ,.tJ! ~ oJ,;...,:J ~Jl~ ,. "~~ ~r Ifdm~ mema.titl&b~ ~~~!J.'F !enm~f~-d4~~eji¢~. ~M~~: $eh~p,· M~jloa ~i ~'iM~mF!ZdiMt!km kili!pw~ny:i. it:ilJ;l,da pIi,~ .m~Lingk=[Jirad.:!iI'i ~jru.ci ~g dlb~mYill,de.miilcim.p •. AiIJj;thmel!lil~ra ~ri peJl1bw~ JiBt &m kejii. dkllIam. segilib. 1l!ft!SiolmJ.y~.~'

,~ ~i 1J~if. :"'·~1 ,. ·'S~1m#JmtyaYJJSfif.it:n tmtlMllt Inm~mtm, KAmi ytlng' teryilii. ·.rMruud!l:liY:!l,Ie.l"mil$tikd.td. hil.ililba-hilfiilia .pmhm dim. s~j be:J:jih,~tl~o~ shatawtlltU1:l mlam~ dfifm~n k.epaiia,~.

C!.YU5UF

"'. '~'.'.' " .• ~""' •. : 1 / ' "'''"... "'. "'. ' "' .. ..r '1. f:i .. J..l!.".'. '~~ '''.' .. .?-. ,> .'''.'. / ,~

LJ\l~i :.,.....~, ,~~ . ; ,...\!, p..."..z.....;!l ~b

~.;;;,~ ~..,:;~J- ,~.,!,v;..,. ,w;~

IHn kedutl;I'J'Y1l berltlmba~lomba.mmujupint1t dun WtfWl:tl itJl! mrma.rik {},tljR gtm#'s Y~~,tfJ,rJ.ari beiakang hi~lIgga k:(Jo)'.ak dIm ktd'll~dlla;I'J,')I1t In;emlrtpltti $U'd,miwwni!':!lI' i~1J; di rnt!ka,pil!'t""W:~!.!irait~ beJ;ka!~'''A.plii"~b ~~iJattiln ~f!;T:~W1P oQr'a!!lg ,~' bermwlslld $.ewng l~m~lSleniftJ"J' id,a,nat'PfmjaJ;i1Ran;

~f4~ (d'i1;mkm!lJ dfflKil''!: ah!tb ~r.lg,edib, ~I YM'lIjfm'ka1m '''Din

'ml~~k", ~~t~!i;mffl"~d"~~fl! dirilm. ~(m: ,sNrtU'l16 $tl;~i

,i14ri kel'Uargawatl#ai:tl!l: memberiluulc kesami'l1nn}1tu ''Jik.rr. bajJ:fgtJ;l11fStll'jm' k,Q)l!ll'k dJ ml!lb~ m.akawtl\iIJ:'la iM betlar dan lfl:Js~f~en!uutlk >9J1a:nZ'-6~(mg ~1lg d~f;ft. '~QS. l2~:216) ,Tho,7.j: jika b~jwgmnisiIJ~ kO'j(lk di .b,eltlkorn;g~ ~naka' W'll'niln ilJiJ'rrb yang' d'lff$t~ datl:f'Ilcl'"q,rerml(UU'k ""m~ .. ,ng yang betj~r.I!,(Q.S" 12,:27)Maka ladwJa !ioom:iwaniitn it~ mdihg,t,bj'n g,t!mi~ YJl.~ufk(Jy,1ifk di b~ld~a •• 1Uik'lilaJab aw: ~S~ungg:"kn'Ya fkr!;jn,'d;'(1irJ.) i'~M:~dfllah ,(tmnlirJji~) iii IlimRFlI tip tl«yalnu,J .r~JfI~gg;JJlm}'<r.liplJ ~lIm mhlab' b~J:;~ (QS •. ii~2S:} {Hai)Y~r~ <f'BwpflJinijah, d4ri ;~i d4n(k: .. JlWfbtri ~~rnJm)'IJHlq.(MI(fJnim~~ I.Jj ,arm dOs.amr~ i~. Mrj;'l'lakamrl :l"1f'mtl~IIh1~Yl'lI'!7et"Jnmllck (I!:1r~9m~ ;Yal'lg bi1'l'bwr ,$L'I>kt\b,.ti'(Q8. 1l!.2:29) ..

Allah TiI.'ab m.emherit:ilbm teJ.Dung ke<lila'ilJ[I nt~·l'eh. ~~n:h.l~ :k,ii!~ili:\1! mf'.i'eb.l:iejl10Jlil.~\1!kie[il\1J~ .menujili. ~iDl!:i;i. y~ brl,. 5~-I wmitli It:Jl!. mlmli :.gn ilia. kemibd:i ike, rum:!ih am wDIta. .~rn, dapaI Illle~gbil!jtl Yusllf d!~:I'1

n.YIJSUF

bebk'l!n;g, j;~h.i~gp:b'i!;!.l!l}"\l~~fl!~1J~t~~"k~ h:b~t. Alll: y~gm~ng<!.'t~k;i!!1, bmw:! baJ=Yi1lteilep~" ~ Yll!.5iuileKI!S beJ!Lu'~5leckng w~n~U! ~t1J~e:tap memgeja~ dibe1~11'Igny:a.,Akh:irn}'a. me.riekilJb~~ me.ruillapltti milJR ~.yait~ S1,!~m;Lt!r.'!, d~ d$pl!l!l I?[~tu. Sajl[t ~tul~h wil;IiI~:;I ~~iI;I b-~~~,1l! ~as ~n:l=JltU;1$t terll'ehut dlengim tirlJ! d~.}'01 .5:lImbi] meJJlu:lWi .. Ym,l!!ifIb>elbI.l!0I1:.t~dak :>elJio.lil!oo t!~ihadapllj<LI' la, b f:rbta.le,proa, slI1Lnl:cinya: tE .... .!. ~~ ~I~i ~ .,r_?" ~~A,pa.b.h pe,!~bal=lI l€r~.da~ ~:;~~:§, bfN~~hmJ ~m;tif!fi(mg~~pn iste!i.mu ~ yru:m I:!f}lhllilt h:JII .: ~.~ . .).~SwwdtfM'rlfrfYttkm"'iu!ttl diraka:tl,

~ ~~':".u<. jt , ~A.~u dif.wlI df:1lgfl'N ~iksam~ }'altlg pedw, c"}'aiw deng~ dipuku[ dllngan p.Jruli1!fir;mg,~~!!',1!!l ~. llru!:[lyWt!k:w.

Sw itw.1!bY'USm~ meil];dapat .~g:m.dengan kebenm;;m. am t.er· bebas dati. l1!ld.'lIbiw l:Ieib'Uat k!!.iwlI: te:r,liLadap waniIn ,iltlil. 'Ii ~~ ,"la m..u:a~' dltng;ttl ~Ilik d~ jil;l~u~, ,~ ~. ~ 1)1;i; ~ ,"f)!a }\:1\~ ~J4Jtn~~~,k,~ m~rJ.d"llill; dirikl~(kelkuJ~11yar d~ me.il1.uul"kan bahwa wm~t:lI ~rubh png memg,ejal!' daa 1lll.enlli'ikiDJj'iil! ~:I1lllp:ll ibajWllp tlf:rkoya!k.

~ .' ". i

~ .9 ,f' Wi r~ _,;; :)t:f <ll ~I :;., L~ *:i ·'''Da'n $.eaoni'l1, solimi doil'Yi

;t._~' ...... g_ ~ t ~it: 1. ;_t._~;.' L~ ---~lt ~~ l.. ........ i..-J- ,l.. ... _

~"l.t~'wa:r;!i:t;li: tm l'J;itm~-rnf!il.!i~ .rte;t4~Ia~!j,ya:'~jJaVf<iu~J!1. oiill_r,.;.. fili m~fg, ~.

cli. bagiaLll. ckpm dian bajl:l iru, .;[ ::,j:£"j ,. "MJta'U!.!;U;lita itub€na:r. ~]I'almi dlai'mli UCli;F!IDIl},a,. b~Wl Ylll$~ yllfig m.emggodm}'\3!, lIi:;3irt:n1 ~et~lili odl!P1l!l!ggi! ~ wamta itu men.aJ.ml., makot wmlta 1w mendoll"QIilg dada Ymm5.~ggil bajoo.y;a werkoyak. Kd;l!!lI, ~ deDlciw heranipeagakUlLD ~Ea. iru. belliU'.

~ ~~! ~ ~'J' ~~ ~~ if =4 !' .... j ;)V. iJf) ~ ~V:aj'jj jilr~b;4jtf?J,~ k>L)Y<f.8 di ~& ci!;l;ja\ta 'l<M1tita ii~Jahya:tlI8Jmta. dmt "YllSJt!termilSllk Qm:tl,~~,g}'atj,\!l bmar: "H:1I!litu $'~p~fli:i ~:p:l Yjjfi:l;: ~:ili.[.erjadli, tati~;t i~bci mri-fi~.~ya ~ i.:l dikejra:r, ];;ii]~ djpe.g.m.g billiunp. ~r~ 'b~]~_n;~ (olih wm1tlJi ~tu}u:nt1Jk me, 1lLIllh:lili1!j'li .. Maka, ll<l!jru YlIllluf pun koyakdari :be:~~

Para \I~ill:lerhedliJJ :pe.tlJilJl'il~ [e.m:ang si~pa. siliksi. 1\erefllJ1:Ji~, 1piillbh. wa mak kecj] .. 1>1111 or.mg besar, di kailmgm uL'illlIliS(aiIillf 'pe{);~a!l te.tll~anll: hool w ~tltb;!.gi mttll!.i~".dl! dli.!$."

~ ;~ . .;r ~t,..,j ':j ~ , "Mala tatkala: .liu~mi UltIOIU .i-m IIJdihat /mjn gr1l1'lts YtuJlf,titrJmyitk .Jihdakang'" .mlblJldny;a, se~tif:~ah fiU!aw w..w.ta.iltu mem!l5~ik4!'! k¢bm1li[i1® Yl!I(iJ~. k~~i!piiL 1f'!Eig ·diPJjr:i~ ~~Iifi~t¢F· Ilrudap Ymur,4: ~4 .:r ~1 J.ii , "lll~t..<i;~ ''Smmgg,Ii'h'N;)-'<f ~Jj' iJ.Jj a:daW ~erma.~tl,k .1£ ,an~~a tipu J4~u w,. Illl~:;;udnya, kedustil>l!1!l d= plilllce.mil![',~rt:I

'1"".' ~,~,~ r -"II!"".~I ...... ,"-

ke!bQ:rmllitl!n Fe!lJ1i!1I!(:!~ lIIil;ld'illli!h5i~b(~g!~n dl'![! t!P~ d~r~m,u 4: ~ ~i.f ,j.l9

"Sefl/~/1m)Mt ~ipu ~1tm adaMb bes:.ar; " -.

K~mi!Idirut ijl[mfm~l'Ui!l!tiliko1!fi YtliliU£1VJunttILk ]lJlera!h~~a!k~ k~aJili;ll ~t:1iJ, 'E i,~ :;., :;.:.~ ~,:.~ , '''Hal; Yr/J1if, .herpaiin#1b dan il'l:~~ ~drJrya ar1akl1. miilJ!\;oo:M::l;iailg;JJ;! I!; .. u ·oeri~~M. (k~adi;u:l! lUlU !k~p a da $.i~pllpw"

12.. YUSU.f

~ ~Xl ~)l.:.LJ .~. "Dai'iikttiijf:J I~mi ist:mk1~. mohon amp1t.ntlil"(ftd$ J(}$am,~ itu~; .ill ' meilligi~}"<li kep~.ineil'iIl!Y<li 1lmbiJ. ia.bers:.iikap' ]emhu[: dw. ~S>tipel i5fa!,IJ me:maJilifka:l!llil}'ll 1!:::i1(\~[Ii ,siang :iis~edmelllii1l[ .s)es1lJa:~it1 ~Cl!ilrull!gga ia ltitlat dl1!P~l lliIeIDlhan. dj:riny<L. mikll. :iii meliLf111ir!l1btny<l Wltw.me:_Jra ~mp'lW dir.! dJOIi~. ~;l!lIlg: "dill. dibk~~lTr~h~r11ir'~ fi~~i~1'~©'~~i!~-F p~~ (¥~,uf) i~ ·d@t!,Klilih@ F~k>~f~r~<I: ~w..:r- ~ ..wn"Ka'tWa~'1Himfi,fJP~ ~ya termll5NR ,wtlng;-o"rl:l:tl!g yt.!!'l,1g Wmu saLm.." • •

D\m Wtt:~ittt~J!ita di ,kola b!!'tk'llJ'(l!: "ltUfri at'Aziz m~n,u~ bJlja:!lignya:

Rnhrk .tntltundulii'<"I'R iJiri'tJytt ,(leplt!Mny;a)'" feSJmgy:ilh.i1JW rinmi1}'i1' 1t&p'tld'a buJit..~ UU a.J~ ~an:.' mendotmni" SetongguJit,lj'd kaJm m:t'tnat,lita1l!gnya .da,ltlJn keJ!:lio1'an Jd1~ .Ii)\t'ita. "", (QS., t.2::l0} M .. ka .ku:ktda 1",a1u'ta flu (Zu,laiMJa) 1lumde.1:i'gtfr CffCoIfdll ,m:f':rJl'kt'i. di111ldlil~gO!ly:aiflh ItII'1mteMt'll!iiru :fttl d,,;lj ,rii'sediakaJJnya b<1gi merektt ,rem:p'atdmJ'Il'k.dl1n diberiAifnn-ya' ~f!pada JI;I!1S;'I:l!K-;llU1Sing muek~ jdm4h pt501fj~ (mltuk'rnetnQ~Qng jamrlo1u),. kem:r~did'1li di4' bf,k.ita ,(lejJ4da Y:Us~: ~KmJ'(J,rJ(lh ,(fl4'mj1'ilUattJ(l,h diri~n~ilepada Jli!f'1"!fku,,"" Ma,k\i'J /<lIri'.am wa:~:~-wt'iJ;lii/;a irn mftiillatnya, IIJUifJ:a ,'~gJlm ~~

l2.YUSUF

jJrzd4 (kdoktm ru'fJ(l)nya. th1l.~ka.t1Mlrfkm,(jN.ri) ftllIWlliRrtya ikl1t iJl!fitntt1: ''Mal",uempllTJ14 A.lIab. i;J:li lmko.lliah tllatlmia. Sfsrmggltbn.ya il'ti lidakfarn h.(Zn.yalrzb M .. i4i/((l:t ynng .multa,~ (Q$. t2::.H) Wanim ilU beriam:~ltfflt1h dia ~~g 'jNmgk.rrli!1;""oo(r ak# kti:r:rt!\7 (k;Ti(Zrikj kep4 •. ~J'ff. d4~ ~.~~gph:rtf':: ak~ t.e/ab lne.llggod'tl dia m~'tNk memmdukkal1: dirin~ (kt$JJ4daku) 4~(l1.I t'tlapiriia mefu)l.ak. IJtm f,tstm'gg.ubnya jika' dia 'tidak tl~entaali (lito, y~~ . aIm perimnb.MlJ k:tpwnya. i1i~"Cn)'a' dta aka:rtdiptnjamwn d«n ilia (lkim t'l!rmm.~k gulc.mgan Or(,f.i;lg·~ra!'l.g'Yang htni\t.-"'(Q($.~2d2) Ywufberk"'f'l1." "W'dwt Rabb.Jw.penjara ltbiblitktl ~.ukai iiaripa,i/4 1nemrnubi ajak!lrl: m~ kepaiMku.Darl;jikif fidale .Eng~u billihrlum iMripa·dalm ~. ~ :nerekd • .j:e7ml:(lku ak«1lr;;e.1Jde.rrmg .rmtlli: (rn:eme.l:luh~' kcinginmJ tltlcrdaJ dr!ln~efmd;ah ak'J .j:ermaH,ktlra'~-Qra:rw }'1'l'tlg bl)d"h. '.' (Q$ .. U:~l-) M(!k(r; RaiJb'Jrytlllllie1/llperk;ro(ll"lkal"l ,do"?"! Yuuif, datJ; AJ~b.mtmg:bi~daTk(!n Ym:rrf dari~i"JI dayt: 1J~ttd;:a. S,ejunggldmy.a· Di(J.J~hyatl:g Mabinnendeng,(ZI·1.ag;i M(lb:.am'eN'el!tab~i. {QS. 12!.H)

Miall. ~ menyatiakan hllihwcll hetii[a 'I:!tD!~ang. yusu:f diaD! isreri a!1.'~ t~L1h. tler5eo~ d.i. ~9'rn Mes~. ~e.hingga s fWlrnL o:rm:!; me.!ilggun;mglbr.fll1~

,~ ~.wl ~ .• ~ Jll:; :; .nWanita''/1!o:mitadi kata .ft:ll .~I:M'ngamk.:m, "Sle]le.ri:i. ir.t;en,., ~n pm fe.ll1l1)es~ ·dan pej!~brat,. IMrek.a citlakoob ,tIM mmt~ in~ri ~"A>:"~ atas pelihl.l.)1.t,~yat~haWr Yw:U£k:II:e.mL dia :uLdd iste.n. seo.rmg meereri,

~"_ ;.1.; ~ .~ Jr) ..,~~f::"":'1 ,·"lmri IlJ·'A'tk· ~ggoM bJlj.ll1W1Ja mJ~rlk mrmuil'lin.kkJm ~di-rin§a~{k.epllkm}'l")~' ~mnyaru~.<~.~,m.myu DU!j!i!.ll@Jl'y;l. d.t!l! ID.e.!:!g:a]~}'<!! .!!' mm4cl1::"l~dinny:;l ~ ~ '~A~ .J,.i. , "S~f(ii\'liWI}~C :nya Mmti)'a kepada lrojrln!g?1ya it~j ~ngm; ln~m,. ,-' cW!tlmya. wda. SOlWlpaii ke lublllk IDliilU:!]'a. mene.mblUS isi hatilnya.

Adh~.Dhal:tlJiak meJJg~ak.l!Jil d.ou]. ]bllJ'U 'Abb:lili: m k"~l;nbl:ili. WU,," yal:lJg. m.e.mbuuuh (m.e:llda.1a.m.), JllIgild:ll~;Ii. dibaiWH :itu, . .seaiil!i!l.g asy.SY{fghaaf acW;ili dindlinEj hli'lti (:q1ilitn~)."

of ,:n:. iK~ ,j' tiol:;l ,.~, "S~~lmgguhnya kam.i 11UiJ:f)Jrm..u1lgnya Jal.u# ke,.

,-,. . .·c d - db· "- - k: . • nSi· . kenad

SI!${tJ;a~ yang ~t4~. ce~ p¢rl!ll,l~t!lll!!!!.:r.t!lt1;lj ~!l!i. ~~Ol! ,~t-,., o!ll'~a"'''J,_:_;t

b0aIJgnya ma D];.enyuay.;l tmt!iIlkbe.rbllJiU seNilig .drn:gmoy<ll.

~ ~:.~ ~ U ~"Maka M.rJeala dia(lfjJ..tikJut) 1,ul1t1en.~rom:aan WtmitA' ~t.ta iUl, ~Slebagiill. aMi Isfrif' fI'!i.e:ilfil~dm1t "M6tld.eJ1ga:r pe(ka,tlli1l1 waitit'.t'Il.'.!l!!tit.t, b!l!k'W"ol MQ tcl.tI:!~'b.fl.~p Wlt!.!k~~b~ d~-" M~d biliL Ish,tq melJ,g<lJt<lka: "Setelah SMIlipai .kiepad1i me.l'e'i:!.l!I berita bmp<L dQhyOl .rup.a: Ywuf~ •. maika. meJ:llka. roeo1l!yilii.k.aw:!y.a." Mer·fila mf:llga:rikw . . h..,J. li1u :1.gar m.ereika. d.'!:p~t me.lili.:l.t ·dan Ille.l'llyab.iliacnya se.ndici.

Setdili hu r4: :.J"IJ.~'}I '"Dia(1tdaikha) "UniP'{tl'f!~~ m~~ ~~}~ ad~l<il~!fJ.~~d!!(:L-i ~~~ I!i~ ~}~ W!tukHl;~~;mt1,l rn.e:.r~a, ~ ~ ~ ~:\.LJ,IJ Ji- "Dan d~eJi4kamlJ!l .~nt;lik m~femfkUd"dn._k·". Ib.i1t1.

'\ 1\

\.

I'

,

!~

,

,

.'-. .

tz, ¥LTSUF

'A~b~. S~'~~~!mJl1!Ib~ir, MlI!i~~>d, 'IlH11lili:lli!l, l1;$~1Jd.dij' d.!:n ~i!ii:n"lrul]l'Iy;1, fJW" Rg~j;d:l<ll: ~y :litu tiempatdllld,tI1k ymg ruediilim, di~,el:lJgb!p.i. cleongillfihl'pet {pe['.i~ad:il:ill:i},. ba:n:~a1, un. m.*:I:I'I;iI!n, di:ii[lJ~;3:rlln}'li. .;iI~~. y.t..nt:; h;i~: dipot()p!!;: dfttllg.1!lll pi!lllU :!lepotrnl bum ci~O!lt! (:l'm!~CllID bWlh j~~ d.m l;ti.n·J~~."

Iii. ;Ii J ~

Oleli hren~ ~llJ, AIl~h T;1;'.ua berfi:rm.aa: ~ Gf,.,.. ~ D...'J$ ~\.j:~ .nfAmr;liberikan~~ kepaIL m4li~lg-m.:1£i"lK wa_~ita.iUl SePllJ.! piclli}; ini meIlllp;I, b.:n.lipuday~" d~:ri ~~!!l!it:i.,d_'A_z.]~.,¥bag<lli hal. . . ,erekaWlJt1!!k dtp~~ ~~. y~" ~~&/' dllJ ?"Vi4 ~.4!' _'fftj)' '.Kdtl47f~ (:llampri.kit~Lh f!ir£muJ~'I1t,j. irj~Jta ': k~t~n~.iilm~i1r~mlb~!l,y~k;1l:'ilfir~ .rji, r,emp:l!t lain" ~ L!:Li ~ "TittLla" iak,eltur, dan ~ ~ j1 ~t. jI ~M!lrll:ka mdihatnya.

1l;i~ t,r,n;~g~!.j\!Ika,&~m kep.lida (kff;lak4_'1 mpa)nY!1. ": ' i keadaan

YW'!.l!f ym;g smg;n ll,t,jU1lg dm I:IleJl:lriik, ~~~ dengrun ti me:l'e1:a

memmoogjm1ui tan,g:m.mereka (d)f([Igan pis:a'li) :kare.mltet"[..e~. me-.n~agwui ~ ~ rne~ ]uhat ,Wi kedokout Yl!5)M~, .rwr,lil'i.:l mengir.l b:JlhwOI mexek;l &edlUlg. fJ1emOlo.ng ~mili~b~ y:mg II:dli. dit;mgilin Hl~lda d~~ J?1.$"\lil~' ~f;lIld!nya, mem.a meJIili1itall.gtan meseka dmgan p.is~t1r.ersebu(. Demilrian

mwturut p'e,Ili~~t~b~:p:km ~t;li£5~ilrr" .,'

~ ~::'f ~ ~'J lil. liJ ,~ li,:I.. G ':Il JoG ~,ii ). "Util'e.ttol btrk<'l:t,a,' 'Mah~-

u.~mm .. p .. ' .. i.,fffla .. Alrli. h •. i~:i~ ~~fM.·~raJ~:m. a~n.!fi.i Sw~ngg. p.jhJ!l~.W.·.i.nftidJ;k.· •.. /~in p~J:ytl.ial~ Mataika~ }k1.ljJgmrfl~a. K.e:ml!lru3n .mtldi:ll. btrkilra !k,epadll.1$1)~n aJl. A:m;: ~

tidili men.y;:a.h.hk.a.IJJmu setehl1l. .bmim.ellhar: !lendi.ri ilahwa te-JllY::lIHHlflnya &ep~Jti mi." MeHika tirl.ak pe.rnab .mdiliru: keel!okaltlJrupa.pad!a. ilI:I!:lillJtI!lia~e,ni d!i~. :Jt:il1II yang mf'Ildek.atmp, .k:~u:lf.Jla YUSM 361 dlibeTi sep::I!rui:l d)ni bdok:m mmU5i~. ~~L1J:ruhnY'l' :5ebag.,umanil diseDutlm. Cl.'llIam. nadirs :shiliih J(lUIgDe.r~ait~ .(Ielli~ p~rist~w~ ]Sf[l~', bmw a R~Wlu]l.:ili &\ be~Ie~Jtl! de.ng~ y~ ~ di .1.angJJt .k:etlg.;a, ~dum mengatikm bahwa Yusut ru[;en sep~m.h 00.:] kedok:m rupa. ~

Imam. Ahul Qasim ~Sluh:MIi mengatakan: "Artm}'.a, lbiliwa. Yusuf ~ itrll .rnfrnplID.y;ari. separlll!h dari keeliokan AJ:lJlI~, lkareJlla Alhh memiptlllkm Adam deng;w. 'Ean-gai!.li.Nya dabm. bel1l.tuk.lf'l'ng paling .sewp!lu:na aan.-pa]in:g baiik, dan t~dak am 800'~ pll:D. dkui k&l:IfIIlDmIlya. yang mern~kieelQkll!l' uya, sOO:mg Yusufd ,dibeii seteRgah dlalf~ .kieel.okm. f1.d!amd. OM] kal.'fllll 1tl1 "'et.ik~ mdrn<l;tn.p, willJ..it<!rw<lIliu. itu heJ'k1it"'; .~. ,oil .-:fo ;, "M~mlmn1a

Alla/h, ~, , -

, ¥l}jwd,dm ]~Il',lain IlleJU:g;]uk.aa; "'Kami hedindll1ng hepada. AUafu 0( 'Ffl ~ '.n t:u. . .)1. (~ I.u. ~. , ~hMi vllJumlah 1tja1tl!si'1' ~~lll'fgglmnya in~ tidak lain h.vl,-pl:rh Malaikatpllg mlllia. "(-J ..jZJ ~.iJ1 ?J!~ ~.~ "14 (l.uraik~) bVorkaW': :li1fi{,ih}\iI~.gl1.'jrnyebabkan klliifh ]iJm,~ dink",'~ Dia mmg.'l'liak.m ~stbil(ga1 ~ kqt~ m~~ ~memangY~~ lw,<IiI: ruci:rltal ~llrella, ~~e~oJl;;a.J1 p-!-el~p.m~I'l}d~ kesempu~f:!~a:n!"YIP;t y~!.J,g dhnmkiny:~" ( ~'--.:::" .1> ~ ,;j ~"J~~ ~, , '~em4ng 4k~ ldi;lh m~~ rmmk m;mmul~ill' !tan Jirin¥t (kepaJ.aJui) a'kan Utaf.i diA mMolak, '"

iSM'shama <HitHIr,"':l mf:lloiJ.~ se:bagim. iIlibIIJJ ufsir me:Ilg~la!km: "T.a&Jila W<liDl[:a,·W<liiIJJ~[;;li. iJtIJ: me[JIyaffiosikm. ki~e1oll;;_ (l!;eu:mpmm) laibifiyD YmuJ;, I$mClri caJ.~' Azfumew:be-.r.itililll1!:a. p.l!i~ildili merek'ill. :sil\ail-s.if31aya. y:a.t:lg ha.i!k. y.t1ilg bd1lim :menib. bt.ilici., } n '"lli~, .~j~. ,dhi·dM.i y.arng iier~~g di. ,~itmg

k~l~kmrup~ (k~~,p~~) ~ i~ ~~ffit:~ }~~'i~~~~;~C_ ~.

deDgm .1'lI:I:d.t mengIDcam, Y!Muf..~ ~.~W .,)"!;'j:;):J ~ .~l' . .)J.

