4H l:iPIS LUDNOsci 1946

Tabl. 3. Miasta. Gminy wiejskie (c. d.).

Ludnosc
-------,-_~ ~-- --,--------
W urieku lat
,
Mias!iI mcz-:
Clllill)l u-iejsk ir- og6~ I ko- poni- , 60
cZH- bl
lr-m .' retu ze] 18-S9 i urie-
ZIll ! 18 cej
I I I
row. K~imO! (dok.) - County Kt;pna (conci.)
GminywiejRl{ie I 2376i 3003 I 204412819\ Tr
Bralin 5379 516 Wi
Doruchow 4903 2288, 2615 1881 2581 441 W
Grabow 5796 27871 B009 2128 3054- 614-
Kt:pno-Poludnie 6441 2949 B492 2325 3441 675
K~pno-P61nce 6518 3058' 3460 24-75 3372 671 M'
I Kobylagorn 6451 29751 3476 2535 3130 786
Laski 5330 2463, 2867 1916 2855 559 Cz
Opat6w 5271 2''''12872 1860 2846 565 Ko
Ost rzeszow (l585 3036 3549 2464 3335 786 K
Perzow 5357 2397 2960 2235 2603 516 S
Podza.mcze 5588 2525 3063 2148, 2831 609 Wi
Rychtal 4M2 2038 2504 16951 2385 462 G
I'IIW. Kolo - County Kola .Eo
Bu
Miasia 262811186\1442 Cz
Dlj,bie 9251 1442 261 Ka
Klocb\\"l 4062 1886/ ,2176 1542' 2126 394 Ko
Koln 9720 4343i 5377 3220 5634 866 Kr
1 Ra
G III i n y \\- i " j S 1{ ie Sm
Budzisluw 4242 1944, 2298 1655 2253 334 Wi
Chelmno 5063 2465 2598 1894- 2730 439
Czolowo 6247 2!)6B 3281 2479 3271 497 Po
Drzewce (j002 3081 3521 2543 3521 538
Izbica 11337 5262 6075 4562 5862 913 M'
Karszew 3506 170!J 1857 1397 1896 273 Kr
Klodawa 4585 2260 2325 1834- 2400 351 Ze
Koscielev 6891 3225 3666 2559 3662 670
Krzykosy 6375 3027 334-8 2492 3297 586 G
Luootyn 10564 4968 5596 4298 5448 818 Bo
80111polno 11520 529H 6236 4539 6102 888 By
DIl-
Pnw. Konln - Cmlllty KOllin G6
Miasla I 782\' 987 6211 Ko
Ko
Golina 176!l 960 188 Kr,
Kleczew 2336 1092 1244- 867 1239 230 Ni
Konin 11197 4939 6258 39261 6393 878 To
Pyzdry 3868 16901 2178 1276, 2134 458 W
Rvchwal 15631 706, 857 558 836 169
Slupca 513;1 23471 2786 1838' 2848 447
slestn 2167 996 1171 794 1174 199
Zag-or6w 3034 1356 1678 1110 1605 319 M'
1 Ko
Gminy w i e j s k i e Ko
Brzezno 6283 2930 3353 244-8 3314 521 Kr
Ciazen 4986 2368 2618 1817 2727 442 PO'
Dabroszyn 8388' 3858 453u 3394 4191 803 Su
Dlusk 6025 2745 3280 2240 3191 594 Zd
Golina 5507 2512 2995 2135 2887 4-85
Goslawice 11204 5332 5872 4415 5925 864 G
Grodziec 7345 3387 3958 3014 3689 64-2 DO'
Kazimierz Bislmpi 9632 4565 5067 4013 4777 842 KO'
Kleezew 4363 2032 2331 1828 2215 320 KD
Kramsk 4399 2065 2334 1744 2313 342 Kr
Li}dek 6000 2808 3192 2205 3234 561 Li
M1O'dojewo 5542 2606 2936 2201 2876 4-65 PO'
Olesnica 3980 1833 2147 1523 204-3 414 RD
Ostrowite 4531 2171 2360 1850 23141 367 Zd
Piotrkowiee 3459 1572 1887 1395 17981 266
Rzg6w 8204 3829 4375 3314 4174 716
Slmlska Wies 6508 2980 3528 2771 ,3260 477 M
Sla woszewek 5470 2538 2932 2250 2816 404- 4e
Stare Miasto 6690 3195 3495j2571 3531 588 Osi
Szymanowice 3792 1774-, 2018 1502 1954, 386 Ry t HI a g u. G111iazdkq C') oznerzono ztemle o dzpskaue.

Miasta Grninu uriejskie

ui uiieku lat

I 238011048' 1332

110800147071 .. 6093 1498 670, 828

3566 1558! 2008 1514 697 817

4564 207612488

'4108 1939 2169 5933 2768 3165 6420 3014 3406 8288 3845 444-3 9799 4566 5233 4115 1881 2234 6111 2865 3246 4362 2033 2~29

877 399 478 3121
407 254- . .153 99
1362 667 695 489
604 314 290 225
619 295 324 183
531 248 283 190
1706 849 857 613
1543 7191 824 584
516 2881 228 161
1131 526, 605 466 ko- poni-I I 60

btetp zej i 18-S9 i uiie-

18: I ce]

I

mezCZ!)ini

Pow. Konln lj,bczyn

lcza G6ra ysokie

ogolern

(dok.) - County Konin (eoncl.)

1 505712255' 2802121051 2499 5916 2858,' 3058 23931 3096 . 3126 14-60 1666 1181 1626,

Pow. Kos{'ian - Countn) Kosciiuc

lasta empiil scian rzywiil migtel elichowo

mi n y wiejskie [anowo Stare

cz

empiri

mieniec

scian

z.ywifi

cot

igiel

elichowo

752113521 276 360816150 1042 418 853 227 1206 1988'1 372 4761 84-3 195

1722 2443 399 1507 2152 449 2169 3096 668 2345 3367 708 3146 4350 792 3587 50581 1154- 16091 21201 386 22491 3196 eee 14-91 2332 539

453 427 319

w. KrOSIl() Odrzatiskie * - County Krosno Odrzanskie *

La s t a I I

osno Odrzanskie 224-4 1216 1028 5961 1579 69

msz 2698 1278 1420 806r 1773: 119

i

minywiejskie browice

tnica

bie

rzno rczycow

serz

OSIlO Odrzanskie etkowice

porow

ezyska

POIW. Kro1Joszyn - County Krotoszu):

lasta bylin zrmn otoszyn gorzela lmlerzyce uny

m i n y wiejskie brzyca

bylin

zmin

otoszyn

gota

gorzela

zdrazew

uny

841 18

90 36 31 22 97 90 24 78

481 290 783 343 405 319 996 869 331 587

SZIlO'

Pow. Le-szno - County Leszno

2082~ 92821.'11538 6199112951 1323 589: 734 4391 721 1727 805: 922 581 942

iasta

ieczna dzyna

2464 1099\ 1365 90811323 233
5559 2467 3092 1934\3040 585
13748 6123 7625 4740 7750 1258
1415 662 753 465 784 166
2060 926 1134 647\1137 276
2555 1146 1409 892 1375 288
6117 2855 3262 2171 3277 669
4086' 1908 2178 1537 2129 420
6840! 31841 3656 2493, 3635 712
10158 477015388 3561! 5398 1199
3898 1837 2061 14511 20331 414
3838 180912029 1374121081 356
5285 2470 2815 1872 28271 586
2537 1202 1335 906 1319: 312 1670 163 204

Miasta Gminp wiejskie

ogoIern

GMIN':\':

Tabl. 3. Miasta. Gminy wiejskie (c. d.).

.. _ .. _-_--_---

49

Ludnosc Ludnosc

i w wieku lat

I -.---~------

mez-

ko- poni- 60

CZ!)- I. ..

, . 'I bletg zej 18-59 i uiie-

zm 18

I cej

I [

Pow, Leszno (dok.) - County Leszno (concl.)

Gminywiejskie I' [

Brenno 2521 1145i 1376 919 1298

Krzemieniewo 63M; 2975 3373 2317 3375

Llpnc) 3544 1658 1886 1214 1974

Osieczna 520E 2440 2765 1921 2726

Rydzyna 3526 1663 1863 1310 190!)

swieclechowa 563t 2673 29571 2070 3066

Wloszakowice 523b 2385 2853 1787 2854,

Pow. Mi()dzychod - County Mi<:dzych6d

Miasta. I 1 1

I Miedzychod 4632 21291[ 2503 l458 2815

Sierak6w 2782 1109 1673 957 1531

Gminywiejskie I

Chrzypsko Wielkie 3297 1530 1767 1148 1790

Kwilcz 4567 2058 2509 1677i 2435

Lowyn 3577 1620111957 12161 1934

Miedzychod 379611787 2009 135211 2029'

Sierakow 3110 13991 1711 lOn 1660,

Pow. Mi()dzyrzecz * Miasta

Br6jce Miedzyrzecz 'I'rzclel Zb~szynek

Gminywiejskie Bobowicko

Brojce

Bukowiec

Dabrowka Wielka Goruiisko

Goscikowo

Pieski

Pszczew

Trzciel

Zb~ynek

750 1232 1002 2156

799 986 747

I 1620 1251 1446

- County Mi~dzyrzec,z*

312) 4561 1390i 2767

4771 7011 610[ 1426.

!

297\ 407 489 667

402[ 550 785 1194

3211 414 385 539 305 387 544 847 503 678 569 781

807 4385 1239 2091

410 1943 544 1114

397 2442 695 977

362 388 595 637 480 522

100811148 367 432 478) 508 350, 397

6861' 934 620 631 668 778

1-U a s t a Mogilno Pakosc Strzelno Trzemeszno

Pow. Mogilno - County Mogilno

I !

2318 2875 1789' 2908' 1494! 1857 1183: 18011 23321, 2932 1916: 2803 2052 2727 1672125101

3179\ 368912643, 357811 2526 2773 2102 2774 277311 3276 2250' 3190: 2346, 2732 1936 26601 3620: 4252 2943' 41521 27341 3324 2323 32081 2659, 3012 2072 3031

Gminywiejskie G()bice

Mogilno_ Wsch6d Mogilno_Zach6d Pakosc Strzelno-Poludnie Strzelno_P6lnoc Trzemeszno

Po.w.

Miasta Buk

Grodzisk Lw6wek Nowy 'I'omysl Opalenica Zbq.szyii

5193 3351 5264 4779

6868 5299 6049 5078 7872 6058 5671

Nowy Tomysl - County Nowy Tomyil 32131145511758 11311 17401 6015 2634, 3381 20271 33801 2262 1003, 1259 78011 1212 2700 1236 1464 881 1641 4366 1938, 2428 15001 2452

4042 1828, 2214 1208, 2400

1) wag a. Guiiezdka ("] oznarzono ziemie odzpskene.

Sl81YSlyk8 Polski. seria D. zesz , 1.

Miasta GllIing uicjskie

U1 uIcku lat

rnez- ko- poni-) I 60

CZ!)- bietg :i.ej' I8-59i uie-

zni I I

18 I cej

1

opoIe m

Pow. Nowy Tomysl (dok.) County Nowy Tomylil (concl.)

Gminy w i e j s k i e I

Buk 491)3 22rJI 2702 1753. 2670

Granowo 3526 [(l()2 1924 12821' 1883

Grodzisk 5686 2649 3037 2100 2914

Kuslin 5826 2611 3215 2117 3095

Lw6wek 8474 3875 45H913053 44901

Miedzichowo 3022 1434 1588 1101 IG97

Nowy T'omysl 90!l4 425U 4844 3293 4!l31

Opalemca 5!H)7 2771 3226 21431 314!l

Zbl!szyii 55501 253(j 30141 1738 3113,

304 656 356 558 307 49-1 597

359 2D4 Miasta

Murowana Go slina 359 Oborniki

455 Rogozno

427 415 353

Pow. Obor nikl - County Obornilci

39 228 61

Gminy wiejskie Murowana Ooslina I ObomikLPoludnie

Obornikt-Poln oc I

Rogozno

Ryczywol

2398 10fi91132!l1 8741 12711 52GG 23tH\ ~875 17~~, 30~8! 5536 244813088 18003\ 30v61

50401 2351, 2(i8!J 19G4', 2649 !J102 4Hi8) 4!l.'34 3359' 4803; 6248 2968; 3280 2215 3397 5319124821 283711!l761 2837 50ii4 23661 2688 18031 2774

Pow. Ostrow - Couniu Ostnlw

Miasta 55 Mikstat Odolan6w Ostrow Raszkow

46 76 50

177 64 62 55

229 70 96

Gminy wiejskie Biniew

Czarnylas

Czekan6w

Daniszyn

Mikstat

Odolanow Przygodzice

Rasz kow Sieroszewice Skaimierzyce Nowe Sosme

Wysocko Wielkie

496 367 545 597

14515 U6H I 786 2339 1089 1250 30808137G8117050 137G (l3B: 742

I

4107 19281 2179 1419 2240

5913 270913204 2346 2831 40721 1891 21811 1566 2096 5618 2G84 30B4 2015. 3005 4825 2212! 2613 1725 2523 5969 272813241 2224 3093 5210 2413 2797 1!l08 2769 Mi57 2172 2485 1622. 25291 6831 31991 3632 2451' 3627 8717 3981, 4736 2967 4936'1 5373 2353! 3020 2014 26471 4322 2045. 2277 1548 232B;

521 753i 773 1322 9ii60 18798 442 766

Pow. Pila'" - County Pila *

3299 1703 1596 98012179

10671 5118 5553 3304 6675 4482 1954 2528 1441i 2697

I

1244\ 1471i 909 1278. 1017 1298, 681' 927 934 1142i 159 2211 259 300, 1139 1500: 821 1155\

647 423 609 482 777 527 568

Miasta Krzyz Pila Trzcianka

Gminy wiejskie Biala

Dzierzezno Wielkie .Jedrzejewo

Krzyz

Kuznica Czarnkowska Kuznica zellchowska Niekursko

Siedlisko

Wielen - P6lnoc

342 608 270 178 414 434

1285 1662 1016 1568 1183 1470

834 913 964 1399 204 277

2741 380

1283 1<H5

984 1170

2947 2584 2653 1747 2363

481 654 2898 2154

570 361 672 614 931 224 870 705 699

253 457 627

437 940 636 506 477

181 244 2450 167

4481

736 410 5U8 577 652 533 506 753 814 712 451

140 692 344

232 3n7 338 139 287 101

95 259 178

Og6lem

l\liarsto Poznan - Poznan city 126797811193221148656172520: 172312,23146

50

-- -------- _--_--------_------

Tabl. 3. Miasta. Gminy wiejskie (c. d.].

Ludnosc
--
10 uiie
!
Miasta ll1~z-1 ko-
Crunu; uiiejskie- ogo- ; poni-
lem eZ!}'-1 bretu zej 18
zm 18
,
Pow. Poznan _ Countst Poznan
Miasta
Pobiedzislm 3615 1595/2020 1301 1
St~szew 2824 1237 1587 1024 1
Swarzedz 5764 2626 3138 2091 3
Gminy wiejskie
Czerwona k 5822 2694 3128 2116 3
Dopiewo 9218 4326 4892 3487 4
Piatkowo 4806 2319 2487 1724 2
Polskawies 5022 2258 2764 1944 2
Puszczykowo 5683 2533 3150 2058 3
I Rokietnica 4566 2127 2439 1657 2
StI;;szew I 8898 41271 4771 3157/ 4
Swa.rzedz 3671 172911942 1371 1
Tarnowo Podgrnne I 5467 2580 2887 ~0931 ~
zabtkowo 9400 40441 5056 ;l308~ ;) Puw. I~awi'('z - COIl_ntll Rouic :

Miasta Bojano\vo

.Jut rosin Miejska Gorka Rawicz Sarnowa

Gminy w i e j s k l e Bojanowo

Chojno

Jutrosin

Miejska G6rka Rawicz

1fJ441 922 13891 646 2635 1216 90G3 401G 1381 611

4463 5472 G034 5885 5100

1022 G34 1 743 481 7 1419 920 14 5047 2839 54 770 509 7

i

2154 23m) 15391 20 2591 i 288111809 29 2822: 3212 21631 32 27421 3143( 2lO8' 30 2352 2748 1696. 28

PO\l". I:Z0pin 1, - County Rzcpin. *

Miasta Ctbin ka Gorzyca Osno Rzepin Slubice

Gminy w i e j s k i e Bia lkow

Boczriw

Czarn6w

G4dk6w

Kowa16w

Maczk6w

Polecko

zabice

zedow

10251

182

11941 1543

IG89

4121

611 1 451\ 6 4Gl 9 51G 1

4241

72'

572\ 731

770'

3591/ 501

225; 4631

6401

48

502i 318, 208,

G01 110 622 812 919

420 339
495 384
234 174
427 377
699 554
65 38
467 376
391 313
187 147 779 996 459 890

1339 113 96ll 709 395

Pow. Skwierzyna ~ - County Skioierzuna

Miasto

Skwierzyna ,

Gminy w i e j s k i e Bledzewo KrobieIewko Przytoczno Skwierzyna

826118

I

752[- 11 311 3 8101' 10 598, 7

1!l75 784 1998 1405

I

1289i 1533

I

i 1

956' 1019 372 412

9381.1 10601 686 719

t' U1 a gil. Cuunzdku t*) ozu ar-zono xtemie odzuskene.

SPIS LUDNOSCI 1946

-
Ludnosc
-- --_._----_._-- ,~. -.~- -------,. __ ._._ .•.. ---
ku lat u: uiieku lat
I
Miasta mez- ko- ' 60
60 og6- poni-
-59 i uiie- Gminy unejskie lern ez!}- bietp ze] 18-5+ wi?-
zni
cej 18 I cej
Pow. Sh'zl.'ke Krajenskie ~t - County Strzelce Kraj.-tO
9211 Miasta 6051 6171
393 Dobiegniewo 1222 456 726 40
5581 242 Drezdenko 1908 884, 10241 663 1175 70
188 485 Strzelce Krajenskie 1552 7601 792 507 974 71
i
Gminy wiejskie 430i 448
148 558 Bobrowka 878 338 4991 41
777 954 Chocim 1424 6811 743 514 836' 74
629 453 Drezdenko 1243 616 627 4151 7711 57
96 482 Goszczanowo 1576 756 820 645 8491 82
101 524 Gorki 1484 723 761 603-1 779 102
08 501 KUl1OWO Stare 3594 1665 1929 1432 19321 2301
701 1040 Lubicz 974 478 496 354 5881 32
97 303 Mlerzecin 434 212 222 153 270 11
43 531 Niegoslaw 2517 1190 1327 1007 13991 111
14 678 Ogrody 677 323 354 237 400 40
Slon6w 766 380 386 303 428[ 3li
'I'rzebieszow 3014 1453 1561 1181 1700 133
Zwierzyn I 2766 1352, 1414 1144 lli37 85
I Pow. Sulec.in'~ - County Sulecin. *
140 170
38 170 Miasto ""'I 13211
37 278 I
821 742 Sul~cin 1245 8m, 15661 143
21! 148 I
Gminy w l e j s k i e
Kolczyn 920 430i 490 3131 5481 59
coo: 424 Krzyszczyce 1450 7131 737 5731 787 90
'>8' 735 Lubniewica 1290 5921 698 4451 7571 88
061 665 Lubomlerzyce 1302 602 700 463! 763 76
I Lag6w 1089 5291 560 4001 6311 58
961 681 2601
06i 598 Slonsk 670 3331 337 383/ 27
Suleein 1192 5601 632 501! 636 55
Toruil Lubuski 1322 656: 666 4871 747 88
Wielowies I 1741 8151 926 619! 100ii, 117
Pow. Sza:me,tuly - Couniu Szamoiulu I
"5421 71
19i 2 Miasta 5251
61' 82 Ostrorcg 1170 645 401' 631 138
65 117 Pniewy 3195 1434 1761 111111735 349
122, 51 SzamotuIY 8780 3964 4816 2944 4970 866
1 Wronki 4051 i779 2272 1400, 2256 395
I
I
951 45 Gminy w i e j s k i e 2549: 2948119651 2937
41! 71 Duszniki M97 595
56 29 Grzebienisko 1 4161 1905 2256 148312232 446
64: 49 Kazmierz 4657 2120 2537 1738 2472: 447
071 78 Obrzycko 4853 2183 2670 1649125871 617
70 5 Ostror6g 3209 1482 1727 1085 1752 372
~~I 52 Otorowo 4561 2024 2537 16621 2395 504
41 Pniewy 4053 1832 2221 14351 2212 406
36 12 Szamotuly 4480 2020 2460 1568i 2486 426
Wronki 3939 1809 2130 131512154 470
Wroblewo 3386 1588 1798 1266 1785 335
*
Pow. srem - County Srern
11 185
Miasta
Dolsk 1656 724; 932 637 821i 198
18 105 Kornik 3785 1596; 2189 1321119921 472
93 80 Ksi4z 1699 741! 958 594 941 161
28 160 Mosina 5192 2290 2902 1854) 2907: 431
301 77 srem 8308 3649 4659 2949! 45071 852 5 4

9 8 4

3 5 2 4 7

5 3 2

GMINY

Tabl, 3. Miasta. Gminy wiejskie (c. d.].

51

------------~-----------------~----------~----------------~

Ludnosc

Miasta Gminp wiejskie

Miasta Gmill).! u-iejskie

ogolern

w wieku lat

------_ .. _--

mez- 1

ko- poni- 60

czp-

bietu ze] 18-591'i uiieznt

18 cej

Pow. sroda - County Sroda

3142 135411788 11431 16261 9872 4367 5505 343411 55361 1384 607 777 479 734

II I

14751 2041' 12821 1946~ 1660 23271 1760' 24631 17401 2527 262513988 1421 2134~

39301 1802 2128 3580 1682 1898 4437 2059 2378 4760 2222 2538 4769 22111 2558 7436 3466 3970

I 4003 1840[ 2163

Ludnosc

ogoIern

1 w u:ieku lat

mez- I 1

ko- poni- 60

c~p.- . bietp zej 18-591i u-ie-

zrn j 18 cej

414 352 450 537 502 828 448

Pow, \\'o:sz,tyn - COl/nty Wuis.zt!lll

Miasta Rakoniewice Wolsztyn

Gminy wiejskie Jablonna

Kopanica

Mochy

Rakoniewice

Siedlec

Wolsztyn

Pow. srem (dok.) - County Srem (cone I.}

Gminy wiejskie I

Dolsk 5709 2648 3061 2163 2951

i K6rnik 8470 3976 4494 3028 4560

I Ksil!z 5749 2641 3108 2114 2971

I Mosina 5623 2559 3064 2073 2971

1 srem 9337 4403, 4934 3476 4869

I

I Miasta , Kostrzyn

I sroda

I Zaniemysl

!Gminy wiejskie I Dominowo

I Kleszczewo

[ Kostrzyn

I Krzyk osy

i Nekla

; sroda

Zanlernysl

Pow. \Y:'Xl'orwiec _ County WqgroU'iec
595 Miasta
882 Oolancz I 1382 619 763 528 728 126
664 Skoki 1567 680 887 550 870 147
579 Wl!growiec 10006 4553 5453 3495 5625 886
992
Gminy wiejskie
Damaslawck 7915 3734 4181 2918 4326 671
Oolancz 5862 273(i 3126 2232 30lG 614
873 Miescisko 7038 8238 3800 2758 8558 722
902 Skoki 5219 2420 2799 19fJ9 2676 544
171 Wagrowlec- Poludnie 5798 2781 3017 218713038 573
Wagrowiec.Potnoc 5fJ85 2849 3136 2147 3200 638 Pow, SWlilebod.7Jiin 1< - County Swiebodzin 1<
Miasta 1 2821 I 248! 299i
Lubrza 579 297 32
Sillech6w 3284 15241 1760 11531 19471 184
swtebodam 6144 2774 3370 2133i 36231 388
Gminy wiejskie I
Cigacice 1281 667[ 614 485: 7341 62
Jordanowo 1423 ~~~I 761 5541 775 94
Kije 1305 669 5181 722 65
Krezoty 1315 636 679 5251 700 90
Nowa Wioska 768 375: 393 336 383 49
Olobok 1346 648 698 537 723 86
Rosin 1223 580i 643 5011 642 80
Rzeczyca 989 477 512 417 521 51
Skfj.pe 865 416 449 330 478 57
Smardzewo 1231 6091 622 4891 680 62
SZczMliec 1915 90211013 73911047 129
Trzebiech6w 1984 931 1053 816 1048 120
Wilkowo I 1439 680 759 611 769. 59 Pow. Turek _._ County Turek

18501 855[1' 9951 664, 994: 2128 954 1174! 805' 1121\" 7179 3177, 4002' 2401' 4066 2074 912' 1162 704 1155

7419 350513914 26261 4090 5946 2798' 3148i 223111 3202 8441 40521 4389 3215. 4427 7445 36031. 3842 26951 4087

8687 4211 4476 3231 4739 9192 4442' 4750 3470 4897 5564 26151 2949 20481 2980 7702 368914013 2856'1 4128,

7298 3576 3722 2506 4065 8729 4190 4539 3311 i 4581 8705 4203 4502 3341146301 8303 3949 4354 3233 4362 7676 36501 4026 2995 4022

Miasta DObra Tuliszkow Turek Uniej6w

Gminy wiejskie Bl'udzew

DObra

Dziadowice Goszczan6w Jeziorsko

Kowale Panskie Niewiesz

Ol'zeszk6w

P<;,czniew

Przykona

Swinice

Tuliszk6w Wladyslaw6w

IT ll' • g a. Gu.tazdka CO) oznaczono ziemie edzpskane.

16071 7001 9071 4967 2118' 2849

5211 Hi291:

1749

8a5 2620 1741 2172 3622

24!)6 357 1279 331 8906 928 2407 408 3411 739 4972 1070

4602 2445 7454 4556

1 6322 9664

2182 2420 1092 1353 3880 4074 2139 2417 2897 3425 4452 5212

8941 192 2934 404

1217 57 Hi

261 880

Pow. \Vrzesnia - County lV1'zeinia Miasta Miloslaw Wrzesnia

Gminy wiejskie Borzykowo

:M:iloslaw

St.rzatkowo WrzesntacPoludnte Wrzesnia-Polnoc

1 23111 992 13191 833' 9851 4411 [ 5.440 8255

5344 24921 2852 1912 2888\

5669 2575 3094 21O(j 2957 8351 3902 4449 2!)53 4541 5731 2588 3143 2111i30fi8! 5785 27041 3081 2114 3079

544 606 857 562 592

I

Pew. \\'sr'howa'" - County WschoU'(L'"

Miasta 1

Szllchtyngowa 531 282 249 194 3201 17

Wschowa 4075 1811 2264 1344 2470' 261

Gminy wiejskie ,
192 1736i 1913 I
202 Wscnowa.Poludnts I 3649 1415: i~~ii 213
712 WschowacPolnoc 3262 1577! 1685 13321 209
215
POIW. Zielona Gora « - County Zielona G6ra'"
703 Miasto I 1 4309110519[,
513 Zielona G6ra 15738 7337 8401 910
799 GminywiejSkiel I 1
663 :
717 Czerwinsk 2087 1072 1015 7881 1207, 92
825 Kolsko 2477 1169 1308 943' 1357j 177
536 Olyn 2704 1294 1410 1037\1454, 213
718 Ploty 2222 1080 1142 869 1252 101
727 Radzula 3588 1682 1906 1401\1913 274
837 Rybojady 4368 2<>13 23251169612307 365
734 Swidnica 2629 1279 1350 1038 1451 140
708 Zab61' 1513 6961 8171 552 866 95
659 Zawada 2270 10961 1174 831 1311 128 52

SPIS LUDNOsC! 1946

----- ------------_. ---

Tabl. 3. Miasta. Gminy wiejskie (c. d.),

-
Ludnosc Ludnosc
-_ .. _--_._._ ._--_-_._ •.. _-_ .. _. __ .--- ---_' __ .-.
Ul uiieku lat W uiieku lat
--- -- .-------
Miasta mez- poni-:I I 60 Mlasta rnez-
Gminu uiiejskie ogo- . ko- Gminu uiiejskie og6- ko- poni- 60
CZ!}- CZ!}-
Iem ini bietu ze] i 18-591i UJi~- Iern zni btetp ze] 18-59 i UJi~-
18 i cej 18 cej
i
Pow. 2:nin - County znin I Pow. Dzierio,ni6w * - County Dzierzoni6w'"
Miasta I 126911540 9841 1523 Miasta 17269 6765 1050414340110481
Janowiec 2809 302 Bielawa 2448
znin 5615 2539' 3076 1946 3170 499 Dzierzontow 16646 6710 9930 <41T0223 2007
Niemcza 30751150 1925 1033 1632 410
Gminy w i e j s k i e Gminy wiejskie
Gll-sawa 5287 2427 2860 1895 2850 542
Janowiec 4684 2262 2422 1724 2524 436 Albert6w 393811561 i 2377 1377121451 416
Rogowo 7056 3295 3761 2607 3724 725 Jordan6w 4877 1974 2903 1985 2353 539
zarczyn 3905 1820 2085 1482 2094 329 Lagiewniki 5721 23631 3358 2277 2840 604
znin-wscbod 4971 2308 2663 1905 2581 485 Nowa Wies 4542 1799 2743 1748 2342 452
:2:nin-Zach6d 4575 2116 2459 1701 2478 396 Owiesno 5378 2110 3268 1782 2901 6951
Piotroleeie 9518 3702 5816 2953 5177 1388
WOJ. WROCLAWSKIE" -_ Voiv. Wroclaw'~ Slupica 3389 1403 1986 1283 1707 399
Zag6rze 7083 2632 4451 2310 3650 1123
Pow. Boleslaweee * - County Boleslawiec *
Miasta , Pow. Grog6w * - County Glogow *
Boleslawiec 3145 1285 1860 80811956 381 Miasta
Nowimburk 872 338 534 277 457 138 Bialobrzezie 1181 532 649 364 690 127
Gminy wiejskie ! Glog6w 1681 867 814 363 1091 227
Czarna 5099 2075 3024 174812711 640 Polkowice 646 298 348 207 380 5f!
Gromadczyn 2520 904 1616 863 1275 382 Slawa sll}ska 1602 727 875 534 958 110
Herzogswaldau 2845 1099 1746 1091 14171 337 Gminy wiejskie
Kileszczowa 2123 859 1264 744 1108 271
Kotlicki Trebin 1922 855 1067 664 10161 242 Btafobrzezie 2037 1004 1033 745 1190 102
Krasiewice 2508 1026 1482 922 1307 279 Chwarzyce 4344 2001 2343 1442 2455 447
Niebylczyce 4666 1907 2759 1655 2483 528 Deblna 2111 908 1203 668 1164 279
Oreboszyce 2178 987 1191 681 1277 . 220
Kotla 4513 2142 2371 1698 2487 328
Pow. Brzeg * - County Brzeq » Noskowice 2925 149311432 1018118261 81
Miasta Polkowice 1314 641 673 381 780 153
.1 48041 Slawa Sll}ska . 3852 184212010 1500120901 262
Brzeg 7744 3361 4383 2303 637 Weisholc 1349 661, 688 452 821 76
Lubien 2241 863 1378 760 1196 285
Gminy wiejskie I Pow. G6ra* - County G6ra *
Aleksandrowo 4491 1889 2602 1857 22291 405
Brzezne 3264 136311901 1254 16841 326 Miasta I
Karlowice 3292 1355 1937 1328 1701 263 Czernina 1860 911 949 74311024 93
Konradow 2832 1252 1580 11431 1446. 243 G6ra 3526 1606 1920 1181 2146 199
Lubien 322 136 186 128! 162! 32 Wltsos·z 1084 485 599 414, 612 58
Lubies 5076 2070 3006 2026 2466 584 I
Loz6w 4083 1715 2368 1551 2114 418 Gminy wiejskie
Mlllkoszyce 3189 1325 1864 1279 1603 307 Luborzyca 1018 5031 515 374 582 62
Wielka Nowa Wies 4190 1720 2470 1694 2062 434 Psary 1748 800 948 763 888 97
Starn G6ra 3364 15741 1790 1408 1725 231
Pow. Bystr7Jy(l8. KllJidma'" - WItSOSZ 3278 13661 1912 1388 1673 217
County BUstrzyca Klodzka» Wiel,ki Rudziczyn 2019 979 1040 776 1146 97
Miasta zycz 3506 165811848 1353 1949, 204
Bystrzyca Klod:zl~a 9564 3688 5876 28491 5630 1085
Ll}idek _Z<lr6j 5804 2050 3754 1699' 2988 1117 Pow. Jawor'" - County Jaicor+
Mi~dzy'lesie 4746 1856 2890 1424 2661 661
Miasta
Gminy wiejskie Bolk6w 2818 1090 1728 863 1530 425
Dhizewo 4819 1847 2972 1735 24211 663 Jawor 9690 3872 5818 3169 5392 1129
Domaeakowice 5841 2322 3519 2138 2908 795
Grabowo 3988 1614 2374 1553 1991 444 Gminy wiejskie
LlJ,dek 7050 2887 4163 24661 3695 889 Bo1k6w 6477 2737 3740 2283 3463 731
Mi~dzyg6rze 4585 1779 2806 1666 2283 636 Koczan6w 6374 273713637 2383 3326 665
Mi~dzylesie 12978 5274 7704 4652 6486 1840 Paszowice 5605 2398 3207 2078 2967 560
Stara Bystrzyc'a 5902 2309 3593 2045 3061 796 Piotrowice 3151 1319,1832 1116 1759 276
Staxa Lomnica 6181 2503 3678 2196 3228 757 P.romieniowice 5970 2486 3484 2184 3273 513
Zwir6w 4242 1733 2509 1582 2161 499 8lup Dsierzykra] 4100 16691 2431 1536 2182 382
:t:yOOcin 9131 3475 5656 3322 4725 1084 Wysoka Gora 7421 3181 4240 2686 3901 834 U U1 a g 8, Guiezdke (") 07'.nO(2000 ziemie odznskane.

GMINY

Tabl, 3. Miasta. Gminy wiejskie (c. d.),

53

Miasta Grninp wiejskie

Miasta Gminu u.iejsk ir-

ogolem

Ludnosc

~-I ----~-;k~i~~--

mez- 1

ko- poni- 60

CZ!)- bietu z ej 18-S91i uiieznt

18 cej

1-- -

og6- lem

Ludnosc

---- .-------..,.----.---------.

. I Ul wieku lat

mez-I I

ko- poni- 60

C~!J-I bietu ze] 18-591i !Vie-

W! 18 cej

Pow. Jelenia G6ra'" - County Jelenia Gum '"

Miasta I

Cieplice slQ.skie Zdr6j 12938 5039 7899_

.Ielenia G6ra 390501639622654

Krzyza tka 6923 2719 4204

1

55921 2334' 325811824 3143' 625 933813668 5670 2617 525411' 1467 5930 2459 3471 1707 3427 796 8108 3213 4895 2678 46621 768 6195 2614 3581 2002 3500 69a

10543 412a 6420 2794 6247 1502 5418 23051 3113 172al 2980 71G 8897 36031 5294 27901 5078 1029 6146 24361 3710 18721 3408, 866 7406 2672 4734 1943, 4429, 1034

Pow. Kamienna G6ra'~ - County Kamienrut Gore»

Nriasta 503817716 3aool 7679/" 1775
Karmenna G6ra 12754
Lubawka 6280 2348i 3932 1628 a766 886
Szymrych 2299 851 1448 585 14541 260
Gminy wiejskie 15931
Bledzianowice 3196 1414 1782 1275 328
I Czarnolesie 3989 1681, 2308 1395 21a5, 459
Gortelsaorf 1782 800 982 711 8911 180
Haselbach 2234 936' 1298 753 1257 224
Krasobor 3783 1576 2207 1393 1924 466
Marclszow 4919 2069 2850 1624, 27591 5a6
Michalowlce 4746 200512741 18021 24451 499
Pisareewo 2682 1163 1519 928 1474 280
.R.~banek 4553 19021 2651 1479125481 526
Szymrych 2659 1143 1516 939 1453 2G7 Pow. Klodziko'" - County Klod zl:o '"

Gminy wiejskie Bobrowice

Chojnasty

Grun6w

Janowice Wielkie Kamienica Karpacz

Karpniki

Lomnica Piechowlce Szklarska Poreba

Miasta

Duszniki Zdr6j Gr6dek

Klodzko

Kudowa Zdr6j Lewin

Nowa Ruda Puszczyk6w Zdr6j

Gminywiejskie Duszniki Zdr6j Gl'6dek

Klodzko

LeWin

LUdwikowo

Narozno

Nowa Ruda Puszczyk6w Zdr6j Rankowo

Rucewo

59261 2331 3595 3238 1296 1942 22814 8813 14001 2326 832 1494 1362 499 863 11342 4428 6914

4832 1718 3114

Pow. Lubin 'I' - Couut.u Lubin *

1

2917 7698 2323 9003 25265/ 4782 1890 4083 950

!

18041 a2391 883 1088 17221 428 567414703 2437

699 1390 237 432 703 227 3447 6265 1630 1356! 26701 806

1403' 2071' 441 4541! 729611620 4144' 5844 1421 321814590, 1211 4547 70401 2053

40891639611438 4147 6476 1485

3280 5083 1094 35411 5252111150 1965 2676 533

Miasta Kaczan6w Lubin

Gminy wiejskie Duze Cieczntce . Kaczan6w Wielki Kniaznice

Miloradzice Parchocin

Pucharowo Game' Rudna

Zimna Woda

3915 15681 2347 13457 5453 8004 11409 4666 6743

9019 3547 5472 13640 5514 8126 11923 4905 7018 12108 4906 7202

9457 3735 5722

I 9943 391811 6025 5174 1950 3224

Pow. Kmuc,h6w'l' - County Kozurlouc '" Miasta l{ozuch6w Nowa S61 Nowe Miastec~ko .

I 23851107911306

I 59931 26671 3326 604 283, 321

170 521 61

699 1516 15271' 39451' 175 368

I: U' a g ft. Ounezdke (") oznacz ou i zterntc odzusk ane

1707 704' 1003 1769 8151 954

316 148] 168 3136 129211844 1508 664 844 1535 6751 860 1922 7761 1146 3261 140011861

899 418 481 1004) 450: 554

5791 9181 556 1040,

I

92 195

12a211571 530, 804 543] 838 7211 991

11991' 1693 294 524 346 534

215 1'73

29 333 174 154 210 369

81 124

54 SPIS LUDNoacr 1946

Miast~ Gillin!) unejskie

Tabl, 3. Miasta. Gminy wiejskie (c. d.].

ogoIem

I ~--------~---------------~---------~--------------~

Ludnosc Ludnosc

,--,--~ '-~-- --~--- -- ------,--.--------

llI~z_1 _Ul_Ul~i~ek~u~la_t - Miasta mez- tv Ilwiekullat

ko- poni- 60 G ogo- ko- poni- 60

czg- mlnu uiiejskie czp-

~. biet!) zej 18-59 i uiie- Iern bier!) zej I 18-S9\i uiie-

~ ~

18 cej 18 cej

POIW. Lwowek Sill'ski * - County Luunoek. Slqski *

Miasta Gryiog6ra Lenno

Lw6wek sl:}ski Milosna Spokojna G6ra Wieniec Zdr6j

Gminy wiejskie Biala G6ra

Bozewo

Bystrzyca

Godynisz

J elenia Skala Maciejowce Marynki Rabisz Sob6tka Ubocz

Wilcza G6ra

I 4053 1455 33G4 1695 2399 2994

I

lOGO' 2404 379' 821 8G51 1994 501 943 754 1262 853 1659

1662 604- 1411 654 964 1158

2391

851 1953 1041 1435 1836

2936 1226 1710 1005 1607 5234 2229 3005 1904 2757 6185 2625\ 3560 2059 3323 3922 16561 2266 1467 1988 3364 1461 1903 1065 1840 5192 2195, 2997 1807 2805 4153 1776, 2377 1455 2235 5019 2092 2927 1708 2656 2fl96 1275' 1721 1072 1569 485412040 28141163812572. 1'750 730, 1020 650 8971

Pow. Mili0z'" - County Miliez *

Miasta Milicz Prusnica zmlgrod

G min y w i e-j ski e Frejno

Gat.kowice

Krosnice

Milicz

Prusnica

Sulejewo

zmigrod

zmigl'6dek

2929 1373 1556 1007 17961

505 228 fl.77 171 290, 1881 909 972 679 11881

3162 1494 1668 1305 16881 1924 953 971 778 10431 2611 1258 1353 956 1444 3520 16651 1855 1400 1873 1551 7351 816 589 887 2127 1036, 1091 837 1156

I 2923113381 1585 12111 1460 2344 10731 1271 10071 1173

Miasto Namystow

Pow. Na:mysl6w * - County Namyslow *

Gminy wiejskie

I Bakowice Biestrzykowice Gluszyna Michalkow

Minkowskie Siemisz6w St.rzelce

Wielki Smarch6w "Vilkowa

40,,1 1870 2225 142512443 2337 101211325 9401- 1171 1781 826 955 742 899 2197 10181 11791 8601 1187 148~ 6961' 788 5971 767

607 263 344 254 312 1466 651 815 575 761 3230 140411826: 1329[ 1709 1643 763, 880 6911 842

1 1910 909. 10311 8408 956

Pow. Olesnica, '" - County OZe.s-nica '" Miasta

Bicrut6w Olesnica

Gmlny wiejskie Bierut6w

Celniki Wiclkie Dobroszyce Jankowice

1471 680 791 419 943 4246 2139 2107 1218 2799

368 160 42401' 1936 3615 1658 4104 1897

208 2304 1957 2207

151 200 1831 2149 1461 1919 1688 2156

U wag a. Guiiazdke, (0) oznaczono z1emie odzyskane,

589 255 505 251 383 482

!P0iW. Olesniea '* Olesniczka Przysz6w Sokolowice Wapienice Zakrz6w

(OOk.} -- County Oleenica * (concl.} 4038118781 2160116911 20811 26G 5459 2385 3074 2248, 27271 484

2899 14011 1498112051 1568i 126 47511 2258 2493 1934 25841- 238 3518 1563] 1955 1257 1957 304

Miasto Olawa

P·OIW. Olawa * - County Olawa *

324 573 803 467 459 580 463 655 355 644 203

Gminy wiejskie Byatrowice Domajowice

Jalec

Kur6w

Laskowice Marcinkowice Olszynka

Popowice

Roznan

Wierzbno

126 Mia s t a 44 Strzelin 14 Wiazow

Gminy wiejskie 169 Borow

103 Brusy

211 Ciepierz6w 247 Duzy Borck

75 Gl'iboka 134 Gnojna 252 Kowalow 164 Krzywice

Kunratowice Nowolesie Przeworyn Wawolowice

227 Zielenice

Ii,

6410 2771 3639 1994! 3810!

I !

4327 1873 2454 16721 2241 2830 11651 1665 1163i 13641 2294 1006 12881 866 1198 2621 1178 1443 1089. 1350

~~g~ gg~ i~~~ t~i~1 i~~~

3378 1407 1971 143711620 2736 1160 1576 1135. 1337

I 4043 1677 2366 1679 19761 3023 12411 1782 122114921

I 7334 29261 4408 2598 999 1599

3830 1562 2268 3721 1520 2201 4835 1903 2932 2657 1036 1621 3235 1256 1979 2836 1156 1680 3884 1521 2363 2766 1136 1630 3573 1431 2142 4035 1636 2399 3482 1421 2061 3182 1317 1865 3051 1228 1823

60G

414 303 230 182 37b 277 321 264 31)8 310

2657138871

998112991

158711852 1536 1781 1804 2427 1002 1347 1304 1591 1119 1397 1569 1920 1039 1434 1377 1790 1605 2058 1359 1726 1214 1640 1255 1511

391 404 604 308 340 320 395 293 406 372 397 328 285

P'Q'W. Strzeliin * - County Strzelin ~

7901 301

226 140 150 120

41 130 192 110 136

Pow. Sycow'" - County Syeow'"

5861 259! 327 2181 2991 2108 97711131 6851 12361 1828 sis 1013 6421 998

4252 1888 2364 1717 21801 1904 873 1031 735 972, 2015 962 1053 780110431

1 3256 1393 1863112861' 1661/ 2373 1115 1258 953: 1249[

Pow. Szprotawa s - Counts] Szprouuoa *

Miasta Mledzyborz Sycow Twarda G6ra

Gminy wiejskie Dziadowa Kloda Kuznioa Ciesenska Miedzyborz

Twarda Gora Wojcieszkowice

119 229 Mia s t a Przemkowo Szprotawa

17 260 235 260

Gminy w I e j s k l e Bukowiec

G6rny Lesin

I 9421 413 529 2672 1177 1495

3116 13761 1740 289 136: 153

6f) 18, 188

355 197 192 309 171

260 5521 769 1613

1120i 16151 98 1181

381

130 290

GMINY

55

Ludnosc

Tabl, 3. Miasta. Gminy wiejskie (c. d.].

-.-----,---.~----- ~~ --

I _~llJ w~~~~_~!__

mez- . 1

k o- pom-. 60

czu- ,

zni bietp :i.ej I Ill-59 i uiie-

i III : eel

ogolern

~----------~~------------------~------------~--------------------~

Ludnosc

Miasta Gminu wiejskie

Pow. Szprotawa s

I Harta Malenice Przemkowo

Szprotawa

(dok.) - County Seprouuc« * (concl.) I 2863111921116711 9881 14681 407

7981 393 405 2571 448 93

I 1959 885, 1074, 672',' 1082 205 1511 645 866 507' 816 188

Miasto sroda Sl!}.ska

Pow, srolla sh!.ska + -- Countu S'roriu S/I)"/,'u '.

Gminy wiejskie Bogucice

Bukowa

Kostomloty

Litom

Maloszyn

Niepierzyn Rakuszyce

Wolanin

4301 1 n5\ 2561i 1495 2332 !

,

1

5632 23351 3297 4641 1878 2763 6096 2444 3652 4332 1641 2691 5365 2271 3094 4380 1737 2643 4491 1768 '2723 4831 1992, 2839

, 2212 2752: 1992 21701 2465 3019, 1868 2052 2038 2780 1704 2171' 1928 2141 1915 23!)G

Pow. iilwidnica * - Count i. .':;wir/uic(("

Pow. Trzebniea" - Cuunty T'rzrbnic« *
Miasta
Oborniki sllj.skie 1463 672 791 464 8!,S 101
Trzebnica 3170 1420 1750 892! 1935 343
Gminy wiejskie ,
i
Gielni6w 1522 732 790 546 922 54
Kuznica Polska 3174 1484 1690 IHI8 17881 188
Laka 2076 996 1080 746 12271 103
Oborniki Sllj.skie 2258 1085 1173 820! 13321 106
Skarzyn 2853 13521 1501 1151. 15671 135
Trzebnica 3477 16441 1833 12921 2023, 1(j2
Zawonia 2689 1305 1384 !)4H 1598' 142 Pow. Z<~bko\\'t('e Miasta Kamieniec

R6wne

Srebrna Gora

:'lHasto \\'a!brzy('h * - lVnllJrzych cit!1 ,', Warta

I 72976i31351-1-1625119001 4;'470 849H Zabkowic e Zi~bice

Miasta Frybork Strzegom swidnica

Gminywiejskie Domanice

Godk6w

Jawornik swidnicki Ludwik6w Ma.rcinowice Pszenow

Slotwina

Stanowice

Zar6w

Og61em

607812370\ 3708 16741 3568 7137 2712! 4425 2329 3710

21448 9043 12405 5707.184G8

3870 172512145 14841 2076, 3464 14031 2061 13081 18091 5755 24501 a305 199°1' 3145 7259 2992' 4267 2412 .'3901' ;j867 24071 34£)0 2420: 28a9\ 5135 22611 2874 1\)08: 2803, 7227 2973142541 26.'l71 3872 5937 2438 3499 21001 322+1 5171 2188 2983 1681[ 2982

Pow. \Valhr7.;n·h ,> - C(;llI/,t!l lfullu'zyrli"

Miasta Bialy Kamien Boza G6ra Frydland Solice Zdro] VoT ~gle"'(l

i 18717 7868 10849 5366107571 2594

10862 4396 6466 3331' 5899; 1632 5135 2025 3110 1488 28881 759 10339 4078] 6261 2828, 59801 15:-31 12156 5372: 6784 3381 7118, 1657

I. 11" a IS '1. GU'lazdkQ C·) o maczono z.iemie odzuskane.

- --- ----,--------;-------

III u.iek u lat

mez- I:

CZlJ- ko- ~oIli- ,60

, bietu ze] Ilil-'i9IlVi~-

zni . 'I 1

IH, i i cej

,

Miast« GIllin)! uiiejski«

Pow, \Valbrzycl1 * (dok.j - County Wal/lTzych * (conci.)
Gminy w i e j s k i e , I 1
Dluga H476 B808 G578 2987 4H88! 1501
Dolina 880a 3G02 5201 2868 4755! 1180
,
Frydland :l19H 128-1- 1915 !H9 18181 462
Gierzcze Pust.e 10889 4175' 6714 :1352, .58GH! 1668
Loktetek 8218 3217 5001 2551, 4808[ 1il59
Piastowo 7564 3052 4512 2:-376' 4001/ 11871
Solice Dolne n,l!) 3Ull 4548 2079! 404:11 1017
Zdrojowiec 11;140 4522, 6824 il529' 6092 172fj 474

Pow, \\'olo\\'''' - Cou utt; li/o/6w'"
668 Miasta 8:)11
479 Brzeg Dolny 1:-36il 512 401 709 26:-{
612 Chobien .'3:-J8 146 IH2 lilO Hi5 4:1
412 scmawa 1895 8,m 1062 :)72 107!) 244
547 Uraz 80H :112 4\J4 :-306 404 !){j
505 Winiec I'm4 fj()7 7(i7 4!l9 71:-J 122
422 weio« 2!)02 1'~22 l:)RO (J!)il IG(i61 241
:)20
Gminy xv i e j ,'3 l: i e I
Brzeg Dolny .'WI8 14-211 2017 12,!5 li8.':l 410
Chobion 2(i25 lOH71 1628 !HO 14-46 2(i!)
Chrze iow ,j!)8l 1Gn51 2286 1452 210G 42il
8S(j Mojancirc I GOG7 2481 3G:30 2,l2(i 30G9 682
1098 S(~in:lw~ WfJ2 1(;071 248il 1-1-n:~ 2050 GM)
22R:I Winiec I lIi;;5 Hl66, 268H 18761 2831- 4~!)
VI.'oh',," :-J-17~ lWHI 1!J7-1- 1:1;'21 16H6 424 ;110 '.ii<v,{o ''.'rodaw .. - IVI'Oc/(I/i' cit,lj"

852

620 Ogolem 1170H',6 70+,37 10021!) 37071 11006;) 23520

946

5H8 Pow. "'l'()d,~ \\ ". - CnH II tl/ l+"roc/llIl' *

424 718 (j1i> :)08

Miasta I ,31;'01 J
Brochow IG:n 1:)13 soe zoes 278
Kat.y 21!);11 911 1282 77D 1144 270
Sobotka :'",8H!! 2274 ;J(j2;, 2:~22 283:) 742
!
Gminy w i e j s k r e r ,
Dublany :)342 2380 ,
:-J012 2000 2797: ;)46
Gniechowlce !)O\)2 3Gil9 :)45:1 :Hnli 4590 1011
Katarzyn 108!)9 4A3H GOGO 4010 58141 1075
Kat.y 8141 :-3257 488~ ,!l80 4081 880
Lipa 2211 982 122H 707 12(H.i 288
Smolec mH4 8610 5584 'l273 5022 899
Sobotka 48H7 I9(i5 2902 H)Hl 2838 :)4il
zorawin H389 a804- 5;'8:) :n22 ·F)S' H80 ~htski{''' - CO/Ilitil Z!!ilf;'JU'i(", S/." 2187\ 829 iaos flO!)! 11 ;,f) 27\J :-J388 1500 1888 B62' 2123 :-30:-3 1604 611:) !)85 ss 1 I 80;) 208 2891 108G 1865 867 14-9(j !)28

10127 3725. ()402 29311 581,1 1:182 8184 816!)i 501!) 26851 436R 113(i

Gminy w i o j s hie
Ciepla Woda 4042 1712 2330 1;,:1, 2!:H :il:ll
Czerniowce 4478 181ll, 2G17 IG3G 2-1-08 4:).1
Dztecmorowico 2697 1151 1546 083 1380 :384
Golan6w 6216 8090 812G lim! 3972 41)1
Henrykow :-3652 1492 2HJO 18na 1867 392
Lubniow Ml28 1028 2700 168-1-: 2-1-23 :m 56

SPIS LUDNOaCI 1946

Tab!. 3. Miasta. Gminy wiejskie (c. d.).

