.. p''''''''' ......... ~I ........

__

B '"I' bll 0" . t' e k/ o 'fir,;' U' ,M', ',' I'~

, 1_ , '. . ,,~,", ' r""~ ,'_ ,,., ,,', ''!!,,'!JJ

1

E,Y3AH, T'OH""H

Brzo citanje / Toni Buzan ; [prevodilac Branka Starnenkovic]. - 2. izd. -Beograd : Finesa, 2000 (Beograd:

Diiamant print). - 2.20 str., 8] str. s tablama : graf prikazi ; 24 em, - (Biblioteka "Urn" ; knj. 3)

Prevod dela: The Spd Reading Book I Tony Buzan. -

Tira ," ',;:1 5~, 0"110" :- - ,0:' - a ut 0" rru II!l st r 2'~,' 2': 3" " ._

•••. '.'.:'.. • .. , '" ....... !II, '.' ~.' '_" ,,: ",., I .:.,I~ ':'::", ,iii o:ii _' ,-, ~

B ibl ~ f" · 2" 21 22' 2'

,II ~_. rogratija: str, ,-",,":',::-, _",1 .. a.

I S'·" B-' :'N.;:;· '8:: 6' "" 8'~: 2; 6"~'" '8)~ 3';·' 0'" 6<{ 7·

. :' .. : .. ;. ........ ,.1 I:. ·~"lI, . .,.1IIJ!!!!lII! ~'-""'/~'.'J "',, " ~ "'i! •• __ .j .... ,_ ',J. .I~

- ~'O"'-"'N"""'" I'" B:-"'U"'ZAN" ".=-:-"

'. "I ''_:-'', : ,', "', "I ii',.i . ,.:" ,"',:,"

"" =- .. r= ,,'_', '] ." " ". .- .. ",. '.', .

B

I

.

, ,

:1 ~ ,~,: ,;.,".

'.' IZuu1J}e

B d 2', O~"· 0""'" 0'-"

"." .... :- ",: .: ... ,:;. : - .' ' "/," ' , I

cogra",~. ',.' ....

AT I ii' ,. I

lVQS .. IO\l oFlgln'Q"Q

rr-: -"0/'\,' -Y·\· .. ,i B.·"'UJZ,~<A'·N·\"'

~ . " , . . "_ ... [, .. " .~ -, "

T'"LrE' . S··-,r.'DVE"rn RE"AD·'IT1\.TG· '. B"'O" "0' ·'~u h~":c~, srenu . ······.···.'h{._.l"'~'~ '-_'I.'~/,! /~l.

C';l""lJ~I~g'"I""'I" ~ TFlMl} B"'-:;'U"''''n~ 1·'9,~,'7-J·: ]. f17:·', '7'" J',98>8··: J":9:'~8,~,n 19~/'9,7;'

Wi.J';' '; . rl. ~ lIU",~.ff' ... _U;,"l ., ...•. }t ... ····1 .. )t, .. ,~ "'. '11; " .""j ,/

Published by BBC Books

1 d. ,.,.,.

zaavac

FINES.A, Rada Koncara 1 a, Beograd tel.rfax 0 11/437-1~27; 01.1/428-5,36

Za izdavaca

Branislav Maricic

U' d. 'k

. ~::';":' .. ,' .. , .

reant

~

Caslav Mancic

Pre 'V' od. 'ila ~ c

..... :,'.' ,', ::' .' "," " ..

.' ',_'.l "'),,' ~ ... r. ..... • .. :' .• ' .'

B, -'an' , rk ',C; S··:'·-: t -",. ".~" .', ". ik ., ..... "iI.""

r:~ ,'. a, 'c_" _·antC,n_}ovlc

Recenzent

Prof dr Miodrag Panic

L k

. . ,

ektor

, -' -

Nevena Mancic

k:

.

ore star

l"!f:;l_ '~'~":"~l.!i'

Z .. orica Maricic

P . ~'- ' .... ' ..... "-,:'/ '-.-:; .. = ·~t," .ri .:- '- .. =: .• -~ .. '; "

rtprema za s, ampu

Stu d'~' . . '-S" '11'" D'IpT A.

_ :._,.10, I-~':'~" ." 1..1"'\..

w

Stampa

DiJ'~ amant print Beograd

_.' '.' .. "- ,' .. - " .. ~ , '. ..,-::~., . .

IS'-:B'>"N\···' 18··'6>··-,8'~'"2·······6'~"·,8:'···:3·>;'-O···· 6'<'--7:

_ ',' 1_ '. ". . ". '. -' " '- ".. .':c'" '.' .". .:

Pred g::··o··'-'.····Iv·- r or u r:(i .d nika

_ ::_ '. ..•• . ~'.. '. ':_ ••••• '. e- • • . ". • h .. " . . '_'. ~ ,_I..

". : .....

I k · d · eng·.····- ,es,:~"og,··· IZ,': anJa

'.. . :.: .. ( . _ ... _ ". :_" >. ---,_. ~ .. , ... .. _ .' -e _.~

w

Cast mi je da preporucirn ovu knjigu velikoi arm iii ljudi mladih j

. .' . . :..,' ~ '.. [., .J" . . ...).... . _ . .". .. . '. '. . . :.J : . ' ". '-, _ . 'J[ I. '"... ~ .' . ' .. ' , , . . - ,.. .

". ·t: ..;0' h . k .' - - .. ii':1iI ..... ·t' . . I .. ~ .. , ~ dr .' ". -, I'" . d : .... iii. .' :v t .' r'. iIIl . . .. .. .' • " .... - . - .' -'. _ . ..' • . . . .' . . "W". . . .... -

stann, ,-~OJ 1 su n,es .. rp'IJIVI,.· a OV acaju S,I,O vecirn znanjern O'VQ'g, ogorcenog

i dragog sveta - nasledstvo proslosti trenutne naucne i politicke .' okove

• ".:. :"'-":: .,: ' •• '.. .., .' ' .. "._ .[- ...... " c"'", .•.... '. _., . ...: ••.•.•• '., .•• _.. ._ '''_ •. ' •••••• " •.•• __ '.' •• _ .• '''~' ' .. _ .• '~" ..... ,

sa' ·v're· .. ···m ... '·:· e-' n' U'I ; klasicnu lite ··r·c. uuru IO .. · .. -::-···'v .. a·-;·· knj iga p"r'e" .ds t· avlja brilja mtnog

j_:.I,.~I.. ,<, .1I _:,,:_._.," .• '. '0:' .. jl_ .. , ... _I '"I .. ".'.: c..:"':._,I., 1[", '-_/~}"~.' ,,' .::, r- ,_'1, " :~ .. ' < ',:_i:[:;

_-'. . -' . .

I d ~ k ITt [iilii B'-'" 'Wi!liil! k ~ iii k

'. . . ; ." -.:. .. ". . ' "."' . . ",':. '1-' . '1':' . . . .' .', .', ·""1 : . '.' .. .,. I : r-" ~. .." . '... \ . . "j' .,'0 : ". . - , ~ .. _ '-.'. . ". - . - . ".

m ac og cove ca, roruja nuzana, ciju sam .. anjeru, veoma sxromno,

pokusavao da podrzim tokom nekoliko godina a koii J~I' brzinorn

•. ' '0 .'. ' •• :',' •• 1.' [ " ' 1 .. _ .. [ :_'_ .. " .. ' .1 .. " ' ,' I ._ _'. ",,".,,_ .. ':_'o'''o' : .. -::-." .. I.'."" . I ., ._'. _\' , .. ~ • : "'~".' .' ,"'~ ",j, "'_

'.' :1,. '.- 'to . " .. ,'. . .. '''". .. .. .." ·t'·

munje pos ao veoma poznat,

Sistem ucenja, koji smo ja i moji vrsnjaci morali savladavati uz

. ". ... '. ,.. .... ., '-'. .... -.:- k ... ' . .~ ,.... . ...... !Ii .. !l' ill .-.' ' .. k"l. . I" . '.,'. liiK·t:··· . '., . .... ]~. to .. '. 'T""-=-- - .:'" ·8 .. ··· ." .

. I ,nogID[ mu~·~:e I emp flJS.,) ~. a.,,~.o smo U[Q[ps[c I .. sple .. .l U ,lome, .tonl .. -~uzan

ovom knjigom svodi na jednostavnu i svima dostupnu vestinu. Dopusti ':e· da v'as uverim da cete koristeci ovai sistem, veoma brzo dostici

.... ..' .. -" .. ' . - I. ~. _.....,...,.'...., ... '. , .. -'. .",,--, .. - _. _ ... - "". , -. '::J e- . ". ' ..,' , '_ .... _. " '". . '. • '. _ '. ..:....,,' •• "

isti ako n"p 1'" veci niv 0'" ·z·'n·an'· .. ··II;·a· od o"'n'''o'g'l koii s"a':"m"-"'- s:·a··m"·· .. ··· sticao ·m .. · .. ·n·-::o·g··IJO:··

.~.. . ., : '' ,..'"; ,,_liIw .~,. ..~:=; ... , h, h . "., ... ..". L:~. ~J' .1. I I. . .\, : .. _.,:. .' <,J::: I. _..I _. ;. ~ I. 0 • II. .'[. '0" ,_ •• I J :....: ... ~>_>

di bi , iii d ".". iii 'Ii ie d ih [~

' , ~ ,', - .. till ", ~ .f .. ~ -._': .".-. ~ (I .,' -. . ,._' r.,~ ~." '.',_-" .~. ~. ro', ..,. '. ",,": •• '. :1 •.•••• t!: . ,.' ',. .: " t, -~;,~' ", [' ,,'_., ,. :-." ••. :- •. ,'

go Ina, .. ucete U. stanju da procitate n.aJn1a~ e trOJI ~; .. n,evnl· novma na

dan: otprilike 2S naucnih casopisa, pet-scst nedeljnih magazina i dve

... . :III ..... ':.. ., '. . '_ .. -' ." .. _..... ... " .:.. .... , :-;-" _ ... .' ._. -....... .. -e ., ':" __ ._,. -' , .... :. .. 0, _. 0

do tri knjige nedeljno; i aka desetak drugih casopisa svakog meseca-

k iii "" II< V iii iI! ·Iiiiii'k·' ,Ii Ii '!iii!' ik k . '~I .': d'-

.. "." .. ........, .' " .. " .. I'" . '. .' "·:1:'" . , . ::--:.. . ,........ . ' -." ...,,, 0'" '.. _. • ~....,'... ,.... :.'. I . ( 1'··"'" . ,,' ., '." "'. :". . i -.-' .. ' i .. -: " c: " .

kao I. mnoga s,m,a~, rzvestaje, IseC_<J::: I.Z novma, pnrucmxe.x .. cl ta oge, itc ...

Zw a ·11Im···.· s!t·.·o··.·,· r···:a:···.n-· l·iJilii e": nl[1! 's·:,·[a---:lm, :.": b-".l~.O. "IlUI m'" ·"o.·······g::~ uctn' o'''-··~t·.li1i Id··::.,a···. UZ.~IIil,V·· 'a~'" 'ml(""- Id·.·o·."'b'rob"it'l'"

~. ,," _" ... -:J...... . .. __:, __ , -,_.:' ," '_ ... ' " L. _,- '. .' ,--=_ .. _ L • .....:. •. _',.' - .I.:J . " _' _ .. , .... '._ ._!J ' __ ' l_·. " "

" . . .

sistema Tonija Buzana koji on ovde tako lucidno predstavJa. To hi mi

ustedelo [d,olsta tru,da i protr'acenog,· vremlena~ i 'ni;e me 's£[amota da

._",,:_c ... -.," .... lo[ ."_ ._.1 ..... , .. .... ' ,_ ... ~ .. ",: .c.1 ,1, ... _. _,_. '''"J'' . '. I~ .. _· .. · ..... _ ..

Prizna'm da i da'nas JiljOS uv',ek od nieg"a ucim kako Ida budc'm 'b,oIJilj Vi ste

.. " .'.':, - •• _ :: • .' • .:1 , _' :. • . '. _:, ::. _ ~, •• _. _ I "_. '. ",. •..• " _ .' ....'.. ~'" '.1 _:. ,. '_:.JII . __ ' . .' _jl, " ~"..., . '. " _ -.::. . '., ..:.. • ....r.., •. :. , , J l! --_, • " il •• _:._;'!II .. .. -,

·V·' "···rlO····IV··:' a>t.nOI.' U· p"'r-'e,',d,:""'n"- o;'s"""tl'lil s~[t;o·c. ". r'a~'n--:'IIJ'~,P ·k::-'r·····e~:c·~[e·."t:·e~·.·· ·l~S·-··,,' ",r' a·:·~'v·· n-; ',0" .m:· .. , s>t.a,:.z.>' .. ·.'[Q":lm·' - M,olim va·····s······

, .. _ . _ .. I., .. .' .... _ .. '," .. ". _lil',,_:__:_.I.:__., ~-", .•. ' '. ,.' ,I W ' __ :""'" ,._ .. _ .. ' .,1." ••• _ ':'_:'_'~ ._-,._.- '_:_, •• ,_JJ !I .... ,. ~.... . , ..

. ~~

Id·,~"a"·. lli1s··"··k,:·"o·····rl .. ~[t·:.;[t"p p"~r' "1il-i;k',~u-~-' Z,"',a··. t'··.Q(·· Ic·~·[e·-··· bl''''ll1!'t'llii P··'O··" t'r'e;'~'" ··n···· 0'-" d'·'o·.a·.:··. u-I-l' 'O"'[Z:;'lill!ti,e'~ n: ac.::p·; o··r ca'k",:< 11 UIZ .. :/

'._ I • ". ,._,~, !ii' ,L)I ... .II. .. w .' ,Ir. .I.,:_·,,:',,'1i '.,.J .'., .... " . r:., __ ,'~ : ."- .• l! , ••• '. " ' .• _ •• J . __ ... _. " ". _. 'I-.!;J' ' .. ,J ,_J

J- asn[o lob,; asn11lc'n sistem To'niJ~ a Buzana kiD') i J~ e p_ red[stavlJ~ en 'U, ko'racim,a"

o , ." • _.,. •••• 'J' . .. ~ , _. '. _ .. - t.. ... ,-",. _. ._ ~. - I. -" . '. ... J.".. . .. "- . _ I _. .. .... .' '0. _ .. _ ".. .. .. , ,. ,

ali, ukoliko istraJ te, otkricee da ova k,uiga,redstavlja vrata u svet

:It. [. ,,' .: . -.... . -.:"' .... ,'" - .... '1"" t· .:' ". '. ". -.: ~ ',.' '. ~ .. t .. :· "1"1 . " ~. ~I .. I ' [ ..... ': . ',:,. '.. ~, ... '

IspullJlen z ,aDOm sv[e, I:OS"CU zn.anJ,a ..

.. Ig'1n'I'C'['" N·:,'::·· ,O""···· .. r··d··e':n· ur··~d·· n·]"·k:·." C'W·a·-

~J ... _,.1 .... .. ~". \J. -" " ['. . ....

sopisa Erstwhile Injor1t2atian, clan Lingvistifkog instit 'Ita.

: /.. h "1 t .. ·· t

.' .a .. ava n n O-,_',S,:"I- a~;."··.U-~ .·-,IO:,·.'/r:'·a';-··~··I

•. " • .• ,_",,_ _ ._ "_" "_,._" ~_._ t!_" ..•.

\i!i'

Zeleo bih da S:.~-:-~ n arocito zah ivalim ~ Va ndi Nort, m om glavnom

. ; .• . ;,~- .. ', -~ . . . ~ .. _:_ -'-' \..Jo . ,. __ . _ _ ,IL _ _: £ _ _. . __ - . -. - I!!! Y e _ - . '. .J[, . ...• _ . . , . . . - . ". . .' ..•. [J~ . . . . - .

ure xlniku cV'~;J"'e'" JII'c···· b .. rzo orlovs ko oko' v . e 'O,C""'m"': ra u 'S" P esno d opri nel 0····" st .. va

-" '_._ - .. "< :" ... 11 t : ' ....: £,,',.' ""'_"_"~.::_:< .. :.".. .:_...... ,-., ,' .. '.,:_. -_: .. " .. ·:-I'.'~·- -'. I .. ~,,_'_:--. - .. ' .. ,1" ~ .. G.-

ranju sadasnje forme ove knjige; mojim licnim asistentima, Lesli Bajas, Fildi Vilsor i Sendi Zambaks, Eijaje pomoc prilikom kucanja rukopisa i opste produkcije knjige hila neprocenjiva; Dzastinu Koenu za originalan rad . a ilustracija ..... a; kompletnoj porodici FoB koja mi je obezbe-

dila sjajno okruzenje u kome sam kornpletirao ovu knjigu; Buzan. centrima i svim instruktorima Briljantnog razmisljanja za njihovu podrsku, istrazivanje i poducavanje ovihmetoda; Karo i Piteru Ajri za obezbedivanje svetilista Grinham Hola gde sam. obavio najveci deo ranih istrazivan j a; Robinu Ponti sa Lizard Aj landa u Australij i, koj ime

J" ~ takode ob asuo brig om .... l'l! paznjom tok rom pe .rio rda sazrevanja id eja ill

I~, _,~ __ -~:;" .. _._._, ...•.... ' __ :;. _ .. ,~,~' .i_ ,1, .. :,': .. ' .:(_'" ~~,_ .. ,~,, __ ,.,_,~"," >I~'"::_;_' 'I ,-~:,I~I~,-,' ' ',<L~,"~-"

v.

.. Sinu A··~ d::a··· "m'" "U z·"a··1 P·····,·O· ... dr . ~~'-k"u I'" ·p····O··,~S···V· 'ec "e·n' .. ost pitanju bo .. 'IJiIli ·e· .. ····g·.-,· cita .. ·:·n" i a,--' '" M', .. ' ·o······:m· .. ·'··

, .. "' . '. .'.' . I. -- - ..' ' . .... .. ,-,.'. -a } ii;3!., I . . .... '. '..-'. . .' < . c.. . " . :JI' I Y . .r • _ .' ,: _.: ",' '-< .:._ ._ - ;JI . ..:._ .. , '!ii '!lj' . .. . . :._. .. .. .

't,·!!Ii -... .1:' I~ 'B" H'·'C·t .... iii v ..... ··· 'V. ·· .. "1 ,.. S:~ ~ 1 ~ A' 'bl -- - ~.~ .dr '!oil, -. - .... - T."-Jl~ B::" Ai . I!i,

rm .. U, iz :';·I.,_ .. -ja, h.11S·U_t eruv eui Ameman; 1 uaruzenju .... ne tsratn

Trust i svim c anovima kl .. bovaBrain Clubs za njihovu odanost globalnom cilju Mentalnog opismenjavanja i, narocito, konceptu brzog citanj a

..... ) I, ,_ .1.' ~ •. I iii

Pr 'e'~dg.-~·, ovo ,- r a '.U· I, t~'" o ira

.' ~.' .." ,_',' • ~ I ':.. ..... _ • _ _ " • "" :___' " '. _ ~

. -

Kada sam imao cetmaes. godina, u sknli smo 'mali testiranje menta1nih sposobnosti.

Medu njima se krio i test brzine citanja. Nekoliko nedelja kasnije, saop 'Is~t'e""'nltl S"'U-I nam .',," r ezulta t 1· Otkrio sam d a jc moj p .. " '10" rse k brzin IP citanja

_" "', :_::, ,,'. ' .. . . ,l . , ... _ _.: I. I. _', I. Ii """,' "" " , , ", _c. _ ._:.." ,_- ' .. ' ._.," " -.,' .• ,' L,.". _. I.. ,'.. '. __ ~ ", . .w. ',' ,.:_ ,

. :' .. ' _,' - :.

bio 2 3 feci u minuti (rIm). Moja prva reakcija bilo je ushicenje jer je

213 reci u minuti zvucalo mnogol Iv edutimv moja radost nije dugo traja a.jer je nastavnik ubrzo objasnio daje brzina od 200 reci u rninuti prosek, a ucenik koj i j c u razredu postigao naj bolj i rezultat citao i e 314

re·:c7- 'U minuti - nesto v····~s~·~ od I 0: "D· r/m brze 0' ·'·d':"· menc

'. .' .. _ '_ .' ... _'.... ._l '., _ . ", .' ,,~ '., ", ,."', '-', l l.,.," " .. " ,',' _". . ' ".,' '.' , iii

v-

Ovo razocaravajuce saznanje uskoro ce promeniti moj zivot, Cim

U V 'Ii 'tV" d '"k' 'iii ~', k k

se cas zavrsio, POZUflO sam no nas avru ca 1 U,P 1 tao ga ka ,:':-'0 mugu

po[- iboljsati brzin UI· citanja 0"· Jd govori 0',,- mi je d a: J~e. to nem 0'" ".Ig': I' C:,j.·,- I·' da JiI[,."

' . .' . ',' '_ -=..... ""'~'..' _. " ,_'_ .. ,iI ". ' .. ': "'._' , c" _." - --"ll. ... ",. _ , .-. . ," . "", ",._"._" .' _'

". .', ~_ ~., ,,_I, [_. :..:_

brzina ciianja, poput koeficijenta inteligencije, telesne visine U odras-

lorn dobu i boj e ociju, u osnovi neprornenlj iva,

TO-'" mi nije de, .. lovalo kao sasvim tacno Z·<,:··a··s~··· ·o-'? 'U', t'-a··", vre me poceo sam

l~ I, ,- ." _ -_" I ,',:_',,_:_.', "" .. ,.' .. '. ~_. I:._,.·, .. "il'-' ,',-iii ,_" ,'-,,':J' ~ .~,: .••.•. _./ " r ,-', " L~ >L •. ~. ~~ .• _ .. ' . __ 1, : .. '

program snaznih fizickih vezbi i primetio drasticne promene u gotovo svaxom n -}"I ~S~.l~C~:U) tela z ... za S···',H':·.m·' ",' o •.. nekoliko n ' "d' le 'IJ"a',' U· k olik ... ,.Q"" po rzna ,,·,V'3··.·'n··JIo e:"

" . .... ',' _ . ' ". ". " ,..".... . , _. ".' ' . __ ', "" . '. ..',.' .. _ " "II! , . _' _.'" '. ".' ._' '_ r , I , _ . . .... 1',- .

. ~ _ .

ispravnih vezbi moze da mi ornoguci fizicki napredak, zasto prikladn ..•

vizuelne i mentalne vezbe ne hi mogle doprineti unapredenju brzine, razumevanja i pamcenja procitanog t .ksta?

0;· tva pitanja povela S'" . me U pot ra"··· g.:_.' u koioi sam ub orzo probio " .

. "'-" .. ' j" "'_-'~~" ,.L-.·i '-"--' .'. _._c.'_- -" .... " :". ',_:" I . .:.. - "<J""J '':':.'' , .... , , J-'" .. '

barijeru od 4'":'·-,0',0,' r/m J:iI! vrem aenom dostigao brzinu c:··;;tl.,a·:"-nl;a,:'-, vee . O",.!d'~·1 10,.10:0"'-

• .~. ~ - ,_. " ," - • _. !J _' •• ',. , I '. "~ ,_' • - • '_ I.. _ ,', .. ',~. '_.IlL .. .. :.J'" .. -_- '_ - _- . . _'

, .

r/m To ko ',' ovih traganja 0' tkrio sam ", da' na svim nivoima citanie za

: .~. '1. "iIi J II: 'l< ._,: ..' _ .. _ .. ':.' , .. ~ .. ~,. __ - '~f:' ,," •. -<-~: "~'I :,~, .. _. .-.1.', .. 1:'.: "-,..' I ~ _ .... 'I.) ~., ."~"" ~ . .' t~ '~:/,~. ~

um predstavlja isla sto i aerobik za tela.

Saznavsi za neve ovatna svoj stva sopstvenih ociju i izvanredan ka-

P·, acite ,··,t:· mozga 'n'l~ sam io da sam p",O"V'~' eca 0':" brzin 'U C~·1·'t:an'" Illa/-"" razum ;,' revanie ." ,i

I.' '. :.Jl I, .. '" I LL., [.". 'c'-.-"-" . _w _ .. """ '_ . _,I :'~" ':_.'" _ ... _ -.'- .. __ " 0::. .' '.', .•... " I. ,~,':_ ~,_. ~", '" ~. "'.,'. "~ _-' , ~' ,". '

pam cen 111C:',' p r- 'O·"C·l#·l!t"an:~"· '0" -g""- n iego s iam otkri ", rio l~ S·'·:,V", oiu S::"P- "O"·S· obn 10"', st d··~·· a ra izmisliam .:,-" '

' __ . .".-" ..!!.J" - _~I."I .... '-.'" ~ , """':.: ;:, ",' -.:~_.,,". ':." ..... '''- ','. ' "- .. ' ~ .. ' .:..c _I"'" .'.' '.' _ ,'" .,'. "',,,.1 ... _ ... l. ',:,,'_ 1 l

brze i kreativnije da howe vodim beleske, da ispite polazern sa relativnorn

lakocom, da ucim uspesnij e i da ustedim dane, nedelj e~ pa cak i mesi ceo

Knjiga Brzo citanje, koju trenutno drzite u rukama, predstavlja rezu tat 40 godina vezbi i istrazivanja na ovom polju, Njene stranice sadrze esenc ]!I!IJ"I'~ll'n""e"'~ tajn .e koj e'"· :., s·,··:'-a······mI t-ol.'k'(···Q':m···::··, t'o':-'g:: v' r"Pom·. -. e:,' n" a':"1 nl': ,a,:.· 'IU!ICV:l~O" .. "",,_

[ I._ .. _' ',I.:, .• ' '.' W. '1:_ ' u!~ . '" .. "',_, ',' .,' 1'°0" .',_. • ".', •• _; I '_' ,.,. _ ' w_ j',_ -.' '. !I .. ' _ ."

. '",' . - .

Nadam se da ce putovanje biti uzbudljivo i da cete od ovih tehnika Mentalnog Q1','· .... iismenjavanja imati J. ednakih dobrobiti kao i ia

_ . _ ... '. . _ _ .. _ '.'. . . _ _. ., . . _ . _ it, . . ., . . . ry .".. j[., . _ _ .. !Ii

. " .... ," ", !iii.

Uvod

U 'V·' .. O .. ··"·'D'··'N .... , 'E~' 'N,.';-I-A' ~:·,O'· '···M"···· 'E-' N"" 'E' ' .

. ,.'" ',: ,I '." """ ~. .' \, I . ". : . . ,.' ._' "_. ".', \ ... " •

Ovaj uvod ce vas provesti kroz glavne ciljeve ove kn] ige i obj asniti

l!W'iI' k 11"1' ~ k .. 1ii d ]'''" . I ih :1 Q":CC" _ .. ' d""

nacm na koji JC knjiga poue ~,e'n,a u pet giavrn segmenata, , .• m raxoc e

bi v. Ii! [I; II! ii'. k l~ l"Ii' iii '!II k k d' b

:' ,,,~,,, I'" ,',",:"','<,",/',.,,'. /":,7",,.~, ... ': .. -:',·.',···I~'··I·' .. ',./ ",:.' ,'. 1.··· ... '.···' ,'~, '~ .. ":" tcasca na ] .... /:"I

o jasnjava 1 organtzactju ,svaog pog aVJJu 1 govon vam tuco sa nrzo

fita/I! ovaj kurs brzog citanja.

C- I-=·JIE··,'V"(I' Q'-,V-'-::E·l K:,':"N~"': JII' G",""IE"

• "' ..•• ,.- -, ".-' • . . _' _I_~ ' .. ..:......,.. '. '.

Ova knjiga ima sest osnovnih ciljeva:

1. Da znatno poboljsa vasu brzinu citanja,

2. Da odrzi i poboljsa razumevanje onaga sto citate.

31 D",' a uveca vase r az ,...·"'UI m evanie fu nk .. cija ,0/ ika I'" m '10: '··'z,"'·g:· R-' kako b ',Iii; v a m

" ~ ' .. ~ _,,~:l ,'~ .. '~~J '___::'_"_'" :I'-_.'_';.J!"_ ,- _. __ "...c:'" ,_:"",1 ":,r,"·. ,_. _ .. _ .. ,'_," 'I: /,.,. ',_',_ -,'," " .. ' ,.~'".

bilo akse da ih efikasnije coristite p .ilikom c'tanja i ucenja, kao

!Ii 'W ak d 111. W' '!Ii +;!Ii 1 v"

III vasem SV,::~· coancvnorn licnom 1 protestona nom zivotu.

4. Da yam pomogne da obogatite svoj recnik i povecate onsti nivo

Iii

znanja,

5. Da vam ustedi vreme,

6. Da varn u lije samopouzdanje,

Radi Iakseg citanja i ucenja, knjiga Brzo citanje podeljena je u pet se g'" m ',,' C" ma ta:

[_ .1 ,il,r"" I I I".! ._ .. ~Lr: .~' .. : ..... , ..

9

Kako da koristite O'Vll knjigz:l

UV"Q"'Q"

I .'. ' .

•• "] ".: .~' J

P· .""" 11,... ill b ~ W~'·' Ii

rv: seement: Ustanovite svotu nrzinu ettania

lIi :J ';I'

U ov ,·o·····m' seg rnentu " obj a: ~·n·:··~1I! e ·n" ·:0·;···· J'. e k:-;"a" iko da 'U"- ipotreb '. "'0"';:' .m J'·le·~" d n 0'-'" sta vn og -

." ,J .,': ~_. OJ. I .,"_ ... ~., -:.... ,',. • ~.' ,,~=:::.I .. .:__.'. I'~ ~-:"~ I .... _.:." " .... I , ~. . "'<'., _ ....... _~ .... ,,' I ":' . '. •• ..,} ,_ ... '. ~ _,'.~ '_ r ",!, r " . ~ ._:_ ......:\~ J ..• I~ ... '~'. _.~. ,1"" ... :"----::.:.

" _,'_ : ",' . ", ._: , . '_,' • r..,

grafikona proverite svoj napredak u brzini citanja i razumevanj a dok

budete c:ita'ii knjigu Segment takode obuhvata i istorijat brzog citanil'a

- ., ,. ., '~,;. _." ---. '.-" " _ .. - .. ", .. _ . -' ." ,I.'" . . -. '. '_' _ .. J_"

najnovije teorije 0 citanju i novu definicuju citanja koja ce yam pomoci da napred ... Iuiete na svirn nivoima

. . . . '1- ~. -' .J-J'\;.!: . . ,.,. ~. -' , "-" u ~ '-'~' '-' ... !II!

Segment pod nazivom . Vase zacuduiuce Dei" pomoci ce vam da ra-

. . ": .. '_"; , '- -' - . _. I"" '. ,. ...., " ." .', ." .' ,.·c .", " ':J' '.',.' ..' ". .'. . [. ." .', " " "",' ...... .... ._ -

Z .. eum ·'.··.e.·· .te de a vase oci stva rno jes ''I~' zacu .. duiuce )1. poka .. zace v am kako da

'- ... - - -","", . ", - . "1",,. .' > '. ,1;'1" . :;J ~". .' '. .' . .,' ttl, '. .. . . . .- .

uspostavite kontrolu nad njima kako biste uvecali brzinu citanja i

poboljsal '"' (-, .'." C:_-"~'.",,'"'' ".'",-, .. II!.,__:_. [·S·····,,: ;(~··,.~··tl c. ko "" ,. d , ,'. et i ibrzih :~·"'t··:···· :'IW"I"~' "',',,' ,~" 'et I"

, xnjsan razumevanJe~ 1.~laznace:e".o SU, . ese" naJ .. f,Zl. C13ca na svetu,

kao .,",,:- -~ .. Vtl';-;' " .. I~lk:'"'· I' '·'IiiI, .. _ ~ stit ....-. ,!!! isto .,",~I' .. - b .. , ·~·,iI!,t· "-. _''' ..

. 'a .. Q 1 ponesto 0 ve,Il_,:,J,ID ucnosurna lZ ls,orlJlC . irzog cnanja,

Ovaj segment sadrzi i tehnike koje ce vam pomoci da efikasnije

, . . d iii ·t· V: II! t - . ~ ,"' ds . . . ~!i! . t _. - - d - - - 'Wt' iii - I t't· ,., Ii k ..

, '.' '. c" I '. c " ' .. ' .', '.', .. ', '.' "1 !!I ' , e '.', ' .. 'I , "e-'" .'., '., ". ,'. , , .. '.' ' .. ;.' '.... ' ' •... ', ',.', ,";, "'.',. '" •.•. c'.' ".

VO~ ne OCI po stramcr, · .. ·8 razvijete napre Die vies me pretetanja 1 s .. ent-

ranja, i da SV011'C okruzenie p,., rcuredi tie, tako da vasim ocirna i mozg ··u

... -:..., . "J .. . , .. :J' . - _ ". . ,.. , . . _. .., . ':",

pom ogne d a I·C~I·'t'a··~,lIUI be "rZ~le'-:

•• ':,_.~ " __ ,_, _:_"._ .'._.:._'~-~ ' •• ['.' '. n _' , • I, ", ~ _.. . .. :J.", .... " ~., I~

• !Ii t· S"" k t .'11 I, ,.

~' :, ,: .. : \~.'"'~._\ ~ _;,,"'.> "';'>~ ','··:.J.~I _ ..,.' .. , ~ .. -.',' ,':_" . .'.; ,:' '.,~ :, : .. : > ' .. _: -.~ '_.- .. :J'_ 1/.... ' . .""J~ '_ ~./' ',,~ ;'.> /. '.- ~.:./; '.~' ,': .',".~'

reel segment: __ uper tonceni racqa t razumevanje

OV9~,il seg "m'r •.... ent se ko .• oncentrise n a gla vn n e '_' pro ·.·b··~ •• lem ue p' iri C~'I~I't=a~,I·l· ··J.~·I·U. I~i na c.~~,i,n"·e,,·.·

_ . a1 ~ _" . _ .. " _ '_',. ... __ .. 1 , .~ •• _' • " w _~. . _= .. _ ,_. l __ ,' •••• ,1. ". ., . __ _"_ . .. . . .1 .

~ . .: "-- ',_ . I,_~. . . . ". . "

.. " ~~~' h - ,- .', _ ,- " . '.' ,'--:' - ., " ,'. "~II' . v" ,~ ~ '. . M' .-" d' _-'." '. '. '. -. ,i!!i "~ h -. . 't ... -~'" .. d , . ~ .. ,- I" . b - '; .' ko ..... , ."' .. t , .. , . "': '~, ~ '11, ~:"',

0JI iovog prevazuazenja, _' e·". U nJl, spa". aju IS aoa koncentracua I J10's,e

razurnevanje, subvokalizacija i problemi u ucenju poput disleksije i ADDS-a (" sindrom deficita paznje)

, __~ ,_ -' "-_ '- '_"-' .. '.:" ~I " "i i!ii

Ovaj segment sadrzi dobre vesti jer cete otkriti da Sf: sve teskoce

'I!; ,. Ii

mogu prevazrci,

U'

Cetvrti seeme mt: R··a':'-"1I·'o··,'.iI; nanred. ·M'l"'h···,·-· "V~~~'t·~'·n> -a ' brzoe ,c'v,·t-,~,,'i'a""

·1_,- Ir"." !_.I~. ~", . .'ft .,"_. ,.r __ . ~l ._'. _' ,JUJ tf' .. _ .... ~ . "_' -I' . ~ .. - .1.'& .. ~' ./~.3.I.' I.' .. '/ . ~.,,·ft ,.1" "'-'~' ,-",

W'

Cetvrti segm,ent yam pomaz'e da razvijete najvainiji faktor uvecanja

intcligenciJe - svoj recnik. Ova poglavlja vas uvode u prefiks.e, sufikse i ko:rene desetina 'hi~J~ ada, r'e,ci kOl i p.re,d,stavIJ~ aJ'~'u. klJ'·lu.c kO'il i ,otv'ar'a 'vr,ata,

_' _'_" '''_' ... _ -'. . .. ,'.' .. _'_'_'." _'_'-' :~', -- .. _ '-' '-' '-~ "._~ ___:-" '-'" ,_" .... ,-I,." ,·1. .. :" ~ "" . - -

k '"' '~ "'k Iii 'I

. . I " - , . - - - ,.J ,= '.' - -:. "; , .',' .... . .. , '[ . :r' [ .,.. '_: .. " , . J I -: • ' .. '. '.'.' ["1-' ' .'. - -;_'~"

.a unlve'rzumu .reCDJ.',;:a l razumevanJl,a~,

Ovaj segment takod,c objasnjava i mape uma® (novu dimenziju u razmisljanju i vodenju beIezaka), i uci vas kako da upotrebite znanje 0

10

strukturi odeljka da biste uvecali efikasnos citan1i a kao .~ kako da svak .

. ' " .. ,... ".' _, _"-: .1··,-.-, .. ,' , ' .. ', _.'. _ .. '. "'. '. ' .. ' _-._ "'.~." :.}'. "', ,' , " .,'" , ' -.' .. :. ", ."

knjigu koiu citate. sagledate iz"p·_,ticiJ·e perspektive".

, '. U '-', : . ' J ._. - ' ',' -' ., ' ". . .~ . . . . _. . .,' I '!.:__:' . '". . j ."" '- •••• -' ."..... ,I

D .. ' ~ .. ' "-.1' d'l k ·V' ~ !Ii w U,!iI<~1 ill .

Pet! seement: ivanrec 'no .' .anscente ocno-mozaanoe sistema

, I .'. ' t. .. _ 1ft] , . ,.1..:_ ... ~ ••. :' 1 ,~r __ " _"_' ,I, _. '. ,". ~~ .... .' ... I ..... _ ~.,~ I, . ....:.. __ .... _.::./ . nl . ....I ,.r- ..•..•... "_.,_' _~ . 'i!!J. .i: _'. ,.-, .: I, 'I .. :_ •

U poslednjem segmentu ove knjige upoznajete se S' naprednim vezbama citanja, ukljucujuci i tehniku ucenja sa razumevanjern, potom kakn da uspostavite kontrolu nad novinama i casopisima i kako da izadete na krajsa eksplozijom inforrnacija sa kompjuterskih ekrar a i drugih "p' smenil rnasina". Ovaj segmen vam takode govori I kako da

ehnike brzog citanja pri n enite na literaturu i poeziju i upoznaj .. vas sa nov im ...• ~. kon rce <pi,·t·.o~:ml··~' ,J .. 'atote .. ke .. sn .. ·· 'Q' 'nja metodom 'I.' koji 0': so ibarna k oje brz ...... io'"·"-.·.'

" ,,~. ", • , , • • ~. '. _' OJ U I .. I ~. I! ..,' 4#.i_, ~ ,_, , _ , ...."_. _, I'. ....." _ _ _ . __ " ,". ••• _ ~I. .

• :- j ." • _- .J

citaju pomaze da arhiviraju podatke 0 bilo kojoj terr i koja ih interesuje.

Segment se z .. tavrsava p'-,o .. ·· ,'g:.~l·-.e. .d o .. om n U,·· vasu sve s···'v·le' tliju budu .. cnost i daje

. _. --....!.' " _ _' _ •• _. l ..' . . _" .' _ . ." .! .. . _ _ _ ~. _ ~ '. ~ _' . '_ . _. . . . .. . .

" l ... ' [_' .-.

v 'a~, I'. . .... S·-' avet '. k ,a,'~ Ik·":···,Q.'·1 d ". l,a'=; n ast 3'· vi t e d a po .. ·b:- .. ·.o.~",l·JI· 's·~,a······ v 'a t e.·'-·. brz ... ·,·l~ "nr.· .. U C'~l~ t a··: n] a,. l·~. '-<"'''71, '1· _,

. _- _, .'. _ • '_' , .,... _ . ..~" ... il. ,... . - . __ . ..__ _ [...... . _ .... .- _ [ _I... _ _ _. . " Jl£ L

.. ' ....

mevanja do kraja zivota.

Deo koji sledi nakon posted ~'eg sgmenta uk jucuje odgovore na pitanja iz testova, tabelu i grafikon vaseg napretka · bibliogra IjU.

Svih pet segrnenata dati su u kratkom pregledu u vidu mapa uma na tablarna I, IV, V~I 'V'I .i VIII.

0- R···G·· . A-' ·N·'<·IZ·> . A·,·· ·C· "-'IJ' A·" pi·O····IG· .:. ·L··_.A··'·V~·J· A····

_ '. • ... ,....... .' .'~ .. "~' :____:_, " •.... 'f.."' _.' " ~-_ ,..:..:_ .' ..

Duza poglav lj a U ovoj knj izi sadrze:

U d·" 1 iii 'Ii' 1 :]" Ii

• v '-0'''' o g" avn un tern '11 p og a "V- ua

',~ : .. /,~, '\": :':- :._ ,_,,' ~ _.~: ~ I. : i ~', ' .. _' : ~ ~[I,.

• Sarno p:. 0" iglav 'lje ..

n '., .•. 1 '__;~. '. .::,:.:.,. . , . . I . _". ii'

. . [. " ,

• Vezbe s>,a"lm:': - o·····P·"I . .--'Q: :-'bl···.·o·· "',IJI! s'),an-::"I"-~'J~a"J" .

-y, OJ' • __ • _ .. '. _ • '. _ r, . " • _. ~. _,_. ~ • ..:. • ", ~. . .,.. • I 1 ~1 . _ ill

. .: .... ~ ..

• P'IO" isebne teksto · n ve koji ce v am porn roci d a proverit ~ svoji r renu itnu

_ ' •• "". ' •• __ .J L! e- . ~~l._I., ••••• J'. ',_.' - _'. _, .' ," .' _::' '_. ". ''',' ~. ..... .._.r -.... ~'. -... .'. - ._.'~ [-., -":.J __ . ., _. . . ' ,I~

". . . . - -.'

brzinuci anja.i nivo razumevanja .

• ' Rezime.

• Kratak pregled daljih koraka,

• Uvod u sadrzaj novog poglavlja.

Testovi

Sed am p:' '0.'· g" ). Be vlja ov .. e k cni ige sad .rlZ'W·l~' seriiu c<~.la: naka i od ab ra nih te ·:k: .. s ,t::o' .va

I . _ ~ . - ' . '. ,. '.', ~.' -'. .... . _.. .' ':.J": '. ~ .' ,. " ... _ ~ . ..... ' .. - '-. ...' ._.' "~' ," ._.. . ..,. = ." ._.'.

k o·:.~i I· ce ,: v - -arn p'" "'0:" m" '-i.o·=-:C~~·I" d a:', ste .. ·k· en .' ete JiI! as sn "U, sliku svo "g'. na p' retka, Testovi u

__ .. ~ . "'_" .. , ----" ,. _ '. I "._.... n •• " •.• .1.. ,.1_.· .' . _. ".' _ :' .', '- , 'J:-" ". '- ."1 '-" .• -'.

pocetnim poglavljima knjige napravljeni su sa ciljem da povecaju brzinu vaseg citanja, testovi u sredini knjige razvice vasu moe percep-

.11

Kako da koristite ~;":i''ii~ k--"'n-:y' ':"l'~g'( tu

_ U(. I\U ~ ,11111 ... 1P ~ If "Ii ", '," .. I .

. ",' '.'

U d

• •• :1 '- ••

val: .

cije i bogatstvo recnika, atestovi izpoglavlja na kraju knjige omogucice vam d,a, U P-"IO punosti razvij et1e S'VOl u punu brzinu cita'ni a·

.. ~ . - .~ ~. .. ..._;, . . _. I: ", ' ,. . '. . - . ....,."_"_. "_ . ~. _' - :JJ .. . :J • _-.':..__' ,. - , ',..~. _ ,_ •• - ~. _ [Ji

Neki od tekstova Z,"8':-'- CO~l'jji: a n "J'. e za tern 'c, u im .. ·_·· aju istori .. JiilUII l~ teoriju n ajva "'z~/n- "l~-

" -' .. '._.' .. _. _". ~_:.....:: .. .... .. ... -.' !. .-_,.~._ " .. _., . ....:_., ".'_., .. ' - , . _ , :' l '_" ,',"._ "," ,_. __ : -_ : ., __ ,.' .. ,_ .. ". ,J __::'_._:_'_. _ ,." . " -

t"" .- . ," " . '_l'

jih oblasti ljudskog znanja; drugi predstavljaju cIanke 0 najnovijim

istrazivaniima 0 ucenju i mozgu, Nako n sto procitate kniizu ne sarno

[ ,. ... •• _ \_, ~ , •. ~.' • • '. • .~ ,,' . - ~ . r. _." j l _: _~., . . II', .' - "-) ,I ... ' ". '-, . :~r... "- ..... . .... - ... '. " :...J' C L? . " -'. _ . _. . - ,.'

da cete uvecati brzinu svog citanja i poboljsati razumevanje, vee cete steci i mnogo sire znanje 0 sebi i univerzumu koji vas okruzuje. Sedam ((Ii an aka u kniizi S':""UI~

\i.t. " ... ' ... ,"., . . _' '-- __:_ '~:J ,Il . ~ ". ii'

1. Inte .. sligencijsk ... ·· .. '~ rat ~ 'n;-I Be' lrontu ,II, ve ·:,~b-I~a<n· _·~."·I·a·'· um 'a-

!II! ... __ .~ _. ,~! ... ,. .., ... _ ..... ~Ll "_' _1.- . __ " __ '

'_- -' ....,;,. :".

2. U" m ctn 0" ·S"I - od primitivne do hr ····1 .. ~c,,.:-a:·· m ske ....

• _. / . _'.,J.J''C_.J.:__''_' u·., "'_____2I _ __lJr, _'.' ~ I'. " '._. '._'. I .. ~.~~ .' '.," ' .....

3 Z'~ II; iI; ij k Ii! t" Iii ... I!!!

..'::~ V'O, In] sxa mte rgencij a

4. Da li smo sami u univerzumu? Inteligencija vanzemaljaca 5 ~ Mozak bebe

6. Zemlja koja se budi - nas sledeci evolutivni skok, globalni mozak

7 'ra':s~ m-";" ozak - z .. ··· .. ··a·· cVa,-:r'-'a:: ni razboj ..

.. v Ii ' : .. '_. .,' ... " .. ' :-.... ,~ .. ~'" ~ . ...:_. . . ....-;, .I. , . ~. ~I .... ,,'.

!Ij,;,

Sedam poglavlja U ovoj knjizi sadrze posebne vezbe osmisljene da uvecaju vasu vizuelnu percepciju, mentalnu paznju, kriticke sposobnosti i boga stvo vaseg recnika.

Poput vezbi za uvecanje misicne mase, mnoge ad ovih vezbi bice vam o.·",.,d.···.·~ visestr uke ko nisti ukoliko ih ponovite n .•. koliko nut a"

____ "_ -". ...11 ~ ~, .. '.'" CJ _ J!.. " , ," 1I_ _ _. _ _. . . ~, ... .... _.' '. _,. ,t

Sva poglavlja su prozeta ilustracijama i dijagramima koii imaiu za

. " ~ .' 1,'- '.'_'" .., .' J I .. '.1" ".' . :J.", I .. _ '--"-"'.",--'" •. -' _-, ._ _ '_.:' ._._£ '--' __ '. - &,. J" . a_ - .. ~ - -

cilj da yam pornognu da Ia se razumete sadrzaj. Takode sadrze i price koje ce vas ohrabriti i inspirisati.

KAKO DA BR.ZO CI~A.TE KNJlGU "B.RZO CI'ANJE~' Knjiga Brzo tiitanje predstavlja kurs koji maze trajati jednu, dve, tri ili ,ce·ri nedcljc, u zavisnosti od toga koliko brzo zelit,e da postignete svoje ciljevel

Pr·:Q·.·· C7~'I:iia···.Iil't·· e nekoliko sled ecih 10· de .·.IJ~ aka 'I~ na ipravite svoj plan U'· cenia

'_"'. " ._ .. __ • l' .'~_~' .~_ .I. ''') ., _ .. _. _.. .. , I ,l _' '_"_" _ .. I ." .. ..l. .r._ ". 1 ..• ..!II!

1- .' '_." ". '':.:'

Prvo detaljno pogledajte sadrzai praveci mapu teritorije koiu zelite

. '_ , '_ ..... _- - .. '.' - .:- . :.~ .. , ,., _. _!;J -' u I . .,. _ ~. L:J' . . '_" . " ._ . .. . ... ...... . .. - ~ . . ~ •. _ - ...

d a" " osvoi ite Pot .. om gru bo odred lil·t, ~ ·v·:"r·c·· unensk '1'" 'p"'" e riod koii C!'IP,t·e···· Pl-'···O.,,~'!"'V' e ... titi

":-'-'.::,,~ ":::JI_.~· " -' "" I. ~::::-: .'. '.' '" '." _".- .. ,~","" . "-. ==,..,. , .. ,' .1'" -, ','" ..... OOJ ."W '.' 1-"" .ioJi, .. I .. '

svakom segmentu knjige, zavrsavaiuci opstim pregledom kako sadrzaia

h... '. ~ _" '. -_.' , . . .••• :: =- ~.:,._ _.. _.', '~~ __ .. ':'" '. - . . '. '.' _ .. ':JI.. l. .' '_ L:_ • • .' • '_ ,_., !.' _ ~ 10 '_"' . .. J ___.l ~. ~' • • - '_ - • .'. '-!J' .

]2'"

.':J'

- :

knjige ... t ako .. ·· '11 V· a .. ····s~',~g.I ..... ' pro g" ra m~"la:', UI' cen ija Z a tIO~' ce V·',·" am biti P'- otrebno S"V" eg .a

." .' I .. _.," , .1 _'. "' .. , .... ' """'""'_:":" . '.' '.,""'., .,' '"" ,'.' ', .. _. '_ '. _"iii' "." .' .". ~. e- "GI " '._ " ," _ .. ". '.' '.' '''" . "',: ..... , .

nekoliko minuta,

Nakon toga, brzo preglcdajte celu knjig ., upoznajte se sa njenim segmentima i pocnite da popunj avate mentalnu sliku ",sadrzaj a" knj ige

iii ~ i!!ih ;0;1'

1 SV'OJI' cl~Jeva ..

Sada odlucite da i zelitc da dnevno prelazite " edna, dva iii tri poglavlja, ili radije da kroz knjigu idete promenljivim tempom. Kada j ednom donesete OVll odluku, pribeleiite plan ucenja 1I svoj rokovnik, obeleiavaj iuci da tum ka da c"~'e~" te poceti i datum kad. 'Q:' cete z··· .. avrsiti S··Q"·

[ [. · _~~L[. _. _ r.....:·.~· ,1_ .•. ~ .' .1 _.:._ .. '.... ·1 .• ....::_ .. ·_~.Jl ':., ' •. 1 __ . _<.'.,r:'.' Ii:r-:' .. '_ ··_.:....:_·tt,JI·'·II .. .'.' .. " i , __ ,l "', ._-'.: '." '_.' I. ,.'

-. ~

citanjem knjige. Dok budete radili ave proracune, imajte na umu da

svako poglavlje u proseku obuhvata samo deset stranica, i da cete najveci broj vezbi veoma lako uradi i

Na putu ste da sc otisnete najedno ad najuzbudljivijih putovanja u svom zivotu - kao prvi korak, okrenite stranicu.

13

v.

P'tQCETNI KVIZ

Da bih vas pokrenuo da razmisljate 0 citanju i brzom citanju, dajem yam kviz 0 poznavanju navika i vestina cita~ a. Na svako od 20 pitanj a odgovorite sa .:A iii NE,. a potom proverite svoj rezultat.

1 Br ·z·!I na Cr"liO'ti'a:"n··'J~a··· veca '0" ,d·····- I' O,~'.O'·'O, r ;e··l'l~ u rninu tu j·iO, moguca

_ !I!i ,-. ,.' .. 1 .. '.' _'_': " ,_'.. . ~ ... ,'. ',.' '. ". ",._ : ~I'. 't , I I" _ .. ". ~, • I. ".~ , .. _ .. _:., :'. iii

~.' '_: . .' ':r

2. Za bolje razumevanje teksta, potrebno je citati sporije i pazljivije.

3. Citanje rec po rec doprinosi boljem razumevanju.

'D'-"aVN'"""

. , .. -.' "'\ e' .

. . :.,.,' ',' . "'<, :,_ ..

4. Subvokalizacija predstavlja naviku u citanju>oja vas obavezno

usp . 0:· rra va It~ koj J'iI C':~": n",'.·e'~, .oph odno elim .'." in iisati = D"," a"! IN':· e .

. .. .. . _' _ "~' .. - . _ _ ._~' _-' _". __ , . ~ ',_ . " I =,.1 III • _ '_ _ "

-', -. .

5-. -. rebalo bi da S··';,C'''---·. trud ite d a razu m etc 110-"·0'"'' ~,.~ 0', m O"~" ga .. 'S0"'t, 0··.· c~'itate·'. DIa(N._.- .. ,-:<:" e ...

(!II! _". ~ . ~ ,_. , ~_ J._ . . . _. " I. _. _ - . I" - '. _ •. .' - . .' ""/ L . - " _. , . ~. [. - . . "_' __ ~ .', ". ..r

~ , -

6. Trebalo bi da pok Lsate za zapamtite 1 00% onaga 5tO citate. D:/N,>

7. Vase oko treba da klizi u neprestanom pokretu duz reda

koji citate. Da/Ne ,

8. Karla propustite nesto dok citateJ trebalo hi da se vratite nazad da biste hili sigurni da ste to razumeli pre nego sto nastavite dalje sa ci-

tanjem. D~e)

!!iii!

9. Citanje uz pomoc pomeranja prsta na stranici samo ee vas usporiti _

i tu naviku je potrebno eliminisati, Da/N~)

']" 0"'".- "':: ... ad la naidete n" ra prob ile rn u razu m ',"1"e..' v aniu teksta ... treb ·.a···· .... o hi .. ]'" d a se

. .. _:_. _. _, _ ". I, w y .... . "_ .' '. .. . . ,_ _ _ _. . , ' .. __ ' ,~I . .." . _. ., . " _ ." .'. __ __

na njemu zadrzite pre nego Ito nastavite sa cita ijem, kako biste hili ~

sigurni da cete razumeti i nastavak, Da/Ne.

11. Dobru iii vaznu knjigu potrebno je citati stranicu po stranicu,

ni k a: . d a ne t-· re '~b- ra ". prec I'"' n a dvad e,~"s', ···C':'·' --U'· -. s .r· a m ii ~U'- d .10"· · .. ··,"k... S·· ·e··~·· n e ~ P"'f,' 'o::'IC~::'I"t:' ,a>-, d -: C:'_"_

.r. .- -.-._', .~., ,, __ ."-,', .,_. ~"~" J"" '" _ • ~_'. _: r- '_. ".!l. _" _.,' ",I.. r.,U. _ '_ :=_,., ••....• ,-. ," ," '. _~' ',.

vetnaesta i svakako ne treba cOtati kraj pre negn sto se procita

P-- ocetak /7 ..

. ", --: -:. '= L iI!

D fN·

lal.·:'>,'·e_ . /'

oJ'

) 2. Preskakanje reci kao navika je izraz lenjosti i treba je elimini-

· D'IN

san, ,c_".:a,···':: e,

13, Kada, prilikom citania naidete na vazne delove u tekstu ...

. _ ~ '. . . ., . -' .,. '.' - - ' -" ... " !I'-' .'" . _ - - " '. . . . ..' ..-. _ - _..,

potrebno je da ih pribelezite kako biste ih bolje zapamtili.

'Da!N,e

I ,

14. Vasa motivacijae utice na nacin na koji vase oei komuniciraju

sa mozgom i ne utiee na V3SU brzinu citanja. D8JNe

p" - II! . ... ._ t i :1',. __ I" - ~,. -' I . _.!Ii -.-, ,,-. "ii"... .Jl iii.. . iI·.'

, rvt segmem _- ustanovue SVfJJU orzmu ,-I,r.;(I'1J1l

15' :,'

1\ '5:" .. "'la···.·l:s~,,'e···- beleske u vek tre .ba da -- budu uredn . e. 'UI uredenoi '1'"' 'S·.._·:t-U' .. kturn . -0::'111

. . iii V!_.., '. - - - -a "_ ". , I - .. _ _." . - e' , -. , 'c.:,,_ - .. - --. ,. -' - - . . . -'. ,,-' , n , '. • ., "" .• , , ".'. - •• -e 'JI . .. - -" ,___:__. . - . -_. _ .. n " --J

form" +uglavnom u vidu reeenica i organizovanih spiskova koj i

nabrajaju informacije koje stc orocitali. DalNe

16. Kada naidete na rec koju ne razumete, potrebno je da pri ruci

imate .. leksikon "K<-·a .. ·- ike b .• ·]~.~-t:~· 0·-· .dm ah .'- mogli d .. a-:·-· jc protu .m·-:r·-· aeite 'D'.··a--'I/N····".·\"-e, ' •

.Ill ."". ,_--.. _" .. _.. ,,_._ -.' .. ~,_.\,.r ,_ .. _. ._ ~ ,,_ ._ ._. ~. __ "-I. .. -'- '"" ,_ .. _. ,. . _. __ ... l_. _.~ , _. . .~.-

17 Jedna ad najvecih mana brzog •. ··., cVita)_'nJii!a-~._J·ie·-· srnanjeno razu rne-

_ . .. .. . . .•. _...!J ,. _. .. _. . , ,,_. I _.. _ ~. ., ,_il _." , I ,_. "_. I . ~ .. . . " .. ~ . , _ ~ ... r. g ~ •

. . , - > t...:..:_.' _:_ ...:.'j

.. - ... ,ft, --- ·t··· ·k· .' . . Dl··-···· -IN·' '.\.-1 .•

va" n'l~ '.e.:: S~"lia··"· .. -a': .... \"- e-·.·

. - J.J. w . . . .. .• . . -- .. .

18- Svi mi po pravilu citamo nekom prirodnom brzinorn DaINe

-e i!! .. '. _, 1 ~ " I.·· I···,. ..,. .. . " . " .. . .. . - .,. . . ' - ,. .. . . - ., - .. . . iii .. .. . -

• • • n

19. Kada su u pitanju romani i poezij a, yazoo j e ci tati sporij e kako bi se u potpunosti shvatilo znacenje infbrmacija i stekao osecaj za ritam

jezika D-a··:~··IN·II<'> ,1Oi

~'_'.J _,_t '. ",' '.~ . r!l.'I.'_:. ~ . '" ~

20-:···.,' B·~··· •. ice -.-t:le,: 'U- . staniu d a istinski razu m nete sam 0'-' ono n a sit'la. se . vase 'O--C~'l~

. Iii _ ~ - ~. .. '" .'" _ '_ '__!.J . . -, I. . ~ ~." . ~ . _ ._ . '. . .' \,.0: .. ' ,I:] _ , .. ,.. _1 .. .1:] , - , ~ . ''-'''' _

J'~ asno U· sred srede DI./a···.··/Nr,,::::. e

~ _ ~ __ ." '. _ . ~ , a '_.,,' ill . . _. . .

..

Ak t- d ·'1 !I; .·1 d i!! d d iiI..-, ~ ii· t·- b v

--.,''-,--,'''" --:--,_ -',.- - - "'.-',-,'. I ~.- '1 I', "-'. ',' __ , . .:-"", ,,: ):-~- --, ,-,- ., "I - 1-----· ;-, - ',-, 1'--',-'-" ,:-:;-'-,-- :II~ . - •. --... .- '.-.--' - --- .• - ": r -

,.,0 ste or gOVO.fI . ..1 potvn __ no samo na, jeuno 0,,,_. prtanja, i to oas n!H

k d II! d· 'I d- d v. ih i k - b

prvo, sxoro .••. " a stc spremru ua postanete J CI_ 'an oc nasi . mstru ctora . irzog

\'io!i' • -t··· 'I ~ b Ii!!! d k l' 0----·0.---.--·0'--- ~it! !II-!Ii! ".

, .•.• ~ - •. Ir:~ -.. ."'" , .••..•. ' . '. -. {-: .-- .,' -. _," -:._ ,.' .-_ '-' .• -.~-'. ,"' •...•. -.- .-~-. ," .-. - -: ""--1' 'I - _-. ',-, ' -, .-~ ," .• -. ,.- ,.- .•..• -: .. ',- 1 .' .,"~.' ," '-I

el. an] a, jer · ....... nrzine 0',> preko ···C" ,'-" reel u m.IHu.t11 jesu moguce.

Na sva ostala pitanj a trebalo J'. e da odgovorite odsecnim ,. ne" .

• . __ • _. . __ . "_. _. _." - '.~' '. ".:_ _- •• __ .. ". , .. _ .• o" __ - ". " __ -> :~" _ , _. '.' _, "_._ .,," .__ .. "," __ .~, ,iii

Tih 19 preostalih pitanja pokrivaju najveci broj trenutnih pogresnih misljenja 0 citanju,

Ukoliko veruiete u OIV'IC pogresne tvrdnie ne samo Ida veruj etc u nesto

.. - "_. "- . - . _. . - ~ . -', ... - _. -' , _ '_." .. _ "-' '. '. - .. ~I." " , ... - . '. -. ." -- '. -'" . .". -' . . -, ,. . . '-- -

'liit .. 'Ii ·t '!iii ~ 'Ii t 'rII't v t f' k t .,-. W t · "ioi'

'~.' " r.'~,'" I _ .... I I_~, ' .~.: .. ·.I·:.~l,· "," :.,,;, '~ ... '.'. "" .. ~: ~ :""'" ,,,--. _I" :'.-""'~:'::-.': -I ~_ ··("I~"·:'~~:-l··~~.~.···· ~.~·· .. ,\···-··I····~ ~"~' .",' '~:.... " .. -., ... ' -~·.-·:I::·'~·.'-·· ~_:_ . ."1' '~~"" ... :~=- ... , : .... ·:I:·.~.) .. :·'.~: r : .... -,.~ ~·':~t·~;: .. :'_~<··~~.·:

so mjetacno, vee verujete u nesto sto ce onstantno pogorsavan vase

- ,:- -- . .--- .~-.~ ke ~~··t·· , ..... 'I!' ,. .,... '.". -,-- .. - .• ' :Y._.... '1'1 ,-., ... - - -._ ... -. , .. '--,,- I,ct·'~' . I'~··· b -~ .. ~,- " .-~. it .. , ~ .... /.- d . ..- , ... ,'.; a : --".

navi ce ci .anja, 1. sve vise usporava I vasu .. zmu cuanja, ounosno

.-./ _,_:'''io;i'_-:--. .- t I!' 0, .- .. -. ~"I·· :' -, --.' I ob , ,- ','. t " .-. 1--. s- 1'- - _., .. _-. II ' ..

o ezavau vasu sposoonost razumevanja.

