:, :a'-· 'C,ip~a ~20-_~ pad--" 'Q' - _ 21-_, lerbh 'pI1rb. ~'j!-dJit Er,IIlOIlRfJ.

bcrd-_~~fla_D

:---~mi ~:Hld,~ U1DgS~d .5 IO-I,'b, Ii 2r <15

'E.dmfO~ SUF)' d~ Sa~'

. 'aiii • ilm,ihm ~

I ,-. I:

-_U _ ~ I,

~!-r';'

,""'._J""',r"-,II dellg~n ~ I pl

Stelll D!~ ,~' UylHJI: B ag_~al1 ~d; Dean Sarm~\JI; RjC"-,~f ! _ ~'OI]O

,,~ ,R-i'!!li ifli_-ji'.," -,

.01 UI. ~

! '_- 41

!Iii -,. _

_ -t ~IN'~'~,'['~"" IR IV

BARt PEINIGANIAll1 2,

3

L2 ..

1S

50

'"

211&.~KEDUDUIUIMUDIA_1I !EI_AIN !!JMJeJll_MDIN DALAJMUMEMlERI,AJII1JKU4A1IITuaS

[r'i~l- a- u,ANA'-" -NJ -,'IUI'III '1- y'

rli<~ft'~~~ri~L_1!!ij.

I •

64I,

4'1

~'i'~iit----U-if

g~2

I II i.

I~..!I·'~'!

5]

,~

,'ornroUed

1,' I "

-, ' 1_ ,J."

Ii z_

6-5 ..

'Ii_

:ID66

) m,75

G' '7'

~I-,;!-,

"I'~"l

'112

r -

, -ai ru ,~ "

.10,311 -soal 1,8_,

D· ~I- .. ~i 11, , [iIili, 'I '7' '

'I" ,~]JSI, I 7_.w. ,~ (]

'~' ,~, ~ I: '1- 'I 0 '.

JL.am',ptran, u .. , It Ii) ,

ampiran I,. ,-,2 .20:

"':[Ii' "1 '·l!ll~!l

,:2:11 a

,,2~'~ to I l1arr of AccDunr 2 ill "

,2m2. >~s:t_m '-mb~riln KDd~ ,2t~i ,,,,2~-~.. ~'uku l'~ ['n~'~ Buku 'esu 127'

Jun:~td , len)3U' W3Jn ;...3,,3;

"~ '",6~::-nUlrUJpal,1 'Buku :B, ar ~3 ,_' 7'~:_ . ./ ~ Kerras ,Kle'~l~1 7~,.,~~8. lap ,.ra1l1 Keum_ an KID,n~.o1id,as,ru. ,2,.4 ru.

",' 0 -soal _;-' 'I

,'In, ~._ 7'

'UIBLIIIK

ZII:'R ~U

Esai

zez

,IUI-

llB6

n ""II ::J!liIj&~

91,.2" :1... p,ien,ge,rJan P ~n:guk.uran Kin.clrj.a

91,.1.,,~~ ujuar . u ,,~,-D --I~r. PEInJ,g~klU- ~ne-j-,

1 • - ~ ~.' '~i, ~h UL - K' ..

, ,.~n-_'II-I~ ... ,~_riIJn' ~, _I "m.U~ ._11, ... ,R. _ ,Jill .,' ~,nlel.j,-

, ,I_pel y,~g ,DrnQku. _. -7'11

•... '-. - - - '~I~'Dpkw3n77

-:I,~~~II~ IT __ no~oGi 'Plenguuran 'Kine j __ , 27'9 5i1..2117',,·iJdm; P nguklLtlam. Kinga 281

7'5 ~761

.~

J _t _-UI-,LIIK

·~HIIUi~,U5 ,-'. '-"2-'

, . .).

- .... ~,

in ~,I.

'~Ol '~ ---;--,

I _ __

j'_ 1!l1.!! !~!1

fen ge n,IMJ Pe'~31poGlD Kin. f~a KaFalkJi_'~i t~k ,Pehl:por,m Ki.n.!l;:rj., ··-.~p.nj . !c,~ I.' ektor Pu.'bliJ( rang B ~rk:udil[l:5 -~o ,~

~Ol' 3' ,-

, , 'I "j

l_ I. . ~ - I!'l

317

,'H 13:<0

,34,m

-iii !!!II ,

1~1~'11 .!i!l1

34'"

, " 01• 22/1 ~1'919

"W 1 ,,3,~ ," w ~ ~3~2. ill m .J~l. "m m .,:t4~

111 iii 3' f!t,

~ r~ ,~ - "'~ j ~

,~' ahw3.£ i As ,e'k Kew na r,g:an 349

~ _ 'in~:mik~, ',,-'u'buogan aJnCllL~ K'epa II, DI:IfF,ah. dengall DpiRDI 0': sp~"!( P~liW~~\""~~iln, d~~ Pc-nb~naan~-i52

BinJ~] Ern iO~on()miD~emh, 3'.3

Dest I rral isasi '"~iskaJ, ,dan Pt!1 a" aaan I 'L1bl ik 35'1

351

''lIjE::, ;,. -.~

,

Xl"

356

s; i '-"~'

,~lnpmmn _ _ ,_

:lanlpmr:IDln '_- '1 .. 2 1ILa1n,prurm ,- I .. 31

, .

-) , .3 3

" : L ••

I _ ~'.' ,r..' 'II

, - -, , 4t:-

, ,

, , (: 'J ~II: IT': ::i!

Pc, "'!'"h La

-, m'l' - -'.'1I,'i'Iii , --,mi, -

,-,,,"~ ~-~ ~ ~-I!I

,-96

Il.:~S.

, -

,405 405

, {16

_ ..... I.

-~ u 'A',:" Iiiiii"~: ',A: LA':", 'D-'A' ",£:Im!,~',H, 5,-"'- "C-'- :A"iD; ,

'. ~. 'J ••• -", '_. ' • '" ~.nMl .. '. r-o: -t·n ,-t'

10'"'1

,J

, ' m '"'11

. I ~

I ~

,I

", I

, I

, I

!II

...

1-·- -

J

J

'1iIJ ...
...
..
.. ,,.J

J

LJaJlnlllll,ic hi perl.'i] lal mil! Imi £!8 Fnlfl Ikalberhl,aJs;U1an ad1alllla'h ~~Jell!ak;lU lIealn :5IUI, tu Ipe J!~,~ afn 'dl de'ng,dl 11 I eb'l'ik,~

blai;.~ ,_~;_Jn ,dl~-.nll=ln '~Jr,l 'lang __ J!n,=-_r~ sJe'hi'nggl'_J

!be~hla~IIanl dla'par - 'll-:::rcJlllpaiL !Sd=,lciial~' 'if ;U1,[f II,a1k,uli"(" - n in all.. 1 a 1IIIn-;- leill i h biB sar;1J

..

'"

,~ !Il'

., ..

lHUi3lnS~ djpaha i eb gai prod ~maj'lI! i1 budiif a dalann '5!U tu orgai1lisa~l.

Dalam a Li lu 5,. se tar ~ bl , d~~~b~t ,difjlllj yang ~.-m fC r~ ~. ,-: me~iOdi' rna naJemen

flUl'9ii1 r - [) la ,al ~.

~em ·1, fHarti 'n se 9 I pungy ~n cl h ri g'.:Ir,J.

Peli"lcr d an sud u pa ~da g pOr~llk. il dm in istras~ p b I k, ~05fOlogi. n,. m, ~knIl10m!.. da n g un "_In

t ~h me " I' T

rna najemen se tor p bhk.

Sej ~\)'llal

199'0 '. p.jr;a 'Igrllfl.a pCme r~fi'~a.a n d ib~rbaJgilJi riI g ara bef1 f5<er da i ,uJ "9 ge;J, m men - .. menuju e a ah flood governance

,'- .. -'~l.aJu.ru p, ~fi(;'nuJ1"g,m, )'aoS cuku,p m ~.ndaJ3JD1,~ akunt' ns.w di,pab,lf[[}j ,5cb~ai preduk k' m juan buda ,3 dalam SU3lnl olrpnis[{j' i. ',. " njjilk dmri 5ejaEahf:IJ~' -,~ 3ik'tJnlaBsi mtdai, ttibn31 dalam transaksi ol.[pni si prIJrd ,1!~pD", ~It ini m':Dglndik " ibm 'baJ1J. '. ' Ipembmh asan :m engenaJIl olli;pnl" 3S1~ seKltJo:1f publik perl u di~ak:ubn I~er~ebi 1. 3.hu~U.!t bdu,m

• "II~ ~L ., 1m blik I, d' '" Ii

p_ngu~~Jan, '~Ol,~- :~,K U,u,ntan:u 'JCKit (U" ~~u.' I~, ~ U sen ~1,rL

K>-ji, n '[f'n!' In'.~ orgmn]sasi •. ,_k air pub,IL., b{, ., __ my,_ mul· w dliLkuk, n d,: = .,, ' i i m_·fta·em.n~ :D3.Imr:i!, :p:enFm.'b~pn,=l=·-Jj .kaJimn ,e.fsebui[ relah memasu£1 \\-.i_,_.yah. ,karakR., .'_l_f '·~',Joolr jpubUk--" '~~m31jhaDum s -'·'tor piubUk lie· ih, d"(,em,p- rkan p da ,uaw Ml~'I'-~. Idi, I,u. ,pm rin'Man dimm'-ah dn::, n ~,~il':ya_h P m rint~a~han iN 'nl'-iJi.. f-riailaham nhutang

.'e; I "Ii'~ - 1!''I(--b·,lik- :-'1~ 1~li;!in ,g,p •. 'trm~ ~ -'iii II' ~ 'R p~n ", m- ,~,'n . ekror -:. - -.'L~'~ll.)j mll-n~,a,d~ i -- -, '~ri - "Q"H -, m' _n, ,r,ik

_, ,",yl[',r1L'll -- ~~=- t:_ - ].Iu, . A,.!! I!I _;«II. _ _ Il·~ pll.Dlvn~ - -~ - m ,"11!0.= - ,'iQij!~G, u_=

dari .' jiian pt)i.Urik dan ,ekD'.Il1.(]lm i._ Dari s,~~~d ~Jeb.ija1mn, , :luJbLikJ, sekto . publ.Lik. 1. bih w,pohamj

1i:',;!'i'IL"'Ii ~I ~ L - n ""J" I_,i"fil iIf!ii P~"~ ~,L b: il!\n k' Ii -,~:; , ",,1111- 'L ;i!O;il"!1 -IlL 'I' L -<'I " ~ - f'riFrii - ... ;; iiF'ii 'Ii'< L~ iH 'van D' Ib LU'! "rI1 iii" --II iIf'Ii

~~'D~u~ lK) _.: ;u Kii_~lJj~lj ,_~. ~lIjlaK, ", ~lI1IU,'" 3_~:1j . ',EJj' ,g I[}~:IJ ~eD nan, .~~.ell~ldl)~'!j(l~lII;ll~J( Iil,~i:~ ~l';' I; l~ .. ·~~lI:Ii lB. lit I]

- - ~ - .- -1" - - · ._ - - _.. .. - ~ D ",", '~ .- - - ~ ~ - - - ~ - - ~, ~I,,,, '- - - bli k'i d'-I ~ - I~ Ii "''''" - b - - '~ naslo.n3!Jlsas.~ versus p.n':.3'U:SUt. ~am, Uti. '_ UIlS" ~rr:as~ ,se~~lorr [p'U,' _ LL :. ULJfII~n. :5el~apl

metod.": :m,Ift __ ,jem,r;;n, 'n egara,. !~ •.. : ~_an,glkan dml.a;m, arti sem:pllt'i! 5ek[IEH~ ,publiik di i.nt __ ~-. retasi __ n seb;§U pungutan lo':~eh oepCl ..

',- aen ',·r:- 'ID-'~ ·-~~amnlfa, '-~~'rb,aBmi P lil]'l kcif mul ~ b -fm'Un ul n ,. an l~nJ'[~Jve!R-i

disip',~n Ilmn mulmi. remsa, AJci'batnY,B1! dennisi :mc,1 'Ekrro.r pubU.k mulai djm~bn daii 'brbapj dli~ipli.n ilmu yang umum:ll1.ya. b rbeda ,3;[11. dJenpn ,an~~ lain. (Kaufman,~ d - .. -- ''IJ ~(: ..c'1 'p.~+ - .,', - - n, '~Il' lur - ,-'n-"d-, n- "!' 'nnl-:··iik, ~'d'- m~'- '"."n-.-pot" -;"';;- 111II'lJ:~llk-l. ~~~.i!"Ii;~iil-,fil'D~ ;pi '~IIJ- ~1':'.llmm-- r,

. - II! ill :7. UJ ~ ~[in. . I~ !i)l11ii l._ ~ __ . II , 1_, lr'u !l!lllw __ '_~1 u ~I I ~!Ii... [I _l ~IUIIl [ .. ViIl!l U ~.II! ,WlIl._ K.u._ IJ

ek:o,nomi~ dan :a.ku,ntan. I~I 'f1!'.~jmh .mc;'nga - ~~ha:dt in :pe:ng'ern ban.,gan i[ ~1 U\ ,m,mnaj emeu : ,tu,[' publiL Ilil;~r-rvell'] mU:h[j,d~~pHn telah membawa b::-rbagaw ml~rlodoi~,ol~ aaru ke :-~': -jian 'll_naj,em_n. ,!ktor Lu,'bHk!1 Ie, erti ~ :_nd._if~ I'" 11~,ii~k ,.'ko'n,omi,~t . ·.:U:iil,_~ ~ akUln'i·_.·bl:iU~_ '- 1"ak 3J1;.·i~ diU] "D,b'l 'Jol.rlm'BM.i., S. ain iru daJam. p.mkrilm", ofg~i~asw, ~."ktQF pubH'k, di Jmd"on. i~ __ d -Jah, o,_·,: __ nisasi yaniK: m,corgunWJ1, . I. na m~ '.pefld:

O'i'\f!f3 i1ii; ~. ~I'~ n"ii'- ~ ~ 'if h 'n 'o'rillll"

~:ti!. ",!I!,~,§J. __ w r~jWllj. rlJ~!ljP5i _~ ~t. __ : .. gII· !!I

~ · n '~,IL ,. _~L

.... . f:p;;nusasl .Fc:m,c r,~ n'falll .i,;U:rnn ~

!D.

0·' ,~ · ~ - I dl- '15:- '" 'L

, ,'I' " ii, , .. I .,' " -

... '. fantS3.S.~ ,_c arp.o._,c__ an, ,'._,. .

, ,

,'.

Iii ,il·::- -

lrPJl.I3S,1 ,3\,ras~3Jn~

q;mis3Bi ,Pendlwld~bn dm [(,,~ }hatan: puskesmas rumah sakir, d,m ~,~ktOhth, .. ~_ anisasi I, .empar Pleriba.d3J.'lan:: m~asj lid.~ G reja, ~~h_ata, kW1.

:[

Jad:i, o:r:pniw,~. sek'Eo.r pu.'b~i,k dljp\3,lt d.w.kal,a1k~e:d.sri~dta:n, 5e'pe rti di,~.erUh'-I,~kaJn pada ' ,abe~, W, • .1 :

-;;- ~ n IjJI Irlk, , 1m bl ~ n-=-I ,In 10 If -=- '

I",

I' UI-·' :'.BSil

l:e]'1k .3J'.wm l'99D-,aDjl PQ~'m- :pe:"u~:rimaJI]--n dib~r ~ . _ - ne;c_(;3 beir~-5~r d.a,ri pemltfWnruaJ1 rUfimaJ l(ru&7rJ' .. ' (Q\Wmmml;)ll m,enu.ju b-al p,c;.me'l'i:n1ta:haJ'n, y, _'111,8: 'baHt fg,o(la,t.rJvtrnaqa:)I, d 3Jnl Cl1l;lka, ,m, n 'mpa.rkm, ,adlmin i " t - "j p.' ,m, .... Ii. n I m _ oj I :1_ 'bi,h ', .. ,. r~~ . ~'~ U : . _n _ "

1 '''''''FII'!Ii ... 1 fill • 'fLU' • l..1I; I II!". (I' '~Ib- , _1_ ~ . .II' _,11._

~'·~IF1, ,II, 3:fimll ,1'U~~iUl\l!'~ ,Il..-Jii~ _, ,~n_:~ '!iI!.m~1,1 !.'''',,,~!r~J[~_

. --- ... _----_ ... --- -- _ .. - - . - - -- -- . - - .

- . - . _.-...::- ......

T ABEll 11. 11. . _;._;:-k.~/' - .. "

TUjW!3U

-

_ l_fI

.p~llm&di.1irurn , IPulUki' 'n

Dill

iI

- - -

.'

GAiMB.AI~ 1-1 . - ,., I •••

. '. -------

2000 S'

''''_'_--'"'Y-: __ d'

PSriod '-Cd -: I

1

"" i

~ I _ }_,., I" ' I' dan III ·111",· .... ',.".....,di[n Ib

, _ f3 ka.lt..

..

3p'W' , i ,If I[ p,c.ml.:-'r ~ ntah m~rulb h

IT'I! -,lL ~11I'iii [j'I'Iilli'i'ii, U''i - n~' ~ "'1'1"Ii: ~'ILIIF'ii: 0Ijij"" 0'- , _

I~~' I ~~~ II..~'~·I~. I. . I~ I'~", ", r~'~, j~l"I!_. . ~

_J,~- ~'~...... "'m=

- ~n ", -Ul,g w' ~Ji'lI!!Itam ) : -_,I, I( - [i ~- K.

I plDI~d uri an , ra n 1 '111 b r-

, '1"

,3_, ~U _ It~" -111l,111 __ '"

Se b_"lllar.nl'· 1 5' jarah I".' isasi e~t'l:cu~

:PI!J ~ n'L" Ifcl3ih idii,m.u~aj: ,:eiak rw' 'U I",U.~ , ~ wu ~ '1- hik~~n. . aI'aml . - uku n; 10 \ eflJi1,On Kam '.·,·9)' :m,eD' 'illu~lfa' i tan ke'blflrada:m sr .,- "k

akunt ns.i. k.l[o r '10 b.[ i k ' , .' ak r,' bum tah WJ]j.

mbel.WJI mas" hi ..

. Pl int:efa_~i

II

I" an

. ' , ~ 1

.".' ~ tan' .ISJ

BioJ ~ 1'1 s~j a Fa ~~ men~ indlkaMkan bJh'_'\~l:5 Ji.]~l(ti - St:;.em p~ ~ l~~~a, rl ff1 relt=g ~ ,,~~ ~e~ak ~~f'iI11iHi'I rnesir l!UJtJI~l.

, - 'hartpFr 0 fi.! ~r mE r UI) :;tkalfl ~ebiJ t ~n ~ ag i ~Fga m i':).}si t~men t~r Id Fl ~ ;a!iL~ hf"~ tu gB ~L

D I !bE! I;] ha r'i! GILL nr a 1a1nJ, get{Ljd ~l'iema5.uli 'eFd H~dnalill ~e;~€ia d;;!l~rm pl~m ~f JfI t~M ijFl,

01 ~"n'Il1 abJGI '] S. ,ell: ua t Ai~' f)f ~ ek a~tJ hi i (1 n ~Jg.ef.e r dan Ita IJ a " I n g~ rf), t Ilo'::i c~j e wlrrtom i mf11(' iJr1 tills n~ be ~ t a h a i'l s;el~ rn~ du d a bad tJ.ef ~k u tfil¥d.

1 !'ilJ~~rpt~ e tarS yang ~,j la ~ mula. mnrk~1J1 dflrrgdn rn cFlyarilTl J ka ri ak ~riI t m"l $oi ~~~Uo~ p~ ~ bll~, ~ bag~ii ~JiO~~ ~n_~~ I~ ta n ~. ;J: ri ~~iI1l p-aj a.~. }(I~ g dl~iUnq[Ln pinal( ~l'ffl~!1I~ ta~J

mMym.rrmb.t.~ ym,gmu_nY,3, b~'Fben[uk [pC mcr.i ° , al au ,_ 0 ... " nisasi s "[0'- -- ~~'bU"k ini,~ ,d]lcl~i6bl~ dal~:

I. Sem .~lgal ,,' ',p!'ilf!il is _ '. ~ (,Mp.il'olirti{' 'Pin~) @

,2 ~ Pe ri- ~ia.· 'oH Irik dan eke ImJcnMj (t'lDHOmir ,c wJ.polirit, ,(!¥Um.. ) OJ

3, . no . '._ 'j 'b'!M,Ii),~ng' (tf'fh11.uJi'o inrt.·· ~. 'rio~t).,

k·' ,', IL .' I ,OiL - '"il.__ b h - ~I,... ~ - - _ _iI~.1L j]i ~ ~il~

,~U (I sell), 3 n mDI~ ru ~ K;t__.S~ Ka'[, .3 ,\~ pm n tt 'S.lstl~m, : ~~nGai&i,-_iFi, 'I a.. aaa !r ~j_

zaman mesir kU,IO" 'OrGmisasi kementerian •. ·id~ [,~bB. d. D,IPD 'WjWllD m -rnJ,ga' ' mini_s-'f;'Mi lml:pOlr,IO u.n I uk ,pt"rffimnm: rnenreri ~ ara menteri .M .Iakukmn pr3krik ~ 3pD : n b'll~'man ~rn:-c:: I[ .m""'=:;iIj'Jen-n hasil -p- m--n-~-i!·· n ~,a~aIr. Sa.a.~ ruN. p'lmerin'tahao .', esir rersusun

~"~"I _c_~~ t.IL ,p _ .- , iIi_ ILL gu"a _ P-J _ '10, _ ~, • >OJ - __ - .. ,..__ --- _

aras dis :r~k""di5.t 'ik: YII- n.g, 'jp'im, -in ,~Of3n,l; ~'!!IIb~rnUf }~a.nK-- ~rtug -,~ c." oyimpa.n G~l(at.an

k· - ~ di 'k 'I.., .' d ' r., 11 . '11_ . " . b' • ~ "

, " raan snl' p , J.5tn< 5[j~~;U' as~r pcmun~!Ut _D P JU 4 _ ~ nKli1fDJa '" ma .' 1_, UJru:!,

p r k ik. p,e n cu aran re lah d i ~ aku ka 11 a~- m bt:rDiI! -,~: i :kci--jt- - n un [uk m,er-l,i~;k - - n

r:e'nct~,pal~n ,d:_,n pmd,Uks.i."

D~. masa ~l1J ~arrurn - p~lleN,il ~ ail an ,ang, bedtuas - m,emb~ secara add be,bapi sumber pendap'ilifan y,ang.~it_ rima. II P.hllrtMQ,l" n '_IlUpaJkan . eDumn b. 1Iil'~WS_ .,1 ,kif'm'Ctlteri.3Jll :y3Jn~' berrlJ,la!L. ',tJ:,e-, J<3 relah m.ernlemban~': -~b. :-,:a.i me~ooe' ,P .n·en (::iD :ba.r, HI yan,g bcrha.rga..i masa .Rom:a~ ,P .~ -l,dk .1]jnnru~, unru melIld~ un __ : '.ni:!,t! aj~ da3.kuk31n o]eb semua ,- -i~J31b:talt. b:aik ieu di guberDuran m~u,purn kc'ka'rusaram,.,':ru !' l: rren,g~han :akll'ir ;.load I ,'~ '-,~f3klit peUClli,.an trauYbi k ,I -~·.gan I' W Gnoa Id~ab [Ii~[llpra buL:.t~ rranssksi ,·'euaog-n "'D,t.ll"pi~:mcr'ib' '.h 'n fU,1 -crus d n r 'kya,t~ S--J3lJl ju,DI.~a~ proses penrn'E~ ran iru!il"'embmg druWlD, p.m~s ,perd~~l ~l/l:m.rne:,gua~

P3.,")I"'i S -- at ~ -.~I~f1.ii. ' sam·a. dl t, :-1'" L ~ n :J1-, , n i~: I ij,;;,n. '. ,'n>'~' m'~iim:!I ~ - ~kJi ~'ra -:-pralli!:ii, n fl. ere]a

!lJ,~ ;1 "" y!il.~ ,g _ _iW,~ II)~ ~Ii@ _ l:]~~ _ ~ ~ _ gC!I!;l!);"l- _ "'" _ ~~ "." -- , __ ~_ ~ D""" .

da131J1 p- m1riU~'flnl~h;tl.n" ProS"~~ 3dmilL1i51:r~'ii. ,~c:ntaCl'tan, keus n~ ;Frej' .. ,d~~b ,dilaJln~iL"Ul

t"~"lii;r..<i; Ij'o"i'ni 0 .• ··: .1",~iI\'"1I'~~,· ,I" Ii'"t:~ - iri·:' , .. I9iIii't: l"_' ·m···iii'i!iIRii--:l,I"lI'l'i'II'r;,1.~,~,I;' . ".n P1o:d''- 'm', Ilin,i"';iI'~,i . 'i,. :1-, ... - 11m ,tI":m w' ,~, n,

.Ji~'~~!@, 1@1i' '" . ,F~','Jli_'!L~ . I t.e-V . Y«u _, .. 'I!IouY~~.1i ,1[1I'1~ . n_ . i!~iI!1!!"'U~ II! , . iF' !Ii Ii :I"~ U

~UI U'M 1- -It ej- [~,efh ~dap k 'urn bpi ra~ is rrn k yan be rorir1u-u i m'en: - Fieu - 'UID: n -r~ba. l,

Ii:. =~L ~iL=,.,-';...=_.L~.·b "~" •• b· 1m " d ~ e

~ie[erusnya1 pengaJ'-a,ht p~:~l' reoasr ne -lU:~n_aJ!l,g, se: 'p,_~Uf urama _ _'_U~~ _~~" ~1:.ua

.Ji = ~jl" iii ~ j "'111 =. iii n~.L. ~]_~._ .... 11... .,. ill ~ "~I_

perxem ~'angan P'3cu,lugma ,~n~ t . erus lU ~ ~~M n 0 ~~u P F,~J'~;;t.rn; ,MWlW1S~, se -10 r ~ •• U,1[]!l~E

Di a,V{3.1 ,aba;' - .~ <: I ke -,ILl an n ',-.~ [~~Iono mi 0 bergl ser ~1'Fi 'h:al i: :- te m I g,ri ... ~ d ru, UlM 3,

:c~ r: L ~ ~Ii· L ... _....L I ",)1 II...,J 'I ·~I- .. 1,_, 'I.-,lL,' ..

l!I:ii~.'O 0:1] ,~,tlonom m.r':"fcaD' IH:sm. ocrranan :~ a.ma, u.lIaJ, .. 1U'.it.[ ,~~n'~jlJ[n.yi~ , ..... ~ftlO .], ,,:cra.n.-

'-iH~ n me '0 buaf' sistem t i mana pemellirnalrum pusar berusaha unruk. mD~!:nr ,d~1l!um ·(b,FID FOe,lIm,poor SemiUi ,t,3h,ap pCKiag3_ .. g3lRitt Proses pe~aporan' i .eman,Ptan ,e'b'ih rina t·f':Fut m"~ un-Iruk jnfol'Tn~j 'u~'n_~a 'ker~_, mctude [~)'rod.u' .... it '~~[- .., :_aJUr,as baran,g yang d~pr-o •. ···ub,;,~, ba~gm penjual_n, d .·n ,m_t it_ pfmJL,a~W~

Pa,d,akJhir abad ~,:', t'f:rjad~ pc llbilltla,~l ,[, Jendru-r' clal m,_ .I:U~ JD bm i,;o In~.d if

Ii .I11di vid u ,m,~n jadI leb.~~l dihQlrp, d3lnJ tt~ be,F,: . -eluan;g S~~ LlIS-l- - _' . -~. , . ,a., ,Akmb,a:m,ya, .- ~\, -0 - mi, ~nldus(r~ munc- __ ~ I'] __ ~-gri.s~Kf'jadtm rnllm ,me~unfukkan 'b~\Q, ,P,~:-I ,embanpn-_' unCl.lDst k,;euang,an ,d~n\ bia:f3 di 'p'frusah3an le.·~.·ih, i -ip~:'IlliIJ. Qleh ~,-r .. ,emrnbwpR 'pr,alklit .-_--untwsi:

~r:kror'p·rnlI b'~ ik "'

I,'rakrrik- ',unfanSl '-.-- :'T)Cf pubJi'. da .1,[ di '~-i~. be .. l'emb· . -/ lc:b,"b. ,wbat di. shad k~-1'9 a Imi rt ,n N:fip'fif - ~i ,an g salah 81 t:d:~ ,,U DC;U~ d,~in:'~;an m,t='nIy,tun~ aku fil,r 'n i StlkUlif pl· hHk se' a; - ,~~: pm -, ~ nc ~_' L.111 - n '~t3j.-- ~ ii .~.' - rag d ~ . un. ,- -=, pi~ ~ ·l~. pe --c ~,~ n [;2 -~ ~ mngg-:-,i~~ ~;enek~ln~n ,i'- i di,-ra, -Ilk-_'. da -a-;-- p,en,bn~ulcbn ,p'e,~aba~ pubrik ie-,a:_ai p~n3nggung ja,,~_,: -- ·p,mgum:p'WiI. P'jDl' sebU~ ,""fl.mh -:aajaa -, dana kC'n.ja1iiD~ Satu- 5 .. t ,:ny ... per, r.emh,ang,:n .•. i 'ma~~ h:u, ad, I.h .JltIllllml··· inyaprH,E'ik :3!Jdil: : to dan_

-

ciB~ ~i I Penganrtar

~ak~rk ~ ·~ .. H"it~n~i

,eJ:Mr plL!Jbl dalr:.m

_ I] m I'!I_;~ ,2PIJl'rJlt.

D j ~ifr,I~,nl ~ IS, pE> In d~ t~r! 9 rll p~ ~ b~~h ea n ~mtlJ.k ",,-empun~ai al(~5 ~ e ~ haM [I P i:)elayg~;a r1 pub II k §;€!perti ~ ~tlJt IJI(I n ~o)}l~~' 1~Fipi1 t1~~~~cl! bi4y~·

JILl m I :3J~~ S.~f pa[~ tefi J~~ ~i:?fIj;J J' Pig ~Ige~a~ di bldang ~-bt[)r pl..!lbl~k

~J5i~ :J f1ifldt cMl~ra~k~m.

KID ntnh iJsi settDl f pilJ b~1 k ~1_~mtangsQsual clengart ~j!"m~~IIi1hran Va fiig d inadaDi

K~:&.eh!Hah d~1iii pe ~d i d il~1i1 se ba ga i a ~~ ~ !fang mfrrfP__fj~ h ~l1fl g'5.U rn9 kc imdj\!Jd u ~~'!3 n rJt~ ba I~ fin e~iafj I ~~n(t'dl ~~p~n~lngJ~ an ~~' jj'.~ n Cd n f1~ ~ ~9 uasa,

p~mefj Frnr['a~hL f:ad3 ~aa,~: il IJ,~ p~.I_ p_I;ba,[ __ m ri n.'(a~' yanG b: "ug_~s mensaudi~ "l1,gtt RH;',m~~Hrl langgl!JD ':. j;a,wlab- ladm~nmtr:atif~: ,:10 sepenl s~bagd.i pen,jmga i,tmafa ,m,ahkt)fd,~ pen~A~ .b.Lllamg be -bul1~ ruu., ~b~Drd.

-Pa~a ItihlWfr1 ~ 8~::1!J dibear kom~$i ;][llldru~ rm,!-~- melaporkan kc D'C1iVJJl ~ 'emrakilan

Rak"y,;)f te :1.1(-,.g p~ ~-. 'I,,';;U!ID , p~~l,gd-' _ ra.~ dana K:t;d-ekafan -pJl'W'JJ ~Ulld~'t{)w' da],~l p3J3 pcjal;a-

('Ie, In i ~ a ~ gl am a,( e fa'[~ l~ef!bagaj 'btl ~~,;;, se] a rih menu n ~_ til kbn :P'f,~ k~ i k ,a-1U~ ~ a:il1~; . e-kl~ Of ,Hu-b ~ ik~

lld' ~~ '[_'" d~ k'" "' 11.. ~h k b'm'·L ~ Ii besard 'II

I- -. :I\; lUI!15iJ : IpllJng '~rl ~ "a s ._1;01." pU'_~IK; mcmpu "rat [ptinprun. yarn,g nesar ItII_a~am

D" I "J. r.l~ d1'·" b IlL I d~"· _J ill' -" il_ ~ .JI

:5Ujj~U ~1C'Ia.Fa.." II ,n,,', .. ~,S't oam K yan._ i[tuUmUu(.4n ,t:Mi - I~n .,' _~'Iucn t 1 Ha:S,I, II '_'ltiill, warga

~e,O-a.F~, '~ngg[iSi dau-'~~.ra ne~ra t3J"~- _y;U',_"'~ :_dc:~lnj'ung itc mn,gg;Fi':.)~ : Ji J~I~[liIS't pendkna-[_lg ,ip~~l'lboi bn iJU1f[uk fi1llenr~punyai akses [t~[hadap p1'elaY31an -publik -s, ·~n~n:~ barn ~ -'alll po isi - anpa ._j_ enai bi,;ruyall 'D'31~ lteada3n t:er:t,e:IU~, penda ang; j U8}J mempunyai akses ke pu~al pr:~afana~ k~'halall dan k<;b31ki!ran NJnp~ m~(i1]!·clu.dan hi '-r,a (Blundell, hal ~ 'I)., Se~amn inr, sekeor pu.h~~k m;i:fI.,y~.Fap l~mi jUt~ h~'naga k~r~a yang CIJUpi si-nitikan

ha ~ -1= s . - i ' ~""., .-!I'"- ~_IL,~-" .99, '. ','

" 381, i(;KO, , om _ , n,g~ -,' ,- u~, '_ aLIlUJ, _ , - • _ -'-~

,Kond lsi, ,- ~ ,;] [as t" ,d3k j auh b. rIb~d. d ~[I p, di I n do esia 'M'cd ~ h~~' luas wi I - ,yah eo an j U m 'ah penr-,:- udu,t j um I ab -'f .,pa n (l~maF ,kcrj" .ya illig be f~e. rak di b'[. 'anc .', I!: - [or pu bl i k, ntasrn[l ama[ dJ' am,p,wl .. :~.r wmbanll" .1m 11 aWillah rer'nmkn.)" dlepartemfn=tfe]pl' ernen yan_:_~ membawahi bidm g~ tertentu dalam pem_efinlrahrln.~ 5E'[lIDkruF.' pemer.imIJl[.ahran pUS'1"

h d ~ ~ . C' - k -- ~ k ' ~ --'k d ~ .- [

-, - ,,-,,' -. " - - - , '-' -,' "'-",' , , " " 1 " - ,- -- .... ,'- " "- ' ,-" " ,,-, - ,_.' - '-' - ,- , , .. , ' ,-

.1i1IJ1la,Uplln ',.-a,CQ , ! -,_ ncpo IS 3.fl - , _",. - " ",pan 0 gaRJJsa~.1 ~ '" or pili 'I -,. ~ selti,P :c:ot~

rne,mbulk[~ib~ 'cr-anan i[)r;~ni,s'" si seluo publi- ", dalam c enyer,apan '[jllhlga 'kerj'at • '-an ,kesej'I~'U'e.I!'MfiIJ m "~r.abr ~,d.alah amar hesar;

~~ fI ' p

,-, :1- l' '-. - " , ',,-

os' I • ,I!. _or .

1 1 n - -I' blili--'

" - 'I .. -- ' -" ,- -, - ' .. "'_. -r I iL]i ,I

iliJ _, ;II, _,:!I! _', , __ "",: _"e,( _,_" I '-- ' __ '_" --: , '" _'"' .. ,-' 'II.!!! .. ' -_ ~',

-,--,'~,_ O~-,~-,"·

.lKo.nSl,_p t, n~un:1 jawab bersama, p~otinn, 1 demo -·rasl S ba~lIi P-]]~ _I]dal~ n9F!i d3n :n:i~a;- :~h·:d.up,9.n N, W'IlS"' ~~, -f.l.aB- h-erku ratn.1 scj ak e' ra li 9 gil[) .. 3,n. ,."re Ie' .. iUilJn d,an :p~n -ildrnbn ;,,~ba~~j M,pt':' ,rang menymi~~tili l~,g~tUlg' ke indhti,du '~~ lah diu bah -~l,i3di kanw-lh 'k~,ntru",p,n angar,an [d.an pen~-a" D,n:.guh~~1 tc~'h diia -ibn ~_'bIPi sata:na mnem,p~rkol(oh, pmisi ~ , ,,'ibat nya, kebu ru h.mn .... kebu ru 1;] n . [Jsi,31, pe-I1'S3 maa ITIU,~ d~ mo k rasi I

tv" Q nYJ~.l r I d.lm pia k hE-gil t ~1: ~~m!l teo ~Ia IIJJ ~'5a re 01l'I e 11 t a~f p~ m or In t ah [i!Pi1 t(l n til dlll k u k,3 fii.

,~btj ;,)b~!1 '{jP ffiJli'~fi 'adl~ dUd kit ka 1 ~d~rml.d

, .~

Dnlg e~i"U t'g'~r.

ti'IliI elfim'j b aw~ ~. N'l15 fj1;ka d;1 r'I rne r1fltw n~ ~a. ra sejak i 59;"

D~nl pl;}~. ii"1tJ t eJ !liemeringharn. ().r~ Ba.F1 ~ i'l"lil~. d ~ Poll:: ,j IIU bll!" ~.afilyo da~1 pm~ga~d~ p~nuflilb~l]1a.n C~On<l]ml !~tnfLi; ji~g~ ~ir" P.fi!i"\lJ l'ili!b ~~ ,UilJ k~5EiI'i'i!J~Dlga!'il sosra l_

.. epr:n !ling n masyarakst, dan keadil an d~ trmplarkm .. Pl. ., p~sis,~ yarr-' tere _ d~. 01 '.'~ai1. _IId.ii ~i i'lmilah Y30':. terakumulasi clenWlI:1J k SI!J ·~(,an e:l.onoDil"' dan pol~[i . ~ H,-· il ~L ·fi. prosesl ini ~1 mua ad~1 an p na rt,l~l kes _ :·ru m ln~ rn1 gan 1,t;Jl nil n fU'l ~oi ale ~uu d ~ '~F ,do," esia,

Subba'b, i n ~ a"·· ]lm ~ n,~an a ~ is i s proses r~fo rmasi sekeor p u _ ~j k d_ ri 'k'C-nJ n ",u~'mn hin,~a. kt",m.l.ui}Gk;~Fltuml b~n,gk[~~. SCk(!D, ,~ublik ~~Iam " in~~Jtlem,:-]afbl1 sebagai al': jell:. d.an J-]engf1'-.-ja~ p1!rcepiJ~_-~ml pembilll1gun3.l.ll, d~ba,ndin:~ sel for J~ as- -_ .. " 'j bin i~!:WakJ! sekror inilah ~ng jUS~fU'" - ~ng dekar I., an ~Jl~l1~en:: nn Dah}lak: rrerhalLl1p l(e-~uru'han nl->::-,ara)Gllt .

.• . ], ba\vath in i, I·:. e rb' ga i b'Lu a neg~ If i r 'M u n If u:1 da ri, pro ses meng·a mp i ngkan .. r 'um buho! n, sekror p ub.l ik, ,~te~ yladar,~ d.EI"M:p,~, ,nJC!~ i(j ~ )fa 'iG I ,erm, -.0 besaf", .reJ(,ui,ie.~. 'asi _,m.e'rinlahoo, re,llt daaku '~,~ ..•• }fca~,;)J, khusus, :subbab inti. akm menGan,~djs:s, perro 'ahrur1:~l.luba', 3l.J ;'r:ang teriad ~ ~ Selarnl~ u'rn;, a~ 'i nfJI~!'3si SU"ar'f:g; pemban,lJun~n k,'. ·b~i, ~ekiM'J ,pubUk ibn d;l~llijJ~Cullikan, Sc·bagj akhh~ d.afi sUlbballi ini, 'b. be ap,a 'ta[I,m ,- H~ik dan ekoll1omi :St~~()r pulb~ik aw.n .·~·'ikienr~' ~~ ... -- .. n"

" - .. --- " ,~,.,,- .. t- E' 'k-- 0- ·-;-1 D ' 'i~ s··· ,,' .: - t· , - iI·'· '0·-· -o···~ C' -- a: -,'

-0 .~, ,ill - ,in I mf -- 11111.. I 1111. .

, . __ ~ 1IfI .. ~1. "I I .. '_,'if. Iii! , . I ',~ :~! _i ,U' J 1,,_ .'~j" ...• '" . " '

dJ . :- me lartl'

·~bruiiakan lOp. d,(~,\--v~"[ Vc3J~~ d'lak~w, sel~nl~. Orld~ Baru .. e~ah M~ ,a~~ lO]

I" 1 ~ ~

dan mo lll,elf_F' n ega,r,3l t!'j ak .~ 9i97 ~ ,Ru trrul~uh n)\"~ keun [ung~ , 'ke "',gilD m, .~j, - erla j U urrnyiJ

.. ' ',' IU n,ggu pen ingblfaD pel~'·,3lD i"i n(lust [\~ UI i r-~ ,n:am.bd.ll.m1nya ,twda) - irDt- F dan men LlrUDn~,a ke ia,d ran pertahanan eko Il'ulmi l1..H ~OI.1'U1J~t, dan ~ Ug:3, , ·eouki o· 'bes:arm ~ ' .. , dOfon,~n l{(;Q'cib~ _ .. ~~a n po',~~'n~k ee hili m~nBakllJmu~'Hi sem ua, pms,!!S, k1isis, ·ehj~uplm m3'11U~'ia ·.i '~'Il1;[b;JfU':1ii~t fU~(,S, 'k<;mcfL ·n:gan Golanpn Krya (GOil' ~:-:,R): d·i tahun . 998 yawtg dieandai Idengan pr3'lu~-ck curang,_an n._lk jlAjlJf d_"-a,l di_bud~atil .scb~ _ j

~go~,~,~ keru.rnuhan sekmr l,ubrlL Ilai m us mn~, rupia.lh ['fteroSOI~m~i;Hli 'tJO%~

~m1~aran ,oepara rek d---p-!f dlip.tfrah:mnkant: :c·u J'i:J1!:1 ,m--~!on~amu"W1 h~i~;, iu .. , ·p,rod.u:,

--D - - -- --,~-- - ..- .-- ..... -, - - - - ... - -~--- . -,~ -~. J:(j,r---~' ... J- - ,'- -.

·'~ehat 'n, cm.eru,p,-,~~ ~n btrb.~al rand2Jj l<e5u].wI an .. ! 'ntuk perc'Cpi_a~ pe ·arl!;JJ.ImJ ~mbal"

se . '('0 r pu bl ik~

:D1amp l1i,(tl.f~ aa ,~ pe ierin -'h,an ..• : lle:;~, III lid· - .pa[~ 'l~~ukur 'l1y~l d: n pFoa,~

,pnda "eFt- ~lWThblJtuln ekono_,j. ~rtt._-~p~ ~i liga ,d_-iti p~'rru" sbuhan k ~·_.cfrnj'afllJP_'" ,·os~~~~ - --,j tabun 'I '990~:_- n, 'y~nlg :k }',I mcnj'adi semakl iii ka,,'''a dan yapg' Mig '-"n me~'Ij'adi s .. m! kwn m i 5k~ n, raJ ng da P 'I d w ~ ~ ~l~ ~ ,~ba,g,a'i btrn4k u t,:

~. i, J M,m~ aJrnl mky,~~· y~urnl ~, h id LI~' ,dli 'lHlwm kl~·m, mski nan d rn Udl U n 19" 81 te,1 I ~i1. me~· 'i~Ska ~ , i ~ ~ .... 1; I.:I-P ~ da n~i'_"_ L_ ~ '1-1 ~ ","I[l.: I ~~, sebelnmn v:.1!

. ~It'r-' l~ ~_. ~~.' ~ 'll' ::.~~' . f,"aJ1I~ _!!III ~~-~'~_ ~.~ ~~I~[. ' .. _l',_ IJ-~,~, ~ iI'II,'~"

b. Ju,m '~,Im ~,:i5w,a pUlUS sekola1h jup '.~ -at. :~lu:n,.in,;ka" leb,im dar] d,-ri;- k --: Hpa~"

c. ,Hargal l-iblT']ODanlrn1 nong,t'nerik u~lab .~:n ~ng' l.( em ... · [ 'k.ali rptUi

.. .I 1iiH'f iJ:.. . -'~~~ . "_ -' If i i~'" ":'k-, ~ "..JI '. k ~il, __ ~ '"

u~ I.. 13:. uU [as,1 SiC:pt L ~l!Str II aWf~ n'3n __ !p{n·ta.5;1,~ iu30!:ut' ~omunn~La~11 'IWI!m1lJ!RUlIlY3

:rne'lIi~,gk.af I~b" I d3r~ 20%,.

,::emua, i l1U ,_re;1 urn,j ulli n lUI fill RmlY,3 .i nf[as.n~£ur' 'Y311g ft' ·.·ed ~,a. iU ~1,eg3.l1'a, kh3..il Dill paJ inw b Fawban '~~mbil b_~k 'r-erka.dap mre·lo.f1olnya ekonomi m~~JRt:), •

• I--.SO . -:-1·~pi'Jllli. .... "L S·.e-'-~.i . ,,·'-1 ,io.j't~!L ',Ii 1_ ,rm Ell! ill _ ;111 I '-11""1.1~,' I" ,I ,UU~'I~ K,

,Perbmbmgan, ! U 0 i-' ,pOl~~ [it dalll. sj.Sln~fD ,M RId ~paJtai . ~"penFubj olill·e 1 aU.Fl.rtn lKmnmril, H, ru d:i Ind,DnHe~~:_ ~ PLn~ukuQg: aiiran in~ m,emrunyaru p:mtbnga.tl yan,rr; b. da tentulg

Ada emp. It 121 -ea 'yang m,ene.ncu "an bef1ituk dan is~ dal~i negal~a ,sejaihter,a dan sek or pub~~c. DaLml kondlsl ini itJeperrtingan bis~lis, danl pendukulngl a~iran Karu~n B:all~u 't@~alh m'lnyerang struktur p:ngelu2il. n n'!Q!eilra da I a m fa m plat all~l!al bl!sar:

I~L .. ~Ielnglub h dilln Im@modiflas,i kondisi produ rsi unr~ILillk rnencape i IP~nfH:~ra"ta~an,,·. 1il!Q Ilebih besa r:, p! ngg unaan SIJ rnber daa ya!ilg i,ebih ba i . I dan merna csim um : .ali~ nifai 5urpl1u s u ntu, tujuan s05iaiL

b, ··.,_'e2:yaklilln1,kalfl lpe.r:altaan Ipa]a; _ -,'untungan dan ,a:.:tivrt~~ bisnis lunt~l~ mendanai Iperr@luaran l"u!gar,iillJ . . :. -,~s.yar:akat bIsn]s ~ngin m~m'~ . .IimLlmkall~ pajilk dan juga biaya IprodutsinY,CiI.

c, [0 ist i b us ~ peng,el uara III negal r'al '$eh a rusnya meme.' u h i.lebu uh a n ses ~ a~ d a lam a rti a n kla s, jen is :Je la m In ~ da rn ras, l!(Jep 'n'~i ngan bisn iSI m eml nta distri bu'j pe ngelua ra n IPU i I ik yac QI I-=--'~ eneka n k ' n in is - atif dagalng ~j dUlkungliuii Pi ISiU, .~ ani s __ sh:H 'sHang (LI~;m pr05JeSI -r~sa,

d -, 10 rga n isas 1 j m alna' eimjen~ d iii lpm I,alyanan ja s _ p ulb~ i k, Kail~llm B i sn is da n a ~ ~r,a na III fa n lEi aim rnenca ri

alasan iLlllntut meninQ tat ··an produ ··tiVliltJaLS dan t~~gl ·mlt 'Ieuantungan darn setlap satuan peng~~uaraln n~gara~ D'~~um lkaitaln lnl, rnereka juga iflgin m~ma,ksimUl,mlll<,an tet-erlibatan 'se. tor ~wastJa dalam prod IU ksi n ill I i :5 urp us dan unlu m@V,aki'ilil kua 11- as, pel myal nal ~I t,elih a d a IP pra nata bi s ~Ii 5, yal r1 g ,a d a ,.

J ad~' me ~ - sta h be h~_-a p .. ~ -"II ru ngl2i!n yang te rj.ad i 's@benarlny _ ada let a I al ~.I lpeme ri .. ta IP usat d a n laJ n ta fa !pe'mlerinta1hl pusa'· dan pemeril!1ta- dae'lJ',ah. 'DItO~.gan penge~uawlan, Ipajak~ ~,an pe'fubanan k,eb~ja,taJn !pe'rimbanganli!'uangan ~ietfh me'neknQn lsu po~~ti .._' i 'setJta' M,asal_. mals -' Ilah i'n~,

'$llt8't!gi pa'm I'ri nt h ,·alsea Orde B - IfU je II. s b 'r UjiUil nun -.u k ~Ie pa ,d .. II i krisi'5 e ko -; 0 -;_ . t po I ~'I' i k.~ d Ii n [CIU d a- . a. S!cara prakt~sj jenis, -ebijailuin d,apa't dip~ll_h dalsm du __alii: prjvat~sa~si daln dereg ulasl, Dala jangk211i m@'neng~hil '5tra'tegi j'ni akan me'ng'g,2SE'1i mS@'limbanglan p@iaiY,anan pernerin ahan dan s. _(}Istal. Ini .lentUIn ,I) berisi <10" yaitu berupa . eglLu1c . - gan po~iltik daniIEse.]lmbanrgan secalia, - e,ndada! .··~.tau! rle'nganata lain, desakalrl un u·. men,j,dJla'filkallrru konsep inlil seeara '~ota~ tellah rnembuka bel1'bagai Jebul1'lJI .. Bin .• Je.b"jadtan mass lal1mlpalIJ se hi n 9 g,a tu rituta n pe ru baha n me rllrua d i sem a'i'n be$a Ii. I Fa i1a h ta ncla ' ' wa ~ pi - Iwj ala na n Elra! Refo nM,as,i.

'Ii'i ~i~ 11"ii,"'!Ii!MI, '0- ~'J3~ ·d -. ,-- ,,;Oii;. mi - r 'Du!b,IJ-k tI',;;'i!! ml '~~"Iffi'lij -I p--jiiiill a:- 'IL,-:" - n'~'~ iinIi 'nlF~"1U ifo; ,- , ,~ d-' - n--; .J ~,~ 'I] - -;, .. I~

,_r.I!i.r~j i~Jlh ~I""J ~ '---tJ.m. - . . ~ . '!I!i.r.- '"_." r····' ":1 IL~ . 1fL,.~ ~.iI., ._- .-L.~ ~ ~ w ~ r iI ~ :~: JIf.:iI!a.:.! . ~I '.! I, [J,~!!j ~~r~~ ~ ~. ~I

'b""I~;;;;~'Il, :~,-:-,~ ,~~I,='~~,~.IL;.~l_el~--1i 11'f'~1i¥~11 ... , ar-:-I~ 1(: ..._~,u. 8\J.nl 1[I~rhad·- 9,1-:;. man .-t"-=--:--,i-;,n ~kJ[or p' .. u'bUk:

~[M~n, un a:1IIiIJ4!l!I1 !llPeD_I&~, _ MlL-I!.~ _~ f'i!!,,~n ~ p _ , ~me __ ~ ~_ , ~.

a, ,IUlo'r I,,: a ral \~, 1,'- fisi, IIJ di'b,- -~dinl, sek,[O'f p'Ub~ Kri[e'r]~ I fiB~' nsi 'U:hib dip,riod ...

, ·kaD diba - m,l: bi'l' ri _ - ktivita5:J , -.' : ·-1 1,;-'aJ1rru p,rtm.,n ~ wsban. Efimi~n·'~

~ebih m>-ru-I ~ -np',r'Q es d IcU,pn,daJii,_:, ,,!l, ,8 i . peneapai n U EU 'lJJiluan~

'b~ 1_>lekU.acm .puu' d~ __ P=r.saJiJIll;§$l, men~b.n k= ,p~.~rnhM y,m:g· Itbwh 'baik,=_engan b~rklDaDlnya bia,·=- j'daJ d n IDcfiin&btf:iJya ku;lJ'~'W.," _-_hr,&_n. Kafli3:Fm BMI! ,m,engld~m

.'

I

Pad,a ,akhir O,f1de' EUlnJl,f. dUi :~O~dlSi' yang ]Jntradiksil y;situ priiwrtliiasi ,d1arm l~atS'[ona_isasi~-e,aka_ bermal~an 'SI!~I~ifig. D'i sektof pel- ·tJuharnljj tilffiJdlhrr dan tel,e_ omunikas~~, kron~:epl p~vla,itjsas:i '.ian ,cU·sos·al,isa,si~kaln 's-e'balgla~ plwlog~iam utalfflliJl ~'ndlLllstliiL Di lain p~ha,~, '5'etto~' Ipe~bankan 'tlel,ah d~~iadi'lkan s'ilmool Igl!l'atallll ~nr~eNe.n~f ~'ml!rinta 1 s s Dua _ondisl li't,,- I~ilamp~ '" ya d~iebaban o,l,ehJisis mOrlete' danl ~an~ik. 'Jcu,g bis81 di.Ji!J]'~alcafii Dli!' ',epa n~a r11 ~;aln .

P'ada awaln~a~ Iinl~eNens;i pemerin1'ah lebih d11~alndlas',an pad- alasan ib.e'riiut i~Ii':

a. I(uranglft-~a ilnve!)tas~ dj,a1am inlfra51liu' 'ur; bia:sanya te'liil[t dengafii pe.lr:s,. ar,alal~1 min'imum operasro~,al.

b. Il{ris,~'5 YiJJnll;J1 mUI1l C!IJI II ilibait pen~rnrh1n kapa,~~·tas keuiu1 ',:an ind~5Jii ~el2l~a me'lildada~'

c, Keitu.,( U hiU1 nj~ end esa .. ~ all~an i rn/es~~a 51 )fa n 9 b esalm'~ se[p;fI!fti pe -,llu ~ya pase ka ,- leI: n ~ logli ma,] U IJ rr U •.. pel11g,elm[~i n ga n :~[~ d u stri [I inri k.

KQndisi riling dihadapi saat ir~UI da,pat .~. iri·~ci ". ebagali lbenillut

II,. Te j diira p,eln~rUlna_ . nfl,ai ma'talc__al~:gl ~upiah 's!tt_ra dra~ttls, d_c_n me!ndadak~ D'~ Ilijlilnl pihak, tel~ad~ j- g_' pl!mbe'ng-:-a ·~aln kllwajiban atjbart !Qnj.- kan ni~a] mlt~ lUI -gl ,asing.,

:::1, I(Q~usi IPO ilik, Blnta,ClI billiQkral dan pe'Ingu5ahai .' an; me·ngal ial .. an slruttllJli Ike.tJalng;a~1 iftu:hustm r,aJnQI talm ba II su ~a[m. Pral\6!lk::5;1 han' ~Oia-l1g d a n_ -,gh1'tB n . all n 9 ,t~ k t,efka rrl d@ n gain cr~ell"as to uta m a Plru~a nlan m@F1imtluIII ; a Ii1 p! m DO ~Dia . '" S ela i n litiJl" p~ ~ 9 I~ sa h~1 l:id~lk pem a h m a I'1d i ri 'all~efi I d i Iii fir - u - rg i te rus 011 e - peii'i1r uran dan kebj~aL1n li~dlU'st i p- m@r~ffahi,"

e, '1(~<iter:glal~Jtu-gtan a-'an tomponen, i-:-:~ptlr ,amer_ besar~,-:'hIU!USIi1""al d,ar'~ jepang dan A_wH5ul~ta, '$-ri ]iftj! :sJf!hing,g m,E! _ga~ibEf~.:an pememin'in am ,., J!liig -li1rtung p.ada 'll!kn,ologii b-::-er,apa n.· gam 'c~~,c__.

I. -, • i(Q, g~o,m,erasi lpe'ns· h, '_ 11 ~,eg,ara behm di't1JnJ ng pKdeshlnalisme' SDMI di pemerin')ahan mapun i li:id ~15ilt i.

IE! ~ Slslem Sl!'n tra ~I[ Sa{5,~ ya In 9 'ter a~lIuat

Dlal~am melli1ghi~lipi 'situi,si ;~u~pe'rti' ini~ pemerlntah larngsungl tier' a,d~'I~'~n d~ng,an dlm[pa. ~e'majualnl

yang '~~Jah dieapai, i~p~lw-i BUMN'i ~lk'5ptu ~arlgsl~ng d;aJ'~ IP~m~'Fin.·ah,an dCJ~lw,'~h klort~/ka1lbull :)Y!Jn/propin~iI

dan Ie ffil baga ILl sa a " a ~!g flela h "ga ~:n Irle"~:iionir.

L,~,IILWi]j d;dp']J"'n n,a'~"'I'1" amar Itli-(,,;il!!in.,~~c_-III unt ut7 im· u~~'li1d" l'II~lin"O; '1:~_"in!l:""'~iinrli'iiI!i(I!'!i' ,di"!iill!"li' m ·'D··I·..,.I,o:r.nn1t:f

D,W, , . ,g. . .I";]I~.:. .If"" >:!!U:IJ, iLl 'i!II. ...,,a,,",,, ~II.. UJI-.. . - B, I, ."",b" .' !II.III. I :OW, ,KO,I.IhJ! ~I.II.III,~III,III . _UI.UI,.II. ,. ,L . , .n. , ,.'U!,III"'t:!Ii

~, ~ - - ~ il 'b ~h 'b '~·II=..11 .; -- · .... b ~-.~ ~==il_ = == ~ JI-

p~_.a y.an m yang ie _2 ,L~ ." \~U,tt lUi_HJl p-en.m~:lI1aa:n"'pen.!l&u!W3D y.a:ng a03."

Peir:um,:la:rru~,, __ 'I_~_ dan pru~-aHj' ya_ng, kompe tli,lt~f 3c__al__ll lebih b_ "k dalam memen ' hi ermintaae k)OIO' .umen dan. ko,n"d.~i. p" ··M~ Klmml . 'inDI, KaD,n -'lam, rin1en.'Blfillkan

J I .J

ll..~. L b" k - .J - ~-~ - " " - I ~ k d

IDW1fW3 : 'I " -~,F;aill.' iuaJiiiI p~er~a ~eme.r;I],Itl UJO m.01 un,rat ,,-:,-,-_ .", •.. eruJII;_ -~ n m -ni~.'"

- . it,i'm '~'~~iO'fj, k~-;O:!;--~~- M -- m-~~II ... "", .;lIii- _..I~'-;,

'Il], ,iI!:_,_, I_O.l!!~.'/Ib,p~n,dln~.;,.n '_" i!;;~~t(;~, '. 'I!i;:nu~ I~!I

P:~'m,ed n [m terlalu b .-IE dan bo:ro:s:~ seh ~ !n~. ' : .:c p emeri neah serin '; dt seb 1Jl[' .R;b:Jp1 mas aI;ili". -_. '~I~lra b:HUS, nleog-luf Ipa'&11' l!el'p~ '[idak nJlt:n~-~nle",eH; "'_mdosu,i"

M "~~..I';.!Ii, L~,_ '" • ~I 'L~. d eli '~I "II d-

··n~m~.ttallJll] Ulio;V;;,~ p 'wa I. - I an Im:_~, _K3,_- •. eJ1gam me . - _- , n ,ellJ1~ I. an

d .. - · 'm ~ - • b ~ d ,. I!! d ~'II JI ~ 11 ~'L_ 'II_~. . ~ .. d - ~

151P,WU1, i[ nggu.n:g J. ,\.3..'. In ... n-l1..- Uill WllJaml. m.lem.p,[iD,m.ll:l!UQl.D .Ktpen.'tu1.,purru. ~.I1__:_.'W,[f.I.~

:K,ep,c'n, ~:~p n p.ri,b ~Idi ,h.3 rus d W ~,etal:k~, Ill, d.3J]~ m Ikepe:n ti ni~ .. ~' n klol~ ekti (

(! nom~~ ang menye;r.ap sumber dill a lJpd\ dM) n 11 - tor Ii n

Fcus dan

p - ra -

bel han or entiiS 1111

me

, ,0- -,L,.,,~ - _ . rUliUl",,~ ,~'

pemerin -_alb d: ~ erapa n.~3J. ' 'W11~ICl3lb. memge.'~' lang pa' 3 abel ~ ~,: b ~fikU'r mi~

1 ABE l 11. 2 . - ':\~~ ,.;. , " .

...

p ran n

. ,~

,sf:" 'r I .110

-,m anak p,' ndi, likan yaH, ' 1 ' ~ k-'·"~

me-f, uku I:i~i k biij\n b·

II" 1-,: em,clkr;~ ~ 'is ~i, nJ~ ra, ruenna.s.uk, ,- £11 ,,- ndjaJli~ _I - d,IQ 11' lOO:Li d - n .=-egiunal ser r:lIl "I 0 gram. :,emc]j'uu~ah, spleni. ,~didJk.:"]n nasional dan ',.- ran

c~ Pi :nin,~ - , ,I - yaJI, ' '-, ~ b ia -~. I;::U; ~ : 1 pmiLngbtalll PI- d 11 • ,! I -,, di " uibu .' ,ru

-:_-m!"e.lu - ran Id: - n IP.a.~

Em IJ.3I t ~(~I!ldis~ ran 9 ro~m~n ga run I '~~~~:Ili.~turi~~i d~ n ] EgEt'tf rd~ ~ Pt Id~:;] F] a 11

n"1I ,::J c iJ :::. "" t:1 '3 'I; IIJllU_l p!l-loIl ~ ~ I.~~ I

t~u i)~ ~~rk~l~ be n::la ~fkrUl k~lI"ilcllSi dJ.j~ Cak'lJDilirii a!'~J ~ientP.i~fJiHi'I ;a f' se I.! n~ r lJtt I~~

\rod OOi !}el ... a il'm Del ~ a n g fd!er I!U iJ ;'p~~~~la ~~k.a rt ·da lil m p ~ l]W:~ ~ b~ !'~ u ~a n ~ekh:H puol,k.

- itt" Iil:)' j, ~ -,' ,Ji... ',' [fL•rl-" :-'7"1 ::,-, _iiuka - :s '-, ',- e • .-,. 'I "nr-:--r,:-i- -ei 'Sm- 'n

~ _ p-~ sa m ru. ·w. _ af. [e ~~. s;an~. w,p., r~ ,~'~ ~.~ ~ _ D. f_._ e;.~ rm,g [ff, eg .. ,~ _ _ aa _

,r~s~r!Jk,tur~£ui d~n. r _g:enewl 'pc~a}'~'Tan [J.iS,) a Q;!k_a 't: ~n" &m'~'IP,t be g~f:ULWRg pad;a emp'a, k'ondisi,:

13" P;~·'kerja dan pemwi ~e·r.put18tpas~ p,cnub" P ~ ruhahan _pcrmintun. secant. '. adam. nraJ., [n, nru~mbil·31l1. ~arru~~""1:,. -- DEuk Inaalkintkan imrdE'mnf3S"l dan kc'bmJ" akan,

__ ~C "--~~!t"t:: e=- - - - - ~I u= -, .e > f"- ~!OJ, -, ~

serta men tegah ,~:kak,Ui.fI p. Hie 0'- aan RNJ'-'~l

b. K~·bi.jabn ha, .. -!i, d~,.~~u~k 'urn.uk. m m -lilUhi ke'bumM In ·.;~f~p!nGfm_·.··, rn : .

, .. daJ ~fJ.a'n baru [I,nll] nl~I:;!~.u·ak~lrt i pC,IrnJI~mbanGlu.~ I~u~u~n, f'D .oiall dati pday,anan ra ng ada, dan . id - k li1 ~ng,u l rig" kesal ah3.rru kebi j aJ.b - Ordc 83 ru,

Bf~~lmJbn, kondisi. dan aiku;.pan 3. CI pen __ embllJl'gJJlJJ' isu f3ltg tf:rkair Cia. at m u;~:J i d ~ uSM.1 :kan:

3.~ Pngembao,pn sekror p'L]l~h~i'k rueiipu;-i wndu_sbi ud~wu~~, jasa d~_fl~a :-ali'[I dan b~ rus

m·" el ~I D - IIii' ~I· IIil ·f!' ii' m] ''=II . 'l1'1li, ',' II!'lIi d·,' ".V~-;-IIIJ "}Ii ~ it: r'1~ .iRi;rl"~1 n J' C"EI~:

. __ I 1I!r,' 'i!"'~_.. !!I' .. ~ _i~lL _'-I)! iii __ ' .. iI!'IiJ!L ",I Wi. 1li.G. V eili.'lill!ill ~~!I!.

b. F·o.ku5 'p:ada ·pngcn·d.tdian pub'~ik I(l~~:am k,r;·b,j.j'-"· "-n m~bo ~kQ-lomi.

c. Mcn,giku·: kLiP~mi[iltan scblgJi h.~ ),_-Il,g' ",ital~ wabUPIJJR ~-I~~ -an~ s~£u d.t ~~jllJUnlah

;t~'krt~k . ;n~ k' 'on . "I~ir-Ir' kru-· ri < si i_i~" Ii1 .h:: . "iii'riIiJ".i'P<iI!t':~

iliA''!> t_W "~'!l.I ~ e esr tl_ S'3.!0'!1 UJ· ,me!l!ilgg !Ii""J[,g~'.

d ,. Me'mu53tka n p.atd~ v~ !iI, pudaY3 natH m:JjjyaGlbt da . demum'[isasi pt':Il:g;t'Odalran orga_n W sa j P ~ [b~i k OJ

C:~II Item _ cr "3il .kapasi ~.35, ru' n v ~ s i b~·da;n pub, i.k: j n gkal£ ~okaJ d:___n rcgi orl~ 'lW.lrU:U _ _c hl~ngcm ban gkan ~ n :i51 ~ti f yang a,d.a.

f: 1\- C~lalul~ d~n mru;MobUistlllSi sumbre: ' ciaY,3l, ~_eah~~an,! d.aw ~dc ~ __ rge·ukarl t£n.a,ga k~r~a..

-- ~--

D' 1)~~p~'k:i~'~'r ~ r~ - i!i io il"ii ' .. "".\ I' _.~i'~· . 1- - ~~ - - ' miI~irl"'rill if'·' eeal n· DI~A· - - ~";~ - " "

I~" ,l ~~.,~ ; --.~ ~ ~l~. ~:~ ~ . n ~ ; ~ :~.!!~ ; :i_ .. i~ ~ i~I.P~ .~! 1Jl~ .1J1~ Ii.! ~_. _~:, .~:_ ",.~.Ki~',".1 _ .mJI.~a. D .v. ~IL ~~~I'J l ~e ~

idan nerusah - ,:-1 n ~

h:. U.n I uk nletnga!ku.i . eft a·_~·11; P r~~y,a!~u3..n. : 'e.n· :~ n g SUM bu :.=_,aya .man wi _]1- elai i s~ d~· n

'~'-'~'II Ii il']1'n~"1Iliiilii . - ill rID 'I k- - ---:-"~n-'Iilt~;ii'iii;liib·· "',1Ji"iIi ~ i --~ ~ da inl 1111II"iII.n..'Il.M II:' ~

KJ!&7~'D~·!!I!!I! . ~,_,!IJ.,'!I.i~. ,"', .. I!;;,.:. ~;!ii""'!,-I!!I!!!! ~!!I:,~.:__, ••. u·!;;";- ,. ~-I. ~~-!!.I\o!!"'~GO:I!\

t~;:lZl hubwgm ,S'osiat ,pengen·-_ ,. n d.emoktar~sa!~'rI •. aJ1 kesamsae kese ~.pj,_·~n ioUal3lD proses im p,~eme:n rasi jp:mgraJD yang b-er!luJ]aI~'w. d;~ lfl. S'3Jlr1g.a't berpmgaruh,.

' ..

b" 'Per~_~,baih a n eso nom '~ cian klasifi. kas i I ~-k1!{J ral.

c, P\ mba an p engeh.J~ fa n P l'b,l i k dan Ik'bij . i~ n, 6:

"

Pen, ;a b;} ~ am st 1ia~91.

PC rr It' ri HB t d1'L

p- ~,L - - I-"k

eru !J.!~!I~dn p~ 1[1:

p :"m€llnt~h~fl d~tl rhd~ B. ru H~ Om.-= Rf"'U~~lna:,.i me I"flO ~'H~ M~h;lI a ng m ~;ilI:l ent al tl~· ~ i 1"l""jp1 i tij'"j': (:IIi ;a~ r~ [ldn B!1ru.

Pe~ iii b ~ rl ~ U r'd fl ,'!;.:t- fJf~ ~'~~ Ii 5€kl:;r pli,jhllk ad~l~~tll [!ira ya~ ~ tepcn

S~kt,w: r p Ii.J! bll d.

I. t l~ IJ ~"e51:l ~':.la.H'\l ~ 50 if;'"'i.r, n t~i'i,-;th If inl

,",:til . ·'11. .. I I",

~ 950- 200O-~h" d I per la~ Jk~l f'! s t.a~d= ~e ~ to ~ it.l e~.w n iJlrn L

i!lj

". "I

mndu~,[ri ,[u~ilir· .. ·~e,ffd " '., ~ air" n!tr:r,l : ~ d·~n 'Oi'lJiny,ilk. ~elyanan. nasi on t ~epe i .keseh .... tan d~n pendidikan .. "_r~a" s purt.3~i, pub ~ ru k:~ b . i k ,i w, ru [if: n asionalJ mau p - ~ n 1Q l~~ I ~ mo ,U~[.fl Id~31'r dan p'cflWaJh.aan, ,pabwi sr,

Ja~'~J~asa keuH1:,-·-·· ~

I· . ,"

Tanah dan ee ng;l11i mgU1L ~ya.

Su m b r d__ay a alam ]a.~ Ei1 n ...

i

- _"!I!

c.,

d..

e,

~cfubm3i-I. polirik pc;~dn~'-an d.-ri : < .ll . B :_ u ke Orde ,·(r6rm.as~ l~fLt :ml~L)~w:~ pr·hJang;

-- - -- - .. ~ -- - - '~- - '- ~-I'~ - - - " - - - -- '0" -. [D --. d' . - 'k . - - II - b ~ ~ 1 - - b:

me-l.g1e IIIa_I1' ,3, Ull.~·p~ 35,1 auran _, '.' , 3'· . . [n. _ :en,galll1 •. u. ungJl:n tem '3ga- e!l'1D!_ .a,ga

in·_ e~,]" 'as ion " p roses dereg~ ~ asi ~ n privm,ti sas i ' - - . an 1- e n 1£ d i ~ a n j u . bn ~ K·Ollildis i in i

merupabn D.· nil piFOS : :global i'.s: ~-i "raDS u~l~ah d~rafllcan8 oleh nt.g'afa -n~'~ri1 OECD" U.ntMk. :bmldon,,~i3~: .. frfanrrum [,en.nlng .ke·ut nan ekt]in(J,m~, daD. k,·m'· ndirj~ 1 menjadi

pe _' ~ [J. dika i rn I'erus"" m' _ neru!. __ 'is is ekone m i tlcla,h m enu nj ukka b'ah ~'~J k etahana n cl(;,o"o·-·i 1-, onesia ' ~bn~ r '!I'"a rapuh .. O:~th. seh .. .b ~.I~U~ pembao.Guuan. kembali sekro -·~lll~i~ik harus diar-:al1kan ke '-'esej~]j'~cr,uli1 mas;y~rnka.. In t hraN i lindika~or.~j I[Hk~~o:r . 'es. i rc " .~ l,p.r i p merara ift Id n beb n konsemen p~r'h.ll Id~IP'li'iofita.~·k~n dalsrn im p ~emen [.HW nya~ :D!l tin p'w hakJ ,kJ 'mandj ~'i an lndones ill ,j uga .el~] diu i i d~ am his] S .D'OI~f-·e r 'yang" r~ - . nj u t, de n, ,-' D. .'. 1- L~ poli[ H\.~ Ke ~I~' ka i an den' n .. ~ h ak :[ u a [' ~ el a b .··'egitu ken-:al~ Pas,· ~n IOIFln.esi· yang b .:i,tu ~u,;.~s d~uil k1CkaY,3an ala:mi yang btgj(~i bfSiiilll'

" I .. · L M,iMil-1i -~ ~I. L ~~i 'hili b '1]" I.. It :n "nfl' o. np, ~1 n~~ta,.. n~ . ~ ~ 'k. sa ir ;

e an" .~I"-~_1II!! !I!~ ~D L~, -'-.' C,r- '!Ii. - e ~ '~~..., "I~!J!I! ll, !l;

1 .. - . :'ilCl, '. 'i kl~5 I'mpul an ~ r . m lllanrgu DaD k _ m bal i Kk~'lor p lUI b 1 ik m!:! ru paka III ,~a ra ya'lllg.

"alin:-: 'Ita u,ntuk :mef1SI ruku.mrk~rI! kern' ali kemhM.an ekonomi dan kemm.ndirian, .. ' el itffilk kW ta, I..' I:[el, sebab itu t :. .~ ·D.}fU~UIiIUln ~p ~ feI1CID33.D dan, s r rJ. . eei ,pe-ng'l:. ~lllcr . 11 M.I !1f!fiap area pclayanan Irnasyank:al' perlu dipc~r.ocpa,c· ,d n d~dLs usikan seeara terbuka, 1 .-·at ~ ni ~~~ri u ". ~ . ~ liku It!!; n ~_ b .ga'~ ra n ." adem (1 krntigsi ~ktQ:r )j M hI ~k.,

a-··i

t

'DflDm"

,: rgani~r .i,ek,~o,1! P IlJ hi ik d~ :1 nd(nl~i~ elam a ]i m pw.u b rah an te ratkhir in i ~ 19.50- 2rOOlrJ-,~ n, dipe ~akUlka.n ~elbagati sie:kt[~ ~ eko ·omi .. Perl·· tuan ini berakih t . .fo'k[ls mana,jeri~ 'ddaUk I~Allj'U paua, p~l;at3.3n org.llI~w5asi al[or publlk1 namun ICoi ,ih pada pc ·3'wn a , . i51 'program, daw, anruggaI30,,, l .,. OIlU~p ~ "'I berhaiil dircrn;p' .' - nidal am J.U31 deb _ e pettaIDa .. em . ri rrrW1 n Dim,.. ., aru Of d i, m a~ a pe~ da:~~hlI3 n n ~3 ra be r~ ~ B(n p~ h ds r,~ h:JilSi I sumber tlay~ m'~~',fak~

o.l~P ii1?ir1 ~ till9i '~iM1merU d., ill ng: en dePJa n

I)f ~eI~~l' n ~tOf

p~M" - -gai ~Udn.J

Cll"gilfli ~W§j-

O'fgan~!'l! se-": .o~' pubi.k da1li1 ,hoe, a an dalarn ltJiI'1 o~Fa510.fl ~ I ,Ja~ ,r.[IJ~~I.

