CHAPITRlE

,

9J MAnBAE ID'AV,AN1T -PROPOS

N'QIIlIS iE! ... ~5l fo!;! pl~~r di;! 'iilt:!~-p~~\;1f ~ 3i' 'tl;Hlm de II'ItlllI'e slrfe ~i lallo:n au I~ d'~S(j~. ~r [f1~re Pcr:CoJ,Eft ~S:l ki~lJr~'C:I~Qrfrreun W~Ii'!I:t~' d~iJVt8~5l d.1$S~lrWi~LJ); d.mlJ!3f1~S'; II 'r.miJ~, ~f!~~ffrqUi} lr:r. ,e(!nlEi~ de.l:,~noo[[i1Qent~~(CQffI~IJ~'a Ii'ljlGsure ejUQ MUS; p:rt!gF,e~ iJQ. ~ '€it-que; i'ir1:iV~IMi .1~.&1r.MAg.rji! ~ iq,tI~il!i !1Jii8'!5il!fI'l'PO~~[jrJ iJoo,fiIru~lJ' dS:i'eII.!I. Nci.:!!;! ~1J'Q"1181:enlerde IfiSinllell. k! 1Il1 ... a-a.1-! ,tI'e 1!lJ;r.ii l~n~ei1 doe. flGi~ l:l~eil't\leg_G ~ la ~rh~~ (Iv ~'~~mt; rJ.1;!: QQfi~el{,'QIr.,I'1~~€1 tr:i1lMail d~ l$n la plus ~11lrJI~,,~e"~IJlIIili} ~Ig!lll r p.~~ ~l1i'ifI jJfi{j

Sur Je plrul 'f1e1lillJ i'OIfme, JrJU::( o:mmIIlUe!'DfI~, ~ <iillriJalys'e!f UJlii ciifl!l;IiT! nan ' re de [pa'rlOOs~ e,fI. roo COM ~lfiiht'~UiSll'Bljjgte qE!l {a ljiV'~t:e9il;! ; n~~ 'en 9:a:llaltg.ns qUE\IqU~5 mi'ilim~sq!fle ,I]Ei,!!lI.!!(~nrJrl1lero~~ eo les: lIIu'i!JlIrafll d'a:«!mP:4~ dfw-st:s III Ds!I a no1~oql!i! !'Ir1c~r~~ ~"s 'tlu,Pf.1 Ja~I~~ Il'$[I;ial"lbt1~ W'l;lptDant ~'!JJI q~t~fJiI~ f)J'a~.I'aSF>"Qf!l:asnlpt ~ ,SQI,J~[!,

1 ., 1.<",.., On ' 1';'':< I" • ;;'''''''''1 '~"I:.J < '.

dec t.n ~f1Eli 'QQm"""" ,m.!'1l9f1'" 1il1:i~rp;I),JiQ","':[]j !DIrn.1~ Q !S1llI t uEl.s: ~OlI.ea' q,lll f1.e

rt;IalXr!.tlol;en~ s.u( I~ ~t4E~,~Lli~\! ~t1-I d.'lJmi-,:;!J;jjI~lri[nBiiliflG .. NDl.iI!l,~m~i~~ dlil~J'9'd~lefli16:teme, ~\II pcilJ'lJtl.ll, :s.ii!lfnDl:.er.pre1.e~J.;! ~ lIellatilqrJe ~ ~i'tI.1~i9 da!W1ufI i!liFI:!i9i'it!bla ti:O.M~EI!1~l miillli! Ii;!@'::lilllp;lla-xlted£!'oos;dem: pDl~na, ~I 00 ;Jll1e\;i,a_!?iIt~lnlan,~ant-~r;glgn;J merit. dirt' roo l'e S. ~s.ii.'ited~!i' Et'iI5£ligrmm.ei:\'li1l·~*-J;l;jIJ!',es. Le tete b:rilllWIII" .' flIque, IITIjl:i1~;"1J t:Ii;I,If.! .• "'FJdlql1lEl'u',flfl ~e cew"1J, . I ~'" ID d~[Jifi.n1, 1M, 8. uste ~f!Loll, iqtl~ IQ5,Il~jBg de !ao gtl'{tlegle; 1l';lllhJl.m~. '~s ~ooh?s:,egl1iQ\f~n!lla!;;, [Iec.sYou~il::iy~ j)a'r. ~Fi:'tRlSl ~"'~Ja~j le,ll!" eJliel9n~~.i" stir lll.fl~tl~~ ~rlarl~,rrmm mi:lii'!riS~, GJ"la.pr.ill' 'lttltI~ r:!Jlre ~tie 1.e::J. I~M ~ 1P.~0l Ollrili'i!iSe ,~mande.j'igiiiil Ui'lS vl!liC;Jl pB~rcLlI~~ d'u j6t.t [lans oo~ ,esprit, ~!i.~fI?,EI'.4q~~,iI::I~ Vit!!i3 p.!i!~!i" {I~un!},f~n dlrl'~t'eJlfEl te$ S-X:r;!.!(l!-, ~Sla ~ ~IJS '~ii: aCl;liiiiijl,UEt dtlj;]ji'lllJff'ffitl~m~·'!f'l;Iils. '(i<"JQPJ:iiili£!or.QllJ:J: IrEI, pIUs. IroIJl"OO1'lMlii OOt.i~90 ij;l~~ldal'S;; Ilin ~,6~lle~. I!Jn nli'iJ~re!',~ un ~l~r,l!t< L'a~1.Y.GEI ~,e ees li(rillii ooups g'e--~~sill;,",~s 'pe,rmeltlilill ali! PN:igwssG( d81'jt;l ItI.ft)Ii'Il'-r.aherr~lfiJ" du jeu,

" ~. ~~n~mJaFOns. ~·p'~!1iJ:giEw~·ilSPiJ~I,j;J~~11~i'tflJl!!.tle flQ1 e I~. lTI~i5: ,lfI~ ~~ndE!I,J~, -dE!' ,19 sfn;lt~gi§' :;un1 ~~ ,:ilU;5ler~s ~!J~ liJ!s ~~21!J.t':!!' ,Iu ' ratrte~_ de !~ ti1Ic1kfu'o, ,

II rr~ a E!ae !de toorcltc'h'l@ ;;J~m, fll)1he GSjli'i1 EI~~ ,~~ .dsux IrllOtfo!:ilS ~!S'~ies~~Pf;~~~Ui'lr. ian ri\ef1'l~eg~f,!im'EN R~fllltmlll!lt:::It'BtMgtls.sGii 'Iio'lr'BSQQIl,1!!o:I WeJlfis, MiFIl'lllQ[' ~!fi!11~ BMI1 .. ,

La sIlF,ut'0gie

l.j!! stra1Ggi] dlIlno1s; ~!J!1I T:nt (:500 BlnS avant "to.)· ecrt'tffitt ;",aeuK qUI ,~t expwfs da[j$.I'~.11 tW :Ia~gue!Te • .5"~~tr;Eim' ~'a~ .em:t@fll,'e ~n5 m;om~;u",Oe:tI,:e ~RiIa pQurrol~ oor;J,£tttuer~rte !Pi,smi ~,ei ~Wro.dl9 i:iIjl liW ,f1!};licm de ~1ftIt?9i:e ~ 91 ~Im 'Qn~BOO .par: GClmba~, ~8 ~_~~~~a~. I~I '::;.at:iifl~i!:i1ll5 SlJlrpreri~.r:rt~. le.§· p.fi~a8~ejJdadew!.ms, l'wp'..rJt de ~a,8l\rI;j.l!~i~ ~!1ig,iJ~~h,1E.'I ea(. r(ln, eki~ll~ delOE!t I;I~PeQl "pll!lJ:eJl11iJ1 OO'SS!a'iI,q d't! ~tril 'I~,

r:~ITlO~gi:eJfiooa dli,que I"", S-'ll'f.t~le re5"1 ~"e!rl (h~ cOflool~' (agijln) ~lfI!iI ar~ (s:~'r,l;It(J'5.) ~ Eln '~e~6H~d~~OOI'1!aiQ.Il'p.eu, ilIire-,9iie 18,:i!!i~ra1~r0'Q:!it taiitdfl;falre 6vp1u;er:16 f,1ii~e§. SU,i' e eases afin d!i.hc~plw,8r L\§~IJ~tI," ~'Il6r:s:E"- La.S'it.at€f eX[mllm8~ 'Q,OIijiP, 1~~pIM!iQrren!i!!f.Scet esterJmEiAs d;:Inlt'6:fij OOEi iJtll_r. de ~i:;!'lfImufili::atiart!i Fa.diQot! Ii:k!!; tP~~~ ~ir]; iQI'!~ d!fiftSrErtbj3s vp;as, I¥ Bell)! Q"Qonlwie'j at iii 'oomr_no~, '~n ,i.'uutlY!i'R I~ ~e~ magefes:, tlPLl_iS !100,S il~he1ib~ a7. :,tTI~f1dr!J_ ~a~e..-M1hillfll ~III;S" Imilil 5!trp!.l~ktU~ ; !l1li! 'Ll~ ffl~ no!.i~ etttdIt!rpnp IS'S mfttfii;jir;l~ empl~~ ~t!ir Ie. ::llr'a.~~i!Ii P.mI~ !!!labOr ,oo.ql;rmll'lgjLDn.'"S'~~ Ie N'mrholr:p ~ll4i!.1~' ~(jl$f ~!.!~'I\e.!'Dfi~,Elnr::;cna'que ~j;:!1",{~ ne ~r.pi~<j~al:!i~o *iIi!"tR:ie.1e· but t'k! 1'£1. ~afilr:e'~i Ie 98.in,,~ la ot.iliplt.LI'!3.·dLi lRt.;ii ~~ LtIt ~~t.;tiqi,i$"8St kqpoJr-lt i::fol'mJe<~ leU!, i'i'!e:lii$ if. i'I':y-a Jamal~£.!U ~t~i~8n ql!lj ne :~it L!Ti.e.~JI.e-J1t ~btato.oo· .. l~ ~C1:lr:gi':ll5:1J8r:1~IJQS. "e'~u,[i~:ent p.aEi du OOill'l1': 'e"as sg~ Mil ~ 6! ,~!1o·strat,eQieo secc 'lJlie..,

.-.t_ 'Ex~ i.11l tk!r.!~ la, cw-~"km 1m rer~' ~i f!El' sl\ta'l~j~V.:WJ~, rri~ ~~9, Ia r.Q~i~la'Slr.,;r~~'B. L<t;h!'ja1~iD'ediensembIe g4Q,nmL "Cj la ca.t'i'D:~Sr,pefdt.Je r1.Ii~" d9:f~~;!'1'toSl ~:e._'1U~;U'.

, Pinul V:aieQ'

&-9111" ,qJJt~s~ 1'iOlJllir,llfB5

Ls, wat.e,gl(HJ~~ f'iiili;li~~,i~

CQ\mffl~ 10 «s~1 un .~~re~~!\t aJrf,aU mel's a:OOBlbmlli,~8~lician ~'!1iI\I1 cror-wf!; ~r m.ioo>r@\'Uj1l'~(fg ~~Jj 1'l00[I:5, i!iUi:105.d'oj]~ ~OO!;l ~i-'ese!Jte~ 'Li~g pel1i~ qU la S'tt.(:!~[)ie e~il ~,tl'ee-e ,. ~n'~1 ~rJLi!t de. pgft~il;m qJJjl ,~.rn mr~ue ~~ ~lQr~,tfi ~~'!J~~.~ri~-oom~~~.~nt.a.9tk:]l!~ fl9'Yr rern~r,j;e' Ie y.1dI~1Fe',~:§ VQLlS 1~1i'-Mflft ~c~ 1;,iru!:.df1 r(;I~r.~@, ~t I109U~ QI'1;3ilb.l',::j~~Ili5;·eT'2iLl'i!.'! '~~Ll.es: UI'1!i il:I.oo"~J1tiirl'as do ,e'EliU9 '~l'liIa," :p,~rr I~ mo.i1~MI:! mJ~~1' ~'adrrllffQl'ls ~~rIfi~ sl ~s ~1~ ~1l!iJ~~nDn§i' ~8$!"

1'&1:1. '~.

F,. B,iml'sch ~ Ai N;movitoh "Oop~ ~U~ 1lS2."11') PB1iB[ql9l1!1' IOiiLesHn~~l1Iu~

'1,. {f-~Qlf6'i2. ~4,eSl:'.tJf5,bS.4..·g3~hr.7 5] ltg2 iiL\cj\l>a. .. '~ i).~1: (HJ ~5LO~ ~S ii,~. il;;Ji:~~~~~~ 1.((;'f4, ~6! i 1. ~1' ".5 t2. ~*l'"b~ ~§=J;! 13 .. ~~6~9Ei!d ~._ ~~'+J'q7 ~ ~.~2, ~f!5 j~. j(d21~!!I. 17 .: ~tIl1 [g4! 1&. M'b'l ~,b~1,~.,!,gf1 ,~6Pl(]~ ei4~6i.:e4JU .~~ ~ ~;:1l5' ji~1\2 ta .. ~!li ~m, 2.'3. ~h~,. ~81r~, 24:, ~ ld3~25. )]~'1 lhiffilill

laB :Branca ~an{j'ol1lf!Je~_ ..

I:l

Pc!sltHJIl e:lpr!,S 26 .... ,MSHl

d. Eijefl ~liI %il~ lri~bli~r,er ~13MiiQlr@r ia'UJii ~~ ~~~I,J,~ ~~,~&uldlJ' ~Imj

rm:rni:}~.~IJ\S; ~~~IJOI ,Sjlilt~h .a ~Bnd[l' ln~ ~ Et bien lOOf'9lmr p atltl! ... ,nt. "~r;eEt q).l~ lQYIles OOUP,:3 ~Ia~ per~nI I'

A.) 1El C8,"'-~f.I~ ibi n'a cas de Ca!Gs de iibr:'8.

Be) ~"" b~Jm)1{Jp PlLi$~ P'RI~ ~lu~,quE!' l~ Tour gi

'L '0::1..., "" .... 1'" "" I.: '

'1 ,~~. ~'(i' .... :(UJ~,

I)} ~fl~ FoUl g¥1 bO:'Jll[-e,.m5m,m ,ciJ '!t-E!!a ~rl~?' E) Sir ~~ .. ~I12'llSr:3 (Ie F~'$I2: [js~ ~ifLie l~1

P) ,2&·lQ1 (d,). ;li':t1;!02: EJ!~rl~£II'11 la. [Jamiil.

G)~~B.": !liI41e!f3 21. '~3-1t!2: mat ~

~~e.~ ~!.!~6 ~ft~'iO~:~flt \l1~~ ~Ui~eS;;l ~:ol'l~g~i1ll ri~!1 al} p"a61~fflll

I, 1!iI.::::;S, 1 P.. e~'81l117!1~:atl.1Ii3 a!1}! !:t.Y a~. M l~il'lBI.. te, 25·"i;;:O~~P llfJir 1'"

Ln f;!lllklil dll ~f~ se ~Ir.-r~re-me dEl oelil;l' th.i! !~I""'~i Ii l'Oul [lSi m.:.IFiiS" mil ,nllJ~U dEi' I'&x~~l:illl. L,j}~lif! t~~liqule~ !I10011! [':cIMCflS; \,iL1 ,cki!15 ~i3·lh.o'!i\I111.;S(il :~h.ue 8ll!n 1!D:)r:r:e1it.!,~siil~·[8. p~~te" O'eil_I:~1'I COlJpJOfj;, !5r:M!1v.,j3ni,~:tiI~ :(t'JJ. le-t!»'EIJe. a [![j~. td~j"i!$ so ~:lW!a~~HJfI ~remlElf8 j.;A'U ~11~' Iti.l! fji'IOti"'Q~n_~, ~e~ restlllti::d~ ,~iIIi1- !D['II::~§. "I~i;:IIe!mlill'll wlr'lg~~ ; l'~l,Jssi, [~oouf' "~fque ~fl.raW@8:lj.d-~Jll~,gee-(:ooz [I'am-ernfli'@': lEi " ,in est rmm~dliilr (~Li P.Qw' I~ ~Si.~BCm~: I,~ ~ I'e ,e_gi;I'j:i 1a~ltLII.Le! man,~h !ai~ 1I'In'il-al'1leil1ir aveO' ~ifj9 ~8iiEifli d~~ - ". le ff1'6i1~IIf'!Y.1j Inie!;it paD; t:$GUp&r6'QU bien, II n'y. ilf!~ d9cstF.li"Lmpile en Wi]! p!:!ur Ie CBmp a£5!sll!l

O,':8sl :Sill' Ij,I n Icut B1.Itm rogi!:lrn.que [j8 $'C-DUpS ~1'8:t~ qtIQ5; ~is~1..

L,~~J1l,cr-l!.Irje dr8.go~~le, l'e·~.a~e-tnel'il die ~5,H~nr'~f!' tR;eh ~nj .MhqE",8dEt~al dePJa~~t!!n;eo~~Ii~~ioo ~Lil'§i88f.1i:E1i~ct!~e,nli ~fjS qu~ n§JNt~ljFan!ii~~~ tiI~ D~WrJ:t:l Gj;j,le ~~re,,~ ~it-.;I;¢~, £1JI'i :!>~iilde ~I~~~~i:l~ ~ le-.trl~~ ilrFl1es ~<~,mrna1~n;d'un ~ca~lrc sJJ.e·ra~!F9.

. Qn'PDOtiTsii ~~e~~''qJJ~ ~-s Ies,_ ~u~ d'UjIl8 M~Ie: ~O,~~ .~lraL~~ ~8-a. i le .. iJ~i)j ,.:vune au:!;!'erl~re,! 00 ,181 ~se ~ ~~JC'p~!'!:J.IiI'!'IlirillIEiIB ~ chaqui3 prsc~, rare,. :aiJrOnlIe.Lfrlfillt:l!lfiQ~ SJr,·11! ,I;.}Q )i de li:'ll p£liiiil@..

Sl t!)1'1 ,adrns.t ~ti! Qi)n(:~.i.fi II dEiM'~nt 1Pre.1!iqL-!~ ~m~::;:)lhre "!iilEI!

,cl'roMior- J!jh ·Cai8 - [lLi ~ ~pat!~lr doocft'i'upl:i . &tr;slil~U~,9i, Un11 ,pr_ei'iiIIBi':e' . app(:QCho do Ie il.':J:biDl) de ~tnneglfli va !f'IOl:!Ili 'ttfWmir !'m~"'~;]ll'! l!'IO~nJ d~ po~ioo~ d'~.ron$. ,ite pi_!), dJ} dooil!iiOliEi pD.~oo.nelre.~ qlJ;E!' OOUS,

,ayil~ ~1IQJJ'p~e8 ¢lEI1i!s la J'IQl'iDEirx:f,rnure.qL!i :suit.. _

AIP~rJfde,(:}~~ ~E!i ldan~ ~i3.S j'pef)if~1i ~ele.i. rKlJ.:JlS !tId~J&'

Irons. :i!rI;!.~!l!Ct· :&trab&giq!,J~, gUo prqb!h~li1a ~'oordA 'eli1 i'e;nrl!:~~I'U. :M'r !i'8!ma~' ~li'ipIe8, C_~~e !O!I~m~ ~.~ .00tn~~re! at ~ssit{l IIlti~ grl,ml8'!;lOO~' El~ d'~iPr.idu l'e.cloor'\ilt u~e !~if!P:fDl;:frie-;~W!f1[j;d~~. ae9; ':&i!i,uJ1fofi:!i WI'H'l!i1~. En' e.1('G'I', eus MIS: '9fIi.!Ps S'1.i'~~~k;tjjel;i; 80'At ~f.~ 85; ,a r.; ~ ! ,~jn~I, ClIans:J~'paJ;1i9 SRil5i*Y. ~ f?£jhro~mIFl'WTii 1!~I.Qoo~i; tJil;l! ~I:!P des·NQlra n El ..• ,,;jI_,6~ n!i~roUv.li$a~8lQllili"cai[on,;p.ror.o ~~qLla.WJ3tr~e COUps; pk:is '~,fd. OillJl~ un 'alJ FGi.fegE fa, Ie ~'" C:0lJ,1? dQ ~~!,p.'2~" ,m:. ~- ~nh}- ~)~ tnd!qbl un yL1~~n! ~,~,alegk1ue If&tij~i~ oon~ les ~ns~qu!lc)be~( ,l;itru,tll ,diftii~iie~i pooer. L'ElS 'f&o!.ailJ~I~ '!Ie ~ dh~' _;

fl'ilI,p,PEirnit.!'j;in1 !:Ji.:de Ii.rlll'i ~~' taitg,,, . .

[).8n:a oot e:*iifI flOUEi ;tJIJIi)i!;l d~[moo·flS: de' JOLt,8f I~ f;!'~rtte EiuW'a:mEt. a\!'oIiIfI! Ijll WJreni;dJ,fj'.qQ· !1E1i~~~n!=,!;!ujir!.j'f~i:i co~ema.jr}il~ 311mf.&gkli)m::L

M. a.~~iIlI ~ [It (ii'tufid.[

~, ~~rh!ilfm ;'_fi9~)

GJEillilbl~,d'Q If!! Dalfi~ ~ [i~I~!9i~ S~~o

11\ ~.I~'4,q~·:2. ~1S.~)'f~ 3.,d~irl\5 4,< -tlt:3,dxi4S. :ii4_it~8,a, eiI,'~~(4iL ~l()94, ee, 8. [I).O,~ 9. ,/b3 h:"/' 1 CI~ '8b3: ;::f:3 ~ '1. gxf,3 ~5, "~.,~1

I[).O ('~~iIdri'J!tr:alT!mr;!) '~'3"IlgPbd1 i •. 'ijjJ~hl51S' BeJ,g~·j:OO 1l 6. J'.IliB 1~

~~4 1'1. ~17' $It!B l8". Jbg7·.~ 19. WQe; ~6 '20., B;Xh1'T' ~1.,itfB,·,~a 2i' tfhS' ~g'7 23_. JiJ;,~ '.

411.'~i!1i~!;i '''; ~~4,! biEt~ ~~ eliMi!;:l~a1 i;i'b~ndonri.fl p.:Jf'Hellel'illiel'l~ 10

lillffllre pglJ'r Y~ 7pMiUtifi ail ·ro~E!"·l1I\aLLec~ 11'Ii!!.. .

~P;~s i'.'o~~1' I~ ~IcJflljl @ callt~ ~Fi~ rl~~latil~, J d~lS~ ~ue ~a 5I=!\Ol:!!!Il?- bl~ I:! {~~} erij:l~~"¢! fj!IJIl~ e!IDt~EI!>{I/IjI~q1!'e. p-lSIr .: - es, ~~ ~~~b1~ ~Jr ... ~,~.pro1 e ~1Q;1!.l ~!1 ~ mils I~· ;lff~)!IlIf:;j~<f~en~ ft.et:aa~ d(~l\tn1tir loor d$.!eklpt:l~fi!'!!a~ ; I Mi. p,[bs .bl~~ .~rID t(jut~· en ~tM. ba ~1r'S: !n'ah1 ~,grn:!Ol::im r{i~a -

EJ~nt t man~ doa~~'ifi&1f1111atiDn d,'vn ~~"'8flier: ~18i1t. ej'j~I., ~I]j" Inr 1(1.11 ml!ql. '6 No1f£! M~~.geftt FOJlJ!. QDnt.r~ Oava1lQr~ [C;.~f~q? pions bJaFll;: ·le.5~.IBfflmai1lt miJl~h(1H1I n',!;!. n.n $8"1 f<.i!I~ I -' mque Dlanr::,sst ~Ius, qjhl,11~li

LiE:! J,~ ~~! bl:;ma ~[ riC1ljffltfi·~liJl"!e>IiT1E!I'W~ :' ~ Ai;il fjffl:rni i.rrre ~M:iI:lS-bTIllleekiuB. iI $e;.~t ;:Jil:~rIi ®w le~q.5lljCttlt en lib¢f,{Ji1rlil !l!~~@ WI ~ur a~ri1t1Gn!:Jl!j 1!iI~l'IooWm~i·cte, joUr .. 1'3.. •• ,,~::r ~al tle-stlh-B'-& ~~t~ ,I~ cOtl£~d~ do'h:roos,.ez~ ptIUt~!l3 MJ:i~we1kt ,"o~Fai-,a~li I tI

trtt, ooup lbianc ~~El~'.:tli\€l} ~I aar.actttrlsltlUof! dllJl'I!¥,slraf~ie ~lnJIlI It::·~ton'' dQ~ 'doo,r< ''r!l!!l~ e.~ ~Jini~e por 1l!L d~oo~vrm ~ P6LJ 1S~(Ti~~' aveo 18.B( dl:IH~brJ.e.'S~~" I. ~s 'PEIJI' 1L~1:ikgf da~ ~ p!3rCI~!i Eh(lWfSl, fj/CtJ fl2: p.a",·Lli~ I§. TtllEFfSleist .~ Eri·~ i:le:r{j~g dlI pilld'l 17

17, .:i~I7;· p~ve I~' klt!ie:;llla. hil'S P(ll,s"j 'om:: !5,Ont. d~8~Wlibre.l!:tl· "0 .lilJ:O:5ar~ I p.gll'l'l~ ~!i!iJUg1J~. ca~ h!d~m.!.l ost! ,!:lUI, "". _ •.• m1"1I;Ek JibQ~ A:;:(g71 il~g7 tl'M~. Wx'ft!i!1 ra 'rnal e:sl prbch~,

[fBU~i~ p6Jnt.i:!·I~tl~ii!'.lill18" Cd(Jp,ldtlt!i.toor~fIl~l.EMoole,.c:!3r." 1 Ell, ". ,b!]7 "1[9, J:.jl)Qtllftr;j~

1P81I~U r ~'9" n1oll.iJ'l,llS!'!l1.el1t, k!!;l Molrg:filfm8rri1lUoole'rrn.e ""9" \ j'ij'leJig ~I~ I~ Bll1iliCEi U!IIIS.lll'fifl. liB. 1'::lI{O!1I·\;aCllql;1~i'~Ur. ~u ra :t!lt.Durt s.tr'@l~~e : la

p-alre ije. F{lU~. '

l!lS annes strtrleg'klU a~ ijrul' laMs P~lllBJI~ II. Ig~rltf, aitarnag~ ode DlfiYebppgiMl0F.1!. colonn.es. QuvertEilii, dh:i,goiflahl.:J; degflgee::lo, tOllil Obi IS' r te~UE!!a'lei>'pfba Ilklfldfms,;flmP~denfeilltigretmenl L.o.rmrt~uW i.'I.~rf; de. soi.Jrce, ~~'~Ioodidiii:fi ~~··~~~tltLi.-~e.dB~ E}Ja~ tfl'Om pLi I~l!.-e

"i4, ~saitfe:9 q'U'.a. pal1lr des ~II'JI 11JlS- S rn1~1~$3-'Cfas "Iflll 1~1', l,S:i 111

~pS~ N~a~!a'-z .iili!J!3<SI i:;Iue I~' 'Oa;\l!Iiller ~ :ed res,1e en ~rii;:1i: QI;!~ls 1'1;': 1e~

0CI1ll!1'>;5l]FJ$, que· eela n'aNeete en H8'J'j la· joo des :S1'an"Cl;I. .

