Sei sulla pagina 1di 1
SVERIGES LEDANDE DATATIDNING (OMPUTER SWEDEN Of i | O gus Dell smaroretagarna «-..... q fran Maldata | Temo forutspar en fordubblad CagmacUeaeeeenr | forsaljning av persondatorer 8 eae | Mi Niringslivethungrar Ml Men det air inte bara 1 forleverantérerna att sitta och viinta pa att orderbickerna fylls. Viekandedr attinveste- { OUBBELT UPR clin 292. ringsviljandkaribyge- | 1283 sektorn och jordbruket. rata 1991 1992 eo lnries. Inga genvagar till client-server © Brunk. Sid 12-13 Sid 4 'skriker efter PC =::.- sid DOS 6.2 rattar feleni6.0 (© Persondatont..Sid 14 } ‘Sméiforetagen som Orion-processorn fare.LarvillfOretagen Okar sin andel av inves- | | utmanar Pentit kopa238 000 datorer, na, har andra _ = vilket ir merinen inkopsvanor finstorfo- (© Persomdatorn...-Sid20, fordubbling jamfort —__retagen. med forra ret. Snab- e : ATM hetast pa Ml Temos George Berg- 0 bastokarefterfragani —_jund spar en uppging Interop i Paris mindre foretag. fordatavaruhusoch Lcmmaraiiiciuseeas WEtttrendbrott verkar _stormarknader. vara pa gingialla bran- Del2/sia2 scher. Mest uppseende- Holografiska * skarmar om tva ar © Forshning. oo Sid 35 Del2 Olivetti-VD haktad for mutbrott (¢ Ekonomi. Sid Del2 Mac-mdassan eldorado for nyfikna |"... Del2. Mac World Expo pi AlvsjomiissaniStockholmi Bl Apple ayslijadeocksd att Macintosh med PowerPC Dataféreningen Delt Barsen Sid 37,39 sid 11 Sid 14-17 borjanay veckan var ett eldorado for 10000 Mac- ska finnasatt Kopa under forsta kvartalet nasta ar. Jobhunters anviindare. Apple demonstrerade program som innu _Priset kommer troligen att ligga runt25 000kronor.De | ‘Del2 serats. System 7 Pro, Hypercard2.2,Frechand flesta Mac-modeller iklassen ovanfor LC-serien ska sid 21 Photoflash lockade tll sigen stor skara nyfikna, _kunna uppgraderas for 10 000-15 000 kronor. Kalendariet Del Del4/Sid17 Vardcentraler har dalig datasakerhet eee sida PREDAB 271-44 i