"J1ira ,l.rJak mm~l.tp#· }"It!1!g aku pmlii'ahkan ~~, tiU'~: ,Ilia .aka; dt

~~~!h7l! dia~.a:n ~' o~~h JO~d:ilim~p1'

~~:~m fl'U~;~fec_. ~~Il'-'~" . '~T';' • 1," .~;t~~~

~-,p'1,!I~~~~'}"i!.- '(.;'I]'" . ~'''''.J'''' .. -

Rabbim,penp-raleMhak# 5eili'angida'ripa~,~: m~ ~iJ~ ,.~~ Ily<l ;ibrip~.~ pe_~Wi!1 keji lk~'1!m~} ,~w~~~J ~~;';J$ ,> ~ ~ ~6 .~. ~D.mjih.E:~ghu tiMJehmJarkatl ~nm~n)~·Jaya ~ darikft, ,t€iwl aku,-enifenm,I8' tmw.oi: 1tJemenuh.i keml8iu~ 'n~. "mabUidiDYl., jilka Rabib me.mJi"f:r,~ibikiim h:rl hUil!:epadia dir.iJk,u,. ]J~[';jj nu 'I:~diil!l!:. mlmpu diU) aIm ,~tdal ~pi:ilt mellij;eMdikma:pa yang ,a>lipiat m:~il'UgjI:s:WlI! da.n.b,Qg1 dlidil!:,1!1 kiectlaili de!lgan.~,MIL1 d;;nkeku!;liiall·Mu. EilJJg'k;JJ!l1bh a1 ~~n:~ ~ :rr.A =J~at k"lIT!l] ~ap~~~) ,~. ada-M~k_1lmi Ib~w~kTl:~~~a!liP lM El!l!gk.:aru S~~~ (~. dll( ki~ .. d~.t!J~...ri.

4 .~~ ~ ~~~ ~l~. j1J ~ ~ ~"l'~mA~ ~ ~~gm111mtmffmr:!miJi. kdn.gjnanm~ J.m'tintlilah aAIt t~lik {!~K"'''m~g )IlIl'Jigbodob-. MabR~nya ,m.emp~hncl'O"aYu£iIlt"lhnS!et!erl.lSllI!y:a. ~. YtlSU£ ~ me;nda'p~: penjagDiIJJ am p>eIDndoogm. dm! AllIm. .. mab .ira. me:Ilclbk. ,dmp peno~u yang, ~eras &an. ia.lf>hlli .me:m.I1!i.h 'Wllruk wpmjaala. Hal.ilnI m~~~. k~ l!;~~~ ~ll; $~m,~~ & !1~p.iIlg~.ii~mq,F~~~$.pt tllllmp~!IJ dm. ~empll!!:l1llia ~~rt;i diajdi. oleht'1l!m pllMeri ymg DlmJp;di;a isterj fll1l0fmg, meliliteH ,(pe:mJbehuj Mesi:r ~ tent'U uja S;W.;g;l.!J: cmtik,. ka~. dian. be'J!k.uas~,. tah ill menohiuy<IJ mD. ]ebih memilihdJipellljillJr<lI,. blit>illlI. h. ulbt:ll[ k:(!pa:ri:i Allith !'iltian. _~,habP pahala-Nip,

O~ellil. !ieib~Jb "IJ,.disebutllbilIIl. cI;d:Uilll !Diildiu yaElg dirti-w:aryatikm o.leh ~.

Btik:h!airt1 du Ml!Jdm bilhw!l ~,w,1il~~Jb .f3 b~:ilbda:

~. :- ·il ~_ - ~I ~ ~" !iIl_ 1 - - ~ 1j!l1

.~~ ~~.~. ~ .~ ~~J J~~ r~~ :~ ~~,~ "ii 'rjt ~.~! 4lI~' ~ ~ )

~~ ~N ". !~~ '~~'. '.' ""1 , ..... , •. ~ :U. ". ,,', 'U\~ ~1'."".·1·~··~" cU. ~t;:./' . . • -. ~~ ... cJ ...... JJ,"'II"~.l~~ 'U '~"."'II~;.'iJ"'."JJ

;r ,..,. ..,. ... " .r - "". ",;r...;r -

,,-" -1l -~ ...,., - ...~.... -:.. _"" . .;. .;.

'll!':" 0 ~ ." ~.. ., ":1 ~ :'tti "Il' ,,.,. ',; ,~. r. "'~. e' , •.• - ,< Ii."~ ,.·'·io:. ,. .. ~iI" '·'I,~.

'- ~~ ~10j1!~ ~ ''''~ ~,~I.'!! '"""~ ~~ ~M ,,~ ".r',}'~

.,.;; ..,." -- ~ '" -" ,

L...J~ .~i , .. :",~ ~1 .. "~'-<' la UI~~. fII. I J' w J'-'~- , .. ,~ ... ,:~ I';" if~ ~~, .~' ~~.'.'/~ .. - ...•

-.' .. r~~.J.j~· _. ~~ __ ,_-.-JI~_t1.'~ .... JM -~fF'-lJ

... ... JI , .. - .

(~~~~W

"Ada tujuh Otf;lillJlg ymg akm mel:l.a>liplaJ: nUJil!~ AiI1ah.p:li~ rulri ' lld:t iIlill1ll!lIlg)il:lil. ke-ClllillL1~ .iIJIillllllJli!l;l£li .• Nya~ {mf!!leka. lIIlI. adal.OO),l,\lU1impm . ~ yang adil. pemu&: yang .l:llidtl]J {trumbU)ll!ltuk.b>f:l'iliiKIm k.ep,w1l.AJlhh, ~g

12 .. YUSUiF

~g haM'Ji"ll, ~!p~~ ~s~~iki.in~ klil,!!ilif darl!::!Y<l! past!. kernhallik~:iia!lJ" ]~j dw.,t;l~g }'~l~~.JtDg~~~~ k1!i"~ N~.~ ~~k~ ~~i#l, berpis,~, ofWil y:wg b-e['!lfd.ebl[ :'l.eCa~J d~o1im.Jiam. $ehi~ggJ~~g1lil !kiciii1:rJ tidl1k Illenget;!lhw. ~ ymg tl'-WI diseaeJbbkan oleh ti1ltl.~.liammny~, ,seomng }I'U!l; dinyu ol!ib. seGrrmg w~ta yang !J,erkeJiucllliUn t:inggi dan ~e!pu~ il!yu., iet3pi i~. m.e.Ilg~ia.km; 'JiJktlukm kepa.cLt )\]bh,' dui.!llelOung ymg m~t (1];I~rd.z.il!:!;!,) kqa&. ~ (dli! w:a!ktll) S¢rIrlliri!lQ hin~ lI>~llI::t ~u!'!! b!!)dm~!);. ~

£fi!muilia1l, !imb.ulpikir:al'J JMrla .mefdita te1:elab "1tf!'Ubcdl lil'ltiuMlJ.1!da (lirebfflarfln Y:rt§~ b.abwa· mmka btirJl~ .memi;'1ljaTn~1l'1.i)lti .~mptli 5.1~'lf}{fkt~, '~QS. 12':3:5)

Al!I.;h Tiii"ab ben.iirm.;m, um'!Jclim merekaberpea.rtt bmwa ~sdJ..llb fly=. Ywuf dip;enf;l!a saja, 'Uliltu&:: sementlln w.aktu,. :Il~eld me.reka. uhu bahwa Yu-sU[ tlC\iI'lep;liS Cib.i t1.!u:h.rn.:l1il itu berdOUlubn k~m;l. btlkti.~bUikn:'.ii ymg meIliWJiju-".;m.i!i~k:eb~; lesuci;t!:! dan kebmiliarulJ-ll' NampakaYlI;, _~laJ,u a't.1m, nrereka .I![Iemeoj~. btikOli. LhH ,dan kejarnillil ini metreha.k. clmgan t1.!ldun;anbahwill Y muf lie1_ih m.en~ iiteri .~a-·AZl-Zi, ituh.h yiliIJig .wemibuOlIt !]le'.feb m~j~r*~m}'"lt. Ol~h_~~ ~t1l!, kGtik~ ni~ m~.~y~ 1t;e1~!!' W!l,t1.!k me!l:gb..;i(kr:!l!~ r~~ ~~-HW1ll~~r (full'i H!~ F~i!I~~f!i!l~, Y!.!iilwf !m~ol!ak. ~Faiil~r.1! kejicl!l'l:ln ~en!~an.g J.i::l'SIl.i.dl1!ft mdl'l.}'.i!I.,dar:I w.dUh:UI dhm pengkhimilia.IJI yag d~tu~uibn kep~d.wy;li"

Setie:lah. ditietapkm ibaibi.wa Yw'llfbersili dar.i.tuduan. ~t:1I. mika bellialll' PUD. keJluar me.lilgihaU:p r<l!i<!l,

As-Sudd!i m.efliutmkan b.aih:wa me.reh .Il!'Ie.mmj<l!f1kaJilD.~ ~g.m ruju.an w]llllk meJ!lj~ :agm- petbwtr:an .Isteri all.'.t\ziz refhaclap Ywui ~ tiM te.rselur ]Iil~, &an. (p.a(Ila h~tu1r"~' akan meiIJilberxibka.n keb.o.rmatm Yuwf, s~ iistm lliII·' ~ akmteiliem .. r (]>ruen~~l:ihuartilIl:nya).

11, YUSUF

D'I1n bersema dengan dill, rnil~r,k pula M dalmlzpenittm dlta DTang pet111UM • . Berkataidb mla/} ';('\(I.mlg di anta.ra kedu,tmya: «se:s,mggiflmya (lk/~ b~'mifflpi. btlhwa aim tIleil.lu?ra:r anggr(.!'". '" Dan yang l'aif1i~ya .ber-kata:; "S~uuggiflm}'« dIm hennimpi, baawa ak« membMtN'lmU di atas kepal,lku, 5e/;aiJagiann)ltl dimak(Ut b1tnmg;" Benlmlliah kepad,r kami ta'birnya; st:'Sllnggnb'lY(1 kami 1J'Utl'lUuukmg kamu tmnoslik omr:g-onmg yaug palli!1.i (rru:n.a"bi,rktm },nimpi). (QS.12:16)

Quad.lIh mengatakan: "Salah ~ro.ang dan mereka herdua adalah pelayan mwumm raja-, SOO:;Ulg yang iunarlruilh tl.lk ang pembcae _ roti raja, ~ J\s-Suddi bcrbta:: "Bahwa mereka dipenjara dengan ruduhan meracuni makansn dan. minuman raja." Sedangkart Yusuf rerkenal di penjara .it-u karena sib,[ kederrna wooan, ocl-~pat d;perc<!.}"'a, ke] U;Ufilll kahl-bi;l,nya, baik, banyak, 'b erib adah, dspat nlettl'biikall mimpi, sukL berbuar baik kcp~w ormg-or.mg yang dipenjari1, me:njcnguk rang sakir, dan melaksmakan hak-hak mereka,

SeteLah dutt r~Hnnda iU,I, mas.uk peajara, merck:t ~kub th;ngm Ymuf dan 5<'Lllgatmencintainra, mere-kilo beId1.I",meflg,",1k~~ "Kami Safigm: mMcimaii· mil." Yusu1lllen.jawj)jb~ "Semog<l Allin membeckahi kahan, s~iap kali orang m.e:llcilliaikU p, a sti ak!..l mendapa,.tkan keirlllgina (bahaya) karena kecinnannya,." Bibiku men,cintot1ku, kemudian ~}'eb~hk;m, kerogian padak'll, ayihk!a mencineaiku, kemud:i:w. fD~flyd>abk;m nil disakit:i saudara-saudaraku, dernikian pula setcl:1.h ,iStell'l al-' Aziz meucintaiku. Mef,ek~. berdua menjawab: "Dem; Allah, kami ttd.<Jik dllpa,t b cchua[ 'se'lain itu," Kemud.iMl mttreka, bcrtni_i'I'1pi, p~yaj i minuman b ermi mpi bahwa dia msmeras kJNl7m-. m:tks1,lJnya .rn.;ggllr {'i11-ah). Seperri dal.uu nacaan 'Abdullah bin Mas'ud; "{ 1# ~~! ..il} »» dan ibeli~u menga'Cakan bahwa penduduk. Oman mei1amikm 'bi~~b" dentm kFamr_"

Ikrimah b erkliit;t: "Pemuda iru b erkata kep:lda Y lISl1£: • A ku bermimpi dalam 1::lduc bahwa au nlffianam pohon anggur krniudLaII tUIllblLil, berbuah, lalu kupeeas dan kupersemba.hkan k~1Jad~ i"a;ja:~ Pemuda '''";lllt; bin, >-~I_iHL

~_i'~ " _.L I{ ~.- /~'r ...... ~r I ",~f" "'J 8 .. ~ • -:- .. ~ j, cf' . :.o.F' ;I,:'.i:.. Hi[' .....

IUII.i1:!lg reu, me.tlgatiU\;m:l~·~ ..y_!~ L~c_.., _",,,d ... \::.o-':;'r :..>'1 .. .>, ,J"';"! _)-1) \J".~ r .:4~

sunggtllmya aim lxmntmpi I~T':';h/ilk1( 1l1embawa roti di d.t:~ kepaLlm, SelMIJ~giM~l'}'a dim4kan blmmg, Jkrikmiah kep.qda kami za;bim)'If, "dan sererusnya,

Y wg masyhur di k:drngat'l kcbwl1yaka.ll ulama '(afsir adalah pendapar yangtelah kami kemukaksn, yaitu bahwa kcdua pemuda it\! relah bermimpi dan kedunnya meminea kepada Yusuf uatuk Ioen'1lfsir'kan mimpi mereka m<ilSi!}g-n-UI's'ii]"g, Ibou [arjr meriwayaekan dar! 'Abdull.a:b bin Mas'ud, ill mengatabln; ''Kedu:l kawan Yusuf rersehut sama seksli ridak bsrmimpi, t~upi mereka herpura-pura m1:rnpi ontuk iUengujin}'a."

Yusu! ber-hlM; "TiJdk diSlUltPJ).thw kt!jMdrt. krtrJHf. bt:rdJf(l ma kanan' ylln8 aka» dibmkn~ kepafkmu melai~kLm ilku telab dapnt mtner(lng(/kmtjf.JJi~ IImktlPUm itu, .d~dnm mflkiuwu im smnpi~i k~pildmnu, Yang dt!mikUl!1. ttl/. ada/ab ~dJagian. MIT epa ,.a~g aiajarkau kepadakn meh R'lbb·kn, Se!.NnggtdJ.. nYfl aklf ulah meninggfllkrm flgmlw orang-orang' )'Ilug tid'lk berima» ke-ped« (lilah, ~d.n.g mereM lngkar hpada bari kemudum. (QS. 12:37) J)an. iJ:ku me"gikU! flgflmfl baptlk .. 1Mpf~kkll yait» DJrilbim, Isbuq, l'n'quh_ Tiadalab tuiul bag: kami (para Nabi) memp~rsekntukan sesuatn apapun dt:l1gan Ail~lb, Y(mg demikilln itu ddillilb d,ln' km-lmiil Allah kl!Pt1.d# k(U~i dan k~ prtiifl nUlJ1l1sia (~durnhnya); taap; h:bmryakan manusia itu tidak bmYNkur. v (05. 12:38)

Yusuf ';2;B memberirahekau kepada mereka berdua !.>~hw:l apaplln rn.impi mereka, dia ilip;l.t mcng~t~UL ~~bt'~lu'!<l ~L1J1 mcmr.erit<l.huk~l1 ra'birtly;! sebelum hal il u t~l"jj.di. Oleh k.ar~rl.;1 it ts, ia men W;~1 ;J..~n:

~-.6,).~. W:!tj ~'i .;ij:5 t'"'~ ~1~';"·}- «]'idalc JiS .. WWlik.;/71 kepada kabn IN?t-"dlld mdb_;wl )WIg "d"kun. Jib-iJil;;~n ke.pad(1 hIi.;l1"1 meluinke» ,~jm r.d~h dap;ll mt'm'ff.l.l"Igki'tI jrl"lls makmatl it« ri!bt'ilwJ m~katu.~r itu Hmpi~i h1h1Ja.mll, "

M uj."lhid m-eng.-n.1k~.r..~": .;';~::,1 ~ :~i, :.;):A~' f "7hLd, djjampaiLm kr.pJ~ bh,a.n, lWI"_J~ld ~iIb/11l11,Yi1J1$ .;k,1Jl dikribn kqwJ~ kafiatl "pad:lo hari ini ~ \:s.;;( j ~I::'; ";"'~l~ \;,._<;:}.:. ,,~ ~ "Jielainbn akrl wl,sh d~P<fl mem!,"{,<Irtgkzn jcni.1 m.:.ck.:lI·1d1"l UN ;;&i(m m<Jb·n;.rn itt! r4mp.-4i k",pi~Mmu '; kemudian Y ~lS.lkf !Jerb~<I:: 'Thl ini s{'m~H-nUI<I karena pemberitahuun Allah kepadaku, k arena aku rm;nj ;l.tlhi ~~ rna f) qng-rm~fl.g y;mg bn r hp~d;:l. Allah dan kepada hari "khir; n~!'~b. tid;J; mengb.J.!'apkiln p~~h ~~~u 11 nh.lITliJn dL ~kh L~:J.' _ ~

~ ~'~'J J';_:_:~~ ;,____,..() ~..;.i_\ ~ ~Ij;- ~D;lE. ,~kj/ JJwlXikuti ~g(mM bapik t~akkff, )'"ifH 1 brahim; hhaq dim Ya 'qlfo, " MruuJn},.a, ak u rnc.."Ilj auhi ~~1<l.l1 k~kafir.J.ll tbn kcmusyrikan serta nwm;l~h untuk rnengikuri [alan fl.rl Rami t~~r~~~hl,lt_ SrnlQfF ,1h4L~w,-.r.t ~J7. f~/~m aifimpah/;;.;.t'rl ;.rM~ tne-rr:k# semtta;

12. YUSUF

Df:~:rn[a.I::!. keaJi'lw 01'mg. y.w.g .llreIIgikuti j31m hifhryah dan j.dil!lil tpUllJ Ra'stll £t':rt~,kead~m ,:unf,';. >:.aJJ.g b,e~p'al:il]g ~m):lbn CI'=g""O~g ?,HI{t1j sesar, Albm paSl:l mem.be.r~l!:m I:i~chry:il!! kep:JIM ]1;:lUl"lIya dmm.ellg;lplfl:l<jJ1 ~glidd. dik~W:n .... , blu ~jl~,dili_k~r.~·ptm;imp.i.!l! y.a!!:'i!g dii"!,Iit! d~~ iber"bllat kebai.ka dian ·~n3iak.w;aih b ja!:. )".wg benar,

~ ~I j;j ~ .~I ~ .. .;;- ~.;;. q' .l.l, ~......::J oJ ill ~1$'l; ) ·"Trd.1krah p4ln~ bagika@ ~1'4'Nlifn)~empe:'tselNll1ik:aJi tiri41_;U"~·n~pl'J: Allah. l"iimg d&'l~Mn im adttlah dttn.~i\"jM.Alllah ~. kam~ d,m kepm1a 7'l1mlrlSia ~u1Jb n~~~!i!~_id:s~cn~ hlii, yaiU4 ~~!.1!l bahwa cl~. ~~I<l:b y~g b~ $d. 1ill:ah,Sll~awJllp.tmpjl se.wmiJagi"Np adaIah .~.;iil •. :~ "Dar; ~j~i4 AlIgh"ki~i?ii!da hlta,. ~y,~ diwallir.~~. ~ di~~i!!ilit .l!::~lIda ~ ~ ~I Ji.~, ~. ~DarJ; kepatla s.emNa md'nusia", d1~&.~ ~nj:ld:ik .. ~ Llmi $ebill.:~ j~dakv;;"a ymg meng:ljak.~ t<llJd]id lttl\. ~ iJ J:A"j ~I' j1 ~J 1 ''T11Ulpi M.m~n man~ia #~i ~lkur",m~dm.y~, ~h ddak m:iliilg;~~ahW mbrul.t A1~!!lt ymgleJah ~b~tilik~ kW:li~ ~~.~. tI~dfutU$~Y!l p~r", Ras,w .~epadii! meren, ~ }:jl:f:. .~Ji ~fo'j ~7 ..'ill ~ • .:.;:.; 1fo .~. ~lJahk.w meYeka ~eng~8'1~.Mkti\~ ?1'ik.~~ AJhth#u d~ kikafi'f~ J4~ meneml'~titanka'l(m m~dlk4mpu~gkd~~. JO~QS. lb~ 2:8}.

Ibiili;i A1:i~tL.cim ~~~ darl. IDbiilrii "Abb!l$.,b~;l. ~.millilf~

Jl;~~!k $~b~v;i I)af.; d!Ul j~ (n~I!l:U' Ablbll!S) ~ga'tabn~"'D~mi A~ . ,

$!..!.~ flUlIg ~~~, ~.k~1W~ ,dl.d~~ H~J!U' kw.ad l(K.ibM), .... Icld. ~ill~b~tk~. ~~k :;li~iI,1,!i E1~tru~k {dll'~ ;1!1.Q'I!If.,m)." And~· ~~.:I" nrmlo,. ya.bll m:e.mblfn~akm[e;ni[mg Y1lllluff:e:

. .t, - .'.'.~ ~"b...:..I.~; ~J'~ •. ~.~' 'l..,>r. •. A; .. ~. .. .'k·;' ... " j,_,.~t.-~l."

"<:; "r' ~J .... -.iJ IC"-"'l . . ~ J 'T ~n_!I ~g;."fl· ~a. -r'· .... K""""

ku lbrabJm, bl~q ~~ a'qN5." l'

Hat .kerlN:it temanb ddltZm penjrtrd.m.tnai.tb J"llW· bail. R'abb"fitilbbyang btrtfih,canwnlllUlln itu IlttilMkah Allah ~ng' Mahlle5«:14gjMabqerkrna {QS. 12';39')1 Kirmu tidtrk lmrihrrdrrb kq~dtJ)'IUIg ~~Li!l: ,I1Uah ~ii brm~"~ .(b~ ibadrib kep.aJ#)1 ;nama-m:lm~ JlIlrng' ka~ da.lJ: tlle1!iek ffliO}'l.'1ngmU mem:bI!l(1,fi. bwtn.;Jm'. AIW #dai m~mtTUJ:!kfln futnU ketttr'd.~pWJ~r:(.!iIlg Jldl:ndi-Iifl'1n\.'i

Kem'!1ldJim Ywuf'~ be.rbiian dan rn.engaj!~k .kiedlu~. pemud.a jtitl~garr b~~n,~;l,d.llk~ada Allah ~~j;a ~~gti~ ]Jru:Iily"" selm1iH S<I!I[Ia, seli;i1i, d!~[I. m~

.. IlIin~ se:'lem~lIl!Jm.llai.J:!, bernpa. herkila d(!fl! 'pi!~~'~ !!.d~ Q~ .

. ~;"".'I! ~~J~, 1".,-''11._ ~ LIil- _0_

kiil~ :m~rda.. h, m~l1;~ctakm:~; .J~!~JI .:!II 1'1 _r#' O}p "Mand:ab

}l'lng !ehihw~ R~')"f~g.h.ert{~,.~-;n i~u .(ftmikttJJAi!41'y.tng.~ l~i M~eTM<t.?"':IlH.ksllldllllya Rabb }'ltl'!I:g :!l¢.~a ~¢.'!U!U:1iJ 'Ii,j!~d~ ill b~w;!lI:! kiehec.atatl, kepf:rll::ua:m dan.li::ehf:!latmkd;.a!l!l:l.li.l!I.Nya.

K_,emt!diara YllSmmffieran'flkil!l!l. kilfil.tbme<idabol')rd1;lalb~a ;\j.l~ ~-t me..rek.a &emha.h. dw. mer.el)aJSIil"bI:li~ ~ehaprtllh;1!l1·~~ :!t1i.l !b~y.'ilalli biIJ~tlU;! ~eJ!otktl. dl:!.tIi peIDliIIlUIII. ttiHtm.tlIihm. itt! me1'rn. OIapnbrn (warn;} d!airi nen.ek. :I!IHlyaIng .IDl'::l:eika,. }"l1!IIlg ~~~ pumya ~~rki~b~~~~i!ifi dati AlI.u; OMI. k~:r,e.mli it<1J!, L<lIme:rJf,latAkaa: « .)~ i)".~ . .;ii~ Jj,=;f'C: ~. ~.Allah tidak .mmurlm:!:an S1'I\::Iitu k.t~tl!~ pun tl.!t.lttth,S: :n~~\!1.o7ma #N";,Rltli1k$Ii,j!~ya .. ~t;1;!1g .!!l~a!'l!. ·&m.~~ti

lbeJ:!~.K,~mudi:.tl1l. Ji~. memberitm'llkm :k:ep;Jch me.l'eb Da.hwil.k>epUW:'la!R, pd .ua\1!l!l rl!llg iOItrji~, Mhm.d~ ymglb!!lddu dim bkl.!@5~w (ll!!rud:ap :a1am .im) •. iti1 Semll1aJl1.ya hmy~ .. mi.l!ik Al.llab,dw .. A1iIah.m~_:m k.ll.p.tJ~ Semw aami!J.a,"Nya, 1l®1:rti4akberjj~;a;d<l.hke'p!lI.da. silam.Nya.,. 8ffi:e:lah. iitt! .A1Iiih ~~r£~fm!!.i!lj ~ ~i C--~i ~;. , ~lfN./~dl~1I7~4 ~J.'ig~rffS'~ .~l.R!rnfll''''S'-m..-l ~.klldakwm:kil.l1l.~ep:tdib!li:an, yang~ . .A1hili,. ~ l:I~btiiU .~[!l. DUu.l::imy:a. knmil Allah, itwu. ~g:tillr;lJ y,ang ]ufiiS yaag &lp~ii'.i.muahl!:~. o~dI JI..I]ai1 dm mtumnkm 'lJ~rny::JI ;dasm dan bukl~kebe.na~aDluya. serta dli, cimm. dam ,d:iridhiU. o]eh A]hh. t5 ~ ~ ~I ftr~, t"Taqi it'tbrHl:'yak#B tnrl1m5;ia i.ldak .mI-. lUi", br.f:113 itu, iieb::l!l!ly:aikm Del1eika 'b erb1!la! syl!.i!k {m.ellyelluilal!k:w

Penmy:l1lllJ .me.rek:l.~er'dtl;!;. k.ep:tda Ymlllif d.irjil.w;JJDn.yil. d!eJil:gan pe.nuh

rns:a 11~r[ dam dli!:"'.:a:"~,,." - - - -- ;~"-. - cl!:'I),--,~..,...;·L.-, - -- -·~L .-"","l.,,,",- . .lI"

.. ..... _. ,.......,... yll SIliflUl,,1;4!l'4b!I se,",~J:) Y;Y~u.!!!, mel!(~J- mw= .~~

Nl.:iliid (mengesa.ll:.iI!!!I.) Al!Iu .d.:w.kepada apna bbm" ;'jle[dah mdlli;l,1[ da1\1!1l1l dIId. me--.IIek~ ad>l! kesiapau Wllrulk. memerlmanr""ll! &eag;m. b:lli!:,:mLl!l!l~ ~. m.en;-. dmWl!:' 'li'lJ!figgWt"5~ ~rb"d~pi9.}'<l, O]eh l.lI:JTem ih,5c:et:elim b~w •. kepada mereka berd.llia, Ywtds>eg~ menafsi:rbrm DlIi:mpi. =J1f!b m~g-maslD& m:tJp~ .men:guI:mg,. pe-nw:-~ •. !:~ro1f:~ m.eaVI$:iI.I:I'

1.2, YUSUF

Hai iJ!;Wm lernani,uJttlifm prmjaTa:"'A~pun ~n'Jab :H1!'1ta~g dl4ti~«Fa knm~ 'berdua • .lmn m!!mlberi N.liltUm .~ .. ~gltJ:l .. lbm:r; ndtqJ.rm .J'ti1W.fIlroUUlg .lrr:gimai ... ia .akPn .dimltb .• 1a/~ bMl"tfflg 1I.1fn:~1JJ~W~tt tlnri kqal!lJJ(ftl.,. Til'ldb ,tlip.rlfmM.n i!tJrMffl ~ligkaml!l bertlll<l mffi4ti:whxjj~ (k~>fkksd·,."

(QS. U.~U) -

Y!M'.J m.e.nS;lt*~ k,~da mt!(ebbem~;

~ .::.;.. Lij, ,p 1i:SJ;.' ~f J..:.l1 ~~li , ''''Hat k&hu: t~&tl ~ ~prc(JJ' dd~1!jj~ salal/ st()tIt~,~ Jan, k4ljg~ IifflJff~ m.1~ a1tan meJt!i~ mimN.m tifgn~ de1JSfl~: kJ~m!f";. yotit~ hl~j yug lbefIDim:pil!J~,'i1r.t mot me.me.w:mggM" ®ei:ap~ Yus1l1'f tidd. m:eiIJie..mlllkm ormgn}'1agal' t~.d!a!k. m.emblU~tlIl!y:abemukal. O]~h

1k;;iI~a ~tu~ ja "~l;l,S.~ra·~D, k~la·k:;u;ot .:lie.]mjUim~;

~ ., . .J~ ,)'. ~I , ~~l ~IJ ) "AdapM:i: yan,!l.!ii!ltlf:ltn,ll' 4tgj ~ .~ .ak4!>

~~.'_'.'~ ··W.~ L__1._ ... .___I __ • JI. ·.r. .... ~I~~" ~'L

j'.I~1'U~rl •• I.l!IU Vltffmg _n t~n $=&l~n _1'1 ~.)Itt. 'yal.w lifi..- Q"~g;

y~11I' be[.[]I~m)p~b!tl:!W':1t ,d:.i~ m,~,rn,bltwa fOtt di .~Jt!lS Il;;~p~]an~. LiiJJJ".~ lJeri.tah_m~e.r;tda m.e.r'~ berdua ibmw:;!, hall itu:Mbh dli!i;~-kan demilcim daa pil~i >Ilkm .erJI;IIw, k~:mJ;t :wimp,;: seseo.rmg ituweru;p~m lOmb ~dil!Wli bel~ di,ita'ibiJ:km1letap;i bik s~ diJt:!'oor1::m,. Dl1I:b. ~astl1etji:lldi.

Au·:'f'~~ ~.riW;'lf]l'\1i~. <bri ;j\~ !lim .u~Qlljq~' , d:!ri]b~ bw 'Ahdulah. melIJIg:it::Ika.:~SaelilI m.ereh ee]1dw. IDmgmJl;a. il[l~ y_g d!,.

~~~ ~ &.i.~;l.~~ Q]~h y~, ~~k~ 1i;~1Jd!~ l!;'!!'- ... ~;; 'Xpni tidal.

beooimjii ;!p<t~p~'" M&iY~meRPw;lb~ ~QI~";"uf y ;~ ~.~ "Tel4h d;pJjrm~~-r.a)'<ffl,g,k4J~h:fflJu~m~,~ntiy& ~.'

Dan Ywnfbetltma k~a Mil!'ig yang JikmihNi'R~ tthn ~lat1Mtdi;antl:J;l"a m.,greka b,en/Nat "T,u«ngitaril«b kMdaa:l'Jiu keparla tNaJJtn.ll." Mau ~.~. mmj;,;dtkall:di'a ~Jm me1lenr~kan (kwtdaa-nYwMf) ieprtJa 'l'IIIlnn-ytLKi1r!!'.rm #;u s£tap.fah din (Y~uj) da~.m j)'enj(I.J;a b~ tamm: I4ma~~. (QS. 12141)1

'F;a,tk~a Y li.!5,ui m.eJ;]clll!gli. b~!bw;i, pell!iym .mID/I.l!.IiI];:m rajamailJi sdam.ll.1'., rn.aka YWlrnf m.e.mg.1!~!likan lI::.ep!ld~y:t ~~~:rn. d!I;tm..di.~m U.i!l.I?:1 dJmetil:tu.i. oleh yaIiLgbm..w::Jlabn.rtL~",~p;tidak: me.r.am bilhw-a dm ptlSli. akan &!>!ill!b, Yw m:ei!l~aka!lii ~ ~"J ~ .Ii'~~ ~"T~d;~~/tJ, ~nk~ k~ lI~~!11l;m~. maibOOnya., reriitakm .UW"ihk'lll.I!::e,paJa. [l!IW!IlU> '~tl1 ~g Qj!!!" 'f~!iP~ ~~ yaii!tg dibflt! p~!U!il)i;lJi;I"'pll.m~ceci.~~ resilln .~t'Ii.! kep:!l~ ;smg ~aja,d:m :b.;J! :im tll!!IDD501i.!kUP:l.y::I S~i:an ~g;lJ.' N~bw .. l\l!lab. Yllllurtidak kel)~ &.ri F~j~.

lLYUSUF

I!;l!i;1!~J!ll! Fefidap;1,1; beI!!a'" k~l'en'3i k.\1i[a galld (dh4~iY)' daJ!am

~n£mall: ~ i;:f~ ~I ~G~,~.,~if<m m.Ln diailip m~f;fodn ,(ieada'an f'.rmij) k~~JI.1n:lJY4. '~i)rUi kembdi k~adlQ(rao.g y:mg diyakitrli aibw :seilmnam (dan) kfilllla:rdil:l'ip'el]ja!f.:li.!iieb~jI dikatdim olen 1"»i'ujolhld, McllI~d'bin ]s]Jaq &m .• w::n_, ~gbn tala W'a ~ebe-.lilp~ .m9.lIIiiUlt MlIJj~d '~n. Qa'~ill, di®u!1ak~;a~'~m~)_;l;Jikk!l!!lbiIl!W!g~ !11'It~ 'dp. ,5::I!mpal sembWLm t:iliua

Raja b't1k.1ta (keplifd'a Ol7I1ng'-Or."itl;g lf1'k~"kxt dati .1:a.rfffll'l}'>!il):CSSefiuWfh. nyot a'lmhermtm1!t m"lihtlt tJJj"b ekr}r' ~ap,1 b~Wza yang g:emul-gmlll~dfmala.1:l oleh mjllb ,ekW' $l1pi b~~ 'Ff'.~' ~~bt'U!"~ ,hn tnju}), 11_ (ganiJlim) :)\i1!'W lJ~udan tJJj""hb,uti,.lmn~ ~l'l:gkm118'~ Raj: i!uwng.l!lr«~1d6g,tetkrmtill'.,,: '''Xe'MJ;lgilla!'i,t.ab keJ!iliMb tenta;l;l;g la'~iF JJ:l'bnpib' iwuji'Iil'(t Jliiltm,rf .Jm~ mena!birkan mimpJ.-"'(QS. 12:43) Mereka menjawab.: 'fl~u) .I,'idalab .mimpi-.mi'mpJyang R:lIJliiPlg dan kinni stkrtli-k!1Ji, tiJakrt1bu t~Jbir mimpi .ihI .... (QS. U.";4) .Dan htrkatald ,ora~llg ~ng~elamat di an~a~id b'€1"-'

U.YUSUF

dim dan ,~gat (kep'ttdd) Yuuif felUiJab bebtmPrIWliktU lrlllhIJ'''jIl; "Aku akllri ,membftfi'takn kcpa.dallJu ten't11:ng (orang yal'l& p.andrfi) mena'bicrkan mimlJi iJu~ mdia ut'Usiab aku (kRp'dd(UJytlJ. "(QS,. 1:M5) {Sat/ah petd:1'(Ju #rt l}fl,j~mp.a ,deuga,rJ y~~'U! a';a bmeFiII):~u~uj.lMi o,ra,P'Jg yang ,dmtiJ llJ· per;(;~. 18rangM1Jlab .* kttmJ t'entMng tujub ekor Mlp:t )\I1:1tg' gcmukgerntik )Mng ,dim~l«m rJieb tI~jllb Mr)J'f.r1pi: betinca yg~ k~kJm'6 ,aaI.! ,~jllb imlll" (gr:tndmn) ~ll;g biNua4lJ, tz4#'b lai.lulry'a :J!ll:rlg kmng: ogillir a}m ,A\ri~li' k~~~.ra~.,r41~ #~." fi8'(JT ln~r~~ tn€.t.ig€lmh,m," (Q!S.~.2:A6) ¥'R:fill/ b'O·, k.:;il'd,: '"SJJptiya IMmtt beft'dnam tuj'N/;, tah,tm (iatllflJlya)$ebt:lgt1i'1mma bia~'a. maka apa yang ,~amN tuai (pelih) bcendllli!'iap kamu Marian dibuiimya kecuali sedikit ,lfnt,uk k1mu makan:. (QS. 12l:i47) Kemuditm ultfdtrb ilU am daf(.l'ng~JlJlfb $aUull:ytlillg amr:!t £",1#. yg'!1:g mft118flab.isiwn aj)'all'ang kmm~ si.mpw~ f;'nr¥k mfflgbndtlpi~ya ,(tab.lin "U/it). kff-ll<i/~ sM'ifd~ dan bib,if ;gatu/mn yang .a';WJt ,ttifnUt sJmpan, (QS,U:48) Emmfian ~~l'elall lUI, akan dattlng 'ulh'Utl f:.:fng pada:~ya ma,;tllffSia diberi hllj'lfn (de.ngan cu.kup) .~.n di nws.artu Jlh?f':t!ild m!.'merm n':!l!gguJ;,'" (QS. t2:49},

Miimpi rajilJ M~ir itl1 adailab. b~al1 diari taikdir Al'la.I:t tw seba;ga1 !>oebo1!b yang meJI_ge]u;;tr,I!;;t..n Ywsui dan poojarn seem ti~li!b,r)fmat, brema smgrnjaJ• serelah ber.mimpi seperei lIllI smgartt t,erperranj<lli ketaJkmm serta l.ehentllltll d1!l.!J! m;~!;lmy.;t..fi ;t-p;lta:'~i~!lr;~. M~;li;l me~~pllllkQP~['.l ah.li H}l;IJallt:L, rendikil.WlD" d=pe-m.~;e.sa1' pemermu!h;mmya, ;scoerl::Il pej:t'bat {Ill negan itu.,

LlJU$~'gt';lija me· - ,~ kep~da ~~k!emllillim tn.emaflY"l"

k~~:Jl~irllya. l'etillpi . . .m.eng,eta!I:lIJiny:a,d3I1 berabsa:1!l b:lbiw1!I

.0{ i:;b~ ~f '''lluhatryalah.mimpiJlmg.kosoil'lig~yairu, mlimpif¥lil; ~ur ;).(.!}uk y!U!g tdab.U~fj~di, F;1i~ m.:imiPl. pilldi.!k:a ht:i, t ~~ r~~L Ju~ ~~<t:'J}" "Dan lMm-i titiaJi tahu tmt.:mg t,aJ!Jir· mimpi it'll,. ~ m:lli:sU&nJia, 1l;;lI;l'iipulJ mimpi hti~e[lJH. bUi.::H da]'~pikita.fl 'ra'~ beau, 1\:J3!IlJjt P'lltl tidd!:. ruel1getahnl P,froIJiml~,

P~d.L ;liW it!J!ll~ QriMJigy.m,g $ebm;lt·~ k,eJ~~:r cl:i!,rip~j~ b~ '~~:rrng~t kepada 'if 1:IISu! .=.ebh behenplilJ WakiiLI hmMl!ya, k1l'fIDlJ spi[4 .memJ1:mat~ IJiY;1i, Iupi 1:iep'~d!;!. pe;sm. Yusuf ~1iIill.~k mel1Jr-ebutkm :peJ1k;i:.rmy~ k~~~!1lJ<i!, maka i'l. be,ribl:[9. ~eR3fiill mjl dam O,fallg-orillllJJg, yall(!l; m.UlIdangnyalJJltuk ke~.'I .. I"' ••. i.. ,O.L .. \0;,' t'}~ ~f lo"}L "L,-, -L~,"!."-h-..J:'··-J:il .A .. _penuan mJ, 'I; -,J. F""'" r ,i1!Nl~._"jl m~_fj_'l,1 ""y_rnm: U!1 .. 1:'ig!Olll~

1fongPf?'J.t~ mtfnd'yfr/i:atmya" yabJ. peamiran[eIlltmg mimp'] it!.!;

.~. 21 ~J;: .~. "Maka uws.ltlh ak.J k&p4da~,~, m;t.!_$U!ch!y~ 1,uudallllkl,i kepad:l. YmM'~ yang .erpe.r,cil,Yl1< .~m y~ng5;e];~ D!£!ram dipmj~:r~ ~mCl:rd~ p~! ~,ll~Tw.llJ? ~,e pe~jlilJra. dan .f>If';!ll!mpainya di s:ma._ia berk~G]: • . ... t ~{, .. bo!J.:.jl, ~~. ~ . .l!'I ,"Ymuf, hfU. orang If''lni\lsang.1t thperr:aya, t"a1~,PiktmltW ke.foJ4 .bmJ~ Sil:mjIit111il. i;1menyebuWll, m1:ce;pi uja, am pam. saat Itu Yww ~era meoyebutkm. ~'bimJ<!i. tanplli men}'Ml~'m pe;rn.OOll ~;rt:as kdal.lllilm,!:)ir~ ~r~:pill::il.il! p~ili:l1f3i'lg Fem:ilidlli:at~ ke:pilldatlya, d.ta ~fla. tne'mllnta dlkei'W:l':bn dan pelJij~:ra .. ~~ag;U 8~[;ljt lI!Muk mena'bil"koU! mimpi ~.lj~ iru.

n.YIJSUiP

Tttap[ YWiui he:rkau,i ~~. ~ .~. b;-;:;., "H~rhknrya kaiian bu~ (lClrok ~\1!1\:Ut.1.~datn4 t~lih ~n .~~~ .hfag"l·, ~~~ .~ datmg rad;l k:!llim kesuihlLltan dim. ~.lJ.!Ij:m. sekma.tJl!Ijll1b tal!J'tlIll berttlmt"mmt. Ywm ~~~[btntj!i!i!.!!l ekioo: S;lpW im d:eti~ 1i~luht'lihWil kmw. ~ itWm ~g di" ~. 1l:lltlilk mem:~WJ l\UIaIh .W!l' &~:pa~ mengeliUlair:kan b~ ~~·lf.1,mg ~e.ru;p;l bruli .. bu!lir l:liUldum ymg kijOll!l. K.emtWli;o,. ~.m.emboeri!1!:::om. [:Ietujuk: u,@da ·.~il kOiIU5met~as.i<l.pk~.pad;!.tUWli."1imWl itru s-en~

beM~lA: ~ • ;JI. '11 ~ r) ~.)~ ~~ u ~ ".lip y.tnJl' Jw}irm ~fI!li (petik)

bi4.~ ·tm1p.fklJa· ,bf1miy;i~li wJikit }'tmgkaJianpmdtmuntrti m.:.btn ~ ~tt9Yi1!· aNaL. be1'd:paj)'i!IiJli lliIasiili dW fot!iI~.ktn;lj'! ,Il&:rnjuh .q ~g sWUlt .~m..~ ~ lbUIi:r~lnIfunya. ~.khili awet:.d;m tiM. ap.a1I ~~ k~ sdoodu"y:mg; t~ ]JS!l~ ootdi: ~. &in ~01:1i1.ltupOO.~ delilgD ~.e.m;tt, 5lfldWH~t SiI!,<I, jmgan be;rlelb~ 0lfiiU' ,d~k:dtm gunab!l~llotul :mem>eHiMi.l:Iiet.lIIwhan. kilian ~~bm.1lwj1l!ib. ~ah_ ~~.!pectl]ik ymg .m;lll dJaitmg setiflab ml!lsim !lu~l!I:r seh= tll:liju:h mkLm.~iru, jI':iIll!I:g; d2il\am. mtln!!pik1ll b~f1;,l.p,a ~.uh ,$Ott ~p~. bliitiB~k~ ~m.!Ul!t,ujl.!ih '~if~1ipi ~f; geJIl'ldl:., .brem:a. tm\!li!l.·tUlIIiIl pfOl!C'ekUk: itu~ikm .me[lgh;!Ms:kru!! s<emulli. ymg m$rd'!l k~p~~l1!!ll p~dii!~uoo"lt!lih.w ~~ $\!.lbrw;~ y.:w.;g (:Ma>m .[jfi,jimlpf~tu ~~. b~'I;mln~ ynlg bri.!Ilg,

Y1lI5IdWB juga mtmbi)M~1ilatl1.b!llih~ ~data!l)w1~w'i.kde.r. ft1!l bUimi ddal!: :!I!i~!li,~b~!Ii::~ .~~~ $~~. s~. k~ill~,t!p~ m.eJ:dam~ :OBmL, tfdak. ilk:m [I]~gWs.i1kllllaIJa"<llpa, Katrenil lil:l:Ii .•. i.l! meag;uilikm:

.. - . -.' ... -,~- .. ., ",'~.~'r

~ 0~J ~ ')\Jj '1!. ~ ~~ ~ .. ~ ~"YatJg~gh.W~apa}V;P;lgbl'ims~

:.m'~(~ j~;gb~- ,_aJf'SeJikit Ih'fi,bibit g4ri4Um }WJ'i!g ~jian: simjNm, ..