~----------~----------------~----------~--------~--------~

Ludnosc

--~~-~ ------~---- ---_

Ludnosc

~~- -~~- -~ --~ ----------

UJ uiieku lat UJ tuieku lat

~--~~~-~-~--~-~~ I

1 Miasta mez- I

ko- poni- 60 ogo- ko- poni-I 60

Grninu wiejskie czu-

bietu ze] Ill-59 i uiie- lem hietu zej 18-59 i uiie-

Ie! zm

III I cej III 1 cej

I--------------~~~~--~--~--~--~-----------~--~--~~--~--~--I

Miasta Gmin!) uiiejskie

IIlf;Zczuzni

POIW. Z!!bkowi!ce ·SI. * (dok.).-County ZqbTcowiee sl. ·(cond.!

Manfredowice Miedzypolo Procany Przylek Rokitnice'

I Rudzienice Rychnow Strankowa Gorria Zadziele

Of~6- Iern

2299 2147 1360 1344 2011 V)()6 145G 1024 2B74

3118 2774 2070 1954 289"4 216,1 2040 1242 3590

6184 25891 3595 5499 2286 3213 B84G 1568 2278 37G1 1499 2262 55!7 2261 B28fi 42K() 181112'16.9 3962 160+ 2358 2555 10681 1487 6712 2825, :3887

Pow. Zgorzele(~ * - County Zgorzclee ¥

Miasta Rychwald Zgorzelec

Gminy wiejskie Dlugoj6w

Kalawsk Krolewszezyzna Pieilsk

Rusz6w

Rychwald

Zgorzelec

2851 1322 1529 5261 2248 3013

974 15H7 1(l55 481 210 ~ 6()0

21HG

1220 2005 2134

577 230 748

2824

646' U)53 135113467

G09 13W

1204: 2091 988 2474 299'1 688 125 261 3571 891

1606', 2HOI

\

Pow. Zlotoryja ¥ - County Zlotoryjn *

Miasta Chojnow Szun6w Zlotoryja

Gminy w i e j s k I e Adelin

Chojnow

Krybra

Nowy Kosei61 Pielgrzymowiee Stalowa Wola. Straupitz Szun6w Zlotoryja

2194 3602 3789 1058

440 1408 5020

I 5467 221913248 16H3' 301 B 12;")3 ;")24 729 351 66+ 4613 20011 2612 1312 2748

4G49 19201 272Hl1782 23331 36321' 1577 2055 1368 1912 2911 1190 1721 '1092 1487 3781 1564 2217 1287 2099, 7237 2954 4283 2840 3668i 3913 1624 2289 131H 2156 2H41 1211 1730 1131 1534' 8372 3653 4719 2817 4564 1124 494 630 458, 563,

Miasto zagail

Pow. zagari * - County Zag an ¥

Gminy wiejskie Brzeznica

Cis6w

Dittersbach

T'wa

Jelenin

Konin

I 'I'wardowlce

Miasta

Barse

Brody

Goclaw

Krzystkowice

Traby

zary

I 4359 2090 2269

722 9431 135 lG9 482' 516 704 HOI sn 1273 327 408

Pow. zal'Y * - County Zary *

16651 304 998 j(105 2184 7il5

1109 484 625 3G9,

110 186 1180 213 260 6109

621 48

92 94

5051 675 1121 101 114 146

25341 3575

L1 wag a. Guiiezdka (*) oznaczonc ziemie odzgskane.

912' I

,

637'

1081 353

483

8511 255

271 45' 354 47 64 1460

80 3

132 9

719 107 148 18 161 35

3991) 658

Pow. zary't (dok.) - County tary * (conci.)

WOJ. SL~SKIE - Voiv. Slqsk

707 G min y w i e j ski e 578 Balk6w

410 Benawa

463 Gora Jeczmtenna 642 Grab6w

51') 1 Hrabiny

466 Kunice

28H Leszczyna

748 Lubanice

Laz6w Marc6w Nabloeie Przew6z

252 Teplice 443 Zablonie

Izorawek

176

307

327

71

54 160 G13

2273 1298 1261 1152

909

1 1258 1536 1864 2940

932 659 5401

11211 692

855

99811275 63B1! 6G5 552 709 514 638 3451 564 4H5 763 6561 880 79711067

1319 1621 400, 532 290 369 268 2721

501 6201 328 364

4031 452

Miasta Bedzin Czeladz

Dabrowa Gornieza

I

27754 1241415340 16624 7552 9072 28070 12537 15533

Gminy w i e j s k l e Bobrowniki

Golon6g

Grodziec

Lagisza

Losien

7()1 2B8 553

Niwk.a

5Bi Olkusko Siewie'rska 3:12

3132 395 729 4:38

276 9Hl 103 Og61em

Ozarowice Zag6rze Zlfbkowice

14281 6622 7659 7784 3493 4291 8071 3769\ 4302 92H31 4269, 5024 5539 2556: 2983 8551 4008 4543

2351810611112907 5697 2638 3059 120i2 5539 i 6503 9340 4370) 4970

858111721 4501 68H, 437 6841

446 56611 4051 413 3631. 6421 506 831 6531 10031 940 1665! 261 528: 275 3551 108 3601 3681 677 201 473 2501 5381

243 159 140 140

91 253 199 208 335 143

291

72 76 18 67

I I

863617135i 1983 47801041911425 8198 17483 2389

43991867211 1210 2587 4580 617 2452 50161 603 3220 5394 67H 1948 3073, 518 2785 51641 602 74291141101 197H 2076, 3100. 521 3804' 7329' 909 31671 5389) 784

Mi!IJsto Bielsko - Bielsko city

1 257251105971150281 7382:163491 1994

339 Mias to Strumieti

Pow, BieISlko - County Bielsko

3108

862 16(l

164 32

581' 64

984! 138

11281 205 387 93

080 160

Gminy wiejskie Bystra

Chybie Czechowice-Dziedzice Grodziec

Jaworze Ml~dzyrzecze G6rne Mikuszowice

Rudzica

Stare Bie:isko Strumieti Zabrzeg

829i 164

I

802 388 414 246 5191 37

6506 2934 3572 2555 3378. 573

16311 7627 8684 56111 9428\1272 2474 1069 1405 1066 1194, 214 6871 2H09 3962 2647 36131 611 2115 963 1152 814 10731 228 6327 2665 3662 2149 35891 589 2923 1353 1570 1163 1477 283 5365 2338 3027 19911 2903 471 3156 1416 1740 1233 164511 277 5215 2338i 2877 20811 2677 458

1557

683 874 564

Ogolem

Miast~ By tom ." - By tom city ¥

1 93179138025!55154130352154231 i 8596

GMINY

Miasta Gming wiejskie

Tabl, 3. Miasta. Gminywiejskie (c. d-],

ogoIern

57

----------~------'~--------r_--------~----~~~----I

Ludnosc Ludn osc

-----1- ~--~----- .-_ -- I UJ wieku lat

mez- w IWieku\ lat__ Miasta mez-I -~, --- I----~--

I ko- poni-' [60 0[1;6-" ko- POJ1l- 60

czg Gminu unejskte (ZH-

"'ni- 'I hie!g zej 118-59:i u.ie- Ie m '" hie!!! ze] 18-591i une-

"I Zlll 18 ce]

18 1 ,cej i

Pow. By tom * - County By tom *

Gminy wiejskie Bobrek

Chruszcz6w Miechowice

Miedary

Mikulczyce

Rokitnica Stolarzowice Wieszowa Zbroslawtce

Ii,

17993 7442110551 7351 9155[ 1487 '5701 2241 3460 2388 2784 529 12672 5032 7640 5414 6014 1244

1720 674 1046 765 783 172

17647 6744!109031 7227 8467 H)53 7833 3223 4610 3649 3674 510 6735 2632 4103 3379.1 2891 465 4900 1970 2930 2037 2339 524

1 2340 905 1435 1050, 1036 254

Ogolem

Mi.a.sto Chorz6w - Chore/no city

Miasta Baworow 111067514815116252413636663303111006 Glubczyce

Kietrz

Pow. Cteszyn - County Cieszyn

1\'[iasta Cieszyn Skocz6w

Gminy wiejskie Brenna

Debowiec

Golesz6w

G6rki Wielkie Hazlach

Ist.ebna

Jaworzynka Koniak6w

KJI1czyce Wieikie Ogrodzona

Pastwiska Pogwizd6w

Pruchna

Puiic6w

Skocz6w

Ust.ron

Wisla

Zebrzydowice

165361696219574 4805\99251 448011921 2559 1597/24231

3533 1577 1956 1559, 1677 2597 117911418 984' 1344 6767 2986 3781 2594' 3500 2064 914 1150 947i 944 2218 991 1227 806 1179 3026 133411692 12M, 1489 1839 836: 1003 738 939 1489 661[ 828 633i 717 1785 832'1 953 5901 972 1943 857 1086 791 997 1638 729, 909 575 905 2936 1389'1· 1547 10131 1661 1589 701 888 618 843 2258 1024' 12341 8551 1180 6873 29981 3875 2751! 3447 7068 3114\ 3954125001 3800 7434 3300: 4134 30621 38281 4932 2172, 2760 1689\ 2781

Miasto Dobrodzien

Pow. Dobrodzien * - County Dobrodzien *

Gminy wiejskie Ciasno

Lagiewniki Male Sierak6w

Szemrowjce

127811635: 1409 13771 2224 21311 12321 1272 18111 1582:

Pow. Katowi{'e - County Katowice

i

1370: 1907

1275/1824 19801' 2830 1184 1604 1552, 2164

Pow. Gliwice* (dok.) - County Gliwice * (concl.)

Lubie 3294 13281 1966 1433\ 1498 363

Ostropa 7364 228:~96~i 4395, ?'40 3601; 3098 665

Plawniowice 6359j ~ u 2837: 2820 702

Rudziniec 5322 22021 3120 2584 2272 466

Sosnicowice 4482 1722 2760 20131 1958 511

swibie 2894 1118 1776 1288 1315 291

Toszek 5597 2249 3348 2497/ 2571 !)29

Tworog 5932 2402 3530 26!)1, 2645 626

Wielowies 3530 1427 210a 1!)60, 1630 340

Pow. Glubczyce ~ - Count II Giubczuce *

i

122:i, 1820

151W 319G 1776 2382

!

I

1 1

5707 220HI' 34!)8 2215\ 28721 4813 1738 3075 1680 2461! 7531)1 2807\ 4642 2826; 38431 5670 2147: 3523 2236 27.'1.'1 5687 2396: 3291 2145 2957' 5440 2409 3040 2179 2712 4634 17761 285811602 2361 4!i3!) Hi32 21)07 1683 2224 4045 1456 2(81)11480 1988 4954 1797 B157 1834 2442

3277

3099 4810 2788 3716

3345 1415 19.'10 5020 2303 2717 4079 183ii 2844

1800 460

Gminy wiejskie Baworow

Branice

Glubczyce

Kiet.rz

Klisino

Lysocice

Mokre

Pilszcz

Wladzienin

Zubrzyce

207 269 67.'1 173 233 287 162 139 223 155 158 262 128 223 675 768 344 462

Pow. Grodkow * - County Grodlc/nc »

I 205B 1442: 1511 3075 1276: 1799

I 823 !)44

1

:M:asta Grodk6w Otrnuchow

Gminy wiejskie Andrzejow

Grodk6w

Kamiennik

Kopice

Ksiazyce

Kubinow

Maciejowice Otmuch6w

1419 1622 1006: 1308 23~?: 302~!

101,31111:)1 1402 163811. 1783, 2471 157612383: 1661 20661

3403 1429 IH74 253iil 10(n 1468 6128 24231 3705 2404 1)791 1425 3231 1387 1844 4544 1994 2550 4282 1834 2448

I 4147 1706 2381

364

Mi:a.sto Katowice - Katowice city

313 455 284 323

Ogolem

1128290 56693i71597'377!J4 809711 9525

Miasta I i I

Myslowice 23786 10508i 18278 864813299

Siemianowice staskis 3270814521 i.18187 10525118950

Gminy wiejskie I c

Bangow 929 4301 499 320 531

Bielszowice 13240 60431 7197 47731 7185:

Brzezinka 6447 2852 85!l5 2437: 3393,

Bykowina 2622 1141: 1481 9791 1396

Chropaczow 10216 4652\ 5564 3765i 5629

Dabrowka Mala 9107 3965; 5142 3291; 4940

Godula 7721 3455: 4266 30401 4059

Halemba 4657 2098 2559 1795; 2505

Jan6w 15003 6845, 8158 .19251 8517

Kochlowic€ 12977 G856; 7121 !iG08: 6953

Og6lem

Mia:sto Gliwice * - Gluoice ci.ty'"

I 9598013902515635513135855734 8888

Pow. Gliwice * - County Gliicic« *

Miasta I 27361 40351 2741[ 3239i
Pyskowice 1 6771 791
Toszek 2620 1000; 1620 10791 12601 281
Gminy w i e j s k i e r : I
Bojk6w 804:5 3343; 4702 3436 38191 790
Kamieniec 6140 2559 3581 2716 28611 563
Lab~dy 12219 4686/ 7533 55361 55601 1123 I' U' a g d. Ounezdke (.) oeneczono ziemie odzpskane.

:3.021

:311

fi21

I

620 672 870 701 iiBfi 558 fi81 (j:32 577 678

1863 267 1706, 425

362 221 733 216 1H1 290 373 420

1~39 3283

78

1282 617 247 822 876 622 357

1561 1016

58

SPIS LUDNOaCI 1946

Tabl, 3. Miasta. Gminy wiejskie (c. d.].

~----------~--------------------~----.--------~------------------~

Ludnosc Ludnosc

Miastn Gminjj uiir-jsk ic

mez-

koczy- .

zni bieru

IV uiieku lat

poni-I--~--~-;

zej (18-59 i uiie-

18 cej

1

Pow. Katowice (dok.) - County Katowice (concl.)

Koiiczyce Lipiny Lagiewniki Makoszowy Michatkowice Nowa Wie.~ Nowy Eytom Orzegow Panewnik Pawl6w Piot.rowice Przclajka Ruda Sznpienice swietochtowice Welnowiec

ogoIern

4970 22591 2711 1900 25481 14540 63511 8189 5592 7755 12016 5392 6624 4370 6547

2813 1243 1570 1020 1531 120;38 5357 6681 4403 6601 19602 879010812 715010711 141201 6410 7710 5004 7939

846413759 4705132581 4459 3444 isis 1931 1288 1798 5310 2395 2B15 1915 2815

15447 6846 8601 6258 8168 1246 566 680 493 640 1 18998 847510523 685110292 '120854 8B2B llB25 749711393 257041143614268 8740 147m) !l2!lH :ln7S 5315 i-!174 528~)

Pnw. Khl('zhorl, '" _- CII/IIII!f Kluczbork *

Miastu Byczyna Kluczbork Wolczyn

Gminy w i c j s k i e Jaskowicc Krzywlczyny

Ligota Zarnecka Lowlcowice

Skal~gi

Smardy

Wicrzbica Polsk a

5061 7301 2773 5142! (lS7 1233

I

22911

17071' 3574

1877 1947 216(i 2081

IB08' 15B8!

2835 1516 1524' lG34 1770

1 H8i-! (j,lB 744 84m B8H 4623 2072 !H5 1127

.17281 2057 2671 seio 1585 2025 7114 3021 40m3 H770 1614 2156 H752 Hi!lJ1 2058 4114 18741 2240 42!l8 18521 2446

Miasto Kozle

Pow. Koile ,:. -- Coimt.i] Koil« *

Gminy w i e j s k i e Biru.wa

Blachownia

Cerkiew Polska' Ciski

Oosciecin

Kedzierzyn

Klodnica

Pawlowice

Reiiska Wies

Wiek szyce

1 8277 85781 469B 288B! 4707

! !

3887 14\)4', 2393 1708' 1778 5469 2357. 3112 2148!1 2730 748813087, 44011- 3016' 357B GHi5 2833. 3822 27351 28161 6-181 2531 i 3950 26861: B067 4866 2102 2764 1635, 27591 5736 2392 3344 2328: 2784 5~lB7 2409, 3588 2448i 2925 5G32 23371 3295 24901 25641 (j(i-18 2742. 3906 2B78, 30321

Pow, Lublinlee - County Lubliniec

Miasta I

Lubltniec Woznlki

Gminy w i e j s k i e Borcnow

Kalety

Kochcicc

Koszecin

Lis6w

Lubsza

Pawor.kow

Sad6w

1273 1581 2710 3375 2339 2957 2205 2790 12-19 1509 239(J 2832 1(J11' 2157 1179 1556

I1f)6i 1378.

~~~II ~~g~,

2014i 2518! 11181 1173 2175' 2583 1593! 1799 113B 1384

2854 (>085 :)2f}() 4B!l5 2758 5228 3768 2735

Miasta Gminu uiiejsk ie

.1

mez-]

I koczu- I

znl I bietu

1

1

ill lVieku lat

--_

1

poni-' 60

zej 18-59 i uiie-

IS cej

Miasto Niemodlin

P'OiW. Nielll1odl:i:n * - County Niemodlin i<

522 1193 1099

262 1034 1741 1177

747 358 580

1021

113 1855 1n64 2Hl5

8,)0

Gminy wiejskie Dabrowa

Fyrl~d

Grasz

Grebin

Lambinowice Szurgoszcz

'I'ulowice

Miasta Glucholazy Nisa Paczk6w

Gminy w i e j s k i e a7 Borkowice

552 152

Dolna Jasienicn Gluchobazy Goswin

Izdebka Kepnica

Nowaki

Nowy Las Slemialowice Skalk a

Stary Paczkow scmawa Zlotopol

529 305 705 377 281 314 447

og6- Iern

258011228' 13521 7891 1622

I

3860 1585 2275 1577 1843 6814 2689 4125 2713 3328 4914 2144 2770 2125 2418 276B 1168 1601 1172 1367 5099 2212 2887120221 2586\

I 3284 1354 1930 1396: 1581 3978 17471 2231 1614' 1917

- County Nisa *

16581 31381 4520

11559 4808' 6751 6955 2632' 4823

6353 272) 3624 1772 841 931 5819 2463 3356 2143 969 1174 2913 1274 1639 3859 1702. 2157

;~I~ 2~~~: ~~~!

3793 1661, 2132 3293 1553: 1740 2788 1340i 1448 3246 14851 1761

1 2648 1204 1444

!

2382 4388

3427 6962 2229 3702

2400133711

698 985\' 2252 3017

767 1257 1092 1591. 1459 21081

641111401 2002 2854

147211 20451 1262 1862

1027 1666 12231178211

995 1470,

I'vw. Olesno * - County Olesno *

682 Mia s t a Gorz6w 401 Olesno

591 893 604 728 472 624 (124 578 (i38

Gminy w i e j s k i e Bogacica

Borki Wielkie Koscieliska Kozlowice

Lasowice M:ale Lasowice vVipllde St.ern a liur-

Szywald

Wysoka

Zdziechowice Zebowice

739 232

I

2318 3498 2526 1347, 2130 1563 116B: 1757 1212 11471149511225 1653, 2348 1720 1359 2131 1442 1388 1978 1417

206' 280 216 1422' 1949 1434 1673! 2258 1718 1566: 2391 1834!

169

440 773 371 230 491 307 447

I

5816 3477 2926 2642 4001 3490 33G6

486 3371 3931 3B57

I'ow. Opole v - County Opole *

280 6U 450 463 467 470 H76 2()2

Miasts Krap kowice Opole

Gminy wi v j s k i e cnrzastv

Cza rnowasy D~br6\VIUl Dolnu Dobrz en

881l 1170 1024

582

89 550 119 230 292

91 461 276 169

95 241 183

I 24351 9731 1462 974 1210 251 (lO582591: 3467 2304 316111 58G

2826 1069; 1757 27666 1199515671

1\)98 2014 2984 4230 1658 2572 2637 1051 1586 6456 2494 3962

1

11470 5106 6364 4062 (J(i69 2:112 H56' 1356 9B4' 1146

1

22001 2230: 568 17851' 1965' 480 1101 12311 305 28581 28271 771

,

259G' 1532 1383 1195 1830 1568 15441

2281 1554 1770: 168n~

694 382 331 222 451 480 405

42 383 443 434

374 2104

GMINY

Tabl. 3. Miast •. Gminy wiejskie (c. d.],

51}

------------------;----------~------------.-~----------------~--------------------------.

Ludnosc Lu dnosc

UJ uiek u lut

Miasta Gminy wiejskie

UJ uneku lat

I 60

I

13-59' i u-ie,

! cej

i

MiaSla Gillin!) uiejskle

mez-

ko-

poniiej 13

mez-

ko- pontCZ!)-

zni bietu zej 13

ogoIe III

CZ!)-

ini bie!!)

I 60 13-59,i u-iei cej

ogoIern

Pow. Opole * (dok.) - County Opolc " (concl.}

Goslawice ltiroszowice Komprachcice Krapkowice Kupy Lugniany

Nowa Wies Krolewska Ozimek

Pok6j

Popielow

Pruszkow

Tarnow Opolski Turawa

W6jtowa Wies Wrzoski

Zagwizdzie

5775 22461 3529 3988 1602 2386 6926 2687 428() 3944 1601 2343 3485 1345 2140 7042 2747 4295 63371 2611 3726 8728 8783 4945 4035 1594 244,1 6058 2333 3725 6971 2701 4270 5998 2398; 3600 6601 26641 3937 3432 1353 2079 4255 1. 7301 2525 4438 1731 2707

262712526' 1585 19791 3173 30lO; 16951 1803\ 1572 1452 3084 3018 2344 3271 3691 4UJ7 1531 18471 2471 2670, 2836, 32321 28231 2563 29241 2922 14$)7[ 1517, 1874 1880 1747 H17})

Pow. Prudnlk > - County Pruilnilc »

Miasta Biala Glog6wek Prudnik

Gminy wiejskie Biedrzychowice Dlugomosty Gostomia

Kornica

Lubrza

Lacznik

Raclawice

Rudziczka Strzeleczki

iSmiec

Walce

I H3671\. 127$)\ 2.0881 1.2!12 47,32 1726 2806 1517 1086614299 6567 29441

437511780 2595 1849 2131

6547 2575 3972 2454 il272 558512190 3395 2325 2;-)10 5724 2256 3468 2413 263;:; 7564 3115 4449 3041 3785 9652 3735 5917 4140 4332 5990 2374/ 36161 240fi 2880 6192 2515, 3677 253312966 6873 2687: 4186 2721 3221 7025 2743 428212954 3350 6446 2783 3663 2790' 29f1f1

Pow. Pszezyna - County PSZCZ!fJlII

Miasta Bierun Stary Mikolow Pszczyna

Gminy wiejskie Bieruii N owy Bojszowy

Shelm

Gardawice

Golasowice Goczalkowice Zdr6j Imielin

Kobi6r

Kosztowv

LGdziny··

Laziska Gorrie Laziska srcdmc Miedzna

Murcki

Orzesze

Pawlowice

Podlesie

I '

3702 1569

12824 5592 9731 4153

2133 1550 1867l 7232 4711 70Hli 5578 38231 50531

3447 15201 1927 1418! 1752 4793 21451 2648 2112) 2229 5132 2310 2822 1982: 2687 4634 20411 2593 1897.: 235611 4058 1760 2298 1685! 20151 3345 1493 1852' 1376! 1678; 5469 2436 3033 2085i 29271 2442 1093 1349 9791 1243 5274 2391 2883 1909! 28541 4557 2080 2477 1787[ 24171 56ilO 25241 3106 19811 3185, 5170 250312967 2210 28371 3676 1596 208°11688 1(l91! 4710 2214. 2496 1774. 2590/

9987 44391 554813848; 52431 5310' 2299' 3011 19821 2846 56841 258ill 3101 2179, 3035

r ui a g 8 GU'ia7.rlk& (") oznacrono zternte odzuskene .

16(j4Hl 2321 6n4 m881 11 il4

Pow. PSZJCzyna (dok.) - County l's;:cz!lna ( coucl.)

Pszczyna Suszec smtrcwlce Tychy Urbanowice Wisla Wielka Wyry

622 424 74il 44(j 461 940 722 840

657 917 BOR Mia s t 0

012 Racib6rz

7f)fi

418 G min y w i e j ski e not Chalupki

712 Krawarz Polski

88461 3918: 4928 3884. 5206 22171 298f1 21 &1 H714 3090; 3624 2fi23

12036 3379 6077 4941 3il15 14641 1851 14071 4ililS 1916! 2417 17HO 1 4484 2060/ 24241 1(j7;j

Pow. Rudb6n;' - Couni.] fluci/,6rz'i

Krzanowice Krzyzanowice KuZnia Raciborska Lubowice Markowice Piotrowice

Rudnik

Rudy

7537 12048 (jfi(jiJ 105+4\ 2490

I I

HOI 1358 763 11951

108511771 1202 1293 2745 44171 28134 3414 :0871 ~~il~ 2~81' 2488 21181 8 .. )0dI2;)04: 25313 102H, 1704 1200: 1277 2400 3742 27311 28(H 1773! 208011710 2230, 13~21 ;H9;1 ,1475 Hi311 18;)0: 288.3 2210 1\127

119005

2239 2856 7102 5321 3023 27il3 6142 4453 il3lil 4742

Pow. Rybnik - Counut Rntrnil:

3!)G 821 750 67(j

738

1180 70n 6D3 oai 721 057

Gminy w i e j s k i e Belk

Belsznica Boguszowice

Chudow

Chwalowice

Czernica

Czerwionk8 DGbieiisko

God6w

Gorzyce

Jankowice Rybnickie Jastrzebie Zdr6j Jejkowice

Knur6w

Leszczyny

Lubomia

Lyski

Ma rkluwice Nie dobczyco Pogrzebieii Potornia Psz6w Radlin Rydultowv Wielopole Wilcza

Wodzi slnw ;;l'l.sid zory

Miasta Rvhnik Wodz istaw zory

285 1094 855

277 452 463 381 3G8 291 437 220 511 35R 4G4 423 297 340 896 482 no

i

23052100201302(; 8:i1512922 suo 22:17 287H 20U;! 2692 47:30 2073 2657 18G9] 2429

5042 2234 28081 2100! 2514\ 2017 122(j 1601 1150/ 15311' 68(j() 3089, 377712D80i 3411

I 10430 4602 5834 38981 5611 4562 20D5 i 2467 1764 2450\ 4il06 18601 2446 1590 22781 7806 3482, 4324 3158 40751 3013 132,,71 1686 Ig01 1. ~22 6875 30 • .,6 3839 2;)10 B688 4:326 18891 2437 164H 2286, ()730 :30121 3718 2810, 34G4i 7187 3142 4045 2874\ 36741 6786 2992: 37D4 2D2(i! 3400i

10316 46291 5687 37iJ1i G701: 6662 30591 3(103 27401 34461 5834 2473 :3361 22091 30881 4451 18841 2567 1830: 22(]9 32D4 14541 1840 13GO!16751

12D551 3H221 7033 52671., 6805 4G16 1081! 2;')35 1814, 2324: 4;"574 2051! 252.~ 179iii 2.~70, 11727 5250 G477 4516 GB79i 14081 6274' 7757 5568' 7452 13516 (j025 7491 4940' 7500,

4D(i0 207H 2881 2087i 24Dt:

1 152G (;11 i 884 5:)7 i 824i ·17f13 2107: 2(j86 194Hi 244n 2D3G 128!J HP 7 11:j:j, 1 ;,ilii

4208 2512 34117 6203 ieoi 2161 2417[

734 513 0!)4 [112 307 382 :~$)2

301 271 914 652 580 25(j 550 507 205 (io:i

W15 400 442

i~~ ~

47;' H27 :H8 488 573 2DO fin 3Dl 4GG 63\) 460 S8']' 47(i fiB7 34(; 26f1 88,1 378 4011 832

1011 107(; 882 14·1 3D[) 2';~

Ogotern

:'lliasto S(llsnowiec - Sosnrncu:« cit!'

60

-----------~----------~--------------

SPIS LUDNOSCI 1946

Tabl, 3. Miasta. Gminy wiejskie (c. d.),

-
Ludnosc Ludnosc
---- ,-.----.-------."--~-- ----- ----~--~-----
w wieku lat w uiieku lat
--_---
Mtasta mez- Miasta mez- ko- bO
ogo- ko- pont- 60 ego .. poni-
Cminy uiiejskle Iern czy- bietp ze] 18-59 i uiie- Gming uriejskie Iem czu- bie!!) zej 18-59 i uiie-
zm zni
18 cej 18 cej
Pow. Strzelce * - County Sirzelce '" WOJ. KRAKOWSKIE - Voiv. Krakow
Miasta 12921 80711005 Pow. Bima - County Biela
Lesnica 2122 830 310
Strzelce 8429 3434 4995 330614262 861 Miasta 6555111262
Ujazd 2986 1169 1817 1234 1363 389 Biala 19564 8415 11149 1747
Kety 6581 2909 3672 2395 3530 656
Gminy wiejskie Oswiecim 6708 3041 3667 2520 3601 587
Blotnica 3989 1608 2381 1864\1755 370 Wilamowice 1945 826 1119 675 1063 207
Gogolin I 3275 1249 2026 1466 1467 342 3",,1,798
Gogolin II 4870 1947 2923 2298 2038 534 Gminy wiejskie
G6ra sw, Anny 4343 1717 2626 1877 1994 472 Bestwina 8970 4235 4735 770
Imielnica 6404 2528 3876 3057 2790 557 Biala Krakowska 16445 7474 8971 6252 8890 1303
IIZbiCkO 3943 1709 2234 1909 1669 365 Brzeszcze 8901 4284 4617 3380 4884 637
Kielcza 4492 1826 2666 1953 2077 462 Bystra., Wilkowice 15878 7171 8707 6016 8530 1332
Odmet 3693 1403 2290 '1779 1615 299 K~ty 12190 5753 6437 5035 6264 891
Rozmierka 5038 2034 3004 2445 2095 498 Osiek 7724 3704 4020 3313 3876 535
Staniszcze Wielki'e 5636 2343 3293 2542 2571 523 Oswiecim 11902 5796 6106 4614 6390 898
Szyrniszow 4208 1711 2497 1951 1882 375 Porabka 10802 4859 5943 4644, 5251 907
Zawadzkie 3380 1363. 2017 1416 1623 341
Zdzieazowice I 4099117051 2394 1936 1808, 355 Pow. Bochnla - County Bochnia
Zimna Wodka 4093 16371 2456 1833 1855 405
Pow. TamOWISilcie Gory - County Tarnowskie Gory Miasta 110072 1 32621576511045
Bochnia 42351 5837
Miasta Niepolomice I 4071 181212259 13981 2338 335
Miasteczko 2686 1111 1575 108311323 280
Piekary sl[J,skie u 21467 9267 12200 7795,11382 2290 Gminy w i e j s k i e 1
Tarnowskie Gory 18427 7913 10514 6514,10615 1298 Bochnia 12213 56461 6567 4850 6305 1058
I Bogucice 8406 3893 4513 3195 4413 798
Gminy wiejskie 1 Lipnica Murowana 6549 3049 3500 2717 3341 491
Bobrowniki 6006 2541 3465 25021 2993 511 Lapan6w 7691 3604 4087 3178 3865 648
Boruszowice 2221 990 1231 88511123 213 NiegowiC 6380 3008 3372 2662 3164 554
Brzeziny sl[J,skie 5422 2350 3072 2001 2861 560 Rzezawa 7870 3621 4249 3261 3897 712
Brzozowice _ Kamieti 6494 2896 3598 2500 3443 551 Targowisko 10071 459215479 3453 57131 905
Dabrowka Wielka 6359 2828 3531 2528 3344 487 'I'rzciana 9143 4224 4919 3834 45611 748
Naklo sl[J,skie 2976 1309 1667 1301 1453 222 Uscie SoIne 6854 3166 3688 2549 3593 712
Radzionk6w . 15097 6634 8463 6316 7592 1189 Wlsnicz Nowy 11456 53031 6153 4690 5787\ 979
Repty sl[J,skie 2220 960 1260 835 1155 230 Zabierz6w Bocnenski 5647 2605 3042 2064 3073 510
Strzybnica 4533 2012 2521 1768 2291 474
swierklaniec 6754 2959 3795 2796 3344 614 Pow. Brzesko - County Brzesko
Tarnowice stare 1235 530 705 491· 640 104
zyglin 2004 846 1158 8571 942 ~05 Miasto
Mtasto Zabrze * - Zobrze city * Brzesko 2684 1180 1504 888 1597 199
Ogolem 1104184141098163086:36577156001111606 Gminy w i e j s k i e
Pow. ZaWlieooie - County Zawiercie Borzecin 6311 2986 3325 2367 3283 661
Mias-to 1 Czchow 9188 4440 4748 3982 4491 71A
Debno 9190 4275 4915 3718 4633 839
Zawiercie 21225 9165112060 600012872 2353 Iwkowa 6093 2956 3137 2750 2891 452
Gminy w i e j s k i e -Okoclm 13391 6172 7219 5453 6845 1093
, Radlow 7987 3677 4310 31591 40751 753
Kozieglowy 2799 1229/ 1570 991 1573 235 Szczepan6w 7993 3721 4272 3375 3839 779
Kozieglowki 6591 3057 3534 2571 3468 552 40301 57471 1107
Kromolow 5657 25681 3089 1894 3314 449 Szc:i'Jurowa 10884 5124 5760
Uszew 7427 3541 3886 31231 36571 647
Mierz~ice 6534 30211 3513 2375 3477 682 Wojnicz 12506 5837 6669 52611 6161, 1084
Mrzyg16d 3109 1407 1702 1079 1801 229
Myszk6w 6642 2876 3766 2295 3883 464 Zakliczyn 11591 5417, 6174 4818, 5781· 992
Niegowa 6466 3029 3437 2594 3409 463 I
PiIlczyce 5165 2392 2773 1928 2810 427 Pow. Chrzanow - County Ch?'zano1('
Poraj 4669 2182 2487 1657 2661 351
Poreba Mrzyglodzka 6851 3131 3720 2204 4148i 499 Miasta 55391 6582 4009: 72731 839
Rokitno Szlacheckie 12771 5779 6992 4319 7448! 1004 Chrzan6w 12121
Rudnik Wielki 4792 2208 2584 18371 25431 412 Jaworzno 17506 8226 9280 6483 9817\1206
Siewierz 4237 1938 2299 145512382 400 I Krzeszowice 2837 1275 1562 839 1658 340
Wtodowice 3967 18601 2107 1437 2212 318 Szczakowa 4285 1990 2295 _ 1550124261 309
aarki 9932 4546i 53861 3792, 5478! 662 Trzebinia 4140 1899 2241 1263 2535, 342 a Charakter preuinu nie nstalonjj: spisano [ako miasto , - a The legal. character is n.ot settled: is slaled as a cil~'. t 11' a g iI. GTl'iazdkll (.) ozneczono ziernie odzpskene

GMINY 61

Tabl, 3. Miasta. Gminy wiejskie (c. d.)

Miasta Gminu u-iejsk ie

ogoIern

LV tuieku lat

Mias!a Grr.lnu uiiejskie

Ludnosc Ludnosc

-- ------;---;--------1

.1 w wiek lat

rnez-

ko- poni- 60

ezy-

z ni bietu zej 18-59 i uiie-

11:1 cej

mez- I

ko- pont- ,60

ezy-

, . I bietu zej 18-59'i iuie-

ZUl 1 lui.

u 1 eeJ

i

Pow. Lilma.nowa (dok.) - County Limanowa (concl.)

Skrzydlna I 254511204/13411 984/13581 203

Tymbark 10803 5230 5573 4574 5485 744

Ujanowice 7379 3591 3788 3195 3754 430

Pow. Ohrzanow (dok.) - County Chrzan6w (concl.)

Gminy wiejskie,

Alwernia 6663

Babice 11702

Chebnek 5627

Jaworzno 6117

Krzeszowice 9788

Libiq_.Z Maly 8113

Nowa G6ra 5332

Szczakowa 8150

Tenczynek 7245

Trzebinia 18181

3039 3624 5496 6206 2631 2996 28881 3229 4554 5234 3721 4392 2450 2882 3807 4343 3311 3934 8508 9673

265013349 4828 5903 2112 3064 2262 3347 3626 5219 3105 4329 1923 2857 3153 4430 2780 38041 646110295!

664 971 451 508

943 P ...... . . I

6791 ow .. ule<'how - County Mwc u;w

552 Mi as ta 567 Miech6w 661 Proszowice

1425 Slomniki

Pow, Dabrowa - County Dubrouia

Miasta 1

Dabrowa Tarnowska 4520 2100 2420 1809 2295 416

zabno 2178 1022 1156 863 1124 191

Gminy w ie j s k i e Boleslaw

Dahrowa

Greboszow Medrzechow

Otfin6w

Radgoszcz

Szczucln Wietrzychowice

6539

10226 5353 7160 5178 9915 8252

I 6329

3100/ 3439 2501i 34571 49021 5324 438514945) 2592 2761 1941 2797

3327 3833 2891, 3623, 2451 2727 19861 2706: 4737 5178 4392 46921 3924 4328 353214135, 2932 33971 2369 3336'

Og61em

IUiJa,sto Kr8lk6w - Krakow city

12993961127850171546177707 i 19663925050

581 896 615 646 486 831 585 624

Gminy wiejskie Chodow

Grusz6w

Igolomia

Iwanowice

Jaksice

Kaciee

Klimont6w

Konrusza

Kowala

Kozl6w

Ksi!j,z Wielki Luborzyca

L<~tkowice Michalowice Niedzwiedz

Nieszk6w

Palecznica

Raclawice

Rzerzusnia Szreniawa

Tczyca WawrzeiJ.czyce Wielko - Zag6rze Wierzbno

Miasta Skawina Wieliezka

Pow. Kralk6w - County Krakow

3638116321. 2006' 13511 1982 30.5 8191 3610! 4581 2544i 4784 863

Miasta Dobczyce Jordan6w Myslenice

'I 2791 1311i 1480 11161 1451 2638 121311425 98911416 6520 2920 3600 2389 3563

Gminy wiejskie Czernich6w

KoZrniee Wielkie Liszki

Mogila

Ruszeza

Skawina

Swoszowice

~wi!j,tnLki G6rne Wegrzce Wielkie Wieliczka

Zabierz6w

13894 9902 13858 7305 7889

11228 9277 9236 6004

20600 10014

I

62061 7688 4744\ 5158 6366. 7492 3464/3841 3700 4189 5210i 6018 432311 4954 43541 4882 2727· 3277 9680110920 4592 5422

i

52341 7200 3950: 5181 5022, 7467 267414049 31581 4037 4600 5704 3827 4766 3895 4608 2043 3352 822610860 3529 5569

Pow. Limanowa - County Limanowa Miasto Limanowa

Gminy wiejskie Dobra

Jodlownik

Kamienica

Limanowa

Lukowioo.

Mszana Dolna I MSZana Dolna II NiediwiedZ

6216 8404 5051

17580 8213 4117 10366 7282

1963

6878 3047 3831 2430 3952 496 2945 1352 1593 1119 1596 230 4303 2065 2238 1662 2324 317

ogolern

2187 2228 1639 3095 3272 2723 2667 2449 2404 2968 5024 2893 2154 2593 2424 2599 2986 3006 3260 3219 3056 1864 3192 2613

2531 2600 1756 3252 3418 2947 2783 2569 2586 3315 5386 3264 2264 2785 2562 2798 3181 3274 3466 3683 3341 2135 3223 2730

1450 1798 1223 2444 2335 2046 2089 1795 1870 2245 4000 2218 1607 1862 1874 2135 2355 2389 2281 2662 2360 1306 2125 2012

Pow. Mysleni;:oe - County Myslenice

1460 771

1369 582 694 924 684 733 609

1514 916

Gminy wiejskie Bystra

Gd6w

Letownia

Myslenlce

Pcim

Raciechowice Siepraw Skawa Sulkowice

f ! Wisniowa

929\ 1034 642 1133[ 188

29641 3252 2724 305611 436 40261 4378 3477\4328 599

~~~;I ~~;~ ~~~~II ~*~~Il~~i

3908114305 3748 3978'\ 487 1877 2240 1716, 1996 405 49581 5408 47171 4926 723 3564 3718 33591 3408, 515

4718 4828 3395 6347 6690 5670 5450 5018 4990 6283

10410 6157 4418 5378 4986 5397 6167 6280 6726 6902 6397 3999 6415 5343

4403 3568 3833 6161 6357 3865 4172 3619 4601 3048

4822 4133 4182 7040 6963 4238 4545 3969 5372 3349

3874 4746 605 3043 39281 730 3290 41291 596 5646 6625 930 5551 68851 884 3230 41851 688 3573 4457i 687 3221. 36051 762 40861 5091 . 796 2681 3249 467

Pow. Nowy SIlCZ - County Nowy Sqcz

Miasta GryMw Krynica Muszyna Nowy Sacz Piwniczna Stary S!j,cz

9225 7701 8015

13201 13320 8103 8717 7588 9973 6397

2198 2649 2367

23049 4046 4586

2880 2610 1906 3488 3802 3188 2952 2780 2701 3485 5658 3470 2432 3045 2724 2883 3385 3452 3948 3758 . 3568 2300 3686 2866

388 420 266 415 553 436 409 443 419 553 752 469 379 471 388 379 427 439 497 A82 469 393 604 465

224 233 568

9661 1232 877110941 227 110511544 8531 1576 220 1032 1335 8951 12241 248 986113188 75171113173112359 1983 2063 1721 2026 299 1945 26411 1643 2428 515

62

SPIS LUDNOSCI 1946

Tabl. 3. Miasla. Gminy wiejskie (c. d.).

~--------~--------~~--~----------.~---------------

Ludnosc

Mlastu Gminp uuejski«

. 1 UJ uiieku lat

mcz- /

op,6- k o- poni- 60

lew C~!).- bie!!) :lej 1I1-591i uiiezru

18 cej

Miasta Gwinn uiiejsk ir-

og6c mez- ko- poni- 60
Iern cz))- btetu zej 18-59 i une-
ini 18 cej I Pow. Nowy Targ - C01Wt!l Noun] Tn,rg

Miasta Nowy Targ Zakopane

Gminy wicjskie Bukowina

Chocho16w

Ciche

Czarny Dunajec Czorsztyn Jablonka Koscic1isko Kroscienko Ludzmierz Lapsze Nizne Lopuszna

Ncwy Targ Ochotnica Odrowaz POl'onin

Raba Wyzna Rabka

Szaflary Szczawnica Zakopane

I I I

8144 3853 4291 3025

13752 58151 7937 4102

5449 267711 2772 2197)1 2802 4228 20401 2188 1607 2174 6064 2959 3105 2404 3113 3028 1420 1608 1172 1571 4403 2190 2213 1916 2195

13570 6585 6985 5692 6862 1650 737 913 700 828 4241 2112 2129 1772 2148 5810 2875 2935 2484 2851 5796 2867 2929 2464 2816 5788 2801 2987 2384 2885 2040 953 1087 867 1018 6994 3500 3494 3087 3434 4567 2242 2325 1856 22491 9569 4606 4963 3903 4898 8083 3849 4234 35891 3938 5929 2559 3370 2390 3081 8296 4072 4224 3587 4117 3884 1820 2064 1464 2054

I 2627 1277 1350 926 1498

Pow, Olkusz - County Olkusz

Miasta Olkusz Wolbrorn

Gminy wiejskie Boleslaw

Cianowice

Dluzec

Jangrot

Kid6w

Kroczyce

Minoga

Ogrodzieniec

Pilica

Rabsztyn

Skala

Slawk6w

Suloszowa

zarnowtec

1 79211 35651 4356 2652 47201 549 5437 25021 2935 2015 3073! 349

6615 7842 4793 5145 3766 4114 6748 7185 2494 2658 2854: 3193 3357' 3622 3725 4336 5109 5801 5724 6387 1729 1948 2435 2882 7140 7476 3930 4368

14457 9938 7880

13933 5152 6047 6979 8061

10910 12111 3677 5317 14,616

8298

5406 7923 1128 3569 5646 723 3044 4281 555 553217468.' 933 1903 2843i 40B 2493 3202 352 2710 3785 484 2925 4524 612 4181 5946 783 5149 61461 816 1408 19721' 297 1813 3037 467 5701 7920 995 2803 4700 795

4524 595 8495 1155

Ludnosc

--_.-,----------- .

w wieku lat

I I :

5055 22141 2841 1845\

Miasta Andrychow Kalwar1a Zebrzy-

dowska

Makow Pcdhaianeki Wadowice

Zator

450 447 547 285 292

1016 122 321 475 516 519 155 473 462 768 556 4ii8 592 366 203

Gminy wiejskie Andrychow Brzeznica

Budzow

ChoC'znia

Kalwar ia

Mak6w

Mucharz

Rycz6w

Strysz6w

Wadowice

Wieprz

Zator

Zawoja

1816 3886 7123 1844

851 1700 3024 809

965 2186 4099 1035

614 1527 2442 708

12164 5604 6560 5183 6033 9206 4286 4920 3529, 4856 11925 5579 6346 4958i 6097 3049 1379 1670 1192 1585

17354 8001 9353 7020' 8848 9070 4250 4820 38811 4529 6081 2861 3220 2401 3136 9081 4303 4778 3848 4498 8194 3780 4414 3425 4055

11326 5408 591814839 5549 9485 4417 5068 3708 4953

I 846714085: 438213562' 4206 6148 2824) 3324 26351, 2988

Pow, zyWiiec ~ County ZyW'iec

Mias ta Sucha zywiec

Pow. Nowy 8:!cz (dok.) - County Nowy Sqcz (conel.) Pow. Tamow -- County Tarn6w
Gminy wiejskie I 1 3785! 3741' Miasta 33108!14144\18964
Chelmiec Polsld 8073 3753 4320 547 Tarn6w 10556 19932 2620
Gryb6w "61917388182" 716717815, 1137 Tuch6w 3026 1418: Hi08 1069 1683 274
Kobyle-Gr6dek 9180 4387 4798 4347 4429 404 ,
Korzerma I 12992 6178 6814 61301 6081! 781 Gminy wiejslde 1
Krynica - Wies 971 495 476 383 547 41 Ciezkowice 11461 53571 6104 4863 5686 912
Labowa 1992 989 1003 830 1001 161 Gromnik 9438 4427 5011 4206 4570 662
Lacko 12359 5922 6437 54611 6066 832 Gumniska 19158 8886 10272 7996 9738 1424
Lososina Dolna 8648 4155 4493 3948' 4105 595 Klikowa 7023 3314 3709 2995, 3534 494
Muszyna 2671 1333 1338 1150! 1370 151 Lisia G6ra 12128 5734 6394 5034160411 1053
Nawojowa 6777 3317 3460 3189' 3201 387 Moscice 3819 1765 2054 1574 20541 191
Nowy: Sacz 12856 6143 6713 58981 6141 817 Plesna 8780 4299 4481 3808 43471 625
Piwniczna 5296 2499 27971 2333 2624 339 Ryglice 11253 5270 5983 47501 5641 862
Podeg,rodzie 8178 389414284 371)1/39521 46;) Tuch6w 10396 4878 5518 4614 49911 791
Stary S~ez 778n 3647 4142134.90 3759 540 Wie'r2lChosla wice 5973 2830 3143 2376/ 3111 486
Tylicz 3851 18n5 1 n56 1729 1846 276
Pow. \VadolWi,ce - County Wadowice Miasto Brzoz6w

5866 2767 3099 2131 3271 5500 2380 3120 1781 3231

27641 10311

20161 39681

945

446

171 343 713 191

948 821 870 272

1486 660 544 '735

714 938 824 699 525

Gminy,viejskie

Ciecina 10483 4981 5502 4286! 5370 827

Gilowice 7038 3161 3877 3004' 3416 618

.Ielesnia 12278 5669 6609 48891 6447 942

Lodygowice 7767 3566 4201 3060 4108 599

Mil6wka 10120 4628 5492 4069 5142 909

Rajcza 12204 5618 6586 45961 6469 1139

Sporysz 12056 5582 6474 51101 5987i 959

Stryszawa 13288 6214 7074 5351 68531 1084

slemieiJ. 6317 2916 3401 26021 3040: 675

Zablocie 13077 5982 7095 5006 6961 [ 1110 I

.WOJ. RZESZOWSKIE - Voiv. Rzeezow

.. 'ow. Brzozow - County Brzoz6w

464 488

Gminy w i e j s k i e Domaradz

Dydnia

3725 1610' 2115 1256\ 20731 396

I

14502 6655i 7847 5582 7643 1277 8069 38501 4219 3333, 4,121 615

Miastil Gminu tuiejskie

ogoIe III

CMINY

63

----------_ -_. __ ._-

Tabl. 3. b1.iasta. Gminy wieiskie (c. d.].

Pow. Brzozow (OOk.) - County Brzozoui {con cl.)