,lil'_~' ~$!I;aIJn ~sar dist!oobikao dte-h

b Ii -.,n II~ -II' ~i\'H~If~

. .:fi ~. r.ll-~~~ ..

d,ngan hatigij ~btil1 mu,r ' - di:.bfmd.Ag ..:Ia,lam n g n,

", _I.ay~ na~ di ~~~ trJl'" :~br " 't,- ~ ':wIa- a nya dllpa~ d~ in~ng :- I m rlI,tai 'eltonomis,

~n~frId(5 h(1n pin]jfll)..1f1. ,h.~,. • 'egeii o!:eh Or§laIMSd5~ JOOI... t ddalan sa ~n satu (on· on unanll'--, fl'lit'n fifh3l·k UJ oeko~om ~ oteh

p.e 1nth oos.a't

P:i2r ~arrn~ ~ loperasi

lk.oroe lsil1 sekto~' publi ~

h'~iI!'· IE. "'~n~' h ~.di. "'" ba"ll. il.nU.Ji Urir"'t..:ll. _ruz~·II! •.. ll'i;

dall:u" m:eng. io~a mnya rna lIptU n per 't:angJgung~

lawaIoalilnya,

I(,ed tJli!, la~ujj' p!ftanggu rl~~a:ba'm. kf.pala d llil as dan yang se1iira di ~ri PiI'W han da,~r~ h 'lid ·Ial+l tr,las:, b~ltu Juga.; d~rwaan depa r I~e~ di I.'· Si:'Ilt.

Rejtl~li",_ gov.ellJ~ pe~1 u •. ~ i i k ~tl die'. e'n .. ~rUbill'~i n.-p:i!m . , ... I'n ~

I:~in I~e or'. :", vteauct:" "y

.r~nn~ii'i 'i'liIl .f'~'1Q' ';JII·.~'lt_· !t'..!

rightsizIng! clap ~rba ha n . j~~. ]ii ism~

~d' and' pun'sli11"fent

h ·C· . Il.. .~1"1 1 n 7 ...'11" !1-1fI:~1 t, ~" ;0; 'I I .. , !Ii'~_"",,,,;O;,," • ..rn

eFS UI~ '~-O~I~Olnl~,_ i~1 llL_· 1111;:.1' .'!. IU , m_, __ n_ .pm~ _ flo·~,a_fL~~'~ te o;OmUJrlI~' 'Swamg

dim ul ai il DM]'- Y-" B dJk Im~~1 '111ft u . i d utr ,i If r _e, LU ~n~li ml pah ba ~lt: d.1 ~.; ,d:iUill:-bmluan p_meri~llrtdi M~1Jptm dlJ13 ~l1asya~r ~angsun,g m.el~~UJ~ ~~1)O (mniriii! lPuhUk !OIiCFing) dJill pas .. modal ... A,ttaruJl.~ id .. P;pJ1.b- ~ai_ p p~m~~luD3A melalui sumber ketun.tm i~kstttrna~ . m~'t . crg3j'n[~·1; ~pa.d~ pI!O·"~ : ;~n. n.11l1Jl~n s andar pt:-'la,yanan. arau b3_'M aman pm es p£~afa[Hirru }mJJ1,g h ,. r.' .. ' ·da ..

1-1].r ··~··~t de·' rJ~!~ dan fIB .ern;···, p!inJ~· ma,ml l~uar nl·,:·~r'! n1n-p····k-·· n f\.~lih· n V,IItID c_ ..

. .. ~~ ... ., . ... I, ,(. . . ... . .'.". ~ .. ",1 . rl. ~..'

!dipe~wrkm ole.h. oonyak n~pr,a-" ._.:·,:ngentb.Ha.n plnj~.m~.Jjl I~r~_r n~~d ,nleh. nl1JaflJi~i -ubJik ,adalah, salah i3iW, contoh. man 'je_en makroekonumi ol~~l pemerinrah pusar, Mj3J~ny3~ ~pi:DjBn]l,ar, ~u.a4r []ieS"Jri U'o'ttw .. , ,~~ni.DG·~1'3rm pCdatiyan;Hi1l K£sfh:aMran id];B1I~,o'k.u~bn

n uk f,'l6~ !'n· .. i ~I~@ ·bi '"!Jm .. 'L.F\ ... Ii]; m:L='n~ - fr"iIl"'· iL.. - ·'II,"_~ mb

. . .. '- :r~~' ." ,", r .. ",~JID· ~.~ ' , ~. ·,,·U'P_ r .. -'~'JJib.un3D 'In' . -', ,.Rlttifu,r .. IK l~a.1!l sou' · .. ·.er

C 3Y3, 'rnD3llUS ia, DaJ L II . I· "·i 3111, ~)?an I ~e bib b .·:1 pn,ge:rulaJ ia . pin j a man I Mar neg;errn se-

,"oP' di··c' ·U' ~-b··· ~ p: ~o~·lDaD ",. : fLR : ra Of on on Ii ' .. ~. it ~ .li,I~.ifl."t:Ul13JII mod· I

I~ • • ~ ~.

biri3. dilaJk~ Olfh .. p~me.Fint.··. ._".emlh~ :re.n:grr:ndalLJ,.l r ,i.il1J!~m,aJn- f"'"tap h~~w d.ilidt(,_ k_JlI

.ke· p-m:c.rii--rah :usat :tebpi .. ujud pe'ngedrui'~M sumber d'_.y;I yarug tcrtutup serta 'pflJ1ge- Ua][·a)ml, ~_. ~l:g· y~_~'.' ,;0 _.n.g,ki:rru dl'~~l·.fIt _an· JrnJ~ :cnen aH·n ern ~rh·u~h d·_· rail I. 'wb ru~ni'l: ~3JGi" . ·.'myak p~njam,ao med ,dwaruf dalam !l.Wfli -arng~un 2tjng ')f-t1 ng, '. iap:li ... '~ ! ikao s :.p.rnl~m.n3D .. cp,uiftllJS31n p ~nG~IlJ[]~m ~t imb.F daya .ellJangm dQIJ[~rah. ~ n . ;:u n ,i 0 pi' n ji _. n p -merd 11 F daerab. secara 5 ubs ans i. bMUS rnendapatkau ij [ill .pe'.ler,rnn· vn pu.s~_~·"

~;n' ;a;lif.lit'l . ··;e··n,·' :j

~U'_:'~l'" i:l!lir,.,_ _ _,' I, ",

Dfn,pn~~a·~Dy~,·1 rbf:s, e.kono;m~, fang . _~~_klUli kris,is .p'Utik~ buddl;va 0_3U MJ5~al, 'kon~p I- "jtlP.tlJn~ .. "". '01),' ~mt/ (. ,m, !FiI1'~N iii II'~ ~c~·r.... kem ib _II i pt. ~ ··m~r~ nit h ~i m . 'i d ~ I· ,. n e» _.iL,... n p, .... ill'O: .. ~~

. ~ . . . _ •. !I""'~. _ ~. 'ulKalJ l;". . iIU ...!OJ Il10.. m,1!. .J ~u. . I ,U .... U [~I.!II • Ii. o;;!i!l!r':~

I .1 I ..

iDI. lelab •. ·~mMl3.i·en,~ pml:r ·h~m. o if!J!1 .. ~i ~fbap heri. U[ ('Ifh~ I field. 19!~l:l)~ 'PeI'ta.mt:I<i

olpernsi k.o - i· .;c ... Of' plib~ i hum dIp ism :_ t baik. d~.laan p~nge.o unn,nl mau pun

. C',flIt fI.,I:_' Rmaw,8bban _. / I; 'j. e . r C rn ko,n _ ~ s ~ . __ ·rs~ i il, n _.RS:lI ya.L,g .~. tal: a.k~ d.i i,~di kan

pemiru kine j 0 gani._si ope·r··i' me .;i·JI . ersebur.

- _ rdua, ;31 I-r' p .n:3.l1ggu'· &i. "N:abao kep_ a din as d"ln ,ang setara di pemeriraahan daera . idak1rul jelas, .- • :_' ,-i!u juga de'pilil nen .··i pusat, Proses rrefg'rrna;sj h~fUS me-ngcn;'"' bruJJpn uo! .. Japoran 's~ra '~bih spesi'fi I sellin 'ga. P,fflS-eS 'pen~"endali '0 [h~ okrasi

~nie'~'( 'd~ I'· b mil t!m~lI spa ra n ~ ti.p I. ~l ngu Ie ~ ra.n prestas i !lJ n I.. pel .. pora n h a rusl ah

idi '~i~1 i .'1\ seh ~ u .. , re[ollDasi ak IllflntRS i'l rer:m.a! IiJ .. ,. .,' .. : ~ ~ lillenjad" dasar be r' '..,; .. :"

plOJrnm. i:1:'[:or,Olasi [U'~~en w,i ~kt(n 'p'~JtbHk~ Jadi d: p'G"~ d i ~imp 1.11 kan. b~' ..• · 3.. !I)',~f{),:rmas i .~ 'lI"ClRSl~ .mru.I_."L~~ ,_~j ,Al,_ta, dan ·fO~;rrnm ,fie_- '}rm:Hm o;riet1Ji~_si o.m3_c_I'lII~S3Si. 1eklor publik.

,~~ ~ ,J' '_ ,D1"''''''''' w_ - ~"- ._

Rtinwnti· ~'atJ'fj',vtrn,n'm', m.;·m - 'R,- mC'Fu'01~'lka~· _:on·' 'p. VallI): m.onumcnl ·il ~ a, _un,

101 f~'~ ,_. ~ !!J~' tt.

;aJlm·p.1 ,djHtu[· den. l', pej· ~b· ha.n .. perubaha.n ~. j n ~.per i d~l.ak~k nnya iJulrtatJ<traty

,rt!mg.ifN'ni~~: ri'liJizin,g~ dan p f!b~ ·0 mekani· m,t ~w[a~d ~nd p·runih'meni[~ kon~p

•• !' ... 1.. _'m........J!1 "_*_ 'L .. :L h· L ~ ~ !' OJ

rt.!l1JWfI'U'I.l,K0u,m,mtnf '(I M, ~n U -,-"3rm ngarr ~I ,.e,m~3J~lan, ,iOOii.rUI, 5-lam<1 In~ .

Pienr3.fHn, . Dft.~ep rein'Vf.1rn - [n~' . o,.·rnmel!](' m· m . 'U MJ.h.k ]]i ,itU":~~'. y,an ~ jel:i!r d~n .poli,rll!f11

.. u: ~~ ~ .~,~..J' d· ~_~L~ e: t·· . .

,~l'l,~;,~: yan:." : ... at. Uiir.~ p~'mH~nfl,blJ]j, am .•.. u ·urng;rn ma!5yardJt~.ilit, jr .. 11 W u~ " .]i]"~1 lrr.pe.ntlll .. '

. a)- 'Mh- m il Ii - ~ ,i ilk d- il '·b h- I!.. ~ k" iI 3b. .,

. .. ,- - .... _ . . . ~I· , _. . 1[- .. . II 1M . - -, .. = - . Ii]! M iii - .• ..... _~ n ., . ~ -

i~;' :_~ . .peru .•... '. n pita (U ~ _r _". n !f]~e:nU!l_,uas.ar .,~ J IU .. '.· ,i,.l .• ··.Wt .pemc: 1. ,I· lB.

s~Rd~ri~ Scbaik ,a,p30' - kon5,e ~ .• '., ,m,g d.~rra,. ,·~r~1 I13mUn, cngal·· .S, ~mangaJ' idan ;~·cn . fras p~:n~fflen i_~ ~ra ~f.~l'in· abaft y,an,. mas i!!1I m~nSlu nabn parad~ gOla 1.3m~l~, aka.n ,Me.nj adi

slogan m;~:w·a 'pef1~b.~'han .ap~"·,~p~~

. 'untalflisi se '-"~r pu I

~. • L,

Ii.!! UiUSl' n 5 u g

,i) .lIlIfitamG dans

ill ., ,:.' I

',. ,mnQ"m .e.·nl

. n ,i - -IWl I(,Uln ran$t yangl dJ '~rap. n di '. ftYelolim~ diJm

ffl'a5ya.ral1l r'~ (bli~n't . ggg) ,I

6AMBAR ·~ .. 2:,.

-----_._- -------

, Z "1 D,....,lI'II' 'Ii! ~

, _ ~ /'.,1!1!! _ '~i ~ .. ':11:111Inllt.JI

DalatD b, ,'jan ~n~, epI!isrem"ol'D,gi'rl'[, "dctHnLl[mft, i '.' k;r;oll' publikl akan die <.',p1u'·--i., 'an

ILO:-Ofb'","a'::II~ IL,",~II_iI1"1 . r'Jt7l" Arn-jJilll':,'II-~-l_unll""'1lft ~ , .-k][- 0"1'" . ulbl~ln~ ·dJ" .-;'. o· ;j!5;1IL~1;P~1, m·-IL~-~iiI:"m

DIb ·-t1fCD~ Il]lUXIU s: '~iIl~lfb l 1,_:IIl"IlJnll i:IK IUI.lLiLJUll···~ 1 • ~. • .lL ,~ "UK t·. I ". Jl '·:.IJri..)[Jl~ ~U!JIl ,.-

~. ~L'lIID'Iii""','Ii'!i' i[' "I' -~,ojfi IE ii' \f:"'I 'I"ri'" . ...11 ~ 'b erl akukan d ~ I~ am p ~-'~l-iii":- m_ 1111 ~'II_~ k j"'!I;i"\~ n "·.e,ijj,,~ i; pili ib 1-.' . "~ n ~

!~ .• lll:iilllUo01 <lIi'r!!~"IJldIl£ ,',a:',~~, I[U se [at{ "i!!lL:". ;awd,. L, .~I~ K, r~.IIL~ 0, Iyql'!~~",. ~~I ._.'LI! .I,~ ... ",

b ::r,b\-~~ilukWJ lama, rerbitan Erooa . ··'ara1! akuntansi : ekJto,r '~ubUk dis-~bu.r '-URi[Lnsi

!D r ['

pc'D1Ierill.u't3h:3LD" ·'an IrJi b-dJ~p Ii, f:m,:p Em", bi,d3Jl,~ un .. ~. ~"" "but kumansi l"'EIll3JD,13D

.pldJ · .'. II Be Il'b ' ': ~',P' r m,~ m ,a'npn ~Jl',~ Ir~I' E!bm" I' trL1JT.IJpak, 'lk/-b rb·, silm pe ~1.ra_p.1 - tlr:mMI

.£'''''1l,,~;lI! d~; S> lo!"i.11I'iI11Id;'.,. lnil;<'!j IIi!'~i1 'p·.4Jm'·~ L ;!'Ii';FiI'Ii;';lj,~, :; ii'I'ii' " pill~J"!i' b·· It:''il·~il..~IIL. .li·~D~"'Ii'n' ~ 'fioi'll~"'I- ft· -' p' 1II1,'ILI -1- L

,f}1~'L I :.__ ~ . r I ~~ Ig~ I .:_ !lilY _WJI{LW. IIkIJ ~~ .. ~. ilJ1 i'1WJ.Jl-1 {)J.~~ .IJ !I-ll. _' _:I~ JUJ[IIJ. " .. ..:._~. glll~IIlLiJ - _._ ~ _ "g_ ~ W .~~II.JKJ U _ . [~Ol lJ[

d~defliruikan reb3GD -~u,nmn w dana m -)"-'-ili-'lI,

.~J'~ - - .. .- . - - . ,- . i :-- ::l.'[]".-'!iII,' iF' Id' Jj- - ..,.: 1,_ ... 'n" I .. '1.1

nHU'ni· I 'I,!,· m:a m . , ·31.- '. ' ~if"'I!t'L .. Utiia:Jl

. fOil' fueu"

A

r

e

RP

D@i:' n~'1 a 'u n: ii).~l se: tor publl .

f. Il'3 . I yang d mbaw·· ,n

d't1la m ~en -'ajar- , "U fl't n, I I m riff 'h fill r! ofliesfa a cia [\tJl a unt rlIsi I ~m' fin . .a iii :~ - riga I)I1H - _ un"f1~ I ~ loj[' publ-

~ ., ,m'· ,ianis-me 'rl~·ni_' dan an. 'isis_ .unt -' . sf' yan.· .

..J;'t'fir::int..::iil.n n.::llld-~ ncnn~/nl'~an ...J~,nl::i!il m' 13'tU~1Ii"~ ':'3f' j!

Ur ,~III ~~~gll ~I ~-~ I. gl fif'~~ '.~I~ !U'~-I;r . IU'~~' nWil ig~;'~'lgFr!tY' ilijl!'.

(Bias j i· ';'1(1 ., 9,99 J.

Da i defrrud ,w a tas dana ma .. )-rmrwJt P 'r~'U eli ' D

sebBigm. dana. Y,3D;_ dimi 00 01: h mas..' I. a'n:~ Ib'ruJlllkaJn, ,im,oj..., 'Vi~d'llJ ~.~ yang, Ib.~;U:l.lnlfi Idl~E~ol ~, 0 I.~ h Ol"I3D isas ii-o:r:garlrlisa5,i s ~kldolr ipublli:k~ Id~n ju. .' p,ad~ pn~ rlc-k"pt:lg" k kcr'";il3ma sek (0 r p ubl:i':k Ida n ~'.1\1,~,(a.,

De6m;·.·~ ,~[U. dapar di,~.mbanjp Id.·.~g~ melihar ~Icb~b jauh h .'- _ '·MI penulis ll1fin.'~rul ~ oqpnias(i '. k:m,F po.' Ilk Id-ii

" .. ,temb. ga .. /I m ·aga I[lnggl~ ft'-ga'ta' dn' de,partemen dep'ane'me," cJJ bjwahnj"a~ pemf!tjnt~~ dae'ratJ, lj'UM_- :~, BUM,'D, lS··_.1 (Slit

~rmasu'< yay,alsa ~Jla.·.,ilSan s(Jsiat {t6ilstia'n~ 7 9,g,S)~

J~II~i' ? __ un:naru~w . ekrcr ,pubHk. dapat did!:_'niikan seb3jpi:

r!'! '.' e .···anilffl I ,~' rrik da'rJ' an ~ ,Ii!;s:. k,u.nf;a1nli ~-n9 ,dl~- ra'fJ' _:_ n pfJdii P -lnge/ota_n

d n , mas~ ·'r:a. ill ' eli I ~ m:b _:: 9 . lem. _ '!:Ujl ringgi,. '~ga' '_ dan de~: - . __ m _ n<lepar~ temttn rii Ib.; wmh'~y.a~ pf!m~rintiJh d'a(!ifiJ,h, 8 UMN~ B!UMD~, itS. - - ailn .. Iiyas·an SD;i;8t~ Imiaupufli padiijl p~ye'.·-pr;OIve\ ke,rjaJ salma sektor ,plublf' Id~n ~sti!.

~~'fiI!ll:dl",.m '111 di ata '!_ . .n fuc:m -en. _, ruhi berb Ii ,anali' m' r- i ,I akae dis m .

JI ... I L _.rnL • ., .J I' 'I... ~ " k-I - d- ~'" ~.i ~'IIb., ~ ]11 d ~

l[]J:i1:ltJn. 'lIJ'iiiliU ~llfU~ .. ' 3JnU.ln Q.3J I~ tl un, ,J:n '~'. ~ .-I"-{-, 'I!il,.il m(\·~Iw:iUIU~.,~ .,- _- fI

1" ~ e ~lS:i ' ,3l1g .-d -I di ,m -, Y3lr,aim,rt ,aka emisi,

P r. fi!P~W )i!'3_Dj~ di . b.akan d ',3Dm ellp]3CIH ak.lIll,tan:si pemerintahsn 'In -,D'~l] . J l-caJlab, alit u neansi pt:D1~ ri n'·-,._:h _ n 'p. 'ft -: -: _HI i . -II .. U n ~ I - Dsi I. cit U1I pu,bli'kcO Lolilta, Pl!.Il1,.j Man. y3n~I, ,difbar,kan. ,lJ.ii1.IY. d.illllllJmlj d~_ .. ~. Ib"af.~ ,~an, pcmerin[~,h~ln )'an,' Ib~[sibl_an W:I1l~~,\fi,du, :,,In,G bersihc E !f!&.n'i~ i U,:lJlg; d tlam pern,erin"t,~-_lbJ,3,n '~:-3,H': r~:ih di Indonesia melibarkan b'uJbuog;3J8 anrara lelcie'- u(jf d:en,g' n les ,i~~aj'rJ~, ,d _[(1_ - ,Fru-oli!d_,j, . r~a lid Ina, pin· mac

da] In mcnYU5Uln . D,U~ n (RJUl!'fl['/RAPBiD) yaH!, " esuai. I~d_

,Ai~s.dlit lai IT' ya ng

d. elTlwng '.n 'Oleh pe'ooukung d klJ iii ta n51 ~emerin tahan _~ja ~l ka ~ak t.e, ill ku rita nSJi ,. t:hlgal p ,.£&<Jia ja.sa )fa rng releva t! un ~U~ 0:: roogal };ertis incl~~du dan er g..:t n k'5~:r~'i .

ulrrtumnyc,,~ .' .. kror pu,'b'i', ,"ig"Ml1bam 'I , .'~ _ b i:gai ins'lif' si p~meriilllih ala," den,gan ,Irn.~im_a· ya.ng I ,bih ,~fl:c I'. . 'mlF,io~alru rani be'rklll . IJ" pemerinrah ,ne&~ a, dan industr! nasional (p~,rll!sab~ m~~i, I' '~merimt~m~ ha.dan .bU,.uOI pnbH <,~ P~,[US:dlMl1l .: ub~i k).. N"lmun

l~'~'-I'~I, ii~' ~.i!li!b'" . ',' d" ~~~-'!!I l 11~1~1~ [ 11'1.'1['. ,! ·h' ~n~ :jP'::Ii "~,E';ci 'nemerinrah ~i!"1ln -:' berkuasa' m"'!lrr'~h

,K:;),1La lJ.,..r.;:Jil!;;.. _ _ ,I!J;~ - . ii!iW1.~D Cr-·1! ~ ~.. tw"'" ~~ ~ .... ' .... __ e'= _ ,W yd g IDC: ~ -- ~

ml~o ~ ad i p[~,ro. ba an. ckJJ.J][[ov!,. [S~aJ, d_aJ~_m, ko nteks dcmok rasi ;13 ng m cny ! tikan ball"f3

, ;' i . lath 'ran~~ ,paJiog her. uas 118'101 ,Korp5J Pega',~r ; ,Re,ub~ik ,~ndon~i~, [IK[,. ,R'P: l~

'LII, d'· ~'I~"",, _'~,m I. db' di' Ii 'II • ~ 1b.",1· 11- 'I

)~n '. seraiu :, ~:i O.wuin O:aill' m :arg:um~' nras'l I, 'c, '~~: I ,c;laJ:S,jl Y31'U.l aDU.~ ,ra~y,ar ar:au ,pe~ayan

_I,a.sya--.'-_!(~ (.~~katramll ,clI1"up:aQn 0 l,a~~ peJa", I ,ai n~~erf, !;ip~1 ~. "1IJl: berdiri sendi n

m,~noob~, menGJ,'mb3.,rkIn o~gm~~-lSi ]rJUB,~ pada saar ini [,elah m,em,pcm~~h pf'npku3l.n di If:'uionesia, serta ba,p~mLana p, dJ:·dunl~",~ Id,~,rtI~n pcmcdn[[~h. A.J:gumcn ya_ng' bl'l a,nyl1 dj,IU'~- '""',-,.n ,·:·IlIIU'· Imcnu~i~r pen ~ :p .. ini a '.:_alah !!'k~,mur ,~lan :~~arr" lrum dari kemurahan had ~dalah ko.Fur·'!u~i i W,~H~l,du, UJDIM k-eblllud~.am pmbU ',~'lbl.i hancuan ~e" peDli ng III m" b ,n ri ~ 11 ~ ndli ~ .. k'":lJi' " ,!~~,n e ~ '!'~l!lb ,(,,,,l h I, i! ~ m- ,ii' d.i [1: i,11\3, .~:l hias L

[1.. e ~1!>",,~K r-J._ ...... 1M; SIl-.j3!11,~.1 , ...• e t.'J!" C.l!"!!l., .. ,. ... ,.

'~"" n lain yan, :~j,kr;mban::talrn oIA:'11 en dukllJog ,akuflf: nsl pU!.er~nulJhw ada -ab ka If ~ , ,Ier _ k~ n1 nl itba; i p' "yed i,~ ja sa Y'" n gl re levan u U (Ulk be rba.,g,iI i j~n i 5 i nd Ii' ] d ~l da H 1';''''Ili,'~''·r'II;' C·J!jji f' ii _ 'it!"'"rJIj' .iii II ~'If;illi' h;']j i m ii'i m i~::"" 1-, , n :~II ~nl n,t"?lI!I1~; ;~~ a II.i i p~F~.pi-ek ~[f m",,1 k I'n~ , - am IJ n d i

~!U U ~. ~~ ~ ~ I ~ 1\;.3.l'mK I.~ "" san M ~ ~iPi ~ g " , "'"'" g

.. " ; .

:Iaim ~,ib;k, p~r:s',leki[i[~ i1ni -'cmbuka, ~cil.llJ;~ng unr~~k m~ngadolPsi"eknik ennnm,~ ,am)

,s:m:~]S'[~IL Aki. b:;u: n YI;: J akuntans,i pcm~ ri lflt3.ihan cen de rlln; dj d,e _] Q WS i letWl sebag,aj s istem pe,gullrnu kinerja p~m~rl'n"aJh.' ~talLlt d,~'npll kata '~a:~n" agar akuru:ans; mcnd,ukuDr; iptme'r:i'rtuh .. _ alaN fI1I1l'mpenafll, _. '~Il1'~a\W]hkan ({"rha,d', ,epMUJS3Jl sumb~F dya apa 'yamg seh,M,mlll' :! dwp,noo i ~ .. iUl, ' ': meftc:ukup' b:blll uhan mlliae r (dw kebu.· ,I ~'bm ekspo [) ser a ~bl!lnth.an Itt ompnk :sipil,. dJper~~kau ~uUJiber d'·.Ylldrul,peng~I[~,U~nl rang rasional, Ja' i "irak-ik ,~,t!ntansi pem.'Tinrahmn, yang ~ cnar m(ndap~nkan " GJ,lt[ n,~~n r~l1g I,'~da1. un a rde ·'fOnnas'~ ~' ,Me [c!rm,~~, d i", an d',j d ~ .. ,~' I ttuntu tan p eme ri fiji aI, an yang 'ber5 m, ,dl,an b bas korup '" ko lus~,~ da,n fl ... ,·~i me r _ . ':, ) se rita dil •. rL k u ka n I-wya 'Und'a n g'~ U ld..m,G ~'.o 2.2' abun ~,r~l99' ' . .olig, Oltom"'omj, J,~mh yrarg kmtJ1d~an se'karang'i. lrev~si III en j ad i 'UU ' '.' '. g. c r :2 , ah u n :2004 re lila riG Pelmer"~ n (ah~n ,Dil;fI,f;"ah ~ Da r j, s;" '. i Ie.kn i ~ '~~e,rb,a:.· i.kfhiII~~u, undamenral 'lle~1 h dilurn.c.tnrkln 11'3.£1:1 a" al :. abinet PetsaUUilO Nasional. S_m, saru _~,e'b,ijahul 13n .. ' pe~lnjng adIJah dlgan :inya sisrcrn F[~yu~un~n RAP,N;AJJIB~""., ,~y:a' g' 't~I~UJ~m me'F',ggrtJ'n.akau Go'rlJ1at' $i'nglr ~J",n'1 tpm'n meni,i.di d'Jllhu' i:.lItry '9J'~t1n send per .Ibahan : lel,·an~srne ~. 'rtllU;. naan aJnggaf,an ,yang senrruula ,top daton IlPP'T6t1)tlj me~jadi mix ~ nrara i'OP doUN1 dpp,roa(/) dan [b(Jtto'NJ' Il~p appTL(JlJrh. PIa 'Jik;, ,ini sud~l dimulai ,di lndonesia , :3' :3, ((lhuw ~n~a[an 1:)"911000..

",_3.np·,1 ,ml~ngabaik3 'penrifl,~,}nl pcmahanlan tc:krl'~k.""fIickn·k 3.kunUlhsi, t~~ lorg. ,r1l1Wui ~p:emeri~ltihanll p,:'I1gaj,ar.arm ,ak 1!J~l ~l " 'i KklQlf' pubjk d,i~:tm,'b~rng' '~'.n daJ~lm, k~disi, y:ug b .lribe1d ~ Ptrnn-m~~l'l ,dJi 'I ' .n 119': 2, '"a· ' se: '(.0 " pltb~ik I1rrD.lLlk P' [rama k~ l~ilJly3 (IH:lI,arkan d'i dUR~3. la', Ij ,-=mis (,l{3mw '~og-gris .,~ .. "ford~ mid kedllJ3f. ~ 9',9,~ hal '79t S ~4ui'ng c'Dnom,~ Sumnyi-,U'll,. :r, 'yang DI'J]ghabiskan hrndlLillpl11Y:l drn 'Ho'hrgaria I,t ,pi InenlJ',is ,di Amrri" 'rib:t;~ men,yajibn, peFbmdin~D rus[em,~~~onomi dan ':e:ns~rn~, SiSUYI, D11~fJljadi" I_L' •.. k,Jompokt yahu ,e~'ara SI~, '. ,rri Amter~~- ;:,t;-:'" ~. r ~'~;n,'- .'. m,tlrru,'!rapkan rkonomi libe aJ

(II~ b It.. ,. , • f:J' ' .d · II........ "

KI" i,!, 'Dl- itu ,C~:l@ 'anu} Dc:, ,-, ,S 'P;CI1'1! ~ lIJ\.USI~ ,I ';mU1D, jrnen ,'foc.,CiIP!U. tUJfUJmI, Ij, ,iipUs,at serra.

I. 'eg;a 'Il' a sef ~'riri '~n.~ , is'~' '3Jn ·Pf , ' news, ,ran:a: n~~n~ -pk3n '~'kc:'bcbJ5aln el~OFU]JlTIJ1~ b~rai~t~ SOC-a['3 'I r3disional~ t£13 .'i dalam aua de', de u!m;wu~~ u!'m beF3l~h me~ W[JIalt~fl Ikolmprom~ :3rn lara kcbdjam n d.' ft pc; '. nC~Ulaan eknno mi s,,' klOf pu'b:.lik d.~ n,ga.n, pe:r~ ,( Il~ u,an n t?' '~n,~ali~, [e,rrCllltU )!."og· menggunakaR p,rrena0300 k'i!;:'d,mUf-an. .. Sekt:Of " tillb~~k. n~ar,3

, c_edu~" k81 ra Itte r organ~sa:~ 'Setor ~ubl.~ rmeru~Il!Ju:k · an ~a ~i!a&] ~~ia! I ,ekofiiOml. polltik ~ dan : alfrs?i _~eristlk me 0 I!J rtf, 1lI nd~IIlQjunddlilg.

e'~ ig8l" a ~ ~i"jt 5 Olga rn5!a:st se tDf P ob1. _ ,annat' ber~ ne"_1 -r:~m.

Empl~H~ kor~~~i: {)fg!Jtilis:asi ~Uor ~tJ~. k a!,m~t rna I11Q lii i .a~d lUI 1.L?ipas d r1 fine ~ 'nls(!iIi€ 1n!lJ ~ni [)a ~iS ~~

K~imalI foku'.l' ~k5@~h\~,n -, -', ,nye~'ngg.araian

i kt:JM tas publik ada IlLh ~nmi:'\;al~m~~ rn i\1~'arn,~'I'l

• '" t,-!"LrJ ~O;;; ~ d ... J-.::- ..,

", ~'tJ'1Iam. T.l.nd:isj ~~~e~ p.e-r ~af)9 QumgjlllWfl 'a 0 'J"ang !!!IlIa tJJ an olen ba d~lil-b~ dan ~_ tor p:u ~i ~ m~s.tl bel'is·~'r at um'IJ frrrl ~

p~mb~l1l'r~uk r~dak h~mv,a lebi h .lU~l:]~51 te ap- i J"U~~ b.erb~d,a "'ali[-aso\f ~, 1,( ,b i~W:.n bes r

w ~ , ~ F ~

,lfh::,_ '.' -'f3 ... ne;a ,- ini MeR!lilan "_ifi E'C'rn13_, " ke:rj'3 '- -, )~ dtlQinOmi p1; nc~oo'tlh, de: ' __ 'ar', '=0 :'~,~~u.d,

~'nf_nrru'banrt~,-~k or S,W'l'i ' ,an:", ,dJ~ti'l.lk' , (:Bll~r"ln .~ ", Jackson, '~9I,l)~

lGdtdt'8I' lbmil:fF OJ _'-'is;as,i se '.I'<!J ,~'HJIJ'blli!k ,m cDMJil ~u'kka.n '~Far~w so i'~ c::'koD,omi,~

fO~m[ikjj daMiID br~aLc er,isrik, [Ill 'BUr[' undmg-umdm:,:_ ,'IJllg.. ,:-, ihg m,emililti ,~er'be,daan keku'lan dan tan,.ng J:a,'~1'3Jtll serta ,m,'mpe'rliha,:tkan COt1~'OI _ Pf:~.oo!_l!Il ,-:Io-mggungloo,

~ b iPi' OJ '. L 'L..J. b ik ~ ~. 1-- 'I-

,~I',,: ill ,all," i,~, ~',lng~m_3.SU.'Dlg u~nJ~U31 [u}u~nn,ya, ,31: , aram ,ill ~- ,a~lpn ,m.auplllJl1 :5U:'ilJH.[II1I.f

orglll1i" 51 .. 'P, JI~b~aM, It sebut melu iskan betapa rselltltof' jpub-~k i, ,db'--iE'ban.: 5- .. 11 i d:e:npn, ~c·kana ,y,t)J n,g, ada, '3:rh adap I ~ tar ,~elaka g ,g;~ arab r~g ,~II-,; __ iliki ,~, .111, s u- -~ ,'.'~ Ii: d:aY~'llruy,-_" Ja i 'm,(;m~h~ 'rn:i ki'n(:ri~j~ SeklHIl'~ p~!b[iik ieba':~=l'3_! Idli'mu'_ j bukafl, da:ri si,sli "~is Frn am un n ada " 0 nsep d, sar org~ rr1 iww rerseb u m "'

~r~.tf.,~A ,~I~I~lr; u ~ I!' "'Ii."" 0 IIP''''n"[ ,"1'·· £,iLrtn III' n I,'!, L IW~IL !"Ii,A'!Ii,"", i" III .~n"Qi , 'fill'P' R"IiI ill:' b~,~; """.no R [Al.,

Jl.(;iJ-6P-) iim~U,'!If n~ : ~',c,. -'_' .' - .!Il..iK!L'li"n ir'·!~D!l.l!K gui:.;IIid.1i. In ':a;a ,_,_, "_, ,,~_JIII:!l;'~ r.:!t,. :~;,....... "';"'!iJI'~:I'_U:n.",

~rmluJai d~,bl]lru'V3, 1if!kfOr ·p_lIJIbli~. berknm,ft;P'dsi, d"':~ mekaaisme "'aD~" ,.·an' (pruli,n.g, - ,rn:l~I3.tp;

[iii, 1_-'Il0;0, ,,1"'-. s=

- iT- - P ,~- ~._ -,~ r-~ ... L ~~, b b~· - t - b-' -iM'- ,,~ - . - it ,ii"-.oII!!I~-- ~ - 'I ~ -I' ~ L ~ Ii'

y,3~"U ,r~Val~ H:S~,~; re a .. n 1!Il~e~!~ye3_1\,~U~, xe ' ,':U.i1;J.· U,aI1J3 ~[":~rl '_'a~~ us~r:n(~. r~ ,C[I!!o2

ke : ..• ~m'i~ilG. n pll1bnn:k di~~paskanke ,5~ta (t~1 apm, 'lJUld~k :YaJ0g m_rrni~np U ',)" ... e '(lin ~tu~ akri vilas, ',',anI; rer us 't] ertambah ,Sf'- ,r,an;~ n i ,me,gberr . mJrl. ,ki,l~ _,u]'[usan, d i d~. "~ . '. D ,ad . peU3W: I'm )~' ng torfJpe~i,r~f deng '" sekr'o,r ~ .asCl,ii . ersaII'1,_- D . ,ntMaJ, ~o'lnlcdu,o , dengan

or,glnisasi 5ckl,O publik " uk mcnyc_lilin j'asat terscbut d~'m,uJa~ d,- ~i pcr!&iapm

.. mggalFan_;~m ~13i me m, b. rsi h" .' 'Ill per!' uahaan.

Eln,/l{l:.t-" kondi ~," IO! r-g;u,lrn rn sal sekJlu r p u b~ ~ , amat :rmr n' I; ri, _" au, '1,:- _: diil -i -, e.kan Lim , "U, F 11 i pasari' 'em 'i kJi fa n yl1 fiG do m.1 na iii I,~' t, i ni mHi!l. brr,ih. c, I J' ,w P Ill. ,a I: '~', ' - ' kompetisi [~rbu,(a.," -~ ,-- h~n.,Ga. ,'erj.ad.i pemisahan mekanisrne '~:mmUlje,m eFnt ko.m ,- tisr d Jl p'llSar ,w n~e-n aJ1 d~ -,ga n can pen_yed ~.3 n j ass 'yang dj pi sah-~ Ui:), darj konsu .'i j3'""3J il~rseb;ut. Sehaga~ con oh, ,pel21Y,3 nan :kr:lI.!h~l[a'n !(t'i ma n 3, JK mi ~ i ~]~~n fiftJl m:m sakir m.e:nyledi3.-~ n ~le[aWa tan ke5eh~um, y3Jlg ,rut! rdJ b~:g~, nl,~y,3 r,aka t, .Alib un /~ pmga.m ,erut" ~ , kepem ~~~ib~ ,.af, men gakibadcn~ pE,' ne~rn~~gan. ,PMll ••. ttn mekanisme ko.~.sllmtS~ .Jt:' .duk o:r~a n i S3.S ~ sckter pu b.llk ~ng, be rsa ngk U [3 rnI .. ,

hilimJl\ :~k u.s;'CS1I . ,- 'esan penye-].:1iI gg,:i1 r.13n ,akti'Wi'. as p . -bl ~,l __a~~, 'kom'p _ , ' ["~, ~~ii , , 31lajemn I ;]iW~i ta ku n ~ a~, s i, sa n GaJ! bet,.; t!nlO d Iam hal w n i" Seeara ",ri nsiplI aku n Ili~ii

. , om enjadi alar ,penge~.d~rn, diri manai e,f yi1l!.nC mi'mM.n(~JIJ~katn. konsi[fIl'lHl~ ,sOOraBG 'I1'i13 lajcr 'bJcr'[3j'ngung; ja,\Wb ri.d~, ,h_ll,t_ lUI1rU_: ak-rm~tas ~nebul[. [rft3,p,: juga, lilfrut" __ marn~jt'f c'rn]. keua __ ~,n ,d,_I~, as PiC k, pCl-,gcnd~di:all alll.t3~ b~;~a--:j.a~,,:Js~-I~nya,! da~am manajcmc~ ~du}ll1h me~cn dm' :acf3h~ kcpaJ13 ~kol~m i i-,erik ~. 311l;g;~an, h, ~3Djla opti .. be,[d.~,ar, ... n_ ·rru.m]aIru. ;srnSW,R 'V,a'n~ lerd~m kemudlim mfni;aJ~nkmln,~, ,dli. 'kolah ,. r(3

• • I~ ,'.;~

nl.M'r:~'ge11'~ kal'll ,an_gg3JF,an, be[a~lja Iner,e .. " 8~g,inJJ, ptl~3, di :pe~'~1Jl,er~lil,· "'_'~, puari banYlaJt,

'w ~1 ~i, ~11··." rlI 'tl~ ri -Y,3ng' 1rm1l~ m bJ'~~~'~ d~p3w','~m e;n d ~ b.~ ri 'w,·· .. , !~Ra n:·· IIll n tu -: .m.n _llliJ.;ju[bo f! ··0 (;3111,3 ,arn,gg _ f: ]!) ,3J f] [I id i ,.. rl uJ(', ~ n U Otuk. m·]] j a~an'u. n pj[i~g;.: I~:n, .. ·,ep.~ III.m,e n • " . aJ D -'':ft3lnggung ja\-v~b u:rrhadJ:~pi fungsi d3Jl11 ope'a:i-iUn~,i~ ')~3nG (,eFb-_'~_-" d~, ~ m SU' ~u D,-:·., .', behu j a fie r r, - IIZ,IJJ ~ l_di, (0'.0 s, . _ 'ngaj 3a rri d m Ilk.enl1~HlnG· _ In d,- ri te kn i ~ :'(inc-ata ran Ice ,- la!Ui: ,kehi j ~., nlID'~j,e DI,eu ~ek(ol' pub· ik ..

,KtJ(n4m.~ l(oif;'ilidi~i, prOS" .~(;'>~ - ngungi:iw,ab~n ,ymg diIUtu.!bn olen 'b!3dan ... baJ'aA sek nr _u h I r m il.~i h be[~if:~n: llln1UJJll~1l ~ Ko-m pC_C'1f '5," '~h i' ·us d:~ U II .. - n 11:' w ·.0" 'lIak7a', d i, D:f'RI,D'~-" ~ .:1" ~~b.i pl,eruUJ ktw ~. ac; . ~"an 'l!-n,gj'a ,aban Iift_nah:mell or.'Fo.imtSi :5_," ',f' ,puU ... :D 'iMn, p .'fiSes pe." wn,mg,ungja _ aban, hrihagai . ,m. ···i ·o~l dan info ma[ j,uwnp, 'kc j 3 ~rd,3In:,p'ak. ,se~f,a I: ng' HOg, lke at u r :. k5. ;,v ~ it .•. OifgMlJ· j !ielbtoF ,ulblik. Se,b,aga~,

""'d~,.ali' ' .. n ' da '" '"' .ra-( a ya ~ ~pa_

d [glJ I1:fiJ 'ii paUa bfilda 1m

'5~~ . t!J publ i I ~ rll'tll: '

be rr~ar:t9 glJ~g iaw,a ~ " ---:' DP'IVDPRD.

~fb:ed~,o!~ml he rr ~~' ~~ ta 1199~ ngjd~"'~b!3!lll I<-e,~gda DPft/O PIt]

m efL9a'kdJiI,nka tJ"ii pe'~_. ~an tUIUi;l~ husus m ~s'ng·lina'SitJ]g

-( II! I ", ',l.: 1,- ,r --: - "1i-r--1iK

ID.ga, .)OdS;! ~p!\''''O. ~UU._.

Me. ,a ~~iSJme poe, 1~ n9g~ Hg l~wibaJt ~ I ~me int~h af1i dae. ~Il h,

lK.ere ndef!JJ illga Il1I ~ruba~l.ln kl,\!: akuntaf'i~ Sf! k~ :pubrk: me mja d i letuh Pd5;ti

'~ It ~ · d'" ., h ~ "l·'n

IC]lnl'O'~~~, pm _r ,.;e -.~ mi~rrliI!~rl_ I ,._m,~r~rnm ptlsar~ p~ ayaJIJ'a:rn t'mum~ pcm_jJJlJ2ILn. 2L~hbora

dewa n d i, daf rub ~ pen u nj ukkan ,'ami ri a Ii lem bag,. ~wlld II rHo m - y;a rak~n:,! J1>t!HJ' relorn pol

" . d [~ 'M.''' . · d'" d It ..

"'. ,', --, __ ' ,-" '1-' " , --'.''.' ,": . -, -- - --. " " l'" - i " I ,--.--'. ",- " ' ',' ,- -, -, - , :' , '~ ',' " I" , I'" , , ' . -- " I'

OU'lSli " an. aEAny .,f', .fume J iU~"g; ,ef~a amar ,[eq;a_nr-u ~,~ pa a sr nlUf U g~fl. S3 J

ata - ,'e~o rn _, -ok 'see " r' "_ IlIm,UIrD. dan - roses !dj n ~Hlli - . a ~onw un i . asi r,a,Hg mer]' .,,' "i~ 0 I,eh,

scbab i w ~ ___"Dge!] 013 ,ur:gan I~'$ i, sek . '0 ; r II bll ': hitfU~ ticla~ u nu ~ m ph n !f'a.~ Lc."Sa,dar.an ,[ ~d iadap g,eJat~a perubahlllW dan s:Lp lmrnl,~IJ[' rnc~l~llllnab tangga,p·f) merelka terhad.api pt;Fu'bah3n

":'.-1), - .. Ianyak cara ~"ra_ . g dap3Jt dig!' U2UU Ol'fh badan sekmr p ~b]lk unruk herrangguo,@; j .w,ab Me D;IDlRlDP'RD ~ M'i· ny J' !\.4'enft'ri 'K~s-eh aran fang me mpeffangg 1"g~a'"r burn 'm-.ug -nf,1 s~r_, lan_ llIng :kepd_a p,r~~idc[J ,Jan P .'bl'ik (yannT diw,ak~~j DP:R)", Selai i iUJ~,~ n.dl,m[~i ,n3!&jon~ t ba,dan '~llJkMnl PlJblik,~ dan had~ n-b~diUii prutblik, non ~lelne,r,iml[ah (BiUJ.vI~1 '-;'U, D)~ n: masulc :elllf'ganc Wi~rnang pelay;,ulan 'ke~llarat:'

• L '~L IL Ji_ ._rn "'h I ~ ~J-~ r,

,~!L~, n~cn~,n.urng J'W,W r,rrl~ama,p ra,~pa,nem,en pemennrs .t ,~"u~~ [H.,usn UJl~" ·r ,I\lleft-~,a~

Kcp~a Da.cmh 'M enr.:;,~ ~,~~n dtu 00 tu - un ~ k }Jf,3.rm,g bt:l'1b '"U3 ~ yaitu rncski PIU Ifill b~:rt~Jrnggung ~ a' "a.b Ike pa.d.at D'P:' .: - ,i IlGlm I: f ~ ,mn,en:b, j uga berunggtlog ,law ab kepad a men red d 313 no'

~'ege'ri, d,~·urru m ~,'3Iakat, d rn \",_, i L'3:Y, n j!3~ [\;rl.J n,gg;u ngj .w~ ban ra ngkap-te---: ,;10;) men reri

Idalam n~gc'-i rIn D,'RD ~~n~ pu/bH'k ,in,w :ll1a~jh (I.al~'m 'ko~n.nckS! ncgaf_ kcsautan ,Ii ill a'[:IJ II P res i C iii ~,aJl ~ n 8 hell' tl asa,

P,~fbedaan benruk :p~nanglungia'waban k~p;)da 'O'P'RJO'Pl{'D 'm~ngakih3r_k~n p,e b __ daa-, n juan khusus mtU~ng,~masing or,g~11l1sas~ sekulf ~,uhlik~ ~nju3n ··:hUSM5 pme ,iDifEah Pi .. if merup'l an IteStt,palial11m dan kt~[C(_ap3D ,. rrrn,g,au l~m'b,[,ga '1t!,gisl3Jf:i .. ' lDPRJ. '~'P'R)[O :Di badan p ~bHk la~nnr,~, '~ujU3Jn operasiollal rang de[ai~ leh,~b di~[ rikan ,5J~baprn ranggu.ng ,j ··w,ab pe:l alk.u.na 3ngg.l,f,~n (pii bak ekse k.u.rifl y,a n,g. d.i tun j uk, [Ii lHU1 O;!], ~'m5,j (N~:~ ~ inJ i b L_8a n,fa d;,.· u It. - ng 0 If,hl [~'t r~oa(J!i ke ~ e' IIp -, n - ke.l cap ... n 0' :-ga n is;!:s,i II Je~l;e r ti kepru~UlSalli1 L ·lie5 ide n, kC',~,'~llusan, meareri, per,a.ruran pemeriruah, daI11ainn)"J., \llaitluPIlJH

~ L ~ ~ Ib ~ .. L.... ..l • • d _..:a

_-:I Kf'tlC;' I-uan ope' ,a5-'0IE1;J~_' msa.: m'ITup,U;;an n~runln u;l,tl nl~rl, umen 'Un. ang""'onl!!.3f11g.,

,kCtC[3 pal~, w ,':: ... p R~ ,j', "N" dan k,cpu ~ us.; iii lcgi s la ri f 1-.; f[Ij n ya ~

D 31am mlf'ka~1 i sme pc r ra n ggM iii ~j a '~'31lha n ,d i pe me' i,n - ahau d.ac.[~h t s t ~ "11(1 a r lS3.S i , -- ,~l~ o1"y, "Ii iiRii,1i ii'fiI, p" ,b-Jlk" C-.A-p·. -n-i 'pen[Jid:-ikan d.·'~ [1,1--, ~,3.n""n, sesi 1, dit I:lpl"''''lll nIh, D .,.~an

ne~, ~1I14"~ U t __ .11 ~ (;1___ . _u_ . _~i__ C a\ ~ a_~ u e _ ,~ _C' __ ~ _

I~ , ~

~pj"~ ~_J{rn,arai Ila .,:..~,~ _ Dae-_h~ Di sini [~i~~adi pe n,i'agiJ!wt ran,ggu.:hg ja,w~l seb~gai. penf~I'UJ

~a3,n .3,8t = c,glul,auuF a :alah DP ~ d:ulJ f-t'bag_~: ope _I_jl~()r ~,bdah 'Kcpala, T)at:ruh yanrg men ,fed i3lka ~ pda.ya na, n r,a n,l d~i ngi "I<a n deng3 n-~ill1,,~ -lalil dan [3 nggtl ng' j ~ y,rab yang jel~'. P;_nSJr~h mente,i dalil dep3n:em~n-drparu:nn~;n eli p~nl<;rin (ah pus,;n, ~n~,ih [J!'ta.sa l~uar d a~ ~urn i~ah,.a'r' 'pcrcnc n un ,p'lriogra'n1.. 'Tt~·. "'u rn '__ _ n :k1;.·ln 111 pok ... I~i:~n ~f1J1 ~J ~l k til ~ dae' rah ~ sep . rr i arp i sas'j r-n a.\53J d'i Idae_r.ah I kl'f"mis,i ,p~ ,. I '~,§lIiJP' rIl I ~c,lo m p'. ,k· kiCi I urnl (Jol~ ~~llibi ~ pa n,~ i pu ~ ~ f I k d,ru daeGlllh" LS~,' di idaer:1h~ d' n la_in.-tain mcmhrik 11 3._fah~n '[~rba(a~i 1lJ00Ll\'k urw'. _n da~,h. ,Sebagaionse'uensiny-, Kepa~a 'D~cr,ah 'ltaJlt:us, nJ'~erm'iHki ke_~na~u,p[[_~ 1 011 n .•

b- d' b'" I", '"1"':1 ~·b bh biL., .~

m.em.:· ,sum r· I',_~a yang .tIlrVllrUls.~ fEnCI1U("JL~'{i~illam ~Ull: ~ru['a,-u.arn selrnl-,

d"Jii,pn 'k'e.t I~n dilL' [lkerlem~~hg,f]. (ebmlJU~ sumhe;r day. -_ yang ada~

En nl :1 ~uan, d i~t ,... ~ rlaD b(',ritrf'mi bang, .qeh i ngg3 k~cendc r.un,~a.1I1 pe ubilba~~, ~ke ak:unnmsi ~lf'[or Jublik. . il~n.j:adi Jrbih, pas~i~ ',alam, be: ~"]gai di~kUS~t, pf:r,masalahan ,per.[~b,m!UI .ke'bm,~akan, pernpjamn S 1. ,akurntan!ii rumi, Sf"be.lfltlrmY3l t.i.dak, Pf'du dipc~~,~l~Htdt3n.,

" . d~ ~ h -b .~'~ d~ - '" n '. • -I h" h b"~ ,:

- - - -!~ - - - n - it - - - ~ - ~ -- - - - -, - _.. - -- n - . i"ii A.rrin la

~~n ~ ya 3J. a ~a .. ..iI I, _ w" m~~~c n I an ',~e.: nL'_: pc: ~~ Pl 3!l'ane ' .II. nu:n e,IJ,I, Ul'.: .• "i,. " , ' ,'-, t,

:f,am g pc'rl u d ~ Ib i(:3,rak~uiJ ~d a]. h lCapa .. ' ,j .. ng d!~ aj atka Ii1 ,tt n b Gf~i m J, m °1 a m,elJ,~ a. M pai kaf{ ., N'ama nlahl ku~i,ah ~:lkL1n~,~n~i :iElito- pub'~mk' d3n akUn[4:Ul:sm pemc:rinla.han' t'i ak ~kan 'b-e,rp;t;roga. r.ub. ~.p,abi 1'9] s tr~l kn.~ f m a fi,:jU ku I I'mb '[rer~ebu [[ '~~ta'p m:id3 k i l"I3Js..

P£ir~ ~iliIif~ sektQt' pu bl. daLam ~nhd~ D~m@nliltaha ri da n U~ -. h.r1iHJ5.a h~ 'Van-~ d,t~.,;u~n f!e~h erbu 'i r:men]ad i tulang PUIlgQW1I"U1 ~~, 'mcmian '.~9aQ ~I~~a ~~h hfimla pu '0 h '~~h-Uill ini.

Ci per' •. 'lilJahan t~ ~~1'~ '5. mbilan [p-wluhan. keYtdarai'il du rtI ~ - pemd~dltan tingg. unttll( rnemgubah ma bl kutiah a ~ mlla rll'51 - .. m _ fi~nla~n

A . !U~ta O~I, Se . iIO~' prubllk 'mt'fupaan bid~ng d: .u n'i.a n~j Vd~ g m~PUfiJili n"hl~g Ilfig . _~ p rem _dg~

l@rnbiigCi tlliliJgi n~~arrJ da n d,e~'" iF~enlen· aepa n~rnm oi

.'" ' '."Ii f'ti'JI'. . 'm~-i~t~~~i'!i

~w~ [·I,~:. ~~I I.. ~ l"~11 ~~, U. ~Q I~

~ a~ rah I '~a'Va5dn" parta I ,m'i' tk~ Iperg'U rulil ~ t~~g,'1 -. i ~

....i!.. ;Aji'~' 'it"'illr:Ln"g . .:'ii l'1I r~:-it i ~Irn !I#- :!;,'I~~:~'i!'FY" .~: I~_~

~oopmfi't. lai ~ rrtil.

,P' .• ahamae akan p ·,~fingll:y,3. 'I un(n,i sekeer pu·U ' .. '. I'D Muncl , .. ~I' rn!_~r-a_kh ~r ini,

K I bal il." , ~ . ~ ;0 ! m_ Ii) ,. .. ",~m_::

e u~_ s~~n pel!1W1W '.n, lu',I,___arr: :~_~, _ tal!iSl " '~, :.-_-u ,smsm mJU . anl __ u'._ _S, Dl'WlU

.Ji~:. ..... d = I .. P3 i . ~]~. i"'j,n'it'~ "",- . ilri,r . l!"liiill'i'iliiiTIiiif'~np~~ S bd" ~I ~'mn~~ -. m." ~ Wlra5a! p-en'.rnn.gi;_ .m,w ,Fnici"~I3J"3!D UU[lh,~·~~' .".J r '""tP:u~~.~ '!I.e!! ,tJD"'" ": .•. '~"r'~ ,- •.... ' ._

,akWU1,'ansi, sekror ]pu-Jr: il11:i dipersernpir dan -,ebih Idik'~03l~ ~,e;b31~i' 3kuHn'r30S~

; ... ,'IIL

pe.m:. ~nt~a:n,

" . al :in~ d.ap~t . imakhuni k: R'1iru'iI l[l ,ie-nl' .~ ,perndi1dikan :mJ,k~1U111 . nsi. lndoacsi ' lebih

m_-' ~'~~I_" ik "d ,1- ~.J' "'k ~~.··"m._· ~~.m== "A- "11=

I~C, 'Mem.a -~ n -~u ",Ibg It _:_:.: :ItTU;-]- g;eln,~ -_, ~ u ~l[a.nSI &fM 001. 'UD _ ~a~ ,,'-I~nom,lI1n, . .'m'flr,I,l{a

S,-J~., lcJJih m'f:;nek:-_f1k31n pa~a ~f'k~[~r 'w!asr,a~ '[ler,aft3JR n,=~-_ra ,d_--am Freko-.oll11ian ,amai( mi niimaL Pemerinsa a.n~il,[ membatasi dir'rn d ]rum bit,m p,m:-o:g)ft3JD p~mefint dan fUW-1:; I> ,,' ifl~I'i[usi ,>' Dle"~n[ah, p: .. l darn da.rah, .. AJkiba[:-a.f~isl.m, 'f3n,g

,,~, ;:;:!;'m :;,k';':~ H , .... 1 ~ 1l'fiJ '1" -~: ,~",,"~I~'(II!"ii;I~ In - r-I']' ~ . II; m~ ~ 11' -. s i .'t'i Ii "Iii RI' -,. 1ii."J!j. =.~ ~ '( n, .;:)" ·d· 'il '.' Iiln'r ~'m,j!i.li rll", '!' = 'II.,. ",~

fa~ ,~.~_,.~,~,i~'·lI,~ ~~_"~"_ ~.,._- _ iI'!II ~~fi. .U~ r .~·.LJI ,~_.~ _ D~~·. -. _ IJ U4~~~ :tt..:_. r.ax.Ij~:.I' (~I .' '_' .' ,-: .. ·~U Ir-i!!or ·_,~'Il ~,~,_."U~-_llI,~,

Jad:i ~kll'D'l11j'F'si di pf:m'Cr~1Jn~l'ln-"me-.ika I. !erib' leb.~lh, dn(~nal,~e-,pn ,3kru~lJJJn5i,

• _'L, K.J" '" 11' d ~ 'I... 'I... d ~ ~ ~

In_.menntw~an .. ' ,:onui5~ Jln._ .. onesia n:rj'Ulll'J'~1 1lJ .. 'fiU ... __ ! _en~n n,~,r,3i"n~3f;J ·_mn~ I,~rana,'

~-. s ~ lD~ III o~ '!I'!'lC

s -'k-un" publik, l~blam be~-uk p~~iu~r~n, '_'~ an, d· ~ us ,h~.=~l yar. dUaku "lr,~~aJl re~.UJkfi

,. i uJ m .. ~ ~ '~I II b~'-h -,i -m~'l!... "",'b ~.. J' ii

'm,t;~',~a" ,i I-'~_an,g :p'Uln'IB,u.'1,:~ pC':;-~_-.dnll~ah "eFta! 'sc~an;ru;3, ~e_'[ ," . ~ .... , __ ':, p-:_::,_Wl!! 'u~llfl Ul:.~: a "

pell'h'bartasan penl'b:,ah ~5an alku n'[.lfI,S~ s,el([c!f ~ub"- ik IP~ _ la p~m~'rj orahan ,akmn b'~.rd.3Jm,p,ak kOSJODgD,ya p rrnpm rab -,rakrilt-p rakti k 3 -liD ans i, d W, ~,ckDf P'M, -.lii ;, .i '[!l!Jl seFrud.i ri ,'c~ga~, ~an:.~ ".' ,,\\~: t I' ... enaraan k_m,h"~, aku Wi&ml i' : .. ' Jk[!or ,!ull) Wk. (.'0. -, m;f3. p~ d''U1 oil. " tw,b F.I" Sal h Silt'lJj. . 311. "U n ~ . ~ m,-, S U . sr· nit i3.I, a' '~'I al~ kio n,' 'nSU5, ~. t;Ci R uan ~ i ,111 u,p-J'k M. H,ans i sek I or pUJb ~ ~ k i.

D i ueree gai~~ an tl~u.mn scm r - n pu U h 3. l :->tsa. a1r31IJl·~ u 1I~:i - e id idi n 't m"gg'" ~n:'uk meogtdlb miL kufah a_kuliIi·· .• · rnsi <.J11,rinllh _0 mu 'W, muneal, 'Pi 9:gakuan .: 'n mas dah eemeeiaeah i:n' [eFI3l~- bes r d'n ~-,U' nov,' ,,'IOOSCS'i-en 'a .~:. an mulai

. . .. ","_a. .' - . _I. r... . u. . ... . .i.!I OJ. }' ." .•... .• • .' I . .• • ~_ - I

wnu -lcu,I~,·le'~ai~m:1 ifllli 1',1"0 ·raM pem,e"fI,rca!~i y,w,g, s~am,a d,-:_::a .. ~,I;ih, 'mJhUJ,n, 'bt,m-ien,-·:··',i I,~,

'p . -tl' rn bill ~ -_ aJ'n -- -_ " cd be ': ~s= ' deng;an Me ~ lpe ~ c:i.mban.~- .: - n fllktor pemer,;naam,~ Se:m,en ta-~~ iJth glo:,a' isilasi,e'-,3]h mfMengaru 'i sikap mas}': rak~lt IClrhada~' p1emermrnalm <an htfF,'I.5U]'1iJ '[1)111" 0, .~ r,asiomd pemeri,o[·1 'an itu . . did ,. ,::,mikian jugill k, sad 'f~n a ".0

,p~J mJlD,ya de k<tlm hmgbrD pt~'aya.nan pub~ ik,~ se _crd,- eleko unikMi. _all, :[H;~ rik, __ ,~ Lmiai,

JI" ..... l!, ~I ~ L 'b I. JIi • iIf .. ,...._ "., " ~ ., d' I ~ k ·.Ji IL ., 11= -

'UJM.il.n~ap u- Il)fl 3,PI me\QILla massa, R!U'n' 15;,1, Jnll'!lpt;,rr,_u~,1 lW'~mj;~ sem'3~~LI,n ,ItW,i[O,ya

(UJ tutan "', "1' ':: ,-'-' .!~,,' n~ ~ ani ,R1 aiD p ~ n ~ iH'[f1 rfl~ ~.on211 'r~ [h,ad3. '. ,m~lk3!D'i:s -.If' p. ~ . 3.)"3 nn

pwb]ik~ ':' U,CI!J iny,-., . udl[ m.kuD.tan: ~, se . tor pubHk d~ ltur.ikul m, :'Miol.l: " In c, ·u'pakan t~,~· ':"P.JJl'~' ff!~1.1 U~llttlJk m~~'~ :~rw ,··b ·p·erubah.3U!l-erldbiahm Y,MI!O! flerliadj d~ ~nu~rn ' .. ' t,

-. ).. ~,. ,r - ,- - .. - - J '_ - - . . .,' . . . . ...' . ,!!;;';II' - ,~ . . J.'~ '"," .

~'- --0 _S~I"'!iI _ _ ii' ~'n;'!

. n. ,':De cl~ S;JJ:I", b~11OJ

S,~C3n leori'-i:Sill A~lun'u~ro's:i .s~kn:n:' '~lil£Wb~ik. m .. tu, ,.,akm biebn; lakUh'tarn~1 ')r3'n;S nl~m ....

~ ~'nlt. ~I b- '~I 1. "'ll ..JI d .. .. II

,P!J.uYUru·O,g" 1D.~Up Wem., ·.'.g~-~'.~IR!lJ: . ' flnlS~ In,.:~' ,u, IIDI . Cp Irtf!m .. 1rru .. ,~p, rt ·me[l . ~

, tl.'., .0,1a.. "emeli'-.'r.9~'an da~ ,ltd,. yi1:)'as~nil t parrC[ .- _, ~~;kJ:' FIlii ,Ran lio,.',', I (l,r.. i, ... I '".~-O .-J~lmS-15; n,onpm,fir lai,nf1YfBl~, DIn tJer1b=· .i. r~tit5kWi ¥,.nl t~_'h ,Jillkukan. di~p"tk.riI::

I ~ · •• ·r-g.a,ll1ls_·S· ~Sf.;.-'~VlttiO - ptlilb.~~ '" d, ._pall!' dib-, asw dC'np:J, rnrga:n~sa_si ... orl= lis,u,i f3:n~ .. ,eng'"

:gur ak an ,da -J~ m ~yaf3Jbrt: 'I . - f,tl.'i nip perl. i m,el:m -, .' ka~ pf::il3J'n .' ., IJ rt,Sj,3\W3 tJlarru ke m.a.5y,amr .. D- ~'ndones"aJ) I";· ntHlSru, Srik'r;o Pu.b~"k mencak' p hdl . p', .·.idang

liatm'. -'~~ITl ~ ~

'!\ m_'lJilI,l"[""liI'iii~'", 'Doii!i'~ilr ,'",~,t~"'IL,p~i~'>'!i,'f'_

a.." J _K~ __ @i.l!l!l,;;ll. 1!~i!!'1!1 __ ~,,~ ~n:1 _!~!!il.iH

Ib"

Peryba~a HI Id tal" 'rai d·- -"'g-n m nlng'ialtnya

keill1gina n!it n ,~L uinta C_jn~!~M; dan

'Oa n'nS\pa ra ~ . UlE!Ja ·U~ lI~a Pi 1!B'M~laJ~an ., .- n' 10if

_ r ~ .. U!i;!U __ r

~u ,ura n p ml!- nt tnan ~rn- bemh..

Al rli ~5;] i MM 'I ~I lre~ n as .'- ~1h

mt!rtg h~.d _' _ i![ iiiil- m I'

." III

~ 'P.n '.-:mii IIIJl ...

c. If:iIJmml, Jl.'U,~::_,~ aan, ,",'!I!

d, Akum,ltan·· i, Yi'y," ~ - i

C'" ~-_, ·Iin, ';;'_eha'c_n~ pl1Wlil{dm3!~t rum "li ,dam ·ekDllab~

If:, Akun ansl 'll'm- J[ I . n;": m I' J~ljd IlWI wr"a- vihara km~

- - - _ - - - - _. -- . 1 :[ar .' )' "

", -.·rivru tas 'yaD' nlend~ka--·. . t 'rid -l~ ptt8aJi di'l' j U~3,n tmndt, m -mindaJlrn·-

L_ ,_ ,., ~ _111--...· IL I !~'I[_ 'I

IKW[] ,Dr" , ~" I, 'eD!DI' 1- 'lllD~,:iLK . ~_' '~ __ )_ ~'.~-:-w· ~IL~lfL;~i

(j"j'-!~ IPe:r :~emllbaJ'nll~lllnl ~~~~.:,u~J'illnli

JII:aJm Idna ·taJum (1- -I -~.,- im ,waB),waibt'ludonesii, ml_n~a_mii, P fubah _ 1 Jan, cg_ku'p

, dan b ~ '1111' . dJ],taDd ~ Id! npn .m nin~g . iUl· . ,kf:in§in,n ~_. _ I .·um~_Ib,w~il~ .:._'

··.P I ··i killerji ·.I~"r.h d_apl p.ng:dD~rum '. f.ktOtF.' pubH.1L ,~, ~ watJ"lan 'Fe,rim d JP

bud-r~ 3, man:i:pi'ut_S·' ba ru 3~ji~_ dimul_: I-RIM 1,~,rnkJUj~n~-~ I era aemerimahan yan.g memau'imalkafl ,1rtabi'~;~u. b~{I- =:.. --'=-fm':- 'i m-ru,~ak.mn Ql,[usm unru - m~nd1J]d ,-~ u -em'haJG :~"eimlb\3nl' n 9cnr. 'm'p. m W'l·.:lJJu-n "j I, Idm p-'Ib~ nibIL ~o[b'3m, '3,~

Cftllll"ili'!lii"lii!!t iil!;:1 miOnJ~Jli ~ m b,~11L m iIi'IIi kan D I" -i'ij, I - - - - - - _ ~. ::.~[ ~ -'I,n ,.l11;, ,-L,~ JI ~'II - _1

1. ~U.ll .. III'~:Il , .. e ~ . 'W ,W,. !II.m.,._ il:,I, ~ LGlI' .~_'_, F" .n.1 " In,&;U" n IR[Uj-' .J~.Il,' IWUn~p' ~,1Dl go'Otf

~iIi~,;;i!jI __ i!JjJt=· p~ I: 1"·~~IfI~Ir~!I

G'A.MIBAI 1.3·

-------_.

[n r;"" fl li~

11

'UIU

B

pertama h y d

J79)

onu, IiJrO ti cia

n m 0 srn

.ko ~' L1 an oleh bad

U'oGbPail p'~;merim{ mhan '~gl 'b~rsih, dia:p t Chrun'IL t_ n;-- "~ika'n '_~b~j penvu"ud_Q indikato[' bj'ujlU3I[ pemerintah, I',.JMD dua Ipuluh [ai"lllD , ang: II,mmp'3Ju~ ,~e;uju', lH -'~'~Ie-'il-It-'-'- ~-(b,m-~ -,-;~'-~ " ,-'b .' iii :5irmb,ili, .! P m rhl,lrmb ..... ' dian. n di ,m.a.sa. [, fo,~i:~

il~ ,i 'i_j:: ~ '"b ~ ~ ,", .... b b' ~h '~'b _rn_, __ ~_ • w,oll i,

[Kif IlJli ULUft 1m - ,fl _. _ 5 -- _,- _1 -:=_'nl - rl n i:-an . 1_' . r; 11'$1 I" .. ~.I[n '.. . m'~lml~: Mui ~!m _ i

. ~ " 1W""

~g, Idi pra;kircldmn di masa latlu. hMlUl'S dipn ti [d.e.~pn. mekan isme .-' ransp _ . - nsi,

e~Q, " '~n( [~Si yan,~: ~=hili b:fI~"~ . 1!~:rny.:_,JI (t ~ ml::=mbua :akun["_~lsi s.=-

m;ebnism,~ ~··-ft n '·U""'1'.·,. -_h_cIiL ~. m ". 'I~hik I' kLri:d~ .' knuirnJ -,_ ,~ m, n'"

I [/,

~I._"," ,..... __ , ~ :1 d IL d ~ 'IL ... 'li _1_,- 1II".Ji '. ill:; ~ "

~ ,WlWCIWJill- if" esa - aran naru .' J Kall_3.Upn ,01: _ nl~1[' I!JIJ'luCnte$[.:_" ~7 U' __ ! ~ .'~ I' une n s II

- - UU:" I - '. p . m oj-ad! Wfi.Ul. Id3.fti, pr,~m .Ul,pLD ru.ntWJ m' • - terhad 'J II

'-Li.~ '--:~~I ," un -~i - n~lJ!k, mem l'mkcm se '00 - publik,

~, .. fei, -Jrm i JEhllh, ,mCIl1,lPtaL--'- ",-:i lik,e;h!ina:_ n~3Dg' 5~~. ~ __ ._ 'pli's;i,l[

·I~rbu.[i d nil-a 0'1 -'-njukn~,~' iklUtnrm. a'ii.n;G; IIJU'IJ., k mels kan tJs'~ , :_:rN(JIC- d·-_m, ILeribljJ!- -i· " -,I ...•. r p,u]b' ~ .• da ~. clRr-kullaSl I' .'. -I flit 'l1lJeas I~ an aLu n IUI;l'wk m~m-!Ml-=-:ki'-'-

.... n kepe 1:1_ ' 'iD:~ -:flh, d ,., 'p-iliioDIO'mU:GD ,- dta, ," ~.' C". iru menuniukkan rendahn -,

A . _~. · .~:"'~b..". AJ·bfik: ~. w··. ~-, ., - -'

_ ,. wnl!:c.!'rISI ~1~VjI _Y. • ,;, ~ ~~'r~an' _

PeAega ~ n el~ pfofMi ,aJ(u n. a n pt'!1iiIe1il:~5!2J saar i rn men:jad! suatu hal y~ng mF!MMat ~ ..

I .

. G.AMBA~l ~ .£1,

A UI~t~~~1 Dalla Masyara'~fil.' dl:~f1H" n '..,._b~gaJi!

· •.. m~a nrs me te ~I _ dalll a.l"ilali~~ al U - !l:a,rn5i y;a'~ drteilia . t!J~ DaCIa p:~rn.g,JQIa(m dana malYiHl3ika~~ (Ba·n.an" 'H~99).

~."', ~Ib~~~·. ._1_--. ,- -, I, .. : - --- - ._iL.Jl! d ... 'n-.----- ".m-ul . -~m_ -or --b[rum-. m" '.

M i IlJIl~n~: ~lIJn 140 K.d~~,-t_en:ndSl~ IW i 'I maul 0)1.. alM._ ,,"uaJJi ,Kl!!tl' . . pu, Ii; a tal

dunia i'fll·[\"uas~'Oh ~ ,.-, k~ba'[n~~ prnk~ik kl~jmjtwr~n 3kliintanbaf.1~ di'lingbdt3n~ '-~ ib pe .. Dlrl tsa In. akun [an. :h arus ·dwrel~b [i dilam 3[,tiatnpe'I'~n,IFl£,an 'bulan . "-Ioya beM~ pak '[!~ -h ada P kean -_0 run p.rofed ~ nalDlU'] - er~ - gi , , ya.n~ di i m b u ,eli aM'b ~. niB U 13 d i~ :" 21 Uf' '.:: ;'2U r~ -.,

_ . _ ~ .. _ ..!l ~_.. I._ _ !:2l __

Per1t'p, n enttikaJ~ofesi :ai:' untan pen~· r~ksa s _3, :i:~ m.·'~1(ac!r sU.a&u . - a~ ",ang ,mC'~di~aki SJ.ama I~ni" '~UnrDlan dibi3rl~i '~l3LR,y,3J, lul.ell .,m ~ ~j, 313m' i3n,p~JmG .~.[[UFmft pm:es: d[p~)tu~l~ ,akUfH,Ml di,an~-~31.p, 5Udah, mem,enooi :~ -I;jiiban 'bai.~ secara profes" m.au.p~n kemaJyilJlfak;a[an,~ .H:. ~ni~eiah. ·run~bu. ·t'_ waj . ~ Sf'hi~, mt.'yr R1e~unnu: a,g::l ,aktUu:aln bisa d.h:un~,-' t d ~ ialur hukum, Profes~g.RaJ-is.mH~ ·nro~~.,i, ....

!IL~~ ,~ r

ham iu~ 'r~[bil de.opn 1 Juju' u ki~dJr '-, dlm pri-'WI ee dit'i!lUlt I untuk d~p\al

,dib ~.,: • _fl[b, ll ~ :k ~ibIW'~it:ttS, PfO ~i di m ra p. I. ·t'flur h~kum. -:,,,IDi b. r~ rd

- r.. b 11 II.n'lo ~~. h d~" I",,,,, .r., -~I' ~JI • -~. Ii ~

,ya'h,g_10mU'iUL ,Sf;cn-rn.Y3 .u!:' :~·P. per'I,;~lll[)la-R •. ··~-nn se~mr .m,O.FiU.!. ..•• ~.1 m;f1f1Jl3..aJ R*II~-,

.huku.m .m.L~;!'M~~ .,:, .. ' 5 i.~ .J8J ,s~·nlt. til!l khu igt', -~ . ~.:lfru, ~e[rofm.asi ,~~.daJd, . &1IJIl'tU.lali!, .. ~~ I'BJ

'pf'rnJl~e j illlW1 fan,S bersih ~ Akun,f _ !. sceb, ,Gal. s U~ ~ U . '1i(JJi' i~s:: ·di m ~ 0 L~ OOfl!l-, '~erHb,l· sreca ra ~tmr~ tcr'l _ i( den,!§iI'" ,~,_Iaksana.a'n " rmpu3.fui .·kononmL Secara wmum,t :_ fi:Mlh,ama\nl k ·ahliM, pen-fUB !!10m siste In keuang,w, mefu ",,: ,akan, knmpeor:.eosl ... urn l[aJOSi.', kl1Jn.tW151 ,~Iu:oir publ~. yang, •... ihampkoo ~,bih dir,. kan.1kam. pa ..• r sistem dain .. p~me:F~ ~WlcmsL. $1 stem ;~dt~n t_ nsi :st.k Of .publtk ya--G~'ft_m:~ i'n·, d:ke I~-_ baftg~_:-_:n lebih rnet~,·~· ,~i

m - ~ ~,:,"-III~iI'~~ e-ir" ~' - p---:'~~ it n.p- . - ~ ~~c -. In i il'JIO!!~'iif[il 'il·~~. ,o1i -~:;erur.. I _ :- ~·It ',- _. - -!,,",!b, ""I;:1illi '~""~ ~ ~:'"':~ ~ifIii'.r:lil 1- -,-. iIi'.e

~iIfi"~·,, ~ l~- ~ ~ ~~ ~ I! _ G-I- ~~~'@~ If _ ~'HI _ I~~l!~.~ l~ Y!J iIll, g .~!: ~'\r' J _ I ~ aJl~ til IU ~~. I~~j~"-~I _ • __ I"l~' J

I [ . I

"JI_ ~. L' ~ L - ~ - ~b d~ -...I. - ~

1'l;.~1J~, eva uas~ Kltne:FJ a : :~:U1Wl, . ': anrar '. -f Fe ~ . ,cn,g;u:ru fatl~l,g a,~3 i _~ S'Wi35t3_"

~!U~tn~1iiI p:rreSla ~i den livinelrja s@,~t6l' pllIbhk men.Jpcl ka n ~~'~ i LlefiU peng mban-gali!