Kako budete citali ovu knjigu te lazne pretpostavke cc bledeti, a pred varna cc s:":e.···: pojaviti C~'l·~"t·.· put k.-::':'o .• ojim II cetc moci d a kren rete ka po istizanju

_ . __ l!_ .. ~ ~._ •. r. __ ., .. r. ~"_. _. ,_, ._. , ". , d •. _.1. _~ " __ ,,~_.r. ._ !J •• __ • __ " __ "_' , '. • l!. .•

:.__' ._:. ",._ .. . ".'

..... 1 ·1 ~ ..- k-:~ • .. -'.' .. ·t· : - C··.I ··b- .. ·'"' . - I· . c ·t·· .- ,. . '''1-'' 1:- "b-:'" , -" .. ·~'!Wlii ·t·:-·" -. - - '-1- _

clJeva:oJe s_e ,S,lel» pos,avll u.-,rziom CI anJlt~

16

I

G~ d.···:-e:·:· ste '. sad a Prov "'""e":-:;;r-~l~'t""-e'-, S:,~··IV··""O·'·'li'U"

'. h . '. _.' .' ~ •• ' . 0" .. _ ... -.., .. " • . . .. ". '...... • '. ". .- -", . ." "J ' ...

S- ,a~' d '. , a S"D, .'~ "JII! u br ,·z,:,:,.")'! n .. 'U· CV.l'·tO~ a:' ... , n 'J. a: . "I I-

•• :J ',~ _' '_t'.' _' ',~ il~!;J , . r: _,' • "l_ _ ', .• " •.•• ~-._.J: - '.'

. .

'.

razum e"va-' n'"] a

, : // "I .', ,,' ' ," ,,'J '. (

U· .. / , .. ~ .. ''". I b ~'I'-"" k····- kv,··- '~'I ,'fI!!!!'.. '"'/- ·ji/'~ .. ',' . ~ .. V··_I· .... . .... -'.0' I"··· .V' ..... F . ~., ..... ,.Il.-

5 uca/IU~.'" 101 ·.~CI<",,'log IUCE,n/o 1 .. 1 uscvrscvcnjo nlOlvoznlle' Ie pronoc,

PfOVU osnovu od ko;e bi treb% krenuti. Prj tome ne posta;; Isprovno iii p:~~.ag···' resno d'obro iIi' losa~ bitno i'e some t'ocna procenc

• I" _.' - -" .:.f • -" . :.-" ',' [. -, • - .',. _,' -. 'I. . - _.', /1 . " . f' -,_ , ", . - ..,; _ .. _ I t. [' I . -' _ .. ,. .',

vlos,e o'ktuelne P"o,zic"i,e Ko/evIQ g .. ~.'o"d-'·' ono b"',i/O' I. lotmirace IcVvrstu'

,. ( u .' ~ .•• ,:, I. ",' '., . '.. . ," .. "_.... . '<~. , , '" .. u ••..• '.. "' •. _:_. "'_' ". ' •• "_'_". ..,. I': ~ '.1 I.'" >' . .. .:_...... . ,' _ . '., 1_ ..

k ~ v t ·u t' t·1l k k '" iI .,'"

osn'DV'IU SIC o,le se rnozere uspesno onsnun l:~a svom ·.:ro/nlsm' lei IU~

UVOD

U ovom poglavlju trazim od vas da uradite upravo suprotno od ono ga s·~·tio' .... C'~":'U' od vas tr :'a'::"'Z~:l'iit:i U' 'S···V .. 'im 0" istalirn pogla V:, I'JiII im ~ .. T" raz ~>ii'~UI 10" id .. V' 'as

" r..j".. u : . '_ ~'. .~._. -:. ........, -_ . J., '.!~'. - . . .. 1. .' '. I.:.:___ ',. ..,,:, ". r _~._. _ . .ll. . 1 • _ " • ,' _ _:. -.' ~ I .. L '_ Ullil ,. - . ......;,_:_ . .11,~ - ,,',.:1 .

-' . - [',

da ne citate brzo, jer Je neophodno da izracunate SVOoD sadasuju

'l II k k bi W III" d k - iii iii If' Ii II!

,~ ... r.zIDU kako biste tacno prucem 1 napren ,3" kOJI eete ostvaritl u

, k k . iii

nastav cu xnjige.

Vas nivo razumeva ja ce na kraju ta code biti testiran i to sa, 5 pitanja za koje ce iii biti ponudeno neko iko mogucih odgovora iii ce se ad vas traziti da procenite da lije iznesena tvrdnja tacna it' pogresna

KI/' ad a budete cita .. di tekst nemoite n"'II' pr evise n ]l!i prem a 10':-' 10 .. ·· ibraca 't1 paz .. zniu

'= _.... _ . ". ",~", _ W.I\ ... J_ ."-' .,.", 0 JJ" ". '. ,-,"'_/ '-'._'. "'. .':'_ ' ... :" 1~ I." I~l ,_~

na njegovu sadrzinu; neka vam cilj bude tacna ono razumevanje koje biste obicno ocekivali ad .sebe kada c'tate ovakvu vrstu materijala.

Nem roite br .. inuti 0'·" even t . alnom losem rez r- u ltatu 'U' brzini '''''1'1;0;, ·ra····I-

0" '. - . "J . w . " _." _ .... '. '.' "....... 1 .. '. ,,_,'_'" _ .' . .... ...... 1 .. "' ... ,-= I.'. ". ,. '" .. ' .1. '_~ .... , 1 _ .. n

zum ieva mju Z::: .ap iam tite ". da Jili ~ o·v-·' a k .,( nj iga n .apisa na za ljud le~' koji '~e'-···:le::'C· d la

,_.I l_ 'J .• "' • __ '._ •. ' ._:.___:_ ·uu I ._ ... " _~ I..... ~ ....• "_'_ ,'" "'_ 1 .. ·- ... ..:.... _'., :J':'_ ,_'_, .' ~ ~r. _- ,I I_ · .•. :1 - ..... ,:.. L .. -:J I.,' . I.,

'. _. :-. !.'.:.__. , . . J '

pobolj saj i svoju vestinu citanj.a, i da su slabi rezultati u pocetku ne sarno

uobieai eni, vee se i ocekuju,

Za .. uo, n em noite nasto .. ia 11',· de: a po .. istignete v e ,c"····:Uol hi' rrzir U~I~ o .. :,d···· .. uobieaien .. ~ ·e. ~11;!j

. " . ' " ~ . -~;. :J- - - ." . J.J. ... '.' " ~J .. n ",,", .• ' •. ' .•.. _.." '- - .~- .' "-' - '. - ,_.1 .. ':1- . -' I,

izuzetno dobre rezultate u razumevanju; nemojte brinuti ni 0 rezultatu, Priprernite sat da yam bude pri ruci i budite sami dok citate (ukoliko neko drug] bude merio vreme vaseg citanja, to ce neizbezno omesti vase

17

l

razumevanie l~ m noze vas navesti da citate U' Z~"u-'-rib['il a no; eke osobe mozc

,-~-' 1.- ' 1 .. ,".-' ""~' __ "I ,- , __ " .. ,' ,-:,. e '--_'_. .1. -,~ ',' ,_.1,._, ,J", ,--,_, "" . ~ ,'.' ,-" _.,' .-.'.JIi" ,_1_ .,"__- .. '<_j ' ',_---~, '. -' '_ . ' __ '_"--',

cak i usporiti).

K·· da dodete d ,". k -', ... - iia cla .. 'k---" .] 't"- .... trer tka r» .... led ite n .... - sat ,~ a __ a ,; oaete uo craja cranxa, isrog rrenut \\3:, pogteuajte na s,a,~ 1,

izracunajte svoju brzinu, Kasnije fete dobiti instrukcije kako to da

dill! ura frte.

S·--" ·,·,,······"1· ':-. it '.' "- .'-, , '. -, ." -.',-. , ... _.-'W.., -.- ite --.,',,' -:-: :~c' -'.' In r . -.",, d . ~W~tc .. tte tekst k .",-,-~',.'!'; sled '" 'I t ".,-, , »d. ---'.' .. ',- h

epremne se 1 pocnne normamo ae cnate _Ie_/,s - -:~D:J t sie 1..,. (110' oamar ..

P,DI,'I' T.",·'''l:?S'':·T''·' Inte Iieen C-" liski rat na frontu veibanja uma

- A IV.J .' J..:",~.:'. ' ........ - ~";";'bI,a:;-~::,,':J"~' H ......... ,"I __ '1.1", "-',,::'~ ,,':;:1 -' ,,;".iIK

Berzanski analitieari, 'P··IO·P-!:utJ~ astreba rnotre na deset osoba iz si likonske

... '. . ......:.~ .. ',,' " __ .•.. _1_',_ .. r~-· " .. 1'1 ~.~. '." I. ", -. ~_ .,' -.". _ ;:J .1,. " "" ,.' .. " .. ' . .' .. _ I~·."_ ' '". " '~' •. ,~, .. I h " I" ",)~ ,- .. = " ..

doline K//· a" ida p "0"" stoji l~ najmanji na g:" ovesta .~Ii d a:' bi J'. edan od n -J~! ih m oga 0" ,'-.

I ". ,1,:-:., 1·.···· I~',,::__> __ , ,--._,.-,' ,1,.1. _ ,I:.' .. 1 1 :' ..•.. i "" I .,1" ."i'_)~"' .>.: 1 ._} ~:~,---/I__ .. _.' _._-_ ---', I, .. ,_. ,---,, __ 1.---,,_ J.~L .. ' .. '-_~_,,:,;_,I!/

. .-.' . :=.. . ._~ I_:. , _' _ .. '

'p- -'r',eci iz preduzeca A 'U p' sreduzece B dolazi do pro mena na svetskom

", ". - -,"' ,-", ~"" - ',_,-'_- :_ ,'_:_ _"' -e "__" ~ _. _, _::__. - I·"'__: ,-.'.,"' ,': " "'-'.- ,,-' .. 1." ',_- "'-'C-"" '. -, -' .'~ _.,'_.,' :.: ---', ',' ".1 1 _:"._' __ .~.~ _,j ,:" __ '. ., ~ '':::''';'''I-·.,:_ ~_. ,_l_,-,

, ~

. '1!iIli'. 'iIiiil k ,iii ~

trzistu a [,',:,'CIJ a.

Engleska kom isija za lju d skc sp':"o's'· .. sobnosti n iedavno J~'e'." obiavila rezul ..... ,

-~.' ., " _,"' - ". ," ."' -' •• " [ .' I . ',', . I • • • .I ,"' ". . . '" .. _.' ~ .',. ,".. .. :: _,' "'..... ..". .' '.' _ ~ ," ,"!-l.. '"' . ~'" t - •• . • - . :-', 1 ," "". -. "J ,.... _. '. -. "'~ . -- .' ~. .

t ue ".", ikete r lJ!'.~"~ ~,' .. , "~I","-,j!", .... da od 'IO'ol . rhu iskih b -:~"t'-"" '--,' ·k-,·il---

aJ: an",e_e u, fi.,oJoJl JC prlmeceno:,a~ '00_' .. ,,70' VfOlu,nS·:l .. -fl-8,nS,,11

kompanija, 8101'0/0 niih investira znacaine sume novca i vremena 'U obra-

. , --. ", . -- "_.__-' ----- ~'---:.,' '--" ., .. ,,' -,' ~,' - '~ . - '.,' ,,~'" I. ,.. .. __ ' ,', ;J _'-, '-_" " ,"'-, , I ' __ '" " '._ .-' __ c .-'. ". ,'_ " . __ ' __ --' ' __ , .1,. ,'---_, ---,_' '

zovanje zapos euih. kod ,- 0% najneuspesnijih kornpanija U obrazovanie

. , '.' . I_, .. " _ ' .' .:_:__c ". '_' I. " -- " ," ". - . .' 01 , . '.'::J 1 . : _ '. . " / ,- " , ", . I", '.' .. . . . . .' -. . .I '. . .. ' . ......•. . / _ j.1 ~ ". .

zap 0·', slen ih n "I~ [I' la z~.··e-·· _" se ni V'-'-' rem e--"_-' n "Ii novae,

[ __ . . .... ' ," ~. '" '" . ... -- ~ "= _ .• 1. __ ~_' - .. _. ," .", _," ,I - l I .... - ,- ._". ,'" .~_ ....... ,"_ ," ,.1

U Minesoti je sproveden i.Platonov kompjuterski projekat obra-

. , .. , ,-' ._~ .. '-'---' ''1'1- '---' . '- - IJ .... .'J." ..... . ..

zovanja" )'" V··'~CI~" J·I~' UI speo d a p-' -'0' di .. gne ak '-~ ad em ski n 'l~V"- ,'0""" r 'azm '1s~lJ" anja 'i;

E:.J_, .. , .' I. '_. I_,' _ .. "_", - I!Ii.! ,- r;::l •. , - ", "-,- ." -,"'. -' .. _ - - ,:_., _:_,_." __ ' __ .~,,---,,---,J ',~'_, .. "I . '_: . ,. _I!E....-,- , ,1,. ,,"'" '.", '" 1

I":', : ... _ '_' _." _ .', :". -. "

rezultate --', kod '2-~~'O"··'O',"I··, 0-,'-" 0"·""0·"'" ucen ika

'. .' l' . . _ ._ .. I .... _ •. -. ~ ::J <_" _..:._ '.' "'. ' " '" " Ii L.:.: ,' ... ' ..' . _. '. Il • \, ":. ", .'"

U voinim redovima sve veeeg broia drzava mentalne t.borilacke

'.' . :J = . '- ' . .. '." . ... .. . .-- . .'. ..•.. '., ...J!..... - '_, .... - '. - . , '';__ ~- . -' .' - .. - -'.' ""..., -' , . .' . ~ __J. .

vestine' postaju jednako vaznc kao i fizieke.

Nacional n 'l~ 0:,1- impij ski kl": 0.'" m iteti posv ecuju It do " 4i·O:····~:,~ V· zrem 'C," en a pred -

~ jl •. ~ ._ .. ' .•. I _'_ l • ...:._ '_', _ _:'_'_ .' __:. r~ _ __: _,'.' .·r~ _~I. ,_~w ., '.,,'.' I . ~w,. '. ' . _, . u ... ' /1(, ,. '.' I ," .. ~," ~ I

~ .' "~

videnog za t: ren .inge na razvijanje pozitivnog mentalnog stava mentalne

•• ,'._ '_:J ..•• , "1£, .. ' .-',', .' ,.,_. , .. " ,..... _', ... _!;-J .. ', ,.'." r;_~~.='_ .'.,1 . ~' '. '_'_ I' ._" I ~ 1 __ ,_ ... _ , .

. ' . , .' I ' .- '.' ~ _ . ~ _ ....

~I~' 1<1 ...

, , - .' . " -=--;---: "',-. ~ " I .• I '1' .'. ' . .l·' -',. '" , ' ."

snage 1 Vlzu,emzaCIJe~

U udruzenju Fortune 500 (fiji su clanovi 500 americkih kompanija sa na;'vecim p-rofitim,a)'I- samol p<rvih p-I'et komp.,ri'uters,kih komplaniJ'~a PI'!O"-

_ _" _ _ . ,:......_.. ~ _' , " . " _' _ r~ L . ,~,.".. ,____:, OJ • _' ,,' " •• :,' , '.' I, '_'. ' ,'.. ~ ," _":J I'.' '. . "J' .. '" .' ,I ." 'i: ' -.' ;, ... _ _. ' " .".l

tr,osilo, J.lile p're'kIDI miliJ'~ardu do,lara na ob'razQvan'i,e: zlap-"olsle'nih. ,a r,azvoil

.', ---'__:_,'- .. ~') "",,- .. :-"'----"'-'-.-".--. ,_,_,,---,_,,-,~.,.-_._,---.-_l,_- "--' -.__:. -_:'-- ... ,1_. ,---,' -, '.' ' .. ,' '-" :.J'" ,,, .. , -., ~ .,' _, ',J

intelektu.alnog kapitala postao je osnovni prioritet, "ljucujuci i razvoj

sv,·,':e···'ti'cs-··k.-"::"l"" 'n-'a-c'a'~m' '-:o:~n-'-'I~Ji!!' e.- v'~,a~-lu,tec, - v'a'··I-u' ,'t"le"' l~'n·~'t-~ll-·g,~·,e·:. ··'n-.tc'-""l!!!-J· P-

" • ,',.. _ _. ' __ '. _I • __ r!....._. , • ~ _ _ _ • ,_" '~'. =.J '. ",~, .' .., , '. :J \.i , ..."'. ~.' ~ !I

. ~ '. • • . .j

U K,:··,'·'·-,-,--··· ,'k' -,'.,', dr·: -, L· -~"" A'-' '-l-b---·,-···rt;~·'·, M···:'··,·,·'!i.i",·- 'd-:-"- . ····,-:-t-· ',-. ~ ... " '--:-"'--'--,","" '-"-""'-:"'"b-,,-'" k-,'~··,·I .. iI. '.',

,c_>"ara_,:,BS,U,_' __ UIS:.I~jle_o~: ,aca_:__o, posao Je prv,8, OSlO -a,:oJu Je

- . '. . 'k' .-. I '1,-, d- -. .....~. '. . . . ". '. , . . 'w .. '. ,iii '. il. ,t '.. '. , ~ . - -to , ,.]" iii. , ,iI .~,. -'. d' .. (-..- '''-, . , - -'., -1~' t 4'r~ 'k'~

ne, :"a. va~,a nalmenOV,BJla m.1nIS_-rom za, Ine-lg,encmJ U 1.,a a mu ,PliO' IIC 1

ma'nd-~-a·'t' d'-a··,_·' u-'-,ve,-', ,·'c.·-'a·· .• ·•·. me'~ 'nt-a··~ln·u- s<na··.·.·.g··;·· •. U'1 na···.··c··~··· .• ·;IJ· e

___ .,. ' _', ",' __ '_ ' .... _",- __ '_ ."_ .' ._' __ ' . ,'_"_' __ -.' .,. __ . --,.Jl. 01;

- . - .

18·'--

_.'

I

S d ~ k k k' I ill d koi I ,_ 'il _ ,., " ,

Ve'~OCl smo kvantnog sxoxa UJU S 10j evo ucijr - svesti inteligen-

cije 0 sebi, i saznanja da sc ta inteligencija moze odgajiti do zapanju-

II" !II!

juceg nrvoa,

Ove ohrabrujuce vesti moraju se sagledati u kontekstu najznacajnijih problema definisanih u poslovnoj sferi.

Tokom poslednjih 20 godina, anketirano je preko 100.000 ljudi sa svih pet kontinenata. Oni BU, kao -20 podrucja u kojima je neophodan

~- -

napredak, najcesce navodili sledece:

1. brzina citanja

2 ~ v~·

iii razumevao-J'e procitanog

3. onste vest ~ ne ucenj [a

4 C!a' ivladav anie eksp '1'0' ··Z·IIJiliC··· informacija

JIj ii:],i I _, .'_.:..~ -": :JI"'" - '''-C':- ", _,[ 1 • ,:' I _ I ' • ," h , ILl. '". >: .. ' ~ .'. ~:.

5 r ~

.~, .' pamcre:njl e

6. koncentracija

7. verbalne vestine komunikacije

8. pisane vestine komunikacije

9. kreativno razmisljanje 10. planiranje

1 d ie belezak

'. I'- voc i .. 1enJ ee eza ::<, la,

12. analiza problema

13. resavanje problema

1· 4j m -'1[0"" itiv acija

. __ . .. . . '" I. , I, ," ." '.'

'_ "

IS. analiticko razmisljanje

16. tehnike polaganja ispita

l7···. 0'"' d rediv a,:··n" rie p'- r ioritet a

!!i! ':_-" ," ' .. '_' .. _r"~I'" ... ....:. _". . .. ".' .. 1 .. :

1- 8'/. orga niz a cija vr emen .a

• ,". , ••••. 1 - . 1 -;: • ...1':, _. _', ••• ~~. _ _. ~I_' ._,' ••. ~._

,_," ..

19. prihvatanje informacija

20. pristupanje poslu (odlaganje)

21. postepeno slabljnj c mentalnih sposobnosti sa godinama

Uz pomoc modernih istrazivanja 0 funkcionisanju mozga, svaki od ovih problema maze se relativno lako resiti, Ovo · strazivat de pokriva sl ed e "',c'~.:e:,·: oblast i ~

" .... ." - - - ...., Ii

I .t= nk .;:.:.', .'.'-." !II .. , ,':;c .. ~ .iI' c'· 1""" ' .... ", ., d . - .. ~: - .. ;--- . .- .. " .. ,c. :~d'c a"'-'n' ,,:.-. h '-"m'- risfe ,'. l.un.; .. clonlsanJe ,ev'e )J_,esn,e. m,QZ .:~_,.e - e,~I._. '~:,l~re

P" . . ,. U· -,. . . . ..... :J. .. _.iI . b -- '!iii.. V"". 11- fi.

rvl. segment: . '. S.;fI'IIOPI.&1t ."OIU ,:."rv.nu CIIDJ}tl

G·,;},' .J ''1, p" '"" - . ..1...... brzi ,"",-. ~ .. ·

ae ste saaar rroverue S;VO}'2l,Q'UaS'1J1f orzmu cttanja trazumevanja

1

2. pravljenje mapa uma

3 timovi II'n'" . el ektu . 1 a:' nih k·I:·<o··J " rand ,o·C'·',s·c··a· ", koii v:--····· o·'-·,'m····a· :"1 bra 0··-····1i1i o·····.p·'s<e'· .. ·zn~;o··'·. c·~·~t'a·;I·iu,·:

!Ii.il.I .... _ I ... __ .'_. ' "., "_'c, ''___~_''''''' ','. "'~' "_"'_' ,_I .. '.' _c[I,_, 1.1 '.-11- :J"

. -

4 ".. _. ,,' I, 'IIjjf'k tehr ik

. mnemonl1c:·e tenm :·::·,·e

5. zaboravljanje naucenog

6. mozdane celije

7. mentalne s:· iosobnosti i starenj e

Fun -k ~1·O·.: n iis Q"'; .nje _-' ,l";!,,, ;·V.· e , .• ' de -sn .',~ m ,~o',.'.,~·~ll····:· ·.n'.8 h'. _-' . em dsfe r -e

~·~!.S .. _ .. ~_.,_ _ ...... r •• _ • U'j. .. ~ ... ~ ~Ut._. ,~, ... _ .. ~ P"~. . . .:;.

~ -:. :

S d I ,.. ¥ d I ~ d 'lIw'ld h "~ b

_ a,:-_a Je' vee OpS" Ie poznato I":~:,a s,le . ev,a 1 1,'Je,sn,a . 'I" OZ,'- ana hemistera bave

razlicitim intelektualnim funkcijama. Leva mozdana hemisfera primarno se bavi Iogikom, reeima, brojevima, nizov. ma, analizom, linearnoscu l'~ listama a>" desna mozdana hemisfera ritmo .. · m bo .iama l' .. magi ......

',.'.'.' 'I:__c 1.~._~c___L, I, .' " .. ~ " [.:.1 •. --' ,_ , "', • ' .. ' ". ·.,1~1, """!iI' [, -'J'-- L l._c". ,.,. _,..I ..

nacijom, sanjarenjern, prostornoscu · trodimenzionalnoscu.

- -_

Ned .. , a:,-:c~·'V· ·n-IQ,···.--·, .iiI e·.--::. z, .. .ak .. · ..... ljuceno . .-··" d .. : a::···. leva m'"" ozdana h "e,"""m" iisfera n''''' ije s"a:-Is,~,v-·' im

._ ~. .... . _ . . l _ .. ' _' . ~. !J ~ , ,_. • _ •• _. [ _'. •• • • ., ",,", _. ,._ • • _ •• !'!'!l ., • -.1 t _j ,_!l . " "_ " • _ ' .' .. ' _'

, ~

"akademska'" niti je des a sasvim "krea' iva, intuitivna, e otivna'

hemisfera, Na osnovu broinih i opsirnih istrazivanja danas znamo daje potrebno koristi i abe hemisfere zajedno ukoliko se zeli postici i akadernski i kreativni uspeh.

Ajnstajni, Njutni, Sezani i Mocarti ovog sveta, poput velikih poslovnih genija, kombinovali su svoj e lingvisticke, numerieke i anal "I if cc vestine sa imag .inacijo nn I'"' vizu elizac ijom kako b"'II" stvoril )"l svo .• ria krea-

...... , '-'"--' --,,-,_ :, '.:' ,.,_._ ,., . '.' _, .. _., _l. ,-j,_:._, "",c' -.' ' '.' , lii,Ji "'J'-_' ,_ C'.

tivna remek-dela.

Pravljenje mapa uma

Koristeci osnovno znanje 0 mentalnom funkcionisanju, moguce je obu C71;o't"1'~ liud e d a rese bI:'I:··110· ','. koii o d go '.-- "e'-,-' n' a rve d enih oro .blcm i a: p. obo clJ~sv.a,:-~,n··J;!!la:I'

'.' , - _;;JI .". -.. . ~ .. ,1.'_" --" 'J '.' . : .. ::.,.' .1._. . , .. _" __ I . .' l , " :" .'.- '".' "'J'" .' .' -'

eWe·' sto " d:~'lo·····S:t,.I_.I'"'Z~·UI I l~ 5' ',0", O""I~/o:-'

. ~ .. ) ... ,." . .I: ',"_ ,,'_.,,':__.,. ,_ ...... ,."., .1 .• ·/ ..... 11JI(:J.

Je "d':' an 0,> d m ... rod emih m e to .. -··d.~ a postizan II'a'"1 ·t·:a·-- kv .. -ih pob ... o"-··'IJ .. s~~"an~·. nja J~l~' '1" pr av .....

• • -, • ~. ,". j • _. " •• '_' _ 10_' • ". ,. l - ••. " • • .• " •• 1, ',.. . '. . . . , ,".. " '_ "_ ,_ ' , ~. , ~

,._. '", ,..'_.: '_"' .

lj en] e m ap .1··la,~· um a .',

" _,' • _' .' , • -_ • [ • _ _!I •• [0 _ • ,II

-',- 1"::--

Kod tradicionalnog pravljenja belezaka, bez obzira da li se one prave u svrhu pamcenja informacija, pripreme pisane ili verbalne komuni-

t ,.·,:c "~., c' ".'. i! .. ' .. ;0;" -- ~""I'~ .' .. )iIi '-'. ',,'. ··bl ~II'.··' ,,-.~ ] ~" , , -:"11' kr -. ··t: ii, ';". ··c·', .

xacije, orgaolz,aC·IJe miS_I, ,an.a lz,e pro.' : .. 1 .ema, P', .8,nJranJ,B, I 1 ,'" e·,a, . .lvnolg

ra·' z·,,_,.m· ·l~s:l~i'a·n· -·~~a~-. standard '-'1 Ii n c ',a"lc{l;ion'-1 preze ita ··C··· '~JII!,e""JiIi e Iin ear "an";(1 ~ .... UI·,. form I" reccnica.

, . .1 __ " . '_'o!!' ...." , . - ' _.'- \;;.i'_ C , ". c •• ', . .." ••.•• _. _ -'. '-- ll~._ .. ,~,,_, " .,. " . or,

,- , [,' -~ - .' - .' .

kn tkih I: .'. t .. ·· fra .. - ili i '. ' .. --ilj,Wldlil".1! , ... I·I·;o; ..... ilfabe ts kill; ,- " .' d .. '- ih -- ...... ' ..: sk ,.-, ." 0" .. ~

. a .. nn ls,a raza ],1 numenckt ui ananetsxi izveuemn spisxova, ·,.·VI

todi )- d d t tk boi ~'I iii lika i - [I!;

metot I, us' ea nenostauca roja, vizuemog ntma, S uca 1 prostornosti,

20"

,

I" :.

P, ... , .. it""'-'g' '.-., '.'-- .. ' , tt: , 1 uanovite DI,'''Ii·.·. brzin U' X,"it'· 'Q-- nia II' !II'·1 ..,e:=.m.e./l ~ U~·,I:, .. I'''U Iii" .I~ a IIi'Uj'H ',' 'b .;" L'. .;.; ...

Gde ste .. sada? Proverite svoju sadasnju br 'inu ,C'iIOfYC' i razumevanja

----~~--~--~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~,.

I

sputavaju razrn ~ sJJ- anie i bukvalno ometaiu sve gor navedene rnentalne

. ___: - " •••• • . ~ • _ .~ ~ _' - _ ' '_.' • ~ " . I • _ '. • ., _' _ .' .. .: '.' " ..' _ • ! • ". . . ' _,. t._.,' " '."" ". •• _ ' •

pro ",C," ese

_ '. " .. - ' '.. to

Nasuprot ... orne, pravljenje mapa uma podrazumeva koriscenj e svih

. ' , '". " _, . ", " " , ' . L C__, _ "~I ,~_,' :,' ~ '. _ " -, ~ ' .. ' " " I, _' '.. ., . :, ',", ' . / ',_ " .,', '. .. , '_ '.', ~" ,__:_, '.' ,_!, ',',. ' '_', '. _ '_.' '_

mozdanih sposobnosti taka sto se 11a srcdini stranice na koioi se vode

'''.'., ~:, .• ',C_: '"',_""""" " '.'. , . __ .:'_', '_'-' .• " .'.' .' :__,_,,~-'. "'., . , ..• _:.,-_cJ 1 ,'., ' .• -,_,.,".' ',. L -"",'j"'J ', ..... ",'

be: 'Ie-c·'s~k"···· e~..:: stav ~11~'"'a,:·' S,;,I)I!!'k::-'a:' kako bi s·-··e·· 0:,' laksalo . pam ce rnj e ", k:·-' re a> t"1"','/1-1-'0"- d .. obijanje

" - ,," ",' "',,',': . , '.' ,". I . Co,' '".! JI ' '.'_'. ' ,"', '"., ' .. ', . I " I _ . ' ,',,' Co. '. ," _ '. '. I" '_, _" I.'" "" , __ I., ~ :" . ~.', .: ... , "'.". ' ,~ '. "'" ',:, '. -. '.' " '. ,,'''.

. . . ' - .. " .- .

ideia a od tog centra crtaiu se grane koie 'S" sire u ITI'reZU asocij acij a

'"", :. .... '.::-'jJ '" ,- , ..... , ",,1'...:; .. '" ;.',.-._ ,I .;, ". . ,', -:JI _.! ... ,,_. '=.: ,', ,,"- \" '-'J' I~ ' ... ' ".' "_ :_ - - ,':',,/". , " " '".',:", ._:, ,._." ' r ' ,,". ' ••• 1

koje spolja o' .. dslikavaj '. unutrasnju stru kturu m ozg ta Ko .. ,'.r.·l~I·' .. rteci ov aj

_' • _. • • _ _ 1 ,. • ~ , , _. • .'. • _' ," "_ .', ___jl • _ .' • •• _ '_" _., •• ' " • _ ,:1. !II ~ '_ ..~' . . !!!I!J

,_ 1 - .'_ • ','

_' _' . '._ " ,

pristup, mozete spremiti govor za samo neko. iko minuta, urnesto da na

. 01 potrosite dane: Pi roblemi se mogu n .savat! sa vise razumevania 'j brze:

._ - .' '. -'" -. J,' ',_.. _. il ", _." ',' _ ',_ . ro, '. , _, •••• _. • I . " • i:___: .- . ". _ '. . _.'! ,'._ • .' t. • • [._ '. ---! -" '. :..I' .., I ',' I

pamcenje S~. moze poboljsati do savrscnstva; a ljudi koji:e have kreativnim razmislianiem mogu doci do neog ranicenog broja ideia

" ._- .. ..:1. I ~ - ':'_: . I - '--~_" :J':' . ,,1_ '2..,': -' '.; ,'._~,' "' .. '. ,- " r- :'--'" "'-"'-"'::.___~ '"_, ,'. "J' '-'=-J. - Ii!

Timovi intelektualnih "J,kont'an'dosa" ,koji veoma brm i opseino citaju'

KIQ"·.'·.m· 'c· bin iujuci m ap 'e',-!-: un aa sa nIO·"" v 'im tehnika ... , rna sup er brzog ]11 O,"P' 'IS'~:,'I~r'-n' O'_'g~'

" - J • _ _ ,_.' '. _' I __ ' . _ .• '. ._ b,l. . ,_,I _ ~. _', " • .• • • • ~ _" ..., ,_._ _ ....",'" _ .", ' .• ,' " .:__. L!_,'. _ ~ '_,' _"

. . . .

. - .

citania (ko .ie,_.'_ omogucavaju b .. irzine 0. d p .. rre ko I 0""0':,'10': . 'e'-'I"l'" UI. m im ttl uz

,-, .,.' i;Jl· '.- _ - :J ". \"J,,--,. ", _ .. ,,_:'" ."", 'J " .'':_:_ ,... '.' " ~'":... ,,,-' '.' ".' - -.' " '_ ~" '_ ,_ h s "", L

odlicno razumevanje, i eventualne brzine citanja i oko 10.000 reci u rninutu), moguc je s voriti timove intelektualnih ~,komandosa".

v.

Citajuci ovim velikim brzinama, praveci detaljne map' uma 0 knjizi

i njenim poglavljima razmenjujuci sakupljen s: • informacije 1JZ pomoc aprednih tehnika pravljenja mapa uma i prezentacije, moguce je da cetiri iii vise osoba za samo jedan dan steknu, int .grisu, zai iamte i pocnu da prim enju __ ~iiu UI' S~'V""'O"'~"',m:"'" profesion ialnom '.' Z~'l~V,·",,·o·,·"tu'. inforn ]-'·a· C· .. :I~~!II'le· .. ' koje S':·U •. s:"a·-·---,

_. • _. r'~ , . • • " 'c, . '. ..' ---= ", 1 t. " 'l! . " ",' . I. ~ r!...._.· • •. . ~' .' • _' ". l.' • In' .• ,_... ". - • .,... •. •• •

_ :~ , • - I ' •. '

diane u cetiri cele knj ige,

Ove tehnike su nedavno prirnenjene u mu tinacionalnim organizaci-

jama "Nabisco" i "D"gital computers". Tom pril ikom 40, odnosno 120 izvrsnih direktora podeljeno je u fetiri grupe. Svaka osoba u svakoj ad cetiri gru,e provela je dva sata u primeni t I, ika brzog i opsirnog citanjajedne od cetiri odabrane knjige.

, "a~' kor isteka ta dv a sa ta c~:la;~-n""'o' "V:·I'·I S·~·V< a' ·k-"::-IP.. g"~;r' u 'p': 'e·-··· m':' eduso br "0" "'1 S~'UIII Id~':!'I~~-

I' >."'. "', ,-,", ",'" ..,,,',! '._, . "-, '.1 _'. '~'_' __ ' __ ' '_. '._,"_ ",_,~ .. , I,~. ". , .. j;:'

cutovali 0 knjizi, nacinu na koji su jc protumacili i sopstvenoj reakciji na nju. Svaka grupa je potom odabralaj ednog predstavnika koji je odrzao jasno predavanje svim clanovima preostale tri grupe. Ovaj proces ponavjanje cetid puta, i na kraju svakog dana 40, odnosno 120 izvrsnih direktora ove dye kompanije napustalo je salu u kojo] se odrzavao semina- sa informacijama iz sve ,cetiri knjige koje su sada ne sarno imali u glavi, vee su ih i integrisali, analizirali j upan tili,

Prvi seIUlne.nt' i Ullallo'vile s'vaiu brzin,u cilanill

. . b. . - _. ,[ Ii ~- .' _. - ~ . t I. l I . • •• ;J.. '~" " , .,~. ~ . 'I .

21

,Gde ste gada" Proverite svoju ~a,,'·~Qi~l.l1Y·"~':I'·1 brzin :'1,' J:if'u'C" n··y,"~u···,··· i ..... azumevanja

__ •..• ~ .•. ,_ .. 1_. ~ I OJ •• _" L. "_' ~ 'ItV, !tIl k,l1 .. UI .~'·I UJ . I' ~.l" .IL __ , !~'j ... .' I~ r·l!Lf~~~I .. W 1.;'l~lfl ,[W'

. ~ : . . . .. .

I

.

OV8'il pristup se na slican nacin moze primeniti i U okviru porodice,

.. ';J .' - ... I, . .., , . I. ,.. . ...., .... . ." " " . . . ' ., ""..' . .. '_' ., . ,

i vee ga je mnogo porodica sirom sveta koristilo

"_ •••• I: . . [ .' - '- _' _, '_ l • I:;' ",I" .• -'" - '_'.. - - I • _' _" _ n _' _. • . ll"l "_. _ 11", .-.. _ ~ " .1, -' . .' ,-", / ..

N··, edavnc ,~ ,";, dna ·,,·· .. ,·· .. "'··,· .. ·d, li!f"" ,iii , M" . ,'. ksika ., "', ,', Ii! , , ,,111""",1',, ',.1, ~""'"'''''' I •. I"~"

"'. enavnoj e jeona para rca rz _c','" exsixa na seminar PO,SJIlB ta svoj e troj e

d II"" st "',- ··",·t·,·,·' od - ,'~'···,··,,·t·,· d . '.' ". ··t'" .' aest I'" idin ',.' Z,:,.·'···· d"'" ',.,'. : ': .. , "' .. ' , ' .....• '.- , ":'.' ·····,t:, "'I'-~

'_ eee, Is_arOS_lIO' . ses 1_0 petnaest gocma. z.a uva meseca, on] su posa 1

" , .. ih ·I'I.~,~ - V_iii -.'" . ,,- .iil . .-,.-'- .... ii' iIi_ .. it b "'1- iii, ..... n '. b - .. d dv: da .. ·· ,

naJ~'·.IIO J1 ucernci svoje generacije 1.,11 su sposoom ca za t Iva, ana, U,Z

I········,·:'···"~' d"I,II, .. h cla '.',' '." -,' d '11;1······ ",······1 ,""~, .. ' .. ' , " .. -' ,~tc,', r. "~,-,~. -.,' ",' -., '~ .. ".,." , d ".'

pomoc < rug 1 a ctanova poroi Ice, nauce ono za S"8 J'C prosecnom ce-

tetu /. 't;j' ... " .'. ik ' ... , .... \,·t·, .":':' ,,"b·,··,,",· '. ':'.' ",,,'' d ~ ~ :,' dar ~~

el, . ucenl. "U .po:re no go . mnu.ana ..

Mnem'(Jlni'cke tehnike

Mnemonicke tehnike su prvi koristili Grci i smatrali su ih "trikovima". Sada znamo Ida S'U 'Ie: tehnikc cvrsto zasnovane na mozdanom funkcionisanju i da mogu, aka se pravilno primene, drasticno da poboljsaju

j!!" iii

p,amce~Je ..

~

Mnemonicke tehnike zahtevaiu koriscenie principa asocijacije i

~"-'_' "..- - ' .'~-',.' ." .'-'--'~-' '_" _. ,_ ..... " '-:J -" ., ",-' _. _ .... _ .. , ~ ... " '.' 'I. . ,I .', .. " -- - . ' .. :: .. _' .' "." _

imaginacije, stvaranje snaznih upecatljivih, culnih i samim tim nezabo-

... '".. _ '. '.' " _.'. " ,t ." " _::_: _' ,,' '_ _ _ _ .. ,:" -e " ,. '_', . '." ~ ", 'I. .',.' '._ " ' •• ". ' , I. . _ • , .'1, , ', _ , . . ,.' I.. '.. " ". _.r. " - .. .', .'

ravnih prizora U svesti,

M···, ., '.~'" ", ," " ':'.' , ".'" .. ,",' 'W·t' ,I' . lti d ,Ii ","';", ., .. ,"" ., ." ' , "',' .), '.': :-', ". " .. ' ".-,··C: ," w'k'· .'. " , ,. .d t· = "'.'

__ apa urna je, u SUSI_.lnl, mUJ1, rmmenziona no mnemomcko srec istvo

J'~ er ko risti urode me m ozdan "Pi fu mk C··-l"IiiJ'IIC· •• · .. · Z··-'·i8;'· efikasn 'I"JII ,e:'~' uti sk civan ,··~~'I!i,.e" .', in forma-

~ .',"" ~. ~ ~. ,", _ . "_'" _._"_. ~_'. __ ._- __ ,_w .____: .. _., ,"_', .. -. -,_,' 1, "_.' , ",._ .!~- •..• '_ _ l:J.. I" •. f. _. .' ,11~. ·r._.,_ '_. ,"_,

L ". .'.

~ !I!

C-IJ a~''' ..

• !II'!

K-,,-··,-·:·~· teci ".~'.~"- .. '"',.~.~ nnicka sredstvs -;:,-- .. '., lo .. : .. :Ii!~~,_,.I,: ' '(" ~~t···· kako d" :.'

__ onsreci mnemomcxa srecstva, pas ovm coves je naJUClO xako '_, a

v . ii, 4Q" .. lh'l-iIi d· k lIiIII dsi I" · · d

'. ,,', 1 , ,,- '-', .. ' ';'.'- " ,. . ,", . -. -'. -. ,,". : .' . . ,'/ . . ,,' . . , . ":,'. .'. '" . . '. '. . " ' .. " . . I' .' .,.' ' ,'- "0 "', " ". " ', .. '., -'. .: • .'" ", , '.'.., '.' . .. , ' " - .' . . .' .

savrseno zapamti ~~, nepoznant JU"l ,\,OJI su mu predstavljeru, 1 oa,

slicno tome zapamti spisuk preko 1 00 proizvoda 'sa svim relevantnim

_' I. " __ '" __ . '_.' __ ' , I, _', __ , _ ._ ~ .. ).:J [OJ ••• -= .' '_ OJ l . . . ". ~ . _' . _. . .. .. 1 l ". _ ' . '_.' .. . . .. . - _'

- '

Cv injenicama i Pl-~"'O' id acim B- ." 10 ..• rve 't··· ehn "11'k,:~ S>C·.··' sada primenjuju U okviru I,B.·:.,M··,,·

" ',' _ r.,. •... .' _ .' , _u, _" ,.1 . "_' ~ . . " _ _ . w ,,' 'W . _. ....~ -. u, , ,. Ii .r., .~u . _ . • '... ".. . - '-' ' ... '_

: . . __:. '. _',' .. _.

C .. ent "',' ',/:'.' .'. ""b'- uku I IS~·t··· ·'k holm I .. ,i!!, .. : :', I:" 1'","', ' 'a'" V'an' ", "1' 't·:,'· : ill C-. ',' .• I"" , , '·-h', I' I"'·'d" ,'"' "-"'g'

enra ,za 0 ,U_·"U U 1·~',~OI .. ··· .. 0 mu Ilma,c SU, Vc.Z . U~lc,aJ n,a uspe. ... u!,vo~,~no:~~_

programa obuke zaposlenih koii traje sedarnnaest nedelja, Iste tehnike

,_ "', "1: ~. '_ "--' ._.......:_ ... _::_" -.-. I "-"' ••. _ ..... -., ." ..•.. 't.=I_"~ _'_ J" ._ " ... .:__..... ." .... __ . ._ .. _", .'.. . ". "' "." _ .. !I _ .. '.' - ' , -_

k- o'r'-'l,iis""c,ti'e""'n'e' s·· U It; n'a" sve··'l·sk,·'l'''m- .. · .. ' s~a~"'m-'p' '.o·"·'n·"a··'t"·lilim·-··· a" P"'-"a"'m- ""c""'e""n"'J"a" 't:o,,'··'k·o···rn·'·-·· p" "o"-;:"s-l' e····dcn··'~~ll'ilih-·

" / .' ,":_ "" II,' ',,) , . ,:::_I''-~'I,~,'_':~_ ,'=:>_' l,."I',,1 :.",' ,_,"'_ , ,',,,- 1 '-I 1,_.' ~., ~._ ,_,t ""',' '_:_,'~,".' . ,

. . ,'-", :'.

. d' i 'b' "'h" k ~ I~. ii'. 'k· 'WI ii, ,i; i;]-

P,et g~Q':,lna- a p:o,s,el_.:no I ." JC ,':o'rlstlo tr'en'utnl sve'IS~-l s,a'mp:"Jon I 'nOSI Be

•. '. __ :_.' ", . ." ".' . -:- ... _.' _ .•. ' _.' , •... '. '. ' .' _' _ I '. ,,_.. ."". ( ,_ .... , .' .. ',. .., '. ,. .' =' . J '_' , , , .. , .. _

re··'k·'lo,"··,r· d":- ·8,>, D"" ·,'o·:'·,·m·· " t"'n" ,'lilk', 0' .··.I'B,'r··a·=, il ~~I"n'"

'. "- .... ,'. .:,,' .. ,', , ", .'. '- " ., :J &I, ',,,

SV' ···e···· 'v····I~'~e· .:. r··a·······~"t:e····· s,··v,· '~s··_",t·': ,d:·a··~·· n' "'3'-' 'UCV'I~t'I'I'" k'·I,~a·I'k"-o"·' d' >Q1 ~e:: UICV.l~ p ... ··];1tn p' ··O,~;::c~~,tl'k···· a--'· b-"~"l"'l' Q' k-'< , a··' . k':~~ve'~

_ '. _" ... ~ [~"_' .. [ .... _~ ... _ .. '~'., ~" .. : .. ~ .... I I,. L. _ ••.• ' , .• _ ._',_._. _ _:~," .• __:_. __ .,,-&, ~ '.' .. :'. ,,', . :/I~, '"'J't.. . _~ ••. (l~."':_ ... .. :_'.' .1 .• , ~", ,"l' ••••

. ' , ,

obuke p.~ redstavIJ~ a 'razu'm'nu p":oslov'nu odluku TOI J. e 'r,azlog,i' Zb'iO,g:~' kog.·~· .. a

. ._ .. _.' ,"' ... , " ~ . ". . ". '" . !.:,." l· .. ' " •• "- ~~l,~ .~ ~ . -:-' '-~.' .) '_.' .. , , .... - ~'- - ._.. "." .. " l_::. -". ' __ '_ - -_' .• ' ~~.' "':: .r.1 •.. ': .. "" )

brojne progn:sivne medunarodne organizacije danas rnnemonicke tehnikc, sm,atr-··-a~··~~'u'.'I. ,o·.'ba···.··.v-~znimuvodo'm'" s'vih sv'o~'~ih k'ursle'va obu'ke Jed-

. J ' ... ' .. ' .. .'.:' . " '._. ,,~ .. -=.,' ". ~l_"""" ','" ". .' .... ~. '. l -l l . • '." •• ,'''. " _ '_', _. ' ;, r.', .... ......., '. " • .'.... ._ '. -' ~ ~.". ~." .• '

. ' -

, .... ,. ·t· .' '.,-, - .',' .. ,." .. iiii!! , .. _I' '-'1'-' . 'kl ,- ,.- d'-' "-'k" "'I"k- . "j". .... . ··b·· k' ' ,t -,~'" 1 0···· 0""'10' ,". 0""'" 0"" '0'-"

D,os_avn,a f,a,CU,Dlca, u,<azuJc'ta, ll,<"O",l~,O sc na ou<,u u_rOst ,., ..... '<1 .. '.'".

funti a '8100/0 to'g" tr'lcning,a se zaboravi za dve nedelJ'~le to znaci da se tokom

'_ ._: _ .. _.__., ._ .. 1,_, '_'c-: ,',' ,'.' ,')" ' .. :.' _ .. :' '. _ ,J~_:., .. , .', ' .. ' ,~.~- __ . _::'> .':_,; .. ,,_'_'. :.1, : _., ,' .. - ", .". I ,' _:_.' ", '" .'.".' ,'. '\:,_:,_"~:_,,,_:,-,. ,_J.",. :,,' "., . , ',_:, .. ' rc_:"_"_

,·'··,:t·:,··-:···,(· " .... ' .... ,. ~·",d·,·',·· "-,' b,~1i • ·8'··0·'"····0··· .. · 0"';"0"10':" fu···~--·· ·t··,iiI1

lS,I:O'g, pleIlo, ,a glu~ 1 II~:I_.",.,.. ~, . "n,~J ~

P':· ." ,~~ ·-·.ng· 'm-·: . a Ir'II I"· ~r,1:~t··~a· 11- .FUj;,',-'n ~'I,~~iu:' b' ""I~'II·~ :11:. ,C,~,'''t'';lfIn-' iQ" .

. rol s~, '.,'_', ,~'~_.. 1.,/';::"." ~.' !I.r 11t'1I!i!r;. a If'UJ . '. ',.' u . " .. " .' . ,M ':.1"

,/

ZabOratlljanje naucenog

Zaboravljanje naucenog ima dramatiene razmere,

Nakon jednog sata ucenja, dolazi do kratkog rasta sposobnosti prisecanja informacija dlok mozak integrise nove podatke. Zatirn sled,' drarnatica 11 pad, jer se nakon 24 sata, iz pamcenja gubi 80% detalja.

Ova skala i priblizno ista bez obzira na vremc posveceno ucenju TO···· znaci da se trodnevni kurs manje-visr zaboravi n a kon ne e""II~~' _ ili d v e

JJ.' , " I .' l, .c_:- .• ..:_: .. _ .. ~-" .. , I. ,'_, ':_"~" ,1,--, _,,-oJ '. _ __!_ _ . . "". I. ".' .', U ' .. "' I, . ,.'- ,-'e_'_ ._I .', I .... _:'.

~. . .

dana oo ni v k

uana "0 njegovom zavrst tku,

Ovo ima uznen .iravajuce posledice; ukoliko multinaci onaln. ,M rrna godisnje trosi 50 miliona dolara na obuku zaposlenih, a iza toga ne usledi odgovarajuci progra r obnavljanja naucenog, za sarno ne coliko dana po zavrsetki i, obuke, prakticno ce biti izgubljeno 40 miliona dolara.

Razumevanjemjednostavnihit" 'ova pamcenja, moguceje ne samo zaustaviti opadanje pamcenja, vee ljude nauciti kako da uvecaju koIicinu naucenog j. zapamcenog materijala.

110", z"(tJ!! dan e ;:e' I' IJ~ ie

i':I ~ >_ ..... /.~ .. "I: .. " ~-_:. L ~ '. [';, [': ,r •• -.~~'

Tokom poslednjih pet godina rnozdana celija nasla se u '''j7j ljudskog traganja za znanjem.

NIt! samo da svako od nas irna 01':,0 It!OilOOI.OOO~'OOIIO,.OOO mozdanih celija, vee se medu njima mogu stvoriti veze koje mogu formirati z .. ' .. apanjujuce 'V-::- -e~:lliii'k· .... li broi sWe· .rn ..... a i perm 'U' ta C'~, ija 0:' Jvai b: oi koi i J~ e 'I'"'Z .. :I··"!iU·· eunao

, ,__-'- _' :J1, "' - " -e "~ .". • _ "J . '. -'." ., ,I .. _" -- ":.11 '. 'J I 'J _ ..' tJ - '

r usk liO neu ro -a n iatorn Pjotr K< A':' no ikin iz .. zra ·z~)a····v'.,:· a" so··e··'~' jed inico irn iza k .. .oie

._ ,',," "," "e'_ .' ••. _,I",,,~ __ .~,.'_-.I. . .'.'.' .,t!',,' ' .... ,'.~ _"" " ,I ' '._'.'. _ I. I .. ' :.-._." I . " .. '.-- G.·. :__ ... _.'.J ....

sledi milion'ki ornetara nula otkucanih standardnom velicinom!

Nama svojstvena sposobnost povezivanja i "zongliranja" milijardama bitova," navela je one koji BU ukljuceni I istrazivanja mozga da shvate da ce adekvatan trening naseg fenomenalnog biokompjutera (koji je sposoban da u jednoj sekundi napravi proracun koji hi Krej"·· kompjuteru, coji obavlja 400 rniliona racunskih opcracija u sekt ndi, oduzelo 1 00 godina) U ogromnoj meri ubrzati i uvecati nasu sposobnost da resavamo probleme, analiziramo, odredujemo prioritete, da stvara-

'I!; k II iii

rno 1 comurnciramo.

*

Bfinary dig):it - j:, .dinica informacije jednaka kolicini informacijc dobijene realizacijorn jednog od dva jednako rnoguca dogadaja; deo bajta, jedinice jednal e memorijskoj vrednosti jednog alfabetskog znaka, (prim, uri)

*. _ d .. Ii .'~'k"'h komni . ih kons k'

egendarna senja veliklh super-kompjutera, nazvaru c~ po svome konstruktoru

Sejmoru Kreju, (prim. ur.)

I

"One umirul' predstavlja uobieajen odgovor koje ljudi daju na pitanje:

"io!'

- .Sta se desava Is··" .. a,· .. · vasim mozd anim "'," celijam a d ok star 'I~'t~'?'" I.Q'·'o'V.··'O'-i S>~ ces "t.O··',1

'"'- .... ,",.'" ."~_."_'._._.' " ..... ' , '. . _,_,,~L ,,_ '.. ". .' '._ .. _/, .. ~ .. ' ~,' """ .. ",. I·,_, .. ",~ ,'-t iii " .- .... .,\;;.;!i ,. t- •• ' " ',' 'j

izgovara sa neobicnim i iznenaduj ... ce velikim entuzijazmom.

Medutirn, jedna ad najlcpsih vesti iz modemih istrazivanja mozga dolazi od dr Marion Dajmond sa Kalifornijskeg univerziteta, Dna je neda IV···· no potv rd ]'. 'a d a n'c"," po istoie dokazi d a .. ·-' kod n···c' orm aa .. ln 0" 'g'-;, aktivnog .. '" 1''"

". '". . ,~., . " ". _._." ,: .... - ~._ ,-- .". ", '.", ,:. '. . ... " .... ',' . . , , " J" ' - <:_'. . ;'" ',-' . _-L - '.' I" ,.'" ,', . I, " - '" l ~,_~, '. - - . '., .. . u. .. .

zdravog mozga, dolazi do gubitka rnozdanih celij a.

Nasuprot tome, istrazivanja danas ukazuju da, ukoliko se mozak koristi i obucava, dolazi do uvecanja njegove kornpleksnosti, tj. da

• .' 'J iI " iii

vremenom mte rgencij a raste.

Db ~ .. W d d·v • k d d d'"''W i k

""I -uc avanj e sezc tesctogoc 1 SO] aka, sec ann esetogoi .isnj aka, lO'S am _,

desetogodisnjaka i devedesetogodisnjaka pokazalo ie da se svaki oblik m entalne aktivn iosti moze sta u isticki znacajno -'!; trajn "0'-'0", P"'" obolj ~,~I't'i I~I

',_ .~ ." ." ~ I. ",:--" _'. , ' •.. ,,_.,.[ .... _-.' , __: _' ', .. , ... ~ ,".' t'" .i!l. _", _:,_ '. '"' __ .,.,_ .. ~. I," Coli , !.·_.~W_·~" ,",';. . .. _ '.. ','", _.' .. '.' ,.,' ~'y,.'-!Ii!

:~ . .

Na pocetku smo revolucije kakvu svet nikada ranije nije video: kva Mlt'M'O··gO.' s· ko ka U' VQ"<Z····/'l,"1I;u· liudske inteligenc . iie ... ·" ,

'.1',1 ,1,11;1 >_, , '" . .lU ...•. ,- ,</' ~IV;;J _:'" _';/ ,_ .• ;.:. " '. ....., IJ) ,', .,," ,r I" " '!1' .:;,

N- a licnorn planu .. U' obra .. zova .. miu 11 'p-·-,O~"'S/:']U' in formacije koie dolaze iz

. .' L I!,... '. ..' . -," ,'" . ,.', ,. '.' _;_" . . , '.'.' " ,_ ~ - ,,I .. .. "' '. ", . "'I, ,[,' ..'",. '. u ' .':. .." ". 'J '. . " . c,.. .' "

psiholoskih, neurofizioloskih i obrazovnih laboratorija koriste se kako bi se resili problerni za koje se do sada smatralo da su neizbezan deo procesa starenj a.

Primenjujuci znanje 0 odvojenim funkcijama mozga, reflektujuci na spoljasnjem nivou nase unutrasnje procesc u fermi mapa uma, k .. oristeci .. urn itrasnie e ern ente ~ ritm -;," ov ···'e·-···' pa im cen ia )Ii p .... ·lr··J~ menju 'J~'u"CII~'i znanie

, " ..,. . .. .' ". . _ .' ~ '-' , . .1 '- ~J' . ~,~, ,L;.,~ " .'_.' . ~ '.. ~ L,;o :- . ' , • . , ,".' '.1 -:.... . ~ L, -' ~ """

o rnozdanim celijama i mogucnostima neprestanog mentalnog poboljsanja tokom zivota, shvatamo da se uinteligencijski rat' moze d biti

__ o m.

_, 'I - ito - it - 'I - ... - ii - .. ,_ II; ~ Ii - '"' ,_ '. - Ii ...... iii ....... !!
_, ,~ - iI!i ill! - Ii! - • - ii - ~ - iii - t - iii' ,_ oiJ ._.. '" - ti - Ii, Zaustllvite svoj« slopericu

Vreme eitanja: .. + minuta

Sada izracunajte svoju brzinu citanja u recima u rninutu (rim) tako &to ccte broj reci u tekstu (u ovom slucaju 1770) podeliti sa vremenom (u minutima) koje vam je bilo potrebno da procitate tekst.

24·':"

~ ..

l_ ",

Pp\JI'·' it"sg':,m' tent: Ustan .ovlte .~'I!!,i(oliy~ iu ~ brzinu citunrJ'·u

. ,'" 1!" . .i:J~ "" .~~~ .. iII U.allu '"' . .iL .P'(Z _ Q_~ '. __

. ".

l

_ ~. ti •. ("'" /" ). broi reci u tekstu reci u mmutu .' r . m i = ~!,!!!!!!!!!!!!:J~............._..._._~~

• _'. ~ '_' ..' - .'.. I.'. _ . ,'. ' . I ... ~.

V'rl- ll:::lm~' -::-' e· ..

! ~-_I_,__:::__.

K·c da ;- 1V;.tit· .-:- ,~ . '!ij(. "-.' . ~-o. " I, -~ '"'.'t,·· -. . I· '. '. 'j; .. /:.-.-. -. . . It t ,,' .1' d [ k -,". ~. ~ ,-

aca zavrsi e racunanje, upisuc S.VOJ ,,,r:m e,ZUIB rspou, cao J II

rezimeu na kraiu ovog p',og~:'lavlia a IIp''.' 'is,it, ga i u semu napretka i

1., __ -__:,_, -_ ' •• _1' _. """':..1, __ 1 -,._" "-:'_.,1 .. ··~~·r>_~.~;]·~ J",I ,_, ··_.J:_i'···· .... .J ::~ ..• - . ..:...- •.... _. I ,:,..~ .. , .. _ ',,'_. -

grafikon napretka koji se nalaze na kraju knjige.

R- e'--'cv~l" u m inut U-I~. II!

.~" .~ :.' . '. 11 ." ~ . ~". c . t . :.,

[T] - S' " -' ,RAZUMEVANIJE

Na svako pitanje odgovorite sa "Tacno" r" "Pogresno" iii odaberite

jedan ad ponudenih odgovora, '

1. 80% vrhunskih britanskih kompanija investira zr acajne SUID,"OV-

IC··:8···'~ lit vreme .n . a "1 a obu '[:::U za p-:D·.~S·~··-, enih -. Tacn 'O~-"IP" 1·-o-·g-~~r-'e·:s-~'n··lo··.·-··

,'.!1 ." ¥ _ _ __'" '. = '. ~ ~ . ",'",' _ '_ ~ . _,' .. _:..:: . . " . .' __:: " __ . _" .. -.

2. Nacionalni olirnpijski komiteti posvecuju i do: a) 20%

b . .-,··)'··I 3~: O(',o,:{-

". 1 • 0·1"0

,',--

c) 40%

d):'" 5>0- q.t_

... " '.'" ,"0

._..

vremena predvidenog za treninge na razvoj pozitivnog mentalnog stava, mentalne j acine i vizuelizaciju.

3. Prva osoba koj je neka vlada postavila za Ministra za inteligenciju je:

a) dr Marion Daimond

b) dr Luis Alberto Macado

c) D' ·.·.o·--:..m'i inik [0" ·.···"·B[·:::r· ajan

- ." '. _. __::_, j • .' - - ." • "

. . : .

d) Platon

4'-'1 .. Broje ·V'·"I· potpa td aju ug .. la vno m:' pod fu n·k-··~'C,·:1·~J' .. U- Ieve n F'lOi.-,··z"::d' 'I a IP he isfe re

I ill. _.'., ...... r • ,:. u . ". ;] ~. ~": _'. . ~-. r. ", !: j' :....:.. • " ••••• '. '-.' _' ~." • ,..- • ~ -.,. '. _. l_1 . .......:.= " _ ,_.. ,w Ii, I ~. ~l _' r_·_.' '. ill

, .' . , " . ."

Tacno/Pogre ~no

5. Ajnstajni, Njutni, Sezani i Mocarti ovog sveta bili su uspesni zato 5tO su primarno kom binovali:

a) brojeve sa logikom

b) reci sa analizom

c) boju sa ritmom

d) analizu sa · maginacij om

Prvi seement ~ UrllllllJI'ite svoiu brzin,.1 illaniu

I .. ' __ . 'I~" r ••• ! ill ~,. __ ' .,' . . ... ;J"- _[ -, Y.· .. r •• ,1:/ ..

2'5'

.