Dynow a 13556 6423, 7133 5076' 7277, 1203

Grabownica Sta.rzen, I i

aka 9217 429.1,', 4923 3774 479911' 6.14

Haezow 8732 3934! 4798 3310 4607 815

Nozdrzec 9754 44861 5268 4125 4757 872

Przysietnlca 8433 4001! 4432 3230 4385 818

---------------~--------------------~------~----~--------------------

Ludnosc

--,--

III uieku lat i II' u-iel .. ll Iat __

m ez-: 1--, ! i .. - 'JiilS!a Illtfz-I i

11;0- POIll- 1 (,(J oWi- I ko- POlli-11

CZlJ Cl1linp u-iejsk ic «zu-

_ c,- bietu z'o.)· 18-:,<)'.1' nie- 'f>111 'I' t .. 11" "9' -

zru ", I '< • zni)lC!J z<'J: 0-;) I II H;-

II HI c e] 18 I ccj

~--~------------~--~--~I __ ~~I I

Pow. Debica - County DQbica

Miasta Debica Pi1zno Ropczyce Sedziazow

99241456611' 535813720155541 2920 1350 1570 11251575 2822\1298 1524\104311 1530: 2519 1132 1387 958 1352,

I

2583 3308[ 3719 44281 4044 4441 3700 4978 2605 3558 4901 5794 5003 5776 3548 4fi82 44911 5236 5453 58D6i

Gminy wiejskie ,Borek Wielki

, Czarna ad Tarnow Debica

Olchowa

Paszczyna

Pilzno

Ropczyce

I S~dziszow Strasz~cin

Wielopole Sk rzyrrsk ie

6427 8699 9057 9553 6645

11422 11707 9038 10426 12164

307313354 4201 4498

4340 4717 4610 4943 3181 3464 5504 5918 5652 6055 4301 4737 50551 5371 58591 6305

Pow. Gnrliee - County Gorlice
Miasta I I I
Biecz 3745 16951 2050 1318, 2076
GOl'lice 6100 2ii65: 3535 185713705
Gminy wiejskie I
Biecz 11100 52781 5822 4567: 5608
Bobowa 10265 4794j 5471 43951 5077
Olinik Ma.i-iampolnkl 10997 51721 5825 44121 5821
Gladysz6w 4497 2186; 2311 18431 2231
Lipinki 6091 2976[ 3115 2358! 3280
Luzna 12075 5535 6540 50601 6129
Ropa 7881 3879' 4002 3402 3895
Rzepiennik Strzyzew· 50271 ,)258 I
ski 10285 4352 ,')1241
S~kowa I 6636 324o, 3BB3 2632; 34BII
snietnica 3415 17001 1715 l5B9\ 1649\
Uscie Ruskie 3498 17101 1779 1355 1862 Pow. Ja.roslruw /,

Munina Pruchnik Radymno Rozwienica Sieniawa Wiazownica

Ludnosc

1>0

(dok.) _.- Counts, J aroeln.u: b (concl.) 11251 5284; 5967 4045' 61661 1040 16964 8128i 8836 6580[ 9103 1281 13743 62841 7459 5087! 7324' 1332

7846 36441 4202 29571 4188! 701 6G61 30{J9: 35G2 2G401 3368' 053 H1117 467fj,: 54.'38 .'lfJ67 I 5214i 936

650 220 24()

209

Miasto Jaslo

Pow, Ja.slo - County Jaslo

536 552 572 875 482 727 928 808 699 815

Gminy w i e j s k i e Brzostek I

Brzostek II Debowiec

Jaslo

Jodlowa

Kolaczyce

Krempna

Osiek Jasielski Skolyszyn Szerzyny Tarnowiec zrnigrod N owy

35631

I

872 11121

74G8 lU22 11628 11744

948 5349 6935 13022

I 74W3 GGG9

I 2129

4J

5633 3760, 9233 5()f)9 5680

5211 2--q[

3~~8i 6440: 40:W 342G

1579 1984 1034

400

387 485 303 5277 5844 4714 3493 3975 ilOG5 8177 i 9245 6843 5549' GOr9 5041 5G93' G051 G2il9

4491 499 344 2{')Ool ~740 2169 3328 3607127041 61!J~. ?832 56;36;, 348D .19781 2829 30flG' 3474 2;)72

!,I5 774 653 134(l 918 825

83 401 [ill3 !)46 600 ;)71

I Pow. Ko lbusz.owa - County Kolblls~oi!'iI
IMiasta I i
351 Kolbuszowa. 2124 H44 1180 ,m 1148 18:)
;)38 Sokolow Ma lr.po lslci 241ti 111!) 120G 9GB 1200 2HZ
i
Gminy wiejskie 42S8i
835 Cmolas 8980 4fm2 :-l!)23 -!285 772
793 Dzikowiec 7iSG4 3G53 3901 35H) 3+42 5fl3
764 Kolbuszowa G6rnR 12719 6050! 6GG9 5mJ9 (l022 !JH8
423 Majd m 833G 39·ai 43H2 370(1 il9GO 670
453 Niwiska 53GO 2719 2841 230n 2839 412
886 Ranizow 8102 3878, 4224 3ti40 3884 (578
584 Sokolow !)880 4704: 5176 4070 4fl!J8 812 Pow. -Iarosjaw h - C:Junty Jaroskuo b

Miasta I I ' Iii

Jaroslaw 19376 823311143 5863111506 2007

Radymno 343611569 186711193 1968, 275

Sieniawa 936 433 503 333 500 ioa

i Gminy wiejskie Adam6wka c

Chlopice

Jaroslaw

Laszki

Mlyny

I 4334 2081 2253 1750 2187i 399
8942 41131 4829 32611 4880, 801
11735 5517[ 6218 4189 6518 1028
12367 55531 6814 4G98i 6371 1298
5330 2431 2899 1938! 2894 498 809 513 227 281

Pow. KI-Oisno - C'JUnty Krosnc

Miasta Dukla Krosno

Gminy w i e j s k i e Bratk6wka Chork6wka

Frysztak

Iwonicz

Jedlicze

Korczyna

Miejsce Pia stowe Nadole

Polanv

'I'ylawa

Wisniowa

a Lllczllie l miastem D!PIC'JU. b D<IIH' niekornpletne. c Bcz gromadu Dobrzu.

a D}-mow town including. b Incomplete data. c Dobcza rural borough exctudtng.

GH9 2971 4021 2581 368! 73

13873 595il\ 79201 4523\' 8301[ 1049

, 1

G~64 30fJ21 ~472 ~40?1 ~582 5Z5 969214338; D354 348D, D257 9DO 10318 4933 5385 4479, 51441 695

65361 29971, 353ll 2793] 32531 490 128fl5, 5907, 6fl88 4740 715G1 999 11846 5448 6398 44G3 6368' 1015 11016 5104 5912 4142, 5998: 876

7785 3603 4182 297G 4189 (l20

655 318 337 268 345' 42

873 414 459 3GO 460' 53

9312 4462 4850 3816 4824' 672

64

-'------,-.,- .. -------------,----- -----" --_ --- -,-_.- ---

SPIS LUDNOSCI 1946

Tabl, 3. Miasta. Gminy wiejskie (c. d.).

Miasta Grniiu] wiejskie

Ludnosc Ludnosc

w wieku lat

- .. ---.~.--~-------

! I!

poni-/ I 60

:iej 18-59 i uiie-

18 I i cej

Miasta Gming wiejskie

mez-

ko- poni- 60

C.ZIJ'-I bietu :iej 18-59 i uiie-

ZDI 18 cej

6 mez- koOf! -

lem CZ!J- bietu ini

ogolern

ill wieku lat

Pow. Lesko a

County Lesko n

Pow. Nlisko - County Nisko

Mi·asto 21291 ! 12481 Miasta 23581 3618
Lesko 9281 1201 737 144 Nisko 6590 3063 3527 614
Rudnik 4186 1982 2204 1601 2254 331
G m I ny wi e j ski e Stalowa Wola 5086 2475 2611 177913118 189
Baligr6d /) 2242 990 1252 1024 10381 180
Hoczew 7066 3385 3681 3210 3316 540 Gminy wiejskie
Lesko 4385 20081 2377 19801 2087 318 Jarocin 6030 2731 3299 24711 30431 516
Lukowe» 4936 22791 2657 20121 2539 385 Jezowe 7378 356313815 3130 36561 592
Olszanica 7238 328313955 3257 3408 573 Kamieii 9412 4535 4877 3945 4616 851
Ropienka 8249 3751 4498 3808138441 597 Nisko 10462 49981 5464 4253 5327 882
Wola Michowa 3109 1474 1635 1301 1534 274 Rudnik 5386 26031 2783 2186 2774 426
Stany 4272 2078 2194 1911 1999 362
Pow. Lubaezow - County Lubacz/no Ulan6w I 15411 6701 '8711 641 738 162
Ulan6w II 5358 2473! 2885 2168 2683 507
Miasta I 821
Cieszan6w 958 464 494 339 537 Pow. Przemysl - County Przernysl
Lubacz6w 4986 2310 2676 1790 2743 4531 5159 2219 2940 2128 2676 8436 39281 4508 3108 4529 6825 305911 3766 2968 3292 5889 2751 3138 2453 2973 5861 2728 3133 2469129001 3727 171212015 1473 1889 1284 5BO 694 4791 683 12691 583! 686 4331 734 20081 9201 1088 708 1086 5189 2403' 2786 2160 2667

1 2598 11651 1433 9641 1379

Miasta Lezajsk Laiicut

I 4957 2158 279B 17231 2718 9106 4059 5047 3140 5184

516 782

Mi,asto 15614121227111370121742il 3729
Przernysl 36841
Gminy wiejskie 1
Dubiecko 13453 6299 7154 5517 68791 1057
Fredropol 2657 1230 1427 1066 13411 250
Krasiczyn 2008 903 1105 813 10521 143
Krzywcza 6617 2999 3618 2714 33881 515
Kuiikowce 2765 1269 1496 1013 15001 252
Orzechowce 6291 3030 3261 2271 35191 501
Przemysl 5513 2509 3004 1888 3009 616
Rybotycze 3104 1408 1696 1306 14771 321
Stubno 30291136911660 970 1678 381
zurawica 7564 3551.4013 265914275 630
Pow. Przeworsk - County Przeuiorsk Gminy wiejskie Cieszan6w.

Dzik6w stary Horyniec

Lipsko

Lisle .Iamy Lubaczow

Narol Miasto Oleszyce

Oleszyce stare Plazow

Wielkie Oczy

355 799 565 463 492 365 122 102

214 362 255

Pow, Laiicut - County Lancltt

Miasta
Gminy w i e j s k i e Kaiiczuga
Czarna 7919 3600 4319 29061 4215 798 Przeworsk
Giedlarowa , 9573 4534 5039 40351 4766 772
Grodzisko Dolne 10239 4814 5425 386715513 859 Gminy w i e j s k i e
Kosina 10695 4972 5723 3931 . 5745 1019 Kaiiczuga
Kurylowka 6347 2997 3350 2471 3240 636 Markowa
Laiicut 18528 8812 9716 6743110252 1533 Manaaterz
Ruda Laiicucka 10509 4952 5557 4321 5427 761 Przeworsk
zotynia 123651 57611 6604 4713 64301 1222 'I'ryncza 1 ' I I I

1955 9001 1055 674 1075 206

8569 38861 4683 2623 5231 7151

11047 515315894 3991 6107 949 10124 4812i 5312 3553 5539 1032 8565 4140r 4425 3435 44911 639

17608 83941 9214 6512 9828 1268 8235 3828 4407 3009 4491 735

Pow. Miele<' - County Mielee Rzesz6w
Pow. Rzeszow - County
Miasta I 82711382214449
Mielec 2894 4810: 567 Mi a s t a 1
Radcmysl Wielki 942 429 513 368 495 79 Blazowa 4002 1848 2154 1344 2231 427
1 I Glog6w 1870 851 1019 720 950 200
Gminy wiejskie i 2281128041 Rzesz6w 29407 13673 15734 8745 18280 2382
Borowa 5536 2646 2890 451 StrzyZ6w 2834 1221 1613 1027 1596 211
Czermin 6640 322813412 2821 3391, 428 Tyczyn 2209 1035 1174 816 1157 236
Gawluszowice 5598 2698 2900 20741 3058 466 ,
i
Mielec 8729 4123 4606 3665 4389 675 Gminy wiejskie 46851 5086 3941 4875
Padew Narodowa 5139 2462 2677 1966 2699 474 Blazowa 9771 955
Przeclaw 9397 4544 4853 4024 4778 595 Czudec 15412 72341 8178 6194i 8004 1214
Badomysl Wielki 9795 4638 5157 4553 4571 671 Glog6w 8843 4198! 4645 3665 4487 691
Tusz6w Narodowy 9049 4318 473113627 4756 666 Hyzne 14410 67321 7678 59271 732211161
Wadowice G6rne 6508 3078 3430 2806 3230 472 Niebylec 11961 56441 6317 50611 6028, 872 U Dune uiekompb-tne. Brak dnnuch dln gmin: Cisne, Stnposlong , Turnauru Nizna, Zam-ertntce i \\'olkoU1!Jja. b Spisane czesctcuro .

a tncomplete data. Data for rural boroughs: Cisna . SIItIOsian~', Tarnauia IVitna, Zanrartnica and WolilOU'!Jia are lacking. b ParllJJ re,islered.

GMINY

65

------------------------------------------------------------------------------------

Tabl, 3. Miasta. Gminy wiejskie [dok.l.

I -
Ludnosc Ludnosc
------ ------_
ui wieku lat ui wieku lat
Miasta I 60 Miasta I 60
mez- mez-
Gminy wiejskie ogo- ko- poni- Grning wiejskie og6- ko- poni-
fern czg- hietg zej 18-5Twi~- fern czu- hietg ze] 18-591i wi~-
:ini :ini
18 .cej 18 cej
Pow. RzeszOw (dok.) -- County Rzesztn» (concl.) Pow. Sanok (dok.) - County Sanolc ( concl.)
Raclaw6wka 17424 8131 9293 6771 9208 1445 Szczawnc 1 60921283513257127321 29701 390
Slocina - 15013 6950 8063 6167 7657 1189 Zarszyn 13794 6344 7450 5059 7538, 1197
StrzyZ6w 11711 5516 6195 4689 6112 910
swilcza 16354 7766 8588 6467 8516 1371
Trzebownisko 15453 7097 8356 5679 8278 1496 Pow. Tarn~brzeg - County 'I'arnocrzcq
'l'yczyn 17159 8083 9076 6788 8848 1523 Mlasta I 5211 6 .. 1 439j 6221
Baranow Sando-
mterski 1169 108
Pow. Sanok -- County Sanok Rozwad6w 3436 15711 18651 12021 2029 205
Tarnobrzeg 4140 1740 2400 13131 24321 395
Miasta 107511332 77611406'
ftyman6w 2407 225 Gminy w i e j a k i e
Sanok 11176 4763 6413 37141 6555 907 Baran6w 8386 3972 4414 33661 42441 776
Charzewice 9910 4650 5260 3732i 5281 897
Gminl wiejskie I Chmie16w 4225 2046 2179 1599/ 22401 386
Bukowsko 8284 3863 4421 3426 4237 6211 Deba 3616 1736 1880 1491 18611 264
Jasliska 4960 2359 2601 21251 2510 325 Grebow 7083 3343 3740 2463, 3815 805
Komaiicza 7966 3703 4263 3346 3948 672 dadomysl 6136 2829 3307 19801 3484 6721
Mrzyg16d 8638 3911 4727 3546 4322 770 Tamobrzeg 8446 393314513 2996 45341 916
Ryman6w 110215 4778 5437 3968 54321 8151 Trzesn 8634 4054 4580 2944 4789 9011
Sanok 14465 6677 7788 5516, 7775 1174 Zbydni6w 6686 3100 3586 2418, 3593 675 SKOROWIDZ ALFABETYCZNY MIAST I GMIN WIEJSKICH Alphabetical index of towns and rural boroughs

W ukladzie niniejszego sko._rowidza przyjeto co nastepuje ;

1. na pierwszym miejscu figuruje nazwa jednostki administracyjnej;

2. na drugim miejscu podano charakter jednostki adminiatracyjne], przy czym poslugfwano sle nastepuja; cymi skrotami: m- st. - miasto storeczne, m - miasto, 1lJ - grntna w:iejska;

3. na trzectm miejscu podano nazwe wojewodztwa. w obrebie ktorego znajduje csie jednostka administracyjna. Wojew6dztwa oznaczono nastepujacymi skrot.a , mi: W - m. st. Warszawa, Wr - warszawskte, L .m. Lodz, Ld - 16dzkie, Kl - kieleckie, Lob - lubelskie, Bl - bialostockie, 01 - olsztynskie, Gd - gdanskie, Sz-· szczeoinskie, Pm - Pomorskie, pz - pcznanskie, Wrc - wroclawskie, at - slask ie, Kr ._ krakowskie,

Rz - rzeszowskte: •

4. na czwartym miejscu podano w pelnyrn brzmleniu nazwe powiatu w formie rzeczown:ikowej;

5. na piatym miejscu podano liczbe Iudnosci danej jednostki administracyjnej;

6. w koncu podano numer stronlcy niniejszego wy_ dawnictwa, na kt6rej dana jednostka figuruje z wyni , kami szczegotowymi.

In the present index the following system has been admitted:

1. first is given the name of the administrative unit;

2. secondly the character of the admtntstratrve unit is stated and the following abreviations have been used: 111. st. - metropolis, In - clty; w - rural bo, rough:

3. in the third place is stated the name of the voivodship in the bcundaries of which the given admt, nisbrattve unit is found. Abreviations for volvodships are the following: W - Warszawa city, Wrr - vorvodship Warszawa, L - LOdZ ctty, Ld - vodv, L6dZ, Klvoiv. Kielce, Lb - voiv. Lublin, Bl - voiv. Bialystok, 01 - voiv. Olsztyn, Gd - voiv. Gdansk, Sz - voiv. Szczecin, Pm - voiv. Pomorze, pz - voiv. Poznan, Wrc - voiv. Wroclaw, sl - voiv. sllj,Sik, Kr _. voiv. Krakow, Rz - voiv. Rzeszow ;

4. the fourth place is kept for the full name of the county used in adjectival form;

5. in the fifth place the total number of popula . tion of the given administrative urnt ds sta:ted;

6. {JJl. 'the last place we find the number of the page of the' present publication on which the given admtniatraitive unit has been stated together with detailed results.

MLasta, gminy wiejskte

Ltczbe ludnosci

SIr.

SIr.

Miasta, gminy wlejskte

Ltczba ludnosci

A

Adamowka, lV, Rz, Jaros18lw

Adelin, lV, Wrc, Zlotoryja

Albertow, lV, Wrrc, Dzterzoniow Albrechsdorf, w, 01, Ilawka Aleksandrowo, 111, Wrc, Brzeg Aleksandr6w, m, Ld, L6~

Aleksandr6w, w, Lb, Bilgoraj Aleksandr6w Kujawski, m, Pm, Nieszawa Alwernia, 1lJ, Kr, Chrzan6w

Andrych6w, m. Kr, Wadowice

Andrych6w; IV, KT, Wadowice

Andrzej6w, ui, sl. Grodk6w

Annopol, III, Lb, KiI'a.snik

August6w, Ill, Bl, Augustow

4334 63 4649 56 3938 52 1012 37

4491 6926 7479 7577 6663 5055

12164 3403 7585 8338

52 29 33 42 61 62 62 57 33 35

B

Bablce, io, Ld, L6dZ

Babice, IV, Lb, Bilgoraj B8;bice, IV, Kr, Chrzan6w Babiki, w, Bl, Sokofka Bahjmost, m, Pz, Babimost Bab'rnoat, lV, Pz, Babimost Bactecztd, w, Bl, Bialystok Backowice, lV, KI, Opat6w Bajtkowo, 1lJ, Bl, Elk Baligr6d, w, Rz, Lesko Bn.lkow, to, Wrc, zary Balucz, III, Ld, Lask

Banie, Ill, Hz, Gryfino Banino, w, Gd, Ka.rtuzy

2408 29
4782 33
11702 61
2677 36
1264 46
2255 46
5063 35
3078 31
564 36
2242 64
2273 56
4630 28
1735 ; 44
4516 39 BANGOW - BLONIE

67

Miasta, gminy wiejskie

Str.

Ltczba Iudnosci

BaiJ.g6w, lV, sl, Katowice BarMJ;()lW'o, lV, Wr, Przasnysz Baranowo, lV, 01, Mragowo Baranow, w, Rz, TaJrnobrzeg

Baran6w ,sandomierski, m, Rz, Tarnobrzeg Ba1'lan6w n/Wieprzem, ur, Lb. Pulawy Barcin, m, Prn, Szubin

Barcin, lV, Pm, Szubin

Barcino, ur, Sz, Miastko

Barczew, lV, Ld, Sieradz

Barglow, lV, BI, Augustow

Barszczewo, lV, Bl, Bialystok

Barsc, m, Wrc, ZM'Y

Bar tochow, lV, Ld, Sieradz Bartoldy, tu, 'Vr, Ciechan6w Bartosayce, m, 01, Bartoszyce Barty, ur, 01, K~tJrzyn Baruchowo, ur, PIrn, Wloclawek Barwice, m, Sz, Chojna Barwice, lV, Sz, Chojna Barwlce, Ill, SZ;,~,szczecinek Barwice, lV, Sz, Szczecinek Basien, lV, 01, Brarriewo Batorz, lV, Lb, Krasriik Bawor6w, Ill, sl, Ohibczyce Bawor6w, w, 81, Glubczyce Badkowo, w, Pm, Nieszawa Bakowice lV, Wrc, Namyslow Bakowo, lV, 01, W~gorzewo Bakow, lV, Ld, Lowicz

Bejsce, lV, Kl, Pinczow

Belsk, to, Wr, Gr6jec Balcnatow, Ill, Ld, Piotrk6w Belchatowek, lV, Ld, Piotrkow BeIda, lV, Bl, Szczuczyn Beldow, lV, Ld, L6dZ

Belk, tu, 131, Rybnik

Belszmca, w, 81, Rybnik

Belz, lV, Lb, Hrubieszow

Belzec, ur, Lb, Tom'aszOw Belzyce, w, Lb, Lublin

Benawa, lV, Wrc, zary

Berlinek, m, Sz, Myslib6rz Berlinek, ur, Sz, Myshborz Berlruwsk, lV, 01, Ketrzyn Be,rZnik\, lV, BI, Suwalki Bestwina, ui, Kr, Biala

Bedkow, lV, Ld, Brzeziny Bedzin, m, sl, Bedzrn

Bedzino, lV, Sz, Koszalin

Blala, 111, Wr, Plock

Biala, 111, Ld, Brzeziny

Biala, LV, Lb, Radzyn

B;,ala, m, 01, Pisz

Rata, to, Pz, Pila

B:ala, zn, sl, Prudnik

Blaca, m, K:r, Biala

B:ata G6ra, LV, Wrc, Lw6wek sl11Ski Biala Krakowska, LV, Kr, Bi:ala Biala Podlaska, m, Lb, Biala,

Biala Rawska, m, Ld, Rawa

929 7392 3579 8386 1169 6925 1939 6134 3894 3699 6249 7141

110 5250 3741

3449 37

921 37 4859 43 1429 43 1586 43 1819 46 5407 46 1140 37 5753 33 3345 57 5707 57 6984 42 2337 54

643 39 9951 28 5044 31 5849 24 4780 29 6226 29 3948 36 2107 29 5D42 59 2917 59

11694 33 2565 34

10693 34 1298 56 2686 45 2425 45 2214 37 3160 36

8970 60 4829 28

27754 56

2649 44 8948 25

3006 28

14524 34 1137 38 2947 49 3367 59

19564 60 2936 54 16445 60 )5007 32

2088 29

Sir.

57 25 38 65 65 34 42 42 45 30 35 35 56 30 24

Miasta, gminy wiejskie

Bialaczow, Ill, Ld, Opoczno Bialaszewo; IV, BI, Szczuczyn Blarkow, w, Pz, Rzepin Bialobrzegi, lV, KI, Radom Biatobrzegt, IIJ. Lb, Lukow Blalobrzezle, JIl, Wrc, Glog6w B'iatobrzezte, w, Wrc, Glog6w Bialogard, 111, Sz, Bialogard Blatcpole, r», Lb, Hrubieszow Blabosliwie, lV, Pm, Wyrzysk Bialowieza, IIJ, Bl, Bielsk

Bialy KamieiJ., I1l, Wrc,Walbrrzych Bialy Zdr6j, w, Sz, Bialogard Blalybor, m, Sz, Czluch6w Bialystok, III, BI, Bialystok Bialyszewo, w, Wr, Sierpc Blbernlkl, llJ, 01, Ketrzyn

Biecz, IV, Pz, Gubin

Biecz, 111, Rz, Gorlice

Biecz, lV, Rz, Gorlice Biedrzychowice, ur, sl, Prudnik Bielawa, Ill, Wrc, DzierZoni6w Blelawy, w, Ld, Lowicz

Bielino, w, w», Plock

Bieliny, lV, KI, Kie1ce

Bielsk, IV, BI, BieLsk

Bielsk Podlaski, 111, BI, Bielsk

Bielsko, 11l, sr, Blelsko

Bielszowice, lV, sl, Katowice

Bienitowo, 11>, Gd, Elbllfg

Bierun Nowy, LV. Sl, Pszczyna

Bierun St.ary, I1l, sl, Pszczyna

Blerutow, rn, Wrc, Olesn.ca

Bierut6w, r», Wrc, Olesnica

Biesowo Wielkie, LV, 01, Reszel Biestrzykowice, LV, Wrc, Namyslow Biezun, lV, Wr, Sierpc

Bilgoraj, In, Lb, Bilgoraj

Biniew, IV, Pz, Ostrow

Birawa, l/J, ,sI, Kozla

Blskupiec, 111, 01, Reszel

Biskupiec, m, 01, Suaz

B'suly, LV, 01, Ostr6da

Biszcza, LV, Lb, Bilgoraj

Biszt.ynek, m, 01, Reszel

Blachownia, w, sl, Kozle

Bledzewo, LV" Pz, Skwierzyna Bledzanowica, IV, Wrc, Kamienna G6ra Blizin, to, KI, Kielce

B1izin, lV, 01, Braniewo

Blizne, LV, Wr, Warszawa

Blaszki, m, Pz, Kalisz

Blaszki, IV, Pz, Kalisz

Blaziny, LV, KI, Hza

Blazowa, m.' Rz, Rzesz6w

Blazowa, IV, Rz, Rzesz6w

Bledkowo, LV, Sz, Nowogard

Bledowo, lV, Pm, Chelmno

Bledow, lV, Wr, Gr6jec

Bledowko, LV, Wr, Plo:ii.sk

Blonie, m, Wr, Blonie

Liczba ludnosct ~

6271 3968

779 6105 6701 1181 2037

12211 4917 4203 3804

18717 4249 1077 56759

29 36 50 32 34 52 52 43 33 43 35 55 43 44 35

5228 26 678 37 426 47 3745 63 11100 63 4375 59

17269 52 9887 28 5040 25 7153 31

15491 35 6203 35 25725 56 13240 57 1804 39 3447 59 3702 59 1471 54

368 54 3073 38 1781 54 7571 26 4745 33 4107 49 3887 58 2422 38 1463 38 1606 38 3697 33 1178 38 5469 58 1975 50 3196 53 9296 31 1152 37

13499 26 3030 47 6158 47 8396 30 4002 64 9771 64 1859 45 2664 41 6284 24 3469 25 6416 24

BLOmE .- BRZEZNICA '.

M!a.ata, gm!ny wte.jsk:le

SIr.

..

L!c.b. ludnoAci

SIr.

J.Uasta, gminy wiejakie

. lJcdJ. ludaokl

Blonie, w, Ld, Kutno

Blotatca, lV, KI, Rooom Blotnica, w, aI, strzelce Bobollce, IV, Sz, Koszalin. Bobowa, lV, Rz, Gorlice Bobowicko, [II, Pz, M'i~dzyrzecz Bobowo, ",, Gd, stat'Ogard Bobrek, IV, aI, Bytom

,Bobrowice, lV, Pz, Krosno Oqr21aiiskie ,Bobrowice, 111, Wrc, Jelenia Gol"a Bobrownt.ki, IV, KI, Ktozienlce Bobrownlk}, IV, Pm, LLpno Bobr6wniki, [II, aI, B~dzin

Bobrownikt, 111, aI, Ta~owskie GOry Bobrowo, lV, Pm, Brodnica

Bobrowka, IV, .Pz, Strzelce Krajeiiskie Bochnia, Ill, Kr, Bochnia

Boehnia, lV, Kr, Bochnia

Bocz6w, 111, Pz, Rzepin

Booki, IV, Bl" Bielsk

Bodzech6w, 111, KI, Qpat6w Bodzentyn, IV, KI, Kielce

Bogacica, IV, SI, Olesno

Bogdaniec, w, Pz, Gorz6w Wielkopolski ~ogucice, I/J, Wrc, Srooa SI~aka Bogucice, I(J, Kr, Bochnia

BogumiMw, w, Ld, ster'adz - Bog'ussawice, w, Ld, Piotrk6w

Bogusze, w, Bl, 'Sz<!zuczyn

Boguszowice. IV, aI, Rybnik

BoguS2iYce, w, Ld, Rawa

Boguszyce, lIJ, Prn, Nieszawa

Boguty, 111, Wr, Ostr6w

Bohukaly, w, Lb, Biala

Bojanowo, m, Pz, Rawicz

Bojanowo, lIJ, Pz, Rawic:z

13ojanowo Stare, IV, Pz, Kosclan

Bojkow, w, aI, Gliwice

Bojszowy, w, aI, Pszczyna

Boksyce, m, lG, Opatow"

Boleseaw, 111, Kr, Dabrowa

Boleslaw, lIJ, Kr, Olkusz

Bolesrawlec, 111, Ld, Wielw'l

Bolesla'Wiec, Ri, Wrc, Boleslawiee Boleslawow' Dolny, 1(1, Wrc, KozucMw Boleszkowlce, rn, S:z, Chojn.a iBoIeszkoWice, 111, Sz, Chojna

Bolim6w, lV, Ld, Lowicz

Bo1k6w, m. Wrc, Jawor

Bolk6w, IV, Wrc, Jawor.

Borawskie, w, Bl, Olecko

Boreik, 111, Sz, KioIobrzeg

Borell, m, Pz, Gostyii.

Bord(, w, Pz, Gostyii.

BoreIk Wielki, w. Rg, D~bioa Borki Wielkle, w, $1, Olesin.o Botitowice, w, lA, Koilskle iB()Tkow.ice, w, aI, Nisa BoTlkow.o, w, W::, Sierpc Boron6'\V, w, aI, Lubllniec

5793 28 7196 32 3989 60 4636 44

10265 63 750 49 4144 40 17993 57

877 48 5592 53 4576 31 3178 41

14281 56 6006 60

2909 40

878 50 10072 60 12213 60

996 50 10166 35 106:79 31 12079 31

5816 ~8 4255 47 5832 55 84(}6 60 4373 30

13473 29 4788 36 6860 59 43&5 29 7760 42 4771 25 4893 32

,1944 5f)

4463 50

4564 48

8045 57 4793 59 4900 31 6539 61

14457 62 1167 30 3145 52 2152 503

630 43 513 43 4656. 28 2818 52 6477 52 2603 36 1703 44 1'833 47 5$3 47 6427 63. 3477 58

5880 28

6353 58 48163 26 2854 58

Borowa, w, Rz, Miele<:

Borowe, w; Wr, Gr6jec Borow, w, Wrc, Strzel!n

Boruszowice, 'i», Sl, Ta.mowskie G6ry Borysm.W', tu, siz, Byt6w

BOITze, w, Wr, W~w

Borzecin, w, Kr,Brze8k'O

Borzykowo, w, PZ, Wrzeenia

Borzyn, w, Sz, Gryfino

Boszczynek, w, KI, Piiioz6w

Bom G6ra, m, Wrc, Walbrzych Bozejewo, to, Bl, LomZa.

Bozewo, w, Wre, Lw6wek Slq.ski Bralln, ur, Pz, K~pno

Branice. to, SI, Glubczyce Braniewo, m, .01, BranieWl() ',Bransk, m, Bt, Bielak'

Bransk, to, Bl, Bie18k .BranSZCZiYk, w, Wr, .ostr6w Bratk6W1ka, w, Rz, Krasno Brato&zewice, w, Ld, Brzeziny Brenna, w, ai, Cieszyn

Brenno, w, P.z, Leszno

Brochc5w, m, Wrc, Wrool'aw 'Brodnica, m, PIm, Brodnica Brlodnica, to, PIm, Brodnica Brody, m, Wrc, ~

Bl'Ok,m, Wr, Ostrow

Brokowo, lV, Gd, Kwidzyn Bronislaw, w, Wrc, ,K,ozuch6w iBroniszewo, w, Sz, Gryfice Br6dno, w, 'Wr, Warszawa Br6jce, ui, Ld, L6dZ,

Br6jce, m, Pz, Mi~y.I"Z~ Br6jc.e, us, Pz, Mi~yrzec.z Brudzeti, tu, ,WI', Plocik

Brudzew, w, PZ, Kalisz

Brudzew, w, P:z, Turek

BrudZlice, w, 'Ld, Radomsko Brusy, w, PIm, Chojnice

Brusy, w, Wrc, Strzelin Bruszwald, w, Gd, Sztum Bruzyca. Wieika, lV, Ld, .L6dZ. Brwin6w-Letni8k!O, w, Wr, :monie Brzeg, m. Wrc, Brzeg

:Brzeg Dolny, m, Wrc,Wo16\V . Brze'g Dolny, w, Wre, Wolow Brzegi, w, Iel, Jt:drzej6w Brzegi, us, Gd; Kwidzytl Brzeslto, w, Sz, Pyrzyce .8rzeslro, m, Kr, Brzesko Bl'zes.c:ze, us, Kr, Biala

BrzeSC Kuja~i, m, Pm, WIoclawek Brzezinka,. w, aI~ Ka.tawice Brzezlny, m, Ld, Srzeziny

Brzezlny, w,Lb, Lublin

:ih'ZeZiny. w, Sz, Pyrzyce"

Brzez1ny -al~kie, w, AI, 'Tarnow.de G6ry. Brzeinic&, w, Ld, Radomsko .

Brzetnica, w, to, . Kozienici

Brzetnlca, ,v,Wrc, ~

5636 "64 6348 ·24 3830 154 2221 60 2799~3 4227 27 6311 00 5344 51

518 44 509~ 31

10862. 55 6936 36 5234 .54 5379 48 4813 ':)7 1373 37 2542 35

12738 35

8022 25

6564 63 4943 28 3533 57 2521 49 3100 til)

10665 40 5169 40 186 56 2351 25 524 39 1765 53 30lA: 44 102Q9 '26 7969 29 807 49 1232 49 6127 25

'6031 47 7419 51 5848 29 "9192 41

3721 54

,1200 40 40H 2P 6618 24 7744 52 1363 55 Mag 55 4287 31 1224. . 39 3430 45 2684 ' 60

.8901 60 49'73 43 6441.' 57 6008 28

.9$72 34 1713, 45 54.2.2 60 . 1342 29 .un 31 lGiIi 56

BRZ~NICA - CHOltIINO.

69

,MiaBta, gminy wiejelde

SIr.

Llczba : Sir. ludaosct

Mlasta, gmlny wiejskie

Uczba ludnoset

,.

BrZet.mea, W, KT, Wad9wice Brzetno; w. Ld, Sietadz BI'Zemo; lV, Fz, Konin

Brzemo . Szlacheckie. w, Pm, Chojnice Brzetne. w.' W:rc. Brzeg

Brzeino, lV. SZ, Bialogard

Braostek . I. ur, Rz, .Jasl-o

Brzoat.ek II. w. Rz. J'asl-o

'BrzosUwW-o. tu, Sz, SJ:u.psk.

Brzo*ie;'w, Pm, Brodnica, Brzozowice_Kamieti. w. Sl. Tarnowskie GOry Brzozowy Kq.t, lV.Lb. Radzyil B~w;m.Rz. Bnmrow

Brz0z6wka. lV, LQ. KraAnik

Br.7J6za.· lV. KI. Kozien.iee

Brz6%ki. lV., 'Sz. Szczecin

Bueholc, t», 01. na.wka

Bucz, w. Pz. Koscian

Buczek, to, Ld, 'Lask

Budry, lV, 01, W~gorzewo

Budzjslaw, lV, Pz, Kola

Bu~wice. lV, Ld. Rawa

Budz6w. w, Kr. Wadowiee

Budzyti, lV. Pz, Chodziez

Bujny Szlacheckie. lV. Ld, Plotrkow Buk, m, Pz, -Nowy Tomysl

Buk, tu, Pz, Nowy ·:.romysl

Bukowa, llJ. Lib, Chelm

Bukowa, to, Wrc, sroda Sill-ska Buk-owiec, I~, Pm, Swiecie

Bukowiec, w. Pz, Mi¢zyrzec'Z Bukowiec, ur; ,Wrc, S~rotawa Bukowina,·IV, KT; Nowy 'l'arg Bukow..sk(). w, Rz, Sanok Bursztynowo, . m, Sz. 'Myelib6rz Bursstynowo, lV.· Sz. MysIib6rz Busko, lb, KI. stopnica BuskO-.z(iroj. m, 10. Stopnica Butryny. w, 01 •. O'Lsztyn

Bych,awa. lV,. Lb, Lublin '.

Byczyna. .m, SI. Kluczbork By~, m, Pm. Bydgoszcz BYdgoszez. lV. Pm, Bydgoszcz Bylio:wma. lV, al. Katowice

Byslaw. IV, Prn, Tuchola

Bysbra,. W. al. Bie1Sko

By$ra, ]1), Kr. Myslenice

Bystra. Wilkowi<:e, w. Kr, Biala Bystrowice, w. W.rc, Olawa

BystrllyQa., m, Wrc, Byostr'2yaa Kl-odzka BYMraYc&. lV, Wrc, Lw6wek al~ Bytnlea. lV,. Pz, Kroano Odrzatiskie Bytom,.m, aI, Bytom

Byt.-oA, 'P, :Pm, NiesZawa

BytOWo. lV. sz, Sta~

B~,m.SZ, B~W .

c

~, m.Sz, Koszaiin' Cedyai~;m, St. ChojDa.

9206 62 7583 30 6283 48 U04 41 3264 52 7642 43

872 63

11121 63 6448 415 3556 40 6494 60 4183 34 3725 62

13986. 33 4258 31 1358 46 300 37 4108 48 71'33 28 381 39

4242 4g 3989 29

11925 62 6332 47 6895 29 3213 .49 4993 19 7119 33 4641 5r. 4729 ,\2 1002 49 3116 54 5449 62 8284 65 1712 45

2710 45

3475 32 5975 32 1326 38 8169 34

1383 53. 134614 41 4765 4.1

.2622 57 6622 42

802 56

9225 ,61

15878 '60 4327 54 9564 52 6185 54

407 _ 48 93179 56 '6214 42 472 46 3810 ·13

1930 ~4 286 43

Oedynja, tu, SZ, Chojna Ceg16w. ur, Wr, Mi48k Cekcyn, lV, Prn, Tuchola Cek6w. ur, Pz; Kalisz Celej6w. lV. Lb, Pulawy celiny, lV, Lb, Lu:k6w

Celniki Wielkie. us, Wre, O1eSnica Cerklew Polska, lV. al. KoZle Cewice, ur, Gd. ~ork

Chabielice. w. Ld. Piotrk6w

Ohalin, lV. PIm. Lijpno

ChaJ:u.pki, lV, al. Raci.b6rz

Chartupia Mala. lV. Ld, Sieradz Charzewice, lV, Rz, 'I'arnobrzeg Oharzyno, lV. Sz, Kolobrzeg

Chelttn. m. Lb, Chehn

Chelm, lV, al. Pszczyna

Chelmce, lV. Pm, Inowroctaw Chehnek, to, Kr, Chrzan6w Chelmiec Polski, lV, Kr, NOwy Sli-Cz Chelttn.no, m, Pm, Chelmno Chelmno, to, Pm, Chehnno 'Chehnno. IV, Pz, Kolo

CaelmZa., m, Pm, Toruli

ChehnZa. lV, Pm, Toruli

Checiny, m, KI. Kielce

Chlebiotkf, to, Bl, Lomza Chlewtska, w, Ld, Kotiskie Chboptee, IV. Rz, ,Jaroslaw Chmielnik, rn, KI. Stopnica Chmielnfk, ur, Kl, Stopnica Chmielno, lV, Gd, Kartuzy Chmie16w, to, Rz. Tarnobrzeg Chobieli, m, Wrc, Wo16w

Ohobien, lV. Wrc. Wo16w

Chocim, IV, Pz, Strzelce Krajenskie

. Chociszew. w, Ld. L~zyca Chociw, IV. Ld. llask

Choolwol, m, Sz. Stargard ChQChoMw. ur, Kr, Nowy Targ Chocz, IV, Pz, Kalisz

Choczewo, w. Gd, Lebork Chocznla, IV, Kr, Wadowice Chodak6w. w, Wr. Sochaczew Ohodecz, m, Pm, Wloclawek Chodecz, IV. Pm, Wloclawek ·Chodel. lV. Lb, Lublin

Chodow, lV. Kr, Miech6w ChodzieZ. m. Pz. Chodziez Chodziez, lV, Pa, Chodziez Chojnasty, lV. Wrc, Jelenia G6ra .Chojnice. m, Pm, Chojnice Chojnlce, w. Pm, Chojnice

Chojnice Odrzatiskie, m, SZ, Chojna Chojnice Odrzanskie IV, SZ. Chojna Chojno, lV. pz. Rawicz

Chojnowo, to, Wr, Przasnysz Chojn6w. m, Wrc, Zlotoryja ChojnOw. lV, Wrc, Zlotoryja Chom~owo. w. Pm, Szubin Chotnino. lV. Sz, Kamieli Pomorskt

689 43 5407 25 15355 42 4224 -<!7 7585 31 6228 34 4240 54 7488 58 3248 40 4008 29 5234 41 2259 59 3331 30

9910 65

4019 44

23329 33 5132 59 4963 41 5627 61 8073 62

11634 41 4049 41 5063 48

10764 42 5M2 42 2677 31 4735 36

11637 28 8942 63 3171 32 7168 32 4988 39 4225 65

338 55 2625 55 1424 50 2953 28 4892 28

402 46 4228 62 5834 47 4432 40 3049 62

10534 26 1551 43 5085 43 6740 34 4718 61 7694 46 3539 47 9338 53

12444, 41 10524 41 1484 43 1034 43 5472 50 6028 25 5467 56 3632 56 3692 42

692 44

70

CHORKOWKA - CMIELOW

Miasta, gminy wlejskie

Miasta, gminy wiejskie

Sir,

Licaba ludnosci

Sir,

Lfczbe ludncsct

Chork6wka, w, Rz, Krosno Chorobrow, 1/1, Lb, Hrubiesz6w Choroszcz, III, Bl. Bialystok Chorzele, III, WI', Przasnysz Chorz6w, 111, 131, Chorz6w Choszczno, 111. Sz, Choszczno Chotcza , 111, Kl, Ilza

Chotel Czerwony, 111, Kl, Piriczow Chotynin, III, Ld, Wielun Chroberz, w, Kl, Pinczow Chropacz6w. 1/1. SI. Katowice Chrostkowo, IP, Pm, Rypin Chroscice, w, WI', Minsk Chruszczow, 11', iSl, By tom Chruszczowka, II', WI', Sokol6w Chruscice, w, Wrc, Legnica Chrzan6w, 11', Lb. Krasnik Chrzan6w, Ill, KI', Chrzanow Chrzaatow, !p, KI, wtoszczowa Chrzas ty, m. iSl, Opole

Chrze16w, 11>, Wrc, Wolow

Chrzypsko Wielk.ie, w, Pz, Miedzychod Chud6w, IV, Sl, Rybnik

Chwalowice, in, SI, Rybnik

Chwarzyce, w, Wrc, Glogow Chwaszczyno, w, Gd, Morski

Chybie, w, SI, Bielsko

Cianowice, in, Kr, Olkusz

Ciasno, 11>, si, Dcbrodzien

Ciq,zen, 1/1, Pz, Konin

Cibinka, Ill, Pz, Rzepin

Ciche, w, Kr, Nowy Targ Ciechanowiec. III, Bt, Bielsk Ciechanowiec, IP, Bl, Bielsk

Ciechan6w, III, WI', Ciechan6w Clechocinek, HI, Pm, Nieszawa Ciechosl'awice, III, S2;, Byt6w

Clepielew, w, Kl, Ilza

9692 10252 1924 2187

110675 2052 4887 4885 4579 6211

10216 4641 3921 5701 5295 2973 5934

12121 4618 4998 3981 3297

10436 4562 43<14 6441 6506 9938 3099 4986 1025 6{)64 3388

12960 11831 4131 2135 7434

Ciepierz6w, w, Wrc, Strzelin 4835 54 Ciepl ic e Sl!!skie Zdr6j, III, Wrc, ..JelenLa Cora 12938 53

Ciepla Woda, 11>, Wrc, Zabkowice Slll-Skie 4042 55

Cieszan6w, III, Rz, Lubacz6w 958 64

Cieszan6w, III, Rz, Lubacz6w Cieszyn, III, SI, Cieszyn Cieclria, w, Kr, zywiec Clezkowice, w, Kr, Tarn6w Cigacice, 11>. Pz, swiebodzin Closan.ca, w, Pz, Babimost Ciosny, w, Ld, Brzeziny Clski, w, sl, Kozle

Cis6w, lV, Kl, Kielce

Cis6w, w, Wrc, zagan Cmolas, IV, Rz, Kolbuszowa Czajki, w, Lb, Krasnystaw Czarnanin, w, Prn, Nieszawa Czanowo, w, Sz, Gryfino Czaplinek, m, Sz, Szczecinek Czaplinek, w, Sz, Szczecinek Czarkowy, w, Kl, Plnczow Czarna, w, Wrc, Bolestawtec

5159 64 :lJ6536 57 10483 62 11461 62

1281 51 2877 46 3814 28 6155 58 3208 31

304 56 8980 63 7196 33 7842 42

675 44 3459 46 4102 46 6751 31 5099 52

63 33 35 25 57 43 30 31 30 31 57 42 25 57 26 53 33 60 32 '58 55 49 59 59 52 40 56 62 57 48 50 62 35 35 24 42 43 30

Czarna, UJ, Rz, Lailcut

Czarna ad 'Tarnow, w, Rz, Debica Czarna Wies, tu, BI, Bialystok Czarne, lV, Gd, Kwidzyn

Czarne, w, Pm, Lipno

Czarne, m, Sz, Czhichow

Czarnia, lV, WI', Ostroleka Czarnk6w, m, Pz, Czarnk6w Czarnk6w, w, Pz, CZarnk6w Czarnocin, w, Ld, L6dZ

Czarnocin, lV, Kl, Pinczow

Czarnolesie w, Wrc, Kamienna G6m Czarnowasy, ui, 131, Opole

Czarmowlce, lV, Pz, Gubin

Czarnowo, w, Sz, Gryfino

Czarn6w, io, Pz, Rzepin

Czarny Dunajec, w, Kr, Nowy Targ Czarnylas, w, Pz, Ostrow

Czastary, lV, Ld, :Wielun

Czastkow, w, WI', Warszawa Czch6w, w, Kr, Brzesko Czechowtce.Dztedzlce, w, SI, Bielslko Czek!an6w, lV, Pz, Ostrow

Czeladz, m, 131, Bedzin

Czemierniki, ur, Lb, LubaI't6w Czernpln, m" Pz, Koscian

Czempin, ur, Pz, Koscian

Czermin, w, Pm, Rypin

Czermln, lV, Pz, Jarocin Oz€'!'m:n,w, Rz, Mielec

Czermno, ur, WI', Gostynin

Czermno, tu, Ld, Konskte

Czernica, io, sl, Rybnik

Czernich6w, lV, Kr, Krakow Czerniejewo, m, Pz, Gniezno Czerniejewo, w, Pz, Gniezno Czerniewice, lV, Ld, Rawa Czernikowo, io, Pm, Lipno

Czerriina, m, Wrc, G6ra

Czerniowce, (V, Wrc, Zq,bkowice slll-Skie Czersk, lV, WI', Grojec

Czersk, m, Pm, Chojnice

Czersk, w, Pm, Chojnice

Czerwin, IV. WI', Ostroleka

Ozerw.nek, w, Pz, Zielona G6ra Czerwionka, ur, SI, Rybnik

Czerwonak, lV, Pz, Poznan

Czerwone, tu, Bl, LOmZa

Czestochowa, rn, KI, Czestochowa Czestocice, IV, KI, Opatow

Cztopa, m, Sz, Walcz

Czhichow, m, SIz, Czluch6w

Czluch6w, IV, Sz, Czruch6w

Ozolowo, lV, Pz, Kolo

Czorsztyn, w, KI', Nowy Targ

Czudec, lV, Rz, Rzesz6w

CZUryly, w, Lb, Siedlce

Czyzewo, w, Bl, Wysokie M~wieckie CzyZ6w Szlachecki, w, Kl, Opat6w Cmiel6w, IV, KI, Opatow

7919 8699 5751 1164 5310 1453 5703 4394 9087 4129 3537 3989 4230 1078

719 459 3028 5913 4717 6917 9188

16311 4072

16624 7152 2380 5933 6128 5419 6640 2898 5774 4306

13894 1273 4036 6181 5324

1860 52 4478 55 6416 24 7092 41 7303 41 6430 25 2087 51 7806. 59 5822 50 6909 36

1{)1255 30 10057 31

715 46 3711 44 1927 44 6247 48 4403 62

15412 64 3916 34 6024 37 6054 31 7023 31

64 63 35 40 41 44 25 47 47 29 31 53 58 47 44 50 62 49 30 26 60 56 49 56 33 48 48 42 47 64 24 28 59 61 47 47 29 41

DAKOWO - DORUCHoW

71

Miasta, gminy wiejskie

Sir.

Liczba ludnosct

Str.