, , , , t~jr.li hop~ililme.llmwuerelaib. uh,liID.-

~~ pac~Jlik ~S b(!~"f~ im ~!Uli. &.t~S;t4Wi! >til jjfj~a mmus];l. mendapat !l~. lb.l:lijan 'yru'lL!; ,cuiknp dan moD [)il'D. BlapiU ,di~ m11r1i1k ibCl!l'eQ(lolt~~ ~~ !iM[~btb_'a'" ~m~, s~oillJg;um;1i1i1l ~[MII ~oUI~. m:ul!lse, hel1l!l1lfUllyot h~ .. min.yz, .~.t &rn! :iejemmy~.

B::ahksn, adll! seJ;,agian nul/a.f.dr ('a!b!li tahiid ~g\l,ea'k_jJl'''1',~~ ~ meu!h. S1IlS1I. tl'..ma!I!:. jllga. i A1Ii.bm. Ab.i.l'kalhab. ~w.a¥anhn d!a:r.i. IbItl~.'Ab~ t ~J~ '''M!1n:l~''ya£ll~ ildem.e.rab ~~:emak.

U"YUSUF

,Raj.lth~fkatai''''Bawa1r1lJ dia kepl'lilfaift.",Mailt ft1tR:I'IJa »ttlsa,ttitst mtl(jjjg

A~.ad4 bll'1:Ja~Mh yw.u!: "Et:mb4li:1ilh ,kp,ada t.\l,a'n:rn:r~ da

kanl(lh _ 'mana baJJi)''a UI«JlIi!'4-W!2'llli~Yf1,rrg t,~

ti'1ng~l!nya. Se.y"'l1~Jjlb,m~ Ra;bbi~" Mahoam:r;m!g,'fldh,m tip,", ,d~y~ m(fflf!~." (OS. 12:50), ,Raja .berkat(l ~'Wc1nira~m itJf)~ "iJagaimilRa ,k&t~ rnrl ,mlta mmu me~ggoda ftus.uj'untIJ:. metlutiHikan lirlnya,(k~U;" M(%fJka ~1r¥It(l: '1Mab~~piUffl!t A~b" kaln~ t~ m~~bi'fi $~Wf$># ,~ b~ iWl,P4dimya',"",BerlMliI rum ai[.~ «'Se:l!.lrang'jdl1SW; itebetlW'.m ,itll, d.1tJdJJ ~ ,me~Ja uamk melt~km:ii dilUf'l ~l1nk.u).. dan j€S"~gg(lfl:mya dia £~:flolk OMng·l:iMJJg ]''(J:~g b-&tlat"~ ('QS,. 1:21,501) (.Y~'UJ berkata):"J;:'Iil,;tl~demikirln ~i~~agw di:.a (a$·<Ari~J mtngt?tailui bahw;as~ ~Wllgglllmyaaku fidak beikma1!a~ kep,iifihmya' iii bdakai:g~j' dr1n ,b.tiJwa. ,ianyaA,llao' tMaI11:f,ridlMi up,n aya .otltllg.arlt!'i!g' rA~gbe:r:kMnMr. (QS. ] :;h§i2) ,Di1l1i!1'kJil tj,ci-a'k motmbebask!<tlJ di:rih (ian ke~($lab{ln)~ kiliTe1lla ~e.srw~J:i,a lUlfo.JJ; tm. selaJu m~b' kepf!:da kejakamn.lremdli n.4iu.~g ilwm raiJ.!'Mtll,l;eh R.Wib·.i.JI" SeMJ,n:ggikH}W Rabb-leu .Ml<h(1p~gam:pU1l; .fagi Mabapen!)'aj!!a~",j, (QS .. 12=5,;)

A1[M ilijjbeffl~ m~m'bm,t~ te!;l,.!m;~ ~,ia se~eI.:ah. mer·ekll. &t;m{~ ~WlIta.'bi:r m.lmpl ymg m~ il:u, :se.hID.~ raja. dap;Jtt m:engetllihw hU!~ Ymm, i1mlLmfll" pen&etruwaruJlya. ymg ~a:iik ueD/tmg .i:mpi.:m s:mg ~:~, b~i r~km~Y'I Y'_glJ; b",,~ t~!:'b!~41{1 W1l.p ~~~y~ miOOl r;aja beikma:

~ , ~i }. ":8" ~L J1_ L~'\k"" ~ +~_,_;L 'I, ~ll_",l'c ' _j~ _ ~_.~ • _j_'Ii; ~ r$_.P ,. .~'~=: ,_'o ,i!1\l!! ~~~_n :, ~'l,lJWlY'~ li~_lrl;l;m Qllt ~ 'peRJ~ra ~.

~1iW:dih ,_k>~a:ri. S~tel:* u.til,l$~ r;wj~. m~d.a~~!f.li ~rnt\mrnl;t haliJt11!, y~ m.e:l'll~I.d;. tm[Ilik.1i:f!iwtr danpenl~rn ~. ~oda.i:J. !iilj!!. &m!·r.dcY!l!~ m~ i1I:Usli!k:w bahwa ~ be4'llib. d!a]'i~l:ld!l;Ibafl. d~~e~!1!p~~li~g;1!k~.r:~~~!:!!;~r@ d!tri.ti;idi;ih~ b(fibu'!i![ $~.oon;@; d,~:~i;jj i$,"~:d ;qJ)·'.A~i:t, d!11!fiplii!;I]i~lI'~, iim bulan :£~1:J~.~ ~ ~~}'lI.ak:m tel',llr.i.:likIlJ~tt ~~'ll,liimilltl daa p.el:l!ll~ tei.rn.@cbp ,dirinp, Ia ('lUliuij m!!I1&~l;akm; .~.~") J. ~j! :~ ~-Kr~mw.rili&kepada

tH_tl.·~ .. "

Te.OOilflill: h~d1t\S.hmitsy:;mg ismy>l! meml.Jl.l~. !HIlS :s,j}:apf!lya rttl, dan mil~tka nm, keuct;IIDOll<ln, ~emullijj.om., btmggim. mmmalll, d..m H:.es<lban..!li y~~.

n.YUSUlF

' .. ..,. o!i.- ;" ~I, :J, , ... "'''.. • .. .I!'''' ..•. "~~ ... I~ ~ ... ).;. - "J'. -,_,: ~_I;.'.I' '.., ... I,... .. ~. L~'.' _ '~.,- ~- I.=" ~.-, iii .~ ....•.. ' ..

~ j:J1 -;iI,!.~''-~ J ;;:11 ~ . ._;.;,. ~i <.:'J " : .. ~ .. ~ ~~jiI ~ . ~ '. i~~ J""I ~. )

.~ _~'~ - _~I :~~j_ ( w V"~~ _ _j~ ~I,., __ ~ if ~j~,_ ... ~,,_:r' f~,,~" '~ilU7 ~~_'~f ,j,·l ~~'·W ~J! ~~ ... --- .~~.)I"j'~ ~).!S""'" •. ~.:Ji\! ..... '---'- _, _.;rlcl.!!i

..,. "" ~,,~ ~,,~ ... ~

, ~~. ".' ·~ri.

(.~ .. ~l

.~. J..ebllip~t;a$ ~ daf.l[b~ mtikab¢fbi~, 74 .Ra~> pe.rJiha~· 1ah .~~ bapima.1:fa E~wfoa:u m~pid.upkan o~n,:r=,\!l :tnm'~ ... dim. semo~ ALI.:!h. mRltl])erlk:ilil~'!: lk~ l.rn:ib, ill. i)er&dJung .~rW1g j"iimg kutlf,

:~;=P~;~~~~1l! IlUl. &. p~p~tll $q~"i Y\l$~, p!l$t! ~kti!nf!:llya:!Dbcw:

Firman. AI1::ili ~: ~ .~ ,,j> ~; V'~~~J' jJ ~'c;. Jl.i ) "1i:ajaberLlof; ~d4 ~:i':iit~-~~i:ta iw,J '~f?imoiii~~ijf{aii:4iikti~ ~/~ m~ YlIDif UI1t:UR mmMJJiihm iii:rit1ya ~ kaJitmJ!"~ Mem;bel'~tllk~[It1elllt:m:(1; .ril!j~. bdk~m@ll.g1lIMp'l!lIk~. w.:l!1'Iha-warur~ y·wg mdukairalilgamtmer.eka dli .~h~~.ri..:l~'Aziz~ ~ ~ .. ja Il!e~p. mpOliCb. m~~¢k!l·:~>W~Y'" :.tdi!U1!g :sdJ~llmrllJ dht.mmi.m~ p~rt!m}'~ im ~~!ldi!.~~ al/~ fl:!!l1lfl~y;11

~r!lliJm~Ylllktptltb m~~·~ . ....11.; ~; ~:;~~. ~l ~~1;. , "&~lti~ .~ i:adaal't kalian leetili:t: Mir:1l1't meniilllh Ytf!lfj' UW;[/k mt!1:lUnmt1ek.md'iri. :n;Ja ~ ,b1~A"i'letiJk~fo~m '~Uru ~:wrii!ilt~

~ or .)' ~ ~. to;JL;;.,~ ~ <TM;~l':eka herkata: 'Mitba.€mpllrtM AIW .. k..t~i #;d4~~J,"iiellila~~1 keb.ij;fi'uk4'n dari padtm;pl.'~· Mw,udflra.. ]ii,~rkiUiliaJ.il! wamt::lrwamu. itu lIleb41ali jawolb~. iUS pen:m.~ ~g~:l: "M~uci l\lhih, tidak. pian~il!l Y1II!lu!:f mmjadi te..rll:!JIduh,. d\e.mi .. Allatb. kllrni ~iJ!a1!:. men,getab:ui. '~1iIinll.

kiebl;l~u p!.!!!l f .. :~ Md..'a! kieclk~. i~

~ :~I ~ ~~ 3 }I dli: ~ "-J~terial· 'Aziz ~.her~ 'Shrtmg~

ke~~n:ln il'fl. "" " ,

]lbiC!1l <l\!hbilS., MllIjaid, dii'liD. ]ahrt~~ain welllgatr£m: ·"Dffi. me:nguru.:ilIR, 'iIlelmrmg kebeilJla:rruiL sud!:ili jeLas, g~MruD.g,. dhm ~oIk.'"

•. • f ii!

q: ~~ ~, Zl:i.·......: ,:j ~~j'i~ ~·I }I "AkffJ4h ~Mgm~~ ff~~Jfk.~·

numtllRkttu"'d'irinya ~> dan reKunggnlm.ya ,dig ti€r11Nfflk 1)1iIIn,fO~g ~"yakru 111~~ &!Jam. p~~bt~J'i1! ('ilUll!l'~): "'Elill. fl$!~rl. a1~ .

. d _'lL __ 'L '_, - _ .l_,.,tl~rL 'JI,~~ ~]_ n~ ,~ ,~t.'" ~.~' Ir- '!'.. If! ~ 1~':"II:"' ,1 ~

Y:![Ig men.gg(l U'U 1OO1IllctI;, mellill1lW,lJ!l'lJ'i:m oormu. . 'I; ..,.JJ~. -.. ~ J! 'i""'""'" ~ r

"Yang Mmriian iw apr'.~ (a~'A!z41 ,nmgeuhrti IMhw: sa!ii!'lc~lI'l:li.a.k.U tii.iak htn'khi.tRailiiep:~.yst ai bJ~n~~; m'i1.ks-ooHf'l, ]; men:gau.k:m hahwl i~ . . filf,lligakm hal l:tuagaI' s.~y.a mMpmtM baih.wa i'al. dd:1kme.mgkhlm:ltW.y.1! ~n\ ~~.~ ~ll!!l,~if~j~ ~~~~~m ~~.~~:~~ r.1!!lig ~:eJ!~~g. tdapj iil. hmfll se:k.~1' men:~od:li iPemutlli im mHruDi cE.t menoM.. oieh lIle~jljb k", £!I!m~!!!'vkl!J S!.!ptlf'l! dil!!et~bgvtlli ia l:Ie~ &iIi ~~~ ~etsel!~gkJuih.

l:tYUSUF

.I.; .~c ~-.:ft.: ~ ... ~ ri" .r ,,'N ~ ~f' :l. .... nm 1M1m.w'l1n' Alta'h ~M

'It ~ ~ ' J'~ -!;;$'-"ll. J;_ - .'- }'a.-. ----

~~ tfpN,d~ (l:r:a~g'Qr:<I!'ffl~:g ~k~~. ~ ~ ,~~.~~~ d'ri,k ·I'tkn itt:!' WM. ,I"!l:s' • d 'Am '. t:d: '''Al.·tkW:, ~ il.. .• -'I •

. ~ _~i 1'-.. :.' .. _<1,_ .. _nj ". '_~en.,_.'., ..m~.g:a_' ~.' __ y _c __ . __ C'-,C_ !l"'~~

diriku dMikesirl~. brena mem,I!I!Ig nMsllI.im ~'ILi ~isjkh_j!!' ~ ~g-

~tll.pk3!lll •. o1!lJh kUUilitlll. dJu '!leW!. meIllggl)danya. ~ -

.i. ._, .. ' to, ~I • ' 1L,i',,t':,!j , ·'~h ~'" :l..,S ,' ... -N"' ..... a~ n.:t£., .'_ .. t} -.1: :L

'!Ii: ~; ~.J .. ~ -. -.,. - ,11'"""" "'~ '?' - ~nm .'-)'- ··-if- ~J!,ili sela.>Y~yum!:I ~

~ ~ ~"1fiu._." '.'. " mbmQ$!)U,kJ,b-hl', y.ci~. yaqdjj~p olLIili ~~"~ F))P ~) ~ "SGIl;~I.m}'4~~~ij,i~

.M~ng,OJ - " --

F'~pa~ iru'ihb. y,ug Iebiih te:rbnal, lebm!lQOO.k ~. M,,!b! $~ ~~

magJmim. hls-ah. mi dan deoag,ilfl.mabu blimat. -

P~MP!lit d{'flj'lildall! dkamp~~ ,o1~ o1ill·Maw~ &lkum t:m:imYllI, ,Iihm diduJtI1If; oM]]~ Abu!l <Ailhil'lbin Twm~ ,~~ d~ b~W$~diri ymg ditWlimYiI. T,eta,pi ~ yaEIg me.o,gatilk;mhahw.illPfil'Gt<lialll. WU d!arri Ymuf ~, jilL meJiLgllit<likm:'~ t...2-f ~ r,J''f ~ ;::::U:. ~. "A.gIf1' ,M: ,mm~~i ~;'1M Jtu t.itlak mm:,g!hia~in}'a;".l!illLadlap ittiUWp ~ ~. ~"'Dmgan:iiiam4i.am ~,dm ~ete.mS.Dlr.ll ;5<:1mpai aklill' diwJ oty;tlt Y ~~ du m1elllo1.ti:: 1IJ,'i:lliSlm~J'~ .~tru. <ll.gar .~~.t~ b:m'W\1! ,aku Ibllb~ &.rir~ut~Ib~~, '~SUP!ilya a1~',~ meJilF

~!lhlfii ~~~a'~ ~.;J ,}~,~"tidt!A, . ~g;w, ~~. ~etong

de1f:l(g;ut ~[~.y:-a.k!edka di.a ~M .• ~. ,d,i ~ '\i4~ .~~ '&f), "S~

:f[mc~u:h.~ .AlJ.JJ tiJ.tk m~J 'ifm ~: afllnf'~~~~~~'

]bm1l!J@;r'dw f!:,i1!~ AbJ ~~ :h;l,!;'!Yil!l!:!m~]i!!~pm~ .. t lEi ~~ll:, S~da!li~ p~~~ p~~a ]ilb~hk~ ~ ]~illi! j~asl' ~al!;:OOJtiks peJllj,~ lb~c!U~ dli atafl, s~~~m~rup~ E'~!Wt~ ~ in~~ a[~' ~ y;1Dgdi. ~pkandt lJad!apm .. raj,a:, ~ernm~ y~ ~ bclb im bcl!.!m,b~d[_j' b~ mrereb. letOWi i; baeu d!ip~!i!I!ei!:ligh.~ nja setebh itlU!.

J'Mn T;fija b~"~'!l:"&i1MI¢h'¥~~~"b,.~:r ~,k'~ ~~,~~ih ~ $eWflli o.r.t:Il'l'g ~ Tapas. kepml4kN. '" M.'tat}al~ raja ,tf1ldfw:r:a~1 ~ntf,Jla, iiM'berkt1.1111"Sermtg:gMb,Ij'ftl.~u (tmtlaO Imrl im mtIiJtd,jit1tJjg~.ng ber1cliJllduk'lltt #nggi ,lagi dip~'4p(fdiz $isi ~ni~ '" '(QS., m 2~~), lIerkt1ta Y'm~f: "1ildib,1JJ:ahaku b~barca.w.~ :J;!~gara ,(Mesir); ~1:1'Si!Jiill;gg,"hnya .aJillj! lJd,aidbD.m~ ~'JMMaJ m-e.fljaga lttgi~~etaJ)W'li" ""{QS. 1.2!$5)

12. YUSUF

AJibih 'til" m.embe.ritik~:JII teJillian,g r~;:1 setilib jj:! mern:l51iwtl bih,w~ "lusuf ~betms dan ttuluil::J,;m. dan dmn.ya bersih. dari ilpa~gdili:atakan. araIlIgOf<'lillg, whl!.dlllpnp. R.aj~ m~g;lt~:t ~ ~f.~ ~ ;)LJ! ;<&WLm :rm#/ ~l. agar,r#ttl m~i1ih.&as~i o~~~ni.~", m:aiksudnya ~. ~.~ujii~~ OranE png M;u~S~u &ail. ,djjaillk@. $ilb~~p~ebkll:l"~ t..I.5" 'I-.!J.i ~ "TlIlkMa Ylljll tehb ber~p'de1;iwm dill," .m~l>]jIdny~. t;l;JI~. ib~ribicat.t ,d.¢n~. Y~ufM ~ .me:ng;ena15en:;l: mdikli[ kel!~hiiham, ker~mlaialJi, m~~.lh~.i profil, . ..khb:k, d;t...nl!;ese:.mpumOl<):HHr>l" nj!~.~~d;';lit'l!::: ~ ~,{ ~ ~:'J ~j;l ~~ ~ "S!!S,jilllg.!luhnya: kama ~ntliai) .h:ttri irl.~ lnmjttd~ ~1l(Irang ~n.g beikedJldwum nnggi lagi,diiper~disisi R.:rmi",. ~ycli, ~~ en~}:.arJ1 $e~~Ie:l:U menda.p,at:k.,at:lkooIJJiak~ d;an.ki~el',~ya:m di sisi hmJi, bilu Ywsuf ,g. M~""wl!ib: ~ ~ ~ ; .J>"j~I.}I~ ~. ~i.}I "]aJ#~4nlr1J~ ,tt~'U bimdah1:1'ItWan ne~ya ~tii1"), ~fmiiJ(h~).a Iokrl a;daW/ oromg yarl,;g~ ~nmjaga, Japi ~,;ga.laman (berpeRlfpa}miln)' "Ia IiJremUjl dirIDya ll:end:iri H:J Woole.b. hila. diperll!lbn, m.ngkm p.M .bm. ridak meng,ernhui l!LelelilihillllIl)'1

Ia meJl.ye~U'iIbta biliwa diir]1lIP IMfi~arrinp.renyimp;U]. y:mg dlapat dl]peZ'car~, 'glum 1I1iti1i.p1J memilikip~Bdi!:hlllaD ~. ~~ni tu<~ r~~ clliieJJ1!b;W,fip.

S}i'\1!llbd Il.i:n Ni'.am.d .me..mg<lJtail:a:n: "Mwtlan.ya mf:njillgilapil Yillng ~~cJij. clA:;pkan paMu dan mengeuhw tmWl~Wlpacekli.lk. itl.l, se~agil!imm". ~inwaradi;a.!l! (I~~h[bn;u Abi H;l;~im.[~ mint(l. pe.k,erj:;\;1lll [er:sehm hr~!Ia. ia tih.u k:emrun:p~ di:ri:nyadi Simlp.IDg ~ahw;a peki~~~_J!y~. ~t1!! ~&t1lllt~~ ~]a])at b~gi ,o~g ]bamyak. b memill:liadiijadik:an bendahara.w,;lIl guaag:,. yairu Jl:lumid!.it:emp~~ .m~yimP@!] lii~ hum:i~b~g~ 1?~~~dr;.lc3ini,l!ll![!:i!k meJ1.gbad!api tmun4UJItIJiL :pacelli. flIlIll .s,l/.dit $epmi. ~g d.!o~ci1i:~;\1;Ifi}'li, .:;~i!i:lJf:lJi i!l! dap.Ji!I;: betbti>1l ,demgan ~ yang lellill .. w.cl.l!Jau, 1ehih batik,. dm tahih tll'p:3: ha;g

mCl~" . .

~-ll flIaa pun. mel'IVbll!lbt perml!ll:ilml1rya, k:ill!\ena.seDmg k.epaJanYili dian se!ha.ga]pe:ng,hor.m;li];anbillg,inya, Oleh. kaeena it!.], .AIlah t'~,'<lJ~,Ibe:rfJt~

f)(lJJ.4mikumJah .Kami memb,eri kecljl~n kepot.d4 Yum!di tlegm Mesir,. (&l b~4S4 j)lm"b) pezy;i "'et1rqJl iJ.emdJJ4 ~aja ia .hbermaki di bllmi .M~i:r ltJi. K.aml m'lliimpabhtn ra'bmatK.atui .k,epnda si'dpa )Il'J~g Kami kJJmrmki

12. YUSUF

dan K~Jni tM.a'k mifflyill~lI;yi~ka1JjJ(llml.a (1TO~~-(il1"tfngy«,~ b~rb'lld~baik" '~QB, U.s,), .lJitnstssmu"h~ ptIh~14dj r;I/.i:htratttu: f~iJJ Mill. ,b4gi or~ Orl!ilW Jilillg bffiman dan ~€i/ala 1.Jmak~. {QS, 1:2::57}

Mal ~ b~rllnnaE: '.f ,.;.j, .• ~ ~ ~ ~?) '''1'J,;mdem~1.mW

KiJm;i jmiemiMri k~d~dH.k'a~ padlJ , Ji luim:j~' maksum.ya I:l:eteri Mes:i:r.

'41.~ ~ ~ f~ '~Jl€rsike,- ~~p)'llng fa htJ~J,(di,bJlmU.t.f$iriwJ~

~5ut1di dalIl'.AM1Jruhm:mbmZaidi~w. Aibm me.ng)u*m: ".Beb.ls sedl"uat <Jip1lls.llja di :S~. ~!U!M .~J?li!. ~g ~.~b~'," Jib~UJm!f iiI~htJait "Ia Ibeoo.sberliempat t,ingg~ d.i mm~, Silij~, y-ang ~~, .i:ng,Wkm, ~~eJ:m m~~ kesemp~tm, penja:rfl' cl!.m t;1;Wmm. ~,

, ~ ;.~ ~~'(, ,:W,j' ~/.:.; .<'-' ,''K@;m;imtl~1Jitan nt;'~ Kami .r1a ,~iaJU)1l#iigK4mJ~',JGK;"mi tiriak meI1:y;...~~:

g~4"'lg'¢~:. 1m#;, "~OOlii~·Y~, ~~ ,~~ ~.y.i~-n.ybk~,!'! h-

:s:ab:iitm Yus " men~~f p,~dd,~bu:mk Mci~~[a·nii;i~r~~~

dan kmb;lClDlil:yil di pe.oj;m: k~rernI wm inwi od-'A:ri:t. K;TI,em ~t11l.Allah. Ta':lill:i set~lah itll1i membednr.y;a. hed~, kiemelIl:mgm,. dan dUk11Ul.g<m.

~. 0A ~flJ, ~p'l: ~i ~. ~;;....~i :;_;"~J ,. "f)"fjJlfllW,~gg"h~ya:,~i4 liJ

.I:.L' ..•... LI.,'" J., ,t~ £_...... _ -. . - - . . t ..... ,... . Jl.... • _~'.' 1 ... ~.1I. ." .. R.IL

~,,~ t~u.~ ~jil:;,""'!i~ ~tO~.;wmg ~an_n~u ~_W<f •. tu!iaa

Hliernibecirt_~b.IJI ~ili~ ymg dlisedi:!km lWI!Uk Ywut :i.¥l, dii gm(;1jt~mjti ]e6J£b. besar, ]ebih. hmy;!k, d!a.n.lebiih <lIgutDg duipa.da. kd:1.!Iaum daa kewihawl.= 0l!P y~g dJ!b~cik~ ~@ftadi!Ul!}";1J;~ d.l.1:lll:i:;" $~bapi.m.w:a :fiffl:m ~n:w 'l"elu_U:g 8w~ .~~. ~¥~ ,;;..:...] ~}, If~~. ~ .".G... ;;.. :.::u~ 11 ~ W)l1,; Iii. ~

"~~lah ~r~~l; ~ ~a~~ ar.mgWJt)at4_~.~(j~lah·&mtm:

J~~u wndirf)' ta.rIflil,pmanggffnfprr'jd}IIJab. .dai>l: ~afflya if..1a ,!ii'umtm'fm.ya~ ked'!fd~t .. -'1 yai'iJ;g ~(jt ,di .l$i Krlmi @-n .r.~~hdfi ]i4ng ,W'" (QS. Sbiud, 39'4C\). Mili!udllya, YusuE ~ d~mgbt ,o·]elt nj~3 Me.S;lf. :ar-R'aI.yyan. 'bin :aiI.W.a!lid me.IJJjadi m1!Bl]terI di .iIJ!e-g,en ternebm: me!llll:~;mi:i!km ontlg Mes-ci:r' pag t1~li_h, m~ttlb~!fiy!l,. ~t1,:!5,~ ~ri w;mmt;),r~ ~!I'!I~~. Lj~ M~i,r i!:!i ~,uk fu!ll!Iil1 ,tll~i'l.Il!gu belllatl~, deDldsnpen..dQP,ail: Mu1aW.d.

12 .. YUSUf

,~ .~"'-

~~'~~

IMiJ, ~tmilat:a,",~U1'Ln:aYlj~ltf dtua'tlg (ioe Mesir) '$J~' mer;ek~ilif (~~Pfl&nya" Maim' Y.JiJuj'mEmgtRalttf£fMi1. SBattt.ig Itn:~f~lilhkk:€l'..r.al (la:gi;) kepa,dirnya;, {QS. t2:S8) ,lmn tdtka:la '¥.m"J.~yifl;phu~ nJ;i~k lnmtim b'tlh:a1l1 m(lkaJul1li" 1l)',tI'. ia bcrka/a: O1lJ(l;wafab kepad4k,~ 'S4wdamum :valli ;!',e:ayaiJ ,(/'en,.Kanmll (B"ny'(lmi1JJ.~j,J(lJderthk!'lmu m~libatlMitwa'a1m mmy.em'lmmakan StlkllM_iI'l dflu aku adal(rb~waik·b(lik p'tnerim(~rm.lUl' (QS,. U':5"Uflr~ ,kl-"!m~ rNJ'ak IJ'JltitI\11b,lmIlfnya k'(!-p~iJ.dJUi'. tt~k11i1tatfm ~i@k 4'kan 'n?,~d(l{J4tk'(ln ~,~!~(loMn lagiflari:"a.rJ.akili da:ri i~,m~lJn ,ktmm ,'l!HmdektIt£lll,.-" (QS., U~60) Met":ek~ b.erkifl'ttt "''}faint altlt'll memhnjnk ,t1JtInnya ~1:n:tU'k melnb,a'lM~ (It mllti) daJJ ~"er,uillgg"hl'lpa kil'fmi ,b.e1!l(lI'o..j,im~ftilknn meJl1itsllnaiMnnyn<" ('OS. 1:Ml) Yumf berkaJakepada b~jan,g..bnjit:l1g1t)lil;"'Mtr$.ukkal1:rl'i'h bItJ·tt~'lg • .bflmR.g ('PtmiiM;r ke:p,rrnyatlrt .mereka') he d«lam. .k4ron.~krilniJJ'g .rner:tk..1. tJ.1'Pt1Jtt tntteka mifJ. ngetalmJn . .,a '!1pabUa mcreka tclrlb ,kt'lIlbItZi kepada kelht1f!t1Rya •. 18Uda'IJ. t~udMa~ mereka kembaii 199i-"'(QS. U;i!5,Z}

Saudal";it'Ilil.llmr.a YWu[ datailig Il!IMlI:Ik. m.em:1.ap~.slllplai ~an atas pefBnah. ~yah .m.e.relk.a, kHen!;l <lcia blbar yang !lamp.u kep:tdla. mereb.l:!ahwl. peJl~ Mesir memberiikmmakaru!.l:l k.ep;am n~sy;arnkil!t d!elligID E!ilt~ pokok {IDlll'.ilh}. Maka" mereb! .m.emhaWia. bio1!fl9.otIgc-blil!rlll!Ig yo1!lilg da,.t! d~~ID:ar d!emgan bai:J!!l!!1! miUlOUl;, .[3~gkad .• seJ!l'"itm O(;)Jlg. ~.!l.ik 'Ya'qrllib wa, kectcli EllI.!!l'~ SOIiUdoJr.Ji kalJicruDg Yusw ~ yang d~.;w.o;,~e:h. :lydn}'a kare-a:a ia puttn. ke~Y'ang3Jil1mYC3! :!letlfl,\lilh Yti!luf ~. Se~cl:d'lme'rek~ m:1isID:.mfttgh~(bp YtiM, s!lld!m:g Ymm me.mdoow jail!il!trul tmg;gi, pe:mimP'MiL, dmmelJltef], ia.I..~t:mg menge:na]merebkierlka mcllhlumerd:a, S!emr1l!~arl.mereka ~ S!~lrli~;lli4: !EI~t!g~~!I:!lY,ll,k~~w;l, ~e:!'ek~ boe:!p~:ah. denglU'1P1Y<1I..~':tiki:l~ll! m@l:il! lI;:~ci1 d'llDJ .m~. beilill" :lena m.ereL. men:jil!lailaya. kepOlidit lfo.dlJAh.pedagomg:, MeJ:eka. t~daJk tnhu kellllHAlJ Y!];Sur dilbawa" dan mereka t.idili memhil.yaIllil~a:o. dia me[ljjl{l)j p"fi<1JbiaJlpe:tuing ~ep,e!,l'd :se.hril.1!l:g ilU, OJ,eh kaJl'elu. inj, meeeka '~£cl:ak J:ipi\'~ menge:ndiri.'l}'ll!, sooall!g YwotJof:[ap' me.ll,g~[sh,ui. s:hplili merekaill:l.

As~SIIl.d!cii dl.rn mllfas~ir lilliilll[J;p IDmyebrutkltD. Inthw:a YlI5M Ibe.rt:rnya, ~~ada ~ $eoll~-(iol~ cida!kiit~~;j!]!mfr,elaj ~'Ap.t g~~~ yat'g ~ .. b'!ll:M k.a!fuw.d~,tilllllill: Ike nege.r:i bmir M!erika .me'iDlja~b:''TlI.lI:D •. la:ci &iJtlmg Wlitiliik: m¢lldall'i!i~ik:atl n-w.anruJ," h hel!hta:: "MU!1glci!IJJt~ iniwiUa-m,a'Cili." Me.rikill. m-el'lif:awOl!b: ·'Kawii. b!l'f.iLilla.l:.IIl1g i!:epll.d", 1illah dilf] .hail s~efli jt:jJ,"b. b~!:l;l,!liya: "]d.:I.$I~ .ini. d:ari ~a?" ~~iitrm.ji!l~b: ~nlifi FI~ K='!I:I!I, aym bmi Ya'([1I.!!b adal-ah N~Di .M1ab.~ Ia be~y;t~~Ap@ki_h, ia m..:I5m :m~mP'lIfiy:ll mal::: llIeLin. kali.1!D.''? MerekiJmelil:~~aD: 'ry~kotmi bel'jumLu diU;1, be:.I;u;

t2,.YUSUF

ormg,. n~t:lp,i ada otlodik kami. }'lmg ~l1daJl. mel1.i~.g,gaJ. cl!i padmg {u!!g;U.:atn}, ~dimg diabh yang l);l]ing dicmlili .. yailiri. karmi,. Saudara sekwdlWlgnya ~ ada, lwggal ill r!lJIrulh. un~uk meillighi.ibur <lyah. me]u.p:ak:Ul I!:e.sedilullll.}'ili:'

M[;lka,. YU5U~ .me.mefiru:ahkH~ga.r msreks dijam!;l .rial] dihorm.:lti . . ~ ;.... j~ \.;.~ ~J ~·~Darr; ketikg Y'11Nj m~yi(1pk4n H~Nrk m~~ ~1~ rflakitnaii m~~, miilbllMY'I memenuhi (ttk~1 dan merniberik.!il1. Lhllt'LlhaIil. mt?tl;:!k!l,diil:~erik::I~:ll "B~:w31mkepacl~u sl!udara kaJi.m. )'angkliili:l.fi ~d:n;rtkan. iru, :lgl!..r k~ me~t;:t~~hl!i keihe!1~!r~_~ce:rut~ y~!le; kal:i ... n :5dn~tk~!!] inJ~

"if ;:,~ ~:'jl ;:.. Ii) ~~ .;} .} ~v"'ir p "Tio:Mkkab k41w:liJNdfMb'l.-"'a ahu menyem' p!~"!'iililkaw; 1luliuuan aaJj "lim 'Pe~e"'£m(l famu ,rerbaiM~ Yusul me.a~:ril\;. simpati mereka ~&a_:r ~;e.!pioru.i w.gi .iI;ep~ilnya. kiemooj~1Ji men"kuti mel"-eb;

,~ f$-=- ,~ #j.j ~ ~ j1I ;J ~I,i.,. "Jika kalh;rr.li:dnk mii:m~;p .k~JtI(. tll!1N.t k.t.lt:trl trdnk Mdti1min,dafJrlt ,i~Mta:n, laJi aariku .: u- Maiksudim.ya, bib kalian. lidaik

~('''rnb!liw~I!p ke~ri ~C~!i;'?~~~l~,~~~~~b ~~!anti~ ~~Ii. nw.o~:It ,1~UiLh. mak~;I!!1.Ia:~,~ ':'PL:.l!l!J '4~ """'~l;- ~)lii L:ft.?"h~ ~1l!pnglmkab;a'n m.mdekpHkJ~,. M~akrJt4ra: 'Ksl'mi akHii t~nbtiitl1t ~hnya /(RlJlk m;emba~'- 7J:}(1t (lte r1'uni) da~l kltr,~i mrSl",benar a.k«tl mitak[(Jumnya. J" MaJiLsudnya. kami akan benaaha !:elnah~rnai tntlllg:klll. tli.fJJ'l.llik. nl£'1l!d3U[1gkrum.j"il.li::,ep~d!HEU;L,. il.I, ... r

tW<l!n~~~]J !;I~~w" y<I!..1lg k;il]1j kjl,t:1!LbR itIJ 'bm~I, --

~ ~.~ ,~ ..._,.;~ jiiJ '''Yr~fif bftl'kata k.ep<1M IN4~g-b:t!:Jangnp;' "Ma'Sl(kkl1'n/4h bra'ng~ral':lg m"re:k(1"b"r~l:lg-b~nQ~g p.er!!ub:r ya:ng m,er;d:Ji b""w~, ~ \~G-.l .j ~ "f{e @Ium kan~~-LTjmg mmka ~k>e OO]ml.b!a[lll:lg~h~r::rng lnr;:l'oek" s~w~di~.·d.~Ca;l'D1l1l! ~epeng,eCil!ll1;lan merd>.j)j ·f ;);.,.:,;- ~ } ''Supya

mf~ k~mbtdi l(lgi;~ m.embaw:il b<umg:-b:amlg ittl. •

Soehillgi,an m1Jlfassir menga,ubn: ~y ~LStlf ~ khaW;i~~i' ilUi'~ka d~ PUIl}'"a b~!.:mg,b:ITMilg 1.:acW .bgi untuk d.~tl.lhr deIlgilifil. msksnaa," :S~ha.~II ];l]!il'l. mfllg<ltahn:: ~YU5U:f merasa tereela b~1.a .il. m.engam.bil. barn!lg-.bar~;!lg pen'l.!k~" mabnatl o!l:~. 'lJ~l dan sa;u:dll1'.lIi·sal!ldaflltlY,~". da:r!. acI~ ¥,_!l:l yOUJig mCllganm.11I.:

"Yl!:5.\lf be:!"m.~Ju;\l.d <:lgf1l:r me.eka kemhi~i ~agi. setelah m.eJ1Jdap:ttkaiDi ibamug" hamlIl.g ~Uj ma£~.1i ~J:l. d.ahm k~:rullJg me~b., k~.I:.~na ;.~ mel:!!&-e~~!!I!!:l hah.wa. m e l:"¢k~b~rsibpti!dak m~\J mel:ler.lma ~mra[lg ymg bukm hakmereka daa m~nghi!lld~"~5eg_0),b, yomg dir01_guka!J: kehaiala.l1D.ya.n IVllilalm (l·/am.