I

6. Kod pravljenja mapa uma vi: a) u centar stavljate sliku

b) u centar stavljate rec

)' 1~ ~v

c' ne stavijate nrsta u centar

d) uvek u centar stav jate rec i sliku

7.. Koristeci nove tehnike suer brzog i opsirnog citanja, trebalo hi da b idete sposobni da postignete ,. iovu normalnu brzinu citanja od preko:

a) 51001 reci U rninutu

b) 1000 reci 'U minutu

c) 1 O,~OIOIO reci u minutu

d) 100.000 reci u minutu

8 .. Dve kompanije koje su forrnirale jedinice intelektualnih .Jcomandosa" za ueenje materijala bile su:

a) "I,8M'" i ~"C'oca, Cola"

b) nDigital' i "Nabisco"

c) "Nabisco" i ",M~,cros,olft"

d) I·B····M··· '" iI!i IC'"-" L"

i'./ ",.: j": .. " - ,m " .... / .•. " ,

9". Mn icmonicke tch nike po prv .... ,"'·l· P·'I··U.'t' su osmislili:

• . _ .r._ ,_l W '_ ,_J. _" ~ ~ , v .. ', ,"" J"_.. ,".. • ," _ . '. •• '. _' • -- ," ~. .. . ..• I~ . I.. m ~

)" '. K--: .. ''e-" 'Ii ••

aj Kmezi

b) Rimljani

c) Grci

d) Platon

l 0·',1. N':,:" .. akon S\'B···.·'t·' vrern nena d olazi do:

'i!!Ii .-... .. . .. . ._" :J •• _ •• _" r. U1 ' . __ . __ " III

a) kratkotrajnog rasta sposobnosti prisecanja informacija b) stabilizacije sposobnosti prisecanja informacija

c) kr ratkotraino slablienia S"'P"" '0' isobn osti pris ecan 'J~ a in iform acij a

I~"I:" ',~'OI.::_.~1 ',__c ._ ~':_I., . .'","" '~~_ .~ ""~'I :.:,'~,I-.'''~",IL .~, ,J!' "'~":_",'-. ,_,_ It,. ,1 __ ::'-1:_1,

d) vrtoglavog slabljenja sposobnosti prisecanja informacija

11 Dvad eset c~~'e··:·i·t';'r-·,iil· sat 'a,',' nako n UI Ic~e"··'n~,ia·· cesto s·le···,· gubi .. sledeci proc ·1~n-:~:a·l·tl detalja:

,.. " '" _.:_. ~, ... '. .... ._" ,I" , '. '. "__ _ . " ,', ,". ". . ,',., ~. "'_ r ' . . ... ,'. ":__ ." ".""', '.. r'! ~", - ,II! <_.. '. r, '. ~ "~" .". ""'. _ •••• iii

a) !OIO,lo/O

b) 7Q°A,

c) 800/0

d)"'" 9""10-'" ID'~

' .. ' '-,'., -, ,I'D,

P,· ., ,,. . ,," .-., .. t: "1.,,,:,- ," ...• ,-, - ." ," .! - b ~- ~~., -~~t··· .. '.",

, n'l ,segmt~}l.r U,I"llHaJ),' e SV,OJU·· irunu (,IUnJa

I

12. Broi mozdanih ce- iJ~ a p- rnsecnog mozg a iznosi ~

, - .~l - ._ -":.J ._ . '~-.' .,. . '. '. ' ,e_".1 . ~ '," ._: _' '_-". ,". ',~,,: "',,, I::_ ... ',._ ,_:__'_-=:_'-='_'-"o _,' I

a) milion

b) .. iljadu miliona

'c) milion miliona

) hiljadu miliiardi

I 3. Krej kompj .. ter konacno se pri blizava kapacii ctu mozga u sve 1-

kupnoj sposobnosti racunanja. Tacno/Pogresno

1·' 4';= D····"r·' M.'·, ~ a: 'r'TI~ o· ·····nl -'. D'" a~,-··I '1 m' .... I" o-'n" '. d·· Il ' .. - e' -', d a·~ v·· ·n···· o· '.' J" e"-: p' •...... O - tv r' d .. ","'}I a:~' d I a':' ill

. ,I, '-." '. cl _.,' _.'. _. ''':J' ". I, .. , _.~_ .. , .. _. '- -'.', ,',o' .1 t- '·_ •• •• ',' _,_I " _l,_':11

a) ne postoje dokazi da starenjem do azi do gubi ka mozdanih celija kod normalnog, aktivnog .~ zdravog mozga

b) ne postoje dokazi da starenjem dolazi do gubitka mozdanih celija kod bile cijeg mozga

c) ne postoje dokazi da starenjem dolazi do gubitka rnozdani I. celija kod osoba koje su mlade od 40 godina

d) postoje dokazi 0 manjem gubitku mozdanih celija tokom starenja kod normalnog, aktivnog i zdravog mozga.

15. Uz adekvatnu obuku, statisticki znacajna i trajna poboljsanja inteli-

gencije mogu se postici .. " ad osoba sve do:

a) 60 godina starosti

b) 70 godina starosti

c) 80 godina starosti

d) 90 godina starosf

Proverite svo]e odgovore na kraju knjige. Potom podelite svoj rezultat sa 15, pa taka dobijen broj pomnozite sa 1 DO kako bistc dobili svoj procenat razumevanja,

Sad a': 'U" n .. re site ·S··'··V·'- '0'11 r -I-C;-'ZU-', rlta . n .a po ··c~'-c;-"...-t~a···-:··k~ rezi 'm" rea o·_··'·'V":·'I'O-···g·~· P"IQ':-'g'- " a __ rv ,a:IIJ":a, ('iii U' svoiu

- I,' " ... '-'" ,.r' .10_._ ... _' _:___ .. -":J .. --::: .... -.,,_~~___: .... _ ',.-. ,", : ..... - .... ----:-~.,~ .. ~ . _._ .... , .'-,'_.: 'I· , .... -.. .', '."'.J.~"~J .• ·,· .. ·.·.(··1 " ._ -- I_'_.'_"" _', !', "' "~::.JJ ~-~

b J iii f ik _ koi ,0; dati kraiu l - ~

ta eru 1 grafikon napretka koji Sll :~: ati na .~:::",raJu, knjige.

_ -

Soda kada ste zavrsili svoi prvi test, imacete osnovu sa koie cete

_.' " . " __ " -" - '_ .. .' " . - _ I· ,', -' ":..I .. ,_ . '._. ,.. 'U". ' ,. , -" '-' - . - . .._ ". '. ":J ... - ' - .. _

neizbeino napredovati. Da bistc otkrili gde se nalazite U odnosu na citace sirom sveta, konsultujte dole datu tabelu koja predstavlja razlicite

. ,1. Ii Ii b III Vii ..

Prvi seg; ment: tj",gno".te IWlI;U . :rlJIIII r:,lan'lI

- _ • _ '[' , ) . ~ I, !II . . " .' ~ . ,. ~ - :J -' ~ _ - I . r ••• • • • • • - ~:I .

27', ..

,

Gd« ste sa da? P "roverite svoju C'iFl..Ja'--:I':My-~~l1JI brzinu ~j1'1-'n:lI,;jiy''":n ,L~It"R~1"m'-'~ evanja

~ . Ui~ ~ _ I~ ~. lU~~ _' ~ '_ c ~ ".~[_ [_'I ,I(;!" ILl ~'U .. ~tj lJ!uIL.,..·· .. rl1'-1 lilJ : iiii!ll. ~H~ ~,~: rUI t.' ~ .' '~'W~IfJ' j •• ~ 'PILe-· : I -. I

[.- -,_, . _",,-

I

b---:: ,-;;-;-~iI, -", a. X'""t-:'c" ",I!!I" ,,,., - -' --' -' 1-' '''-',,' " -' ,'( -,- 'llil "" " "" ',co, -, , ,,_- '- ,', " ",: d , ,-c- ""--:-',,c--"" d ,-, , - ", db - v,· , 'd'" h ~ll.'" ul '",'"

nrzme cuanja 1 razumevama u rasponu 0" ,,,spor' 0 ",n,a], ~"rzl. oo m ~a' u .

Tah I "Ii jil!! d Ii. - .' ili d k b d

ane 3, V8,'m moze -, porn ot) r a preispitate S:V,'-,~O':""~'~ CI'I' ljevedok I:U"-" pt'pij

•••• _ ••• _' •• _. "L: •• ",,,_ ,'L:. ~ '~" '_. ',_, /~"."'~,"'. _". __ ,-,_' •...• ~ ._/ •• _ ~ " _'_' ,r. ••. , --_-v._~

.r. .. _,_,"

napredovali kroz knjigu.

2- 0-" 0-' 2--4' 0"

. .. [I o!!!!!'/ .,' •. ' . ".

i1,.: .. ( . "__ . _"::::,,,

5'0' 70

,···._··.1' •.

',_,' I. ,"

70 8-"'0"

" I •.

. ~. :' .

. ' iiiiii···..,· I ...

'. ~ .. ~.

!Io!!'.', .....

Cl,.:QC

b ,Ii

rztna

- I ~ ~ .

""""iiI" !iii

cuanja

t

ra zumevanje

[ ". ~ ~_ . . ~ _ '."" .. ' L-

~ 'Ii

pamc en) e

., ! '. :" ", '. '. " f .• _

.. . . ~ • ,", -e ~':.~.'

I 2, prosecan

nadprosecan naj brzl od I. 010 najbrzi od ,110001

spor

C1' 0'- "-1: O',:-'O"~'

r. •• :.._.... ',' •••. _"

3

k 4- O"'_-' 0':' pre O\~:

8,'0"1'0: '-'10"'00"10"'"

.. ' ..... ".:_,' ,,:_:.'"' . ',":J' ","_,' -_. /

preko ''10'-'--'"''

[~! •• '~,,,'.- 0"",_.:'

4

,

5

'p" rek 0'1 )' 0',-, 0;;",'10-"

~," _,... ,J :J _, ... '_ " ':J

pre 'k' - -01---:' PO"""

. ,', ._,"', .,,'~. _,", I 0 .. ',.

25fJ --I ----

-- - - --

Niv.o c'snovna srednia _ _ magi,srtalfslkll! odraslo

obreto- Aklol,sl sikoia fakultet studije doba

vanl,a

..

Slika 1.. Grafikon pokazuje prosecnu brzinu citanja ljudi tokom iivota.

D liII k it t t ih t t~ t ~ Wk'·'h d t k brzini 'iIoii"!ilt ~ t ;0; 'i!Oi" -

rugi sxup mteresantnu SI31SllC em PIO"~' ataxa o nrzim Clan] a . 'Ice

se nivoa obrazovanja (Vidi Sliku I}.

Razlog uvecanja br zine napretkom '." U', s:~ >'0", .-,,},- O",V,_: anju ':- no' re '1e'"?1~ 't-CQ":-"-" 11"1 k 0',-'1 u

II;;I!_ 0' ." ~_ """~ _~ . [ . , . "'-, ,I ' -I·__: .. · ,_,_c, '. '.' ' .. ' '. ,:____,---, ' .. "I, I~, ," .. --' .

,_-- ,_!, :,--'

stecenom znanju 0 nacinu boljeg citanja, vee se tice jednostavnog

pritiska da s'e za sto krace vreme procita mnogo vise materij ala. Drugim recima.motivacija predstavlja presudni faktor. Dalji dokazi za to lez,e ucinjenici da Sf odrastao covek, nakon zavrsetka formalnog skolovanja,

vra ca 'on' ",a--:- 0'- rsnovnoskolski , iiv -0"" 'p- irim tarn '[0---" zb '0-' "g'-- toga sto . J~ 'e--" niv "'0'[:'" 'm--':'IO-- rtiva c l!ii!Jt. 'e'--'

" .", __ ,ILi!.~ ~ 1 .'!_ ", __ -', '''_, ' __ , __ '".)., '._":":',,:_ __ [,_}_I ',,,. ,_'.,., ,,_-. J---'J:___,__::, .. ~-I, .. , ,:._'" "1-''-,,' .:" :_ •• ,' __ ,'_ .:--,;,,' - "'. "":_', 1,,---' "I "',' =', -_, -',:___ -1..:.._",,;:.1:,_: ,'-

28,'"

0'" ,

[- '.: • ~ .J

P or ' fl" ,- Ii ~ brsi !W I, " ~

- - - - . u . . .. . _. II! .. ' '. ._ . - .'_' . 1 r.- - r: •.. - - .~. . " - i . _ ..... ,.., -.. r!j- I

rvi segment: ! • ..:...BtIJHtJlJl,te SlID),U ."rZlll,U ciIU1JJ'u'

I

opao, a pritiska vise nema, Kolicina citanja je, u proseku, svedena . a jednu knjigu godisnje.

Za r~'a"- zl iku ad ucesn ika ove an········· kete nakon sto a P'IS';IO' rbuiete 1'~"'cO'" rm .. 3:"-

.. ' 'I ~.; .. _-:. ·'.r· .. ~:·.·.~.··r··.· ".1.' : -c__.'-..=''-:_'_'. ~.,.:._._" . _ .. ' .'.... ". I.,~ _ :-.-.:., .. -:, .. 1) ~,.,~v·.. '.~.:....:l.!""_:-""'"

cije iz ove knjige, vi necete nasti na prethodni, nizi nivo -nasuorot tome. nastavicete da pc . ioljsavate nivo koji stc vee postigli.

REZ"·:·· M'Ei".

,'.' ..... I"

• 1.,Ta_· ~a·:· sada s~.'n····~"la···-···· b .. rz ..... ,'J .. n .a C~:I!iI!t" a ni a "'~!I!

y~: __ ."l[. _ ~._:_." -. _.... ,,' .Ir.~ ,~~. __ ~"_.: .~ .. _<-'_ ... -,:. WI!

. . . . ~~~_""",..,.,.._"",.,.

• "1 ~a"='s!\ nivo '1 razu mevanja le s··..__·a .. ad a:

v Ii .' I.' I.",~. " . ::_., . ..' -., . . _ _ , . ~ . . _~ '!l _- _ '_ -. -: ..

. ......... ~~--~

'. ·F:· IO_'I'r'-'m' ~" .. , ula L za - p ireracu n a:' va .. nj e br o ,~ .. '·'1 a ~.' r e CV.I~. p aro 'C'~"' ita mih ~I u 'mr'l inut u J~l e ~

. _ _ . _, ~ '_'.~" _ ,l! ... ~ , " ., . __ , ."" _ . .. ., l . ., .. 1 .. _ ~.' . '.' .I. L • _ ._ "_ ~

• ._:_.. -', • J

h ., V II tek tu reci u minutu (r I m) = ,ro] recl u ·eS"1

vre.me

• Opseg brzine citanja iznosi od I do preko 000 rcci u minutu . • ' Prosecna brzina citani a iznosi 2010-,22 0 rec~ u minutu.

,~ .'

Obrazovanija osoba obicno cita mnogo brze sarno zato sto oseca vremenski pri isak i ima vecu motivaciju, a ne zato SI-O zna \ako da ef .... k;-:-·81 '~n- 'l~J" ·C-'· 1~1· .. ta . -

-' ~ . .. -;.... ~!3 ". t.'. . . '-' .".. Ii

• Svi (ukljucujuci i vas) mogu poboljsati svoju brzinu citanja i

j;

ra·z·um-··e····van-· 11~'

:~ _ .i" _ s l I. .~, ", .. , .. ~ t.I(,j;

201

d~". IT-\/. iii

,rn·-· UtW' ~'

~DO····';· .

_. " .. ,' -1

I .• ' .~_

. . . .,J

v

Slika 2' Krivul ia razumevanja prilikom citanja koja pokazuje nivo ra-

. .. . .. _!I . '_:=J •• ~' ~. - • • ~ - •• C·,_. :J' - " ..~. . . - . , ~ ~ ... ' ! • J'~". ,- -. -!J _- .. . -

zU:" ~m~· >-'8'V' ...• Q .. : mja .. " opste P-o" '~I .... , u·· ··,la·· .... cije

..... :.' '~~ "_ , ':.1 I. _<_ ,'. '/i!J!.: .. _ .' '/.' .':~' _'" .. _.I~ .. _ '_: .' -~Ii

-' ,._ ..

Kn .. ~j, j,~ ::- P·~··R-·:EI·"G'··-····L.E,:·D· -. D··A· .. ·L,n· . H-: KI:< OC.·.RA-:· K·c~·A·.·

_ ~",n . - -" I" . _ - •. ....::.... •• " .~"I:""____~_' '.

1. Obavezno upisite rezultat svoje brzine citanja · razurnevanja u tabelu napretka i grafikon napretka koji su dati na kraju knjige.

2. Proverite u dnevniku kada ste sebi zakazali sledect vezbu brzog

'iii 'to .' •

citanja.

3. Uvecajte svoju motivaciju ~ to ce povecati vaS. b zinu eitanja.

4. Na brzinu prelistajte drugo poglavlje pre nego 8tO ga procitate.

219 r :.

_,' .

I

UVO'D U SLEDECE POGLAVLJE

Posto ste zavrsili sa uvodnim : elom, pre!" stali sve stranice ave knjige i uradili prvi test, sledi kratak pregled istorij ata brzog cit,ln1la koii

~I '. , ,._, ". . .. '. ' , " ' .. _ ". " " .. __ '.'_" ,:._,:_ .. '._ -"_.' .""-",,,, __ ." "', '.' ., ~I .. ,.. '. ~"_'

,If:.. '-" ba '.' t iti .' . - ,!!Ii,_ '.-. I!!' n !,.' .. - .. -. d .,--. - .. ti .- - .~',.~ .. -.--... . t __ ·· .. - .. - .. 'li' . '1'." 'k'" bi: t "

ce vas onavest .1,1 0', ajnov ",' im aosugnucima na "o'm 'POI,~U" cas 0, ste

se pripremili za svoj prvi veliki skok napreu.

30"'"

.. : .. '

P ,Ii iii brzi Willi II'

rvi segment: IUstlJlltJlJlte SPOJU ·'r,;,-n" [c'ta~la

II

I S"-"· t -0' .-"--. r :1:-'J- a:" . t .. '_. b. rrz 0':· g ..... _.' c''': i t a rt _.]. a

• _. '. _ .". ,_. ._ . -" • '. _.. .' •. ' • "l '. ."' • _ • _ _.." t, '. _ • ~ c Co •• '.' I.

_ri " • _ .• il

UV"::"O"'D-'

.. . -" .

Ovo poglavlje opisuje nedavnu eksoloziiu iniormaciia. istrazuie

- . " . "'.' ,.,: . . . -..~ ".' - --. -"-'" -r'- ~.:t ..... ' .. fJ1- . '-"'- ";I' .. , .. , - . ..-~ '-'

PI ,~·4·J'n 11':"',' "','1" ., ,,:' k'- .-,·,~·L .-;-*:-. "--"'1" *' : ..... , .. ,'. "i~';l~ ,.,.1.-. ,~.I-,*,. nreds .: ·t-':· .. · ·IIIoI.·,.

I etoae . ,Q O-HOVU _·.-0/'" ste verovatno naucut aa cs .. ate, reastavija

vam ,'.' fa ~C"" inantnu p·pz!llc~u·" O·'~· razvoju brzoe C,,~~,,--:ta"n'I';'~- upoz .. maie vas sa tre-

'- -' .1._ ... _'.3 .... : ......... " "... __ ' I ,:, .. ' ._' ' ... ·,z· /.,:' ',' t.' "pe .. -'.' ~: :I la" .... "~ -" I :1-'_ .. -;-'-' .., 1;0 .

H'U:' tnim s vetskim rek ~'lo·-·: .. ·,·,.In'r··I~'IU~ I" nj ihov im 'n.1 ever 'O···"V- atnim b ... irz .. in arn a/ I ,c·~ ~-

••• ~ r .• L . I., .• ' ~~'i.3i _ _' .. . "_" .• M~.. . .r~1:1& ., '_ I '_ _ _ • •. I. " -,_ ~." .. " .... "_' I ,I. ~ ,. . Jl . . . _

" ... ::.-

tania i sagled ava' ~a" aUu' m··· .. ·O·"-iIDu·'·c"n·· O'-"IPt .. ,,- "IlC~ dosuz« .nie niihovoe "Inn-OR'" ,

" 1 .JJ:_' ,~. I .. '1 I -_, " -.. ~'_<".. ._'.' '8 < .--'~'! 4;,-- Il~ :..:111,' '-":Ii:;. .'~' ". ",I!J:" H;"," •

·E·~,K~·~r:S"-·',P···'L· O""'-iZ"': .. ,IJA- .. ····· N>:··F~:,~O ... ",RM;" , A..'·.··· C"",I'IJ--A:.···

• '. _. • • _.~... .. .: • • J. "~' ••• ' I • _ • • ., ••• _.' '.'....' • " '.",:-. .!... .

Poslednjih godina jc broj casopisa i knjiga koji izlaze iz stampe u svetu dostigao razmere koje je skoro nemoguce savladati. Uz to, pronalazak kompjutera i telefaksa mnogim ljudima nametnuoje bukvalno kilometre dodatnog rnaterijala za citanj e.

Pre nekoliko decenija, prosecna osobaje sasvim solidno upravljala rekom informacija. Ali te reke su sc sada pretvorile u bujice koje prete da nas prep lave.

Pogledajrno naein na koji ste vi naucili ", a citate~ istorijski razvoj brzog citanja i potom vas potencijal da lako ndobijetc na .... brzanju"! J

Mo •. ·:z.,~'~te:I:·I: ,It I se setiti mete .. da p' .0 .. '. k .. om e ste "U' .. XiI' III! da <I ICW,,)I!!i" at 'p'?1 Da .li II! e to b'io; fonicki

_ _. _ ~ ...... " -_ ,~._., .• "_". ,. e- ._" "' -,' . - ..'. w ' _""-' ..... __ .... . _ ..... "-" i. .. _ ... . ~' .. , . .

. . ~ .

meto d ili m .. ret od prepozn .. r ra v'· an,,:, ' ~!I!a·:·. ili je 'U .. pitanju kombinacija oba metoda ~~?

\i.!! , ,_ .1 _ _::: .. "_ - .. " '.'_ . ..' ._." .,' '.' .,1._ . _" .,... . ," __ '_ _ .. __ .. _::: I, . ~ _'. _.iiI!

, . -. . . . . . I .

J;' "- j' . . .-,,:,.,~: ~ , - - . t',··· I d'" .

rome« metoa

Ponieki metod najpre upoznaje dete S,··B'··-· alfabetom od prvog do '01-

_ .. ,_._ .. > __ . . .,- ~ -", _.: ". ,':_._., -' , . I .. .' -_._ ' , .. ·::li_·._.··~.,.·.··. ..".' ....c', .. ',.-". -' , "-<.'_ r-

I_. _' f _ - ,

slednjeg slova a potom sa zvukom svakog Old niih pa 'b' postaje 'be'

,::-:: __ :....1 .. _. I:J,' t '-'" ........,-:, ' • _=,:..:.1._, ... I. I .. ". ~".' ... ' -':..':.-":: '_ I - lIP ._., _.""--- .'" '''':-':J-' .... ".,.

31

II

'j' postaje 'jot' i "" aka: alje ". Dete poto """ ci slova i gla .. ovt u konti .kstu

reci T·····a·.····[\·o·, ce s·····e: .. ·· n"·a···· prim c'r' r'pc~' iii ··\fso··"t"· pocetku citati k .. a··-·o· .. ii' p:"e··:-e···- t- r .... e;· s,··· ..... te

.. ~ it. .,: ": .- '0'., '.,~, '. I. ~,.I .... , ~'."'- I" ,..... I.: .. "._ .... ..... , ... ; . .·~I" ... ·.··".: .• ,'.!..."'. .' ... ' .".

do ucitelj Dr', 'UIO,·-,.·,b·~II .. C~lli r'e~.cc.v U njenu pravu formu. Kada detc nauci ta .. ·.c":n··e.:',

_ .", _.,' l' ~,_" '..' . _:J ,',,'. ",' _.'... ." _. _ _1 . __ J ••• Ill. . !l LI! " . • __ . ~ ,~ . _ _ • 11 • r!...,_ _"'" •

. ..

glasove (ispr vno ih izgovara), usmerava se da cita tiho. Za ovu posled-

nju fazu cesto je potrebno mnogo vremena, i r nnoga deca, pa cak i odrasli, nikada ne pravazidu fazu pomeranja usana dok ,ciaju. Oni koji

prevazidu ovu fazu, rnogu i dalje nizgovarati' glasove u sebi. To znaci da su, dok citaju, svesni glasova svake reci. Ova pojava naziva sc

b k I:: IiiI " • iii·

su, voxauzactja.

Me'od prepoznavanj«

Ovaj metod ucenja ' ece da citajuakode se oslanja na rcc iii verbalni odgovo .Detetu s pokaze slika (na primer, krave), ispod koje stojijasno ispisana rec koia pred stavlja n .. iaziv onega sto je na s·.··,11c-,··1" . U 10':, vom slucaju:

. I j . . '. "'- J. . . , ~" - _'" . .._ 1-,,· . . . . ' ..... :'" . ".".' " _.' '. .IIL".".,. . , . _'., .. , . .._. w.. ._ '"

rrava, Ucitelj potom ad dece trazi da daju tacan odgovor, Ukoliko

d bii V (na primer ts. 'I) v~ '~iIi di d

I .. ornje netacan 01 govor I .na prin tcr '8 on l}, ucttelj navoui .' ....• ete na

ispravan odgovor i potom prelazi na dr igu rec, Kada dete postigne razuman nivo vestine, bice u slicnoj poziciji kao · dete koie je "cilo uz pornoc fonickog metoda: bice sposobno da cita, i dalje vokalizujuci, i hie' '.' mu reeeno da treba da cita u sebi,

w

Sta J~£J p'. vava pismenost?

'.' . &;" .' H. _. _' .:;;.. "1" ,1i:J II

K·, d d .. ·-· ··t·· h 1 d .'. . .'. "", .'-:' b '. '.. d .. -... .. ,. ..' ,v ~ !IIi x iI t .' '. ebi . ". ,'., ·t· - :t . ·l· '.

a·.a ... I .. e l_:u .. ~ .. e IS',PIQSO. n'ol .a p.repo,znaJc reCl Cl .. a u se .1, prepo,s.,av,Ja

sc daje naucilo da til a i daje stoga pismeno. Od pet- do sedme godine i nadalje dcte dobij a veoma malo uputstava 0, citan·iu JII er se veruj .. " .. da

• ••• - '. • " • '. •• . • • • Co.. • •• •• '.. ._ __" • __ _. . • •• .~ •• ~. • • • '_ _. ,," , ..,

nakon sto je na Ici~QI vestirn citanJliIIa .. potrebno je samo da je primenjuje

.,_. ~ ,,_._. " '. _.' " '.. _ - " . . ,.. _ .. " '., , .. ' - . _ '.' -' _. . .' . _.. _ _ " .. . . .. .. _'. - ~. .

To je najveca greska, jer ono ito je dcte naucilo predstavlja samo

. .-. _ .t:. X ~ t _', . iii 0"'" , ·t·· !IIi. ," d ',' t . _'. .. Ii ~ k·I-;;. ,iii .. ' '. iii c.. ." t . till .'. . ., . d .. '

prv razu I~ una ' "S aVI I . e e ,O'VOI azi, U··.O'10'1 ana OSI B1e S,V . 0

-' '. " ," . c _dJ '-',., ."'" . . '. ~" ..:_._' !,J . . . '_", .. '" -J "J'" . ..':'_ ".'. . ~ . .

odraslog dob - umnogome Iici na pretpostavku da kada beba jednom

... ,/ .. - , .' .2: '. I.": '.. '" .c.._ ' ; ,'c..'._ _ .'-:. '" : .. ".~.' ,' c I '. '_ .. '. _. '. I ' .::1 " .

nauci da puzi, to znaci da je u potpunosti savladala proces . cretanjal A

JIOS uvek nije savladala hodanie treat .. : ples ~ srodne aktivnosti

" _."'''", ;. ' . , .,..... ._._.'._ ". I .. , .. "_,' n ;J' ., . ,' .. ~"' ~:.".... . ..... ".... . L'_ ~

Isto vaii i za ~itanje. Ostavljeni smo da puzimo po podu, i sada je vreme da naucimo dahodamo, trcimo i plesemo

.. _ .. '·'cC· __ ·._· "'",,''' .' lL_::._, .. ': . c.. . ' .• _ .. _ .. , .' ' " _: .'_ . "

* U' nasern jeziku ,OVID bi se, U neko] meri, moglc odnositi na ucenje latinice, .', tim

d ,Ii, II X !Ii ak I I I Ii! d II! 1 'iO;!!tOI

,a SIC I U tom slucaju svaso 5,. ovo ug avnom IZ.g'D ara jenmm g asom.jsto urnno-

gome pojednostavljuje citanjc. (prim, ur.)

'"

32 Prvi segment: UE.tUHo'lIite svoj'u brZ;II'1I citllnju

11

v

RAZ:·~,,~·V···O'i ,'J. 1 :-~-·'R<"'Z:'i··O·~····G(-_ C·;-IITI',A·N··· .. r ·A·i·

1_ • j ". ',_,' I '" . "=". _ .:.__. _ ~,_ "'. . I •

Korene brzog Eitanja mozemo naci na pocetku XX veka kada je eksp ozija publikacija zatrpala citace sa vise materijala nego sto su oni hili sposobni da savladaju normalnom brzinom citanja, Najraniji kurevi SU, medutim hili bazirani na informacijama iz pri icno neocekivanog izvora - Britanskog ratnog vazduhoplovstva,

Taktieari v azduhoplovnil snaga su, tokom Prvog svetskog rata otkrili da, tokom letenja, odredeni broj pilota nije u stanju da razlikuje avione vidljive u daljini ... , .. situacijama zivota ili smrti ovo je predstavljalo ozbi jnu opas ost, i takticari su resi i da tome pronadu lek. Razvili su aparat pod nazivom tahistoskop, koj i je ornogucavao da se na velikorn ekranu, u razlicitirn vremenskim razrnacima, u bljesku p ojektuju razne slike, Na pocetku BU se u bljescirna pojavljivale prilicno velike slike prijateljski .. i neprijateljskih avian, relativno dugorr vrernenskom periodu, da hi postepeno taj period bio skracivan, uz istovremeno smanjivanje velicine i promenu ugla prikazivanja S ike. Na niihovo veliko iznenadenje, otkrili su da ObU'O', prosecna r oba moze d·· a ra z .. tliku rie p" rika 'Z'" 'e'" r·az·: . II .. citih av -iona U' -v" e' '1' ~c"ii!l~n··· ta Ii'k··· p koii blic ··s···ln- u

_ll·.,·.::_,_..·· I ..• '.,' '_'.'~ '.h. :;j"'" " "'.' ,"~c .. ,., I n 1 ... :._.,. . _ .. _ , . .:__,., ",,', ,._C.: .... .. ... ' , '.1 .. :~ n .:_~" ' ._.:. I ":JI ... , .

na ... ··' ekr an UI u sam "'"0. i jednoj petin :1"; SC tot .. l .. nk .. ··e,,·: seku n de

_ _' . _ '~' '_ ,. . . U j , U, I -, .". • . ~.' ~.. ~ I.. • .".. [ • U I .. RI

~.. ( .

Razmisljajuci da, ukoliko su oei u rnogucnosti da vide nesto taka neverovatno brzo, i brzi .. a citanja se ocigledno moze popraviti, odlucili BU da ovu informacij I_ p . · mene i "a citanj e. Koristeci po puno i sti 'Ire .. .aj, prvo su ,. ra ekranu bljeskali jednu rec prilicno velikog formata na pet

S eki ndi t' mani 11 ;'.' '1· v'· v'· iii kr ~.' iF ,. d v" k

sexuru _1" postepeno s '1"~laJlJ'UJ U.CI vie lC1DU. reci i S r 'aCUJUCl "')'UZ' nu sva cog

b iliesk .. ~a···· D' I'o'~l-li! S··~·IU d ,0·· .. ·, toga d a:' istov 'r··e~·m"· .' e·,,"'n""0" b .. ]I-J'IiIC· ·s··· -'" aiu ." '01 " cetiri r·"·e· "C~l" UJiIIo1• ... • dnoi

_" ;J '. '., _: .' '. iIi.1 I '.- rI3 ' ". '. - ." .1 . ..\ ,I . l '. _.', . II ~ . ~ ". ."."" .' . '.' 0', . '.' ". - :J . _ l ..... ".1 '. _. '. L 1 .. .. '. . .1. _ .• : •. " I .~. '.' IJ

petini stotinke sekunde, i subjekti su i tada bili u mogucnosti da ih

ru!!it '.

procrtaju,

Kao posledica tih otkrica, javili su se mnogi kursevi brzog citanja koji su sc bazirali upravo na ovoj vrsti tahistoskopskog t eninga.

U proseku, brzina citanj a osobe penjc se sa 200 reci u minutu na 400

r·-pc'~'l~ 'U-- min tu 1 N·::. a prv 'liI!! n p-··o··~-"g·' led ovo z;/,V"U' C~"I~ siaino .. brzin a ,c~"I .. tania 's"e-

'-" ~ -.', .. . " " - _ .. " - I. t c.: , ~ '. " 1 ".' •.•••• _:. ." .•• "., • '.: '.. '." • • .','. -;" -' :J' -:1.1 .' <: iii . ,,' , '.. .', I . .I_ ' .. : I ~ . _" 1- . " .

udvostrueui e!

Medutim, ukoliko pogledate matematiku, pos aje jasno da je nesto drasticno pogresno, Ukoliko je oko u stanju da prepozna slike (na

~ iii. 11 • w .. ).. ii',J iii ;1>" .• 1!p" io k: c.rl . d b ill '. k ~

primer" aviona 1.11 rec .i· u jeanoj pettni stotinki sesunae, onoa .--!1 oceki-

vana brzina citanja u minututrebalo da bude 60 sekundi x 500 reci u

Prvi segment: UstllnD"j~le S'fJoj,1I brzinu eila'nja'

33

II

sekundi - 3"'10':1 Q-:,lla-~,'O'- P:I,!lI,C"!!!;'" (kraca kn njiga) U' m inutut G"'·' .. : d c jc nestal o -I preo ist a ·11~·h·"

..... : : : •• 1 ••••• ,"" -_: •• , ," ••• "-'.-: _ •••• "(;"._.~I :.; .;'" ". '.: __ '. _:_., ''''_"J.J' ":'_' .. -'''.-, ,,: ._ .. ~.,-- .. --,,--,--.~.' i!i ",' _. _.:. ". ".__. _ _:"_' ' _'. '.'." .. ' ._:.'''_' _. :_ _: I, ..

29····"··· 6"'~:"IO'dO""" reci?'

./ ." .' "_.-' .", :.- .... ~ . .

N··· sh atair "," .. , ,.'.,. ,!!!iK ..• , .: "- ,~, " "" ,.' d , ,.' -~t .' '. h ab , nastav .. l·~ d' ali "

e ;s· vatajuci ovu CIDJCD1CU, precavacr IS,U nraoro naSBVIJ.a JC,~

Njihov pristup je obicno merio napredak studenata uz pomoc grafikona

k .... !!!i. kal d 10-"'0""" d 4-0"'0"" ",.. ki tu 'I

~J JC imao SI'<,3,U o~, 1_< .... ',_1.0, ,'co', reel U mmutu, a sva :~,1 stupanj

obuhvatao je po 10 reci u minutu (vidi sliku 3a na sledecoj stranici), Uz redovnu vezbu, najveci broj ljudi uspevao je da sa proseenih 200 reci u

. ", ".,~.: .. t'~-II d--'-'" de d .'::.' .. ' iroseke od 4.":' 0·-:-;:··0······ ,-'~~ 'l ."" ' .. ' tu sto '. edsta "]'.~ '- .. 'f' -'" -:' ':-~,- .. e,

.mID.UU 11_0, IC'O proseka O·"I,~_~, ... , reci U mimn , SIO prenstavi a, upravo

razliku izmedu brzine citanj a ucenika U osnovnoj skoli i studenta postd ip~'1110"~' msk "I-h-"' '-S~"t":Ud':-'I~J~a~' kao s"'f,t, 0"'-" J~IC"" prikazano "na-: s t rani 2-"-'" 8:·,',":

,I!ZIi'_" _ .• __ ' .• _ 'I. , .'-'.," ,1--' ",1-,', .. >;>, ... " 1 _'[-. ,,--I ,",1 ,-''-:.' •. ·.·.1_. ,::_-::_"'!I;

, . .

Uspesni polaznici tahistoskopskog treninga bili su pretezno nezadovoljni svojim rezultatima nakon zavrsnog dela obuke koja je nosila naziv "postdiplomsko citanje".Vecina njih je izvestila da je, ubrzo nakon zavrsetka kursa, njihova brzina eitanja spala na prethodni nivo. 10"'- ""V"'O' ". ponov '0" p' iodse "c'a" 'n' "B" P" "a' d - b'I-"r--"]J1ID"-'e- "l~t:"'a-'n- "J~'a' ko rd odrasl og . cV~O' we ··k·· a na ikon

...... 1' .' .. :'~_~I:_'~'_"~ I,-~~~'>--_c,- ,-_":_,~. __ ,~ _. _~-'IGJl ..........• ,",'.: _ '-_J::,~'~ "c_:'TI-'-~ ,,:,;, .', I: '.<. ".1 ~ _I'

.. __: .:__:_ "_ l_" . - :.

zavrsetka skolovanja (vidi stranu 28)..

Tek nedavno je otkriveno da je normalan opseg brzine citanje ad otprilike 200 do 400 reci u minutu i da najveci broj ljudi naginje donjoj granici opsega, Uvecana sposobnost citanja koja je primecena tokorn trajanja tahistoskopskih kurseva u sustini nije imalamnogo veze sa obukom, vee }e vise bila vezana za rnotivaciju polaznika koja je hila veoma visoka u periodu tih nekoliko nedelja.te BU stoga bili u stanju da postignu najvisi nivo normalnog opsega brzine eitanja. Drugo objasnjenje neuspeha ovog pristupa moze se naci u osnovnom pravilu opservacije: da bi vase oko moglo nesto da vidi jasno, mora biti mirno

!oIl' .- k .'''

pn 1 "0' nn posmatr .. an-11a

.1..:-, -- _:.t_:_::' '-_." ,1/I::'L -_', , :.- c,--JJ ,j ,.,

P L d. ~ ~I.. k likod. .~

(Jlg~'e,"-'nJl'tI ne ··-:,OI'~O' ulecenq',Q

Iako se postepeno shvatalo da tahistoskop u seb· ne sadrzi princip razumevanjaprilikom brzog citanja, tehnika je postala korisna kao jed a n 1 deo osn iovnog tre .. ninga

• "0 '. _' ... - ,', .. ". . .' •. ' '''. ,_,... • ," .'.. ._:"'__", _,.,,_,__:,_._. '. ~ ',, __ ,!Ill

- I_~:; .•

Do 1960-tih godina, istrazivaei ~ ukljucujuci Amerikanku Evelin Vud - su poceli da otkrivaju da, uz adekvatan trening, oci mogu da nauce da se pokrecu brze, i da se razumevanje moze odrzati i iznad barijere ad 400 reei u minutu, koja je za brze citace predstavljala istu barijeru kao i pretrcavanje jedne milje u minutu za atleticare.

34 .u ·

. ,",. ~

II

I ndividualni napredak -

I tahlstoskopski ---------·'41! treninq

,Bl2ina cltanja' (rim)

,'I)QO"~~~-__'~""'-"~~ ,.-~----~~

19 .. '··00'(···· .. "" ----J...___~r-,.,..'=-~

:._ , :

I. _: "" •••••.

·B:;:'OO:·"~~----~~~~~----~~--~~~

-,'- >' ' .. ~'.'

roo~--~~--~~~._~--~----~~~ ,600-.-~~~__...~-.........,_~~~ ............ ~--~--t

SDOI-1---t-~~~""T-1-~~~---~~-t

a

.

.

300~--~~~~--~ lOD-+--~~~ J~o,a

Brzina citanjs' (rIm)

,ooo~----~----~~~-----~~~~--~

,B:OO~ .................... ~~-..-iI~~~~~-~~ - ..__..... '7::tlI\I........I. ~~~--_,.~~-tI-~,..~~~ ~-~_-I

'''v~ lis- ~

too

"V~~~~--~~~

5D1Di-r--__"~e:::::::;=~ 4OD'-i!I' ~~~- ---:----=::;;;;;;;;jjjiiiIIII __ 300 _..,_~--.;

b

'.

lndividualni napradak - adekvatru

Sl-: n: 3 '~'lItQ .. '/

a Tahistoskopski grafikon

b Uporedivanje relativne efikasnosti tahistoskopskog treninga i pri~ rodnih brzina citanja. (Vidi tekst sa prethodne strane.)

Pocele su da nicu razlicite sko c dinamickog citanja, i prosecna brzina citanja poceaje r a se priblizava sledecoj velikoj barijeri -1000 r/m.

PO'''d,"' stakn ut'IIO p···.·,r-li'c~ .. am na IO'C' jav -nim liencstima k coje s .. ·,u' sav lad al Ie"" b rzo

.'.,._=: .. _' .. , ..... ~.~'-t ~ "~... .. _: .;, .~.J,I. 1,1,"., ",1, ...... _. .I .. ,.'_ ... , I_ ..•• 1 .... - ,'. "'"

. . . .~

citanje, poput predsednika Sjedinjenih Americkih Drzava, Dzona F.

Kenedija, skole dinamickog fita: ~a su cvetale i granae se u razlicite

variia , .... nte M····· edu n iiima S',e,e·--·· na s~·lo: o. l'~ foto-eitanie .... koie S',<P. JOile" .dn ,-IO··.'·IS ... .tavn 0 .. ····,··

'. -'J . '_" . u. . . . .', I,. . ~. ~'_ .Co. '-'_'-" '.'" - ", .. '. _ .. " " IJ . " :_, _ '-:.I . w .. ,_." '. , _ .

usredsre ... d, .iv a··~··.lo,,·,· "nl-:i"a<' s.-.':p.· ·Jo·c.-,s'~"o· .. ibn '. 0,:·"8"·' z t 0 .. ·· ika da "~O·: ~ r togr rafisc vece stampa l 'C:- p-~'.·O,.·.'.-

.~.. •• _' _. _ _ __ "_,". .." ,,[ ••.• _. , .' '._' .,'. _l •. _. 11- ~ '" _~, ~ ."''' w _.. _._ , .~

. . . ,

vrsine ad uobicajenih,

p_. ... 'c.-" ._ .. t: rr -I , .. ·-~t>' " .. - ~ . b . iii a . . .'V,iii,# .. -." iii ...

. ,nlil re:gmeH' ' .. ,' 1.Js.,lInov,'~e B.IIDJu_·.,rvnll ClllJlJJIl

Istorijat brzog citanja

II'

I k k d d d

"< :_ .. ~,---., I - [-[-- .• ',-» -, -_-~.- ;~_',' - '1':'::- - "-~ - :.::;.-- "j-,-, " '-- ,-, - -"", .. " ,- ",: '. ~ .' .. -. :-, " r. 'i' -, I I ~. '!; '-. ",." -~- .. ,_,( I: .- 'Ii ". '-,

Revolucionomo ctkrice ko]e vorn i onOSI ovo copunjeno izocrue

knjiqe Brzo Citonje fice sa cinjenice do ne citomo prlmorno ocimo,

:i

vee mozqom.

OVQ znacajno otkrice predstavlja osnovu za potpuno nov pristup ovom polju.

U ovoj knjizi bicete upoznati sa vezbama koje ce vam omoguciti da razvijete i vestine oka i vestine mozga, cime eete biti sposobni da ih kombinujete ujedan alat koji ce od vas naciniti intelektualnog "komand 0'- rsa'

I~I_, ',:,., ~

T'R~:.·--.-E' ···._,N--:,:U."IT .. ··N-c-'I' S:~:·-V',,-·:-Ei-,,T'·~~S:::;K~~--,---, R-'E' --'. K',:'~O-:~ ,RDE···. R,,'-I

_ :__I_ __ " '~' _, J _ ,c_c " _ ,_ .. , ,.:___ _- "_ '_ .. ,___:_ . .:__, _ " - _:____:,'-2_' ._ '_' . I,

U ovoi fazi varn brz zine C~J,lii ania '0'-'" koiim ta cem --::'0"""-" g" '-O'-V' '-'O':::"'f''-'I4it'''-I'' mog u izgledati

........... ";J ,IL,' - I~ 1 . '.' " ,1-< '.' .... . ....• ~"'" r ":J ,I, 1.-,> .. ,_, :-;' , .... ' . I. ,I [',::.__,I__ ~'>_-':':_:_ ,':' __ "

zapanjujuce i potpuno nedostizne. Ali nakon sto zavrsite ovu knjigu, st :'r'-'e:o~'mfi" l~" cc •. t .e 'O·.····~···.·v',··: im __ .,.- .... rek 0, .• · .. r· dim · •. -a' r

, , ,. ~ , , , '_- ,,, ,_ " , ,~" _ _ ,,~ _I" u iii

'W

Testovi brzog citanja primarno se baziraju na citanju rornana. Ci-

ta"--"'- ac treba d a' p' irocita ce :0"-' roman sVt-o-'" jc b 'r"z~'p moguce a poto nn d a od r ~l~.

C,_IC,~: I ~.-~ ' .. ~ .. >,:, ._.'/ ,."', I[ g:-', .. 1 __ , _, ,/\i,.iI Il.l;, ".~,-"I" ,:_._:__',':: ,LA

govorpred ljudima k oji s u roman . vee detaljno P' ocitali Govor treba da

"', -'" ",' ~~ , [L,_I,,< 1 < 1 ,~. I-UI i ::' '" .:, '_'"~- .~_ ::_" ,. .. I [,' :1\' I., -, -_ ~ L . ' .. :' .. :-I~~"~~:

• . ~ '. :- . " l!' ". • .

ukljucuje komentare 0 sledeeim glavnim podrucjima: likovi arnbijenti;

," "1', '_--',,-,' _'~'~ '----,-, ,':._" " ,',.-'- '-"- -'-'" ,- , - -,',. --',-_'" -",,', - "". - . .__::' , " " --"-- .. :--'" --, ,-- '.---- :.J '-"" "- _iii -. '" ""--- ":" - . , ,~, . ,-- ,,',

1 .- f ~ fl" ,~- ;i ¥. b 1 !i; t. ~ Ii' 'k I'~ .' .. ii I u"- .-

,,",::,-', ,", iii .• 1:'/-' ,- ,._ <Ii ~::-ll . ': . r. __ - Iii: .-( '-, I,-~i' :':~:'~ ,- _'-1:_'-- :-: ,- ~ rrre- '<'_-'1:,--'-- iii 'I ,I -~:~

zap et" - 1. Q,ZO -lJ a; sim oouzam; mvo J ezi , a; Irterarm stl "meta ore, teme;

Ii •. "'t· -',":., -t iii ""'-'K' '.' kont eks T1---~' - I ti" ih n -:" -ih deset ,-': rib -~'~h·~,t";:" :!iJ:_", '\ ·1[1 .t "- Iii

stonja ,I conte "S_,., trenurnt prvir neset najorzt .. crtaca u ,S,' etu SU.

S'V in A-':' d am

!iiI ..' r. ..", _. ··1 .

2.. KJctil Ganarson ,3. Yanda, 'N ort

4 Kr~ E' ·"k-

,~ '- - 'ms V,81n ,_ .. J, _~'en

5,~ Mitimna Kork

6 Luk v an H':"'O"~

,I; _ .' 1 "~ .... -:~, _ i_ -",I ,

7. Majkl J. Gelb

8. Sinamon Adam

9. Dzejms Longvort 10. Frank van der Pol

SA··-·D":··

r: '. _ .••.•

3,80-. 5-·: ,0 ...•....... 1 r/m

", ." .. ", ," .'. .

L

3050 rIm

30'00 r/m

25,,~,2'-/O"' ',' r/m

. . ". ," ....

21010 rIm

19' "'0'" '- 6-' ,-

'//:_,I __ ' r· .•. 'm,

. 8105 rIm 1782,rlm, 1750 rim

15- 6':_ 0"'''''- r/m

_, . _ ", . __ l."

. -_.: _.".", .

Norveska v. Britanij a

"

Holandija

Holandija Holandija S,AD

;S"AD

V. Britanij a '. '] dililil

,'," 10 ,an,:~!lJa

U" k - ·)'''-k· - - tc " .. -,~',~ ue '.,"'- -' , .. :-.,~ da -~ __ -'. '. idr 1lU";,>t'-I-' - .. - - . .------ , .. !IIi . .lit ~ b '. -', .ihcita ,:",

.' ·· .. ,;0 1'0 sle zaIn,eres,ovan.~:,a .se prl~'_ru,zl_e o,voJ e IJ"rZl-,,~, citaca,

proeitajte knjigu do kraja, uradite sve vezbe date u njoj, uc anite se u internacionalni nBrain Club", posaljite nam podatke 0 svojoj najvecoj brzini do sada i obavezno sc prijavitc na godisnji Svetski sampionat u

b C·-- iii

.'. -/",,-"" I'" ~:' . - I

rzom citanju.

1-6,':~'

" , ,

." ."

II

J {-"'1/" ;oi"'Ii If!ilY· 'a ". b r ... T{J' g~. c"'-'"" ita . '7·1~ ..... '

1i3 '-II-T' . _ ',' __ -.". . . ., I L.;

'. .-

"-'~IS~r potencija ~ da U naimaniu ruxu ud vost rucite tr .nut nu brzinu

V u. . .' _., - ,_.:J.1 .. .' " .. - ~J - '-' 'J'" ..' '-" '. - :__:. . -. '.' " . tI.. . - . -' '-- -'

citanja i vremenom stignete do brzine ad . 000 r/m.jednakje potencijalu

p .. rv ...... ih d eset ju d I~' s<-a .. '·' tre nu tn e ... t: O'··-··PI lis .. te

. "".' . ,.:J .. ' . . '.' '. _ ._. _ '.. '.. _'.' _.. _ .. _. iii

,':: .

Svako od niih bioje c"tac kojij: .• poput 'as i mene bio nezadovolian

. - ',:. ·.c- - .J.~ .' .__:., ": .. -:. .-'" -. "":J .~.' , .. :'" .. - .. ~. - -- 1 ' ". - .1· '- -' .- '. -J' _'!!!iJ I

sopst v enom norrnalno rn b rzi n om cita nia l;jo od l'u~ cio jc da ulozi vrerne ;j

~ '._-., - ... ' l I '_~ .. _ _.' .. :. '. L . .'. '-----_,_ .", .... .... "_ '.".' __ ._ . .'~1. '.-' . '... .. ". -. ~_". ~

... "

na ipor U razv ... o] 0·- ive n raj m ,. - ocnije ljudske vestine 0:::: Jva knj iga pruza vam

, ,....., _ • .' ',' 't , , '_ ,-, , " ~ ,~[ , .. .. ., . . 1 •••• ~ _ ' _. ~ •• •• 1 _ , ~ :J _ • _, •• __ ~

. . '. . . .. . _ " ~

izvanrednu sansu da sledite njihov primer!

1. Dve osnovne tehnike ucenja dece da c'taju su Ionicki metod i metod

i

prepoznavanj a.

2::, TIt. me .todi dov 0"· d e.·····. n a s sa rn o d 0" .',' p: ./fiII·V· a f a :,·"e.··_: C~·I· t· .. a. ·n-···'J'-I·

. !Ii . _ .... . . I.. - __ .. _' .. _. .. •... . . _ ..._.. _ . ~ 1M.. '. __ .. ~ L Ii!

".'

3. Brzo citanje nastalo je razvojern vezbi brze percepcije od strane Britanskog ratnog vazduhoplovstva. Tahistoskopski metod ornogucio je ljudima da udvostruce svoju brzinu citanja, ali je cesto nakon ne coliko nedeIja dolazilo do pada na prethodnu brzinu .

. U'

4"'-'1 _" 'll~ ... O,;"" ,11' ." d lin "a> n i,v,.- - .. .og '1' '~l·t': a nj a p .. irobil e-·"-·· su ba .·['''"'1·11~·le, .ru 0: id 4';.- 0:-"10"',"" n :C~l~ u n '''1-' 1- nutu ..

so' ,K,:._ -',-,_" .. _._ ... ,l".1! ~ ,'. . _._- • . -_~'.' ',- ". _ ',_' J'" _ •• _ • • • _. .~ _,~,.

I. . ',_, _ J

5. Sada znamo da citanje, U stvari, obavlja nas mozak.

6. Prvih deset najbrzih citaca u svetu citaju brzinom od '500 do 3850 rlm~

7. Vas potencijal za napredovanje jednakje njihovom!

1. Brzo, za manje od pet minuta, pregledajte sve sto ste do sada

procitali U ovoj knjizi,

2 P · iIo '" -I '.. b '!;,;if II< ,Ii' !ii' k'l d iii '.'

/~~. rovente svoj e ci jeve ~ .. rzme citanja, m UJ Sl.:> ladu sa onrm sto ste

procitali U ovom poglavlju promenite ih ukoliko z .lite.

3. Proverite za koji datum ste u rokovniku zakazali sledecu vezbi brzog IC~'l~ 't·· a- 'In I a

_.' . ','. ' . r . '.'.: .__ ,' .. ,Ii

4. Provedite jedan minut u kratkom pregledu sledeceg pogJavlja.

3_7,

I "--

Ist ~,~ b ..... ' ~ ,.

storijat :Y2og ,CI1Q,")'Q

II

Postn ste odredili sopstvene ciljeve i upoznali se sa istorijatom brzog

C~l"" .ania s prem nru .. ~.' IP, ,dl·a··"· pred e te n--"'a' d efin .: 'S,'!)i,i-,- ie obla isti U k 0": '. '"'0''' cete '. postati

_ ~ .,,_.1, '_ .. ,', !~~ ,, __ . . ._J .'~' ',' _ ,:_ _ . "Ill, ,1.,a.I1J' , ,c'~,,-,- ,_I, .' ".~~_~__ .' _",.

eksp ert

, '_ .

't'" -. ",'

, '. _ "~::c . _ _ ~,

3_8,:,_'

• ",I;".

" ·'

III

v

C-· d fl'" -. iIii; ...

• . ",(1 _ I, • U •• I [_ !I!!!!!!' _'

laDle - nova,-!~>;_lCIJa

UVOD

Upitaj !e scbe sta je to citanje i napisite svoju definiciju u prostoru iOi d

ispoc :

Sada je uporedite sa uobicajenim definicijama, kao sto su: "citan} je razumevanje onoga sto je autor hteo da kaze", "citanje je prijem pisane reci" iii I,c'ta~eje asimilacija stamparn informacije".

Svaka od ovih standardnih definicija pokriva samo deo proc~ . sa.

Tacna definicija mora .· .. kljucivatipotpun opseg vestina citanja.

Trece poglavlje definiie citanje na nov nacin koji yam omogucava da razvijete svoje vestine cianja.

'V

CIT~.l'N"" JEo N""-O" 'T,l"'E' F'IN"" 'C'" "IJ-IA'

. '--' :a\~~ 1- .'/ ,...,_ ~ :~~:: .. [ v,n, : 'I .. ··, . ',:, I =- :_c_ 1 >

Citanje je, u sustini, sedmodelni proces koji se sastoji i sledecih koraka:

1 P ~~·r'~·~#Jp:··,· ... o·~·""'_II·:> uva nie

• .1: iL, "'~."'~!I-

Vase znanje alfabetskih simbola, Ovaj korak se odigrava trnutak p e

, . . ... ~ .:. t ks fl"I" . ~.'~ }W k' . ... -'., .'!t(_. t Co' .... !Ii ... '.

p,oce~ · a . IZ,IC~.Og cl~·aDJa~

P , . ., "-"--"'-'I"~ T'· t·" ..... ite ..... iII!, brsin .'Millt···, - ..... -

,'/J segmen ., lui ~.-a"tJ.1J" e S.110JU . ,rz," II ci ·""la

39

~;'/lil"Yn"~j!J = aD" -".J>~/_":- "" .. ,-, .. t; L"'_',w_-:l"ro:., - ".,'",1;,(1 ,u1eJI111t:y,(l

III

2 A/'I 1:I'1'l.m:' ;:' ,·'U-" 'ciia

'. ,"-, ,:_ ,~I - '. , • I' " - "J'-'

Fizicki proces pomocu koga se svetlost odbij a Old reci: P' sotom je prihvata

" ""_,,. ,,"_ """ - - '- ,',,' ,-I" I'" ",.' I '_}"" - -"', > <_"", I:.,: ,,_,,' '_, " ',_,' _-''-.C'', ~'I '_, ,_,"" ,',-' ", ,,' ',", _ _ /' ' __ ',', .,:' __ ' '} __ ',- __ ,' ',", _,' ", "''_'' -.' , , ',' "

oko: a zatim se preko optickog nerva prenosi do, rnozg a

' } _'_', "I; ,-' ",~,: , ~"""" _~' ~,,," '" • ,- --'-", ',', ',L' , I", -. ',' -_, _"'" _'," ' " ",':c' 1- _.1", ',,"-.'" ,.'~" iii

1. I ntr,o-il'lteg,.acijo.

Ekvivalent osnovnom razumevanju, tice se povezivanja svih delova procitanih informacija i . jihovih odredenih delova,

4- E.-: 'kstra inteerac :1;;8

• " .- '. ',~ ~,'- u .' ,'I, "lI;,b ,', M "" :/'.

Proces U okviru kog sve svoje prethodn O'.~"- znanje uklapate U'I ono s'~t'o"'.',-

• " j _. 1_. . ' ". ,", l _ ". ~ • r.. -'. __ ~. ..:..... •• ...:.... ," ' __ ." 0--' - ~. ," •• 1 ____: •. ",'~ ,'~_ '-'.. .' _ _ .,.,'... 'J ",",', •• " ,., , __ "., , .' • " - .' I _ .' ,,_ '

, -_.- :..:.:_) - ,'..,

citate, pravite odredene veze, analizirate, kritikujete, procenjujete, oda-

birs te ~ odbac 'I'"'' ",:t"-"'-·

.lrae 0_ - 'acuJ,elc"

10'""" --',,','c ,",'-,c,', sklad isten .. 1 '. '~'''' C·- .. -- ... -·-_!i'i!-· N-,···,··'i!;" ,-"'.,'~~ b "' .... ~ ... "V.,ii'·t-"···~··· dozi "C',. .. .... ds

· ..... snovno S_·:-- a ISlenJe mrormacija. ,~\ aJveCl ,fOJ Cla1ca .. .oziveo je I~ a,

ulazeci na l .. 'S"P,""]·t" nc m " 0'-" 'z~'e"-" p uiz v ati fa' 'n'-I'"'J~ e u s kladistene' inform aci ii e-" d-I'a"

, ~. "_,-:'-1.;-,,, 1,,'-'" ,= .. II~ "_~ .... ii- ... _,~"--_-,, .. ' ~" _<,\"._ I" .It'. I 1-,;", .....•... _

hi ih se setio nakon sto iz prostorije izade! Skladistenje, stoga, nije

- -

d l~ ~ ,Ii, ,,,~, i!I ,. ..

" ovoijno, 1 njega mora pratrti pnsecanje.

6. Priseeanje

Sposobnost "izvlacenja" potrebnih .~ nfcrmacija iz ,skladista'\ u vrerne kada su one potrebne,

7. Komunikacija

Upotreba informacija do koje dolazi odmah ili u jednom trenutku u buducnosti, Pod komunikacijom se podrazumeva i pisana i govorna, kao i reprezentativna, ukljucujuci umetnost, pies i ruge forrne krea-

," ~ ij!WI' ..

tivnog .zrazavanj a.

Dna takode ukljucuje vitalno vaznu i cesto zanernarenu ljudsku funkciju: razm ·sljanje! Razmisljanje predstavlja neprestanu ekstra-integraciju,

U svetlu ove definicije, moze se videti da se sa uobicajenim pro 'b·-IIQ,'m····II·'m:-'" ra C~-II't-ao:'n-"-"~"ac'" '-l~ u cenja I(--'V,,',.-, okvir ',,' na sled ecoj stra ni) p:"" .. rv "I~ put d atim ..... U'

, ~ ' __ '_',_' __ . -,' .' '._., ~., .. _' "~ .. • .... ' ... I ' ,,'.:_' ~_, ',_ ,j __ ,~. __ • l~,_. '_ ,., j. _' " . __ ' ., ,_." . ,_.

, : ,'. ",' ,". ",,' , ,.

knj izi II Koristite obe hemisfere mozga" i mnogim drugim opstim pro-

blemima ucenja navcdenim u ovoj ~. ijizi (u X poglavlju), maze izaci na kraj ukoliko je osoba koja cita naucila da prepoznaje stampu i da asimilira, razume, shvati, zadrzi, priseti se i kornunicira procitano,

40'-

"

',. ,

III

timor lenjost dosada

zain teresov anos t analiza kriticizam motivacija

, l . zai valnost

., i!ii' Ii

pnsecanje

nestrplj i vost recnik subvokali: acija tipografija

liu srarni sti. selekcija odbacivanj .. koncentracij a

V~ -r'a"'lc~'a- nie unaza d

•. . [. ,;. ... - ~., . L, .~:_ - ' .' :- .'

..

razumevanje

vreme

kolicina

k· ''!iriii' !Ii

o ,I. zenje

belezcnje zadrzavanj starost

strah

~ ill !I

orgaruzacij a

skretan j e unazad

I

v

1. Citanje je proces koji se sastoji ad vise nivoa.

2. Ako zelie da postanete efikasni u brzom citanju, morate razviti sve tc nivoe

u .' • .• !Ii

KRA···, ""'..lK·;- p··ErG······LE···i'D···- n-,"·A·-' L' JI' . K'~<""O""-'RA;~ " KA······

_ _ .\.~" . ~ ~1' I "'", ·t.," , .:. _. ,.'. I. ~ [' .:~. J -'~ .•. :.J. " '" .,1 ,." •••••• ii' ~ __ '.

l. Rangirajte svaki od ovih sedam koraka na 0' isncvu [0' moga s~·t:··o··: vi

11'1 _I .•. ..:. 1,[: ',1 . ~ .,_'" ai, I, .. '__:_ ",,~. " _ -'.-'''', _:' .:____ ...• _ . -::' L! r,. _,.~r.~ .. "_'.' .... _," j' ." '._iJl., I ••••••• ..:.... •• ~ _.I~.. .

