P. 1
Additional Mathematics Kertas 1 - Trial Perlis SPM 2010 - http://edu.angnetwork.com/

Additional Mathematics Kertas 1 - Trial Perlis SPM 2010 - http://edu.angnetwork.com/

Ratings:
(0)
|Views: 579|Likes:
Published by Angz
Additional Mathematics Kertas 1 - Trial Perlis SPM 2010

Uploaded by http://edu.AngNetwork.com. and http://www.spmtips.tk/

BROUGHT TO YOU BY www.AngNetwork.com @ www.SPM2010.tk and http://edu.angnetwork.com
Additional Mathematics Kertas 1 - Trial Perlis SPM 2010

Uploaded by http://edu.AngNetwork.com. and http://www.spmtips.tk/

BROUGHT TO YOU BY www.AngNetwork.com @ www.SPM2010.tk and http://edu.angnetwork.com

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Angz on Sep 22, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/03/2012

pdf

text

original

~,AMA ~ .... II ... II iI "' ...... Ill. I II ... II ... II ! ~ ~ ~'II H • ~ •• I Il ~, I ! • a s e a. ~ ~ iI I 'I i il: ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ a i i ~ ...

~ ~ ~

.sUIl.:IT 3472/1

'" AddIU~:nal' Meith liIiIi!i iU!C8 P.I!P'Bf 11 O'IQS'

20UI

2. J1am

TING'i(A:TANI :, , , .. , .. ,. , ..

P'I!PERlKBAAN PER',CUBAA,N BEIRSAMA S:h.J'lL,PIE,L_AJAR_AN MALAyeUA 2101 QI

AtrI.IJUR,AN

P'fiRS!UICANQAN KEBA,NGS.AANI P'ING!fIJA-PEN!GETUA SEKO'LAH ME,~EN!ajAHI OAW.ANGAN NIEGIEFU 'I!FlLI!,

A[ODI,T[~rONAl [MATfit,IE,MA TI,CS Paper 1

Kerttas 11

iwc ~CHJrS OU:olI~lin

JANGA.N IElUKA KERTAS SOAL-AN IINI :S,EHrINIGIG,A1DIIEUl:FllltAIHU . 1. TIJ1is naJma danU n;glkatalllanrJ'a pad:a rua',ngan yang

(J/$ewakan, - .

:S:::)~lal'l! M~rkgjh IMiarikahl

FI~n:Wlh! IDiDelro[\e'/ll

3
.llj
:2
'g
3,
J
s
:3
4
:3
..
4
,J
J
.3
J
"
3i I-
4
.;3,
4
:3
:3
3
SO a. Soatal1 dalam Bahlasa fnggi€trls' mandahu$u1i i$(l,'!I!!~n yang .sepadarl dafam 8'ahasa Mefayu,

4. CaJon dJb~ni1lf,kan menjaw,a,a keset'uruhanataa seoohagian ~oalcfJnsami1! fflda daJam Bahasa InggerJs

.atal.ll 8'abasa MeJaylu. - -

,

~ calo'll Ci~'kshendski memba~ makJumat W M'laman be.l~ta.ng Kfjrt'aS ,soala,n{:n/,

6

"1

13

15

116

119

.24

25

:Kerltassoolaf1l~ni menaai'il<criliIilO~u6 ha~alT1~ln ber'Ca.tak: i1ttp 1Iedu.<!1 ngnelvvo rlt.oam! http://WW.!N.pnrm.pm.tk! http://www.spmtips.tlll

[Uhat. !i~tJe~a'h SUI'.UIT

SUUT

347211

The 'foUowing 'fo;rmutae m,lay b,e thelph,u! iln answering the qllestio,ns. The symtlollS gilv,e,n are 'th,e ,one,soommOlfl~Y used.

,R/.um,us,-mmus ,berikvtooJe,b membantu snda msnjawB"b Goalan. Sim.bol·s,imeoi yang dibsri fj:da#a,n yang bias! tJlguMkan.

xi+yj

r"- ~ _,

~ J' s .': '"

'x +y

i1ttp 11edu ,<!I ngnelvvo rlU:llOml http://WW.!N.pnrm.pm.tk! http://www.spmtips,tlll

7

CAJ ... CUtUS

2.

u dy

Y ;;; -" -.' Ii;

, v d.x

dy dy du

~""--..x~

dx if" dx

ill~d'~ \1--U-'

dx tl.x.

~J~

Ut4S dl: :hawaII iengkung '= ,t ydx er (,~'H~au:)

.5

8:

'9 T~ = ~:+(n - l)d

$, .. == '~'f2a + (12, ~ Ud]

'" '2 .

1,0

. ~. ]

12

CEOMETRY

1

2

MidpO]lll!Tillk tt;"wga:h

(x, y)... (~ ~ XJ ~ )'. '; y~ )

A pCll.nt div.idilng a segment of a. linefTilik .HIl':lg membahagi $~~alU .temb-e'ren.g garis

(x. y) ::: 1[· .... '~~'I- n~, ny~ + my~) ..

m+n m+~ J

Are;a a,f tri;~Tll.gle! L~tas J'ftgiiiga I

;:':2~(.~IY'~ + x~,Y~1 + X~J'I)-(X~Y~ +-'t:JY~ + ~YJ~I

5

, SUlll,.

3472111

SUUT

sr A'fISTICSI'S.r A nsnx

- I>

,!"-t'~.~

N

]

2

"fx x=_·.l..,;_,

. Lf

3

4

" ,

'TRIGONOMETItY'lTRIGtJNOM71fRI

] A,lrc lengrth, s 0;; raj P'a,'tjau: len~kok. s ~.}@

2

. [ .,

Area of seceer, A == ~'r-,fJ

" 2,

Uta s seklOt;, L~' !. J' z8 2'

n~

1rC ~~~~

-, (n~,r)!Y,!

P(A u .81) =: P(A).j. pte) ~ P(A f'\ E')

9,

n

12

Meaw Mirl~ ./l;;:;: np

sin 2A~ 2 sin Acos A

?cos 2A ,=CO'S~' A, - sin~ A ;:;; Zcos~ A ~l

.::::;; ] ~ 2si!n2 A

,

9' CO~ (A t ..8) =C.IO!;· A C'OS i3 :t S if! A s;] n .13

l'O·. . .. ,I ,4:'" s") _ ~am A ± ta,nB

tan~!':!!.:lC _ .- ------

1 :::j: tan Ai l~a.n lJ.

l.I

abc 12 ... =-=~

sin A sln B sin C

.

14 Area Oi! ,tri,ang1el Luas segi#ga

- !absin'C

2

i1ttp 11edu _<!I ngnelvvo rlt_oam! http://WW.!N.pnrm.pm_ tk! http://www.spmtips_tlll

[Uh,Bt sebels,h SIIiJILIIl'

SUII..1T

4

AnsweraJl question.s. Jawab $e'muascN:lilllt:l.

L In diagT':MI] l~ !he fu'W::tiorn h maps y to x and fUnct:io'l1l g O13JplS Y [0 z.

Da,1fim rajah J..ftmgsi1~ mem,ettlkml ykepada x ,dm~ftm.g;si g tnet'11(ll'aJ.;Il11. y ke.pad'a z;

",

'Pind em'!

(a) h 0.), (~) gl! ~ I (5)

2. ai,V,e~l the fUll'H~ti(H''! f~ I (i) "",' 3x -I- Smd g(x) ~.x ~ 4.

D£ber(fw~g,$i t - ~ {x}, = 3x.,. .5 cl~'n g(X); x - 4\.

find /g(3). CarijgO),

.

[[3 ma.rks I m,arkah]

. .

Ans,wer! J.;;nvaDan : •. ,.""' """ '." '" ." "_.' .. ,' ,_ " , .••. ., '.

i1ttp 11edu _<!I ngnelvvo rlt_oam! .

http://WW.!N.pnrm.pm_ tk! http://www.spmtips_tlll

114nt1

3" Gtven the nmcHo11l j( .. v,J::: .kx: ... 1 and g(,'() ~ Ix ... 5, fiilild Diberi:Jungsi.J(x) "" kx ... ]. dan g(x) = 3x + Si, can

(a) gftx)in terms of k; gj(x) 4aJam ,s,e.lmU.m /ir;,

Ams.wer l }aw.a:p'(J!1: (a) .. , , .. , , ..• ,', ,"" ,.,.".,' , , . ,.,.,. ~

4. .. Solve th~ quadra:ti,c equation 3.t-l-1 ~ 2J(,{ ~:3) .

Seles.(Jikat'l: pttr,s.amam1 k~u:ldratU; J.;!C'+ I;;;:. Zx(,x ~ l) .

Glve y·our allswer eorrect ~OBml!,f signifi.cant figu!r~s. Berf. jr.'lWgpfllt &t14a $¢ldn.gga; emp'at ar~gka b~rttl'(i.

Answer I JalIV'apaJt: , , •••. , , , ..

i1ttp 1Iedu.<!1 ngnelvvo rlt.ooml http://WW.!N.pnrm.pm.tk! http://www.spmtips.tlll

[I!..tfhat sebe]ah SIUL.lrr

34'12111

5, Given 'l:ha:[ the C:UrY,~ of 11. quadratic function has a maximum point (4, -:5), l)joe ri ballawa l(3ngk'U,,~bagi .'1 12 t u f~tl.g S i haa'radk nw-mpunyai dri/{ mabif~111m (4, -5).

(a) Find tllee'CJjuat~on ,of the runcti.O~l in the form j(x') = (.t ~b)2 'H, ~ such that b and c &f,e: eenstaers.

Can pt'.r£am,al.V~ jimgsi ,flu dalaln be;mtl,~ l(x) = (x -h)2, +", ,d~ng.(m kead'aa,~ b daP! G' jcdQh 1!H.;nuuar,

(b) f'indithe Y-,~l'.Ice:rc,ept of 'ntle curve, C,u:i p.im as an }' b'ag i leugktmg u.u.

",

Answ,er I }oiw,r:Jpal'l:: (a,) ....•..•... ,., .... ,," ""'" ..• ",., """"'"'.' .. " •. '

6, Fh~d the fOO'lP of v~'I.les ot x COtr which 5t(x~' 1);' 3x{x ~ 3:) • Cari.J.t.tla:t n;ila:i ,x bagi 3(x-l" 1.) .> 3;::(x - 3).

A ns W\~f I Ja:w.apa!~:: .. - ... ,' ...... , .... ,' .•. , . "" .. - •.. ,- ., , .... , ' -, ' " .' -, . ' ..

i1ttp 11edu _<!I ngnelvvo rlt_oam! http://WW.!N.pnrm.pm_ tk! http://www.spmtips_tlll

SLJlIJ

7

7. Sc!ive.5 (5 3X) = J62s,x-1 Se'lesaikt»~ 5 (5 3x ) EO .l,....~62-- 5-X-~ ~-, 1

[3 marh I markahJ

An~,we:'Ii I JtJ.,IJ;,.,tapan: .. ,., .... ""' .. " ... ,".,,, .. ,.,,, .. " ... ,,,,."' ... ". '. " , .. '."

:~.

It is given '!:hat log '1 P .~ m and I og'2, q ~ n .