12. YUSUF

Il1rtkrt t~tkalrl mereka .~filali ktmbali .kep(ul{l afa"/; merekr1 (Ya>qffl.l) mma berlmra. Vabrri aya.h mN#" lMm~~MaAalum: meml'ap.al ~",k,u!m (gmldllm) llfg,i'. (jf~ #d4k J~l?Itr~~r.f,;d4w~ k4fq,~, "cb#tJ #~I bMr1M~i~!b $(wriam krm# pergj bmama-Jama kamt s,upaya kamf me.ndapa$ ~Ilktual:l .• da,~ ~eumgg#h.l:iya ka.m:i bf':tIfll'·hf'tlar tlka.1:i fRf'.l:ijacgauya."' (QS .: ~ 2:6J} Be:r.kflJa Y~'qu'b: "lf~gabnfln(l (l;ku aktm lncJnp~"Jflk(lJmy.(f (l!ml'jNfmiu) kepadamu" lMc:ttalt s.e{.lf!l1i akl~ uJa.b 1J'l!1ll1ipercaJl'tl:kal~ samldrtmya (Yrm~ll'.&a IllmJl~ .lnill~.·~ Mf.i~ A.Uab adtllilh ~d;mk,blJik .R~j~11 dJlr1Al8(lh adaJab Mnmrpeu)!(lyang tli tttJlttr6t para Pen1"t)k'lllg. '~QS. 12:611)

All$E! l:~ be:Ffi[m~[1J ~!efi~:lltgmet¢.k;1 b~!hw:a m¢r¢bk!~mb:dik(;;rad;t ayah mereka .sera}";! llIIeng+Lt<ili.:ul: ~. ~L 1....1. (i ~'\if~ ,)~!:l'I ~Wahai gyah, kami tid4k ,ftu"J. memiapat. sukatoiln (gam:lum) /agi"', nrusouoop sflelath kali 00, b-~i.il. a:r-ili tid;i!k mt!],~p~~ .:oaudatll ~~ E!~~y~itl b~'Ts~:m.i! k!i!ftUj U!ltQ ;l]te.nib,P;lt> kan slill;atm mak;!I1mj 1lII.H:Ji bi:J.fkani<'llh. rn;;i, :pergi bersama boo aga.r mendaparkan sukuan.·o:I: ~ )"'~ ~ ~:; ~ "Dan kmni lmut'l'henar akan tmmjltgrmy.rt.·~ Mi_~su.d.rgY'l' ily,dl,id:l!. 'pt:.di!;! .m~!ligkhaw"'tirk~ll! B!.lJly",m.!n, k<l!~e.fl:lli d:i~, pilSti .~"'ill. klembali kepOOa aym; :b:i.t:JFk;na :in:i sama deIil:g;m ~¥~ ymg ted.-ili. mereka k.1pJ.:.::w)<~ad~ Yl:q!llb ket~;'I m,~f\e.J:.a me.n~~jal YWl1!f ciWn:!I.I.hJ:

i <.))ilW ~ ~lJ ~J t; \~ ..... G.:ci....) " "[e:p~$k-a,nI4b rim be!tlk bm4m4ka;m.f, I]mffli benm4~-.engo~g ,rM~ betm'al,"-. ~n: ~11~i bt'l1~r~r g!ta1fl lJl;~i/1;gil'mya. ~ ti"'ii~ '.y' -. .' (: •. "

\~V., U-S'!J[M~ ,l_)]

.' _ O~.h ~l:I'rlla~t;;-,'ya'9u~.be!fa([ii kepada meuka:

~ ,_P! oJ' . ."..~ ,fl ~it:.? )I! ..p. \:,.(t.1;, .... lio·~ ~fJ{jJ!jlima'ml; aknakan mfJmpen::tl:J"lkannJ-Il ~(f1tlt'JitUl~i1i) k~a(Ja kalitm. kffCilaJi ~ep.m.i aim tdan me!1jperr::ayakan 5.ilmJarawy~ (Y~j'$"f) krparia hfiitil'/1, thh"h~.·~ M~udn!}"'!;li~kd! k~I~!t~k1l!!t l'lelibmttk,epradwya selain ;tpa y:wg~eiih. kalian. perbuareerhadap SlI!uW[atI.Y<I. dahu~u, kallan .mfilen.}',<Ipkanny:a dilt.~~11 dian .melnisal'akatl wmrca akll. dian ,dl:a'?

.Ii '., ... ... ~ ~_ .. I.-l' _. ~ -, _.- r __ . r.r __ z r, - "L· _Ll ~ • • l'

"I; \tJ.c.., ~ "",li r~A'f.l..,.a A~J aagt.fUJ ~l:'V/;If""·;I.'/;Im pet:pga. - seD~wan .<IrnIlI q[1r.a il.!:' .

'L ... • ;",-1,.. ...: - .1'~ ,- 'i' ,.'. :k '''D, . ArP-~ ..... _1_ -..' . J'

.me.m:O,1'CafI'ya.11'J=-1;l. ''1' ~ J' r- ... ' ~;.,... '!m . Wln'I(tp.mlpe!l'!fityangr.!l antlllnll

lMra pi].)~ya''an;g,~ m:.lk$u(l!i1r~, AI~:.lh M~h:l.l?I;.!1l~r~i'I!); hpad:l.ku, ,d:t!1l m~m' perhlliki. kettlilw.t1,~eleIl!lmhllliklil. (Ian kesusahanku dsngan makktl.

Abu rne.rlgh'mlpk3;lll.k!ep,3,d3. Allah agar Inenge.mJbalik:a1'lnYl kepildaku dan meayatuksa kernlbali hubtl.i1l.galJJku die:llll.aIiuilya, .brenAt A.:IliW~ili. y1111g Maihapeny.1!1"llgdi <l!iiita~. O~Of'.tllg penyil"r':lfIg,

,.. .Fbfsb, HnmZll;n, dan al-Kisa-i ~mb3C11ny.J hiMji;tJJ:im:, &ngllll '.1ot" fathah, ~I1iU.diBIIIl.M se~~:htmy~. ,d:llD.pn' d~kasr:i1lri. ~~.:bng ulama )'ling big. JJll:mooCalll}":1 dengan hll' dikasrah, dan fl.,' di~wki)n f!J{/fiMJi)-

U.WSUF

Tarkat.amer~~ 1J~emtJ1dM bfl.I":l:[ng-lmJ'<1ng1'1.)'a.m~'£ktJ lR.etl'e1l!UlM1J irembtlli b(It'fl.~-ll([1'(lngl!Pe:l:Uk$;rau) u;lmlkL!. dikt!11Wa.tiklllJJ kqJtldti JIlM'tl .. Mer:ekl\'i' berkfl((f: ''W' aLtai (lJk1b kom'i. 'lp'al~ )"ling kit;a illgillmn. Jr.iiMm~.La'ra1il:g kiM. dikiemba/ikeln IQqNlda Rita, dan kamia,kau d'apaJ Illfmbfn~ tJmk..a:n keifffll'gtf Iulmi., ad1l: kmn:i 4klliill: JaJJa~ In/twd1.b.ara ~audaFa kam~. dan ka.m~ {lk{ltj. me.lld,rjMrt Mmvi31mn ~,,!km('!i!l: (grmd,mn}H:be:mt bdrl~n $1;\e"kiJr lmlta., It« fl'r:k~hifbmkarian 1'a1:lg' ",~".b (b.~. rap M~irp' (q~L U~(.S) :Y!"l'';qwb bw}mu~: ":AJm sekaJUullt tidak dllfill meiep'(JjkrtllnF(1 (pugi) bel'$(lm:a-saltla' .kflml1. fj,dJe!um ka'i1N memberiktiw i!Jf!,P(J;(/aklljtwji ytmg~cgJ;b flM$ nama Allab'. b,tbwit krmmpmti alum .I1l!e!nbaw.rr;lljla kejNrdglw keml1(I1i. kroIalijika k.:rmu dikepung mumh," T4tk.rlla mer:ekg JlJ.fJJJiJmiwnjallijime<F.ka" tll.aka Y'~'qlib bWR4ta:"Allah adaJabsmhi tcrb'(ldtlpapa yang kita ,iimpk'a};l (iniJ,'" (QS. 12:66)

AJ]:t!h. Ta'ala ]I1.emill!!'.l'iJtakaJl1l" Se[!!:1:<l!il 1l0ludl1'a'S;i]J!lIci:ilr'A Ywm ~ rn.em. buka b~:r,m~b;uang mereka, mereka ~n<lap!ll.rJibn bmng~b;1I;ulg pe.n1Jl;;~rm mereka J.ikemoala..m. kep;ailul1ereka,. yaitu sepeni yang diperint-illhk<m. YwuI ktlp.t& l:n,l.jcllli1'.{;-]bl;l:f.1I:I'!Igm}':I !lS,t mdeultlo::mbarnng-iharnng penUb!i]Ul ktl dlilml1 k<Ul!.l'il{; mereka5~n dli;mm"<ii~m t~~ seprmg,lo!tmlL""'.I1. meook~: SSte.lah ~,-ska melihas banag-har<liillg .~t'!ll, mereka berkara: ~ ,p~ IJl;(L...i ~)Li t "Wakai ayub kam~ apa y4ng .kita ,c.4n,. '" apa ymgkim ~n~:ll1nw, oi q :::"~j C~ •• ;J,. P "lni

iJanmg-b.a7ang kU/l,. dikemkil~'fl kep~ kiti:l.·~" , --

Seba.g~l:nlll!lia dlk,~[ab!l1 eleh QllJ[adah.i "'Ap,~ hgi y.:l!Ju:g k:~u. ~!t1gJinkl!l. serelsh :iim, ~ar.;mg.:b"r.aaJ:g kira dlk.embalikm bgi hpad~ kin, dan i..1! tehh meme.auihi. ~ukOlit:1I:n kim. ~

.~ 8ir fr..;J "':.1:J<1Jt 4k4'f1, dapgt memb'ltri!'li:Qkan Ju/bI4ry;a kita': mUSl!JdHy~ billa :I.y,ah ~biarkw :l~J:.:lll1iM unruk pe.rg;be-l'!i~~ hmi, k~ ~ kem~!ll.li m.emiJraw~ m1lik~[H'[! U!!tt~ kth,arg1l!kila; !{ r. J¥~I;h l,"GCr ~ }"Dan kam,i aNn m~lj4FF m.m:£';!ralmmi dan N,IIim~p;lli'lN~bt;lMn JmiW 511k4tan

12,YUSUF

sekmt. .Wan seek~r rmtll ~ wma Yusur ~ melIlbel'ikm se!Je.rat b~bm seeko'J' unta kepada setiap. satum:mg, ~:~.J:f .~ jl ~ltll .arl.IllahfrJtah nlkt;lt.iil!n yang mudaiJ", ikilimal hu1 sebiil.gai pe:i~ngk9p ka1:l.fuilir dm.iP~Illan:is· .kil1[~.Mak:sIJ'&ny,~, iniadalah h;d yomg IDudib. lItml i>ede.rhm~, iW'bOlg,u im"~1.a k~retl." memlbawlI 5.lI~r;:mYfl, yilliig aka:!i mend!:iipat b~i;tD~rmi itl.b

~ . .11 J,Li:::; ,jj'/i r.fo ,:,:_c. ~~f ~J J~ t"YaJqllb beriata~ ~kl'js&<1U,-kA1i tirkk I1kt,in tlld~ttam.jya p~ betsa~.~ ltali.i1n. ~b~m .kl11i,;m~lJm. kan fomji }~11,g tegrrh dmgant~q;rna~lla_b,~tlak'li,':~d!aya, he~~mp<ili. d!erl;~ .sumpaill }'iIIJl:li!; kl!lat ~ ~ 1.~ ~ )1. ~ ~l1lj ~ -'Rtlhwa kaJum akl'lrl m~'ff!ba'l1Mny4 .kem,hc:li ~,b1,.Ji biJa1imimi.dikep.~mg mmrlh. ,. kec'U!.'lli hila bl~al1l. sernua dibbhtan musll,h. dan tidlakd1pil!t me.myd.:Ilt1oitl:aooya, ~ ~_.:;. ;J"l~rJj ~ ~Seldah mn-itka membe .. nka'1fitnji; ~~, "Y;),'q:tI~ memperkl.Jllit k;lt~k;tca m~!1l:k~ ~etlIya berk!ll!li of: .¥-J J".g(;, .~.l.\ ~~A!1tth .I1.JaLh .~!i

lm'ht1Jap ttpn}\ltJ1,g Hila r~r:apkatl .ini. " ~

[~rl;!,l. Ishaqb erta.:a: "h. her.llm'ilt demiki;an ~:Hlfeill~ ia terpaksa, ia me]lgl.trnl nlereh unrrll.l meru:l!a.p<ai1km mm...w,,1II]. pDg.5a:rJgl!ll me.rek~, ~ut1.!.hk~n dian [,ef·p~melepflS kepe.rgLrlni3U!1!y;lmi!1! b~~~ merek:L.~

~1-."'."~F "''-~'. r ..... ~;; .. ·"'!".f.·'·. '. " ..... " r.J 1.·~J' .~" .... "' ...... "'." .. " .. "".

~~ 'G_.; P.P ~:f.' ~ ~;~*") :f~ ~ .~~ ~ ~ Jti.;

J;::_"~ &_; 11'j .. f, ~ ~\ ..... ~~ .... ~l H O~:~ .~ .. ~f ~ .' t:::

:;r'''.. _' ;il'" - ' , '..", _' ,,,..,~' j: ~ L .... ~ ~ __ " -'~ L ' ~ ~

0~' d ~;l ~~ :t.;;: ~ L;t.-;. \;J~ * ,~Jt -~f

Dill'! Ya~quh 'berkata; "'H'tt;J ana/t,IiI'Iutkkt:t,.JangtUjZtotb ~mu (bmatfl,l\!>fflllia) mrilulk .rim ~(JJUfJi1l1U gfflMl~g. dtm m:amkJahdanpiMtt-pitl.ltI i9mta.~g yang blN.Jama.tl.., lIlamll:i1 demJkiaij (tku .r:i:adrl daPr1~ 1/~t!1~1Nl~kan krflm~Mmlig sedikitJnm dJuip(l(la (raliMir) Allah., .K&ptllU$ttlll.~ttene:tap1Mn (~'f1natn) l.ufnJWwh ;),(iIk A,Slab, k~Pffda..Nyf1-M' al~11' bt:rt~W(!1.rh11 d~n benda;kla:/; kepada:.Nya ~aj:a tlMn;g.,t.tMng .,<'In.!; b.erMcIiiI),o:fkf.ud b~Cfi:I!b din,," (QS. 12:(7) Dtrn traknla me:rekil I!MioUk t.r.lf"lUll'llt aJm ya:ng dipetintnh.ktl~ ayah NJ,er-eka., tflak.a (c(wa ycrm: J1U?I'eka laf.mh'n il~~ tidblah tJltkp&dtttn m~ semkitpun dad t~kdiT All.ih. akan i'etapi fltl b6l1lyasf1£m:rtu J..tdtlgirmnp.adil ,din Ya'~qwb ya:ng teLi

,dj:tet«:pk'/i.I:I1J.ya. /)(m .~es."ng:gl~lmjla dia mempu11.}!tfi: pft118etabJJar.: •. Rare1t4 K~tf:l;i telab tf~e.~g(fj.a"kan keJNtd(;l.~'jd. Aitllfn teMpi kW1Jtl.".ak«n mliftl:l.i~itl tia,da .mietlgetnbumya. (QS. 12~68)

Au';1ib, fi .m!t,mlJ~fi.t~];<ll!~ t~Ii!Uil[!g Y~'q~b ~, bahwa dia mell}'ll!iI'IId:1i aiuik-:UI*rt1Jy.~, ~~~~.m~gtl!k~ d!jsi;ilp!bt_l1 lJen~m.~. SIlIL~£;t mereka. Ju:nyamiliL 1,.i~tuk pergi I;:e Mes;!]', ;ljgllit m~rtk;!~id!dm~51i.!k. d!:tri Si3Jt1i.I.pmtl:l, tetotpl ag::I[,

:m.enb.mitlu!k: dari P'i:EI~u y;ll!fig Iwd:].[~d'i!A)ooa.ll1Ji1~~<I s '!I!~m, dik:at.mm

oleJh Illm:u. 'A!lib~. M-ililil!iLllIDil!l:i ll.ill. Ka.':ab, MliJahid".a: ho1hl!l~. Q;1,t~d1l!h"

;15rSuddi, d:m laifrl~, Y;:i'ql!h merng,kh:rwiIjirkiUiI. mereka. tertimwa '§bl (t'e1'ketHii !m~ta k;!;!"t;!·,Il~ @eRgk:i d~[1 ha:ml~ MiI'i o~11:: laia, SebalD meroo:L .mempl.I:lll.Y'lll

par.il1S - - i~. pf:i!lampilil!n ' -, ·dan. mt'-R~ri_k

M~];;;Jj :i~. . . ;l,w::!.tir . _ _ JiDJiIUI ormg yaolj. , lk-'ilJ[\f![Jj;l_ 'shll. ku,

!lllfm:wg i1aa dml d:lptii,1!; ~latjuhk~_n SGQ'.r::mgpeJlu:rIgg;mg. ucla, ,daripunu;ung kum.np.

~I_. Y'L t. • - ~ _" ?_~ '.1.-.._).,,, jO ,'_-,_

£'>,!I)ta~~at;t . <I q_I1iJ:: ~ ",r .;t' .i.i'! .;t' ~ ,?~t.'J' r -:Namtm <l:etI'H~t.im 4.1ar~

.tidale'~t 1f1.iiI~t1:k-R1iL#l$f3dikltPu:n J4ri~f Aliab~ ~yli, m~[!; kr)h:iJtl~l!-!;i)!~~'lli!l! i!l:i t:i.d:lk d!llp~t me:m]l:-lk. tikd_if MIl. qJaJdh:.il' dati AFblh, lk_aretJi~ jik~Albh men;ghendaki :lie'SWlit:U, milia tirlak. d<lPlilit dirif:.mmg at:atll. dllLtaLlW!6" hiiaDgi, k.ur'eD;<l:

...,.... • d i': ~ - .~ .." "',~ ~ ~ ,,., ~i1 ~ !- .. ~ 11" '" •

,)I:(Lj ,~) r;;?' ~ ~ .. ~,fo; ~.:. ·<ifl~1 $# *J ~; ~.;!;iL ':'j~ ~ ~1'~

_, ,J! ~~.. ~ .. .r ~-r t: .. r \11 ~: ~~. ~ ~ ,~~"'= ,",' ..,. P'!

"" '. '-,-'J"":i oT' iJ!, .... _,_ .. ~.~~ v_:"_ l U",.--p ~

"Ktp.ntusan u~mfft;aJ'lt!-Im iNB.lr,atu MJ1)ft1.lah 'Jl#t Allah, k.qmdi.i~Nyargh ak,.i herta-wakka1, d/J,rJ; heru}~"It~ya kepd-a'tNy4 $dj4 Clran:g-(l'riil~g ;\,:mg krtaw&.k:d;1 herten~h d.Lin J)~ tlltkaJ.a lm:r:eRa lUa:s.!lk ,~~!; afa JrI::Ing dip.ml1-t~~ oteh ~Jill~' m~, m~ {cara prlg rm~aka .lakuJr4T.j intJ, ti~kl.rh md~~. mm.b tedikiJ:plm;dari t~M.u AI&11J, qka~ tetapiiw Inmy:tlo1h keitl~'n.m datam, .din Ya'qllb lW"'itl'g .dah di~etllp'kpmytf ,j yaim mem:gIU[]jd~ri ~el'ke.Il~ maltJJ. ~ri Q£llLIJL@; }'WI!.! 4e~ i .~ ~ ~ ~.~ tt, * ~Dan seJhnfJ3lfh.nya fa m42mp..rm:yai p~/iihmm,

/;lamia Kamt td!il~ j~.ie-nppr,bmm;va kejmdanya. .. - .

Q!l[~ dilin artcS·TS1JJlui he.l"k:.'!it~: "];;j .mem]l'illIlyal peDig.errmlWI [en~ang i.hnu, JiJbh." S«il~IiJg; J.;lth:h$rht+!:. "M~:mr\![IY<li p.elJig~tah1i.l<l:lll k:ilIre.!l!il! K3~ tel~h me~j<lrkm I:!iepooanp,~

« ~~~ ."rWI j...$f Jd:; ,. "A!kan1'({ta:pi It~TI}'{jk:ttJ.t 1114'111'lISi4 tidak

mMgpulmi ,-,' •

n,YUSUF

D,_qt.l:~~~d~ m~~k4 rN4Hrk ke (fftnPtIl) l'ru~f" nl$uJ mem"'awa saudtrrany.t (l!J'tm,,/mMit~) ke lemp~ltn?tl, 'Y!iJu,f ber:kam: "SeM.I1igguiJ,t.lyti <\till ,{ini} adaM; s,alfdammn, ,m,aka J:mgttnlab kn.1tltl berduka-ciJ:a .ler.JJJ~dap apil ]fltl!8 $elt:th Mletektt kuja}i:xln. ~ (QS., .~ 2:69'),

Alb,!:! Ta'ilamefi'lb~rilak~1:! tWUJ1lg s~"lui;!l,~·5[lIm:bnYu;s1J£ setelah me:reka d1aullg kepada Yustd beffSiUllil. sa,tJ;d~l!'~ S~kilrtd:i.JfigtlJ}<a, Bl;U!Ly.~~iD, .~ m.eonyambl1l[ m.emd:a di ~.~Qt!TI,cUtl14:!,~ :ruang t:!iD.ln}'ao 5!!'.nlil m.enerhlrntlilY" d~g~n pen1lth I!;eakn!bm, ieimd ]emibm d<l!ll .kehailkm, b1u i~. i:I~:rd,turw &n.i9W ~i1'!l1damkan.cl:1IDgtlya. Ut.n.1llk m,em!berit!ih.tik~~~~t!)'l! d~ <!ipa p_Ill,!;. t:dah~~:l'jaJi pad;! diriny~. swbil ID~e(l",k,e.na]kMildiri:n.yi]h:ili.w.a dia aOOIah S!aurl:ar.;tll}'tI!.

Dia meng<tt,aI!:Mil kepaiLm.ya. ~nOOlilicema:!l .. t:a1!J sedih (berJukaci~3) oo-agrulap:a. y3!l1.g t"e]ah ll'Ie:r,ek" per:b!la'1;t~ih,a.d .. p di:ri~p!:, Mmll.~d]~!J: m~U!: agar mtraiha:l:i!lk!it! ~~~~ :i!:!i~ :S;t1i.Hill:rlll,~a~.dm;ll:llIp pDll: bm, .: &in. tidalk I]]j!JiI]be:riuil:l11kallJl.hillh.wa di;l. adilah. S1t1rl!ll'"lttlyllJ lalu l:ie'ffS!epiilJ!l::a1: de:l1g,1.i:li1:Y.t bahwa ru:t a!bmill~m:ll.YllS~, agru:' BWI.ym'!ll!ll1d1ltp~lt 1!l:lt:!P d!!\&t-:di:!{i!t5a~~ll}'"ll: dalam keadilil!l1L lle.lmmw:~

'v_'t..... '" ~ ........, ",~t' "'. ." _.. :JL . -- .,. "."

... ~. 'U.~.. .. ot •. _ ." -I_:~. "'~ ~l:.. _ ~ t ~ ,'oS IU 'I,i ~ .. · •. 'i.'__· .. --lUj Itt;

r~ 'J'~~~~' ,.;P~ ~ ~~~ ~-~ .,.;0" ,~-

~. ~

Makli .ml"kala tela}j di&rtfpkm:i 1t1Jtuk m:erfJu~ b'flhm~ m.(.!t{iJ1!,:rJ,!Il"l:ereka~ YTjuif tnma.sfl.tan piala (tem:piilit tllfJ.utm) ,ke dalmn ktilmtl!8'.~t11jdaJ:ti'!~pl. Eftln"di~1l .IN:rter:irrklflh ~t':!ftH'l't.iI"IgJ'l1n.g Ine1:lyetn.kan; "'fial; k4filtw',.n~m·n,gg~rhl.iya kti:llifi'f r.fdahr'h om1~g"~r(mg Jcmg mfmlCtfN. n (GIS. l:;h70,} Atmkti m:e'llj.aw.ab, $tlmhiJ tliff!JI:gmz,J.rp kqJada penyml"penYUlt ilm "lJarmfg a.'1Mkxth jlWwg Mltitig i!la;i: .IMda ,ktlnm."'(Q!S. il.2:/t) ·h.t.l,~P!t'ti::Vmf iM b,er:liurJa;~Kamf. keb.t1a:ngan .p.ram (tt;lktl:ril'l~)' 1"n;j(1, daN $iO{NJ; yaJ~ dapat ~ll~J,g!f1J~b.tliika.rmYIl aktm ,Me!!;!", .p~l!h b{(ha.~ JJ~'(ll~'aJMm :(5dJemr).l~/m rmta';. dtm akn meRj«mit~ u:rj){~d.tp- 1l;_W.I.;'; (QS .. 1:2:71)

S~r.e1ah.wf:.mpe~an merek:t d.;m.m~ri;alU;lI1 !)ll!h:ar,i,~!l!fia!JIme~ di atas PWlggung-Plltl~,g lliuam~,rJ,;a, Y ~~ m~.}~ $i!)b~;1[] peL<l}'afr

1.2. YUSUF

p~a,~Y:lllI1Y'1 m~a'f:ukk:ln~empl"u mll1Wl:l {y9ng:[:f:ribll~[ ,dar.il'er:31!~, met:llJJru[ P,ei1I.dalp;a:t'seb:lgj= besar muIMSi.r, lim sehag]a.Il b.g; mefillfltaka:o, rerbuat ,da;n emas} dahm br!ll([l~ Bumy:amiiIJJ secara di~diilm. se~~;1 tidlLk, dilLiI:tat oid:! soor~mgptm. Kemudi.'lfI, ~lIl;!h seo,rmg pen:yem hen~n.~k:

~ ~ ))G.J ;..t1 ~~j, ~i ~"WalMi: Lfil.1h, blian at!alg/) pmrnri. n M::'I1b, m~rda P'!JHli meno~e'h (e :al:'l!lli peJIly,eilll! tersebut da[l~eItmY:ll:

~ ~I t,~.;;, i£i.; ,)ti ~J~ ,1~ .~, ~:K(lli.m kehila1:l;garl; (11M? M~a m~jaUNlb:

Kam:1: k€h.itl!tJ~~ ai# ,fl!~ahi:r;l hi~Dp.i~ll aJ;n ~H!t\.!k !1!~!!ku:

'E j,,/i ~ ~ :t;.. ,~~ J" ~llitt ~'iapa ~g. menfPllwlikatrnyit ,o1k4J;1 ,men. m.~Jj(i1tn·tt ~~>h:~ral' hrdJaif; JlMk.or uif;M, ~'HI] ,iilll~.mI$SUk 1.ip:ililpfmlhe:rl:til, {al. ii:ala~J.

-i ~:; '''l ct:. , ~Dlm ,aIm ah,14h pmittmmnyn. ~ hail. imoemwuk, j~an 0d'&'dh.am';nr&n~anW1'Jtg jawab I~J-kafohfi).

"",', ~-" ... '~~""G''', "'" " .. ' .... ~,',,~,'r" " 1, -r,l', l,"" ':,_t:',"',",' __ , JI,'~,lo,,',"', ~-,' '''',' , ,~','fZ" t;l'~'",',""

.... ,*' \.. a ,!II' .. • • .. ,-' ~, , ,_, _;JJ' - I'l,''''

""~. ~ _: -!:j'~.::.,iI' ''"! _-c,;;' ',,..'-' a-. ',' _. ,'" " 'u'

~ ~ '.-"" - ~ _- '." ~ ..

".' . Jo.." '.·.J.·.~- ··~ .. ""9·.)'.~l;i" .. ·. ~ - .. '" _::..r .. J. _., .• ".1''- Gj "'t.,,,.".·.' ® .

,,"'tV. ~'- ",.,...... I ,..-, -"". . 'L'I'L.' .. .,

~~.~ft.~· ~~ ... " .~~:g;tjft -' ,~g '.:'

110. '

/~ ,~,I:.....1 ....: • ...::? .i~...",g -' ."',

~,~ '~r ~~, 1J;ft _,._. "'~J .~

s.ajJdara.~aJjdam Ytml! menjawa])o; "'Dttmi Allah sts:mgg:mu:ya ,k-aJJ,lU Ineo 1tg-ef.ahuibah'lM« ,1/i:arni dtUfUlg ti:dak .u1:l'm'k 11,lt!'mb.ulu' wmalu-lu di nc,g.m (if/I) d(#l kat .. .! imk4m@!p&1f~qlri.J)'{QS, U;7J) M~'~! 'TttIJpi (liNt b.liflasr:m1l-Y,yt jib k(f1!m bdJ.li,bet!ll ~dNJta. n (QS.] 2:74) Mereka' meR' jaWkii:g "&Idtantiya, M'aJj,patia ~iap'ti ililtni'hk«n (bara~ ym~g .bifang)dnlnm kd!m~gH.ya, .. rnak'l dill ~e'I:lJi:rild.h billllfdJ;ll~ya (tdnJja.tm/'jv~.,.n J):emih.idlllitb k-a:mf ~u:tnbm:pf!mbalt1$(m kelN1;da (JWctifng.fJtang yang MaliJn. {QS. 1.2:75) Malta m:u[((i/n:h Yuulf,(memeriksa) kan:mg.k'lt:nf,I:)I m.euka ~ebelr{JJ,i (mil!uit'.I"ik~~ ,kilffimg :!'i~mllMfll1ya rf!t!diJ1,.hmlldi(J1l! .'f1r~aw.,bm pit3la I'tl:ja it~

dan. mru ' "'tl"'_"'~1t'''''l. T><"\IJ~'~;"'llil'''''l. K("I"" ....... ''''''-ci!. t,--c_,.. n"~'---, cL,"-l'i

_, ,,' _ . , __ '" ' -,,~'f."-F'- ..vt;ll_""'''~,_''~ ~_"c'n ,~.", .. _flo!'!: !1Jl!~"' t'.,.~ l1M!~m~/

rus.u/. 'fitlti4la:h ptt~m YffJ.uf T/U!n.ghukwfJ .~andtu'tU:y..a: tnmffrll~ um1c:ng;.

).

, ,

'1

1l.YUSUf

Imikmg Taja, i?ect!dfJ A11'o1b 11u!ngberultiki'nya'. i&lmi tiRggikdlJ, duajat f)'rang yang Kmni kebeltda1#, da~ dt atas: tiaJNin.p &Tang, 1/u:,g berpengettlbl:UmiN~ ada J'agi yang Mtrh'(l,t~~ngetahui. (QS. 12:7,6)

Serelah pel,aY!lR.-pelayil!ll itu menudu}lme.r~:a Jsa'Ud{l[U-s~~?ara ¥usul)

• __ 1- be k £:.. • ..:. .. .f: ,r, '.", • _~' • .!.<" I • ,). "!f'I • meaom, merexa r er a.ta: '{ ~JI",..~ !j,...,";-.))I ~ ~ lli>,.J,;,. r ~...:ILi r IJeltu

Allah, ~~u1lggJ.fhnya.k41i411 r;ieriger:ahlii (;JnJfa klflmi J..rr;ng 1mb unrJJk berl1lltn kenlsakan d~ m:gel:i ild Jan kami b~{kanM~ penmn. ~ Kalim ulbh rneagetllh'w dan yWn :s~d k~111ne!'lgencat karni ;.br:,ellia meI!Lymik.'lfi m~ berperil'lku baik- haJbVl'a~~';';;.:'" ~IG) .f~(,j,,~i:t......Jl G...~ ~ ~Ka.midata.ngbtlkanlt'ftr;I{~be'l'· ,hJUIt. kem~akt;m ilit~eg~ mi dflt~ 'kim { bl,;k4"'1~1,'ah pe~c/P·t. '" .maksudnp, adat kcbiasaaD kami ti,cl.a.k membolehkaa :;ifa'lt sepcrei iru. Maika, bujang-bujaag itu berkalta:'~ ~j~;;"ci , "Maka apa bt1h~$I1nrzjM" ~udnya .bal~an pcneuri iru bila ternyata Mrt;l].g in.! tetdapat d1i, anrara kalian? 4: ~1LS ,~ .;1 .~. "Apa.b'ila LIMn pendf(Sr4" ;1,pa balas;jl!ilnp bila kaI?! mendap'~uhn orang }\'ang me;'!g' ambiloya di ~wa.lb1ia,n? <t ::r.,...J~1 ..; _~ ~l< ~j,;,. ~ ..L~~ J J... j I.;' =j(;' 1_.!I1i 9' "Merek#z me:njz-'Wdb.: 'B.Jasa1~1l,y.~ ada/ill, si4ja y,:mg didap;tkm~ -bimtJ8 Flg hilaJlg itf.€ (di ,dalam k.nurlfftyg), tnak;a dw, set'ldml.ah hilJdS.a"Titl}·/Jf, (r;ebu.-.an7l)oa) Dcmik:itlrl. lab kami membuiiul,n pe:mbiflWaI1 keprlda Ordog,orang 'fttJf.g zhtJlim, , ..

Demiki:mliih syati:'~t: Nil~ilhr:libil'l\ _ banwa! pe~tlilri b.anl& ru.se.rnhk:an ke]l';Wil o.=g yatigdirun h:nl:M1Y.a, dan ini pllb yang dikeJ:H'!nd,alc] oleh Yusulid.

Maka. dliJa memulai dengan memeriksa karung-k:arll!l:lg mereka sebelum memeriksa k~g saud~nnya 1I.lfI(uK meuyembunyikaa maksudaya, ~ ...... r. IS..) ,:; ~fol ~ +- ~Kenmdi,m !rll!lJge1ll1nknJ' tempat minlml raja illl dan ki~;:mg sImdar,tmya, "-maka YUSUt mengambiJ Buo}l'amLIJI dari merekaberdlMi:'ltk:MIi pengik-uan dan komirmen mereka, sertase'b agli koeseknensi dari kcyakinan mereka.

Oleh sebOl!b itu;. A]hili Ta',ala brufirman". ~ J!.;'Ilf.6 .:JJK, "Demikifl"tiaI; umi aUt!'" trn$I&. f"m.m.i mak5Jld) Yin,Iif'. dan. b:ill irii refm~ cip:lU dar}'a ymg disenangi, rnaksudnya dicilltall dan diridhai All~bhrella mengaodll!Dg hikmah dan kebaihn yang di.ingjnkan. Sooangka.n finnsn Allah,

~ ~ ~~ J :G.i 3;.\;:! ~~ v "Tidaklnh patti' YrmJ/ menghui:rU1J !a/~da'l'(Il1ya 11)emmit ~(~!'JnnE!;rJfJ.Mng raja, "maksudllya ridak patU!lr bagi Yl!l.">uf me~.;1 saudanmy.a. memu'Ut hukum raja Mesir seba~a dikauka.n adh-Dbahhak diaD mufaSS:lr ~alnl'~Y<l, tetapi Allah mentakdi.rkao atar saud:H'a-saud:anmya be.rpcgang kepada kOnl~U1L1e:n mereka 5eba,~aimaiij'i Y~uf beJ'pega.llg 1:e:~lJh de.ng.an j:mjlnya kepada .l'i1ctclttt

Di:l men:get::t'hllii hill i'l:lI.I d~ti sya_n':a!( me~k:a" Sebab :iru Allih meml:l!ji:nra dan bemrmm: .~ ~~ } ~~ ~> ~:J.~ ~Kami' ti~~n d.eraJ"ttf ayang ylmg

12.YUSUf

Kmn~krJm!Ja~f. "~bag~mana bemnnanptJa; ~r~ .;:~ ~~I1uI~~ t~A'lab gk~m N~etl1mgglka7;l dl:l'<IJ'lr QF$ll8'QF.;rng ya~f b.'71m<11j. d~ .tnr~ra Ji4lr.ii1f.., ~ (Q5, AN,,~\~j'_~di~1!~= U).