. - ~ .... ._.

smatrate da·· .. ~ J!Ii[~ n .ajvaznije d a ra z :Vl"'J'" etc ko .d sebe

_, ,.. .'" \...I' _ . .. .. . . I ~. . . .. II·, .'. .' '. ,0_·, .. ~

,-.._ ..:_:'

2. Sa spiska problema u citanju. identifikujte one koje i sam" imate i ko -I,; e'" , cete Ie· •. 111'··m··· tin l~ sati

, '_ ':.J r .' II,..; ", - . ~ :__ L l .. _ . L _'" ...., '!Ii

.. : regledajte kompletan naredni segment za manje od pet minuta,

3

,

Iii

U\·=·10",' '-"'0' U"· S'~:IL' ··E_·Dc', ·:'.,C··:·'!e'E·,· p. "0'" ""G'" . L ·~·"L·JIE~--:,

.' " . .... '. ..' _: _ I _ ,Lr . '. I '" ". _', _' _ • _ " _~ . ~.~ '" •••. •

Stekli ste O .. ~'·~!,·110· rvna z:('n' anja S:: ad :~! J~ ~ P ired v 'am a D' .sru ri '~'e'.··g.~.· ment: ~:;:a<' ·,s.:: 19

I .... ~,~, " . .::I!--':'_""_" .~ l__:_ __ .· . ~ .'~_ 1.1., ~ ' __ ,.' .. I.._-,._., '. '~.c. - .. ' rIo.,; ... '. ,'IE;. , "~f" _Il,:..

. . ." . .

.. :~ 'cJ 'r" ". ,'. ., - .. .'~.iIi . k"'~" - :~ ' .. ' -"'. ..";. '. ··"t' .-. .iI! "t·:·: .. :;: V," ti iii vezh t··1I! .' .. -.'. • v. .. - , :.,~ -'"', '. ks , -:." '~ .'.' I

cuaesne OCt, U cojern cere ISra,Z1.31 1 veznau najcu esruje .• " camere u

iii

znan .. om ·U-'-'~-·lV· 'e irzum UI·I.

. '. . . _" . _. ' , . _, .. ' c~.

4')

IV

U'·· ~ _-. '., .' t. ~", .,) ~ .. " ~ _ . ",~' .'~, ",.', .', t 'c-:- _.-,' - , ..... _ ' ..... d'

, ,sposav JallJe xonrro e ' ar

pokretima oka - . , naprodenj e brzine

,',., ' .',' "_" '. - " "c . ' "I I,' """ '_ ',;, I ' ,,"',' .. '

. '.

I razumevanJa

UV·","O'''~''''D,';

_ • •• r. ... I _~.

U ovom poglavlju otkrivamo neke neverovatne cin;'enic1e 0 ocima

',.' '. ,~" "- .", "'.::-.' , .. ' _ ' " ., ,~'" :__'--', -'. . "~' "- .' ,- '_. ' .... _c......"!J" ",'," .',.' .'''_'. "-'_'

istrazujemo naei- na koji se Dase o~i stvarno pokrecu '.1 ok fitate, i

.

uvodimo vas, u pet nnvih naeina trenutnoe poveeanja brzine citanJ"a

. , ~_ ,_.~ - _ . '- ~ -' - " " .. ~ ,J ,. '-' . - '. . " . "- e I _. " ,"~ , "', - - .. = '-"- ' ',." ~ - " ,- . _.

• w.

I ra "~U' m ev o' "DJ~ a

. ',' ,£, I ,-' . ,_', '_". .. ',~_ :_ Ii

VaSe oei predstavljajujedno ad f ida univerzurna! Uzmite U obzir

sledece cudesene finjenice:

Svoko 'lose oko scdrf oko 130 mi iono svetlosnih prijernnikn. Svoki svetlosni prijernnik rnofe da primi najmonje pet fotona (cestica svetlosne energije) u sekundi.

Vase oei razlikuiu vise od deset miliona rozlicif bo]o. Hormonicno sorodujuci, vcsi neverovotni svetlosni prijemnici mogu, zo monje ad sekunde, dekodirati scenu kcjo sodrf mili~ [orde delicn lnforrncci]c, i to sa izvonrednom fotogrofskom

"Y' "!ii' .E

to c noscu

~ . ',_. _I!Ii!-,.~

'"'

·4· .. ···'2./·..'

.~ .,.'

1.,1

,. 'spo stavi] ianje .kon trole '.1- ad ·P:·'D·· •. 1.1. ... etima aka ~ I' ma '11: .. redenje b Ii'" , ine I'" r "(I·'~l:"JJ1-"C. .. "}'.~1111'1.~a'

Ulll ~~ ~ '_ j . _. u .... Il·~, . U ~ [ !L!'i. ,~,ft...r ~ oiL '_ I. ... ,f. II !t:!QI~. " ~ I' .~_ fi~ . L.. __ .. I __ ". ,_ U' ",_ '

._ . - ~ . '. : ~ .

CERN loborotori"o iz Svojcarske procenilo [e do bi izgrodnja me s~ II In" re k 0'- ~'. '"'1:0-' b 'Ill m":~"" 0"" "'.g~ lo '. do st .'e" 1.' n ··e···· v e '.' ro . 'v'·' o· t'[n-,-'" u soiist .. : I!III c I~I' ro n" 01 • st o "," k~"o' '1

' .. -' . _" I " .. ~.- . - - I I 1_:. -" .. ' .~< .~., I.· .' ~ . . " .... ' ,_" '".... ~'> I·. U ._,_._c.~.}

kosta'la 68 miliono doloro,

Isto loborotorijo tokode istice do bi ovo 11oko" bilo relofivno sto ',"Itl '"I' cVn"'ln, <!! do b; b' "-'[11 O'-~I v -e ·-1; 11,'0' .,-". s ko -,,' r 0- ;", ko o -, [ed no ku C·,.,j.'I(]- I

, '_'. _ . ' v" ~. " _' . II ." ._ l' _'. II K·. '. ._:_.' .', .. _.~~ .. , . . _ .... ~ '.' '. "_ \J. '._ -. u _ .. '_ '. :'.' J i

I..l: II! !iii ii! '. l" ·u II!, '. iii

ranjues)« II veucmt zentce

Vee izvesno vreme se zna da zenice prilagodavaju svoju velicinu '

'!ioi!'

skladi s···.·a~- inter .. azitetom svetlosti 1,'- blizinom predmet .... S, .. Jc.t"j",o-·- Jllie· .. ··· svetlost

" , . ... . . '. _'" '."" ,,' " .' .. ,' " , .. ,.,' . I _ _ ~ ~,_ . , , .. I, • , • •• ,[Ill ." . '.' [, . _ _ '

. .'

veceg intenziteta, a predmet blizi, to su zenice manje.

Zapadni naucnici s~ nedavno otkrili da vclicina zenic , takode varira U odnosu na emocije i da ce se, ukoliko se nadete pred prizororn koji vas narocito zanima (poput privlacn osobc suprotnog pola), velicina vasih ze aica at tomatski povecati, Takve promen su mal, ali se pazlj vim posmatranjem mogu primetiti.Kineski trgovci zadom odavno su svesni ove cinicnice. Dok predstavljaju robu musterijama, trgovci na-

r:-'o'-'C~'I~ t· ·[·1 pazn iU-I. -I po sv ecu I ,;i I n i III h . '0",'·.' v vim ":. 0····· C( im .-'--::-' a . vrebaiu lC·":l·" UVI~C·~. a I.fl· II'i Ie": 111 ihovi h

. .' . , - ._~ '. J ... ' ,'" .'._ ~- ~... ~ _ '. . " . ',' '. __ c_ _", ~. Uj .. . - ..' I!w" . ~ .. - ,J' ..

,:/··e.· -n' rica Ka da prim e ·~te'··,' 'to'. ':' uvecanie znaj .. u d a? S····Ie.~. ku .• a·'~:I"C·.·'·" ... up .• ecao" i sh o .. d .. ,' n .o

. . """'. II! "_'" . . .. ." ,~- -' ~_-. - .'. , '. '. " :J .. :II, . - -, .. . . . .'. ,., - .. " . . I. ~ . _

tome odred uju cenu.

Ukoliko ste zainteresovani za nesto, vase zenice ce se rasiriti primajuci vecu kolicinu svetlosti, Drugim recima, sto ste vise zainteresovani, to vas mozak vise razmice zavese iza vasih ociju, dopustajuci sebi (i

,)" d 'b- iii JIo!!" "Ii II , ~'''Wi' dai k . d'"'

vama: .1' c a, aez suvtsnog napora, pnrntte vise podata ca u sexun .. n.

F '1 k 1 k '" ill • k iii! d k dirai l' ~ ~. 1i!!I!i enomena no compte •. csru pnzon koje : ie comraju svet osm pnjemruci

vasih zenica potom se salju preko optickog nerv (vidi prikaz II) i prenose u deo vaseg mozga koji je zaduzen za vid - ocipitalno podrucje.

, .'I__:_~ . _. -' " _' ',' ._ ,.- "l ' .. - __ ,- " ~J.)' - 'tJI ," ..' = - ._ .l "- '. ' . .' . . '-~ , '.". , - ," _. ~ .

Ocipitalno P odr 'ei1e paradoksalno ni ie smesteno odmah iza ociiu vee

"-'-,_: 1.7 I .. ,. I::_·I. '--:~"-!! .:-_.': ' __ '.:_. _', L-:.J '., ' __ '- .. " ", "I ',= .~'. '--:..1 .:.0.., - .'

na zadnjern delu glave, Nije ni cudo sto za osobu koja veoma do TO prim ecuje stv a r·I·1 oko sebe kaze imo da l~ m ""a'~! IOC1iIi! na ternenul

_ ' , '. ~ _ '.. ' ,'" '.. '_ . .. r" .' _... '. . . _ . . ~ _ _. .' . _!l ~ " .' _.' L:.... _' , =' .. '..' _J , " 1 ,.. I!

:-- "

Q'V'OI ocipitalno podrueje mozga u stvari, obavlia ettan',· e take sto

._-/ .. " ......• " I , . .~'"'" _ .. _ -"-Ji" '. .:,' ' .' .'. ." c "..1.- .. ., , 1.. . ._- - .. "

usmerava oei da prelaze preko stranice u potrazi za informacijom za

koi i.~ .. ,." iii nu ' ,,'".'.,~_- '. "1 ._.''i . ""," ' .. "'-;~k'I ,0'" '."' .. ,-- .. ' .-- __ ,'.' ~.. .' -' ',C-.".-", .. ' , '--:'''V' '.-, .-. 'r-·e··,vo·" ilu

oju je zamteresovan vas rnoza < ..• 1~·:VO znanje S vara osnox u za ,-, ."-

iI; II; iii b I!ij,ii'~ iukoii 6' bi til bi V iF d ih k lik

CIQ,n.arnl p,rIS(~Up, l_,.rzom Ic~ta,nJU":oJI ICICJ.tl o:.~a,s,nJen, u. narle,~ 'nl~:'1 ne ~·<·o. I .. ~·: .. o

-- _

poglavlja.

43"

.

. "'

U I k I d kr ka

"jj-:-',," ...... _ 'II -Ii _._"',- -.1···.·, ····1- ',' " .... '~.', ,'"Ii " , .... ,/.- ---_',. ,- .... ~;r: ~.,,, ' .• ~ .-. '1,_, • Ji ••.• - •.• _.-. -'il

spostavtjanje kantrote na '. po. retima D ,"~ unapredenje brzine I razumevanja

tV

Z,·' .nah . .'ctll· 0" ······V··I~ cVu. d.···:· sn re ." n iove C''''l~n'I''ll~,e~'n"';C:''e:' 0"" ocim .. ;' .. a, P···IOI·····S~· taie J~ asno d.·,la,··.·.

':J '., . . , ~- .. - ," " ..',.' ,-' :J" ·1., .,j , . . j I .. ~, :/ _" - .1 ."JJ' " [ .. ' I ..

tradicionalne navike i brzine citanja jesu proizvod pogresne obuke i koriscenja; ida, uko iko ispravno shvatimo svoje oei i uvezbamo ih, njihove funkcij c se znacajno poboljsati.

Od govo .. ·'r·_'.g·"·· a .. si: IO'~',cv:'1'1 prave ma lie' i pril icno red ovne skoko .. ···'v,i£J'· TI skoko .. ····V,·,'l'1!

. _, •..• ~" ....... ~ ,"]r. ~ •• r •• '." "'~ •• ~ .J", ...•. , "'~' I. _l·_'_r.~ ... I" ~ " •.•• "_. _' •. _ •. _ ,_'_ • ~I '_ "I. ,',. '.' ,'-.'

. _,- [ '-'

uticu na to da oko prede sajedne fiksacione tacke na drugu, a ta tacka

obicno obuhvata vise odjedne reci. Mozemo, dakle, reci da oko uopste

ne klizi 'P"'IO"-, I stranici ' .. mil C' sto .. I.·o···.····g:,··a·~~1 O' 'I'n" '0"; , S"" .' ""~ re :c··!·~,·eL U malim sko ·\,·O··_···'V·' ima ·S·"I,

.' ... , ,'-=. .:_: ' . ..' . .... .. . ." I '. /....::"'.,. : .. / ,'. /, .. T •• J '. :c; .. _. _", .. .. ", "', .,' ,I. '. . .Co· , "-_ -_. '_ -' • ''':: ._:.,' r '. ._::. ~.'. [.,

leva na desno, pauzirajuci na tre utke kako hi primilo ree ili dye pre nego ito nastavi dalje i ponovi ceo proces, (vidi sliku 4a, strana 45).

Dok se ok 0·····' krece .~ pra V·· .. '·l!IJ pau 'Z~/C:' n a o rvai nacin info mnac ~!II'e···~· se

-="" .",' " _.: ._.."., _.1, e : .. '.,- .. ' . .... ~.":"; ,.-., _' .. ' ,. . . ". "::J ._'_'_. __ ,' .l.!. -' .. :,.' ." .. ,' .

b ,i k ~ d' ,.. iii 'iii rl!liIIj d

ap(-~Is, .. :~··o;-·rl- UJ']U SQ,'n·:·o'·· toko ·'m;:·,·p .. _. .. ·a·-,~·u·'···z··,,"[a-._.·'" Te:' p·:·,a,~·uz,':':~· o'u~· Z>::l"m~--' aju . ':. 'a·' .. iveci I." e·,:o .. ··· v·'r,'.:e.·····m··[ ""e~ na~

- ~ ". .'. . . . .... .. u . .. ' . .', . ., '.' '" .l!1 . . 'w '.. "._. I • .• .., ..- . " .' ",

1- I" • "_"

I, dok svaka pauza moze trajati izmedu cetvrtine sekunde i sekunde i

pc moguce je 0 rnah poboljsati brzinu cita ija provodeci manje vre-

men' a - a sva k O-~i'l pauzi

.. ,~: J' < .. t .~_" :~ v:. ~c.i~ I·'.~ "': •...•.. I .. i.: •

Stika 4b prikazuje pokrete oka veoma loseg citaca. Ovaj citac pravi dvostruko v :5"-, pauza iii fiksacija, kako se one obicno nazivaju, nego

S'V',t·o· ,'1 je t_.···o··~ neop hod " 0···· za d obr 0:-:" razu ... ····· me 'V', anje tek sta l 'V': "'l!!'s~a:: k p' a :UI za nastaje

'''.' , .. ':..' '_""_'~" . , I I .1, " ._': ~ .. , ' ' " " .. , . '. ,_ .. .:,_,J_.[ ' :, .. ,..:,. .. .. iii ,.'.... I .. , .. "' .. "."_ ·C.", _ .. , ," ~

,',J. :' . "':":_.'

Za'IO 5tO spor citac ,cesto "preis,c·' ava" reei, ponekad se vracajuci i po tri

d " 'I~ 'l 'Ii b iii io d iii .. k oc-:,

. mesta unaza :,30&0.1110' siguran ca J,:, ispravno razumeo tekst, Ove

navike .iskretanja unazad" (nesvesno vracanje unazad na reci koje su vee procitane ) i u vracanjanazad" (svesno vracanje unazad nareci koje ciLac smatrapropustenim i i . iogresno shvaceni ) kao posledicu irnaj u

liki b I! fik .. iii k d l''!!!iIl Vi V

prevenxi nro] . csacija ::,~O<_I ioseg citaca,

Istrazivanje je pokazalo da su citaci, U 80% slucajeva kad im nije ilo dozvoljeno da .. skrecu" iii se u'.acajuf( una ad, otkrili da je

D'I;)ii[hTO'--"Y-' '10, ". o-- .. ko p' xim ilo in ~O"I _ .. aciiu Iii! d'·a--: .. · J·~e,.-·· o····:·n;l .. a:: 'ps'··,o· , .. ' buiu toko .. ·. m.c~c.~, C·~·l~t.a~!'n·lll a--·'··

, . ~ __ , _, '. '. " . '_ ~ -- .. ._ . .Ii, '. 11 J .'. . ;J" . .__ ~ ~,' . '. . J . .. " ... .. ~ '. . .. " . , . '"_. .. . _ '-_, ~ .

n ar ired .. nih ne .ko iliko ::"[ frl- ~':,az:~,;·'a·-=·- O~··'S·:IO' iba ko _.'~:. a brzo ~'li!!t"'_a-: veom . ··[B:···· retk .... o s··le···_. prepusta

• . '1 ~ , • '.. _. L' _ _ _ • _ ._._ • '.. ", '_. .' ~_, _". • ~,_ ••. _. _ w." .". '. . ".' . :J _.. _ ••••

. ~ ~

ovim nepo .. ebnim ponavljanjima koja lrasticno smanjuju brzinu kod

sporih citaca. Ukoliko svako skretanje iii vracanje unazad oduzima priblizno sekundu, a fitac im pribegava sarno dvaput u sva,om-edu, on-a on na prosecnoj stranici ad 1_0 redova gubijedan minut i dvadeset sekundi. Na normanoj lmjizi ad 300 stranica on gubijedan minut i 20 s,elcunrdi x 3100 stranic,a - 400 ,m.in'u'la ~ 6 s'[ati i 40 ,mi.nuta (a to ne' utice

','a razumevanje)!

4'4'

.. <"~:. :

Drug:.; 3'eg· 'men'" ~uie c.ude'ne ,oci

'. __ ':._ L • j _,' .. j~ I • I .' _ .. .... . . .

Slika 4a Diiaeram osnovnih pokreta aka' prilikom cltan'ia

- ,,- .... .. . ... -~ "_. -OJ I • '_'!f . - It j. - • • • l . ," ._ . -. .. • .' ," - .!r • .:" • • " '. ., t;}'-" .,

Vracanie illi skretanle unazad

, f ' -

Slika 4b dlrJ~'~ag:" ram pokreta oka kod loseg cita(~a":>'-'

• • • • J •• ' '. .'. • _.J. j _. .' ~. • • •• Jl • _ L • ..'. _. • •• '. ",' •• ~ • • • • • • _ _ •• '_ • _" • _ • ,~. ',' f .~. • . [ .• ." • '.' ii!!ii

- ,,' '_"

F~ksacije

Stika 4,/" C'-:"I': D,'" ":lJ~"~,ng~":',,'r' .am - p ':(J/' -kreta ok ta k od do 'b, -'r:"o,o""g"'" ;:1.'''t'''''''''lc'~a''/,,~,

ll,!", ,': .. ,T,' ,',_', ,O"L""Lilo"",_' w"".' ,'1" ,,0,: ,~,,~,,~,;:, U "-:,, ,,':_', "_, UI""", "",_"" L-'",L'Io"",,'_iI!!

. _" . .

10" 'S'"''-O''-'''B'''''A: K":'-'O""-"J"'A', B'C~'R~"Z"c'O'" C"~I"T'·

'. _ .• ,.~'_. I •••. , .~ .'_ '10" _" :__,"l ":>'_,Il '=-" :"_ " . 1,1 •• , ••.•..... ,. ,"'~. . _ . =-1 n,

S)"iI!'k" 4,/ ,,-, nrik '", ,~ .. "_,, d ,,~,·t'I'_~: koii brzocit """['_·-'I' ,Vt""" niti skrece r' niti

_', I ca sc on cazuje oa cnac xoj nrzo CIa, osim so DIll JJs,.~rece rnu

se 11 vraca rr unazad, takode pravi ,. vece skokove, odnosno ne prima

samo jednu Irec Pi' "'[0 fiksaciji vee tri, cctiri ili p' et

[ " . _' l" ''',' _,,' _'''', 1,_". _' _"_ ,[ i "' ' '_. '. _,',_ ,', ',_ " ,," ",_ '_ , ',' ,.' , , '_' '_ iii

D ,', ", '. ',-" ""'(," '-I - 1.1, ~, 'W"Io, i' , 0,%1.

, rllgl segment: ruse cuaesne 1..-[1

45""

,

,. ro ••

R ,~

azumevanje

"Ali cekajte malo", kazete vi. ,,'Oduvek su mi govorili da, radi dobrog razumevanja, moram citati tpolako i pazljivn'. Svakako da cu uvecan-

J~ le'm- -, ,9 "V', oie brzine um ta ~'MY~'l"jj,t'l"S'V".o~i e ~ ra :-ZU'-:' , m 'e~'v,' an]e?'

~-"-" !!Ji , "J" ",,' Iii.:: ,,', --,', " ,,' - '-:J-- " '-' -- -' ----, '-'-;_- i!!!

Ova pretpostavka zvuci Iogieno, a i jedno malo istrazivanje mozc varn pokazati daje ona potpuno netacna. Istrazivanje sve vise potvrduje da s'~tIQ-',,-,. brie C-~l-;t',(J-'--- -te. to bo _./";8 razu tm "~tIO procita ,"'O"~-

--- '-" "-' - -' ,-, ,-", 'JI "LI "'~' &' ~ _' , - ,II;:.I;.. ,,' I' V , " - ,,',Ie" 'Ii

Da biste to i sami proverili, procitajte sledecu rccenicu tacna onako kako je ona i prikazana, primajuci je "polako i pazljivo" u cilju maksimalnog razumevanja:

Teske 'V'B--'·m"- -. J·e.··.··:'7 NI\ ar avn "'0,:1" ':··~a"~lsr m nozak nije n iapra ,'-'v-:-·_.""IIJ·'e,, m d a cita tako

11 _ .. " ~ . .. ."_. . . _ . ~ V ,i __ "_" . .~_. ~ . __ I ,.I. ~ '_'_" ._' _"_" .. Il. . _. '_' ~ ._ .. _ .. _ ~

.-. • J •• .'

tragicno sporim ritmorn .. Sporn i pazljivo citanje ohrabruje rnozak da

fita sve sporije, sa sve rnaniirn ra nnevanjem 'I sve vecom agonijom.

't!. .. '_ _ _ . ~. . • ~ _. _' '_' r.-; . . .! .. . .' e- ._. ,_ " -..LJ ~ _"_ .- - ~ ,_ _".' . ...' d '.' _' • .' _' _ " . _ '1! i'J . _ ,. • ~ 1" ,_. ,_ • ..'.:.___ _,: "".::: " _" ~

Sada pogledajte sledecu recenicu, ovai put citaiuci reci po g .• ·,.ru,p·I·,am,a,~

• • 1 ~._. ~. • : _:,' _ ~ " .~._ :JI! .. ,... L . .. . u ~ ~ • '. ,~. ••• ~ __ !...__, ., _" • ~'" _" • • L.__ • I~" _.. . ' • _ _' : . _ ._,: • _' ::I. ., • iii

Otkriveno je do ljudski mezok uz pornoc ociju

mnogo la,icse prima lnforrnccije kndo su informacije

prigadno grupisane u skupove sa znafen·em.

"la-,,_s'-: mozak m 'on' '0" ',g'-' -,0",-",-,1 lago •• d nije radi pri brzinama od 4<,10 •• · •• ·0"1, r/m 11'. vise

v ~ ., r~, " _. . ~_, _I ~' '_' _ '_ _. '. . ~ _' __ " ',' . , .1 W r. " .• • ."" • "_ _ _ , . _. • • __ • • • _. _.::Ii _

1._-,- . _:___." I~_) '",

(interesantno je primetiti da brzina koju najveci broj ljudi, prilikom

pro -C" ene 'S"'IO-' nstve ne brz iin e citan ja post ize uz ,~"-,,-,,:, .dvlacenie re "d" I'O~\I:-v':'('a' prstom

_" ,C ,_I,_"n,_, ·,·.' .... ·pS -_- .. J_ >r~IJ .. J', ".~-' ,~~, ,~, ";,_/,"" ",'po _i_VQ ,,,,n} ,_,'-::,: ,-I,.' '->"_

pri citaoju iznosi upravo 40.0 rIm ili vise).

D.- -- ... - ". -, -,~" 'I" -l".ll: .,IiOil'. ,,,,',.. ". . .'Iioi'l

rugi segment: If' ase CUut!BHt! OCl

Pov ~ ca mje brzii e tako " auto .. omatski vod '11i ca uV"le·· caniu '("'B,:·"··Z·· .... -U·, m " ..... e .va nia

.... 'e" "'- ,:__~ _' :..." "',,'. '_ ..... C.·_'_· _". _ .... _ e' t- I ,"". i_:_' ,'-,.', ,~," : '_. - .1" ~ ._ .1 .•• __ '---'_' I,." ,'''. :.J"!'

R·; a ·z,·.,···,.')· 0', 'g" za ·t' o I·· 'Z~I;' u - CVti!; nien 1~C-~'1" d a su inform ',:-- a ·C'·"-.II'"' 111i Ie" .. orga .. m l'~IZ'> ovan :" u s k P;"'IQ"'I",V':"

, ".,' , """.. ..'." ._,,_'. '~', JI ," ., ',,_ J ,It, __ J __ ." ",,1,_ ". ).' ' _"'''', J=, I",' ". ", ,,'

sa znacenjern koje vas mozak odmah prihvata.

Ova uvecana sposobnost razurnevanja zauzvrat poboljsava pamcenje, icr se i memorija zasniva na sposobnosti vaseg mozga da infermacije orgai izuje u skupove sa znacenjem,

Vas prvi zadatak ce, stoga, biti cad na climinacij losih navika skretanja i vracanja unazad, i fiksacije isuvise malog broja reci odjednom.

Kao dodatak oslobadanju od ovih losih navika, postoji i cetvrti v :' a zan -.' nacin UI veca n ·~~a,:,., v",: a~,s~'e'. '. brzine, U k'~O,,,,, liko J- '.':' no rna no tn 'J~a"""n-:' je JIiJ ~d'" n"'I~

. , ... _ _ ~ __ I. . " ~. _ _'. _ ".' _., _. .~_ [I; " - .' ~ 1IL,_- '. _ .. _ ,ll". . . =, . '~. '. ,-" ~

: .... :: ._"." _:_ .

vase fiksacije jedan sekund, a vi mozete smanjiti trajanje fiksacije na

pola sekunde po fiksaciji (sto bi trebalo da bude lako, ako imate na umu da vase oko maze primiti informaciju zs.jednu petinu stotinke sekunde),

on' d a 'C:'·'C'· "t",·c:· U' d ·V·'IO:·S""t .. tru C~il-t'-'l~ b "-r~z' inu c':t-t"':a'-, n---:-111 a'

o L • • .' -.' ....... _ '.... ~". ",..... "._ •• " • _. -._ __:. ,I .• _ •• ' '" JIl, .' _ I ~ _. I" ~., !Ii

. .

\iii

P~]R~·V.·· 'r·A., ',. r~' z··'·· -B'- "A"', P :'E~') 'R) C' , -'E' P : C" ~~ JI E'

. n ..••• _. ,-_n ': rLl ,'Il .1,:'.: .. _ ~. _- .. .' r: ,I" "

Vezba koja sledi osmisljena je kako hi vam pomogla da postignete

k- '-, " . ~'" ." t .:' - "" Ii! " [I; ..... " '" fl(: --, k I' _ ' r ' " ". iI' !Ii ",' .'8< . ," ".111 '" ,~- t, .' . ' "Ii ~',:., ,II -- " ... "." . -, '-""." !I!! ~ .. -. . :, - .'"' '1~ .~ k ." ' """ " . ''--'' , - ,--:." k " ,'" d . '. " " ,~ 'h

race . ra] anje I rxsacija 1 pnrm te vise mrormacija prnixom ,sva :,.< e [0. n I._,Co!'

TO'" b. treba )'0· I, d a pove .ca vase s:'~:ja_' mop '''0'' iuzd an J-'I~ 1· n"'''''1-0' itiva ciju ne .. opho 'Id--·- ne

J.~.-.J .-.~~ ._. '._ .. '_ ',.:_ _._'_ .. :. "/ . -_, __ ._ ,r .. ~ ,"- . l •• ' .. :;:.' ~-"".'_.' ,'.,( .•••. _ .••• I,a J ~ ~ ••••.• _ • ··w- __ ,,'_ .' ,_,,",', u ••••

. ~,~. '~"

. .. I! - OIl k 'F. - ~',. d 'T' k d fr ,- briti d

za e immaciju skretanja I vracanja unazad.Ye code ce vias 0 trabntr I' a,

P,,_·_,_1i jcdnom pogle .. di unesete vise informacija,

• (., ,,_. • _' I _,- ',':"'__ • __ ~. - ~ ,'Ii! J •• _" ..,' '._~.! _. "~~'. '"""",' '_ '. l!", n • _._ _' • •• _ •• ,' •

Vezba je osmisljena tako da odgovara i levorukim I desnorukim

b K··' ," ki '" k k bi k -1- b II S' - ki b ,.

050 ama. Konstite nexi papir kako biste poxnn nrojr rve, Svaki _;,:roJ

otkriite sto je krace moguce.sv: dopustajuci sebi da ga vidite na duze

. " "- . ~J .'" '" ' . .:".' .iI" .' " -. -,~: . '-' -- , "~'. ' - • "' " - " , "" ':J! .' I, "' , - - -' ." " ". " e . ' __ '" , _ -

,Q,d delica sekunde elm g.a otkrijete, odmah ga ponovo . iokrijte ..

" ". '~. ~.. - , ,'" _"" ._. '" "'.' ill " '_ ,_. _ _ '" _'." _. " ' ._,..:__ I ." '"'' . _ ' ... ,__ ." ._ ". ~, _ ',... ,,' .ri.

Potom na prostoru pored broja napisite koji broj mislite da 51' ... videli i proverite da li ste hili u pravu iii ne. Predite na sledeci broj i radite kolonu po kolonu, ponavljajuci ovaj proces sve dok ne zavrsite stranicu. Otkricete da vezba u nastavku postajc sve izazovnija, jer sc broj cifara u broievima postepeno uvecava, Ukoliko uspen da dodete do kraja sestccifrenih brojeva sa samo nekolikn gresaka, to znaci da ste vezbu uradili veoma dobro.

Ot k r Iii. c:'" ete - d a cete vezbom "b·-::··,[I; 1[1; u sta n ju d a","'" t··19IC~· ··0-"· pi""r'''''',,'-'P1o' ·:··Z .. .-',·Ila- ,t--:e''- s~·e:·",s" .. ."-t·o.-

" .. ,,1. _,,' ""_, .. , " ~~ .. , , . ' ... _"'~" ,l .. _. ,-,' . C'. ", .•.• ' ,u.·,_, '," I". ",,", J._",_,-_ ',,,,-"""'"

cifren hroj samo nakon jednog bljeska, i to ce vam uvecati samopouzda~e da, pc'likom citanja, odjednom primate 0 dve iii v~se r~~,Ci.

Dr·"l'~g:.,; s',e'·g·-·m~,e'.:"~l'·' .. ~ J~Q'" ·t:e )J.~~d~n:_ 'e. oci

ilL ~ I '.' -." .. '-Il_ ~ .. ~ _" L H;MI"~I~ l "_' _ .

'.' . . -,

U··-, .-- .. - t·· - .. /, .... '~. ,I.. . --I' - .. / .. -,-.- d -','_ .. / ... ,. ," . ·1....... " ..... ,-,---_::iI - .. '~.- L· ," ... ~ , .. 7- " ,'" ',' ,-,,;, - _ gptJ's.~,t1vfJ(J'nJe somrote no posreuma DKU ~- l~ntJP'Yeue,nJe .f.JI'ZIH,e I Fall:111eVQ1lJQ

IV

Broievi koji slede irnaju sasvim dovoljno primera u svojoj _ upi kako b ~ oku 'i mozg dozvolili da se naviknu na jedan nivo pre nego S'to

..... "': ... :} ..... ~_: - ._'_ .... '_ .. '~ .. _.:,_ .,',.,:__'."!. ·ce'.' , . __ ,._._. _:_,._ ". '",~' _'___:__._ .. , I.": .. , .... ".j.-: .. -. I " .'., .'"'' ._/ ' . "'='.:" _,'_,'.'

",,;I ete - ..... , sled I_~,~ preaete na S·, CI ecr,

26"

i ::...

1 .'

, . ","

74""

. ~:

82""

e.

'91

2'2-'

.. ,/:.-'

3""5"'

- ,'.-',.,.

66'>

. ',-,

25~-

-.

... /

46····'"

", ",

I

13 72

2,0""

•••• :J

23"~:'

, ' .

. ....

,4·0

96-~

I'" "

J

",_=.J'

77"

,

,

45"'"

I " ,

" "

21

,

,

83'"

"

, .'

. - .;_,.

919.'.-

."

58"

:~: .. ::,

._ ',-,'

,),- 'S····

'.' .~: ~:'

.. " "

2-'7"7

. . I . .

.. I~./· . ,I .' .

,"' -: [I •

8_, 3'-' ]'-:'"

.' ,

I ._'~", . _ ... ':1

O 1- 3:'-

".

- "

7:3-" 6<

. .'.' .

. I '. ,

.' " -,'

2"'··2····'6·"-

'~"i: I "

.... , .,," ,', :.::.:.:J

12'9

90·····3~,'

", "), "

2,71. 7'36

53"

, '.::

79',.'

, ...

63"

: .

"7·'"

~ .. "j

5~

"" oJ

29""

.

• .<'.,f

24"

.')

, .'

3'_"-

I -'

02'"

I '. ~ .

,,' ~

IDS·'

0' .

4,3

67"

" .

7,6 06

2fJ' ID

014,( ~ , ,

15

60""

I

.~' ',.

87"

, '

, "

.-

03'"

.

1 ,'.

,

8,6'.-'4-1

" .. ' _,

82-'5'

,,- I',

,,",/ .,'

1 ,',". ~ • :.:':

9- 5-'3'"

.', . 'r

. '., ~~

42'5

"".1 "~ .

73" 6"'"

. 0:: '. I

I ~"_ ,,_ I

4[9-0"""'1

,r.,: "OJ'

3- 63'

, / ..... ",

64' 6"'"

, '..... ,'" ~ "j

'_' ''t' ','

72"6

"~:_i,'

48

813 413,

908

8- 6";" 2-"

1 "

83"-" 2:'-'

":.~ ..... /

.... ~

8- ,6~:" 4:(··c

- '."

865

8- 3~07

I. :., .'

251 9182 '''2'--''5:'-0

,el .: .

2-'1 26'7 837' '108 41.1 716 197'5,

77'9 7,44

76"'4"

.. _;:i ,

877

75"·:5~:::

"-_,' -' .. '

866

19· ::~,,:. 9->1

" -, ....

:8,638 7:875 11.7'8, 227'7' 7426

411 "'16 ~I_"',~ .

95'-: 6/--_

I ~ Ii. , ..

........ _'

525

7"7'

-~ .

635 7'37 107

7·47 :837 2.15 84,7

8801 626 103 2.17 87'0 544

65:'6'

-n I~: . . _ ..

16,8, 562 . 641

6-15:'.-'5'"

,. - .

16618

30"'--'2-'1

I _ ,/.:'

~ "

ll0

617 7'4751

7356 ') 0"-" 8:-" 8' :

••..• _,il','

", ••••• •• t- t··J

" • oil '..J •

'2"--:'1 "'-3' 6~-

.. ~.' ", . _!, r .'.

......... '. . .'

816"~' 5~ '. 6''''·-'-

" • ,) OJ' ~::.: ••

49····

'_-

.

lV

'7,6515 77"77

54:: 3',: '3":

[ :- 'OJ .

_. I .,

'7657 988,01

181612 '9871

8·7····6/~,6~,

. '.-. ,",

3777

'.' .' '.'

7544 10174 7'654

87'6"~~4/"-

:": . ',,- ..

5325

64,""12'.:,"3·.

r. ,1, __ • ~

06513

IQI16'·,·:, /'. C'L 1

61-' 8".

• • I

. ,

....

_ _. • J , •

"703, 51.4.23

8,7'62

82'~'77

... r.... :

. . ( .

7'27,2 0177 8767 7654 6511 10:75 98{,1

37,53,

8 2 .. ,~ 9: -~/ 7"··'

- - ", l_'

9275

57'0"("'2:"1

. ' I ., .. ,

1__ ~ _I,,' / ..

3089 2850

64"'2"'3'-;'

,r-/, t- :1

J •• /,i" _ .. '

65 S· ,..

"-,

_ ' -'IJ

5 4', 3', '. "1

I' '·_·) •• ~I

870"2'"

," r·O"' • '.

, .',' . ',._ .. ' .. J."

101:818 0677 . 3'):'·· .. rl 3"

'. • • " ;' J • • •

" '. -' t-

2244 7702,

76 .. ·· .. 5"""-"

, ·.I:·.· ... · •• .l'

7· 6':' '··'2:'·0."1 3'-,:

~: t •• ~.C, I

54····3"·:'3·-':

. - [ - .. '''':' ~.'

6S~' 4';:-' 3';~

,_ ,1 •• 1 ", . ...

"7'·· 0""15-,'6.>"

_'"'" _:_... ..:'

,8761,5

7655 11514 0.6"7---:4'"

O"'~:: . :.-

- .. - 4-

75"3'" .

" . s, /,'-,

", ---: . .~'. ~ i-

5734 737···~'"

"

,8862

1761 ,2345

5- 4'"1 3-' 3- ;

.' I' . .: .. -'.,

6531 7120 11106 ,2754

117'31

4'8·'·2····8'·

._.--.;,: .r. >", .,

I .. :.r~. ~"

85~'6'/ 7'

I. "',~' .'. . .

98'·-""6/: 1

• : _.r •

"4" -'"2,:2:":1

Q-I,.··· ... ··

50

82.·.~ '1 O·':'·2 .• ·:,~

~. ,',':/' .

46533 64,3,22 9,f~O 11

6,6: .. '2' :·:15····· 5""

• r: .• , •...•• t , :.

6453'-'

I Ii ... : ..• · .• 3

'27549 D6···· 4' ·2· ... 2·· o ' .~·"I'·l .. ~~ ~.

0·'·"'" 8'" "4'" ·3· .. ·' 6'"

. . r~" .. : ... : r . ... : .. ~.l I" I .. "

186,43

74' .., 2' ····'3·"·:

~ I' :.J ..... ..~

52741

7 9:'" 2' ,,' 8~: 5'~,

",' ,." ... i: ,I. I,

294·77

1.3[65,5,

293171 ,],5'727

646,52 451610

82"';" 5···· ::" ·7·"

• ..... 1 •

2],420 ,47539 49'7'163 95'0,79

9 . 6~'" 3·~·· '7··',

• I, • I ... ,

260~~', 1

141[61 011822'2

49~"[6'1 's~· 'J

,'.... ,-_" _J

4'29'" '8'~··3···1

1~1 .<,. : ~.:, .~1

6101258

46''''', I 0'" .. ···4 .. ·

I . . ....

. ',' . . ...

5125'2

8"]', 7·' [0- 4/·

_ l. - ,

15733 6219619

Druet segment: Vase' iudesne o',ci

. , .. 'b, ... .')' . - - [!III! _.. '. - • - • - • •

51

98·'·7-10·:-·" ,-

0:. . , . II,'! '

91-61> '·8' ,.-. ·4:·6'·

.__I_ ... -_--"" ..: -.

238,755

iiiiiiiiiiiiiii~~ .............................. iiiiiiiiiiiiiii

452876

.............................. iiiiiiiiiiiiiii _ _..............~

0450 8

38> -'75- 3

,--/ . -', .,"

"" 'i. '.".

I I I •

',' '_,' -'

112785

-----------

234·743,

~iiiiiiiiiiiiiii~ ........-- __

5- 6' .:. 4··~ ·2' . ·~2· .. , 0: "

I ... ~ ~~ ," .. ~ . J ~ / .... ,~: • •

6,·· 9-·14-·····7··4<1

"~__. ._ - I

63- -·°'7·2'····'6·">

.:0,,-.".·.·_·.·

1- 1· 6'--.7-9--14"

J _ ... _I _-,I:_:_:

.............................................

4- ·3~' .6/:'-7.'91" 5·' .-

-::-~" t» >

27- 8·'··4· 0·-· 2'''''·-

- : .. - .: _:_' ~: - ·..I,~/

~~.......................... ........... .............................. """"""'"

8~,-O'.-=··-1:- O·"~··19-"-

;. I I . .

I . '. •.•. .' .. .... r.'~ "

52·:·,---

[,' .

D, , - - ~,u,j if!!nam:----· -e- : .... ,' ~ Ira"·· ~.,. 1;:",1 desne 0···· ~~

- nllo f ~ ~o·· . '- _ "T,:_... I,. ~ ~~ "",HUiI:;,a;, I~ _. ',"",iii

31421988,

,_"""""",~.............._~ ~~.............._~

81615014

-..........._..~~ ............... ........_~~

I·gl. ~ 8··" '. '7-' '6"'::_: S" '. 5'-"

.~: • '~:, -, . j' '.",

" '_ " . . .... ~:.'.

4781902

,_"""""",...........-~.........., 'iiiiiiiiiiii-....-.....~______......

,54.37190

958747

._-...iiiiiiiiiii ............... ~ ....,__~~~

8- 3'·' 6··:·7'5····3·::

"," • 'I -"'I' '"c'

o '. ~ '. • .... '_-',

8 0"':" '1' 5'= 6": '8" .

,'.' ., ';'1.':"<

7_- ,6"', '5-.,18,,':4'.' 4';"

."' - : :':1 . 1 .. :.

Sada predite na drugi test ~ Umetnost. Primenite SV~ fita ste naucili

I· IIi!! 111 ~ '.rw."iIi; k o!II r.' d k

II ovom pog av IIU ei I , . msrte skretanie l vracanj 'e UnaZQI"··,:. nexa vam

. . '. ' ~ -:_ --: . J . .,.. . - I. -' - .. _. . . . . - .':1 - I_~ . .' .' . -~ ., . .. I. - - ~_ . "'-' - '

file .. -: ,.I,.Ii .. -', trai '. krt ~> fiksirai 1",,_" • ,,-,.,.,." .. - ' .. - ,' ~iI! od ied n .. - ......• '." ··U·'k·-·-:- v.·,"'tl .

ixsacije traju xrace 1 nxsrra] Ie vlclce grupe recr 10, ~el .. norn.u.nojucite

stolp·".leric'u. cirn pocnete citanj e i zaustavite J·re istog I. trenutka cada pre-

.. i. . . ~, .. - ,. , _: ~ . ,,~}..I -' • _. t _ • '.' I..... --:'-.' U • • ~ • .' ~ " ' • • " _..' - ••• _'. ,.,: ' , • ,..' ._. , ~.., , .' • ~. - '_ • , •

, . v" 'Ii

stanetc sa crtanicm.

P il!l " III d ,~: ru'vI'o ., .. ~p: ':'U'S}I edan"

. .... -'._.. )JI., . ". . - . .. .

Pravilo plus J!I edan' J" ednostavno glasi: kad god svesno pokusate da

. .. I . . c. .' • . ~:. !II. " .. ' .." . I ' . .> .:__}. , .':- ._ ." _ :., '. '- . . ". _ '. _'. 1 .... :'.:_ '. .. . ...:_ _- ... '.' ... ,f; ". . ... ". : ~ '1 .. .r..._ '. ,. '" : '.- .' ~" .' __: .' "'. '. ,. - ' _-_ ~'. _. . -'. .

Icitate brze neka vam cif bude da citate naimanie jednu fle,le u minutu

. '.' ..... .~.' " I.., - ,_.... "-' .. . -" '- :J '. -,._ .,. . ... ~....!,J '~.' ". . - -

brze ·n'--·e· .gc s~·t·:o·"" J-Ie'-' iz ... no ·s····l·lla:: va sV,a·· I p· .. ire ... th edna brzina N:·,.· taj nacin necete

[~ l~ I " ", _" I. ,.....:_:~. I '-. . , ,'. ". ' . .r., h_" 11",;, ., . _ ":'::'" ~ 1 :... " -.' _:_--:, '_.I ". .' '] . . . . __:. I, , J1 . _. ~ "l , '. J. • , ,.,' .~.- • '. _ " - _ '. _ '

b:' '~. ~ .. Ii', b . V i!!i' .-;0; ·iI d b iii

nep otre bno optereciv a .. u - se ~ e a cesto cete ot cnti 1"1' a vam se brzma

_ '.: :.' , I ;, '. ' __ .':__:.' w'c-.I. "._._'" ".'. : - r- , ' •. ··-··.··~·I··.-_ '_' " , -. '.' .. " ~_: ' .. ': _ '.'. . ' e- _., , '.

. '

5-3:

~-' "

. '. ..'" '1';;-' .'. dl. ,·t··ll~ .' '';~... . .Cj-:-,. i .- ~. ti .~ .11. u, • ...' .•... ' .' .... ..- t ""1' I. iii ". ., .. "" , ,., 1-''i ,"1't·c , ..

uveca a za 1:1 esc. iu vise reci U m nutu, cime cere POS1ICl S,VOJ cuj, IS ·.0

, ' -di :' ,Ii I'.,~·" .. -;-c.:-,- .. ,:.".... zd .,. !II ", •• b V'_ .•. "- .. ';. ill '.' fikt .. ' ',.. "., ".'"" .~ii·t···"··",·,·",· .

VO'·11, uvecanju sarnopouzuanja l sve nrzem 1 e rkasrujem cnanju.

'T···<kl · ... :·I··~· t"I'" st ." kc .,,'111 iii, ..... " ,--: di ,"' .. vak , .. ,". " r t "',' r. :' .... ~ dn· . 'j ..~,-;- tes t . '_-'~~ ,""'Ii! iu .,'. :'. :., r- ~)' . 'I "'1'1 I, .. ·.

rokom testa .' OJIS ecn i svakog nare og res B, US.VOJl epravi .. O "pus

deset' to, J. est ',~ eka vam cilj bude Ida svoiu brzinu uvecate za deset feci

c" '. i!I!'" . c .. - c' _ ".' . -' , .. _ . -. __ ,"... '_c" '.' " '. ';l _.. . '. ··c". ." .. ". '._" _ .. '. .... '.' .. ' _ .....

'III

U minutu,

Urn" ietno 's .. ··'t·· J'~e: iedan od najdubljih izr az .. ea ljud S" ."0' .. g m .. ' iozg a O"_' d PO"'IC~ etka

, ... ,_I._._._ ... ". :__. w ... · '.J '_, '. ''',' , .... :._ .. ~' " .. I, ". I.·:,' .' . ." .... , .... _ _' .. =--..' ' ... " ~ ... ,.'··.il .... ', J..... '.' · .. · .. · .. : ... :._.::.._c·

.. , : '" ,'-.':-.' . - - . .' ~

,.. iii iii k ill iI! d iii! k .. ow' ki 'b'''' iii 1 .' d' ii, d

istonje, urn . <OJ 1 volt ru cu 1. cet / icu, .10 je uposien u jennoj 0'1.

'. [""1·" .. nih iiih Ii " ikot . sliko , ..... , ,1II!~,!illh &, .. ,_ ... :, .. 'IO .'.' , ... ,I~'., .. ,. ~ ~ .. ..' "I~""" ,'.' ,".,·' ... c koii ',: -,

najsupn mjm 1 . ajxompuxovaruju rorrm anauze I izrazavanja xou se

m1o·"·gu·:,·' _ z:·· .. , .. ac.·1m' risliti .. Sled eci s·>e::·g~·m· .. ··e""·n·'i iti! g·J,o.·"v··, 'O"····lre· .. 0'::, o""'n"',o\,"m"" :', S~·t:cIO'1 s:,,·m,· .. iatram jednim

. ' .. , ."_" - : ',' _'. __ . ,. ".' ',_" .. ~"'" ." '_."c.:." ,'.. '. .. .. ":_'" .. "' ~ t- ••••• • c.· . ,I ". "'. '-- .. ,-,._

. ,=~ , ~.

od najuzbudljivijih perioda istorije umetnosti.

Primitivn a umetnost

'_ I, [,' ~ _,'.... I,. -" [,', [_ " ,[f',I, ',' . "

Sva umetnost vodi poreklo iz praistorijskog vremena, a i predstave

_ _

zivotinja usecene na slonovaci i kostima, iii nacrtane i naslikane na

'!ii,i\'

zidovima · svodovima pecina u severnoj Spaniji i jUZnoj Francuskoj,

jos uvek izazivaiu C denie zbog svoie izuzetne moci i utiska .modcr-

,_"I" ' ... Lt_" _I_ • .!.=,-, ,,~. .,' ,. __ ,~_,. ",'". ", J _ ~.:.:,:_,:' .,. ,,~ •• ,,~, .". ,,~'_r_ •. ' ,-,'.' -.:___ •..• , -", " • .-. L,I!'_ ~ .' .

nosti", Mnoga remek dcla proizvedena su izmedu petog i prvog milenijuma pre nove ere. Ono 8tO primecujemo na . ijihovirn fotografijarria iii kopijama je: nacin na ko i su umetnici odabirali i naglasa ... ali osnovne karakteristike zivofnja-mamu.a i bizona.jelena.divljih svinja i divljih konja; primctno poznavanje anatomije; i vestinu kojom su prneli tie csne proporcije i snazne pokrete zivotin'lla koristeci te ~ t, malo erne i

" .. ··_.I '_' .... ·'·1 ..... ' .. '.,.' -,. '......., .. ~ ... '._ ... .... _.~.. ,'.' ·1...0' _ ..... ' .' ..... " ~ _"_-"- '.' .' .' '.-' .'"

crvene ilovace,

P ,iii Ilk iii . Viii 'l'~ d· . .'" k .. cw• 1· IJ'V M

ostoje IS .ike ' crtezi JU:·,l_.;=OJI SU mnogn xasruje zrve 'I S rerum

z,iv,otom a koii S,' mogu up orediti sa ovima Take su africki Busmani II

_ - " . , -,' " ,l 'J 11_ ," ~- I.' ,'_'_' _. '. ,'. ,_, _" ,. , ,. - ~ ,_ n "it. ... . _' ,- .. :J', '

stenovitim skrovistima ostavi i crteze zivo'inja koji S II jednako lepi kao i crtezi prvih evropskih umetnika, a slicni su irn i po stilu, iako su neki ad njih radeni tek u devetnaestoi I veku. U novoj fazi civilizacije lov

je postao manje vazan, a drustveni zivot poprima odredeniju formu.

Dolaz .. i do usavrsa .. V" a nia a lata IO'=:-"'d'~ kamena l~ bronze .. '- razvija se grncarstvo

. ::,' " I. ....1, '..' .:_: '. ~ . ..1:,1. . . I .: c _. . '" _!J ... : , ' J1.. ~ . c· _" ~ . '. . ".":.. .". _ ',," .' .... ' , ., ~.',.' , .. - .. ( ... -' . -e . _::" • - ~" ~ c' , .

i tkanje i, uz razvoj poljoprivrede, pojavljuju se razliciti rituali i ceremonije koji sadrze te clemente. Tipicno primitivno drustvo, kakvo jos ponegde postoji (npr u Polineziji), u naivecoi meri se bave umetnoscu

,_.' 'i! /_ '.: ~,I~_ ,~.' ","" ,'. "-_'~" ".' '. ) _ ill, -",' "_, _. ,,' ~", ~r',",:1 .' - '_'. '-:.:JI .. ,' . JI ,'- - ~ ,'I - _I t, ',- r[_ .,.. __ .. '_'

u vczi sa osnovnom religijom. Rezbarija i skulptura po v:.znosti peva-

54'

D _. .-., . ... . / II 'I;· __ w I !Iii!".".~., _ ";J c~·

Y!lgl seglJ1'e,nl" ,,'age c,uueSH,C' lOCI

IV

Uspostavljanje kantrole nad]: sokretima D '~:,,"'" +unapredenje b,~'r=1"111Ie' .~ ra .zumevanja

.. . :J. _LJ, '. __ • .',. '_. __ . __ p ._!rU __ I] .~ I' .lr\a. 1111' "_','- :r·~:.1:r. ['-J 'i!!!!!!!!! •• _ 11'-[ iiiiIiil!'.IlIF"," [~,.I_ ,_l

. .. i

zilaze slikanje: smatra sc da trodimenzionalni idol mnogo impresivnije predstavlja sile za koje se smatra da uticu na primitivni zivot. Slikanje i crtanje postaju nizovi znakova i simbola.

Drevni mediteranski svet

:S-':' l .. kanj .. ,e:~- '1."1 crta .. n' ie UI' drevn om m ned iteran s .. ikom s .. svetu im ... ·la?1 tri a···· snekta .

'-I ,l. . c _' .- l' . [_ , ," ~ ,,_' ,," " _" _ _ . _ _.' . _ _ I' _.' '",' _ ._______:_.... _. .' _' '. . I,._ . _ I .. ". ~ . ." __ ' _ _ ._ _!.l.

=. '" ~

Postoji slikanje na zidu sajasnim konturarna i ujednacenim bojama, 8tO

predstavlja tehniku nalik na tehniku nekih modernih postera, Drevni

'E.ig·' ipca .. - "l'~. ko ,"r- III! s·".t·1111~ '~ . J~ eo' "', U-I- e .k,;·s" ~: n te rij eri m " a S"·"V·, o .. ·~1! 1'~ , h'· iramo .. V, .. ·H'·-· III· 0' .. ··s·~·t· ro d efin l'~ S:,-·! n;

._ ,," .,' '.' " o' _', ,_ .. " . J . , Ii:], ',. _ ." ," . , .', " ,_,'~ _' '_ ,:,,'.,', . " I '_' _ . _' a ., I ".' I, " , ' ~ ,! _! ,', I ".'.' , '... ,_ ,_', s , 1

• R ._ -.} "

r:, -tJ~e .. :.fi.·"" ~ s a jakim k ontura tm a":" ·1· sv etlim ~I boj am a '. Vecin a sacuva ".n-;' 1,0;· egipat ....

", • , ,. _ ' !!!l • _. ... • .1._ . J ' .. ' " '. _ '_'" '_ .,.:._. .. ,'III V [~ . " ". .. ., "', '_, ",,, ':. .' ""

.. . " .~

skih slika pronadena je na zidovima grobnica, ukljucujuci seen. i

Zri~l'ii,V' O· .. '.lt··a·c,c' p .. ircminu lih '0,' :··d··~.lr'·. "d-I' :n, ta u m ie ... tnt .. C~,k,.<'a'=,· pravila s",e··' . e .d O'·-'··V-' -no '::" .", "1- ste.f 3"'1

'_ ...:.... •• '.. '-I ~' __ " ,: __ .'_ I~. . iii '_, . l ,', " ',' .••...• , " .. ', ~':""_,_J.:, .. '~ , "Ir. 1, __ '=-.',. ".',', ':.._Ll", ",'".' .,,_ .• , _.

primer, muske figure obojene su crvenom ilovaeom, a zenske iutorn; glava i noge su uvek u profilu, be> obzira na koju stranu je okrenuto tela. Veliki kvalitet predstavlja zivopisna opservacija umetnika prilikom s ikanja scena banketa i pk sa iii pecanja i nlovidbe Nilom. Slike na zidu Minoja sa Krita otkrivene upalati Knosos, po svojoj jasnoci, ujednace rim bojama j jakim crtama mogu se povezati sa egipatskim, iak ...... ,Q,' ", su P;""'-"IO~'" karakte ru , po itpuno ,d'" rugacije

... ,,~ _c" .... .:._.', ..... 1'" ".' I... ' _'.':...: ,:._. _: I .1,_ ... ,'. '1'0 '_' ':_.' ',. " ,_ .. I,." ' : . ~.

Oslikana grncarija drevne G,',:' "r':~cwk<'p pruza 'U neku ruk 1 drug il primer

1',.·· -,1 .'. ~·,,~,, __ ,_,.,_ .. l.:. -" . ' .. I ,," ,,",", .:.'".:_: .,:c, ," IJ "_':" " ,".' ,I ,.'·IJIl , .. '. I. . I~L

ovih umetnickih tradiciia M': ~ka figura Ji'e rnracna. a z,en,sk,a svetla: a

- . .' ,- - - ' . ". .. - ' J" . iii ., - _- ' ,'... . . ", . .' . , ., . - "- "., ", - ,_.. , ' ..

crte koje uoblicavaju tela su veoma vazne, Grcki sli cari vaza (koji su cesto potpisivali svoje solje i vaze) mogu se proucavati kao briljantni tehnicki crtaci sa izvrsnim smislorn za linije i siluete.

U klasicnom periodu, medutim umetnost slikanja vaza prestala je

',. t, I, _', " ... _. , .. ".. ". , .. ,' ,.". ,., ',_'. ~' ... ,' .., ..',. ' '. _. _. ".,.1 , . ,_..' , ... ', .1," "_,,.' ., . .' ...

da zauzima znacajno mesto i tu nailazimo na prve tragove slika u

mod ernom srn 'I!1'S' Ii 'U reci iak "0-" se n"'a" sva·, ideia 0" '11 im a" n' "a' 'z'va·l:lo·-'·st:·~ ne bazira

,.":.,_:~ -·I~,. __ I i_'. II ,- " ~.J.:_' !I:' :',' .. ":"':,, I~""'-:J':c,' I~""L .:1 .. _ \ .,;,"_1',' Ill_:._ ,~~' .,,_,~I, ~_JI

... ' " 'j t·",· '. ·t·"'~ .'J.iIr~ .. -'" .'. ... .' .... d, ... , ',' ,'"', " .. , 'I'··, ... ~- .... ~ nd : c, ,., ih ' "., /" .. , ." t· " ... " z"'· '" .- k', , ,,'.' ,~' A" ",-.. I' ., '... , ,-".",

na ,a,u .e.nlcnl.m, ,raJ' OVlma ag,en,.~_,aml. maj S,I, .. ora, " eu .. , sia m .: . p". lels,a, vee

na kopijama grekih slika otkrivenim u iskopinarna rimskih gradova, Pompeji .. iii HI'" erkul an iumu,

, "- _,~ _".', -:.11 ' , ' ... ' _ _ _' , ., . , .!!h .... -"_,,' •

Jasno je, medutim, da BU grcki slikari umetnosti davali prostor i

k ,-_. " k ·t"'· ,', a, k - ,iii _ii' ,', "'. E' ., .~', "r ," .. ,181 ~ K''- .. ~,~'. ..".,!I! .-. '~. . ' :- I " "N'" .:" IOi ho ..... -, d ~ w .. . " '. ,. ~ --

. __ araxter 0 ~'~oJ]ma r~glplclanll:~·· .. "r)Canl msu nl sa. ~a I~ ~'··:Jl .. ov r,al, Vl'.e nlJ,e

bl~IO"' ,.. .~~~ e~ld·.' n"I' a·~·.c,'t.t"e~·~ .,., \}'le~lc~I!·, J~ e', " bl'il" 0"", "ra··.:·,z/~;·IIl· C~:ll·t··~ s·:-:··ve", .·,ti 110',,, '··S" ,,,'t" 1-' i os,~,e"·~"···· c~:e-:n,. Gr"lc~-,j IS,t1 Q,smis]ili

.:.__. ~ '_ , . "" .", , " , '".. _.' - \:' , , - ... '. . ~ ..', _" .1. _. . ~', _. _.' ,,_, . . , ~.. .." _ I""""! _.

-'. . ...

dr'" a·-· .m··-':·· a<' t· 1· c'7n' C"-J k7 0':'. 1m' -., ' p,.),o·· .. =,'z·/i:C.:t!l!J'Ii e'~,-!II!· b'·,' ']"'1' 1" S,";U Z:"',.B::-;'·lii o't:. e' ·.r" -e·<s,··'o·-~· V" '-,a·:-In' '1'" Zi(:a··~·· p"-'r: 0"·- b·.lem.:'··. d·-· .ac;'''va·nll~'' a· ....

,,_. ,_._. ,', .. "',, ',." ,~,,_:,. I" " . _' Jl ' .. ~ I,,' ,. ,. _. - ,. '-- .',.','" "., , ", ... ," . ._. . '.,.. . __ .. ;.) .

individualnog karaktera i izraza svojim likovima u vidu izraza lica" ges.ikuiacije. Grcko-rimski radovi koji su ukrasavali vile bogatih Rimljana u prvom veku nase ere da·u nam primere pejzaza (dotada nepoz1a-

55

Uspostavljanje kantrole nad pokretima oka ~ unapredenje brzine i razumevanja IV

tih) i proudavanja mirnog zivota. To su bili prethodnici kasnijeg razvoja

. ] ~ k ' t"'1 I" ,- ~, ;jj" ..

•. '. ' .. ' ,-' ., . "." . I' .' "'. 'I' '~.' . I"

S .ucarstva UElI iji.

iii .• '.' k

zantus "'.- . ..-:."" ·--':·'::,'I,.-~.": ::··.-'I·····_-

izantijska umetnost

Raspad Rimskog carstva, uspostavljanje novog Rima u bivsem Vizantu [Konstantinopolj) i pojava hriscanstva kao univcrzalne vcre Zapada, dali su slikanju nov! karakter, duh i cilj. Hriscanska religija postala je

"I!;i"

tllClm'l· ·3"· U-· m etnika ·S,:~,_I'I·r··ll'Q"'. se formalni stil sad a pozna .. ··t': kao ' V'" izant iiski ko .'~'1"

~"- ,,_, . l_, _ ". 1 I. • . ~ " .:," i.'l_. I.e ~ __ ~ ' __ '-'~"_ .' .. ' . , "d .. .I. .,' '" .... .' .•. '~"I-, ", .. ' . _ I, I UJ "=- -,.1, ..._:~ ..

je sluzio izrazavaniu ozbiljnosti i rituala. Konstantinopolj je imao mnogo veza sa Istokom, ciJ~'i se 'utica'. i vide u up 0 trebi obil ia 'bolla i

. ~. __ '.'_.:" _."' .. I,.,. ,I" .' ... , "'_'" '-3-' .... 1 --.' " •. -- .. '- :J' 1,.- --'. . .. ' I"" .....• ". .... " .. _., .... I,JI. '-,"'. ~ ...

geometrij skih sema.

