NA,R,COITR,A,FIICO'I SA La Nueva Guerra !

dell Opi,o

por un Q'liJpcll de investtgadol"E!s die EX:f¥}/J,1ive, In'l~aIJigence Review

The He,,,,, B0l'ijnmmf'rookH1!I nO:u1Jl~ N'uev:E1. YQI'l!i:" Nueva Ym'k

19.85

N.iI._ll.OOfRAFlOO. SA

'!A:I; N!'I~",i!J (lI'u~ffiiI diel. 05110

ISIllI/; 0. _~4.8$'3a>4

() 1~8!lil Thai ,NIIW il<r1'lj1ll'lli1J Fhuillilin R'I!IIl!!; rnWMliillj ~'!I!J>l!iir_j' MhmiliJ; C illll:l«.50 C[! ·tM ~ 'Unid'o»;1~ Ai'!$icn .

-

Dedj,¢.al~rla ~i

p:reraruo 8J ]a Mlici('i:n '(!:!1 ~t6nIl1i'lO m ~n~~mi, IiIlM' 11,';'

lD~ucci.l6n 1

Psr;w :1:: Gran .iIl'ii"t Iin.Y 10 .. PiI"oom"n ·GUCNH dWI 'Op.io 'iii!

]ntmdutcl~ 2l

:L La. .P!em.t d.e 1~ eom~il1'111l de laa Illdias OriCi'lW!rne1'i, ~ont1i1.lJ

(:l1i;118. 24

2. III "no:ble ~ IMiiitll" te Or..m Bireuul<J. 45

Pm-,t.! u~ 06:mo fut'ie.hnm ,eW kllpcrio Ide 1M dJm:gu 63 1~~1:Od,\IlCfjl.i~J!1 M

11. £A d6Jiid~ "<lin 2(10.0[101 Hili'uGtles dAi! tMlol'~n? 00 2. ICOmO ~der JlO{ilJ)IJOn:!in[OItIi:~ de dOl'3iIle.'! 7'6 3 .. lIel !lIpio. rd. !.li'ili!i:'i'Q S1!l1dn ml

f. lC6mo !lii.i ~tC9 !Ill. nlU"CO~l'a!fioo :97

~i. 'Q,e~aclo._ne!l !lu(iillJS COil Qm )' di;amantes 105

6 .• HO'og KQ:n~ wpa~[ :IlI'I.Wl.dii!lll! W!: llW ~,R,"' lW'9

'1.1a con.e·xi6n 'pCN:liuin~1OIl 1:26

8. E~ Re!ll ~l'!sti,tutD de M!tIMW m~mliciorm'ICl3i adlministra, ,el,

naI'\1ot"nUi~ um

:!l CIillB.ci6, e! H.JOi:'!cK,ong dill Non.eonltlr,icn un UI~Tod~ en fan'li1i.a: el "Etd;adieAI ~iirndicatoU!O

U- lIE!. bttpt!;~io so\!idtiloo dell din~!'!g $.1iI~~m. :nl9!11

,p~m; :u b;~liJI.p!:'l. ,a~ Wu dieud!l :~lhl. iQlaf\CQ~(:QOiWlm:i;a en

Ib,el'Q~~~CI!! !l29, IiJblo<d~i61l1 :UIl

1. J,al'!'ll1![i;;:a;el ng(a.'e(lJ 1~ "Ubl)e'irmpr,eM," p.erfecta 2:3'6

2. 'Colwnma fi~ se''i;'md~ ZliJ3 :lI,Wi, eolfl.!:i'i(il'!!~d.eI er~li'!!l~ :lI<liB

,:t Omne g@b:"i~81l ,11'.15(0'"4:1' el tL~c~trMioo en, ~'belffilmlfiriQ:a

2507

Ej, .ta. flimiruio. C't9~~I!:: .IM~i'O.1ilM!lO dJ~ V(!!n~1!,I~!a !2B3 '13i, V(j~ y ltl, "o:nIlX~;O~ Cillbmiltl :n'fl

POl1"~IV~ Ei "!ru3imp!l 'Y' m!J, nll;]:~1.lJ n~m-~Qm,~nl:~~,281 .I~u_dlll:OIl:,iOOl. Z.RS

:t B~~:p!lm~iI'Itemf;l:l4tr.nlflil~ ]fi'\!'erdElth:tfl collu~J:i;Q[I Ibiilg;fi'r.a 2:9.;& 2:.,EII'II@~h;l~'i~tilI'IiO: g~,qJirr~f1J(i!?i!~rnf!J:ru~ ~iIltm

lbem:!!'meri.ea309

til 8i:ndero L1I.I;m'inoom CI liI:[lmo~~worism.o' 'fJ1'I i!];~ii6m 31:1il

c U b!:lnilb!~ y ~~~rn w.$g~ri~~,iQil, J.ff;JJfu;1."::Q~, y ,(!~I

I]!~wt)~r~' 322 .

(] lBs!l:J PAN' ,Ill, "'Send!':.ll :LUJrnilfl~' ,de M!bi:i~?' 3aO'

3:, ·Lit ~"er:r-tll ~~ Q;pig, <e1l!,Qa :~~do$. Uruid)~ 3\1i2 !:I :l2 p!linl:l!il~!Br<!in!m;m ~2

LiI .~ ~allnoo,li':. ,01 ~lWIpn ,elli. III g.obillIhTIl.@,SI15 il!P~!'!I!f!~I'!~~, ~'! ~~!i!flI~~!,i~-@ ~n~TIlacior.LLd -de ~IIl.ll!mEl

300

I:lPerm~liIdtx ul de~l!lbi.clitQ 4I!.il'9

III :MIlll Fi:eh~r,!I~t:llb!.!!l:dor y deh.tl~~ta 4410

.P,arle VI .La cttl\B~~6:m1 d!e'~m8rnH;dJ.o: 1m orfp.llitls

bnrtabh~o-s: de I~ (l~nJl;t1I¢WJl;Uit.a~~ .

11. .Lo!:! ~~ph·,flj~i6n de Acgrrkl ,(57

~cm'llos ~tc !ii!.ro, ~. ~iY!l!~~ :g~!~iI1l.QdJ~gol.:arnJDomn!l!. mmi:t1g(lo ,de J1lI$ltit,ia de (}I:ILa.mma 11 ~'bn~d!ll rnmi:lnJIi.icow ·im ~~ 1!CWi:rra: cg:t'lml 1u ,1iW~Jl@s> I!IUlen:o a m:nDii, dieliel m;(l;flJi;lIU:U~ C:Ol.:f:elfi~m Qc\]~mh~fIlm'l. ,e130 (lll! ,~b~! .~~ 1!91W, '~en~ del

1;!lJ junta, '~!!oll;rn¥:1I d\@, N!.I~~TMi~. SA. . .

Desdf: Il<Ii:~tGl dill i983. ~UJQI!Ido g,(l, biro em'g,o d!ill Miif!:lietewi.o d~ Jiwii>CiIl,. i41Wl;! ,~m~ It N'QnfudM·f!e~'f\I\~lrmQ"!'~!~ dl;lll;!! l'Il~idrl 'pata lliDtm le.. ,o:flilMl:il;F,;i liI.e!'l~8iVEI mnlml L8i. ~nd!uu~~ ,ilI{!Ilms ,Mtu;pe&cicr.ure!!y ~M~'!llhums;dJ!!.ll~ :i!l!I!I~9lI!eS" ,que 00, 1,1II~, 00' RlJu-ei comefdo dJ~ lDi. mUiE:n:e.

Rodrig<l.~ BoirlUS! sa, :E!be'll'i.Q'Q®~lir "fB~tei!" En u, am~ ibie:fik ~illl ,en. e~ qJu.:QI~:I~lli d~ .1ltI. dlm81!i cO:lllPmban .l\iI. ill, pdI11D~i.6n. y 105 p~eilc~~ po]tt.:'iOO3 qj1!!!l1 ~t'B, I;l~'!ii~rue~l!" ~II'I ~l q;~~ ~p~~d:erites y PMmi~ .N6001 ¢ll,ljtafl.aa ]&S. ~e5 de los ~6.1J911'1e!li~t.nm .BDni~~1:\ i9.e' :iif~16, Y d:_ijo. ~*Q: tcjllr6 eo ml hUlhaCQnttnla ~nd.u5'!;];i:a ·de· '~Q d'NSJ.t. .• l1ay :ri.e:sg~ q,~Qi 1!!'l]Q ,debe bl!l'!i!llfl" ~. la v,i~ .•. "

!lldlii, 'ma.~ ,~lp"ll;IIidi:;nm IleluI1BII'io "Bel~iUt~~r nT.uii.6,mblflIiQ at m,lli'llistm ca'f.dg.~Varmtr.5 a ~ilb:rar ]11, PIllT,!.l oo'*~, 1~~f!!M'p ~~ •• Ni1ilg(ln b.omlifce o'mlJ!ief: OO~M!'l:Jialul .• 'llIiiiio".jDVen ill· i!!.~Uilm, Into 10, :pob .. e, ~UiI!!d,Ill' ,rolliIII' . [lo!Jr' ill't.'err&! !O 'tI~ OOl!l.vr ••• 'V,lIIl'!OO ~. ;ro6J!:oJtarla 'QI[!n!~'da!ll n~~_l 'qu.!il 't4J~if:lcn ~\l:e:~r!ll.da, 109 n~ilmlic;;ln~N(iilhIlY .~ de ~~'!".!Ul so.'R ]a j@'VeR '~badle:lp!lluieta Rod~[,':Q' L:!H'o, :BoniIilJa. EI. :p~i1M.o .~ tfii~rra ,~l~mblaW!t'I. ,qlu~ .i1i1'l,ajMlO;ll 8(i!'e~ad1,!!mb:rudoo ilIO!brll' iIi'll l!1:ilOrJ!KI' bt~ elIiPtEM 'lmt!. fP!~ penl!i: mt:iORaJ, Uifiii ~ ~ ~'l'i:'YIjiJ<i!t :F!I!n]' i!llibrotodo exp!!i\el,'lll'l; (!~. O!Q!.1lllI!lIl 3' ~[lesPernltl~, de k!.~C!16g,

'1!I,\!l)~ e] ,ilmo ylil.{k:llu'rO 1(lmD.O 10 hiOJimllll. ~og. gmooe,g lill~. O'!: cuyo. poot:e!1i!ll peroollBoo .11'11, pD1:4!]1J1(I I-I~I)!Q c~. iJ;Elitrl'!i:ciCl 51II.~remo· a:e 81.:l ",,[;d)!Il. SoI1!Frnl'J;i ~. dJp<t5 d.e ~i!I :m..emol'oa.. dle1tg~'!iG1O' Lruia r.o.. :tI!i!Ila".

'V ~~a e~~ Ub:r·Q ,~ ~!!!!~l d!;!'l~(:f(:it6 Qiuo ~'Cf-l~li"ll!t Gill ffif)! fliUetta.co;n~ 1 .. ~ dr9!1"'~ q~@" 1;1l!<! ~~~ n!i~~ ~~~VQ' il.tIDema'nltc ..

Pre,facio a ~a ,edici~on esp8riiO'~.a

I~<li~riO<l! ~$~(l. on Il)I!lClI"lr<t. Las b~ias!SWHi[ll :mmol'll~. U~~ ¢M1i! 'l(i'G!;i:~9 'tic ~185 iUi~~.il~9. !:UIIl'~~~kl$ qUID llm!'Cran ·eHi ern fliit.iip'lpi!!l@ dellP:erlii. O~!! :SUi~lI'I ,dOiin.o Cffreb:rn.l :ine'llembille POl' lit b~oo. ]80 OJI'Clga bar~1:a de, mDS pUlliblog ~~l[J/lj'(!S,. mll~:n0 m1i m.GmiFm!ll~e 1m .!J>rodiU:'"to'5! relmi1lidlw· q,~~ Mi g)lp~rtd;~n if:fI .!la:5 CliJl!1!'5 die NIil.ecvE! 'Yo:l'ik •

• ~ v~~timllifj~!Ji .Ioill. mfiOB :!'l1:m~!icos,~,1iI.e·.b~b~kuJ. e!lJ:ti1 ~o~!te .~:e .iBw!)S!iW, o:t:! Cbi.<l(pas,. ,M:.s'ol:~~c(), y Clil ~fi.'IlIi!llGY~ i3!e· '~!Rl ~tl!!I' eap:iitales. de ~;!l$ Iru~ti(lli'!es. ibe~l')iaJmerili:a.:!l"s •

. !E'm.1os ~.h,im~'l; dii@,2!W.Osm IBm. d~m~1) '~:!i! J:ir:OO!l~i.&n d:e o.rui.m:~!1tQse[l.m~noL1mG'iric;p" :B.Hi WMIw, ]ru!, m.U1fimi de. ~n ~p s:e ~ apcde:r;[l;d~ ,de ~;as. Heil":lmFelftiJ'~iI y r.o:n, ~s~]I3i,,",imdo Iltern:l~ ml.m.~ a ~~. !lamiP@sinQ~p\lil'3 cW:tJ:\I.:!l't' ,eooe., ~apol!Q. Jl mml, l!!J!glii. DO~li'Yi" ~rodl!l!~() 20o..000~1'!(l1~lilrui m(:l.r.,jc1ll;.'! R 'COca! al ~H~,. !~~ ~~""ru~r dili! ~J®OQ :rn:illollJe!l: de d6b.D5. d.i'3! mUJib.-o may~r ij~ la de s1iIpmh.l.i.WO Mcionru.llm.l.ta. lG,asi kld'lib!.~na -6!mWfiiliLaE5;- que ~! IlOm511lmi.6< ,~!'I ]03< .Elq;lnilo.s U~ '1I:1lIJ 19B5pro-virn.Q ~r,l '~~~.ii!m~ri~, ~I. r.t:3i~1rI eNPoil:'t.6n 'Ios: BstmJo,s U:mdos eElS[ ]IU."' ~:t'Iela!IM de m .• lrihMl.iOl'nil. !llSr 'OO.l!JIQ 331'61' d6lwtg ~ l,~ h,IJ'JrorlUln,Llm' ~ l:~nill'1;IJm~6 CO! esc [(J~~,

~ru~~\ru.!imiQ! de (l!~M ,(Ie I~_,Q ~~~!110 ~!lJ~~~Ir.nl!,'lrilil,1; <III;!" mem-!~ t'.a::ih:oIo!)]men,t;e ,m ~O\.~ill1imos. cilillO ,anD!ll, Y ~l:l:!p.erg d!!! 8t:re~, illmLin.ll.dctsp(i:l' la d~!f.aQ!i~i!6r1. equ~wwe ylI.! an. pQmltIItl!je, .81! d~l ~~!' a¥of!/IlZBi~o.

1m. pwv.eed.me ~I'i 1i.n3t~' mc~~ imlter.filI9,. y ]3 nueva.

Qu,e~ dol Opio, qlJ)e etnfnt;litg Ig :MdGl!!ll~ dli.oot'lim~(l'Iic!,l

s6hl d.ifie:r.11I de .las de] tSigl.bpuaaJil ell que altom. 1mB miHm.:a naej.sn :padece:a lilfi tieIDpil' el, QdiOSO desuoo deCbilruIi 1 el dJ; !J~plT'O\!IOOd"Or' de .op:w._Mn.dia. 1m mil, Pl:'OO'ellO' de iieoollwiimci61i1lque Mre p,aiIii~la primen iGuel:':fSi ,del Opio"det im~M ItiritatlJico.

Los h.QK'de~ dela ",ilieja Olmp.e.iJa ,e lWl!fid~il!i, IOg9ti!!~ htUtllim -:Ia mi5rn~'~m~ I!Ilggrq,li!!a. bri~:.dif,i,i~ y ii!!181~!l1!!l!Iii 'IlI.e ~M mh;:m!l,!i, e~s b~ri:a,~ i.n:iella:rol'l la II1l.1:ev,a, Gu.~ Iillel, Opiiill eXlltWJil'iefiOO 1;.01'1 ~~ .m.i!limo, n'Dj;1!'Uv>o que: iB~ a:1!I Ia :lil!lim~ ~!W,p.T iii Ille :na~iilll:m!JiI. Idl!.stni'l:'hUl! y. IRIbm ~o.,milDt:mIct' ~II ['I-Me:r ,b:l impeno ..

Los perpoll"~Ta&l'C8 dirigeo el. ~l de mallUl' e:uoo ,em ,el. ;m,~ Nm:otri.fi;CQ',,, SA. TuJl YC~ lilp_~o.~, nomibre8 0 dCI'IHieUiiQi! Y'!!' !w' sean los mrusmos.Pcoo, oomo veremos se' t:ffit'ii. de ]a mtBiD.i'i. f'aceib ,l.ilig3.lU, eUYOJllervel.'!l1l! :metoda, tia II'lls.ulo do padires II bljQ r~ y en m'Llcih~·~iSl:ii:llm1; IIIP'1llilidos ),Ull:8 fortUI:lIIiS, familiiW:I=. tg!; {Q!.f{li: :de In I:lob!em, Mn eucWne'nte tos mism.-os,

~IFolil.do, .MOllOt:ari.o, lntermB:ei.!I:Illd ooupa h~y d~a, el)",gar ,de ]11 'Oo.m;poifa darl~ llidiM Orie'n~l!t~ britJ4li1ica. y ,el i:mpe:rio !tM'1i~ti!:Gl, li!Jlllil b!..rnd61!1. dJ!'J!ip.i.o, ,de na r&111:110, oUiP~ I'USii Ole 1m:1Jgir&i!1 _ 'm .~ y Ultim.a Bo:Inii!.", ba ~e;g~iJ~ :w 'tru(ld;fllllltt el, ~mpmri.llir imWi:'G;acillmnll de NI'lI'I'UitJrdw" SA.

OuEtMO' p~Mi.c~ifiQij N(;j.fl¢(},~. ,SA. ~Q i~~l~. Irit lM'S.

D~~ns.a'renc:i6r.1 .Ie CCiiie,enw ,en, la GUl1\S. Idte~, '(),piC! ibfibitdca oonua 10.9 Eatados, Umd!)!5 ., ,en lN, 'e:n.QmlOI p.ro'vwdonl!! dol Tria_ngUllI Doradol Y ~u ~I de la.v,ajo, de ,mflel'O s.!ltio '1l;'I'I Hon.g Kioltg'. En ell8r~ tr~do> ia !importJJIIWia dOl hoIIIwllno oilJcide:ntmll ,IiIItR lEI, dli.redi va (fa N8I11Ol)trlll5 oo~ ISlA" aeci6 llIuomJemen,t;e ,eon ,e} ,1IY;1[e de Ja p~odU:(l~lQ;n ~el ciNgQJ g. !ber'Ollim~.ritai. rem. 9.oi'etimi.elllw lie la iban.ca eittawmW'ri~l·~ til Ombe •..

19~8 flJ.!,lj da·l:!fiIlM. 1lm,~aS:U1ill eil, lit It,WDI ~~a.:ci6J;j paD b.llCel1' de, .~r.iCSi, 'u:!l!Sl vuta. ,ooloni:;;w, llll"Odllli;~r,a dl.e dlRigu. ii1-,eae 'nl.~:nec:II, ,Ji rillim-y C~t.. el pr,e8ldeiilte ,~&i'Mid;m M!nbntd,o :POJ'!:a Qnnisi6iD 'ililateml, ~Mla8 bll$es ~amQue 4!'ha.nca ,estadillwde:1iI.!Se 'sep:us[,~ a La par COD los !Ili~' mIlIi granw del Dl':b~ !ill, :l\li~S@ abso:rhiidll per ell.m,

ien ,octubirra de 1:97'9'. Pitul AdlJlph Vo]ck!er1jele Ide Ls llbmel"ll',g F-ede:ra1 desigo~do pl)r;,~ e Intima amigo Ide Davi:d. Boo-, breUer, C'CI'I:Ol)"rro d 1- Conti.&i6m, Tnl awm], ifiiei6 81!. h~ilh"Im'

l~aliza'Ci6li1 (W·lla uSUrra. i.m:po'ru~n.dCl tipcrs die lilite.f\es die basta 2() P'Of eienio, 'Fod...D em ,sector en c!fe-sarrollo, y cnoo.rtkuil:[l:r 'lhe:fQorn6I'i.~ I quod!.') (I, mor,ood d. lrul mi'lni:Qbr,Wi dle: LQ.~ !:1!lixc~bLlll" q;u.~~. It] titm1pJ, Q/iie, las deudls.s naciGlJ;sle-s se d1qpHCilbaD I;) triiJ!tieitillm., el F:o:ndoMon.et;.mi.I)J, Ililrtem~wi(in~1 aoel~,fjll~, de reto.lcilIizficiWi,

~ :n.@:i!:iifl.1i'l@.'1 qUQ 1IlSp(!rI3lDailll enttBil" n1. :s:ig]co !U Ilcmlil Jlladoli1ll1!:l iL\e!iaft\lllla.ctas. Se 'lIie-l'Ol'!! o'brni:;adll8 a r.Il'~UJllI.i!.iiU" <1 esa esPlltrS:Il2ft., Lo!, ,gr.u,nd!I::S :p!I",ogr,a:mrul inen~tr.ia~e~ :que f~-ero!i!r ~o ~~!m'~nm die '100 smen.tMI --el:l.H-g1'JR 'll1Il.:h.l~r, rieg;o. ;PUIt~ 'Y o.tr,IL'l; oJlrr4!8 de inf~aeskul.l1t!lTili ~ncial para ,e;rJlI'ir ,eoonomias san:as- se dmiUir!Je\lU:fQfi po.r 6rn;en,os ,dcB. PMT.

Les aWlilidJe:s, a;~, la ''lib • .: I. mpresa"" les 5epi!iONS de V!l!l'I H1Byeky Milllk'Ji!i Fl'i,~m!Ei~. q1!!,C hs.n perri~da.do ~ just:ilfiil:!l.ci:Q,n. dul gefllOt::i.dio t.llil WOl~:] prusWJ' M[lUblJ' juatiliJcl!!I'n. Irullil~ banes ,de' lit 'Compa1ilria de Jill, TndJiat,1>; Orii@~til.1es bri"Qi~,\I'i· Wrcearr.on la ni ~Jilr "lihre" dictAduta del Flir1ID. solit-e 11000 el bemisteria, s.\lif,

El mim,i)' i:l!Jmllid~ [~lc la "iIi,bre {l(m,re:'l.1i". el FMI.pro:mm6 :t:!ii:i]l mbfll.lenas :lale,ga.Jbad6:g:. de la "OOOMm~a. :i!!il'on!!:!<I]" [de I~ :rruadoll'les; :ibeM~:1f.t9TimM.S, ~!1 HllIIlrturli do 108 f1l.!i.l:-cod61a;re.s. parm illlifi.1tr,;u· l,as, llH..IIi!~!!;'''I llacio!:lia[es ylos :P~_B'ge& a:grlool.l~s ba.:lIad~s en ~:~,!!dH",O!lI d@ @'XipD'lt&'c.ion", CIlf)'IiL wrdadern. lhmlidad es fummtiir ,et wIthi'!) de: ,esWpcra,eiefttm~.

[La Ge'slruoci6n del oR.'llimlsmol Wlll!Jai

El optimism.G 'eul,t'Uirl!im ,que aeo,mpilfi6 el del8...fTOllo, mlis, ,II) me, nos, ventu:r'OlO dt! IOO!)OOim~r:ita e':nI08, $Il,~W:!. ~mpl6 ~;.I,.fibra, mom!! de, !las iIUlclones, cuya b.efe-.mC~SiRl:igiHi! Y Imt~ re.dlej a, 1:1 Cl'M!llcio. .• ipr,Qfun.iJnmCriite a.rl\tiiigll:d.il, erll ,e,' p~" l~n, lSfS, ,ell'ap8 F:aibl() Vi ,e~6 I'Si ,ea:elllci.SI ,de, ~UI ,aeplll'adOCJle-!!1 die:l;a, qgia e~ SI!!!,e.~!:~l\Ip'U"~m,fJIT'JPW~~,; ~El d~U~, e~ ,el'ollervo [ii)iili\)r:;f)j Idola p~"'.

De! 'mW'iii!f1l, m!:IY :~&il. 1l!ll!:stmro, ,ell! iguil\lT3J !!In Gill'[! viw pmcii'iliame.nte 18 regiiiilll, alIimemmdo '[1)01' ell del'fiii.milH:· ,de l.ili (lcon.o· ma.I sU'b'r,El:Y'a Wu vel\a.cldild die li'1i9 ,alaib:ni.s,~· 8u SlU'Itidad.

Con'la,W'is.js de Will, dleuda de' W~ odieliiUis,,¥ino Ia d~spBl'aMB del .5empleo en ma:sa. l.ilI c1~n\lltrici6i;1 crnni.ca: y 18. mugmaci:6n,: los inp~dieQ~ de IiJD.ambientle ,d.e, pe&~mlismo IIl:II.U.UTO]

i'!Ji

p!'O:piieio ~. La: drogadii~~f!. ~~,tcrrn:r'j;smo y el eaes de ]a deil~n;= ~iIlcir:i!l1 ooc~,

Po:!' m!bli .qlilIlBacio~,OI!~8 y .fll'llt!l'0p61ogo.~ a!ilai(!gu,e'~. ill oorfO. tiRO 1 bs. ,c:{eIillWH.li~ci6'n de 1I1uestoos d:i'8f1 ,oomo "Cllim:Omf:iI1IOG, ~i~I~" •. ,eg 'e¥r~~ q~~ $I~' b"!,\t~ !'!'!~~ hi!lii)! dl~ lNi"I~~uj):nilii3$ &~~ den 'J)br.ar dll ~i!lii! .f~mil~a!!ol igArqlil,i!:'&Silfiter.Mi~iJDM!l~ oh:ru Mnpmmooill;;j:dlJ.,oomQp~ecibJ!!'$$o,n·~ ~!J.\S~~~cig.. n~~i!(~luJu!]1l ·L!I!Il.Y.~S'WDD .. la OOriill de W'I~Y9lZl pO:i~t;i~ pl[IMm. ~idtJS 'en 1.979< pcii' 'i1] OQ!.'l!l!,!'j,(I dJ~·l1:JC11!tcmO'nf:~ ElX!:aV,~(Jroll di& NUI~Vi!. York, ,ell 'inr:arne Progmmll ere ,l!llS ,KJient'ffs • .en el '~rUie~~il! &i~ ta~1i!j:o~ :pQ:r .IIEI. ''dIBSiUte,gmlli!o,lIi COL'lltl'Olad~", par<l. ,e:nJtellder ,~ jUllg;ll' de aj:~1'e'ol mij.1iiIdhtl en e~. ~1iI8 Ies ~t;adG;S ~iI!dl)nlm.~~,!! ,1!fI1r.l.

m!li~l]e: lP!;!aln,gsoo(lrifi&ll..'M~iS.. .

LM '(lpaatine5d~ sqU,lfi!O de ~QIii ool1.emt!iill se p,la.nmoon de mod!o q;uc· fllleae:n.~'t\ d1evIUt:fi!1b)if~~i} i~ mIlWtii.o.~,b:l'M~II'IL~ dieJ :!!~gl~, lB. ~:n: fll(g;w d~ c3ipita~es, bllJa5ifiJilUdas de les cp~c:l~ de ~,;;ii5rniiter.ilBi!li pnmss de~ ID@':reer' :M!lDdo y i:ll't!!talle:s .:!C\llIhlcll" '(1:iclII.es,sc '!a'bl:igj ,nUr:l1I l'Iu!:~6:n trail otrt>! u ,djJeil!;U~ 0.,0, 8l.ffi p1Ui!'iil:!i ,cJede~t~lLo .'i :~o:m~oorM II. ~;I) ICtlolom:lgdiilJl vjlltwlL

Ni,Dgum fl1eil'l'iiit s;e. ha i.lellJeticlad'o 1i:1!~ de las m.~dlOli3· de P~AIIJ VQl'ck~ry ,eI F'MI que ]ol:!S6Yil\llt~~. E]I imporio oovfM.i,m" C1.!ya metl1l :mlln'ill~~ '~.:1I:p],;I~~:;l!t :ala ei.l;'1Lim~i6n iOQL')!d~nte:I, :11.0' $610 t'i~iI'I~. ,oo:mo .1,0 dellllc5tr1il~s. iilllI. Yi'i'oii'lt!lre~; CiiI e~1 '~qi(l ,!lie M:mEllE!,.~QW ~.gn~, 01:1 ~r«l1fnerk{i, sino qjl1le esll1 en, Pili:EtlIfI:m OOIl ~;1 ra~istu o~,iprqWa oocldeDtla!!pilltflil eruimi~tu'!I) 11lI;& pobl:s..c:i!OOWEl dd herni!s{~rlo ;3Uir mmiiiantc ":glllettru!i. peste eillWl1cWln",

El. g!l!lloci.diio UJl ~U~ 1(J$ .B'M'j,ll;l;i~ s~m(l,tclli. nIa ~!bi1l!1cimclll :Elifjf.a~ .• :~~I UODil;o ,ill :gli!fRII.te500 Mlme!'l!ro en ]8 prl:ld~CIi)i.611! d:£l' ,dw~ e:H l!!.:fg:al1~!;IM.n, y en tod!i. [a. Media Limnt D~rad~, It ~ ,de 1980" 110 e5l. al:i10' filt~~I!li p!!.rt:Al! d~ ~I~ :j.b'lltQm~ de los p(I','e.:J:l6s~~!!l Q~fJ;~li\>I;'I!JUn.qUoe OOltIHcil:iwe, .. die rnS!"oo:fiJe.~6:DI rnsa" Of 111.$ tlllmiilii:l5~M~~~ide!lJta!I'~:!i,

IlQruloo ~ la IIl~m~li1iO'~[J

~ 19641, Iberoam~c'8" d1i~ paS!Js eJi'!om~ (In ~1(1 h~(';lwoo:!i!tr ....

N:El'r.ootr~ililoo, . .sA.E~ m:1!;~ y n~v:l>emib:t'e de ~ :d.G, ae di:~ 'ell! ,eo:l~mbw y M~i~r,~~CII;ivam.Qlll~lo!j mJ;liJl'Qro~1l0~:pe$ d(l LEI ru5tUni!i. a] ~!ili!!'totf.lil:i'oo: .e] ,~ank\lamicliI:li(1 &1~ v:Els(:J!l C(lm· p~~o· de ''ciru.dade5i, e:e ]ti" coeMM,,''" ~t:nll: en. I,a~ ~;I.V'aB d:e. C31i"

'q:Ue.t4, 'OOti!t!.1[,i.·, y~,s ~~Cita.cu.lII:r inoomihn. d.(1 :!I,I!lIlMWl jud!ici!llllie9~ ;BpQ'Y'MOO par eru fje:rci.to,. 'i::'riIi ]as giliCiBifiteooM,i~" ~~n~ d~ '@'m~l;\(uilo dill m~rib111D;nl1 mo:ntaihs tm 'Clh:ihlllah'uiI, ,en !ill] ~on.e de MA!x[oo,

EIlIi.eI.primer ease, e~ ~]pe a ]allrHl[I1i:!l!!l.o"s6d'o perrmiti!li,a;ttajt!lr !CM! ],OWil\i~l!l~'!L!! 'Qe~~Q['IhJjEllI'ell:t'lm!'l el rio 'YMi,siiIID, que i:nid6 elproo!e50 que8itlBbllri. ClIlilldel OJOOJ!l][Ii.o, q:u..e~:!i;nal:'«lm.~jj.8J ha ~cem.d(l ,((II Colombia p~ '!.':ll!liJmll.,d~J'I; en Me:riOO\, el'f:ii~;l"Cii~o ~'Ii!EfI!l(! 1'I\~rt"lh~n~ ·Y.!lDo:rad!l. en UU,Q8 lQ.ilIOOm:illo8i81!1 n· d'd~i!I~, y j~iDto 1J@FiI e]la. ,[Ii 'eajli~'I.'I~inidal eerie] QIUIl cg;nt.:u.h::m 10111 j:!O~POS!M. ~rloon~~ IInitrigillbemarl1ili.ell:litales dela regiOn p~!'I iiOCi:rtIl· ]H'IX l~ e~~~W!~~ ~~ :J985,

~li!vi.Ill~r'i~ :Mripoo.ced.c1'i:1ies !ilIa: ·~8. glmrr!l. ~g.ll'ncI'1I1 'i:l~Il,t:ra 185 &1~~. scm. eqWp.tlX.eJbies a ~()IO l!I;V.n!l!.CES, iguaJmet1!t.e i:!Il.,'~ Illimtlln!w:9~ l!}~ '~l! '!nll:l!qjli.!~hi, ,~tl lfl ~ifliQ!flg @,(:l 11l.l~~i1IfIl~w'~!P!1li!'l'!: ,~Il('ib;lrtir .i1] iiil"i@'mi,g9 OO1l;IOtlr::

• l..ospl'e;idei1i!~ de:s~!!!~ import~x!~ m~cl!o:Ir!!e5 t~!HmeMIil:_'l ~!\~'Ii!~iew;n e~ ]1 ~~ .3;gQil!~ CI1!QII.!]to, Ic~d,llll', p;Ll.nl, Ii6n'~nM';!l t<l ~ro.a;~i6f.idij :Ulllm '~jU;lUi1!i:Fi~ion{irn(lOll'""S1 ~(l~ ~_. v dtt]~J ·el!'!i~t:rt~('(), "!.!.1!1 dern!~1!00 '~~l!J"J"'" h! blllm8.nidaeJ, mil ~diWl.t!;il ~,"uWldEl8jw1dJj.l:1l5 !Ip~Leab~w>,

" I~ GI:!.fip!!' ~8pi;~il_il so:brtli EM,.iiP'iirijj;~I'lf~tu~ ,(:1(; ~l!. OEA .~ cfeUifli6 Ed 20 deaJ[f6Sto pllra 'I!:OOl~r :a 'U!.OO. ,co:n(errencia h.rlle, rom!!XiiC9D9. IlJUI:I UO\r!u' .i!ld!lll.ruD!l;~ rnm! :oosOl:~(I:I1m; d~'~wtD'

.'I~ 24 de !l(!pt;L~fIlb!'(!.,. ]n A!!MllI!itlh:~ O~n!lrnci d~ lLLS Nli:J..cio!1cll!.

Ufliidas. ~llctlehfi'll[ P'r~:M.CMe 'i!rcl:l;~twoo Jairn!ll L:wilnd'll~,lli ml~t~ diol E:iI!~riQ~ ~Qhlimbii:~u:I.()' Au,s'lilSto' Ra.m('r.e~ O~a.mP!l. y ii. tUR9; ~l:':lio!il!ltlid;9Qee ~bei;O>E!,rneriC8.Mii e.'.I<lgit 8!tleitli!liiO,n 1iIl!LlJ1lI··

di£Ji~ill .ru9. . ul['jivorsa~." djQil,oom@OCio de !JaI 'dmga.

., El 6 ~vll~mbI'l:l. U.~S m~llL~stml'l iI!.e Ju.ilfUmia: d~ '~~ [be·

mo:rnulriJ~ .se FCUlnic:roillelll l!tig(}la .p.«r.EI fi:tmrular l:irit.eri.O!lpent;ll!~ Iln~:from~ en, ,oolltr.t:I. ii.e~, 1lliil.~t,'M.Gl)y pm:<!! MI:n~beeei;el m:t~~o, ~t!.l!,e!),:t!ll de: m_~~ei6l'l! ~'I!!.e ~dlite Jilt :~ClIJsi61l1; y (l;[liPWr!l rl:[ll:~().llmintl\t~ntes,

lEI d'EI$enma.sc~9.m1enkl de NSillCo1JrIiUJoo,SA.

IA nb:mp<to in,t!!1!Jt'isiill,l~ad.6n dela efranilih",o.iooroa,fI'u)lri~i;lI'ilJill (lO;g. tril ]a~ ~SJ9a ['0 ~Ql'gl) de, J!.9M. refliej'aq1l.1e! Joo ~b~e:mos de Ja te,gi6nh~, cgln'.a;d.o!.!!..!1!1ii id~ m4:s ,~I~r,[;! ,,",0 '~UJe 01, 'cmmcm@

dllll:l1ld~~ es alp, mM qllg Ui.I'OOI. 0i'l1i!Pl'e.sa ~l.epl ~Ml.iil:,u~l~niI:!ellil'lle detestable.

~!p~'~~~D~ ~omibi,Mto. BIll.iufio .:Be!:.anulr.', dl~m.osms Slit cmwpren.iidn tid modru ope.ra.Mi de Na~tfdftco. SA. clla~do c:ritioo IS! imJl.~li.cienda de, Ins ,e,sfue:1:ZOO de ~ EstadosU.rudos pelm iI~IbK ·mll ,01 ,tm6~, ·!ie·la ~~. ElI.io SQ' drahe ~ que po. deKlSos ~nteL'leses: de ·Ia.bi;m,~ ·d.e· ~0i!I :E~I::a,dos UIII~dWl!la.c-J!iIil. pr~ vet:b.o de los m,ihm dllmmM~ rde ddlAT!?g i1i!g,ru~ que M ~ 'OlilJ !l1J5 CIli~t.IUI. di~o,.

en. me, ~hmrue:fi rdemO!rtrW"emOS qlte el inlilllliY'@1l1~ CO'Iili:len;O cl;reelt.:i'110 de N!Il',ootr,Afico. SA, let:i.e-l!l.e Um euehiUo, aID ,I)JneJll'!i· ,!l. wiio~ 1011 li\wdOflllriru! dill h.~ lEsroitoa U~'1do~. sin. ran.!!); ~] p,r,(!;. ,I!hlelll:.c, ali!!l,deim,pedil!' la ".:~idlJria dela g;lIeIT,(j .I!! las.~. Por '1!'SCi, ~rn ~iJe'l'liiifll_teD!eio'lllliilB oo'mbaJh~ d.el p"l'telliJ.ftlllte Rea,Jtm 'cunlru el ruH''Il0~ltlico· ir:1t0niiucloilal, sem ·efei;.;:';vo s6lollll getpelll al ~arai~Q fillltnll:iiiero'qtil!i 1.0 dilri8L~

1M 1:2·1lie julio, lie!isa:no Bet.lllCW' Ili006 el 'limto 'lle1:U"i1gico del cli!wntqjti ~Wl6:mioo qUIl c1 OOl'lUne!lte ha i!ufir,jd\o 'ell! eS'tlBi meteili,llJ: !os:pll1ir~i\j ·d.ol ,~bnd:~nadQ ''l1.'os eltigen esf!.i:!ilnQS col~i'e:lll' a.liI. ~llJes m,~ ;alilt de'D,Ules:~, ;p!lsibilid:adle.!O llIu~ mmta:.6, r ;fin{l.lIJcillICM. y que pot 10 lfLCiIiI~ en. ,e:ierl:ru eO¢~ed!ad1lBi ~~r eQmrim~n en m~ili;l03 MtIImtles, del dlliggn y pro~ VOoCanw.pl'OdUooiw., nohaysino~lJel'ZtI'~p:tI~i:Ci .... oss.eeuIJJJdru!iOll ,), il'Iut.:a I!I.1i.a Woc!liiWtabler pNdnw:i11 :poL~Uetli. peirD ormdiet\if e1 rnru.

~. b,' aWl!Il) peo:r: ¢U;!l;OOO paim!! 00lU(j r81llJ!.IIASt:ro. brutlmdD 'WlI IRlcr.:ifieio CDOm:Jiil. b~ 1}1l .nol'ldo lilijiumt.untm'te Ie! o:~ wlllbomci.(I!!!. ~1lI ipo~,plH'lli :ro€1llrZflr IIltaeliivtde:d ,de' per.5e~6n. a :100 deil!iinme:nOO9. ,58 me: ,dil. ·!tril.·!;am"e:llIto ,oolmllclaJin~rli. coniC ;y ha8~ 'tratam ,~I,e :i:mp00i~n141.es co~cio~es :lhi.imdeE'M bll:tOOp,tablml ••• EIDi 101 ~I!I {Ill ,Cololilll'b.ill. ,iii 'peSU' dl!l (Ulm~WlJt8 o~NlmJ. ~rn1~lmiw' 'OO1llii.n: deb:ilidlildeti, (11 VM(QG, 40, D'llWltro 5i. ~ le,gDl .• Ol'D:till.U~ WD tucu sdin rtttegwi. 1l'Q 6610 IJ(g, de£ll!:L!Ia il!) liljuJ~f'ap~la diglllidl!:ldlyde 1iI!ilIl'8Wo proVJDJi)"dJebil.o. de n\l'£$o· n'81.jUWIliWd, $.ill!)r d! ~a h!iUJmD'idlail,en·tel'3;.iP'QJQue lestam.oa,mte

IJmn .a_ml)!}~ m'llrodi!!ll". '

!il$te! i boo es 'lln IIllImIi;9) sOhrc ~>I'I 'posi.ci6!!! el!lllC'lit rd e~, ~Dl):mrip qUiei :no::o .pemti~ir' ili,bra:!' W!l9.flJer.ra ~ir .. cllJ{I]itel co:nil.'l'9. 'N'itfo. ootmfirm\, SA ~jm.u1w.ne-am:~nkl 'I'm OOd:081 los cnntB1lenltefl.,

Reconociiim~entos

Ls. primm-tI!I edm~~~ de elltel:i~, p~bli~iI!a. IBD i:.~i!9 baJo 'Ell ~tM~ii ,f).lJ,pt, Inc .• ftm e.n~~.iI. re.t'i se:ptiemhre d" 19'7:8 )!Gl Lyndan. H" ~uche. lmdJlld(ll' ,de· &ootltil:i\!.l! l:n!l\!i~h'gence Re· IlIie;w. y ~ pr:odujo bS(jo su. ,d~r~i6[;1j. h ua 4~ fl. y ~1 .cobbo:raMl:'Il'S in.iciabm lU'ia C!lJmpsfia. intxiJrna.eiomd ooIJJtra e& ~ay ell kAfiro de drogll:S. La ~lllmnp ·vGl1d1r.1lI de, libro roo iiliI infonUIl ".1\ N.atior.I(IJ :Sw ContII'll] C-:rimel", QUe ~lJCbe puhl:j~ 'ij-JI odub:re '

La ,eciei.6,n .miginill 'CUi pr:odJ~ d.e :liil Bnl!i'ea,ijg,a..eiriin do 'WI 'e!luipil die .100pet'OOJlas d.~l Dfm:r,8.MIPIUI~Ldt;! P..mdo·~ ,ile loai· ·1.aQ~' Umdo.!i,. del Prid'JlILaborn.l M,m~Ii),. ,del P:!!!r~ tiM· Laoorai .EVo'POOt y del.peftlOl'i!l!i1 do ~1l1i1Jl'l li1U'llig~ R,euitw len treslellD!tine'nw, Los e~l'lUlrwlu)ln!ll'le' eq.lIIJ::po, ,deMo qll.e H' 'mood re1'l enefiO iileUIIi:4, lOO,io hi MHcci6'n d~ :l.alhwme, b,an. Mt~M.-d!;l I~l cam ,ell ~mCJ; a ~!m!i, Ile:rpemdon! ,d) ru Ill»' ootr,sJko...

'Lsi iPJii!Ji8eIftU:' edl.clo, priimeir~ ~n esprmorl,r ha, Bi40 N'ilisalia y puest.a at d!l~M..A!de U_IWII.Iie:rce.ra.parte del Wibro 'Cio:ntien.em1lle: ... 009 ehlme:n.'I.oI,~il\JB:i\ 10 ~8rgo de [~anos tr,fm..~ibi"Jrdfrey S~iJi1Jberlg,au't:Qrd!e1 D~e.l~~. 'Y d~~~M' de Wa. ~I!I. dAl ~og.wl1ll!~]igew.l@li(il. d'ij, E-~,m.uIi1~ ImtU~m::-e J:e'~oow.. <lma.be:z6 ,e[ ~i:po qUiO ~liilo ~b]o, est8.I:'1U!0,\'fi omm6nl.

-Bite e-fljw; eoo~rtiic;ulAmnemema t-o}S!b'm!;~ol'l G:\ilIDa-

rid GiiIdIm ~ , ,de, Ie. :i!uoci~n ecooomlilla de .E.:II«uU~

lnrell!igeli{.l{l' .Rcll'i~. &byn 'Quijan.o.li)D.JW:~ Sm 11 )' LillJdll .£Ie H.G¥O'I. Tom:bi&. ~eQEl ~i1. co~il1NiI'aciilll d'0'iPt!;ul Gol~H., M1dte'l~e' Ste~m'lm1:;M<lII'Uy[l ,J;:mrne-$, Ma~ 'Go~~~i!i, rGirctibiheD

Smo,ll" KaJh)r ,Bm-dmru:t, Scott Ttiomp9O"n. Jio :pb BIrCWd!!I. ,1fW. I'Ylool'e, KIll'eD .s~li!lll!ll"n ",Htcro:r Apolmar" 'tUj'88 ~fiv'e& ti,ge,Cii01Ul!l1 m!Ciercm ~ble ulllie libro,

'~emfortul1l1da~nte es impoMb~e ~gralk~r P'Grl:lj~:rnbrt! ,a. ~ )I' crub IUII.6 if~ 100 fYLliciolIDa.rii.os ~liiti:i:aoos eD 8.d.iw, ,1'1 ,en. fiit~n' d.e varia ;Ofl:~io,ne_.B, ,dl!~: ;murufu q.l3.'Ili ~,"Il:pm!llmi ~.1 ne.s,p ilte, lli!Mf lill hrf1:lu:'l1!llll1it6'!), y :Ia. ~1!>perien~"j'E11 pflIm ,E1CiL'I6M' ali: 'ilfll,e'mI](lD m~

pdi~, ,de ,~o:s" -

El 1U,'I,'IOO'I.nUil(;1(I ,intern ,iCiiWl8ilf1!1T1.eiol'tf.! (:omo, una Ikmll mUl]·' tilnlJ1;iomaill 'Uiruea, no 'IIm!Y ,dj 'ill1ta delosC'IIJW~es !r-armaceu:tteo~ ,-w~. con lmSi ,dm~n~i:r.3.ci.61l oentraUZil!!icJa d1.i lapliDil.uooi6n. 01 tra:n~ne.la di'iitn.rln!:c~6JI 01, l'INL'llien;ru'ni~llIto Y ill Ai'll '11I:U.a· mientel·de, filii, "produ~'. Sill 'o~eti¥o-. "J men"" pra]11 miEipIile lbil I!U jerd;1'Il)Ura. lW son 111115, gl'lftl!lllcia,s .• LQ, ·que deMminll~oa, :N'ilrCOt"rMma. B_A, iloll;st,iitlUye' 'il_1Wi fll.'ena e:&~gi!;;{I!WII;M,g;rii.d!oJ IIi,Qj~~'l;li, ·b',ii:~"q.li!ie twneD ~Jl~!JId,{lI'~<li~:II'igaflllrufa bia_nc"ier8i dIe.-IUl\op~. if 1a Vniutl &¥Mtt~ Is ,el. 'wki q~ ~.ror.l!Be,vo.· 'tramra. :Rll!SSdI. y l,os: fiil(p'ro!!.8t1'lanhm dill Io. 1I1l1Wll. Sw.i~t.ica lO'm. 10 b~jQ!ie~ ~ ~JtjJ;ll!)dIl." de, lu.:!i Co!il'retl~n(~iiU! ~~.

~l~bradaB e:1ll 100 ci!\'l~Il!!:ll.W, I!'nm:. ,r:rt.rn.s. camates. -

Sef:!iln ese, i);CU'lfrD:o<.. gue el flll8.do· pl1Wili:ef:lte SQ'W6~1lIiIi "luri .Andmpov denomuuli, "Ili1!l.e",-g, pado ,do Yal:ta:" iii p·rin,i;;:Jipios die 1983, el m!mdo 5!e' Nd:ividiira: 51: las n8iCLQneS de E~pa, oe· Wf·ntol d!o¥!:lIQmn wn''Q~Si,del Imperio &l",~~'Liw' • .Y los ElltUQO'B Ulilkt~ Q[liledair.6D :re!~g3dos a] hlllT1~3[er,il) o«~dent~, il 'I~a fWil· ~in de bntall oom.adr(l;r de .~ dieudas OO'~(w. pol"!ibERGa:m6:rimt ,oon mw:r.e.se-a ~ili!l1'i{liS .Mgloomeri.eu.BO!l: ., ~U!ims.

M'erK~d!ll. !Iii! '~miJ1IJio· mUJndli~lde, 'I~medio!!! dlil i,nte.t'eam'hio M' ~m IB!I]tlO J~ ~impic,. SUmBJIli_ejo de· [lilil. d1i_!':i'tnhll.cil!l1lll de a~~per~ci_.Qfl~:Bu he,gemo:-ma. on. ]Wl mil~s inOOmRi!io~ldE!!Sl de jO:)l'~B .5' m.etoiLea ViR~i~~. 11" MD:lietodo IiUl C1lpe;~idadldtal Be· mew ciuWaci6!7! 1:il1ItlJetmlia ifi1'l'UBl1po1." '\!,aII.o:r,d.e ciN;l~ d~ mi_~!!~ de m.man.es de· d!61~ eola. los cuiites f.om.e.fiu;r ](1: oor.rupclOf:i ,dew. cu~ jmrdieos: de BltadoSl,nat.io-ules. Niilrwlrafioo, SA" Iltj~:roo 'Wilia ful"'IDal. m__nplar de poder polfUco. lA, ''lU!!': queda

die: III Interna1.li:o:nBiI N'~. 8Q1Ie;Uo 'q,l1!S en ~os veln,{:es Los ~eiU9 ,e&tadouniden5'eB, die WDikiU,plJli:laI 'l!IamElbtm Ia '''interJ.Ja.ciwml sin8irq,u:i.B'ta :[l~-ctm'l,uni!!,~D'. coiPbDr.a, COIl los :Ilhales ''l.mui:o,ue HiUD.1! d\j~ b~ itWiomUl,jllJdh!" wiTWI )' de IItr!u! ~!U'i~eII; 0001 e' ,ala cri'miNd de III ~:!i'Ie:I'I<1i !'taUa_oa., !COn ]G~ nilitOO:tetmrisilas de lberaammca, IlOI!I Ill, Pm:tidto ~i(lll 'N,p.~!ll!l ,d:e M~'Kiiill(l :y '~I!)'1iI lao: :m'O'rimi!Ii!l!!~1 Sil~8it'i.eI ell:! E~B; ,. 1M ~i,}e 'eD \I'flU lli.Qr ,~!@, '']j',~ 'tie'll. \I.Jl m_inw. 'fm~ ~ 'cD:Wl1IJJIl0imiliin d,el '':n:ll.Qv~ ]MI.Cto ,de' YilIlto.".

La mimnu o.:llil!lfli'q,lIIfa que OOmiliid!liiii, lOs, mM 'llONIlIpb B~!I;o mntoo del, h8:mpA ~mm iWmI!~ 8J ~o..'11 m,jllm~ i!i!'lel! a W iPriimci:pi'iieti~DlItiWc:ioD.eti de iaii, ,linmzil8i :il!),tcliMlljo~:: ,Ii;] Fl1Iltdo' MOnet:sriQ[nte>ms.~ii1i!flia] y el 'BallC& ~: hiOS Intern8.'~~fifiii.lgs, de Ba:9iil~a,., tu mi:BlD!i!S :lii!pAii poUitiCB!$ mllmd!iail:es 'ql.!!i,i pwml1t!lVe:n, h~ :prinr~l,plloo deJ '''nUiiVO :PDCi!,O ,de, YIlIW' - ,d.b!(lci6.n, !dsljw.cci6n do 1& so~allii.!li '1:I:II~'Q~!'tl, ~llro, de hi dendR:' "desaoopJam~eIliLo" de ~a ,a:&IWiJ oee.idmtal- e:stin e1l.'nlbZllid~I!' I!,IIiI ,10 ~m $i. 1!!l8~(I:S :Pwil~Ol. 0001, ]!il8.lDi!i IElwriOEl 'e.leme'l::l'tti ~~llul:ilil:Pill ,!ill laa finmwllBI

Heltl1ll" :Kisai:nggr. y i3!U. ,di~ri(l po11'~ii:o, ~fitemiitimaJ. ~. rnxiido, OI!l:D:i:O Kwmgce:t., ~i'8!t.es.Iii!l:DI el nl1!Jdi), ~elilitvill de Wu, y !~-da: una d:e ,t8M 1iet!~. los ne:goau.ntes ,Ill: 'tra:Iitioooo con 1o, Umon rSa,w~liGl8" ]QiiI'.errnri$t8li1 " ~bliealllteB q,ue ope~, deiide Il:O.lio, hosta illbeto~riu. 109 mB8wl1C1IlnibtadDs ~i.M fm·Oinder~. E~papi;!'111l' fi'l1'toleoo l~PD3icl6nfCBlJIlW OJ KJ&" Smg,l;i' en. Amerieao E.~" emtids.d. ,1m la que: 88 :h:~ ~Ili~' buena ~ de1la.jo:r,9_rrql1!:i'a ie! NaxcD.\r,lIdh:o. SA,

mcha.,j'e'l"al1ql;1to compl1and@ilQ!lS'iglIiel'lwstBmJilOll'pril!i,cipiiles: 11 la. 't~:ml!!i.IiIru:.i.6D. 'bRt~ii. que dbmma .los baiMoo ,~lttii!kimklri 'k;a.yem oon!!Iill'ri;o. d.eme'l:!iID~ pi"eciC8O:&:: e:B d~l!r.e~ Hangknug 91IU!l,Sbl1ll,B";kB1i, Bomk.los lililtlmt\8ll'S ;Ollr.f;ri;l~ CiI;p~lJ_he'imeir, I;~ immw.:i,g.ntiElilMlaifiCierns 'wm{l ~a :Eagle ~mr m-'

smm'i.te y 'el .D~. ,; i81!U1 ,ilrieliliOO;s 'm:lladi.oMe~;tate!i'

eom.o el Bi'iIlOO, d:e ,~ y' eJ. oonoo! de No.vlii &eoililii;.

11 loa p:rhilcipaile;, ba1WOl!i!l~

'Il J.oe;,eneargadcli!, de: '!l:DDtm.uar las maup,uI!a¢;llfm.e8 fiinl'U'ii~!l!I'aa: vimecii'm~gDnO¥_' ~Jilfi:~iidu 'pOr ,!l']linado ~riIO

CuJ ... i., d·eI8!lfJ!io Ambrosiano,. y ,(1<1 s6rrd/idb E'dmmtd So:''Il''a de Am~:rImlli ~prl'i!S&;

• lOiS lJ'4:stOSQS1 de laDlII'nca !L1!l:tUl ~ :105 vi'cjos fortdi elll"OPeos; 'id ¢a.~l waneI'D irntA!rnl!.ciooaI t'ornaado 'J!I0l'. c:aIgin, Co!:ltinelil" lid (de llll'mnilia IM~lii), BURge y ,Li)w~ '~:re:);f~ y

,I hUl groll1lifua iin3'M'wc[Q'ne8 ftoon.ci!lllll'~ '\I'irRe:i:!l&Uii ;fl'~ ,~ sc,. tIlml!ilm:iio iI(l Eldaiff:! (le.~ Esm.d)!;IS ilJtddo5. Hm:n' A. K~9Siflge;r. DllI~'e-,dlas108 un~$0:itibank1i'C~ M1a'l'lhult;L~, y Amew~u Il:xipl:'eu.

Bsie: ~~el~rnsi.omerad.o' fiG. nciem y~mioo qliJe respa'lda 8 lord Pf!~tel:" ICatti~'IIi, e~ mlniish'tl, del Elrtcrior brlblimro y <ilioroJ, ~t.Ilr.io genru~d de In OTAN, 01 Yl'!isg, dJ ' !a ,BUm-ra b:ritmiea de ]al! 'M~mrinas. rnilbradn oonlita Arg>e:ntin.a. y todalbemlmle~iiCill. ,l1lfimtm .m. BOOOI.'!<IDj,i!l lu!.e.imm1i.cn ]1.\ pme aUf del hll;'miSfenol llIi!ieide m'!';n:l

&te mOlnS,itruo d:iWore abora las '1l1lJ!lngM llLomameri4:anu.

Las ful~5 de 1!)1!; .Estado.s (JIIiid~s dep!!nde:m yn de que! ,Ie!! Ueg::uo ,~1 ~.'!IteriJlilct uli£li WH'ilollnile ,de 1:111p:ikl~1 pGii·tm to'ti!!1 ml.iull ,q,1iIO lEIhB.oo, lOO! l'Z®'Jl~@' :mm.o{!:!~ d;q ,d6]~, (&eg!l!~, ~i'&..ts, de;] ~t:ce:r' ~riim~~~re.·(fu lIU!M). 'II F~D MiII:J!!!e,~Oo 11iliI;ern~~~l!l:D] rooo:notte de m~do Q!u:ih.iJ) ql.l,(1 111. fl:IIt!I·nm ,rind:pil!~ W,,' e~~ retUirWII eIIl :18 "€Uip dM ~~i:to,l~"; CI,dee~r. t'b::l'!dooqlW ~n fnmt:eras 'ltaeio-mde.s sill oomjdbrdil:i6'lIJolgllill!l4ile ]ij~I~, imJ!Oa1,uvu,1!I d.ecambio ,de 100 gobilitmoii IiIID.cinn.sle.9..

'Cu.an!il.o 'IlElte liibN! $I! [1I1!l:i.lioo: 'pi!I'J' 'p!l":iQle:ra Vl.l~ en ,dj.c:iemme de ll'9'UI •. li;ll ,ooMlui6n .mi\8 ,WflJli'mllDJW ([!ill!! pl\l1soD'lu~~ ~rclbrra. Ii. ~ai!; mnrum,Ii~c:nll!li y lU9, ,aiIl:llll.IleS' dol nallootmRoo i!il,tema~i@llsl: demostr;amo.~ '\I,UiB ,!!'liCIHCiJltni.!fiCQ ,1!'9 el rn~IiiDmar.Yoi1lr' ~] Dj. liD8'ljcilJ' iili~emi'l:ciwtal. ~~bilB.II:1li"edd del ,et~leo. y ,([1!!1l I.G!. ill:g1:'ies05M111li1aiw d~l QI~.oo, milee:dlen el Pc'l'O!iuc1;Q Jl6lciQ:mil bfittlO de let maymi'a de too nacikmes. del, glooo~ .rurl oomo to!!l i~0!9 d!e, !8BllDayo!)\U oo:mpamas m,ul~i!l'l,i\CioMl~

La inflU!ll'ointeni'Wfin. c!lm.d:oulilhlen.sl! 8!TtlJil"li.ay RlWi~lj) ea-

lifiw'csll '~cmdl!lGi.111:'i !fe, ''':id,IlR "a.Im.imt~ a!f0C81~ptiea' . ~ WgOS JI J~ looilltinllJi:l! Cllld.eml'd@r~oladofle!iq'i1fl:se fum' 8U~deBde iI1l3!l~1;IJ'!~~!!1 h~ meM'l'iad~ g']1 rusom9ro, Dul!lp'l1.Os, dl[j\l. :inif.(un!i'!'lo ao~ la~~o de dii!lero, dJe ]1 CDli:'Ill!liiSn ~de!i'!d;d lf4l'hm al H.!'l!filPia ¥ubl!iCl1:cio ell tns. 1E8t-adoG Ullidose[l f.II!Jrieln.llr,e de 1984, d~~ Jnt'o:r:m: do mam. die 1.9:83 du Wa SU;b«Jmi~im. Perm8OO!m~ de J.n.V\~!r8,c.jQ:l'!~ d'e] &f1mlo ilolO!:l EB't~08 U nlidoi:;, 11' de 'WiiI !illi'lllIilumero dill;9.1J!di.llndl!lS oongmsiol:l!SJl~s~bwe el temJa de les ban,~ y el rflvndUl die' diMr,~. ~" nllflyor pllrl.e dohli' Qli.l.e pulblitarmfifl , !Il la p~imera ooiciOn en in:8l11li1l de '1l'-610 Ubro, rln fiecib,jdo COIl.fi:r.mi!l~.61l1i ofi.ciQl

QUliM 18 ~mPfo'b~.c.i6fi. i1'I1iU eOnltU!!Idei"i't,e. ,de' las aeusaeten qUill); bieimo5IfiU:jj; ~i:Ii de la Sll[Jll'J"ul:ltendi)iQcia: BanCRfi.iI, del ~:lnd~, de Hue-v,iIi York_:. Liiilbre l~ b~ de p.rueba5 p~tad85 PorIC$ WJture~ d~, Ql3t.i! ~.Ilir(l, ,~~ ol'~liti~lii:J,t)le.neg6.f1 la ~iCilFlg'kof;l.,g "mel Sh;l'l'lpm 13alillbnB' Corporlltlon pel"m,iS(j ;PlilF.R ai!qlll:irilf Iii, triaJl'l[)rf~d!elas l:'j,cciones delMa-riDe :M.idimId.iBoli'il1;; de N~ellll Y~k, I iii 1'9'19. een 10 ql.lf:' I, pl."Opin6 1.1111 ~rio :t"IOi0;r6s il IO'IiIii:lilil' Ilnwm e:m rOOM era '011 p~lln de, conqlllisl3. FO'rti.l'Ieil ,ne' mayor 'ety"'e~ui'a em 1& bis!:a:rii!l. de la banee de los Eswdos Umdoo:.

'~: 1!~~rinteIldellll.e~'I!ljj'iel Sle,be-tt Ie 'l.migi,O al H01IgShPi.Dg ur.ltl_rol:a,c:i&l ~rnIel!l)'n'l3dBJ de, ~u~ gunlll:lcilL'! ~I:t.n.s" de: SliI!s OO'iiI~~ di~,ilm~l~d~:y,~ 'todm; ['M ,dlil'rniibl; 'pen:mebns 0;1 n .. v,aU, ,de~:ti~!:'Q. y ,r;l.!IIl.n~d.o ,It I HO:I).gSh9I!!g~ oomo 'IUo!,Ii de 'CBper!l~i ~ fI,~6i1. jWe5elirl.atia, le :re~ba.%61 1.81 5plidl 'd.PQ,r~ C!)J:lRIgIiIiIW' la .ad.qlllmciQIiI, Ie! Hon;gSh8lllg se yio obliiiad.o a empicar un sub't(lrfu:gi.o, 'GI.t1C ~ fin do eue.ntM file ,ii1IJl'iObuM Pli~ 1<£1 J'!J'lltc;[l de la

'le~iV~ FCKlI,?,BiJ" e-llcp.b~dli. PC!.1" Pall:! Vi;ilcli~:r: wlli'isjpi(l .ql.l~ 11I~ ~8!'UI~ MI.dllailil:d, 1lI00 de!iJ~ m:85 pandles de los ,Wstadilr8 Unid08, CIl11l1ImlrS!_~u rngistoo dill 'bwnoo est:atm a Ilwcio!ilol. ~.nra SOI!hl~IlII" !!1 ~Ui~~ad ICLel ¢.B.~do di~ Nunu. York AIIi1:nq,lI.e Iii, Reael:'\''8. Fede~a] i:m:i ~C!!; fe'glame'II'1Jogpol' !,(lI ~!irdD y '~ll 1961)1 D.llepU I II adQ~IIIU.'l~~n del M"ril!le Micil.al'ld, nu~stro~ ar:grumento-s ~Il ~liIl:wcbol1o:n e:Ii, bJ5triirufllilill!s. y e! ,!"IIi()erlillumdont4!l DOIllC'.iol de Nl.!ieVBI York, i<IJQapital ,5nancle:~ de: ~os Bsa;ado:e;(l!!![(los 't.1:I.\10 'l1J,ueuc.c:pw ~mptfcit..!lJml!iilleJ'i.1!lJeslms cOI'II~lu;slq-g,es. '

En 1$7,6 1iI~,1iItUbamBS: ';,Cdmoes pwrillie qll~'cail- afio mAs, de :200.000 millll1iU1S ,de d~htr~ :s-uaos cruoen impl.m~m.,e-lltliila:s

Uoo.te!lraS inte-rnaciOl'l<lIes?" &51.0 oo.belUtll IMPuesb: U1ll CniJ.rme pOfdiO!:! de, 'Ie: banti!l :if'it.e,nnl,~icm:al y ellti.d(lSfirll!llnt::lcX'.w; a.fh'iQa H CNi!.!fiim ~:tt 111&[1 ox.cll!Js:i'l'illll 'OJlll '!l:dm'irdstrlt1l" dJinllm 9U1C~(l.MAr; aUDi. ese SOOitOr de Ia b!IDt::BI i:mwmS!cioruli I~ de la pro~i6n .80bt;ir~ de !DAs de 'Il!" goble-In!),

H,llce !JI:'I 'lWl:tm" tale!! a'!11u6aelon!ls puWemfi ~roOO;l" a.~Gjada5, til ilwti. e!m~nt\'ilJ;:a~, :P,e.r,o OOI!il'P~iIlse ccmlas; C'6l11ciusiones de 'l,Irfi es.Wdio ilituiilido ';'De]~M 'Y 5eC1ieto: ei ,e-mp!hm d.e b!!it'llco~,,, com .. 1I0:IUM ~U'ate!Tilkirlal :5 ... pgbUcodo ~Tas doo aJfi{ill die ~~",ogtil' gaciolle5 pOl:' la Subcomli!!iti!l!l Fil':r:mam.!i'lte de' fu!;'cstig3:chme!l dJem SOl'llalil> de Los Estado8! UiiiiidOli,OI1l ~rm de 1983. L06 in''II'tl$tigll.dore~, oo:naidilritll. q,ue 1 eCillQ,.~hli Hldta de ]05 B.I;!t!.Id!~B. U'ni.dlo5 'c()~tilmy,!!h:illSt:a e~ 10por I;iento delprodu~ M!1I.ciona~ bmw ,o:ficiel, '0 :sea mi1:s de 3"0.000 mill!rlIle'.'I ItI~ cMlat<e:9. ,El'E!&' ~W1io 'i:n.'l"~rm6, q,u:E! (i'l C~lltiro mUlldiia.1 dol; oou:ltlJJulli,cliIbl' 'dcfu1iidoA es WIllATe5, C::'~ ,qUia se lCri'(j,Ii't6 [l'Q1i" priimera ~,e!t Na~trdfico. SA,· q,ue ~8S ,aios qiIJi!i'l~S, 'pams de 'locl!oEl las gc1li vidtu.'lU!i banclLril!l8 qu,e :51l IiiUJiojn'R !filM' Sl1i~ sa r.ea~i!;!)n polr Im.edic ,do ,r;!1lutirei!lfirI'l8.l!deroa. '~r,atenltollie '~~; y qlJe. :i\liig, es hI. mee a ile, ~H3 i;"e>l'I:~as soorot.E!.s e1i1'~ ,i!lepO;!!iiQ~' pilStm PO:IC v.!!:'dn 'tramsfm~cIi(i!l banrMiM, pam OOrrllr q,u;i6nesi>oll 81Jl!)'lPropicmr~0,9, y benefilriari,~s.

El es.tudio de hl s~ibcO'DIlia~O'I"I .sl.lootoriaJ hrule un '!\~!.Dmlm de ilCiw.oclones QUi!::1 a I,g, ~DlI'i!;I) dl~ '""anAl'S mos him he'CMI ~l.l!lg eNJ:1iO'UiniileMes ,wn"m DIlllOO8 gu.ims, bdtitn.il;Os,y can;u:)i,ensesi. I;:OIlIm.enl1:wn r~OOIli}nm do 100 !:.feB prinC'i.paJe!! b~~ooe "l;l.izqs .• !;II Imils .p.,.,~uf~ b~UlOOb(f.n'm!:!!;, 'l:il Dl'IfCilii.y"s, el Bmoo do N"QlO'OI Sc:otia.. de CaiIl'lOllilJ, !t. "uia_s,division.e!l. ~tJ'srtemwri,<l.]es de: ban· 'COl estadlDcuniden~. En .I'e:fert"ncia fIIi SBIl'iOO de. Nov-a: S'.i»tlaJ. IiIM te 105 nu1.o!i Ire:B,gl.'iRrdi!dii).li UJi!h'~ !ruSI ill'IIsliblciOI'lie!i briWl)iGiiS" e] 'Ii:~todo ,~lruwC) wli::e: "En o~ «J".riibe,plfr ,~,wn:IlI.Q. 1m. i.m· portanrn M.fiOO i.oternaci.llllJ:lal calJll!ldlem'liii ~i.e(!l.e ·ww.a':u~du, .-,epuhlli:iJ6n, de atentoftr "l'l dhu.::n 'IliUei,o" •• Aiw.s, flllne:iot:l!lIlios, de ,~ DfmCii) dan 'tUempJos en 'qrge II! C~ maben ha il.!epu:esbl ad~ad.O~ 1eQ:m.Petenoos 00 ul1z8.llfiM' :pcr !U~I law.u. " " a.c:i1eoont$; al ~~ I~ goo!limci85 medi.allrl,Q i:"Cl~donC9, roITiIIJptM'''.

EI,infurme' d! ] $@nado<:Ottooom no, s:6]o, en ]0 i:lspeli:i'co~it'J;o 'tambitn en el alCltiiee de StU! oo.uc.himumes, ~h~$ con.tr'Ow,nido:s

j_uiciOil que, nO!> fO'fiil9i1DOIl: en ISI7S,. Dijii'iiOS que IiIl11a buena pro.t'e, ~e la e8trut:lUlIia. bttlWCaliiill. chd :munde se ,!Jahre. ~madio ro:nll3'J M,d.Ie'mml£ljiBl",dir.m:ro slu:io. 'is!. ,~t!llid'iu ~fim1ll:'i~~(j!'it1clUYti q,1iiIl: ,las 'Ii!petacl(;!m:'ll! fuume[~13 ile-,gaJ~ ~~ ya. UlJn em:reeharmeot.e, en~J3i1JI.da8 '~OI:lJ €l1 sisi:.@m(l lianemfio ilm.otllmtor]al q.lile 'las: t'mmfiJ,romrins de rondos i'~g:ltimolll podfil'up !CGiDlI!tittl~rUIID. -meI'lHia a 1 !sis'lema, kl~~~ !,!)'iI~djd 'I!l!~ m OOrl!lj:~1OO, in ;n<:fe[\Wilci;8! om ~d.eW9. ba.rI~1TO'!;3. e'Jl, Jl982':' del BilBro Al:n~i.8!QO;, lfiii!il. lIndl!ldo vc.~:r!l;l;do ,ii~' ~ns rRlu!lo'brail ~ilIt~tttM JI f:irmlnc.;icr.OlII de Roberto Calvi. ]11, ~m~laiOIl dm~:

E!lI :rn 9:&2. ~I lhmoo AmOS!l~ die M:i~i!i~. Hol:ia, my6 W'I bru:u:8.l'iroti't, merced a pr6sWilmoo IP01' lAOO mim~omes d~e d61uIfl:S que bebia ,het::h~a v.a;I:'ii;;'l:j; mi~~riOSllEi Iilo:mpari'!li(ss ,uriiLfrlof!gr do 'paj!], •. E]ediri:l\IDUWLdo es '1111'1, 'i',M~' im.· po:rtlll'l~ eu ,extremQ dlul ,tQmereio wllternllcioIlBil.Pi@Tili en los,_pmes qUiRIIbeTg.i!lI:i. ,e.J .1;8.\I'8.d(l' dlllJ di£iUro. ,~oo, de, rq:Jamelilwciolll. &1, ,las miismo!l! I,lCndJ~onj'~q!:lO :racffiklin e,] oome~CI iDmmad~lulli plIed,eli! ta,mbicn '~~ar ~ •. milWika dedeJioq1!ili;, EIWlI;! de 1~1 8nt]dad"ll 'cxWIremtenial' S OD:n IflllIIl}:!iI ~liIil~tdlll:! :~~8iI,ln'W! IiII!!. problema pam la estabiilli,dadl de LtI.banea de mU~MS'III,al:l:onn La r~fiW oot!d:i~ii)n doJa b<I!lCll illt.mlacillw en nUe9Uros idracs nJMIlItiil e IJi PEtite die prCl!kLm!l;l!ii ~m;'tl~blleao. :I!!lia'lu. :1.'eI~!ii. m,mmci6D y e,) ri~sP' qim lIesullta de 'que taJ1!iUm plWeil DO' pued!a!]l.pa;~lli If] moores:m ,e.I 'pHn.cq,elde audeil!da. No, e,s,moon.te'DiMe quetmp ~;rdi&l. dJ8I n.iILuNlew. mmiilWl. DO' QLllbidn .a qUI! aI:gulllD. Illl'Eionsooor.aI'lB. il'lc:!'!!mlP]i.\ 'eI PD'

. die: ,9l!l l!EelU'~ jlI.wdiel'ail@r Ja gol:a qru.e dJ~e el '''MII de Inb:ltllaJ.

Mu.cho ~,a.mpii:as. ~ biief:J. Jtttl!JU)lS I:l!IH'prell~,f;es" SOB }g ~nd~ion'93· dlel infQl'PlI1! deta :Co:mt!liMI Pf..eaidenciw. iiObJle e~ Bamp!'l. ,ubli;c~ e'll ~.ol!i'·icmb~'die 1984,:Em, e~ 'r,ru.eden apre. clsrse 't.odos to 'buccs empteadil$ p!,!ir e:1 tI~fi~ '1[1 por [\0 m,OIUl!8, ]~ mtl8 ~~dos;: all, '!ISG de ~i1W:!!1 de jlll!',gll 1JiI,M1i,' I:aV,8tl" dii,nel'odll'l,a8, dro,gltLS, J9!«J.~pcl6DbJo, b _fl008 Y 5U \"linual wecrp<D,racl>6n aillaICQ,U'dIllC.Y 1ia.[p.adi:L\Ipa.ei6n. de tan ,augustas

l'

~BI'OO:ID.J) E, Fr. JiutOOIil (que em.vi65US pumas iI:e!Sl;I.ri$:d ill Jwtcl Wltlcto:::rrs.__~ori!l en Nuev4! York pa~ .~Il!hirle a W'il GU!:iolie ¢(jlolifib~no ,;:I (o;r.iJer' maIDellll_S U!ll'l~J3 Ole· ,efootiv·'(I· a SUi'!· dctltas. y llilego,puso sobfie,~ a ese mente cwmdlCl6U:PO ,que, ,era. dbje.to ,liIe h:ul,esltSe.ci6n ~ lle.m!t.~e li1l,""_A~lo.rns it hili ~ilUdiJEiI '«II,ombmlla die lu Ci)W.tlnll,)',

QnWi 1'108 COn$nIAUl. 'im ,alp t;:.sta oo:r:robittachlli If: n'W!~trg primttrul,cDntilU5ionIllS, ili~ no fiuera p!Ji"q1lltl 'ei f1f1fi)Dilr'libo y ~RtIi ~CB d.1l c1~liIeI)Q oocio h~ ~,gu~.a~ !;1Ie.dencio. N'llesk'a lI,l,valu.ad6nJ Cii'lG)lilliam d@ q,ue £u ""U~ de nL~t;iiC:l!lS <'I_"end~a.JJ,:a, 1I1XIII)00 mirIlQllI'~ ~ d.618J'e~ t'll ,ufio, en .los ,Esta,IiIDI! Utl~dos, y 20lMIQtJ rmlhnltij5 HI ~1IiC8]:a, mWDd~(lJ. J\',,"alllill;BJmin1W::wn ffo~'~ i1~a. rea,· Mad actual ,de q;uetan s610et OOD&UmO a.D1J'al de coeM:11JJ9"@lmios Bomdos Ulrid'DB mpre.s;e!l~ ![Ill 1Dlri1g,~io die l!i~OOO mi]UolI~iIIJ de Mllarell. 'Olil 'latJlW eiD, ~ ereee COOl tiiJi~ ell WID.tfto de :heroOtn6:manosl, ~~Iment:e e~ 9m,oo'tri:li~ tiene mSJeSO-9[ ,de :p:o:r'lo. lii!U.l'rI;OO:I 200.rnOO .U.oIl,08 dJJ dt'!lili'iEls ,ilJ o:iio un liM :Estaoos, UQidoR; 4001,.000 Hi eBcala m,\I:ndilil~. EIl;iuflb'SibanOO. el, tmlico itl~ ,de rumil!!!i, ,(f~" :iWt Grecido 'eill ~a rnDm>fl IPflUpOxc:i,ljn.

[.Q',qu:e ~'llI'ItbaJeil:t.a.&ir etlq,U'!i, prnrprimeilD WlZ tru3,IUlIc;lI)IWS ,do ~om~J'iiL'lll. Wutha_ll abie!.'hmO:n1te •. en :5\1_.8 parl:amelllto5 MF c~OOiIlll,1l':S y l!euru.@nesinwl"mlCiJIIlllaJ". ~.;r su SIO!.:iwan:Wi 'OQI:Ii~r{i. lOll ~i~()J31 ~6Mj'oosdle hsmoifim di! las; dro.lUU:, que ,ee a:l;t\'e'llell :IIi '~mhir aJbiJl!\I'·tamomrt0i .:] ,!ildew i! I![obiflr.mm legiti.m.i'ill'i'll.ll'lil'e' comtituidos,

ihlte, a ~ esfU'El.~1J del :p~e[llki liIlea;gtm, em 5U ,p.eiiTa do,. c:1fmi.c1liiJ a lim dmgES; ~,se a '1m b:ariiOOll 'IlB~9. (fe til! polida fmJiallOl !POt supnmir 9J la.mat& ,mcili.81rlllJ; 1Jil!I3f>e; II 10. de~~1!in do IliI[!i6:lldiUo, d~,Calvi en, lPi m~lIinfa ittI]jaiilllj, P~' a las botidas COlon eW I!ElI'Il'ru:llo de tdi!!l!elO I!l'lit!l1l! bliil:lOO9 de MO-rida.; y pe&e a ~a InchB. ,coujU!:1ta ~bero~me:riclina ~Ilevax !l! ~'os 'Balli· ,(!lo!.nl!fi~s 8, ~lIJ jueticill,pol!' ~d:ei1i,tcs c:oga Wg. hliU1l~Did:adi', ~!!e! i8 'tlld\il eslO, ~!I! ~ intcmrr:dolla[ 'qllle ilQ'II(lmi,I'III1.lITIiilBI NiH'~ l!otr'J]iXI~ :8:11.., 'M :s6lilll' ~:,i Ilil]'O~J)eil'a>dDi silllo ~1I:e RaJ 8.s:oendid<l.Eji UlJiI. pl)!li,djlhl! dll' uutor:ids:d 'E!i.!li ~OJ ~fl1(!im~a :mumdlall: 'elFtJilldO M'OlLI!!l'tnJr'~Q' Inte:rtlachtlnoo h!l!l;~ 10 Que q,W:et..e ,elilil'!'oh.lEl ,D!ru:iiom~B deu'lilQ:'taS, ,del sedor. en vfas de dJesarr'DUO.

En juDiQ do 1983,. el F,oil'l® MOlllew:ri<l'mte~OlIal ihim 51111

p:rim~!?' OOllle.,lI!m,i,o pllllbli!!:~ soh:oo' elli.eim;Ji. e~ !!In, ~ecWld'iilio 9~'D." .tHeo d,e .BtI, ~firo.'lffi!fi!: .Pe,,-spt?:i:-tioo Ilic~<tW.r.ni.:m TI1;~nd.~~i .• It nu. ,III su m<li'liJoo:IlI hbmdn y pe.rve:raa, ,oraS;(J1"Va que unos :200!000 miUones de do,lares ;oj ww desapl.tt'<eCtJl d@ los I1bros de 1015 gobiwnos, lllecion81les qruclc I'cpodan. ~"I\,'\!:m 'Qr~9r1izBc iuo fUil!illicitlirlm intErnaciooo]J!Qs: d!Sitos de' 9US, lmla:n:l:~ju,' ,depalf,(ll E!n. Ilil mundD nl!i!l'teriOO'O de les iIa,te:raItmh:i(!$ ,de CllIJe'I11trw g:ube,mamelltales, esto se, C91:!!!I'OO oo:mo lilna, ''dIi:ll;cc~{!iIn~i'i! ~~bd.11st"i!ta '~i1 1.11 'l',iL'Ienra ,gmba] Sictul ,die' lif~s baJiiml'ii'i de Ipag!O". ,Rep!:'ie'Selltn In d:if,g:r~~rd8 ,e.n:Lr,e los d,eficlt y Los ~u'ijm\l'~t de ~ l~ ~~8 :tiu:mados.E'1I teoriilit.8~ mellOlS; el deficit ,de un pa~1l deoo 1mif' al GlI:Pf!!f~V:iit dD! ~, ~ J.o. '!lue lo~ !J,n,OS y los, ,al;ro.9 diillb!)!D eQmarlo m.i~. ~J' pam, 198.2- e.l exeeM, tImI.ill d.e los dI~fici:t 'iWl1J r.especto de los Silll]Jer.i'i'i'it bllh:ia ,patem.·djQ:o, if! 6;[1,000 minone.9 ~, d61:eif~ Si: ,SC SUm.a~ruiI, iDilJvidlilB~M!:,gtetodlffi hL1iI di,g;~-e~OOiCi;a'B el1ltm l,os pa. p y los~Lbos ,de ~I)S pa:Is.ecs, ell; ]~ de a,I.'Jregar!os ,de III!!!'>'! m.lln:ern giitDCJ'8:1i!l9titii, pru'a 1982 e]loLal fi~«nder{ilI JiI! 2001,,000 mi~I'C!t'ies de dQhUlii!'llI;'~i III. 'q!!l.ilJlW: p~, de OOdlo e~ tomercilo iIltQmJ:lcio~.

,Bn. ,~~ pi'!&:lb.ro.s. 1m dl(idl rw~ qfi reporlan. tOor4i; il)!,t pafst-II ~iUmon ,$9,,{)OO rn iltftlie!i de: d6larn:s.: ,ta B.r.!rnG di! t.odo.s les' .fon,rlm; ,de ~ ill,!.!!! rwpmrMn dDT ICue~ ~s pcf$i/3 e"~ ck cas, 200.090 millon.elll ik d614rt8. De' 1973 ,ll!l(.ll f~hl'l.Madm ,Ill PMl en, 811 Uifomu:, ,rl L'(l~'Umen, r:orGI chi: W1:e~ di~cl'i!l1larn:itJ.ljl hablG lrega'tlo a l~ fu~Ui~~uma de 8()tMJOO ~.rtii~i'i~S de d~~.

Para J8JS, :r.ado~t'8 iro.~~ew]ti'i:n. 1l!U,(! hen !I~:ricl.'iJ!r,!l~ <dt\ fugl!l. {Ii) oo.piilalee eiil 1982: y 1983" lesto :ftQ' :re's'l1IDta :Iil!fflfrel:lidente. ,LQ (IllL'e oKP:re5mlI eiltru! ,c:iifr.as, es ,que !os Ilqjo'S jnl'lerna,etoiiale. liJe eap~tal. e8tl1n,li:Om'P}ilil:mn,eiD~r~e~!! de~!l!l!iit:rol de' los gobie.rnoo; los ~ohlemos,n.Q' pu:ooen ya nil mq'l.l ier-;:l i-dentl:li.crur :J1;~ de Cl!IIll,itBil, por valer de, 200.000 miiUOll,e&, de,i!i6!!arw.;, a] ello" I'm~lll!l mlll'lo'So :m,wnt@1!' 'cowdli;Wil',~es:l

:El in:[m"me del FMIIDi)ldi~8J n~u;.v ,pooo B ]n imlligill~~i6DI ,e.l Cri~fi ,de In ''dire;rlt~iQ est..1Jwstica" OO! lill fuga de ,capita.!:,es y llosm~v~mie:!lt(JlII i!imi1~ de dtllew :Uegu;m. D~oo '11:1 mfomne. de 19S3:

lie paj@S m~l en l~ 'ooe:n,t<lli oorrjetlih~lii ha ,6.ia..-O, ,ei "\!LIl'!~R'I:'@, rollll<h'wme'l1~-e aoe:l~d,i1i de'l ~Id,t'i I\lI::g:lltil'Q die illvi.eiliil,es., Des<,u'eB de que en 197,3··ei"ll'.l'llllp;r.o:xi.ma,da'llilJe:nte equwalelll:tes", 1m; paRas y re;(l"ilios por servl.,cios y tnllilsfg· ~IiII;i!lll'l' p:I"av,lLtiasltium Civergitio ,CH.aU. vw: mu en Bfios, Bub· aeeulm'tes. y ]01>; ep!>w ~g:i!l-trn.dos !l!B estal!l cucild;85 IiE!ba~1li a lti~ ~l:Iisn&Os, pm' WlOS SOO.DOn m~l1m:'If~:S, elm; d61~8 CI~ :1002.

EJ: FMI :il'lform;& diredamentc que los ".i:B'I'iibl~" que ,e~U· m,n, lin. ud]gc,IOpllncin ,~tad6-iliI;[ca", ,1!'.iI dec~I."., "e-:m:limll'queS", "g. liiifii~. rtlin:v·.:.r,Wa£'· Y. "Qtro$' iJi1J~ de~·el1!pdQ.:/' eQjwvl'ilen Ii lil!l'lil1!J mi!~OS que iU:.goa de ta;l),ita];

La perm m<'ls f~ciilmel1te idemti1lca.Me de 'il'8le im'lI1limCie!OCi Ide ,iI!bims sobiN c:rMitos ,es ,~1 ;qUlereillilta die se:rvic~1!I!i eUmim!l:I.T~dlls por f1otae, que delipliegSJlllaa Uiimado6oofi· denlis, de oonveaili'l1,c.ia. loB p8g05par los .!>el'Vieiolj dc, uaL1.l8 lil:Ote, en SIJ. may(lT P,il~~', ~ i'~'llra:ll eu .las, ~s-tB!dfet.i.cas, &.l, ba]o.'lU.:Di de .PlIIg)il'S (Ie los :p«i'se:.s q~eEle V.ElI.eJi, de esos ~itls.. :Po!l"IOt.m parill. ,eo.!! ~mclJooj5t-ito Qwe li):~cr~U:oSi c01're~'Po:nJdi,en:fie'5 IiIO' se alloW-a en la bala1~ &; pages de ~r.s O:lpno.

Es O:~ID". ,efltm"' ileg.a.JiI1llJ3l!im m &is~:~nEli bo-nt41ri,o\ 11.1, n.n" (I!~BOO [,e-giJs~mlcu'de ]!II!1, :li'nqt~ D:n.te.mJEI~~fI'M!le~, DOS info:r.m.a iih:mrn ,q,ue (lin las ftnalWlSi :irliWm(l.:;il)'lmBies ne hil,,. ~ey.

~ Cl).mesi.o'nes, 1I;!OIillllerv,an ooMeWencias pasmosru;; 'Tr,as unmmw lR.~~ifli:i!!!:'!t~~; y ,~~'II'gr l;l, ~~i!,lbin(ladi polltica ,dcl la, m~U':pil..rte ·dJ(); fb~il'ija.m6rii!:8'J,Mi oomo Ide Nigeria. FiUpinm; y ~bas '(ltiI'8S iIlllidoo.es del 5eG:W em!. vias die dlesa~l~l). el Ftondio; MCli:e'tMio b:t;e(mr~~g!O:nj!li'1 :I\ei:-O[l~ qu~ '10' que IPWY'oc-an au, Ui~ci~ ......0'1. 1~:I:!oo..o ell. mMii d.e 'ili.8pitarne-.a y :Iii. co~rmmwe-lilte i~i.tu die la. dEucta externa de los paises \'k:l-l~ '~I!i IIII~ ~r de e~ vlc;U,mp, De ~edto\, segOn e~FM!I~ 1~!P3 01 ,~r dQ C'I/i!llq~"l'r gobiemo no.ciOl:ltJj~.

"Ql!I_i'~S():II 1.00 miiyidJu,oSl, ]ij);S ~81ll.c.oS" '~,lie ~dmllir.liBtr{jjljj '10' 'qQ~ eBEeip,6 .d,e, ]itii i!\UOlL'I't<lS d,e, ~OB g.obh:ir.Il(l:!l nB.cior:I!I]f''''s~' Mili8

HI

adlelJlm.te d.emDStFareJlll,~ "llle eW g,b;o lad.o de l'O'S d,elh&t JlD[1@· 'periadM qu: 'mslficiOnlil e] FcndlIi MOlletaric llliberrR.JllcIDnW, SiQ'P Las 'OOlDpms &~t.Sifi .tel prllpiedades, estadou:liiidienOOSI PO'l" iP8'lW d_.e loa lUaooilf! (a1i:di d,€; Na:~i{~f1m, SA. Pei"()primera debe~ pDM :l'IW~ I~ 11) QiUe hl:lJ sidh rl!~ I~ h\v'El:d6~nres, ''l)II;@ "I :Iector OOIll(;¢OIi\! ,en. los eapttllilos s:i!lfUicn:t.es.

Los mandos de Narco,tra~'ico, SA

:En iH pr6ximt~s cap'ltlull)8, wma.doro dt btl edid,iSn de 1978, tideDitifi~Bnlm.oS yn8ired, financi@r'¥! my), 'i\llpida,cu,)'\o3 u,"'getieEi !);e' remOOllitnn 01 !:!8l'OO,k::!l!fico, de la.s Ouerr;~Ii> de] Opici briMme.i:li6 d,e JIl d6i:ud\a d~ 11340. El pW'8!dt"r;m~L d!i]l IBStg, ~ 00, eloCo:rn:i:Mi ,d~ l.ondres\ 0 sealo:!, di'I"\l~lio.reG a"cllal'te~!ld'lls, 'II, Gran Breto:nUi Id~ ,H(lITtlr:.~k_.()t1l;: a1fl.d S&ie,g~8.] Bank, bw:!co eenttal dl~ N,~iK.Qitr,~~ 1100. SA. ,IsM mrecta 'ill i-nmed1atamum~ ... incul!ado ,~ l.iliii cinoo l(I'r-afidt:l c8li1:lDfU de oom:pe1i_Hei,On, loitdllfll 'nl\le~. COD! los, d RCO I!ilO~Sde~ mOlliopolio del,o:ro,di8 L;Ji:idm, y ~~ griili'ldeS N:1leo.l! Iin!IBimIl!~iolloJ08cllnad~el'il&es ..

DieM red, aport!!)os m.edilllSbafiesnos, do GOm~cio die, metai~.!I! fftl¢i.ows y aflin.es, para h~oer d.~paj1eoel:' eada !)mi_.O, d1e~, caiu'oes de NUiiw,a 'Yorll:,. AmBtJerdfmi, F,ra.IiI~f,orl '¥ HO'Il£lKm'l,g cienVos d.elllne!l ,dfi miUtms de dttl,lue9 que I:IIl'!Ipam:en lUielIJI lcomo haibel"tS ,a,p;iliCenteme:I1i;e, ]e,c;itimJl)3! dliin:deqw:ern 'QIu,e oOOlIll',enga. La w!ii~i.6n ,aiiD!lloiini.bimc8. en. el, :l:rti:!1oo de op,i,o. en Aaia es ~olit;iCil! o1kial dtlla~l(ibUC8. P()pUll~1l' ChilU.l" yea i!jjilBti'lP ''cmI,vem;o,s, oo:m~rciales" ~e la ,elite bri.tb.im q,U@ !le' ~Mt:aml. a Ill, ,oorrupci4m orlg~!. de hli '!nlli;QCn..cle: liinperitd cWnltl. :llot plilfte ,de I,EI Compn:i1!(\1iI die ]te Indiu Ori(l'llIude!l· bli"it.6f:1i.e8l.

Todo ,@;gOO' &e ha oo:ntitm1)iOO" en 1,0 pm...c1p.S1l., elll, los, mrj)m'U~s, o!llda1i.'!il! eat:ad.'o-unideme.s }'il citados:, entre 'O'k"Os. ,Be,is allru> mAi. ,deilfivestipeitm8S l'i!illi:zadas, pOl' :1091 def.l~ de ~Ilvei!tig.flilonl!!' ]I loo:rre-s:pon:!:lales Ide .E:ui~uUtte Iqh!U~.oo Re'vi,sw' {Elm han recD'Ilshuido 'ill'll' 9Wl tflOO G!il!Dflm:Wo.Jre8 ~ ... m.e:quet.a de,iNi'a:rootf,lf· fioo. SA. cuy.1l £a~M,dla pr.ii!],eipLiiII y mall ,obv~o,e..., briittiilliClil. Su.~, otras dJmeui.oiD~" iigua.Jm.ent:e .mtepa.llas a. ~.ISQla.je:rllln[1II.f.llJ R1UWilinl •• ~n lEi europea, Eelll1tadEl. I!I'l S~ga, y la SOVl'~.

Ell, HOn;g~01lg :it1idlSha,ng,h!lJi .oan:k milWlejil ,aih.o:ra. 8~ dufiOCilID.o baneo m.~s g;ranile de los. &-tada6 UniiCIoB, y 5W; W~i:lI;;Q.l",I1Id.O!reS de Uili'it:nJllll.1'l c'limBilWl de 'II»m~fI!tJlI,l:i6li11 brib.'iniC'1:l.S I!ehalf.l entrod.Q ep, ~iI1ri1~ a .~~. Jiml'l~ e!Jts:~.ii~~se.m ediimte la, .~'O'Pi:.li~i.6111, delC-rocit,erNautiowllBl!IJnkdeGIIUfom:ill,porpartedell).Udland.. "1 Ba:11Cal·TliiStrltel tE'l!mbi~!'! die' C~liforn~a.por pt!ne di(;l ll[)Jl II:omhildl, '1\1 in¢CilrsLolD,es.sjmi.1;Elli'Il'~ al me"'r<caclo !irta.dCl:U!"j:i~~~.

El gl'Upo, milU!'r,CI Op:penheime!r, herede:ro rd,ellmp~!I"lO de o~d Rb,ooeB. es li~ f\lcn.o, domir.lan:~' =cn 'Imh!'bo_r:!lci.onl COJI el

__ ~ ",. - .-" . 'II"'_'.,_ '~J. ~" li'I al

Hog$:ha.li1!g Y' I3l.I!li I:lWIJBJ,dul,rm.$, en @~ ..... ,,,.,(In..''' 1~I,e1.ll00--' ~'_' '_ ,

IJiliiiO ilc.g;al de ,oro y di;(l!l".Mmtes :med'i.l!Inw_ el que I~@i COl1V1'~ en aL':~i"'os ~!'6li](m e inilotedflble!1· tallt.CI d,11Ull"O sud 0, 8~ Iff upo Oppenheimer. mocHatl'4e IDle B~rs~~u, mtlXlOpol,i~' :illamm't.ero. An,gJ.n-Aml,1rican Mining 'Y 100n..SI6~~da:lled. ~~d Pi,'e.ldi!:ii ,!~ ~u!;h Africa, i !.!is, corpol'lI.eillfles ml:nl(!'itlli, y l?ilin_lno', S'lJI em.tu:i'ud 00- me(l'doJ"IiI9. ~'ld.enwoo BUlB telilt,{i~!!l)8 11 todll' el mtIlUlo'" r esP{l;' cl:aDm.enre a ]11)5, .!5JtadOt; U'nid.(ls.