J iu..i nta PlS!1 seUnr pu b~k

F1rO{Ie-si rd'!Jrllil1n 1111~ ,us d~~ahamu da~i mndisi p ra Uil ,akuntalllsi'.

Pnofei.i ak~nla~ den;g~fii dLsi pl1n a ~ i'1I ~an~rl1I~a d iarrgg:api or~rn A'OgroAmeli a, am~~ m~mpem]~jj.IJh ! ,p:efhm,.b~h~rn bisrn~ ~i '5eh.llru~ dun a.

Inter pre{a!~ fa k!lJ'Ii1ta ~sj SVba~.~ll b.J-inij.. rer rilYa'ta membawa ~'e~~haJn UI~,mi1

~. k ~ da ki~ ,i k b~·k aka' 'k b

:,0:.. " ~ I ' ~ I ',' Ift·'··· .,., ~.. , . ':'. -'. 'I -", I' -' - " .~", . ,- I' I "-' _.... .' '. .' '. ... ",

~'flgu uran P'- w '. n ,oerJ:ae· ~o , ,pu, . •. m.eru.' - 'n '~It I·f a f ·pt!ngt~f]r np~1J,

ak '" 'b '. . iP'~ lk h ~ fI'" ~ • i~" k · ..

~ . -'I -'. '_.r- ;'.:': ,. . _ ... , ". '.' - .' ,; ..... - .. -. ~.':'''~'''.~.''. ",. . ~ ,."'!W"'" , - -I ... ", , .... ,

un,_~__ I. ,~~ _~ Ull!' ,pu _:I _ ~ _ ene _ ,3001_ W [(',r,I, ap e ,1~M:~ll:S, , eu:u~::nl (]_ ,01 e .e rm VI :!:s

m-lln,_jemicn ;mkalr1U menj3dl~ ddl tir'ik:, af-~,3!lI, -Iokus pen'~r.~"b3'1l1.13~ Ib,ida[fl]8, ak~ n'~~si 'm., n!~~jemcn SC,kt-Of 'pub~i'J( ini, J~&dit ',- Mn~ln:;jn, mas'y,;urakat' t~'rhJja.p PC'iri,l,cm'bang-dn pran3D allkurn'ns,i d"c, or ,pMb~[k. m.e~jadi .' uanlt Y2ng harllli~ dijew,ah" 'le'hlh dari ;JDOO ~urn'n'D " . iO pem,~hlu,",ru:wD-: ~i, ber .... ry ![H sek or pu,bHk, Namun :~ - [3111 p:nr~-

~. I ~I_~ ~ ,,, h IIJI' 'm ..... • '~I~ll_ . '. b ~ ~i..

resi - n,BI mertlu ,S:C,~j-' ~~- a ~.IU ,flu.m a~:'--:-':~nn-1M'tani',al Ul :.arl,san, u!'u~"p-~an IU,Juan

I!... .. " .. ~~ II ,~t,,-'.i' J ~ "'D'= 'I' :I.~ =!L m fiL.~1 b

~'if_[i(-' r.eD:~., ,Il, ~':- _ e Un.lllJltt.-C nnt~t.an penn na.n lun~ I ~ ,'. ~,il.JL ~.'m droe r:~m.in.aan. [~a.n.~:;..

_j_..," • ....:L- ..II = d r''' d~LL L =

l~rn it1J,J dan Ji . -, e n IJn~~.lan. mm,ua£ - - ,f ,p~ aa pro i'~SI _ ~ I,~ ~i ~KlI [I ~

~~ttD ~eb~b indah 1~3Ii, unu~ ki,t~i 'wu+-tdk.fll'ml (blam b3GEii-n u;~.u'h d3l[i wadab monumen'~,a~ i ni,

'1 il~~,5!~ 'r~- ~.'s'i 181 __ ~~;a,ga~i A,ulnntan 5elkt1or Pu:~ ,~nc,

Pr;dtl[jk, Uoo.lan,i ~ I!.ill.\dld, , .... riao;,SlEJfru", cukJu .u lam_ ' d.~a[n pe,radGban m.JQusi_a daul1 sndmh mH:n iadi bagi' n d 1 i ~,~rat mao Li" ~ -rkr:r dam :'11.. ley~ . 994J. Disiplin akuntansi mulai d~3kllli sejak " w,aI ~. D"';Id, 1«:-)'9 ,Iffi~ ,~n i '~ Disrnp1.in ;n~ mUfJI,C~ -I dar,--uni:rn .p _,: 'kcikl tUJ.kan d.a:ri, 1a bQ,CI'O rium, S'osm,-···· d ~ ~, ,n ht'ers1. W ('Y' 1. i rri ng,lon; , I SlfU;;)~, Ole h sebab i ru t p.o "(;1 i . '. ku n ta~1. ha~rU5,_' ~'p~ ~ a m ~ da : kOl1d_Hi pm, tilt Ii ~ U IJru 1[30 n ii ~

ProrCs'~ akUfitah •. ' tn: R d~ ip in , .. ' ~;,rn[~ns:in,'·, ,dlangp'p ome'h AncliO~A~fID1~rruka~n~r

m m~l:engarub~ pennm'bHh.3h bisnrsJ di sel~,uruh d.uni~, : i'eber,at,pa n,e,g;ara~ seperti :l~usia dan Ile:pra-n- ~ .' !~ I ~rnp ,,~mu.[1 Jan _: du~ul],y,a i(1da, , ~crpetr~rul •. mulai fn~n~ ,hufui peru. ~: han ~~all1:,'" igni'l~ ~~n d~-i.:~mi 'b.Ldl:~,:g 3 ~ dtl-a~ S~I+ l\e:rL,em'banga.i.i1 in; r ntU~I.)'a. bu-n ltru:mJp"a kri ~i ~ lem3,d .. ,~ kon.dism ,yan:G !ehdu belrk~n~b3 n g, Kon .~. rovers i. d.m 3'lD. ~ ~1-d,mt ~i, dan ptdqi]' -:prn 'tcla~!1 ,j m 'bu, a r~'at 'fern} -' ala.n p lcrap3~' tim ~ It ~ Lnlit~l'n S,I., WaJ j upun di_mrukianLl p: n-~, 11_ Po rgan 1_" _',. ~ ar :tOS:o'II~~w rel"-rl menj.ldi p~u.a\ i r delilgan kr,~~ ~k, .. k ri (' .'. y og' fa ~::'LL Sf:~ aIyak rru ya ~IU3J ubi' ans, ilm u, ke L 'aJ(2~ n rerbesar aku n a !ItS m adalah ,kelernalhao' IJua,man.y __ , U.~ng fJI.i1,erup '&au ,~a[ (].I.kar ,ptn1r!£l,gah, ,d3l£l __ Ol-eF kt:k'3y,aa.n!l 5~'hj~,1P akYnl~ dlib3J,YIM untuk ,m[~f1JJ' .. m,. ',30gka.n ~ek::l:yaa.n, orang lain, Krl!~:u:upok

I!"':~,ri II .-' ~ mana u- I~ [d-·- m~'m-' rrr'l~'m·~IL~~'mIlij11li"ll.J r.lcn·~I~ I~~ -"rp~~" In, p'~n~~ nip' -11'i"-~n" m-=-- eneruukan n:t~~~1

!I;II1VoiN ~ " t . " ,,~, c" III ,i.,,~; .'" . lliJlt,. l" Ii;". ."!!;II:[I," "1111 . , In.''. 'Iir I'b! i~ r ""'. . ~ '11.1 ~"iD! • ,KM, . n~ !Il,.. Ka ,Ii I!l!l~

d~$ipJ in akun'~ansm ~ [ei[jJr~ k,~do!mpoJk 50s bd di m an luang [idak mem Ii nkan pe I'M m : ni (Kr rri Un/ SO\,i'C'f' s~b~·'~u -in nn.-lUlJ.h)~_- J'~Ufl_ans~ 'E[l,ak alan di:Htl~Jl peRI!,n.,g. _ '~n,~n d,e:mikinj K:ri,-i1(,-k. ilf ( '[e[hJ,d,~l: pe!r~ID d.i5Jp~in 3kuntansi~, a~~ul leblb rnud3~ " ,dij.aMb~

~·nil:c'rp,~t.as~ akun~n$i K-:ag2i lJJ,af~gJ tf'rnrat;aJ, n'l.n,' ba\va kelemahan ~. ama 'bidang ~ I]W .. Pef1!1,I: ab.2hn n.~~a~: f.lumiu I nang anif31nAf3lkn: l'~- n 3.f][aFm~'ra u~n.,_' negJC1. y~nG lb rh·.': -am,- rn~b -'tro'-an i ~I'rp,: t·· ... ~ p~ran .. 1 ·~fIJ'lansi I.rgantung p~.da blrakt'e :p~lri 'Denga.n :bra. 1a.ID.~ akuD.~_an~t ~aLO:~tir. l(:,rgmnr-ung p-d., \VaiklU dJ-n [~m,palt, (·u ~b. :~ebab hu I ,pe~bamd~,Filt~ ·n. dUflJt ' :~i. a'. ·.3' ... l;g'anrnSr ".j: ,m.e ,jad" '~ebih SlJlit 'er~ "~; ,"1a . eF.lu~j F Ideng- n S~a,I[ ,ko.iJ"~jcmL A~lU~ I·-n_:~n k~ua I'-in:. al<.unll~Mi dli !'Je.rg:uwn sebag~i to ,35_-_"

" I' ~ r-b" ~i L... ..JI '" Jli ... 1 i,,, J i --'"' I... 11___ ~

peJUl31; n ,a 311, pem1,pt_,~ wan Mp ru.mtusan [~I !t,lll3J'JlD orgivu sas~, 3, I 'jj~' -~'iiK--(U" 1\".,," S m:5fen

da~. '~n:dta5 pt;, I (J]. d j k~mlla - ,pan id._~3'm be lb,gaj ,3kt'IV,i't~~, 'i? Dg ,m b:i 1-0 k~pl~lnJS3LIlIi onS!kucns i darj ko fJI drs i-'o nd isi klh ~ S W 3_', ' ab t ~ mbu'~ n J/~, _ fta Fro yaarn u:Ji'had ap H~, [) Fi :akunmn~i~: .u-~Dcrri .. , I ,PI aIt3lb, -~ lJor~,j mem',pak- in. SUiUU Hmu<llUI, SCfO'lra-mala sco~? An>.bi~a, ikun'~--'n.si, merl1l-,ak31~I~ iimu, mak , p"frtanv,aan l,a, :I,d.alah (enlflnp kal1'akn~F

~ ~ ~ ~

akun(m~i dRam ,dus ... mus ld - tius .. ,. ", ,-ahm ~a akun.fa05,1 WI[USe~l~~ berbag;- I~ g;cj,. ~ a u :mU .. 1ll1

dapar. d~[f~tHHrL ",:,- ··I1-rad ~ _ :~j ioi m~ ~ih. '~e~rus hff '3.,n~ung.

"em~'Fitl~ ngaF1 pmfesi m~ o.~njwk kar. ba b WiJ fJ i d U In i:a p~k J5M aklU r1 a n~i 'so ~~~ ber~ompetjs.i de ng>a ~ kg iT1 :)!i.lIltan ma,naje me!1l

.~ nta iii si {I i ~m~ r.n tah d~fah a I, ';::a U :' eta pri]ja d~ n ~KLsJhaDn n)i~ dl'SPb.iiJJ "a LJo~'an~i '~e ttlr if-H..!b I!~!'!'.

P1rl7cmb, ng,an pmf~~~ m£nun~~ -kk:m,:11l ~,~ Iwa d~ ,d'u 111;3 p,ltm.kris, wktw 0 ra,111 5 "' suitscs; bef.kom~le', i·,,~ denp-n konsulran millll,3jmel1l. Ini menumculkan pedualan batas-batas disrnplin dtUlI_l', nsi, Tan (1.' ' mengu;hmh ' '"F~.mU'er in,(i disipU " ~UEUJtS\, In.liE, ".', akunrsnsl

f II b_, II"'i~'I~" -"tr ' " , ""'II,, ... _;~ ... , :~." beke '~. 'ii"lii'~~ ~I~ 'iIi'mlil-iifJi b ··'WS~ Iil: _" ,.~-,ii"i. ,',

j:hl ,.~ 1l1~rH;,t:.nla! ~ ,ana-'" . ~ _ '~' p_. :;!~(:; ... !n :S~, !_ ,t:~rJ a _U,~ lJ~ I!I 1!J~,~.l!I I!"OO i£C.r ,,_, l!J. ,,,.,,rUOO_"'IL- ,_,

-k ~ di[' ~- ~" ~ cI i ~k .' -, arab- -, i

, " - , -', ' ,-" - - 1 ' ,= "l' '-, ,'" ' ',' , ,- --, , -, -, - ,- , '" , -, '. - ,,-, ,-, ~"~ ,,- -, -, ,- - , -', ,- , ,-,(, 'I - ,

at' 1J.UUanSl.. uam D __ en.F Ii. a pti~!'l!S,a a.ml,3n entap l~m es~J ,_,[L~ raan _asy ,_ ,~" [fm~

berarti, fu[[p'~ akunE' nsi d,~~anl pe.~~pOIi~rw ~k~n . emakin peo[img. lK.eln;Fbiil[,~n ~lmresl 'ini d'erm_gan m~ .. ,a, ranrai tUln; U~'blh men,Y1e'hahkan, pt'nY1-,baram .f,ang : e,p' ~: ke 'her'a:;>j

., .' :'111~, - = I r ,i k i d i ·1 k JI] .. "T'

o,rpli1!~J:U~ ,~ga, j,J·~~W~,,~. pro,~l a ·····Ul,~_, lSl~~muncu .·~an ,rj~_~m orprnrH:U,~ -~t"p,.:cn,~ dUnftd:t

,01- ctJtlJlf;Iyd Acc~,~~tJt;tin'j' {d.~, '~t,ggr~i d:tl'~ W3~es) fa,n,B d'~d'i[~kan, p - [~~'- Ln ttU~O!

'r-:eF'em'b3J1rru~n ini diperku;1![ ul!et ~e.,mbagFl ,rh, Cri~p(jmtt! T"4!"~ 4~d Aa-:-o~nrin .

lPlrtiwl1! pada rabun 18,,'.5 .. ' ua lembaga ir-rui, teru ,··~,~emb,a~ [lb-,11m~, :'ru,erir:ru,l[af daerah, N aiD tJ ~1 demiki a~' t, . u:i nan ,~ellleflarn~ .~ Itb~~'i" e ItlbeD Ulka.iJ·· .. ·UiI lem hagJ ler,cb IJf ada tall ,rn-n,c;. n ere :"'n 'Eas ~ k;'l~ aku ~f1U:[ nsi d~' p. ... russhaan ko la, ali at. ',;.. Ian ii ~. '[nva m -~. ' cilill ah

- . OJ - lr- - -, 3,._ e ,- - -, .. ., -l ,-, ~ u ~ - - ,U , - -

'"' ~ C}' J' l" ,,$' PRI~!i ·,t F~~I . .1 .. • (. .. J_ ~ iLli c:,

(lrg3n'tg~I.,)Qnrnr __ "n.II"'t'ul'r OJ" ~'~i;Vl!li'n .. menc« t1'rJQ' 1'_~:'·{.'QULflr~n,<:~'ow tJuyt !i7,:,J}i yan,§;

I 'Ii ',,, . '~~"IL .. ,· rl' 'I ".I"'J.:". I'd"'~'" .. " .. 'b'~I·lil.;I'.·' dill, "~. ~, .... bdish ,il·' . --II .. ~" "'i· ....,

me nsernn ~a~~ .. ~ .Ir~ ,.,~lif."r,la .. I" fK,('or ,pu ~W K'~J'. ~ W'~I ~ R]jas~ ,SU, ... ' Ismp]~n~. ntn l 'I: or

,publi . reS,illlti ada.

D'~ _ nggFl5~ p,~l al ... hi, ,I'bad 9~ pcrU'~ ··haian dld~r,~kan o~ieh ,pcme i nran ko,t~ ,praja l!nw,k 'm,t'ln ~rrruu,hi ke.-U'na,han JTUlSVdrdka"., Kcb:~aka:n i'ni I ,'iVlanll,li 'o~,· h •.. iomma sus'~,_ 'i's

,'j' IDr

" ones ~ ~ 992b) i ~ r~,~,j m a~,}!a Faka~ d i aJ i ~iW ~:an bah" D penyet ngga fa keb u [ulta n ~adf:' a:h

perusah 1m, utlliras, bukan pemerinea . dJaer-ah" p,', .. es ,flaY'D In ~ni ml-" n~adi .. - .... ,[(1'1" puhlik re rb csar, di ~ u' r sektor pe.rrnh'~rn an dm k'ea.man an, AkJuQ'[msi 0 • am,_, . akn, 'li:,

, ~ m _,_ J ,. ~ =,~ ~ k- -b ~ . I-

'. Je!~p ora~H. sl~a~,r:ru ,_' ,r, U~: l]g,:3, am m,,"'n::'JU'3 ·,a,,1rni proses ,,~ng~Ul1.1 :,Ul KJr,putu13n yarl,g

rasiona l, Akun'f;ln~i~i pl~-~~,e-i,lm/t:1hc~ aerah ,~nau -~'Of~ ptJi'- d.an :p'rus~132nl- ra ,fK_ hoU'e

;i!!j k ,. 1,_, bl~~,_·i'

-'3,lll]t:an~1 ~e'I~.:tOf pll" lB. ' "

[}'cL perrengaha n ·.·.had ] 2,~ dngaliJ,cffim-nbal1gaa1 efisi ns·, ,P[iU_SUr,a~l k'[J'i 31 ,praj'a d i· ill.[ ukan 'ke, dQl~,:un l~ ~ d I!J S I r~ n34~; 0 n 311 da H, s is l~lm pe b,y' , n,~:, Il~l ,W asi orud j sep~ fl i '_ '~eb- '. i~:afii."

'K' dI"·"'· 'I... II,., • II.., ilk' ~I~ kh'il '. k I ~ 11,",

:o.rw~: 51 UiU, J,~ sur: ~ me n''p;Cf~~11 ,a!K,WU,~' ft~~' CtdiO: -lIhl , ~ K, :,a . G .~., Jny' - i C .. ' S '_ O&1.sI~ ,Ke

". "iIiIt--lol' -:-. ,_ .- .... iL :-.- --:-- - -:--: ;, ' ... '~ 'd-~- --, '. -I·-'~b' .,11 iO---. ,-- ~.e111"'3,-ii ---1-," ~II .il.r--~

prrrn~e;, aan ,p;eUll~~;;&lln secara pme.swnn,~, '.' .In GO. ilJ!l., !I)-mses ~rlUnwLlii " Wj,_,31; ~Ia~u ::an

pada '-3Jhun I '2,6" ilfFUlsanaan ,BN),rnicSStiug uleni,adi ~ndU5(~i n _ "Dn~, perlr,3ma ,), 'f1.,g m,ellldap rkalfl sertiflkasi lapn -:m ,eUl' H,gan. Oleb .. , "bab il].I,1 ,3l!1idIt ,Ia,po~ 'n l~euan.1W idi.-~UF delil; 'C'in~fm,[UranrJn~.in(ah~ di 'mana 3lUdi[ lila tillS, t' aa,kubll o:~ch, ·.kun an ber,-

... Hi m ~'"' .(" - ,~, I "fLl ,- ,-t:,~F ':- -,;~nt)' K.f.b · .. ~ I,.~. ., ',.', -- .. - . ,., L. !hldl= -, ~~. b", -', ", " ",~ ""'1".',,,", .,,:-, ',:' b '.'" - - _

St,f_, __ ~(, -,ru~ (/;( ,o,u,n, a,." ,e"~~I:,,Un tl, m,eJ. j,l), !!\c" ,~r, .~ ~U _,u:as,_ " ru]i

sepr.:r" i p~f1I,,"usun3h sm~,abl1:5,~ perana.lirui,gan k~rftu .r~]p. dallml smi31lisasi k-e :ilrm,dmt[~ dan

P" m- '';'~'fiI'''trilii""1II'~'!ii ·d' "lIP-'il' ,~ i"J,_j"'il1 ~lw""~1 '-":T,I~I"'illlii 1 [1,. ',I11'\ .. '"illfili p'~nC_d .,..,m_.~I~lif'iI"MI'iIRIi ,JI~; 'n"p')W1iF'r..'t; 'ID'iml~"~ H'1i09n'u.'FII~I'rnIi

-_ . .J' ...... ~~llllll.:~_t~L!1 , .. _ ~A'-": ~ ~ llr~;1i l!€t·\ll_dl 01'· __ ' •. ~ '1:~~n[~1111 ,:/,'. ~J !f_~ II tI _,-lll.'Ull:l:all ~~.IW] , •.. IIl.~ I. [U~1l aD}- ~l •• "~d_.l Ill. 1"-_ [.. 1111 U_JJ.lI

d "Il h' 'firf: I· if' ~ "f'.' ." I" Ii d" It' ~" C~"

. .. . 111 . r·· . . .. , I~ ,. l' li . .., -f;" " ... '... --". ',,;'. ,

i __ Fili~a ' '~_IiJ_~, ,'_:_n 0" ~ 't .' I:u.rtu_" 0 ,t4~1I_1,l1)d' ,',W,_ II: , " aN ,: .Ii, 'CDU ,'tjiJl'l~' _c' ~iJe ",'!ilfJ..

!!i.)! . ,.r

,I I" ~~rat_,j"t. ~...J A "NT "11 '.~" ""[ h ~ k

t-tYctt""tt'~NJtl' 'J 1'-I.tO~'I~ ,'tnil'u~-t' tl:li.lti, ttOllHMHt}" ··aniUJll, itJI, m ~_ j,n,t I~tl: ~ ·rt: . tllr'

ub"lIkt.1 Ine~1jadili [cbih,~isl!k~~~ Isd~ah [~U(j f1Jleft1~nlk,_' ff,pre:~e,l!]jt~~i ~l~fl,mJ,~. n, ofe~~~u~a· W

I ~ r

~ M 300 sek[o~ s;was [[it. A1ci h,a:m,ya.!i ..... u.n [3]15;, ~ekJto~' [I' u.[b,~]k:, n' 'en,ja.d" \ ·,adlh £~" :t-mii5,~,lilJ,"

u:n[::iIl~r1:@" .' ··a~c'ri k'Csej~,W~lf'~an 1'n3S1jJ',aClk3l'~ :D'3,e il0J3da 8Dt \~!r1.0: sam·· bidan·--::. ak -nlt---i~

- ,b - ,,- - -"'- ,/ - - ~ ;oJ r- , --'/'''''' iCi - "",--, ,=G--,u,ms

m~n~jemcn S~~I- Of ,publ;k dan a~dh]: ;S~:kUJF' ~n~bik d,'~u.bah o_-:'"ntu'in,~ k 'p~la~3rruarru

pub]:ik"

'p' h .. ~ k b'II~~ ,. I. b 1 ~ 'b ~

'elf ~ema!i1g:armpro.e.s~auntlnBeLforpU~IL .. .[.n.on~1 ... CIUm!l3:.Si ·-:-m J IJ

prkembmg~ F:o,e.si, tdrUOUiJtl d.~,ln~i~L :Bah'bo, di-,tlLdiI;~ denpn p, .,'i~si ,akunmn la~ln,~ ,M:per1!~ a·· un :un .;e,l(.rnr 15, i',ms[a~ 3Jklln I flS~ ~klor pubn, Masih ·ft~~gg::d3.1m i, _' aJ ini b~'f\kai[a,n d~"l.,g_· n s~' S fJ,,;:'rn. S~,' tal tS~$i :p.'i m,e'ri.'ml nih ~ 'fil, "ang ht;[(d' l:n:pak ,pa a, ·engsu n~n

Pero~ h an «ifl!nt_as 1 pol it d an B<~QflIom i d.

era r~-o J i31s,i

mel1dc~O.flg o~ Il1lsa-EJ 'ru""fpof"~ . iI<~. Ifi j.,. ill ~ I . ~ - n

J!"'"" .... _'I!;'C;>-I ,~u ill-C-1! ~. Rf. ... '

It. t· i ..,~ .... --. " _ '. u' su '111 _n~nes.dIJ

mtllai m'2m U I'l(UI . ~

'0 m pa~ 't~mfm A .urilltan C':: ill ~;n;,r' Do" ,blJl. ~!& - 1~'yU rLil . _ ,,~,

Fli In '980-' Mat

. ··ng .. Jam.1Ii I nag 115. dipat

d I" ';,,-~F~in ~ ilJl,li-1."'ic- - ~ !JI.p'II:;J.'n

)i.lU, (! . ~U'CI:!, ., I(,!! .... W'!5l!

da~ m m'eme 1~,l~'1Iii ~lfm-nl ban.gan ad mi illisuasi :publi, rang

l.. .... _ ,.lIt.= L-. _ ' •

~Il~_ . :wnq sel~ng

de~grJ!n tU!liIt1,.if~an !!J,!~tuk po' ~IE ng~ara.a'FI pem,eFtfil to. :a'li) ~ ~g . bth a JU ntabel,

