P. 1
TRATAMENTE PRUN

TRATAMENTE PRUN

|Views: 2,138|Likes:
Published by Creanga Neculai

More info:

Published by: Creanga Neculai on Oct 05, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/01/2013

pdf

text

original

 _"-,.

,
Combaterea bolilor §i daunatorilorla prun
Boala, Actiu- Produs recorriandat- Tratam Recomandari p;z
daunato- ne nr.
ml ':
Denu- Doza
/ .rnire kg/IOO I ' _
_ apa
2 3 4 5 6 7,
Paduchclc TRY Carbetox O,S%vara Volumul de
din San Jose ~ 37CE sau -. ·l%iarna solutio 'neccsara '
~i alti 'Murt-olox ,0,1% 10 1 ha cstc de
paduchi - 6SEC sau 1000 L'Prin
lesto~i Olcocca- 1,5% strop ire pornii
lux sau vor fi imbaiati
Pyrinex 0,2% III intregirnc, - 14
48EC sau
Rcldan ,0,1%
40EC sau
Ultracid O,OS·
4QEC sau 0,1%
Oleocarbe- 3%
tax 12CE "C'
sau Zolonc 0,2%
3SEC sau ,
USI sau ' I,S% T_R.V,
Nurellc 3%
DSO/50oo' "
EC, ,-
Accstca
sunt pr,?:.-
, duscle ,
omologatc
pana acum
pentru San
Jose la
,',' prun
Monilioz a 'Lvcg, Caplan 50 0,25% 2 Tratarncntul 2 , 14
WPCaplan ,0,16% f ~e aplicain faia ,
80WP sau de la buton l4
Merpan 0,2S% verde pana la
SOPU sau inaltarca 14
Mcrpan 0,2S% inflorcsccntclor.
SOWP sau Estc un 14
Rovra!' SO O,OS· tratumcnt fO;:1I1c
PU sau O',l% iruportaut ~i 14
RovralSO O,OS-I% rccoruund.nu ,,:'1.
WP sau nu fie ~\.<:!).i! . E!
Sumilex 0,1% reduct: n·h'l \.1 1-1
,50WP sau biologica d('
'Konker 0,125% agcrui parogcm 21
Polisulfura 6O/;'iarna. ~i de OLI~l de 28
de bariu 1 %vara .daunator 1 ~ 2 3 4 5 6 .7
Dithane 0,2% 2 Substantele
75WO.sau sunt
Ncmispor 0,2% ornologate 28
80WP sau
Onefung - 0,25%
sau Tiuram 0,3-0,4% . 10'
75PU sau
Tripomol 0,3% 10
sau
Vondozeb .0,2% r- 28
sau
Captadin 0,25% 14
50PU
Ciuruirea 'Bouillie 1,125%. Substantele" 21
ruicotica ~i Bordclaise sunt
ulccratia sau omologate
bacteriana Sancozcb 2 kg/ha
80WP sau
Folpan : 0,3% 21
50WP sau
Folpan 0;2%
80WP sau I"
Folpan 0,2%
80WO:Sau
Mcrpari 0,2%
."------ 1---- f-~.Q.~-"- "-----
Paianjcnii Carbctovur 4,51lha Subst. 'sunt
_ro~ij ~i bruni 50 sa~ o~lOlogate
ai pomilor Eealux 0,075% '
25CE sau
Eealux 0,075%
25EC sau
Ethyl Cot-· 0;2% :11
nion 20EC
sau Kilval 0,1- 60
sau '0,125%
Dimccron 6)% 21
50SCW
Perfection 0,1% 21
CE40 sau
Tcdion 0,15·
V18sau 0,2%
Sintox 0,2% -
25CE sau
Sintox" 0.1%
40CE sau
Pennstyl -0,Q3-
600F sau 0,04%
Pcropal. 0;10/0 30·
25WP sau .:-. ,
Torque ' 0,025-
50WP 0,05%, , 1 2 3 4 5 6 7
Monilioza - -T.veg. ' idern" - 3 Estc un tratam.
tratarn.Z de siguranja cc
sc aplica la ince-
putul infloritului
in caz de vreme
inchisa ~i plo-
_' ioasa. Nu vom
uita insecticide-
le la tratam. 3.
Patarea rosie T.veg. Bouillic 1,125% 4 Tratamcnt 21
a frunzclor Bordelaise obligatoriu -
Polibar45 1% atunci cand 28
CuSO, O,S% petalele s-au 21
cristalizat - scuturat in
CuSO, PS O,S% totalitatc. 21
97S sau Substantclc sunt
Turdacu- O,IS- ornologatc.,
praISOPl! 0,2% 21
Dithanc 0,2% 10
75WGsau ,
'Dithanc 0,2% - 10
M4SPU
Ncrnispor 0,2% 21.-
80WP sau
Oncfung 0,2S% 10
. 50PU sau
Sancozeb 0,2% 18
80WPsau <'
Trimagnol 0,3% 28
80PU sau
Vondozeb 0,2% * 10
Vondozeb 0,2% 10
75'DC sau
- Bavistin ,0,05- is
50WP sau 0,07O/~ ..
Bcnlate O,OS- '- ,14
SOWP sau 0,0'1%
Captadin 0,2S% 14
SOPU sau
Captadin 0,2S% 14
50WP sau
CaptanSt) 0,2S% , 14
WPCap- 0,16% 14
tan 80WP >
sau Foldin 0,2%
50 PU sau
Folpan 0,2%
- 80WDG
Merpan 50 0,2S% 14
- PU sau
- Merpan 0,25% 14
50WP
- Fastac raCE sau Fastac~