- is ERgle SWI" In •. Ul:"lIIlOO, qoe si.rvEl' dlil elf!h,(le lel!\tr~ln aoUPT;ql;II[91 &r~lbb.iCl!. y Ins banees c;mHdien~s. tla P"letrndo' ,entre 106 a&~,~dQ~;q ,dc~ continente e'WI'{PpeQ. ijI ]u. ·",.,w:ql1eg~ ef.l!~e term,,"' en 109 Ell-tad!)'!! Ulliido:$. En los, CiIlpUutl!!!l I::cmado!l d~,m.'lj eilici,tf.n. die 19'7:8. $C c'nIIiAIlIlU''I1 e] h~Iil,t:l!r1' de qlle]a Eiligle, Star a.rilnOO:istta ]t1-5 roruiQB blli8l"e$ de {Iqlliilllos gtng;soo;rs ,a,e lii 4I~,.aI" 10. PfcliUbl:~i6,n.·~ ,dW!.l!5 penH reelli!Ullllclladl!OOi, la r~ili~ Bi:'fOOlfm.ii:il1,. :L.(iiJ; BromQlUll[l,. a ~IIJ 'l'l1ilZ., «IJ]IlWndulI!.!irll'! li''arri,edad brlhrior,dQ 111.9 ~ru; !bamPOlI.iLe-a.de.~st8da!l UniG:osy CwmdA .• La!!, BlBcgmruIDomii au'U~:4te!!l~s 'q,lI!@ rl1:l:ll.c:ionanl i:JiJijo 'b t\gig~. de ~llil ,sio.r~ul:n YE!ifI.~d,o 9! p~:il:l_3:r e~ lDS~eR:a..d!aliJiIIl~bM'i~a de 'blenei!n·~ces eales ~d(JS Uiil,id08, d:esde: Nlilelfa YQrk~t!l

~ejg. " .

. ~ aiiltl :m6.a, ~~o,fie eel! ii)IpQlIl!l'qllll tilWJiiJL5, Eagle StWi'

- - _ . de, nov:iemboo de 1:983, oo.m.do se oonl'ini6 ~1iI :pril'llcipil

.", vil!Ji,blc en.tr.e' elllarwtr6fi.co ']J €!1<l1lo .JWmdo 'tniMuiiC'.lll, or 00l!! loa if.lterC$~:I! fi,1I,fW,'C~eros6w~g;ernl_an.QSi O'lgalli~Q~' '~i11 kifl'fi~ de 'las grude:!l fortumlUi fa:mil'ia:res die1 rSliIif de Alemama. Anrnnz V~iclmnmg, dEl MunJ'di, taJ a&eg'liQ"a.dOfn mrig Fl.tnde i\iij~ ,eollitiitlcr.uliei leurnpre<D, t()!IUlJIt6 3U·p:l(l; rii.i:r!'tG de Ea;gIiEl' Star en '1Il1i1 bataUa de: ,ad~uisicl6fi qu~ Tel,)i'bi6 mucha puJblida,f}d y,euyo

1.2

:rWrlo y fwiamsImuil61a. ~~!Iltida"j de mttlte5-C$ '(!"111m las,pLnes bH~mca y al~mlllna, P:O:-l' aW1n 't~emp(lli.ab1!u~ ,ex;istid!o ylll! apre'~~ ro]acioO,es, IiiinflliiCiair.ll:fl cn.tl'!!l III Hon.,gShan!!l', Iil\ll, ill L~i~l'io Oriente, y ~tI'~ ~]emelli~ :m6ill fc:9~ d~ :l!iI:soo<ln:-.a's ,aloffiW'llUl.

Alliau ii'ep:resel'ltlll U1lI;Di, mal:id6n de lo!> mas, IIDtigtLOS y ven~n~ fondf. temili,D11eH !JICl'i'iin1.e<~. inC:h:ndes los do' If! ontil,illJll ilIi.1ul.stfa ba ... am de .lnslllllitll:t'l1lsoacb, y t[l mas ~.rve~{l fo.mi.ha e!'ll~Elll'opa d,a "m1,bt ,1l]emliLDll" 1cs TlULm, lIl_'I'Ii1 T:arxia. Flieron los Thu:rn II!lnQ Ta:dL!l 'Y !'!,U9 plriente.spo][tiCO!l", 'illS BrugilillZR. 10 d~o:n.ada fttmi~~;lJ:ea] po:rtuguesa.- Q1l1iClIl'S ~'alron y surra. ,g~mI !:Ill. ()1'il:~niza'l:i6n ~!'f,a1'ista n,iili~it:i6n" ,F~miM y ,Pro:p~e. ,dll'd" il.'l"mWLlic:mdll. cllplanllS d,!ii; ~_!p~.sinar ,EiJ Papa J'lJun Pilblo l!l y a C!(lY<I sooci6:!i1 ''lfen.e.zQ)s:!!:!B acalba. de pi\oi>tri.biii." oj ,gQb~BriIW de ,ese paSs ..

til! "l~a 111'1,I:tG>d ];\'It;u:ilt 'C(lmpl1flji""r!1lbo.1:1tiMd!~ Ol1ilited, Bmnds i€'fl ~(iS ;sese~liti'i.S, hit !'liic!l»el ,eje dela gr,,,11!1 del:incwe:neia estadou:nicmlll!!l! desde ,eo:m:iJ~I12X]8 deW pr~te slgl,n. Sir\ficl:'ldio de pu.ei'i!1:e entre, ]0, mali~~ aicilio.uo. d.!l NI;IIllVil O,rlco.n5 '!i Jan fi'lfmllls nO,\'1erlSS dle .1.0$ "'ibIiOl,manes" deB.o$tQn, De"!d~ ~@~; ~I'lkli!;l-s ,o,Q<] ~ijJ'r;ootmli.'ci::I ~bel'oame',icaf'io, los bu~ues bball1Jlmls Cf.e. .Ia United que @l!ltnln a lUi buhi',H.,de Bn:Iil.i'rt1IJflfllrlljlir~ sid!; e] milS libro ve:hieulo,de tr'anl5' ~ &i~ ,dewn~. a les Es~ Unid.oo. United Brandi, m.e~ 8 'm1i11 SiJlj"]@,de :r@1lrg,8I:'iliw,d.o'ne.s te:m.!!I(i'~,ialfi, k;r,lI'Ii'I:iiQ ,de emon.~ ROO, .en m~li!iG~ ,de Garl Lj,ndl~il!~· •. nl.ill.'ThflOO de Joo se.g:u:ros orinda de IChil:tilluati; Ohio. y pnl1cipul socio,.a ~() ~Mgi) ,oolo..s ttesdA~.!!J~1J ~~l1:S. deM8!ld'jshol', ~tuil!!lulel hOmJ!Si de 'Ch'ic8g0.

La s.u:erte de United :Brs.:_nds •. mediliiulw un enredo de 'il'ltioin¥S@S iinuclel.'05 qM pltrete linagluEldo, pol' un e5cri:to:r de li"olletmeg. de miswrio". at! n81 unida ;jJj I~ d~ AmerilCi'i1:'i Expl'Wll, e~ ma @ili!:ietloopoo1;eadorrsecl'!!1)1tQ dl.l d~Il;@i!~1lI del m'ijJjj~tJ, y 1OOJ!l. !ill. prllillJ:;:i:pe d,sllav,ado de mn,e:ro, 8.'Iiic;j(l dll' Lev,moo., e~ fi.nam:h;i:a sWz.o.s:il'l(l Edmil,l'lIId, ,Saf.rl;l.. Amel"ic!m f!;1(prciillS, \I] DlOl16l.ruO qUie dcyurn la: mjtaJO. doll las vj~~ S finim1li £lnancl.ern$de w,!Iin Sueet" fEiUI'lC' i:n rec_&m9,.~e:licC1!lV'0\$ 11' die iOOlIlt.nbudCl die UI1~lcd Br.an&,,]u r..edle!i rll'!lUIcicms que coo. ,('O~ 1 l'il'iiiilllciu a los Monloner,iOOI on ,M' geDtina y 3i @b1iI:s e'llIW'1~CiODei$teROl'i6ms. Y IO!l,in~(1)eses 'radi.cados. en SIli:l';1!I que ~.an s£!r.\Iido por'tooa W13 ~~l!I.I!'l1'aci.On

13

_o MiUiC!a.doN::;, de La Uni:OO .sovittiC8 en e1 meAilJdo ~nte;r. akiJ,iiu!~ del Iil,m.

Pero o.,;m mMllmii~ qUe. el o~g.s' ~$pettaeu.LM de, ~SEiS &6r· .lclM insii'tuclQI'lil'S fiimaniCLer,M da Ooo1deilote tllS ,eel pape1 d@]8. n.i6n So,viYic:a. 'tema ,de lUI BlIIeVO capitulo, ~OOpillirEl la tie !li{lt~lOn. Cl.tBJlldb IJoCIl.IT:i6 If! grtl!n lB8cudidD fin8i'1ele1'& • 19'7,3; a 1976, bl81 empl'Is;t!O!ij: fiTl;[\nci,er~a q,'Uiei i&'Iil' fur,mm 131. piqJUi~ llgu.i:el"cmrodl.1s ~iI'Ill:Plliuta wmll1il:!. AI mi~mo tiempo. qll_Ei W~

f80W' 8l!lCialn'l. d _ escena 8. R'ic.b"u~ ~ix{!'b y 10 ~ervici~ esu:cJQ\Jr.'I[d~f:lses de ilJliteIigencir9 quedabMi Illil ll!is garratS de Ip (1timisiJim C.hiuii'I'::h t!J,JI, ~t'loJd&l, ,~. 103 MUt'!l\os "t@rn b~jllltll.lljmio IbIllMi .. 11) @'~lll':r.I1I. mm\n1stn Rm:'~fII.i~fici,Ofl.

11 'l:'oNlildlo :B(!'m,i,1! Calrmeld f:ue ~lq')iI;ll!:!lI!do I\ll\plilnt.Il:OJm.ente de tEll, ~animci.oll'i. de ,Iavad!o dC' dinero por ex.cela,u;:i.ade t¢i.S 1I'i!;)ll1 mnJbl. ~u ~'Iii"{l!l~(lI1B fJ'!fCrselilll fkmr:iJ~IL'.~.L1lii i},·jll.~rMo.,iI~ .utJlml y el bllr6in Edrm,md de RolbiilC'liihl! 8'e almillbuJal"OD par~ • titurur." CQornfeld tut'! I:Ifrl "'~!!.dbl:"lmill:n,ro·' de Rcthchild: &~ klrtV~" Elite' I!'.s, !tI:IOml fTG(lll _'!!ILl: villli'tfi.nte, 8] ea QUe IiLO HI.. ldcJi,teIlOO'illllal1f~l'Itl!. d@ In C~lbll1 de Fid"l Ca~~TtI. y esta ~li:IeRil.ad.'o qU6a;yuda.o C11lh~ ~m _I;I!SJ intentos de empi,em- 131 nOKom1iioo tlomo fondo de' CCill!l~,ngj!;neiij flIU"IJI opeMu::iol"lcS po .. IIthra I'lU.l.'li3Jl en el Car:jibe.

EI batliquercl!) rorma.no '1I'i'lmr RoselilbilllWli, de lI.1,ruelJ: :ti(l dl~~ 'Q.j~~. paba uw!: ·~_lw., ~ic16n 'riI'fi hl.M~d Y ern ll_IrIO die I~ p:rilrlocip!'l~~ C!6mli'1ie~Ii~~ @li: mi:nistl'o iiSlI'O, U ,dc' Ji3c'iellllD3J PiM8i!l Sa]nr, m.witli en de'~£i~ 11l<l1S\,cntt:Se, abajo su BanqJue, d'e- la CRdit lntemptio:m~'IG, CI:l Su'lr.:l!l.lE:~ pe:p.el que d.eiiC'mpetlll'tm. 01'1 iii 't~'lil'i~ ~~i:o do ,!Ir1m!)iS de [srrJiel ~r6 en ~[)Ih:, como Ari'!l,IShO:l'On. 1 SUI ilie&1l!gJ'adabte IlOm:pi~he Ji~e:5huil,am .Rikll~s, de la Rap_id,. Imen.CII.D Co:tpOl'illtioill. No, &610. Riklig Y su '!ilompqu'i:I'a Mill. 81& bh'illW de ,rime-ra :impormn'Cia, &!iJ' lua 'inll'i"e'.stlgadloHa ~!]'tj~t\r·' e6tjoos tel se:rv,i~iQ de MU01Inas eS'liidounid!!!'i&e:, POE' 10, mel1ID!l dOlldJI;l ~diados dc, 108 !j!fdi€!D!Ul; &111. prowetQ~' M1.lapoo.i!t.iill:u iStfie!;I. t!!1 pliligll.lillll;jO Ad.,,] Shl:l:ron, ~li:rren,~' ~a U;~[l. €3~tr~crn pflrraiil6h:a q,'1!le ~~ ~OIil""'QIIci!hl d~ ~,](ge e,l pgder d~ les Eshld~ l!lpjdG~ !!l5ti!! I:IIMenad!t.l a La perdiC~6R. y que 1sl'\el!lL. ,pam poder SOStE1\lI!l'1IO ~R en mnndQ pnvadode l~ ilil,n:LJentltt eswdounhlenSjj; ti.@'!1 que Q·l'nlgl.,~ de ~Ilgu",[j. mmLeffi een la, 'Uml.Q.1!I Sovietica.

'la c~icl~ .~ Mjlt.be'~e Sitl!dopu' 'Illl ~91,.;Ifili) ftJJj,,~ml!b~JIY,HI;, 1ln;E! ,p~:rdj(l!l!. pBi. 19. bWIl.Wlid!a4 •. ~ro eJ :i:ndl¥iih.lG 'q;u~ 0001"6 ~.'U"pU~Il' ~m'!l lb!l:nq~eI'O' :i!'rijj\!'!I,d!o dleil. 'lIlait;i~g,o, dob!~im:Cl~tQ ~H[,,:,,·m~a.d(l. f~eRebe!r-W ICaJ!li, ,[leI: ~IiIJOO li\mbmsllW.o\; J~t-lJt(I ,0001 ,SIlS a'lmoo; de rna. mtJ!S,®~CI'[ll, [tali.a1IDfio Lic.ill, GeU:i y Umoo!'w O,r~I~I\!!!, ~i!! mqlWl9:tll!'maS :IU!is il),~~l"'l~~~ qiJj~ G!.!l~I" ex: :ltIl1tdl] ·flt~ei.~~.i!!ra .~II!e:d:~;]d,ttd~t~;liall;B de li!1! y!!. g'nrorne' '\wuwi:!1io[) b11ilpliij. ... ~, de Odlmer.ci.U' d@l ~.'pw dJl'l!IirQt! d~lbi~~ .pgr ~a ~po.l~C'La ~trl!H;!!!li!a ~!l1$!162:, l~ 'C~W.lb~!'!~ 1iYf:<)I~i6'!Il!JI.llrnn:lriSi~ ~emteDM m:DJro:r,d Pl:iill'a JU~!!Ii :Pa\~Q It

J!;ll1!to a ,~i'ic. g>r,;m relHi~n. lillie ~ulbo C9 el lbl\iO lin_do ~!ini!lilldero' OOl!Imd"otm, [fC(jIil'!,\Iofliwd.ofl m1ilcllo m_UIO':i!jl.ib'lo: ~f~ ~(! g~IlIJer:{ll dc·lo;:;; gl"tJ!lildlef! ,~rredo~ ,d~, ool~ il~ Wnll St~"I:,prn~ ~ quc@~th!ik ~ei!la~ ~!l f.e~ha y q!:!~ f,evi~t!;!~~~, impgi11lio;ci~ oomp!lr'.plbl'~ ~:Q' ~!lHlmOO w~lrtibru~ i!'Itr~!l!fl)'rn'j)tI~ ~~ :!1!~(it:eml! fi. ii'l;{!!!1;1!;OO;I"G' :ml.llll!dhd ,~, ~lmtmlD!mtto ,oe ]i111 Q.1ig~rrqlilj(l_~ tg~lropea y fi.MFi~;tJ.~. & :i.mp@sJble ya. ,~g!tnguiir ,c,ua_ aoti;~ ~l<'ld~1I,!" nidJemie:s son mi:llmf!!l!l'dues'!l!J.du!I!l1Ildunw.e1 ,Ie qUie 8~1l~ SlEIbe 11:8 QI~e ~8, m!'!~ ~nv-ersioiOiS'to" !m!IQ.!OE~®~ 1Jnidiose~MlC1ii!iI. OOm. p!!ei~w.e~~ ~n;;lidOl: ~:n ~a~chw~tiid.:!1.d.~r lo~y].ej~ r(JTUJl~ e'll!' ~~:,c,s dc(:i,r',. ligrtY~, ,de fe;!4I;illi8;!i 1:~a.linpj:11) s.e'~1t1l.Q!JIJ~ !l eil1iM;!1.o, U«-l1LGva y Veill~n m:lfDf'agruroll ~M ,c~d8JS ..

La lJlIilion. Sio'vie,tfu,a .;!l['U:',O~6 e[Gitamtoo:rnt:J:'1'.6:n, 'M mcdl8idll5 ~ '1!lJ~ ~t~~ ~ ab:r.:imecami.'M aWlEl~i;~~~", d/tl: 1i'~~lci· rilru;i61l :impo!I.rtaJmt.e (JiIIl ell Oa§OI.UiIiIilO(l' do li!l!lil ilim!a!1Ul!!! iD:tema· .. i.;tIIn1.cs.. Melil:i~te ,t8:,e~UlSj@i!1 de ~prol1ii.o, a:p.at.3J~,ha:nCl!rilil :i~rpern!!!I:~ des~~dQ (l ml.illgi!1Pii~ !i'lfl'l!\@ I:l~~ deJ. M1!:l[!'4S'!;!' i1i!l~ :Iills illliiRurncia 5~v~6tt~" ,),. ~bl)e ~or m!~j!e:nte,~-a:w:s ~n iifl~ ~delllCli:les ~Les Il(iUW ,eI. ~pill Opper..me:iml1:f'. la UilIl!iiODi SoviJ6li'ta 00 (lpod~dE! 1M redJes dJe mfleN':liiUtOO, B500. 10 lniizoe:1l iCilIm.:p~i:m~~!l;tQ d'll $~ ~'ij~t,iv~ ~~~~giJoo; ~m])O:lln t!'l he,g.emOOlJIaJ :5ctri~ca en ~tl contID.BnW ijil,U!~peQ. Jl N;Jeggr a ~~:1l, ~i!itadl)ll: [i'l]Jidio!! a~pa,el de mel'£!J. :J)@t:e[lolilllilemisf6riC$.re.~liIioo del d.ie-.s:poome I!oe]ul ,de ~~ e~m!JID~'g,~Le:r,tla:mencalW.. -

CQm.OI fA.c:ilmeu!!:epI!IJMed.ereml.i1l'l;e!M. ,eil mo15eli@:C~",o, eo~B." tKII,ruwl' ,~~ 'lilllll bamn.Md.o IO.llJlIl:i!lo. ~j.eliica eDi. e8,~ pl'O~s.i:LO es ,e! F~dQ M~!u!,t!:Iriili),In;l;errmaciIl)Ml <l'1!D)'. AJti!o:!D,"PQ '!I;1!!M!i ~~ 1n.'l!I i~hlirw. de'$~ IlmI1I Iml.!!!1l0 !li.I~s !!mi~os ,e lo~ :E-"$~~~

II"' ~l mudQ ,m v~a!jl d.ecl~l!:l. ~.md~, ,c~rJi(lici.o[!.es

.... tl.bl'ia!~lll:!l li'lJtmdAe:n. q.ue la id.u.eBcla Mliti~t:i~1:!J ,~!lidae~ ~ lIY!e~'Ji! inJ:\!.e~*~~ntID ~oiM;il.e9 II !!~!!i dC8~pio:91, ]asmed~Os prOOmps del, f':Mm, fiitlan~iUl ISBi ,~. on~~e1t9.1 del imperto :&~ ... !ii~~il!"

. . . Cl1O!e :idcll.tjj[comoo 'Q:~ :ru:9'l!8: hnMil:ld:!tdo )~ 'p.ie~, 1!Ii:nt&! :~diI.Ii.':!J5t$les (l~m.~1 ,,,,,lE!!!Irn;QQ' Am~8!no y~J8, , , O'ill1~:!I!I ~v~OOilJ' 'tQ!Il!~~~(I.pu:a mMditiplil[:.!lJ'seea. S'I.!! 16liI (I ~fifli!:!t'n.~ia,

~iH miQs. el n;!.~ttl'.Miee :ml[l'um~'tiia iiJ ~B la.s fuilJwras "'ij;~i'oli'U~!!!Ii'd.e ffiO!;'1€(m~9 .• liIhll1:;!1i ,e',I el e'j~ fJ!e lao m~ .g!:tll;-'{:: &fie.. 'q,l:Ill :ltD clilif~t!ildo la ,dvirui~cjon ,o,;t:~del!'!!W~,d.Qsd£iIl~ 5:iglol

Llnto! ymmit!.rnefJite,~O!l ~wb~e-moo die. ~_,d;~~~ noo. :~ a","[ld;l;IleilaJl~.¢€!; ,del .~b~eli:i:a~~· Mi!!!. 8i~c<.a iSI~.~ • da~.l!:ni'ili:l!ilfl, ()Jt!.e, :publli~mtl~ ih;E!C!!:, iiI~1~ .ui.GII, Ajh!~ .1lIII!~to,l!! m~o'\!I~~~ m.6sm,hloj!<l!t.iJI deBpl'l!aadilmo:nW-~Ir:lQDtra.

C'lgd(l~Iiia:~.~ ··,msOis~HI;~h;~Jbl.e$" y 1m iIilStii!.w~iQ.I1es "i:n'lwi'::lla· , q~i'I baD lOilllO,rit.nd(i la. ,esomiJi del ~@I mWlli'o ,de II'i.iI ft· ._.~ __ ' !Bil, ~ri;me:r pllm.{l do 13"'hlle!~jti(:!lrn:~naJiru.

I papell de Henry IKiissinge:r

A~ lQ(WIM <e:I. a~1 die, 'il)l~i'~:I'I~8.>fZUM!IIJ~iI.d:O~ p.cr B1ft on

... iI'!lii! ~:n.OB brDml6ctiRid09 ld . ta:mos lalP.rimera

tdl~6:n. ,'1 t1\8t:ar ,deidesW~r m;is.mti~ e m~ere--

lUte ~,!em p1!lMiooclil g~l'!!lir!1!l. :~~!..tldOi'eBdel Ub"oo '1'A1I! ,el ~:t tie'me '~n ~~~ :rmlfiM qu~:tl!m(18 i'~pil'esiotllld:!:I::> mD, ]re: Ire· dUIi:Wm.rclia de ~Mtlw.o.~cmes '@ ~cn:ffiWl!).M:!I (lll.e, a.~~t!.1l 'lOO09 IoI! OOflitexW;9l.tblilei:tm~k-s Y ge.G~iI que lm·lIn68C8t.1iIdi;[li(i\J,

N~ :!i!1,l1>!i!:tpf!enda. ,d lt~~r!:i.i.IUIIAJ!i! ruCl'~ ~~!P@~ dl;llm!f"~mellto ~i ~\l1, ,~~, al lban\ll..liimJ ~i!l~Cih,:mq9;lis G.;m,eil;l.d! re:sulten S!eX' ,I ~![!ipl dliE:pog~~'I,i'o, de: iin!ooru~ElOlIDtift S!l!;',I'!!Uca: e~ ~l ~~. )1M, !!I' '~oof.ldo to ~'Wap~ die 'Ooomefiw IDl;EI;ma '~:~l 'I:la.mpa:" ~IilIDre re,e:re.tnimf;]lM ~ Ma iOOmbinaeiiSnDui~ru.m. No • ~reM!o.·~ el [pMci;'JMI1 ~,i:nMmBti'i)mru.,d~.I", U!:'l~r.I 8iri¥ietica~Q~~.]~ Bor !)oeio. del bB1l!:~ii) 'q;~!lI ~AAM[~ ~f!,"!:O~e~ii!l 6;tm~", d~, t~mif..!. c.me[~!u~,wlJJ,a&a., ~to @e' em1~re deq~ ~l

16

banq,il,U~l'O 'qilC f\lub~lIiI~jQnQ·~ los MQrlt.on(u"w en h! .>\lI"g'!:.mtill'Ol co~aibo'ra: COD los actuales· J!ii:lilrone8 d'~ H~1Il'Y lKissmge;r. ~d!) le jlllrcrrmomos 'Clue ]!)$ pad_;rjlf!QJ;j de J8. malia itl.l]~Djlln 'lID ,~l f"l!rtl ~lI,~.aj9n, ,a.m los. l'KI('iQS de ']a Um6.'n Soll'lii'l~l:t14 e,nltm m!ll'i'T~t:los. illi'l~~ml'i,ei.i)l!i.aJel'l ,del olio. I'll se sorprendai wando, seIlS qn.e eJ. Horngki9ng IIl11d ShElng,hEli BaDi. pilar fimUll!laie'l'D ,ibill!:~{I'Iioo, ,tk\ h~r.l!.Bi.lielld~timlbi~1I! ~. ~mi bIll1WL'lci;on~i;!1 dil ~m.p~n.~ ~~6::n d(ll1 ClWiitl'iO mnootmio Mll!mmal d~ ru~ ~mi!iJ om ~,~ qlD.{!J @I, .oJm.g:,adi'l ,de hlp:ri~i!;iliJUl calt.idiali fmmro:iilm ,f!ij 'I~ U!I1i6n &¥iiSUCliI, Inl iEl!lfOpa ooolWltEll a'E!e.'>Or6 a Robl!\liit Ves~, i~n 'el rf3iude de ~a In'!,'e$bn-s ()Ye:1iWas Sem'l:eS; Qlu:e et ;ldull,l ~~. ·ta.rii! ~.eRiQr.al de hl OTAN es oei.o, ·Ile Mi.ch Ie :Si·!ldl[l'll;!I.

Y rna aClI1l: 1111 i;(l'SGrprcni:l(1 ite qu:el: :fBiilc'6'"n, poUtitm estadmmide:nae, qllie en e5.t.oo momeltLlll!, mlos ult1imos diia.;fJ! de UJM. mdge, 1\I.u.~ 11~ El'iludw. Unidw enY:hm ·t.ropsaa, N'iei'lniglll<l Y q\!!~- 1M au III, II. Mexioo. ~!llite 'MI:.H'r !:ol!nbommdo mil. lOB. gohiie.m.fNl

die Cu.ba y' Ni~ en el lU!.rOOuMie:u, CiariMlio.. Dc~ - ,-tD

~~ vi~~ " tmtklioo lUI' tione .. ;ado. 1lI!~ raro.:. la 1:1 t'lm

le 'hD! U~P'i!lIir!!) ,8 00-8 m~viimtei1J1:ol! [de ilfll!lJIr.,gcncia Ilf-l Ni.C'il.T~R!!J~. )' ,~tns :paiRS 'lsi ~S; de· h~ m~l:r.n· por el~gMm~!'1 e.~tfldo'!J!Ilidcil'l~. prlm m!liYM gkir:ia del hnp&iG So,,,,.i~t!ko, yporn qr!l~ste PUOOiil 100mill' '~presa]iias cont.ra cJ "iimpo;!':i!J!lismo yooqllli," :avanrl9:mtlo mi~itamul;l!Ite ·~n .E·U!l'~pa O«1dentaJ,. !principa~ ob.!;etiv.o lill!l';liaWgioo de La Ubii6:m, So:'IIi6tiClil d!~ 19i4 .. Slimpile· "Hfl:l~ tt1JCied~ qUell Ff,1:IH', KiSIJin~er'Y sus Ilml,go!l, DlirCI'IWS de infl1!le[)~!Ii BiOlocietr!la, olgtltli!ll!l!ll sus ac~,.,idade'S -co,nionne' a o.b· jeti;~OSI>O"ViiHi.(iIl.'!. basta en to mSie. 1I'(l(l6Ildh;() ,dol, btljo HlIlm.I:!o :n__nan,d. TO"

Si ~Y' e:DiDW!Stni rel~h'!' un p~gqlil~sb ~Pi!l~ ~~ !l~ SB1I1.1;ido· nQvt'MI!'!:i.~ 1)f1 mmo <lei ,eU!~ g:ili'llR tod.os. ~1I8: 'II.ffmkl, 6le dHe:n~ :Kiss·j!lljf.tlT. C!;I,:!!'Q. 'filml'l!.l. de 'UIli51l1Jb!it.Xo. ~ m. W[I· ~mdG eiCI l~ e:tIiti/d.ad. a. dill.mile eoD.ye.~11I los 'laiilQ,& de~ fI.~:I.,r.i~ ~lioo de ~ocll m!llJiiI(I; ,lese 'ElltesPa-dl.o de eetimiiilt4;!s: ,do· 1;0 Inlleliill:ll.·oimuiJl N'ffili. limstll :108 oo1i1;i~ ,au: ww '('IiI. 'Bo~ivi8~ de£de la's oficioos; de Edml.Jud &fr:a en llr.asiW ihasUl. :18 nueYa, ~e de AmIlIl'~C8D .E.x[iIN811 ell. NllIef"'~ YO!rk, Kioolng.c'l' 891 ~l pr.~i.pall pI"llponlmlc dl0 .111 :nllcit)n m:ititmr ~:!Jt(ul~OIl'n'idl0f1se en .Amll:ric;n Cemml;laiDto' el'lpersOIil;Ji 4;001(1) porm.edio' de, P-8JW'llI1!~ ,comu·

'IT

J1'c SlIllllltZ, el ~tan() de EstEid.o. Y K~55inicr h~ ,oontrnIdo mlttu' 011 erear las. ,wn.d.i.;iClIliIi!!l1 de rui:lllJi e!Jloll6mica en que d !1 :n(!lf.efIWn(lrlllllJDPQIi ·~Gldn.ll:KJ~'1l3m.1."l,ril:lli 'IIIIIC' :10. vfBl mi,·· !I'. ofed!;iV8mente,~!I'I p.'Yfc",~rl~iru~vit:.'lIb~cll] ~tl!m] gjjllo' rn.o[ ,e:r;ta.dm.l:n[id'e~.

81m dlufi el ledl!)"f' ~ ,sc<utiJl'j p:1rplejCi de 'GIUIi! ,~I.rno!:!lf(l ~n di tmk de L~ ~\I,~' ~e 'ili!'i!<I~n<l.b~'; pe1nil.:!!m Q"Qm1''':~ llrI!U~$"tr';;l. Ill'IUici6n p!la?' h!~ V'a1ilR.iI! fW'ldaimeiiit91.e!J d:e n.'lil.e£!tr.a.C'~ ... .iJ:lizB.~ I66n, i0:9 qlme qWiete deHil;n!Jj~ NGlI.'·oot.r1l:JiCi), SA., Olficun:tni:J'li .!W]Oj! Jill lJiI.Di\ sel1cilWe;;; del: a>'lItmto: :IiIUegl\c)"ij ~1iII:ir.'liI~ '!jijlil ml!l!;lb03;;

'MIiItIOS ,enemi&PIS, pOOOs" "i nO m~o sOn ~ sino que se ~ea - - idilfitili:cu Cloill diomkiHo y ;numem d.e: w~lifol1lJ~ U"!1I Vet

II 1iIi). IiOspethHi de 'eUu' ·ell po. I' de 100 'idud!ldlil..~o~ iru;o!!peMes" S8' vi:$f.I!!i 8W.JO •. El IlUi1ado, de familillls ~ mslitucio,n@s domilrnfl N·llImOl:rafiOll., S~\., '1'1111 irm~.Il:II.!lm, puderu~.1!. :Ilg. ,1lJllttJlIII c~ (l~i"lI;~iilliiOt p6bUoo. La ,p:u~n'8. a ~as: &togas, que e!!l 'InO liu.ch_a ~ el futurol de' nuelliR e~e, cO".WieD!laJ a g:w;!~

c elmomenw efl! qlllc I!U![I. !l@"l1llbfiWI mlle-1Ji '!Ii la 1m: del df:o.

PARTE I

'G ran Bretana

'y la Prirnera Guerra

- del Opio

lntroducclon

He aqm e1.eSlQluema ,(I.e. 10 que '18:.ml]S ®: referi:r; die.1 eIXterlio!' I~p. till pulilU[]ii,l a\i'rt~{!.neha cnt;ll)$tu~fMi~cn:ro6, ~mP'O'rti'l:di(l.S pOl' Ill] rru.:p(! de cQ!l!~n!b~nd!i$w!l· ~j1;~ie~'~~ y bif~n ~~It'!i:g:!lrl~~" t~ qu.irllta. :psrte dela pobl~tliGr:I sa oo,na drogodiicta. eopi.demiaq'l,l.e i\Qperl'l 8 Ql:ualq1liera que se Oi)tJ.()~a d!e6de [11 ~ca: de]8.5 grandee

- , No li!O]c lfiwlllmlb.e:n :lo~pobl"CilI-, ~in!li.'CoS rill:05 tmIlb:iol:l, J'

los ~d.eos. EI h~mp.:;! ostent8 ~O:l'! dnismo ]00 divi· de.n~s del l!£l!rt@h:.El:fic'l;l\ ~ ma;8 d.o, domirlar m1JJclrlos. gllbiomos

mIi~I1:!!~ y ;(iliIT)IlIIli~ o,un ]0. inoog;r.idild del Q naeinnel.

N~n:guI!L'O' d~ sus ;I<uiv>Broori.m est!1, II sal.Yo sus 8]ClIriOi.ij ni

lil;J.wlln;! elj!]f~ de EslndD .. Las in.~tih1CioR€~cM arden esUm en nl!WOIS. Ell deterilJl'O i1e los dlnienttls mQ'.rIl~e8 de IIlI.naci6n fi1l )lnllrl:t.s 'll,U!epelign:.o.,

For eenoeido que eiSto suene, no e1:iu:n~, dc.!;Cripcion de [Q:j.

Ei!lDdm Unidtl~ d.e ]981, ~<jiil':l~ de I~ Chin:& de lBSH, en vr9.pe!:'l'i!li de la iPrill'l'llBil'<1 Guerra del Op:i:o,il:uando Gtan .Bretaiia. dese:mbami I:oo\pu pant obligru aCh:imta [nge:rn el 'I'eneDo QU.e dia, WiiblA1~Ill[l Ioa mcn:ilrlk:re'll hrihtlli.t1O<I!'.

Tal eomoIe. eseribe a S"t!.9. sU))eriCltESen el e:,;:t,e·rior uno de ~CIS pr!i1lCip.a!.es narcotrafican'tes: "Mile'tltras Chinn siga. sie:nrlQ Ulna

fjaOMil de npi6mil.li'lios, no hay elmenur moUv""Q p~¥<l, ~ml?'l" ilI"l1,1e' !Ie iXlliv.ie.'tta e.D, potIencia fililiIl.ar de lm.pilrl:at'le~a a1guu, )'8. cwne el, 'lido ng(ll~! hili; (lll'ler,g:iWl y :hlvitnWidnd de lin r:mci6n."!

l;;n i!'1 transeurse d)~} ..,lg'lo llilfiiadLo, 1m. filnt)lll'lil,aS lIriitl:tiIliCili.!!, ill amp.am de 1.0iS C'h~n'o'n'<s brilA:n:iil~, oo:mrn8.bilirl. elt:nllioo, :m~1 (II!' 'lil':&tll:pdUot;li,wll'll:iB'S.. ttl, estwfillnW'lle ~ii!ioorii~l I;:gg'll~[I'l\ 'Ios 110m' bees ,~!'I llL~ fllm.mils 8imitituml;llu~~, M.~thcMfI, K(!swir:k. SWir,@j, .Dfil!it, Bai1i1I'1G'", Rcil.ll.l'l~'h.i.'ldi; .:1 .~iII0IlJglk:oll;g .utl. 8lull1gihai, Bank, .[Iord~ii~ MnU'IQSOI1, Chill:rrIiCrOO, Blltllll,. PC!i1ir!~JY]ml' ~JVld !QrJilinl~ SU!am, Navlgati![I]J <A;m]}~i1Y_, Lil.<i "'arbaidID', faebsdas ,G.@· ~!II ill.' teJ]Lgelll;CHl: de (lfim ib·,ewi.a di.r..igf,8il]. Wl8refli lnterneelonal de il~!'Iii'li'liml,q.mJ Ol)m'8.bml l.!Ji ainptlm ,IiIe' ~(JCied~ldiYl ~~trulotml· tcis'tas: la OJ.1~hm du San JiIiEliii'i dip.: JerlLSI&b11l; 1.9 I!'1illliL!I! s:iooiiito. d@ 65tEl, ertCiiilezada pOll' ~1Ii l"undac.i6n Jcrusalen; Iil mafia ,ele M~· ::r;ilili'; 1I.tII'II "1~rrRdm;.'" II &ciOOUdmM C'"",lm;tBlul!1!I'I clEf Ch:i:n~ ..

.Aru reeor!'!;lr !l)ll e;Rped1entll d@1 i::nifioo d@ ~8ru.pBfru:ientes y SU el5-tlila 00 oCor.ntpci6n r holD!i..ddio;, el nllig'(l mib U~ITn:l'ti!l,ijdo ht PIJ.'t BI!"~tQJn.nilrn. '!::imenti1d~ !:fi! u~l (lillO, QI!; C~'111 Pilbli@ "daB' Irel'go:mill~u)~m~rnliJe iU! dM~nwhliallln()8, D!liIll'CO·t:milc-iI'liIiteS. Pam las 'hritlinioos ,e~ u,lrli.(;O de opio no era un ~6N:idt), I'1J~~i(ll, d!l! ~f.~ t>iem:lo, SiIllG' 00 dJipo ii!'li-~lNm~l'Il:1l· do ilo, po~[tiJi:lI!I. dllllli Ell<wdo, bastiOn d~l f1i~~(l)' obj,eoo de, (l'Momi.os da ]o~-.ll·~Sim,]es,dcl"lIDre eamhio": .Adam Smith., ["lIyid 'Rij~ ... 'td:o. Th.Qrna.'1 Me!ltrms. JiI!Jll@S MiU Y Jobin Stum Mm. Err\l'CiIil,imo.r . Chino., y posooriiOrIDllIll00 R les ES'l!:t(JQ8 'iUnid(ls s.a;liidos ,d@ ]0. (hl!gR~ Ci,..-]], no I»tul'udlll a, Ia priiii6n siUll' a hi nob]cza. Grandooseetof@9Ld@I.l,ejlmO Orienm 5ie' dedicuron al cumvo • ~Il ,gdo:ml~de~rll, a e:qmrum de In ]):lIDdU!!;;cli6':n. die ,Silim'e'I:I~! al grBdodo que dooell~ ,d~ mill!iin~ de imltiv.iduoo dLependla'li OOWJllmi!.iilili! dl!!l ,tlrtt;i'\lQ, Is, disbibuci.olll y !il] '~ollliUm(l ~. ,e8tu~f!licienres.

too Itll'.!llWi~:k,. Dent" Smllc J! Ba1l"IJrlI(I' doodle S~ lU~rida el'l'I:i1I ,ooJ.~2mrn 'brit-wei!!. d~ H01l:G' K.()ng., ~!I~ d!fI~_ ern fil!1jDm.ml' dwl d'IIL(I.P~!liOOOl!. La.J~'MlIlI;b.e~(lrJi, lEI J:Ioillg;Ko!il!ga;n_d,sb:Q'l'IIC" hill Dlual1dmg Corp;{l]"at-iion y 130 f:e-lli'nsI11ar8iJ1il Orilil'l'Iit S\eaim. Navigati,QI\ C'4'mp~ny thdlnl&i dl!l:miJrum losmeIDliJ!8 de prm:llu:ccioJ!l

'Cltlld~ enl: J!l'l;'1c URdliftjl, TIN:' Ohill' Ir O/~ir.r;'i. WIV~ !.!Ie"" YOI'll. H""'tfit iBook8, 1&75,)_

y cmtribuei6n dB tOS! @sLl!lpmeienms d1B~ LBjauo' Oriente I!I!IIl,e pesan POl' el 'oomimo ib:ritanl,elJ d'll C~ftll.d!' pnm ~Dt!rW' ElL los E'stadD5l UlllidOl:l. 'Ptir iJflu ciI.de,:na de R,u~iI6n oo:nl:;ilnllJlI,los lies. cendti@mes de LWiI. "Tdi!Uhs'''. III mafia y 105 I1Q(j.r.«k~ de Ia C~· fWi.li'i, de DlputiMJM Jild~Clq lDl'i'Mmrl~.(l l!)t&!v.flii impWmrri 01 IlllU'CQtnt~.eo" La ·l'r!lL1l'.II:f1!,~11!~i,r1 di:l' diullif'O ~ud:o" Jill CQim1pd.'Illl [pOliljllBi.YililIl Il'OIniiooriaao d\;J atsesiinal.os '!;J~e d;e'be ya l;av!da de 0 Pf,a:s.M_I!IiII~ iiJ:.f! :~(I_iJi Ell,t!lidi!!ill l.hrldJos_ Pm:, SI1;pUO.800 l:Wu, los,~iW]s q~~ e8m o]'ml)'l1l;.o .aD-tiilwilI' d.llllJs cs,mpufutli,mJ.b:ls y,n nO IJpal:''OOi¥ii eil ]111;: 'li:uen~p!libl!~ diel Ibcl) briMnioo, pe!'~ l~· wmooi!pSlles '~I'<lJ!:ioD.@cS,til. ~.'fi.oo M ~gt"lI'I. boy mBts, Ilclulihts qUfl ~j) que c3mbililill huee till'll nii.QlI, IE] Hoogko!ll:lllfl!'!d Shangbili'l Bank -0' ·'HongShoutg". wmO s.e lo CUltoce-. d~e Ja oo~tmiaJ brio Il$UCIl 0.0 H'IIIl,g Kong" .cumple las mi5mt'lS flmei.QlIes, que Ie ,uiGinRrtll'l los KcswMiit nU'IIlldo I!:! f!l!I!iId!3L(\()n: ~i1l~it.wr e] :r~8· Cl!looto Qe!nU'aliialilo p.an ,elfi~!I!lleiSLmie:noo 'del~a~fioo, Los; ,o:peW,d~ .lit les I!ti.n;:cton!s IIodB.'l'in .son los :mlfl([l{l3.

,Un he,y iLcs;piomlii cI ~['o,ilclo~ e!l~~!:!id~s; los gnm,d!!'s'aP@']U~ ~ Wa Prob:ibiei'iim:: Bromm9!D" ·K0!uled(f.~l];sk,y. t;~J]J1 ·1l'lilM. 8:oo'Erp:rt! ll(priiSio!llados 11m ]0I:l Ubroo de hii;ltorii3J. ,I!II en. tl!. ~U!O!g)e t~ne li~ PI;o~lf{ifiL~tM~'h!!, b"~~CI~ 9pi;o ell! lndl~" lIB m~fia ·d,e.la Pr<i'hibic:i6'n'? No ~ ~~ slente e~ olnenaliiol" UIU. brelYe V1I.Iidta ~1.pBIS8.d!(). y ve" !!Ill un llbro dEl hisWriij!, :sino' 01 perlGodJi.oo maJtu:IJn.QiI: n,O Il:i reestmQ d. ' ~I'gullill ~'~fc!llila. l;<ieja ii'iIUl, elt.el!e.IW'ti-cie!!'Q ~ Wo po(:he,

:1:.0, que V;i;!moS 1:\ l'efe:l"il'M ,suCl!did!1iI ,,11. des Tffl!Ces. Su,itedi' primero on C!liliILEI!. y aMra ;8UO(. lilt! lea E!'Ilt!.d'",~ Ul'i~dos, Tras teeail,ear 'Q.llU! il'Dl;I' hal!!! ili~biado :n£ los n1lm:bres ni las gllaJidas de Im! ,crimi.n~~. ~!'1Ic.em08 pur relatilJ:' dmo Sl.!.!:Edi6, ]a :pri· mre:r.fJ.i ''oIIt'Z.

La, guerra de la Cornpanla die tas lrdlas Orr.i,entales contra China

Ein, ! 'lUi" I:a, Cl)m:pama ,de las hWlias, 01'ie~ta:le ' bl'~timea iD:EI~ el!l1a ciudadl ~a_ria de Cll!mltlJllI slIl.primem ,dem8J d,ellAjatlo IQr]el'llle, y ,run;pe:z6.iM)lrme:a:ciar COil opio. De el'llton~ D, 184,0., ciJirmdo ~, deaat.6 I:a P~mefs! Gun's ,del OpiJ:! cc:!:!tra CmnE!!. Gran BrcWi'i!l :no se apcder6d,el '!lom,ernio del ~io, S11'10 ,que, elooii'le"rcio ,de,] o]kio se a.Pode:r6 de 'Gilliri. ,8relm1a. El medto filiI/) ,e~ C'g~i i('il,pt, de E!li~d:Q q~e ~i~ gll'l r7,en;, lo!)'lil S.l!~rub~e (e~ primQl" m~f.li8'i;m lI~itAn:it:O,q,1Je ,oom;p~fJ:Ui ]illI negociiilciil:llof:s de p&Z een las COL.oli'iU. ameriee:n~ 'was ]a bataJla. ,de Yo:rizJtowD), el WEll Uel'l"'iS al :pexI:~ri!i1n Lon,dl'ell ,i1 ~,fIIiIl~i613 po'l iliea y ifi~ll'IIe:i~['D !Wlltl ha:b'ra ;maaejiB&i, el trAGc" d'e] 'Clpi,Q' 'en Asia.,

Los eleme:DJt.o.e: priDcipales d~ ~~'I[ ooaU.ci~rn die gob~emo dll ,Shel·

1

bUi'ile ernn 111. Oomp.aflJa ode Jo ,bidiias OriailJtaLes •. un ,gmpo' de m.el\t8dWe5 e:iii:~, y ll!! 8]i.E!~. un ,el i:1o~tiwilHil\~ C\u·oPeG'. con la 'Ordeiilds los CahaUeros. ,de Sail JIHI.I:i d.'t!, Jel1,l!S8,llll'I "¥ la ComfJiBfifa de,JeiiM.lfI:Ipooibill:tado d:egvbemar a ii!i.omb!l'ep'mp~o (8;e,)o cOlioofOi (;uID(; ~1.i1,jcmit~""lc laJi]~ Bi,ll'kiil),11i@i'''},81lu;)']bumo d~~nlt1iiba @] poder qIlQ manmlllo '0 el p:mm[!iI'J.'a1.e·pol" vom,ire mlJiBil ~iBfi"i. PiU ell :MenG[,.

IIA! C(l;lIlIp@.lUa d~ I,~ ~miio.s (:!ricn~lEilfl!li ~ lDili.dl5, lUI ,@I 'n~!ioclio de 10:5 ~ii'm.p@iiL~WII~S en n. 71:5, PO:L'ilI no ·ftw CUR ~ll.pi.ime:rll en ha,oet~o. DU5di.i!:[l'ili~ ~ tu!ll~t.'Ila ptimuii'U mb:i(iiiij( .... ll_it~,tl!i! 'Pequm !1m 11001, In Compllfdll. de ,J·l'MH :pD&e:!1l :Iu Haves del ,oe:mt)'I'Cto iCI1IR e~ tejOU!) Ori~lIlie'., i]Jc]~siye e;1 de ,estl.1peta:c~eilllte.5, .. 'E~primll'r ild'orme q,u~ so 1)01l'lm)'a ,de cu.luw dfl' :ll.map!illia @iIl ,cnn ,~Ia Pi'!I)\Iill!IIJ1ii die India, QiUU hil'lici!l finM dlta] sigl.o, Ul estaba.hl!jo' e] :imperio lie ]O:;i Hlilliw,les. ooll!!ldoloajesuitas, aii;'l!iielJtilu, los pmiOS ~,l~, ,e~!I1lJte~periugugs@s., .nlJC8llZB!roD. po.sicio:n~ dlflo au'bilridadi. imd:q,u'iI!Idlll eo ]&, torto bUiiilpta ..

ICon losjesl!JibMi p!!i)1i elil]8i~en"lre loa Wlberlla~ ma_nchii,e;s, de C.mTJ:.ai.., ,~, ~rio MQ,ng<o], prime.ro los p1l~,e1w.l y l!l.mp' 106 hD]RIi~!i :H;e a,~W\W;C1'I ,iile ~!l~ Cl.4MmmjglrU;~ del ri!(j. mel!'leio die] Ilpki iipl'" mllbhm ,plbi@vio m~de:~ 'mbes ,e im!.dIi(llS, elltR ,ilIflu ]11. del wm!fJm.o ~J!ltrn Olilillilan y .ID!iI. d:epeoilem,ID!l p!l!l''tu~Sli! df.i M'a~Wl. ,[.o:l!l hclamdeS€!lI oonoonOl"ODJ ]1lI~D _mo'J:UIPOUo,ile~ !IP~O 'en tOO,P]11 pall'b,} fcI0ri@ ,dl9~ ,gUbooDti.l~j,l!!'I!.te :imtio. Q;1!le indui:a a B.e!Jgala,. B,illar. Udlisa y V:lU"ai1~!. Se ,ilutOri.liO iI. .108 comm:cimrtes hoffiEmOOBeS, a 'que formnmn. los, ~~IDM illld]OIII op,rodJ!;u:ir' (Jpio.acambio, del IP810 de' iimplll~tos ;Jt~ col'ite .lriolil~la.P!w~ 16:59', SleI ,comerciaiba ya miiis opil) q\!!e ooa]· qW.0.l" otra. ros!l~ ,salvo cBp.eciEl!B" "Iuetam.hi6n. A ptl:8obu. €.Ga, o~o.Pajj1j, 1 TOO, ~ h~lJgdese9 e~nabab miiB die m,OD lone" ladml de opW· al !Ulloa ,lndQl)!8sia.

:5:1 (J'pm l!i-emIPoo, h~. !l'ioo twill ,"J:1rc~do oxtr~w:rlli:lll1r.imn~ll~ IIJllCf.a.WvO, ·p;e:ro·loSi ~o~l:mde~ &e' IJjl'eRS:tail:'OiIii, rui!em4s, de Inl:5 ",entajas colatl1ulcs. SiilgU~ un hruslillkriadQr. 110$ ~u;llpl!,I~l;!s!t.s. d\e8.ci:lbrie:ri'i1ll en el ~j)io '''l.!n mOOio tUiI par.a !J}i,ilebr.antwr bli nJlo :m:ben;~!!I. m'~f!d ~~ ~~ i~dlg.nI~i!iiQ6 q,ue $i;; 'O]lQM!!I:!.'!. !1! m~ jl!l:rod!l!lld6o,de, IN .. sistema de haetendas. semi~ervirn pe", I;ad!a. v.ez ~

RThtsJllle. De bDllpuel~,.a:Ofide bJ5JltIere3idel"Ci> aHlOO5 C!lin5Ll.m~~liI lOPio, ,dlflfndirl'rQ!l'I, d~iJ[bgr;!ldam@'rn:le iEL.la. CU1Ip~ba ~lll.OId:ie~i~~ .~ ]0 ,d:ro,go!l,'''.'

L.:i3! Oiimpaii<l! de ~OliS Il'I!d."i,,-, (lh .. h;:mt;l.ic'."I nQ'el'llt.ri~ .!Wnndl:l ~. el !'!!eglloCil) sil'lo h814m. las viclodu,mitiJtilrBS d!! 1'll.5,j', ql!le hl'e~f! dle D~!l.:g:!lruo. 1JIr!<t CO:hllf!i!l bIiW:llilk-a. p,~n;I ~~ "'~~fi.clinria d.e Ia i,!:I.ci,u·si6:n cn el ILIDilnmiOI diel opiOiiltil rUle Gr,aJn Dr>lM'.M:ia, m s.iQ!JIi.eI''a ]a pr,I):p~a C'e~IY:!!J de lss btd1i3:aO,rlieit'ltallies. llia. ,cClm!»lln:fa ha!bira ... ,ufro~U'dQ l~~ ~~~d~ 'iD,I;!H~d.h~i6!:1 ~mWlr iii!: ~:ll S1, IP~(I 111(1 OI'DilJ!w!J;:alIru(l!ncia :aI!:gm:'ul., pumo qUI;! til mucro d.e~1 ctim,eir-ciodJel,(}])[@ ruhii a Olar a~O\s MIs:illlios die ~~ fiuncionMiios. d.c ~El. wm,p~f:ihl ~IIU:~ ·[\e.sid[~n ell Jnd~if'~ V,li!r.la!~ ,1u~tuv\00 h.l 'Com:paIi.bl. de las ~~di~ Oden,We~ que, ~H~!;taN' al PaJi~mentg, 'q1l8 b.~Q81:lr!rll. hum. q,U(l llll!lri, ShE!i~I:nlln~., l'lIDlllMllzO ttl. com,. !miliu,. ,y'ruRool'llvi,lr'iI;ioel1l i:ll~t.Jli!!lmcflt1" Il1ll'itrDil dio IIDqlWiOO p;:u:'a :1iI~n,br .~ Im(pet:io Brl:til:niioo.

SlteJb\l!_!I'W!f. WmQ ,g!> eiMOOl~.dle~ ,!,!!]! bM'C!l!rro~, J)!!, CQmp§lI!Ua. ,d~ i1tll.S ~Indlifi$ Or.ic:nt;Q'lles y e~_!;Ic(l"io mlri!:Al1.iro,y ]lli'j; ~:Il'ibir.i,6. ~l'I. n8]ler de ,elrurus ~rna ,em~ wBib.le .. At w:lildullir lEi:. gue:rru iWevol'UJ~i.o:l':li!,lIf;:iOlJ o;l.n. ~ a ~ .oo'iomas a:me:r.iC(l!nas, ~OI! deuda liiUlCioitlal bri:1.6niea o.lcJiilZELi:J.E1 .!a ~;l:lldllD.dD. {\i:frlJlJ die, 2!dO :lilIIiUOmBS die, li~r!Ul, IJi)Bra ~ ,e .. toi'l~!! ~~,l[-M~I!!l~~. AID irma] qjt!.e s'l,!U:ed,!l'coJ:lI(J~ 1JIla1f;e.s, slJ!hdEl~oUI3..s, d€llli.ll@8!tI:'ml Ill~!ll!I,E!\l :'!!l!meio, a1ill!l;a~ ,9, la ~~d!!I Ir:I(: !~raf)BMkliil1.a~lml{l: mdl! de [I ill, mi.tad! de '~I);i! i:~~ d~l ,gQ:biem(l,.U que 'en, mu grave a.ao. es qu.e, 'm.er~ed. :) l~ Ug,a de la ,Ne._ddail, AmliSid!a, '!.mEl aJii~ Q·1ilropea a.ntibr:irt~~c@, 'I\IJJO :SIl fi!l!'m~ dUlrllAf.ltc 101 ,g;uCI:~. Fr,i11lf:lciill, le ~rr,lliboW ,ai ]nG11a\err,ala iDlIf)'or pa.r!le deill m.eitcJidJ!lCUfft!1!peD en b~~TI.es -t~lliIes

00Dr01 elwno, IQS t:ext..iJrues y Ia :feff<lOOrlia. -

P:~rt!i :sohi\"'~tm" hi ,m-:iS!ifll, Sh[illb!lrllL~proiPu~[I UllIi!I. l1'iilrnw,gru(l ~~ dO!;,]!! ~Hg~ .~m]lr!L!!ir IlIl traa\;l~ dijl ~p:i91 ~!,l\,~ir LlJ 1~~ 1EstmlQ~: lli'mdM.~mbas ~, kIlO ~l!. iCO~igoo del Wab~ cajmb~Q. L:l[)ri .• :m!:ro~~6 butaThte bi(!n. 01i\1'!. llll! Gu.m'rn d:e.l Opro C:illD!!;mC~£l:'l!(li; tQ &ie,gu:ndQ ·sO]o ~'$lIIWb~la ern $iglki ~.

Sbe.lb'liin.e :seiM primel:'o !:Ina. alia:iU3i, con ]!.a nu:cl61'i de ]3, 'C'om:pa_ill;p" del [Il!!. lli'l!dllil!;S O.ri.ql'!!klJJe'~q1;!,O e!'!c-A~b;p.1l!. L!!!tI!rrU!M~e

"

hliliv~[), ooyo ni,io iLlJtOl!! ~lI.bwnt!'arti$h'!! .;'i!.~~O del nlo1l!.oprjl.io'

pl:'~v8;d!l} d~ln'pii(l (!l1.BOO1:g~iII.. yPr,ai~u!'lS .!iiJ!ll"1ng. hoinqllf!N ungl.oh.o]!l.~cl6i!1de mll~o ~ I~"!l. II,d ,c!llIlll~r¢i,Qi pn6~il.i(ltl, Con i!illd:i'l'ljjln del alm.a~iQ del QP~.o1 y c] pa.dhri:n.azgo de 1:'1 mnnarQl!l!£a,. Shel· IU,!lmelloompr-6 en 1:188 al Pa.rJa.men~o. d~'l!;a"k .~ nlloo"y ,ecm.solili1j, w ~.ef:' iD~fi:~~(tV i!l~~Il~~~1:r.P. ~g~mlll'!;:l1» ~]dq, 1;J~ f~liMIjJ~!l!!I' (efi'<!lwiifij~!'iill\s ilIlu~ ~!III~la.lfohu;liillilll (ll(l'r'ios:l d:e iIi!~M 119MI h!'lhti!ltl .mellliiTI~bad9 l8ipO.litica :naCiia las oolomas OlerlC:3ililss

d~ Gl:'l'!i11I: B·ilriai'lJEl, -

8.1 ~~;rn,'Cjp~!.]~pi:lgfH!dli!jk~ de S1elm.lv~e e:r~ Ad!;ln~ SmilJI1, rlll!!l.~iolrlall".iQ' l3J. S'llli~liI!fI .~ I:BJ Cmnpa:fd.:a tie la!! Indi,as 'Orrem:ruJ8s, CU::i'(lI~hl'u de' 1776, l.a riq,r.:em. dr! las 11(l{;WJ1J!.1S, 'pro.c1u:fIiI.6 tl1l11W lap(lUtica WIritanicll, dle HU.lir!t~rl::!era ht oolm]li~s americrllh3s ell! ~f!!ilid6-l\'! ,de, :!,'I~0',6graiil~ pmu,e~r.QS de~t:e~'~9S prim9$, oomQ IIIIrn i:m:p~ir-ath!() dll mir!}(l(lni~llir 01 OOmlll'c:i,@ dii~ O'pio. $'nl'itlil (It.a~6 In ~tlti;ca Q:lilie ten:i;a. ]a 'llJom~llfi~a ,de 1;1'15 I'Il,di~ Clrien:l.ales de '''ll~llIme aJ campesiWi ,ar'S1I7illll I:'kolOembradl) ,de ,am:ll,JJoJa pm'fI aeam.]iji!;r' ~~ 0< ~li~!1J Q:l:ro !:TI"'!lI:ii(l"'" pur,il m.Q'nI~~"li!iI)l' ~U.u u~ PI'KW del. o[lio, ,en loslimimd.os ID;wc!l:dos 8Ni:§;1mli.teB. EI. opilil. do ~Il" Ia: iUmre de las riOT1~~i1$!!l. ~. 1,.Ii't(1f:5 ¢~~i'lh:I~ fUf.iie~Qll1ario·s de la QiM1!pa!i!r~. ,de ]~l!~di.el!ei Ot"i!Q-n~~~, d~hJji!J !Iuutllr:!!. ~eFi:l teilfigl6n dBl.l1libslmmia. cli(l] Tmperilll. Esc:i.biia S'mithm~ ,La. riQ'~" de'

IflS ~J~!I1e~; -

~ ·servid.(il",B8 d!e,rna.CQmpa~~!JI.h a n lli!tlttThtOJIM e'n. Varlas Geei!iffit!:lle!l e5tUlece:r en 'pro,vecl'ioprop:iJ!!1 e~ m.0I10):lOl;io de 1!1g\!;'fu!:~ ,~e lll~ m.~ ~mpo~n'~§ l'lOl!m!l!s fUl!' s:6~tI d!el~ evmel)ll:~" mrk1ri(ioi'., ilii!lJ(i··(;h~:l oom;6l,reio, i'r~t~r!llli delpal$, ..•. HI". Ie,] transGU:BO' dJ~ImO '0 ,ooa; s.iglos., .M. lPfl1n:iu de· rna ,oompan~!l llU)glesa pm(b~b~ernll.lll!le lI,abta l1~li!lMdo lull, ,dc!I;h"u!c:liiv8, como :Ia del 1!!J holalld.~a •• , No 'Qbl'!W!!!:Jit~, aada p.uede Se:rrnH!!I d[· ~~!!tc ~l!I1trariQ ~[rnteris .~ <de .~. ooimp:diSL'l: en t!mi1:.O' Mbert!!M!!de ]O~ ~I'!nses llI.weha!lil, oo:raqUJi~tadillf." .i!}Bhi en SUi m:terero [r~el Ii(:)WrMlO]. iJ)Orco:nsi~ente. Il!iUilll'1f~I1ita:r ~n; 10 pasi!)l€; ese iP~I.l!~ ,an1!lal Pew &i b~eD les.Ui 'I!:c:l~. ]l!Cmieal iir:l~e~s dii::, ~51t1s ~rnDoI!iJ.l0 'ell pe!lulill..fM.mte &1 aqu:clloB: ~mI ~'iItE:lIii'~ como, 1115 d.l11IIDb~.aato di;1 ~01l!" ~a. !J1u.r§fi:1'I p.l'.i,ndp.il.MI)'n:te de ~~ .• rmtll i!llel ~1a. EM

Ii'eDiU, d:1,l~ g;l:Ianl_p:ropoorni61i,. n.ete5aFi.i~rneil!iW. 0011. la ~tid!s.il y ea_lid!.ad d:el pNClucm\. yW:in.to 1.8. rulR Oomo La. Qtn!. debe", dcpender dll~,a ~t!lJii<Bioo deW m~:n;Mg;t

~l ~lIIdJo"e:rael. opiio. . _.

IDIl 1181, e~~~k1ri(Jde, Estado Inr:iM.l:li'wKom-y DUi[Lcl8.oS bbfaluO))MeSOO que IElmnBreta'l1!:Oll .avru&l~M'a {;jJ Chifi!lI!paxlil. ~ieun Dleli'C3d~ at Q[)lQ,Mie!D,tt31l'~~, l{l.Collllll:ilJiia debs lil!diitll!l Ode:nital!f~ ,~r~i'l,mij;z6Uil!!eJ fled do :!!Illlilsidill;ri.ml q:1.lJ~ !W' '1;1'1'1- enmaNifi de,e:xpomre:l cpiode 1lil!:dia il ,[JI1i:III!Ili,.e[lrep~l1it<1.ci9:n. seereta de ·ta ICompmi~a. EIiIi~ l(!Ispr.:imelf<ts Q~t;!J:WI Ja JBi[\nmc M~~m., que :ba!lotla hI. fet'ha S]gue :m~tiidn '11:11 01, t't'.&fioo do ltiie~hliEl d.'el. 'U!ja1to Orr~e:nte.~

Y3I. (;GDI e[ :p~ml;ci'lliio dii~ d~ l!'1.CommEll,. J~in.e M!lt!:iesoll y '~lI~lirl1lfliil!l)Qi!1I'I!t:!;'!t¥iI:Otl. WUl; ~,eb:ro d~OlC~~imlml .dJc·t'l.p~(f) a. lijh:ina, PU8I 19:3111, ~lDomel'll'l de '~I8!S de 'l!Ipjo impo:rt8JJ~ ~ '(J:llIDIm se,c,uat:iJrl1plioo, Uegand\:llli UI;95jj,.(:~a:s.E[llS:1l6i., _roil m~ d:e 30."'~O Cl!jlffi. El'! ,d:iI:'LCflIio, :11Wt;iitEi'l~ ~~~OOlcitlJLM !i1(!bli. !i;!l;i;I~~r' Ins gOb~emml diQ Oh.i~~, y GI!"a..rn Jli~ta.m:a, IDIll~ican,q_ entre hm9 y U!4..m, 'm:l\F6 a Cl:li:1lI1!lL !:In I.\Ot\al d~ '1[1lHlo~~gd!e !l!JJ6lue~ do: ·pl:am.mi.elRtr,(ul '(j;llIJil ron '1:1 ~Sll' :m~(I"ioo die! '~~;A~III do opj,Q~~il!ron del p~i'll 56ffiilnO'!O~s de dlO.la;r~s ,de pi:eJta;~ De 'b.ech.o,; j.l!J~a L8::3JO cru ~piOo e!l"lOI.el mDB imlil'Ort9llJ1;ei arU(~]1i) del 'eGmecii~io, iIGire:mB;fl.i:on;tl!ID.'~

YLo:s ,dhirruos harm caido en latrampall

El!l. liMO, e~EIDrIF'T.Ildor ~l;uill!I;I •• ~llIt'@'!l ~8. apdl:l, d!r.o;gacdiooiO:Jil! . g_llle Oic5.1lNlf,[;jj par iplJIi. Q,I,08 m~lu~Elrlne'l! y .I!, ~.!l! :M~~~, hlten.it6 roBmllg!r' lll~ &di.viata!d~ de las I;timparMSlS cOJIlcN:iaLe\!l braJt.!t·

nieas .. ta resPUJ!SIl<!o· dill G.nm, BNtda ii111 la gl.!;erjCfI, _

EW OO()! 8if!~"i(lr. Ill. B",~ra.dloI!"IiI .. l!lra ll!l)m~a{io a :Mn Tae·

·~~:s.1'1!j;fh.,i~~~OI/Df~~ •. Jil~J,llfCillJl';5!!!I!tMrj~iIN!.l(l~,ti·1J!~d:::.WI!i~ M~~l,M61~.

~,Il~M!lg. ClWlue Op.kWII:Wwr.!. '1Ii'I!I!.·fj'. "a:,

!flti' -

M11! ~iieJi'Olilado die 'lJgbliin PQ:r<I! li~1'OI!w la ~ cll!rnltr<l·e] oJlli~. lArD. em.plt.eli:di6 l.tOa l'ecia(d'e(fi!5jl\l'8 'eO'I]Jt:ifI Wu pnOOLas de - ~8B. TtI'.atlifUi, pstI;QcilJilleiil ]IoOO'~:aa Wm~fI1ii1[M~meni.~~s brit6DfuDJi ~ 1~¥!I:'!it mll!:! g~gM ~!ill d~~:tdw p",rt1;ly:_Fi~ ~_ ca:n~ll '\!'·eci· ni'des .. l.a Someillad de ]8i9 '~laidM, oondI!CiJu ·tamlbi(!!n ,oomo Wa USucl.ediJdI del Ci.e-lu, y lIlTI!l'!TIt", oml!!J!U: (len:ten:ari:ll! ~talJe· n~.o!l!lWl(lrl!EIi!! qll:l'll! ~~i!8i. s:idl:l """liI[l'rlim1Upili!l: ruB di.in.:!l8t1a~tarJ~1l ~:r iruJ O;POil~c~6D, ~eiil~e:jjjJeti)t.e 'f'i~~Wi" ii ~lOS pM,~.iiJilIii8j d.~ Mft;)!i'!;YUl d!!] grib~erno, l.QS!mi!l[o~~.(tlI .ffi!!!l!u:it9lS y dJ~l:riI m'gl!!~ffil! AD,giliiJrnlIDahBib:illnest'lloii!:ld!II y cuiltiiw,dloal grope dl1l ~lail'll ~1i!W)8!l. e1'l. CRifiMn, ill cual ~d"d:aro:tll luego,Q. p'r.if!c~piDl:i ,del. ~igilil Ul, cll,oomJiU"Gi@ ;dill ~pj@ die 10. (i()m(p9lfil!l. Ide ,lOll; IDdj!lI~O:r.ijeJItnIDefI;i

l,i!!dmt~·~·lo. ~_erel!!d~·~ de' HQDg Kong·q!.!e ~~IboMill!!.!l< COil! ]t!!B'_, d!I ''''ll'i(l bn~n~~~ 'Y l!i)!!V1liltD~'pj!r.ll'~ 'Y ~fU:!;I de'rn);! ~fue ~ 'bri~~ ~~IbPI.:;l.~ ~~j(l(@1(ltipej:;l.!ly~OI!!" e!\ Q~!'IUi~ )i'el ~r,jtoeriQr. !J!O!!l,hlallu pliltl IJY!ivig ell·l~ IlI'llldlrn~[! ftvl1ll"!lIdl!i R'!I?lIn(!'l!~ 'I 'lJ,w .~b.!! ~i;!' J'o ~lIb bl~ne:~ 1iIl;!' ~&ri~ d'~ Oid~ y lill~e!'J~ ~. 'ilm!'$IIBlI~, Irl!l!!!lN;IJ'I 1JiI~!iljeu· 11i_~'iiiilpg~il!fjHI p..hl :Ii!.<!! Qp!ih!~Qr!iCftll!nlUi~ LAi 'fi~" '~i.lil! ~1I ,dt!~ de ,ttl:!! diu >Ile·111 !IIin&glmM:jillg~l!IlIilU)' .Wrhi~iI:iI ~t1S! IIrg~ciO'l:l.e1I !I!"~Ea:! jj(jjj .~ ~ 1(1& .~!~. U:mlt!l_ "I1!Ii)~!'J!uj, ;~_ (I ~iI!J J:J~tI~ ~iIl, A l.{;!Ihillal!! :rtlS UMttill ro:_ mi.~ :lRIlIlo till! b.ri[uitm romtI I:ru ~;!I!!] pam~. PO!~MiI!l &. !~ iMiit).H~.~~li1Jilil ·OlI·I~U!~B:! Lru: ~,~ ~~, fll!Mitimft'liii(Mo ~J~mMIo H~ f,lII!UJ;.c:~\llI:I)~

~W~""ItIlMhrlll (!H!~~igja®"~'P~h~ W~li!'Ql;'·~·oorl!\JO~I!~~, 1.-, ·~11~.~ p,!!i'!f!. !jj,~j1 jj, ~I, ~l.rnoa' ·d.~· l~mtliil1ibfli\tjj. ¥ mn,"~rI!li'ii!r. (in ~GIlI'io dc, RGtI1emIl.. I!Llm1l1ll1il~ Qim ~,~, lli!m1;¥IJ' en ·~ce !l'(If~· W'IliJ ,Ug ;i:hir.mlii·tlio!! ,a~ iiI!f!PUiI~~mllr! lllm(fl·~, n_ 'J ·i!l~!i!>;!i~eol. 0l(IJ! 0_ ~&Il:II~il!I·4e: 1lD! ~ibll{l, ,!hI:rtj J~, ,~rolol1lll.II.U~"llI rEi~~ _iul •. (Jill II, !~ ~1"~1'O .~~dm~: ~.hlllduiW;r,rlU! !ill ri'ii~~ t$~do:i, 'Y Iii. afllrmKiliil. 00, !n 'fiillB.llWj ~ !tj.~:M :r,;lu;lliIWt'tl,~ ~llml!'lIliiislll' tn~ im~, iIIl.':DJ

"'t(ejmruasip.ro~et!l"'liIl d~ ~~~f\8. _ .

njjjjJ~ Ci\jj, ~l "jm:I.~ta~·" '1 ':.Hi mil;lm~ ~J!a i!lD l)g f:rtn.lliU.,;. y~ ~I'I'1JIj,\ill5.UII fil_~'y 'O'J!)l'flmdt",~ IDi:tl,ial" &1. IDlWfumifOilt;l. YlIIllg hah'f~ IdM~lf'!\(!!o ~1~b:i'itM!m..IiI)limo«u:ll.mhL1'>d~~ i!I~~.cn~! :!W~I, inl 18!i~, H.' y Y.1Y!1I1!!1 ~lI!l~ ~~ :~ dii!!Ultl~ :1!iI:tD;'.m'lil. !!!!l!; !.g. '~M' ~ w~ oomfila ~ll.l, 'r:lJ!iTlIli~]llq, ,0 ~-lii dg IQ! '~ •. 1:.., .116111 1j\.~ iiI, __ cblno,deb:i:lUlt5 aa pin~~, y ~,!,~m;~, ~~rm!i)!IQ ~w C'!lln.:il .. W. !!IIt,i!:iIi!I!l d'-o i141'~ l' ~ W 'Nar;tu ~~, J~lI 1m ~. ~1'Wl~ ece] ~!e:fii.Q1 m ~9n" il~ h! &1:11 __ mao glll!!~' iG,] Plbiltrnm II\t ~n, ~lJliM 'CIi:inLI.m!J ~ :5uDYM«n ~JI!l~j~1li ll!l!li~~~ &llI~~~;tJIlIr.;I":I.·~ ll'(!u,'~em,!.o,l!!J ~ipn.l~OO'll{~I~~~h1liclJ1,'nI !l!'~!I~t~

CbItirlio. lLi:n, M ,i!liispoir.l~a.a <lP!'~1' ~ U'n~, de l(i!s;5uM:i~i Lwitiini.oos empLeadiM par' ~8S casas traf1!!a1ll:e9. de op&(I, .e1]oil!pi~<I1l1 ,cno.rl~fl Emu~. iQwn.I,~hmRdQ dclilll C@IiQ,iI:l'I, il'l,t~IWPfJI~ prooo.G:@!" 00]1 .laHeta de Slt! MS!j~ladi al[l~tll1L!:6JcL"-l'IIllJ" 'V 'I1:Uill~lo .Lin ~pO:fi.!llIi6Ei].timd.o ]as bodegas ~8!i, do.mIIe estalLnrn alrn~!iI~~ too, ei][lVI(ia, dc'Ui: 11 GUl1l,Hil'etaiWl, h:~sm qllJ!il kI3 OO1ll!~i~I!!i;e~· !!~~~~t!, :I1l~N~iItV~, ~Je 'o;p~,~, !EV!,!~<f; ~e~ml1il' ~izC a los, me.ttllldill1'0E ""~I. ~pi0 ~Ir€! .~i!I i(lGJIml8J Sif: blM'fiol c~, ,!Jill oob:l'if~e8 'kid!.!.!'!: 8yll; PL'!rii.iiI.

La 'O":~ll!a bri~tlica ~e:n;h~ 1''<1 Ell!;! Ci1-~IlS ~lU. M3I~h~i!l. d:e~a fiml!lllJ oolnmri1rnt:i! d'e epie, J,!U'din.e .M!lt:l!tesGlrI •. ~@ ,e;gt':rib~i!i I3J.SU MI!:~O JBl1di.!W:,cl'uicl'I Si.l' eRCIlI'lfli!r,lIlb:il em Lonilres llIe;gofli,lJinilo, ~1JiI eJ] p,rim.er ltli:nrustooPalmerston:, oohte climb 'Hevar <'li cabo rna, ~r<l! oo~tr,<J! O~~~ ,qi1J'J1!~m@!!llI",!\l!!ii~~~;

L[)l cliiml(lS: !ilan ,,"a,[do cllIi'l,1 tralID~a de Ill'lrl1cnt;'1lfSedi~ trLIr!i:!e!1!:e a ~'aJ C!1I!rnoo. A !l~. I;)b~rvadcJra;telr!W' ~iaJ iIl:il. re~~[$~i1! ~~ ~~. ~~,!1 00 En~,,~ ~t~V'q, ~l'.igid:~ c~~me:nte a ~mll:Ldr.' :s109. ch.inos: a oomJ:llro:n~8!I.er:i!:€ Y prOO:~ el ch.oq:u~.

ClImd,ura ];bt.h~i!OIrl. :au,~p~M~WI!I asf: ,u,sup(mgo q,~eel.pmM~mD 'paso :ae:t"9 1,IlJ pe:1:"T<l am, Cb:i:n'<!l."~

Br~l:ivlJ:ml'nU. el~2,de{!ct.'1J~'de !:a39,~Im.enbCi:n, ~e ci!'Ivi6 UIiII ,dlf:sp;adllD s.eaeto, R Eni@'t, mi, Cant-fin. -PilIii.\tl :ililfo:tmllt]e ,que par.fi ~ de UWQ deberfa Uf.\g<li" aJll<t llIilia fU@i3l;llc c~~ci~ !lI<ill"ia [pI'OO!;'OO.'e:nre de Ia .In.d:iR .. mn !JI1lI de!jIl>B.~Ill1} SiellRto sllJ~i· gu:imru~, rClcbl1dioe~23 die nlO\li!<l'mbrn,PI.:llilulTl3ion CI.ab.i1, Dstru£Ci.Gfi~1ii de~n(}~ ,d~ 00m,o, ,tebcil.'ill.prn!llooer ELlliot 'm otis IJ1Ug~iHdb:ne~ OOia) ]Os. rihllin03. LaI'll(l~lI:Ih)' ,!JUI:IlO 111)1;1 h,ulbi~nI ,d(1-

U'IIts:d.o la fiQtatmiiUillllli.c1l. -

'rD'e h~h~, ,!l'] ~.~g;9' i!lJe~~li!ll:h.lll' ,00 P,diml;!(n;tO:IJI Sil l!J.[IIs:OO]m @liI 'ijlii m!!'Jtlifl.l'.rmdo d.E'! .lIa!mmB, f~~ikad(io e~ 26 ~ ~wbr~\ ,(lfi ijl que erntra_ijc~~ dil:l o,pil~ dJ~!Ifl~b; n ~le!il:!l l~p1i~ci6:!il dJe:l eo· melCio del ,oplioen CbhM!i; 2) QlIm_])~Il$!lJ~W!l 'poT las r~~r'II' ... ~dl! (lpio !!X)!ItI~ .1*11" Lin, POl' 'v!l!lol'!IDe '2 m:iru~,C)lI!!esde .liMat!l;,y 3)

m'bllrom9 t~ihril.l!~ d~ Ja Cc~m!! i~drtDi~ ,en eiertM ;slal! eer:~_aJ!! .~. hl ~hli.EIfI ~fi memo:tmldIJ en.,jDdosim.~dtilnWli' 1U1l[e &1 "'",ima' :m~fiii.stfllij J~ """"'iai'l df-'~;"''' 'd' -]_.

.". , . ,~"" !I3.po"ru~~.,.Il,. Ii) . ~

~rQOOtOO..a ,Ialmta del Op;lO: d.e J~~dme Ma:~. ~:ua llibraT 18: gu,etrll:~.o:Ht!t1'li Ohi:rllI:.&

ta:5f1.lJe:n8i"~i!ln~ ,d.ebilit.:HiilaEi 'po;r die;;: aDo.S de op~!l:rnI,;lJl:!r'lll (t)!l ell@~'roui!ir) Impetwall, M,e8~vlcooin <ll<IialtW'O! de1a embMUd!a

bnt6wea. -

t(!.3 b'i'i~!,!~~ n~R',i!,W!1l WP'~Hi,il.!.li[nIeOO y 6i.tiM()'n CWJLt(Uill. ~.m'1gill!e allikiscMl'iOS Qp11Iali.er,i;j1:i lI'~too~i!i, i~ veJiL~a de .]00 bri!MI!I:i.o[l8, ,espe<~illlmellte en NBlIa'QIJ~Ili. oMi@O l,lJi Enlil)!lmdlOll' a 1lil!!!l~fIiIi!: !l:. 3uiS toruih.iclfI.e!i!. Pelli~ml:mte~nBd:rmtild0 QlU!I) :lili! proTo:ngacian del romli.eOOlro]1I rl:liriaID(!;t'A~,d~ la ]l'OS'i~~O'lilne~~8 .• dOM d.o Io.s IJlI'illt:E!m:iool'l,pid:i6 '!!ImI.uat:orlop.utl. pD:llGfFl~ &,ul:a guer:ra;

'~dql B~!ii~ l~~~itig!;!. h!m~@w~ ~. :!!;64JIIJl:rl '~dm de] U:aJI:ad.o deC9:iuen:pi" ,eJ. ~:rinlJllr millfi:gtro Ie N~~ 'i~edLa!tameute. f,epl~tlo 'ql1J:e ''De9J;!f!Ileg de 'todll), :n.1!Ie!lUo .~eno uv.,d "·t..:an ~d!El~i1.iUl' ]e .~oamQ5, de~if: at Em[pe~t 1!1fj1 qtril D4!l, p~~em69.t\e~eli;et rwsOlros,ern, ll:lg~ .. d~1t1;lAl~] ,di,ga, 1.0 q~e 4.o!m~edef!'i,'''.Pilllme:I'S'W1Ji me ,onLciml6 a E~~i.ot,e·x!i!l',il:"]~ ·'tt<llws~6m. ,dlJrn Qpio g ,(',hi,DII ~~ aJ\t1tuil~ de '~!lImef¢~,o,~egitimo", mayll~ '~. de mdemI6w6n, ySCi!:eS!l !h:rwtd.nli~ it '\li0l.ri~.!> [p1!!.em, cml:lO!\;;

. 81. 'I'rOlibdo ,gN'liiu·u1(liim. Smad[l8.1Ji 18<,12, lemo' iEI.ISi ~[lJa aa in~~e(ljle Ilwna.Re :21 millillo:n.eBI d.ellbcrw,eliiplO1!ti!J, aGi co.miO! ,e'~(j)b~~ del "puei:to lwnf" oxllT~~niklriDJ d~ H'@D,i:: Kong, :afm h'Cty lll: cafi~b!iI·m:][Il1diail d~~ rlQl\¢$tmlioo 'bri.:tim.oo. •. - - . La J1I'tiimeraG,u.en!l. d€:l Opiohlimpiiem.a:8D~ar: d!eI~IXl!]f~ .mpe:dl!!.~ br,r~~ca dllfim,dilr: e'l C:(iI_Uimo di;l d:rg~~~~.!:.M de· ~a mI~Dil\e .• y [~~ de eL~, 'QiilienE!'9 Wo d.uiile:1lI ~ol{1 neirUlD que e9l)tldlia:r 18. ilI:ipicnoo dm::bl![{Icion p:rogr!lmd!~. die ~!o:l'd hJ. rnw~,~, iJI!.!J. ,om!'i!.Ilf~o q!.l.e en,vi6 e:n elllllm!l' <de 1$41 iii l\of;d Aill.~lnandl .• ntGn~gohem9..d:or ge11id ,:ile md[~

'lliid,,~\. 9,!! •. tllIl!! .. , ~. lXl.

32'

La ri.valill:lE!ld de l.<L~ m.lillu:r.."liotU1"U elliWpe:-i3JS exdlllY16 ra..·' pid:a.mCl'lte de ius mereadea eru:rope01i, r.we9tFas p,rnduccio.· :nCB, y debeffil)S esftn:UlrnO:5; l,il~J;;I!llte:met!w pot ern~J.I!'!!t.rjJ!r em mras, pa~ de! ml.ltldl) i:'Ill@VIUlIW,f!}l·idiaspar,a. nusstra huil,l.l!tr-i.a. I[e.l opi.o,l •. , "

Si mD.emlW: crito 01'.1 nuestea cX!podici6:tl ~ ChiriUl, Abis.inia.. .AmWa, Joo, p;dses ~e! huio y los ll"!!,ev~mE!~iI,Qs d!1;! CmrI:i! no.."1 d!itr~n. en. Ul'l. f1ll.Wro :1M, mlllY distante, una importanUsimo. lllWlrls'ion de nuestro ecmereln ,e;xteri!()r.'~

La, aprepiadopara w:nduif' Iii!:l,t,e, ItP:retado rohi.w de ]:11. :P!r.iml1!n:l.

Gaew9. ,de;l 'Op.kI es una cib de ]8. -dooi.mOOlJlI!inta €dicion. ,d:e .lEI E.JlJc;ydnpoo!I'a.B.ritalillnit:li:l,. pdi.i.mda ell 1971. La qUI!: le dice ,ill le~ i:n:taUgcDt.4i! In breve rwrtlll bi(!w:r~Jl,~ t!~ Lin T'~-lil·h-<i!,!, ~l~~ ant aplit~ -Hd!e-r de la ]ucha iniidll!w:lIa po]!' e] Emperadol" OOl!ltrll lil .lltOxlIlQe:i6u do In po'b[!Icion chin!! po:!' pane delo!! brikini,· ,oos- ,~ ,que ]n poUtl"a ext.er,Lill.' britaniea no ba eamb:iado :n.i un :iilPli~h~~ la .~h.:a;

lIL-kI] DO oomp-rendli(l,10. imp!)rtancia de las eJ!~gellci1liS briW:~il;a$ d~' 1i:bre camilli!:! e ,itgualdod ;inWrlUld~nRI. bm>l,M:1{i,1i! en su conrepw de Ulil im~io Q(lInet,.;i;al. &I:@ 0)1'IC~pOO sc apomEl d~ mon'O ra.di'Cll] ,81. OnWR .muodial de los cbirnO;EI, qu,~ 1;6toooriJoo:i.a 'elimpmio 'Y iJII ,1iI'lJbyu,lfuci6n d!il ]013 :P!!I.lfr'Doo:;!" •• :En lJiT.I!.l f-arru)9a, taJi:'t1li de Lin a ls reins' ViclQri)1l. eB(l1t'itacu~.t'ldoaq\li!ll1eg6 a 'C9l!IMn.le prngnn1!1IJba a. esm. iii permit irEs la importa1ci6n a Sll pro:pio .pgJs dCI !;ma 3'1!IB-' laneia tan v,!!'nlf;lmos;'l .• y]e. pedtaprol1ibkle:a sus ~t06 l.nte:r]i!. ,at ~!ly.o" :UI'I ,5e senr{a de un Mno, mo·rQl.!I~siViD.. en bmto ~j!1i implQ~abt(lim.el1.W OOllltnli 108 me .. md!~ bntti_mcoo de tal 1:I'l000 que 001 pcd,da: dejilird.e iool.l.ltar 8. wgobiemo.

diip,lomaC"ia britan lea de'! OiP~IO

No, ]l!lsal\ffi1 dO!:e S!il08 Gl~ 1J3. liirma, del Trat~)d,(), de N.anquin ]9, Corona briUink.a, p:reclplM su Se,gunlh Guerra del 1000~(u)on'h';I1 Ghina, otr,a v,ez C~I'! oonst:cl1:ill'lciru;. d~!rtw&i$ :PUli.

diI~mlS y ,~·t,rl1!:vez WD j",(;ln,ili ml!iID.tas m.QrlW1I~ntn'les ;para 108 . de LIlru:llres. A mE de Ia S:I!.gtmd:a Guerra diet (l.a5S-ilI$B(l<). las bii.J.iiC.I18 Pi0f(mltil.eS If LEM5 ~M, de eobiRO IbritaniclJ5 f1i1l:U:llil!fQI:I Iii .HloIllkollll and ,S!l~f.jg~ 0!;Ir~OiD. que b.!l;9W! hilly OIl rua sii've df! baneo eentral de . lllillEiri{\n :pal'a row las tr,li!n~ionel! .finnncienui !i,e>! Le}!U'I~ Oriento nlociomldlUl COR el m.e~o u'eFt! (lei op1~ y 5iIJ. dlll;n· ti.d,D, ]iIlI n.eroinH.,

M:!H .e_~itI., C;llD el si.ti{l C(l1'll !.Into qlli~ :franeese.!l y brlih!:niic0\6 lie, putdlel'01'i.Q P'!lliIuln ell <dubre de 1.8160., rnQlibrit:li:I11t.vS· ulbr1~ por oomplel.Olas wuertas de c.bi:oo, Lonll Pa.I:me.mton. el sumo .. ~d.ate del R~t.o Eii>COtes d,e la. masonel"ia, tmMa vuelro ~I OOI'lIll ,cia pri:meJ" llIirnist'i) CI'I j unio de U!59 par!illarn~llIr I,a. 11))- 1U~,~e.r:m;i' l1t;:v~ a rnool;R.p:!l~tica die ''apertw-a de Ch:i:wl" que ~aIb.1', e~o]bQ:r;;idQvemte MM at~-

Cvmo'l.a in:vosio[l d€! Contliin iJn 1840,111 segumda ~.efr-8! d:-e,l Qll~ili file, UII acto de agT~.[;jl6n impe.rillil britaniea, lanzada a] primer pretextg, baladi que 51!' pro5eI'lt.6. p(l~ antes iiI! ordcnu:r 1II eo.1iii\pafiad!el !'lono oonb:-R Peq!lb~ {Q'ue p!1lnniti6 II 10-9 lui.· 1MI.iOO'1I·man)tenI8!1' ~il~r3Iiw ill.in'k!nump:iilo de opio aWl d,Qf8.l:lite .1 estwl\l de glJ_ert'aJ,.IMd Pa.1m.el'tl.t.i).'t1, .ie ~bio asu ci:r.i:nc(I, kirdl Job", R~!lIel], ,sc,crew.io del E:rte.rio,,~ "De un mt:Jdo 'Y ,otto tlubemos b~lli"que, los ,chill1~ SC arrepi.entall,del ulliu8jje". Pru- 1II~1iI se ~efel'la a la ,dc'JTOta que sin:ID.6, Wl8 f-u,e.n,a clqK-di· lCiol'ima,frS!ni;:o~'bri.t6Jnica en ~ Fue:liu.!l Toku@Djlm.i.oae U!59 .. La ilota e;;;,pedii~i,anari.El, 'eGO '~iiL~ de m.tiElll" ]os,fu..eJiil;e:s, hm[8 .nay!l'd(l en el fl'I:n~o®O p1!.lierW, y VM.{IS cl.en~ &! IDllIril'lOB qUG IIiten.tanlnvadt'iSil'el, f~o hBBto ]8 pil'l!;''a hohfJm .ii.dlo DlIUerw.B, It C'i!pWt!;a.do~. '''[)i@b€!m.OO, envia:r Unil fu.elrZ8 navaJ para. atacair , OOIiIpD Pequfn~, agreg·niba prumBSwu.uTke Time.9de Lon-

,aires se ibi~o 'e«JO die Pal_I!W,rswn con lima hompiJlmM efm:i,~a pro;paga,ndfs'tie8:

:[l!Ii~wtcrm OOII mIU;]!!, ~ ']inil!linooR'2 sin, Foi~II~ia Hi I!i!j, ne'eeAl'io. •• debe d~lie ~ll'eceMIfI a eraas peJ:llid!a.s, hlOnilJElS quI! liiI.em;um'!!D, adl!lo:El.m ,8-] nomm, de E~pa 18efl! moU\itI de t.emor', ell 111@ p~ed.e :ser.' de a.mof.. ]XII" 't.odtUiI, Sl@ 'Ue:rrfiLS,llf.

EDl QC~1i'e de lS6{1'I'e ru.vna ~ed,iilion'llrriafranCG.bri!tallililiJll sitji6 PeqlIl:ln. La, 'Illlfudmi ,~6 pr~etit!8Jnellite 8i:~ rt!si.!!tJenci.a alflilDiilJ. A" pesalt de l:a::I pm~estm~ f'nlllcti!'&lIiS, el ~Dm:ondmilikl bri~ Unico;, IIord E~o;ml o:rden6 Que, e8i sen3l1 die,) !le~re!;il'o britaDieo por los c'Mtios. Sf! saqlle.!mlD'Y (jUe.mm'an Jos: Ul~plM y i!liiintuanOli die Ia eiud.ad.

A.lml cuatro 81iiio'S Ii'll La fumu dlll'Tratodo de"fi~nt&:f:i W de QCtubJ'iQ die JSGO), iIll.'m Binltalia, tmm en ~usm9nQS s.i,e'ie OO'tav,~ 1i10~ 'N'merCKI oon ICmrwa., q,ue h.oibra ,~lJ!10 Will. ,a;lloirim:illAd, ,Y ~IJI mS64 surm6 110'<11 2(1 mm:o..nes de ·lfbl'fi.. ED ]~S; siptent.ea ¥iii;nttl ~ e~, ~td ,d,eex,~I()ifI~ de opi!!l' de-.lTII&cei" ]9, »Q;~]l)~ de~ ataJ. ,ile' em",~ab!rl, a China;, ~6, de !i8,mill '~$eQ! m,&OO1 a :106.508 On J!SSIl'.~~'

Oem. 81I1 gne!l'T.8l. oonn CMma; ,(han Brcetainlll,fd~' 1m ~o paro, dominar eW oomen:i.o, llllienm.ei.o:ool ~, IIpi{l: ll.f:&!trocmarl;a, aditti6n 'IDnsiv,p 01 opio' entire ros pueblos ,eoloniales y neooo~m:dal:es: "'pam mhtar l1a '!jjtalidad ,de la mil.' ,d.4n";

:2. Estm"" rlLd~]~,pr sus nnn:zasmli'wft!snaciCllIides

paf.aproteger eo , 00 !IDe Opiii; Y

3. Cootew' en la :1'i!!a.d6:!IJ ,e'e ql!:0 Be. ~t~, ,eo olga de Will! ,gio ,P'gtee:~ 'p-!\DJI'Il!:j~ [g,~ ~~~J' ,eI ap:il_j;';81t;o de QtP'~iia· ¢io:ilf$ temorisw Y~iUl~pones 'qUE' rreaillb:a_!l el ~ercio ':i ~!:~eil'l de' 'iIJ1!Imtilicol~ ft' 10:9 ~Hi~8 b.riW1~ros.

li!Jbilil. jfl'- 11:2. ~.II'. :2:&l.