. . "

q.ili f,1 ~oKi fI C;li3LJ!i.$wi (!; ~.~~ 'llJ ~'lJiliI'rnJil

IU!L~t~~iJD iO in:: ,atltljij.a{h:M:iI'

Clev.mE!~ qUEI :Il!~~ V.IiI~!'JCa!J· 00' dh:i'~~ehjl

, _, ~lIe palilroe 1 ~ws· @€!'.!.f',)uo!!1I· J-c.ha;nn\t!i co:noce· U!ln~ pu.m L.tJf11 MIiII;t:8' Jol nn~, Mal e.llIlrois OOI!l.pG_

_ C1JJ.1 001 Ii1 a;1 ~

- MCi~ 18, FiDtJ 1l0rl"n,

JeB!1i-'.P\3J1l1 5ar1lr,e.les :lIilkt!,jQ;G~r.Efis· d"AU(:II'l!i!,

. ~

'15

C;HAPnRJE: 3

IL,E CATA lO{lUE ET SES REFIERENCrES

[B~ tB, o~vs~rsli . " .

.. la puis:can.c:te ~ kI ,*~nt'rall!i;ti~1'!I .. l:ermb~Uite du Ci3jffi11~r

Cl triiT<O!\U

, .. d'e Ie col'Dfilllii3iB'le ~~

la; Q:!l~i'~ ~ k p(dl~ dB I'i!t.i"oo_r

" IUn'ta~i!),FI, :sur kl.$ di3~ ~nr~~; i'"',#n~!as.

• la's 1ffIi.anm:u~1'OO jje J~l:Ir

• romme.nl ~11I'IP'llie',f' liliLc~l!Ji'l des Tourli:;

, ~

D, ~ ~!:ne

'" Un;' ~e d~ s!(fiihe,s~

El t R~I

,i kl"RClII eiJ.1. ufje'l1i~

'1~pafllG' '~i;i PaJI1!Q 6· pa(ii~ '7" paltt:e

l' !"palllc' 5~ pmi1lhl

~~I' pan1Jle 1,I;i pal1le

2i, P:!!! rt i E!: 31 ,F!ar,fis' ,ijlli ,pa rti e

~ Ie ~!=,n' o591e

~ I~ j;ifoFi:ci!lr~l.r~ ~ Ie: ~roli.p.a!ist:!l

~ le'duo >fit leG! piaft5iPtendl;llJ'1!;1 ~ Ii:!! tnBt.ee"oo piOij:5.

~ I~ PJ{]iIfIO~!lFA

;0 I~ ploof; OOUbl~!5,

IIi. irOPO~R'A!PHJa DE; LA, :smATIE.G,IE, .' F11 ~.Ifi'Ii:I;I JJvre::; atlllCi ur &:i i!;l:e nil re

" Q'Q~aa lQr1'€!s i!'l c!'l!;ile:sl~I,*,s.

• le~nlr.e ,: 1T!11ti13~ !l;IU jJcoop.ti1iiJn 'r o ~& ~Fltf.1:t ~ U11;1 all~ .

• [1~1iI.fl!;i~ :' ~il:::hrmki! dilli la parhis

IV., RE1iJ.tt:lRIIO!IJE Ill! LA 'Sm1l.T:~:ul~'

;1\) Ifrtl.ure;:c tie ~~~~ .

~~~"

!5.F' ~anre

'!2t p~~l~ ;11 ~aI1l11i!l :;ll! p~llie' ,~" p~nfrl 51 Pallie '( p8liiie

oti 'PQ!{!~ s- p.artil!!!· 4.il! ~rti!il' eo Ij}ia rt hl' 7' ;PQrtl&

17

l~ p.a!ttl$ 2' ~ftje

I. b ~~ylli!ih~

Ii t~l.laqu@ de n, -ro;;I _~

I. al~flah~ntH~~~:~'ii~e.~n; • ;ruimlysEl'IIJJS~!lI'pIlI11

~ bloo!.!!$, -

B) PJ~~_~ ~l1Ie ~~l!1a!fnllqu! do I;] ~lr~~i8 ~ !eslll.il,!'flftuOOB. de [[lOOS

~ liB·8E1_MI~!l ~~si1l!:;milel __

~ . Ilia :91,J It!In!} .. rf~ [de' !O!.I 1',i3q\!1 ll i b r,e. dl3 fa I !lJJe.tI r • ~ hi ~r:ll'lili1-a:r~n

CIHlAPITIRE 4 PAml~E 1 ET SEa ACHES

~ pBni91 ~Il paf,(r~

LE::a, PR~iAC-QNrME·t.._

GiI;l1l1:1 iEJ,!:If1!.1W\! Ggu.j~./I. ~ U; ~!3 ~Vfl .. t~~,;DE' H,,!1Jm' 'WoosTl(fll'rll~ QU'II> ~J'J!IT EN~i! D~h:i:i:SS ~r ~rt'_;JfIl.'l'JOOI~~"'El'~ilH!a~~ K~f.lFliMlll ~I QJi lPi'iNJI.I.E..OO'.fl L. M;l1y,n~.~·IJ.c\E. FO jlu..~ 1~1J£z!i I 10i! p OOJ;J

~""mEi ~:Jt,' R,ll fj.'ikS; L,'.13I!.1 i~iJl¥i Szy...-;rs, o,.~ ~E a:fti. ,'i(.IT~·

eR~ IA PitI.~ IJ'~~ J'J~CGS:'EtitlORE 'j',00It F£trrEN :FE~~IT'~.:J II'A~,. SE .rIJ~II;!!;·EN ~~LV~T OE'S llfl~;: i!l..15~S O!~J;oa. - F~ .. S_1i~ IlR& !;!~ 13V!B,M,i PAi.~~~;P.~~J1 tEJiiS e Il.'i~.)~;~ N:RE' []1t~!H~ "'tol'lS 6JE lJ!lfll'll ps;ji E~~ iMF.:,!pNf, n i5;~~HI! L'~'iI1E jIIl$·I~~~t.n ,.;z.;r;l;~",!~ ~~FL·B. Eil E is;il'I;A~~ ~AID!j.i!)JilI

G'tfM N;P~p 'MPV- .ar~~E1,I$CAiro"rr;!,!3 E 1,Mf.lI'tl1'if,u:J,.

5'1' E!l.,E, ~M b.(I:1Gt..E: ve ij;I-EF pI;: :og .~11oJN 1J' .... N5I TGUfi I.I!S Mi\r.etiS"WI!:. v,!, OOill"iJmn 1l'OIiI~ s"B""~A IJ.U IJI FIE ~i)'1Ai-.,

A 12 ~ II. R!ll;!l"Of.lu: 4!;!'VEG ,l]1Ei';~~it I. - ~Wi!~,nitJ!RSS .ilJhlOIL.rL :iilllr ~E~~F!S ~I~.· sptf!.m~~ ~tw'Eh~1'IIIti~iK r;J {Xl-MM5I11~1!:. 'REf~R~ "JEeP! D£ ftlKrS! lCIlJiUKflS D.!\IIf.;, ~ ~ ~!!I'~~j\rN; j.rr; COIIM:! MI~·Wi- 1'1!.i.. Li,J,,\i'iIT PMF 41!.A 1i1!l.'i DES',Q,lt.It;~ ;c~ptJll.!;l\fTe .. !:L; ~~ ~!S.im ~~~~~ ~ ~u QJ!I w ~ NO A."ikl; -A D II'Ii1lN 1111 Jj. I'Il.U:!I EN IF ~ LJ!3 'n; cHJ WE lIT ne 1l1,iJG [t,l. HLti5. TD':.J!4j lET Ii~_ ~Ii- OJ:; LUIIXl+!;f n, :3~Iif,li LIS FIiT~Ft 1llI\\l'lJ" IIWJlElLl£ Ci!J:..i'I.IIb~ l<'ilR ~ :llTYu_, ~F'.iil=lflN' ~~I tIl\! '~.I!N'I;!IlI el'lu~ JlI£I1M!'.NI:!N1lE ~ LOON !"WJli!:,i;1T !ri~~FI ;!;!.i,~lIIi:I A!.!E1!!lil· -, FQI'IMlJ'llm'..E; {lm,!,ll'leUit~ 1I"mT~N. !Hi 'til! ,LIIiEN'~9~,SI!Si;l)'!.lc~~~i:€~SCtJIlLE!; rLS5irlF.J!t{l~i Bi ~ R~TAtON SE: I'i I':Mo:D ~!)P ~jI; ~ E.Q. o5k;,ol\i~ 'UI\!~~1l;E IJE ~fE.. !L 'i ~ 1XliIt~ I IEil!TrFl~WI EflJE~ P;JU~I}' 'iji ·r..1!:OUI'lS..01Jj, '~'irTrIi~t!~ I

EN ~E!n1~ l!m:2, U. FlE"'~RTI! L' Nf~·RmNM., toe Mi;i5IJ~JI, !FrOO'W:III:r.p~E 1EN~.~ ntil~ -~IA!, Ii ·1.·Mg~ ~1 ~ag.~f.J~m; ~l!iiIJESC:MID~~. LllL!4UIE BELJl\~1 '6-3, J!u6JK~(i~a.I6i ~ i1Et.ljI-FitllU:l;: 1'-,4, ETEN"~ sa!!:, B)J IN.i\' lI;i; :s ~'8Ito'V f',~ ti'4,B.J.J1\i1 DOUI!LI: R;!!;;'t1iID : k:~AOO\i" ~ Sf ~il.EN ~R A ~1 ;I!It.[5i1!T ~ ~"'I~. aiJl", ~'fE'CH!\P,i:P~N ~~t;l1i mN l!957~S;, El\I '" si:i I'

~lf"c~~l' l;)Nirnln!ii3'CII,wp~8 ~ TM ~:J~E! ell; COJM!lJ!NJ.':)~_ C~:~J~tl~'(Ii'4, :u§~ LIl"1ldif~i~~8' ;i!iJ§c I!.M! ~~II1'mrr:R.W1IE : L~"'JJ C-(J!I!iJ'FlE ~= FEU I ~Ft<eli! I\lE~"Gi fI~eES:MOlfS'; II. ;i,~I!Mi~ 1; ~ttIG;s ~ ";~MEI! ~II

~~~': ~I~ ~ro:J. I~ f!».! ~ttE~ei~!':IJ;i!.cE c'EswrurrWl. r~Ii1~E ,!:i~ I::T Cl,!L~~s U~S I3.'OOLE"~EII!~l\og i,(O~'EPllOO!Jmli I. L'1ffi1I', FI _flu.~.d'_ LE t!l::.WlAU: DU t-FEJ,'IiF.A r.v, T~H m M~oo !i.II!' .gBi'i,~, l.tT~!'!Ct.1J!U PIt!'! UI£ ~~~t~ l'I~aAI!:!!i~ DU JlJISCimmr .01; LA flCiE: f'loOOS~

;3- J~rfja 4- :~rtiia ~ ~rCh~ i!ljI! paFFI!:i'

~r:liJ-!'l.!lFl~~! ~9 p,r.mllili!,ET pNr'Jo,t:J1S p~ ODj"ji"l:::~. KiJlM'.' I;; ~{! !~i=iII'~ ip',!iA c _Q '!'1CJ9l~ATMi5\; lET IL ~ lUI ;,Uf ~,-eu'UII!QE" - - R '-, NI 11(IIJI~ flEII'IJla":JI'I;1r.11;:,E MA'I'i:Fi, !iM1J,i:0i'4 i: DII '~,~WiI,A_!.p.I..8.a.jjEI~.ItB"i"i'liPOV ~l!l'iIr'ile Iili;;.o _ I,·'~ ii.CrOFIE m€,~f!'''~ ON !J!li¥Clor.rrE!'f5~ CNJ - _ jitlili=~ ;!, ,MIJ'.· .. l,!\ -M!9II CE K!,flPOV i

etlr AIJ1.>OI'oI.NE,~, ~I!EM) M't.'T'cHj~::.r ~Nlce '~4-r-o¥\~s ~ I~e ~, !:iIljN~li:'~~!;!, E'T KMi~' ~ 1 S,'11 Err Q~lliEl'·tr-~·T,1iEtzt~UE rnd;WP~

ciJ..,:fNo ; q,Iflf'A.1'!! fifiWtflmJ){ PiiJUI"I LUI, ESf lE il"!.W"~~ L'rJISI "

Iii. ~ .!oustl ~ M}.,'I';:a.H mY~' m~ t9&fj 'f~.'!J.;.1 ~_ ,s. ,lh~PClU.~ & ~ ~fll.lliJ.'~ {mel i~uaN'.JlI:I~ DE :S~\I1il!? El·!<Il!:?liRo1I:~i:I~HFP.E ~ .I. IN ,,"for t~!JL. J..E' eJh::flJ~I\'I'~' J;r to ~E'fj;I - if! !.ViI o I I LI'l.I_ LI'!S EH2IJlt 17f'!: !" 1\ !J1!11ll1 ~) '9'D(lI Gil TB:llr.IllI!f~~1 &:E~Uai=E); bOOmJR UN 'oii1:il'alllii I;JE' ~'i.If!.t-1l ,~JH'.s. . KA~AFKW _E-f.l - _ F'~ l!lfi!Ei ~ljj,I 0 jj~\:::i].!iRJll!i.WIl. ~E'f'!i.iI?iMiH'Ig·~ ~JJ 11I-1OlI!Dli ~i ~ L'AN pl3lI!( miJ.lL ~.es" itt _ ru'lo!" I~ [!far I.-E- '!'Ii::t,Jll:t~ ;":kie h. I(nEl!'-!DFlJ:: U, Bi'!RRI:c :I1l!g 2fM:O PO~ ;\!J -m~ .E_ 4t il'!lfI!l'l'U. l'ICfo.'AL, L ,.

- l:L-f;9a'9., .

I ~ ESt j~jSsn,,eih:W - '1l'~"'Il~ Eiii l;W,l;Jff·O!Jl!: SCI),! LiJi. 'Yi'~p!'!rr; r. ....

jJ Me NDIl~. UN E ,SiIlmt' akLF.lnt_w.TEJ:J~ F-iGfioJE 00hI N~, sr ~~ 1~, II.- ~Ilr;: ~~ .'GFlI!k-IElIMINf~Rx..~L!\'D:tr)! {6MA'~rlJNl!:~!I'!;Tp.; DE~t",lbi ~E.!i 00 I \I~r l'JliZ'~ vrr ~ i'!IV/iLISI;:I'i! ~\~ifu U'i FlOe; lET L"~-e ~ It "':~Ein ;\iiLff OP',A. SlJR L c~c~ ,JD'I,Et~, l:.rl~RJ.1IW ~PLiIi', 'l:lill.t-~r;I [./1, -SWIfT I:I~' 11'tV«:IE~1 L~ 8Ee;;;>e B~I5.5EL l-{f~"~ ~. A'jj, iJr:ElI.Iit 1l1'-;!;' ,l,NillJ;:li,CIt(;\nU:"\I"..Ntrr·IJI~. ~ G]';i'A ~o~ . L!',(9'2:"Tr'lE~ ,D'~Fltre;t,Eitr tl;!',lA::iUI1'E!: i}'1.1N1i I.~~ 'n J"frC,! t:: !MU!lljE", Kr!3IMRO'!' (J£ool'!!gnr \:Rl ~i\io;iNT IlA .- -f1'l1H~oecH":sa ,~ ~li'iTI~-: ~POt~t,l;f.flk5·~.t~~., OOI'~fiOOJj:lS. 1I\'.1.'t.iel;iR'm INTEL L't.t'IJl:lI!S ~ ~1,r.]J)i lJl,Ji U~I'ID!lAo!X;Ii!liSeIJI~

~.tIU 0!:Ji- L ;OPil<OS II; C-AI'/Ir~'II=s S:::--~AI1 PillS-\tI!oG'UE', ET,!'I.IMB WE

W.'i:lICi [rJ!I~4P~TI!t_}M:JMre.[L ~it L"o~~li,~~E.I\I.JGI!oWjJ._ "'A_tt~ ... ~Nh~I.,Sr ' i :5F1mI\i\][, C'eBlu..~'t__~FQ; i'!'I,i'&li:i.IPIOI[.I!I'LE~!I)ji mlo!jo~QI\!5i gl~1\iT8 8Gtff1ll~ snsun ~M IlISbp,iVII f ~M~itiW e~li:rtm;r ~DI~ I' . ~"':J!,j1!.-l,Er 1'~ I

~Ml.mH~ Id~ Tnrllfl! f~~1. F'-0A.:-..i!=i;!,.~~~!'J.~~ LoNo~a b!!I i;!1il'TE"'~ ;e«~, [!ll.!rj3',io\ittiL:IiFf~"t.ti,b'I~LET~~IJ.u n . K~WlO'"I' Uf'l.NToOO!JWlllEJ 151 ,!il, y~:j-(IIFE i2!5.·7~ rcSl!'f!~llr.~g;>!;~· l.f 'N.i,cl·i. ar P'OtIRr,"',NJ WN 1J'fl,VC1l'1, ~ 111ri1Et;1f~MllNJ' 1~~P-i5~

A l'O[ .... I\-1~~ '[1= ~'~, 00 CIiOOr.'~rIi ~, d~sl _Ii.: f1_1l~N III ..

EN iK/'.<"~"'~!,1 i':r IDI!l'ii:FCIM;~l!S. CUI ~E FI!!T f'lE~ A_ LA f'fI~:slr;iE~E II

Ii ti ~-'IIi~'~"'!i,.IIT"OO [ ~~"" Li!~E, C'!:';.e. 8 RU'M I , S1' ~NJ~

:SV'l'L 008[l~ ~POVOOIErMTI"CI\JIl ,l'tlll"r, JR';.S~[jilI;,~~t.f!;, 'rfr, !'EIJ"V~!J C~~~N 'DU ~L1~, M,'i.!S OE' IA ~iO - :~LE!!M~r.tr. iK_'MF'~ 1'IE'fI~Fl ~ [C~~Ii:~J ~'til..fi~jE:,j'i,I"I"~'" J\~n;IiIJ:!I9!i\5, AVI!e,Ja05Ifl1~llT~,B.(J,

E rUlc'rtxilAI(HI 95.. ~R b~J;ii;Wit;MIi ,DIIIWf'K),-'1AAT PCA, "'Hi~S Utd P;t6 ]'!;I'I" Fll';di': ~llli.f!, KAsIYi A1}.'o' !J!~~~' if ,0i.EM:!! N!f: c; MIiNJ' if" ~ n ~ C! ,11i.?:. &,

lib r,.o'Wfoi)tl ~!'l bJi' rrras rme Eltil DaI;!Mr ,1$'r-cs1::Jl K.I!,!II]$' A G,i.,1';r,; K,II,'h'flil.'!I'l S'@:sl ~1:!ME~J Dl$N'rli EN, .iIl!M~ JUluHf' e5.(!. '~;Ii!!"'IT!i-~~, ~ tiii1p.' pFlU.W'~N -y..'rf:a·llllilr~~llfl:Nl'll'Flll~!-E:J;. ~ m6.E.;I, ~R.!.'1iI' f.'Q9S1Bt£ N HI'lIilh\.'!!s eN c,..~I\IO;'i, i.Et(CutQ'Elil, let - _IJ'-~ A'!;'AlIiil'.n ei:lfi'fiI'L'- VJoj r,.!;\i~N ~D ~ KA.~.'" Po!;!UA I!.E mAl! IkIDN[lUf ,,~L1

20 I If!" Aor.il'in: Ql,i:: U;Ej iJ!;,J$ ,·1(", !l~'o'Ii tH T"OI.!JQ;~:~~rj,lA:!i-Lr:

115" i'Ai'mE 0:1) MlI;T'C.H

[f'-~: '~Plla(r.\i~T' Il~ ~~~iie, - I.EWN~R'AiDi;_\':'"

~ x~~,nfA~O'i;l' _ Ik ~Fipov

P.i'im1!ii e!j;f';j!i,'il!\l~

1- -_..., ---:Iif o'j,_ ml"ii ,~.a:. il;;b5 ,.e"I!1!O!I ~- ~!~~ .. _ ~

!Dlt.f M:.'n~E Ctl!/~~~~ IQI!. G~ !lNl. IJN,III!S 1"l.IJs~ _ -_00 ~[.jjjDl! PrnI1!:f!iIlN~' ,::~JPl'bE_S'[~QS; 1i1~Pli.IS. i..i,o\~1'11O-N fi~:5HOl!ii.[,L:UI!.S - i" ~~iAU("" ili:l1 S~M[l~ ~ "'''fTl'I(lU~ A 'l,lf¢i!N.",, LA P,U1Tl~ ~Wi.~m: - ~ ~F'E!,'.E~ iI,RWUD~!i'~,IlKI.~ [.Ill i}I::Il::QWe !il1~!I-rigl,.!l; 1;1' ~e;!;I~ D'~OI!rt~S IIi~P;;~ F.!1J'f- IIDrm: DE SeGI.!I~';', 'i;i'l!!1'I~> 'I S31j"l'~lil.W lliF!.! p.i'i~m.liru\l~ 1:!'!,-,~iPi,OI,' BGT L~ J,1!l! ~R1f ilR !pLUS;:s w.I!OOOI!..

A!.g,.!iiI OJ .. ,!»"IN,s ,I--i;s .-.trims ,Jrux Ol.l'l.ll:ltI!;I (ci;:M.<i _J,,"q,I.tiT pi\R '1 . ed. a5.'.

,4 • .t,~, ,~.~,

.Otoi ';101 I.:'mll: ~'El [;1: L.!I1!ip,i,'l.!Wiu.b

.h ........ TCi:j'EG~r,t,~G[4 ~r.~

D~ ,"'1"""'''''''' • . >J

~~ [!1!if ~~L'iyr~~ i; L'~~~1i Qll 1O.-'LlJ ~ REPFIErOOfl.V'EIltS, bE ~ r~ pe(JfI LE" Fir;~ ~EIlI, (;~ ~ ~~ l(1R~Fr!!!WBL_E Ia i:j:Q.:.n'f1Ifl Di:!!t- "~NE~' r..(!I.J1ii FEIl.Il1ER Lf.1l!Ili"'~!.Cf'.~~lifi,IJ ~' klI~ dE.IlJt,~JIl[! DIl: F~~ 1iA~!'ii, ~(i:S ~raJ 10 ~ '111fJP 1i\LI\ .. ~ ~~ ~ ~:-:1IIrI' LI!" jJ~ioJ Il~ S, , ..

_'Moo~~ .... lrg~ ~"'_'m L'AJ'ii~ ~e ~ 11501::1 g2 t sr BE IIDjII~El 1Il'f~FEt;~ ou !i A i.JI, I .... til: ,I'IE F:"0lli-_

U. iil'R1Mj~ 1ES1 ,t4EotIN ,1CINS..I_oUA3~ ~11.-"SlBl."'~::; fIili:'1tY:.!!lw-:~li!~ 1iPi'~ j;'ii ·OO:.!iEFJJt ~ r:tf-.\l!Iti:t il',i,1'I,5. ~.I!I!.r:i ~ d~.

~.,.,. ~f:fJ

1.£Ij: C,i,\I"~fEl'I!3 it,i'~FiD, LEs NDI~

• «

PilIITTEzyr \'i.il\l EJ1 ~ Pf..a;.a j;!JI'{3IJEI u!':,PlOO

'1'9 w MI;iE~E, lIT IO"tSi DE 1-", F"'~' ~'ff .... TT~~ IlT rutrI'lJ="'Ar'J!,Ql~ sun lEI> ~. '"Ill 'IION li'''C7J:!i.i.~lu, R, OOE v~ Di5~N!J· r~l..rrE :~ETTE ~ I,,;'i,

',\f!iI1E,

S. !lH:I'

L\ V,\!lll.v.fr):: .I!fI~. ALE CM,I1.AQe~ !l;EE,u. ~ ~ 1!, .... ,!!l1=I1 EJU R~. O'<l'~l: ~ ~WC4::;,5.·~a2 lSi t'c« liOIMil~ lmR u; IjEFEbiiIll! alJ~FI"]';E I [)bUiIl i'iJlm!i~ C~~~Cf~ i!'O$9IH -liS ;.l}. dS Ei.~~, ~IS. !i._~' ~l i!J~ 1'1t~ f.FN'J~,

5;.' ••• k&.7

l.(j ~rl2~rr OW.!E $; l'I!lOO Irr "'~-"E 5 ...... ~~! I\IjiJ~ L:B' ""~. M'~1i ~,i;-",D!i' IIW. :>\ R~EIlI!l u:

PQiI, G. !H gEl tL 'ooJlERru [Il Df! rJ; ~~I:: u fl",~ b[ ftall'!.t:l'''llm._~, ~. ~rtl:R-o;. !'l1&:XJ~~ 7" ~b~ ~ ,d_:o:eB -'l.eiil:a l,!I iloorrl~~J~~l!.C!

l&~.IJtJ:iS &tllii,-:?-s ttUr IHiEFI~T.e:.

~jl 00 ~ L'!I'FI4ll!;JUIli LA II"CI;.L_

~N~ !FiJ~Et - ''''e;-

EL ~'i1

ill~ ... t:ilr~~i' iXlE '" POiIi i!lo!!- r::.v E:GE-j L.t= F1g'o,i Ei5 ~ ~l.t.Eio,<I.E"'T

1iJ-T~~~ c!! WtMJ' Vi!RLFJrr ilit~N oes crnlJl!'l I'ffS·EiIIi;JOi,W,liIT L QOOJ" ~,rIT!.!~ BE'L!;" G, J!~ (t_.O~ .. Aps.:s'j\ ~i(QStCX~aJ!j, fi:JJJ :- LI!:S· ~bu1ll!l us ni-llJ),i,~ ~'

!J!. u;; ~IICfil,~'ij4 ~1E'lf f"(1AJI1IU\I~Un

!iltIi Ba.lN~ Qib:;E, bt. (l'_ SBf!:A'II'I;ltrJ,!!,

I3Ji~E POUF!.~t::~":EI~

,at ~"bEr

. ~ cilM~~NT~ r,uFi:~{"rj:il oOOf' 00111 • POUH [~'I.Ilrn'iI tE ~l~.esP,,~IIIa.. L~INc(FcI:S iJo~ ~~[1 M L ,€bri~Lq~ ~U~Ft!!."

