Sei sulla pagina 1di 7

...-.

"

.../1 1'"

rr-

MUSIC

W,crd:! lll'lfr Music by JOliN MTLEs

- ....

Mu . s-Je was 11J:)' H.s.t l~ve

--

~ - I. ",

v

:
~W '001 :rJ Oit Ur ~ W ''''I 7JI"" ,bId .,.. l['f
! , '. j I J l'
rr;n .~ ~ -,~ -~ . ,'" ....

I

-, -~'#

:)I;nti it wUl be my_, _ last, __ ,

..,_.

]~'lu:s-i.c O!lrre h,! - tur(l

i

'''I ~." I r· I L..J r"

~ ~'

E/B

,"'_ :M,

_,K'

I

life

If -

fith,Q rnus-dc of the pa.st;,

. 1

Toli'll'Er.\'dth-ollt my rnus 1£

tJ_jj. ~

I -, 7

I I

I

A/B

_. oil _-:----_

..,_.

In thIs· w or 1 d of t II' eub-J es.

..

.,.. ..

85

f -

my mu.iJ-lc pu1l9 me thrOi.J~~

...... -

, , I

:;.- :;t -- ,t.~'J- ';t.. '~,.t 'I' ~ u.;t- .. \I' -- ~ --- ~, U:." ... ; ....

, I

- -

r

A/B

B

pP -~======= mf

, ,

~, II!'

I _

,

~ I

- -

I

:Em

-- -

--,

,

c

"

....... '

I I

I I

- .....

c

Em

Em

, " I

-~
] 86
f1 jl,'.
it)
Irl ~
II ... :' ..". "
I
- ....
t j' --
C 19s

-,

I-

I '.

-:J .. .. ~ 7 .... ~. ~-¥ ---

I

..

DiE,

1\ 1I ___ ~- ~ ----........., ------------,- ,.......- "---..._ ~
,
'It.i dim . lill . til - t!J'I Of;! poco d POf,O
>- => ~ . :>-
:;>- ==--
C- _:.~ :i ir,
"j ,.;. I .. _._
- I "
~
I I'
, ,
~
;.;;>- zs- """ :=;.., >- I
• '. _M_ i ~ .
I I r 1 I r-' I 'rl I ri ~ r r ! ~ I I I I I ~r
; ,
, , ,
, .. r r ''01. e ...".
E,m D/E Em Em DIE Em f'J 111..-"
I --
-- ,
"-I
';0> >- >. ~ >-
> z»: ~ 1 ., Ii- t
1'1. l.I ~ •• -.- '~ Ii=-
- I ,
I'
I ~
=- ;> :=i>F ~ =s :> =
r-, j' Ii r ~I -j rt i rl~H j_ 'r-"i i ,.., .
l- T T , r i l I
,.-_ I , , I , I
, . I I I
"
- r

Dl~

r e 'IIiIO'
Em Em tilE r

r

tm

'D/E: Ern

A tempo 10. J .., J

I 1
->, ~ :;;-
F"l . . f
I -I r I I I ~ -l ~ I r-i
0- I r
e e e 6- r e .,
---:~
Em DlE Em O/E Em E(senlta, 31, i1'I ~
,
.-
' ..
I
II » ~------- .~ _ ----- ---------,
(-' .
I I"" , , ,
I ,
t) I J 1 r ~ r I I ~ f I I I r .1 I t [I 1 1 I I r l , I I I
I
~ -------- . r;.
~ """""-- •
-
- ~
-
- . ~ 1

\

E{Se.ll;/;3.3} F

~ J;I. , ~ ,
,
. - ,
_.
- .
!t I
.
.MU~-lC was my fl'f'st love and !twill be my
" ,~- __ ------- ----.... _------- ~-----
.,.,.- --....
, "
-
, - ,---
,.; ~ l..LU r -I r I u, I .J r I I r'-LJ-l T1
I I ~ ~ r I
- "
.r=:»:
<a; --- .:-0.
,
.
, E{8em.<t3~ F

.~. ~ --- r I ........
1
I
--- .
I - -~. ,
~'
'last, Mti$-lll;; of the fu- ture and n]llJ BIt:: of the past 1
_/'t."" --- ---. ------
/' -....~
f I
I
- , , - ,
I t,' r I I r I ~ I r I ~ f J.....: I' r I I ~ I I I 1 1 1 L r-I r I r -111 J
~ - -
i
"
, , r
, I. i ,
I
" \

.

E~~HJll2ia 3)

E(·5e:nza 3) .l!"

_d ~ ~1iI .. , -
- <,
., .-'
-
-,
'" y
and mu-ate of the pM't, :and rmr-s is !:lethe past.

