Sei sulla pagina 1di 2

Ex.

1 din 1
Nr. 469 din 02.10.2010

CĂTRE
Ministerul Justiției
Domnului Cătălin Marian PREDOIU, ministrul justiției
Administrația Națională a Penitenciarelor
Domnului Ioan Băla, director general
Penitenciarul Vaslui
Domnului Vasile Cotoc, director

Referitor la: adresa ANP nr. 59306/01.10.2010 privind intenția pichetării


sediului BCR de către angajații Penitenciarului Vaslui

Stimate domnule ministru


Stimate domnule director general
Stimate domnule director

Prin adresa nr. 59306/01.10.2010 conducerea ANP, fără a consulta în vreun


fel organizațiile sindicale reprezentative la nivel central sau de unitate, dă
instrucțiuni conducerii Penitenciarului Vaslui în sensul de a impune
personalului interdicția participării la un eventual protest față de Banca
Comercială Română (BCR).
În mod ilegal și abuziv, ANP pretinde că revendicările raportate la un operator
bancar, în speță BCR, nu au natură sindicală și că un astfel de protest în
uniformă este interzis. Nu există nici un temei legal pentru aceste susțineri, și
deloc întâmplător, această poziție coincide cu cea a BCR fiind însă contrazisă
în mod clar și neechivoc de legislația sindicală.
Având în vedere acest abuz, fără precedent în istoria recentă a relațiilor
sindicale, invităm conducerea ANP să retracteze adresa susamintită până
azi 02.10.2010 ora 14.00. Solicităm ministrului justiției investigarea acestei
situații și directorului Penitenciarului Vaslui aplicarea legislației specifice și
ignorarea dispoziției ilegale transmise de către ANP.
Ne manifestăm disponibilitatea de a lămuri aspectele neclare pentru
conducerea ANP în legătură cu acest protest, considerăm însă regretabil

Page 1 of 1
faptul că ANP preia și impune poziția BCR fără a avea o minimă încercare de
dialog pe această temă.
Informăm Ministerul Justiției (MJ) și ANP că Federația Sindicatelor din
Administrația Națională a Penitenciarelor (FSANP) susține inițiativa de
pichetare a BCR și că procedura de obținere a autorizațiilor necesare este în
curs.
În cazul în care ANP va ignora această solicitare, începând cu data de
02.10.2010 ora 14.00, ne rezervăm dreptul de a informa mass-media în
legătură cu acest abuz și de a sesiza organele competente în materie
disciplinară sau, după caz, penală.

Cu deosebita consideratie

Sorin DUMITRASCU,
Presedinte
Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor

Page 2 of 2