Miasta, gminy wiejskie

Liczba ludnosci

o

Dakowo, w, 01, Susz

Daleszyce, w, Kl, Kielce

Dalilk6w, lV, Ld, L~zyca

Daluje, w, S~, :Szczecin Damascawek, w, Pz, Wagrowtec Da.mmlang, ur, Sz, Walcz Dani.szyn, w, Pz, Ostrow

DI}.O .stary, . m, Sz, Gryfino Dabie, w, Lb, Luk6w

Dabie, m, Pz, Kolo

Dabie, w, Pz, Krosno Odrzaii.skie Dabkowice, ur, Ld, Lowicz D~broszyn. w. Pz, KOiltin Dabrowa, w, Wr, Mlawa Dabrowa, w, Ld, Radomsko Dabrowa, lV, Kl, Kielce

Dabrowa, w, Bl, Sok6lka Dabrowa, w, 01, Bartoszyce Dabrowa, w, 01, Pastek Dabrowa, w, Sz, Nowogard Dabrowa, lV, Sz, Stargard Dabrowa, lV, sl, Niemodlin Dabrowa, ur, Kr, Dabrowa

Dabrowa Biskupia, w, Pm, Inowroclaw Dabrowa Chehntnska, w, Pm, Chelmno Dabrowa Oomicza, rn, SI, Bedzln Dabrowa Rusiecka, lV, Ld, Lask

Dabrowa 'I'arnowska, m, Kr, Dabrowa Dabrowice, lV, Ld, Kutno

Dabrowno, m, 01, Ostr6da

Dabrowno, w, 01, Ostr6da

Dabrowka Dolna, lV, SI, Opole

Dabrowka Mala, to, sl, Katowice Dabrowka N owa, w, Pm, Bydgoszcz Dabrowka Wielka, tu, Pz, Mili\dzyrzecz Dabrowka Wielka, w, sl, Tarnowskie G6ry Dembice, ur, Sz, Nowogard

Derlowo, m, S2;, Slaw.no

Derlowo, lV, Sz, Slawno

Deszczno, w, Pz, Gorz6w Wielkopolski D~ba, io, Rz, 'I'arnobrzeg

D~be Wielkie, ur, WI', Miiisk

Debica, m, Rz, Debica

D~biC'a, w, Rz, D~bica

Deblensko, w, si, Rybnik

Debina, w, Wrc, Glog6w

Debnica, lV, Sz, Slupsk

D~bno, m, Sz, Chojna

Debno, w, Sz, Chojna

D~bino, w, Sz, Slupsk

Debno, w, Kr, Brzesko

D~bowa G6ra, w, Ld, Skierniewice D~bowa Kloda, to, Lb, Wlodawa D~bowa L!I,ka, w, Pm, Wabrzezno D~bowiec, w, sl, Cieszyn D~bowiec, w, Rz, Jaslo

D'i!bowo, ur, Bl, August6w

D'i!bsk, w., WI', Mlawa

Dittersbach. w, Wrc, ~agaii. Diuga •. w, wrc, Walbrzych

1097 5991 5450 2570 7915 2309 '5618 1366 3246 2628 1362 8042 8388 5489 6771 8157

13134 1077 1376 1625 1307 3860

10226 6922 5088

28070 8715 4520 4263

427 2426 2637 9107 3176 2156 6359 1478 5262 62:13 2610 3616 5609 9924 9057 3013 2111 4291 3341 2828 6088 9190 4402 3364 3971 2597 7468 2021 5990

998 9476

38 31 28 46 51 46 49 44 34 48 48 28 48 25 29 31 36 37 38 45 46 58 61 41 41 56 28 61 28 38 38 58 57 41 49 60 45 45 45 47 65 25 63 63 59 52 45 43 43 45 60 30 35 43 57 63 35 25 56 55

Dlugie, w, Ld, Brzeziny Dlugie, w. Sz, Stargard Dlugob6rz. w, Bl, Lomza Dlugoj6w, w, Wrc, Zgorzelec Dfug'oleka, w, Sz. Nowogard Dlugomosty, w, sl. Prudnik Dlugosiodlo, lV, Wr. Ostrow Dlusk, w, Pz, Konin

Dlut6w, w. Ld, Lask

Dtuzec, io, Kr, Olku.sz

Dluzewo, w. Wrc, Bystrzyca Klodz.k a Dmenin, w,' Ld, Radomsko

Dmosin, w. Ld, Brzeziny

Dobczyce, rn. Kr, Myslenice Dobiegntewo, w. Pm, Wloclawek Dobiegniewo, Ill, Pz, Strzelce Krajenskie Dobteslaw, w, Sz, Slawno

Dobieslawice, w. KL, Piii.cz6w

Dobra. w. Ld, Brzeziny

Dobra, m, Sz, Nowogard

Debra, lIJ, Sz, Szczecin

Dobra, m, Pz, Ture.k

Dobra, w, Pz, Turek

Dobra. ur, Kr, Limanowa

Dolrrcz, w. Pm, Bydgoszcz

Dobre Miaato, 111. 01, Lidzbark \Varminski Dobre Miasto, lV. 01, Lidzbark Warrninski Dobre Pole, w. Wrc. Legnica

Dobrodzieii., rn, sl. Dobrodzten Dobromterz, w., Kl, Wloszczowa

Dobroii., w, Ld, Lask

Dobroszyce, lV. Wrc, Olesnica

Dobryn, w, Lb. Biala

Dobryszyce, w .. Ld, Radomsko

Dobrzanek, m. Sz, Stargard

Dobrzejowice, ur, Pm, Lipno

Dobrzelin, ur, Ld, Kutno

Dobrzen, to, SI, Opole

Dobrzyca, lV, Sz,. Koszalin

Dobrzyca, w, Pz, Krotoszyn

Dobrzyk6w, III, Wr. Gostynin Dobrzyniewo, to, Bl, Bialystok

Dobrzyn n/Wista, m, Pm, Lipno

Dojlldy, lV, Bl, Bialystok

Dolce, w. Sz, Pyrzyce

Doleck, w. Ld, Skierniewice

Dolina, lV, Wrc, Wahbrzych

Dolna Jasienica, lV. sl, Nisa

Dolsk, m, PZ, srem

Dolsk, w. Pz, srem

Dofhobyczow, IV, Lb, Hrubiesz6w Domajowice, Ill, Wrc, Otawa

Domanice, IV. Lb. Siedlce

Domanice, w. Wrc, swidnica Domaniewice, w, Ld, Lowicz

Domaradz, lV, Rz, Brzoz6w

Domaszkowice, 11>. Wrc, Byst.rzyca Klodzka Dominowo, w, Pz, sroda

Dopiewo. w, Pz, Poznan

Doruchowo, w. Sz. Nowogard

Doruchow, 11>, Pz, Kepno

2650

948 7245 2194 1430 6547 9095 6025 5442 7880

28 46 36 56 45 59 25 48 28 62

4819 52 6123 29 4702 28 2791 61 3162 43 122.2 50 497:" 45 5018 31 5952 28 1553 45 3112 46 1850 51 5946 51 6216 61 6112 41

966 37 3117 37 2245 53 3277 57 3792 32 5517 28 3615 54 5228 32 5784 29

342 46 5079 41 6980 28 6456 58 2409 44 6117 48 4536 24 7408 35 2339 41 4878 35 1488 45 6455 30 8803 55 1772 58 1656 50 5709 ,')1 4772. 33 2830 54 5212 34 3870 55 5051 28

14502 62 5841 52 3930 51 9218 50 1303 45 4903 48

'2

DOWSPUDA - GIEDLAROWA

Miasta, gminy wiejskie

Str.

Uczba ludncsci

SIr.

Miasta, gminy wiejskie

Liczba Iudnosc!

Dowspuda, I/J, Bl, August6w Drawsko, Ill, Sz, Drawsko Drawsko, !/J, Sz, Drawsko Drawsko, Ill, Pz, Czarnk6w Drengf'urt, 111, 01, Ketr'zyn Drewnica, 111. Gd, Gdansk

Drezdenko, Ill, Pz, Strzelce Krajenskle Drezdenko, tn. Pz, Strzelce Krajenskre Drobin, IV, WI', Plock

Drogobadz, IV, Sz, Wolin

Drogoradz, Ill, Sz, Sl\llPsk

Drohiczyn, 111, BI, Bielsk

Drohiczyn, 1/J, BI, Biel.sk

Drozdowo, w, BI, Lomza

Drozejowlce, llJ, KI, Plnczow

Drugnia, m, KI, Stopnica

Drwalew, IIJ, WI', Gr6jec

Dryg aly, 1P, 01, Pisz

Drzewce, IIJ, Pz, Kolo

Drzewica, 1(1, Ld, Opoczno

Drzycim, m, Prn, swiecie

Dubiecko, II>, Rz, Przemysl

Dubienka, 1/1, Lb, Hrubiesz6w

Dublany, II), Wrc, Wroclaw

Dubniki, II', BI, Goldap

Dubow, ,I>, Lb, Biala

Duczymin, IV, WI', Przasnysz

Dukla, 111. Rz, Krosno .

Duminowo, Ill, Gd, Malbork

Duninowo, Ill, Sz, Shipsk

Dunin6w, lIJ, WI', Oostynin

Duraczow, 1/1. Ld, Konskie

Durlasy, Ill, WI', Ostroleka

Duszniki, 111, Pz, Szamotuly

Duszniki Zdr6j, 111, Wrc, Klodz·ko Duszniki Zdr6j, III, Wrc, Klodzko

Duze Ciecznice, w, Wrc, Lubin

Duze Rakowo, w, Gd, Kwidzyn

Duzy Borek, lIJ, Wrc, Strzelin

Duzy Nosin, w, Sz, Slupsk

Dwikozy, Ill, KI, Sandomierz

Dydnia, IV, Rz, Brzoz6w

Dyminy, Ill, KI, Kielce

Dyn6w, !/J, Rz, Brzozow

Dywity, w, 01, Olsztyn

Dzegowo, 1/1, Sz, Kolobrzeg

Dziadowa Kloda, lIJ, Wrc, Syc6w Dziadowice, Ill, Pz, Turek

Dzraldowo, Ill, WI', Dziatdowo Dzialdowo, Ill, WI', Dzialdowo Dzraloszyce, Ill, Kl, Piiicz6w Dzialoszyn, 11>, Ld, Wieluti.

Dziczy Las, Ill, Sz, Gryfino

Dziecmorowice, w, Wrc, Zl!bkowice sl!j.Skie Dziemiany, IV, Gd, Koscierzyna Dzterzezno Wielkie, 11>, Pz, Pita

Dzierzgoii, rn, Gd, Sztum

Dzierzgoil., IV, Gd, Sztum

Dzierzgowo, IV, WI', Przasnysz Dzierzkowice, IV, Lb, Krasnik

Dzierzno, lV, Pm, Rypln

5608 3504 3331 5089 1372 3056 1908

1243 50 77!;l5 25 5517 46 8337 45 1634 35

10963 35 8322 36

8038 3855 4746 2348 6602 5304 4733

13453 4096 5342 437 2946 2708

699 1903 4059 6659

10807 6188 5497 5926 3915

316 1185 2657 2446 7868 8069 7382

13556 5477 2651 4252 8441 5139 3204 2306 8380 2233 2697 2865 2584

810 958 6628 8082 5461

35 41 44 47 37 39 tif)

31 32 24 38 48 29 42 64 33

55

36 32 26 03 40 45 24 28 25 50 53

53 40 54 45 32 62 :n 63

38

-14 54 51' :H 24 31 30 44 55 39 49 40 40 26 33 42

Dzieezoniow, In, Wrc, Dzierzoniow Dzietrzkowice, lV, Ld, Wieluii Dzikowiec, lV, Rz, Kolbuszowa Dzik6w Stary, IV, Rz, Lubacz6w Dzbow, IV, KI, Czestochowa Diwierzuty, lIJ, 01, Szczytno

E

E1bhl-g, ill, Gd, Elb1l!g Elk, zn. .BI, Elk

Elk, llJ, BI, Elk

F

F'ajstawice, IV, Lb, Krasnystaw Falborz, IV, Pm, Wlodawek

Falenica Letmiskc, lV, WI', Warszawa Falenty, UJ, WI', Warszawa

Filice, "', Wr, Dzialdowo

F'Hipow, w, BI, Suwalki

Firlej, "', Lb, Lubart6w

Fordon, m, Pm, Bydgoszcz

F'rarnpol, IV, Lb, Bilgoraj

Frankenau, w, 01, Reszel

Fredropol, lIJ, Rz, Przernysl

Frejno, IV, Wrc, MiIlcz

Freudenberg, IV, 01, Reszel Freudenfier, !II, Sz, WaIcz

Frombork, lIJ, 01,. Braniewo

Frybork, lll, Wrc, swldntca

Frydland, m. W,rc, Walbrzych F'rydland, llJ, Wrc, Walbrzych F'rydlad, lll, Sz, Czruchow

Frysztak, ui, Rz, Krosno

F'yrlad, lIJ, sl, Niernodlin

G

IGahllenen, 111, 01, Uawka Galewice, IV, Ld, Wielun Gallingen, lV, 01, Bartoszyce Oahkowek, Ill, Ld, Brzeziny Garb6w, lV, Lb, Pulawy Gardawice, lV, SI, Pszczyna Gardeja, II;, Gd, Kwidzyn Gardno, IV, Sz, Slupsk Garnek, IV, Ld, Radomsko Garwolin, rn , WI', Garwolin Gawluszowice, IV, Rz, Mielec G~bin, m. 'Wr, Gostynin G!j.dk6w, lV, Pz, Rzepin G:tSawa, llJ, Pz, znln Gl!tkowice, LV, WI'c, Milicz Gdansk, m, Gd, Gdansk Gd6w, IV, Kr, Myslenice Gdynia, m, Gd, Gdansk Gr:barzew, lV, Kl, Radom G~bice, IV, Pz, Mog-Hno Oestce, lV, KI, Opat6w

Gj.by, lV, Bl, Suwalki

Gidle, LV, Ld, Radomsko Giedlarowa, IIJ, Rz, L'aiicut

16646 5582 7554 8436

11401 3372-

20924 39 6104 36 1188 36

8544 4095

17460 7725 3901 5032 81'59 3514 6066 3204 2657 3162 2641 1879

445 6078 5135 3199 1347

10318 6814.

210 7752 2127 8963 6775 4634 1300 7715 3826 5315 5598 3108

890 5287 1924 117894 7701

77829 6075 6868 2267 4584 5i56 9')73

52 30 63 64 30 39

33 43 26 26 24 36 33 41 33 38 64 54 38 46 37 55 55 55 44

63

58

37 30 37 28 34 59 40 45 29 2·1 64 24 50 52 54 39 61 39 32 49 31 36 29 64

Miasta. gminy wiejsk ie

SIr.

Miasta, gminy wiejskie

GIEL."""I6W -- G6RZNO

Llr-zbn luducscl

Gielni6w, to, Wrc, Trzebnica Gierzcze Puste, in, Wrc, Walbrzych Gietzwald, lV, 01, Olsztyn

Gilowice, UJ. Kr, zywiec

Gizycko, In, 01, Gizycko

Gizycko, ll), 01. Gizycko

GJinianka, LV, Wr, Minsk

Glinik Mariampolski, lV. Rz. Gorlice GJiwice, rn, 81, Gliwice

G~adysz6w, ur, Rz, Gorlice

Gl~boka, lV, Wrc, Strzelin

Gl~bo'kie, l/I, Sz, Gryfice

Glog6w, TTl, Wrc, Glog6w

Glog6w', Ill, Rz. Rzesz6w

Glog6w, lV, Rz, Rzeszow

Glogowek, 111. 81, Prudnik

Glowno, m, Ld, Lowicz

Gtowczyce, 1/>, Sz, Slupsk

Glubczyce, rn, 81, Glubczyce Glubczyce, lV, 81, Glubczyce Glucholazy, tu, 81, Nisa

Glucholazy, lV, 81, Nisa

Gluch6w, lV, Ld, Skierniewic:e

Glusk, lV, Wr, Sochaczew

Giuszyna, III, Wrc, Na.rnyslow Gniechowice, 1IJ, Wrc, Wroclaw ·::;niew. Ill, Gd, Tczew

Gniew, ((1, Gd, Tczew

Gn.iewino, 111, Gd, Lebork ~ Gniewkowo. JIl, Pm, 'Inowroclaw Gniewkowo. to, Pm, Jnowrocraw Gniezno, Ill. Pz, Gniezno

Gniezno, lV, Pz, Gniezno

Gnojna, lV, Wrc, Strzelin

Gnojno, lV, KI, Stopnica

Godaw, Tn, Wrc, zary

Goczalkowice Zdr6j, w, 81, Pszczyna Godk6w, lV, Wrc, 8widnica

God6w, fI}, Lb, Pulawy

God6w, w. 81, Rybnik

Godula, fI}, 81, Katowice

Godynice, 111, LeI, Sieradz

Godynisz, lV, Wrc, Lw6wek Sllj,ski Godzie.sze, lV, Pz, Kalisz Godzis,zewo. Ill, Gd, Tczew Ocgolin I, Ill, 8( Strzelce

GogoEn II, 1lJ, 81, Strzelce Golanice, ur. Sz, Mysliborz

Golan6w, lV, Wrc, Zl}bkowice staskte Golasowice, lV, 81, Pszczyna

Golesze, lV, Ld, Piotrk6w

Golesz6w, lV, 81, Cieszyn

GOlina, m, Pz, Konin

GOlina, LV, Pz, Konin

Goli.szew, w, Sz, Ka.mien Pomorski Golub. Ill, Pm, W~brzezno

Golailcz, In, Pz, Wagrowiec Golaticz, lV, Pz, Wagrowiec

GoIl}b, lV, Lb, Pulawy

GoIl}bki, IV, Lb. Lukow

Goldap. III, Bl, Goldap

1522

10889 3893 7038 4534 1774 6723

10997 95980 ·4497 3235 1778 1681 1870 8843 4532

8344 6160 5020 7539 7658 5819 9032 4659 2197 9082 3120 3834 3929 3819 5921

301282 10012 2836 5975 1180 3345 3464

11119 6875 7721 5497 3922 7775 3931 3275 4870 1679 6216 4058 4219 6767 1769 5507 2448 6017 1382 5862 3719 4746

632

Sir.

55 55

38

62

37

54 44 52 64 64 59 28 45 57 57 58 58 :~O 20 54 55 40 40 40 H 41 47 47 54 32 56 59 55 34 59 57 30 54 47 40 60 60 45 55 59 29 57 48 48 44 43 51 51 34 34 36

Gal~bie, Ill. WI', Puttusk Golon6g, II/, sz, Nowogard Golon6g. /I', 8!, Bedzin Golubie, II>, Bl, Elk

Goluch6w. IV, Pz, .Jarocin Gotyrnin, III, WI'. Ciechan6w Goniadz, lll, Bl, Bialystok Goniadz, IV, Bl, Bialystok Goraj, lV, Lb, Bilgoraj Goreczyno. IIJ, Gd, Kartuzy Oortice. /II, Rz, Gorlice Oort.atowlce. III, Ld, Rawa Goruilsko. IIJ. Pz, Miedzyrzecz Gorzkowice, 11). Ld, Piotrk6w Gorzkow. IV, Lb, Krasnyat.aw Gorzow, Ill, 81, Olesno

Oorzow ' Wielkopolskt, III. Pz. G01ZOW

Wielkopo lski

Gorzyca, Ill. Pz. Rzepin Gorzyce, I/J,. 81. Rybik Goslawice, I}), Ld. Radomslw Goslawice. III, Pz. Konin Goslawice. Ill. 81. Opole Gospodarz, III, Ld, Lodz Gostk6w, w. Ld, Leczyca Gostomia, II! , 81, Prudnik Gostycyn, w, Pm , Tucho1a Gostynln, JJ1. 'VI', Gostyn in Gostyfi, w. Sz, Kolobrzeg Gostyil, JII. Pz, Gostyil Gostyfl, Ill, Pz, Gostyil

Gostyil Duzy, III, Sz, Kamien Pomol·"ki Goszczanowo. III. Pz, Strzel(;e KrajE'ns\{if> Goszczanow, !P. Pz. Turek

Ooscieradow, r». Lb. Kl"i'\~ik

Cr.sc iee in, 111, 81. Koz lo

Ooscikowo, w. Pz. Miedzvrzccz

Ooswin, I/J, 81, Nisa

Co war-czow, w. Ld, Konslcie Gow.irowo. w. WI'. Ostrolek a Goz:'., III. Sz, Koszalin Oozdz.kow, IIJ, Ld, Opoczno G6jsk. w. WI'. Sierpc

G6ra. III. Wr, Wa rszawa. Gora., III, Ld, Rawa

G6ra, Ill, Wrc, G6ra

Oora Jeczmtenna. IIJ, Wrc. zarv Oora-Kalwar ia, ])I, 'VI', Gr6jec G6ra Putawska. I/J. Kl, Kozienice G6ra sw. Army, /lJ, 81, St.rzelce G6rka Pabianicka, lJ), Ld, Lask Gorki, iv. Lb. Siedlce

Gorki, III. Pz, Strzelce Krajensk ie G6rki Wielkie, ui. 81, Cieszyn G6rne. w. Bl, Goldap

Go rno, w. K1. Kielce

G6rny Lesin, /11. \V1'c, Sprotawa Oory, io, Kl , Pinczow

G6ry Mokre. /1'. Ld. Koilskie G6rzno, IV, 'VI', Garwolin Oorzno. rn . Pm, Brodnica

L'cvba Iudno sc i

8529 1713 7781

80k 7131 5229 1863 5382 62·10 5215 6100 GilO

799 67-18 10120 2435

19796 182 4326 4048 11204 5775

5663 701,1 5:)85 3671 7357 2465 8021 7044

185 1576 7H5 7027 6481

986 2143 9715

12615 :3408 5527 ·1342 ·1243 7295 3526 1261 3687 5876 4343 ·i811 4816 1484 2064

60 8!H3 289 7608 3613 12396 16!1-1

73

26 ·15 56 36 17 24 35 35 33 39 63 29 -19 29 33 58

47 50 59 29 48 59 29 28 59 42 2,1

44 47 n 14 50 51 33 58 49 58 28 25 44 29 26 26 29 52 56

24

31 60 28 34 50 57 36 31 54 ~1 28 24 -10

74 -

GC>RZNO - lIMGN A

Miasta, gminy wiejskie

Sir

l.ic7La luduosci

Sir.

Miasta, gminy wlejskde

Lfcabe I udnosci

Gorzno, III, Pz, Krosno Odrzanskie Gort.etsdorf, IV, Wrc, Kamienna Gora Grabica, IV, Ld, Piotrkow

Grabki, l/J, KI. Stopnica

Grabowiec, IU. Lb, Hrubleszow Grabownica Starze:ti.ska, l/J, Rz, Brz0z6w Grabowo, 1lJ, BI, Goldap

Grabowo, III, BI, Szczuczyn

Grabowo, 11>, Wrc, Bystrzyca Klodzka Grabow, III, Ld, Leczyoa

Grabow, ill, Pz, Kepno

Grabow. III, Pz, Kepno

Grabow, (fJ, WI"C, zary

Grabow njPilielj" lV, KI, Kozienice Grabow njWisllj" lV, KI, Kozfemice Grab6wka, lV, KI, Czestochowa Gradzanowo, w. Wr, Sierpc Grajewo, 1Il, BI, Szczuezyn Granowo, w, Pz, Nowy 'Pomysl Oraaz, tu, 131. Niemodlin

Grazawy, III, Prn, Brodnica

Grebin, w, 81, Niemodlin

Grehkow, I". Wr, Wegrow

Grebocin, w, Pm, Toruit

Greboszow, to, KI', D!librowa Greboszyce, IIJ, Wl'C, Glog6w Grebow, II>. Rz, Tarnobrzeg Grochow, I/J, WI', Sokolow

Grodk6w, 1Il, Sl, Orodkow

Grodkow, 1lJ, 81, Grodk6w Orodztczno, w. Pm, Lubawa Grodzfec. 111, Pz, Konin

Grodztec, lV, 81, Bedzin

Grodziec, io, I§I. Bielsko

Grodzisk, w, Wr, Blonie

Grodzfsk. lV, BI, Bielsk

Orodzrsk, Ill, Pz, Nowy 'I'omysl Grodztsk, II', Pz, Nowy Tomysl Grodztsk Mazowiecki, 111, Wr, Blonie Orodztsko Dolne, lV, Rz, Laitcut Gromadczyn, lIJ, Wl'C, Bolesbawiec Gromnik, UI, KI', Tarn6w Groszowice, IIJ, 81, Opole

Grotniki, 11', Kl, Stopnica

Gr6dek, II), BI, Bialystok

Gr6dek. 11!, Wrc, Klodzko

Gr6dek, 11>, Wrc. Klodzko

GI'6jec, Ill, WI', Grojec

GnlCzno, w, Pm, swiecie

Grudusk, w, WI', Ciechan6w Grudztadz, 111, Pm, Grudzil}dz Grudziadz, w, Pm, Grudztadz Grunowo, W" Gd, Malbork

Grunowo, Ill, Sz, Zlot6w

Grun6w, lV, Wrc, Jelenia G6ra Grunwald, w, 01, Ostr6da

Grupa, l[), Pm, swtecie

Orusza, lV, Sz, Gryfice

Gruszczyce, w, Ld, Sieradz Grusz6w, w, KI', Miech6w

Gruta, IIJ. Pm. Grudziadz

604 1782 6589 3729 7297 9217

822 4983 3988 7204 1548 5796 1152 4899 8714

15792

4194 26 6171 36 3526 49 4914 58

-4095 40 2769 58 a156 27 4827 42 5353 61 2178 52 7083 G5 3111 26 12953 57 2535 57 2616 41 7345 48 8071 56 2474 56 8740 24 9568 35 G015 49 5686 49

14610 24 10239 ~4 2520 52 9438 62 3988 59 4867 32 9039 35 3238 53 13457 53

6841 24 3822 - 42 5413 24

36805 41 4283 41

758' 40 1304 46 5930 53 2276 38 4662 42 2702 44 5554 30 4828 61 4345 41

'18 53 29 32 33 63 36 36 52 28 47 48 56 31 31 30

Gryb6w. Ill, Kr, Nowy Sl}CZ Gryb6w. 11', KI', Nowy S!j.C'z Gryfino, 111, Sz, Gryfino

Gryfog6ra, m, -Wrc, Lw6wek 81!j.ski Grzebienisko, w, Pz, Szamotuly Grzegorzewice, w,' KI, Opatow Grzmlaca, 1IJ, Sz, Szczecinek Grzymkowice, w, Ld, Skiemiewice Gubin, m, Pz, Oubin

Gu16w, w, Lb, Lukow

Gumniska. Ill, Kr, 'I'arnow

Gutkowo, /lJ, WI', SieI'pc

Guzow, w, WI',B~onie

Gzowice, w, KI, Radom

Gzowo, IV, WI', Pultusk

H

Haczow, lIJ. Rz, Brzozow

Hagen, lIJ, Sz, Kamieit Pomoreki Hajn6wka, to, Bl, Bielak

Halemba, w, sl, Katowice

Harisk, UJ. Lb, Wlodawa

Harnowo, lV, 01, Susz

Harta. w, WI'c, Hzprot'awa Haselbach, w, Wrc, Kamienna G6I'a Hazlach, to, sl, Cieszyn

Hedllgenbal, w, 01, Lidzbark Wrur:mi:ti..ski Hel -- Jastamia, w, Gd, MoI's.ki Helen6w, w, WI', Blome

Henrykowo, ur, 01, Busz

Henrykow, w, Wrc, Zq_bkowice sill-skie Hereogswaldau, w, Wrc, Bolestawiec Hoczew, w, Rz, Lesko

Holowszczyce, tu, L]:>, Biala

Horodlo, to, Lb, Hrubiesz6w

Horyniec, lV'. R'z, Lubaczcw,

Hrabiny, IV, WI'c, zary

Hrubiesz6w, Ill, Lb, Hrubiesz6w Huszcza, !II, Lb, Biala

Huszlew, lV, Lb, SiedIce

Huta, IV, BI, Suwalki

Huta Krrzeszowaka, w, Lb, Bil:goraj Hyzne, tn. Rz. Rzesz6w

Jgoromia, ur. Kr, Miech6w Ilwa, w, Wrc, zagait !lawa, m, 01, Susz

!lawa, w, 01, SU8Z

!lowo, LV, WI', Dzialdowo

!l6w, lV, WI', Sochaczew

Ilza, Ill, KI, Ilza

Imielin, IV, 131, Pszczyna Imielnica, to, 81, Strzelce Iriowlodz, ur, Ld, Rawa Inowrocraw, In, Prn, Inowroctaw

2198

15619 1347 4053 4161 4960 3929 3-1.34 3040 7540

19158 4695 5395 7827 H61

6] 62 44 54 50 31 46 30 47 34 62 26 2~ 32 26

8732 167 17673 4657 3863

857 2863 2234 2218 2951 3147

12345 1974 3652 2845 7066 4725 ,9852

6825

909 12984 2706

6'j

"

104 3[,

57 3.'5 38 55

5,' 37

40 24 38

55

52 64 32 33 64 56 33 32

3821 34 4278 36 6306. 33

14410 64

3395 61 1605 56 2220 38

624 38 5183 24 7427 26 3813 30 5469 59

6404 .60

3445 29

35808 41

12640

41 41 46 24

Inowroclaw - Wschod, lV, P)Il, Inowroclaw 7434 Inowroclaw - Zach6d: w, Pm, Inowrocbaw 7572 Insko, In, Sz, stargard 296

Irena. 111, WI', Garwolin

IRZ4J)ZE ... _ KALINOWKA

75

Liczba ludnosci

Mlasta, gminy wiejskie

Liczba ludnosci

Sir.

Miasta, gminy wiejsk ie

Irzl¥iZe, w, KI, Wloszczowa Istebna, w, 131, Cieszyn Iwaniska, to, KI, Opat6w Iwanowice, w, Pz, Kalisz Iwanowice, w, Kr, .Miech6w twkowa, w,Kr, Brzesko twomcz, w, Rz, Krosno Iwowe, to, Wr, Miflsk tzblca, w, Lb, Krasnystaw Izbica, ur, Pz, Kolo

Izbicko, w, 131, Strzelce Izdebka, w, sl, Ndsa

J

.lablonka, w, Kr, Nowy Targ .Jablonki, w, Bl, Goldap

.Iablonna, w, Wr, Sokolow

Jablonna, lV, Wr, Warszawa Jablonna, to, Pz, Wolsztyn .Iablonowo I, w, Pm, Brodnica Jablonowo II, w, Pm, Brodnica Jablon, w, Lb, Radzyn

Jaczew, w, Wr, W~gr6w

.Iadow, w, Wr, Radzymin

.Iaksice, to, Kr, Miechow

.Iakubow, ur, 'W,r, Minsk

Ialec, w, Wrc, OI8JWa

.lang'rot, w, Kr, Olkusz

Jankowice, w, Wrc, Olesnica .Iankowice Rybnickie, w, sl, Rybnik Jank6w, w, Ld,. Opoczno

-Janowiec, m, Pz, zntn

Janowise, w, 'Pz, zntn

.fanowice Wielkie, w, W.rc, .Ielenia G6ra Janowo, w; Gd, Tczew

Janowo, w, Wr, Przasnysz

Janow, w, BI, Sokobka

Janow.. ui, 131, Krutowice

Janow Lubelski, m, Lb, Krasnik Janow Podlaski, m, Lb, Biala Janow Podlaski, w, Lb, Biala -Jaraczewo, lV, Pz, JarooiJn

-Iarczew, ur; Lb, Luk6w

Jarezow, lV, Lb, Tomasz6w -Iarocln, m, Pz, Jarocin

-Iarocin, w, Pz, Jarocin

-Jarocin, w, Rz; Nisko

Jaroslaw, m, Rz, Jaroslaw -laroslaw, w, Rz, JaroSlaw

-Jarszewo, w, Sz, Kamien Pomorski

Jarz~b6w, lV, 01, :MrQ.g'owo Jasienica, ur, Wr, Ostrow Jasieniec, w, Wr, Gr6jec

Jasien, ur, Sz, Byt6w

Jaslo, m, Rz, Jaslo

Jaslo, IV, Rz, Jaslo

Jastk6w, w, Lb, Lublin Jastrowie, m, S,z, Walcz Ja.str~bie, w, Pm, Brodnica Jast~bie, w, Pm, Lipno J8.8trz~bie Zdr6j, w, 81, Rybnik

8712 3026 5119 6596 6347 6093 6536 3677 6447

11337 3943 2913

13570 641 7746

13461 4602 3129 6449 5906 3353 7400 6690

6017 25 2294 54

13933 62 4104 54 6730 59 5886 29 2809 52 4684 52 8108 53

490 40 2'123 26 6649 36

15003 57 3793 33 2450 32 3849 32 7623 47 3954 34 3829 34

11818 47 12404 47 6030 64 19376 63 11735 63

723 44 4496 38 6330 25 4718 24 1122 43 3563 63

17422 63 9903 34 2891 46 2254 40 4034 41 7187 59

32 57 31 47 61 60 63 25 33 48 60 58

62 36 26 26 51 40 40 34 27 26 61

.Jaszczow, IV, Lb, Lublin .Iaskowice, w. 131. Kluczbork .Iasliska, 1lJ. Rz, Sanok .Jaswity. r». Bl, Bialystok Jawor, 1ll, Wrc, Jawor

Jawornik swidnicki, w. Wrc, swidnica Jaworze, (lJ, st, Bielsko

Jaworzno. rn, Kr, Chrzanow

Jaworzno, 1lJ, Kr, Chrzan6w Jaworzynka, w, 131, Cieszyn Jazgarzew, IV, Wr. Gr6jec

JaZwiny, lV, Sz, Lobez

Jedlicze, ur, Rz, Krosno

.Iedlnia. !/J, Kl, Kozienice

.Iedlinsk, w, Kl, Radom

.Jednorozec, w. Wr, Przasnysz Jedwabne, 111, BI. Lomza

Jedwabne, w, BI, Lomza

Jedwabno, Ill, 01, Nidzica

Jejkowice, 111, 131, Rybnik

Jelenia G6I'a, Ill. Wrc, Jelenia G6ra Jelenia Skala, w, Wrc. Lwowek slask! Jelenie, w, 01, Pasl~k

Jeleniewo, 1IJ, BI, Suwalki

Jelenin, w. WI'c. zagan

Jelesnia, IIJ, Kr, zywiec

Jeruzal, Ill, Wr, Minsk

Jeziorany, 111, 01, Reszel

Jeziorko, 1/1. Ld, Lowlcz

Jeziorna, w, WI', Warszawa

Jeziorna, w, Wrc, Lubati

Je2iiorsko, w, Pz, Turek

.Iezewo, {l1, Pm, swiecie

.Jezowe, in, Rz, Nisko

J~drzejewo, w. Pz, Pila

.Iedrzejow, Ill, KI, J~drzej6w

Jodlowa; w, Rz, .Jaslo

Jodlowo, w, Gd, Ellblag

Jodlownik, w, Kr, Limanowa Jordanowo, w, Pz, swiebodztn .Iordanow, w, Wrc, Dzierzoniow Jordan6w, 111, Kr, Myslenice

Jucha, lV, Bt, Elk

Juchnowiec, w, BI, Bialystok Julian6w, w, KI, Opat6w

Jurandowo, w, Gd, Elbl~g

Jurkowice, w, KI, Sandomierz

.Jutrosin, 111, Pz, Rawicz

Jutrosin. w, PZ, Rawicz

K

Kacice, 111, Kr, Miech6w Kaczan6w, m, Wrc, Lubin Kaczan6w W'ielki, w, Wrc, Lubin Kaczory, w, Pz, Ghodziez Kadaryszki, w, BI, Suwalki Kadzidlo, 111, Wr, Ostroleka Kalbudy, w, Gd, Gdansk

Kalety, W, 131, Lubliniec Kalinowo, w, Bl, El.k

Kalin6w.ka. UI. BI, Bialystok

10008 4728 4960 9933 969{) 5755 6871

17506 6117 1839 8816 1427

12895 4650 8238 7430 1670 5837 1591 6786

39050 3364 1261 4514 2184

34 58 65 35 52 55 56 60 61 57 24 45 63 31 32 26 36 36 88 59 53 54 38

36

56

12278 62 3714 25 1248 38

10629 28 8020 26 5923 53 8687 51 5719 42 7378 64 2653 49

10998 31 11628 63 1008 39 8404 61 1423 51 4877 j2 2638 61 2138 36 8281 35 6097 31 1140 39

10969 32 1389 50 6034 50

5670 61 1707 53 8136 53 4706 47 4923 36 9370 25 2699 39 6085 58 1798 36 9826 3'5

76

----~~- ----~-.~--- -~.~~-----.---------------

KALISZ

KLECKO

Mtasta, gminy wiejskie

SIr

Liczba IUclJIOSei

SIr.

Miastu. gminy wlejskle

Liczha ludnosct

Kalisz, 111, Pz. Kalisz

Kalisz Nowy, fIf, Sz, Drawsko Kalisz Nowy, fIJ. Sz, Drawsko Kalwaria, lIJ, K1', Wadowice

Kalwaria Zebrzydowaka, Ill. Kr, Wadowice Kalawsk, III, Wrc, ZgoI'zelee

Kaldewo, Ill, Gd, Gdansk

Kaluszyn, Ill, W.r, Minsk

Kamienica, !II, Wrc, Jelenia G6ra Kamlenica, ui, KI', Limanowa

Kamlenica Polska, lIJ, Kl, Cz~stochowa Kamienica Szlachecka, 1/), Gd, Ka.rtuzy Kamieniec, w. Pz, Koscian

Kamieniee, 1lf, Wrc,Zlj.bkowice slQ,skie Kamieniee, w, 81, Gliwice

Kamienna G6ra, Jlf, Wrc, Kamienna G6ra Kamiennik, lIJ, SI, Grodk6w

Kiarruen, If). Lb, .Pulawy

Ka;mieit, 111, Pz, Kalisz

Kamieit, fIJ. Rz, Nisko

Kamieit Pornorski, In, Pm, S~,polno

Kamieit Pornor-ski. 11), Pm, Sepolno Kamieit Pomorsk i, nt, Sz, Karnien Pomorski Kamieitczyk, 11>, WI', Radzymin

Kamieitsk, llJ, Ld, Piotrk6F

Karnionka, ll~, Ld, Wieluti

Kamionka, w, Lb, Lubart6w

Kampinos, 11), WI', Sochaczew

Kamyk, w, RI, Czestochowa

Kania, 11>. Sz, Starga.rd

Kantrek, 1/}, 5z, Karuien Pomorski Kanczug'a, 111, Rz, Przeworsk Kanczuga. 11>, Rz, Przeworsk Karczew, lP, Wr. warszawa Karczrniska, to, Lb, Purawy Karczyno. 11>, Sz, Koszalin Ka.rgowa, m, Pz. Babimost Kargowa, 1lI, Pz, Babimost Karlowice, 11>, Wrc, .Brzeg

Karnica, lIJ, Sz, Gryf'ice

Karniewo, lP, WI', Mak6w Karnocice, 111., Sz, Mysltborz Karpacz, ui, Wrc, .Ielenia G6ra Karpniki, w, Wrc, Jelenia G6ra Karam, Ill, Pm, Chojnice Karstnica, lV, Sz, SI~sk

Karszew, /p, Pz, Kolo

Kartuzy, m, Gd, Kantuzy

Kartuzy, 1l1, Gd, Kartuzy Karwacz, w, WI', Przasnysz Karwik, ui. OJ, Pisz

Kask], llJ, WI', Blonie

Katarzyn, w, Wrc, Wroclaw

Katowice, Ill, sl, Katowice Kawcze, w, Sz, Miastko

Kaweczyn, llJ, Lb.v Kraan.ik

Kazirnierz Biskupi, llJ, Pz, Konin

Kazimierz Dolny, m, Lb, Pulawy

Kazimierza Wielka, w, Kl, Pdnczow Kazmierz, w, Pz, Szamotuly

Kakulownioa, lV, Lb. Radzyii,

48092 1175 584

17354 1816 3602 2100 2554 6195 5051 3286 4852 6420 2137 6140

12754 6128 7146 4384 9412 1275 4527 1576 4377 8038 6997 6508 573'9 5685

831 342 1955 11047 9794 12012

964 1403 1387 329.2 2306 6392 1511

10543

5418 53 6468 41 4200 15 3566 48 5991 39 4248 8229 2020

7435

10399 128290

3536

12266 9632 2929 6832 4657 7139

47 44 44 62 62 56 39 25 53 61 30 39 48 55 57 53 57 34 47 64 42 42 44 26 29 30 33 26 30 46 44 64 64 26 34 44 46 46 52 <14 24 45 53

39. 26

38

24

55 fi7

45 33

,.

34. I

I

48

31 50

34

Katy, ui, WI', Gr6jec Kl}.ty, 111. WI'c, Wroctaw Katy, w, Wrc, Wroclaw Kcynia, Ill, Pm, Szubin Kellen, Ill, OJ, Reszel Kedzierzyn, w, 81, Kozle Kepnica, in, sl, Nisa Kepno, Ill, Pz, Kepno

Kepno Potudnie, w, Pz, K~pno

Kepno --~ Polnoc, ui, Pz, Kepno Kesowo, w, Pm, Tuchola Ketrzyn, m, 01, Ketrzyn

K~ty, Ill, K1', Biala

K~ty, llJ, K1', Biala

Kid6w, ur, Kr, 01kusz '

Kielce, 1Il, KI, Kielce

Kielcza, lV, sl, St.rzelce Kielczygl6w, w, Ld, Wielun Kielpiny, lV, WI', Dzialdowo Kiernozia, IV, Ld, Lowicz

Kietrz, Ill, st, Glubczyce

Kietrz, Ill, SI, Glubczyce

Kije, llJ, Pz, swieoodzm

Kijewo Kr6lewskie, w, Pm, Chelrnno Kiko}, ur, Pm, Lipno

Kisielice, Ill, 01, Susz

Kiszkowo, lV, Pz, Gniezno

Kiwitten, llJ, 01, Lidzbark Warminsk! Klausdorf, w, Sz, Walcz

Klaushagen, llJ, Sz, Lobez Klauszewo, llJ, Sz, Szezecinek Klawsdorf, lV, 01, Reszel

Klebark Wielki, w, 01, 01sztyn Kleczew, IIi, Pz, Konin

Kleczew, lV, Pz, Konin

~lein Nakel, lV, Sz, Watcz

Klein Raddow, 111, Sz, Lobez Klembow, to, WI', Radzymin Klempino, UJ, ·Sz, Sta:rgard

Kleniewo, /p, WI', Plock

Kleszczele, m, Bl, Bielsk

Kleszczefe, lV, Br, Bielsk

Kleszczewo, llJ, Pz, sroda

..

Kleszczowa, Ill, Wrc, Boleslawiec

Kleszczow, ur, Ld, Piotnkow Kleszczyna, llJ, Sz, Zlotow Kleszewo, to, WI', Pultusk Kl1kowa, W, K1', Tarnow Klimont6w, lV, KJ, Sandomierz Kfimont6w, tn, Kr, Miech6w Klisino, w, 8J, Glubczyce

Klisz6w, w, Kl, Plnczow Klonowa, tu, Ld, Sieradz Kluczbork, m, 131, Kluczbork Kluczewsko, tn, Kl, Wloszczowa Kluki, lV. Ld, Piotrk6w Klukowicze, w, Bl, Bielsk

Klukowo, to, Bl, Wysokie Mazowieckie Klusy, 11>, Bl, E~k

Klw6w. lV, Ld, Opoczno

Klecko, 1II, Pz, Gniezno

7153 2193 8141 4099 1931 4866 3859 7810 6441 6518 2686 5468 6581

12190 5152

49960 4492 4820 3291 6369 4679 5670 1305 3283 5625 1120 5510 184.2 1804

775 5772 1490 4205 2336 4363 3886

987 4639 1444 6415 1436

10430 3580

24 55 55 42 38 58 58 47 48 48 42 37 60 60 62 31 60 30 24 28 5'i' 57 51 41 41 38 47 37 46 45 46 38 38 48 48 46 45 26 46 25 35 35 51

2123 52

5227 29 2623 46 3267 26 7023 62

9047 5450 5687 6124 7297 8467 4138 7944 8555 9()27 1015 5470 1532

32 61 57 31 30 58 32 29 35 37 36 29 47

KLECKO --- KOSCIERZYN

77

Mlasta , gminy wiejskie

Sfr.

Liczba Iudnosci

Srr.

Miast,a. gminy wiejskie

Klecko, w, Pz, Gniezno Klobuck, In, KI, Czestochowa Kloczew, LV, WI', Garwolin

Klodawa, LV, Pz, Oorzow Wiekopolski Klodawa, 111, Pz, Kolo

Klodawa, lV, Pz, Kolo

Klodnica, tv, s1, Kozle

Krodzko, 111, Wrc, Klodzko

Klodzko, ur, Wrc, Klodzko

Klokock, w, Pm, Lipno

K16bka, lV, Pm, Wloclawek Kniaznice, lV, Wrc, Lubin

Knurow, lV, 81, Rybnik

Knyszyn, rn, BI, Bialystok

Kobiele, ui, Ld, Radomsko

Kobi6r, lV, 81; Pszczyna

Kobulty, ur, 01, Szczytno Kobylag6ra, w, Pz, Kepno Kobylanka, in, Sz, Gryfino

Kobylany, LV, Lb, Biala Kobyle-Gr6dek, w, Kr, Nowy S~cz Kobylin, w, WI', Gr6jec

Kobylin, ui, Bl, Wysokie Mazowieckie Kobylin, 11l, Pz, Krotoszyn

Kobylin, tu, Pz, Krotoszyn

Kobyrka, LV, WI', Radzymin

Kochcice, LV, 131, Lubliniec

Kochlowice, LV, sl, Katowice

Kock, 111, Lb, Luk6w

Kocudza, ur, Lb, Bilgoraj

Koczala, w, Sz, Czluchow

Koczan6w, to, Wrc, Jawor

Koden, LV,Lb, Biala

Kolbaczewo, w, Sz, Szczecin Kolbuszowa, rn, Rz, Kolbuszowa Kolbuszowa G6rna, lV, Rz, Kolbuszowa Kolczewo, lV, Sz, Wolin

Ko1nica, lV, BI, August6w

Kolno, Ill, BI, Lomza

Kolsko, 111, Pz, Zielon.a Gora

Koluszkt, m, Ld, Brzeziny

Koraczyce, lV, R:z, Jaslo

Kolaki, w, Bl, Lomza

Korbiel, w, WI', Minsk

Kolczyn, zu, Pz, Sulecin

Kolo, In, Pz, Kolo

Kolobrzeg, Ill, Sz, Kolobrzeg

Komancza. w, Rz, Sanok

Komarow, lV, Lb, 'I'oma.szow Komarowka Podlaska, lV, Lb, Radzyn Komorniki, w, WI', Gr6jec

Komorowo, If), WI', Ostrow

Kompina. lV, Ld, Lowiez

Komprachcice, lV, sl, Opole

Konary, IV, WI', Grojec

Konary, lV, Ld, Radomsko

Konarzyny, ur, Pm, Chojnice

Konditen, If), 01, Hawka

Koneck, lV, Pm, Nieszawa

Kcniak6w, lV, sl, Cieseyn

Konie, III, WI', Gr6jec

4296 6533

10719 24 1712 47 4062 48 4585 48 5736 58

22814 53 11409 53 3397 41 4545 43 1508 53

10316 59 2780 35 5440 29 2442 59 2137 39 6451 48

416 H 6832 32 9180 62 6175 24 5780 37 2464 48 4086 48 5261 26 5296 58

12977 57 2381 34 6774 33 3137 44 6374 52 5991 32

567 46 2124 63

12719 63 3916 46 2919 35 3295 36 2477 51 5627 28

11744 63 3581 36 7643 25

920 50 9720 48 2816 44 7966 65 9.451 34 5803 34 9271 24

12271 25 7172 28 6926 59 2721 24' 6090 29 3909 41

iss 37 6330 42 1489 57 6112 24

47 3(}

Koniecb6r. w. Bt, Suwarki Koniecpol, /11, Ld, Radomsko Koniecpol, IV, Ld, Radomsko Konin, 111, Pz, Konin

Konin, lV, Wl'C, zagan

Koniusza, 1lI, K1', Miech6w Konopnioa, w, Ld, Wielun Konopnica, LV, Lb, Lublin lionotop, I/J, Sz, Drawsk o Konradow, lV, WI'c, Brzeg Konstantynow, 11l, Ld, Lodz Konczyce, lV, SI, Katowice Koriczyce Wielkie, IV, 81, Cieszyn Konskie. IH, Ld, Koriskie Koriskie, w, Ld, Koriskie Konskowola, w, Lb, Pulawy Kopanica, lV, Pz, Wolsztyn Kopice, lV, 81, Grodkow Koprzywnica, lV,' KI, Sandomierz Korabiewice, w, Ld, Skierniewice Korczew, /IJ, WI', Sokolow

Korczyc6w, IV, Pz, K1'08no Odrzanskie Kor czyna, l/J, ,Rz, Krosno

Korlino, 111, Sz, Kolobrzeg

Kornica. !P. Lb, Siedlce

Koronowo, Ill, Prn, Bydgoszcz Koronowo, !p, Pm, Bydgoszcz Korszyn, !II, 01, Ketrzyn

Korycin, 1IJ. BI, Sok61ka

Korytnica, w, WI', Wegrow

Korytowo, to, Sz, Choszczno

Korzecko, lV, KI, Kielce

Korzentewo, w, Gd, Kwidzyn Korzenna, Ill, Kr, Nowy Sacz Kosakowo, IV, Gd, Morsk i

Kosemin. /p, WI', Sierpc

Koserz. lV, Pz, Krosno Odrzariskie Kosin, 1IJ, Lb, Krasnik

Kosina , '(;, Rz, Laricut

Kosny, IP, Wr, Mlawa

Kossow, lV, WI', Sokolow Kostomtoty, w, Wrc, sroda 81!j.ska Kostrzyn, Ill, Pz, Sroda

Kostrzyn, 11/, Pz. sroda

Kostrzyil, 11/, Sz, Chojna

Kost.rzyn, 11l, Pz, Gorz6w Wielkopolski Koszalin, 111, Sz, Koszalin

Koszalin, lV, Sz, Koszalin

Koszec!n, w, 81, Lubliniec

Kosztowy, ur, Sl, Pszczyna

Koszyce, Ill, Kl, Pinczow

Koscian, In, Pz, Koscian

Koscian, fI), Pz, Koscian

Kosciany, lV; Wrc, Luban

Koscielec, w, KI, Plnczow

Koscielec. lV. Pz, Kalisz

Koscielec, us, Pz, Kolo

Koscieliaka, lV, 81, Olesno

Koscielrsko, 11/, Kr, Nowy Targ Kosclentewicze. w. Lb, Biala Koscierzyn, w, Sz, Gryfice

Liczb .. ludnos c!

2660 1781

36 29

4913 29 11197 48 7:)5 56 5018 61 5223 30

13687 34 1505 44 2832 52 GoDi 29 1970 58 1785 57 7386 28 8514 28 7885 34 2H5 51 2404 57 7288 32 7315 30 6103 26

619 18

11846 6il 2115 44 3309 34 4724 41 3220 41 2474 37 7343 36 4480 27 2023 44 7301 31 1200 40

12992 62 3008 40 5027 26 531 48 5664 33

10695 61 3343 25 7900 26 6096 55 3142 51 4437 51

85 43 634 47

17115 H 5425 44 4995 58 5271 59 8289 31

10800 48 8288 48 2377 53 3412 31 3077 47 6891 48 2926 58 1650 62 3510 32 3525 44

78

KO~CIERZYNA -- KRZYz

Miasta, gminy wiejskte

Str.