1. J.ba (4'1,

8.1 n •. O·O

IJ, QIlN:IrFP;.lifI:N !\!CUE /i, ~il~ ,"":I-R!l'~ IJI!~ LA ~';j t1.bl'f:!I1JCU! ill:"FNF.:1'! I\lA~1 TCI~ltn;:, I£TF Pi:.i\iPMlr ~e rn!~ C-E~l\I~t.IjJ~ ~-J;.iI.I.~ 8+!_'~~. ~~~' .'! il.1i:!I!:I 'ef!i], Cr~ 8i!I.tl ",-ttlDUr'iOIlJ-'UIOOE' ~,,~ N: .'a ~ 01:011" MI C'I,Ij:. I!!€ ;i ffl, _

1.l'>\€I~I.EUR ~I EN ~CUF'Ilff!, .

!I', 1m3

.t.E C a tf I) :::;, '" iii I~ I\~ [I , E[ij 1lI~ 'ffi" il.\I' ... t1tril:E. F.ri:SA_t A'dr: \9, d,t, I:fIi Iio Ell ~

.' • mftD - 11"'lo, .lnrE QUE. LJ::::S ii."Q1 fI!j: 3a

A\f~_"N"(l1!,l'E ~Pllli&t p."::t1!I.E j'I_P,FY;~)l +;, ,~, f!ORijAI'fr UN WFI 1{1;1. C~, ~ ... j:tRf:,St:E~GEIE· l~JJl!S B ' ·.·eB Wa.l1' mJE L" r~R,"l!tllFi\E, DI:.. g~~LiFll:~U.1lI RCOJE 11'1.:1'1 9~3·,.;u Of:

I1E~m$ PQ,Id~). 0 VOIf"iN ~,lEl.I; rmt~~l r!::i..uID~,~ SI; eaNT~r,m:' eu aJUp! I'tlUl'~Sie 91• ~. l£~ItrAtlr':f~ ~'·:~h '~; '~\ ~,'iI ~,A ;l'iljji=l.s il'Ic!JS D.E.: $~f,t~ ';'!R'A!J;t,. ~;1l-l -iIIa,Ei'~,~.\p'l,,;h5,1Nl~' ~,9- 'r$,g~, E;r ~fIOt1;o;[i;lES Np:Fl!i:l"'Je.qWf;l~ ~R'IiUflF'ruIQIJ~~ Iia'J R~

9:, .~"Jlbi

~ \!ARL!iNTI!. LA, IJu!:i: ,\(j.~~ A lP6Irct.z!'i,I!r.sE"\! UN OOG,sECOi!l:~M!:TB lIE

l.Ql\lBht'E Il;;'l'~ iDI! KJ.RPO'I" '

Pr-lIiC,~F,r.tI\lENifi C"!::Ff.1f l.}, ~sYf!IJe,l('"OO !;IE: 'TCHiOO:~tm O-lJi ,.V~·[if' i4' .~~WI.JFI DE ItJ\ ~E iJ~ JOOE'!.JFi~ ~ Il .. , ~ W, ,~"2, ¢i' '11. d~ Wilj'{ (W.lme-W~ OIJI! 1..1E" ~~ i;!i1'" pj!J,l1r, rrE~.l3 ~~ err '-a:Mof~Qi$:o ~NT ~ 1!l5'~;rrM!U~g;;u;qot.., AiJ.iRA~1l1!S flU 'PION106k) a.c'eS1i~J;St!t~ IJI\I_- OUV~FITiJRf.' Il L;Acat·OOr-.1!. "~" (g!1iij.4, '~I3i¢1} 001 LEUR. ~ l.JE~

131J1..I~Ii"IIlES CHtiK.C~S !OE-.!W·~1iF.

bA "'¥ll,w1iE IBFIE'ffif1 A~ L~_I';(EI!i!'" ~lM~E'PBfT" I.N8TRiJdtt,1fl0, '. ~I ET

'Io'i. ....il!d"'O :.i."J.. •.•. ,!; •

'''''''.i.~ 'Uj'lH fi. :~~iiLl5Slrn,mUiI\!'i,Nl:E

l~bL\'iJ't1l~ WllJ!J ~ I.l~ !lT1~~, [;J'~~fTii'll;i'iii ~JJ" ~~_;, 1iI~~M ci~ IiiEiS I!I~El;i'ij~ ~ fF!E!5QcHliiI.I+t M',i; 6\,i ~ SGS.p,Ii_mEAN$..r.)l;WT ~~V IIIi!Ll'i. ~RJ:EC1i!OOtr ;\~C :stfiI:&.iI'&~ Cl,i!I"TIE~ ~m "WiJjfOIJ.IIA'oIj'! I

til Pl'IJP,l;I~T Dlia.tO!,J6U~, K:ME, DES ;&J.'Ill'iIJfl9i ~Iff 'fftIUli ~~ Lt~r~ ~ !?LuE!''I' iiEI'Li!~ R. r:!,!,!'!' ~ ;I,'!!" .... .B'" f!ENtiBI'4 .. fi. ugUR JJ;tOU . 'fI'iSi:fi.~E. ~ii~Dj\iS' C'U; D.liJll!i;, ~ PRE'" ~M5ETiLlM~i:nP~J", ~~i.JN ~!!MENr '~I!lI\!'A im:Q~'~ LtelJ.;

•. .' .' \ <

14li1;il'~I;i~i:iIp:Eu.J;lu;m~J5;sG Cl~lij;t-

V~'I ~ li'i'I ~11f1{ltl ~$ 'LA 1lil!P..l5~1iJE iJUlt.LEt! ~ JIiJJ, p"y,~,u;~ l'bM's ~."ERI\UoX c",-,ci:: jjl!l'i\I~Fi ¥'~

~.ti\ EtJ I1lWlNE., »: ..

[JS~1i'i!MT LA CC\~ ,!jljll PdL~ b.;.Jt~' PU. ~U!<i-. UEFpJ"~alI';'QR .ESif H}Bm.mUlEMEHif RG[l~"fl.gf1.~ ;~N il!'!~OlliNijil7,

~~I.A{;t"..SE raWESTtlll-W

lCCS~nLB.~UjoJ,lEOJI'I!DEiIA TWIiI! !.I~i6l..R.'l:-Ei ~i;;Ni 1E~,~ NOI.t.'. '!,!I!W 'L~,q5,~*i~'12:,~,1ie7 tll!:Il: ~~~I,ff{~b-I~8.!,~A.~E, C'o.:~ t.~V...r~ ~"~ - ~>i!I~,· TIiE 1I1~~·~.KAEj.PG'I'! ~'f9~,

~~WA"TE'.Jr~'LJi~; :EI~W:.'I!M'T F~tJ;;iJ~r..:ITRf;~Af! ~-(l~! ~ Ra.IlPJlii'l .,IMSI i::A 'I111~~ ~~ E ~lV!l[r ' . JlI" NOJ!i!, .,Ell! ",,~R.!JS~~OfGln·· .' UI~ eo ..... I!..E ~ .fEl;1i\~.t:NJ [II;!,!!: ~'!,!,II!.IBR r.-a:"l1 P.1iB~ A.LiOa:"~ .i'.s,~M Eld'l, ~D."MSW 5'j'Oi:r~~ ElFtEYJER..

WI\! tE.1;:>~·li'i'iJI,lJlII-.t;8!1i !Il:IMIltI t[ LA ~11{jj\1 S"~ Il]:OFIT .N,.,"4lll'\ll~ll LES I3l.t!NC.:I.

1·~. a4

& D'~>QnUi~, &.'NJ ~l~~ ~ ~2~ ill. ~~~2, 12, dil, U!,e:i:l:Jil' nu T~'~.j.J..·Ff!~Qii ~n-P.t.·UtPL.oo· ~Rf;lNiE! I, "."l!:iE"Ci%'E ,E.£~ 1ff.M1UDafllEL'lrkt!\I~ ND~Et.loo' I ~ L'''''f'p,l;!iIrr~ ~1IJN ~ r ,t.'IOL . I!N b5 ..

12. _~ 'hS

[j;, ~M Ii,lJI H!::'[l[il!IP Ur'i1I~·,!;JULl'I'IH.~QI.(lMr B1E EllS]l;'fi! IW" i ~ .~ 'W'!,

~:3! • .1.9~

. l!;~ 13~..s 'l'EiJLIlNl' I"itJURSUi~L'" lJ~.-a~ E\I a: UlUfol. C~\i'~~'~:~,10~ ~ I .'JZIf1li!.EI!D~iI' LE PIDi'fe4 ilP-.~a,

~''' .. ~,

l£.,~, tt;!,l\I5!t-"'E 1i'.'i1I.1mi: Q'E~...5:· 1II:IEU 1l,llS. UM' 'mfJ~ .~ONru'llll."QU~ !'alJ~iJ].~ ~!J I1l'11pi;,'U:f1 ,l.JJ mJ"!lflER roJF', f.v.ifi.C'b:t i'.l.,iIT.qr 'Uill EF.cH\I;l,· NBMf1t« fi~ r:I~ 'OOIIrrr 1.:10<8 GRI~~8 ~s';r rp 1m] II)~ EA !:~fJ' r;If~. if ,FI,~!il ~1l1.L.~ maIJ MJ iJ~\';"r, E~ l\if;lfO,! 1 9'1 ~otf.,t~-IOOElfij IIiN 'I( 11I,'!Jf~ fl0!JS' "-v! Ftcti: G L

Wi':l~ .c_i: d '9 'CJ-f,§i1K1~~ ~Ei i'!i'!5- ~ Qbii\J";O c:N.1Iii&u~:i!.t! I!IdM ~ SUllilNIE 1:1~.JPS il\LI\M.E~S ;!JA:!!~·rL,II. ~~T 11R~ifj ,£ Pb:~TE·iiiQ.lW£: ~ltl!, C ~II:.oI;-8 10:::1 OOL·!ii·NculB ~ ~ 1E,'!\li L.IruR m.l; .. ~l~~M[!MT (PG!J:f. ~~Fln:"!~l.I!'1, LIlB.!3 AA~,tril~ Ir"I'nOAI! ~ - !'Ie E::I\I .rl!\i tE.:trli2 e,-~ ~ " , IL L IiU ''Rlisn:: fI:.'UJa!J ks- dl!eL~ ~!§?IOOIJ.fSJHo'A'itffiNlE ": ~ 'P' ~~ 1~ .. ~ .. mrl!O, 1:3._:, d1b,lli 13 ....... , ~6Ef

1~·, L""~:~?'I"M~~~.o. [1E~ ~Jj~ sA!.If ffluT-trmz I,r:; IlEAI\I~l!J1i tf 'M~:i:JQ' ~~i1-L~ 'F'O~TCL'II fto~ El~I£~,i, ~IjUlil' JJ._ EWDi!ER l.l~ .P!-tN 8~' COUll! ~ DIf'iiZef: _IGM~i1ER' LIIo !P19t~IQt~ IAiI'! L - I N 1)4, ,CaA '~I~ '. e ILlcl{o!oill~ ce~ttF1 (;4,.! V~!& 1IIiIE.

R8lo\i,OOU~ Ol.L ~ .

, ') '1i,StIf~~ O'J vl1p.m:'~; ~OI:Jbb!.JM· D~~!bL=Ii 0Ji~!;l UN ~j;JT'!'I~~ UdE ~UFiE., ~o;u:!LI'l; !llljF!!jIil.E~ ~~ 'H~~p'rr>d .. , ~ctW!G~,'IJ\Ir ~ WJN't~i L[ I:;!,~ ~~ .. iil~~II'IIl1'~~i!ij::NirIi~' i\TTITllQ. I"LJHi!!~Et~,.. qEF~r>li'fM.J' i !IT '~'~IS"', Il5Pti~t41t[i pJ\R ~'eNGi.r.~ ~~liI!rl;."'JjN ~ifl:!t~ ~,~Io'!.l!;;5Ii [i,.E~T. 'll.1.,! PjJI[( I;1IiC:E~;rl;INE~ G~~S" ,~JS ~I~ loNN I!;: 9 ~~ 'hlW'o'IlQN. 1:11.11 IC.~ ~ !JEll] ,AUx,BLk"'tiaiLJI\i',c.e;I)i"'

TF!n;I~ 0i\I3 MOIIIIJ:S) "

·a11;.;i ~~EiFl TCo!JRttWl F!~1' ~ Ql'lE!irJrur tII~l!t, ~101'1 Lt\ ~f'~~

'1ONl!!!lI.,"'~~ir4,I I;I~.

1:9(" .H 'e~~, ~,~, ;;~)d',l'k~b4 ~a N'aRS:velJli§ ~...,_.;:i9 ~ t. 'Eft

• IJ "''''!I!! ~

~E,I\L AlIFCD'Y.'iq~ F-~~

!J: ~~I m!lrI\l GJiJ I\!I 1!Ile-! EW~ ~~ .. ~~ i~fi ',I,Tf!,r;:t! - ,J &¢ ,l.eiJ lSI ~G~ NG'IiIEiJ"'~~ E"H:pP~T d:!ws:!t.I·

TIl:!! okSON ECi' ~'lJGr;:. ~,Fr r~W'.fEfW.tr 'is

~!.Ei.!1'1 !::EN1U:[E' ~ E;I!i:';,;:;N[jrMmJ~ 5T Qy.1i ll,Al~eD.l\lrd.l!: b'i -'Iii; . LA~"li:!'Jo< .~!!U~ OJ: S'OOli.iFiiF!i L ImJ.HIdt A

18 .... 'iWffIll1

IJrl.= . sOw-rlOlil ~ ',;1:L1.FC;!.NS; ,L.l:!\l!!, roSlFUQl\i o~ _s' IINAi.Jt~l.!, '. I" ·t;IJ'.i,'.lJi;JtNll ",wi:. eI!Ll:~ ftIJ,:suL'Ii'iJ~ tll3E- 1,e, or' ~ U. ~11~ WlJEi.

1Q.~fS0~

les N~I'l1: ~'IJ!..I!;M'li'f~ F'~,!il A $J'".f;!j.1JlIliJ.il !Jf.li i!l~ F'IXIr:1 "'~Gl';.tE'.l'miI'1. ~IlR'IPI'lE5ta~ .~Eirf~J.Eo, ~o~IE;.~~-· oiJEPlIl 1m .' '51. ... ~J!lt21J, ~~ b-4 I;tliiEtii ,i'WA!.~!?5 ~::;sE~ Q!\[J-~-' 'T11[ a..: lbJ[;iE!.!' hl!!TF"'WR.~bE MJ.~ f'bI~,:A6~~~ 1I)lI;t§!1~ "",rilll_ .... p~ tOCI!. 'EilJT r,ll~ ii.ACEE EN il3 ol;llJ~!tIl8. Cli J,!lf!f'3~ 19 . .. _~s ..... lSUFFIMIIi g.w:;_:: ee ~ -1'U'l1l51i1

OAS M a~. 0£·p.OO~fl·2il. 1iI~. r-~i'RENifFE L,'P:lt,J.ill1',AlJE.

2tI~,iD!bS

~ Ilti:Nr~ ~r ll~~~t~r vm:oJ'

r 'lIf C\E' 1;1.1i -:k .

2:0~ •.• ·1D1b.S 21. ~li5

'21 ~:.t~~~.Z!: ~'~1 aa ~J i!lJ~ i14.. iDI~ "lI'bl '1a...~1.:! ~ I"' \T,;lIFIH;i..GE' Bt;S Ni?l~. lII,I;fs,.2 J;lBEi3I'J" ~¥t1T rmfl&~l'fT'.

1..'1, ~ 11 ~ s. ,1'1; l'ai1:5 E' cE F\.I,J 5i Ei ill i"'l...J.l'a, IU.N CiI~ LEi aQ~'J F!Ear~ . ;iNS UI\j [}~ l!iD:arr~,.!;,.Iil~N~ll!j;tm 1lC«~~1! Ufoi' !'!~ !l'OUf'I OOmtl 11'1 E!!MU~ r:bLtpI Ill' Jw, bEiJfl~ Q~VI!J R.$ M~Wl' C ~ r-.!T' iJ E fJWE 1 FfFII1PrO!ll eN Q ~ A"iEfj' L'IllIiOOr.!l~ kPi!l[!~ ~ b~ !J;" IJ~ RIi ~!m LA I'I[ooPItRi!!;T I 0 ij: VI; c:" fllli.:L.

U.M:ti~1; ~;'~,7 jI.xq~. i!ElXIl~~ I!..~ f'1'B,:W; let C4); ;I,~"f'i.h:U;ia.

21 .•••. Uxtl3 22. ~~;Jj3 A~-ti2;2. OO:~ LA Otlli.1!. ~IFm PL'tt-mRAl l!iHJ1.,

LE~'!Eil A!\Ic51 ~1\!~lE:M1' L~:iClIl 'i};VimJ; ~r'f!.ll.:tr~o!J.:1.A"~1 (full! (\!"'iIi'~11I

f'i~1I!l !;ltd (JJ ':' 2a.. .;_ ~~Sl' 2~" ~dS

;p;~ C2(,j 10, ~3,'2S1·f.\"l!l.4'l t1j, '@i'l:1i~ :IilbE!.~. ,t.od,i1l1 ~xb2 ~?". B' t E:Tl.E8 FI~s N~~8 si: ~ ", ", 'AliJi-

!;I;iJ;E tu 00 •. : t~ 24 .~l3 oXQ! ,2S_'i:!~ .tIX1!,;""~B, h!L~!~1' 21:~] Zl'

ii~LE1S£L ~,LE;o.:;~

1NE';DEM'g:tIT ~ r'O!J'ICI . ~5!iiI'l'.lEf!I 1£1P!Cf4.

A;I.iTRE' llgoecr,f' DE I!.JI vm.E ~ ItA TQI;!FI: ejlil ,83. : ~~ MRI~ - - ~ IFINII'l }L. f'!:Ac~'i:N !:I~ F~Jil flol NOJ! Ti:luTe J.li WI~U'liP.J; ~'J'i!I'p;i;1.JlI; O! lJl'! G- ~\!ER~g, I-IDII i.kIilIf All. F.,. ~

IJI(hll 2S.·.tD:94I.;b;4, 30.. \4';4 ~ :!Iii. 'I'~~ E'f ~ 81.1\N~ OO~NT ~~ G.NEfi. l~ 1;il1!i.l)! ~r -"29 •• '" ~'l,i!lg. ~r.7+ ~B, ~IJ,.W1S' "'"" ~121 Si. II I 1qfij~~~~S:J .. - 7+~i34, WnS!!' "81 a5. :Wilg1'f'~1r ,sQ. ~ . ~. '31. '!7i1' ~~ 3B. 'Wee .';btij' 3;J. 'I'8'i'-!!- liwl.:l~ ~):I~. ET LliS, ~~ C~!J'!l:MT iMtllfliilfliril/lil'trTMilI!i,

21. ,,_ ~BiiJ!lB •. ~E!1~ ~I :;lEi. 1Uil1'lJj4 ;l,t.a~ ~l1t: ,,- .tI9~.~ EOf LEB N~R'8:Dtr MELi~~ ::w ... ~.t!B:a~ 2~J:. ~2: ®.12 00, tb:d'2: .i,ir"!CI~ 31 .' 't(~21 'I~}! iJeJ C ilkBl W!¢Ii1 ~.. . ~ .:lirXb1 ::M.1L12 a\!!.LI.

8/!.I'I'.

29 a . ,l:d1G

.LfNi= PIil'lru:-~1!i dE: 8 MI-

N~~t;if ~ ~!!a':ik::rj tiE ~ A ... :EC RilJa:M\I I("'~ JUGE put=: il. ~ <c!:!~t:a~! c~a if.,'J$.cr. I~~ 'F!:dl ~iFi, ~ cf"w' 1'1 ~R.r.JIL.USP:~IJIEJa:

OOlrLEFw.

28.: .•. _ .1:12

- .• • ";i

1f.CYE E..~lER !;;S;rE;r4 j:1.;;wt~IiS.

LA -'!-f>~ 8::J ~n~~ Sil liEnil!l'. rr ;\ C;(1\ullt, b. Uili - MI}QlaN.AllE ~T IOU till L! !J .r.tcu.. [[I 1::5.' ~.":" NTBS JlHi!~M:.!" sUR '~~:GJi[~~B ~'~t~~'~-

~r.IAI_BS" •

29, '!11~J!~ IbrJf?~

~1',ir:9: .~. .,' 'r;t.rI:U:J!J. i:if~+ liB . i -. *h,~~ ~!oi ~ ~~ ~gl['!-1 'O\ogl ~. ;n Bel;; ~ ~'\I is. 3;1._ ib'l!3 *" El' ~ E:S Bt;r."'JC;.; if;.dl'i/Iim' .s.;IE!iTIMIlI!I III!tIJII!U:": t:I • ~UF ~'C4R. DOI'IN~ ~R[ L;~C "'c :P111!1il1!:' l\..<~l.

.2!L ... a~l~ JiJ. j,.!fo ·Ji.tI\J~ITllNJ,nr -"IE H;'YIJ11! '1i!!NS.KlN [T L ~ Ri:!lsl'iMlI' ,~. ITFk:N It

3m. j.xfe Q'r!,

. ~ - ,- ,11~ r ~i JliE J1MF!T!lI},'IT 3:t ,Ij::m~,. ~7~ ~2. -trl!i+ ~bil ;3~,. '8!1t':]~ !trlill!5·~~. 'trS5 ~i:i:"!" 3.$. 't1lL2 ~I!!'! J:6, ~ll~+ lfil)iii.3:J!. ·~i5+·''t'Ir;9;:].!!(· .. l':d1'~. Ilf!S 't~l!!,ij~ id;WDI!,ij1 L',1.'l1!N r~[ [K~'\· :n.ooJ}.

31.. h2~!

P$il'{El LE.5. !,!Hli~WS '~FHi~~ fIfJlWES, nu ,Wll,;laJ ID-ii .);jLi, II: pfjf{Clll~ per iJ!\f ~1;i,Jn t:'iI'!1 rA:j.oo Dlll'litlli.1 IlEa;(;I;!r A K.AfI~ MQ~!'jj' OJ; 1 iJ "'1INIJ'l.fS, CD~ f!!,us J;I'L!~ Piitill-.HIiiY~1ii: A K,i',FI~,

3~ .•••. ' ~i!:d8i?'!

l{tiflPO'" Ifil< 06El'lr.\!t~1 D I\vo:lJli II. "1r'l/lJ,IT,!;llE" ff1 A I . i. '.'-riI1'I.Wi'll. 'fSi: lONOOE~tEl'ftJ CIiJTE_ fTIOSrr.JON. I.. '0'11" rnE.6.! ~E i.E OIXl'P !'lIlI hi'lIl i'ti: All ~ nE~ME~ ~T1EFJ 'SoI.Nrj j.,W!3 !'!!I~I' GU'!!,i.I(;~. !;I!;,'S ,l.UTFIEir Ij(;(,.r.f.S r;lii LU! PQta,j~'!T t.'~'y,".Nl,W.E~ EIII SQI'fT,.oil'IT .DE :aES I1fiPLEWI~ IL C:Q\l'.fi:T~T';',~ u:: ~ltir"l;:.iij [Iii R~ I'(til!)ijl.Eoo!>-l~M~~ ~ ~f. b"J;y r;j.

'32 •. ;. ~~l;I3 J~. <!I iJ.i3,.34. !1lilfl~

8' 13~. ,ct~~ 'loS 36, ,:X~ ,~B5

:n. ~t1G lb:Q~ ;Jill. ''8B+ ~'7 ~~ ~

I&~ ID'E. ... Mf'U~ f\rw~9 ~~_E-: ill.!" ~b4 MJ ~I}!j,~ ~7;, .•• ·'9i!{i-rtltl_ ~6" OJ ElNf~'I! 9t , ,iJ!i~ 3~~ !f;I,6~1!

~rl·,igBi+ rr!Je'" S7.,dl)~l~G Et'Nlllir. ,_, ~GSB,·~17,j>,.M :;11, ,. e.1h'1;lS 8S_ .:tiI11if'=~N~~ l£s9lJ1NQe: 1i.'!,!\~id~l 11- 1.11 N~~:S 1l1:1~h~'QFI;IIt 61.'!o'l,i~·· ,I

oU.,WdJ. ~EiI':E_.lDei.rii·,~5

4!O..:I? : ... t:I ~ -

"_. !OIl. :i.1,!'I!;!l

31, -11);.. I ~d1 ~ . ~~7 er ~ ~.1~,

4~. (t)xfl

Ii. [~ ,l!.elLE. El - V

:DE LA OOLONNE A, LA R'ANQ,Em!

A Nlmm~ftClt~ 'Fcii;Ji., CJil_li'Ianc~: ( Nsw ¥~~ ,'e~1)

oQo

N'OIJ~ arlO~5; ari~!y.ser. i.i~a- p(IIr1il@ fG;::{!nt9' !fgi'l'EJ d'Uf,l9 ~nth5-kJtf.~~

8rnofli o,p,1!ID5.e'SS5i llX!!!f! :par L!!ne :ll~IIIJ 00 eeups p\is qU!i!l"ih=='8~~; ~n

N. Sho.rt ~ V .lfoI~l1k;hguk ( .-·rgan -1995 ),

·U 2. . 1I.t1

Un, c.ooP.' resJX!m.atlle ~ 113' we Jl fO~e ~evJfin1·lrl~lJ:e .. lfJ5! B't:itl~ ifle c::hli'rli:mderu:qu',tt s';1CII"'~f)(l1lif . i.e 5 ~1~IiS ali'~ ~1g~fJro un IXl" ~E!'. ~Cli"a tl:~S-i=lhl1E;:1 riiMEi. Le:!tpio"B. '~~~r~~1lS iJr;·Ir.D:i£ ~~i!i,~\ hI) (lMrgIH[PE!imeifiil Q!~rtla.s: 'endire

j9ln'lii":l~" n ,

'11:2., ".. "&51,::3. ,:leB OarJa f!'bn ~ e94 '~a~1J : 13, ,- fx~ 14" .t.& <at Ie: jflJl'l.l a4 e~l ~!tk! ~ u

~~l:m e.not de'lle TOUjr h4.