La. oabeza de p1laya ,en tos IEstados 'Unidos

IlW 'OOme'f(ll'D del, '11~god6f1 '1j;1I'1l! !ii>' l>:mci!!.dlJ! elll hilS ha,cie:nds!I e&iclavir;l"iu' de 10.. .. estlfj,dlrlS del Sill' d~' !'O<i kt",d,Qs:~,'!!Ii:dos PO '@l<l. tan. ~6l!o WilD. :fm;!I!'ta de IIIl. mil~ma orperg~6n 'COO'!~~l:M q!l!e pmd:l,ljf.! COD:rl(ln!iJ!:l da dlrl1,g::'ii'!'; 'emtl.',tifii!O ,(Ie dtOgrui e:n ,~ i>eilitJ:Wii" El 'Clpt(l era el e~e:meJ!lbJ fhud d~~~i,c1o de l:a iiilernlil'ullia d.el 11~d)~:n ,rod~.u:ildjl' PO'!" e~'&lll'v,OIii y mn. &ianc:iamien'm [~dt.in"I,OD. 1Ms!illTIB~8 bri~lll;cDS nev{llbt~~ el al~6nl 8 Li~~rpg!)1.De abE, era hil~~o y wm;m:'ti~1lil en rapt,;) en ~08 tttlJe:reiO, del no1'lte de' J'm,gru!J.reill'.r~, que eiPIple~b~. nmos 'll1!1ujer,~ PI. c",Uliei!lc:iiol'l Y CIIm~!dariQ~ ,e<:li:ttemi,ulali'lil,cnill; b~lii01!.tos. I:'tfcuJ(ls die ail,g-od6n Ie exporiaiban Q lilllll:li@. 10 qlile8i:T<iLiiino sn iiDdusma reiftH, cau. MIiIdo pri:v.aciones por 'tod.as pal1ies. indiil" p.!l(Wlba In fOpoii! importndEl (y [O!M;8ITQ~ de fl.!i'(J[lOOFE''u p:nl1 tm!iiLsdar ~Il rnpi,l" mBSi ~f; , ,rtfm1911 I;"ITj,t!!!m'l':~~ QQn I,el divi~.;lIij de la:;; '~(Jl"t;J.ci'Q1'ililil~ (ieeot!lpiO h~~g!llri a (Jhi.n!a.

sm ~p, "de'lliu.limhl'" ckifi.eJ de '0,110. se; hubie:r1t d~rn;badiil tclila 1& Rt'mlflZ6:'1li :Jmi,lldlE~l ,de'~, WIiiiWKhJ' ~rlit.aI1,i;~

h.egra.cias a &l ,rodl~n ,~la\iL9m.1 eI tl\i":an~~ d.e~ l~g.od6n. ~lI'!!1~ Gr~rI BIl"OWitil :DliJ8tioO a 8.'LIB oliniilos d'e los, Emu:lim, tli!l1U1os en I", Orb-ita dclcemerele de 'D;piec de la (~'ompani3i die la;s, kllHo 1000,!.m:t:~les. EI 'e()m~'(io ~I!!!felio die 31g04'4~ y e~Ja.\l\O;JiI 10 ilirii:f-'f1 en medli.dss~8Di:ficati\l'lIlatJ m,illl'li'ltli!:l fij~iliu8do ~i{ll que migiia'll el oomenlio de opiio ,en el Onellte,

La. familri8 SU!~lilliidJ •. ulla ,de las ramjllias cQ'IDe:rci.a:lltei:i ,de alil)ddn )1 opi!!l!,mns impoftlJlliW!8 ,deB, .'lJT. el"A primlIll hOl"I'IUU'iii clEi mo. if'amma Ma:lhe. ... o:n die· ~a em:p:re$E! oJ !!l'd~!)ll M~thl!'Sl[I'Il" lAlla Darbn;g., fWl,di8do:l'1E!Si II@ w. Pe!l!lJi!nsliI1nr alld Orient St:erurn. Navi,· III't.iiv~ CO'cn:~, '~ !lmrreuiJ.[i1 bJ, dioog~, h~b~g ~do d!esde tmnpos de ~ja Re\!{llili,itiioll'l NO'i:'teiUileil'li~ua 1~, m.~O'oos 'imor'eotlii9:tas die .lios .~sU:d&S, U'md!os m, el u·iW.pone pOt diper," .Lai f'muiJ:lia RotbM;chlldJ, 01101 OOD1tQ los ulillirulB, de Lc.bmllnR~t.oom, IWl! pr.i.md;lS ~,I,r~~ qu~ ]~~ [onil;J;jjriaTl IJimrie dJ~ '']\l'III(.!gtTSl, Gs,nm'"' de, Nueva YOl'Ik. todosel1wa..ron a lo~ &tad~ Uni'd.os mlidj I!JliI!te, la: tl:a:U! die illfiod6n y eselllJVQl'!' de ~!i'it4;S. die; ]u (J!u;l::rr , CmW.

En el. :I'iIQrte., JQhll Jacob "o\sMt se 'tOIllI,li!rtJ.O, ,en el primer ",a;m,e-

ric!l!l'l~" q;l.!!e ib~ all!!lbrtillilMl ~ Ia ventSJ. d)e i~iQel1! 'Cilit:!!l. ~V~:nws Ique:! me:[lC'W'l.o y el ~1~llmCl d@ a±ol"I!:I.tw:' y i8l! o(lll(ie de! Smyrna" aiir OOm~ iilg-o de Ilii:iei:lio, Y 8ie)~:ro de[liIitiirliC de Europa, em~t,m:I. :iii. oourpar un SttIJO ~te !e:lII .I:a: Usta de im}:iClf.ta_u]on>e3 de Aatora (:hlmla apartiil" d£lMU6". iDlfo~ 1!iI~@ de ,lOll hio,g;r-ru'os tllil ,hSOOir., "Y'1i! qlll~" S~gUilill ,~I, d~h'l"' K~n1i'l~tll, .~. to~e, h!lista [S,~6el mOO1~0ri9 r ~@I op.io no W~!il"rtil!ll]l~ qjllE' ru(lS ,~!;a:&!w'!li.dense~;i~I1lFt~ roeguJar:mtmte u, ,Clr!inili. Astor d~ b~ Sl~Ci uno' ~ L~ p~lO-l'!e~to e-rti!l~ i!'!i~d;'Ii,u:ch'i!'i/I<l'

I,Q lWiIDe r&a06ii.it,£!] '()P~D .~"" :i1l,v.irtt6 As~(lt, ,en biiCI1'133 f,o)~~es en MaIJihS:t!:.aa:'l" qmifi e~trel doe; ~e.a!,@loi!lllle~o.dG~: !Q_Qe sep:tact.ffien hn:Jw,nufstros dJfll!l1l •

. Pamci~r '@!Il@~ h'jfj~C]l,dilopio ,~. Cffil~[]ja, ....om.oD~liQ d~ f~ de ].~ O~rn(ll!aii~~ de la!:1 India!! O:r.illiltal.ea: '~I1JIR e~e:(I. 'qilill! <ibtOf' I!:u!m~oool lI"l!ee:oci~ ,em 11i!'!.p:rlvUegjg· ,q~e~a,~I!OPLlifira Q,~_,c~~Ja~~~a n~~:m~wliC'ain..o$· ,do e~gJeii mmtoa. Otn'S :6ifmi1S ·e!ltadou:Md~tJ:ses qUi!!: COmelMI,I!.tliJan 'en CablUi!r!oj to~Wl ~] opwo. 'PvEilib~emeD.'te'., ~Cl:il p:l'iliy'Ji~e-gilo:s wm.e~a4a]c.8 de A.stqrr ~an au jugooo ireoom~&a par'loo; ~"i~i!il~' qll.epreilm llGr!llll .8nhIii~ ,como IllgmUl d~iD:W:Ii~;D~. '~~(MO '~[!. :I~ :lstMIlls Unm· ditlS, .AIII~rdi:1'I d~rmro p!lItiI!!q)lIil! Il1llI!JOO,pi:lo. ~!l1i1,Hj~~.:9o!i :fit,gU.fii de5pu~!!'I ,ie hBerSieeama.ii.c ,II AJ.e'x.arnler H<lmiWtQ~; ptOO"' e:Il!!Wrio ~,:Ei!:!n' 'er~~pl:Bi. brit!.b.u~!lI. EI,~, de li1i!n', ,,,=I. bo::.mbre II q,~.let! lIiw~iO despuill de ,~iinB1'a lJiEm'li:Lkl~, @iI'O, J'!lI~em,f ,Bentlilam, e_ew,de Jill IOm1il'p!liiiR ,de ]1iIiI. mruas OrielllJ_l@8,:~~

A~ ,dJ~, gt'lIilpt) ,de Astor ,!;n, .~ cbi.u:taJd Ide Nueva Yori, 101 ~poiliil'l1 d'lli lllf!!!~~1 'Gri!m~~J,!',!! ~ ~ oll~rmll~cll,J)1- ]u.dellilia ,~ ll'~t.oo:I, flo~too ot:ral,cigd!a~ de kisEstadOl!! Unii.dli8. u,!(!(\I'&; le9pnll!cilX!l~.b~m!e:rcalltiru~ b:ri,Uni~s, ,~lBarill8 ~th~., ~ :b.!i~ ,iiel '!.m gmpo ,die ~Cfll (yc-mad~ !en,l:a, I':iladelfia cuAq,liI.e:HIi •. La£~ia, 00fi ~a '~e loa BBrliilg :Be ~~t:I rue iI.a de Wi.llii.am Bmgham" &@i$ ,d.ireli'l~ el, hombre mM, fico &al~M Eml.doo UifiidoliD :fmeH, d;ell!i~S'lo 1'9'. [in liIi.l!toriod'oll' ~

;',&.~~,WtB~,~~ .• ,)I'i,)~.JI'~A~,,~=~lj~tM.l~ygrk:R.~ IIol'li .aniI R~ll.UIS(j~,

!>.Ibld,.I~> 004.

cnbea 'qlJepootlO' e:i.[,ftil:po' Bingham rmi~baallill QI;iprqlil~a

M~___.ea;: -

Billlgoom. ,~:ra e] admiitadoo:masufiwsia'5hl del~i®tcm<1! :lin.li:l1cie:oo DtiMni:QI). 01 ,~iI.~ dese.Biilaller oopia(l;o en. .. Am~rial,." S\:.!.hmwe-nSi!il! fi1ri\lJfl~ hl~rm~t;i6 ~ lJG.\IBaJ[IJ~nm importu'm.ooa:5.1f~p]ar' l"l1'e'SideTI,ci:a dei duq!IJe l!IeMu • .ch£'swr !Cirri Pi~!!.d!!'lC!a. • ~ el1o!;ldlie!!'ClIl! I:li prhner baiie de d:ililft:~~en~,r!J dllQ.P!!;. o~~!:mlJi!t!i'I~~Q!it)J. q'l;l:Q Jlll'!l!r.lta .~~ ~il!l'· ~i6 ,e~. \U10l~ m'<Ii!'!llr<) e~,t~ lCis,estadoumd~sil'i~os: ~!l ~i6:n p():' 'iII~~i:rse, de ar,ist6e.r9JtM •

. La. f:Bimiiia: Billl!!tbam :r.~~lrne"!~e .~~ f!,1.!.sg_l!i'!"!bi~i@!1!"'.l!·a:l no~r II, d~ ,d,e' ,:M.I~ hij"~cQ!1! ,aril>MI};r~~ 'e:~~l;Ije~:l.\!lUt tol'Ji ,el t:ill!!ti.e·de Ti!ll)". yl:I!J. Qtt!!. ~on. uno dlil1a M!l~.balWm".iR J.g,d~~~, d..Q lQ\6 BE:l.ring, qu:icn mal\!tatde se c.:mv:i'rU6 eli! lod iI!!3hbu:rtoril.r~

()t,ra rilJmliWi.1i! de, F"iI:ilideIAi!i ~~ .~ 4lITI'IIlx6 CC:r.I Lil9! hemtEmffil!

Bitt:i.mg me]:8. eM n'liHQli'lrudo, :ste:pbcl!I GJrnoo u j;~ ~~ ililt-ere5i!\fl IObJlevivi!l:~n bade StI., ~!1. ~1 mi!ti~iIll::"liUoliHjo,G:i~ BImik .8in.d '1':rui~t de iFil

-~ mu.::h3;SQ"~r$S vilrlElli! f~mi~iu ,de :108 ''i.r.8;maneaf' d.eBGSml!!!!Oe ~tlal~df:ll1!.egodQ del tr9j~Q die '~lIio, dg,l :!liglQ ,1;9, d l~g;Q ,d~!!rn!!I!IU;lm.ol.'a:bles ~iPcll~dD8 1)J:".it~ni:~Qs.JM\d~f1Il.M~t~ l!ts(Ir.i, Sassen, J.apl!io-t ~ Den;t J:...a.s P·e-J'hlILIl y ~~ FMnes, salucd:e:oo:ri. :famooo~ en. e[ negoc:io ~f;m) 'iii" qj~ ,t1l)1,P1unl! @ru moli'lO"po~i(l del IDIlI C"ffl.'pdm d.e ltll'> ·~l'I!d.!!_:l1~ (mi~llIIhli~, i!tl 1,8$2, Y (l1Ji!l.IDlilb yill !1lII! .A:!!"t.or l1;lIb:illliii. odej8dJClIde i!l<er 1lliJ1i; fall;t'm do 1iJ~1l!.. Wmia:m H:at.haw.a), Fn)t~!!" !>e' V(I~v:ioun~io dc'k>li!!t~ e~!:'I:.i!l1a:s en hIs tOmpa'l1fas, rom.Ql'Cillh~.s IlriU:rrica.~ ~1I!e, iillgfo~ 8! !~jy.n~. di~· t.iiV!i!i, dlel H,Qil'lgkilJ:tlg !mil. 8h:an,g,~1 Blmke:o. 186'6, dil'i'8;1fiil'lls d.es-

PUles. ,de $uru:nhii.6~. -

Los. Hath:away, hrklli!!8< yil"orool'i ope<t;,l!Iba:D m;e~i~!'!it0 11U1U,

"Mi1'!1Ii!O!I .~~ 1fi4~ry r.J/ 8~r~,. ~, ~'l (il.~ Arl;iJI;)l'. Midii.: liI.~~~'!lrs:llt,)' of Mld!!lg,lm ~ l~J:p. 162 ¥,i!iIi!lWolnt~: \i\Cl:' tru'iti.ble'1'! Jo:!.4ipb '!,i,\'.ooI~lj"'lg'. ·TJr.ti "t~~i!!~rB'Q'n_kWl!! (&.mll; liittlltl. Br;l)1;\ll,'WI!l.IlI'C'~HJI~9irn)l'. ~,0061" 1iJ1H~1 dlguiei:l~, ll!Weclh5M~. _v~J"Q'it:!i!I~ .lI'1l!~.it<"~" 11, 12'3.. -

agenda. ool'ljW'ltaJ, RuseU and Coonparuy. que deillE'lUllra del im~ !!leno die tfSrui:pwbe iDI;Vi'li:'Nl d)e 10. riilmili'l P~II'ki'n;!l. "lim, OCle,g:o:elo ,'[ue iClllbl)El de ruo ,1 (:uliIl6n". LmI il'o:rbmos de ut!Jil fflm;i]i,!i5" ,(jo'm!il la:g del. gmpo 0.<1 Filail!l!lfia. cmpeU\liOfi ,oon 13. t:r:ata. de 'iiSGl;I!..Yfil!i, que hl:f~utuDi ,de lOB 'lil:'llitillliico:'l !l':lJLiliodo 6!lWs; 'If!. de~ jarnllli. '!!II l1&93. pD~ ,,_, nO' relmlti:!rlli."li l'ediitUlIJblil', Los fti)\I'~m! 'CA; Russell alJlo. Ce:mJlany qu8~b8lil. :I!! ChJjjjjj;fj nO, f.i;Qfo .iruici.e:l'on La. :ro!l"'~l!!Jl-a d_Iij, ~()S Pork:illll.':!, S-~IIJO' n[t Illflyoda de' .Iu i!lll nu~tg!!'l. VIIl bw,K~'l'fo ~I,lil~]a: "POl' ll~e COD! 1011 crelmis r,mr,,1 flJl'ldn:r Rlulsell arid ilDClnip:1iIny',3, ~H [P'erld~l SI!.l de-~ ell! gt:'Sili medidla, el, estab1~Ii:Lmient@' d~ l.odas L~ fa_m.UiHme;L'Ca.der,1l\!! ,rite H09t'ilU: .11lIs, 'CalM •• I.o~e. Fimh~. Cun,ni'nghiun"!r. Ap-p1e'W'n. BSC(i:rl, RllI;!!;!KlUI, .coolidge, .Parknian,ShaW'" Codmal1l, 8czyl$w!t y,immew'eJt"'S

1~1 Dl(r,i~g :BI\(l~hQn; • .el prm~~~ banoo meri1llmtil ,del trd:fl«> d~o ",pic !iiI! :l!.'ii'83 11111t:~I;rOJl! dh~!'!. t.:ll,Rllhi,ienmsilJt"1UI estooabll OO(lIt4l!~W culll 1~"" f::mJltililjas ~tO:Ri€m.ti. J61rhn. Murray Fo.rbes UB13-U198) file ag.ent.(! ,~wA(iy_nid~Ie:lii"e de LOBi JlEll'in~. tUI'Il.>.f1 QUI.' d\a~.om[pei\1l anoorlo:rmeillJbe Stephon Gjrurd. de F:i1adeUim. '~rbes rue Padre ,!!leW liI:rimef estalilmlmlire'I1se'q;oo@ntme,l3!j!!llJta dti[\mcl;_ivl!I. doID Hmjl!,gSih~

A fines de.l i!lmglll UI, hi (!osa MOi!'lM, q;ue tambien !iliI;enb~a ,Btl _ada, deIDtr.l'liafiro"d,e,opdo en, Orienrte,!iitl DI!Jlvirti6 ell el pri:!!lCip.::lIl b:JinllQ de] g;ru:pll. ThQ.m~.N'e~!t'I-F'WrdOC1~.!le~~em:1~~Il'4e dlillmn:g· Date f,I,ue 'fulld6lluf::lsel ,and Oompany iKi ~JI""iirt~6 ,ell e1 p,ii.inoipal agoiiltte ,d.el, Baneo,MOl'g'iUl em, .BQsro:n por m~jc! de,] FiM NSJti.ona]. B.tm1t ,die :BlI$:l;Qn~ IPJ:"Op~l.td~uil de: P:erkin!h ~t:i:atl)' P!erld-1I8, elillt:re Om.6 co5ali, bid~ro~ ~as mo:Y(I~S a_poriii~OI1-ea para Ia Univ~n'ij;idad ,de; HiIIIi'VRt1d,19' to ,que!:ia.cfa .Mo:rgam. en ,e.] Le,joo:o Oriente fll'aU,H.Ml' Mn opiill, b~o ~it 'ba~u:ta o:Wtiaa b'ritDLica. iEjempl0' de esto' ea el,clUlo,d,o Will~i!ll1'ld Stroiight. !fol11i'o ,de MQrf,m quJ~' viv.i(i en ChJ~a de, IS!)l a l:!U2 como, !Js'i800~te ,die' f~l:'i1ow BIT &!I:mrl: lJm.j~fll d\El lmi ~ hl:iptU'il:fIlID96 de CIhili.!Diii'l. Y. pot 'b.mto, el p,ri,nci.p:.11 fIllR'cionu.-rio bri~DlIlOO II cargo, de~ tr.i6ioo ile

'"De- -hlq. ClIi1ltre '(lpilllll WCII'I.

!'I8~.-1I-U'I!IW!l'lrd.B~ AI 50efQI H.~(NIU'.-'jjj YlIl.rii ~I'II!hom Bmfl:ibi.l9lG')

Mii~ tamit S'4j. ooIlivirti.6, e-njefe ,de ~IISl !(Iperucim:ms dle1 BIUlCi) &_:MlIrgOIn en sl L"!i tmO Ori@!Ui!:e.~'

&1, ~D de Ml!ll'golQ. IfI!1,~,ooa i\t.e1l>c:i6n 'e:BpooiaL de Ins 9!l!.Iill!:l!'i~ dadl!!8,pGl,ida~;J'll:Y adlmii!l'i~tilj'~(!el,Q~, Ji'-swdiJos Uni.d~. dado, ~!!.tiim!!l, f,ela,ci6~ d'e~ Mt)~!1 'Gu!u'unty Tnmt l!I!iil1l08llT.1.ami,o:s :mmlpgl,l;l~ de los mO-roob!lii!l(lo!l br1bt_nieo hu!' ~do part: • 3)" 'D.3.vid N'ewh~ggi~n:gi'~] homboo, mJ3 pGdeliWJ!oii'l..e .HiolJlg . ,ac-med p:reirlilleme ~ J:llidinc Matheso:n, ell mieli!f!bro d'e

.... J!~ .... ~." ,i,'lonsll,I'li'YQ ililtem!J!dQlial del M:a!i"g3'n.EI 'ptWid~te de' .,:MQirglillll.,!irt. Oie", La divisi6:I!iI, iin:tomm::{iClliiilrn del, banco" fQ:r.iI\llOl! 1iI00rte dle[ Reaillistitnto de A-il:u.'n:~ mlt<em.acioDa1es,,-:W,'<lf'd - ..... "'.~ dill Caiirrll)a:~i Iw!!ildient.e die MOrllltDl Oreillf:e'l'l. ~ e~]9, Clrlilll M.o,lgjill] G'1!1IU",81];LyTmst tiefieUIT! 40 p~;r cic'nUl~OOil"m~ pa!0ll~ dol "Com~tu de LollLdreB" -del JHlon,glkoll,g @:n.di S'ltlulgbai .Brum:ll:.

PcI'D, cnJ!;rn ]08 fB!l'Ilibi~~tad(tUiDIidense!l C:O!l'Npil.o!l., CliUCIUl .eI *~p:!Qo m;bimp.l1~ilO~~u'!.te de OO!\!i~i:hlliidad 9tClletd~el 100 def!. tlmiliente-a odel 'l'j~o Jo~n J{!clliil Aiilto:~. El c.iu~dalW' ~l!l. IdclilSll' Waliilori' A$!iQ:r, 6i.I. deacerullicnte dmooto, flli(l p~~~del'ltllll' del~_(J demillc a l ~DSttWit.o, de A5g,tGs J:11,t~'nJ'Jj~l;IlUIj-eS du· rPl!ite :Is, Segnimda GUi!ua MI!m.IilliOll!,mie~tr!Is !.'os ,ehi:-daC!!IiIlml. uiad()illi;mid~n~ Q:o'§\!. ~1!A~rm!il. el Inst,iltu:w,de Belacii»!.el> ,de~ Pu:mco" IOmlail!(lS,e:n, [fill"\!'<ijvd~ll,Ei!l:iiliN~ ll; ~nlnsfuc~e):n, Dlla! prod~ior.l d~ op.io, de la "i!lN~ca. Pop"lar China

La inm igraciion dillin-a.

Los primoo:m ~~1litos d:@',opio pam el wfiIlilllilm(l, ,q1;l,O, 811.~Hla ,los Ist:ad~ Umd~B Wi Ueg&!l»l!l gl1 tos dr,e:real de.Astor. • no ,,18 e] "Lni1i.co de eul r~" •. ,ilil 'lllll 1rn9 promo~r,QiJ ,de' Grim Bret:aiia, HOJilg Kong y,shangaj suata!ban :de, :rei.e,rBlle CQlnO ,,,I ~t.mflL~de, llu_.ei'OO_§'~'.

!din "I'!~ ,~!~ 'GlMfm g:e Secesi6:n. 'W~ mi!ml!a:B QOm:pHfdil5 meJleiale5, bil'jt6l'Jji:~ 'que n-,piSm leitntsJ ,d:eescl~ 'en el Sw dJlrim!WII. el m:l1'tbtlioo ml'i!~do' die siMeDb!s ch:Wa9 ,oonunWdos

40'

eu la costa iiI~~jdelrllal d,e ~ ESctad'os Uoidos. Tn 96:10 ell! llM6, .BI) '~l\ielll'On a: !.!ii!.k:. [pali!! 1. L 1.00CliI ~~l1e$ ,ehilll:ll!~ ,'1 eog eUos UIlO .23:0.0081' libJ<l!Sde t,'OWii ,de o,pio rmii.s cle' 53.(];(1O rnib!r.l~ de, 'opio piril!.~.r,!];do (pailt.8i flilfllli>ir).il

AWl~IJI;IC Lin,ooh"l. ',DZ\OI!ll;ri'ili6 La tram de el!:ll:t~ '¢'!'!~f:l0"lii II<R ,] 13152, e:l n'1I:Eloodo !lagro' de' chinos Wll:tilllu6, elil ~I;ll ,eads. vu mEl)'ot', baeta Jines ·de s.igw tell! In!ll!~ • su:rgi6 e~ teWi~1'I0 S!W.ti'{ilh(Jf£.u., pm r:erer-~~ a hl~ m~!!:!O'il! II'CIIl,uestri!tdOB ~!i' 'I.illm, co,.m!pm'i~ 'trUi' tantes, porili'lt:emu!\di'O, ilte Ja Soeiedad de ~(l. T:rrllda: e'ral'l PO" h! coliDan eb:iDo~ ~bre&y, frucucot.emeill.te, tJipi6m3iftos). A Dl.e'lludo '~QM ,ctiinoo "(~'!:It,r,Gitadoo" invcrtf:!.'!In t.od'aB. ~'11_5 gall~ndSill em h''ai~ n !IIilS &:IIiwliow a ilZ!8 Ests.'I:Ios Ulllii~, ~ru tr.~lioo ie'lLmi. Gt"MI:Wll chWMi$ .!i,ep~li!t6 1HI0 ,dI!,los pnmeros e.Bifi~eB de entrag d 1 ap,:io III :pa!!I Y ccb6 Ins b!l!lOll prnra eWwJDlire10 diu, ~3S' detl1l:!! bMriCtS 'li;hi'D!Qi$ (ru,e' sw:1:i,lOl'nln ~,m, SOl F'r8.n.eiS('(), VllltOOU!i1er' yotr&rj ,cdru.da!fu!:l de lao c:oS'ts: occililelW~1 ell. esa ,~.

Li!. eOllltjd!ad dll 'Ilpio qQ(lje Uep. II 'I(J~ &tu.doa Un:id~ en ~I UiliWloo etl<lrtOJ de SilgJIlI del, 195e midc I)(lli e~ he'"._l!1ID de ,que" (lin JlS7S,Ile;gUn est.adfS~6 oIci:lI~, l!IlI.o.s 120~3' ~'I:ad:Oilllmd~el'l' ~ --elf", m,uy Inai~.riw ul I!ltimoNI dl@ ~nmf.(lirlllflt.es c'bim~ er.an o:piOmIQlOs..~

A I:a. op~oma:nra C'ol1!lmb.uy6 e~ heclto deq;u.el~, '1I:B88:8 fail" ~,wtitcas britin]c;[1.9: hll&ran inlidi(l~, Ja ~!Il,cci.ilin. (':OUI,erciH,1 ,~le m,mffiiua em. 10'.5 a;j]g:s i~i!ut.errne.l'lto mtl!ri.G'1re:s a lEI! Guerrn ,de Se.cesl(J.1II 11' Ja 'lfeBdi.erollll! grallJel a:. mnboo ~j;;!l.'t:lbJ91. I.;us firmas brt~,icas s3ilierofi ~li e~ cu;e;ntc; de Q!u'e' hI; mOlrl!flu. eGu'Dioual· gqicoo ''',q,tle ]IDI fQllIl9. hsib:l~" y i!!.~.f!ltu\i'ieroil'l la aMiici!.1 d'e, ~~i,l(L como mm ~u:r-a p!I,f,~ t~ 'iJ;pio:m~D'l!r!3i.

En de~ensa del mereado

in 1911 m, ,se'QQ[e"b1l6 'iI'll.L4, HgYilIUUl. co:ruilrll'!l.~i:e il'lteHLac:wiI1.d sobro el, :pf{llile:ma de l~ estopofAclel'l~ .. Ms COIllCWT,ft;I'I;tes es-

>JBi.I'~ h!JIet. '1M ~rddt!/!j a(l','_~ A. 5ox;1'4l11~lm:i' rdDl'UGIi 1l""'~VQYgr"1:

C:cru-l~ Smln~., 19TbA. ~!'Ii!!!'U. "li~. O~'CiJpiWlJ w~ i" ~j!a.

'. ,de a.c1!letd~ en regular eo] 1J:·lOmer,cio> de !:Qii!l~fa!Cjen~ i~~~· ~r.rI1.mll!l" POii"' s1rprrimiil() 'total.m@nte. L1;' I;Onfo-

. f.Ue<U .. gr'O.lI,!p~ o.d!El]p;~; en.loll:primlJl",sdli'udel,I)r4iliicoo :!)ID, c~ ,(jplo ru 1:81, 1iI,1Q:mllilifll se '(OllstdelU3Mn ldiro,g;as, :iley i!a hetll~I'Ii(1 ~ pocosailbi6 'como me(Uc.ame:nW, ijlP~IiI!Ui eo. '~el"O eg ,confe'l"1l!flciia y 1\0& illitelilltmt slllll!!.l".'CUC~ dlePCiJil6l:"' Iii. ,12lIl'l~t Il'piIo :!e' 43'$l.ldlaron OOE! 1,81. ahiena a.ctitud ,de 1iIJ]11'o[I'UllllcC!9i1rU"btima f:'D.pn ode< i,~ obtend6i'i, de ,~a;nUI1!t:i;~I~ d~ U'fIfi mel'(;a~c'(" qU1e- .Dhm, ~ oobe 'qiliij dHtnI,~~!

de Ii), ICO'I'I;VmlCli.6n d~.l.a H::lYIJ. ,oo.mo se fe denDmino. de qUill ~ '~iIm'IpHei\t!, ,~Iit~i,tt&mlimte eW aeu:ti:r<I~ :Ei1.JJgJu- 1~l'(J5. BegUn ese aeuwdo. 108 (miDOS redlilcirlian li.IJ pro!i!!l.tcicnml d.'e oOpio" nlliOO!~rns que hiS britl1ni~$ red:1iwi3illli NI~~iit~(:im!lt!!-- di!' o,pio, die'IFJRdiia iii. rnllin81 ,em, hi fu:rm!l,pni~

que su:gc.l'.ib~ilron OOlll ,f!l!!.t~.-mo l~ pNUi0i!6:li)I$ )f ,g,ij' HUI, pronltO ,~b'liic~n 'IJi1i!O' los britalliltQQS' ~ ,!>u patte y Qlllie 'elill'rii~hrm Q[]~O a: s'U~, ·~extrate:l"n,·, UOIil,g' K;on.g .,ShfmG',s,l, J)Gi 87 f,~de~ ,de O:pilll ~1i!.~ ruliIXIIHil1:iW"lhlJbkl (.;'1'1 -]AwAtan:liif!3llW lnlemrilcio:mtl Ii Sh:[lI'1pi '1:11 l;J,epoca de I!iI OonV4:Rc.iolil ik! L!illiaya. Wa 'CirfrlI &l1Jt:6

. eD. 1,9:!!~;;~ A.d~m~ Mlt;rMl~ iiniell'",IlQ' ~ Sc_~; ~i.!S , i~!'Ilu rnd)~ de~ l:in:mpn >Iu~i(i'illd!llB :p~r'I(I!l' bdt,dni~

Ik' C:hiinll 'red~biM'l)n l:as o)'ler.:tcioIll!e:s die ,con'lrabamldQ" ~mnlCDite dm,gl,d:a.<; d~e las Sllm~~'ltIefil, ,de Sfi@Gal.

.. • 'm 'O~ acUHll.e, liHlJle~piril!tio PO!:" lil'C~:mivl:ll,ei6n de 'Gmn UNtali'ia, ~e ~Q Ult ~Il 'p:reI!J!lEIm~ ~ Pcma ,en

La g(lTlJlllltia (lea pil"C::ltarno ,c'rfill tas ga:na;nci;:u> 'Cj;!llll: s.acaha de! o,pio;l<i

, i:iJh [" cre.a:~iD1!L d@,til Li;g<l. id~ las N~io.1iu~:.J.GY"Q .erilSt«iii.~ gala 'det:!lUi W!lJr'OOtI:"'-Ili.'i:O ante .lt1l mmmrilJllad m,uomm .. ~n 'ill, 'eomer>ci'o doe O:l'io dil' au :M~ies'~di iIlm tan &_mp,1~n·ooll,Qcida que hasi:a el !>eDlSii19riO est'adourull1ense 8ligl',6-

.28 ~r denio 14, POI' 'i:i6i'ilo ,2:8 p!)r. ,.;;i~I() 3,1 PDr aelilLo ,26 pi!lr 'a!!1Jillo

il0 ,rhe N.atkm publi:oti uaasene 'eIe rePQrlaii~ '~lmIentate" 'liD qUe! C:l"iti~ba con (h,u"!n;Q el ,.ape] britlbrico.:S

Em :18, Quinta Selli.:m dill 'ComiW :sobllil! Opio de' la Liga de Wail! .N,!tCi.o:nes. U!D. de'liepdlo 'exlgi,j) ,ill goIilIi!lFM' brHiilil lee ~ expliceii''Pl)iI' q~:ul! hl.l1!fa ,glftl.liLdil1s ,di~['OPilfitia.s eDl.tre las cilf'B.ti! <Dii.€m<ll~ ell dGJ ca~e.n't.os de ,Q:p:iQ ,9, J!lp6ri pu'lil!C!.llia.a.~, ~'I" ll:ls gODiliflm~1I ja,paJe& y lnitllil!!!1oo. LlIs ~iu.ibiM.oo'Sreocm,ilc(8/n ~~o eariram~m(tlil ifl~,!li:lifi,<:a!llt6S dumn1le eillpcl;\~ooa 1!l~6- 1920, tOO@~, d!(,\!!tJWMlo ii, lim' mi!kliC1)= mantras que las, cifrli.:5J del:~jllpEJ!lnU~~Q8' m:@!iii!"pbl!W Un fIIo~.cnte n<ifiw brit:tinioo. Ent&ntadlil- s, esta pmeha elartsiQ:'lil do, qUIl! i(~l'an BN.Wna oofitra.biUJdJeab<8i opio Bl J'ap6i!l, III de]~grufQ' br,it4nloo Ilrgtllmell'tti qlllie la uxisteneia, dle~ mefCadlii negn)' 86-1'0 tprObaiba, la RO!lmdad die c:rea_r un monopo!io' e11!it:li,tal de!, o'P'1o.

1bdaVia 'irA 19:2'1.la~ 'eiJti!,cUat,icllii o1iaiaJes britltnicllg 'mosbiiI· 'b~r.I'ql[le, l~li!i illfl!g:~:;;;oo d(;..llJQfJ~t'fU) por oe~ opio-nQ el t!illa1,. mu:rihm, may.or, de gaDlmcial! dle] mgreadlo rlIf'~ daLban it:uenta de un impel'tr:lir.Ji'oo PQI)Ulcnt~:(l deW wool dl(!' ,Ie!!! :itql:'l(l!>.O\!! d~ lOO~, ~ilIS ootomas gl:lll'ldoo de la Co.,Niha 6i'l ei:Lr~:hl.ll'" Oriefl!oo,:!la

. haeiend!a de ~Ildia 'en 1923, su. inform~, "'\!~Q!ll.ejuzgaba:. nl!ll:e50mlt!'!I1~d!lu ICU' la,pl"!Oduoci611 (hc~pio:si 10s p:reci'05'itilian, 'IKIV~r'I<I' ell, 'ClilJln ikI hi dismi'l'l,u~i611 .oolliNIl clIltivi!!da, lu. n~dad de s:alvagn,aNarr ;',i'l5ta i!"fl.po:r!:aRrtwi.Jua . d~ ~1l~QS".

)H'!m,lrSiB IS~ il'l'Q<bi,e'I"IIIO ~i:'l.tA,'l'ilOD' diecfll ib;Imaf' m~MHda13 ",ani d '!:;C)imUlnai de opiio 11" IIiIOIiriluL®a, de bet,no SIllS

qal'l1ie;S -m, .lll&a, ~ ~~ a ban de :im~oor Lm:;· !;,'eI1l!,iJJ:I p!I:ra lficremOl'ltarlcl'1 iin~5{I~ dtll cr.urio d~ la oolor.li~.?1

Borneo d'e:1, Norte

IESlados fed'.erEldoIl de MaJa,ya, S2l~trw.ak;

AsenUllil'tientoo, del atifecho Com.eaeraci6.n Malaya

Ineheape .....q,ll!iie'"1l p:l'esld'!l! 10. cllrm:i13~6n 1Il,1IIere:;pullM ,;:,II J,I) prudiUle!:i('iln, de Op~CI 'CI'I!nd[i~ hfitiln!.e~ 'er~ d~$-' '. diirecwdeJ lord Ji'u:b.,JlC qli~,ene] !ij!!i[Cianterior'~ab'ia , ,Jill P;e~'!!insuil<lr aad Orient Steam Na.\'igal.iiln;a.~ Com,·, . ., 'qUfJ pogwrio:nf:l~llillil iiyui!ti t.Ii ".Ilccr del HQni:Si1Hn~ . 'I

d~ liquieJflli:lonei> d~l ¢om@:rc](l ,de opio. Hastu ,el f~~n.b,!, · lruliiew-~ f,o.'I"InBJ parle de ~as jJwnL{L"Idimetiol',fIJEI, 00 III! .n~IIl:[1JLlar and O!ri~J!lt y del. HtlngSIl~l'!g.

11\ 1.9,23,. e~!1u~wooJ;llilt:gm ei. op.~o, •. di'l"igidQ) '~r l(l~ib:ri,t.dcoo. 1!iI)~~ba, !.!!il pMblienla ~1"It.cl1'lllCiO:nid ~ m;iil), q,W! eldli·

• Sl!epben P'~r'" 'pl"(lsi;dente del, Collll!it:e d:Il! ..u1J!f\WS Eoo. . de ]"CoImill<ill dl@Re'pl'escl1till.TI,~..:,de,]o5&tad~ Unidlll's. . un p~w d.e ]ey P"'~1il trB!tar de ~air ouotas de pFO·

· BimpDrinci6n de, op,i,opaf$ipor p:.'&s pari!. !)edudr' el ',iii apr,oximadSlmso&e ,E1~ ]0 ;ptJf de:e.m del vo~1.lim\!1l d£ E~. 10 IIO!!" '~'el1lito "IIimdria a :ser la ~ntiliad acept~ble QJ!i,Q :pa!'i!IJ ~bri;1' lle!iie5iudos mklilCPs..

. proplmSltll ,de PilI:rter 511:' '!'h:ilv6 ante el Omni.te sobr,,e O:pio de · ,de, :I~ Ni'acion@s, dondili el re'~Ed.al:\:te britfinico la _li,artl<i. ,pllbli.eame:mte. 111'1, a:erne,p,diC! bri~~QQ rOO~~ ~nlJ. en,Id :plt1l!~ GlePb:rte:r. eli'i la. mal p(!;d~,a 'q~e Sie alWiJIDe.ntiiIilI.r.i

!l!II1!ltai :p.;'IlIi'.9i tomm: e.n,cueD/m ''":11'1. 'l)Q;tIi9u:mo Wegmmo" de' opi.o del. ~, !!I'1i~ioo. Be nlerla: 1I la ga'!;! di~(!ga.dli~i~rI, drill 1D, 1OO11l\CUm d~ las ¢alomu y .~sfj]lras de hf!flueiIWia bri~i~ (rna- 1Gn!1!)rl/l!e en AB~a) doude, no, limbta, rll,g]lllllLIHI)Ws QUiB restfilu,. C~UI!;O de.l npio, lou 'tnco]cri'mrlns del,ep:d;one~ 'i:Mriii Y

Ta:mbi..m 'BD. LJdia.la. poUnml. oliciru die ~a C-o:roll1U, ~ OOfiOO'fit~ oen :ptoUi.ger,erumercado del opioL• Segt1m Una pub lka ci6 11 rteiirnte, cuanjo G8!1l4lhi C:(lma'~ ilIi :a,g:lt9t' en co:a.tru, ·d:~J ,op~o iim,U121

.. ,sus !1I~~m'e.s fy.~~ elli.'C9roeladlCl<!l pO];' "~ea ... Sif ~m~ .gi:iilSDii d:ell er:a!liio,"'. It. ~Oli!bdblil!l~c1l'.!! [as :imiPGrtabn Ul'Il'~ Ill< ,q/Uil pe:lilBllm l8. ~ga.11€: 1115 Nii1dDltCili Qlue" d~Pil43 d~ 'OfUIe Wil8: eomisi6n e'ficabezada por .ford. Inchcape mve5tJig6,

a'Hb!i1ll :R:lhi4

,2:

Mroo.am@']'.iJllima diandJOOlial'OliI is. iElesi6n pk;l'I:ilPtI'OO:~1:il!iria; ]QJ briIMn,icoa,bkienm. 8iJ?oobnr' 1c8i e~t'i6n de 'UR 008ej;o Ce'J!I'frill de ,N~tloos, fa~u,ltado para relLnir infortflfiRcio,n 1f nud!l. Fallbl Lo&periOOJstas ,que estl.1.\'ieJv,~ eoJl· Gmebm en ~ ellltil:nI;O$ ~ refertalli'l ,a, _10 <lrae' qu'ed.6 de ,ese eo'mi;~ '~Il~O 1a'~jlmt9, de ]oontmhainlilisto:s,". ::IJ

:NIlI ,~I:u .. bia l$gradQ~Qda;; '100 igo'brie:rnilS ebioll) ]I ~t~d~l.mJ, dJeiMe, e:!:'~ii. impoleflt.a~: [rmtilo .111 h!!:cllo, ,de, que 1Il1 b~m 1IDItr·(l ~!I ba:-mpa de l~ ,EstadM Unid01l y hI8a~l!!i~S d,ieIHQIfI~g LI1i1C1 SbH!nghJrl:BPlk iP<Ir<Jil.revat!ilt diroga a ]01 f.OSta oneMal de ,lo Esl.adIO'g Uumo.t 1,P. oo.tab,p, ~fi mfU'cu.

EI ~:'n,oblle e.XIP,eriimento" d,e' Gran Blrela!niB,

1'9'19 y 1'9,2{! OO!mieron d~ ,ac:onte1limiIHllW8 du~mp:or~ .~k;;iugim dmB~y,a 'parD. lIiI gD!!IRIiI del 'OP~Q ,d.\:l, IGl,g en ,~(lDtm d~ lo'li E!!'ta.doo, Ulrt~d(l9._

'ftihliUi'tO, Be ftmd.6 el •. ~] ms,titl.llto de Asunwi!i, lnt:enl,a:cio-

~to !:Ill ~ ,mflt.UUIt:Wn H iij~ mfIs d.'!!: r.'illUieD'ta e.fiOr& QDr ~~ i61tim.o. wl'ii:li!'iLad 'Y ~to dfll l:Kj,def de iIm~ IMcllCeciI.l:h,odes. 'Este 'P~ l:tmmu'wa 't.ocleOd:~t!!I:~' :8ll~sar- e! Reatsb~~sl'lilo de IIJn ,ilm,periQ bri~ ,ihi'i.1U_Q,La ~YOf' 'park del. m_do~~lbl;io '1 r&a JoaiEstadlOl3lJilitidoB (rerpiBfe, D. 'ca,pttJJ;ilil, 8). ,ODD 'eSaB ,el glUp(l- de Illioo.e:s, ,del ,qUI} :l'i1Iol:mBhIm. plKl't:e Rud,y,1U"d lLo:m Milum '!I lIiliJ 1iI'U,pi) ,d'D grad.1.IIIid.o:ll, ,de, Oxford ~Q. ~.Ill '1)11. '''tiIiili'ergQri;elll d,!,lI M~l,nllM:"'. ,c9m.s:ti~6':ii im~~~ I!glo 21!J! 18. :Mesa, Red!oJ!!.4a. B:U ]9'19, rei, :mi8me, gw_p:i' fimd.o,

el Rea] Il'I!$tit!l)o (i.e' ASlmwS m~maoiO:l1ale~:. que l/;C,mria. do enJtiCIad ,eeRtnJ !_:para pli!1!._~r ill i'e>I:.o:Dstitlucion de~ ·~.rilll uatmlu;fi,d~al" brimnicCt 'i Teclutar eleme-nto.s !ptlru iii!.

III $egund(l ~iIiI,tl0ei,mi,~nw ~6 e16 d,e; ,mem del siiigWft!iiiw ~o. 9'i1U.'I Bre'Wilili.oedJll'r!ti siLl. g'I1li::I'Il"O'I del apia eIl contra de h,s Eillud!) UlIlh:!.:w,·~ mlliif.eomm-,imnos Will, mnIWU~IV!1J 'eiir"1lliO i a Pu:"II'hlMcJ,(iill.,

la Prdb.ibiiciJiIll. tm1~ul.I.o.s.EstadJ!lS UllIid'o:!l f;i'] T!ai.'e~. los Ii'iW'CQlrafiCfllilltcs y Il~ h!.lmpEIi IIlilgrOll es~p.la •. ~ btlbj:dll~ aimMJj,~as H_egales yo ~:a8! dr'OEjSi!l iil~g<l~Il'J$' Qra~ dltm U~e~d!e pm> ,ililCCl6n diferel'lites de ~ misma mu]tinacioo.d .. lAs ~!:'e!j ,ernnlDll bri'Uiniicoil, ,~om SUi!! dwt,ilmiws, de Eseoei8i )' VaflHd'1i., y iBWil'lilOOenaS de opio de Shang.1Ii y Hong KOililg. !Ml de] dinero 'ul\'"<ill titS britt'lnl.cos. O~J'i. ifWllhiHli:M (Ie Cana(Ui y el Caribe. Los b.r.iM:l'lic(ll'I. mCfl:!.Id, U $"!.!S nO',w,s poUticos ,en liGS E!lia:008; UrMI!,I!i;, 'I)~a~.]ati oo~i.do:l'l.~Si polltiCiM! ~hI;tElihl.s par!] l"8OOlI!qllj,~ttn ,a ]o:s Est.BJdos Ururl'.(!;!l .•

La eliwel1l~g,~ OJe i 111;8 dlroglliil ~ d~fullidi6 !!1li ~O;!lo Ii!:~dos UrudC1i~ ... 'partir de d.os foocCIS de tnl'e:ccI6n: <el~a~Q Orii~ y Ciim3Jl;ia:. 'Contra eJ. \l;lamol:' ale la l;~g.E!i, de ,leis, N.1~Q!M\lI y de c,",sirodJ) el mimd:o d\lj Ilmatl!), ~Ill'l brit€li1!lico~· pol!ltElNllJ tereamellte pHiI'll. mari' tener l&l prodUC.c.iOll de QP[{I ,f!r:l 81lLlja;rto 'Oricm.e" y a:ru.p~iarfjl'l' el 3.~tccimic!!lw ,iii", h.eNiffia ,en elmomen.t.ll!'lifIi:sm..Q" 1:9iM.en que Lnd:roga fo~ d~I~!fl!:dlf! $Ii;!g~d en 10.5 E'stadoo 'Ul1i;dQ.3. Co.'Iui,dli,. 1Por, ,Slll ~~.rie. _ (f,lJeY tuV'o' SiU prtl!pi~. ProbiibtcioD, ,,"oM' il. ]ep.J:imr lu bel:Ild'BUll: ,ii!~adili6Iirns un m'j}'8 antes de que,los ES'~oo U Iridal> ,Ialll proscrilb;ie~n.

ED. 'smitllMtltas loon :Iom 1I!1ltMeS, fUI:IC:iol11l!'1ri!!)!! d,e :II!, D'irecc:i~n de~swpef3delltes de ~(lS Esta.das Uuid10s han subray<llW ],3] ai.mllitud que ,e:xi see eatre 'Iil.l ,modus ojtleiI'G,'1ar del ,!!:1~·oIlQI y el de los estute.i;ie;nte~.'Ouimd{l ~1J\8 6;glulkl!'Jdo iilrno.ld! B:onlf>teifl yMey'!'F w.Jisky hicie:rnJii..aus ptli:'iiie'ltOili v.il1jjes all Lcja:l!'u!I' Orii!illllt:e mil lDIS Wj;D.~II. " 'Je!wn :h@'!1),1fiilitlu' lo.iI bnbim;OI!II!i oon ~ ~eglllid~d. to QU! _ka!m!PQ'n&leRt'{i/d'o\lll:'i!id~1¥!les hie! erriilfllllGIli ~~. dr~ae,eru aSu.lllW suy:o; L~s m.ere8J~@NS dsopio briJ~i!~Ucl> 8JmlP~!!iJ!Ilellfie ge, 9.t@II11~Uli !It ]i1. "']~bei'W.d dilll emp'l'e9a". Oul:l.ndo Ias e:rllll"ldJ~ destilcrras de llii!1n :Bft!tEDia level!!;cUerontortelltes d' aguarilieibilie a A:ml)ld 'Ro:tnswilil 'Y Joseph :Ke:nneily·----:pue5k1, en

47

Batmmtls Q !,!. tres mlill!llll de ~asa~s temhni~e!l de I,os Ulliidbs--, CURS !lI'iadia ~emiin ql!.e ver 11»1) Do qiU{l il'Chiie~ a!g:uardfente UThi vez que nog,ara @J 18$ costas nor· ~~~li~~m),S. Ud~ti!Ca}eK$lIiC'ar;i6n liio W1 fum~, die! Bank :EE!!&t, Ibri,tat'liico,,~ue sine alIiQn:.otr,6B.co (1)01 Le· lIiII;rllri,MIL100i' POl" mwo ,de,] mercado d€l t@I'IIt.t"8!bi;UU~iillt!lS ,de oro Ihtgolle.S:' dle[ffiJtI.aill, filllelp,llio :hfiS~Cl), '''Mira, Vl!1!jO, noa.otros 1IIPl11;Im1.e(llJI\e w:ntdoemoo !.'l~ QII'1;I", dlijCl el rD.EIlnq!il.eil'O" '"[.g, 'q,W!' '0000· hagan 'i!Oin, ~l 'OOIS! 'lj1W q,U:o 10' t:lb~iei1len es'~ '~~fa!"'.) t;J'afii~ut.eg brilitfuli,cos Eoslien[S! &iD c.wdail_,l) ~j die 1081

P41!C.at1~ ,ntuorullidle:nses se g,anoba la, Qo~a;irO!l dilll mill! par.a, l'as dtogru;i 0 e~ aJl~ot. Mi~!,m,trll3m'8.yor meta la rna· ,mb I,SiS: plllllruWI~ mm~t' OCultahaDi aqu:~U.os su !PIl!i,plio ED roalidllid. rilOo, reteoeii' IPW'ltle de )~ pi.did~ dll al~bol,

I!Of<Ltr{lihwClldll Lru> i,e.sti1~>tJM bri.t.mill.B!l! PrDvoos.'bJD, a ,BlIl.anWjel

iftIi!lfJ'.BS d@pandilw .. , .

"Noble E!Jl!pe:rimml!.O'~ estsJba enCJLmiUWD,8 . .G.1l,gI'&IdOl' ;nIi , 11i~[DllliII idle;nse hat~~ndokl ,c'Viobu· ttl! l~'" 'Y 'vJ;ll'vtir!iO , ite las b!m.da:s diriirili'ru:i :P!:lr' ]08, bartooS de ''Nillestri!i , S1IIJt':ul!".P)iilIi, de Wall ,BLlIee't de ]e, red! btl'flCnwill d.\gJ ~Ol!l'

1ot},!SC'~li~d deMn~ Y de, hi. 'iilteliim.ci8! S(;~,~ bri,t(i;n,iea. _'Iej;eIDiP.I;o., m WWlam, W~WEllJiI, f!il,eel ptt!fl~P'~ C;mci.oil:ml!:'.i.o, un.eHJilll:!.CU! seoeoow. briLtl!n.lta en. !.&s, Eatadl'l!l Unhio~ du· lndo, ell ~fJodQl ell)! ~D, P'rimom 'GWJlUS MUllllilill1. Be, een, en UDa, dB· iDS, prum:ip8tes slilol:ios de, ]f!! 'CasaJ, de IlIlL'lBl'l;Jil!lll.(lS Kuhn Loeh a,>pefiHltl termbltD ~a mDvilizac:i6n. W~mIm" 1iI1lDJ

• ~ 9 pers.o,~alIid!,ad.e!l! ma8 dGsta,tOOIlI,l del mllJ,vim,ient,Q ~oru9'ta. 'p,mtegi:dJ> pe:r~nllil ,de mlllro Bea,vem;l'ook. 'flm.dador ,cans.IIPIJ~ idc,lii! MeMo ~,'I

esle qru~mto d$'l bDlil> Mp'hattu y Caru!.dil.a1I mmldci ItcUtloo., ,III, ~m;:ipi.O$ de 191. rd~ciadi!i. de 19l1l Se p.WI!ll, en.mi'ltChr!i.

P:n)I,e>C'W.· de: i:!lI f:oohjib1~i.6lJ .• 00 [pre:t:exoo ,ae '~ii, mtr~!:la d!e 106 ;(!I la Prlme:ra, G~el'1"a.Mund~al.

ilsWl,Iil,ile los p00llas fra:ndes &ci; ~;~~~fuibiciOn rnp:reIeDt6 ~.1l61o I£lnIi, pr:ot~llt!lBlJriEll m!llll.iV8i ,en. OO:fittil. de l!lll!,"ma, .. 'del ,~(:Qbt!l. Ln, t!ltii'oD de, M~ pm" la 'e~~ ~

(WCTU) Y Sl! L~~ GDUtl'a [,!.ii'>'Cil11'~i'nasd]sfIl'iL!l~ron d,e] I'el!pald~ ~!lalu:~ero de .Ioll A "I;or,los, Vanderbilt. ~c;.s Wm!DU~'Y ]CiS Roc:~ kt!fener,~ E:nt:olllce5 QomO.Oibom, lo:s ,illinenl!>, Be 'IlDtrog~li'()llplrillmpa.limeliltepoE i:n:term.edill'@ m.ndia.;hmes ~ell,t.ii!s d13~ imp1!!e8b, Ctl 6q~eiit] Lei, RYS$I3JID SE!.ge ROl.mdatiiIYn y la .. RCli:&;!:~en.e1r Fou!i:!' ,ia;tjl}!l.BI ,exp:ri:mer ministro 'eru1mLienso :MaclCe:rude Kifl(l',. ,eo;leW! de lord B~".'I'\eibl1l(lok,J md~io a Johm D_ R~ke:fe:ller I n~l s6J:oa financial" ,iI, ll1 WCTU •. S.illll at puniCI' a au ,8eMtio todo el 0!luipco de i llJ'Ii'etlrl;igadomJ!), prtvl!io,osdie Ell. tl.ihd![]cioD:"

Una ~. ldel Mmqmiato Pilei Thmp~a:m3 nil) dirilfl:aJia'l1lc A~) qru~n. ,est",di6, en. Londte&, el oilfeli'u:bl< 'Y C3i!$",de cMid'ad qlWo la SocIedad ll''QbiMIl. 1il'U;sl:I -e1~ eW To~Jb!ii;~ l,t8]]. y te.gll"1~I'~' ,r! los EstadOs, Uni.dosa ,em:prel]d..er 'lI!_m PIJ~ p~t~Mo, dleID que d:eiiipU:~~ISiI_U6 la Un iY'Wi!iidlel~ d.ll' OIlica;gv. ~

isms tnl~ ~ b:rikmi!!:tu qlmnili1! ~iftlm1o [Ill pnm, elll ravo-r de, ~8J Prubibi.!}r6l'i, M:iielilttas 1", W(.'TU y l~" L~p 'C(lIl1Jt:r~ l:u ,Oarn.·, tiiClU ~oomHimbim ,00wqlD.:e~, ,PO:!' !ilO;tpi'iesru ,elllJ [oonrt.r:a. £Ie, ;t.$tas; ~os gl.!~le5 ,goza!blm de ~ pu!bli:d~d, 'ImI trah .. ja:dofeS !IGciO:los de la ci!iSaJ ,de, eanrll.ad f'l.rbjama de J ... .ne Adaw., Q;J\I\ mayor fin.llfa, tie' v.al!r.all. dill 'II. [~yoo.tI.Ilm o:...mea, de quo :se aeaJbaba de alprobar la, Enmi:endD. meti~jel'Q,. ,qUiO ,i;QlWildi6 61v91:o Ii las m,litii!lill"Os en las eJel:clO:ilies :1Ua.~owde~ y dll que l~ nTm:yorJB! Ide Ios hombr~~ esta.bim CIIi mlt ~a" p::I.ra; bao!ii" .apmblU" I~ Bnmhmd.!t DiedaenD, ~mnv.e'rtft\l:a: Puobi1dlilCiWI,ell ]~'. P'oo'll UI11,IIII (!11!!1'!iel:'iirlh.l q~ed~r<J:ti'cada; p;ero llililey Vo]5I:ealID, qu@fijaiba fos procedi,. mieln1.'O;Q :fooOl!:II.lm;; pan. hwrorrnn cwmpl If,no el:litr6 'e'1IIJ wgw- .hIi:lsta

e'I 6 de, eneilD If • :~9I20, -

En Cooiida.lPl\lli @mmes del Oon. de, S':n M~est@Jd. ~' aJiet6 wm rDf~\I'e fHlhibiic.il60. U,9.l5-JI:9l:9~, principaibente ~a cre:u lQ, ~f.Y.i!iS dumero '1 01 ,~b;C5l11iibo dol (i1Ml:tnl.b@nldo' para, 1a P~mbieiO'D en ].00 E~a:Oiil: 'Ut!i:dm. Bn ~ lepoea, Is il"amiija 'il:Imtlweme Bmnii!mm ellllabld:re'kii:i.on@e '0011 el bam.pa!'~ los

1J~1!i Kolllillir.. AMi!!IJ£ Spl'1ii'U ·(N!J!J"1I1'1)rk; G.P. ~u.ili .. m'il, S!miI. l:[~il3). -I<Dlid.

.~,~ St.l!61'i~·,. '~:!lloorl ~t.cililm.: Cr~lQ,!, of ~n ~rlii;iili!J Ol:l~~ TIM ,~~ m~o-i iImIo d~ w!;'i76 l!iO;1~-·77.

, Umtlol> Y IIDU6 51.li1O: ,!:l!."i.ItirliM Ciltlitr..lllctU!!lll!'l! 00111 111 Rtll),1 <d.ell LitOi!'. ~~ :Lomdlms.

Ncl.!ll(i!\!,9 Yo:rk, hrig.!lJdlns d~la RII.~~n Sillr'l F)~o~i~1 lJ'O,tee([!~~I':'O' . pnn,c:i~l ide o-pcradDnesestaba em BrGoklm_. d~ri'

. la 'rOOl'ga:rLimd!Sn '!I ,eru rcec.l!JWmienrl,(l de ]89 re1ie5 de

. 'ya mAs 0, m.enO!)' org,l.iifii.l!.m . _ .• ll~el_liSl'lIl'I!tYe'

: ., D~ ... ~L!ii,de[]~ Giudadl de ._ _ : ... Be' r~il.d!arMi,

d!ecacha;da 'iile.g~tima'· para !r-eemplaz.at ,3 Iss casas de

"1t.tmu~!O tm1l:mr,COl!. del~,b~i.!il.dit_s. y, en I" 4~· m~cs, j,I],' IIdi~EIit,qil,m!iil-IlI,~lt.Il. nnteriDnl3 Ii!: ~a ley Yo~s~d. &e @nvj6 '~Il . I. Jas fiaD.dles ci:u,~i1<kis ~81 0e8i8 MOO!i.o, principal. i!i 0hI1~ D~I!!rn~t }I' SmILm8l. IJi rund:MdlliOll I~~hd. .1ID,tre,e5lCORi.lti· I£!, 5, :mw:hos de· eU05 ~~id~ ,ae Ia "nwlltli" de ~~au'mi. "Ulsp:JlSImi'b'1>CIlai a ]a'>Est.a~lo5 lJo[idoo Idurmillte lias II:1IIitimeis. m~ .l.Cfil):n~~ 'iw.1:iu11IUlS die 1800. Uino (Ie eiiCS l\etlul:{ll> 'dcl '1D"nlk~n

Ail C~'l1!@:'. _ _

Loa 'lIli:garqula 'br:it1i'llwca no ~ limit!!!" ~~ ]~II!I~Jd~s ~e

. eiemeilto3 del bsJo, Jnun(JtI. Ein. moCli.da I!lsomb",!,SllI" Eli.

..,lI:i(io 8JlI;[ilt6fila de In ilIIlw ~iOOl!ldl dclos ~WdO!l UnidoEl, enb,o

III! dama EIs· ode meuclolilameel [i!iiOO ,dg Joreph KielmeQy. 11rI'Ib,1';!llII\(I ~n:s, IcmtL1'IIJt(!~, brit£nl,OOli ~ \fQ'flW. ,dti' l,iC(l:I' 0:1 rna. gr,acias ,81 [D;uq-ue d.e Del;'ODsi'liro. y '100&6 lu"egfl a su h_ijiil! '. ,de, ,este 'h"er j)alrte nn. En cie:rliOS J:!Il$pec,t;o.s es ma.s

~ve~!Bid~lr 0-] i';!!'t1l'~OO ~ de "bet'!: .b.1B,Y:RW'd Hio;tdl!:ru;i •. :lIecki:r lJli'l.iVj~li".!!idod dOl! CbillDgo dill U)29.1i} U150. l{l!L!kb[inl> woin .~LdcBjni'a 1~8mdo'Ulllidefiile, pe~ e'l~ tOOl. fDtimo ,de, Ia ~.ri!l,too britillnim "~,tle se h~ CubsUe.ro CO[Dnndnll.~ do rna V& flMll'8,IUIa, OiUell de, San. ,JUM'i, de Jer~~!i!lJ1iI de So. MlOi'iestaJd y I Ca:ba:l1efl!~a leaUad al jeft: ifu· la G,rdm, e,l mOMilM

nllrlMnifl.o.

,~tle!l'IrQ' d~ hnccQ[' "estlI.lJdiiw! .1IilJC[pIes"" varioo :f,fl;m~ es~:y.-iPo!toRI.!!;~de p~o de Ia Um~er.;:i:dad dieCtrlcsgo,se mel-iiercolli.

Q:llerlcU~es aJ serv.imCli' de ln bOlin.dlu dlel< Capt;l\lI)(l. .

101 1'98>0, 'uW n.IiQIilC~ e:sLudiiillloo' rSs.u:1 AI~nsky, ,gm'iI:dulldo de Unl.versidiadd'e Cbi¢8j}D.[, d~u~ padriil:lo delji"Nuev,a. ~z:m.a", '@Dtro, II La I::mnd:i.Ua de '~_p;m,e en Chieillgo. P.'T v,!!Ir'i(l~ AJir:lsk:v r~e 11.101l,tadorde Ia oonda ... jwitamelRte en :Ia e,oea

d!~ l:asmillYO<1Ie3< ga~lELncill!s de ]aPlmljrt.i~,i)(in.1"i .En ]a~t-tEi9dbca.d!3!S siprlte~; .AIlooky Uege 111. 5eT !.Ino de IDOl::; m;asim~n~ m.len~oll~ ~QCLltb~ l~rmMo~ pm: ~ f'ahi:Oill/D3 Ibri1.dn'i~~I;i~n 'I~ Bs~Cil'iUl!llidi)f!" y !ie e~~iirnioo en. crear :5~ mo:tiasilleas efitr~ 1usii6v:enes y la~l!'It.e .mts pob:rll de]M ciud~~~.

De ~"Ch(l.,Ajifl~~.y wpio lU(!OT,p:Hlim0i411t'G ~E1. hElnJda do Ca~p~. ~!l:1;'ltmi,r i::1! inf:rS!es~n.u;,t"n~.!:!d,e una p~ndJm!l diB (I~ ]~IJiCJ;1Jl!lil1ie.s j~~'{,':lljllllls., Q iP:riincipiios, dfilllJ:'J iOO!!<8litMli!li. qtU! ,~(!i!f:i~ 1~!I l:lientiu ~Woo~trMI!il[! el'li8!B, ~al~lltl 'I o,t;rIil!!m;ti'Vi(h:l.I:]I~ iUCi~gs ~ trclilltt\!lJJii.Q.Si ~Dl~~' ,dirigi~ la 'bfl.lld:a de ICapelie. 'ClJ:illilild~ ho Pl\ohir6~ci(in ~ a ~m fil:l y JQ'.S :mi~mtt8 e-lemem:ttls ,de, "Nue:str::lJ Gen~'" ~e aUBpidilnnel en¥fG ~ Cerp@nes C~iG:1ig'O jwglU'Q!I1 Qjl,ll~ ern ·Ilf-.erreribloe til],! ilestaV!l:I1'OWU5 "Ci.v:i]I~l1In, .AlinISky futi

e~ ilIl!u,rmd~e para tt.!l.f!ft a .Frill!til!:. Nl~1i .;l! la baJilAii. .

H:lru!W lOSiSeBelllt.u:S, HUi~!l~~Ii\!1l, YlJil:'etiratl:1lI 1iI!{l .11li. l'CL':l:(!r{~ ,tk!, ]f!

Ulliiil!"eJ'sid!~d d!eChth::ago, estl\lW il'u~jlJ' lillve~tig<l~~~ J~' I~star

. iM!'\\'1il1]~~4;I ~r.I ~l ~it!'~~ Y QtrO!\! Mgocl(ll~~!!i!cilJs, Afitllli!g die; ]Qi'!~~b.s, ~Q, 1'!'!!!!!JY'OrpD* d!~L d!iuNl~e rec~bI6~u ~n'lro ~ BstIlI!i[O de ]as Iaeti,tuci(i)nesilkm;oo:r-~ti:OO$ J,loori1ll:0 ,d.el In" velOlm,e:Ili~ Ove:meas Sem~e UOS), ~ Y'ltrllli,e: CorofQ]di, 1!ma ~WQ~l om,Pfi'tm,in~m!}(f~tf~atl tL:eeatairu y ,1a:vMo. de ~Il~cod~· v.isllis.(wr'~t@iin). ~ . .(lI,IlIi'l,HY!t.ehi~s IIII:'<! at miSlno tu:empo 1iJ11elilide:m'lle de tl:M. O:S!.ru!!l'1I.~llI:l.dBldioo dle~eY.iu[!aJ, ,Qellliomli.n:ila.;l J!,~beifii; P:i.!~'Vi!fl.Folillitd~;tiQJl" ~.Il cUEd,. Iml,"'n:r.i~im'!'1~:stitill,.ilom~\9! (ilej b8~ r,et'l,~~d!ll1i p~r ~miM:!l1 ,del Co»~eSil1l. e,e me"cl~i'I;!i CDnn . .,.~di~ do kJl$ rocal1uj!~ciQlli);elI de hli:ii~ilil!!S de '1.3:s V:~gflS. •

'Los [p~eiPlawativrJS: de' la narcoinvasi'o:n

~:n ifiilli:pe:rim.~ID de MIDi'''e iDM ~·I:!lProhiib:ici6n. e,]l ~CIS Bs· M,n(!5 Uililidfiffi·~o]m6 100 ~1Ji~ de lotll britinla;l!l q!!!lelo, ide.u)tm. Ralph S!!.Jem@, bi6ito:!i~Q;l' ,de~ kmpu. y CIlp!iKrto~~1 ~!,!iWrW~1.4 i!liit~ml;i:r;:io\!lal eI1I!hl~!ultln'ia:, I)'Q~W j~~;[dloo'J' el'< mi,amibil'o dl!: lllJ Id.i'l'illci:(ml de liIflJEdlgend.!lldcl. n.~p.e!~'H"wcl.el PllllJcla do

:..w Ati~, lQ'n\il.i;lJj fir!! }:l·oO'.dii:IlI!llIN'IU!lII. l!'"u~~Rilijli;!,,~ ~!'~gM. l'Qf;Q}. "Hm :~Imc:ll; l4I~y !(:!'i!l~~y~rIt: Ele:r:ltel~ MedallilJ.D. Bookll, :l91~1. !!,.].:1:2.

.... lI.c~WlI:Ra. dB Nu@v:.ii Yo:J!\k, ell S'U Hbro'l'he CriHi~ O()"/i3~~ti.Ol~., l'l:!ffilmfl(!:! .eo~illw de i9!1J oo.~ffi(!~rIi~~9 de Is, j!i!lgadam-.i. , die la P[';()hiib[ci6T1:

E! ~n:ii~eim;!I!!1iI.to d~lin,iH\!\~ '~i'II. 'I~ hi:fj~I;'11:~ ~,{! la oofif~~ demmca. I del !i)!Ii1llJJp!I.j1 fu,tm awliole,g'ai d~DOmi:ruiMil(i ~}Jjibid61'1. • . mill. Pleih~bkiGn ft,YI;UIIQ Iilln!(Q!trir .(1. ~!). d!(!!lin· ~C1l'.e:!!!.eis de 'V,EI!ri~ma.Re\_nl;EI. ,fie' S~ fJ'ime-ra :fli!ellte de, eanfid;lld@I'l' do dJi'n!~:JrO dli::: ·'iI\ei'li'a;s. g:t"J3InCI!Il\S, J:l:ae;~ ~n!ta~., leE! pfOOt;itu:d.6:1l ,e:!.ju:~go! ~6i 'e:Kw:r's.ii6n, y Utl'8:l1 a(l!H",ida.d~i' ~Ulf! eli'i. W mayo:r.efllU'lla, no balbr.a:f:lgEiiIler!'l.do, ~Ili!liuehfl ~1lip:iil;!'Iill. PlilI'Ql e~,li~~QIi" il~1 f~el,llllilOil i~(h;lJ~tlC~". m~.D!Um~UQi!'!u:ril;lj, !Dl~.Q 111 dii:llAml 1(l1J:@ :18. (]\r,g!lIll:i~c:i611 li:pl:~~, hl.@g'O'P!l:lI'llJ a:n!iip~lii81t obi> .ElJ:t..iVl.dllcles ~f~gal~1!i> y ,eli.d~1" :10'8 n~;goci®.s 1eglti .• mQ!!.. Y. Flrell~b[cim:a. tl\mbi~n. o.iil:ri6 .1:J:li. !pu~rLa" til. ~Qn:t!P" c:!~~d~ fQl:n;i~!l l' FQlidO'iis 'G:lll! gwgw e~~l~. I~:i~i(l ~a . iiIII~~nc:i6!1i de,]Biil1djc.a:~(lel1ll 11'1 p;O<lU:i:ca 'Y d.esmorn]rulloa" cl~fll~tadtS poli!Cia>cs1iI ~ II.:W eili:t~'em~ ,d.e~qli!e !(!Une1!, :rg ~!lII'l ~u~~.dio ilk) ~miliil ....

ta mmll:faOtl:IDr:a y IiI1ismIMlcianmEl~]jon.ar de lioo:l" y

h .. Impo~clli6:n dil I:i~(lr c~~~rradu en c] ex:t:e:lio:l' .8

If.!! ll'ldlividl1ml! qUJ~ dhc~gtolll ~~ O!l!I(I!IIt'O ~}Cp~rie!il~~hl ~F! ~n .dmiinistra;ci6n .y di~6n de llJ~gQ~:i.@s i.lIItmID!l;~io:n.!l!~.es mu'lta:mill]u:mlriolil, m~. :mH~ de e.IiJiP~,~md(l~ Y largl.l.!li 1'10- miooe de· l:J!l;gI:l. Homb.~ qwel ~'utl~i!I! a!~l~ h~tbia:n m;(lj.!'!~ ~~o ;n~. !lIltllli "!,IiIiI:,lJ gJI!"~rnj<l r a mil~<11I" QliliIlOl.P'l"nd_KI]a l,Qcw IIdqll1i:r.,I.e-i.'U~ ififllli\Ux.t~n ~wi(;l~.ttU.,e [ru.CJmIR'Ili~l'li:6 enjefes to!lJi Ciiita],l:!!iEl!ile!i ,~eeu.t;.i"95.

La. po~l.liei6:l'I. ,~r.I I:Masa. w'IlII61a ley VO~$,tead; ~] ci'l!ld~dafi!o de1.IOO'ffiOO sep~ eiD.~oifitiili!::Mc®:i1 dlel:iiltiie[J[te.s~\ pM e:tuie,. IQflto.teM, y., Hi ]11 ~'I!Q;Jf8i, ]o~"i~ h:t~U'~ alVl .l:ifumpiWM,I!I. Elmio lIl)~li4de m~pe~l1cet1ikl el res~1!.(I a ~!i!! ]ey y ~!Oi!i II!ll0000gaGlos.de liIn'ecd!l. clmIlp1i.r. Apnrlil" de IDllf.nhiMd,[]iD, ~ ,g.ente acepM l!lid!ea!!let1,ge.~e ~yete !lGibom:tlJ!' aJ~ I~~ icra?

. "l .:TolJD S. 'if'!li'JiiIM:Rml'!.Tl'l" .('!'j\inr.t ,C\iJ.l!'tOO'tR!:i!WJ ,!~~~"''' l!"Grl~ .' 811dCompaJzy,l00~), 00. 27~, 21,9, 2~9.

,JunW$.~!!l:S ,erntr:KIH q!.:le ~roo~j'Q el tl:,:mC<! ill!pl,tile v;ilEq

y ~~ ~urg1e la ~b:iciOn w:n5,tiw,~ .1.Kt ibortrl - ,

t.hl'l_m~n.arfu.dJeJ] :ri1!!)1!"C<ld.o n~'gl'O. A!l!ilIiC3~;!I! :fuimili!l!~ ,~~~ Lo!> ' 'I1~Y Y ~OS; Bror:tfmwtlmIHlr<linllil {lomQ iJa~didllfi !l " " las immt:as CO[[l. ~1flJ~mns1[:ifu!t ,aliOOlifill'tcio "leg:i!tiIDo,~ de I ul~holi~ .• ~ ~1 oJ'l(la:mitj(j~ fiH~!1!~lern' qY'Mh,[\~:h!, r:u;I,~u m;i;iI;len.eir Ea lnlf'rae-s'iHle'!:W'a del lia'lill:lffi. exigi.t'i dll,\iler.si,Iii~I1I1: mercado ne~y :am]l~iarl€l Gil'll ~I:'ea~qu:e ~DteT1omlen;te CElIS! I se hoihlan ~p:I'\@vl,ll)ihado,Ell mil're~d,Q;d~ 1m!! dm(Ws. ruHiCitm\1J1'I ~~dltl!s Urn1i,Jl;l~, pt[!:r!lll~~ qug ~~io ~~~~u.v.gL'm!!lii~ l'"eSU!~tadQ d:~ la ex:p~rienda de ]~ ProM!bfud6:IiI, :sdl~wlll() ~:e~ta!W'l!fi l1eg«i~~\!!~!,:jjMm()M!r,j;~ ps!5adas VS!~H!Ii de'Ctl~I!l1.,

Ell, ~\][fileF,iil:l, e~ ~po. dl~ !iliill1n~ti:" diiTIgi:d,'IJ' POI:' "~""""", ,(JC!l!W y 1'00 brita:nJtl;los:se ~i'l1l(l <it :amplli!l!rs'llS iil'!ve-reio;!'i~ , gmrnros, y e~ft',slB1l sil'l1iinres." El.siJ!ldi.MOO de La,I1Sky 'II·, ~l!1lI~'e!!)II" '!l'JI~{r !liQ 19i$3 ~ ~1P:ro:b!l!r(DiI1 ciI1INc1foo\ll FC,g]Q:!Ttrol!!W Q_sJ~ifi~:OI ql.le :Iegal:izamn el firncl!!1~amil5to' de gaifU~s" r~at'a m:rn.\I',el1!H; aBa, t-l.eWliJ de rnl!lncl!ie e1fl. 'l'ecrreu que ,mesa oSi~be~e :El ' Mli;l;'-ijd!l-d~n!!g;!!J~~ d!e<1~ ms~oocidliJnil~] dB,I(lflEat:adu6 1.1

'qJ!lIl utes s@ .1iBJ3'1!:ohwln 8. coho ,1m bsreea dllplBi6@r 81. J~ i~.tllIl!IlOShl!s dfl HoLlJ"'"'''{Ioai. Lrn!nlil:ky om~tmmmd!D II' .. "'~""u.,. ell el Cal'ibe, ,:!Ira ~r.e~e.rat' e]teRetio al ,e9tabh~!.'l~mi!e:t1i,to oom,~:O mtin'ico de~lrIica extRte:moon~l".

E~, los 'tfetRih;Y~ 'II i;:WlN;ntQ.3.llli:n,V<iitT~f los; liol'lImae.f:l:fll!M ' vidlilt'ldQS. ~'" ]aPn!:\jibi~ihn ,en gPri.W!!. en ~ad_i~~ d-~l-1'1!'fI~' hi~~ el haian,pa 'cI:lM kI~ ciIDio!OWI!! de] D~;t!:'~· ,se. ~m;ltiiM1ia :Eli :med'ladoo de 10.9 cl~Jt;u. ~il'l!3ivez 'qllll'!!le ~]amhi,eilU:e wtt,'i:lml'NPi~io III ill, ~,~direi6n,

PAR,T'E II~

Como fUI!n.,c:io'·na el perle ,dl,e las dlr1og,as

En lOB p4ig5nu !>lguie-'!'!.'t:cs l'IeN'8I1elIi06 SlID :Iector de los; sem· rHlildII>S de 'IIrna:pol~ @n hiB miJIntaiiRll del TrianguLI[I :Dotad.Q del

_"'.....,..._. .... Ii)!I"j.i!lIliI:iB'. Ii las o:lld.1lIlilliili ,de, lM ~yCirisLIi!l.S ,de 'op!l.O' 001 I.os ~.l!1:~.nio8· ~hirID8, d.c IBDflgkQl!., Ri'I.~g.u!;! y Singspur; r.'C«lil'7eremOs 108 ,dep~ioos de art!eulos aJi~. las ~mptesaJSliilii.~ " ca.mpa.fiij'SlS de Cl!!rp ~~a d~ 1M ,m~ll!! ciHi8B oomerb:riitmU.Cu q:-u~ pbiel'n;(l!lllil. ~B ~"Iie 'in:igelllich:i~o,~

ellaberinu. ,de ean8.1~ fin{l.ru;;i.eir(i~ '!:I.IiI!!' pliov:een famdOSi 81

*,ne~'e!o de ,,,pio !!~1 Le5:a11f!! Oriente. 1.0 «Illduciremoa, 8! los w, ~!1I:S ~e ill\ HCII~gk.ong a!ld Snilin:gboJ Banikil!l;g 'CG~ I.JOlm'ti~, f o:m:rs bauctm 'im~ai~!!i'~ prilillil'r8 cliitegonDJ 'q:~(l, I~~lomiiillliili d.e cabo, a :!'a!bo,@lfiln:aD.mlUIWli'ntodel oo:me.:reio·d_e OpJo;, llevuemos 8.1 oiim lado ciJlfl Padfioo" a losl ptlI.e~ ,pOl' 111l.!! 'flll!!.e .111. hel'OiRtl Q ~Oi1:5 E$t;adQs Unid~j !ll.lo&,'rgcacl.e~0;5 on 'qruel

,\"'~I_j~'I:!o'''lI o·nci!l1af!· ~la9 'i:Janoosa;anadiie:MeS y]u ,oo!Ml'p<8iiulu qrue ;billli.el!'tieD eDi 111. heroIna.. 1~. 1jj!lilillb~1lIi Y la pro~ Bill lill. ruta ~DS Estadoo Unid08i y. ftnQlm~kl, K:u.i~n:IDS aJile.etot p<I:i' ]03 ~bo~!lJ!!: ~ruj!~~ ,do IO!li1!l~i"mCiel\C9 ~nista.s de ·CIa··

nad~ :p,wii rnj~arle !illS. pUlllltn~ ~~ (lmtattlO Q)'n, elm.ll1Imio, de'l h:wn.pil y ~!I. wrrijimci6n die lie:fMnaL C~<i.M.o ~am~ t;eruiil~ .• nildJo,~~biItCmo:s ~~!l!IDdg, ,el ~'lilrrU~'11!II~ Muy~ de NIlLI'm:~r.6ifut111j S:A, 5.. fw,t:ar suo ]',:i.lili!!tce I~rlieral> SLJ ~n~od!iJ!"ediJ"'l;IIS1;lS fli!lli' m.QtHlriOlli ejeroti.\lO!!, a:i!l. orplll,i~fa_ma. y W5 iiu.b:;;iru:!u".ilM!.

A.1'L;lOJldt!jr-, 'rill locwre[JItct.l:dilriilla m~cwtiea. dlil i:!(iIOOit:r.iiioo =ci 5eg1l.!lJ1ldoltlegoolo, del mundopol)!! S!I.!S dl:lillIC'n!li(JIlJ~·mitiM que ~~ ;]:!IIrliaridog;~ jYid,i~:Yl~ ~~Ios E:st:!ldCl:!! 'UniG:.osy Oi~t~ PIl~~CEi: hDsla :haae POO(i" r.{l'"~~. dJel iIIompe~-a~~W!O hlirl .md8. ~i.d'o ~i1illos en _~es 8!rc(hi\!'o~ :polje:ia(lai!l.er:l~il C~~bEz:a ,de kK'i 1I!lW@'iligOOil<T~ l1iOUmriM ¥, BI. In"!. .gr,ado, qu:e ISOir'p~f;'lQie." en. hi pro;prnap~r.!:~a 'Y' e!!\ ,~tro:;! 11I1I1~1~{I"i<l~~ d~, g)if"!;si.~iG' .8j:lnBr,~~.~i OOl!l'letilillo de !I!.sUI il:tve9cgad6n es '!l!!lIsamlblar]:a1'l efllll[!a~ sci~~ lmag~llL .. Pt.l'l'I ,e[olk;: Mm~bei!:as [nn 'e~ '''1I1l1:0 !!iSC!l. eGI. qUj) ]<1 I~ilen: ~m QOlllPOiDB uf<lhm.diCl '!.Il1t1 Il ~UllO los 'LmOl:(il~ en Qje f!:l,Ll (lortaft. EI.led.O.t" .sch<il!:',;i UJUl, m~io:r idea. si i~g;i~~ IIJI'! ~nnw ~;lchojas p']~ieaa tl1~arell~~S .• ead!lIllllJI!,·ti'e hUi: ~lJjal.Qs¢QIli!t["IlC putI!' ii~ ]0 ~mgpfl~ e~ 'flCel:'Lijo Si:l' IiCIsue.l\v,e ccilGeAndQ U!U(I .lll1!lj~ c:n~mll d~ ,~t]1l ~]'!J E3 fO~icl6i1i1oO:m!~m.

Las pi,~. que .u)' que ~i~ lOOiIiI. ~M iBJ!~i@!!'Iws;

:1[, ]A. dJ~~r.iiPC·J!lln dewmi.!l!chl que, han I'w;nidlo ilui\!'-e~iglld~~l1'-S e&tEIt:l!Ql[!mdJMiI~ii y a.eou& n.u:ilQ1iiaW~da.d·es. Gle~a 'mecallica dt!l, eamemfi Ii\;: Q;piQ' d~de ei Tn~c'lD.Qr<l!do baste: ~m plIe;rws

·de ·d.l;mdc ~]e all'\f!SW dul mundlli, -

2. :t.a iderltidad. ,de leI!! p:lincilla:les.m .. ;yori~ de op~C!, mbwf!' oo.d'o ,~1t~ to;s ~a.d.Dl! ~~h!!~. ~ fatw ius, nomhres de dE'fllio.:> ilm~rtH_j\Jl~w bilo.qil:i¥J:'OS.

3. UDjj}i;lJWnro.m:a Cfill'lllllcl~ .d.e. 1IlgfiJf.l:atl'!~ru> Lnt:Ei[li~ill 01'1 'e'l t.cj<lllO Orien.te- (c,UYQ '~l:e es elce:lJItl"Obml;e.i~ ,r3.e Kol!Ig Kong y .SiLI. p~ific[plll~ l:mnI;Q. ~l ".Q~gkwlg R'!ldi Sb,wl'l.giMU. Y '!il!il ~1'~'I'ti· lCul;f1ll' ~!:t. teIDe:rI3!ii1,a ,ae]flil!l ~liiciafie5 de J09 ~riiltii;IlI,iQOS ~Glll:a baJl'lca de :I~ I!m,igr~.dDlll (l'WUS@Ili. tI;Jd~!<iI!l'eg]6JiL.

'l!." tJl!1!!t d(,'i~!:filflli6W! de oomo, ~1lllci~i!!IO:l'lIQ~ml!octm:iBmlJs -1,. lIbaltle;il <\~;t:Lmternmj;ElI.". eil ooll1t~n;:i.Q! ,~..e ~. yd1i~marJi~~ ~illO'-. '[.00.0$ ba!jll,e~. ma:n.oobri,t{mlco,O(lIfi QJl:IJe ~ lava eJ. Wllie:M, ~;I.u;iQ. ,que, .~i.ende eada .1'111.011 ci;~Ii1tQ,.'j ·do mi~escie, ~m:iJI(lnc.s ,ile ,di6hl.re..

5, U'1ll :i:n'i'li':lltaIiiQ ,dJ~l IDl!lcills:i:m..o m;';!wcl a ] ,e.a !iimu]adJt5:tl ~~. ~4l;ral.q!b!.e' ~l'I1e1~a la. ~iR~·b,'J<lci6ndl~I.m...ej~ ()~i!l!ntebrim!lfuCl y

txallMOeijOille$ ·fi.nallil~ietas ,~oll. dinero, :meio '9 :t<J!ilQ ~]mtlru3.o. , to!.! altos· mood®s. de ]a pol:iiti!i;<!I !Bwilerioir btiJU:AWta, prinei~ _11:rn~~itl~~"e~ .Reil~. ll!l~Ulll;!tAl' dll $t1nms I!lIki~Uld()inldcii" "''''''"''',''.' usimilarquepruebu ~;JI){Xi:st.ellciiad:e 1!ll\,acu:em(! ~t~a~.:lw!'~@ e~tt'~ (~Mlin m3r~t3!n_a. y La H:e!pOiIlJ!ita .hpWaI'CihiIlOli~

mJa:n.oil! ,d~sdlfi 10.11 ~egodad.ones .enltru 'i.(l8 ~r<lfiI)1l11Iiii,e:;j biridQ @ph~ 'J MiI@, TsC>'hlJl,!:, lIJilj~ I~~ ~(l!> d~l R.eal tlll~~till'l!I.to <Ill AsWlliOO~ ~llb:m!lcl()I!ale-s.

1'. VQj,rn:~Il.iI(:IS de '~m~t~~lli(JfI o:Hi~iu.l-cle ifLi.etl~ este.. dklUllilid!elilSe9, ]iSpoimlMru> :yt~jw<JiIl'!!t.'!as- 1iJiU~ itIl!d]~a '''!!ll.e ]a Re. _caP'Dj)lrlai: ,(Thiitl'l;.l! ~r(ulure y ,expo.rta opJg, M~ul(1 ~il ~Ii)~r iW~ V:M!l8$, si~o PIlT.[I oo9<ilem: Q~.li!:ek~f\!!e~!1I~~!'Ig~_1!~, rn,.. t.e]~s:mcia, ptlI:T inw;rm(ld;i~ de emigrad~~ ehLUS,

8. Un ClIiadii:-O ioo-mp:!e,to de l~ hm0.5m:t'imos ql:lll t1Delfla tod'M l!iiIIl!el elem~Ht~s =100 ... i~~s itl'ulh:U:l'lltc~ b:d!i.lkllcos de opjo" .~ 1D8inf~U:l bri'l"l[Ii~ ~Ill d~Il!!i!N g1!~iQ" 1~!!l ~;pqr~~km,e:s de 100 dlj,· DOS cen·,81 ~m-aMje:i'~, ~] 8.~I].eMO' po1:ilI:ioo si:oo.bt;iWti~~OD e~ I~me.nto 1{~Ql'IJ!ilj~" ~1!I,{l!:{l3esl:aool'la IlII _!i!!lP~ us'l;;p.dQ!Il~'tii· .liI$.

!Er. UM d~ripci.6fi.de laWI$!il'IiBL~llitJgm~eloil:Ill.l cd.!:l 'wMldo ~iO:Diii!lM:' a:!') 'Grum BweWL6!!."I Sou [unei6.n ,~pec[a] em. ~Ile!v.s;dc, de diruecm !9\Jtio. el comom@ de ,000 y ,dliameJLliOO& 00\!l d~l'tcl\o(!Jud(!; lI~ll~,venc:iilkl d;'C]~erro.fi'SDi:i.O mtemMi.o:n~ .• y eillgtihiemo fi. ~!j),cio(!'(), dlo ]~. c-analli~s del fiD,n:>Ot.rt!lfi~o dij Cfl1llEl!J!i.l1:yo las E!t!li.ioi'J1 tfn[dc:rn.

10. Fil!!aIWl):nre" ]00, datoo ql!!e diem!u..est!1O)]nJ!!Ufl' h~Spr1Dcl~ dil~o~ dJ~l;i! .!p!err~ !foe,l Q'piQ iOOII'IIlmlo5i :~tadM iU:n1dios '00

SOlo, :!le 5i,eDmfi ciJi·Li'!!!l ·mi!>IDOl!li;j1.!l:nwdime,ti.vM SIlir~l~mU:9

y l'Ilfi![ilrLl!i!I1!JUIlI! u~ ,""lnCll]os ·dell!es:odo~. !;illll(l q;tJ.~ t ~~o.~

4o'\Bol1J:8lls~, Iii! I!JiIilJJIl !imcc die ,~stn tellllf-ai!l. :.!i1,la: so:111 {~lllJlim~.

iE[~li.I.adm-q. nlfl,1,!!]~!iI;!l!~~'~ lbruMilnl~ ~roplot,Q:; tOOa esa !lI'Iol"lmiiJ:iI ill!! il~tahdas pmei:t.ais a.ot':llmEflule8 lfamponelllil'll3. seta :i.llNlgell, 'J,I:I@ va d~1 p:t1esetu:e h:El:M:s! ·i!(l.'I OrtfeD;{:1I ~t.iM.nitoo d:!d oom.~n;;i~

dia' Smilfl,

_dShaLI~(~lai Dim!;: y .ClGl~lpfi~asdneB rim,)]:!· mm.iel tf~tioo de, QilJio, IJiI' ~,ue:n oo!'l'l:o il;LlNlfI'~If~ della. :Illimiil\qwa 't1r,jltliiJiIi~e!li dJ~igill'8id:os porm.e.ilio, ,de] Real IIi'I~ti!tlJlmd.eJl:SlImtl~ ~!!idCl!'lo~~~ N@ :fi6·}o ,d:iFigen {I. ~.o.;s, emisraoos cbitlo~ dedl~

e!!idOSI 8) Ql)'ml.lmlO de opi'!J!, 1k'irlO que ltlh~fII ~o ,am de Uill ~~l1~ll~iad()' ,~Lre' IYao 'Fi~jI;tmg '1 <eli Real. Inst;itu!.o d(l As~~ .~mrntlidQI.'!!~!~~"PQ¥ !il'!OO~Q' d,..,!oa: rep~Dtanoo;s p.in-

(;i;p!'lles del~g~(J<ngmd Stiurh!t1i!' .

E~ la¥,ad~,·de dinero iSiID::i.o Q;Q1l(lZ'(lY dinmlllll.b!s, br,!J{!,b CO!;!· d!i!oci'6'!i!! d~~, ,de ]a i~~l!if6'!:t 1!Jnt!1'McaJ, ,dle, 1M l!iMl:istIJI!!J" e!!l p~ dil, mi&m~1 m~flji~!). Pm- ~l1rernred!io, d:e L!JlSd'roIlI.lo.s:s,up,Vf;!lW!o.5 de lliLpo[(~. brID.tA!I:Iiea_ tM.8J8i ~!l! pi~. :i,m~ifi!res del enpa;n:ejede.l 'n:!!",:r¢IIJ~t,6f:ico -o!:iLes~iIlbtm ehriil:'llo, lo-s viejo~; OO:rn.er. eii!l!nibes brl;~rui~ ,doeopruo,l:a, 1iI1/,1c:iilll~!lI.~ IQ"'~'l'Tito..riaJ", Y los fl()jj~. a!mgt~ionisitmr--- l:iut'q~l:'ieaitl ,3i Ci!marld: a ·SiWj' .~. ~~.

De ,iIh~ lElis 'li!ullu ~,'l!JlnIDOOiln dWllflCta1l![Jf):nte' :e:l !lii,tullll,~w' dcl del:i.kl die ]00 ~tada5 TJ~dCffi\pB5l3Ido pet:!' la ri!lmil~ a ~~nfmaml.

Ern.llrMIeo il~e:nldll, dirogflE!l f;!:I9~' ,~l,.ola H<g:cficiB, ,a:esubvHs:i6111 y estala mAs gravufudel mllll.d:o'i WI!! dllirii! Inl lI!Q]o I!lifUJlI(I ,de indliwdnJAlJ, pen',ersoo~~ ~~mbN~ y :Miaci~li!_e~d~ mM ab,a,f,(i, y eUiY,Q;B ~OEi, mutl1'Osde ~ied~. familia:v ~hllbc!:r1\Ci6lil [EmLliti{ll!l "r'emnn:t8:n I!!!hace,UiITI.'I)S z.oOaRos, &ioom.os :BUS, :11(1)1'11' ~1!"e;S y '~lomi~mOll,. y r6mo :!WJlh. OI!Ill.eUoo"

11

J.,A d6nde van 2,OO~OOO lmiill,ones, de d61lsnas?

. ,~'\l:n$~ ~n ~IIJ mIiEltdro w.ic:o, 1M ,slemetlooe. ,que, apfirhm :111 D~t!i,6i!\ de Est.~f:ia.tfue'l!llte9 y ot:r.a:s de:penr!etl;~i:as. Q:fidll.1e,B. dl~ L4lIa,E~ta~ tTmdYJ!> .!limmluernJ 111610 UI!!" oo~cl~~b,!; la "iM~~a" de ~,dXog~!.!! ~ :a:ti!:m:i:n!is,tm CWllQ.1lmi.em~KE!amU!rulI!I6J] ~ni~(h q:u,~_k:a ,iLe5d.e: el ci:dtivo ,de ]!iii am~]:iiJ hasta, la Ve-nm. de tau bv.1si'Wi. d!ehew.~!leJ om 'las c~lll:i~ d~ ~.lqu!il,'ll" ,~!.!:.aa.di ea1oadO<U1!lidJI!:'! 00.