Ltczbn Iudnoaci

Sir.

Miasta, gminy wiejskie

Koscierzyna, rn, Gd, Koscierzyna Koscierzyna, IV, Gd, Koscierzyna Kotla, w, Wrc, Glog6w

Kotlice, ur, Lb, Tomasz6w

Kotlicki Trebin, w, Wrrc, Bolesrawtee Kotlin, w, Pz, Jarocin

Kowal, 11/, Pm, Wloclawek

Kowal, IV, Prn, Wloclawek

Kowala, IV, Kr, Miech6w

Kowala St~pocina, w, KI, Radom

Kowale Panskie, 1IJ, Pz, Turek Kowalewo, rn, Pm, W~brzezno

Kowalewo, w, Pm, Wll-brzezno Kowalewszczyzna, III, Bl, Wy.solkie Mazow, Kowal6w, w, Pz, Rzepin

Kowal6w, tu, Wrc, Strzelin

Kowiesy, III, W L, Sokolow

Kowiesy, III, Ld, Skierniewke

Koziebrody, w, Wr, Siertpc

Kozieglowy, 1lJ, Sl, Zawiercie

Koziegl6wki, w, !'II, Zawiercie

Kozielice, III, Sz, Kamieti. Pomorski Kozienice, JIl, KI, Kozienice

Kozienice. w, KI, Koziernce

Koztowlce. 1/1, Sl, Olesno

Kozlowo, 111. Wr, Pultusk

Kozlowo, ttl. 01, Nidzica

Kozl6w, 11>, KI, Radom

Kozl6w, r», Kr, Miechow

Koztow Biskupi, w, Wr, Sochaczew Kozminek, 111, Pz, Kalisz

Kozle, m. st, Koz'le

Kozmice Wielkie, ur, Kr, Krakow Kozmin, 111, Pz, Krotoszyn

Kozm.in, IV, Pz. Krotoszyn

Kozuchow, m, Wrc, Kozuchow

Kozuchy, in, 01, Pisz

iK6rnica, IV, Sl, Prudnik

K6rnik, m, Pz, srem

K6rnik, III, Pz, srem

Krajenka, Ill, Sz, ZIot6w

Krajenka, III, Sz, Zlot6w

Krak6w, Ill, Kr, Krak6w

Kramsk, lV, Pz, Konin

Krapkowice, m, st, Opole

Krapkowice, IV, sl, Opole

Krasiczyn, lV, Rz, Przemysl

Krasiewice, lV, Wrc, Bolealawiec Krasncbrod. 111, Lb, Zamosc

Krasnopol, !II, Bt, Suwalki

Krasnosiele, IV, Wr, Mak6w

Krasnowo, IV, Bl, Suwalki

Krasnystaw, m, Lb, Krasny.staw Krasnystaw, IV, Lb, Krasnystaw Krasobor, IV, Wrc, Kamienna G6ra Krasocin, IV, Kl, Wlos:zczowa, Krasowiec, IV, Pz, GorZJ6w Wielkopolski Krasnik, m, Lb, KraSnik

KraSnik, 11>, Sz, Koszalin

Krawarz Polski, w, ~1, Racib6rz

Krlj.gi, III, Sz, Szczecinek

7820 6873 4513 6823 1922 7151 3304 2308 4990 9367 9192 3326 4542 5591 1339 3884

3479 26 3945 30 4768 26 2799 60 6591 60

861 44 4099 31 5457 31 2642 58 5663 26 2514 38 3705 32 6283 61 6778 26 7085 47 8277 58 9902 61 5659 48 6840 48 2385 53 1769 38 5724 59 3785 50 8470 51 1856 46 2493 46

299396 61 4399 48 2826 58 3944 59 2008 64 2508 52

WiS3 35

5533 36 9061 24 2287 36

105711 33 5148 33 -3783 53 4774 32 1434 47 9158 33 3383 45 2856 59 3054 46

39 39 52 34 52 47 43 43 61 32 51 43 43 37 50 54

iKrosino, w, Sz, Szczecinek 3993

Krosno, m, Rz, Krosno 13873

Krosno Odrzanskte, m, Pz, Krosno Odrzaiiskie 2244 Krosno Odrzanskie, lV, Pz, Krosno Odrzatiskie 1706 Kroscienko, w, Kr, Nowy Targ 4241

Krempna, w, Rz, Jasto

Krepa, w, Sz, Koszalin

Krwa Koscielna, lV, Kl, IlZa Kr~zoly, lV, Pz, 8wiebodzin Krobia, zn, Pz, Gostyii

Krobia, w, Pz, Gostyii Krobielewko, to, Pz, Skwierzyna iKroczyce, lV, Kr, Olkusz Krokocice, w, Ld, Sieradz Krokowa, w, Gd, Morski Kromol6w, lV, SI, Zawiercie

Krosnice, w, Wrc, Milicz KroSniewice, m, Ld, Kutno Krosntewice, IV,Ld, Kutno Krotoszyn, m, Pz, Krotoszyn Krotoszyn, lV, Pz, Krotoszyn Krotoszyriy, w, Pm, LubawaKr61ewszczyzna, w, Wrc, Zgorzelec Kr6likowo, ur, Pm, Szubin Kr610wa Niwa, w, Lb, Siedlce

,Kruglanka, lV, 01, Wegorzewo Krusz6w, w, Ld, L6dZ Kruszwica, m, Pm, Inowroclaw Kruszwica, lV, Pm, Inowroclaw Kruszyna, IV, Ld, Radomsko Krybra, w, Wrc, Zlotoryja Kry16w, to, Lb, Hrubiesz6w Krynica, m, Kr, Nowy SlfCZ Krynioa-Wies, IV, Kr, Nowy SlfCZ Krynice, w, 'Lb, Tomasz6w Krynki, ur, Br, Sokorka

Krypno, U/, Bl, Bialystok Krystynopol, w, Lb, Hrubiesz6w Krzanowice, ur; Sl, Raciborz Krzczonow, io, Ld, Opoczno Krzezonow, lV, Lb, Lublin Krzemleniewo, lV, Pz, Leszno Krzepice, m, Kl, Cz~stochowa Krzeszowice, Ill, Kr, Chrzan6w Krzeszowice, lV, Kr, Chrzan6w Krzeszow, w, Lb, Bilgoraj Krzeslin, lV, Lb, Siedlce Krzykosy, w, Pz, Kolo Krzykosy, ur, Pz, sroda

Krzynowloga Mala, 11>, WI', Przasnysz Krzynowloga Wielka, lV, Wr, Przasnysz Krzystkowice, m, Wrc, zary Krzyszezyce, lV. Pz, Sul~cin

Krzywcza, 111, Rz, PrzemySl

Krzywice, w. Wrc, Strzelin

Krzywiczki, lV, Lb, Chehn

Krzywiczyny, w. 81. Kluczbork Krzywiti, m, Pz, Koscian

Krzywiti, ur; Pz, KOScian Krzywowierzba, IV, Lb, Wlodawa

KrzyZ, m, Pz, Pila

Liczba ludnosct

948 2812 5244 1315 2659 7545

784 6047 4764 5288 5657

63 45 30 51 41 47 50 62 30 40 60 46 63 48 48 62

2611 54 3250 28 6574 28

13748 48 101158 48 2428 41 3789 56 4645 42 4431 34

734 39 5470 29 4822 41 7931 41 8812 29 2911 56 1998 33 2649 61

971 62 7190 35 5099 36 8913 35 9566 33 7162 69 6714 29 8568· 34 6348 49 4343 30 2837 60 9788 61 5929 33 5283 34 6375 ·18 4760 51 4285 26 4908 26

213 56 1450 50 6617 64 2766 54 9122 33 3610 58 1498 48 9799 48 369~ a5

3299 4£1

KRZYZ -- LIPKA

11:1

Miasta, gminy wiejskie

Str

Ltczba ludnosci

Str

Miasta, grniny wiejskie

Krzyz, lV. Pz, Pila

Krzyzanowice, lV, Kl, ilia Krayzanowice, w, SI, Racib6rz Krzyzanow, lV. Ld, Piotrk6w Krzyzanowek. ur, Ld, Kutno Krzyzatka, m, Wrc, Jelenia G6ra KsiliZ, m, PZ. srem

Ks ilj,?: , lV, Pz, srem

Ksilj,Z WieIki, lV. Kr, Miech6w Ksillzki, lV, Pm, Wabrzezno Ksillzyce, w, sl, Grodk6w Ksiezpol, lV, Lb. Bitgoraj Kubinow, w, SI, Grodk6w

Kuczki, ur, KI, Radom

Kudelczyn, io, Wr, Sokol6w Kudowa Zdr6j. rn, Wrc, Klodzko Kuflew, lV, Wr, Milisk

Kuk6w, lV, Bl, Suwarki

Kunice, ur, Wrc, Legnica

Kunice, w, Wrc, zary

Kuniczkt, lV. Ld, Opoczno

Kun6w, w, Kl, Opat6w Kunratowice, lV, Wrc, Strzelin Kunkowce, io, Rz, Przernysl Kupiski, lV. Bl, 'Lomza

Kupy, lV, sl, Opole

Kurowo stare, tu, Pz, Strzelce K:mjeliskie Kurozweki, lV. Kl, Stopnica

Kur6w, lV, Ld, Wielun

Kur6w; w. Lb. Pulawy

Kur6w, lV, Wrc, Olawa

Kuryrowka, lV. Rz, Lalicut

Kurzel6w, lV, Kl, Wloszczowa

Kurzetnik, io, Prn, Lubawa

Kuslin, lV. PZ. Nowy Tomyal

Kutno, TIl, Ld. Kutno

Kutno, lV, Ld, Kutno

Kuty, ui, 01, Wegorzewo

Kuznia Racibor ska, lV. sl, Raciborz Kuznica, lV. Bl, Sok61ka

Kuznica Cieseliska, lV, Wrc, Syc6w Kuznica Czamkowska, lV, Pz, Pila Kuznica Grabowska, lV, Ld, Wieluti. KuZnica Polska, lV, Wrc, Trzebnica Kuzniea Zelichowska, lV, Pz, Pila Kuznice, us, Wrc, Lubali

Kuzniczka, lV, Kl, Czestochowa Kwldzyn, m. Gd, Kwidzyn

Kwilcz, ur, Pz, Miedzyehod

l

Lachowo, lV, Bl, Szczuczyn Lamkowo Wielkie, lV. 01. Olsztyn Lanckorona. lV, 01. Bartoszyce Landsberg, m, 01, TIawka Landsberg, us, 01, Itawka Langhof, lV, Sz, Walcz Lankinikowo, lV, 01, Ketrzyri Laski, ui, Pz, Kepno

Laskowic.e. w, Wrc, Olawa Lasocin, tu, Kl, Opat6w

174':" 4500 5321 6711 5423 6923 1699 5749

10410 2840 3231 4158 4544 7481 4004 2326 7475 4812 4721 1258 3402 9644 3573 2765 5759 3485 3594 3747 3816 7197 2621 6347 4358 3263 5826

20066 5818

406 5623 4536 1904 2363 6673 3174

481 3959 6033 7986 4567

5311 2660 779 939 996

1117

629 5330 4167 4256

<t9 :~O 59 29 28 53 50 51 61 '13 57 33 57 32 26 53 25 36 53 56 29 31 54 64 36 59 50 32 30 34 54: 64 32 41 49 28 28 39" 59 36 54: 49 30 55 49 53 30 39 49

36 38 37 37 37 46 37 48 54 31

Lasowice Male, lV, SI, 01esno Lasowice Wielkie, ur, SI, 01esno Laszki, Ill, Rz, .Ia.roslaw Latowicz, lV, Wr, Minsk

Ladek, iV, Pz, Konin

Ladek, ur, Wrc. Bystrzyca Klodzka Lll-dek_Zdr6j, In, Wrc, Bystrzyca Klodzka Lebenke, lV, Sz, Walcz

Lechanice, lV, Wr. Gr6jec

Legbad, w, Prn, Tuchola

Legionowo, lV, Wr, Warszawa

Legnica, In, Wrc, Legnica

Lekkowo, w, Sz. Bialogard

Lelice, w. Wr. Plock

Lel6w, w, Kl, Wloszczowa

Lendyczek, In, Sz, Czhichow

Lenno, m, Wrc, Lw6wek Ei1llSki

Lenzen, lV, Gd, Elbl:j.g

Lesko. m, Rz, Lesko

Lesko. io. Rz, Lesko

Leszczyna, w, Wrc. zary

Leszczyny, w, SI. Rybnik

Leszno, m, Pz, Leszno

Lesrn ierz, lIJ, Ld, Leczyca

Lesna, In, Wrc, Luban

Lesna, w, Wrc, Lubali

Lesna Jania, ur, Gd. Starogard Lesnica, m, Sl, Strzelce Lesniewo, lV, Sz, Czluch6w Lesno, lV, Pm, Chojnice

Lewin, m- Wrc, Klodzko Lewin, w, Wrc, Klodzko Lezajsk, m, Rz, Lalicut

Lebork, m, Gd, Lebork Ledziny, lV, SI, Pszczyna Libi~z Maly, lV, Kr, Chrzan6w Lichtfelde, lV, Gd, Sztum Lidzbark, Ill, WI', Dziatdowo Lldzbark. w. Wr. Dzialdowo

Lidzbark Warmiliski, In, 01. Lidzbark Warmiiiski

Lidzbark War-minskt, Ill, 01, Lidzbark

Warmiliski

Ligota, llJ. Pz, Krotoszyn

Ligota Zamecka, w. SI, Kluczbork Ligowo, lV, Pm, Lipno

Limanowa, In, Kr, Limanowa Limanowa, w. Kr, Limanowa Liniewo, w. Gd, Koscterzyna Lipa, lV, WI'c, Wroclaw

Lipie, lV, Wr, Gr6jec

Lipie w, Kl, Czestochowa Lipienice, w, Prn, Chojnice Lipinki, w, Pm, Swiecie

Lipinki, ui, Rz, Gorlice

Lipiny, u>. Ld. Brzeziny

Lipiny, Ill, Sz, Pyrzyce

Lipiny, w, Sz, Pyrzyce

Lipiny, lV, Wrc, Kozuchow

Lipiny, IV, Sl, Katowice

Lipka, w, Sz. Zlot6w

Licz bu luduos, I

4001 3490

12367 2182 6000 7050 5804 2319 3577 2203 7414

24357 ·1578 2642 10204

266 1455 1201 2129 4385 1536 6062

20820 6727 1632 3082 4877 2122 2442 2059 1362 9019 4957

10954 4557 8113 1373 3720 ·1989

420]

1517 3898 7114 '1019 1963

17580 4794 2211 5301 7465 3372 1779 6091 4009 '3380

1450 2299 14540 3018

58 58 03 25 48

52

52 46 24 42 216 53

43

25 32 44 54 39 64 64 56 59 48 28 53 53 40 60 44 41 53 53 64 40 59 61 40 24 24

37

37 48 58 41 61 61 39 55 24 30 41 42 63 28 45 45 53 58 46

80 LIPKI WIELKIE-- L4CKO

Miasta, gminy wiejslcie

Sir.

Liczbu luduosc!

SIr.

Miasta, grniny wiejski€

Liczbn Iudnosct

Lipki Wiellde, UJ. Pz, Oorzow Wielkopolski L:pnicR, Murowana, 111. Kr, Bochni« L'pnik. w. RI. Sandomierz

Lipno, III. F'm, Lipno

Li.pno, 11'. Pz, Leszno

Lipowiec:, fI}. 01. Szczytno

Lipsk, 11'. Br, Augustow

Lipsko, II>, RI, Ilza

Lipsko, lIJ, Rz, Lubaczow

Lipusz. "'. Gd, Koscierzyna

Lipy Dolne. 1/>, Wrc. Luban : .

Lisewo, 11), Wr, Sierpe

Llsewo, lIJ, Gd. Gdansk

Lisewo, 111, Pm, Chelmno

Lis ia Gora. 11>. KI'. 'I'arnow

Lisie Jamy. w. Rz, Lubacz6w

Llskow, lIJ, 01. Bartoszyce

Li86w. II>, 81, Lublirriec

Liazki, 11'. Kr, Krakow

LiJtom, II>, Wrc. s roda SIl).ska

Lniano, 11'. Pm, swiecie

Lubaczewo. 1/>. Sz, Shipsk

Lubaczow, 111. Rz. Lubaczow

Lubaczow. 11>. Rz, Lubaczow

Lubania , II>, Ld, Rawa

Lubanie e. II'. ~'I·C. zary

Lubrm ie. II>. Pm , Nieszawa

Lnbari, 11/. Wrc. Luban

Lubartow. Til. Lb, Luhai-tow

Lubasz. Ill. Pz, Cza.rnkow

Lubawa, m. Pm, Lubawa

Lubawa , w, Pm, Lubawa

Lubawka, 111. Wrc, Karnienna Go ra Lubczyn, 11'. Sz. Nowog ard

Lubiankow. l/J, Lcl. Lowicz

Lub.chowo, Ill. Gd, Sta roga rd

Lubicz, '1'. Pz, Strzelce Krajenskie Lubieniow. 11'. 01, Morag'

Lubien. 11/, Wrc, Brzeg

Lubien, 1/1, Wrc, Brzeg

Lubien Kujawsk i, 1/1, Pm, Wl oclawek Lub.en Kujawski, w, Pm, Wloclawek Lubies. ur, Wrc, Brzeg

Lubin. TlI. Wrc, Lubin

Lubiszyn, III, Pz, Gorz6w Wielkopolski Lublin, /J1, Lb. Lublin

Lubliniec. Ill. SI, Lubliniec

Lubniewica. 'W, Pz, Sulecin

Lubno, II'. Pz, Gorz6w Wieikopo!ski Lubochn ia., 111, Ld, Rawa

Lubomia , 1/1, 81. Rybnik Lubomierzyce, I/J. Pz, Sulecin Lubomin, Ill. 01. Lid:zbark Wa.rminskt Luborzyca. w. Wrc, COra

Luborzyca, Ill, Kr, Miech6w

Lubotyn, lI), BI, Lomza

LubotyIi, ..v, Pz, Kolo

Lubowo, IlJ,SZ, Szczecinek

Lub raniec, m, Pm, Wloclawek Lubrza, TIl, Pz, swiebodzin

Lubrza, III 81. Prudnik

1632 6549 6260 8389 3544 2381 7952 7202 5889 2148 4197 7103 2147 5597

12128 5861 741 2758

13858 4332 3961 3715 4986 3727 8019 1864 7507 8149 5542 5450 4679 3829 6280

267 6625 6870 9H 2857 2241

322 1676 4815 5076 1769 1768

99400 11470

1290 50 1784 47 8002 29 5834 59

1302 50 1223 37 1018 52 6157 61 4640 36

10564 48 3253 ·i6 2188 43 579 51 7564 59

17 60 32 41 19 39 35 30 64 39 53 26 39 41 62 64 87 58 61 55 42 45 64

64 29 56 42 53

33 47 41 41 53 45 28 40 50 37 52 52 43 43 52 53 47 34 58

Lubsza, IV, SI, Lubliniec

Lubycza Kr6lewska, Ill, Lb, 'I'omaszow Lucien, to, WI', Gostynin

Lucmierz,!II, Ld, Lodz

Ludk6w, 11>, Gd, Gdansk

Ludwikowo, IIJ, Wrc, Klodzko Ludwik6w, tn, WI'c, swidntca Ludwin, w, Lb, Lubartow

Ludzrnie rz, w, Kr, Nowy Targ Lulkowo, 1/1, Prn, Torun

Luszawa, Ill, Lb, Lubart6w

Lutom tersk, IIJ, Ld, Lask

Lutry, ur, 01, Reszel

Lututow, IIJ, Ld, Wielun

Luzino, IJ), Gd, Morski

Lw6wek, TIl, Pz, Nowy 'I'omysl Lw6wek, 1/>, Pz, Nowy 'I'omysl

Lwowek Sll}ski, 111, Wrc, Lw6wek 81~ski Lyski. w. SI. Rybnik

l

Laben, w. Gd, Lebork

Labedy, Ill, 81, Gliw lce

Labiszyn, 111, Pm, Szubln

Labiszyn, !II, Pm, Szubin

Labowa, Ill. Kr, Nowy Sacz Labunie, IIJ, Lb, Z-amosc Lagiewniki, 1/1, Wrc, Dzterzoniow La,giewniki, w, 81, Katowice Lagiewniki Male, Ill, 81, Dobrodzieii. Lag iszu. rt>, sl. Bedztn

Lagow, Ill, KI, Opat6w

Lagow, 111, Pz, Sulecin Lambinowice, w, 81, Niemodlin Laniet a, /II,' Ld, Kutno

Lankow.ce, IIJ, Prn, Szubin

Lancut, m. Rz, Lancut

Lancut, II'. RZ,Lancut

Lapan6w, Ill, Kr, Bochnia

Lapsze Nizne, in, Kr, Nowy Targ Lapy, Ill, Bl, Wysokie Mazowieckie Lask, JlI. Ld, Lask

Lask, III. Ld, Lask

Lasin, II" Pm, Grudztadz

Lasin, Ii,. Pm, Grudziadz Laskarzew, w. Wr, Garwolin Laskarzew osada, [I), Wr, Garwolin Lastowice, Ill, Gd, Gdansk Laszcz6w, 11), Lb, Tomasz6w Lawiczka, Ill, Sz, Lobez

Lawiczka, 1/1, Sz, Lobez

Laziska, ui, Kl, Ilza

Laziska G6rne, Ill, 81, Pszczyna Laziska §rednie, [I), 81, Pszczyna Lazisko, w, Ld, Brzeziny

Lazn6w, w. Ld, Brzeziny

Lazow, I/J, Wrc, zary

Lazy, III, Wr, Sochaczew

Lll-Ck, 111, Wr, Gostynin

Lacko, III, Kr, Nowy Slj.cz

5228 8542 4077 5929

926

13640 7259 9329 5810 4177 4020 4476 1535 7592 5016 2262 8474 3364 4451

5152

12219 2201 4401 1992 6686 5721

12016 4810 9293 4902 1089 5099 5195 5282 9106

18528 7691 5796 4842 3819 7234 2141 7014 4553

2798 24 3243 39 5246 35 1314 45 1491 45 4174 30 5630 59 5470 59 8697 28 3183 28 2940 56 4016 26 5478 24

12359 62

58 35 24 29 39 53 55 33 62 42

33

28 38 30 40 49 49 54 59

10 57 42 42 62 35 52 58 67 56 31 50 58 28 42 64 64 60 62 37 28 28 41 41 24

L4-GZNlK _- MA TWY WIELKIE

81

Sir.

Miaata, gminy wiejskie

Ltczba Judnoscl

Sir.

Miasta, gminy wrejskie

l.tczbu Iudnosci

34 28

Llj,cznik, w, SI, Prudnik Llj,ka, w, Wrc, 'I'rzebnica Llj,ki, w, Sz, Zlot6w Llj,korz, w, Pm, Lubawa, Leba, m, Gd, Lebork L~czna, m, Lb, Lubart6w L~zno, w, Ld, Piotrk6w L~zno, UJ, Sz, Bialogard Leczyca, Ill, Ld, Leczyca L~czyce, IV, Gd, Lebork L~g, iv, Pm, Wloclawek L~owo, lV, Gd, Gdalisk Lekawa, w, Ld, Piotrk6w Letkowice, IV, Kr, Miech6w Letownla, w, Kr, Myslenice Lobez, m, Sz, Lobe!?:

Lobzenica, ill, Pm, Wyrzysk Lobzenica, w, Pm, Wyrzyak Loch6w, w, Wr, Wegrow Lodygowice, lIJ, Kr, zywlec Lokietek, w, Wrc, Walbrzych Lomazy, w, Lb, Biala Lomnica, lV, Wrc, JeIenia G6ra Lomi:a, m, BI, Lomza

Loni6w, lV, Kl, Sandomierz Lopiennik, w, Lb, Krasnystaw Lopuszna, w, Kr, Nowy Targ Lopuszno, lV, Kl, Kielce

Losice, rn, Lb, Siedlce

Losieli, IV, Sl, Bedzin

Losino, Ill, Sz, Shrpsk

Lososina Dolna, lV, Kr, Nowy Sacz Lowicz, Ill, Ld, Lo,w1iez

Lowkowice, lV, sl, Kluczbork Lowyli, ur, Pz, Miedzychod

Loza, lV, Sz, Czluchow

Loz6w, lV, Wrc, Brzeg

L6dZ, In, L, L6dZ

Lubianka, w, Pm, Toruli

Lubie, in, sl, Gliwice

Lubki, lV, Wr, Plock

Lubn'ce, lV, Kl, Stopnica

f,ubni6w, lV, Wrc, Zllbkowice Sillskie Lubno, w, Sz, Miastko

Lubowlca, lV, SI, Racib6rz

Lubowo, w, Pz, Gniezno

Luck, UJ, Lb, Lubart6w

Lugmany, w, sl, Opole

Lukowa, lV, Lb, Bilgoraj

Lukowe, lV, Rz, Lesko

Lukowica, tu, Kr, Limanowa

Luk6w, m, Lb, Luk6w

Luk6w, lV, Lb, Luk6w

Lukta, w, 01, Ostr6da

Lupawa, w, Sz, Slupsk

Luzna, ui, Rz, Gorlice

Lykowo, w, Sz, Slawno

Lyse, w, Wr, Ostroleka

Lysobyki, w, Lb. Luk6w

Lysocice, lV, sl, Glubczyce

SIOIP'19k. Polski, ceria D, 2e>Z, L

9652 2076 1842 4594 3021 2126 7681 4526 6755 3520 1902 1473 6038 4418 8015 2064 1776 7863

10757 7767 8218 3178 8897

13772 7338 7272 5788 5973 2933 5539 6578 8648

13764 3770 3577 1926 4083

496929

4430 42 3294 57 4742 25 4478 32 4628 55 2902 45 2733 59 4973 47 6877 33 7042 59 4479 33 4936 64 8213 61 8513 34 7835 34 1452 38 5614 45

12075 63 7693 45 8241 25 1>722 34 5449 57

59 55 46 41 40 33 29 43 28 40 43 39 29 61 61 45

43 J3

27 62 55 32 53 36 32 33 62 31 31 56 45 62 28 58 49 44 52 27

Lys6w, lV, Lb, Siedlce Lyszkowice. w, Ld, Lowicz

M

Machory, lIJ, Ld, Opoczno Maciejowce, III, Wrc, Lw6wek SIIj.Ski Maciejowice, lV. Wr, Garwolin Maciejowice, 11', SI, Grodk6w Maczk6w, 11>, Pz, Rzepin

Macmierz. 1/1, Sz, Stawno M,'ljacz2wice, 11>, Ld, Sieradz Majdan, IIJ, Rz, Kolbuszowa

Majdan G6rny, fl}, Lb, Tomaszow Majdan Sopocki, Ill, Lb. Tomaszow Majki, 11>, WI', Plock

Makoszowy, w, 131, Katowice Mak6w, 1/1, Kr, Wadowice

Mak6w Mazowiccki, 111, Wr, Mak6w Mak6w Podhalansk i, 111, Kr, Wadowicc Malhork, 111, Gd, Malbork

Malenice, 11>, Wrc, Szprotawa

Maleszowa, lV, Kl, Stopnica

Malkowice, lV, KI, Opatow

Maluszyn, Ill, Ld, Radomsko

Male Grabowo, lV, Gd, Kwidzyn

Male Walichnowy, w, Gd, Tczew Malogoszcz, Ill, Kl, Jedrzejow

Malopole, w, WI', Radzymin

Maloszyn, w, Wrc, iSroda staska

Maly Plock, Ill, Bl, Lomza

Mana st.e rz. !P, Rz, Przework Manfredowice, 11>, Wrc. Zabkowice Slqskie Manowo, 11), Sz, Koszalin

Marchwacz, 11>, Pz, Kalisz

Marcinkowice, Ill, Wrc, Olawa Marcinkowo, 1/1, 01, Mragowo

Ma rcinkowo, 11>, 01, 01sztyn

Marcinowice, lV, Wrc, swidmca Marcisz6w, 11), Wrc, Kamienna G6ra Marc6w, w, Wrc, zary

Marcza, w, Gd, Kwidzyn

Margon'n, 1Il, Pz, Chodziez

Marg onn, w, Pz, Chcdziez

Mariampol, 11), Kl, Kozienice

Marianowo, w, 01, Pa.slek

Marian6w, Wi Ld, Rawa

Marian6w, l/J, Sz, Stargard

Marki, 11>, Wr, Warszawa

Marklowice, w, iSl, Rybnik

Ma rkosice, IV, Pz. Gubin

Markowa, 11>, Rz, Przeworsk

Markowice, w, SI, Raciborz

Markuszow, w, Lb, Pulawy

Marynki, IV, Wrc, Lw6wek sIll-ski Marzenin, w, Sz, Ghoszczno

Marzec.ce, 111, Pm, Lubawa

Masrcw.ce, [11, Ld, Radomsko

Maszewo, m, S'Z, Nowogard

Maszkowo, w, Sz, Nowogard

Matwy Wielkie, lV, Gd, Gdansk,

5280 11518

8625 5192 5904 4282

113 6663 5619 8336 7517 6337 4177 2813 9070 2642 3886

10017

798 5036 7064 7594

511 3556 6244 6674 5365

4919 53 932 56 746 40 1829 46 3490 47 2600 31 1240 38 6167 29 1121 46

15580 26 3294 59 461 47

10124- 64 6142 59 5926 34 4153 54 3430 4, 3641 41 7843 29 1219 45 1029 45

2352 39

29 54 24 57 50 45 30 63 35 35 25 58 62 24 62 40 55 32 31 29 40 40

31

26

55

713B

36 64 56 45 47 54 38 38 55

8565 6184 3737 4353 3200 3860 2198 5857

82

MAZEW - MOR4-G

Miasta. gminy wiejsk:ie

Str ,

Liczba Iudnosct

Mtasta, gminy wiejs>k:ie

.Mazew, to, Ld, L~czyca Mazowsze, w, Pm, Lipno Makolin, 111, Wr, Plock Makoszyce, lV, WI'c, Brzeg M<j.kowarsko, w, Pm, Bydgoszcz Mellentin, IV, SZ, Wal~

Melgiew, lV, Lb, Lublin Medrzechow, 11>, KI', Dabrowa Meka, in, Ld, Sieradz

Miasteczko, Ill, SI, Tarnowskie G6ry Miasteczko Krainskie, /II, Pm, Wyrzysk Miasteczko Krainskte, w, Pm, Wyrzysk Miastko, III, Sz, Miastko

Miastkowo, II), Bl , Lornza

Miastk6w, 1/1, WI', Garwolin

Mi<j.czyn, 1(1, Lb, Hrubiesz6w Michatkowice, IP, SI, Katowice Michalk6w, II', Wrc, Namystow Michalowice, w, Wrc, Kamienna G6ra Michalowice, III, Kr, Miech6w Michalowo, w, BI, Bialystok

Mich6w Lubartowski, III, Lb, Lubart6w Miechowiee, II', st, By tom

Miechow. 11>, KI, Irza

Miech6w, 111, KI', Miechow Mieczystawow. w, Wrc, Kozuchow Miedary, II', SI, By tom

Miedziehowo, w, Pz, Nowy 'I'ornysl Miedzierza, /11, Ld, Koriskre

Miedzna, w, WI', Wegrow

Miedzno, lIJ, KI, Czestochowa

Miedina, w, SI, Pszczyna

Miejsce Piastowe. II), Rz, Krosno Miejska Gorka, Ill, Pz, Rawiez

Miejska G6rka, w, Pz, Rawicz

Mielee, III, Rz, Mielee

Mielec, 11>, Rz, Mielec

Mielnik, III,· BI, Bielsk

Mielno, II', Sz, St ar'ga.rd

Mielszyn, 11>, .Pz, Gniezno

Mieniany, IP, Lb, Hrubieszow Mieruniszki. ttr. BI, Olecko

Mierzeszyn, II', Gd, Gdansk

Mierzectce, 11/, sl, Zawiercie

Mierzecin, w, Pz, Strzelce Krajeii.skie Mierzwin, w, KI, .Iedrzejow

Mierzyee, w, Ld, Wielun

Miescisko, w, Pz. Wagrowiec Mledzyborz, rn, Wrc, .syc6w

Mledzyborz, w, Wre, Syeow

Miedzychod, rn. Pz, Miedzychod Miedzychod, w, Pz, Miedzychod Miedzygorze, 1fJ, Wrc, Bystrzyea. Klodzka Miedzylesie, 111, Wrc, Byst rzyca Klodzka Mi~zylesie, !(J, Wrc, Bystrzyca Klodzka Mledzyles, 1/1, WI', Radzymin Miedzypole, 1lJ, Wrc, Zll-bkowice staskle Miedzyrzec Pcdlaski, 111, Lb, Radzyn Miedzyrzecz, 111, Pz, Mi~dzyrzecz Mi~dzyI'zecze GDI'ne, I", :'II, Bielsko

5576 7302 6346 3189 2950 1843

10371 7160 4750 2686 1083 2032 3417 fi155 8939 6010

12038 1484 4746

5378 61 11363 35 5248 33

12672 57 8803 30 6878 61 1387 53 ]720 57 ;:,022 49 98~5 28 6016 27 8976 30 3676 59

11016 63 2635 50 5885 50 8271 64 8729 64 5160 35

521 46 3021 47 1413 33 1122 36

2293 39

6534 60

434 50 9422 31 82P,) 30 7038 51

586 54 2015 54 4632 49 3796 49 4585 52 4746 52

12978 52 6278 26 5499 56 8696 34 4385 ·19 2115 56

Sir,

28 41 25 52 41 46 34 61 30 60 "43 43 45 36 24

33

58 54

53

MitJodzyzdroje, m, Sz, Wolin Mir:tkie, lV, Lb, Hrubiesz6w Mikolajki, m, 01, MI'~g'owo Mikolajki, 11), Gd, Sztum Mikotaj6w, w, Ld. Brzeziny Miko16w, 1Il, :'II, Pszczyna Mikrowo, w, Sz, Stupsk

Mikstat, rn, Pz, Ostr6w

MiJkiStat, w. Pz, Ostrow Mikulczyee, ur, SI, By tom Mikuszowice. lIJ, :'II, Bietsko Milan6w, ur, Lb, Radzyn Milan6wek Letni.sko, {I), WI', Bronte MiJejczyce, Ulo Bl, Bielsk

Milicz, m, Wvc, Milicz

Milicz, lf), Wrc, Milicz

Milowka, w, Kr, zywiec

M;}a G6ra, to, Gd,. Gdansk Mitomtyn. l/J, 01, Ostr6da Miloradzice, If), Wr~, Lubin Miloslaw. ])I, Pz, Wrzesnia Miloslaw, l/J, Pz, Wrzesnia Milosna, TIl, Wre, Lwowek SIll-ski Minkowskie, lV, Wrc, Narnyslow Minoga, Ill, Kr,' OIkusz

Minsk, III, WI', Minsk

Minsk Mazowiecki, Ill, Wr, Minsk :M i ostawiec, /II, Sz, Walci

Mirzec, lV, KI, Tlza

Misie, IV, Lb, Radzyn

Miszewo Murowane, IIJ, WI', Plock Mislewo, 1lJ, 01, Morag'

Mlawa, Ill, WI', Mbawa

Mlawa, l{J, Wr. Mlawa

Mloch6w, us, WI', Bionie

Mlociny, lV, WI', Warszawa

Mloek, Ill, WI', Ciechanow Mlodojewo, w, Pz, Konin Mlodzieszyn, ((1. WI'. Sochaczew Mlynary, 1lJ, 01, Pastek

Mlyny, !II, Rz, Jaroslaw

Mniow, III, KI, Kielce

Mochy, III, Pz, Wolsztyn

Mc dlt.orzyce. Ill, KI, Op atow Mcdlincrzyce, 1lJ, Lb, Krasnik .Modz ele. Ill. Wei', Plonsk

Mog ieln.ca, 1ll, WI', Grojec

Mog ilno. Ill, Pz, Magilno Mog'lno-Wsch6d. w. Pz, Mogilno Mogilno-Zach6d, III, Pz, Mogilno Mog ila, III, Kr, Krak6w Mojancice, III, Wre, Wolow Mokre, III, Lb, Zamosc

Mokre, i». Pm, Grudziadz

Mok re, lfJ, SI, Glubczyce

Mokrsko, to, Ld, Wielun Malodz,'atyeze, II', Lb, Hrubteazow Moniatycze. ur. Lb, Hrubiesz6w Morawica, m. KI, Kielce

Morag, m. 01, Mar!j.g

MOfl}g. III, 01, MoI'l}g

1949 1946 1531 1295 4790 12824

24~ 1455 4825

17647 6327 4935 7711 8281 2929 3520

10120 1725 1681

46 33 37 40 28 59 45 49 49

57 56 34 24 35 54 54 62 39 38

1535 53 2311 51 5669 51 1695 54

607 54 6979 62 9704 25 10023 2:)

827 46 7691 30 3005 34 6731 25 1204 37

13817 25 6108 25 8959 24

13678 26 9692 24 5542 48 5191 26 1283 38 5330 63 7730 31 7454 51 4465 31 6391 33 5946 25 4667 24 5193 . 49 5299 49 6049 49· 7305 61 6067 55

11819 35 3533 41 4634 57 6203 30 4869 33

10057 33-

6384 31 2746 37 4078 37

MORDY - NOWE MIASTO

83

M:i8ata, gminy wiej:akie

Sir.

Llczba Iudnosct

SIr.

Miasta, gminy wiejskie

Mordy, RI, Lb, Siedlce

Moryti, m, s.z, Chojna

Moryti, tu, Sz, Chojna Morzeszczyn, lV, Gd, Tczew Mosaki, IV, 01, Nidzica

Mos.ina, rn, Pz, srem

Mos'ina, Ill. Pz, srem Moskarzew, lI/, KI, Wloszczowa Mostowo, w, Wr, Mlawa MOScice, w, Kr, Tarn6w Motarzy:no. 1IJ. Sz, Slupsk Mrli-gowo, m, 01, M,r1j;gowo Mrocza, TIl, Pm, Wyrzysk Mrocza, r», Pm, Wyrzysk Mroczno, UI, Prn, Lubawa Mroga Dolna, IV, Ld, Brzeziny Mrzygl6d, lV, sl, Zawiercie Mrzygl6d, lV, Rz, Sanok Mstycz6w, IV, K~, J~dTzej6w

M.szana. Dolna I, lV, Kr, Limanowa Mszana Dolna II, tn, Kr, Limanqwa [Mszczon6w, Ill, Wr, Blonie Mucharz, w. Kr, Wadowice

Munina, Ill, Rz, Jaroslaw

Murcki, Ill, sl, Pszczyna

Murowana Goslma, m, Pz, Oborniki Murowana Gosldna II} , Pz, Oborrriki Muszyna, m, Kr, Nowy Sli-CZ Muszyna, 1IJ, Kr, Nowy SIlCZ Mykanow, lIJ, KI, Czestochowa Myslowice, m. 81, Katowice

Mys16w, UJ, Lb, Luk6w

Myszkowo Wielkie, w, Gd, Gdansk Myszk6w, lV, B1, Zawiercie Myszyniec, lV, Wr,. Ostroleka My§lenice, rn, Kr, Myslenice Myslenice, lV, Kr, Myslenice Mysiib6rz, m, Sz, Myslib6rz MysliMrz, IV, Sz, Myslib6rz

N

Nablocie, w. Wee, Z3JTY Nadole, lV, Rz, Krosno Nagrowtce, UJ, KI, J edrzejow Nag6rzany, tn, KI, Piiicz6w Naklo, m, Pm, Wyrzysk Naldo, lV, Prn, Wyrzysk

Naklo BIllskie, lV, sl, Tarnowskie G6ry Naleozow, ui, Lb, Pulawy

Narnyslow, TIl. Wrc, Namysrow Napiwoda, lV, 01, Nidzica

Naramlce, w, Ld, Wielun

Narew, ui, Bi, Bielsk

Narewka, lV,. Bl, Bielsk

Narol-Miasto, w, Rz, Lubacz6w NaroZno, w, Wrc, Klodzko

Naruszewo, IV, Wr, Plonsk

Nasielsk, m, Wr, Pultusk

Nasielsk ur, Wr. Pultusk

Na.warzyce, U!, KI, J~drzej6w

Nawia.dy, w, 01, Mrli-gowo

2114 440 912 4159 1521 5192 5623 7438 5806 3819 2229 3254 2236 6248 3017 6423 3109 8638 5186 4117

10366 3161 6081

11251 4710 2398 5040 2,367 2671 5687

23786 8919 1675 6642

12465 6520 13201 3887 3417

659 56

7785 63 6306 31 4427 31 9649 43 5730 43 2976 60 6134 34 4095 54 1565 38 7781 30

13151 35 6661 35 1284 64

1.1923 53 7751 25 4028 26 9351 26 6749 31 2547 38

34 43 43 40 38 50 51 32 25 62 45 37 43 43 41 28 60 65 31 61 61 24 62 63 59 49 49 61 62 30 57 34 39 60 25 61 61 45 45

Nawodria, 11>. Sz. Chojna

Nekla. w. Pz, sroda

Neukirchen, ur, Sz, Lobez

Nidzica , III, 01. Nidzdca

Niebor6w, III, Ld, Lowicz

Niebylczyce, r», Wrc, Bolestawiee Nlebylec, w. Rz, Rzesz6w

Nlebytow, 1/1, 01, Morl}g

Niecha.nowo. w. Pz, Gniez.no Niechlonin, 11>, Wr. Mla.wa

Niedobczyce, w, Bl. Rybnik Niedrzwica. w, Lb, Lublin

Niedzwiedz. JI), Kr, Limanowa Niedzwiedz, w, Kr. Miech6w Niegoslaw. w. Pz, Strzelce Krajensk ie Niegowa, w, s), Za:w:iercie

Niegowie, w., Kr, Bochnra

Niekursko, w, Pz.Pila

NieLisz. w, Lb. Zamosc

Niemce. w. Lb. Lubarlt6w

Niemcza, Ill, Wrc, Dzierzoniow Niemodlin, Ill, Bl, Niernodltn Niepierzyn, IV, Wrc, Broda 81~ka Niepolomice, rn, Kr. Bochnia

Nieporet, 111, Wr, Warszawa Niesulk6w, U), Ld, Brzeziny

Nieszawa, m, Pm, Nieszawa

Nieszk6w, 111, Kr, Miech6w Nietkowice, 111, Pz, Krosno Odrzanskie Niewachlow, w. KI, Kielce Niewierszyn, w, Ld. Opoczno

Niewiesz. w. Pz, Turek

Niezabyszewo, lV. Sz, Byt6w Nie~ywi~{:, I/J, Pm, Brodnica

Nisa, m, 81. Nisa

Nisko, rn, Rz. Nisko

Nisko, w, Rz, Nisko

Niwiska, w, Rz, Kolbuszowa

Niwiski, II), Lb. Siedlce

Niwka, w. Bl. Bedzin

Noskowice, 10, Wrc, Glog6w NOSOWO,IV, Sz, Btargard

Nowa G6ra, !II, Kr, Chrzanow

Nowa Karczma, lI/. Gd. Koscierzyna Nowa Ruda, m, Wrc, Klodzko

Nowa Ruda, w, Wrc, Klodzko

Nowa S61, 111, Wrc, Kozuchow

Nowa Wies. ",. Wr. Gr6jec

Nowa Wies, w, BI, Elk

Nowa Wies, III, Gd, ~bork

N owa Wies, lV, Wrc, Dzterzoniow Nowa Wles, w, BI, Katowice

Nowa Wies Krolewska, 1lJ. 81, Opole Nowa Wioska, IV, Pz, swiebodzin Nowaki, 11>, 81, Nisa

Nowe, m. Pm. Swiecie

Nowe, w. Pm, swtecte

Nowe n/Drawa, rn. Sz, Choszczno Nowe Miasteczko, m, Wrc, Kozuchow Nowe Miasto, m, Ld. Rawa

Nowe Miasto, IV. Pm, Lubawa

l.icz ha luduosr i

930 4769 1341 2852 5494 4666

11961 3472 4607 4009

12955 10481 7282 4986 2517 6466 6380

654 9337 7568 a075 2580 4380 4071 3872 3585 2403 5397 154a 8550 4118 5564 2151 3534

11559 6590

10462 5560 6517 8551

2925 52 768 46 5332 61 4558 39 11342 53 12108 53 5993 53

4313 24 1188 36 3983 40 4542 52

19602 58 6337 59

768 51 1872 58 4137 42 7247 42 1241 43

604 53 2947 29 3612 41

43 51 45 38 28 52 64 37 47 25 59 34 61 61 5{) 60 60 49 35 33 52 58 55 60 26 28 42 61 48 31 29 51 43 40 58 64 64 63 34 56

84

NOWE MIASTO LUBAWSKIE - OSLELSKO

~----------------------------~----

Miasta, grnlny wiejskie

SIr.

Llczbe ludnosci

SIr.

Liczba ludnosct

Miasta, gminy wiejskie

4719 6379

872 4810 2446 1125 5201 1766 2430 6777 4035 3956

14120 5046 5233 1247

Nowe Miast.o Lubawskie, m. Pm, Lubawa Nowe Miasto n/Warta., w, Pz, Jarocin Now.rnburk, /II, Wrc, Bolesrawiec Nowo.Twlczna, w, WI', Wa.rszawa

Nowog ard, 1lI, Sz, Nowogard

Nowog rod, /II, Bl, Lomza

Nowogr6d, w, Pm, Lipno

Nowogrod, 11>, Wrc, Kozuchow Nowngrodek, w, Sz, Mysliborz

Nowojowa, 111, Kr, Nowy Sl'j,cz

Nowolesie, in, Wrc, StI'zelin

Nowosolna, /p, Ld, L6dz

Nowy By tom, /p, sl, Katowice Nowy 'Dwo!', /II, WI', Warszawa Nowy Dwor, II', Bl, Sokolka Nowy Dwor, /II, Gd, Gdansk Nowy Dwor, 111, Gd, Gdansk

Nowy Dwor Brat.iansk i, 111, Pm, Lubawa Nowy Korczyn, 11>, KI, Stopnica

Nowy Kosciot, 111, Wrc, Zlotoryja

Nowy Las, II', SI, Nisa

Nowy SqCZ, 1/1, Kr, Nowy SI!CZ Nowy Sll-CZ, l/J, Kr, Nowy SqCZ Nowy Targ, tu, Kr, Nowy Targ Nowy Targ, II', Kr, Nowy Targ Nowy 'I'omysl, m, Pz, Nowy Tomysl Nowy 'I'omysl, 111, Pz, Nowy Tolllysl Nozdrzec, IIJ, Rz, Brzozow

Nul', 11', Wr, Ostrow

Nuzewo, w, WI', Ciechan6w

Nytych, Ill, Gd, Gdansk

Nytych, II', Gd, Gdansk

o

Oblasy, 111, KI, Kozienice Oborn iki, /ll, Pz, Oborniki

Oborn iki.F'oludnie, 111, Pz, Oborniki Obornikt-Polnoc, 1/1, Pz, Oborni.ki Oborniki sl~skie, 111, Wrc, T'rzebnica Oborniki sl1}skie, II', Wrc, Trzebn.ica Obraz6w, 111, KI, Sandomierz

Obryte, 111, WI', Pultusk

Obrzycko, 111, Pz, Szamotuly Ochotnica, II', Kr, Nowy 'I'arg' Odrnet. w, st. Strzelce

Odolanow, Ill, Pz, Ostrow

Odolan6w, 111, Pz." Ostrow

Odrcwaz, 111, Ld, Konskie

Odrowaz, 111, Kr, Nowy Tal'g Ogledow, II), KI, Stopnica

Ogrody, 11', Pz, Strzelce Krajenakie Ogrodzona, 1/1, sl, Cieszyn Ogrodzieniec, II), Kr, Olkusz

Ojrzen, tn, WI', Ciechan6w

Okalewo, 11>, Prn, Rypin

Okertowo, /11, 01, Pisz

Okecie. 11>, Wr, Warszawa

Okocim, 11), Kr, Brzesko

Okuniew, 111, WI', Warszawa Olchowa, 111, Rz, Debica

Olchowiec, 111, Lb, Chehn

1482 39 4.035 41 1643 32 3781 56 5317 58

23049 61 12856 62 8144 62 2040 62 2700 49 9091 19 9754 63 4559 25 7798 24 1560 ,39 1741 39

6029 31 5266 49 9102 49 6248 49 1463 55 2258 55 6035 32 9280 26 4853 50 6994 62 3693 60 2339 49 5009 49 9445 28 4567 62 7355 32

677 50 1943 57 8061 62 3944 24 4383 42 2155 38

14944 26 13391 60 5733 26 9553 63 6055, 33"

41 47 52 26 45 36 H 53 45 62 54 29 58 26 36 39

Olecko, 111, Bl, Oleck o

OIesno, /11, st. Olesno

Oleszno, W, KI, Wloszczowa Oleszyce, [/), Rz, Lubacz6w Oleszyce stare, to, Rz, Lubacz6w Olesnica, tu, KI, stcpnica . Olesnlca, to, Pz, Konin

Olesnica, Ill, Wrc, Olesnica Olesniczka, lV, Wrc, Olesnica Olkusko Siewierska, /P, sl, Bedzin Olkusz, Ill, Kr, Olkusz

Olszanica, 111, Rz, Lesko

Olszanka, w, Lb, Siedlce

Olszew, w, WI', Sokolow

Ol.szewo, IIJ, 01, Wegorzewo Olsztyn, III, KI, Czestochowa Olszt.yn, Ill, 01, Olszcyn

Olsztynek. III, 01, Ostroda Olsztynek, lIJ, 0.1, Ost roda Olszynka, /lJ, Wrc, Olawa

Olszyny, 111, Wrc, LUJ;;>an

Olawa, 111, Wrc, Olawa

Olobok, w, Pz, swiebcdzin

Olyn tn, Pz, Zielcna G6ra Opalenic.a, lJI, Pz, Nowy T'omysl Opa lenica. w, Pz, Nowy 'I'ornyst Cpalenie, IV, Gd, Tczew

Opa.towlec, 111, KI, Piriczow Opatow, ",, KI, Czestochowa Opatow, 111, KI, Opa.tow

Opa tow, 111, KI, Opat6w

Opacow, 111, Pz, Kepno

Opat.owek, IIJ, Pz, Kalisz Opinogora, 111, WI', Ciechan6w Opoczno, /lI, Ld, Opoczno

Opoczno, !II, Ld, Opoczno

Opole, IIJ, Lb, Putawy

Opole, 111, Lb, Wlodawa

Opole. 111, sl, Opole

Oporow, 111, Ld, Kutrio

Oria, 111, Bl, Bielsk

Orlo, 111, Wr, Ostrow

Orneta, 1/1, 01, Braniewo Ornshagen, 111, Sz, ~obez

Ororisk, 111, KI, Radom

Orzechowce, w, Rz, Przemysl Orzegow, w, sl, Katowice

Orzesze, w, si, Pszczyna Orzeszkow, III, Pz, Turek

Orzysz, 111, 01, Pisz

Osie, 111, Pm, swiecie

Os.eck, !II, WI', Garwolin

Osieczna, w, Gd, Starcgard Os.eczna, 111. Pz, Leszno

Osieczna, /P, Pz, Leszno

Osiek, 11', KI, Sandomierz

Osiek. 111. Gd, Starogard

Osiek, IV, Pm, Rypin

Osiek, /p, Kr, Biata

Osiek Jasielski, 11', Rz, Jasto Osielsko, lIJ, Pm, Bydgoszcz

1413 6058 4409 1269 2008 6628 3980 4246 4038

23518 7921 7238 3154 3182

221 6286

36 58 32 64 64 32 48 54 54 56 62 64 34 26 39 30

29053 38 1138 38 1820 38 3378 54 5329 53 6410 54 1346 51 2704 51 4366 49 5997 49 3756 40 4553 31 8518 30 5459 31 5289 31 5271 48 6375 47 'lu49 2·1 7433 29 8782 29

11553 34 3192 35 27666 58 4260 28

10330 35 7319 25 2109 37 1531 45 6542 32 6291 61 8464 58 9987 59 7702 51

195 38 537:2 42 8314 24 3391 40 1323 48 5205 49 8963 32 4061 40 4482 42 7724 60 5349 63 4372 41

OSIlj!CINY .i.. PINCZ6W

85

Miasta,. gminy wlejskie

Sir.