Nsjveci trijumfi vizantijske slikarske umetnosti dostignuti su u mozaicima koji su se koristili (30 dekoracija zidova iIi unutrasnjih delova kupo ,3. vizantiiskih crkava Druge forme bile su pre svega,

_ - _ _ - _ - ..". .";J" , , .. . . iii, .__ . , . - I, - - -.. , . . .-.,.. . .., _-.'" ... ~

ik lik H'" I '8' dl• ds: l' iii ih Ii! d 'W. iii

ucone, s ,1 ce -Insta i tsogorocice, pre __ stavljemh zaje, .no" stoje samo po

sebi ukazivalo na neprome ~ ivu prirodu vere; i, na drugom mestu, "l~ lum ina icija J'II' evandelja '1 ·I'l~ ·t·-··u· rg "l'~J~ a na slik .am .. · 'a" 1-' zl atnim l'I~S'- ti ·c'l .. m a" Sti l' Jili e'"

, . I '.' JlI ,--" I_-. . '-t ',' ,- . -: __ . WC I.., , ," '. ~ 1 ~'." " ,.< : _ - . ,; I <-. ,1, '_' ,I 1 .•...... '. ,---,.- ~ ~,J -' _ .1_ 'il '~" _ I;.,

" .". I ',' , .' • ...: . ",' : .

i!!' .'1· k ill k d ik

. ". ' ." ,-.,' .-- ",.- .' "i'. "',-. . 1 "." .. ", '.' .", .' '.

isn kao 1.",0 .ucona ..

Vizam iJ· a J·IC ostala nedirnuta napredna i. isla punih 11 010 godina

. . . "_., . .. . ' .. ,1 . . . . . ., - , . . ,..., . . . .. - . . I _ - __ - _ - - - _ • '_: _

nak "";;0':::'-'0' . S" v -'0' ·"gr· osn I~V- -'a'"""n,la' 'U' '~e' tvrtom v eku nase e ire t ak: ····:·0····· d a" mnoga dela '

'_ "_:_.' .:_::, <'.:~ ,.,f",_, '.' I~ __ I, .' e 1WI._i. . . '.::'. ", "_ , ...• ' .'"_'"" .~ ~, . ,~-I ...' ,I'. ,_-c_ '-' .. 1:-<:,_, I_', •.. " .

koia su POI mnogo cemu slicna .. mogu imati veoma razlicite daturne

~', . ~ oJ ~ __ . I___: .. _ ._ -,' "._:.' ...." [~, :. t., ':J • ,,'. • ~" "':, u. .. :,.J I' ..•. 1 .." e . _ < L. . , _. '_" :J • - •• ••• j.

~ . r st "," " k '.' ·S:- c._,-.>, ",It! ' •. ,: . at II; , •... k 'co' .. ',:. ";" et . "'",".,'. ti '. ·····'k,. Ian I.' " ,:- r, .~, -- . tit ", I II .•.•

nastanxa. srera Vi, annjsxe umemosu po :,', apa se se srerorn U icaja

Vizantijskog carstva: istocnih obala mediterana, Grcke i grckih ostrva, Donekle j e prenesena i na zapad, usled putovanj a vizantij skih misonara

iii ," _;:," .. tli t" s.·. ,t, I 'I"w '. . ' " "'r- ,Ii!, "', k ,." --' .. '" - ,'" '-. "--:':" Ii ,.,.-. "-' -.. .., ""' ' .. ' ,'" . ".' . ·"kl,." K/'/' - _~ "'- .. -. . 1'1' .' ..

I zanat IJa,~ -~ ~1. cuvenog irsxog ruxopisa iz osmog vexa, 1<-l1.J 19C .era

ima veze sa, rukopi sima istocnog Medi terana, Italii anski gradovi Fi-

. I, ~. ~ :.:: . •

-, .. ': S·' ,I',:~', '-',' .iii p- , ." '.' 1···· . ·'1 "'.,." "r"_-' ntii .. ··k·:·· ,. trad ~~., .. ~ . ..,_ ,W,"~ ~'I ~ k .,:' ill .' """. e= (:' - •...

renca, '>IJena 1 .... iza 1mB e su vizanujsxu rra IICIJU" C1Jl Je ,\r~J oznacen

suxama Cimabua u Firenci i DuciJa u "S'~en'l u trinaestom veku. 1) istocnoj Evropi na mestu danasnj e Hrvatske nalazile SU, se 'P-I clep ·.·e

. ._, - __ - , . ..- ... .__ , ' .. _ -' . _. .. _ -'.' ' .. -_,_. .' " . . .,.... ..

~ " . ,

vizantijske slike na zidu od d van . ra iesto .. ·:g.,'·,·· d .0·,', I"e~'t· rn 'a" esto ".g o ve '~k' ~a·······. G' ••. ""'r-'l'klg'l~

- - ••• ••• -" ._ •• '_.-- 1 __ ,t_ .•• _ - .. _ _. ", ~. " .• ' .!, _'. ", ".,::' w·._.·~··,· ._ -._.,[_. _,._"."' - __ !I "," ___: ~ .. _ :.......:

. .:__" -," _',

·S:··11~'k··, .. a··:·rl" s·u uv.:'e:~-,I·I~ ·)l'k,<-,o····'ne-· U'-'I R··,.··, .. ·s···· '~'iu I~ 'R->us·,"··"k(('i' U" m··,e_-·'t··'n··l~k',~-;- A····· 'n"'dr"-- "'e~,~i R" -ub·l·····IJ!!oo:::··:v···,· ('·'1- ·3~':,·6," 0···",····-

I ... J. .... , .... -. " ._. ,:__, _" ',_c '-,,_,_ ... " .. ,", ·,.,1.1 ,': .. '.' .",C· -,- ..... _:.~, ... '"_','. " ' __ ,.I__:,,-,.:_:._:'o, c_ ___". '~ •.. __:_'_":__- ' •. ' 'J ..__.__ "~ .. _,,1 .... , ...... , '," ,.- ': : .... , - ' •.•.. ,

143,0)' razvio J\e ta,i ,stil do velicanstvenog:: nivoa,- Dllo ses'nalestog~, ve~ka,.

'.' - -, -. I· .. · ":J ' .. ...... _., -'> .. , -' ," ,,-'I!!' - ."" '-"." "-' .~ -- .... _"_.~.,

Krit je osta() cen sr i na slikama EI Greka (1545-1614)jos uvek ima

. ~, .. Ie: d' 'I' ~.

.. " _.. - - - - .> '.

trag,ova V1ZaIl,IJ IS,,· e t'rB-I,lC IJ e .

Dnlgi segment~ .. Vale' cudesnti oci

,

Ru .. ··:n··:,:o .. ···· -hri .. S:~c·:~:'a···· nska u- tmetno ·~t···· na Zana tiu

r .. ,' "J .)~.I I ~. ~. :.:.~ -:'. •. N:...:. .. ',.',_, • > .,~ :' ... I~ I, 11,_.r: LJ' :_;.~ .. -_:. .~ ' .. r'.':' .r, < .. '.:

I na Istoku i na Zapadu, ranohriscanska umetnost obicno je izbegavala realisticne prikaze Iiudskih likova koji su bili tcma klasiene umetnosti, Ta umetnost, ipak, nije bila gruba i nesavrsena, vee u vecoj meri duhovna i a," straktna, u smisl .' odvojenosti od obicnog sveta; i, sa ove tacke gledista, danas se vrednuje s rnnogo vise blagonaklonosti nego ranije.

Ranohriscanska umetnost na Zapadu ima kompleksnu istoriju. Nastala JiII·e··· irateci g' rck 0" rim isk .u tradiciju kao .. · na p rimer 'a" S ika '. ra na

I.~:_;-- a, '. I·~. ·._._))11Io";1'.· ,.:._: '1.:... .. -. ". ,~-.~' .. _ ... ;" .~. . s ': , ~._:_.~_.I,,-", .• , .. _ l_,. I . _I . _, ,-'.~' _,_.:.'~' ,i.: .. __: . ,-

denim u rimskirn katakornbama. Potom je modifikovana lokalnim karakterom razlicitih oblasti na koj ima se Rimsko carstvo prostiralo. Na n 'J~ u J~' e u t"-1'1 c 'a .. ala r el liIi, g.·~l~J~ s sk ... a " I" ,.' r 'g.~ .ov a c~::k·.···. a> - 0-· rv e zan 0" ··'S·· ·li s ..... a Ist ocn '1;0< m . "" c ·',a·;··· rs t· v '0-:;:;' n-:='-1"1

. . '. t,." ._.'. 1 '. :... .••• ,_", " • ~ .-. _ '. • n ' •• ~: - ,', ,", ",. r: .•••.•••. ' ' .. _",: .:._., ••.••••..•• ' ••• _ ••••• _.' __ • '_ .•• -.. ..' •••.•• ~.l!i.

. _::.' -~ - . _"-.,

Du .go vre '.' "'C'~ :n-·.a·;"J'i'e-:~ m ton aska um etnost il urn .. iinac "~ii! e ru- I' kopi S·.:,~·a:-· pred S·' "1 avlj a tla

. .•.. .' _. . ~.. b. _. '.' !. ._'._ ~ ._. • _ .• _ '. • _ _. ~ j • • _~ • _, •• _ _ _.' n., . . .' ~ _ . _ '. _. ._ _,' •

• :., '_ J :. ._. ~

gIavni oblik slikarske umetnosti, kako u . <,'~ltskoj i Anglosaksonskoj

Britaniji tako i u carstvu Karla Velikog,

Dve stvari su postepeno postajale jasne: hriscanstv je hila jedina ujediniteljska i obrazovna sila Evrope; a slike su predstavljale osnovno sredstvo efikasnog i univerzalnog prenosa poruke Ijudima koji su govo "r' -lli11!!' razlicitim J~e' .. zicim a ili n-"iIS;-:IUII znali d a citaju ; "·iS~.U Sa pocetk com

1··.··j•• •• .:.:_~_I •.•• )1, ... 1.·.·_1., .. 1.: __ " I .' I' . ~'____:' .. .:..' .... ··-1·· ..... :. . ..... . __ . __ . __ .. -. = ._. JJ. 1.,"" '_;J~ _ .-. n.' .' . .= .= ..... "' ... "

.~- ~. .

perioda izgradnji crkava, kojije poceo ujedanaestom veku, doslo je do

r azv '" -0",""· a int e,~:-:m:'" aci on a 11 Or O.,>g~~' zapad nj aeko ;g:".. stila P '·O'-Z····~-n·· a I.t·: og ':< a 0··.·. ron nanik ca .

•.• _. • r. _ ••• •. • ••.. ~. , _ •• .I. l." I _ I_. . .. ' _. __ ._ .. ..' . " . .. .' _.~ ._ 1.' .. _"'. .. _~ _. _ . .•

I .' " • •••• • _, .' .

Njegov najveci proizvod bile su slike na zidovima crkava, Radeci na

velikim povrsinama, slikari su razvi: i grandiozan i jednostavan stil,

Modema i ,drl.fga· umetnast

Fran . ,( ··,c········us~·, :.:,." u- --m" et D"-' '1~ k S~·-~· ~Z:;'· a:.-'n-·-·· p" -' O ,""Z: ,,··n·-·· at k .. : ·a·- 10 .. ···' 0'-' t·. a-"J' c'; ·m· .-. "1,0' ·,'d:: e··,-··rn-'· I ',e':·· U'· rn ~" ~t· n" ost .1'" -. 0: rd lv .'e'- ···0····-··

c_:., ... "._ ." ._... - . , '. .... I: '. -...':: =". "'"" " "_ !I ." .. , ~ I. .'- '.' '., .' _.' ~ .'"'." .~-'" '.' , ",. . '\",;.- " . -":!!I '. -., - . " . '.~'

je umetnost korak dalje. Nj ega je primamo interesova 0 nesla vidi vee kako vidi, Stoga je poceo da istrazuje nacin na koji se svetlo odbija od predmeta i dolazi '.0 ljudskog aka i mozga. 01 hi posm trao predmete i na svojim platnima slikao sarno male povrsine svet a i boje koje je

vid e·' 0": . p" ..,o .. ast le·--'p·p'n·-··,o:· g' '·f··a···- d eci 's" 1~I'k7'UI' ,.._",. U' . m'-"n" '0' "-g"'O' "'m':-"e-: n"'a··· lik na sla 'g' alicu - ~. S··-·V'·· e,:"

. ". __ .i" _, :~." ::__:[:__' , ". ','. \;;;,.! '. _I.,.I ':,' :: _,: ' .. -. ~'. ~., [ . _. __ .' ". ~-.c. . "_'.. . :' ' .. _ .'. j _. .• u, I .", ,~ •. _ ':' .:. ' .' , ._ .

. ' . hi iI II • iii

do c se ne -.1 pojavio pravt .P Cl.Z or,

Iz Sezanovih dela razvila se kompletna skola kubizma, u kojoj umetnici nisu slikali sarno povrsine svetla, vee i ono cega Btl se secali da su videli iz razlicitih perspektiva, Tako je judski lik, U oku um .. tnika, mogao postati kom poz "I~C'" iia V' idena iz svih uglo ·V···8-·"" Na ta II; ·n'a··-· c~lj;n'" s .u

'. "':__,i .,--".".:.'11=.1....: . """"_-j-'-'//'__;J':'~:_I " .':_. __ ~ /." ::_::: . _':'" [,-'~ iii! .1- <:J J' -=- .1..

nj ihove slike postale "prizori iz uma'\ a ne }ednostavni prizori iz stv'arnostj j

,rr .. t···· vli ·~.··l .. ,_ .. ,,_ 'l-' .. d" 'k tir ,'L.,_ ' .', -.;1 .. ~ .b ._ .. s , - .. ~ ., _ .. '.'

uspos .UVljU'Y,z sontro It naa po ire uma Ow ~ unapreaenje orzme I razumevanja

tv

Umetnici poput Vasilija Kandinskog i Lorejn Gil jos su dublje istrazivali ona ito vidimo i nacin na koji vidimo, ispitujuci odnos izmedu boje i · .. oje; linije i linije; i linije i boje,

U!-'~- dva 'd'~' eset prv .-,.'. om veku .. verov . at no je d·" a cern 'I"'[Q:',"'I biti .. s sved oci razvoja

' ..... ' .. _1,_,1- '1'_ •. lL ')r.! ,,', . _.&il_. ,,', '-J Il.~·. ..," _.::':::.J . t, _' ••. ~ '.-. '::_.' ,_._- • ~ _'_ ,", • ~lY .... _ ..

~. .,

novih teorija umetnosti koje ce je u vecoj meri povezati sa matema-

tikorn .. fizikom i svim drugim naukama.

_ !I! _ II _I ~ _ I _, • ,_ 11 _ II _ !II _ !II _ ~ _ iii _ I _ iii ,- ~

iiiiiill II! _ Wi !!!!!!!!!!!!!!! I _ ii .!!II.I! L' r~ I! ~ Iii _ !Ii r~ I _ ~ r_ .. _ i IIiiiiiiii Ii 1_ "

7" iii.· • w, •

,LJ austavi te S'1I0J u stop enc U

VrI1e·:. un n e ~

". Co • iii

Sada .. ·. izracu .. majte S'::IV_.:O··.··~.l!u br zin "'U', ~.llII',tgl'n."·~·a~' u recim a u m:J""1- nutu (r/m ):' tako s'o

_" l ~,. , '_' __ '., ._. • __ ._ w. ,[.I... . ',_ . _ ,_~" ," ... '. r. .__ "_..~ , •• ' _' _'''_

...: ~ . " . ' . '. " .' ,,'

eetejednostavno broi re,ci U ovom tekstu (/"'U ovom slueaiu - 357)"'-:", podeliti

,_" . _ .. 1.' ". __ . _ - ,." ,.' "'J ... '" " ,," " '_ '_'- .' - <., .. "".. '_"::.J" . ' .. , ' ... - . -"_ _.

sa vremenom (u minutima) koje yam je bilo potrebno da ga procitate.

Formula btl-og citllnja:

V.'iiI! • .' (.: I )" brei reci u tekstu

recr u mn utu .r '.' m := ! __ ,:J~[--.............",_ _____

L.,.~", " "

vr'c' em e

" , '. . ' ~

Kada zavrsite raeunani e, upisite broj u rIm na crti na kraju ovog pasusa, kao i u tabelu napretka i grafikon napretka na kraju knj ige.

Reci u minutu:

D·I:.::·UI .' G'", .. '-'··~.II[ I' T-;' P[S':_"·:.· RAZ'U' 'M' 'E' r A. "N' :-'JEI

_ Ell:" ". ,-.1" ~. I ..... I .-_:_",~'> . '.' .....•..

1. Sve umetnosti poticu iz:

a) Afrike

b) praistorijskog doba

c) ranog gvozdenog doba

d) D'eite Nilal

2. Koliko znamo, prva umetnieka "remek-deJa" napravljena su izmedu:

a) 100.000 i 50.000 god. p. n .. e.

b) 50.000 i 40.000 god. p. D. e.

c) 40.000 i 10.000 god. p. D. e. . d) 10.000 i 5.000 god. p. D. e.

58

I "

,

3. Africki Busmani, za razliku od pecinskog coveka, nisu pokazivali

veliko interesovanje za Z~lI!!jV'·'O:--,t·~I:"I'n· ·l·',e···.. Tacn io/Pogresno

•. -,_," I _ . [ • Ii. ,,~_. ,'_,'._ •••.. _ "_" __ ' •••• __ "_ _ ILl ~' .. ' , _,'_,". r. .-.'.,'. '_'_"' __ '

: ". !_'. .~

4 .. ipicno primitivno drustvo u najveeoj meri je u umetnosti zainteresovano za:

a) slikanje b)lov

~

c)religiju

d) rat

5 D' "-'re'- ·v·~ .. ne M"·:· ed itera nske slike na zidu po .. ozna te S'~U' po:

, _ ~ . -.', '. . . , - . , '.' '...,. - :_:_.. .' !., _,',"':: .' _.' , ' ~. _,'." .• e':' \,:..>. Co. ~ ,,'. . ~_ '\.if ',,', ~,:':_; " '.

a) finim konturama i blj estavirn boj ama

- -

d) jasnim konturama, ujednacenim bojama

6. N a egipatskim slikama na zidovima grobnica, zenske figure su obic . ·0 obojene u:

a) 0'" ke ·r.

!I_.~ • _ l' , t " ..

'b ')' "iIil' t

.~, ~I'I '0·'-

., ,_£U,_~

c)' I br 'a': '10· In' .

. ' • .:....' I, _. ', ••• .', .

d) crveno

7_·'·'. Prv ;'l~ t"'r' ~·a~I:lg:.j slika UiC" m o .. idern .. ~ -. "'0' im .. ·· S··-·j'ID· .: ri slu baziran '. J'·'Ci=: n a:'~ :Ii

Ii .. '. . -' ~. '. _ '. ~.I· ". _. . -' l - _.-' ...' . _I. , .. " . ~.. - .. _; ., . i3 '.' -' _. --=-.1 " ., ' .. ' . _ ". . , •

a) autentieni m radovirna Zeuksa i Apelesa

b) . 'elikih : ~xk~-~h' slik C"';-". '.' .,'.(" . .",

,I vc l~-·,ll.. grc .. u IS, ixara vaza

8- - .. " .. 'ii' " ., .... - ,.... . .... .:-:;" cW ... __ . '. d .... " .="I! I iii,

I! prvi pnmen pejzaza nae IcnlIS'U~

a)":" p"" .. rilikom 1·IiS·' ko ··.·p···'a··v-·':a:···n .. ~l!a- .. c:· [G ..... '·· .. rck I· h :'. gr' ~.' ~·a:.'··-,d~lo·,·,-·v· 'a···;'

.. 1 I. .....: _" ... !.Co ..... 1 . -C"-', . > :_. I.. ..1'. . I._~· .. , . .. ' .. ' .. _ , "_." ., , . .. r ,., _ I ~.__ " • "."

...... -'.. '-.

b) u egipatskim grobnicama

c) u vilama bogatih Rimljana

d) u radovima Kricana

;

9. U vizantijskoj umetnosti, glavna tema umetnika bilo je hriscanstvo..

Taen 0'· -'/:Pog· .• resno

• ~ __ ',~_. " . _'_' ,',' . ," a.. .. "

1· 0" ',,"llk·iII!·t _.~.iIi C". , .... r-'::: - .iIi .. '- itii: ke .. sl ik ..... k ' , . " ..... ' -··t·, .. -- :" Co, t·;II! de ". t ,Cor!..~ . '-"1 t ~ Co -. iii

- '.' • v1ell<1 I.rlJum VIZanJJs~<e, ,S 1·;,~arS,··re umc _nOS.l i. ,oslgnul_.Je U,~

~,

D ~." ~ ., .. , , ,'Iii' ",.~ V··.M ,.,,1- '--', - '" JI-

rug' gegme'nt~ ...... ·lIse euaesne Dcl

59',

-'

).... ik

aj mozarku

'b)"

.... I v.~- ,«- '-, '{J

'" _ az,ama

)-. _ [[!; 11

'C"-:,,'I tepi ~'11'm, r ~l

, ",. alI" U

....... " .

d] slikama triiumfa vizantijskog carstva

~ •. '" _", ,"_,.l" "~, _JI ~".l_ - • -,.. __ ' I '",." [ I . .'_> "_ .. '.' I . _ .', ••

11' 1 I k ,-- - -- - ~ - -- b ~ -1--' -- -- '-t' -, -1' ,- - -- - - ,-- - i -- ,- tr - - . I - " -~' - - --:., - :t-: ,~' ,~- k - >III " - . - - -- '- - - -- - ~t- - . .. - -- t ~

= - ..:,:on.a.J'e-:t_a s-a ,no prlsu_n,a u Vlzan.JJ:s.,':Ojl umenOSJ~

Tacno/Pogresno

12. Vizantijska skcla umetnosti trajala je otprilike:

a) 11101 godina

b) 500 godina

c) 1000 godina

d) 11 00 godina

1.-- ,3-:: r- Ranohris ca nska um etn O'---IS:--·-'t:-: J~ e:

~ ~ ., . ~ .. -. _' _ ,_" '-' . , __ . . .' ,_. "-- iI

"-"

,a-':I)"I k-":'Io-::PI ~'_--_lli [I a I a k '1Ia-!"'~, ~'c~'n' ru 'urn- -- .-- etno 1 S>' t

.' .] [; '", I" _ ,"'. J '= .I. . I~ "_ " • _ • . .. , . . , • .. " _,' ...:::.. _

.... -

b) izbegava a rcalisticne opise ljudskil likova

c) uvecala predstav janje ljudskih likova

d) nije bila zainteresovana za ljudske likove 14. Otac moderne umetnosti je:

a) Gil

.

'b) El Greko

IC--'.:')·--'-' S--- e eza n '.'

•. _ -'. ~".' - - • ti •• [ ..•. 1 [

./

d) Pikaso

Proverite odgovore na kraju knjige. Potom rezultat podelite na 15,

v". .., d b'" t, - ..

pornn iozrt e sa .-- sto i .•.. ~- 0'-' cete procenat razume .van -'J",a:~·· ...

- . . ". _~ I~. _. ._... _ '. . ~ .. ' _" "" .. ". . . ~ ". .. I. • _. "_.. r._01 '" ., • _ I ' •• ~

I _

Rezultat razumevanja Old 1.5 I

%

,~iiiiiiiiiiiiiii"""""""'''''''''''

Sada svoj rezultat upisite u tabelu napretka i grafikon napretka na kraju knjige,

\

REZ_M'E

1. Vase oci citaju u pauzarna, iii fiksacijama, koje iznose od cetvrtine

sekunde do sekunde i po, ,

2. Sporiji fitar: po jednoj fiksaciji prima u prosexu jednu ree ..

'!II

60--

- 1

" .. r!,J

3 . Prosecna osoba koja brzo fita po jednoj fiksaciji prima po tri do pet

..

~,!Il

re~l .

.

Ii

5~ , 6.

.

Skretanj 'e .. ··'·· i vracanje u,:,·n··· rJ?'Q'':', d· .. ·· S···;U-IC" nepotreb .. mi

ILl. ~ . __ ,' ,'I.' _ ,W I',' I J ~ •• ,' • ~. ~... _. _. ••• .' .' • •• ".. .' • _ II

- '-,,' .

Spore i pazljivo citanje lose utice na razumevanje.

Brze C~:'I·I!!Itla;'n· ·J~~e··. re'~·'lcwl~ okupljene U" s·,· ..... .kupove ... · S .. ··a'·I· '-·,..._n .. iacenie .. m·· poboljsav .. ··a·····

.' . " .. ' .. . "- - I - .l'· .. - . -.':' . . -: .,~ ... J "." - -- '. . ..::_' I ' ... - . ~, . ".' -.' .':..:.< - -. . . '. - _ . ~I - . Ii :.. . '.._ ~ . t, .. I

II

razum e ··'V··· a: rne

' ... - ' .. -'-' _.'. I. :JI"

K~'" -'J\'. K' <. p" 'R': EI .. G .. ·· . E-:-·ID' "1 O···A····· LJ]· .. I_I K:··: .. O····:--··· RA"':'\" I r: ·. KA··<,· ..

_ _ ",.' , .' ~ .' - ". ',L, 1.... r_' • . .••• t. :. r I. t,

.. .. ••• _. • .' i" .' •.. ____:. . "". _ . ~.'" • '_ '_'. ". •

II

1. Smanjite hroj skretanja i vracanja unazad. Citajte same unapred,

2. Skratite vreme koie posvecujete svakoj fiksaciji.

"'I - - -

3. C'tajt~ reci u velikim skupovima koji imaju znacenje.

4,. Ostanite usredsredeni.

5. Uvecajte svoju motivaciju,

6. U blizoi buducnosti ponovite prvu vezbu percepcije.

7. Brzo pregledajte peto poglavlje,

Posto ." sm "'-'0: ", zavr 'S::~ll! prv 0'·" V· az ":n'-'o', P·'·IO·· iglavlje vezano z ... a " po .. -·,··b··· .. ·o'· "}.Ji san .... '~!Iolle ..

_ '_" ,,' . . '::.' ,,' . e- '. -. "':'. . [~.' .I'" .. . , " " ' "or' '. [ • -: - I . .:.... ..' ~:,~.,. " .. ' -'1 .' '. ,_J ,I. -'_." . . .I" " '. _ "_" ... ...:._ .' .. ... . .' '". _.' '. . ", " -.

_, . ~ . '",' ,- . i_,

.-.,;-,. ~ h'-:'IJ .. -"' iik·""·· ", '-,' ,,",I:'h,-I_.. . _,;V:. ~" .. " I .~""""" .'. • de "' ,'.' , '" .-.- ek . .. ' , - .- -;-.,:... . ; .. -;. ' .. ' ,~. I" • ' ••••••• !iiII. .. ,-.

me ' ams e vasir oc JU, jasno Jf! , .... a se, uz nexa osnovna znanja, rnoze

posti ~l" n eobicn 10"'"1 ·V'IP)· iko "PO' rv ... ecanie .. ·· brz 1·"0: re IC .. ·:l;o;·t .. .ania ·Q"IV· '0'" .~ e"" prvn od ,~,e'-·"t·I~·r·l·

_.1_ ... \;.:;I' ' .•. , .' .... - ..... u '. W ._-_:..::_ .. :..:_,. ".,', ~c..~ - .... I ... : .. :_ ...... g. ~,,, '" .. "J' ~"":""" _.' ,,-",,' '._. '

takva poglavlj a, a svako od njih ce yam ornogueiti cia napravite sliena

d .. -:.,·· ···t· iIi,'IIill', .. - . aobol 11 v. iii p.\:. - . - .... -;- ..... v·t,· .. · .... , ..... d :. 0: .. ' '-' .. - ..... " ...... ~- ...... -,'. ·t··· .. J' -. t .. ~ .-'. -.'. ih ; .... , .. : .' .- ... ,-'.

~ rasncna P'iO' ~"O jsanja. rre Diego so' prec emo na p .eosta a m.neop or .. no

je da svojim OC "rna i mozgu obezbedite uslove za citanje koji C, ohrabriti vas, uspeh TOJ·e predmet sledeceg poglavlja

! -_ - "' ' •.. ' .. _,_~iI ... ~. "I'" .'!~' ~.-.- . -",or ... -'" ", "._- ': _ .• 1·.··· _' .. ~:.__:. _". oJ'" Iii

Druei seem ten: -~ Vde ill' :!J,d·~ne ,oci

' __ . '01 '. -b' .... E-r.iJ' •. II ... _ , . ±- ',. 1II~,. _' - . _, ~

61

iI

v

Id ea lin- 'I Iii' s,~'p: 10"'1 :"J'J1!'a';--' 'sr'n; J~'. Iii' U· , •• .n U" "/-r' :,'a:-::" vS'~"" iii u slov .,,,"11"

-e ... - ." • ,:_ -' -, -,'.', ',', •• ' .'. ",'__' '. _" '. , ,- " ___": '. -J ,I. ",_, - -', ,- -. '. ','"," .•. ' .' " _

, ,

. " . .

, .a b ".. ,-, . ~::t"..: ",-. ,,- ,[Ii '.

za':-"" 1""" r"z,.-'", .... o',·· -r · C"'~l a::,: D" [e""

• '.. • ••• : •• ',' " '" ,J .'". • --:: _ -_ • I' " ..

D b- ,I< 'v,: i .. I '. d I ,. '.. '" - ;0 'f!i.ii!'k i!!' ('> l' "11 2" " 3"" 5 )~

0'_",:',1 unutrcsnl' U,SOV'1 cerovoce S,tnergl,stIC,:--,.'I, , +: =«, .s, ,:'~.,t.+1_1

50 dobrim spoljosnl;m us/ovima, sto ce dovesti do ios bo/;eg efelkto' L,os; u'n'utrasn'/'-i' u'sl,o'vi ceo slic'na, rome. sine'rg'-'isficlki te-

. . iii _ ' , , .' '-", _ _ ,-, . " "" '. ,', ", . , '_ , _ ',,' I " ','. '."-.'"- "_., , ._.

og'"~ ovof 510 losim SP'·ol,'·asn/~im usfovimn, c'~m,e' bi se stvcrio I~OS g.' ori

,; .' _ L 1,_".,.....' . I.. . . _' __ . _ ... _ . I . . __ . ~_. , ',-I . r •• • I ~ .. ~ . _ I. ". l ' .. ' ._.." .' .

'_ [! • ',_

efekat. Od izuzetne ie voznosti rozumeti ovoj prindp, i primenjivoti

d d f -

prvu C ove ,,~'vle'·,ormlule.,

U-- V"'O'-' "'D'

. , ,

,

• __ " I

Peto P-"Q"," ".g"~lla~·lv' ljc sagled a"'·"'·V'" a nacin e:" na koj ~ n 1'" [0' ,'z:~e'-· .te uve cat II! brzinu

• -, ••• _ •• __ :J'_ •• '. _.t. '_ ',', ·,ro ..... _., ',_ . ",W'_l__::rL- .. - 1:,- ~ • c n ._:'..... __:__....... ..' . -:. ,', _-'_," -.I. ,", .

I l - " :' .1' .:____-:., _.

cJanja i razurr evanje stvaranjem Ispravnih spoljainjih ' .. slova, ob ·

racanjem paznje na faktore kao SIO' SLl drzanie tela i osvetljenje. Ovo

• ,- _.~:-.,[ ._"--'-- ~" '. _,' ',_,'"_,' "--_ •• ', ••••• ~j ••• _. '. --~_. !i~' .. '. '_.'..: . _,'. '':_:' -_. _ _1J' . '_," ,"

poglavlje takode razmatra kako da izbeanete unutrasnje ometanje

':___ ..•... '_- __ 1, ',', _ ., .... , ',," l .,' -r ,_ '~ __ ,_" 'e f _,' J~,' ' __ I [~ "_. __ . '.' ,t. ,'",., n :_ .••• _'

uzr'lo' ,'k< O"--·"V'·· " a':'· n- .', 0' -"", 'p- .. 'r-·-,Q:=: b I, "'11 e.~·m· .. ; 1~1 m' ".' la'. 'p"' Q'i.·· p' iut ank '.' 'I" ",': S-' 'l~ 0"", 'Iz>'n, 0" isti l'i!! bo .. '" les ··t-I'" .

_' ' __ ',. ',' ,. _" _,,~" .", .. , . '. ",_".' " _,,,, ," ',' ._ -'_',,',' ... ' , . ', .. " ..... , .. ' ,iii

. . . -

- _

._ , ~. __ , ' ,..' ,----, __ . '" ' , " .' . "" ,.'Vi" .. . " .' ",' ,

SITVARANJE NAJBOLJI' S,POLJASN,~ I US,L'OVA

P- t I" ,. • [!Ii' .... iilt· t t;' 111

(J's··,aVJJa~Je. I tntenzuet S)1,e" • (J'S'HOg tzvora

Najbolje svetlo za ucenjej dnevno svetlo pa zato, ako je moguce, treba

da svoj sto za citanje postavite blizu prozora. Ukoliko avo nije moguce, i u doba dana karla devna svetlost nije dovoljno jaka, svetlo treba da dolazi iznad vaseg ra __ ena suprotne ruke od one • oj om pisete, kako bi se izbegla senka (Vidi sliku 5). Stone lampe mogu uzrokovati naprezanje ociju ukoliko nisu ispravno postavljene, Svetlo treba da bude dovoljno jako da adekvatno osvetli materij al koj i citate, ali ne hi trebalo da bude toliko jako da pravi veliki kontrast U odnosu na celu prostoriju. Drugim recima, nijepreporucljivo biti pored jake lampe koja svetlost usmerava direktno na knjigu.. z stonu Iampu, najbolje je imati uravnotezeno opste osvetljenje.

62·:

.. !,

Drugi segment: Vaie cudesne ,aci

, , ,

.' _ '_" ,

v

T.orJ 1;0 I' ~ "" .. 'II' .. ......,~. ~ 1 . b.' !ii". ..

taea m Spaf}Q.IHJI I UnlJtras'!Jl llS'OWI za orzo cllarlje

I' ,

I

I I

Slika 5"1, D,- -eli ia wra 'm';':· p,:,'O·.'~·~;~1 ie n ujb '~" 0""· :./,',. 'e drianje t ela - l' ~ is mra ,\1.:" n :';:0-·" P .. O'··' sta .. ··~v .. :llJ" 'en iz-

.. Il.. ..,~ . - ~. -'0" "- - c.'" ~I!J... '- "., :J" .' u" ~u· " . "t;;. .. -' - -r" I· ".' . _.', -" _. '-- '"I .

'V'···O·'···lr·: svetlo ~tC.·I:~ za C:,~,-I"a"'" nie r; c.··,'

.::'" . ". ~/ '.':_:-- -:, ~ - LJ., ',1.4\." I i -:I" .;j

Dostupnost materijala

Da hi vas mozak mogao udobno da se "sr'esti",rebalo hi da se u prostoriji u kojoj ucitc nalaze svi rnaterijali koji su vam potrebni i da yam oni budu nadohvat ruke, Ne sarno da ce ovo poboljsati vasu koncentraciju i razumevanje, vee ce predstavljati i psiholoski podsticaj. Uverenje da su yam materijali funkcionalno rasporedeni uvecace vase

U- - ZVI~V- -'a~'n-;e"'" 'U za id atku na kom e . radite l~ 0' .(' aksace va im d a gao 1'" s p"UC' rite

:<,',"_1.' ;j',',:.I. /}c:'.· ' :.~, Lj.';_ ,_,\, .. '~,I· .. ,,: : r: : '."~' ,: ,~,-,._ ::::'"::__'~"~" :-~ I::~:" Jli, .• ~, .• ,"J.' _J.' .- I ..

I:""~ !II 'U'k' • k I I:

r: IZ,'C.,.~1 ,'· .. ·OMJ·or

emojte sebe smestiti taka da vam bude previse udobno! Mnogi ljudi uzimaju najudobniju foteljuu kuci, stavljaju nanju mekejastuke, ispred nje smestaju drzac za Doge kako hi se 8tO udobnije opruzili, pripreme sebi neki topli napitak ili otvore par konzervi piva i zatim sedaju sa

nam;.:~. rr erom ". da sledeca dva sara intenz avn .. o rade .......... d a b '1'''. dva sa ta k .. ,,· .. asn i .. je ....

__ ", _._ d_" - __ . [., W .. !:.l,_". _. ~ _",_" .. __ •. _. "~' ,_, __ . _'_."_ .," '~." ~ _.. . ~ __ L_.

['-.

otkrili Ida S,_, sve vreme dremali!

Idealno hi b'i _.'0 da vasa stolica ne bude ni suvise tvrda ni suvise meka; trebalo bi da ima uspravan naslon (zakrivljen naslo uzrokuie lose drzanje tela i opterecuje leda, sto otezava ispravno hvatanje belezaka) i da obezbedi da se ne oseeate ni suvise opusteno ni suvise napeto u njoj. Stolica treba da podrzava vase tela i ispravan stav,

63

II

Visina stolice i stola

Visina stolice i s ala su vazni; stolica bi trebalo da bude dovoljno visoka da omoguci da vam butine budu u paralelnom polo; aju sa podom ili samo malo podignute U odnosu na paralelan polozaj. To ce osigurati da glavni pritisak usled sedenja pad C na glavne kosi za sedenje, koje se nalaze uosn ov 1!11i k uko va P~""O" meka rd vam m a,' I a h 0' "'k,::"II'I"rC,,-"a;,·, ili PI '''''0':''; d',~ eblj a,': kn '~··Ilillog,r'"a,',"

• ,. _: - ___:__::_,: .'. . '". [ . . '.' ., " "" ._' l . I._:_ '. Ii .. ',_'.' ',-.' ,." ... . :. - . ", _ .' _:_ __ ' .1. __ ', :..._ _ ." _ _.:_ Iii!!!' . .. ',~ , . . .... _ ,"', ---: .... ' _. '.. .. . I ". a e _- ".'

" • I. :. '. •

poput recnika rnogu pomoci da stopala podignete na udoban nivo.

Uobicajena visina stola iznosi ad 73 do 81 em i U principu bi njegova ploca treba 01,'1 da S', e na "l-,B,','·,Z·>"I-i otpr il ike 2,··" 0'.', em ", izn a ·.d"_' sedista ". 8,,,:,,:tl olice ""

, w.. ,_. '. . '_' ..J .', . r e . • ._.. • _ _. • ,Ii r. . _ • ..'. • • r. , _.!l a. _ _ .Ii ,"_' _. . .. ' . ,_, ,~. . "!IIl

r r ~I', t'·, "", 'I' t:ilt, " ~~,~ ,,,c d r, ,,..,, tt 1 ~ e. l'~'" k. ,"".".Ii! ~i , e iiit ... ·",·

LJur(IJJ,en,IJ~,,; 0'(,1)" O~, mtuenjata . ,~,Olll se cua

Udaljenost ociju od materij ala koii se cita trebalo bi da bude oko 50 c'm

,"'. ,1,'"'' ",", ' , :,." '",'., ,_"_"", ",,,_.,,.~ I"" '".' ." '",._-",'" "',,-',_, '.',' ',,,' ",,' '-" ",", "",,, .. ,

S"" 0" "." J~e'" pi ir Q,'." d nc "a ul,d'," a" IJ!IIi eno st 'U- ik olik o n eko :', S:,;I'~ .d '1'; k a" ko J" ,e:~' to vee opi sano "

,', '"" ""I_: _ " ""'" "_, ",' ,':' _ ,.1",' _,' ,I .' . .::,:", ,'~ ";"',:, ,I. ' . ',' ',.,' "',,", ",' :'"' ,'" "',',' l,,,~,,, " "', ," ,',' '"',, , ',", '" ,-, Ii

.;., , -. '

Uk·;::,Q",: Iiko s e m aterijal za c~i;t·a-:"',n,"~~ e··· ~~ d rzi na Q" wo 1,' ikoj uda IJiI e-n! ',0··· isti ocim 3·~·· J~ e

. ", I., "_ '.',. . ~. .. ' ,,_·.1 .. _ _ _. ". _ " . ,.....' . .. __ _ I· . . . . ., 1 '

"_.' :_:. :", _:', :

mnogo iaks, Co' da sc usredsrede na grupe reci (vidi raspravu 0 perifernorn

., ""'1: I'" "-~' ."' ~,[ ,'. ,_" '-' -"'_' ,l ',,' :'::_'." " ," ',," " ,._' ",' '-'- ',-' ._' , , " "." .. '

vidu na 91 stranici], To, takode, U znacajnoj meri smanjuje naprezanje oka i mogucnost pojave g: 'lav'obolJI! e sled citan; a Da biste 'to, sebi

.'" '" '." '_"_~:,:. '"'."""''',1, '.'-':.1'-" ,,' ,~-::_:~, ",," ". ',,"" ",',,',.", ,_,,: _',_ "~_'~ _...:_ ,',,'. ,,"',' ' 1 '" "

dokazali, pokusajte da posmatrate svoj kaziprst kada se nalazi toliko bliz ocij u da skoro r otiee vas nos, a poto _ I pogledajte svoju saku udaljenu na otprilike 4,6 em od ociju UrOC~ cete pravi fizicki naper u

_. . .. , ._!. ,._. -'.. ".;] '. ,'. '~-. _- _ - _. " .- : r " . iii '. -' _ _ _' . ,... ! ' ... , . ,- ~ . '. ::-' _' ".

P- rv '0';: un IS'" I· uc~ 'a 1 i u 1- zna cv. '',lI'1 n O' 0" ,]- " ik s·""" 'a' mi e UI d ru , 'g" '0'" m b e v: 0' '.'. b Z' ,- ra S~·t"1 ·0'" ' P'Q""" S'IID"" ", at ra te "

_ ,," . I .~."-c. ;,~. ""'(~"'UJ"'" ._',r,~,.:".< __ :J":: .. ,I, '::"". .i " _'. ,,~i,'"_.l.','~ <I ... ~", I .1 •. , .... :.'.,,': •.• ,1,:

Drianj« tela

Idealno bi bilo da se oba vasa stopala nalaze na podu. Leda treba da budu uspravna i. trebalo bi da nezno istegnete muskulaturu, Blaga zakrivljenja kicme daju yam osnovnu podrsku, Ukoliko pokusate da sedite sa pn vise ispravljenim ledima, iii pokusate da ispravite ova zakrivljenja, na kraju cete osecati iscrpljenost.

Ukoliko sedite na stolici iIi hoklici i citate, a ne pisete, mozete otkriti

d";la"'~l je mr" nogo U-I dobn '1'J!!J1['C'" d rzat Il kni I'~g.:-U' 'U-I fU'I' ", am .a A·'" I-t' e", ,', n a t ivn O~" 0'" vome,

", ,', ~'" ,,_". , "_""~~~,,,,. '_" ',' I",' ," _,', "I,. ,"', ~' :-::'~'. , "_' , ','I' .' " ,' .. ' " _" .. ' y, ,,_:, '_,'" '._~ , ',", "

ukoliko vise volite da se .. agnete napred nekoliko stepeni iznad stola, pokusajte da knjigu stavite na nesto tako da bude pod malim nagiborn. Iznad svega, povedite racuna da uvek sedite na necem Cvrstom. Sve 8tO je meko iii isuvise udobno, poput jastuka, na kraju ce vas uspavati!

Sedenje u ispravnom polozaju za eitanje obezbeduje:

64-""

...•• " r

D' " ' , ,- II 'c, ", ",," ',;. ~ 1'.1. :~' :J'iI" .~I fJ'. ' .... -I ,x II.

,rllgl segment ~ If" QJ,C CUN'C,SIl:ft oct

! I

v

Idealni spoljalnji i unutrasnji uslovi Z'Q: brzo cita'nj:'"

• da val mozak ima maksimalan do,to,"' krvi i vazduha, ",'. ada su gomji deo kicme i n recite vrat povijeni, dolazi do stezanja dusnika · glavnih arterija i vena u vratu. Kada sedite uspravno, otvara se dotok krvi i vas mozak moze da radi najvecom efikas-

v ~

noscu.

• da pretok elektricnih impulsa u vaso" kicmenoj mofdiui tak-

.. I ,. , .. 'W Zauzi Ii

sims DID uveca mngucnestl va': "eg m,IDzga.,/( auzimanj e ,,1_ spravnog

polozaja uz zadrzavanje blagih, prirodnih zakrivljenja kicme, pokazalo se kao polozaj koji kicmenoj mozdini daje vecu moe i elastienost. Bolo i u donjem delu leda i ramenima takode su redi

<Ill""" ii III I v ..

:P'£'I uxom zauzn -r ian] a uspravnog pet ozaja ..

d b h di b d d '\I ",. Wi' I b ' !Ii

• a 0 rez bee ': "~'U.', nost mozga, edrzavajuei vase te 0 . uc . Im'.1

Kada va je tela uspravno, vas mozak zna .... a se esava nesto 'V·' a zno Kad a je v ase t e do presavijeno , una ipred on "Q' ,'. v 'a 'S~·' m m ozgu , '

,,_' ,,'"iIi ,", '. '.-,,'" ... ', _.L,. l'.'·' '~""',," '.:_: " '. , .. 1"1 '-'_',1 . ,'." , ... __ ' . ....:.",,, ',,' :.:,.:-c

govori - uz pomoc unutrasnj eg cula sluha i mehanizama ravnoteze - da je vrerne za spavanje naroeito kada yam je glava isuvise nagnuta U odnosu na vertikalan polozaj tela,

• da vase Dei mogu u potpunosti da koriste svoj centralni i periferni vid, One treba da budu najmanje 50 em udaljene ad

.. iii Ii 1-

pisanog materija a.

"V: .",1Ii s -111'n" ta stol ice i sto ",1· aO:'-I-.. ud ,.'ao:',l~'1 e ,n-' '0':-.'· I,S>"t" O"'~:IC"~' 61-J· 'U- 0',· " d m na t e rij a la: Z,,',.',',a·,·', cV;;" an, -~" e,

. • -.' •. • L... _ • • I ._ . ". _ 'iJ . - ... . '.' .. . r: • =.0 .' :J ,I .. . .. _. . .. I . '.. ' .' . '

~ . ' , . ' '. .

fizicka udobnost i drzanje tela medusobno s _. poveza ii. Slika 5·,r~-

kazuie ide alnu situa iciiu

~,I,'" u Jl <~': ' ,:"L_'"~',IJ- ,~

0'1£···-, 'u,-~ .. ·, :'11!;0:",

"', .... z:·,e· n····rj"e,.·,

, • .' • ~ !. I ., w·

. . r

Va ~,e:" okruzcnie uticaee na ' v a',' s~,u,' efikasnost M'I e··s·· ito na korn re cWI""t·'a·~·t· le'- treb a

V,i ~" . ",' 'I . \it- ';J'. ' . 'c...'" , -,_.,.,~ .. ' .. , __ ' ~". ',_ . ,.'- - ,,_~ ... , .. " .. _ . ,. '.," .,c··· ... - "'.".' - .. -,' ,".' -, _. ',_ .L" .",

da bude svetlo, prostrano, prijatno za oko, dobro organizovano za citanje, dekorisar 0 S ukusom, odnosno takvo da biste pozeleli da . nidete tu, i kada ne citate.

Posta su citanje i ueenje tao dugo bili poistovecivani sa teskim poslom i kaznjavanjem, m ogi ljudi mesto za ucen] ostavljaju e-

U" r ed 'eno og ol 'i en '0,'" Ii m ra 'c~"n' to a 0'-""P'-" rrem iaiu g"'- a,';' s· uol rm ," stol icom n rajlosijeg

---,,--,~ "'"-' .•. ,I.J~- L, '- ,1,1"':'~J - ... ,_ W_,~ - '-'.- .. , .. ·I,_J_, - ".: .. Il_, .' , , ':.I _ .... ' -, 'I~:

kvaliteta. Nernojte svoje mesto za ueenje pretvarati u zatvorsku celiju, vee ad njega napravite rajl

Ukoliko sumni ate! . vaznost navedenoga, razmislite kako se osccate u sebi (unutrasnji uslovi) kada vas drag prijatelj toplo pozdravi i pozove u svoji izuzetno Iepo opremljenu sobu (spoljasnji uslovi), To je ose-

Drug; segment: Yaie' iuliesne ,oc;

65

ca I1U;!! e ". kojeje potr eb mo d la S······t",V· ,,"'0·" rite za sebe '1; U' se 'b'; d ok razm ri ·s~·~'J'· a tte " 0·'-" mestu

. _ ._. '.' ,.' I·" ~ '. " ~,'''.,_" .. '__:- ._. '_,". "_ C, __ --", •• _ , '. "'''' ~ ,E..._,._': _,,"., ',". ,,' II ' .. , ',.'. I, , .. J. ' )._,.,'.' . a~, .. , .. 1--,--,.,.IIl """ ',_.,' .' _, '_" _:.'. " .. ,:.'.

_:) -.).-. ," : ',,1

na koje od Iazitc d a IC~-I·tl,a··.·····t-"--Ie· ", 1·'11'·. ucite T' 'r' .ebalo bi d a se na n··~!i! em nu O·-···S, e" '·CI'~',a:. tc

. _ _. _" "".'.. ,Jl. ',' ._,' ' ... '_ ' ,,_ ,'._, _'.,' .' _,' "'. '._ .' • . . ", ,', _,._._ .. - '," " l., .. ,-, .._. ., ,b). .' , I .. . " " . ,. " .", __, , .... ,.-

". _.

_ ,

pO"'z'v'a"-"n' rim .... - ... 1~ d 0-' bro xlo s'~l' im

l._ .. ,(~'.',~. I,':' [ .~', ' '~, ~ _ ..' . .:' .. _ . '. ~ "~"':"~ 1.11., '_ ~

IZ~' '·B"E·-·_IG .. ·· "'-A" 'V.'~'_N·\' 'J"E' U-'" "N-"'-U'IT' '·RA:······ 'S"~" JE':' G· .. r- .. '1 0" ····'IM··' E' "T" ·A· NI,"JA'"

""', _,,_~,~ ' .. ,.n, , . .::_ ._1 " '''''. '" " .. _ '. '," - ,".,' .'._." .. ' .,', 1.,:-.. _,,' .... __ ,.,."--.-" . ". ," ,',' ...... ' " .. 1'.1-,,,: "

Vremeza citanje

Ova ,cesto ima presudnu ulogu da Ii cete u potpunosti razumeti Hi potpu no propustiti d a razu mete ono s~,t··o.·,···, citate Usled na .. ·· vika stvo •. renih

" •. ~ .••. !.l __ " .• ' _ •. •••• ' • ' •• _1.,". ..~. _,_,._I~."W _.!.l " __ " _' _."_.' ",_.'[1,_"._ ,_~, ',_ t::I .. " "r,. '_ ' __ " '_' _ ." . "_' _

, . -

tokom skolovania. mnogi ljudi nikada nisu pokusali da otkriju II koie

... , _- '" . . ." ..... " ~ ~ -'~I " .. ~ __ ~": '...:.."' ."_ - _,r:......."_'_.,, .. ,' -,. '.':" '-' .! ,._.' ",_ .'. "_' -_" '_' , :' _. ,_", J - .

vrerne U·I t ok .. u d lana n ra "J~ efikasnij e _". cr~·i·t-"'a,~ilill_1 ili U' c~e,~ .

• . , --~ _ _ .' .,' , - . - , ...., ._ ._. .. _ . _ ' ., - _' _, ,-- "," _' _. _ ,'. .' .,,11. ". ."__". ,iii

'-.' '_:". '"

O·_, ··'··d·· 'italr !IIl,_. '. ,,''iito!" - sti ·'I.,,iiii!· " , -. enti ",·t'" U'·"t· i!;, ". ,'-,iii '11 , '. Iicita d obe

<~'/_' VII"aIDnle J e vaznosu exspenmenusan cuajuci U raz lema < ooa

d .. · · d b d k d h 'II'~ II !Ii..... ii.

ana, jer svr rmamo : ... ona uana kada smo 11·a vrr uncu t 1 najnizern nlV,QU

svojih sposob '. n "0" .'S:."'tl ~I .. Mnogi ljudi S'-:U·· 0'· tkri li d a ... :" na] .. bolj e,~ ucc izrnedu pet i

. _'" . .",' l~ ".. .. ," , '. - .1 .. ........:..... J '. ,". "_ •• ' _ _ ' •• __ ' '. ~ '. • • n ,I _ .., . .., , .' u· '.' .. _.' .. '," -. "U. _ .' _ " ~

: ~ . '-~. . .. ' . . ~'-.: .

d .':- -c.'' ··t·, n .. ui "'II t _"., ·D········· - .. ~' . '. tk "' .. " Ii . -'" ,. . da .' ,. . d ' ~, ....,. ".', .#' a tr ' .. ,".~ ds

revet san ujutro .. irugr 01, crivaju ca rnogu ...•.. a uce same nocu, a treci ' .. a,

~, - - . -- ~ • 'W' . ., '. d .. - - - - -'"'- d .. k . -. . - .. !Ii "~to . ... ·1· -. _. '. - ., ' d . - . . - " U· k - '1· k . -,

im najvise P'OgOI,-:UJU penorn xasnegjutra 11. ranog popoaneva.Uko 1,::0

'.. -. _.-,._.-, .. -., " at "--;:'. d I ", b t, '1·' .x., od lab 'i--'" 1-'-···· ' ... - •... --' ,., - --." .',', ..... ' I' .. , '. it ii' .,; -,' ....• ,iI" .. x, , ,- ... ' .. ' ' .. " '. - .... 'bL

sumnjate .' a 'J. ose ooanrano vreme mog .. O'J.l uzrox vase nesposo ~-'

. -. . '.,. 't·· ,~. d . . I' . k ... " . . . -- .. ,to .. '!iijf. t· ~. ... .. .. . t· '. ,. '. -- 'Iiiii', t _. ,v 'I ·t· . t .... ,w ·t·· --. , ,-- - .. - - . . -, --. 'U". , • t d , .

nosn na ISle koncenmse _Ie 1 razumete ono S,_.O cnate, S,_"O 'pre pocnne .. aa

k Ii! I·V· lici ~ d bi d

e spenmentisite sa raz rerum c obima •• nana,

P kidl

re .... tc u

Ba ~s~ kao ·s~t··:,o· ,." n epozna ite reci 'J" teski koncep ··I·t'" rem . le,t-"· e··'_' t ok kon {'ii!ie--:n: tracije •. 1·

._'_ I."" ---,,,_:!_. " I' 1,,:- ... " ,,'. ,," '..,,,... 'I...!!"_' .. _._ ~ " , __ ---' "",_:., __ . __ : " . .- .... ' .. ' ... " .'.,',_~ .. ,. __ y .. ~ .. , . I .• ~ .. ~_, . '. ' ,

, . . .

razumevanja, slican efekat imaju i telefonski pozivi, nepotrebne pauze,

glasni zvuci i ",dranguHje' poput tranzistora, papira zazvrljanje i. drugih predmeta koji Yam odvracaju paznju, a kojima su obicno zatrpani sto i prostor oko V· ,.-a·:···~

. . .. , .... ' r ~ .. ~- . __ i.']o Ii

S- lien o to .. ,·'·m· .. ·'e,·· m·.· oze vas orne _.." a,-ti ]'. va s~.e·~·.· u n"u' ... trasn "JiI!,~ ras ... .polozenj e Uko-

_ Jl.._ ....",.. .. . .. _ .... " . ... . . .. _ I . ... . . .. . . . . .. ... ~ .. . ". .. , .. . ~ _ .

.. .

liko ste zabrinuti zbog neki _ 1icnih problema, iii osecat,e neku fizicku

iii .m.en .alnu ndagodnost, iii stc.· ednostavno neraspolozeni, moze doci do znacaJnog _~ada konc:entracije i razumevanja. Zapamtite da ce vase disanje, ukoliko vam je ispravno drzanje tela§ biti dublje i opustenije sto ce,zauzvrat3 uticati da se osecate opustenije.

R1esenje je u tome da svoje okruzenje za citanje pretvorite u svel.iliste i da ga uredite tako da vam godi. Od pomoci mogu biti neke .sitnice, poput ukljucivanja telefonske sekretarice na teleonskom aparatu, ka,cenje duhovitog znaka na vratima kojim se druge osobe mole da vas ne

'k- !lid Ii w'd- I' iI b- iI d ilk iii 1- b A 'I d .'. b ·'h

pre,'I,aJU;j moz,'~,a llz_'or prlgo', ne mUZ1'e lIO'S ol~,!au,aonJe 0, n.epotr·le.··nl~: ..

66

D'IM I a I'" ~,.og'.' ~ ~ ',./.... .. r.l':u' - tf.." ';:U'i"I"JIIIf!I!:ijl;~ a-· "),,.'~ ,f'Mb J IJ~· .. ~,:["I"',f.Irr.[;'~".!3 Ir' t .J~ ~I _~'I'-'·I;;~r.'·Ia;; .".,L~

v

.

.

stvari koje yam odvlace paznju, Takode, pokusajte da u vecoj rneri

_ .

uredite ceo SVOI Z·V'Qlt~ pa Ice se poboljsati i citanj e ucenj e razurnevanie

. . .'.,' . , ... ' '.'.' '-'JI . "' ,'. -- '-' u .. ' •• '-~. _"-'-' '. _ ••• ", •• "'. ' •••. , • ,_1._.,.- . . ... , ~'"

i pamcenje. Za dodatne informacije 0 stvaranju dobrog okruzenja za ucenje, pogledajte stranicu 63.

Ukoliko se spn mate da pris up" rite obimnom programu cil'a'nl,a ili ucenia

" ,', . _,' 't!' . I . " . I • :" _.... ', •• ' .,'. I! _ ,". _' •• _!l~' ,. '.... • __ n'_ _:_ . . I'" ',.. ~.. ••. .' • - __ ~ ,_.. '. . _. ~ '_ • '.1

tre .balo bi d a ucin ite sv .. e stoje •• u vaso .~.I.,iI m oci r a o .• ob ',e' ~zb' redi e d a va ,s:,.,,· fi .J ,.'l'c .. r·k····,.Q .. ·.··,

• .• • '_ '_' '_ • _ . ., • ~ ".' , __ [ _ _ '_ _ • • ' •• " • - .. • • ..• • l' .' .., • __ •• _ . , .' _" . ._ _ '_ , j, ., _ "_-,

. '

v

stanje bide doraslo zadatku, Cak I manja ooljenjaoput prehlada i

glavobolja mogu umnogome uticati na vase intelektualne sposobnosti. Uko Ii '. 0 GU takvi simptomi cod 'vas polu-hronicni" zarnolit lekan za

•....•..•••.• ,~_ • ..::.,,-'-. _:__'. :" ." -e '" F ,l " . __ ~ ~.. '.' '.' , .. "" ,,. ~':'<., " ,__: _':' '. (_:,_c"."_ -.'. ,_. __ ~'._ "'.',,'

savet Od narocite JI"e:, koristi da "UZ medicinski savct koii dobiien

"] -' I ,'. - '.'!Ii ' ': ". '. c. '. I. -. '. " ." ~ ...', .1"" . ..... --. I. . '. . . '. ,. " "" '.e '.' I !_ '-- . ". ,. '" . . .' -' J' '-". ' .1 :.J" ,'.' _ '_

pocnete Iii! s .. a l' ak ·s~·m·~'··'·'· 'liI! r·-·e· .d ovnim pro "g" ram .. ··· om fi; !iIIc~' cih v' "z:~lb""" (::.-v kni igu

, .". ..:._ . . I. ". _: .. I", ' ' ' I ,I . . . _..... ::-.::. I,.. ,_':: '. .,," . __ " , .".. _~ , " . i .'. .. ~ _'. _:_".' .. I., - '" . . . ~ '. . . .-"". '" ". . ",'. ','!Ii ~ , ", ':;J' :: . ": '

B k: .. ,.. ~ .. ):~'

uzanova ,,"~Jlga genija).

REZI'M""""'E

.~ 1-._.'_. :,~'

Uslovi u kojima citate predstavljaju glavni faktor u poboljsanju iii sm anj e ~ nit br zi n '. e C"~'l" t anj a I" r 'a zum eva .~" a:' p'. "r'o'--::"C~~l" tan o "'g-:.. N>: eo iph "'IO~' " d '. '0' o I J'·I e d a

.:J .,! ~ ~> .", ',-, _ ,1<1.. I. '_' . __ . "~' ',,_ .. ' ~ .. 1" _ .. " .. _., .c. " !Ii '. ". ,,__" c~· ,.c,,, _ .• ' '._' '.

: . .2 J • •• • Ii':'_'

b b d .. · d ki lo '·h I" iii I'" V .t' ,'" . y. i'h' d

o ez oedrte "'. B, SV'Q':'-",l aspe >'1 OVI ;~ us ova, spoijasnjin 1 unutrasnjih, nuae

stru ktu risan ak :·'0··-"" d a svo iie m entalne s ... po isob mosti iskoristite do mak-

. , , ,,'. '- _. '- '-' .... .. - ' ." - =. . ;;.II .' ~ - . . . , . . ". .... . . _ . - __ . . ... - . L" " .

ii

simuma,

1. Odmah proverite spoljasnje uslove, narocito osvetljenje poziciju

I Iii ."'" I 'ViI!". '" d '!Wi' • 1

sto a I materijala za citanje 1 , .. rzanje svog tela.