~, •• ". ~~ ,:~. ~b-11 J:.:~ L':~i:;Jh de Is ;rr:Olirj;!I~,ri~a ~~fn~'lee ~1f;S, !illu,J-q:.!1 :1S~' d2l!ftca3 ~ e.i1i4! COIQrlJ!lOO,., roJlQeoo' "fti,.:.A.~ :17~ _ ~[U:cSq:U~~s11.lan ~U Jr 1,1 es N~Jt-t,~~~III~~fa4' ~rillNee t, ~ ~ .",~·'1J~,,:l~IE.etd,S U~. ~~4-,U';01I"i1' m~ . d:1 W,~Jiil1 ,~jZ1 " li!s,a1 _a:,,'2:i! .. ~~S iligB ,~,3~ ig4

A''!~r: ~fl!ll! ri1onJllari~il soupljJS:s'll" l:es. Teurs o1~r@:l'fl.if!~ !e' ~I J!'Ig ,m~l!i h~!1J i:ihl!ifT'iI~ ~I iIQ.~_!.

%3, ~~,ije,1'~Z4" ig9 ~12,5~ ,td4 ~a ~ raU~ .. OOmB qU~ ;c!:Jrtl~, ~r:ou.

'''.e;:,v,ne ~ir\1i1'e-mtja~~:26. ~m4 ,~f8

21.mg4!.am~ ~i~~~Lep NQIr:s n':oril plu~ de.c~,~v("B~E;I ~~; ~rneruioe, 2'1. ~.-,gS as. tlll:g~ ofj~g6 ~~ ~1~llda vott1 g.~gf101' 1;;]. [j:iiJJf1~ ;J, .... ~1~fIi :SetJII3~ Our;!; ,29.'lU;:t ~ :W,' ~ []e;iooblps'lt.E{GM~ I II wUl!lJija i.!;11'1 ;a fflefl!3'f'Ll~S~1 ec-er."8l';al~~ e '~!P

cle ~g-J:IQ' uri plt!r:l, '

3(1\. , •. ~;a S I. ~ ,ii:xb!5 ~2.

Ii ,€J~6 ilceEi, 33; ixhS ~1 + 34-

~2,N: ,:35;. "1)! '.fkl-as; BFancs o.n1lnle...-ru .11Q pw;; n:t~u,-,~ !air m1~Y!3' (11;1('18 p'bh "!i!, alii. ~i:i85i'_" 36."lltJli5 D· lili g~I'fiHllm.st'q)Jfl ~ ile'S T ~U:r5i oha ll.1iffi'n;J.~res,'~lJ1Ime'Lil;1l;:n~rnpxm,[jtyrt;liqtJef.- SEt ••• ~~t3t. mt~,d~f ~a',.~2 ~bl ~a .. jftl,Lh!il]o!I~Up, P~5'~ plc~ ITI}itj~~~!~s ,de ~Ofll Pf!!;;sr:, ·39. ••• ~~'9.fi iIl,Il •. J1.~7 ~1 ~ 9~f'! ri-e~1 plu;s qu i.fJ'1e rq,U!JS.~r:1H:jEdef;lm}qlJe ~llum'l~ : rniMS·'qUE! f:i! ~.eeh!1lque I. _ _ _

4;U" ,.t'd~, ~ ,fryu oom ~~ -~~ [{j,~~,ptlls~[I!ili ,~~ ... , l!ih5: 42. ~~ ~b5 4'&,arr4U P,h,Js'dilpi~n:3d~,IlhI~.43.~" 1Jir(~,~4~\ : ... b4:Mc.~+'

;,·=~~§:~:;~~~,_~:~tt:re:~~~4'~'~:~'

Lili&B'lara tl'Jimt mls lab! 'adW!Hsalre ElfI'2!J:z~~an~.: iI!pre.5 53 •• p ~3>~

J\~ ~,55,~!. .

f;ia UflBtfoo.plus:Il1E1QisttEi.IBSititilis;sllDnEi de~.' ,o.m~!l ~ f~US oo.f1ools!iol:'!~.

LI,CAVAUER'

Pi.d~ .• nt;e dill' I~ c~~I~d~sajIQn

M la,· ~1!I'd~ ~ psitl£r m~d~" Ka~p.a~ 'D FlJIilJ 10 ei:!yp e.v~el'iu 1& '~" III ~gij' d'!!.ih0 'Qoolfoillls~kifi! P'~i1IQ'~!iI' 'fiCilrh t(![Ji. llIXIiJ,\fofilrnent.il'.e ~rke al!l1Inr ~rs lill! IOOfI're, [lam:; nt'lJii} ~:WAm"i.Il!q, ~ ~~1'JI~alF:$ilil~f1 '~l0mlt ~iJl!Jt ~t:'ii aeti!ii.oor IEliltJllJrp (fl rp C[j,. .. o]le~ Blalt. r:!!ll'I,cta~ UI'IIl!: chi.s2G'a'.llCi:;_ !JIU .;o1peti~'OGIrnmlO ("i1lf(>li!'.p;!m.~~~.:J;~@ses,,~~.j4.~.a5) ~ I S'r'~n;i!J\i"i:'Ilt ;ef'): glJjr,g S. UlfL,fi, ,oiXj~1lJ! ~rtlj';" "af aui5L!~ ~'kItl ad!lGn;:€1 nEi' pG'.J!Jall FJfus' nm '~~F.

II mlt,i~j:;it..r,5 risque ~af'!~n~~1 !t:i OEIP; ~.~ u:ne .P!ecE!' a~tci~~ Ie, Cw<@!iltr e~t IJfi9"9}i:ool!anl;e;pi~ ~!!t'Ggi"lli;ail~~'blFiI ; II ~m. ii:'Iifl~~ C'1lIi G(lTItr6r~i' ~~, 03C-fl~df: mlj'iiii~ 91 rOO, ffiOO~fl0S- qu11 flOOU 'i'il1ira,pf3fl~r ~iff'it

~lt~t:nlfI.M.

,~~ Ie ~i~ElJl!mm,iii! 1~liIl, II!:! C~~liIfJer Q8n.1mll~ m~li!.~ ~!'il' _j~

IQbllJIQ~~e 11', ~e1+, ~[!$l lI'con~~~ 8~_ ~J Cof.!~e' lQ:4i ce qUI poe.~n'i! oo:c 13ila.~JA8l$'!Iilg.il3.IIS';'5tIF'I~ 'OOt~!1~8' ,,,till r tE!_,?!::lU 11%1 I il robllllJ:[bi);~ a':['f~,:, g11151a~ l'e5: [P-!I;l'tle: n.~re:. Iii I14ltar I;l!I:iE~'EII:iH~nQ'E! (r:g!J.!l IIttln!riEl, Q~n~ 1~'Li,ma' $ i'EI,\fai'i~~1JB deE; 91!3fOO$., e pifm '3E1i .. ,,!]:etEiftl,"9ill!!!i'e fecilB' A, da[eJidre~

~erirl2iiilt !J!!'Ie, F;lal1ii ' QIJ rtl~3mm:cfln.gt.rfIij, M~flOO FID,E, lu~~I~' A" KaF~'; '['aitlme (b.¥ml:1l'lli-'rn1fon dB' l'Utll oonl~n'd'u l C£l\i'allfl~ 00lltfBli. !;:(f_

.J!. :irirrima 11 - A.,KDijl a!J t Z'O'rolh) 1 9Hl] ) D&j81)1~ CEi:~'~~JIliiii

_1. ,eA1I'~ 't d~ deS':!, ~d2 dxe4,~. ID)ln:4',~7 5. l'\i4 ~fQ,~. tgS, 0iI3 1. '&e2 '@b5 ·0, t.~~, he 9. '~f3 ,~5' 1 m'. d,g~5 ~~~ r. oflaS ~ 1'~~rr31!f~il P(:'erni6; a,~ant~~i"'Ef.FI':I'lIrrt~an~ri-fJn chm Gavalrer. 1:3: . .t.f4, Ati~· 14, ~.sd2:·1:Kd2'1' '1 S.~xd2Ii)..n Un .ei~e;t'I]:)te q,Us ta~ BI!!I~ ~. pOti~nllm~EH! '16, _:·tul1 ~'ti8.17. ~~; 961 S. "Wifa md51s~ gi3

....~5' . - -33,

(J.@o

lEl'GM I Subel:~iffirn;!!llrre l8Jpu~S;a r!i:::e ~ ceO a ... a:He~qUli,'Ia.lj,rsl'rtr,'I'i~S'er 1':a~'(aqLta de .p;;o~"

01.1 ffi ~e'th~~\ig~I1f81 e!ku;Ca ... ~ Ir~(~lJ,jI~),lw~~nt lrl~~ gri;a.tls,.fI'l:" tQ~~';;U,!rIjr~s I~nes ,!j1!~t~\tI~~~ , i:LUtll@;9;iMi ,ifoopac!ll! m de d_.ewe· IOPJ~.m9f11', ~1t:J.'f'js. !X!ul:1l:OO, l;il~n cli, JsMe.;.

J 5" ,.;<" e7 'Ut ,~ ll.~~ Hi. if3 it;tS-'f::t~ ~2'. ~1,9. ffd3 'W!!1I6 2[), g4 ~b6, 2 .:.-:a;s,.le3 12. fI~ h'5 :~~ 9:.:;115, l(1m5)aoit fj~'L.e:JiII~ ,,,{I;, es1 'c lekmerrt QI~e., %4, .•••

itbS 25. ~'3 Wg6+ ~. ~,~.,d~4:,2,:'. ID:"b~_ ];I~D~ 26. ~a_1_ ~~:~Y~ IO!'W1!9 'ilQ>:r n~~r:m~ ~E!S,th;J~ ete~ BiP~r"{:!~5_.- •• Q811"!18>.St [pas_t.e ~s: ~u p~~ .. ~" IPaJ~~'. ~a: .~. '&r6, 29. iff;' '8,d2 311. 'exb6i a bS :n. ~):e6 ~1i!i+S2.,

~~ _ ,1-0'

. L.e" reiP.1J dUi C@iita'i [ar ~1l1~! eo ~!'!~:~AAe,s iter e &::1 , ':, ~~ end n:f~E! g'oiJ flC[ 'Ilblrrne iOCilJrrilf !{oPJPqiSe'{ ~ 3~, ~'

, ~il~ ::iiLilla~IOiJ '1ii'~9Iiljjye ~n C8,~Uer·~Jll'~:~J~!iam.

o,O~

[J.8J1i1 celie ,d~mrere oorh~~!:i,I~,DIl ti,fi pci-t.irl;alt, pfJJtL~1. dlt'e gUI3 es Cawel oer~Wni:a ~i1l'nt IUfrIlI jX!Eilllbll dpmln~Fit'Q' saM !Mt'@ aU:;~ 8; ~Ui~l ~ mgl, i:e(itJfatises.

I3i.iEltl ~,Ir!.s, ~1Jer.!LrlfU~. '20 .,.: ~:4 e~t s _i'fil ~ ,Ci;!<ntr:e~mii~ : ~i .iii I~ 'd~fa'jt §rfi~i'dtlJm .. re~ OOfoe~ a4 e1 a!5,

~I$" blj(~i\l ~ ~~ .~e .. F>Qo.' 1])1::liI' 'OJ:iI1~rJ:ihel;; ~~ di~~l!i,; 1_" r4l. M!)I~. e3~ ~Te~er.n;]e'. 114~ .~ie-;S l!i l'ae1' ~IB U 111 8' dlecr.3l:J1iI !LIe~~I~ell i?drtl~:hj'yg~ ~IU~i)JIrra gtmK;l~.{ I8-dIBgomi~lijo, ~rFhSlepill~9 '[Io·~~t ::.eul plll).'1~Sll!r"dlJ Rlon ~

... ,~ ... 1 ~ i'!l!.o,.4 ,!'!~ d!j['J .~~ ~~ro gl1l3,nga) ·'11.~. "".

,~ ... p1!1;!" a. 1."'~~'1·, . ,~:xM ~e"I3:!{~4 ~115 1.1. e3Jl~.19.

~!te4llh'i1~W1' ~~I}gnil!ld~. ~5 mt:!i.]~~·l#Ie'nJt!f.S S'il:nl n~m1i~uS&9i ; ~ '~Se3di!n tP~s[j~f11 7 ~3, '[is. ,~!3 ,., 1 a, .. , ~·~S, OIb'Ye 1~~itV;81!er e1:-;be~il

do f.i1it.lT_@nC"J !!.II'! ,~oo d!J Jcarn;!,::::.,. . ,

·19t._Ji~ '1,~~r<JJ!; ~aiJr la~ ~olll!i~~ lin Jalt:d~sa: {I~: ~',c[if~eJ4 '~I~~ I!IU 9~S!n::d lfi~r. ~E; i1ar,i~ !'ili91til310~1fi1. d9 ~agi'iIl!ij'\:U!f'i. phl:ll~tlJr II}ID4,. ~ g~ •. r '~1 '~C~ 'i';I,4 ~;5 :::tll. ll~" IP@,!~;j~. d;~n!J pooOjbll'1 drn1t:m~h'e .a· r.i!~a'" ~ll~" ar, . ..- ~~,7~~.:Jtffi}1.$tD7:~3. ¥N.~1.tf;ffi.;)4~ ~3~~~~~·24".i .~d:r I~ Blemee ffaUr;jlllen.! IP~ ri!P8-.le, le~ GWRI§. mBJI5 lbJJ,~~:2.!:L 't!f~1 [:lUL~lt IPt~s;,.f'(ll1l :i5. Jlb6 :g:llid8 n r~!1. ~I!l'rfii' p;.r'~~~Tlr~r ~~51~lrn~i!j: 26. ~ti~ ~cS Le sellill ~u d~ ~a_~~ .bland:~es p!!!filrolP:.frl~.'def,en.;;;J;!. r& ,filJlJ'ftB .Il!~[ vlrlJJ;mJ 1~.,i!t:rf111!l7:2jMllffg~,~)l;g3~. ~~~l.g:7·~eul®dctci~Sd4~nl .I~ m!iln~a~ tl:JfrB, ac,. !1!'-b'2"tm;:l3ta~{irillll.j} dm:iJ tIlUDiqt:iIM( ~Il •••• f~:a.1.

hgi7:.J. ~i" MdiH6" :HD

.38 Le:;; ~~, vonJ~ .j;:!I;!r-dr,e·.Ijf.!s, qj.,i"atibElnj'a:n!;l UI:1!! ptI$itiD'~ .D1lJElrall;ki.

. .

IJ,sffiIS, la.pi:i~iiIQiii':!ii!JIh/~If'JI~i.1-e g'rmd AI'eW1ine ~pltlifle 1ii!J!Pfe!j:~~Wld\iegfi f"otii ;S;tir jEi a:;!Di rr de ~ilijl!Jn Hn~~I1UC!llviJ.

A,A~lWhIlO ,. J;l. Duma:

,c "'""v!'O': ... 11-; ... ' 1~"-=> ~

(.Salfl'!rt-I-l;'iier._~1'gI ,'<:;> clJ;;! ~

~ fi.rlE!5t Ij§\"~~ '1:13.. "-r ~~~ d~~~I;· El81li I;l4!I d)8'5E!lsftte i;EJl~5 n. ~:5, '~'7 •. i~·e1 Jtbef3 UJtl'll dilrilJi;$:-~ i'Urra t;:oltiJ;'i[le.· .. ,e .. ~ ~,a~-W;dld~ 19" D!S 'i"'dS 2!a. 'i'gS ~ .q'e· ~i!l~l cornme UJlI"liou, I~ gae· .~i;$g~ floD3"frile~!lE! T;fJLir_-;<~ ;-,;: ,it<i!S;'2~,.,~e:S; ~l]mfl1..e IittilJ<5· ~ ca:!is~p.s. de, ~ ~pe~ il )." 81 ,tEe' f)OlTibl"l,II:l:{ ~a~~ Srt~1~t(j!1Qs. 'rt3n:;;' LJriEi~ 8.1~aq!J~Ib~f!;ifi£i.oElie 1

. . '....., __ 'lC".a1:;1. [gi 1a·,!tlbl~iOn:a ~~'" qU_i ·a.rttI

A.p~~.I~ 15' cauR t1Cu Gilrhi:llMJ I~ mtl~!ll ~~ ~!{J 2;1 •

... 'I:!ftJ.. 6"~- 9!iI',Ill~ Ql]~ ~.~~j'E!U~ ; ~c .~fj,? ~ue.5UF :e.~ .. ,. ,1@V ga_ UaB,!, J:.1~.~ me.tOstt '[lXu ~~'!j:~~~. ~15:1! L,~.~g~ lblI~ '(;{{I~'e~.~.f.!~ ·reli1tetJe.. ~~~r ~tre! liiI~1iiQe ~lk!~ Ji~)1 ~!m:JJ;!!~ ~~ r ••• ~·~A·!(ecJEI' pleg~ 919!;lEi,e! ~_~ ~"d~~ :ih-2i- '8uj\ndff,~~~ i '252~~

~7 ;;U3~ ~kf1+ ~);!-I7'i JUi6 ~H)

ba ~v;mJier ,~~l ~~~

'0'0-0

PQur'~rmb:J~i tJ~8 ~8tf1ie Ilnnpfda c.u Ui h!ll~tn~l51J.~r~!liIki'il~d.~~~f,C!~ 'Os'l,:

- po'ur I~ El,.1~~ ~ el~F'i i3.Q~If,(,~r,~CIil!..

- powr 11M: N~lr~ : catIDlDgue; ·~SB.if. :5l'!M~Ia:.

V .llj!ant-Gliiau~. ~ L, YDUiiill:s~Ii1'B ~ Alga 111'9; }

1000Jo'l'I)S'O a!JID~l"In,>tl]~:r'_n'O'

. t, d~4,,~r-i)'~ ~j efj;~ .. tbl3 bf'J 4~,j,~ 5.lb$ d~ 'Et ~g~ d)l)~ 1:" ~~ les l!iI~rli;l~~ d~··~;pl!;:MfJ.oo' du ~ioll "~.»' QIlt ~\!eti[ m.."ll ~o.-liJr..' ~~- '7' ..... ..t~+ l8~.~1 ~ltlf!!t ~4~~~Fri~ q~foN~ ~t~>:~' ~~1: !wrooIOOlEi;li(. ~aniiel'lo~k mtt ~9 mlfju:Je.& .~U1 prerr~~· ,:Siil dO~I:;lfi~l. 9 •••• ~: 1 O."jJti2:1rn-Zi F~s .~OOS",~11~ 1~'IFljl~Tl191f1ii,Q~ ~h~lIfi~. d'.m~IfriJ'il r. I);::>; F(fi)!II;i oolrs :ltGfft. !3lll1 ~Jlne. 1 at ••• b5 C~l];:la} IlIt~~'italil1lf [J,la]s .Qfltjl!r" (if! le F>O!JI E'I.6. 111. ~~2: ikJIl7 P~i' "eb'!!IlIV,e~ d9 '11'aclivae; 12. €!~3, il'M, ta. ~9.G4 ~~e lIE! pOi.i!i}i.ee ~; Hlt .,." 0-(11 '1.4 .. sa tt1 L~~ ~I;!'.lr~ n~RaUI!,i\E!f1F~iJ~1it~ pE!e·jC~e; is qui ~~~r'i1,' J~, Fmi !:)"1; 1 ~i ' •• ~. l!1;ir c~,~\'i;~S 1"1. "tl4, 900tfe. '15, ib4 ;a5 '1N~;'.~!!?S, U',n (,;,;]Oi;'~l11lpl~ ~~ OOJJ8. MU~ WLlvi endJfa.i"j 5:. :j:Ifl p:3rl~lJIl ~.~ ~S~ ~bJ1es. '15" •••• MEil ~ ·l. L.'fa~ ... ~Ut ~Ir!ilel' u n JO~e ·:?IJiliifkiiel. '11::'( ...... ·EL~M 10. a;:;b4 ~a"6 fl9.

"i!1!.I\i:!I 35?-'

,38,

G"e!iiit1ne b!'llliiil ~q1.J~de CillfB': c,~ TWr~fJ~ff.t:~ M"JJ'il'~'1.il ~~11"~j,~ ~!i!~~. h~' ?(IIl"~tiz;'I.~ d'tJI!lIij' ~~I!lm~: d~~I"I~: '+f! ;o\i',a~~.f!d@tln\tf, Ci3fJlJl,~ul;.mJ~ Mne1~, L:e:prrt!~a~ am, r:a 'ilw a-d'Ilr,QI)~1t1,lIl[l e~ti&;i~IJ~ ~~e.an;~'I~~)!e_~e ne Irerr~Qn.d ~t <O~~jill~0. $!:~d ~t'liG: I!JI~, PQU~:s~I~ta,. Ni:lIJI,Ej: au~lOf}'.; ~e~!J JflolnJI.I'1iiltP~ til i:\Q,U:!:, rfa:~)1!;- ~, !'SUi55J a. '!J{i!!)l!ii fJ'Q,(Suadar .qI;IElI ~~, lot;ln~i~ dlun~ ,~Ill~ dAj)as~~ res e;:wbt!!lns. f'I6ijB~~IJ~!TIe-.nt. ~!ili5les, ~jJl;!' IJO.u~ .... ~~, ;pjl/(1f,1S. OOM6es:. O.',o'S"t ro dfisoa~ i!~ct Q;~ ~1iJi.'9Ii, ~e"'iPQli-ence" G~ memo lij .. Iff:ftlult'kin, .dO' ~ycMik:lgl!1 .. qlJif Ye.W rpU{,n IB'!leS dir:3 tm.:lil'l/l'k:l~llm:l' ..

"'~1l'jJj n11DJ', l'Ii mDt,.",J ,~U~ ~tQ', 00' !"OVOI'1'!" c.tJ qUe ~:r~o ~i1 fa

fJQ,:GsIe.. .• t!! -

r:'~e~ 1iJi9;(,ch'il' LilllFe;ill

000

_ Un yifll:lGOO tJea,~, ~sa~, E!'(;II::b~ fi£Gi'ii9.r, U1Iii:s~ ~~ telu:!;. ~~ i!lne

ralftj mH~~13. 391

'OOI~

Or!.adi I i"!iid~L$UI~S t@ ~~fgi!fr! ~NrnuiiJi; on ,ol.!'blie :SQLJ'!f.;h~querSg OOll,~ 1l!iid1lqu~5: btm!;j~!3 son Ie iX!!J!If.cfmemarii Qt'UJlEt .s'iml~1B,elti~ ~.~E1f)t(II~'''' O'lilrlS Ia pmls :IlIJliJ:lA14li! 'la, ~o.t(f:lIe!; 'Q'U~ h'i {!UI'.[!st ~diri· -10. l'abl:e~

n ..... fh:lck:er· F. Gh.ooJlJt1h.!i

- ( ~ano~ ,MtiE!!i 1'910 ~

Le'ob.u~,~ itt! _ raruLed~ ~I>[I~'. ri,ihl~~'UDile'anal'y'iro dill .. ,pil~liIXiT~ Ji!i1I~:{oomp~g.nqr€tki sh).Ja~ltiI!llJ Les B1SJ"~' Dti~ ~I''_.av]j : ~dd·€~pt~~e ... 'I~ gilt ·bl.oCj 6, Ie oolr!t q~8" I~ ~~i!f noil: 00.. degl}rFI1l, L~~~~-

~M"'}- .. ~ '_",=.

'tltln d "Ii:L~lonllll~ ;:;r~ll' l1latll'l~ ", §

Ie it!u ~I~,; .11 n), 'l:!~~ plil:t.~~ [ifiJ'f1Jf.1ul!Iil~'i:'':I~io''';1 da~, le!'re8~ (Klli,

oor~' . "

. '2!l!. liie1 'Ida ·21,. ,Be3 ~ ,22,

~"'_"j I' "1'9!f- , - Di ~g3l[(rO!,lu'e'p;!~liilefli~'" PJitllit8f.ll,

Pf-'~'=" C, OOIJP n r om I pqrm]y,sil nc'ne'~ P~r Ie ~_

m.qfll. ~a rrneonac.6 lehl.~ • .t#!r.'2:2- .'_, iMi.8\,2:3". ~3 ~'@,7 ~jj:saYil~ de. lI'eQCb1!~f,li!ii col.[!nnl, fllIl1llt;; 6 ~FL~n;i'd'ir£e~ a"'l3f-i! d~I~, ~4~ !Ji'd4J p~iE'ntEili'i, 1Ilt..I~01· .t)!il'6,d~5l i.me riI(I~~lIe' '(e~~I'i. 24" • 61i8c2i1t:Wxl'ij

!!J}:KG

- Lcar$l,LlStk\1rn r!OWE!: mi'0.S;j ~:,-jij; bnna!l1~ ; ~V:e ~i1~i e;l U'n~ pmlllD.il

dlMl'OlIe.iiIi armelbrtM,

2:6'.:'~l ~B A qldl ~ ~lQnniih "e"~ '1 21", i&t Fr5!:;;t1~'i1'fj, plus b~fj 1dEi!'!!fa 'T~bf.j' i!'ii dg·la cclQfJn8'l: "e.!"! I~ i['lYlde'~1:'I'D'Il~inI,fS_ 2.7 _ ..... ~bB :2~a. ~ b§ Illaut umglr ~·tI~!J peffle d/E;ijl1?ingi~lIlne;n _ 29. ~x~fi AXD5 :aG'. it&f:5 E!r;,Elf debUI dB'18 ITn. :m ...• :~d13 ~ ~xrn6lb1;IiI6~. otx116 b4 33. U;3J

DI~lXif~~e!'1l{sjmP-i'e. ~ ~,~ ~~, .3.~, ... J\,gi7 ,l~ht 35", fS· 't~liI

lLe Oa'!!'Wler ,e~t p.ef.'d!J~

(100

JLI~'tel: :I):a rt'a~. d),i ~rlft¢f~~~!J~@,1"6 Fls.e\Jrw:m1,e-l1~ ~:tfr. ~rle·p~b, m~~ O'S;V@rl:3 pas I(Isl:!;l~{:!IU Ji!II OO'It.l'llod"~('~'iJr' ;}I~i.§ iq nt;M,l!',ilr~i!:;lrirtJ:n,!iiIC1J IJImE!f!t tes.fQl:t!e[f Mh:'§1 sbra~b~u;j;!me'fft blafi dl'S~51~e$, $!i! ~'n:jiljirlml' ~~s. Lme tau!!) d~ BJanci;;:

lMalgrlf:. tOOIi'$ ~n!l dQIJh;iI~. IE!:;! ~illrs' ,pn'!. tine I'e.ge;~e', ~.a~ de:

P4v.!Ji::lp.j::;f!rnenm ei: ~~'ietilt ~~e.l ¢((mss'lpfI !llir In p:i!i:in'Q.Ej,. 11:3\, .or. I&.e8. 14, t(E:l wici la r~ul€J; e.i'I;qu~tlorl! iPQl!!tqILloQf '1',ljIule 'i'

~) ~iC"{l d!,!, fw ~ ~Jit raC~ caiurcle,

:ill III ca,~{l e4 e~l ~rl'f:lJblle.