I'l ,iI!I -- -..... --- ................ -- ............
.
.- , --
I I. [ _I_ f I I r [ I l r 1 I' [ I i f 1 , i -r r I 1- IJ

crrst?,
. ~
\
~ I

E (s'e:n~:l.:l j} F

~ E(sGm:a 31

E~ s.enZ:l'::l1 F

81

LI',

,

f

-

I"l.JI_~ --._. .---~........,--
_ ... _ ,
,it)
I') JiI - --
, ~~ .. . ..
, -
,
~ r i j I I r I f I r I 1 J r I r ,I r r 1 f 1 r r L I I =;. 'iF~ ...

, W ~-
I
I I ,
~
t: .~ E(st"lUa J} tUI

;Jt:. ~

E(Ben.z:a 3) .D

* ~ .Aa:dd9

c#

"* ~ Crnaj'7'

'* -0' _____ ,Em

r"i 101 ,- 'Oil F1J~ J 1 - "" ~r=;, J ~ J 1
,
. " .
I - ' .. iI' .
~ ~. t ~~ 'i "iii. , "'~1 ~ ~: '~ l!F" W;.._
~ -._. I-" .
I ~ --.I
'f ii,
.. ~ DIE

~o~~ ~

EtrJA1E

. --------Em

~ 101_

~-- .

t. _r ~ --~:

~

-,: ~-~

l)1gu~4. D7 etc} G

, ~

1 1

I

J

J

,. I

:;:...-_:,.--:;.-'= ':=-.;:>:.0-

~ 1=1=

j , t,1"1Ihl ~;I,;tE~

I J j

....

-

.. .._' .fI' .,_

...__,.,

JJ U·'l ..

.....

c

D!e

-

- .,.

BTsU5.S1 R7~us4 61

Em DIE'

G

_j~~~~~~~~~~~~~~~~~ii~~~~~~~~~~~~~~~-~-~~-~~~~~~~~~~~

_,-' - -

- ii,

~'*

i~~~~~~~~~~~~

DIE

n/c

c

.... * Am1

• -e

. .

e

;~_ .. I)"~"-~~·__"__iyi·.~·~ ,3!r-~~y~:~~~~EJ~'l~~I··~~·~· ~~:~_~·~~~~~~~·~r--~~~~~>~,..~~~_~:y~_I.~~~~. ~I';:~~V-~-

JI_

.Em

DIE

Dle

....... I.

O!E

D!E

'Em

B7s11Sil.

B7

Ern

All __ _ _ r-~.. ........ ~ _ ..-:rit.

~~vl_~~~~~~~~.~~~.E.~~~~~E:'.~'~--~T~~~V~~ __ ~~~~~~m.~;-i,~~-~~,;,,_~~, ~T!~~.~-r~l~~~~~~i~~~~~~~~

. ~.

.. ·_:~ti-'" ~ ~ T t 7- .~ ~

.Ern~_;), ~ C Q/C"

-- ....

-+ ,-', --;;;,

.. ". W' '"_

A/~

1

I

90

A, i~mpo.l(l) = 84

;~'---, ~~;!

.'ft.

.... . '.

"'t. I.r-~:i L!f r ~

- ,-

r

.~

__ .

Moil

B7

~ J.I,+I:

~,

*" J1.~ r'm/E

~ .

.. -.

;'I'MlJ U.wlt'l:

1 ,~.

..

I1

,. ~

and mn-.s k oftbc past;

.-

~

MU-si.c of r,h'e fll-tLn~e.~

I I J .I

I:.

1'1' ,~ 1'1 .

~"'."

-

-Q

~, E/B

~J.I~. ~

~;!':-

u

(.,\J. .~

B

-:0:: * ~ AJR

,_ .~., ..

l:J

-& :gil. ~/D~ . ''pOC!;! rir,

e.

# ~ '*'

A/C~

'I t~mp(J _._ .", .. ~

or

would be trfl-possllilet~ dOl

j J

'Tollv€!'wLthOiLlt my

*' 11 '.1::

.r· -

'cause En r.:hlsworldo:ft::rouble~

,J

-JJI~

----' __ .I..,.I_....rJ I VI

., '

v

"* 'J'M .J1./j)~:

..

*' ~ A/C~

rit.

,_ ..

r

f'!lY TTd.1.s~t"pl.lll$ me thr'.lt!'I~!)_ =-~ _

-~~

... oil J I ._ •• ,J '

l' ____:_

'*. ~t. * F#:/AJ

ril

9 I

:;-3

,.,'

"0 r\/n

~ ~ JiLl

F ~ 'l'~

'-9

~ .~

Arrr/['