l(iCE-RV sau 'F "stile IOEe. carbe't~::- 50CE,sau'

aceasta 'nu - .~

, InseaII'lfl~ ca. nu. sunt cficace, asupra tuturor inscctelor cc pot_ aparea §i ataca, Altemand :2-3 tipuridc insecticid pe parcursul unui ciclu vegetativ ~ vomevita aparitia unci rezistcnte sporite fula de un anuntit insectieid.prca des utilizat. - Substantele sunt - omologate.

'1- '2 . -.3.~ I ~: 4 5 6 7
Vies!,,,. Carbetox - -0,1'75%,- 4 Substanjele 21
. galbcna SOCE sau sunt :
.Victcnom 0,05% omologate
· -50WPsau Surnicom- . 0,1)2%_

r-:. _ ," bi 30CE . - -

vic;j;e"; - - - - ~-t:- Chi;-mlx - -I"" 0"3%' --

samburilor SEC sau

Chinmix '0,3% -

"t-. 5CE . .

r::-C-;;-t;;;:u!"-- - I- - - --r-lliriroe - -t: o7>W"~ -'-

verde §i bruno 24EC sau • .

Carbetox -1,'0,175%

50CE sau .

Dursban '0,2%

" 480EC sau

Diazol 60EC sau Hostathion _

sau -.

Dimccron. 50SCW sau

Sinoratox 0,1%

35CEsau 't

, Decis 25 -' 0,0l25%

, FLOW sau

Decis _ 0,0125%

25CE sau

Fastac 0,008%

10CE-RV:

sau Fastac 0,008%

- 10ECsau

· Ripcord 0;0075%

40EC sau

I' '

Decis '2,5EC sau

· Fastac

1-,_,- . .:.... __ 1----~I-!-Q-C2?-:-

Omizi Brorncx

defoliatoare _. 50EC sau

_ omida. Nogos

paroasa a 50EC sau

dudului fury IOEG

.: omida Carbetovur

paroasa a 50 sau

stejarului Deeis.25

FLQW sau Deeis 2,5CE sau Decis 2,5EC

0,15%

0,1%

..

0;0125% -0;008%

0,15%

0,01% 21/ha

0,0075%

0,0075%

.0,0075% ..

.. \..

"

21

21

14 1:--

.-21

.,( "

"'
2 3 " 4 _ 5 6 7
Ornida Divipan . 0;Q5- ,4 - Substante '7
I'aroa~;; ioosc sau 0,1% omologate
Sumithion 0,1-0;2%
50CE sau
- Padan Q,I% ; ._ 14
50DP sau
Dccls 0,0075'% ~;
25FLOW, .~&
sau Decis 0,075% .. ,
1', .. , 2,5CE sau,
Dccis 0,075%
2;5EC sau
Karate 0,02% I'"
. ; 2;5ECsau
Sumicidin 0,02%
20EC sau
Dipel WP 0,1%
sau Foray 0,1%
sau
Sinefon 0,25%
(A,) sau
Sincfon 0,1% '
f-_----'-- f----~ f-(&>-__:_~ 1------
.Omida " Fastac 0,008%
porumba- 10CE'sau
-rului Fastae 0,008%
-IOCE-RV
sau Fastac 0,008%
1-------_. 1----- I-I.Q.E.f _ ~ 1-.-'---
Omida DipelES ll/lia
paroasa a
lY~~l~ __ ----~ I--__'~- 1-----
Acaricni: ,Divipan 0,1% - 7 .
acarianul 100EC sau k
, rosu Eealux 0,Q75%
25EC sau
. Ethyl" 0,2% 21
Cotnion
20EC sau
Hostathion 0,1% ,,'-
Oleoeca- 1,5% .
lux sau "
Uitraeid 40 0,05%
- EC sau
Zolonc 35, 0,2% 21
CEKilval 0,1- . 60
sau 0,125%
Perfection 0,1%. 21
CE40 sau
Karate 0,02%
,,- . 2,5EC.sau ._
'.
.' . Meotrjn _ 0,025% .e " .. ;-
20EC sau /
EcaluxS 0,075% Ac'ari"c;;I - --:f~~l__ __