I1·J ~~.oo, il~l ~!! ~8~: ~ ~J~, e!!IUi e~ ~~,~ 1(I_~1!I:~!'!l! ~mlm.dli:eil .• :sino qi~.e 'en rgaril¢uil{iiF e& ~1:\'601Ji d~ (iPiQIQ(lms,tit~:e:, WI. dud.aalp~ ,el.a~raW! dep~~i6:g If &trjilnlC'.i~!!!, !!llI,eJQ![ ~iBtmdo deo.l Wli'luircio inkm_lIl!~ion;eJl. ]Il'jilruo i·liq,llil. ·La. Or· ga:~¢i,6.n (J~D~ tffie VEil!ItiI. d'~ IDe JBegr.s, que d.\]'miM e[ :e:s PDl' me~woolmeRRdo, .:w d~~ma~l1iltS de] mtl.nd:o -ejempilll!l ,que Do ,d~~a ,deooll!e:!' 151:1 im]wrtmci:f!j en relaci6l!! eon el ~me~do-!lIe Uo,~.p~lid'e~e <!il 'oo.~p.i!ir<ld a , 'O~!l: el ,tWie!!lJ :m~~o,'~l m,.er-

ISO

,ee.do d!eillii fief'C1ma,pBl[en:t.e ~D ]Mmeji)res le5tailltf1tl;IllIlS <:I. ~:It 'IOODQ,

~ :in:~!l:tores,i9i: ~]lIDan ~r.e]hl':l!:ibll) d'c, 1'!J1liil> l!!), 1(I]Y)ct6l.i;! 8m pl'Oble:mIl5[l1;l!!mlil c\b'Yiiia, REiga.m~, ~le 11ll1J!il'n!fm cp~' ]0 I):arla rob8.&! die, JI!::d~9r }Jru~ BI!I~ ~, ,am.plr~Fotogl':41'ic;a;m:antc ,~, tNl3 PQl" mOM r.nobm~ y ~ptJI~ !mIl!! pH:1:'1ld O!1I:m.1], p~.i.till.piil;y q~

.~ e 1", p~]iiC'l!ll rl1l1C1llli~ @: 'bu~"'l"l!\ ~1!:'!1X!l!~ ]u.:'Pll,

ll£:ibJam.os de ~ae«milJmfa Ue~de,i;as ~:o,eu ~~TJ:l!u:e his d[\o;g,j;jJ~ sen ,elp:ili'~~ ,~ OOW,!'1IJ'J ~i: cup1 ~m ell\e'a:~

d{,. ]8~ ~mvi~ H ' ~b]rumrOl!! de p Jnl~Q de 200M)00

mmcnes die • .A eskl a.S>!:iemi'g La VmlJm _Im!l !t1:sta ..

no h~~. die ~~, .mi!U, losp~~tljcl~ll: ~!l~i~.-- - _,

&~Ji'I1I,Q piliJede lijvi'~ '''lUl!~~ID$,ji1J1ioo,p~i,Yi.dad _ErR ;II, !,u de. ~, efWlmdailDSfi, ~a]meeJteen ~,~n~~ estan inteIDi:il", Ofjmo eiiii el, 14~'!lg Oiri0!!'1te? IP:o:rqUe! ~iil ~ufalil'iti:!!mC!I!!, 'i}!i,p!U6 I:a m:!!ycr;n: p~d'e] Le§19!~() !Q:t'lunlt:~lerlrn,ndo[l d1e!]ttiilfioo de ~a~ ,2.~I!Wp'iJJeden ~~ .(lOr La!, bmca ~!'!iter· Dl'W.iotla1200,O®OmiUa:Ule9 die, d:iilR!1~ e:!1Ilpo:F'Ji1~g;!l!IJ!!!lIIElh!J. 'qti!1i It!i9, ve:a::o,las ltutoHdlades'? Gnn:jas IJJ hi. red bil':iM:l'iliea de bDneo:s "'mf;;lOO:rri~iia:ld', >eas:i si'~niip",(!: ~bicad!lll'i e(!l. 'Iug.ares dOIJjde ]0;9 ~gliWl!e.ll~ wmreriq,s "':liOIl, IDIq ~m(l$o difl; !p1~1i!J(I ~o (If:li:I~teJil •. ~El~ta Y ,el IcomNCmo, !3!e. g.emli:s li'mlll:a1cll!)l'ecio~s i8ie 'C~llJ&tm· }lEl"O!O! eII Wl'nO, ,al, wl:le,ro ~~e~ru de'!I,i.e, el ~mllienm!!

NII~E!I m4:!!J ,dI;!~(I!l~id0ror ]Q o!b'\I'.~ .~ JQ Ig}!l!!:l se !I1:!l,~1ll ~b"~lI ~~n!IIJB RUlr.liIml.Gli .~0;9! eilemerlltO(!l 'qU!]: sn CfIlCIlJ!;·d'ltlr"fI. ~! ~~cali1¢e d€ru pb.rnico-ern !!'xpE\fiW ell, :Il,UlM8JiO.;5€fiUre mail'€iiJlS.fleoo~erniM'i oomo '!:l!il ,€"l m_do tm~ndfllro: lBi ~O~"'I;I ,ao \f~I,9:ro~i SUihe OID1!ja poDr !.m'OE! C\tSilll-Q!!. md~)l'~b~",.s cde!lli@!!i demiHoli!ilil1l: ~e ,ti6<J Hnlii de dlifere:iJJ!ti.a. ,e"liJlas dfl)a.:3 die~ cito1Jbm~ Iil'tq)lII,ei~riO ~le ~(IIS Estado'5 Unidos '(![!.lie 6e !ig 9.00MCer :l!e~M een sermatlil: .. A.!1l,nQu~!a ma:¥,~r'pa,rt;e,d(:llQ~ ,ai'~'I:I1iCfl~OO d:U~il~i'IJJli:ro estii'iliil >d~,e baremum!3 aJ. i8JJlliiI:lOO de todo@ru InIJllldct,. ~.aJlJta· ~M .~Il\!I!:"tJj.~[j!jj~ OQIDo. el pQlbHropf:llflLerun 'i!:ODcub.ir 'i1i,l m.umldo del,OOf;oot!l:li:fim y 1M. a~ tiv".tdades [~~pli!:$~!rIe)!~ C(lm~, ,e] m@l1ta&e aie Ufla r,Ml:i~!llll~ de v.i]laO'@~ ~'e!lIC'\ilIm"e~ d)e:] Lejaijul O:rien:~i ~!Jtt:a_balllltiSta:$ limle,perid:ieiites, ui'ld:idM die mii.tu:[!cula s:lll iente ypoomftill1:).5 ~~ ft1U~!l. :SelE.~~n"'D8 in.diiri~,1lIOS :figul"al'l en el iIlI.U~tr.Oifioo ml!llf'l-

GiiJEiI,pe:rn, tomo,br~ " phlm;L'l< de Uti. momit;mo ClJi]ya eabeea E!S :~EIi, nlLoillarqu1@. 'b;rjtti.mcil Y nIDnarq,wru> .allflclla£i.

'E] h~ho rrmJiJs aOiFipl"iEiIldEl.fi1ie qu~ n(""Vl! il ~1:!ta OO!f!!c,!~,,!i~ .Il'o!l. ql,lJ~ loq prcci'@$ d(;l /(J. ~roilil,a ,t]Z nUi!iudtlOtn liJ!'.~g~sdluiadeili ~tiad(lunidai'i'Se.i Ili.empre $on~i")!l:!I;es.

W' ~nf~~1> d!e ~!>aiy.oorid.~l)s ~ndi~lul' que: .L¥!1! LO'.'lli!!Lt~mM d:i~ t!ln~ !~J ~JO d.~]!l h~wl:n;a (CO[l ~I. US'do de.pltlJ~ 8ltlepWM~ €fi1;as,r<a!.les"dIe S a 6 pM ci.ellrol!;8!(l.Irk~. IlWii1!tt.:·I1!~;tliII· ctl~tl!!Dite en ,UiflWS IDIiilY al~'ado~, ~1iU{! !Iii. u.. dctGm1m~1lJ dEl plmdii~hlBI de dli$ibutd!;lJ"e[l! ~lDc.filleli. ~a8 lJl!l~a~i i!!l.~~!'.!a$ de· l~ IlI@;TWtr.lIG:ca:nt:es. ]a d!e~tiCili!laci6~ d~ Tl.lJtas dcc()nli:",'i:h~tu:l!o:l~3i e!'im,ri,· !l!!!cihn wsiwt!ll del. s'liIJmhwi!,],tl.'t'J del ,~,io de ''lI!U~'IJi:l9,1l! pmbc de ~"Z, d d~Emt.ebtl:ni.ei:l:to de 11m ,e5h:\l;:iollle~i de lJU,OO ,t1u AJl;la ]I E~·pii'l. y la moo:i:li~c;i6-]] ~.!w.jOO<'I'u!j~i!Jll:~ .l?llI1ft.:i~ y de emt1¥'O '!1ifii ,I),I !'il"ea :pl'arlIileMu'fI. del '1'ri~gu~tl.D(!:rado,. illl:aduperilu:tDu ~!liYinlifurm.id!lld! dA!!'] p!,,~_,Q munilhd ~el3.~er1)tn:8i! Las :~M ~oop;cione~ I~Q[UI1r.m;'l:1iI Ia reg];t. yC(lll:f!!ilste~, p:rlnrcipilm.entel en opd;as. GI!,1idM I~~m.~rlll~ de d!l'l'~Q!> p,:r~io!:l~ool.~f:!"] :!'Il!;c",ud~. o.m~lJ~,!l:El1 S1!.Im!l)1!S'tl'(llllllll3liolXo:l de ind~JIIIffl.di!Em,tes. wmo .~WI Ql\erlu!.o8 ((Uu,.f!J V(!!VIU d!l! ~i!I. petta de V'if.ttmm; :y omOOEi siml.~ ll!l_.l

U:n lmonopollilQI centr,a~i!Za_do

ta acrp:feni:lJe1'IJte uW~.tnridad. de ]Q~ p!:"cst(la ,~I:a n~~1:I!l1 a1 men.uaeci tiet'!!l f!l'!lIlmO! q;~{!:v!llr' '~"'I!I i~ gignmllc!lC.!l. diis~ro.p\lm]d~ en!T@1 lfi""C)h.'ir!l!'l:~n<es~~1Wcid~ dI!~dI~itj(n d~ 'QP~.g iOOIl '~ ~o:~im~.ciOO3 y€>] total qlJ:e W~!1W!en too ~d1~too de] mood!!h 1h g;~ '~~fJtelfl, damsl e!!~d~~c.M oo~'.1.e~ ~ l~ ,~~.

I(Igclll:ID~ ~~ ~ia ~~00I:aIi >f(j1lC fiael:l)~. d'E. .... ~ . .m ~.llg. l\lPf1~!Al!!! diu, J.i!!l.lf1l~~ !J:r.d~ La. ~~~. ![Il!8!I·,~~de!!1I!I :II~ !!II iIIk ,..if!J ~!:w'ciM de, .~~. ~ de, '~l)!ijR!li • ~tt;;! Irr~' d~ lPimtBJ~. do "li'iat,nm, los .~CI:'I 'lUI;! imJ'e[lU!:!'on ~!o:;l~ ~. ~JlIlI ~ w:m tlml t~~ ~ I1ID n11M'm I~, dfillo3&l~ 1I~J:ifl!L"I!I:i!i if jml~im m~ ~ III~ !III!.!~ .P"I" I!D~~ Jill que, ia:cl1iJ:i{~III. q'llfl.l9Il1Ii1k1ri~ IDlIoci!!]~,

d,ell'ilib~elii:variaJc:;ione.s, prov))clnias, po:r el UeilIl1J;1t1" rnfl.UJ!pIDllmo!liII, etc, ~B ~ii!tenciOl!S rOOawD la ~4ilIj~;d~ ell unes d icz ve!ile.e. en tilrmiil'io:!lpuesos.

Del, 'rriiangul0!I?or;iuJo, l~ mna prodUCWIf'iJ. d,e 'OPli:O .m~sim,. 'po~iggtel del'mund.iQ" ~n. ,~a!l a.no UDL!\l 700 torieJS!ILi:s .... ~. ted~W:!! 'to~e.LadiL!I!I ,do opio er~oJ en [OmlllJ (J(l bi;']I1~ ,ele goma dill (I;pa,,,. equiml'Efti 8.'~ ,dle 70 'ltl:iUielad~ ,de benfJ1lit relfinadlu, In In pmctica;, Hieno:s de Ia tIII.i~ ,d.e esta ,can:l.iidacise rEima. pSii'li ohoo!noll" b~l'IQrnu: CI. resto sevende ~o ftifi'ma de ol)io 0. de momna, n Ihu lUi. IUIrt,e, para wmarlos y ~~di!l.hne:nte a los ad~l:tcs em e~ _ misma Oriente. Sil'l embarg~. 'i!:i.!Iallll.ri'~ra que ~iL Id ,est.bn,l'lit'io dial n-omf!tf,O ,iu' l'tdtt!kiS en 1m EIlctad.os UO'io .• UD/as t-res 'to:ne'lad .. ~ d~ heoo-Joo r-etinmd" !f(I:ll.tn_4.'I'I q!.!l@ 5'UJtlcic·:nt!nl ~r,u saMsftlicer SWI "1le(G$id.lJ!es"·,Slrilla1e:ii die '~mo. OtTO hm.k:!'le rteOlllSilll, JW!_l'U walitle:n.e:ra, I~ demtls beN)~1l;6m,a,ftOSi de'~ mil:W~ av .. ~""d~ !'!iii !;um!IJlli5tu.

La. mreod.on ,de .Esh:!peil':a.dClltes (DEA) 'YQtmsfu'!!nt~5 o:fl. eiaLi!!'I b!l~I'II~s es~ .. dtf.sti~a!! die pMtil.mc-ioD i~1l ll!i. vigi.I'i1Il~iLfl ,dj. rect..u die lUI!! ClLf.g:DIlum.tm~ d:f! np.iu, J otl'~!i ml!:t(lilolJ; li'etinadlo~, dl,i mlte!lrn~ll(:i~:EI:w!fi.5!1lmoy lu li"f!!I:~ O~i!hii~ tienen POi" Umlill el po~llbl.e Il.UIt't _ ~I) Y lo,s ImCursoa :pett:YfllJlIl!'ills, die 10f; ~dl(l~ ~rn SBl;OOili ,1J.V_3Inwd,o. Flu'a ,dar 1.1111 ,..ucmplo ~e...~~ !:Ii los 3111',(100 kilogro:moo de h@wrna que pmduoo am ;:1M e~ Tfi.6ngu,IQ D~ntdo s.e 'y.endierun IIlproc,i", ~Ueje[\i), s:u Yoenl@: a:f1i~m8.- mt 1tQ,t,a11 d~ Mr'l':'I, ,~e' ]JiO"OOQmUllane-s de- d61uft's. P@~ hl iIl1!-£iyO:r.[a. d~ I.{I'J!; 'd:]cumo~ de~ mmJoo,;m,u.'.d dle' ~as li'eIl'iW lii'egn1es. atl rme!nudll'Q ~o pulliO d lOti 15.00Cl'.mmCllnes Cl- d6LlU"es. Elll)e:nl!_me~., Ja m.ayor 'pa~ d'e Is. he'l'O'l'na 1iII.JIIC!,1I :Si! 'v,!!,[jiB' _. PVflq!J~ Wo, CilpaC:itl!a.!i III pr,ool.JI;ICi6<n os 13'Ml'me 'en :rreli:u::ilm COD la ~cidltd ,de :Elhllor-cien ifel~d,o.

. &.Qtg:a PW3R'iIl"Oil'(I\] Nato-de I~ heru~na? S6'lo' ~ml pequei'i ... pwrte del bllt,aJ cae ell IDO!JlOS de ~ aUitori.dd~, ~ll:~oo]e'bmn ~tI gnJI!!ldel euJ!ll'ldl);' e9!jl'll!raD tImlf!B: C!l!!lUltolJ tilo.b"rl:liDlD:!!. 'QUi~m rooavra \\'ltrl,!lS detefi8:S de to'IiI.clo.dos. Loa !lil~hiIYlo.l! po:~idll.Cml in-

·'LII I'I!!l,yQ:riI! gill .~ nmllM:!! d_~ mQll'liii o~ilm~. rniItCE;!i!~ UJ lfll,e5fm de 700 lmoilJlIi~ IJ!lr,i!'jI(m:JIIIii,.I\II"~d"kCa:~ 1 idtlihl\ Th,!j'~k$~!l:hMil1 ,il'i,$'~~il~~ ~.st1l. ~}lIJi~"'-II Y(jfJt. HM)ler ~_Ild' R~~ 19:141.

'83

q~e Ia dNS~ ge. almaeen,~ piillfSi f(bI!"mBJI" eir.lO:t:ilIires j)~a.s IlfaSO. y p.-a:ra. ,ev1itu'q;ues.o :Ul'IuruI:e em DleiFtadO. 'POII' ~J~,mpalo,

loo mom.enliWl de' mli.!> in~E.¥n~ ]lllmcms,iom (llel 't.T,6ilCO' de i1.Gen e) suJl'!J~tle :3MaU'!llO, eiD 1'912" UiIIa.s-ob. I':'e:lmer~a !;ll/p,POii' ht policla ta:ilandesa 'tenfa almI:!oenlldM 3.'000 1~1!11~;,g-m-ii!i.';'_ Wad:6~bnll partie d.e La. producci6!!'! dei ~rnite ,f}l\ili-

En. eili'[l eftlt.l!lnlC~h Sie' sElJb:i'nl!l,l!l,e Cl\peliahg, 2:1 refi'1!!B'rr,1Ji$ en

, ~

Lo~. arCbj,,"o~ J,lQrniciaco!l, indiCllJI!J q,lioN~Ii'OOt.r.lifi!llo •. SA. haec puede !para e .. '"itru- wfltf31tie'm.pos, parr,o. IIG al8ilrecE!Jbr!. IJ.nllOirlllIIJ!:'~.l~It!l con !P'oI!U) '~iLii.dad@ m!.lWl 'C'IiII!I13S d,~ hm ¢iudad.es ,~i' UdOllfiidilllllc!!:!i! Y hI, '~m,~~,~ hi!! :mn.ar;dJecuIJti\l'~ de ~E1. am~l~. J!..oii ti'l:!Je"ii.cSI m~, dA".' ]ifi8 mOJItafiail :'1 su esmbatiiOOIei5 de' D:i,~ ml:lnii:!i (I ~a p:!''Q ... mmathmil(leY~~ln]].Q'C:lmltiYi8D .. Ioq,lllil q,mgrtiftl" mllQ' '1.0 q;li1ot I19le,s di.cD q,UlI: 'I!:U~t.'i,"'~n.

~ QIOI- (:00 diel dclo,pll'Od.u,ctivo C8 bien. liionoc"ulIo para l09 m\'l8Sti.gadores polic:i8i~cs. Si. pi:fl' algona ra:zOfi s,e. de-tien! la bl.'!I1esU~Le del. miirfCa®" :~b~ ... illmlle:l eeas, t>;!w I~Ofii'Ul iluli:,e~lIe, 1$1! 1!Jc'72. cllIH'IldiC! el fii'Ili;8UlQ DO'ra. diu ~:na le(!;ie'Chia, b~llIn, despllb Qjue lo.smayam.ta~ ]., dj,Ferolfi a JO$ cam,peinOl:lplI:(I" dll~ de SimaJKIli,l! q,\Ie, alilmentasen e~ ,6:rea. de cu:tti\i'Oo ,cntJ'Cl 1101 ¥ 100 po-r c_ienoo. Los Dlayo.ristas contabill"! oon e~ tremend.Q IUI!Ilenro d@l oomiumo ,de he::FQ!!Ifi~ ,~ los 3Q.ld~d~ lil.'~~~i· ~I)S OIl V~o:knm\. Nb:O:Ii :h!sja.l.g,~l mpe10:1'iru &~caT 4lI1llls,t._TOp-!I!$, kI ![~C pto\l'>Ot:6 qlilre ell miIT-moml.u'id:iOl~i de la he'l!ilrlDJ) se Vl@.Si1! ~, pro1iIb:i CO.fill \t~ e~ de swniS'tiliOiil sm. pN~te8.

La f.~U!~:i~r.I pr,~cipitada '00' los prooio ,y lacompewn,cia por' I .. m~O't',eS! 'plams pudo hn'OOrlirnidillse'"rias coiIJSieCuenl':~8B pam Nlll'OO'tri.fioo. SA, de no ser pnif '1a i:nrtellV!elnei.l!in, fel:llli!lidorn deW pbiem.O". E'I gtQ!b.l:emo tailimd~ iIl;~l:"I;\inG' y ~nm6 23 to:rue. II~~· d!!,!i 'g;)PWI ~ liQ;sE':;I'tru)@!(. Umd~S!; :El op:!@, ~ q u emo· e'n l!iD

mremonia publica 31, Is. ~e asime:ron 00 .11-30 mucIQ.08 CllJ!.tW.,

11000& tails_n~!llJ' Y' i0'restutllro el 'lequmEJriD~ del m.ercado. IDe ,walqlli:er Iro:rroQl. Toi1anf.ia. scilu n!pi.tio 1{1 que la Chilllil. mpe:r:iw liricie!!'ll en :m&3g~ clul'i!ld.m ,comp:rn y qr.rem6 mAs de 3.00l1I1

IOlill'hlil:lml! 'W:!' QPi~pt\!ra ilUvlo d.e·l~~me~ea.de.r,e.~ bl'i1:4;n:loosQlUi!'

SJIIJil'ialili de @1I<~!I) de· .abon.~(:[mienlos; ~tos Oliltvi~U'iHl fl.GruI!i: E!!;po.ei1ila, iii India P!iIrn b"~e1' IlD.D o])i.o' ,de weha yvenaJ:m, ,lID 1ltr''OIcti'!!!',Q prcdo deJ ,1.'Obic-m<l ~m,pm8U

A(pen~iS ~a.m!1l>1I:mO:I! e,l tni:6CII j'lcgal mlllildiaJ d-e opio enml) U1n. "Imfiltl:lpoli({' celilt.f'al~ e if.l!tell'ruila.y!!~ !1:tlt:ilm'lli:e sin may~ dli,fiool,1tod~ POI." ,qtiil: ~ te:n gra:M. ltil dJif'~:rel:lJcilil ei'lkl!! ]p. ~,Ul~,Qn .'1 la d!1l1I'Il~d~. E~~: ,i9il'itll~ll~ ~indlJJlgbi~!" ([!lie oo,gu.(I J(ir;!I :!J!i;i~m!:V.!l pd!!ili::lPiOill ,qUill 11:1, ~1 d)iamBlllteoo De Beer;s. '!!Iel ~larll'lodo ~1!!1:J dO, .108 ,mlli\l·~mpo:r:I:Eii'i-te.'! fiilb~ies.n!.ie:s f!l~. ,e,61:lti~s. La. ,~a~acidAld de prod'uccL01il die diar.mall'te$ ,su_pe:ra a ~I pdo hi. ,ta:pa{l~dDid i!Ie!lMcl6~ d.olmel'(.;.'!.dlll mundilll qu~ la OJllRnim~l~(Q, Qmtmt de Vel'ItE da De Deer.!, quo domirlli. e~ B5, Wcien.oo, ggl ~me:reio' mDJ'Gri!OL3i ml1JDd.li~l. ,iile di~i1Jte8"I:imi'ta rna IOllilri"bl, _n,ll!ialme:D!t.e poIi.r~ fijjar el, p:oo~ qtJ!i!l ,~, .

Las 'oo:m:,PaIlIIlS rll11l'ilNl~!i!t~ililll! ,~; ir6'niool!!-~e~w, 'Wl ilj~mPl.o :aon m~l}]'. DMQ qjUe tllJOiI<l'!J ~a;bffn .00..0' eLab!OO"llJr 18, 1itfIA;;.o·rfa ,de lOB, iDl'ihingne'n~ d~ mas !!So, .l' <lado Qlue ~os oo5tos de prodw;. l;iuJI SO'D insignifical!l!tcs 'Ili!lm~rad(),s ,oem, II~ p"tec:i~ die vt:'lIta. 1111 ~b]ico. e-s ne~ario ~.II~r 'IilmDjplicaios 1m"C~los JeJlales 'PMIit Il'l'lW ifJ!()' se deirrumben Los prec['CIS. ,saUa a. ~f!, vista. ~l! ~DS ,Cll'lilllnc:ms: d~ h' mdustri,[1 i\tl'ma~l:Itim !'it! ~Il oo~1i'i ,n lOB quJmi.1.lO!! sino a 10.3 abo,gad&.'! il~ pabi!Dltes.

(_"Que: t:an [gmnd~: [9S, la indtJis~rj'a?

Ell de Ea .It~nma es ellliM~ id'ea]: Sl!IS procios, !Ie ~re~m oJe;m~ril ·m6l!!. ,e«nl'illbLo q14!!e !O~ dol pt:!tr611C'!JCI'Ilt!:Q1, Y rfiuv,~'Iu!!m:n.

• IDlI.!lUnaJ de '\\',e.ntw.! ~t ~irnuldl['llml!.nIlfl 2it'-'lJlWl ;m,jlliones de diSc. .lares por [!l6l.~ ll!i hero:lrul,;,y bBslIDl1ie mit~ .per cl IIpiClloe ~!ir 'Y ,o!iro.!l d: ,rh'DdM)t<ll ~'Wmn!lialmll!niie m4sElhlll q:y.t! 01 die mllcMe de ~!IlB,mg~nciafl que' 1:(11 CQ~l'-en~Q~ de' 116!S, N,llci.DJiie1l' Unid!alll Hh~ C<cm.!mIO' yDeHH{!Uo esmtwl. cl'JlrtgWOiJl"_ -

CoIl'Vi:ellch!lM!l' un PH' d.~ 'OD:lflpB!;r.i'lici!m~, La .~~~MlI1 mi!rIera. ,!l!llwd ill.! oro' de] mundO, sin GO!lttar La Uni6n: Sovili1ititn" !!l.1 ,(I~ij) iDWl~al i!k:, 1978 (225 d(lia1l'e\S]3, cm~ 'trr,QY)[, ril:lid@DlI1m.os ,de1.JI1l00 m,'i!llo·rtelli, Erl UJi1"7, ~~spJ'.!!lis, de UI!:i ~Iz;a ~~, .preeio!i mn pr:ecedjjfil-eil, la PlCOOwcctOnm:umdio] die dinliifll!:lIllL!;,'J:; cstu"'Q pili"

~'b!ajo de les 5.000. mi~D!rI.es. .

AUl'I te1iIic)itdfJol!]l1 il:WllJ!t~ la fadliilitd a;;elntiv ... ,con ~ii!i qi.1@ ~ p~, tranil~ ~I:I drl:l,(!Il611!!1i gra_nvElI.Q:!" em ~~SlI'I!!l-ht dli;()ga vall! 'en 1.e.Il eglles 366 vewA 811 peso 'e~ m:lG-,,'" 01. '\!',[l]w 'to'to] ul oo:mercloil:lo drilga.i 1:10 deja de ser ~mb:roso. y ,3MIm'br:n tOOli.v(~ lIL1is clm3!JjJdo, SE!tiefle 'elI ell;e!l'l~ ,e], ,reci!) al menudioo de t85 dJ;o.ga i~llgaleilnD OP~,l'Iicoo,9 ,em.1!!lS il!!,1Jadios Unid.o8: r en too pni5eS ~lIdJ~'t1;haltoo ,ile ®U;rO;p4l orei.d!ll,ntaJl P;l)llwmnplfil, ]85 al.!iOO:ridOLd~ ~C\IIlarl,'liIue Ja msema ,~~ :rntaih1;ll\111il de ColiJmh'ia ~ d~E!d:~ (1919) U!lldri WI. VI!IJICI:' ail m.eD,'lli:lOO de 40J9001 m:inQrm~ (1)0' ~. lams.'~PuetittQ,qlJ(lli~ el'lll!Wmode ma.nbU!JfI!I1 1e3.tfimu;y e:d.undldo 'en too; pliUe5 (lcdtieMoles die] !l~T D,\r~~o. p!lIJ'ba;Memeute SQ :rn.e:re~ldQ lIepre~.e~t3 m,uctm m4:!l ftum(lr,luloq~~ e~ :m,orcado, .lQ$,o.dlt~to5, ,E1I I"" lI!i.eooi;oa" 'rol~tivsmetlite teilIbingido.

