Sei sulla pagina 1di 1

Període/Periodo: Ordinari/o

ANNEX / ANEXO VII X Extraordinari/o


Per a escol. sobrev. post.
FORMACIÓ PROFESSIONAL GRAU SUPERIOR / matrícula set.
FORMACIÓN PROFESIONAL GRADO SUPERIOR
RELACIÓ DEFINITIVA D'ALUMNAT ADMÉS* /
RELACIÓN DEFINITIVA DE ALUMNADO ADMITIDO*
Curso/Curs: 1º
Localitat/Localidad: ALACANT
Districte o zona/Distrito o zona: ______________________________ Codi centre/Código centro: 03010041
Centre de referència/Centro de referencia: CENTRO PRIVADO FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA CRUZ ROJA ESPAÑOLA
Cicle /Ciclo : LABORATORIO DE DIAGNOSTICO CLÍNICO Codi cicle/Código ciclo: 482
Horari / Horario: X Ordinari/o Curs/Curso: X 1er/1º 2n/2º
Nocturn/o 1er/1º 2n/2º 3er/3º 4t/4º
NOTA EXPEDIENT/ PROVA ACCÉS/
DNI COGNOMS I NOM /APELLIDOS Y NOMBRE
NOTA EXPEDIENTE PRUEBA ACCESO
048725349X HERNANDEZ RODRIGUEZ, BEATRIZ 8,05
021486478Q LÓPEZ LÓPEZ, BERTA 7,44
048564952S SÁNCHEZ CREMADES, BEATRIZ 7,3
053246590A FERNANDEZ MUÑOZ, MARIA 7,11
053233997Z LLOPIS BAÑON, TAMARA 7,11
048604527F FITA VILLAPLANA, OLGA 6,94
048623106W RODRIGUEZ DEL AMO, VICTOR 7,53
Per accés directe/ Per prova accés/
Por acceso directo Por prueba acceso
Total admesos / Total admitidos 6 1
TOTALS / TOTALES 7

ALACANT, 14 de septiembre de 2010


President/a del Consell Escolar / Presidente/a del Consejo Escolar
Titular del centre/o

* Les llistes s'ordenen per grups de prioritats / Los listados se ordenan por grupos de prioridad