~ ~ 1.1. r.;;' :i ;;(.l) " "D"tndi dl!;t~· ;e1idfJ ()mng}'<1E~ ~ , " , :hlilin. iJ'f('

ada fagi y.:mg Maha'nengftmmi. ,. A.!-f[:ISMI lI!l-Bashci m.e.nga~: "lap ormr;

y:mg i:letpe,lll,l,et.alula:Il,. pasri dialoalllIlI'l'I<ld:a Q.r;rng}~ kbilibe1pe:IlI.l,l.etall!1:J.il!1l .big!, deJlllikia.!l SetierllS~r"il sarnp<lli iber.akhir kep.ada. JiJI.ah .~ ,.

A.li!!17f'ka hfl'kma: 'illi~ :ill lii1f!JU'lll1', .. m:a'~1'l ~!5Wlggifhnya tdah pmw.h Ylf'n('uri p',~~f'l ~{lJld(,l"rtu~ya ~I':bdllm illL'" M'aka Ynnlf lI,lenyembunyi1c4tt ktj~~gkdd7j: ,J,r,u pint... dirin~ (!an ,i€lak ,mtnampakaun'}1a kepada .mef!t1i:..a. n~ hetktii1a (dalam bmil1Jfl): "K'amll Ml,i,fj bllfll1e ke..i1tnluk"'1mMI (S,ijrfl,sifamm). d«;~ Ad/ah MaJm;uie.~etaIJtti apa yang . .!tal~ii l'g'm1Ig,k~ll illi~ "{QS," 12:77)

SttdalJ. ~ail1dl1tll·SiJjudi3.rn YUS:lJl:f mdHut liht taik.!I:ran fm dIk,eIUi3.fJ!.:aJ!I dari bo1.~g.baril.i~g BU:iilYaOOn,. mereks terlmt.a: .~ :~ .,:r j' 2:.' ;:;;. ~:Jt~ .~ ~ 7m.a jolJ mmrnri, tlt.f1kl1 ~tmmggllJJnYA tr!ll'1h p~ab m~;Ul':~ripllla s~'1lih,.anJra sdidum ir#, "Me:n;ka membebaskan din (be.rlll'U~!fi) lteu)~d1l ru·'A~~ b~wot mere.katidiik :$OUWot (~e!l,ga_['! r.unp.mjn; km<l'I,~ di~ menlttlri be~!l!i dliuel~ ~e:r" ~W~ ~~ITIii! d~I1~~F~y~~dip~b~[oaf>h !;.~i,l~~l!~ ~i!J,I!l,i, y;tir1;l Y~~,

Muba!ll:ID~d bin Ishaq rn.er:iw\lIy.~thllda:r.i "Ahd,tIUah bin Ahi N ~jih,. clan Mlljahid.ia he.k;l,t~: "M~~ib<,h ]J~It~m.t yang rn.m~tIIlP'"" yu-~, mrnurut ~p<l y;t[lg lnI.J1l...pai pl];d .. l11!, .. tW~~~ ~hwa bib.L~y;l! NlI~i 15h~q ad:al!iLh a.1l .. .k suh,nlg lsbaqdae di~. me.mil.iJci. "'sill'll!:" bh~1], M.erek~ mew;I:rismya de.o:g;m cara OObw~ Biapa. }~il!i'Ig [en:ua.~[u.la.ll yang. berhak rn.em:iliilciny:a .. Si~ rli murnpew:ui!l }"li'Ig, Infng;U!~Sili.~salmk" iru y,;1ng d;l!I)\iI~ nl.ell)'l;mll:lI.ttly.~kmil:'lY.1i,mU::I.ia me-miliki t$Wy-.mg lid!:i! d:~p;l~ dis1i!'ngj 'ol~'I1 (It!W!gha.:in, ia d\lp>it bcrou<'t!l!jJa saja yll!1lJ; ia ]I1gilllk~l:I, Se,tebh 'YUliuf lahi.r,o]eh Yl qjub ,diserntilk~n k.epOl.J~. sang bibi W!w,l!; m.e..f!g;l5.1Jh!-!y~-

DfIIg.1!lll demikisu .ia acla!lill. milik :!lang bibi d!3!J1L mi!l:i!k Y.1!'q_tilD juga" sew' i:UIlW Sallg biibd, smgn meucinrai Y 1Jlsuf ll1e-1ehihi rJilJJul1lya. kep~d:i "srt~clar.a. ~::Ilid:1.!',tny;1) y~f1g .Iail:'!. $ e~eMl.ia~ essr d;ttl ~~n,i$i;l, 'l:.;~Qer;1,p"~!¢:I,ii'I,, Y,,'ql,11J, :i1Ii:ilrindu k~plitd:i. :i.:l'i3knya"l':.c:ml!Jd:iii;J;iI.t m¢tida1;;lil'isi $~~ buili d~ m¢n~\l"

U., ¥:(JSUF

bIIl:;'r\'Il~h1li $aud.!irlik1!J, ~~:I'~ihkil!J!l.lah Ywuf kep<ldak,u, de.w A1L.m. .akU!t~di_k tilian. bflrpisaJi dall'my>! W~ 5ekejappwl. ~ Di!! :m~.iaw@;"DenM J\.J!1l!!h, aiku, liJ~ ,~ :met'l'ihi!atrkamlya ooitukmu.iBiark::ml:m, di~ 'beDe:t!l!,plt h~t:i dlnmtru.ku, sura}' .... , M,i,l ~ap,!l1~ !1I1I~~ihat[!J.ya, d$fliU (l~tlJ;mg dan ~:e.rih~l:UJ,r olehaya", atlli~ I:I:C~Piil!lil Yil!IiLg ~:a dell;~ ~n .. Setel"h Ya'qu~ ktduotr .d.ar.I. ~.y<I, SiIDg bl.b1 perp !lU~Jl:U.ill, l!..e tewp'alt"'sabJ!k~ lsblliq. daa d:lib.k~n !,;~;W~ Y1!J$~f' di b[l'w.ah r~~_n}'I!llo JCemlucdi!lfi dlab;ftk~'ta; ;'A.kJtl kehil!ilfl~£;;!huik 1s.m.q.~, cariJ!ah £1illpa yang meRgm1btinIly~ d.ll~ l'!~~p~y;tflS: ml):ljjd.aparll:lUItlJya~" Di:aJ mem.@h.o:tlJ, .iaJJl1 'tiJe[lk;l['a keflll!la se;g,e'-llIaj} .k,eau.::ll'g:Ji: "CWJa!h!" M~'t~k~ fIlJe!lJemu" km:lilya pm 'Yl/!SwL S~g. bibi l'J~rk!lt!l; '"Dem1 AiJ!ah, dia bagiktJ: il!dala!h tmgga }'liIlig d'<l!paJt :aiku,gu!lJ!m1lll1L $eDa~a k~gmmk~,"!Ke!1:'I!i!iill1l!l1l y"",q1;l~ meadI!I~~ilg~:tlJra, d>l!l1l sMghib.i. melDJClef]lakan re.ris4iw'~ y~ng t~~jl~di.h:li. Y'a' qjub beik.tt.a klllr~daru~~E.tm.1!l herhak kepliI:dmYil, k<1!lla!l:l iamebJiuikmmy~, mib'!. (lj~,ad.u;:lih taIliW bOligll]J;l!u.aku ddti.: dapi.!: lrieIDu3iT: apa.-i!liP·a. flehtin ~t'IiJ.~ Mika somg i:ljbil ptl:.ll. memhm. YlLlSlUf d[J1;!~_~[IJ}"l1, d~ y,~'q:tlb '[idakaapiilt mennta'

mr;jj~e_lIIbilli sm!p!l!:i5~g~i~i, ~:i.l\igg,J. -

[!iJ!.~jI!h.J'ltllg diioer][3kittl! oIdn. saudara-saudaea Ym.uf .ketw i:ll beriDU<1.r1! k.epad:t si!I!I:Id¥i!lIiLf'lc lIiP~, y;<:mg cl:ipeibu..t ~at~l~ 1.1lJ .m~npmbll:n.yca:

0( H' <f LJ c' ~,:,--:, ~ ::;~ ~. '''Jika,~ UlMCf!rZ. ~. m1f'Yf,Ulih~ ~eJ@~ pem4~!'I~~,(Nri pNJd~\tIt}e/4~dnya sebelmnitl1.," Sed1IDlIk:m flrmanA[lah Ta';ih, ~ ---...s J: ~~~Lf.:':~9 mM$i>'l' YUflif mllnyembl.m.yiJumkejG1l&-Wtm :i.t.r1 pa11a

J£rmya'"y . twyili:arnadli:ili k::ll.i!]l;;tlt b!lrikllJt, y.Ut1,I.;

,; ~ ~~ ~ , · ~ ;,.£'" "Kai,ian .rwil~ Imnm 1rerJ1td~lk.1# hll:¥M Mfo.Nifo~

ka/~11) .da~'11 Allal) Mtllm Meti.g,,etr1hi]i gp'a )'al1g kttlia-n t,em!'l!g.kan ,(seblitka~' it1l, .~ mablidnya YtIIluf m.engai::tkrurnya d:[d:tm b.[I~l. ti.d!ak :menYlitak;U:!!l,:y1l hl'!1~ .rnerek.;l,

Cm, :sepr,)~] ;:!ll.~nnamk i:!en[uk penp1~ap!a!a b:llJtl seb'fiJIIJ!ID ,diseb1l!~, y~l\ig!:J,m.}'!!l dlpak.ai dkm.banyili i:!uktm}'ll tel'dr.lp;IUt {Ia1::lm ah~u:r"liI!, h:l'lidIli:S &n. -bihlllSa, A[;i~ :pad~ umiii~y3. b3il1.:: d:alll:rubcell.t!llik~tm:a, ber.ita, m.::Iil!ptm

~'i:r, .

Merek4 b-e.rk(lita.; "'W'aJuu: tiM.olim. ~f$rwggllk~ya it11nempuljyai a~b yang: jud(lb lanjn:t mianya,.lantaFa;rl: ;r.r.tl mnbillah stt;ltllJ .seara'ng iii 'ril~t'l.~~tni

]2,.YUSU.F

~ebag:ai gl1illnlllyti, ~fSn~~ ,/itr1mi rmi/Jbm: e1:.gkau tenna~tlko.~t:flrg,-9T~i!lg ~ng h~liai h'r1i1t • .., (QS.~,2,?8) Betltrun Ymuf: "'A,ku ,mtl'hfiitt pemndltllgiln iwp'r1fm A,rm~" ,hripaim mrmnJmn, ~tI!J;a1lg. hcuaZi Gtemg ytmg kilt.m:i ,rt'NUlkai!i /lana lH!tum ka-mi pt.umtr.:ya.j:fJM ,kam~ Ui!lTb,ml ,emRiA.ian, Mak! bwn"~4"'" 'lah ltaJnl Ord1l,g-.ol:ant; yang .zh~N'm" .... (QS. U:7'9)

S~~~~~ dJ~~~pk~ lP,.!hw;!. BI,!rI!~fi ~g ~gtl!OO1:I!!L. dru1 dip1Jmk;M], b~",'"a i1a, ditab.:m di,tempai: YIJ!S,uf :Se!luai, dle'Wtlllloog,aikum,m.ere.k:a;, m.ereh p1!l!l ,m~mQhO]'!J, 'beJl$·!k::i!lihan I!:~~dat!y~stra~m~..,~~:

~ 1:cJ' ,~, 'l!f ~~J. ~;;h ~t;9 "WaJ;iai liil, 'AziZ. -~m~ng.g111mJti :ia m!f!m'PWf}'I1;i ilJllh yang 5Hrklh lm,~jlfi ,rJiill" ,~ maksud mer:eka, sedimg iii smg<llt .lIlJlrocini:awya, dan mflnjadi pengbibu.i:' d1l1ka ]ai"ilJ ltilSkie£le "aJtJJ 3.!lJ~}'~ }'!!fit;; h~]~g.

.l ~~; ifh-r~ "l."La;\'lOl!jj i'i]m - i, b -:i1 ., d' . ' " ,,6, . ' elm ' .

'1:". _... ,,~ ...•. 7. ~'. t _ Ti1." __ ~ __ ,/O! _" '" .. iii., .IiW ... 01~,1l: . ~ om, . _, til. ~.' ;,m,", ': " t:a. ,.1

g,lilm:m)'ol; }'ll!1g aIDm. menggilfitikmnrya, m~, d.i rrum.ailamlJl ~ ~ oJ'" I'll _I I,;~ ,~,

"',Sf1!iUn:gtffJlImJjla k<fmi ,mdiJM~enp,~i ~~$iUk o~o~g JI'i"~)g miJ Wfiat hai~. ~MaLlil.y.3i, orulg·",rang }'\3!I.g adliil, bij.w:m:a '~m~ttd!]'!a kehwik;m •

. ~ ~b. ~~ L;:G.-:; "':. m ji~ ,J ~ 11;; Jnj "YIJSJJ/berkaru: ;AmI. mima:pei" 1imi~n~ ke"ouia Aliah ti~il.m~.:1b8n ~l?$lWro::in.g sei4i,J1, o~.g y.t,i\'lg k4~ ~emuM.~ lta,nJ'Jg kaml: pad~~:ya, '~~~1;Iai. dlea:lJg<l!"li kar a ~!.a't;t daa ]J elJig.mu,m bli.ara, ~,;;,;~ ~l ti, .~, jih k:P.~~.i bt:rlnmt aemikian, rrwtRa bm.,.n'-be:n~rW kami o!"'ang y:.m.g Zhalittl. ~J maIDHldnrya, bih karni metl:th~ Of.nig }"lli1ig ~':3k b e~~, ~~bl1£~

peIlggml:i orang ya.n:g t;eJrth, be~hll;il!~ saJ!ah. .. -

,Ma~kl\7 .mtlml'l rll~n::'ka b~,''j:JII('lU n.~a d-4r1/Jttt!/# (Pt'tIlS6f~) YtU!ltlV~ereka lfle.",yefuii:rl srifmhil hmmdil:lg t1f!f~(m bm1.rsirJM)i~ik.Bftk:{ualah Y!'lrl!8' tf'il1J~a (U dRmtll ,me.re'kr.:t: "'Tir1a.kkao kamrj R.miJ,rfib,aihwa S~utfggl!.hJ!(l a~btm't ~'eJ(1h IIJe:fl~:at1lbiljfl.fl.ji da,rill!!~ den&a~ nama .A/Jab dan 'Su.flnm {~·tl k.a!nrl

n:tYUSUf'

~eI~h ~J:!1!'~}lifl".il:iyi",lml"l; "fl!mf. $w~b Jm flk~ ri~~k t!kfl~ '/~err;'~Jkflil:i 1~~ Mesir,. ~amp'di tl)!¥fbb mengiziniw,m ,ktpddalul (nnUl'k IM11:lbtt;li).tlt'r1'U Allah memberikeptilfiittm twiJi1.impin, D.i't:liAlllib IlMrah lmkim JIn.:lig sebnfk.lmi1t,. n)'lll." (QS. 12~BO) Kffll/;:fllilah kep11J~ (l'YfIIHIW ,r/fin ktitafwniah, "'Wa'&!I!i «:'flIh ~-4mi" S~UBggllh,1jya tI:tMkmll ,el.th ,1nit1ili~mi; tian ka:mib,t1.ny,a :rn:enJ&tl.tikan ~lN~ }l'f!118 IN'~f. 'kfm~Jmi" d4,~ ~{f1wfi~'~ k4u!i #r:/(,k d4,p,~t tI~ttIJftr:g(l; (11~ttllfj~ t'd,h.tti) b.ara_~yatl.ggbt1Jfj. {Q5. ~2:81} .Dall tanya:rah (fJ~tuitj,(lt1k)' negm yang 1MUli heMila di ~i''ll., il.an 'knfikh yang .km~i datal:g h~ma::rlJ't1. dan Stt1Jl1l,ggul$n]la' kami ~.~h ,ora'lIgs(Jwo,1l;g yil'W b!;'Nti:r;'" (QS. t2li8:2)

Allah. ~ :metrnlDerj,takan tutmg sml!:la.rn-;;;~m:bf'.t Y mill! iJJ)I bowa ti1!tk:'ll!a. merdaJ me.CIlla beIpl:litus asa IJ!l1luk (lapat JlI:JJe'mbeb:3rSk~tlllliulIr;limW" se:l!arng Ilterek:J.tdahbt'.]'j::l .. ll!ji."'epam. ayaJ!. llle'.]'tb datllll:ienmmpoo. Wltillik m.ffI::I' ~~!LP.1fl). k~mblllli l:I~t~~m;1! .me:r¢k;1!,[~34)~. :3:lJ·;A~lz IBO'I.oIa]: ~~. r~g mn-,ek'al U!li.l,;Il]~riL,!I!~,b.m~,!'cl;:~ ~!IY:~!1diri. ~~j!i!lI;!l~ cl;tr~ Or.ulS'(!.~glh~fi~k d'A!l!l bl!)rn~i_k·bisil d.i ~J;aJ~m~pd';~ ~ ~H ,J1,;i ~. ~Be7.l!t4t~la'hya'l1€tfm!l4 dj.o1~w.r4 me.reka ",putl]J':nmg ~ll<1.lb,~ m:em'bmkm pew;bpllIt ~gar m~kHJiP<l:~bJJ YUli~f ke claliam ~mmJ:r, .l!ieti1a m-ereka t.e:rm.wud membunl!blJl)'Ol. i<l, lJeikOlita:

.t. ~ ,. ",.. 2of~ "., ~ • ~ e : ,,';·r .• ,,',, ")c, 'J .r_!_ I'~. . L. l. .. r ..•.

" lill ':" U;;y ~ .1b01 ~ ;.s'"1I1 ":;1 ~..".:a;J I~ ,. ·7XlIdmUMl ~a'NUi ~a\'J'lil. mJ:lWOl_~11-

sjj~gphiiyaa}l$hm# .tela/) m;mgamfij''(mji d;j~rim'tt at.tJi ff4ma Alid!;.·~ hah wa kanim .~_i .~~. m~m""WlUi:!y1l1ie.mb~. ~ $eb~l'Ik!ilim t:eJla_h too~ ~~.~ I!;~limt~d~k MPilJt mem91l!m )I[I!J:ii ltLl; pO!idmil.1. d~~~]l:' .1!;~Jim:iu.d:ahl?e:mil..h ·1J!I~DIY·ia--nlia!km {:men~iiLIJJ) YliSiuf. ~ ~:,1'! C~~~ ;)i J,I ~SehtW it~ aJm tu ak.in m.rmi!1~lk41$ bwn.i illi,. ~ nubuduya. ;ali:1l1 [idak akaJ1lIDfleJ!lmggalli:i'd.l:JJilIfg,en Mesir mi. ~;.r-"!r J iJ~~ ~ ~''SaJJj'Pi aygh mfm'gr:;dJ~kanJ:#; J~tlitl:l,k .ken.I/JaI£,."

III~U UnJruJ£ puijm:g kep~.d:my~ dengm rela daa ~ell~R;g h;1Jcike~d;aku.

~ ,,i ,.vI j~ ~"At<m All#h m:emk'l'i kepli.frMl> r.erhtJJtpkJl,. "~ }'l!1llg :mengar,a-

.bui den~illi1I. !poo:m~ ad,;J, pm Jf'1lI1l'l rn.enp:a!k:m: '''hin~ :ilill mpat .mel!lg3Jfll~i] kiernllalli adllkkti."

.,( - ..... ~ .~ .••• -'. l;. ~i._ Al~ .1:J_I f .. 1:. ... ~.. ~ _:~ 1:. _ .. ~.. "V_

'I[ .:;~ """'" # ;;']or ·:"""'n· ·~a.f)' ... _ir.I<r 'm~~m )\:mg s:eu.wi"::'m.I;~"'""lya. .. ....,...

.mudlim ia mmyuru:h !ld:il"lrniJ:wpl <!gilir m;e.m!ber!t;l~IitJtm. kf:F'~.&t 3J}'m m.e.rma ~iP;t y.!lfig ~dbe!1~['.mI.ya '~d~.re'~adIi,. $dh~ilgg;l m.e-liJadi. a],'3i!lail ibagi .mt'.l'ek~. dian ~(,)'r!eb! ~p[l1; .~ri>e[rJ~ &In. pemtlwa 1.,1;1 d~!llll;l!1l k~~I:lI:'::U<~ m~~r.m-~ d:lFJ!l~ clin!L~m""

Fiirmm iJ1aJrr:: ~ ~. '.';;w ili:-.~:;. ;~Dan ~eka1i .. k~li k.lmi ti.uk Ja~t mrm~ (mim,gpahui)' bl;l',!ig ya~#Mi,h: "'Q:!!r1&.1h. diili 'likrii1ru!!h. be:i'k3f<lil"'Kami l:i~ iabu. babwa :;t_Fl_di;m'lJI~Ja_n mtl;!gn," :S:l)d~!!I;g 'Abd\w'~l!!t!~ bUill Zslcl bm .AsJI:tm. men~aJttablll: "Kami 'ttid~. ID.en,g.,euihu:l }~ gh..1£ibliJah.wa d!i~. tel;ili, m~wn ;';~'U mi]lk .!:aJIl" ~~'Wj, .~, ~~yakep~w kaml: 'A[);1kaJl.1i1ili1!lm3!fl b~ p~.iuMi" ~ LtJ ~. ~Q, :.;~ JL.:,) "lJ,m, ~tm}\:~;k.anl<lh ~ (pru'lintiuk) ~egeri: te1zjiMt ~"1,~i ~ada p~da:.wakw it1.1 .•. ~ rn;iJl:$~t:k!ylt (pmdUiduk,) ~~~eti Mes.ir. ~ 4.i. ~ Ii"! ~) ~. ~llin Lfokihy,aJll:g !wlJid!llw1;ig ge15o'lf1Ul'tl'J'a, .. m" ~llIdnll"l il:d:iab. ymg m.fJlt'~ kami, tcelilltll:ll~li!ebe.ml:faD d...1!Il kfl)llIjt1irm.lmmi,

U.YUSUF

,. • ,<

se-n~. usaha kami unsuk !:IleIIjaga. d,an aiemeliharaaya ~ ,) _,;oL...& L.::!J" "Dtm

!N!iJj/1,flif/jb.tI.:ya .kami, tlJa.latJ. (mling"aorG.tl.g }':ltng lWMr •... d",bim. ~1)a y3I1g: k~ml .5:trnp;l:ik~n kep.:l!d~mu b:ihw~ dlii! 'td~~ rnC!l,~iI;ltl d.J:nm~r~b. m.~IlJali!;li!!i!iY~

Ilareua pe1lrnnatJl~[iIjJ, .

ra'ql1b berkO$fl: "Ho:tlyt:l dirilll:n $etli/irilr1hya»g 11/'e:m(lJUjf(l~ brJikprbJJ,tJ.r{J~1! (yang lnrnllt) iJ;u. M(liliw kettl'IUZTtl1~ Jmng bark :ftu}jlh ~(Ib.rmw},m). Mltdj;!J. tlUUlabatl Allah rne'l'l;dala,1:lgtan fRtmrlM ~nRi'!'fl'JJ)'X,I .k:fPtJ.t7lltU, ~'~'lif/ggllhJlY4 Allah-lab :r(mg Malm.me'Hgt:taimi ,fagj M«bn'b,rjnli:!.dua;,''" (QS. tl:S$) Dan Yn'llllb betpttl1ngrlari flUmt!,Jm (aJJtl:NtJak,Jytl) H'JI'ory:a b,e:r:kata:: "A4!'dN/~ du~j, d~~ku~'Cth~d(fJ; Yn$",." dIm ke(Jrr4 m«r:anya rmmjadi p,~rtib kat'~M iU!:udibm~ ,diU~ dill; (ld«Al1) ~eor<fng Y;{l.~gmC7J(,ilhUl ¥ll/ulmhnya (tttlJ4ddl tlJMlt,.an.t11myn). {QS. 12r,ll4) Mereka f)wWJla: "'fJcmi .A.lltJj).~et1mfri(l\l1t t1fglMh IIlfngi1l8liti Y1UUh .~fhti:tlggtll!mgka.u .,.~f!118i€Mp jJ'C.l1JMlkiJ JI'(l1lg herat (fNm Img,hlu tf17li",,~uk oirali,g·omng Yl'l:tl,g bi'nasa,," (QS. t'b85}y:a~qHb 11letl}iuJ!ab:

"S,flStJ:rl:gguliJ.tI.,.. ,hauYef ~fpada .Allah a:kn .rnf'l:ig«d1Ikim kfl'lf-!i.a/J,tlJ" aa.1l he~edilumkll, dart tlRr' mwgtt'IlI''&,ld (farl .Arlnb' apa JkflW MID" fiadn lrlfm!etahui. tl}lt1. ,-' I~QS. 1.::2::.86)

y",'qUD b~rk;lltlli ker~"~~ m~.eh scperti :JJpa yang tel1ili.clikamakaDlllp ke.lik.ame-reka 4aIf1Ig.,~eJl}b:a.wil. baju YU~lilf yang berlumuesn d"r~h pali:;u •

.t: L~~'" '1"'" ........ <.". •• t', "i> ~u .. j' • .. .. ··/····'1 L .. L ..

'"' ~ ~~ ...-1 r--"""";I ~ .,;.Jr L.'~., fla~ t,:U':iml~ ~4~~4", JI'a11g'~q~11j!{!;l';1~,g

~if perbN~UI~ 6&tj'~ bcffmk) itn. maka kesaban!m ~g wi! itnk#) ,~1:Imkl(). ~ Muh:<!!illm~ bia liilia(] men:g;tt;lk:lJl~ ~Se4e:Ml mereka ~hnl'lg kepada Ya.'qtID tl.an m~!t!~(;citahuka_f! apa yi!Lllg tdahte.rj.uii, .m",k:~ ;,,," meuuduh mereka daa melJlta1Jg;] .haliul nma sepeni <lpa. yang we'..rekape:l'bua!l tf!:r.lii.adap YW'u:f." ]a

12. YIJSUF

berk .. ,~ • .;( J-;:-;' ~ I:;'~ ~~~ ~ ~~. j. t"'H.r.1:lya:d~rimu srm,dirilah'yang rMik pvn1m4tatl &=8 Imrll'k) ,flU, 1JlaRa ke:sabar.!!'r:! }\lIng baik ftNM~ (kl:flalM e!h~g,ijlJll QfililIg; m.engaJt:ata:tl:: ~K.'lreDa pel1bl:l;i\UII mefek:::I iIu:i berbii:[;iln del1gallJl. peiD1I.Iatm mereka yang :penama. l"llilik~ hu.Ji.>um_;_l'!y;t p~H, dkariik: ,dan dl:be.d:tkuk:m kepada. p'etbuatan mereka J"lIlg iPe:1't:aJmOli. dan tepadOib ]J~k~.JilIJ ~ ~ ~. ~:,;' P' ~~.:. ~~', 'Hauj'rlammusmtlirikvyrmg mI!#lIt~dmtglMik jM:rbnattm &"fl~g bll'mk) ,itii, r~ k=bg:ra;li: J'I'!~ ~fk itl.jlafj (kfil&lMranlm). ","

Kem:rn:'l!.i:m ~~ .lil]iii!liI,gllull'lI1]Jkm"'~prj);d~, AJ!laI:l5tm_,Ogot bel!'k"ef!lilLlll mellg,em.· Dwa_jJ k~~~~ .P'II!1IU'>l!liy:llY'..Jtl:l 'iusuf, ,dan kooll!a. Siil!lr];ar.aJllfiIJ BIlJilya:mi:ll daa RI!I!bail y,ang lila.1Ill;a] dii. Me~f lJiJi.eJ[unggu kfPlJ!t~J!5m. Allin" OIpil'k,M ayib,y;l, ali:Ml l:il~, kepllid~nra d1~1i m:~]l}~~y;l! I,.,emb!lli kfpadJ!ILft}'~, .a~;lil!l ckpaE m.engamb~.l atiik!ll!y:t Sleca.rn di:lm.~~ oleh Mrena ~tu :i~, [!Ilmgnrt!lkilin:

~ ~l ; ~ ~. ~ ~~ "'~ .liiJ ~~. ~Mttdah·mmlJMt~ Alhh l1~~eMf4~gka~ rrJlrmka <\'em:riimf,t .kifotJ.iJm, . .l'~su~gg1Jb;l>ya AilolIh-lah p~g M<ll.:l~menget.:t"~tl~." li;~lI~klLl ~ ;.f-~ f ~LW. JM~~m..<I"d~am. pe!Jm.aJ;m, q_a~' .dui. tm&if" Nya.4~A ~ ~!~ Jijjf "_-,,.. 1'~:!I! Y4~q,jblo~JingdJm men;k..:t; (4M~it~~~.xya ~ofd.:" dj~~citdJUll~Yll!SIfh ~mwudnYil. ro he..lptW:ng Jaft ;w.ili~;miklly;t c:iL:t:D. be[-k~~~.:gmilii:lte:rmgi!t~biLi k~dI!h;ln pemma . ]~ma. ~ ~; ~ ~~,. "'AdulJai JtfkaaM,kute~

Ytfl1~Y;:~'ke!l . an.mya 'k,ep:il!a<l kedlla maknyn te]ih men:ggugin. ke.m~a]i l';,~

iiledih.w.l1.!IDll y:iI:I1g '~liPe[Hbm-

Adh·Dl!!;aWl.\1k rnf[]g~I~ll; ''Sedang dia memeadam duik.1Ifiya, sedih rliaiIJI :g1l!S<lh,~· [lad .. saat ttu "IJ:~li;·.~n:lk[jJy:l .. rnf':nlS!I. ka:sillliV:l. k,ep:ail3. Ya'q_ub dow. mereka berk:l!Ici'l kep~.dml'a .d]~:rollJ!g o:Ieh .~~. k;1$il:i!·$wy.mg dm kaslhan ke[i'ad~:I'!y~, ~ ~ ~ ? J._!I~ .!Ilf , "'De:tniAHa h. H1;!<J'.iln.ti.wl~~,!j l1Jenglng~ti Y':MHIj;: ~w;J,!d!:IY~.IilttJ!g};.!l,i!ra1':: .pefl'uhlep\;l!!l dsri ~l'Iifllging:aJ[ •. il1ga[ Yl!Il>Il], .;E .~~,;. ~ fo ? ~ "S.r:"i,~~ m.g.b!f~ !l.l~npdi t~mab, ~. ITIIa.lswu;llH}'ll> km1l!lt d .. ya hi.k.u;um[JiY:~~- ~i#i ir' ,J.iJ;t:l- ~At,!(# me;l'lprdi .alan satu dari m'an,!j'li)ra:ttg ~g biflCfM. "Me:ie:ki ~ikm= "K~l!! ;trMt~m~!lJ~M d4!J!~m k~~'1 ~ep!e[i[~ .ini, kM'l'li hltawilittifiI,"lib ilbm. flrliSak elm biin:!)$~-"

~ .1n .iJ,,}}-) J p~q J~, "'Ya~qllbtmm}awtlb.· ~.Jng&IJJmyahatlJU .~ AlMJ'.ikrl'menpjUiUMtS ~./]5rJmnrJtm #re!,edilMm~N, mJ[!@k$l~~':'!;,"if ;1.'ql1l~ m~fi.j.!I.W:llJb perl3lHl:llii:l mel'el.a delJJgal1 rue~gat~km: of 'ri;''; .} ~A ~ , "SesNng:gu;m;pi a~1J ~fmif.l1Jlj,k411 kelf/JaM,n, tla-n .k~ih.;,l'lku"ke!lll1la!hm y.ang

lk.· ~u ~ iin],~ ~ :;.~ •• t'"'I.' }l' ~KejNuia A.Sf.d), ~ h.}~ ~~p~d.!. AlJmJ ... ~'l .. j\t ~ ... '.t),]meng~t:llL ,~ ~~'i'j'l:. .1n ,_'" ~ J r "Dtf.u aku men.gela.hu.l; aarJ AU .. ih ~pa Y"Il1:g Mm:rftmria

tff>f.!ltiPJ.jf~f, "~~4n.~. ~iJ1 ille.ll,gharaptm segah kehillikm rulli-Nip.

]b!l!!l ;Abbil.i!l.ll'Ie[]ga:c~lI. bahwa }'mg Jimaikstlld denJgfUl:

,:( ~;.J.k"11;, {g, ~ ,~~j 1- "lJan .11;11 tI~~geJ.al'Jji JariAt/4h o1payang itamtl.tidtia mentf1ilh.uJ, ~ j:llEl1mimpi YWi1Jf a{lal:afiD~fi~"( &in. AU$!_h rast! *!U1! m~!Il!j~m. ~!l!r.I!nya R:MYI1!!lIl.<ltR.

12. YUSU!F

Htri all(.!k·.oiJnl1kkl~,PtJrg,iJflh kaJil!~J.m(llba ClOirilfl.;' bt:t#afellf41~g YUJN! i!tm uJJri/arallytl ~ta'n ja,Jj~t1n Ulan l7et/mult asa llrtn mhma>t Alllth. Sf.!SU~ nya .rifllda IJf,tpUttlc~ a.~a i14n tttkm .. t: Ailno" .melainRttn k'flum yang bj'ir.'" (QS •. 1:2~;7) Mtl~a kaiia mlfTfM lJlaj~1i: kt rump.at) ym:.h meN'k« hak'(fJ;a: 'fifri ;',!l.~m~ km{l;~ mm k'drlflrgfl! ~mj t~~lNlJtim~ Iwrc'Wtfnl4.1! d4~ kI1mi

~/rtM1t,g . . mah semprl!ma1tatJ.th

~_an rifl#fi Mlnll, ,4tt1l'qahklh k.. "tmggub.1JjIl Allab

mtmbm bn.lmrm iq:ada ,w:an8.o"I'i'~ YR\IW bmbliJaq.a'b. " (Q5:. U:lili)

A1tm T i!!'. m~mberi,U!lk~ tJ~nt!Ul:g Ya'ql1i~ ;iI!il billihmli ,~, ,meHj'iI.l!M, m;w''11I!Hllrn:y;l ;q;lM'peq;;i ke mmll sa,iii! di, mli.d:~", bl!w iW. WliWk meJiLt:ari be.iu,

1_ .• ~ ... .,. .... ".~"l ;?~,,!, "",., ~I"""",~"., B. """"",,,,'1,.,. V" ... " o:. :r. "' •. ",.' 1'",.,]1, ." .Jl~:I·:;'.' c ."

''''''''''''''~. ,!, ~ ~ ,.,,~._} '" __ .... rr=r= .. 1.1!."", ~, .. ~.t""".ali _1lUIlI m!:i!B

mi beriea k.e1li!tik:3Ill, S)edIa:llg 't{ji~' di~ 'drlImn met:I(:!lri b~rr~blbl;l~. Dm mem.ba:nglllik..m ~W1aag;:Lt, memheri. .k:rba. §~b.i1'<l! dan me:DJi1!Iruh mtreka "{,Iar tid ilk. ptl'l:l.lS .as:adui tahmat Allah dkmavr te-,rus"meillierm be.i'ha1'.ilIp daa .memono[l kep::!d;:! .AlIlah.ii1!Ip:r,P1teoc:l.Pru mruuill cWJ.rnjl.1l:l!ll mefe'i!:a,. ka:relJJl ho1!lil}"lr)(flUlg-OflUllg kWI'I!ili }'lIng plilJtliS ~~. ,~~~ dblici t..lluE:lit AJl!..h £

F:itmm J\JL~h ~= .~ .: ~ ,~L.; .:.L 1 "Sflt,d(J./) mttreka m,ulik.ke ttmpa' Yrm~f',. k:llim:!it leJJ1gil:apnyil: "Mika m~rek~~IIlI![I pe(l'gi. dlaJil.I111f;'!I;~ ke ne~eri M~$ir. b]~ m~uk meB~illil1;l1 YtIS!.!:f,,~ ~Ji, ~.J ~. ~j, .~~ j,)li , "Mettka herkatm "Hilt ,J;. 'Aziz,. knmi Jan kdua.~ kmni trJ.aW dit'i~ ~prd$n "]Iilblll k.d.eri~~, racdJik,dalllkekm:aDgm m.~mm, -'4 .L..".":.y ~~ ~j .~. "llw

ktimi aawllg m,embawa~ br4;~~7a~g . ~. ~ &m k:imj, InemhMV;l

_ . . Y'il!llg ilkan k 1. te!::ip1 hm}'i'I b~a! ~OlI1ilkjl;,

~ Mli!jahi.d.ai-Has~. d1m p<:lU mu:tMsU hm. SOOm~an

[b~1ilJ 'Abb~ m,~~f!iirk~!l,r.lJ dttli~~nbil![t\~!l:~b;tnIl!!J; '~~wk y;mg tidl:lk ]ay*, ~~~'fl;i k:a~g ibd3,!!: ~.JJI. t;lil_i Da];iID, s<aJtll! ri,w~.y;u d!~:ri ]lbl]Ju' lir.o.b:J.s disehut" ~ pUI~. ~gpe1.lIk ~'dl.rbot.m} }';mg~eJ~ dan tidd, ]aku, kernali. dJengan m~ DglU!u:ngi hugmp.,. demiki.:mpW!a. clliib!Eak;liEloLeb. Qau.d..ili darn a.!l~Sliddi,

K;u';1,' j~·JI~,.da ~;d!l}'~bcrJI".It.i, rDlen. ":'d.olW.!1!,', gs, eiualllJ}"lID;1t le.lIl.M.!>e,perti diht:aibm. oLd liarllim Th.il .. i &!J!am s~lib. 5ll.tu bait s}1I',i:r.nya:

~,jl ~,~ ~' ~·i Uj~1 ~iJ.'i. ~, ~~ Ji-. w

n,YUSUF

".A.k:1!I memenU!hi.panggl]i1!llmtL wu:uk. dua. onmg yang ~angli!' ~bl1ttl1- kan yairw :5Wr.utg ![lMU ytiJ1gm~mbcl~ cl.iri .~ 1?;i!F.! j..nda y~g; men~fQ[!lg $~Olt;!.[lg ~hI4~ :p~(I ... m~;1!m h~ri di$~bgb!->:>I!n~~~mm;m!1Y"""

Firman. Allah T a'sla seIanj'llImya.y:tll.g me.mbe.ri~ak:ilIl!k~ah mere!.::,.:

.: ~~ 8 J::"~ ,. "Maka:pi!nllh.iltth mkal<tn .w1iuk kami, ... m.udn.y,~.btr.lh::n :k¢p~d~k:ainti d~~ ll!itfV! y>!n;'E.~jt inJ sepe.n:i "pi! ~ngp~mm k~l]u,~ ben" k.'ill.1Iiep.ada kami dull!.