2. Eksperirnentisite u potrazi za dobom dana koj e j e za vas naj bo j,., za

VrIi. iill .. IU IIII!

cltanje 1 ucenje,

3. Obezbedite da vase raspolozenje bude smireno, tiho .. budno i pos-

~ w·

Vp('e"~ .no u cem

. ~ w . -~" " '!J "" _ :.' '~l _" ~ )'!I

"

U· V~~'O"~'D" US·' "IL- ED .. ···E- C"'E' PO·"G·-ILAVL· JE

._.'. -=-- .'. I, . 1_:'_" _1.1,..,. '., . "~" j:", ~', ~~ ",_" ._ .' _' ~ ~ ..• '~

Posto ste naucili kako funkcionisu vase oei i otkrili nacin na koji

mozet .. ·, aobolisati -::1':,· .: .. ':,' .. i koii ' . ·~"'··I·"-·· rade ,_ da bi r-a· ·d···,'·'l'e:· J~O"IS~ b .. olje

.m.oze Ie PIOI '.0,,-JS,3.1 us ove U .,OJlma one r.~-",..~,,·::· "1_,,.1 .... , .. ~ r- I.: .. ,

spr emni s~··t-Ie:, da .. ···. n apravite S::'·IIDid'·· eci ·V'· eliki korak napred: da udvostrueite

.-:Ji ~,J_._~ _.'" ~ ' _'~'_.,. ..' ." _~.'Iri...ii. _."Il, '. _. __ , ~ _ .• ".. '_.' .. _ .. . . . ._.

=:.~" ·W;t te .- - .. ,. ,Ie. , .. ' t ;wi .. zl ~ .' ',. - .. -c ,-,' '.'~. ".,-- ·····1 . !Ii ·:~ -t c .•. .' ':.~ .• ' ". t":" .. mike ,~,,"'·:t··"--:·.·'-"···I

ono' S".O S,"'C v'ec pos '~lg I uz p·omoc nove revo .. uctonarn ., .. C. __ TII :,e citanja ..

D .. ~ ". ". c • .. t· " I,/:· 1o!i., W'I ,.wi I' ,",-' " - .' , Wi' II!

rug« ,reg,men, .. lyase eUllellle DCI

tf7

,1:" rderrie ..... "~.~ 1 "."-: 't·/: eh ;" ika br: ,"' r :." I ,-

,,01 enJe OIU - novate .. l"a.'rzog 1

v VI.,.

Op····'S·-k.:-1e·.z.·/i:'n· ". O·"·:"g~"o. cit a .. ··, n' ·Ja··:"

._ .••• .,:_ - ._." • -.... ". -e •. :.,.... '. "" '.:__'.I' I .. ' _ .'

I . . ,

~. . -

U rn rert ·t·lc·.·'/·n~ 0::""/" ateni ptvi k~:-a· .. ".'r··(J··.: k:< ;"8.'-' c"",',e': '5:,-·t:O··-"· /'" n-·'~/ .. t··e··" "'Z/i' Svo k,',~' s·:f-e··--.···dL~ la'C'~"'i k;.'o·.· iro k·:

_ I I" r : ...• '._ ' .. '. l_" .. i .: ll' .'-:, _. ",_ '., 1'_" ',_' .. ' r : ",... .~ ~ '. ".I' __ ' '-,t.. -': _ ~- .. _ ~" f '.. . ...

PO-'- :"5-· t.: '0:' lie" - sv e~-:' 10":' k: s:~ i S"IV' ~a" k···: .,iIi' s ,,: Jad" : e'- ". c··~·; n o P' re d-- o k·: ,~ c vee ,ii o c, d'· p .... re':; .. ··t'~/'l[O, --'" d- [' rl-' 'O':'-~' Ig' I

"::- . _ '0 .. ' ~l. '~_'. __ ' .... 1.·!I! . .' .... '.l.· !""', ~. __ ,.:1 .. _1 I • ',_"_. ,,-._ ..•••...• ". "'".-" ~ ••• ,.~" •..•• _r. ,,'.' _'." ' . ..... ",' .. ,...~

'\,i!!' . . [. . .

Sto vise uClte, sve vom je Ickse do ucite ;05 vise.

'U ovom poglavlju, razmatramopotrebu OCi;'1 za .. vodiiiem' tokom

" -". ~_ ."' '::' ... J '_.' . _' .. -- .. 0._ ." ,," ~." .' ._. . "'e.-.'J'" '._ .. !, '- .1- ._,,_. ' .. ' .. _ .. ' .'

fitanja i ulimo kako da na najbolji nalin koristimo tog vodliia. Ova tehnika ,Jednim potezom" smanjuje skretanje i vracanje unazad, po-

- -

boljsava brzinu i razumevanje, dopusta yam da prosirite broj feci koje

P ri ~1' _.- t" .',' ill' ···-·",d·: n··o·· ,. f k . '::-'.' - .... II,,;!! !Ii ,'" I' .. -":' ,'1- ... · ,". • ........ , .' " ,"'. : ., ... ' ~ ..... , "- ... ,.- .... ':." " .... '.,' '" e' .'~. '"

.. n ate U,Jf"" . --.~ _l,····.sa.Cljlll mnogoje manje naporna za rOCII'

KO"'" JE' U' .' p'D A 'V' ~·U··'· D···· "'T' "E,: ILl Q""""B'RAZ'" "0' ··V· ... N·'· .. ~I S·····:;-S'··I!!T·'jJ;IM···'?

. _" .. :'. 1_. ' .. 'I~'" .. ' -- .' •.. "~""" ""~"'\~: .... __ J ,.' ,,\.. .ee~~_ "". '- .~: .. ,,"'

Kada dete po prvi put uci da cita, sta jc jedna od prvih radnji koju 'uro di?

Postavi svoj prst na stranici ...

Mi istog trenutka deter kazemo da skloni prst sa stranice, jer mi

:"znamo," da ga ta te I . ika us' \:. rava.

Za sto onda d ete to uopste ra idi?

............. , ._. I ... :_._. __ , . '0-' .• _ "."" •.••.. j _.~ - ••• I," r to

Da bi odrzalo usredsredenost ~ poboljsalo koncentraciju.

Da li, onda, ima logike u tome da trazimo od dcteta da pomeri prst?

Jer, ako prst us __ orava dete, Iogicno hi bilo da od njega zahtevarno da ubrza po ret prsta, a da pi tome zadrzi fokusiranost i koncentraciju!

Razradimo ov. I emu dublje uz pomoc sledecih pitanja:

Da Ii ikadal oristite svoje prste i palac, olovku iii bilo koju drugu formu vizuelnog vodica kada:

1. Traiite neki broj telefona u telefonskam imeniku

~I

,D··:_-a··,:.We

'_ -, _,j .. '_

LB"

[1\",::

Drugi ~ng,···m··· ent: ,· .. · .. '~l:~#:~, ¥1I"..,;II~rlJ·~~ I~"~""

, H, '. 1ii11~, ~·.I. . III .~.~ '~I_-_ "~I:J _ Ilj~ U'~

. . .

VI

2':~,' Traga ·.t··~e··:·:· za nekom "'." r'··~~C"·W'I· U·,. recniku

.. .1,' .... '. '._ . , . , '" .... .. ~. , I~ ", " _ ... ...

,

3 Trag· .. ' .... ute za"·, nekom l~.n·:rfi .. · 'orma .. tcij '1(J~',I"m··.·:·· u··· .. i enciklo ..... ipediji

_ iI '~'p'~ .,! -" _ . _ .. , .' .__ ,_. .' . ~'. ~-" .. , ILl.,. ,'_. " _'

. " . '.' . _'.

4. Sabirate kolonu brojeva

5. Obracate painju na nella ito ielite da pribeleiite

6. Pokazujete nekom deo teksta na stranici koji ielite da pogleda

7 Nor 'm:': :1,a/·~I:'.·n·.(J· .. ~ .. ·· citate .'1

II, 1 V u [. _.. ..... ;1·1 ._> N I . _

D'Q'.· l'l 'e ... · _ '~~ /'J}V ~ -_,'

Da/~e D'aINe' Da/N'e

D,a/Ne

DalNe

Vecina ljudi ce odgovoriti sa DA na bar polovinu od ovih pita, j B, a mnogi na sva osirn poslednjeg.

~:'.< · ... J .. ,le' llili neobic -,0 ... ·•·· d a ko .. irist ·Ii"m,'~o·." .. · pom ocna sr .. edstva pri citanju U' bu k-

.~. ~ Ii r.. .•. '. _. • ' __ ' '. . • • '_ '_' ~ _' ." _. '. __ ',', ~ . _" I • • . = _.I ., '. '. . ._. _ '. I

", - - .

valno svakoj situaciji osim pri normalnom citanju, jer smo dobili

posebne instrukcije da ne adimo one cemu prirodno naginjerno? ,

Ova predrasuda e ta : 0 duboko ukorenj ena da biste vi, u si tua .1j i ,,'; a udete u kancelariju nekog vrhunskog profesionalca u svojoj oblasti i ugledate kako fiJa<njigu koristeci prst, automatski stvorili losiie misljenje 0 njegovoj intcligencijil

Pa, sta je istina? Da li je bolje citati sa pomocnirn sredstvom i i bez nj eg'=- a?

.. .. !II!

" ','

Otkrijrno to putem eksperimenta,

Eksperlment

Ovaj dvodelni eksperiment najbo je je raditi sa partnerom, U prvom delu eksperimenta, sedite jedno nasuprot drugoga na udaljenosti ad otprilike 60 em, sa prekrstenim rukama,

Sada jedno od vas dvoje treba da zamisli savrsen krug precnika otprilike 4'~: 6""'1 c··:m··· Zarnislje "1" kru g"" treba d a bud , ..... na u aljenosti od

. . ." ,"> .... .- . .' I. ... ... ~ __ ", """. .. .. ::.._, .1 -r • 1 " .,1. L:! ... I . I...: ~.""- ,"- '._'. ,}. }.' I. ,"C.'__. • •.• _

) . . ~-~ '_,

ot I rrilike 30 em ad ociJ . Osoba koja zamislja krug ocima sledi njegov ,.

taene konture; abe osobe imaju prekrstene ruke; druga osoba veoma paz1j ivo posmatra prvog partnera kako hi vi dela Ita tacna rude ,yegove

v~

aC"'I-

.. " .. ' iii

Osoba koja zamislja krug trebalo bi da oseti kako je to pokretati OC'

tacno po obimu kruga.

U OVJO··"~~I'·' fazi n tern ojte raz .. szm en •. ijiv a iti in formacije .. ·~ o tome S:'.t' ~I vidite ili

_ ..... . 1.... ".. __ ' I· ," . '.. ~, __ ,_. ." .. . __ 11~ , ... _. I. .. .. .. ~ ... . . u __ . " ._

I, '-., ,~ .' ,_; .' .

d V ,Ii; )'!IIi t

.OZlV'. ~ a vate.

Sada, jednostavno, zamenite u oge, pa neka druga oso 'a zamislja

k·.·ru··· g .. I· P"· .. '"lr·'-a···· .. u .. ti njeg r o'·:··-v· u kru " __ .. " znicu 0' ····,c,,;'l·~m··· 'a·" d 0" "·k..:: p' ·rv'···a·',' osob .. "a;> PQ rl :-·t?m .. natra te :'.

_._:. __ . ' .. __ : . 1 .. 1 •• , •• _ I. ;,J' :.: .. -' - .. ',. '.' ._ .. ....'_ .. "_ _.,' ._' - .. -'-'._ -_" _.'.... _:=.'. I.·.· "c_>::_ ~ 1.. I n " ~" .••••• J , ~" "

VI

po ikretc .. '· K:>' a td a zavrsite vezb 'U-'~ ra izrn en ite infor .. m acije 0""" O······1"'10·'· .. m e s~·t· 0'" s " ·e····

.. , '.', .. _ •... c_-=-:iI3 •. ~~<~ __ -. £,'".' '-,lai.I.'; .. :._:".:....' . .:,..,:!!I ....::' I ,.i;.- ,; _ '-"' 1,1 .. ,/ .. ,.It',' _ I",: ... ";:,_~ ") I.'_~ .. ,I~.I,:,\,.' i. ·.· ... :.1,

oboje vidcli u ocima '00:'-: no g:'--, drugog 1'~ kako ste se o •. isecali dok ste s .. iledili

• • ~ -, J ~_,' _ I I' !J ", _ '. __ • • ." ~ Jr.. ..' ~ ~ :J r. . 'i! ". _ '. '_"::' . , -.:.. __ '. _ ~ ',. " ..'. "._. ..' . _... ',- [~" ._._ "~ .. " ~. ,'~ " . w . ~ . _ ., , -...!~

. . [ .. ,: . _.:.,. ", ",-

~'Vlii; k v ~

.' ~.' ,". . . , ..... .... , I I· . . -.. -'. I'"

zamlS Je,nu kruzruc ~

Skoro bez izuzetka, ova prva vezba proizvodi oblik koii se veoma

- '. , ',' . . ~ -" ,_. Y" OJ ," " _' • , -, __ : • '", • _', I' " .. ' e- ,. - :: .' •• ,_.. • '._ . • ' [. '.' ~. r.' • -. ~. " • I .. " __ .~ r.. ". _. . r. - '.'.' •. '. '_' 1- \ . ". J' I' -..-1 _. _. _. ,._. . _ I. ..:

razlikuie od kruaa! Onjc mnogo vise nalik izlomlj enoi linij i prikazanoj

~, , .. ' . ,' .. ~I " ..• '. "'-' . - . -'cr ~. ~ ".", . l ,.1" . . .... :.-- :._: .. -. . ... ,-'. ',_._ - '-'''' . ,_.,. -, - ..., I C'J .... .... _. '. C "-' "-':J

na slici 6 a i najvecem broiu ljudi je naporno da urade ovu vezbu.

'_' r. ;0. ••• :J [ ',.. t. _. "_, ,r~, r._. __ ,_ ~, , .. .. _" - ,.,__.:.,] .. . .'. . _ .' " _' :..:.:.' _:J _ ~_ '_'_ _ _' __ __ ,'. _. • ~ • • _, • _,. _ • 'L.: ~ .:1... . . ' . . __ " _ 1 _ __:_ •• _ .!I!I

U drueom delu eksperimenta vi i vas P iartner sedite kao ~i 'U prvom

.. ' '. ..' '-",0. . .:.J_.,~ ..... " .' .... '.:' ,"" I, .. ' .. ':__; .. ,_ .. ~ '_" _' ~. . ... _:1 .... : ... ' ..... ,,',.' ,." .... :_"'" : I_.:_: , .. ,.~_.\.,.) .C ._:- , ...•... ' ·e····' ='~'

del 0'1- ~ I~' '-'1-' ~., . d o.~·, od , }··,-···,.I d .. ,.~Ii ~ " ;-;- ---:.:"'" ' .. " d: "'1' '. '.' .. ~.- .. '. d ', '. v, "1---- ", rat '~I kr ' 01"

ueru, '. "VI~J PU-JI" ano 0, vas c voje pomaze c rugome ca ocima pran .. crug

tako Isto svoiim prstom ocrtava savrsenu kruznicu u vazduhu Druga

....:.,' .. ' I, .. '.' 1"." "--., " "'~' ~ . .' ~. . ~'. '_' '_:"';__'. ,- ",_ -,' _. Ii . • •. l:" .• ~~ I, _' ~, '.~ " .. _" "] "'. .,.:J .. -',l •• .' tl •• e! " ..... t • il . . . .. . '. __ -:--~:l~-' ",

.......• -:.I· .. iba .. ', .. " ti . rh -'.", '11,-' '.~ ··0 ·' - " '''., ." .. - o·t·r d 'ok .. -. ",':' .. --". crt ,' 'kru-"" .. 'iWi', "-, ~ .0'- ,_iI!: 0:"'~1 ,iii oil"lIi

OIS'O oa pra,l vr .pa ,In,erovolg, prsta c .. ,Q,_:\ on, ocrtava 1".znlICU, pnmecujuci

k k ~ iIj 'i!i.ii'iiii d k 1'1 d'I'"' h - . 0- ". b k iii I"'

I.~ a·' < 0' .. ···1 s··~··,~ Q,:·····s-.I ~ c .. · a""J U' 0" "-'Ie:' I' .a '0"" .....• e e······'·· 1 V···· r -:- p' :', a': .. rtn e···-:··]· ~O·-::··V···' !O"--g~' 'p" "Ir: sta I' S:' 0-'-: a;- ." ~ o· ""~.' 1 O<"ICi- ·····I .. t'· a-: V' ·a·'··~

, , ,_,' ',,' ')W '," ""t.iW· ,.'.-.:.: _-.-' ': __ .- _" , .~- '", ~I , •• _ •••• '._." _,.__: _J _ . _'_ '.,'-," ".".' t -n '" .. ' ' •. ', ", -,_: ," '_".',' ,_)'.: ."t' ,,_.~ __ ',f. __ .~ '."- .. '-.11

.,' - .- . . .

k . '1' 'iii, -".,~ -.:-.". kao i .-".' , . '~",' ~'I ,;.; ~. "'-." ti . -,' ,- ····kl .. ",. - ct ,:",-. :.,'.'~ ~ ,13 I :." .. ' "'. ':. ,", -. ":"'~1" -'.' - . <., N' <i ak : '.'·c-"-·

xruzmcu, ." ao 1 pre, pazijrvo prau .PO crete OCIJU ISVIOlg partnera. I' a \ Ion.

~t'-'I" I'~ "'t'- ::_·/i·····I·- ' .. -:- ·l:i. ", ., 11 "'.-" ': .'. '. ot """ .:. ':,' , ' id ,'" sk tu itc "'1 .•.. -,.-,~. ,~"t"'''''''1 ·-:··t··· .

S,Q zavrsne, zamemte uroge 1 potom proc .. isxurujte 0 onome sto ste

pr '1'" n ne ti l~ 0······ 'p-" ert '.' 'I'~' ·e·:":---I'O··· V'· -'1" m 1·' [!:·O·-:···I'P···· ~1t'-V" . 'e" rrim .... o"";'·,c7]1Ii m a .

, , . L ,I .... , I. °c J / . - ,n",' r .. .. '. . , I:'- ,_ I~ _, '_ " _I, . I _. _. '.. r; J _" _ ;,.;

Tokom ave vcfbe nemoitc isuvise brzo 'P'I, okretati prst u krug nernoite

,_I, '- -'. "-'- '.'.' '.'" ",.' -e '-':J'" . _ ..... -' , .' ., .... " .... '.'." ".... _ ... , .. _/, ...... - .. ~ ,,'.

'n"J~ l~ m-:-' ~ O"~" 'p~" 'I'" s"~- i'v' a··~.l't, i v- "1 ~.e.:~:· k;·ru·.· g·.····.o .. , .. O·,V··: ',a-~ I'~ 'ni' e"· ·",'-m'" . o·.·.··~·~1 t' C"_ p~' 0"'"" 'kgu"-- c,a··~,v-·~a~,ti d.····· a~:-' 'hip"no,ti s;et~ p- -:'art:-,

t • "I~ l. _ .. ' , . _ ". . • _ ,,_, ~ • . . ....~.:J •• ". • "'. • • ~", .... _ ". _ ... _., _ .... ' ~ .~,..,. '. _"_' '~'.. " .,' " ., _ . ~_:oJ ~. ~ " ••• '" _

t··.· 8_ . ._ ,", .____:

n~:ra,J

W ....•

N,·~~-,"~···~ b"- .. ~ I" d:'~~ ,··'k··'·'-·· "" ·,··,!ii.\"·:b-··,·," "'"it':'k .~,~ .. ,. d', .. ,~.~ '~'k'I"-, ··-········t'I, .

3Jvecl.roJ JU- 1, na,'o,n oV'e vezc, OI.<rlJ'(: "Ia OC.~ la_!,:~o pra,le

Prs,t-·vodic i daJ·',e to 'mnog';' ,01 'man'ile 'nap~"or'n,o neg~o kada g:a zam'islJ'"la1ll,(,,"idi

_:'~. ._ ."')', '. , - _. I .~_:,I.,,- , ". ..-.~ '.-.c ' ~ ',. , '~, :_' ":'_" .. '.' ,'. :~'-= .. "'_'" - _ :_._ .:" .,' .' 1.- ._ .. I., .. ":;J '_ .. ' '\ .. " _., , ..

'} Ii'k 6"-'" 'b)'"

.. -'. I .ro,.":' .• ~. :J ~.'" I

.. ...., I I I

S, I ·.··u.-.,_ ,.-

••. - ._,",._ . II!!!i

R"" '. 'l~ .' eO .... 'II __ w~]~ ·t·· .-.' --.~"-~. c'-c, ·~·t·' :IJ -_ - IiI! .. d· :".-. k· '. '. ··k·- ~ " . . '.' 'I.' ". I:· !I' -::;I .",." 'd- ., ,'--: 'II '. d-'I: .. " ,- .. k· ... o·t

31Z"O'g .• e,z.,I U _o.mle so Je Jill" S, ·",0 0 I: 0 "D:llyaVJ}e.no, I:a ISle"".1 Pi 0' :,re .

J~ ~r'" p··'·O··- ·k,~,'r·lle·.:t· l"I~' o,,··,··kru·.,- . 1 Iz,~:e- ",cn'-::'J~la'~' p'-····ruz.~~a':-· l~n~~o"l[m'-··· a:'·c· •. 'I"Jii;e·~ n·····e-':·o·~ ·,··p·:···h!IO'·,d,· n' - e:···· 'z·>/a:- o'~"P"s,' t'·a··'·n-:, a'I'k:.

~ : ••.•.• I .• _.J .. ~,i~ '~_._) ,,_ ,._ '-"._ .. ~,-_ . __ ..•.. _=, .. ". ,'. i't.~1 , ' .. '~ .. ' '. . l~ .. '-'- . ..' .''_'. "!i'~ ~ •. '-' ...• ' ••..... "':J .•..• " •• r.., "I.

. _.' _' .. ', ,

T~'k/o"" ·liiI'z· .. ·/g·····-I·e·--:·d·~ ~I d·' a····;· J~e-'" d···: piJo·t-j'.j:1II 'U p······r··a···'Vll' . ·("10'······ '1· V' "'Iii k· ... (a·······d-: g' -:·,o·~",dl k;~lo······r-·'l·~S····t:l~·tp- ·n"ec····'·k,~o·····,

I U".c_:, . '~_ .. ·· ... ,u.. _" .. "_ .. \;,;!!\i,;i!,-,l '.: . "_., . U;_"j' . <-":-,._--/:- ,',.'/ .. ':" .~\..i ' .. _.: .. ""_".'

Pomocno s,redstv,Q 'koi,e 'v'am pl'lo,maze u bilo '~~:oioi vrsti I·J,rikup-::.,IJj an'la

... '--'- '_, . - ... '._ ." '- . 'J" . . ,,_!_,_, i." "' .. ' .... '. "-" "-' . "'-:1 '-_'J' '.' . -" •.... -'.1' ,~. '--- ~- ...

~'-_¥C'I - .. """ K:7 .. ',-,'. ·~t·,·.-:··· t" .. -.:-.". d··: "'.,' .. - ,- ··I .. ··t·':··· .. ,·····;· ,. " .. "',' '.: ,.' iiV_,-b· ""W~ k-": .. , , .. ", ') ,··d,······· -,-" ·,··k·,·' '.

lnJormaC1Ja~ .~ao so. o.em,o.ns ,.rlra ova vezl,a~ IO'CIOJe S ,Ie" .. e n,e,',Q

pomocno sredstvo mnogo su opustenije i efikasnije.

K'/,:'O .. ;---,J·'·I---: JIE:,I N-I·~A···~. J'B.····.O.·· •. ',L.·J. I' N,··A· ... ··· .C~-I~·Nr·,.'

• - .. • , • • I' _. . - '--' .' _. • ~ _ _ ,.

~ ~ ~

ZA" O--·····R··, "IS'" C"_"'E·"I'~ ' .... 'Ji'E" p-'O·-······"M· ·O'· .. ··,C·, ··i'N· ..... O .. '· 'G·-···I S· .. ·····R··:E··D·,:S:I·T'· . 'V'· " .. ?'

_'~-'~I I\:~.~_. ',,' I '" .. '~~ ,~ .. ~' I._ :: ··t .. , \\,:'.1 :.... : 't .. '.'"' .' "."- 1: •••. " _.' ''1:\ I.~ ~ ·t ••• ~· .. ".' I _"l~-~.:I ,~.~ '.~

Posta su vase oei napravlj ene da s edc pomacno sredstvo, posto ste gal kao dete, verovatno koristili prilikom normalnog citanja i posta ste

gs:· 'v,,'p'r'o" ··v"··a-···"t··n~--···o--····, kl 'o·,- ... ·'r---'l'~,~,ti'll~' ·:n·-···a-···, r~'-a'" ·'Z .. :·,:li,C'W:·l· .. ·~t-IP, 'n" ~a··:I·c-itrtf~I~·'n-·-··e···-··, ·p···· .. r-·il·ik:~-o·-" ··m· I' ·c-~~I"·t"·a··~·n·· "J,"I '8::- ·tio· ··-·,,'k ... 0" :'-;m"'" ·S~ ·v·I'a· .. g .....

. _:-._! - \"g", ,_.:..:. .,., _. ... _ "e<, ,_' ~" .. _ ,I. ~ it . ,:_ _ .. >_'_'. ,I,' ..... I,w ,'__ .. ' _,:-;- . -_".. ..-'/ .. .1.. I.,_',_:_, -, .:._ '. e ~< '. : I~ - .:"-. "'-. . I " '.' .' .'., ,

zivota b·ice v'am vle:1o:ma lako da p(:,olnov'o n.Qucite, ,OVU, v,estinu

.. ' ... _ .. _ .. _ .. , ,_::' "._ _.' .. I_._ .. " . '._.' '._.', ._. . " ,_. .. . I. '.' • '" .. ._. _" ... ..," ."'. • .• • it.

N,a1bolJ'~ e J~ e koristiti ,dug-iacak- tanak p;,re,dmet, P':,OPI~ut tanke olovke

:_:_"- !j'''' .. _ _. _ ''_'''- -,. __ ,I_.·._._ ·--'-'-'.'=:-f-'-·'- -._'-, .. ---' -_"'_' _'~"."- .. _._ -.~ . '-'.___'" .," . '"

'k'ines:<k'ih s~wlap·-ic!~a····· z"'~JiiJ~e"''lo iii ig·le za strikanie Na tai nacin p'o:rnocno sredstvo,

."o .. :_,- .' ."~ __ J -, __ ~,i._:,'·!,'.:_-a..:..,· ',,~, . . '_,'_>':'_' '~'. 1'·. __ ._._:::;_"~ .. ' , .•. 1 .. -~"3 ._._.' .. _:~. ' .. 1 __ 1.,1 __ .. , ... ':,' I,'. Oc', ·-·,c .'-

n···e·"· b---·'I-'o>·'k-~"l"·r·-·a·"· v'~a-'"'s~ p--···'o:-··g··I,·I'Pd·-~ 'n- ':~)h ·s·/··tr·:~:an···"· :"l''''C'~u- J·,'e.···rl 'Iak·':~,o·····' 'm-" ··lo-·'···z~···e-·-:·t,P v···~·l,..d-·;,e."'tl~ .. ,o·,~····k:?'O·.'···1 ·n-"ie-.···gJa·,"

'_:'-'c ~ ~ .. __: .. ~ _. .. ..:_::____: ' .. : . I. '., _ i '.- ":~ _)1II0;!;'"· __ "",I:I., '. ~__: _. ~.~.,--,." " .':.' :_:,' ' ,' .. _: .. ~ --'" c..'.- _ - ,'. ,,_,,;~ _ '-" " "'!," '_. .. ,', ','-_'.' - "'::,.11 ' .. ' . _.'.-:.. ~

70· .. ·

.

. ~,

Dp"liJIIg:"'~ '~''''g"r.wl~ ~1~t"'· ~·;U' ,,¥if~1 ~u,,~~FJjJj~II,~ lOCi'

'" U I . _ 1I;:l'~' .,I"'~" l_l"" V' ~_ ~L L- .. u:~ .. .. . .....

'I.' . I., '.

..

VI

Ii

Slika 6a. Sema prikazuj "',e pokrete

. . - .' . ... II _ ~. ( .. _ . . . _'"_ ,', , .... '. . . . . . ~_ .

. . . . '

ok ",-: -, koie b,·'··,······ .Jp ' .', /,.':.~' -e.'· ';:""1/ .". '-, .u ku .

·.-a'~UJ' e oez .:' omoct prs·.a pO_,._ . ~

s a-1.1n .-1 .. -. S'D - .... '. 'k-'r" ece p"'Q" k 'I WOn-· ic II

' V'U uQ ,:I~ .pa,."_·_t!!"" ·:YUZ··'.'·I.

SI·I·7'~a(·'" 6····',b.: Sema prik azuje p- "0: kr :·e···;·t···'e':':·

" .If.,.. ,',' "., _. " .. I'.I' . ,,-,.,. '.~ "~"""'. I, '. ,::'" .,./.:_. I".: .'

" dt- k d. k k ,,.

prstom .'"1 "1~'IIQ"" en o,:,'g.-.··· ." 0',' ta r (JI··.·.·,' S,:,::l2- :r' rece

I ~ .,'. ( !. '~' . ..: " ...• _', •.•.•• _ •••• ' ~. ,', .' ••

,_ ,,~

po' '. kruin ic .... ti

'_'-' .' __ I I&;;I::__:_ . ll.:__" _'.

Druei sevmem: Vale cu;deslIe Dei

~1"" '01,[-- • _iF. .•. - ...... _ •••.•. -.

VI'

Iz tog razloga nije narocito dobro ko '~stiti ruku i I~ prst, osim ukoliko

.,' _,' '~.:..__ , • ••• '~_' • .' _ •. _:_ •.••• , I~ __ '..:_ ,,", _ ~ ",.- •• ..::"I. .. _ .. ~ _, ~""" ',.1_ ,,"", r '.,.-." :.". _ _. r'i,',' .'" . ~.I·'I _r:.~'., s , 'Ij',,_ r. r I· · r' '['

I iii '!iii d - , d ' Ii " d

~ - -'. ~"w'-I'I'.; - ~. -,.":-'_ . t' '.' ".:', ',.-. i' ; : . ., . , :_.... . . . '-'1' "'r',-.' ".' , .. - ,", , ".~ ft, •• "_', ,-,_ ' •• -.... • •••• :-.---: ", _",', 'J ••

na raspoiaganju nernate m e .... no, ,"~ .. rugo pornocno sredstvo, jer ce ue-

bljina prst a- l' po ···"·.'V····· r ~11~n·a··!'1 sa .'.. ~ blo ··'k::. ira u i[ dobar d eo ." 'V·' "a~""s~Pg"'_ vid okruga

j . U. [ _ . __ J"'~.. - i:].. '. .... . ~ '. .'".. _'.11. :'--._ . :. iLL. .' ._.r.:..' "._: :.[ . W:',' . .....,,' - '. .:., <. Ii<

Da biste najefikasnije iskoristili pomocno sredstvo, jednostavno ga postavite ispoc reda koji citate i po crecite ga ravnomemo dok citate. Ne pokusavajte da ga ..... cirn rate po stran rici zaustavljajuci ga na mestima

_. , .,._. '_ _. '.. •. '. ~ ~_. !'l..' _' • ~ JIl. . .. .. '. _ _. _ _. _ I __ ' ... _.. .. ._ . '.' " . " . _.

1 .' • __ ',._ "',' "': •

idealnim za fiksacij u grupe reci - mozak ce dati · nstrukcij u vas im ocima

. d'· d'" .'. .' . t --.- '. d .... b d t·· .... -'. '.' . o. " " • - •• " c-' •.. --. '1·-···V.·~·1 ~ . rd " :~- .-. _ .... d

g:'- .. e . ·.3. se Z8!tlS .. ave [ .. Ol .. ·~ I· .... ~~ e'e ravn'o,merno .P'OIV .a.c _1 VQ, .. le prO re._'" U'I[

Vazno p' itanie U ovom trcnutku glasi: da li je potrebno da p- omocno

'_ I . ,I. ,_._ '.' :. .' .' ~ . '" . _. . _' . "..,'. ,__:, _ " . '_ro ", . I . _', .... ", :' _ .~:l . ,_..," !I '. .'. r . ':r" ,,'I.: ".~~- _ ',_ • . J _ ..,' , •• -e .,' ,I . ~J, , " _ _ ,.' ',"

sred s:t"VQI pokrecet . duz c elog reda?

...,.. ."" ',_ "~. U~._~~. _"" _ .. _." .... "," _ _"ill

, - "

'0"/ Jd gr' ovo "'r' na O' r rv "0-'" pt .. t anje m o':-'~e"" S'·' e na ci u 0"-:' pste po izn a' t oi x]~n-'-JIi: enici d a" .

• :, ....• '::"::','- '. ,_, :~ .. ,[ . [ ~" .'. ,. '._ .' .~. " I" ..... -,-.,._. . '._ "1 ,.~ •.. ; 1"."1,:' .-' .. '-:J [~. "I, .s : '., .l,[ .. · ·.,c .' '~.'

osob ',". k 0: \'1; e"" brzo c~:;'t:··a·~~ iu cita iu - sred 'I 'Ii 'on' om stran ice od vrh ra J: rani z~'e'" Ov 0,"· '\

... , -. "~' ~. "JI . . c.. .' .: "I ..•. -', ." L!. . '. '-'J .. 1 ,,' .', Lf - '. ~ . -. "'~ .-.' .1_--_. ..' - . '." . . . '. - ,..'.'_.. I - '. -.' .. '. -'"" ....

se cesto pogresno turnaci kao tvrdnja da njihove oei u pravoj liniji slede centar stranice od vrha nadole. To nije tacna. Oni, U stvari, citaju srednj i

d t ~ d d "

eo stran Ice [01 •• oz.go na .,' 0 e.

TO'~'I radc z:'/'.a·. · .. to .... s~'t·,oc."; .. S::~·Ul-1 o-.,C,V;~IIIi. sposobne d, a<" u jed "n-··o'···,~:ml·· " trenutku vide pet 1~1:1i!

11_" .,."' . , .. _. '," . .. ' ~'"'_'" ,. " '" ~, _ '_' "_;J '_ L!., '_ !"'!I '_',' J "_' '_' L L~", _ J ' "".

[~, .

sest reci pa 'O~ ""In[ " I-I fiks a ciju ). ako ," mog -:U'I '-'-J apra 'V" 'iti nako n pocetk a"> [ l~ p re kra .. ··J'~ a I

'. "" .. ~'"'" " _'" : .•. , '. II '.' .. ,. ' .. I._! '._ ':.:'" .'" ._ ._ .. ".- .~., _ .. _ "' ',,' ~ I'... . ' .• " ',.: .,1.' .. '~"", ,[ .. ,' '.' .. -, .. ..:. ,I "'.._ ,.

reda, prima] ci tako i inforrnacije ~~sa strane" (vidi sliku 7).

Porn ocno sre dst v .. o.jako r. .. m 1·,B'·,·k-····,;·· sima Ino sm a niui '"',. kolicinu posl a koi i

! - .. _ ... ,. ' .. co.· I ..' . .. . ... .. _." .. __ ._ --,-. '. I' . . a, =.. '_.. . .' 1 .'. ....~.:J... . .' __. -'" . . .. " . I. . . - "J!

[0,"'1'[ t reba d~la~~' ur adc 0/ id r-'z~'a, rva U' sred s rr eden 0:" s .. :··t·· m .. ·· '0· "Ze.:g<' a I'"' om .... ogu c'~ av ··,a:~ V· 'a m

.IW [ _. '._. .... . _ L ... _ I ... " " '.'1 '~'_"-.""'. '.' .! . '-'. . ... -.'-- .'. " ... _" , .. ,.... . .,. ': .:' : c· ... · .. ' ._-'.' _ ... _.I __ . . .... II

stalno ubrzanje prilikom citanja, zadrzavajuci pri tom,'·. visok nivo

.

Po'" ···'t:·r~:b-'~·In"·' ". v"":a~"m'-"I -, J~IP m-·· .. ·· a·····n··· 'JI'e •. ~· ,o-'··del s·-::·a·· ·t:·: v·- 'r: e""'-' -.', ",:,,__'-n--' a,~" ·d·i~la_;: P"'O"'""n' O·i. ·,·V,:'· 0 US,lp-···"O·~'S:-· t·:a····v··-··,);o;t';:e-:-' O·:·",·'IV··'U·

, .... . I ~ . ,:::., I .. - '. _ _ I!lio.r. I I .. , _ ,. . c.. ,_'. [I ... _ .. .' I... . I _. ,". '. ~, . _'. ...... _ '.', " .. ,'. . '.' . ,,' ,--".... . ... '. _:_ ._ _.:__. .' '.' .' , ".'

" - ~

mentalnu naviku. U odeljku,,/ ratak pr:gled ·',.ajih korakaH date su vam

sugestije za v,,~bu.

U tesu koji sL'di" mozete koml-inovati ono sto ste prethodo naucili o kr,tanju ociju sa onim so ste upravo naucili 0 njihovom voaeju. Savetuj.emo varn da .. aj pre pa - minuta provezbat,e upotr·.-'bu vodica na materiJlu u knjiz: kdi sL vee procitali, a da poiom odma i predete na ovaj test.

72

..

t

I

(

~

I

I

.. 'WI'

TREel TEST _.:. Zilla/injak" inteligencija

. --

Autor: Mougli Jedan kanadski

nau .. ·.c~n·~.· ik otkrio J"IC'" d a; kitovi u bice govo ire ne' ekoliko

.. _. _ ". ,< _ _:,~. - ", ',_,,' '.~ ",',' ",' ~~ "~' '.' '" . .' 'L , ,_,' .--.:1· . .:....-. .-.... ..' ',_:"" _'_' --"

razlicitih jezika na nekoliko razlicitih dijalekata, Razlika izmedr di-

jalekat .. :e·~·'-·""Vi' biti .. ,··-· .. ··1-, "e"':-':p'" t ··· .. ···'·:1 .. • ] !': diialekats b "'! -,; k··· , ional

'_ :~._ ."' ..... ~ a mo.ze ~,_, c~ rna a plO I,ll,· reg,lona nl ,_.~Ja.,e._~,a.a.1 0 L",hIOlg n,aClona_,-

. , :. ", .. ' ,. ".:" .. :'III-kl". '",. it 'I'~ .1 .. '-C lik . ..' "1" ._:, - ., ·'1 ,., k ,.-. · -;.-. ., ·d .: ·· . , ' -' -',.,' sk ih ~ c· ""'"'' k ih .Ii! .','.'. 't, ..

nog J ezi ra 1 1 vie nca popu raz. 1. te izme .. J u evropsxir 1 azijskir jezi ca.

Lingvisticki klub super inteligentnlh

Ovo otkrice svrstava kitove u lingvisticki klub super inteligentnih sisara - klub u koji jo~ spadaju ljudi, primati i foke, (Savremena istrazivanja ukazuju da su zvuci koje proizvode drugi sisari genetski odredeni, iako postoji sve vise istrazivanja koja uzimaj .. U obzir Ci~enicu daje najvec i

br . ro .. ~. z .. ~·I·'v,,·'!o·;-···t'··~ln(~II'a··.·· lingv .isticki .. m' nog O'~' inte .ligen niji ne ,g'. to .. !"~,t·:.Oi" smo m iii to d o

. e.1 .. ·., 1·_ ._ . ,.' ,' ,.,~.' _ . ....::_- e" '::_ •. ,e,'" __ .".. ' = _,·_e_ ', I __ '_.' .....,

.' • _:J" • '. • • ". • ..

sada smatrali i da su razne vrste individualno kreativne u svojoj komu-

nikaciji.)

Dzon Ford, uprav ik vankuverskog akvarij ... rna sa morskim sisarima u Britanskoj Ko iumbiji, deset godina je proucavao . comunikaciju izrnedu kitova ubica, On primecuje da su dijalekti kitova ubica sas tav -lje m .. ")!i od zvizduk .. a l·t poziva koje ·Z.~.,l'iI!'V··.··· o .. ti .. ,~j p koriste kada kom '. nic .ira ju ".

• •• •. ' . ' • _ • • -.. • .." ,_, • _. I, • .'.. ' • ~ _"._ " •• '. _". • I. _. __ . , , __ • ~ _ '_' . •

:.... • r", • "

pod vod o .. un O· •. IV· 'lili poziv ... :·.,!Ii S··,·U· potpu no razli C,~l'··t'l" od v isoko energetsk ih

-'.-. _<_ ••••••• 'i!". _-_"it. '.:_____ .. ,' .... " .. ,:...._____ _' ----=- _. :-',,, .. '.- .. _. '._. '.' ,:.__: .__: .... :"' .. J, •••• ~'. ',,, "," '1" ,.1",' ~,- ...

- . '_,' ' "

uklikova" . ialik na one kod sonara, a koje kitovi emituju kada se

10", mj e··r.·n· '1- t 'l!ll S:'UI, U' ·Z7< p··~·'o·.······m- · .. ···0·· ,: c~: e:- .. .h 0" --1'0' ok a·:· c:~".'··"J· C· -"

,_',' ",_.- .• 1 .1 _ I, _~l - . ..:_ - .• ',.',,' .. .____.:'_,' ',," ._ -.,' '. l.

. .

. .itovi ubice SU~ u stvari rclanovi porodice delfina i na .. iveci SlU U

• . -. • -' _.' .••••. "1 ' - .. . ." ' •. ' - '.. ' -' '.~ '- • • _ e." '. '.' - • • ',. . :;.J . -" -" , ..

porodici Njihcvo ime je 'P"O- ·t."P·'UD'Q·"'-'· 'p···o··-·g ....... resno jer nc····· pos .. uoii zapis d a je

"-' ' .','.:. ,_ ..... !i! ~'~."" '-" . . , .. ~._\i.i' .' ,.' . ..' ." .. '''' '-"-' .":.....-' ~ "'.:""'. -,,:.' ~I·",:,c.".-" J '--' . - .... ",". _'.c... ..... _;.) "';" ~ . - .. " .... ,..

bilo koji kit ubica ikada napao coveka - bas naprotiv, postoje brojni

. ,-.' .. iIl i sh '~"'.'" d "-". ki' , ".1.!II .. --- - .. t delfina .. ""' . .' ~ - .. ,.,,,,.- ., ·.e ali 1· ~~ d Ii ,.

zap Sl s.~uc~Jev,a. a ,su ;< .. :O'Vl, POIP· _."' ,.Ie.~ln,a" ces .. 0 po agac_l .~I .. - ma&

.Ki,t01'V; ZlJ'iidac;'

MOZ"B bi trebalo pokretnuti akciju da se ime kitova ubica promeni - mnogo prigodniji bio hi naziv "Kit zvizdac" iii "Zvizdeci kit".

Kitovi zvizdaei mogu se naei u svim glavnim okeanima sveta, ad najtoplijih, preko tropskil " do najhladnijih na Arktiku i Antarktiku, Najveca koneent acija kitova otkrivenaje na obalama hladnih zemalja, ukljueujuci Island i Kanadu.

73:"

..

I

.~'

VI

Populacija koju jc Ford proucavao brojala je otprilike 350 kitova koji tokorn cele godine zive u blizini cbale Britanske Kolumbije i severnog dela americke drzave Vafington, Kitovi su formirali dive odvojene zajednice koje tumaraju obliznjim teritorijama,

"Severna zajednica", koja se sastoji ad 16 porodicnih grupacija ili . J'~a··.·.t-a'~"- prostire S~-'~' od sredine ostrva Vank cuv 'er do ju goistocnog d ela

",,~. '-'-"'. '.~." ... 1:1., ._. "~ ' .. -", ." ... ~', .~,.:.__ .. _,I ._._.Vi- I '''''.'' .. '.' '_ .. ,._0'. "". :.-0,'·· .. · .: _ ..... ~,_:.!iI ... "'.'.: '. _,'WI. ..

w

Aljaske. Clanovi malobrojnije ,juzne zajednice" dele se u tri porodic

i nalaze se izmedu granice scvcme zajednice, pa svc do Garijeve luke

"

najugu.

Na srecu, najveci broj zvukova koje proizvode kitovi zvizdaci, nalaze se U opsegu ljudskog sluha, Stoga Je Fordovo istrazivanje bilo lako sprovesti - onje jednostavno prebacio hidrofon preko breda u vodu i clektronski pojacao zvuke, snimajuci ih na traku.

Tokorn '.' is 'to razivanja F,~I,O' ird J,1j e uspe .o d a I~'d: ent! fik •. ·uJ; .. e·····' d ijalekat svake

I '._ . . _ ~' I. - •. .._ . • '" __ ." .•• ,~ "'. _ ", . . ..'. _ iJ1_.- . " ", _,._ - . _ I _. _. ~ ~ __ .1. ._._._. _. . _ .,r. _" ,K. . _' . ~ ~Il" ..

- , : . , : ". ~ .

porodice. Otkrio jc da, u proseku, svaka porodica pravi 12 posebnih

poziva ... Svaki c·~.la-:,'n·._" 'P-·':IO.··· irod ice je sposoban d ,!!II. pro izved I~ l~ proizvo .. d i ceo

<-' ' " r " .. u "." ._ '"', 'w" .. ~ 1 .•••• ' .. , _, "U . '.' . "-". ~ .' ,!II, ,_ L! .

. ,.... ._ . "

set zvizduka i poziva, Sistem tih zvizduka i poziva je, i po kvantitetu i

po kvalitetu, razlici! ad zvizduka i poziva drugih delfina i kitova.

Naiv ····~.C-,.~'l~ br oi 'p-:o"Z//'~IIV"""~a': kori sti ·S'P sa mo U. nuta .. r poro .. d ic ·;·e:·····'· ali ponekad su

iLl- J .. ~ - ., ':J' ~ -, . . . - - .', I - " t , . 'hi",ir ,'". ..', ._IL '.." .'" " .. - - ,', .. .. .I. _ ' v' .' _ ' ,!!Ji_

~ d ii; '1 ii' k 1.0; 1.- .. ~I h iii I'~ 'IIoi" • . ;0; h d- ;iii 'J ~ "!Ii" ~,

jeuan 'II nexo IK .. O' nJ:I~. lZ ra: lCJ:tI-:, poronrca, sncm ..

,'-, UfJ· iedn 'l'~c-V:'~i p-I .• ·,'(!',C";

._ - !I;~ . - I . ,'. ~".. ,.. . _ _ _

-~ ,

Inte resa mtn oje d a I J~I'e' Fo ird otk ri '0-,·-',"'· d a> se 0- rvi d _J;o'J;o; alekti prenose Sc:,~~1 gen , eracije

.iil·, __ ,-· .... _ .. _:__~. ._, _ ...... . _' ',_ ,I, ... ,' ..... .::'....:. .. ,~ .. __ " .. _,.......!~·_11!11!il,=.I,. '."''' . . ... ) ... , , '.. [ .. r,'. __ , '. r. '. ~.I~!!!.!Il .. I· , .... ,u, c' ~~ .~' .. " ,I '.'

'.' !' J ,_:_ • _'. :_.

na generaciju U okviru svake porodice, sto gaje navelo da pretpostavi

da sve grupe kojic imaju iste pozive verovatno poticu od zajednickog pretka Hi predaka, Sto vise poziva je zajednicko izmedu clanova neke dve porodice, t,.o su one u blizem rodbinskorn odnosu.

Filog t,:I'n- etsk a veza izm edu d I~J·a··,··' lekt ·8-:' '1" P(OI iro ,d: ice om og ucila jc Po irdu

- '~'~""-:-~~' c'_~ •..... ~_ .' ~~'. IIL __ \Jc " ".' m __ .' . ...:_.',.<' __ ,., - ' .. '"~, _ ...• ~ .. ~,l.<, ~,_, ,:- _.-, ..•

da proceni koliko je svakorn posebnom dijalektu potrebno vrernena da se pojavi. "Brzina promenaje izgleda veoma mala", kaze on. uPotrebno je nekoliko vekova da se razvije dijale at", 810 ukazuje na mogucnost da su neki dijalekti stari i nekoliko hiljada godina,

Posebna 0111a8t Fordovog istrazivanja bilaje veza izrnedu ponasanja kita zvizdaca i poziva koje odasilje. Do sada nije pronasao odredenu vezu, iako je otkrio da su pozivi brzi, viseg tona icesci kadaje zivotinja uzbudena.

,74

Drugi segment: Vase cudeSII;e Ot"'j

,VI

Ford trenutno veruje da, uzeti zajedno, pozivi formiraju "detaljaltl kod identiteta porodice' koji kitu zvizdacu omogucava da identifik [e clanove svoje porodice, Ovo je veoma vazno za odrzanje .jata" na okupu kada skupovi porodica, poznati kaoi.superj ata", plivaju zajedno.

Ford do sada ije uspeo da identifikuje gramaticku strukturu u ko 1 m . un '1~ eke' a :C··-· .1'~JI' ,ii ki tova Z<:'V' '1· z:~'d' a c~···a··· - Med j "'-U- ·tl 'liO m . Ii! m _': ip resi 1'0" ··n· r a in Jit I·e···· nj en ... 0·- rn I -'. ak " u -

. '.' . ~. .' ....• ~-" ~'. ,I.,., _ ,:_:'_". '_:'" . ". '. "."'!!i .. . .","" .. " - :.. s-: _... ., ._ ....• '.,.1 ' .. ' . '.' "." ......' .. ' .' _--:_ .. , v __ . '."." '-_' .. ,:... " .:.

sticnom prefinjcnoscu: .Jzgleda da ani imaju veorna visoko razvijen, efikasan nacin komuniciranja koji mi, u ovom trenutku, same delimicno mozemo razumeti", kaze on. "Smatram da cemo, u buducnosti, rnnogo bolje shvatiti coliko BU znacajno kitovi adaptirani na svoje jedinstveno okru '.' -- z'iii!' e' mj e'· ",

, ' . .'::~ >: I " . . ::

_ •. '", _ I '.' ~"... l,'·_ .. tI

I ~

I

r

l

I

v

II Zivotinjska :Int,eligenci"a- delfini

A U· .. :[."0-" ri t pro Ie s 0'-' ·,··T···· .~,Iar ilc l K'~ Cr: a:' tford Zil'I".""(J"" ... ,cug···· li

, .. ""' "'Ii ,f') I' lVll-':.:J~" ':~<,.~.II 1< '., lVll,," '., .

U smislu definicije ucenja kojuje dao Radjard Kipling, a. koja glasi "sta,

. . i.' .. 'iiif "t', . " '. k .r - d , . ..' .. d .. ' .~. .~ 'k~" . ,iii; I' .' .... " .. ' . .' ... '.' ). ,~. , d ,1'- .. ".' ·t: .... '~. I d'~' . ·-1:- de '·1 fi~' '. Ii ... k .. '" t .. ' "., .. ,~

zasto, cana, gne 1:0 " mnogi ,JU" J smatraju ua SU aemru l \1 .. nvi

- .

uskraceni za tri stvari.jer nnema dokaza" da ani mogu da kornuniciraju

n"a·J'" n a ·C~~l'iII·n· ......... · ka d 'a" k a ko' I";' zasto' Pre nckoli ko g.' .10" d i,n' .a ra .. .dio .... IS· .: am u

. ".' _.:, . . ... .' , , 'I" . .... . :. u ,c . , "'!i' ' ',. '. i " " :. '. "-.' i ~ <, ,.... .•. . _: '.' .. _. ' . ...., ~ ::.. ... ".::" I. . ~ e .'. _~". .' / - c-. • ~ c~. ..',

ZOI '0'" losk o un "V" rtu I 'U Vipsned .. '-u k .. :a·· .. ·d,la···.. se odigr ala neza ka . z ..... ·'·a····na· predstav .. a

'._.,:". U 1::'-. "_::.- '. I.. " .' .." . ." ".'" _ -_ "'. - .:-'.' .". u", '_:. , .. 1:_.. _ ,.:_-:_- _ ... _::: .'. '., '.,:...~. :::' ._.'.' .::I' . .'.... ,.1

delfina

.' .' ,1.1.," "

J:. ed a m 0'· -'d',~ t r .. Iii' de lfi n'C" a pli sk a . vice (Tu ~.~I~OJll I" tru nc ia -tu '-S"~ \ d elov . a ;IO( ". J~ e kao

. .' ." "'"". . ,'.. ~ I '. ~ , _.. l.l. ,1.1 L1 .', _r,1J _.' ., . '. . , .' fj ',' ".". - ~ ..-' .. .

bolestan i usledili su pokusaji da se uhvati. Kao reakciju na to ostala dva delfina su plivala u uskoj formaciji s obe strane ovog delfina,

on' 'e' .moguc a·iv· . a·_I'IU-C"'l"" ba icanie m,··· .. "r'e'~ ·z~·e·.' .

,," - ,~, ' . - ~~ . '. _. -' . " . - :J"" -' , . '!!li

Resenje je videno u njihovom uterivanju u manji bazen i spustanju podvodne kapije. Delfini su reagovali veoma uznemireno, da bi ta uz .... nern irenost nestala ek P·I',O·····,sW't':o···· s··~-U-I'- se ponovo poredali u formaciju 1'1<

.. :.'" ' .. '; 1_., " .. ' '._.- _.' _ ' 1),._·.';··.'.·.· '_ .. ..:_ '.' .. ' ..._:'/"" ' -' ". "', .. '- '. .' 11,."-. d.,I -,'. -'._c .. " '.

zaronili na dno bazena. Zajednicki su noseve zavlacili pod podvodnu kapiju, uspeli da je podignu i preplivaju ispod nie u slobodu,

To ukazuje da su bili sposobni da izadu na kraj sa .Jcako" i ,.,kada"!

'1iIO!" ku k k 1- iii' 'iii' '!!iiI"

a na p,o,cet."~:" •. s '._ s:va'~a '\,0 zn.a,1 m 'm ,;,zasto-·.

Zhog toga je donekle nerazuman pokusaj uporedivanja mozanih funkcija Homa aapiensa i Tursiops trul1catusa bez prethodnog definisanja pravila. Uporedivanje ufunkcijaU bio hi pogodniji pristup ad

dt ~ ,.. -II~ .,ii; "'R' I'~ lUi';;· .' ~ 'iii " .. I!i;;ii''"'

uparelVaDJa "lnte Igenclje·.':Bz1lclte vrste ImaJU raz lClt,e vrste pro-

blema i stoga postoje razlicito dizajnirani kompjuteri za njihovo n;~savanje.Neki kompjuteri, poput LISP masine,. veoma su pametni u

75

VI

baratanju idejama, dok su drugi bolji uradu s brojevima. Pokusaj da upcredimo LISP i BASIC programc bio bi prilicno bezuspesan.

Ovaj visa: stepen razvoja malog mozga u delfinskoj porodici verovatno je p---::.··,llo··.'.····v.,:,'e.~···--·Z,>i'~I'n· ~,a····'·. cWl!i;'n'~~~le~,n'- I~C·,:'o·, .. ·-m' .. ··· d':a: Q"V.IJ.:5 z~,lti,v·"o·"'t'll~n·I."~'~e·" fi--:u' !1- ... kcionisu ,. Il a·",··'"

• •. " • .' _.'L: .'" LI, ~. ' .. ,',r"r, ' • .......! .. Jr:...... ,'[ '. _"_' w .' "~.'. ", '_' . __ ,,~LK'1" _' I,', .:J.. :. .

". , .. ' : ' .. '

trodimenzionalan nacin. Poput ptica, oni imaju potrebu za trodimenzi-

O-:'n?' '] n'-o" "··"m,'· I k t 10" '." 0'- r·di•· 'I" n'l '~IC· .... ~J~ 10·' .... Im- .'. I~e' ···.rn·" " 'U-" 'S·' lu Z~~lli 'ffi'" " "- a' I-Iii m":" '0' . z . .---''a~, . k ...

' , = tJ, "', "< ".. , _, '= ' !Cot II, _'" . _, ~ . ~ , '.' . '. .' ". . - ,_,_ --, .. ~ , '. ,~ , iii

U cuvenom radu Diona Lilija, delfini sa povezanim ocima hili su sposobni da koriste svoju funkciju eho-lokacije kako bi na daljinu razlikovali pred me .. t·',e·_,"':' n"'a···.·. - 0·' isno .... vu n "1~ ihove g': -:U' IS,~"t-: inc .. Takv "1- P'\IO" d .• B::·· .ci "U, kazu JI!,u

-' --' .. ' '- JIll. _~' \0..'.' .. . . ..... " " ~~,. .... . . ., 11, . '" , _ . •. ~,' '.. '_ '. I 11" '. , ",...' ,'\-t.,._,. . L_,., . . _,

" _',' ) "

na postojanje sistema tumacenja. Obicno se na sistern eho-lokacije

gleda jedino kao na nacin d a delfini lociraju 'hi- ran ru. O •. Opseg delfinov :'l4i]·~·

, • ". .•• .• -' ,.. I. _ .' L: ., _.. , .., ~ ... -e ". ,',,' .I. . , , . - _',.' t.. "' _' _.. '. • "." ••.• • • '. •••• .•.• •• ~ • r. ••••. l_1

,Ii; '-'" ._."-"'

frekv -e mcija ko '~'~ i; s e :. koristi za raspozn ra V· anje n '110' ira se p: ioklap .ati sa m -:-" ire-

" -" __: ',,". -,,- J, _" - '. "" :__-. ,IJ. . -'. ~ _. .".."..!I. '" 11 . U ,-. C__'. ,,- r= - , , ,,' . I ~:, .: ,I ,', . ,,- .... " . '= _" . - '. ',' . ~. " , ".' ',,'" ~/. .,." c.. ~" -, _, I . " '. _ "

.'" ~.' . . ,. . ,',

Z~IO"""'m-:-:~-' neu rona sposob "n"'I'~h-' da p'- uotumace odnos signala l~' buke bas kao sto

,1/.:.:.~, J '=~ "'~', I"., ,~" ._' ,I·"C, .. ' .... ..' '" _I_ I ~Jl I.> J! 'UI"" ,.,~<. ~~:" sc ,t~-.;,:", ,_>-:.c ",<,', ,1",,'

mi tumacimo ,ono :sto, vidimo ocima.

Krata k pog tled na m oz ·a~·k< b iebe d elf on' a su g::, .e rise p re uusto neg 0' '.' retko

. "--',' "-'-.-:', ',- .. ' ,~:- ,,1,1, "" '."'.-. '_'--_,,':.:_-' .. _ '"_,".',,~_,_ I.,.: ' -.,;,,:,,_,1 II, ,.,'-: ..":-",, .. b""'~"" ~,-"_-_:.,--- '"',, ",','

upakovane neuron ,a kako svaki neuron pravi 6000 iii vise veza sa ostalim neuronima, verovatnoca da takav mozak radi veoma malo iii nista sa materijalom dobijenim preko cula, veomaje mala,

~

M ' " ,. 1 .~' ,i .. . - .. ". ... . - ." . ..... d -. k . -, . - it . ··t··' ," ',,' -" - " - - d . I fi-~~ . - -. d ,''',., -. -'," t··· . . t,~ ')- d , ,

oguceje, n,a prrmer, '.', a xapacrtet mozga ue .mu uaje Pi 01 encija "a

zapamti aud 'i 101 mape okeanske geografije I stvamo kao sto to ribari

_"""' ... - "-' .-~\,-- .. -,-".~ '.'.-- ',._/ ..:' ',~", __ " """: ,."'". .:. _-' " __ "':,"_-'!!' '",~ .""..1_'''' "",c' ".' .,'_- ",. __ [.

" iaiu.ribe ,~ lieni .' .. '," .-,~~ -( "~/ b--",1'1-: '. zde -'r' ,.'.".-:. ; ~." 'I" ',.,·· .st ima ----;"

znaju, n :,"e I ignje se ne mogu naci r I 0 gr .e, ,ec samo na ,meSJ,JTI,a 11,a,

kojima se hrane, a koja su povezana sa geografijorn i geologijom

k · i!i ii' iI! d ~, f ;0; ~ ,- iI ii

': ,,','--- :.,' .. c' ' -,,- .,-,,"'e,_" 1 . ..... ,c~" - ':,," -", '/' _ :- .,j' '(-' '-./ ..... I-~ ...•... r ,--~ · C-,' ...........• ~,_ I " "I" .~ ..• ' '~,':, I.' - '::: .....

o eana, njegovim strujama, stenama 1.,_ rugim rormacijama na kojima

rastc 'P'I"O'~' d': morsk i z~ lIV"'O; ·,t'

",. '".:c, ~".:_, _-,-". ,'_..' j ,', ,-""I ",' ',".,J!. 1''- -,.- .-__:.' .,.~I

D·' -~' f " ~ "b····· i; x k'- -'1'~- :--:'gr Ii", id et ~,", '-', _-",' r ake N'I eobi x ---: I! I r," x ,ii, "'1 i e"'-'n> . Iii! ("'i.''ll d~- a" 'n'-,ekir';'

e In.l .1" ca, \" m,o:_:lll ",Vl",e ,I ZV .. ,,\,_,~, .,-'~ O,IDcn,a'Je ClnJ,~,1 'wo, ""; ""_',1

I ~. '. d" I:t k-'" -.' iI ,iii . = - - '",'. ··~···b- .~:""':- - ".::C.' ,.'. d'" '." " :-,". _,.",0; 'I ,··,··-,"b'1'- , t: ," . ,-",- ',','. -;'_-'- ,.-."," '~,~ -',', "t,·· "'d' "'" d'" ,', 'I -.-"'.' ·.r-;-I' dr,·

tJU. 1 "~J I SU, n,eOll.cn,o, n,a,are, 1 U 0 as~1. rnCll1o,rIJle,vr,e -: a nlogu,:,a,

CUJIUji, 'bOle i vide"'; 2'vu'ke

", .. ; .. -:I"'-_"'J'" .' ,!," , .. ~ ..... / _.", ,-:, -,-~"-" -,'I'

TO' I I~e~, m'-' O·""~-,e·····' o-c'~'e- 'k,'::I~~V'- '8',· "t.Ii ,o· .. -;~··.d,' n·'-··e···~··o-,_' 'b~ll~c~"n.I··o·'··· vc··,,-1 iik-·;'o,··.'g,~:· b-"~,ro •• -"~'~la~:1 S,,'I'~ 111Iap-t'~ckilh 've,za

)1 I.. .' ~ ~_ . , '._ --.,,' . I.... •. _ .. !J-'.... ,I. I . . .'. _ ' ... _.... ,'." ,._. ._ ". _.' _ , '_ .... . . _. '_ ~ _ .' ". .' l_ L... .. _ . _ _ _!"!!J.I. •• • • r.l

[. -. " . !.

koie lomog,:--ucavaJ'I~u mOlzgu da up-oredu'i,c infor'maciJ~e n,a v'isem, stepenlli

. i,' .~ ". " ~ _.. '_ ,__:, .. ' '.:: :~ _ ~.'"_ '. .. . I. .. . . "_ , _:_.' ::: . _.' • ._. . _. _. . _ "_.' _.' '. __ .' J ~ .. ' ,. _ _ .' _ ' , _ '_ . _ .. _ .' _..::_~ . _ _ '_'. _. ._ _ I ". . _' _ _ . .. . _ !It

Ak'·"'~'o-~··· '~e···'~ t'-"a-"k<o' ' .. 1n'·,e_-s~~lt·o···-···· m-":·oc,·,z~···· z"/a·······m"; .. I's",'I;,t·j niJ~'p li t:··ay'k,:-o·,-::.-,:"d····':,~ ml:"ol\g'~-urc,e da J""le 'nase

""'-'.,'" ,~,,:__:, .~" _ _l.,,. ,',-._.' ,I ~,'I'":'_--''' .,.,', -,"'1'.', ".",-",,1 .. _"J",_" '_'~'"W ~"~ .:' '".,_".,' ~ ""':_,.""" .-,1,', _,',j _,,11".'

m~ sIJ'i"n;e 0 n11'ih,o,v'ol nesp·o'sobnolsti ko'm nik,ac"iJ~ e 'ko~la J~ e 'b'8i ir,a'na tla

"_ - - . .' 1 . '1. '. • _ -~ .• _: .' .... ' _' ~ , '_.' .' ~. ._ ." .. ~ ._ ." 1 ~ " ~." .....• 1 ••• ".'. ' ". "'. _ • • . , J '-to '. - -' • .., . ,. .._ _ , .- • ._ " ,. • • '!J" .'. .' . .. . . . . - - _ ". . - . .