,13,1 lilI df.ilQonah~· gl "'8'1 '11"l;!i.l!,!T-e; :sur lEi RtlL

Me.ill€!ur e$'11:;3l, Jd4. ""1

. 14; ... J\if:Ij;' 6. ~t;Il3, l',S, ~ (i)"8gJ pas PQi5<9tbh~' a'caus_~ 00 ,UL. ~E1G1 '1 :fl.: ••• frg~~ , lEt 'sxP6 ii1~'EI''''eade:; rr.1e.n~5!·rnu rple~(sw ;cf4, flE~_ .. 1fE1, • 1 31EIdBi l.:rl~ iLoorS~llnl' iklEbie'meril ~iim3.~ aJGfS .. q,Ill!e', r~ t:qlit!~, ~~mCi"Ati n'l'L$Df.ilpB.S }9~ r,e'kI~E:5, deyellJ~~5, 11. W~·L.:'I1IS e. 8~ OO~ ... ~ .. d.Gla ,du BI:QJ7I_., er IEfu PIIta.1. l'7·, .. ,i~$~ ~ P!Pll eS e~'~~551~ge '1,1. b4,,~, 119" ,~if6 @tdO!!

Une n.~st.e ~nflru:JoolJe j T~u~es, 1~.'~J::~aj]la,.nche~ !;!o-[1t,en ~serOre· '!e Jllqu.e Ii'l~ :~81'1Sl del!ifl5;Ifr:Jiu~ ,¢D1;iJ~i:fn ~ de<~luE1!ew8 ~e.;:Il:':!~,~'Q~ ~!l' k!~ .J;:~nJn~!i ui6,,:,·§t ",d.,". ::2(Ir. 'i1b'~ta, QU~8' ease ~e 'r,e1tra Ef, P9fJr la Dame' ItII!1l1oohe,

m. .. :~;i~!t~e9; . t~E!lir:fmt~ ~·iJ'<'i~tigl. !LIfJ'i.!;U~ I~s {fCikJ!;Ul~ ~riija.nl @ 10~~Q'lJIi'.1100: :I;!,~M.b~JII1(~1+ ;alia. ffi;i!·~!i )~ct;.Qh!E!..21"til@;~it.91:!i A,vee IlFl11t-ctfr !2I1.:U~ fa:St:l!.Lllg· ,d'til'rtif[se ElD-TI~rll le,ma.l. ~2 ••• " . ..!!!>gillll! 11-01 Sl ~.'.e3 :IIkfrl, M_ 'it!';2 .m,Q4-f I!!'1l.Oul ,est sil~ll"~:

lUoo ,~~oo~c u1TI1:;rirtrnrn ~~ ~ as oLl'''.~Eis f;lllii!:! par!O'5aIW ij fa ~~r~e a ~rt!r !l:I\LJOO m.Jl~l'ifi4',n~ ~trruG_g(quo, idil¥!~ ~ne 8Iri hqlogi~

0'00

IDtimrns' FI~t::he-.('f~e'T815:t[:a~,eg.eJ;l~ r.Ji~oormu m ~D..m:~f1L M. 'Tid r. A. K,ob1CifL'tZ:

(ftjg~ ll957 9J

D~n~ Sk:liliOinflO

1., e4 ';£!,2~ I'lIm ~Ga .. ~.'Ij:~d441. tn<xd40\'t)f.iJ5'" ~~,~d6 &: AgS e8 '7,·' )1~ ~79·. tHMU)~ 9. qlb9 i9'b6 iQI. fl d 11.Jfr4"WB·112''I.!ie3 ~113. h~, b5 '1 ~ .. 0,5 abfr

Le~t1iIP rlii;ilr e§!( ~Eil.i- ,Pl:(lfil:. 'Iiln~ d . 1~~anc8'~~ d~~5'eu~ IllS, Blafltl~ rifiq1li:B1t I"fa ~I~,~ a r~nEl,qqI!;;i~ .cintBinij; i:!IU'IJ~ )3=1 tlltiY~rir ~eli lig!lf;!a.

, .5., g,6<!: h~ga,.1re, .. tf6 ~~ImS ~'j'. m<h'5 JqiJl ~[H~ ~'.alr~ni~,cta~Q3 flt, <ll~ 'la. JiI:1r1 ti'S JUtf!~t ;t I~ilp. - Cloo.lJ!H,"~UI!i! 6ru :een'lr;e' ~

~ 19. eS LI!.~ E!iR~ ~L§FiI ~1l!i

til. ~ ~ e. f ll!li . ([uer; ~r'l co.'Ionne .... tiJ., I!Jt gl'lifdeJ1!

:1~p,enlre·!>.ctIl1e1J~~Bn1 hmnll,. 19 ..... 'lPl:eEi, 2O~ Mi4Jlt['6 C;;1j]LJ(l~~' reI d~l.!~e makl,.oOOs mlllnmtJ\I~,(!1Tit1 ~p0rrmla ;iu;t: :Elt.::in~ d&~agner up rernl'G pt,'OO,IGLi;.: }Our j;e::rat(~ '8~ h2.. 2~ + ~~:~r'a,,~~, '!;jti~+ ~J9"i!I. lI1i7' (5'

Ui'ii!i I~B'9ill~ !1TJ891~J:aI~ de I'~ i!;'DlqrlllE! a i,rI,1'lE! rl'.!=! , Ma:Itll ta tle,j:etfu~ lil ~Iie.: ~7 <i;!fit ,it fal?' et'~G e~j:!I,ur~ 1<' !)ame b1anc.tlo'_ c24~ t~6. Cl~agr~ et ~l,.!b!1il' tllJ"'fl~e. ,: ~s.'. No[rt, 'ilOna ~ool~r (j~ 'iclOfond~1B Ii:!' fZN,"ofi' g'7 I1n!l naW~Le~t! !l;. 2:4, •.••. 11.a7 H~'Jb:D5i11 Co IJOOP, ,lJ'fIll'rlfpiJ'l!Bafratlfglq~EI' • il permet cia iiD:l'billsf'r', 8at!~, pat1a da l1J!Oifllp:SI la, deu~ieme·totJr ,I!)OIJJ

4;~ Ilt..oo;a lJ~ ~ fin

25.,.-" jjtf7 2;ij .• i9.1 ,1Ia?, 27. '~.4 ~ A leur D~Uf los Noll'S' ~Hlll(ltriani i.Jn~ ji:lilke pocu rJi!!'lifi18f I CQ):Il1¥nl;!! '''~'n. ,le pa8itiOlITlliniBri~!iIl bin dl8£!f~mme .

28,. 'fX'-' , j!e;5, ~h]!!il 'Ie. : dint, g7 ~std~~lJ 1.i~ -rllJi~ de'dptlls, 2~~ )w6 .,.lx~~ :3D. ,~:~! U.n ~p q),ii ~~i[fua: les dS:go"'al~ OlJ!JeflBS:

Elt .menlalt::,13 31 ~ l~,f.. ~LJi,I!J1 ,d',u m~s;~~. ~. '"," d.4; [Ja,:~~a' iijue ...•. ~ ! .. ~ !n~eiQep~.Ja ,00- l~r1inl1ll,-c!i1,oo!J~,[Ii!1i1f1_'t!'l,&~O;ri~e.

. 31, :~gM ~~r.17 Sef\!O q)JiU1. ~l2~ ~~+:a~iiI![;J1J .. .~~'~oxb5

3 :. :/l:~~~r~:~:~$~i~~~

l~I16+,~b!Jvj 6u ~L. 33. an d3 34. b[!(~3, d:l+ 35, ~1 >'~iflJ 38\. :lUG .

,~:t1. !f:fQi+ 1,..g1

Oar .ap~ 37. _;. ~B;]8v. ~g~", ¢'ClI;se. ~:d7·, le!;l: rNOIi'g'l~r;[IEi1j:tto1;!' de F!il:3:Ui~iB~ ~.~iJ e'~ gn~ '~rtJ~ :spiU:ilBltiul.:alr,Q (ji.!1 \1O'· s '3~~im1 iI

I' ~I ............. !;IoI'1II.M, "'" c.rl~:!I? ........ ~8 ,S:S~, "'1Jt~~~!:I'''1 ... ,'''.Ji.!r;> - '!o""'Vi!) •

RilJ!J;QY~11!';·q!:.!e~~I!i;I~,,1M~s prlru;jpau,j>l. :

15 •• g,6~~l1ri~!mt ~e':1r:II~!i8B nltki!!X:,r.11I d~ rotttis'" 'allalt U,f! sal:!i1,r~, S~~1fti (plt:lJl:;t:!imt3 '?i- qtJl'8E1,Q1'~ril u i'1 ~fit Fi a go''3' ~rt l'I:!!IiI'V~ dJJI~ dtIj1Qi ~bnr:II~.

rl~ i~h5, - ~ 'lour .S.$h>lll(·IB bO[a<f!~iQ! .

I. m ,cUil ',9' •. o.5~ - d'l);s;J:j6Qlslan ~m1~i~le-;;;,; Leg, BlaJl~veule~

!:fU~ ~s iJI;I!boo~ +lei ~ «EI" ~.~'t (gffill~~, Us; J!JtIoFil :!llJJr '-1i)~r.c:mnE!'

ilih'!I.

,:2l!!'. j,.r4 - ~Iu:s I~ t~~~tlm1~i1 ,i:£UJI'! douat1e~ le~ WpI'1C~ vJli'5ird

11~!l1a~.ilI~~iftI ~fBi'lqCJ ilia, stjjl' 112 da I~i' O!a.ruiiQ, .

'~.: ~iJi7 = i:1}-s; rml)'jm~lrai% ~:<;·:!iil~RF3E. tl'-o!!l llai r.;eloXlFr!f1!)' .;;1'1", iD Ii·At~,.oJl.-.J'or·,

!.ees. ,. \r,' ,1'('

~~ .t).t~S - Clfifilff'll:ll1\ a~1@ . I iii, ~~liilChl Tool' .oor la -001 0 nnE' 'AnU, ~' V9U 10. ~t151e_ Un OOUP. !E!¢~iq}.!ll;!' pD.iJr:·cllinSmU~r" 1.1111 8:\i.3nl~fjr l!illi'aL'fl~

{Ji~e' L l,i.a,CclJ'mtj1 Ion de5; ,to~ S_!J1 !\iI'CiJi'kinnE!! .. h , -

3ti1. .te3 - I~ FOUl mel'lBCl;I' de s"in&1;aIie't 8iclf la di~rli:'il~ ;a [3..11 e , d!kUnlJ.l~i<l!111l 9.f'lPi!1. EI RQIIE!J eQ<~ C~,iJ§]II~r

EnC(j~ une dirrw~m~n tlu 'I~II: qoo'slrtlf¢qle et hllulk(1J'~.;::JOI1L1e3

Oe'lll!:( ..... '8r,~t!llMs,de la·mern~ ~nt;;l.9ne .. , -,

00.0

~1i1e'~, p~lIlI· de: daeeb lE:;.1f1Fi~i ;i':am:ien C,I1OiITlPiOlli du t.tcnde des E.cli!Jik~ iPai"~rfe~o.:J100nCl9, iL'iIJ )artie pa('OOli"m$.~IICi1~ pe.r.Ii'nm!llne 'Pm1:~n~~ ~~n·~.se· . ~ ~m11c" a I~ ~6i1~lc '"~~ Pl!!~ 1~,Ia.1.!F.! _ .

P0·&9a~iI!n'e' !fl.' aUei!1!Clre, 4S

,Mks e~ ~oo Ig.s N'o:II:!.,r!fi~!eIlIl :lllurRQI en ~clliif!9 de· I ayo !lcPrliIIn8.J2i

~:2;" Eo. ~113. h9. rr4·! Ulil CIil,' dootl ImjW~~lbh!J I} ifeN.iMf~ E$,1tn. q~'e p~r u' 'ahM·. et '$, ~!!;'~ ~1ie~ diifftjerolJSl€t, 1'4. ~m Btt4T 16. 'tWg.5 l~ .1U~nlIG cbu~~ EIDiii!'I 4n. ,olAiiro plS- i ni~l1i la. Dame ,,81' 8;J;i!lls·

1 ~~ ii'i'lPU~ 's:arJU:G ... aIlIdl'~_:..1.!5, n

.. v , K.. ,oil ,.d '. ' ' ~ h 1.,4 . 0lI Ja ·~IDn[it9 a I~. is - -!!Ie.

A~. ~e' ~ ~ ~p-l}~_pe 1 s, ~FI.;J,~7 ~ '1 •. ~';gB.:~iJl Un

In\e:~;1.a~!-k1~o : 18:.. ~X~ lkd4+ ~uLv .lfIu ~b:iil4·. 11. ~_d21bS:1 ~ •• ~m4 :bUil~ 2'0. ,!tl13

~p4i!:'rI6'Sa:ct:ib~ iii' 'rf-m ~ a!1II:6 omncltllSiliI tmy d&J"i;O!i!l1i'@! ,:'2]1]1 <~[};4;d~

i'H~ ._iW~ ~~ ~} '!ii!iJl1! ~:t:~*-lEfl.l'fu~~~U!1! ~lIItJiS.i'al[~tiaJ' '

~. "_i.$.~:2.1.JijS~'L,er~~troe!ed~s.~I~rtes ~~ 8,b~luJ~t22. ~fo

f1jx~~~. Bg:l {2S;. IlJo1 .'1e"l I~J~ m m.:~2 ~~., ~QS n~2 0--11

~ 61ii1f1~ !K11)t~~~d~'e n~e,d:el1~FJ4llmJP1.cn ~ e4,·IT!e.rFIe tillf['eS ~ii,G ~IlijeS sur ~7. De [Il!irt ,d"~ ... liir· ,!:Ies wbl1rTle+J ve.lTOQJlllj~~ !n~Jii~ rA!$if:Je' ~In des ooh;)~f1e'3.. 'I

'WOlril3.nD iJl1l'm::U'ln El'-S;I !In,fl F'i:11egec,fBD:mlt.lile i ",*Ff1a~l1'ftantJIBfi c:~. pl;:lll'6iJ ~Ml.j pj}IJN !!Him prlS: dM~ 16$ IN~~S .;tIllne· pMli~ SU~ri8UlJil:i

mi]f.\1..tOOOOu . ia. "

IW. IJJillmanrll ~ V,( ;m~I:o:-v

~ H~!l:rurjgs: t®'r.3 l

, Ll'fj~ pCiSllfon InmI::GtuiIill'e i:i00l:

S~~~ .. [li!!l oei1lr'Q:e,~~ EIllX ITIEL1l'H~, ~~Br~fiI?'S. hIlfCav-a1l9'l a~· ~t ~oo t~j'j till a~1:)8l, IGIS' ld[1UF5. ·W.· e.,. ~,I: pliJl:;~lJ ,sl](li",!hllit~ ~~fI1E1~-

,. -

Mlu!Sa!i~

19. h4 h,ij; .:20. ti!S hxgLlo 2,1. ·tJx'go '~:xgD Au priJ( -ttL1r! pkm 11!iJS ~18~ ~Iii ~rip3~'I'e~ pon~· !SI~,. !iiE!'ll, ~ tiit Raj nr;:rIJ' :!iI~'1. ili!n pleil'L rXil.J·

~. . ~. Ii If; • ~nt ~h!lr :22~ 't!ral L~ E'!~fflip

~res Ie liB, eQUiP nctF ·e:o:n1r~Iii!-,nt la '(;!ll$.13.:~, In ~10g0[la a

fn-~ ~rii,e~flb~ dTiecte.~JJ r h!~ Qa~.illIi~~_'~l'.~ m~L~;n~ Ie.~ ~cej]~~ .!ll<l~ res (l·Oblil'll!~'¥if1t eii" hMo. 22'. .... ~ D • .llllQ5 ~~4 24·" . ·113. ~e6.

Lin OO:U~ mli!dIOCt '_ II ~allru.l ~J1.r:lIltlM ,I~" ltlur~ PIif' 2:4 ...... _.

Ma'lnie.'19Jl!1 lIltS 8'lti~ !'W 'I.!lri~ru plu~ ~oo. Smyslc,v t~;!9larl "fiB ell 441 . '~,ruOOQ l~i'iiiJ9 eEl jO lJ:r·· la, !

:2S. ~\:G:f:i C'E~1 hull' ~iiKl. ~ar II.m .P~~$ Uiihs'~ par It(tiil'pOV [~l.r pagal1:31 L ii!i<~ .. I3~Il,C(r ·SB.'~~I1Il~~del1lte~ 1[~Ur' ~111 ptrl)lr ~~~u,y~'~~ lit J9Ur' aHi9. ~lt .£131 ~1;3, ~. . aJ.1 J ~!i!' rOlm ~eflllEl, !T1Sf!sce ihZ" TI" -- .D6i, 21. 'I: • .:nbS lJn~iWtl tlli~a~~,pfiu;rl~IJ'IrJ!!t';f ~ ce~r,e diif. plQ·~dj~ BI);I~~·~.,,'~2,~)!;'~4·.P.e~~~l" GOl.iP~ .. <- 2i1: brl~llni.,mailsde

In ..... i!f,ai'll1~i 29 ... :'dffi JIJ. 'ti:«fgof''Il:«i!S :1.·el$ ~,SI;Ull:;; ai,i\8!'lI'. 3D, ~~,Jo! ... "!l~ 'I'.~ .• 1,~

L.~ fiWIIl ~I iIiTl.P3ln:rble: S.!)- ..... ~fli ,$1 .. ~~ ftl:iI.h1 3.2. liI:tJl mat "

Unf{!i"ElQ.~ 1r;r,~a.ai:;Ig.tlil ~ UfII ite de. riel!,!! :~a.~1 r:)fji'le U'j'M' "'UJ'I iid)£l:N!llir'l"'i~o>!' lootAll~ 'fi~le en B~uPI\ - u'a1rlf~,d'i'W1r!}n : I~ ~i'!il5i~~ deirToL!rs. SaJm~ ee5fG:6 g[Emdj~!(;Il3ftbe ..•

L1J I-tr(1squ:~' iill;IlI: GiUir.ro!fll6s

V.tl~11 Ulfl~ ~ru1J~ ~ ... tli\Jrc· ~rJ,rn~~ I~ d!Efr'I:~!;1G~M G~~II.3ta (flvoo'!e~ Negs} OGn£re JJIrn menjlj)re dle ~~e.I:!~l,K!n8Ia ~Uhalil!:i1'" .

1.-~3 (iQ;2;. [&3 de 3., - ,.:;ire.o1· ~mgs. S,J~..JO ~g1fl.{l i).() 7 •. .ib~Dfi,

9. ~!t)i:i:uila~S:;J&il;;t~ 1 Q. i'~5 \iI, ~ 1 . ~ IC!~ 12 14 ~1J4ll3,. ~, ii;~b41,4. e4 Jf~ 1~, ~1'3"~ 11~t j,~e-:1, 'ilea+ 1~ 7~ ~'i11' );di!l HlI.~' , ,!;!,5 ~g, ~ bi{~ 20" I~~ J:,·!)'7 21. ~~:B1;I9S 22. :;da' h~l Q" •.

, DMs 18, pll,rlIie 1" par ·S~ . ~2;. ~~ lCfi!9~r'l:I!iJ me" OOfl RI:! B l,'ai;J ¢',;)~el~, edileo.s ,Stir la Br:eJ1flr~e r~f1gBe, all!! q ~o!JnrnJt dormer _ ~oor ~oootflf1!:J~.fjJJil::N~rs." Cll1re 1II~IJ"'rn, ~alfqllood.'ln~U~ct depLlJ~ qlJol!J,s c(J~:J. aD~cm:l, r1l!J M~!!i@@ ot p'pi'W~ ~r IF;Js I'tinas rtiap.Jt:sllMu:.;. par..jf'{l m~lroh. 1;...!3'.~ rj8llij~O' & eoooft' cm,'lti3. nti)tt.m:i~"to."'Il*iIf.ib'lEi au ~~_~ OOn~iIIlBl:!~ .~ ~~erdJil3.r ~i;!~'~i.lpjf,o~p.,~1:ile5; ~!'I"jeillern'nJ d"'S ml;l~ vc i p'J@I;IJ~~ ,~!~~, 'l ri!t!n d'lIIU~l.fe!i; ellf! f1~U: ' les fJi1;:3jlE1:r ai!~ . i 00 (I~(..aI~5iE!rl:!:!'filJObiltle-d'~p~!ii adV-ar'il.E!!;!. [1Rf.!!iii re~~qrtl,de,l;:a-ltgpr '. :f,e~~.rDd:'ile di;t'IEle~atWi~, i'lQ:!.!~:no~~benter'Drr'iiewaFf!!rief le pr: - .5;~BdEgiJI ,eLi:p.rCi,p'1)'h;fa_~8 ~1.13~1P~8i.idIc~a!pr'efrQfe~'iillt1;9.vte "~Llli!"

V. Ar;ahd • B. Gw.,"ait~ (Wijk {!IE!.ft Z~~ 10061') [lplen!99'.:~nemrjJ.fI flO

1. ~ '~ ~, ,~~ d6 3, ~4~ ,4._ :"fJ, A:g7 s, ,j_'gJi, -il9S' &. d3 eB ~. lJ.(Il ,~~7 1.9.01 M :9(. Jl.b! aD10. ,rJ;!ii l\'~

'll",~!'l!l!

We 'R:ci~ bl'flne Iile retire 'cIEr'll! yt~~$.f~,U~,e ~1Q~n~l~ "·e7. en e.ft~, 86 I'I1'Olr;\ Oa;Iliiii certSl1'!e ~:;!.rl~flh;'51" lffl'l!Vent Icjllaf on Pt!JJnel1l!!mt, ~UII::e iii~;ar~', >I!I1(1!lb ~9.E;lili1.;rlE!i fSrRp!J-, dllr~ pi&Q~. 5, ,JEI '&ra~g~E!. d'Qfij['3"PtI~af rs diMenSle 00 f'bq!,l~.

D'i.lneli!0i9n ~m~hlg~.e, U n ~hec 'dlJ Pou'en,;l4 pwt ~FJllIjII~·lllnl3·

" ill' II;I~tt::lIj1! g!UI'I icllo!:le 8~aI1~~po5l"

C;1:i~' mM~~/l,ijifl. I rOO ~mruf'l1a d£in ... I':;] SJ~lIhtnFlE1t pfjl1Trl~t '.t'ijj~ ~ d ill'.!~€1~ loorc :p.bfl (011110 GaHS molr de iXiqtJ ~ $.13 Im.r'llt.

B,," K,O~M~ • .Ii. Piikea, I r.s:nn.es; H¥llI )

r--!::i:'=!'>(;';':~_' '-"

II b '" U

Apj'~5 Ie 1 ~ ~p r,iI;lit

15. '!'C:'1l! . .

A~'{e:au bln~upp~op~.~l='~!;!a:~ '-'fiIJ'I~cn~,~ea'&l"o~n'lf?h~,~1 IPlida ~!TIa, ?~J'l8 hlirv.~an~e;,~en!~e alGarJo ~.i!lllret'9:tE!, 8ptk ... ~4 .. los al~ pIlUi'KIlfiI eafilsngi:ir an ,~"

1!5~ 'F'. :r:Ij1-1'B, ~4! d!!'t'e4 17 .. ~J:;d1' . ,

~m 1"7 .... ~41B . .b:'!i!'7 ~at11Q. !1J '. "h4 20" $,91 (d2IflB. ci:!lfe 'If,arla:nLer iQ\iCi!:lIJJ] (;!r'Of:lrirg~e.'~ Raj·si,MI! ~llJb~~ f:-6~Ble une ,pe.rte' de l;titj1j'l;~ I Un b~ ~~rtI~ dI!fla1~1.~'liVil:~ ~.~ ~hoooo I~ ~O,' , ,,1i:lI'iB:{2(11, .•. ,~JM :i! f, .... {1~~72' '~~ Q~'I~~ILiI~5 ,soiill U:FI PIJ!J mle.l.11>t.

'ill .. !al5 ,~5j 1~ • .i.X_c1 Wxer !~. ti:t:-d5?!

.AlIle!il [~. ~I, ral.;lefi'l1atJ6 ~~ ~1~~:~lal" FElPk:l9Jllmn11~~IB:H (~~fl~ gti'1l!i-riI[eI'!i'Ie!!!tl re ~uP_ die {(~rs: I~,s. ~slllllJn,~ d_l:! ci!!(gerll"J3l) .. J,'ef~e.n 1r,j',fel f¢Jl!:p.U:i I~ '{a,ljf8f11~ . ~i'r, :11', _~'!l~'t't~622. 'i\lIxl6. ~Ia 23, lif;deJ't":-:_f,a .2~, ~1 "'1ij7 (24L __ • ~{l5? 25. ~~l~ 2!'i ,i.~j r.t:f)e 26;"ciS el~

~ •• .l. i-;r:dS?' ,

·~D. ,.L I::«IsjlJait 'ridilsp~~~:p_~r I}IiIr,~~,fIEllrpMslbrnl,fis ge~~ re~ CP~I'JBI~ olM, ~!3 ~e !j.!!U~tiDfi! !tllillal:5 '~i:ij iiil :s~ ,tom .Q::IfldQrnnib 8 Ill! ,PI!lI!i sill nei, 1805 Ei~mes, fI,'e!J~~:aut:i,I!iiI JIII.l!!I,a ~lis~ I'C!'tlIr.' il'l~'!!nti\Q~.

:~:11~ ms~.,~~7 '~' .. "l:!fh611\$! ~3.)lgM 01124", ~ I\'lb.4 25. fJ6f~!

11;1i, ~~t I.M.I5 ~7. e~~e 18:.;$6 ~B.. ''!!xh'1'1 ,t'(n ::i9. J:.~9.~! lo{i!