UUIIJ § I.Iraijl Dlengill[am: o:{$ ~~ y 'ITDanhersbm:laqahlah J'Il'ltNck Mmi, "de.:!~ m!mg~mb@I;lb'I~1l O!;di~ 'k;UH:l. S;!:'~dbi[l Jub~j. d.J.n OIS"Suddi me:Gflil~( l~ :J&.s; )"lhn 'berI~ ,Ul#llk ,k=i, ~ :mmsucku,."'a del1gH1 :l!iJi:Deruna. b;alitil~bar.ilflg yiWg tw.berh~ w ,d.m atl& ~ .p!IW deilgaa. :ny!L

g .. t.. L' 'H' ~"L "L di '.' . ~.!\ ,a;IVt. iL "Hi"A",,,,- 'IL __ L :_''''',il1[l !.I1I!!iI '!.'yil!l!"-"lI!!~ pgm;",,~ __ '~y<l; .-Jl.'--~! ~~~;r@ffi :;' __ ~!II!! ~~)=

:sa];ijj $eo!:'~!lg Ni!'bi~~b~ll!,[rn N.~ib~ Ml!Ih;t_lttm~d !3~'~ ];;ii metijaw~b: ~~akah

k~llI b~1,Effi ~4~3J.U' fitm~.;\.l]~: ~

-t~~~ r$~' f!JJ .)1 ~ ~~ .. ~ Ii} dj[i:, ~Maka jMnuhilah j,!lkoitan rmtuk k4~i,. Jp,n: kn~diqghl.:th kg!ff'd4/tani{ $C$Jm:ggtlhn~ All@J mgmbmba1~~ ~1a Qmng-o:~a!l!,gy.gng ~daqtlh. "D~r.i.w:a}'i1id~:art ole.h I1bilIiJM'~[,.,.

[bill!1J J;!rir .m~riw~.y;l1tkm d;ui 'Utsma:n bm.;d·fuw:ad, ~.l!u llIendoog:tLr MII,ahhl dh::il.D.Y:ilJ: ~ A{fi'akah makmilt h.w.:ullWy;a tJi:l<l. cseseonng ,d~ ,do',anya. ~~~~'''f~AU~ ~m[h~~~l;1h k~;!~~i!I~ ~ ~ ~I\!tij~w~b: "Y;t,~~.

,.b, ·A,,;,,<1h '_. b~ .. ,' ... I"'~-·I -'-''''- --,"'''' ..,..,,.r; .... J!;.~.- -,l'~,; .. -~b"l~ Mz~~"C''F'\.~' :5!;1~"""'1~ 1 ... !!""fll'[l'~Sc o''''''~ Y ""'S, ,_..!;!'-'!'I' .... ~,P"'-' [l';Q1~ .. ~~ .f1.-I' .... ,

,;!'~F

l'Ju

@

Fnsu! ber/Grua;"'Apl:tkrth ktt,nu llmtg~'btli (k~clek(jm) aptf )1\1~ tdahktrllllu l«kululrI teth'arMp :'¥IUU! datj c$a;IJdaranya lutttf.i.w itamti {idal .. Inftng'ttaiuJi

! -b'~, -.1 ",~b- ... "",., ..... oi., •• '" {OS- ,'~.~,,,\ .. """"""'k·.,._ :!, .... r·~"·A. "4",,,r· .. h l,Iflnli'

,~,alr.ilQa"'l r,r:1"l1lu.u.~l,.;.r,.;luH !I;"~~ \. "". ,~ ~L~~~~" .A'I:!L;d' 1[;_ .es. ,f,1Pi:-d" ~"Iif'~ ~~~,.;~ __ N .'. _.

£ni btMtu,.ntnar yw,-Mft"YJi~U! m't~j1ftN.bt "Akrrla'h Ywr~f datl; i'I# $tiUailTflku. SI!'.tfj:l;lgg'Nb~,ra' AJlab t'€,lai) lmmmpabkanJkil".mit:f"NjIa .ke;JtJd4 k4:mi. ;.

12"YUSUf

S~tltJ.ggIIJ}nya bn.rnt/.g~i611J!I }~at/.;g berMkwa tim}' bm.ab,.,r, makas(m:mggui.J. ft)'it Allah tid«k nMtlyia.JtyfnMn p6lbala om1lJJ:''''rd;ni'j{mg btWtI'ill bath," (Q8. 12~9{J) .Mere.kll herkata: "J)mJ;i .Allab,se:!JfI~gg".bn)'<t Allab tdab me-. [;ebilYkankm!lu arirlS kami, d6m :Si}Uf~Nl)1lY:if /M:nJi .rtdalab Or!7~iI;Ig:-W:Il1'W p~ bmalalJ (b,erdosa)." (QS, 12:9'1} .Du (YmllJ) btrkal\it; "P:ada h.m tnt wrtda cwauum terbadap iutmu,m:lullllJ;<Nutriaban Atlrtb mengamp@i (IM!"u)~ ({an tUM:! ad,f/ab A-fahapetlj'{/;}llfttgrii atJ$(rm i){m~p~yayatl,g. "'~QS. 12~9.t)

AJbh .~ !~'!ll:mb~riu,k~~ t(;;!:)t"!]g Yl!,l$!,I:f'~, 'hOlhwa :lO¢L;~1.dJ. ~:~i'1.~d.a(@.

S:liud~r.lIlP me[lce:J!l.ukalil ren.de.rit:laIi.· yang menlmra meeeka, bernpa, 1W.k.eciBgo1fi, .ik;f$~lpi'!:il!!l. iktkiliiWl§<l!il p'ilTIgBilJ, dart ]'Jet:Jekllik Y,1imtg j]'teJlm,dlasem.i;J~ ~!lg.i~ ~)(l~~t k"'P~d~ ay:du_!lI}'ll ~n l~J~:~i!!:!y:l. k~:r~a kehil~ kOO~ pl!U';m,ya, ~ied;J.JiIgkUil, elia, seediri mellikmarti lu:dooHla tilJiggi. d~ ]);.efaj~>Ul. k'likll.!<Ili:;JJ!;R dID k;;ih:m:s;ID [me

Psda .s.au .iIU. 'Iim.bil:li]ah.['.t!la iba, iJ;ebsika&ih:m,. dl1n ~aJ';3!ng [a'.h~dap :ly~1:! d'il:1i $ll!U'd;l:t;1,·~:i!ud~$\tnyli.. tii a pl!ll!mr;tht!'!g,i:s,. dm m~n:g,tr!alb_ndirillY; .1repilli1a mereL.. .hoo rendaJlOityaag ]Df'l]jgat<lk..wDmW<! ia menganglua .III~Qu. dari h~IjJgnya d~ teilib~lrhih taJll~ lalat T~. ada p~ be.rnitillgD.ya dan ia bel'kll:ra~ , .,p,__;, ~f '>~ ...,..t~ ~.; ~~" ::'.lb ~ ,. "Ap~kdih ktiltl;u m.tn~'ah;ti (kej~Iek4;/lrtlpa 'P'rrg liJ~I~ k,g,IJUf! 1rk~!kan: t~dafi Y'JS'if @'n Ulm:lar{l!~~ ketika

ka:nm tiJak Nlfnwtalmi {akiJJm./tm;.lmflunmn, itu~ " . < a. m.e:rma m.e:misah=

kan OWIU<I dia dan S<llllaarm,<l ~ ~ p";" ~r ~ , " ksmu tidak r1Um~t,:1Jmi

(akib~ perh#J.t:Pml~" ;tm'i'M~udn}~ ~g mem'ba,wa. blia:r:JI ben,.!1W ~. :ubl .. ih l\;ebooohm :bE.m terhadlapillbM: perbull'ruI itu, S:ebi1JgaiID~.a diikatakm oleh !lebagi.w tlll~:ID.:iJJ S;;Jrl bobwa seriap orlng Tang d:lJ.uhak;a kepads A11ah. adalili D.l!'ang, }'lng ibodoh. Tetapi, makna y:mg lda.;~r:W:ah Y'11I5uf rn.erl!geaallkan d~t.i['jjy;i! k¢pil:~ m~~Iit1i! d!~lig~tliz;;.1i AU~. ~i~b~s~im~~Ii:!![!!yemlH.![Iy!kl!1iI Jtatidillnya. p:id.'l diu !alii .penemu<I!Il ~fibeduillilLya. juga. deil~l izhl M!:ih 1[' :i'a!.a. W.a11aJ~11 a 1am.

N~tu!l1;Il1i, $~UtMi k~;t(i!"~!Jl~~'f;!~ $1;)!t!;l.kiT! $~mpjt di!n ~~ a:nerel:ll menjadi stWJi, A1~ah m.em'b~rikMl jW.k.e.h.lar d;an keseil1p.ill.il ~ru, ~bagil!i!m~ firm~n"Nr~l ~ I:':';; ~~ ~. ~ .~ ~ .i ~~.~ RKare.111l ~~~jngg"hnya setelah kr5Jttitnn it~j a.M lMtiJwWlMn. ·~l".$lm~~ wiG1ah kcsftli~tm .i~1.l Itda ki!'!l1!j.fJo}~. ~' {QS. A]am Nasyn!h: %)

Pad~. Sa.lil im mereka berlk;aJ~a~ ~~;; 2..;Cj 2.J1 •. ~}o ~Apakah k4i1H~ ini br;-ut.bi,7'I.1.r YU$fd?"'M~r(!!k~ ~an~t h~t.tn, k~r,~:.t tmJjf.t.~ d~_!i!g ser!lenj!Mk. dl.l:I nili.ulilleb]h, rnfcfeb Ii.d!akme.fllge,:tlIaiLnya, retapi &i:t m.en:senaJ mereka d~ ~ l1ye.mbU!lilyikm jiOlJtidirrinYil!.· aieh. karena ~IU, merelsa metllwy.tb:n;

~ iii- "':.11 ~. ".. ... "JI - ~" ~ .. _.. .11.. ), ~ :!I'). l:1li" .. ,~ __ ~ 1. ,_ _ ,. - p_ _, :1.:.___ _ ," ~I) " ,..<"'1 I~ J '"'"=="")!: 1,;1 ,J\O '"'"'"" ~ ~)I ~.~)' :.1~ .. ,.~~ =11,JU m~ .!?>etr.:t,-_r YmUJi

Ia "lmja'lWlb: 'Ak.1l tJJfm1Jl.~g YtI5!1j;JJ.!ln i!'li adaltt.h s.mJ.aMll (Bunyam.mJ. .... FilWiR .I\JI "If.. ,( li;, 111 ~ '~ ~ :l.. ~... '.' - J • A· ~LL,_! .x, .. ,_I,' ,,,,.J;]!;,~.~ 1.. -' . . _ .... _. __ . <l.fl. '![ -~. .. ,,;r'..,. .:!.f!Mt.li.m1t·}n~ . ~io!il!'~ R'l!<ilil m~111l~". =nlttr4-

N}'ak~ k<t.mi~J~ nleillpe['l~.m.1!ik:l!ll. kl~lSet~hL;~elf!l$M. W:k.ic:m bJI],jl.

12.YUSUF

...{ o"!!..... 0\, "~L" .. " ~ -;:, ~ ~ ,J' ~ , '.,J.'...... ~ ~ . ~ r ~ •• ~ ::: I~ ..".. ~ .... ~ '- •

"{ ~ ,oilI~ .Y ..F-"'t .. .y,J ...:rl~ 1}U ~I _""-l~) &»:! ~ ~J ~~ .y ~l ~', "Se-

slmgglihn}'a lmr:an~i4p.i ~g beH:aliw{l, ,Ja~ hmabar. m.da sesungg,J.hny; Allah dJak 1nen'Y,iIl:·~yiaka--n pahala ora,ng-or.ang y.m.g beril,.,,g,t baik. Mereka berka~ .. "Demi Allah, USif;1iU/iht1.Ja Ai/ii, telab melebiJlktm ka.ml.l atas kami, "mereka mel.lg:htakiUI de!llliki~ :seba.gru pmg;Jkuan l1!~a<; keu1i:ti:imaD daa keiebmm YusU£ di aras mereka dalam tup.l, akhla:1. keluasan riiki~ k~lIasa:m, dailperilaku serta kenabiaa, (~menl;u:l.lt pendspar wiliIDaymg ridak: meog)1iD&g3fl s3iu.d11Jta·· s!'llll:l!arn ¥w;uf silbaglli Nabi-). dlan .. mercka . .menga,kui Juga bQhwa m_t!'rekll telah berbuar j~hat (dw-i1) darn salah kepild1liJliy:a.

-, ,.,.j,' # _. ;._ - ~)._. . "f~- -_l._ •.. .1_ t ••• ~.j'_

'It f ~ ." .... '. ~~ 'J~ 'F "Y'USU) tJ,Ulm:l-tl: :t'«««- l.!arl, p:n u:~h1k ada am:l1d,i!1,

.terl~da:pkaJian.~'" m~dnya 'udak a.da cercaaa dan celaan bgi koepada kil:iil!!l pada han.mi, d"'U1 abl cid!ak akan menyebltlE"'i:lyebm lap ,d\osili k~an tJernadap,ku rnuiai hari iru.

Kmludi:an merutmlbahkm do'aampunm illlituk m.e.reka se.r-aya berkata:

'.. • .... I_~ •• k"" • '~lo. . J' .. r. J .•. L . 'J.,-t_ . - .

~ .:;,......1} r" )1 .J'>:} r JlI ~ r "MU{l80·.mUatUHUI A '14I! m.eng«mplJ1IZ (katusl). dan

A.l'lti5Iah Mltha.pen'Jd'j:lim{ tIl antura pd.rape;rya-}4~J&~ ;;

?'ergila:b IMmll den:g(,l',~ '1ll.el:niMw.a: /Jcajlt g,(u~~~,tt.tt. ;ifl,i~ ,lal'l~letaH-a~,I(ih diu ,ke"WtlJa/J ,ayab.lu~" nacil~t fa akatJ milibat!wtbali; illm bttw.~1rtib ke1ntrrgamll ~em,rnt~lytl kept::d6Ikrl." (QS. 12::,,} Tatka/,a lur/itab il{:~ telab lulw,ar (dad "'egm Uesit) 1)t:rkata «Yil_h, merika: "SiltSl.mggu'bfJ'j« flkJl111em:11I1n b:ml Ytts.uf, s-eki;J'(,wya Ram.le dd4k tlietlfldub,k,t ,tem,alJ a.luil (uti,tn kd!Jm mem.bel1fJrktlll (Zkuj'. "'(QS,. 12="'0 Keliltttganya b.erktltn:' qDemi A.'flah'. s·(!S·tmggllbtlJrtl' kllmtt masih dol'tl'l11 kekelinl1lJnnll ,trng d'ib/Jllt." ~QS. 12:915}

y 1!IS1.tf ~ berb.iia~ "'Pergilah knmu d!engillll:memD1fW::l b.ajuiltu imi:

.~ 1ft....,! .~~~J~J J;. ~;t, ? la(1$ .ietakkimllfh at ~jah aynhkl"i. ~.imiti id aJum d.qUt i1'M!lUitOrembali~ a,~y:a IIl:lenj,adi hll'm. karell:iJ: t~~-meliems meI'l,w,gni1 Yusu/. ~ ~'! ~~ ~-,,'t ,. "Dau baWlfltlh kJ~ kiVmUem1l4 lrepadaku .. ~ makswrlnytl a.dalafl'13ani Ya'qub, semuanya. ~ ~ :-_l'..J ,;"I:; ~"T,atkala kafifah

iz. YUSUF

it" te,lab kelll~r~ ,d~rl nege:ri Me5ir,4 ;;,..-1 Jci ~"Aj"'Ik ~~~~ "rmtiLI Y:l,'ql:l~ ~k.ewadak,eiilUqliU1j'1l. 'y:mg, masll:L~illggal dir:i;ll~-Mh.l

-( ~p C:ir "J')~;~) ··J.i.:)i .) .~~SesmtwJmyaaJu, 11lf1lWlm ~ Ytwif,' ~Bkim, 11..y~ kamrl fid4k menildrihJm lem4h akat, ~ nlUs,uooy.a. mcn~ilmggll!pkl,io:r.mg t~ Y1!ll!g pik1;.ill. . ... . .

AI-H1!lmtl:m Ibnu ]ur.a&jmefi~:Ik:l:n.t"§ mJIi. :l.jn~m Ib,ldU!3il'lr~ ff~'([u'b dan \'U:OW} dd:lp:m ]')lIiIilllilih fo'fStlkh,· d~ ~ri!Q b~!!pi.s~ s~:a~ d~:p1ill pUl.uh, rnhun.:I:I

,~ ~, 2JJS8. ~ 2.1~ " "'S£:>Jmggulm:ya JeAmJi ~~ih Jal.tm M.dJY:!l,fJn~ yang dJm7ir, "l!bJitl 'Ab"li<ll5 meJlpakm: ~.Ma5.ili ,cl"lllam k~u Y;iIDg .bma~

Soo"lIIgkm Q:n;)da!it meng:a.ta:km: Aa:!ieHAcinttmtl kepada Yusuf, .bmtl t~~ak d~;p:ll/t meh..!lPilkau)!lI dm.tid:~k plIIb,M,POIIt meliiailalllIYli. ~ Me.re.ka, m.engaEakw bril.·.k3!~a. }'3!fiLg kas;ar kep~da ay:ili m.e~k!l y.iI;I'lg $dI~nya ci~ p.ttl1;i.t: Jlikil!~~~ ~~. ~~OO ~ ~~'P~~ ~!1IDg; N~~. S¢t!"!Qgli $hal:i!,Wl!.t d:rn. salasn ueilimpah. o1Jt:asny;).

DeIl.'litici:mpuJ:a. pe:w:llwPllt ~SlJrldi, dm lilill..]iliwlr""a.

~~1. h~ ilJu( ~:t;~i".· ."'- j:'1~1~1'~t.·~u.

r----"" WI'" 'r"" . .. . ~ !:). . ~J . .,;,r....... "'.!.,b .. -

'u~···. r't:''' .. <s» .. 0" ... ·:· ... -. '.' '''~:'~'''~.': .. ··.'1,l' . .i'.Ii'" $.'. ' .• :." ~ .... "''' .. ~"..''iI.d~''·.<.~·f···'''. ', . .J~. ".;r ... ~, .'~ .. '

"l' , .. I , •• -_, • '. ' ........ ~ . Ol~· -'"". '~'.' • I . ~'1

.,,0:1,;:',. ~.', '_", , .,' ,..~. "d,.,.·~·"u

i ' ~ - - - ..".,.-;;;;---~ • - -.:. _-. '.' - -: r!" ~:..... . ~

F .: ,.. .;1'Y ,u-.-. '-1.:.... lb·

·oi~"

J., ~. ~

~~_tl

;w,...,.::J'

Tf1tkala telahtwa ptlnbttWtt kab:<1. g~'nlJiTa: £tu • .m.ak .. ,JiZ&Jkkrxnllytl baj# gtfm.is i'U~ kewtlfo:b r:i!I'>q.ub~ lalJt .kembalilall ia {lapat ,m~lihtl~ .. lierk'a'a y !\!jq.l'fb: i(.T"d~kf;nib (.!·kI~ kiflMINm ket)(l~trr.rl.b.a!6~(fI.mmfmfJetl1hIlJ~tJ Allah tIJItl yang ,k:amn tidak til tmgetabJiin:Y11. " (QS. 12~96) Mercka bf!tk.attt:

"Wd,bai a:y.~b kam:i, m:9.b:o~.k11~ldh~mp.m~ bagi k!ifJJ# t,"badd!pdO$a~:tosa klnlJi. ~t'$tl1l:ggtlb.tJ."fa kmn.itfd(dah O'nmc,(I~ang )1'f1ng vlmalnk (bud(!~a)!' (QS,. ].2:97) Ya'qll.j\I ber;li:(lra: "A'!makill! m.emtHljr)J;l,M',It «mpnrt oiil"gimu 1M. parM .Rabb-,kn. Sf:>U1lggnbn)!,'(1 Allah-,lab }'tltlg .Mrlh.'(1;pltflgampml: .rtlgi Maott.

pe.n'Yaya"Wgo'· (QS •. ']2.98) . . .

n.,{USU!F

Ibnli ; Ab:b~ $n. adh·DIh1hh:a:k m.e;nga~ ·7.AMrnyiir ada]il!ll pewbawa :!H,:i!~. ~edang; Mi!ijitbJd .d.an. as-SudW mellJll~~: ~Pemb!arwJj 'beriu. phira. itu ,aU;1;I .. lh Y:UlU!l2:-a b,iltlJ Ya'qi1h,~ .As:-SudJi. seill1!Rjutll.Yl. m'lill:gatakiW.~ "U~OlJ yilllg me.il}'<I1IDpa1km bb:tl"itl:l l:wflll:ilJ dliil.ymg m.emhaw<ll baDIl Yusul" y;;mg d:i1!1lmJ1Jn ,amg;m darah palsu dahelu Jad.i, ia ~gill. m.embeJli~. dirj1L}"lI dim ~m Iaraa itu dengaacara ini, Ma!k:~. dli;1, ymg mem:~lI.w;il bta~1IJ Ymurf illJ daa IDC" i.etill;u!!l}'1! diwOl:jall. arphnya. dbwcibii1 h d.tp~ mel!ihar kemhailL~

S~l 1tl,l. Y ~jqlilbb(!tk:U:ll k.epatia anak . .ana.!:m.ya.:

.~ ~~"Jr: ll1I :". ~r ...---1~ ~ jf ~r~ '7"tJakkah .<lJm .kat~ kepadarrm bahwa .IIJm mtmgt.{ahii Jan Alfnbapa yarl,'g Lmu tidak ~mm~hltirl}"(l?" M~ud!nYll, aku Dili:u bahwa Allah Man mellg!illIlo:ili.k:m. Yusuf lu~r~d.d:>;U!. d:l!1 ~u ]Uc~ melJg<!j~<lkm: ~LJ }r;J o! "'r"j ~ _; C--";'l,:~ J~ , ""Se$rmggflh,l.t'y~ 4k# mf:ltJdt.Jm btm fi/£Il/. ~ekir(H'I~ h~mm t.i~k m~l;drJlikJ~ lemah aka! (p.ikm:i). ~ Pad:! $~ilit. ~.~ m~~r,)k~!J~Fk"'t1l!mf'm[l:lton kepada :a:ph j])lereh de.t:lg:tll ]em..aibAelllll:mt:

.1 " .'0 '''!il J.,. ''Ii ..•. '. 't'.i' '.'~ ,~- ~'-"J'. ,;-, .1_1'. It .... ".'. 'T:'C I. .• j"·.·'.~.·1 '.'''." of.·l., """"-, .... : ''1; r-""" -"',},r-" .;1""'1 VI' F' ~I • ..;! r . U ~"'" = ~L ""j'~ ,.. ~ ~"'I ~:y wm.1a~

,~ km~ In.m(JnhmWulmplffl ~ ka;;ii t~fM~r dO$ai~ kami. ~tmWjll" ~}'(.I Mttji dd.alabCl~C1~~ )I<1ng bt'!!<1itlh {hL'1'd!!!!i:1l. Ya'tp:lh ~.,rAk.u ,aka,n mem~k4n t1m'P"n btJgi: italitmktpJa .Rabh·N:Il. Ses.unggllhnJit A.lMh4JJ yang Ma11'!lJ)'lfn~:plm. iagiMahapim.~n'g. ·~:M.lksll(lJiYfl, ~~p,'li ~~a ymg Rl<lil! be." t.m'b"lMplld.1, ~ ~~ .Al!M .. ~ m~~ ~al;ihaJmya (met:lgrunpuni.nrya).

fblJiu M:u;'oo, Ibr~him. ~tt·T~rni, 'Am!" bi:tl! Q~, Ibl1!u§uflllJI, dan .• Iaiu· bill m!l[lg .. ~~bn. bihw~. Y;t'i;J:u'b mtm.l!.I.!:!di!. (:m~M~hl::af!) mereka :sm.m.pai (dl~~ hari] wabrlJi :!lailru:l'.

12. YUSlJF

sinfgtur1:na, .Dim lIUtrftM (titl1liU,mya) merebahkall iNri ~m:6I)"l Striffdkepaiia Y:U~'lf. D\:irtbttkai~a' YiJ~Jrf:"Waib,ai ,ay,;tbk.ili:riilab ta'bir lili:mpJ..keJ] yang dabtl'lJ~ iln~ s:es,tffflfllimya Raf:tb'iwmll1h m·et~i'adikfUJ 'Stf.Ifl'U kt!l~taa1l.1Am ,~t!SJ.j!1lfgia~i!).!l)!6f Rnhb,b udaiJ hetbml' balk kOflpadAku. kmka dill· lMe1nbebtr;r· .kcm aku daJ1 r:1flllab'P~mjnl'"a dati kl!likrli memh(lU'll/.rOJJJtl ~ri dmlln&rdlli :w«f,tll P4dll~ ptfgJ:r. sete/Ilh ~i~1~ menl$.ak~m.tJ. (lmblJ:1ICtlllJ a1l~~r"iill'uti(l~ stfJ«lm:rt<salliMrni.l:t. S~ttngguJm'ya Rabh·,ftll MaiJ.rtltlmbW ~f!to.rtdniP up ylll!1W Dirt .lil-eJrelldl1k'i. Se.$utJgguIJ.nyrl .I1in-MO yailig Mah"tl~~ngitw.OJU la.gi Mah.a· iJ(j(l.ba.Ila'. (QS,. 12:UOO)

Al.]d ~ I:"Iterniberiit<lbl1tie.ll!UlJIg k.edata.nga:n. Y<I'qjUib $ ke tiem!lla![ YtliSiJ£ .~ clw rn.a!lulflya. ia ke It:Iq'J~,ri Mesir •• Setiel:aJa YllilLif' m.emima k:epad,,!l:tl!ldiUH!l.tu:la:i!"<lJIlj'a. :!lupay:a mereka 1ll&.lllhaw.a. ~ell!li!'iIlh k~]ual!il~f1.ya. Mala ITI.erU.a :sem.tu i:ler<l!lllgkal:, m.enmggil::m nege..l'i Km.'D m.entlljuCll.eg.eri M~ir. Serelsh YI:l1lIJif' ~ ,dlo.e['lk.:aoarb:atb:wa mere].;,\li !bampir Samp3il.d.!. Me$~r., ~a s~ hltla:r lIUltul:: menenma mereka, Dm £ag Rilla pUll:! m.e.JilloenlI[~ semu fej~Ib[lj' .Il~~:ra elm ~o.koh m<:!S)i'i"uilk:at: :Il;;JlI' ke:1uar bem:l!Jrul ¥usm 11Uiltuk mo.y:mJJbl:lti Nabi Y 01' qll!b ~brutkm .ad:t yang me.mg,aulan lb:tl:tcw.a smgRaj:t pUrl keltl~[' liI~t~. m01y~btl~lly~. d13in pendap.!it i:ni]!lb yang lllbih '00-001->:,

re~a~ilJt kem!~¥m (~.dwPemliliw) diUamfirmm AIih1tb. ~j ~::.... ~~;1 ,Jl;j .o.i:~ . .;,J] /,$j. •. ~ ·'Se.el"h m~ei·.:l m:.a~Jlk ke temp'lll Yil~1fl Y!l~'lif me:rci'lgfml ihu ll.ttpafdt)'CIi, dan dia be.rkrtta: 'l-.'filmklah Jemian ke~gcri M~i:r: ..... Ba.gl! h.a.ylk .mu£~.si:D', sebagJ.w. m.etl~a!~ak3i.l!l. hiliwa bali jill! re • .-Ilias.uk katqo.ri m,c~dihl;ll,~~g ~dla~\!:l!ya di;&;hudl:a:!:! &m ~'t~S,.lh.iih.n Ylllrl-E<Seh;1W ny-a diiCI;l_huiluk:~]J!. dal1a:rt~!l.;Y'llJ !lid;.d~1!:: "Mas:u.hl;a_h Mes:L[ Insya JJbbJ kailiH. dil;;l:m keadaan OlIDal'l,cLm. i:l me:rllngk'!Jl ibrll.! bapllklilY'.l, Daa dia Me.nai!bll . .1M brupaknya ke atas ~rn~"[m. ~

[billll. Jat.it :m.eil!~ggah pendlapill: .iW.del1i§lltl.b!l.Ji!k, li::el1i:1JiLldi!m i.:a fIlI~miillili pe!1Jd~.:pat r~I!g: dibe:rn:l!.],\;;IIk:~I1 ~o~e'.I:t ~;s"S~ddi.. l);1hw~. YUSID me:rnngknl i.h'!ll D~aknya. kieti!ka. helitlem!l:J: -de:ll!ll;lJfi mereb,kiel]ulliJiom setelah :mfiDeb s:am-upai di pm,[1} &e.rb;;mgm~ril :Inl, YIlSIl[ he['kll!tll!:

~ ~~, ~ .l:!. ~I. :~ ifo.~\ ~ UMamklo,~) .k.:tJlian 1M ~MIlti:r, i~ Alr.xhd!fl~~ ke.1J~i 1ii)i'iWm:'" P~d@p;;iJt ilJll pU!.!l m1lS:ih pi;!ilu di~e1i.ti ]~, karena tmdu:m. m~?p~ku~ ~mYl!ite'lj~cli di mID;lih. sep'~I:it~ cl:i,~j~lk~J] £irm~. A1i:lh:

~ ;,;., ~.~~}. ~~Memnt,k..tll.:'iaN~ya 1eep..uJa mr:tnp .. "

AplilJ y:a.ilig ibliefIgb,allaiJJgi! ji!lm. bn br:ali::2:i!I. bahwili y~. il~~iih $!!mr~ Iii ru:m.ill. dmlil1er.m.~~,lI. merekJ;l menglU;lii:an:''M!!!Sukl~ ll::e M~i:d. ~ d:m. i.ll:

plltl. IIlifmbe,ru;1iI11~3!l'!I. :p:~lUl!t ." . ah dH: Mcit ~ Mal:!

.k:aJ!iMl ~. dan .p~ll.d!eci~a kil!ll ok.b :gaEI &a;n !p~~kli~ ,.

fi:rmm J!Ji.'l.b.~: ~ ~~i.~ (j;jl: ~. "YJ'>'I!/me:rcmgJml ihJj.~ny.t. ~ 1\;s,suddli dan 'Ahdul:l'~ binZaiil bin .As]arn.lNfnga.tak~ "letl,l;hl1~ny<! mefel","i1doll1lihb<ap~ dlmn bib., {SamiMi .ihrU)lIJJ}"il, lkarell!ilI i"h1lD}\'ll :Slldah ~W

12. YUSUF

sejak lama. Sedang Muhammad bin Ishaq dan Ibnu jarir mengarakan, ayah dan ibunya masih hidup, Dan Ibnu J arir mengatakan: "Tidak ada datil yang menunjukkan bahwaibunya sudah meninggal, danteks al-Qur-an menunjukkan bahwa ibunya masih hidup." Pendapat yang didukungnya inilah yang kuat dan merupakan pendapat yang ditunjukkan oleh susunan kalimatnya.

Dan firman Allah:'~ d;ll ~ .;j;iCiJJ ~ "Dan dia menaikkanibu-bapaknya ke atas singgasana. "lbnu 'Abbas; Mujahid dan lain-lainnya mengatakan:

"Maksudnyaadalah kursi kerajaan, Yusuf mendudukkan mereka berdua di atas kursi kerajaan bersama dia." ~ I~ j IJ~J ~ "Danmerekasemua merebahkan diri sttjud kepada Yusuf," maksudnya, ayah, ibn, dan saudara-saudaranya yang lain yang berjumlah sebelas orangsujudkepadanya.

~ J.i if (j~-J~ JJ\; 13..1 JL! J~J ». "Dan Yusuf berkata: 'Wahai ayahku, inilah ta'bir rriimpiku yang daJiu/u itu, "yaitu yang diceritakan kepada ayahnya dahulu, <€ t.;S-j ? J;.._f ~f~ J! ,. "Sesungguhnya aku melihat sebelas bintang. " Hal ini diperbolehkan dalam syari'at mereka, bila mereka memberi salam kepada orang besar mereka sujud kepadanya, dan hal ini berlaku sejak Nabi Adam sampai syari'at Nabi 'lsa ~.

T etapi cara seperti itu diharamkan dalam agama Islam, yang mengkhususkan sujud hanya milik Allah ~ saja. Inilah inti dari pendapat Qatadah dan lain-lainnya.

Disebutkan dalam hadits bahwa Mu'adz datang ke negeri Syam dan melihat penduduknya bersujudkepada uskup-uskup mereka, Setelah kembali, iaJ'segera suiudkepada RasulUllah~, milia beliau bertari.ya: "Apa yangkamu perbuat ini hai Mu'aclz?" Ia menjawab: "Saya melihat mereka bersujud kepada uskup-uskup rnereka, sedang engkau wahai Rasuhillah, lebihberhak disujudi

daripadamereka," maka be1iau bersabda: '.

•• .. " ... I') "E ... ~... 1.; -; ., ;;: ,,, _ } ,

(.'#l'i;;~~ ~Jjl ~ 01 ~I:;JI Q:,:o '1 ,.,;..~ ~ wi I:G-I 1.;41 ~ J.! )

" .. /' ...... '" ... tf!' ...

"Andaikata aku boleh menyuruh seseorang bersujud kepada orang lain, pasti aku menyuruh wanita bersujud kepada suaminya karena besarnya hak suami terhadapisterinya, ,,35

Kesimpulannya, sujud kepada orang lain iru diperbolehkan dalam syari'at mereka. Oleh karena itu mereka merebahkan diri bersujud kepada Yusuf,

~ ~ .. ,;.J... J i ... \ _"L..

kemudian ia berkata: 4: ~ J.~ ~ :u P. if (j1.:~J~ <obI,;' I.u. c.::-.,.II,;' , "Wahai ayah-

ku, inilah ta,'bir mimpikl.f yang dahulu itu. Sesungguhnya Rabb·ku telah menjadikannya suattc kenyataan. "Maksudnya, inilah kenyataan dari mimpiku dahulu itu, karena ta'wil iru berarti kenyataan sebenarnya yang terjadi darimimpi atau

hal hall . S basai Allah b rfi '" il," i, , 0/ a, ',' , 'I '\;. l>.. - amnya.· e ag.umana e irman: '{ . _/~ ~I.: (' fi _/~ 'J~ <1 J_"';':" .r: r

35 Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, hadits nomor 1853, dan Imam Ahmad.

~Tio!ld~lfih m~ m&.iMlii1@#'i!W~€lii Jt~aU ta'wU (:tffla~a-nya .k_4'1iii1) .at.QIIlNn,. ~ hali ~~ kebtma'Mn pemberitllanal-Qur'iPl itu.." ~Q5 .. Al A'~~ )3). M~~~. p .. .d.a hltri IGa!1'I!lt alan. t:eqad!i.pilt:!ll r~~ap" yang tdili arp<mr.ili:m he,pada merek;t 1:1I':n!'p~.l>ieD_m mau:p'UI.Il keblJl!ndi:m.