S,C-:--'ir,o'masno ~ razn,olikosti g"'lasova ko'ie prave pog""'resno'?' To sto nli 'k,ol'mu--

,·,,, __ I_ ',', -,----',.,'".,-" '_""" '.--:-,:"'--",', " ,'.'.'",' ".,'- :'_.','-.:,. -.1. -,' c'::, ' . ..:.,,---':..1--' ",=,,_- "_' ""::Ii, _" -.-, _,'~' _~ _ '_-'!Ii .',' 1'_ -' .' -"-' ,', "- ,.,

n- i,:f"'YIl·'r'a~"m'··-;c 0'-"" r'e"'-Cr'~ll'm"""a) U'" s-':-r-~d'-- nl;p'm"'-' lo"· .. 'p·'~ls}le·,~'·g,'''"u n-Ia: s~e,···. a:·'ud,:'-'!!!I'o' frekvle'nc'iJ~e 'ne zn,aci da

Ii.." I ,.' " .._. .... " , :.,_:_, I ~,' ,-" ,""'" JJ '""" ,~, , ~ - I'. /', ,.. -' • , , •. - ,.' '",' ., _" " ", . .., ""'~ .~,

i onimoraju raditi islo. S obzirom d.a na raspolaga:nju imaju tako sirok

, "" - - fi'" 'k-' "'" -, ",,"!j. ',"'. - d'-, , ,". - ' "d:-' . ~ ~t··,·ii 1 ~ de' .. , ' .. d'- .--" .: :-, '-- . ,," .. ' :'.', ',", d.l" ·t··, c '.'. ,t

1(l'pseg_rc,~<vcnCIJa" m,ogu_a ne r,a,e' nlJta~ III "~a ra",e mn.ogo" a < .,a .0 1

.-. -~ . -."~ - 'K:::-" 'd-' o' b~~ d-'~'c lfi-""-' - I"·" l-·,··d"',-· -"iil'~, I-"'-"""""'b' ",',-\'-"'t·-"· k'···",·:-·\· ":~'~"~'::""--:c-~'a" z~"'vu' k-o"'-"'V"a,' I

n,c ,znaJu~ '-1~"a'l all -,'.:,,, ,In, IS!8i,g eJao n,ase SP'OS,QI, 11'O'S,J, t;,IO,rls,cenJ<,/,., - '-"

pre1postavjam de. hi ih smatrao prilicno prirnitivnim!

7'6-'

.' . ~ .

.. ' ,

r

VI

Problem lezi u tome sto mi druge vrste analiziramo sa svoga

st,.a···n,- O'-:v",:, ,l'! s~,tl:a··'· iI!- Ljud 1" c~·e.~··s,-t'·IO·.· zaklju IC"M'.UI·J.·,U .. ·. d a S:.··U· ps "l~ I'· ·'-r. u ge Z:"·l·V'·· o··-·'····t.III·n·-:-·'~·I~, v e .om .. ·-:-· a

_ ....• "_ ll .. '._ .. _' '_ "._" __ . , _' __ , . ,.-". . ,_... . _i1 " __ ,_', _ ,_' i _" ~ ....• _,.,_l

._:_' I • --. • . . .--_-- ~."

inteligentne zato 8tO mogu da izvedu jcdnostavne trikove kojima ih

iii

naueimo. Cinjenica da Homo sapiens moze da uhvati ki ove ili delfine,

stavi ih u okruzenje u kome ne mogr u potpunosti da koriste svoja c.la i navodi ih da izigravaju kosarkase kako bi dobili manu, de .•... .onstrira

samo moe takvih tehn ika.

Svodenje ogromne inteligencije ovih velieanstvenih z votinja na sou-trikove predstavlja minimalisticki, ponizavajuci i nezahvalan pris-

tU"P·

Mnogo bismo prikladi iije ispoljavali sopstvenu in ,eli gene iiu i humanost, kada bismo na ifrok opseg sposobnosti drugih bica gledali na humaniji i inteligentniji naein.

Ii! - • ,- iii -
!!I - .. I_I ,. - , _. • _ !i! lliiiiiiiiiiiI • _ iI .-j~'''-I11!-!!!!''''''

Zaustavite i·1opericu

V ill .

I, 'remer: minuta

Sada iz .. racunajte .. svo iu brzin u 'C,w.:~li!i"t' an ····~iI!!.a·~·- u r-'e-c~ ima U" min utu _ (r/m :")':" ta ko

, "l • ,I,'.. I~ . r"' _ • ' .: .• " ," ..', • I .I. .. . . ". _. '" I. '.' . _' .' .' "'".. •• _:' • ' •. ,' • • "." _ ~ ! l . _ ~ . I ',~. ,,' '. [I.. ._', .,." ". '. . . I __:_ l_ _ ,_.' , ~ ~ • I, r: _ • '" ", ", •

:'. '=C. ", ••• .'.. • ••• ".'

sto cete podeliti broj reci u tekstu (u ovom slucaju 1433) sa vrcmenom

(u minu ima )':;1 ko ~ie,··~ ste proveli UC'I'-1 c·~l·it':a,·-·n··~ilu tog te So." a ,

. _,._ '_ . "_ .. ~~; '. ~I .... , .. ,_. ::._:' ,'_'. '.,' ,L, . _ ." .. _ ~ ._. ':':' _" ... eli

Formula bnog citanja:

v iii! .. (0.. /' )' bro· feci u tekstu

'e"el u mmutu Ir , m,_~' ~ ._.............- .. - .............................. ~-

vreme

N akon ito zavrsite proracun, upisite bro." u rim na crtu .• a kraju ovog odeljkr i na tabelu napretka i grafikon napretka koji se na aze na kraju knjige,

R Vi !Ii

(,: .ci U minutu:

TR . CI TESIT:: RAZUMEVAe-" JE,

1 ~ Kitovi ubice:

a) gOVOfL! nekoliko razlicitih j ezika na nekoli ~ 0 razlicitih dijale cara

b) govore jedan jezik na mnogo razlieitih dij alekata , c) govore razlicite jezike istim dijalektom

d) govore isti jezik sa razlicitm brojem razlicitih dijalekata,

D, "'r'~ .- •••• ."-,, •. ' ',"Ii! 'Ie;;' 'U", ./f" .. ,-,.",,,, ,'.," ,-X,·

'_ rug,l. segment: rase c ... esne oct

VI'

2. Kitovi ne pripadaju istom .Jingvistickc klubu' kao i judi, prima-

/-111 'l~' fo ce. Tacn 0'" i/Pogreen 0-····

. 1,t., ---.-!-'~ •• ill! .1.r.l. :' .• "'. • .. ' •. j I .' _.'o." " .. ", :.' ... h

r '" _:_ ..

3. Dijalekti kitova h' ca sastavljeni su ad zvizduka i poziva koje ani kori S",: tc k cad la:

. ,.. I "."'.' _. !]11j

) '.'"'!WI' ~ h I' k !t"

a I Sf; orjentisu LIZ pornoc e io-. o,,<aICIJe

b) komuniciraju pod vodom

c) vode r ubav

d) upozoravaju na opasnost

4/-. Zab .leze mi S.~,:,' u c.~~g~l~e. ,:V··'I· gco·-·'v· "0'. ire d a S'~··.,U.· kitovi U(b;.·I~C.!· .• e:

_ iii, . _ .. .', .".. ., '.' II _. ._....!tIl .. ..' , . -. . _"" __ '. _ . . _ . . II!

. . .

aj povremei 0 napadali ljude

b) redovno napac ali Iiude

c) nikada nisu napali ljude

d) napadali, ali ne i ubija i Ijude

5', Kitovi k .... oji zvizd c nalaze S.~:-,·.:·~. II

iI! '. ' r.,_,.. iV,._ '_" , __ . _'... .. . __ '_'" ~

r'<.

a) sarno toplim okeanima

b) samo hladnim okeanirna

c) samo u Atlantskorn i Arktiekom okean

:'-j

d) svim glavnim okeanirna sveta

6. Porodicna grupa kitova naziva se """"""",~~ _..................,_."..", ........... "

7' - N':-:: ajvec 11: : "'ro"]" '!!' z vuk o "v- -:-'a·-;:'· k ,OC.·, ··,~'!lI· ~ pro ," iz v ' od ... e ki to 'V~ ~·l· zvi zd ,- qlCY. ~i su ~'

~ ~ . '".'. ., ,._.I .'c.". _" , .. "',, ', L ".' ..., I.c. ,.:.. .. ,1,'--,. " ,._... ""'.'._~.'. -, '_-1" .. ' .. (.1 .. 1 ..•

. :. -

~

a) izna opsega ljudskog sluha

b) ispod opsga lit .dskog sluha c) U opsegu ljudskog sluha

d] ne mogu se detektovati

8 .. Koliko nosebnih poziva proizvodi prosecna porodica kitova? a) 8

b) 10

c) 12

d) 201

9. Dijalekti kitova: a) nc postoj e

,

,

b) prenose se sa gcneracije na generaciju

I

'\

,

"1' Ff

c) razlikuju se ad generacije do generacije

d)" s u - U· I c s 'n° 'O"-Vl"" l~ s ,t! .(i;

I .' ,. ",1 ....'.1 .. ~.~: r.ll. '.' , .::.' .. '~.

10. Koliko dugo je, prema Fordovoj proceni, potrebno dijalektu da se ra ," zvij e?

..... - _!Ii

a) god' nu uana b) 'J 0 godina

c) jedna generacija d) vekovi

1···· . Dzon Ford je, proucavajuci "akusticnu prefinjenost" kita koji zvizdi, konaeno idcntifikovao osnovnu gramaticku strukturu njihove

komunikacii e. Tacno/Pogresno

12. Visok nivo razvijenosti malog mozga u delfinskoj porodici ve-

ro-:v- 'atn O.~:I je povezan sa c:·l·~n~"el"·.n:l"".lc···.o".m··:· d a':' jc:

. . . '_'1._ '.' '.' .. ""_... ".,,_" __ ,' .'~ ~ .,'! ,_ • ~ " j. " •• _"

~...:.: . . -' . .

a) d elfinim a P-'-l otreb ian "I ~, veci 'm"": ozak kako bi m togli da komu niciraiu

I '·.L' ,,-,~, .,'. I j. ,', '_.' _ .. _ ..... '. '" _ .', "._. _ .... · .. ·.,'1 ..... , ..... > •. :_: ... -. '.:, ::-._I. '_ .. ,._., .' .. " ,. ' ... 'a .. J:.._"_·' __ ,, ":J _

b) delfini funkcionisu na trodimenzionalan nacin

c) okeansko okruzenje utice na vecu velicinu mozga

d) delfin za evoluciju imao mnogo vise vekova nego covek

13. U poznatoj knjizi Dzona Lilija, delfini sa povezom na ocima hili su

b !IIi d k .. '~l. h 1 k · i k k b liii' d JiIi" 11'~ dme

sposomn aa .. conste eno-ioxacqu kako oina ia jinu razaznan pre: .... nete

U O· .. idnosu n ·a;· niihov:

- - ~~ '. .." [ .. - - _'"_ - .. - ~ . .. ~..!I

a) olb'lik

b) struk ru

c) gustinu

d) boju

14. Kratak pogled na mozak hebe delfina ukazuje na retko spakovane

neurone. Tacno/Pogresno.

15 ~ Mozak delfina maze:

a) cuti boje

b) okusiti zvuke

c) vide ti zvuke

d)." k iti b ,Ii;

_ :,; O'=.USI'_l I :,IOj e·

Proverite svoje odgovore na kraju knjige.

Drug .j segmem: 'Vale ~utlp.."e oii

. " ',~" ',' .' '~:: _'.' - .. _ - ill . . - . - '!IF-I . ... _

79'"

[', :

'_.'

,VI

Zatim podeliu svoj rezultat sa IS, pomnozite sa 00' izracunajte svoj procenat razurnevanja.

Rezultat razumevanja: old 15

[01 t[o

Sada upisite svoj rezultat u tabelu naprctka i u grafikon napretka na kraju knjige,

'REZIME

1. Prirodni mstinkt deteta da koristi pomocno sredstvo dok cita je

spravan.

2 N::~,-:· ib .. o rlja pomoc .... :' s [r: edstva s U tan "'~ ". ~ 0"··"1 ovk e igle za ~·t··lr'"'l~·k\ anie ~ 11·

~ . '. '. '<. .., : _._. .'- ' J _'. .. -." ". _. _ :.........,:.. . __ " "'" ..:."0 .. ,. :" _ . '. ....:. ~. 11.. "':_ J . I:J" .

kineski stapici za jelo,

3. Pomocno sredstvo trba da klizi ispod reda koji se cita..

4. Potre ono je da same vo --- · te oei srednj im delom stranice od vrha na dole.

5,"" - ·P···IQ .. m o ··~,n·o·, S< redstv -'0"'; vecav a brzinu pobolj s~~a-"~'~V' .a k lo;'''n' centra cij 1 1'" I"!iia~·: ......

, _ "." , .". ~ I , ~. . :c .1 _ •. _ . 0 • ..:. • ", '.' _ "., • I.. .. . ~ " .. _ _ I _ _. .. · _', :" .. _.'. .' .: _ _ ~ '". ".' ,I__ ..' , J s- ' •. "'. •....... . ..

zume van _!.lill" 1" O"~"'p' "U' s~t· a o····c""! t!li

:_ - ' .' .... : ~ . . :.J -' . I:.::....:_~. _,:': .... - ... .. ' IIi

KRt .lIT!'''''' ,--'~-:: PRE'" L -. D' -D"A'LJIH

_~":.~ ~ .s'.: .',',. / .. ' _ : " I. . ,; ... ' ::' ~ .. -'

1- U svakorn tr .nu tku koristite najbo lje p .. iomocno sredstvo koj .. e va rn

- . . .' - .... ,I. _. t ._ ._ _ " '..". ""'" . , ". ."." ,. . . .' _. " '." ,J '.' . ....' .. _ ." '- ." ". ....

. .

jc trenutno na raspolaganju, a istovremeno tragajte za idealnim.

2 Ii. 0". Idmah pon OC~IV·.·· .... :" brzo procit ajte ovo poglavlje k 0·····, 'isteci n cl r 0"'1 po ...

r!i_.".. ,._ I • .' ~. . ._ • ~ . ~...:._-.' _. ~ ". . ',."... •.. _ I •• -. '. '. '... _. '". . .' • -. " • ...: ". • • ".' ~ .'. . I ~. 1- r; •• I, n •

~ . . .

mocno sredstvo.

3. Kada sledeci nut budeu citali novine iii casopis, koristite pornocno sredstvo,

4.ormeno , pogurajte sebe" da sa nomocnim sredstvor 1 citate nesto brze nego 5tO vam prija. To cc postep no ojacati "misic" vase brzine ci anja i ram ," icvanj .. r, na isti nacinnakoji postcpcno uvecavanj •. '~ tegova koj podize c u ten tani povccava jaeinu vasi! fizickih rnisica.

Sada ste diplomirali nifi stepen norma nag brzog citanja i popeli se stepenicu vise na merdevinarna brzog citanj a.

U sledccern poglavlju p obicemo jos neke granice, uceci kako da koristimo pomncno sredsr 0 na iapredniji nacin i vodeci vas u carsrvo suo aer-brzi . c:itaca.

VII

, •

r

Veliki umetnid, mislioci, noucnid, po cak i neb predsednrci driava, citoli su brzinomo od preko 1000 reCi u mlnutu. Isto mlo,zlete ; 'vi'.

UV.· ... O'···.O,··"·

. . _' .

D Ilk b v'·' ," ,ill;

V(Jlra,IIIQ veusana orzog clltan}a

Dvorana velikana brzog ,citania predstavlja nesto nalik na .Ko ie ko' u

. ", _' . ' .. '."" "- '... ' ,,_. "':' .< " _' .. , ' ~' "'". " " ,,' "J"'~"" - " ",' ~ ~ "_ ,', '!I rl, " " .' " " " ',. , _

politickom, naucnom' i filozofskom smislu To ukazuie ns c'ini1enicu da

Co .::,'. " ., ' '." " ", " l., , ,_', .' J"",' ,"', . ! 1 -t ,,,, '"'". __;, , I, . '" _'" ,', "-'.,' . , . ' '." JiJ """ ':_-,' I,' "" , " ~ , . , " ,,' '. _" '_' ,,~, ' , , . . _' ',_,

brzo ,citan~e- u kombinaciii 'sa sposobnoscu razu nevania prisecanja i

,-'''. "". ,' .. " ,,""', ".' _,' • .c:,,, "",,"' """"jl· I, .. " -':__:"'_"~'" "" .. "., __:" '" ""'",.", ~'''''' 'C_:''''-'' ,', Wlr,,'

k .. ··, ·X"",, .,,,,",". ',-,' ·,·t.-'c .. , ",iII',iI! ... )., .'"' '~"_, ",iii icitat ,.11; ... ,,' eliki -, I ", . 'I ''', ti .""" II'_ ,,' eha

onscenja matenj a a ~",oJ I. cnate, igra ve ' , tu u ogu .' PIIO'S~ rzanj 1 uspena.

D 'W" (:f iii 111'·,':O'H Stjuar ,t:" 1":""

~ ,_ t- I •••• _., • __ • ,_.' I •••• ~ .~ "

Z··' n"'," 'WI' .-,,'. " ,e, S·~ ,t" Ij I ' art, "M" '11]1' b·' it " .. -. "" ik - ... ' - f .'}" .~, Co" : t IIIi lit e, . @J ~ '" •. " .'.' ,'.'.,'. iii"" ", ,= ,.

a, rzona anuat a ,_ ',,1,1 "B, mtanssog 1 OZQ'l,a U,,11IarI1,anCB, rang ranog j ," '~'. ~.. ," . "_,-

ka e-', d .'", de ··'t··-", ,-,. "" ]11 .. , ,t: Ij . -, ',' '. i~ ,Iii ,,--;- " . ih " .,",' , ',-'''', - k '",'" 'IV '. " '. da ,ii _,""''';t'', '," kn ,I!!J" ,- . "-

ao uevenesetog na .1S~, gemja S,Vl', vren ena.jcaze se I iaje citao ;,: ijige

.-, gu itaiuci" po celu jednu stranicu odiednom.

1"~ :"" ;J-"" , ' " , "_ , , ,',' "_-" ' " ' ., . ', ',. "" ,~'" " _, _ •

Milova prica Uk,BZUij'C na vaznost ohrabrenia i motivacije. U' detini-

.. - "'" ,,"'_,'" '. "~ ',' _ '-', , ,'_ " ' " ',,'," " _ '_ '-' :J ' , _' ",,' _ , • - . _ _l;Jr

stvu rm JII C otac profesor na koledzu, davao knjigu I Z napomenu da ode

" '" "I,. I. "';',~ ,_:-,. ".'"" .. 1"."'.'" ,j~",')."_.,,,_,;",] .. '~ ":"""'''''- " •... "-' " , ,', ','. ,~. _',,',,'_',.- I" ".~_.:_:' _'.,' "I""''':_',_,~"" '-: ... ,'".'. _',-

U urugu ' sobu proeita knjigu i nakon kratkog vremena se vrati ka' 0, bi

,,' "j ".1:::.,""'" .'" '~.,.::."", ,.1'_ "",",'" - ',,,'~_ "' ~_::_,,' :,' ,. ',,',,' '.'.,' __ :'''::_''"''''''''',,,.':':' ' __ ' I,,,"_ I, .. ,'.' ',,',~, '~' ,'I".' '--" ,

~ ilv." ..,' ii' VII

mu ispncao sta JC procitao.

Dnl.gi segmem: I'aSe cllde"SN'e' dci

81

I r _...1,.. ,",..,.. b ,,.. ~'l' .. ,J, I ~ 1..- b o;il -, ~

reanreaa« sa suner- nrzom cu amu - avorana VI! II.f.l;J na,rzag', C ltJ'ny- '(J

r' - - - .. ··r' .:J. _"_ I 1- -- :I' -- -= - .-., __ - I •••• _ ._: • "_,' _'_" _.1.12~ .•• _'

VII

Ovaj pozitivni i veliki pritisak da sc: koncentrise i brzo prode kroz dodelieni materijal, ohrabrio gaje da se razvije u izuzetno kompetent-

b 'W· "iii'

nog nrzog crtaca,

J" ,'-e"- xlan O'-d'/I, d obrih '. 'n' iacina .. da .. U'-'"-v~"~e," : cat pro '~IO--'P': istvenu m' ··· .... toti .. '-V,(.:"a·.-·".C,'"~I~]·IU.~. ,,)i; v-~e·,· ·s~l't:·,'·l~-n·~·'u.'·

t. . , •• , .•. ., '.. . _ ", • ,. • _. '_'_ _ _,' _ .... '_' _,' ILl· '. lW II:J ',_ , .' . .I . __ ~ ,".. ..,.. "'::":".' ~._l"'_~'·'. '_' .. ' .. .....:....:.... ' __ "_ - _ ,_,_)

. . . ~

je da sprovedete istu vezbu koju je otae davao Dzonu Stjuartu Milu. 0

procitanommaterljalu mozete porazgovarati sa prijateljern iii partnerom.

Predsednik F··~··· r -enkl, ~II" ,.:"', D"· R"··"u: ,,".' elt .. · ..

. ' I;·.~'L_;'. _"_", .' _,,,.A! t ." . /,_ ..... ". '-,Z 11£ __

F.,'r-e·····n-··k·,,'II:·RI· D'.' '/ 'R··· .. ·· ••. u Z····'iV' ··'e·'···' t b"'~"l~O··.··· jc J~ cd 8·'" od n iajbrzih 'J!!; n "-'. S":'IJI; h . 30'0 t· aplj ivijih IC~·l·~tl"a··.-·.c:'a"-

' •••• r. _' rl. . iii· .... '_ ", j_ ••••• ~ ••• ,' ',_,' ~ ••• " ,',' ' •• ~.' .• ,", ._" ••••• n -, .. - ,'.. '". I,., ~., . II J' _ •...• ~_ ••. _,_.-,'", ",_ • .'

" . ~ : ~ .' l._:.: . ~. . . '. . . .' !: .

medu vodama nacija, Priea se daje bin sposoban da ceo odeljak procita

jednim pogledom i uvek je ,citao u jednom dahu, bez prekida, dole: ue dode do kraja knjige.

Zn a .' se da Jilo C,< n' a Pi "',0" ,··"cv.~,t·' k U" im a 0"'"" prosecn m brz "l'I'n' U· C~~li! t a';" n""""'J;O' a k ,"_" 0111U' J" e 0" '. d lu C" crl~ o

" '" ".' I'. ' " " , " '_:, ' -,' " -" ,I:, . " "" ,," . - " ! .. '. ','..',' .,-, ,'- .,' ",., .' '_,'.' ,.;.. i'" .,', ,,' ~ .. ,' I. ", .... _ .. , . \ a, , .. "J . . :. '" '_" '- .. '.' '. '> " _' '" _.' ,'." r

da poboljsa. Prvo je prosirio opseg svojih fiksacija na cetiri reci po fiksaciji, potom na sest do osam,

Vremenomje poceo da vezbacitanje dvareda istovremeno, a potom

J.~ pogledom -;', l~s·~,a'·,:·o··· cik-cak po stranici od v ... /rha na d 0'·-., ...... 1 e , C~"I'"'t'a:'-"J"'u'C"~:'I" '"n"a;," taj

~ :_,., ..... ::_ ... ::' .. """ ...... , .. ~ ... ' , .. },."- ",',,",-, . " .. ,"' .. ,,:' ',,'"" '-t,. ''", .... ,:,,,,,1 ... ,,: ,.', . ,.;" ", '.~, "',,",',,,_",,".',_ , I"" ,"",:",

naein male odeljke samo jednim pokretom oka, Njegov pristup je identican pristupu danasnjih najbrzih citaca.

Pro IiIl!e~·······, so '·r· K."'~ L' ." .ovel L' ,I'""

~ I~". ._ ,<' _, .. '~ __'.LII

Profesor Lis je pedesetih godina XX veka bio sef katedre na Univerzitetu u Juti. Potp no nesvesno inspirisao je jedan od najvecih napredaka na polju brzog citanja.

Jedna mlada studentkinja, Evelin Vud, predala je profesoru svoj sern ninarski rad na ~'O·",,, stranica ocekuiuci da ga on procita UI- slobodno

'c:.' _ ' J. 11. '_ ,,~r ." " - I I".' ,D ,', ii."l!' "' _ .,' , ' '"! '} ,w "_. 'j I" ", -', " I", ,," - ",.:', -'" " _" ... -e ," ii, _: _1_: " I" ,',: -e _/ " '. i

vrerne i potorn j oj ga vrati.

Na .. nieno iznena "ll'e,':n"-lip- O,"""I'n-" J:!t ~ UI ze "'0", nie .. '·"'n" '. ra d. p··-···','r"· ocita -0· .... ga za desct

I., , ~ "' .. , "... ,~ '-"'" _U ". c...dJ ~, .... .' ." '-' .. . ,,, ." "". ,,' . ''';J- . - ,. -- "-"":, ,_-'-" ,," "" . _' ." ." "_' '''" . ."." "" ,," "

minut a o .. icen 1""0":' II; vra uio ga d ok J~e.'~" '0' na zap anje mo po ism at .. .r .. al a I~t· a lC!A

- --"''-'-'_ .... "_' '. 'i,,"W I '"' , '_,':'_, ',,' ',-", ~_;::'=, 'c.- " .. ".' ,,"" " ... ,.,. ,'" - ','" " "i",' ,,,~"',",,,_,} , .... ' ... ',-'-,''-"_-'_~''_ ',,' __ ,,"'_ I~ .... _ ~~

desav :a"~ Evelin ko flla"~IJ'Ii,e·,.· kasnije postala jed n;a·:·"· od v'· odeeih f .. :"l·"'g··" ... tura u P iokr retu '

"- " .. '." .... , •. 1; ", ,: "._"'_" "_,'''_''I' -.'..::,"",J':-.~} . ';_: .. ",'", ,.",".'." .. , ... .'."u.,J. .. _ .... ,. ;.,-" "',,' .. ".2 ... ·c.:.·.· . .:_: .. ' _ :,'" :" .,,_ I_ "__:~~:.:' ,,"_ .. ,. __ .... ,_" ,~,."

dinamifnog citanja, kale· da je pr,ofesor Lis sivarno procitao njen rad .. U razguvoru kojije usledio otkrilaje da on nesamo daje bio upoznat sa svim onim 0 cemu je pi:sala u referamJ vee je bio sv,estan i njenih gresa.ka u radu'l

82"

I " '.>~.'

- '_'

D. . ,~. . - ".. . ":" ~ I"~.I::-"~ -, '1i;iI! --,~ -, ,"-. . "' Ji'~;

'~ rugl s,egmen,;,~ ir' as,e CURe.ne 01:"

VII

Naored. .. :,1.. .1~ ....... suoer-brzom C~I"'t·/··> . ~' .. - d ·:(J····r;Q··· n' '{Z"" •.. '1,( .. :/' 1~·I'!'"-~a·,·· b·-:·· .~ ..... ·;·.·c "iO!'~r"'a' -li'A'

j;F'~ ~uQK.. If.U ! -rl;.'··' ;iil".U '. . ~ ~:anJ 'Ii '. 11... . '.', F., __ .if:..U,tI"_ , .. ,zag Cl. . HI"

Pretpostavljajuci daje na svakoi stranici bilo izmedu 2100 i 250 'cci

... 1 .. c .. :' '. '. I .. ' ;J"'~" .' """~"'. ' .. _ .,_._' .. ' ..... :J .'. ~ ..: ... I_ .. ,:_:. '.' ... '.' __ ... ,~'- ... '. " .... J,

zakli , ~;u. [em 0"·'."· du J-I[P: pro t., ifesor L··1i1iS:;: p' ·"·r·. ocita . ..."o:···· 1'· U-I p' otpu 0 .. ··· rsti raz zn .. m~ neo nje m

~. . I· "~_.. . . .. _. w .' '., .' 1 ~ .. .' . . _'. .. _.' _ .. _ . _., ., ...,.".... ._. . .. _ '. . ' . . __ , . __ '---

r' " : . -, I . ~ • . • ..:.._~

rad c·~:··I"t···a·~·.·gili·ul 'C··!i!! brzino ·'·m····· .. od o·· .. itprilike 2,,:5·,[0··:0··· .. ··· reci u· minu tu

I • ". • _ _", ._. • ..' _" "'____: _ '_ • '~. ••• '. u _ ." • , , ~ ~ _ • • .:. ", •• ,' I • 1 .', _. "~l

.'~ .

Eve .• ·· .... Vud je, inspirisana ovim dogadaj em, detalj no' strazila po-

d'm' 'c~:'ie.·"·· brzog IcWitan~a i kasniie p' 'O~""c'We: la sa podueavanjem citan"I·ia·' na Juta

• "'~ .. ~.: 0'••• ..i~·:1 '. .'.' ['. . ~ ( ,' .... " . L, '. "I ~[ :' 1 :.,~; ." .·Co -~ ~:._-' ,," .'. ". '.:: ._L...J.J .'" . :__.:,_'" .' .-. I '~[:; .' '..... ".~.

univerzitetu ... osnivaiuci i sopstveni Institut dinamienog citania.

'. . .... ' -_, . _... _-:.I' ... 1 ' •• '.' _,,_" _", ." _I ... _ _ __ "_ '_:I • .j '.' .... '~ .. 111

P d' d ·kDY· F.-' V di redsedni "~ tstan :.~ Kenedi

Preds :dlnik Dzon F. Kenedi je, mozda, najpoznatiji brzi citac svih vremena, zahva jujuci tome sto je tokom svojih .. ampanja isticao sopstvenu inteligenciju i mentalne sposobnosti. Tako je javno obznanio da

je bio normalan citac cijaje brzina citanja iznosila otprilike 284 reci u minutu, a da je potom ucio brzo citani e.

Postalo je opste poznato da je radin na svojoj vestini dok nije dostigao brzine od preko 1000 feci u minutu. Takode Je razvio I sposobnost da fita razlicitim brzinama, stou je dopustalo izuzetnu fleksibilnost da uskladuje brzinu citanja U odnosu na vrstu materijala koju je svakodnevno morae da procita.

SU'. A··'et

m ./' ... '. 'asn ... '.~

[r-_ .~.' . ."_ _" _.' _". ~,: r. .'

W'

Sin Adam. trenutni svetski rekorder u brzom citanJ·u, poceo J" e poput

.' -._.~, _ -' "'. . '! ... _. "-' . . .. ".' .~ -' ._. ". '.' ... . _'.' - _ ..... ,- ,.' .. , . .,".. .~, '-:I ._- ..... ' ....

mnogih drugih, kao prosecan citac.

sV., Ill, 1 .' .,::," ,iii X r • ~--:r.· ·c:,~ ,,',0 .. '!Iiir: c" I •. II; !Ii:-:- k adr c.).' ". ,' .. ". ['" ". ·'b, ... , .... ": d ' - :" .iII.... k r- ,~···, d"··':I' "',e:.

smova pnca je JOS znacajmja ;,a· a ,se uzme u 0 .. z r ua je.xao : e :c·,

imao ozbiljnih problema sa vidom i da je go' linama proucavao sistem vida kako bi poboljsao sopstveni, i to J'~ e radio, sa izuze '0' n up; iomoscu

._J, ~ .. .. :", -!

~ , v ~

1 pos,vecenos,cu ..

Kadaje, 1982. godine, njegov vid postao fleksibilniji, Sin je poceo

d • Cob i! 'WI'!IIi 11 ... - d w· . ki k d d

a povecava nrzmu svog cltanja I trenutno '.: rzr svets :"l rekord 0:"\

izvanrednih 3850 reci u minutu. Izvestaji koji dolaze sa njegovog Evropskog instituta za alfa-ucenje govore da _~ e spreman da po azi sve izazivaee i da je vee poboljsao svoju brzinu citanja oa 4550 reci u minutu,

I'~·n· ~.I;n' a TO···· .. t···: ,,'k· ·'1 ·,IIINI 1 "I ,:W~'~:_

Van da N·'\ .... ort tr .. renutn .. o treca .. ·~' D""a> listi naibrzih c,i' aca na svetu zainten

V,i' .. J .. ' ........ _.' ' . ._:-. 1':1 L, , .. ~., .. _ :_ ."_' "~"'''' .~. - ._ ... _.__. i.. ., .. ~ "'" •. _~. - .... ~ .. , .' •• ' .. __: . - ...... ,. ""' ... __; .. __ .• _" .•... ,

sova a se za brzo C·tan;l,e dokje bila predsednik Medunarodnog drustva

_' ',_.' .. . __ ,' .. _. ." " ... " ,'Ii ',," _. . ~" ~ ", '.______ll _. .." • .' [. L.. _ [ _ ,_ '.o___.' _ •• _ • '. _ [ ••• " • _ _ '_ _ _ I. • :J =-'., '_.. . , .

ArJ k I",..... b ...... ~ d I" IJ«_""'- b ,,",'" .' ·

tvapreaa« «a super-orzom citanj 'II '~"~1JlJr::'J'.rU7 veueana vzog eitanja

I " •. _ " __ • ~ _" __ " , __ • .••. _ •• iIIIiIIl .. I I. _ _ _ ~ •. _ _ _. _. ..", _. . _. • .. ~ •. _._ . _ .• _ . . OJ. ,"j . '.. _.'_

- . . ~

VI.I

ibrzanog .. ' 'I ,c'~e-~n~-·JiIl·a:'- .. Z',:::'a~"r'"'-' postoj 1+ bolj ·a:,·' CiiI':t··.·V-,1 ·ar,!'-- z/,/"a~'~··· pred sed nika J·C .. .dn 'e, takv I:e·:

. _" - - - . __:: _. ._", I" " ".:..: ,"'.",.' ", .. ' _ ,~, " __ .', ,'~' iiJ!. , .":..J ", ""." -' ""' _"" '._" - ~'"'"' " , . "" .-' "", "" . -" ", ," '" ' ',' "', '"' " ,-', "', ',,, ,,','" ",_.

org 'a: 0"1" '1~ Z7 ,IQ, cij IpiJ, '0' ., d ub rz '··a·'",' 'V""i')i n ia S-"'O' '. 'P:'I'~-tV· )~'n' 0" '," g .,' c~ l~ ta n i a ?'

- "':'_:_',- C_,:__ _' '. ,U~' ;,' W' .' '"' ,_,1_, ,~~ ,~~, " aJ,:.J" ":' ',.:'. ,.,ii:1 ,', \;,;i .. ,'-"',' _~ ,,'~:", c '._-, ,j __ ~

'17: mds '!!i._, t " .. ""."""'.", ~, I" vezb ," ",.'~"II!I ,--,,' '."'.' .. t chr ike .. (", ... ::"'~:,,, ... ,",- "~,.",, '--:""'1,""""1' k e- "II'''I-.''~ Z··!'-/'--'·'

vane ajeto posng a, vez -"t\JU,C,I sve te .. nixe opisane U ovoj knjizr. /,' a

veoma kratko vreme bila je sposobna da Iagodno cita 3000 reci u

- -

minuiti. Veorna je interesantno da Yanda istice kako je godinama citala

brzinom koiu J" e smatrala i.normalnom". a samim tim i prirodnom i

,,' ,,-, "..... 1 I, . ":JI'" _, _ .., _ _. " " "'~ , , - . . __.. -' _ ' __ " ,. ... I '. _ _ . . I , .. _ .. . _ .. ." __ " , _ _ ,_. _

'--.' "., ,~. --,",-;'.", ,.~': .. ",-., :,". · /', " .. " "." ,. K> . d 'c; ~""c .... C",C. " ... - '11 . "." ..... -... . ,,~, ''--- '~'r .' . .,'" .. _-. '. ~'- ln . ",'"'-_ .'. ··~i!Ij',~'t·c,." ",., ,", r

nepromenjivom, .~~,a a JC spoznaia mogucnost uvecanja orzme cuanja,

,'-. - !a' . ,.-, kcii ... hila .'~, .. ,'" -- . zet ',",'. zb 'd"'""'"""--""~'" 'O"'--"'d."ll' .~.~. ",- .. ; •...• d ... ·· -. '"-b''''''' .. , .. ,. ""l_~.,. '1"'" , __ ~I,_',

,PIIV,_ reakcija nuaje izuzemo uz ouaenje .. ,,""_ U,ICI a jeaa izoacr ssretanje

• ". -;:: .,- ." ... ~' ·'1' :.' ,41' .... ,--;, r . ~. :., ........ ,. d' .-~. d ,.;:;; br: ..'l>'.', ,c, ".', k ,. ,,·,t· ':--;; ... !!I ,', .. ,.'lli.i!":;o;!I, ~ ,.",. j', ,;'V' ,j, i _,'1 .• - .. ,", ... , f k ,.'):-:' .,-: .. ,0; ~, a,-,·

Il vracanje unazaa.srs uorza poxretanje 'O'CIJU I prosm opseg nxsacija.

Nak "'0"', ·n". S,,":,'·'ec d la m , minu ta u d vos rucila JiC'~ s~--v·,· '0- [u b ··· •. rzin ' .. UI s,c'~,a· .. ··. 2,""010 na 400.··.,' rc ····c'~i

,,,' '", '" ".,-" - -' , '_ ,~, __ ' __ " " , ",. ","." ' "_'" ~,' " ,.,',' . _, , " .. , ," ' . , " '._" r._" , ". , _

", . - .

'U minutu! Njena reakcija na avo, brzo poboljsanje iznenaduje je i danas,

",_. ~- _-,- •• ~ " • J "_/ _I._ .• -"[._ _)' -_'- " ,_, '0 .•• -,_,' ",.' ._ .... [' •• _:....:." •. ' ",' •.. )'. __ ' :- _ [ I, .,' ~ ',_,' I... .' •••. .' --~ '_"" : __ '. '-',-.- - _. ",_ -_"!i!

jcr s·:e'···· s~:····a·:" '5: to "~;~a""'" - a 1 od mesavin e: u sh 'lIiCre·_"_'n-",~·~1!! a )"'1 b iesa 't /and la J'. e I·' znen ada shva tila

._--. I··_.''''.~'.· ~., _' . .:.::__ .. _~ .. ' e- ,'.'_"" 'i!_IJ~'L:' -.- I", . ',' .~ .I.,,~~ .. ,:: ~. _.,_,,-._ .'~~ 1:;1, r • ··.·t.·_·J•• -.:~Ii Y·[i·~~, .... _~. l] .. _: ~"" ,,' ,t ",_"._ .. ", __ ._. ," . ' ....

.. . . ..

, . ,

daj e Viele 21 god inu mogla ci ati dvostruko brze uz bolje razumevanje

,,,~,.',,- '" .. "._"," ,- ,~\_-,",_.",_:_"_. __ ,,, ""'~.,.' . .',' .. I,,, .'. "I" ."",_,,,, ,"_:,_::,", .. ' ",,_"., ,,,,,,. ,._".,.",._,".",. '",,,., ... ,,,,".' """"'.,,"_"',

iii da je rnogla proeitati ist . kolicinu materijala i imati skoro godinu dana vise vremena za provod sa prijateljima putovanja druga is-

,,' -" __ =-_,,., '".-~. ' .. - :_" ,I.,,, "._ ,'" -'=.,._ ,'" '''.', ,," ", ". :::_-,,-, .' ,c' .. ,_", .,,, , ,,' .",., I' "".,,,, ' ., ,,·:c· ',. '_'-!!II ,,_ .. 1_:: ,,:,.,. '.,

v'" II! ,ii, b ,

trazivanja 1 zaoavu:

Vand ... ~ ... takodi . tk -~'l" d" , '--;""1" rrot ",.-" ..... '!W!. ki ,., .. iII!.~ .... , .... ".V .. ,. d

y,an":la jeta cone 0 ", .. n a_a,! nasupro svim OIC-C-lvanjilIT18, moze '" ia

radi korekturu m ,at eriJj, ala p"":et do deset p-~uta'b'rze od P" :"rols,ecnog.· ... korektora,

'-,' ",:_ " .

P- r- o· . 'U" s~t'a'~·uc··~ 1- p"'r-"-'l~ t··cQ°;;-···m··-···· e-" m-"-' n"o" 'g' 0'" m'''' a' 'n"'J"c"-" g--r"e' "'s~a'-'ka" "re' ,zr-w:b--ca·~'~'t' p 1;0; s- a·-·m"'"··-'·]· t.':eh··'n"'l~'ke-"

I. I., '.' .,':,I~" .,::__":. _ '_,",I_'" I,,"' J"_, _ "_., ',- , I, ,> I", ."',' ..... " :_c .. -,: >:::>..v t ,-:>'.".- ~. "~ "'<_', __ , , '_ ,,/ I,

- .:. ," " _:_.- ._',- ,"

super-brzog citanja i pokusajte da dostignete Vandin rezultat. .. Uz to,

Vanlda J11 e i g,lavni u,'rc',dnik 'knJ· ig"ie ko,iu up-'ravQ citat,e'

, " .. I. ".,'" ,:.~." 1,- . - ' ,-' , ,'.~ , "., ,." _ -::' -.' "'J"" - . = ",' , _' , " __ , _.' ,,' ~

'W' ¥ v

··"V··"·E- F·"I·.lNI·:·'-!IA'S",,··:T·· IC·:·· .. N:' 'E"i p. ··RI:" C··'"""E·,'" '0'--:'" 'B··c'·RZ,".········O·"'·',M,··,··:' C:··II·TIj,N,,··· J, 'u·,_,

.' . ". _ ~._'._ n_~" t_ ' •..• _.,', .'~ ", _. "_,' ,I._ ", _. __ : ••. ',' 1 ~,.", •. ~"/

A H,:· ·I·t, I(J, ft, ,l~a'":,' d" :" •. ,I,~" .1~:O-" ..... ·~:~a', l,ia·· 'b' .. ',.·e·-'·':,:k,:'.,I~

" .. " ... ~_, .' J.t'J:.1" ft, ir~II __ :I .. _ . .'

Antonio di Ma',Q Maljabeki je bio savremenik Spinoze, Ser Kristofera Rena. S,le- Isaka NJ·u"na i Laibnica Roden J~e 2'9- o,ktobra, 16133 g:,odine

", " '" ,', . ,. !'-' ',"",' -' '...' ., , '.'" _ .. ' ':.J" ~' ., ',,,, !II' ". ':_ ''''- ' '-" , ", ' "II " - . - ,,' , ,'..' " ' ,. , _ _ 'Ii : ,~,' _ "_ '" "

·F· "i'~ ."_",:-.".' 'I'--'-'~ '-:""" .. ,'- I'. I" "1 '.'.,', 'I"'" tl L' I" ,.,"" .. ,'~ ... '. ,"-·d·", . .'"-. d: .... V",' "~II .~- ... '!!', R-~' ~····d·-'" .'" ,"t" " ". '. iii ... '. '''I b-I,ill it t·,'···","""k'·: .'.,'

u Irene)", ro~.nom mesu _eonar,a~~a ' .. ,)ncIJa .. ",~OJe Jl su mu, ",,111.10"1.0

siromasni da nisu bili u stanju da mu priust,e bila kakvo formalno olbraz1o'vanie i veoma rano, J~e p-'ostaol seg.·rt lokalnom p-ro1davlcu voca

,.~.,..l,. ",_',"',:'," -Ji'"'''' '",'",.-::,--" - "'= ','" ._,'" "-""".,'",," _" .. ,:' .... ' •. ":c._.. ,,:__._-, ",. ,"-' ",_", .. ,,-,.' ,,·,· .. ".· .. iII'

Maljabeki je slobodno vremc u' radnji provodio u pokusay rna da desifruie one s't'o J~I'e nap- isano na pl'B'mtletima i casop"isima kO'ij su 'koris'ccni

.. ~,.,,:,"" "_/,1,1",, ,." .. _,.,.1,.:. " .. ,' _,,_,. '1"'- ,'. , ... ,_, ".", ,., ,,',_ ",,''',_., ,,,,', 1"", ."'"," ","_"., __ . __ ,., .. ", "J ." "." ","'"'",1 "', " "

za-' p"a' 'ko"v'a"n'Jile' n·'a···'m····· 'tl'm-':-")+c"'a"

1_ :':-r: .... ~ :'. :tl:,: ... ~ .. :_{"" .. '~::1 ,1'1 . :._.~~_: - :'~ -:., ',' .J!J., :_ ... (~.:~:!I

, '

J d d' d ·h 'IiIIi" iIi,ii "b- ,ii, ,Ii, Ii I k 1 '" d' k · '" k' ill ••

el,,: na, 101: I re,_ ,OIVOt;· mus:t.erl a, ,,_IO jle I ,_Io~ia,_nl, prol ava,c~nJ 19a _~OJ 1 J e

pdmetio mladliceve polrusaje da procita cudne hijeroglife koji su se nalazili ispred njega. Prodavac lmjiga ga}e odveo u svoju knjizaru i MaIJ~a'beki '~e skoro istog' trenutka bio sp'Dso'ban Ida up- ,lmtjl i idlentifiku11e

' . " --,',,,-:_ -J" ,_:I,." .. , '" '.,.," ",,' -. .".,,,, ."" /' - '." I' "I .. "," "':', ", " :'_"" .:_c .•. ~'..- .' .. ':_,' I '-", I. "' ",_:: .. '-',". -.' ,.='._ -.:___ " '" --"., - .. ' ,,', ~ J _' -" - '_ _ ',, __ ,., ," .. -_-,_,,:__ ._::. ., '_":oJ ',_,'

84'"

I ~"

VII

sve knjige koje su se ta ~_O nalazile, Uz pomoc prodavca knjiga Maljabekij e v .. r men .• om naucio da C.~l·ta·~ ispravno }., poce .'O"J"e~·. da kombin u] ... ," svoju

_ '-"".. _ _" . . _ \.;.1., . .... , _~. [. .. . _ . . .. _ _ , .' , ". .' , __ .'. _ r . I '_.' i.":]. .. _

. . ," -". -'.

nOVOQ'i krivenu sposobnosi citanja sa fenornenalnirn tehnikama narn-

cenja koje BU mu omogucavale da u potpunosti zapamti skoro sve sto je citao (ukljucujuci i znake interpunkcije),

Jedar skepticni pisac odlucio je da testira sposobnosti brzog citanja

l'~ pa m "~ .. ' C''-':'~-''I'''' a: 7, ,O'-"V-: og r.: .. -.' adica ciia JiII'e···.·· repu ta 'c' iia sve V.'·_.I!lis~·e;····· r asla 1" d- ao mu J' e

I, . . . _ ._-._ """ ", I. '.' .' . '_ ,~-=--, ... .' '_ ._'.' .. J' 1 :' " .. '._ :'. ~. "_ .IlJ" li:li '. '.. ~"'. .~ . ~ '.:. .,.~_ ._. .'~. I··

svoj nevi rukopis, koji mladic nikada ranije nije vidco.Rekao muje da ga procita kada bude imao vremena. _. aljabeki je odmah procitao ru kepis izuzetnorn brzinom i vratio ga autoru, potvrdujuci mu da ga je

U PI·O.-;' pu n iosti pr o -C~·llt··a·~ 0··'-' Ubrzo n·:·'ak·· on tog dogadaja pisac ~." o ··,d··1· UC~~]~[O'I' d a: se

'. ." . ~ _: ... _.' .'. . I' ',. . .. " . _.. .,' 1 ". .... '. _. ..: .. r . _. _' ' .. _.' . " .. _ '. '., ". ..:'__., . :'.. . ";;J I. _., ; I'· ..... ~. _. .... '-'. .'._ ..••.... . '.'.' . , .. '

pretvara .... aje zagubio rukopis i zamolio je Maljabekija da mu pomogne

d .. a': s;?e,,'" seti nekih njegovih delov a~: . N'·'··,.· la'~ njeg o···v· .. 0 ..... , veliko z .r '-a·:··p'· ·.r:-e···.p··a·-· s~:.c·l!"e,.n~lle· .. · ..

, ... ._ _::.. • .""_. ,'. , ~~::~_. . , ... ". . .. iIi.[ .' . ~_·I.' . _ . ' .... _',:c _ . .....: 1 ." .. _~. ,~ ... ,

mladic muje ispisao kompletnu knjigu, transkribujuci savrseno svai pojedinacn .. ree i svaki znak interpunkci] .. , kao da kopira original.

Kako je vreme odmicalo, Maljabeki je citao sve vecom brzinom i m ernor isa o . sv .. e:····· v eci broj kn ··~·;;;Ilili!g,·a··. Vremenom ·~'e,' pos tao t oliko poznat P;~i"O"'"

- .'. ~. . ..... ." = .. _'_'. .'c.."' .' . '.. .. .. ..' ....:. . .' .,,, . . . . '.. ' _ '_ . ..' ,..... ... ' . .:.. , ..... 'C:. . ... ". ' .• . ..' .' . I ... ~ _ _._

~ ~. ~ ..

svom brzorn citanju · uceniu da su strucnjaci iz razlicitih oblasti noceli

da dolaze kod njega kako bi im dao instrukcije i uputio 'a izvorni materijal za oblast koja ih Je interesovala, Kad god hi mu postavljali pitanja, odgovarao je doslovno citirajuci dclove knjiga koje j e procitao

ll1i a u no nnatski m"'j' emor .. isa '0·.'··

_.' :__.'. , , .... ,.:__: . ....:.I .. _._ ... ' .. " _ .. __ .... iii

Reputacija mu je sve vise rasla i vremenom gaje veliki vojvoda od Toskane zaposli 0 kao licnog bi iliotekara, Da bi bio , s oosoban da izade na kaj sa obimom materijala komnletne biblioteke Maljabeki je odlucie da razvije svoje sposobn osti orzo g citan [a d 0'·· skoro nad .. lljuds, .• ····o····'g:~

_, , _._.~" I .. ' 1. W I~ .. '." . ". c... .. -= _.' c. . ___: .. , ' .. ". . 1 [ .. ' 1....... . ' _ .. ' I. I 'J ._. ',,~ I, .. ". '. ~',

!_:__._ .- .. ''''_:: ':__. ·..:....1 . t,_

nivoa, Njegovi savremenici izvestavaju da je bin u mogucnosti da

j ednostavno "zaroni" u stranicu, ocigledno apsorbuj uti ceo ni en sadrzaj uz pomoc same jedne iii dye vizuelne fiksacije, na veliko zaprepascenje osoba kojimaje dopustao da ga nri tome posmatraju. Pratio ga je glas da je procitao i zapamtio kompletnu bibliotekul

Poput mnogih genija, MaU abeki jc nastavio da razvija svoje sposob-

\it

n o .. ··s···t·! '111 g.". 0'" "Id,', in am . -, a . St 0·"'-'" J'-!i e • V·''-I~·; S":C" XI~t: ao III! pam . 'till! 0" "'l·t·'a·",· O~··" J4li1 e sv .e b'I"r'z~ e - 'I'· p-, .. " a 1····· t l~ 0'" s 'V"': . e .

.. """., ~·C'.; I" .. : ': ..... ~- , . s , ' .. ". l .. '. : III -=,' .. :" .. ~.' .... " _ ':..::" .=-" 11.,;, a I ~, _.' . " i .'. J n '---' ~. ._ ", '~_" o .. 'c__; ... ~_ •. '':' '.'--' ... " '. "'.. . ~'." .. , '. . . __ 1_ [I." . '. ,." :.:_, '.' e .. r

V·'· 'lliis~·~·· Prica k az"'~Ii?' da J'iie·-: u kasnijim '." go d in am a:·' Z~'l'~V" 'Io,··[t·'·a···· l!m'~'"'' a·,·:, O •. '. ,o~,b····[l~'c~a···II; do' a~' . e···z~!liii

• '~ . ., - '_"~"'-.;" ' '''' _'~I~ .' .. :"". ' ,' ' ", :" :__' .. _., ~ . .'_ ~ ._:1, ...___,,___I.[~ .. ,-. '. """"_' I .. I I .• , ' . "._~:J ." _."_-.'

U krevetu okruzen knjigama i daje svakoj ad njih posvecivao cianje od pola sata, pamteci ih sv, dok ne bi utonuo u san. Toje radio sve do svoje smrti 1 714. godine u svoj oj 81. godini zivota.

D-·~· .. ... .. ..~ - ~. ·t··.. ..I:.~::-, iIf .~'1i' .t.!'~

_ 'nlgr gegmen:~ F'"., t:II,uelnB O,t:.

8~j

, ",,'

- _'.,

ViI

Ako J~IP' M·, .... ·: aljab e---k·-:.--)IU"IiI·C:- "'v--- 0" <"Ic'~n- to-rn 10' ·"z~'d_:_-a"-j-n--:··I·' sistem bio sposo iban za take

_ .. t....:..:y ~ ," . ,. ~,r I .,1."',, ,,', \' _,,'1.,.: .'_'~.~:./", ,".:.:._ _ ._.:.__f •. _" ~ __ .• ~'._:'~!_" "", ,I~' .•• ·.il~', .. _.' "'_ ~~. Ih., '",'_" .'._ ' I f..'.,'. .._:_. ",_ '~::J

", ,. - ..

_' •. " • l

nev "Ie" "r' "0"' rv "8-": . :t" 'n- a d ost ig - n -. 'U' c,j~ a 'U l' it an '-11U Ii; po, '- a nn 'C-8- en "J@!'U""Z·/·8-·"l;I,t:0··'-'···m--:--·I'-:t' it am 'I "-. 0-" brzi n am ,,:,c_, a

W·."_:__:~,__._,, _ '~_':__'__:', ','. ~UIi:]!'._,J1:"II.-,.",_.--, .' "",."," I'J_--'::"'___:':_ :__:,,-,J.'.:, ',_ I,"., ,' .... ,';:] .... ". - Lt,J1 ... ' I:" .... ' .. ··,,1 ,". 11,.

kcie nas u poredeniu s niim cine prakticno nepismenima? Odgovor ne

- ".' 'J--~ _-'" .~_ . ", ,~" I:J- ".. .-' :: ., .__:_- _,-'./ . _,' ,_. '.' I. " "" ~~ . !. 1.'- . I.,'.=-" ,_ . , ' .

lezi u nedostatku bilo kakve osnovne sposobnosti vee u cinienici d,a

_., I '._ -- ". __ " __ .·.'::,1_.,_" _, .. .c.!___:_. __ ... 'Co ,,_, -,. _ e. _.. ."~, •. ,.:::__ .. ,' .. __ " __:_,:__:---,-.,, __ ... " ",'.'" _",,' _.' '_, ,,' _".' . __ ' "._ I ~ .. , L .. _ '._' ..

sm 0·"1" akt iv no I-i ne ·V,,' oljno naucili seb .. p, d a bud emo spori Drugim recim a

.. ',',:_,,' ·-_L·----'-_:~'.! l,-", ' I, .. "~.,,._! -<c.' ,_,:__!_. __ ~_,~. '_-" ". -, w . ' __ '.' .. 1- ... " ". - '.,-- .. __ . '=_' .• '-"C:-" ··iI ,_I. :,J .~ '-=-~~: __ ... _ ___: .___: :_ ~ __ ' __ .~- __ :,

usvojili sm ·:~·o'···. sistem v·····e··-' rovanja 1~ nav ike citanja k .• ·:=-O"'~'-11 u manjuju n-~a":SVUII

"_". _,' l: -" ,. I ' __ ,' 1_"'_1 __ ,-,_' __ l_ _'. -, 1,_ . _ '.. . ' .... "'n -',_.- '-_.' , , _. _ ~ '. , __ ',. ,I __ ~, '_. _' . ._ . ',,-.J ,'. __

: r. __ ' _,: . ',_ ",_ . "

b d iiifil! b '''ID koi b ill ,~ b .. t koi 1

sposo nost I'. a c •• utam 0" :-"-1 o-~--:':O=~I 0·" nn '··[-··Z .. emo im I' u iz -:1-' o-:',~,IO-:C:"~ e --. norm --, a no

,---".-_. ·'c·"· ''-' .. 1',._: - _. ,,_,',_,_ -_'-,---,_,-.'-",- ,-_, .""- - .". r- .-,.' I. ;.-, .. " _" ,_:..: ... ,1.1."._- __ ._,c,_,_' .' .'. -,' _' ,- '.'> '. _ . 1._." I . _ ,'.'

:___I I'" •. '.

ill

ra 'ZUI- im ~'V·' /an 111 e ,

__ ._ _ . ,w. .. . ~ ..•

Jevgenija Aleksejenko

U svojoj knjizi u Kako polagati ispite (( sampion svetskog takmicenja u pamcenju Dominik O'Brajan iznosi neverovatnu prieu 0 Jevgeniji cija. se danasnja dostignuca u mnogome podudaraju sa Maljabekijevim dostignucima ad pre 350 go: .ina,

Pi' d .. "WI'" v 'M' k k k demii k

rem .: a, jeunom istrazivacu sa '" osxovske akadermje nau ca, "ova

nevero "-'V"- atna de .'v~·~)O"'~111:t!!'a·-:-:·· moze d a C'~ ita br z~'e' ne .go ~t::o··.-; moze da okrece stra n ice

w .' .' . . .... . . __: '. __ '. J_ ~', .' -:J."" " - .' _ 'l .... ' '. / • .... _'. ,'~,-,. -., . . _ ,:,' .. ' ~'.: '. _. . - -' .. " ..... . 1,1, . .... . ,j";'" . """ _. iiJi .-.J' . ~ _.IIl.'.,-

~ i da sebe ne mora da usporava na ovaj nacin, citaIa hi brzinom od ,40:'-·}' 16'('.2···/,.5···.···.·0' reci U-··. minutu"

., ., ., I l_. _' _ ~ •• _' '. ~ _' _ _, _ '.. ~ .. _. _ !I

U okviru kijevskog Centra za razvoj mozdanih sposobnosti, os-

m-I'I~s':'IJ~ en J~'e·.·. pose .. ban test za osam m n a,'. estogodisn iu .. -. J- evgen iju ., UZ",/ prisu S<'t'V·,··.'·O·.-·"

. l, .• _. """ ,.' ......'. .'_ '_ ,. ~ '. , . '.' I. , .. ' " _ .' • _ • .. ,Ili!.l ,J- ~ . .•.. '. .,' _ ,II .. , ' " ., . . '_ ,_. .' .. ". ,. '..

naucnika, Bili su sigumi da ova devojka nikada ranije nije cJala materijal koji je spremljen za test, jer se sastojao od kopija politickih i knjizevnih casopisa koji su se tog dana pojavili na kioscima, dok je

~

J' !till "bit 1- Iii I bill C-· k - 1 ·

, evgeruja nua izorovana U S,O ',1 U Centru U kome je piarnran test ..

Da hi j oj sto vise otezali zadatak, nabavili su opskurne i drcvne knjige, kao i knjige koje su nedavno objavljene u Nernackoj, a prevedene su na ruski.jec ini jezik koji Jevgenija zna,

Do . je Jevgenija bila izolovana i zabavlja a se, istrazivaei su procia i materijale za test nekoliko puta i n aprav ili opsirne beleske 0 sadrzaju, Potom su pred nju postavili dye stranice materijala kako bi videli koliko ih brzo maze procitati.

Njen rezultat ih je zapanjio koliko jc i rezultat dr Lisa zapanjio Evelin Vud,a rezuttat Antonia MaJjabekija njegove savrem,enike. Jevgenija je citala 390 reci za jednu petinu sekunde - sto je vreme potrebno da trep'nete. Jevgeniji je, takode, dato i neko_iko casopisa~, ramana i revija koje jeprocitala bez napora.

8'6'-""

. "

. _",'"

D, . -" ' .. ~ ' .. >" .: "',,, ,,"I., '1"', =-~,- -,..1- - .. , .. -, ,-, 'f.ft;

, PUal. Me,amen·.. .,a~e tllueSII,e tJCl

61 6,'

ru

Jedan od istrazivaca izvestava: ,~Ispitivali smo je 0 detaljima i cesto su u pitanju bile tehnicke informacije koje normalan tinej zer .c hi bio u stanju da razume, Pa opet, onaje davala odgovore koji su potvrdivali da ih je savrseno razi .. nnela."