Liczba luducsci

Str.

Oaleciny, LV, Prn, Nieszawa Ossa, lV, Ld, Opoczno Oss6wka, LV, Prn, Lipno Ossowno, [I), W'r, Wegrow Ostroteka, 11l, WI', Ostroleka Ostropa, w, 81, Gliwice Ostrowiec, LV, Sz, Drawsko

Ostrowlec swietckrzyski. III, Kl, Opatow Ostrowite, w, Pz, Konln

Ost roda, 1/1, 01, Ostroda

Ostroda, 111, 01, Ostroda

Ostrog , Ill, Pz, Szamotuly

Ostrog , I/J, Pz, Szamotuly

Ostrow, 11l, Pz, Ostrow

Ostrow Kaliski. w, Pz, Kalisz

Ostrow Lubelski. 111, Lb, Wlodawa Ostrow Mazowiecka, 11/, Wr, Ostrow Ostrowek, w, Sz, Pyrzyce

Ostrzesz6w, Ill, Pz, Kepno

Ostrz eszow, w, Pz, Kepno

Osno, /II, Pz, Rzepin

Oswiecim. 111, Kr, Biata

Oswieclm, lV, KI', Blah

Otfin6w, 11/, Kr, Dabrowa

Otmuch6w, Ill, Sl, Grodk6w

Otmuchow, 11), 81, Grodk6w

Ot c rowo, 11>, Pz, Szamotuly

Otwock, Ill, Wr, Warszawa

Owczary, w, Ld, Opoezno

Owiesno, w, Wrc, Dzrerzoniow

Ozimek, w, 81, Opole

Ozcrkow, Ill, Ld, Leczyca

Ozarowice, 11>, 81, Bedzin

Ozarow, IV, WI', Warszawa

Ozarow, l/J, Kl, Opatow

p

Pabianice, lJI, Ld, Lask Pacanow, lV, Kl, Stopnica Pacyna, 11>, WI', Gostynin Pacyna, to, Sz, Pyrzyce Paczkow, 111, 81, Nisa

Padew Narodowa, IV, Rz, Mielec Pajeczno, 111, Ld, Radomsko Pakosc, 1Il, Pz, Mog ilno

Pakosc, w, Pz, Mogilno Palecznica, w, Kr, Miech6w Pamiec:n. 1II, Pz, Kalisz Panewnik, w, 81, Katowice

, Panki. lP, Kl, Czestochowa Panknn Wielki, UJ, Sz, Bialcgard Panna, II', Gd, Gdansk

Papowo Biskupie, 111, Pm, Chelmno Paprotki, 11>, 01, Gizycko Parchocin, in, Wrc, Lubin Parchonice, 1Il, Wrc, Legnica Parchonice, in, Wrc, Legnica Parehowo, 1/1, Gd, Kartuzy Parczew, Ill, Lb, Wlodawa Parys6w, lV, Wr, Garwolin

10264 7839 4205 3893 9279

7364 57 4341 H

19211 31 4531 48 6769 38 2393 38 1170 50 :\209 50

3080819 7088 47 2601 35

12301 25 1659 15 5403 47 6585 48 119,1 50 6708 60

11902 60 5178 61 3075 57 4147 57 4561 50

12592 26 2072 29 5378 52 8728 59

11296 28 5697 56 9378 26 5292 31

37140 8971 7001 1393

6955 58 5139 64 7709 29 3351 49 5078 49 6167 61 5167 47 3444 58 7281 30 2095 43 1689 39 3325 41 1343 37 1922 53

942 53 1906 53 3005 39 6173 35 8230 24

42 29 41 27 25

28 32 24 45

Miasm, gminy wiejskie

Lie-be Iudncsc!

Parz niewice, w, Ld, Piot.rkow

PaS31'g,a, 111, 01, Braniewo

Pas'eki, 1/>, Lb, Tomaszow

Pastek, Ill, 01, Pastek

Pass, 111, Wr, Blonie

Pastwiska, w, 81, Cieszyn

Pasym, Ill, 01, Szczytno

Pasym, 11/, 01, Szczytno

Paszczyna, 11/, Rz, Debic a

Paszowice, Ill, Wrc, Jawor

Pawlowice, iI', Kl, Ilia

Pawlnwice. Ill, 81, Kozlc

Pawlowice, in, 81, Pszczyna Pawlowo.Rldbac h. II>, 01, Re sze l

Pawlow, Ill, Kl, Stopnica

Pawlow, w, Lb, Chetm

Pawlow, Ill, 81. Katowice

Pawlowka, Ill, Bl, Suwalkl

Pawonkow, w, 81, Lubliniec

Pcirn, lV, Kr, Myslenice

Pelplin, Ill, Gd, Tczew

Pelplin, Ill, Gd, Tczew

Perz.anowo, w, Wr, Mallow

Perzow, Ill, Pz, Kepno

Petershagen, /p, 01, Llawka Peterswalde, HI, 01, Lidzbark Warminsk! Peczel.ce, lV, KI, Stopnica

Peczriiew. Ill, Pz , Turek

Pepowo, lV, Pz, Costyn

Pesino, UJ, Sz, stargard

Petkowice, IP, Kl, Ilza

Pianow, w, Ld, Konskie

Piaseczno, Ill, Wr, Warszawa

Piaski, ur, Lb, Lublin

Piaski, lV, Pm, Wloclawek

Piaski, w, Pz, GostyiJ.

Piaskowice, lV, Ld, Leczyca

Piastowo, lV, 01, Pa.slek

Piastowo, us, Wl'C, Luban

Piastowo, w, Wrc, Walb rzycn Pia.stow, lV, Wr, Warszawa Piatek, to, Ld, Leczyca

Piat.kowo, III, Pz, Poznan

Piece, w, Gd, Starcgard Piechowice, I", Wrc, Jelen.a Gora Pieczki, w. 01, Mragowo

Piekary, w, Wr, Blonie

Piekary 81:}skie, 111. 81, T'ai-nowsk ie G6ry Piekosz6w, II), KI, Kielce

Piekuty, w. Bl, \Vysokie l\l'a.zowiecl,ie Pielgrzymowice, /p, \Vrc, Zlotcryja Piensk, llJ, Wrc, Zgorzelec

Pieski, Ill, Pz, Miedzyrz ecz Pietrzyki.w, 01, Pisz

Pie trzylas, lI', 01, Ostroda Pil.ca, III, Kr, Olkusz Prlszcz, /p, 81, Glubczyce Pilzno, Ill, Rz, Debica Pilzno, ur, Rz, Debica Pila, m, Pz. Pila

Pinczow. 111. Kl. Pinczow

5147

436 7568 3278 5681

29 37 35 38 24

1638 57

619 39 2347 39 6645 63 5605 52 4299 30 5997 5S 5310 5S 216~ 38 17G6 3') 8470 33 531(1 56 29'48 ;-\G 3768 58

13320 6] 4210 40 3823 ·10 4085 25 5357 48

859 37

15,1:'. :;7

4109 32 n98 51 6995 47 1659 46 6378 30 8415 28 6579 26

11924 31 10043 43 7978 47 3940 28

949 38 3435 53 7564 55 8166 26 9348 28 4806 50 5038 40 6146 5:, 3043 38 5277 24

21467 60 10362n 6451 37 7237 56 1058 55

747 "19 1356 38 2620 38 10910 62 ·1539 57 2920 GS 11422 63

10671 ·19 3701 31

86

PIIIlCZOW

PRUiSZCZ

Miasta, gminy wiejsk ie

SIr

Ltczbu Iudnosc!

Sir,

Miasta, gminy wiejskie

Pinczow, IV, KI, Pinczow Pinczyce, w, 81, Zawiercie Pionki, IV, KI, Kozieniee PiotrkoWiee, 111, Pz, Konin Piotrk6w, III, Ld, Piotrk6w Piotrk6w, w, Lb, Lublin Piotrk6w, w, Pm, Nieszawa Piotrolesie, 1(1, WI'c, Dzierzoniow Piotrowiee, w, Lb, Lublin Piotrowiee, w, Sz, Czluch6w Piotrowice, III, Wrc, Jawor Piotrowice, 1(1, 81, Katowice Piotrowice, w, 81, Raciborz Piotrowo, III, 01, Susz

Pi6rk6w, 111, KI, Opat6w Pisanica, w, Bl, Elk

Pisarzewo, HI, Wrc, Kamlienna G6Ta Piski, w, W~, Ost.roleka

Pisz, III, 01, P:iJSz

Piezczac, III, Lb, Biala

Piwniczna, 11" KI', Nowy Sq.cz Plwniczna, III, Kr, Nowy SllcZ Plaszewo, III, 01, Braniewo

Plecka Dabrowa, Ill, Ld, Kutno Pleszew, III, Pz, Jarocin

Pleszew, IV, Pz, Jarocin

Plesna, Ill, KI', Tarn6w

Plawniowice, IV, 81, Gliwice

Plawno, Ill, Ld, Radomsko

Plazow, IV, Rz, Lubaczow

Plock, 111, WI', Plock

Ploniawy, w, WI', Makow

Plonne, IV, Pm, Rypin

Plonek, nr, WI', Plonsk

Ptosnica, IV, WI', Dziatdowo

Ploty, m, Sz, Lobez

Ploty, 1/1, Sz, Lobez

Ploty, III, Pz, Zleloria G6I'a Pluznica, IV, Pm,Wllbnzezno Pniewy, III, Pz, Szamotuly P:niewy, IV, Pz, Szamotuly Pobledziska, m, Pz, Poznan Poczesna, in, KI. Czestochowa Poddeb.ce, Ill, Ld, L~zyea Poddebice, IV, Ld, L~czyca Podegrodzie, w, Kr, Nowy SllcZ Podgorz, IV, Pm, Toruf!. Podgrodzie Kaliskie, w, Pz, Kalisiz Podjuchy, m, Sz, Gryfino Podlesie, w, 81, Pszczyna

Podl~z, IV, WT, Garwolin

Podolin, IV, Ld, Piotrkow Podwiesk, w, Pm, Chehnno Podzamcze, ui, Pz, K~pno

Podzamek Golubski, w, Pm, Wq,b1"zezu,o Pogorzela, m, Pz, Krotoszyn

Pogorzela, w, Pz, Krotoszyn

Pog6dki, IV, Gd, Koscierzyna Pogrzeb'en, w, 81, Rybnik

Pogwlzdow, w, 81, Cieszyn

Po,k6j, w, si, Opole

4934 5165 5878 3459

40141 8180 8548 9518

i0836 1936 3151

15447 {J8 4453 59

313 3202 1000 2682 2769 1028 6306 4046 0096

761 5658 8760 9361 8780 6359 1488 5189

28508 6116 7755 7758 3672 1213 2379 2222 2839 3195 4053 3615 3026 2937 5816· 8178 2126

12174 c 511 5684 3850 5174 2563 5588 3335 H15 3838 3911 4516 2936 4035

31 60 31 48 29 34 42 52 34 44 52

38 31 36 53 25 38 32 61' 62 37 28 47 47 62 57 29 64 25 25 42 25 24 45 45 51

,

43

50 50 50 30 28 28 62 42 47 44 59 24 29 41 48 43 48 ,48 39 59 57 59

Pckrzydowo, w, Pm, Brodnica Polanow, m, Sz, SlawnQ Polanow, w, Sz, Slawno

Polany, lV, Rz, Krosno

Pole, 1lJ, Pz, Gubdn

Policzna, w, XI, Kozdenice Polkowice, m, Wrc, Glog6w Pol:kowice, lV, Wrc, Glog6w Polska Wies, w, Sz, Nowogard Polskawies, lV, Pz, Poznan Polajewo, m, Pz, Cza:rnk6w Potaniec, lV, KI, Sandomierz Polczyn ZdI'6j, 111, Sz, BiaJogard Poleczno, w, Sz, Bytow

Polecko, IV, Pz, Rzepin

P{)lomia, w, 81, Rybni,k Pomianowo, w, Sz, Biatogaed Pomiechowo, Il), Wr, W>aJ'\SZIa,wa, Poniec, 111, Pz, Gostyti

Poniec, to, Pz, Gostyfl. Popielewo, ur, Sz, Bialogard Popielow, w, 81, Opole

Popien, Ill, Ld, Brzeziny

Popioly, w, Pm, Toru:ii. Popowice, w, Wrc, Olawa PQP6w, w, KI, Czestochowa Poraj, w, 81, Zawie,rcie

Porabka, w, Kr, Biaba

Poreba, w, Wr, Ostrow

Poreba M:rzygl6dzka, lV, 81, ~wiercie Poronin, IV, Kr, N.owy TaI'g

Posezdze, W,' 0.1, W~g()rzewo

Poswietne, IV, BI, Wysokie MazowiecJde Potegowo, tn, Sz, Slupak

Potok, lV, Kl, Stopnica

Potok, lV, Lb, Bilgoraj

Potok, lV, Lb, KraSnik

Potok, w, 01, K~trzyn

Potok, IV, 0.1, PaBI~k

Poturzyn, IV, :ub, Tomaszow

Potwor6w, lV, Kl, Radom

Powids, IV, PZ, Gnie'zno

Poznan, m, Pz, Poznan

Praouty, DI, 01, Susz

Praszka, In, Ld, Wieluti.

Praszka, lV, Ld, Wieluf!.

Prawda ur, Lb, Luk6w

Pratnica, lV, Pm, Lubawa.

Pr~zki, lV, Pm, Ry;pin

Procany, IV, Wrc, Zq,bkowice SlllBkie Prcmlemowiee, lV, Wrc, Jawor Promna, lV, WI', Gr6jec

Prostki, tu, BI, El:k

Prostyti., IV, WI', W~gr6w Prcszowlce, DI. Kr, Miech6w Pruchna, lV, 81, Cies.zyn

Pruchnik, IV, Rz, Jaroslaw

Prudnik, nI, sl, Prudnik

Pruska, lV, BI, Szczuczyn

Pruszcz, DI, Gd, Gdaflsk

Pruszcz, w, Gd, Gdatiak

Lfcabe ludnoki

2984 1947 3567

655 351 11695 646 13M 366 5022 7246

5113 32 3939 43

7~5 969 41574 5782 6740 2342 5326 2093 6058 5631 1:334 2736 6827 4669

10802 6239 6851 9569

1558 6363 4171 3290 6511 6831

604 655 414

8661 3123

26'1978 2298 3013 7747

10071 4685 3604 S846 5970 6011 1969 4234 2945 1589

16964 1Q.866 3961 2964 2092

40 45 45 63 47 31 52 52 45 50 41

43 50 5g. 43 26 47 47 43 59 28 42 54 30 6(} 60 25 60 62 39 37 40 32 33 00 37 38 35 32 47 49 38 30 3(} 34 41. 42 5'6 62 24 36 27 61 .57 63 59 36 39 39

PRUSWZ - RAKONIEWICE

-------------------------------

Miastla, gminy wiejskte

Miasta, gminy wiejskie

l.tc ebu ludnoscl

Llczbu ludnosci

~ tr.

I

87

Pruszcz, to, Pm, swiecte

Pruszk6w, rn, Wr, Warszawa Pruszk6w, u», Ld, Lask

Pruszk6w, w, sl, Opole

Prusnica, Ill, Wrc, Milicz

Prusruca, w, Wrc, Milicz

Przasnysz, rn. Wr, Przasnysz Przastaw, w, Kl, J~drzej6w Przechlewo, 1(1, Sz, Czluch6w Przeclaw, w, Rz, Mielec

Przedb6rz, Ill, Ld, Konskte

Przedborz, 1(1, Ld, Koiiskie

Przedecz, RI, Pm, Wtocrawek Przedecz, IIJ, Pm, Wloctawek Przelajka, w, sl, Katowice Przemkowo, 111, Wrc, Szprotawa Przemkowo, w, Wrc, Szprot.awa Przemysl, Ill, Rz, Przernysl

Przemysl, w, Rz, Przemysl

Przerab, w, Ld, Radomsko

Przerosl, w, BI, Suwalki

Przesmyki, w, Lb, Siedlce

Przeworsk, 111, Rz, Przeworsk, Przeworsk, w, Rz, Przeworsk Przeworyn, !II, Wrc, Strzelin Przew6z, in, Wrc, zary

Przodkowo, w, Gd, Kartuzy Przybor6w, 1II, Sz, Kamien Pomorski Przygodzice, I/J, Pz, Ostrow Przykona, w, Pz, Turek

'Przyl\!k, w, Wrc, Z::j.bkowice staskte Przyr6w, ur, Kl, Czest.ochowa Przysietnica, 10, Rz, Brzoz6w Przystajn, IV, KI, Czest.ochow a Przysucha, !II, Ld, Opoczno Przysz6w, 111, Wrc, Olesnica Przytoczno w, Pz, Skwierzyna Przytor, 111, Sz, Wolin

Przytuly, in, HI, Lomza

Przytyk, !II, KI, Radom

Przywidz, w, Gd, Gdansk

Psary !p, Wrc, G6ra

Pszczew, w, Pz, Mi\!dZyrzecz Pszczotki, lII, Gd, Gdansk

Pszczyna, In, st, Pszczyna Pszczyna, w, S1. Pszczyna

Pszen6w, UI, Wrc, swidnica

Psz6w, w, Sl, Rybnik

Puchaly, w, HI, Lomia

Pucharowo (}Orne, 11>, Wrc. Lubin Puck, m, Gd, Morski

Puck" III, Gd, Morski

Puczniew, [I), Ld, L6di

Pulawy, m, Lb, Pulawy,

Pultusk, nu Wr, Pultusk

Puncow, IV, Ell, Cieszyn

Puszcza Solska, w; Lb, Bilgoraj Puszczykowo, w, Pz, Poznan Puszczykow Zdr6j, 111, Wrc, Kludzko Puszczyk6w Zdr6j, w, Wrc, Klodzko Pyrzyce, 111, Sz, Pyrzyce

4325 42 25096 26 4141 28 6971 59

505 54 1551 54 7015 25 8962 31 4090 44 9397 64 3503 28 3495 28 2424 46 5495 43 1246 58

942 54 1959 55

36841 64 5513 64 6585 29 3463 36 3313 :,\4 8569 64

17608 64 3482 54

b40 56 ,!9li} 39 1056 ~i 5210 ~.9 8n9 51 ;';'7111 56 4684' 30 843.3 (B 80'9 ::10 4177 2B ')459 M 1')£18 50 1787 .16 7208 36 8348 32 2999 39 174852 1620 49 2113 39 9731 59 8846 59 5135 55

11727 59 6618 36 3261 53 3946 40 8618 40 3964 29 9128 34 8787 26 2258 57 5162 33 5683 50 4832 53 9457 53

803 45

Pystkowice, 111, s1. Gliwice Pyszkowo, IV, Pm, Wloclawek Pyzdry, 1/1, Pz, Konin

R

Raba Wyzna, io, Kr, Nowy Targ Rabka, II', KI', Nowy Tal'g Rabsztyn, III, Kr, Olkusz

Rachanie, II', Lb, 'I'ornaszow

Raclaz, ill, Wr, Sielpc

Radlj.z, III, WI', Sie rpc

Raciaz. III .. , Pm, Tuchola

Raciazek II', Pm, Nieszawa

Raciborz., 111, Sz. Szczecinek

Rac.borz , II', Sz, Szczecinek

Racib6rz, 111, SI, Racib6rz Raciechowice, w, KI', Myslen ice Raclawice, IV, Kr, Miechow

Raclawice, III, Sl, Prudnik Raclaw6wka, III, Rz, Rzeszow

Racot, !p, Pz, Koscian

Ra dawn.ca, Ill, Sz, ZIot6w

Radecznica, II', Lb, Zamosc

Radec.no, Ill, Sz, Choszczno Radgoszcz, /p, Kr, Dahrowa

Radk6w, III, KI, Wloszczowa

Radlin, lV, Ell, Rybnik

Radl6w, w, Kr, Brzesko

Radom, 111, KI, Radom

Radom, IV, KI, Radom

Radomsko, Ill, Ld, Radom sko Radomsko, /II, Ld, Radornako Radornyal, lIJ, Rz, Tarnobrzeg Radomysl Wielki , 111, Rz, Mielec Radomysl Wielki, w, Rz, Mielec Radonia, w, Ld, Opoczno

Radoryz, 1lJ, Lb, Luk6w

Radoszewice, w, Ld, Wielun Radoszyce, fIJ, Ld, Konskte

Radymno, 111, Rz, .Iaroslaw

Radymno, w, Rz, Jaroslaw Radzan6w, w, Kl, Radom

Ra.dza.now, w. KI, Stopnica Radztechowice. fIJ, Ld, Radomsk o. Radziejowice, fIJ, Wr, Blonie Radziej6w, 111, Pm, Nieszawa Radziej6w, 1/1, Pm, Nieszawa Radzik6w, 1/1, Wr. Blon ;e

Radzil6w, u», HI, Szczuczyn Radzionk6w, w. sl. Tarnowskie G6ry Radziszewo, IV, Sz. Gryfino

Radzula, w, Pz, Zielona G6ra Radzymin, 111. WI', Radzymin Radzymin, 11>, Wr. Radzymin

Radzyn, w, Pm, Grudziadz

Radzyft Chelmiilski, 111, Pm, Grudziadz Radzyfi Podlask i, 111, Lb. Ra.dzyn Rajcza, w, Kr, zywiec,

Rajgrod, 111, BI. Szczuczyn

Rakolupy, !fI, Lb, Chelm Rakoniewice. 111, Pz, Wolsztyn

6771 51 6873 43 3868 48

8083 62 5929 62

12111 62 7857 35 3701 26 3895 26

2521) ·1.:

4367 4" 1799 4.6

-4276 ,16 19605 59 810J 61 6280 61 5990 59

17424 65 4115 ·18 1711 46

9350 3a

881 H 9915 61 8166 32 14o:n 59 7987 60 69455 32 937·) 32 19551 29 8651 29 6136 65

942 64 9795 61 4819 29 4956 34 9673 :1()

11087 28 3436 63

13743 63 6476 '32 5406 32 6901 29 6061 2i 3836 42 3886 42 9039 24 5975 36

15097 60

783 ·Ii 3588 51 4356 26 6784 26 5183 41 1711 H 4694 34

12204 62 1683 &6 6825 33 1607 51

88

RAKONIEWICE -. RYBNO

Miasta, gminy wiejskie

Llczbu ludnosc!

Sir.

Miasta, gminy wiejskie

Liczba ludnosci

Sir.

Rakoniewice, LP, Pz, Wolsztyn Rak6w, w, KI, .Jedrzejow Rakuszyce, II), Wrc, sroda Sllj.ska Ramsowo, 1/1, 01. Olsztyn Ranizow, w, Rz, Kolbuszowa Rankowo, 111, Wl'C, Klodzko

Ransk, lV, 01, Szczytno

Raszk6w, III. Pz, Ostr6w

Raszkow, 111. Pz, Ostr6w

Rataje, 111, WI'. Gostynin

Ratowo, IIJ, Wr, Mlawa

Rawa Mazowieeka, Ill, Ld, Rawa Rawicz, 111. Pz, Rawicz

Rawiez, 111. Pz, Rawicz

Rabanek .• 1/1, Wrc, Kamienna G6ra Rq_bien, 111, Ld, Lodz

Rabno, IP. Sz. Bialogard

Rabisz, 111, Wre, Lw6wek sl!j.ski Rdut6w, w. Ld, Kutno

Regimin, I/J, Wr, Ciechan6w Regn6w, w, Lct, Rawa

Rejowiec, If} , Lb, Chelm Rembert6w, /II, Wr, warezawa Remb6w, IIJ, KI, Opatow

ReiJ.ska wies, w, 81, Koile

Repki, 111, VVr, Sokolow

Repty 81lj.skie, !p, 81. 'I'arnowskte G6ry Reszel, 111. 01, Reszel

Rebowo, If). Wr, Plock

Reczaje, !p, Wr, Radzym.in

Reczno, !p, Ld, Piotrkow

Redzmy, !II, KI, Czestcchowa

Rek szowice, w, KI, Czest.ochowa Robakowo, w. Pm, Chelrnno

Robun, r», Sz, Kolobrzeg

Rogienice, If} , BI, Lomza

Rog owo, If) , Pm, Rypin

Rog owo, w. Sz, Bialogard

Rogowo, !II .• Pz, znin

Rogozlno, !II, Wr, Plock

Rcgozno, w, Ld, Leczyca

Rogozno, !II, Pm, Orudziadz

Rogozno, III, Pz, "Oborrilkt

Rog ozno, II), Pz, Oborniki

Roc;ow, IV. KI, Radom

Rcgow, If). Sz, Lobez

Ro.n bcc k, 111, Sz, Choszczno

.Roje. w. Wrc, Legnica

Rojewo, w, Pm, Inowrodaw

Rok ietnica, fl), Pz, Poznan

Rok itn.ca, 11>, 81, By tom

Rok.tnice, If} , Wre, Zq,bkowice 81!j.Skie Rokltno, If), KI. Wloszczowa

Rokitno, w, Lb, Biala

Rokitno Szlacheckie. lV .• 81, Zawiercie R:.kity, w. Sz, Slupsk

Romanow, If), Lb, Wlodawa

Romanow, w. Sz, Kolobrzeg

RO;Ja, !p, Rz, Gorlice

R ·p2zyce. 111, Rz, Debica Ropczyce, Ill, Rz, Debtca

4556 7325 4491 1951 8102 9943 3724 1375 4657 7212 4836 6908 9063 5]00

4553 2298 4294 5019 5026

10048 7814 3132

13842 5922 5632 6008 2220

846 3505 5956

11691 9978 5720 .2770 3841:i 6183 4257 2238 705~ 7843 1084 3176 5536 5:319 1I7l 1354

2948 6151 4566 '7833 55<17 3658 4390

12771 1615

4631 35 5938' 44 7881 63 2822 63

11707 63

753

5r 31 55 38 63 53 39 49 49 24 2f} 21> 5b 50 53 29 43 54 28 24 29 33 26 31 53 26

60

38

23

26 29

30 :>0 41 41 a() 12 43 52 25 28 4J. 49 49

3l

53

41 50 57 56 32 32 60 46

Ropienka, lV, Rz, Lesko

Rose, IV, Sz, Walez

Rosin, If), Pz, swtebodzin

RosiiJ.sko, If) , 01, Pisz

Rosko. III, Pz, Czarnkow

ROSEOSZ, IV, Lb, Bia.Ia

Rossoszyca, w. Ld, Sieradz Roiiciszewo, w, Wr, Sierpc Rozdra.zew, w, Pz, Krotoszyn Rozlazin, w .• Gd, Lebor'k

Rozmierka, III, 81, Strzelce Rozrr.szew, If) , KI, Kozieniee Rozogi, III, 01, Szczytno

Rozprza, 111, Ld, Piotrk6w Rozwadow, 111. Rz, 'I'a.rnobrzeg Rozwozrn, tn, WI'. Mlawa

Rozerrtal, IV, Pm, Lubawa

Roznan, If). Wrc, Olawa

Roznowo, w, Sz, Nowogard Roiwienica. If}, Rz, Jaroslaw R6wne, Il1,Wrc, Zabkowice 81!j,skie Rozan, Ill, Wr., Mak6w

Rozan, UJ, 01, Susz

Rozana, IV, 01, Ketrzyn

Rczanka, lV, 01, Wf;!gorzewo

Rozarrkl, lV, Pz, Gorz6w Wielkorp 01 ski Rozarisko, w, Sz, Mysliborz

Rucewo, [IJ. Wrc, Klodzko

Ruchna, If} , WI', WCi)gr6w

Ruda, III, Bl, Szczuczyn

Ruda, 1lJ, Pm, Brodnica

Ruda, IV, sl, Katowice

Ruda Koiicielna, lV, KI, Opatow Ruda Laricucka, lV, Rz, Lancut Ruda Maleniecka, lV, Ld, Konskte Rudna, w. Wrc, Lubin

Rudniea, w, 01, Susz

Rudn:k, lV, Lb, Knasnystaw Rudn.k, 1/1, 81, Racib6rz Rudnik, nI, Rz, Nisko Rudnik, 111, Rz, Nisko

Rudn.k Wielki, w, 81, Zawiercie Rudniki, us, Ld, Wielun

Rudno, in, Lb, Lubartow Rudy, lV, sl, Racib6rz

Rudziea, w. 81. Bielsko Rudziczka, IV, 81, Prudnik

Rudzienice, w, Wrc, Zq,bkowice SIl},skie Rudzenko, II), Wr, Minsk

Rudzi;;'iec. 111, 81. Gliwice

Rumia, III, Gd, Mer-ski

Runowo, IV, 01, Lidzbark Warminaki Rusin6w, !II, Ld, Opoczno

Ruszcza, ur, Kr, Krak6w

Ruszkowo, III, Pm, Nieszawa Rusz6w, w, Wrc, Zgor:z.elec

Rutk', 1lJ, Bl, Lomza

Rybczewlce, w, Lb, Krasnystaw Rybitwy. 1lJ, Lb, Pulawy

Rybnk, m. 81, Rybnik

Rybno, ur, Wr, Dzialdowo

8249 3685 1223 1488 3284 2889 3441 5619 5285 2479 5038 4027 3338 8828 3436 7586 4066 4043

993 7846 3388 1374 1392 1083

517 1664 1808 5174 5419 2387

962 18998 4885 10509 8686

899 1630 7720 3301 4186 5386 4792

10858 5258 4742 2923 6192 4280 7852 5322 7310 1280 5803 7889 6629 .. 440

6575 36 917.0 33 8341 34

23052 59 4184 24

64 46 51 38 47 32 30 26 48 40 60 ,31 39 29 65 25 41 54 45 63 55 24 38 37 39 47 45 53 27 36 40 58 31 64 28 53 38 3~ !'i9 64 64 60 30 33 59 56 59 56 25· 57 40 37 29 61 42 56

RYBNO - SKALA.

89

Miaata, gminy wiejskie

Str.

Ltczba Iudnosci

Miasta, gminy wiejskie

Rybno, w, Wr, Sochaczew

Rybno w, 01, Mragowo

Rybojady, w, Pz, Zielona G6ra Rybotycze, IV, Rz, Przemysl Rychnow, IV, Wrc, Z!}.bkowice SI!}.skie Rychtal, II), Pz, Kepno

Rychwal, Ill, Pz, Konin

Rychwald, Ill, Wrc, Zgorzelec Rychwald, w, Wrc, Zgarzelec Ryczewo, w, Sz, Slupsk

Rycz6w, lV, Kr, Wadowice

Ryczyw61, lV, Pz, Oborniki Rydultowy, w, 81, Rybnik

Rydzyna, 11l, Pz, Leszno

Rydzyna, lV, Pz, Leszno

Ryglice, lV, Kr, Tarn6w

Ryjewo, w, Gd, Kwidzyn

Rykaly, w, WI', Gr6jec

Ryki, lV, Wr, Garwolin

Ryman6w, Ill, Rz, Sanok

Ryman6w, lV, Rz, Sanok

Ryn, m, 01, Gizycko

Ryn, lV, 01, Gizycko

Ryilsk, w, Pm, Wabrzezno

Rypin, m, Pm, Rypin

Rytel, w, Pm, Chojnice

Rytwiany, 1lJ, Kl, Sandomierz Rzasnia, llJ, Ld, Radomsko Rzeczni6w, lV, KI, Tlza

Rzeczyca, 1lJ. Ld, Rawa

Rzeezyca, m, Sz, Choszczno

Rzeczyca, Ill, Sz, Choszczno Rzeczyca, lV, Pz, 8wiebodzin

Rzeki, lV, Ld, Radomsko

Rzekun, lV, Wr, Oatroteka

Rzepiennik St rzyzewsk i, w, Rz, Gorlie.e Rzep.n, lV, Kl, Itza

Rzepin, m, Pz, Rzepin

RzerzuSnia, lV, Kr, Miechow

Rzesz6w, m, Rz, Rzesz6w

Rzezawa, w, Kr, Bochnia

Rzeczkowo, w, Pm, Toruil

Rzg6w, lV, Pz, Konin

s

Sabnie, lV, W~, Sokol6w

Sadki, iu, Pm, Wyrzysk

Sadkowo, IV, Sz, Biatogard Sadlinki, lV, Gd, Kwidzyn Sadowie, LV, KI, Opat6w

Sadowne, IV, Wr, Wegrow

Sa.d6w, lV" 81, Lubl.niec :Samborzec, lV, KI, Sandomierz Sam,)ino, lV, Sz, Kamien Pomorski SamokI~ski., ui, Lb, Lubart6w Samc klcsk.i Male, IV, Prn. Szubin Sams_on6w, w, KI, Kielce Sancygni6w, lV, Kl, Piticz6w Sandomierz, Ill, KI, Sandomierz Sann ki, UJ, Wr, Gostynin

Sanok, m, Rz, Sanok

6502 26 2030 38 4368 51 3104 64 3962 "56 4542 ·18 1563 48 2851 56 1408 56 5073 46 9081 62 5054 49

13516 59 1727 48 352,6 49 11253 62 2281 40 6059 24 11775 24

2407 65 10215 65

642 37 3735 37 2971 43 735012 2334 41

.4007 32 5442 29 7672 30 4853 29

812 43 700 4'1 989 51

6295 29 9459 25

10285 63· 9452 30 1543 50 6726 61

29407 64 7870 60 3346 42 8204 48

5972 26 5446 43 2881 43 1582 40 5797 31 6237 27 2735 58 7272 32

683 44 5529 33 4540 4Z

14381 31 4746 31 8357 32 4623 U

11176 65

SIr.

Sanok, w, Rz, Sanok

Santok, w, Pz, Gorz6w Wielkopolski Sarbiewo, 111, \VI', Plotisk

Sarnaki, lV, Lb, Siedlce

Sarnowa, Ill, Pz, Rawicz

Sarnowo, w, Wr, Ptonsk

Sarn6w, lV, KI, Kozienice

Schiinwalde. w, Sz, Lobez

Secemin, 11>, Kl, Wloszczowa Secemino, lIJ, Sz, Slawno

Sejny, Ill, Bl, Suwalki

Sejwy. w, Bl. Suwalki

Serock, 1lI, WI', Pultusk

Serock, IV, Pm, Swieeie

Serokomla, r». Lb, Luk6w

Sedz iejowlce. w, Ld, Lask

Sedz in, lV, Pm, Nieszawa

Sedztszow, w, KI, Jedrzejow

Sedz iszow, lIl, Rz Debica

Sedz iszow, w, Rz, Debica

Se.kowa , Ill, Rz, Gorlice

Sepo lno, lIJ, Prn, Sepolno

Sepolno Kra.rtskie, lll, Prn. Sepolrio Sianowo, 1/1, Gd, Ka rtuzy

Sidorkt, r». Lb, Biala

Sidra, llJ, BI, Sok61ka

Sieciech6w, lV, KI, Kozienice

Siedlce, Ill, Lb, Siedlce

Siedlec, lV, Pz, Wolsztyn

Siedltsko, lIJ, Pz, Pila

Siedliszcze, to, Lb, Chelm

Sie1e, w, Wr, Mak6w

SieIec, lV, Wr, Plotisk

Sieluti, l/I, \Vr, Mak6w

Sremiatowlce, w, 81, Nisa Slemianowice 81fj.skie, 1Il, 81, Katowice S:emiatycze, rn, Br, Bielsk Sierna.tycze, w, BI, Bielsk

Slemieii, lV, Lb, Radzyii

Siem'sz6w, lV, Wrc, Narnyslow Siemkowice, lV, Ld, Wieluil

Sieniawa, m, Rz, Jaroslaw

Sieniawa, IV, Rz. Jaroslaw

S'ennica, IV, \Vr, Minsk

Sienn.ca Rozana. w, Lb, Krasnyst aw Sienno, r», KL Itza

Siepraw, lV, KI', Myslenice

Sieradz, Ill, Ld, Sieradz

Sierakowice, w, Gd, Kartuzy Sierak6w, rn. Pz, Miedzychod Sierak6w, lV, Pz, Miedzychod S'era];:6w, lV, 81, Dobrodzieil

Sic roszewtce, w, Pz, Ostrow

Sierpc, m, Wr, Sierpc

Siewlerz, IV, 81, Zawiercie

S'nol~ka, lV, Wr, Wegrow

S'piory, w, Prn, Szubin

S tnk, w, Lb, Biala

Skalbmierz, 111. KI, Piilcz6w Ska'rn.erzyce Nowe, w, Pz. Ostrow Skala. w. Kr, 01kusz

l.ir-zb e 111dJlO~cj

14465 65 2170 47 7132 25 6475 34 1381 50 3971 25 8091 31 2013 45 9670 32 538115 1678 36 4967 36 2123 26 2144 42 6425 34 6349 21>

10634 4:: 6940 31 2519 63 9038 63 6636 63 3133 42 ,1211 42 4292 39 flH4 32 6008 36 5034 31

25562 :)4 6,322 51 2898 49 8830 33 ·1329 25 7147 25 3578 25 3793 58

32708 57 4106 35 11023 35 5029 3'1

1466 5232 936

30 63 6:::

6561

6671 9914 8155 8717

25 33 30 61

981;~ 30 8902 39

2782 49

3110 49 2788' 57 6831 49 9282 26 ,1237 60 4725 27 3542 42 4724 32 1878 31 8717 49 3677 62

90

SKAL4-GI - SREBRNA GORA

Mlasta, gminy wiejskie

Ltczbe luduosct

Sir.

Miasta, gminy wiejskie

Liczba ludnosct

Sir.

SkalQ.gi, 1/J, SI, Kluczbork

Skalka, Il>, si, Nisa

Skandowo, w, 01, Ketrzyn

Skarszewy, Ill, Gd, Koscierzyna Skarszewy, w, Gd, Koscierzyna Skaryszew, 111, Kl, Radom

Skaryszew, 11/, KI, Radom

Skarzyn, ">, Wrc, 'I'rzebnica Skarzyskc.Kamienna, Ill, Kl, Kielce Skarzysko Ko.scie1ne, IV, Kt, Uza

Skawa, IV, Kr, Myslenice

Skawlna, JIl, Kr, KI18lk6w

Skawina, 11>, Kr, Kl'I8.k6w

Sk~pe, 11>.. Pz, 8wiebodzin

Skepe, 1IJ, Pm. Lipno

Skierbiesz6w, w, Lb, Zamosc Bkierniewice, 1lI, Ld, S!k.ierniewice Sklerniewka, III, L4, Skierniewlce Skoczow, lit: 81, Cieszyn

Skoczow, 'P. 81, Cieszyn

Skoki, Ill, Pz, Wagrowiec

Skoki, w, Pz, Wag rowiec Skolim6w-Konstancin, w, WI', Warszawa Skolyszyn, 1/1, Rz, Jaslo

Skomlin, Il>, Ld, Wieluil.

Skorosze, lI>, Wr. Warszawa

Skotniki, w, Ld, KoiIskie

Skotowo, lV, 01, Nidzica

Sk6rcz, 111> Gd, Starogard

Sk6rcz, 1IJ, Gd, Starogard

Skorzec, w. Lb, Siedlce

Skrwilno. ",. Prn Rypin

Skrzany, w, WI', Gostynin

Skrzydlna, 11', Kr. Limanowa

Skrzynki, !P. Ld, Wieluil.

Skrzynno, 1/>, Ld, Wieluil.

Skrzynako, rr>, Ld, Opoczno

Skulska Wies, ur, Pz. Konin

Skuly, w, Wr, Blonie

Skupie, w, Lb, Siedlce

Skwierzyna , 111,· Pz, Skwierzyna Skwierzyna. fI}. Pz, Skwierzyna

Slawa Sll}Ska. III, Wre. Glog6w

Slawa sllj.ska, H>, Wre, Glog6w Slawatyeze. r», Lb, Wlodawa

Slaweclno, '1', Sz. Choszczno

Slawkow. w. KI', Olkusz

Slawno. m. Sz. Slawno

Slawno, ,,>. Sz, Slawno

Slawoszewek, ui, Pz, Konin

Slocma. II>. Rz, Rzesz6w

Slodkowo. to, Sz, Stargard

Slomnikr, 111. Kr, Mieehow

Slon6w, w, Pz, Strzelee Krajeiiskie S~onsk, ui. Pz, Sulecin

Siotwina, 11>, Wrc, swidnica

Slubice, lIJ, Wr, Gostynin

Slubice, m. Pz, Rzepin

3752 3293

679 2741 4421 2228 6672 2853

15451 7731 7588 3638

11228 865 8614 5725 17606 10777 4480

6873 1567 5219 4950 6935 5605 8815 3229 2338 2857 4389 7338 5990 3470 2545 4613 7728 6325 6508 5662 4898 2822 1405 1602 3852 6433 1121 5317 4845 7161 5470

15013 1969 4303 766 670 7227

6913 1689

58 58 37 39 39 32 32 55 31 30 61 61 61 51 41

35 30 30 57 57 51 51 26 63

;;0 26 28 38 40 40 34 42 24 61 30 30 29 48 24 34 50 50 52 52 35 44 62

-45 45 43 65 46 61 50 50 55 24 50

Siup Dzterzyk.raj, LV, Wrc, Jawor Shrpca, III, Pz, Konin

Shipia, fl}, Ld, Skierniewice Slu,pia, w, KI, Wboszczowa Slupia Nowa, w, Kl, Kielce Slup1ca, LV, Wre, Dzterzoniow Sluvsk, UJ, WI', Mlawa

Slupsk, Ill" Sz, Slupsk

Sluzewo, lV, Pm, Nieszawa Sma.rdy, 111, sl, Kluczbork Smardzewo, w. Pz, swiebodzin Smolec, IV, Wcr:c, Wroclaw Smo)no, IV, Pm, Tomii.

S'mrock, lV, W:r, Mak6w Snochowice, to, Kl, Kielce Sobtb6r, w. Db, Wfodawa

Sobienie _ J~LQry, tu, WI', Garwolin Sobkow, to, Kl, J~drzej6w Sobolew, w, Wr, Garwolin Sobotka, to, Ld, Leczyca

SobOtka, ui, Sz, Nowogard Sobotka, in, Wrc, Lwowek s~ski Sobotka. Ill, Wrc, Wroclaw Sob6tka., w, Wrc, Wroclaw Socha.czeW, m, WX', SOCha.ClOOW Sochocin, fl}, WI', Plo.ii..sk Sokolniki, w, Ld, Wieluii. Sokolowice, w, Wrc, Olesnica Sokolowo, to, Pm, Rypin

Sokol6w, rn, WI', SOkolow Sokolow, I/J, Wrc, Lubaii.

Sokolow, w, Rz, Kolbuszowa

Sokolow Malopolski, m, Rz, Kolbuszowa Sokoly. m, Bl, Wyisokte Mazowieckte Sokoly. w. Bl, Wysokie Mazowieekie Sokotka, to, Bl, Olecko

Sokolka, 111, Bl, Sok61ka

Sok6lka, w, Bt, Snkotka

Solec, w. KI, Jt2Ja

Solee Kujawski, lit, Pm, Bydgcszcz Solee Kujawskt, If), Pm, Bydgoszcz Solice Dome, w, Wrc, Walbrzych Solice Zdroj. rn, Wrc, Walbrzych Somianka, w. WI'. Puttusk Sompolno, tu, Pz, Kolo

Sonsk, w. WI', Cieehan6w

Sopot, nr. Gd, Gdaiisk

Sorkiewicze, w. 01, Mr~gowo Sosnowiec, m, 81, Sosnowiec Sosnicowice, If} , sl. Gliwice

Sosnie. to, Pz, Ostrow

S6jki, w. Ld. Kutno

S61, in, Lb, BHgoraj

Spiczyn, w, Lb. Lubartow

Spokojna Oora, Ill. Wrc, Lw6wek sll}Ski Spore. lfI.' se, Szczeeinek

Sporysz, fl>. Kr. zywiec

Srebrna G6ra, m. Wrc. Zabkowice Sll}.Skie

4100 5133 6217 7079 5404 3389 6875

33948 6189 4114 1231 9194 2839 4682 7457 7486 8216 8301 9908 3657

961 2996 5899 4867

10116 8460 5333 2899 6288 7515 7555 9880 2415 1070 6197 1297 4879

1.2396 7212 3774 3313 7739

10339 9635' 11529 7325 26917 4444

77853 4482 5373 8011 6236 5024 2399 2799

12()!x) 1604

52 48 30 32 31 52 25 45 42 58 51 55 42 25 31 35 24 31 24 28 45 54 55 55 26 25 30 54 42 26 53 63 63 37 37 36

36

36 30 H 41 55 55 26 48 24 39 38 59 57 19 28 33 33 54 46 62 55

ST ALOWA WOLA - SULJpCIN

91

Miasta, gminy wiejskie

Ltcrbe Iudnosci

Srr.

Miasta, gminy wiejskie

stalowa Wola, IV, Wrc, Zlotoryja Stalowa Wola, m, Rz, Nisko Stanin, 111, Lb, Luk6w Stanislaw6w, lV, Wr, Miilsk Staniszcze Wielkie, IV, 131, Strzelce Stanowice, w, Wrc, swidmca

3913 5086 5109 4507 6636 0937

Stany, IV, Rz, Nisko 4272 64 Stara Bystrzyca, w, Wrc, Byst rzyca Klodzka 5902 52 Stara Gora, lV, Wrc, G6ra 3364 52

Strura Kiszewa, 111, Gd, Koscierzyna

Stara Lomnica, III, Wrc, Bystrzyca Klodmta Stara Wies, IV, WI', Wegrow

Stara WieS, !II, Ld, Rawa

Stara Wies. 11), Lb, Siedlce

Stare Bielsko, IV, 81, Bielsko

S_tare Kolciglowy, III, Sz, Miastko

stare Miasto, lIJ, Pz, Konin

Stare Pole, tn, Gd, Malbo.rk

stargard, m, Sz, Stargard

Stargordt, lV, ,Sz, Looez

Starkowo, in, Sz, Stargard

Starogard. m, Gd, SI1:iarogard

Sta:rogard, IIi, Gd, Starogazd

Starogr6d, IV, Pm, Chelmno

starorypin, lIJ, Pm, Rypin

Btarosielce, m , Bl', Bialystok

Starozreby, lV, Wr, Plock

Sta;ry Cien, IV, Wrc, Kozuchow

Stary D2iier2lgoti, IV, 01, Morag

Stary Paczkow, 11), 81, Nisa

Stary Sll-Cz. rn, Kr, Nowy Slj.CZ

sta~y Slj.CZ, 1lJ, KIr, Nowy ,Slj.Cz

StLvry 'I'arg, IV, Gd, Sztum

Stary Zamooc, IV, Lb, Zamosc

Sta.rzenice, IJ), Ld, Wieluti

Sta,siZ6w, m, RI, Sandomierz

Srtaw, w, Lb, Chelm

Staw, IV, Sz, MY§lib6rz

Staw, w,· Pz, Kalisz

Stawiguda, lV, 01, Olsztyn

Stawiski, m, m, Lornza

Stawiski, lV, Bt, Lomza

Stawi.szyn, lV, WI', Sierpe

Stawls~yn, m, PZ, ffi'a!fisz

Stelmachowo, w, Br, Wysokie Mazowieekie SterdyfJ., w, Wr, Sokol6w

Sternalice, IV, $1, Olesno

Steszew, RI" Pz, Poznati

Steszew, IV, Pz, Poznan

st~yCI1il, IV, Wr, Garwolin

S~zyca, IV, Gd, Kartuzy

Btobnlea IV, Sz, Karnien Pomorski Stoe:zek, IV, Wr, Wegrow

Stcczek Lukowski, m, Lb, Luk6w Stok RUlSlki, w, Lb, Siedlee Btolarzowdce, w, $1, Bytop1

Stolec, w, SZ, Szczecln

Btolnnewo, IV, Sz, Kolobrzeg

5365 3794 669.0 1140 9733 1667

356

15081 7597 3126 4608 2511 8218 4900 1521 2788 4586 7789 2597 9772 7678 4586 803a 1794 5769 2803 1687 7162 ,3239 1776 6307

10523 3366 2824 8898 6720 5142

686 5825 1922 5199 6735

832 3377

6952 6181 5456 3439 43'fl

56 64 34 25 60 55

39 52 27 29 34 56 45 48 40 46 45 46 40 40 41 42 35 25 53 37 58 61 62 40 35 3.0 32 33 45 47 38 36 36 26 47 37 26 5& 50 50 24 39 44 27 34 34 51 46 44

stopnica. III, KI. Stopnica St.rachowka. III. WI', Radzymin Straduny, ill, BI, Elk

Strankowa G6rna. III. Wrc, ZQ:bkoVl'ice

sl:}8kie

Straszewo. 1lJ, Gd, SztU'Ul St.raszecln. w, Rz, Debica Straupitz, III, Wrc. Ztotoryja Stromiec, III. KI, Radom Str6zt;Cin, w. WI', Ptonsk Strumieti, 111, 81, Bielsko Str'umien, 111. 81, Bielsko Stryk6w, tu, Ld, BrzezJiny Stryszawa, 1lI, Kr, zywiec Strysz6w, III, Kr, Wadowice StrzaI:kOVl'O, III, Pz. Wrzesnia Strzalk6w, w, Pz, Kalisz Strzeczona. III, SZ. Czhichow Strzegom, Ill, Wrc, swtdruca Strzelce, Ill, sz, Gryfice Strzelce, [I), Wrc, Namyslow Strzelce, 111, 81, Strzelce

Strzelce Krajefiskie, m, Pz, Strze1ce

Krajeflskie

Strzeleczki. III, 81, P.rudnik Strzelewo, 111, Sz, Nowogard Strzelin, Ill, W,re, Strzelin Strzelno. lV, Gd, Morski

Strzelno,. Ill, Pz, MOgUlno Stirzelno-Poludnie, Ill, Pz, Mogilno Strzelno-P6lnoc, 111, Pz, Mogilno Strzepcz, w, Gd, Morski

Strzybnica, Ill, 81. Tarnowskte GOry StrzyZ6w, lll, Rz, Rzesz6w Strzyww, 111, Rz, Rzesz6w

Stubno, Ill, Rz, Przemysl

Studnica, lV. Sz, Chcszczno Stud,zianna, tn, Ld, Opoczno Studzieniec, w, Sz, Byt6w Sturmhlibel, 111, 01, Reszel Stutthof-Obozy, 111, Gd, Gdatisk ,StuZno, 111, Ld, Opoczno

Styk6w, w. KI, IlZa

Subkowy, lV, Gd, Tczew

Sucha, lV, Sz, Kosza.lin

Sucha, rn, Kr, zywiec

Suchail, m, Sz, Stargard

Suchedni6w, w. KI, Kielce Suchowola, lV, Lb, Radzyil.

