B~ Clarinet

1. Gavotte

3

4

B~ Clarinet

2. Allegro

from: Concerto for Oboe and Strings

Allegro

'~2 i'11

8

Tommaso Albinoni. Op.7. No.6

(1671-1750) .

Arr. by A.H;.C ..

III ~itr c ~1(iijUttfj tQ-1

f .

3

'P

5

- -

- t~

I rWI

mp

-

1llp

45472

B~ Clarinet

5

f~ F 1 - I - 1- l' VIU L gcruUMy. E:giEf~Pj

f sun.

3

'~~I C c;ecitrvi f €ferrer b I fsfEr fib I

sun.

f

45472

6

Sb Clarinet

3. First Movement

from: Flute Concerto in D, "The Goldfinch"

Allegro .• €

$e- ¥W 1-

-

'Wr 1-

Antonio Vivaldi, Op. 10, No.3 (c. 1678-1741) .

Piano reduction by A. H. C.

,;atl- fWEI

f

-

'Wr I

-

-i_ . ;,~ . ~ ~ -. ~ ,._,. ~ '"

W - ';aL 1- ¥@fCEiIEbt~--~1J 7' 8=IC]tU ~J r rl

, tr e r tr r r Ire c rf ~ If ~fle@FlffLif)Mj

"4< Tbese measures may be omitted so as to make a better preparation for the ccdcnzc.

~5472

B~ Clarinet

7

., EJ dtfF?rtF?ttl~Et§EtE?rtr?f[lmFtrEffu ,tttl

---- ~ ~ ir'- -:-! ~ -:-t ~ -:-i ~ -e ~ -:-! ~ ,.~ 1='\ -:-~ -:- - ~ ~

, #r_~bi=C~bbrlfrfrfq#rLttFjL[ErrrrrrdU l t:rt)' I

- -

, f: IT.! f ij rr DE I r ij Fl' Ef t: fr Itt t t r a rt Ft I

5

i_ '1' - - r: ctr~

~ r HEcHE r ~o/I-

, , , , ~ ~ ~ ~ ~ #. • • ~

r r r r I ~ j j E j j j r Ir r r I

stm.

-

45472

8

B~ Clarinet

, ITE tE FeirrEa Itf F t [~rttf It rEf F ~rirrl

"

- - - - J~ ,,--.....

, r t r (r ~,rrri F C F F~7 ,,~a I r(rrrC(f{[ff{(rEj

-i F~ t <tr~.;_.___ @ - -

i = ScreF iF PH I EffLrFFNrrrfrrfflU l mrtrtftl

f p

, rrEtrrEtriFtr?Et~t F 1 }lEtrcEtl rrtrrrcfdfeffl

, urcftrrUrWlrrCfrrEfrrrtWllJQ;ffl!CdtaFfI

'i:. -......----.... ---.....

® Q fjEr [rfflrlcFpD ,uilf furfuer I

, I/""'-""'--; ~ _,--. - ••••

r ; rot r ! r ! I'N (t r "Ett 1ft E f f' ... ~0.t I

II - II

-i5472

4. Allegro

9

from: Flute Sonata in E

.

r

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

r:: Arr. by A. H. C.;

I r F r rEF El I er F r~ 0 I

qr.

,~O ' j I F1 r %1 rifF r r e l Ell a E m EJ I

,~ b ' ! I t rTc E1 Eel pC 6;: ;0 F r; d'J r r ft f I

45472

to

B~ Clarinet

~~II: ~ It r I efEr _ITIeTe fffrlig}j]

. .r.: --_ -! ' .. - . . .- .-- ,,~~~,,:,_~~;:..~~ .'-:-: .. ~-:::-::=..': :---::. - - ;.,. ..' . . . -{ - - ';~-. .

,~ t t IttrriMltrmef'lU zilbrarCfljl

'~gflc"F1Fltf)fijFg1 t1J~R??IClJrt~rfd@tt 1 ,~ fEt~ ~ 1 j ,@ l~tFrr'mlbrF£1frvF1ltW EEUI

-_ ;d mf· - - - ,

-i ~ ~,..~ G y ~ ~ ~f:·;:b>-l~

,~ Ua LbIl(q)SJ;iFttiEl;tVSfuIFrrCLsl;!! ~ 1

. . f

-i ®.,. .,. r. <Ir.

,~ r r 1 Err r t E c; 1 f1 r e ti I® ,~ 1 bt r fa (l

.... p

,'l@CWlrffiU I®' ~IGm;:alatJattl

r

~~... ~ ...