I.,~ N~its ~mp~ rd'll lTMilerieJ,

,47

CHAprrlfU~: SI PARTiE 2 El'SES FU:::1HES

i;IIrI.'NE LB!>,i'REMl:I'IS, IL ,MONlFlIlIJME' b'~~m: E)lC6 _I~L~', F'UIBOLiE iJ1L.'<IB I.If c,\i,t::L.:EDE ,c~·IMi·S QUI :S'~EYfiEll! 1 ~1tj4 ~ . J;. 6S t!t-!~ 1·- • p,!,f!',i'J!$m'!iif.1 F!MN-'E ~Ij-f~ffi~ ~L"'It;lEOUE PfiJ'Il!\o5iSf,' ...... @! I

1 ~5;~, S~'!'l'SilOV A 'rolI.II::OA:!I1~ UJ;rs~ PJ t!Cfo!I:IW,L ~i3 Ecl~~ :S'TI1li.!I'EcE ~J.M!l!D&;, T,I,C'Il~ 1;1 RIl1i1'it ; F~J!i-l'l! AU r,I','e:!J r1Utl C,o;PitlliUJ,lCA, IL t{"!.' ~ IPIlI1i!l'IaUEM::Nl l¥.s·e·OJ~t;'R~ [J.J!~.N'"jl· r~NF:CI~1 ~ SGS IM!C~Rl'!i~ Ii.T ~6m~lNIis. Qrw.lOCe! 'I,!'~!l, [E~1.5. ~fI;\lGS,Il00u:m"~·ijlJl ~ ~ C.~IaEt'!iliJt::r~~;i, TOOJOOR3if:rE ~!.I~ CCMi ~Ji ;I!oi;tfl~lIii, I\, 1II',tL'o',i'i.J1T If'~.~)i: CHo'i.I\iI film· [J.; IE 1J~.s, 11... j\'IJJ!jI\ IT 1fI!.! if ,'L ilE Q,ItFI FlI~1iE siJ:;;!,IN E se ~·tiE t:!E ~E~ 00 A L'wtl~ JL /l, r!'fIJIJIi! LI! (l1-t.!t~'I' IlllI.A M\Ii'TUFIE' I.'~ coTE: .!:l\I~ ~~t.!r::~E ~Iio: [Ji:I 1!;!,.INI'iNII, ,;;_jUI .i'iJ.Jru1il ~ li'IItIRE [Iii LUI UMI fl~~FI.~DISKi'iIJ ~~E,

PAUL Kr!;FJ~ IiiifJT f~nE' 'l ~R '~i;I Ii) - W'!;R'!/;\, 5'l~: !:~!'I~ o!'li!,r.rr.-.u:: itel.'C;s.l)::r4'E; ou;l.~ !{~Ji~ di G ex Il. I} FltltJi.!i!l)E, D~.& 1i~lH~ I ~m;!iNnjll,loOO;:IJ1T. Sf~,ILCC'J.W11! j:'I'IFI!. t.~uour JlFlE""~Ii'~ .Jo~~FlS A ~oo . pt,OO W/lilJiJU 1\1 .!olIT1il.E; Il Em li'Iil~J,.t u ',i!T PIE 'tii-ll!lJf':k;i.II! 00 tliOODE, t=T It bE SiiiI'lA!IT' !)!i'l,l!l:r..:VJ.3ll_N'J.i.iWI1 Y;Fpu~ IikJ;rIlMRU:: S'!.Hi! 8J;. FIOLiT~,

D/tN!3 So!. JE~i.!, Lgs.tiC('j~S !5J ..... IE r;.rr F.;i\Fi.E S Ii) E. R~j;I ~or<rrl\ll ~ !J"MJTflf,19 )OU R$., I:T IL:sE rnl'lMA EN tlolllfUJ;/.itIT PE!;l C~AlN~ ea P .!FIlI![~ f!1i,F! CORRE5.pa~o.W;;e.. EN ~OO4~~Jii J3E n~viil.E &m L"(;IHmt;:1't ~ RIiU- 1iO!Yii'i'i!'f!" I IS C H,y"" 10:1111 N '" 'f D" i!:£le.t! fe:.. l'CJ.,'l'MI![,'UJF: Pi;; V~D'iJ~ I!N l5lea

.P{i~ ~e,r:e9 I!I: I ·IlO.:.IPI l.:UI L(o F'F!t:!,;IIt;FIE ~~

[jr; Fl~r~"lIfl'li!Jlll"Eb!re'~ffQIi!l.E, lETt. !liV!J.'IQU: a~.7 ~ Al.III'RE.1i'IE.1'I ~IJ:h.Ii:fj, ~E' C!.~~~..rr '!;l~ [l(' PLEii· .', ~lill\f~~ S1iAHJIlo600I!;;T T"Itr"'!t~ b ;.I!iIJ!!iu~~.li.t"TeT8R.i.:uANl ,,1 S~kG;\~, ~s .V\NiESi5UN'ANT' - ~M:lf ,r~l· GIJt! ooMm!~Ln'T!JE'\j'~LE .-t2:i"IIITPJi$ UN ~~1lI) : il ESTi!ltnli}!:~F1"'~ Al!EjQ.j~ A. 80!.0 NE!.!j IElt if!r:lI"'!~"! E r u "I;ffi~~ i.J: CH/ljl~rru!l\_ t!!JOO6L ~FLlGE ~ dW rul: A!IT'E.., MliRGo'o1il! £N 1r9.a7, A ~~il!t,Na L~ MeME 1'4&6. !... tAi~ 'fgIJ1~ l"El!llm' r.'Q;o;DI'~E 1:18fl~iii~ U!l. I.L ~ 6iI.'~JirtmE: IJ."!JNI U1iU~ Clt;';ll!.POfOO ~~j.~. Pi;: OO~ Dl:!#Plf'i;V£ ~1 9390Al;li'CJ.l.Ri' tfol A~;Wi(,P.;!,:'li:i·E!l.r;s, LI! ilLJ&3· Fe.iU ~l'UM3 Ol~" JlAiOO',i;lQF!!3f'pQI\Ir &.

I1',M1T,~.E il.A PR~MI~ f;Li\CiE ... ~ L '.A I'oiI e',IW,I, V'oI·R~P.I~ F IN~ ,.

IJ,. !Di;~. GLi~iliFi.E i'iIOtfDI.l1I!1i: IliST iJ!\!~ F'l)iFl!QIlr:- Ili~IlIot:li!.G N'J.SSI ~ bE:), u iOIJ'El.JflE;; m.E~HEl;lat eT I;:ERii'IlINs.. .... L},ISS'EIiIU, V!E:, A!,.oQR5l OU~ L'&'~IE' E1 l.:~ P',liys.~ JE ~fr P~ efIDllR~ ~~ h.ws LE W,FLlf, KE.FI;i!I [liSP;jJiIfi: u:~ Mi'!;Ta~ eot,'!Il\E EiWiE. LE ~'~~LJR Ili·ALI!l!:I~I· ~. 'S~, QI,I'L ~.Eit:''''ijj 'ii\~P' Stx li'dO!S iIlms. r .... I'ID, Ii,IiS 'PAYS. 1B~1i~ &:4\111 ilNI\IE~ES fAA 'unas, I:T I<"EJIE'" F'~ipc ;I,'!..I 0 iltt.lr~r~N.!\r l}'UlFISS ~t.I ; 940 d'L1 1 _ el:.it~ Q IJI!:r;!a~~

.£it ootlDliIflIii\!5:I(l, I '!1i1"lft!l;1 ET S~f{SIJ:!'i, E'~. , 9>t,. jJ!!iNS L'; };1A1,lJi 1'1'~1 ~

LE ntFiI! Of OHI!H~ I}! U'tR 86: ftB.Sa. LJ" !lQi~~OOb!~ a 111l.J!~1· fi£ ~~L1!' 6l DI!:'ifMIT SIII'!'!;[W'I, 1B0000E&'c;,l¥SK~ liJ8Hlf~Iru.. ~r ~[l"'RE'IlS!(l

Pi!U A~!;!I, 'Effi'OhllS EST~!iE. P.AR LEa,I\I~ ET IKIERI!S ~~~Fi:iE I)'UN BlttrtJ1' TR:!:a lSOJIP '1i,1>~'IL DI~lnE Efflilil!ii ~S D.~ 'I'!AiIJI~t.IOI6 ~ S~lJ(JLii'lGiENl119.i1~ 15'!" ~,.It 11~. DE:li)o;i~r.u= I1~HFli ~ Abli!"'lli' D,!,I.NS i!i'! P.Ri!Wffi, rET 1~~ITI'Mle; I.A ~EIlE PilACIl .WI!C 'l.UI iJli.I'Ilj3 L~~iXlfIO, IL.JOU ~5ijITE" MMiflJ[;I.~ OiJH,~F'J;Ii1M:TCE ~_I'llJi.SiJtL'E_ !.A GUEIiII1;Ii AINH!.!L F\~Ni',,* i;t,l ES1'~IE. L i!:Si !olJlfCoRlires~1t~ iI.\i'MIT ~.'J'9. ~ FlEIi"~ El{! LES Yl3UX1ll:lJt:S'o'. ~/'iOOR.!\'tl.I .. 1L~1;:I I,'~M\' ~ A IiXlI'mrriON ~~ iIIi; ~ O;fi 5:S1Z' F'l~ :':lLJI'l LA~ ~E IJ~ l3qd~t(MI!: Pct1n bE.QllfiL 00 t:lii!~ b.; QfI~~liHii ~\I M .... foi:: I N~EG AuiKHr>lE F{i~.Akm~ A!,JI P ~~, Ij:J ol!ELA i!iI\i'tl:!: P.1Ii' [J ES AeTlifirreS ·pt;lO'-NJI2i£::; CE c~ [;IE'FNEFi.t E!Sf DES, .. ~t.I1I8~ f{li"iI..i!5Mc~ :t.e,.$'QRI,li\1Vi..9i3Ii: I" .. ~ Dl:m i~IL

Elli 1·9d.'7; I<EK!::sa:,*,~rfT C!ili';MillQM o'UR6.S, Ai..EK'J.!rE ~TYQm' .,1Vl.~~woE!1II l~h16i E'T ~N' 1:94,11:). lJ. Wt:f£ 1·1 IMbsai;;i;;l, 'I{E~ P';i,R1K::~i! .r.Li 'J'OORNOI-~~Te~1 Ell! tUl-i.4Ii'1P1(:t-iN;\T!:iU!- W OOHsAaRE &T'ffl II! I to: , 00iIf1 Fli::.LE~!b I'EmOOll,l'itl~ F'liRIII!~ e t.!E ~~1fIi~~'T OU!Uf1~ §liiULE vcrOIRE IU:::i1 1'fI:;14l;1i~-;' [lEAl'-liSRE ·St:f'1"Sl~'! El!1l€V,trm RE~_ \'JiK . !f.'I' EUi.\'I;,

Au'iXi!JA511Q!: SOli e"'JlIJlI~ " ~I;Il:PJ F@t?;'i!:'/,I\I[)I:1\'f S.MIs. PJ;JiI'I~lfl.Mi-9.11G;

oII.m;W;I'i[IR ~HliI,I.lliI'«1lE;l1L SitDE!l'Il\Ii~F.IE iJ;lWlo.n'lf: ~ ~li! E:N'l g&5~~ 1..~1iFi!(} ~I\I CjlLt~· [J E F1NJ.'L!E' ~ 0I'IJ'!'i1l:3 Sf:! ~.'II'. PE MJ. t;}(I'.(;I t!} /'Ift8. II I\Iei:WU;:. 1 ~ illt I:!I i"JtfOW; ~ ~1:r.E& 1Pi.!R~, 00'1 Er,.y,j'fj' 'liOO&tUI~5 i~.'.liji}I;:~"1 E~ I'II!:SUL1\!; Iii. El\: ';'87Q, .. ~;!\FIfI"J::!~ /i..eo!\! 1~E.r~ 1'1 TOUFil'oIOI .Ii. V,i\_NiJCVV~!IT 0\ ~R 1 u: FR.'!' PIPE Sl,Jn If D~IE.r;;r:liII [)I,J RE-1'OOFI, .i'\LOI\S 00'1 ,Mr :8SCo',I;.!'i ~j. HiLS!!\'li:I, C~I!Mi'f ~ 5 ,rL,IIN,

HEI'K:}S ~T~1i!... EN Estcm.:. 1tCE~ nAIT U'rIIHJI!.{MI! Il~ ~lI.IjfDE.q.~E OUI I:IlIEs' II WME !J'blN .J:)(JI1UlIEL ISw;Ui'!;-r B~ i;l\fT, M.'.WT CaiiliWEll, p~ :1:1 L~ SM.E I!)E ~.i;I,i,.~ ... V:O\nr ['\I!:l~ '!/EfIS, I,UJ"G! ~Iri .... L P .. IJQ fUF!, E SiIr - M1T fllWfi DJi.i'..",8 lA ~NGB D.1i €;,iiI'A8~..,to. S~ bli:9 (:II~iOt.Ii:i da:H~~ S~itf ~. i!IIlli.,i, -IGI,IAE I'l ~lJft L mJ,i!~-pq~, I fiN~ .. OOlitE! Le 1:;1=101, ~ IlTllE. iSlUI'lIJIII.ln.LE"liIJ - ~~iJ.E, IJ" e~'F'liRf I!~ 5 ~1'1r.lN1ll1ffi IEsI O.N"~I':;I.t;M!5E EN! 1£!~ ~'P.: ~MF\.F<~Et liID 1iIam:t.S.5 IJE LA [J~~ Ur~ss,

A 'A~_e_E':ot'~~r-I:r, BrJIVt.NI(;F'OUFIT'!"";JjI· "'~FI~ DIjLl::U;,I\It;~- AI:$c~ ~I!! t:'I;li'im' !Ji, .A..!Ja ~RM)'1JE lIBf(I1! ~1JH ~I$S ECHt;C:S i)1i'd1'l,iIS LIl; lJil:ij;l.~Rlr~ [)'IALI;Ii;H~~

- MOSCOU' 1 :D\I'IS ~.

V. 5M'fSl!,OV p KI:ReS

~[!Ii DE LI\ II),Arl'!1ii td4d5

~.JEW: Fi-t:f.: SOONNBM LIZU,I,w ~~!ir.'ENT F\I..ll~:!..t;lffiI' aJI! LIES JEU;O:

Ow.lEF!ffi .. 1!lf D,tti\ls 00 IPAI!I'JlI!.I'I fEMP::i, L~1!l Il~u:o;: e..o'!l!llf'S ~.fi!fioIIIJjG~Nl 1,jI,~ DE~ 'ifi.afI'iJ~M2'J.'\Illi'UJ.5iTI'1~.IlL -, CE' ~ !\IF- 8'GP;!IfIE. ~~ ~ fi'-itR ,1Jj. Ek!i:1I1E; IL ~~M!m ,'lLE' ~ \'_~IF~ ~:(~RgMrr~f '!,!I~IIM', MIIM: !E11COIlE, tI.l O!'li; 00 i= I:1iI\l:s ~:s J lill.~ Ou 'II'2RT.:>iB,\I,__f.' f.(o'I,t.,'S Lh, ~"'I1;r!ii :~S1l'~CX:E iC"Ui. [}~ m..! ~~':E PI!.~'iE '(VOIR !..,~

.urn::·')!!lE' MnrllJHE 1JJr.'lbwr~E';'b!~ JI!'I.IJ( F~m:1~:!i - i:~ .,,'Q[Y,NT ies 'iXlUPSi IilR~~ LI~S NOIRS ;,RFlI~'E!tfi' I!~Z fllCll.~t~T i\,6G:o'!J.:Ijj8A, 1:)Jij,,'Z .~:t. JIlIJ;i.i IF ; r%i£'~~ LIill~ T,i;tJ. SI~Ri\ 1~~1i ET P U Flf F-Oi.m '" I'IIVE: I'I;~ Ut. PIl mr 6 ,

AJ.! ~Ik!r iI1!-1 :5-~i;i1 e, 1, '" oi15'FT~lr ~[tI!R" ~!'::M'.~ I,A SI:'u.!ii R&~I! ,Iu'm .~ 1, dlt. Pu1s 1:,t;l3 11{Fi!irm~.s IN~ ~:!i! 00 LE;;;' ~I'!S twrflH'i' 00 ilt8";l,r~p[jfilif l 'EtHl,),(GlBMGM1 r;;;~M'R>'!.\" E'll'li 1;iE. ... 'ENu:::;.::rA?.s~VlF!f.e P.lrfltlE ·i:j./[!lL1JS C~I' _hli iI'l.U~ 0Ji ·6smlllLl' TI!i> Ill:: ..l!lI..I AC-mF I'~JA bE JC'.U!lU!l EN ~ca.'tl', .. ,I\[~ oc m.u.,',1 fiI Li'!, '!.'!f. E;

iCE,PBNSE !::i.AS:S~ PtirnK:U.JI':i1':o.S~NT GOOl~ !JAN5 LS\\PlTE-S LE~ F1WS, 1~.m't.N1'I:.G. !;'f OOII'>I'~\.Jlllili'l,-'Z3·e~ [oil, pl"inSllNiI'E CA'N.S; LE'S; CI' ;l,.wlof, ' N"'ISOO~DIi.

:2'"~,

l:E Ci.!i.MYl" ~ LA j).rJA2 N' EST ooUi; 'JIF~oo."CA~'8lfilo ~ t:~R L~, ,~Pr::;= !'Iii pEIill'~!;NI i'I~E!~.EMEI\llf :S~FL ~ Ql!ADEfL. i.E i?1tt>ll. IUM ~>:o~ Cl.(!.Fl1~I!jW~:~ ".d~i;rA ~.lBa b54. M~13 [4 .. e e iBbi!!l.I3)lbS~ L PION'aEi ~STOCout EMl ~:tta:Ii!],S, B'XbS !ijxbs'?~ 6., [38 ui. TQiJR' r;b1F.E Eill a.6 E~ ~1tt1:fcJll.

2". ". dli!~ ~5t c:i:Pm:r~ N.l.Fii!TEt,;=;.,w ~ly.e '~i.IE G.v~l!IlT 00 LJ [l1lil1.E: b.ccE;P -it),! 'IA~ lEE; NCI!~s !'I F.i ]il; MT ~LlE' FtIDI E'f CHE I'fOf m I'rr -u m 1t~~:rW# d~i\I111RA'IJl, MiliCi!! P,I\~ \"ii':..q~S, A~{J 'fWf UN lOO'dPIJ!)lIi DE, "'ffl\P;,tlT~ ~ll;,Ebiii ,E'I:' VI.I...i\Jh.ES p;,jjl'l LE::;lliffi~I;:.r.Ji,ti'8i'

2 •. -- eli ,

Pu.tsS(l.IDC~!ii ~l'oI5,,4GTIF ~~ ... ~,I.A!~I'E.},(SE Q.lL'le. Rf.OEVEW.A:: ifiin:S POPIJ - ~ t.<P~8 L r.: i.;g-.~ ~GLI",.sl!i !;T ~ L~ I"/kiII'!S ~~SEw..i,Eror' .i.A~I:!ii.J 'in mJ"'llLliWl'IE~ LJ: ~ DAA'Ei N~!'! ~R " .... ~m'J,r"l.lE) Ii. GIlliE.

Mi'!,~EIN~-!IT", l;m-.llttllE [h!,.~ 'L~ [jll· PI:iNS1! FJl\l!~f [;l!I,IJ'-<b1Iii~~ (", ,Ell!. as 2. d~ ~;~. LE ~ur;Piir:: r.t~iJt~ ~S' N'a iRS tJ. ... D,i,IS: ll.'ru'iERTIJfl:E' seR .... QF- D~\'a.OcPJII:!:IiI l.!1! ~-<:s~

a_~~~f6,

LA ~FEt~SG-o<O!'l:T!~l:gQ}iE";OOMiIi i..,i\ MP'J'II!l!;!' f~~ !:IIiif,\IS!'~~' SI;GiI-R I i llIR?!iSl;; ~I IlF!E.co~~ ~I ~ •. -, ~ ~ ,~j:cl\l!:f: 001 ~E' ~ ~·D~:Si!!U.G. R~~ ~O:illilE~~ li:jili!, N~"Rl3. N~at.I! c;~:gYS'E C1~ rnt.I9!i' i.plicAL [ I'QJJiI ~irU g i~.,; I'I:J U;l:ii i. ~ '.:i iJ. 'IoW'~~!ii ci !t.!~'E tw:r.rrrsliiJ FItf."i-ON'.t;_ oo...E ,IJ1-!¥;I'!!!-!£,;Ji';NT. :tff;iS·.iI. r~IDrlS..

. 4. :lgS

C~ f:'E~U:CttIiIJ~,l1 ~"'fi1iE E$~5Na!i:, LE~ 8L/iJIic:s ~ I Mli.1SS{;tH'

i.,1:J'I£' ~I'tESSI-OO SUR i.'E f'~j;,Ij!lli(;l PI1}l'.l~ ~ Ncms OOJ lJil:E IiU GqMTfclE, ~;!;i8 !;..t. r_E ,.',~[ S'JtIlRi11E: L" a);1!1 L!tS '~I~ N'~Fh "(;N:T p.~ AUss;, FMU.f" M:m Au frE:.c!FR~ ~Qtf1llE LEi I1tL:Ni d4, ; !;N i'IE\i'.tiNCrl~. I p~ d51!eNiSR-, iI; I; !'i,IJI 1p.1i P ~r [J i ... P flQif'E ~ IQl\I Wen,,RJ~ LL~ i:l ~;SA iJ.AilI!.,

l'l:8 I:IL,~ DI'iIlt o!:!MTRF,~ iOOUPE! ;1, 1'tiIa. dJlli~,~E FI!B lIE J~~ ~ i2 NT I'Wl.E III fie C 'IT I!. n II i:FlMr;;r hU ~ N~:!i Ill! CI iitt,;;; r.:.i1 U~Ii3i!J..lSr.TIQI\III",i',FII ~. _ .. '¢I_. .II. '::;',-', ~.-! _ .. ~5 asr .I\l~ u. p.'I~L L!;iJ Fir: I='OJ.I5~ I i '001 OON KIf l ~u l ~!ii';"~.w a RtSAIol:iI..l~~ET4\o_~~J.l5 (LA. "'ARWftEn'~~E,DA""eL,J.OOib1E 11 135r ro.~FIS:'PO~11lt:J! ,D~,IiIENirfir£FI 1'i,lJ.l:i T AI1'D) OJI ~rtll!iL1SE,!.E CEtfi FII;-.

~~ ... ~6

U"rq;; I\,fr'!:'RVElR:m],-JiJ~ cnr~ ;!;~1).

El.:!!f§'Rf;INGIPALE (.iI, ... _~e71 001 L;i;J8EE ,I,'rJ:.;;'Eh .. ~j~~!Ji. 1-t'S-l::;!i3t11 ~ sjj:p~E~ T,i!iiFl! -5. ,el'I I 'o1!:i:i ~ImTI!JNE'S OlI,!I'Ll' c ... "i'~S ;00 PlU$, ILIi:.'liT P~.,i.\l'lsE [It:

FEtEiil~ U! ~i.bI," :r..OIllf;;JI:I':llf'S. ~!ht::

LA p.;j-USSI!J! Dl.I PrJl'4 "0;1" N:;iIFl, G"AfI!EN ClIlWMN ss OCc};'sOl'J s IEElT J!nss_llL~ [IE Ir", NIlR EN ~5 E;iI'J un !3aiL D~I',

B.-.I R \~~re. -1, c" l;.5 <s.' qdl 11'05!:i1'1i!.'If,i ~ ,!\l_~ Nr;:tF18 ess flROOU? ~,i!ii;l--~I\!TrIilAL1i'l; ,,",!.,US I)GLI , ... rs 111,1' F"NI ~I; 1,1:; M EST ~_;;Ji.I,~

OlJl"rRE L'E COLli" r;,o~\I,l ~\i!I.. .._ ~El7l ~;~.I'I mbtll Ell" ~~ ~5J 1'\1;: OO~lIEN'f .~~ 1'C1AI!:f:!~OIi}l~W Ii'~ !N::3TRUrrrie : 6_"i'~ ail1l;j~ t. t!i*t!$7'i' ~~ciS! u,' ,1xd9 ,lbo'!!t- 9', ~2, '~lIH~ IiIk».£!j- &:Mf Ell • ~1!!:i1 DE RE~Ji:E L.;'i,1{l .... =l.!;t _ . ibd2~+ 1 0. ~~ ",,",Ul8 [~:rui!i'"a-;rr P'MMJE OCMfEf,,'Bi".T~ r;!WI~ lit GtI FIfl PEmD 1,1 E

:5- e,3 lilt1d7 6. ~i«ISi

0.1\1 r:lI.!.-rlilOU\l'E! bJI,-\I~,!,MfEp'ec;H.l'i)rl· tiE! eu I L.K:tiI CI E L,i, TEll!'5I c:f,\I D ilo.!l R)'It Eo Ef L ... r:s EE ~ I" FU'LI F\E ;'!,Ii_»;: EII::,Ii t.re:i

~~, ~tIT "'1iI£ M ~ t,~ i!INIJ~ ou FiilBLF -

, ~, ...... ·11l!

L- E' d:!I.WlA c."eiI:lIlCIm.I. i!6T " ....

_- . PJ>A

eN ~1Lrn_1TI35 OOJ 5_ TiRtoPUIS8ffl

... ""!!Jr

D~S!fIT~ ml'El"!~'ql\l~ !J!'"CO!JP,S.4JCmtiP

Ti'<1'ff tiireVIil1E"R,~S 'h!.HWfrBs tJQN'OO~J' ~~ A!NS.I. L~ ~ ~~F'f!IiII!.i;E!fr 1:. ... ~8t1ru 00 LA V" i.l!J\!T:E' 0'"4". eAElG2~;SIl\P;.ffGS : 6. ~-ra, 'W,Bfj,. lltUa Atl;Ii1I.~,~ ,~I,It;' !.ESi,NOI.iil!:i, ~I"I'

~i'ff ~ ro.:Li ~ "'. ~ffiNT-Q\L~!,i:.~ ,~,I'E p.eGE : "1, ~ ~, a. W,h3??

i!bl~ t;:l. 1I..E8 roc.l.itIg oo.illI\,w-n 11;!','E iPl~ ~I!ii; ~u: . .tgSIl:~j,~iA'rT~~

6", .'. em"

~ ~E ,S1~N=IE I)E. ,f'Rj'.,"S ,iI,,5.l'.MmJiE.'~ LES BL,r,r.rcs 001 iJNJi i.'l;Ujl'il1f.l1li~,p;:~,~ I!NinI -, ETL~ MalHi:;i1!f!.l C'i'fr U't,IC "A L·IiILiHJ~.