;,- Acarianul · ... if_

=filocoptid alpuictilor de

prun

.criptogarnicc ": patarca

ciuruirca micotica etc.

vTe~c-;-~

s§mburilor

. Aflck---

pr~n '

idc~--

tratam.d

tful-;m;- -

24EC sau Diazol 60EC sau Dimccron 50S'CW

·0,15% ' 0,1% 0,05%

Nudrin 90WSP'

sau Oltitox 5DPU sau

0,15%

Substaritele j;unt omologatc

Estc un

tratament foarte, .. important ee sc aplica hi 7-10

. iile dupa

scuturarca florilor, atunci cand fluturii In zborating lntcnsitatea maxima

, \

6

7

21.

14

Cascade 0,05%

SEC sau

Nomolt 0,05%

,'sau Sintox . O.2o/n 2SCE sau, Sintox.·· 0,1% 40CEsau

C';"" -"-""" '''co_~ . ·l'orquc-=, .. o ...... ~O;05'!0

SOWP

.'

- 2

sauRipcord 0,0075%

40EC sal)

San valera- 0,02 %

te 200EC

Supersect 0,03%

LOEC sau

Padan SODP sau Plrimor 50WP sau .Victenon 50WP sati Chinmix SEC sau Chinmix ~ 5CE sau Corsair

.. 20Ee sau Cymbush 10EC sau Decis 25FLOW' sau Dccis l,5CE sau Dccis 2,5EC sau Fastac 10CE sau Fastac 10CE-RV sau Karate 2,5EC

sau Sherpa 25EC sau Sumi Alpha 2,5 EC sau SurniAlpha 2,5' Surnicidin lOEC sau

.. Dipel-Wl' sauForay Sumicombi30CE

3

4

5

..

0,1%

0,05%

0,07S

0,3%

0,3%

0,013%

0,0125%

0,075% '

0,0075%

0,0075%

0,008% 0,008%

0;01%

0,012S%

0,015%

0,04%

0,02%

0,1% ll/ha 0,02%

6 ....

·1

5

De regula accst moment ~ coincide cue

int~~ur~~l a~15 I:istari pc un

. numar de 100 lastari vcrificati (2 lastari atc§i dcla 50 pomi aflati In diverse zone ale li vezii)

14

14

,

'1

I

.-

1 c. 2 3 ·4 5 6 7
Acarieni }dcrn 5
tratarnA
,Bali cripto- idem 6- Tratamentul
.gamicc (pa: tratam.4 nr.6 cstc '
tarca rosie, obligatoriu sisc
ciuruirca aplica Ia
e- rn..i_c£!.i~)_ _. r----~ f-_- - "";;,--J i-,-:""::_- avertizarea
Vicrmclc Basudin , 0,15% cornbaterii .:
prunelor; 600EC sau vicrmclui
Brorncx 50' 0,2% prunelor (01)
EC sau P.E.D. = 2-5
Carbctox 0,4%' fluturi capacana
c. 37CE cu fcromoni/
Carbctox , 0,3% sapt. sau 5%
SOCE sau fructc pc care 21
t Carbctox 0,1755' sunt dcpusc' oua.
SOEC'sau Substantc " ..
I Carbctox 0,2% omologate 1~8~
SOodorizat pcntru prun
Cidia150L 0,05·
- sau 0,08% 21
Diazinon 0,15%
60EC sau 21
Diazol60 0,15%,
EC sau 7
Divipan '-0,05-1%
100EC 14
Durban' 0,2% '_
480EC
sau Ecalux 0,075%
25CE sau 21
Ethyl-Cot- 0,2%·
nion 20EC
Hostathion 0,1% 10
sau Imidan 0,05%
SOWPsau 14
Lcbaycid 0,1-
SOEC sau 0,15% 21
Methyl 0,05%
Cotnion
SOWP sau
. Murfotox 0,1%
68EC sau 7
Nogos.Sf 0,1%
EC sau \
Rcldan 40 0,1%
EC sau
Sumithion ,0,1%
SOCE sau
Ultracid 40 0,05%
EC sau 21 ." 2
-'C. .. '- ~ ..'.
3 4 . -, 5 6 '~ 7
Zolone 30 0,15- " 6 21
. PM,~au ,0,2%, I'
Zolone 30 ' 0,2% 2.\
PM sau
Zolonc • 6,2% 21
35CE'sau
Dirnccron- 0,1% ' 14
50SCW
Sinoratox 0,1%' '21
35CE sau
Insegar· 0,03%
25WP sau
Lannate 0,05% 14
90WS
idem 7
·tratam,6, -Prcvcntiv