P[~Si in ',~rtlliwastakan ~fJ~enntahan al US

si r e .. -, dan, ~rosfdu· ". ,~.~mn. ,k~lJjln~n •. Imp' sera-, --:lJ. dan rereusar .. Denean bemb:mhuw

~~~. ~~ ~ ~.- ~. ~~ ~

_ !e_ '- onolBm ,d'i, era r!E'FoJrmMi.~ ,c'rl~niw~ profesi akuul1ln.'"""'lk·la l

,AlJun'ra~l In (Hla'ia. ( _) ,mula.lli Me.unru~bfill Komp',an~MteF1JJ'" ·u'nt3lrn .s~krC]ir Pu 'llik.

::"imn3, -I' m n ~'-~ i mewadahi 'mDg m;er~.id'" 'Ii1P"' ak-ilnt nsi dan aku tan " ,ran~ bekert a

. . ~r' . . C U] .. ... ... r -. c~:'" . _ - - -- ,~- - . _ - - ~ - ~ - ~l-

'. • '. 'I ~" '. 'I L " '~i _ .. k =L' k

,. I Orpnl5a5iJ.-I,[ [!J'U _l~ "4 ,~all ~,n['unya prm' __ d_ ~~!_l~rn stan_ ansasi l)q~U~pf~n"

IklJ~'1 ~41~ ,i ,'ck: 0 puibli " . i I'ndon da :h~rus di~ ifcah I.' n, Se~am n illJJ ~ mitrs kLerja 1Co_,p'a:rn:emcn, AkunamJ. -""-.[,[0 fJU'bil.ik ]UigR IIC'lah, w"muun dalam Mrn.parl'f,mlen

Iii, [I, .. Iii nran '[b.., ··d· ·:1 ,- ',illl,,: '),'"fiitT'i'g' .,' '. -,i,: . ".1'11[- :~--,~iI~'a· "n ~~' [~id;k'~, 1-: -'m.If',jjI~:-:,"'" k·· 'too '~, '·'b~ik. ~~1form3:S'~

l"U'1iitUn !~dnl-~[lt . -IIll, 'AlIi'" . ~ .. !Yi ~ ~ ~::-'I!;.;:rrn U~L ~ t'~JUJ~1 "'1U1I:5 ~ . e." [ ~- u _ _

". I'"

'tt~l' f fill ak,tivi.t..al :Pt'Dg;c;'nbr" npn i'!mti, ·an dialug' akuntansi -5CltO"F pubHk (e'~aJ~

.' :iiC'harb.tas"'~,n di 'uma!l ,.' -UfU31nS~ 1 3J" 'lGeal11i[g n Se.krorPl!l~di",~ s F[_3 ho,n,~tJ)l_l.gCf-nya ..

D' ri "._- [:.' , .... an di ' [aJ1,Plose-,' -. gemb-angan. bidang ,akont nsi se 'to" p 'btilk. :gn,pr di -, Dglfldf eleh '.' - ,- iuu drurru 'UJj Ill- k ;bi jWfI ekonemi tl s~b. ~ngga, as pek buda,;a,~, , -, !i!''';- _..:II,iili'iImi, -ptJl~![l'ilL J-_"",n-;:-,~,;. ~oi;li;~""'",,,d·~ !,Jcil!'!li,n'ii,"~,,,,,M,,_, C''''"lilil.l1 ;,it- T ori nrasi p ..•. -: n_- lolaan i'Jlrg;tn., ~. olusi

. ., _ ~ ~ g_~!! :M,,. ~K ~K!UluD.I~i! ~ ~,,1!!.IW!l.,~!!!J,~-~, ~'!ll..jIII!U~-I!o~~el.,.,;r:JC ~ _II;.U. _t:: ~_ e Pr _!IJI.Ill!l.

. .,' ~~. .

sekroF p!!JJb~,mk ,akam meolubah :3F,3li1. pengcrnllb3J1g~n organ]:53Sim akunransi ~ Nawu n,

b~.,j,ro:leni"-_u 'b~,d3I[iig s kror :puhdi_ ,abo m. nj,~di alasan logis 'un!~u' ,- cenciptakan, komnpl_ iil_ s 'b' 'ni~ 3lk'~Ull'J}~ i s 1011' publik, ['rnl'i berarrl, kunei pemeai11l'_n p;errnasahlb_n aku1111WtSi •. -~ ~or .' Idi·· adatLh ,'.,-- ~£ ham '. ~ "an(' loe"!; daJafl] pen;_-Jol~ ~,r'CO, :uhllilk. _l1fe-~. ~ 1. a~l[ard~s~:pU,lil, ital- m alkw ra n i ~ek(o, pll'b;~[k nlcmWl,gkilhlbm p ,tJ'~f:'S, &ench~ ,nIJ,1t ,rC:laJam penr:r,a,pan tekmik dan ... ·el nisi u n:~t fisik DU \-p~t pen j' ualan nnru k rt::l_nggu,.,

'. 'w.a~ny,a,!! , nCA,-~ n an'-lis,is 'flO 'UI ne .. har,ga",'~aiba,~ s't ndar h~ll'~ ktun.' ~ng n dla,~ k[erug~311, .• ~ n,~ ,p1!filFm'b:mlran nlWod.al. ]-rl,bJ]r ,d,('[l:rugan ,i- u s mU3t ll',m5-e5 a -'Dp~i .• -il3kubOOI daJm ,~o.nu~bpen r m· ... OU], 'prell'i 'nttl:. ,mewu~ u.dk D k,~"5~ -,'~ah(:-cra_an i11Hlsyar,I_ltat.,

-I n~,a~ m 0 I'nf11Q'" rd.: In'art elf adilkailfru . e an d 12. m("mp,'~a:ia r i p:erkemham'~arnl

~, D' a ~n. '-m-- ... -.1- ..... ~_u_ .. - -- - ... - -,_.- I~

- d.--",ru~· :( . ; '~ p,'bli . ,dj 1"-.' LafJu.'F:iIt', t··8,O~··· ., ,S .a.i dl.ll_:il' [~,i n '1998~ ~r'mig beJl~emb, S

sei:rin:; d,C!ll,g n ~ uftUJa.n uU]j'k pcny.t:le~gMru!in , _~ merin£iJt1.aD ya.f]rg lebih 3Jkuntabr:t Pm . . 1l,_.. n b,· .. ~(\'3, eft. iensi sekror pemerintaha n da,a'~ diu ku t trg~a.h d..i.,' UZ! r, bm Sfj~ uJlJur -. 9Q ~ Sf bag~i ron,'[oh -' Ia-po,r,' n fullnf:1l men:ko m,!~rndasika '11. UD._ Rlmk. menet 3 pbrn '~~i[ ymlli1.g b«~gPll1g j_~'~b d_ ,am IDrg n~s.J i pcm!c-~rint_ han, .Y'~·(U [ika p ~,tp i_" .,!-~ ,~.,ifjj,- -: .. i"'~i~ c.r/,--ib--- -~r ,---;- ,'·)--"'1. JI lb,:'- "";~ -, ~~-~'!;-r~-' '-~--'-, l~filiJI,_= Hlc3 -pa.fa

1~,h~IP~ __,_,U~Q-, _ an. ~] c . . li,iI,en,l_ '~' utl3fanY2l, ",3tw u.:ir.,I.if'_ ~2Il ) ani, aJi " IW-[lj ,~= __

petaks.;) n 3, ~ ca fa in - ivi -;u ,liapa'- I - i min 3j i pe [13 fiI,'_~U Dgj~l'Wm'ha n ~;l[a.~ II;: i ncrj~Ul)l,a,. 'Tan ~- a

, ,~, '~l:L ... ,_" ~I~:-~," yFiI !. ~I . m' Inn 11"1p"lll n '.~' . D '!)liih II 1 ~, ., . in 'ki n;Airl~ ~~ i I'm. konSJ~ ~l i' i If ru:s

m, g glllm[~Ka!I~~1lJ!J I .ilLI' ..iU: .. lr-r ~ I_G , @J iii r·-,t:j!i'-~ III '- 1i!Woo..~, ,w~

m'e~I!~1 in dinK ··.·_cn,gan cep':t karen-·. hebe --a a1rum, yalm i fakr.o retu . ]SaaD aki~l c(l--",'" :~,lfl:-,~,~~'~']:S:'l bi.ro - .~~ !em,WD [-erb~wflu~ ~WDbc, d~~~aMwklE'n:rubaoP'1ln tfknn]oD'~, a__ ~ L .. ~. tel. ~ ~ ~ . ., ..... -,~.- .... . . .~r ~ ~- - - _. /F ~ ,..--- - - ~- It:; 'I'

dan k.~,an, [refornfla.si ,iutit1Wiion,~J di Mun.- ["70t.. ,n~ S~~:atin It:U~ pcmcrin,-ah Axtctika

iC"-.'·"~I,_ ~. ~. . ~. . ... ' -' '.' '.' c. ...._j ~ [I -'. . - d- () - ,'m 'Iii - -- -:'-, - -AI m ~ rID ~ - [- - •

~n[~_ ,0_ ri!1e'~, ·,U_~ 'n, . era, _, U '_yJ QU • Rle~:mng ,flap;un"a au _ [S ra!i,

'piub"k !ra.ng ~ebi_b 'bai' < [qJ-erd y "g d;irn~bcam~, ohd] p~mikifan :-~ aebler d"lI" '~cd d~[;Hn

b~~,L.. ,·..11". ·b· .. ·,,]1 ,J5ii ... ' . ..' ... ' .~.... . ..... (']1 041],1

'!~U[l:f3. ,~n,1 '.' .oj eut IUCln,[, _' n ,1l£'lnrltnnl'K Ufll·. 7!1l~ltnr I. ,I ~:;/.""'l.

;ebe . ipliJJ ,co,lli[ob PI' Y' -~, ,m - ~ 1 r '" r n ep:emre[~ nlah a 11 in i t~111 ajh d i ~ a, k!lJJ k~ n

dj' b~lbra, til pnru, r~n, a:ha~, i~oo.C at·'9El, Sa -ian, maupun peml( int-man kora., Seb,a·.· ru, 'C(Di]l[[fO'~] j sebRUl ~wi pem,e_ -in £all ~nemp'~~\)f'li. m011o, l''OU da.l1U.n nl,e nip rodl _I ks ~ st'h j ai~ ~ ~ de'~a 3ll:~,an b ,'\~a '3lngl't fisk_~n. b· 'gi pihak s ~.'i3~ ta u,nruk, m,eJak,ILI,kan ~,~, 'W-J!.ng ![ _. up v'~W int"am,:un da.L_:m ken]/3J,raannya" 'cidak ~o,r3n,g ,pun war,~ Amt;ri~~"~ ~:k3X mcmbiar'kam pem~[intah31i!lnya memprodwks'l ,s:~':r~'~ia- ai.,

Empa ':i~jk k°rij), a tmJa fils-'j :;.eto~ pum I j k-

ri~ ~ra, ~ i k. per-ta'ilna ~b;h meneka rab ~ _:5Eim'oo'ngal'iil ~ntiH

:il'!Iillr:o~'ft,( ~ r-iOIn .... ,."'!i 111 ~l.t:iin ... ~ ~ n !"" '!.I!~~;;!1 """', I!;' '!oQ ~Q!iiI! , I!;;!!'!;I!~~

peftamg~llJn gj~aba fJ1

VfJ I flle anc A.:!J'F,alil

- ,_u," -H~-,-

00'J311Ja (je!naerungl mernjad i pedorn ~ ha r'g~ umljrril 'sehirng g2IJ 'le ~,~a,dJ~ah I riI~', tt!js~r1ialjSijsj io las,;

:~:"~Iiha'l p!~ntingny3. ~tiormas,i atun',21n_si:~ :peDtiUpaU, ,P~~[ 'P' ',of orp'U'~:s ,I:i ~·ra.u 1all,1,; di :,,~mta1 dengan ,m~neln,ukan. kem'ba.U '.,fmermrnr~han, hams dJillIl(b,i dfO:Pft menemubn ,_~emb~~ pf'rnmlan akuJlf'n~nsL Prikdk, ,aku_~tan!:i sektO,f p~ b~jk (. ':en~ :_._Uf)'i 19'9'2) d.w Mn .. , ,Qn~!ii~ mempui yai I~'m,p'a[ titik krlris ,s~'aga~' beri ':ut:

,I ~ Pr. ,'~j" ,~ , '. ·UtJ~gjt/J'fj4IJ' :'I,ka~ 1:" Jl ;' '."1 Presedur p- ngh. _" ,a., in dan ,p'nl'ba:y~0llIll drnri F'U,H.~: perCUlggumgjl,wabat!ll, o!rpni ~ill

5,r- nor pub~ ~k ,dii,par d ilakukan, de:np 'pemen W1UM1, io·[orisasi J balk dmri :D'JPR/,D'PRDi a,tau ck,i(Jurnw5ar:i~,.. "~", 'ang_bJa. proses oOfis~~, j:'m~ dj-"3l,ilkau, dari :"l\'crsa dlemowi mel :;d,IJ]I, '~lengatn bi~~ n. s U alai rmti~:g~

2~ , ,"'.' ~i.~uip .lJr:lltfJ'

Selum'uh ,e'l,:,'-~i~rul d'ibarafk;u~ bruro, d,m, bi~y~ ym,l1!erj~ld,i ~r.. an,kan s~bap

pe· , gu; "g pel1gh asil a n dan h arus ,d ~ ~ apo ' " 'n Sf,C2C1l '~eDg'bp kf' setia ,~: pm 'it nertang,:u.lil t;j~~rab: n "ill F1i g re ii~'a;,t ~

,3.. PuiruiikAl

S 1 'h -, ~ LL~ . _J L...~ ~ ,_,

emua :';,_'111'c "U,il'n ~'aFlI!'S : lp,_Ranggu lGJ~WlIll.OO p~r P~'[t[lt.wi \ S~t1wio 'iot-onS3S~

Jt'D&chJ3f3n ,_,'k~ n di'nil]~ ~ berda sar '~aD p~e,; rasi pc i ,~I,,', [i_dm~." ,'. ; [·'b~h3.m am. iaJru aras p~n;glfluuan da,pa, d~ke[ahlli dan dik~rnbrullkan ke m ,f':"je-en PUSQI: pel~ ,an,ggulnlj ~\'j3Jb.1.n i,

'~ SpeJim,':-:~IDl'

Pe n gel uara n un ru [' uj u an klUJS illS h a rus d i 1 at" das~, 01 fill rset ui ~ an D fWD][? RD aID u korn i saris i, Konsrp ,hy exc~pti(Jnlpf.!n: ~ ec u;&1l ian in 1 ~l9Jr"US dia lor' ,da'~am peraru wtJn . . e,meF~,d~,~i tiU~ pia me,nigabai kin rem ,n.~b sek 'or nu'.,.Hk v,a,'~~.:~eFbhr.

I~· ~ ~

l1[pe arak ik ~rl:, Ui" leb~h. menekankan ke~ernm~ll1Ifi1,gan ,an,lml'proSe ,e,ref1l:'~, ,am rt~r~~'~-,m~;iawtaJban,~, ~D!aJ1alm, 'r.a,§eS Irterenml!laan, ,:'~1!or 1f'\\~~lD~M1' ...•• ~ kas ,J!ne.RJ"ad.:i.

, , .. Ii ,~;tlI ~ - ~ ,- ., _ .Ii' .~ .. - -- - ',r ~ " ,~~' . ~, 1_ ." - -" .' ~-

h ~ ~ t,~ ..... t·, di ~ k~ _, I • 11 .. __ ,..... il. . .~ ..... ,...,.., ... , I... L .... , b

', .. er ~[!a~ u 311Ulll ._':,-: se:rUf!lJgll\cid" tarn -w,3.S,I~.~ se:[]~ udnlp~ peruIU~J~, ... ·31,~ ,3taiU

nil;li CaCOQOfn;~ r'~IC'" A'~,gg'-.ran b~~an ~a mrru:pakaFnJ 'h~'~~ da"j h __ • - '.1 kuanricas, dj mmlllJiBl ku'n~'i'ut'; .• ,da:~a] kuanritas '.' ari mas'Ubt1~ ~('eliu wtl'Aasl • n,~"- ; ~ 0' -. , '[cr.j .. i ,3J I

I ~ 1970- , 'k ] .. daJ II d , ~ 'b·

, , ,- . '" -., ,- - , - -, -, .. ,- -,'- - - " - ,,- , '1- ,- - ,- -, ,-, -, -, -, - - ,

,~'~m 'uro, un, ,./ u-an, esu ~t n peng\:n:~ IJ1. a ., 3t:n VO', l]I,mt':' . 'nggar:an ee an.,I" ," I pun.

Il... ~,~ ']IIii'll:: "'ii, ,~~ " i'ili'iii'iii,n I ~ S ~ m" ;en~ ~I,' ifl, '~I I"" ... ""U'I,~ jt'."'iii'iII II'iii"~, II ~I- 'n- - e. - ': --'II", ... ".... 'D'''';I '~i§ lii"II' '~I rii'~e' '1111"'11, '~,;i!ji III:",j,i;m-' 'I, Hi.-:il,

~!i.. _~~.,@, ,,:!Ii'!i.''!;.,.!!W,. . ,~!II!III'~ r I! ~" ,., , . -' '''!.-'- '8~' I ~'~" ,~S.~ IJi ~ ~ !lbl!'!,_ '_ !!-'!I,K .' 'I!.- .. ~ '~'!!"!!!~!, •. ' "!!i.'~, ~JlI~ ,~, ~~ e- I' ,1Ii-II!-~

'ba@ianlll' A,klb.1 .nf3., per ,b~'han -lI1tt~r- pem,~,karru d,SU1 p~,~gtl_tui'in l_'b,n, besar d~f .~L,a yanG. di~.obuiklill pl.,da ~'IJJ1:~ran bcl,nj..~,~~1.i GP iHlgs;,lfan '[tlrpalks diu'b,. U'III~k mempe [1l~1an'"an .. UdfUi s i : ,nS~l\" y,lnl dibell, Praklik ~ i dlha ! '.' .. ' ···n ,ak,am . -,n,';j: .~

11._,_ ~ .,_;r,ii' .... ~:, d' I'~ ·moiliiiWlll.i:'Ii p,.i,," ,-b';"i,IL'"",I~' ~" - ga':' ":A-~", ill"A,II~ I"C-:", b',,;t!i;~ ,~,:'~~ l~"'i .... j ~ii_,~ ~JI-

.. KaJlJ ll. .!.IJ.~_~'l.~JJIJ. . J dLW .~Id;. •. ~ lll. . . d..~=lii1!~. I I _, b_, WI dLK., ,Kb 4WU.. OIiPJ.. . lJ4I-lIlIJ f~ J lllll .•

, I ". I. . ."",

. '. ,"'jj 'm;1 iii 'Ii n '--;""~:1, - ri!1li: IF, - r~~ "'Ii, ~ b =11·11= f"5. ' - . ~ n"lbilii n "1; ~I- - - - ;tIjj nP'i~~'rn'li1i 'L, - ~ - ~ ~ .• ~l=. -

.... ~.~ tun r~;-,g, ,Sl~_l,'g te ~~. ~ I,~ . WIK:~~:yaJ.. mana ',,"o-wtJ,ln't;, ~~~""_'~~ '~e~iLlil~a "'!'~,~l.~

menj'adi pCldom31n h.arp umum S~-:C i -,gp '[l\ilrja-ilah. ]11l_!il,(~uls;;i(]n_ali.sai inBast ffirn~ bisa

I'e rj - -i, -' j 3J bit' ,- mlU r. n pc m_:rlD.tah. a,en] pe - - g lolarul. -- - ,! ~: • -' - . - ; - "-. " - - g didak, kens-, ",adE

'D- ri h - il ob~~n,asi" p·en ,en, -' d~an m, _ - twan bel.mja s.eri.nc, dmd.lfaibm, pa 2 hiHJl

,11 - 1t ~,e,I" y, ~ !F!i,:g- ~ - m-:- . ij, ill ~ i1'rii ~ya, ,- -;jii;oj;"' I~~b' ~ .. ,., --"ii,'Ii' ill, il ~ , ,- ij;"jj, -pa- i. -,",II~ ~L,ilIi ~ga',' p- --" ifi'4-1"';; ya'l,. -, '-';- gl c_]i; , -~l'1ii', _ :' 1"

~ I. _. ~~ '. _~ _ . ~ t~~~ll~ ~I . _ . ~ ~, . __ g.~ l~. d~~ IDu. _~~ ... _U~ llilll!!.lJl.:1 I _ = .. __ .~!lLid.a~ I. _" . OlJj ~ .. '. __

.,' I . • , • I I • '_' _,'

h.!1lr,~ , _: __ IU (Sa"~1 ~--- ovc·mb:.r 'J,ri:ica)!~ ,,,"e' 3,1 .. ~ 'idtenucl:F darj: da~a,f' V'!(}~ume'n~,

bL;'~' . n j - ~d~_3 - . pe~ldek:l [~n. -_ - ElSa r 'k u::tn.r i [as '!l.Wan _' '~U nati T,m,g' d i - C F3JP"~1D um E wk m em,ata\

K~~i f!'1 bangan pera na n pE'r~n ca na aID da n p:e rt2flg gu ngjawa:lba iii Ci,k an menjfldi (;iFi 1}e~~'lolaan organi5a~i 's;~ktrlr plUl bt1i " d i era t'eforrM~ ~i in i .

,A!k~ ~'M bj~j~LlS mili ji"'I.~femelf'l ~es.eja ~le rraa ~1 !m~ ~yil r~k:~t menemu la III per, ~ern~~.ngan ASP.

DI S.f _tliij I,. Min nMota" Gw~gf2 la[.me~ t] 9iS~ yaM g l~'~p'irih seba:gil i wan:_cta be'u5!aha menn u I~hk.an emnom i ota danIan meng~m.a" '~U] m b@r d-iJ~~ kntil 'ran g fI d 11 da n m,.ti;ngmm,

binasi' riJ deFli ~an be-,rntjg~i sumbe r da.:iti d ad ~ 1.01 prNaJt

1.. III . 1!...,_ ~J_, • • ]""'~ k "' b 1 J

,arnS§l ra n D.~ W iU1JI .5 ,tnII_oyaK Uat[1:g nUl31 Imp ISlt (ill,r.ngan, "," U3J nn tas ,- ~'fa n g ata II pel aya.nj1rn1 '

" d' '"b I" p" d . · ~ d"~ d' '" d OJ ~ 'a

_. ~'n -, " ~ ,. ~ , '-', .. '- " " .,-"', ~ ~ , ," ", ~ ,- -c-' ,,'" -" .' .' '" ,'. ' '" , -c'", 0' " ~ -, f ' ,

]aa ,y-a' g I,', ee ~~ enee _' ~I , ru mM~ I, un3S1 pa ~ ., SUUiM a, ural, p~n,i!r-dafl ~"m~,~,aFaD

bel- · 'c, d I~ iI • 9k~ ~b b~ ]~ k- ·

.".". _',-_'. ~ _.. ..-- . . .. : _., _ .. ~.- .. -I .-.. -.; - I]' ,I jjiil . 1 ·--1· ir., -. - .-~ - - - I· ,.-. _ •. ·1 •• .• r. -. - .-~ .- . ,rr-- _.

. , 1Il.J·· .. .' e,n" . e (-at _ f~ I 'I.· .. ~,Ill !fl. t.l ~',Je. '~.' .:._.n. .'. ,net'~,JnUl a n~u,. ~,~ I, u. n ru (, 1)0:$ ,yang 1 .. (,(' "ru ~ t

~a.n~.Jn,~; dj~-,~~_n mas}raw,il,(~:~, ~e:-ei1"~i !t~njan,g:dn kestha\l1 dan pensiun, ~~kan lebih din'! nHl', n In~,~h '(iL:U1Hl,ran keh'~d'Apan sehari ... ~~,;Jr~., ',:~.au~ dengan 'kala lain '~ltm~ngkakan kie:b-utML ~1J,bs sa.ft~[ ,m un,pm n '['erjaJ.i. i, Oleh £'.e'bab ,i ~.1]J ~ ,rna. ,Ii jemen se rh ,g mem i ~ahka.n po~~pos 'rer~Eb ut dari k'bi' abo :anggruran be~ afru ja d 3JllilIJ memb ua t kere til,P~ ter,s'~nd ~"i ~ sepcrti ,angg~u 3tH su bs idi r.

Di ~~:s:i I a;: n, P' oses pe rkl ,ggu ng] a,~ya b;nr seri 'ng ika i d i perla k.u'ka n se h ~ ,gali 11,:a I, seremonial. 'f'ad . ,aw~~ era re_fo.ll'rnA$,i~ tahap pefranggJUJ~;g~a.\k\··· ban digu,g,3J'f., D1 pusar, kpa1:Th :p emerintahan ~ dieval nasi seti a.p 'M~U n 11.13 oleh Sid ~ rn g, Tab III n an M aje: ~ is P~r u~y'3.\Wraran Rakytl (M:PR)" Di daerah, kinerja lkc,pala d~ erah mu lai. di eval nasi ,s,e'carn ,tcFlbub dIDia'm, fOflUlM ;1:datJ,g Dewan PelW.akJlan ~'"af .Dae~ah (lJP )~ ni bcrar~i '~un1I:ut~n ',claponlllr1 i,~k~'~',rrn1~ 'scmllJ1~lllliml mj~nwngka'. A, .3Ut dcngan lata. lain. ~eslrei ~rntl n:gan p!~fa"~II' pfre~ eanaae ... ····3,0 p ... li't:a'n,gsun:~'i •. ··"!a'ban a'kj)JF~ ~'ntn jard i C'~ ri

11 l' ., • ' I L~I' ~I.A ,,- . • , " S b ' k ~I. • 1 L

p:~n,g.C.lOlaa no, p ru Sa5(1 ,5'~ ~ or ,pi~IV ~ ~ K 0'1 era '[1:.0 rmas I. 11l]~,., 'e· ,3 rn : fI ya 1l'('~J(:11 asa ~~i II.U}n~;cI."

oe AJ'rn ~~fun,-~:--- w,aba.n, haJus di 'h1!ba'wk, Jl ,soc:r~,1!1m terb uka sehel um nekcf~,aarll d i m!Jl~ a i._ JRerba ...

lit'" ~. .,~ 1". ~

:Ial ,; w,o i kJ [!o.r ke U!iJD~;n dan non ki~ u angan. hams diru r!I ~,[IU~brJj:- se h~n,gga bi sa, rne nj a,w,a b

beli1agai ke F~ua n [~n. 3 mJ~, 10:1' ti m a] 'i' ras mm nfaar 13,:PO[3 Q keu a n gan. SeI.lli n 'I[U~ lekar n ya prns~ psnaJ~"rn.~.u'm1,~j3,w,lharn :~·ug. n, ~ar.a.ikll-~r serial' erganisasi sekror pllJ.blik' jl. 1;3, pcdu dipeF,h: ~'ib~, umu -- ,Men~komod~si perbedaan aPlaJr'~-ed 'agam orl}1nisa~~ se "[o.r pub~j- ".

De d pe.~,'IJ.je[11 Ha.n d.~. atas, [I ,~k~'O'1 ,~.l{un h1 hi 'i,i£aiS am~ 1[. ,;.~,n ~inl~ dallU:fJl1J p~n,ge~o,hl~ n da ~ it m 35f;arakat~ ,rr~.k(ik peM i ~~hJft pm:gl3m de ~,~an d~n~ nl3.5<1_- arakar p,~,rl u ,dikrm hmglgn

,J=,r.l. - ~ ~7 11-' ,"L,~, v"':" L.,,:" h-'- -:. _. -- '-," 01_'_ ,L --~ 'iii - ": -b-" aF i e: k' _ ·-b'i~ ',- 'S- ~ - ,'" - _.- - - .u~m KOl1.[e~1 .. 'c~J" H.al~~a - _-_ e 1'33 il m~h ~a . ~DI -_ er U ,!l-"J_U nra ~ fa. m'fi n al cmen

kiC5ej:mterJaD .wuy,t&(,m ,~arni~t ml~[ilcmtukan 'perl.ifiimbang~n Akl1illntansl S .. srcr Puh~'ik' ,fA- ,_ I ]1),

'L~ - I .- J • Ii

,Pera,n Peme,r;ntal1 ;lE/mai,tria' ,lefk:,g,JiJi,ogl

; ... T'uga:s peme,irlfa,h adaJ'rlh ml?ngf!ndali.an,~ .bu:annya ,sp~rti ,m~nda'un9' seb uah pe'rahu (E'. S', ,Savas).

D i berbaga ~ ne:ga ,8 I ai n, t.llow,h ini 'bt;, I -- ar .. be nar ,dr [C ITa IP ka n Di Sr + P~l td, Mt IJ ne~ ,s()ta ~ (;!~{1J'r:gc La i rn,t" (I 9 /5) ylJftg i~'rpi I i iii st"b-.g;t~" ,,~'i: ~ k.o~ a he' -u~,~'ha me m, U '~h't ~ali!J Ie ko 1110 'l'ru i -'0 (ae FseblU dt" ~g,~ln m,elngubah, :s um b. 'r d;!1}t,a kOla fang' ada. de lIl,g,3 n (,J r.a m,e. n,giko mb" m ~ . lea f]j 01'3 d,e.n ·31l. berb~@3l i :s umbe ir Id aY3 d:Jl F.~ l~,e ktor pri'\r~'lt1' 'me fO i n(;)

b,-,-~,p,·,·,:-· d,'-",~ I-;-t, - I---U'~-I!i, ,,"'ii p,iM<I1P_ "m"b,"'i.It"iII'. m"'ii', I ... IC~~~~n ru~ru, (ii~ ,iug mf"~ak ~'l~an

all '-. ta rn an J u:lD, m.e I ,iii !I I!D A m;, , ~, ,,' .".,' il]lJI, ~ ~ IA'" u~.. ,.)'" a !I< _ ~ ~ ~."

- . '. _. .

M ~ · d" ~k: 'k d Ii d' ~ 'k t

-.- _. 1--_·· .- -.---;;;.--- .. -- ,._. . ._ ..... , .. -...... . ..... '] ... I·· .. _.. .. . .. . ··.·1 , ....

11t'§3:,: alirnyang: I,~ .', ':am :c:,p,a_, a.. $,wlUro. ~pe.Fl1 m.~n.i;.lrl ,an. ,:!i.ir.rna perur:niJlL.~an yang

rIlIE,rj'mgkau dan ,m,e'ngg,Drnl3lkan jM--ii1t 'tenaJga k'ie,rja. ,sosi3.~, b ~nilai. j mJ]taan i/ol&u". f-~a :;i I,~'ya .. l~~ ,i me~" ,f!~lm p u. ~ncft,i ~lp:a dan wib wa ,peA. 1 e,_, iJH '[;.,~,~ :.n D.J3. wru aupun ildJ. ,P e,n gu rmglln. karyaw,w seb2Ly,ak 12,%) .'~n,iag~, alnggaran~ 111 em p, ~rtIlb3~bn tipgk~~' perl~umbuh3h pala ': pm,p~[tinf3' di baW3h ""UDC91S.i .... ,~.T~a mel1gllf3ogi ~fU[~n:g, 'Ii£ota~ Kl·J]daan tCT,sehur

b bed d' d'" I d "~' ,. h' b d '"ak

-, . -, ~ . ," ':. '" ':.- ,- ,. - ,.-: " , c-'[ .- - '" - 0',-, ,,-, . --'. 1- _- - " ., : -, , ",' - .:,' ". '," ~l ',' ".','.' ",' ii" ...

SM,pf fIr .... ·a ,-rnpn.. ru, nCJl!f]!~Sil ~ . .. nrt. n nfa ., .. ,Om S(lu:gtlt (:ft;'drnu I g ('3 apaJ. , ~

m~:an dan pUn.gU:13n. ,Iai rrn;; 'Pum ,pe:l'Igc m b~:fiI g k.u~dng be Fln.li:til a'lT .ka re 1 m 'ko 1m d. ~.'si sn~; al po~itjk 'yang "fi:d,a]k stabil ~n t~n,gkalr' j:n -~asl y,;lrng' ltirnggi., / ~Ia~n i [U~ p;tmedn ~~h ,ko(1IJ, sa rnl,ga'~ be-rca n,tu ng: padaJ-1f mer i' 1 tah. p usa (;0

Bw u i I) I m;e I!iIi1baha~ ~,kuntaliilsi seidor' publik ~~all'1lg m Iyp.ak 'n inl~gfras~ t'OOIf. d~n

~ ..... IN .... ~~'.

pr~ "~I' lY.an ~r~~1

.2ils.~k IUtli rna al: UJn- is '~r bai. aspek . ~alilg,a_fi r a ,,~ ntin'l m najem in mallJ:ptillll pE'Plilf riksaa'liI

,a~ !lUl'(J 115.1.

S.i'5;~ma tiu p8' lI!~ltT'h~1f1 bu.ku a'l.llnlafii~i Sf_tOf p~ lill:.

'TOR p' ··[B'LIK:

',- 'h~h.~s: - _'un- ,ui pad·. - eksor pu.b~i - ak.. n if11te --,i, ltorl f --'0

:~II~ .J1-"iI't 'L~ b -Mil; ~i!'ln~ll~ ue m"'ii ,- ~iniil'~,ii1ii,~ L - ~- ~ ~ I"Pii'i~~" '-lliiRii >a'L. -~;-"i ~ m.-' ,- "'~

, lA, lt~! '_ l~_"~~ :~'i-'Ii;..tl ""_ - _~ : __ IlJ.~-~iIl~~81'1 11I - ,a~,r-t:' " I~ .... I~,!, -~:~'jl ,~~,l!~un!~:u:s~ ,aA~J!];..~~!,en

:nl3/UJ~,p ~n pemeriksaan abnltji\JT1i~ ", ,AkWlO taft.sn ekror publik sejalan den,p Ci'I!I-,cir,i fe .emlllU

~ ~ ·'d ~ ~ ~ ~ ~ i d . L

yang s3nla'r:~e:rVi_rl_a_Sl ,S,:e.5UWI ,. ,(iO:pn, ._ an-em 011' [U_s:3SI .'_" an ,_!ros~ pn)1oggrnlUll!~~[lal~,

L b~ ~l. ~. '11...'• ~ L, 'Ih ... ,;;.;;" ,.. . --II L .

s ~~,or 'P'U:I_U~ \,-_oo: __ n ~ ,t .', [ ",WJ.JLd OlJIl ser .. mmuLi~rn Uli'WFru~III11'., _l~!!h ekenomi,

l J D .. ' ' . i~r- I. :_) !t:Jr-1•

~'oli ikll do; r~ h ~kum m .,' .. r, "-uk]J ,itrru~ ju ,.', on, memberika kCS-~Jnpa,tan b-,.·

pa' ,! 1'n,ah:uis:w',3/i un I,' -, _ , . - ~,~ luil·: S l;,du ap =' "li'kc m bang1ln akMn ransi

'sc;ktOf ' __ ub l~k di m .do nesia • l b .'b1'3 '~ al, n, : .' ta bin ~ - ~',_l 'm em P:l!'[' 'b -las ~ i :" -, R', m n Ii ,3111 i' c~ ~ au (,u~tn d~'ida.g, Sc'klf,or pu"bUk 13_k2'H ' 'iku_'U\~ seesrs ~~ ,',m dan f_ ,~- _ uka ti,_,i, ~'h" pcrs.::krdl fMg ;m, DaJmrru pm:es' ajar=M rli,pj F, mmha5i~~li Wtli ~,ebih be, perno unt:twk menpmtrbn se1i:ap d~~kusii

., -rd,asukan pem ' .3Lh.asaJIl d i atas, pcn;td i san buku li n ~ sel ya d m lakukan de l1,p n

ISCn131Jn': .t ~'no'v,~i ,UM,n (],_- ,i ,,' ',ltor p' _i.ik. IO'i~(iI SC'bl'b in.lh 'blliS,L:U iui d,mlrn,liil~_j]I;'.' ,- iila~ , U 3,'1:0. L:'onse', U I uh .. ku IIlllan:j s J{(O r 'PIJJ_-I i'k., Adapu n 5J.~r.' m aill i K_ peRJIr __ tru lilian b uku lakurnan. ~ , ekulrubUk ini lfcec-cUri d, 'ri bab-bab :~Pt, I:l~ dap (, d~U~la pa1da 'Gam,b,. r '~~ 5::

GAM8AR 1 ,S ~

, .. _. ,. I

i\ormpa h:J &.1 ,A k LJ nrta filS!1 s'a - to{ PjjbU • de nga ~ Aunf& nj1 S b..,i5

Pei\l~a ~ SI.a fan ~ -ctor Publ j--

Peng!.1U rolrli ·,.fne~11i

Pem iii 1l0D ~~IIl~.~!UOg [,~pala De sa

Oh,nOrilO'j Dae~i3lh

'I' ~-=-Ing KG_cUsl P , cll_.b'n AIIunta si SekbHu -ik di I Dislu.Il5j ini, dimulai, d~gan dua penan,." di mana setiap pembaca dimifU31 unmk menawab setiap penmpan Idengm mcmbubuldtan. saru tiCk di 'bawah, pmllu yang wuai den,p.o, pera..qan pembaca.. Pcnanyaan pcrwna mel1.ctrmla.lcui kepUM n I ,ke- ',mo" dan ketidakpuHlft :3itas kandisl Pl!n.didi lun .Alw.n'b,n_ti Sdttor PubUk cU

I ~ d · n~-.~ ,_ L ~ _J ~ 'IL ., ~ '1 ... _, "J __ , ~ ~ I__~,..... ..~- L~.IL~_,

,Ln'. on~t.2~ l~,ya:m, Kant JllI!u!'nc_e_rmtnKan, a pnrnl.:mli:j, KE',. - -, QiLI] pemnu e aw KJ11 un~~ .. perumuUn

Si [em dan Kmibdum PendidiJbm l\kurrlraocSij Sdcror PDhHk dJ lndoncs:it ,dm,pn adanya paradipu bam meJIpnai rd'Ofm_asj mmajem n keuaDpn .. IaOE pub]ikli yairu bhlm,f3 Ii .~ pabl' petundan:;G-'undattpn tmta.na ~'Ianl'n _',' c:g;Lra, PerbenillhwaruJl Nqam,! dan ,Pemt! "WaB ,!YDg -alam. Keumpn Nepm (UU NO' 17/1003~ UU No 11 2004,!, UU N'o 1'5/1004.).

.. K.;etib ~ berpildr lellGUl,g k'(utdist Pend1dilan, AkunlW'6l"duor Pu'blik di Indonesia sebdwn, adan a pamdigma bam ,mf!ngJ_R:U: rdOl'Dlldj lt1anljemtD keu::Impn &elaor '_ ubLik~ _ ,YI maUl ~ " ~ ~

1Ij,''''k'II;,II,~,i g, I" be_rpikU (~JltmS, kunw i dan llmapan mengenal 'lmndisi Pepd~dilan AlcuntanSi Sekmr' Publik m IndQl1l!il3, ebellum adanya paadigm';J. 00ru D!oFnai n:fOrmasi manajemen buugan sdtmr pub~ , p

10' "'I" 'TIMI'~

•.. _:.' l I. a

• RA:G," '",MGU

rmcillalw 'fi:lfiIn, IME ,', n~k 'nJT3[ , lib~rillsa:5':~ e._i(anonlli ,adJ,ah llirt;\ral ~~~I rB~.[~~ ;~I, t(!Jilnh(oQ1~~,W" TCf~~p~ J3fl tUi~~~1 'pr'j ~.~ ~ i sasi .steb~ ~i fengJ~~i i.~ P un d'aI!na~ ~cJ,akan i n i, In ~hu~ herhasll ~'OO'ru,eh' seser ne ,~D aku.lifrnIUaD$,j ~ebih ~. u'h~ f, ,~V3·1~1.s~

.. - . ~ ."

r~,~ , rnem (ok-usbn, di ri L:C1 lre.s.UiUklil!rrl~~ti o~ wS;a8i dM

mem~'ltlIa~, ,akufu~,rns:rn 4,1h-.' -mla.bn 5~pi !m'l1lIpon~n ,tll1'-'-raIn Il'U kJ U If lI\!i3'i~a.. ('Ill iiai~1 'YlJJn g fn;u~~ny'h ['Dfil ~,~ r:_~n ;~JkU'1i1 LlIJ~ s'i d; m,asy3l rnlr;.;;n bc~cs r h:b ill kc' '",' rp~J:if~ ra!~uDi~n,i,.

P~["J nan akiMJ m,lti~- ns i ya~ ~elm~!I, bergCSff ~("rm1.,y:~rta, ti dak, m,(',mbu ~ i~ ~un tans i, !!j,ebagai ,mebni s,me p' - f. [,3IU'\ : lUl g'"'" ~.awa ba 111 h ila Dg" I)""ra n a KIUU' 11~; fa n perl:i rna j U~ If L~ S:em -,! ~ n d i Fr~iI,i:l m. p[~y~J:~' P'llS r mod~.~ d '-lrl I,~m b~ l('C\Wl:gan ~ail11n.ra r,t:1~1 m, flli~':bbm e lunYr~, p -ng4mbi]~ ~ eeutusan , __ I herurienifi' ~ ~d~ S~fl Ullui p,r:rJJnt~lJIlln~j'"' jtJl'~',JlI-lan vaj~r ~,'aBVa ~I}~rnr. un-uk periode ren eneu, '-'_ondis-i $ep _" _' [I i lil~ h'!1 ~Ih d,j p,wgr,a mkan ,deb. beb!l;.rJpiQ! DUM N yang :tlTi.(",rr_'I~un,-: k~,~~_-jiban unnd~ ,r-nhnui i ,d,al-,.rn j~ngka wahu Ii ma '~alhun~ D i, ~ ir ,F~riod'i: Ome Batu si&. Pe'ftoo'WiJII g~ 'ja,v abarm ya!lg dhnima Iclah h_f,j' I;· onomis, Si'" [,t)fm~ - Hlas ,~dah d~,plaif: djb~lang'~n, s ,tth:t.b '[~1f~Uial [nr 1a1ljf35 :kc;~~m h g:ilan di ,~i ka I'll deWTh,gtlo p!tHYd~ I~' melal{IUw kan. ~~ui'_~i{;ThS ekonomi .. ,~ el. '~n it _ ~ tI!F'kaitn: ,fj amui~,.it~~~; ~kQI!fi1lomi ya»G akan dil~kl1lun d~~l~1J m~ .:tSy,rUua;1 ~ sehi f~gga :p roses r0lfrlil~~Ii las loc em bag,ann, ~.rn": d i h! .'buka dan, haru~ cb,pa~ idin i~j_i

:,c.:ar,a e~tnnmi~'S.' J~ ~u,!1IJm~::dI I,' uk I' e:rg~'s~r,~~n makna [-urm=d kto, m~a ek6riOnl~.,

S~Jla·n tUJ,~ pL!f,a'lilJ.n ,IU1IU~I~~~ jug~ mulai dj::~IHI~~ 'lJJntJll)l~ _cmas1lll~ ~g~ an ba[u ,5C'b~~~J i pcc'.dukli.JlJ ilrWg pClil g~ ~ Dl b i ~ a 111 'ke:p'U'lltiL~;ln, d al~m (]IJigan i!l~s~ .. , 'Tllillllr1i.~~1Lill ~ad ~n i :§!c:lall":~.s dcugan ,p~r~fmbmGttn bh.~ ,i ,an, :~iuJa!'jnJk']l' " k . pC1·_i~pan p~r b~ ~_im]rla, AS,~- -,.'~ dan APEC. Kondib!l [u£uur:rn lui iUJg,~ dido~~m_· '~m,J~in gl:mThea.rny ann in' anima; 1 d, I] Glollilsas~ bisnis" ~,' k~b~f~'y;I~ Idapat d;.sI~~rID,'ul'. __ ill1IJ ba~n~T3, :pc~"n akU'Qt~r~s:~ dJJ!lao1J 'I'~'rsp~ktlf o_l~fIDiS3iS'l :dapa~ dika[-e~ gorn~~kan. dal~,!flfi taHunr:uisl ~bagi1lJ il .mt~!l]dt' pt -Il~ I ,u.u,W11il dan pc; mth!lku ng ,~ np'U b,i~' k~puunan.

A1~ln[" n~i _J~bag1i pen.prnb~l· n 'eputw·n m~rup~n crr~f1, 'i~1JaJl ~r'kembi3.nJ1n fun,g~'~ ,~daJnlrr,a.n~~i di o~.i-QSi~ TcbnamllJ d;ru).1m p~n:~h~~,3m k~pUI[U5a ' dlpal_, :~ii, 'eful'[i:rm~ :k~~'i kan ~h:ngam, .~mffl b~,rilaJ'!I, alwn uu_ui ID'1I;W j'm ~D. di mmHlurn,aia ~Ie~m 1 '9~O-an" ,Dalatm kail"o p rb;l1.iln-~1Ul un'~~, biayal I '~r ' el'n'bang~n akufu ms.~ lHaDlj~mc:n di ~~rlllsaha9ill-' ,perlUnftaa w, u!~a_h lebI b m: Ilgal" ib pad', :__ nal i,. L bia,~,3 da_u :l{~ [Ie_fbi ~~_n den~ n . kl ~ vi ta~~ ~ad i I ~u iLllaH ; di akhj r O'M,e ~am, ,~~~~ mcnu~jukb ~ ~tu 'p~~lnb~nlPD bMU dalam ,pe.' alru h anJ b i,d]a,Dlg u..rn,aYbnl 3 -,.nf]- _ ru~~ 'KOilI1tS!ud'r_ dum~~i, ,,[Hlrn;!'j'ell:me ,-: llnenjadi all"lf:"3 ,til['l1!Jl] Iullliggulan '~fWD1S n_,' p'~y" W1ul':i1i I~'bib rnTII!'!IiJG;lllIlI~lll_DG jlW! Imh:' nd[l ug audil Lng, .. '~\bmuD

hegi In.J -r:~nomena i n,~ '[ d;mh :m C'n~~'[]':r.rung' lao EO[ ~!LI,Iil'tan pubi~I~Ik. 'UliI~illlk. un~ng~rnb,:lngkan or,gJ~l isasi demC~rn m ... fli.am,b:a~ ilUll~ r: usaha knnsul,l;::ilsi :J.ku n ~ 3 . .n:51 man:a,ern en.

AltMl R'tfo~Jsl~ :Pcru'bruA p~~; i, Iii k da~ _ krisis dUj]]j{[D,mi le~ah m !f'n~r'e bah ~, 3j n 1f:IU.nU: u l Dya. kesada a lij Ila r. U, d i~ a ~IQ f] ~~n'h III asiy~I, ilk:~U -I uti on~51 iJ]~ [li bilgijl n u.~ Hia h ul u paper ~ Ii1I j t kJi ra re lalh mE~lyeb Uf~ Ii1I b b~frjl .l~, ~_, _11~ bah_d_" IE 3.~,yJ r~~' 'I udnm~ i J d~~am rnasa Ii("ro rm a5L 'D'~ ~agt a n in i,,, t (a dan ooba Jai;i( dal!l1ip:ai ~rrub~lan tersebur 1,1t" furugs'~ ,aku: : tJn:si' yang di, ~ mp kao m a1ya~Cl to F un~ i, altHO ta.[iis~, yanG dihnJJp' kiD m e l'l!I,PdkJ n (lllrU nill ,!Jill da r j' . lUU uta n wn ~I_~~ a rak~~' ~ if'[h~:p b;d36!C' a.kr[jfi!lll [il!ll~i. B(:ITi-]u l~n. ~. j ma, n'Htl1t;oba, meri nei

. " ,itj

~ U Iil UJif ~ n m'~ 3i "~ f' eo FI, rc fn,rrnasi d i lb! da n g a ku rnan ~~.

" ,

1i~nn4M" K9'ujuw',; ~" kun~'iu~;; i di ~ I ~a~ ~\V'41i rein rn~;u~i :.~13 h nle_ngbi1d~pi S maeam ·kf'hin~a_o~ ~c~a_rj<' l(kspl~~i:[nyJ dengan d i eu n j I I k [l)ra aL; till rn ~a IiiI as ~ lJi]li U n n~k rnelalkuk~ n JUt d~'#igf!n(t dalnru 'konrr:k~ ,~tl MktUJ ;$.3S'~ pe rh:ankam (Subi~~nU}1 ~ 99 J.

~ crl!cpas da ri, a]a\;;t(]l '![Ul tuk mern b~u1J~lU t un, 'kcptl~a,yaaLlj[lj ~ls~ng ke pe lie' cOi!ilVmi~Jl :~'i,if:a~ '~ak(:~, ~rill me; II! nnj lJ,~k-a. ,K"n,ruuru llly[] lord i b,ni~a51 I*U n [an pen] ~f~ ~, ., :, kJ ra d~ ~maHI du nil if! u~r~' u:on;U dM lba1aJ1san p~rnli!:r.j n ran. Alci ba I n;~r,a I p rakr ~ " k liM j Uf- ~" "lcw nli] ~ harus d i I j n gkll ka flr. 'E!~] b pcm eri kSlaam -3&u IlI;1IDU hams d I [q;akk.il :~ d d I a mar ian pe~a nMJ ran hu~\.l n h;mJil,')"a brrda.mp,ilk tC:[it~.td~,p k~.Jri,~D~aan ptof-e.siro n~m[ln keruCl~fi WII'P: &I~ ti m,b IJllgj[] ,hi~ daa~lIkan nut) m.ta di iilil,Uf

~ ,. ~

hu:ku~n ..

,1~~~kaJ 11 et ik~l pro:f.e~i iku ru'2 rn Fmerik!i:l':f.il!l fin i nu:::nja,dt .!.:lUaU1 hall y~Fl,g ,l1lIl~od~a '" K~mtillm~ ··Dan, p~nuni('n~, am I ~\-val j-l u r b u k IJi h~ r~ ,~ t-l i~, l[ iii ~ ~eh i n ISla p r05~S pc r'" E;iM~g~ 1~~.;Jwab~l b~sa di pi lab kan .. ~~ prn esi d.!BJ m~·ar;a~ (~ !it'am,a inj, nJlUUl~, !dlb!lJias~ oleb p ,ofcs~~; d;II:i'm ~rti' ... s~pan jang '~i[ l~,r3 n p frD: ~ i di,pj} ~uh i ma~1. ak~,lM 'ran di~m ~,;lp SW'dajl ,memenu '1; k~~'iih~rw b~~k S~jta lPrur-~si m~IJIPun ~'mas.,)',3~f:U. ,13.1 ill] n~~la.h dini~ai ['id~k 'w·jarl ~h[n,gga ma-~ya'~1i .~ IlnUUll~, kbM~lJ1UYJ l:erlf31'f deng-an Ii' ~]J~d,~'ii 'pe~hnb n 'I a,ga r ~k!ll [lji[,:J.'i1I p;em It d kg, b,i~d di'ulnuu d i jalu'f hl!k~,m,

~~mresionalis;me plnes'i ~ m~ d~ ban 11l:~~ .ni ~erb.t cl~ W1GiJ III t~ I!JI j Lll':'an ~kcru'd tiJ1Jl" da IiiI pdbiid i n~~ilb d i tU 0 nu U III tllk, d3p ( d j b~ ~!J Rlbaga i k fled ibi I'~ I[ [!J_., pm fesi d ~ I1fI ~ t:a ,mse'du_f ,~lLl1klllm m.'!~ra,· L jiuJi ljJn~; diminl:J ~tben3r~'YJ _d_al,~ll .', rulb~h~nl dari '~k~ar rnof3'~ius, mcm-~ja,dj, :~itas h uk !111m Wi asyl r,aicl ~ ~

,Dtmokratfs.. ~~tm bem III ma nusia yan,l demo ir;atj~ 'm~ru,pib.n s'aN laJ]'~g' pcnuh 'l!1S~a~ ,Ele'IlK'~n fang haeus d;fni~~ki Ol,th FLmanwia ~~,frug' d,~--ob;1, js, ,3,[' dHd,en [I -I,'"

~ s.eb~ b.crMuu:: ~CI, ~:m.dang ~~g Juas, iDetm~3J"Bi , e n ill 1[111 e na o [lieu n ~:I n'~ t seca I' a lua s t d,~ n !l~u'Yllda f i ke-

J!'

lc:rg;anlung;.m~. I~ - DU5i" , d,ellg~fi li 19k.1!:U ngan nyaLO EI 01 :n

"e m-Rb , l da p~,t d~ te ri em aJ11m. ~ d~~un ~ ~r~ k olu m l!cila ;S~~ [api mc£oao:log' p,~nent~.3n .. d n ~m,ara k~'~ia'h 3_kun_an~i h~da:~-mg' nonaku Fl (~[[I $;~ ~ek-;or r ' bHk~ 'Ke~{ka i:b n iilnt-ara. d'~~ hal j~i ~ fl"1 e rnhawa 111 ilh:lS'~SW,-- m e n ~:Jd ~ d ern o'k -3 IlS . ,~lam mer-'JJ'[ lingku ngl m seki {'3r~ y,~t

M-' 'ta !'!U ~ tm 01 f'~(1Jd~J~gi, p'e' ~_:dil~an dapa't dika.ttkan moat, .lWft rim, u '_' wk d ~ e'lHul_~1trh L"uren,;l di mara ku i i alb iDi~,[!b ,canl p- _m,dang, t'£n.I~,[Hl- k't~ffi,d~,pi!in dam, pb.cmOmt~1a ra Fit~ U~ oJlt- d i bahas ~. m e~ d.aJ,~ m, D,a[]i ide ~ d fi ~asi ,~ rm1_ua:i a h a ~~ sa m paj, d~,11:1 ~o 3tn al i~ is, d ~ ku pas ,~KIi ~~ me nd31am kcnKp m~,.a'lllp'Lin 't('km~,):nyi" Kw,~was~4f1 dal,a"~ mc~i ... ~a~ pe~ _ ~a~,allan d ~ ,s~I(~'Jj:r ki ~.~ " kan mem il'awa n~ ih (lSi s wa, ~,m,Jkin Im,~.nvadD~ lif:i~n li_FH~'~~~ ,~~kap.: ,dem okrJ.li~ ~ ani

~ r lr--,r I

,~ cl_lid ~ ~Pfl U ~

~~atil kull iiJ MUD filmJ S ~ bj n Ii] )til ,.. ~ n mernbe .,j ~:an beka I b~,dJH,g;JJ n dan p~s i s'~ akm rrn fans i gel.n or iP ubi i k 01 ,im 1f'U a ra bidan; ~[,I 11 I all\'lSi: yang ~3inny3., ~ni' ~1i'11Jl ~:nungkap~al1l bren a hmy~ 5ekal i metnde dailljiJj ipe n~ ~ ran *u 11,2iJQS~' )";]j I~g' harus d~ pahami Ic'bih daJhmd iii, ~hdllm me a.kw~n lfCn.gernl!"

DiUld u rngfos I I 999 ~ :2 I Ufll

'DaJl(m,rua~ :Indr~, 19'9H~ Tht I&dt oll':~~(fJf;l'llill~~ Wo.!Jk:in[g 'Pap1l';~n~, (:Cm.u-c of SDiU.m:C!ll[n, &~a S uJ]d~t:s - t; nl,'v·rr:s~lly [oF Hul~

'Iwti ;un" I· dr,,, l' 19'~'() ~ ,,1m tii~~ t,i{)MJ:iJIJl~~ i/J"J)iN~ t/;gdll Bi911 Ji ,R~~~UJ,'h Sa!ltit~ Sr,mmn,lF ,Scha.ri ~f{)·d,d f:'elw~~~m1

'B.a5ti IWh! I H--df -~ fon'hcolllli ng~ Privatl~si - Fe ~~ gaI~lJUJan '~'-, " ..,;~ '~~I'Ji~"'I' :' -n-IiII!1L. T~I!O\~i H, p ..... , ~

,)m!ig-g,I[iI, .. __ ~n~, .. ell-u-- n ,i4L!I!'I!,i~~ _ 11;;.'_ _ __

I er~~A n ~honv '~. ~ e~,,1ID~ ~ 1 !~'gi 5,~ ~IIiIU;fl'ni'lmt CQntm~

~I')" ~ 1 I~;

~1;i1'Lm '~ ~I an Press 'L ,d.

D" • I"l! . '. '~I n J I' 11 (ring IlJI~,~ IS, m uU n~lla,w j III I, :17f!',

Gani,,. Ast_Qb3~, '199 ... ,~, 1~'_'~/i1:" Stnlkmr :~ang' ,DlpBi:uluin Aki'b:lll JUbijll_Ir~I} ~Giol;tll ,B,~.dgelD'iI'LJ_', .Pemhidj.Di1" R~ ~1-8:h :~lit-, S~m W IJU Se' a ri M,t}il!'l Petab~fru,a;.ruln. Pro.lra HI Pela~ n an R'~ln ~h ,S;~ki'r

, ,-nV"a. ,wi1dra., ttj99~ ~i.~:~ ,n, IJ. '~'lur~', h"O,

" .))

,~ ,ttlkt~ f d i' a ~,l illi~ hi. -~,n, ,. a;k 1111 Ii ~an~i i,u], sen.dm r,;.,

!IIi'

K~l~r ~.~bUl : °mlJl{~ bLaG di ldal m ~_fudi alilnrr,~n j

in i p~n li ng d" !Ul_gka P a. [iMah_dS]m![iru mrmaham ~ he ~ I!JI k bJn~iUn sU,illdill ,;dcunran[si i~W3 f1.lJ~i1,:_ __ 11 paham a~'1h. Il~wllu n,oa ,it:IJ', ~ tar bi1dmGrJ [lernabar - 3D ,}rang IlJt'U,:[[d~1 "en,~a~g' ~~~l~rpl~l~lfrn,g~ anrarbidmg saudi aUILH,ansi , ,b,IUlI ---;-;-,. '-m - - -rio, ---1- -~~ ~ ii:'~~"~n Ii" ·rb- .I_,~, '~Li!lIIt'h·~'da_'frnl n'f - ki'mban.fr,·;- - ,_

m.e ,U~i!'C_, -~ ... '-'- ',}'~~ir !I;.(!' .. ,:___~ ,~!Ii, -~ -----'r-- r-- -" - ----- - . ~---'

pcwkcmbaopn. y;3Rg 3da ,AW~ -oo'ya~ dbp .- ... bub (. llad~p

'~eRg3lrub hUll dlJi~ pe~,yariJru~ ItU1ilV ~ 'akan. ma1.;,m'ltr-lrka,:IITI, prtJ!~ id~mok'~·rls.a.si da1a.m Fl~'pm [': r ~Duli . 1

11_. I~.J ~

set{~!L) F P U.Il , .. I

','. .;t:, m ba "~M _ii'~ .. .1~ ," 'till' ,d'. '~_ "'I,' tas, '1T_'jIIO.,·r~'[ih'''_II'., ii.;9~-~

.' .. '[iI rLili-C r . w~ _"",(;h ... n itW!Ii :.-~.oI;j:]1 "" ~!IJO ~'D!I!. ~'!;r ~ ~'!l.l ~~,~

ba~lw _ ,5'nJdl~! a'kunlr,~n.~i .~. (;01.1"' 'pu'b~j,k I crruaw~l'Il.an ,6.~ :);-ang

b·- . ba ~~ '~~nd;i',.J illl_ ... _" ~~~~~ri'liI'!ii'li . 'si d.~ p-;-enH~ru:m'if:ilp'~i Pe ..

. .a.nl .:ag,1I l;.,!!-'!!;,; -~ ;IIl.h~, ~'JI.L!l._'!Ln - - - - - "ilti,.....· .,~ -

m;ilh;MIlm, ~liIn~~ '1rrur~ nCfha!(~ ,~~ iguna.1tul di ,. _' Wl3iUl" n~,e~~j'itdi mtC"luas kc~ Iliilliuya" " ..... ;'1' daD :ptiJll_eril1~·3b", I~~r~narmm in i nl~mIJ I!!I ru:uJka u ~pt .. '. makJu, dalam .luOi. .' .. u [nan i ,. 11 aseek mik 0 I m'baga s,rk,ul*r piublnk~ 'Namun b'-~!itY'l

pnlkt'mba ngca n f[ang H~rjad i barn, m,cnJpua,fIIj 3'iW1 da n s AI

perjaJanan )~Rg pa,njang,. Pt:[j~~n~_a ini: bisa 1&~n~,1k2ulifl

.' Ul-. ~ ~ 'L~ L._ ., J-' -M· ~ - L. ~,=,

ru~ ~rn1J -=-r~ D~~:a KJ{-3, Ut:'Lrrsan:HIl ~S3:m,!1, m,(!!1 J ~ .. - [rn~,n., , ~ .':' __ U~!~I

m,ungkWm Id rut ll~ttMru1: [~1sa frnt"nDinlpi .haI ,yam • sarna,

.. ·~ft(}' Act:tJu",ti''Kt ,,' f:h «I.,! Pbim.an ·~bli_shing ..

:"~ar,~~, Maed r fm, 'I [9~l: ~ P,,,1E[6 ,&Ii1J 't1M~ R.,mi1I, ~w~i,r ,I) • M' ~_L ~i rL· S ~ ..!- ~ III ffJttgi ,",'ifiJ~.al"lUl"t;+I':iS-M,.:n~ .. ':mt_n~r 'm~l. I ,'0_ £,

Pe~alt:.(,"Bl~an l~m~F"am Pdly;tuD.m LJmlah'··~~t

". ~ ~ii [' t. C;,ewtcl ~ ... ,' 't ] i~ 9115.. u"I'di'''g Imes il'i ErorJtJmit Dtlillop.1fJ'f1l;:lt 6th e,d. Ii iOnl:J id Un.iV!~em ~ p,~ ",

:N~u lion., AJlw[~rl 199 8 ~ fmr:pil daft H!tJ'rtlfN1'l M~~mj",t:'

l , . .1. ,tf~jll-_ ·'~I .;tn - ..

t~,~ Ji,l~.p 1:' ~lttl: oon lITa~~~g itlWdQ~ -[WI" 'n,

Aktt~UI'Ji PrOtemhllg 'Kn~,ggre5,' n ... ][AI

Sm it'h ~ ftl~lc:r~ 1,9 95 ~fJn:fOmUlne~ iniJic'tliOn tlnJ Cq.nfr()1' ,~~~ w,~ A-thli~' St:rtf)"~ d~ M:3J[I,3]gcmcnt Controt 'lBe:rr:r

~ M "1-1 ~l~ b"

~L!t~., ~, .. _,a"cm-I .. am . IU .. u .. ~ng

:S" b- ~- ~ -b· .. I OOiL'ii {!'~-,t'- ." . . - ..... - t_ ~ ,1[:;0"-- If n -ulaDro,Damilrn,G~ .!L77th u~. 'If! .WfQ,' .t.L t'J~ li"t'~Ul~ [gil~,-

Rl~~,roc,~ed'i~g Kon,~ VII~ ~A~

Wil., 'end d~~'(' Ron 11ev,.ler~ '~998~ ,Srnu,~ 2nd ed.,!

!I! iJ!l&!~

~rna~-Ian

I -.

~.~ _a . gua·n D't(fOOOl ~

d~ra . ad~lah ,t rtarn ~ung ny _ ~ _ Splr st :ser»P iU'~glaj da n· tier'.-efflMmgmya p.a.ris.r~,5J '.1 as~ .. ~k,a~ malam pfi~, p.~lrtan~gung' ~~"~ba Fl

e. splorHi Sidm, er IrJava ., -ng ada I .. "Ii"! pefiQem~flgl@n s.~mber· s1Jm-:_er .~ .mbiay-a _n,

UU-D 19 :·5 p~1 ~'8 ,Amfllnoem en IV mntl ng

I iD",;, ~."'" 1\.0_

~ UJ U·irn rl:m,WI { ru:a riI

Dill~'I!:r'11 Otolr'lom.

2. , .f 1:1 U D mr gara, be r a&aJr .: nUn}] arng- U,udang ..

3~ J~, -is! dan ~l3ll)q E- aW:.;I lIWI d.iJ~ n ,d~ng;,n Umld ngil .-:"~dang~

- f ':H'~ k·eu_n-_~~~il rruegara . "1~UL~jUt _ _cya dru~liI:ur d ·u.pn,ndang,,,'UcIldang ..

5,~ 'Un' uk me·mte.ribl rmgu!1b .j.~~b '_en:]ln', _~~uang::mnegara diadakan 5WA[~ '~ '~Ir!"'o;kr;' v-'"'--~- " .. - - ._- -r--- --- - --,,~ .. ---. 'k - d--- -' .JI.~, - -U"'.J- H ~~ ._.~ _om_. '. at ~I!UliJ1,~ln'i' ~. _~.~ ~ra _ . raun·. ~ I~ t~r1iI_q, e.F1Io!Ji'3- '_ ,nu.ang~"J .nU,;r)!1[[11P.. . allil

IDl'~-~ -1 ~.-." ~~-~ . l~~ [~~ . . 10

pemJe-_riks~~" ~~w dwberirlhnk--, ke:p·a -a,f~-' ref ',. [>t~~n RaY"'i[i

'0, ,,' '. '. rk31n - !f·t n n U~ n eers -h u ~ !d.i. .•.. ras d i tera p k3.l11. U,md.au~ .. U,n dl an E, men tClU

. . b, ,._.,

Aj~jlgg~ran. :f·. ndap i[' n dan .Ielarnj- "~_~a:r.a. t:',P,N) ,-Inrtlk'~hun >-'n,-'~,~flran, }f-_-: g

e. f5.:31D" ' 'lI' ram Pen \tjli'UI ~.'II n ~ n A' P - 'N' bu 011 I~'iil :l rII'iiJ, - - - 11" -- - - -- - - - II '" Ik - ~ - 't' - _.-

'. _.1. . 0-:::' .. : .. '.:_,. -.- -~.~" .~!Il.l!IJ_~Q. ~ ,~ " .' .. ~~.!D ~il~'-!~I:~f3. ILUJI.·_ 'UN ;. _c,m'C'fUll.1 . ,1~·I~,C·-!!j,1l, __ U.

koom'[ lsi,o·oal ')Wl '. im_3lbud 3d,~ pas:i7d ,23 ,iI,~"at (]) UUD 19.i4), c_l'i jll~iga ~f"b _> __ i

i~3tlf' .ro,_-_ '.- .. at , .. :erl-~ yang ~ . , '_ i " dil. . unaka.n eleb ffme ri ~~~l da~~m, ral1u " an., D ImD

.fU1: _ '~ers-(JJn,PiIJ t3J~ ~ ,Om·f. bN·Jrn. _ ,~ru, p-e,Ill:f1W unann.r . !di d,i - ,kaJim a.lIj·aJ5: . -0' -_ fl.· ~ S1Lf;:-~ tqi. d~a.m - ' __ ,' :rropenas~ I, n',' fJ.al(~anaann,~ ,-~ dicr~n,gL' ~]1 det ,gat" Undang,,'u'l1l'- ang r~u1g .h3ifl!1S dijaafi_bn ,o,m·c b lPfiC_S,~ dent \~ "'" ~ I p[-at En d _ n -, en re ri-mei d~._ ri ~1~ fll_ P to m p'~ na W1 ,urn '~ nn;IW_~ .' .lainD:,,'-tJah p.:ngl-,S3!l1E UU",'P' '<,I .'PH,:·' di[.-anmkan

Idl:~111 ". ipe . ,-'[te' .. ·.-nW3wa .. ·iU' ldal: . ben u,k_ La, ,OCUl 'Keu 'm, Pemerin:mh. 'PUIat£ ..

IZ~' .2,. ID,a.5 __ :.-r Hukurn_~,e"~_:anlglan Diae'-,a.-·

,'eO]jb~1WJ~tlruan daer3h seb~, ,~ b~' an in ~,e,g,raI do· ri n em b: flgU" a 1[1 nas [0 n a'~ d i d~ a

p,ri nsip if) ODo,m:rn daerah daillam. p. 0 ~~iolun iMlmbt, daya, P'n n s i' , oro n() m t = trl~"

m€m _'r~~ £W!enmgan, yam.:e lues i~. an ~Ul}a jaw. '~yatl . --: ~_, pen!lerilml'[31han

dl""'-mh ' =~I '. L i d :I:" 'Il

~'.' secara p!ropor!uon.WJ.eR,pR ,-;' ngawturan., pemlJj .lan,], c an pem,:'Rr,Dlan s __ n~~'CiF

ldiat:r. IliI]as;~O'b . '.~ baJi'k yao_g be [1lJ .' a u :u:; g maneu n s u mh C![ ,d- ya alam ~ pe mer,', raJ I. h PILIS'aI, d:!l], ,me_rin,rah, d ··.·mh, m': n ..•. mb 3m gkan suaru sisrern perim _,angan , · t, U111mpn ,mt~.r~ .. p .. ' i:' d' . n ·da' . nib_ '~' - m,; .. .- - j~.. S'ie III ,j' . d'i I' i· nakan 'M I ~ . uk nlencl~,~m III · ~ ,pembagrum i~U : - - ~fwen'nGan.-ao. ran'-_,ung .ja"{.:___'b yang je·l , a.n, ara .P,'merin'[ h Pusar dan .:Penler.inl[ait Daersl -. seeara "rrmsp,~ ~- WI.. KIl'~: erl·· '. ~·b ~rhM.i.la~jW p~ aks_"nl1an SL~(CiD i - ~ :- ,r- a!aJ1 [lff'ramp i Inpn~ as ,-,~rasi ~e'nlJ'~a ,~:,~ ~ dan her. ',c~lIDb_'np"' ~Vr' .[ _ 3rti:fll1ti'~ m~~~a.ral.an.

~I ~~ 1'= I " " D ,)' r" ~;'

dabm [p',f'DS1 -= ' p rblllgon, :~.' '1.- ,ban ebphln18'i S'U~ljlbe. da.Y,ilt yalng, ,ado daln ,~ens .mban~

",~umber, ... ,sumh -r p-mbi_aymm~

.~rd;~ ~rka, ,PMai I SI ~', ,,0 '1'9~'",,-' ndemen IV~ u.ljuan pembenrukan Daerah Oro no rn aJah. me n i ngkatkan d~I,ya, g ~ n a pe -,,,c~.:'n - ~~ ~. [:-- n ,eMe r i n t~ih._-_ n u ntu.'k mt"!·~,yalll i m 3.SJr~ralka-.;· dan mel mo:d.ca n, ,prog,) 1m, pm,bmglLllll~n" Selan j u [ny'~j Daer - -- 1.~roDom·id fin~5i ··:m 5,~b,gai': kesatuan ma.sy·ark 1 "bu.kwm 'Y3Il1) ,me,pUDyru 'b3~as, daerab 1';. rr -:U, ldan be.~n3M.g m._~: ~ Ulf serta m·n~rw kf'pJu:in 'an m~ '_:)",ar;:. '1 ,S;~'ltlm,p3t ._nl!U'JI~ p.~s;, Kn lrr..i ' •. t:dJ.:.' -bin ,p,rurntJj~. m~,~nlm[_ amll _il\o·rm Nepr .

" -cr;:- -..11- - Rep u~ik ndon:-~a'~\

- ".~ ~am ran.gka ---no' ~:~,_. Imina' . d:_crah O'lrOl1om. 'mc= ur~t' pn_~:,,~asa,'n ,p,asa! 64 Vrntd.mg~,U6id3.~g, -,,-omor '~' ",MIlI" 1,~l"4',, fungsi p_DymtSi1mniO AP'I,D' _i, aJ _. untuk:

d lam PfilJ _t~ :Pftm:· 'rHial1 ;una m~judku~ 900d go~~I~"

Un.da.n.n:..l !fn~.an.ti N'oroo·

... ,!.;:, """. !j,i!. _.".~ . " _ . r

1 'i 1~~1J ~ ,2.00.3 '~ta rn~ .e'·~n a . ' .. ~' ra.

Pen~gal'] 11a~ U U No. 9 "ah~~ 1 B ~ Le~ bar;alil NPgar,jI Re~bfi

~n..JI--'·IIII!,:j.", .~ . n 1 n~o ~ .. ~~~~~ .~. U. ~Q

' . .n _.iI'i~. ~3 .. it Ii, . .". .... !!in ~ ~ ~. ~ . ~ ~~~

Ill, lb~~l'~an N~giflla NOf!nOf 28M),

:~mp . '. .. ul,Sip aaStall' ,~!I'Ig~lo1a itn .lUafijJiU'i1 f'iH!iI. ffai.

U 1,1 ili.~""",, :,,'", T;ah rrt ~~ lUi 1i'!N Lil. Ii U.. ;;I';;!':;J'

dafl1i UIlJ No. l ~ rilh~~ 999 me;1m:, f o en IriiI fUlasaril (lela ksi3lnaa.~ aHn~ral ksasi d_ail1il otoOOtnl d.a!;en~h,

a,' . :A-bagi~ n

, ~ I!jlll,tQn " ,anawin

ia ~ll.I n~ t'lSii ;.' .. t-Dr ~~bli~,

,"..,.."".~.,."",,~i~' U'ndmg: .. rlHl,oang (UU) BrndaJn,g uaJlI,p .. -,_ '"r3JD:1 lemHi d3.f~ UU lp1ml

'. , .~ 'lflL ~~. '_.il. JL...' "'L_ T,' J'~

1,-:rJdfrd.(, : "' .. -. tM~'FwJ1:n· maraall ','_e,P'~t !~n ;:.' .. _,_litu.!'rlK5aa1~ JII"a~r.·~ fIIg _a.~_, ~ ·i. ~~.,~-'!l~~~

'gara y os. p,_,da :',[ ini 5udah di_·hkan, __ ~i .. ,'_wan ",~'laD '~a'r (,,_PR)~

Sebe ,um, menjad.i UU- \c k,1·.U, " ",j;dtftg< Lk~11,', n , ..•..... '~I' -,- di 'ju. r~, oll,~dl, ,':c I' .e' if1ridl _ epada DIP'R p_"da ran. 29 Se .tC be ,J)OI[t

. 'a.n. ~,eb~_', l,~2n.duan IUJ'klLWM -~e'liThic D, "an :keu~'n<,:urt n .", r: I, tt'f$e-u'-.~ pad: ao._:aI ;. . ":'.!rii, 2[0103, I[clall diundanglcan U'~dang ... undam\,:,)1 ': 'g'flD'" '1,7 T~lHD 2IQIQi:Jj i, ntl1,~ : i"L.lan:CM,,' '-,' -:' ra .. U~,id.ang;-'"l!I.m.dg~,: NomlJ 1'7 Ta IW'l, ~"~,lO(', :mnru, ,m O]lbM> n ~I lbi~l .,~nju[ : ,I[UL an-11 :~. " '" .,_. po,_ok. yme' telah _ itoe[~p.kan ddmm U'nda rrI',G-'Un-c_ m,g Dasar ,,< ep,ra. :R£',-;ubl~'k 'Indonesj~ TaJh'u.n ] 9i'··5 ' .. e dalam uas-as I, -r.--cJJ'UDlI! p~~.,gelo~3,m ke--,3Ln"la!1, mt;gara~ SestLati den.,gn ke~Ii:,n,~hJ, R .•. al3m, Pa.sa~ 29 U'ndans'--' nda: -",moOr l.,' t:aJhn 2001,3 ~If'~lfl,m,g 'K,D'D_-im .,~gaml' dalam ran, . peng,l:t laam !dan p,n 'pUJmamm .lGeuallgan : ·····.'epr~ .. '~~n,g d·:'el~Jl,k:!U~ !dalI.a .•.• MB,N daD AfODI; .Fe' hlt ditt't~pka.tl ::,dMl.ka~d3h hukum ad~ln ~ ni:srras~ .keuan~ nep.ra ..

'~[br:'tIMpelgcsah 11~n:ru~d_ang8ll1l di, ,~'GUh kaidib, .. kaid~ '-J~ ~··'b'ut· n]_u:~h did~aCbn

U· d ;~! P'b JII" 'Ii' d .. I r .... ~.J~ .t~ r It '·,l/i' ~ ilfli'C' .. ', r 1

.• ras '_ n:'31ng-Ung3ng~r,cnoa·~'t an Jj,D:-: O'(LUI!.;/~J"liQcJJ'€t:1t L:a'~1J"'_onfte'tsfiJrt' ~_","."~_.I'

StiliJIJbMd 'T:[~'un 1925; Nomor' 48, ,seb'.lpim.arrl, eel h bebe-'l:a .klH d~ub J!hl,-e akhi,f' ~~~e'ln,g::n U'ndan,S"lurwdang Noruor ') ,_~t1un 'ill 96:. flliombaran N~.·~~_,iF.a, _;",pubUk, ,lftdmJ,nesg Tabu" 1.9617 .NO:UlDf 5'.1:.. T~lrnb~3llI L~'rn'Db',aran ." 'egara • __ ,'um'Of 2.1(0):1 UndaA,g"-: _'ndJaRl; 'P~~b~ndah~3r:a3n ndonesia tersebur ridak d'., pal ]~g~, nIN:Menmb'w kebuft1l_h'3D :pefJI,p'lo~aan, l·cul' . ':,,: " ,1ll:I,ar :ya":g.eiC;lt~, ;de,nl,aD. tUMl,UI en .p' :'. ·m . 311-< " , dr:m.kras~~ cikD.nom~t dan tekuologi .. OIeh. ;' [!_D3 itu, U,nd!mg~UDdan~ tfr~b'u_' ·.rl.u di,pnb dfn~, un undang bani" yanG m(n;-~-:~··tliur ke'm,b,a i kelc'oWf:1Ln d~, 'bidaml;g; pe; bmd~i;h31r.&Ul :nc,~ ses Ii dengan hi" ~,utan pc'rk. nl ~1 __ 1 .. ' n de mokr:ai_ k,on omi t Id_~fJa, ,telUio.logw '11010 d[. m"

Terda ~u~ em p~~, p ri n s ~ ~l, r p~ D g Jo~a iii k u_n,! _: sn n:e,~. . :;'2n; (,ilah d_~ ruBl ~ l. n d· I~am 3 P:ake - 'U'U !,m.dM li~ua.p'n ":' ,I1U9 1[, rsebUl, rru rU1J:

m "' 'J"lbJnt~hili as ~rdasa~bn hasil 3-all kinerj3;

"'., K l~' 1.11.. ~.~~== : aI .... s _" _ , .' :!i~II~,",:~ ".' . ' .. r~' ,- ::,,,L~

~~ , _ftt:, IilUKaiKI . ,-, am _ .Jap (fiUl. ~, p~me Ul[mJ,

,"il

_' : ernbe roa;yaa.n, ,IiDU1'_Jj CJ profe5io~) 31;

"dim:Y3, ~·emb:'-:;rt, pemeriksa e ,ernru, ~f3II -,k~[~ pm1f,"e:s",lo,nru" dar mmdi[j 5,· Ha, dih.h'Wdai~n,r,a duplik _ ~.i rdaJam p~t_· ~;rutaaJtl .Pf.Cf~baaan.

4:.,

Seherrapa nisia t~ r da ~am m~m,~rb!iJt, ~ fl@nyE'lenqgdn'aa.n

I!"!i~ m.ri ,"~ iii ~~'n ,

I""~' ~ 11 ,~!OlIi~11'It!!

I(epu ~~ ~hUl Pre~ den NOli'infJo'r lOt ran ~n :2 ~ teo ta~,g Pe{1Ioma n Fie I a kS2i rn~ ill ~TJI.9~d~a fi B elr!i1lng da ~ J a~ !1i111 an si I?-e mef1f1j~ al1i"

iujU'dn ~el'llgadaan 'bdrang

pu bl i _, rang, ~,~ba~ llIil an [3 p,~ P emb in aa n ke 1 em'bagaan'l dan pef UlI hera n td531 ri ko r upsi .

, 'm£lS:yar,ak~u ju~, n'U--mb,rik.an durkungan ,a,n,~, ku.al 'red~ada,p peiaKsan" ~,n re'il,m ,pf"~,Y'fle Ilr[t,~pl'~ n pe fine fl.lltahat~l-~ Peme,i 11 tah f,elah In ellgam h i ~ hebe Fa J13 in is; at i f u n m:u k n1tnlPf'rb~i,ki, 'p'e'n)teh:Ii1GB3r~an peme[uin(a__h: n, yai- U': (.a) re ormasi hl'~l~Ujln dan ,·udlb(i'~ se -mMUk' p._mbentukan Ko ' isi OmlrudJ;_"I'-n untuk mr;niUl,ggapi masalah 'luJIrIJPs~ dan pE'ml~;f'n~lJbn Komisi Re"o mali Hul um, (11) ,perUI1Ii-IWa,n srraregi re~o!rlntilsi pe,ga,wll'i nrger,;_ ~ipit h:) :l"ancatnr;.an lW.md.~JlIjj[,gl=IJI[lda.Fl; uneuk ,mem,an,f~pkULn Jjl1~n;_l~enlen kell:!ogan p~'MlerrnnlaJh., (dJ pemb~'n[ukan Komisi ',:ri 'rpsil dan (eJ pernb nru'-I an Kemieraan bagi pcmb3JrU~i" tara pcrmH.:'r~ni3.h n di ~I dn,~s~3. 'ya'n,g d~dnlkiiJnr!~, oleh tlN .JR 'Ibn, Dunia, dan A" ,0 ..

: - em L:k i~ul P II hi ~ dal3"rrnn 'hi d a n gl p,rn:gada.a F1i bra r~n _,gl d. an i asa ~ pc,.n: ~r. n rah lfrrhlh. men, r1bill d~U1 Kept! tuni·an, 'r,[lesm(Jien ::_: urn 0 r 61, Tahu n 20fJ " (en ~ ang Piecd,o nlJ n ,~Iak~an.,,~ an Pe ngad;,a 0- 'a ra n g dan jasa Iinstan s i Pemeri n ah, se D"') ,ga i pe nye m pu n aa [I dar w a-r. ur an

,'d''90n nrns~,J'tl'iir c ~ elu m IW'LV"l, Il .. "" i,FliII' ,--,j"![Il)lImil!' :"" ,8' ''0 ahun 'JiO!iIiIi~, Pe .~'(['ll!'-:'I'n ... p.4"irr-"li;rL'I'!I!",a'n '~,j']iIll'S.e;L!lillr

~ .~~!L_!IJ ~Ully 1.1. "t~~_ . _ .. _W'!'/IK" /' UI~_I . L.lt ~~-.I. .".'. g 1"_lll]... ~~ .. '~J ~_ .cw:..: l~ IJ. QU~lj 10-'-"--'" IUldl! .. _Qj~~_. ,~~ ~L.IJhm. ~

merupakan im, JC'm~1il asi dr" UU ······0 9 l"ahulJru 995 u;nJ Img Lis-aha ['r{i~j UlJ No;" 5 Tidlun, 101]0 .en fl,g, _l), ,3,,~[~~nP ~i ,;~,.,k Monopoli dan Re;r,s~i~BI1'r an U5td .a ,yang Tlidak Sehat, UU ,~,' u .. , .2. T~ un 1999 t~e~u:aJ1' P n,~jicillel1,ggak aan N'f:!ra yang Be,_'.~ih dan

B 'h _I[ - II Rot .1 r:r"_ ~ d 'N '.'.1 ~ ., 1 Il£

eoas ~n ~, WI ntlI rliJ pSI" : a'R,e;p'O' rsme; semnanya u~llJJ~U can tHUll.·· men,g,atur

pcn,ggIlln-4), lJanug(ia.'\3 dan pcny-, ,- ia 'h~ra[ilglj'a5a, sesU:aJ" dCDg~'n u~gat. fun,g~j,'1 ha ~" dan ,la~wa,':i[~an sent~ ,pgmnan masins ... ,m.asing pihak d~~lflll ,prOSfS pen,g~da~n baranglj353, 'yang _ ~ b IlJ -l!lh kan ~ nst_· nsi . Ierne li'i nlah ~

'iI'~ '~I' [i~ t an ny, <:111 '~d' ~ I ~ L. 'illl n'tili 'I k m' ",",n P' erol Ie ~~ b'ill ~! 11 ~ I [i':J CO,"i \:7"1 Fii !l'J IJ I hu i"11i1 -h ,t"'"1 iI'lIi f'IlIi'!li:1!- ''iii 'Irli ~'L

~,~~ ,. ,g fi~ ilH1Il.lU Y "'-'\;II,,) !. ''''"''l!I!. ... !'io<. ~111,ll .,;iI"I!!!Il " ,~, "''-~ l ~lillllt.C!J1 iLl ....,,;I!i-l~ . ,N. ...... ~') h~1OI< ~!Iq~

'c:m~rim1th, dalam jurnl3h yang (;uklJJp, d,_ llI,pO kualitas d31 ~ar,ga yang d_ap~l dipcrtangi~ n{daw,ilJt;~i n ~ se Ft3 d- I am \w,kt u. Ida n [!;;m plat t~n~ III (U seca n e fridt_lm f dan rfmsir!1'm mre;!m urur ,kier, nruan d~ n [a~a, ca . , ,Yd.ng be,r,ldu ~

Kep n!l!a ... o, Ii ~ T~ !1Jj1m lo04 licltd:. me ~ ~~,lrur de: ,~jian ~,l:'p-:1J~ dfILrni ~~ la:i me n ~Cl1J.3!IJ

,[~ 1i::J D,~ L

prosed n ~'-engad3an bar;?] nglj ~j re I'm as r~~:~ pee m hi n 33,,0 dan pe Flr83,'~\( ~n rny.a. ])er31 rn 3J I'll

asosia .... ~,i d, mia usaha y;rl:ll,g r,el.ah ~lt;img llru da[1 Irnr~engen~ l~nlang _~liItingt1i,y,a. 'w,ana'jem,el1 U~b3 f~UJ,g; pn]fes~l1ill1a~ p~ lUJ di(]i,plrim~~Jka'li1~ AslDsiasi dunia usaha ~du b~fp;lrLisip~lSi seeara 11 ,[if dan b r . DR;unrr; ~i,nwb dal an] pemhan gu," ~ "'

Ii Lr' . ~ ft_.· ",_,

MJEfi

... .I •

'tv! ~'kJla "kd pMltalJ"' ([III ~fll2IJt da III kornp;em t~IilSI paJda btdan9 kfrjH da~ penla~ U iQ,ilS, ..

Baga~ma~a rrmng II - ur pRri I~kl~ p.~~s ~O' i!!ng pe.~erj!! 1

"p'~ l. ~ L ...,'.. ~ ... ... ~ 'II t ,,"' ~,_ ... A . .. .. . L. L . . _ . L ~L ..... I·'·'~ IL l·.· :\ . "ll!lJalK pemC.F1 ama t~l"Fn'l·elpa',l perc,ya, [l.Ji.llJi]_~l p~u~ pemeg~ng amanan vlgi!;l~r,

~ln ~,rulp un;, .. i ~ kil pas ~ r~1t ,:TIJ nt, .•. m~ mada j' un 'f lUI k O~ en i al- n'ka n a rn a n a'h y,IJ ng d ~ thde~r..s] ~{a iii" M~,~nj!. hk:J.J?as!i,~ar;" d,j st_ni iidak h31!],y,a diliha( d~~,i kor:np~nu~nsi pada h"id~ng; .keria~ Tl'f'tl,p,i ;'uga dwHhat. dJri, peril-3ku e~is~ 'Pf:rUaith e[i~ nJmp~knya\ sangJJt mcnullL:ng ~e,~(ay_~,~,U1. p~'r" l~'an'lfu:r d~_n rem, ~, kc:ri3J"

Perrnya3Ii1t:1nj'uul,'ra. mi - aht'l-I ha,g,ai'mana, me:ng~~kul' :Ileri~akl~ t"[i~ ~oo!rall,g: pikel'ja~ lukmbh mengukuf se_-,: . 3, s~ua.mu ",Ul memelukm srmdor? H:iJ ini~~l yang, nl~,rupikm ,aka. perrn1l!almb 2J1l d.a~ anI mcliha.t ClitaJ sc~ nl n ~ I El'iJl(3. SC i •. 1 G han ra ~J i I i'n at' id a' ,i, scga [ , ,srslJ!~nu ran,~ be_. ,.ojud, (f::tJngilJli)+ _- .. ~ (fr~~ah m,- ·s~·~_.~b~ y;anr; ,m~ih, !I1m.e.m'llf,ll'CaY31i ,~~m"--'D· .. [1_'1::;:-:- Ib;;-:I~ (1- --,t:'j']l:'~ 'iii;. -n_.j""-~""limd, lil; {/,~ :j.'1]'l-, ~ '-) d-~n L-r.b--~P-'lIi:; ben~uk~··. 3!SPsorrus fis;k' iain-

>1'11. , . I ,",Ii PU... .•.. ,. .fJIiJLU h ""- u~ I!!;,~, ~ \,:1' ¢ii,- - {.Uj!!, . Q ~ ~ ".'l~.i,gll..!l!!!ii;: 'Ii;..: ~ - ~

~t3Il11d!ri [ Ihk:i, ,am_a;" I. ip "tl:ukiUl unt:lLlk ~m: ,nerL u'kan picri1aku c- i!!i"

I:' esn udi a.n un. -u,k s run na n m:u.:d jrulifilll ,~ltu~,Il"a!; mMi kira I, i ilaJ r eo n 'rob. !~ udine iflair:iQ;.l rev,lew :3 tas U,f dan ;;~,U,rMd3ft,1 ,- er "~" ur ini::'

Pendah Juan

~ , Ked uti u ka n H u '. U -, " da n Ke'lpent1 riga 11 Kon stin : ion;1 P.emoh on

Il~l. F _ " ra Yangl Ada d~ Mas~~aliakcl't

~ [I; ~ • AJ il5a n~-Ala:sa n Fo nm~ I

IV. I:iFll1 Hu .urn

a ~ Ie" Cot Ilg ~era-IJ ran U U Te,rfI, ai '.

b. M,as:a~,a - Upaya Hu urn

v. Alasan~la5an Permohonsn dan Ifak,:a~Fa~ta hu_~u_" VL Peilt'

Berdasa an ~.Jlr-alan di atas, ~ARA fii:' OHO "Ji!~min'~a kepada Majejis Hakirr1 Mahama Kor15,""Us~ R PiJb~j, indonesia umux meme-j sa dan ~emulJ~kan PeooQ,hcvan P'EnglJfan UU NO;;i'Tahun ..... , sebaqal beri ut;

1 ~ M!ene'fiima dan menga;b~lk'aHl S~h.JliUh p~lirmQhonan pefi1guj~'an UU No. ~ ,ahun .... ~ ole" :,a.ngl diajukal1 PARA "tMOHO ,',

2: Mi9n,yatakan bahwa lIU Net ~,_,_ 'alhlJn 'i~h_""~;_~~. ~~ ••••• '.',.',.~,.'.'.,L.,""" ... ~,,'U~"~h~~" •• '"

3" M,errH~. intahkan ,c]mar Put1usan Ma,~le~is; - a~~m dari Ma .kamah lOns itusi, .·epubli~ ~ndolne5ia yang me nglabul ka n Ipe'r moho n:al n :Pe:ng uj hl 111 U U NIO ~ ., ~., Ta nun r ~ • 'r 'r U lilt U .': dim Ma't d a lam 'B~ ri - a -, ega] raj dala m .i a In 9 kal w,a . tu pali ng la mbat, tiga pu lu h (30) h ar~ kerj a sejak p~.n[l sa n d i uea pka n

.,., . I - - - il..,' i 1Pi."~1 ~- I'" 'I . -' • - ,",' - ,,- e - ,-' [(gil 'b"· k ~ . d ~ .. - . ~ . _. -, - - . . . I.. •.. II ~. _. ~ iI).... . l. "r . iii . . .~. I~,.

ua am 1iJ!!:'JI~ 1¥li,Je ~S, al'mon:Sd'IJS~ ~i pu ;L, In'ones~a mempun,',aJl p n._apa, _a~n, mOll11Q1n SE?I\LiI' __ ya un,~'~~

dip utl~'S,. 'i lrij c1en9 an seadi 1-ad i ~ rvya d le'r1!g a in teta~. me mlpe nhat'lka" pili ns i p kei nde p! nd1enan sua! u entitas a la'll le'm b~ga,

lLlemi!cianlah Permonona,'n U lJ., 0.. , .. lahun ., ini.

~ ,~"."'''' JarHJari 2'ons

5 U S;U F1 a n lim Advolasi

11 11.11.1 I!!II!JIIJII.I EI.i.i.i.!.=.i=.3I.31.iI.!i.!iIl'!I!iI'llI'll;!llifl~i!!=!III"'=!iIi!iSIi~--I

2: 1il!i1il1il1F1F1i"1"1"i!! i! a a a e i!! !!I!lI~~ =1!!I1!Ii!!HII!IIIiI'II!";I-! .-II!! IS!: H

nlrt;)J (I i lakuka 1 Olt;;h d.a~r-. ~ .\;m~fi nt~ pU s,~t ha n)'a 'm elallpuk:1J~~1 :p'c:ngLsah,i),O, d:Jnlroo Fb.n.I(i.!~1i1 ,; ~m e!~,. lh '~,kan m ~._ f~i~iwi pel'~', ,'-nUI] Ij~lbdJl, agilt '~ll!Jmh :pruscs 1m qu rri[cn'iO'Kf3Iis clam SCtiU' 'i d'ifni;an 1"II::,allJ ~,~n ,pe' u ndang~w ~ , dan gan y~Th frrM t; be rl;tku ~

~J n1 I Itl_k men ga D [] 51 pa.Ii i h~rbagai ~~ I ran; lid" k [l"Cel a k it an ~ ~ P CiU' i be ill ca n 3, ~ 1 am It :!~tru.s ~ [Ihl. an ~ ~~ n ,ggu a fI ,kea~lafian ~ dafj ~lr~~ II g;J Ilcgu:an ~,~d ImY,J ~·~·Ii1ft'I~" apal In t'i.~~llabkan Pilkad:lJ [iJI11{ dApa.t dilak_.san~n ~ '[eJMt dildua~ ,PC' rp IJ. Nu 3/200 5. ~~.saya ~r'baJmp ~ u.d~, ,-~iUri!btil, m't!'J1I~lmatl 'PerlPu i[.l'~~, hu r d ~ rn- I mel:~ ',II bo' 11 ~~h'~,i d~:_ f!~1 n , lepdagri s~hin,;g-.a f:'ed,ap~~' k~SJfu~n pemahaman lerbadapl i'l'~ [lc:rpu

~~'I"a rilip kcp~_'~, ~ud~r,Il,-~~~,d3nn ~mua Runi kl[1 j.i,g.1IdencloK, si ~gar I~~ar a~J~t j!lJj'Ur~ Clbj~krtl·~ ,eupl {~3Jpiah ,p'c~ :~h.3,r;1, Lu: ~'n' .. - n ga:rn. ba 11 g~~ d~ n kl: ~:(L III ~ n! m~!B I ',~ e "ah 1l1I~~inB~masin.R. [)ulu. ~~h~unJuUiJall ltan)i' bisil kek UrtRtt b rang, aH ,~.a m I OC'f pc ~ da,pa[, 'ulU~' .. ~ dari ~ b u lv~~g Win ;I~ 'Pak I mien 11 ~'s .. 'Pak, '~llrtlfllln~ P[,lk H~~~1' h ,M. ~:. dan saya ~nd m ri sebJg,ai ICJ ~,o n dalam I' ~ ~,pfec:S bahwa pem 'i ~ IJI ~angJ n bt'[I"~b~, jadi '~l~ang ~nnl~suh~u'~ ~t~1JI kO]TIIlffiik J~Il~,g t'idalt ~rh.ru ,k:.3.IICm.1. toh ~ 1~1I.i rCf;u lari tas Or:: 11!li.okra.s~~ s~ telah i nr be rsaru litr.~I1. 11- [~i ~bm~ i h~ ~1,f}'3 dsn 11 c;gara I ndenes i 3. rJu lu . i.La b~r~UJUlU d~rn d.u~~a rnenGh~[a~i .~n:,t1l I1IUtD~M~unl~ m~ng, .~"~ k i. ,1 t id ~ mt:la~ ~ut'~a Cl auP'j), ra,ng ~t'lall l-d t~ Ifa~ h int~'" uiarn~-'!L ~~ .... U)

--- ---- -_._- ---_. -- -_._-- --

·GA.MB·AR 3·,1: I

------ -

[Per,a n ~ rniI@r1n'Mh 5a[llt. I nl.

!! S lareho~d'er

,!! IOp~ r a 'to r

Fr[egtJ la . 'Of

GAMIElAIR 3m2

- _.- -

R E F ,0

R M A S I

BU-

q

.

. .

.

"} ]~ 7 O~.g

4M~ -

.3 9fi2. ~

1 11

zs.eoo

.... 1!l1

! 5.(iiIXl .

50 ~OO -J 19]

, '43

'I~ .ll

1 ~4 "~5 ~gg. '991 P19 in hUIm1

_'

~eran

Pe meri n ta h

[Peran Swas'ta

IlnUllN IU

10,00 . IS!OO - .;W,OO •

15.00 ~

1 D.«lO ~ 1)..00 •

_ I

D . -- ----

~gl}i '1"3 1!}94·

-;-OA~~}

Qi: (%) RaIl1 ROA

l ~9':; 19'.l~ ~7

r hunl I{B. RCA 1A~ 5.86,% ~ ,8,lO (.

/' I

I'L _

k !=t")" b.;.'!t'-,,~ n ~1 ~ • ~~t' ~a~ld ,;j n _~::'I a 1'iIi'~

,..,...J I" ..... ""Jr' ,:;L'I;;'I""~:""""'I

. t ~ 1lJ~ .. 1;.1'l ._ PI...I -.r. =. ! .

mt'rljfia~ , ~rlJ;k_;-jhJ" tr- n" I) r I.] !i}~ r g g!ll II ~;J.= i. ~~U~.

IrH1111 dF·r iPfl:'1 iJ:rY~ m enc 1~~U~: 1r1l)_J1 ma' JPU n LlUt~! t

2.

3~

.

4

][Jie.ngatH D'en?";AIl i~~

mi~nikkan 'QUIP-UI [b:~~, bes r darrnpada _p[npnr~j ~(!'ning'~I~alm ,inptn. IMIE'n uru ' , n i mtl 0'1' UJ1 ~ uk 0 M)(P Ill(' '. ' ng sa rna,

m.Ie"Du:rnn ' .~". ~~ 1.1 ", ~r ~Iebih. ,'e:i3~" '. ·Iipada. p~'iO' 'orSID pen ur unan OWlrpU[ i

- - I •

E#J ,ltti II ita s