"

D',iberi b(;;l:h;tJw(;l log2; P = m d(m ~og2 {J =I!

'C_ 32, .,1: '..011·

.~press ]Og4 ---r m terms or In HI!.! n.

pq.

U~lgkapk(1n log!.'!, 322 da1o,"1 s€b~ra1t. m dt1n~. pq-

."'_"

Ms,wer 1.Ja,wapan,;' '''" ... " .. ''''',."".,,,.,' .. ,," .. ,.",."''',, ... ,, .... ,.,''''',.,,

9.

. :2

So]ve lag, 9 :. ~

- ~ 3

, , 2;

Selesaiki:m ] ag. 9 EO ..:.. ~'3

I1t!pjledu_angnelvvorlt_ooml' • "', .. ,. "H' ., -" -."" •••

http://WW.!;.IJpnrm.pm_ tk! [L.ilmart selbe~alh

http://www,spmtips_tlll SULli

347.211

·

34:72111

res pect lvel '1,

Sel:rutO:11' ke.(iJ:m (itm sebuum keeu,~ sl<,au.J·:anlJ'.al~.tI .~e()melri mruing·masin.l'J'ialah _! do.1~

o ill ... 18,

8 7'29 Fil'ld CClri

(.a)roe ,c'QmmO~l nni,o

, n.~iSlu~h .s.epfdnyajrmjang i.tu, (b) nUi:, su m<!() i'Ofi nJ ty

f11CUUtambah liin,gra kl!takfe.rhi;lj'g~(U!n.

",

AnS:',,\"'·er' I Jawtq)al~:: (!:'!) • , .• " ,. ,< , , "., •••• '" •• , • ',., •••• ,.,

I L~ Tbe f'~~t three terms of i:UI !!!dthme:tk; :progr~!:!sion Me ~5. ~l ami.3. frind riga sebutmr perfluna sm~~jmvang(J,filmelrk la/an ~S~ ~l dal'I' 3. C~ri

(a} the s~xlh term, se.bwcm ben am"

( b) the su m o.{ tht first seven termsafter the ~i'~!Jl term, !1a.s:illmnlJah tuJuh :sd)!(umpet1a;r~~a sele.pa.s sttlbuzcm &U!liam.

, [4 nwf'kJ"/ H'wrkah]

Answer ! Ja1l<1!Q.p,al~': (a) """."'" ... < " ' ••••••••• "",, •• , ••• " " ". "" • , • , • " •• , ....

(0) ~ ~ . I, •• ~ " ., • ~ • ~ I' • ~ ! IJ· ... ! ~ ~ ! ~ ~ II I' ~ ~ ~ " ~ • it. , ~ •• ~ ~ ~ ~ '~ " ., .. ,'

3472111

i1ttp 1Iedu.<!1 ngnelvvo rlt.oam! http://WW.!N.pnrm.pm.tk! http://www.spmtips.tlll

SUlIiJ

:SUILll

341211

'12, Di,apurrn \.2 S:~O\;\lg ill" su-atshlline gr:;!,ph of y a:g!ti'l1l~l x

X;

Raj,af>l t2 m.ell,m'Vulcknn gr.aj,garls 1,UH/J bi~gi ::t ~t1e~aw,aJli x x

"

I~'

Ex pre...~!:1 y in 1:\!ffl'l~ of x, U''l8ki1pklJn y aalam seb~IUlu x.

JJ.

'''If''Ii... ~, r' - ,. .,~ iI'. 0 ··d Y x _ll_"I 0 ~ ne eqlLUll~on or 'lwo l'mes at!B4py .fI- JX ~ I;] ~ I. M' '6 '01- '5 "'Ii" j ~ .• 1

rres~~jveiy

wh~rre pi s ,1). (:IDn~t~nt Fl l.il.d the va,1 ue o:f p if the strai:gh ~ lines ru:~ perpendi ~l!J!.I .• to, each omer.

Persamacm duo i;tJ.ris If;l'l'tiSdiberi sebagai 4py '-II- 5,\'-1~ ~ Q da!~ ~ + i ..... 3. "" 0

eli ma,I1f(1; p ,(Jdalah, pe',nala.f. Carl niiai p jl'lw MdulNi~ea galr1;J: lurus U{:f, b~rS,f!;f~njang tztlJ(l:l'tl 8t1Ju S!01m flam.

, J472J~,

i1ttp 11edu _<!I ngnelvvo rlt_oam! http://WW.!N.pnrm.pm_ tk! http://www.spmtips_tlll

[Llhat ~tbellah SUUT

SUiL.lli

i 4. Given tluu 0.:4~· 3.t·, '1.j and ,08::: ~'~+ J ,Dibert ·OA. = 3~ - 4J dan OR =, '-! +- J Fimi

CaTi

(a) AB (b) IABI

,Answer I Jaw,apan: (,a) a , ••• ,'".",.,""''''','''''''.''.''''.,.".'''' '.,.,' "'" ....

(b) . " , .. , '" " .... " '" " ., , .... "" '" " .. ' . ,,, . , ' , , .... ' .. "

• ,r

1.5, G[v,e;rn lthat. PQ!::: mi ,. Ski mod RS ~ 2{ 'T 31. " Dib'e11~ ,fQ; tnf -1- 'ski dim IS:;; 'lie + '31.

- ~

F]l'Idtb~ ratio fof m ; k uP'Qi s parnHe~, 10 RS

Can nisban ba,gi ",,1: kjika .Pf): £~lari dt1ng'lm: RS,

16, Oiv,en tha~ sill! x ~ k, 9U":$ x:s; 270" . ex.p~ecSs intsrrns o.f k.

j):iJ],erl: bahawCl sinx= k, 00" ;S x ~ 270" ! ungk.apkan dtll(Jm seiJw:an k,

{a) cosec);'

(b) CQIS; (n" ~ x) .

Answer l.Ja:wap.an: (a).,.,." ..•.. ,''',.,.,',., .. ,''".,'''''''',.,.",.,'' '"

(b) .. "" ' , ..... ' .. " ..• ' , .• ".' ". , , .. , '- '. ' .. , . ' .. "~.

i1ttp 1Iedu.<!1 ngnelvvo rlt.oam! http://WW.!N.pnrm.pm.tk! http://www.spmtips.tlll

Slln .. rr

SUUi

.~ i. Di~3r(l:m 1" shows a sector. OPIQ 0·( i eircle wid1l centre 0 and r1ldius Of.

R'ajah. I.' r.ltP.!'l ~tnjl1kkall! sebu.tJ1l seksor IOPQ htJ,B L sevMh bulalan be~'Pus(1,~ 0 dan,

b~.rjej:ari CP.

o

H ~ s gi V,~i\ U~at GiR ~ Ucm and PO ~ 13 em, Dtheri baJtaw'a QR ... 1 em Wl pO .... llcm

Ca]cU!]~te HUUltgkall.

(a) L. POR in ram.arlS.

L. P() R da'lfJ:rn radiau.

(b) the I"eri meter ,of drJc: ~l1aJded region. p.erilneM r ,tawa$,e,Ut b~rlO'~§k.

Answer 1.J(J'I¥apan.: (a)I., ... ,. '.' .• , •. , '.'., , ....•.. , e . , •• ,., .••••••• , ••• , •••••• , ....

Find! y In terms orx. Carl y dtJ1.am ubfJfWJ x,

1[.3 m.arks I rnarwh]

I1ttp 11edu _<!I ngnelvvo rlt_oam! ., •.. , " .•.•• ~ . _ , • "_ , ...•••. ~ ". http://WW.!N.pnrm.pm_ tk! http://www.spmtips_tlll

lL.ihatseiDellah ~SUl.IIT

SUUT

1:2

! ~t (:liv.en j'(x') ... (1- '2x}(5 ~ 6~1), d~ermine I "'(x), IJ'iberi I Xx) :0 (~-2\x)(S-6.\;'),lenmkan f"(x)

A nswer I Jaw,G(pan: " .. ,.".," ••. ,., •.•••. " ..• ,,, .. ,.,., , , , '

'I!! ~

20. OJ ven I he e ur\"'e y i:2xO·)O' -,2) ! ,find tlre x~o.rdhl:t:i te of [he unn! ng p Oi~llt

Diblm~ pe't$ammm.leng);:!p'J.g y El2.'t(3,;r - 2), eari kt;o~·'tfin.at ~:C baC) tltikpusingfJii

[3 J11'(JI'kS I rml1kahi

'~

Answ-erl J(iWtzp,ai~'; ."', .. ,., .. , ". ' .. , "." ." ,.' , .. " , '. ' '"', ,,".,'

21. Di.a,gram.2] shows the gr:atpn ofy~f(x) . .Raja;h~ 2:] nUl11.u,1'Ijuldron gr.af y ~ftx).

y

r

--

o

I

Diagram I.&ljah 2 i

G~,vert th'!1t 1 ~ I (X} .<hi, "" 3 '{JJoo the ~h.il,i1Iw. ~e'9-, i~ S ~'I'!\,t,2,

Djhut b'll~'Wa J;2 l();) d.'t :g 3. (/C1'1':I '~i!tru; kuwtuun berlord lCJlah 8 Ullit~i.

, PI.nd she va.ltDe ,oLk: if J; f/(x) + k h/x"=:; UJ :

Carlijilaa. jika J; ~f (~)* .k Jldx ,= 13 .

3,472:/11 '

Ans wer 1 j{]"M),apan: •. " " ". " " ., . " .. ". ". " , " , ".', " ". , " . , , , . , " .. " "

i1ttp 11edu _<!I ngnelvvo rlt_oam! http://WW.!N.pnrm.pm_ tk! http://www.spmtips_tlll

SUUT

aUL.lf

34·'12.111

2,'1, A set of pQ.s:~t~ve integers eonsists of 21, S andk, The st:l.llodard devial],OI1 fo.r (b'!:is ~e~ of m~ege,[s ~s r,j ven as .,[6., Pind the vah.!! e ofk ..

SarlJl, set rtomzbor ptl,silij ,',enfiiri Qo,ri: 2~ j {lw~ k.. Sisllum piawQ~ bfl.:fti J'etin,Li liib:er! seh.ag.ui JK Cari 'lilai k.

An.swe,r ! Ja:wfJP'i1}r:: ,.,."., •. ',,,.,.,,.,,,.,, ,, .. ,,,,,,,,,., .•• ,, .. , , .. ,

"I

TheprobabiWy Ihat ft reim..'! on Sa6.trday is l' while rhe probabHjty tifial Hll':!lins on

5

Sunday js ¥ ,. , . '

K ebartmgkali{m b.al~aW\a h tfjem 1 U rw'l pada hari Sabtu ,ralah ~" seme.mara k{!.b{lrangktlnaf~ hujian turu» pada hfJri Ahad j,alal! ~,

lFimd me proba bi ~ i ty that,. Carl ktllbanm.gkaifaJt1 i1oJw:w(,!

(a) it rains ,on any one of these t~\I'O days,.

hujM'~fJrUWi po,da mtl,l:p:O~i!\Ila,I'!(l ,If~'.ri bag.!' d~a ~ri te·r.!i.ebUl.