&!:eraJ. de ~t'M ejempllo$. iilQ e'.dst.'en da1W:S elUlJ:~~ •. ilAI'qu;e pOOiemos dedr. oolll!egu.rlda.cl ,i!lS Qllte el ~I ftlililfui;ial. de~ dililinr-o 'pl'i'I¥$niiente ,del tr'tiQD de dmlrA..B ciertnme:nt.e p.asa, de lOGl'.~ ~mQ)llies ,de ,dt)lares y mUIJ pOBilii1cmell!le.tlo pasa Ide ~O(l'.OOO'

~~~ -

Bs~ Cil_ida;:)ee, abllTC'-I;lJ1·j.la. 'l'e~!ta do 'hem'ina, oP~o. rnM'fil:lg'J

'!lUIrm11mDB.. cngafu!l,lo:s Uanul~~ a]llL>cin6,~_.o$ "f dmgalli de 'e:J[I," pLec legal Qj1l6 :lie ,~:t;~nilftn i.loga]!InI!.nl.e pilJm 'u...~~L~ (iOIi'IO es'1:Ipe&i:lci'ent.es. No, i/ru::h.!)'elll Ifill dioe;ro, {I~e ~vicne de. ,~.as a.etividades :ili:ci~ :rei.aci,onadtli!J,'«l[l hm d!rogl:tiii, eBI:E:@ ellaslos ineJ:o..9 d'i:!, BJpuClittli, eL robo, Ill. pil'o~tituci6'n> Ill:] ciii'i:k-a!\i)~iWo~~l tl'(iitoo <Iil ,lIIr!Jil9~. y ocli,vid!ad~ ~n!,!;Il!l8, No, bene scn:l;.!,do 1iJtri.~ bllii:f:le 1.1Ifn: d~twm~l'l~dJll,mnnOO total {I ](1 ~:rlil}:rrda lefPJ m,I'I~dial]. S'e p~ dl)(;;ir (.OD,~I!i!l:nza QjllJe b\ r.OOMmf!l rulegail,C'"il)!(It piedra. I.IJlgu'IIar ell 'e] Il'Illl'ootri'dWo. il!Sm~iI:r quIJ 'e1. p:rodlilll>ND nacinnJiJ bJ"Uw dleWa may.ol1a de 185' nacil)iiil.e5 indtmtrUilL~, dfl I~iidemte! 8i; 6llt:a. una :P~Y~IiI~i6nl!lxt,rem.,ad~e!l:1le CAlMervtl·

di'll's die Eu datos wlJif!p.I!J,by qUi'i' !i!st6n .!li mU,Q. . _

P:am diedlw dE! otoo modg~ i!,1'11 ,oom~o iillt:em:!llcio:mal de e:l:-" w.pef1l.c:tI!lDrks, ;inclIllY.endio ltlS! b:i.em-~ qJl.!Q se permut8!1l!J pa!lt.dros:ns

'G1Ii1~ di'i 1!A ~1O:n de fIt;ill];lI)fl!.;l~~ d- 1011, .Ettn.diai IlIll1id''l!II.

~ d.1'r1l I£e 4£).jJOO lilil~!!)l'Iu i!e d\1I~ 'm ;mm,y ~h.lu",...,I{! ~~l!!'IBdi!. Nil i:l\l1lC.,en Wil'JulIlll nrl~i!Jn lifo, 11I,,;~i1!~ !I!;~d~. m lu m.eG:I~!Iei! iab3~.l'ilIm ~]!It'!i~ OI)'IrD E!l 'lI!Im!Dl:I'MQIlI.

_r,~, d~!ml'<iD.te5~ annamelii'W. etc@tera'-, CQII Llilii "ah:u~' dl'l 1!lOO,IOOO wriUolle.a i!I~ ~61i'ilro.a. 0¢1:I:.pa. urn 5ie.guI.!Ido ]1lI.gat entt-.e ~as ;a1i!~~'id~Ults com.lt!Il'1i!.lalee :mtc~ioill91e.e.- ~lo ilill,PW'adO por ell ~(!,Dl~O mtn:l'IlruaW de pei~rol!"(1' •. 1:[ v&Wt Intal: de~ OCflllulrcrQ InUrn-

diioJI,e5 dQ apeDtiS IJ!n ~ml'llll de M!ares. _

LA dondle va el d',jn.efo?

~La.(lmgwli~ii q1:te .'iWt',!)"e ,aIllQ{1"1!. esc6ml:! €iS posilllle !!fIll.e 2QlMIIlO millimes de d6.lallVG Q mOll!! en drn\l:i'O .slII.ci.o, er'j.u:~n en.todas di. ~ooom.'.s lae,:I'TOn'te.ras il'1JternJJ:~!!jIIU!Willl1u;ilUlijll61I'aliu.stjcbl :!JU!~da impedi:rlo. Glmo '~illedO di¢h,o_ s6lQ cabe un;) res,puesti:aJ:IMtCl,b!l:el:i~ ~gdl'i Iq_ h.!1M lri'tIl'rt.U!cW.I'UII', de ,iGs opccffltWiw-, fl. OO:ll~~oon.e-s-e~'C(i~,la~la tr~fllidgdd}jm'Orr~a,.,dfmm s~l:cro.M~ IltWl, em .pa'l1e d:e ,ia. &!l'lai inkrnae4nu:rl di&/nlk1 de ,ta pnJt«CIi6n .so6e:rn1!1!l: ch: Ul& blf~Ul prma'dv de gDbitmos-.

.Es o.bvio. S:i tOOOi!: ~:Qo$ me!.l['l$1!Ii) ~l hiililillrolpriwdo D!it~ gr.w:tdiLl del mlUl!ldo -UJIlI.OS 1l).(Pl.lJO mill(ill{lsife' dOl"'I1eiS-. no< Be ~sm-a.n, ;m~~ 'ii)ye Pill':!!! :p.roll~e:-r I,!MII!hmi!QiS f.I,~ariOJll~!IU'a e;lltrMieo i.1~al .de IiiI'Ot;M y aoU'lj-id1!,~us He"QL~1 eOM'X'as. dichur~nID.i!i n. ~W[01l1i i'nS1J.6ci;eilll!tes ... S'i los: banCcO'S,.aqi}.eti.s' ~~!l. OA;rnarii lila 'C'ompoIlSilc:ion de NU(lV8 York ~u wnpo Ide btlii'loos G(Jme~d~jes; 'mts rico del' m!l!Indo-, ,d~rigii~rn~ ,a 10 ~OO'Do:mrrll.i~Ii'f!D~ brKl1i :Sl!I ltapacidlad de cr&l:ito. l:m~ l&UllOll Ii'!'iIml)n~ d.e d61'W,'IE:S. 6il:a i1iiJl~1iU ifl!llo~,1J! sWide:nte.

En ~Q$ iP8rie~ llipienteB. de~e infuriilIliI lie doaum.eliltan ui'll detaml.e"las ,o;pera~iO'n.es, bnli~ b.ritlinjCei8: 'q~e is''Ob~ewna:nl ,01 comlt~io' dc, .dmi~!iS lIegjjles Y :sl!miblns. M,as a.~i~ d.em~ lTareID-". ,~Q!'! ifl,bmild.ll/IiL"~flI de da~, que 4sta ,eg 1tl ~nl'~ M8tb.l'e. n4 ban-oarla qt.Iilpoona man~1f,eJ ,'ohl_meD. n~rio detdil1iQIi) iIlsglElt LBIil ~etiwd!adea b!llllll!)fiaB de III M,~'Iii~iiI brU:an:i~ :r.e"," ",en l:as liieq,w!9ik18 6li,gui'enta:

" I .. Po:' 8~gJO y ~ob~!1! dlirlgido e'] (l!ilime:ti!iQ de eeblifl;lefa., CleB'lieSl,

~t ,![)omin(lji! lu ~Illl b!)DWi.iEllll ]tbn'.!I. v,~d:01!1 iJJ ~1'ifI, 8!l!lt:c. ri@de;:ja'iiiciales de ~og iffiia.doiil Uiliiilos j' Cl:tl"OS ·paiS@E.

13\. ~9iJ oow ,~ wTh.U, hOUlCDws,libres., ,~. ,fUcnaO'"Q. ~fI.

67

bo!llM md;~rOlremtori31" ~ baUul)! 'bSrjo ](1 feruila p!lI.Jrtl!t.1I de 111, . . . . , . britwllEI Y gUS aliadolO.

41. Domimlrl, wda! lUi b~.lIw (l1Ji !illlofMa.n del :IlM'COtra6.co,_ el, H4!utkilng ,and Siumg)w Bllink. cromIe eo 18:G4 .Ii¥m AiI1l;8.llciar

_ . . .. de, ,estulPefa.cimtWs." '1i'II ~em.plo de eLlo. . .

.i. Gob~tlrnlliln 01.]] oonlle'rd'il m~nd:lal d.e oro(! yd'Lnllllul~. !ll:l{PCeoo Eimiil~C!o de~ L1i'UeqJ1(l.e de "lbienes w'UlWlb1cs!".p.t;1ilr' dli'Oi/1lS.

fLAbarcan -como se d:OOUf.!1!~];!t.a ~ sdeLsnf1.~todQ5 ~ m~BiRrl'l:Oii, d!.l Illjlll!;O een ~'~ Iil.llilllpai, dlll!ellbi~dloo e.n :p~ d.l.lleyow fIiVOf.nb:10s II ruM, dro,gos <m103 Bstlildus Untdm, ytCPdU!l tos d~ e]e-mOR~~ ,d.~djj~trl.i!)u,'(:iOnj protecci611 )' aJpoY,Q J.epI. l'Le~!lanm,

Ell encubrimi:enbo bancario

. Los expertos 'Q-1:J :limLIl_r.ac;; ........(l~: es~, ~,a,oostllmlbr,(lfd~ a olm .IM. agu~i1i negras de 10 AntJll:as b,rr;anJ!cas q;re yu .m Ies lillIIIe~ta-- ~ aJ!,:mpJit.uri.liII:O.1il ~~ ,~fli'jiI\Ei'~i 6'n .(IiliiltgIOi:' •. !EiI.llfllCOO cmntin. ,n, 't<:llIn'tl"i:lll!.te, ~lo u~gi:m milO!!: eu.anl!~ ,dnWll~i[u'a

ente\1'lder q~e algo' _da :mal ' .

Las trIlD8:!l~'fi1i'les hllll'l,carw~, ]i:lte:I~i:lilc:LolIaJ!$· ell: !D~· batlli.

~.!!rias li'b.'re3 -:iiiu::Iw;:jve 'irnS· &i!\l!iIC!Gro~ deoontes- 1fc'l'rmEm tal WrngiIlie~l.ativa q;ue pr4otieame;nw, tod"Si .Iao rniIIsa. d:e .depdl!i!t'l:!l cflmb!h.t au II'1!l1t11DS ~mooll It ~mnllu. ~m!l'~ de_,·rw.1C:l! afe'miUonQ'!Id, doillres, elllt'r4! El'~1.0!l Al roepos C'IIen nul nuDI.Qn~$ d~liilS MI!1M banotarius Libresc, 'WcWEllljilOT' elI1lQI;u:!iJo graci.>Il:S, iii tl;.!ins.&r,ei'ldas 1J.a'1~ ptli.r ~leK.

Los b;.Il;OOS ,ex;~Sitem't.@rillleli UW' IDolltienCIiI r-esen'aispa;r,a hlCer ir,mlle3 rel\jr(ls repenltiD'liQ$, en ~Qal ES1:ailos Ui'lid03. en w.nlras·kl ~Oi!! hanflM ·O&mllR'l]o~le.\l d.ebellJ :m!Ulte~~l' en. r:e~a el16 por'den,t.o, dlell btlllu.nce de SW5 ell~iI!Illil.3 do C;1t~q.rlll~.s,.r ei4 por denw IID~I. ba18llil~@ die IlliiS ornc!'lLas!ie M.C!HQ~. iE.sOIS ba~3 lInponilD q~. Il:i liie 'quedtlIi, t.ll!1 ~r&t~".o. IPU!edcDJ. P~I~ ~sbtdD' lo,qncliliecesit.e1'l u:l'lu1 C!fi~rlliW' mm'cad\:l, "i!'llie!ibu1m:ano • I!:o l"SWsI pa.smosos 1iiI(.)l,'l'mi.elll:I:i!iS .l'inanci.er09~s ~.!Ill.COS; ~~ PT'eSWIl :fol'l," dos !II, !J~:' ~!M\ifI. MC~U· v,e:~a~ Q.e, fr~.~cl~!]e$m ~e:s ~1l!Qfi de mit.ll~s.. ~uu 40 poor ele!.'lto d,e Il:gdO>ll:l ·m.emldc, ~i,i formam P,'I'C~.,

mm:iiS :irlitef~~ncarilrlS.Los de~i~ m:!l..durnn a pl~o '1..Mi oo:rtO

y las~mmfereli'lciM de WI'i.Qoo SOlD tam rr<1pid_tlS que, till", 0610 P'D~ 'metRo, die IQ8 b>~U100;'~ die, ~Il'C',!l:~i',~ dll Cc!mp~nsac:ioil1llt8 de NIJ:e!I'li YOrk. cad!!! cilia hAbU 'Ci!imbmDrli dl} nllAD.e19 111'108 50.10001 millofll!!I, _ ~gS ~Iil~.a:doo, bl'llnMOS UbrJ<ls se ybk~i'1 tanto, en vi,~M c ' lonlo ]ruiLIIJ~, de ,GfOl;1iI Sil'i':taiita. J:',e-:to~IIiM ~m ac'IJ,!,jdad~ llimllci.uiruo iflool"n.aeionilles, ,j) iGf.i re 1iq[lllilHl l@llLih!iles d1a,1 'OilO't i~ melfl,te' iHU'Qpe;li. ~orno Im.d\mcii, yLiecbite\nsl.e.fIil" Los, j,1!'IS'pectoJ'C1t bar.lCVLo..'1 dJeJ losl ES~i'lID:~!i:, iUlI'idtos se 'q~~11 ~i1!,'bQjoo Cl.Ia!lTld~ ,;e, Ie "p:rogIl.Dt3 qu,o' !!uell'die ,flit ,~iOO!i lug,EI"r!ils.

, Em lao:! i~l:as Osimin., una de m:li!l, I'iii~r-es ill)lI~ nan:earins U'bl'-es. el llin.ico ,Wil'~,i;e.m,~,e:s ~a, C'o:~~bl'!:ie~m]nll'E!S~8, del Pue.r,lo'_ Las 811k:i:ridi!ide~ ,de etees pl1l'.t;e:!i no ~ieru!ll rilnI'm de o'ble!li-~' ~edie~tes bait'l('~tim d.e eses i1ugar@s_ Mucha wCQS, ban, di!ilho ql.Wl '1i!J[I :11l!I: ZOD.il.ll h .. m:arias l!ibr~ C5 t'i!l!rlde hay que ~U:~ ,el iJinoll'O 8l.lciQr. Nt! tielUl1i\ :1'O~]bil diad dill' imve5li;gar pD~,t:I!e ellPi. tOOlafii'~ IlOetm.CiU!UUtr-an, b8jj0]{1 pr,ot:etci~1'I ,oUti_:Ca briitMli~(j.

LO;!! hal1l~S' >e~m.uflidlaDlSE!S h!!li:eIiII Wlll. lr.e:mfiEda c!lJJtidad de t'le,giiltics en ,~ 'MiiiWl i:rregIllLorC$ j~tameJII'~ IPQ:nrue 1'10 &l ne.:esj,tan re-s:erVlI-!i; Y pued~1iiI prceJdal' ill. inkl-res, haatael liiJ.timo dolor qjYi~ t>e'm.gtm en depQ5-:i:b:l. Ell la !lct'llali.dadi,lol!I cl;'.,e.miws emiUdO.il PO'I" ~i)i,; ifjilRCas ,~~l!doll:tddenSC'.!I1l trav,w die Bill! o:ilciiln~t~ ell, 7.ones ~talii{lJ Hbre~e!lriOO!ias ar;ejenl'len a mitis ,de 35.000 1!!W]¢ilrn,cill d8' iMil~, Cf.I1ntoi'rl!liJd S'1cIJIIi3:r.:im' a J8. 'lIlIU' Mn, pl)estado

:por med.!!:! de stiB ,I'l:lici.no.!!i on Lon!l1'eB. _

- 'Ham, 'eGtid'3d~ bal"llCiU'ia& d,eeon,'te& ~'flu mudaii(i die l!I1lS EM'3i.do$ Un~dos :E! eaos aat!iw5, pt)l'ijue ~o-e: f.egl!1lW!1l!ti!!ls Lal'll,;8ll'ios fed;'~l~ ,~c~ul:e!l pr.i'll!:lil:Dmlm.m ~B;S. 'furzaron. ,to!j 'biUi.·oo.s ,ompeza__roilil 8, hui-r @!T.l ,s:nm eacal1a a Woo 2-i;11il'SS liIbres <1!.1i_f;g'te ell g«_'Ql.e:mJll! d~ Jo-u F. KiermOO,li'" C'ilmIdo (l.DCt1l\gilli\ls' Dihrii y Robert V. Roosa, fOOtwlim:ioB angl6:.&iloedle'l Dl!pP!l't!:lfMl'llto Wl H,&. ,dellea, hki.e:nm. ai!ICOIiJgreso BPc,nJ!bair' la fe;y' 'qll1lll :ftU(\,iIMp;uestos iii, :10-$ ~i!to:s ,EI~ ~o:r Ijjlll.e m~ molilMlCGII. ,d~ ruOBEsro.doo; UIri.dcIi!Il. EI i~puest.o DI!I' ,Be Ql~ ;p 1~~ ,e.r-M.iitOB ,e.mlit:idwi ern ~811 ZGlDL8.8, Hbrn!l.,~S q[Wl par,. all6- !lie' fllilt1"O.Ii l.o!!: 'bafiijllliDr05, 'C~, i.i'edftOg6 Ja 1~ D~lJo:n,~" eili. 1917'4, los ball!lOOlll fuetl'OJiI ",~l!lcldD6" pot liBJdrtfi!l\lmd,a @!I!IJ J~ :l\eqUiB.i.too de ~IS'e:".Wi.lEn una, ,Wl)e~de Ull1l8om Ja l'e;yiBta E"Umrt.lMe)'~a WWWIi' Wris·

69

:pm~a~M\e de eitiJlm:nk. calif...oo 100 im.p1i1.~ de,la l.ey IIlLlIl)tllo]liI.(; m •.. 1iIi de '\liru :regala BI Lo~'''.

~ cM~l.Illos de~nBfiCQ .d,a, Uq,llIidaCWDe9 mternDleioltulE..m. . fe:lirrEro Ole 19'1:il' lo;s aeti\llo:g,tot.aies, del Uamado '~:l~Cl' de

, Dim: en ruEll9 prl_w:ripaLle.t> ~nEli~ oo.mca:tJil'iElltbllleS ~e;lu y m· 4Q~ '''iruI,pocoor b«ru:ario" ,es WilD. ma:ia. ;pelilbre- lle. 8; eel:lcit de 11(10'.000, m'i]~lJlliIili ,de dl5]il~'l,

&a c;iEl'.!t 31;) ,ii!eaooDl:POID; OOMO signe:

D8p6l1toli iillell Gt!JP~ dUIIQ8! llliez elll DIi!'I.$ hanca.rlaa IUbJtl$ AlildoiTI!.

We<:htelil$1iei n

MM<aOO

Bra!hElmJIW

SarbaCl'os

Bermudas

CSillrl.M

A.nlilla:!i HQ1~i1li:1esas P'BruaIma

mi"lldad y TO'bEl!io KUwait'. Qatar .EA!1iJ

BDraIrl. ~ranl' ~fa(l.. Ubiiil. Om~n INUfWOO l·h~I!i!!'iI~

61ngapl!t'

lliiolllgi K~!1Ig

UblIDj)'

Uber[~

TOI<:lI

F:uema:: B~ d:1I lliluiillla!Wl:l, in~~1'IBlB!I

IM1lll>ne!ll d@ d6lilm

3 4-00 4f.l 315.1<10 70 :900 '12':::!00 1.600 1,a:m 't!i.4 3.300 9,,300

13'9

111000' 6.8'00' 392' 4.577 '94.349

Las ci[gS de arriha no inar~ las Wxrlt!.d'ifmB timem;imlns, de, las ZO'lWl bitnCi1lriu1 li'tnea. P~l1U: wl~ ~l!IcCh,ldl'~1!I 1M amiVQS do 10 ' suwr.slIles do.wjem(ld~ en Io.~ d~ez mayOJ,eO! pa:iEie5 IndJ1.!.strla!itz!ld.o;&. No abari'C8ll! ell'!.1d!a;<IIes ii:QmQ!I~ u-re-s gram.des mcoft ~n BlUIgktO:I!:, ~EI 'capit.a,'l die ThI]fi,Ilmo, que [pBrl:~_jp.o:n ,dc moclIo deBitaCflldQ, oR",l 'Gno:neillllm!iellloto dilll' 18 'p~IiJ«i~611 ,de opfo del 'I'ri!;'i~g!I,l1Q) Do:rado" '~oo md~lirnles ,iI~ ~1ili1l ~~ :lmi(l;9de.ras si:n i&'I:lCU~~ei'i f~l',!1! de ~~~pi!i:l$ ZOOIilB b!ll!lI-

~-~.1!ta~ .!ibi!'esl, rarn~~o .a::pa__re~!1. ,~" ]11 tal:l13 :i,Ilr.i,Mnoos dBemi:lIDl'adu8 C.lifti'iQ8 01l 'ell Lej .. n~' CJti:lE!ii:'i~, 'ft J~ ooales ge. $!lbe· desde l'Is.'oa. th~mpi'l qwe- i!liOO'! iillli,pl)l:r~Iil~~'C~]~,OOnll'lIdIl'JOOIillw:a_tlllUO' d!l' ~~ ilc~E!it~ '1 9i~: m,er'-.mId~; mtl hn:y d(llt~ !>~Wee'3~:.'!, iliSrjt~ci()~~ Ell: m~_9.b, I~~bl~dc ~rrib!l.mdJl]yi:il!lna hllerm ~~~ d'e !leg~O'!I beneu.iw ltglrtimGB 'llIuc:ios ItUl!I!I((lSi est:!!. d(!1iII'lid,el'll!C~ y d~ o~ p<1'r~es ~n.dIlI~tri:ll~i~~do:!l ]~:~'!'Im ;[11mB!" GMJ:e. i1rt:egOlu a Cil1l1S1I. die :I~ im.IJIUe:s!~ Y .I'W ot,rMI :I)~tles. S~n embalr(i:o, ~,i1 diifrll .. NdulIld.1li do 1001,000 mi.i~liIi~~ C!:! 1lI[I ~1JIDIOOI de' PIlrt.iih1I1i~'iL

El rnpon:e IlI'imagtml. d\:!l&<tIico dernnglatcna tnmbfu~!t'I ti.~!i lii!gJII!Ji'I.i'lii! ~ifr1l$, !l'l!lflJq~ ~t1~e t;!!~m!i!H~,g,:s. a!:liicLom18 y ,ami.· ~i~.e!l ~~~~b~e'!l; :mili.!efllrli. el gJ"anvolUIDIIl'JI, IIille tnmr.umb&1J de- LDcWe5----t!jue en, m,u:clfms aspe(;WS~!lImd0l1'l1l tomo, la z4t1il! b~-II1"j~I!ID-,r,e, R'I~ ~Emd!!: dJ~d mlll!ooo- ,OOIll ~~ W!r~rg~, d~ dJill>e'lO ~kiCiillllifJite5 mel:i!dona.doo. l'Q1' ailiWtilmei, las dkaili It 10 ml'!lJiom~lal!l Jas m:;tlv.i.dades da letS b-artlXle britaDiOlls am 1;ftJ;j die· ~WI ID~ e~ta.d;gl;lni,;i41<~~ y~, 9'~r~il .~~ II;J.!M:: ~!~Il!l !S'!.liCllrm!(!S ,(lin LoM~~

M:U qlJ.el~flIG!IRG~ ]OOiCU]es dan OOSl id.ea: mlzy' P)bre de:l volu_n d~ bl'l~l.G2 111:11'$ ~ ~!ectWm en '1M ZODiID lib:res, ~c Qjlilillim~ es q;1!IHl~ neva la.ba:tl/JJta p!lliW!ea:e;n. ~8t8:s., In br:JC'lI de ,~~ ter.ri.toti~lO. ,~ ;m.1;!"Y tlU',b eli~!I;I~iimll'~. 8sta. por !mUM ~. l"'"mla die l~ jjU~~1ii bn~iiiita.

Lei preem~!1eru;i!!! btitblcl!, ]UI,IleIllI;U romlPlI'1mlSii:b~9' 01 c,ua{)r,(j l'!fIl,I.!!~;hd M 1.- ibMl~aineplllX reI w:new -suc;io. Sl: ,eo] ~ l~at' ~, ]a! b~e; mundi ill!. PlmiiGC mlll.mMi!tll' MmOW'i:i! SQh~ ,o;petad611lioj~ e~, mairui~, de :Ia mOlDiEllrquitl ib~lihwil1'B~, 'ee p~iI\q,u;e ,eI ml;~, .~ de pei9mas qu.e 11m dir.ige, dJi!ri,g@ ~ill!J'!l!~(;Q d@ ,~]o. c,uye util;j~ aq~l. tIIme .pOl' mi~ m~ejj~.

lta !SiguitJlJte re!;ru:,:ii'lll., CIl 111 1':11:911 se CO:fii~~JII e~ lIum<ero, dill ban~, "l~UIe ,en IMLdiEi OOIHI, ha!nt:trri,a: HbIGI '~_j), ligadlos.lil'edil-~!Wte al Hle!lI:l Inl!tiitubl.,iI.c Aimmrtoo mmr-ru:IJ:~(!jViI'liI.es IOOill looql1!3

IW 10 l'st4rnI, dB: 1:11'1<11 ~d~-Ili .l~!atrl» britlina. -

:Lon.M.esi :':/" Su:iza II.Qse (;QDi~dlmln, ])Or lO ~G!!iI ~f11!:s ba!];· ,timi.m;: ~~b:reB, 1I1Ul,Q:1JIe if:liIlaprtidieHJ iIlm~$,fiU!!1ciliog;jm 'OO!l8otai!e9" .AIIiIIIlI'\I.lle :$uha flnn(l Illl'll, tT!l'~~' ~Q:~ ]g~ ~~(!~ Un~dOOl,qU!1! ~w a l!m li.l!I!ruri'linsitf!91 e!lwdiol,ltli.deiJl!re8 ill;'i'e8~i.ija:r'ei:nca,ti.

O'I!'Q!!!Ii 21

{[II

UClilldllildl Ba~ '!lg~V:fji;I!!! iU!!A

~~, :23

~1!Ic:rffii 5

,Wgl!!<t 5

,h_ljI'os 6.

Isru C~mW1l' 22:

'iI'riInkWd, 'I Too~9IiI G

Al11i!~.s H!l}l!!Me~ ~O

PJmam'lt 9

~1!1191i1:~Il!l'''·14 'Ui'Lt!O $iiiO que M ~ gob!I!l'!~ IlO!' ~!aO'! ~~

•• t4Q, ~, tl;!ru;o~ ~$ '1/ <!~ ~~ e~r,a~" (r'iJ~: J'lo!!a !£!M~ra tnrl¢!!l!'yl

.~ d~ rondos :rOIW:Q:fi'!lJ~E;·'M:n j]] ri;r.&rtal ~leg~l de :i1i1Mlat:iwi! lie! qJI~e~iti<6 111800 .pooXIlli!i~£lU:l\oJ~iilin. !fu 250 m'il.IOlllila d{! d6laTes:). hnab!m:eos,Sl[i~ oon impmanJl.e~ ,t'leilQ~itos,·de d1i:R~

O.clgl QQ~.~. ~a lado w~ die Iii! ~p~'l'itci.61:1 -del, WE!.! .!1iO~. l...t}mibSlni Qd;i!l!lr' :!o!lalls;~ Pri'l!'~C de EdJmODd. de sdUIDd, .eD. 'Gi.u.e'bl'a, -yeJi &.selef H~lsblwk, diews Iilii~ , D~ ea; milia. ,e~,~ia:li;m_d'o. St!!! at=tH:v!.i!'ad [!'tiM ~ir.nt.~te ·Hi I CQII'I8liiml"Ilomi:e~ para G:l ~~nmro'i~tei1'ujl~i.GIll.Bl, Las Ollltmii·

d:a'lll!as. mm'l'p!!a..'l, i!)OIr ~1en)plo.r~~~. h~1.lta ~11;l:1 (fulleDclll.iil'tii~lr.IIool del Mi!!9IW~OO' ,diil .AMo 'Maw. eome~it(, on Th911!!i, 1l,~.fI

I II~fIt!B mm-cnibllpor U!Hl. ~r-,iedl':! ~I1IJEI!~s lNi:'OO~, . _ •

wA~ €:<a' eru IDawru" ~fJJt!;(! h~ca:!I'io d:el. eurolil_Q]{IW ~4a!! 9. , ])05 <Cat_ruM, di~lli E<a,ru!Od~ ]!l~awrra" qUlB' pemt!'~tIe'Ei nB!!li!il[' Ci.urtl;&le.~ d.elo~b'linC1I!:'J !e~l'!~~tffl.l~a eata.ooIUlD;idcnlllCII· 'mt-l:'l!

, eLl05, t~~r ~;US11lbis fornneM ell! l.Q!1td~ s:~n, n:qU1iSl:ta~ de re;s.en!.a y .~ l(r!'! m:ilJlimo de ~cci,6IL hrn 1978. Ies Iml!l~B ilJbmli[l_cinn;8!I.e~~en~a.T!! ell, LollidiroB '9(1,!IUIIJ rnibmo~ do ~t~re~ Iffl ;;wI:i:~os. SegrUJliI ~a~ IDe.,Yilli br1t:8n.i£aB, eI>PQ,t:esh!d del BllIl.oo. d.ewgl!8Jte:rlID d'.etlllmtt!rlm'qIliB ~n;ooill:!epe¢el.olilia. 0 ~g]!II!1i'1;ml'lit~.

pgr~ mwnc-s '!1!ib¥iae" h~~~ 181'1 iruf~~Ili~io:nc:l m~Q'rpjjo.'I;!e,glgi!l~ de ~~a ~lj;g~ill hriJM~ica. treler~~<l!\i"ar Sli. diinero :aWll.o'IPOf m~1) d.e !j!\lcgSub9jll~aria!i ItM C~!'i'lJ,e, Hong K.o:ng.,. 'ek. '! no i!ll'l 1!"QJI!ililw~ mii!imo-.

[I~doqtie liispr~re3 brltankm; alii !)'&'!.llI11emcimOO.s glIWlD

de 1lii1.diomiiaio Eerreo en las aonas b:uicariMiliib~j, JOij bSlmpijllle5, ~dour:ddl!l!IiSeS qII@ l!X(lIeIlWm.,~ m.ereand8i!l SI! h8!l1$!n {t $~~ ~11iIc:liiUi eli! lils i,!i!~ ~ C'u!ifl'!iin 11 011 hie. B~JlI~. La ~W:!a ,d ~tlilpefaciente$ de ICisEiftUtdiO's IUl'I.ili()ssabequc bucn:!:I ~,del dinero que sale d'!3~ DUOO'kmko Y ,oirns a.cliwcillt.des illcitlisJ .~ [l1l'!ltflS en ,este .pi3i~1'! t.ermiml '!lin lil1B: BilliiurnilS, No .~ t'!!lbi,tlo., pD.'t' de:s~:i'a", mueha p~ 111liblica OOl1tra lC(:!I: fWlldoll<ilir.ios 'bri·· 'bioi.cos a carpcl;e eil~ ~m.ciO"nea.

'BI ~m td~ r.igent.e, de, esW(;l: ,ern ~.OIlo 131 '~imgl!'lilo 1:',rnj!'l) ,mil!l. lo ~tlida~~. POr' I!)j:OOlp']O, ,811 j:eiie. de' J'es<lallil.l!IiIID.fi f ~iw!lt:i~3 boearias en ms icsJ<lIji 'COliJimAn ----qJUe' O¢u,pan el tercer ]~ en. ,e] CirtUi'liO del dilil.e~ I;;Uclg,. inme:diiatnf:'ne!1t.e de'~rl1s do, HWlC' Kc-ng y !\[Elcao- es unta~ milIte:r Be:Dbow. ~ sll,j;flto I!S un (limcllm:ario r,etir'..tdo del Naltii:Dnam Westminster BaDl, de In,gl:a.iflllrrn. i I col !romparte dOli dircctore~. J. A. F. Di:01l1l' 'Ji R oJ. Denl, eon el Ho-.nBk~ ,and SLanghii~ ~.a.nk. BelJiDOW obm'li"o 8U ifliie.-5lo iW~!!.alli'@!!' :~e:ildaei6n del Fondo, MlIJll!:truio Illtemllc:ilD:n8!l. oriol1'ta.d.Q,pcr·Loe briU:n[tll!s,. !!legu'l'I Ilina ':rl,lJ~:ntc ,(lQI IWJo<IfWm~n'kI iI.c Cambh)l :y ·~h"biWiD.dOn del F.:Ml!. ~!ii britb.i~ harI ruimifi:i!l;tr.&od~ (1(1 :~e~ dli~ :$ pe:r!iiO'nW les o;pe:raJ.o.iotiea bge&fiJf!$ ~beniu~ .(JQt Jo :me!nO'J ,desde ~(1S C!Wl" l"e:Il1,ta.il\, cu.<I'llI(lJ:! f.:. D. ~~l\!ool:l!,U>d.ofHOOIg K:OIll!I ~I! 1mI!lS6 .su fartwilia. OOI! ,e1CGmemcCI' det opio ,!!I.Uirmt:e el. &~g~(Ii iI~()hli'l tOil ilartulos, :GB m;u'6 Ylle 'ilMI.v.iirtill'l (10 ~. lElI, Sassoot'i. LtdL Q!1i" tb:e' Bah!tmM,

Prad,iicBmente lS! 1.UUeamm baemaIi:breq.1:Iekl-sbl:.iM.n..ieos no ,gobWnllll1 ofici,ul"'.f!lIk OB Polilllrun:i!i: lilt) es c:mma] CiJIlC p.o:nm:m.i5. IIlBIl ~'I 1Il1!li;1:lQ do @so:!! 00l1tro8 oollldi[l nil,:; mU,!)llllr,l m:;l!;l ~1iI.~ estadounioollsesqllul lbrit.'tnillOil>- La, eual no ql!.!ie;}'l! dedI" ~ FanomJi ~~ gill dl:~hJado d[;! limpiozu;. po:!' 01 'rrom'll';~xiQ",]:[I m~}1l'i.'ia de ki<s dine~1 del, tr.afrco C().loinbimlo de :ma.rilhlll1!11lo y ,~'in,a S'B.l~.mpiQ ,m Pm:llllmB"po:r' m.edi.o d.e iios tires. banCO!! oo~.ombi.8:lw~ que ,!1M Irul1OOicmn. ,Sill. emMrgo, los r!i.lfilll,OOIl! IBSt.od'oll}llIiid~~ S~.lii ,de 1m. C-S!I1l__pQ ~te' ~jCllrra dreW QjU '()we~ ~ lSl~ ('...aimi'i!'l Q Iilill las lab,IUIIruii" Miide 111:Ei autoriidaoos blli'limmcas s:ie.m!l;ml aiWaB ~1l$mea!:l!d.o.

Fi'u!l1!lOOS, D8IIIlClJlriO.s dfl, Almmmn:in Fcdernl, cOllSiderp qllli!! lof.i bailloo$ briil:~r.lic!ls iliIilC di~~JI a NaJr(lQ!trJ.licO!. SA" quiefefi :m.e-

(elSe en P8fil'illla Y't'i:imH la.'bmc:liIB. Lua·fiJ..el1l!.es a;iem!mBJs haeen :notal!' (;le.!'i~(I!)c~p~to peeutinr de que el HongklOn,g a~d :ShMlglhai Bi.lnk hays adquHidIll tiill~1 pord6:n del Marine II.~idlalld Banle, de Nue'I"'" YlJrk. que le d!ai ca,pacttlad de d'ecid:wen i51ll. :ooml:ni&~D y poUtica: r;e:stl~b.1 qu.e e.l MElril!u! .Midhllld es el ~blJ.te «Imere.i~] -dieB. b-ali:'LtID ,i!6:tll>ralde Pannml'!. fod.ll!'l lofl illiIC'lJ.W!! 1'Ii1l. .moomlclJ: ~, sald~1f! ,O;! tt,a'v<~s. del Mariinie M~. ,El HQIliil:"kollig' ahd Shru:tghaii Ba~lt ~" Yl, de 'lLUlpMer I!ltm~idtm'a1ble 00 e1 m..er(;l.ldo 'lmll!lL'illirio d..e' P,~~8. y 'Ie dn 01 'los. mt8niw~, oeill d.oIDitiiO' de,·tOO.'o eJ.tr:in:ltJito- de ~I'IS iOlflia..,'1 bq)J;l~~Ws li.'tr~s.

l.ars 'vie..ios ~. d'dl Mm.1n.e M.fiill~fia ,~ Paflam1i. sel.',iiifiI,ej;am. en le~ he-iho de ilJillC un 1I:not:iguo, illt.fgraJ!I.t:g- dill· ~ consejo de Rdmini5tracUin, Sill Linomtz, abQpdQ! ~fil C'(ly.~n mh'Qth~, 'h,a,ya n~iJoebld.(l,e.l tr.I.t3;diIi' de!: g(lbiemo de- II),!(Jlti1l' Qg.liiI P1Ul::;mI:it IlIQbrel 01 Cl'UL~]., lirmado, elll uns.

lEI Lelano Oriente, IPunto ,d,e cOflfl1.uellcia.

.[.as :!!f!GC:W:IlI!>s,s:ig:rurol:e ,es!arl'itl. d;edi~dS!a,9 ~!fI. !l"elac;i":n e:l!!m' la, banta del LiM~u;l;o Olri(ln.~1l1 y el IIInnotm~. c:di t:tLIlW mtildleilo d~tMa,b opel'~ei6n 'IiIl\i.'nmaL. '1' 1f~~~JI'I la ~.aod!elll.a hastaIes cenUo.sde 1iJIt!.IiI.do, en, 1bn~_ IQUE! l(ll_9, briMrni.ll!OOl dlirigen tl~ I!lovimieililto, IIIUl1ul.i8!l de dtine!l:'O !lu~io IllIIi 'e.:. n~ I:l~O~ y 101; vl!_flCu]OIi briM!!li~s,tElilJadlien&eS: y ICl1Iiribenos COi'l el _IJiSi, Ide los ~iadolS· U~:id~ ~ hon d.Qll:l:I.meatado de· m:ancm tBln '1;I.l[. bWlt.iv-a q~el 1i'O dr:be 'qll-ed.lu ,duda alguilil!l !IIII" pe;ero.

,Sin emibariO. L';!l 81. ~jlmlil 'IlriieDto dk'!ilde iIXIf.iiIl'l!lye·II las 1)1). l1'wn't~ dC'l <Will~1'O sm::io de] .mundo, en VQ\~1l ill!re oempe· (l'1ile:iie.~ ,Ie, :a.~lIDvid!ad l!oolL'lilmiC!ll 'l,ogU~~ Ill!!, !~ n-gi(ln y, 'en ·paIti~ .. iax, de Hong K®:lIg .•. co,1(j.i'I~ dii:! la vm't)'oa bfi~ie9..

Em .~. v;oJIliIDlI!J1 ha atr:'iJdo l' empujl<ill.\m! LIl'l'idita ,:iii oanbe 'Q~iones ·billlT.'li~JilIi;u eiJ,t4.lllifo!.lJI1l:&d!l!!1tSIl'1I: qUI! hny 11111[1 ;l3llDU1. tromemllill de- amEli!) 1eglti'jfiorev~el:oo, tltl'n 'L~ ~..iiItlni!:~'ililii dell :nil:!'· oot1rMicu. En ClIDlbi(!., les, brit4iDm, !evan:~Hm:ig Ko:mtiJ'; ~i,te-l'-Il:3me!1~ de bl. Md~. piH''11 (jiue il"u.ese un ~[Jjtro dol nUl)(11D" ~:r6.f:tc:Q'; Y' hoy dio s~gu.e~iefido pllralfloililicbriit{ifiiii'Q Y Iladia mas Clue un C@11.tro dcl nareotnmOi), .con el ,eij~mplo d'e:l ~lmO Oril!E!UI

podemce [IliftIhar q;ue 'GT8.D B:l"E!taila (y SUI!i aLlado5 de, P~l dii_ngm~' 1M f~, (I,e] ~1\l!lgtr4liQ(!,!rrtema¢,l.omd.

loLl. Dilllettm.n,de EiiWlpefacm.tetl de :109 Elf~doo, UI!I[dll):S y QU"mI d!3~ria5jw:!Jidailes ilI!Il!ben OOmOflltm:iOoEUil em m~[,m, del dine:ro !liueia, en, (leic :pofs, LWlttlii1~ de mn~!:I\m!;9 de d~~.arel!ln'!'ovAi,~nti.llls ft' !.:as, '\!'elD,'tas de !:6tupem~te :gJ melludoo en l~ Esmdoo Unhlos se 're:intr;;l'dJIWeR 61i1 ,parte a If! maqui:lladEli IliliiSIDEI ,del :nareotr,MiOi!l' ,en eL palls, odODd~ ,ea..dB !?Strate, del ~aml'lii. ree~je ,8U buenG ~atda. L!liS> gillnalil~ial!' Ilet"$, ell cfecti,\!!'!)", ~ htvall PW mdiO' ,de hll'tgles ,l'eSti!.W1mOOs, C;aritos Y estadioo de~Vos (]9 c.lase die n,egooiil1iS il t08 (J;Wl !lO' d:l!imCOO Itll fomUia derMal:. ,J,Bl::Obs), ()tros lu.p_rten;ie:nte~ d:el ap.a...n.OO d.'el, l'I:uwt.l"Jico briMm.co).

IDe'spu~ do 'IIIHI 1];] 'erMtiw sa IDllivIt ,pGT ,e~:08 m.edios oiIi2q!ll.e le,gllClmoa, Mmllsllefe ,(I, a.l~ 'bEl!POQ ~S1kirotkiJje], O!!~ eqru;ivm:e:nte.lLi1ieiO" ffi~fI, N~!:'iOOia~ de la Di;--reoei,ui!I de EwPf]f!l;cientes, ,el dinero ,(II!!: varlas, \fI!le1'~ea ~ ml,lilb,d,j)!!)Of' to!! 't61e:~ d!!l1u 'ball.OOJl lIIIf~rj];wmtl)ritdc:~; )lIlJm, ,oil" lQi g~l'lernl. llil m:en03 por mo~.Ua. ,docena de ,ooentas b:mca:r:ias y ,em.lDretlU! ;t'I!e p~ja, ~ I:a:s Ca:imi\!rli :EI LiechOO:ruitBin, de Li.el::bwll.SlOOin. 8i 10 Thdiams!l, de ~DS 'BMUmB!i1 ,8 ul:lf'.!!!iLil. '"'Q!!'IPII ~ ~~in r.e:!!lde:iil~ltI," @!\ 'Ca~~. die 'Canad3J a PanamSi. ,etc.

I'm vmDSmDmllll.wsdel ~. :lo.lIwndO:!UleeiI3iPlelU"MipHnI wmp~ar diam!;\'lIl,f:s, '1M"i;l', jrimmlliB Ii ,oboo oijem ,..ldiooos fll.· milaRSl. de .f4c1~tfo.~~" M'u: ,M"eIOl!lloo" I~,:se eon~e:rtili{l.n de nW}v(I en lilJieCi!.i"'i), W, 'l\IJuel el:lmi.n:ar4 hasm. al r~ d.ii uau ~l'lflilll:'llllclo,biDr.lOO'riil. :Es, pm- !lstll. rn_z6:n q,lII.e lils iljI'en,W!l poU.ellacO!! imltr:acbs au:n, !)ill 'llLiveles. reia:tililamellLt.e im:P(Jmme: de d!i,vis:i(lI!Le:~ oonflci.dos ;de~ tritlim dlB' Mw;po&ci.e.mta dtif[ci[. lflenoo LO,grlllrcI"dRmai; olat\:l,el:l;te"itI!ill d:esUM 1lU,~modl,ll"dine!,'\o :relacitIDadiD"C;OO dire.gas ..

(lit111Y(l'zlia:WIlJ.lIS;, li1i11Bl.'ltillidadie5, d:c~ DMWtr,Uko 'Y lId<ivliilailletl iLe,g~lli:Si oo:n-eX',u, fSli:i divid,~ ij:1I tl."C;!! veriienWB. 'Primem, en-tr'll 10 ,y2fl par del'l.'~ ,deW 'to'tru V~ a J.g m~mos del lios m-M'Qristas

,de o:pio' II el ~~g OAe;nt,e '!i' ,1\ 108 m(ll'Clristas 'de mlill'iii:luaina del Oaribtil, e hTOOJlled~; eso eilnstit'l!lY'i3'! III g;arum.ciill. iD.m del cotntll\dl!l ,d!1l d:roJl:aB. III mayoi.\eti,. GUS! ~ ,~iIlVfec.rl;eJ par-a ampli.ar ]~~: opeir~m_Q~8 en terri~~io!!,lilin,g3,de te!fi~Bmel1l~ei6~. em ]JBIi"tl~gant.(la" h~L~ de llilJo yatros ~tJ>I)].o;s re'Dlihd!J!reB, utirun ~ii1mbi!~fl ~~. ~~I:!;I!)Il,i"ju!l:do ili:i'iilir'Q' S'!!Icl:o" E~re!to Rj, l'$I,f)i\l,ime e'r.Ii.los E8t.ndlWI Unidos en ,00tr08 ,i'iegQ(il~ ''"leg:lttl!m;Qs,'" -ceJrfllti,ii)~. hii)t~le8., :rest~;,!!lrute5, eoo--', aQ.eii;lmdllJ5 'p~]"a ruiilv:a;r ,dtae~y .S1m~I:IM'~ Il.cMooirltli.oo OD iJ~ ,als,

1(JIIlDO dijituws, 'Ii!S ,ei! HOI'!Ir KOIllS )" ·IJtf:Qs ].a~~ dIe~ ~llnD Olhmi!ie dOnCfe oonflnye t,od.o el dremto. ,diond.e ~ cdlill<enl IP~~O iI)!Ii at ,pan .IUUi!lWo d@ 1:1Idi.m d!1'I1. ,COJu:enit!l'3remo:.90 b ~!\!ei6n en. e1 ~an!J Onente. ~nlrn!;(l, de ol.'i,8!lln. del. k:illiromundial de DCl'Oil!lB, Y ii. pm:1u dea:hl leCO,tNliemOEi ,e] ~~wililw dl;:: l<1!lll .~~QlIidilliri&!s Y' testafernls !fu Narc.<ltmflco, 8A, IilIlGm lJegSil!" 1l11lll ~ind!icqri09qlll~ diirig~1Ii !:os britamco6 Oil ]0:1 EBta.lios, UoidoB.

C6lmOIlesoonder 11100,.000 Imilillllones del d01falres,1

Et:I. ]Sc7·5. ]a, po:lici,a d!:l !.il ~!WillmI dll Nilte\'nY'OI."!t GictUrVQoI.l ]011 .~rE!lI},tes dl:l' una peq1!l.@DU9IiiCIlI's.al, del, Ic:ltemicai. lillii'll!. 11!!·1iI. e'l d~~riilo dIEt] Dnms, (jl!.llr,l !f·e'illa:n redb:ielll:do de.p~£ioos; en &li~i.iKl die, 181 h!lll'!da, de trarikaui;QF.I d~' he-rufn:a d,e- Palil.l'A!tllli. Sill nll!~ol!:io ,era. de p!lC;8! 1D00U~: 10 :i>tuU8Q ,m: ebbid_iadesl im~tlld.aJlj. V@,1a1l!!lOB qllli! ~gt'eSliblilll de Vietnam, y WC9Il~ alwmos Ii!l'Wfun~, de d.oIa:res ill ailo ,!lie' vt!l'id~ iii m,i\l:tl~doo ht'lWO~Ii,ii mUj? rn~JE!ida. u..ea!!1 lav81fua &U9 in~M$ !pO!' mtemlerno·l1c Ia me1'l~a WCi:1tSill ~mc8J'.ia, OUUl!ldo 1iegn ]a poH.cio, elt~Ol'i.t~6 ,Iii. W,veu. de-] ~iOO a:t.iibonad;;L Met';! d 'tle~nu· con 'bilt"'lW's II' blJ~ii! ae!lDminaci6:"n" IIllJ

'J!.o ifir~iiIlli q\I~'I!IlI!i_CitI !J«U!€'iI(pti!lt.olJ;il; Fei.lftlllhl.~6H!lc 1m. ~!JhU~e;;'ir.l iIiil (j prillll).N lI!!ii~itili ml hi~i!;!" ~ilcil'!.S H prllln '!Il.lW Hj:!!l!l'ita~ !~~ 1001 I~m' iI.1.!_!!!~!!ll"ntB iSl!!"ltlgOO', No ~ pn!1.Il1l1fe 'ClIiI.~ csl!l ini'OTmad611 Hl!B1 e.'!:' h.a.~1!i""" "iII." liilii ,!itlt~ 1Jj;;.J'ijJ'.1os. ~I~ro:.t i!o I\J~ ~~JlIllli1"W dB :LlI'lllijjlb' d,Ci rul!l'CiOdlilOlF'D,

m~1 il~bil3. U8pO.O Bit, limite ,de !~I.l ,e!l'pacidad fi'silca ~!l,lra manejm' e,f:ectlv\l!l, _ • _

La, que hllw mt'l:.s I1ltmativoe~ flec'!w o()',s_,q.ulli liDS .~ mJllol'l.es

de ~6]~res iliIlii! pa,sabrm On OJ'). aiiopo;rla lmCiIU::e~,1 ~1!i~r:lIl. CQI.msm.I~O S-US ~\!'i!ldM •. NPl'esEnmban. a~lIil!l$ 0;2: ~oo: Cl!900 del 'Oqio mon.e1!.iU!.o, a!!l1!l.~l ,il.ll! f.l3nouiliiliCo en, NueV'a York. 'q~u IIi~,· d~n.h Q, J.50.Q()Q millimes ,de c161ares: (seg(in dn~:los de funci.a: 'rum.OS de I,~. Dirood6f.1 d6E~lUperu.cien!!Je1li ii'e N~el;'a 'Iork)" 5:1 Wdo '!ill Imm~l)!i:i1:l dll oot1!!pefs,~i~tes dio J!I c:iudad se Hevarn a !C!Iibop<lr ca:n;:ilelJ ~imil!:ll"1l'~, ihi.d.er;il! ,faJita. 5!~[I s1!!.01IU"SQles ban"

~il flO. mas Dan mall~ar .~I f'I1JO die; Bmllll:vo! ,

MM ,tarde. 01'1 '1198111', iR"i''CB'ti.gruil1rc9. dil lladr:nil4l an'lcll'lCl~I)~1iIJ "eJfL.el1giCtIS meclidlu" ,COIiLHa \1.111 lfD'!.Ipo ,~le f8QIt1.eili;os baiJiI.(iD!;;, d~ JlIii;lmi qu.e" s.eg'lbl, d.ijuri:ln los illwsti€:D:orces. l;iahSi.l!~ IlQeP,taill.o 1f.9ilides Wf.i'iltl& die. dlllLBfO' S: ¢UOOl.~ de milr~j):Lrll.li1:!lnte~. 816 do junjo de 119iID. ,el1l &wLle:l'iC~Si! de l{1'C\omisl,fui, !Ban~n8! ~~,,s,,,, ~~diJi. tW ~6 a d\icciodlo bOOtetlil. Y 1.0Il .funt!onaJrI,iJS de .Ha¢lcndo SCjll,Cl!JtGlill de~ bU~1i &,N:ito de IBM nl~.hl.as. Pe~· e ' ~ Ie i1ifurm:6, kls, 'b!lfl(l~ dJel caso h!lb~a1t (lICep:I:ad.III!!I!Im8"s de-1Qrden de WID a eire mm\O-i1L~ d,e d6~(liU!S ca.ds. U!lli)" En. m-mpIIWaei6ii. ~r:! Iii ~pi,tud dell tr,ruioo de dro~8iI!I dlllFiotidli!l ....."que. ,s.e,PIl! llO,]· all!lllcl Sl.lbwmillu de II'IYestiIfHICiQnf:8 PrmnJmtlntos, d.e!. Selli!do, pailli.,gle lo$, l$JJO(II miUal1€;S-. lao esea]a de '1a!:1 Q~ioll@s qllJ.@ :H:a_ti~ ,dice habe:r:de.sICUibiemHiU:1 lJIl.ui'l!!l:fu:n:l e-idnnno'. Oo:mo dlijim,oS! a-I1W. si su.pi)fi'r.lmo" ,que·,Mte· es el m.ad~s: opemndidli!il ~trifloo. nOS ~e'moo fOnad'os .;l!. ihmagini'iI' qu,e en el par-

'd:d.p8lll. mil~ dEi, ban(lCII!. - . _

Alrt6sdg ]Olllliud~D1IdllB del SeMdiil, ]iilJ pre:nS1I !e5tfIdwmdel1iliie 8e:llm:l~.de, 'Cr~~ sabre 01 lav~d(j, de dliJW«i d!e-l~1.r6I5J~!!I 1m Florida, enlu qr_IUll8e il~laM D. {oonles de Haelemi:a. Seogdn llil'!l Jelat0:9, 8ld(!j~etlCe;'CIte.!I ~l ptnt8l:61i1! d~ m~Ull~ y 'pl~. ib<l.n tr:maqWlmmm.1'ie Iii. ~>osb8Dt'OO emil :~:Ulleta~fep!ce~,de ,diMtC p.PM.de.p!ll~~!l'lo.j, Y qjue rurlli:lllJEW telef.o-mce:ban. dl,II~;tmna~o. II ¢ie:iilnCle] 'banco. :pllra e.s1:Ii!lr .&eglillrt1J8 di& qu6 ihillbieBII t8(Jeros. m&ientes perra ooDlI:ar]O.

Per ~'DI8a'Ololiam qu.c :swene I.'Isbi lof'm:maci6bl. de (iu.s ~ ~~!!i. :mUli' po¢iI en. tlim), de c6mo &EllIe :puedeJii, oeultall' a lils autwJ~,&.!J fisades y a,la pi)1iclelOll.1)OO milltiD~.3' d.e d\6li1l"C8. AI 'OOOl\l'.fSri,Q,

si malo :lliiIera tMl .. imp]e, ,ell lXimeI'C10 die dro,sas d"'r~~lo 'llle nn dio.!o.r de Ilia,. ,Seglin .l1l!liI ~~y:@s d.@,I~ &>~ildDS Uw,c!os, I~ b!meotle:ne 'CJul,lir:rfo'ml!iii' .~l ;~, die 'tllda dll'pIl!slw q:ull ~ dle 111000 dt)]ru;es. A.unsi 1!!Nll 'II.u"(fOtm:ficl!mtes de.posl't!W.R'h 96~o snmas melWf.cs di~ HUnO!) .d6,18:I:'Sa an sus eusatas, lil roJliilltilli!L Hw:rnllmc.itlll d ' dill1!Jl:'~ en ¢'Uahl~if~r 'illt:limtlJ. ,Ii1I1J1lCil:l1rr~ til .~~" Pfl,¢bu de !:os funciol'lllrit),ij ·b8fieliU1i:i1l. ~Pm :bli'!.~e not..v ,e:] in·· lI.eeUpdor &~rt, PO.ti:erl. d:!teC~Ckt iliwtJiliu de iUV\estigaeiol1l1!S pi1ir.!~I~ de-l S'e<I!"'!"i!:uliJ de lmiP:lI!llBtOI!l .~n'OOl'll08 do\:! ~OII E9~d(l,i;! iJni. dos.

Los giif<lillides baneos ·eolU"Ei:il:i3iles que ma'llctian StU ope;raci~s in;l.qmru! cg!1, CIfJItqlIl!!.lldornli! cmplG!B.n m~l&dos. m.1!lY fI:nQ.s, :p.,."'" v~l!Ii]ar 10 qUie sil:!~e ,en ~'U mO'l'imimdo inoomo 00 @t'!!!etiw. "oar.R tcdClpu:ra. evitar desfukos. <C1l,alquier 'l.raillS~lllfl,liI.cia lJiiusi!!:adn dec dillllru,. 1.".lI.plMli!llJlm~ll!m ai. s.ale cle! pats, .~!'!i t!'!ptada y a;udit,Q"aa :po:!' I," e,gmputadllmis., plfO.gI:'umoaa& par.;! :regi~trar Cll.II.llJ.l!l[er ~ol!la quc :S~ salga d8 hn p.8Jt:lUL<I !I1o:t'iJ11,lll!i!3 d..e hmdg.. fiaJmiewt'o CIlt)1 kmll:~; i(:i¥w.;IIl~ a !,1r_fitli aVaJMfl.·t!1Ii ·~krrillllli. IDlI!te· m<dt:i¢lii ~l81_ma~ '''utililili;s de eS'pedm". 'C:;I:OS, pro.wu,ml!l~ .~lta:n sumamera:~, erer:t:i'O'G}.'!; CQIltm. 'I~ d~lSfa]cad.o11~ •• a me:tt!~!i ij'l!Ie !liBWI:! 'l:um:lhll.'l ,CO,:tl .. SU p.ro.p:io prClgram.tlJ. (iua-iIl {ulI.gnfill.!l" flJlos.OOID, Immdoy~~, ii1.e, iol'l b~i'lOOiii. r t:iloo."I ~r' el I)'stib.l.

En. los ",ejes Uem.pos del ~t.'i'i:tlk:o. eID sin,diica1o d..e Meyer ~m;ky pi'!dl~!! "'l!lernc' de malc~ para 1'I1Ivar POl' !I.v!61l!rJ'4iindes sumlill die 'fE~tiv() It las ~~sbal:icS!rirul il!i;\i'r,flih!!l"e!il. Rnbfa ~nJ gr:upo,d@ '@i!ltiiil8d~. co.rt11pl.a~~lJ.tl'tl CURS, In'lf'I~S!OOI!"~ O'l!'~l'8.@a5 Sef'!tl'ees" de, Bernie Corme'k!. y,e!! B-II.que de Cred't: Intema· tillm~lij, de Tibi1r R(i,~b!ilni'i.! iim GmelNa~ q'Lle mlln~bOfl imnensa.<; SU!iPSiB de· d!~ii!~(1 S'YclO, :IDIbhucmos·dg I!'8OO.s '(!l!lbaUf!= fQ5Ii::llp:ltwlC);9 adelDJllIte. Pew Cl3justo, se;t'lIl:l.U" QjUJl !Hlbe1M~ mu.= cld$;[m .t;loel'eDi ,do ollQi Iifr(I!~i~iO< a; q:Ue Q'1'!5 negmrit:is, ;rlll,eNlll oo~ en. 1Il914 y audlittdidos OO"o!JIn eii;iila1l'doo01 MU:Y' ~J;'!@, CI;I,9Iuil:l ,f'.a tOOQ' fulD(!I.pllHI.IW. RoSCIlJNlIlilll. !llIlRIIl'l lPi'OOO 00 TeW Aviv; 'tl!1Jrn· r.e'ld. deslH]C:.s de '.f!I~t·l!!!;Jj moo·em Ull.fll)<ri8i~1"I $ldzo" vi,V<8 roLl fadli.l en L~ ./Ulg'II'k:5; Y !!1iII SIlGeStI'l" en b'lv-esmrs. O'\rerseal!! Sem~es. Robert Vesco,v.hr,e prd<'1'uglI de .ia.jil!!:IJticiu. cn 1M HiilI'bE!lIiJ]IIB. P6m e~ IlUlrcotr.1i4:ll!!' oont'imii;l.

Ironb\lRmenle. l{lS. ~lJ@dl'OS ae:lfeos Ie eemrroo. 8i 'perdel'" a

NaJf(lOtnf:ieo. SA. su med~i!I' prlllmijpai de [a .. Rr mneJO'. La. in'S> ~6n al)8]lm ·de todo et eQWpaje -1~1;\«l iimp!)l!ibLe il,t~rif!'ir aJ. mct.e:rior dine:f!g leli! .ufuirt'ivo illD cnJltidtid ludietmt.e ~a ,que .~yudo en .alliPO ¢O(I'l.I01!! umJIOO miUoll@sdil!!,d6lW'lesl!lu el Th3,1fQOuafiw

liene que '~l.ltlT. -

A prime<ra 'viifta, is! b!lllTOllI d.e ofYl'!llOS y nvi!liigM~~~tldtl em. eo[!~nt d!!l :~OII simlJJes ev~s ,ilei.mP.1!l~~J' JlO Idi:g~mm ,~IiJIta.\a.lo.s l'It1.footrillfi~te.s. [pareee, hDl~lt!ll[l1;l~lIB'. Sl1tI.,e:IiIlI,bEll~', ~!lI' ~MidD$ ~ieM!i'! una! .,11'11. ·lPI.wlrnri id:elliae p'al'S< d~btii' f~ MGr'~I. una tt .. ~£eretlieia !in'lllS'itada die fondo.s, lllilii >eJ:lo:ttn,fl depllislito, en ere~"ivo, \Uift :m1lletn Npleta de bme~ d.e bajia. deMllfna"doll" Siel ~~ cvm!o~ .fIj~dilElll:" quo milie9 d~1 banq,tlel:lOel y film!)iionarios de]li~o estlin. en e~ enjiuS;gti@;, ,qu.@i"' mmos i8ubr~a!l" q,ue ni ,e8, ~ mpudLief.a ser, N~jti'S;ftOl), SA •. ell! WlQ,!'~dI redtlcidll". mim:ifli5trtlila '~II foml,ll md.rida .. 1.0 qu c ]u llaoo efec:bva es ;qtiJe 'riO, p8!SiIi itlflia "8IIlW'limd" Wlil ,enQ~ @sUi integ:rada'e:JlI ell andlmniaj:e de Jot> lIIIe.goci05de lU$ EstaiilO'il Unili'loo y un ciOfi([l, n(jml}M de otros lP:ll(es.

El:lil'listeno pu(l,e;'pI!JNee:l' illi'lora _n mfisi:mp!!Im'tralble, ~t'i'I 'fealmE!ntiel ~t'ilmlNi e-n e'J [l)Wl.i'G,de p<lm(lapilJli.!I .. I:\IffiSi(l~ve:rlo.lt:tfl .• mj,ne:1I'I.m Q~e ~[IjIb!t '!!l;I,w, IfIRl"Iie del. delt') de, :bw .~pst, Ui5. ·'«m.li:ed;omg a] poor metlOir !'eM_rllllon UJO.OOQ millon1!iJHle d61ie'e9. all .;0 e::nlu can~ y eeles co:rre~. de Iaa 't!!~'1!leIM de los Elilt&io:l ~Jn.tll!~l!~ Ii.\ !li1!!.I,YQr ·p~.rte de ellite dinero", IUtlnq;'ilUi [DO Iodo,. fI!Ji)lle' POT ·!,tn C',ll'millO UJ Gtlil) a ma.:nllls de· ICIiIll t\1:~lT.iI66aRtei31 mayorisb!!l, IlIUlfl 1l0000siJitan "In'f8Lrlo,". Emp:[eza:n con t98i 100.il)l)(l1 'mU'loll'e,a en efemvo y ·te;mlipi)1Ii ~n. cucnlillli Illmcruill5 eii 1M iOn~ 'bm~ari~~libl"le!ll die l'eglame'll'tGs, it1 'PlRlijJiJlftI ~ritiiI:liGD. 'Cl'll liI~ Cadl10e " ell! Aaia.

He ,oq.1IliI1 :10 que:M'5 dij~ .~C(!'!'«l die [0i!I tpl'1O(ledimilm_ de !a'v.ll;ao un fuDU:ioi!t~i:.'i de; ~tw 'rll~i!!'11 dela D.mitlli:wn ,de E~t!paf!li~i.e!lil'teBI:

Pi (;CudDto iOO~O d)llg~mt~ de lEI \i',e.n~ de ,e:s~I.I\P'!lm •. dentes en ~a cluud ,di! Nuevli. 'York. esda ano .. ?

R;: Tal 'l'iezmez,. diO(e. quince mil mi~i:o,1i1@;!i. Son milmillones elili herofl:!n. y qlli6n.Hlile cytl._nt,g, de ~ !,Q, ,t;l.!)m,~,

p~ i..C6mIl' pl!ede'e&~:nde!;si!l 'tan,to din,eN! sm. gue ili el Scnricio d,e .Impu:eactm ~nternD'S !;Ii !n:arl!ie:8@ .d@ oo@uta?

Ih La ma:yor pmcm ,S!! JD.V~ 1[5€ oo;nviene 'en cuellitas ban. au-iWli .1~gUiimElB I elIl Miami"

P; l:Com[l !!Iii to UW8!1il IP!llllJE!lJlii' (;;En cajll/i, d~ Citi"'t6Jl?'

'~ j'ijIW' Cliljas, de ~rt(itli tlti que PlM'! c;diilinrte! 1:.0, I'llIlutdmll pa,; medlo dif!! tlJ!'a~roru:i!h8 b}lIlilCllrias. fionriid~ "i'PciJi'li), pan. emrpoi',sr. lwmo P~1iI1;!mli li-t1 nes: bati(OI!l del Nnel!;l'aYo,r:k?

B=: MedliElJlteliiIJP~i.M Je,!fd'tirn,oa. &e '00 e1 .millj;or dL"irn.wo.. P. ol,NI'o rue el aiJBO do ~!.'! banda de L'~u:us. on elBm:IlX, qUe,emplea'ba IJna :s~~Uirsail ·del 'Ctnmll!icaJBarnkpilra I!ii.rYlIf" I)Uletos de ci:noo y ,dill!!! f.l.6~ dii'l'Cctarncn'l:e !fe ~a i41_.le, 1111 QPe:r~tion de .lavildo' dc' diilllillro mb impoRal'lro qlle, se harya d9S1'ba ... ~truIDl:ljami'i!5 'en Nue" ... ,Y:o:rk? Tim1an que lavar roda !.llfiDi Mveda fIlipleta de dinero de las. ~s.

II:; ,A:;;f es,

p~ Rm ~1Ii, ~ci.d Wt:ai] de aae tu:gooo, q:UiC ~illllpl~~biJI l:11'HI. !lucum:sal ~m;pl.c,tade, ~n b.anoo cQom,el'daJ. Ino' j,a._..ah1l de trPI 0 Cuu!rn' milltmlm de dltli,llll~.9. a.I. onli.

.R~E50 Oli .10 "',[I.IJi tel;;liI~.o,

P: 0 Sillifl .• .que mD"v.f~I!Im,e~Q.:!'I del 0,5 ~r ci.~l!I"t:o' d~ mOil:! 'Iw ent:rwillll~ POl' '~tll, de c..stupefl~ciJet'l't.e.l!i Ifjw ~AMnl ~(f

Nu.e"!'''_ Y:od::; -

R: AS'! me, PM\-.

P:EIIl~OIl'ilif8, ,l,dQ Q'Ula, 'UjpD1 ,a~ l:Ie',g·!J(l i:ruI legt"tii'ROS ~!!tmnm. hibl,onde?

:a: De ,negociiOIS leGilUm1JS muy .g'li1!l!Ides, Es tudo Jo ,que puccio, d:e6f~

.

&S' !II.D buee eomienm.. l.QI.I'itill IIIl,Ueve l:al:lcdadles de, efoo~iTl'o' b.n pnndles '\111<1 pU.'ll!d1i,l1 ~li'reprles y ,dl~r:ral'.!ll1r ,!!'I'I enll!!ll, grmldc~ Cilintidades .' b:.mletes de' bail. dellom~]1'lc1i6n C:Qb1'8do~ QlII tm.s caI,IIIi$?']l.;os casLr-I6:S ~j1!l~W!, ]Qs ~:l!ta1liJ!loS ,d~Q,rti1i''tlM) lmigr;i!mil~.s ,tffJ~dJM, e~c" ~h'i8 ·o.dehl,nw ro~tlimOB !IEI .. I i8I~o-r:ia dJe Jh.-$~~9 ~n'~ma.ijonaJ., e] uOJ'giOOio dejf1l1:egm de ~pU.'E!liIta ;m:1ili,j ~e dl~ ]ms iEstc:dtl6 Uoi,dl!l$, Y i;u papel ~lil la e5't;l'\liIc[!W"a de m.;m_dlQ, die N8;[lCQt~ lioClO. SA. CUSlnilO Ins ~i.liQ!,! ~rminim. el diD, ,@t @~rtj ... o Be 1,1~"'a al h8Jne(l en VillfLas ,enllrm~& bolS3_B d!l IlilDa ,que ,sa sea.

ell "nlllS ~nmoosO;S ~l't:h!.lJlo-" COil 'rued8£. UD'!) 0' dQ6 miftmas BlI. db. teli.'l:l!lilliBlll POl" furnltiwm. oomm 5UW1l\. PeiI'Q nad:a m&il lo~ cDs,l!WS, qU;(l! ~ 1ri1l,11Iili'i I~(j; ""igi~9Ilcijj .i1iiool'llsu.si,l'Io un sinnC1mrrro die etras rlilehBldI!.8~~!i!gi.

. MAs a;jei,g1;e bal'lla~ de .M.u~: f.h:lu:Ii" ~ ~'l:" dJe.los

l1li'_1, '1OO1ID.~:·nl.mllC:3, d~lm lUJmmmo~ .Jaetl'\')j:j, eo!i~I(liUil'1M di!

." ie,ot[ljl:ij '. • ,Ilit! iilliner,o ~u.ci~,

atLl!l ,~dQ iiltI ~. negne](i '1egiliirno" I~ me-rer !i1!l. itegD.l en. lllrlil. we:1ltE!i b~i.a.. il:ileile qpile ra~M' l:Ei em

, c~os QiUememi!~Wl.amos, ,allbJl:iorme1Ji'~, ,;;,;OtlmQeludi:rlo? "Lo qull masteme ct.!,'~e-I;' oomP3Jru"" e:s ~1'l'!j''i~~5e. :Rin ;e'uen.t:n, 1m hllesplld de ,WIfW!IIl m:tiv.i.dad dcllidu'Dm"" nItS

uni:m,pOl1;aflrlie I'b.ncion~r'lo die 1m8. d~lls.!Omb gr,~e9CllS!l9 " de Nueva York. "Pempuedc tesul.tm mqt dific-il

• ... ,.. .. 1"',1'111""". (l(!in~w p_ion~spl!ira I)ediu.cir les ga,stos. Slm;~!m.'I)"n:I:e no iIe p.u:edie t~OOif: cadle. tfilfiHt~.;;'

VOl.!i&'t1ClS apregmllt:ar q~ dase de ne;~l:i03 fin;'lmi~ &e' tmptean com(mmelltepara m0ln~iii.r 1P'lUi~ ~,I\id!a.d-e!!l ,d.e d1. M~~ i]fcito ,&l1n ql!le II~ DXlts\,

~Bo;y ~ OO.el1IImiii ,que re5lIllttw ~u.abel'ite ,~ ~ pmwbai III! n10\i'00" :rol'lld~ iUdtcv.t', dijo ell!'~rlJdi!):niidlil" "Uism~ ,oltmfllbles llu!iJ las Q:1.!le mMl!~!l!. diRsmM., alllt\1iielil !llIlIle, baee niegMios; ~1 mc,n:ad1Il fiamm.cie!l'o"y oo:mp~ y vende gf,(l;_n:dei;: sumas de V'ldO:I"(HI tOOOB ll~ dhm, Mm.uto tros milllllW '!j'cndema~lIneB·. bonoS', biencs: iI.I. ·ruth! iio., ¥ @mptl!lrl" @1 ,l1'fDll:UV,O para oomprarr' rnli!! vall):res; pm La cu.elllta iPumeran pasar~a5 de mnlolille5 de tl61~ .Id dial, "!,1m ~ Elll ~Ido, de 'Ill! jl!l'r,n3Jdia .son II:In~ ~UllililtJm;; llliiluiO' d6JIl~" Name MtaJr!iftellfliiiJro de, limns CiiI__ant:o.s mi!nOilies .,mjs';"

&Ie! pm,gi.m.td. e~, p1Iluil.1l:n, lio:l.i btU'it~r p~ ,~" .

"!"Uilitl. '\I~ q:~'iii' ~ poer.mite am:ir UiM. (!Ml..'I'ta., 'nIl hay m,tlchi!l que Mt:el''',.1»1lIida,~6 em :fimancieoo.

:DclMl hllibc.' :i!~gu;i!Ein 'q!.te e!ctaflc8, liaj;pl~d~ erct tel 'bo;nw, por 10, pne:rail el f!J~~~uno 'que abre 1.1 re~!I!dlilin !»m~ll. Lolii dllmiE funcionllli.w: no tie:lIDeD. 'pur l!IIue !!abe]' liUula al. rnspecw. Plwde b~hu iiOll un emp~eIldo de NlIl'OOtrM-oo.S,A, [Iden ubiCB:do

'n elblin~. .

AI, sc,guir lupjBm de i'~ C4t'lr,g;!lImentoli de, estr~P0,ro!)i~ii.~~ qUAil 'el'lrj;~'f) II ~iOO ~h!.dQs UmdUB\" LO$ i~~-t:ip.&OH:s.ll8liij se tropncz,;)'rI Oij'fi los secretos, del La.vado de ilme!fo de Nan:9h'dfiClO. ai.

HOlY gill 'Elyria. Oml!), ,~ de· C1Q~I,EI!rW. 1!Wa peql.l!ena eem~);iim,a de tr;iin~I;'W Q,f;T.eO d.e carp r~r5l:ll!lal. q.1iIe ~ U;'!mn MtdwllElt.Ak rCharill'l'. mnc. Voim;8 POI!' c~!Oto, il'I! .Mldlwe:1!'I: Air 'f'll [lil'~iedlad ,de Airoomc .F'{l.ign,. de Se8n~,e. AirDllfnu ~ty ~!l manns de ,IIII C~ j,lilverl>iWllistBi ru;:oyorqljlina Allen ,8IIld 00.

&gIDl ell'ilcru YwJi; Timfi:, lIJl:eJi er-a el b{!.nqj~ m¥em'~I' nistll. de :M'II;i)'i,iIr LIlml'ky, ,El ~glillildi) de Ctm:rli;:1Il An",,!;!. F, W:i~1 i~urn. Htudel'. pre.sic:fentc de Al1ensJld (10 .• es miemlmil'dio lill <lirettillfl de, Airborne Freigl:it.Ma"l: PL~er. de Detro~t" @lsoctO IRW> eertiI.ml·.' A~] ~,bnmbien li.CDC lUIQ bUfl'I'IJl ~M'C~&n de lI.cdiOf,lf:jjj d;e A~d!l{I:ri'.lEl.

Bay ,illM· c~ait de ~e~aII IntelJ~ en rel!;i-c!6n 0011 Aitbornill Fr,eighL

Pri.1t'Ilt:li'il'j ,Sl;;gUr.n. fUlnlCioiJinrios jtlidiciaJ.es d~l (]lafitte Miedlin, M ,~ga,de w::Ii v,cIlumen C'Onsid~T~1~ U ~.~ ~TI!!'l(!;el'~u:i:elil'tm; qJIIJ!O l:Ieg:an u Insllis'!rilo:!! Unfd",];ilIeBdo III ~1l~O' o.ri,fll'IW, y lu~ dJis· trib11lye p<lrtodo eJ :pais POTIlI!IeW!O lie Midwest, A irCh8ri!!li.

&gundo, 11J. cml[ln~ n~~ II lim onilOilla.s ~eliUltl".1iUli del, Cb.a&e M~l!!.hi~lJUi.1i'i URn!!:. de NWilw,a YOffll:, yl~ ~p!a Rel'lei:"l',i f~ru~li'ai ((11']0$ .Esta"ilOOl Ulil,ido1>,

~I'i!mcl~ adlll.:ma.les de' :Ios, Estad~V:ni'dos, .till ax'I:e~ 1,9 (!;fjo la Airb!ll'ilIe ~!llia (lCiQU del.P~-clflco OB'~ . .8J p1'uebu die :~:Uin. ,~ ~r.mkls. metiiao;; eOire~j~e:!iltea de ~, posu. poT Seafiw, dQn.de .111 Ai.rbor.n;@ tfene· b"Umatm,. COl!5i sill :~vi!j.i6r.i ,j}I~ Ij;I:S,od;u.afiEl5 ,EleroportIDirias. Qille 11'10 tlen~1l n:i 1111 diBcim.op.arie del pe:mllllil.t liIOOG'&Ilrio ~'f',ElI lEI t:a:IetiI.DfI I~ ~"~!iO. lI'ie~ ,d'el:a. Ai:rbome. 1M l"eC1:p;ieiilltes sepaS.Ul d1.'redameo;w a ~g.MIlj qii.l:e distriblly.elll eID COllte.mdo ,eD. Plllfi'toflbllshm.m nt· m.00lS"

OU;,8, man.era de, meter las iillrogM It ~os E~d.o.s, Uw.dlll.~ es p!lI801!"1m<l d.e ilEI. pni1lli!llcla Ca!];adleD~ de.a ''iWi:.dna A:li'I~~ y em,· barR\3l'las de aM. ~:ibl'eS do Il.wm9i!;> al p:umio die Se.lllttle. F'u,lairj- 008 pfiliciaea.s i>ll.di~f.I q;ae lliJlai ,GUlbsimaria. diet] Honrkio-ng a:ndi

III sul:isiwEl'rill del.[IJ Air,bIllU'I'I!l<. 19 Midwest /Ii ir, e8;,i!l1In

1Id1limiteire5ill,1 ~~()'. &. lDil)'Or ,cli.elJt;e 'IllS la Re5l!itV{! F~dent ~gUn propao~ CiU.!::Wos, el 40 ptIY eicnto en I:womedio de 1.0 q,1i.!1: , . eada. VlI..eIQ"di.ll~ Hme::l Berea 00 c.Mga !ie, ~EII ~~ l,i'OOllfral" taReser!'\!a embuca ,~~ J.o:e ·drilli am.r,mef:l cantida(h~s de iCInlllql!llil:!l can.oolados eiIIIt1)~ ,'IIJ,,", doo!: ·tii9!MfI~ ~i)nnl!!s, ,oom.o parte !dI'AlW~, 'Clm',,:l IilFi.I:~ii, entire di.fer'l!'lIlWsloc::did;:uie .• IlJOll gi'3illaes b~ ~m'IM;'~!iaT€!s ~plean li\g,lil~IiI~; de 9.'II'U0!l18S,priv;I3;.iilJDs, fiU"ill ~~1!1}!ro.i II'Q:Pills,wb~s. y 1a ReseiI"VaJ F:jjdjjr~1 ,p~tfl cl :Ilil!'l"'!'ie:til) MInOOS) ·pequeiiO:5. 0 (I hii':: jp"Ilnciell" c!il!Ellnrlo ,los 'Im'OXQll no 1101'1 die gnm, urgenda. Los SMOS, de ~lteqJlf.lJ.iS' 10::; tr.~n<5p{lr1:;.l la Ji;~id· ,"at Air. par OOT.I!tlr-m:~olimlrulo ,El.!'l n9T3~.

II!}] !k;!Mcio ,de 111 lI~~(h!.\l!.'i't n~ h~a &:ido bucno. S!::gurn Nowl'U11!1 -- _- ""Incionma d@l. bB!llco de la Rescnill Federal 'e':n. CIIe..

"u,'n dmge PiiI'W d'lll l>i. J~~blUI de OOIllpel1!l!llC~OOI. de' Ja Ha~e"8I. '~~liili.ifi,dl(j ll~ Mi,dfWM!t. A.lIr ~8'mbOli~i:b:J.chin p.iI.1'Si, ~ 1l0WU"· eleont~a.rto en jl.llio de 1Il918. tiilw liIln.jil 'orert.liiiltlm1'l~e:iblemellte ba.jia, de Cill.si. dills mWllonJe meno~, Pol' .Il!'!!p\les~g. Q'b~t!.I\!'Q It~ OOn:WIIW" Pern deiOde ,eil1'~l'iiO(!'S S'li !;ll)lfVic:io n mil Heserv3 Be vwvi!lJ 11111 d1e'oo~ S1rmpl~emente d.'e<ji~n1lf!.,de emb~ rtn~ ch.eqli:e5,. q~!U Ifll,lmp!\fI ,8(1 1l'lWI!ll'oo.ooill!lll. ,!m los dB>rop1!l.m.o;S" Pe. '10i1l. m4111 i:wte:reB8IW5 Ig;n embll'H.:!U lli~ c:roci@i'ili!H rum~~~!! de

IU (I{w,cliJente, la.A:irbnm~Freig;n.t.Alegaronq:\lll, eo promiiidio, II, .wi ]:i!JJ!' mentfl ,de .91!i1ll ,erm~Uie~ 1l(I'1le-1!I~'~(I;.~ die: 111 Rcsll:irv~ y 60 POI' ,de:n~o, de La Airbontl.i!. No 'Ill c;reo. Me plI~-eille'~ biein

IU~ hi! AirbliJmC,a Wa coal ]e Klillltarfa [!'ilIseer el ,e:ileIlw>porcirmoo' de, lit Midw@5t. !!ltmll DUflstl'm,.vllelos CO!!) l!lUS remesas,"

EllHg'ffil, IlP0gll: ~ar,i! ~!'im'l~ip~.o~ d~ ].979', 'e.l YetraJso_ e-nel ileme:!Q' Iill\l'lp~ !Ilp:ro,.MSI[~ W:lJ p:l'ob'Je:m:EImll!i"liiSCl,ulilllpor .tEl (If,C'' cleil~ masa,de cheques pe:ru!ie'lIws, dl: OOlJ!3W ,lJell'U:-,o de'l 3iSJl,ema:; blstt!~ «Il!1' tjil,l!i[!; 111, Midwcst. Airr L'·eWU8..<;e 100 emlbarqiU~ pot.

GUliI,tm ,!II cilitctl,h.ol,,M ,era ,quE!! U!IUISi :I!4,QO[) rruJlOl\~ d..o d'6i];JJf!e'i O!I, clI-llq,ll-'€f,s ptm.dlielltc~ dIrJi ~l.ISrepot dJ~ ~Ii!-nuetl e~ c.inul,a:n1!e. La M,i,dw(:$l :1'ii!1,i6 ii¥Mt.IlIUi£!:!I 'QrII'l q[IU! II! t~nw:mQS Cl(U!O pllgnr ms pam que ~udi8ra ,oompral" mil> avicnes: clI,esl1e '1IIlegu, !>"II! Ili.:;l.

tacl&l1. o-rcJ;sllil1al fu:e 'bm~j:::lJ r~e la Ailfhome 1essubs:idl1a t~ vu<elns. ~ero' eID :J'.fflllLema. DID; gel .Ii!!Ii.r.esia.ei:ro."

iEl~ :scrvicio dc'l!1I. M[ilw.G!lt fl. ]0 :R.!?.serva [,l,edie(MIl ifie \!'(JruvilS, ita:n, :m().lli~. qu~ d!!';5:(n·f[~'p!J.l: ~m,lel!;g,laeo.l'Ita1hiliill~dI 'QIl'I ~i~lk lan:!:e !ip!J~VWiS WJlU,ilil¥Mitigacion Ole un grupQ; ,d.Il Ja Om~I!I~!!;i61'1J BB:IlI~.1l: de ]I!!. CiimElr.EI.,de Rep~1'It.a:I'I~s.. Sill e~~rtba{g~. ntldle 1r.l:000!JidQ.ElJ Ia ,oomp.!tfiia t!l demwll~. y ~8ta. t@dav:la. traM'lpoKa 1m! ,c.he(l'l!!!!9 C'!l:~l~EI~ de, 1!lJ!Reserv~ Federnl.,

La Mi.dlwcst .Air Ci:mrie:r [no mot;lEi di'nm:4lI' ,ac .~~~mlo ~urn. ~,~ :L~r'II"D., liIi '~il~";'Ul m~'¢h('); inlQ1\~S e:r. CWDI)lJii:r SlIS 'ohl:igIld'!.1lle.s. ~o e[ ~tr.a;~ .Ie .t:~.rf~n:!:3,!.!!i!1a! g:raiR ''!'elJl~:I: la ~;m]icl!l~il;W.C.9! Wnapecci(!<nu:IM 1\~1fIl;e~ruI lpni(~,rolllitcs, d.e ]E!i Rcll~l"'l'~ .Fede:ril.J. ~! ~n8. fil]l:l.ciolilllJl'~~ :d~ ]0£; !I~llOilf1i.i!jrl;o~ nil!!I1i.'t'~ ~I[liB rn~I1. Sm~ ~!'!moo~s II oo6S, los oot.ejO,$nomales.Si .los::lI;\!ili01n.es.,de la Mid· weilt ~i!flP,(l!:'U!![! diro~UI uil m:ismo 'tilBmlPllI,~m a'&pB®m,dcll1.<f;l!Il!1b.! '~3'!IIna lIKt;romm:i.llm~l'i1.\i! l'.e-lfi~~

&: Imti(l!l&t.t qu~ Mi.'IJi!i Fi'tlbeT yCJil,ades AlOOl!l comi'm~li."l1 ~ " , ,dfi~ia~ C:O!lr!!O WaAIr!bi:ime FI:!ii:~gl:lt y la, M:idwll'St. "'Idt •. 1..,.. 'lUI

. see;lIti~Jl1;dc Il'$ ~~\'t@ l:a ~JVa~:Q~~Jie :es.e p~..m(l ~~rvicio., ",I!J, s.~'? 'Gui!lllilo m l~r-8se~ :~SIiIIlll!l q~iil l;a 'JllU(i,we&t ·ti·e(lll.e .siI\glmas p!J''IlI~~~ .!!!~gO~M. ]::. b~~!!.

'''Nos®lltos '~re~ml:JlllaMiilwc$t .A.~F', &0' ·huj!l.d~ F:r·ed .iH!OSfl'. iden<fte: ejeel1!livo re.til'!I,m ,dem 'me'\!'ela,n.d N.llJt.iioDaii Cit;y c. ';J~&epl:i GilmlO'.:f;ud8Q:CfrY Hic:t.maJ,pl:\e5hiemte:de i<)o iMid· 'welil,t, ... ;:no :1} 'I'1~:rmc :II ~riil'lciipill!,l. ilu 1~. ~emt~.05 ,!lin d1~e-ro, 8in ,~Ij~~tes Jl!' C(ID 'I!Ul a.vj;~. m...e di! e<] ~g(!l¢io, d'e, ~I~!l!l' ~os ,~heql.!lcs ,del N~tione,l, Bank pqrlM.o ,el'e:5!l!nb" yilam6 a ~ 1M dem4JJ banens die, {Ucveimtdfl'H<I '1~fi'ic' dii~n oW miam~ 'tr~.bE\iIll.l.U~o, 1\;! ~cnJbtl ... Wa II!~rva .Fede:m~."

flogg PJl~t'lW· .~GamgyaJ. au. amigo Cliilforol. O.MilIDi:l:. 1m· (oflj=vi~idI~{lljbii ~l"mltiw, dn, ]11, Rrnwl"'i'8. F:edetl"al .~.fi Cillol<elomd, Pg!j~ 196q. Mme:f. ,C1jyOi*plilid.o d~: a liJoilido',e:n.cargadJG d1l~m~.de .kI .. ~~aeltl. 'C~~lW,(J, ,em :i!ladlHi m£1l1l:;!1 qlillll ,liiI ~eJ1'lJ:l dJ8 Hogs, M():t:lll.(UI, HEl~Il, ]0 ,oonsi;gu:itl II: taMldwe9!ll ,Ill oo]!!'!a:at,() d,e~~PQl't.ar:- ~~ l\oiJ. c!i,tiq'fl.es.J ·~dOcWlii.enms I3i!'JiB!:liC~~!!. '1li!.l'ge~eell,'" 'e:!ItlGd!!ll e~. dieti!':i;!ICi de Cleveland 00 Ja

~iI J'ede-raL .

PlmlUtll! de 1972, i1Illgg!i' Mm~r!ll9 'p,\tlJiietlOiti ,d.e~ei:do '00lil

Ikuy ~,1J~t:z.e. Yi,ce[J:re~i.QJ!:D.t-e. ~~:t.i~, d!.llu ~$!;;'jy.~!)In, Chi,~go'P~ ~r'~n sol(i sistema, it!!t.a'disH:'ital nacimal de t.rtmS.-

pone. wfi ~i); :el]. Cibfuago" pBInI k~Billdli.l~' todo 10' ote'''.

I.e lWODSejfl!r.QiDI II, Sl!:~u)!~ 'I;!U}e> ]i? d~~r-a il!1 collltr.l3lta 8118:.

ta MJdlwl>c$t,

''Sa I~dta.llitl-lli em. OOll .mum·!} ][lIW~B buj':R'" r dijo &bu~;t;re, , OgCllUi5, "1CCiJ]t:Ii!lI'l1l'l, Wflel vi~tobuell!JOl d-e~ ,ell1tT~1 na,e:i~n:!ll de la ooma.niland.a d:e we10 de 1a Fiii.erza Aetcea. :NQ f-iMmo]~WimQS ell .avi;l~:ig:u;S!r mii!l ....

Al p.il~cer, C~'I'iil~ b!.l.e!:'!!;! !!e Qb,t;\l¥op~!:, ~g1o;!!i de: 'Cla'lJti:e:

Ma~~ary Blair, m~.e:mboo de rnflldi'rectivil del. N':a!iD:rIal Bam 'o:f mev'il~~dy ml;(IJ'Q:r gGnera:~ en el e~J"W!o Regi:m.1ieM!1) de' 'W:':ra.:g. ,m£sim:IJ~ de [li1teligellcia .d!e. ]a fU~ A~~,a. Elii'! 1~ ,'1Iru!)G;J;ti'i'~ ifu·] Q1.@veJBDd NRfi'illnal Ott;, B.i!iliLk, el '!l!~~!ldor diE.'! ~9J. M~d" wes~. 5e e:n(!~~ntr..:;ll tllm.llien ICad 8. A:hl~[J.~~id:e!llJte de .lEI. ald:eI1lCor~rl!Jti~tl. de N'U.2v@ i~ik. ~.~ 'ql;l~, Iii. SU. '\'COl" 1l,lI. la ,~.P~S9. de ffiE!italiB,s, Fri.vml~, de Cb3:rles Allen ~:n.d! Oo~ en~e .t~ ao'if:'~l:'V!!i se ~u.e;ntan .1:1(1 sotQ; Ane!Ilmi.9m.o.I3~1IJi(I bmbic:!l :If., 'Will~~ H!ml~:, !ll:~ l~ .A~Tbwmlo .

h b. dhwti'l'1;l del ibOO~DIia:l.In~im.i.s(ri'iD James:C. Doom.elJ II, pre~idup:~ dela~lIm!l!t!um O]l Co, dc· ~El. eUElI. Max Fii!lb:er 113!!1 f'1l:Iuiad:or , w~.P~~~riiO.

(;,Ql;li.l es ~o q'lJe saJOen. ciOD,P.'Hd~i.on eElws efi¢mrn;~'B:DB eaL9.IIDeN$ 9(1boo ~,ag!llltiv:idmBl;:,il~~i)~: ,[Ie Ail:'oorn.e Fn'!iglilt1 ;E;us nc,p~i:ool O!m M~!'i: Fi~ber 1Ji·IQ..~WJ,~ftI'il~1lIIl!8 AII!liIii. empi~i!:l!in 'll'1'I hi Midf.!.~~ y lI:eifiillll ha;sta.Da dlil'1ectin d.ern N:<d~imlal City 9~nk. 0 Mil!. 'il'~tl1J.pMm!l. '(I .001l de]i!!lIruC!1ites.

IEIII eI11i:9r-arrnril;je bancado

REly:f!1JJ ]ajwdacfirl\~ti¥a de ]11 Aiirbornc F'Te~Sh~ u~ ]>e~(;;()iFlaje ~a\VfSJ, m:d.S iNlWI'()'.s.an~ QiIl:B Jes .Ilrui,ges: doe ,e.~t8i en ·e:1 :Na:tieml Ci:lyB.II:i,k; of Cleye'IHitldi: ~tbl j,a:~l'ilS E, O~~:'i'!I' t:I!lJQti!"~Lo!l

. ,'den~ ej~ClIltiivos d<:1 Chase Ma.lfljb;'i~~ BaL~ de Nuev3J.

CSll'ev es el m(lJ;lda~~ el~ :eli de~t:ob!8J!Ul.llri(lI!l:'lle d:C!'lidc IlIU~ ~mp1ilIi1!:!5 Py;ed!en. ~'f: '~Il!:nw illil 'l!lCh~ :M'{inho..ttl.!l'» BWl'Ik,f:iene otra di~tindvin: e!t ca.ballero, die hi. O.rd!e-:i'l.

die :S".'!l.!lli!~ g!l!Je-rn~H!lJID., ]S e:fiI;ogidiB.JJIiI.& orden ICillbflllexQ;SlIi.flI ,b:ril*'li~ presidilillEi ~rla r-.erltEl .bel .Bt; cl1hl[,eo fiJ'[I~i«Iooi(l die] C.l:m:I'iD M.Il.lnhlllttarlil Beulk 'qUi~ tistetllta ese ut.W'!i).

'N!W'.o;:h'oo inveatigadot'e5 «Ime'l:Izin'O~ a ,ahondar 'eI:! el hjS'~. !!"i.a) de e3;t'ey, A. ~n~ipi~ (fe·los sos~nt-9.fi. 'ertt Ul!IjO"'81l1. ej~tivo '00 to.n~ e~ el d!u;p!llrtl;l1lll,1;lmto de- erudite del Chll!re'. l.ucgo. en :~,969, Car,ey ~o eJ~Iti:ilililw '1J'lll"Ii. OCi\~'S~r a ]8 . .'lUJelJll~"i~, looal ,d.e lIlambm,'Sl, .f!o.1 'pl'l'ii.cipal bil:nuil mel'UllUlti!l, b:li'i~W..njcC. P,Nflto se Il"ilIl'ivil't~o ell 6~ jeru dol Fii1>t ,Eml~i'ru B~nk. emp~8£I f-ilQJillflh~ de] H:wnbrtl~ y,ile R. H.M<lIci's, de ll'lIlTalo. NI1Ie"V',3 Yurk. EI :Fjrst· ~mpE1;e. iudo. do.s di.tI~wlre.s de las ti!,!ooas, Ma.c}!"s_ Y Be IlilCSlrgoba dAlilas Ope.rUci.iJ(IWS bI1JlJet:il:'i~1:J de, Empl."iR·, lu !>ombrfa '!l'm'IfJ'e~ aiEl' los lmrmanO"~ J.awb:s, y d.e hUJelilupl!:IiOO del. (lOIml,g~jo de .rura, tcl.8ll ~ .m~n;:(INa .de 8U:«~IQ..

E~ Chwsg l'I'bmhti.t.tSl'll'iil'(1 \,~ .a.!iti.em!e rlll,md~al·.i(!l;; (iYl~,deja:1l ell Oa"RCO' a La lIIlil~"d de .$\1 ,car:l1e'r.s y Jue,go tegresmil. 'Carey ebl CliS!) (Ill!ioo' ellb:e ]09 Y~~(!;~nte~ ej~tiws deID Ch,tiI:5e: todos 100 demt1i9hal'l. I:tscJ1i1i i>u, C!l!!If!:Iera en. cl oo.nC1.l. Ctll:ey tielt€ re~.ail:illOlile5 po>t)!) oo:miimes. "'LEI oo:tlo~i,mtl.'i POT' rela'I)"ioJ]:l\"9i f::imi1:i;]i"e9 ~n 1!1.IE!!Jl'iWWIl Uni!Y€(r.l.i.t.1!!"', ,diijtl'l:l bEllllLQireZlJ) hril~w.oo, m.clianl Hum:bi;\lI, IqWflll diriID.i les D&goclG:S de ln !fij~U4 'en '10:3 E!uli!l,dOO! VnidOl!l. "Asci q(le '10 ,enriamos de: 'vucLta aL Cbsse. 'Con!m9 3n. tecedlenw> flmlitlm:es)' un:i~n;~taril!);~, ·er~ Ia persons. iile",~pant.

:t"mJite!i:joll>H1!IT' 3~(!'kefG.JIil'r 'l~te~'ido:ll:ro d.e IJl' ,directiYIl dilll

Ch!l'Se] y a BllItciJ'le1" [di:rect,ro:' de·] ICh:.iL~ll.' t~c sas co]~lIl3:,

~l'!)!' .$e 'C~Dooe' oomo ~ ~1n~"'1I de lao I~. sin ~.gtUI.a 1110.Il:il£dodi hIJ:n,~.(B,ri,[1 iJlil-pedid.

P·em, 1iUl!.pw:'!:rinos,do Hambro's SOli de los mejor r-ei,adllrlai!lo!l en l~ I~ii;~ "'TitMi~_ e;lj d:irun1lQ! sl:r Chiu'les Ham'bro, ttl;) de Riehar-d Ka:mbro, .flll!:lj~ del Dil1ecwrio de, Op~1Fllici.oii.~ Espedales d,W'8Dt:e lSi SegIlllOO OUI!ln:':Il:MllTld.lilll.ol S1I~~M'd'iJ sir WllUiflIDll. St€:phe;MQ(!'I" aljiiiJ; ··Jntlifl;pirll~. Que hayrui ~recl!l!;ad,O a !Ai. pmw;giilo 'j,ii$WiilG<1lILi.de<Dse Jo.1MS 'C~y !II. Ill! V:clID:mlltia Or~ d'.e1li1 de San ,J'Dsm de ,Jemsa]~n ell inc1~~io de q-u·e ,~it!e llils ihioo II W6 aml~ br.itIDncoal.Dn mas 'qlle m.erUS servieias rnormal.@s, wmlil pm'll Uegirlill" IJJ .mCl:r.il\;il~r ~W mIDi eliilV.8;OO hl)IlM s,~imibdUel) q,ue Will CHa, ~1 ifu,1ii~nica lc ]n.U3de oomli\!;rill' nun estad!olilruilifIl~.

A. ~\J qu.\@\ D!l!$ oondJ1Wl:l el Ca&O de ~aAitIUI.r.ne F1"C~g,oht e5. Pl'le:9,

,I liD. r:educidlo ~p;I dI~ banqlml'OS 'I3IO,p\1llJi.'I, 1i!!.'II'·eoelli8l'11 les :pri,l!il~~~e!il p!,l;~tQs ,mreltl:.ffiY'O&., :~ QOIlt rt'e.cue:~11!1. en pu:el5tos Ml!ULI!IdmiOB :decl!i~V'~. La. d~IIBi6"i1 BCerli:iI del p~pe~ d_ 'La Ai,,· 'b€nne ian [s: dli&tribuciiOI1 de! est~&cie!!l~5 tiene melitOO mte~9 fi,mdame'Dtal q~ ~!;I que'IIO!! pemrioo !laber de oom.o delinCllll.cn.u.es H, rnl'J! lo:rad.e M~x' FiebiGi' y CIhoiJea A.DCD, puedecq, ' :ntabl:M' ~1.acionleli'i 00I'i l!il!Ei ,[:i!lUllrllM ~rn:i;titud~ID.c:>,liIali)ce:ri~i oomo·~d.NI3I.,t~!lIa1 City B~. Q-f:c.oowla~Ql y el (~'base, M~ttan. El'ml~, ,pW'lado do ~f'SillDojl(jS se mAnitie!:!,en pQlg.n>d~ ,do Uilil 'Illdo ai, ,0Uii).

BOT (l"jmoplo" Allen and Co oosteili las: pr.lmemsl ,oom,rpras, d'1li1 temnC1!5 ·d!elprEdlios 11m lEU> llif1l~~Pru:a 'Ci!l~ cl,c~n,{1 Ho,w ~lw de ~Jr LtU18ky', el que, t1'M III~ hlib:llwJ}oomodo ,d.ell,ombJX!5l1 ptlillSmS, 5eOOJilwm.ei"!1IIl.e] Paradisll bli1md Calliiloo, p:upled!s:d de ~ lilltemat.:lonal, ism e;ro{lo \iLr.l4;1JIlIUev8. em~ dlfl fWrYi:do9 die- !l!eC)lll'i,ibl;d" .llliftclJ'tei, ,em:il:i'l~a,'dll de ''''.!lel nadJa ~, Baliem d!e !it! ~n;:l. PM :algunll I'az6:od, eW ~~!jide:nre ·de M~'s,81m' funciQna:ri~ Id.e .Pru.d.entiiEll!Life I~~li!!~. ~~:nQ' 'E!(It La d.ilree:tliva de En,terl:e.t Pnid'eIl'iUO:I pQRNlcl :Il6 PCiii"' cieniW de H"Bmljro~s. el ~o 'Wim,'I'lr.cial d.ll~·s, en.la ,e,$~r8! d~ ,JSlI1e9

C~~ .'

iMacl'Si es 'W!liI!. co:mpoiitl'l ex;tnita,e.n ~o qu i!I. <i!jj'OO toea. '11;111-

Mondo 'Ils:tri;el;amen~". ,dice 1iUUI' do II;lS rgeren,t;es,"'MaC)fs no eii 'lima! tienda dlfl,wonm. a'ime:nll,l,iieo... Sus 19:!u'II(mdw;, no sall!'l1 de !a 'vel'lita ,de mei:icE!!fid!.Ul 1(18 vC'nw, I'll m.enudeo 5Q.fi,U!1l p.rotmi:tIl pbim h€lcor' ,r"~{!ijim!lllli:l ~-rm"law., ·MIUlD dIfa P~i!I ,o,h',? 10' !I~!I oomea. 01 pua.juga..l'·'~ blS ~8 moomtanCiiil. Mw;hti'l ~. '~B pms.l:runc!s de ,~to .plull van aID nogoc-io de 1i11 .por~B en N"ue:vsYOii'k;"

Mncts p!l8!!l1il' su p:ro,pio blllMt)....el R. H, Macy-- p;'Wa ~eailtza.r ~dulill.!.l tntJl~i.ones ell el mel)¢ad,o, d~e, CPpi,tal~. H~poUti~m.er.ire, J!llLaey·l'I. eli. 'tQ, enti"b~di ~dea] pwra llOVM 8 cillbo tr;s1'liB:fe~~fl!S'~ ~U~ ~lI1cio ile ~ eD, f,ri.\nii\e,_ ~ e;~ rn!li.Wl ,[Ie 1lli! V;e:Dtas, !9!.1i~ '~'~i;!.nd:as .r,ecibl.m. ,g;i,!r,1n~eaa eaill:t:Ida!de!l ,de· ,e!ecUvo, iliu:ncienlles'(Iia:m l!imcubrir I.!ilil nliljo 'mu, 100:mil()!.!!',;J,idl.l de, r'OndO"~ pli'OVenIDen~ d'9 fu!!,:nw i1egHib;lS, :Por ,tillad:O Ilbumciero~ los ner pjoa., Ma.q~ eo: Vi!l:o~ oolri_I!I;I bns.tan.te;I!I~VOS eom.opan !i'iEliew ~ mffil.ijs (Ie. m~U.o"lleE! dedOlru;.efl 0;1 difa r.ror au rulml1llm~Dle$ itWintM ban~M.

C6mo mi!snten las computa<io.ras,

'C!.l!lLf:l.~O's,e e<r\ltlO! ,ol mJlJl!liI!oflil1i~!h ~Il ti'ilImlOOlrollcia oleet!1ln!w d _ f'Ondi)!5i'" ,,,,l' mOOli'o .d',QJ ~ual mli~!l!6 y mil'es d1~ miUQiileS dl! dOmFB'1l!B C1Ulbjp, de mllll:~ oodO'~ ~ dfmsru ~~I100 dig, ~ men· .• ~ las Ito:mplIJtaoo:rM. EoiS pos:ibiUdBdlgsl do IlavlIf dmcm S!.lJtio .i>Iii(n wiin !no¥jJ·res. ~.n Ro:bcrt M:o.m~, experwel'l!oom· '1lliltaciullI Q)i!'kls: ~ ... ~bol\lIto~i:o!l Bell. 'U hi Ammm'CiUl TeI0tplum,!i' a:nd Tcl.!i)grli!jl:h Mi,es rnmo C'II.llcioIllO:

[Ill! PO~~Il!l" IcwLIq,trlet:a de :f~ll!dGS Ut;gJlillie:!l 'qu.ieoo p:!!I!Iorios ,eI'! iiillDB. ;cUt.ontii ibancnrin 'pax!l.. cb,gm~, WllC-.arlos ,dlel p<l:i!9, r~lld:a ~!il8, cmpre$I.,,d!e [pq)4 y abm 'lI!fi.I!I CiUle-nts, MI1~iil" .Penll &i dJe.postta ~mulado llf~tLvo y aCWDU:~!l mueho dinell"l;) e:~ Ia Cl.l!e:nta, 10 rlomud ee· ,~e, O~b.an,ml i,l:lifiollnlo al iScl'l'iclo de 1m,pl,.u~oStos, ,mt'e:mti.9 Iqi!li!! esa co:mmU![mtil 118 e;nilio, lun ~iI ilDI!lllj·ihii!~ dJe :rImdos.

(i06:mo t~nit" OJlll!:onOOl, b f'ollidM uepmell?'.sw e~ iji'armo· Ita~!to 'Ii~e' mil oolabondo:r del'itN &i,l baMO, q'iliC k~b<de OJ II. '~Yiili:6D delnUlsf_Bnnc,ia dltll rondos por IDiI1IIputadQrnY ,itO:itl:!Z1);liJ :10$ e~o.Wi!l ,dJo~ 'baIlee'. es if6q;il.

EIlW\OOualh:::a;Il;k) odena t.mlU~rilf 16.000 dl6)~rreHl d.e SIl!

Itllmlll,1i ~Jili di;gamo6,; ul ellilQe' M'~S1~ a E:U ·C1!.IeDtE!!! ,en R1W!11ui, ~D8 ibanurria HbzoQ rl:l:er,~ d:! £ti~rlce de~ ~ e:swO:Gmddeue'. W \fez: b m~~ del ~Jl!dant Chl.'1dcreiiJBnm!(. ,erl ]~ i~l!tI~ C8i'fiWll. 51.11 soelo d~ la ~mpl:li:l8.do:m ,airnifu Ur!W pie!:es'i(a ,de I:'QQ.R a.l~, rilYtttl de mensejol! que ,e] Ct.l!Il&e: fe ,envIa al St;m~d. Ch~,Nj Simk ,eii'i Jas eillh~os,. y 1~i!nMf.i\iIlm !m miU61i1 :~. Al ~mo tiempo', QJ IlUOO'tf'ilJ1C3!n.W dep«!l.taUiIli m,iU(m, de d6~ !~~"lfl'l'a:dN" 00 S;~ oliltnoo, '-'Iifg(t:lJl'iiel'" del 'Chose'. El1JlnI. U.1iI 'miU6:n "1 s,."le II:In m:ilL:in, mW! 10:;; 10.11I0t) d)6~&re ,~ I1a ~:taw!'ren[lciiio. de liB'ngalll'o. Lwl ,~puta.dl!lr.ls.de,~ ban.eo fiO< rE·wl.i,I!:lI l!I~n· gQ_n, mO\',il'lrien'liQ ilDlllS:itad 0 Ii: 15'ond'l';IS, PVil"tl rul.!ume!'l'Le ;8~ en esa cn.ellim a d:_iar1o 'erttl'1l11 y ·~h~ri ~aml:~ ,'mnndru1c.5i die dillUlfO"

'twrfidG, t<! ,~~, ~ ,~pnll!l!P. h!l, 'ltlI~ml!idn iwtt:~~~~ g IOMM IICI' 'OOlmpU~1e !I:iml.tal>J; ell B05:~~ Unill"".11 il!l.C\t_mLrg,~li)iCompoln .. dl!)"", .. ~ II! ICl~dl!.d1 d~ klll!!~,ii y'oR •. Iil~ &ir;rd~~rn hlite,m.ll~rl~1 dt 'Compe"t!$!i~~. ~U~ !lpHii.b&. '1W1I;I' KlmjllI~ ,m li1ll p'lI.pm. Climtltll. ~!IOjlllFq~il!fI, 'U'!!.r:nt~ .11 Iii n,.r'll1!, !F~,,,,! !.I ",lfipl'illE~. ~ 1;1I.r;:od.!iJ·1l:Iib ~ b.dca·1M !Oil ~ lJ'nidQ$..

1E1'I, 1919. 'lUll progJl"t1IIme:dor ,de c:o:mpuwdotaS_ d.~] &rurit)l' 'P~ d6t; Bailk die Se. a ili1lll r~c d!elt'ld.d:a, per lil O~n(ll '~IJ.mI~ ,de' lrtvg9itig~clolt'!es PQI' hllcer jl,li.._'4:8ment.e ~' SiIPp:le~e,n,te hlf.l) que 10loomp~tadlln~a illel bllmiilO t~:_ ~~lwa,11~ldl~' ~e dMQ:reS 'inCJ:illt.witu ,ot! SUI rnon\al, Cin Ziund:i, :s~. E~ ~b~~ ~ '(\1e n(i $I1iNe d~l paw oon l'i!p~dez. :sufi.ci6fi1~ y 1C):eIl~ntn):rol) CtII_do ol baliliXIfii\!li!IJ:o t~aJl:.libt!. de' ·Mh:l1:!T l~ lID. .r:mHOlile8 ~. la olkiml 'maml del sec~rity PiMiifii,c,E~ lJIiBw~EI iliS 'I,IiIlIJli m~ct:ncm ~ -LG;des!'iill~OTCs 1!r1ilettatarl de "C;fj!ar" t1'Plsfol)etitltlsf.nUr1i'!!l:ru;ias:,iLc 1 . .flI MM. P·t;fM geWSl a I)mebiil de,e:r"?iii:'MOl~coll1i1er ptmdes. cM~til~des do· dililuro: Uliiill vO_~' ~~IibS~~I',i~g .• Ie'l dl1ie~Q U~lld~~ e.ii, hIS rJl!fi.lgl.Os. banmno.s a doro. 01 6s!tQ 1Ii1

o~:~mD_mo8. l(1S :mqUii!l."itorJ pilT.E!I ~Il'i"-tlr. lOO!O()Q Til'ii1lj)II~~ die'

4~br·£s 9:l1dM: .

I. Los. MlfWtmIi,ctm.te!'i, de.bm IMmW eo!Il tmOrrnes iO~OS

tU'pt.iDJOS, que mJiiI.evn,f1~OOf]l9ia de mHc& ,de mlnQ.nQ,5 ,de d!iSl~

e:n ,e[ed.],\'O·al ~. .

2i~ Lm l'im«lh'.aI.canks iileibl}'D, OOlIltRr' CO~ una eo~prn-~ (]ope. md~ ea. el m.oreacilm,d capiud • qUIiI mme:rc:lelll1lY,oli1!lDluQ d~ \I,MQlIeB mucl:lo, m8IY~i' qu;e al ofecti;'!lolQ,lIu; !OC< 'IFiJ. 11 l,Rvill':

,8;, ~ mJ:I'IOO~nte~ debclil 'te.K'r aii'.!tactoo hWlil $lt.-l,.I~ UnUo ,de, Ilos pl't!pios, 'ballet) "oome~t:~8ID~, tlClnlo.d09 filii, ita biUica IiIiI~DIlifiIlI, ooeli!ltrul ~ las ietlmlB' {la,im6_Q" ,ilk.

Del ,oampo ~I banc-o'

'Oua.nd'Ole.am!llll Q!i'I :toa pori6d,ic"O.B qM' ~Oiei:6lllda w, iI~t61ws ruem.s a: Wi! pequ'IliiQ gr.iapo del 'banque-ros ,que .: s.;gUn!'!e1 ,woo, ·ll!t'ol,PIIt"'W:U,m CilaUtGs millofl,~s d:e_ d!i!l~ares, ,del DUOQ'I;r~~~ iI!eIfiO'""nroe 'que !lC'P~r '~o' que SIl i:los ,Uee ,'Ilb.ql'l~ DQ lill ,no.s dl~,

:hI!' .uf!mplo,l)qui:~w .SOIiI ~0.!1 ltdol~oontes que 0:n~.P-nm" It ifill ,de bl1Wii:~ de b."ID:~ dt'llO'minacion a l~_e~iPIClld~ ~. eA~~'? .Em !!1Il m!ll)'orp!t.i'te·,. ~. ~08 rn:t.ns ,de ,!ideOm'ltar.IUn del K:6ieo de dfiOgSiiO, los cOntra'ballld,lst:a;s qU,Q' psrsaW! '111 mll.T.'el3li'i.Cla, So I~pag _ 1fIicn, gnstMi :mucho .'[f con &ea:rencia SlG![l ]o~:ui1i· m,ak'i~ellit.e ,m;lj,efOiQ.II· ~~.8Cr' j,m,ruil:eflW, C'~b die lb

Mae~'f.nu;~:r:!t ptUa li.\v,~' s:irl n:!:edQ :~ p!!(!fW~r ~~ ClIJn:lde:> 'qUJe hll1llll!O!I d~e:riJto. :Da 11llS13_HO m~Uon.e!!i delllirtltc(lo de dro,gn de FladdB-IIi es, coweeta ~1Ii dfta die b. tlo'mlie:i6n del. k-Q;9, .•

. ,d-, pr,O'~J;)leme.1iitemenQs; de ·BOIl milhnu:5 leIS correspon •. Q les colliwOl.baruHsW miSlinOS. Pot Jo qUJI;'; d~ Haciendia, 1m! teafi:caBte~ han ,d~O.iitaoo ~o l'I:IinllilOS (Joe, ~w ell 1M, i8 ~n.COB, ,~mI.w lmte' el pu.,piII,invcst.i.PIWr gel. &\!l!sdQ' el ti odejiu.W.o 'Iii'e 1'1'1$1).

A 11M! ~~tmba;llI,dhlt8!i11 d'!! ml!ll:lbUJitIili;l y eoowilUI '~i!I F!o-rida les ~ iQisproduc<!or-es de ,e~tupJ8ciell.'I£'..'I del Iberwmtl:rj~., en __ . W!;,fami.~ii5 teffllJtel!ili.emes\"q1:letarnbi~i!!!,(uL~v,;:lIn

,-c"" ", quo m'fI.,'(il,i ,~, ~tI_,e!:aiii simi1arol!l, !l !Ie :marihlimllll •

. y ~, CJl.Jl!'OIS c:omW:neil lie, ae~i;nruie!Doo &Oll tden,tilwl!' ,!II laB de nQ.,OO¢SI. ~a 6lJ_m~l:ial!! ,~aI4'~ mm-eJlso pmde~' e:n. n!lclljl'~ eeme COli)mbdo. Bc~ivi4 iI ~.Lava.l:t.iioJ ilJIJ.gm',q~(a ~llTatem(ln~ ·time ~e!!!: dliredos 11 ]o3n1eread&S bil/[t~Q;8 (Ill Nu.eva Yo!!'!, Li»\dres 'lei Caribe" yUtae ,ltllentas en ~, lQrUa!i m4s IimpOrhlr1iJ;o!, die:1 Inu,ndo.

LamifJ.~m.as el CUI!l, de· lllfilrma, i1'iaiIDia!n.~ MC«SJ eo., ef!! ~, we l!iilUI de ils fam:IillIas 'o]wg~ ~~ viejes ,de .it!lb, la dililt cond,£! B!!!ml!ioo", lEs$9 ~~,6 la iiJte:ncm~n int.nmpdOIiIll ell '1.979', ,awltmio~!ll5 "1iItond~6 italillll{lS 10 ,lhitu'!iii'llitOti POI' ayl!LrnBl" !Illl.!'Nglar lQ. fuga,dedDs~M ,dJil~a itu:tm.nOIl, Predda y Vent\lil'll, '!!I,UiI CBtohIm ,~, ,eo, C'oe.ta Ri.Gil. 'tos dO!i habflln. i1nioo u~lia 'tniS 'OO](JCfIl' 81:1 IlIlruBi pl:iIU mill bamli:l.lli II;li,I..e m.aW

Ii d~1l:1IS de tr~,i.'U:I.tes... .

.. :Mowa ,Coffee '!.\tmac ill'a'iru COli. ~1Ii, or~1Q, '~~ten~El:nte dI!J Am6riIC-a [~ ,'I 'eem [Sur ~y SJ, fO'¥eeli3:. ausgttlJlldes ,ear,pm.enw ,de e!d'e a 1&.11 ,HstadCtl;; 'Unl ara.tnwsportur un 1Iru€1l! vol,u:men do ll!i)iCotna, d ,IliIilUHdo' !m,n :fu.@'l1:t!l;iicom'\'irtla]~. A MOG:cale PS;P.1lIM dqos Ill'! ,e:OiJctiw, eo .NliliWD. "I0fk. El. 'efee~!l(l Iilmt~ sale 1I.e: lo~ 1l!l!j,~0;S U'nidfi...

,Moooa 'VB! ~O:I\ imb'ritmico .c;IL!!e: din~ ~. ,dllva\'li6n de c,M~ ell I1..fladll hlll Cli:!iliiB de QcirOO~e mli!li ~lHIdes do Nue'ft York, y deposita ~ [.'tivili po!:" !HlJ COl'ltroilo a t\!!.tw:o, de oompm-v6llblL 1:10 COJI'ili. Feoo eJ d!ep69:itc',1!81Ill.oo'ili~. r,ea~id!"coolrj!l.df)8 CiUI!~toS. w:lD de' ven:ta YUlIlO' ',ge oo.mp:nl om eIDm:ismo m.es, 0 liIlI .: ~

~]]liC(:wtol'll(l~. Ei hF.iM .. ni.oo llena (to\S O:ocn[Um!iOOOS, pOT .laIIRilHDJ!fL c8iIiltirlad.de tar~ "de,d:inJfI"O) WQI!d~ lI~lru!ll elllt'lij)m .• u~t'G ,iI!e oorrar' lS! ~,roc:l6:1!1 ilon.'t:r,at:lclill II flli!.Uro, Eli[!. I:mO de los COnt4'sIbOS, Mooeii. !Barndrl\.perdielldil y ,en om garlimoo, ,debido;<li la, 'Huct.ua,ei6n d-l pre-mill ... Molill!la ~;cncen:tol!&es po!" 8!!. dinero, y eJ ,or;Qa'uptobrl.'liniw dool.ruyu ~l d!M!!illnOI'Jl~o. quo MPli"CIlC'Il'laJ ~miida. &1(1 I>Iil ~ ,con. 'fiI] d.ep6gi[w origirm.l de Mooa:t (11ofl:~~rr,~~ die lReii~;n~h~~ til(l t,f~1\,ellL que i.maf_ del eJect:l~·,o cemo lOllllmoOO£ oCOllufroiales). De Ltl tl';lt!15lU:c.iolil ·'pi.Jrdijdoru" nO qilitO;'t iI"C,1l11P.illll,l .i!ilguoo en ]u CUi,JliIl.a de il\!lmren. elflla, CM8. de !:Grretajc; M9C1:a QbticR'i;) su ,efecli-ro del CO!:!Uflto "fatl!ilcdor"" y me d,el~s\mtQ ,il(O~. ~[j qU& p!1iifG"tl!cn ser gummcim. leK'~·imWl, ob~lnidll.1ll el. '11ll!l1l'fMlW". Nfo es mIl)' 8~m:ili!00 '111Jie i1j~Ill.(I;!l'.;,pem s1.!l!.lYlY e.fediVi).

u.m prod~ di;:. IBsul1pf!faJ~:i~!!lt.es '!i!"mp.leml YiElII miritld4:!! ,de m~iemtl~ ,Elm htvttt !iU d iilll,i!·ru. V l\l\l'bfl. I!lh UII. liutnd\ll, oomlllemmcnro d iferel1~e 0:1 die' I.os m1s!lrables ,climtra:lnlllwl>w_;!J <lire 1I1i1 *0. ql.le nacer tGll,Uinos, ~Elil1t~!ilc:icntoi de mit~ de dola:res. qtl!.11 ear,gall en los bol!i!iil.l!l:il. }.\iiO~, i!!t):'~. dU!:&l'!!tela Prcol'1ibiici.6l'i. el vi~o Sam Brn!l!fIDJIn t'lilW' rJmwm.o, poob llC'mUl'~!)'liIl!)m mOIil~l1i de oontnloolldi!fm, !Qj1Je 'pil!~baiilIQ:!i C'.l!Imiones. poor IB fronte~,a ~O'r~a:me:t"loono-cllllladi.ense. IEII'Dn codI~doB09l. y mu:dll,os, A&eUIl.II'lIOOl" SA •. d'l;! 'MQJ(!Il:r umsky,p;rmltabo @1.8flnicio@s@l:tcia.l d pOdlat fIillS,filu. ~ que ,e\l De-pa.nm:nento, de H.aeienda. de to!! EM[lilo.s Un idoB te pl'\esta boy el mJliimO sen',icio 011 In8,RO-' tr.1'i.~!:O"

Mille.ntr:olS .1:b.dilllilid!lII busea a]go que ajlilrJ;\af ell l~peqU~0S bonoos de F1J:!r:ldu,. mUC:Ma d~ ltil! institu:ciolllil.8 elilf" JlI.om'bfifllJ 8(!W"eCl!'n ,eon. fnl{llWl'nciill on @st.ru!pligi.nasiNUmpi'enm en Flondfl. d~ U1l'8;, Sta..ndcuil ~r,1Sd. Bank Leumi " Bulk :H8- po!li!.im. entre ,~iros. Sewtm La 0:i.miIl,~60i. Bama.rla Estetal de Flmda.en WiSi en,t;rev1&tiii. ,de jwn1(a,,m,ID, 19$0, "iDllI'.d.ieSfI ilia, i!~' lirtlii~wa en]QS liiIDwsmtema~i.!l!·fiaJes:". i,Por quve heibnan 'ille ~f¥l'm~ El ShlllLda:r.d C~d Ba:llIik R;Q cstan e.~~upido como Pllil'1ii flooptnr mnlowil 'I'l!:plebts dobJl.1et.es snbfit! eJ mn. tradot. ~t03, bancns simpi@ID.IMJit@ bm s@gui{lo B Miami a iSll cliimmlBl. -qru.e m,duse ~ 1i'lp~,e:;<:rnIi~ p~414¢'(,lres d!~ ~~ p;n~ ~ir ft'i1i1lilil!fflrl:d!OSllS [il11l.dIos 11' .&I',Ylldarla Ell Illverlir e\11 bien.ea, t3tfees I) diamantas ..

EI ~uJlfwdlJ IJ!)milia ,del l'Iujo de efectj'V'O, dl~ ~R[\ootl'i;'i'eo ~ ~1 Wurn que A~ omllilefl 'ei!!], el OO'mercio d.e ol)lio y I'u:nujnll ~ ,el ill"ej:mo (hi~mt:e, UI~S die Clue ba dlrQR:otS Q'bknplJ.io8 es,tllllOOndOIl :p~l),,'j ,q~ ,Be pa.gan ell J!1IS lRe'I"C-ados {ll;'cidelltal@8. Sc !lab: q!!le la pn~!Um!!e de fl"Ol:iD.!l es i U 6iguiiIJrlt.e!:"

:LEI 6pie. erudr:l" la ptiID8 w.ltaid'-<JI ,d,ela amfili(Wb.l ((I ado:r. mridl~Ji\8.!. sepi!'oaJW;ce ,en _ el 'r-flialllll!i1ll_lg Dorado. dkmdl! SI;l jWli'~M'I ,Ia iI1. 11!J1I. m:J:renlll d,6, lu R..-plllbHca POJjnila:r '1iJ1lIiD:II! ,na pini<Vl.ii~i<il de Yuru1t!) r las. r,egiO'n~ EleptentnclI1I,ife-s de To.ilandia, ilir. !m:wlli!l y L~. )il,1 ~ften,j) mollt&Iio50. ·~i todi"llHll' 8ncim.a G;e ~o.s, 1.250 mMro~ 1I[1\Il'CC ,c1)ildidllfi\el!l id!l!lJi.Ie_~ plfrDJ i!!]t\tdt.i~!o. lAs ,que ru~'tili'a'[!I ~!l. am(ipoi.a '1 i}eorog'efl ~a, ,pmn ~n mOl:lt:aOOSVi> ,

. na tmlttI mw.(f.~. i:ii.cbl~' e:nY~lIb. ~ oomj]i!'a'Clol'0-S de [gO-IDa

3

pililliilD 'UiiUiOiS diol>t:ielJki5 d61;1if:!e:-g, POii' kHogrmnoc, en,llIIg:lI/~ '~Q ~w· 0' Mi8ai. eo Bi"rflIH'lma.l

2. Cuaf;!!gQ el me!!'cadtr. '~!J~ ~!~mpl:'e un, l"lJ,DruileB, lleja 'iWD. iilli earg8l_me':n-t~'" 'wa[dio '(iii mill] as., lila m.tIa triErontlenza. dlig,a,. m(lS. la-'11aobilek 0 'Clbi,e:ngr:ai. en 'TaitIDnJ'ldia.. em precio y,n.se he. i~Qado.. El '~ig, $El ~ftno. y .~ ilQl'II'I,iert.e ell: heNiiliii. ~ I{l.!'li ~linedas !!,Hu.ul<1JP.: 'in!1 1o, :re~6[l. '0 lice' en"'lu ~l i~tI. 'iffii(fi\C~do, df! OP~1iI Y SillS detivadiosdel Lejillno Oriente.

1m. dle!to$ III! JI'I!l1ll,opctmitel'l! est:imfl.r que pOor Lo ~i'lllIrOlII, de UiM, ~!,llim promedi@ de 'J'l.m WfieJad,ilil; ile opio mill ~Qmo., 300 Be Rlinm PH,S obt.ellicr ~cr<llina )! 400 se 'imv'[an, palra el wfiSlIim,o deliAli!muo Ori,e![Ite.

Los41®-O dc:iJl'inEi pw 'kno,grlll.mo Ci:I llil. reGiifu-a, triim~li,twilol~ ~ el precio, que pap. &l Sie!en:te l~l. e! ma,or:ista. COIl ~.ciD1IB:!il-li. Ihmglitok:, bnlJl,lJn (I J-J'Oll'lg Korn.,g h;ootQWier d1titint\~n,ll1ILf\~ ~tu oYidOodos Cllrom! de IljgniiCf);d,o~. TodQ -II ~g:rj}rllI!.ie (I~ Em! ]lJl,~ci(ls, del. area funcioilab<ijo e' n'lanlkl, df! ,009 grande; ~P05 ~ SOli! loa :!__rhltros dill 'Lgjomm o.riente. lEI prime-om 10 fOl'mi.llil 'J!:I;!; Yi~;QS bit'n~s, yempreSllB me:r1C~l'Iti~es \l-rit{lni'aiOili, OOIlll.O ~l 1I'9;ng$ball'lg,JMidtne l»lia1ibeun" Cbarkli'house Jiaplflet, SMre'ii> J'!a f'ellii~ulu ami OriClllt Lines. EI. !'Iegundo 10' funn.a.1Jl ]~ Hd'e& Cb~lilOS cn el 'il'Ktralljjeiro, dlinB'iaUi5' de moo!) ,oolljlllnm poT

Londres y Pe-q!lfn. .

E;] pMCcio a] IIIH!:.1,I'9re.i!I de W!!i6 100 'bOlIllad!!ls p;Ru.!lil,~ de opim :p.'!'Qduc5ldw, flill ,elli 'Pri:em.(l!ilimo [)~rndl;i es, 'en ht ~!ma trifr:onteriZ8i. ~'lm.'OS 2S0 miJlones"de,d6larl!'l's. E:Ili.¢Q(ID,,~mi6'm ~,~l prl)lill.l1iito, naciona[ hmto!!e. n..UMdi;a. eSlill'i1!i:fi1l resilJUamuy conl!~del\ab.le: y~tli~8,Le, aJ U!lIQS 35,1000 :milll.oin.f1's, de d6,]81'eS :iit se La oompa_rij .eon el 'prod:IilC:J;Q n:i'LCiiiLrl'llid bruN de. hit; Elrtado5 -Unid~s, .

9. PeRl 280 mHlolll!B de d(il~l\eI.I n:pl:'eSeD;'ta a;p.i!iliili '1,I,i[i:i'iJ pe-

iEl, f!Jwl\l'~"'~iIi fl~ 100 ~)liIE'lliM i~ li\ri!,~lj~r!!_Ii!"Il1~:I\l~~' ~e laJfJ~Nrf~ 1bI,1!l'll ~'~~ Q~ ~I d~. ~n ~ll!iS.d!! ~9tl, ,g IlJ.tes. Dil!!k! 'q.~, ei predo d.e' "I'~:iI4l dB, pal' I~ l'QID.t'in IBn ~. g, "'Y!~ "Ii!JlQa;er~lIne lui. b3bi~, UJDI__:lIglDl!lltD· ~ndiI ;J, ~.rtiT ~ ~!YI:1. N~ ,_ 5t1bE6 (L G dOl~~ I~ _. til !;;Ilt~~!Q dO, illiG' iUaitNt II! m,.,,, iii rul'iD!l'l~~I".111 i!!liIpo!l.l!mll!! qv' III PIlQ;i;__<!> g~l !!V)ig,gy@)' ~ hra ooplicm u ,~i'L«!'IiUIK~~ CiCtD b frul~;:itllt llricid. ~ 9~ irll1r,~,tkl ~o, ~".,glj;j"iI!'~II!111 ~,(iil·~t:llp:~~ ~.li'l I!lfii, ~1t11'!i1ll~I!!IIIa,d(lo,l!i tiil'lfimqW!'Nlr' mll'J1C!r~.

~1I~l'1N!fr:a""'i~, ~e]IlI~~de' ~ln7roqu.cgen@r~ efl t:ra~,cOO de dr~~~ ~1iJ ,~_J4~!W {)r:ur.Il~_ El S]Jgl:liCI'I[e In:~~edliOlrio. e.] liIU!.y,oriS'ta dil IB:a:Q!:kifik ([!le, ](l: 'O!ll:inJrlr!l illi. pFii:me:ro"POlp! ,cerc~ i!f.e, m~i~ .l'Illi. ~~.e3 de (illdl .. res :POI" ~l eq~'ilfal~ilIte ,de 700 ttitl,ellld .. t> deopi:O, t:JIn.~ ~, I~ (OO-1'!Hl: dl.emtlJroris ,P1I',ima ,ezyJt'l,O de l'I;;:roil'lB. 1'I,lIi..il!la&, ,~_dr;:~~r.ce~d! Cyttim, Vi~'!:G:3 fil v~l~il' d~~ opio ,wn ]!l ~!!']~~r,tl. venia al mayo,1i"IOO" LSI, mayOr p.ar.tll de' h~p:tfUduae:~rlfl .lie vendI!:

~l .'. 'I. ' ." .'. ' , , ."... '-

.~~I_me~te ·Oll~ ~~JHm\3o, ~on gr!!J');d6s m<i:rg}etIes de gr.II'!01(~t.ia

{aunqu(l bntal'lilc I~~ ~iIl~f!QiS 'quo losquQ se 'o'btiollJern 'ellI ]!l ~[fitB. die ~ero:lna 3.1 me!'ludl?(! ,en lJospa~w.51 oo~[delilt~I';,,}_

Au~'Iu? e:ll d~ifi~l haeer Cl1'lc,u]();'Ji p:ret.i:3D.Si, e] :ih!iiOlci~ -,~[~ti".~ en, I;j~, ,~~.r,IUllti Q,rie:nti:t !'lim, relaci~f1~o:n esta .p!r1mer:Jl f;9c_~'dc~ '~m~~lliJ d~J "_~)io noh~ dE!~l'lIiaib" de Dlli I if!rI!mon~'& de d&lare~, l'~., :pcr S[ MHI1!Tm, ~iJlr~(HI'.t8. {!l Hi pO!r~i'~in~' de los :ilet~w9 de ]i~ ~~!Wt!:~ mn rc!l,I'Ij~rn8do UOI:l.g Kong:. 0 c] l~' Pl)W d}!}ll~ d~ ~Ol!, a:m'!O'os, CJiue se· cZiiliclll,ia tier;);~1f! lo~ 1],~f1~QS f:':>::k{[~,~~ dll Si'ITh. ga.pur,'0 e!. dclWcoi't total (1.8' b~ b:R~cal1za oo:m_eiitii3~' de T.d]~';di9. I!iillgl'n~ -

F'lle;rI~' al \ilo,l1J.!in~U de 1;I<tft+vld:<lid.~lIuillili!}[a d;e~l~ :rEiiolili. fiG .il;)J,l' 'm~era,~ ~com~ '~ms C~fl"<iii ,gn. LJ; '~'ohnn;l'Il! dlr. '\rifo" I'Ve :!l iQ!mIS~\'.I!l~~r', E] ,~fl!cHw ~~be flll!I'ilF Jm.·Il".rf!al!l!~pn!~endi. ~ml~'flte ~ewtlln~ ~r!, ''\oI~l!Jm@fll ~~j~l: qu:lI.' ~ro.s ~~IDtn1l0!l1 el Ho~gSh".l'!g- n(,'!, .pYe.tie[lig.M!:""iir SU(!n;g~rL

, . Pfl!;rg jfit:~tl~e,<jtas ~fl'~~~_no_r,t!m~a", ~ .. flOO1tgliitud tenl de~ ilnjo de !lh]li.lro del"jlill'ail!(l kin s(do iill J~~ln'li'Ui:llll:," dE! op~o crudo. D~:b<: ~l'J.e~ en lIl!1e~~ que ia m8.,~rpm1;!:!: deesteRIJj~ ded:inero as 'eKI;jII}:!.OOl.!l!~; '~IIS~ ~M!IBIll;B WOlms di(!ben, Ge:ffil'.!i!:rse enlO-\!I illS m~roe~ qll~:illg1;ICn ,:li igl oosa"lha die 111. ~IiI1!13i~~il ern. matm, B'OI" ~:t'I~~. ~j;el1~.el &!j~ visiMe d,!;l fh:ooos ~~n.¥,a,dGs<le eses o~racio~~ '~ VI:II'UlI!O ,",UWiI mayor' m1~(I,9; dffil, meaes qu.e en ~'l ~e.sto d!r::l ,000Ilo,,,

_~, Fiin:aJme!ll:ta. Wd8S e1'J:l!;J rul'W)i ~e 1o'Cflt'8:6a1I'!lSl!!,OIl'@O y ~I merwu~~. ~NcrnU.v~~ l(l 'q~e e~ ttlt 'Y.ez elItOmpOl~~t!~ mgt,Yor ds tod.o'~,.I, al~ero de i,as dWg;J~ llIill I!~ :Lcjo:IiIQ 'O!rieIliOO: e] i:n,sl'>!)soll i~l!gwoll de ~<l~!~;:~!~!leU~_S1 obtem~ 'en OQcidente,~[ n!:ly~ri~ib d~ B<l.n:gkok.[ii!~u'!b-Un 'fi Uont K(jQg qJlliiJ tiene ifiQr!tacto m!'\tlcoo COIii: 100, ~Itivoo@~ 'Y ~fI!'l(,'{['09 h!l PElgl.BJditliiliOS 4,m!lO d6Ial\~i!i' po:rel 1k~]~gr1il_mo U het;Il~fiaI. :f(!ml;!ld~Jt.~ilIU·,C '~1 "J' d w;md:ei'Ol"

calLllje:ro, 01 prC'dii:! ,gJJjl,f.;la ~lIif1'iir.llt HrE\lI!l1JiIiI1I~1IJ1i(l;ll dill 1.OOIl)~iII' dmto. S~ .prn''ooio, ,a!lI. Illumooeo en.el ultim~ oolslb<ln d!e;la e:lId:ena de dlisir-:ibucidn e5 d~ gnOOl lHDO{l!OO:{l ,d(l (I~ln:ros :porkiLl.Vil:DlO ~dll ~~mina ,arab, ~I!! eioo oifi8il!l~ dJ8' rnlli. D:i~(leeW:nI,d.e Estu._p~raci~f.litffi. Las ~1ilt!Jii5 tlltaleserl ~1d&1lI~ S:tlllD1Hl .. 25 .• m:w m~WI.ol'leil!· de 1B.!lIl!)!r;'I!n!i"

".Que'ft'@,e~ijjol~ lie. '~@lIIOOl(Ici;lil Vii if! (lili:' a les hl!linllo.s ,deW m8,Y,oo:i5MJ de:llejElfiO Orie!tloo? :Nio It1l!lY mod.'Il dl;-; .c!lltilll]i!lilo. filepn,lo.!il fU.Si8t.T'@$G,ft las de'lien.c]on!i:~lIDr oolllilnilli!.~ndo, die, h.~ii'o1f1~, u,na pa.r!)3, .sllmm:1Jo.1 del, ml rnm 5e ca!flH.]ij~il: ,ijJ:itJeilUlimelnlte_pOIF memo die redJes dlJ d:li'nos~pa:l:r.i.adGs '~.OOUll.o ~!l.ruitBJ de .lE:mung HiO'ng 8 V,a:tlIlOU'll'~X, j\'·e~BiThdi.C1lw·,d~, mAl'f.inefw cbl~!)jjdl;l ~W'O!i!!g ~), .. Pcro,d.c ED q~~ SI: ,glmu e~ ..,~.t3 f:;ns.e ,tile dO'!1lde :sale lo qu~ de&emboillsa ",jl m<li.~!OO"~trBt. d.!!'m~ .Ia. OOllll.P['8J e;e opW! a~.m.e['l,'l~.dw de 'IQ.:i 'l'IllitipJ8fi()~. el f.,rm:llm~eli!lw;l~ I;Jiilf.m!(l ~1l1l:~M!ld (ql!lii.lld 300tontl;fld{!~ p] tlif!o,) d~ IIJf1Mdrido, a~oo qU:il ,ge ~~, p!lR ",Ii;njfl' Ia lI.@iroma, m!lS, gtlJEimB de se.~iiad. 1," Mnomoo, el tnm.spot.te, eiI alm[ltolJ(I_m;l!j"~o. @t~"

S'i l£1!J: g;[lllllane']:!1s anu:akls QIl,W;8 nRl'Cot~Il:l'iCl1ntIl!S d~lTrl:illIlgiU]o .,.~ Ci; ;;"" .o:~~ - _. '~I--· ,':-- .. "lin --"1~. -- __ ~bdl ~1"''''''''' ( .. ~ d...,,[i' "~"'.;.,."" ,l:Iun11l!1l.1HW!1III1 po:r .~o.s 1),,, ... ,,,, m] HI.1I,!!5 ~ g~_ ... _ "" _ .... _. " .. ~'" ' ... ""

\!~a Q!!JiI!:~ll pa:rl:!t d..e] I~ot@] ,de ],as venl:aS all.ll!liI'I!Ili:8 de .hero~);lfl, 311 mcrmrloo! en ~dJcllW),1mI~5 ,~I tifujt;lt.vbd. dill ·d1inl:iiQ viiio· el!IIDi!iu'io :l!!llll.u'oo~ft~·~ el Lilj~1W Ori@riU: 111.0'~ de 1lIli] mlil(llrue$ dlL'Ii d:~il;Hel, .SllNl; de·,!l!lJOOI miJ1DIles de d.6la.rtes •. E"J ing:reooil'eal liB, prolmbJemcllb:: 'Il'tlnMVeCIH:i ,e58Bl.l!mll. 'Fum de ~. dililel:'l!l ~. p.we>d~ ooJi~r ~n ~.111~ n'Di.llaid.os fll!~m del UjMi!l'l Oriente. :La com.!PDI'lJ!:i6:'1Ji eoittl . .e;I~lIKIlenci~ ~B. ac~WdDd eWil~.CIiI. re. lIiIOOIItdfieRultEL d& "e~!li'~w~c:!; lsa e)(lI)OO't!J:~:on~ d~ TBliila:ndlia: ~ 19'ji'(j ]~JegatrQllI.aJpe:ll!asa2,®OO millOhelldte d6.~;lI]'@B'Y'~ ql!l.e IE!! ~adlel GiJ1®OI milLcm.es ili(j, ifiCIUWIiiI/j, que _i:i e] Dlie:l\ce.do lQ('1tl do QI*~' y h!l!t'ofi'llil!, Sii ~ ggrog{l:. !l')St:o", ,~1 taL!l:l :00 !lp~:dQi);e: 8. ]00: 1 10 JIO 0 mil]o:~es de d'iSlliill1lle.8, des VooM eli. ¥ob:m1Len ,del mrrc!!J~aiI!I.te de ,Hong EOO1I\t.

H!liY Qb~ d!l!ki qll(l(:O:miIuelll al mi~DUII ~lm!I.!o d.~ UllO!Ol')l mi· nooeS de ,[I,6:]iIre5:- i~iWlli ffiI;·limru:iO:Il!e!8 o{it:K1Wi,lEII.po.iii:¢w de HQP1l: :m!:}O~~ ~il;I.f;: !if ~t;lSIlbQmQ8p.!l!iI" maOla me~ qUJe mi] :miUo.cs: de d!6ta.:res, ci&a S\tI~~ a !51l1, ~llpl1eBto a1lJ1iIaL .roe&ic 00. 'P.UII!W !dell:i5taeELrI.~meJiLN ,ooc-m~lal. i~S mil BiliiJ100.e!l

.!l8

Rp~tHfi ~Dapi3irte> ~~r!tal!!ibI;> de lios~~~It(!n(!!rolp.18 .de[ It@Gi~Ci, la:~tgRI mo,yo!teo 00Dl.Ci' :td.I'IICllllit!l!eo, de .HIlngKng,la 'CIiplta,] .,il'llglOnal de I~!!I '~Q.!lilliI" PUi~~qu.o ,lll:zi!liTI:M:pmti!i §Ie PfiWl!~a'w.no!d.a en ~I ~~meweio d.e·,@'S[.up.!ml!,i~'DIl~ ,e,s Cl~ 50®< .It :l,I®O,O 1>Oi." ,~iel'!!il;g. pll.iOO~ ·~~rmm"81: ql,lo mil ru~IIQDeEi de d6Jaxes ~n800QII":I10S m'lt) :f;ep:resCnttslJ'! mUll qlll!:! ~~ ],01 pQlf i~d!!I',",~~ die :Io,s .mgI'e&()5 ,locales pill!!" ,oonoepto dedrogas. Hi ~ilm~nCi:n.es de era. J~!l'O!! ~i 10 .pet:!' cl~Jl:t!:! del tf.I~l ,~lle ~hmdJe aJ::ij.OQO'nllD'lol!'!!l'8 d'e, ,iig~are8,

4

C61mo :8,9 costea !elll nafiootraf~co

La cade-n.a de m~.finan~ie-l"O! d!tIJ k&f.iCQi~iOOn!'I}CiiollEllj ,de 'fIP!O IIMmllO!lillm. en HOIli!l Kiting, ,!Cc~ ]~!lI rM.e!!l demii~lon.e:s ,del ,dl5~iIlil)t.9, Qrue, ae 'i1e3'!.a!~ ,(l!I~, oome~~S!~!ba!li d)il Qri,Elllllli clti~lI q:UiIlI '~pe:Pi!in. '~I:I!JE!Ngi~!l!~~ l(Jl'Hl,f!I~ ~ ~;g]tiW;;l;!1il! ... ~.omlii~~r<l. :Ezn~ ea.tos S€j; 'll!liI.e.ntan d.(lS de 100 b"Ill:l:lIl~.Ii! R!I~ cil)~id\!!9i ,de Bangkok, iR1gw ut'CitiY<lij, PO~i.ci~8 Hh.d~dJmJ~:!l'

lhll:~g .KGllI,gpfellhl o:trnel :S8"nici.o~ ~;m:IDaiLn.Qotn @][!J3~ JILL.~delo:ooen~5M~MMpUft~1 !!Qili!t~~(i, i;lbt(l:fiiiilb'l~s po:r: mOOil(lje,IWl8uil&i.diar.i!ll!l'l ,dol H.IlQgko1l1!l !ltmJi ".BIUI~.

1 m~, ~.I~ veIt~ p!JI~ mediiQ del m.oMprilio Idfufl/ifliBli't.1f'~, de H:o:q Itollg, eD:.~ !irIlI'lo,.;i5:'M~r,e!l;.

3: •. A~!I'!i~Ol!e& dQm~1lliailo!iipg.UiIUl :alllbs~dfurii8i d~] HQ;ngk:oll!g and ~ha[ BetI!k.

Ell Hong:Sh;~lng

EI H'rJng/wng aM 8;ha~lJl;lCfi Ba~' ~ ,e) IilimlClq) ,(l~mtr:a:1 _ emioo £ida] ,de l\ai ~o!\t);llja brlMim,~; el m.W re.gWla bli5! COn.di~Dnes del :lnil'reatio, :m'.offl't.ieM el ~)!tOBO'~ dicp6ll11lO:5! iite una mirdada d@ hlm;oos lnt!IJ.Onl-S, realizQ ~'!llii'oneSl do ~escullill,'tc;, le~. A '00.,Iks ,b:iCe~ u1 ""ollf(kCl'Rg and .sh;ulJgbiil~ ,~g ]Ij:l bililra :6ns'lmiem qll:li!J Wilfico :1i1prodll'li:d~tI!, el tr~nspDrte, y I;BJ, di.!llribu.ei41l1 del o,pio de AB~!!J.

No 'sll'llo iJOlii;in:8. ~!I. ,acltiv,idao :1i!n'Ulcie:r.3l en, H,o:mg KOOI,g __ l'l!I!!:Ifl~ji!! el ,flo [l'Qt 't~n:1Io &1'1, 1ft!:! 'tmnsaedO'Jies 'blmtariQ de ]8. 'isla-, sino, qlu;o' ''baiflOO y guhiWDO tr.f!ib~~1J .iI mr;:QlUJcJo l!.f!Itl1e-. cba_meljt,e !!mido~". E~ g~bitif:rno ClIiIi\:in.ial di!io Hong :KoQg III!) )lUb:liill!'t Jrrtli~('i~n'~' iG'8!:aclif!!!'ticBJ alg1iullIJ de '1I1Ilictiv]d:alil bIJDca:ria. ,En un OOmeht!l.r!4) &'iblXll:a il~rtll1 de, 8.ll00 m*I!I~liu!'~ die d~lOrT~iil ool'ft!5pCwilicl:!lteB a, 1as O,pe:i:.l!COOl'les ~ .. 1t~ii!rijjJs d~'1 Gil"upo, de l(lls Dli6 em Hong ~, e-l Finwui8J T:in.les ~acc' no-tar que "Jas C~~!!I o~cillles, 1'e']Jre5e,ntalHiipef:la, la .. !HIm visibJo de 1lD \I(j. 1~. d,!I.negocilils d~l'Ite mil.C'h,o ml3Or. efecituB..ch).s. por J:m:n~os j:n;mmlllCi,cu]ales ~Il compijlMru. tirnl .. ~cleras .sybiii,diml.iWi, ,eD HlCin! Kon,. 11 ,orgalltZ8dos desde ,Hallig' Ko.D!g pam 'Cm:lltl~. UldDa:a.ka.v;!~- d~ '~I!l'I1~il! !liompl,C'~tefuel"(l liel ;31~eante do h~:8 IP!ut&:ridad!f8,. el!iil,~.gll~, OOmo V~llI. rNI!lJii!lu Ii!!ibr,i,W1jj;)"~ ~

f:a.r8! set p1!'::isos; elClistJeD lell Ja coloni!l 213 compruifas II.

IiIQllmera.!j, ,que <l!ooptarn der.itosj, ~i OOIno:1l4 ba.taws ]i)CEI~es )' 10lii, ifU~aa~iiJI b.si~iI'ri .. &. &b:Rl elJ!)~ rnlna el h9lilgBbJmg, .

it podtrr d~l, banw ell 0] na.~oo, d~pmdle Oil Jo 'W~~II::iiQ~ ,~~, k! mtima wbmii;'im. 'qUf:manf.jel1e 00II, vEill.~s ,d,e :f9mrnaE! [bUq-UiHN,c'llUIIUls ,~~ .par 'kIdQ el Lej'aillo, O!l'i.ente. tiiS i1ela.ciones do, britinWDIII Y' h(jlimd~ 'OOrl 'm!Mt mil!iJafI; Dawn ,dle ,ID I6'J!KICf!. en que J9. Com.pmUa de Jll8lndias, 'Orj;efii'tale:s .lJe,p a !IS! ~61!1!. II P!lp.'@iJ. ,d.e· b!lDoo, relluu] Ique: desem!Pl!lfi.a ell H!oDilBlliiU1i' ~nSa !li:n, awe-No .n~do, de un !6igio·dt; oomen:m olflual ,dlli opio ,'!l ,que ,eomtiml!!1, ,hflS<ta ko-y 'N!. dra.

'Com;id.eremes, priimernl ~!i)S!!1!:(J."itos Qancierl)J:l y ,or,garuizeti!O'OS de I!.om C'Omercio. W ,1 iIiI~ci6'n, dela ~J!Ii ,de- opia

"00

de ~os ;ch:l~ ch',ao c~. quili' vi~fl! i!lt!!eli".ilJ dre Chi,lIn. Pnm;1lilo '[jU:~ eii,t;e.p<tpo hrellu!)'121 J!I [os m~ proHl'~gI;OO(iB' banqmrrosde Taiiwiw. .. dia, m.ctiilq~. iWgliI!!!!>e ~~,. ii,'ilitlia:~n:r IlII n~t~6ti~. &lte ti.0,ne· ill 5111 dli&po&liiilI6n ~~lIlrsos m~y ,clmlll.de:r:ab_les, Bs 'COli!) d,.~, pailii''' Wi mt!em de 2:00 POI!' cie'nto ,91lluaL; hocho, i<'Jl:mLt"O, I'!!i, quien p~t.o niltllbt,

EntrE! m"~1.E's'''' OOlUI,dia:i d'.ell:1~' iS~ 'C;lUlIl,tM C,~e:n :Pi, Ofien" .1'!i[ias C.MI!I.Sopb.o1liP8Dic:b~ presidenwi de Ja d!rel::lill\t.lll del, likngkot B\fIiM;,. OlII1Ol;cth~:iI pol' 5JOI!)() mi.ill!J..ne:;, de dOl:ares; "! .Uda'M :r~ap~ibu]. (l~ presi;die,nte de la Q,il"OClti\'D; cMB;;)/llkog M:llfiropo.linm Bonk, OlI1 ~hrOB, pol: 2.400 :rniUiines de 'milares_ ES dlllll'lQi.!lml qwe $opt.!imPiinicb. (S!I!l ,~@~ntifig tailU!ndc.l!l} es I.lII'iL c.hino, ~h>ao eho~.

IRclac~one$i 118n escandaloSli:sIW' so:rprni[];d~l'i. llIIudlO' ,u e:sm nlgMo." ~]' l~ ,(!;~'U del. plpe de 1l'5t~Ut:o, file 19'13 le[nTllii!i!lndla. Be dle;s;c::gbrio 'que '11:1 h,ijo d~l primer mmiiiUo lI' ielii d~ 181 ofidJi ,(te eSitlJpef:aeieI"lWs. Narong Kjjttilae:bom, ten~a ImLndes llllVIBl" ,[1lil)14~ ~ I:II! !:Om,p~i'fv·elillla dill ,iIrogasl al nu\yoll'OO.

51 S1Jpon.clml;l;e: ~u"~ WO;!l :mcSly.g.:j'ljjtru! !:!lIsm.fl1:l liJJ mi't,~d d'e' ElU lope:r:a:.e:i(lil!lH IIfl'Irsdi;a:n'~ pmt:iimae, e']\IIl:IllJinliiUlil ani!lE!l de mdioo qlUI ~.e~jtMl ~&!: I_ro"r 108 15(1' mUlon.e~, (fe ddlamll, DII.llI ea. S1iIildi:dad que j!,sh~ ~ido el c:reciw- am '. llIiU:<Il prom>edto de ]001 "p,rCstaInIJS yadels.n'~o:s" del .Balligk,1!& Bank. ,a'lD ]argo de 100 '!ilcthnQ$ divi', mlo:!l. PoOr ,BIQlIlie!!k1. Chwn ~;phonp:aniidl OO,_lU])lte oon mudboo, de diM ,l'lo'll)I,er.[i!> e:h'ao, ,ihoUi e.n ,~ki 1~~tiV(llle~j!!D.

DO:Dd~.lIli~, 'que lo.!! banqriiel1~ 1ilb"aI!!' db.QU bi:ll,lI'anl ;ni.ql!l~!rij~, ]?il'JU.d~~ de ill'rfiumlci![l", ]0iS D.!liXilS de Peq1.d:n;.lQ,S briUlilil.i.wi'i Y e]tTMioo, ,de, opio, so~ evid"'iliies. En 1950, l~ilIu!tori.dladell bi. ~lmdcsasl~ili '!lIJ];R orden de apJ"Choem:WllJ contl'.a S~~ihcmp:ii!m,m.]!!Q.l: Ihnuie;, ~i!'te hl;lY;~ '~.P«lIl:ltI1!. dond.e I'Klmtl!lllec:!6:~ !96(5, ,(lQII~d(il w,bi6 :1Wi~ aWRol.'1lro.,gloi QO:IlI ~QoS 'mil~btro!l tBilandlese.ilL &glhJ, inro.rm!llDWs ,d.e ~a ~,gi6:)il. S{j~'bDIlIJulmcl:l a~.IJi Jl!.a!n:li,ene COlli/metes, e9t:t:ecb.'Q3 <OQfi el fq'm:i.eiil de :P'ogu:rn,

.000II0 UIIIIIO de, 1o.s VM:l.oa, limlll!lei.el.'lol! d..e B~8'bk ,q;ue ~.I!tolli dmero Si 1\08 n8l'COtrafi(;an~ maycrilltall •. ,So,p.bonplln:W-h !.'!'Ian. tle~e :roel&<ione:s 0011. IWj@t.ll:~ ~ns IlIImbres, IlP~11i ,oon flieGIiUllICiEI ~I!i! ]~;IJ!II "'Uew Ilegnm dol Dphi' de ~iJ.!I aut\Drii:l"d~'ir!l jlildi.lflolii de ~!J:iI ESrt.l3:~D!I Unid'o:!l' \"mR: 'l'l!ru,.:]~. el ,gQ!lel'Si.IIILo y

l~ M:i"flU!.lUitll, U~if-.e~·]f~i 8Jl1Ig y l[~ti.eil1·[i''a. nOOJrl(J~ roilinad!)l'e~ d.ieo h.eroJna de ]0'1, vma tIi~teriUli.

Ademili\" fU!@nm de la liegion i:nfui'Jillrn que ScpunpoDKih ,p8f'dB rel'El1:ionell, dlNd(l9 00111 ,tElBI :!WamOQilt!! '!'rindruJ. I,Msocle· dades SlO('Irttt;as c'lUnas ,que reallL~l!i1ii ]1.\ mayor pa:rte del trah8!.io i'!ucio diet ll'~fioo de opio,

'Co:flIJ ·tod~. &p.~iJi1p!lifilcb M ~, e~~<tUdrul, m~B qe' IiIrI S1Jb-c~tr[J!t.if.lta. del HAm,g!kio.ng and ShSiIllgi'im 1I·:uD:.

Eltrato en~~e el IHongShang y los chinos

8:1 ejc:m:plo. ,d~] Bilm,gkok .Bank :iJ1Iullm de CJi~ ~~nef8.,se,~ ... ~l~I:Il., caa:.ena, de :banCltlimi'ilmto desde e~ H~:ngS'hMg" ISUE~ odd'Vos Dili:tun]~ mon:bm 5.000 miUOci1.es d(l d'6]I~i'fi~~ 'rnJlu.clio Mrli.i! de .la, q:~e ji~!:ifi;IC.a ~a c;a.p9ddad.a.e'3h~rm ,dela. ~a. Fu:ellles, biu:tlIlMilWlmt:ommR que, ~I'I g'!'\!liIl m@di.da, ;su mp!lc[.dad de gefimll' c:rGd:iw la ~hlimle de II'cile:sool'lw:t dotOffie:iltio _ de 1.081 mC'r~ eiid.os _MlO~ewiii ,~le SingEl!Pl,u' JI Hinng Kong, ~E!i. mayqriiB, doe, la.5 'V'~1l en ellJioQSh>tlll'lj! m~,@, ~do -gIW' Il'~~ m@neja el 00 PM tihrnto de 100 d.ept'i$il'.1:J!a ,dD lfIoll,g I{>o:ng )" qwe,~!'! la 6j~il'ifi @I:l!tid!lid d.1!! :redeooDemo p8JIl!!tOO!lI III ooIoniBI y gnm parte diell)esW del AQa :Slldori'~liItaJ, ellBmg:itok Bank. y okoa blm~ ta:iIDIlIl~ depe!'ule;r.a ,p!!'6£lj~nme!lJi;c por ,oom~'lekl ,del lIoOngShuiJ, ,LtJ ".t6" ;yrJII' parte de: los ,j\l~8~~1'M:!I dd B!\'Ilns:h:ok BQnk :snn ,~gocius: s.ub· ~~liGtacJas.. oojo' la eg~M dtd }'l~'Ii'C1S!mt.l1J •.

WI ~azoo ,de m()~ ibr~IilJn,ico$ oon. 10[> i1lIDi:grgllt~ cmiW~, '!>O~ Lun amiguOl'lo OOMO' ]3, p~a de ]O!j, britaii'ij(lOS ~I el Lej8:no Oriem:e'. Los lngIB5.es OIgi!il!l!!i:m:rnl:l l!a colgc,!lizachtu. ~~4tili:a d:etoda.l1a r.e,p,6:n pQ;1' de.!l~,i)aH de mi,lccl! .it!! ,ehiinos, It 1111> ",UI;! .inieiii'!"OiiI !l:J! I'as lQlll;o.r08 frlifimllS! de 10 ' in:C~lJciw(fiiJil 1'le\i'l!Ib.an~dl'.lante :11111 ~WlipaJl'l:[a6, de ~aJs[I;l(H<le; O.l'iieIlJWlel'a1 .Y 11_ m~~,l

l\.\l,1I diD'.nd", 105 bwl&it!os dHpI=rolll a ]011 in,~te5;e!li MiW" cterop ehinos de las posiicw!fIe!I de'que' disl~'b_ba.DI en 1« ep~

'l:imm ,~.~"~id!l.f ... o! 10o, tlllll~:!1 !C!J:LYI'IiI'I~tl(ill &lft_dll'n !.I I~ 1~!l~I~. 'ilIri· 'iAl'fl1:8.ll.a rei liiii;i!;lll'lllte 11» m~QmI~ ~'I1,'!lu '~~1I ,.'111 familja ~ mi~MI'd~. ,1f'I'!~ ~1lm.pLu,'~!lt.M @ ~'M",li» ~l;ldQ;!, tI;'(i.omi!'!"mL;f. ~11Il1i!!liJmil'lli.(; w ~~ ItIllat'~ dl~ (\~, ~ ~Jl!tIIJri W,' il1lIiliir.lllp'!l!1~!! il!llri!!'1'ilPim !I(1IIg!Q<.

'p'~]ilniill, dE:jaX'Oil C1iI. ~l;IS <!'lgnQl:j. -ya oomo ~m(l;9 t). y.a wmQ) :!>OCUOS mBl'i.(li'(!h~ el trMlicu loeaill de oplo y neg:ociOill s:imi!ar~s, y ,S!,fliWl'Il'lJllo ne Ion, d~DJOn ~!lt:JJr (lilTS: WiH. C~m.o, llll:~en. lill!itili' W. J'" Gam1", en SQ.I:ibirg.1'''~ Eoolll(Jmic P(}(Jitirm, Qf~he Chim:s~ in tke.Niethtrlmtth; l~dkl!J,;~ y Pu;roeU. ,en TIu!,C.hinefN! in MaiaW'J il. ~f1S IiI1OnoPGiiOEi cbinms d~ la .dl$ttrib'LIci6nI~el.I!,de -op.io- s Ill~';h~l ~~, ma.nmvler~)1ii hfiJita bl$ :pJi'llle!trul ii6cndas clef 5,igto, ~(1 IHI llilueh3l'!. c()]00'I~as. dl!Ji Asdia :~I.l.dzyricnta~, bfl~~1 la eg1:da dt; )~ij a,Qtoridad~ COl:01ll,'hdI!!G.,

Las I'(Ilen,C'ias ,co]onial:es dei'il~jlliroilil ll! Ig~ comcreialn!&es ehinOR d,e :muJt;.lm.!l de ~os m!IJi1Il:iKllim iWl'lierdalles que ~es ()Il!olloodieron :108 ~llIitoridfldl!S ~olmiiijlliu~ pero .Io.s Illll}u.mar~n de l~~a~!;I;1 de jU~bo;g yde ~!I. dislrih~'Ci611 ~.iliiiid de ,bo,p~ y olcohiO,l iIll:Cb:ido .'!I ,q~m las sOi:lieddes ,sec,l)e--las ~as 1fO_z<J_han d~ ap,ntu.det; singlll'tlllnl'G P.!iIf,il! ella'l rlell"OIil~ 8u.Jnl.(]mln_I!Ji:~~., las socicdi.ldetll'se~'tas, ...,_,iiami1ilil. die laa que operab3!1'1 en el SU,i' de Chifil'D:,malll'~C'llfane.111Np~ito 'pail'B. ,!'!.I ~Iue se ba.bli!!il"l t1J.l!ld:ado: deno!;';) . a hi d~l'Ia9UII Mnllehli Ci!l':ing, ,PIl.Nll:Omortne .P~Is.aba el i.illl!L'l~{! y los m<llDicb,<u_ea: P~nlilJELu8daJl'l '!..'"nl el ]KIdii}'lj, '~~!lB Bmlimhtde'S se'U'@l~ ~1I'dJJ1'.ron €Ii ~n~ere:5 en rna ~Jni¢a de :sy pa,ttia. ~ar;1: em. !'!orhrac cru'liU ~ m.1is! ~m i,ri.1ilrUlnilill:t.os d\!'i!iiel!esms ctlG:l'!.6mlco5, ,ex:l~llil'eros.CGlmQ aJhmtl e:1 'l.nt1'Op6,Jnil!l WilJiElt'l'l Slldnn.Qll" en ~ ~ ~hjl1ec$,e ~ociet}' tf,~ 'l'ltflilau.d,. ,An A.lIl:dytiool' H&'Wiy,~' Iml 6Oo~edade-1l d~, lllmlgrtiif.li.e,s l!1'Ul "!:IJI:ofIJhcza.da~ POl.' 10, lXim(in ~Ii' ~d~.soo mQ(n(l;P(l!li.s~9:!I -co;rrlllilllliiOllW!ii do ,o:pio, p.rop:[et;a. n;0:!l d.e p_tlk!s y buMe:I~ q1i'@'lilI!lIipl.eal'dm:iliiaeSQugrup.ad.Q'Jles. P8:!'1li fIlV;Q~ilW 100 mt.ereses.do 81Jjii mooopo'lios.

55 Iden sabido que. ri!er~ de,l oomercio· de oP~O. ell 4'lt~s ren .. g~ones 'eooniliiiii.i~ .~oo oomercialltes chinO£! en el.extra!'!.iero slr'VlillNlIi ,II mei,,:ii1do de ill'ltg!!'medii,a.rao8 dl91a banca 'Y al WmerUo CO:~();MO:!B:8. :t .,lijJ COllll)I!ii!l]:ie_n1to dJe,] mrm:.ad@ y la ~eii'i~ d~1 h,jlin" OO:flJ t,~uew:ui. ,l.es. hliiO il:ld~iilpen)saiMe.!II .. Lae estHWII re]aci-1ll11es eeon.oc-Q:'!l,eM do ,tq.lI!a ,~~!lI ,I:ifltm!l lied~t-e!il QOir.i.Q;rdaJtS c_bilflos con ,determiliadosinter~!jbancuios, oriU'ioicos, rl!aJtam de liqUe.

!Ii', .J. ~~r, TJtO!'B~ ~,itit.!1.1 Il'l,rhe C1U'If~'u'!'lIk,~~idf:!~"'_d3 ,{llalm.

"ViC!bor 1f';u1'!'.Ol\l'!, 'J'h~ Cni'lr.!YZ ;11 M ... ~. - -

""~'im~ ~I{llln~t, Cliiil!Nllll! ~ .irl.'rnlilita:_.rrd. All, J!,!,!~~ H1Slr.w;;.

'100

llQ! ~" A l-i:i, 1!B.lF de ~d.(l, 1;! hi~~ci3 I;J~U~.\](.I!I! ,(le,l<lli.'¥o(l ltD n3.pili.t\(:L:Ie:rra..lcs, 'UIEIMciel:'Gs die il:ri,S:efi diii.BG hon sMo fiDl.es, IUado8 d!!llilil 'britMiJ:COfi Y !Iilol:an~8. Secllicw1I. gcDcrrumente que elKIn ;nrna&:;leN~; de 'ong;e,VI chiiDilI domimm 'en 1t!J acw.p/I,id!\td entr'i) .1 eo yel SI.lI POri' cieniki de La ,e!;ooomfa de I!ndonema,. Tdaruti'EI v M!ll£lsi!l.

~ -t~l1I~ ,dll~entie1l1, ]0'& e:mJi!!WOI,dio:s, ,ribi3ilG:S d_e'!. me:rcado de H~ Konc: es m.<iiwia de, ~~jet-'l!Ut-aJG. s;m. e1'D'lOOr~ilI, In i1!lfo!'mii:llWD finQnci,~'l'.(I! dtsp!llliblo d~1l \,or' qjue el meon:ado f:inl)l1:ci.ern de, RQ~g KOll:S; 1l0m1.cotr! 'ell. gn!.n,medidla alus pr~iTaJmo:sall eJi'ienM', ma_... £I menes en la I:I!:liBma proPOKi6nq~,ij; la ibaneEI. de; IDBlil!a.Udoo Ul!;ido~" Un tereio, d~ tados W3p.&tamo6 dLe HonG' Ko'I"'i:I ,e:IlL d61aJeli ---{:Oi} 0xcll!1lli,~,tlll-el .1'11i.imadio m!:l'Cado, del asla~J!jfu:r-!,i'ana ~:ta!t:uios f~alltFiOs.Ejlj 1iIioaii':Zl!i de m.g,'l8", ~M P~ilt.amOSlOlll'!lMtr!lr.J(iern' lIegaron3J lIlSA,7'O mmQiliil!! eli,) iM!;aIie8 ,tt, HQflgK.o,nl., Creates! 39,000 milll.lll(l'3 elil .P~tam.O$ l.oeaJies (4.6 ,d6~ dfl.HI[)I1,g .KollS eqmvalef.1. ,8. un doLar ,de ios E8Itm:loo:

Ubldoe).

,Puut'll"qUol!! <8'1 m~ilo de p[lisu!Q1I1loo de di6:Ta:m!l dll.rn1IiO-U,giKm"lg.

II dlIi'mincliSi. d.e~ d:, l~ MIue8J d.e los. &'tail.oo [l'1i~~$; se limijia 8. 1(1J8 zor.ms d!l~ LejEino Orte!!lt.u qUiijse h,aI.Ia:u, t.odavia bajo,liIilI finlIIa fin8l.nc1iew& britiinica .• I8i. cifra de i1.8"!I11'O!iPi.niiliJ:~ eft; delplts ·de HDl!lg 'Koq: !'l!I. ~~D"j~rQ :r'e'II~a 13 gmn dependencia :iltwiehlra d~, Dirm!mio, T:aihmdllliJ y Ma10siQ 'l'~liO 0. Hong Kal'ilg;.mw m~,fWOC:i()';!ie Ueva ,!!. ca!oo. ,~]! gmn me(li:ihl. ;po-r mediio, de, b1liil ]aiW~ fi!lm:ili:Ii:NS. ,die' l'~elllIig:m.d~$, ,ehi'nO!il, 00 benD, Ia ma~ ~iTtji. de las '260 iCumjl~f!iro.s ·~IlI8iDJililEr.BlII l'eglst.radirulcn Ho:og Kong sOD propliooad dt!, em.ig:md:OOi ,ciEJjnlJs.

La ,~aila. de las opeliaa.ones qu-e eat(l!j, e~gradlos real!izan. demae SOIlg Kci!!lg 11 depemdcn, d.ell Ho:..nglll:!a!!l( ~ gl~a:g,tes~.!i. Los emtgnJ.,u(ls. libin(:ls diom~llal,l el, 42 POT ~k'mito ,del com'a<rcio ,eDe,riJU' as ~!IS pill{~, del ~~:;;jj. 5t.!~~e.nM, ~~l ail aa~:r ~eDto, q,lUI iI.omUl!!lfU 1'48. UIlgOCl(13 iic(;idilill~.e~.,~118 POii' ,cl.en~ • las ilmproS8E1 11!'C'fiJ!ell no - ch,i!:!!9G y e~ lllIi~Jlsrulo {I PCii' cienta i!e bu; oomi~ !oom.el!'ciruoo ~tata'ies. Se;nm ~WI ,est.s:d1lstiC8!S tl1Il1s :rede:ntes die que dispon.emils, tas inverWilil'e:!l ,tie 108, ,um·j· pa:dCliSclIiili!.O$ eu Ill. re~,6iD liiIlil upe'i'i~ meIil.O:Ji"@~· "(!:Ie JQ.il' dt! los, ~:iOl'li9,t3S. estadolilniide'n$f:S., j8!prn.ese:s ,'1"e·ul'~poos. QcmJen-

tid~ j1l.m00s.5~ bleD, l3inleiellite e'RpBl!l:lli.6iI1 japo!1Jr.i~ 'Em, el 'NEil ,1I:ede ha~!1!' mod~jj!~£ldGlin 'bIro li!J,:!j p.ropord.o:mes.

In~~ia

IMaiasla ''/ Stll;gapUr IFUlpf1ifi'S

liallamlcfia· IKam:pllmM·· \i,lel!1am"

"POTAI!.,:

iTo,.11 Oe [iiWel"S~QlJiles da mQl:

~migwQdHc'il1ItCl;S '1.200' ml'lrOl'les :2.2.00' mlltooas '~1000 mlli'ones

SOOmlll~s 120 millooes ,250mlll~

5.0:10 mllloo:e.s

''No !tIGI1lIi'tI1If"hlf~!lm" do bl:lnq~fiM 1!ltrI~ cl:M!iul·asJ'mI~o!r'. ¢MIO U!lB:iie, TB~J'CI!!n~

",SIl, ~n~ Ii ~~, priiSlDnIls,_

Li:!I di'as dilillltrlb& dan ~ wmidea paKw del diominiJO finlll'ldel:'(l dM!iH!' cnl'~1i!I ecO:i:unnrf,u;!l,del AsiD, iSUldQf\ientall, JPill~ la bl.lirRillil'!'sla i:r.l!llligiante chma Ill! d!!!di~ '1m, !ru: til)rumado:ra maj!1Ilt1i1l. ill secto!l'reS ,~str;SlMg;i~O.Il oomo m b~" los seguro:s" ,sl h'1t~ :mw:~ti:mo" los: ,1).]m!l!tCM!I y ~tl'a!i ,iiilt;i'll'idEIJde5 tnrW:r~ mediaril!ls. :miis, qRQ II. ~a 'il!Piculiilllit'''- Q 181 :i[ld~biii.,

~n e] estudIDo eliisioo dt! Ja U-n~\!Ie1'S;td:a,d de ,St;alnfQrd! oollm Cli'lirllll" ltjru~rib' Problem,;' i'J SOu.rliefll; ,Allla, de 'I"bomp!l@~ J!

AdmMf. -

l!l-1 CQDtml de i;llmbioo Jl ~h'mi, ,med'i.&.i!! [d.&lltrubu:1 ,p.I)t' los, ~bigmQ!> iDBclIlMI~"9 die Iii. t~6DJ hUln coU!vemoOo S !Duo cl1-os de los enii!lL'Qr,9 en c(lr.I!t,r.r!.-cllistruli )' tnmC8!Q:~ iJl@o gW!itlll, ~u:tivi~ que !han, acrnceliihul'll, J!llru r.iqtte2lfl !II iilll m.pop]ar,ial!d. Les i'D~entoa ,de ~prilnit u lOS! chinos, &0 han po:rd!idG ~i si.e.mpt'ie 'en eru in'l:M:l1lcaJi!ll1laberinki de ~a6 ~!:l'Wete.iUiM ,l)rga!liia~i:o'ne8 clrin aUI Que fulllelioMJ:i C!n todo~, l!ll:ll '~tS'es de 1.. ~6'n. y ,58 1!I!lIIil vlBro fIn.I!lttados POrr to _bHi.lb.d, Los&ub~m,[.ioi!i y !..BJ ~1JiSOO~lidleid de l~ iiMnO$.

~ Alim I>\iId.eneiiiJml hup-fiOVIoaJilo \'lila wiSa ~[i;d.eWi&' de tenIfttillDiiefl.tos COOl las 3:!WUiridades de 'vanas. naciil!l:les,_las COla,· g6runl, aliO hanli:lpadooo:n:~er leil trli:ll.OO ,UegaL. Y ., ~~ III pQ~ill):n iDri,l;i!n:ica de Hong KA;!JIIg, el (len.t~o.ilg aelliVidl!!:.ileg' ilegal.e~ de III, reg)i6n, doud!~ ]t)!; 'l»llItr:Bbawii~

Drimob:ro:s do IEl ~lm roo.cicQIm;W. '~lIm(IJ e~ e~ I!:H.1IO diel 'IIlI1~DJ!.1i:, . d.e MM'M. S~ri~ "Ql" q~11 ~i~ 9lJ, r.aT!:I~:r~ ¢Ontrn"ndelmi:'I,Ill' maicrilllJeB es~r8Jli6g.ioosd:e HOlillg Kon:ga Cbina vill dU8JllOO lEi oQOOt'TJl dl! COf;m'n.

Operaclones sucias con oro y diamantes

IlJIliO ,dl! :Ios pUt{1l:I acln prepond!f!'rnlUlii} bdtiiifi:l,elii -y ,fl:!II, '1l'1I' pedal de, ]u del, HongS!h!m!,g-@lu!l·trmiw,de drog,iliS dd Lej9i:Il'(I OfieiOJte lao iOOl'IStit'ilYQ 'Qn a!lpect~ diesu ~~niJ ~!l;dera; iii mer'rJado de oro die Alii!!!. QuizA ij,11ccl:0l!" ~I!tit!tn. .Ie ,p~oo extrmlo,. peM este {llS~ me I!lIlO de 10'-5 ~ rmrrOO d'i!disiVQJI q]lle C!PMqjuO[l 0. llos~.Ili'l!'$>tiG'~ii'mI lit ]!I. sene de p:l'l;u;'ha5 q_ru.e\, OOM!I '0 'oo:mpraJto\; ed].ci~ !II III ~~J tI! ]a S,ei"6ilcio. d~1 HOIl(gShaiQl; y die otres il'lstitlJ.u:illmes de nmcw .lIbo1j~(I:np,

BI comerci~ ru!!i(di(lo. ~!!~p~f.!iici.el1testlbooibe illgeil!lje.;;> eanti~ do, Ol.''l1I~ Wi, ,pomntaj,c, muy c:onsid:_~ll!ble de lIaiii 400 II

,SOOtO'lleWHdlls de oro .Il:8ilIilJ;i'lJI:' el Ori~l]te OOil9, au, bli

.1lnI~O:i" parte pm:r' Hong y la, ~Z' pan~ ,de &~Pii1r sub-

Isiidiflll'i~ dol H~r8hanlJ. EI 'I:lD:I'I'U1Ir'cio d'ae.a'lllfJi)iII'facicn;ws :0.1:) fime'ii1iDllll,l!I, sin 111'0:1"(1 ,F siD otrs;s matelias prccioaEul, ,~gl(l5I ,diamtm.tes, dB mli>eil t:r~porte ." de diilcil ~lcr*O'.

En pri~1' ]ulIus; IIlo.5! CIIiIJQIIe!litlllOJl. que ,(;\!11UvaIi. ,1m.ii,poIi3 Cl'I ,e] TrlJti'iIl(gUlio' .Dmr!l.d.o no, ]u iln:~1l8. en iI~1uto i~er: ~entruJ ~t.as ~n '1~'Olb.!l!1M, IA q~e·e:!! ,m~, ,d.e~e q,uete:m'ljirlo hi

5

Cuena de Victf.i .. m 'Y, OOil!l ella, e1 ti.'afl~o dm' an'llW'l, 1.1' dM.lU"Os,,(ie R.J~~;E:stad.~ ,~U!i1Jklos. -~:stos: h,'El!D dd~d,o die SfT; UI'I medio diliPOIgo ._~\P~lb.h[!!·. Per u1l1lm, se h,'!!> debi;l paaarr ell conl'iilil. -lEI eual :fiO, HlJprodlll:I:I!i!1:i, pOl' ,,'i 1ili'~!lm.nP.l-. bi!l!nes dc, een umo y oro· iii' su eqllli .• ,

.~f:r.mdo tOgill:", ~ili t3Jil!da.lilelu.Re~bli,ila FiOpiliar CbiW!. .1 la p:rod_JJctt6lti dlei Tt:ibJt\l]o DiJradlo Be ]liil:ga, 'Cils.l !n~gm':a· mfl"mll @1I lI'm. que Ire eIlIvi!:;I. it .gran!!.l. por l[!l fn;m~~;i!, dl:irto-· blm'I!!II1I.!,1. P"Ir ,ill apio ,quep~odl.!lce. Ch,i11i!!lRq,jn. rol:ibe probaMcmente alRdedor die un 6eiPtimo de tode 1131 G1'O "igIJC !>e' ccrm@I',cill en Orlent~. lPUedla (Jju.~ 1.11:1 pooo se cuellW deble yll. ,que Peql\tlm Llmbi.~rI VQ!tdJi;'i' !!1m ,w. el mCI'ir:ado d~ Ht!)1!!;g ]{.oIl!Jl'.

'Em "itmroer liI,lIgar -y ,~o ei!l: qm!1!~. 10 m~s i mpo~nte--) es DUZY (iililil;;i'l rastrear el .(Iri~[1 d~] Q(r(l', cosa. que .m:I. mUmi:l ilil"il"' ~n~ ,~~ ~~ ~~!;'m,I' 0011 iLlna it<ra:Il:s-rcrc~rfi!:iEL i:wnl;'\Ilri.El. 'Uno b&rro. die ,o:ro se 'i<e ipal 'Qtie atm; !;ion 1,I"llrtir fo:noos IjI{lim:ari~ m .(lll(! ,Ii) dia.milulJt@S., Y Ineg6 tloJ!:vertir I!!>UN> en nl,Jev~ [o,l'ldills bancario& e5 Q;iIIDQ ci'1!l;l~J' Ulfl :rfo, poil'D. clmHr' a ]I)~ gaJilU~SOB.

Fli. ,oro as tmx imperb.1in:~o p.r,;lI-~ml.o QI. negoc:io quill !!II] p~1) ~l met3J estill liigaoo 0:11 pmc.w dlel Op~I)'ii:rud(ll,)nlllili tlerras iBilta!B 4Cl Tril1rng1;!I(iI .om';\I!rilo .. 1.0 carda d~1 d\6~mr rJ."e,ii;~e- ~ o"'~ ~o 35 d61i1U!e!! 1.1I OIWa ,3Jn~ ,[e l!fn :;1 ~I.ln.'a de 225 en nne- !tia sener-illil.o, liamb~enu~ ,iilrA,'l1..!:1OO,8Dm.irtD.OO de los prnl::ros de'lopio iii, PQl:' nutYQi'. Elatu;memto dell pNeia dul om iUlJ los ultimo!! .1JJi\os hit ,&i.do tanl>'Ostemido qUIl todlas !las, esmd1i&ti':llS IilIliI"S1 inta.nta.m 11m> 'LM£rnim ,de ]8,5 ,"e:n8iQn~ dlf:l,comeni.o, ,de '*0' ~fe~ ,a; q~~i!' OOrMtl. Un. 'iI'ulido de Jo e:s~fa(;l1Unr.l.ente l",elaoiilBa.tiC1:91 ~Il estlin. el !j!'(1 'Y i9~ Qpio SGlI 1M ,cm\otfdo..~ 'relaros de que la pnle de la OIA en e)'nom dg Laos liBya oonl>ign tanto 01'0 QlJtD.O apio, pm,'0l! ha~rle pagos a la, pilblaci(in, 61'11 ~ ,de neeesidad,

emfllilO viaja. eol ere lilegla!1

EL piibUco esumowtidexii5-e se vere. clesagra(hlbhun~!!Ite sorptfilldiid.o $1 sa!iberroln!D usael HOII!~;EIIIJng !!U Ill!;g~.opt!lUo d\1il, corn.e:rci.o, de oro 'en ~t Asia l'Iud!m(!nW PMSI aliimerltar' 1 <lil!Dp!e· Ii'8ciWles ,t1o wnm-ab;s:w:I!o." &m68 d.8 ]n .8IpBi't1J]',a ~,fh;isJ delm~r-

'I~

C[l~ de oro d:e film .~ Kcmg on 119r14. 'ili] HungSlllBll;l(g Iin8.tiicia;\J.a ah!~riaml:[nitie Los mel'l:Mdo.s de or(l die Macao, la isla qwe ellbim'ip;! g:ob1ern6. ctlli'l tQdtl d~a;oo 'J q~e, le siYI,IEj !!!. Ho:ng }i[oi[lg 'para lIVaJizliU: I>I!IB,pHPl'as {J~cnu::!o:ne6, 'batiCIIll"ios iil"fe'g\lJIMel!. Ell m.cr'. ~do de OrI,l ~~ HlO\tlgKoiQll 10 domwn3 ~n ]a,'l(:(u.al idal:! Sharps Pudli~ WudlJey, de 'cuy,as IlI!le'JOl'i,GS, I!~ QongHbi!llD,g posee 01 fa pot Clel'U'W., Ell V'O,l'IlJThe~, mar-io' de t'~ll!l~iQll!.!!:!i, delm!el''Coo.Q' d[.} HOOlI:: Koog U~~ ~ los 'Ci3'lltell!llr'l!S de miUOOll8s, de dO~gi!'e1i" 10'

,qllie ,10 pone aJ la par ~1lJ LondireB, y Zwrjdb. .

~P(u·te' de r::l(jrn~ K'ol'lg, III oro ?i! ~lilll', Iballt'll Ucga 0.1 'L~,nl\.oQ' 'Gn<eliLt<epill': el I!'IltlWlfLto ill! ])y,l:l!>!li., a ,orlllas del g'0I'rr.ll P€mLco, 'la fue:rUl domll':I;(j!!I:k; ijlJi el 'OOID.erci!!'l e;n, ge-rumll 'Y e~ de O'fO ,!'!1!1J ,pilln.it:ul81f 0IlJ D'lIIbai es 'Ilii~ Britj~, Bank of lbli3' Mid<lte EMt. ~.dia:rio,d!:"Kimgt,r:mg am:'J 8'hangal BaM, que pO~e ,eol oe1e'l'I "I' oCIO!lm, de ~iU5 ,1Ic:.ciIHlCS.

_ ~iiI'1lIll:.a, il~rSit~l!i'a. am reSpecl.o la 1i.o!lcl'ipcI6ti 'lilY!) t:lDiIlUi Ifi 19'72 IliIIO die loo el!;p~ .brit~lliCt)~ mas ,cOIlocii!lo!l. TiiiElDubiy Green, de l!l. CollSOliditWd Gold Fi;eMs~ Ltd., il!~iefl delila. 10 8iigu!i.ea:rte' a if,)f(i1P63ffiWI delftujio ii,ag.ill Ii,jjl 'ON:

i'wede .$QlW' ;wm~ico, poer'lJi e~, 1l.l'I, hed'!o que tanto ,en 1910 COmo en 19r1], P'o.'l' 10' me!!lifls 500 tOl:mliidu die Oiio _ '~diE!oCW; JSi mit2;cI de,] iI. pro~:l~ci,O'n sudal.l"icana, 0 4(J. por (ierntQ, d'e. 101. pmducc.iO:n, I!iGu!. d'l:l mu.ndl) no OOmu'rnZlta,...... Ilognrot'! Ol! ~'U d'esti!f!Q fino]pc);1· CllHalos, nOr ,~Iicilliell'"

Como el [,!l'op:i(l autlOt ](1 ai;;~,n_f·EI! ellsE!lltid:a, ''c..lIna.I!!S no (JfiC!il,. ]e-,s" siril:~,i'fiell,oo~l.qle~ 11/,~(1;(rM. W ma.yo:rpllrtA!id~i Iii~Hjelllilililndo 10 .~tienem en su, poder' ]0$ bancoscentraJell; ~lr1:ltcs de" 19'71 <!,l, ,om ,a-a la Iba~ die las, l'@S1!l'II8S. ,de los b!lItoos: cl!:l1w(ll(!S. Coo iil'l uOvGmi:mll!llrt.QI dcillamrLtfl'w Si.s1lem.il M(lfI!)'~lriQ ElJitIl:Ipeo, ~I Vi'll e!i!J,p:ie'ia ,3 sc;r ,dIC' n,u.e!.l'1:l nSlil'nr.;;!, m.olilJlilitaTi,llJ ,oiild~l 1'ambi~r1 cuentan enol!! ~Illma]@!l' "1l:fldElLed~J' .1~ tril~Ol!l en ere en QUe' ~mlan, p~t~ b Itlw.l>, l:ol'lSumldl}:N!s i ndu!O~naLe~ ~wmD j,i:I;)~~), et:;:,

j~l~'!f Clc-!!!I, "'Ot%1ITo !,!,]!'~€11 'Man::clS", di.tc"nI(! mJt.G l'a Gold ~~Il~t d~l ,f~~d':Z'i_'8 ,!!ilL liII~~jf«8' CllrWlkt!'.'~]:;,!!m.dlJ !In. ~l L"m:llinHi!!litI'1\ ili12-1

:!!~ ogl;liu~e de' I'm. .

.A:,P8rW tIll' .servif ~Fa ~p,v;,\r dli:ner;Q del 'tr~m!«I .de mo&as, y l"1'eti"'idadBs~rnl!!5,E:a~es, e] e(Ju,Irsiibandl!l die Of,Or ~len.e SIl ,pl!I.P!l'l !:Igr,B,vrumolil'w, d(l! ~fidlt d~ pll!cn~, de pII(I5ilII !Ctlm®in;il!ia" ,WI PIli!l l'IIQ:miifl'® dfl' pll!!n.~ulares poseelill ~\ Sin, embarg~ ~.9'i'1.el g.a,hi,emo .indlio lniiiil~6 '!'elll.t,;a,$ ,ml'ec'l\BJs II. ]0, poblRCi6n, 10 ,que, Ii! qui.M 81,~ ,el !i!~r'ctel" d.e psralii>O' en w:ntmblll1:do de oro,• ~l ImrLel' rti5'fe iii ,d~J.l~On Id~l pab~icll!po:r 'eDl!I.alcs Q1i~ c5l:1ileofj,,~'eli!e ;.\ ,~!],'IOi, a jw:gsJ" POI" lai,a.ct.ivlrl:ad, ,del. ~!! die Hong Kol'Ig" el pficKentt.1jje de! tvrne:.1t'.iiil d • om Que sa ,eJ'eetilu por tuR.3!le$ i1egales hil aUcmen't8(b,. Y. mli ,~1. el po~rrito.j,~ del, lII,eta~ qlW 5e \!~ili,z!l @rJl t!.l tr&filllO de, drogQ&.

'Gi'~~,Ii lIg:lf,ga,:

1.01:1 oa_llJaies 11.9 'i):ficj;eJi'llIJ!!', OOnlle'Dz8Jl pol' ~t1 'l)![Im:iln Illl m@;!':.. (l8~,d!e ()r'Q' comD Beil:u:t tvu c]~,plirecidD 1" :UllliOOJi, V~IrI' tla.lle'. ~~tI'ngKnnlll y SlingilpliIll", queoo:n, los qr~.e: 'f!rxMiJllino aqui. :Su pape:l principal ~1LI, mi$(l'n 4~tl~ es e'l d.e eentrO~ d~ IWitr,ibuei6n paea 1)1 l;,)u .. l1iMido, &I. tT8'ta dlm,'flf!/lGis 'oo:JlI!lelilli.cntes: a 18_5IJjElJ::,iion~ (I!I.Ie, p(lr v,flri.aiili:'iimfi'~, prohiiblli'lllaiim~oortacion ]1!<g.i'I~, die m1!~~ ~,~ie;I"C'i;:lilles ,I) ,d,o, a:WsorlDl1iento •••

Dlil!bei ,Be he. lOO1l'Vllrtido (II] el meKadi@ de orG lUis IgMl!l:li:le del ~, .. nilo, mill ex:eepci(ln de Loilll~ J ,ZUJrid!. ~Qgr>Q n.srliBJ ~9iFeQ~SibLe ~t'iI. un mm.j&5ado emlNW de, ,60.,.0 lhlliOO'tsIn_fM. 'T~noo eDl191Q W!fiO un 19,'11. Ie llW'nlgpond.ieoolP a Du:bai Ullas 'ZOO tonela400,de ,m;o; de h.edw" en .1970'" lIB 'tu~ ilfl ]JIl pr>OOI!!l.ccl.6!'l1 lIudEllfw.iOO:RIiI, se, rue. ~~elit.e .~ d.uetQ:" II. IMia y hq,lJ!idlln [ym.i!l ii1 ,o:ri.en'l\c,~:e, .q,ue el piemo iIld~.1l lfli.ci(i, ·l$v~gtol5 ,of.lciiales de oro Y' se reabiri:O e~ ml)l'~ die, 001'0' ,de Uong K'Oll"lB' ~!I .. i:mp<I.rtaficiaJ ~. Dtlbai ~.II.dilmliiin1iliil!t! ~!i 'tQn~'1. " "

'En ~~Mre; 'CtaIJl DIlbai., en VielJ!Lhmtl, l.aos, ~:i,6, roJ;l ,ee!eriaJeJiI, u:n rn~do d..e Q:rl) iCleilicado, ill :sa.ti~ ~ lIiditdes e&peC'iij,le~ de oolIkI plillZo. Bu. expa.nllii6n ,oorri6 Pll.~!S,!!! '~mIi lit inteJfilSUjca:ti6n die 1 .. g;uerta de Viemiml, pu~ er8i Will. ~i!:nu! m!l.s 'e!l>n:l!.JI~ y biU'oI!!~ ,II~ (IirQ ••• 'BI, !~, ~'!4!lr~ prMI) parD def"mLe:rse ~, 1M c()JillIiUmt.e9deyah~B6omee, ae .IB :l1iIDlIJeIlIa v['!f;momita y p3fiI, o~wtar ]U!;n;lDl(l'DUiRdas

ift{1l!~c:ias deJ. ~~I,"'~do fl~gro d~ MmJ~~y equip!l1,i ,eg~ • ,~ollinJdefi.'5es :bJrJa.l;lios" is&:pag'a.hacasi ~ .. tegr a menll.it: en 'efec., t-t'vC'l. loA. .IID h!:ijt:OJ ,do iiC!~ .f:ieilelltlu;; y ]m setllltWs" lJllSo ~n.nas, yeqlup~ b.ud'.!l~li!Bd(l pi'tit:i:!de'lll;!ia, ,e5ta:dcmn'ifi'e'DSO COn~ 1iit:lllu~1D 1IIfIa ptilrte oonSi.deralblc d~, ,lasIDe~~~i9Si I}ttC s@ tHf.!Il>ll1blln pell' [fro, ,en mas. 't:ie'rira;s nH:!MI del Trii4iigulo Dor~do.l

1:1 breve ~xi,ixll de VientianeblivlI ~1!I:!ji cf~ 'iiilil. el m;J6i Iln~ilfi1O ~~rca~G) de 0li"lJ. dId lejuoll 'Orjent~: Hong Klinl8.

1I,~or !nej!ilil" decH'. Ko!t'lg.M!l!l!9fl; pues iiii.Sdaa, colonis.s

~ nlU'l mantell!~d 8IS 'OOlnl} jKIt un ... IUld~ll'1il die g~,I;I:

~~~g K.onl, e~ UIni~O' co!~aIflIEt de la CO!)M'!.K briM.n.il:;tl,Pfo;. rube ia."tiait'U!lllliCm p'r]V'.ida d oro 1m li~gotl;!Sl iii'lll:o:li1!! 'Plitod'c OOIl1J&!!',CBIiU' oro ·dft pureea ii"fff1o:r a 91:5., f"arn IlIlrl.a~ ssta dif!ipD.'1id6n, .PO:II' ~ts, d? ~e11'It,~~'ineo!l110\l1J c~ ~, ~~-I:il'l,giltes hn ~~bo YllI CUlntO&l VUillCO d~ Wa Y "I'IlIetta ~Mm,eon. E~ OM en hfiG:O'~S ~fli lbat'T3£: d~Mcu liIl~n. dc' 005 d~ P'lIU'@Ziii~ lleg~ a HOIl.!:, KOlllg PDt "j, ae~ dusd.e .IDu·fO[);S. y J\U&wahoo, • tvl9l 'irnnSiel't: .[1 .Max;il;o, iiondl(! 150 furnde, 'WI, bl'i" r.raJS ~hirm.lii'i!le l!,5'a ilO ta;rm. li@ 9.b,l 1'~~"lj.'fif 'i:iJ.1I'I toda, C:nilllwlo" a~ lifJ:ng K!Uilg~ _E'Il,t;e _ ~~!ftit'O liOlta ·pii'e.'!idid!~ pOli" 1'I'I!,u:i'ios :"ntClJ!i la WOll! HiongHlJ1iI COfIililllUIY, qu,e ·Ile.~jdi, ~il~ ,serle, ,de ~~ontl'i!t1i;l~ d~ dOil anos con las <ilUOOl'id.iliaes POiii~Uglll6S'f:L2. ,du M:sJ:cao, P01." m.edio iI,e IioSt!llRI@s ~btlllv:Q' i~~ dere{boo cxdulIIi\o'O· del tr-difi'code {l,1i'O. El t'M_f'U:4J iO,{il«l'l1lci6 i,)l flt)llgkorw (ma 8M~t.li. Bank. lCul::S~\ll!I!l1 l1ru.emas,]

. 15 deri,r •. ~&'in ~JI te-~imwriCl it!!!, WI!) do, 1.00 In:in.m.p!!!iJEiii! iJ.X. ~~J'Jta~ en orol!<l !Nong8h<Ji1lg dMnciab!l. el] cqm8rei(l Ifepl. ,dc' ~~'O (In el p:mpi!) HI'III~'KtlD,ir tm.'roa d~ q;!.tlll.' se· reabrliu,e, ~! m:l!l'ca'dlJ ~~_'~ eflia _tillGn~!:I. :[iI.e!JlrdeB, 10. SIHIrps Pbd{iY !~~tzy. ,s'li!!bsidilll~" g,~J HOl!lgS:ha:lIlg, wmo ,~ atli Citt~o (I] '00- mercio iHgal

Una s.ubesfilma.cion

A~lbllscflt' en ]ifij; iUlchiivoa. (ItI_OO!l clarn_ (!,lIe III Pfi1!"tebtajed.1,l Ora qu.e se oontrabamde6 cn 1972: !>e;gUn .1;8. C(lllEOlida.Wd Geld

or "'"''11'1''' 41) por ,dellto.,l)e,pl'e(>en~l :H~ ~ ~£i m.,d~~in ,d.e 1815, ~ e.tnd!~!l.Cri,9B ml.t.eriOil',cs. Las ei:lhIs JlNcv.i~~ .sOIl mueho, mal\! alta&.

!;1ittillllI"U. 11.1 e~ll;Ql' bll"iit4:nii~o P,.~~d Ferri!! ,5Q~li.i;lIil.C', en ·f'h;;: 'I!"W1ll en 1.961 snail c.], 17 por reie~ki de la produccl6'n tot"l . :re movi6 POii' canatesl ,000cia1es;el il1fo!'m8 (Ii! .FC(Cnil ~ I,m e!itrCY'istas ell el mOllopoiio ,del om Ooll LorWr~,

"Q~, i!itlil:iil.a:e, CIllil el. Q~-Q \I;~ Vel: que ,des~ii.1J;! '~JDJ !o.;s subteuible(j$ economicos de] Oriente es "'ij'~a que nO Ie ~llJibir-.elja a 1011 trnIt1)lIteslo:ni!lilleIiilSEYS do oro", .!lsegw::a: F:e-rrUJo P,ero, Wl!DU vamos ,Ii! dem{l!Stra.rlollo$ tl'!I!tantw lwtdill'l~nses ~ C'M! ptlCcilJi.o:m ~lo qRIlISIIl!oed:C coil e1 ~rQ en e~ Lejano Orie:atle" .El J'!lI.Gie;;ldo' dB' m.!!w.l~ dl! LtIlltrilro.a no t'$ m~s ,qUI.! I!I!1'1O. i!ub!!lidiaria de Nar..,· mtrifilllo, SA.

In el nt1mero d~] 22 de julio de 19!i2 die :I'he R'e,por1er saIl6 UI1.l.lrtiCU]D rmma.dlo POii' I-I. R.RelmhElrt, ~ lu!im:61l Cor:m~PC:r.l8D~ in, e1 Lej:WliO OriunJA! d~] .N€ue Zan-her Zeitrmg. eii! el (l1l!fl ~ _imQbOl ,que el ClmtfaJbaAdo 8lSiAitico d'e; j)i:'O aSMndi6 ese m10 .150 mtUOllll!S ,de d6'lares. It lOPim!:w!I ,del. (1)0 iJn 1l!Jll;lItl1ll8 dfu.]8, misllD Cl..Jitid!atl de 000' '\i'aMiil'\i'~.IJliI'$ demit :m.iIll1lw,1iI die dM!a~, La m]o:rmal!:iOn !!>e l>OSucne en m!denc~aJ:es :im(plN!l$io-. nantes, PIl:Illi!lto ql,li!. (!;n pr.imcf' luga..r. e~ dh'~ ,de The' .Reporter em, poro;ellrt.oIlOl]iI! ·Ha:rlan GleveJ8Jld. CiI:Ii 1,011 aell.!;atidaiil ,alto (UI!'I' ;ii\QllmQ d:el :m~titukl hpn y parte de! ,ape;raio dl!~ [I!l!l"Q)til';.\;lioo en, leI E',ge:ad!oe Ullt'idio:s: y,. e:il ~GJtIlldo ~t1gaJl'" el .Newe Zurnh~1" zti~U'IIR. elpdncipal diillill:'ii.Q' wiczo, tto.c laws ,oon 18, MQill8!1'q\!liio, bl'i.ttnf(la por illl~o !h hi llwi$tocracia eur0pe8..

RiB1iIll.hilrL teco.fiOO!! iIiIliiI ~'~~I:!:el,dt:o 'W'eo. 10, :IlOllil(l; Il.Qd(!\I',B. del

'DiU"te d:e Afr;i~ a ·m;a (109t8 ,d.e 'Ia Chinll. RojI3l Jl die VlleUa. ,a'l Oooidentchalil'\.a JlDdia", El ~n:lI'O del Q~tr<tilnmg.(ll tit: g.:n:I' eta.. la. isla & Mmu!!l.!l, co]iJ;'llitt ,(ll'iU;g'U@SA do:nde ,el c!ln:trEiba_ndo,~ im1I"~ I\'Ip~ l' ~C1l!il~q~ierS! qi~ Q;8i(l ]Jama!1' cc'Mr,abllidista·il! l!iI'I aD:mkilb~IilIi$'~ pum!lO iiUJiIT' dem8ind!a:do· por· diifama.d6'IlI" . De, ab:(

I!i1liOOlitrailiantiea. e'l or, ROilS, y deilhl iIlI rnmo, d.o Amo. ~

Lui DI!Jwriilad@s de .Hili ilK: c.aptnnm. euando milch-I:! e:l 3

por. I;ienw de! OO'(D' de tiootnb;mdl!l, ,aWl ,wruJd.o 100 :rum~io:mario;s

IhYIF~iI\; TJw. (;1'1i1 d.OOAbe.. 10\'):1.),

~ It ~~ 1''''' .RfPOrter. Z2 n.iulio de 1~:l2.,

11 ~':i!'

adu9DaJle.s rooib~~ II.l!B pn!fi!iio de:l 20 1j0f; clemto detWl!lS, Ias 1~a,pt'!llr:WI., h'!lii)c !IlO'ta'r Jb;ii~~dt; ll.I! pmli.m:ible qne' IOB,SO'b(lFlUlS 5lDn ml.!:eb,Q mBS Sl,WtHnciwC6, Fuen:~e.!Ilt!l:IlJ~(iI deCkcid~nw cmllO d..i! la, !lJmi~n &'V\ii6ti~ eal!cl!IlaJn que IQ~, iilontra'bilJ:U:l:iBta. .. SWCan ww cQl:nUl6~.tIe IJIl!tr@Selyl5ll1pareicljllto eo (<SaS tmllueClon~

S~[!I 111:1 ,e.mp~;ilario d:'li~~ dl) S~fiig(lp'U!I'. al IlOn~!1do ril1l!1~ una g<muti:lii ,d:g h~ cieJIJW p~(I' ciento ~bre, eW t;apital i!]"er~ 'tidio., ,CUll8!llciav,ilflR!l ve~s marar IqU!e lifIJ cbW:ll~b[e, ,en lOEl,1"@.I!l~ sh:nt~, bhi~!j, de ,la, IIi'"OOnomiD, do l~, ial;], h FIi~ng ~!I'I_g,. ]11 comiSi-6R que :5Ie, 'pag,a, a JosQont.taban.diH!Ita.s, va d.el 30' al SIl' por. ~icllitG'.La,'~llJestMn, esqoo I!T ~fmode Gron6! il"ue-:fa 'tan ]u~~altivo. :la' rlO"1' ,tiC .re imtll ,tie ,un, ,,:llllBlIle li'II: wm ~~fdR m:!j:cf.t(l mds .w.tmti!J"a:. 'IlQII!;O ,pel'" e,iempl.ri;l, e-ltmifico de: es!;UilUtfacielTlwsl' De eso !J;e trnta, jlllfi'l;mne:m~.

PeTQ. ~'In.O l!iJmi~m,Q' ,RemlUil'\lik;, illirCli-mtlb~~ ''l,u,j1:l.iltJ't:1fl1 Dri,· QUi~CII., fal eo:lIDI' la im;P.art:eDl lilS mbrun8~1)'.s de, HOOiJg Kofll'. ,eRiJen!!icr rlli] ben;efi~@ dlel ~ durl!a amI ,Ell los p:resImkk!.iOOlilr.ra· bm~ i:Q;idila Will 14U ~Oi'j: 1M la malifJl. to E$t.O 31'S; Mr :!l.os SilIrpnmde:; eonio hidmQc!1! !:tlijt.ar ;BDtgs, 'pcr. un ~ dli,i, &idOl ha 8&11111 pl1lbiko Y' IliCJtOno qI!re e'] H~ko:l'l,g ,Mid ,S!'!!Ul1~a~ :&snk fm:am:iiba ,el oontmbiu.do de Of(lo.

OLr.tI iII~W decim:vo, 'w,ra, ,~ail, 'iI!Dportam;:ia &ellilll!di r!lorn,.· pietll.!m;e:nt.e·clar-a EnJ 10Si,!!:ap:l'tluJo:s s:igilllient.; eS'~i;llllli l'i.Ispibllica P:!lIpUla~Cbjnil Cliitrn, a] 'm~!:li[!qg:tll: de, ow d! '!ldte, q~elo$. mao(s""lf ib)mlU'Ol'I eW podei' illI. 194.9,

C'omfl dijLrn1l\S, aniiba,!W'w d~ que Ho:o.g Ko;ng akle-Iie $11 mertado de oro -ill 11l49, ~] IlIiO ,qUIl so ,e'l!i.viafulJ jl fl1!acool fi l"wniilm ah~ m, baITIl! de pureza ~r,jjfefiot aJ 9,5 por ,C:ieIlIW., t~o trMl,iM !:as Slu.i:!I}l',i&cles de lfmlg ,~l!,ff ~p@ld!!'b3n W\~lt8l· meo:w. L~ liofu:ndlcMn. se<gtm, mfQ{l"Huli~hi!lilild,t. nr~ el negociio de~, ~~ ,~uam Taing Com:p>Ul..v. de Macn.Q. ;''!n @WmOO7t'lid!u do Hr.ml Kong". ;Jgr~ el p!!rllldiil:1ta su:i:zQ\, '''mnl es ~J'I)OO;b~ que eJ 'IlmllPl'!l.dor 11'81'11'0 de la Re,p1!ibh,Cii Poplilllor. C'Wtla." Pnel'!tol 'qM eJ comp;rado-r de CMII:Ii Po,pmilil' d:es-ea iIiW grado mwt-e:tll;rjo tie ~u:re:!a~!lI1,peI:',Wir all :9~r ,~,~> ,~ Dev,iiI, 'li~ Q.fii) It la mis:mB! KanKI,!jRm 'Thing C"'liflPEIDY PiU'<I! 'Cline III pllD1fu:qll@. lWililbBrdt 1S-eilala 'qua 'Ia Clil1l]Jii"eS8i Pao San and Co, fu!e' uno de lO:l!1l1claicUb

~pa eW se,su!!>(jQl\luillf' i!fcl im:portancia en l~ rnoou:wMnQs, ,dc ]a\1a,dl!l'~ ,dilIll;!ro. ,Slii dir,~ sUl,OO"Iiimu es sir 'RiRy Qpp~iliLej.

m9'r ."~ '"i'- "" .... _, r'"'--""",I' - .,'.' ,,.., - - .... . •

~ .--;~; .... ~n"" ... uuc ........ a"'olli ..... J"pm'i.e~ IQ asa~mo Fi'nl!-

l'lld:w!lte'dl~ prndu.~ de 000 :mig gt n:dfi de S1:.uiM:rj~., In AngJi).'Amen~n.

. El~c(nnp'l~1fI ron~:md'opo:r ~'I,o..Am~i(la.Jl.Y D~ :~egrn 11E1<.'IDda e.~, d~ nhi'elil'S ,el, hido d[lI:T~li'i.g KionJg del ~D"'lldo de dli1llllJ!!I\r!I C'011I diml;8nt_;es~ aW maJo'~ Y Ill. IIlie'rlII.dW. De Been damilillll i!!,l B.."i, pru- ,1J,1ento deJ.me~d(l,tde iIilaman~ al por' ~!l)t; Y. poi m~d~ill MS\!I1l' :ne:~m 1lSl',~ei,res, 'OjJponhe:i:mel' ma:llejjioJ lmilil.WiiliDo @.~ me r·ca.u, dll_ dj;!1I~mMt'Vs de H:6q .Ko:Ji1g'.

H"~y dOl!! l8ZOJl>@!.$ q~~, dillil! a ]ood4t~l'lites ~ especioi impor.. tEmC~1I _puS! el trHifioo UfU,lemllill!i(J~gI) de hcr-.o:f~.La I!Il'ftnern ilOI qrlte,.por sn gn!in Y.!l~or r~pecto' 8~U tamaii!) Y' :pe.s(,!,. 11M! din, .. l!l'!iIn.ms',~iI!I! ki 'QUJ~ m~,s.e ~oom~Bia la, :be.r.oJmt eri 'CUm:l~ feSm;Pi!I ~e Valiilr,p<l"0r ~~p:lil'O ~lrnd.cSil:ino, •. Em. :segltndo lugar, ern ~ern IntemaCIOD1[(1rl d@ los oduuftEmtes, q!!ile !I'll Been gomem.a. opera .c-o~ .!1IIIIIK 'i!'stru~fJI;ll'ap~lldeDlim a J8. de:L trlillOQ mImdial d,o, 1b,wQ~n~.

''f.<lIJ:gb<ie~ llqUif ~ e~pleil,8 red'e1J! ,deemi~ :p.lJ1I'1l ta, pane slIma.~· ]8, o:pm'~(l!o.nes., salvloqneo '1m. el easo de. tQS dia,mantes !leI 1J~lbZIl S! jwYos Bill vez lie' cbiDciich',D~ ,~!ro:a. NI!l e;!I n;~1iI ,()m._neid)~n~l!I..qu,e ~~~easibm.pt:MC"-a :imt~.r,m~6n,p1liblj~ iWbr;e '91 ,romm::LO' m~rlmiCliQDaI de ii.a:DUUI~Si oomQ so'hl'le eltmiiiJilO de bom(na.

_ :ne Boon" l~ ll'IQOr pl'iOOUd.o'flll de Su:d6fl.-ka •. fUe :rWll~-dfi ,m .l88Bp;:I:r.IC.eci.IIRh.OO.es;, en. m'9i'9 ... Eme'alt Op~Mae.~flJlm:' 1(1 1J'e!ll:ra:~I!Z~. De'B~tii,Uov8J~~ ~~~te en la.-Cem.ra1&l1lm:g ~~Ul~lJin.'CSO~.q;uD~lilM el 8S POr' cieD~ ,dell CQm\l~jo mlmmalililt d.ta:muilee..

_iI)i~v~1 ~r do,. 301)1 cUelWl:e.!!: ,se~ a:ibtlirlerem I'l'i~ili d@]aCeO. La ll'sm de: ~II mentes, eli~, Uiill!iWZ'I'.U'iwd.os ,a 'MOil misQui!il!5OiS djenbl!s..los dlia.m.ante3 se e:nv,ra:~ -a.losr eM'lm~ do ,~rte )l!1IJ';!iI :e-u prrep8J'ID:i6n !6Da'!. :LooI~s '1l@1'Ii::r(1S od.e ml"OO

prio .' _. .~m1l~treB YMllIqge~, ~~(ta aIDlimo. c:j~d~, en

1'.am.e.l . '~d:e '~a.m.ant:es ,'Jas ~~OOMOm~:!i'

~.e' ~oo~ I'~n del~~eiamieQ;to d~l :U.nqW!e' Bl'IlIXeI1ee>Lam.~ e.n'mHil'l09 Pinf!~pBhnenrk! de La ioa;mllia Lambert, ~1J!i

m;ligas do I.e :RotihSll:hildi. EI ~qp'''io' I.f~ ~Jam,tmIteii! de, el de Nn_e,va York) tlenen eJ finaflciand'ento ,del Brmk

'cadln OOh.t.m de distri.bu;~iWi, ~~l! come.tiipnt.ci3:nesfiioCla!\ en

como ,@l C1iUlb de 'CI)M:e:n:ian~ de,D~tes de Nl.I!eva el Rmla:~ G:an ,de, one! AVID'll )' la BIl~. de .Dill1mantes de 'AnlbeN'8, N'®IIU ~ii1l:1d.t'I COIl!!UI':'fI.~I!I, o]poo ~l~' 111.l1 t,!,ru:L~U..c-cm_lloeiij la'I~I!fti:li:B:lllS se ~1l~1t ¢(InOla !lP'Mt.\ii<n de manos. Las .Pil~t.oridad\es" ~fI lea EStadoSi Uoidos, &6l.o tiOllilln .iQjereii.eiil '@on @SC! ;1O!lHJr~o lIInA 'll'fr.!l 'qm!I~ ,!iJi(ilfnantl'.!I l1cgun a UI!f!!l: jo:yerilD30

Eimm:'!cotio maJ(,m.HIia eli!! djll"m:mll,'b~· M HQ:!1ISKoJ!l1lS e.1!casii lII.o:nopo.1i1(l del t1Dioo Dail1lk oi'ls1!'lUlJi: e.stelntllco ~s 'pm'P~OO\ad. d II.BIliDk LelImi, Ill! t9iJill .firumci.eru m~ gmnli.e' MIsra 1. aJ lilli ¥1eZ bflIjo 181 6,[.111(1. dJi![ 1I;o;rc.'l8J'!lBBlIl.k. en WYfI j;Ulilta direc;ijv:a '" ~eml:iiifi Hatty Oplpll'nllrl.l~~ y Ia propilfl. fr3imil:ia O,ppern.b.e:j. mer\ El ,fIililii.nW del] .LeUiIfii lila Ern.!!St &ra;tlIJtl!~Jl'iet. Ie La ·Wi.8l'CIil8l'ite'1'oousc,Jap:bet,. i£UYllJ [ort'U.':n..a :pravmo del Ql!' mwo 'oJldallt.:ritilri'i~~i) de 'opi!)do~ :si£~lo 19!

Di!.l~ 'VKM, .aI, .Mio. i'eilill\~h"tll1ll.w.'! dJ~] RIIMa!; G9n",I~ bol~u d ¥ai'4I!J!'8B! de 1'e1 Aviv. COlli. finandamie'llJto. dei UllIl[}J) n~k" Y,m:a llil:>"",i;.<Jw" de :18. COO Ijil wn&,~ yadqiU:lerce;n.ll!D.tercil1l dB '180 ptOOiltcL61i1 miUll.di;(lllillil d)iama!'!~.

'Comu ~w>; a;edi{l;!! ~.iI'M' li::hmt qu.e mSlJ'l;~n p'eq'-!!lrl1li y IDoo hn,Millii~ fill. e4:L.ejlliruJ IjjI:riel1re, les baimlUfi(li) J;!.~i:I-,siO"mstag de, Gran IlI;etaA~ SOil IIIlRBeiCm en sf m.ijjmos, OOIli ,sus p~pi,ru!, rede fnmiU~, ~ ritos:r su jierpp;!!cuUwr. En Nueva York.. ~Si mexaileres de ~flmU~ d!~ m.m:iIil.r.r r:allgo ~J)a:I ;en 'bU.@D!I. parte ll1it:egrantes~'I~!li ~ta.J8 j:aa(w.tjiiJa; eKb'e:mlistiLS, ~1 flooa. ElS~ iK6~tti, ,~1Ii' .del trat1ico de 'ilUllm.a.nte9i SBlUO, It llJl hiZ ,pdibliC!lJ kg i'e varivs ~'Iim y ,a.scs<'ilnatoe inexpJ1ca;bffi6-s Q)1l1f! oc:uni.eron 1Il1II·~97-'i!.

AUn!1fWi hay Ulna, apBlreri.te d~vi&i6:1:Jj d'm trn!b8du i;l!~tN, ~.] CiJ'-' mertiG ·de rpjedm.s y metaJes: preciiosQ5. de los lfofjl~rkn ylQs: man~~Q:!!) -mood.kd'~ mlh, Wli.e:rO SUIi:~O. iliil!lyu,iml :I!.~ ~III.'VD]u~a.dliu! ,e.l!t4rn. ta.D llImGil5, 1fI~ ~ O2lIsIDlllifrlm(u'Ii,amgs "'!I ·pauli .. momaIDes ¢on losm<l8 ~es Mn.~os ,del clmero, biJdo\ qUI!: m CUIII¢:iOlw;mieoto, d.el aparl!!to del diruem ffi1JitW. estd. 'wtnllmenie lDt~dOi,.

, Klong: 'calP'ita~ mundii,all die las droqas

:J:m"dli'~~SI iIlejBfoo 'BOn d mDY6l!" nepeio de~. LE!9,lJiI'lO liJr.ieni:e, I!I' Ii!Ii6i iIt~ IDfl,ycr negOOio del mundo. Pel'o eli! HD:iJ8 '1K:01iI8'. 'I:M ~ no ~o' damiru;m, 'm ~~;II'l!Itru sow, ]a ,~nQn:EI. EcliM' 'Lilli yjsmzo',EIl ~a iC(j~om!ll!rittttlca. de i!fon,g KoHl!: esoomo 'obs~ar uu nWU;attumdie ~E1,etOMmfa mllmuUalde Ui!i i'rogmlY etdID:~ O.I/io..

,'pa .!'mpc~. HOD£: KObg' ~ &1.I'III{l1U' de], mIi:ll!:!.dQ' '1:01:1,]8. ~o:r ~iH~6n- de d,rtlPd_,!cto&. Sc,g6n W!:i cuicylo:s ,oll:tdilIDes de la - poliie,iS!, brit4nic;a. 10 .pol" ~e:nto de la pQb1acl60 iil:e fJQlfi(l: KODiC" UDaa"fiOO,OOO pan;on.a:s, sClu,dm,~tas. Los e!l~lidG!I no ii£lt~aLe9 itlil;,VM 1 ill ,ctfrS!. lUlBta 51!) PM' ciemu. U'fiEli IlStirnocioili mas con. 1Hl~s!" oo:nfiabie es de 21:11 iPOII' deonml ,ahed,ed,Of de un miU61l d~pemonas_; ,eifrlll sup:ri~ MWtal de ai(iif!tolJde; 14 dudiiid iil:!: 'Nliie'y,(!'Yo:rk. SliIp;miel'ldc qu !lLD, '~6:milliluili ,0 mlll1iwmaIlI(I'~1!I Ho'ngKoq ID!S~ enel vkio U!iIDS II]; dlili'lreS, al diia" ,e] Ii(mgShIwg

I'Ill.'C,libe c~ .iilii.o por Ja .~o:rta. ·tra~ ~l.'nqm a:.7<101 ;mi~IOiiJe:li ,d~ ~~a!J'eS a.. efl!cti''O'po:r v·~ti.1: G1!J1 ·iit~.II.S aLmBIilw)eo,.

~O(r~Ir~~ b'ItCQ!lle!lltndde l!a.regiOn. eJ H·on!$l!mgaf.ldShmig' hol!1. kDlk .•. !;)D,t}'e (111;1:<1<1> ~rn~jj~~~e' p~ptlI:rCn(Dfilfil b~nll'llos '" .!!'~S rcHenta. Clli!alqmar c::tlcID.1l I'illl.derad\ii, ,de 18.8 a'ctMdades 001'1 d!!!IetlO 5uci.o 'e'!ifioll,g Kong' -d~5de lril eg.mll<rni:lI, de drogij.; :~i. me:Il'!,ui.ieo. b\ilista 100 d:e5C~tl:5 ,Boboimi1l~ a lo~. olidah;~. pl:l]i,cru.. I(iiOiS,.la Ii1lil1Ut mk!m8Jciitl.liallki: di;;oga al POii' ;m~fQ'r !lllC se re"aUzR ~:b lll. iilll • .,1 jU880 i.Il.lGlIl y ok'ilS muohS!L. tl'aDlIQcci~iiiUcimsde~ it~5u ~ilrru! IBllCiii.loman:t>em,en·te fiir:1In6s~ COIll®8f1'i!!JjilIlW po.['G@',nUlje de, drog:adl:~to3, Ja y~da de io!> !i!''!Ibik'lllll!s6 d@ Hcm:g K011!g dohll c!lUlir O'lgIUIII}:;;:a.da. ·elll mffiO!l! hillS acli~idad:e9i i.k~e!<.

'Ctlm.p!tWemD.1i ~"'e:Jmtliil~ esii: si'~d(li!4 Q'lfl nfil ~. NlI/e,vs: Y (lit].; pSif:6i ~~JiIS Uin8J,idea: ,lie las dimens:iQ~s dlSi hi OOOnOlD'iiil i:l~g.11 mWlld:iI, It~O. eJt> e.9 e:J fI.<ll1)l\)u1ifico, Be calleiil.l!iil. POl" 10 genoraJ que en Ia '1IllwJad de N~e¥lI ¥Ol'.k bOl!l' laltm:B :5.Q(U,WO dr'li)jJ!ii.dieto~ (mas .~{lJlIOO erl;e~ restQ del :parL<EI). ~niieiJ!ldoque ·mlia 000 gNte 50 ~~!(1te8 eoti.d.ian.'lIIT.I.~n~ Jnll'il mfmikme:me, q:~ ~'" _ ~11B 8S,.~1 ~,JII QII\l' ~~Jcu~I!Ii[lI!UI DU!tOfihl.lld~. e~ ~l'It~. ~OOIe ·qllie sa\cu !HlOOmHhmeB de ·d!SliareEi ail a I'lo ,il.el~ iDes table ewnc)l1da de lao ciudlld de Nu:evllJ Vor.k: :para satill~~~r' :ms; 1'14:liIlw.idades.

lDe ~r!.1 :S3~E!n'~ !lOO(lIIllli1!Olilieii de dlilar,es? ED !SU. rlUl}f(I:r pgrte,.lI:o di! IIUiEilp~!!iOS hi. ill ~enliU norados. Coo. rs!I'{!j~. e:ltC.epriOOles, eso'll$ ~&icament~ impoori~le, Tflm~. d'~'.~lths~ caU!ljwos; po;r nlul' mill '!iUIl' .ande.m 11!J:i enses 'Ii'fi ~8. ~llildadl,de N!JIlVIl. Yoork, UI Jos _aIlIlU?~: ~U[lje~ i:Ui £il.iHWii. dl! allaUoo ¢I;lIllej,ems y nbQ6 a ~s-ider1:t::!a81 Ilegnn II 51]~Uro(l1 POI' am;), Ailll'I. Ill! ~roi3l:itil.l&ii6:n. ~]il ~Il '~xpJil:U' IJIna. pordoo peqlJ~ de ~$. 9JJOOmiUones q:tlJe gtWWimt'un O!rogalo9 aiiiefGs de Is ·ciiu.d!ad.de NllC'V1ll YGik.

, . im>~ du~d~·. viCIID~ el dilll.ml? DI)o !g D~vid!aill!.'1 de.] 1'18mp~, ~teru!.~ d~tllil$j. ,apuestas iJeg:pi,es, 'V'M.t:.~ de pt'iJt;ei:d~:n. I Reeill,d:1?3 ~ loontroto '! ocU!paeiIJlIJ~ !>imilarcs •. La droo.gs:dioci.6n III) exiBlilHl'1III. 8Ul.h1ill mOO..lOO de sabl.'{eil'Icio:n:lir:'lic que Ie dili.,el 'Ilmm~.

La '~la de loo, d\oCWDl:!l'I'laJe.ill di11lelmsi61J MOre 01. 00>mo!'Cio de i.>.gt~.pe:r:~ciente~~l'I h8.S1.t~ eJ. rastli:dfo la oJ)hlion . d.e111. (!!rim p!lg:l\'daJ fo]i~" IDm1 de AoJ!lg KOllgdl;l que miol1Crros rh~.1l':!l men;:a,~, .halmih'tfi.oo <Ii'! ~tlllptlflili~leir.lk!s, EBI meuado de

lu mbJima ifJll,>ominJ.1l h'U1manlOI no 6'6:10 e,s: illill1ne'~ n1:61i1: rio IrUIOSS.DWmC ~I'wmizado ~l :m~r.tilQ, silloqlle d~ ,otto mod!). '110' ~tier!!l . .8l 1:11 d!;!'!llmJ.d!;lpl'l.l'Iro~a Ie. a€ena, pllibera IUIlO pr~ tnmtomo,. ;\,1XI!r ~!!!J~' lO!l. vend.eiil()1'llls de ,e;shJI.i?ef~Climi~ a1 poT blll1'Of'pJ'OdUceD \llU"!> 1l11.'CZ ,,~ m;1;$ de ]0 que U(;l:!!~dlictoo 001'11- &ume:11lImmUme·nte?

H:Oill.lf!l{Qt1Jli! !UH mil c:a;pito] ,lIIe Ia na~ii!)e(~o<!'!ta il,C'JiI~11. &1:.0 e.~nea aJg1IiUOS ,de iilIlISF;,l.'5gO'Si .m(t~ sobr.~he:i'iJ!g~,e.]meN.Q.do, ~ iie tiai!ro, .S\l~'i.o. ~ps YON' mM. r:rande del m.llllldo; e] ~o:r fllIIdiioo mUfmdi.a~ d(J 1 ~q:ll!Jidez. y ~lIP"'Rorl.tllje ml'el: P8l1dl~ de 50~m05 del·mundo. HI milo de que n;8i ,eoono:f.tl~LIiI de. Hong K~' ~. ~ desan:oUadC) l';l:Plli!l!l!lllelltil fMiir l:iucLett1i6ji~~il y sus ~.xt:i]e3 bar~w~, 1IL61 tielJiEl £und!i!Iiln~'n:w algu:no.

151 meroado negro

Adem.as de 18 ... en~ d,'e~g <11 melI!I!d'eo y 811 ma.~o~eG\ 1mD.i:'ln!1:s ~W~i!ll,de]a (l!!lonomfa is]eI1Eid~del'l (1i;J\~me(f).ti!. de:l lI>9iI."OOtr.lifioo. Ell ifloreeimte me.'Natt(llch~11 ,o:w a. un '~nreD ~empJmi. S1!l 'll'1l!~llmen se dl!lplk6 de- 30.5. ~!!!~~d(W: ~ :t9>18, aI 16.°0 :!:Glle18d,!i!I (oom vmm d,e 43.600 _i~n.ll~ &1\ d618Rs) e~ 19n. VmD.!! ernmws d·emiUooeo,s de d611tU"-.e.~ len uo V&.D ·d.irectame[l~e 81) Trlt'l'!igu.!,o· fu!i"8.do; cl.ent~~ d~ m.ilWkm,esm:u Bi,",efq. pg!"3 ib= soll.bet· '1 (llCUi~Wir ~~!llI!, ge]lI!l!D!!lia:s de l!iI~: f!i~iI"OO~.eo.n.Ms O,(l· todo eJ. Lej(mo Orienw.

E9 ese lei 'Iugll'r (Jande el Hali.gkulilg I)!ifid Sh8lilghai &Dik eoD."; trab~N'@1'i!I abi!el."1lamon.1i!tl dill!:riLD:t()Wl CilJ.IIl:'iI\o dJIUI~ii'lo; d~ili.!~ II ~a 'riB'll! de ·todoelmWl.O!a, mEl'oipula frawmientwne:nt,o el mercadJl!) de va:lol:'tS: 'J dOllde pr(m)ueve Ii los coDltt'abiUidisw ohi:M!l: :1iI. las ,wer.n~ m~ij a:1:b'Ui de hi :5Oci.d dla;Hcr1,8 J{Q~g, Nad.ilse moe\fe 'en: Is ®lmtia :sin (11 ·co:n.ooimieuto y ftl]ilNbm:lfuu. d!em HO"Jlgkol!lg Sind Sbangilru Bank y ,de las i.lntiguas oompamas ,eo~~mn.wO\!.dle '~i,ol.ig_!l ~d b"noo .. EnQIil md<e't'Olli Ide lei tsla. un mnp(lrio dlel api'C! ell! 1 a d~da:. de 1820. cuand10 ~I\a. pTA l'6iJ;Q,

."J aibom ]g dirigen. . . . .

.!Ern 1il1llrootlf'lli~ die Ron, Kong y ~OS! ~.e.9~~!l!1~g!llCl1 OOIKClmitlmlie!!del ~a lil!"eii6n ,e'xplieg .si.1ii ]I,lgar a dwdas ,eJ 9i!e6iiiI'

per:mJ!l'nente Ido Uq-.u~dez (wQe ,en lntl!mQrioMl,C"i!"'R:Ii~ Ril' view. \'10\1. 10. 'M. 4.gB ~tl!IOi'S.iE ,dBstripti\l\IiI). SegUDU!nJ eau.ciiq ~.!~o'e:n ~l ,tie 19,'18, ,flll 'cmillai1~'i!:~ a rawn de 251 pi)~ ciento a_nu_:a]: .in e__m,Olltg,o" p'ILT~ de C',st,o ~irt:i.!ila.nh~ IiieJ .INooo atril:!11~ta II!l\S :l1ujoo, dll divis:a,s, :niilllC;i(il1adosl1!O'R ]a apenufa de lilt,! mle:n:;a(I(iI dlfJ v;810l\~ ''extr,!lJk'.rritm"iill'' eo Ihrng .Kong.

Eo 1M ~~mos q.u~, a'Iim" lett !:1iit!!mlEl \I\Ol~eil i~ ~!itQiiI (lOOrR'ado!l~I~rlOO' wndi6, arwucir e]. ~,~'Il'o!'Umtm de! cirruID!l-I!it.e dli9pOlillbie pa!r8i finaneiar I.a atttviidaCl! ~leg3l - Vm1!:i1l m~I,I"·ft mil'lollel! de' (f('j,larn~. ,eli!, !!Iru1li~]!l doniil.!!, ,seg6n se :~, el ~m~I~i:rte lililUidQ 1ll(1'P' - ~~. 'E\.C>t.'UiEllidlaili iI 1.!I1'!!0!5 4.BIOO' mm.Oll>e,s, de liIill'8!l'l@!ll. taB oJ:Hi!~aemnes 'banc.u:ia(j: e:xtrat!;l· !l"riWl'iiaJe$lei~85 n. b"a:v63 dilll Hmlg, Ko-Ill, Ul!gPfOl'lI aser 'tan. gr.andes Iq~e 'e1[m-di,oe. de ~iqni4eil d!~ ~II.S ibaillcos '(iI.iQ-mmdo fm co:!l!!klerna6n taJlw e.J I~fud.:lyo ~om~ nliS ]etras de' eamooo red~O'lltadliilll, on bainc:oo Ilm'!lt:e'wjwjal0~,) !Iem&'1ttll!Vl) en, Uri extYa-QJIdl____ruWo 50 P9l' ,~~to. La. mayo\[ p~ de, 1'81 ,C;iFC'tli~8d61'l, mmu!tmiaiof;{tmll em en mL![!>Cliv:o.

EI:!i eJooto" Ii!'] lMlr'IltItrafiOO"de, Hong'Kuq, ~yQ_&pq:'(Ir;!! ~ hacen ~_n~ 'e-I!! ,efectivq" .@l'e6aml f8Be:tv\6 dE ,credJtol ,PilD ti~ n8.tlciar el narootrMicoelll el ~to de ~ia!. A ~. de 1i975, eol &!red:mi<ento d~l m~tI", '1l"J::h'.a:lenibtriail ide ... a:11l!:m4 'i la ailu:em-ia de ,~itld e:1ttr,~5eI'QtedlqJ1grna!l el ~I1dioo de ~iq~ide~ a! 'tod.a:IO'ta extra:~, 48 por chitto.

Como era dQ 'Il9PW-,t'liJ:'SO. ,1!lI'iI Hol'l\!!: ~!'i_g IrlB~, :10&· tle.g,ooiM .pfiWiclJ15 estb ~_ridloo. 1':0 rirrn~ ~Ei1. particlpa.ei611 de&Cilimd.", ide] .M_:om_gShang' ,e'nJ el oontJ:·~ooDido,·de 010 'etiWe Ho,ngKol]iJI' Y Mo:C!!!o, 81, Firumci~l Tim:!!~ ~J. 4\,d,Q'juii4llde 1.97"7 il1ir~mliS'iso.lbr!li e~ e~iI'aL'o de e!le afto_; '\Vb:e:e~ook .M.al'd.elili, 'Il:MiPreso, mfifi:'3-1i,til erll~~!A ern Ia bD]sa de vslol:'i;f,tj de .Rome' K~. desatO i:!lvestEgilliii.o<n.l!s, d!e, Wfl·Com*~ d~ Vll1o~, del3pl,u!~-que ,a ~Il!e '.'edamclon:modesta.:we:ntQi i;tpUmista" de ~Ii1QJejerciC'io Ie si;guioli'iilil:'l "'l'e'!,i',el!JJi§ion~ d:e UWI! ce!dla 'CIl.or.me die las, galiandu, ]a'r,edil!lt\' ci6-:n ·de di?idendl):!!, a-dd!itos im.pllSl'l8! y pwhlei'nillj de ~1.qllilde:z".

EE Fimfru:ial Tim:es escriwd: "La vel!lt<). d.e, informacion IM'I'I.' flde!!'Cud ~$ dlese!l>fliewi!M. , •. E!litcli!S dlfiwltadesfepentiinaspu. dDO'mf.! 8JtribLlri:r:se ~ ~Iidise:l',!llC.iQl'les do o:fi~iniiBitMI. 5eef-e!a!l'~8S y ttadnctMes mliJ qu:e aj 'tii"8llioo, die info:rm1i1l!ci,5n inill~ en 101

lEI IPor,c-enlaje, mas glrande' de, soeomos

henw,poli.ci.are:;. ~rn:lmmiUl q~.e 1 ... fOnnan:'ois oom,'iiln ,de ItiI(laI'ga~' Ide '!os '~!!:lQ~!i' 'm,~lll;lr,~" eliJ -m~8.n:t.e,o~ Sl~t~lnB. Q.e.Mibor!fllll rn'5 llltcic!I'Il!ll,del mu:niilo. A I:os; 'f:li1'l(f~on'EU'WJI!pl~b~LC"'S de Hong ){Qng a:Ei les m~ POT' lOlmem~, l.oCDOI miil1oO!:!";8

Itkl, dl6bti'eil:"

. Seidn i.1'if~rm-lll'ii. 'l:IliililmA), artli;,:ulo, del, FiootUlial Ti'ItIIl'S: de Lt>1iI'

dNs q:I:lC' 'SiC &:ita ,an;l,ba:

Qwzll d~"mb(ioijllien en I;us, mulfiil!li m~il mino_lli~ die' d61ml'ct;

I .. -. ~ .. ,_ ... '" J'",dC ""-iter' J' ere de Iii!. 'Oo1tlI1S16n Jrutep~n·

a. OliI'lO, ,i!I.WIU''''' ' .... )I.'!'- ...... • . . . . ... _'-._

cUenbe Cmt!!'Olla ICotrupci61'1 (crnOC;:J de ~n,g: K'~, :m_iD.~ dI,d!ll!~fi rcib.1'8'fO. Lil 6UJiiiUI.- Idn una idelililb~ J.~ mQ,gn!t1:!,;!~ die,] pil"€&tema III".elie'ne q]lI.~' e-lI&etlltaJlC In CIO~, Otro~.i! ,e~Jos, Se:fi_ala ,Carter, es :IQamplio de 1:8. ,tomI:PCI<i1] 'Qi1eI;al Y. <P liI,amlillLl;@!!:. die: ]~ po!ticfa. de 1« calloni,ti<. &pU!d!e!1I r<eOOll~:r ~r 10 meM8i 2S 9i1ldicato1; eliJ ~] $~kIr' pihhoo, qtIl8 varnllD d'~: 10 .:iI, 31l0' ink',gfOililta Y .25 de e~llOOe'il'1A1l en 1a .!IJ

polidla ,,1,01 ilGI1;g Kong. . . . . .

La CIOCha eitmrm~di:i al.T€udor de 9.,500 mSD:E: de' 00-

nu:pci6-ll. 'I!iPJI'01!!~IlI:uu:Uami¥llIte ;135, ptOO'. c~elloo: ,d~ m~~,'Il:~S' teM:£lIl qlilc VIl!;'wD 'e151i!rono de &a MDJIl!ltad. ~ :reformei! d'Q hI$, Id~1iW5 ,iii.!! ]i:!! polIiela (4 .. 000)1 lexp~npolf 10' 1'eg\!1ar m&I de 11. mitad ,die kIs mf.bml!es de. d~~it!0i8 die1 ,gqbiietJl(!' . , Oatrto~' IiliO DtIlI, pO;dido l'iiat:~r' v'oi'll\il]' .11 11i1l1i {!j~u,d8i~~ 1\[11'1- c.:i~ti!S pIii\Ud.cos~ eliummBiyorla I>lUIhof\c: ale:s e~o~.~~ abandolilQiroI'l, ElOfi~ ~iZtnK antes deCJjue ~a CIOO lea: eehar,i!o

,!}1 ,1[I!J:tinte".~

'lJM~ ~'." if.ojllllo,,1D .mll. 'Ib!~

!La mB,lll"Orii] de, ~ 6e C(lrn,c'ij:ml',m en. ViIl:Il"'-OIl:lWI". ~~gn"b~~ Bn~i~ dOll,de. sq:all :illrormalil t{J~ 1!:ll!Ji!er1;oo !PO'l~dBtlle;e., mpen dOOieado:s, ,;lW lla:n:utr41Jw.

Las mil m[i1onEi'I de, d61a:r.es q[U.I!' fIIenciOl.llBmQ$. ®Ipuedeili considenr gasto91 gelllel';Sile!l ldel tntlioo doE! es:rupe:liieienJ:es 01'11 el area. hJteriorm~:te. 0'] niAfQJtr~ ~l:IteI'D" ,de, ~Jetl!g' ,Kio,IlI'~' cRI.cubiba en t1nos 4LOOQ1r.n:i1to.t1es de d~.J.Qii'eB y IIl'li'fmm de alWgaJ~: ,iI.1 :maYIOreo, ,en 3.000 m:iUmu?s 0 1tUru;, SUPO!i1li~.dQ (jIue los'IIQ" OOt.JIOS ~ ~a polidQ, y ,~l iO'tmE! f'Ulil'doD8!I',iCi!i ......qU!l!:cO:Wlt:it'lilye~ Ja ~i. 'mtaili~d,de' <1'&0$ mr.Wmmm1l:e!:! dlJl d&]i!i~ IiIIlI ,~endli~ a fill'" de 106,.15 por cient,o, do] li·o8.llmen Iif.e'] l'Ia:rcotr-Jili,co"tant;Q, Ii] meu'lldec oomo, oJ m.ayo:n:o. iIlITWnGIliS 10.5 ,tliJ!!;!IJI.l.os sob" Ia 1r.I;~~~'i.!:d ,leI, n:a.rol!iT~t!~(lo ee ,q~edO!ll mill! biO!1llXlr!Gl;, Mil miJiIoJlle.s de d.M<lfElS eli1 $O'bo~, si;gnifi.can l1I11e el ~am:ltr;lJ1Wo ,en Hong KOl:]g y !o'1 .. Hong [{.oog es de eas:i 10.000 miJ]QMB de od61,II'«lS" I!..a ~h :It", in~I,Il,yei" desda 'lu~~lJ. lOll ~bomn;g oflm· 'CiOUJ?ID~ :ad;"!l:l.l'Jale~ de B!llIIc'kok, Ra:mgul:ii, !!h':Ii:gapw: 'S Qtm!> ~, !'to <ilig!llf!ol:l ml»S .snbliJJ'\MS a cio~ oflillinles del ejer,d~ :t'aJl;tI!,~ 'I ,elhinn~II(l'.

I:I)urla los ilIlioo!(!bJS mis~ltIOO~S't<ll3 ,d~ darlea Hong Kong apa.· :rier.t",i;EI de bo:ncstiW,~, bliln. OOP(l.'i)o.COJ'j ,Ia o~s~ci6:m d'e~!!. po]i![l'{a f de 108, ormgn&ls chil~Qljl. ElIlIl9/j''i i In p111j,cr4l! e.s~e;n ifri~6 v.io· le:nf,os ~ti:nes oon:llra.los ,dizq;l!.I~ i:nten~ d'e comba.tJir 1<11 00- n'U,pci6in, 1f!1l.Fimlnciai T~ms8 lle14 ,diljlJiliio lit 19171 .ob~a_ba m au descriilXi-Wn dei"IJIg~eh.Qs qUll~ ~1'.adla '~cf.il\t"ci6 n .. In!;l eMpl"e$ariQIl dli~os@D. p8l.'tl.~t!l.r., •. lEn un d~tm,te Ji1ar.l1tl!l lal'l(l,t. ~!l.A&oclaci6H1 (h~ Fnbriean~<& CblliQiS [p'roPekin]' ym 0fun9l'l' de ICg,mefielio d)[l Kl!lw100:n nl.flliizi1m!iJ li.rna nl!ljl~ifesmci6~ de t1ulm!l ,p!Il_j'!1 f~star ~1" [a ... inwfe;realZia ·ltn ~a.!ii, iWOOStnil.es cost'!llm· bros ,mbina:ll ~ :'ill

D,tl;h!lS,eo8tlllmbros onceatra.les il"0v'G1S1I'1 ~Ili ~ .. tur-aleza de; H.JJtmg KI}!;),g y ~lil. b~~" ,~ ]a oostumblle, E\fi Hong Kong m se ,idcO! Wi ~ o:f1l!'l'lotren,sooomoo.l:l~ i~}&Mde ,~.l~ l1!18Ils,apri,m,cnII

bor8jlos .mtilniladeros neor;renle ~cina~ .de ~!l ReDiI. Po_licls de HOi!i!1! K:Q'JIg Y otro~ ediificim pub11ilOOO, d\EfllIl~i[I e,n e;1 P_I1I,1IIie1', ~llOOn de ~a e:saitorto un ~br!l: oon en,tre~'Ji ca'_!1'oo bLl~~b~ de 500' d!Mair~, i1im pailicla 'tilUie 5e I1hgu!ll! .('1 reclbu 511.1. !!obN. d]cen .a§cioll)'S.poliiciaco,5i. ~n;rml 'noo lilstHri. m,ueng ef! rneM8 dfi!,

~e:Git:.a y acho' karas.

La cOlne:xii6n pequinesa,

7

'127'

CII.&O. Sin ,mbm-,gol. baStE! II. ,d,O(:umefit!l_,C,lvliI mup:reaBR de~ p8pB] de' ,~1ilJfn ei'lla proaCiccwn ,de ~iQ' se queda'oorta .

. Oomo li1I,iI'4IJ!!];!:lSt~~, Ies ig~! ,dJe, Vlmla B.oja :porOOtl,· 0ii))'1io d~ o:pi,Q suman apenas 8'01} m,iUones <de !il61;(lms ~d alii;,(). p~]J ~])Ue17lie tillS Ve'rdai!.er8iB ®81i1i1n~i,a~ ,de Ia ¥:nta al '!lI!!!;I.' J16l'iOO '!l a), Dl'I1DlI.Ii'eo, de ~a i_r(I,ga '!l del financiMDientiO e1t.NJiGD die:l cpU. :prir:u::lliprume:nw per' Ho:ng l(;UD!!. iIInde 5e lm'I~n ]mI f'olWlnn. OJ!!nti' !limoo ya,desd@, :l:OOOI!;I;I Flie~DicaPop-iIlgr' Chin@ipmtidpa em el 'IWn;t.mbmdo, ,de ON' 001:1. q1!l!e 00 bmdo. 01 Mim!ltrofl,~D IIlEl e1 Orl~.

C&!IIi Msi!,e la ~POIl'l'1 del ,llOO'1!!ftielo sjllllo:s;o'mtico~ " final.es: de }1fJ;j clnru~tas" Peq,!JIil:'l, i~tegrO deUbera:d~,mente S\lIS gl,lll'lli.Qs. flii[l<me~,erl)ll Ilx:t!ilr;n.o~ ~l! las p:r1i1c~p:a:h)~ '1l'm:Pteu~ ~iI!.NGtr_,. ca~~ brib.h'i~Ctidie Hong K.GllliI: :y CUill ~as fr'ellle.s de, ,emignido& Wnw ,ded!iea,.o~ a Wa venia,.d p(l!i' ,may,or d,e droga 'Y ,a,l 'll!1YIit'tnJi de ,dinero ,lIUCJO emtod!o e] 'Ol:'ien~. l.a politim -lin;!!.rll.i~ de p,~~iI:I co:imdde een d 'obje,t]iwi:j, ,~tmtegIDco -eqlfBBOdlo sJD 3im~ oigQeda.d!es Jlore~ desa:paveciilo premier Chrlll! En·l.w:- de WlI!Ir ,iI. RXlll'!l CKm!l: e~ atmr. doi, 'o;,i,Q tiQliitr,lOI!, 10& Dl)'lil!loni(iJ!! '~La.~~,.Qia los.E'$tdo:s Uoidos.

'Quie f~'1IlI. depena,;e d:@ Hallj K/91l1g ,Blf!. Lofimluiet'Q ea. UIlI beeho OOmJll'Obl1a:O .. EI 2 dll ~Uibre del U)Il'S, cl t;oletin i1:1!wmo, de'li C~1ISl1l Main}aUsI[!, rW'f,f~·'Wwt,M:Clrkdll crut!l(dalb .. q!.l!een Th.'97S, ~~iIDqjo fi)Umeiem dleHo.ng KO<:Dg u <Cbi~a ,COIll,ij,'!'!JemtaJII, sin con~ Il!id'e:~ L!lB rl)'xpor,t.acl,cm,es." ,nrscende:rill iii 2.13Q[I' millOililili '~el d6· 1.II!l'e&,&~nrte a los 1.31)0 lm:iUone5 de' dl)iuetl de 1917. EW'l2.:50Cl mil~ ,de g;M~;r.e:s: abarccan Jail! ,~Clrhll dJ~ 'Peql.!iin. poir Illils iinw.r.lllolite8_1!1 H'on,g: KO,lll(l' JlotJ"tliR :Jqiill'ea ,tlel8ltdeslio m:lidt~ioo. mASll!l8, remesaa d,e diillleN' dilloo ,emigr!ldoB, cJdR06 ,S!!;,U ];Inricntes.

,"-pam do, ~'!llll trll1lfiiiJ(i~!OWl8 /iliIfielfl!!.:e fill(lnde~, bl: mayor

'p8IteI ,de imle:xperi:aidoltes·. . "rM .RQji8) pilisaB pirf H~' KQng.

ED :l.1t1'6,. Peq,uiI!Il 'OOWl.!'O' :2.i~OO mlhllO'I1If':,f;! de g;~h1,~ die e.q:w:ll'tmDn.OO !dlllneolonla bdUiruro, c:IlnUdad.oo.sW,ll'm p.M:'1l m'b1r1r j3114ijr :por ~ieli'to de ID ~mpnt:ww.n,es de la, Repill~ll,ce: &l,U~t\1I' China en 'ei>e a:!W1. ~~U'1l: ha.oe tOOlas sus. 'o:pef.aciiiJ1li!i!':I bimcanu pitt oo:i'iJ:illUi~t'll digr :E!OOlIJ :K:~~, ~,l;I.JI'ormel1ite PUg:' m~ill d!el Hofi~~ ~Ollg a_nd ShaIlgMW lian,k. y C'O~are.r'i1tl!!:1lmJte pillT el Stalndanll.

'128

ilifld. ~aJft!ertld. laii!k:. ~Yin hO~e tOOM QIi invgr~jolil,es e!) Ij 1 ,~tmru~rQ II!, 't~-av,jjg de H!I)l!1g Kong. La depcndeneia no, .Sl'iki ,00 c!!l.T'i!l, si!i10 qu,~ Va c:nmll1rt'ad.ci uUIDelii'bQ. - - --

_ Los '~e!d~ d.:ivid~l!doB ~lle g] pEl~~pr r,~lhii$ :Chilloo Raja :e", 19l78,-2,i1IOO ml.i1011e:!de d'6]8fjeg...... SCilU te.s~UDirIlIO de CUanw ha 1l,\·.illtwiiO.o Peil\!J:I':1I lim ,S!;! ~ida.n ,de lrepa.r en ~'ei!lte :aDOOl a I:~ ~~s de] r1i.u·cG~fio@. 'Coo. la. nQ'liI£k:;li~'Y!]~~, brit6J:iii~l. h ~JrSi lie'j:I~seIlitagin 'caiculv ~!l8ta1l1iei!lpro,:mnado ,de, ]Osinsre~ :deP:~r'l)m·;Pfl~ ~!l '.'eillm de d1rogru> aL IDliy,ilIIe, JI ~d menlideo • .Y ,~':r li:ft3I1iCU!lrlla. asi' ,UUrm W~ g8n"flt:ii~B1 ,O:btoru~ do gu-iiWi!I, bio[l!e6 ~!C'e; 1.1' Okru. s6rdid8.8 ooIDYf:r.;iOOi.eii 'QO'~ JOFil: br;iUi..ni,w,:;!, ~_~O~'~iI1!ilgra:da.\!' ICbwQ.lji, mil}' r,-eJtl.CiOil:sidu oonel eamerclo dnIa <lqll.

,~SClS :2.500 'IlliIDb:mes de dailere$ ni siqmai.lu;:luyen lO& allo rnn~no_~_ q~e ~,-t.I1m ol.ta'I}~i!! '011:[0.0 prodll~lu b~i~1 de opi,Q. P4f<'!CIi.~lliulw· el i!l1~ bl'ut;o'de PCq:III.1fi pot' C4ll(Iltep<w ,octro:fico de mojl;a5. se deben. ~;;u vm'ioa: c.ien~5, de m~iloDes Ide .u, I~:res, .l(l (llue CUiestlli mSnwl'lli1' UIIJIl de las oPro'£!:el(mes, de l!J!tc. IDi'Il!":c:t:a y i9~lbot"l}e may~:r~~ y In~o:r filllil.fiCiaihl$ ,del m1J:l:lilo., ,el Selt'V1CJlQ' de ltJi!ieh~(D.:ia C@murruistt.Ji Cb~1lO ~iJ:O{n..

. ~I'I _po~~ab:ms. di~m;~stra;remos, 'que la .:R'epublilJ(!, ,l';~!Ua" Cluno. '!~ 6'OO1G (l14Y ,fJt)T C,ltn/.or rl.e 1.(1 oiigallqlJ!a &r,i~J.iiM ,!}U £1 OO~~ ,eU f$~~,,,.Iit!.$ 4ell.ej~, Oril'!ii!U'.

Los vi,ejiQls lezos se f,ol1al'ecenr

.LEI. piil~tfuB 'lJJcrualdc J?:e'!1!Urn l)e,-l1!lOO~l"j: ]0 ¢Cintini!lad.ll'll &Ri ).8l Que e.i8'tier:on IQS, ,ewhtll~ ~olab~!"adOl'~81 de G~ .8retaii~, e~ II) '?~a: diell .. ~g10 i9.!En. 'IlO~n~l8i, el d'esti:oo de 1M ro.m~l~tiiB JII_eq,U!~He.s C'8!tA!!li'llido ,ul C1lnltlli\c['C!ld_el, QPiOJ y a ~,Ili !l1~~1.Il.a:. b-11t:&ri~; ha;1l aiP~do :La. ec;;mom:f(l tilliililla -!:ill, eEl, pille~d~ d~ impo~ los b:i!1i~ que necesi:ta 00"0 1~'Ud_a~ al

wme-rel!) ,deW o:pil). -

En'lre ~C$ :prime~ Iu.ed:ltos ex.'terio~d.e· C1iHmJtfiil QjUlea.~~M Peq.U'.iI!i, !le 'i!!liellW, lID, depNi:~ de 20;{l1ll'lillo1'l@;I}J ,de d6~1)'Wl ,eree-tu~de, am('()~ad!os dll19'1S ell:l eJ Balloo d!ii 1(:lImll.lIO:l' \liB COI'l~~O dlt hanoos que leGCilibez;6, el st.I!9clard. and Cli~d. LucP'o ,~n

,oowbrce do 1.978" ,]05 l'1ellef-!tblcs wmeante" ~~pij} d'lll J'al'liliine Meith@so:nfi'mlnon an ctlnvewo, porsm miJilon<e5 de ,!;](iLIn",!,;s COlli ,eomi,arua$loo~:!IIlldiiJta.1O cligl'l!iis m ~Jio.1ig Konc: p~m COIlB'truir un Cll:)ni~flm,~' edli£lid,o.sal'll)!:t(l.Elll![I1l tmmi!l'i;ll dol] nuc'Po m~tro die H.orng K-ong. AI parerel', ]8. {iiJi'n~l'Si0[1 ern p~~ d@ I!U!Ui sm@ de acllero(lS. enlltie el101S 01 ~n\'emo de eXPOfit.!.1,~i.o:neS n. Chin", mJilJi ~[Ide CiJlW ~ hqlyal'e,I3:.I:i~Q, hl,mb~m dade iI COrloc,~ PM lM'dllne .MaUi!~1l 8. p'nneip;jio~ dB: O!ilm~mili,!;l"lilip!i'!!£SI q,l!lJI! p!lI~. ticip!~hI ,el'llas !n~ooiac:ioIle!i en feprolJcll:~~c~61l1 de IlI!DI :wml1ll'CiG do iIlilllureaa.&i l:n::iWnOOa:s' :La m-,~nl[(l1IJ d@ 901D miiil!lll1le!1l de'd61a:-res en ~OG N'i;IiW{J(S 'lI"e:m.wn~.iS die! llOOl;lj: Kong ,S~ MvidlO U' LB. si:· smlil1ltte ~im,el'1ll; SIll' pot ~ent4, le ~mn dI~emp:l'e!l(l8 de 1n Replilblic:a. Po,PIIJi.al' CIil,tli!l.!. 01:11 HQ~gKQlIg.!~ 5,~_ C'Qmpany y 11. KI,li:,Kw:iJl,g- CamrpanYi Hi, per ,tie'i1!~,. Ia HonlllKom;g knel 'Com:p.~'. ,[,W.~ qUI!: dlmg,ia ~l ex pniiSirnm:lOO die J~mlil .M.!it4 bHOIl" iiL N. to. K~wick;, y 5 p;lIr cenLoI i.i9J, J,!!Ift.]no Millit:heson, !i'il~ama..~

(J!hlna 'In neja. sm! :res;elNiLS de Idi.vlilillB -unoo :~U:IOIl' miUmmg di!:l,d.6(lrnres- POt ttMilio del HllillgSlJJa:n;g, el St!liDdJl],n;I lliligj 'C:I:!i!U'= tered .BMk, y oi:l'OS, ban~1!I.ti b'r5rlilw.cos @IIJJ Hong KJJllg,:i?:ll?ko= I'l(l!m~st~$ Final'lt,l'tdBep;:lrlJl'de Llndi.1e\lii d!ioo· qu.1! @1I.1978PerqilJ.!'i. ,gom.e,nz,6 aiill.lr.mprnr ,gmnde9i ¢&Il·tidades ell oro' ell el :m,e.r~d;tI de HlJllIg'Kur.l.C',

t.llllit:eN14iWnal Ct.lll"re1~ R'e{'~' mID:rm.f! ilfll !;e;pti~mhf'f! d.e l:9I1S:"Es: problo!bll~' 'qlle' h~ Il-liUli)~enoo cl.nsticidJlld de tOG criWr'ios, ,econ6mioosl Ide Chlii'J8. tenga repCR!.i!idcmel> 'eD IOtros trei!i!.g}o.n;es de'La! baila.m:1.I. (1~ .~ de Htmg K~ .. , " .lEi ~flU!icl.tl, del :llriJllOO dia, C~i'iU->lli p:riJllcipilil'S, d,e htliQ, dll que ~Oii t~ bmoo8, pro,piedad die lOBI ,oomUlnb;ts8 ell HOIDg K()fig'~dri.n CGmp.rnr 'OlIO Y P~aJtlli

it..~mref8ilkl D~:Fl:Le. ijD, Yt:n:l_d. filIil;Y ,~~ ~',~,~I!' ~~.lJI ~1llndi/1lJ de lA! ~ occid tlw, IU qye ~!L)fIUI ~.d.o, ~ lii. lw.lildI pr.;;!GJlF,'ill15 Ii'1!il!!I;i"", ... meramt-iIi!iH. de, In &pil!blfca .P;~pular 'Chiu y 1m . .J~ .1IJf:ntheaml'l!.

'DNdIl .~ fillile!!-!!! ,M) 'hili Cl!1IiI~ t~ Il<lI'I'-RlOm d~ ClJill!i'i !iIi. '1iJiI flmrmC.b& i!!.'III!macioiWil! il~! {om. MD. 1911, ,ttl 18_·~·c:b.ina y,_dt6 ~ R(j~~ 801 ~mdM. dt! mNt •. ~ (ljUiO mtllclw~ 1~lJiim~ Mcitm bn;1ll' cl ~~ &1 &IIa. to, 1J'liiC' 'n_" lDayma ile !gj; _~t~u'i~~ ~ pel !lilw es ,;:&ma, I~ bill) Chm!l. pt!J~ Oil!! 1m. ~t mmili!!i!!c 1!lIIM1:mI!QI d- ~,pKii. 'GVliIi!P.,g'"\!lr unto <ON.

ell. Im.~twm blJ';no~.y qjuil!:8: acc.jone~'., ~e ~r,l11i!m 9iI!ii faito, m~l.'e9 iqgte~ en, !l!l:onedasf:iIrmBS ,ft las, liiwmtcie:rns, de Moog Kong; "I pmo.iliblGmf!ML'1:e ,R$iftl~ U:nll gnm ~ntEdQd ,de ~ negoc:ioo ••• La! imClliati1l''jI ~,] pbi6rno,e.1tlno iii este,~~ Jt(i.lI~e'Sielnt.a, !:Ina d~ V~riIlS medldar; d_el:ibt.~~i4!l! bmdel'8i qUiei puse'@Il;prtctim ~~i!liitemernlk; p:eqrurm. :Em j~!,o' •. ~:r ,~e.IIl-.P'I'~ ,tJ lIanoo ,de ChinaJ y e] V £iRYling' iI.u:!!!I: em,i~ic~ dli'C1!l__moo1i:a191 q,1!.!e 11",&1:11,11 eil p~, de Qom,tnl~6n; en Twen Wam, .looaliil8do ellilOIii Nl1eWIS, TiI!!:'ri1l:ir,ios"':·

_ E~ saUo ~f-$ioa:W]uui(l, de 18~ ,!fiinfi_~'t!i1lS qj\te' obtiel'UI :P~!,l-fr.i dB 1e i:Bv.enlO>nt& qaerealiza, en !Hong \Ko:ng 6ptl1:t' W i:n.U!II"m~tdlu. y llEI.pri~ PQ1:' il'iliici~ !i-'!iWWS ope:ra'C:io:ll!!lS OO~ll!Dms ('lOll ililB, bri;t:6niws. OOmO I:a entnlda cflieiDiI de CbiJia III m~'I't'ltd:o de '1m! de Bong KO.QI, !S'ipiifiMllii Wla oosa: Peqmn yLoudres 'pfce" pR.e!ltll I.!IIlli:l a!mp]J,!Id,iSn G',igalt~. do.l triUioo ,de 0_1), y harotH. ,&ri.'~! PMIilttl,,]8 [~b&l"llci6:n ,del :rnI:erearl!!l cki,l05 EI\itad!O<liUlliidi~, hBl.- ooll\!\0.I!lCii'rlo a N8!I'rot~Jli_ro" SA.. de lque m,uy )mIn:to 1m :illte:m:ollde ,despehaJllll:ll!U' ,e,l ~!'!~l.lmQ ,de Qo:il!lS putUerlm i!l-b-tirle dl!i plltf en par-l!asp!mert!lis: d_ e!>e, ~IB.