E"=kt'i~+~as rnt",If1IJ'n,iukkan kcsukses31fll atau :~egaga~~j' ~ idal~ 'lpen(~lfii1ln tujlwn, U,ku: an efekrt\~wl' as. mempakan rl~fl~lu,i OUIEPllt, Ji,b SU.3In. or~njsa£w ber uju n mcm'b1HgluD sebu rumah ~n dent;a 1.50 C~I ,s.: !idu r, q: un i I: operas ~t • . ·bu3.b de pMu~m.'en mel aka ~,darn rcl- 'ru:'U[t serra dq:r memen "3si.en IU3 d~,' Sf ~ua UIrleI' rersebut [~el.C3pa· ~ m~~ ~ 'n~t, ." nisrne kcrj';a o~3nis:as~ 'Cf3_burtt c ,ckt;,',. ,"f\p.~bi,L. halrny,a ~ 50 t(:mp~t ti ~ ~.r ", : fl,; ,"ema ngu 11,~ mak~ 0 ~'n iwi Ie, ct, ,U r [w d.a.'l~ bek~rfi a e ~e'krc ~ f.. Jad i luj I.JLln tersel 11, harus spe j 'flk ~ del i I J; dan reruku '.waHl r,al n gka meDt:3pa i u~,j t' ", (nl~;) Il isas W !i, k[o,Ir' 'publilll ser.iog, kaU d-ak, ,m,emIP rharlkan biaya yang dikelu ",fl' afl.Ha[ seperti itu bi5', reri adi [3P'3. ,~~a. e:6.si e as w h i[aya bu .. 1 rn1J merupakan 'bac~~n dar i indikaror hasil,

Elt. _'no~ ~~_;i

'1~ldi'ka'tn~~ ekonom i ~Df'r~~r'Wlil ~ ~ di'kalO ten ang ,pel1l11ft;l!J1n~u.an. inpu[, ,erl any,aan '.'latD, d i aj' u ... ~~~.daJl. : _ ~ '; _p~, or-goo iS3S i ,.': I ah me I] w Iba ~gu fit I'U mall sa.kfl! ~ec~ fa ek,o no m is?)' ~

'if' ,. 'h . ~ _II •. _I!! L ~ L - L ,~II_ • I' 'h · L

,~tllim ,-f'r.·a.r.ltl 'ap'~1JJ III fa ,p~'.I[Hll1gu'nm. ruman [SwatllL me e ",~ '1. narasan angg11h iilUfl. yallg

-I'-'~' .JI' "O[ :-,~

re ~Ul tJll~[U~ U ~? .

Secaea ~,b!j~] praktws, pertan . .y3.:Jn di ~~pI3n[la(l lmenj'adi:

W ~ Apalkah bi~ya r~n" bI3[;un.a.n runulh, saki '[' m eleh i hi' :angga ~"l W :~

2" 'p1' b ia,r~ pelin, ~.[mguDa.;n.ru mall s . :'~ r lebih mah all ,.' ;·band i ~ [~n :p'~m ba lll,g,lllan rumah sakir elara Idm d,e;r;ah lain?

,D,i,~ '31 dis i mJ pu I ka ~ bihwa rig' i ~ d ika ~ 0.1' presrasi ofs~n isas1 sek 1:0 r p u h,1 j .. k ak3,~1 d~,~im,ci: ,~'. • ~ b,ed kue [~t ,rn]10,M, m ~'ru. menge n a.~ :~ np IJ i[ 1 efisi fn~i [en [ang i npur d~Ul 0 UP" [ J .11- . " " ~-ii";'vi(~-, II., ~I. -~t')- n, - - d~" ' ~ - , 0 ~II" iii" W; I ,'~, -, m.rriin' iemen (P- ~ nisasi .' rWJilfJ1 ua!, if' exn '. .JiS 1l,.~nlU E u~ ,galn, .engan ,u~,p U i-_,' ,a~ aupu n d ,J ~e,", - -!;,; -' - ,I ~ ,sa . ~- - ,leJ.'

1_ ~. II i'd~ Pllas, c= 0 nom i seri ng 1(.3J1 i d igM nakan seb~~[ga I ~[ld:; karo r sa' u '" sa ru nya 0 1\ .. ' isal n~r u ~ , 'epa[a di pa~ pendi dJ ika n me lil;galO" j ka n b ,~ I[ U n perri d ~,d j kan , ,t: rdasarka.n ju ml n h meja di se', o:~o.h., JlJlm~ah meja [elas bMhn uku a r:cib·ik~lrn.'·ena, bel'b3ga~ :asiHm'ilS [3m~b:ajb, 'm, d ," n. Ul~a.nta ,m ._s in ,di.prdukan. selai n me j 3.. .[lam p~~'af.i keb i,l akan. sc petti, i ftl, ~ulml ~d1JJ Ii - ak t~. ca,p,;~i~lya l~ljtJ .. m pe rc ir]ikaml scl 01- '1m yang ju,g,a d;a,' ~b~ ~ kan QI['~l m ·nIm, ~~js.asm >,ia.y-a yl3ng dlk[uaj"I;;;~ul olcb. pcm -r'~ntah kc ~C" [:OI3~1;;'" kib· _'t nr[3" kesaJI' h~~n ro'k _5; pengh~rg~arn daR kepu.asan ~lendjdli:k-"n [erjudi d.al91m, ,pen(~p ian rujuan ,~,enG,3.n

• • ,_11[" ., ,

ml'FnmjilJ~sa:S1 ,-!laV41li~

~'

~'n d i ka" [10 ~ ~ hsi~llS ~ :FnC n t:~~, tl, ': [1\1- ,U,[ n1,," U r-, un (I) U I[ r~ ue, In j be rarri oeri mal isasi '[U i ~mm,

I I t:' r' r ...

It t~I~~ peftapruan ~lLIj UrJ.h. den~l bi 3,Y[3, pn,gl [winhn u 11)'. Pe:·flliera,I.lan ,iU6 i ka'(Of eM'i, ie~,~ i d, i.

steJu~or pu~ik 3Jb'lf1JJ :1' -"'~1!lJ11 ,WJb kW;;'mutf1lJg'k~nall ke,rja~Jm'a dt;ng,~:rn, ,pih;.1h[k .~wnl::l.~ i :se,~ [-C,r ~aSL3 "- ~\'3~ ua~;i k ~ l1ef~ _ lei, I ~. kub'll ~ lI1 tLW ~ mcng'~ I_ah. ~ ~ kel,~bi iii. 'n p ~u P Wllif' 3" [3.5 I n:p u[: ~1[3Y Iteuntuft:-n. 'Namu.n~ ada dna kfSu.~i~an d~~a'm b~n(Jl~mQrk ,pene: ,'J pan ukur,3n kineri~ s ~kl[o r- " ,a:rna, ,ke ~-kto:r "ull, 'I i k). yo i (1..1 ~

ti ~-S"

Ou1'PIJ ~ d n I ~ i a51d1l a

t@ a d unlg: ap

5 ra t J

Pen !Ida ian ~e to

pu do U~. an pada

f I~k Jg nsj cia i . i\fidu I

~h' - - - , R'ili~ -'-0-- . I iii Ii --- -'IL ri iOi\Iii II: .. -Il' n ele <"I:: n

lJ .n \I,;IIU' ; _. ...• ~. !!!AI~[iIJJ.~J ,,"-'_lILlI~'.·~"!IIi' .. '_.11' .1~lJ~:·,_aJlJ ._ "

. , -

lU1Divl~,=-.si[:IS)'~ =:==-d.U3. ~o,kmu lt~.r.ebu.[ dapar di seeara ;~1lJJm'[~ Ururlmk. folku p~·.~namat

., ~

IP'~ n W ~3ial[l pr-est3:si d ru:apll 'j kasi kan pada ;sebi Q r.'Sanixa5i -raug san,g~u: lu~cru ~ '. O:leh 5ebab~'[uj

II~:: OJ 1 '11.., .., • ,". '~I..,-.,- d" ]-. d' " . '" II ~ J"'

WlJII_'~~I'_, . ese ,1LU"UJ'1 M or .·al1 ~ s;u~ ~~., _ C31_ c' S,I,SO ~.' . W ~:il . ~J.m.u.1JIJ ." an , . ' ::~ ~, ,orrg;anls· '·1., I, II? InK

11-,iI':"_il'll. '1[(:' ",,' _I u. ~,_ '~rn '~',-Ij!iv -II . - . iif'Iij'r'Q-~ 'H11~ ,"'".;"" ill 'Nj'!j'ij"ifIil" "" ~ ili'iPil ~ I~ '1-.-:" ,n, ,d,';i ,piFji"i,'IL""','i'i;'D'm::::-- ,iI!ii " i 1 . !"~i inl;: ~ . " ;; K~~"IJI~l .~ru,_~,. ~/- ~,'~,~. ~J' -~-' -~'- ~'I'i~lIJW,_a~j= ,1-lil .. IL~~ ;]IL~iDlI.JIJ.~JrlKall-W' ,-~, ~!II,lIJJIJl;n,JL.'ltJiKalDl, ld:. U, 'b~]_~·Ij_;]! _ .,Ij

secaca kesel uruhan dapalr mencapai t'llJ j um . .n.ya ..

Dari .kesf·imb31n. :am11 di aras, m IDa,Jer' d Ilu:nhl'[ Ull;ruk :men:_: liia,l,mg;kan sp .:.Hikasi

..lI .... n !p;;aInli~-~'I~I'''''lic:' Pem nuhan :·md' J" Iif-r V'1liIl"liI,P' r-uk·up· pitJOC!~fi'-k ill"!i;'II'L If'U"1I'ih!1 '11- Iftmpnk- b:; -

,m_D-IJI. b~J.JI.Lr.dJ:II'~'1i Jl,-l. li.w.lI.' .. ,.Wlu_ " . 1,.: . l~!U' - J' tUJlJj~ I~.. , .... I, ," I. I ~1I r. wJJ.' _ll ~l DII.,g A}J. U r " yl.: ...•.. _. J

, ,- L_,_ L m L, . , . . d~ ,1, ]-- I. .' i'-I - .'. hi ---1-1- - . "! - ... ~~L-.- .

nJt 11gan.[;31.KiU1 K, '. fJ.mLJan; an 'y,an,~, . [pcr usan. .:·.·-.Pf!Ft1. saar .m-ug ~. '[1.3llKaD ,W.DI~,lKar[i1["

L ,. Ib'~ wm_ ~.. d ' ·'I~ .. ,i ~l.=~. "·e~IIL II " : ,i i,' ~III If ,",~I"L",",

KG flisu:m,!,1 pu ,I l W K~ o~ga 1111 sas ~ .- apa [ 1 'j lK;_attu n seca ra .spes l n K. "Cle' ru 'Ii11 .- ,1lVtI. - UM" ,bI; n,'[w,lKiJM~'

r-.Dg di,g)Una~_aJl dapat mt:rru"ar4hk' __ n ke :kol:n'lib, p 'liIgh~ul;ga;i_m1 (jj.. lP_i,",tiif)'1 mau 'un p dunys ldiipljn (jika [I-m,.

01 'IlL b ~"". ~ ~ d~ ., - . ~ ~ "-oJI ~ t ..... , .... , ~l,.. I ..... " i,

I . eo. '~.~.awJru,r.u, ,tR'.· .'" Ito Ii peJt!erj,aan pirro ,I m'l ' enD'; . - , )~j. ' IJHiwl ,~. ' . , ~l man -Ij.' m.o

~ .-. ~.rJli'· • d d i, 'II_'L 'I IL i' ~Lli' L .. ~

~n_'DIJ'~m.atl" su m na OU,tpUIt 0.1 rnorutor oan I:_ 'UJ,~~, OJJt:n S[" 'I' ~ nr; ann Kiom._;·'U'Cler all [J,

SUJlJfjs,[iik~ PI eranan ahJj 1('.- r, '.' .'L),[ ,adaJl1l1 ,agar .' utput dap .- di:. 1a1h;;uni i~. ana, }Ja·; dan

..JII ~ :" ··11....... .... I~ h .. ,'~I . .JI '~L '-..:11 :: ~I .[ ~

I!JUrU1'~C·rp' . t c ';~Ailjj-J, I. -t- man ,J~fF s ~:illanui u ns~, It''t1.D)f·t an ':-8O,g ,3J. . lyJ W,' "anpn., ftl

berarei ...!I" '11 ~ L ~ I 1!.. dill D'L,,1"!i ur

. ··raru '::UICp'U'f '~L_.11 Imp,~IK_-_'ln:y _~ 'tl'~ aJJ~I:,.Jun,~p seesra t_ .. I,an, ..

3' 2. ' ',1. d' II 5 ,t bli!! ,-, Ill!

_J .. ~ ~ .~, _Ieng _ "_11 __ ' __ '_ ~e _~:_~IJ_L~. v@r,! u__: . ~ _,a'_ I:_._ """""" __ ~_n_:._llel_'_e_

--0 t '01 V .. ' _,aj'lm'l! I -'onl- rol Slidl

Pen,gen,da].ian sek't : r ,~,.u 'Iik: d;fo'~Ui_ kan '~·a.d_ p~ ri~,aklll,~sen_:i dan individ,~~ :P'emM.am.an _Jra~iru p e.n.n.ng)ll /3. peillelf Id~j an "ekj),r' pubIL·· men .. ebahbum :: rJ.un:· . _ pe:rn1dAJ,aH:l11P ~., n'OlIl;g nenvt:'n.diillia.ll. ieu send i IW.. : ~np",endaJ i.1mJ dl.'n,ll[ diin reroreeasikan se·Ib~,at~ pro ses .m.atUrp-=-lln.

r' D Ie IF"' ~,r ~ =, ~_

Ipell:,·I,'ah., Jik3l, sel 3JJgai, ,pr~J :p.e:nge,ll1dajHan le!bih Idi3JnlD" ~ I, ,eb\:lsmi ,31 I'f. mm,3j,j,em!en,

dalam pehdm3Jl:mD kJepunum,~ Ini berarri bal1V_:' ,peJl,!ndaJi~ ',krtDI ,pubillik. t lab menj adi S31U d.M.iI rn .. PI[1D~. .... rn an 31j 1 • m,.· n 0 rganH" si, lib s.eh: ~ ,pi p .'~ '.Dg~.J< .P '~'Ilg,e.nd .. ];0 an. d 3.p 3 r d..i ali' [ru It.. n 5 e:ba.ga i interv en s i dalam ,P e,n.:gii.m b ilan l, eputusan " I '1m, ru berar d, pcngendalian ak3W'W m'f'm'-. erikan ,is'~ d,ari berbagaj n.lnru't:::Jll kepu,itll.ms~n.~ Akiba'm, _" p iinge'nda~ian m.~fU,pa1kaD ta.~ilJP p nentu keb.··rha; ;ila-l maFDJ: __ [cmen,

S· cars -.J;: ional . unr n "I m' ~; men 'D'!iI;i:iii'i'ii"ilI~' I U kan d '~'I;;.:iD '" D'!>'!Ii~'m

··< .. vmJOJ - lWI.~· _";It!LI,·j. ',:·lJJ'-'lk-_ !Il·L _-. 11 'JIJ'~: III .. -_- ~I~ Jj-ill~lJilttl-U!' "'J{_a I-~\ ," I . :rJJ.!L!I!i!; :,. i :alt· -~r

-- ..JI ... mb . iiPiIOOI~ - - - . 'll"A- ; ~I ... -,Fit "'IIln ~ -)1 m' '~Am,",- - 'k - ,1i\."'iiiJi.... 'N'" n m' "'1i1i\'ii 'J~ Ii'ii"ii,~- ,ill'

P :--me_,_!!!~tJ ... ,-n'Ii1ya.'I'·' ,,' '!l.I!..;GI~' , ~.llI.~;~ ~.A ,I ~; __ - nJ~liI_::::.lI1 Y'~~ :_~~i . _ mana .~,,~~~m ~,::_ ='

~,u, ~ 5., I: ~b ~ Ii -: i 0: 1,'( 11" ,d.i - - 'L Ik Ii, J' _ na _ men' '(jlnltrD{ :~'s' m in I O"l f-o , t, -an i -. ,,ti~ ' _ -__Lndlo'l1) (1I'S)'91,2J 'm .Imb_ daJ~Jiln atltflr-a 'nat 'gi 'f mg DdaiUw ma_ija,j' mn . ?n,g,,~ndalwa_nl dan :. 11g:endali ~n o· - ·<tonal Ti,g! Wlfem '-". bU,I[ Ib ffUlI'Ut ... ,furuf m rup_ . II ref};eksi d .. ri 'mj IU.an ~ ,e,~eklfi '\ ,i [as,} d· JtlJ f.fisie'll! .i i,

,--- -

·GAMIBAi~ 3'.6 ~

lii!!"E:111 ..• '''!iiIf.A, Iii!!' ,& IU A.', nlE,1IIt I\;~~"'~~ 1_" ·_n~,

In: ~lt.

r-

Efh5iens~

<;a:lSl a d~f1 t LJJ 1.3 ;:!,;)LJrr dpcrl kan IJifi ~uk f 1!:"1!fi r'll: 11~~dko:1r I ~rr1-'i·,egl da fii 'mE kn ~\ :fa n'~ dJ;]IJi[uk rlJll d~1am p!,? i31( ... r ~dn ': t;:a~qp~ri Pte-r E'r, cs na afl o ~I!:! r aSL ~flJ 1 /

': .. !!"I ggzuJ.ril m~' 1 plm~-al e+,,~.-l rkH~ PF;:'"Uil r',·~ dr!:d 1ft P~14k~.,lndJi!i1 ~~~II ~~ p.e ~ P(Jj r-"'~ l'd;1 ill d Pin ~'"jf9 iQ n d~ 13~1 . ~'" ~,(!m['rL

:','.:"1 ~·r Ipe. '~~mp'al qan dF1!g ~r~i ~fl ·d(l;n~.Ji"l ;)t lU;]l 1iIi~ r: .... u ~~ J ~~ 1. k ~ r: ;:": eilf~e ::<~.~ l"1 ~Hk31 ~rl~~ ~H~ F'~ rH~dik:1n ·.:!E'lli1galfil (J ~ a Jar;9 ~;t Gliai_

p~ 1 ~y -rr' ~~~jbq a rr~ ~'J"; q ~d raI'l ~H~i~~:i t.:;::1r~~Hl ~ iirlnk. ~fl~~~ r .... d~i31)_, r1l11Gilfl ~jerWlf'1Il '~,Ml~ tlda'k ~dlK r ~ef:\1~'g g.~ ~if'~ak~~l ki(Jr. ~,~,] f 19i~ U'~ [j I 'l tnb It .

.n,-'n III d-.n .. ' n:, ... ..:a'U1!I!(llJl dan lui uan If fjIip''':_ Illkal- Uml~ult, fn~["cu~na!kan Sl"ral~t"gi, d~n teknik yang dipefluk~u~ d_'.,aUl, l~~'~ .,~§n, .-'!i ! !,Tah I,p~n, ~)eF(;'~ Jeall~~h : lp't a~'i(]i'n.~U~ lhiuan pCFcn~l,naln o.per~ion3J ,adalaJl, unruh:: merinci t'g~wn d.:ar yang' kemLcii,;)Jm1I JH i kluri dC'nlrdll iIlkdrv'i'ta.5'" all vi tas, pi,uJ:a conto h Ke 11 u:[anan, pere ncanaan ope ras i-l n al iwa n me! i ha,[ ka n pt'ra ma I an lLlnffu[{ beb,,-a,p,a ~:fulhWJfill. :yang, albul d3J[an.,g~ seperri jIl.Ulii.~ah, dan jenis perm ~ ~uaan k~yu!, kemudian perencanaan peDG'~Mb;m.ngan ,11u, il,_ y,ar~,g dipertukan. .Pe-encanaaWlI ~u:g.a d~pt;Juk:an U,~l~ ~nU'h':'njam~II! ,apa.JkaJll (i" IUlJlllh1 cara aJ['e;fnadf unruk rnencapai (LtC ~Jn rtl,~l'(U __ nimh -lgbrru, prieri at, JJln l5ka[31'w,al!;; u telah direrapkan, d n ;3p~_ kah invesrasi modal, dan Ibi,~ya"lang di,ClInmn SOC3r~ tahun3r1 relah ~-~sWJ'ai on ruk m.S3l, yil'..ng, akan

d· iIN'fIi'DitlI! P·d'J[·iiI'nr\i.'l,1i!'!Ii "Ii,o];n 'O-:iIi! -r' ,: ~,il'ii;n' .~;I~I -, 'r;:n'ill! ~~ ~IJ" '~U' ~~~:Ii m ..... 11 ~P'llj[~ 'l'l'!I".llll, ·p,l.Or~I'~U~oIIII wskru ._~I~ 1Il"': 1Ii._d. ,t;:ii' , !Ii;" !Ii;" u;~ lIi_uau'll.l, . 'if"" .1.,1iiJ' .W .... iU~ K.a.!I )!' _ iEl'd. ,,' ]'!Iiol:ll. ,.' !U, . l . iLli.iII, illi.K . " •. " lIi'U"JU",- .. 'D.' -'!all. iLitU,li 1

sek~; - 3Jn:g ,hingp[ n ~a~au 20 'Ellhufl )"aJI 'g ~ d:iUatl!1lg~1 dan kernun , inan dUl}"j.faJ-mil dalam hal keyr 'oS: !:I ~'. ~n~, :nQ~i'm-kewrrut;ap 1"Tah;mpan _c' cngallgg3__fan';,

An 'T3J memm n, "~ -, u an I--irnill;n ,..,11=.. '~~;,111~;}-;} ... siklus )--- --'.-:'-- '. J,'-"

-gp-,. - '-_. --, u_ ,YW pCril __ a.ft [.I en --- S W1Jam pe]_.,~,._. .,nk,3n - .,t us I erencana .. u

dan pe R,le-dalian. mana ';:,~m,en[i k.aren~ ,3 oRa 3] n m erupakm - pe~lgh uhung lila rna an [~iaJra ,~H~ren~an' '3.1liJJ Ullin p~.nGfnd~- ian, Peren(arnt 'am berperan dslam penC1p,aian uijuan daJrr. h~ ... .h- u ~ng be,r,hub~11il~~~1 .'fllgan moneser, )f:a.i.r. Dlengt=Fl.Iai ~nplu ya:n,~ dlhutuh,kafl un'r~_J ~~. "-'YIU15 P'C'[iCl1iJ'Ca.n. ~ n peri e mggmran~ I~n 'yang diunbil dalam henruk [en3g,~, kerja, b~: ~-J,-_fi baku-I -e:- la tan, "tnmjl.n~~~~ _:'1' dan PCmt,ct;!,ngan,; S.m\uanya i u .... i 3'"'8-" dikombiuasikan daJ,,3lm u~,-il3Ji -'\_, oneter". r~eng,en,d~'~rna'li1 herperan d,"~am menel~~~rpkan

an,gp[3n~ yang m' rnlunjukbn :·C· i ~ jel'a6' input dan sumber daya ,ya'l1,g dj~~oka51~ka'~ k~' seri 3'1" d c,p~ rr m en,' en .•.. Dba ,I a i'n ~ r . 1 g;gu ",G,"",j awab Pl~ '[h:D u han 't1~ga:s sene Fit ~ menyt:,d 1.. ka n p e r" " \v;(!ura n;~ RJ. ik p,an, ~ j 0 m,p 0 ali3 n d i C:C 1'1:111 ~ Jt1 k3J:n da I a m scj Ii. - rn b.ll

"II'IIi"llIj11li'~ II'""'Ii 1]-"

~ ~J ~IOOI""!,,,!!"I~J.~ [ . ~

O'r~l1 ~ §.M i 'ekuJ r ,I''" b,~ i k seri n gkaH m e:n,gh'3d~r] keri ad'oon pIE'n,glJ] ku fa 0 UJ ~,pu £ s('carn arep _ t·, seh i'~ m;,a, i (J1,~?U (' ),ang d:i ko,n S h 11l S i, seri n g d ru gu n wn se b 3,g3.i' ,pe,n,gukuf,a;1l y3.'!1S, erekt:r~ Mi~a~nra :. ngeluali~ul y,~:FiWg :. "'ia],o'kasrkan patta ~rlggaFan ~1,fE,tllilk pe[a\~ra' an p~ n ri ~o m po" '~e ngl: liD d,~m i an i 3:P 1 •. ,' i I·k U,k3l1 deng,~~ me m hand i n g'ka n h aJ~ m ~ 3 n gga'l'~a.'n ,deJIDlPJ'l has!i~ akmal untuk meniamin 'bahw3J iltiflgb[p,engeJHtLarrn '[idw. melebi i dn:gkal

,~r,~na DUD akdv.i ras ya 0, - i iii, ',in d i.c3J'pai (Iaha,' a. -, Pctl:l'u ku fiUru da n ,p(; ng,~n.d alia n) ~

l~~"I."IIIW~IJl ,Iiii .' il'iI '-m,tm'I~~nRlI-ill; rT;_..l-"-'-"-1i;r~l" ~""~!-lili~,~'Llfllil~'11 !IiJ'". il10' tPjii~"'I·d·~11 '~~~-!!I;jl 1,;p:.m--'·ull-U' "1-·n~'·ln- ,"-"~··~nu' I'

. ,"" "'~';D:L .,' ·1bIli - iiI,l ,II~, '.'. 11;-. il!l_ i~ ,'I!>-l!i, ~""C ··IV ,~I.~ IIlJ "'~ i'~ ,qK u ~~J! l '"_,,,1 ['j .. '!Ii. Ii ,~!P; ,tgI'-i!!I,J K'!o- '. ' .. 'la'" , ,'" v t~ ",r-'"

ran.g d. m ca,pai" S«b; m'lIl~J,(a n ,p,ge rnl.m Ita n me'~ i hi ~ kJJj~ r~u,d,~ ceks Lan, pns i$ii ,~,w31, ,;J n ~ll',a~l i_ a\flIjP __ li1ga'mbila':irnidab'll - or.clts~ 3ta'5:cnri m:p~n~~arn," ~ ndl'Vidu ~n:;;nJl dCF~a rn:'m:rn 'b_ ran ggU) n g:~ j '. W· 'b (c;'rhad _ . p pe w~yi m-n p:i flU ~a III ,a n gga rLW -;ra n gr. F i~d I (hi ",t;s:i . ';:!l h a F an pEt1 po ran ~ atn_~ i I i,~ d~u~ u m ~ an b~ i ~d ~

Sid li'ih :pt'n:~fi mp'antaJ'fl .... nggamll1 den,gan ~;kl[,u~'~ mern~ niukl~an pCfhed~la n ,ap;a y,anlg d j.r-eneJ.n~ 1'1J, dengan ,a pa. 'ya ~g '~'er~ ad i.. ,~e[eJ~h ~ as~ n sel [sib. d i.t!lnaJ i s ~s! 3ll gg~ ll~ i w. ~ik uJ.:aJ d":, , "a d:~,pi1ln, h'llS di.pe~,ma,p, .:. i ~U3~ deupn 'Pfngalamal.l ~:n~a ~~lmpiu+.';.ulilllrnlyd., ,~~~I,u:ruhan ,'£~§~~M :m,cm:palrn.n, -engenda,;~ I:lenpn k3t~1. r~~:~n'i ~apor,ara, ~lktw)[ yanG'

.1 = II~_~I """b 'L II_J ' k- ,

felf'lr-an,,, ,Mura '-'; ma.n {lE',p'al'w ~t1J] : l .e,nKan l'f..epaUa, senlUl. tl,l11g-::'::It':3llJ. ma'flJJen1efl ~

P_nffm'-':t-l1ir~gan, 3JrllPrnn t~rj~(n~-_n;'n,~ dd~k. cti~,i~cn at~L1 lilnlanaj:cm!l:'fiI }r;Jlrn.g ddaik ba,'i k , sc~'in. Ii d:w'n k:o,re ; haru.s ~f~am h ~l. Pe,mbaha n hlrn~[ d a~,1_m ,ang~a FaJllI perl u di[injau 'f"mb~i dan drn ',-- .uaJbnc. '~.' a1 ini bernrIm [b,ahwa dala.m per.e[l~~llaal1, 'o~ 'er-as~on.al ju~ ru,pf:rILrn ·:'··'n pe,l'1baika 1.., Jadi id~rPa[ disimpulkan bah,lyra, s~klus pe ernC3JIa.ln darn

-=--------------------------------~~ ------------------~---------~~

-----,-----------------------_. ---.---------,~- ~=

- ---'~~-~

----------------,----------------------------.--------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------=---=---=~--=

---------- _. -- - ---

---------------~---~--------------==~~~-~==-,~-

-~--,.-~-

~------ - _.

GA· M- -IBA· R·· Ai,·

_JI ' I, ~.EI .

. --

5 ·uk. Ii" kunt

l

---------

GAM,:BAR 4·;,2.

I Rei

an

1 rnpa

~,iJ ji'8n b-erbag~t'i U'flS,O ~ dlalam Japora n poslsi le _ (,J~J1I dan l(!l poren l(inm,~iJ_ [elJa~Qian :per lu pros.e~ subkfa~mka~.

,~ Im5:~ pa!!ij"po!i, d _1~,m peng,o ~y ran P'Osisi , ·eLJ.ang~lrn~

M"ffit. e:kQnoml~ masa J~,~a riI a~au jasa ,DteMia I yalllg tervvoj ud .,j,,j; I" ,~t'i' - ~..Ji:"liil "':wr!i!OO!.~m ,'!I._va 1~!I.;f!iil! a!il

paten si da ri akfN.a t~ltSeblJ M u 01 WI

: ,emb"rikan 'ium.ma rtgan.

Ent~tas bi.:lsan, a mE:' ngguna ka n a: ~~ untu -., rllemoo~ikan 'l!I'aYi~tJ'l! k:e pa da m_a5ya ~Ikat.

-,_~ a1,l1'aa t e .0110 mi,), ililnai~ d~fl n aMU J a~ rxrEf1S-1a1 ':ya ng t~rwu.il.lid (tala m a'twa da pat memga I~~' " : d.a !alm e ~t it.:.s. (jeng an bber, IPQl c lfa;.

P_i K~41jrlJ'f1;

Unsur ,yaurn,;g [[elfkaill[[, lanpun~ den -atn pf,n.~lll' OEm ,po.L i, ,ke- n.~m. ada 'mh akJl!i,_,,- ,', k(!\W,~ribru1~ dan ,r:kLW i ras, POs .. pes ini dmdefiD[~ik~Ul, 5~ "-.i 'be:d '--,f~

(.1'.1 ,Aktiv12: a,-alah sumber ylng. endal i -,cr '0 o I~.'b s' an.. ,elmll iw !l'&i~ _ a;ga'~ .basil dan 'p eri ~aiw, "_ masa lalu. Dari su m,bgfiiiS urn [I, r I. . -bU' ~', m '"ma' ~ ~knnomi~ m ... dep,3!I[ atau ,]I3SiJ p~lc;f'I' ial yan:g, ,mf'.llprn1l' mn2~uk, ke enif('~w;'j, diharau " a 3,.

11., Kr.w.nj:ibtl'n· an, h'ul~S m ki Il j, da_r'i Sua,'IL i ,--l1rdr I.. 'yaD" rimhu ~ daei ' ,

masa ~~,u. DernlJ~fm. "em~kiM" peDre~r"J;aim ,hUI:DI,g .it! 1111 mem· akm arus ~elmalr sumbcr",~a~meF' yan,~ drnmil~ki·u,_rtu, tnf,W; d'-l1gM :na~'-~'-I~' masa ~e~a.fijj a,ta,U jasa . ']

pult'nJ51~ ,~

r, 13 ',uif:;(Ji' a .. ··t_';: hak ~I u·'1llI ,ak"i,'wa pemerin I~ , '~)tlSI,~a,~~ ih seeek h I~ ~ "IL '.~. ~i' ,~:emllJ.il

'I ""'b-

~'ewaJ man,

.,i. ili=,· .,

nKhn

t ekenomis mas:_ depan ;3t._U. jasa "pO'ten,'ia~, y_ -, g '~c;nN1JJ,j!lld dalam aktwv .. _ ,3 .•. ~ b,h po ens i dari :al\.- 'iva _e{~but unmk m .. mM'r:ilI·o ~I ~mbJan,Po~ ba~k scam :l n ~ MUg m Uplift '~mdaik ~,anK5,i~JI,llrnlg~, ,3!lil'S kas dan seta _a IDe .1 ,k.~,pad , t~r!uims;~ Il~ns,i ters .. u·· daart

be r~,,= 111'\,' rnk i1';C£,'" u liii""Iit'~- !l~'.i"ii,-O-,. - ·-:ro·' d" -,-,',L", •. [~" I Ji.<i,'ii!'!il m"'II~,:-, u··,Il'1J'-:-[""~'~, b·, :ril~,;.ql ,,-, ,~' = 111,&. ,',iIi,f' ·'V:', itas ~n~,~,,:.~~,m;.,rm,~I'~

oc uc III,~ Ii-~K ;1I!I!,...!i.P@,Ii-_ '! I~!, I!.~ ,. til K_ ~ !lJ,.("!I!! ~ _ !!i=._ ,r ~it . _ ,~,!!~~ .~ _ n ~d, _ ~11!J..~ UrI!;; ", '~.:III~ 'IbJI111-! ru

OJ f?-' ~ ,. ,.' d -b b k d' ~ b ' ~ d' OJ k

ii9'njfl'If'~£ nrJtQnre;1 lint Jriill::~. I' a~ ..... " 1'8 . ~n~lfi1 - ~\Qj£-U- ~tr.U 'Van,!J7 . g'Mrif',' ~'U-'-', i~l . I 1·i?ill,.nii~-i!'Ji'··- iii .jl~ aeau

'!Ii.,!I!iI!!lL!I;!I~I"ih ,"IOlI"iIl"!i.dl,liL"" '!Ii'~D''''' I,." ~'" ,'i!o.h" '1io.,,,,I!I;,1IW -, .;1!~0:1!_ !l:i!l;11I:", ,1', I!!!I!,D - ~.'r'~II.'!I;, _ ~, ,'.\ii.li II, ,1L!1I, ...... !lbl!i~_,I;R] ,~;a; ,g,'II.'@j.

S;. 1'3 ra kas 3 [~U kemam p III !II , n III nmk l1lc.ugu f3._ugi, P Up.u I' . ' -! ' '~ 51, '. ,cn~ pelluru 11m,

bi,.ya ~ki'bat pro . ,m'lberian pth~y~u:1~n a)_ler." iii .. , P ,d,a masyankac'i

IElIrn ~ i19S: L j a ':,ii'1I1 nva m,· ,~'" n ,_., k~' n .' k ti yii'i: ~ n I' k .,m,L,,~] .• :i III m,' e1"i'Ii', /~.i"II, ., .. , n k·' n,'·;i(!; i -, ,(

, , IIJi ~~ J' q C, _l!l -, A_ ~, iiIl II ",U 1:'. _'Dr:" ~'r - - Q!.y!A_ ". "e,rlil~ --

m __ ,S"ilur~~ ka r, d' n j i _::_~ i Pl~'~ 3J}1'311J.3 n i _ ~:_ "api3'~ m e lU15'lJtaD kebu IliUlh,an da1rn I~I _ ~ed u '

masfarF,aka(~ malSyarabt bersedi rnm-~,~yr yng b--"b:l Slur' baJ: ..... P' ds : -

~·niFilli',· v_~ .:~O-Ji:illi"ii ·m,(iWimi;~!""t>~m·,:""'",n J"' .. ""Ij; k'~p,';"J"Ii' :ji1i:U-;·· iras, ~ ... ~ .. - 1,.,. .... · .. - . "!iic'!iD'iMii,,_ ' il:'1~1t'~;;_~;~1 -,p-,

~. I!I.,II,II;. iii ,~i . !!io,.llIIl!Ii I ~ IIIJIJ.W lIJ). I,. K.ih,~a, '_" ... Qa .... . 1_. ..JI ~ iIl,!!iw iii"" _Hfi I"W. 11IO!h!~ b,i.\D .

, , .,

s'u'm'h-e,-, daJ:}~. ,~l,ilt.lg rnai.n"

,'.'_'~.,~,nJ![~"l- ,e 'oF!i.cnlm:is m1~i~- __ -C',aJ~ afau jasa '1~~'r:I~,si3J ,p.,ng t:e~ -i'll~, elI! l:-mJc ~,V;l"

cbpat m#liftO'.~if' ke cblam-Rrt"mltas d.enl,OO]], be~~' '-J! " ; i~=II.n.~l, . ~~:i,v, dapae

.. ' .. - .... - -~- 0 _.. .... _--~ __ I'!;-_ -_._ -~--~I ~~_lHir3.. .. ~ ~ .. - ~l!L~J, If. ~-- ..... _ iill __ ii .-. ""~

a, digun3:k:~urrn bai,k s~n{JU:r'i 3[3'~Uptmn bers -rna aillkfw, clain~-':-~,3 .. lrn, m~m,br·'~ ,alUI] p'ela,ra~Jt3n

k .If:' _,., ~ -"Ii iTI . • 'II~- .. ('"

.. iJg!!;:iI!~ _y~a,~ _ ,

b. d~er'_kan Idi~'nF3n ,al>d~L_, ~"a~~".~

[ I~_"""

, .. djGfJa~1 urul~.d{ -"enrrles- ikat_l :kmlaj i~"af1,;, ,: uau

,ct d'ib3G!i k n k epai a ,pa ra ,: c,m/ ~ j k. en Ii w, f, I ruku.rn :yan I .' d, d:i at~-: ,y,aJ ~

,)r~. e fill peng.g! l.NUl suatu PO'i, yang imd!j~ ada ~!lh ,;;)M II da knYil biay\i] ttl tau 1fil~lal yang dapa'i tiiu,.ur de ~gan ~J ~~ btt k_ 'iHidaJalii t~rt~_nUjl tr:eilaQreL

Po~ va ~ ~em ,Ilk, kara 'if. n ~tl .• · e~ernsbal Ida rl :suabJl unsu r 'Ietapi ·tidal, dapat fml.emenl!!.lM :r~teriir1i

peoga kuar! .

Atrva ttrid[l diak;~i" il~ fl-'eiilg~li ilIfltJ n '~E-Ial1

rtAiJ'UAIj' 'd.' . i'\o in"j,.!Ii;ii!"i.,I-!'i'ilI!

'!!I;;;;.I' ...... 'I;,!I. '. __ n ~",r!iiln'~itJ._

ekGnomi IirjA ftdakmu 1119 ki~ m~~il! I~r -_if da[a'm en~i setelah periode akul'1i ~ IInsi Ot~jal~rriI_

Ki?Na~ib~n d~~ kJU i ~ 1.a!J.J ke m u ~g .in in b6r.!i'~· ~;n.HTlgel~aran :sum i e!J d.ay(i!1 'va og m. ngand LU'lg n1 a [1Ildd t (!'iuJrrlQrn i ,a a!'11'1 di lf3J!kru. am ~ W'lt~k

• L- ...... ;;;,,'" ,. ! .......

~¥ ,~aiafi ~~Jlua'('ll

~~r1·oo} ~kafang.

--"'S' y'~D,,-" .OOU'9. jj dslah ada idMmya bia,f,3 alan nil;aj ym,g

.~. ~~.P-'~· diukue dengan '.IIl;', ',~.n.c!···'an rer ,(Ow.,u (ftlitJbk)~ada balflyak .ltasus" bil,fl

~I · h '~- ~ II. I .. L L ., ., I

3l'[,~lU m 31 .3JlUS I I·~ ~t-masl;' Kel3!Y- an pcnggr~'r ,aaJn ,e '~Hn~~~ Inren~paK3n na,l~a]l C~CU1rsrna~

didam pt'nyusu ·~o lapofau ~u ~pne'kfof publI · laU~.c1, n1en,gurnn~ i rimlB,girnE ·k.~liIdaJ.an" U I] dem wan I' j i.ka, eli ri mas;, 80g :Iayak ~ _ m u no' I ~ 111 d ~ ~ aJku ' . - n, POSI It~b IJ ( '~icl 'k di ik ., dal ~ .' co k ~ .. " .. . ,. ~ Ii L. "II

.. ,., nt .•.. .' . mIl.~' . Oft!O pns IS~ . 'eo :_ ga,1Tl aL1~1 laJPU. 1_ ~ n . "h,efJa.eU3J ng,!~~ n... ' . lsa.~ my:.", n as, ~

va n~, rJ m lha rn IIllkn daf,rn su3.rn:u f u ru:u&Iln h IIk~ 11m d:J p~ !Jr' Me men Id . ~ den n isi ba i ~ t, 3!k.r. i v:a IGI, . n

~ It::; r" I'

penu'pla'taD, mau,pull :rir. ria plJdh bilitas .. Namun d. m i~· iiln, jib, dd . - DlMnglldn, ill ··ur

d OJ k k- d ~ 'b ·'dak d .'a&. '. b .~' .

. ' , " n "., '. . - ' "", ' . . ' , - - . '. ", "'. I"" ,,. ·i·· ., ,'_,' c', ," . -, i', . . . ~ • . .- ~ ,.,'.'-

tnga _ unS- .!i.. tall_an it rteuru, tl n.ut n (ef: . lit fl.. .- OJ,par ..~ . W~ Sf lmJ~ilIJ![n,a

31 " u :o,eb~ aendapar n; im<JU. f~i51:ns~ rrurnur3n tHJ~aaim harus di'u.ngki.pbn. id~aln

ca . - an ma'·I.· ~ . iii i.II~. '-'-' -- k ... ,-,- ~ . ~ -~b-. -.l .... ;~.,

. .' .. __ f__ ~ __ .~. [r: __ , pe. ,~eIL~. l_ ~IUU ~.~ ~_,~, .. ,U, ~ . '. ,lim, .n, ~

S d [I " L _j ,i II,~ .. d'i L ,. 'II~ . L _j ,i. ·ua ~_:_ =:'0',5, ~,al,~' at· me II!U:'.n UfU. ,5¥alliiJj [ ill n U.lK u ~ aKU I :_:_:! rn n,ai_ _ epan ~e:Di3.~l ill I uar ru;it n

.~ " 'k d' ~ d'· k' di

"IU"I . ~. . ,;;I! , .. -' ,~ , . - '. '

p . ~[]j~}aJ ata.u . I .. 1 . _:;9.31 n yang [efl _ ~ .~m1il '. Ian"

Pos )fa DB. mem it UD .ka. ae risrik men s I all da ri su, I u U ns U.f If.Ia.,P i ~. ida k d~:FNI (

menlH~nul"ru'i kri~ClFi.- n-,[[ .' .. oerlu d~ullll.~L:~,km d ... lam catatan . mat rrnem~,pl"'H_"]"f'I

,r ~ lr"- - ~ .. _.w. - . .. ~._e_ _ . ~ ~"'"" ~~l~

amI!! skedul untbah.3lJ1. '~. =.n,:pw-~Ib.,m ~n· d.a~[ dibcnarbn ~~ka, pengetahuan ,mem1.genai

pus: eri'eb WI,~ d i'~ a!nd,p',1 re ·iC,.· an urru ~ 'mc:n,g;vJ ~l uasi posisi k _. tJ3 ng~.n , kiln c'llii:~ t dan ru b:ah.~J~] Ii1-nsi_si kCUlm.n san ,sm Ii "'Ii ~ U, 1~Ji11f i'(;"i1, C AI ell 'p~m~' i 11 ~ ~f, it'iII, ~I- "91 nc' 'n '. ;!Ii!!.I."'[A . p',' b~ :;11 .,

r ~ !II4Q I~. 'II. - ~ V """ ~ go ,I~ .!I;;,\I!' .. _ U lI\CUA II.' . 1_ . S~JI:\'IUI',r. . U .. lIll:

. - ......J

,~,,_ ~[iva diruku:u da[,~ i m apor-~n, :!uisi, ke ~ng3,n [ika ,k_ m .ng'!~j n,r)n bt'~~,r ma i .·kornll·om i~;ri~ ,dJ'i masa Id~p13n arau j21S~ potensialnya '. ·'n d ~ pfmh~h olch enrisas dan ,rdit~w ter sebur m:r=mpllnyai nil 'i dam d- j).[ diukur den.·~- n andsl.

,A1Lur~va~.d~ d.- kJ,~ d. '~'mrrn l ,1U'- n po rns.i ~eU3.11gan ji~\ pe'rngeJu;I-:-aln~ (Clllil, rerjadi idan l1.1.mn' ::dl.f e' o.f:1to.misM.ya d~ _i. M_~ Jl!f:lg' (" Iak mu .~ Gk~n rnewgili. if ... ," '. dat m en'ti'~ as se elah p ~riode' .... . . n'--:a.ns'w 'b~ri31ru'1i 0' .~' .. bag~ aI .. ernaei -' t aflbsahi se macam ilU ne 1ti 1.b ul kan

·pen",qan. 'ial-- dalarn ~apor.3.1n kincrjdlct:[~~jJJ'n,ga'l1,. 'Dcl1g~n :p-e'rl ~1u,J.~li ni Ii peng,.lmall'3n ,yang d'il 'ukan p~n~e'~fll3j erndras r6e .•.. ' .. ' plJJ .'il'~~!, ~iEi't;: rn pUtil ,"a ~ ma~_sud ~al n dalam m~n~ ,~UCln ma.n&at' e - Q.nc,mi ~ ~[u:it:l!S di masa dfpan. n:JJ,prW[n"ra ad~ah Iii n~3[ keptil l3 n m· nna c:-momi yaM,- a.ka. cr ~[!: rinl~ en ri [as ~(e' p~ r~ocl,e ak U Il'UlU1SI Dew J 3Ia~1

OJ ~~= rim ~ d.~ .=~i= uk- . ~l~ ~ '!i"". ,.

[[1_:. -K.']SJ.. i~'Jgll!ll~all u:t~'- _:.- men5~lUl!WJa srllJ'api~~'_' U,,-~

P·_' . - - - -'Il- a - , ~' -, - - I ... ' g, .,U··. n,; sr.

an

,!'ew,:;,jIb '0 diui daJ13.m lapD ." n po·.isi, leMan ~an jika"k',~nilHir~~jn~n bes~lI- pengeluaran :s um.'D _f : " ya y ":g ~i1 f[mgan' "uog .mla1l~ - I[ ekOF:l.ollli wn ditlkf.dt~u1J un [uk 1m ra,el rs.ailan &ewa.j 'j ba.n i[oblig,4tiO'" seb;:an III g~3 n i III m lab y.3ng ,k 3.CWJllS d~~e~ ~sa ib.n da.p1al di uku r dcn,~n ' nd,alr ,~,a!0Lm ~p,r,~Jktik, kC'r\v·~iitlan (Qbligflt~',r;):-~:) rlJJlenUrlL[ konlr~'k ya.~lg, b~lum di'~ : .. na n oi!:ll, kedu3 bret:~, :·H alt Im'iahnY,3.t kew __ jlb~ul 31a~ 'lP~anan p~r··,raan '.mg blum. diteri'-la) p ,da .. ' m,umnya, dd-. di· 'ui ~b·ag~i ,ki -, "iJJ.ji.b~n dru~m. ,lapOF3l.n k,euan:' /' . I~:- ""[or pu bll '. ~ Nam,UfII,'i' ".m ~ kj'i:n ~ .k,~w.· 'j i b: f1 (Ob~gllritJ'~) 5len~ljarnm i I U d.:a.p' t

m ~i - - I~'II' ~ d ~ fi n ~ :;1 -k - - .. -b·~ "i!'1 .,.jj;,i!'Ijj 'Ie '1- - m ~ I" - ' ..J - _ In .~ -- it - 'IL -- ~ " ~ - - - -

'~l~i"'l~enUWI~.~':'.e,~ b~"S.\!i'~C .""ll_~.!'j_~~1 _':,i ~ ~. U, :c~"~" ,~;Ii!m "~aj'U, ~ . n m II :r.cnllllilJ Ii\..~, ·e.na pe,." ~L 11.1,.

, I .

[~rpe n Iii h iJ ~ lc~'1],~ i.ba fi fe r&~'bu! i dapat d. an,gap Mt; me "'ILl h ~ ,SY.~faf' .pt;.gl1l Ik 1lJ·3.1flU, .I:JaJ _. m

Pn~~~na~an oiayd ~ I!i. trik da ~aP'1rl :periOOt"i. lakurH'dnSI.

D i s i n i akan m uneu ~', kes y ~ ". ~ ~UTh ,Pc--.:.r tam a, S . ~ i m - ~ ne .,[ m a ba b Wi! b iI!,y,a I isti' , ya III g d·i.pU3 i se la c -a peri (J\dc: ak u ~1·t ~ns~ i [U [~id ;_3, . :1' dJ ~ u ngka.pka - s ~. m p~ il d .nph .~cn:odc ·bcri'ku,tnya. B,i~· -_ Qja IdJ~ungbpkan s:_'ba~'i cat _(an, ~~p(airdlrw ',C'[u,3rnpm bah·w_,

k d ~ b .-~ I '~' L..... 'I" d ',' " . ~I- k ~ 'l~J'.

as yang ,_ L~yar paua aW.~1 ·,.·allLJh mr~:i.anau '_·~ngan_~I_y;l ~:irr1_~ p __ ~~_a .IU_mI a ·ur

eriodesebelu m; rt'ya~ Jadie m bs .. ya 3 n fab un ifti :m ne . ~-m i nka.n, . ,i ,.,a, ~ isu-ik sa I,U, ·.lIm-al

f!iP-'" .. ...:I..._ 'h- -II -m- - -- d - j5 • - - k - ~ ~ . _. ~-,J rah - ~ 'I' -k~I·~- ni-""r··· ikan oo"'\nn -,nh' '~. I~[II_!liiiill

,:,,~.JiUlu.c se _i;;,.nm ". nr1'4 ,_ :n~ 19:-t /1U1:3.I, III-a _ lpl: n.o~e _:3\. u.~ ~,I!.t 1_'.... l~ lJ;'"l:. ._. _ .. I.~ ._! ~I!LJ'U. ~i I. ,t:nKI~'~':

I'D' IIi"ii; 11 O' O' O· .

llf"t" 'i ...: ., ...

in' iti"i. ~ (0' "0'"

~:~ ~~. I, ",

R· ""0"0

P '.,

n",OO

R '~ iI'i'~O'~' 0· .. ·· , P·lLiiU:

R· . ~ C' on

P ,il.,:)UU

,

(Pc h{l"ahJ~ ~,997) (Pt!'mbaya rn r:i ~,9'9·"] (r~e Inl'b,av~uraJll 19'9, ,']

~ .

(lP -m'bl3',,- " -- 10 ~,9197)

(Pem bJ~'fann. ~, ~J~l8) ( t\;'m b.VMaJllil ~, 9'~N~1)

..

:" en,~,i kUI',] coulnh sebelum nfa~ :!&Sl!Ims'iKan JH!mb..a~ljj, a rrt I isuik t .n'l u dibuar pilda .kuarf~ s;e~u.dahny:g~

'GAiMIBAR 4·.]

K,iI" DI~[ba ,', a[1i' 1

._'

r,~ktur 2: ...ii.iiiiiii;~

A·W',:'·,iII!j;,lllll :1~,nID"'; u N .. ' :"1 . IF. ,", ~U. _. "J

A~, ': Ili.-tl'!l"',A,N·;l'11

n. .I'll] ~ I" . .r.I! .

A 1M I A' PlrR 1·0 llliE:

AKU'lNtANSI

fit ~ i "OOijl + )lp 'J. 500 ... R P HOD ~. ~{p'., 00) = Rp a: iCUrL Btly' li~~rik UfUU -,, 1~'llJn 1'997 Mri ctm'"'~ah

IR:[n m '~O',' ~I ',' r W ~I __.r'U ..

R ~o: '0" n 11Il'!i. 4'O''ri in] I 0' 'O'iI'1i\ 11J:;'!!'.", '2 '7~~'lIi

. 0 I ,t .. ,~I ''U 'it ilJip .il, .• I,IU, ;;; ~'~ .JJ1,,'I~lu,.

D iasumsika bahwa pen,ggu naan ,m ILl si rrruam ,-i.an b ~ ay,aJ pe -, uni'~ ,a' ',aj ~ q

Dcng rru asumsi 'Y~an,g i bih :rean5Ii's,~ p05i~~nya berubah. ~'.'~'r,;-,J( ,-un berasumsi 'bah\~ p~trnl~u"a n Jl1n~r iman jl mI3h.ny~ rerap ementa •. ha ,I ' benrm','ab 10% .e I.MlU '~I [Erda.p J sel,isi I :,

~, 996 Kuarra I Te'~kh i f

'~ 997 K -,i, r aJ Pe"rlf,~ m a Ku~[-al Kel~ua

.. KUi1!llilaIKe'i p

. ~u~r;:~d Terakhi r ~ '98 Ku~r _;d Pt'r~am,3

'p, .nOD ;_~) '1 ! [6)0 . ,'. P ,s,8ifj

'P ,4,!0 Rp.LIOO

R . ~'- 'Ii :(:

• I~' i:"': ,~ ~

t ni b 'Ii III 9':7\ " ~-cm: .;h)raran ,il;J .~' r )

(rcmb~;,ran ~ 99,,)

1 .,

(P'£:m b:y ran m 99r7l

(Pemba,w . '0 ~ 997)

. ~ .

(remh~,yar,an. 1998)-

(Pemba,yuan 1 ~r .• · ',:)

· :_a~sJt_a~ sumber keuiIDngo1ll ~ yang d idaoa t '5e I~ ma satu .·noded iuku!\' de ngan ~ miJ m ~L rli ny.a IDelmen iU' . i krai'riJl ;i!t~ i'Ji~ S!JJ:llnMI . eu angan selam-a! perl aide wrsetu.JI~.

OeJini_Si . so rn ~ r ., ll-anga n"" .

, :e~l!Ili'n;a han bl rl'sep JlIO~:U5 pe r~u ung.a_n I a dal~3r~ in re.lI'pretasi d£iif.,.is.i y&r;g '~a .. 'J~ batas.

~~ntu.11 gan iM~f~ 1_ ru..idl,

.... ...1, b.' .' I

!"\ uUi, ~a SIS a rua.

m~mJ filJ!l . .d~ .. a mi ~.a m bar.a iii Ilie nCiiapalan.

perhicungan~alfena :_al~tU pengalKU.an tewt~ntu dip Flu 'Gin IJ -'tuk meme'u i fokus p rhi ung . nerten'tt1l,. 'ebij _ .. _ nCing mend-_ sa ri I~ ·poran o per, -sional pemerlilnah adalah a~jfan '~D :us ~'Eml' ungn sumberelJangan , ... , (,GASlt 199'_;'-'i h~A-'17),

_D··, 'am p,r3k[~m., 3,. kapasirn.s sumber ~1iJ3]lgPlrn. yamg did pa~ se,I.vo,a_ s: III p r;ude diu~u. do .. n .. ~m,m,plilmD', mcnn·rnMhi, Id ~B atas sumber keUL~m':3.n selama perrnod,e ttirsebur~, Fnl.Qw pe~h,~nID,A;=-~- s~per ,i i"" i lm,an'!~ !.,_cm"ertimb~ngbn liap,a5i~as sumhcr keuangan de~~pn. ... - _-sis akrrI····. ", .. u m,b::- ~ keu,m ~ III d i i ~ fI,; ;1;- 3J ~,~'h~, men u fU~, G ,-:_ SB (h, ", .. 1 O)~: kas, kll.ai:rnrm aras as (mi~ ,oya,~ ja:mi[l3D hUt3'Wg dari enriras .- ~ n r~-e:rmilrlg, serta ptJ'''a' 'J,a,Os: i it 1Ti M Lin'~,,' 'j, kl ~ m a _ be .1 a - u ja (mi sal ",fIt i em-i n;~m P'r. .... _b~ ')"4 10i w~g ,fan, ~ d· p·-,''..i 'o,lIum-~. (-isaln~f~t sU,Ia_i' persedliaa:nJ~ rum, jmlillan rkui.w dari lenidw 1: .in, ym1g: Idik,et~,daHk_· n, ,g: ,3, ':_ - i, hasH I " n ssksi seb ,Il~ -!Joy'; ~

l)eflis;1 '~'su: , b r :keumpn~ 'rbne'bu[ - relalll.r:'rtlih .... ~~i- 'k. ,tahun L ',~8·~ )f,~:n,i~:' alam D~fi; M~aJu; re:men"- F1Jms lind ,B'm~~! 0 f' , .. ceo llJ n l i ,ng-Go'~'e r n me ~ ,[ ~~ 'F u nd s (h ~ 8 ,2,) ~ di". fll]~5.i D ,sebll~: ka'l kt r.m, ' tas ,'S (mi~ln:~'i 'if'ening d~n ,pajak: 'Y3ug-.apal d i It j m ) ~ ru n Mai m aras Dtiimng ~tau j . a, "mi~alnra . 'i rem - i rem. prdlbr~r) ~l~ng di p~'ru'~ie'h.

,3t_ u d~kc.mu:tal~k3.n b.1pi su(_ru hasil d-_ r. ~-,~'n~ksl '~U3U pcrisd\va srhelu . ~~',a

Pc, . baJ]rI . .tm:n .. - f:fi'n is:i ~ ni mern b. Jll. ,. :!~~llJ"~n'- :n ~ IlL", kkan i '~1-~ ,~,_"'.. • an i, . ,'k ~ IS ," er li (um ga 0'-" '~~e_s;eran oltu: pe b i. HD,pn menye·· . b., c.~ ~PJ, rgcse.m ,~ rFI,a,n hat I a pn F~ n po:~i s i keua ~l"ga n h;i - ' apn',mII i{]!p, r ' 'IQU', d w m - ,- 3] P ru,bmam P;f:f 1'05 dap:u: d[p ~d i b~n ' . Jil d ari W,aklO tk:e ~wkru" ill nil!] p. ne,r3:l.l3.D, 'ppan I' .~us ,.'er.hi~~tn§Ul} ~uIMm, penerapan 'basis akr '-'.,~ [dial' -,. hlpornll o,~ __ l'a~idnalnra, ('seh~" gga da:p'3t 'jmcng~~w p~'[CJIgaf11J1h 'fr31flsaks~ atau peri . j'w~~ _c'lih~ ",_ap 5U nbcr-samb er '~'r$C out dar£1 ,iU.JlUJ entieas i3_liU ~1a'[ [~I[U b_:r'anS51l1I1g~ 1[3 FiiJ pa, m e mperh - r" ~ n kap~" '-.', . . d ru re ri' m a ,3l(au d i'biY .. r'] •

'/ _lemaban 'o,~p "'ro··us pclbhu n sa 1111 ad:aJaJh ,i n terpre - asi delEi nis i yang, rak lerb uas, -_,'uDi.ium'ber' 'I :~u~~an,~be1IJm ~3hun '.98:8, $c_ring di;lclTp'r~rw;wkan ~.:'bagai pemi ,abo, :c:~~ mUnll9f d II nonmone er, "'_anlllrnll t den~9 memasuk tan persediaan daJrun L5Mm~er keun4_nl' ,kesu]lh:an : e~l_,k" k2n nemi5~h-_n, ~lSe·~ u:rJ'"~di~ Se~ji, ~n!~.J$;li ~-n,vl~

.. . r 'I~ ,r' ill

s: 'Ii_. JL' ., " ~ kan b [Il L L· k .Ill aka

][liiJKrn .. r[[Ij~[[·· sm n m'l.!u·' .. i.·.· lnwa K'IlSoe' . 11J.]l·"~ .. . '., 11[' t, ..:;1'-

_ . ,po _' __ .u.ng~ . e __ ... ' . _aJ,}aJm_ .a __ .. , 0__ P asis a r1]., ,m erJP. __ ,n ~ )U;l,

1~"3,'ilfll iiin P1i'. rft lr-i£ L ~ b ~ · nl= ~. ~ ~!It~'I1.~ "f,~'i. ~~~""'li.' uaD..: sis aas,

KA·~lltu.min idaN! Kelemahan lla,.I;.:, Atru'sl

Kf'U .. ,[U npn 'nasi s aiuuaJ d ~Lp,~ d i pe Fi,ne i seb pi ~1 eri ~ 1~.U ~ Perl a ma, baJ.h ,,va, f~ ne ri I naa 111 dan FnF~'~:lra'~ d31:.u-n, ~3J'pUfll, loper3.§iOIll~d b-e[i'bub'IJJnp~ de.n~1Fm, ,pelrIDrr· maan 0_311 ,P- mas Ulan Dfa, " :- be r ni batruW3 has~:s -k r. uaj, 'm~,DTl'be r'i kalil; aJ -~; IJ ~n~ run r: u' 'to, 'b,arnng d,ran jM~ y m11 dik-nr'rU n1;~li~ diuhah ~ .. n .' ~ pem[e h; '~m,e n t-ara h~_s ~s kas me nyed iaka_~.l

ala t' till klJJ r iM ltl - uk, am!i .mJ3suk d.a rrn ~.rI1S ,.~. as kel.1J 3[f .. ,

,cdU3, 3:iis fiJkr __ i~:1 me_,J..!c_jukk<n Gamb-~ ~ __ " [lD ~-,pa~,arm", ?crub -hl_[l~ h:_r.g;~ P:,!ijJ" ,da - ~U;1n J,an',1 ··'~~,Pf [01, b ,da! W11 b~i5, wu~ ~ dan besar,-y,a, b~,aya 11 W\ito~- j i! ;adal~tJh alat .ku [[' ]{i nerjiru )fan g dp . - d'ru tJ~'fi m·' ~ Mak i n bestir kre.' rlI ru ~ Ian 1 mal n b~'r 'Pula sU'[{5CS ~~y;a~ Ini (alt, lbeni baJlw~ .p.,nIU :~u -0 :keuf}lu~'!pn beli,s'iflt'm.udak, . [rr3tru lo[lbii~.l(fl Prtrr3Mbrahal1. "le"I~~~.Lasi" 'p:ftilai~url ."amj,elment~'n a[a' h,!JjF~~U~,g' yaJI~.,g me aglllk~n,t daD

'I~' ~l'~ -_ -lUi - ~ - -h ~ ,- ~ _ _ - - 'b ,i [I oil • ,- _ - - .- i - - - .. - -. - ~ ~ -h: .. b· .. (; ~

,_31 .. ,~. 31n I' a(l; __ 3. . P' :15), _ Ian :S1JIj1~efi,U'_ f,a.n~ ,l!1il,rnliJ~U ,eUll[U .. ' pn."1u:3::Ya. ]S[O ,1~·er~U.lar

, ubje~t~ . 'pu '3!, N:irwmU!i1 s~'biekj,~ir __ ~ i i dikendJikan. dengan opi ni ,:ltldi,co,r ind~:pe,nden~ p~n' _,cmbWl:gan ,5,[~nida"[' 'ikun[[alosi:J) dan I' pora_ltl ta~,~~ pcmClUa~S3:Jn;

FI:.m,~sa l)efilam.a

:"i:;L.. t _'!l;i'R' .... m·· '·t--~~

'Il!!\ufl ~ UI"_~' _:_,;01 J !'I~ r":',

adllian p:e:flig@"d~ ian angg.a~an.

_A~u iI1td n S!~ "' o-mulm,en fO&:u ~ pada ~~rn ~ri yo.!1g d. jr lr'lll . a ri!i

Per lPas.ala ha ~ ~. u nta ~Sl ,a I!i.I'1UJal1 mUni.:llIl dil~a rn dkHm-tarrsi omi,n1en.

~ pU - r.~is

Pesanan yan~ dikirin1kan bpada. sup~~er

50···liI"iIi

'! .Iij

K,._~i:b k_aPlU' tulis dikirinlkan "'_0'. _t1_I[lJ, ';' kftU'! r,_ '·n~ng. ft\i.ID1~._:d~~

D, K.r

'n jl~'I~'~ .. "

.ll ~eUJl:al', ~:.'. ng QllO..[ ~ft}

:Kip ur '17u I: i s

Sup~i'fr

500 50

'-'50·

_ - i

_.', ".:' .. -_

cn~a~ sistcm ~. ··i o.rgan.~·sa.s~ Dl'~rn~icu~ p\~n iriman .pcsatn~. se ~~i sualU, oimi,rrmen ·u~i-·I.\!dt nemasukkan p n[;"'~[~m'mII d~n Ir"!l'njmy.a r"k,~.ni:mJI"g mre-]!],acu; -'. IDmitmen i"u~

f:unlgsl flai,n' Ple'nR',8salahan Atu'lItaAi,si Kamltm'eo'

~unpi pefltDm2 ,aku nransi k,[fJmi rmen ~da]ah pern§cndaJi:wo, ,an,gpan" ' -M~l ,-emikj ran ..

_J ~I I-h " ~,- ~ ~ ~ ~.' ~ d· "'

ny'a, '~ta.wa •. ' man 'J'~'11' taK ":U:§!31 mcngen,-, m ' an ,aural . '_" IIJI'Dfi,n ,: an YtI.l-i .proses

L. '"iik",", '[ L. "._1 _. __ ... , .... 11 .. _· '" -"'"I'" . "

m fI1:g~la.s ~u;~iiin . apt _~ Itt1I ee Wl'ruJ,I[E; J ~( rransazs - re l ua, _ .mmla~ er .' I, ,mC:D D tu

btn~~ eessr seneairan d.a.r~ 'm.ml!I~ln van ' ... ~ldJ !dise~l~ ·~II~ '''_i 'I: .. M~llmi!lii·:_r da~t mrn'~m~lJbn

~~. ~ ~ I~ ~~ ~~~ ~~

pes~naw d,ffrn n l&k ,Hit ",'amig, -n, da'n £idak-~Icri-ma. Ot·h k,a~a itj~.~ ~~~- :-aJer dtlp~r'

'men:gf":nd;3JUkan 'kes!e_!·llJa~an. ,C;l: aran dcng~~n~'n~,,_,',mr3n ./' I, discpamt2tL. Pet ,_:b~f,~n ,~nform,~i, : 'lU!'rnI[3!D5i yang .. an,gat ,reley,;)." b-agi m3Dc3jr . mU]flIc.· I SDt ~nJor,m,_j re .:se-u. rid,-', drn~~.ullkkm. dalaur-n IlJ)OfmH'

Ak[ll]lt~ nsi kon. iUl1C"nJ bei~OinSen[, ~. Ji~ nada . ··~m an . '., me' d Uu_ ~fttkm ~ _,fS: J,_ - .. Il. \UaJltl@1,

~', III:~ r ~

d ~ - '. b L ,_.: - d Ii - '" d ~ ~ _ ~ ,- ~ - ,. - .' :€':"II_

1(~~I~l:a~ )tanB"erl(~Wi[~f!in:gaJm p~n'~nmUl'h {[ iaJK 1__" . •. ~UJins sam,p:u I~r--:r'

d i . i j w ka.n s, :M_3;5id:b ,P ,n t;e ~ d_~ ~ an a:ag;IUJm 'lid 'k: Ui~m,p ~ , ··ruh ~ penH!['hn aa I

"." ala,. un a •. U',~ns~.ko,mii[me, d3.p~t .m.enJi, ~ndal'i _. -iD 3D~, .. -. 3I[~ permaalmhan peneraJpan_'y~ .1. d] ~aporan keuangan uk h ~s:~ d~ _,irulauJku.~. l.~po .. in KetW1l1f1p.D (L:K) m,en,gUJm1,gkapkan :p,e,n.gel: tmarao'i ,~ng did u' ~turrug bllm' ·.ri, ~O;enl~n~-n~ 'rem baTaJ~. '_~~~~n,an S~QCl h 'I!1Jb~im t~,d* akafW berdampak 3.p3,-·~,pa

Permasalahan ·1 wull . Wl,QlJ d~am c .

K.r

.

I

Se~i 'p :: _~.Inn y,aJlI11G [~ah dikir'm~n d:i mana fa tflJiWfnya. bclumirl!rima, pada ',. ~ nahun~ abo dicaJ'~ 'l~ dm perio~~:eri" U uilya "aa~ ~·Fa.I"I~3ksl (~hd; d [akui Sgb3,~ai ~Ar:J l1'li rmen,

-----------------------------~.~~~~~~~~~~~--~~--~-----

-+

J'c~ulom llllj wan dan p j,aJl13 n k~rall~, 'KQ fa ~iPru~I,',[~,"n ra no. i Sek ror rub Ii iii,!, je'bsk3lfl mieng,~' rai m~-' g ~ Wlful,~\;U P '~a~ ~g :Ko iITI sePlu~ Mu nfms i ScktD[f' fubllk'! Jc~asba llJJjm3J), [~,po~n. 'K~lULa,nla,n 'sck!ta.r Pub.~i[~:

SeOUl"" -:J tiM ~rlM tn Jeili~:-~I,e:n-is asumsi ~ dalam. Kr[dn~ Konst:,,~'Ual .AiuJU~l;tmsi, '" t"! tDr ,PI!lI bh It.!

,~'~~~ _' 'In bru"rlsdkua]ir Ij~' Laporau ,K,euoog~rn ; ,~, [or [iubl.ld

Sebu{ ,3.111 ': an ielas'lmn jenis-jeais elemen Utrmran K,~uoog,an Sektor 'I\mb.'[j' ~

Sehur an p~ngakullrn un pen,g,_kur~W1 I' aperan :,eu~ng:;Jjm1 Org;uisa5i S~ft.or Puhlik!, j'claJikao ~ erbedaan d!ll_rrn~_an:§i be_rblSi~ kas (b'ITII aJ 'ufnarn~i l"m~rb~'Sw'5: ikru~1 d] ,S.e, ,f~F r~lAb]wk~

5

".' ~

l~llJ~u.an, ke ,un,gka dasar ~'nsepm;1J .," -cun.Gm~ Sekeor Pub]wk ta·dal~Jl uuruk diguroikan §eNgai a'(.l1~ 11 loeb ber'~ kMI i.n j', ,-:ocwt!li:

a, Tim p'~)1I5um ~tandlar ~~tllntuni keu,DlaJD sek~o,r p,!J,lik dd~~m reb. ~o'aarn rU~Dr;

b. ~rCW,Y;U5U n ~apo ran ~1I~ r~,~n un lu'k me maham i p rak_ ,L:~ akun lalUl~W menuru ~ plFi Ii1IS~ I) ,akun ~ans'i '}rJ.J~ ,g ~azj m daft, sltand,;u aj~al n,f.ms~ :k'C'lu.ru~np» ~~tOf p uh I, k;

e, ,AlulLoif (,81In(~ dala.ml m~mlbe[lan pend~.pal men~en41:ID 'apflkah lapor~n ~e-l!~aft~ relah d i~na.' u w snlWli, ,den, _' - , p',ri 1m!) i P . 'uTuarn ~~ yaH,"~ d i [~ri m 3, urn IJ m ~ dan

.,~i I l' pem .... II··'Ii,i ~apoll' in ~'~~-,~"Iilmga, ,'n ,,e,,, ,"'or ~l~"I'!';"~:~II~ (~I, I'"", m .... 4t'''S· rkan 0 o;Iiiiif"O{nlii si y''''~.' Mg'.

iU • ,!llli, _ \I;,- !IIII11.. ~ Yi ,liLt, ~ J~, , , '!I/.I!I[}U 6 !o.lJi . Gim "",]ig,l: ,I ,K iIJI i!_1 ~ 11l11;L, ,ILIIII, Ii 4Ii I'!!

. '_

digjibn -d~I~m la,omll kC'~ng~,n yang d~~U5lH~ ~.UJa'~ dengam standar akluntan~1

,~:_~i~.anr;.Ul, st'"k.i 0 i" P !llblik.

e. ~mw, ia\-1t~ib-a!n1, bcmM:"

'Rumg un~u'p ""'r ,tIO;"·." ~flg:-·.l~ .!\ku (Hsi SLeklOr l'ublik m!:lipUlLi bcriktn .imrn~ keeUru.I~

" 1illJju' ~~ lapor~n k'c\I!!Hl~~,g;aJ1 dalam ~clu~~r pu.hIH·,

'lb. ' _f.Jk[~ri,51';k; k ! [ili~alif}!a~g menenfukan m[l1'3~·u ~nformJisi d"lam ~3poran :keuangJlfI

_ "0 l~ pu bl ik~

IC. ,Deb i:s'! pm~tWl~ duTh pern'u!knr-otm unsue-unsue !r~'g' me '~tU:[1 ',uk ,I:a po ran, k'fl1m~_l. 'p,da, ~Iuo I' ~lub~i k; dillll

,~.t KOl1lSo,p ekUl~~~ 'SiJ:,n 'pem'!i:lihm :<1an ekuila\l.

e. Scm LId, i ~.\-l. 'ban beuar .

• i .• -en k au ~ n-~ -.;i: Ik :(,~rltR3Sildc d~~,J m TUJl[Hln E.J ,ora~, "ew.-1ngiB, n ,S:ek nl· 'ruh'~~ ~:

, ~ Men~'ooiak2Jjn ilUiIJ 0 masi meng~n,:li sumbe -sumber, ;a~ol(a!§i. dall1 pen~unaa s--Mlw:r d-_lYj h 1l~:ru,l:.h

b, l\('~nyt'f1i'wn in (n F,m3:sj, ~"ftcng:~ til~ W bagJl.~ma na, CllliLU' m~ .m.d~n.~ i ak i'\!lf4U_y,a; dan mnem,e~lubi, ,p~U:s.raraunfill ~nr:3J ~

c. M[~uf[~diwn, [,n! orma~i f;~n~ b~rgWl , tbJam n!l~n'l!-\~ua5i kem - M[~llJa.n ,~n[ila", u.nluk mendan ,.- kliviHk~lriy3 da unruk . e1en~b~ k-:,rYajiDDJIl dan ,omi( - 'en~ -: d.,';H-~' nerisrik k~ 'lil,:n'r"l3D,g ,rnerU:,IliIIU ill marn'!~GU jn~om~i dalalml laptlr~1l ,keu m~ Idi ~(i'[k!·u~f' p~~la~:

e Ti dak ,Ilia ihn~ban va,~ m, bc~n:J F.

J ~ ~

',~ bpornn Ik:le~_a_~!~ I~ s:ekto_ pub'~'ik men,_yecl'iwn ~n_olm~:si r~rra~ng'~naj hal-hal seb.~'i bef~k'IJ~1; ,k~cua1i:

3 ..

a!ktiva~

___ ._ _ 'Ii

b,

'k ~'iIk

['~~ 1,!f:Jl!n ~

=L ~ _= i ~_ .,

aoo.i 1,\!'i'UC'KUI ras neto:'

,~rildapa~an dan bi_ay~-bruayd,; Se.m UiI, i,a,\~'a[~'an be-1m a l'~

"I. fUu m~ru dasar kc M_ng , -:aJ Ko til s~p'~Ma I ,Mu n 1_3_n ~i Sek~or flu l,~·' Ii.. 1,= AJ i r~ d,afli bfrn',I!Il' rn [rDJ i,[:

Dasar AJkruaJ dan I r ela-gsu ngan U~tllil_.

b. :D~paJ't Dj,panami c, ltel WJ~'1..

d., ,Ma;rcl1',ialims.

,!C;~ TId ak, I.e! ' i a,w~- 'baR ,y~[f].[t; b - Jill.

Kar.umris,dk ,uaiit".:uif ,-~ u:rupmn eiri klIITIM 110-" ,m'CmDUltt in.',iu,mll daJru-. ~ -PO,FD ki~llm,pm 'ber.j ma, b~I'~ p'fm~. lc:rdia,p:' _~~ ~mp.,~r: : -'r,aluerislik kl!laJlr~~~,f pulmk ~;~I!!II ke I ali::

a" d~[~1ai djI,ma mii~

D+ nd t'1r.llfL.

e, -, eand~IJlm,

d.. d ",pal, d ~pt:ribaI1l.d~ n.p

I~~ Scm!J3 i:'~ _~b~ n 'be-oar"

KI!ll~~;~u pen i Iiilg, :influr[fll3li r[ilm~', !d~~Jm,pYn_, d3.1 m lapcran 'euangaD lfkrU]1 [[),~U'" -dill ~r:R1tud:dan !l,YaI UIUU_' ~~g,~m "--ip~'I"L n1.i pLm~ka[~ '~n'i mie:fup:mkan kam'k-c:risd':

:::1. d~pa I d i pah.a mi.

li.f. ' -, li~a n

c~ kt"3nd,a an ~

d ~ d~u 1~3 t d i'pe:rb 'ndi ngka III ~

e, TId,ilk ada ja,wa[~a ~' ~~~ [~nar ..

I. A;gu bermanr~\:u~ i ILil 0 l_a:s i, h -rus re~,evm M [f1(U k meme Em mb.i k'eDu nmam pe'1l1aJbi 4111Mb, ,prm~: p~llI .' _mbihlmil k~PllJlusoo. 1'l1li m('[u.p: 'kai~l bmlu~fm ,rik, " uaJj(~rlf!

J., d ~p~ r d'i p;J:~am i.,

~~ rel,eva -'"

:ii3

.,'[II!

c. kf-a n da -~n ~

d., d~J,'a ~' di perbadi 11- kan,

e. TIdal ada ,i ,~'cb[an ymg benar;

.A;~' b.r.R1~rn!ra.aL ~n~[) ,m_a~~ ~up~r fur a~)d_3'~ ("l'Ul"Jt)~ [I]j nrm:asi. meru-rn~·lad k!ll~ i-~ ,£1l1dd j ika hebas d;a ri ~-~n ger ian ya 11, nle:oyeglbn ~ ,~,~~ a . [ID rerial ~ daJ" d ~a( rd. a md_al .. ' n 'p~urui n,)~ [~eb~~ 'P[~r~,raj'iJJn :~ranG - d~ ~ij ,,ii;au j ujU[' ffol:'thfi~l ~Wp'7('.rffltt1tiif}q') ~~ YUI

s~lli1,3,[U:!inya, dl5a~i, n atau yu"g "~ra ,"~,ajflr d.'iha~:~lk" llfl d;a,~~, di~ajik1n., Ini men~p,~kln ka ' kU:fis'li'" ku~~i, ~[~t,f:

a. d- ral, di,pmaJD~ih

b. K]~iUli

e. ,:-_ud' 11'1.

d.

'm, 0,. Pem bi ba rus da,p '( me -~,perbaod; og~a m la,~r - I] k:eu~ ill gan em il~ ~ n 13 f per i ode ~n~!.Ie m~n,lidi-m f" ~ bsi ~ecif!' m,de~'~mJg 'D ("~fuIJ pD~'is i da n .' ~ ner] a ke lJan~ n, 'I' n i m ~,r UP:illlY n 1._, rak ii~";; ~,~~ kf', k· '. ~,II~ If'"' 1[' :,f:' ':

~~ .~~;~!I_~~' . l ~ .!\a ~ _

a, " dap'l~u' dW l~ ~,~ d, cb:p,~t dl ~€'rlJandl n~bn"

b. rd~.rL e. Tj,CLl1k iilda. jawaban yan,g bcrn.a.r.

c~Clndda.ll.,

m i i A.' l(ivl :jul~d~ ~

a, ~lUJJi ber- . lim be r : ~ .lg d ikfnd~ ~ k:~ fro ,ole' S U.3i'UJ ern·~ m ~ .. ~ I s-b~g3J i :11 ~i I d· li'i pe ; ~,~ i wa m ~g I !Il ~l. D~f~ s '. h~f'~iUm b Ii te t~bu [ dlihaI3pb n :ad~ny~ man, f~~ii~ ~ko 11 U m i s d i masa de,an a [ilU, j_ a p~t'.rn~ia11 'TJJ~I m, f1~a1~f' m.a511I.;:, ke en(it1~,.

b, h 1lI_~g Iilll~ _ ld n ~ ,dan SIllt~UJIl le,n(i [;illS yan g, ~i ~ ~b'Ul, d]ar ~ ~f~uiwJ. '~n a~l !a.I u ~ H ar;.tpa - my,a, -, e:m,'ff't ~llUlR idafi luwung LN, ,McN.pabn aRM, k1(:,II~lUu slu:m,~,or .. ,~uM.bcr: yamJIg' !~nwmj~i .: [§uanJ emi i,f~ ~'~ll-~- mmft13f maSil, d.~P'i!l1, atau ·,asa po,u~'(f}shd,.

,[.. " ~1d.1iI~ alas aitl!i':. ~m ~ rtnrab. pu.saucla~rah_'~~t"[ah. !Jliikura_ng~ ~~m : . ~t:Wlilji.ban.

d. 1'::',: 'an '. at ~t'OlmHJ'mi"L fin au depan a(' u ~a.~ pn(Hen~jal yalil(; 'I:enww~·ud Idalam a ,.tiva", e, liidak ~da i,~\·vaban 'yang 'b ~1a' "

m, ,21 Ke~~j [~bIllll ~dall~IJI

a, Sum htr-s'~ fliber ,Y.~Ul r-: d'ikenda~ ~ kan ol,(,h ,5 U1UU len ri (;\s scb;lgai h;'ls il d3Jr'i pel, j uhva .m~;! bd IL~, Diri su mb~.rr'-su_b~r ~.'elYbuif: dih a r~,pkaD adanya :m,;nr~ faat ~kon,om ~ ~ rn ~~, de~J.Il, a [J U J' 3153 'OI1:llI's ·;1 \\}":~U~O' me;n'~a IJ - muuk k~ en ti ras~

ILI.J.I!I.: tl' [lJf ~

lb. ~iu.lal m'_' kiWli dan, SWill e ~~·Ia.~ "-o~ ~'r,n]~'u~ d_ .. ' peF.i'~IIWa IJl.IW, I.alu~ ~ al"Jp nl'1l}"lal.

pe~.ye~,~~iJj~ ,dari h~tang i·w 1!fH,eLiiUp~:ka~ 3J'~1ij l~e[llo[ s~mlk[...,~um~f y~lm1g Id~mi~,.kj s-uafU C~ I[i'~s d~rnl":",,.m 'm amf~n.a'f m,a,Sl, Of,pan I~Jr[t1U ~Ma, porensial,

c, .H' k .~;dl~~ atas ad,w. p~l.'ner~ruah p'u~,tldae.~ Sl'lelah. diktJJ-~n gi 1!l~mua, kewaji.b~ll.

d,'fan: 31 eu~omL mag, dcp~n il~U ja5~bI pO~ll~rH~iill, 'Y' .ng (envuhlld, dab.1i11 a]·ai~-,

e, 'TIdak, ~Aja j3,",T~'~[~n )1OOg 'benar~

'm,.' lO f;kllllli:i tas a(.h~.ah

I~

IJ.J!I

.s um ber-sum ber y.mg dikcnd3~ wbn olr 1m sMa.tu. en ti I;;J,~ Kbagai 11 asil dan ptri~1 iWaJ In~i! lal u, DlIrl !SiUJ mber- sum ber h:~bUil:: din il rapkan adafJ~ )-3, 'j [~mf~, ('k:olltl [Ii] ~ ~ m asa

"J • ",=1 ,,,,,,,,,"J" ~- ,,'

Hepl,U) .tau ~nJ. pot:e.irns-.aJ, yamg ,D1eill~Hi nl-'5!,UK., ''e CIHHdS~

, 'ut~Dg m~ ... a k]~.~ d ri suam e[liOj~~~I.~ ,anG dFnb!yl da~i [lJt!'risrriwa m~~, la~u,~ r]ar-~pan'j,lI,"';) ., '. ,.m}!e~ e5~';arrn, dan ~l!U t~ ng ~(1iI m,eJ"up - ka III ~,U~ ke.'11 ~ a f 5 U m her- ~u M her y~m~g d J! m, ~:i kt suaru ' n' i [~, <h:npD .~lJmf~ ( ~maQ dle'pan 3 [ilU '~[asa, pon:ml~i~~

[: .-~k, rl!sidlU,~ a~'s ~ti,va. ,petnc,r.inro=th pllil~~f[/m,.cr.JU~ M:l!c~~h. d~k~r:;angi semua kC'\\'3.jiban" M3n'~1.1 ~kOllrTU~m;5!m:a.sa dqo:an :aH,Y i'83, POCUfUSJaj, '~'-3..n~ ·~~rYfu.]ll!I.d dalhu:u ill;~ii~ liidil .. ' ada ia"'~b,an fa.n . ben~ r.

d

I .

. ,,.,

! ~

l. ,~I"rru[a'" ekolTIlomls. di m_~~ 'L!p~n ~~au l~J. p~Jh~fnl~lm r3n~ f~nYllIit!ld d,J]am J~uiv~ d~p;at m~ns~Ur k~ d~.am~ ntitas ae:ngan bebcm',;;),pa cara, 1',' is~.h~r~, ,.fiv,~ cia" al ~per1U du bawah 'i n j' ~ kecu -~i:

JI" - -I", -" _ [U~ - ~~- - - n .J[~. -' - I - - rIi -In'~ -"1, ii'fjf;j . iii 'j V,:,,t la .. ~ il'Ii .• 1 :::,'i,~ .;.1 ~ll, ;'_~p 1I1I1i I"!i.~"". 'Ft ka n, .nI"l ~,U_,,·.i.lnan

,;1. o~'gMllrnaK:.JI.n !JJ.ttI.K senm fJ, i1l.au~;" UI ~ IIJU~Ji:.§d..!I!II ~J:a, a !l. Q • .1.1 III {!I1l~ (I ~~~"" J","".!J I'~ - r .

~ .. .:pada .~, '.~~ rab f;

d i pe ,[Ill . . rita n dC!'ngan, a~tJ i va l ru n~

dipEml3.· tan ~1r:u;uk:l'1Ien.!i'el. _. 'ikan k._jqjn~\3n;, a't,~u

di·,. _.gilbln kepad3, para pc.~Hk cnciW1i (:SlU;rnkru;If',~ ~I ada idJj 3.T.MftJ3~~ ~nlmiJ ja~b:aJ~ ben:t!ll~.,

h.

.

- ~

..jI1 ~~!ii

m 5.. .~5 yam.g memen}D.m~~i de nnisi sua tu lW ~Sl~ F haeus di~LJW .W~b:

a. .Adla kt:mlI - ~Iki~ h~wa' ~anraal ekoRomi y ··ml, beamn Id,enlJD pos tern~blll·· """,., ,.,....... ... ': :-itn,~~.I~ dar'i .~1Iu' :ke' dwam perIJlSilllh~;, dan.

b. fl' ~: 5 InIDl me IIU" fill f'W·'~ i ai a.la II . '.~ ,IV: '. V u~ d" par d'j u1i [' d£nl1~Ul andml.

Oi.1t: '(:. . FU I ~., ru , ... ... ','. J' - ~ . - ,- .. . - - . - . ~~-

c. 1'a - ,boa IiiI a, "an,' benaJl;,.

d, Ja,- aba iii ca, d~n b y311l8 ben 3l1f ..

i_ " l1dak ada j~lw~an, r~ll,g •. ,~~lU~

,~ __ .'jalan deA3D p~rkJ!mbao;m ,kCDl!!nubam peliIDgel,01 '0 h: .. ' ':' ;aD nepra~ d i ~ab.n pula Kmtdci n pen el ·pgyiru ftJ.rnp~ p~rbcn~H,~ dalam rmgb - en:ge~Q'laan s1)-htf' ~a1a k~,U1 ft~ pfmrf!.lIin· ah :y-ang tcdwana~ ~~rar:~ tflli!~en. funpi. pm~nld.alhV,aaJl, 'tt:!lTl-chut ~I~ . unum a Mel;purierencanun kas y~:. ba~k! pe:~l· -911 an ~: r: jan lafm sam p~w. ee F ~ad.i keDO(DmD !~am p·nyirn,pm(;rlo, pe[l)(,2IJ ~I_O ,-.um_·:.f pemhI yaa .• :" Jll G [l,al ~ n,g m u mh,l' d.iUl pemanuran dan y,~ 08 m, .ccJlJJUlgg)[Jl me [idl, (Rlh) umuk m m ni ngk_;t :~ ~ w~lwi "anoobah 51umb t d.:l)'1l! kelJ1ug2m".

Un'l.\W, n " - - ' ... R'ru[~n~pkm. nriMiD-In.rin:st -- -t'n~tJ.lam

l!r·=.\!'~ .~O -.~ .. _.. . r . r r. ..~:L

k. u~~;~.,pD raJ . . :5~'I3l.rn.a ; ni l~h~b ~" * d;lalU~ &

-.~ ii'lIl·'.. ,."~.l,,.. d,~I'1 tm '1' .. RO-·,l1ii.~·'1i" i!"ll, .• U~IIilID!~n ne~ ·riill-ah.

tJII,U uJ . U~Wll.. .:aJ: . . I.'i t!i..... """,~'ili ~ ~ .... ,~~ ~t'lIi If ~ "-~ ")

tid IW_ It Idi mak5u, bn un{'uk •. l1yam~.an penl:~ollaf1 h _ Wl,pf.ffi ,ikuJr p. me'lijnU~l d~ng~_n [~e~lli!t)D .. el~pn;

da . akika ~- - - 1- ~~.-" ..

: . '. , '.. '. .... '. , .. _.~.. . ... , . I '.,. . ... ~.. . . -', :5"'" -Co, _IID~ -.

Ii ··:orr 5W1l_Jlm~ P3_::~m}~'~H~a : ~. _.". .. ~UJl e, ,p

po~irt~

D~am KIMU.dWDfJJW '. m : d.·1l1ikian'l .I) .. ~' r-u',dtl,

~ ~. .

d i I a ~ '1Il( _ n Pi 1·· . ru.s'~ ~ ,ke rnihWl ~ p~'a,'~,elolaa - . _~ .tUUii:ga1 n pe!llIllCFci ·-Idl, d;~Hg.3ln m· -er~pbn prin~d,,[plrins~,~, pefrU!'"

~ Il... L. ~. • - f.ilFifjJ " •. d

nnm~~:I;:~.n yang U:'di.~.c ~,.;t1t1I!.'1l.n'1JtD~"~ 'Y'd.D;g; ~~ILUD. i_·en~

lin.glwngm. ~m'flilfju'ah:3&"

DdMn Un.dMt,g-l1tl.d ,:, P;~d.nLd.··-,i ····.n ," e;'.: '1'3 imi

"' d-" "~'. II b ,_ =l~ .

J -_3,· I .. nJ[D:) pn SJP-pnm. ~p Y:U:l,G ~f'KaiWl i·' en .- Ji :.,_;.

liJt _'ttnaa IJi .fIU ~g rn.",:fu D· .~',i, ,-I1I,<e,o[- _ n.k ' _I.' pc. nrc:l.A.NI1I penrrri maall •• ' aM p~,mpmGrruru ~ p ])1 .• 10 .• 'UClDg, piu OftS dan :;.I'iI~1rasj serta b~~gl mil~k n~raI~J~nh : :'. ~·-I ' .. _-ama i'l be~um 'memdapar pe;rh:Mian ywl, '. m~lila~ t

:D~a - [~.n .'. '-:.~ ,e:n~~'~ .0 I!l~.,._ •. nl~da~rah_ dal_. 'U'n_~tuujl11.'.' Pe 'bcn,dlah·- -n,'_- ~ fa iui !diu~~ JtSkaD e_"-",ur daa

!- ~/

. ujl.lt1D dru1"i ~~~;,' ,pei:'OnwTh ki:l.llt "-",, ,' ...... :""·','lflll 1""''''.,.,.,.'_,' (terp~,l1iubi_n~ b~bcrap .ka, ~'I ~[i.5i(· (M"rdla:smo)J ,1000) se\bqai beri~~ ., 'Pf'J1:am, ~ :~a'nma~n d3a ~ .n:FlDi])aa1l (n'}~1fl" plUz~!ft tl;ira ,s,~,wa,mh,ip'~I,., IL3p~rn.n k'Wa,pn :~-r: e~hud.i~]1a!u:udkul un ru', da par m .Iube ib.n j'MBin kep da Ih:maikai ~ no ,m ·i _ orori,' laJnn,J~. 'bahw . pe'lerin~ ~elan, RlIclaJIW· .. ~DGdol-aan 51·'.be ' ,:~",-'uai Idle. 'gBI . ,'(CrUlUn, b IBIU m I' Ian. ',t· "UUfalfl, 'Iai tl ." "'l~ di,ttapkwil.

itT ~ .. JI~'L . - . [IL'·~·'. _ji. '.. . . - 11~ ~ . l

~;~ a, ~!llilJn~J1J~.!I~W' uan, ,~:a',PQrnD ... ,(ro!ii!Ptl~U ~ ~c~

ror~I~'UI'ility Q1tJ' ~1JiC itp(Jr'lti,cJ .. UPCI~ l~pui pt'~~:erinuh lu!,ftdiakAY,_··. dap~ .. · :~~gun~. ~bapi b~Q.ru~,,'. pr::~'I'"~g,llIn~:,jaJW3ban ke:p,aJda, pUb~ik'~ D-nB~U] :~3pO ,In

.... ,'. ""gao" lI!'~r<tiiil!ll!-, - . :-;',Dn,;' --I~""iA' _. y~l'l"~iL.·-iI'J· '''''r.'

.Ill . 1."-' JIIo;1!lI .. . ... , .,l-. tIJIC:UJi, ~ .. 'iIU.aK..IiL, ill Go,

I.". I I.

emen i un,'~ 'meml'-'-r3 ua&i' 'iii c,r.ja p' meri III rah I mcm b uri,

~' lUru'Nk m'~n~~.[i prLk~M'bm,1P" ,y,~ it ,'! 'W· 'hm ~ wak[lrt;~ 3(-ai p~n ~;P~l-:, - , ,- rlf' j dan m'nemband ~ ngk:annp denPJ'li klmu~rjat p~ - '.~rin ah IruB~

Ketip~ ,bp-OFm ,~, :pemiErin:mh ,bem~ya. d~ ~ , Li,mbefibn ioonmor, i kelll: _gi9iD I.' DS abll'l diSiD~-' '_0 umu:tk pt:[[(ll:rnallaaJ1 .'. an pm,'.;" n ~'ra.ml ana liIOn& mG:,ITIM_e-wui pen_~'~ rn~,ves;ras.W dan ,_okai, AJ m_t:t d. .. ~ '(~, a-da; .. p=-ap31la.n rWl~w.n opew~@'nat 'KRm[pi'~ ~ap(l1"3n :keuanga-' ''f'~,e]'.iDrab. he d~'ya. .dljp·~~' digmJftaitaR 'UJ1tuk ""em ... ,~di ' .. I alirnn ~'" _~,Jo aJl1i]~ burrplw/' c'5~r). ,dian b'ltn-J ruhsn .s um'be r penid~ n~m :P III elf'in gll]1 ""__D 'ldfID ~r 'l(jerja

_ ~m"':nn 111' . -

ill"'" -~~- I!l, - •

'I'cl ~ - na, laporan k~~,3npn p~.mtriinta.~ ,hcnd.1I.k:oya

dla· ." u memb~ .. ;ku ;., .Orn' .i, ,yllJf]I~,'I. . pal di,§;u nd;,ln se i~pj I" ", '. " " am, p~n-' -hi_I'i, k.cPll·l. C ·.·OOll1l;~ po]j'l r . dam sesial,

,'3,pU..n b c'Fba,ga~ UiC r I ~r 'ke h i[dd, . r 13 fill e r . eee -Im'~,- re',had2lJn [bp' D'[~aJl, ~1n~n -'elR -":ri .. n,t.d1 ~ cia

v' . .. O'~o . i. .- ',Il'" ... ..- ,~~ ,'I; - - I--~'

da'a n,,"" i~ e .d~ [ri' da.i d 11a k .I.o!,m,ok. ,. .. i (~ s ('a l!t,r:lli old~

:" ~.' it"-"Am',," "'3 '!i; '~iIl"II'~'''n~n 'B"iJI"1m1jrn#it!i./.!I-i= . -",""t "", il~i,~.!I~iL-

1L,!i;;: , _ill l !Il;1!I;o:, W, ' _ ~;t';li-~!.I,v.'!!!'1 !lL:i'.I!Jll'W., I . _~. ., __ .UiII . Ui'!lJID.u,

.J.lm i_!lmo,lC;(IO)., Yam g rerm' .'. k 5,~abbQ:l;j'r ','11 mal,

ad.aj a h . eb'gai be r. iku ~ ,i [le' I ama, 1m a,s.)!~ r~ k: 'I :I~'b agili

L ~ 11.1· ' 1/."._ ,jl_ ._IL_· [

KD 'UDlJIcn ". ~'I, P'U,D I 'II ~u.a, m~., ~ " '~p.m . pr

p "~hil, ~fp, per~;.h~an dan org;1n'is~'~ roJaI,dlln ,eko·n~lm,; [ ~nn,?or)' V _n~ menCFDun - :k;aR iasa p~ub~'ik £cbafJ;,ai i ~ndt:

.~li~.. I~ ~ ,,~ 01 Ir'

wi:v.iw _ -d'~ .. Kte ]jip~t~ ims'(~,~wi '.Ir~m~id.n~ >~g

be~ .. ''l!l[rn~ j a'w,~ b rcly b~r,bp~n r" np rn .~rh3dap i Dl'qlfasi t<ornlo'm" j ~fuell,_:5.i pol id dtt'l . 'onver~e 8i~ua '1'[111

( . ~ U ; ~ 'LJ ill. L nidli -~ II.'· I~·)·

&!;;, 't~n1 I.' ,1m . -_mp ,,,,'Dna, lJ.al:1~jJ UY11 ~ It!];i;]m ~aln~~aUll,.

Keli m~~ i~v~'~Qr ~:ilUl,g' da,mil "O'~~ltFY" l~n3l'i.s'[S" 'D Wi,! keenam, ,gallensi llU3J-3J d\qlarl1J IdafmmJ b !t1,blill.W wtp1n,,3j d~g~ distribus1: ..~onstlmii an,-'a:rwikl~_:'; pen~d~Jirulml ~u.D,it:.-ng, d -_n p~mba,~~- ~~an

~,e;Mhall hu -~,~,.' J' :~meri,~,~ah; [p'c-,,!Li.'pru .. ~ pe,mbeJi11l ! d.m _le]1,~~i1lrn as set pt!me[i'lah~ :,~d.angbn yang termasuk :_'a~,I~u:.~lde'[ inrernal ,~dca]ab, " ~'b' ,gai berilk" ~ li~mba,ga'" I~m,'~ [ij:~pr3 (~epe"~ '[(abine ~ D r~, da.n D'P'Rl)) dtJJn kGo M,polk-kel@m,ok po ~,:i rik ~ep(,f~i :P';3J n:a~ -paetai poLE ~'~k~' m~n -jer.· publik (~ep,e~~i G ub,lt.r.,nur~ Bu.pati,,,, DiFtluu.r IU'-'" NilUM D; m 1!w-an atau ' 'par~ UJ.[f:" Fmeril~lm.h; d n, ',_ .. ,; _ [ d,a.~ illJ,g se uu' p·ubHk.