Suchowola, w, Lb, Zamosc Suchowola, lV, Bl, Sok6lka

Suchy Dab, IV, Gd, Gdail.9k Sulech6w, m, Pz, swaebodztn Sulejewo, lV, Wrc-, Mili.cz

Sulej6w, m, Ld, Piotrk6w

Sulej6wek, w, WI', Warszawa

Sulecin, m, Pz, Sulecin

Sulecin, ui, Pz, Sulecin

Lk-zb a ludnosci

10426 63 2941 56 6550 32

5472 1557 3156 2603

13288 8194 8351 5698 1689 7137 1450 3230 8429

1552 6873 1506 7334 5816 5264 7872 6058 4893 4533 2834

11711 3029

281 2801 1190 1272 1852 5861 6683 5263 2138

5866 529 12822 444CJ 8636

1()276 2100 3284 2127 4329 7396 2566 1192

902 6137 1245

32 26 36

2555 1648

56 40

25 56 56 28 62 62 51 47 44 55 44 54 60

50 59

45

54 40 ,19

49 49 40 60 64 65 &-1 44 29 43 38 39 29 30 40 45 62 46 31 34 35 36 39 51 54. 29 26 50 50

92

SUL~CZYiNO -- SMIEC

Miasta, gminy wiejskie

ltczba tudnoec!

Sir.

Miasta, gminy wlejskie

Suleczyno, lV, Gd, Kartuzy Sulmier.ayce, ur, Ld, Radomsko Sulmierzyce, m, Pz, Krotoszyn Sulkowiee, w, Kr,Myslenice Su!oszowa, 1/J, Kr, Olkusz

Sul6w, 111, Lb, Zamosc

Supr'aal, III, B!, Bialystok

surez, llI, Bt, Bialystok

Suskowoha, l/J, KI, KozienJice

Susz, 111, 01, ,Susz

Suszec, 111, Sl, Pszczyna

Suwalki, 111, B!, Suwalki

Swa.rzedz, Ill, Pz, Poznan

Swairzedz, 111, Pz, Poznan

SWOI'Y, 111, Lb, Bialal

Swor,zyce, w, Ld, Koriskie Swoszowice, IV, Kr, Krakow

Sye6w, Ill, Wrc, Sye6w

Sypniewo, w, Wr, M3Jk6w

Sypniewo, 11>, Pm, Sepolno

Sypniewo, 111, Sz, Watcz

Sy rn.ikd, w, LQ. Luba.rtow

Szadek, 111, Ld, Sieradz

Szadek, lV, Ld, Bier·adz

Szafl.ary, 1/J, Kr, Nowy Targ S2Jamoein, Ill, Pz, ChodzieZ Szamocin, l/J, Pz, Chodziez Szamotuly, Ill, Pz, Szamotuly Szamotuly, Ill, Pz, Szamotuty Szaniec, w, Kl, Stopnica

S,zczakowa, Ill, Kr, Chrzan6w Szczakowa, w, Kr, Chrzan6w Szczaniee, 111, Pz, Swiebodzin Szczawin, w, WI', Gostynin Szczawne. w, Rz, Sanok

Szczawnirta. 111, Kr, Nowy Targ Szcz ebr-o.Olszanka, w, B!, Augustow Szczebrzeazyn, Ill, Lb,' Zamosc Szczecin. Ill, Sz, Szezecin

Szczecinek, m, Sz, Szczecinek Szczecinek, 111, Sz, Szczec.inek Szczecno, II), Kl, K'ielce Szczeka'rkow, 11', Lb, Pulawy Szczekociny, 111, KI, Wloszczowa Szczepankowo, 111, Bt, Lomza Szczepan6w, w, Kr, Brzesko Szczepkowo, /p, WJ.", Mlawa Szczepkowo, /P, 01,. Braniewo Szczercow. 111. Ld, Lask

Szezllcin, w, Kr, Dabrowa Szczuczyn. 111, .81. Szczuczyn Szczuczyn, 10, B!, Szczuczyn Szczurowa, 111, Kr, Brzesko Szczutowo. 10, Prn. Rypin

Szezytniki, 11>, Kt Stopnica Szczytno, ui, 01, Szczytno

s.zczytno, If), 01, Szczytno Szemrowice, 11>, st. Dobrodz.ien

4853 4560 2060 9973

14616 10287 2445 1071 4995 1618 5206

13670 5764 3671 4012 4620 9277 2108 6469 2654 2864 6412 2191 4153 8296 2463 4078 8780 4480 7448 4285 81'50 1915 9825 6092 3884 4259 5122

72948 12413 5404 5113 9139 3794 5801 7993 4724

574 7404 8252 2479 5148

10884 4203 4(n2 3645 4116 3716

39 29 48 61 62 35 35 35 31 38 59 36 50 50

32

28 61 54 25 42 46 33 30

30

62 46 47 50 50 32 60 61 51 24 65 62 35 35 46 46 46

31

34 32

36

60 25 37 28 61 36 36 60 42 32 39 39 57

Szemud, [I), Gd, Morskt Szepepel, Ill, 01, Bar'toszyce

Szepietowo, IV, BI, Wysokie Mlazowieekiie Szerzyny, IV, Rz, Jaslo

Sz kla raka Poreba, lV, WI'C, Jelenia G6ra Szkudaj, w, 01, Nidzica

Szlichtyngowa, 111, Pz, Wschowa SzombaTk, w, 01, Olsztyn

Szopienice, lV, SI, Katowice

Sz6stka, w, Lb, Rad,zyn

Szpetal, lV, Pm, Lipno

Szprot,awa, r», Wrc, Szprotawta Szprotawa. w. Wrc, .szprotawa Szreni.awa, w, Kr, Miech6w

Szropy, w, Gd, Sztum

Sztabin, lV, B!, Augustow

Szt~b6wka, If}, Wrc, Kozuchow

Sztum, Ill, Gd, Sztum

Sztum, w, Gd, sztum

Sztyrlawki, w. 01, Gizycko

Szubin. Ill, Pm, Szubm

Szudzlarowo, w,BI, Sok61ka SzulborzecKoty, lIJ, WI',. Ostrow

Szumlin, w, W.r, Pronsk

Sz urriowo, If}, BI, Lomza

Szun6w. Ill, Wrc, Zlotoryja

Szun6w, lV, Wrc. Zlotoryja

Szurgoszcz, If), 81, Niemodlin Szwuchenwalde. w, Sz, Choszczno Szwansfeld, w. 01. Bartcszyce Szydlowiec, 111, KI, Radom

Szyd!owiee, w, Kl, Radom

Szydlow, w. Ld, Piobrkow

Sz.ydlow, w, Kl, Stopnica

Szyldek, 11>, 01, Ostr6da

Szyrnanowice, ur, Pz, Konin

Szyman6w, w, WI', Sochaczew

Szymbork, ur, Gd, Gdansk

Szyrnbork, Ill, Wrc, Luban

Szymbook, 11>, Wrc. Luban

Szyrni.szow, II), st, Strze1ce

Szymrych, Ill, Wrc, Kamienna G6ra Szymrych. lV, Wrc, Kam ienna G61'a Szywald, 10, Sl, Olesno

sciblow, in. Wrc, Kozuchow seiezki, w. Gd, Gdansk sctnawa, 111, Wrc, Wolow Scinawa, w. Wrc, Wolow scinawa,. 11>, st, Nisa stemien, w, Kr, zywiec slesin. w, Pm, Bydgoszcz Slesin, Ill. Pz, Konin

sliwice, w. Pm. Tuchola smieoch6w, 11>, Sz, Kcazalin smiec. 11>, SI. Prudnik

Ltczba -

x rr . ludnosci

5830 14,65 10973 13022 7406

2415 531 3668

20854 3865 7222 2672 1511 6002 1172 4832 1335 3111 1957 1684 3742 9388 5634 4553 4337 1253 8372 3284

934 1340

·4010 7118 7112 3513 2403 3792 8651 2136 1598 2073 4208 2299 2659

486

40 37 ?IT 63 53 38 51 38 58 34 41 54 55 61 40 35

40 40 37 42 36 25 25 36 56 56 58 44 37 32 32 29 32 38 48 26 39 53 53 60 53 53 58

2167 2807 1895 4092 3246 6317 6817 2167 5970 1493 7025

53 39 55 55 58 62 41 48 42 45 59

SMIERDNICA - TUCl-IOLA

93

Miasta, gminy wiejskie

SIr.

smrerdnica, lV, Sz, Gryfino smtgtel, 111, Pz, Koscian smfgiel, w, Pz, Koscian smilow:ice, w, Prn, Wloclawek Bmilowice, w, 131, Pszczyna smadowo, w, Bl, Lomza smetnica, lV, Rz, Gorlice spiewowo, w, Gd, Gdansk srern, rn, Pz, srem

srem, w, Pz, srem

Broda, Ill, Pz, Broda

Broda, w, Pz, B'roda

Broda Bl~ka, Ill, Wrc, sroda SlllBka swi~l)lliki G6rne, WI, Kr, Krak6w swi!bie, lV, 81, Gliwice

swldnica, io, Pz, Zielona G6ra swldntca, Ill, Wrc, swtdnica

swtdwln, Ill, Sz, Bialog'ard swiebodzin, rn, Pz, swlebodzin Bwiec:ie, 111, Pm, Grudziadz

swiecie, m, Prn, swiecie

Bwiecie, in, Pm, swiecie

swtekatowo. lV, Pm, Swiecie Bwierklaniec, w, Bl, Tarnowskie Gory swierze, lV, Lb, Chelm

Bwierze G6rne, lV, Kl, Kozienice swiesz.yno, w, Sz, Koszalin swietrany, tn, 01, Braniewo swi~cicei lV, WI1, Plock swteciechowa, w, Pz, Leszno Bwi~tajno, lV, 01, Szczytno swtetochlowice. tu, 131, Katowice swietowo, w, BI, Olecko ~wilcza, lV, Rz, Rzesz6w ~wlniar6w, 111, Lb, Siedlce swlnice, to, Pz, Turek swinoujscie, Ill, Sz. Wolin

T

Talki, w, 01, Gi:i:ycko

Tanowo, w, Sz, Szczecin "I'arczek, w, Kl, Irza Targowisko, lV, Kr, Bochnia Ta.rkow, 111, Lb, Siedlce

Tarlo, II), Lb, Lubart6w Tarl6w, w, Kl, IlZa Tarnawatka, w, Lb, Tornaszow 'I'arriobrzeg, m, Rz, Tarnobrzeg Tarnobrzeg, w, Rz, Tarnobrzeg Tarnog6ra, w, Lb, Krasnystaw Tarnogr6d, w, Lb, Bilgoraj Tarrioszyn, w, Lb, Tomaszow

Tarnow.ce Stare, 111, 131, Tarnowskie G6ry Tarnowiec, IV, Rz, Jaslo

Tarnowo Podg6rne, IV, Pz, Poznan

Liczhu ludnosr-I

Miasta, gminy wiejskie

I.if zhu

396 3566 6111

11672 6714 4823 3415 1253 8308

9872 7436 4301 9236 2894 2629

21448 6098 6144 3840 8358 4992 4228 6754 9922 4173 4287 1125 7908 5630 3348

25704 1857

16354 4061 8705 5771

1217 1165 5158

10071 3659 7146 5839 7450 4140 8446 3947 2216 9781 1235 7463 5467

'I'arnowskie G6ry, 111, BI, Tarnowskie G6ry 18427

Tarn6w, m, Kr, Tarn6w 33108

Tarnow Opolski, lV, Bl, Opole 5998

9337

44 48 48 43 59 36 63 39 50 51 51 51 55 61 57 51 55 43 51 41 42 42 42 60 33 31 45 37 25 A9 39 58 36 65 34 51 46

37 46 30 60 34 33 3D 35 65 65 33 33 35 60 63 5D 60 62 59

'I'arnowlca, III, Sz, Zlot6w 'I'czew, 111, Gd, Tczew

Tczew, w, Gd. Tczew

Tczow, w, KI, Kozienice Tczyca, 111, Kr, Miechow Telatyn, IIJ, Lb, Tornaszow Tenczynek, III, Kr. Chrzanow Teplice, IV, Wrc,Zal'Y Terespol, III, Lb, Biala Tereszpol, w, Lb, Zamosc Tewanowa, IV, Gd, Elblag Tkaczew. IP, Ld, Leczyca T'Iuchowo, !I'. Pm, Lipno Tluszcz, III, WI'. Radzymin 'I'Iusclec, III, Lb, Radzyn "['olkmicko, Ill, .d, Elblag' Tolkrnicko, 11), Gd, Elbllj.g

Tomasz6w Lubelski, /!I, Lb, Tomasz6w Tomasz6w Mazowiecki, Ill, Ld, Brzeziny Topola, IIJ, Ld, Leczyca

Topola, w, KI, Pinczow

Topolice, w, Ld, Opoczn o

Topor6w, III, Pz, Krosrio Odrzansk ie Topo rzysko, 1/1, Pm, 'I'orun

'I'orun, m, Pm, Torun

Toruli Lubuskt, IIJ, Pz, Sulecin Toszek, TIl, :31, Gliwice

Toszek, IIJ, SL, Gliwice

Traby, 1ll, Wrc, zary

'I'rabczyn, IIJ, Pz, Konin Trojan6w, 1/1, WI'. Garwo l in T'roszyn. w, Wr, Ost roteka 'I'ryncza, 1/1, Rz. Przewcrsk Trzciana, 111, Kr, Bochnia Trzcianka, Ill, Pz, PHa Trzcianne, IV, Bl. Bialystok Trzciel, rn, Pz. Miedzyrzecz 'I'rzc'iel, w" Pz, Miedzyrzacz Trzciiisko Zdr6j, w, Sz. Chojn a Trzciiisko Zdr6j. 111, Sz, Chojna Trzebiech6w, !I'. Pz. Bwiebcdzin T'rzebien, 111, KI, Kozienice Trzebiesz6w. 111, Lb. Lukow

T'rzebieszow, II'. Pz, Strzelce Krajens.k.e Trzebiet6w, 111, Sz, Gryf ice

Trzebinia, Ill, Kr, Chrzan6w

Trzeb'nia, w, Kr, Chrzan6w

Trzebisz6w. 111. Sz, Karnien Pomorski Trzebnica, lJI. Wrc, T'rzebn ica.

Trzebnica, .r», Wrc, Trzebnica 'I'rzebownisko. 10, Rz. Rzesz6w Trzemeszno, Ill, PZ, Mogilno

Trzemeszno, 111. Pz, Mog ilno

Trzesn, 111, Rz, Ta.rncbrzeg

Trzydnik, H), Lb. Krasrrik

Trzygl6w, IV, Sz, Gryfice

Tuchola, 111, Pm. Tuchola

Tuchola. 111, Prn, Tuchoha

3284

20934 4920 7382 6397 1372 7245 1121 2301 5791

111 824:) 3963 7718 5138

972 ,19:~

73~3 30255

6064 3560

159<i

68085 1322 2620 5597

260 5057

8504 5950 8235 9143 4482 8283 1239 1251

1436 1984 5305 5183 3014

5995 4140 18181 754 3170 3477

15453 4779 5671 8634 8866 H57 5750 2878

16 !O 40

31 61

35

61 56 32 35

3g 28 41 26

39

3f)

3-1

28 28

513

42

42

50 57 57 56 48 24 25 64 60 49 35 49 49

1365

43

43 51 31 34 5(; 44 60 61 44 55, 55 65 49 ·19 65 33

44 42 J:2

WEJHEROWO

------------- -- --- -----------

---------------_--------

Miaata , gminy wiejsk ie

Liczha Iudnosct

T'uchomysl, UJ, Sz, Bytow Tuchowicz, 111, Lb, Luk6w Tuchow, J/l, Kr, Tarnow Tuch6w, [lJ, Kr, Tarn6w Tuczepy, !p, KI, Stopnica Tuczna, w, Lb, Biara Tuczno, /11, Sz, Walcz T'uliszkow, m, Pz, Turek 'I'ultszkow. 1lI, Pz, Turek Tulowice, Ill, WI', Sechaczew Tulowice, ,", sl, Niemodlin Tum, ,", Ld, Leczyca Turawa, ,11, si. Opole

Turek, III. Pz, Turek

'I'urka, 10, Lb, Chelm Turobin, lV, Lb, Kraenystaw Turosl, Ill, Wr, Ost roleka

Turs,ko Wielkie, IIJ, KI, Sandom:ier"z T'u.rza , III, WI', Msawa

Turzno, !p, Pm, Torun

TUEZ6w Narodowy, Ill, Rz, Mielec T'uszyn, !II, Ld, L6dz

Twarda G6ra, 111, Wrc, Syc6w Twarda G6ra, ,", Wrc, Syc6w Twardowice, 111, Wrc, zagan Tworog , [lJ, 8l, Gliwice Tychniewo, lV, Gd, Kwidzyn Tychowo, 11/, Sz, Bialogard Tychy, Ill, sr, Pszczyna Tyczyn, Ill, Rz, Rzeszow Tyczyn, !p, Rz, Rzesz6w

Tykecin, 111, Bl, Wysokie Mazowieckie Tylawa, II>, Rz, Krosno

Tylicz, w, K,!', Nowy 811CZ

Tymbal'k, Ill, Kr, Lirrnanowa

Tyrowo, 11>, OJ, Ostr6da

'I'yszowce , r», Lb, Tomasz6w Tysmienica. 11>, Lb, \Vlodawa

u

Ubocz, lV, Wrc, Lwowek Slll-sld Uchanie, ,", Lb, Hrubiesz6w Ugoszcz, w, Sz, Byt6w

Uhnow, ",. Lb, T'omaszow Ujanowice, 11>, Kr, Limanowa Ujazd, Ill, SI. Strzelce

Uj~ci(', m, Pz, Chodzrez

Ujsc:e, w, Pz, Chodziez

Uk ta, lV, 01, Mr~gowo

Ulan, 11>, Lb, Luk6w

Ulan6w 1,_ w, Rz, N.isko

Ulanow II, IIJ, 'Rz, Nisko

Ul~z, lV, WI', Garwolin

Unewel, IIJ, Ld, Opoczno Urr.ejow, 111, Pz, 'I'urek Unlerzyz, 1I> WI', MtaWla

Un 'slaw, w, Pm, Chelmno Ur'az, 111, Wrc, weiow

3031 7197 3026

10396 5328 5220 1647 2128 8303 2633 3978 7515 6601 7179 7504

11837 8764 5448 7962 3332 9049 3696 182g 3256 1109 5932 1068 4676

12056 2209 17159 1712 873 3851

10803 2821 9697 2878

4851 7B71 1'1:;5 6872 7379 2986 1643 317'S 3."';01:\ 5711 1541 5358 7480 6325 2074 5316 3;554

803

13 34 62 62 32 32 46 51 51 26 58 28 59 51 33 33. 25 32 25 42 64 29 54 54 56 57 40 43 59 64 65 37 63 62 61 38 35 35

5·1 3R 43 35 61 60 46 47 38 34 64 64 24 29 51 2:5 41 5b

Mi,asta, gminy wiejskie

L'czba ludnosct

Str.

Urbanowice, to, 81, Pszczyna Urzedow, tv, Lb, Kraanik Uatka, tn, Sz, Slupsk

Ustronie Nadmorskie, lV, Sz, Kotobrzeg Uatrori, IV, sr, Cieszyn

Uszczyn, m. Ld, Piotrk6w

Uszew, lV, Kr, Brzesko

Uscie Ruskie, 1IJ, Rz, Gorlice Uscie Solne, IV, Kr, Bochnia Usclrnow, IV, Lb, W~odawa

w

waaiew, 11>, Ld, Piotrk6w Wadowice, 111, Kr, Wadowice Wadowice, IV, Kr, Wadowice Wadowioe G6rne, w, Rz, Mielec Walce, Ill, sl, Prudnik

Waldowo, 'v, sz, Miastko Walbrzych, 111, Wrc, Walbrzych Walcz, JIl, SIZ, Watcz

waidowo, IV, Pm, Sepolrio Walowice, lV, Ld, Rawa Walowice, w, Pz, Gubin

Waly, IV, 01, Nidzica

Wane erzow , lV, Kl, Cz~stochowa Wandowo, w, Gd, Kwidzyn Wapienice, w, Wrc, Olesnrca wapiewo, Ill, 01, Ostr6da Wiarchoty, 11>, Wr, Ostrow Warcino, IV, Sz, Mj,astko

WM"~Z, w, Lb, Hrubiesz6w Warka, nr, Wr, Grojec . Warlubie, IV. Pm, swiecie Warnica, IV, Sz, Chojna

'VatI'lpno Nowe, m, Sz, Szczecin w arszawa, m. st. W, Warszawa Warba, m, Ld, Sierad:z

WiaT'ta, JIl, wre, ~bkowice sll}sJde Wartembork, m, 01, Olsztyn

Wasi1k6w, 111, Bl, Bialystok

Wasmow, IV, KI, Opat6w

Wawer, 11', Wr, Wacszawa Wawrzenczyce, IV, K:r, Miech6w WllJbrzezno, 111, Pm, Wabrzezno Wl}brzeZno, IV, Prn, Wabrzezno Wachock, IV, Kl, llZa

Wagrodno, w, WI', Gr6jec

Wagrowiec, In, Pz, Wli-growiec Wll-growlec-fPorudilliie, 'lV, Pz, Wli-growiec Wag.rowiec-Pornoc, IV, Pz, W!J.~owiec Wllpielsk, IV, Pm, Rypin

Wl}SOSZ, IV, Bl, Szczuczyn

WII-SOSIZ, m, Wrc, COra

Wasosz, lV, Wrc, Gora

Wawclrr'ca, w, Lb, Pulawy wawotowice, IV, Wrc, Strzelin Weieholc, IV, W,rc, Glog6w

Wejherowo, 111, Gd, Morski

3315 9838 2807 1938 7()68 3442 7427 3498 6854 48-21

6378 7123

11326 6508 6446 3156

72976 7816 3292 5062

818 648

. 93,94

1149 4751 1256 4556 4468 8468 3310 6408

548 2154

478755 28-96 2891 1782 3948 5619

17960 3999 9320 3721 7265 5164

l,0006 5798 5985 4364 51()8 1084 3278 8130 3182 1349

13407

59 33 45 44 57 29 60 63 60 35

29 62 - 62 64 59 45 55 46 42 29 47 38 30 40 54 38 25 45 33 24

42

43 46 23,

30 55 38 35 31 27 61 43 43 30 24 51 51 51 42 36 52 52 34 54 52 40

SIr.

Miasta, gminy wiejskie

WEJHEROWO - WLOCHY

l.iczbu ludnosci

95

Sir.

Miasm, gminy wiejskie

Lnzbe luduc ~-i

Wejherowo, lV, Gd, Morski

WemoWliec, lV, 131, Katowice

Wendenowo, lV, 01, Ket.rzyn

Werbkowice, ur, Lb, Hrubiesz6w Wernegitten, lV, 01, Lidzbark Warrninekl Wesolowo, tu, 01, Morag

Wewno, lV, 01, Braniewo

W~gielsztyn, lV, 01, Wegorzewo Wegleszyn, lV, Kl, Jedrzejow

Weglewo, m, Wrc, Warbrzych

W~liny, lV, Wrc, Lubafl

W~gIowice, lV, Kl, Czestochowa W~gorzewo, m, 01, Wegorzewo Wegorzewo, lV, 01, Wegorzewo Wegorzyn, m, Sz, Lobez

W~gr6w, m, Wr,W~gr6w

W~gr2lce Wielkie, lV, Kr, Krak6w W~zyska, lV, Pz, Krosno Odrzanskie Wiartel, 1lI, 01, Pisz

Will-zowna, !1), WI', Warszawa Willizownica, IV, Rz, Jaroslaw

Wil}zOw, rn, Wrc, Strzelin

Widawa, 1lJ, Ld, Lask

Widuchowo, IV, Sz, Gryfino

Widzew, lV, Ld, Lask

Wieck, lV, Gel, Lebork

Wielbark, m, 01, Szczytno

Wielb3Jrk, lV, 01, Szczytno

Wielen, Ill, Pz, Czarnk6w

Wieleft-P6lnoc, IV, Pz, Pila

WieigoIas, lV, WI', Miftsk

Wielg'ornlyny, IV, Ld, Radomsko Wielichowo, Ill, Pz, Koscian

Wielichowo, IV, Pz, Koscian

Wieliczka, m, Kr, Krak6w

Wieliczka, III, Kr, Krak6w

WIelic:zki, w, Bt, Olecko

Wielka Nowa Wies, w, Wrc, Brzeg Wielka Wola, IV, Ld, Opoczno

Wielki Dw6r, w, 01, Ketrzyn

Wielki Rudziczyn, w, Wrc, G6ra

Wielki Smarch6w, ui, Wrc, Namysrow Wielkie, lV, Lb, Lubart6w

Wielkie Oczy, UJ, Rz, Lubacz6w Wieikie Radowiska, ur, Pm, Wabrzesno Wielkie Rychnowo, tlJ, Pm, Wabrzezno Wielkte T,rll-bki, ur, Gd, Gdansk

Wielkie Wierzchowice, UJ, Wrc, Legnica Wielko-Zag6rze, IV, Kr, Miech6w W.ielkowice, lV, Wrc, Legnica WieIog6ra, lV, KI, Radom

Wielopole, lV, 131, Rybnik

Wielopole Skrzyitslde, lV, Rz. Debica Wielowicz, UJ, Pm, Sepolno Wlelowres, lV, PZ, SuI~in

Wielowles, UJ, 131, Gliwke

WieIuD., m, Ld, Wieluft

Wieniawa, w. Kl, Radom

9860 9293

923 5425 3821 2387 1118

167 7925

12156 5772 8412 H84

456 348 5185 6004 1131 1578 6802

10117 2598 6417 2025 5691 5487

760 2894 2.851 2154 4679 7566 1514 4362 8W1

2Q6()0 3265 4190 3684 1475 2019 1643 6357 2598 3321 3535 3522 2853 6415 3813 5354 4960

12164 2254 1741 3530

10357 6203

40 58 31 33 37 37

37

39 31 55 53 30 39 39 45

61 -18 38 27 63 54 28 4-:1 28 40 39

39 47 49 ~5 29 48 48 61 61 36 52 29 37 52 54 33 64 43 43 39 53 61 53 32 59 63 42 50 57 30 32

Wieniec, 111, Pm. Wlochawek

Wieniec Zdroj, 111. Wrc, Lwcwe k Sli!Eki Wiep rz, Ill, Kr. \Vadowice

Wierusz6w, Ill, Ld. WieluiJ.

Wlerzbica, Ill, Kl. Radom

Wierzbica Polska, III, Sl, Kluczbcrk Wicrzbnik, 111, Kl, Ilza

Wierzbno, lV, Sz, Pyrzyce

Wierzbno, III, Wrc, Olawa Wierzbno, I/J, Kr. Miechow Wierzchoslawice, w, Kr, T'a.rnow Wierzchowo, IV, Sz, Czluch6w Wierzchowo, w, sz, Drawsko Wierzchy, III, Ld, Sieradz

Wterzchucin Kr6Iewski, II!. Prn, Bydgoszcz Wierzchucino, UJ, Gd. Mo rak i

Wieszowa I/J, Sl, By tom

Wie trzychowice, III, Kr, Dabrcwa Wi~cbork, Ill, Pm, Sepolno Wiecbo rk, UJ, Pm, Sepolno Wiekszyce, UJ, sl, Kozle Wilamowice, 111, Kr, Biala . Wilan6w, IIJ, \Vr, Warszawa wneea, w, Sz, Miastko

Wilcza, w, 131, Rybnik

Wilcza G6ra, 111, Pz, Konin

Wilcza G6ra, II', Wrc, Lw6wek SI<j,ski Wilczyce, w, KI, Sandomierz

Wilga, lV, Wr, Garwolin

Wilkolaz, III, Lb, Krasnik

Wilkowa, in, Wrc, Namystow Wilkowo, 111, Pz, swtebodztn

Winiec, 1Il, wrc, woiow

Winiec, lV, Wrc, Wol6w

Winnica, w, WI', Pultusk

Wiskltno, w, Ld, L6dZ

Wisla, lV, 131, Cieszyn

Wism. Wielka, I/J, SI, Pszczyna Wisznice, I/J. Lb, Wlodawa Wiszniewice, l/J. Lb, Chelm Wiszni6w, I/J, Lb, Siedlce Wisnicz Nowy, IV, Kr. Bochnia Wisniewka, I/J, Sz. Zlo tow Wisniewo, IV, BI, Elk

Wisniowa, io, KI, Sandomierz Wisniowa, w, Kr, Myslenice Wisniowa, IV, Rz, Krosno Witkowo, Ill, Pz. Gniezno Witkowo, I/J, Pz, Gniezno

Witnica, 111, PZ,Gorz6w \Yielkopolski Witnica, tv, Pz, Gc.rzow Wielkrpolsk i Witonia, ur, Ld, Leczyca

Witulin, Ill, Lb, Biala

Witzmitz, w, Sz, LobEZ

Wizajny. lV, Bl, Suwalki Wbadyslawow, UJ. Pz, Turek \Vladzienin. 111, 81, Glubczyce

Wlochy, 111. WI'. Warszawa

3545 2994 948:> 3102 2072 4298

18569 1605 3023 5343 5973 .1994 4394 6651 3383 2913 4900 6329 3068 5380 6648 1945

10172 3202 1525 5916 1750 6039 3977 7180 1940 1439 1334 4655 4382 3366

7434 4333 6565 89.21 4252

11456 2115 1491 6158 6397 9312 27Q3 6012 2599 3174 7566 5422 2795 3428 7676 4045

18105

43 54 62 30

58 30 45 54 61 62 44 44 311 41 40 57 61 42 42 58 60 27 45 59

54

32

24 33 54 51 55

55

26. 29 57 59 35 33 34 60 46 36 32 61 63 47 47 47 47 28 33 40 36 51 57 26

96

WLOCLA:WEK -- ZADUSZNIKI

Miast.a, gminy wiejskie

Ltczba ludnosct

SIr.

Mtasta, gminy wiejskie

Liczba ludnosci

SIr.

Wloclawek, Jll, Prn, Wloclawek Wlodawa, rn, Lb, Wlodawa Wlodawa, lV, Lb, Wlo·dawa Wlodowice, 111, SI, Zawiercie Wlosza.kowice. III, Pz, Leszno Wloszczowa, 111, KI, Wloszczowa W~osZCZCvWl, 1/1, KI, Wloszczowa Wlotyti, '1>, sz, Gryfino

Wodynie, III, Lb, Siedlee Wodzrerady, 11>, Ld, Lask Wodzislaw, lP, KI, .Iedrzejow Wodzislaw Slq:ski, Ill, si, Rybnik \,\'odz;slaw sl~ski, '(I, sr, Rybnil{ Wohyri, lP, Lb, Radzyti Wojciechowice, 1/>, KI, Opatow Wojciechow, II>, Lb, Lublin Wojcieszkowice. lP, Wrc, Syc6w Wojcieszkow, ,1>, Lb, Lukow \Vojcza, 1/>, KI, Stopniea Wojnicz, 111, K'Y', Brzesko Wojslawiee, 111, Ld, Sieradz Wojslawice, Ill, Lb, Chelm Wojszyce, 111,' Ld, Kutno

Wola Michowa, IV, Rz, Lesko

Wola Rebkowska, 111, vVr, Garwolin Wola Rozanteeka. w, Lb, Bilgoraj Wola We:res,zczyrlska. 111. Lb, \VliOdawa wolantn, III, Wrc, srcda sta ska Wolan6w, 111, KI, Radom

Wolbrom, 111, Kr, Olkusz

Woliea, III, KI, Stopnica

wonn, 111, sz, Wolin

Wolsztyn, Ill, Pz, Wolsztyn

Wolsztyn, 111, Pz, Wolsztyn

Wolczyn, 111, 131, Kluczbork

Wolomin, in, WI', Radzymin Woluskowola, 111, Lb, Wlodawa

Worowc Lasy, Ill, Sz, Czluch6w

Wot6w, Ill, w-e, woiow

Wolow, Ill, Wre, Wol6w

WolYIl:ee, 111, 01, Pasl~k

Wolyn'n, 1lJ, Sz, Gryf.rio

Woszcz ele, II), Bl, E~k

Wozruce, II), 01, Mragowo

Woznk i, III, Ld, Piotrk6w

Wozn ikt, Ill, Sl, Lubliniec

\V6jt'oVia wies, w, Ell, Opole W6jty-Zamoscie, Ill, WI', PloilS'k W6lka, IIJ, Lb, Lublin

W6lka, 111, Bl, Suwabki

Wrocki, IIJ, Pm, Brodnica

Wrochaw, 1ll" Wre, Wroclaw

Wrunk i, 1Il, Pz, Szamotuly

Wronki, 111, Pz, Szamotuly

Wr6blew, 1[1, Ld, Sieradz

Wr6blewo, ,", Pz, SZaInotuly Wrzesowo, IIJ, Sz, Kolobrzeg

Wrz esnta, Ill, Pz, Wrzesnla

48126 4438 5078 39,57 5238 4,683 5531

450 6441 4317

10019 5110 4793 4677 5963 7000 2373 8772 4538

12506 5079 7902 5975 3109 7266 3438 6022 4831 80e18 5437 5569 2369 4967 9664 2072 8296 5417 2980 2902 3472 1948

241 1087 2106 6939 2312 3432 4610 9655 3028 2934

170656 4051 393S 6627 3386 2860 9851

43 35 35 60 49 32 32 44 34 28 31 59 59 34 31 34 54 34 32 60

30

33 28 64 24 33 35 55 32 62 32 46 51 51 58 26 35 44 55 55 38 44 36 38 29 58 59 25 34 36 40 55 50 50 30 50 44 51

Wrzesrua-Poludnie, ur, Pz, Wrzesnia Wr-zesnia-Pofnoc, IV, Pz, Wrzesnia Wrzesnica, 1[1, S~, Slawno .

Wrzoski, lV, 131, Opole

Wrzosowa, lV, KI, Czestochowa Wschowa 111, Pz, Wschowa Wschowa-Poludnie, w, P:z, Wschowa Wsohcwa.T'olnoc, lV, Pz, Wschowa Wtelno, IIJ, Pm, Byd:goszcz

Wychodz, Ill, Wr, Plonsk

Wydminy, lV, '01, Gizycko

Wydrzyn, tv, Ld, Wielun

Wygielz6w, IV, Ld, Lask

Wyrozeby, IV, Wr, Sokol6w

Wyry, lV,Sl, Pszezyna

Wyryki, til, Lb, Wlodawa

Wyrzyak, Ill, Pm, Wyrzysk Wyrzysk, lV, Pm, Wyrzysk

Wysocko Wie'lkie, IV, Pz, Ostrow Wysoka, rn, Pm, Wyr.zysk

Wysoika, lIJ, Pm, Wyrzysik

Wysoka, IV, Sl, Olesno

Wysoka G6,ra, w, Wre, Jawor Wysokie, 11', Lb, Krasnystaw Wysokie, IV, Lb, Zarnosc

Wysokie, IIJ, Pz, Konin

Wysokie Mazowieckie, IJl, BI, Wysokie Mazowieckie

Wysokie Mazowieckle, w, BI, Wysokle

Mazowieckie

Wysziki, IV, Br, Bie1sk Wyszk6w, 111, Wr, Pubtusk Wyszkow, w, WI', Pultusk Wyszkow, w. Wr, Wegrow \Vyszogr6d, 1lI, WI', Plock Wysm.ierzyce, tn, KI, Radom Wytrowno, IV, Sz, Shrpsk

v

Vogelsang, w, 01, Braniewo Vorbruch, III, Sz, Bialogard

z

Zabierz6w, [II, Kr, Krak6w

Zabier'zow Bochenski, ur, Kr, Bochnia Z3.blocie, III, Lb, Bial.a

Zabloc:e, w, Kr, zywiec

Zabl crue, w, Wrc, zary

Zab.udow, rn, BI, Bialystok

Zablud6w, [II, BI, Bialystok

Zabor6w, w, Wr, Warszawa Zaboryszki, w, BI, Suwalki

Zab6r, [II, Pz, Zielona G6va

Zab rcdzie, w. \,\T1', Radzymin

Zabrze, m, SI, Zabrze

Zabrze,g, lV, sl, Bielsko

Zaduszn.kl, I[) , Pm, Lipno

5731 5785 8721 4255 7.289 4075 3649 3262 3119 6165 1745 5703 4794 4761 4484 5554 3039 5639 4322 1321 4009 3371 7421 9171 5900 3126

8119

12207 5021 7263 4041 2267 1118 5283

10014 5647 5022 13077 692 1220 .

11810 4412 4389 1513 5783

104184 5215 4946

51 51 45 59 30 51 51 51 41 25 37 30 28 26 59 35 43 43 49 43 43 58 52 33 35 48

2121

37

37 35 26 26 27 25 32 46

468 3210

37 43

61 60 33 62 55 35 35 27

36

51 26 60 56 41

ZADZIELE - ZWOLEN

------------_. -----~------

97

Miasta, grniny wiejskie

Lic-b a lnduoscl

S,T.

Zadziele, Ill, Wrc, Zabkow lce 81l}skie Zadzim, l/J, Ld, Sreradz

Zago.sc, Ill, KI, Pinczow

Zagort'6w, . Ill, Pz, Konin

Zag6rze, HI, SZ, Gryfice

Zag6rze, w, Wrc, Dzierzoniow Zagorze, w, 81, Bedzin

Zagwi:i:dzie, 1II, 81, Opo1e

ZahJajki, 111, Lb, Ra.dzyn

Zaj1j.C1zk6w, 111, Ld, Opoczno Zaj~c:zik6w, tn, Kl, Kielce

.Zakanale, w, Lb, Biala

Zakliczyn, 1lJ, Kr, Brzesko

Z:tklikow, Ill, Lb, Krasnik

Zakopane, JIl, Kr, Nowy 'I'arg Zakopane, w, Kr, Nowy Targ ZaJuoczym, 111, WI', warsaawa

Za k.rzew, 1II, K1, Radom

Zakrzew, 1lJ, Lb, Knasnystaw Zakrzewo. w. Sz, Zlot6w

Zakr-z6w, 1lJ, Vvrc, Olesmca Zakrz6wek, If), Lb, Krasnik ·Zalesice, 111, Kl, Radom

Za1esie, lIJ, BI, Olecko

Zalesle, u», BI, Sok6lka

Za.Iesie, IV, 'Sz, Nowogard

·Zalesie, lV, WI', Ciechan6w

Zal ewo, lV, 01, Mor1j.g

Zalusiki, to, Wr. Plonsk

Zambrow, Ill, BI, Lomza

Zamoscie, l/1, Ld, Radorrrsko

Zamosc, Ill, Lb, Zarnosc

Zamose (Nowa Osada) , w. Lb. Zarnosc Zaniemysl, m, Pz, 8I'oda

Zaniernysl, llJ, Pz , srcda

Zapolice, lV, Ld, Lask

Za.reby, IIJ. WI', Przasnysz

Zareby Koscielne, w, WI', Ostrow Za.rszyn, w, Rz, Sanok

Zarzecze, !II, Wrc, Lubari

Zator, m, Kr, Wadowice

Zator, lV, KI', Wadowice

Z'aioI'Y, lV. W,I', Puttusk

Zawada, lV, Pz, Zielcna G6ra Zawadzk ie, 11>, 81, Str'zelce Zawichost, Ill, KI, Sa.ndomierz Zawidow, 111, Wrc, Luban Zawid6w, w, Wrc, Lubari Zawiercie, 111, 081, Zawiercie Zawoja, 111, Kr, Wadowice Zawon:n, w, Wrc, 'I'rzebnica Zawyki, Ill, Bl, Bialystok

Z1j.bkowice, Ill, Wrc, Z1j.bkowice 8l1j.skie ~bkowice. w, 81, Bedzin

Zl}goty. w. Wr, Plock

Zbaszynek, rn, Pz, Micdzyrzecz Zbq.szynek, Ill, Pz, Miedzyrzecz

Stctjjstpka Polski, Sf:' ia D. s esz , I.

6712 5334 4847 3034 4898 7083

12042 443:8 3015 3892 5038 6226

11591 8477

13752 2627 3358 7331 9086 2091 3518

11137 4345 725 2321

715 5402 2895 7199 4150 7406

20889 7~50 1384 4003 5685 4811 5658

13794 4109 1844 8467 5921 2270 3380 1554 2405 2035

21225 6148 2689 6417

10127 9340 4016 2091 1446

56 30 31 48 44 52 56 59 34 29 31 33 60 33 62 62 26 32 33 46 54 33 32 36 36 45 24 37 25 36 29 35 35 51 51 28 26

25

65 53 62 62 26 51 60 32 53 53 60 62 55 35 55 56 25 49 49

Mia.sba , gminy wiejsk ie

Lied", lu nosci

Zbq,szyn, III, Pz, Nowy Tornyal Zbaszyn, 111, Pz, Nowy T'omysl Zbiczno, 111, Prn , Brodnica Zbie,rsk, 1/), Pz, Kalisz

Zblewo, ll', Gd. St,arogard

Zbc row, ll', Kl, Stopnica

Zbo row, (Il, Pz, Kalisz

Zb6jna, w. WI', Ostrntek a Zbroslawlce, w. 81, By tom Zbuczyri, w, Lb, Siedlce Zbydni6w, 1/J, Rz, Tarnobrzeg Zdrojowiec, w, Wrc, Walbrzych Zduny, /II, Pz, Krotoszyn Zduny, ur, Pz, Krotoszyn Zdunska Wola, m. Ld, Sieradz Zdunsk,a Wola, w, Ld, Siera dz Zdziechowice, w, 131, Olesno Z1'z" e szow.ce, 111, 131. St rz elce Zebrzydowice, 11>. 81, Cieszyn Zegrze, w, WI', Pultusk

Zeigno. lV, Pm, 'I'or un

Ze16w, Ill, Ld, Lask:

Zcmborzyce, 11>. Lb, Lublin

Zemsz, Ill, Pz, Krosno Odrzansk ;e Zebowice. lV, I'll, Olesno

Zgierz, /II, Ld, L6d2

Zgorzelec, J1l, Wrc, Zgorzelec Zgorzelec, IV, Wrc, Zgorzelec Zielenice, lV, Wrc, StrzeEn

Zieleniec, to, Pz, Gorzow Wielkoporsk , Zielkowice, lV, Sz, Gryfice

Zielona, Ill, WI', Mlaw,a

Zielona Gala, /II, Pz, Zielona G6ra ZielUI1, 1/1, VVI', Mlawa

Ziemysl, lIJ, Sz, Kolobrzeg

Zi~bice, JIl, WI'c. Zabkowice 8lqslde Zimna Woda, l/J, WI'c, Lubin

Zimna W6dka, /IJ, I'll, Strzelce Zlocieniec, 111, Sz, Drawsko Ztocieniec, 111, Sz, Drawsko Zloczew, 111, Ld: Sieradz

Zloczew, 111, Ld, Sieradz

Zlota, 11), K1, Pinczow

Zlot.nik i, III, Kl, J edrzejow

Zlotniki Kujawskie, w. Prn. Inowroclaw Zlotopol, IV, 81, Nisa

Zbtoria, 1(1, Prn. Toruii

Zlot oi y]a, Tll, Wrc, Zto toryja Zlotoryja, III. Wrc, Zlotoryja Zlot6w, Ill, Sz, Zlot6w

Zloty Potok, 11>, K1, Czestochowa Zubrzyce, w, 81, Glubczyce ZUtzer, llJ, Sz. Walcz

Zwierzyn, III, Pz, Strzelce Krajen sk.e Zwierzyniec, IV, Lb, Zamosc

Zwolen. 1/1. K1. Kozienice

4042 5550 30Z1 6600 7671 4256 1680 6314 2340 1718 6686

~ 1346 2555 2537 14601 12700 3931

4099 4932 5388 2685 6191

12152 2698

:::957

21690 5261 5020 3051 1S99 2107 6953

15738 5577 ;,597

8184 H)04 4093 2553 2655 2948 5871 5302 5051 7219 2648 1932 4613

49 49 40 47 ·10 32

25 57 34 65 55 48 48 30 30 58 ';0

57 26 42 28 34 48 58

2H

513 50

1124 5275 7730 495·1

14 25 51 25 44 55 53 60 44 14 30 30 31 :n 41 58 ,12

56 56 40

833

30 57 ,t6

2766 9614 4813

50 35 31

2ABICE - :tlYWIEC

98

Miasba, gminy wi.ejskie

Liezbe Iudnosct Sir.

Sir.

Miaeta, gminy wi.ejskie

Liczba ludno~ci

zabtce, lV, Pz, Rzepin ZabLkowo, w, Pz, Poznan zabiny, lV, Wr, Dzaaldowo zabno, 1Il, Kr, Dabrowa za.gaii., m, Wrc, za;gaii. 2ale, lV, Pm, Rypin zarczyn, ui, Pz, znin

zark), w, SI, Zawiercie zarnowiec, tu, Kr, Olkusz

zarnowo, w, Sz, Karnien Pomorski zarow, w, Wrc, swtdruce

zary, III, Wrc, Zary

zelechlln, w, Ld, Rawa

zelechow, 111, Wr, Garwolin zelechow, lV, Wr, Garwolin zeltssew, lV, Lb, Siedlce

zelkowo, ur, Sz, Shrpsk

Zeii.sko, IV, Sz, Choszczno

zerkow, Ill, Pz, Jarocln

zerkow, IV, Pz, Ja>rocin

zerocln, III, Lb, RadzyiJ.

Zfi!d6w, w, Pz, Rzepin

zmlgrod, Ill, Wrc, Milicz

Zmigr6d, w, Wrc, MUicz

zmtgrod Nowy, !II, Rz, Jaslo zmigrodek. w, Wrc, Milicz

zmudz, /lJ, Lb, Chelm

709 50 9400 50 3356 24 2178 61 4359 56 42156 4,2 3905 52 9932 60 8298 62

461 44 5171 55 6109 56 5214 29 3892 24 6952 24 4929 34 2290 46 1884 44 1574 47 7560 47 3988 34

395 50 1881 54 2923 54 6569 63 2344 54 6601 33

zntn, nr, Pz, Zfiin znm-wschod, lV, Pz, pun zntn.zachod, lV, Pz, zntn zolynia, w, Rz, Laticut zory, Ill, sl, Ryhnik

zory, lV, sl, Rybnik

z61kie~ka, to, Lb, Krasnystaw zorawek, in, Wrc, Za.ry zorawta, ur, Sz, Gryftno zcrawtn, w, Wrc, Wroctaw zukowo, lV, Gd, Kartuzy zukowo, IV, Sz, S~awn<> zurawtca, w, Rz, Przemysl zurawiec, w, Gd, Malbork zuromin, Ill, Wr, Bierpc zuromin, lV, WI', Sierpc

zwirow, lV, Wrc, Bystrzyca Kl<>dzka zyb<>cin', lV, Wrc, Bystrzyca Klodzka zychlin, rn, Ld, Kutno

zycz, lV, Wrc, G6ra

zyg'lin, ur, Sl, Tarnowskie G6ry zyrardow, nr, WI', Blome Zyrard6w_Wiskitki, w, WI', Blonte zyreyn, w, Lb, Puhawy

zytno, lV, Ld, Radomsko

zytno, lV, 01, Paslek

zywtec, m, Kr, zywiec

5615 52 4971 52 4575 52

12365 64 4730 59 2936 59 12771 33 855 56 723 44 9389 55

5558 39 6117 45 7564 64

993 40 2235 26 5113 26 4242 52 9131 52 6019 28 3506 52

,2004 60 20186 24 5684 24 7786 34 5243 29 1376 38 5500 62

DODATEK. INSTRUKCJE I FORMULARZE APPfNDIX. INSTRUCTIONS AND FORNS

INSTRUKCJE

101

-~~-~------.----

RZECZPOSPOLITA POLSIA GUilNY URZ4D STATYSTYCZ.,

WARSZAWA, ul. Na'rbutta 33 Tel. 85.337 d 85-338

Instruk~ja dla komisarzy spisowych

w sprawie przeprowadzenia powszechnego sumaryczltego spisu ludn3sci cywilllej w dniu 14 IlIlego 1946 r.

§ 1. Zakres imonlelJJt splsu

Powszechny sumaryezny spis ludnosci cywilnej po., hl,czony ze spisem uzuperniajacym osob urcdzonych w la.tach 1927 ~ 1946 dla cel6w administracji szkolnej na Ziemiach Odzyskanych, odbedzte ,9i~ w dniu 14 Iutego 1946 r. na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. M1arodaj,nym momentern spisu jest p6lnocz dnia 13 na 14 Iutego 1946 T. Spis dotyczyc bedzie wszystkich os6b cywi1nych obecnych w dniu spisu na terenie Rz e , czypospolltej . .spis nie dotyczy wojskowych w czynnej sluebie, . nalezacych do Armii Polskiej, jak 'i Arrnii Panstw Sprzymierzonych oraz jeilc6w _ obywateli panstw obcych. Spisae nalezy wedlug powyzszej zasady w kazdym mieszkaniu wszyst.kie osoby cywilne, ktore tam spedztly noc z dnia 13 na 14 lutego 1946 r.