. . ..

~ u;. ,;~ ~ J,j., ''Sesrmgg"lm~Rabb~ku~dah menjadika:nn-pmatu

it~Jdl·aa.nj, "rnak;s.lJJcW.J"1!, benat-he.ul' m.eaj,adi~ell~tam. 1D.i~ m8.lil.yeI:!i!I[1\:irn. :DWnat:=Di~m:t Allah ymg te.lil!b.~dap~ya:

( j~:':; Lh~'G.) ~:/ ~;.! 11.1.;¢ .;,.::..;.f ~j, "D<:t;iW: St!il:tltl:ggN'f.,),;!y4 Rabp.kj~ "r", L_I:; L,}i{i,... .. n.;1:~,-r"..1Jr,j:m~"·· --L!._L-iitkN: ti.d.-", mmah mm' TIt ~ ~t:'~1m. _m """,_~._.II1n~ ._ _""~~~ ._ .... __ .. in ... _._.- .F~·''P' _.

Jail mlka m~cTJ!!1 ltalun Jan JRstmWti~ ·yairu~ilJ.wgpsru.s.ellilgalm~ ,di.k\1i~~~Ql!dil I~'NlllI. § IJJf.ilJij d!aiCJ.lailll-lailmbi.mwil mereb iru hidlliP diD. [la~g

:p~r dan :rud,lJJp seba,g,u peol1~emh~a te.ma!k: . .

'" 'iF.' .,- r··, Ie, "'~.c _c.~. _, . - .~ ,I.."". ~ -~ . 'I .,. . :.. ",,"._._,_._. . - L ~ •. ...l.j .............. r,#J""l r"f' J-J .;pi.J rJ<'. 0).........., <;J ~ .:!","~ ~n ln~1!l'

hub1J~fF~ g;'r:ara!PiJ~ d4~' ··m .. gjrll~~ytd?,aMJ.hM.Jxd~bHt terh.~dap .apa )'4ng D'ktlite:henldakJ, "M~kSI!l.&nY';1!, ibi.]:im~,nghend:3!ld :!l@$Il!~II:l, jlJl,lb MI.:a!rtrn.enY]apkm .sa:l'._~dJ!.1[l. 8ebil!lnl!lr--a,rn:eo:~['kan. d\ILa memru.d\1!h-

lrum}':1Ii' _ .

. ~ •. !::II ':' .:;;~.:l.. "0»--'1'- - -M~l!l;' ··n: ·~I.l,.Ll;. -, !'n,.u":l~· --~"",""Ln·" . -- .. -,.. .'1 .• ~ ~'I:Jl' .:!~ .. ~lJ§fl!-"~ .. ~ .. _'- ~ ~ -g'_~~g~,.. .. Q,. --'~!!P~ y:u:!g

1J:ri1. b:tg~ hmJha.Ny'il,~ ~I, ~'i...qg~ .~lpkana:~.dabm_ ~pe.rhruJ].

pero.'Wta1JI, qa:dW' 00n. ,qa:ooi.N~ dm. se~pmg dlp.iI..i.bJ druo.dili:eD~.Nya.

@~ .. · .... r

I ,-~"" _"_{~ I b.· _';.'_.' >

r:,t R,'(JbbJim .• Sesmlgg,tlimya .E~;gkan telal, me~anug;efrrJ)JJdJl kepadaku Se. JMfbaJtim~ kllJ"ajtum ,dIm tel!lb 1~eugaj'(i.r:km~ kepadakJJ'sei;'tlja:gia.tJtlJf1:.rir mimpi. (:r:~ R«bb) P~tl:r::ip$a JarJ:g# d~~ h'lm:i. E~~k~Jjf'4h l?elitlidu1r,gb di d'imia dtu:J di ai/iiFat, !flWfa.~lIlah akrj: .Imr:. h'ooda~J,I utam ~iI1 girbung· 1c .. nJab akndtmgan. Oit<1~g"W:tlng yang .s1Mlib. (QS. 12:.11.0 I)

rill .a!:laibh act".a. YtlSW k.epa.aa El:~bb-ny:a ¢Ii}j;,. S>t'Ite1Ml.~t: y:ii:lg dlJoeJ:i.k;!.l:l! k~~y;t ~~m,p!,lrn~ Q!~lig~ d;ip~t~~k,~y~!~ ~ifili~b@'p~, i~ i1al'll :5l!.'U!tiarllFS;iud!a:rup, daa m,u.ge(-ah hull. y~ng. bemp'~ k.en[lhi.aIJJ diallJl. Jke...

k~ ~jaan). Dja.memakoo .. ~ruhRab· ~~ y~"~

yang ~al1 ditl~dmarar·~ d:l. d~ll m~ btir]im,Jm dli noUlili,. Wn~Sila: i;a eli.·

w:~£;ttkillg;J daJia:m .k~a.Q!~;t][!. I5bm ·d",mikian me:.n~rutadl:J·:DHliIhik·, Se:rlll; di,

12,YUSUF

g~bufi$k;t[l ~':!lg~.!Ji OIllIlg"Ot!lilJlg y.mg sh~lm., ymtl:! s~lKIan"51~lldUllJIlJa pam N~~,~ ~~, ~~",sil;!;d~~\1t~. ~;l,l]ne~.i!it<l.S ~rek<Li1i!:l1i.!mJmrJi1l'

Ada kemulIgkinm do':q ini diu,capkm Ywuf ~nda w:ilktlJ, menjetmg waf;litn}';lj seba;.gaOOatn:a ~blltkan dalam asljoSLJJ.ihain {lI .. Bukhari dan MUllllin)' da:ri'rus.yah ~ bakw.aJ Rasuliullah &i 1'I'Jf!nga:ngkaliarirrya t:aikllila ffie.lljdang w~t J~ijj bei;'k~U~ "Allolfl.mmiii~ fi rr~fii.qil a 'JII,fi{~ AI]~h bawalah aku ke t;empat tertin.ggj m Srug~)'" Iigil. kali,

n.m ada: kemllmpm dia i:J.erdQ'a memo'ho.1l ~.ar waia[ daJ!illjllli:eaalWJ.

Islasn dltllbergahll.li1lgd!f-llgm. orai1lg.orang malih sewilkm,aialnp!'latltl11l; drul _l!Jmp, t:el!~ hah:iS"l3ulbm memohoo .. b;;d.~e:rseb~lt te~ad.i sel'cetika it:u, sepeml ym.g,£k~moll'.u:Jig .ymg. mendo'abn O.r:aJilg niliin: ~Semo~ !!JWi. mewafut.killrl" f_O;U ~ kll!l_~ ]s19!m,'~ ~~1;! l.l~rdo':1: d~~ m~~t~b_fi~ ""{a A11di. hi<IJI.\P' bm. klUllli dabm k~a:m MU!llim d$n.m~~ik.anbmi d.-wm kf.lli!~ Mlll5]i~ d!ang<r1:m.J!lgmm. kmli aeng.1!IilOfl.l'lg-,oraRg }'mg S.b.alli1l. ~

Adot k~niUni~a!l p'U[~dia berdo';! ag .. :. permQbol::laIl[lY'.l dihbull\:m s-tlktl~ili::a iw ~~ H~ i:nidii:loid1~ dal!~.:_m <1!~;Ii IDI.lrsk:l~pmidi_l_aUlk;t_1\ ole:!:! Q;l,tl!.d;th.

Finnaa A]I~ ~ ,~~~ ~rJ .'.J.:J .)y .~. "·iV.a!,:rt&.mtah a&ndt,rlam ~ isla-m .dtm. gaw.m8-~niab aler/denganmg.orang yang .barEl,·~ Setjelah 1!.1Ib.h meo:gumpuilhnkieLuugmy:a dan melIyelJJmg~m. b;;l![1ny.aJ, sed!allgkm .~ itu. ia :bergelimlUilg d:i d!mti~derIg<ln kekm'llSlI:l:ll daa il:enmkmlll:l'm,. mab ~~~ [l'~!:t~1J!.I!U!! ~~ 1)!1U!~~S sh~ $~bdu:!OO!ya. [bill!! 'AiD~~ OObt;l: "Iidak a&$OOnmg NWi piUlR $~bdum y~~ ~ ya:!lgm~~p.kll;r! k~matim, tet1p'ihal in! tidak dipf'.l'Dol.ehkm d.alilllll.,s:y.an'at kita,"

lru.Mil AI'l:IDad tn.e11w:arya_tbit du~ AtIllSb~i'l Malik l:ier.ka;E<l, RastiJljjJ!bh iii bemi~u:

t ,..,. .. .i! ...... ,i .__ .. .... _ " " .,,,... ... ,L!'.. _ "

~~ ~. ~~1 ~; ~'lJ ~i~ Q.~ ~ ~;Jy .~~j;:J~ ~~f ~:~Q:i i )

~ ~, ... , ~ ':' ... _:[ I~:~ ~~ '!" S'.I' t;l!!II" ~I'r'~ i. c' .. ~" . " :;:

(.~ 1.# I)Uri ~'~' IJ~~jlJ'~ ~.#' ,g~. ~'"' .10;0 ,~'

~§aJlt~.3J1l sehli-hli :sabl' SOOi!'H1g di. annra. kaLia:n mft'l~'u:rapbti!l kffrul!~ian btl'e.rn.a l:lilhay:a ym~ mellimp:Jjfl:nt, j,ibt ia. chi.:Ull k.e.lM.m terp*sol m.en~;ui1ptm kem~t:i;m. md", heridi_l'Iah m~r!~t";UI; 'Ya Alb!lJ., hidl,lcyk;,;l;!ll:ib "k;I,I., .k'3Jl3Il!l, me.llWI!!lllid,Up [til I.ebiih. b.3dk bll.giku, !hI wmtkmlaih. aklLl.kailau me~g ITIlliti ~t1(! lebih blllikblillt?.!u.'~

Hadirs Wi ju.ll~ d:iriiw~yatbnal-nukh~r~ Mil Musl:im. ~ibagai berikut:

"]~!lg~!:l,sd;;~,U-kijljH s.h soeoraj;l,g d~ ~~afll: h]i(Uln~eugih:ar.ap~k~at:ia"'!!' ~!i ~4Y!l. yiiJii ~I~~yii, ~,nil.k:da1!Jja Ol'.til!f!; ~iU!k.milka atan ibrl'" ~~l;I1Mia.gj keb~k~'Y4. ~.I:d.la~a O'tlH'lgb-1!J:i'Uk, W~~~m\mgJ.ti!1i!!!l ~!i be rn:uibilt. T etilpi bIBndilla.h :me.llg;tt:~km: 'y~ .AlIbh, .bidll:l!phlJJbih. <lJ!-.:u., Ibllrt,U ffiEIDfliq hidiup i:ru lehlh 1J .. ili; b:a_gi~~; &.!:! w.Jat~l.m ~ukalal,:ll ~Tct~mg ~ti itl.llehihbalk lJ,agiku.'~

Hi~. '~eBelhlJJ~ Fbb~lu}'lI. iru ih~yta mIBngaiDJcam. d~r.w.}!::i. te~~i ji1l:~ ~~ay.t ~tlllm~~~~ a~1:l, m.!I.:!l~fflr:ll:ll~ di,p~bo1ri.hk!Ul: ~gI!I:mI!'. k'il!l1l. kema[ia:n, :!ll!lb!a~rna:nll! fi:l'rnll11 AJUb. "['1' ala yoail:lJg. m.e:!lren1!aikan t:tlkill!lgWikaEIg ~iiliirFi:l'''um. )'<L1lg dimcam.<ligam,mya seteW:! me:rek.t be.rim.om. '!J~ Mus:a:, dill:!. diiml.camlP~J~: akm d:.iiim.li:uh, m1ib mew.a he.rk.:"li~~;

~ ~ t.t .. j ...... ~ JI:":t "iY~Rabhkam" limhka.nta.h~y:Jo,k.$m£~ $aba~an J;/ ::fotk8n"&h z: ixzxxz: (Q(5. A~-A;-~di- i26}

~ltIYimL b.erkatabtilroilt me.rast!:dritsm ak."JJ.III:I~r~,~~~~a ~a, beJ'5mdl:!r prub pmgbl Fo!iQIlJ turm.a: ~ ~ ~ ~ )!,I_o, J6i ~. ,A~ .• "Mm£l1P<t .r1ktl~ t.i'dak rfJ!a.ti s,t,jJ jghdmn in.itLtl dieU m:mja,a; om,ng ya-itg~ 'ii't/,;flt bentrt:i t'agi diirJpaka'tj,·~ (QS. Mal'ymn: .2:3) m,eJilh 1.<1lJ1re.[1geillbui babwa Or.il!llg:O:rW1~ meli1i.!duhnya, berzi:mL. k1lreIli~ ru~. tidal!: 'be...l'.smD, tla;~JlIi 1i~rnyillu, ibawiJl

d.~~ ~~~~!=~ <lJ~ki ~~~ ~~_SJ!~~~~ ~ •• :'. ' .>: , •• .',,'. •

0{ ~,!j:;,L ~ilfGJ.r I~ ::lft' ..,1!L. ~J"Lo '"-="~~ ~J' ~ ~ ~ ~S'~ Jio . Wdha~

M.ii!~-'n> kRmu 't4J, m@".tkllJumsr!S1Mfn~g ;angA.t'milJ;l:lar.WAhat~JI._ PfJUi!mp-uan .Hi1;nm,aya1~I:nn 5:wii~/,i h;/'lktlrd'orh 5eoralligJllVJg}iWa~. tm1l .wrmm sek"lirkalibJJka"JaJ~ 5e!)ro1J;lg petitld, '~(QSo M~'0';UE lr'28}o Milb, P':llah .. me.n be-rikml.peaol!oiligatll. dw jllmk.eJ)u31' .darikeadlillm. ~L:u. dan, m.emllniat bayl. j'~g m.u..ih d;a;Iiil:.[DJJ a]r1Ulllil:lJ im rn.amplJ b.erb:ic.ara. bi1hwta d;ia adab.~ h~m1P~ Auill danR=d.-Nya. Maka, i!a. ('lis::! 8:!:lI) meoja&i :lyai (tandJa) hagn.mll~ A1ilaLh dm mukpizlI!t )'lJ.llIg ,"~J!'dang,

Da~am ll .. db:.'l Ml1'adJz r,1l!lg dudwili1:ld:_ ol~!b! lfiIl'll!m lIl!m_ad ~.fi.u· Tinn:hlz] .~I11):!Ulg lI:iS!dl.ll'IIlrrlpl. d. d!o'<l:. di$tlbllltk.w~ ".Ap~bil1l!EDg'kj),u.me~ h~Ie.~adi.nya. 'rna .~~uk::l.tl:m, mmk a p~ illl:1l. ~lwiapmll (w:afli~;iril~ ak;~) tiI!!lr~~~[ut!:i":I:i/' Tatk~lIIte.rj!ad!i fitmh.yaJlgm.eWnpa agtWloJ, fIlika iIliper:iholJehk:m. bsedo'a m~iI]lon.on b.mm'ttim.

O~eh ka:r,~.:il. ltu, 'Mu bin Ab:i T~ib .. p~da akh:i!!' masa ~dl_h~airO!hOl.ll" D}'ilI, set!dah. nrelw;at~baihwa. iI:InJSian lIl1111,m. ~id~. dapa'~ dfk1!J~nn. b~ i>1!a5;U;!;[l.:w~ me~g, 'AJ1.i be.rdo'·:Ji: "'''ia liJibh, pmWI~ajaJ!.iliak'lll.me!l~ h;lid;jl:pmLI,. li;;!lfc!lIJIli all1! sUld:!h bm"..R de'J:Igm, mereka £1m. me:relh W'lJ!I:I ~ooah b~~ dl).fl~ku.~

AI .• B1!Jik:b.lIlri ~> Sltl~~mihl t~[k:tl,na fim!i!h .• d1l!fi~e:fj .. .di mas~i:!Jh :J.lfiUlIll di;t 00n ami. pgJllas~ K1hu:J:i1lS<lJ!JI, 1<1, he.rdo'~: "Yill Al!.IlIih, wMadw:W!ailt aku,kepada·

Mti"~ -

DrnJiii:an #" (o,d6J«h) di fl,Iltamberlr(fl./)mr:q; ya~ghRib 1"l~Kmnr. w(1~ ~m kqadamn (Muila1nmrfdj. pad.l:1url.k.mm tida~~~I1d.r 1Jad{~ 3isiI\l1~! ketlka '11u!!teklt J1Ji€tJlUiminn Tli!ncmu~np (rm.tllk nleNlaSlI.k1tan Yrlcmf1re (Mlam ~tlmui) dal:l tllif'1l~ ~edm"g Jl!~rltll,r tl'pu dllya. (QS,"]2~i0!2) &.tl Je:IMh,~~I~ hefa'1" 1nt:l11,1~ia tida,k all'i'lcI b,erbnlltl wai(l;tfplIn k4mrt :l'll~fit M!t'ngi,~tl:k;a1~ nya, (QS, 12;103) lJrm k:arnu siutUlt,11. Hdtlk l!.It7jt.JHW upab kf!J}ddft ,mere&l ,(reroIJda, ~mj!i'll'ni'i!'uf.rj'Ji)" fm ~'ida!ft f.a~tj 1m!tYi11rlhpe~~jarlm bttgi semesM dla'lii. (QS. 1:UHl4)

IiJJlIllh 'tjl>~lI~eW].ffim kepaaa N.rhi Muhammad fi Se\ielah menrerita:kan kis.-ib. S:aiuda:f::t.'~jl11IdDil Ywt&, ihapmma .Ai1.-ili. ~ Ywuf dii atas me-Jek~, dm Ili.enj'!lidil!:m 11Inll~k:nyll akib~t ~ bllil, kemeJ'll:.ttlgm,kier;aj~, &rn lid\!a5a:!i~ p!l!irn.h;d m.e.reka ihe.rmmuilbel'om'ii kejllMrtan, k.ebmw~, d."W, kematl:lW. ihill~ya.

Klr.;I.h. im ~.k_iS:l!!h·l'::_is~ ~(ft1.!f~!ii&lal:! ~~~~ ·dm k'll.'b~t r,hillill'J yol.li:!{!; te,"j~d1 proam.l:ilIla.boo.pmJtI, tli ·~~"""i ~. "Yang Ka.m,i 'WttqJim-n hqa.d.v.!'m'''dm K!UIl!ib~ri)~uIkim l';q'i,ad!ilIDUw~ru M.cl:I~m~~d; ~~~di d@l!i!IDf!.Y.~ w~iilt

suri ·t . • Q:1I1Ji :m!l5ieIJ.ait b~gi Qu;ng"o'.ffillg y~![Ig mell i:mlJ,

,~ ~:U ~r;.:. ,OfP:~J koamu tJ.da.k aM dt $isi 1nerektt ~~id2k wr tli SiS1 l:Ile!i,ekit dan tiM pub meruyikl;llik.:.m mereka,

~. ;.;.::.r 1~~1~ 1 i''K.f1tik~ilI~leJ'eka memtltf(5fflm :~(;1#a mereht ~ Wli~uk 1Mfnm~y.ili ktl~ s,'WllUi!', ( ~./;.t:.; ~J" "£inn mtm'.b: ~g,~~aLl'jT #pu daJ$,·~~~fh!td~P'ilya {Yli$W);~~~p~ K~'ll!i!);'i~~e"~taitillkari:i;'ir~ mel~h.;li wij]!l~ .. ,diturw:ibli.J1 k~:!wn1J\!. 5~ei!'ti fi:nIl!!l1l .Allah ]~)'@~

·~;.#W CI .~! ~ ~.~ ~ "pilJg!M.l kam:IJ tidai hadi, m 5ii'~i t;tl~ kfl~ ln~a melmipirk.m .arw~ .fMnAh n.J~ (mmg~i . AU'.h1l1'iiUl: 44). AUiilh l:ie'tfirma[l InR.wilJ. dlia i'I.dIa1:ab Rasill-Nya. d:ahRk~il.N,I'\1 berita-bet!u m1l5;a ]ii;mpau y;i[jjg metig!iJndu~5:J1!:ri taubmn .d.an lesdirnii!ilm agama. MD 6uwa.i:!lIgi mrumlls.ia.Wai:UIPU![I demiki:an, teu.!' selugim.i:!e.s:tr dli .umtli'a .. Illereh masih [~dilk .iuultlbe.rhnan. KI1',eI];lIlltu Ai]aI1bem:l'JIl!3!Jl.i

~ ~.:w ~:;.. 'j) ~! fl:'L JV 'thm 5~gia~ bf:5a'f mliln:I,I.~:i4 ,iJ~k krimolin wgfiu ~m~ ~1't~1' T'en!8ingin~llnya,."UI:liI.Slt1p~nl fi~~ MIa!!:

t ~t ,J.?,t ,)is'~; ~.f.J ;l)J~. ,j ~~9 ~l~'l\I4m}'a .hlam ~tdemJkiaJ~iw ~~~. tamra (k~Ru;(lJaan A.liah)' .iftapi kWinJlUw Il:le.rek.a lidd ber:L'l:ntm (ptm;#ya). JO {Q::I. A~~}i'1I:!'a:r;illa':S).

U .. YUSIJF

'. _. L ~ .. .! " ,'".', .• "~i ,,}. ~. . ic. __ 1_ .,,, I.. of' ,.J<_'_

FI~ /I.!W(l>iO,"<:.".1 oJ' ~ ~"I(;.l' 'T ~ K4mr, ~~.!N'I'~.~~lI<I'" 1.!'I!fo

mml'a ~. '''MWlIIdnp, :~'wami M~;ttrumd~jcbk memUitli"dari ~~, I:IipilJh 8eb~ga:i .im!billl.arm dJaci nasOO:;JJE dm~5e--.I'WIII~ep~ k.ebawun:gem ~etlllJlju:k ili.li~~!lpi k~1,:lm:~I;u;il!!k;Ul(i,y;t lfl;U!.Y'~ bfOla me!1g11i11rn_'k~ cidh3iAIl!a.k dilJll! k~h. yaDig dw l\:e,p"da wihl.t!k-N}"il..

-( ~QS j"~ :~~ ~,ll! , "flU .~idak lain hanymilh pefl~rilt:l bag,i remesta ,a/mJJ c~ a~ r.re.reki m.e.rr.i~&ik::JlIlWya p~mglu;m,. pemmj_ ,dul. dli.~ s:el!_at ~ duwa m.m ~[OIJt;

$ ... ....- .... :J..,J.~-' ...... ~'. ~" . .:_',

~. liP.

!Itln banyak .se;limli ;ra:rui!'a.lal'l:d6i: (kleiJJI'Ul1lan A.lhlb) dlla-tl,gi'l dttndi lHlmi y"mg rner€&a ,lillUi" ,stda.1:i,:g ml:'feka .11ftp'(jJt~:g ,danpadan,a •. (QS .• 12.105) D:lm ~~MH bnn:r (!,an .mereN riiktkbmman kepada ,m«li'. mlelttr,~ki'tl.l dala"ij km,&i'a}J mtmilpmtitkMuitm Arlnb, (dmgcf~ ~lali\i1ah '111,rn). fQS. tM06,} Apl!l,iltalJi. In,e,tektt .m1!'ta~a aman dati ktiJaltUignn .~ik:t11 Allah ~ng tjUj,/lpttti :I~e..k\il., a$(1ulidri ,iflilit.ua:rtg;(,1J! iri'tt'rlMt. ,~JMda .mereJlw ~BMtl1 me.wdaA!;, 5,Mn'n.g mereka tidnk Ill't"'ygdari'fjcya. (Q6. ~2: 10-7)

.A:I1ah • m.e.mbmoollJlkm. boilirwa lieiJ::m.yibn. mmusi .. Mai 'berfiik.i:r ~e_liltmg ayaNyat (~m~,"tlmJt;b. hllu~1l!;m) AJb.IJi d!!!i.!J!. diJil!~Jil kteS"M·Nr~ ,d~ng;lilllbe.rbag.u. ma.cam. ciptOL<I.']l, Mib. Q\i, ~~t dM! ~ 'b!J.!I!li,. be:rupll bm~g:b.1fI!i'MIg y.U@:bel:'l:ierikr--ketilip ,ae.llIlelllrngy;mg r_mp IIDUlp1lllil y;mg berjalm,. &ro. JaJak ]'ill1lg beqllli1::ar ditlam.lPe.redrumIm.p., y:IDg ~_[[)JtJ!~dll,eJld!a.I:Ukm o]e:h Allah. &l:ffiJli1 ban.yak &i iJlIillili :Wi te.lld~iJt baglla.l1"bqlm ymg bf:~.ingm, kel).un~Iou~i;J'llIn~. UWatl, gqll1\Wg-gl.W.'ll.l1Ig }!lIillLg teg~ 1':.'1:1"1, ~al:li"EUI yang me,l1;pIdung 1tJ!UJi.pk li::ek!l~,pmbll.!1ig ~_.g; ~@!lg~emgh~lam, ~Pta~...g. hef.IDg ylll1g ]~"

Dan oer,<IIpa bmraJk ma.kMt!.k ym~ hiid!l.lp d.m ymjl; nuti, ib.iIiLat~ dan. ~.~~~!l.·H!!i'i'!lI!1!.l~, bl~;;t!!!.~~'O.ii~~~ y~P!g ~~:P~~~~'!1!F~ ~~!:':bOO!l,~~~"'~~.y .. , !b;j;w'iyli. wii:!'n;j~yli, ~;t..!i :5;ifatiJi)i\~" M;t_h!l$!.l!ei A11~1t~Di~MiIil;jj;~ii! :[l~etFU :.egrua mmhhik, 5;:Jittl1-sat~.D.p. ymg,kekal, aibad.i, dan ilempat beilWid!l:1llg da.m fu~ dla.bm m.t:Wl dan ;sikt,=:liifil_t.,.-Ny~,. dan b.ln"bmllilp.

n.YUSUF

• Aj11-1_ ..i.' , ,~ .,' ~, • , .• ~ f' ,,"- __ ':" _ ~.' r_ - -

Firmaa, Ltll: ·~iJJ.t: • ..:.. I""'J 11 ,.i!l4 ~ )~,. .,)" j; .... .l':r "n<tn~!Wl'igMln mrJar

dart 1neY€ka t.Mak berbl1lm Ji~«.MAl1#Ji,'md'ai~lian~lam .kruWaan mempcr.· $eJ;;rfm~'fJ A!kJj (d~J~n: H.w-i!t.b tfilm)," ]blli.1l! 'At.In5DeikM~"'Di :m.tOlr.!, ilIl.m merekaad .. ~bh ~rabj]a merek::l (litanp; 'sjJpakilhyaag :menciptakan 1~g~t, :shF~ yan:!lijfiencip~iIk:lIlbwni,siap~ ~g!'!1¢I!o1pt~ ~,unSi.~llUlg it1J~',' merek~ p~ meIij;lw~h~'Pill:ili,' Sed:mgkm mereb tJe:tap rn.eny;eku'l:ulm (mllsyril!:) ke;pad:t AJ!b.h."

MU;;Jihid, 'Aih~" ']him;ili, M}"--Syol"bi, Q:UOldah,;J;dh·D~. 'Abdur· l'ahJmn 'bin. Zliid bin As!.am, mellp;t<llm sepeni i[IJ juga,

D!$~])l,I1:~ dOl_htm, Sln!cJl) $U;Ji(~Ti ~. Sbli}Mh M'Mlim, b,1_~w;l, Qmngorn._a][g mll!SJ'cik mmg_ ... ~;JJl\;._;an d!ru:~ turuydt me-.reka: ~ j\,_lu memelluhi ~ggilll;Ji[l" M\!, t:iiCIak ad~, seku,r!illbagi"Mu, k~cuil!i ::;ek~ru y:rng mem.mg dia milil.-Mu, E~gk:atl .iJjetnilikiilYll. clatl lifill -Y,aJflg dli:mil:ik:irly:t," Di~~hi1t:k~ dahm. Sh'dhih Mmlimilru.wll. blil:l mNW m.et'I.g.tt.u.:mn: "Ak1;l.meme.m.,tili.i. pmggi!:m • .MIii.tiada sekl!tU b.agi'MlJ," R:a5uiJ!w!od::! A b~mb& ~CW;,up. OlIkup, j~gl!iR k:Jl!i~ WJiliah lagi!:~

._" . 1- I I ..... _ _' . ,_ _. ,_ ' __ - II! _ :'_ II! ~ ~ ~ .... '~ .. , ~ - _ - _' _ _ , _ _ "_, _ _ , '_, . ,., '_ "_ '_ ,_' ,

AltW! ~ b·l;rn.IDafI: i ~ ~ 4 j.'-~ ~! 9 ~ ~1111'f2!fhnya iJirik u\!'~ ~d41ah

b{~~r~4r .1i;e'Zh:t.!J;m!>!~ jW1:i1g b~~T. ~[Il!i ;1:itW~ ~}'i~.ik b~r" ?i~llI b~!~b~~ kepada Allah juga kepada. j]ah ran.g lain,

S~~cJ,~~i:m~!:l:t h:!d!l$ r~l:l!~: diriwarolitk·;l:!to,~cl1! ~l·Buikh~:ri dm. Mus]im o:lfi Ihau M~'ud, ;:u;;n IJCR'illiL}m ke,pad[l Rasu~un[ll:! e~ ~ Apik:ll:i d~~. y;mg 1,)1J!ling: bes:ll'~" Il·dia1;lmen~~w:;libt

"KmMl menj~dikillil .. ek.l:ml~l;gi Ail;ili,. seU.1lng Di..'1,bh yang me.llI.cipu.katrulllu,"

AI.·Ha!!llli ili.·B:h!lhri .menganlk:a:ll remang fimwl JU!Wl. ~j

i ~ j)!. pl.,} .~ .1J,-! ;;;~ :"'J~J t "Dan sMgi4n b~!.1·7 d~ri mmk4 tidak betimiln :kr!pad", Aflah, rrxd.iliil'jlmndaf:(!mk~!i!~ lIi~p~rsduml*.iln IllW) (dengrm ilnh41n1J .&tin;·~ y:;mg dinuksua :.adaillalt or.t1lg m1J.!D:.aftk, kaJia!u, ia berbuar Sf:!ltlilm, il.a1 im kaeena p:amer (nJji3.;) kepada onmg ]ah., Jec:gan de.mkian ia .. lnemper:· $~ .• It~k~!t All:ah &;I~ ;;l:m:alp~ib~"~~fll:i!p udi, ~~IJIli;~~mantii :fiID!~ i'J~~~

... • ~. ~,'_ " ,. .. JI'F~'~ - ~ ......., I ~ ... ~ .. ~,~ oJ " .. ~ .. ~ ~ oJ r" J.; _ rl.1i· ~ )..,

<J:):r-- .l.jj'j ,_,.!lJ! <;'j.'_# J ~.t-,.. :;.!.:Q;1l J: L.r"'~~' r~:'"'" j1'j .Ji~ 0i':\io;.j ~GJ1 ~ 7'

('~~'J,~I "SGffJ:lggljlmya Ot'$I:l~·(lf~g .mlil141~ UII!nfflipli Allfl),. uddn;g AlktJ; ~ij!.~ m~ka. BUa m~a men~'kan: s1m14! m~ m~~~~ya ~igan ~m:lill5a1~, m~roM pfll:tla(ri')!d' kepurru OY:l1lg lliin dim m~'a ~Uiak mt'1lgingltt tm!7bl?oo~# w~ ~MJk# ~p,..~' (QS. t\...!1~Ni$.~·~ 142),

iz, YUSUf1

Kemudim maocallllllirn dni. Iry'lrlk pHru syirik ym;; teB£emJl:nm.y.i. Y3jng: bia5:;LJ1iylilid~_k dir;tS!i!k~ (~!!~)o~~h ~~I.lI@y;t, ~bil!~~a di.n·w;tY:I'ttk$D ol.ll.h I~l:IJiIJJm~d bin Sru~:ili d[lfl 'Ashim bia Ai:li:lOtlioN:lilJd. &1:I:"J 'U rwah !,:Ii iJ.e[k,m" "HllIdz:U:fllh 11IlIei1!Jell~ SOO<lilllllj }"l!llIg slilci[ d<Ull. lill' mdinurOC3Jr.:I!I:I. pada 1)!IiIl.~a!l.lerligiilnn)'''ll" maika Wa. memooo:tlig, ilIrail:l meLepasika!lJ:D1.}'l, Ialu berkau: .~. ~f)!. ~J' ~l ~ ~}1 : .. j!\;:;" 'L1m. ~~~ ~r dun JilllLwka tiib.k bt_>riman Ii:.~ A.lLCh, ma';irJ;wlrJAlaJlJ kmdJilan: miJmpel'~ekrJrJh'1 AlIaJ, (de~~'n: ilah" il(li1 wirr)'~

Dl$~b-ili~k:!!fi d~~1l11;ul~~ i:la!hwa;

~.'. ~. ,~ lij, ia~ .':e ~ .,'

( -r'- ,r:. .. ~)

~B~I:;I1:1gsi::l:PIt ben;l/!~ah dll;l~..n se1:1lm 1];;L..m~ AlIill, ttI:d;;~ d.i~. ~;a.h berlbu:Ji~ gr]r.il {mell1liPern:eku.tnbn A1]ah). n lli<ldits tersebur diiJ11wOlJl<luikm oleh a~l'Lmlldcz.i d ... i Ihn!!:1 'UIillI;lI", dm d.in:llmuya. ~ehag;:U h.ad.its basan,

Dan dI!ill~tim. hadlu yam"lg dlh·iw.arai~k~ deb M:fi1a:d, Abu D~wud, d~ lain,~~~ d~r.~ Ib~uMa'l·u.d if;i.ia l)~k:lJrr!l: ·'R.!i~1;d,tj!.U:.1!ltl !iiber.s"bd.a:

(!~, ijp'i~1 ~.;JJ ~JI J~~ ~! )

"Se1llll1gguh:ll.y~ar-:'i'll<f4' {m.ll!i1lUa/jiampi),at.l,·amaim. (ji:IDill tll},tllik n118aoJd hi!i5;ld)~;_~ aH£7iWii41~ I~ihit p~~i~i,t1!l ad~1I1h r¢d:jlil~jWi!] :».unl {ln~!J1jpef" $cl:.l;I!~~n .All'il!h.)."

Kech:!I].I1Y"L ju.gi1 meliwayonkm deJlgml.uou.h ]otiD:

,,~~ ~ ~.i!lI. ,'.~ ~I ~~ ~ ,c\t".· ~' !II' ... ~ 'f! .. - ~:,., .Ii:';"

( ~ J"i\j 4.,.!I:!Ji.!: !ilI1 ~ J ~l: 'I1iIlo J!.I~, ~.:;WI~ )

"Th~ (bei£i~ilSiI!tblJ1lrufu:, me..ril!l:l. bemssib sial) jtu ~aila!h.PetbUill[ilIn !ll'irik, itiM ~=rn:J!I~~H!I[lrii. a!EI.t!U.9 .. kita JIlIDg tKllak. miYcl.galmlllily9,[~it9~i N!:ah LI1CII.1t' .b:il<Ulgk<uwY'1 deng<Jilll t+liwak:k.iI!."