,~ t (¥fiE an traIT" 1 t rEfil tJj Crr££Urj r tifCilr 1

" t fij r C Wit FI & b ttl f~frrr; I r F c F ~E C/ I ,~ rlwlt{fFFtEr(qll@i}tfGtttaw~r :11

. --~ .

45472

B~ Clarinet

5. Adagio and Allegro

II

from: Flute Sonata No.3 in G

Adagio George Frideric Handel (1685-1759)

"i. ------- ~ Aer. by A.H.C.

w*ef rblF&I@)'~nj'FIU'fD",rJ

it ~ ~ ~ ~, ~ _,_

6 U r rtJ C G iFl Q] V;? j. ~ I 0 j' s7 E b1 r I

7' teE]

J r

mp

45472

,I j tic c n E fl r 7 ~ rC c [Itt yFrrffCFgrfl ,D fCCfEfFfF[rrF 6fTafFa C;t1aCfI auabftJ r~1

45472

6. Sonata in G Major

13

B~ Clarinet

{from the original for Cello}

I Benedetto Marcello (1686-1793)

Andante Arr. by ~~H.C.

iM # § - ,_ - - ,--, ~ AN

~Yt! Cl W ti g F ¥ ~ I r er U E¥I ' ~ I

f 3 .

II

Allegro

,.# i j ~ n 1 J. fl U E bf 1 EJ ' ~ 1 t1 FE rr EEl

f ~

,f# E'g914'F CtIE'g n I #r #1 eig-±? I; J 1 j :11

P f

45472

14

8~ Clarinet

,# # - _ W:

til: t Jj % ] I~J #1 (P # Jj In" ~ I a cr ttC F I

f .!.. -.Jt. -'.- _.

- - p .

~*I: tJ jJ OJ J I ~ n8JJI M J ~ In rr rr rEI a'G F r'! rr I

. .!.f

'1# fhrblcrlricfruflrtrfarfl(j 7 p I arrarcfi

p f

~I/ fUreterls" ~I lrcFecRrrc1ficDa,,@I@3E}1

p f p

-

,*I: UtUIWUIe1;o_IEhF&ke!~r.rt¢l~ ~ !I

- - W: poco rite

i## ~ ~ -:- -:- - • 1!:- ~ -:- -:- 1 - . '"'

i~ L FEe rip F f~!lL FiE ElF ff I }!gj ) I) J I J :11

III

# Grave

~ ~ I J J j I<J Cil I j (=--~ I #V r r r r I

mf molto sostenuto

£ # '"' ~ ......--..... r--3-, r-s-; r-s-;

i'~ a u 1m J:3lrrr (4100· E ImEtrADI

L_3--l

45472

B~ Clarinet

17\

. u. II

IV

,rt llJJJ)liSJJJOIUCfCfI¢1Fbr;II8'CFbJ 1(1"9' I 'B# 4J J B J I E 1ft ~ I j J J I j. :11 J H n IE n 4 J I

mp

'B# t! J OJ J I r ' 6 F 6 r I tJ J J J OJ I tQ j J#J j I iJ J ¥ ~@ I q , I ,1/ fetfUlltTJ' IfeE'CUIEICiIHf eJlti'F F I ,1/ If 2 t I ~qt I r LIE E E f r I EFt HI c Ef E t I

f .

,j# f FEE r I q C r fi I t1 r F U I ~ S c: t r I ao J 0 J 0 I ~ 0 cOr I

szm.p

# - _ poco rit. NIl 17\

,*f lP P J I pre cr r I t 2 F I a J I F4fj n Ij J J I J. II

f

45472

16

7. Gavotte and Minuet

B~ Clarinet

45472

8. Romance

17

B~ Clarinet

from: Clarinet Concerto No.3

[Andante cantabile] /C:: ~ .JrE !-'\ .,.-._

'i e [ a t= to ?) I tr rt r r I -E f f r f E I

mp

,~ (1 Err au I [ a an(-r 8rr It} fml

Karl Stamitz (1!45~ 1801)

7

(mp]

,~ wort r I [ [ fi 81 () ftF I[! at r I

..------: 11 a ~ ~ ~

,~ r r [1 SF r I Us + ft I [ F[ i 1#[ [ r r I

~

8

45472

18

B~ Clarinet

9. Tam bourin

Franz Joseph Gossec (17.3.4 -1759)

Allegro Arr. by A.H.C.