- Na tych samychzasadach podlega spisowt ludnose, ktora znajdowala sie w wymienionym momen , de:

w zakba.dach, jak : hotele, domy noclegowe,· inter; naty, bursy, schroniska, szpitale, sanatoria, wlezlenia, areszty, barakl dla reptr iantow, obozy ttp.:

w pomieszczentach niemieszkalnych, jak: stacje kolejowe, poczekalnde, szcpy, ziemianki, piwnice, st.rychy itp.;

w pomieszczeniach ruchomych, jak: wagony, ber, linki, barki, wozy wedrcwne !itp.;

wreszcie osoby nie posladajace w cgole stalego miejsca zamieszkania, kt6re rialezy spisac tam, gdzie znajda sie w chwili spisu (0 He nie zaznacza, ze zostaly juz spisane gdzieindziej) .

W wymtenionych przypadkach nalezy w uwagach arkusza spisowego powszechn ego spisu sumarycznego (rubr, 11) podac rodzaj zakbadu, pomses'zcz en ia lub wzmuanke 0 bezdomnosci.

Na. Ziemiach Odzyskanych spis uzupelriiajacy rocznikow 1927 - 1946 dla ce16w administracji szkolnej bedz ie imienny, to znaczy ujmie imiermie kazda osobe z wyrnierrionych rocznik6w na forrnulat-zu (wz6r A) zgcdnie z przepisami instrukcji podanymi n'1 tyrn formularzu.

Instrukcje i formularze dla powszechnego suma , rycznego spisu ludnosci oraz arkusze spisowe Spi8U uzupelniajacego otrzymaja ok.regowi komisarze spiso., wt od wladz spisowych za posrednictwem starszych, miejskich, gminnych, wzglednle rejonowych komisarzy spisowych.

Od wbadz spisowych kornisarze otrzymaja odpowuednle legitymacje spi sowe.

§ 2. Obowtazkt spasywanycn osob

Osoby podleg'ajace sptsowi ~ obowiazane ido zlozenia przed komisarzami spisowymi zeznail w za, kresie objetyrn urzedowym i formularzami, jak row., niez do okazania na zadante tych organow dokument6w. niezbednych do sprawdzenia ich zeznaii.

Nadto majll, obowi~zek zlozenia zeznan:

a) wlasciciel i zarzlj,dca nieruchomosci lub inllyc!1 piemieszczeil .zamieszkanych --- co do os6b z.amieszkalych lub obecnych w teJ niHuchomosd lub pomieszczeniu;

b) .osaba ~ajmuj~ca lub wynajmujlj-ca na swoje 'lmi~ mleszkame, glowa gospodarstwa domowe go oraz domownicy - co do os6b zam 'esz_ kalych lub obe<:nych w danym mieszkaniu.

Zeznania maja bye skladane ustnie przez udzielenie odpowtedzi na pytania komisarzy spisowych.

Kto sklada zeznania nieprawdziwe, uchyla ste 0:1 ich ztozenia, lub winny spos6b przeciwdz iata akcji spisowej - podlega karze grzywny do trzecn tysiecy zlotych, z zarn iana w razie n.emoznosc: jej uiszczenia, na kare aresztu do trzech miesiecy :.~ IUD obu tym karom lacznie.

~ 3. Ob~whp:ki ci prawa komi,;1lrzy sl'fsowyeh

Przeprowadzany obecnie spis ludnosci jest docho. dzeniem 0 wielkim dla Panstwa znaczcniu. Korrrlsa.rze spisow.i dolozyc musza w szelk.ich staran, aby a.kcja spisowa dala jak najdokladniejsze wyniki.

Kornisa rze srpisowi pemia swe funkcje honorowo.

W ozasie wykonywania czynnosei spisowych komisa; rze stoja pod ochrona prawna przysrugujaca urzednikom paiistwowym.

Okreg owi kornisarze spisowi podlegaja w pracy bezpcsrednto starszemu, wzgjednie w miejscowosciach nie podzielonych na obwody, rniejskternu. gminnemu badz rejonowemu kornisarzowi spisowernu.

Zarzady groin obowiazane sa wspoldz ialac z wladza spisowa i jej organamt przy pr-zeprowadzaniu spi , SU, a w szczegolnosci dostarczyc komisarzom spiso , wym loka!u wraz z niezbednymi utensyliami biurowymi oraz w razie potrzeby podw6di urzedowej iasysty przy spisie.

Komisarze spisowi otr-zymaja oark usze spisowe , za· r6wno powszechnego spisu sumaryczneg o, jak i spisu uzupetrnajaceg o, wykazy nlerurnomosci w okJr~gach i inst.rukcje dla komlsarz y do dnia 7 lutego 1946 r. W razie nieotrzymania wymienionych druk6w 'do tego ter minu, badz gdyby s ie okaza!o, ze dos tarcz.mych torrnularzy spisowych nie wysta rczy. n alezy n iezwlocz , nie zwrocic sle do starszcgo. rnlejskieg o, gminnego badz rejonowego korn isarza spisowego 0 uzupelnienie brak6w.

Miedzy 8 a 12 lutego k omisarze spisowl sprawdza na miejscu w przydzielorrych im okregach. czy wszystkie nieruchomosci sa zamieszczone w wykaz ach i czy wystarczy przydzielonych im formularzy spisowych,

W tym samym czasie zapoznaja s ie z instrukcjami spisowymi i wyjasnia z komlsarzarni, k torym podlegaja, wszelkie nasuwajace sie wat.plrwosci.

.Iezeli komisarzami spisowymt sa nauczvciele lub f'unkcjonariusze w czynnej sluzbie panstwowej lub samorzazowej, wladze przelozone sa obowrazane udz lelic im urlopu na cz.as kon ieczny do wykorianta czynnosci sp'sowych.

. Komisarz SpiE::JWY musi scisle prz estrzeg ac tajemmcy urzedowej co do tresci wypehrionych formularzy i co do wszystkich wiadomosci. j3.kie v,- toku sp.. EU otrzymal.

Ii 4. Teclmika spis_ywaJ1ia.

. Poczq.wszy od dnia 14 lutego 1946 l'. okl'~gowi ko_ nll~alze ?plsowi obc:J.lOdzq, wszy~t1;ie bez wyjq.tJcu znajdl~J~ce s:~ na tereme pl'zydzielonych illl okn;g6w zanu€szkane obiekty zgodnie z otrzymanymi od 'whdz sp:~owych wykazam~ niel'uchomcsci i osobi:"cie \vypel_ niaJ~ fl)rmularz2 splso'.\'e \vedlllg nizej podimych za_ sad.

102

INSTRUKCJE

Na Ziemiach Odzyslkanych komisarze splsowl wyperntaja jednoczesnie formularze spisowe powszechnego sumarycznegospisu ludnosci, oraz arkuszespisowe spisu uzupetniajacego rocznik6w 1927 - 1946.

Komtsa.rz spisowy powinien pamtetac, ze splsowi podlegaja nie tylko budynki mleszkalne, lecz takze ndemieszkalne, jezeJi w nich mieszka chociazby jedna osoba.

.Iezeli mimo dwukrotnych odwiedzin, nie uda -:si~ kornisarzowi zastac nikogo w mieszkaniu -informa_ cje '0 jego mieszkanoach moze zebrac ad adrnlmsbracjt, komitetu domowego, sastadow. a na wsl takze od soltysa. Odyoy przy obchodzie okregu okazalo si~, ze iatnieja pomteseczentaraamteszkane, a nie .objete wykazem, pomieszczerria te nalezy wciagnac do WY1kazu, a ludnosc w nich zamieszloana spisac.

§ 5. Sposob wy:pelnd'lLnJlia form1JllaJN.y

Formularz spisowy powszechnego sumarycznego spisu nalezy wypetnic carkowlcie, zarowno w czesci tnformacyjno.adresowej, jak i w czesci taoelarycznej,

Na Ziemiach Odzyskanych nalezy nazwy rnlejsco; wosci i ewentualnie gmin podac na pierwszyrn miejscu w brzmieniu z 1939 r., na dlrugim - w brzrmeniu obowiazujacym obecnie.

Pnzeprowadzany obecnie na calym terenie Rzeczypospolitej powszechny sumarycznyapis ujmuje ludnosc tylko liczbowo (sumarycznle) bez wym.ienianta poszcze, g6lnych osob,

Dla miast przeznaczony jest flormularz spisowy Nr. 1, dla wsi --, formularz spisowy Nr. 2.

DIa kazdeg.o mieszkania w rniescie, i domu na wsi przeznaczony jest [eden wiersz.

.Jczeli w domu na wsi jest wiecej niz jedno miesz., karrie, nalezy dla kazdego mleszkania przeznaczyc jeden wiersz i wszystkie mieszkanla wehodzace w -sktad danego domu zaznaczyc klamra w rubryce "b" formularza.

W rubryce 1 nalezy .podac ,og6l.n1l liczb~ os6b, kto. re siP~dzily noc z dnia 13 na 14 lutego w spisywamyen pomieszczeniu.

Warszawa, dn. 15 styczrua 1946 r.

Nastepme lic~b~ osob wymieniona w ,rubryce 1 na, lezy rozbic:

1) wedl'Ug ptci, wpisujll-C Iiczbe mezczyzn do rubryki 2, liClZ~ kobiet dorubiryki 3;

2) wedlug glI'up wi eku , wpisujac odpowlednie HCQlby do rubryk 4, 5, 6;

3) wedlug narodowosci, wpisujll-C odpowiednie licz., by do rubryk 7, 8, 9, 10.

W kazdyrn wierszusumy J.ic21b z rubryk 2 i 3 na; stepnie 4, 5,6 oraz 7, 8,9, 10 wtnny eownac-sie liczbie Wymienionej w rubryce 1.

.Iezeli dIa okregu wy:padnie uzyc wtece] nii jednego aekusza spiaowego, arkusze nalezy ponumerowae.

Kazdy ankusz nalezy podsumowac plonowo i sumy wptsac do ostatnlego wiersza. ISumy z tego wlersza nalezy przepisae w pierwszym wierBIZiUdrugiej strony, strone t-: podsumowac u dotu i kontynuowac w ten sposob sumowarae az do otrzymanra ogolnych sum dla catego okregu,

W koncu nalezy sprawdzie czy w w1erszu ogotem dla catego okregu spisowego sumy Iiczb z rub:ryk 2 i 3, naatepnie 4, 5, 6, craz 7, 8, 9, 10 rowne sa Iiezbde wymieninnej w rubryee 1.

W razie niezgodnosct nalezy zaplsy sprawdzic i we wlasciwy sposob poprarwic.

Wypelnione, podsumowane i spr'awdzone Yormuta., rze powszechneg o sumarycznegio spisu i spisu uzupetniajacego winien okregowy komisarz spisowy podpisac I ntezwroczme, a najpozniej do dnia 19 lutego 1946 r. doreezye starszemu, fa tamgdzie nie podzlelomo terenu na obwody spisowe, odpowiednio rniejslciemu, grninnemu lub rejonowemu komisarzowl spisowemu.

Nasteprne materiafy spisowe powszechnegosuma_ rycznego spisu ludnosei winny bye przekazane przez

. starszych (ewentualnie miejskich, gminnych lub rejo_ nowych) komisarzy spisowych - wbadzy spisowej, to' jest.powiatowyrn komtsaraom spisowyrn, a arkusze spisowe spisu uzupelniajacego rocznik6w 1927 - 1946 na Ziemiach Odzyskanych - inspektoratom szkolnym,

,D Y re k to r

Glownego Ur~du StrutystYICIZoego STEFAN SZULC

, e r min a rz s pis 0 W Y

(ZaJlQCzlIlik do i1nstrukoji)

Mianowanie wojew6dzkich komisarzy spisowych Mi,anowanie powiatowych i grodzktch kom isarzy spisowych

Mianowanie przez zarzady mi:ast Warszawy, Lodzi. Pozna:nia, Krakowa i Gdanska naczelnych lcomfsarzy spisowych

Podztat terenu na okregi spisowe z wykonanlem wykaz6w miejscowosc! (osiedll) i nierucho, mosci (domow)

. Zawiadomienie telegraficzne i Iistern poleconym Gl6wneg,o Urzeou l:>t.aty,stycznego 0 otrzyma., niu druk6w .

Werbunek i mlanowanie przez wladze spisowe miejskich, gminnych, rejonowych, starszych

i okregowych komtsarzy spisowych

Rozprowadzenie przez wladze spisowe druk6w i wykazow nieruchomosct (domow ) w okregaeh Instruowanie komisarzy sptsowych

Czynnosci przedspisowe <i spnawdzanie kompletnosci wykazow rniejscowosci (osiedli) chomosci w okregach .

Przeprowadzanie spisu

Przekazanie materialow spisowych bezposrednlo nadrzednym organom spisowym: z okregow spisowych

Z obwod6w spisowych

20.11946

25.1.1946

26.11946

31.11946 7.11 :&.946 7 -I1.lI 1946

nieru-

8-12.n 1946 14-17.111946

-19m 1946 21.111946 23.111946

z mtast, gmin wiejskich i rejonow

Przeslanie przez wladze spisowe do GlOwnego Urzedu statystycznego pierwszych egzemplarzy formularzy zbiorezych wzor Nr. 6 •

przeslanie przez wladze spisowe do Gl6wnego Urzedu Statystycznego caloSci material6w sptsowych .

Wz6r 2! - 1 1946 r. - 70.000.

Nr"'88S-=- R.S,G:- W:U;;;;-Targo,;;.'iQ.

25.[11946

28.[11946

INSTRUKCJE

101

RZECZPOSPOLIT A POLS II GlOWIY' URZ4DSTATYSTYCZIY

W ARSZA W A, ul. Narbutta 33 Tel. 85-337 i 85-338

. .

INSTRUKCJA DLA WLADZ SPJSOWYCH

w silrawie przeprowadzenia powszechnego sumar,czneg. spisu ludaosci cywilnej w dniu 14 lutege 1946 r.

§ 1. Wl!adze spilsolwe

W~ami splsowymi odpowledzia.lnymi za przeprowadzenie spisu sa, zgodnie z § 6 rozporzadzema Rady Minilstr6w z dnia 10-go stycznia 1946 r. w spra., wie przeprowadzenia powszechnego sumarycznego spi, su ludnosct cywilnej w dniu 14 lutego 1946 r. (w dalszym tekSciezwane:gol "RozporZll-d.Z,ejniem") " potaczonego dla ce16w adrninist.racji szkolnej na Ziemiach Odzyskanych ze "spisern uzupelnlajacym osob urodzonychw Ia., tach 1927 - 1946, wladze powiatowe adminisbracji ogolne] oraz zarzady miejskie w miastach: Warszawie, Lodzi, Poznaniu. Krakowie i Gdansku.

Na Ziemiach Odzyskanych celem zorganizowan!a wspolpracy w .zakresie spisu uzupemtajacego rocznt. k6w 1927 -- 1946, wladze spisu sumarycz.nego nawiazl} niezwrocznle kont.akt z tnspektorami szkolnyrni.

. Wszystkie wladze panstwows obowtazane sl!; na zl!;dall1iie wladz spisowych do wspoldzlatanua z nimi przy przeprowadzaniu spisu.

§ 2. Zadania wladz SplSOiWych

Do zadaii wladz spisowych nalezy :

a) sporzadzenie wykaz6w miejscowosci 1 nieru , ohomosci (domow) i podzial terenu podleglego wladzy spisowej na. okregt spisowe (ob. § 4);

b) werbunek i mianowanie komisarzy sptsowych, wystawienie .im urzedowych legitymacji i zapewnienie Iok alu urzedowania organom wladz spisowych (ob. § 5);

c) doreczenie druk6w spisowych komisarzom spi , sowym (Db. § 6);

d) wyszkolenie komisarzy spisowych, nadz6r nad przeprowadzemern spisu i rozsbrzygante watpliwosci i reklamacyj (ob, § 7);

. e) sprawdzenie materialu spisowego i ewentualne zarzadzenie uzupelnlenia spisu (ob, ~ 8);

f) dopilnowanie przekazania wypelniomych arku , szy spisu uzupelniajaceg o rocznik6w 1927 -- 1946 na Ziemiach Odzyskanych Inspektora.tom szkolnym (Db. §§ 8 ill);

g) zestawienie formularzy zbiorczych (Db. § 9);

h) opracowanie sprawozdania z akcji spisowej (ob. § 10);

i) wysylka materialu spisowego i sprawozdania do Glownego Urzedu statystycz.nego (ob. § 11).

§ 3. Organa wladz spilstJwych

Dla wykonania zadaii wymienionych w· § 2 wladze powiatowe administracji og6lnej poworaja do drria 20 stycznia sposrod swoich pracownik6w powiatowych komisarzy SpiSDWych i ich zastepcow, w powiatach grods; klch - grodzkich komisarzy spisowych i ich zastepc6w.

W miastach: Wrurs:zawie, Lodzi, Poznaniu, Kra., kowie i Odansku, posiadajacych prawa wladz spisowych, organami tych wladz b¢~ naezelni komisarze spleowi, poworani do dnia 20 stycznia 1946 r. sposrod pracownik6w zarzadow miejskich.

Powtatowynn komisarzom sptsowym podlegaja:

Miejski komisarz vspiaowy miasta nie posiadajace. go prawa wladz spisowych, mianowany do dnia 31 styeznia 1946 r. przez wladze spisowa sposrod praeownik6w zarzadu danego miasta;

Gminny komtsarz spisowy zbiorowej gminy wiej; skiej, rnianowany do dnia 31 stycznia 1946 r. przee wladz~ _spisowll- spDsr6d pracDwnik6w' danej gmmy;

Rejonowy komisarz SpiSDWY rejonu utworsonege z grupy grnin jednostkowych, mianowany do dnia 31 stycznia 1946 r. przez wladze spisowa sposrod pracownikow jedinej z tych gmin.

J'ako posrednie ogmwo organizacyjne, moga bye powotani do dnia 31 stycznia 1946 r. w miare potrzeby starsl komisarze spisowl. po jedlnym na 15 okregow spisowych, stanowiacych obwod splsowy, Liczba ta mo. ze bye mniejsza lub wieksza w zaleznosci od warunk6w lokalnych,

Przeprowadzenie spisu w terenie nalezy do okre., gowych komisarzy sptsowych (ob, § 5).

!:I 4. Spoif1U}dzenLe wykailoiw IlDliJejSl'JOiwosci ~ nieruchomDSe,i i (diam6w) !Oiraz p())liZ1llai1 telrenru podleglego wladzy iSpiSOiWt\j n:a okn;\gi spiIsoIwe

By me pominac przy spisie zadnej miejscowosci, ani zadnego domu, wladze sptsowe zarzadza wykona, nie w terminie do dnia 25 atycznia 1946 r. wykazow miejscowosct w dw6ch egzemplarzach n.a terenie poszczegolnych gmin zbiorowych wedlug nastepujacago wzoru:

Powiat

Gmina wiejska zbiorowa

Sofecuuo Nazwa Rodzaj Numery
(grornada miejsco- rniejsco- okregou:
uiiejska) uioscl uiosci spisouiuch
(osiedia l rosredlai od - do Jeden egzemplarz wykazu rmejscowosci wimen bye przeslany wdniu 25 styeznia 1946 r. wlasciwej wla., dzy spisowej, drugi pozostaje jako podstawa do podzialu terenu na okregi spisowe oraz sprawdzenia kom, pletn osel materialu sptsowego po przeprowadzeniu spisu.

Dla powiatow z gminami wiejskimi jednostkowymi n alezy rowniez w dw6ch egzemplarzach sporzadzic wykaz miejscowosct dla calego powiatu wedlug wzoru:

Powiat .

Nazuia Rodzaj Num
Gmina rniejsc o- miejsco- okr~g
jednostkouia u osc i uiosci SpiSD
(osiedla) (osiedla) od - erlJ ow wych do

Dla rrrlejscowosci na Ziemiach Odzyskanych, kto., re zrnlenily nazwe pD 1939 r., nalezy na pierwszym miejscu wymienic nazwe obowiazujaca w 1939 roku, na drugim zas obecna,

Drugie egzernplarze wykazow mlejscowosct winny bye przeslane wraz 2. materiatem spisowym do Gl6wnego Urzedu Statystycznego.

R6wnoczeSnie zarzady mlast i gmin wiejskich SpD_ rzadza w terminie do dnia 25 stycznia 1946 r. wykazy nieruchomosci (dom6w) wrazz nazwami ulie dla kazdego okregu sptsowego oddzielnie.

Szczeg61nie w miastach nalezy zwrocie uwage, by nie pominac zadne] ulicy lub nieruchomo.sci, blldi nie wykazac ieh dwukrotnie w r6Znyeh okr~gach.

104

. - __ -_~_-------

INSTRUKCJE

Wykazy nleruchomoscl nalezy wreczyc okrego., wym koenisarzom spisowym wrazz drukamt spisowymi najpoznte] do dnia 7 lutego 1946 r. Po dokonaniu sptsu musza one bye dolaczone odpowtednio do rna., terial6w spisowych. Wladze spisowe sprawdza na ich podstawie, c,zy nic przy splste nle pornlnieto i przesllj, je Iaczrrie z materialami sprsowyrni do Glowneg'o U'rzedu Statystycznego.

Wladza spisowa dokona przy pomocy zarzadow miast i gmin podzialu podlegtego jej terenu na okregt spisowe do dnia 25 styc2mia 1946 r.,zaznaczajlj,c na wykazach, jakie nleruchomosci (domy) weszry w sktad danego okregu.

Okreg i spisowe otrzymuja kolejna numeracje w obrebie calego terenu podleglego wladzy spisowej.

Przy podzlate na okreg] nalezy przestrzegac ma , atepujacych zasad:

a) okregt spisowe powinny z reguty obejmowac oketo 600 mieszkaiic6w, to znaczy okolo 120 mieszkan w miastach i okolo 120 dom6w na wsi. Wielkosc okregu nalezy uzaleznic od warunk6w t.erenowych w ten sposob, aby praca spisowa mogta bye wykonana w ciagu czterech dni:

b) okregl spisowe .nalezy tworzyc w ten sposob. by w sklad jednego okregu nie wcnodztty cze. sci roznych miejscowosci, a tymbardztej roznych gmin ewentualnie solectw (gromad) ; drobne m iejscowosct na.torniast. mozna laczy« w jeden okreg spisowy;

c) okregt spisowe nalezy dokradnle okreslic co do .przynaleznosci poszczegolnych miejscowosci (osiedll) , ulic i nieruchomosci (dornow) na spe , cjalnych wykazach rueruchomosci (patra wy-

. zej), Wykazy te otrzymuja przed sptsem okre., gowi kornisarze SpiSO'Wi.

~ 5. Werbunl'.k i milan,o:waUl~e okregowyeb kOlffillsarzy spi:snwy<'ll, wystawaenre ilm ur.z~llow~ch l~gj,tylma('.jii ·zu.p8w'lIii·enlle JokaJi urzedowaaua. o!l'.I;:anolnl wtaldzSill.i,sowy<,1l

DO' przeprowadzenia samego spisu wladze spiso; we z udzialem zarzadow miaet i gmm zwerbuja <10 dnia 31 stycznta 1946 r. odpowiednia Hose (patrz n izej) okregowych komisarzy spisowycl1sposrodos6b dajacych gwarancje, ze sumiennie wywiaza sie z obo, wiazkow, a w pierwszym rzedzte sposrod pr acownikow panstwowych i samorzadowych, nauczyctelstwa i uczacej ste mto dz iezy powyzej 16 lat. a na wsl procz tego soltysow.

Na Ziemiach Odzyskanych okregowi kornisarze spisowi obow.azani sa wypeln iac jednoczesnie na swych terenach zarowno arkusze powszechnego sucnaryczne., go splsu, jak i spisu uzupelnlajacego rocznik6w 1927>- 1946.

Komtsarze spisowi pelni!J, swe funkCje honO'rowo. Wszystkim komisarzom spisowym wlradza spis·owa wystawia urz,?dowe legitymacje wedlug wzoru jak nizej:

POWSZECHNY SUMARYCZNY SPIS LUDNOSCIZ DNIA 14 LUTE GO 1946 R.

'Vladza i':,pisowa LEGITYMACJA Nr. .

wazna od 7 lutego do 20 lutegO' 1946 r. Ob.

jest.

na terenie

Komisarzem Spisowym ........ _ ...

Po<ipis i pircze(', n hd!!} spis()u't'j

lJwaga: W legitymacji nalezy podac pelny tytu~ komis,arza: naczelny, grodzki, powiatowy, miej.ski, gminny, rejonowy, starszy, O'krl?_ gowy oraz wymienie na.zwl? pO'dlegleg'O mu terenu lub numer Qkr~gu spi.sowego.

Komisarze spis.owi w ezasie wykonywanioa czynno_ Sci spisowych stoj!J, pod prawn!J, ochronlJ, przyslugu_ j~!}. pracownikom p·aitstwowym.

Zgodnie z § 7 Rozporzlj.dzenia wladze spLsowe uzysJrujl}. 'Od wlasciwych wladz i Urz~d6w zarzlj.dzenie

w sprawls urlopowema n.a czas akcji spisowej pracow, nik6w panstwowych i samorzadowych oraz nauc:zycieli powolanych na komisarzy spisowych.

W budynkach wojskowych spis Iudnosci cywtlne] przeprowadzony bedzie przez komisa.rzy spisowych mianowanych przez miejscowa Komende Garnizonu w porozumieniu z miejscowa wladza spisowa,

W wlezieniach, a.reszitach i innych miejscach odosobnlen.a spls przeprowadzony b~dzie przez wladze spisowe w porozumleniu z wtadzami bezpreczenstwa public:znego.

Pr6cz komisarzy spisowych, kt6rym zostana przy; dzielone okregl splsowe, nalezy powolac pewna Hczb~ komtsaray -rezerwowych.

Zarzady gminne obowiazane 8!J, na podstawle § 9 Rozporzadzenla wspoldztahac z wladza StpiSOWIj, i jej organ ami przy przeprowadzaniu sptsu. ·a w ezczegolnosci dostarezyc kcmisarzom spisowyrn urzedowej asy, sty, urzedowego lokalu z niezbednymi utensyllarni bturowyrni, dostarczyc w razte potrzeby :podw6d i W ogo., le spetniac wszystkle czynnosci wskazane instrukcjami spisowymt, pokrywajac ewentualnie kosz ty stad wynik~e.

§ 6. Doreezense ,drllikow SoIJis1olwY'ch kJolm~S1arzlolm 'spi:srtwy!m

Formualrze i instrukcje spisowe dotycz!J,cepo_ wszechnego sumarycznego sptsu Iudnosci cywilnej i arkusze spisowe (forrnularze A) spfsu uzupetniajacego rocznikow 1927 - 1946 r. na Ziemiach Odzyskanych otrzyrnuja wladze spisowe bezposrednro z G16wnego Urzedu Sta.tyatycznego. Irine formularze Sp:iSU uzupelniajacego rocznikow 1927 - 1946 r., przeznaczo, ne do zestawienia wynik6w tego spisu, przesle Ministe.rstwo Oswia.ty bezposr'ednio wtadzom admtnisbracjl szkolne].

Natychmiast po otrzyrnaniu wla.dze spisowe obo, wiazane S!J, sprawdzic czy Ilosci forrnularzy powszech., nego spisusumaryczne.go i uzupeln.iajacego odpowla., daja pot.rzebom, W razie braku na.Iezy n iezwtoczrne zwroctc S[~ do dnia 26 stycznla 1946 r. telefonicznie bq.di telegnaf'ieznie do G!6wnego Urzedu Statystycznego 0 przyslamie pot.rzebnej ilosci druk6w.

Z kolei wladze spisowe przekazuja do drria 7 lu , tego 1946 I'. formu'Iarze i inatrukcje w odpowiednich , ilosciach okregowym kornisarzom spisowym za posrednictwem wtascdwych vcrganow sp.sowycn.

Wladze spisowe obowiazane S!J, wyslac do Glowne., go Urzedu Statystyczneg.o w dniu 26 styc;znia 1946 r. zawladomienie pismem i telegraiicznie, czy drtnki sptsowe do tego terminu na.deszly.

Nalezy zwrocic .specjalna uwage, a.by nrlasta otrzy., m aly formularze apisowe spisu sumarycanego wedlug WZO,l'U Nr 1, grniny wiejskie wedlug WZOII'U' Nr 2.

Jak wyze] wspomniano okrq,g spisowy winien li_ czyc okoOlo 600 mieszkaiic6w, to znaczy okolo 120 mie_ szkaii.

Poniewaz dla kazdego mieszka.nia przewiduje sII? jeden w;ersz, na. jednym arkuszu SpiiS·OWym moma b~dzie spisae przeci'?tnie 60 mieszkafl.. W ten spos6b na jeden okrlj,g spisowy wypadnie zuzye srednio dwa ar_ kusze; w tym stosunku ntalezy cdpowiednio do liczb okrl?g6w .rozdzielie arkusze S(pisowe.

Przy rozdziale arkuszy spis,owych splSU uzupelniajq.ceg.o i!1;ale·zy miec na uwadze. iz na a,rkuszu mo!ina spisae okolo 40 os6b i ze l'oczniki 'Obj~te spisem stanow;1j, okolO' 40 - 50% og61u ludno·scL 'W tym stosunku na jeden okrl}g spisowy nalezy liczyc 8 do 9 ar_ kuszy.

Instrukcje dla wladz spi.sowych otrzymujl}. po jed_ nym egzemplarzu wojew6dzcy, naczelni, powiatowi. gr1()d2!cy, miejscy, gminni. rej,onowi i sDarsi komislarze spI,sowi oraz na Z:emiach Odzyskanych iil1.Spektoraty szkciine.

[nstrukcje dla komisoarzy s;pisowych otrzymuj!J, po jednym egzemplarzu poza wyzej wyrnienionymi r6w_ niezorkr~gowi komisarze spisowi ora:z na. Ziemiach Odzy.skanych inspekto.raty szkoi~ne .

. W razie wyczerpania zapasu formu1arzy i niem,ozno.sci otrzymania uzulpelnieniJa w terminie spisu (14-' 17 lute,g,o) nalezy wY'konac formularze na pawielaczu, ewentualnie odr~'znie na miejscu.

105

INSTRUKCJE

§ '7. WyszloollenJie komisarzy splisowych, IWAhOr .l9.d .przepr<m'OOzeme,m sptsu i Iro.7JSltI1ZYlg8lJllle .WllotpliJWoScli~

Od odpowiedniego wyszkolenia kornisarzy spisowych cahkowicie zalezy powodzenie akcji splsowej.

Powiatowi i grodzcyk.omLsal"zespisowi dopilnu; jll, a.by podlegle im organa spisowe poznaly jak najdokladniej zarowno mstrukcje spisowa powszechne., go apisu sumaeycznego. jak i spisu uzupeln iajacego rocznikow 1927 - 1946 na Ziemiach Odzyskanych, podana na samym arkuszu splsowym (patrz uwagi dla wypelniajacego arkusz spisowy). Jnstrukcje nalezy opanowaczar6wno od strony techniki spisywa., nia, jak i sposobu wypelnlanta f'ormularzy spisowych z uwzg'lednieniem ewentualnych przepis6w specjalnych zwtazanych z warunkami lokadnyml.

W tyro celu nalezy pod nadzorem wladz spisowych przeprowadzdc szkolenie komtsarzy spisowych w terminie rniedzy 7 - 11 lutego 1946 r.

W czasie samej akcji sptsywanta - wradze spi. sowe sprawuja og6lny nadzor, rozstrzygaja wszelkie watpliwosci i udzlelaja pomocy podlegIym organom spisowym.

Wtadze sptsowe dopilnuja abyokr«;gowi komisarze apieowi przeprowadzili spts zgodnte z inetrukcja dlakomisarzy spisowych w szczegolnosci, aby liczby ludnoSciznstaly uzysik!ane drogq,bezposredniego ob, chodu wszystkich mieszkan.

W czasie od 8 do 12 lutego 1946 T. nalezy sprawdZEe w terenie kompletnosc wykazow miejscowosci wykaz6w meruchomoscl w okregach spisowych.

§ 8. Sprawdze!lllie mate,riam spljjS101Wego i ewentualne ~~ tmUpell1Jienilaspiisu

Po dokonamiu spisu oloregu, ,w czasie od14 do 17 lutego 1946 r., okregowi komisarze spisowi prze, kazuja caly materialpowszechnego spisu sumarycznego i na Ziemiach Odzyskanych sptsu uzupelniaja., cego do. dnia 19 lutego 1946 r. wraz z wykazarni nieruchomoscl (domow) danego okregu starszym komiearzom ewentualnie miejskim, gminnym lub rejonowym komisarzom spisowym. Ci sprawdzaja:

ezy material jest kompletny, to znaczy, czy zostaly spisane wszystkie nteruchomosci (do; my) na.lezace do poszczegolnych okregow wedrug wykaz6w nieruchomosci (dom6w) dla danego okregu:

czy wypelnione zostary formularze splsowe, czy nie ma opuszczen w poszczegolnych ru, brykach. czy formularze sa odpowiednio podsumowane, oraz

czy liczba arkuszy spisowych jest zgodna z podana na formularzach zbiorczych.

W razie zauwazenia jakichkolwiek brak6w, atar., BZY ewentualnie miejski, gminny lub r'ejonowy komisarz spisowy winien zazadac ad okregowego komisa, rza spisowego uzupemienia wzglednie poprawienia materlalu spisowego zarowno powszechnego spisusruma_ rycznego, jak spisu uzupemiajl}.Ceg,o.

Po sprawdzeniu kompletnosci i uzupelnieniu ewentua1nych brak6w, materialy s:pisowe powszechnego spisu sumarycznego winny bye przekazane za posrednictwem wlaSciwych Oirgan6w sphso.wych wladzy spisowej, materialy zaS spisu uzupelniajll-Cego rocznik6w 1927 - 1946 r. na Ziemiach Odzyskanych - tq, samq, drog!} wlaSciwym inspekto,ratom s-zko.Inym.

§ 9. ~enje foomularzy z~ych

Orgrola spisowe sporZll-dZl}, dlaprzydzielonych im teren6w po przeprowadzeniu spisu na podstawie ma_ teri.al6w spisowych powszechnego spisu sUlIDarycznego zbiOll"cze formularze w dw6ch egzem,p1arzach wedlug niZej podanych zllJSad.

Jeden egzempla.rz formula.rza zbiorczego, wzory: 3, 4 i 5 nalezy odeslae, zgodnie z zalll-CZOnym term inarzem wraz z calo.scill material6w spisowych nad_ l1Z~dnym organom spi..sowym.

Przed przYs14pieniem do zestawiania formularzy zbiorczych powszechnego spisu sumrurycznego nalezy

sprawdztc przez zbtlansowante sum og6lnych material, z kt6rego ma bye sporzadzony formularz zoiorezy wedlugzasad podanych w § 5 Instrukcji dla komisarzy sptsowych,

1) ZestaJwiiende dla obwodu stla.tylstyCJ2lIlego ( ob. § 3, ust. przedostatni) sporzadza starszy komisarz spisowy na fomularzu - wzor Nr 3, bezposrednio z og6lnych sum okregow spisowych.

2) Zes1lawJiooje dla miJasm sporzadza grodzki wzglednie miejski komisarz spisowy na formularzu - wzor Nr 4. Zestawienie toobejmuje cale miasto z ogol., nych sum obwodow statystycznych, W miastach wiekszych, podzielonych n.a dzielnice i ewentualnie na ko, misariaty, nalezy odpowtednio do Istntejacego podzialu wykonac zestawienia dla dzielnic i komisar iatow. Z tych zag zestawienie og6lne dla carego miasta.

3) ZestJaiw!ienie dlai gmilny wlejskiej zblorowe] i re; joolu statystyeeneg-o sporzadza gminny kornisa.rz spisowy na formularzu - wz6r Nr 5, na: podstawie ze, stawiefi dla obwodow statystyeznych.

4) Zesf4llwieatIe dla powla.tu sporzadza wladza spisowa (powiatowy komisarz spisowy) na formularzu - wz6r Nr 6, na podstawie zestawien dla wchodzacych w sktad powiatu miast, grnin wiejskich zbiorowych wzglednte rejon6w utworzonych z grntn wiejskich jed; nostkowych, W zestawieniu tyro nalezy wymienic w kolejnosct alfabetycznej wszystkie wchodzace w sktad powiatu miast.a, nastepnie w t akiej same] kolejnosci gminy wiejskie zbiorowe.

W powtatach, w ktorych istnleja gminy wiejskie jednoatkowe nalezy podac rejony, dla kazdego rejonu zamiast nazwy podac numery okregow spisowych.

Na Ziemiach Odzyskanych nalezy nazwy m iejscowosct i ewentaulnie gmin podac na pterwszym miej, scu w brzmieniu z 1939 r., na drug irn --- w bt-zmieniu obowlazujacyrn obecnie.

Wladza spisowa przesle do Gl6wnego Urzedu Statystycznego jeden egzemplarz zestawlenia powlatowe., go natychrniaat po jego. sporzadzeniu: drugi _ wraz z materiatem spisowym po dokonaniu kontroli,

Wazystkle zestawienia nalezy podsumowac pionowo i wptsac w ostatnim wierszu sumy og6lne. W zestawieniach powiatowych nalezy poza tym wpisac sume dla miast i gmin wiejskich oddzielnie.

W miastachposiadajll>cych prawa wladz slp~sdwych nalezy wykonac zestawienia korzystajac z po_ wyzszych wzor6w i wskaz6wek odpowiednio do przeprowadzonego dla potrzeb spisu podztaru terenewo., go tych miast.

!:l 10. Opraoowanie sprawozdania z alkcji spi~e.l

Celem wykorzystania poczynionych przy sprsre doswladczen dla naatepnego spisu oraz wlasciwej oceny wynik6w splsu, wladze spisowe sporzadza spra , wozdania 0 przebiegu akcji spisowej na podstawie nastepujacych wytycznych.

Uwagt dotyczace formularzy 1 instrukcyj:

Czy uklad formularzy nie powodowal trudnosci? Czy sformulowanie przepisow lbyJ:o jasne i zu-

peme?

Uwagi dQtyc~e t.erlm1ki prze:prowadz.enia splsu:

Czy druki spisowe zostaly dostarczone w terminie i w dostatecznej ilosci?

Jakie byly trudnosci przy podziale na okr~gi spi_

sowe i angazowaniu komisarzy spisowych?

Ilu komisa;rzy spisowychzawiodlo i dlaczego? Jak odbywalo si~ szkolenie komisarzy spisowych? Czy kontrola materialu spisowego, dokonana przez

wladze i organa spisowe ujawllila wi~ksze zaniedbania i niedolkladnosci - jakie?

UMligi dotycUlce /wartoSci otrz~'manych ~llm6w:

Czy wyniki Sll zupeme?

Czy byly wypadki liczefl. podw6jnych?

• Czy liczby podane w fo.rnmlanach sll dokladne? lone uwagi.

106

INSTRUKCJE

- ---_._-_._----- ------------------

§ 11.

Wysylka m8lteriaiu ~

Caly materialspisowy powszechnego sumaryczne., go spisu - formularze spisowe ulozone w paczlci okregowe wraz z wykazami nieruchomoscs (dom6w), zestawlenia 'zbiorcze oraz sprawozdanta 0 przebiegu akcji spisowe] - odpowlednre= uporzadkowany i opakowany wlnien bye przeslany przez wradze SPi&owli do Gl6wnego Urzedu Statystycznego najdalej do dnia 28 lutego 1946 r.

Materialy uzupelniajacego eplsu rocznlkow 1927-- 1946 r. na Ziemiach Odzyskanych nalezy pezekazac W, tym samym terminie mtejscowym inspektorom szkolnym.

!:i 12. Obowj~ki wladz JUIIdzOI'ClZYJCh

Wladze spisowe przeprowadzaja spis pod nadzo., rem wojewod6w. Dla wykonania zadaiJ. splsowycn wojewodowie powolaja do dnia 20stycznia 1946 r. jednego z naczelnik6w urzedu wojewcdzkiego na wojew6dzkiego komisarza spisowego. Pozadane jest, aby na Zierniach Odzyskanych na jstanowtska te powolani byli delegaci Gl6wnego Urzedu . staJtystyc:znego.

Jed~ie miasta Warszawa i L6dZ podlegaja bez., posrednio Glownemu : Urzedowi StatystyC'znemu.

Do obowiazkow wtadz nadzorczych natezy:

a) nadzor nad wladzami spisowymi, a w pierwszym rzedzie nad wykonaniem prac przews, dzlamych w termtnarzu spleowym:

b) powiadomienie ludnoSci 0 majacyrn odbyc sif,l spisie ;

c) dysponowanie kredytami przyznanymt wojewodom na wydatki rzeczowe zwiazane ze spi; aem;

d) wyjaSnienie watpliwosci powstajacych w toku spisu.

!:i 18. Zadanla GI6wnego Urz~u ,81ia1tYlstlyi<l7lnego Prace przygotowawcze do spisu, organlzacja przeprowadzenia i opracowanle spisu wykoname zostana w Gl6wnym Urzedzie Statystycznym,

W zwiazku z tyro do Gl6wnego Urzedu -S,tatystyc'z_ nego nalezy kontrola i og6lny nadzor nad przeprowadzeniem spisu, jak tez udzielanie wcstatnlej Instaneji wyjasnien co do watpliwosct powstatycn w toku spisu-.

Gl6wny Urzad Statystycz.ny moze delegowac swoich pracownik6w celemskontrolowania przeblegu prac splsowych.

W razie stwierdzenia wadliwego przeprowadzania spisu, Gl6wny Urzad Statystyczny rnoze polecic spro., stowanie i uzupelnlende brakow, wzglednie zarzadztc ponowny spis w poszczeg6lnych okregacn,

§ 14. Prawo zesf.awienla i pubJmmcjl wyIDIiik6w

Prawo zestawienia i publikacji wynik6w powazechnego sumaryc:z.nego spisu praystuguje wyracznte GlOwnemu Urzedowi Statystycznernu, spisu uzupeentajacego - Mini.sterstwu OSwiaty w poroeumieniu z G16w_ nym Urzedem staty..stycznym.

§ 15. Dyspo~ kredy:tami IJl3 pN.epl'OlW8ldzenille spisu

Koszty druku i roseslanta formulairzy spisowycn, jruk: rownles inne koszty zwiazane z przeprowadzeniem. spisu, zgodnie z § 8 Rozpoezadzenta ponost Skal"b Panstwa.

Z kredyt6w przeznaczonych na cele episowe Gl6wny Urzad Statystyczny ustali dla kazdego wojew6dztwa globalne i nieprzekraczalne sumy na pokryde nast~pujllcych wydatk6w:

diety oraz koszty przejazd6w os6b podleglych wojew6dzkim i powiatowyrn wladzom spisowym delegowanych w sprawach apisu ; koszty przesylki metertaru spisowego;

inne wydatki za zgoda Gl6wne;go Urzedu Sta._ tystycznego.

Kredyty przeznaezone na cele spisowe Slj, szczupfe, wsadze blorace udz,!al W preeprowadzantu spleu wiln.ny dolozyc wszelkich stan-an, celem jak najbardz.iej oszczednego wydatkowanta przekazanyeh Im sum.

o wysokosci kredyt6w przyznanych na cele sptso, we dla wladz spisowych poszczegolnych wojewodztw, o sposobie otwarcia kredyt6w oraz wyliczania, g~ z sum wydatkowanych Qf,ldq. podane oddzielnezawi'adomienia z G16wnego Urzedu Sta.tyatycznego.

Przeplsy powyzsze, regulujace koszty spisu, maja analoglczne zastosowanie do zarzadow miaet: War., szawy, Lodzi, Poznania, Krakowa i G<latiska, wystepujacyeh jako wladze spisowez ta jedynie r6znicll, ze zamiast wojewod6w w stosunku do tych miast wy_ stepuje Gl6wny Urzad Statystyczny.

Adres Gl6wnego U rz~u S1laity;stylcz.nego

Glowny Urzad Statystyczny - Wa~SIZ'awa, utica NIiCbutta '33, tel. 85-337 i 85-338

Warszawa, dnia 15 stycznia 1946 r.

Dyrektor

G16wnego Urz~u St-atystycznego STEFAN SZULC

TERMlNAR Z SPISOWY

Mianowanie wojew6dzkich komisarzy .sp1sowych

Mianowarne powiatowych i grodzkich komisarzy spieowych .

Mianowanie przez zarzady mi:ast Warszawy, Lodzi, ~olznania, Krakowa i Gdanska naczel-

nych komisarzy spisowych . - . .. .

Podzial terenu na okregi spisowe z wykonaniem wykazow miejscowosci (ostedli) i nterucho. mosci (domow)

Zawiadomienie telefraficznie i listem poleconym G16wnego Urzedu Sta.tystycznego 0 otrzyma.,

niu druk6w . .

Werbunek i mianowanie przez wtadze spisowe miejsk ich, gminnych, rejonowych, starszych

i okregowych komisarzy spisowych . '. . . . .

Rozprowadzenie druk6w i wykaz6w nleruchomosci (do mow). w okregach przez wtadze spisowe

Instruowanie komisarzy spisowych . . . .

Czynnosci przedspisowe i spnawdzarue kompletriosci wykaz6w miejscowosci (osiedli) nieru-

chomosci w okregach .

Przeprowadzanie spisu

Przekazanie material6w spisowych bezposrednio nadrz ednyrn organom spisowym: z okregow spisowych

z obwod6w sptsowych

z miast, gmin wiejskich i rejon6w

Przeslanie przez wladze spisowe do Gl6wnego Urzedu Statystycznego p.lerwszych egzemplarzy forrnularzy zbiorczych wz6r Nr. Q .

Przeslanie przez wlad:ze s.pisowe do Gl6wnego Urz~du statystycznego caloSci material6w 8p[-

sowych .

W'Or 28 - 1 1946 r. - 20,000_ 1'<, 88, - R,S.G W-UJ8. T.rgowa 81

20.1 UH6

25.1HH6

26.11949

31.11946 7.Il1946 7-11.1l11946

8-12.1I 1946 14-17.II 1946

19.1I 1946 21.Il 1946 23.Il 1946

25.I1 1946 28.II 1946

FORMULARZE

.:

Z

._

= U

.a Q

-

.. --0 14

3

._ ...

=

- .-

== >-

U

.-

u

-en '0

= -= =

-

=...

en ...

o u CD

-

..!!

...

...

lor

108

FORMULARZE

C "l1 "l1

-

C')

,."

--~~~-----'------I

... ... n

~

..

,.. IC n e-

• =

i1

0-

~.

'" " .,.

... c

..

i. G

,..

= ..

z ;:;.

8

o 0-

_...!..__I_-'- __ -=e'-- __ I

-

<:;>

.... -

N

~ '" o

- (I)

o

g

.2.

0- o

i:'

III

'E.

'" o

s

<l:

~

o

ti' E

0- 0. ..

g

o

2!

...

-= CD

a.

-

I:

WQ

en - at

= I:

a 'I!II c=t.

- =

a

COl .....

N a. =

;;.

... c::t

:& en N CD n :r

= OC

rI::

o -----i![

~ 8 In.

..,,,,,

::. ~. 10

I~

~.-- --'------------ n

I'

-- --- ------

-

W

= at

-

...

n OC

-=

_.

-

= CD

- .

...

c =CD

n

= CD

-.

-

=

=-

= c::t

enn

_.

WYDAWNICTWA Gl:.OWNEGO URZI;DU STATYSTYCZNEGO PUBLICATIONS OF THE CENTRAL STATISTICAL OFFICE

I. WIADOMOsCI STATYSTYCZNE

Zlotych Zostaly wznowione od sierpnia 1945 r.

Rok XVIII. 1945. Zeszyty 1, 2 i 3 wyczerpane

4 - 5 20.-

XIX. 1946. Komplet, zesz. 1 i zeszyty .specjalne I i II

Zeszyty specjalne 1946 r.:

I. Tymczasowe wyniki powszechnego sumarycznego splsu Iudnosci z dn.

14 lutego 1946 r. 15.··--

20

570.-

II. Szkoly powszechne w roku szkol-

nym 1945/46 15.--

RQk XX. 1947

Prenumerata w kwart. I i II w kraju . it 200.---

" " za granica . it 220.-.

Zeszyt oddzielny 40.--

Od n\aja ubieglego roku ukazuje sle dwa

razy w miesiacu.

II. STATYSTYKA POLSKI, SERIA D.

Zeszyt 2. Statysty'ka zakladow przemy., a~h,zatruQniaj!l-cych 5 i

wiece] pracownik6w, 1946 . 80.--

3. Spia zaklad6w przemyslowych orae rzemieSlniczych zatrudniajacych 5 i wiecej pracowni,

k6w, 1945 . w opracowaniu

4. Klaayfikacj.a zaJdad6w prze.. myslowych. Wykaz statystycz-

ny wyrob6w . . w opracowantu

m. ROCZNIK STATYSTYCZNY 1947 w opracowaniu Z wydawnictw przedwojennych Sl!, do na,

:bycla m. in.:

Majy R.oowIIIk iSta.tystyt"Zlly:

Rok 1938 - wydanie polskle Rok 1939-

francuskie

Halndel ITJ8Craniclaty a, Rocznik

Rok 1938 cz. I

" II b) Miesi~

Rok 1938 zesz. 1 -- 12

,. 1939 1 - 7

I. STATISTICAL NEWS

Zlotys

Have been restored since August 1945.

Year XVIII. 1945, Nos. 1, 2 and 3 out of print

4 - 5 20.--

XIX 1946 Set Nos. 1 - 20 and

special volumes I and II 570.---

Special volumes 1946:

I. Provisional results of the general summarized population census on

February the 14th 1946 15.- -

II. Primary schools in the school year

1945/46 15.-

Year XX. 1947.

Subscription in the I and II quarter wi,

thin the country 200.--

Subscription in the I and II quarter abroad 220.Separate number 40.Since may 1946 issued twice a month.

II. STATISTICS OF POLAND, series D.

No.2. Statistics of mdustrtal plants em-

ploying 5 and more workers, 1946 80.-

" 3. Census of industrial and handicraft

plants employing 5 and more wor-

kers, 1945 . in preparation

4. Classification of industrial plants.

Statistical Hst of products. in preparation

Ill. STATISTICAL YEAR BOOK 1947 in preparation " To be purchased out of pre.war publications:

\ COInclse Statti8tica1· Year Book:

Year 1938 - Polish edition 1939 -

- French "

ForeI:gn Trade a) Yearbook Year 1938 part I

II

b) Monthly edition

Year 1938 No. 1 12

1939 " 1 - 7

SKLAD GLOWNY, EKSPEDYCJA I SPRZEDA2 W GLOWNYM URZ~IE STATYSTYCZNYM w War82'l8.wie,· ul. N8Irbutta. 33. Ce ntr. telef. 85-377 i 338, wewn. 19.