(b) lher<e 1~ no, rain om :any of~l1~ two days~

hujan tidal{ !'unm /ang.mngp.(Hla mClHa·"~na: dUI(J ooH le.r~·elmt.

[4 marks I l:l1\arka/l]

A.nSWf.i.l JCIli!l1'apan:. {a) " ..••. _' _,"_ .. _ .. , , ........• , .

(b)" ._," .•...... " .. " .. ",_., .-" ,.,., _ .. _, ,- -" .... """'"

347211

i1ttp 11edu _<!I ngnelvvo rlt_oam! http://WW.!N.pnrm.pm_ tk! http://www.spmtips_tlll

[lilh. seoo[Ulh SULI'f

SIIJL.IIT'

24. It is known tha~ 5 % of a ba~cl1 o-f,eom;pOIl,erlts, pllod1i]ced by a: 'li1.ttch,ine Me. defective., A fa,ndolm s.amp;l~,of 60~'Dmpane-nts '~s ta:ki~n.

A (latah tiike,lahui baMwa .5 % t}.a rip.cui'a ubiilm.g.cm kDmp:ou{J,n, ytm;g' d,t}Ul:sWam ,ole h. SGlU me;'iil~ acroiM cacm. $a:m &w'n,pei rawak se!)anyak 6,0 kcmponen t,el'ah d!tlnlVil.

Pind, f Carl

(a) rhe meanof the number of de'fect'ive oompcH'l:ents ]~ tne. s:am:p]e . . min cCJ:g.i bUm!.gan kompor!,~n yang CCi~c~t

(b) the vari,iUice, or:' the. Dum bet ,a,r .dJe-fe.cthl'ie c,ompon.e:r1Xs l n the s 8imp~e:, lI'annns bagi bi,langan kom;p.oltill :yaltlt caca~'.

An:sw,er'.I1{1'wc/'pa,~': Ca) . """" ... , .. "., .. '''''!'' " .... ,. , •.• ,""'. ,.",,, ,_.,. ", ....

25. AcorltinuQus random variable X has anormal distribution with mean JlD. and stamiacd de vi ati0l113.

San!! pembo~',ehulmh mwak sel',(J.n.jaF X mem:p~n,'1:it:l,i' t,abl~rtl1~ Florttla'l dengtm, mir~ ~ ,(ian sisilum •

piCJ''kt/ai 1

Pindi l Ca;ri

(a) the value o,f!J if the z-score ~!ii 01.95 when x:::::: 6:6. nilai ~j.i:.ka skor:.-r..fal'alJ (1.9S ap,cibila x ~ 68,

(ltt)the value of if. if P(X,. k) ::: O.758iQ. nilm: kjOw P{}l' ,. k) = OJS81~1

Answer I JQW;(JpCN~; (a) . , ... , "''', .". ,. ". ,. :.",. ,. " ', .. ,' .,., ,. "'" ....

(br) '!'. I ~ r ~ ~ " • '. ~ " ~ • " ! ., ... I ! ~ • " ~ !,~, i" 11..0; •••• ~ ~". '" r. I' ! I. LI ~ • I I •

END OF QUES:nON PAJ'ER KBRTAS SOAUN TAMAT

i1ttp 1Iedu.<!1 ngnelvvo rlt.oam! http://WW.!N.pnrm.pm.tk! http://www.spmtips.tlll

seur

3412111

'F'RE, UPPIR TAn. PROBABILITY Q(z) FORlllE NOIUdAL [JIIS'I,R!BVTJiC)N N(O, 1) KE'I1AJlA.NGKJi,.LI'AN B,UJV]'¥G A TAS Q(z) .BAGI TABVlMN NORMAL N~m,~ I)

!fil

117

2~ ~ ~,fI'3~

~!MJ T&I!Ir

,I, :9. 1:~

~, 6 t~ ~, '~' n

7 n

'7 a ,

~ I~

,~ .~

10 14 117 ~ ~, lJ 3<~

10 1.3, T.~ '!l~ ~, ~ ~

9! : 'Il~ 'I~ 'f~ I ,l~ z.l, ,27

~ 1tIll~, lG 'IQ ~ l5

~ HI ~:I i~ ie :2!), 23,

Ol~an :~ '~'

DlmOI 4!~

o~as 2' 4 I~

O',l:Im 2' .~ '~

,DAi.l ,3~,

M11 MIlA'! 0;~8S~ lMoIti~ ,o.~'12i

lo.'m1 JOj~'!il IOJ"~ o..1effl '(H~1tI

QlDMf): o\~ o.~1 o\~ 010100.

(),\1DE@ 01

mouol3, (I

o.Q~!()I 0

~, ~ ~ ~ ~ ,~: 2 ~' I

2: ,~

~ 3 ~' II

~ ,2

i

,M ~l!

2,'~ a, O~19

:t~' ~iIl1!~'

U Mi'O"!

I.!I o.~liI3r

u ~U!l!!7 i: o.n51 !,~ 'M~~

!4 o,~8

1:5 !l.!lOOO

li~ D~

I." ~

1,:~ ~

'~:~ o.~

Cl;~!il 0,4ii(i12 M201 ~J.IiJ~' ~,~~~

1l00a'S M7:d~ UCW Ulli ~,~Ul

O,411St'! ~~ M!~ o,~ o.G<1~9

Il~(ifi[. IMfl,t\!!I UJ!9 IM~ Io.laf,~,

!Do! S&2 IM3iIS Ml;a:~ 01.1 am'.~.

Q~~ OIOSJ1 '~I~' M.~~ Ol,~l

Q.~:

M'II"~ ll,ill];.Ii

O\~~o.!

U~ ~~ IU1~9 IO;J.l'~ 1(:t~a!2

I()J~I~ ,002$76 IOjW lJl2~~1 Q,,~'I'~

a!!§~' O,iau Q'Ullii IQ~ Mn~

o.~!Wl' o.W!l; o.M~~' Ol@~ c.!lV~

~m Mi~ ,i!I..(n~

M~~

u: Q!OO!ll'i! OI~(I{.(i" ~

Ui o.c,~0!f.6 o..~04~3 (l ~M4~

~7 a,!1!*r

~. Q\OOii;S~

~,t' C\~I~T

'3--11 d',~iM

Q,@~ ~:4a ~OD1,il!1 1l00~ 31

~~, OIOOi!)I~ ~1J(J17.!i ~,OO11~

,Q,1!alIo !o..,~ 'OA~ C\il1!01 0',33.:\15

a\~o\ CUt4~ 02-3!!:7' o.~ll ().!'7§'

!).1&!~ o,,,:l9:l o.l'~ o.Ci~I~. ~

~~ ,M:i~~ 11i!M,I~1 ~~ ~

M(ilU ~iOI@~ ~i~:;;9

MMO a,~

'D.~!i2 gl~! Mill»

o.Z!JI4i!lI !);.Z~~I Ol~ iUOOIi o..~~

UI8ll Q"ml o..m,s Il~i M?~9

Glo\!.9()~ ~ !l.41i1~3 o.38a:il: o,~~

-1---

~,~~ on?, ~.~ ~,um ~,11?~ ~

Mo!!!l~ U2!;,1

~, 0:5~ ~1lM!!$ iDom~

~,C!lIOO !lDil&$ O,()'c01 o,~ ~"~

I~~ (I.01!!la OJlI!~

Oi~-Ili O,f!llIj.11 O;W.!l\ (j~!D1 o.v~

~.~n ~.~(l ~,~ W,IOO ~,iiM

m,loI4~ m,!2'OO ~,IO(l:ll I,l,~ IM~i

i(!OO~ ~1I.IoII2'

o.(J.W 0. ~~,£

<JJl.S9.!: ,~~

0.0014 ,MOO1

o.~~ iI~

MIS7 'MiM

D~,e OIJlro.S OIDoll1~ ~iOC!;l~ Ol~

Mlllm7 Qi~lG:;l a,o IZ!!

OA'1'lU ~A:t.lS Q,~ O,l,\n'r a,~!1I;;!

Q,~ O;~,l~ Q,~~ll o,!m OJ'~

o.!~2.lI 0. ~~IG o.~~~ o.~~ M~a

~,~." o.m& ue~ O,ilIi20 M~S~

o.2~11~ I~.w (!l'1n' 'Do 1!l.94, IO:I~

!Cl.I·o1:~1 10.'!'!00 o.l(OO~ ,o,me ~,

1l1l!!i7~ O:{!lj;~

~\~~, o .. ~ 'D~~~

I(t(l;~ OIOI'~,

IQ,@ISQI " Il\~H4l'

Q.~1 ~e ~1~11!~

~.(JoCI)I)' h)ll~ o.OO1~

o.OOOOJ O~ M'!CI11~, 0.00II'li8

1().(Wi!OO 'D.!1~~9 '[l~01:&s' 1().~I!i4

0,00!!!i4 I).~Q.~~7' 0-!!*5.7 o.~~~

!l!~'i'<I ~00$5~ 'M:lm DiliLm C\OO~ o.~~, (l<J)~~

~ . .oom il,QG41l5 o._~~ rM)~~ ~\OO~I O!.~ ~~r

Q.!la@'9I' O\C>nilaO Mf.IZ1,Z ~

(l,~~: Q,~~ Il..OO~U !Vll\l! Si3

'~I!5<l (l.I'~i'~S ~~~44 ~>OOl'~

(MI;W~ ~ a,C!lI ~~ o..ao~G-'1 (il,OO~ Gn

II :!JJ 24, 211 ~ 00

1:5 11~ 23 21 31 ~

ii .~~ 2~ ~ W ~.

1S 11~ 2l 2S :$ ~

II :f!

" I~

G

.~ e .,

.

II'

~C< i 1

e· 9'

7 ~

i ti s S

1~ 2, IS ,:/', :

~ ~.

~' ~.

~O 1~ rs

~e, 11~ ~~

Ie

~.. 16,

13,' I~

'~QI '~~ 'Ia

e

~. oil

a 3.

2: a

12: ~!

~g 00 as 'I~ 1S

~,

i1ttp 11edu _<!1 ngnelvvo rlt_oam! http://WW.!N.pnrm.pm_ tk! http://www.spmtips_tlll

~, ~~ i~

~. 11 '13

~. ':I! 1

" ,e 9

s G ~

1[L.iilit.at siebelah SU'LIT

suur

INF'ORMATION FOR CANDID'ATE.S MAKLlJMAT UNTUK CALON

I. n i s qU(;SlIQl!li I:Mlper conststs of ·15· ql!les.triQ)"ls, .Kertas s:o(.dan, f.ni me."gt:m.(lut1g,i 15 soalan,

2. A .r1swer .all. ~uesti·oos.

Jawah semua soolan,

3, Write your atnswers: in the space: provided ~n~,he qilecSti.(H·~ paper.

Tulis ja:w.apan CiJlcla d(t.~(J:m r.wJ,~g ya.litg d~Jed'iaJ:.an da:lmn kenos .so,aicm ..

4. Show your wQ1rtiJ1i' It miliy iweip yIOU~Q' .ie~. ma:rks.

11'1 _ _ _

'1'unJukkr,m laN,gkah-h:mg.kCih pen,til~gdaICl,m kftrja me;ngir:a anda. Jnl b!ol'eh me'~$b~ht~

aMQ: umuk. me1'1dtl:patktm. U)arkQJ'L .