G •.•. ~d~ C04\I~F!~til\I' 1!,,/! .. S"!iili 11'Fi1E; SEli1WT" ~.!M~~V~'hE ·.ut!l'CliU!ll lEEl Malf!S ~ I.E :CA,*,AJLQl;FiI Ti'il'ff aN d1. IL i-~j' F'irn;llll!rlU~MP:1! i=\ItR.(I:ib8- ~!5 ~N1l'A~Mcillls L~ f'1"Y;5, 1VIJ~1IiMi!l) ~ FER ~ ILiI\ wQ!,JJ I\!I\lIi 4tgl" J!!I.ilI NIl:2: 1:1[;::0 ei1wJ~,

7, •. .rad3

US F;O~l.E:s. DW ~'iEhiT,U~LE A'JiT~IZ olJ.AOC:(AH~Ir;f sn []~IN.!!Mr:

Ol:lt;frRA'~MEm }J, L',~SAAGi' ~E Co lE; ,rl;J!J ~ tIE. ~~~ QiAl\M;:l-lES IOOw' ';'~f!l"'" .... Wi.N't Cti.,Ij~,'IAI;IS!s~r.v fiE,s ~~~ [I'i.\'11'lI'~~A j_"I!Il.E-Rnt, sr ~LrUi.!j; ~'fiTiCLI~FlE~r ~fl[! h1. ,,~, iJE'!TI;i ~1iI~, IL. ·:Sf IIl-iJ'FliERlic~NT ElI~N P'i.~ ~B LG,I:l~ ..

7 •.•. j,e1

,BN il.6P1lr lloo)tl'if'Ml:w:;0s;. 7' . .., ,!Ma' I\t~ Si!:MlJ iF:~ I!',i.lU5,~T .lEfil!3L;w::a ~,i;.H;r IJN aqi! ~ti\f!II r;r,r ~e2:- E'f ~r4 cu ..lh4~lila

alMS

- ~2 E!MP-E:Q-!E Illl.s~~,!.'lfl'!lill~.

". 1t.~1' ~, ~.stbJ OIiV,Ij_tif' .§i!ii !>DU~R WI:! ~Iie N!,~I'\!lE~U .... I" PM ~~~ iIJ!. ~!J sf ~'lm /lim. LbJ ~ ~ ItiT~~!liST il~Q D;.fJ1 '!II. ~ijI~ ~s 10. O-iJ.1) A~ UN' IJI:FF!or,flJ'~"i1'"VD.EIilTOO AU Ji'1iJrr ®E l~ FI~e W4f'g!!I~~'.;1i L'iMlS ~ "0_ D-O SUNI DE:a:(i'l mr~lJ. PoLr l'IilJa iSI: R !:t.!SlJ!T'E: IJN:E' FEIl1=!!! I: CI;I'i.I ':1.£ II"oIIR

E:3--6!1,OOI e\;sr FiI;~LEE: i1ti;..SICLRFI:l;.LE ~ COiji,r;~lI1 ~ il,!6ii! N'QIAs.

a m ~D 9 •• '(:'2lle8

M-~ • .E' PQtfA U N ~DU 1iJIIT, iL liST ~Vi-' D~(!LrIii c,l:IrE TbuRiL.i~~, D'/!,VENF!i ~lit w.E"C~,;ON\JE ~ MI"OOfitERiTE .l¥to~$; dUsatlll-i\! oa C'.ItI'Ei."i reo ~i!Iiri~' (}iISI!! tv.ANT iii Af~ A I L~ IJI!:I:S D.1i'(]Aa~' rqi.!Fl ~Iii '1'OCI7,~ ~~:l1\i't .EN ~6 00 Ei\! IQ{I~

ll0, I).!O

~ 'TFli i.CG....,;: DU-~eiJ ; ~ffi " R!~~, (3j!Jf;b~r"flltiE, IkES.TOEIFirr,l;~\.A'Wi\\!1ic1 0." (J:.,Q-O~:9 13 ~ P,EUYEl'.fff W~e!!A UN!; I\TTr:~bLlE ~~ M=Jm~'$l!I~ .!.Ii' ~~ CU[; NO<A, ~.tAf;;r Bill c:oNlTRlilP''''l'In~ Las. Ng~ilU!l:AIEJ\lnl~ t)!r,;,'EQiI"FIOi..rr cllt:lG",i; ",\1m ~ ROl iIlr.l.~ A L~'\~-PA~

~I[t .•. ~nl

Ii .:- ~ I'

~ J'!fur CctW:i:IlERYifbli L;, 1i",IiAiSE ,I.\;E EI$Y§LQP'fI,E¥~NT ~hiE ~~~_ rb ~'FFJI ID~ ",r;~u5.1 COJ~CI'iI.-A.. !f!!JR: L~ P,Dll!TIOO ~ \'qlil; OIL 1:.1*: Bb.A»t:S r:;f.,!J" L'A"'Atff'~[ ,: '(OIDESLEI,.I!'IS p,E,cE_S> ~Si,.QJ I!1l'~URll TOORSEN LIIt~ I:rB 001 N'Iii!:! PI.s LI! D,I;, 1"(jIjf:(, bES rN~:¥I8.

tElS. Sl~ 1:JOI~tff DH~U~ l'NiiW. ft.lll'.!il'fT G.E WJ ::iEiFl!"l. u:1JR L~ !!:II~1[firF.lI~ EN: rllLiEU f:i:!$-~IjU.

111. ~ab~

flOOR DE", SPeclltlllm;e, RIITh.II!5'eX"-

Mt,tiflnir(A.> .\ Of coo'" W· N"~

t, ~n.~ 00 MrI~r! ~ LF."S I"Iai:8 5J

[OJ iJ" m !!!;iJ;~~ II ~~:3 ':51; l~lIIir J., 1..",I,:9i5;Wf ~!;; P!Q!IIS il.BI"', ,ubii' ET "''lm 001'15, PM ,5IlImi ~"er;:~S, IL Er~ Rli's.Il1E I,IN! r-'1~ NPJit F"''EIU- ~~I, AWeOO~,/! ~18p.ARmctr;lI[lEa,prns. "iL"', Iflmi:xJ.!~ AUX BLNj~ ~ ga. ~IiiCTP: FIII~.I4,. fiC411! TCtlfI: 1.E1IiI11 er 1'1;1; 1t ~I:E F U!Ji1jiIJ:

~ 1 ...... <€!~Ei '~2_. 114

A.!PRI'i.~ L. 'E~F\I.l:o!mOt'" 001 folit:eC~. c:E 'w~D t>I[ 'SI.!""rru;!\iIJ~ 'Fi'LU!:{ IFEF!'

1'2 ..... .hI5"l"!

UI'OE :E$QNDI1I~~S, as (;9UP- "'I;CTiF 0 tiEs. I'AS LE f.4ffiLLIlIllUl, &_ n 12. -,. f;B ~~ !illINIIA b· .... lT;i;Ci - ~ ~ fllT~1' !!:T /iJi!lFiM !il2.;.l4 sr M-.1;j,S, aj !l~8;1ji'lIil:li:!i.'5~1'f itV!!!mIJEiH,E;~~ 00 Il'i~ '~m"}. 1.3, ::lA,flo'!. '~~. bel r8¥87; If.S I\kfll'i!:!i ~'.'tlQ;l\Ilr ~lH Ul.I 001\1'1 ~l!oJa! :SU.FFLS~,

13. es J.:.O~

K~-<li IWDmw\ fi'l..ua .1; J) "j, ,.~ 116 14, ,~& WidS) §: El4ll.l14 ~Iij: ,B,5 '81i?6 1"7,.' e>Xd6 '8g~, UlS Noms FIE~ C":REI'lf'V, FKjUF!.1! i\V,EG ~ Go;Jt.ITR;-.,!ru

~ttfHt"

4~ D(~' j,M'~~'!

I,..sg N\t!1fi ~~R(:ILIlNJ A ,It.i;TiiJER 'liDi.JT:E8 Lr:~ rlruRIT:S, 1.:!.", tI~6;,~!\I! ti&J'WDlJIli'~ ,!,IWll'ft fi!I"II~1i' !;i'ltSi I#.;V,tlJT n'l!SmNSt::WEM", 1.',~:P:P!l;R E oo~ ~~ ~ "jIl'iJ!F,::!IE.;, LI.l1 fro~'II1; !;IE ~E$~SJlrurii'.,'KIiRlIN ~LE"A »!J~ Ili.N8 UNE A'frt,CiJE wn, ~ I'ID~EI~,

'U" ~3

bA ~,i)J~SSI.ii ~ pOl\! c:S, 1:5eKJtl; CONPIFlMI1' ~ '12. ,., ,td.f.j; ·E"ro!.ir !Jill M;lI.N/\lS ~p,

1.5, ;;. ':u:7' 1 e. j,)tlil!

'!L !'!!; F"MJT P',I'i.'i F.o'iiAI:: [00 e 0'!01JlLE)l1i IJI:!}-J._·;.o[s oe 1..1\ ;~I~ jj~ ~ ': L'~ ~r6 ~sr uN±. P4ELbEti 1ii1~':;1.; iOEFENi:ii'ii£. tl,E;N F~IPol ~ P~I dS Ei C!U' COO~ flAOtE IlR l.~_c.~ e4l~ "l.l!,~!1~ ,.,\E~

:5~, ~ ~CE 1!'-'/t;"fl/i,QUi: .• 0. ~ONjf' Dt:

'TE~'OGN9mERt!:riICNS!SlJR! i..I!. 'iALEUm ~LA~ IJ~ If.!. ~Ii! ~I OIiJ11l!NT sou-

'!,!IWJ' I£!i! teW!f _ ~I;I, '

LA ~AlH fir!: F~ FId11;a pag" 6'

1,~, .• ~ ';~jrti, , 7, .tb~i

B!Er.! QI.,IF, P.A::JS:F, 1.,1;: ~ 'tiEl\IiT ·SOL~I',II.CN'J.' Wi. ~r.-ifuN ~~ITI ooJr ~ c;b.~~~oo' [~JRi; '&:li.tto!llN:E, ~11 '!;J'(~rilB'Il U}!F fiiOU\!F. Ui 5T'!i1i.1'C;1iIIJrI: ~ "LoNS BI\i f!ONCoTjlZf,jl Ill!: '~I.!!;; ll1a 'E:!jjl.NC8 F'OUFlROUr OE'lESSI;)R Il.~ ~vtAW! f\.M~S .,e.!liAT.i'! L •

17., .;.;' ~6

f,tj1J lIP9.fITF.:!.iF,' O!3IJF' r£l1F! (17, ... ~ '1 e, !d, G~Im: d5 O;! b1}, L t'e.i'l.;W8[ EI\I·Q.I) FQI~!il[;h!; Lo!, fUilIlJlIS[ "'~ ~~ F',QN t:t7, U: ectJli' 00 1f;'}ITF r=,'),t" OOjll.: IL c~lI:lrFl'liL;1S1:!. LA [I'lil!il~ I'J.:QIne, M!FI" ,ES lOURS ~1It'i.1Al00-N [T rkol'l' CltJ6 !ilf r::l1£F'1i'!J'1 "}U,li1rJ~ MISE I£N£U uss R:1f1!:: es NOJilE 8.

1:1 .. llfrql

C'es ~!. kt6ilI""l' 6,.,\ ~/,!g Til:ltiiE [j~ltmU oon cznt, loof,!. : ~ LJi. ~NE Sl:r.'JoQ.[r,'6I"l"ffio, '!,'liOO~ - Flr1,[jI~ 1?1C!'.i NO~·i'ifi.I-U .,i'I!!.

18.. , •• h.5("n}

b..E;!il tNOIRI> EG;'WLNTr QUI; 1"~i,AIS fQ!il!;: 00 A J..' ,!, I.E:' A ol·i:iCIlII f S\.I FF I,S~ fE$ IlQJrI ) CIl!I~ Uill e~ r,pg~,i'':TT~. O'rEc8lf tcl~E 1."t:::1r4 io'iol L· ~1'E"iltr,Gl\'Jl1F D~ L'AI!IftCiW'E OU fou-~ j'f0Fl : aN !~WJIt.h'iNT I, .:fiI taoIl~ .1!w!w5Eij b4<I!"F I.E 'N r. .1\Ilj PtliJ& l:i.1\l1fI3 ~ L''!\tlRI!TE!F1I, I.E~ ~~ flC!U HAIOO' CI il:1~IIlAi,Il~ITE A.~UIlUillg:N· vljOJE ~JiIMIT LIi(~Ji1r ff1"[ nu p,!O!J ~I\II~.

r Af,FL~g !lOOP, KQFIIl~Q~ I:.rf;. rlrb F~lf;.£I\Ir:[;:JJ. ia ,., ~1 ~'f! QIi ~7·~!i, ~ !il"'I'f'~L,r,N'i" h PClIM"' 1\I~}l'~Llr; L~ N~t:ri;l IJi,Sf"itolSr!MlF MJssn:i~ ,I!i,f'",cu:e:

D!;;' till'1JOFlI1ib, r. . ~I EL!L;E. .5!; 1iI\!W" aG'ilfPIE a~i;t"F P,Lrilfi. ~11!".

19. ~e2: . ik'14

CVilflli I. ... Go..~ "t;i"'- 1 S- ~

Sr;limE LOO!~., c - C.:,fj!.voJ,i!i1l 'II!J;iINT b ,~,q;"E~ ¢§. ,,"w!OE. 'A11"AOIJ.!: IIDFlii tJ. L'li!ill~~1 ~ [10 '!I.'5- ~T1iiE sa.~l!~iHEE, E"! &fi'SlOVllENif Ji.Q: OO!;;Uo (lIN'iIjJF Fll!!ro~~ .DE! ~ flU' EI~· PD:iG' 'DC ~f!GEIi! S:UFflS,1;mrs:.: &.i ~,Il ;l\NTfl:iljli= bf CO!I.IP UFA'TWii1I ~~:il N6.IFI::lo ~e.~Q .1iJ' :SIJ~ iltJ!'£ I.J [lfCfo,1 lIT ,UIi; ~~' dI~,

1 it '". h4 ~ J.);9fl bll(9.fiii Nooa'rN,~ rl.lJ!lI:SI¥!-cF\J.:iI~ ClE!litoP!s:[IE ~ ,'Nrrt lI;CHI'oPImE lIt

~ hi

~ rosrt'Itf.I: c,t'['Vi~ SiiI r.lJ_.i: ISSU_

bll! L·.i!ITT~E [IE i.1~RITIl:" li. a:Tfll,I(:-' ,.iU!lIi D lOS F':'O.~ mj j~Sl EIiif Nlf.k u iE ~ JFK:lI~ Ilfil'S CC:M ~UX POUR U~8 Eh ... ~!;;!S" ~G r~DIlI if! 7' mE ET"lillN~1r " Q I:\! E Mill Fi;Ji!LE. bliP 01\1 r:;; G R.4fliT ~ U ~ I, I'ImiJ;iNJ \!1Ji.!.0,I{i!',i!,.D!..~ ~~ 1,.!!If[ C-Ow ~6 SEM~n~F., Q,'!£;E ~Ririli II'!CIJH W!:.s ~LM.cs.I!"" QS. ~9M~. S!. ~ riM !:Iff ii!~-'J!rTiI!, !;I.4.C N;: ~IR" I"IiS J

14 F~[ liE b,l, 6T1!1!JCTURE Pr;5 I~ ~R~.[sr OiPQI\I~ ET hIi PE'JT ll'll!lE FI~E" ::':!II es NOIRS a~ l[ie~ il;~r.lT nu POiI ii6 . tJ I F ~ ~I" l.IN r..'tI~ r,'Ol\! P,r;II:!L I~ AI!HtoIi/IJtr ~fC!5.M[q,~,:, U'~: ~E~ jj E ko\ F'U;I,;"';!' Rl rD:!i 19 1'OSIr!i1 ~ [}Ilf E"' -.Nu!s: ii!~8 l~krr,tl@ ID~ 'flIl\!~, !I.~~ ~~ mIT R~.J8SI A ;!.G1'rj;:1iI1J1N !l.E1!.I I.. r;;.u Ji. L'i\I,E'RDl,

2~. 9a4

LES, ,N~IRS PIIA),{IeiMI\f!1Nl ~ 1I,e !o,'iOl>,i=~ A lwr IO~A;NI1F1E', "'I;'!JS El\I et:rn ~J.~,M;[ ... a;; CVN/lQ.liJlll:.Ni: f't!«~ I!iWs..,rQ.. n D:: ~il). L'J\ 6:-001: FL EST rtv.il~ fi.!§ ! rs GlL,Vi,tS, i:\'ilf LitrE ~ ~ Df:MNoIIlr!:'(:Ji!!ljreB' SCf!o!t ~ oOOl fi~NiT I.E..s H3i=t.M!;!i· cu WiRtl~ : Gt!-lA, ..s:):IPI'E'LI"e ,i;~l 'iI'!~j~1.':I5 I-

LE IlLilJ"i II1~S ,B",!I .. C(:tl~:M ,r;~G~' ~/i,'" :Gil.!i;" A.lillJ'i,DOOl!l'I C;!;f'!'IIc OS'=OU!.E lIOur :t.Io!,l\.IA!!!l.Ll!;~FI'I!T oes 1'";ldBlr;~I2.s !\O. VF!iOO,!:;' L';'"TrAGiJr;; 1Ims. PUBiJ7.Ilr!ij6. £.T SUFfJIT DE LA CII,Il)I;!I.I5R ~1~i!'ll.I~F!5- !i!I!Nr P-tiR' 11~.s",il\\i\i.. YS!;"'S El~~T~8,

AtOOFlITH~ 11CI i~ "1'I;j AJ:L"- i5E.- J~iI'~fofff - PLm R!:he P'BSe 131

2'2 •• 7

~ rii.ffllII I}~C:;l1 i:!',I]:S;-FiOi\r!;Ik ~~I'fUlE'l\'iir,," 1.1, WIT~ DeSllhi5E~ h. ~iiltrm:iRE~'~ I;."Ci>l~.oo-ttA1\IT D~ SUiJ!FI1O F'''IP),i.!.E~~!I(l lEJi GQM~N~ Tr.lREs !:IE OOlf.( G-fAMI)~ m,Ii!.L""FID.~ !il,.t2li 1Iliil: MilnE W:1..6 I:WrI" !;IISQlJltE E~~t:illlL[, I~S:;>ONT'~1,I'EtIT~~;;,Viii IlbVIij"; ~~ Cf'1"OS.!i- A~I, J<ER:i:;l, ~~ .. 1"., A ICe: e~ EN' rr..UOJIW 00l~ fAUl!!! JoiJF.R 22. ,at,~.8 ;:::1'l/i.,lNtlRE',2?, ... hS 2'3_g.a 6T b~!j, N:::t~~ r1~ Ph:; '~FlI:: 0.11 FRI5E ~iJR Lr:! ROllI.I~ IK.!INJ::, t.1~Ir:l Sl!/Il":iim·V ATlliU" !!liE. ~ ~'.I ~a::l"" LJIII !II~' E~ M.Eri;ln;:IN' toI_iVfr OO't ~ iP;11l1it14Ce ~ ~ !&a.B A ~ DI=: ,2.2, '" I'<'!IJS er ~Z3. ~m7 :maS Jl;E~~,' bE PQN a:[.; Ar.FIE.s :il:ll,~ lnil- ,~~7 2.0.. ' );Ilif ''l!iil3~ 2S.. ~i;2

, ,ali.,. 1.t;H, N-Clr:lS! otlT DU co..'-,I RE-J~\J,

!l..!E lliI.r;r;.nr DE ~eF.iE-!il·~'ES'r I-'M E"",J ~USG. Mt!.i s: II 'S'~;;; [; rntr; i\!lli a " cad!iF,J:\litEA iiJ.lo.E '\'AT[" PgR::il..i.l; \,IN Fli!u f'd,.I.1$ ~tf:r::R~.~N (U El"",\ffiLDV ~ cL'l;. F" n 1"OlJ R 1T.MFiJ.. ~l,J E1!J SA 'ii ic"ICI FIE.

:22 .... as, ~::J." h{3

AFFl~ 23. ~b" .~~, 2~. ~ :mx~ 2!;i, I';!iMc+ ~}:tle 213, 1¥m ~'1- 27', ~fI'l itll"!i 28. 1;1'1 .md6 ET L~ ~~.AYRI!JOO ELJ E .!JCCU'i DE MN. to HGALlSE'I~ I.!IlI.n ... v.r,t,[i["~!;' MiI,J"e~ {Kfl'EG),

M':i~ 15Il;:E: r.Je;sr P:AS I;~DTrI: E:V1- O~i I.E FiON M F1Ef.I~:!iE~ DI!~ ~ UN!; i'AIBJ.lEasE PoilEHl'-IELi.JI!..

,23~, ... bba

L·!x(lup.l,n:I.~ !;I!;.~ PIntfiNIl"SOO'1ER' lfIS~ 1ti:!IT\lN OE;a aR~M::I'i'EN.i> alR,!;" -reG..0!.IE'!!.1IT I;I~, LA rJiE:SLl,FI1:: d!J! PQS. !S11nE ~;i, ICi~FIiiI\!SIiii ggir 1F.Bat..Y(FliIJ~ ,.gy 0PJ"OSEfoI. G'lEST',t 1!:IJ~~oo~S ~ ~g,'!'~~~~{XJi,QN,'$~B-

ilE"

24.. H~b1

POJiJ iii fiiiS PG~ li.t. OOl..QI\IUI' ,uti;.. iJ~8 8.~oo~ I1ELk-IrEF!!.. cCl.'lrA6L:E: aul'iLS Il!Xlii=!~.;\etrr SYR LA ~¥5 ..

~-4" ... DXb7 2~. Hxb1 is

!!Ji~ fN'o m:s :!it;: j}ilIl~ m,Ss1!N1' IT IJ!II [i_E L~1;Jfl;5 IP]d'"t";L rNr'lJ;D1I5., IiIT P1<fIII./r, MEl4E; o:;OMIOI'Irl MMMiT" uiJF.I Poo.

K!J:;~ tlDlOOI:: ,~ B5 .... ~b8 ,~8, ,tt:r:I;i~+.~IJS,2.1_ '9~'a!i!,~ll 28, ~1 ~,~i~t<'i!!it'; 0.16I!1li,IiF~~!; AJ.Issi, 1J;_2j NctHS .\'ft~r Ut~ JI!U ;..ss~ AJ;:,iIf ~A. ~r ~R 'Lill. ~ !i'I~~S~!f.: iii!;" !-~l!fflEf.lD ~; [;IE cerrlio 9,Rn..!uE ~',3~' 'e8+.>D 1~;1. 't~Qii;~, :12: ,~,;: .~1 33, ;'l)Jij, iIi:1' LE!1.l·INo~ iicilT PJi-B 00 l'It!bw:r CiOMrE]\,L~llm'f :F«Jf! UE8 OM fi1~ t~ .. I\!T;I.

ON w'ir. PML'JH1M'Mt.1t' "'~! ~E; lA ~.I3E~ Ie!U RIllPlI DU ,dA"'Ab!.ETll 6r41;li2:

~~. ~bi~

APIES 6. CIl~; _' lC~J; r: ~1i1~. II.ES I5l.Jrm·s ~li"'IGm V1c:ri" a IJU cfUm'CIRmJlif ~ .... r:l41 2,8., xd4 9'c51 Gj!.~ ~ OU Li'io lJibl.oo LIi~4. ~,. w\. 1.1; ~!tE ;!..L·tT.;'T JPURI DE L.\ rt:C6 ~ 11EFaDl;."I;.

26: •• '" I~d)ll

!Le!;: '~RS 'P8U~1' &:l ClREE 1'1 UN IPICflI fi\liS3& POOi S.;;;.,!: P' "'11'26. .... !(.d,; MI!!S 00ifIl.B 00"u.!i! iI!~ ... VAEl'!lr ~ 01:: GOO !If IIIMT t».I ~f\ I.e iF!OO Mi~:S2'l, ,~, llio:a5I, LI!. ~ t;:4 ~lilil\l!iT j3!-OCiJ~ IP'~ ,~3, I.E ~ 1!5, ID"f.t!ii.,IFERlifT FAI~I!. lIT LEg 63 .fiJl(!!ii I:)'!IPO.~flA'eM, OUN

:5 a p!'QtlJ p,tjSSf:1 i!',u,lGl'Ir'E '~~".

II b ~ II. II

LINE I\UM!LL[ ('f~1!IZ Gm- ",vrl!Jl'frE.

LE.s NOiF.,ti em !lIE ~{J}~USes 1-1..1-' !Jl,Esses ~,PI~, ... 5.Q5!C_1' M) 1f[f;III011Ea N ug; :SE! III SIl L ~3 !'-t. R L!1; rn:1<l!J G'T"Q:rI IilE MATi!RlIl);b. PQIJII'I !..'Ii!J1i!j P,rhl'If, bELlI I3Lr'\III~, ~ 6~ ~IPli ~ ~ j!',i\Jit, OOE" t.j'~T: 1lI!ir-:l p,~~ DF,: l.~fA !.l1illJA Tllq, ' I) 1;;I1!,'-NtW~ ; J_'E)IJI9 T DJII ....... nAal.e IJ !;N !UJMF',r;I~~ 01;: 1-'" IQl..IFI"iII€iF.lE Q!UI 'D1FEI'oi9" i I! UlUi'I5, GA\'&!~'8OI\!TTf!ESElEN fMd!s,: Lk ,flld4.;:.:xuF ~'.e C-A§!; ~ i:: en IL Iit.OOIJE 'bE r'!~ lid , 1SlJ!-~ I:IoE8 M:m~ er ll! r'li'Ij "'tAMlIll;" LE &i1oH Fl ~E h4.

K~IlG!i! ';;;;~~!'lF!i=: OOi!L LIJI MLAIJ ~ ~FI MIi.'II,'1TE! iii MJI' :2,. .. re' q;,J, I IJ~' FeI'lO.'WT l1: ~Dt:I a!ir, ET SII 29. ~ '!'~6 OI.J 21, _,. ~~ ~. ~4: ~Iii II!"F Ii. ~c lim.\fr fI,i~,OiJol'l!Mil rf[ t;~ ~if;;:$ {iliF!,!;r~iW pILi 1"i~-OFl~ER FUR INliI'lj\,TI1lE.

