Sei sulla pagina 1di 4
Zupe Pastoralno - duhovni vodit Liturgijska, godina.« 0¢:25.listopada do na IT Sk Marija Bistrica, broj 22. C,vedjeme kroz god.» 7; stude 0. Dolazim ti, Gospodine. Dolazim od trenutka svog zaéeéa, Dolazim otkad sam Zivio pod srcem svoje majke. Otkad udim kako uskladiti kucanje srea s drugim. Ne ili su me na svojim rukama k tebi, vim koracima, UEili kako oblikovati, kako izgovoriti rijeé. I tvoje ime. ‘Upuéivali su me na tvoje tragove, otkrivali gdje te mogu na¢i. Gdje te je dobro traziti. I da tvoja blizina nije iznenadenje, nego da se podrazumijeva, Od svoga djetinjstva, od svoje mladosti, dolazim ti lagana i poletna koraka. Srca punog povjerenja. I dok ti dolazim, vedrina se Siri u meni. Hod k tebi meni je poput svanuéa, Inijedan dan s tobom u mojim ogima, q| U mojoj dusi nema zalaska. Dolazim tii spotiéuéi se, i umorna inesigurna koraka, Dolazim tii kada zastanem. »| 1 kada zanijemim. I kada protrnem. Kada mi se u suzu sliju tolika neizretena pitanja, a uz njih i prihvaéanje. I pouzdanje. Inikada ti ne dolazim sam. U mojim su rukama tolike voljene ruke. U mojoj duii tolike voljene duse. Tvojom Ijubavlju zagrijen i ja te, zajedno s njima, grim. Dolazit éu tii kad mi ponestane koraka i daha. Dolazit éu sa svim onim dobrim imenima Kojima si ispisao moje sree, Dolaziti sa zahvalnoséu Sto si mi darovao biti, Dijeliti svoje srce s tolikima. I s tobom. Zauvijek. Dolazim k tebi koji mi odvijeka ide ususret. Tebi koji si punina dolaska. Punina prisutnosti. Stjepan Lice ZuUPA ZIWVI... Sakramenti: KrStenje _ Informacije - dogovor - priprava éetvrtkom u 16h Vjenéanje_Informacije - dogovor - priprava éetvrtkom 17h Bolesnitko pomazanje ‘u svako doba po poziva Pomirenje - ispovijed - pokora svaki dan prije svete mise Uredovno vrijeme Zupnoga ureda ‘od utorka do petka od 9 do 17h Sakrament krStenja primio je Gabrijel Muhvie, sin Maria i Jasminke r. Kotarski kxStenje u M. Bistrici 23. X. 2010. Preselili se u vjeénost: © Stjepan Hadina FB. IV, 1946,, SuSobreg - 13. X. 2010. © Zvonimir Pugar 1,20. XL 1932,, Selniea - 15. X. 2010. PRVA GODISNJICA SMRTI NASIH ZUPLIANA: Barbara Habazin 1.5, III. 1923, Selnica 3. XI. 2009. Franjo Dija 1. 23, VILL, 1928, Hum B, - 9, XI. 2009. Dragutin Ozimec 1.3. X. 1936., M. Bistrica - 13, XI. 2009. Vjekoslav S¢itaroci Obad r, 2, IIL, 1918., Hum B, - 17. XI. 2009. Franjo Bajs 1. 30. VI. 1929., Podgrade - 19. XI. 2009. Dragica Hamin r. Hanzek 1.9, VIL. 1925. Globotec- 29. XI. 2009. Poéivali u mirut FASADA IME LSPUCALA, VRATA (4 SKRIPE, Peodice SU (2L/ SANE, 4 OM Bt NAMA NETO, PROPOVIIEDAL PREDSTAVW IC MEDIZA BADUBEM aA TRAZENIE GRESAKA U crew f Rabin Harold Kushner gledao Je djecu koja su na obali pravila kule od pijeska. Kada su upravo dovrsili ule za koje su potrosili dosta vremena i strpljenja, doSao je val i razbio kule. Adjeca su se primila za tuke i poéela smijati. Malo zatim ponovno su zapoéeli praviti kule. Rabin je kazao: Ova djeca su me nauéila vrlo vaZnu lekciju. Sve stvari u naSem Zivotu, koje stvaramo dugo vremena is mnogo energije, kule su u pijesku. Trajni su samo naéi odnosi s |judima. Prije ili kasnije dodi ¢e val i odnijeti ‘ono Sto smo gradili s tolikim trudom. Kada se to dogodi, mo¢i Ge se smijati samo oni koji Ce se imati s kime drzati za ruke. Dario Miletié SVETE MISE U KARMELU Svaki dan u 7:30 sati. P25.X. U26.x. S$ 27.X. 28. x. P29.X. §30.X. N3ILX. RASPORED SVETIH MISA PONEDJELJAK 10:30 sati: 25. listopada 18:00 sati: UTORAK 10:30 sati: 26.listopada —‘18:00 sati: 19:00 sati - Sv. Rok, sv. misa KUMULATIVNE NAKANE 29. listopada 2010. u 18 sati | SRISEDA 27. listopada CETVRTAK 10:30 sati: 28. listopada _—18:00 sati: sv. Simun i Juda PETAK 10:30 sati: 29. listopada -—«*18:00ssati: kumulativna 11:00 sati: - za zdravlje bolesnih i 30. listopada za dobroéinitelje Svetista MBB 18:00 sati: NEDJELJA i: 9:00 sati: Zupna 31. listopada x : ZAHVALNICA XXX. ned. 16:00 sati: kroz god. 18:00 sati: VPPVPSCCCOPSCSPPSPPVVVOTG ® e SF HODOEASEA @ @ 31. listopada 2010.; ZAHVALNICA y @ sv. misa u 11h @ e predslavi e e kardinal Vinko Puljié e e e e e e e SVETE MISE U SVETISTU MBB ponedjeljak - subota 10:30 18h nedjelja 7:30, 9, 11 16h || ‘Sv. ispovijed- svakodnevno prijesvmise fl nadbiskup i metropolit PRPVSCSCCSCVSSP PPP VVY SVETE MISE U KARMELU Svaki dan u 7:30 sati. P 1. XI. -2a naSu zajednicu U 2,X1 + 2a pokojne -za nae obiteli + Dragutin i Barbara Micak P 5, XI. + Dragutin Silt, rodit i brat S 6,X1 -2a dobra duhovna zvania 7. XI. -u zahvalu MBB od Vi8nje 1. studenog KUMULATIVNE NAKANE 5. studenog 2010. u 18 sati SVI SVETI UTORAK 2. studenog 18:00 sati: SRIVJEDA Sv. Martin iz Porresa 3. stud 10:30 sati: penasnee 18:00 sati: za Zive i preminule LOVCE CETVRTAK = 10:30 sa 4, studenog 18:00 sa Sv. Karlo Bor. PETAK 5. studenog kumulativna SUBOTA 6. studenog NEDJELJA 7. studenog XXXII. ned. kroz god. 16:00 sati: Zupna Hodoéasnitka M. Magdalena 12:15 sati: ledaje: Zupni ured Majke Bodje Bistritke ‘Trg Pape Ivana Pavia II. 32 ‘Marija Bistrica Tel, 049/469-156 Odgovara: Zlatko Koren wv svetiste-mbb hr 1, studenog SVETKOVINA SVI SVETI Sv. mise 7:30, 9, 11 i 16 sati 15:00 sati: MOLITVA KOD KRIZA NA GROBLJU SPOMEN SVIH VJERNIH MRTVIH 2, studenog Sv. Mise: 7,30h, 10,30h i 18,00h