._

,5, lr ym.1! wish. [0 oh a_n.ge your an.swer 1 cross, out rhe answer- tlbtat you ha ve do rile, T~.1e:1I wril:e down the ne,w.answer.

Stkirmrya and« h~nldak menukar jaw,apan." b:oJ'.(JI'kal1.jaw.apa/r yang lelah dJbua~.

Kemud ian !!,~US j.aw-aptm yan.g J)l1n;,j, . .

6.. 'T'he d~.agr~s in the ques;ti.()rl.s pl'Ovfdedi are not drawn to scale 1IJAIe~~ steted:

Rajah ym~g IHengiringi st}a~aH t.idakdilukis mel1gi:b.tt s.kala kecuali dil1yaZaJt.an.

3. .A Ust of formuJ:ae is prrovi.c1!edl on page 2i.U11d 3 ..

Sata senarai rum"~tJ' ,dis.ed~aJ:.cm eli halaman 2 d(m 3.

9. A normal ,cllistrih'llticm table is pr,avidedl on pa,ge L6.

Saiu siftr uJ./JUI'()tlL HOrn}a' dise.dia);an,

i.O. You may usea llon-plrogr8lmmab]e scientific calcalster.

AudadibentJ,J'RW'1; .menggunakm~. lu~lk!~lat.Qr saJnJijiJc yang tidak boJeh tlipJ"o'sram:,

l l. Hand in this ql!l.esticm. paper to the ]nvlgilllt(llra~ [be end of the e:xamiTl8Jtlon.

Serahka-n. kefltls soaia« hti kepada pen:gaM-lm' p~pgl'.fksaantfi tlkh:l'r peporiksilr.:UeL

3.47:21'1

•• ,,; .or • I

i1ttp 11edu _<!I ngnelvvo rlt_oam! http://WW.!N.pnrm.pm_ tk! http://www.spmtips_tlll

SUiUi

,~ I

suur 3:4:'7212

Acid Hila nlill Matl'1eman::s Paper 2 Og(:I'I3;

210~O

.., l

~- ,,je"m '2

PE:PIERI K:SA.AN PIERCUBAAN BEASAIM.A 'SIJIIL PELAJARAN MAt.AYS,IA 21010'

ANJUIFiAIN

P,ER,SIDA,NO,AN ,K,lE!BAN!QSAANI PI!,NGi!TUA,·PENGEiUA S,I!K:OLAH MENIE,NGAIM 'CAWAINGANIINIEGIER:'1 PERUS,

. ..._.. ",

ADDIITIIOINI.AL, MIATHEMAT'ICS P,aper 2:

K,ertas 2

Two and ,81lhalf hours Dua ]amtiga pUlluh mini!

.,

- - - - -

JAINGIANBUKA. KEIFt.i.AS, a/OAlLAN IINII S,IEHIINIG(3iA IDUJEFlJI'T.AHU

:2'., SOla./andalam .{S,anifj'$,a tngg€ris m€md'anului soa,lan yang s.epadandalam Batuu;a Melayu.

3. Calion dfkehendaJd m€mbaca ma.ktumat eli haia'.man beJ:akang kert8s~1o.a'ja.n

inl. .

I1ttp 11edu .a ngnetwo rlt_oam! ,ta'k http://WW.!N.pnrm.pm_ tk! http://www.spmtips_tlll

!UILIT ,.

1'hl31 ~o~"')wilngllormUjllae ma,y. be he!p'fulr ~n &Ulsweriingtlhe qu:as,tions .• The symboi'fll. givt!'r1J a.relhe: ones co mmo:nlly IlJ!s,ed.

R'umus-·r:umu.sberikul bofeh' me.mba:r:Hu .and.a menjawEi'b soa/an, SilnboJ..sfmboJ yang .ciitJeri a'ciatah yang tJiasa diguna.tan..

. .x.i +v t r-. . ~ -

~ ~£~ +l

i1ttp 11edu _<!I ngnelvvo rlt_oam! http://WW.!N.pnrm.pm_ tk! http://www.spmtips_tlll

1

1!Ii

,

s" X a n =::~Q.iI!I'~!r

0/" '*' a"' = a""~"

5

(ar;ilt = amll

riO'S" tM == :~Qjj~ nl +!o'gjj 1:1

6

CALCULUS

dy dv. du

~:::::U-- -"~~~

iLt dx dx

au dv V-~'u-

u dy ax dx_

)1'= ;fix = v:~

4

dy .ely di~

_ .... - .. x--

ch' d!,l~' . ax

Area lIJilu.1er acurve L~Ui~ di ba1i\~ah Im~gtlmg

r y dx or (aUlu)

.

= in y2 dx Of (atau)

AlJGEBItA

!._ .1..... log:. 1;, ~og- rJ' = ---

~ ]ogc a

s

9

T~ = .~+(n-l)d

]0

n

T '~'arf!'!

.r;t --

t2

2

3

A po~ntdivi'dlng a segn,le;nt of a lif'teJTilik Yl1Hg . ~ Membaha,gi S~UllU utrI'll)m"eng Baris

<~, y) ~ (5+ ~:, ~+ mli)1

t:?:dn m+t2.

suur

SUIUi

STATISTICSlS'TATl$'flK

2;

s

,

"" fx~: _' '- .. -X'~

LJ '

~P=' n!

r (u ~ r)~

~!II

·',e', ,,_ ,

~" (n~jI')~rjl

P{,A,U.8) ~ P(A)+ P(B)-P(A n B)

.8-

9 .. H)

]4

x '-)J.

Z~--' (J

3:

1

Arc, leng~h, s ~ r(f) Panj.ang, lengk{)k~ s ~ j B

2:

3.

6

sin 2A = 281n Acos.A:

'7

ces 2:A ~tns'J: ,4- S;Fl ~ A :::: 2cos2. A-I ;:;; I ~ 2:sin,~ A

s,i,n(A ± ,8) '::': sjn A cos B:t C~)s.A stQ .B,. cos (A ± 8):= cos A cos ,m ; sin A sin B

8 9

21'.aiF1A tan 2A ;;;; - -- ,- .

- " li- t,an~ A

i1ttp 11edu _<!I ngnelvvo rlt_oam! http://WW.!N.pnrm.pm_ tk! http://www.spmtips_tlll

[1...fhat' $e'be~:BJtlI SIUUT

SULIIT

4

Se C,HCl!lJ AlI8;,anag~ illn A f.40 mSJksJ ma'rkah]

Answer ,all q:Ulesl]o~s. Ja W'S,b ,sem Elil s,oslan"

~. Sa~vil!l 'Ihe simu ~lam1!laijs equlaUc,n x - ,3) = 3 ,at M x 'II- d'y~:= i (J, G~\,II~' YOLI rill! r:tswer c~nect to l1~ee de,e! ma~ p,la:e,es.

S€lle,ssi'kan persamaa'n serentak s - )y = 3 dan x T,6y1 = J,O • Ben jawspsn-a'llda belul kepada t:iga temps! perpuluhan.

[5matksl markah]

:2:. A slra!ght 11~l:1ie Vilili1 g,rad~ent Ii passesl,h,rcough 'tIle po~n~ (4,,5). lit meets thex~axJs, a!,)ol the ,y.a:x:is6it P and Q tre,spec~iive~y.

SaIl.! garis ilJru~ yang m~mp!Jnyafk~c~nmsn If mf)isfu{ tiilk (4~5), Gtu:is itl.! barsilang pluja fN1K,Sj'·X dl tf'tlk P dan p'aksf~y di Mt/k Q .

"

(a) IF,indt:rlil~ equation oll~hle' s,'ra~gl1rt Uns PO in terms olf tc.

Carl persQmaan gs'rts l,u},rJS PO cia/am ,s.ie,Dutan' k.

t 1 marks/markah] {b)1 Given 'Iha I the awea of th'el' trnan!9.~:e OPO itS 20 - ~. -u . nnd '~he valilUe of lew hen

2k

the a.r'€lao:~ Ihe triangl~e ,QIP,O' is mir1llimu~m, .

2S . - - _

Dibert bahawa iUS$! 5",;,gJ 11gB OPalslan 20 - '- __ - -8k , ell'ri n~18i k a.pab.ll'a' ImlJS 2.k

:3" AJI1~ ~nd EmilfsUui: wOlrkingl on th,e same day. Ai1ni earns RIM 4 on ~hefi~:t d~y. Her ,eamirng ~ncreas€:s OQrF1istantliy' iby RIM! x tor eve~ $llJlbs€l'ClueJrnt eI'ay. S~e ,e(;,!!ns 11M 40 'On

tlEtr 2.5iJi Cia y at working" '

Emir eams a ffixed salary d RM ao per day.

Aini dan Emir mula~ bekerja pada harl: yang samll, Aini mena'apa't' gajl AM -4 psda hart perlam;a'. Pt!u'rdapatannyapa.cJa $stia.p li.ari yan:!1 bertuMafl yang .be.rH(utny8 berta'mbah RM x. Pen(f~rHat~nnya pada' ha'ri yang .ke 25 lfJ:oofah AM :40,

Emir m~ndapat penrJapai8fJ tS1'18fJ' Rf!.::130 59"'811,.

flmjllCan'

(a.) 1he val~e of x, nilBI X,

(b~ the eum QlfAlnji's eamingafter 25 days o~ worik~rngf jumiah tJenr:iaJlfj,tan A.fn{ ssrep'€Js2.s M'ifl'ri VeK,fJ'(j8J•

(0) the ntlmber of dtays workHI"i91 ,S:\Jclh ~Mt Ainfs i!;)\a!: ea.ming ~Si mor,e 1han lemit's total eamj n~gl.·

bilanga:n hart b~iJ(e-rja. yang mana juml'atJl p,ends.pafa'n Ain! meJeb,hr /umlah

pendapatBn .rimir. - _ -

[8 rnar.k-sl marksh]

i1ttp 11edu _<!I ngnelv:io rlt_oam! http://WW.IN.pnrm.pm_ tk! http://www.spmtips_tlll

seur

8UUT

5

4 r , ,., ~![mB .0" £I

'. I~a'i dQVe J ,,"" eOSQSI11:O'

[+ tan e

,Sf.$ktikan ' lOO e ::::'COSaS~1l @

1+ tBI;~~,e .. "-

3

(btl (I) S~~tchth:e gr~pfn lof y ~ '2 cos '2 x for 0 S x S 211:'.

3-

La'ka rg r,af bagi v = '2 cos ~ ,x i:Ml:ll~ 0 ,:;; ,x s: '2R,

- ~_,1 2 ..,

,

(iii) He:t'me, ~sing tih,e saJ'W1e axes, diraw a s~iitrablegrBlph h) 'fin,(j 1he nu:mber 01

I 1-' . trio. - ~,' ..'3 x I I' I'!. ,# J 'l'

SO.'UI ions to, ,neeq!,l!~I~IOn COS-.;I.:= -, - 'I ,or 'Ii .;::.x .::; i.f! .

2. 1&

Sta:te thE! lrilll!mb$Jr of so'~U't~o ~S.