E-n ~ capitulo venml~

],,,ED. qu6 cOi'l5i11!te_1l1~!lI 'iil~t:iwdll~~~ d~ Pel:J!u:i'l'I en Hong' .&ling. E, 'Una liIelllimon ,liJotlImefllta4e. deIDre!lp~Mo ,de ~,!.lim. ai, n~

oo-tr<\rlloo.

3. Las w:ti'ridll!(l~ deJ te;mble.m1l@t:om_e,n~i!:iB.do Sem~'CI de' lntdigel'lcia Oo-mllll1~ii!U!Cihi~f!IOo (S~QO), L~ rodn deil'i~UI" ge-n(l:ia ]J -'mligl'adoili' ch.11:101!. m8;YOJm!!Dte ,Choao MOU,; 'que man~aD ,eI l1Iarc@-I:~fi·oo mD \lOR Y 101 ,micamfl, COS a ,

Ellilia ~igu:ieDte, ~ci6D m£(irmEU:\em~ clma,el, Reallllsti:!:lIim ,die .A!l'l!!IiIIWS ImtJerntlciorn:lli[es. --<fi)-J lil!lru! ,dicta. ]:II.s fiOnnnsi d:-e act'Ua.d6'n, ".el Ho!.'lgShiug y de,l ~t_(J -de ~. baaea b!l"iita:ffiea:nflWl"~ Ia lIOn,tiBi.ii!d6~ ,de~ 'D:bl:ot~tlCll!' lUl.g~C>-\ifdRO' 8.1 final~ la Se~ IGU(lI1lI, Mwnlial

Los ,eomlJniS~I_S milr,OAanos

Lon*'e:B mElIIlMtm_(! o.ptiwem1Jl eill, r::~ a las l\eil!llci'OOl~ de H~g E:OI\Ig COJi'I. ,"l, ,eoatitn(llll!ie, "'Dad'o qtlI.f! !!Il:Ieptn ,ri1 slWw; qoo.

Banoo die (:hioo 'ooHQ[lg Ko!nf! C!:!mi:i ~~p!lll~ il:l)in;~lWp'IW~~ ~erB! r ~cckalista mmJ!~.,

G' :8!l:gl1li1 ~o pfll.J!I.ltell. €Ii] briUini'e00,iR1c:M!r,i!I.IDearon, ;Ilj.U!W!I' dle'l'ke:

CJi:i""ll'~ll tfl~ Stwtlke:

Dew, que ]10 Mlle diitdJ:i. ,ea QjU.e ~i1IUi(jn. truI.t1!rrm colli 'tltDJ. --c ~1l,e)~W die, f~n4l y t!lLl~:fIt:Q< 'I'il'rltr,fI: .sus :pam&rios >!JIll ~rng.ll.<:I$ Mtiv.irlades ,Cie mffiervl~i(l~~tll ml 00[1 die b:'!il:a. ,Iln:lensidacll •. al 19uaJi q1iU: .(ffl. :m,'lI.cliM o<lroill, hJigw~ y ittWi'! evi,t~dg, elr!lf~'Il~m'i.mOOs 1l00~I:Il;EiI aut.>olfi~l)1!. Do hecThio .losl U-llIiCOIl, ,eaMMaloo de ~~~~;mj~ ~Wl M ftlil:biido CIl ]a !~~qmll. e!l~wMli~l~ ~n~ hin, :mVoJ.ucirSido, IE! t-''I'1Oerns ~n~llsJ y par ~0 l:nen~s algunili~d..e ,~l~~ fuclrlOll. 111ilinu,· [~ctUirad(l$pin: los chinosp.ar(tl;)b~or"al' a: !J~,I!1"''i:d;tm, 'Q.uwti. >el ~. SlutU f~ ~ijja:ndto. en 19~5 .• '~.J!, !.t~~mi~ d.e 13 i:lIltl!!l~!!ell~~!1 cbirll'i. le ~s6 i~l~m:'li!ld61l:1'I.IO!ill IniltilIi«!i5 i!:obre: la n~3idJa de dios OlJ,~n~e5! d.e hl .KGB qU!i.l liOlibflll'1 ~[lrllidQ. ~ilno en la'lJt'!~lI!~idJ1Iid. die 'V1W"!l~~~, ,EnslJ! ~l!i~n se ,I;ln~njf:r£llr(m d(lit:u.me<n~ ilg~ i!i!'if(jrmj,t~iiiJ!l'I va~00!l, ~bre 1~lJI)dlde~iGMje swit.tica ell 'E!i]~M'lO O~.ii!'l'l.te.

" '~m.l!!' eW :mi~mil D:ea.ool1l, ruo 1l~.~noW;r. 'i~~~iIl,MiS,ti:r!l.un d~ Ii)OIil:~o.otos TlQ ,ofidales, I?$l'.tli11lte.~a:mibi.DIrintilrn'l;[lJd>Dir.I oil'el08, sero.C]s!'j ~~tos DIiM.I!l:i~o y C~ ... ''1

- [)iEI.toon !inlioomlil. tamJililll Qu.ec;!i!~mdo l~l'!o:pc~!I~ro:Reili' ~b.me d~ oont:r..Elbando, de C!)tu.;purlitCiorli~s ~ OIl('iQTlltrll:bnn {:(II, sJi.j.liJu~ IlWmma:nJtej• ~a,s ,di rig%lll ern []epaNamefi~ Ce.nJtTill dl!l;Ellillc@ OOIlO! Extcriw WC:EE) y,e1i Mi!:'!i~ol'iiio de il!nv~igfll~1:6n., S.e,pn DtR(:QlI, 1~~prilliCipll~i1'3 ~:nt)B1iI :se;Q:l:le'tiJs Be ·~I:IIW~l.ajl)!l!illl !fOr' 1ecn.d.u.'OtO ~I Si:ndiicaJtode .MMinea6 ~ Ch~['I!!I ffil .Hcflg ·~tlf, ,quo erlill PnIi,Poe:qut!!!.El "ilil,{lictll\{! ,fue:el 'e'llcMlaihl, de t-mer ,r;J ~t'.! ,uJ-pmi)'l'I.f!o de he:m~l1li! q)te, ~~p~1;I!it6 b .. ll'orui~iliJ ,ilcNneYR YQ1'k 'en el'leOO, de l!971L '''1.a,cs, Qpeta.cioa-es >del he:llJte, Unidlo mt.erM~·ioll'lllJl~ dhrigidas P(!Il' ern D.epa!rtlaL~~ C~u!.tr-<ll ,dc En~~ce OO1!i!.elEII~rior, .im:W~m l:a:dlep"mov!;,"Y 'rua, ,dwgn co:o.elo~ell,""l)

de, aclll' d~5IlIlrl@<l'i y des:monlizaei6!iIJ ~~ ~1'!l'WI Mlimlwamll:nt\O :Se1~!\NldM que seial13ib~ el. DCl!B'~.

. Deaoon agoo,!F"; "fUCn:te.9 itoJiruTllm" dlJ:plonu\tkas. y ,de £l'h,'o t!ipll'. oolilfumun que el ti'~f.ico d~ hei'1;lmm ~Dltro HO'n,g' K:ong .'" ~UJf;Opa ~o m1,gel1li magislralm.l3~te les agen~.s :Sec:~B {;'hi;no;" lnl:lliI~g !Oil l!iQii!pech~ que puooe hflbe;r ttaW!l, ~etos i!ntre, .~!)~ e:htn.os N ,Is m.aflSi pars: db:bib'i!ir' 19~; d~flil;'~;

_ .DEtllOOIli identifilea ~Keng DiM como e~ jere ,d~~ meiD.Ciolladl) ~pru"'UlmWl:tQ Central. de' Enl~tie tOm e;! EktQrior. Si «~oool:. dma en .relliti,di!l~ ~!lllil'(llm~~iQi[I oe'Qruina: ~ lail clil'Ogslli ss COSD QjklIQ ~r el mo:rncnito. 1]0 sa :pllooe eru:i\obo:rar in~hl!wndie\!llt.ttmellto. S~n QmOOrij'O, dllm!! WUIlI!lJbiJ('&!iOm ,~jJ 197' do lu Ireta:t.Wn. de iI)~n, ~g fue promovido ,u] .PoIith,ro, e~ :mflxintlo Qrgatni~n~:u pl~Ul~' de Cl1Ji~ .. En ~sto de ]918, ~co:rrio a,lgu,lIM de ~as pn'~nap(lJeEI rc,r;fio['l;e.!i C"anJiJ;e,jial) pro&lLCkl.rM de mariln.lilml~ •. Ja. malta e'nil.'e eUos, PQ':r Ql~tiV(lS iru!:x:pliCSIdos, do l"CJn"'i!SO II i!>1!! pats K'i!~g '!QUo tamJb:~iifI ~.al :Lril~ Q)", Malta, 3[1M,C\'i8. i:l'a'se: &ie' la ol'defill ~lJ!rOOtr~l'ical:1U!' ,ile MaUD.

E'Jre.li!!IDlbr~~ Mr. StanJey HI) die] QJ1U3, ha,bl'tibam,oS\, q~i,t;ln ~~~~t? ,los ga:r.lt:os de Ma.cao, ,!!!l; decir, :10 qLl,e las flu,'t(l,ridi!!.!ies poLu~lales, eonsideT!!I1l I'a npt!l'ailli~Hlin.8tIil.c:iern, ~ :!lucia ,dBI mUndo, ~ Uill g'c!':lUl:ilIl' peml'lliIJqje ,de Wo. ~Ii'oo ~ia] ~ Hk\JigKol'I.!!. La. ~,la~~i5In die Ma~ ron ~q,Wn pro~ em mllYli'ilie~do:Jo ell, 1974. CUlillidtil, ell gohiem~ .r~'!i!JUlll'iOMl,;~ poot~~ omoci);j, ,eed~f]e Ii'! oolo:nlia ,11 la Rep:(ibUea Popm.;lir china. lEi ,go'b:ie;rJUC!!' ~I PequfD. iJj, !l!'@chazO'p~U''(i[lre .M:acaol Je' es blUMO ~f! ~t\H etJmo, fUJilnlt'e,~~,d1\1'IM!B il:IT(:.itns, PI'Oll,e--,nje~tes de~ >OjpiQ y dte·ofuu fulmas de' C!Ontmba:mia" qUI! comu, oom.wm ptip'Ulm.1iI .

S6:1~ elD~(lEl!~_; QiCB!S[1;)l!:Ies, him aaJkl@_:a la ]II:i;O; :~blim lo.s vi_lil,'Ou[Qg el\\t:re Ialil ,emp~a op:iems deHoJl:g Kong. la mte1i.~ ~cia bribmim s el 5;e'nr.icio dl!ll.~,te]illOCia O'o,!l!I'lmi~ ICbi,D.a. ~ tuJ8::Iti:lo ~ is!allido,. :IOB mejores eseriwJ"@i!. ,de 1iii)'ve]a'8 ,de' ~sp1WlSjjo qltlCdiUi, lem. v,e:rgfu!~. Ejem.,plo de eUo'e.\I, ,hi, bistol'ila de J:a ~~ .... entu!,iJ~EI fillmiJia Re~i~"~ c~:m,!lm8mfoes ,~~ q;lIe 111: veilldlieJ.o:llJ 'ill: lI~dl) ;pj,Jm;dtin6 M~J!'IroD"BD 191fLtos .'DJI'I~e

sfdo diJroctores en Mrici:i" Y /l.s:ill tanto die· 'itmpN5lUl met'~ 'comO diem s:ervkiQ «I.~oma] britl!lni,JiX)'. '3'man:e:ja~~ iIII.e-

. . ,1l:D.wrgadiUlil e:n .sw:l6fri~p(lr oo'llliut'to; die !R.eTmi~

1oPS4l'liudlR!)Nliti!l!diUii!~ Ltdl;' UliIlPHIneitlte 5~yOi 6iwJo~n R~nni0. "D~m,c;!(1 ala d~~n de 1111 eLl'Iitind,de; illiteli~~~~.a~etoet.ade QriIlD.'BJ'I~tBliiI!a:. 'en. e] ~ooriar, ~~ DIG. Norma!.m-eilU:el,lJ!lide:I1!tuiad _ •.• ","w,~·, ~". nn[6 -'''lIf' Ilrlla!B peUcw:aiO de J,nmlJl'll Bomd-, eli! iiJlllL'O 100'~fu~ m6.s ce']ilSEml~nt!;;!1 ~[,dado:i! elll GrOOli Eretafla, - ~l\ M,~r.!Itidad IlLe R.mIn~e !IoRli6 .~ ~a. ~UiZ, d~,spuGs que II su 1!Ujj~. ~luu'bli1lTjJthnm O,gliil."ry Rell'!lte 10 de~o;lim"OiD '!}IILo.l'idr~> 'el15 enero' de 1913. pQ'l" mmc:aF :neNi[l!~. La cel~ 'olici.\! hri~im.J, -ruas i~ '~IUlt;lIcaciil1'1'n.eS· I)" qll:e ;~ envla!:l a ~~91 dl1rectctea d,e poF:i6d'ieoBl- irmp~di6 nl1llUi ,ut 7 de r~b'OOrn do 1918, q!.!lela p,fil:1iIs;;lliDnciOliltm'l, el ,il~to d~l,n~t~Jlite de,~~ pre uuL: esediia ~II ~'Il'&nine S~dmd ,de ~8 ~~rm6'CJ.~e '"01 ~ d(l;l dli~.r d.'e~ DliG. ' .. 'cu.sa.iloee Lemltes de 1W'1'Wtr~,t'loo. 1'~ nome' ~i) se h81bl!i. dadJtl a. 001lllOOe.f. Je8 Chadlj;j,s Tatbiiirm ~vy Be1m~e~. .. .. , ...

1m m.~W:ettti,~'O ,gUll! e~ mam,(il ella la rn,\i1Swa](lmPlul ~J-

"'~t!!il ,8NnI ,ilestapm:a. sir Job_n R'enlilJiie ,elllllln delQilildw di~ dong IUmg. seale de log MU:;iOS to~Ble!l d~,li!!; fl'imti~i<lI ~nr.ll~J' la m.l!O Jnrd!i,flilll Matlliieaon. La. 'i:mfomm~i6'111 p.udo lJabet'h! ~lelr:ad!~ 11- S:krn pooril'u:i1iscreciimes ,de t., f<i!mi~i:a Relmie lIecogidu,en la Jar:dtiJt1IeMa!~o.. ~ ]lIOl' oo~du.cto de~ &M~i{l S'ec~ CMgCl, 0' par 8l1ibas. Yli~. Soian un m:llior hdtWnieo Ie aiU:ibillye, 0 Wli,!1 'l'bmt0i d!@i Is imteligendll, wm.J\!1I.iis~ clli1l!l9:

Elil 01 ~ d.1! sir John Rtmniie,¢feo que.~ cldnQl'let'S!n, ~!), !:1!I1.:!.~~10'~~ q~e por mu.cho, tiempo, &0 Til10fl'l"!l'I '! a:CiEljp'~!Ii' Btl FIl;pia~!l ~d!!l ,qll!~ RenmlE! Ie:rajefe, deW ~16., La aIIBfl .quOOo ,pOOnJlinl].CWltlJ, tiO:Il:llmlll.dlBJ ,cIl!9mio ~t!lftm, 8.1 hijo' de WI" Jolm, '~!lJ"lephtn iIiJi~e investig.a:f m,ll:!.~oJI'!l. q~e la '1!I!1!I1ll!l'aM esb;: iba 8 la ¢!l!]1,e, Gurll!'d -rut veemlil.ano de Ll)ndres: ,ellS'1 ClUrI'W pM cien.~ clUl:llJo- ,ar,jI cWiclInil;r(l1"OO 'wl1l, Sill!! prOV<iCaONli do 'heNl!!i~ dtiJlll,

.. EI [8'J!ill".i_~ b~him10$ ~kltMd lD'ell~fi oc:lilulrll6, "&s.l>-et~o' QUod' ~~[de ~~l:a :ljnfOlB"l!a~\ll ~e Jle;g6 ,II. la p:rreUB por lOB ,"hiM9, qUJm:~1I ~!en:1m. en pm ~t!m.e a1 SBrv:icio S~"eoo ~rit6mIiO",

_ Desde _]~e~. maa esta ilOln.prob{ullo;eW escritOI1 brit&llr.~~ prQtege~s~ l!'1:~lli. 'CIJDI. tm,;,t '~,~])liellda ~esill]'ipd:6n d.et 5i1PI!l~O m~l:Odo q_1iI(j, e.mplell 01. Servl:~o de Int:oligellcia Com,tm.i~ta Chi no

~ '~~Iltri~a lOll. jtl::r~1ii de lallm~io!li('\'~ d~ .10, i~~:ji.!fUni;:i.~ b!'~~a.ca med!i8mlki la w~da_do,s:a ~ectl:!!ro1i! d~ 'iV:ho'~ W,1j1)., S~rfl :-;mb;~.~ro"e.l.:hoCi~O es qu:e eW jofe' dell [lUi eraruiJ£lm.hoo ,dO uaa famd~!l m.ctiaa ~" negamos 00:0 la db}" d~l:l ~~"Qtr8titQ de "'(In! KOD':" 'qu~ .~tI hi}~H'O~~ba en 'e$b;rpe&ei~n~. 00II. 8J)"lJ;da d: ageJI~~ de mtel.Ig>e1fi.Cm cJiimG;S en u.nd:rcs;.y l1I11e Ja ooiiifl.i:nla.ei1J)n de'l.lllD Bs~. ~.hllrniJ;lba .d~:ni!lli, oo.lh'i de frillCDtefli de .Holll!l' ~:I1g" Yil ,8(!'.iJI bntUll'CQS [0 Cl:II:UlS.

~Dre~~mlen.ikI!J' mw. .recientes nas dim W!I '1IJ.Icg_o valo80_

E~ 2: d'e BBpt'i~mhm do 1982, The Bcono'",li"~ !i.e[ Lond~. infW'mo;

Dno tr.u;.otro..lP'andes. ~:mPl'~rioo de SiUMI!f[m hanm:;. :per.ad:o [IlOI!I ruM! esrtricmiil lOYelii de ·diV;i~.a_~ d!.'lil [p·m. ~ta a;em~O:l; ~e'toO(l, a CJwrj~s Ftddi!JD Creen, I8jttil)t:ill'(ieDje.~~ ,~,.~ pnliQlpal CCbsoreii1lde!ralUl.pori\es delpa1s, ReDi~s:. ; •

mJ 29 d\e .ngG:!J1iO ~o d~lamroil'l C):'U:ll[mib~~ ,de deJiims moncta:rios y Itl impUlSie:mn 'il1!.a Dl1!Jlta [de ~o.ooo I"fiInds.

~ ~@miUlll p.~da, ,(l~ !>efuJr Gordon ~Il'I!iI1e lF~rieljt:e de ~U' J,obm :if. prelilidimte, d~ Re!;lniGs ODJI'!i.tiJIiido.tei!lIl H oo:rt6 ~,Bi.gax:piilta "j' Jas mweC3i$~e1<;glll:6$ q!;!eIDn. paUcLil hBibM oon ~L F~IW' a. ,dall' ill h>lJ'8.piW y 10 !Nr:~:on ,de, deUtos mOlIetar~os. :Lupo!iltief(lJ iDterr,og6 .a aim!! ~U:ll.t.ro lijer;;ll,byos. de Re~;.8. 1iUlo l~ aCiisOl~ deli:on'l:!:'a~d£! d.c dinero; y ~ do_ .• cRtre ,~ ~GII el sailor :l..m;Jrel1;l'e ~ty. Ies dle~dicfWli ~~ ~'r d~S;P!lUSBI qllo ab8ll'ldOOlilm1'l [~J. ;pHtfu, II

.~evii!iVe 1:t!i.l~J'.n1uc~:3J 'I![!!l;! Lnw:elillColPMry ee hay.a. \lji$OO ~_ IPbc~[~~~el. escI11uta[Q[ do Rmhii@!!I;_ Patly 6I'!;l ,el ,e,n(18rllfldlo del ReulJileB HQllday full en Bw~landiia y en l.e:soQ-.o, dUllde, ]os. 8u.d~l!!0i> ri~~ se .~bU! ~8B. ftliie8. de !l¥m8JJlli- apos.l;<'JInlio

·~·.i!'m~",~,.2 ,m.o Ltiljl'li!iIiilml; (Ie ]MIi,

'137

tm a:ruitqg :!I riifndQ,voried8~ oon. Btln<ciitWI !Ii] ~3.twal. ~'iJ]e - In'.oldbi.dos 'e'i1 ~!I puritoo'lli. Su.~M·riJell.~ern,ni~; .~!an1a,

., '. ,de,JiUdme 'Matlile.wn., ,de 10. [~lIil~ i!stll. {'iU;'ima pmseer

. criclJW de&de 1915, tiene,loda Ia fMha de detlfcsJ:'lle iiI,

• [d'e~ d.m~ sneiD ad~lIIiis de l@gellitmu' gdlJiS Y l:u:pa.. . Remnies: ti.ellie ~'11l &u;oojdimia (ijj1i.lJ~ .pmsrn 1i-e!""'1~QI!!I ·de F:iih,,~li[1.y O",~rd~, ,flS In ~rin~:ipal Q)m~!I1iih!!j de Su.· , que dlaJ ile.mdo dll C:B:m~ 'blli.rukdli!s Y llilgiO de .n6::_~. .: ...... ,;!!!'!~.-.J W' [ ... el!l.e:nta OOB sus Ill'Opilffi wmrplI!tadorrnl, 10 ~ r~ulm p,ldil:' ·!le lboea piil'tl 'w:n'Lrn!bnl'lld~M 4j!!l~!fiQ', ~rni;l~ diel que !ge ~ii MUBid!o 3 ~leIl1llliei'i- Admlll8_..\i tilt! ese, ReDJmes t](l1'll6 !Ill lU'OlllO _.~"'·lrll!llI· die, tr-OllWl(iorte dc, eMga ~stro; y a.nea,. qua, hace de

- . ,. "" t . C.-. Sudllfr--- II

_8.. e~M el pri.n..~ipo~ ~po ""e _1lI;n:ll]llQ~c"", ~~ _". ,lCfI •.

En: ·Wit 4!ipoca ,del.a.·fiDBi6Ji! dle .ReRuie9 [~.ml; J.arrd~liI.£; Matb~.

Ja re~tI-Uanageme.P:lt. de S~.icill.. ·lllliCribi.O: ~P:OIi'll' mbas [!)11 Uouse oon. !SUlI p~s, WJ!l1Ul![ del mi5mo mo5fo [de,viviiry om '!.Iirui. ftkiOOflill gerell~i;aliDli!ililii~melilte rsi.f!ill!ar. En ambo-s ~pos ~ dcmhla Qua 5ililida '!mdici6n egoo!li~BBI." Ap~ de ~.u. aiIJ'Illdlad t(!!i'l btl. dinaiitfu diIri~ImW de Uoo.,g K_CIl:!" B0:·mIi~~ :perrlem~ii lJ i5!1ite mlif'itmli .maairieBillEl" Dil'-~ !i~ !1~' d~rec!;i:vo<s., Ok!M'~es Pid)· ' cUm ~D '1.Fnd [G. l'l'omaWIDBI, reci~n daoonidoa,. ~e:ron:j:un· dllnmos.diii altai je:ra_rql.d de hi OonsOlichiJted [Go~d, Fielda~f Soufh Africa. OIOOJi.(I m@.lId(ilW!In~ ·Olllt~o:rm!mm" b. 0011&01:1'da.Wd IGo:l.dIU:,e~.en;~ @s:cribi6 e~ librn .Bobl'e e~ ,ecmtrBbam'fo

de dimel:.(I.,

EI [Oplllo'i armiel! de lP'eq~iln

E~ eom.crcio de ul'o,labalfu:u" l~ biJelrlus fa tOll' .• el jllleg.o y m's il<IDGlliIOS.IBl m~tn.d1 del OOIlii~O ,Il\ld.or!mr de C:::lrina~. en eH ~~8-te.1iI: ]as ~1!I.",e:i.'SWnll'ii:l de p~J1qj~. @m:..flmrug ~l!Ing .. D~~' ~n·m~ dpiOi!ll de LoiS dneuJeRtWII,ms ~utGddl3de!! .PGJl'CII.'~eS I!'Iit4tdOun'i~IiiS@8. !luBlwnilm o:ficiiaJment'8 ·1i.\.Ie H,QD_g !Kong [Il.rlit. el ,iincipill11i,iift:Mdo d~ la !i.cIi'OIn9. FIt:'Ild~lcida en China &ja. ED

"ll.!.vid CIll!tI1'Y. "J!I'r.d!itm.e'l·Ot'"qruili:o.So\U,l!~ .Mritti; IMM;!i'~ ~id'~ Ho·I!H!rI~FJ!'. Mnn~t;;, iD~;iIa.

m~61.~ potXI ,~~q(lle el gobie-mo de :Kiemllwy Jill echam. Hnr:ry Af:lllinger • l)(l€~ de Ia Ofi~i.illa dtll EMu.lpef@t::Ie:Me:8i de ]!(a Esl:adWi! UiDidol!l, dijg~"Hcnc KOrIIJ hlI: ilililD Uti m~ p~mardlJ pttro e,~ WIit», if? ","h~a COI:l1lill'l,wI4~,::

Lm: ,fJn.1hi~ [H1tk-kJ~ en. ~M8 ,(.l't trdfWo de vpi,IJ' d~ Chin4 RqfGp!l1" nNW KO'Il!g liM i'liu,!}lcm:.plios_lIMM,/ia,polidi;t bliUr1ntrn

ykl,de. '110 han ~n'ido, ,M ,~i:mr811 ''i114 od:mWr lUif

htth'Mi. Sec ' ,~ (!!trlh,!t)1Ii a l<JI;j, @/,'I1ixu-quts chinos uin

1f(),711 K91tJ1 ,'~ 1ii~t1rnUi OOllitida'd th' hifMfn_Q ~,ft'n 196f) 1:'11 e:l ~'O ,d~(!'~~ d£ IAndTIMI, ,Bi 1, ,ae ooluli'l'e 00 uno. 81i i~1 'fieli,·pi? j'f!fe de la ,ofi(}iq ck '~ii~fl'U1iellt!e$ tk Hong KfJfl.l1" ~:aJ'ia.mi'1;I~corrupl~. dijo ,C~ (;Otilfe;nmcio; de p~ qlM ,g to l~'rlf() d-e ,1969 8u Keldi'! kai1fa a~m,Ji6Ca.l'(),5(JfJ libl'.tiRf de (lpkJ, rruJa~ 3M' Ul1res ilk he:r:Q-fIla y ,250 lib~ ,de' n;toi'firm, tMQ dto' ~,ori&el\l c}ti'no.E-stas cl(ma, ,~t~.mm comp'~iiJn '1lWl d IliIG..1POl" ~mct.llo de' kerofmlalpf!l~ ,par ,to.:J Estada$ ,rlll~" d Cll~bn~nji(m~ie7db.l!a &~"OOn:etidi'l!f~~", eP'! d' q~ 114 1~fJ(H(J'1i C!pelWS um kfl'!g~".I>!

8in.,~r,oom.pmwla. calidcd. & la, ~rM t'C!P~u~ ala ue~idadlckbMlJKSl4m8'ck 81Uh Tid·pi. es diffcil hw;eroom. J)'Q~'.,RI!iM',d ~he1ll:!£ruiI ~m~. tim~l'IOlI '."~l>!,iI~u ,d:e ,!!)'rig'6Il, ,goo "~fIiY pl1.liil. 10 Cl'.u:!l:t,!;: lit!!)" pro~bk" :1'" sl1.il~ ~'imlii, le ~g,14 ~ttca de q,(it, bJ; flfJ1;i,cfll, wptum ron soh> ,17Ui8 i'l mmcs ,UJ\I d&imc ,k ki' !~4 ilue ~ ltm~,. e'ni'iOlUiil'.$ ttl 19,ag ,pa.sgJlO'n fjGr BaRR' Krmg 3.2'00' l:t~i!'Wl' de ,illerof.1I6. ,!Iii-tlO es ~ OJ niUtno.~ W q'~ /;Qg dro,gadi'e-lm €StOO,fJunrdmtsts ,t;iI!!J1!umteMne:n 1969'.

E! eslllib6.n. ,pequin6s no eS CQ~ ,de mem !lQ!il.y,CmsDt:la • .sliM 1(1. e«pre:!i<i6.n dll, UIi! ,ii;WWo. d,e tuaHo de !!iig)o '1!:1'l,'!,:r-e!ll] ,goi)$emo ~I.l y les ~t85 :m.ts a:lw de 18, Oil~PfflU:ril, ~inC81. k mejor iIli.mte. ronodda, oil'll lU!!I'Ii'lura, pEo""b.l" d~pa~i' de 13, ~nt,e ,de CllIi nil elii el di;~c~i!' d! • ,Ail Allniul'l, MQluuDm~ He:ikol A oont:hw.lildoo 1I'e]I~lid.mos el nLa.rto d~, H;ema] de ]3; crmver-

nl{~r;zy,;s, Mftll~l:. T~ Mrf~1!1'I tN'1lI:<1Wh Y~o'l'k~ !lmT!iIt', SilnIIW, ~OO Cu. ~v. l:9liU-

~lJrld ,DN,g' 1ilf.~ 11l'H~ !'!li ~~~ qq 'u.s, 5ect:III'I.tY" •• 1I,'~di~~1 ~!.!I!iiIJ en e! ~d~ klii ~1l\6 'U~, '''IiI&e;'P'lii!~ril' ~ IlJ;;;2,

lM!IiO:ll.liI~'9 ElistlLvier-on lli)fi ]:965 'e.] p!'(J~idemt.c Na."I8e'r y~1 'p:r~me:r dllii:M CMU! EIt·]ai:

' •. 011!1

,

IlJlita:do:s Ulil.idoa eTa Cal.ifvrW8i" SOlo ill'l area de ,Los' ANl:e:I~,I reeibfapJrObghllem.e.nte 40 pOl' d.enm,d:e]eon:tTi!!Iba.n.do de hEl'l"Orjili y m1J~ (l!e f.ab~[ead\jn 'ChiM, t.a. g-e:noo de liB1 mE!oo M tbm. rep~ ,nil. t!:ram;r ,wn 'i'lls eom'llmistas '!t:IicntrB!ll ]115 8"timllcifll! en ,d6.!Brt:B ~llIj1!!,gGsa.s".u~,

Loa iln,v,e:s~igjjit;j)I!\e-.iI Il'8t9doumd,~ ,sOlo !ban OOlWloguidllll.U' Ililontu la ~.Sii6D solliro ]Jl9 ftllltorr~dDd!es de Hang K!:iIlJ. P!ill' \l"o!t81nilo ~I ciII@;~-Glmi:SiIl' :6iimb6UOi!l d"drogca!l: en.t~ 1,,00s lIaroo!rali;~&I~I..u!> d.el ]~g~,,18:1 ~t~rmI'esc'_Mo.'Iio d'esta:padoPQr las aurklr.id'adelil '~.$leitoultiie!i'is;cs ~ii11!m!Bd\iirtElm!irn,~ a11!1.'~1!!\S de que Jt;lS, tf,iltolS ¢on f1eq!.!Lfu ,eerra<ren. IBiIl puert3& alioda ~~ci&. posliW.'ior- t;;obvevi.M' en 1:91:3~ ClIlan.d:c, ,el le.,gt~ladfll' estu'Q'l,I' DidleG!sc L~~ W()iwhi;(lill6 ,MOIlt: KOIlJ: e:n, I"Cp:i'~~e'.nltifiJeiiill dill O~mi~ SeleN(I die la Cilrutlilr<1 solbN: Emplet;1 IlegDJI d(l Dro,gna. Trail mmclIi'MlU'~nJi~oIil'] gOb~~do N.i!!:O:IlI,.lIDi!lb~1I1ogrado,q!1eb.t:ll1" eJ conbl!blmlilo de :kel',olmtl, b.l~ 'I!'UC ~1\egahD. ~ bL!l:OSta e~ ,di!! ~os IEitadQ'S Unl'dQ$ po:r C(l!lldlJlcto de Itt. Hamada ''eO:M'.i!·iO:!:i fi'alli" 'ee:REI~ de Macfl!I!UQ., W~i_!F dUo: '"ThtIos IIos ,es~pet:ad@l:alllii qjUQ Iillltlra'l1l a lO$ Estlldcs Unidill$: diebel!l! pi:'OVilJ!l!jr dll' alg:1m8, otrll

~. w,yQ '~)Il: es Hong K.mlII,"I.~ -

Lns ,(uwtorithui:eEiI.:illfcm;:oos, era", dli!: I. a mlsl!lEll IOpimlfJa. Sllsai SuglliihM8. wl'eelioo;' die: ~illJ O~doo do E!1!'I;uiPQiiltmel!l~ de ,J03;IGIiI, iiOi3t.eill('a! que Chmilll es i!1. ma,.or: pl'oductor do OprnD d.ie,] IDltll,dtl; CQn!'.!!.!!, duBS. QU:1!l dab'it SlIgill'lara lao ,l;u.!:elifu CB!.I.eWID' l,IlU1! en 1964 Im.S .tn~ :p.eHe doll Will p~lIIcci~n de'~p-iQ fUIl;1I parar it J,a[Xln. S'e,GJ1!Im lo Ofitillill ,de E!iJt,'IlPl!facie'.n~, de'J.B!p6n, l8J.Bep11b'l:ic.a PQiP'iil\lU' Chma '1l'I"~ ~ f'u:~:n!te prW.c.ipaJ ~e]Dpw qUie ,Ja:p6n 'CII). me:nz(i ,Ii! ~ibir a I!lrinC'J.pios de 10 ,~!1"tuelillleer, 'IIrtl l'9fi8 se calcullaba. ~. baMa unos 4idOOO adi.etoo)~

QUB' p:ro'teg'9 a, 11"1'0\019 KOfllg

l,Pw iq~no 00 !ruM p~!li,c!tQ' ~rI!~ H,anG' ,Kong" clWllilo las pr:ue~~ esiJU. alla V'ista? ~iI}r dlos mo1;iVOlJl. Uno eli ~iY:eJ :nil1l,lI'lma.

""""Rlq~r. lip, 1:Lt.

~1'dI C!wis'. "U_s. $J_n«.tDlli 'Th.i:n.t ~ HI{ ~ ~'J' S!;i;u,i!l. ChJg Ml'lr~ o;,~, ~t, U.! d~ I!i~,!g d~ Lsn.

l![.a. {UIli'I!!e ill!'~ 11I1l!1'm.ctl!li!!l1I el '~mmo ;Dq?On.~ S'ku~ B'Il\IWl!!liI,

:Las!pis~, que' COItld'ilten ~d funciona_mienw imtemo de. nar«ItDii'e(l-t!!l8 operamiones ~'l1'J~~,'de~ Semcl~ dekttelilgemCom!.!1f)'!:Ji:a Olilino (S'lOC), Ii'll, ~~mliprieila,hJ'it6niell, ylas An~ chin8i11 :Y lhritMl~eas--- '~le'llIln 3.ifios, !!,C1i1m1ilruJl.DOo Polw I!lJ los ,Dcliilfos de blpo~k1i11." Om del dimull'isttM! ell e~ ~sto ., 11m fum!;o~ar.i!~ ~el Part:ldo ,CilmUliliiQ 'Cbmo i~D, y~(lj, III caF_l die IndOThelili>Eli., e,m, 1:97:2. W, IIl1!kl:r-:idia,del! j,rndonesa& ,IInMIlIm!D awi'l, dUl!U! eMio c:hou, 1~(Xn todo y SI1 llUnei de~ P<!!t-tiilo cm:n'iiin~l!"la, CbirllQ!!,r' otto, doeu.men~i6n, ~p~lltL'eWGl':a, el1l posPli6n de 30 lri}op3m~ ,dehleillotna JIQT val~r Ide, entli 161'11 y Istl mi~i.ot1ies de d,6,iar,eg II pJl"e!:iG' CEiI!J('jje:ro, ,cie;pe-ndiendio de, Ie. cailiiad. ii..a m,\I'es.t,ig,flC~&:! 'I;':(l$rnt!!l die ~OB,poJi;cIa.."1 iniloluisia y tltadolmidorl!Sed~6,v,~f' dll1l'8imH!~1 ,que IIiJ,l 'l)bjetiV'f) de 1m! im· '~,Ii1(1nes ,de lil'smfillia Ieni, 'filnmre:iRl' 8.1 P,elil1ido' CoI!nlllOCi:sta del IndiCluesm. m.edia:nte ,~1 e~'tab~edmi.iIilJlU, deJ rn.iigo()1o,de ~IliB, d'ropl!l ~ 'Y'Iill\:)IljJt8,,!lII

Vale lEI ponD Npr<lduciil' Eu~tl£'llina enitrev:i.sta die 19''1~h'lOfi lUna (,Uel!lle de !il'tdi:geIrlQa,i:ll.ldam!l,l!'Dt~!l' barb:! lesCJ~edora d\e wte ti'PQPllltrt~t:Ui]iU' de op!M'&d;6~:

FIleDJW; Es g ,becln1J;oo'1'ilurule~te que ICIU:na dlisU~hll[Y;e le5tu~t!ltWnre~ iI. !ill$, ~mrtidos comun18tos ifratemdlvl!i Ol!ll eru sll.iI~ Ill!.iitioo'[mr,;li que, COl'! enos reeal1denro:rIl3.0~piliI'.liiI, mm ,attivid~de$. El 'CIISO mlhreeientee:s el de ,it\lo:rccirea. 5118 dlipliOmilliws.hlW, !lido ~pul~ ~ vari~ patties euro;peoo ii)1tI:f oo:nb:'a:w. .. do, ~ dlstrihuci6m de ilmmtrla. El opi(J

no ~ cuJUva en N'o-ltn'feBi. '18 ,~¥i.d)ente qoo Be .io dan 10SI clrino ,. Be saho qu.e en, $~n,giip'!.'!l .. l~ II®Bnte!l,OOmllm.8'tolS ~, v~nd,fruil estupefilclentle$ f1IQS ~umD(il!l 00 lu, e5wel1l ~~uDid!!iMe ,P1!'f (![ diinero ,dem, :llilPliu.e~I!I. E$1:ittI.u rg. g(ll'I~mdo tlt!6, ~S~B [lIlII!I" 2~ 61 30 ,oo:nm'l!'M, !!6ki, p!tt,1i'I ElIi'i!o1c:i,aor ill ,},05, n:&nos Slllfios del que re~ a ]~&tado~ UmlQ.B" ~'ta; ,lPuede ,d.f.lm~tr!U'I:o?

FUente: eoi!SJta-11I1Ils a:rdtlvc~ ofiel.!dll'lI de g,ingnplu".HB.y mdsirlf.~ci(iI'll,enelC11iJb Kiw;gnlsdel ltijjlill!l!'. E]~Gs nerval[l 'lm, ,eIqr'ediellt:e d'e, estlrpe:facie!il'tes. 'j',ambifn '~' WI, in·

'<lilli"it", .. ""<£j,, li'uiJ,~i,e9do8 en H)S5, 6:0;; tc"e~ partes dJe ~DS, emil~IJAlJI;)ij' elulI!OS dc~ ,~n,ld'Bs~@' ruI]otico i;!i~~l!!ban ,:.1 ~'ig,im.el'l ell!! Fey !iUWu UI'J 'tcucr1.! !p.;)jrtce 01 de 'fH~W,"~.~ 'E~ritore:il ._~!;hm.lIl.i·ri '1~:I'IISI!\B ,oom,1l!< A. D'Qiak B-'<IiI"l'Iieit ihan Ue-~;1do it. 1,3. IlDlsma .IOIILClI11S.1;11in:>L E:>w..<\ i.mpreSiOln!.Ai~ clfg:os scm ,el.~mtoJi!() del .'lUl:~i",~ p!lir'IilU1oierlln~ dC, dkhM vtncu,lo:.1 :VOi' !parte de;l I,~lbiemll

La H1!;l'!f!wocill. d6'~'cq,1i! 'i:! e'!;'!. ,iii ID3ll1U!!ilJmien:tlO de lti~ LSiZOS l:'e li'.Ifi 1.2 mj]h~flJe-R de, m~f.lOlI ~ideRte!i@11i ,el c~tQ;1LiiJ~'N Y !'p, md~ p.altria ,lie Ies Groilt HMI. ,ee. njl') paillellJte ,eD ~1:ic;:idiiltnOO5 mo e~ die las d~p!Jt;;!~ ~BIt~r:i7.alS eel'll Vi.etunn. E:ti9!te iiiilfia tlilil'ida y oom,pleja; itit'tl,it'!U1 de II-elaei.onee l!Iinl:.m Pe~l!I~D y ~C~ em~· padms Icninoo, qu,e ab:;lir~, WaiillveJ'6i6n ,fll[xtranjera, e] oomi@lOOio , q:uim ~o ~ i:m:portdte, ~@.5c 're~M de d~f1r;=ro de too emi· ~ 1li!l'!ilB parten,tiel;!; en 1o, 'Repl.!Jb~ie(i ·PopWllo:r .• P~I' 8.l::ilil!cl'cllli dol f>!lrliOO die Chin,II, las il'emtllS!lIS, d,~ los eliliino$. de> lllt:r9m[Jff' a (I!h:lI'1!SJ~as,m.sn~j;.ul d.1lS banc(lS briUil'1i.c:GS! H,uiI.gko:n:g B.d S:bQ,!1I;g' hart SaMful'lg C!J~flIdQI'I 'Y el, ChartereiJ BJlIlI,k, con w IIrl!l!t.'i :r,ed de 6'U1:cl!lrsales enl 01 !I~d@'ste f!i!li,c.tic().

W l'-e:mm:1l de 1M; cbiil!ios rtlSldeDteiJ~ ell !3~ '@xtli"a'Djjeril a hisl

milin!:! de 1& madru pat-ria, Cl.~ C1/Iq:t\1i .11Il! oo~l1IIvlll1lkm.e& lih!l

mgiImell, die P~~lU:lill y 108 emig~"ad:o.s ,c;hiinM.. !'I~ SO'n oolEL'ID~n:~ 11118 {'Ue~te impo:JtalJbl; de dhljisu.s [i)~Q iChiJW.. sino 'qllle: .~!J la nfttliesl!!ru:ctllrn flillUDeicrlli de h),if.i~ligil!illd,1l lIe!:II·.Ut C:h;i~, iIA~· 1.zC18 :ilil'l!ll[l~h:l'Q:!lj e'n,tro :P,eq!.llSil Y LOi5 em~wrad(Js se entlVt:4;i, n con 1M ~@s ,que goblen'l!&n!l el cDlmerciu ,d :ma~o de La: dl:1I11l

till c~ 'Tri,iing;ulu ·[lorado.

Vllrios,ej~mptlQ.~ h~n i:ne\,'tltabm~,~ W:JiICtU6i6:n; Uno d\1ii @JUbB

~'Ue el nsr.eolim:ali'ide1)Cjc :mas grande ,de ~a" rc~t\~, Chin ~ Mopanirib. dii\ootoT' ,aW'] Bu,i'l,gkok: Sm};. htlJ'9 ,de, ''!'MWfmd]IUi ~d

r !ttUMdo de IXSll!idJ): ."IPiiml ~iiliII ,!l~ete 'ilnos.sigWent~'~IILP~' Ii 1ll!J :Jre~Q, ,~ptul1i1'1:pa'llieh mlUiluWl Mi. es~b.ol liilootiWtb ,oon Poqufn. Fe", hi Pl'1.I~\l!l I1'J!IiB co~tUJllii~'mlJle9 el m~!'iil'!mo de

II1!)DimC'l 1DsOl', fOOi14n:d:il, i'dt1.loJ2l', t;r«Q~.IIIlId.BGtJ.ll(!.Ii\t.icJ!.~iis tLolll~. 1~'

IliA. DGt'Ik lB~melt. ,C'.."im1mull41 C'lIiM elM MtP!I tWo,! • .,. 'lark; 19GI!Jj.

tf,WilBferencia de las,remesaB GiU,f! ,S@ eaillt&iizIDl mediank!: e1 .HoIl,8~:I1!\!l1 a~ Slulln.gh_\IilIl Bank.

iCU'lima I!S liIiIlO de lei); !8di~ prt_molid:ialeB e~ los: re,gionclI ,de culM~l) d!iJJ opio: Grn;n, BretaM es em "lit«I. ·La. maY,oria de' Ills: rreg,i!{lrn.e~ ~,i:rmnnaa: CJjlite, ~:Iti"an o;pi& estM som~t!,d1l!8 ii.Il U!Ii~ OIiimpet.encill ,am.i~to,sa el1tre' el lrtlrtidQ COI'l'lUi~il!t(! iBlI.nQe:ra Sla:fli~ -dlirigidopor ~oa, ma~~y ~tniI pWilidil3iS!1mIadas:. ,'1 lfie: Fue:rzlU, a;gADliod'efcnao,blij!) eW domir.dOo ,de: I~ .f:tIl!!"nas de' ~fl,gu:r!idaJdbmnanrus e!!iln!iMil81111 por' lOB ihrit6li1i~!!, ." awn. :inil!uida!:i .!POf ellil:Q&. !.a eoollll~l!'Rcldf,l .tm,glo-ebina {lB. la ir(mte.r<l b.irn18i1lB '!:o5 llI'!l~ de 10., m.tl!yOl'CIlJ eiiICAlDtialc>!! at! la l'€I,C'i6n ..

La fragua. ded vfncLI,lo Hb:ng K(mg~P,equill'l

H~lltn la ~P0(i3 del rnmpimileD'1:o siM..so"\l!el;~ ~otI !'~ q U@' uni'sn iii lOi:j: emigt'ado$~hilll,os, Will eille:n:iilllJrio 'OOnUfiel'\taJ~ '1i1"til.i',1, lOJil m6s me:r;t';es: ~o,s ,iietamil'ia. EUD ;Ie ,aJe:ntim CD ~I el:lvlo de dineA f"n ganleBwlllll!J ~1ill:1\~~li~ <i:U.e habfao (;j!I.IJad'lIJdo eQJ eJ, '!i!l)llItin·en:t·e. :~n .l1ii. ]!!!QCii1iiOfortru!:ci6n (em qlK' ~e Imenf.!l, ~J \l'lolui'tum rna,yru- 00 mles femeu.s: de m~el\liI. parll l.t!ifiJ inI'9J~ee, fie bablltl1 Qoe,ado 1'Wi! q«ii.cias ,die traiUSIIJllcne:ia, ilm ala lPeq1lleila ci.ud'ad die Sw;!!·tow, €II') hi cOIla ~~rto d\e' Chin.a. ~amw' es 1\oJ c'.lU!dadilnat.at dis IWs cl!i~lliilli ,cl'i.'.ao cOO-IJJ, ,Il..os eh;'BO OOllU, Un "uebWo OOb U.tl ,dill~(i1::t.o'~!l~et:irui do.diCMD ~ liD. marine;r£ay al C"o:mercio. e'l!'ideJ:!te.m;~'Jlte m(ilMeIild1rl~ los I~s. faffiiilJllif-e1J .m~ est.l'<itiD(iS, con, 111in:ad_ paula. Esa esla. !i~ri~ df.ltlillltW q'IIU!! ~pl~@I, 'Ill tret~u:tamjJe.nw iii: g,r.anm all 'etm:igr~at.ee Chinos ch',!,!o ,chou. 0. liU flll.t:e:U~i!liti,8 s:eereta cbma ('jill ItiJ fMgtt>e!'R."lII

Afifia]~ de lw ,clmlJ:lle:nt!ls".~1lS! ,e:ifras dle.das Ii ,~ol' nflGlj.a!il U!~a. .nbl'Uptn. ca{&i~dQ ~ :re~. iD vez d,e, remiili.ir ,d:i!li'iero d!b,~me.TI~ a los pari.f!nteI9L05 emigrnil!).I! cl'iilltls ilRvirtieml1l ,en gr@I!1 e.$ufgn'to· en 8.l C!Cmm~fiti clbmo ~o G1'l. empr,e-MIIS ediaIi)iel'ti!!i ~!fi¢io.m!DJ1t ,0011 el gobdiemo. rojo. EI ftlujo de (U[i;goo

:~A~~, la ftud'aJi de 15w~~ fu~ «I ~~ d~ 11ft pM c1l'a1it4 filll~Loci'iI!1'fI' ll;l!!l eQm~'b.1I ,~ t~ 'MIljp.{!g\;w 1lh1nat ~ CnIM. 'ii!iIr.I~fui!iCtlil delik lln~· d~ bi ~'w;.t4m. ·lii£i.i!itif!ill. dR;lIito C!JIM i!!iII_tIi):O'O' inlBm ~i!II ~ hi f~fi;ci)jjft ~ lill :1W,iibn_~ ~~I :r ii:ltiiM. ell! J9>11\1\

147

11:950 ~961 1952: 1953 11'954- ~9S5,

1956 1957

MHiones,de ddl'allii8

$'39.'1)' 291.1 19.2 ,~~.2 30.2

11958 ~'9&9 196[)' 1001 1962 11953 '1'964

3'Ot.l 30.2 2104

~~ de ~~C;babif!l~\I"6~mmtM ~mp]"@sQri09 ~ii'lM il')lIl~ n1~rllllli eDi ,el mdt5U! _'t1lCO, P,w:a 19661_don:ahan,ell ChJoo

140 D8gQciOS bDjij )8, eKida (liD rB. OC,EC'.. --

:Si~ ,~~, .-Jl"o,'U"8J me9,~!I~0:9, d~ Ia! ~cadQ- de ]ili\i~f!'~) :10 ~lUJc~,'~h~~,,!'.I~~a:r:]_lUIdli,,".I~ de!o.s omj~,~ pru:~ l~verll:r ,el1_Cl!lma ~djt'i el.p~!JO' a mu:t forma lI'l'Ucho mAs MC.iiUtltc de ~o~~r las Vlt;d@s ~~Vl_sa'_ Pequ.rflJ se~.6 il!~!a!> r.n(l.iii:mi{ie~, ope~tilo.~~8 d,Ll' 1llWi.G!l.r-ttlmo yl:avad'Q de d~Il'E':ro !Srncltl ,de roil ~mi .. gmdos 'l.llhUiliiiS, ~U~ OOlllh"ll ern hi lIiO!\Wle;liIoo ,d.udnd. de i-iofllJ ,I{(m;g.

La tamada, d"$'2.50,DI mUlo.nes

A .~~ do~ ,,:pe,so e.bmmodor dill: ~a ev1iicneia qlile dem~!i!tra fJ,ue Cihi,llaRD.1a tomll.JI!I1i'i!e g!1l e.ll1lil">Ci01Lrafiico del ~!Udegt,Q' asii1. tl~' !l-o. ,~!ay _ ~I:u~:ra de, )~{lbar" ''i,il.'ie ~~ :i:~!K!S ~hl 'e~e pais pal" ilill:.BJ Ii~JIOC'~~ em Ell regl6:n,. ca~cuJIU:tO:I! POI' el. Cha:!OE! Man. ~8itt;aJllie:-11IJ 1,30?_:~.I~on'@ll ~~ dlQ!!I.~ em H117,!y 2.500' mlllo[l~8 ~~ ,d:6Jo~ ,en 1918. P!l'QV~:n~&fiJ de~ IIlmO'h~.sicc .. Sin emh~, Bl1:puedie ,clf}mostrnr u .l\ltItu~ra.oawfl del ~cclJol' que 't:!>re cAlculo e Slbsi:llu:tamen:t;e, COruleCUenre C.Of,itooJ!, ~Ei 'infQml8ciol1i arn.te:ri~.

. .. Segu'm,GJ\i.MS !pu:bLi~ 'pOl' L~ 8!!!:b~~Q,s ,00 :Ia. regi6n, 00 ~~?O u Jl ~G4. ~liIi llI'ioi1to liOitaJ dell f1iiilJo,;el@ capital ode los nUg;r;;td~~ C~flOS a. ,rnlJnlifu~ de [.Goo' miJ~ollC8' de' d16]lIl'Qa~ H~llsi? [q.~emw. lEI ~e]a¢~n ,:imrncienprimafd~BID ~!'ltre "eqwn Jllo C!W~,l'iIl~OI!l ,ei:lLlltlS ~"dab" ell [10 fonna de lnveooilm.e6 IlQj China, ~edi~n~~ veh~~os. klJesOilimo ~l ~Il Chiiilel!~!,I\1;\l'e8t!!1teil!l~ (fu1J(llratl~. ,Elliiste~ ~~ '~e:mtal:e6 ,ae qu:e a p;al:1ir de ~,9S4.&qum dUidi(i .Ubmr DDi!I m'te:rma ",Gum-a d!~1 Opin ;~ rnQs"" se~~iIi ftal!e del 9illl00r brtlcliw£:Q RiidmDlId II'ilDOOfi. FU:e; en ~o mMn_o!!lAio, q11lll Clwulm::~·.~ai hiilO' slloonfesiO:!l! a NB!!J6e~.

Como 80 vi!)', .lo.fQlwc-i6l'1 t6n~ier,II, ~b:l6 ,dB !!Umbo, bacia les5Jl!i1PI-eSa:15~1DI~' eo tll ndilii!ll<te'aBi;litict:l 'e~ JnsinsU .. ~~ODe:s: _1~?'1r,pdeiil!ld de m lte:pU!b~ieel. P~ft Cml)~. y .~os emil' ~. :m.IIWS, ll{fnce:I'I,'lt.Ei;~. principalmEmto, em el t:riHiOO, ,de

~a~e!r!:tes y ,o1;tH58i:.ti.vidadeil afJl!I~'!!. n ..

SU!po:opmol! que d:e :1.900 a ln97,e;, ee martu1i'1lI ~lmii9ll1iiii por~

, d,e' apoJQ filJJl1ll1ci.e:m' de ]jj1S $mlig:r.!I.doB (!hin,!lf,J) en ea.ta ,de inveftl.6n. aumenta'!ilo'pm" un mull' oo:mserv,adlllr f!!'ldi.te illlflia'€:i.i51P de] .11:0 ptl<1!' dentll!i. L!!. t~wli,dadi die Iii. illver..i6Ii,ell lIHI!nMliiOD~'I! ~~nj'1IJii'ita ~1:Ii la Br,ltyliilblica Pop!!l]Dii' Chh'l.!)l, d~ ]19;65 1'978, asoenden9 a ,6,,30@1 millroines ii)ll! d,(Irnares. ,si ,damros POil: un.tndo Uill mnrg,u:n ,de g;8.1!I!8Ilcilll Ilililll.!al de -It! por ,ciC~l:lto eli ,esta In.w;!lJ',!;ioDl,mUlcl!to. ~~o:r q1;lc:IMiJM-@JciJ_$~I"!.r~cn de '~~" pm! Ill:tlit.re ros l:imiW.s d'e~ ~o 9. 50 pox cie!:rt1ll ~de 1;Ii$ gaMI\CI,a~ tbllos, iiiiiMl:abilJltdistaa til,., :61:100 ii!.u~ se mCD_iCIOflJiU'nn 8f!telS. ieID lopeoo anilillsl ds c3tu.itlygrsiltm. scri'~Pl'ecltl!iEl-m.:e~~ de :lt500 miiUone:s de d,'61lm~_

]A gir:UIJ IIlUldiimaoH(i~g Kong tra.lli!lIrU:l'mO II. <;:h~nll _iRoji! die ntcro plNKilldtiit de ()piG en 001:10 il1tef:n9c~oml:l, de' G!081:1 lIr'~a Ell 'lao ,,:1is-trlbuciOOl y, WI1eg<o., e:n,el_;IDe~aml.oot~. delllODll!lrem dd 0p10 el!, el W'lI.no, O!tien:te. sl ;flll< es, Ql1e en Qtrlll!', I!iIJl[WIl

tlimblien.

La catfiffi-W'i'lfiea ~ii:llli"lidpad61n de ]0:$ EstaJilos, Unid:oo ,!1;'fD 'Viirt~

l!iill(m hI dionl regimen de Mno llll ,uport.Wl~,dud dc, ~,ro ell el ~mun.dD d,io.]o" ,~u.pe.r.aeien~al Q,ue f:equiJICfiillro COD .W:! 'Uli,p.l~:. too &tadoo Uw,aO's' p~~ ~~ precil) del ~ito a!!limei:'lto ~.la dirog-o.d.iecion. S~!l'I. ombmirgo, IS!!li pos!tr.imerbllB, die, [I~ 6V.tieflt~ liUefG1:l OO~1iI un Ilw<ldo (I,e tr~Mic:i(jID" Ill! ejecuGi(l1i1i de un :ploo ~lIb:aregi{l~ bO®qIiD.@]lld:o iIJ pril'lclp~~s ,riI,e, l{!ls cua:___re~entoo ~~ao . iJ:ioo.tl.l,1\g, We ifa'iii!llicionlli.es fnmi~i'BliI opi.o!l'8:II,dll G!r3.n Bretafl8. E~ el sipie!lh~ llll,pftIJIlo babi1,~os_ d~ ~~. IlCiI.U':rd.o qr-ue _Mi6 Ii La: oofero m!is .Mila eli: ]8, iinte1!isell!;l:itl y l:lm fuutnzas d.e 'llian B~tpila een les dD,rige.n,te;s de, P~qutll.

lEI' R,eall rns'tJituto de Asuntos Illntelrnacitonafes administra ell nall1cotrafico

8

flO pCidrfa exist~l' giD III, aprobaci6n polU:il[lill dig] goWenw .'ralru:go, n~ i!enap(l$lh~e s.ln los, giji'iii~COS, recul'SM oo~le. ;lIlIlm'lll~'riliijl' die' lM,merealil0:8 ,llI'eiIitic4oo iIiroBWict03" iIll~oomerei,!!I !IIIlmilllEl!1 de '0:1"0 y diEiimwe:B. y ]a '8SCl1JlpUrn"'Sa ,pdmjgima~~b~ reda Wl: ~adietd[mci6Ji ,~ ,poi" men.m·, a~, d.e~ neg~li!I II

~ d.e~, 'b~rIi'Ipa. .

,Mmr-.a te:!l ~nta:rnm!ilB ,ala,junUw directivOl de N~tr,~fioo., _, Jl expJim,remos i51l~ m1llUp'le!8 ~@;1oJiOS COlt e-~,Clltlillt:i"'Q; de la Ido.rmiM~(I, 'Y kI wnhl. ,0] ~:r m1il.lIo:r.de '0:1'110 e~ el'!LQjaIio OrlQnt'e, eon, ,el JO:V4)do d.e d~lt@,ro sucio <en :Ia:s tiO,n:as de Jibre, banca. Clim I. o:rtr.acci6n y vents, de; 01'10 y ,d'Iam.arn:tes, ~,~ 'hl "OOI'l~~1ll C4lld:io~. ~, ]QJI ~~ !n.lUle'tMio~ ,!!let ,~i1M, sioni!SUl, , COl!! :In ,cim~,t&:I ffiBiDdo, :poUti,ool ,de 'GnmBretaRa. .

:& H-O\iilgkongi31n.J Slutnghro ~d no ell 1m m.aIDe--MQ'[irn,. d.e~mdlieote. mT!t1WDJl opW'~~l6.1l ~pee:iP;l die I~, :pnli'Ci1ilpmil'-i1i, ban~. de~B Q,ligQl'qD'ia IbritA.nien,. especiaJiz.ada en ,at naroofiifilOo ,del Lti:ano Orienoo_ Et 'C:Il!erpo ~Ol" del HOD;gkiong utd S'1l~g. lIal B<~, el Com.iW de :Ym~ '!lEi, !.U'i PlfO IIeIDech1l ,,,l~gnilldo p!ilr~a olrii!p.I,rq:Gfa bl'iUilniea, P:iU'.E! b~rse il4I'go d@ll!l8l'OOtr,jli~ de I~iel!if>@'.

'Mila ~!liflm;mel'lte.1;:1I Wllii 'Or'P'!Ii!\'C~rm, dl~ p~n"1! !1!oon6mica..

DIXI de 1!'1:Ii1l, d~re9i, J. M", K,eswii::k:,~e ,1« f8mj~ia 'que 18;11 18U ill fu13do' 811 ~,oo' de 9pfo 181 lirnna Janll~JjLe Mi'i.fb.wo~, y J. K. Swire .-iI!I lI,f.IR ffiim!i~in q H com,e~idl wn vp'i!), pilll!' gaI:iemc;iOlle~, O~lJlmlUi. aJW3 cugoEi(J.lJ~nw loitSegu!lI.liaQ.1Jei1'~ :M;undiial e~ el Mini.<Jterio de GUorrn. &m:I.6~tea. d'e GnlIl 1'1'0- tof1s!. Otro eU(!I, l'l1.1li~i,Ooliarlo"dij,,~ miDJi5.oo~,ill'~TI:li ail' Mark 'l'Uir.. Il~r. presid.enee deitij), Ttntro Z1u1:, tl~iJiU:Oi !pie oompal.i:C'1»1i'i eID H~g mucltos in~, Cltl:4\e eUG!i e-~ ,l!I"ltO. Turm.w @s Bhmu II'I~ Illa:",e, d,e!j !Rca.'! J.'Mt'it'l1W ,lJe ,A;!'iIIHlWS lflkiiMaciiQl!lI!do!!, fl.!ilil" diniJ() 'po:r' lord Al:fred licmner, 'iitrnrlll. Pl'e--si!Wtl~ ~~Rio Tinto Zi~I:'

1.,0, ~ ~u~ Y'eRm08es. 'Ci,1Il0 al Reol "IMfii'uiloo die ,A5!1rntCl;S lli.1lemacioll:nttes (R1II\) ,"If Bupe.moooi dli,rigentelilo oo~o m.:aJ'lAialDi I ,.~ 1U!lrcot~~ de~ L~ano fui€illlJ$e; s&no t.a:mbi6n 1113, 'ilium ~. ~ntfi. ~G8 iella;"'Pdo dJll dinero ,en t.odll~, mos f!Jiloone~ del '!I'ne.

En eru cap(tulll 5jg\dellllw ,liIoO'1;lm.eutareifn.OS' ~ m·M d,e,tsJU.o el

lIitJoiiulHemy Kesm~k, d~ lafamill~aque:llIl!l'l\ejaeJ!I:f.oI!lg,k{rDl8 and, Shf.ll:li!l:hai 8ank~ 'J loN. HU.~_p'hl"ief ~".ely[!,n, m:!Lu,M pD:'eai:deooo del OO'l1Il>~jo del RllA '1 rni,e·m:bro 'u hl jllIDta ,diroctiV'aJ de~Hntisb BllIfik illi',the, Midd:le Eas:t,wbsldiarial:!:t.\l Hoil1gSh!1rl,g dedi~d:a u] cciiltriband.'O d.c 01)0. Estoo ;gCiin. lQ~ itldi"';i!lhu~s (I'u~ aen,rnIL la CIlIIU!i)l"i6n p,equNnesa en SUi. 'forma m.ooet'lla.

:~gUn SIN. Il'_cta eorumwtiva.p.ublii~ ,en 192m, e~ ~!l] Ins'lii~to de .Aslm'tQs, IlII.ternncioiui.lml eSi "un ClIiU·.PG' iipaUt.loo ~o gt.IIbenUlfi~m'lo 1"- C:~]YG fin es,"impulis9,r las cicllil'ei,flilli de la p,tllilll:t!!, 1& eoonomflJ" 1I ~a,jtn::i5]JrucJBIilciQ,mrerM()i!lll'!la1eil" ,~,propor-'ci;fiMl' ltI mii!~'~ mec1ioi:i 4g _imorll1!lCii6n !ObR nl!u.n~ ,il'litorllbru:iio· nil!~~' ":Y' "fMl!lIlIlUlf e! Oi31wd'i,O :r ,Ia 'ilili'ollestigllcidD de ttll,es ,U\"!l[I.' 'Los". F~e.u ... -ooesSln Ia 11'isl:!}rii:a'M' hi. palBbm ~ia htl'l'i ~-cldQ tan,WI]l'E:n:tir<llS en tan po-C0-5 1:'l.\rn;g[oln.l~.

M_oll~'!!l 'I)-Iltelll;a.mento ,do Ce~l~ Rili!cdes de 18,1'7=d:e,cu.me..nKl i1IP,e. dJ;lilietb.Q'. COfJ!$IJtuye. d ... ema-d)el'o Qrig:en d.l):~ lUlA- sf 8.pimlee 1I1];J;1.ll ~:eI!;;lidi6:n 'cO:QC'I~ de ~Oil o~;et:l~s de '!:iOO. JUu:ndull linui6 los !mperio~ del 000 y ~. diaJlil;lll[}tes, que hOllita la r~~tl!li. bQjjl1l rna ,~d!li.'!!le Afiglo·Amerieoo y .&BeeriO" d'omin!:l[JrI los, 'm.el'eades mu.ndiaJ~, y fl:!l1d4 tambi~llel. 'Jiui:ii:!'tr~fI~1:lw Standard '18m ~~~o U;fn!.1I,1I0' de'! CharooElm:1 B~I1!k Ife A:sia. tonel cl.ud. de Il1mtonce.s -aca, s.e :msiofi6).EBte 81!lj,eto es elpun~o de !p;Jirlid~ d~ 18. ro;r;rn.1JJ llIt:tl!1ill d:e 'Ia _ :nfermild-a,d. lUmdes. WI!! leLrO -su filo-rtl!illit! I)] rOl'ldol'il~Qd~, l'Imn~istT'lldo poo'-r .t(l'l'11I Milner. lSI estaib,1o de ed1i!~-andmll d'e Milner eo OxfOrd,. dl!lBl:lmi1ladlo el ~Kindle.rg:;Hten d.eM-i]]'ier"·, t.OqI~' ~ su !.ll<ly~i\ ,I,i.l g:M:iiemo tl~ UO)od Ge:~e en :UU,iS. r i::omt.U.uy6 e!L ,RlIIA Ci'Ii 1il1iII[i_lj."eliIl1i6n ;d~ ao die m:a~'e ~.o 1919 ~l'l vc~nllS.

IOi'dt:.rlah!! Rhcd~i 00 SI(l iI.e~t.al!1rmn-bo~

E5~'It Ulill tOildo, de y para ulest.aH::iI.ecim:5Jil"lIi1lo, fOiIfu~nl;Q, , .a.esaf1"tlI!0 de: mLii sou;iediEl!d seueta, C'!IIyu w~d~ :fi'R f O!ijetiv.o Sllra JI'l et~e!IDi'ioJl del pode" bri.wni'co pOl" 'l\od.o l81l m;]jJ1ido, l!il] p~rl"ecdoflamiomto de, an ,s~ de' e~ dOOr! d.~ Rei.no Umdo' 'J 00 ,wlt1ilt:liiz<wMipo.:r [peine dl) iWh· dim b14iUinii;Qs de todJ~ aqruc:Jlas is1udolilde [)IitedeJ'l ,obt_e-nf:~ medi~1> ,die ;sustel'ltllmedili1iIte- .1Ia elIlsr,gf~ •. eltm~,~~ y ~." em;p!',Il'A,'!1 Qgpecia.l.mlmAle la: oc!lpaciol'l de CDl~o--

'1154·

hacia 'GlUm. (I1llla. epoca 1m. que Mao tom6 et ~!fr.!Z .[}e11aoo bri:a;U;iC!!l, cl Rml..t\ :pl!Jblie6 ~ llMllua ,&!',chfu\M!Sde Stl grupo de 'open.cim:le5 d,~ fl:U&n:"a y poog;uern!. en Ii!! rn.gW&i" el, C'Qi'lllte dol Lej:ano IOriente. laverdarlm Oficirul, de llela,J;ioD~ Exwi,o~ &'GranB~tsJla,

AmIJos vghll!l'I;oen.eil, oondUfOH. a Jill milsma etm.clus~M,t eo-mo ·pnr'l.e :inteiJ{r.3i~ de la cr,~ci.oI1,de 18. Rep!.i.bl.fua PopuW- China se fMm.6 !lila ,iiliaDza entre ~i',i!'R~1ta brltAnii~.Ql! y ~.

trllijij;eant.e~ clh i.nos. B'I ,o~uerdQ; - " del, lado britti'l:Ii~.

,sir Joho H.efll'j" lWtw]ll:k, if d Chou ED·llJli" En et

,eqWjpIll!iiegOciE,ulor ,min-o se: ,dest~~I:umtaltih~&n !impG~D'tel! persOl'iajos, ~I,h'-~fi~, ,de OPfu. tales ctimO Chl 'iJll'~o-ti;!l'i', del BstAeo de Cbi:riOli; K.P. C"hoclll'l, d!e.II:~[lco 'Camertial d'9Sb~, 'qui~illl, t9mbi01i1, el'lleabsm, eI MEl iiih.lm'1.,del.~1l'U:I'i.itntlll ~'C 'le:.hl.d.lll:lc~ del PP.dfico; y ~i.ewtDs e~em.ol:ltoo ,de, ta\i-l1lLlIlla<thmP.Bfi<liI,I~ Veir· d~!!, L;JsPw,diUas Ve-~, Ique 51.1!:'f.an leI e(Jfu.iv.aI.@:nt;e chilli) de· Is In •. , !l'l;l 96100 w,EliIlle.jaibu, ,e'! ,~, dJ~ opiQ en. ~~ L~allo Ol'.ienoo, BiflG'~ too!HIS,Ia.iI fleglOfile3 Q, dond.o ®Q e";;I;hendfnn 1M reCf~ Q:e emi~~os Crurn.(iIS.

Tanto ,d.cl Wade 'bri'WJicocomo de! chitm" m. i.\Jjanza 'imlleX' (li.irC.itamoil~ Imtiest:a!ilo1llJllideme. I...o3l'!hi;n.o1l ]0' !!aihf;El"D. 'I In, clIi· j~J:I. wmo '!Qi :~br~ y 10 dije:NliI, les bri!tim~ • .., los. dip:l\:lmmti.Cl1llS d'e, log .Esbd0S: UnidOs. ea.bJc;graft:aron p. Wiishtflgoolll lB. nlltkia die 'IIue s-e ~11!! buJb~9itnJicionadD.

'CoUldOl W.OS mUimQ3 ~ePR~!lltan.ttes d.!.!l RnA,. eiiJ. eI oiml',Yi!' die: ]~ ~g;L:Ind!a. 'Ou.IiIl1'~ M.Wl,{ijaD., mfci!l.NOm, SlUG 'tall~iDe: ell c:l b~ti6:m. oo·ifi!.QiiWhiiOO dlil YenM. y elll I.a ~e'ga.cil(rn ,de 'Cbou EI:I~I~i 'en Chunklllll',. ~nia:fimo,t.i\lll};s <de 'm6a de un iliighl par~ e~ :b,uonos, RSl:lhadt;!s.

Pe<rn, ].8 I\~i!I!!ll1lldoil!16n de lEI ;a'liaMIl. (l!l:lm 'G:mfl Birct:o.:iia y e'~ l~ui!;,DmOI'l'~ mOO\efiUi!' de ~a8! 'l':I:md~i$i de ootaDo hay que rem.bWiriiida ,8. sir J~!m a~m'Y ,Keswi¢k, destatado po:r ~I, 'led !f:n.s. ~"ut6 ii'l, 14 I!lmhajaila I!:l!'iwmcn ei'!ChulDllkillR' dunmtc ]11. ~Plild:o, GlA'til.'l'e! U •. dlittl. Sa gbe'q,lle Ke3w.itk fl}E:!.I!"tJtilW oonta.ctQ oom;.

'·!)ePillllllmr.!~ d~ E~ ~ loP.IGIIlIliilot!IItJ'D!if!RI.~~ R~IJmu "1.1i~ ~"'tIMd BiotH. ~~. V;:illlJ1l!ilf! 'Ii1i ''Tht!Il'~U E!liH "lD"~".

~n:~ ~f;I ~ho1ll h-lai"Eagtg, en BU, caUdad deprrQi]i>eJj'(l 't'.m'prGl~RD ~l'ivad'.o CUlitIll po~ i!l1lli fU:llmlin, OIfidrll'l elliOlJ em,b!lj!IJd:a. Chou &!. ... bw ,~w ell Ct:mngk:illg dei!ide 193';' h!!!sta 'mlldiadQs,de ~GS 'CUi~:n:tai! ,a '

,,;~wiclt. de'!l:, !am~~fa :lla~a-fij~1ic ~e i\m~", y aWin ,ad. mlill~1:rn In J,lIrWne M8It;lit~fi. tambi6n r~:re~f!Jhd!!ll al RnA ! a !ii~sull!>_jd:iaria I;l'~n foa;ESitftdos Uiilido,s, el In._qjf;i:f.~oo, dill ~1'W@lUi9 del Pac:m~. Sir Jo']m, Hentoy ~e &w.na.o 'ell tl!51i1{! ,I~ P9]~tt~ili eh-il1ll, ell Gr,olii B:['!Ilil.nHii." y ~el p.rei!li,d~n:~ de ~a AI» ~ad~n C~ina_d~ G~Bootaiiia. \'1i~e,nsideT!m del Oo:n8Qj~ ColiIUl'~fq1 ,simo-l!,nt4Il1U:(Io, Y :miemb:ro del ,Comjlt!.'l' G,['an ,1BJ)f:t:c\!b,. YhHIIl. (EiiI~~951 Y ~9'lii5 B:U ,Qnteeeool'll:lD I~ AsodDei~1il CMiI1!l ru.e ~oom KlliJ6tOtlJ S"",Ve. de'~, familtia tr;lflcaJlil~e de o:pto. QUlien :~1!Ip.a; b~t!l l!l (l!,lll!!ilI U!r~ fUIilSCW eiill, el ccm~te J{RII}1il!inmtS@ del RiJn~g.j

~eren '~'1I$rde~q:ioill, tamb~fl1 100 flelSil;og, de testJ.tigos pre~'Ji.cI!J]e.8 ~(ibl-e lo que 3JOO!l'ter::Ja d:llur;:m!e· ]~ gue'r'm en ,el e-sco. dl~ ,de MB!oT!se.tlLng ell l'a Jlrovi~e11! de Yil!o61:l. El pnltle!!"O, e:s ~ ~i1!o~ de Pioh' Vl;l,dI_H:gjlllli.lv,enll1£e J;Qvielic() CIl~ ,e:J CWi!l!\teI de _~O.'~ i"e~ dB U!,!!;,l,il ffi'!3'45. fiI~ ,1813, ,M~mori(;i!S-" VI~mil1i)ti; puiblitBidn!l eli. ~1iI UR~6n ,SoI!;'ieLi~i iI:~ Pi1irU,Ck! eo. :m~I$'I;a Chil!!(1 de ta, ,pl'OVinn:i!flI ,d~o Ye'11I;i1l! ,cul~iv8ba opiQ lOOn. ili~11IlO' ~e .l1!le:!'O, JIG, ~~ ",D, belli ~~liciIaailllS. HI. ,tlpio habra si,tlao ~ clI!lt!'VG m~UY,,,renwlbJe en Yen.d~~ihide antes ,d~ q"eilltil!ll~n M!aQ, y V1adimlJlV'v ooste:ma 'QUia Moo llerp~hl:6 ~B ~st1limbfi!. .lEt ~~Bm~nte Mv:ie:ti!I)G tamhiell. vela CO.ilI ~eIClI:a=ijllie'IJni:OIn~,s ;~t,jIf!M d~ M~' COin visihIl,.I,e:s 8mec.r!canll.!! COIll~dOll ,d lit&ihtlltto 'iile' &,l<l:cIO'nfffl deW F\u:Iil'ico,;J

~n ~.do ml.8!to l;Ipu-eci6, G e;l :g~WJ;e:lt(l d~ lfifiWUI ,de m:9018 CIs: l~rmu&Mcrl A/ftJ.irll Iia fervis.rA del RM

Vicoor F-grme-r, d~~1:' de Ia lmpmaJ, Ch.e!l'l~l Indo. mea: ~~ Ch:ilrupl, y q;u!ien en UM4 tlt'alliiliba. de regIltlSllr ,de ~na:"hrikialLtUlt'll{lO!r,iem.e.rdt~1U'61: ·'RIiH10Ill.'OcldQ Y,(lms

11$11"

'C(I]]jI,11IniisW [t~l Y sus' ideas so:n, Ib:ilstanw' _Ii_,,*ms. S:i pudi~nm!H)s d@:;;ha.~m01> de ~1!~ C'~iWl.a 'wtrm'llEleWnaUiI!;a q.ilHiiiiCWil!Jmel!l!liQ Nl'ino. ·OD Chliil'l:Cki-Dg. Y ~liIIc:h~ fu.n,. c:Jo:nar-itm gummomnoot1ll:es ,est4lll di~uestos a aceptaf; ~a, ideal, c:reo ~gue se abr~ el mlIllifii) iii li!n ClJ1(1!!l:pil'mnrioo ,oon lns c:omull!listili8' .y Wl oom~mi:sa, ·erett.ivo ", .Ji

.LcI opimou mqJreElad\a p;iI!-' l\mner iil\D represe.n~Q'WIil de-~ 000-. mile de! Leji£m.Q Orien:~e d_e~ ReaW !InwtitJ,tt.ollil~rn JIIurgidJo ya ,(11'1 1!!iilJ Es!!iido.-e Un.id!l!SI en bOC'l.\ (bf,ll!l romna est.adau/iIidem~ de 080' oomi1l,el :]':utim1io de li:el~dones ,del Pa'C'l:liro (WE), lit ~. ~.C'J6.n Iq""e i~@M ,en. grnpo prom.s,():lS'W! del Duparlonlch;t!O de Estl:td.'o"Q:li!ei gr.avitoib3 alrr-ede~l' die John Stuart Sef'\lJ:ce y John

CmlH' V~l!Il!ellit A ~ el .[pR ~!OtgbEl llil(l]lroi'~bros: ,estaI,

dO'l.!:llIide . flmdado:llI;es,!Roeketl!ll!!r y 1~Ilm'Bg:ie.

fim.cioMba o~llLlm'il'Jiljme~te ,0000u SllIClIJIBlLl del RnA y de, IS! ~s;. ti.6n ~~Weabnthita. BiWim3lI0a.rte1.' y \Vn~iilm HoiIID8ind, los; do.li se~lm'ims geIlJe;rn;!~l!!'!iI$ d~tHC8dM dIe~ Wit. qu,>e, ~ deDlflil1illil!lll ~dJoolm:e!:t~,kil!llitut.o, de 1"'I'mil!t<J.(lio:nes ABiat.l.ewi. te.. m1BD lUJl!IIg.oo ~iILl~I?g. hriU!nk-o~" CUrie,v. C~lI, m:a~~~ ,de11 :£PH d!g___n), b:a:3Ui, 1946,. e'l,j li'et:erwno il:e l~ ASOOlllmoll. Cr.st.!i!n'lllli:le J,6vec;~il1Iwn:l!lu~:~0JI;E'l1, lllliet'll\1inS que HoUat'liil, 11111 &liICCSOO'. ftll8 ~iu~rn:'" deN'uY1!i ~I@Jtlda nastE'i 1949, Y JE::ir'd mg,emb. d'e.l Beal_Wf!.Ut.um de, Lo.n'lkes.

,Ehl'il,ucllilie diiWiiltWDdel c:ar4eWf' brU~ni(:O, ,del IPH fue s1iItI-a&]e;dg :ilI (:m'lo.ilii dilspue.s, de 19- m\i'@m~(mdelbt ICOlD:is~6~ llkCarr,MI elii. L950.1¥If: ooM'lm.di61a u:~ei(ln 1IllS101i1.a: ~I!IIi.Till~. -ci~ ~lI!!'l_ista.Bn medio de ~loo~bribiIlh~()S., e~ lru!{il;llito

,!:le' Relae:lones del PlIId:fi.eQ' sem:ru:1iI6 a Oa.:nadt. • i . •

Reiten) o:linmuB ei ~Il' 'b:riMnllCl!l ru W1\: ei IiIlml5~DU: ·del Oonl_itEi del~J!cif.lcl Oriml,WI ~e~KllA. li9ir AJrlckcw M~ad!)ii!l!a!n., '!'Iwen 11m 1948, devi-.w,- pl'@9Jide.nte d.l~(]bl'!!l1il:)()m~] 8:. G. Warhurg's. En m;ma am,a, 'lWEI flSCrihi6 en 1952, d~ MeFa-d.ye~!!Il"E] h~.o ~ ~1!IQ 1iI~8J crilicado cierio.B .!Illtivi'di'idel!. y <C~ :ruDltiQflllrir)i.$ ,del :W.R me' e, 1!l'e:l:'ieI!he Si d'eci:r,~@:m t!lIrJW'

'Cb~f ~. ~alK!bil.m ]J'iNilO, 'WMliMhIill. iimII FIll' ~00I'lli ~I!IiJ;!.l!li!!;'~94,~,-,!~~. 1~r;cmlJti~JIj]~ iiiff;Y.~:. ,1I(11It':rn' ,g ,l~

lIIm'k' iii. 1q\11i Gra:fiil Bretaiia reliLuIII~i.aJ$~ & mIS ooloorias d..el ~ ~.t:imi1]l" E ~ 1!)1} E8t.aaas, [lmwoo ef'o. mo, fuerte el, !Oei!!lit.H' antibriti!l~e(l. Iscm ,]a el oo~:gd1i1!l de lRt~rooti(J'rlQl4ffoir'. qUifIllall'evista ,Ufe.. de H!.lnryLure, imt.a.b", a la pi);'b'llaciOIl de Gr.an .lBmtaim Ii "ilbarculO'i'lIn" 1131 tl1clim.·pOt el Im:pem Brillan'tw Y' IMWh~~ '1)::1'1, ~PlIbio por i:a "ietwin. , , iii ee I)f,eiin_Q ·Id ~oa ,expei1$U de ~ vieWrj~ de ]8.6 Nacio!!le~ Ulliid,HSl, pe:rdiemn. h1 gllmTill, porqu~no~ pmcil!!<rlbl .!l. J!(lfI:Qtroe". Una 'Illllm:li~ reallii~ !lll:l 1942 mue:ltTa QIllIe e~ 06· llo:r clll!IlW' de ~C8 Q'l!tadoUini.ti.eMeS, ~. ~W1e§ ~I~ biro WEI preeg"iilnta e~hlJri'eron aiEl itI!:Uenl.o, en qu.e ~ra jUitio d~'r~bir BI 1003 hi'it.tJMeD;!! (:(lIDO ·'opl)e.SO'r~li. " . ,1iIe/bldo, ,!all,modo iiii~iIl&tO, • , elll q]ue 90 hDm 1.1!,EiI'O,vecbad'o, 00 II11Bpo...~!iiQr.!Ii!~ 'oolQm!tl~,

A.m.te ~rn rll~,dill rna.o:p!(l.~i.d9n, ~~.,fIc:liwdl que !9Iug,erll!l!IJ !!II. RItA. 'J' el IRP 'OOfli'IO "allter,Mtiv~" cr,ll!. ~'lUlirnt:'lQomlr]o, p9~ici6n, i1mpefiiBl ~ el LejiMiO Orielllkl )' ·al,iiU'se !iOn ~os ,e~emcn. ,del f,artilill'l Cr:J;m.W:liis'la cl)~ Ohiu a>dh~rjJillMillllla ideoJ)og,ra.d'e' .IB. d.mnmE:lcWI1I! del BJ!l1lJl€l i'i'IGico GrM Han, Tolii!l8ugefllM;6 de Iq!.W!lii!~~ iiIIii!el'ellcill 'poHtica. real e[!itiie ei "obstin"iiJo re~tcID'nar~t!" Wlilla· Mn ClwrrolliUl y el iuribtm.i!o mili(lisA:a Vi.em Hj';8nn~r. d!e.l CerniU! Id!j[ Lejl'!I'l~ Orien,t,G d,eiWl:A. relJlil~ri.di1i~YlIjj, !;lj, !>(! WItQi!i'lf.a 01 p!lJlel. l!!Ie ,J'ohn H_.el~ Keswick, die JardiJl.e :~la,tbesOlll.

Kt.Sw~clil se dBGtac6 (!f1 ~9! adminisYQ!lOiolll 'co11!m11l1 de Sha:lligalj de ~II!. que lIOU. :b.emml:1:{J<" lrir 'Wj.VIi~,m. JQ!nrul'liQ:1I Keswidt, rue presido:ntc Rsde emnie'M'O!l delosble:intas hasta 1949\ Enl virtudi &.11 tTatado ]lIIiIir el~11!Ie \\l&JiU:.:lUyOl Jill 'Sc£Ullda. GIle1'T8. dlel O,pi(l, UJilIi bl,l:~:nEl! Pm:ci6n, d/~ Wi ,ci!i!g~ dil' ,$hllll1gai era ~i61i1 de GronBre.ttaia. La ~~io!ll! die esa colonia :Cue oJ:ijlllo d.e una de ]as pri!ll.e:ipale;s di_~!,1ta8 'Im.tre ~'i''CI.t '1 'C~!lrcltlilJ, PiUe5,Tho 'gu.e OIm:li~i.tuIIlUilla ~mt~6:n Ot:i·L'fi'Q.I,mil e~trlllnJe:m, deprimiiir" ordelii OiiiitfB \lJf!9 Damcmal.iada. 'La p~u'PElei6n brit6mc-a 'pw Shangai b.lem. pudlu d,~ al hec.ho de 'qUe enl. esa ,eiwhtrd. III I:Wl.t.ro mU'rI1:!~!fJ ~. ~D!lWi~Blliflde '0'11.0, ,en ~!lJili. &! '19<19, Kefiwii~k: y .Iti .ro:fine;r'!liisJev,~l!Jman ~n iodo 'Y .~. fuer·llYn ,3 HOnEr Kong.

E!'!.ll!il~[\i:I d~ 1'945, oni:'aib~~ La ,dele.,gtici.6d'im-iMmima, ~I!I, mliilf'erenli:ia mas .im;po.!'ta1ltede! Illstihlto, ,de Bel~ciilmetl d!el Pa,elfioo, eelebraWi en Hot 8~.ge. Virg;iniaOccidmJJ,ta'L, ern siim~

p.a1ti:ulnt:fmaoi~t.a Vf(ti!),f FVfIle:r'l" J'IJ'OO Hem')' Ke~wJ:ck.Ju!nto, ,oon ,AnOlrow ,Mc-FlI!cI!i'!l!lDJJ. Ll1i !roIiLa de ia i;aft'¥<J[1W! '1:lIDatM:zlllia PI1! IQS.,emis.uio.~ ,del ~A ~mll cliez, tUnd!!l!Ul:rios dej gobi~rn!ll b:r:J!Q!:n:!co. :L.8! del~~i.@t1i bu:tbica !le mostr60 mID:; OOIIfl.liiadllr a OO!n ~Qs ,e!jt(idlollllilide~C8 d~ ~I:l que; !lstab .. dispUie&'bG a concede!' p!11'@l1WIlC'e5 01 gobiln'UodellJhljJftbj_l].lo:s.d~llimll.~d~11 RI(A ~~.estxa_~ q1!le ~~j~~ 'm_r~lia ~~~cIDa (le,_YictQ<r_ F31~at,Elpo~,iI~!llill dXlI.Par~~dlo 'C6:l'I\tUl:I:ilItlJlJ O£nnrl" Y ,.TjjJilmKei9ill'l'l(:k, de Ia \~eua gtim'd18 td mUieo de 'liP!o. ~ogr6, upa.clggllJ' II l~ e;!!loiilgynidemieil.

'"E]alllwrulQ!!' g,eneriJJl rliqi.i( ['OIDi Hot Sp;rilJlssJ es mll!l~!:lj) m~r '~~' en MOQt Trernblia!ot {sitio dill' l.a HLllkiriOIf collihreneia, de I IPR]l •• ' Hay !numO! DlelliGS anill!lo de toreerle Ia wJa a] aJiitmll!Jl: mt4nico par:~ 'ver CIi'J:Di!1I :reaccWna". :r'iii:iiIOrt6 al.iviEido M:;;,:, ,r .. d;y,eaD, (lI'!, SU ~,(Xmdi1lldu COlli 01 Rea~ I~~itl:lto~:n Londres. .t~e los .delegadQoS e.lIltadou.rudi3'1lSeS iba HarrY' I1'eHite~ \Wii~. r!mCJ_on_~u:;1O dol fi'epa!l"futQlicrnctlO ,d'e, .~'lte[):dll. que prom01i'i6 e.11I b ~di)i!;; Unid'Q!!! ,el :!1~JlIn briWni[i(i de Ja,lhil MIJIfj(Qiifld KWIl~

:par.a a,~ar 'ell"'on&J .1IiiOt'iil'tmi.o~Dtemcitmi'l1. -

~ (Je~dJ)uJ!I~d~ no ~e di-e:ron ~f;lrlm de· II) q[le lies ,espe. mba DllS,1:i;l qrue ,f:n-t:r6, 8 Sh!llli!go:i ,(11 ej6HlitQ de, Mag, C:II. 1:!l~9, ~gUD ~O(:ume!'l!~ dsI fi~Il!I~Il.to de .Esl'.a!OA. Ch.et~ Yi~ ~1 iWev,o ~cal:d!ll d~, S!:UUfl>!i:ilW, Rl\l~'~ a JQt.m, Kes'lri~k It pJ8Jt:icar' ,OWl III e:!1prl.v,!tdoCfllSI ti)iillilrO'nt~ ;ccrna, (I~u.pO ,~I INilloc ~t'lk. ~~i6 ~'e t1D8.pniJi!IDp,dliil nmdade discusiol1@s Oen €!ffi altiiJde y.Be 1'1;1.&0 ~ ,1il(!!litilJ~t:O 'e4n el Il~ &",lIIlttm, d~ ~0iS lllstulE U~.tdi!l'S. 1\1. di~!~m:ar_tiroo, ~tod\lJ?lIIid!~ IIIIWl'iildadJol aible'pii1iO .IlJ w. shmpn. que Ke5WI,~k ''hmi, una de!liI..a~3ociol]J en el smtido de 'i\I.1Il8' I'!OeBpe,fr''DM 'giUlI! ]e flll.e!l'!t b1ea.fil ll};!!l EstatceiIJnid.'os COrll, el :~mel'l oomJUl1IiS'l:s!, :p!JfO f'!i!;l ind'ii:6 ail BI\! Ii.aMll fur,mwfo, -csa opiini~t! SJ ~t(l$ de. 81:1 wllve::Ji'88,C6nl CQ"1I, ,ell alC'aJde". DedI!. ,~~ OO:ruiw ql!le Kmv1Jnk., Q estah amE'lll!l2m!do ,!Ii. ~Q~ Eatados lJn~d08. 'II ~mIWI1Jea;mO 1'0 ~e ]e haWaII dic.hltl :10.9 1t!1\irliQs, ''OUTdrmabte lo,huibi_.ese m~~ta.do (lQm,o'a'li'llid para ~hT ala cmnIlet~ia de! l~!Ii lEsta.d.oe Unidos.":. coiIM1l;,\j'o. o¢.~ista. el emallw de Wa:~ shtngW:I'I.~

A ]M P!!l~OS di::nl, sa vio ~uJ.r:I, ingemlla[\~!t.!Ih!il ega @'!!n~l.iIlWi6fL A e!1i:pal:das de ~~ estad{lW'!Mell~~, k!.s mt:PIP'iQQB. tlUIi;~I-O~ !lOR PetJ.l/Ijill lUI P\l.u:,t;Q, iqll~le9, 'pe~~tii:6t1U'~!ne'~5U domjlll'll)~e Ho:!1I:)i Km.'1g, Yl1bri,ooro:n. HniellS, ,d,~ ~ll1rg!ln~C!Qn, alllfi~nClal! ,e:gt!:.e HOD! Kong y eJ '~01ilt.llll~lI;te. En ,ij,Ui; e~'I;Il@_s ,a, W~iIl:ru:ogWl!, ~DlIo dipWl'lm:!itioos eI!lYldQ\mide~~ ijOOiSllban !ill losbritillUOOoS dll vhllm: €!I] IUTCgl.o 'q,U(l habi1;l,qmtre 'sus d,e.s. pllrses dJe ponel.lie ,tile U'I.!le:rito en ,cWilLQlwcl' ditdsi~:n que ,t~V~~!U;l ,que 'l.'Qr' ,cem el ~~ biemo cgm;llJIl:ilLo.. "Los"llOlRtipiillas, obviilmlent.e."esh\n 'trotolllrndo de contr~p~.merMS a lQS brit8xiJioos"" es~ri!bfiii UJiI !ffil'iria.de- diptil>-

mElitiOO" ''y '@ID. ,ci,~rt~m(!did!l: 111' B.1ll:1'l. kJli'~"·~ _

u.s ~riU!llIiC08 11l echM'Q:D !lal II la .h,~ridll eMi. UR(i ~pJlna de proPOIgand.a prcO(l>!lfuu:nl1!1ta. qne ~omi.lM.(l, ltillJeiw !.ul~ ~, Q.ue '00c.m&~1!I 'EI] p[ui~r :!1):5i comuni;s~. E'5'~CJi 'lli!iiirt!"llp~e 1M ~te.bcicm.el.! !iliplumi'ilticmrs "o[l.Clil~e4· ·~Mii iChia~8 Kai .• sbek" 1.0.. ~Ii,tri:9rl:ra b:r.itanim g9!18nkmnw a d~~do$ImeflllbnilS d'e] Parti.do 'ilJ~D'l,lOm6W ,rile ICkll'I_:Ii J' 'O'(~~ia iiIi.U'IItllli)S.E1Ii> ~~IP'~wnes, .El_ elimlfllili" to!!, dbiden.Ws dlQ.l KiIiID:m~l:I-tanil'. 'w]w,8 ,oilmo hi vLuda de SIlI'iI Vo,\·

sell, JidllJ" Il;II~ional~c;b.inl!l n'llJed~~ ~1!];925. . '.