~I 2 iO:P." ~. .

~ i I lip) 4dlj1Q- fiff t &1 1 r Cf 1 rtf F 1

t_#

i j J j. j 1 J J 1 j J j. j 1 J J 1# j J j 1 i J J 3 1

>...,__... '-- .... - >~ '-- - • #... -./

P pp - ...,__... <:> ------

. ®

,I J-zzzill #ffJ I; ¥gJ 1 J. i[C t &j 1 [" iI

'*1 t [ fir E r FIR E t 1 p$ y 1 ¥ nat 1 J. i1 , # 1 t t j 1 [" fir t L fir t ttl t t r t 1 r r 1

45472

B~ Clarinet

19

@a tempo

$. 9 ifGf I J.

p

'* (Pi Pn Ii] ] j _I J, , ~ I P ~ ~ ;1 . d 'I - II

p ~ . rl~~

15472

20

10. Larghetto

from: Quintet for Clarinet and Strings. K.581

B~ Clarinet

Larghetto

,~ I 6ililo r

~ .

w. A. Mozart (1756 .. 1791)

Piano reduction and art. by A. H. C.

Ir tWlaf l Irarnl

. p

2

~ /N'

,~ ~ cfpEF EiJ I Cl r lit I r· I [" I r· I r l l I

~ ~ ~ ~

II t=r § F" $; I ffrEcr I r1fl?ir ttqrfl

2

4')472

B~ Clarinet

21

,- dolce

,~ f'rmlGFJ ~lrrlITrl() llr ®crl ,~ & rJIf1q~I§(r 11£ utrular~1

t_ - l' ~ 7: ~ /c:aa --------- ~----..,_

i~ ¥ F t/5+LtFl F l 1 I' ,ldoPiCf""IL r £ I

....._"

2

~ f~E IT-;rr 1fT} IE j

l II

45472

22

11. Adagio

from: Clarinet Concerto, K. 622

B~ Clarinet Wolfgang Amadeus Mozart Revision and piano reduction

Ad . by Eric Simo~

agio ~ ----. -, ......---...

~~i (13 Ie r 1 I tpclilli r 1 I r· fUI

p .

6

~--::----__ ~-:--:----.. ~ r~ ~

~, ;= ~ C! I r ! ! I F VeL I r 1 1 I F ~ t! I 0= t V I

....-....

~ ~ 6 1m J'n ® . ~

$~ ErrU ··elL 1111 II :'~I.D§blr:f en

p

4'5472

B~ Clarinet 23

g~ ~~ ~ ~~ 6

,~ Vf!lr = vltrftE 'erlr l t II II

-- © .

,~ J~j§J jj)1 f 't @;,CiUaQ,f1t?tau,

'P

,~ {rEfIkr talE !~I(54JJJlhCI~_1

mf ~

'P

I II

1) Suggested cadenza

45472

24

12. Adagio

B~ Clarinet

from: Concerto I

L

. \

Ludwig Spohr (1784 .. 1859): Op.26

Adagio ~

,(I ~ I 6R I FE" n I f= (J I _r crt I

'P .

. ®~ ~ ..

4W tjgr cijt rq I 0f!F rij??)) I H- 1 I fEE! I ria I

,~ qt7f1l am I §u c: U @ag I aier 5 tYr;ou I

~~ 1~ I

~.~~ "gr-~~'T' ~

,rtJ~rc;rqfJl[ ¥ffllJdplgjPE [1=; CtW{#1

fz ==------==

mt ® ~ d ~ ~--....:::= -t--'

========- pp

q~ pp'''' ~ ~

'~~4:E1lr· fEtI tifjrlcQq10 l II

45472

13. Second Movement

25

B~ clarfnet

from: Concerto No.1 in F Minor

Adagio ma non troppo ~='!6

'~e - l @Ia-~' ~-Ir-Utdlr'r

, "" .

Carl Maria von Weber. Op.73 (l786~ 1826)

Edited by Carl Baermann

6lIrp~E11

p

'~>f rlEilr (r}CU@1lr---u:rm1 rT

p 3 3 3 3 3

~~

f' itt f r I

45·472

26

B~ Clarinet

Poco piil animato J=66 ~

i_# >. ~ ~ ~< > .

\1)# t gr Ir erg: r !Ir Wt I tj - I - Ilr2b" I - I

=-

~ B# 1 (fj~r Cr- WI~r - 11 r1f IqF-Er~g:nd. ! ~ 2 II

p ===- pp

~~ <tfIiiC:;lt-r· ~ IFF" Wj Ir~r all (1 T 611

pp .