Sel,ero:snya, dengan' ,fflefl,'{}J}UnBktJnpsks} yang sama, /B'k8r SilitU ,gtQI' laIn yang

sesua,i unluk mencaf.f bHlJngan p .. efllJeles;JI'a1l bagJ persam.aancos~'.x = X ,-1

- ,. .' '2 1!

Wllu~ 0 ~ x :S;; 2zr .

Nyt!!ltak;an blJangan (JcN'W'elesafan itu,.

5, . .Tab!le 5 show.slhe freq!uency d~st"lbfU:Uo!'1!of lhe soolrespbrt!ll!ined lbye. group O'f . stude~ts ~n a game,

Jad.fJt!J./5 mlJl"J:uojukklH'l' taburan kek~l'lJl:pa n btJg) skcif .va!n" dfpfJfOleh eHf)ku1I1PU/a.IM pel8jar dalam S,f.MlIrU p€l'rmainan,

Score Ska,/'

N ![:Imber oif s[udenls Bllan(Jan peftJtar

35

5§·

54

(at G~ven the mean score ls 41.2,. f~nd fhe value ,of Ie" [Noeri s.k;or min iaiaf? 4"1.2', carl nilal bagl K.

l(b) . Callcu!arte the stra:i'l:dard deviation ,of H'l8 d~str~bufion, Hftung fjfslfum p§~ Wia1 jJagJ t8DlJrSn Uu,

341212

i1ttp 1Iedu.<!1 ngnelvvo rlt.oam! http://WW.!N.pnrm.pm.tk! http://www.spmtips.tlll

[LU, at sebe~a.h SULlY

suur

6. Diaglramn 6 shows a. str~]ight II ~ne A~ 'Wn~ ctn i nt,srsects thestfra~ glh,t Iline CD at. poi nt. D.

Point C ~lies on the x- aIds.

Fl,aj'SJ,h 6 merumjukkan garis ,/,UftJ'S A.9' yang b'BfsiifJ.nQ dengsn garis, .rUfUS C{) rJi t~t:lt D. TitiK C teT:letak pada paksi-x.

a~) WrHe down t~e ,eq~ation o~ A~!, TuMs psmam~an g~lrii ~iJru5· AS,

b} (~~ven that. SAD =- DB, ~~nd tlhe ooord'inat,es of D.

DiDer; .SAD ",,,DB, cari k,oofidlna!-koo'rdinat D,

c) Giiven tl118t CD iis p,@rp€lnd.icylart,o A8y t~nd 11m0 coord'inal~ ot C. ~

Dibel.ibBfMlwa CD .ada,lah tu~rg€J!f,fiJ,fJ}ang d€ln{jan AB, calli .koord)~naf'~koordjrult C,

[[3 ma,ffi5/ ~rksn']i

i1ttp 11edu _<!I ngnelvvo rlt_oam!

http://WW.!;.IJpnrm.pm_ tk! .

http://www.spmtips_tlll

SULIIT

SIUIU'Ii

~e'otJ,on lliJaNsgfan III 1[401 ma,rlic.sJ ma,rka.l:1]

Alnswer a,n'l'tOlJJlf questrro ns 'from 'th iisl~Hllcllon,

,Ja wab m,an~'·rnana! emplst sQa'lan daripada' bahagian inj,

7. In dlag;ram 7. A,8GOls a. quadr~l,amrl:lil. 'Tlbe d~agonais EJ'O.afild AC ~r'I'telrs~ct~J point i1', D'sJam rajah 7, AB'C[)i la/ah ;s,S'bu,ah sisi'8.m.pat Pspls.njuru·psplsnjuro SD dan AC

bs:r:s#ang di Itlif( H" . . .

. "

~It irs g'wen Hurt A. B' .~. O"I. .A.D = 4i l. a n~ Be= 2! of- l ' D~beri banswa" , AB' ~ 6~ ~ AD.;;;: 4'l: dan Bt~· 2! 41. u a)1 Express i~ teifms ,O'f &: sind .!! '

VrJgk,'~kan ,cia lam sebutan J:' and l .

{II) AC

~,

1,10 DB

h) Gib,Jen Ihal AH =utAC ·and .oM :::: k DB ,

-~~, : ~

f)t'i:)erl AH ~ I'll A C clan DR ~ klXB

(0 e\i!lpres:s,lJ H in temn ot ;t, Y and k,

~

nyata.k'iim DN d~llam s6Iln,Man x j y eta!n t.,

(~II)! find va~ues of t.aM ,ot m. carl nHai t dan nilai m,

i1ttp 11edu _<!I ngnelvvo rlt_oam! http://WW.!N.pnrm.pm_ tk! http://www.spmtips_tlll

[I!..iilhat setlel!ah S,uLIIT

,6, Ta.b~e e shows the vah;u'3:s O'f WtlQ variable! )( and y, ~)btain:edtiroma!'i! 81}q,,:)9luni:en't Va.rilabies x and y :~lf€l H~!aled byt~e '6,qtJI~tion J' ,,," J)t(X I Wlh~{16 pi and q are c,oiliista_nts,.

Jadus/ menunjukk:an nl~a'l·nUai (jua pemboleh.uban, x da'fI y" yan§- diP.~o/0h darlpada sat.(l ujlkajl. P'~mbot~fl\u.bah)li dan y dl''h.ufJ.ungkan ar~fJl ,psrs,amaa'/il y~. p'lox

dengca'fl keadaBn' p dan q ada/an' perna/at; -

xo.~

0'.2: o.s 004 0.,5 0,6
2.00 3:,1,5 :S"IQO {,3D, 1 1 ,,50, y 1.32

"

a)1 8,9Jsed on tab:le a, censtruct amb~,e fOlr t~e va~lI.:le\s Qt h)guoY' Berd'asarkan jad.fJ,al·S I brf7:a satujaduai bagr f1i#lr-ni~af ~ICgl!O y .

[1 mark! markah]

b)i Plot~olg"o, y a,ga~l'Iist ""usiing a scai~e of 2 em, to 0.1 I!.:Inil on the x·a:xis. and :2 em ta, (l.a unU on th~ log! CI Y ~i'l1xis.

He',nce, drawt1ne i~ne, ")~ beist fit

Plat ~ o:gf'Q Y m:elawM .X, d'engan menP'9un.fJkan skala .2 em kSJmld'a D. 1 unit pada ,paksi-x dan

,2 em kepa1da (},2' ,,;;,n1tpadapa:k$I·!og~Q]I . S>Bl:e.rusnYB, iukrs garls iurus p8f1yu:aia,n~ar1:JJBtk.

c) Use U,e, gwa.ph 1Ir, {~}tOI fim:~ tih~ va liue 011 aI.urlli1'/(an' graf rJl (:b~1 ul1:tuk m~f1.(Jar1 njlai

iJ' Ji)

ilil)

p q'

y wh,en x = 0.45

i1ttp 11edu _<!I ngnelvvo rlt_oam! http://WW.!N.pnrm.pm_ tk! http://www.spmtips_tlll

'''_'

SUL,IIT

9

9'. 1ij~,agrM11 9 shows a sermic~r,c~e w~~h oontrEl Q M,d rad~lJs9 em. RAQ ;i$ a. se,clfor ,of a ,cin'::le wut~ c,slnU·e A and .::lAS 0 is an eq~ Uatera~ tril(u'9i~e.

Rajah 9 rnen,r:.mjukkansaw .g,srtll tlUratall bsrpu's;Jt 0 da.n bsl'iB:ia'ri 9 em. RA Q ,;;,.cfafafl' S9klo.r ,fj'B',r;iM.Dualh bUiala'rl' ,I:!~"rplusa't A ,dan MSO ,ad,alali s€Jg'ft19a sama sls'l,

.,

:[)ia.gram '9

It ~s girven that AF': AD' ~ 1 : 4. Dibfjribafl',9Wiii AP; AO =1: 4-. (Uselgvns, 1! = 3.,i 42]

{a) l~n~lth, in om".of A,R.

Paflitmg~. dQ'lam cm~ AR

{bi) LSOQ in radi~ns, .LSOQ' da,fam r:a.dii!m,

(c}!tliE~: pelrim~t€r, ifl em" 'OfU'Hi~ shad~d rBgjon~ fJ'8rimets'r~ da/am cm~ D-agi kawB8an ber.fau1'k,

(d) iJh;e alree,. 'if1om~ .of lihe shad!ed reg~otr!l,

L u'a,s~ d~llam C'int, k.;1 Wj'SS'J1 be'fJorolf;,

l'ittp 11edu _<!I ngnelvvo rlt_oam! http://WW.!N.pnrm.pm_ tk! http://www.spmtips_tlll

[Uhi1t. s:ebelah SUUl

SUlIJl'

1110

H1 D~aglram 1 0' ~howslhe s't'r,aight IlinG' y:::: 2x~3 ~ntelf"sect~ng tiM! Cm\i!"l~' x == l ... ] :8Jt tM points P In'lc CJ.

Flajan! I) menunjtJkkan' ga,ris lmus )1 ~ ax _,:3 bf;;r$/Jang tJiJngan .)Q.ngkvngan

x ... y'l + I pade, litik ,ParJd 1:;",111:: C)'.

1 '1

l' ~ y+

-I------~ rr.,__-----, y = k

y :::::::: 2.x-J

'.

Flndl carl

(il) the ooordinate& 'ot po~ntQ~

k~O!'di{uJt·,kiooftJ:~flal bag; titikQ;

(,I) the area e,f Ihe shadled reg~ on A I :u;as ka'wasanberlQf'ekA

t~ trn!a.rikslmarkatl] (c) the \,IoJumelgenera~ed~ ln 'ierm:~'!of 7l ;,Vi.!ihe!i1!thas srsa bo~ndiid by :the CIUIN,e

~ ,~ l +], 1h (!I y~a:~;:is, the x·a::w::isana ~hle Iline y;;;:: k ~$rlev,olved 3,60° about the y'"m::I~,

Isipa au .kisaran, daJam sebu.tan ,1£ , ,apabNa r:an'18/J yang dftJrJ'CJ'kungt ole'" ~eng1Wng ;( = y~ 4' 1 , p,akSJ·y. pak$i>-X dan .garls y ~k oiipU'la.r ffleiaJul 360gpfJXla pak'SJ~y

34721:2

i1ttp 11edu _<!I ngnelvvo rlt_oam! http://WW.!N.pnrm.pm_ tk! http://www.spmtips_tlll

SUUl'

suur

111

111. {a}, A I'aJ'gel. shooter Isfm.H"lldll:O havEl eo 75e/o eueeess rate in shooting atarget, Seorang ps'ru3mbak didapal'l m€lmpull1yai 75°/", ksJayaan m~n~mbak ffl'tJrt(Jsnai S8sar:;an.

~f 1 0 slnlO:~s !l/~ cnOS0E'l at randoM, ,c,alcuiatt,~ t:he tpFdba!bi IIi1y that

Jika'sepuluh ~embB'~:an dlp#ih secarara'wak, hm;ngka'n kebara,flg,~a"rJan' ,Ca,nawB!

