Sei sulla pagina 1di 2
% ai BK A 3 HR BARROS BOR — RARER ‘SRIRLSR HT ATF TEA ALK iB ACU Be RGA DK OE 3 Se AE AEE BEL ACS FSP RARER (NOT > ak ARR A (NOS —N AE ‘PACE Se — 5 CE ak ME of A 78 (BAS FT. Bok AS ok SEA RARER REE EAT EO SIR ABTA JE CBT BE ESE TL a a AC tO Se A 45img/L. HBR 25 SMS BEREI SOma/L ARE SUM Timg/L, ARON AE OTN Ba MEY 23957 Fe Hee CAL BE AYy 19025 71 2G HAH 8622 FF ARIK SR IE 3 HED ZH FHT UNE SH ANCA BM MR Ba STK I KARA ee SRB Gk Me TG BCE LAA BRIO TRL Yea oe ME EK te WIA HS 3096 HEH AS AT 15% SHR 3 ET 5% BCT Si AY AEE 1998 2 a eT SHURA, He AC TBE PICT EMER TR HM RITE LHe PESTLE AME SES LB AL RAAT. EAMES HALEN ESP LE Me Dee eS LE A RAR Ae AS TE eH, ESTP RRM 10~ 15 EBA HE 10 FEAEAT FEAL MEK RETR AEG NE eH SBI BOR BGC BUR OL ER — EAT HORE NLA. LRA REHM. TERE AT LAKHESRAKRERE NE RHE SRK AR AE UNM Oe, EH SCA WO EE LAER. BL Shh mA GK eG AIR — 42 SURAT AUHERERCAT 396. Le A Bee ok HG SRR OL AT, Be AEH PRP Lk Rafah BEA x. a RR Faean a FE UR STAGE A BRT AC A aR AC 5 Me BE 15 ok SR OR Bry cH AL 2 ea Aha NG Emeka He ASAE SHAR AHA S PDT ALN ES TR AMER A TEM MTR. aR A He A SL A EAA FF LN OE A a OE SSG ATMED SAM eM BERL AEE A EHH SR RMR Poe SH, BEREAN, Sele IRA CS EY CEE Hs BOER A I UML BA TIE 60 -A h R B FRUIT ABBE HE SEMA A ER HEHE Be. PUR HC AN SRR WE A A 2 YB a a Th se LARA. RAL CE HE FD a NEG ARR, PD RARE: Ni Re (coon $0, +R CO COOH NH, i CBE) SE esha a) @® ANH, +70; 4NO;+6H:0° 4N0,+0,+24,0 BAER ino, = a + 4NOS REE RAMEE A RK RZ AE ORR AE BSAC oa ECHR AT A 165mg HORA Akg PHAR UT PE Omg AN AE EEN A ITS a 1000 & ty FEE 10 Fc, EAE BY oe 192 BARA. APSE AT 13.2 4 « KAN AN Ra 1 Lg IL BR HERES A 3A SSme/L Uh LB Ab 25 AE LL RK ee ee Cee ed (ED. £1 PRESHSREHLR Ht MERE NOs wR 2nRK NO: 1s Le im 0.033 0.020 1s LAD ARLE AT EC Be eA To BE at A AEA Se Ea A ar RI HE MOR MEE ME BIE MT BORIC A BDH MZ SR ME BR I I AE REM A FAT eR Me 75 eT FR PDE BAA eC I Me Ao EI Pei IE SR CHE 2D, BMT SRNR eRe o/s a eaacaten 50, 32009 oe No. 16578 24.10 1 10638 15.80 co 5498 9.65 CoH. Mos 2.09 SM AON ATR REE A A ALG RE A A eK FE BARAT CRRMANERREZ—. 82 SURG HAP aR HI EA RATT A M.A at Ok AE A Bk BO, BG Bey AE 92. 856729681 446, AIRGAS HERE “ACA LE FF AR BEDNAR 1991 SEA 97. 1% “FREI 1995 49 92%, BRST RBR BER A AME KM AE GE LT A OH BE AE TM PA ERA ROA AL Rk SRO At Ae eT SCH EK BOR FI? ALERT Ea 2 eA ABLES CHAU FMEA. BEB ATA PRP Ts BTA AG Be HAE A AEE A” SAIL (UBLIERTS aI ATS HOR REL, AA a 2, PRO EIR DT i BEAT TAL RSTO. ALR RT a A Me SE RS SARL EL ER AL HT RETA MEIN CR PAR I ROR AT ta. ABER SRD TSS GEL. A RA EL A A SSSR EPL. HAE BU I am. Ca) Pes A Bea I SELB ‘AH a (2) IRA MRT BO NS RE A EAE AT BREE RA A +i.” C3) ER ALL TS A SAT RR A BEE A Be RE fmt taba. Ca) eH HEA Ha SUSI ME 28 UC LEB A RORAD ER, CS) AYA SA A a A RIT Me AE BORE BUH AE i BU RNR SARE AL, TT a a TS RO a BE KO I —4B—