,mangbn ]jkrne[m'~n da1a.m I' 'errulq' ct ~l (~lJ92) • rwgkl3S i'l1 k~ilbfl pe nggWl n,a 13rp(H',~n lu:~:an,g,a n sekIu r phi il( (p~mm ~'~ . -1. k~ dalam '11, goJO" - ~ ~ jr3Ji'. 0; (~ ) an~itacrp,ilib (t"k~'~"\d. liftcmpen); (2) .~1;[ sdbaga,~ pe:rrrn~lih dan '_~all!l p~ mlbaYil paj r; ("J pel:an,man at_u klicn; (4) ,. rya\~J._Wl ,~U 'U pq;a '~1. {5) pelam,gp,n dan ~llp,~· er; (6) pt'Joo,erinlaml'; (1] :p~~oG~ (8" repllauJar,~ (91'!1 :pemb~ri p,".nj a,m,a!l1, '~I,~ndcr51);' (~O) don~f ,~1~ U §,po,Mar; (' I 1.1 in,w$lw r . tau [partner- bisfti~t da,ml ('I,) k:elompok penel ·:ruJiI la~mm'ya (Dtlrt:,~ pi~ .. -1411; I . . IgNu;d I. rtm,~ r] D UlJ i1 I~ I.II'U. m' '":0 yi1ll ,,~ '.". n in[-(n:mas~ p'i~[l1G I,~I aan . c~anG rJ III n -uk, m~m['~[·k,an (ie,1iI jeb:.um )fa_I; ml1~nrd u ruh 'ki~p;3Jrib ~l. ru 11, l.clomp:ok ,s~1k£hoidf'r ,dU aw .. H',i) ;,ni d,ilO! [k~ n ,se!]~, pen,.judaH ftam1SP .QDsi J~D-,~lola31] ,~,euanpm yanG "" ~[,uj'lman L1IUb,. me--cipulum \:vdl,~i Jor,m,~d ~it;l))1 i4M1 pad,l aMJiim.',~ lakao r~mlua ,uu.n fa bi m [[a_S p U I I~ ~ k~

[ r ··.·If"~·h .. 1I"iii ~._rl~~~

....

iiiiiiiIIj

--,----_,----_._-----------------------

.-('.-:" I •• I ..

" .... '.'!-, ~. ',.

I .. ~., -. ~ ...

.. :,,~.\ ., .. . _.~. ~ ..... , '

r.:t.' .- •. '.:. ... IN'

• "!' , •• " •• ..--::':...J')!~ ., .

I. '. ~ • I • '·,~4111 ~ ... ,

I· . "., ... .. I'· •. .'~'"

I ' __ ._ ...

J - j ;'. '_' . .-

,I ,'.

'.~ J'

-.) .

• 'I_

.~ -j

, .•.

:& ;JL~J

-

czr-

~~ ~

. ..,

-

-

J

r-

~'-

!.

a '"an man ,tI' ,lii~[ltil U·

, ,

-,

r .... - -

, .

'Pa ni~jI~SI m~i}l4faka~: merU pa, n ',fW'Uj uda fii tun utan Akunta,~tit~s; Puhlik di n 'C:ao~omiJ Oa'frah

Lndasan d!a5ar' o tarn am i daeu~h dan 'ibaga1 ~riU~a~ga n O~~rlai~toiriat

La~~n da~~' otDnorn i dil1!fah da~ b~~ai p.erundangan

C" iIli,l"":::Jj r:<li t,...;l!,.in:"',

i.)~.~~ ~ ~_'lll~~jlj

I)e'Mi:I na mall kt1]1. $ep, siswm dar;; lJ..-osoo!!J r 11 ,unt(jl n~i !'iIi'HlS!i ~ peJi~u dlpEHrdalam 5erCalf~ tellpj.~ ~ da ri roruel<s,

~gl!d~sj"

,E1£fuIfmasi po~i ik di fndonesj:a telah mC:'1 'gvbah ,S,istf'm lkehid!illpan bemegara, Sti~:ain in]], denpn. dipenuhinya, tun. utan uutu'k tnC::flIf'~~1'lakan 'ala, p_mt intahan ,yani.G: b,~'k (gooti g()U~TtUmC~) Jr,arl!g rerbebas daFi rindabn, 'Ko ,,~,psi! ':,',o',u.si~ :~~m i'.'fpod5,m'E;~ ,~is~-em

"", "~ '~'. ',-, ants '3' ~~=~~~-':-it';:'~ ~- ~'II __ i""i.' ,.' an 1~11~1-,lItif me--;adi leb"- ber'iimlb~u'!IP

pemefUJ 3 "aD I~ n, [e = ~J~!~b·\,J~IU~, ~J.. ~ U tKa~J Jrti, -- "'iDC""" _ ~,. _ ~ _' , " , . iii _ ~ ~"

~"af(5ipal5i 'RuLyaraka[ yan:g~ I,e:b,ih besar ,m,e.r.upakao pf!nwjud3n dui e- UlUiltu,lan Akun~ [3.bi li[3S PubJ ik dan O[ ',nom: i: aernh.

Undafl,~'!1 ndang N om:or 2 ~' Tahun 19'99 tenr; ~ g O'~onomt ,I ".i i~f'rah ya.ng direvi ,~ d~'n,prn U II N,o., 32 ~ h~n ,1010" , id.~[~ 'Un.da,f1Iig- und j! ,HOi, ,'., "0 mol' :25 Tahen ~. ~J99 [,CHlangl 'Pcrimbc3nga I '~enbl ngal.1l Pusa,f, d~n D!,a~r3h f3H g ,d'irevi~i: d ,nfPo U'U 'NI~., 3',3, I, ablU:Th 2004 ~ ad ah 2, (d 1l.I3) uud,rung- liU1,_ all g " ng be,mpl:~'1a. m".,: "j lUI n, 0, 101100.001 i 'l1 GJh y,atn~' lebih Iuas, ,S~bag 'i. pe [[~j abaran da.r i 0 fa nomi (,f'f.$"bUi dl~ hi dlamg adm '[ n [srasi kemanpl" daerah, bf[b..~'3i persruran perundal1lp1 o,pen;srnol,n3.1 ,jug:a [ebb. clikcmuarbn;! '-'':;'0 >e'F fa per~ [U ran yang ck'l~ n 'i tu a dala h 'seb ill~i,cd [to t:

L 2~

:Pl1r~lInl ran P-cm!~rinta'h ,~ .. , omltlr 104 "QhUD '000 'f"11~ailllg'iWnB Perimbmngan

p -- ,3~'rur3J", ,)!~'rn:erin~,a~l 'N'nmo", 1. (l5 '"r:thllt~.iJ. ,>:000 'l[.,fftfang Penaelolaaa d3~1 :reflt_nggu ngj ll, ~" a D;iIl n K e ua ~"g;a n :Da(; rah ~

lPertu:ucan Pemernuah ····_·omor 106 'Tihun 2000 .'eD'.-ang, P: u,g .. ~lo~~3.n daD jJ-cr .. ~,mggungj' .·.~abt[n <" .uang_M. D' .'r.m d~ ,13Jm ,r.a[lgka.l~e]' I" ··3[1m,a3o. - .' .. konsensrasl an lh~, ~~'Wbm;~U'm..n~

Peraruran f~r~l1cri'~3h ,- CHWUJr I 0'7ab an 200.0-' r,~ans pilDj .. =-- 'fi, [l'ae,_ a.ll~ 'fclf~turan Pcmc'rinulh ··0'- ~{l' 108, 11'h _ n lODO_enrca ',:, T~~,aa.Gll, 'Pt;"!tIn=o'_u-;,-, :i3w.abanl' pala Daerah,

:r~e ratura Il remCI ,] D('b ···J'o:rno I' 1 09 Tah.un 1000 Ie III [ilnl Kedudu

,Oae r#)~~ i dan,

Peraruran Peme' jln(ah ~;~'OfnOF' "I ': 0 T:ahull! 20.00 rt;ntmgKedudubn Keuan,pn r)~R'l-l.

R. '!!

6

,

~

, ,r ~ p~~'i Itt ing 'ak~ ~ nta b i ~i ras dala ru iitata, pe_mJ~~rin'fabao )f~g baik sudah wl1xd.ar'i da~] sud °h di ref e ':s'i rut , d al 3J rn b crbag2" pe m', II ra n ~[[Ilefi'l1.ra.h_31,1 ,dii aras i Laporan llertan,ggungj awa.b~n' Kcpi:1JJ~ , . aerah me I' U,Pilka n j.lwaban, S U-fitegis 'bagi tW:rhagW ill u ntu :3. n rersebur. Dewan Perwakilan Rakyar./',acrah juga sud,all sem' ,kin sadiil_ alr.arn h.iJk

ons(~ usionalnY3" Man Feta'pi:- rincian penyaj"ian '~"po'ran t~nanggungj'3mba_, Kep31~ Daera'h\l·,armtt' an laJra. lai ~l berhsikanN'cfilWl, l..anoran Rm~:ms:_i An~, m ;,' an. Laor-ao,

.' til If''' ~.".., ~

A"I!U~~ K3S~ masih h~l 'lIS dio_I1:;kaIl:3.n krtJlidi-asnya.~

'~I,i~hlj,~!Jl dari u~~m di ,afa5,t pFo,b~em'a',ikm, yaD 'dihadl,p1l ,Ieb~h men pak:~[n. ka . asi tas ~ "kn,is ,. d j m ana 1~aji3 Ill. kebi ~ aka n ,pul i t rn k masl h dibu ru bkin ~.' :_. I· a lit _!.~, is, pem'· h" ~ MI ~]1 kOfi'5C'p~ sisrem, d in [r~.rI~ttcdUf iktn aJ'~lii Ift1asih Pcd[lli~ d:i,P'erdabnl secara te;rpiEs31ru d:,r,~ kon reks r~gu~~ i ~ Se me n 11 3 ra ~ fill:; ko.ril seknens i log is, ,darire:fufDlW i 'I'flgu lasi m u lai 'telii bal

_1i .. m_ 'IL ' ~ ~'Il_..__ ~ . 'in ~ _. b .. I Ii Iii\ ","' ~L

0' 'J lL.]er[],ap!l1l~ p.era.rUfaD P' : .. -~~na! ~p·eR. ,er3,ruran oo~emer,IOl"all,OmOr' ,1;~'1 ' ~nUD

~ I . 1

20011 m.de ,pem baJb m ru.a ~ tt ap~ i- d j [i ne i s t.i'{t~·: be i ku.t~

3 ~ ,Refo m~s,i a ngg~I'F3Jl rn c~l. ' . u i pc ubahan st ru ktur d·· n [orma l ,_- ngga rn mTJ,~ pm!es , · n ll!!J $IUi] an 3Ln !~,- 'iii! ne rub'" han: ad min i, . m '. p'e~" ';'1:, ~n a 0' : ~,l _~I :·ert. ·pt'n~.rn ~.,aI1

~ ~ ~ ~ ~

s ~,and a r ak ILlM lans i,;

-~ral\l ran Pe I .. - 'linu~~ .. , - -. ~tBn i-Ii.. ill '·'Ihii'iinn _ .omQF' IliI!;liQ:~l~ . ~U'!i;!hy

'.- ;~t - irr.g t u C ·Ir,a

Perla £Jg u n~l walb In Kiepa I; Cae·' ·n.

b. bdtm .:. ··n~ da.. -)_ da ~ ,81·m· ::; :_.dmfi

dm.~· IP -".[tip pem·d'D~am Itasj~, cadangan, pngguDaaD. ,da. .. ·, .pi'~·lam-·n~ idJro pemhelan j lan-'_!·. fisi~

e, Reformali p. -I~,[putall .e~ : um p~u,l~mb'anlin standar a unta ns:i pemcrin·taJb ~I :~Jlly:d,~h~, si~rme_, tim p ..•. edur' akun·t;· si, pm·. _~I au_: _ic hjil[·~m_aJ1 dan e 1,_/ e:. di,

-11 b II L~"

!rum p' Ie ~'m i-'-' --.', .. - --: .... p'eJ . --- -, 1ttil.9, -.2 ..

, ,b'!Ii;r. l. l I

~ft~I,~Una; '.

l;'~. '

"oyu~ ~tUl _= _1'Jirn1iHl ~. _c!Unta'n~i' .;eua n-ga UI

da~tah sanga'l

~.~ ..

YlI~III~ - fL

3"" dae'- _:'-. S~,iI_'IJ, [pedo!mm un ansi 'yang d~i barn1pkan d_apal

,F" I h:;l · .•. UCIJ1m.···· [mn :.i 'eHm,~n p,.m.e,rin(_ 1-,. daerah yang ':~el"~ . '\I

' __ . _' '3. in,:;· I·'fumm:a dl H,p" ,pemb rl '·UMl olQD:omi, ' erah yan" baru,

b, Mim~,~, pe'.erwnj'&~h daeRh :5IW~l!l pedo:JfID,~n akuntansf ,),al(!:(; IW~lel '~pii ,dentpn ',u~c~kui ,re.'iininl, dan piros·dur ,per. ~ l~n f~ sera ju.rnal srandar yon·.' telah IW5i", ~.:" _ 'I' C " d'-I,p1D siklwgL' 'n Ip_meFi'~u,a!h dJaer31h yrun 8; mencaluJ .' peng:- n· - ' .. :' mo~ p'. _. 'b' e ntlahanan'l dan pe apDr,i1nny~

. . . ~

~~d,o'm.a~, ~ 11 ~ me m.elrl .' i ~l, .• en,', m c U rf1l ", secara [e: us rnenerus ..S uai bu.l:uiJ' .. ~

,

'-;-'.~'~,e:l'l, -, -:alia -, ·',~:ner" 0- '~_':., ft:em1llbanrO'unan '~ni '. bUlk ..

~n,l'''''' - - _ .~_.JUl .. --- - L_ -.--. -- -- ,r - -- ----e J , ........ ~ .

111-..11 .2 .. 'Q,n]l··.· .. 1r1!'";'~,~")iAi':-"'-iiiiii9[ii'.J'IIR 'I!'ndi~nnie~~- - Ko - ',·~'~t-m~n AkU]11ta.n:5i~ Sek Oif PuJb~i=

I~~J [ _.'U .J1 J.&aI~ld~J [ ~~~~ ~-~ JJ.~-. _ "" ... ~~\L. • ~~ ~"_ ~_ ~,~~ ~

(IA 1 ... \,:'_ ' L' ~':i :P) . ~ la-, me'fi1J,FMb,a -::ika'll1 se r - ft1 gka ian ,=ta ndar-se a n-cia E: 3 ku ntansi Y,30g

lAIF /.··SP rTn<e-t-ammenda5:fka Ii '5 ~ill nd,~ A. tll~_a ns:l'

i;r'''"'J. i~ IiiiIn9'1l if'",,1 4ooj"ljil!' PI' ILl 'I'

[J~~U·~·II;P.il!l·· ;~ .. rLU~j "" 1idIU1 '".

(5AK!,P),

..- "SP d~embalilgkafli sesca i d.'€'f1igiUl sta Mar r'!"tema5.~N~ ,

e ..... 1.:.. ma imi ,~IC '). V ~iI!':::II Ii:

ii!'1!:I~, e'!"oil· > _. ,,", .. _ h,,,,,,.o1'

~' : [Of p!!Jhlj. d i.. lola d~ngan · ua [, :a ~ i nlo ~·m2l.~ -.,: anga n )!~n~ .'.'. lurn ,·11;_

Manfild t £t 'f:ICila.r

..'~ ,j nt '"!i n(li V~.~"iiii"l!.tll"'i.'ffi1i

!.= _ u .!L~ 111;1 f!!i..!i;j~~h l!~gjJ I

se~-tcr Publik.,

'!'e,ooikan s.i-stem a unlan s;1 d.a1i1 mal najemten - :~ "ng~i'iI pe.·I·.Jin~ah.

S'lar. _ a f' A ,lln'taP'lSl Kruan,· n :Sekm~' F\tblik 'e;Lih meml h n dasa 'flMill "ebag~ I bal~l pooc.a:tal.a n aiku~lal1~k.

I. ~

Damn: . _ --,1 s~

$Iandu ,AkUlrlrc .. n~; lGeuangan Se·' [lll,r PulbHk (5'" KS'P') Id~ -1 ,mlb" Sbn. Sf'SWllli d[ffltgaD

~mndar ~[. be:Flaku. "~ -~f!I~ (' in em .-ion-I, d[en" ,,:", an ,"'Ii'tf: re :. 'fl', ··'.·i illlfo,,- j

- - ~ :_ . .- - -- , _' :c , __ 5. 3I:-1[ . - _ - - ~.- . - - :f'" ~-. . ,f'-- - - -I - - - -. -. i{ ..

i(euanpn, yan,g k,ons;~sn[~n d .~_, d,pa'~ .,_~ " ,_,"[d[ingkln, i(ttlmcf4ra/;lt:) Ill' ,,~~k, !:em~a yuri,sdiksL,

\W3l~~UJpun · .. ·aJ J1l pm -'(e'~ dan 3,pb~· pri Il1SW·[·f nsn aktlJI13kOS,i, d,a', :m,,3,fu},"!I1D, 0,

L~ iR;o"[jJ'" . b1,1_ ._J.~ .'_ . .J~ ~~.~ . ..!II.~. .,' I.~ .. ~~I '. ~. ..

,uuanpn ~a..nln._: ' .. '_f.or .PIJ "~lK uap· .. [[~jml ..... K .. ··03 ,£011' .. ·•· . 11~yt;~ yu .' W . ,]

' .. aDO' S:aumI", n~lll, n MJ!:~, h ,b!ei&a. S~:lfi l!Jti-m,~ }~,~nl u.~ ~ p··,da ke"· i ~' _ . ,._ a d I "':Il', __ 'klek 1!' u ',_1 ~

b ,r I/~ l~-~ .'-e I~ I J ..

ada,

~ • ~ IL Ii, .. ~ = -b~ '.'1_ d ~ L 'm ~.J 'k ~.'m·' ",ll:"" ;ii, 1-

:' el am_ - ~ 'n I ~ ,ilKUV ,lIas ~K[Of' P'U. LI, [H, .• 'I K.e~'~W:a 'O~ np n '. um ~13i ~ nrermasi ,Ke lla,~lga nt

'1 "k l1dillk -~ ." ~ Ji1 n:« r.,ll'·' d IL

y, nue tuna~ .._' lCrr,u_ ~ar~; ~ I' omru, _I, 3Jr~_," ~~t ltJ[arn ~iau~'ut~ ;':1_0 ''-_!Lan~,a mi,D1 ",.Il""

~,mh.a[[bn ,"u~~m ,MJm~e sepeni penralan aIM un~1 hr n:i~ 'i~,ai&J~ ," :et~ ,·.iF riofalb~':~ih~~,' ~j' '. ~nfornusi yang t-er~~.dit1 ,3(: :,p"bii rid k '···n~ .•. '. [~i:_m di' II -J ' ,fiaJn [13Q,:,:3,' __ :: "ar dW. 'ak_ ~ S( '. ap~ pCF1~i ,,"b~nGm pcng31nlb~'in ke"U[USall . "otuk ,pe'riotie Sf'Jil]h, (leriodte ,:pe~31pOrMl tl If'sr.ilu''~ De: n13r; de mj kihm , ",3.0" jem ~ n IlanjtJk b.· no ~U5 pa ;J, XII" .... ~ ~-, ro_-' lJi /ltJ'~s:" [ ... ' . b ~ 0 .. ' I .. ,.; a' -, 'ibj,ii ,men.~'··· 'baikrurn 6,ud&(;tingii tlCi:O[flJ'l,tj'H& jiS€iJ:t mttflltgetnen . ~ dwn sum b, r:~ sun ber ~:aili1u" J 'n:.:: dapa.l idlilko1nl[ro'~ olc!h 0' ,:g, , .,i-ag,i ~JiJ[or'ulblm '"

Mafl.'·_·· : :$;tr,~rrndar ,Akunla.ns~ Keuangan SflkJ~@r PllJb~~k ("~':Pl::

' .. , ' ....••.. cningb't_kan 'kuaJi~as dan Ii~wab!i~~.·· I'aporan akIJA b 'tans·', 1!~Ul.kt.' '.C,pn > m, rin ,ab.;

[b.,'" 'cn · n(;'.'~' .' . _mJ [(l ner i_ 'keuangm dan perekono,mian;

e, e np'S _ hl~ 1 .. ~., -: ir·, Rna D is.asi 3LO I . ,~rsyan. :_ aras tapa it n ,!11u)\Ro\mis ,d[

d. N~engu$~" akan ,harmon~~i·.i 3nlar r~f,rnd;ksj •. , cngan mi·nggun ·',W da.S1lf ,aklUn~,msi

Pener3,pm $",'_:'1.111 akan Mt!:fl, .-rnlmkan C.;'s:tem ,akW1I:1mS~ dan ftlP,ajemen :. f'lliIml3r1 [I?~nlelu,i ~ltah 'yang leb~h baik., Ja(U Lp'of;3'n kcuanga1l, fang d~h __ ~lkan m mp'_n~yai ~nro"masi ')13ft .' ,~[tbih baik [&ll flRJt'{II:tin; />.'. l;iwJ~mil '. l'M:!; le,bih, 'i. ,litlbk """'""'-"'.,. .... _

d,C--Siln, :M:!~~'jc:m,en, u; l31dap surn~f dava ekon,omu, ~_:__1Il k ~_jib: ' __ ,r.

1·5':-~, 'p~, 'r·'·'llim·lb~,ng .. ·~ '.

! .l!l1I!!~~. ~ " •. ,~ .~. _.!lilt. ' .. ,U_.

rengu~'uri:llfl alR- 'Illtali:lSI aknJ.rJ I bel" I oll!l~ ~dd

Ai!!Iof'1j-M" , ji;~1i1 S'U--~f

~' - ~U_ tI_1OlI ,,!I~r.YCi

daya ekol1"lQml!5 €Ja n peFubahan wmm' d~a.

M.a~'e'na IJtas m enJPiJk~t'iI kGn~ yang m~~ g hllJoong'ill'in I ~ak.'l:@lI'islr~" ara ,;_,- nstik

bJaUtatJf L~P"Jfar;] ~l!!.ang~'n-

i .... ' ' ..... rn"I'i; ~ ~~ li::iI ft(ijj .~III! .U_~~"CI..u. r~II~3

'ti!rm!iJ~~' d~ I~'mn I ;o;,i\Vit~aJ'n' ' If.i, ,_"nA~'n

~ ......... - !i;iU!OiI! 8gJ.~.

1"lilmrImDi d.ala!Mn a ,- u nta 0:5 d ~sali a 'roa~_

1IiI!Jj~~nn lli1fOmla ~I ~ehJ rut. pns.si k1:"lllianga n dan iniQrmaSJ rinGj etas il ,- 1'iva 'a n ~ij.ta·!"l-

Il, nt~jU'~UfaH ,11llSi ., -' ual rif,oku.s [,ada! r ngukurnn sumher ![ 'm.Y,B ekonomis

dan. perulbahan, s lU1t1bi!]lJ: _ ~;,~. '_elF.~'btn, pada ~U~[l!l fJ"ru,] as ~ Akuntansi dam" akr uta me nb:eF~b -1- ~nfo,!T--- -si 'kepada ,pe BU ~ iu:nla,ng sumoc ' daY', 'f3J'Im,g cilikt:nd,a~i, ~rn ,ol,~h S1iliiN, ,_-ntiw, bia,ya, i_-atlI,anl, meflij,l~rmb opcra.si "ya (at,~u, h.iaYl ., ',atam me-nb£'rib~ 1~le~aJ3n3Ill ,'"a.sa ke~da pub-ik) dan wn orma,s"' I~rno yalJl,g, 1[f'FI',3P,;;U pada pfl5jsikeua_og,~lriI dt.m perubah31lnya,- ,S! '. " ,ill(UDD.._ ':··i :)13J]'i d~l'pa[' d"'~nakM, unruk m"en;~ai 3,pruah enriras '[rs'b rmrtr b ,mpern.s:i secara !elm' oo'll1Illis ,dan, e6 sie [iJJ 'b

_,· .. odel pelaponn '1,(21,dli,2 ,I an:, Nemclc, _pornm Kiqe ·j3 IGcuang,m'f _ar~ Laporan . "--~.I~, 'rinJli~- z 'm rulh· .... III~ 'n k;('!ll!J ,tl'e~J dala llfii pelsporan k.,;,:.ou:JnSl'· . rill ..... n'r,w meli'ru'rt ...

. . ~ __ .I!L._ Q~" .. ~~ _ ~y~... iU i1i!!i~ ~i v. "'"' .!I Y ""'" ~I",

:'J . I ,,' Il I~ ~

:h~'b wop ,_' .' . .- I eri dk,- k.tt . ' .' - ri,j k' ~,' i t~tifhtpof3 m" kei~;~nS~I1 ~ l(~'rnJu~-cri~'[ i k k u:id i, as

:~apo- n k .oW> Da,~, ! .. ' .• ' I1r .- Ikr-a~-- at· a.. d"'uk,Uf dar-~:: !d:-'pac d~prrcaya; relevan pQ,d~ :kehc tM~]1I. :P' -~ -,akM'~ ,mudal}, !rupabrunw'; j elss dan, ,ilku r~'u,; dJslj.ibn, menu - U,[ p- d.od.iS4Jsm ~ ,kio'D snsten; d~ k'O m ,'Mmi]iw: dli, alllara. e

3.. LTu ~U31n, umu m, pe]Il- .. · ',ran ked-" n,--> "0, d~asJr akruJd 'memp'lInr II pe'r:illil akun'~abH' ras

,_~'R ~f,lTa,1!1 ;nl~lo m.aJn.it: sel, imn, " '~apo,mn ke~,:an.ga,lrm mc.mber~k~u', Ii nro,lillnasi kcpad~~

p~n,;_ ~ , ' , n " tif'!~,~ -:~F';

III ' ~, nilai~n kif!,erj ,'1 'pos'~~i 'keuam,ga~:ruj ,., ~u ,diran arus kas suaru ef]!~ilas~

21, r-,"~nil3i k'paJli-lm enrieas terhad -" UFmd3lB~'-'U.rndalll&;. reguI asi, ~luk.um, da.n ,ptfj: ' -jiM :o:nrmk 'yan,g be kaiEan de [rl,pn, pelaporan ,k.ill~ntrla keuanaan 'sl~n:~ j,ja~(l~isi lc:eunpw,~ dal1 ~-J~mn ,-, us :kas; d"'u

'~ ~:n_:mlb-~tm. kepueusan ,];ntang pr~igguaa,n '~lI.n1.be~ daya~-at.n mtni1aJankain, , sahcDy"i,

,D~am :Dn'(,~,·. ~ekro 'pu ,Uk" . ' ,ulJI[3lIlBi dasar 3likru~inember,'kan, inform_a.~A bah'IVa:

I ~ Pcm,e,i~mJ·' ,m~n'fra, • I', '·'n akMfllJ,![3,' 'i~irns ootU_',; slunbe,r da,a yang dlgunakann~y~, ,:t : -e me 1n,'a[h, me 'er3.pbn aJkJl], n,ra]b in, '8 In [lhHk matn~jl,em en alas akl iva, d. rrn

~_~jib31~, ",- _Dg di 'Ul 1" laporan kc~Utltllan~

u.-KJ!'i'-_~ b~~ anI tekto ptjhlik me - - bi - )rai :kegw_- tannya dan memeDuJJ1! segal1 p:ersrdJJr3 ran kas- n:y c ;:

,II ,~:' 'c~,g'i~~~kan pll '~bilik 1l.n'>LIl,&' mCI~'lg " a~ uasi kcmam pl~,~,rlI

mem _..iayai . _ _ i vi tu_ft,YiI da 11 memn u h i seg~ a kf!j i bani se rra -.0 m ~ r U1enn,~;

. -}lu~ju.l!drail0ndl ~ bu,mgan pt:,m~.rru[njttdl dan perubahan d~hlll1oudi.!

It,te . ch u [. d.an

, ... ~ 'fig d lsaj'~ u_ - '_ 'Gu. ~~_ tin suk . ie _ ,gew3lII __ Ii~ i ki ie.v,I~, pe r~ e [t ftlaJ, _ daJ,ln-ru b'i~ ya :,,~ aya III Il1I ja '-:' 'kep,w a pub; k, e'IS ~e-1S i, d _ '111 pe nca pai;) rrnyaJ Q€'-

VlJ'"I1J,' ; lis"~f!J,' ... ' .

, ,

-.i

!C,

J.i11

Mmna.jreID,en if~t'O!F piLl h,~ik m,ensyar.3J~ infolrmMi '.e~Uir sh posisi ,'e umgaD d· lim infer,Mad, rinci Ita~ ak-~:"a datil ,ke:w,aj.ibam. unntk:

1 ~ -,,' t;rrup - ...• ~~ kepu - ~s;~n [C;'R ,_,ng ke - ay,a,~, . an ~,asa Jt\_llOi ,i ~1 gin eU h;e,r~k,u,~

.2~ '-, ',' Ifmerap,k~n ,ak: ~n - 3bil~c'[as 'k~,\ -.d~ I'll blik Un-lllk' menge~ol3 'akti,va . an k_, . ~'~" Ji'bann!. ',il1

Et 'Pe:F!:f1iC naan pe:nWwni n ,aJ[.:tS1 pfm,e~Ula&1an dan 'pcngpflrian 3tkliw.l;,

, '. Pef.'f:nnaarn p JiI1Io<~ n dan k-JngsLlngan ,[l(ewai ~1.illal11~ i~a~

Ai.· - ,Ii t:'il~~ t';o •. oI_flOf' Pu L~;k.." '~tr~ fM ~n2 or. ..

__ !It __ !Ii1 '"" ~"'" ~''>O'!_ _ 1,1.1 __ " ~ _ ~ _~... __

l!.ing_J.:Ip S andar Akun.u~n&1 p.e 11in@ ~ in r aha OJ.

. A'-~rn !ii. Uil t k~ 1'''iI :F~.I.I~ ~- l~ . r U PlUll ~

th ,2003 d.n UU

":.' - " "T.I~. '')ru'4

o! m, ~uv. !

~ll N' 'B4

. @'p~~. .' 0 .'

lrh. 2004 tl nh)n~ Kom~E Sland ~f Akt"jn'~ - n')i

Pe mernlll tarurl,

'. $AS P ·tf'nlj in da~ i I<Dmim -. on sui' 'at~f ca f'1 (nm It,~ -~e:rJcll.

Jt\" F1 ,i ek' b '~i.k d tab i, .. ~ bw -

.' ... _ l"'l~pm'~i!'liI 'IE ~. 'II' -pillii ..... lli'" U'" m--'!'"iirnI Iii ill il Iflil__;o;'n' '. _. rinilil"Iii'~-"li;.ii'fii .I[J"'.' il~ iIr.t"'iIi"·· "ijj'

.'- " !!'~~!!io. ,. "!;,.,n ,..I. "",Ii- ~'~ " " r- ' , , '" '16~~:_"., ,,:~~ ,. ..... : . ' , , '=-r!UJ,!!i.l~~' '" ~ ell, ",". ~ !II!'!i.oi!I;-' ,'-~~-

po~jsi kcuan.pn saar i~~, dan P--E3l1'U, ke['Ln'_~an 5_- I[ ~ni fcmada,p ;.Jsi kc,-, _:' , mJHH dafan':., ~:ra[ IrD rmu iii. ml i da.plt di.pe I'oleh. ;0 i " ,tenedm, i mfo:lTn'iLvt • i yan; r i nci at,··, ·akr~.~.~;· d_ n. ,kewaj-il".~~n~

[ Akunr'nsi ,al.'r~Ld mens;~~.~!!!a~Ika~. o'~~lnifa~~ u!l1r.u'~ m.I~~iller:-:l_ra '~~ca- ~~[anl .. va ~'ru

"I"'j~~ I~~~ 11'

4k- iva dan ke .. ~ a ~~baJn:, term suk :informas~ "lams berl]ubUl:fJ1:_"311 dfnr _: 'n, epem~lii,"~1I1

:,·3l.U pengr -nd_, ian, ,~~n,g merupakan ~SJiarat 'p~l1,ge]a]aan 'raDG t~pa~' al'_ '," 3.1[iv;a dam

. ""IL

. ~laJ Il]an.~

E~'~ '3, .5' •. '~in" :. '~Ir A" L..~.~ . t· ,~n' sl

~ ~ ~ ~~ !ljl l -ILlg ...._ .. ' " I\~WI ... ~" .. R.. .'

··,·man· ·1l1·'~'h·~ n

J •• ,~'. J LaJ u "

Di ud on lnl1l5i 'Pemri'ruah PU~3'1 [el'-Ih menerblrkan :Pev: 'luran Pe.'-r·nmh '~~JTOci l" u. h un .~ 010 5, tenfang Srarn.d.3l .AkWl.lmo~~ ~femt:rin t:lh.~ "11.. ' .. edrepas du" k.on.'tmv!e~ .~~~ da kelem . " U1U 'yang sa _g31' men,:" ~c bmJ!.an dJ~ ba"~~l ini ,Wn ml~n.jlr.daskan ~ingkJup dar:

Sl 'n d ~r A .' nransi Pem r+ FHah m, t .',. :I) ~

l, SaJ,ili. saru upay, ko. ~kF.ii: unruk ,rDrfWUj udkan I: ' p~ ngt:l.ol~M1 ke WUl]~n. .ne,p.rn. 3d:~Jah p-el1ya.m -JlLi,:If~ ·-.poEm per1rall,gID1,W11:l:va!lam. --euJ.w,g2n peme-~frui.·alID JtJn,g memenuh i pr.i rump _ep-r w-alr u d~ln : -i,s·uuu !~_'fn§ln me ngileu f i Sl~ a I1iIJd a' ak IJ OJ ra ns i peme -i n III h a n fa ill1:. ee mh d i .. e Iii m a l$_C3J'fa [wi rn 1lI11.. Hm

. cr "but. di~' '-u " daJD ... ·.'n.d.31DI- U'n-dan,G :No. ~ 7 Tdlulil 2001,3, lenrmg ,Keu;mp.m I ,:" e;g.ara.1 yang Mf'D5)!' Ibn brn'Nk. dan ~.·i, ~.,~.poran :·e~n~a,· -'Dm .,_., '···am.

AP"O" : :/--l~B:D" -~Ji ~II·'· .~- _., II ""t. ., ~ ",,'l~,

', ... :. I"._"._: .: .• :sus"n, u:;Ui'l1: i~.O: ]~II~.n. t. ~s.~._ •.. ,enpn s lm"hr:li<tlf a.Kunan.sli .. :-menftULm,3JIi1

~;awg . Iireta ~k:Ul denIm per: ,luran pf~1·er~·n.3U11~

2. ·U. ',,' No .. 17 Tahun 2, 03, '(en!an· KtManglrn .... gall . < '0. l TilJuJITh 200' ' .

[en.l;ruJ.g Pi.··· benda.har.n,m. ~"egmJFcI. ~IM.iu.rn}" . m,e~., ~: 'an' 1.[[ ...•... ft, u.wps penyusun:··

s';3_r-d-ar 151· bur k:, -~j ..... S--I~-I_" ': - .. ' ~--;-- ~--l . ",,~~,jl, .... ,.,. '. d-··, 'i -,--,m .. " .

[__,n,~_ .. e.~.U: ' :_' __ if .. ~ ~ wru 10 111 ,e' Slt_Ui_,~ r ::·"a·-~l Ull~.fp~ng;,~-r!h ,)"aL I" :J I. ~p'K~J))

dfnga~l kepu:r. ,:53" p~jden te lta!1> komife $lr3!fru·dlr ,altu . i£ilAsi 'per -ffjntah Ill~

,3., SesU3~ ,an1lanat Ulndao::-UrulIlG tersebur d~ 31"1 :r'mi.den men' e ,' ... : n Kep nwan

. )'rP§ i ~ ,pn RJNo- mnO.F ,01 rT"1.iUJ~. '0·: ,.~ . , Io,<'l;n- . ~In @IT""'m-I';I1LPS-:'n--1I-, iii' ~" Lii II -- . nsi f' ~

IJ ~ ~ 1Ir1i,1 . I ~ l!i. _ 0 J ~ .~ _ ~ I~ I~ • ~.~w L~·. IQ tll lI~, ~ i~~, . ~!!l g :I ~\ .i1JKu ._ MJ-I Il!l "!o',,' , ...... -..,.

fin~_~ -am. t ...... ,-~/fr) R"an-'-~~ 5·· "kober' 2004 <- n fef~_' .. ·hiir diulbaLh . --e. ',~ liB· KtputU~ _.~ 'Pires'idlen 'R] ::_·o,m.oF' 1 TaJil[til!nl ,2,~O· tfllt3n,g, 'Pelru·ttha:ll. . ra ·.pUE san P ,,_,~df'n _'·_omo,[' rs:. Tahun .'00:. [i Dtm.g :Komi'f . St';JWd21rn. ~,,,'W:UIDSJ Pcmed'o.lm3!fl. Kep, 'I .. '

rersebut DlelJ1.~tI _--' , 00 laid ~ I~"'.' I.·J ,,~m{~~ i e~,ah dib~Hl .. .0 il.i·~ .', _' rnTl -flU Ke

deng 1 . e p']lIIfW: n _. en ten :. ~ 1:iI( n : - omo t' 308 f / :, -JK~O.~ 212002 ten tall·.

KOWf'I.it:c:' .s1~ .. [f~lld.a Akru;ans~ ~m.~Fil1ltaJl1 Pus_l dan D rnh l('n~nG-=- '3, JURi 200." ..

KS:' P ter.~irj.:,-:n: K'O nite ·KO-iD.5U~'l3,ti' Sl3J]dM Akuna~Rs'i Pcm·~n~ilJmJb.m (.Ktlm~·e 'KiDnSU~,( if) dn ..... :,,:.m'~I~er.~a :~la;'drarklJJnL n~i 'Pei1'll1'~fintab_ n (KomLe 'Kerja)~ Komi.e :KioD,ult'illfbe; ,m.tpKN~\mb.rw k;ousu1 ta ,~ dan/aCilu pemdap [ d!abrn mull ~La pc umusan konsep .Rmn.ICU1gM. rCrnltUf.~ n P,;r:m,eri,ll.rah. [-en.lang S[;uuiar' Akun~an' i Pemrr;:ril~u.h.~ .' ~ K.o.m.irt1t' Kit, ja be ~:'." iD,cmFrsiapkan~ 'me ,~' ~mkm~ '. Flyutun

- '~'

SJ.\p m""e';';i~~,-"io.n

, ,"_r'I!;I~ ~"

",' "rsy:afa,ta~ yao~

m~punyai kekua 'an huilJll1'll"

i ~"" ,~.,." P '" ""t'n _ :J1"er ~re,i.G!s~ "" -rFrVil ,aa_ "

5t~rndaf' AkJurrrtaM'i f'E'!me~inta~an t~ p"s_' ", P) dan Bu, ,tim [~in~,

R€bertl~ ~ mns.i yang di!ann;akan elf': ,s.~;

It R; '06 P ~ _il~ "',' ~""_L

,'0111, ,.:'W :' _ man ~,~rnrumn -enl,,_nll[U~.~'rn rlru .ns":tan,,.I' .lllJ1!1ilWl_, ,'I'_menmU:,il['t m,

,.'~'AlP m"D',. - _'" P::M,,:, 'p ,l:mu, ,,"in '" emerlera .P-cmC'lfln,tm, :., "pa,d[:, " ,~~,~i :_ uan _L_ un uk p"mses, fh'1f'l41p',Ih,~ U:~l,j,adJj ,Ptr~

"' J< un ans i mau po '

~iu'i!ln diJln S"'~,~', ,i' igMi KIAI'

1" ,KS'" - 'b'Ru,juan ,m'fR~~~dmn mkunn.1l.bi lru dan, k'Ealldai3ln ftgel,ulm:Hl, "e:u~,

~~,m,erin,'~ I, -elal,~i PCrnl,,usunim1 dm pC!mgcmbmlgutl ,Slt31P- __ ' akunt_c_nsi peme" in,' ~"a. 1,; rer.m as-_,:,k meFl'I_~ uku-n,: p<J ~:~' anaan p~I'I!lM:(apa'_ ~ stand - f' ~,~'rs~bu t',.

:, L,m II _"_''_ - i 'uuj'~ _fm ~, il,'wuo, K;$AP ~D,C;'Ii!lgacu, pada p' _tjk"lP'~3.ktik~emai~'_

,; n-~,el·.',Mio l;ij: t, d i a [a. r ~:Iilll,"a d"_,-S3 n, __ eng3~ a pt"aSi' 1~,tuna,ifJnal Pu/;lic' S,elor.,,' CI 'OlJrt/riJ~r ,Stant/awlS' (If', ,',,) 'f,3n,'_ di"~rh,i' 'Lin o'le'h Inte-t"'dtional Rttb:mtion of' ,r~-O~jn_tant (UR, "',: ) ..

,i ~!!II

S-r3:tcg", ~3,d~ '~t~;~ ~ 'm~rn:ilik.: pC:Q,Fn:\'n bQh\~, ,~ x:ar~, p('mn.~'ip 'p~-ng~lrnl~an;galll SAP -'--Iri ,n-w~ pada n [',,-.:-' ~S ~ Dam UJ~J dises w'i b, n d, n ',i [l ke Il,d-i.s ~ d_i ~ ndonesia, a nra £3. ~ru" d, ,'~ ,m merrnc' bJ' t pe U'raJJ1 ' l~' un~Jan~ I' ang b _,r\I~llI~ ',rakd'k.-prakti' k'fwangm ymg !da~ serta "e.siapan SI1Mf d.aY,3 ,:: ra penplf},I, SAJR;

,<,ra <J, p:"llp~Jjnbmplil'_',,'" dilakwlI ~nte_~~uw proses rransisi .,' " ri b sis tas menuju aJuru~~ y n,B d is but !n.I, ,mwa,Js IHifTllat 'Q':.!lrru, _·n basis i 1f'ID~' ~I :11 .:nd' p ,'r[:ilJ'U I' bel' rnj:l t ~n -er-' hi· :'13111 le I(~t berdas F ,'in i ,~s leas ,sed.an~i;t..~i!"i "' asee bl' 11" d 11, e'k; -~'(

_ . ". "', ""." .. " .. - "' ". .,' J " ". ~n "t .. "" I ,iII _ I " Il.U_

dlwl,~, ',,~_ ,,[3,'- be':' ,Jum basis w. '_

5~ 1ros!e!5 rrmsis:i .':mnd,' i - m,r:.wuj'"', a ." ;',: 31 dib. ,pkan selesai ,P da r3\buD. 2U07',

6~ . c"~ [' atn m~n}"1Uswn S "",'R;.~,A,P ml'ml:~mabn m~ F~riJmf~rens'~ y~ ,l1,ll ,wk~lu_a.n

A ,p;b'] ,~

'U,'ItI.;"

3i.. ,lrJ' ,.;,': " tio Ml FNinlltiOfJ' of' "." , ~,-ot.lfttl1iJtJ;

~'ii ,In,fl!T1lllftDfUll Acan~ll.! ri.~g' s~ ',M'J};rds iComm,ifl;t',e,~

c 11J,'mM,r;f)'~ ~.- n~t(l~', A'n4:

i~t mk~tan "", ~ __ n~an c- rw(jonesia"

.. Fir1'tJR'cinl .A,e'rtlbnti ~l StlllU/arJ lJa~rd=,U"" "~I' ;,

, , Gm" .. '.Jmm~~/;',€-o,'N';l"g"Ia_ .' wi ,o'O;Q,4-,US,""j

, ': . In· .,£;01, ',Indonesi& .eii'upa p' mfUDln~ptfafunu~, d' ~),i,dal.-·geu:am~pn m~pm: hi, : :",r~,nUasi ,plfofe5,i IUmJ D,f3 di b: fb~ n,,'IfH'3. ,y3m~g membid3lngi pel .oram ,unllfui- "am _wdir PC'rill" :r~lm,~',:m'h,an~,

lUJU'1'ii pel£if~ Ira ke·!l.lIia IlIga~ , '11Il1; _ nO"!3h

,adalillh III riUO k rn~rir~j]JitkiU'n

• ~, 1... .... '.

nr orma~ y; !Ii,-. ~giuna

bag! pr~J~giiM bU~n ~. . putusan dan u ntuk llIl~o!iJ(1juk,k~n - .. !U iii ta ' • ilil(i~ mtitas , ". 'apoli""n ates sUfinoor da,,.-a Y,~'ffiC diPE'reray~~_an

,\oi"lI .. l'!iino~ "'.!.!i"" '~""~,!I!'!;!!

lapara i ,kett!a'ngan U nI,1u' '" t'I.Ujuiln IJImlf : juga me mPV"1r~a i J)eIi!MtIll"ll ;Pl'edildif de n pfMpe:ctif'

lapor.cl n keua n~ - iii!

~~,,- Ih.. ... :b. -

~1~~~]f~1 ',.~ iii u!:iuetapa

i Il1fOfma-~i nrnemg~' (;j" e nt;ta-s, p I aper I'll ,.

(JI.:1 J', il'm"i-nvpd·, ;-~~-'-' ~n- rm I .... ~<!=I'II1,~;:r;;nl'll~, ker .', III'~'~, ~atll;,s " i ~- ,r.:h~alm ,an~.p-wmnny'a~

~] IJ IJ,.~ ,Ii- lIl~_"~ U.. ii !l!iU. , , , .lJ1lt_1!!',,",," iil:ii~' ~ ""...., "'.~!Ii . , . r i';i;:t "-j

c) me-ny __ d"wn :in: l[jrm;u" men~l:rn1ai CI .. ', , en'tii~ pe~apoF:3n mendanai ~Ii,itas"ya I. ',,':,lml rnelDC'flllhi ke ,u~rmt'HlR k"u-III"'" 1;,

f} rnJlcn',rcdia-" n 'h1' 0:1' 1 ',W me-n' renai p;ol1!cn'i pemerintah UI111!J.li: nl,~mbi,a,y' i 1ft., u:~]eni~fPn,rt1~ n kpil~~n-emlef ~ utah ,;

r r= ~~-~ ~ Ii'

gJ! m~o.r"'d"'~ ~'R_fonna.si y3J'~,B 'b .·~,~Da unUJk m;rt,;htevai,. ~"ern2mpuaj'n e-l.d,tas

"· .. ~a"po, II II alam me:n,r.tnai alfv,t_·oya ..

'L, _:',DFMll, [kel!!A-"Ul:' -,'D unnik-,ujuaD un ',lUll ~1~I,P. m.'rrn'Illjpunym p,mum "dikdf dan ,p~o.sptk[i( rang ,me:Ii'iJ,~' "akan injf~Hrmasi y ~_g bf~gun~ w.nr'~k me -,p,~~H{5j b~,~~,~ wm"~l' idaya, yoo,g .... i . utuhkm untuk ope:r;;'_'i :~':'Ianc' b .. "fke~3. '~ju'(am~ :su'!m_::er ,d.a,,,~ ,yang d'llh ~·~Ikan:: '~iD'P-=-~·!' ,yrang ee k,lanj6!, n, &:e. a. r;s-~k_,! d3Jltl ~C1!~d4kp,~~_j,l'n ,y~Ulg ~-e:rb~r~,

- -la,prJ . flJ ~ •. e d' n.GI~ ~ u men, ,a; ~I- '. " ". ~ n fO ~i basi . _.' _ DB" .:u na me nge.I, llai:

a) 'ndi_k;,si, :3._,'" __ ":. sl1m~',r- d~lra, [r" '~ih, ... ' I .... ro'll 11 d '. 'igun~ esw'den,ganmn.; dm,

'b) ~D -ibsi, ap - su~n'be" d3.)'3 d ~p~ro~ie" -, dan digunakan sesusi deopn ken~'mnuan.J

If_lli'''m'' I,'. m= it. -:""i1F, .: ,--., ,-;", . ~"'~:" i:~ ir"~1i'\o- I mlL.;oo iFii O,,11~iMl- 'D. ,'po Fl' ~ D'I p,e '~n ,

!II;,",,,,. I, '!!Iii iii Ilrr'dq:, . 3. .. .. , I , ..... 11:111 _, ' _iIIl"!!Ii.!Ii.-'r :l'Uiillll , . .I,....IJli _. ro.. f'Yl..Ji.

fi·..,.. _ '" A ,il, ~

DrUM nIM'InJ,ts,MJ

I ~ Dads Alu:u1IJ'13.l1ls:i d _'~: __ m

'2'

"

I"' "~i

:_r!'- . ni ,,- ~ ',' emor :2 .dian ' ..

"'"" "0 • dOl m= ,. ~ ~ II 1== '_,ll

nrla.mi!~, ,' .... _'IS a' 'u tan, [[ yan; '~_I:~.n ~~i n, ..•. 'tam, !l~ ..... orao K ~~ '~,tRle rlRtfa11

-ii'li.' Il.., b'. ":;~~I ,II~~~, - ~i'1i,~-Jk,' P'i,!IioH,gak: .'. kuan 'p~lni JI=p:'·'!Iiil"-9i'n., b- ~1'Il"iii'Jl! 3], -m>1nrt,f~l~ dan 'prmb",-, vaan

~n ... , >i!! .~.g,,;J 1ll~,!lI~U, . ~~,~ _ ~~1Il !I!O;~iIl-~ ~'\.g .• !!l! ~!!!ML!!.!!!, jI . I!,I~- -~ -ilil - ~ - - --r""'~-

'. -

,efta is :-. "'""" ~ Wil'rru uk pe'n,gd __ ~n asset, k ~~~: j i ba'n,- d._ n. eku L as • ,.. -. ;

Kedu:~ ~ en{ras .fcil po;"' rd.i,pelr1kien:U1'~' ~ unlu..ik, .men.releD~, akunransi " m .pen",-:jial1l ~' .1'0-" .--tean·8~ dlen, .'_~ 11,en.~-llnabn ,s.e·pel1~n:va basis .~., ,u~~ bMk Id·= jli.~,,1j'n .~. i!!I!- - - ~i L-i Ii .:. - p- -, ~ _JI;-!jjl,{i~ r, '. ,I an i"" li-f'an, - ,~~i,"li n iWl't; tub ru "\ ~aa n. if . up lUi '. d.' - ~ m,

. aJII ~~_llt" f ..... I1~'!l.!IOaJrn , .. lmUJ~cp''Q'''~~ I . - . - __ '} g., !L '"'-~~" -.. CW!f.l__ If" 6,/, - ,- - - --, - - -.~ -" ~

P·~IIl'1II~.IP"IiiL. 'JI111ii :'1IiIl.':'C,.it' .~-w "J":~b':i"iJn ' d-' ~". i ·:1k11~i~'~ ,. n~I",

~IUIIJ,~_ JD·JUII ~ .. !L~I ~._. I .. _ R t. . ill ._'~ l~~~ . _ n_

En .. ~t,as pr;'~a,poran yan"- - '_""enr~'~' ~n ._-. (,If, I.: "n '*UI1 C . PS~, dan m,~nya "_i':'1 l~pnr~ull k U Jl__ga.rn d. " ".m 'men.g:~n.,llkan ~llals' drna] tl~ap IM.e n,]l3J,r Imn 'La -Of;mU Re~~ i S3J.s.i,

An '~_~~__Jl L~_, L_ ~ ~ m __ -

, . ' - :. n, oem ': r..Kan, I~WS ~~,

2" :Jtfl

•. !i3

'., ',Jj'uak Im·e:m.~nu~rrui ~tmjuam, umu.m, ,~:~I~,; 'a:porankellilllll'·' .. men;ie me "gf:fU(;U f'n,til'a~ p~br _C]i.1"a~] ruuaD1 ,h'= ,3,.. :aJut;

, :1

.' ~

uj tI!~ n pe rmY;ai1Lad n S~~l ndilf' ~ n¥Ul~ rlan Ja pora~ K_eu angn mnmhdas,"

eA"Q "':01 'itI'1l_ A" '-'I'-;~ - ---,' ,"~~'li1kU- -~, -, -,=", I"~ -L ,- :~:"~ :-_-"-': -"~,-'~,'-'-, I'" - "---'i'-'~-;Y-' i ,U;:-- - '-,'--"-, . -,'--"

~L"!Ir ~,,_~ if'~' 'M,an",! .n51 lil~'~:~U·' [unUR ~" ,nYlus,un ~ -', po,·an n_'1 uan:ga!

'~~rI ,iO " ,_GniBair:,,~._ ill';

,laponUfiIJ k~llJ1JiUl,ga-1. kDn~oUdas;:i edaleh lapo,ralll, ke .-mga.th1 ,ra!n.:g J:1Ile ,ll[p-:~:a,n [p. -un' an

d .' k ~- -h ~ kJ- .'~ ~ ~ ~,. 'b ~

:-, ',_ - li-'-~ t e -. ,-, -,-,- C '-li-'-' --!1m' ,- t-,- ,-'- - __ - -,-" ,- __ ~----: - -- "-I --, --'-,- ,-'-, I"

,aIm _ tese ru, _ ,an,apura~ eu ~ng,a~w ern ~rr:us pe allogn- e lU~,gp __ fSl~,-, ,if_ latpJ ,:StU,_

en (j iliatS m "ega I. Lap,o raJ fl 'keuang~ Ii1 ko nso i das"i te rd i ri da ri 'La po ra n 'Rea [w __ as W' \ n,~! < __ ran ~ " eraca, dla'~ Cararan aras La po f_ m Ke LJI.,n pn.. l..apn Ir~Jl keMlanga.n O'fl~fDIH - . :asi, ,- isj i kan un ruk periode pel ~JPo FiU1 f,lng ~~ I det',gan, pe iode pe'l,pOI"IM\ keuM'},p' 'en £1 W ,:1-"-01 -:n IJlI: n berisi "--ml ... L. k,o -'---'1-- ~"- JII 1--':' iO.JI, ,--b', --, --'7'~,

,pe~3 p, ,fa _ oa _ _ _ ,J UlIJ an~ __ m,p~r~[~ u: ~npn p~r _ ue ~~.. e ,UfO . fa ~

'TUlll an Pernyata3Jrnl Standar' inii aclaJ_h tnu::uk m,eng::l'u.n:' pnyusllilHaD, ['0.:_,-, :kfuang;a'!l1 k.OOIOI,i: .:1&; pa: a unh-un ii~ p:_ meril1rahan d ~aM lrang'k~J 'm ._'Ofajikan apor-an :kEU~Iii,gan untuk. luj.· . m u.m u m (gtr:n,""t purpOSt jilMncMIl"t2Q,remeuuJ di. rn i, ,Rltni III ~', , .. tkan kualitas d~n k~l.-·,n-,kap ~ ljz\f)Oran. keu.U1ga:l d~mabud. D',aJam s~andar ini, 3,~mG (j,~ma.k,sr. ~I· d,[c'n~n t~po'f;',an k.cllan§l tn'~UJk UlljU"Ul umum :~datl,:l!!h .apon kf'~pn r~~1l1g rncmcnuhi kl&b._-,~"u_h~n bersama ~c~!b3gi;;ru:[m besa , P'i'lfigpl:n,~ laporan rermas .. : ~&mb9

I . ~. 1 pr b ... . .. ~ ... . ·...ll ~ ,t., ..;11 ... . k . ... ... .. _JL .. _..11 . . .

~eglJ __ . ~~ ~r_aJg;umana, tal L,ca.pK3n u: 11'm '(Inl. U· n , .' raru .~. I, pe . ni~i,;-U[ltltMlan.

I P5AS dike!1 ua~" l~ltfnl!(ltif)1{lll\l'6'lic S~ctf).'r Ilc,o~"N ti"~g Sfa '1~Janl~' ' .. ~ P S'--'S)' d ~ &c . uaaign. ol,lib. IntnwatioHllI'

oleh If Ate. l~eJna,.ifll1 of ... (CtlU.~I!4~ljt$ (, F,·,C,) .. Seb •. elu m membshas 'Ie'b.~ 11 ji~lh m'· .... 110, I· . St [F:~:',C"

sebat,gp,i I.elinibag~ ya.n -~' menge~ UM"Ka'n PSAS, me leb,mh dah ulu ~-ka.m i ~u ai, i.O"

Ililtrnatiofl1 a ~ Fed er a~ i on of A.ccou ~ ta nt,s (I FAC) ya ng d idilriik_a n ••. ,i M u n ich pada ,tahu n ~ 977! [~T1E;H1J pakan federasi dan or;gcu'illsasi al~Ulrntan Int~rll~S~oj1aL Jadi anggata,nya, adals 11 o~ga n"f sa si n a slon a I 121 k U nta n d a iii b~ rba gal ('ega Ira. D!wi] n '. Ma _ lila n (Th~ (ouneH:) I:FAC y~ng '~Ierd~ri' dzri y,tll. '.-, .,~il dan seia,-: 0 'Qanisas~:J,gg!O_-1 t, AC~I br!_-uglis:

a, r .. emjlih ,anggata Dew,an Pe~gu~n!Js ~Th[e. Board)

b, Me~lne\a:p,· n das.,aif' kOl1tnbusi keuang=n ol@h angga'ta dam

c. Mtirlye,-ujul pel'1ubahalrr'ti konstitus.i' I·-'AC.~

Progl~am -erjil D@warn P'enguru5I, (Tn@· [B08r. ) di~a-sana:·.·:n olleh kelom1pta'':' · •.. etrja ~ .• E!I::i1 ata u .0 mn~e l:efkril is, Ydn g da la m hal 'j nil I FAC - . ern i~ i Ij t~ j uh kern tie 1.1<: nils:

Comp~ianfe b~ tdu(ation~

~rbedai! n, I PSAS s dengtam ~A'5. il3

Perbedaanl' IP5AS 6 €I en gial R lAS :r~

Psr-rb, 'dalSilin '''5~ 5 ,5 deft :-~an ,lAS 2,.J~

, "s~'s '5 ini ,d.i:~nJbU dan ~A~ ~,:-,~ '~"j,(U, mnen.gena.~ R~H1vu~i'ng Lafti. Perbedaan urarna _,P'SAS 5 dengsn JAS 23 adaJ.1h :ebag~i '~eriklll.t:

3.. ren~,~la£:im '~al1mba1kD1 'V3n',~; ada cada 1!J\S 13 fel.at~ rermasuk dalam ,IPSAS 5 untuk

J ~ n r

wem,pf' Irj e las ba h~ :5l21ud'3 r akun [ 3i~1 S i ~ n i Id a'~~a[ d i gn na k~npa a, en (i' ras sek.1 'Uf'

publik ..

[h~ ,PSAS 5 melil.ggunak~n term ~nologi ~"g bCfbod~ dari lA,S ~'t ~ Co,n~oh, r~ur~,g paning ~,ignifikan adaJ,:h pt'nggunaan istilah l:-O nln;'1,) ,rel·t!~tJtr}J !~t.,-urmt!'fJt 0ffl'1"RCiill' p~!,mro/IJ,t:f!! J;(ctU ,m,ml 0lfi'liJN,;;ial pD, itio n rb_-:nl. ,n~f aJ5tliJ/~lJti. ity t~ d ala rn IP SA,S 4,~ y_ I,g st:,pa .IJro den '-'-.n tstil-'h yalG ,w, dals-]. lAS 2 _" ,~Pa.iIU ~~'f.JJit11',ri'SfJ< ineem«, i,fJcom'e sta~m,rnt, bt;t;klnc~ rlJ~:e/~ dan etJtj,jiry:. ,~~

c, ,1:,~I,SAS ,5 mleA,ga.I!lJd-~l .. ' ~lerran,gkai~u'lJ pcrbedaa.lll defnis~ -,~nfd_,~ isrilah rekuis dt:ngan lAS ,23 ~,~mg, rercamom . a c~la ,p'a'ragr,a(-:,.

. ..- "" -. I'ii ' d ,!i ;i; ~ - iii

SlIJ4.ii!! IPi~-A[_: II: Cal.:', J.lL _:<-' .. __ flU'-·' -C~-- 5' -:'-(-Im!'·.·nll;-,-In. ,Ae'CiDiuntl

f-'ft C'n.n.~[I'[liadl· ~~;iit-- ~ 'Qr--;g .' lill.l~U!" ~'~. ij;;lIli,i'';. "·~e'~i

m, -SAS 16 disusun berdasa ,kWM, seandsr 3k:U~~1[3~lS,i ineer ,- a"li!!' nal lAS ~'7'+ ~ I'SAS Ii ~ni m,eDg;l u r rnenge:~ a.i I·~· po [,3 n let III angan konsni ida! i d~ n aku n 'fa n.~ j U 1 I~ ~~k en ri r as 'r a ",g d,ib~wahi (irom-olidate.d Ill111~ciJzl $,tll,f.iffllt!'Rt~ and il'l:-tJ~~'lti"g for ~;(Jntroikd r!.llitirJ)~

Prtr;&erlli'iJn 11';'-':',',:: getngan 'iii,S l7~~

lrSAS 6 ~(J'mtJlitltlttd jitul1l,ial $.tdlmJe.Fllj ,(lend a:C:(;Ountil1g'for (orlfmll~d ,tntitit~j disusun Il,. ,= Ji,- - -rL:- - = 'lAS 2'""'~ --~o,l.iJ~t~a' ,~,~ -~, ~ci' 'l '~ttJ.t~m ~ ~ - t ,nti "~ tU, 1. fi,l ~l/or i n t¥f~JelJt~ in u:1E[IY3.S3 ~.~ til !I".-"",nJt ,. M~,e,-- s : IlU!n _11_ s_ _ _ _ffl_ d_, - (i -~. ~-, -I J'l - ~""'- - - - '" -

R','iJi~rj~e_i1 w,ahttJ,pun d~a'm ~rSAS fi ini renl~'pait 'perb~d'~3g 'U~Jma dcn,g~n~~S 27',~

~

,yaJ.IEU~

a, Pe n.j elasan a m blru~ yitng, ada :~ ~Iad.al AS .27 Lf:~ ah d [D ,~~ ukkan dal a n~ I PS" -: 6 untuJk mernperjelas b,di1w;3 'srandatF aJkIunn~si ini dapar d~gUlnalkan pada entiras Stkl'or p. ·blik~

b, mlfS AS 6 mcngguoaka [,c:n11 i nologi' ~ra ng bcrbc,d,3 d:ld I·':' S 2: 7 + IGo"li,' eh yjJ'l,g rpam~'i1g: ~ignii,jJn a~ahru'h d.alam pemJ&gu:naan i.~jlah ~mti{jJ)! revou«; JtstmJent 1(1." fi:ndn'ciol.ptJfoml/!J;~1cl" ,nllJnmn'l; offi 'li1;n~~lll,,().~irion, ddn' n ~t ,a;Jf.IJJ~tlfoJi1J"'"' !IJala m,

'ii1) ~ C' i! d d ,. ·! .... .'IL ... m ~ I I e 27 ,. '"'" - ~

,>, \l iO~ ~31ni~ sepa 'm ',e[}pm 1,;s'[]:ii5i..n Y:lOW aaa !ll3am ' - 'J ,'1 va; I[~ t!W.l1~ffl'lJt:!!J

/.' I.' 'J a iI! ti ~ ~ r

income. in f!1}111t' stalemeHt,t ba-l4l1if·t' $1J!~~J!j d~tt:t (quiry.'~

c, DaJ~ lP':," S 61 trF:dapi~ ,SC':r~ n:glkai,ttu 'pfrbrd:an dc.ngan lAS 27 idaJlauii haJ d~rt:njsi tck nis ",~I,.n is'1" "',ah ,ra'R!1 ~ '~Ud,1 p~ da p3 ~g:r.~f ,-: ~

d '. I"SAS 6 ill !'mas ukk~n pen CUlpa n pt" 3~ th an yang mempcrbo lc hks Fa. it tniras- IWn tuk ti_ak mengh~"~L~ ,M;: llU31 '!!H~r-da dan ,ransak~i a- uar rn t[~1 as da~,i1m tIl', i(.;}s ~kon(}lni~ UI1 [uk lapo,f,an pada E'angpl a __ al p eriode selama tiga. ,l1Jnun mengikuri ·ta_ngg-al

k ... ~· d '. dar ini

pe rtam 3 au ,menial lOps l 5 fa nc :3 r J nil.

.,..

.... -

~_-..oJ_--F==>=--=;;;;;.;o- - - -

~ --
::!1
~ .......
~"'"" "':ij
,-
f!
< j
~
!.i'::I
~
oIld
~ ~------~====~=-=======*==-------------==~

1!i1JlllllliJ!!1 i!lo..;
iIooI
~.:.J V
~I
~,
:~ ...-
2: ~
w
.~ ='- ~- -

~ '~"',;

~ ,

"

- ~

_"

-

- ----m~-·-

..--

it!fn

~ ...........

_I

',,~

,,' .~

,3 cau !!;;C] ~r am suatu ',fr,asa. kal i m ~ r, 'par!illg rraph dj,a.n con ~oh '. j3 n gan s;! n1p;)i rerj~,d i " bila ;fiaa p'ettar~yam1 'publik: U~~1{3ng sesua u ha], ciafam, ~P'sAS~ ,Ka,mi~-,t men jawab ri dale ~~d~H~1. Fe 1'1 u ,d i;:~ua ~ ~~h\JV - me ahamt suaru Ptr8,ya.~ ~m I:P'S~~S sam pili ~ [m rid~ ~tJl3 ru tfaiil a klll_n'ta ns i ,ert1::Iru'[]l memCc~ ~ II ~u n !~nergi YaJ"g be~_r. d 0 ,~~k_ ~ }ran,g ~arn~;

b~ ,l~ai fi';gJ~t; S~t~llh .til.. lGm:mik ,nicncilliltw cl.aLull pesisi un ttWlk IlJl ~mb _ .nd i:t!l:~' an _ ,p Sf\. S tc _ .; elb U f d n ga n :tlu.ku~n, yang berl~u di Ri~~ "pabil~ ,SU,: ru ~f.sAS M ,lswanan de]1 rn hukum ,_~ UIIm, (~) ~e.h_aru5.: l}'iIj:e:F.-' nya~a~rn __ 'nrSAS IIe"ffitbUi: b,;naJ demi hukum, (2) IPSAS 'ridalk, 'menYUfuh ~Urul_ ieas pei. __ akwml~~~n~i m~J:o.kukan ~ill~dak p'idan;l, M'asaJaJb ~;ain ~d,aI,ah~ b;rub,~~J, suatu :pl'lki uk :Ill!! kum r~ng I,ah ~:!r ~Ie~'ah I PS' S te bi ~! ~ell',li:Iy11l~'a h~',~eDf~~ ,~" Hal ~IUI! me yeb'abkam p~mhu.dm, : 'UlaU] I '5 .', '$ yao,g h:1l~ W [llI ya, b. rlaku! ITIIiiI ~w,' ad'i (ida!, be ]~kll karena [-e[bi'[nya prodnk hukurn rersehur ~~ ba;gai bagi,an dari thr: lNJ.ue of'('-.tAAP "'cpemcrirnabao.

c, fY_4ct'i:crlhiiJ9~ ft--{Ml~b;lirty 4udi.; Pada saar m~nl.'h;.llngu~ stand. .h31FIilS rd,~ ba van .,.,rh". n ~ ;3J'l1"11Ilk~h !i1~lwritJ.a [' , ef,sel~n:u

jI ~~ - ,IF~"

da~di t11 i~a~ uakan, [[l!Jeb end ras [peL*u aku]]j~MtSi secara

tf,~kilj f~fi5. ie~ ~. 'ol1.om is dt. lip m(; mpl!rt i m bangbn sumber ,d.aya !fang id~ m1b ~ l i ki en t:ita!5 un (uk mem fas'i . ila~;, sistem- mesode akunlani dan j u~n~.il11 '~[~U1Ul. p mses aikuntansi ~ J anp:n, Sm1iriD ada ~'nt~ Wilen jt~!Wi' ')'3'lIl;g tak Il'hl.F.I1l1 ~u ,nJld.~l1Ji.ilbn s U aru .na~u~tlJl1~, Co t1 ~oh:: N·_,.t:;Jc.~ A,yaldoo arau Rar,a.I u.asi ak~ ~\1l, ~I~(ap ha rus menG~ gu naka 11 Ptru_gh~n ~l[,P rJli.s::.llll~

Mas __ :rJ/J . ~r;iemaht#'J' tPSA ~~. l~ ru 1;, ki I~! (J I_at babwa s3n,~~ t .se[d i kj~, p eI3 ku ,;1 kun t~'" s i kc'p~ Me i:.i ltLa ~,a'I!I,.atn bCli'gf'~3,r '§,arj'~~la ~kun U~,I isi, tcrlebi h t:l~l ~ orjana ~ ~u i.iU,;I n ~d :k~ pem er i fl aha n ya In g ahir ber.h~ t15 a I FI.ggrt, d~n h.:!l,llmJ~i~,. t~d.~k . d~, 'GI~ku ,ilk· nt~rrusi ~(~pe~~uller'iilUJ.h:1_n yang pak~'r d.a am attn m~' k(;pt',mrrr~ (]'lah~Ul, yang ~RGgup ,.~~!l,b~,(;IJ da n IJ,ngS1l1ng, mCM:aharni l~PSAS., J~ul; ma!~~:~ah (r,~jfrn13,haN m,eJrOO_]'adi, i,s'U III Ii! IU3 ad~p5'~ ," iiiI' U ~.na ,I ~S~~S 20D9., Ad~ bflJ~nE;p'a, S( ; JifC;I~' '[el"~em' '~,an:

'~ , "};~iCJRmm b,t~ dem~ ~b~ia:l agar {j,~ dirt, d,· h (]il~~~ iru:rnwion3J] ~:membclak :i, ... m'~ '~rSAS, ~,ng' iil; aid~,p:s ~ p~o uh dcn~n, !t.i.· ra u:.rj l:Maha n ~

;2" .~~~Mferall' ~lLlbs.i[m~i Il.dma :nl~lItW~~Mluu-, k~[lnbaH eS.FI s i makn3J daJam babasa In.[ onesi~. Str.~ tegi ked U 3, .~ m i mf~n u.d . 1 Imn p'3m pI! im.gruJ fUI. ~. PSk'l di ,~J:parru,g~l,

,~t 'Jidak mt:lIlt;'li'i'C.Dil,a_b~IlUl~ HamlIn h~lya m~mhU:IU, ,ringka'\3n i Ii1tis~ri d;:n\"~ !;UJJ['~ p~fnr3[3an ~ fS" ,se:b3gai cove ll~n guo tes su3(u peru r;:U;aaR '~rSM.

~[do:psi ~:U1lJ§s;t-IJI~g (~~lmun bukan ,adopsi-b~.nJ) Sf"CUfJ ideal !t:h~pal d[l~ olen ,UIJDtu ham ~sa va,fli~ lik.l1 I: sr:flLa

• ~ ;I( i~

alui , 'liirncn,ymWlJ s tan mM ~ U ~ e r n~~;ona~ ~ers.ehu ~ ~ 'lI'f Mia kedka

~smnd~ - iru ,[H~UJiun! 'waru rU!giH in. rerus menerus UJe'~a'kukull uji kOlnpa~ibili~ JIJJ~~ ,~tMd~lf'irncrna~'~tUlai ~l'FSet-Hn ~erh,utb:p n.~r,~\nyj]"

~ " ' . - buah ~Iaruhl[ i n ~:'~II[~Jon al seri ~ g mcf:rnb~n bt:I1em,iJ op,i, prrltl:kl<k" iJ' ':UlftJ 'loft (;:;d] i I ~ggr - U:t[,l n ~ .J~ tI hm rn,y-~tk ,pl~~ruhdn uru.'. suutu baD~S:1 le-u.e.n[l]I., maka 'per['u dL~!upi t~ln) 'I d~~ am .~ ~t.~t t, kon r i n u,m .da ri r~lng; r~'J ~ ~l g sed e ,han a l un '~U ~,. rn e _ angk ul r:,n to~ eas yl n ~, MlI as i,~, TI~f.iu~akang) ~pa~ :> "~JrnG p;t.lin~, ,Cj n~lh (~n HI '" mew.., I~~ i 1;,1 asj, if' n! i tas P ·l~I.lC can ~ib~ .t11" ju, ,:lJl~,u medern ...

lila .. ~luilUaJl,~ l'IlJa[m ~ifan~gi 3d~psi~n~njadJ dd "

m'uDI "~ ~~bib &Cba_g~ i su aru b:nll gs,a~ 'R] II] us me rn i H II salah saru pc:'rla'kuan aknnsansi y,Jng pa~; ng cocek ~~nu~' b I ~,g§"'I1lJ}!a~ 0 psi. P ertd\ u an ~t'l c bi ~~l1,)ra d~ ~ oLIk, ,,'ten 'R1IJ ,~b.iID.m,~, _ul1.t;iLIl:ll]ah I~'; ifi ,Dipmtwl'iit dcng~n [inemb1lJ~a[ ,..nf!tring {<,flY ildopsi, )rallg,berj~i m,tm.omMJim JUl'k«tkJlwn.

i'~on'(Dh k~lrma,[ melnora dum ~ubl;h ~eh3gii berw~.ul~

~m-,:~~MljJ ., ffl -:,n,~.,:litlll mr1'lglt.d,fJ'psi l,;l-l~_" to:!Ji,il"ri_;.. M_-~~ '--ilJJ

,IP_' . S No.. ..' ,B!?1jutlul. ~,~ ,t/A-lam' GI!J-el~ ~,f ym~t' 9illlifiltltttl~ ,h"jQ/~' (/) ft.i&zi t;il'fN1gMltJpri ;JJ!ltl:.w/~ p_- ,r~ .• - '4/1;,,, D' "" ~,~ ,illrnt4;[ "' ~ "' f (2) titi!n_~

'fl: ,t'll ,_.~d!s,si blip ~~:n paJrto,_ waf NOIII n I!hlU~J_ t~n.:YIng' "''''' ~ d .. ~, .,, l~rI "' '" ., •

ill\e:rll1\] ~ 'j han sua~ 1[1 0 p:51 pcrla~.uaJl1 ,~k'u n fans; d,a n me rn,g'" gugurlLln pcrl:3k~an. se'I'~hihDY,l .. ada~!1h p~oses ~~,~ksi .;~~41" at:Qi,op~ i pt:lf~.i.al·l.

S[r~Ufli meDgadop~i, l ~~SAS _y,a.nC [c:_~aJl (er.bi~,~ itukI.J;n Mdrti mengJJaranti mt:nlll.ui.~pJ:i sllu'ruh 11:J.SAI.S: }'il:ng~' - _ .,g "F6,if ,Jan~ )J~m'b~,. mj_- 'kiln ~'YJng .w~ ma, brc n a Jang~ ~"janp n 1(' dJ ~tJJ1l HP S.J\S rtcnfC'fli ltu. dlim.asa, ~r,J!11~1 ,alan, d~[aDG' ~ ll~, rLldl •. ' t:o~o k III III ~ fiJ !Ii' ~~1" Sna n~r;i ~ n i d i seD nj:l f.j'.s~f1l neg;, :ldop si (,p~ ri,p~liun a) H?'S~~S yanG f'el3 h t'f r b~ [I ,J-_ n s r~a.(~ pi k" ll''pi~d~W' '1UIlWl!· Mlk liS ~ i ydng akulUi;ifhh~~~ ,3fdU ~ij S(~l ,e,(ti, adopsi, 'f't' fSe~elu i' ~ [~UJ 'pi] ~ h p i'~ ~ ~1U[~ [j omOf~ IITI [rm,!r) F S fa ~dar' ~ cc::;a,'~ irodividUJ,~ (ilb,~~k yang l~d31l ;H.1a, m.;Jupun :1 PSAS ,";ru~~g [abEl Ee lih~ ~ ,keln.udi3!il!l).

m~ad.a h (;1I1t8J,1. :sa,y,a~ bC'faJjili nle nj a Ill} j n ;Jl(:l n m e ~~dopii

-I ["ln~. l~p-:- ~ - - , II rt-I, ·\.r~ Il'li p' ~ I!r.';~.l n rt'_rlL'l: It- d'" ; 'm'(1 ~l "Ifill F!li 0 'I]j l1i In ,d': ~ Ii~ n ii'l'"l

,Ij IU U! WI @; : ~Il- J!I.lI1I1: ~ .i ~l, ~ '~:lji ~ l!\_iIlII I!LI. I~_""; _ 1lJ1!l '. '. ~-'.-~- ;'fQ U,t:! « '~11_iI1 ' .. l.u .... _u5~

"'., , bJ

IVI@,_:a!1l:Sf'l'iJ@' uI .. _ Ja·~

caLlm PEf~eMloo.ngd, ,m"IJa nja~ nllartJlsme 1r-."g sangat: ~~U~n~-

AJiH]gSF8Jrn m~ '1g ~ngl_: _81pta ~~ d pa ')'.tllmg, arum .rI ii!Jk u karl! d rnasa mL:'Ma:tsu'\9.

Anggd ram da pa d ii In e~iP ~~ 'a~ - ril se_ agil ~ pakfi1. peifilli.fa .a,a.

.. .. "

PI •. rWraafil pane ~iFnaa n

~ ~n ~riI9:f1U~f~ 111_

I{ . ,

3,~u'!-t-U~ bi~"ang, dan ,~i'L' L 1'31m '~IW_fUJ . ' . ka.1il . ing

(id,raJk m rc1.a lui d ua m . bn; smc 11 y,~ i: ,M pe ~!'1mm:f!, R!ID'cbjU'~, m krun :l~ulnc ~~r t'~-M.~d 71'l«1m.. niJm)~1 dan ke 'u me~lui m, ;~anism,e b,i ,oirnuj (6,rtllJlCm)- m-il4l'1"" m) .' ,- :' _D,P"_eij_,_ Jmh kO.IDiid"si ,r,an', d'i .. :~-rlkan)~ lin ekanisme , dr·, :. > Pi sc-iJ>J,ai mekanisme ': in,; II ; ~,t ,nrolep,do'm,F:~" p -:- . ,-_. - y :bin, S-~,~ .-llt:r·, a fa. 'yaw~,~ e-..si e ~ , .. , (,l1[llt~Ve . - ·,:_'wlrutVlf" 19 ~4)~, (-Bmw~l, dan. J3.cksQn~ 19'6)., Na,mJ'ln,~ ke:gagl~3DJ ~a5ar ("Mlritlt,' foilum: [erjardii i~ga ,daJ"u"U Dlen~iokasi'kan scj 0_1 ·1 ~1 b~lf2lng d 3 n j 3!a~ .' . ny~b3 -]n13 ,adal1h,b[i[~a ,adaO,f3 pLublic: ,o~~be' efta e'bte:rna1itMuya. Je.rruls barWl,1 damj i~." in~iah.~,'- ·~na, Jurniab l~mm1!J grm.Ji

~f3ng .dis [fibu~~. mJru ~Ii nncbnismf' b~mkras:.,

::. ~kap]smc 'biro· rasl d.~am perkembwn,IPDn'Y,31 men j a~ _~ mekanisme 'rlJ~g, sanp'r. ip~n'- ing~ karena be~fartWilya sem3kiu :meniu,,Ik3'1r ~og d.'m(Uh ~'IJjkw:J da~a'm --ofi-~)"iJlI

..dfI"'b· di p· ... 1 II .. DC. 'B !Pi.JiII r, '.. ~ ... '. " " ',OJ, 0;

Q l an, U'lg - mau K:. ,olme, t'1, . '.. sr u re. ,.-,fjj,r, ~:~nn me tai~ 10 > asr Illl '.' ~. ,II r~ nl~ji mp n,·~,

instru nell 'Y2llng d~sebu.r sistem peng,aD,"';JIam y~Flg b .,rrurn.gi ,s b~;M a .. hu un,ru'.· 'mcngado[wikan sumber d, . _era daI:un bent ... -' ba"utg,. . n ,j~ ~',: ~ g ,I ' a 'kc - - m&l'}a - ~- .. - II]

Sesuai d.cng,~rru, pr:rkel11.'b _ ,,:gan .5 ~$'f.eJl1_d,n1J; ni:_ rasi ,u!bl,~k ~_'I)J, _~ndir" dk\n, ~,wn_lIjilljrn, :mas,Y,araka'(, dtdi, R1 konreks sisrem :~[J. ia1 dan politi ... tertentu, berkem-·3D. __ ,1!l_a s'i&Jem, pelll~ggaran [Il'll;3i~~~ -~:un .sf~~Ir:aJIP- -rki -:m'b',31lD1 norm; d~lk.enal b .. ber p,~ jenls siSl1c:m pe~ il_ - In ~1ralril ,.,

:r;'L"" .. ~ I-~ 't·---· --,-',-- --.- - · .. b---'- -~-- .... 11.:- 4!,'~~--l:',"-",IB·Jt~,~1 - ·"I'·~::r· I ·J:iL=n-~

-e,. u~g;1I ,s.s~em p;~ng§u'4ul te semn: n311!:l L In ,~bD,n~'", _.agmnf;._GJJ,iOi_KC. ,

'~- ill,,· L 1: oJ;' i k -·'i I~.n·' Jj. ,.J ~ iii 1~,Dl i,

:PUJ;u,1·-engan,il ... lflt,-,.,jt,m u~",a.ge't~ng ~ . ~·e'ml -[ani-~T, ormaHClt,,';uulttlng ~r,.r:ainNfn<

,P,OgTtQR';f n~ i ng Jj"Jgr:.ting ~1'~'tm,"i~, ~11 nell' Ibm /1- ·;$~tl Bu4_JP -till: ~ tal I' M Ji(;fIJ T'fln'Ir; ,B",gfnin,gFrl1mnmJ~ '~'I_:·"TBF1~DI,almm -erju.~In'ban.rnnya~ ber~ v,.ma1;i nUll~ru munoo,

Ja", __ ' ~ .. ~-. -~n' · - ti .... 1I:s .. -- ~" ~?'J.' "- .... J'-- ... ~ ,:It .J.. ·'HtiI1L ... L .' .. " ~ -- ~Jll.l. L J.-

nan '~~Jf'J.,nn~ '_ t".I.!. : •. ,n: ~ epe , . .[:' ,~,:£$'t)tJj -a"/t~' O'U"&(tt.~ 0lJf:1. ..... "'cp,' nlkffttll _if! IU m~n~

,L i

i'~:~

p~memb3JlIru~n·. istem an~n refj3idi, ~·Iaras denpn U5:.ab· -usah~,.rP·· nG~'rJbsiarm sumber-

.,1!_~V ~'II_~: b '11 ~~"""'III Al"",~;"JL.. ... " b " ." ..

U3.YI 'fan,g_ern~l:dn. ama semakm m,maht I~mam m~Il~Om'O~i , ...• r gru p',hMi,PI

PC=fl-~', 'ml ~3"3n,.

_ L

'k 'L " .• ,JI_ d " '. ~ ~

,£'[e.llCC na_D mCliu,.'Ira.D 1~lagu;D fl301 r~, :. ap·' i JP!~_ . ean 1'·,0. M3D' - Jcm-~

~ 'ff5;1·'!!Ij "i'!Ii 'i 11:.:''lti it.' ~I ........ 1!Tri. ~ ~·-I:I~ n ]" II ill iP,,J, . 'R PlU'o,'!! ~ iii'!!; liIf'Iii"ii ~'m Inn iliy ~in C' ". ~'i II.!-. lmi, ~a·1t' .~ifi'j" 1':: H iR' ' •. n .. ,j""iII1 iIi'fiI

~',: ,~;g l ... ,~~.. . I1io U JI K~B. u ii!j!~"'~' _ 11,1 ~IP.. ,wA ~ ~! 111~1"",,_ -·r""'" =',' IIJ, , 'V"::;,..:ill.• :,;,. . .ll:JI!,~;" 'Ii, ,,,til ili!loil, I~I~,~~ , III ~ 'II U 1!I,!.

Ine~lgun8~~p:kan ~:pa, )lIang akm, dl~· -kuka:n di rna .~, 'wenda _- n-" P-emiki: I.' - ~S(.·-'r:£giS. di .5~_ ii ap 0'l~n ~ s2JJJi ad- -,~h -' niJS.eS . - i m 3,'111 ~1. '.- n-~I~liI]jen berp ~ - ~ r 're flI._ - n. " " :. eng:in _ ~ _ ·HUI ak.r~, '][35, ke ,arab I LilljUatJ1 (l~lIi:§~i. Se 'd_ ., ~ n l . r,p.lola111" ngkWlpD paM, reknolop. idam. ek:o_Humi !~'k5'ITllFnaJ~ ~N,anajemleJn1, ,wn d,m,domog in~Imrl, ·"m!~I~~~1ilUfl_,r. - ':'~~'o; 1Pe,miki.r.m, ····,ra[g~s;m: n: je'mn dmdo,u,m rn:-asikan ,fll,'IJIam be~b~,'.···~ ,d!ok,um D, Ip .me'oICJJl1o. ... SebJrU1~':a,~1 1'0:5 di:infl~,-:r,a: ,ilan dalam plfC'}:," ur p~'n:~an;-c' ~:-ran, iD_-i nisasi,

A_lgprnn wpa[ d.ii, ep' ~Sj:ik-~, ,seb_r~ ]n~~t p_·-n.~~ t,~~n , 'er. :m,'-n pe ··.'r~ma3,M d,'_- - ,en-lf~'U'~f31n ya ~ IS ,~rh~r~apkan la'-a ~ t'e_-,'~a- -,'W dal- ~rlJ SItu a'~'31~--e ~f3,-_-_ ~~~ri,o, ~ e mendaf _n_g~ Di . .' 3Jlamru rr:amprn-,aooya, ,an~ ',I.alu menyerlabrm d~'na penfFiM~ idaun _" D.g~lw:-a.n y,o_erjor,'d', di ma, I '.1 ~_banfwn ,0 ~ misasi. ~-ekil!or pu 1k m l'ubun

OJ] [lye- Il.lmbl di re nlnwJbn lo\I,eJb lemh _ ,~, s j n.-lie.1: _' ,paf1~ m iii _ [iUJI I'm b~· - I P ~l .' _; ~ I~ , lirim.ggi; :kJ d,WI!J! kub ~an: L :mdJl'aD· ,'.0 , j[' w, re_ ,illl'lL ~-11 l[ll~.eh d.ukUJn,~1U1. pan t'" h, If 'ac ., l D1 b ~ i, dan tkJf'£.il -'I' -' - IUIDSi P -'reD - " man, rerutama p. nl_ an;, I _3J'3Jfl,t ,dj _. f,l1;· aruhi oleh '~ _-'kn ':~ ft;,'i~v' p mli.raan angpran~,

I

1~ r ncl.. rJLH~ T~ r1 g- ~H

l'e n g. n g 11 r n ~.i. [11

] n ' n~~

~ Kcbn·

t:.

:'U~ d {:l'd d l n

mrcl i 1'1.1 i rill r urn f Kcrja

.rcl i nasi L.r

. ~ nik

i~ ar pk n

I .. rn 'in H fl', ~ 1

n

.

1

r i m b h n g ,~ n I ~~11il~ 11'] i

p bill

L g h.

nn D ru

• •• - :_ - - 1- • - •

I l/~TrABEt ~~~·.:S:· .

- • .._~ ~_II"!I·rl , .... " _',

1 PE

Hil" h

te_1 HI i

"}

~ mp.

.

WI

ermn taan k cl ruh n dan

• '. 'co ,- .' .·_~_(lJ"illll~ tI~iI'" . II

Pmsedur pel kS:Ull'l4l n alllgg3.f,~~ ~ n; ft:'b,ti'f ~~if'derl~,aJl1uJ~ 11-'11liIohorman Pcmb.~,:'i'I"rn j tSVP) dari :tefi~p u.nit ,pcngdIl.La.r~~ d~kJ fi~ftlktn, kepada K3noc (~.r ,rerMl1tdaharil:.1n [~an Kd.s Neg.lr~ fK r -: '. '. J, K I) K N bee f~! 1&l,sgU n ~ j ~,wab un ruk ~1i1[~nl er ~ ksa p~[["rn,iO h~'I:lr1Ilan l'f:ucbll~l, sebelum :m~nge~u:n,krntn i'eilii _13h, Pe:mbi,Y3l ~, ~SPM1+ Se ani IJInl}~ p_u~ inlah rmH:.mptUl)'111 d 1:13 rck1r n i ng Ka5: N ~3 ~i1 d i Bawl.;, ~ n: ones ia 'I )~ru ~ ~ ese Iii I fiG

(1 502,.OO[J,:[JJO linN' Bi:]1iIdah,~u,:a Umi'u.m '~ra~rrru I~BUN,~

,da F6 reken in~J 'N'n" 'S 0 'I ~OOO~O fUJI '~n'nJ,k 'KJ,n to r

l\tm~nd.ah~ raa -I"

,~·erd3safk~.I~, ~,p P d~.f i m as ing .. m~i"n,~ uni n. pcn:~c '1J.l:ilran K1~'KN ,HlC;D]JTh bua n ,~i. ~ ,~maD sm~ ~~ dj mru1 figil d~ ,a.m ItlJj~n ,a d iki ~!~ 1Mb n kep1ada badu laill~. it i ~ ~ Ii] gku Il,p,n 'kao,u~u· ,Meu ~t i Keu:-ng'- III ~ailu:: . i~ i :Sl~·· ," ~ ,!\.anlor ;\~~ri'f:ika!l;, ,. elaksallaan AnSg~ ran], ,D'~ lEA ('Din::k.lorar: I ntQ:rma~~ d3': c~vllllu~~1 AnggaJ',am); d!Lrffi SA ; VON (D,ad:;[n Akunlan!'d Keu3ngJn

Nt ~

,'. f,~[~I"

',1,. Pn~fl,~PdMn A~&llIW"~_1'

'Pen[ga"·~a 1m almgg~ [,3 n : C ,~ 'k~iL' ,pad;J dJ Ii.lI a n l!U i ihrua III ~n a m a ~ b.pc:uamu l<J~uang~ ~ dan IJ p~r:a n ~~i n~rjJl. U [fIi (]}r,~nl keua n[gil" ,dJ~ba,g~ ~llu~~j~d:~ dU~'i r,altu lapoIiJj~li.i ~~jl[(g~~'ru '(;D!.h~H!~ (ill"J'~~r "fO tt) d-~ w\!. ,I lpor~n :3kh, r ,t~h'lLmn ~leiJ.'f"'[rnd "P0yt). Lapul-an ~~} [3t~M ~ adal:lb UIlIUk, :n.1CJlgt[dr [fill d ~ bsi perkem b an gall! pel~~dD~.l~Ul an,lll, r:'UI ,s~Jamla 'r;ahun !ili~~[ 1~if.7rs~~~Diri Im'ilflna~i y[dg dm~, ,.-il:- da -~ [ap()!r., ,i 1m diG~IJlaku1 ~ni ik mti:nru~lI !JJ lap~lr; rn !il"- ie:~ {~r pCr(iihm a, ~epa ,_;..\: '. '.' ;. R ••. ~.n a n~"raJ1 ~~~lIln ~J rahun 'fISkal ..

'ed_ng'k~m la'pOlfJn akhi - 'melllh;3~al,p kesc[~1lJruh~- In pf ~ akS3.D ~an i:lJ ~ID ggaltliD ~ .La.PC<l~,.'i1 ,i n'~ [~i' gtU~ a ill m i.!i n UJ k. p€~i3PalllJ bJptlm.n I,~rhj lunpn ,An~ [an N~~i1i (,P1U "~ yang d_j a jll '3J III ,0 I·e h ~, lU'f 1i:~rJ1lI~ . 1:Jl tUd.aD ~'J[R. Di' sa mpi Ill,lli UJ,

II .. ~ ." _, I_ ""',._ ; ]1

t3jporm Inlp'tnnng UntU5; mt'mprm-r '-0 uan~p·· , ngg:aralll

oega raJ Ie hadap perekono In ru :10.

'.:'9nJ,,; ,J~DploldlJ;" .... 'i!J~'IJg,a1j , .. tll"a ..... '111# Iwi' ~~~~~_II~m pen gelo faa 11,'~ IJWJ n,~aJ1'l n<!"13f'a 5~:~ r in i .:,]~a) mlt:n~rlta n pad I'INiill),f C~ m;lab:jlit~i['f WO;~, ~lCVlf) til h II III 'm 9l ~ )';;:! ng mrwillp;JJkam U'iIldalllg"'Il.Uld~ullilll,g ,:nd'i P[!J:meFi("ua~ '18el all d~ d~ n d ~ (era ',ka"rn d; ,I ndo n,:sJ~. pada, lah,1lJ, IDJ ]1 96·, ,., U nd ant; = - ru I~ d~1 n gin ~ Iilnl e Rj ad; d~ SiJf po~·o ,; pengund~fJJS" r.l pel~do~~n 311,GG' ran ~erili.i'i:ri ITIL a.h di ]rndumesit, Ullrlarng= umrllid~ "G, Ie ~C'b~lJn ~mlCm ~"J!U nr~~ p~njlf:I_a!laD r~ ItIB,G S~i~,pl, . i'~:ib_s ~ III hany,;], [octi}:k un.~ llk [pc~~li nl~ha n k~, ~ denl~n G .;~,;,,, '~"g,as ji"'.iI' n,g ,sed!!. n~U1!Ja,., UiJj!' ang'-u ~,d:ln ' rer~e!~~H.!!l,I, p'J.ma d.a~Arft r[3 dlim~u.dka It lffinruk ret.. nt"n, I~ i1 ;aftan '~t[a.ru n ticl~dt

;II r-- ~ ;II [Eli

Illl,r:nl~; ,Ill ka I.l .kl!':l:til!.hI5H.n~r,iiJ D~. denll okara,E i llil, a [-as 'iI!TII ~~ Fa III

S·.A. _ b~'!;oo'\~ ri'!i",M _. ~ al 'OV':'1 Irn;i:in-""n~~lliAoFi~,"", L ... an : 'Ar·LrI1!ldl '-'p-', nD, il'I;ifJ.'e,-" '-

,,'IIi, . !Il!I~~_ilLlll'IU!!'U LM _I @ ~,,,""u. "" ~!M!I!lIiwg"i_I!l)Qn "" mll1JJ it"'~ U[t,lii-

hJ~fan pt.%'mcriJ]1 ;ah~ ~m irnmh, rmdone_" ia s~a{ ini '(,- _1;m~lme-

m!lJ i,ui p=mb3!haruan Ill. f~l;]Jft m eru nw 'u n s;i:u'el'A r ~ng b3ru"

Dal_'1m ,;lBg'ka rue ~ ~ wdak1a~ iuti piftU~S 'pemba'harfll.DJ4IflI pcng .~(J.l~an a;I!lThrc~ ran lliil~,.. ~eti~t'bu r~ pemerin ~ah mel,~ ui ~jternf!rrn Keu.angan .e~ah memu~:;u~ fr:osn r~mb,aJ -ac_~ __ D iFtti P a,d,Jj t a ~1 u n :1 9') 8. ,d C' flj'~ a n m ~,m P'c F~U-:; h a.uta,R s ~'I e m lu;;mIG[e~,ol J.3'f'b lu:uan:~ 1'1 dai;~ :angl~J 1] pe nerin t: h., Pada ~~cu~tu~ ~ 99~:~ sebush rim ':f:nda.ludu~n re ab d;~a;ukatl olct'l MCIU"gd K~I!!I~g~o un ru _ Dt'mgmtt_SIJ~WI.n ' .. -buah li~_SJ sil pe an~' an baru he r~ail3 n d ng n p~ II'". . mU5 'n , 'ngg[ara I1i1 'I' pcnlt!~Ql~" wllgaf-an d_3l1ii1 p~'m f{Fili!aJo ~

'fad.3 bU'!J~ S~p em.b~r 'ta,~ n 208[J~; 'femn~Eint3n ~~1!fn·OJ 'pem~r!laID~1iJ kepada DlJlt ~ (~~,~;J) reneana p~~gtanlJ, ,rJJ ..• ' beri~ hefka.1t;i~n d~Jl1,;:u~ , ,~eua.o~1l N ep~,. I\:fbcm~~"lifil .N[~b3.J'i1 dam ~!em ~ riksaan tell' ad I!' Ak u n!]:l bi ~i 1S Keu31lpn ,: ,'i~3ra yaru[~ dliJ ju b 11 o'~eh ~ I m penda~uluw [rC'~ebut i ~tiga reucana , rogrm m re ~U( be ri 51 p iru ~ P- Ii ri n;~ p 'FIlI·m "ros, :

- , ,,"1 : .. i"'i ""':'i :an' liltiIIJ'''Ii1 f" -' ~ liH f:i' Iii fr1i .. ~.Kfjj se Ii~ " sl iSff~m IJf nD'jJIJlO~ ~a n

f'cn~ ISU~,;.IIj[ ~1iI! . ,~n ~-""c I[I.!!!. !l W, - ,- -''''''' - - ;D'!iocl ~

'kcaI1li~nl d~n dipcnUltfUldan, :s-eib~wU la:r,;;JJI.1Jg1G1 huLC:WW11 baJl ,pcm'bah Ul!U - - lP'eng,[:1 D~UIl. :p~ng~'I. u.ar::Ul pe·lm('ri~:~ah. dan ,lelmh3;~'l pellrueri.ln3h di 1",~~Olll!.si'l. iPrimlsjp~lJ;nns]IPI IJ,UI~Jla[ dalarn pembmm-t~,~n ,im;, adalah:,

~~ A!u ntabi'l ~ las h~li iJ:l ID'ru it'uk ,D ~ R icb'll rl a~y~r - kJ~ ~;

b. Tran sp~r[asi m,elll1y,el u ru h pada se i,!JlruJ, rra n s;aksi pe' meri n rah i,

c, Pem h e rd a ~ J,a n petn i rn r-i n fan G ,<wo rr·s io nal un [u k :Irnen~~~~ai ki~erlJ ~enlba,p ~;o;3,mg o·p~ilmal;

~l ,Pcrrn~~,w~arn, :~an:g klil1f!, '-Mfe~ioila.l ~ d:an 'indepclut1cn o.,I~[~. D, ~,K.dan ,pc:wgbalPw~n ,dH.flika51. l~'aid· funpi,.fum,Gs; ,tlueliksrnJ.3f:11.

~. ~ or u k. lilU~n) beri p=hl rn j uk pe!3b~n un Ip . n ball nu,n ,p~ n,g~'l~13Iu ki:ua.nKtiu n~·rst'.bu~'i p[:t~ g., A"ri ~ 20 til.' ~en r-cri K'euang[3j,1l1 lela~' membellt'~k 'Ko.i[ie l'emb~h" .'II'u"an P~l1iIrg,!:lolaan K~uangan U\J~M'K) '~'~ng btf!,llgiU urLr.uk Im~mberikan p("[onj'~k. k.tpada kelompo~ krj~ k}~'~sIDnra u ni[ tllk ,menj c!.u'kan be m-b~,I" i ~.pt'k y.an:g '~efb~ t d,c'!J1.g.an, penlhi3J~m,ar"iIll~, [~clf:t,~e{j~~,n ke UUlpn p~m~1 in~ . I'll , OiIe.'heli'i ~~~'U~.'ihl~ diiilng d~m~R. nfiR Il~~~I~'1I d[~f:igm d,ralrt Urnd~ng-' Url('ang K'chlang.~nNcg~rn:,d~ Pcrbe[1dah~r;u1iiI N!t!g3f21 ,dan 'Pt m, ~ w i: k 3,S;.1,;I n t. ,J,3],n, m1Irl, e m,'h e r~. ~ a If a,.rn perb a i K3 n u ~ '1:, . "k, orpni~'i, :r osaiurt dan 5'isUo:m.,