I(i.) 1 (I shots h~11he,tl1lrg~t,

10 t'em!bakan me,nge:naisasalran,~

(iii) atleas,t S s liU'ils hi't :ttl e ta r'get

Selku ran'g-l<u1rangnya, 9 '1€imbakan rn~n,gena.il S,IilS,i\1! ran,

,[5.mark:&lma,rl(Bh]

lib), lhe heiigtlt:s of ma~es!ud,entsin S,MK Tasch loil,ows a no.rmaJ d~st~lbuti,on, wiith a

melln iJ'f 174, em ,and a st'®lnu:!a,rd de:vjia~j:of1l of 8 em .

"finggi psJ'ajar~pa/ajt!Jr Islak1 SM,f( "fs'son ada,ra,~ .m~ngU.aft taou,Ji'a'n lI'lorm~1 angst') min 174 em (iansi!sil':Ji!!AfJ pia walS om,

Fllnd, the pro'babiHty tiMet a, male student chosen r,antd,omliy hom tt'N~! S!clnloo~ has: ,a. heightot

Caff keba'fa'.ngkati81lJ' seCllfang petajs,. ,Ie/aId yan,g dipJlih, ,5~cara' rawak dari sekolah itu, m~mp.unyaj Ungg!

0) at I,ea:st ~ 71C~ em I sekUfang,-kurangnya 1 iC em,

{B)! between '190, tOlm and 1 SO em talili. di an ta ra 160 'em da'n 1 SO em,

Sedion O/l!Jahagi'an' C [20 m8!ikSlmarlt2J!l1]

~I

A.nswer ,I'IWOCllJa~tiC!\f'l!s from ttl;s secticm:, Ja'w~b dua' soalan: daripada bal'lagitm Ini.

1:2:. A p~n~c!€ mOV€$ along a .str.aigh~ 11M: a:nd stansfrem alixed !'oi,nlt O. It!s: velocity.

V ms~~, is 'give!'! by 11= ,3t ~- i8f+ U .5 ,~/here I is the 't~me, ilnl seeond:s ,after passing I hlrolU.g!h 0 ..

Sualu zarah .b'til'.rge.ra.k dl sspaniang'sualu garis da'n, .be.rmu/a darisuatu tWk tetap ,0.,

.Ha/a}unYi!J'", V.rns - ~, dibe'rJ Dle f'J V·~ 31 ~ - ] Bt .~ l5, Gs\rl.ga'n keaaaan t ia'lall' maSillI'.1 cia'la'rn saa,!, selepa.s m'Bla~ui 0,

[Assume ,mo~olnllothle nig!ht. i:s posUivE!l]

{Anggapka'n ga'rak.an 1<~' arah kanan sebagai posltiij

i=~ndl Ca'ri - -

(.a), tlhe ~l'1ii~ia! \1€:locHy, l~ m s ~ 1"

h.aJ:aj!J av,v:aJ~ dalam m S~'1, (11 mamslma'.l!'k"ah

(b), l1e timle! in $OOooos" wneinthe parrtie~e stops ilt'!JstMtaneously"

maSB' .• daJ'affl5Iaaf, apa.bHazaran i~[J berl1enli .s,eksrt:l/(a, [3 m8!~kSlmafkah]]

(c} IheaoeeleratiQn,~ lin ms ~ ~! of the parHcleat.the ~r'ls:ta.nt t::::i' 4s~ .

Pecutan;, da./am m s-:<:, za!rah itu pada ketlka' t=4, S; [:2 ma.hks/ma'rk.a/1]

(d) SlketlOih the ve110city-time gra.ph o:flhe mo,t.;on 01 ~Iel p,a,nicle fOil" OS:.l ,:S; 6.

takar grat J]a1aju mela~n masa b~gt ps.rg'8'rak ,aflll,U13,n itu untu.h' O:S; T :s;: 6,

~2 marks/markah) (6) Ca.~C!ul!ate ~he t~)taldf:stanoot!'a:velled 1)1] tih!ef~rst5 second:s aJtE!:f lea.vilng 0,

Hitiung jumJ:aJl' larak yann' rlH~ iu.idal~m ~i:i, '''';;;.~f !J);j'nn nArl'~m~ :f<stepas me/slut 0' I1ttpjledu_angnetwork._ooml IL2 m:2!JKS/ mark . .,h]

347'212 http://WW'IN.pnnfspm_tJd IlL.ihalt isebe'lalh

http://www.spmtlps_tlll S ULIT

12

13. ln Diag,ram 12j AD,~ and ,B~C are stradightlines. ,a~v€in AO=il:2 em, se=- 9 em and AD:D~il:,5.

Datam Rajan 1'2, ADS' dan ,BEC latah {Jaris tUmB. D~beri AG::: 12 emf Be =9 em dlm ·AD.:DO=i~5.

1!Ii, •

B

CaIOlli!ate! Hituflg

(8) the ~,ength~" ii n em, of pianj~ln{J~ datam em, bagi

mDC- -

(in ,c}E

(0)1 Ihl€1 a.re.a, ln em::!" a,f qu.Qdr~I'ateraJ ABED, luas, da'la1ffl cm~,sisi ~'mp.ill ABED.,

[4 markslmali'kah]l

14, lablie 13: :sniow'$ U11e priC'91 8!I!li,d the p,rloe ~ndiC&S ot fom ~aw mawtrj,aJls A, E!~, C ,and lDi needed to produoe a 'lype otpa:frlt [)~.agram 13 ~ s a pie chart $oh,owlS the relative amount (l,f matel1iais, A, 9, C and lJ:l1~sed iin the pl'odluctkm 0'[ the tpa,·int.

,Ja r.:JINl/13 menunjukka.n harga dan indeks harQ'iJ b~gi empfJ' r jenis batJ\f:N' yan,g' dipe'rlukan uniuk men,fJha'.sNi(i~n seojenis cat.. R,'iJ}at! 4'3 iala~h c.suta pEJ'I yang menvnjukkan .kuantiti relt!J,tif' b.fll'han, A, B, C dan 0' yang d'igun.a1kanunuk men,g'ha.sitkan CcEli! .'.€.l'fsebUf,

i1ttp 11edu _<!I ngnelvvo rlt_oam! http://WW.!N.pnrm.pm_ tk! http://www.spmtips_tlll

SUiUT

SlUll..iIIT

A

1.40

y

1,5,4

8,

4.50

c

.2.00

2

6 .. 1i8

Table! Jaduai '1.9

{.ra.} F'in:dlha, val,ue of x, y" a.rld s. carl niJa,r~, y dan z.

(O C'alculat€i the oomp,osi:te inciex for the coiSt ,of pmCHJ:ctlo:n of I'M palint in the' year :2,009 based on ~,he y~a:r 20:08.

H~tlJng rIO'mbor~l'1Ideks g,uba,han oill,gi kos mel"llghasillkan Calt pa.d.atalh,ul'1I :21009

beraeas kan tah un 2006 - - .

fi~) H enoEi I' cah;utat.e1t he corre:sponci h'1!g coot 0,1 p,rod !.IcIng the p'aint fforlne year 20091 it its ,cos! in t~~ year 2006 ~ s IFtM 1 '10.

S.erteruSI'Jl.1/o\1l', hil'IJfjg kos .rrU~fjgtM~isjlka,fjI ca'i ltv yang s~adan .OOgi ta'fl'un 2'()()~' iika~osnJta ,PilrJa tarn/A 2008 l'a{am IA M1 H)',

(,c) The composite index for the cost o,t the prodluction of the pa,~nt decreases by 2;~;4, fromlti:e year :200,9 tg 2010.

Callculait€, h;} 'Composite Ind'extor ~he £:os:~ ()'f prcu:iUcti,on ()if tM! p.!;li~nt ~1'11 the yealr 2:0 1 Q booed on the year 2008.

N'omoor incJe,q 9tJbaha'(I urduk f'Mngha:silkan cat m~nlJrun 2:0% cla'ri tahun 2[),()()

KfJ la,nUfJ .20 10. . , .

MtLl:ng n.om.lx;r lm!leklS guba!uJ'n kos menghasjJkanc;ai jt,1:,) paria la'hull 2010 bera$,askan talJun :2008.

3412/2

i1ttp 11edu _<!I ngnelvvo rlt_oam! http://WW.!N.pnrm.pm_ tk! http://www.spmtips_tlll

[liihatl sebellah SUUif

SUtL..!'r

14

,

'15., Ands Ca!ke Heuss pr,oClUeeS X luti1ils' ,cj' cheese cail,lte an,a y units .of an ~ce Clre'amcal\e in a w,eek Tlnie pmduct]cl'n 0,1 the, cakes ,~s bassd ,on ~ he t\Qfl~(',)w~ng oonsttr:~M'i!:s,

K~d,~i f{e,k Anfs- men,ghi!!l'sntum .)(' fJiji k,ek [<,eju dan' y ,b[1i kek afsiuim cia/am salu min()(JIJ. Pf}~'sJla!Jkt/'k-'le.k 1m !!JrJaJah bSirdasark~ keJ:kangan blJfJ1fuJ',

L 1he maxImum number 01 cake\~ ;"roduced ts S~l Bifs'ngan .maksimum 1Ja@'i I<ek yan}:} aihsstlklfHl laiah 8.0.

It 1he r'lllJmb.erof cheese cake produced 1:8 less than twice, "he !1illJmibe,r ot icacre,aJm cake P~'CH~YCe d,

8lrang8n ksk J<,eJu yang C/}h,asflkanadala'h' k.urang aaripada dua' kat; blfian<gan kek a~$k1im

1111. Tile: numbe[,ol ~C'8, cream ,ca.'k'G' must e,)('ceed 'the number of cheeset cak\Q by at mOist :20.

Blfang,an kek aiskrim m~./e,blhl bIJs'ngafJ' kek k,e}u8G,~ebltl4eb.mn y:a sebanyak,2'O,

(,a) W~ite ,dlOVilfl ti'lr~e ~'rIe'CI~latluUM ,otMr'tlhan X'i?! 0 an,dl V:~ 0 wh~ch satistj,es alillhe abo,v€! ,t';;.ons!r,aint.

T,uJlskan ti,,:a ket,'eksamasfJ' serain dtfj"pada x ':2;:: () cJ'a'.rI Y ~ (") 1tan,~' mftffl€Jr1uhf SGmUB ka.kangan dl a tas,

-

(b} :~,yusin'91 a scale ,of 2 em to ro ca:ke~. on bolh aXEH:J:, COr'lstruc:tand~haa,e the r,egiioo IF! tM:l sat~sJi,e,s, aU Iln(!1; a.bove oons1raitt'llf.s,

IJBl1gan m~nggUn'ak,an ~kaia 2' em KGpa"j'a 7 () ,oljlks\K untuk kedua·aua':;iJ.k,$f,. tJ~na dan forekkan ranf.[W PI YS'rlg memen.uhi sem(JSlke.kBngan di al'Q'.s,

(c) Ba:sed orl your gra:ph 'if'! (b), jij nd BerptJnd'lJkan graph cJij/~m (b)cari

(0. t:ne ;rang~ .of the n,l!.lmb€" of eh,e,€l:sE!' cake, if thiS Inumber 01 i'ce creamoake iis 130.

Jul'at b1lemga n ,kek ,k"eju jJ.ka bi:ra ngan k,ck ,a/skrim ialah Sf) bijJ.