Niko, pale, nije bio svestanjedinstvene sposobnosti ove devojke do ,(

,

ona nije napunila 15 godina, Tada joj je otac, po imenu Nikolaj, dao

pri merak dugog novinskog clanka, Kada muj e, dye sekunde kasnije, vratila clanak komentaris ,ci daje veoma interesantan, 0 je mislio da se sali. Medutim, kadajuje ispitao o sadrzini C anka, svi njeni odgovori hili su tacni,

Jevgenija sama kaze: "Ne roam u cemuje moja tajna. Stranice ulaze

U,·· m o.·.i 'U~',- m··· .. · 1;1i ja S·"~'··e·I.": priseeam .osecaia" P re n eg 0" ". sam 0'·', g."'. teksta U -_." 0":'" m" .....

. . ' -~ JJ _." ~_.. ." __!, ... -_'-tw .. lL' "_ ".oW .. , =.J' ' - w ".,' _.., ,_. - "-', _: .. '*-" .... ._~ 1 .' J_:__,

mozgu se odigrava neka vrsta analize koju stvamo ne umem da objasnim A.:.~··l' I! '0· isecam 's·'·~"e· ". kao d ·a~······ U' glav '1~ I'm: .;;-." a········, .. ··· kom ple ... - .. tnu i ' nb Iion :,k'-::.ul ,'"c.

'_," II!. -,,:1 [ •••••.•• _ •. , .•.• [ 1 .••• ,." .•••• __ • __ '-',;, .'. _--..: _'_~_'''''':'_'. ',' • ,,'_ .• _._' ',' .~.' .,.·10 .•. __ ,[ .•.. II

KA'K>'~-O'" ,,', D,'.A······ P·R,:,···Oc.:,',S"W-IR..:,; 'E' svo ... .ru V···:~IZ·· .r 'iU·"E··'L·',:N"·,·:···~·UI· M·.· O"""'C'"

. '. '_' .. ' '" • :_______:_ '_ • __ '_', " • '-.' t" .~" .' -. '.,' r:,,' ',' . ~ • , '. . • .•.. =:_ _" •

U- siesto····.m· .. ·· poglav .. I-j .. u 0/ itkrili S·:·t,re .. = d a su ·v···-:a:·,s'~p '0"· 'C~I~1 sposo ibn 'C···-· d!' a P'1I0"',' J'"' ednoj

1 '_,' 'I I' ~ '_'1 _' .il., r:____. ",'" ••••• ~'. .: •.•• l.~_~.~ . j:J, . __: r- ~ I.:......:.~.-..... . 't: '_.!_ ' .. '.1.". ' ..•. = .',

,-' .' .' ~.

horizontalnoj fiksaciji prime vise reci. Sada cete uraditi seriju vezbi koje

~e vam dokaza I! da su vase sposobnosti percepcije vece cak i od ovih,

"'_ '-~ • '" _ " _' -. or ' • • '., . 1 • _ ..._. _ '.. _ •• ; , I:J' ~ _" _ • . _ _ ,.... '.. . I" -". I . - .... '" -' ._. " ' "'- '.' • __: __ "

- .

poboljsan rih iS~'P~"O<'S' '0' b 'Dr osti (vidi sliku 8'~':)":"

,~= r '. '-' . _ e- '~. "'" .. '. '. '. . . _,J" .. . .' . .::'. '.... ..., '. I " rr '. .,C". '0;'·' , - l ". _ ... ,::...', .. ' '. c..'. ,Iii

l' · "h' iii· l' - iii'. Ii t: l iI!!i .. .J

tzmente SV,OJ norizonuum t vertl,Aa,_nl VI"

Prvo gledajuci pravo ispred sebe 'U daliinu i odrzavaiuci us redsredenost

' ,.".'., .. ~.- '. _. - .. ',_ , '"'-' "_.' - J '. '.' . ""'=.1' . -' - '_.' ., ., - - '," "

, , , .. Ii. d": ····II·~·', "I'~, tackt k .".,iIi. .;- .. -" '""'. t , 'id et ~ .,' ite :- rh , ." -:.iii . d 1'"-

na najunaijemju I acxu ::,'OJU, mozete vn ieu, SP,Q I, e vr ove S,VIO.,_ a uva

k·· V.,ifo,-··-::-·t·,,· .-_- ,.' ,.~ nred : ""b"" ,.~'." dali , osti od 7-'5'· santimcts , .. -;;. od ,.,.,."","--:"

aziprs "a pravo isprec se re na u "a jenosu ou v: san I . etara 0'·" nosa.

P v III d dill. k WI! d '!I,;l hori . Iii "". d V ·1 r" _ ocm e ca raa vajate kaziprste d uz t ionzonta e. imje, zadrzavajuci

-;- C-'. red . eden . ·'t·· . .'.,'Vo ~,. c-- d '"'1''' 1, .. , ~ T·, 'k'· kad ." , ",iii v... ".' 'b, id ·ti'· '- '. "~II" d",· .. 'I'd" ite usre sre. .. enos - OCIJU U aa jim. ~Ie::. >a," a vise ne .'U' ere mogu ,: a vun .. e

,-~. h , k .. ,.;-: V:I!. irst ···-1··,···· ···k",,"l- '" ta 'it . '"'" ste ill! .' .. "".'" " - .. " .. '",' ·I~· --

vrr nve caziprs .a "u,g_.om o:"a -. zaus avrte prsre 1 izmen J~! raz ,[ a _c IDU

b ~ I '6d

s,vog. ortzn i' talr ,og, VI') a~

U drugom delu vezbe, ponovite postupak, ali ovaj put vrhove kaziprsta postavite vertikalno i razdvojite ih po vertikalnoj liniji sve dok ih vise ne budete mogli videti. Tada stanite i izmerite razdalji nu svog verti ,::,:,~' - DOg," vida, Uradite ov,e vezbe odmah.

. ", _' , '. , . '.' I ':1 !. _ ' . il II L.! .' I ... ". .. _ " '..' '.' 0" I, ,:J .. _ , . __ .' . I.. ..' .- !II!!!

87'

:, .

,VII

Rezultatl

Z ~ d 'il , I' L' ~ d I!I 'b!lli W id d II ih h ii' 'I ~ id

, acu .. ujuce zar' ne: ~U:'"I '01 ncno ' rvide na se ,Q.]l·,QV nonzontatm vrc

prostire koliko mogu da rasire ruke Vertikalni vid J~ e malo, kraci samo

_ .. _.. _ ~:.: ..... _"' -. ,_,._ ,.,_,,[11 _ .. r~, _,_r!..___._ ."_L' __ ' _. -_" ._.1" " • _I .. _~ .. __ ._, .• _-_. __ --!".

zbog kosti koja se nalazi u visini obrva,

Kako je to m ": oguce?

,_ , ",," "" ' " II

I,'" _ ..

Od' I 'W;!i' '!iiiii'!IIi ' .. II; 'I Iii' 1''" d k k S'I ale"

ugovor .ezi u nacinu 'a <OJI je napravljeno ljuc sko O:~O .. ::'V' I:~',O

vase aka poseduje 130 miliona svetlosnih reccptcra u mreznjaci, sto znaci da ih ukupno imate 260 miliona.

y

Sta mislite, u kolikom procentu vase oEi ucestvuju u ,;asnom" iIi

centralnom fokusu, a u kom procentu U ",sporednom" ili perifernom fokusu? Upisite svoje odgovore:

P t"

. rocenu"

Centralni fokus:

............... ~--

Spo "[I ed ni fokus ii· I~- .' ..,. . -. . II 1 t . . ... .' ...

---------

w _. .

Cinjenica glasi: samo 20 posto vaseg ocno-mozdanog sistema pos-

veceno je jasnom fokusu, dok se perifernom fokusu posvecuje zapanjujueih 80 postol To znaci da je ad 260 miliona svetlosnih receptora koje koristite. preko 208miliona posveceno perifernorn fokusu,

Zas 0 je u pitanju tako veliki procenat? Vecina dogadaja u univerzumu odigrava se (Jkacentralnog Iokusa i ad velike je vaznosti za opstanak da vas rnozak bude svestan svih promena u vasern okruzenju, kakn bi vas Up:--U' tio s prema ono un e s~ 0' "', vam:-' , ,-;-',:,'., je potre .bno od nosn '0'-"'" suorotno '

, C,,' • .- ,', ',:_.- .. ":,:_."f!l;.,' __ :""",:_, .,:.__' .:_" ',' ' c~· '" ,.", ,',0 ,'c ',' ,""" c' ",c •. ', "'.' -,' riF U'_, '1'1,

od opasnosti.

Prilikom tradicionalnih metoda ucenja c·anja, koncentrisali smo se ,s,am-IO',--::, n·~·a:-· iasan .' fokus "V'·,"( .. d ..• 'a .. koristeci tako 1mc, , ianie od 2·-'·0··.·; P"I"IO' 'I:S'·I't·:O.: VI" ~Z"·.·UI cln e"

___ ~,_ .' •••• ,. ,... .' c •• IJ.., ... ~ . ,.). ,,' ...Il, .. c •••• ,.'" .' _. ' '.. ':J cC .• ' , •• c.' • Cc ·c· . - - c.··.· _ •• "" .' c ••

sposobnosti koja narn stoji na raspo aganju i koristeci i taj mali procena .. na potpuno neprikladan naein.

~ .. . .... - ..

Citaoci poput An onia Maljabekija, Dzona Stjuarta Mi a i predsed-

nik a, K<" en iedija - rv :e--"zV'b""a:"'11" 'S':U k ori I'c"-e:"'n,1g; og romnog 'n"e:' dirnuto "g" p' 0""'·" e~"'" cijal a

.I .. I"_"~JU _~,:'::!""kJ'_:~. _ _:..::,'<' U ,.",~.:::: .. _:J _ _: ~".~.: :~:_" . ...:. ._:~,,'~ .. ,.:: "~',;J""-"'-'::_" '_ ." <_., .1 ... 1,.... ..1"', ".~ .... ·c· '·c.:". ' ", .. " •.... _. I..:

svog perifernog vida. I vi mozete uciniti isto,

Gle "'11'.- :':, : n 1~Ht! en talnim ok ot ..

u! ~UI . _ '''''I;i ,1',".1;;" c.'. H.'&,- .... u_,.··.· _,.

Ubrzo cete sprovesti eksperiment percepcije koji ce vas zapanjiti i promeniti za sva vremena. Prilikorn eksperimenta, odvojicete svoj mozak odjasnog fokusa i aktivno cete gledati svojim mentalnim okom.

, r_' ',', ll_. _ '_' ..... ~ ' .. ,. ~ .. ', .~_r;. -b ._-. _,' ,._ ',- .. '.",~. . .. :J',.', ,". I:: _,' '. ~ -. "!It' I _"_,, _' _ •••. " .••• ",... •• II!

8'8·······

.......

Drugi segment: Vase Illdes.II'1! oii

, ,

.' "

'VII

Nakon sto procitate ovaj odeljak, okrenite sledecu stranicu i postavite svoj prst direktno ispod reci »mozak« u cetvrtom redu iznad

.'

podnaslova "Citanje mozgom". Dok ste potpuno usredsrede ri na tu

I 'W d- I d '

centra nu ree, uradite s 'e' ece:

1. Ustanovite koliko reci mozete videti leva i desno ad. cen ralne reei,

bez pomeranja oeiju.

2:,/'.;0,. Ustan I-"O,~V-' 'ite koliko reci m -;" ozeteja sno vid eti izn .. ia .. ·· d ]1 1110 sp rod re c':· 1'· na ·I':':IO-:;';~[~IO:··~~"

!I!' [ •.. :...._.,' . "._ "'". , •••• ,_,._',_ .•...• ", ~ _ •... ,' ,_ •. _"_"._'. '. -_ .. ~._1 '_' ~__:..'. _.. 1"):',_ -"_"_. •. • .... / '.,:::___.' )

:-,' ,I '_: ... :- .: ... :.

drzitc prst,

3. Ustanovite da li iznad iii ispod reci na koju ste usredsredeni postoji

neki broj i, ako postoji, koji je to broj.

4. Ustanovite da Ii rnozete da izbrojite pasuse na stranici,

5. U stanovite da i mozete izbroj ati pasuse na susednoj stranici,

6. Mozete li videti da li na r ekoj od te dve stranice postoji dijagram?

7. Ukoliko vidite dijagram iii ilustraciju, rnozete li jasno iii otpri ike utvrditi kakav je?

U· 'I rad ite 0:' rvu vczbu odma h~"

". _,' I. I .~. _ •..• ). ',' "_' I ...• ~(r,'. :.;.'. e- .' •..•. 'r:.: '. . _ .... ) !I

s

!II di

avo, je srer ina

.' va se 'g' n

J:!J ' ,',', __ '- l!!a

'. p 'Of P···U'.I larno Iii ar ·IQiI.

iF. ~ .. _ .. _ .... ;.) '-- __ !Ii.? ill

knii b ,Ii Ii

"ve ,' .... · .. ~]g,e ;.,aZlrajiU

cirani mozak sprov 'n1elrijs:e proraeu . ~'ll tmdimenzio-

b

Stika 8. Uvecavanje vizuelnag polja kod naprednih citaca. a .. Usredsredivanje na jedno slovo, kao kada dele po prvi put uti do eita uz pomoc fon ·l~c-·:~k".:~g: t- metoda - b U- 'sredsrediva mie Mn jed. ~'U··:· r'·-::·e··· IC"~ (losiii i P .. rosecni

.. , U:.,~. . .'-' .. - -' ...,Ii '. ~ ._-- .' i.l -u. V_. :1-' '!'~ , '. -. " '[1 '. .' -'.' II £, __ s- ~. ..' .•• ' .• ' • L ,' ..

CW,i!jt:Q'···._c "CVz;. ~- IT '"S,I.-, red. Is iredivan .... ije na [4,,/'" do 5~ ~OC···~I,Ji ,(J .. id. .. djed. ... tno im Idob ar C·;~l~'t::·a·· .. ,C:'''} ..

_ .,'." - .. ".;/1 LlIi LI ~,- ~' .. , ~;u! 'If""., '. .. .. '1.., . UI~· ,-_,. , ~ . .... .c.' _" . ..,"~ .' .'. '. { UIi-,,", ., ,- .'. "/ i I!!'

1'T . d: .. ;;1' iii • Y· Ii ,...1 ~ "",... v.<;}

usreasreatvanje na grupe rect ,: napreant citaci) ..

R l. .[. ezu. :;tatl

Najveci broj ljudi na najveci broj pitanja odgovara potvrdno. Ova laka vefha demonstrira da se vaS mozak ponasa poput gigantskog centralnog oka koje ske .. mi .. ra kom pletan s···,-v: e .. :···'t. koji s~···e::·· nalaziiza ·· .. 1 ~O', \C~'lil!vr,-~ vasih fi"'-:)· zickih o.'C·~.l'~~!IU.~

~. ',.' ',. ~ ,,', .. .. A . _" _- ~, -, '.. . _ __'"_ ,! ~ •. ', ~ "~' __ .__ _ I '_ ! ~ :. _ .. _ _. w. ". . ._-

I '-. ~ . [-_:-. .'

VI./'

... .. • • • .... ..' r r .-, '.. I' • • 'I ...... 1'1 I... .. ' " _.,._ " " ._ " ". .' .. " ' •• ::. -. :.

'.I!~:~-; ::~ .. I_II- •• I.~I .. -I, •• 1 I .. • .. r •

_"-_ • - .. "L ...... r'l ,.I -. rl.' ~. "I '.r' -_ •• • •• ,r._- " .• ,"." •• ~: .', •• ".', '. -1: ...... ' ... - .... ::. _~I

_,.1 :~ _.:~~ ~. Ji~:"II." ... I ' 1"'''.,,, .. -... .. ..

_ •• r .!I.:_PJ ?~.I;~- •• ~ .. I II~:: ;iI: .:1;1 "'_:~_I:_'"!'I ~: I _:,,'-_.'; .. - ';';.-''':'' :."~"!..l'.' r

SOL' ika 9 PO···'· Iia vida ~ Obla .' .' ,t.-· un U'_' tr :a"" '·.'~·s'~n;r i'e""'g":~' k:' rt ~~'.1 ea P v: ik: a tu ie p' "'0"· id. rucie ja "S'~ '-

- •. ,:,~. <Ii - "':1' / .UL .. :_." ...... ·,.I .. ',:,., ~~. !I"j.'-,. ·-,-'1b" ..,.;iI:;,d.;lJ,"""' 1.4;:) '.: , ... '

no "'g'-"'. vida koji S""'(-"O" y·~l·~ na VQ/"" .spola 'g, Q".-' n',y~ tu 0'- "S:~Q/'" -h :lili k O"'J}I 'a brzo I cita 'J'.Ik·'',-D'·'''··I··I~k:'''(J'-''···' n Q<:'

"" .. _-" ,". UiW '.?, l,. '~l ••••.•••.•• ' .:.[ .• It. ". ,.::.-",/1_".1' l~'·_. __ :' 1 .. "'. ,_.)._ .. /:~.>l~ .. : ( .. '" : ·I·~! .. ~, . :.' .. : .. !M n rr _ .. : .. _: J J •• _,

-. -') _' ') -.. '.-.

"'. !,!i!i, vil ,,' :', C".; .. ,.:W_"':- .. : kor ist II .' , ..... " .. w '~,' ... ' maid. ",~.-' ;,-., II; ,',.' "'. n <.' ,-., S:~·:' -.; "l~'~"" ,~-, .... k::·' .ill .. ",' ,- "1. •

pt UVl, an nacin «ortstt ocno-mozaam SlS. em.ispo ijasn; Z :" ugprt-

k: , ifi:'" '" id k iliiiliIiJ Ii, kod .-·iIi I iii

azuje penjemt VI2·' ~~~OJlJ'OJJ tasoao, stoji na raspotaganju.

Kiklopska percepcija

Sposobnost vaseg mozga da vidi centra ni n okor redavno je eksplodi rala

u popularn moi areni uz Pi.' ",." ''''''0' "··c,~ kn ijiga p' o ·"d",~ n az ... tiv om .. M, 'I'a',-' g'_' l~ c'~n~' 0·-:' ok .. <Q,-:·"" 0"" ,·"V'": e

. .'.".' ,I, :J. - ~ - _' , . I. ~, .___: _ . ~ . _.' "~I' .. "" ". .... .. _' ___:""" '_," ~ :! ..' . '.; .:. . ',. . ", -" u., .' ,'. C." iii; .'., ,

knjige bazir . 'a:' ,~II ,- se na radu pro "'fi,e: sora Be e>_.: Julesa sa odcljenja za senzorne 11

. _ :.,'., '. :.-".' .. 1, .:' " ,,' ":::_'" . , ' '.' "". '. '_' ::' I, '_:". ,_ '." .. I..., .• ' .. "'"" "". -:' ". _.."..: .I.~ . .....",..... " I.. ... '" .. I~ ',_.' .. , " _; _' _ - .', ,J!

'''. _.:. l_-,. :.. . . •..

perceptualne procese U okviru laboratorija korporacije "Bell Telephone",

Julesove slike napravljene su od ," tva sku-a fino isprepletanih tacaka, Svaki skup formira jedan den alike. Svako aka prima samo jedan deo. vaS zapanjujuce sofisticirani rnozak sprovodi neverovatno kompleksne matematicke i geornetrijske prorac ne kombinujuci abe slike u upecatljivu trodim nzionalnu sliku koja se ne vidi u spoljasnjoj stvarnosti, vee sarno u mozgi (vidi tablu III).

'WI'

CI· ·.1:& ,"J' Ie. M'··'O'·'·Z"',·~G·I;:'·'I·O·"'··M·'···'

~ n ..... I I. . _~. _ .. ,. '.. ':____ '. .' ._ ... :__

ovoj knj izi nudi yam se revolucionarno nov pristup uz pomoc koga cete od sada citati mozgom kao centralnim fokusom svoie paznje

.. '. ': '.1. ." '·'c ... , . ',.. " '. c.·"_" .. , ,_._ '. ," .~, - "", .. ~_,:_:" ..... , " , 1 . .,,, ,. -' - ._~, . ~~ I.' J" '. ~.,

a ne svojim ocima, Vase oei predstavljaji lutku-marionetu sastavljenu od milion delova: vas mozak predstavlja lutkara koii ih pokreci ,'-,

- ... '_',"" '_" .J'L"'''''' ., ',' .-. '.' ',::_.- " ... _:.-,_.,_~. " .... '-.-~: '.' "., ':" ., .... ~ '-_." ""'-".'

9-0

.. '.(.

D,' . ~ ,', '.I 'I" 1'.1:. 'W':I .!io!f .... 1", v -. "OW' ii,

rugt segment. rase C:Uu'CSIII!. OC'I

VII

U buducnosti ee osoba koj acita super -brzo kombinovatineriferni vid sa kiklopskom percepcijom (vidi sliku 9), kako bi .. poput Maljabekija, odjednom primila celokupne pasuse i stranice > sto predstavlja dostignuce koje, u svetlu novonaucenih cinjeicac, sada deluje mnogo dostiznije. Jedan lak nacin da to postignete je da razvijete vestinu koriscenja pomocnog sredstva u naprednije tehnike m la-navodenja (vidi osmo poglavlje).

Uz korisc, .. nje tehnika rneta-navodenja, mozete prosiriti koriscenje svoje periferne i kiklopske percepcije taka 8tO cete knjigt drzati na vecoj 'ud·,:-·.a;: ljen osti 'O-"Id"-: IO"':"'C~'li!!I~IIU' nego sto ".' to Q. ibicno cC~I!lin··'·I"te"'. N···:::::· a ta··· .~. nazin cete omo-

'._ I.. '.' - I, .. _ .. '.'"C "'. ' , _. . '., _ _: ...• , .•...• _'.' . .c_ _ •.• "_,_"._. ". " •.•• iIi,' '._ ." "._.. __ " .. ' .. ' _"

. " . . . . . '.

gueiti periferno ..... vidt da strani cu vidi mnogo jasnije dok citate.

Neverovatna prednost ovogaje u tome sto, .·· .. ok V'8 jasan fOiUS ,eita

Jii ed an d v 'a l~ 1" tri red a n ia k 0111 ",' ste sk o mcentri sani va,s~ m . ozak kor ~'S' iti

III.,.;: '.' "" _- _ .. __: ,. , .. _ .. I.· .. · • . , . • - . ". - . a , '. _. . -'. . " • ,'. - -JJ' _ '. '., ~ ::..:_.... t, '..... = . _: '. _ .. I... . I" ... _:_. _', , . _' "- ---,' .' . ' . . . .. ."_ . . _..' '.'. . -

periferni vid kako hi obnovio ono sto stc vee procitali inapravio kratak pregled teksta koji sledi, Na taj naein se u mnogome poboljsava pam-

:I II I~ t! 11· k Ii .'. v I ,,;i, w • Iii . ~ ~ I k- ;ji '". k

cenje matenjala ::"OJ I. ste presu 1. VBl se p ~ prerna za rnatenja ,o.:"·Ojl tek

sledi, bas kao 5to izvidac priprema svoje trupe da bezbedno i brzo . iredu nepcznatu teritoriju ..

Dodatna prednost ovog pristupa "raz1ivenog fokusa" je u to 'c sto vase oei prave mnogo manje cvrstih misicnih fiksacija, Zato se mnogo

rna nie Iz·, .. ··'a-· m -'. araiu 1!iIi 'V', ')'"' mozete C·~·I'"·t·:a·,:···t, l~ duze Mno ····g~···II" 11 [u d 1~ 0'" ·, .. tkriva iiu d a

~. 'I~'· 'I.": I. _.,1 '~:.J" .'. I 0.'. , •••• _-: •••. _ .-,._I, .. ; _-, :_''-i ,I _ _. ' ,. --::.'_'" ::_., _ ,J;). ' .. _'<'~'

koriscenjem ovog pristupa, nestaje ukocenost u vratu i glavobolje, a oni predstavljaju uobicajene probleme za mnoge citace

L Brzina citanja od preko 1000 reci u minun je u svakom slucaju dostizna Mn ' .. -_"o:""g~ .e ." isto iriis ke Iicnost ~ lak 0····· s .. UI· po istizale O:"'V' IIPil pa 1i 'V·" ece

.' ..:_. I, .. , ,l'iii; .. 1 .' .'::'~" ., _:_ _,._. :J ,.",: ... -:. . .\' ._ .. _I. "'::_ '.'-. I" "'" _.'. ~'_.I.,,:. ": ,. ~~ .. :" . I .. '.- .:::_-:

brzine citanja.

2. Vase oei. sadrze 260 miliona svetlosnih receptora.

3. Vise od '80 procenata tih svetlosnih receptora posveceno je perifer-

no"·.o.··mr-I:·I vid Ul '.'

I"~ . _!p. • . _._ . iI

4. Vas periferni vid je izuzetno ~rrok i veoma dubok.

5. Citanje, u stvari, obavlja vas mozak ~ vase oci predstavlj aju same

Vf:I'o-""m"""a> sofistic .ira .. · n'a::1 sociv :··a····' koja O .. ·,n·- pri to ·m·· .. ···le.'·· ko .. iristi

. \o,i.:_.. .. ).. .' .:. I .'. '. '~,: I I· .. __: .. ' " . . I . __ -' _'. - .' ... '. . ---' '. _- .' . -" _-. ..' !._l:-" .' ." '. ". :_.' ":c', .. '. ~ ~

'_ "

91

6. Super-brzi citaci buducnosti bice "citaci mozgom" i koristice u potpunosti pun opseg svog perifernog vida i svoju kiklopsku per-

iiI'iii

cepctju.

I. Tokom svakodnevnog zivota, postavite svom rnozgu percepcijske ciljeve. Pocnite tako sto cete mu dati zadatak da uoci neki odredeni set predmeta iii boja iii oblika u svomokruzenju.

:2:11 P,O" ku i~t:lJ~lt":e"" da ~S··"~V··· cie m nozdano ok ... ;· .. o korist ite kad god '1"; S7ra-1 god d .. a

/ .i:J!,[;I~, '-'- "_-'J" .. ,~ L.J,,, . - ".:.,.' _',i ,-~" "'-' ,-"YI' ~, ~ ~ _\:::_ :"-' -_ """'iJ" '_.' ::. ...._ ...'

"!iii' ~ .. :, '.

citate ..

3. Nastavite da vezbate c'tanje uz pornocno sredstvo, povremeno eksperimentisuci sa citanjem dva reda istovremeno.

4. Uvek udaljite materijal koji citate ad ociju koliko god rnozete, a da se pri t"o· une O"S' e .ca ite ud ob mo

I .. ~ .. ," -.:" .~ , . ~ .... ~) .,',~', \ I: .. ~ ': ,,:, ~" ..... ",::' . ~,.: " '~. I ~.',:.!.' ~ " _ C- r- - ~ l '.' ~.: I ill

Sada ste napravili skok ad normalnog brzog citaca (koj i se primarno

.'

oslanja na svoje oci) ka super-brzom citacu (koji .se p imarno oslanja

k) U" '~d f' 'l Ii " . kimi 'h" ik

na ITI,QZ,a:. ,~_~, steaecem pogiav JU upoznacete se sa nekim te iru .ama

meta-navodenja koje ce poboljsati vas periferni vid i kiklopsku percep-

iii .'

'ClJU~

9-2>

( '~'.

Dr·'\II'g, i:' segment: ~.~u .. ~LI! ·~~u~·d···. U~,,~'J' ,.(l;:,',"

. W~I!1l iJ''';'',.. .II;.~,.. If'" ,~~", '" . ,!I;;ooil!' .• ,~ U~ .

VIII

T.e··h'··n···'")··ke .. ··-····· m······ ieta n iav ··o·d·c.: e'""" .. ' ia P"U-t/·, ka'"

.1, ':' . I. ~ .. _'" < ,. I.··· ..•. :>~:: .. >':"~ -. . .",_!,', .': .," .',~, .'. "':.1, '. ";' , I,'. ./ .. ,'~:""

. . . .

.. ~; t fll' ki ,.,. II _. v ·.1 ~

. ···o··"·'······O"··;·g·····r·-::·~:·-:····s···:..·< m" . IV' ·/O··'~··"·lm·· .. · "a' .'. ·C···"····ll·· a':' "D'"'''-a' t,

, t, , " .' I", ". , . ,,' .. ' ., ' . ...:. c . ". >. ! .... _ .. ~·I. _. . .,1" ". ' ..

'" :.: r- 1 ",' ·'·1-: · . "~' c. __ ". '.,.' ~"", ,,_. _

". -"

S b 'I ~ d k k ~: f' k .. .. ii k' I ~k

. posoonost IU.s'·'· eo 9::" 01-: ..... 0".' .. 2 ... /0," .ro·····t·,.o~·g·~··· rC'·~i, sxo srumcn "-Q 1·,e·~··1 ne ·"'·.'0;-' ~::·O~-..,

_ • . _,' _~ • " •• ,' • _,' " . • • .: I..·. _" L', " • !" _ .• '. _,' • _,'. f Y' ~ .. _. _. .._ ~ III " .

~~ . ._ ~

desetino puta prefinjenijo od najnoprednijih kamer;o. Pun opseg

t,e"· ' .. S<:p"O' iso ·b'···nD.-··s···t,~; t"'e~"'k~:: tf·r'··ec~b"a··.: d·-:,·'{]···,.· se I"·s~··:·t···ro~·z~'··

. I." '~.' " _, II,_, " ,' '" '."_.: .. "_"-. _". ~ :_':'"_., .. : ~ "

UVOD

Ovo pog avlje vam pruza devet g' ... avoi ~~". p'lr'aktico·b tehnika na-

' ... I.... .. '," ~ •. ' .: <.:.~,_. . '. .,: --,~.' . '.' "~ . '_'. " '_' ._ .. ' . ..... "..': .~. . .'. I. 11 .. _. I...::.' I _ ' .

..... odenja kako biste ojacali svoj perifeni vid i uspostavili kontrolu nad njim, kao i nad svojom kiklopskom percepcijom.

v

KA'p' .1·C·.-··.III.- ;'E~~ 'T" '.,·",S·····E,'·'· " i,,·O·.·;-:'·T· -'10"· ·,-··,G·.'RA .. ··' ...... F···S.···,KE:,~:'.·:· M···-- ··E·· M'" 0'" ',RIi:,.·>·JI E·'

_ . .tt.. ...c:' .... '. ",n. 'j.. I . ." '. " 0'_. I__::. '-. '., _I . -' J . . '. I '_" c." '.

Otvorite ovu knjigu na bilo kojoj stranici i na sekund predite

Pogo led lo m 'p .. orek '0'-"', ni e " -- m-e ..... o",z~ e ··t:·· e·: Ii S,' A setit .i bil 0'" k. ~O"I'i e reci - gra 'i' k on -. a 0" ·b·' I" k a

'._:: ::,_.1..., . ,,-,' '." '.' ,_i.J_.I. " ... , . " __ e- ··w ' .... _'_. ,. ". _ _:..'.'J '. , ... _.,. ,_: I. ','0"." '_.:; "j'.' "':_.

iii recenice? Da Ii biste ponovo prepoznali stranicu? Sada znamo .·····R tako sigurno primamo in 'ormacije. Ukoliko sumnjate u to, pomislite sta vase oci rade c'm se kolima provezete krivi "om na nekorn planinskom

pU' tu - ~ 0'· m e ist .. tog . renutka sag ,11Ie~-:-··:d·.· a V'HI;Ull m mog .a kol a k ;_·O:-·,I,;a·:-: ·l""d···:·u ka va m .. ··· a: l~ ;

,: . _ ill ..... . "" :. . '. ". ~ :_ :: I . . ~ J._ . . _. . . _"., ' .. , ~: ,,1. .. _. . _ .- _ . I' ~ , . _ _ ! .1 ". "- .. ~;,." . ..'c " .... . I ..., JJ _. ..., .. -c . ," '.: '. '. _ , l I I , ". _ J_

se krecu u istom smeru kao i vi; na dese ine hiljada drveca na hiljade kuca i verovatno ptica " zivotinja. Sve to u samo delicu sekunde! Pomislite koliko, u poredenju sa tim, male deluiu feci najednoj stranci - vi tOI moietel

"ps~~·t··l·n··· e k .. rojc cete .- ra .. u c,:~:it .. l'~ upo .. ·z .. en ace va ···S:·:·'· sa napre .dnim kori sj,lc·.~'e.u.n~·I~m-~'1

v r~ "_I, • _. • _ ~. " _ • ..' _" . _' _ -' ~ _ _." _' _,,_".... ~ •• '. ..•• _ _ _..' '_ • ." _" • ',_..., • , ,~ •

"_ . . . ~

vizuelnih PI.-!IQ···, .. un ocn I'" ;'. s··>r'·.e: dstav 'a 1~. ornogi citi v -am -"",. d a eksperim en tisete sa

• .. "... . -' - . - - • .. .. - . ".:._ .. I - . .. .. '. • . 1 . ". - '- - .. _. . . . .' """ - ' '-' .

brz .. im pokretim .. a prilik ... ,o.·:··'m··-· citanja ko '~~Ii; ce U obzir ze ~t·',·l'· • va s~ vertikalni I~

~,_,_ . _.', I .....• _' ~ ,r. •. ~,~, .~,. . .. ,',.' ._ I', .... ..... . •. ,_'.' .. ' .. _' -~.' JIl '_., .

. . - ._. . -

horizontalni periferni vid.

9'3:""

" ..

,

VIII

Tehn tike m era " .... n iavodenj a koje ce b':.·.11 ti op I": sa in e osla ··n···J· aju s 'e': ",. na V'·, -'a'." .S~'

_ .,= - . L":J • _,", _ ,",, __ ••• _ •••• __ • _'='_' ,,_ '" . 1iI.../." " _.r; .Ji ", "'_=_' ~ ",,;0 • ,'_ •. __ .;0 _ •••• ._ •••• _.

_", -, . .....___: - ", _.1,

periferni vid ". kiklopsko oko" i neverovatno brzu fotografsku sposob-

_ - ' "~ ~. -' , " '" ' , - ' I. " " ,~ ~" , . .' " '..' ....." ... , '," .,' _I , =_", l, '. '. ,: '. ,. ., ". '". " . '

'n" ost vaseg '.,' ocno .... m·· ." ozdano g"" si stern "Ii')

, ".'"',~" ',' __ '.'~)' '. ','.',' . '"." .,1. ,"_ ..... '" ,,_. ", .,_,-: II' , __ ,' "~" _ ,""ill!

. _," , j

Narocito je korisno vezbati ih u pocetku vcoma velikom brzinom, bukvalno ne obracajuci paznju na razumevanje, a odmah zatim ih prim en uti n tov om 'C'" n rorm alnorn b irzinorn cita nj a N'>::"a"-I' 0'--' rva] n iacin cc se ""'a-,,'s'~

. .!II.- . , , ~ "_, ,_, ,_I '- '. ,". . .. ) ". - r- ",' -_" . _' ,_c, ,', I, '~' " -',' ., '.'. i " '. _, .,. I. ,I, I.". _ _ ",. " . '., . '. , n .", _,,,- . ',,' ii]!' ", --' v,."

: ",' 0'

k ,i ir.';' 1 ,Il k brzi C-W'II ii! • b ] II! 'IV i, kori 1Iioii" , ,Iii

.. ',' r ~~ . ~.' . r .' ~ . .",.... . ~ - ," .. ".. - ~ L ", . . - ,.r", , . . . "'l . ",.., -.", ..... . - '" ", I' ~''-'. -; • - '. - ". .' -",: . u . . ..", .' f·."' ,- - • '. ", . l " ., "1 .:' iI' 1- _'. ." .", . - 111 . ..... ",,, . - ", . . ,

moza navici n,a 'Ie iae nrzme. Cesto Jle najoo je poceti sa konscenjem

ovih tehnika na m '. aterij a u koj l~ s t e v _..-e::c'", pr 'o',-'IC~'I~t' a'-:'ll~ ~ post !Ij •. ·Z7','-lC;' ~ take istovre .....

• -' - ' _' r. • :J', • '. _ .. ' • • , " ' L: _. _ _ • _' _ ',' .' •• ' _ • • • '.,' •• ' - ', __ • _~. " • _', I ',_,' • _ ~".!IL. ~ .. _, .. 'l,.."_ ::J

".: ,"' ~' .

meno dva cilj a: obnavljanje vee procitanog i istovremeno .zag:reva'n'Jil c'

~ , " , . __ ',. ,_. c :.:c, .. I!' , ." ' __ ' . . ". ' -- - ... '" ,', . - ___:-' '- .' , - -, . c~, '_ .' .': :., 'I ' .' __ .. '. '.- .,..... ".' ",. '-"", .:: ,. '. '." !Ii;,,'"

ocno-mozdanog 'sistema za zadatak koii mu predstoji. Kada zavrsite sa

- _. .. ... ":~.l I. .._ ,_" '--" '_ '--' [-'=~"', ... l ! . 'J .. ~_: - ~ ~. _' --'J ~ "_ - -_ ._ .. _., "_'_" .. _.__ - _"

ovim poglavljem, vezbajte sve tehnike meta-navodenja na svemu s,to ste d 'O.··~'··.· sad a pi' .. rocitali -, Po .. ku isajte d a to .. ··'··. U,· rad ,)!lit'_e-' na [brze ..... sto m rozete _.,c-

o ._ •• _' ~ •• ~., • • ~ ':J •• .,1 II!!I, ,_:.1 _. .1 ."_ _ _,. _. _. _ ,J •• _ ',. _ " _' ."_ .~ •• L '_' •

': .

Dvoredno k rsta renie

It _ ~ .. "1.. . ,,~ ~. .. . _ I' ~ '"EIj _

Dvoredno krstarenie (vidi sliku 1 o a)' I identicno je originalnoj tehnici k01IU"

_ _" - = - ". . ' - = ~j- .... ., " _' ", -' ,-, '/ - " . " '. ,. I" - ~; • ." '- ':.1 ..." . ,_" ;JlI ..

ste kori :S·'-I't"· "']'111" pril ike im upo tr ··,·,··'b"··e:·· pom ·0 .... '" cno "g'" sredstv '.' :Oi pr ilikom citania: iedi na

i:l ,,"'- ,'.. .... " .,_J - " -'-»,' ... ,.~,I '" _.' ,'" _,J., ' .. "~'/.' ..• i;;;] ~ .. "" '.' .' til, _' , , " ",,,~ II..:.~ ._" ':.1 '. , .JJ' -", "II.I '.'

-- -

razlikaj e u tome ~l 0 cete sada dosledno citati po dva reda istovremeno,

'" ' , ',,,,' -I " '" ,--. " . -' I -' . " ,._.. -' '.' - !, --' . ', .. " . - '-", '.'.' .... I .... " ,_, , . _. '.' '.'" , .',' ." , \ '. ., !II,

Da biste ispravno uradili ovu vezbu . povlacicete ravnomerno i paclj iVIQ

. -',,' '-" ,...., "',, ,._. --" '-' '-_ . ' __ . " .. '" . "' .... " .. ' .. ' ,," ,., ,,',-," ._. -"" _ .. _, ". - ...

pomocno sredsrvo ispod svakog drugog reda Ida bist '. prilikorn vracanj a na

'_ ..•.. " .,_., ..•. _" ',_ """-,,, 1','- -,_,-, _: _'''' '~'-- ":J-:,' -,_,_,__:_. ,~:." j:~.,"'-" . _.,-._., "'._.: _ ~ ,'_,'- ,., _ ~ ,,1, __ '_''''_-'~1~_,,'_'_ ,;J '!._

pocetak podigli pornocno sredstvo delic santimetra iznad stranice . a potorn

,.", "_,, , . __ "" .', '_-__.:. "_ ' . " " .",' .. ".' ,'. ,', ,_",,', _.' .. __ ,,_._ '. I .... " •... __ ,.. ." .',. ,,' .. ' .. , ' ' .. " .. ' ." .. " ,

ga ponovo pomerali povlaceci ga ispod naredna dva reda, Dvon dno

kr . .. Ii! d'I"'1iiIiii '1!;,j!!! ikavani k ·V'J.!' iii ilk II

starenj e J e 0,,, ucan nacm navucavanj a mozga na conscenja vern ~: ainog

'vida u istoj "mCI eri 'U· kojo '~I'" koristi i horizo .. mta r tlni . 0'· rvo je mnog .iO··.1 lakse ne go 5tO

. . ',,' ., ,_. ,-, L~_, ,'. ".' '.' ".~," . Il : .' ._.- . '_'" '"' .~ .. ' . '-..' ' J11i . \i'~, ".", . ' .. /, . '" , . ,., .,.' " ". . .

t •• ' :'. .'. '. • • 1._ .. '

biste mog Ii smatrati a mnog ze kulture vertikalni vid koriste kao primarni

.. , .,l_ .. ,.~., F' _'_"','-."_' ", I t •••••••• -,. ~l ...• , , '.,::--.: •.. ', .. .,l'"._:_._, ~ _ __:_~ ,_~ .. '." I.:: . '., ,'.: .1, :'.,', .. ':.' _._, '/: ',,}, .. _,: r '.'Ii

- .'

'·N·····'· ',. ',- -,"",-- .. -. - -... J ..... "1 . '-", -. iii< .. 'K':/." t, - ' .. - '"' . - ,- h' -" 'J -" -- d' ,- ..... . .' .', d' ill! . ,. -. , .. 'dn':,· ",,·t- d-- .' 'II!!! -, ·rt-'- ~'k' ~ "1

,': ,a pl,r_m,er,- ap1an,c:m :I'~mneZl S,u,:lJlla',ama go~ lna, plre"os, I B.vaJllI v,er ]I,:.'a '"'"

OO·.·"ln-' "1.' '-UI-l o-J·d;",n-··o'-'IS· .. !··UI 'n··a··.·· 'hi ··o·.·'r,-I'!liz,,/:o.··.n'·'t.a.··· •. ·.ln".··I.~ v"iid.··:'-_

I _. , _.,. _. • _"_ '_' '_ ~. . = .. . ~, " '.' .., . J ..IJ.. _ II!!!I

:s· ~"I-~~ " 'I" - .- ,- ,-"~ '!i;,;iil ",', ~"" " b· . ,tl" . ,'". l . ,rt~~"k" 11- ,I] 'h···· .-, ' . !Ii .... ,-.-," .' t,·11 ", " . ' ~ die ,~

1'''<' _leno, )omei mu,z,~carl _,~om ,I nUJu, ve ,1lall1nl I I orlZ'Oll~a~ nl VI " __ ' prl'-

likom citanja nota. Ukoliko sh~ vee cita.li note, trebalo hi da ste sposobni

d'· . :t'- -I ,~- :7'tl'~ . . 'k··:· ,", II! : "'r ". '." " . " .. " ,:~. ',' '. ··k·, 1,~ ,'~-., -::_" :v.'~. -"t· .. ' .'. d:' . -'. " - . -'. ",", .,.: .. , .,,' ". '. ,:t .: , '........ :'W., t t .. ",' '. ''"I'' .: -;- .. ' ." , "",~" 1 '

_.,au veSJnu,oJu s_e vee SI"e :,11, m,Qze ,e I-a prenlese.e n,a Cl,Bl1Je pOrn,Qlell

dvorednog krstarenja.

M I' iii d. k ill

ll'tl ',e_~-n'o"··rsta,rlenle

Multiredno krstarenje (vidi sliku lOb) je vrlo slicno dvorednom krstarenlu. s lim rita vam dop-~-Iusta da istov'remc'no p-'rimatlf! o'nolliko redo'va

",-,:. ,_. ;j'-'." __:__.' . ' I '_:_"~'."". "",,'''' "_""".~/' ,." .. ,,,_., '--'" , .. ,'. ,_, ... __ '" "_" ... ,,_, 1. --'"',, , ".,-_, ,,' "'_ '" ,'. "_,,' .', c;_

ko·,,_,·J'lilikl',o'. __ ·· z:~'e"lli"t",le.'-·-·· '. 'N<:::' a·::'··.'p'lr-l· -;'d--- ni b~f'zi c'ita"··.c~ i o-~btil~no.·-._.·. UI'I J.~e'-·Id" ,n,o-- 'Im' ma·;:lhL··u'. 'p.·.·.r"i,ma··~··~ .. U lod

'"e.::"' ,,' _,' . , .. _ .. I ,.,. '!!Ii .. "I, ._,' .,"""." . ., , ._', '_ .',', " .', . _ w _' _ . .' ", / __ , .. _, _ J '_ '_', .. ._, _ . ,'~, _., ',' < . '_"

, " . ._:_.:

,d·': V',·:·'B'-_:· d,·: 10'" o· ···~··a~·.n m· '.~' ·r·'I'e··ld1ov,·,··a·

.. "J .. 1.'-.'; .. -.<',.,r.; .. ·:.....:.·,I~.~"_l I I "~.,, •• __ , .• ~ .'._ •• iI!

vn:

r;·, , .... ~, .... ,- .... '·'1···· .. - .. ' - ..... ,;:I'e' ." ~'4- .". t· ,,~""c_ fi··c.· '1·" ". ,. -.r.'·k· ~ .: ,~~ . -- ~ c.' -. ,. .~~ 't·· .,' . , ....

j e. 11'71:1\..£' meta-navoaenja - pu. AU t.r .. 0' ,agFOJS: .. 1,11,1 ,'TIVOlma C," DJ7j,Q

b

a

ICC.:--

.. '

Sl' 'k J 0"'"

o'.l ka t, "

h'· ~k _... . '1-" . -.. dt·; '.. .. i ..

D}: 'n/':,l' .' ·-·e'·,' m:': 'e~:·>a·-· .-nlu" v.:.-o·· ... r. e",:c···nlJu

~~. 1. 1_:1 ~ .•• ' . ,_. _,' Ill, ... _ .. . ... _ J I. .

.' ?

a D· "''''D' sred. no krstarenie

"~'If" .. ' ... -,:',: .•. :,".~ ': Itrd, •. U,·- .~:.".''!J''~

b-M'/Ii! d. kr. ·

, .,.' u· .. ·:· ·t"J·Y··O"- -;-'M'O"""-- ~I"t"a'" r···-'e·;: '11-1)'.' e~··

•. ,' :/"J .".'. ,I '.:,'. 'I:' [~'.~" ",'1,-' .1... r .. : .. d' _,I ',': ,,' ~r :_ •• , :,' .:

-, "

c. Retrogradno krstarenje

Drugi seg:~me'nt~ Yale i.udeBllre ofi

.. ·1....:,: [_ _ .. _ ".:.. .. .• _- - - - .. . . . . - - - -

vtn

R-' i. k .... i,

etrogradno krstarenje

Retrogradno krstarenje (vidi sliku lOe) ima tu prednost sto varn omogucava da udvostrucite brzinu citanja tako sto cete pri povratku ociju na pocetak redaprim.ati informacije, i to nece predstavljati puki prazan hod radi povratka na pocetak n .da

_ . , .. . .. .. •. .. . . .. _. ._ '," ." .~'..". .. iII'I

Sv t· _C". ?' I;. k: iiit .' .'. t· ..... .,~ N:\ I ' .. , b - " d '. '. t·· .. ' . _ ,- .' ,-'. ' .. W'. . .~~ v .~' ·t·'· - . , ... ~.. ." .- ..... .. d b i i . d . - '. - .. '. t .'. " " ' ..

" arv xazete vr, "e,Ule sm.es.n.l- IC,I,anJe unazac 'IIJle' nos avno

rezultiralo zbrkom reci bez znacenja u mojoj glavi."

w

Citanje unazad je Iakse nego sro mislite .. Osim toga, rnnoge kulture

'vise vole citanie s desna na levo. na primer Arapi i Jevreji

_ _ _ .. _ Ii . ... ~. .. _. _ .. _" •.. _ "'. t.;!_.' __ ._ .= _. ~ _.~ __ . _' _ '_ . . ='I ' _. ,"._ _ ~. l. ~

. . .

To, medutim, nil sve. Tajna citanja unazad lezi U cinjenici da vi, U

. '. ,t~v " ~.~: "V:"~ ~t·· . te '-1' '~ .. '. '. " .. ' ." d " UI k .·C .. ).;0;. k '. "'" :' .. ,'0 .1' .'."". d '-~'" ,.".:~ f .k " " .. ... , ~' iii, .~ -.', i . Co',·,,-' . t '.-. . .. ' ·t' '~·1'· "io,j.." ,t

S" an, ne cr ate unaza ~_.:',O" nco pojeanoj nksacij pnmate pet I r ses

reci ·s;t· 0':' ·b~···1J .. treh alo d la sada radite sa Iakocom 0'·'"n"0; ° ~·t·o'···" v 111 d) ';It'i-II:" prilikorn

.' ". " .. :." ". ".'. ."'.' '. " .. 1 .. ,.II ... '.' " .'.~ ..... ·'.,a· .. ~· .'._.. .. , .... ~ ..... ,., ... ~_-. .' .... _"_ ... "'-".' "'" ==., ','. j .. , .. _, i:J.. ..... " 1 ..•. - ~"" .' •• " = _.' ','. '.' ". .

svake fiksacije izlozeno je ispravnim redosledom. Stoga je citanje

un' razad u O··:·I,:S·······"·O:'v·· 'i isto kao .. ·1~'. norm ialn '0'., citanje J. 'ed in ,i: dodatni posao koii

. ... - ... . .... .il .. . . . .,. . . ,. . __ .m . ". ." .'." =, . .' Ii .. ' ' .. '" "Ill., .' '. i[.I" . . """~'" " = "J

'v"'a'~lS~ 'n;'1'''' o···~',z ... eak m: '.,." ·o·'····.'r-'a···:· d·"1'1 a: . O .. iba vi J''''I~' ,d···'a~~': velik e k .. .orn a'··'d': e:_" :s"-a':' z·""·"'-n··' ·a:: c'~'ljCI;n' "J~ e···'· .. m:"· .. ···· In' '10' "'f'a' d ·a·c'·'

',_, ,',_ ", p .'~'" ,1, •. " " '_"0,_, -:.- ,,-_ .•.• ,~:,:.' '_,', ", • _' ... : ... ee- ~ __ .,,_._ .... "'_'" ,",~~ .• :\ ..... ·:J·r~,_.,~......:._ .. ·_ ',-. _",' ".' ,,'.'''' .-_._' .... _~=. _,'. li!!!!u I t,' ,":' "-._,.,',

poreda P·IQ.:··. redu ,s~·t,n '-u m~" n·:-·'o· .. ····'g!·'··o·····,·m·,··:'"~ nalikuje slaga .lici ',Ta" , ~ m·····o···,···,z .r eak .. c to iona .. iko

'.. '., :' ~_, :_ " u .... ... ". =-,' ,'". _. ~ _,.. l "_,,_ '-, ~ '. g :'~' .I! , " Ii V ~ - I,.:'J '", ... ... .', __ €J,

..... d II ks d .. ··· ,~ ... ad ,yli···t .... ue k: ·····0··'·· . - ... "".,,- .. '.'; .-'" "~II'-~'k'" '0"'. ~·;!ot· ,1 ..... 11"'d'~' .. ff' .. "_ .. ,l( " ''"''''-'1'

raoi xai gor cnate, xao na pnmer, pnuxorn Cl_8_IlJ8, sreoece receruce:

.Liudi koii veruju d.,a su brzinc citanja od preko 1000' reci u minutu

., , ~ J -.' . _, = " - . -'"..... , ,". - - -' "- . .. . .. '-

moguce potpuno su U pravu". Kod O,VQ,g,'.····· primera, v,as mozak je morao

.~_-.: _ _ _, . '. _, _. ......."., , iii. ,,_, . ~'. _:,' " ,_,,_, . _. ~..~ ."._ _ <'. ,_. . "_" ".. _ ...•.

de I"· ~'" d':'-~"~ -, st ,-' ,··'·1 I ·'!!ioi'·'k'"··· , .. ' ~" u:;· d ok ..-~.~ .... d rb ~'" -'-"." }-, .dni ,.~ d ','. ,", ~' .. ,. c· ... - .. ~,-:~ ... - .. -.' ". _.;0; Ii· .... '

a sv,e ,·-.rZl U s,anJu "ce ... ,anjiH. "' ~O~J Ill] e . ~.O_I,lO pose',nJ 1 "~'" eo In.lOrmaCIJe

,

koji "J'. g ucinio da P rrethod no Pi nocitani deo recenice ima sm .. -'·1~s·:'!I,1·9 Pro .. ice .. ·o··s-~ jc

"', I l\.t . .:.. .. "._ .. r. ',' .••• J. ',_ ,1, ' '_ -,' '_ .•.....• t.:~._, _ .. " ,:_,_ ".,."-.~ l .••....• I _ .. ~ u., . .' "'._/ .•. _ _ '~' .. ' ,,~~ ",.".,' :::'_. U'io! I. : .. ,,' ~ r s,.: ' 'l .

ill.;-_ ~. I: .' ,',_

.. d··~·····,t··· .. :~,··' 'k'i,··-d"IV~,t·,-'·"~·-· .,' "'.'. -d'i 'O"-I"kl ·'~''''····t·,··· d·-I 'fj ,- '"-, .. '···"d·-· -I~ ".~ I···k·· .'.

l~·le:.n.~lcan _~O:~_ clanJa unaZ3"'. ",/,,··:r ce:.e,ca Je ono Iznen,a'uJllCf:' liB. (0 ..

KO""'d"1 r·e···tro· ···g····r'· .. '·a· ·,d'·· 'n-"'o':"g"'" 'k··/r··",,··t'·a· ·r'e··· .. r'l,la···: ·ki"o···r·:']'·s····tl·t'" s':··e·· p··"o····,·t'·,p-,"··uno'····· '1"':~"'!I·t~li!' p···o,,·'k······'rjOlii·t fuk·, ."". k···· ·a·'··o·····

,,-.. "/ :!'"-, 'o~ ~:" .,.1 1.']._, "~' ':J-~ ,~:,.::":_.,._ _ ~ ,_'", ' .. '. ~( " _,S .,,1,::.:) .... ;. _ :_,,::-".\'~"'~""

~kdd d- ii' Iii! d'l k' ,~

-l , ... - .. : ..... ,' ..... ,," ,.',j' .:-, .-".~.- .... ,"\'-:. ' ~~-" -::. -- .• ,', .~" ' _-, ',·"I"~( "".- ·.·.:1-:...:1,·, .... ~ ··1·· ,- ~::,- ..

1'0 ,,-vore,n,o,g ,1 mu tl-,re ~.n,og, .. :'(,sta"rcnJtl.

Pokreti uSlI, cik~cakJ petlja, vertikalni talas i lenja "Sf< mogu se sprovoditi razF citim brzinama i pod razlicitim uglovima.

Za dealjno ,citanje,. bite vam potrebno .ako, 30 sekundi po. stranid, a za pregledanje'l pf'_tr3zivanje i ohnavljan}e, maksimalno deset.

Tehnika duple margine, koja podrazum,eva pokretanje prsta iIi palca niz levu marginu i. pomocnog sredstva niz desnu, korisna Je pre svega za citanJe pril"kom ucenja i moze imati varijaciju u kojoj se pomacno .sredstvo s iev,e Hi desne margi.emoze pretvoriti u vertikalni talas.

96"

- .

! .. I ..

I

(

S'" teh '., n ika

)) _. ~',- -:~ '; - ',.,

"S" tehnika (vidi sliku 11 a) kornbinuje krstarenje unapred i unazad.j moze SIC koristiti kao J~ ednoredno, dvoredno iii multi-redno krstarenie,

I " ",'. "'.', ." a ! .l ,.' , .. ":" '_ .' ,' , .. , -tt • _,., " •• ~,'---- .. J._.,~ ",,_, ,_,' "", '._ ".- ',' ,,".-. ~"iIi

Cik k t h~ ik

ts-cas tennika

Cik-cak tehnika (vidi sliku l lb) predstavlja veoma naprednu tehniku m .. · eta-navode mja koja v am n aroci 0-' o .•.•. imogucav .. .a d a .. U" p-.' iotpu .. nosti korist ite

_' _" ..... l_"_"_ ,I. " .t. _ " __ " "_'-=" '_ "_' _"_ .. _"_. ,. ,_ ••• _" •. L: • _ •• _," • _. ••• • ••• • •• _ • I . ii:l. _ _ .. _

",' :_. .."::_,..', . -

svoi "peri ferni vid.

~

Kod O·-""··V'·-'C:': tehnike vi rav ·'n'lol·'m······'.e.······,r.·n' "0.'-'- p' iokr ceetc p· .. iomocno sredstvo P-O"',

~ -- .', - .. '.. .... .-~- -,1."- "-' .,','-" .., ,. "'.' . "" -:.__~ .... '. ~ . ~ ... " . i ... " '. . .. . ~ _. .. . -:- ...

dijagonali nekoliko redova, potom pravite malu omen u blizini margine, zatim krstarite nazad po dijagonali niz stranicu praveci jos jednu malu omcu na suprotnoj margini, i taka dalje, sve dok ne stignete do dna stranice.

Ove tehnike rnogu se horizontalno prosiriti ili suziti, sto vam omogucava da odaberete da li cete pomocno sredstvo dovoditi do same margine, ukoliko vam je to neophodno, Hi cete ga odrzati na dve trecine sredine stranice, ostavljajuei horizontalnom perifernom vidu da primi informacije koje se nalaze na domak margine.

Tehnika petlje

Tehnika petlje (vidi sliku 11 c) je po stilu slicnu cik-cak tehnici, ajedina razlika je u tome sto omea pri prorneni smera obuhvata vecu kolicinu teksta koja se moze primiti jednorn fokusiranom fiksacijom.

Petlja je narocito ritmicna tehnika, i omiljena je tehnika naprednih brzih citaca,

Teh .·.HI1·~k-"'a' venlkal ·M!'O'I.a talasa

~ ,t,.. ••. : 'N' / Lol L ,.g ,'1\ oft M. -~ ....

j

)

Vertikalni talas (vidi sliku l l d) je tehnika zbog koje neinformisanc

osobe veruju da brzi ,citaci citai'u pravolinijski ... sredinom stranice od

. ., ",'" '.,' .. , . '_ - ' .. ._' - ' '- - - :J - ,- . . " , " ,,_ ~ _ - - ~ -

vrha ka gore" U sustini Dei idu ad vrha ka dole centralnim delom

.. ,I .. ' .... '" .'. . .• ". .' --' ". • .... ......: ~ ,-=- "_ - ,', .... '. ," . ' ... '...' '. ..... . ' '" . . . ,,' .,' .~.' _ .. _ .., ._. , " .. .. . , ,

stranice u ritmickim talasima, pokrecuci :se u neznatnoj meri evo i

d 'F:-; ~'k I' ~ '1 I iII'd" ') . h ~"k · k b I Ii 'V... ,iii d

...•. ". ~'." -." o!i._:>, '. J I r -~·" .r::... ,"/.', 'i :. _.~ :1-1 ''I'' [',_. '. -1 ..... 1 ' ", . ~ '". "." .-":" _-. . "',~. ..~ ..... _ ". "".-' .~. ,-. . .. ..:_ ",' .. "'-'-.- j'" ," ".:-" ' ....... -( ." • ' '~ , ,: ~' : ",' u ~, ,I~' '.:' :~,~~ , ',,'." I'-":"'~J '"':.J",

esno .. Verti carm talasje iaeaina tehrnka jer kommnuje citanje unapre

iii d' d 'W ~I r"ii k .~ 'ii, _1p· I .' b h .. . ') iii 1 unazaa;« opustajuci ta code I rnaksima nu upotrebu ,OflZO·· ta nog 1

vertikalnog perifemog vida.

Drugi ~:l!Jg". sm .. ' e" "t< ~ 'I"~'-~e·~· ·Jtu-~,cr.lo,,~H,~ 'IJ";:~'

Ir' • : . :11 !1iJ!'~r.'.:"l-· '. ,"'~ ,li r'~.,. &;'_'_lU.~lrl!'L " j~ll

97

VIII

b

~ .. " ,:~OI .. : •

... Ii • ill I •

"," ..... .!.! ..

I 1'1 'I I I • i'i 0I.

a

-

..

!i Ii! ...... II Iii. !i.l!r" I

• r • jP III .. I;: '!, II I" .

• -}j •

;II r ... O'l ~

. '

.. .....

. ~

, . " .

••• ~ ~.- ... ~ ... '-." • !I."

.... ~ ) 1,,-,

Ii -.' ~ ..

I "'iii ..

I ..... ~ ..

; ~~~·I~",,~t-I;..~ .. ~,~~:~ ~.It "~'I·I~ .~ .... 1.111:"

p:i':': r.l't,1 ••• 1

..

• .... r I •• I

~~iIIlP. ~.~!I!!!Ij •• ;t ·~·l~~ ~~ ... ~-::;~ :'I"~

~~,- ... ~ o!- :~ ... ~-..-IJi:1 i'i~ ~ ::.

~~,.~~ .. ~:~~~ ..

~ ',?Il

'. '

S-/·_!!I!k'---: ]" , ]'

",,1,"(1: " , ..

a

iii

SiU'

IJi

...... _ -:.-

. ; ..

, , '

• 'I" I' • , ..

. "

P- tli c. ,eJ}U

,

, ~

... " ~... J. I • go! ..

011 .... J' ... ;11 I I!'I" I). "I .'1 ...

• • 1.. ~ ~

• __ I I ....

~:.. .• : ,;,~ •. ".:-: .. :.,.-t,.,

... , _I ....

-~ ""1'1'1 r r-; I ....... ~ • I

....

"'1', OIl ... •

. ,II 'I !Ii • ~ e, ..

.... '!Ii_I.~r.i"'I!! I .. "_J~~ ;:-'

. .

.. ,' ':-;:Jl."

• r" r Ii ' ..... 'jI"-iP..

O'l:. '; ~ I; . .,!,j" ~ t~ •..... .= .. ~~.: .. ~.~ f!'Sri~ ~-.rJ'r

'--~ .• ~ _1-'I!"'II~---:~1- I ~ •. ~~ ;.III;r~. I'I~I\~I\:V ~ ...... ~~~~ ~

I: !I'

:. 1'_', :i'

.. !11-1: •• ~ It!:

• ._ .. I 1,;'1 .. ~ • '".' t ~

c

Vule cu.desne ,DC;