S2tU tn.i k~"l.iga R~n~"-il:@aD U,ndaDg~Umd 'IJ:& 'ytlfl.': btt: rbl f1an d-~nG;~n ,KcManpn N~gaf3~ fai [u :n.u U [en I~;~ng Kel3ng~ nN e_ga fa I R'U U len liang P/:rnb .. · Q dah~l· '.' ai~ 'f egaru, d~fiI It ,Il} ~~n[an~1 ~l€Ht,fib.il~n T;1Ui~~~I[ Ja~v.[al~ Kfu3D,gan Nqg~'f";!lL! ~1;~dI.:lh, dl~hbn olcb, 'DrR· JU yanG ~b~I'!lJ]mn.ya

,,I .,JI ~i J

,J

J J

J ..J

UI . piild I,'~' hi 'sap ~,r IJ O~j_ -_,~I ''1ru (:-.~. b'a -~, i n d II kl~!alh sle p Ilf "'il 0 ra n' . 'y,BJ n =1

Te >ilp PI! n 9 i khthi

.ah IP Plaporan

_ e~ ratiu~1 p ng id" rr '·.111 ~ ~ian dan pen 9 u kuWG n d~~am ben1w,' bU_':U transa ", i ' ~Jlrn OU 'il penea atan

~e~~a an penc:atatr 11 DlI, -'j 'transaie, !El1~ml buku ha riCin atau j UlJma l,

-_ - ernij n ahb u'kukiJ n (postingl,)' da ri jU~lnal berdase rka n ,12 om:~o' atiBJU ]enisn !liI1 ka da!am a'un bUi.: u besat

,n)ru~1U na n ne ata 5 iJlda (UiBI balance) be rdasarka n alwR-<a arn b ILJIIlJ besa r.

em bua tan ay,at. ,ju mall p.enye~l!la i 'n.

'J ' - 'e.nyusuna n e',~, -,JerIal (!AIOmtJ~~t) ,a t_aM n~ ,ca liij r.

~tlmbuatan ayat juma,l III nutup (closing' ent:riss). :em - u,a~an ne:c,;j ;sa,lda - te~ h peru_Hupaln.

P~m ua ,n myili'l jumal pe mali

La,po,ra n Kinerial S u rpl us De i si ~

.,1 ll.i!31 po're n Arus ,', as

,.' lapo ra n f~ru ba ha n E, IJ i tas N~ralC:Q

'.,1 'C,atata ill Ai~ §, La pc ~a,n K,@uangaln

A _un -_eraCiI

AfuJ n La para rn S llI'I1lIU5lUhlfi~it)

p, - n!ir fl' ,an - n Piutal1l g!

Pen;en al'l ia ~ Penca ta'i. n H u tangl

AklU111l PI ~ang Akuf1 IH~I'ang

100 rm~r~ Il.~Pflll'~ n I:@uangan

D. r~i'i

R, ':enin'~

Pef i raa ni, It! u· u Be5a~

I u ,U IBesii r Pre mbalfl'iu Pi y , ang Huta ng! kredror A ,U\ling.i I' ,fi@d~itor Ie:

JUFlIi1al1 P'f!f1;(ilIttalla n p~u til n g Jurnrcml Pe.ncartartan HU'lin'l'~1

Nolal ,iu 'a1nQI j Dtal Hum,n ~

, rkir(li n Ou ku IB sar P,embantu

J !Ulr'n III \/0 uchef' dan Jurnid ']'UJiiUS

Dokumen... DokUlnlU!rnl Sumb~r

U1171

II

.... cnh TIn-·

l

!Ii1 ~rewnta~ ~stsi ;lng:-,11 da ri t ran " .. k5.~ 'l1~mYtsl ya", di~t!!.d(ain

.... ~ ... , it II,.l:Ioili'·,~ "·Illtit.~ l!!: ..... ,. '.i"i!'i'

~ ;lllI'Q'U , p~ ,.oM.'!, _, ~

P1Jblil(.

. ,,'31ptlmlill b,u,mg,m : .-"l~rOlr pub~ik m~ru,:akm ,re:,~~owm forsisi '-UlaR,pn dati 'tranSab~ .. I[rr.rtnsaicsi 'ran,- -df - - n oleh :,U UJ ~nd[:as, ~rilf,[O, ,U I;k" ~uj _ 'r 'WJDlIlml, -_ ta' j:Oi ,0

~I~-,· - --":~I- ... ,IL.. . -, ~,_~I iI!"im - ---b - -·~~I ..... , .... '"nit£' riI'-' ".: " ~~n"~ ;: '"I k- ',jIji ,- n'~,' "11l'II;,' '.'i'i, ,'.,In

It'i,1C"U.aJl, '., ,30.' an, un, um' wu,lCmC,-,htam l~II,[)DI! I '_'-~.I"ti;"oo '.' ~.,,' iI!~; ·'iJi..~'V "!Ii ,. !Ii~, A •. D.:I!lII

arus kas ,_' _ ,: S·l[~UU len rh~ yrul:g be rguAa._, ~ scj _ mlah b_ ~if pem3!lk~ i (lltJ,'W ,,-:- ~'n" 'Jeri) d,allam cfliro}em'~IIl:at danJ nrm~ng'~~RaSi, ,', tp1ut 'san f]nH~bg~n3,~ a]lo~-·j samller'dJ.ya _ -In,! ..• d~~ p,a,kai g,'~,h ,SUal'W enr ~[, '.: d,a,3j m ,alu: ivil3S;mya, WIlD ruk m 'oa,pa'ru iUJi un ~

--'f: : sra ipaif.~ minam ,kiI,' us peb.,pnnul ,lmuIogan'-. ·rUIr ,;pobilk ad~· k n in :orm,- si y;a,pg ,rtf,~e:v- n· 'ala,P1 ptf!;_1!gamb,irua~, _ leputlJSan" d " __ .1 :nuullju_~~,'an ,~, nta :j~mwj enf'c as, at. sumber daya 'y:A\lD,1 d'ip~n:~ya.kauIDt, €logan ace

31 ,M nJf1-d~ ~ ~nrOm1as,i men; !naI ".WJri'- _,"~umb:r:1 af(J _" _' t dan " IIgUiD· _, I· . ,_, r ,-_' ya, ,ke1llrulP,Fa,- eau filT-nlmS ~aJ'~i

h. ,Mcnr,wr." " 'ffi'ohlrmas,i meogenai bapmana, enr~r ': ,m -adana ai.u,ri·:,n,_.. , dan

mfrnrn~dli bbuihau -,mnJp,~

CO' MCniy,:, dr,· " IDtI '

' .. n;"·'

d,

c.

LA,' '-'0'"-,, "'A'-' "

,I. " _:_"" . fl ," . "

.. J. . ." . I ,' ..

,~poru~m-hlm~~ LilPO~111 ~ nga n _!!kW ~~l ' I~ , :' ,o'mrnl 'Prus'~si Kcu~n,pn:;

b.

SKiillf~ '!In' rniR"IYm-" ~fi)Qili' . f' '~5i k.eu~ ~~ h2l us mernaw_-_-n ~, ·-.,~m tert@nt1.!!.

c, N'f'_o;"

d" '. 'PO'fIlWl AntSl Ka.s;,

,. -bljakm l\Jt.u-rans i Id:30 Ca1[,3J'~l9ln ar~ L pur-3.D, :K:~w.ngmn ~

". 'or~"pon,~n-'ku.m po,n'f'rm ~-, _oran :keua,n:1; n II i, au", amjadibn, S _ bar:- ~ pedllc,n~,ul ct 'p' ; ,'-' bu: ~mu, IDa _ .. ,_ tal, ban, _:' n sekeor :~ wtbli k.,

,L _ - '~p-OLSist ,k,en· 'npM, _ MIJ. d~hu, r j l '-i, ,df'mlpn '~i' ,-, - ca :ataupu,n ll!p8ran ,~dV3 ' kfVi,ajih!ln~ ad ' ~a~,,'·~:mlil ~J::u.mglJl y&mll m€'n:)13"'im _os:~s,n, bW" _U P ,m'i lk pada, S3:lU s.-a;aJt 'en, "nm'lI Sf" ',Ira :mi m i'mu.'ml 'i Ilapo ran pwi"i k lL1li,pn harus :.e- -~ __ UJlJd(an "I_:"POS )\"~ng ri ,eliiy~~~bn lm-~h 'b __ r~ku,u

a ~ 'r'm per i,:: p~bri k dm penla[;: t';

b, Akci.\~3,- aktlv,d d;_.ak Ib~mj M.d;

C'~ ,', ~tiV3,-ak[i_", . fina.ms'i.:d Ibe' ain buur (,d) [I (0 Ic;j!' . (il),);

·' ,~mran ,LAPfl-' n LA,il!l'l!l-ra

'La'~1 -: III J:m nJ!iiI ~- [, mi ri ,dami, upo _, ni' I,an ':itraf:~1 ,ffi 1'1 i ' ',~.~.. .L 'miran :[n,ve.stai r: -R(!I3JlJ!aj lapo,m-,3Jn ~ '-: ra H,i Jan,glk'3, ~P3n i ang.

lampiran ~2

me 10111]::1 I col' nin ddt! f'crjadi 1~llflim,p'ar'gao dalam p nyd uran, ,dana, b~D(~a I u.li],ullk, ,pemb.angunm k£ m bal; A_'b d- n .' ias dYng' 0 menerapkan sistem f'~ n~ telah d IIp·abj ~arn i!ill (~rna;s,ion.at ,Jilm wma n nya ,amdab ~is;trem "LUlG di!~n!l,;;n deng~~ m~m~fh;uibn sernua pr,~ltik_er'bJk- yang d~l.u.~ di ~~[I(l~ dunia, D!!rnit:iaR dwkai[.J.rJu ,./: ~pal;,h B~,dLm l:\:liC']l.~.1a :Prmb,Jtl1,gunanNas.ol1ai (Bapp;{';oas) 1

,~.. . ... ' - -11~n i '~i IH ..l r,"'w"t; .. i, ~ -,",~.ijj,; ·mFIli1I~.--. m ~~ fti; ~-", filiii 1l...,Ii i",:U,', d,:' la n~

ioJ" U1i"'" . ~nU >!II, Ill!. ~ 1I~_ _. ~ ....... !II ~l@O !UlI!t4.UIII~,1 aQJ!II

,f]',fJJCIl"e5i in ~'C[rllU1SioD~1 yang d~hdulkam Bad.aD 'f:!em,criw K£l'tanrg~n t,R PiC) da m 1liI,~ n -a ~ ra i n f:C:Fn~rui~,na~ .I~W!liD, d_, B~flk ~'ndonesl~,~- nin, (25/4]r. 'Di,ii~J3~k;!l_flli~-~efbi( den,ga.1ll B~ t~lahana PfMhm,gunan ~"'~rtrllb,aJ,~ ,Acr~1 d;u"JJ N~a5 ,d '31m "~lfU. dek3J rnn~ P esruden lkar:l m,e.mb:tfllW ,~, badan pd'abu.,~, l~'iIf:!ijdbu it, bn;woo~, ,pera~ uran 'pCl~ ~rion~ab. J'3.ng re ~aiil\ dIe Al~ n bad~n ~e~~ i~an ~J i ~ . _ '~el l~ll d ~ kel ua rbn ~ [tam 1I.ll0, oram.g=Ol'lng ~'~, . " . - beFll!IgM, dl b'ildan lenebiwu . '. J in w r-enph dw ~MU n 'Ra.p-: enas,

~'=telah tew_.l!1tuknYl:l ba an ,.el,~ksan ' 'inl~ mtw~um[ $'fi ~~lwJ,",iJj nj ada masa [ran.s Isj selUi~ sa [U hi~,1JP dw blU'l an un I' ulk :ko 1l1'U n i wi a n'[,a,ra,.~ _'ll!:1 F t~len, pemcri l11.'tal1 ,d;tcuh II ,dm ba ~~, - ,pel.a·' - "n~ tUl.l. ~endtri~ Se[clJh ada p j,i1btU;,-'p;f!jtlb~u y:m g I~~ rn Ul i u'k un . ' , bt::ki:r.j~ ,di ~adM p£:I ~ru:. te .. rSif:b ~,n, Ilanriuya :~~m~ djl~rru~I!lI'['3m11 ~'uml all ]fang, I~b,f,h rind t~I_Jlii I

_.,!II !l1j311 '·.p:i'ii, .... '~~H'PJi~~ ~lnil'."Iirt'dqJ, . ,"'!I, remen N·· .. "IiIR"iI11,- ,-~~Ic"" m' 1iI~.· '.' ~

i!IlIlt: . . -!!'!io!! N~ UDi?1 ~-'-'''~,,_. ... lil'1f '!ii! i"-!)I"'.!I! 01 . 1--!'. I y i . lUll !ILQ .t:i. , ..

, -

~ka,n'J pcm e,F~ ~tU all IRc:~n b 1.3 t S1 s reM ra'i~ r; di ad,Dp~jj d a ri

pl_ ~k,i k .. ,p ra~ lrr ik ,~"tdi~ ~er'b~::ik ~ ng dj lak ~"kan o(~ i, st!l, IJnJ.h duni. ~ Di'~n,g-n siHe- ~lU d,il:ulrapka--:-, ~:,id~k .c' J di Fn.y' - ~p,H] gao ,daI m~ IlIN1Y~ ru.w I.i'! n ban ['uan, d i Melli d3l1 N jas.._i .~3mpi ng i UJ j rll:ga oran;'"'orang ,~a m:g 31k~n f'iilakgnakJn siuem iu) dihaf3pkan iUJd mrenj'amio ~jdak '_'~fj adj ny.J kuru-psi., M,~nge ~ ~xi ~udi t ~n~~ ,lngga,p darn F~i1

di Aceh dan I ia5i m,enunn S~; ~'.Id~,}!"@Wl~ i~u!ldil[",y-d akan, d i~ Ilku bn o,~b e",IJ-l,cbn BPI{., Pm: __ '[l"S pi!: me rin tah u! ·I-W,f mClJilt j kur[Jp~,~ j-Iu~ U DJt51 il]f3J unru ,. pern,ruran d rna baw]'~~d n ke Acd], daD, N rn~ rt!bhl din .an;G"brn ~ra t\i nci €I i da~am s i IUS we'b~i ff' 'Rap pe n3S.

Sem en f3fi ~fU~ Kep,aia 'IP K~ A-:lJj'"l1JE" N as ~I!j on n~ ~Mga~i p~~takJ'[,ya ,~ mc~ ,yc!,~ ,mas~-m:;bj~ dan n e~a.f~- n~g3 r·t] '1,3 n g ,pe rn.:mh men ~.. "lam i benca .. na ~~ tn IB ~ k;h,uslJsrn,ya. ~sl1Jllami d.~-~3m, m.fl"~ kan ,udir Ifrhillda,' ba ill r~ 'an, ya I\l g d iil iii bn 'urn u:tk ,daf' ['a'b _nCl!!l] a, 'h~J ~us '1lJ n Uf· k _- ceh me n~ 'Il'Y, r f]jy.~ se I j 11m. men g~ I:~ m ~ be ncan a 'I~ unami, A,.eh juga • tifWlpaIuJ 11 ,d2~f'ah kill! _~wk--J ,ka rena lUll, d I blJirn:~l_ m '~ud~ t ~g ~,~bih 'rl~lPeliinci~, Sebe U mn.YJ l~km ~l"~- . .' ,N',a;S.~ [ion lin ·R~,. ~ p,~ h.al:~"ya ~11tll(3q:;3, SChUR ED,t'I,akuk~u~ audi ~ keu.,3.RiI n afau audir 'b.31mnua.D~ ju-·a. m~ld.uJmll-uditlin.,ghu ~Ul, dm ~ ~,dit .. " rtahanan ..

Dindnur B,an~: 1)~lnh- ngUJ1L3n-, lia (ArB) unrul

~,"dones'ia~ D vid l1,reen ,lu'H!l1sati:IJkan banwa de~gan di,leIJa'r~ya""'~ nvetn1~i ~~~ -'e"n13Ii:ond khususn,~ 1~1~11~IIU,k ~n dj[ banr uan dl .~_ugh, 'korL_[~, '.an d3;~rah 'kor'bJufr1l. 'uu:U'iU~mi 'lmlf-rlln,j'uki:lIn b _-hw,tt pe erinblh bl~O-n.esi3. fokus ~erl'lad,p u pay~ Fmbfmlhl~tldan ko!nJ -:-osi, daft in.i ,me·rupdmn S'i.Dral, '~j,~nl G 'ai k i, Va n G u:rp ~Jiillt; D' ~:ma I i j ta;d alih ha: ~3 i m::a n a

• u, b~ ~I~U 10m ,-~- b m ~

pemt'IfUl[3ri, . -Itia mcy~wil] ·-n ~mIWIia-~l~l~ ,-_~~'lI!\-~1a SJ51tem

;ia_ g ditcr~Jlg~ (];lc41, FJ1~H!ri-,-'bh biu, 'berj~an ~Dgan 'baik~ daJ[1I ~U'~)~ ,d,enga n , :pa YJng d ii n~l nlta~~J" [)]lk j Sl~n in i di Af eh d.a -:. ,LJ i11S b3lmr~ :iljl.~.IW rf~ I - U -~lIn I~mb~ga, rknJ;3Jil " . n :rilllg 'ham,~u rIO ,D'ia, j iJp Im~,£m i n m ~ pern'~ri utah mro.~n ... ,W .·:i d, n " b,[ln (itlJ n, ,~earra :ta i-hi [~~ ;" rea hu d-da~k: 'b' ~ '~lany3, m,en~ fl' aJ bn ~ rul~ (I IJaSI, fa ng ad " di, J' . lira] Ie'l ap,1 J U} . I i n~1 i [US] ~·a.n,~ 'ad;.} d i ~b.

5m_it ( 9SBt e bagjan kuen~i dahun peni]a~an ki~e~ ja dier'i tsa menurur

pe~1i'. '. ~~ _ ~ . on~F!kW:ril~' da~~m pe tJIIi Ia~ Ii1 ki ~efj~.

Ra f1Iy~ . tJfgl3l,n~s.a '51 se· •. tal ptI blIlk m~.ne ~ii.'ipkan mosofi pengu~ !U -n .• ' if'l@ rjJ~ _'.1:1! n p~ " ~·iIl'''imk'''nn''n k,JliU 1!oi'i1~ _ . ,," !It __ !U!!;lI ::llQi - "'_ .... ". ,!!I' • .~~

Id l~dtll~1!l

. e liIl~ng _-. na I'i! m(.ntp~]Jlrrt.l d~5fu ng~ lon~kue nsi.

1lLOOei vtskm~ 5tdx).oti.misa.§~J da in ')D~ m~-reflf! f~~~

~a!.fln a5- y~ng

'{kJak rf:figa p da lam ~k ma Iltn,1a ~n k in@l']a,

.lja~1 '#1ildibl .•.. r "iRIBri(ji

[flIdiL1u,r kinerja dam nlanfu.tn~ril, lelahl dindL nleh Ib~HII.f,a· :'r,akt~i dan ,ak:_:dem:~si~~_ki.m ~Ll!1.n·t brulVak o - ~_.i~--m sekr 1[ p.:ubli:· menerapkan [/iI,o'SOD. ne.f:ln'ukUF3!]l

~ _ .. . . .' I r-"'!Ir. ~

m_~ -~' . -- - -n-~ il..jij'[ifiiiii~;!U1i b· - - -.- J,i'lnt"~--~-=- w:__-~ -d- d--~' - --~- fi~ ,

,MJ1nrlal 'aJru[pa. pe ~fRIU~!lir.' .13,,)',;) yaJil_: U!llr;.;r_'~tian~ -.> UJU an PCfliCrJIlr,~n '0 I

+_~~L_ L'· "_]I_I~JL. L .., ';'L__ L~ ,i' C__ '...1 ~ L._~ ~_L 1

. OU,I~[Of· IILUfll rja ::!Iuanm, [~~~ma, nll ~~-or IUnC'1J3,~ ~ll. (~m aenrr c~.,t(!rn~ me ~u_~{an

lId~t ,[[~i - erja, £ilema 'in.d;k~m:o!r kjn,-r.j~ (L,.-ni si sektor r' bJ" k, 1- - d'minta ulu'uk 1m ki im. r,ia:ya ~ .. " n - .. L1 n·.' - - mlb U3.r~n dCif!.1ft2 (er~b u r ,.·1 u.ga aka rill d i pc :a.nfalta.1l : ~ a r ~. \¥,_'-gr31 '-enj_-i ~".h.a:,. we :ifUc si i;~-d.i[ .. ='/ el1~ui d 'ta ~.~,!n~ dikumpulkan, ·m.ali.5is~ pe m. _ ,rio > ··;ta I I ~ian --. _ . ~ -. ,CD31f·31.m cb_.3J ki n er j'3J ~~a-1. d ~ n~ln.ukafID h~ ~.~ pel1l,i man ru ltl .- i kat o-r k~nirl·· jU.,flFU 'memllill'flculkan p .rm . I-attan dndl~ ji is ki[lerj~~ 'Dfflg,an-a[J ~3i n, ben [uk - '-,il~~l yang d ru bmljp; -n 'r-~f' _·-n'[d be bisa menj~·' i be- beda. :.~, 1 a in i [U, pe - : e, bir- . h a:si I ;~U~dID[ ·."n._rja [c,n~,'3[31 jU'3 me mlllDcuJkan, dampak. perihdcl!J ymg Icbih bcsar dli~ bal,. di n,p p~m ,~'rbj :[afl d pin ~ l3 po r·am ke I'anrf&an"

'K - muogk~nm ., isJfuo,pi I ~OD_~ _k.l~ns] ljm[bu~ dari 2: (ldU3) 31~ n Y31l1.g, mcndasar:

1 , SMI,,_'1 ~H.m1it umq", emtg,i pl.meo[Mi pr"ru 'pl~rHiik _ 0[0, .. kL ,e:rja eli orgtmi~~r 'j/indus ri be ·beda.. fl" kema indibt:o.r ,kiner: . g~caI. merellebik n sel,uFuh nlll~n~ll dM~ uliksudJ dan, , .. ,..t'~ .. las 0.3 n isas i: ~ H·aJ i n~ -,-' u ngJ' i Fl d i' ·1';1] bk -_ n. 0 ~. h b ~b fa pa p (U'!-tS da 11 ourp~" yang SILi~ ar un uk idi·p _'i~-ni d_n ,s_1'ir: . '-'i~ ~, .1.'j-nk-asi,~all~m: tndilc]ulT :I.,I.ne ja fa~,g se - ern ana,

1.. Pen.,g ndal: m _mptllJJ~yai k'm m:p'uam nCld)li~~ uD!tuk mcmproscs skcma in ikarti[() kin~Ija,. S',..h~'ml~d..lr~~Ff.~8'·; p_ h_rcilpn i'ndi' aror ki,' :ttj~ jusnu ·mcn.rcs.·;uk:aFi~

~ - 'I: •

2; ~ SlfbtJpti mumion .. 3~

TUU1nd' Vifio'~\ Sub,opli"ni:fll'lio _,~ 1~J.an M~pin mcn:ftk:5i'kJl£il 'ptrb.cdJJan 3.$pek )f,~n; tidak·~n_c' -.P- lIlam s CM'a penihti.an kinerja, Jik;, In_ n ier m~mbrcrika n InstfuiF UIil~U m£nl~fi::Jr .-.i.r~-·[ ~~ ]i1'~: ,di[t'ft-ksik.m da~mmni ~,n._dika[glr 1dni-li'jil~ maka secnr m.IJui-···.~ "[lse "df

~,mG<ih, _ . ~kan me gahaikm rupf k 'f3n- " ['idak. diserrakan dalam skeu13.. Bfb~, ,il,pa. peni lai 31 n as .. ek Id ne:Fja I·~dik dlLlngkap 0 Ie ~ i n d~k3 to r k ~ ml C rj a ~ se ~ '. i n gga rls I ko b3W,031n ,diabaik~: '111 olt::h m~!:n~ 'j_men. Slt_~ma in~i mC'ny[t:·b'abk.~!Jj'1 ,ftk;n~u!l .vi- ion"

S·.iflp,i·'_"IISiofJ ,_Balan ·k_·e[i!rbawmn sumber da~r ,M;bapi hal '_ n pell,~paim1 ulium >0 rp:n i· as ~ "rna k_ ~~ u FU ba.n ~ : _rul~1ak. (j!'Utp',fjt mer H.p i'l. an :h asi I k; ,~asa rna. . r ubeib ... apa ,ageD (badaun). J.ib K[~' '. [IFill '~limin'[ra un,[o· .. rnr..ll1Igf'J~ [·rge[:,~ m~ka. skema indikah.H' kin~'~j harus m'amp.~. --cnJadi, U:Fhp1i~ untu.k m, ns~ntrj~k:nJin s 'M'u.L aCfn~ .'. amnll.llUlj optim~i, d.~· -~afr :·i!.F,_l tidak. d.pa~ '.~ iani3u ;seh3~gai u:n~'~ j~un~ah ~ iaksimum rar.,ge~: 'per

, '~,

jelaskan ~' ~,e["i.1f1j I ndi ka(}C}r da n Tingel 'Ki,ncq ~~ JdiBbn, el c:_crl 'In,': i l~to F' 'Kjnc-Tj aJ.!

Jtlasbn. I'~roiWUli a3Jl1 l\+1l~ilfa~~ : udJj~~tor fGne ,j~!~

J' '1' P 'D iIJ[ J'·~i~~ K·' . I e M_,:,.an ' roses l\~rnfWU!l~]ln ~!!I1JBJ~,I]u~(Jr :~" Ul~'IfJ@lt,

Jcl~kan :p;cngt", ian ,E'va!l,:~i, ,Kin-t~ 3.!

JclaLSkan, Silj:~~rn ~ :enptkm~ ,KJi ~crj'~ !

Jeluk;;ln ,Kturn1tteristik, :~len~JaiaID'l t' ,~](:rli~o -,m ",n·:n'erja!, JrlHk~:fi, Te:]ul-~logi, ,Perru~uk;-urdilll Kl~erja!

2" J~,

I'I!!!

9\. J c1a~krn TMi3,pan Sildu, P,ll::m,Guk~r:m Kline':j It ~

~,O'" J-lubl1l ~I~n( ',J' B-1 drige A\V3,[d dan dim: usi ~'a s;aJ r~~ da dl daJamnya~

1m.d.~lo r ki 111 ,C Il'j :l ada~ah UkUf,3 D kuan ri cui r dan ku~ ~ tal if 'yaJlIIIlg, Iiirn ClR~ badam; lingibm

pCllapaiMl,U~n~1lJ UlSar.;'Uli aau U.wjtUID, yang, u~l,a dilel-Ipkm~ id, -mg;all mcm~: ,r'hilungkao

'.;91 '. b- ~I' p'_ • ~

,1.rn'LiIJ - ,'IDF ,:,rfl IJ~ 1 1'iii~dLIIl:

:I" "~~.iI!bn Un,pu 1]) ~

Ib! ' : elaaran (Oll' ,~!ut.s) ~

c, ",' ".:m8.:u' (8~n~6;fs).

In" 'j'ktUO [ ~rUtSU· aJf1 •• j n pM ~:s) adih!l!1 ~, .' ., ~

a" Segala S~SIi.la[U ,flang dibusuhkan ~lprJ pJ~naan ~~a-tam da,ptal 'be ,:~alu, 'Ul"I!I:UK m;o_mgbH] Wan, kel,i]_uaro~ J ltd ru' - eo ~ i Did apal, be U pi d ~f[_' ~ 5 ~um,lb ,r d:~lya ma IllW ~!S i:al in fOrma5 i'~ ~['bi l ,k!;..a naarn Ipeq f ran peru nd,:lng-u n,danpn da n] £~b.~nya ..

ibl '·~'HliWla!tu :Y;i~IS, ,dM~laGpliin ,i;lnJS~u-nli, di-~,_'ai &ari ,$u:nu kegi,alan y ,,~,g ,[lJap~,r' ' fisl·" dan I;,u:au. .no Iilft~'i k~

c, S~g~3 S~~JLtu ,~,ang fLmf! l~ennln -·i~~, '~rru g=sinra keluara ' . egitu3a p~d~ jan~J~3,

me mengah (efek ~an~ull1"I1'",

d.ili SfSlID~[U yan ,- I~[erkru [ de'rn1g~m 1:uj iill' d~ Il'i pe la _ ,', nuo k,~"i.'~3n.,

e. TIdak ad I, j ~,~~ ilhaa, ',mg bC'~ Hi

.bl,imrO.F ke~,IiruMM, (our ,UIS']- dalah . ~ "' "

a, S~sua!t., :>,' I~ ~ig, di~lafapll n ~,,1 np ~W'Wg, dj,ca,ai &ali suaru ke,gm 3n y R,g lLiapat.:-rtnJ'pi 651, danlaJ[~u [lOlilbs lie"

bi -~ ~pla sesuatu fan',' Dtl neermink ~n bel' unpinya, kelu I . pad~ jangb me m,en: . JJ (e.f~, ", ~angsuD,1d',

c. S __ LSI 'yan_ ,: 'I~[bjt' ensm wj~n a·, 'ir' atlj pcjaksaJaan kCGi~.'~ar,~

d, pm~ll'yang d~thllb-t.l-ikm, baik ,lP~~ ~'rif' maupun aeptif p~, ~ti~p tingbt~, u"d1bro:r

". [=_~l~ ~.- 'r1,., ~~" fi'lrfIo:" ~ ,- .';"jiiMI; rn:ek'il- dlit~~"'!,ku1

~;3!l~ ,:asu~~-~ v~"'.' _' _:aJ!l.l___ '!!.Q! _ -,,_'- ' _~

..l' I. I

e, ,~dak ada, jav' 3Jbafi, ~:IG ~J;e,1iru al:.

4" 'OC nd.i"kam F i~~i~ (.(],uttO,m'Ls,) adafah, ,i ~ • ;; a, S.~a, sesuatu y.,ang dibunmK:m ,- g

S;eha:piJlU,a,n--j 1113n"ak d,U):ah:3J d,a'~mm ~e'lfbcg;aw kaji ,n ,akademik bahc-'-. pe-n;pk'l.llmD kitu!lij pemerimmJh·. rilm"/ ban.p. m~DFcu 'pada, wnp'lll . J a, Ukman kitbll'Mm,ibo, .urlll h1J' tan W :1' lUI J"imran - _ ring dill :b nbn :p'ad!, ~ m, __ mp'lLJlJ lin' ·ma' W I~l!f·- 'but 1d!a]1Bl .m~Dyerap ~1Pf3l1., ] diLutl!J i~ ~u nsw di nY<t)ll{abn berhasil ji:ik~l dapatt· ,merl!fefcapl ru. 00% ,ana-' -MI p~.m~rimmtru. '-_- .. ~jMl'lun. has~, 1m -- tw;p un ,~ _am pak ) ,U(' i dliCllPai dari p' laksan .. n IP'rrOI[f,3J111 il:e:ne:b~:n' m _ l· Eh, 'Ixrada

miaoo W b \1~a!'ltaLmd3l;, K \her . ilan ii n i h,~ 013 di'rckaJrn bn

pada 3Jl~k, wnpui[ rmpa m i.h,DJJt ti~gbt. OUrpUi[ maupum loultco'.me·.n)fL

Dalam ,_,10gb .mempo~,~,e.h. has~j peng;ukl!fall, :ranG,

.' bjckJrill IMn mnYllumh mencaklJlP'~nUl 1 _: :_'k ymg ber-

0' 1:' ~.1 ,J'~ • ~.l,lll 111._ . .J .

~m'~wt I1lnilil~le mau,I'IUJfI)l i/ll'-'t4""',(1l" m __ g m:_w~_' -,' n~ _ __:_mn,

kj n .l'ji , LrtlS, did, ~ a ian sed _milcl m fillpa. sehi 1m! :_ a bisa

fe,plif~efn _ _lci: selaia j ~p. ,{1}ppiitI16:k.. B~b~~:p~. ,~llu~:nodJe; hiS's dipft_bn aaL· p: n~kuran in .rJ-- Kantor' 'fe~_- __ dam l'C_b_' . i 'n d n, Jl mlgd~6k· , i If,ll' nJlOO"

It:::!l.IIoI'I';'''l.llm' kW11!!t .. i- ',,'. (o.r . ~m__:'- II _ , KebLg!W'~ ... Ill.~

~f$p~kti.f'finUl~·[aJ.~, p~Ilan~.- :,~~ .in.~f:1rndi serta :in,~i da.1 ,pe.:mbelaji- gJ!ll~

2~.

'-. - mfi'iib-, -II~' • 'U'"",.... iD.... ...... .J==. 'v. JI.b.~'II=~ L~~_jl '1'- --

~. e.n,il~Uf ,~llf;lier:Ja ~JjOOt' J.\aJjJi;t~:f~ ~el!!l~~ ~.f\n3SaF~

h.rll,lb~IQO- mm-di3p OUtpU'-I, man":-'-I[;. dOl damp~'y~ull

~I ~ ~ It.. 11111. = .. =. ~6b _ '!= • .1 it... ~,t:' .'

W'[UDI[JtI:I UMm:~ i[}e_rniiL.p' ,--:-:- .. q-( ~ .- "-,'" ~.'. J n-~ '( I, f_f~'l'~

'II (n -m) 1& ,7,~tlJ'~gi'J,' hi.. - I -.', I J ~

,-~·_~.-ulildl) j 'f' Door R! - - ··taJn Kebu.n;u;.l.iUIdUII ~JJ'_I-!I.II. kr.hia, eko',lllmj~, Icnsierui d -~ e ~ -kli~i'.

. i

IVI.': I':l"~ '111- r\__J _ ". I_I:. ~I' _l

IIp 'ID: I(~~) lip :IXI: (Ml,~HJ Rp 'lDtI; (iIDIPmn

li 1hJ l

R _ i~

I.,. :FlU1bdl

ijl iPell[.,.......-II~ f:n£liiIJjiil13D

l~ ~ ~J'

ijl 'emelh~ ,11--o p~baikaJn.

iii da.m. !iebapl]i)~.

p~~

'" ]G~pM!j'Liii::1Jn rn~,tHilcu: (~I'b~n Ibelt\ca~;:I, Ilceh~.1

,2;"

RAs'io bJJ~. rnt);~~ ,kur.aLm - ,iilJri :~~, . .I

~--- -~ -I, • ~-- - ~

Indi Un

10,.,.·_ 5I.-~~

IOn ' .. -

IL"I" '

Rp '--'-:-:

Be~~om~D pa(_~ ~-,~-mn !ilHl'ruk mt:p.~j ,~. '·'h d ~II :.~~ • sensm e ,S ~j

.bi ~I kd.ulhm.· j,ml kelul1uanlj Ilrnllo~

Dala. t.t~£1iill SU.f\\l'ley ~ap1ll;pn,

~d·kt[)r pemband"i!llg d ii!!lam ~.,yaila fl imfoiflill1~si ~

a. Ha~11 ~i.a~an ~ebE[umnya

b. H a 5 f~ keg~a~.a H ,diHi {l rqa f1i 5;[1'5.. sel~riI is.

FaktQF' ~,'ang meMnt!J~m reli..}·i])i liM ~ peIaP03i;fi'l'l ~~rta liper~d orga fill~ ~ i;' P~! lila n me I Gde ne rlg UkUfd'll linfl J~2Ii~ dan ,ana~i5ls ('Q~ -. ~ffoc' iveress.

P~rwi nga~ pen i og ill 1a n ·m.d ~i I d~ m oem)'e-di aan ~ ldYiII fI?J ~ va rilg ~e blh e re'_- II f da n e~irsien.

Hala! nga n pa hmg S1J bst a rI!. ija I Ida ta rmi @'ri?kt~\(i~a:s nrlall'1la.I el'iFiU::~ n dacn '~nyam DB ~ [l n p~ I ~~t'la~ ad ~l~h r~n.d~hn;y~ tintkat pe rrs~ii'!lga 11

Men_.·· __ iitan lnlfor:m_isj yan'SI B,~r:si· .. <" Il!oimp._t:L,rj'f

,Seizin pemband i npn : realisas i dm m,yM3.n~ ada dua tak.~ (.,f pe..tnh:.lln d i n'G r~n g d~ p'a~ id i perri mb3JilJgbwt. Jr.31~W;

';I. Hasil Kc&i'~1 an-~~betuocn[n:Jra

"cordj i '. n inform .' i Pi 'mb 11 d'irruga n y'I~~, t· lah dih silkan daJ~nul periede

-jj:i .,a; ~ - m n \!'ilI "it rrli n ·dEllill\'lt'll- ~ ,ail m" . "Iii it .I'!, il"rii '~I '·1 ill ~j ~ '. 1- ,. "!I iF I

l '", -~ u '. ,ig~ rg. .'~, . uri.; 1I1111..i1ioc :'QI1 ~ till '~I ~a~ SIS, .~ UJU31lJ Jan.bK33n~fI]I,I1G'1; Stipt"l.l'ld

konsisn~ n si dan ~tabjJi.taS: liner.; a. y~ n.:g dll:lpo.ll'bn.~

In ~ Hasi I 'Kegialan €I . ri [0 fga n i ~as-i Sej'lftn ~ s

Pe n.fu~u n m el a po m n Ki n,eri a tb[p~!( I re m band i 'iilJgka n :k: n e If ian ra de n.;~a n <0 rg,a n i ~~ ~i ejenis yng di'uiggapi rerbaik di bi,-'- t:lln·~ (proses i;t!n-hmdrki'~g) i a [i]JJ], m em band, i n -Ita Iii 0,., . ~ .... d en sa n sc'k.~ ~Qirn I'uk U f(;a_nis as i scj t: .' ~ ~ ( i ndu st r i) ~ Pro s ~ . b.Mlh,m'IJWt.i~g h.3.ny3.. fla,p'1u Ellciib..-]Kan ~U~: ;,\i"~'l~~ um -~MI' (t-ott" 1.'l~·.'I::l!itit1) tlgj~.f],~s~.si :sek to[ pu hlik lmf'iJ.-uk m,~rn,glld_n ri t; k:a~ iD :5,( ra reg! pe n i nglutan ki I ~ e mia.,

IMem1peF'orn&'ilR'gtao' -£1110'1". ,eao dala·n~. _eli:a6iil,'fas

Fa ',[0. yang menen ,U ' .. n reliabUi[..1. Pel·· poran Khlelja ad.aJ~h ki nf1rja Oli,g 'oi a~i pelaI" 3 n an. .pllbUk~ pii [rn h.a rnl metode pengllkwu~,~ln kin ~r~ a .:v,am-g d I~ pi kat dan an alis is. ,NUl

j,~ • d ~ d' k - -.I - c. f _.j ~ 'f ~ II OJ h "II'

(J;)'«tt:veneJI.··· JJn ,pen'" 1:1 . aean ·;u.rernaf~.~:· )~nG r .·Fs.eui;J~ 'I~~ n ma$1 ~e.l.an.~ fiC~'la'llu:a~ Y··3ng

linggi ridak ~J .. - u ters e d~a 3krar. k{tm,~lleb~~as d;un k~1 id~kpa~ri~n 'Val .,SI ~nel~k3[ pada ~um'l[u kegi.arafllf p[ogr" m, pe ~ yana n plll,bl,i.. Sd ah satu asp~ k ki ner i!l dapa ~: diu cu r seca ra . (il~f't namun asi~~-~ la ~ rnnya haowa dan-at d i nk.ur sernr3 es ~ mMill Se.lai n iru, cad;:l ju("a,

L F, ~ IF J!l:!

k.eGii'.Il1:3~. "dlaYi1ln.an. yaID1l.,~ . Ja at d!mukur dcng;].n ha.sii rang d~.":~p3i'n}~,a d3.D[i ·5t;"Cara tid·~k

~m,~.ung (Ou.k.,.1rnl den _. n. bukri )Janl .~~l,so.lud ... Pel· po-~.n Kinler'!ahemd3k~ah m11t=[1·. ril.ji. -~n

pelnbahM1IlJ'l1. ~nas ukuran y,a~_' d'i,pakai" ~hilmgg3 lingka.t renabi~itti Ia.PtlF.3J11l U~M~p tlngg,t.

I. :'D'W~[ k~Fja Ofg3JrlIil; -I, se.k[oll1' p~bl ik, ,me[tg~ 3,la,pi, bf'ber,~p,a pl(i,ruingau peni 19kai(aJJ ha5H dan p~n:vcdiaal1 pcl~y3n3n yan~g Icbi,'h C[Cklll da 1 enslen .. Perrame, k:cku angal k.ol Rl p. . e ~ S i .ran ~ sebe n tTIJ f!' "ya ~ /{etlua: ~ SoU '~ ~ r m en:go k II f'- nIl [In gk U ITIU n i kas i. ka ill ~ Jj a iIi1 mer 1:1I'-~, .' {n.,i. ·-~.n .~: I --'. an p Lk5~Ulaan .plug,Fa· . re .. y man .PiJbljl{'~ Kt.tigtl" n~.anisa5j sell (0. p lJb~ ik mem "3las i s.bs~ a n 5 i :p~13y,iJn an W-~ h UI k m tllcapa i bas'. I Ja-.g ~eb'i ~1 g pl imum.

iDIi6ii.' ,~!I'II L .!13 ,- . t, L' .- ~. ~

r!w:ap'o,ra.~i~, n,f.ne,rj. ,5·eg!(I~:;~il.il !.'. at,lViiI>O,., unW': .. Hfn,~.Rjat;.,an " ,I.n·=:"/m

.~ al.a.n.gl n ya ng pali ng s u '. s ra rrns,.ioll ] Idruanl me nget~·k - ~ f-km m a najem C III d.a n pe:·.rn ya m paJ 3] n :pe~a.'ya.llan. dal~~.m ~ektD IT' :p ubli: k ,~·u~.~J3b .f~ FuJ,alh my,a It i nglb;arc rl'c'rsal n:ga n. + Pi~ttOO. sekJtt)' .. S W ~·t a t·~ an, bany.al 'U 5311 3J 13~ n, n'f,a. ,dahl m keh id. III p,~' 1 'f ,St; pe rti ~u le[,i k ~ ;'itU ~I d;;-u n ba h ka(iJJ 'p H~,pai_n W :mf J! kump(ai~i mem:l[,u iOt]v~~iproduk: al3U pen' m1gkafan pel~YJl1all!lJ. Organw~ _~ W swasta nlem- 1~1J 'kuaJila£ da~ hafg~" Oi; sisi lain,~ ~mal\ai lay_ O~Ul mtne~UJ . an ,pll'od.u '., mana. ~;.r;Qn··" RFnyediakan nilai ref' :,mk~kMi.d~~·3S Ut~·birli,~k, ~iau barga. [f'1l'b' .~k~ .r;ern Hi h a iii p fod'~ k ini d; d~Js ~ [ taul . ,ad ~ .nHa i 'Ie rba ~I k da. 1".1 pc mD~ka i ] a ya.n a n .1

Br,e.akool me rUIa ka jrJ ca Fa u iii -:l.~[( - ng~den ~i fi kas.] Il)errnl!asalahan saa prC!Jg ~am ci 19 san aM n,

D-m 1~'!!Iin·:!!i n"!!l .... P'!!Lft I'" It: .' I~U!_ '_!til' Uf£il~"'l"

U rnuk, respons neg;]'- t' a~il5 . u eSiOffU~j F"

Mi!!Imn U 'I Ii.. ~,;r:'11 g. ',~,;m" .. ~ ... "'-.!!II~, -1 ~ ~U.:!i ~ , ,~~'IIL1lG!

bsrsa mil !:,HUU, m~nd pa~·.·n :1Df'"~ ~ -.~ kti r

- !_r~ • ..".JL"h

j'1ilI1i1g ,ulfl mil! fly"",,, U!'"U ' '

atas iunerja sera ~,a 1L ...... i!iol h - I~~, uru __ n.

Pern ggu nea n da~i 'ine'ja ,'a ng il! I~ ur1tuk '~11i1 ca:k~ ~ , arE-g cep~t 'bagi PI'rQSe:ciur ~b • ru ltri!1l ullc me f1!il ba~hl! rnMgevaluilsi ~ _ ~f, ~S;liah ~ mg'mtlm,

Sei~rd:~ laoorao kifi}er]a a . h Il'f'!.!!?rtamp.IUn h ~i I ,vang ell hdra p~ ri! '~~~r,a

• • JJ: 'L.

s;.iYft h l'J.iIl 11_

.' )"

[ ,

" '"','

,~ 'n~ ., m~L-L.. sebel .. ," . L. 'u6o m" .', ,'" . k . "', ' .

';' ', .. ,,' _'f _ p_' [!JJ'i.U1a'SQJ1 .sec :f'I!iJ mlt},~ , ,fJrt'. ,'_ ", 11 : ~ erll.lpa,~ 1 n ~a ra U1 nr u , " m, ng''''

idennf ",' . ,~m~a5 ' ahmn. r& '. t p,rn ': ' ,Ql drn~, 'anakoo. ,~1'i$-alnJ~J' uni(~ ,klrj'a lalu lintas ,O[f:l :-.d.cnrifikui ····E,Irm~h~~ -'ab [-erj[3dill:y~ ki~clEilakam1L ,blu. UnE:Js+ ,,'Id~ rnndibr,o, ki n eria . a· . ..,.~!I!'~ l'\I'Iii,ii'.lIHBm d, III ~", L~~i J~ Iilim'l~IL ~ e, ',' Iu r lim "'I, n k· ;r.,;g ~I.:"" 1 .. --"' -, d- n m ,_ -,-- - - _ ~ I ............ ,

_ ~ ",. ,. - _ .. -,~~ ~~!Jj""'"~~e ,,:t: " ~_ ,u_' m, ~ese iIl_t, ~~ e~.;",.J~~" 3. '_' ,e:n!UraJlK4U1I

k~ I II. ~.~' 'L b . ' 'I - -~] I" · d ~ b"'

. .e ua am ti.alif:gOfit Dllt:nUNI ,_rlU!la~,. ,_'_.~[ '~:a, eaan au mtas yang [e:F.l~ll, ~;~a_s3nY3

d i '., .'hal ,k'-' WJI ol~b k saJ:ahan ,mek . -: is, 3.m u cuaca if a I] t bu ru k '"

,Katf.gorl. reseons ~ u~5io.ner-\;)lam. ~i.1r\\·t'~,e;nggu._U3, ,1;jjUyanali seharusnya - -~Fan,:'"arruli; [lUlJ.fll.llk membm.kan ,a!la:sa.n .lmel~il!ir r -In.rg·'_ap~~ - be -, ,pen,g,:;,uM tcrh~-_- ap p_.ngr,am. :PiL!m,§Qlahan, ai~1 men.uru[ k1rqIO.ri1l1 dapa . lLleP1b~. I.~~ 'pro,g~, Ug -·llk 'menl-"tahllli ",_ ny'b~': buj~ ym,g kurang lme:~ml iaskan :,- an ':i,pa, "ang K'b" fu~n;ya djlaiku'bW1l, eli RUJ]S'_ men,' a' - _ rnl[g •

.' '" .'enuji has ~~ ,§Ulda be nmrna un uJ.k me ndapsrkan peD; ,e'l:u i f yHllg I[e[b,ihm ellyel UE ruh a tas k~ - erj a :S~~ra kes -I u ,um.n '",

K:eb, ·nrak_aR :pm:~m '-ncm:~ .unyaJi I~'b~h d(ill_ i satu run[dikauJ[' kineria ~iC~lJai ,d.cng.am ktbUI_,u'bar:~n~r. '_j i i n,dUr;~~[o' ""elr.a L rpisah, 3I35 su _U prot;mm ~Upf men r.lt unruk dila u :aln~ ,',. mun~ pm -ram j ',;-.3, harus 't1l1H:n;gu,ii. $c,p~rd.nlb'E 'n ikuJl10r

II." ,i ~I~ ,f;. , : m. co L .... I ~ ~ I ~ ~ ~

~J ne,IjJil 'i rr,M,: __ S Ull:( ii,tdi.. .ot,t ,~llIJ!]H:!I ~ seea ra ner am aa n u IIl1 ~ IlJK men I n~ . '~rK~~ n I nerja

. i iItm'!i, 1-1 ~ = I~I ~I m ,

!!!~,~1£_ _~ 1!Ol~,

Sc:nuDl prct;ranJ ~-~', _ I ra I,an~unl' be rsai n g da l,aolJ h aru UJ j uan, -t . a ~a\fQ hebe r,ai13

kasus, :1 ,_,~~ rangl~!rb'ilI derIlptjju~il 'b"rHpt :~n _ mt'r~ukan 'ke'b;;ni-ladan daLm pe[l,lu.jian, untu k: mend 3p~Jtkan p~, ri m'bang~n, y_~ng ~imbaJlg.

(9)

Pen . _' fru.~I-- ,- ta, ',~ nc ~j .f,abg ~~, til , . n i1W,J I' in - Ii lkan ,130g ce ~_ 3[[ bag;, prosed U r baJ,[f'u un~uk me 'b~'n_u 'm·c:rrug ~'!uas;i _';C·b.lhasm~a11 'pru~ sm ..

'Ke_ib d~_i_.a kineill"ja, menlauj., -,', _" ad.arly_pertrf1,asllah _hi so~[u.sinya SC"r:in,ska'ni [i,dak je'lasII' (- r;u[gr'L m-n diJ Prl ( bl!Jf'ksp;e'Fi men dit:: ~~g~n pr IJ ekatan b;;lLFltl ,~~n meD.C 'iIJ l~n daca k~of!.r.~:a, , D[uk OTh,~m ._f:r'k.~Ea.'k.lf11 ~, as't Seb~.uaJl ,pr-ogram d,~np_n 5,is([~M Jl nsukuran kiner]a ym:·' l~i-damg b'~rjaJan. d~pailr terus .1.1nl:DMunabno),3 u ntuk mcngnal. lits:i p,IDsed.ur ~ eta l ~cb:i j-I kLn bare. ,[Dial ii .rn beb.~rapm va rias i ~ C'lral ua ,i pro'- ',_", yarn'~:1 ~]l' n)~],u:ruh men' )unaJka,n da~ .. ,' I~.as~l~.~ ~)m sini. beb~,rn·ra ia,'lllgkan.

ali ,i ~ 'k I ... ,.... Of .J.JI~n ~k I",,,,, JI i. 1

3,n5iS Sla,1ttS;lr] ,~, secara !e~;~en_5~ . 'U3.rPa (, u w ia ~,U~1n ue rnpn me ",[an :p~nJ e a~n [[en tang

,hausi1 soc.3J , i n'ten_5iE

['O.J~!3~ A~:-~ ,a-, g 'f@rjadl JUcaaporaln , ~U,

Seda,p ]Iporm,k.hn~[f-'.' ',flI m,en'M 'lUcan ,b35ru~ yang di'b,;Jrapkam, SCCaJlrH ,ignit1kan~ Scmnmra i u~ seti ,P •. ~$ttn!1. pengullu.ur.l.n k~neria hermw.ud mfE:';~;~usui pe ,m s~hllhm ,~'U.s~~ ~ se~1\ingga, .mmaj CIne 111, d.apatr m,en ~~ a.i ~apdah ri.n d.ahn. kOKbi dap~[, dj~ ak..n 'U[fIJlwk ml~~ih hM~~ yang di i'F~g~nka,rrn"~.

.' ~ I~Ulk:, p[[l'o,g, am ya[nigl Miemer~lukaln , -lo::!iiny··,!!:I[ •..• !5-,' [, b-;B;

~ .' ~. . . ..... ~.

Ai ,ito" Ift;t~ ft!i".; 'r .... if,.-~ ill' ,1Do'.b]'·'iilr· 'c~ i ,~jiHIiJ'A ,lr,irla; iI'1i 1":l!I ~,;. 1Ii~ II! l~ ~ [r~1fl ~ ~IV.I!' ,..-lU- '_lA.. ~ ~'i; U' f."'-~_ 3UJIII_u.;

kom~~,I; ,ns~ .. ,u dj_~D, mem . kria ran "iGOf,Hn3101f prore'k. Komire ~'nl kemudi~Ull m.fn~Itl--k5~1 kn!G1 darn daerah mana ~aD'g termasuk ke !d'~am usaha, dfl1gan rnenggl~rnakmn 'Ii~g,a kri eria i ni:

'~:i~pen ti "gu JP~ -3ya Iilan un tuk [:u j - - an j uri sd j ~t~ i ~

• ,_-,umlah \¥alP ran.': perlu d'il yani~

lIi Pe a~., anan YW:I' menja 1- i ,'elll(am~n d am swasranisasi,

~e:1 ay-ana D se rpi I i h adaJ a:h ~

~ 'P~afru .aJ1. peli i~'lerm_asuk p- _'I[ro~j~~nve-,[[i,pi1 d_ m komueikasi igawar dMU [1["

Ill! P,'flJg1Ul [iOiHJ[a n sam .. pab bak.u-u~ rm asuk penu rn.pu ~ an peru m1.1DiI- '111 ~ d~l u r u 1311 g'i dan sam c~, ha1aJ.m~rI.,

'. . 'f:'r,aw tan ialan ... termasuk er!i\-Y_c'31R dam perbaikan jalan,

Se'ba-c:-- i m ti ik a ~ :' al, -mi~li~. "n~wi!5 m em U,I]JS kan It] n ruk rml e m ~s~u kan pad a t u]u h k,uta r erbesar d~ ~ ~.M ,Ill;'eg~_ f4l_ 'b'ac1oo.. K· o,rd~,!f[a r~ - p rtly~k ke HI udian be rse m IJJ del'} gMt ~.~r.;I,ofJlIJol. :pe~lan. d_~ Sert3p ·D~ pel~yan~_n yang lerpill~~h pada korea in~ .. Kel.om.pok

" "' '-k _.!II" 11_- L_ '"'- '" d"'II- '-k" " ~.. 1-

'~ru "'emuu~an ,i!IU~m'M I!lSIDD memoenxan Hi1 IK~uor ,. merja paua &fUap' area. ~[ile aY,3!flan

d n pe n.g~.m ba flgaJ), d.eu n ~ Sl tID nifluk :. : tip i nd ~ karer,

Pa..d!a_ a.wd pro,~k!l .[PMlis i·pm men ~ ~I aj- [I i kc mu I1gWnan k~ M] ru [rull yalil g: altaD d i b1i1dtl.pi ke nik_-. ,me~~wmc,a~l p;e rbandi !Dpo. hia,.~, ,;--;OCIll a, j ur is;~~tlk!l kare ~l a. perbedaauJ j].:nJl~~OOl dan sistem ~k.un~a.nsi. Kar~n3l itu, )." ...• G me.l1gem'b',alllgltan m.ode'l akunrans i untuk ~1l e [Dims ~ ~; tasi ,pl:li1gl1'mLP ulan in fg rm a;s~' biaya ya n;'~ a ~l at d·" ~1 t;'rban d i"n r;kcum." Dengan mr'iI' Ii'!N " '~~I 1 m" ~.d!. l ini '~~~'H d'·· p'<fil--~~k- elom pokkan d' 'I 'm'p;l'1it' .~~ teeori: lIlui~n,FI~[' ~[, .U'U". 1Ii:~ ~ , ~'i3i;;"" u ' _ -'G_': ·iU:_1 .~:,:, I '-(i&..&J ,- " .... am ~_ .. 'I~!l ~~:~',,",~v" I~:'

. _, el a,m~ pf no,maJ. ~Ul gs IIl.il n:g, dan. p,en.geh..lal'-Ul o.perras i . . iaY·I. pu.satt'ddak. 1'~ngslJng

Hii ay,~ 'p¢'ra~l aran

~ ,i a,y.;m faJ5~li- as

U-ntuK seria -_ k~u!C!ori, bi_aya. dan [~,pe pen,geblofoD yang di,perbandingkaD~ ~em,u.di,111 didet1 nisi an, Se'brlgai .. pengum p ulan a.a.raj beber-,pa .n gllf ,.,rang d i ~.apo.[bn. me r,pal~an 'has~m elemen rlJur~:g~ 'be.Ii~M:an~ Supra,a; data' _arne: d~gunakan konrd.~.na(t): proyek. ment;'"

h- rn"", .~,i ,21~:-r.- n:,:,'·-n---l-~--In~:il p---n~~.JI".,~. in~: .. masl lapon n,.~<:ilil'ii',- d-i!f.'1I,lf\l1J"ra..k:JLn oleh JuriSlliksi

, ~lIH~ll..n_ __~au !:~r go l~U __ ,~ _: e _ y~~~ _ 0[( 35 __ ;;J _:1 _ ~ ~_Ij4~g . __ ~ !J~" _ _ _ _ _ _, __ _ _ __

u nn~Jk nm·eng - -c lari tika:si 3ll·au merevisi dara, 'La por, n i u risd ~ ks~ m ~n,ggu nakan i ufo rmWii yams ,- ib3fl1gun oleh u5aha imrli untlWllk 'mcmbuat p rub.~han Ipa~a ['IIil[f;',a:--' '\vak- U. ker,ja~ au_ran :k('rja~ ti.l11g '[~n pel ·~t-i d~n~_ endekatan 'IJ,?la) ~Ul~Ul [,uof-esi :P:mda. QUI kota i n {o - Fill as i . ,f b~Ul,di n gao. di Gt.I nakan un ru kmen g;konJj r mas i po~ W ~ i . ebjj aka m. f,ang d WS w draa PIIUa 'pel a,yanatn, d m~~, [- i n~ .~ ',i' d:enpn b i 3J_Yil yang I i ~~gg.~ po la~ ,J u isd ilk5 i y,ang; Ia.jn jLP melle.rnu_: ~·n. b~h'w,:ru mC'nl'~ll-_fbt~ l,ehth ·da:i rat4lj ... r,;ua til1[uk pel;l,yana.m ~rruwt!l£jt 'em'bcri' ... _ n k.eStR1J'p"',an h~,gi pel~eria\ \~ '[Itasi unn l~- m.· tl"n,pkan pekerjaan serel ath ":~, fli ~s worJl~~

iii!!

De3~r1 t m'l r'5A~i d iMaknai se ha ']a 1 '.Jep~mjh kan keUasaaJlI yn'tl~ k m-e lr'Ie 11"1 h.J~d n na sJb ~~ndu[i da!1 mernl~~ I"j,t~ .. . -~l'li . i!'i!'I:enc. ~'i!'!l~; -u tj_nyr1 u_ ~u. r' ~ •. ,]I!;!!!Ii""1[]

tLij ua ~ Jlan~ tplah dj\e'pa k" rr)~~ b-e rs i:lm tt

'e rna lll2jman ~e')~~ t r,alj~!J san9(1f oon(ana~~

P~a~- rna ~ ~JI'I.a"" ko mwp CitOfi!~,iHl1i ~ ~e rrah ~_a.n.ga ~ '~p, 9-3 n~]jJng pada ~ m~i~a i m FJI'em~n. as;~ de5-f:' nt~'af ~a\j ~t!J se.n6i~~ ..

v~ fissl J)~~ah!:lmaft o1oJ1l0m~ d~rllh {efLCin: d.en~Jr, lpem.a'-:-n_aan Ie r hI~ d~p iiS.a I·i,.~-i!,il fJ ttllM()fffl i ,ddE"M Mi.

• I

"1" '1 : -, .' ,,- , Lr-on'ir:a! - ,Qt.-, i a···I··j·-' 'a:·i ~-.~

••.• ~ • [!IIIl l ~ f.\j._ .... ~~ ." __ "_ ", ,"". ..... . ..

,Kon'sep men'urut' .!OiOidinei,':i (",,8'3,,:, ,1 .. Slm Smith 'f"IU51~ daiIJ ,Mills (1!82!,J R,on<in [Ii .. J~:m Cheema w.n ROln-"~il1eU~ (19183) me.l\l,d:·eHFlJ.i:;,oka£l dfs:e.n.fuJ~!las.i i- 'blg-l-~ perpindahan I~)!nl~~n a.t~u ,pembagim . 'llJ~n daiaRIJ pt~_ft -naa. - ~emeri -.~ -' an ~

:nan'_j'emen~1 I~'. ,pengwubian' 1m, usan ,hu:i umm&-bt :Masianal. Itf ingk~u' aern~), Pendap~~J'1! ~ii'w ·f3·l1Ig rerkair d np'o I: ~~ntn~~5~] .' .. 'n Ikk'iJI;J!3rn ' ~k£!mublk .. n o[eh 8,;'~.; ,":milb (l98151)]i ya..kni g;b· .. ·i ·prola ,hWJbun,pn kekusaao Idi, ~~rn ~jngb, Ipeltlefil1l[3h~D.

0'11 'h 1--"' ,I d ]". ~ d~ I' , 't- ;0;' "II" 'k· k- 'k·

ien ,~[£n3, 1'01" •. esenrra I.sa~1 sef.D_g . un !lmal .Sttl~' -: I. -.m I f jill .' C_UU3ID tin ::~~"

me nen I: u kam n a.~j ~ -, se 11 d i ri da n m e ml,g!e 10 I a n r t U D. u'k men eapa.:i 'D.'o U . Ii) :ya ng u:-i aJh dis:~.pal.::ri bersama, c," 'rnakJn~ an ulf1lmk meng;u.lJr dan Menptru~ nm1M, mngganYH. sendiri m.c. upak3l1iiJ co.-til11s].,' t! -. m:,:_ ·0 lIuna: I ., j! ida"'" rah ~ '_ 'I~;·np_- kar"-~ Lin" sal~ s.; I r,u mak ---, y;~ -.g.

~ II 1 IL.... J i~ .. d h J ... '1-,,"1.. h"iin"· ~I. -~ - !b b .,

S~II 3. ~ III m'f:!iK.aili igjta..ll:l m 10 ~ ono m I. :.. al(;,l"~. ~ . ·.'O.~.iIU~ ;p:eIiD~I3.!.ft;lf~twam.. anwa u. ]~'. :a:pl

eve ~ ~~ m.c-rii n nJJ~ an,

:alanw, pm~l' 'nv~~ pemahaman de&eJlu'~iSs1lS·i· n'~t "bnr.r[as~ ~. ~or:l, !di .. a

,01 " l"ll"'" ~

..J: L. ., ~. ,.' " ..11..... -=-,11. d " "

'p' . .u~ umum'hy3 'mi'",ijfNl_ll]JlfU pru15 'p-pr, frullp !O·orHUDI ~f:[UI'-·nglr:l ,lor,~.rpn!ll_ lH fM'!;

ber.b~d1a~'beda., pfrrbroa· n ,pengertian ote nomi ,in.~ d1remulmn.~ 'b,wilk. di jajM-. ,pmerin~atb. y~ If:1 g S~ t ill a3 t' tAlr u.p l11 n be be 3 '(-i n ~(.

,Rg--a~1l pemsham, I konsep Ot.O 1101]'1 ru daerab, ,sam,ga:n: te .•. O'_U g _pa·_'3 ema] 1!li'U'ru

"m "' d" . iii i'" j~" 'K· ~ IE: d rru'''· iii

- -!~Im· n[:~~J I: .', ~.~ -'·I·.iIi:'E"- '!FI- seDuln· _ .... , ... '. i,' -Hi IIl\:iP'Bl "P-3iA iilj}lil'Iii"j "i.". n~~ : m -1.01 '~.

m p _ e._ c. .~,. , ~ .. ilL .,.r iIJ.S~~.1 1. "" U. -_ .. ._., .,~, . "~Ifi1'ru,_ l" "!Ii. it',.... J:-_ ~ ~~~~" ,!U~~ . csrC'.- I!i, ~ I -,fiU

jUgl SJLlJl.gart [,~·rb'~r denga .. _: kemar""uan pembangunan eko:n,omi dan-em .. amm prakrti{ .. pr twk: de 10ktasw d,:J:r': nei~-al'a tersebur 0, Se ,-'[',till ,sHi:d, pemb.- n!_~nan e ~o,i1om.i d'm In 'o[tc5ia masi h d i had ~lp kJJ n pil. la ,p~ rso '~an keli ~,p31!l.ga ~ : n ardaerab, }l'3i tu ~ 1[3 n [awa - Ra~ i' ·d·~mf¥lfl luar JaW31 - Bal i, Mall,pun ' .. ~l,·am :bmsan Timur In O'iltsia d'·gan Ka~,a.san Bara.l Indonesi _~ .:, .. ' rimpangan fillg, 'er,ing dimani for" ibn ':e d~am '_~nu.wlk kerirnpsngan aru"ra, pus~u d:~n daerah ,ini dlt:h· bkan (deb m -, el .JY" un~!llbthm, ;f~\(nlom.li ~,~d~rn a Orde Baru V,- n I' cender - n~ meft~ruJUD (u_n~:L::~I~ .. 'U!3J!t- Ke m ;0; nan. RPm b:Th.n'~u,nIJA

- _. - - . a I .1: U tli .. ~,.-. _ ,~J .-' - .... . ... - r~ ,11;-.. -

. "konO!i11 i [, i r i d.ik lc pas da j ,si s [em :p~mcFirnd an )~ ng sanp( ~t:.I11. fal~st j' .~ 0 le - ~ ~.. ren:1

; ilI:!Lf! ~ b,anyak pelJ1D~ci n r:ah -~3b II pa e nJ ko ta berh 3J fa P me n ';- - asa.~ s u m -;, fi-iU m -r;[ dap •. Qtell!l w31, ]rd n,g IT!I.m y~'. m - ang liJa it pc n,dal}J~nn .' ': t i '" h,; f\:ntakna~ ,n 'pc· ,'.' . -"'lL 5:11 'ID b:t;r daya QCl1d(,!l1llng ml,~ndO[i[)lflg daeran Illnmk le'bih elksp nsi - d3)~im.m~~,· _. ~!3~i, ,5lurorilll;er pli1d-_ fHltannY_.11 'ehin :_'3 'k.urrrfHk, al1,(3rdac_=, h malJpinwonlllik _ 'n't I·. d_;ff' _~l de. po PUy [ n~ lid Of 00 [t,g. Si 6u epiUlsif~· n i ~ u rr _ _[I h nf,B ~U.dM' diilru oj D'" mt d-T~. . '. ! b~f} 1" n ya ,prmbu~ t Jl pr:rarUfc n d3'~ra~1 ,(pc d- ) ~ ktu su~.n,a r~aDg .n ·h,,' 'If]i;lJJl p -j'a dam A;'t iDUS,] daif:! ~"'a:l, Yaili1.,g me lfut,:ibn d lln rn i U s;a,h ~~

V!l,,~'asi~' Pf'Rru3h-m3f1 olo'tlll'f1-n'i ,Jac'rn'h tcr!kiL· : i,e·oga,n p~-'kna- - 'elha a.p 'as- ~ ... u~m~ gm no m.i d .. _ rnl1 + '010 nom· da·crih :ad ~.I al, 113 ". y.a ~'g d l m il 'lid dan mcldar .u=jw - bm ~ ~'i nJY3 ,- ae ah [eF~~bu~'~el.1"~akn.aan ini da,P';Jt fuem _~UJ'[ da~fajl '~~enin-d3k s.emaun}f3 ranpa kOn~l"DI ~ama ~ebii d~'F~ l'UAS;I~'~ P:Cirnaiknaau i'lil~-"ctla.\{v,an~Ul delilg~r~l ·-='a~~aJnl y,ar~l,

~.1__ 'ilL.. -b -11 'I. ··d I,_ ~ II" Ii_. - - L ~I __ , L - ._ -b h-

mcnya!t~.B lIlJ.il .' wa, !ll!.a.Cf:2ll.n ,. W 3.1N: m.em I ~ I tli.1, .il~ otonOD.1~R_na. n~· .- .eu . ,'Llrlt ~u "GHu .oyr!

l ....... ,.... '1 III 'i ......... 11" '0 - '~ . ~ li_....................... k-J~I •. JI

IJ\W;"U ml unCllJ se-·c~ .. P ~f .~ '·cncst flrl~ f~- I JUl.~ .• ~.', " ~WCJ.1!J angm nf'~ '·re, .. - ·~a •. ~ "!frau] ~

·~nga-- n 1-~;c~l'I~t ,lin, o~'IAnAimi d:;!ii ... ~L"fi',[' ... o11h,·m··i!,.,~rli·~n p.'. '-'m~-I'~ ',M, !!'-ii!Ii h· '-,r£'i~:-.ift, :m-l ~ ~.~ ilii~-;i'i;-ri

'" . Uf . !Ii ~u v ~""",II.p.n. ~ J @i. _. DC.,g . _ .. Ili" .. "_I!l~ 1J-'ll'... ~ til ~~

. . ,

deseor:ndMas1. .P~ 'Ir.r-akh~. .~n[lalJl ya.!ng ~fri_n'g dmwtkan denpn k-ousep keu.- Man

'.···~ct.a _ _'_. Rc-ub_~k ~l1unc-s.~_~~

1!I.r'"

A'I'nad~m~n UIU D 1945 mertlad i ac us til kcns~.: LJ'St da~ m pe filE"~ apan k.onsep QdW Ii 'te-nta ng ,"~bf ~ I(~ n ~1'i"iini"i;'fYiii

. ~~.JI'!'. '10". "0;'''''. !IJ!'!'l

k~padi!l daerah-da,e~ah.

p~l'SI~ I ~ ~ih~Ull, rerseeu L PI~l1)' er inlah Pusa ~ Id:Ui1IJ di'le ah oto nm ,~~a

1_- -1:1, 1'1 II il'r'J 11'1' -,!Ii' i~, K€:' , iii. "",~iI,, ,L. _ W't.

P3(,,11 ~,epada,

" '1 .. 1,~,Z Dlss,iilr ' u, ~Ullfll i'e'laks,aniaaln DIOI:naml' '_dJ,ellra:

Aiii'1II"ii·,~,~I-'m: "0' ,U' :,U, "D: '~(lASI n-l'" rlf'jj1~'3U ~l,jfO-inii kj)n~:r";'i: ' si .' -~ ~"fil~ oenetaoan kOl :SC'P' Id3S31' 'I '-n[m~ n,a:~.t!!Li[; "e '-- '_ /"1' _ e~l'~l J:L. ~ ,_ I!!!II ,-.( ,;;!!I!l.~_U ' ~,. ~!!!,!!! ,r"""'- _ .. -,r''''''''' , --- '_' - --- '- '--'-- --t;I!

keb i,I-': - n otenomi kepgda, d -eraft-d 1'~["Jh,,: ••• ~ prk£mb31npn Sf' Jar,~hny,all i,dti otenoml aacrah itu, D1f.~~1,3mi b~rb,~ai perubahan h lnuk kcbij~ n y(~ng d:iM:'b,abbn oJeh k11~[n.y' , farIk-meWillr~k di kal 'OSlO e] i'l ,p~1 i~ik. pa_-., :mas-anya. Ap'b'ila 'er'kemb'a.n.~l otono1llnl ltberah dia. 3!I:~sis se"i~" mhu.n, ,[,9 5" ' "ka ,p'rubah,";-,e Mlbd .-~n ItOf1!f s~ Hfo~uln~ 'I=crlihart b-ln~t~ ditcntukan oleh .~a a e~i', lltJl~i~ik yru1.,g: b~r:I{J-UW ~)' a SUI, ·-u~ ~. I a, iru i[ ·rlibl[ .iehts' Id;~'l3m 3, uran-aturan mengenai pm, Jirru~ah.am d;m;elJ'd-lseba.ga'im n~ ,y$lli8§ rerd3lp~rt d,da.mUU be Fik.u.'~' ini:

i ~ 'UU N',o., '1 tahUni ' ... '945 ..... =ieb ·iak~"n O~onQm i da:erah ·p.~da ,nlas:a ~lEl;i ,'eb,ib, m,en~,-Uc-, b!er,ad-uul pads d"ek0ffi15Cnl'L_si" :'-'ep til Daerah hany -1 :h 'kiep~Ulf;;u]~g;aFrn 3D,g~Jl pee meri n. ~ "l a n pusat,

'1 U U' . "r" jll"J eah . 11 ~l, '0 -M.; .... [ '~I,;· f!ifi,bl~lili 1i1 in.i '~l ... ·b· .• t~:;o'"il,.,e-" 1'1 ~I'~,'ru)~fti (L~ru ,n,eb"ih

.... , . 01.. £~ ~,A. l!l ~ .Ii '-:J!O IJJw;)U 1,~i[II!~ "M,I ~. ~Q~ "'-"""lV wt,.,..

f~~ ell 1 'E i kbe, ar ka n p~ iLla dese ,n rral ism ~ * Ada, d ua 'ism,e pe', an bp' 'a. d~~lerab ~ rdli ~[1W

s .,. --c., ,- •. ," i . 11, ~'~ 'I -lit k_jl,_..~~ 1b, id- ~ 81'~ l3.in ~H e II .~ adi = r~3Jf III -Ioernru;m :- -Utr~ltw

~ ~:u piJJnya" ,~$"an eS~JL ~,[L~ IlJ ~~r~~~, ... ' _ I ~ -' _u__ ~_, ,_ 3J - Ir:""~ .. ',' ~ _

3., '(JTU '--0" i 'fahu 'I ~,9,';- '~'_"l~i __ kan n·_nno.mi, .Q3"e,.Wl p,~ m,U3 ~n= ,masmb he"~fat d M,a··; 5,' ne, dim a n a 'kep al a •.... ~V~ r-ah be n,anGG,UJ1 g, ja,wab pc n Kh. pad_3 '_ P RD, 'tt;;[ap ~

~ HGa, m.H wh, aJ.tilli[ ,.e meri old pU5,a t,

,4" PI:'JiItl ipan Presiden 'N'! )I.,if) esh un. .~ 959-Pa"a masa .i~;, kebijmkm (u;'oniQIRlrn da rail

l b ~l . - ,m., .. '~, - -d-·J· -. ;-,-, - r-· ii" .,-.II-.~. ..• ... . .. , . I~';S i -1· 11~',r::",~I,! d~ .... di3.ift.%L~",,-,

e .I,l .. _,e le,~_u_, 3].1 p~ a ue .. on~ nl ... as_~ _,. _,el:JJl_,U~, pe:rrupre I _n ~ it _pm ... c..,_",c_ " '_,_ ~~[

oleh ~rne,-j,rmi, pusat rerutama idarw lw~n,gim p~Ulnong P~,]3"

, r, UU 'No. ,~8 'tabun , 965'-Pad~, mU31 ~ni ~{'e'ln~~ak:m o[ocnQm~ ldae_rah m}en~tr~~_cratkm :pada desernmlisa:si die.n,gan meruberi ,'n Dlorruomj '1,ang seliU:u-I'!JJ]~n"ya 'b~g'i wfrah, ~ed_··ngluun dekonse'I1i[Fil~i diterapkan :~lan;Yla. ,-bagai pel-o~k3,p ~a/a.

6,., U U 'Nos, 5 lath U III ~ 9?,' Se 1(:1 ~1 ,1~ j wi nf~ (;, ~.3 [). S "KI . ada dM FOr I,flah mJf:rj.~,dLill kevakuman .• : a.l~m,-eli1ga·u.~r3f1 penyci(:,rrn,Im.aF3 -:n peme{n.' a,b'il) di craib i mpaJ dcnp n ,d; kel U3 [l'3J'rI DyaJ U U -, 0" ') '1: _ ,. UJ '" '1 9' ,.' . I yai .. u dese n er l'is3l!i rI deku ~····_n ~_:'~ l ~ dan iugas. perban luan~ Sejal n deng;mn kebi jilin ie;konOM~ pada . w,all Ode. D,aru~, :p'ad,-', masa brlakuny1lt uru' 'Nn.. 5, tahun 1974 pmh~ulGuna.n, ~m.' n,irow ,~5t1, sentm d i b,an·, : 11~ denga', po i,·_:~ :k~ ~ad~· 'prn~f;"a;pan- ,ra ~ proses de palm ~isasi, ~'f:FlaJrl. 'pm,~ ·~~rru [~al~, daerm seo ~3 h-olah u;~~ terjadi dan n'H~ngg3n1'It'i ka nora ',cnpn ~ ran : ;·_~m ban,pullam

i! d~ .' '" _'II

V !n":' melllli,3_" I' su nas O[l!w;.

~ ~ J

1 ~ Ll Ll No, ,2:! n;~b u n ~ 9·.· '9- Pad am~, j n i, tdt',·rjrld'ru 1:a,!5!l pc ruhah~~] )fm n,1 m,en j cd ~ itano pemerintah dae.rah ~~ba:1. " I ·~['ik' senr ,mI I ·alamp~ll'yel ,-ngl,3r3l;n pm· -rifl,lMJ~J'~ dW1 pemb an_gulla.n ,d_.: rrn gan . .ne0tieda,pan .. - D, 0(0 n'O,"m_i I iUas~! 'nya,ta, da L1. ber, , ~~! n,S ja,w,abL

8. U LTNClI ,3,2, "'rabun 2004-R~l~S;, da, i UU -, o, 22 rahun 1 ~)i["9 menj'adi UU

c '-L 20"'0""

,'~,.n't] 'I] ,._: / ' ~

9~ LlU' No ~,3, Tabun-'~l·4--lRcvcjs~ cia i 'U " ... ·,_'o~ _ ~'5 i[ahul] [9'9191 ,ln~f!lJJa' -_~ UU·_o 33, Tm lJ til ~lOO .... "

OtOli'HJ mid ae fa h fa rng

s.el Wl5nfijas~a aa I'am !"'i~ 'n ~Ii~i ~. ~ ~mi

!.J ~ a I ~......- ~ .1 !!U: '!oI i II'i!io!I' I.

d~rn bOOayill jus.J"L:I a ~d.n meAdorn~g i·~\f'g ra~i ··~~'lAIl"i·":i!1 nQ~ ,#,1'''''' ,

Neg~~a 'Fedf~d~i d 1m?1il'~ . Ioleh k~sep.a Y ~ a 0 sejurn lah nega~a oogian.

men;e-l1"id i urg en~i r, i\lISI IlJ U 0-0 rUlm~ Daer ab No.,2 2/ ~ 999.

snmber dj5~nr_ ... fM;, nMio.ll~" r~tld~grm'l .keku~~'lrru seperti in~ ···,e'~ah. me 11, -,h,· silkan K,iu[[D~.d1 ke~,'u . esan ekOnOlll~ ieit3p~ jup ,~oirbaiJl §o~ia1 dO<ir1lJ ·~olitik (J(Jci,1 ~<~nJ"olin,ai &:1]_';,11) dan. k,or'baln k~maWU~I'33n l~"~13 k.ri~i5 multid~'mr:n_5i,on _I~ y~nilG b __ ike ~ 3Jnj'3!IDii,g~l'n

> elum d:aR ~_(-e1_ h P __ ,id __ 'Il ::I-t:'harf,o tl\fUn i_,~ vi 'jnlc> __ na k ~u .0"

Sb3.l~d pori d 'I," .p-' . digJOa ~mm~t, P ~'.]'. dibu 't ~.Il.a[mJ] pillr.ad~!mjf! bra. -- ,,,a8.~ merupakan JkJi'!baro n--ar~ INJlr,w.igma ,~am..a--~rs.:bU;f'., I\:n 'nl-I~ pemisahan ki~I1a!a&an antant ~c",isla{" eksku if~ ~'arrn 'VUd~katit S('na --:cnr_ fm'i. ,kcl~, .. ,- "-:M ken~da d:~,crah

~ ,r~~

roro:nJ,om me ~p;aJl{3n pr.,Mt'ondis'i pen,gh,o[["-,~_--~_-_n, '~eada bu~a,ya IQk:d~ baik, daJ.- m ,ani

pc nset.~lH n '~'Ollc-~ I fIOCta') lr1:uJ'rtJJktlgf!)i m,3 U pu n k'fje n i US3U ,-0,-: -, (iDc-(J1' gn~ i _VJ)~31n,g [i.dak, banra, akan menjamia .~u aI~5[rO . buda.y;l, 'eel_a,pi j ',p men om~g, ~n'r -~ ~,'-- i n -; '~ODaJlI Dan, k:fd!J3,t dit:s~',nr:~a1itsasi snmber pem,~_ap~'t.M1, daun P_D._ ,~r.D;am pen-_Ipa'arn .nasi,anal

,~ .. -: adaerah otCUlt.lM liC','i.~ ma.mpu meniamin .pe.mCdraatn d_-nt'.ldi~,,~_ ~ Sifls·:at

. ~ d mh· . 'I .- ,- '~da·- I" "k k- ~. b-

O~nl:mi' '"Iii. '-,- ,:.'Mil'-- - ~~- I.. . - c n - ,: . .-,'m em bt,:nu pe rri -. I" flrno,ml i ,~'n -'illli· ""'-'l'"'Ii

l!j.cO IlJ _ ~~. ~R g iL1I'''''~U U!!i:5 ... wa .._ ~ "WI !!l." ~ ,H U. _~)g

jIJS'IiU abo mcnd'ofculG ~ru.'~~r;_ ... ~ naslonal,

," '·:Pl, fede ,Mi ... ·i.pi~ih ddak illj~ karena ,pgdja w- kru pen,yww~an U . iui . :--ru.'hahatn U,_' "-, 9· belum menjadi 1. ;e,~d'",asiifJl!I,~a1 I w,~,a,upUll srr:j u.miI!"I-tl,:~ _ :_,ak ~11'a .... ,m.en.gmu~kan sept; .. -j' Ronll~ M~rmgun dan,ran.aj . ;" nana,1 'Na5,waJrnaO,~ nc;f,a,piJ jU.g3 ~na, . -iangFl' l~dc3k,~ealist~k," O:iauaatp tidak realisnk karen U[lIUJ-: pembentukan Oiqflhl, :' ,edei ~llr us d ii-mindu i, ole'h, p -. Ibn ud~.an sej u mlaJin gam bl,agim II ,NegM3, .ed,' msi .. ibentuk oleb. kc "_pdAmJll s;ejnmilah, nes - tra b~a.n ~ &mbtmUJkan ~I/_ .. ·· rnbagic D ,di hTnto,~esi:~ ,jIUP, belum ~l~tl~U be.rlan~tlFig' m ulus Ii r~'_'_a.k s_ja, "':~rEie·n.a, I arus memb -. -_~'rkam1 ",e~,~ra llf!,a--W', t"er3n~ 'juPi1" 'bet M I[en:~- semua d~iH'ah rOirnm_ns,~ 3,(3U kabu~u,el1

o Ir- 1U J Ir J

mr,!' - v 'MI ~ 11111:; iiFii'~~1 n..,,- ~ ~ "'lI vii 'iFoill'!'imllIW~ it"" 'Ii'1Fi1~' -iih- I9Ii i~ i~""'" 'iIP- - lb· !ii'~l1 'W.~L d~' f~"_' b. ,~if' . il ~ k""I.ln'~1Ii 'ii!Jif"Ii ~I~ ''l,;!''!lI'Fii pi'

!I!.: - l~' .~IJ;u,."I!II~~J1·g~ !irl_ :'-ilIJji'D~ "'~~_]L'lH~:,"I!liigl rna It - I ~l!wI!!_KJ~I_ : I, _.[~~l~ lJ:aJ\J .,1-. Iltll} .. I-;;U-1 Gl'j',. lYl r\rl;~lii~~l,[f~--u'l~ Jjl ~llID

b(~lJJm memahalmipa i~u nega,l\'L '-e,r;,r.-,-s\ lB'Mlbn ,ada d,aerah at· k'C'l0 mpok m_ng~ D&gflP ,ed ,-j seb _; ~," l ,\\ran dati kesat.uln~ Singbt I: tali pemb D. ,Ukml, ne _- . Fed. -, m"- .. ;, di mndo nesi ill 5!~ ~·f3n - p imi. 'bel um ,e,p31- Qat ,i se ~i wak'l:l~ d~ r~g"' ,adw ,dipa ildlih otonom ~ daem yillDB, seluas .. ~ u- '0\"3 dalam b ~--. ru k ,$usu'ua 1 oeprra k~ ·-_u:-=-n yang be F,SeWa\flg,a,r k,QClaJ isme ~

Persealan :van-. .C' kM·~· d'~llgaJ1, me: idah, 3i1t3J!U urnsan b emb3.!p~· d.o-em kemhali menjadi,

~ ~. ..:II" _I~-i k .,., ., ~ ·UU·' ·0·· ., 0·; h

-n~e,mt' ~,~n -: SCFU ·ti,,~ ren5~!~ -'~Si /rj'- u;siC'nF'na~, t~rg ""lSI re,vlst . '.. '_ l'tOWli!]m] . ~ile,l!a -":

,····_0,,, '2/1999", :;~berapa poinl, perma.sllaJhm cblef1~b- _. [~dw[ de:- kfl[ifRtUd,-

,e[,e~l IU '0 dal3J m U 'U ... o, .•..... J 19'" dan. :;dlma· isasi D'ra d i, ~ ap:;npll] 3.. -a:~ ki[3 b:~:b:H~ PeFfaml1 imprbs~ p rn._ ~aibllU1G'anJ· [1' ,olr'~"i iI:yah (,- . -[ wilQI d_3E Din s Pi,Mlpini~~!n !.

O:~n~'lor " - i:p.lrLmem (Kandepl ke dll~rn ,D.in. D~e~-J~L, Peme:bran ,fl:fuktu,r 0"--0 ~~~i Pemie~'!nr;ah '/Ief~, ~:Iefi'il-d~ dalam 'on~ iii ciri khas p'cn~m,_~llou-: mJ ju -]aJh p-> '" ai daevlh,

- 1'-" !-JI~. I.. ~ ti ~ Ii J.~~ . ..J~ - ..... 'IL.. ..,

'__ 3ln, ,pc_n_ .nl~u.nu .. uw 3fn ~ I,J :_'_:0 pel--- a.f. n nr .: .. _ ii _ ~jj; pe.~fte.":, ~ __ .1._ . _ !lI1 rl~rur if':,,", _ ·.~.n.Wl!U

:cmda yaifill,g, ~f:Dl1Jli~k merupwfI ,:iolu~i.

,Kodl1J.~~ h',-u]g n 'ke ernb~n, anl3.---, ,ela-c_;ut~f d_-n ~Bislat~r btf~{ral ki"mlt- ~ __ ~n sej~~ar, seperli ""iao", 'bara !dal~ ap,t~, ,ali~ p lI1lub '1!'1[m'piilng3Jn~, De ,on IfU ·s.i ~'Cr,ha '3pl U, ',I ,No" ;,/l97',. '11 di-'·n I,be 'ufF m,e ,-inki. ke.u .. aaD ,yanG P ' __ ·-,~It" mncipr ...... ··· ~ ... :rnduhlm, ',C'klJ: 1'.- ... n d Ir:r,m beralli'o· ~3r3 '[tc!oo 'ke pi ,I~' .Ie:~~d~o[ ,'" ,·b3DUlya-: ,ebe' ~t~f

u l[3_m'~ Ia n ruk m ~ RiI,~ ~m_a m i ida n men j, laf..kan ',m,' ~ .', ,rlS~ ~ k p~~a"s· la;al~ k!t!bijakJ:rlJ d~n{raliSffiSi d~_flli Q(,Qncmi d;~,crah p;r.,~, r'ing'k~k~' rC'"~~[asOJ ~r~m)lat;l S~ ~11[rurU~1m itn~ngWfu1,d~kMi bn b~hYla p, d(: t [~ini!,~.t k~R~i~a.~, ~m,pl,(;mm'r3i, a~OUliO ~~;_ d:a~rn.h ,[ehrull bJirny~J - diwa 11t3~ 01, h t~" t ~·-,meJt~~'IJ· (IMr§,tl.£ '1:/~Hg ) d.~n ,I£D~;s~, ,anriJra diu: lobJ dam Jikcor-aJiuor' rerrenru d~ d~~~'m .ah.~a~c1kaf. SmiiUrn g p~fUak!u' 1~'ilC' ,lobI,

re m:b~ ,~ ~ell Id F"'fUn g 5~b.!:ga" P'~ri, I ~kl.il reblu:!ji r fa"~ m em i ~ L~ bettempa _ aJraku~r:~ stik. , ,~ntalia '~a~ ILIl, pnt'd!l ,(J;', p~ra, eJ~te' ~~' ,at, ,hU.lMS m,ya para birlokrilt di d.aef,::1JI't~ ,m~mai '. i a,pa y~Ul _'; dJsebtill~ ,dtn~aJl mOtUMl'tllric lo.yalry .. SU31U 1(I~;a~;f~ nJn.,!~ ~£b i h d i,b~ IT iblrru " t1P,ada a~.a~ '01 U I" -, :am· ~J; I e dari pad , "_tf~'adil_ :nl35f[311.akaf', I:.c:'nda'f:i' dibt ' k!.1Jn hahVhl, p~ua bi[olu~l,

;:n:l.ala~' ',abdl m&~}'~n[ak~u dan rU~gaI3i yang mengufJ.rn.~~ .. ~. ~~

k~pcrU~,rnlIJ~,3n u~ __ um d'~ ~~as, k~p~jlni __ g3D pr~b3d~ d._I'~ gol 0 1Ui~~. K~dftrJ~ p'a ~ elir, I,oka.~ I k~ tl~VI~llml)t3 para b;_rO~CJID'~f dol, d~rn!h, I bih nlell1o~l5j~all1 di rinya selba~airlligu _~ ~ltlnlOI1fl )!ial~iS b~mak Hit D~ r, [I na.sib m_3.5Y' rw[ da' 1l'-.aJ .. K ara k [te ri_5'1 i k i III i [e~ ~ M [\1 ~ me mil ~ ki 'i D n ~raJmg ~ra( de I~g~] .ram~_k(_rl_\uik 'Y~Ulg pe [am i Seb,Jgi '~nnK_u~n.s~ da..-j, te'rht!flI'~~,kl11':~d :to~lit~, .~lllfl'gg;JJ di kiI.tllgan P;!·.1 ,ti[e., anl1.ika" d:a:pa r dip~~,~lITII~ i hi 13 n~ercka Inc'["aS~, b~lnv.a, ,ch; fii1l[di:a;an ny,a [rf~b ~~~ d;,I:ern,mL:m ol~ '. '~!tian .,. aft j~w j n~1 I an [:;J ,.,~; l'C', hun ~lilenll~bJ~ nlell m35yarllkar da~ra.b. l'mp,li'· asi rtLlri p~r~lakUl ", -peI.N" [in i '[:erh~, - ,.p pe~aks~ naa rn rl~mer~IDIJ I an d i ,dae'rd.~o~ ~ an HI' ,:jI 1 ~~ n d~~am se t ~a p pro~~ p~flpm bj b.D krr!i'bj,a'~ Jlalr1Jili ~ ipa_l"a, I~I i,te' loka~ h~bih. ,Me: ~ i hal, kc-a~,a, kepe I i['~ n ~n a a ,~~ f~, WI] hua.u -ep~n,ri n Gil:1 .qna ma ~I i E ~ diiU ip'atJ. kc~rn ~ i rn~ ~11a,~)"ali'ab~ d~~[f _h. [)~ffilgaJm d~mikl~n,! pa.da_ h~k£~'f,lfty3~ b., rb~g~u';1 [h 1[, ~ ia wn ~ i1 yang diun .1'1 tid.~·k' _ eLlih h:u'ThJ'J m ~rlll prlb rID ,reitiksi ,m,ab ~ HruJJi, dan ~~n tinga'_~, ,l~asa_ ~ (el'i I~[ di puu I! ~ .Jail kepe-, {ing~ n eU Ie 10 ~{al i I Ii! ~~fI d i ~i,

,~d3 ITlI3Sa, ~b~lUJlUn.yJt Id\ i-~liSn~[:J p.ad"~ pt;[1iode 0.-« 1:[ Baru,. p_ri~ ~ e ks ,I nsJ f d i'an~n el~I'C' '() ,·1 m.c mdap~~ '~empa l.~. ~,~ " I UnTh ~. uh ,da n ~rk~ In b "G, - r.ena did U 'linG n I,fh d,om ~n a til nf~, s,l·, ~ ~ rn pa r~~ fnlm,o n i~ bm~, dalam rcbutm~t]j ~parnu, ,pcn1c]<cn~~ ,r~mrr~ rn1 ~m. ,Dc m[ . l ~ it1tSa [, ,m" ~a 'ki' Ull d3r~U" siitlh~ik2!n Ilaih'w;',p ~,pt!'ny~l~rn _: ~.,r[J, pemerh' ~h~[ [

jiJlb-,'n~ f!'~~ ;f'"""it.;~, [rJi;;'i'f,,;~l"'" C"-.:o~: a..~~njic:>i!' ,ft.I!IOlJ _i!ln~. ~~,!lJr r,U!w_t'!!:_ J~"U!U Ir. '.;:tIi- ·i,~'

~ebi Ih t oy[a~ '~epadJl a[as n t pa r. ro n} daJd PJd~ l~ef~i" a m_ ' .. syara~' ['t k~r.ena ;;U(DaWl dI~:ihal 5c'bigaJi ;sLilmo.er' keltu;]~rw. D'Clilpn ~ ~mi.~tm,runa n, sepert ~ 'i n i'! ki rj_nl'~ d. [1; t, di meng~rru ~~l~a p~da rnaSJ ,I~J p:nl, p.i;oo~es, pt:,rurnU~t n ~ rba: m~ rnreh i · 8J~ n,1 biill~ I·' til pma'IT, ~nau ptll n d i da~ rah, Icb i b diw8roai

'I 1i.. .. 1' I I~ ':t,.' ,JI "I!..,~ h I ~ ~ ,.11

, __ ' en 'u13 (JIg Jft[ .. re He. ir\,e~ ~an nr:;f ,agJH !Hlr:J.u }.ra.~,o; u_iu-a_ng

da ri kalan~n nl srJ r _ ka~ ~[~(J~ d i'hell'i [en~,pjJ (} n:1 mun 'padi r~s pC:[[Ig~_bi1 11 :_~p~.n~s.a",[ k~pt;;nting;in p~JTa el ire ~el .. ~h :menj'ad,l, p:crf.~mbang:l.n Lua.ma.~ 'Scm!]~Rt,~r-J.1; ru.nrUlruJ },an:g: d ,(~ U1!Jg da . nl~V~ rska I ~C:! it I u . J nya ~31ml pai pada rj n gk- ,I ut!liidc11I 'r9~ bu- -,n UHUiU'k: dilli I'ldaklani~.u il.

I)~ri 131 'lil cks 1<1 us i f ~.('FI'l"[ ~ id ~ k~Jlu]' .. ' an d i a, lAS~ ~ en r ".\I ... L 11~:;t'j;'-n,'::1 ~'I' f' n [ : nl j]i nd ku 1" I pene p3J i a n rUli n n a k h i if"

[U~ IIII",]!' ,In.l:;!! ill . tIL. ,~,~)!, u_ LH , ,,~[ 'Ill! II!

,:' __ , .

nl'fl'iI!10 m i d':i!e rah, lj" n ru k ['U~~ p', ~'U ada semacam II p,Jr~

[(r~ns' a rm a~ i me n u,j ~ pcrib,ku inkl JLL\ ~r, suatu peri b1tu yang ·il1!_cmiliJid :- ~~' ik~~ris'~i~" b~r~oIJk ~b.bnc dClFl,I}1JO ,pe.rml.lku ~ksk.lusif til an'rara.t1y~, ~r~iima; pM"..l elue lokll ~ klbUSUS~~]l~ para .,irruluat d;ler~dni~ ha~u~~ mcmiliki apaJ, ',am,g d;~ ,ur ., e_nS;~liI poUY~~l11UluC loyallY! SlL~(U [o~alir..lJi' yang dibrUtalM ri~ sal~, ~[1~~la ;.ua~11 IIbn St"SgJm~~ etilt>~ U~~fa p ~ j u ~ keparl3 m~,ar.J~ e. 'Kooua .. para, ciUtc' :lnb'l harus ~cbiiiI :nH~Jn~is~k.;m

_~." '!b a ~ L Ib L 16. ~ t..!!, '.,

IIi.lIJ ~ n sru;,tg.l1l, relata n. m ~,}~;rnllt~i ! uU l~!n SCI(1l[pl 'pc n[~ua.sa

cn[JD,n'€J.mi ,d.w daerah, Di:ng~ul d.~miki:l~iI - 01 a ~ a keb i asaan i amii ... W blzu~·_ an e it,~, loka~, 1l1,1~ u., m~rnonov@H pro~~ p ~~,i3JlIbi ~,a IJ keib,. j~ ksaua a.Jl i. 'i i d ae~~ h han ts '~~[gl;l! [~ d i f'i n gg~~ b n. EJ ~[.'il: ~o,k~ ~~Iugi~nr~ h aru~ rn bJ~Ji nnl ~ ~"y~'~~,b n d i i L un ~"k fe'rh i~ mdlaluka[l diiaJ.ng ·~ranG' I&ifilam~~ dcnga'h lDasyJ.,~k~ ~ dalla_ 5e1[ "ap mc i~ ga m I, i ~ ,k~, i i-aksa naa n,

PlOS~ [r--Jn!jfiJ~m~~~! peraaku [EdiH~ I~' al t~r~blU:' [ClllU I [_, a'it b~[j'21~D dcngarnendifili1rLl~ [,,) di~nGanruh; ol~h ~i u IiDb]lI fauu an ~ ~r:a, ~a illJ! ~C'i ng~ nan p:o'I~1 ik {polt'tir.m wil/J ~ ",- .J:i p3l2l dil(' lol<.:al in] ste'f~dirl un[u~' '~lThelakuk.am pcmbah.an. DJR 'b"ar ngkal i y. aMg J t'b i~ pt:'n,ting adan y j, ~ elu n n yang

G n si siu~n I{,tan !!i I~S n:'r:ruuis d31,j kaJansa n m ~~Y' rWf dhn.:n 11] emdo,~[o'n[g p. r u h~~~an [1: ~bu' ~ .~ ',i ~ i f1 i lal~f1 ]d,liol S31ljl.l pal pa~ pH1~Fl~ hl gWlJJyJJ fu ngsi konh-ol SQ~hd d3J~am pcl,j.Jk~~H,a~n (flC.IiiIlI t'Ji~ Ilru - ah~n da~[.~h '.

n..,.·mi!I','1'""'" 111 h!!ll'" ·.t~ P':~: __ \.II ,oi!!:.!L,I.\.;!!"'t _ I(.I!I<U"';

men:e rllukan ~1iJI,rPi ee t~1E"ga n;g keooula~·· n ra ra~, y~IlQ tebah dipeu:: a~a e lah "aky;a t

t -9 '. '. - klJ~win menu rut Ma~t'e-S:qteu.;