['1 maF'k/ l'1I111!rkanl

,{ii~) The maximum ;profH p~,r we.e,k tor ,An!s, Cake HOUSEl: II ~tJ'€l price fo,r oheese

. cake and ice cr€::am cal-iie ifli AM 300 and lAM 40 resp€lctlv€:t'y., Keu."tu'rI'{}an m,aks/mum seminggu untUf< KedtJi Kef< Ani's jlka' narg:a bag! kek kej,u dEn, k€'k afskrim maslng-ma5ing ia/fjh' AM SO .dan RM 40,

. - - [3 marks! m.arkah]

;END OF QUESflON tPAPER 1<lERTAS ,SOA.~N:rAM:A, r

i1ttp 11edu _<!I ngnelvvo rlt_oam! http://WW.IN.pnrm.pm_ tk! http://www.spmtips_tlll

suur

suur

15

'rHE UP'PER TAr-L PROIA1UUTY Q(~)PORr"RE NORMAL DlS'Jl1tl.BUTJOiN N(O:! 1) KEBARANGT<ALlAN .HJ.J},UNG ATAS Q(z) BAGT 'fA lJVlU N NORMJtL· N(U, 1

t u !l.OO$.~

U M7<13

~;7 Ui~ mj O,21',g M O:IMI

'.~ I g.]~:;r

!.~ I ~~ll!'7 ~;2 0, 1Ii~,1

t3 O~

lA MWI

1,~ lM1OO!l!

U M~ u ~~~~,

til. e\~ ~ 9 tM~~'

M Q'~. t.1 MI7S'

~. O'()I~

!!.~. 'M~€}7

!woo o..<1~7 o.m'~ (I.~

Q"SOO ,~

!().4l6!i o.~,.aa '0.3'1'009

'Mg.~ Q,iJ:r.ll Ml~.~ 'ClJiI'4 I~

~~ .• ,o.~Wl!~

U?O!I !()'iD7,S o:,m~ ~!lSa.

1G.1'(i!l) UOOll

~ 1~:1~ o.rlBa

~,I~~ ~,g

~,U~l Q~l mimI!

O/iilli~ ~.

~ I).O~l o.~~l

~\@.m· G\~~~4 OIa.ll)9, OI~l~.

!!1',~~ Uil~ ~,in2 ~j~ ~,0'17!!

~J~~ 0«12& m~:I j),~ o..~M

o,~7 C,01Ii!O ~',~1:~: e'.m1~

Q\'il~' Q\~; O\~E!) O!~OO' ,Om3\)

o.t~I' ~M1l 0..:1327 o.~~ ,o.,7l!:l:

o.1~'~ o.l~~l' O.!~~ (I'09,le (l,W~

OIQ Q!oo)l~ M·na OIM3e M3!~

~1~ Obl~i Mi~9

~>tIl, t'h . .w3 Ol~ O,~, '0.33(10

M1~!~ ID,U~'I o~~ O,~t!;i6 <O.1?~

·o.H~ o.~~'7v 0-.1~1S ~"09011 o;O;lo{,!!

1!.(:.'He @!~ ~I~ ~Iil&l$ ~I~

@~' lO~U MU~

1~ ~1JIle~1 ~~ 1().t1~1 Oliltl5ro C\~

2J; o.oMiSa, ,~ W)~(I M~/ Ol(l!loU S

~,7' ~~7 !~~(!Q~ !D.!i~, '()~~~1 ~~fI))'"

2,n !I.~;~ !1)..~S (MI(IJ2~() O',Will o,~;

U! ~,OO1et Q~rli~1 ,(lJ)~~)~, ,(l"OO~OO OcOO~!}4

3!0 ~IOO'3S !l).OO~:J,~ Wi@;~G ,~.c~l;22 ,o.c~I,~S

0.,;1001 m,~.D4 j),MU,:3! Q~&lll ~f;l!

a\~m woS:re Q,~ O'iQR Q'i?ti

o\j~ !o.i~u 1).1~~ O.il8~ IM~

II.~~ o..(Io!(1.S ~'0«l11 o.OOU ~I~~

O!@'.l~ QO~~ ~,D~:a~

(IIA~l ~AOOJ ~:W..li G\3~ !l.~

C!2.9.7i' Od'$"~ ~'ill!l !il19~9 O'i6~

Ol~~~ IM~,w UQ..1I I~ !U'i':iill

o,~7il' ~~m o~ tlJWi, M1~

o.Z!!I!:lI! C.W~~ o,~ O,1!!Iti: 0, !Ma,

(},i~ !O,12~O' Il.!~ eunw M~

WA(;il ~,~2IIe ~~ OJSll~ O.3I!~

O.a!!~O l),ble3 o.m7 Oc1!l19~ ~!I~

M~Ol Q,H9!l1 QI.lOOO ,o~:ul. U$~

IM~ M>!a50 (loora OiOOI~ Ik@!!~

'O~~ o\m~ U~~~ !0J;1&

,(l,~ o._Q!l~,S

'0,(1307 ID.O®I

!I'MIUI <M~~

~II)~~ M~a.f M~1~

~O(l',lI·~ ~J!IOO!IS

~~00I39 ~3

MHr:i:

OiO~.!lD (t:Oll~

'~m o.om o.o~ 13

~ ~iOO!>Sl

ow..oa ~.1004~

OIOO2't~ M!Iill:~

o.O(!1l~ C\m~~~

O\!l~lll~ 'M~W

II..Q~ 0.0('«1,1 ~00I'l'i"9 ~.003ii'!!

(!'Q~i C!~~~, rIJ~!Ii!l~ • ~.«rm

!lQ~ !Hl(n~

M~I'~ ~i(IO~U

o.mMCii" O"Q~~O>t

11' ~.~ 2'1 27 a,',

16 ig 2;3 I!~ ~9

lS !Ii 21 ~ Zii'

UI' 1~ 19 ~ 21!

1~ ,~ '3 ~o ~~

~,.om1i .~ I'j. I~

~A2411' J s I~

~aQ.i~ ,j I! It

~mo I ~ 7 il

M~~' .~ ? i1

? rn u,

'7 1~ 'I~

~ ~! n

5 ~. U

Si !8 ~~

~ 4 2 3

.~ {l

~ ~

1;2:3 ~ 51l71\~

Minu~ J ToltI~

une m.24!iil O~I~B G"Nlt7 Oc':~~1

O\'f,!'i9 0.:1170 !I.~[I!ll5 G.ilIII.'!'iJ O!Me~

O~5@ Q~ !~~~T ~, o.a~

~t,'~~ <Q o.oil-t~ '0 Mi,,, I~

'D

.~ s u:(!.e'\~~ :~ ~

~ ~

~~9 ;:1 ~

~IC(Ii!e~ 2' 3

~~ ~

~!~~ ,', ~

~J!!Q:19~

(I.(H)~~ a

~l!lI)d~~ Q

16 z~ ~ 2a 3l .:'IS

Iii 30 Z4U :li! !Ii9

ts \,~ t,., Il:'~' !l,~, :!IS

IS l:9 Zil U ~ )U

'IS Ie ~ :!:!i ~ ~*

~9 n h~ I~

rs f:\,'

~~ ~~ ~11~

~, 4 '2 ~ s 3 ~

Mg' U

Ie '9

7 .B

~ ~: ~ ~ ~ il ~ ~

.2' ~ J ,'l,

i: :fl ~. ~

1,S in 2l! ZJ

,~ l6 ll~ ~~ I! liS 0 I~

111 13 I~ 17

~ n I~ !~

, g 9 !~

~ 7 ~ ~

A S 6 6

3 ~ ;I 4

~ 1, ;3i ~

~'

i1ttp 11edu _<!I ngnelvvo rlt_oam! http://WW.!N.pnrm.pm_ tk! http://www.spmtips_tlll

[I!..ilhat . .selbeliah :$IUUT

IULII,.

INP"QRMAT]QN FOR OANIDIOATES MAKLUMA r tl'NTUK CAtON

,

2. .Answetr aU ,~ues[ions ,rn :SecUoln A, four ,qluestions in Section 61: and twoCl1u:e'st]cn1s iin

Se,ct'ian C,. . .

Jawab SentUi1'so3J:an cia/am IJahagl:ll1' A,j. empst .soallllndaiem Ba.baglan IJ dan dua

SOlatan dalam bahaglafl' C..' -

3. Wr~19 YOWlr answ,er o~,th,€! "buku ja;\l!,rap'illl!'1l" ~lrOv~ded. ~f ~be "lbuku ja.wap,a,n'" itS il"lsuff~crefil~~ yiOu

may ,s,skr,Qtr ~'he~aJa'rrLla:m baha n" from the ~nvigill aror, .

Ja wiTil'pen atlas fJ'fj,n(Jaklan ,d~ru~is da/am buku j'awapan yang disecfiakan. Sekiranra buku jBwapan tlaa'k' m e.noukupi, sf/a d&patks'fl heiaian~ambahan dadp~dm. pf2.nga ~'5 p(JJp~riksa..an

4, Show your working, n may he:lp you to Q,et mmri<s.

1unjukka.n langkah·ls'fIg.ka,h pe.n:tl:ng' da~(.J.m kB'fla mengfra' anaa. Inl bojen memilai'.n1u' anaa

U'flif,uk mefl'dapBII<:sn m~,rl(afll. - _

.Ra~a'n ,yang m~n:girjn'fJ' $oal;an tjlClak dflukls m~ngfkut 5ka~s kOCiua# alnyatakan.

6. The mar~ aUoca.t:ed for eact:iqlJBstion and 5t11b·pan: of a. q1u;esUol1 ar~ sno1wnin brack',e:ts:.

Ma.mah yang diperuntulkkarJ bagl setia'p osoaJ,'an dan oof'tJ'itJ1.n sOtJlan ditunjukkilfl (]aJarn lo.m.Jng8'n,

7, A Ilist ,ofroi!'mtUlla!e ispro,vid€ld on 1P~·g~:2 and 3,

SiiJ.:tlJ senaraf f!JmrJS drs€diakan. .eif Ma.lamsn 2 dan .S"

S. (3,mph papers. a n d 1:he norma~dlis\ributii on ts b~earelprovl1f;l!ed.

K~rta.sgf,afdan sifir t:aburan normal diseaiaka'rJ.· ,

9, You m.ay usea non-prog,r.a,mmab:le sci,en~fic cal!culafor.