:Ioo;riMa unpe:nodit;1:.a 1,10'00' !illites del tt.intmf.G, wmwlIIll.'lt:ll.:

LtJB llli;I~lIiicQs, ti.CIWTi f!lmll po:rsu 1IFt.1!J!!a dip~o:mae!<1 cn Asi,8.. Es:bI 'fi,mc e:n pm;te de, SUJ haib,il:irilad pam ~denJ~ilh~ar gmpos clu;v'e y PO:~l'S9 ,de S'1i! I~do; ~l.!ri)i111lle!ilte !Ie e!tee quJ~-liJl!i brita[1licOB, cti,ti~I.d)et"Ml q.1Il.e 1.11 ~mer~ tmel~tllii)l 'E!!S !jnO< de ]il!5 igtUJPO:S 'IruJ'n f!.ler'lS !IIIlID<!ID.wa e[IJ lU!gwt de dl!s:milnui'r e!tl lo;s; 'Ca.:mibios po'~tiCOi!O dq. ]~ prOXImoS 8ii(H~. '1.se pmpl!!roopam1l ,~ er'lf~tu,td£clad. ~

'UWl de los r , pa!Ill)f!(!I d,~ mt.e'Ii,ge.nclll. et;tadol1lliide~ses de 19'17,

p~~do CfIili el i[lWm'ie Ifill, DopIlm.m.er:1!~Q d~'~!;lo~ '~Ia: "'vale db$e~,!, !iI.l.lifl pooo' auk!> IllIIl ~8. tonm _OO'mur!illi&1.il ,M mil. napartant.e ci!.ldad de ,sh<ll!Dg.ai, ]09 maof~· !p1!I~D 81to, a 'lodQ, t1'ipo d0,p['Qp1Ig!md9,pn~bril:6Di.ca""

'162

La IcriElQci6n deil n8!~cQeWII:chiIJIlfe del Hong "o:n:g

'Tiras el 'pmo,apeto clio 1(1 'ml1iu.a ~Q¢ciI6lil ,Wlrgl.o·WliIiO, y ~, J3 '~madJ:!ilI '!rstSlOO'lmjOm&l!,lbril'llim00$; y mliIOf&w.,ae.a:rQ:D lao idu~tm1;tum f.lilimte-:!l tiD q~_e $@ :aJO~ari~ .ll!lilgO el ~ IltltdfiliXl Ide'! 'Le_jUD.II Ori,olDte. Kes,wi~ amo 1l':nr.r~lf'efJI!.IiH y Heq KIJRgICDaJes Ique pec:rmi:l>iJl!lmlll, <liM' lElls'fammu b;:iIi:qlle~ ,c!e ,sMng.~ ~e ~p8Jl't4e.se1ll ,enwe Hong :KOllQ' )! oloContilllente;, ~ d~~r.i1rn.ci6l'1i. Q~e tJg,,,HllugM eil'l 1~,'1,. t'1lch!IlIf6,~ l\:l!a il\I!!lii~ grad\};5cllmU!s,eneLeirooj;to,eDJtil'(lf'eQ'Uf!!!lyLondi'es,(AII:pa;~, ol;rae iredes~~ ~Dmwi\)J:j, eomo los banqU1~S tiilillUld~s,qu!!i ,e;HlIii~n ,de_ ,loa ~inttu, Ge hllib~~f.i ,!»n_~]a:dlll(h) dQ minQ;Osim.iile!r; perola"iloewn.alta,m6n ,ai, ro.s,~, 1OO'@,.!It]tiil.aJJuilante.)

Lali p'i:S(j;uiga,g del, Senad~ de ll)lj ESitad03' Utl:id03 s6br~, ~] In8'!it.u'l:o de Rc1i11clillilei'i del Po_c'!llQil' (lPR) ~1.!·ll1ron (!Ie, m.odo ~~ e~,pBlp~] de]Rearn 1I'Istit1litQ,d~hll'l. __ &ngtQ$InWmll.cio:naillCll ,e'1'I la ~cion ~l ,eiml!ito del oomeiamient,o, del :narootr~ :La. C(l:mlis~6j) 'MeCan".!lll dil!! u IlOllocer P!Il'fl!li)' ,!ile 10, 1W1;'fespm.»· d:emria de WiUi.ut H'oUan.d!. ~t8iriCii ge!llieM~ del lPlt Est,e Bqj~l:o~ .piioCOllil1i~Il' d~ql!c 10 ,S!$Oe:mlierau: a jr:::fu d!lil we.titl.lto, ,e.n '~'946, ,00 hlJbfiJI Piecho del mlIDdo fi'n ~Iali estll:~il1)§ell: cldni9ii!l dill' Ia Ui!icina debdlr.rmaci61l1 Ide Guerra de l0i5 EstadQs, Umdo.s, ,or· pniswo ~hlkecl1l!!IIIllImt.e' JicgailQ ,g ~iI. Otic_ de &Ni~i.GB .Estm~ 'i:6wioos, PJ:lM~oesQira diD m!i A,gI!JJ!1I!l:m OIim.t:I'n:~ ~~I .lnimll\&.sli(:ia. RolIlaod es-t3.ba, en fr,ecl.lente OOfiltDtto ron e), jet"e aeiRilA en iLllmfis. padre dIe~ lrlt. '

.!Bn. Una de: 1[18 ,t:!iIrtas dJo, liIi1iIlIl(lQ ql!le ,opnROOI'! ,~ 1M !I~_1I de Is. 'Com:isi61'l M..eC!limulJ d!i!'lperlodo 1950~195,1, aq~Eillnlr:m: •. m.aba ru &~I i:nstitu:bo Q[1lI.e lun S!~to NIlCioMliIJ I)!meilri.o, 00- mwm8t1\ ruullO "P!1ede RSI:IJI:'w \1M dG Ill!e :mejr;J~~ ~.m;igOB q;Qe k::nemoii",9 it fi.mdnnario ell ,wi!i1Iti~!), <:lhl O!'s;o·tlrlj:f, .Q~ ~ importlU!lile ~, (lift vl J~ ere IChima, d:cl ,gO:biemo!laciB"111m. peHlI]~m1bi;6, de bando, '1 die iblIllM- wno.do 'ViilWffm;l:g, los ~_!}j\~ M~ au: la desercwllIi d~ em ,1m ~'Lo p:rooe:il.ida pillI"

~~ d~!o~ ~doa U .. i~iJS" OI.mbri'6I11lJndic;iii']: A\!!lilfmili!i',~ 4li ]n.li.l!gi:Q ilia JktB~~!f!~,,!M ,p,~

~ilt.o de E~Mlt!~ 00' I!)l! E~(i't: U.lii!~tI!\, ()3lI. dt .. n~D ,d.~ i~ ~J!!i~,'Um~s, op. a

,d~ ~mp~{Ilro:l'l: e!1! :mallla CO!li'l ,0:1 ICtlom:i~tIl,ns: Y Z(l pgaroDiiID bMUlo, ~~m1JDi:s~·,[.,in;J(pi.:sJ y ¥e]oo:rn!ltI!it~, ~ el aP3irakl&ei. ttatiw d?-] ~p:ig'Q\!1cd6nH!l~d.(l ,~~ rShPlli~:i. y HODg KOing.

1IJ.lWde lo~ IlI'lAs()erctrn.~ IIX)Wl'lboT~~ dlii HoUOII:!d: dll IlBii 6,~. :r~e, '!1lrn;ropl'(t<;eII~oo~iW.adi('.nse en ,ahu.'Dgkinl~ Cfu~~;' bllm~g. 'lJlW!!l t!!ldOi"':!!).ju~g:a ~ltD.p;n])e~ :impolia.l:'ltee.n el ~1lcl1ljjJe ~w:ll<Iidlalfl5e «J\!l .. ~l~i~J:iOO LOOld~Pequi:n,Peit'di;~mm'j/tij ~!ii.:iim~dlo, (I{!I~ .~lsiirul> duanru !l;U. g-es.t:iol1efil 1:94:5-1946:

Rernrum,rse fOunrll: ;ro~i '~'sI~ ~m~B ~!!I WlIJIIg :PinIg=en, 11iI9lniO d~t~ .. d~ 'Ch.OUi E!n.I:p:j.

. Lm ~Iacioll~,.de RI;l~~g QOOl W~ ~1,n:g·~aJl. tief.l~(!l im. ~an~IQ eap~iol.l'Omo ",ei!'nm~ &~. E~ 1950, a HQ~g ~~k!«i'be!i!ll"dle; P!B!rte:m ~il1I,(!l feI1lIEloi.lll!!ill(!!,toc8Jmulii~nM del lH!1.

Ututo, deRdacion~~i P'Mlllic.Q" -

Lo~ d~wne~t!!l8 _1:l~ib1i=aBI:o~to .porliJ Oepe.nmn~!Jo de Es~d~'~rrno pelr e]lIDAi!'O':n~ti en 1l'cr,gtii;e~ S, Qju:ien~B~~~el'Oln. qlllc el ]PH habla "!r~~'CiQnMor' ala~~dodc 106 ~ Urnh:i1os:. (JI::I~11!8' K8iii'\sl1i[lk, ·ell. (al'ot d~, Ijj)~, rnjM. EI K)\ilomi1!l~'l'!.~. I.lIIllO. ~~l::Ia,([1!Je 1:1'0' ~b~1l dillJ.illr.81' '!flill a:i. b:lm~oo', tI9Lm:pllM!lt!rnt.e Ii'J'i1lrdM 19 boJta~I!I. pi\:re~: .J!IPll:i de:J Lejan.Q 1ij~e".!'Ite. (Hay '!lliQ;,ll!It!;Gll!I!t~lci60~ iIIl:nll!~I!!e., ~~nQ "i'.ienfibru ~$Ci qU,E' i!.mil.!l!;mQs .Eliq1!l~, 'O!ll q~, lm ~_eiD~ ,d~l ~erd.t:o dl)~ IDi!O:mii:n~nR'I!l!r! Bilr.mEll'liUJ Bi~i~ti cWh'l'lii_rufu Qi)L'Q po.!!" 1!I11J (i1i!aric de-,e~gl.G' d;~~U!1!:s de i,a ~to:ri:EI ~mu!I1i!~!a ?"qU!!!< IllgwlO':! de. 8E!lt.D:ijg~ !ill!}] "cabiJdo ~m.~:" ~P01' ~~miP;l~ ~]r A:mmca-. ~(ll~ tmJfRllPQ.l'lJ:!bg~") ~ v.e~lld es iljilJ:(), ~~. b~)~~s, ·elll CO=lY;~iC~EI.COIiIi JJo.~t OOi.flO!!. ·"'\i'ecn.di~"· ~ ,~o,~ E,f'!17do;ll U(!id~·,. ¥ ,tl~[e!llIilB. Sillfdo pe.i'd]ie.ndte, die ella. ~ei.Qm.!l'~ la jU'i'll:ntud ,~dl;l1iiJD'idenae.

A:lc:'l:a~IS1" la n'liIe~ R COma" :pgf;8tap<l!r.I~el Q!j'liI om ID!!lcilw. ~ e.nfn~n lBs~~fut8d~. pilb1iM3 dea:mlstad fi~' G..m ~iI!j'c-~m.Ii, 8m 'rJim~r~, .. 1G8 de~t:.i~l1d~ '~rscm;eII q~ ,miln;lnJ 1!a:~~IrII'.,x:i~~ltinQ¥lel~'mfmwvi)a~n _ eli ,8U~ ma'~.o.:iI ~~ liIM !E:!Hml ilm~Dtea: ~ a;~!p~!lJ (J1.I.e '!:lJO $~IiIi~l)l:eMl' e] narC(Unfioo. F*J;s.eo. l:1i: tmm,Hl:dvefllii6n, llIl1iM[ea,Pequw '(!pert!. ~m'I. e~ter:,;l. lioortadiifDie]ro~[I D~r:ro -de 'on ~ HOOle:

K{)i1lg. y ]WIiIIIII!lI"~IIi$ d'.e 1lI11il$im.s,iliiM WIIDl, Stal!1l'ey 8'9 ~!ar.o:r.l ~·IT(!:rnUIiI~iO OO!li!tnI~:mndl~'I'!lll'o'ljl'UllID:rj!l~~ 1l'~II'.ilIt~006 :I!. Cni~ii. 6ib]{l. Hemg Kong-

la. QIJ!arici6n ,die ta "carita chin.~.ij

Ell 19S:l. WN Hmnp~ Trt~e1yan ,p~6 ,.<I OIlIl]J!Ir ea pll~O de· ~mbE!jM~ lhr.ih\:llli~tI I,lI1 OMn~ .. E~ ~'e ,e'] 1ru.'9imfJ' illld!hidl.i!o que hoy se .B~~iI:lita e:n 18. djjrecti'.!'~ d~l B(lin,k.ort~~ ~~i~I.t: E._t. m COl'l!tIi(l1;A;l pifiMiJtO, el'1tf~hlrd1 Tre!'!clya.n. y e:JI:'~ftlrnej;li doPeqWiD. .~d:iBne~ 'P{ll' :nec.eS'lidf!ld, I;l~r '10 (JIM .h.u~ los ,,,,milO!! Y ~oo m-~tMiw8,r.e~(I'n~VI.oomOIJiW'masd@ deo!i:Il0!~ P(!h1i~~. 'L£is brio tii.nii.oos. p!lxa£lllllfrirse el r.ii.stl'~,inSi~6t~ que ,enll\l-s p:fi!!:!i~ ~Ms do !I'll! ID~l!il)m em .f'e.QIWal T.l"evelyan,nu' so r,111.'1nlir!! 001l: !Olwil.!l . 'Ell!"llli, fIIUm:i.1I!~A,l(loni)~e'fl qI,lJ:l'~n. col'iJi!ludc ~ly~n •. J@hlD. E)'e:.rry f{.I!s:wi~k, s! .~ 1'I:;Ihf'a. re~!iitlo fr,e(,'!J:!!ntcmeni!le, >tO[l Ch.\tI'Ii1 en ChYil1g]l:jnill: ~ am'liieW;Qs di~ Ius 4:[1.

p,~ cf pel:folilo d~ T!Jrr:'!'lIllY,EIIIl (If! f:'!GqlJlr~ 1110 diej.\) d~~1~r Il!n!EI

,8!'P ~mpt;l$rlc:i8" - '. n :dej6 i!ti~1(i.'Ii!Si lsJ~amada :'lJperl:'W'D!

,iff lOll .. E'rItad08 Ufilirlos illl:ll, ocihwuio lu!> buses de ·hl. ~

tbiDa". Sui IlOIliI.paficlf'Oi/:n iGstnlT;h~~iob',:!I lI:t1ie·e;l '~'icjOo ()Q~t!.l.ci:01 ma.Q.i~ta de 'Chi1:ste:r R'o!:n~jl'lg'. Wa,lfIl!:: PiJilg-i1lln,. Pan .entGn~, ~,te uljCIl>O ]!.lJlo:rlernicl'II~e all CIHI!l!I. En·]a~ '!!!'I C!hun:gkiqe:ra emJbejjS!do:r ,[Ie Pequbl. ,ell P:okl!ni!iJ!. :frevl:!'IY·IlJl, <J\~n~6 !~~ ]:Iiimero~ W!1lR()~ di:plQm6,ti!;)CI:~ ,~.e los E~'fr.ad~ UI'liid.'llS cen ]9.'Re. (luhlliC\EI PtJ,.p.tllnrChihmll: IDediod.os. :de 106: !:fiI)S ;Ci,rlE:llellU!..EI! ~v~ ell) ]o.c'mbe,jaJdll ~.biiil'lt!J 'ee!'!. Vm"i9!Dvkl. :Bl.OOtl'~bo ,dll ~mIl ~~l!JllJiil.os 'oon ~! I¥'bi~{!! d!~ P,~flll erael 'emb~dro:' W'BlIIg Pi!iig:'lIl1~"

]j1Ji caU;e!:"IOlI. do l'J{elf·e]Y1B:n a>ef!i!.e ~:ltihll:i~l!.I."lI !potllo~e«'IJOS IQ!!II() ~mbros.a. ~ 1JI1'I~ .... e 'ilD!~~lo ell!. Al~mMli'i!I ool:idErlta1!. pgs6 a QCIIlIP:!lU..t cargo. de e:rnba,jIlrl'M Ihdl.\Liaiw en Egfupto .:I~~ '~llo m~iJ6 dl~ S!IlOI. i:nv~$:iG.n 'l!:lI!;og.brilnl'l~~Il.·~i1li!'l!eU ,de .E;gip~o !l1l.'Eld:Uo d ~et.e eon. ,e;]pr,Ogrl;l:m~ de desa_ymUo mllll]~ia1 tel ~iM['I/re Ei5C!J!h.i'l~VIil': l!!I,~mi1l<!li pllil':ll. la FM..Oll'.!>pu.ea. de una t!ilmPQ'!'lLld!~ ·gn, la CB.1fiI~iHl(ll"ra i!lin ~1:'!d!~.!JI" fllilen.()!!i!b~c1o· embllj~9~ bri!t!n:i~~11 M~. dOM!!; .li1!smw de :1!9~ BI.];965 la,~ .chwM1i~' e] >ClIJIEll ~tlllM Ms. '~$ OiEl l~ prn;ll'!J:(Jt!lll'S rl'~ 'Outi, d'e' iRiila;.it~~,16[1li1ritL1i,"ittt. A~~\I.o]menl~e ,O!t1Jp. un. :pue!!oto o!)liJI jrlilnlll iili:NQ'!.:i'l'a.ile 1a Britl!s:lru f,et'rol@urnl.jllilmloo :Ii .s,i.t William. J6h!!'lMQfi bw!cl!:. :imrlilJiEl~O Ilif! .sir. J~l;rlf!, y lI'!I~'i'tlS (!too!> mile~h1:'OS diel, HmJ!K$hie!flg 'i do~. I:IiU~(;I dl.ll RIIt'I,.

_il:.e:ro Tre"'~l~n oomiPl~~ e:J efrw l:Q aW s,s,1.Imir ~:SipTe5"iacndll delJ (iOIii!rojO de'] Ilie-JI ]nstj~~Ji.O.!ll mis'lDi) ticllipa. q:~:e segUilia wll Ql~eflOCio de] llfpl,o., .pur jiliLtrewmOO~I!) dl1.iBriti!e!bi E!IlIIl!k- Qf ~Il!.l Midld]e Bast.

P8l'W~ ifiJI!IIe IliIW dlJ 1m lJeqw3ioo~ iii.BIi\fI$~'I" ~lden·~ 4>e~ '~W1. ~~'!J' del RJIA ,et:l.te:Il.CiI" mcpniencia de :ilrimer.a maae 4!i!I ij~ l"L[lf' llo1r~~oo" CU!&'IJdo ~Q:E; J,6venes'l'etvoe~am,Kes>wkk. HQWI,f!!nd y Lmlmg :rn~te_b!llj)j la. llon;e!>!t6n ~eq1/,l:ir.l@~dW::~tnre Ia $I:~da C:u~tnlI. t,1 pm;[(h:.':n·b!ild!~i ,oonSl!l!i"" diO~~W~A em W{lJ~rl'.t!..stGir. me'oo de ·JiQOO .hl.oo'~ Asb;ir, ~.~te· ,dili:n:l1IJJ(!jncia. 'bril:ii!1~Ci!; de '~egprime~9 dilliS ail .La.f~pOi:b1!i.ta estai'm.nddel;llSe, J,J" ~~j' .• ~g!i!!l.Il!ll, bi~grwfQ •. fr!!!!iI el p,r.irncr O~~aOlm:~dilinse que dbl'.lill.~'~ WfI!~ tajtll.d~. d'~l tr~f.iro W ,~twpet!l.cllie.1i'It;Gs de .Ia C:omll~fria. d('lI~:G :rl!cili.i~s OI1e:Ilr.aleSbl:~t61'I~C3, ·en. lSJ6, _ _ _ .

~9

ICanad,a:: ,ell H:ong IKong die N,orteamerica

La.m,~G:r·llltrie·dc ]Rh.'ilro~!!a,que n!!'.gell.:e: NO)!:tie~)lIl(i!fk;a Il~!.l'o. po!!' C;aootls, Tal ill!'! e'],j~i~i~,(Ie las m~ oo:mrpe~\Illte.'!, ,a.li.I!w-:iti.ad.~ JP!l!lcial.es, ])eae .B mu.,c'hii!, p!.lb~.icitld. dfiSOf.U:il.ta.dom ffiliblle ~!lll ",tQ.ll;d.e,obul'edmi.el"l!t,:omm~a9 .• '(J!JJSi en mu~hQll e~!lgol1 . . l!imp(l.esrtmldel;flliil:l~ba!;.do d.\:!, la drop. rli€<1M;j!llDO OriJe:n.te·,

C~i Wdlo ]0 q~ ei leeW~ Yell .~boI! SOJn.oI 1<1: Cil)]~fllia :nrit.Hic.a de H~I{.IlI:r.I:g "'1,11131 ItllLmbi.!1i~ elllel c9:SQ de.] Mm~'lli@· bnM:ni~~ III [lane d.ela.'.l EM~dmil· UmdJ16, La" idieadeq,ue ~~da eli' ll.nill ~!l~tl·_n d. gB[]Jt]do en '11111!.~ el!ltiiendlo oesct.CrmiilIlo, pilI: e;j:e1flllP~t;I, \lin ~uui.Q!.l.n,id~1\$1;l- ,ll<IIp:mflu.eoo do 1lI1:ti!l. c:mnl,lllh 1l!l1blwiwril!l :ni1l' .fIOl' :mtJirn Hum.os :pe]ja1Steiilte. T,aow ell ]o~~itiCG' !Como, ·en.l0 ~Iil.~i~. (i!J,~'il~~-d~p~rldJel:inealm.ente de I.a m.oml:'q~a:.Itm.birDiita, '~me~~t! ·~onu:n .;~hr;~I,l.d!g.:r ig~'fU,il'~~1 ,que f.I(lmibrm: l!l. 'fl.eirna Y!'iim:dondo OOli1lellCd:rl~!},ie gobel:'l:ladlOO:ie5. ha&lla el gl'1i.IpO q~e wnf1)-r~ .E;illilliicloo diE! ]osC!I!tWler(l;;! die, Sm. dual!! deJ'0-

1!"iI!I!$Ei1~, ql:Li~:i!ie\5 ,del;.en~.nl ]1. Illia&or IP~~ de] ~mi!['!Cio, CBJUi' ,!!Ji:I!l(i!1~e.

,. 'I1F\P~I.~' C:a,"a{i;'i '~I! eJ.ft:ujo do,gtQ8aJs: qjU~ t~~bjl'11IGt~ &b~ Umdoos 111,0 ,E!';!l m~-y dife~Ht<e del i{J!Ae' jll!l1'(i dJuIanoo' i:a Prol:ubTmM:ii!,ooIll.G~A]i d'Goumf;:'II,tm,emos. ,~u.la ~~m~Ci!l!:l!lrl'ii pasa ,I{l m.~1fl'llU'@e cit:: ~I~hetornll qJY~ UlOt1:1l 0:1 mCI'OOill,ifi cSlta. dO'UJIlid.el'ls~,po:rql,l)E!' se' cre~ ,ll'~e m;:mtiene rom® iil!om.]llil)' [bri. tui~ Jire!:i~tl:me!l!t~ ~r!l J1~va;ra CBlb!(l ese' tiPQ de ope:r.l(,;i~, en ej, llili1I'lOO'llimc' d!!h~8, J'..:sto.dn:'i Un~dOJ!,

:Pcse' a! fffiTe~ ool']!t,ro~qlJiP' cjc:mf:< ]0, meurqllJSi b;r,it:il1l!ies en ln ()~sp.idfl d~ ia, vicap(iibli.ca C"d;~a&e~S~, ~$y 1i!1~ d!~!.:i,~~~di. Vi~lW_ d~ h~CIl8JiIDl!h':,~6!lem (l,~ p;a!s, cin~]i;jBC' rna I'il~l)'<l~ ,jMlri<e dI~ .j)~5 fU:.e'r~ ~ 'pc]i:c:f01, 'que YOI'! ~ :IM E:~,ts:iI!!)s U'n:idrniO y '1:liQ' ell G.rl.linIB",~IUl:l! el mfKkJo d!l 5l!1 ,I'!ilpio .f1!lt'U:roI, ~m ind:ivjdU!!II\i, ~;poni6Ii1.dose _I:!. :gr!lVl!~ I'i!~~s ~~tlia:!CJ!, ~ilm ]illrudQ \m:alarg" y. ~jj!igy;Jlba;hi)II\I] ,oonwa: <l:~tiiv~dad(!.6 '~rimjlii;ale~ QU!I!' g>OOiln d!.(l \i'~ .. W!al p:ro~1.6il [](Ii~iial EI p1iiW~oo< e~tBidoll;n:udelWe' Si!lbs, ~, 0' [1m!" de MlS ()sIwelf26S ,iloWd(lEi hI ~l!Y ,t:lll,ee:nS!i)lf(l de C<UIM1i, q .. e ;sea3elTl!sj'8i !li, 111 ~ey de Omlll'U'f!. ~c 1911d,(!, G.roJi1i B~e;.<I~<l. l!isiI, JI!:Y ,ro:bibil J9. di~US£Qn~ ~tl:Sih:l1ill de Jo q'liIe el, gGbiemGl ~;!l ~,r, e~!Wilbem[l;d£l~(l'!.Sneml ffi)mlmulGl d~~ Gr~m. B:re~'!1a'- t.ong:a '" hi'e:1iII ~~!l8jIiiC{lI[ como ~relIDdo &tad:O, DairJo ~!I!.eumpoEl]il:i~11'i ~ilre.ma. de Csi~<l!, l~m~.:!,lJ!: pe,rLcdel Il!a!~~~ t;'l'a;!i~1 '{lll:a"ad~ do 'lfiilJieroslloCio, ~u jl~Uvld!ml·.~~ hmm.PA y '(;11 :l:grnjlrJmlO pfJI]ii~lQ(!o~eilil ~lll ~M. cil;f,e~o:rr:l,

" . >OuaIDQ.ui~. ~~ ,wm:ilha sohrn t:sJ@;;;rema!S 'm C'an:<lJC!6,puede Wl"~, chu~ .. fIO hI ~HMI!:I, ¥ hm~toplltli~~a ser '!i5?C~13illo<, '~Q.~rGlnn~ H. ~~I;ey" ,~eil"O e,~~~mfo:rme! ~(I hi!ilb:iOfi) pei:lu:llu tauib~irse. tic n~ b:al!ier ClO:llm.i!lfl'ecm Ia ,~luilt!!OmdOn, die ci;udad~~ i:09It'1!1!d:ien&es tflJ!l ij;C~8Q U fU:liil'llt~, QIi:c:~a]~. di!9PllflSt~!I !:I C9r1'1!l' ~~ ;rje~)!I"

Tres, buenos ISj'Bil'in'PI,O,s

_ Amrtoo ,de .Il'~ 8.. l'iill' ]a ~tNcMilr4d'e, ~:as !lIper~~ilrnlQS'~!iI~. d:!e!1!!.1l!s de d:rn,g'~ y di~c~ elJ.ilio,. p.od!~o~. cS~r]!.l ~Blt.'ilil:'~eza: ,~Il'~ ~bleTIm con Il.i~s ih!1le!l.oi!i ej(lll1r:pl\)~ U~9 ,de eUw t'S la P.f;r;ij;Ofi:l dJe: WaJtet ,~kh~ GordtJ:n,IP'RBid.ente",jJtal~(:~o bo.,

lIil1l<1EJrlQ 'del 11iI:illti1ru1J(l Ca'!i!~ie!l:!ile' ,de At>U!l1Wi Inrenu!ic'h:m . ales (CUA,)" 'l'8st~l:~ ~aili.ensedeJ .~eul UfiJi)MtIlOO R Ailulltos .In. 1em.~(ln[lI'~iI!{Rmll.) dEl G~m'li 'B~rom1l11. EI CEIA rilti~ii!. nlay ... r ~ il!!em ,EliSl::>k'I'I~~iaOODtI.oom{;a ,dlil'edf.rn~IiI,~ dela. ~:5.ciiil:il ,de,} pbmmarlllli!" ge~~, D~~ qllle s.e:, l'llm.d.QeJ. ellA.. I~Gd',oi!llOS seaetlU'H,o!l do E~t:Ltm de &u:nto~ E~r!ll'l.ic:ros dIl' Cagdi b~", pemm.ccidD 1:1. e~ illil!ltituto. El eIiliA rue ta_mb~e:fl el. pa~til1l"dor QfI~iaJ. de] wt~t\l/to d!;!l ~l8iciolnf's .~[ Pm:ilifi:ro,. mooi8JtI!!!!!" d!~ ~9i llUexi~[I~lJJil:'le!!:B de Gr.£iiI'lBI)~:Wii:L!I!. U~IiI!!;IHliltdo >ll] :segundo, w.¥o ,qUit safir; de ].0;;: 1l:ij'wdo3, Uniidos Ii ])alZ, dc~leIS'~f!ldamo en. ~~ ~ ~. ~n\'1IJe!JtQ OR 1947"

r, Wailler l.00:kI1~rll:aor(!lJn

,Las hu.eUfilSJ deW,a]~t ~1b a rt..(l(!)l\dO:I!I~c:e:1JJ .po~ il_(tH}llie~ 1m. Ei$~ ~fl!~lulli\, AiI.em65 del >Cm:',gtl ql.l!l'JJ lli~em;PlI\e dl'l;8Cmperu6, D. 111 ca~ dlel ellA. d.e ]1;967 01 t9s"l\ rue [pt.ie$k!ent1e uruoolilse.jj) de g~benadONsd:e QiolLlJJ8:u!A, 'q!J)~ ,~ ,~] gro:po se.1~~()o ,~gS!d(ii! jiO:r ,elKO~nt!.d;fir ~Dlilfa] de fijllr' el.ru!ll'ljog. poi]tt!:QGdiei S~bijilmlo; ldi!! 1003 Ii 19055wJ:l1 mini~' de H~icl'lldl1, yd]tiii6l!]!j~l>d.e IMc m<i:s S'lin::,'iasm:a!m.o'bra® em:l;Ji:\!)$8.l'illl@.s di@<C!ll!l!IdEi.

Su .. ~diiie f~f!dI6 ,01 bu"~,w de «l1n~j!lA.owo~ C~iif:k!J(JR ILllli Gomlm, Q\lC OllUdita ]os lilm!1>. Qj~t.ms de ruoo dllco' h~, Q({j~!i! lJmeonte ~dlita4\ge: de' Oanatllii BSIl'Ik otNQ"i';,l. ~!ia .• ~ooIl.tc,Do:m:Iimon BaM: y Cilnadimll .ElMipm·iall3iainl<. 8't:ev~ CLar.~n, diGJ ~, bufl!oo,. 1!'3 atra. 1Ilmif!ari~ d.ei 'ellA. ;as[ coomo 1111:1 ~mpn~te ]),a. ~cii!l!atfur' d'el Jmtl!t.ll~~,d.ilJR:itlo~jJ(ln.l!J'l ,JiI@I. Pa~[lie[\" CJmdt.son ,lIli;d,~tij, ~uld~fi.lltij I:IflJilI rod die C(j1'llt:!MfOi!'ua 'c~lOt;:ti!hl~ (lit ~~. ~. fUI!il.\liolla (ottl~ ,eelllh;Q de 'm!llillikl ,~lel.mb gfmlde 8pW'II'W' ,~ b!"'l'~dal ·de dilille:lQ ,$l,lJciu diel m.uMOO. ,~:y~ at<ll~, (!I;l.ad~ KJ$ ptmJIDS de c'l'll~Elda ~ ~!I!. h~l'O[lIl1 elli~IB ct!:iI;la ll@g)i!)eslt.eide 'Cisin!!id4 bst:ii!~Itt.~ !r(lI11llJ:mII[~"" de I;!.an~'! ,ca~d'ie!l!!~S' eiO! ,et '!"rj:!'i!!!lg'l!l.JQ PIDat.eaJdo del Cilliribe.

GordOlil, com.o. 1.0 dei~.fi'lieID!,)$ rob .e;!!IclllilDil:e, ,~ mmbiA!:O, Il~ ~iI'.iRcipal ,eil:fitadu eanilidiense ~[1 Ia 'Cii)JiUil,ritfu. peqIDlJ:esa.

:a.U. E:a.gle Star Ins.uT~ CIJm,Pa!!lY

Un !8~n.d.o ,~j~!W!p.1~ .~ el. igrupo de eSp1'ili9: iJ1!ri~_ ~1iI~ ,aodmin!ist:r.a m .. Bi!lg}f: Slar J_IJ!r:B!lliili8' 'CoWPlW.y"que, 'mI.rn~

I~s ~~a ~I:!;Elidil!!l18es d~ei Ml'OOtf"-iinco' qllle p~iltam~ (!!'! 'e~t8s PDP:ss" Eagle Star ,00 UIll<l! d~ II!.ili mas grwde~ emp~ :Ii. 'fIJ~~etem8_de G:r:alli Bro~~,pr?pa.fl~'a>d ,eOqjunta die, ias !prme:i~ pil],e!30 ~ti&cl1l'8 fil:lS!nw~rlil.l! hr~~meu. en.lre ell all! Imlay's; ~, [1.lo~'d·I!._~'m] Samuel. y N. M.&,thsd'!HIill 1I11ld 80m: ..

_ ~le_SLar, eomo· 10 lit'ru!i!!lt'i'a la tabla, mn.IiIll'Ja dle!lde amea ~J.IiI~gocllD! de·.],. ram -U.a B~.(in. pM ·eon(i:·u_cm iI~ .lfU lkimi.1!IUl' de Erlilish Pri~fiI;ie!;!,Y' ,81 dl:llmifni.o de: dSEai. d'e la Tm:e.c C'orporntion,. Pl!tat~vilImcDltt! ,de lOt: Eiir:o:nfJnan, .. to!! Brol'.l'limo:n ;lIOn IIH!;roFlteBtJ~rro!l. U "'h!Jmbn:~ de, piija". 10 ~mpo:rtai!'l~ .en 'illlt~ ~e~~cto 3m! laB eS(Peci~fsi:mas. cO:Il~ion.es de Ea;gle Sm'!' JiA'm 'OOn:t~o~ill' el ~po.iil'!lJJ1n~EmI'dc WO~ Itf!01'iIrmJl~:h el CUW"Eli gil !l'il'Z" ha. SIde! de.sdg tl'em.]:iO;;J d.e ~!I. P~ohib:ici6:1II1a sede d.o~ tOflJlirablll'lIfo ~!;Iftdiemre de, lfcoi'e$ Y i!lSwperaci.egtes, dinID"O - ~ci~ y terro~

runno. .

:Lt:a,dmi~ii:st~l6~ deE!I~~1:! . Slim e8 itl'leHgcn~i~ britldln,i'Co.,. '~forme a 8!IiT~gi'o'squ~datalli de I", Se.eun.da Gue'fta. Mmufllal. ~ di)}los ~redO:I'1H ~e E~g,~Q Sh.t, sic Kl!mnettn Stn1l~g y B~lI' K@lU'Ie~ Keith, ~NJI,p!!!l!melf:O YSl1gutt'ld'o, ~i.YDmillillte, en Il.ai, Jer~rqm~ de ~ iiD:te:ligac:ia britiiJni.cain:mema-tam.e:I'J;t;e de~f.lu~ doe ~ ~SWl~a: 'GilJerJ'aJ,. ~d.o'io. fmDirn~!Ii Bn:mdinllYrl. con__:,~rIlIB3 ~p!TI~d.lls~:.E!I,l.~ Stu,. cr-«i iUt fadllullg) ''1qtt1mo''; Ia. n~, A_m~ nJd~!flduClS han m!!!D'te:nido fu.erles I~ COIl !!lID M16~ Ils: :I~t~hgellt!)i!! extr:~o~. de ~ B\re~. Em l:a parte. III da.os el ~iI!tori6~ d.e !littivido.d!'JS ¢I'lminalfii! de·la rm1liiLi.ii B.:roMmIm, Pero IID~te qilite !h~ qille teller en :!UI!:.,_·te; por elmOf!lle:~to, ell ·qul;! ]w; ~~p!i'litm:rij)!l, ·tic los BitIlI-llfman .pC~ (11 ~Q;!I miIU lilt-Gill ci'rc\l]I)S de li'li! 'O",IlE:f$cicllt',s. fu:!1tv.~, dill' GMll Bl~~n~ - ~ -

i8i! Kenn.eU.l KIl~d!, leQmOmle.1I P~!.IliIs q'l!Ie )'R OODOcem.oS fle ~'e~p]~ Ilnt~ ~~. DIU/Hide! ,tl~wd~ 1~ ifiteli~~'~I~ b~~ni~ )' ~E'lIP'DUhsa del @pmOl1ieo! 1ejm() O!r~efJ,t@" AdglfiillS. Ke~tlii e~'li!iilo ,de los di'rig~llIit&'!l del. Jtl~tJitmt;a. 'CaiHadliell~ de Astlillw lilJUiT. !18Jci(jila]e-~. E:nt!fe' Cltros. puesW!I. ejeel:J:Uvos de :pl'im,ecru. r..i.-, iie!"" estellltll ,fI]d:e .~t;or ,del Bank of Nova S~till., do C,~d!ii. y el dJel:p~id.e'"l!te; d~1 ~],\1'00 o!ll!ll.pmsPrill~.~ Samuel, qu:e, 'a!l 000 de ]~p:rln,elpie~ l1an~ In.,et\t'mrosl di!!l G:r-e8l'1. BM~~ y e'JiIC'lInliJl 1.c.9; 1'IIljjare!l~ de la vi~a familia. baomria. de los S~U'eru. -

Alliidod.e sir Kerm~th .K@ith '00 la junta diJleeliva de· am ikmu-eJj'e<sti :'Sir Philip d.e Z~lueta., de~ HIlingkong ~d Shllu,gwu Bank:i mi~!MIIJ'1'Qi de[ Com·~te de Lol:!~ diB ,1l9.ll b:allto. M:ienil.'i'lUj, 6j_~, I{e']!rl:lettt Stl'oog caln_p~et¥(b~ i8l1J 'C:l!itlle:r8. ,en bint;emi.gelilma brit:t\nica.. Zulu eta fue, Eieaeti,uiio pail'limL~lIltar!o prj.vado, de uno. ..mill de prim-!1lfQ$ minish'Os. cons~J"'IIf,\!li.lr,I'iiS'

E~~ :9tsr ~ UJIli ejl1mPh; estel3ir de lapltnidpad6n tBll1il." cli.e:ue en ~.~ lIi8licotrti:fico. pClFi!J.1!18 ~nel'il.ye ~. :I~ el~ml::.nm. del .Op1.IIW deru Ii~rQOlr.d.filmc Wll fi!ll'!iUo. Brol'lfrrmn,. i'J:\l;1:! tiili~e· tll!m$ ·COn Wd.Q' ·~i aplU'llto :sioi"list!ll del temrri!lmo y @1 dinero eMmo; FIiIS mas. ~lw,s est!l'1I;WS de la mtG[igenc.ia bn't:tt_m'~ii; y el IiQcleo de~ cc:m.~mQ d{}~ opio, cl p'f(I)pioFLof.lyShang.

3" La ilHu!:lson:s IBay Cornpe:ny

La H1iIiIlI!.co's B~ Ci!!.mpe:l1}' d!! DI.IJfIll. :pl!llto, ~!:pilriidl!l pELnl aV8l'.ipai:'¢(!mo 'l\I",eao:na.'B:11 iapill1l:kI ~adje:l'lil!~d(l~. ·na.ttetfliJioo. D\UI,lin;I;e, I.Bi 17oMlliicJolil, .~ compaiiiaJ enUi!i, SIlt. 80Ciedad 'liun Ie: e~~ SeagJ'a:m·s.,. de WO§ Br1llnfirulll,. ]lill'.a :wrmux laPur,e ~ Cmfl'llilii'l1f. 'il.u'e :Mc]a fuen;reprilflcipIIl ,d~ 1i.·ror ale: oont.-rac. bltlldo cdllmn1t:e 1111 ley se-e.af-al1H!I.d:iiImSe~

La iiiudso:n.'.l:I, BIIY ee, Itnmb~en 'ilIT!~ de. los fi,.:mtcs. dIil, hw "!~ flunii~~BS. de:lt.ri.fico, de op:io, losmditCBpo y .Keswiek, llil'Olli~,t8" riO!!, ~ectivame-nte. te L!!! Pwiim_SJUl_ ittlJd .orient Navi(fll.ti.on Compiml.V" 1iSl·!l!iI.~ I¥Wl'U:iO .l3!tlmnwr~t~·,ool mt!lndo, 'Y de J,i![riI___ig.e· .Manu-son" La miliB. imp)i'tiil!'Jt1:e ,(i.mpNS!Ilm.Crc:Iil!!!.'G.'e de Hong KODII'. II sepnilo oo:nde de mchcape. -C:U)'IO hijlO aM iPTeside fa ,Pef.l!iIn~ !!Illbll:' imll O.r:iell't., gcdbi6 el ~Iebrt ~~!ii!.I'!; Iru:heape de 19231 en,e] qu.e. abe,II:6 pnr IB!.'ipm~'p~u-cie!ld_1) ~fKio e:n ,el ~jafiO Dn!rnlW [pIDa. man.tel:li.u Ics i'Dgrew~. del ,erario· britaniw. El SCIlmoo de ill ibcn:dQ de PeM~ulIu and 'OriIl:B~, 5U vi~p",,!!idente Brie Jill'.ak.e, :ns:ura 'WilDib en L9.m~ direcUrva ,de ]8 KU'dSiOIiI'.s Bay.

Sir WilHam J!lIhn:sto:nKe.swielk:. de Janiiine MaitJu:;;so.m, pre. 8id_I'mt!ii, de,la a.dmtnisuMirlrJi. Clo]olliru ~ ShJmgti d'm'lll!Itecl &ugel d!e~ opio ,en esa cludad .!Lij'j In. deeaH do .l:9!30. apena;s vir.!(l' B retitm'-seh.aee poco ,de Iii ,dir«CiiSn ,&.llaHulilstm.'s Bay COIJD. ~. JKes'I'i'kik y ~I~ ERa: Dmke [1.:I:',('!~l~lIQn j@~Qi!i ~b:!~ en. ~a.jUrni:sl dJil.'lllCtlvlI. fi laUriUM f'etm]ij<I.lil1il, '~. a. MmbliO OOIl.lol'd! H1!Imphn:y 'h.(:v.eli,yB!lil" pH!\ldde-nte: del eon:sejo d81 .. R€al

lnetitl~w dJe tlurunt:o& l!],mrna-cio!lthlle.s yo:mis.p.riowpwm(ltkt) bl;'1'ttmHltJ en, Ho-ng i{tmg ~n elpe:riOOo c_lave' de Hl51 a J1.'968.

. Drake, etI tlunbi~1:'l d ir-ector de K!~~l:!.w(!!:1, Be-~n, im:po{l'tantfb banco, mf!l'~f.1Ihl, d,e Gralll, I1retalia.Coimol0 vimo1ll en OI,CBlpfWIQ wa,terUlir, SbJH'ps Pi:x['i;!)' W.a_N, lI1lJbs:idiaria de Kklinw(lr:t Ben. son, ,oornp8:vro con e~ Hong Kong and ShElIlgMi.Bank el dr;;min io del m~, die] oro d~ H@iilg Kong, illrn;pwta:ute opcl'~c:i6fi de a)XI}"C' ~[ Ratwtntlw' de] Lejuo Oriente. Aoom,9Jfuli a D:rn!ke en, 10 wreeci6rn. del Kleililwo-rt B!l'lI00Il sir Mark Tumor, d.!!O la Rio Tinto Zinc. 811b.di~re«t!r del banee. Rlo Til1to Zin,c, a suvez. iUe fl:l:ndai!la mil dilJiero de la familia MB.th('S(li''1 'e:D Is. d&:ada d,!. 1840, Y ,l'ILIe ililmil'1a.:sua& per esa fomili!}. basta: oomnllIl:roS o_.; 'ellrte sigIo. Parll (.\(lm!f' e] df'(lu~o., WillilUll Jonm;tot! K~,wic.k pe-~.e~,a, l,a Jl.mt:.a direct!!;' .. , de J[ a!:"din~ Ma1!he:SQllI, jwIro eon v'!I1r"I'0.8. ~UW!l:te;tol'~ d.e ]!1 P~l1il'M!ula.r !lnd OrieD!t Nm'igatiQl1 Company de: lIll!' El"lll D:i"akc.

Pruu abru .. 4f11i', 180 Hudson':!:! Bay Com.pany. 18 mas"etl.l'ladie-Ill$!)" :de ~!!!!I compau'i{~ ~Madien~s, 1a dltr:iWl d!GSde l~~t'o urfl~ 'wmb~nll~i{i:n dJe n!,!lCO't:r-IIf:1CQI'lt:e~ de ]0 V:iej!l fUffi"d.iB. d01 ~a.no ()r~eIil't.'e', Y iltts mas aLle;gOO1)MID,l~Jboor!ld(lW!l eIlLo:nrlrw ..

El circwm Ii"",] opfo ~ ~v1B1. mAlI amplio. E] hijCi de sil' Wi.]Iimn Keswick, Henry Nlivillo, Lin.dley Keswick IDiemaro iifu la jiantB de] Hlmgkong and Shanghai Balik,tarn'bion es iii. rector,de M~~.m-l!!!) DloedBll, mUI.di,e,!:as ~ grRlld@siDdmtrililS [):IiJi!eler,M de CIJIIIM!!I, directEllne-.nre vineulsda ~ la 'OOitoriLlJ Maellililbm. Loa Milanman oobmroli'l. :re!1'OtIlb-re' como ~i:I f;alIlilio. 'ffiJillidieul$B c.wmd,o, Hi;l._f(i~cI MacmUllin -primer: ntirii.~~ro de, Gran B'r~t"ai'iBi ,ClJl'IDao John F. Kelllile<}y era Jl:t,@'&ideD~' de l~ EBtados Ui}i_do.s:-., sa I.';.!lSO nm til! ,nija, d@l ,gobempd.or Q'jJn.g.m1 dle,C9.ll~, repmgellil.!l:tl:te,p~lDnol :de Su ~eotad. Est.e goboe:rDad.or~~l.teli'al:e:ra VI.cim c, W. Ca'l'mldiBh, f:i!,)Ve:M d:uque de Ol$wne:h'lfe, qliliiel] 'l:Meo.Uio ese ea'lliO' di!! U\U~ a ~ 920, oomid.o ~~mo l~ ~hl.bl,ei~t!: HAro,ld Ma~mmafl, su YIU·l!.'I];, SIS COn"'1~6.~ su j,i$}_e~i;!.te., ~becel:'a,el1, 191£1, G] o:fl'Q Olll que Arnold ~thsteU1 ,1)t'~~I:ro 109 oo.1IitB.clio:s liico"e>rose1l lD,g~!lt.err:aL Wi~ Ui~1l'! Ca'l'endish, Illjo del gobe'rna(lo:rgeneral; 1;9 nyu,do ,a,J;)e KOlllU!diy aconse,guir O()flhlcws, entre lQi> (p'.!il'ltieB 4e.51~!ei"fM 00 J,tig]a:te:rJ:;IiI. Los ne;gl)Cio.s, de las M:.a.¢mll!a:n oomenzaron CM'i ~.~

Pr!Obi'hl'lliOI:l. H~ d:la, medJiam,t;e sua Jli;'i:l!OS 1:-01:1 \l,rHliam.·J o.nnston ~k---qWe!!l dirig:i~ I_:)e~,n.a]meilt.e ,e1,~~fioo ,de n.ewi!hlJ. ~el:lte <11); ,Sh.llllgilli tm lit d~eadp de ~1JiS 3~1 ~n f.t'letidilJiiI, hailtlael euello en 01 nB.I"C(Jit'nffi.co.

(lfms.:dn.Bin PaJciAi:", Ltd.,.la ,,"!.nn.pBi1da if[l!.Qs vande de C,anad4, iifj~ ]0. maYfD:f parte de ]OSiilCCWI:IOlI de Mm:r.nilhm Bloedie,l.

Entra droga, Y' sa~e dinero sucto

Seg6n Fuentes canadi'ense:s de rutQ range, III. m.aYOI" pjlil't.e de b, hie.m(no. q~Hl lIegn II No::.l'tit!a.meiiea lotl"fI1llijXl:!'Wi Ca.nndlan PnciIiI:Aill', N,fI, hayp(l'1;u!b!:lB fehac'Le:uttils que 10 oonmmel'ii, pem en un juJdo !fea[iza1{]\o en VlUlcoo~I' B:1l ll.CI'Vi.emi.,tl de 19''?8 se· d,!h~l'()1r.I a 'MDOC~ prui!ibBlB de q:u~ CI!I!I'IIl,diu:n, P1!id.fi.c pl:ll,'itici,p6 ~. d oon.t~b8.u_cIo de 22 Hbras, die, 'i;XI(:8:lnu pIXn:ed!ent@ de Hong Kong ..

LoG ,~k1pe:r8don'Ws ,B'DiI.:MIll viII Canadian Pacific or luo,g'O II.C Il~~, :BJ dil"'(U"II,lJ,S lu,p;re!l 0.1 sur de hi :firon'te~ ~:t(ldOlI;(Ujdei1&e.. C'ii)!l est1l ,o(f!'Je~i,6'];l ,oocid'e'otW, ClUiIw:l!iAlnse ,!1<5ti!. :il:rm.emen.te en· ~1I1rul(l.do, 13:] gn!~ Brorlfm.ii.___n., euyos C(lntroo IIdmilni.lti,tntti'l''O 'J! iIi-rumcie'rQ, oon Sea:l!ft$Jm y T~(:J tcspeciivamenm• ~, deade tie~s ,d~ laProhi.bi.cid,n, P!;i. ma.nejado eol oonuahlmdo. '!mcla !'0-iI 'Esta.d.os Ul'Ii.dOll,

Tamm Sea~m I.XImQ SlI,lwi:{jooocio co.ntrnband!isto dE! Ueora; ,e.n laProbibicl6.-.n" La HI~~!!:'I's Bay, 'e&'~ e:nt\'i'e-J~s me· diiute wi'I@nrudijo:de «In.mcID!i ~n 'todiJB los c:ir.t~ him.-cce ,fI!efi~' ,&ita dOl de Oanada: olBa.!!k III MQntrea.]. el &,yalBauk ql 'O:mada., el BImIr. of Nova Scotia, @~ T'IJJ'On.w &million Ba.nk:. y el CanMJl!m Imperial Balik or :(Jmmntroo.. De este mooO<, el mnerrtb sudo que f«1ludla el n;(i_TOO~firo flu;.ve pm' Il'stoo banm:tS hacii!l el SUo'!.', haDilllos ce'lltlrns enratemt.on<l'lei:l, de ~ banC!1i\S ,g ,eJj, Cmhe. y d~ 21M entrll a I.E! la.vl'lldors :M\U'ldiial! del d;illliefli ~cio.

Los Cinco Gr;md!es de Cmada dO-:nUDltti) hi bmlca c.a:ruulliense' tarll ti:ran,iC!llIlWllte w;gr.DlI domin.an ]9. 'britt_m~Ii)s 'CuElit~o Grlln· dw de i8.nlt~ Bi~roelaY'5, NaUonal We8tm:mster, L1~yd!j y Midland.. A diife'rend.a de Ies :Esta.d03 U!1i,wos. d,OIiId~ Jl'I.l:!-a~ se r,epru:te

M "~~h!lil a~ m:pQ,ri;SJ~iOfi"~, ~n'~:!), q'qltt~ .e~ Q~ID~!I IIbv bmOO! JI1~ese~~le p:N9~os. IDAs ~ese9, de~p.e~ mdoo., .~idcrol[l 10 qu.(i' SC lC!1!1 'poedtl!l. ,COIlli.lll m!ll!!IlG~Ili~lI~iia. 'E'!] ne~ ,ilIl!! Guyat'lSl II@ 'he.oon";li!r~~~oQ< ~. '~:f;!.Q' de 1(!16 p-nlIDcipales l!b:!!stecet~reSi de, :mSJrilu:tMlIli :Ed :me~ :n.~r1C8.1l!D.

E1 5e.!o"\lilLdAlI de ~IJ:I gnndcB ccnit:])[IS finrunci!';iiI'G.l! dlclCui!b!I!·, d~ll~1: ,dei. R.O'¥""I. B~ik:. es 'Ei!lBp!'lJe. IlIf NI}'i!!l! S«Itiil!. El!i! ~!!Ii jWlfiEl ~1;i'll£!J de est;e, :6~ u:n. im.~~te ,SQcio de ,!BN~ en 1M ol',pJ1li~icmel!isioll1i8t:..'IIIl' ilcCDIIaiM,R.. D. Wolf(l." qwimwtom.· bi~~ ~l'1II ~, :I!I. jl;lniL!l rli~i'l':1I, ,~~ :~~IP',~m, E~: NQIli'1;}, S«it~~ tdien.e,'~ S~iI'saIDes ~n lrm ~ de boca, L1b!re, ,ade.m.i9 de 'in:.wu:me!"a'ble.s· em)tel'Jill!!l '''I):nU'I.!Ill1t!.l!!l, y[a.cffimdlll!l, pur <iI] 'Il:!Iti]o"

C'Olllooe:mil!B m~~ r~!rnit~~ t!!ipl!)!'n~t4'~M y ~!'IJ~l.'!I]'i~e 10m ,I.te 01 Bd ,of N(f:,,~ ~tlEil'~ ,e!,pmc:ipilillatlmmli9b'ado:t d.ie, ,c:fI'[.iital fUg~dg, d!~I(I..-" ,paf5ee del C'ar,ibll, 'e!Jpe<iLliime. .... tc IIquollos qJlllJ ~riil!ll~n.~Il! ~ifilrulmdi!'Js" llorn.l}.!I~lrn~i~:!I.Ad.~m~~ 1~ F!:I!!t.!~ qli>e 1\i1!l3~1!IJ d~ ~,itl;l<lCi~~ 'poli'tl!Cl'iJ5 W£i!ciJ)e~mU~8J9 b"amr-e~~ID:\I8!S delktndf!:!j :ll.egf!!le8; 5i ~I!I ]Ill mu.)'or :parLC\, ::!C~o!l:ilifitll[!IJ mI 1).1 a:'lri:be,UrJj\'tgralllPrJ~i;~[JlI ~~ ~~ f~n,Q1-oo H~@lllfJ> P~~rlt.e$ de J8II'llaIlM. p.asa: por'lasmain.o!l die, '.I'It ci~Ol.druro jrnnaiamo QiU!e OO'UIJI~ 1]" fl~~1.'0 coIl.1"glll'lmla gran e~ die l;!oi!)~flil! .!l.eo),lJr'qlLli:n.a .D!I'Il>XiOO B~rm L;;mlbert..

EI oomeui'{l deffi S+!lo~]abi!HIkirn. J!lmaili.~ @;~IUlL i!'ie~il:lpar~ 'Cil!liW!I!Iml'!il'llte SlliC'iO, 1i'1l QJllil} ~i{m.e qI.lQ ... ~r ~!l! e-J ~~, dig, :&i~~ r~!t&~ en Ja.maka [lOr~Wiilm!ifla]e~: dt.'! CS!l1 phlj, L~ ~~(m.esjamaiea:olllfl Em. e.relIltiiwo !Ie nB.oo:D. mils b~e:n 00lil. Ot':IIiUI5 qu.>e GOIiI: {iroga5, ~111 fMI[I~p!}I~Cio!1]!!lt'" A ,J!U'Qa;d!~ !mh'~<! .:;iJ".i~ne.9 e~,gatQ~ ooll :::lil'm3.£ pequ.eiil.t'Ii~! . .1' i;1.1~n d1~' ilIlh!f ne:nas de mariiliruauJai. Ut; qu.e se vendJe &1 mll:nl!uieo en,Jamaill~ 100 amllill, E1dili'!i:l'o 'cMItill1ltc y ~Vnl!l'it.e 'I[j!lel ~, ~btiene il>e l!3!:'O\~ l!in~~;j'; e!lIel Scct.l{tiba'itl •

. En. ~'ea.t,lihi]®' vimes y,s: ,elli ps.pel d.d .Bank ·~f NIlY~. &(It'iil !.I'll, e~ ,_m!.liIo ~m'li:~~ del o~, p(l.f m.edJ:@. de (I~a~i~ jj~in;iioJk!!! p!'Opi~ y de ~. e!li~~te can Nwam:'ill, M:i~~~\. ,~l ~nd\ri oomwariite dellro ,de C3:Drui!Ii. &p.n l}ellltelliiD.miiada I;!~ g~g;dQd.e CI'Q lie Nu.eli'a, yox~> 1o.tM prop(ll'(;ioli impa~tJe dii l'oEi n.egodo:i! dJelNQ'~'3 SQotiQ. !J.tl!l!. ~~a de I):!!pitale9, Sl6 Ueva Ii C!l1;!o, modilmU! ~~i]eg.aleB de oro qU!€l, Nal!izim. elllJ!dta..

ILa ,o::me-J<ion ,oanadileni$le-pequ~n:esa

~ E~ :PlU~l?' dJ~ parrt~dll. & CUEl~Ulii;il:" ~!Wv,e· d~1 [j~li'!Ntrti.

~~ CIW~d!i~~5C e~ .i& e5~~<1 re]aci'!i:ttl Iille" . kIii:S!l:'l Go~.

ii@IliC(lit'l .iiil :Ci!ln£ldiiefl Paci!f]~._ ~l:lJM e'] '~13I:'1e-mb~e gc:i~[OO, d~ {:~dl!i. ~!lWeiliIUl hail'i~il'Cluio vt'tiilicii(l diel Imlti.'tu,tQ, CDll;[l.~ ~~!l:Se. di8l:'-5,1.lJDJiID<'Irn!J]tnmacio:!'!aJ.es, ano dtrig:o"~ dol P!irt.id.o ~I~:nru •. N1lmsti:(I ,tle &;d~n.& ~ ~rul' ac 1:963, y per .Ii!t!a :d~ i'J~ ~1l1l.1! ~ l'ilI r~h:iil ,d~o,d'e]o :pcJJ1r,ti!l;ll g~,tE:d.o:r~~~iel1l!si!'_ FIt~"ta~bl~ C:I!II 19,Ju:ntiIJ dini!";Mv'Bld~ ~aJCRniMIfa aa..~r3JU3 Mm:'lq:e:h1le;[lt; (J~rat.ilO1il" UIla ~~iet!I!!.g :iJ!)ll[ID'~io][IiimlaeJil,~ l!U9diB! COlli ]~ Hud£!on,\Pi Day Com,pilii:'ly.

~~l:l! a;JI.me.oo-. ~:t<fem.as~ &egtllil 19t>D~' de ]8 i Ii!.tel~Hciil" ca,. n~l~e,mmo Ciltn;i!inruilml.> Q,g' 103 trijS iP'l'ill1:iF~ es~:ia]i:sftas ~~adlill~:!l ei!lJ llII'Unl!_~ Clfuiill(lJ!; Piau'l Li.!!!, .J'::Im~s~nrlliwu: 'I' ~1lI~~ .~nni!lll,g. ill. ~~ I'!~S09 de Ei!l!!lkotlt yR:oll:lmnll', e~~ liooli;\diid ~ i"!!l'm~!1!ita.!lfill1!]~~ ,de Ia ~.Guett,lIMUndli;<lI., C1UUldl:l dS'~es d!~ :81l! '!l-Strm:ll£~ ~Ilii.OOl"IIC'J:6n oon 'O!~ijI!.t EIiI.ji;i ~~d,q~l'egrns!l]"a", nCalllliMpartl ,,"OO'Iverli'~ eon el IlIrCidE!!;) dJQ\~ ~.ElUt!Xoo· de R\liSJei.oll~ del ,P:aocii6~ (!Pm,

Paw Lin. Ci!lY(iJ b~ . .de {jp.!~,u:;itmes es Mtm!l:r.e'lil~i r'!I\i!' dll' in~t'me(!iario 'entr-e W:sJ!l:e:w GiJrdl:!li'Ili' ~lll~ia dei~~$fOne y IfiJa:...,:;Ol'eO ~, Uo~B ifli\l Van~.VEt, 'CoJumb:iaiBri&ka. E] 'CtmiW(lt:o mkl imJl{l~tefit1~ e!i UlIli(!.l!.': preaidmJ~'ru: ~!I. a~ ~~litadt!ra Ca~i!I!d~::li1l Pl!I1:Uic-,. Jlmlli'! D, ... Oi~nter. O,m;., baHJero OJe SlUlJJUEm ,ilt! J~:ru!ll.a!l!4D. Fa-ul Lin a c:l Sibogado .@e. Cbi!ldiAnPai!l~(,!. . ..

.H~y, ,B;~. 11':l1li. V'.!lJ'iQJilIV,lW doll! fe]l»'ese\!!l~'I!.te.s 'pUMIO!)!i de ]a~Clblica, ~~l~(;~hrn:JlIl. ,c~~Omnm€~~aI. ~t'Por~hQn yel 'Chill!U!,.!;~ 'C~lt'lll'\llJ! Cef;)Jter. ~ !!lrutilim~ 'elliM ::ru.b\l1a..I!i .• '~OD~Qo OOliQ~C!'lilJ.Jitl1Mi),dll Sm J'~iIDI, JiOOilI} :Robel'll: Nicllo!90f.I. e0mpmm~d:e :Gil:m;eil'.

T1QdQ3 estos liI.anllmOOijaclo jooto!> Ilt~ooe q;lIllJ e!II:f'R ,sini6 de .ID~.~pt1Bn.te ~~llllAe:rllo~ E~tad~ Un:l~$.,c~and()ChesWr .1_IIIUI~g· I>~: r.(!!:!!rn:~g ~ellrua:I'!:!tllt'l'le:n'tIe· 'll~n.W!ll'lg~i 11~[IIIi;lt'l y die. we>! con Chon En.1N, 'm C'htl.ngkil"l!:l:,

EIDdii!ll'~~'~'> ~~!II":lmellJte ya. tm.cii9i..l:lO, a:eo"e[ pdMiI!ro~!;!ro il(:Ir.IIMlIloEltit'ltiinC del, m!l:oo~o ,~?lt~i'IiQ:(ll 11'l.s'l!itlll,Wi! N'G:r.man BetdIi!·ll!i. Uniii\l(t]r~ia<l!clI :df: York, ~.l' mlJ!CMa !'!!oosful..e ca~~[!.0!1" ~ 'li.TI:lv.l;lrsidadi W'a1te:r Gamon,q;Wien se clltcm:g6pe:rm!!1.:aI.~

~t\e, die- e@'n~gll:it]~ f~n&GS ;ul ~IM~lH:uto, ba.utWi:d6eGnel. lIo:m· bre de g m.MtOIJ ~adli.ellL!le que·Iii.rvi.6 en el ~mltOo die Mati.

Cl!ru'~1'l~d! Gm:JCil'l,. al bdete 00 e~ntadl0i1'eS de {l(IJl'd!M, ne em;li!.L'!.rf.!l!!CMI~ ltii!1Il.Q!l dir'0Ctam(!'lI~' OOT.l I!.i nareQ-o .~tT.iUiM, ~W1a de sas andaasaa pmvoOOml. pain ,~a1Jdalo II!: 'C~4ii ~~~~i!l'J.~ .,:iiI~. '(:l~l:&.M.nIID.d: Gor;don. jllllti:! :Io~ r-~~ PrI!J'1l !.lIR'o!:.nd~le C~lleg.e, ~. 'll'g(!'~!l!t:o, M~V,a~ii~~hl!.(i ~~!!I. pe:riiimftIllt&l." q;UE! m ooll'virti6b~~'1I. ]JI'OOW .e~ ]fI! !f!!Mi~~atada .'~lf"'S ~ 'W4i:1 'CilIll;:ilda. '~a (l(lmie1ttilS de ~DSi3t:tenu.s, lOOclh~ dale e ~lI:lidll, oolJi\!e:rI;id~oo i:6~, !efl1!ln.li!~t~i'i~ tlf!tr(!l, die ¢OfI~u;mO &I. ,~s iil.~gil!lc::::l!, Siil1l.0' lamb~~'tI en cel'l~ ,de ,dist:r,ib\ildofi aI m.@!,l:iI~ .U IIMrmu!m.!l. ya!l!ll!dil'l!!lg.~o.s ,!!l!l1'!11 kI m1lryl1ll'.l" pEIifW die 1.& OOJito.E!Uat'lltiiiei:! CE!:1iIEl;d~en~IIl.

CtHHldCl 1;1 'liIot.ki:!.. ]rnego a. ]i'I!I p.ri:mer.M p.lanM de 1000per.io"

W~J' .l.apo.Uj,~IiB. eB!Il~d±er!seru\l() '''I:\lle c~lm~ PUJ!}rtDS difr. III Ilin~\!,~r.lidiQ;clI. lXIa' !l'implc dit'(:lJl'ldu !j)ii!)lie8, Cill.rkSO-flEl:f!dG~o!l. I~ cre .. d0m~, tris,U;:mgn.F8 iB.0Il~. qlJ!~ Ies dC'II'olviinn .~BI ~~~ Y :~Iig(Q~I'j;rQr! ;.I.I'u~!;Ii~<liI' lQ 'BIlIQ ,ql;lt.'l3!;;l:\l<l di!! ,~c :mtrn de ,dro#«lkt.os"

al!.l~:~n manda ,Sin Canada

PeroIIJ COID.,p.I'I.fij,Q a[a ~"l.le Ill! m1l,is.!lIJleg;<'\do Go~D! ell! Caen.amanP'I.l.cl.fic, 1:11, CiM'l!1 ·w.~~ttt~r!Qp(l!~w Q~ ~l1$pl):l'It~~i"iOO,. mnrllimo,y '!'.ial de cseitonruini.o, A.dJ~(m_:tis, e-stO 1"E[J;).resellimlil!il pOi!" ,di~"iiI:1O !.m ~:!jii fj~ 1;)$ flildu$tril,li!) qll!): IiI.Q ~w d:iI1~· lMl'!,t~,- n~el!.lriy.l:p~~m.W~~~~ ii;~ SI1!@g!mIt'!,l!t4, !!~. ~Ico d!ili gnla;lO ,8:rommm:i.Y(,HI!II~j\lNlhl!l dlitn'clivml dlll.l.o8.eiI:"lM Bf:a1l'ld.e,s [jSlIUGS d)eCam~.d1i figm8r.l.no, 1ln:811o:!ii iile c.a:~n~ dJirtlo. to::~ ·de Oanaditim ,Pu.itl!t.

1.0 ,~@> ss mlis i:IlIl~!lte. Canadian euenta 'f1iI1' su j!mtn di~v,Q 'ClOD IIlQ :meno& de cuatr,t) miembr~ ·del b MUJ V'i'm& :rlmda y 5o'berG-'1l! Orden MiUtliu' y ~talariD doD San ,JUlI.ii de ,J,efl!l~!n. Entre eUo:i', oJ. C. GlJlm!!lI", ya deSCFi®o. de. \i':BD .•

~u.'II'e1";, W. E" M~iL . pr>ii:s<~dellJte de la jitmta ,iI:i~edi\!a del

Bkiya:I,Buk·ofCQ.1frI ,P. W. ()~~.

Apm;M In.e:y u'na oomp8iilla. liIla~ en ,el mm!o" el ~iliI'!:lOO1"'s :BiI!JI:!k" q[Ue 'il:'YeJIlte'mlI.H'1! ,gus di:l'em!!'~. 00lIl, mas miie:mbrO;8 d\f! lEI m1;l1til,mtG'~¢1I.!!s~'ioI'<! de li.i. mtmuJ'Gfuiab:riMn.ico.. ~~:o el pu.nta 'dev:i~ de' Ias Venll8.dg~ FIlIIj)jciolles j('l'~..uC8f1i en 1~~ll3;dii. para Chaile!!I£I" D~~, es 1m, hcmol: ;fiprnr eQ! Ia ifllli1Ia de CMadiian. Pacific.

TaJi COIIUi9I!1nci6n de Qtb9~lems de' MaIm 11m iB. j1llllt8i ~ Eli Cua.d:ianPiwlfl'c: 'OompmJY eiiii:lri~' tam!b:i~1:I -de&dG el pmto de vi;iitti, de' tiD ))rofeBi,'imID de l'n,wUg:ol1cin.- !poII' Qjl.!;'~ e91iJ eompai'i(·;t tiC!lile a~liI.go espectaJ al u~O'mwoo del I..tti:l'fUJ Ori,ente. Dje, lilt$'!: ,II. 197o.;eli Jll'efj~to ,iile l~jIm1llii&irectiiv.a. lid MO[l;gkiJIIg .find! SJ:mngilmi ,BllrJik (uesllir Miclm!Ol 'iI\IIrner. (l~g ,el.iI!il:hml pnl:gjil(illiro do fSe 'ba'IlW\ M. G. Stm.d!berg, sumtU(y(l ... 'nmler e'l(l, 1Il91'O; ~te '~el1!i"6 ,~I.l: JrII.!.efftiill, ~, 'e~, Cm:rlliMI d'.eLo'l'lclm del HJong8lJlu! "r rm:U'I'1ii1 :BIl. fU~,jJki ,em, IDo. JUllta ,dil'eci.civo!II die! DIIti.oll<lllrn Westmi.nsteli Bsillk, een eb-os dOB, 'co]e.go.s: !l!IJYQs. ,til!.!! IlJ ~i61l, d:e~ HQ~hoog).. A S;tni!lbe>rg ,fie Ie OWl'g6' 'en 1900 el f'lItngo do Coma;udnJttl!! ., Sam. Justli, una e)u1:'JmbnlJlJlI pmlici61l iJelitro de esa OrdeR lil~clWliV3i, y hasta la f~1l sigut! miElilldo

.p:resid8nte d,g]. OooBejo de SBlIl ,.iRan ~I I»Mi.lli!iil!iidlll de 105 Cabaillort ...... "uli'! Hong Kong •. La comperAta lIob.re III, qll~ i\it!l"CI!li mlisi. :podIe'r en Cana(;J:1 los Caballeros de MaJta ft'ata diiliat't..'\'· m,ltntei eon 'el.;m de I!ll ,ordBn ,en .Hoo,(I' K.o:ng ..

Al GiN' i$"xltremod(:] elele oo:nruii!.enSil ifu las ilro,~~ h~ 'bt!~ q,u iBJ'II',WiI .djn~' ·!l-'Ul~icfl.. ca.d~ ~no die lo,S. einoo pandes ban.OO".iI del,d'iIlim, 61!lclo e~ ~dti, 'tliell'le en I1!l ,diireoo6:n p!!Il'~ome:!lo"s U!i'i CabllJlel.'O de Mldta.EI, 1~8;iJ~!ID lmpcrloru .BImk }l'Q1B~tI!k of Nova ,$mtiaJS@JI. di.'r::igid'.Qi1! ,~da 'CWl~ po:r ires Cabdem9 d(l Malta.

No· ,ea'be ,d!llda, adem.lil!, d~ qJU.e' 01 'ln~l:i:l:.u;tll ~~dft~e ~ Alrutbo!: I~ternaci.o-g~ ....,.,q-Uie aa ,e8lXigid:o todos Immini;sb\iilill de Relado.IJc5 iExteri'llreB de {lHIl!lld1i. (In 10 qU8 vad:e~ ,aigw...... lin)

.1U!I.!l ~nsit:ihll::iJo.n tanadiiense. sinolaf.iUaI n~!'Il~eana de La ~~ oI;l;~ orden. de Il:iibaUeri!l de la IlIi\OlUtliqUJ9. ibrithiea . .&land Miditll"il.e!,"" ox ,g,ohofrnliL,c}or 1fIOII'II!iI'lll de ICall:Bd1i y ...:1 'prteSidJente del ellA, tambi~ es C~.ha.HeN' die ~a. Orden de "Son.Ji1l.WD. 'I'D:mb~l:in IlS mi'limIimJ ,dela jU!'lw. ,del. cn.o\ He:nzy 1l Jiaclm!IU'!, hli)iSgnlnw ;ell! 19 Ol:',den de San UZM'O, mm.!I itll.· Ibrt,a Ide till ()trden. (Ie Sa]i1 JUBIIl .. J. J. OdreJ'. otmmiembJ"®' d~ IIJru~" 't~mbi41ll ~ I~bal~~~ de San J"Ii!ru'l.

tn, Orden de StInJl!IlJJj de- JMiU!l!!a~!m <obed~ a 1011 miema JdiJt"W'9.ql!lf!l 81. go:fuem!lld.or' g8i1lmru.] y la ju.nta de !!,!beTnadur;es, dill, Oan.mtij l!i!. Be1l!i~ de]:nG'J~til!;!:'<i!, ()~b;eZ<l. ti~\Il!lJj' d!~ esa onil!e;lI, 'I el primo de bl. 'e~na. ei d!iIJ,qd.e de G[ll)1.!ceeter. G~.D P:i"i~ die, 11 OnleI_l ~e &m Jum. Estos m{jiVidiuQs m<l!l~an lasfillanZOis, "I' el Nntion'!!Imie[l'~(I dit: I!ii! ~«IilI.(i!ild~ ~8.diMtSe .. Por JliU~!liO ,da unn. lI!!lrie' dll i.el!tnfcrN:il, mica co:n1l.O' Is f!l!rnil:il! BN:nfmnlil. con'I.'r.o~all 'ttlmib:iin el na'!:"tiltr.1lico, mli!llS mafia."l y ,eol oor:rnriS:IDo po-

1!ti:M ,ili,rigid.!oo ,eQ:nt¥;;l, iDS Ests:dt,ls 'IJ~li4(l;S. .

Todo en fSlmiUa,: eJI verdadero sindiicato

,;E"lIr '(JU.e., ilaioocndoprueba6t.nJn. diet.alhulWJ del :(\JIn.ciOJillIl= miel!lt.(! dle~ ~t':<'li9l!:ilir:mmd:iOll ~n, ei i!iIoll'ihli'Q ~dbHco 'iii elil rn-O!! '!f~pedimtes poUclaoos, se lim podido mMl.mllo:r pet tanto'~ OI:u]ta '~li'ealidLld? JI)eOO'e el OIIl:lDiell'lZl(llo ,diji~~ aqui I.",ige eJ frlltt.ip:io ,iI.e .Ia "~mhami~, ElHOllI,gSu.Jq' y .gtrollJ 'Cel'!tros lie' ID8il!Iido d~l MlWtdoM. ,qu:e Be ru::oeiu li~em.elllbi!, en. ell 'mlJl'I'd~ ,de ~~S lIe,eooio~; t.'ienen lEI! :&gjidlli,d ~mcu, de'd~le ·oU CdDlle.:n:::i'O !if! la ~gil, IImcB r'a~d.8i ,de 1egjUmidiid nnanctera. Tal hud!!'" 0. fill. de ClKil'iitu. ]XId~ M:8SJt!l~ !l!l p,~blioo @ljjJ 1B!De:I'~~. :penil :por ~~ &0)0 nOIlUi. eOigllltl!lJ" i.ruiier.~idamfm~e II )ti\5mV1iiSJtigadi!miS p:l'Qlies~~~l~"Pw::o. ,ellco:lt"r:ar l!1.venli!ld.eri!ll N9pu:~m, .ha!y Qll€l!Jr' ~ a fund'o.

"-f ,qwe i:r :rn!:!i IiUD dio· :1l)1li wOOIes de lliil jlili:l!hw m1t);eli,'I\',aSo de· las, iCraindes oompama& y del~ m.e~d:os de me1\a!Jfi Jilln!¢io- 8i1);IJ, j ~mMgO i:l! La. v:ida mtiima. de ta ,eliil:e brit6mC<!!, to q\le

1'0

prYeu;t:sJre'.mosa 'DJntinuw:16n f;U@!'il m!s~il df! e!tplicM" COImO &d6n que 'IilI:JlJ!l!lO realildad: ootihlel trMli.!.» ~e e6ru:pefacientes del ImU!Ido 10' ha dh'iitido dieMo 15ii!! inici~ull>ll sOia fum:i1~. &to ,!Ie .,i]carUl &l1o.aL culU".o y ~a di:stribllct6!:'l s~no 'tamb~1I alftPOY~ pmmruoo" idool6gi.oo ,"I de m.telige.mciA. En. e~le c~p[tw.o y enel run.iri!l, 8WllU') :p'f.~ailUiii!flOS un bO'&qIl!~o.

La,¥w6n.Populari2ladi8 de 10 qll~ son ]i!il. mIl'ti:~ias d.ellilampa l»tJiimll. 'el S!ill1I h{lm!;)iogo.!O ell, 1(!~ gr~~ bg:[!~l'ios ju.d:fus 'Y OlE! _igrado:~ c::.m!'li1!j Ie 6ervi'!'1l allccwir 00 rerCI)!mCifl:p!lM jl'll~llilller Ii La! O']iglll1qlllia de C.:.rnD . .B:retafla •. EIii IIlIl Se'nUd..o ~11.](Wrlicil!ll, la ,f,1lWe 'bidtiinioo.act.'lfla de :ma:lIe:r~ no mu,y ,cU:fereli.te a WiII.'S farniliwo dli1l~ ~;Ilm,pi1. ·1Al. Fliiiifima Ke.mi:iek. deJ'a.rd.ine Ma:fllt~l1; 10 filmUia llUdi~ape. de laPehlnsullal' .. ~d 011~t N:a:vipttC!:rI Comp~ny; lOll R.usseilll, ~os ,duq;u&ll d!~ :Sudl~rl8!llIdJ yEiJgin; too.llal,e~~Ds.rt'"'" ,~ ~fl:IlIt.irn\lllunf!~It!'\t'I en. ~u!.ei9tr4il :tri9tor~a!, ,deiKll~· 1!liP'rime;r.~ IGu:en:a del Op~.g .kula IlilIS l:iStlJ8 de ,dilieilOOrea· ,ile los bani:lO$ 'lri!)tin~cos m;:i~ ~bJ:,esil~etlt~.La IDi~m.a tililalstia ~nd6g,lIDllI. ,SCh~~9 lLi!l mil8 gmpo'I:"Um.W,s hI1:WXl!l).' comp£ll'liO!l miiile:l"l1S y de, tl'3!ns]jI'OrWs dc, LI1lruhe.s, iilll2l.1I)'@l;'ida el RUli1IgShB.llW. Jardine ,~tb~[Ull!. el ,8:af>CI~s Biil'llk" Ii! lmglo-.Am~i;I C(ll"[lliO'rat:i.G~. ,N.::f!;f .. R(ltl$eldLd y Lii.zatd F:nh,e ',Comolo dem,~Bl'@mOl!~,,9U!!. ~ y :tmneflltes poUurtOO rije>n, !id'eItl:i!!.I~ o!1Q:~[1!is,mGS pelmir;;(),~ y de mte.ligellc.la deO~:n BN:tailliii..

ViiSndolQ ootI mih, ctlidod.o. sin, embargo, esa il:li'lfU~~Q, de' "'ma.fia:" mr;ve iii ser q;lfla. 1C::i~io i:le negati'l;"() fGtIi!lltiifieO::~os gm~~ de' ital:ianos" de jll.di!os,.de chinos chiao citml y de !1!trllJ!l :minor1ili> ~fIJ ~u,r~" ,jill ciertos as;pcctoll d.e,l trjfi~o d~ ~~u.pefb.cieDte9 !iiO:liI ,iligno:s a~i~ ode 'Ill ol'iga:riiUiil brl:bililiea IXlUlue, Nrno oillil .. esLtaJ:l 1:llrga1ilii~dl)s m d"n:wos ramili;g;-es cgrrad~ P:ero, Ia dji. :n~M$! brllit6ni,ca ~, mijji~hD Illllhl ubimno], miil! lI:ini~8tl'ii. 't:~'IiVIU., Esa dinMtia. g,ola. de tal poder en ,GI'!.tn n:retaDla ,qtllo ullsobrilitl) i!llIDr.eci~,pU. de~paclll:U' c~am.e~Em! de ()p:i(!l, e:1iI J·JOliIJir lIong" mi~liillI'DI!.i' iill'i! Ho pMa ~D3 Pli<iIOO per UIII ,~n baneo de LOf:!d~es, WipHmO seglllnd(l d1a (;UnlO a tosem.baJ)quee: de' DIm' noo!l1S<llrias Wl el .m!m.'ad\m, de H~lllg .Kong, Y IiIln 1!'!!U"]Wl!W po.lillt&eo im ]i;I ill!= tul~@'nc.io llril~!'i;IiJi.ca aqw.eta 8, los 8!1litoridad!c~ :lwd_idiiles !:~ IMtiW!ll de 1!!1:!!. ~sJt8d~ Um1jJ~,

Lbtm_ a, mo '~@w:;pil'ac·i6!:!." ser[a ailntsa.l de~ . .s:ig:JUfieadlil, del

'1182'

iOOrlllllin'O.lJ!! q,ue, se ~~d!i~ e~ ~um d.illl!l!St.!~ '11,111.8 bill dollD.lIl81il!o a. Gmltl. B~bmD IflOI:" c!ooitf;l!;l ao, 1l1'i;~8~ q,UjjJ :po~~ i,lin!J!ilibncer!~rodilS I_O'SC3/r'8a~ iimpo~te:.s .d!w puder eIDplJellal'i.al :v pOII'tico y ,tJl! ., eree Qjlle blLOef' 'l:lIIe su;e:cdaD, tas COsm; mlllViend'(JI hful.os·~ bambt1liiMi> e!l '!;aif.! 1II;()m'lO.' ,Mm(l tCI'RlM el ti1 tl hi5 e~IliIXl'. C'll!l;;ndo los pre.sid:entes de' Ilk!, j!.!lliltruo Wir,i[!!lUvl!!l' te lGS pi'inqpaJ~ h;1l~Oc. e:mPre5!L'l; ll'IurtMltjl)es y ,oom:paiY:as mineras diel Grilli. th',etwfia E!~ pre~~!l a '108 mii~I1'UI~, bOOJas Y b!lll:!ttlW (y ~0;Bi ba.r mf:tlwhJ que ics jefll'lI dte 19, i:1iI.tE!l~lIWlcii!l bri'l.inica y d.e wries. miIli;~i:I'S gubeil'tiimeni:aloo, Ja.apa.fije':m:ia formal de coiispirnci6n ~Ili ilil.,n!;-Ci)~fi~. Losl"'ibJoles (.'Ol1Jl>pi:rlTttori~ §'!lIn u.tiJe:s Pilm Illlil:' soci,edHde, .wcretafll !lIJ!NPI1C;gtlllll pill' i'!iu)i'V:iduo~ qiiJe-,de Ot:r8 fiDm'iD '~:milil'l, d;:ooqamad.os, Peru as:r ru!!1'1::8 1m ~Si dtml,

__ E'~ 1m!!; d~i!~!IIs.i&!l :I'!nmca, 'IIImI Bocio, de ~~rd,}~~1j que es bas~lmte a~l'Vll)"en ,e'] ~ul ms.1itum dg'AEI\l'llI'~DfI,lJ:'illii,!;i-nac:ionali!6 e~!tJ.amil, "P,at'et'C qiUlewtffid cr.~ que hay' 1m, gnllP'O,de iin.dlividlltos ~l:Ill • lie feUne ~etrel:i!;lmeil'ite . en ,afgOJliIl oo!li'rlo,O P;;Q"l:\ mru:g,'tliTtas 1~1g:B;S so~r, . "to 1:1 [10 ot;ro, ~l.c :!)Redo 9~'rn;r lillO, IIfIO e!!l ,Rid!" __ [In_~h~l~~ lb:ri11ltruoo ~1:.fi p;;Il" e:lI.t~J'O ·rrnl.Q'~t.o. Al1jgUal ,~:u,e· el H(J(n!!l8hali1lf:: Bank mi.smo, 11], ooiS'!ll'iI!Jul.a !ilII'Hnn~08i. Fo'ml!'l de 'hl] m@liIo plinll de ~WI a.ce['li~mi:e:Jilto:li qlJ~ no, rLeoo~it!.! consp'irar:. S!i:gil~ !<yp.1ro,pi!l d.l!;tlpriP1i6n, !limpTfmlen:~~ es y sicm~ htJJ IJJdi)' ]0 qii.le ,ea. :Sus 8effIllMOHS &e ll,a_n pjl~s~do ~1 '~nniin:i{l pul,lico 861Ci ban,o '11l\!! ool:ore5i pmtcc:tor,~lj de- la fL«i6ll, GOIiiiO 0111 lac f~u:nOJO_a ·!l.Qveia Drdc<~la. esrnta. por Bmm. Soo.k.or. rnrneillb-.o ~ IlIIUi 00 ~~16 ~(1ociedruies .s~rems b:r:itd:llica9:. DI): QA ~~aedad. aetTlet;a, JII. '~OrdenJ ,130]' AmEi!ri~tler ]}ol'8do,'~, ~' d'iri'li mllJ8 11)1:1 O'~~ti, mmnento.

La rel,!gion '~iami liiiar

11 ,e:lemeilm S'iru~!lrtl\Oque dlil!lt.:i~€!i a lr! ~li\garqma. brllli(lr.li.ea d.c 10. ide91lla'jlullIJ' (iCI lEI fomi,Uil,mi1~~ as Sill I n!l;(lfi'mg.Vjjb:!e, erw!l.~ dc que s6io' enll es ~ ,~~,tadllJ pam goOOJl'iSl all rnllindo, PWlJtOI de, vlista. qU4li . e r.eJllej,a en ,eJ.test9men~1) de 'iOd Rlit!!l~el> (18T7). SI:! FriiligIWn no eEl ~IIJ cm'WtiOD(! al'll!:lieDnEI qw::, PI'OIiesu p1ibl: j'i:=.i!lmente, sin!) !.l'na. mellcg~ ittIiUIi d!epa,gani:m1G qlre lihdlilye Cleel'lcias f!atMlil~ ~O!i!:li!:l.I;~ too.s.rIfl.a Y e~ m89:~I'Uiei!im.l).

W. clHa-c:terlJl~ ,i,dieobli~!Wl Of:l!ltr:alll de hI. prB~ti.M '5eJ11'dl)m~ tI:~I!i!lo ~idim:a: dle, ~JI ,ol~1i!(a ,~ l~ 'l'eii1!l~6'n. d.eil. li:uli!.'O,a J.IIis j Osiris. el ,~u.lto quel oo:mifalra seeta ~Si1ldadela mgaLa mma.. secta: twtien6tiaifi<l qlil~ gDoe:mo, al imperil]) roma.Ro'.! Y' ,I, )jp,lill. qwe ~as ,1!J11iigus;s ,di:IlS~tr![iij egl,pei.U8 Mfil'UdGl8i1l de 1&B. I:a8 redes de J8 fmnilia: g(iioo~mallU: bri~mca han to.~n·Eld"oQl p!i!de'f por ,siigl'IJliI pQ~liU!: ~h~ m!m~' 100 5eCl'etoo de, SIlJ8 ln-

_M .(M7.milm:,

C'-uJttI l\ lsi;., loon 51)1, 1'elIIi!::lt:iiil..ili:1Ii lR-1iId.ema. Ne.la jdibQlogf.@J ~icJJ~ de ~(IS pri;~(:·ip'~]il'9 potitiw~. &anlli.eros y m.e~tn!il briMn~i! ,ilel siQi(!, pasad!o,. Ell ,c~],to a lllis wnllitltuy.6 mmbi.clruc:. wdec dlel fit<! ~~~'$ masOn ,iie ]o:rd P:iilme:reWn, ,au g;trr.m exJiI)'ilen1e [l)1oI,\l!ioo fU1!! al seuetsr.iIrJ,de 'OiJlo:n.iailld.",~ante.ls ,Se.gt:m.Ck QueU.ilI, del Opil'l, :E~b""Eird B'!J~wj,j .... T,~tWlill, i!lII;IWf d.e U~ ll'_£~imtJi!r. dfiD de P~,el prilJileliiJ ~Wil' ]J~uJam6 el tlJIlto .,. La:j"J' m~1'I.it01i" ~, toda l..I!!gor:t(lracii6:n de im,p.eriallitas iltitl!biJiico!l· d!e CeciJ Rhodes.

.El Re-.al [nsti!blrlo die, illll\il.!tdlOO IlfIterna~lo!:!a.leli! ru'e '~a "ooeiI6'C1ad ~~~t!Ii'" a q'1I.e 'i:O'Il'!"Oltaba e.Ii le$ta.me"nt.lO de, ~s, y es el orpt'!!.i.!l'IUI ql;l(l pmpo:rci.OM 1111 ~tiiciu1idadl die,l 'oo;mll;~io dlo bw d!f(J- 1fIIB' fiewelL.a]~IEIIlt:it1llto, nlliBDtlJ!lfuEi fimdad.o PO!!' wn, ~o. ~~vl;,lJ ~ Seaie'to: et 'XUrouio, de· .lhlriDidoS! ..• ~a:do·1!! - 11 ,ampliaJ:!i61l del. imperio bri.MiHliw", segtblla dJescrilpeumde ':. wio dO ,Blls hi$tw:iiIJdolle3,z EI C(mn}o de IOlcW!ldos oontabae.ntre _. :!!~ i!l'tqp-antesa. 1md. Wburr:- deliil. R.ihQ.d1l;8o, r.dado,]' d~1 ·im~ p!!dtI miillulm 00, Gmn Brem.illiell. Aftita;: elfWi~pr,i.moe\l' roini.sho ArtbU:l' BlIlfa\1Jl'i A}ber~ !13f~; Y' lor,d lit.QlslJ:u:liI,ild["

'irbdos. e~: b.ooD'bi'e5 ee~e1r<i.ban ri)~fMI! diill ,ru[loo a.biB_ au (lOnoepci6n. dol.m.liIl:Iido Is. MMan. coilfecei,oMd.o en gmn I!!l;edida

lEI ~~l!m iiI",,,, "" rolhi!ll.~IlI.III IIIIti-guO Eg;ipto,~ mimtmGll:fm Iii! ~I"I! l1Ii1mrttll ild lIIll!>j'~, IJnper,le., IIDmi~r de 2'i'BO tul!~ dc, Orlaf.o.. RCW"J!3<I~L. '""". g~ liM pr~ll!I, 'fQ·mlO1~· t!~. rem:.~ ml;1.o II llilJ 'l'I1Joo'lll', Gi:!m!l i:liilmlli, _~lb, lilli, ~~ de] 'll~~ d)e. iiiiil, 811 ~~II filmillliu, 10;0 cbnoUli!l do m.oi.- 1l1!!~ gipl, .I!I.-.,tlci&l 'J ~J:<:i!In oil:; III. \'nlunt.a::i_tlllim rlii:lt inwtvidoo 1j,!iIC c:~jilC1!!!. 1!l1 , .. lj~u:rlt p!li'il.lIlI8!I.I:A:!ne-r· su ,d~ml.ni().

1!1)-t1 Qgll:t~iI',. '[:~y~"d'Rt'JPiE.(~~~,ft y~: ltltC'll'LilJ[!ID, 1'97·<1), poi;!!. ~3J. iElliI:&I&lHrlilCi!1fi d\e ~1Il~ ,.;Ie il!~~· ·It~a! ,;:;ta "pU~ir..me'lll" de,(;;, iln~a wJ!a. eii~w de-:l ~~t!.O i\ ~iJI,

&, ~B.OnLe!i!! ¢e SilIl:lJIlMl Oil Wln~lI(1Wnlii fuep~rtede,·un:p~·~tx:l1 pam amiqllli.lar s ~1iI8 adi~mm-iu.\Ii.,.h~5_'C1l00l]~ "h~~~nf~s:. Eo e~ C()r!'UlitjJllI(e !;lI"tos fUefOn Ui1!5u!'i.\dXlspo:r eU~IlI~, "en 1.814 IlWlIfl6 emla ~op;e'f.a.'E!l ariln Maestro dlelk!~ ~ISJr!o!l.,.I~u:e5. d:irlM(I,lay. A rob: d!e esw aueeso, u_n grupo de tempJs:r1.10.5, l'~n.ep.do:s eo.tD1!.l!d!ad~ '~r ~~. tfi\!lbb .. [l~·~l:Itm;~oo" ol .. ~ ~~ ,~, se .liipoder6 de E~«I¢I;£L ·-e,W :r1~illOTI 'RlI:€IDOg ~ ... dl1.il'l.do '~~ EW'iOpa- Willi! ~astfiiQm. prMlit1ia oontm Ias h1i::@rtul;'I1I,mbN5 .. d.~

Sill II;U!f1I:tW ;em. ,g·.I,cO:Il·tine:nlll of!lUnl.PeQ. . _ . '. •

:it ~~. Robert B·N_.OO no OO~D es el flil,ndH:~1JII" ~intiUa~ d.l3~~n~' 8800008 de ~9! masone-ria ,~iIlQ «11 Iln~pa.sadQ ldiretto" pol' linajJe' in:Interrl.lmlPidtl; de ti;!ditl:s !~ h~mbres denm'l ~Pi ~~GiIo.h~a Qr~ Ilgurru'l eJ!,'!· 'ilt!W info1ili'll!J,

'Plali In Mllerte die J1acql1lill! du M!)bIY •.. lilgun!!Jstemp!.at1os ~s. ~. ~ i:niJ.~i~ad.ol!i pm; Roh~;r:i; Brn~, H ~l~tlell!j'n b~ el ·estandar~ de·iitn.a: :R1!!u!:a: (I1'Ifien ILa Re..u Omen de rEs" Coelftli!llstibilldi1! 'PQr'ftU!,p:rhu:~~" .• JS'S'!P'.I$ d~ deb1lWlDll t1Jf~r el Qr.itIe:tl. di! IQ mlQ~",{G .f!llc«f:$(l."

Emt declm.lJd6n de un destucadollli!storiadof: de~ m(l\li~llto mMi~.ico IliI l~ ]lIiI'terprotc@t'ib rl;oon(l~id(ido1 ormgtl{fi de,] :riCQ; ,escooeEl.