~~ rrqru" ~1~jlrc!jUlriFfIr 1 - I

poco cresco 3 f

~ ~ 1 fnl r r r h - 11 itf I JijQ0 I 0 I ~ II

'PP pp ------

45472

27

B~ Clarinet

14. Adagio

(Etude No. 24)

':15472

28

15. Fantasy Piece No.1

B~ Clarinet

""

.,

Zart und mit Ausdruck J=80 Robert Schumann. Op. 73

(Tenderly and expressively) (1810 .. 1856)

'~e - ! rctr· C E E rB?l~ l ttJ_:_J

p -==::::::- ---=== :::::=-

-=== ==-- --=:::::::=-

'*# IE r r f r ¥ I r ! #l I J #J J. q} I J ,nd'C E fl

1P

fp==-- fp

45472

8~ Clarinet

29

~ifr ct gt)1. (i1 r e-mg1ric_1

h p . .

. f~ qJfiiartlq_rFllficr1lJJ'p89&p,

aesc.

&~ tis} #p 1 ~F f jf Eft]1'iJ 1 1 gE r arm

I .~. w ~~

&*i n l kG I&dE ITt- l gj(ucQtI

'! ---------[;: - ===- -= =-

----=== =-

-====f

©

#iirr l - 1 - l fRqr £J J 31 5??iJ 1

======--

pp

f*i #lz$J;3 J J 1 E IT eJ fa) 1 ,______ J~o ==-,1

---======= f =-==-

f*i _JSH 1 '/¥)~ 1 1 ,.~ 1"0"3 t - II

45472

30

16. Etude in B~ Minor

B~ Clarinet

Adagio 5

~iji I

(No. 47)

® Carl Baermann, Op. 63

11- l 00. }1 r' b~Irr ' @' r~1

p

'$&\ %. B' bt1ifr gprr' aFt· . J OJ. ) pysSj , ifl

fz 'PP

$&\ ;f1? r' H£t' rff J Hj]J~iJ@~J @ , fT

®--~ ~

$r& r r rj1 r ' 641" at ~Tr r 6ft (frd]

con espr. -===

~,~ ...---:' ~ p. .,.. .p.-.,..~..----...

$r&£ [rrrFlc·qr["j~l#s GtrulLL LIL FfEel

--==== :::::::::===--

~, , ----q~ ©

$~ f frE#ClrfFtlC" ~EJRIlrffCfrlr l&@

p -- 'PP p-===

,lft 1 1 &mr 1 qP ! l tWF a e 'bGTrtt1fttt I

=- --==== .==- f P dim.

@

,~ co '01 jg; r' §p I u'tf[f c' g I At-'hE! I

p ===- -=::

4'5472

17. Second ~overnent

31

B~ Clarinet

from: Concerto Militaire

. Carl Baermann, Op.6

Andante Maestoso ~=66 Adagio ~=44 ,'"

6 ~ ~.+ ~. ,

~W-e I 11- p:ffjp- E&I FZ:Lmrr1fJDo"j

p .

~w J l 1 J1l ~@,a'I?=~~{fr- @J1I#f71'(1

p rr=: ~ fz pia

,_ . ~~ ~~ .. ~'~

if r li felr I#Uf rJf or ttl f fCo- ,llrcr~EfC-;fi' II I

W cresco ~ p -=== ==- dun. == 1'P ===--

@ z> ~ • , ...---._ ~, ~~f :-::---_

~f- - 11;1 r [{Ie Ufr~rt_ - ILfJ =fEfl

.ff

i. w f7t'rfrilfI5!:§S3 13!i ~~Im. trfQltmo

~ dim. pp ~q~ ===

~f ltUhtwqtjj6~lEC!bCtt"~1

~ ~ ~ cresco

~fitEi#~w:mtdErrrl~tEEQ_

~========= f dim.

'f-1iIw~,&Mt6~wal~~ 1 -

45472

32

B~ Clarinet

-

1-

p

. --==== ===-

piilf

p

45472

18. Adagio for Clarinet

33

8~ Clarinet

Richard Wagner ( 1813~ 1883) Piano reduction by A. H. C.

Adagio 5

~~el

45472

34

19. Valse triste

B~ Clarinet

15472

B~ Clarinet

20. Two Pieces a . At the Brook

35

pp

45472

36

B~ Clarinet

ff

45472