Ri.wayn Im'DJln. Ahmil.dl ~!eb~hhias Qleng~:!!p) Ltgu. nan .2: allt!L~b, ]$t~ti 'A!bdnU;th bm. Mi!/.S'udbel'kllJt.~: "Stti:tp kalj;' A Mullah pulmgd.ui ;SUitt'll kepefh.l<Ii_Cl.". ~1~ml!p;jli_!1Iya di pi:mu i a b~.dehe~ . daa ~elIl1dOl.h i>lIP~Jrot cid;J.; ad~ di i111i1t.iln. bmi rang tiefl:.imr~. ije$l!<li~n y.,mi~ tic:L'lik. me[lyeJi!mgkm,.~ Z.aallilh boer.bti1:~P:acl:ru ~llIanl. h1:i"l ia. ,d;;lj[:rn.g ,d:;JJ1l lleNe.b!~m seperti bilsauy.a, !ledi!lflg di i:'!I.Il:1Uh ~ila. ~eo~iIfIg. WIDlrra. t:iII:ij":;JJng ~'8~itiilI.g mefl!lloh3.r.iku ila~i .s:Ur.:ll ]tle'JI~J'i." fi]fl1U Cd:1 hl~~d::ltl}, ~k!l ]:1 SlllgtIC.1J R:U[li),'ils-u.li::.ll:l1!1!l {5,emhllli!i.y"ik.~tI) di baw~.1 ~em:pat ti.dur, '.Aln:luU;ili pun m:il;~mk dl~:n dudul . .;Ii ili~~mgfi!;1.:1 dan mdihi'll[ benmg melingk~r d1lehf'lklJ." labertm}'<l:: "'llellung <!.p<l .. iW?~ Ak.l:l llli.elJij <l!w.l!b: "'l:n:i henang ruqr.;]Jb. W'lmkki.l," Malli:a ia. Sf~f[,.a! flle'fU!lIltli!ltalflil}fIl. s,lImbi.] IJ~ rkaUli~ ~S~~l"!~G:!n~keJ!!.Ia'lj 'Abdulb_h cidak mem~riluk;!l!l peirbL~[I5firili:. k;'!tt.!1!~ .~l;I ~de.f"lJV!r ~,ulruiI~:Ml A bembd,,:

( ~~ ijfi~J ~~'J Jj~ ~~)

l2 •. YUSUF

"'Sesu:Jlg~.y;a a-r-nt"P', aHo'tmaim., dan. auJ..mJab itt! pei!'ib!!liIEa!ll. ~J'ink {ll1tlll'kutukl3il1L J\.I~}.~ Aku. ~~~Y!l~~F.w~!l!;r;t: "M;:)!l.~.[l<l!s~~\l ~l;tdemik:im, padillhal aUhllIlU!tiklll peIn<lih mit, h]u: d.1!I,~eq,lj .. keproa. seo:r;lJl,;g Y MudiWltuk meJ:lg()b"tmYll. deIl;~ nqya:JlJ, dan ~eI.u.. (li!!:iihllJti. pun :1emb1!ih.~ Ill. melljawm "Hsl .llilJ ~biIhk.atl deih $j~an, .ia~. (man)m~ lrude.ll~ un:r;amr".I., mw jib! diijilllIlpmyca. ~tan p!llll befhenrrillll,enggm~ muamu. Ouiknpbb. ~1Jl me:og:;tta:k::m sepert'l y.mg. dlilaia:bn RiIB!!lkillath..

, ~~..,. ~, ~,.. ~ # .... r. ~it-:.ij, ~~" ~,-- .... ~, "',-, :'.~ r, io" ..• ~"il ~'!' -.I' I'~!:I"" i" 1""r11 _'.'~

( u... J~ '1 ~~''"''J~ ~~. ~(~ ~ ~.~~~ ~I ~rJ V'L:JI ~)V",'I ~~I)-

"~gk;mli!lhpeny;,lit,. 'mlbai RAtbh mrnll~'l., .sembWlkat:uliili. .~ fulglbtlc ].dip'l?Rysmfu,l;!.h, t!~ ~~og~:!I~l[I!:!:~11 k!i:w;lIj {d~~n) ~em:bM,,-~-M1,!. k:e~eifiRJ~ Yiifiii; ~ftl~ m~nin~;ilk:mp~y,iikit ;i[)~FIIiJf.i."

Did,.m 1:l!~,dJit:> lain .~ d]!!'~w~.y:ik:moleh lmIlim Ahmad!dni '.[sa bi:a '.AbJW'railmiUl l:Iil:rki[a. "Sa.j'o1! .masuk ke mnp'aJ~ 'Ab4tJlah. b~1l 'Ukotlm. y,ilIlg SOO!lfi8, .~~ tm!t1llkm~j~~ya. LaI,u:, ada O~yatl--SI]!;i;~~eh:;!tir,i,y:a ~ay;t m~!l,g:!&mgkan SeS1i.!.ll,tu pad!:! lehernYllI, Mw i~. berbt:il:'B~~~ ak.t].m~· :!1gllbJ~::m Se!i1Witl!,. :isd.mg lY;;l1I1.iLlJ.ib. a .refaib ~eil'S~~d!:!:

(9~~J'~~~"}

'''Bilrilll.g;shlpa. il1.eJlg;d.tin.~aiJJ ,S~iJa!:t1, mska ~ ,dibulccbeJ:Wl!lI[.WI:g; .kJepadliUl}'!I." H;1JtUtiliti;i1!l~ di:ri'W'J!JIlI'tik!lllolkh _-NiIi!la-jJ dltri AI;I1] Hurattl1ill4j.. -

DILseoutkan a<l!I<I!1ll Mff!:!lMa ai·imam A}m:I1J diU! 'Uqhiili. b:il:li. <.A:m.:lr, ~""!iilh e!J~mQ~;

(~;.l:si~~~)

"B!l:rnngsi.apa. tneflg,ahltlgkM .tamim,ih '~imilI t!li1J[W:. me)'lolak .hli!l:tdl dlill. binhill), rnaka. dia tr~lah be~l:m.<l:t sy:irik (rnetllpfr1le!kultll:k:m AJ!1:rlJJ)., ~

Dalilm .JlwaylJit l~!ldis~~;l1,nlan:

r" ,,. ~ ... ~ ~' ... ~ _.'.i"'" '" _ ;ill

( ~ . .ili.~ t ~J ")i;l'~~J ,JW~J :\l ~~ ~. ~ l~~ ~;:; )

~'~"'lm:g5ii.JiPiL m.~<lillltn[igkan!;amim.1h, IDOl<lmmud'llh"Dlud<dum .f!JIaIh tirllaik menyemptlm:'lk:H:I. (ke!le~hll!h;nl}b:3i~ilya, ~hllb\1!@l!g!li~~ .. m~i1:g;g~~!,i:EIg~. Wtida'lih l~ejleDLIs ji:rm.!J;)I, ma_:'b So!1'mog>t Allah. ti.dak membe:rikm:il kevell~:JJIIl;1n b~YlI""

D.m n<l!dit~ dari aJI . .'Ali" dar] aY:Wi:l]"a, dan. Abu HLlr.~irill '. ball.wa .Rasululll!iib. ±II. be~alMa;

U.YUSU.F

"'Allah. Ib>erlitmatl: fAku Il.t~rycmgcid;d: memb!l!1'tlilikm S"ekYJeu.BIlJ_nt..ngsiapa $e:ll;g~r'}li;kw S!l:a!ttl amalm.dalR dtliltt!. h.a] Itu ;i!lJ meor€'k:y,t~~k.u],'~.K,u d:engllltl ymg' l~~ ,mak<l ~k"I1]!, Akl;ll!~;ga:l~ dia belSa~ ;51eklJ!tUlll}"'l'!:'" H~d!its d!i.iway-ad, .. offieb Muslim.

Dan, Ma,hmud b~n u];.,id~ bah.w:asany:il R~ulu]]ahD be:rs"ibda: "Se- 1:1. ~esuatu If .. g p;iling;a1w lkba'IV:aci:rkll! a't.udiri klili:m. ~rl1 syiri.k '" Me:reka be'ftwYll!: .. Ap;ilkab ,syii:lk kecil itl;l 'W:...h01ii buJ!.ul!~aJ~?"Bcl.rolu 8 menjll,wab:

... , _I!I' '" - ii' 'Ii.. , ii' _ ~,~, J _,!:l L:,I! _ ~

:.'~ ~< .. ' .~' .. lJ!. t I.~ .. ~'"~, ~ .. ~.~ ~u ~" .. 11l11 .1.';' u ".WG$I ~ ... " ~,Qi:~ '~" .,"', ''' .. ,t!

1"""'""'. ~;' '!S;~, "Y~. -;~-- )-.:.~ ~-' .~- ,~ I,F""-- . - .~~ ,~v )

'# ~"'," ,,.. --.11:1 ~ ~

('~~~!.J~ ~~ rJ:l»! Ji '~,£,tJij ~J$! J.~j~~'

"Yaitl,ll 1"~'ya; (p';lnl!er)~ .A,J1;JJ)J. pad..-., had Kiall]!lJt oa;ll!tij kielibm.e:m:ba~;lj aim1li] pe:rbUll:mH mam:l!!Sia, mCll:gat:akam ·Pergijd;. ke,ada o:rall~@.rang yMlg killruJi p.n:neri. w<)!tu di duma dahW:t!~ dan l!ihadah .a:pakah, me~l.a, mmy~dj,aka;!;!i ba1iiSanuE1b~. ka1:lw"'"? Hii6tS! $, d;tti,wa:yauan.(lleh Imtl'[I'! Ab:m.ad.

, ~~~. 01d. .~{; .)r~;.'~r ~ 'lfAp8~ttJJJ 1~k4 mUa$4 #'l1km ,Jati' ,k~ Allah,. $, mabil:~nya: apahl Olral1Jg-090~ ya~g lL"JiempiEl'J8ekmu·

kao itUi merasa a:ffiiUl dati kedat~n:gjW, ses~(lJU filing ,m.d.ipuu m.e:liekaj

.s.gmte'u:k:a t:ihlmenyadariny.a. Ini S'epf'.rni .£irm.rul .. Allah T;li.' a1l!i:

JI{ ~ _}~,. "11:, ""'~ ,l!tL .1..,. !I. , s 'I'."'·',·~! s }.' '".l '.or' II. ,.'t .~ .. ,"_. (~' s . \1 '. ',~ ii' d"'., ~~.,.. "', JI_ ~'."""~ n 1 '.?,~. ~ .•.. :: r.·~ ~ 1f'::'t.J' l.._ ... '

"0,; !)~ a: """,,,"" r)I" . .,., """", ~'4: J~ u"':J'''' i~"'" ~ oj! =~ ':;.rv" ~"'I'Y'I'jI, .".

"Apa;ka/~o'rang'~.m~ng ya-n;g 'erlmM kejllhat.a1t it,u m?i~a it:Jntm jika Alia'; m~ len}'ttpJt4n bJlmi iii~ ~tcUi (inerdsa ~'1ntmdari) ~anfPrr. $ih4 ~f4.t::4~~J4k }'!1Jzg tiJdk .m~ ~d¢~~? (QS .. An"N;lh]: 45).

$lap1~~~

,Kdlal«tnl'ah •. ~l:"ilalJj'f.tan 61'gP.ma)klllaku da.n(l:n11Jg;.c.ra:~g:vm~g fucnw)lWi.t. k'fJ In!~gpjak (mLti)jep(l~ Ailabdittm bvuhintb ,(/JJifjrlh ya;ng'n:vata)~Ma:baflid AI1'ab~a(tii ,akl~ n~da tmna~'UkQf'«~r'mg'jttng mW)'ril.:.!J' (QS .. 12;~()S:)

a:d!a. Rmti;].N-'}"<li.!I - ;gtl&iUrliisfbfad.lli:~us.la. d. j~, m~ __ e:.tintalJh'D, ' a;gii[" Ilnembe ~ .. _~i~u$Jaba.bwa fui'ah j.111ag"<!jmaks;~dnr~, ildaIDihca~, j~~ ~,ll~rM~ra~ ylilu d*wa .klepada. ~y!!b1l.'~!lih bahwa ,tidaik .ad" nib ~;g haq Si~]ainAJJ!ah~g M:i.hiles~ dd .. ada, $ekuitu bagD.·Nya, deOiga:lli, ja]a.n i:t'lli &a .[J]elll!g:aju. kepad". AAtibbe;r:· dasaikan [,ru~tl,da1il,d!m.lkeya.ki:llatl ..

U.Yl1SUf

]01, .d.:m (!'~g~' g}!'llllg meEldkiU.'!fu·Y'.tI·m!)D.~.ll,,]i;aD O1,pil yang ~. km oJellJ. Rasl.llu[lii!1;. I. .' ·I<Ill:lll'kll1il. k~bena:l:illI.I!i~,~> ,em. a:l"r;tlmel1itiilil ~~ ~.:'ly.~":u. -4i Jg, ;:'\~'J ~·~~MiArw,·~ y.&:W Ma>h~~11l, Mah~ agJMilgj Ma!li;W.es~t ,thui~~ci ,cbti :m~lil:i5!lIk:!ltu,il;i,1(! '. r~n:JWt;i!l'~, 1l.ti!.l1 p~g,m1ll, yangmaa~ atallJi mWi:,;mu D:lPm, :!Jtm ~,ab1ll.p~mb;mtlll\, U'alil F~iLS~~~, Dill! M"ahilSitld" Mah.tb~.~·dari !ilem1l.li1ihil~~o1'SiBblM seWBi.-tirtggm},,,,

Kltmi tW&a.k: mt.IWJdm: t.ebe:lumlMmJl, m:dainkan orang la{<-i'iaki ~,"g /(ami berikaJJ: 'Wa'bYIJ; kepl1l@R"ja ,ilt d:nt'ara "rttuit/Jdukl'llegm. Maia' #dakki1b menelM l1erjalan tli m,"ia'brtmi kiM: tnereM mm' 'im:aNa ImJlfhb41li

. . endmtnkan.R.a d4n ~eut:nggHb.!j,ya

k4mlung ." ."1 'ft!~~.M."r!t.r.

ritk~bwm\U memi.kirkdnnylll'. (QS., 12~l09')

A.Ibh • memlb~:r.irnhllikll1il.lb.wa D~ meHi~us .P'l!'fa Ibsm=Ny;1, &!iii bum tlki.lm, Jimk.m. ani .k:aiumw:.:wma. lai :a;dm!h. :pen~t may'o~ ~ selh;,galmwa ymg, dit;'l!IiIljlllBrikm.oleh tiksaY:lt: yilllil:g rnuLiil 1m, y.ui~ bahwll. A1Lili t!~!!liI~mileri wilij'1ll t~lIda pe[lem.,u!m dan amJi1k ,rUC1!I Adam, lotUm wmyu ymg. 'Demi~';u;, 1'etllJ?ii ~ .~ ada }~gbgtp~~ ~;dl,l'w~ S;!!r.aI:JJ,~tlf:.n NaM[b.rab.£w ~, ~bll MWI ~ dan Maryam b.w~i 'lwrm, ~blJi '~$~ ~,!!DJ~~l:~ ~~~ N.~hi, d!!lill:g'iI!J!l d'3il£l b~w\1l Md~kat: [dab memhe.1'~ bb~:r gembiu ]b~padla S~:ri.h b.thw~ di ... ~bll! !lM!ld:!i!'p~,1; "!1:~k y!li!Ui,l[sbJ .... ql. k-emu.d!im .Isib;aqllkm· mempU!n.yaim:ik y~1(! YiL'I;j,Ulb. ,~, .A.ll~b. becli~~ ~ ~~'~f .;.; tf J.t;..~t , "lDl:mk~mt wa~ ~ i~~l M«.a ~ifJdim ia:m~ljjf~ji\:t.~· tQS .. }J.IoQ~!!lt 7).

D.an M~l:ik:art telaidat\mgk~iPlIdll. Mary<lJlill dm m.embeiililya kalbu ge.mhiubOOW<li d.ia ;ilkan meblillrkm '15<lJ ~, d.m. m:tilla:iiwJ.f'II:"~ :fu:mm .• A.]bh:

u, YUSIJF

"'(l1lgatJgh)~thda .M4lai~ berk4ta; 'W~i M4ry4mtesH~~whnya Alla.h $d4h mfImiimmu, l1U;t'lSIU:iJeanmu Jan rneJe.b,i:h~nm\li Iii ([w.tf!mml ''Watlii'ta di dU~M inL WaNi M'a~m. 1~7,lah .Ir,.~ .Rahb.mu, .~1{jtd' dft. rokn"iah .bersam'!.l (li'1lng; ,t)iFa;tlg )"ilnlg 'n"fk'lI" '~Deui;u ilJ1i n~l_oi:Idi(;;l._p..u m~,~ .: ~ tiM 'b~. L'm!~,~k:a! "t.i;l .. !fi~j~di. N~M.

J~'a! },,3lD'!gma. rnahtrd. &e:ngm 1re!labian :iru .adaJ:li.b. d.eratja.: 1rem~ Jru:1g::m.gg1,ma:ka hal imrnemmg tidlk perl!,] di1<\~, tet:.lpi ;qJ~. de~. dlii!l'j]Jj~~ ~tp~~illJtlldah cuk.up w][Wo: m.ernil!l.tdlcl:!:mme.r~ab cla;I!amgo!olligaD. F;t~N;1Ihij

[)'t,ttd8'[)~f Allh.l!l St.l!i'!Wa!hw:aJiJama"';aba.d.:!J!a.I:! !lqJem.~: diku'iip' oad Syruikh. AbtlfH;liSaD '.Ali. bin bm[l':iiaJ.o.Al;.y':liI'~leIiitu,g me~e:.k!li, bahwa ci~ iI.dI:t di :rI]Jt:ilfl. bUJli[l. wwt<1 }'-.ulig meni- Nilhi,la;api .~d;tdi mt .. n ~~11 iru W;U:li~<l.·w;m~1;~ shidd'f¥h ~~~gatm!lnll fi:rmaIlJ l!.1iIaih ~ 1t"'\1.llg::.mfmbec,ri~aI[Uk<w.

b<lhw,!1 "'a~e~~1!i;a m}ll~h M~j'y::tw. ~i:[ltffi :lmran_, 1lJLab ~ ib~cl:ilm.1!IiL;

~ ~l..ll _. L..."l.f ~~ ~.) JS) 4ii. ,y ~ 1;. J'-:':' 'lJ. w :~L ~~ , ":..tJ.

Masih l.;i:iMttry4m #n ~~lah S@~ .R~wl yang sM'Nm~ya; fu'ia. sudah iIIM· ~ .RdC1liymg lAin dan ibJmjtl'l; ~'st1tlmng wani't.:f yang 51mg.lljnju-r. Ks1f~ ~ jRgtll11llktm 11~, ,. {QS. A1.·M:li"'~d.th: 7.5,) •. AIld! men.yebcullliy<): :p~da ~ y;mg pallin;g munj~~sg~hMJi~h ~p.J1[JJijlr).

Jili:;a d~.a. !1~O:i"MlJg. N;ab.i weremplliliiIJJ, PllS!i:l AibLh menyel!:mltc.aya. den,gm k~ta. Nab! p~tLt lI;,ooud}~m piling m~l]a ~ ,i?!I~ a~s itiL lm.p~ ~~m ;l:!ash al·QIU~. hm]fll, dlsebU1; d!ellg:ttl .<1sb..Wtddiqsh.

Adh·Dlt:ah.hak mf'.rIWI1}liUkw d>1!n Ibau. 'Alhb!il1l IeIl!t~ frrmm .AIll!m, .0{ ~G )~l ~ .:.T' t:i:. jLJ .~. ~Kami tiJak mmgl(;m~ sehdmf: ."mll r~JflalnJm,~ .orang Iaf:i"'dki.~~ M::lbudnylt, P;lr.! RllIStiI j!t~~11!!km cbri pe.ndlJdll..kI:liIli!:'\tt (lYlaliill:r;a~) :sebili~i_m;ill!:la. }'a:t!s kiii~ b,ci;;$"!.I1I. ~ndap:aci; IIb,m,lI 'Abbas i.ru. d!i·

p~:rluat. d~~r.~ A~~.. .• ., ,.,

t .,}l;'"~ll ,_.J .:Jh tQ,J1 ':";,JS"t;i r;~ 11. ~:;JI ;:.. ~ . .a:..~f Lj .~. ~KatJ'~i t.iiJdk

mf,lgrl;tll~ seb,du,m: Ramrj seorili:r.!g plf1tdiri P'aT;: l(ili~"l krndali m.tw itu pasti' mllhIn m4~dn dan me.ce/td.ptlin htrrfo.lan d;;~ropt.tMr ."

. • ... ,'11_1... A .. ~\. !' I'!' .. l. i:I1:F1i' _. _ _ ~ _j_' _~ ~ Jt -,-'I_=-, _ _j~

f.11.IDMl J'llLW= '" ~;.q J:i.1 ,;r.7 V~ a>'~~~~a p~mi~WI~1~y;t iI'I'~..m~J;!fi~ .

.cIUl .pen(il:JJdrn::. 1..ota" b'lJikm pelil.doouik~;ldiui (pooa!:.Imm) ~k,eHS (UB~I:)

nbi'tu d:an *h~dm.YlL Se - . 'iI]'lIDg kit>! wibn.bilh.wil. pemJmlik lotta.

]~bili ~;an,tlJ!: :t'l1bi'.!lim.j'a, dll.Jtl kmh'm ,dal'lpru:liill. pe!l:dillrlhlk nllldu1(pedaliUllil!l).

$~~gk~ W4l'g;a ,d~ .1I.t11eh.ibJ deikat d!e.ngm .p>e.ndllldUk pedla!lam;l[l.

K~:!'~~ i·~!.l AI~ili'~ be:rfh'OO!,!nj of ~\l;J I.~~' .;:,£}~~. "'OffanH."O!l:ltng A 'l<:ab(prmiiluJffk lJad1fiaL:l~ pedgla'l'lW'I:j) .itu {will "N/nr dan .reb.i'k.1l;if.~k,'· (QSAt.Ta'Ubah:m. QillJtm1a:h. het:kottOl.wtangJi:rm.n Alliah" j$~1 ,jo1'0-.) '~Di 4!l$~r¢ ~drtdJik 1;l~,'" karena .. mereka lebllh. mfliCJ~~utkui dian ],ebili. hl.m dn.iiP'ad.il pend,ndu]\; &dci.

12. yusur:

Soom:g firman A!llak ~ ';;~~Ii .j LJp..; ~~ iii "Tid4k'kaI, jtl~ ber;atan di mUM bll~i" yairn. Ci:WJ!g-.Di'Mt :ran:~ m.e.~~ai'i!m"". '!M~ Miuilltammad! •

..J. iii ,iI: ".~ ,J' . .., __ , .I' -~' ~ ~". ~~I .... ,' n:.-' _. ,._":. ~

~ .~ oJ' ~.~' .... ,., .;;ii:( ~ L£~ }< . iAfu m~rekg mehfuJ: b4gmmo:rna Jre;~H

,,)',i~S"Qo~a:l;lg wbeium ~l~eYf:ka" mtmllilJiat"lImmaty:mg mell.d!lilSti!ilmn R$W!, oag;aooalJJil .A[laliJ.rn~DJgk\1!n(i1lrll;:.~ m.ef@k~>~n Ot.'lin,~o~ Ibrlfir p~n b:lgl me:r;w adh1iIah ~~1\J ~g $!hID~. Jik~ ~W ~en&ng;u' l:u!:l'.it:ll umma.HlmIDat tie.rijfihm, DW:l Me'-.I'ekt d!apaJtt .m~l:i:Htb~W9. Niall. $S~~W ~~~!W;wrl!;!l!1 or.iMIg:'o'~ yrutl!g .bJ:iir &tn .. m~f'daIDllitk;Ul (l~_!lg'or,mg M~~ Dm ~tlJ.Il:ili ~1r~t14tl(fJrW (atli!~. A1IIibla'ru~)lumuk makhlltlk,NYilJ.

OldJ.!k:!!1~tli! h;i[iI. AJ:I~ T;l.·~" b~d!tm!il!l, ~ ljiii ~"~ .:,....... ~i j.::Jj. :; "Dan se.FI/'I:l:&gl/h.nya k<=ptmg t1j~M7.a.~ 4d4/.rih Jd.>ih baik .6agi ... n"a';~,ar;\:ln,g )'<ffo!g ~. " ~dnr,1!, !lo'b~pm!ili~ K~ ~rell~mat:km Q:r'lmgcoll'aDg,"atIg b~:!'im;tg di "hmi1l, dJemilcim pub fuJmi tmpkm .il:esdllmliltanhgi me.reka dl k~mplI!Wg :;ikhil'at, dan bmp~. akhirn1i itu jauh ]ebTht I:!<:llk. baJ.gi mfreka darlp3!da kwnpung dtm.h ini K:I!t~ .ri4,:lit ~~U!dim"d~a_R b~p.:lIda k~tll m-akhiml !>eperti iliknakaJil 5~"i !Ju dsn mm}iduljami'.

S€b.i~ga ap4bil4 par"4 Ra.ml ~i(J'4l,l; m(t~l;p.,,~ya; lMmpm~ .lagJ (fierlifang.~ bnaJ;!a1l mereko) .dan liln:b meJ'aki~i brtm I.tJerela felfJh .didl~_~. ddllt_'l~ lnh ltepYida ji{u'a l?Ji.~td iUl pl!t£dlo~g,a'n Kermi. /tIl'll ai$do1;~aJjiflb pm:ng· !lrll:!igyaHg Kmnikfh!!/!tilllti.D .. tl: tidak dajmt ditO/dk jikYJ_ Komi do..rip~d(l o.rt/JJgc-{lrang ~~ v1!rdO$tt.. ~QS, 12H'1·0)

All!~ -!iir.n:~~l,l .. k~l1b;dt~ r~nol9J!g~n·NYlI ditu!~. "-ep<lda prn-a ~~ .. N}';1: "~'I.:~ mt;!!~k<! bg__~4l, <t;b[rutlli;,~~n}'1lllg s.1I.!1:it ·dm .. m~:relll 1lle.1lI!lj]jgguper:i'.d.ong;ul d~n Allah pil!cb wakJt1Li y.mg; Sl;illgill~ d.fbU!~k~.j';l,

se;oerti y;atIllg dij]rmanikw Allah ~~. .

-~ ,!I.~r! ~.;~~ .. ~.~ ...... "'L~:J~~!!= ~ '", '.:..-, ~'~{~ ... Iii:,' __ r -

~,.y1 r' d-' ...... I~ 1;. ~.u!) ,.t~)I J~ ~. 1)).Jj ~ D.m ml1.w .d'g-onra:liigkll!n

('w~an benJm.;am-m,aOil;,l I;O.banJ~dnw. Ra~1l1 dan ormg-or;;mgyang ber~ i~1:th,ersarna",yaberl;at4J 'Sit.m.al)pertohmg.m .AlI~h l'iat.'mg}'"" D'llil d.1i1..:m f:!t~ j\!~ ~~ -f1fr1t)l ~M~ka didtmwl\l" wll4t_p," d~. ~ reno_;! df>tlga:n.tl~t1,rtlirasydiJ, dan. 'A~ya]I ~ .mtmb.-l!G;l!rtJlli ~~etl:! :i!~IU .. AI·Bu.l.::h:l!n

':1_._- _j "A" .=1.. L ~1' __ "U ._L iL~ __ ._.,.. 'IL ' b L _.lII. __

:m'enWaj'<l!T\Ki!!ii lIannilS)',"'Lr.et~' , .rwilllllllJ.W~\!IllJnr "enllDl}'A lIiepiil.Uilllya:

...., " .~ -. - lL'n"'Ih.£· .~,}~, "';j fl' ~.:l. .. r"~~,,_ ~";I"'fMi" R~"~I·,1'.I~A .~!l,.;m;!I ,L!i~ .... _'Iill~., <.F.r ~ ~ tF".,. ~W!!'''''~_ "~'.If=~. ,,,,,,,, ~_"i

m~p~~~ h(//&F~ 14~ " kei~'P~~-~;\I\'I~j,~ ~pd!i!kud6.i£rn; @t!i~

lw,hib~j~' 'Aisyail:l m.e:nl.j!!lwab ~,Aik:u, ~efblt;lj: "K~ merekt sudWt

fi!!km bahW,;li.b'l!lm. mereka..lIlffi.dll5t:akm mereka, .W\i.J,b~ ji!ka 5.'ekei:lar ,d!U~ $ajll?"[a berli:lll[at "Sil.lng~, m.el\eh te:1il!h y~!]dLlll ala h] .. leu," Aikllll

- _1- _j 1 ' .. _j' b L Jt. .. ;~, .•• ~'!I,. k "n _. __ !.

m:~iI:lii!lI1Li:l.KaIlI.,l]ll!ilJm ,~ya[ U!I:! lI]:!!f:.lJi[!I!;m: 't Ijf.u '~I"*'. 1 ... .:..0) r . . .. \'V;I. It.i!:TotW.t

m.rnrntp (?kmlm,~) b.Jmt..t mereka uJ4b ~n. JO 'Aisyaih mell!ja.'W:a!b: "Alw: 'betoodu~g k,epad!~,A[lib. rlLr;;t R~1L.[ tiM mea~~ga detniik].-n. kep~~ :l.\ll~b, m~)!~~.~' Aku !)~'tt:l,El.j'!l; ·"'K~l'.'i!~ J~ookii3Lil aJan.y,~"mdabriilg~llli;l[l!ail!l1~a aY;1!r iPJ? .. Oh MM.jaw:aJD; "'Me.!H<ka. jfilj ~akb. :p;f~gi.l!::m1l'eilglk\ll ])i!ftl RHI.I!l yall!g iJe.rilIlil1J. keJl!i1da R~bb c:b[l :IDe:rn!ben~r]\;lIiliL 1JlJ!l:reli;:I, set\e1ib. meaderira ,co;ba~p~~ d.:m. meEasll1bm.per;r;Oilongm A1bhm~::m,g re.rhmb~.

~ J:,.J ~1 k~l.';;" ; "Sehi~~aJMbi1apara: RasJillitiak rJleI13ptm'Y'l,i ImYa/l'lln: lat}; ~ tenIWl:1l:: lie.ll:l1Ja!mail:li.oraro.g-of.aagajjJrlka.tIIw.mel1fJka}..lLagmena.1IIS11aikm.. ,dan m>ereli:l1.m~dug:3l.pl.lla. bahiwa PO'lgJt.1!I[ me •. pll.ll1~~]ail:l m!lnd!.l.:ua]:l1;I!1 ,m:erd"", mm~, p~r;iI:ol~ MIld! :P'Wl~tjl!_!!g: PItW ~~t: il:~

&~an :lfitilg ked,M .addah .detl!gan ,tl2al 'ttMlr_l)illJ t.iii. p;l!i.',aw3Li!ilJ~ bf1"" b~ p~.tlJa;.P~t f)m~g pena:FSJir-.1,!l'Inj':o1J. AR.A·~ .!l'ulri.way: .. ~bn .d!m1. MYsllim

• -" <' ,. ~ " .', , ,:' , ~ , .• c'· • " • ~,!'I" .Ii.., • ,j.. '''"'' ,~ ~ l..

,d.'iJ':! ]Ib!l!!,~ . Abb~. t~lmg fi~ A~I~~ 'I;: .J!.!J! ~ ~< !'? J J.=-]! ~~I~l ~ Y

"Sihi~ <f/kf~fMm .I~(jl tidtJ: mempnnyai lMyaptm ,lagi(temumg mmanan hlim .t!'W:rcka) dan tdab 7,!'uljl'akini kth~ me:mka didflJ~4l'1J ", mel]:~;l![wl1: ~Setela'h. :BJ!l!IuR,;;lj5,u,] tidik m.emp~ny.lli 1l1l1'~p;Ui] bgi.D<l!Ihw<l kllu.:mnrya. :olkilll[l . . llle..melIui :ilJjal;3[l} .. meJib, d1'l1l. kallJlm me:rfiks,ilt'l.I[l'Wlw.enJ.u,gabiil!hwa ]JiilJ[',a R#~ei_ m.~i!ust.u m~w.la.. ffi'llIk:!l ~ota/t itiY ,petto~ AlJim ]JiU!.R d~tottli[}~

.A •• ~~ ". f.l< ,,. _i'_ . .1- L_ .P ~'.~ .,. - L:I. ]'_[ ,. ~

'~ • ...:.. . o- ~,. L..::!iIU m$t'UIi!'t.iill~!a."" m:arligoO:rang yang AilIm:~ ,1!iI!I'.-!r~"·

Demikian pula tdah d4TIw~ pendaPili: se.ru.p.a dlruri.S'<a'id bin Jub:ai:r, 'hImi.I! bii:n, .d<E-Iarits ~~l;!I~;rni 'Abti1,:l!r~~n 'om MU'lliw,iy •• 'Ali bin ,AiJii TIuITh:th, maJ,; kiln. d!a~] [b.DJtI 'Albbrul,:l7 'wallahll a'latJ'l!..

!g~~~r1da kr!illJJ~iJJ~m'""'li ~ ,-" .. ~ :f"""-..t.,;'", .

!PO:, .. ", .. ",.. ." -~'." ",~,e~(i!ft,11 e{'U ... rii! .c(!j

omn:~:IllWl1J~..P~~~~,~~1I.f~. . ·,a.ni/di 'fni

lmtrli •. ,a.ka~n,.,~tJp,i mi(l'l1.d''(l'n'4rk~n (kitdb4tjlllb)1(l1Jgsi~b.elHmnya iin:n .menj"dad{<'11J :!:'~lfla::!'~Uia'tll\; dizn .~eb:rr,g,rt; petlJijj;ik mr:fl}).JII·af, bagim.JI,m .yang bmm(fn~. '(QS. ~.2;:tl~)

}JruahR; b~li:fmn_~a_s~'~flI., dil_.1cism. p<m! Rw d~ ka:u.mmett',eika. sefla.l::mpmQ. a lUlMi ~'1a6: lIl~!l!ryt;i]j1lIDatb.n O~"lt@Wlg;fltllig beriDl;llll dgm~nglat:!a!lr· bin

.if;.' . ,,.;!II ~' .I'. ,. Ih., ,".~.tt!' .' r: .I, - - - ,J .. ...m '"

, r$~ ~~."'I;;> ... ""'Ii;:o':lI1 J' '.. . ... ~j4r~n.·~~Qm~g·qr./mlg~~

mempm~i~. AI;.Qf~r..!iin.~riih.t{k4ntalJ1 . ...'M~iI;uilnryaj

aill"Qn:r"1lIl. t\'~dak ~e'hlllrl;l~. ,1!$~k~~. d.lI~ dib~1! e- b-Yi1lt dilrJ se1aia Allah.

~ .~J,t;;;; .i:J'j ~~~j t ti(!t<:t.p~J'u!mJJe1!1:arka..n ki~:h~UtJh'sNtmm'P"

d!iJii k:iulb~idl,':ym'gr$t;~·~ bIl_gi.~ ,~],m~~k'lU'i. all'" ~ beRM

d~_ri. i£m~ memb~"uhpeMurnjj~~.- '. ,'.. . ~!'~

tlru:Jl1:dlL dl ,cliai~mI1IYll:, d:m.~e.ni!lillJn~~an:I ~~.Yi~k.h ~J?ml!li[-audJi· ~nlpk~.

-E /-. ~'. '~S;:;"Dl#--n;men#amaru~~: stSNllI1J~ ~tem~Wa1> ~, ~!1" ~. iI.: ~liliiff.m~, SiePem~erllAnThik~. ~€!I'~~~ibll'lU:n ~t~ w"3j~b~d!:ua ~~d,; dalil .i:n:~g be[b!i~""fetb:~. ~~ ~. sej~is--

IlY.i. ~'. ~iPerti .m ..... '.ilJk:rllh.i~. :ew., .. ib.e. ri1)ib~a_ll,hd.:h. '.M .. yatl ..... '. g.~~~ ,d~n.c, ghai~:y. ~'?~.'. ~ .. &Ull!!1!i:l! s~g~m :b esar 1ru\upoo ll!ocl~ml!mb;Qn~~ [eJJJt-:g R:i!'b,)j.

Ta·a]:lij den pIlI niU1!1It-.f"Uli:mar·dJimsi&.t-sl£al!:;N~'li d;lifl. ke=MilJb$J1ci~n~Njra.~ari

, ,~ -' )-.' ::.(L~, .

Piers",,, .' '.~:'

~.t. .. t.,.,_. ..... "'~

~ Ii;JIF- __ . '. ,!",t;,:rl"',~~-~~,~

y.ut;~mJbi~'1nag ~..}ai;:!l:eka.dari k.~:l!brul ~uju kebe.n:al'.ul~ di1:rl ke .. ~~i~~~;Ja!d~gll.Wl"UiS.

Der:J.~ ;:d.~l,ll~ i~1!I,~.~bnwn~<l_!7,!,.pk;:m ~ dar,i,.RllJbb ~]urul h.~,a ~.vd~~l;e.hi~~~~ii~~~/~binr~

.M4:a ·tMm.1fii\~~rifu,1iLuD~eP"~~1!illiffil'}~!fM~"'i~'g)'$~()~, m.e.OJj:ld.~:-I.t~t6;Ii~nli:$~·gwW~,~~l!:.1'df'du,njIti'~~~~a:d wiIJi<lilI'w~jaiho:flW~ y~g; berutI~--:I~adli ~ ~~~rl •. d!ru:l. wajah 'Onrlg>

QQOs~sm~,n;i:a ,&eDj~Wi>hit&~~, ..

, .;r

;J~i!J!iht~khi:r.dm J~i!:!!;!.m li~~JtS~ ~~,~J~ da.ntM~~'homY<l' ~]i]i:k A~I. i!f~'~'~ keplldla,·N}\1l:,kit'il:"m~oh.ori ~Q~~~