~~~ ad~,lah c _1f!!!1 untU1. me.Jiice!~<ilIp.kali1i ~~~tem ~Iitjk 'Yang be n.a fl.

S~M~m OO[i'lik 1 a.ngl ~ewol:; ~ti's, menu rut Henil)' B. ~laJo"

Fe:rnnilu y n ~!iJ ~ merle m.uka III pE!nQ U rna el Slii' ut if da n legr~lat!f

P'fnill it~ di~ t;oAOO tcb.k n ctmgan t~juan lilllbJf: memi]~ 'warJl fa. rat da~ W~f 1~ (jae~ah.

Dai'am menerapkan k~_au'bt(an ke dal~-m ,ru:gaJ,aJ, k[1iauhn:3n rcrsehur 'fi.karm air.>

,prak i'l( 1 '. Id. ill.am '", ku saan lemb~a-l~m~laga, negara y.~n,g m nd3!,p~' m,~D lar, M.enuf'M '

~'orn' ,cJ~~,i,eu, k~ku.tiaan d~, ,rdalm, lltru ': " c], d~haci menjadi ~I :llceJJku.HiI.· .. J!'.~_1

1 . Kek!uasaan Lfgi5,~,ad f.

2~ d~,lIDas-"'_-n Ek.5e ILmti ~

3" K"ekll,a£ __ -n~: /u,GiLllti[

Kc~msaan. le ·is~ ,"if :' d· .' ah ,kekua£3.~n um uk mL1'·.;n1bl13J~ pc: .. ' f[ura.n. ,pc'.(U Ild~OI'," unda '_.'jj",I!1; kktl135~t;~.n c'Kku~r .If . 31al'1]: kc~u,asal uatuk mC'njala'. "k.~rru ,f ng5:i po .'~ me r i In ahan ses ~ ,- ~ .. i den _ -'Ri 'pe ra d.r3 ~ ." ,p~- un ru ,n g-' un.dang,a;- :1:: sed 311.._ kan tee _k,uas;l,;]. n 'fud i k3Jli _: 3; a ~ a -. ,ke'kua5~ta nun r uk me n~ '\' as ~ da n me rrn j aga pe nera ~lan P' ra,· ~J n n ,pru.nd2!n =:perundw,gau, :,mg ada, Sis[_C~m ni~r:a, seprri inllJ harm dU.~_. n~n d-eJilPl ~jk R1.lfl.alu1 ,'em~u, y,run._ :m.eg,~~, eara un~~k mem,iera.plb·[1 sisrern lpo~m[ik y:an~ benar,

HeftI)' B" Maro d~,am bu n,ya.~- . b~,r.judg~ h/utroduc.'-ton to DrmomJtir Thro!,ry~. mendi.,. ~iJ11 isil~'ai[J s istem po,1 i .. i~k, !i~b3&' i, ~~~,dkll. [: "Sistem ptd i tik "~:Il1~ .: em okraris i 31~h kell~jalaJm 1.l1'fD'ruJIlm y~Ul, ~; d'j'[ uNk-an aras d~a 'mayorita '1rJ1..h w,al~'il~:Yllakil y,ang' dli_3.~i

illl"'''lii . . ,C' " "r;f' ;f,1j~ '1], .... '1 __ . d. ·"lIi!IIm' pjill'llfill!lll~l~l"b liRIi f1jpm' ~1:I~L'~n bt.Jir11e--"II"li\i"']ilrnJiO- d" '~I', q,c""rl~-n "1IiIl' ilt::

' ... '.'!ii.GJ, , '_ .. ~.~ - u ill. '!o.!!'~I·, d.A'l~~ '. _Q . "-',IIJ . .-J'.I!I U-r'" I dIlf~ I _I!oii. tiWo. of !lll.1!1,t;i; .. .'.' @!o;!I'Q! ~ !I<."~:.iJ"

prj n.j p 'k' . art a ~, "p.J ~ [ j, k d _H dJ isc'~c;; fl,l~ i ~ fa . r'IJ dat m s uasa ll'.HJ te r; m i rUJ11Ij!,a khe'b~ '. i.n

. 1[" "k-l

,JnH~, I· .:

'_ ~_ jliftwrru, Umum ad~alh (ali iU~ru_ men[I_[~uka!n :si __ palt3Lh, y~,g, d~~,' men jahtnlaJrJ k;c • Uag~1 n It:Lc'~ UI ~ .' .. _ [~1 kJ:ku~,an legislatif~, sehi rru:~ Pem i ~ ih a n U'ffi u m iiJdal h Clr,a lunlU' ent:nl'n b.' .' tm n. pelaksan i.,1 ~11 kc:daJul~u.a~· FaJkyat dilaksan 'kanr. Sanga~ d~h'. 'i,bn deDI~' pellpindah" '. k kuas" lSI uasi d.D ondisi neg;ara akan It~~rl;un.b~ b.1~Jk s .' . in.· .' sis 11: m dem.oln-.· is dapalt '~rj alan,

:Di Pcmniu lOlLr:~ d;rc"nuJ.k JifIl It=dau~at~- fl :~"a yan-: ak3[n dila'k~1,nakan jl l~,a -:n'ii~ ,Pern ~~ I~, adaJah :$' ,a,f . C!J~. ,P' .~ nd., ~1k 1:11 ~kiUasa3Ji'm yang'ae - a - r;J,r is dan t I·dik menimb.: kan P~! [ump'ah n d~a ,~b ~ a r,~u ' .. :- ise '. 11 ~ sebal~i cant )rmo:g leg,aJ, form a~ unn 11 me.n.~;anf ke.k L!I:' m,IDlei: . '~

1 :Z ... J~ 1,~ D~ sa.' H_,~ kJm' 1 -e . lihhan U .. um d i II!l~'Onlls'ia

PeFn~~U dmselen:ar. ',-1iaJ :r~n,_('ng~n rru; uan [Mn,_u, -l~emi~ill ":(,Ikil r.31k ~at d_ .1 ~,tak'~1 daeG;h", serta un [U, memben uk p' mi(;f](iI. ahan,1'aog '.' erne .: raris, kuar, darr jnempero -,eh

se~or f:~g y3l~,g, ,mMD"p u, be;"bah ~s~, ,:s,p~1fnyiol dan ,i", dlktn'~kan .m"p~ rnrm..,r.an, ~:a' ',,~ ,k'€'iika pmlm, pem~~Url I" bib. mern;yubi, bBJmln11i b J U I f3 Ta~OJJ~ fl' g S ," ing, di~ mThakan M'~fs;ruyi In; ~dalmh ,pe,mHih Ie:na ng fanG: mc:rru 'b,rikan ke'km.wa'_'_w Ib,p3d, ~elio! ~k~ la Rosal ~raHG kU3JifH~a'sin.ya ha, ral~l ido'a, film, min:gg,u ~i3ng, GaKl : ad,~,~ presiden ,~di ~ar3pi~ ,~~eh .,'n1~I~h;>" n ya su paya ber~uas3, dengan pr uuh kera Jill 311 d'J ~ me,m:iUki,:arfla. : epeni Q~l~m,~: ~,[:l,U lV' ag'~~,~!Sa,f~

",' ~abnf;ai G' ~,t=ia ('id' 'Mab sg, r ~ ~:uesidi: 11- presi d '. n ~ad'i. Apa :~"a fig s.tri M,~ d ~ka,laka n ,0'1 e:~ 'G," rei ~ endiri, "d 'lr'i:nya, (jda Ida b bodob" ~ dan g,nrul!.[

__ ._1_.JI ~ ,~ '. k "I_,~~,

semen) ,;lWariirn ul,iiIl nan p~nGS3ntnlyd, mernou ,.' I~W

'bah'w~ mel~ka ,~u"'JJ,p p.~ t1 far lW ~ ~,:uk ,mew,a'k.aj ~rn gu n,~;~' kill keku~tn glnla - etru;carpai kl,n'i presiden,

Vjsi populer p -·jcJl]e.n-baik di ma,'"~_ pr!I:n'i I i,h

"iii 111i1 iI iii Ii iI •.

, ~'[U~ n ! ~ :ln~'rA ~OJj,IrL I V,jJ,n,e ne 'carl ·'iOS-.L m-

r' ,r' iI ~ ,

,3 II ~d fin,a l~ a ru 5 a~~. '0 t h ll!£:sa r ny3 k~, ri bftld rn a~,

Il.ili<r' '[' .,j en mas , 1~ 1'11'11 ili-nol";' p reside iHi,iiJ'''; in!llll' 'L_1i!" . U' [;d'~,L

,~ .• ,~ fJ .. ",;, , ,,·in.:aaiu l!i'~il!;,-)It '. , ,.' ,~!.:~I" "[I Ii BU,~ tnJCJe', . .:' ,II':aH.

icbpa,f (~~IaJ~ In ere , ,b. rbua.d ,me_r:~gJ!'n,gg~jj[ru ~el(~w£~v~ i~m, utif' ,d,en!~tIIJ Oi~:orit~, . _;~n 'nc', tilfiiw yang sama, Cara-ca Fa politmk, 'l~ sebut, d~ml hukum dan s rns~~m ,r:all1.g satt'Ut~ iil(tak ('"[,da, :"., S'i.n~, "Meti,p',: ,ho:. mpan par~ pelllrnHh lent' , . 'mm; :urnbis~ (H)I;(;~'i U:I:,P 5am3J'j,i1J~' ,~n,(em s i'tt. ... : kep 'n d fipD "n,p lllie . se~anulJ pen) i~i h IDl If]' P m~l'u:apaj ~ilrn.~kaf Tl'ningg~ i.lt:jak 1946, k~-ruusL~snr~, ~iiesud3b ~ ~rn asa ~,rn rn1gk;n da n k,tr:n3J i ka n mreteo r 'M3gt~y .. , 51! ,)', G,~n:~'a '. _ikalall1f;an olr~ Diosdatioi ~.·.·~,~c~pag;d ,dre'.n ,"'fiJ, ru,a1 n ya1lril:t; sam,a ,kcl' i·'~. IQIJ~:Dijnu dikaja,~k3~, ,@I,~'h '_:'~'I,gii:lilj"s,a}\ '[fUlpi J\,~,~~3lp~,gal (,e. blukt~ lid!1!k lbegi:ulI sia.p mr~engelo'a, ,kl~Uasaa ~ ]m' di' alahk"Ul 01 e!f~, F~rdill m1iamd 1E M'arCfl.'l; pada, 1.'9615,~ yang t. ,me ~ i h,a~, am berKI!~: ell'rnn mtegti.:ilkan si·~[cm sr:cam m[CIi1)"!~" [urn ~

:rada ~fI111'U 111 :1 i~691, ,Ma n:o's nle!tl,er~fna G I pene:n S1wra., yang ~nem bu~uny:aJ, m,e nj'3d,~ pr~sid,rn ~mp,~t. yang mallmJ pu irwiN: -'. i h s lJ1~lr' i[,~ ,[ha nyak pad', pe mit i ha n [ingka~ M,M !@nill1, d~ ymg mf'm b UtU ia, , , ", "er:ru ~ ad] Slli(U. =' .[uo.y,a p!residie~ ",a.ng, Imam~: Il.I l~u!'rlaban p,a,,~ p"t'r.ioc' ib eri k U'I[ ~ ya. ,Sepe."'~ i 'Q~,elon r,Qj ng mire ngu b~ ~fW ~[i S'~ em ;~ _. :ruiu~~:f bagi el~~~ekuti: ~ uru" k m.el~end~l aCID n po~it'ik~ MJ"OOS j,~:p: mcl~akuk~.~ h3...1 ~n,g 5~Ul1a dan bahk~,fiI ~l dl ih, her,a n ~. :P,resideIDJ yan.,g :me--:-nHlt, i ~ s p i rui, :' ;.I:~ ,i i n ·r,aJ)Ii!ll~~UU,1i m~1 m ha'r pr, il i~la"n u mlllllJm scbagfa i b nduopn~SI_ba;al cara meDI3_lirk31o 'k nda'i j' :olwrrdkj rvan~: memblJ,3flD'V3 cm.m~u mtfl~i.'" Sil1W3D kmDi~J'

• ~ Ii! r' cn--. J' ~

11 ... l~l1in~~kan 'tan.ah L:er,i - I 'b,agi ,mrlWl,suh-mufu' -lJra~,

,da.D, me ~,Ul,pUJ:( . h, Id,j ,[i,i 1l~:,~d3, rnkya[ dC'f1,g .. n r:i~ t :ra,

~ebaga~ jfilir"~lUl ,3. of; IiIlk, dIJP'jJ,t' dJla". ,'·~I~ d: ·~l rak murn.,~ki.n d ~ka~ ~hbn: mUD] babkl,rID da.pg[, meflluball ia1 it1![iI,Y" ai, m~

_:',ill! aa] 11 dumu buaren :'_'dS~rag-· ~,i~N, ci,pU"dlao

',. 'an::os 'lu~rbutH'i ,pe~lHlJl~hJ ~1_lmpl!Jtll •.. 3l,",g'bl ~ tl:rke!l]l,3

I'· d Ib Pada '9 G'b d- L

,- .. , 5,·n ~]l - : '-, - .... ' ." : . 111,' - . . - n~' a iIi'n, ur

po u ! '. ta aau. J C' c~, _, e "', Ug3R r _ a Ii: '

dan aiiCln. air '~13fI~ :Irhlh a!anti ,dinerlba:iki. CoraM.n

Ir.~ ;0 r

, . ,. 'q u. i no kal'a] ~ ldah"ulfl pen g- 'i I'p; rID sua ra seeara II;' m I

,~'BJ,3mUn ,m,', rulil~iP ketika dilskukan Ir1.fni~~i[n.nl~lID [~11~-

IUlb lr' tJ,W_ll Iit:r'

i'I.'"r"g;,1 It ru ~'!Ii, d, ~ I <I'k. ,U'I L ~ '!l'ii ~ I~" lAi'II1 In!'lO Hi 13- di'I. II!'irii'i ~f,'":Ii ~Jll i. m"J, '.

,i!li . ~Iu t,Y~,,1 . !II~O _, il:\UII ~ K~!,!Ii!ll. U!!!I~!I!~ , ~!Ii IIO)I!!LV g.!I!J! n ...

I .",

,F~ ')~3~~lya ,.0 dunia.. Sej' a:.:-al", di, meme ,ubn

jand~, Y31l:g "emaJ u dsn ogah-o~ '3D b i IlIgg;l Pi1'U_ men i "l.dr.ar P~i .. ~ '. ,ep:, rca,y-.mrtl p •. n IlJl h ~.~ ~ ~ _ (;D'~j'anl

'1' '. " Ok" '-kead

· "I . i '. . .. ," .. .. " _ .,"~, ···"1 . - .. _ . -. . -.. ':. , , I' "

~alrug,. 'AJ'1lI5~'Onel' yaHg mampu me_pe"- au ~ 1__ ., aan,

r: A ,I, b k I pm"'m

["- -, ,- ~ '. . Ii I [ ~ n' 'I I ~'. .. . .," ... prj] '.:' I : ... -.' . - . =':". = i W 'I' I till!' I

~o.[j _iIllll.lll, "~Q ,f'Jl' ~ __ , t3l[ena , !';'nl_t~,rnan llJJ U 'I

d " ,~" ttl .1 ~ aka'

- -, iii 'Ii ~ it'. n' it-niH", -,", iftjji -I'.;ii! lfil iii ,~. n:'i (3- . ··~i :I1r1.itI'I!· ~

_an J'a...!!~'_. ",e' I" _ nJf _I' Iii!;,- f'11!!!;,- ''''''' _ ,IWIJ; _ __~, ,I!;; ,!L"

~'I"~h II b~" ill,. • k OJ L

peml11 'Mm, M.mlll,InJ'1 :'[ieIJ.s~( SfilJtllgn·un'l Umfl!l.lii rI1'i1,em ...

,lXnana 1I1,bn, ~ ~gi ~ imasi,

Tdi";]' P;'I 1I'f:'i;in.. - p n'iI!Ii·r~I~. unbane 0):Ii r';:J'~il ~l,",~, 'IIi'!L. ,1..;;

,1I.~!Iliiili'~ ':iIill.[[,', r""I!i.,',Uil'!I'~ ~1:1-~'~H 1Ii1l . .Id!l]!,.'!I;]jo'"

kan ga n~,':S1 em ,po'~ i·[ ~k y~j'~lJl'~: m un ~u'~ S~ " [I'rpi]; hn~ (~,. ~ 'L IL l"',jji d d' IlL - ~ _~L, : a [L~ ~ mu n Cl~~ ,~CF1-hJ~. ~ til en ,,'n u,~n ,~_ ~ ili~,w,..uj

- - - - - :!"-

IFid~1 RJJ moOS;1 ra ng' ~IDJan~ltfJ, me m'~garn,g cabitJ n k!;tlle" na 'IIDl de,!i,~an, ,ke~13_o; n knil, (.2: . lP~rS!e,) ~mm,

,;::',,;a;J' ~,fil~[_ p.'''m :1'11·,h' "'.n~!I[· I~ I; I"'"I,D'" , , .... , ,",:",,,iumi ;ilIi,[ii1 .' n ':: . me ',S

~ iii", O!lio" ,I ~ _ 11].1 , .III "~.. _", ~'!I~. !I;;;;,~IIIIII! .. " ,

. l • _

:r'The'llGanCat - h a F;m,'~Ui1 pe m i Ubw, ',f, '3Jg 'i ~egi,1 i ms i

pt:m~f~n [~a'lll di '&~\Wh ~ .O'[,aol pms iden~ "Pad,a mau

P1Sir'J E -"S.']i f b :~v.n.~ . '''''I it(i!!II'U" HI ~~ n ,,,", L~~liI" 1 1(!l86" ski!!!! rn~

dl ~ I "._ ':_:_.G ·\,I~· ~.!~ . ~[!I. ~._. ~o illJ ~i~I~"- ;I.~ '_',', ~ 'Ql

5,- ':'-Il'--i '~l--l--L,'~~ laO"~ '~O;I-'-F;-:-'~ ,-~ ,-- m-~in --:-O["lFtk

~,.sU;) ,,0 1UI!lW ,Gln~ ~ .. ,~I, P p, _a\ =13S 3!03U _",es p ~~

( .. .,- ..... ··b ...... :,wn ,t~- .. ,~ i~:'~I(~ 'II, ":"~ ..... ,~ ... )- I-:"~' ; "die: '

,m,Wlm .. ,mu~u" _lrn",_" mcm_,!~,I~_, ~'C'~ua;n,'~.' «apt~, L,

VM ~ .l1Dum,n.llni:' b~lf, l!!I,ar un UJk, Ib'3n,\~* ,b~ d.e!ll:~I~,

I-'~ F,"" 1. ~'-

· .,J'.ik"" c" '. ;t",,-II h· ~~I~ -," 1Irn!i_,- .. -; .. IL" . ·k' ,- - ,,-

,54eol n, MIP,af~ .. Je elZL " ~ll<.J1iI,.';, ,~rnos, t~:C _~ lIasaan

df'n~n f,ara, yilng ICMUP meb,~ ,yang s;~beu.d ~ )fa, d.i tolak ,se b31~ia n bes, F ra ~""'I W ~~ t, i I I~ fmp. .', udlilJ'. d I!: n~. n

o ~/!~ 11'!ft I~~

I' 'k ~ k ~ " k '

· .",'. " . [' 1 ,L:. '/ . ",' '( .... _.,. " _,I"f: ~I' ' - ,m'" I

"Y'3Jm Irru ,wrSiIC, re:u., ,en,il~ ,. [3 en~ 3 ma pu

, , ,- 'b' '" k ~Il~;--. ~~-il.w· ~, ~.. ... ~'I_:: 't '~b.""iIk . - . -. 1 ~ ..

me m.' 1.1 U ~. !Jan,.'. tI u.H'" J, S.' I M .el!ll'~ roo pupuu;~'r

d""ri 1"'ii['V'!",,"1'I1"Ii ... II.-:li,iiI.~''''!IJI!Ii'il'-!1ya· ,,' ~ J'''!i1d!·11J .~".,;;~.~I~,~~i~~ ~l~-.-,ilinl, mff<' .p' _:' -

~ ""'. 1'I!'~'!J.Ii,.,.. g~,~ . _ Po .. "'~~~ .. _ ~,!i.!!....... .,

'.:. . - , '_- :. .

ge~k~' . keE ib e'~am u6un kit!! m,udia,!~ Josepl~J Est:Fa;di"

,memf:.I!hlngbn ,pe nilihan, .' CR'§U1 m,unl, ... t. w2da.u,pun rsesul1gsuhn,ra!1 l'idddah begm~u. ,mu'lik r~ep~ni GQF;eia laik' 'Ramo~ maupun '_l~[',da ~[il llh ~'i~[,5i~,de . de'l[l[_o S'IUQ ;i'i n(u"li (a.~~ Me!lre'~"l ~r be:bl~Ulj (11 lc~ h~l~p~n, ~l,~ng se~ -.' k~lc,m ba, ' t . nl tid~k m'u ngkin dl"~i1uh i~, ~&

.. ~'. h ' I" I! h h

I --:·-tJ ~ ;.--'~"-, ['-1- .... ~-"--II"' ~ ", I·--~·~·i .-'1-- ...• ,_.'-_ .---, : .• -." ,--.---.,-",- I

SWH yanl ,:!Ja,m,a~, ... MlJ '. ,CFpC a[i,.U!I, S3illllfU ,cr amp,;

dan, Ilk mcm i I ik I h3,,~,pa 1; sa I u peru bah a n da~.Im

II ~..][ • 11__ " !L J' h

~e(ef3 popU!l,e' ~'a,H_'om:'ntt3:,~ mM.~3, m 'imU'!llat,o~es_,

I:' - '.. I .. . 1ft!.. ... . ~ .. .. .. 0,,," 0,. . ·.··1 ': JI.. ~. Ro'" 'Po

,L'ir" . ,~ s~wJ"ap.1 p ,'~',,_ '_'. ! s~og,e 10 I(le ,I.il .. ' . s .~.

,iiraJ.pa Iteramp1bJl, 'd r~, sept'Hi, ,ran; d ~ '- II f:-i

RaUil,n.~ dan pc,n:p'~nU,I'iI mengenl:u h~""'311 an" ~'ua(b,

...

. , ~ -

. ~~'

'- Jf

.....

. -.'

p~ ..:II" !lb." • ~_LiIL, '. L_ ..II" ,inUlnpi3'~1 ~taJU1_,_~,~ saa ,t IruJt!U a _~wrn'_', _' :g,~[-Oru; ~ ,~~

R!md.3J, Grl,k" Sed;mngbn ,J\J, biDn t', ada,~h PMUaJ Sl{lmb~ lImur f' ";'1 ~"bib 'by. 'b..;,rtll,p d1 "'UP!lrnI~ s. mua :mr;eka -i'nlJ ( 'M [,em: attrn,G Sum'ba 11:,00 (lU" bnna m mTIITIIanl'; 'pu,tr,ri9J daE'r.M1 ~

-:mcJa;3JI"-,~ $eb~~bm, panai ~o~iri '" di SUlM,ha,l1mur

s:ampaj ,ada ~W~ Pi perl 13Jpam ala n ~ se pa~ m,~l C i I MM~ Um'bu ,M" :IG@a.ni" (, 'c ,~~ Dimu ,Pt'iUJUD,b D,gan" f ,hlJ, di 8>_-_.P' Ii 'b_pj ,;a,'oh muda I~Lm,ru~ 1!]_amL~ bod',

.J _'II~~ ",:IIi!li,ll.,,~il, I~ iI'trll'!li '"t' n, ~""Iil~ In"_H~u~iliI,'niP' 'V':11

UiU~_;l_& ." 1'1r.:~~ . . 1!Iii~ lIH~_: . - - !I t~· lIi.a_ 1 r' I~~~ ~ U P 1" ......

" '" 'c ki diUSu'rL,:g 11; ~f3n I'i ,- pilman !Cahan,! (D,pe)

fUiai KeadiJarru I n ~r&1'r__::3J,1TII Ifru,dom'esi'~ ,[PKPill) ~-,S-__::.hl " imur~ De~~M Pimr ina ~', N'Hl0'aj PiK:PI m~nftapkaR P'j,nd;Hp13'""Re&!1;c Reak~j m~ dMli :,5 D,pe i~at~, 1~leflUaJt

"~'IiV,"II.II." :Pimpioa " ", bp~um ( ::p'~, p,', 5'mb ,

Lrlmu~

Re .,!ti im ~memRG \~ju~ lerO(;J!Ill3 ,. ,_ 3~ !~n~ihaJ'l dtl~i kcde'kaiu.anJ fWgm ~ ni l£ P KPI Sumha TImw d,~b,ao,dli~l&km ,dlen.~n 'P'i:n; 'iDp,~,,~., biro .-: raJ [' di ,n\!n.u11 G'r€1ik yang, in~wR.

~D O:~1i!__~ WI pc=ndtir~.tl _fI. 8:6

ildm in "~r l'illflVC' d~-ot' 1m.( r ~I if~~ 10 n· .l~·l

~d 1m. n i:u l'iJ. ivc da.,~IIt. r~ll' Miion pt:~p«_,; .. 3\111

tJIV'('.j ...

: ~ t1ll i n i5t rarive dcc£:.nt t'~ ~ £.a I ~ on ~~J3 ,ak~iVj 11]:

akw gUo :0' bers!f:l![ ~ff'; b ( (:_:Wltfwd ascaun»

,':r!i "1:2

fi.1n'1 ......:!

a u nta n~i ~duo:!I po b~.i·· ~'ftublic Jftvi:o:r ,iIJ£>lit:t! ~tjnK) I, 'n

II'·' n_ L '7'

,;,1I~,!ran t".IlH]am na ru t:

,an,iisi5 da'[.1 ~ap(] ran lcillUcrj a 31 1. ~~ ,;,}~:Iill:g['ah sum~e~Ii' fjil:t'ttlT ~f1J;() ~l"J'nl'11JiJ ,,'56 asas -asas oren omi da{'"fdh 135

as,Fk, fi l1~n~~:M ,2 .. 6-

I_ • 'lD:t:

as,~ti., m:lli!fl~j~l1ii1c.n ,~g] ,J

as~k, prnga,w~n JO:liifiI pcmb]n~~~ ,35~ as,pti { ptmil~ll n I~p~n~~u~ 28 '-:

as,l~ (, P f:t.~~~l aJ lS,5

JSI " Yr,. na ,':U.~,4

~~~l 5 umber crJl.1\'~ .2 ~"

,I:-·::!r ._

a Si,pe' . yang diU _J!Jr' 2'J()

,J!§!U~Sl dasar 9ei

I[-:~ IJ n ce ~OOR:<.~.1n.~ (1St: j ~.:dd . jG~ i\~'~rrd J82; ~lm h~:ng ].Ju,\~if:ik~, J7 ~

h .. nl~r (hUl ;3 ~(,

b -~~~, J'~ru ,[ 1 '14-

hehsn el'Ji. ('~<\OrA' ~ '171 ~(n~h nla z 7n~ 3 'I'~ b~~ls ka~, ~ 'I n

bJi)",~ (06

b'i:aril ~Fijl_l~n (('llmnt ('-tlJlj 'I _ {) l1;i~f:' h~~~~ i~ (hi!Mn,~/ ~U) ~ ,I to hili ~ i ng a rlilng('IrUlC'_I'ii![ ~. 51]

b oct a_c(oun {: (lOde .J 18 UI!Jndl~n :6.

boc~nll up. I'pr'N~h 'uj brea ko~~ U' JUS, b!i.d~d~~ml~-~ m- (~f 1:) 5

b·L IL_ : ,1'_,.1 "1"1'" .~~u ,_~~r ~~Rt':1 , ..... 1

b'l~lI b. sar pemhan ~ ~ (iL 61iJfilJr;f' ,kJJt(~ 112'"'

.~. r

l¥~,~u bc~r umuln ~tNjtM! idV'J ~27 bukll ~!u . ua! ;2 ~6

17~)

' ..

,..:a~~ID [_~ .w~ rd~ . (i.Cfl!J,iJj1 J 3.! ,.,; h3Jf t ul' see U~ n~ 2. W 7'

tl1~i'l~ ~~f aee ~u nil tba~ [1 pt'r.ki U,J.~Jd~&-ArJ ;llatin) 111

,,11- rrered i'lJ1st~uJtr ot; [ :ubJ~

MCOlJl]JUln~, 23 I(i·y,~t law 5C)1

I~OU'IiJju)m, lOH. tQ.nnls· '5" ,~nd. fitl ~.~ q,u:J MIOIm ,J,'~ (0. fa i~:~' l)" role 99

co n i~,!I!'j(;:tU4' ~ a rJir.1n gcrnncmt '[ ,0, (ost rdl'oc' ivencss ,:HUi

("osl" pr-f d ustb.i I!1J c:mpllinl ' J (:ost p~F p.a It[C~t-wY. ~ ~l cross S[c[uolllJ:1 :2 f,[li ~c,!rFIJCi[~c: 26")'

'D"

..

_II L , - \\ 'iC'"

u.J.rn pJ-K ~nltpll.djl "-'-U t

daPi-u: dlba nd~nglan ~l ~ ~'~ ~i.apa:[ d~I.1W~'ha~ni ~.:~

~LM:~ r ~kt'u~l ~ 6

~lt· - t In~.l~t!lm ptt"u~ilh;t'Ii1 umum di

ind.o n ~,~, 18;2

~r;':c;i~ IO~1! un i~ y.} I 70 clt'~a, ~ j:.lW.1) ,.~6 ~e!'ii~~nrn,ll~i. d~ ~14~1

~e~·an ~Na~W~,ra d '~f~ffil J:8

~jM6, p~ncla;pl'f!ID dat"nh (dHip(\lodl) II ,~D~,..i"_ t.l. ~ '5'l)

'~~ilIbl ~ emt"~· ~,~ tern 2' 2~ ,cltoubl e (;11 tr, ~"'i ~;sm liil

~ ~

due dj_~~j,s('n;(e 211

.,.~I II ,11 I

~II~ I,;'~I~ S ~ ..,....,

. - _!o-, ~ ~ I

~~IiIO~1 ~ ekOIilOAlI Ubc~~l ~'kui[~ ~O)

~~'~ i W ~~aJptil f;a]~ ,2~'9 e'VJ ~ UJ..\ ~ ;a Digp rn n 'U~p

~.J ~ UJ,5 il :.lspek ~ _y-, . ~ill1illil.~~ .~d,ud~'hi ~ n M.~ ss

_ Ikl~T.. -;1

ex r~n~ioirl nf'.N~~ I th '~i7'

f'

I to~ [n,fj :!it:klil C ,ub~ i , 6 -o~li,~~ & hudi~i 10-, fr,;uc ·\.d{r~r iPui(,I'u It ~ ,1

ik ;, ~:' I n ~ i!;

tree ru ~}.

,JiJl1~'i all ~ ..nl '~kJtor p·Djbik. l,'·,· ,run~i Flap~.il~ ki!lerj a lID.6

ill

~~ m i .ral !7! ~tlmrohg (acrh) G,Dir rn

g®oo gOVCf1fi4!l nee ., rn

[;[!"'~~'c::rn JD,c!J[1i[' .01 rule by It~ ,poopl~'~.',2, g[[J'\\'CrH m~J[l_i~a'~ ilc!L(i)lllnl[i~g' :Ii[afi&u:ru, bolU' _ .

(-'GASH) '74

336'

,

'. ,- ,', "

II

L~~~'" "i'! ~ J'. "h.T 'L • 'No '~l':, 'Si~~CI, nt;,l.)~, ~ti~~~Jn!w ·rfKi "t!J' N.rfjj.XN

iii _i.1 ,f,ou~t"~t$) ,!67

hUlrr~'kMt:.1 [Ilb~m_) ~~J~,

~d~f) ~ogJi.(:aJl'v:s r«~1 nieal erienu rion ~2 I n~rm1l"ngJ hud;~I;'n,g 1,(1" ~

in II;£iI!'""l!., J'I' eom nt"llL,.] ~ .' [. ~'I(""

[ ,"_",,~1~ ~-" .. I:~ g;!I'... i It~l ~ ," f "",', ..

~r~ubr_(ld, i1

I~(;u.n;t i~" : ~b _n:iI!'rm ,." :OO!lnn~ntl1 2l iJU.UliJ , . JK~ocill ~l~lcm ~,; I.

i n ~~mti~i plll~~r 11

1 D I~f['l_. ton' 1 f:O[rr:N.llil~iI,~n or j uri$c ;3'8, ~ hUtflt1' lianl ~fBliQiIil or ,-,. (01.l1lil .~un

([ FA(~) l.14

.~";;

. ~ .. ~ .. :

I r

r I· ", I. '. n t I.

nJ :" ~o.' Publ,likPS ,511

,u Ian i _i i unas Ekonomi UG

. j

I r'

r~ .

III ,',' 'I'to

'0 ~

2.

L~n' n

b rau n arnnn

p

n n nor

dim

b

J

r n

'I