micotica .

--,-'--

.,

, .

Este un tratarnent fundamental ce se aplicaIa

, -avertizarea

- combatcrii paduchelui din San Jose (GIl

Boli

, , criptogamice

-patarea, '- i ' idem

rosie -, , tratam.4-

., ... -' ,- ~~un

-::ciu;:;;i;:;; - _. ,- -:-:- - - - idertt - -r-

tratam.2-

prun - -;

-:-;;;~ilio;:_; -,-----r-idc~-~: ---:--:-

_ etc. tratam. 2-

r_----::_ ::__::----p!!:'~-- r-----

Paduchcle ' ,Idem'

din San Jose tratam.I-

;, . prun

-,

Boli idem trat.

_~!iP!g_g~m~'?_ r-"'::' :-~i_± _ _: I- - - _

Paduchclc , ' . Idem '

din San J o'l,C_ tratam, r

_jQ_lL", c;_- .

-Acaflenl ',_ I idc~ --'7'"

tratam.f

r---::

9

. La 15-20 zile

. dupa tratameht~1 s (sfarsitul iui iunic, inccputul lui iulie)

Bali idem trat,

_c!iP!g_g.!:!'~'?_ 1-2..1i_± .; .;

V icrmclc Idem

~~~i~ -r-r+ :_ ~ __ l:-tr.!t~1~_.

si/sau omizi Idem

dcfoliatoarc . . ..... tratam.4 -

.

---:-'--

'-----'-

10

Tratarnentul l O scaplica la

~ avcrtizarca combatcrii genera- - liei a 2-a a viermclui prunclor

B91i -idcm trat.,

f-~!iP!g_g~n~'?_ r-- 4:J;i 2 __

Viermclc I'· -, idem .

prunclor .tratam.o-

- ,

II

Este un 'tratam. ocazional §i sc aplica' la dcpasirca P,E,D: Intrucat csfc sczonut

de intrarc a fruc- 10 telor in parga sc

"

i\ . ii,

_ , .. _ ....... _.~va.cxamil1a ata- .

3

5

6 7 .
cul rnoniliozei
asupra fructelor,
La ncvoic sc
.aplica tratam.
Impotriva -
-;". moniliozci (2)
Tratamentul se
aplica la aver-
tizarea pentru .
combaterca
- gcncratici a II-a
a paduchclui din
San Jose iar
.tratumcntul
pcntru acaricni §i
monilicza sc
aplica la dcpasi-
rca P.E.D .. Se
VOT rcspecta
P.Z. pcntru pro-
, duselc chimicc
disponibile
Estc tin tratarn,
fundamental
care poate
reduce conside-
rabil nurnarul
intcrvcntiilor ill
perioada de
vcgctatic. Se .
aplica dupa
cadcrca
frunzelor (luna
noiembrie) §i
. po ate rcdresa
plamatiile aflatc
In declin. Are 0
irnportanta
sporita in
conditiile-dc
toamna umcda
si iarna.blanda. _ Aearieni T.vcg. idem 12

I-:----=-- r__--- r__~t~.:i--r__----

Monilioza pc idem

fructe tratarn.Z

-piid;;;;h.;I~- r------r--idc;;;---·-r------·

din San Jose

tratam.I

1

2

Bolide T.R.V Zeama 2%
seoarta ~i bordClcza
Jernn sau
Turdacu- !%
pral Sf . ,

4

Rezumand, dintre bolile ,criptogamice, la prun, cele mai obisnuite sunt: - monilioza, ciruirea micotica, ulceratia bacteriana, patarea rosie, iar daunatorii sunt atat cei comuni pentru toti pomii fructiferi catsi unii specifici (viermele prunelor) ..

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->