An,da cJiben~rk:ain mengg,un!t3'kan ka,'I/(Wa:tor sain'tifik yang Iktak t>o~'efl diprogram,.

f {)to lie this '"h,elaiantam'Dahan'.l and graph, pa:per::;; fioge!t)E!tr w1tth th'e ilbLlklUl .!awa:paJt1l~andi hand in ~othe inMgUatorat th'e e'nd o~~h:e ,exa,m'rnaW:lIt

Ikat fllelaia'./'l ta mtJat:lan ,dan ken:a,s grof bSr5€.ima"sa.madef1g,an fJuku Ja waparr dan ser:afllka'l'I ke,pada psngaw;a,s pepprikrStiN!JrI' anda padaakhf( pep€.riksaan.

i1ttp 11edu _<!1 ngnelvvo rlU:llOml http://WW.!N.pnrm.pm_ tk! http://www.spmtips_tlll

SUIL.IT

ADD MATHEMATICS PAPER lj20lQ M<lTk S cheme

No

a) .5 b)3

2
3
3
.~. 1
2
3
3 2. ~2

:3 a) 3kx +8

S

a) - 12

B~.~ 3k= ~ 4

4 :;n 66 and - 1.266 B2:

(-3) ±~(_3)2 -4{2}(-7) 2(2)

B~.: 2;~2 -3x-7;;; 0

5 a) (:l;:-4l-5 b) ] l

Bl~ (0-4/-5

~ --::;;x~5 :1

B2: -r1tH-of/HfII/'fI-" .. II 1f7_

-- ~ 3

B.~.: (3x+ 4)(x- 5) <0 O~· roots - + and:5

7

-3

B2: 3x +1= 2(x. - ])

B L Sh+U or (54t,'-I))+

8

:5 m ----rJ'

2 2:

B3:

5log;! -log p - 21:og q

2.

82~. change base arid ]mw of log

Bl : use ~. law of log

2- <1):3

.R] 1 ~ 8

.•... : t11';;;;; -01'111'- "'-

IS 729

~

b) _:_ .or fL2.5

'4

Bl: {1"'_!_ 1.2

2.

2.

4

a) 15

b) lrt

B2.: 2_[2(19) +(7 -1)(4)] or 2

Ui [1(-5) -I-12(4}]-£'[2(-5) +5(4)]

.2 2

B1; r, ",19 or I; [2(-5)+12(4)]

Qr ~ [2~ -.5)+ :5(4)~

2: j 4

B2: 1::.", 2x-4

Y '" Lxl -4][" ,3

B]; m = 2.

~. 3

:3

:3

-~ or -1.5 2 .

:) 6

H2..: --x--",-I 4p :s

:) 6

B1: -- m.· -- se~m

4p :5

"'). -4£ + 3) or [-4)

- - :3

m. Ali..AO+OB b) .J

3

:3

io s

B3: .HJk= 3.m

B2.: In ;= 21 and :Sir. ;= 3;1.

B]: PQ;=.iRS seen

~

<I) _:_

k

b)-,fl- /(2

3
rz
1
:3
3
n 3
3
l4
3
4
L5 tlltp jledu"OiI n gnetwo rk.c:Dml httpJfwwwpmn,pm_tkf ihttp://www. s.pmti ps, till

:3

Sub- T,mtl

ilJJ,~!I'k m<l!ri:

17 a) (13948

131:

, 12

{~osLPOR;:;;. U

lb) 1 L13

B 1: 13 ;.;0_3948

1

2

18

B2 2" 3

, ., -'; ~,;;; -(3) - 5(3) +c

3

HI;

:2 ~

-,11: -5x

3

3

19' 24x- is 1

131: - 6 or-lseel1l 2:

20 ,~ 3 3

82: Ih-4--0

HL 11x- 4

3
:3
3
3 21 4

82: 4k-1k= 8 81: :5 seen

22 8

B2: 2(k1 -71<-8) = Cl

or

2(k'~-7k-8

81': 29:kI C;kf

3

23

:3

a) - 7

81: .:!_ 01" .!

3 '7

lb) 2._

21

HI;

1 2

-x-

3 7

2

1

24 <'I) 3.

131: p-(W5

25

b) 2.85 Bl;

60 x 0_0':) )( 0,,95

a) 65.]:5

B'1" 68- J-i

, ',; -~--:;;: 0_95

_]

b) - 0.7 HI: 0,242

tlltp jledu"OiI n gnetwo rk.c:Dml httpJfwwwpmfspm_tkf ihttp://www, spmti ps, till

ANSWER TRIAlP',APER 2, 2010 SEcnON A

x-3

L x", 3+3)1 or y =--' 1M

. 3

Substitute .x Ql"}' into eq u. 2, ~ M 3 + 3)1 -t6)1' ~ III or

i X_3)2

Xh ... t :; - ",,:10 or

equivalent. 6),3·+3y-7",,0 or

2x1 -27x-12 =' 0

-H ~ll_4(6){-7)

y:;: 2(6)

Or

-(-9' ± J(-9)1 -4(2)(-12)

x;;;;

2(2}

y Cl (1.859. - 1.359 ] M

x = 5.577 II 5.516,

- L077 /1- ],076 ]M

2_ (a) y .. fa-4k +5

tM

(b) dA "" .2 5 k -2 _ R <ik 2

25

_k-1-8 .. 0

2,

1M

I.]'\.'I:

.:5 5

K"O'-, k;;;;--

4 4

d1 A -l

--=-25k de .

A" :5

. mmnnmn, Ie = --

4-

I.M

1M

1M

3.0) 4 + (25 - l)x = 40 1M

x= 1.50 1M

b) 2: [2(4)+(25 -1)(L50).~ ]M

= jj:O 1M

c) ~1[2Uj.)+(ll-]){1.5}] 1M

2. .

i[2(4)+(~ -~,)(L5)]> 3n~ 1M

11 :> 15.,67 N=36

]M LM

4. (a)

tanfl secO

sin (;}' cor; z (j

--;.;;--

,cosO :1

1M

1M

(b) (i)

graph CQS, J M, Max 2 and. min - 2. 1M

I. .

!.-cyc~e 2.

1M

(") 2x 2',

'l]]' y=--'

It

1M,

Draw straight tine graph No. of solution = 3

1M 1M

5. (0) W359+34_5k 24.2+lr

~M

100359 + .34.5k. 'I'M'

-----""41.2 j."

242+k

k=58

1M

(b) 'i./,.;1 ",,59)465 593465 (41.2)1 3,00

1M

1M

=16.76

1M

6. (a)

, x, 2 ..

-,-- .. 1 o:r y ~ -][+8 0["

8 1.2 3

equivalent

1M

(b) (3(-1,2)+1(0), 3(00)+ 1,(8»)

1+3 1+3

mther x or Y cOfl:ectl M (-9,,2) 1M

c) Equation cn or gradient CD 1M

3

Y -2;;; --(x-{-9)) or .2

2-0 mCD=--

-9-x

2-0 3 Findx,vihellY= 0 or --""--

-9-x :2

and, solve tor .Tl:' ] M

I,M

'h'ftp :Jledu .a n gne-lwo rk.coml http://www.pmlr!lpm_ tk1 http://www, spmti ps. tkJ

Section B

- - - --

T. f1) AC;;; A.B + Be (W DB." D.1 + A.B~M

1M

-

DB:;; 6:'£.- 4f~.M

b) (i) 'Dii .. k(6~ - 4!)1 M

-

(ii) DN = -4X + mell:! + E) 1M

-4~+ni{8!+!) ",k«(;:'£.-4y) 1M

-4+m "" -41:: and

8,m ;;;;6ft Solve equations 16

k "':_ .~.M}

19

1M 1M

1.2

m",-

1.9'

.~M

LM

b} IQgl~y".logIDP-.x~ogloq 1M

AU po lilts p]oUed 1M

Line of'best fit 1M

c) O)log]~ p .. Togw Y - l!i1.l1"!1'Cept 1M

p = 0.832 - 0.87l 1M

(l.U) -Iogw q = gradlemlM

q= O.O.~3 lM

(iii) v= 6.113 LM

1M

b) LSOQ ",.~ 20."

= 2.095 rad

1M 1M

60

c) arc HQ "" 21 x _. -j( if or

'~80

arc CQ= 9 ",,2.(195

1M

= 52_85

1M

d) Area of sector 1M

Area of h~uml.gle 1M

Area of shaded regionII

_(21)1" 1.047 _~(9)I 0,; 2.095 -!. (r2)(i!2 2 - (/

:2 2. 1

= 83,66

1M ~.M

10_ f1) Solve equations

y;;;; 2x-3 (fI~',d x", y2 +1

1

!' '" - -. Y -I o:r

.' 2'" -

5

x;;;; ~> x'" 1

.:I

Q (2, .1)

Area of trapezium = ~(2+~)m 2 2

]

J ( )' 2 + I)dy = T + )1 ~.

~- [(~+ 1 )-0]

=

lI. (a)

p = 0.75 and q = (l.25

~.M

1M ~.M ~.M

1M

I.M

1M

1M

(i) P(N =~O) = (W5631 (U.) P(X = 9) +r (X= 101) = 0244

b) ll' =; x-174 8

(i) 01.69.15

(ii) P (- 1.75 s: 2: :::::0_75) Finding correct area 0.7333

tlltp jledu"OiI n gnetwo rk.c:Dml httpJfwwwpmfspm_tkf ihttp://www. s.pmti ps, till

1M

]M 1M

1M

1M

1M 1M 1M

U. {a) t:;: G, 11 :;: 15

(h) ltl -181 + 150;; [I and solve 1M

t=]" t ""''' 1M

(c)

a", 6/-11': =6

1M 1M

(d)

Shape miuimnm ] IV[

3 eoerdinstes shown 1M

«() Distance = ~ 3 - 9( + 1St t I. M = 425]M

P~7 = RM240

13. {aHi) CD = 10 CE

(ii) -'-",co870~

w

CE = 3.42

I.M 1M

1M

(b) AB 1 ",,122 + 92 - 2fJ2){9) cos 'i[l~ IM

AB ",12.29 IM

s~!ilLABC si~.~ 70~

t2 I::L29

1M

sill LABC = 0.9175

.LABe '" 66 . .56" (roo.57" 1M

I. .

c) Area =-(12)(9) sin "n or 2

1

Area = -(l 0)(3 A2hA!iI. 70 :2

I.M

l ..1

Mea ABED = -(12)(9) sill 70 - - (I 0)(3.42) sin 'iCl

2" 2

1M

= 34.,.67 I.M

14. (a)

L54

s '" --x 100 .. 1.10 L4

1:'..;.; 100 '" ~. ~5 ; y= ~tJ(J [M

2

tM

6J8

-' -x HW;;;;103 • z=6 .tM

1:

(b) 0)

110(60) + ~.20(45) + I .. 15(65) +~OJ(9'O)

1M

360

-

I;;; 110,.4

(ii) PII9 x 100 '" 1 WA no

f~~ '" 121.44

I.M

1M

I.M

mo 100

= 88.31 ]M

l~t (a) .1 ; J[ + Y s 80 m : -",<2..1'

u:~ : yO;; x-l;- 20

~.M ]M 1M

(b)

80

One straight I ine drawn

1M

The other two straiglrt lines drawn lM R,eguon R. 1M

{b} {l.) 10:s x s; 50 {U) P '" lOx: -l;- 40)1

Fmdiug maximum poin~ (30, 50)

I.M

1M

MaKimum profit = 30 (30) -I- 4C1 (50) I.M

= 2900 lM.

I'lltp jledu"OiI n gr1etwo rk.c:Dml httpJfwwwpmfspm_tkf ihttp://www. spmti ps, till

Activity (25)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
jiwe_kacau_1 liked this
lokolk liked this
Sandy Chai liked this
Kok Mun Yee liked this
Muhamad Ezo liked this
anualai liked this
arsharon liked this
Zuriaya Zainudin liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->