S~al/~' . M'" Ji,I'!} FI;f;,D oi!S'CHIll' ,5I!;S: 21'. .,: ·.;7~. ~t}J ~~1!!II.. ~5 (~~i"N 30. ID.;~) :i9. ~i ~ .]0, @;M!!M,l'I.,(i[rs~ (3'-.~. !tI:roJ~,~~.S~<!il' LA:o,!\Jil ~all=trrQlJl Nii S'E.FVirli PDIJ5 tllllF-r;lIrl;lue:). ct...! 2~. , .• 1lf(f'7 ~o' 'I!ail'lET LEiS ~<FIS ,~r ,~,f4 oiDl'I:;!.irli:E: ~FF';{llJ'l ra

21 .••. ~I~a

M~~~ sl~ e~lI MSFI!!TE-W ","I'I:" Df' 1{E:~~s. e11l9i~ wnv;.\Tfl&,l oE Li.t"TaUii Nl~r HEmJ p' ~ MrnN.s LeA i\fE!L~UR'" C!-L~E PRll,mUIL U'i, 'Jo.'!E~ ~ST ,e.a:,.

~. :1iEq~ :SU!!!I p,J M>\t,

ss, J(lb3 j, f--S

~ ~uoc ,~. IL i!LIr ei!:IIO~R L MGlrID!1E : L1Hl NClifIS J!REF,t~ i'M, DFIS til f\OO M, e .... ~ IE P<"CN t!'E !i'WS:

D~ B!.,,~l'I;{l:, NE:.seRA NI ~t 1\11 ~u).IGF{~, c:r" FiOIJiIIi:!'Vi.:sad FI SA ~E' LE Fkll ~E ~FI t.'.;i;n~n:m.1..ii r-IQI'o,! ~ '~T ~81 iNCIIIliEe('l!'EXEI\IIT D.~FEI\!DU ~2E!\ ,lil«i:!5'? ~~~ ET tE C LQl,JrI,a!l' !;I(,1 ~~ :[gf ~RIil'J:::I:Ll!E: F'OUif;l ~Ei$. iB"oi,to!c:5. N~ !NS, 1).4 MEILlELJ.f.:E 001:1 ,U.lCE 1'RJ!1 ~ fll'/'iITOFRM'E .f.ELOIIf i<S~ P-/iR 2fl .... )l~",

291" ~t14~· ,30, ,~~,

LL~ ~f9""1 !;I;\w f1!5~ ['I1i'JX CClIP5 : Ib:S i:x.HJ~t;r Uf! O!,!\'l!i lIT L~P.EJIli iJH~'i::~jlE i'iEFLI'Fa.mIU~UFl RQII3N9;jJ,

fiilE~..I!~!'il tl;IDl\lllIIii: L.ml; 6(.t!Gt:~ ~r:TH::(t.IllL""'i'l,£!·o,i;~ Bl;i3ff!F.I.l.ISOU~P.ilE'Nr TjVJ.N:s(~th!!. !:j';jJ A1iT~ mRECi1i!=' IOOffTRE LE f'loi- Dt=' !IIa~R~UI-' ~a.F,iMnI$::; iJiE~~ ~ri!tlN~ l;ill.-' Ctfj~l!~ I"AR Gli! 'h'fiE D'~TIJfl TDi::IRt~~ CIllIi APRARiTIic~i'.I./;;;S'iHV"iIlfE~ SliMS tu; L.'a.r I~ ISN H!~!f!. u.~ ~RT!1I"'II'.ROIIDi J'f'li!t:1S I!

00 .... a4

. 50_ •.• ~~ l"o!iFLj,'f5~rr ~Irt~ 'M!'!l3 I\"F;; RIl~lSr ... n ~s h L '~~J/I,!.:'ri'~ ; JJlt. ~~ er i9l PAR lI1~riF~~ :li _ '_, 0~~ :g~ '@h1 . $'jl:!i 33. rflkiil i:f LA 1"081' 100 ooL~ !5Sl,I:N'I;Il!FEI'oiClA8LE"

31;.~bd4

,M;I;!$ p,w: ~... "l:OS? ' IJ.6I -I L~, jI3LN1~'" 1l{;~i\!T l.mE Pli'!(; , V - RF ~~

'l,i00;g, p.E'ti! ! '

31 .... lxd4 32. ~:qJ4, "~5? !EM 'r\bUir ~ri..!i, I.,I~ Ii' 1Il13All[l,l::E l1gp"r~

Ke FI,i.S C 1'I1lJ'! ~ - C E eou. P 'liT b UlPftE" FtRE13:;:. ... t,D~t! j\ \i'JI,Co L}; IleNll! -r;i;e· T!c",;e 33. Ib6 '~ll ,34. lLlo;c!lijl ~" FI~l\lA!'4IT' 1i._.iI_. ,DI'JlE. MItiS Sf~LQ\' ~..Q..~ .rw.s, S !i.\;'! E~~:33~6 :!ib:~ a~., ,il:~.. 'lfd?' :!.-!i. lI'ra5 ET Lf~ EiI.~ oDM"IN';;,rr WI\! /;!JTI1E p~t.!.

23.~1I~6.

SI :l.:iL ,_, iIJ;;;'i;j- 9.4 .. ~-2. ~'fi;a. ~s.,. ~+ ~a ~a~. !J<.llglll :llG., ~:!l+ ~li 87. 'Q'd:9 +, 3'li '8.:rn+ lim {'i:! r. jtI: Q B. !i'Jt 1ffiS_1D~~HO&Gl'H 'l3,!,1ti- - Ulli~ il' taJI1!E-

34,. lhI5 DiD,

Tcftts ~ courn- 'J[BMPS, ,K~

fI "'11i0 El ~'OPPQSI2 iItJJS lA M,1:ll,' I.eu~ ~~r~. ::l'!'l .... ,oJ 00 3;4. .. ~, ~8 iI'FICt~G;!;1iI' 1.,\ b!JTFE,

'.:&S. ix~,t.g6 3ll .. 'tinS 1ff5 3'1" '~iS 9$6"::U~. :!lBi5'

OurAia L,~A"'~1.!iJ.E ~$,!;!, '!;!iiJl:8'!,Jjii ~; lL'fi.e-ntfill!l.j!J\.tH~£E al1i.lB.T;I',~I~ Ill!.I iJ~ I,' I'i,ooi:: etll~tA "~~Ii~i ssr UIol,O[lsafL.wla TI~ oLiIOOt,tl!o!il" S11PJri' -GJOlJE,

~ .... maa9. ~d7

L "' r ;~~ OCs m~,!i I::IEf!lIIiE!FlE-S R),m;~~ fTi!i!ilt! pil(fll! 7~

~FI PARliFli ,W aus 11jj(~. LEa ~'aI.i1S,q.rr!trEi I1'O~~Dli: Bi'i;~ I!.N ii'ETllLl!,'Ill!i !1iI1;IJP'ocis lf~ ~~T:!!,lC1i! OJI i\~I;i~ _ - TiQiJJ' 'GOCOU!lll!1: iii Lli 105'CliEtIOO 1Ji~ mu',OO5i.

39 .... d4 4lD,.' ·d'4 ~8 ~U _ 94, ".(jJ Poo Il5U [I_.IYlJ_: bJ\ 1l.!JInE SI!EM IT I}I!RI!J.

~t.iAI1~e

t" A IT A'QUh, ns MIN,ORITE,

C',~t une '~!j: ~~I15i'~~ f"U8 patE!d"[~,:.:laleos ,d)j jeu E.1tat~iqLJ~. m w_ ~ta_IIit"'::z.es11e;pff.Je·decal'e a~L:.a~~', I;:!aal 1M. o.~JJa.bIer'(c!iq]..tj SYFil;rnao!l!i!a aetil~<m8_m!I;$J~ L.',atl;aqUlI lie flliUflDrt!i1.' atI~ISt!4 ~ laru::er . .i 1'aEl5l!!lUlLJ n'et ml~:r1U! ~ lPiD11S 0iJ1lli ~ i.i1iiB i3J1e ,adverse 0'011(11"1 IJi!UI~ UIrnEl' nna]t:if'~e dfJi lP'Iom:, ,~r r<!il~n ~I.I~ iE!~1~uattl~, 011 de"lt'aH ~(jiItG pEi.1lE!r pfiJs Rrtilsam!m1: ,d':e rUt..1I!:'1q,J1;!! p!i3r Ij.im i111IinDrib3 da. piQt'i:!i_

Lt'i bUl ;j:I\3- cs:UEli aila.qI.iO efll d~a~liver II;!':S F;liec~!L au ~p minor1Lai~ grttlJ.e 31.1:': lA1nes. ouver~~51 a, ~:J:. cs,'5~S 'lort~Ei ~U9 18: '!1Bii03I,1rWll <B !SlIS~tLee=::. El1,pptlSSil!IIill a I,'~ ~e les cCT.!$equeFices itleca'rij!l.Erl1~!J6 - CdI' it 00 raul lamar~·IPe.rdl:e deVu;e'q~'ii'I a'~~ dit.il1a B.ll.'.!iqilie- Ie ~1Ip liI*rig~g pflu1 00 rc:lrou,ve[ 8VeC un pkl~ ,de ntmetJ:;:, ImBi5 1'a1i!1llemont hscUi ~ 1 rnrres:Gooroos milcal'ttuesel'l'8~n'tteB ,~roe~le IliBI1g1:Uilll,e ~m~g, ~U,~ s~;nl'~OII(tS~lJjJ!il,' ~~~'n:1nOJ~,.JlJrIi:.Si~le-.fTt.&8 ~~~ li"', ar"'&B""~i05. !iIri ~llilngi3' de ~e· pjOI'l paS:SEI rniill~ tr~5. i5'MB_ [)"'Hial. I~ i:!ffi.1iqud, M !ie reuouw lejplJJ~ !iIlllJ1,llen.)~f;: se!!: ptQ.ni mliiljO(lllalrp~;..InohJ~ mt1l!i 1~e&l c:h;afrnoo, dlskll:j,.ees, ce·q\ii t~.lf;:jri!i~dl'!! j~.rI~ ji,gUfiQ;.fI1l ~mp mlr~FllJgir'e.

c.oiTillfJ1'en~M ~'" ,E1j1iiil,Y,~ilS '~r iJl1~ l=imi'e n;!t:nijrtfi,d~'!I;I\, qUlIiIB ~tritEI p'1;!~ i5!:lin,age ~.lB~) .. C'r:J:SllJ]"Iedes; premh~i.es iQti,(Iu l'a~lJIi!qille'ilEl rmfllC '.~ ~ul jOI1r~1:I< !liJIns +t~~ooprit ...

W. 9ti!hlib; .' lee

{ LQnd~; 1 a$l9 ) Gii!mbilfde ~Pi Dame

,. .. dll as· 2, Q4 ~S' ~'~6 4. j_g5,.1l.e7 5. e3 O~O G. ~ii ;t:d6 1 .. ~~a5 exd5.; i. "b3 gBe.,.l.dG ij1_~81 o, ~!JI24:!(:j11"11. !1r;~!1 biJ]lootip ~rJI~FJ.Iltltaltllque ~e· mr~Qfit·e.,8;1811 ~F e oon6~blDn or1glrla!e':a I'~oo. 11]. ,~. ~'f& U!. Ji~l:S6 13.IbJIl,r

C'QS:~ pafTIll'13, •••• a61f4.,:a4b7 Le s M!J s wnt l~eJ i!eL.rf Illroore aI[:.Qq'Je de mlK;lrile, ~ gj,I! iP~ dIM::bs~r la '~r1je dans ki if.i;!ng des p(Bci!l! F'i!lr:~, e-L; sane po9rf.~ de ~f.1~!;l, hll; Jl'~!ii b4 ~tiJn.1 rneQaE~. 1{L b.ll iix1\;515 .... ,¢.~b&~.t~ aX,b5 as ~ f,Quln-e a iJlm a: tie i'altema,LW1II <M!E1C QV.a~l'LQ~ at iru;:OFi'o!~e.I!iII~ dQ: pM! ,at dautre. 1 If. :ii.~bS, ~1 ~ 7. th:a~ L..Qs ~Ii.l~ gill' gbt'e]\i,i

II oe qLm::; ooulolMl: d~ IPlo:['!5 win;

iii.tr~[IlUs. ~ 1 ••.• 151 Unli ~lJr~nfTie (l~~rt.~. [!~s ~i?Joo~ oot[~e5if mm~ ~~ ne sa dtlflflOfl~Il' pae, i18.llaS ~ l.!!lI. rfla4 '~b6 20., ~bti ~;xbli ,,~. ,~3 :hi'12.2'.1Ja2 ll'ItEi6:2J. _x~+.t:c!'B·24 -tia4 W;7 '2lS. bPC$~L!P iiQUide Sa ums.l{lft a railG'. 0111 jXn!rrait es,.<j~~ ~5. mjf5 illii1 9il1Jft4!J~

68 'ten~~!'L :25. " •• ~'(;D 26. '~a;, 'JiJ·! L.'iiWlf0 ailaq!.Je de' rnioorite. ,all' ... ~

fL~3 _Too!:! !e.sooo,ps,de;s ~!}ir.li! mE!Jtr;:!errt 8: i,!BtQrisot relit' Jl~lr,e'de.fOO$.'2a,,, ~lClbJJ~:e:~m+- ~9~!f~ ,;'ir:!H'F!;~herch~l1~ r.e S£lru1:tf~n~ i;,@ttalitJl~. so. ~:d5 '!b:f-S: ~~:' ~~.~)B.' .•. d~~ a~r~'~(2 ~d2T 33., -ai3 ~d'3+ 3". Wg'4 1&'15+ 3d. ~a3 if~3_B" ~h4E!i~a~ din;:hI;IJipar,i3u [j.iJJ P£if rop€dttkln

de'ooLJp~.>:3~. '$. r, -;xa~ 3·7. g'4 ith'5+ 38.~J.·a5+ O,s.-.ojS

II £01''''''' 1!'IiII 1Y18slti.e ,rAA·P.lr,,,,~Jij'''''I'''' r.>.~"r,;,Jt...r .... ·n-.rI~ ........ - .. 1 ... , -_ "-'1~. i;,:,

.~ t:! .... us u !": > ••• - "",g I"'" .... l~""" '" .~..,~ "". I 'l,I!OlI _II' cr Pl'!;li'I [taaEiEl' ;:,;~u,

fi!iltl!i-liI.11 ila ~JQn-

II 'al.!fl;'!;Idmi!"e~ ri)oogi'f1laU:Qrin Q'i'l~ Qo.J1Ioli!)e ~a;s. ~o:U); pflJ;lq~:n18Il8e'qul (Dul.~bt;8i,i'8menl· ~es . ~0T1"s itll;)Q~l'Illa·! I

000

. B8~up' plus ~OORl e.S!I r,a.x~le ~U iv.E!nn 1,@,&.I.m~ttl1 (11'i lPQr1iEl') ~ 1{i2~ ~~S~,~I ~~'Or 1iJ1. CapablaOO3 pour g, lilre de Olilar"li]piOfl au MDii 00. pi!lii1l9> hl!;;I!Dfi1i;Jj€l- QlJ .Ca;pablaJ'lca. Ileml;}ifittEi dairemfllil'l 'qL!,e !Jgji 'roi'l:~ ay.namlqu.tlEi sl)nt· Ii' 1~,!iIm1!a$ QL!e d'Cv-e~l;rell~.i11ajgfi1~d'eo

pi JTI~. e-

ftJ_. 0~p-!:!.tI~ n~ElI ~ [Em. Lm;{i;.kei1

~ Li;I: 1Hi!!/(!'~ne '1g21 ,~

, r

VtwS 'ngle;r.el .BUS!S!" '1WE!'.Ie. n\;in~t·e ·d'oi~ etr8~ l'Elpid;-e~. ~~r I~ {lQ~re. aU~e, :5il elle p<aNient !i,~e· g.e-!/€!tJp;p~, e~ 5!DUiiE:nt !iIDliileU<;!.

M" F~n, .. l'illZiitk

{ Mmi~n&ke Lar;me, 100'1 l

lUi. ",A~RE DE FDUS

l.es p~li1Ie5 2: et 3 d!:li illIOn·rilQlf~'ma!il1ren.l deli e~i3r.mpiGa (:1~lqu~.5 d.e~ ~m~ !;:!..!ijgHias par Ita llerre dl!ts deux FMel ow' d8~ a~iJi~. (ttJ~ Fl"JlP} .. il .. ~m - eo if: ,~biJ)1"8t:io duo, 1i!'IlflP1~ ill! ben O~!8nrr1.

QL!e~l;tas ~l!!rnp11;!1;i1 'lfom ~U!l. ~elffl~re- d~ If'i:!Ui!I. {~mll&i!ti~aJ' iiL'i.I'e¢. ~e l:1lme,str;aldgl~)..I\9r:Si epoo.iHl;jLi8. ir exista del· flo.rnbtil!..!ses ~at.I~5:,Cii:l !;:i;!"&doox F-',u'!:s.l8~lIemen. ,flfjiil~Ie:a~r.e~iS"l:@rU a ges ~ u:t8~,de ~i:!i8a~ .~~l'fooro, €In(l!Jrli/la ita .. el'!l1~~~h:Qrlt lDute r:oogr,f;!!SslfJ!i de,pl'frfi:S. '-;oureffols 8~:!;loo~Brnomrn qU'1i n:e falJ- !P:"~ i;HNJ dei' r~tkil1lsFii'i:e. E! I',egi!lird d'e d!l~9 ooHi:JJ1I etq,~e. !Seul'Q; is p~fsl~k:lruiaci;;!e des eflllang~.

lors.oo lap.'arHIiI ,~I.9iv~ du CiMtiltJpioJlOO1 ciJ MlJ'llite de 1951. Miktiall I3o'liJfn.nllf.d~ftx!!ji!ri de 1~.11 Wf11.i'E!j~..Hnlfl' que. S~. pai"ji8' de ~Llri etEirn

Inv,IMI.~QI dI.aJil;i:.ct;:atoo.· Ff~iDn. .

M. ~11.t!ri·lflll1rk • D. EliiN:IIl'IiShl'ftJ ~ M:g~coo HH~1 ~

MafgrO.. teur .r$n thB mleu~, la-s:

NDIr~Oii1tI.!lllneIPO~IIJtiI1!!i'e"'I:t,. ~rt OI;l'~'I!lh~rr; ~Dn~ P~SEiil~, li. ~;.:,e!"Se d~s Fouti DI~ 1'I0S qui i;iIis~s9nt ije nP.,Ill~~9;;i ,pt!I~~:iibi,lli~61l! d'itltit!;lqU'!} CQmfI'lIJ.' de de~eiiloo •.

'11. b-4. 8Ioqu:QJ11 t~ pfijfili "~". 1 ...• 0~b8.· 2~ i.-.g5,J. ~f7 ,3 • .i,l.s:! lLe~, C8i!!.(i!!Ie/$ ne !Il;!1'!;ltlfU p.a~ ~ar7 ,0(1 'llUjr. :3; ••.• ,tJar7 ,4,. ,t'M ~~@ Em. !=! ~ ch~· 1,'In! n.I ik:;J 1111 tdui RtI~ 1~1,; i11;:~ s.

lI'mi~ aux Eiii:mcs ~9 ,'£1_, $,,~e2 'CQmmDfD¢ai:1..r le

. .. 8i~et tll:..:I pjgj1 \,h" r., 6. , ... ~5 7.

~ ~~,Et J,.,e·2 ~g6l!a pernllJJe',a ·ioumEP. ~t jJ3 ~11i), l;g5!

1i.Q

_ Ell'I)n~lfll!1 r:ie mit·it r~m~chff pres ii::I\i,ine Iilfli.Jll',e Q.;~t8h I!'I. dflfii'j'E':r'e pmle ~ \!Trta'Iph, @j: f!b.-a~g;nn{lr p~l'1!lIlClla~ . .a BD.lvil1!'f lIT£! iSakiI'Ier sen ·1;Hr€l.per un iTl;]lcil>n!JJ, 1fr!8i!!·11 59 res~na 8. CflU'.!J,.~ d.u z~'2w~ng ;;]b~ru ii!.L!~ei II I~I: co.rnrnnt.ft

,. S;j I ~ IFI 0 I b.{]~l'{ll) i I So ~ f1I 115 ~!Jfrib..~.

" ,Si Ie BflrvoBilier e:f.5J!3 depl~ce, 9{(it Ie ploli1l dE ..

• Le' Ca,'!!...:L1ie~ .ijlI: ~I ~ iii m dlil~ris!l de i;ig.n cor;rere, '. 10 .. " ~ 11 .. a:t:~6 ..

[I~,Si !til P.~rtI9 EepmgJlQ.,~rliis; 'Olas~lqu~ .. Kmr"pl;lv. apfi'~,s. iilvoir-'S.8'!,1v.e. !l1Inrd~· sa palre do ftlUIJ. ,G"OUmel: ron iial/li!"BE;lM'Q a fBi e~~r'e Ii~c.rrui'e

e,g~~re,.. {i1

A .. KI!iJilC!v· B.I~k\Q!v ( IB~9..0rJlC 1 MO ) Prnr1tQ ~p-ggJ1!!Drce

t, ,eA 'SiS 2. ~'~3 ~~s. il!b5 a~ ~. :.l~4. ti:!i~6. 5, DolO lle1 'B. ttel b5 ''I "J.Jb:3. tIl6i e.l~ D.o~9l. ~3 ~d7"1i D. dl4, ~b6 11 ,. t£itl _ ~ cx~4.12. ~ktl4 tib4, 131. M ;C5, 1,4, a:l II 'i'll'lut 'o!~II'li1r ~ CQnS_08[:Vi3jl' J~ Foul b.[8Inc de ~$gs. b.1~M:l1es qi.Jli !!iii!; pr:ecl;§1J)l., 1 ~~ ......... ~~:6., 1"E,t ~e'3_ tla5 16 ... £.02 !I!t.Jb~· 17. Ji~fI ~iiI,f~~ 'I~e;n~ ,8. :Eii:i. ~r, fI' dl3f' FiJlJ~il '1'7, _ ~". '~~d~ 1 I. ~d4, j;ra 19. ,H~1 d5 ~. ~~~-5, ~b,7 21. ,1;),f:6\ t!r~d5 ;i!:1. ~~d5 hd5 ·2!. 'b3 €tile 21\. J:,e:3· ~abal~§. ~1g'3 »"~

2;6, It:.e4U ,is tI ~1I1 drul1!? !II i!!

de' COb!P!,OCj'~6. 26 ... ,"''' 0!:tS Si -213:. _ •• h~5 2.7. ,ftIxf~,.. ~1\l1 de 28. J.1;fS. 27'~ '~ffi'l ~)j,f6 '21 u Aq5 Les;; BIEiJi'OC",S inauQ\II~en~ leu, paire (je FOLIe, ,28- 'Hi !frill 29[. ~s 11od;-8. 3D. f4,~ ~1 L'e~~ ~S1 dIJ· ~~. ·~1_. ¢I.xb117 mib.1 :3~ ~5 .td5, 33. ~lmj1 HbtI7 34. ia:2 Q,~ 35- m~2 L@ Fk!i ';ijl jou er un !rOle 5o't!',jJt-Ag!que, ~ •••• ll,~tiB ':m. b4 all 37. g~ a)l,b4'3~, .nrlil4 •• i;;4 :3'9 .. *d,1 l19d8, 40,. Qdl ix-d'1 41" ,~:d1,7 ·q])id7

l:.oo Wanc.s"o.nt eirmp.tdiS la poo lion et~a. oert!OrniFtililln de I(QIip~' biari ~lIfl'1:I'un'QJi~k;JJ!"du MI1Ii~, ·42" .idiG, ,~, 4,3.. 'itg:9 ;i.,d'5 44 .. ti4~4·45; .. .t.~"t.~2 4f.~~ Si4'3 ... _,' -:<1'1G 47.~~<9~MI~FQu" 41.~. re.,41.h4,Ag.648.h5~.~-9 a , ~4i .1'419. _ .. .t>:e-,4:g'O_.w1l:~'ilU~ 61! ~5 .!li;l,g~n~ Ie, p)i::ln b5 e11'e C~Fli,i!!;Ili!Sr- F~~llil1ll'ior~1 pllS:.a ~)pmp:; IEll" j'-IDFm 1b1;3T!I::!iI i

C~r sij sa. .._ .;A:.d 1, !Sf).. wf'4 s1Jr ... i de ;0;;1I!3 ei taus re~ !pl.om; no ~ gyCQt!rnba!'L1.~u eharrne diro.te~ du F.ou.

~Uj'i 1ermilller. 'Li~ e~el1i!ple '1198 uaffic'h~iri51iq!J#.I d& Ia- ~a>;iOn OO~. u

5Z patte de F~!J9 ~jabiil ~u ~ psu sa dG.f]lifl !ocm sUii'Luul 1!.o.c.I~Llif;ir.

A- A1IDkJi"lina" IE. S,p,l;In~r

( :~nlm!lltaJ1_@t}.lI!;'g.-pool U1I2,s }

[LEi' [P[Oi'i1 b7 JQ~l mlete. n ne ~LJ a\/i~me~r ~a.Ii!i :r[~tror ,d'!1re prts ~. dB~l~nl !..aM ~-~ tQil~a, ~1- g~e ~'ff' . Je.:f ~~~~ b:jar.whe:&j !9!J 1iNi!J1, I til;;. [plb's ~r'de~ S{'i~ If!n.ooliFe alil~. LSi~~e.~0 au pkl._ .[m'ii!~ est .50Wjlllt d~mt~ e1 S:3! l[;i1l1.ll:e: a lde.S; E:Dti!5gqlJJliltif"m;, aU rflOins .1lIlJ!)lfEJf8\i'~ q1J9 Ol:!Jle da ~ Elrrf- Ire Fto!l!l8 i nl•

t] 'h a ;:I I:l r !II C;3 j'l\a 1M ~ V3:d ale!jl iTf!IJi i:tU 001

I@J .g~i;DFi i:'iulomni[ - I~ dlUIiI ~FIi DI8~ ~ \i'1J)!Ctna.la yarlaFiltl ts'o!ied'tnlk!:W':

'1. e4, r~; 2, td3 m;fi 3, Id4 l~d~ 4., ,~d4llt!.f~, S., ~ iI;!'.$ UiP'ti:illH~ e~1IarMie!'iTlalt:hltJ; l"4!:Ii'rs !l1i5Ellf"I.,~r 1~~p.foo.e-A3~ hrur.l[lio.n [~a.1I pour 1jO~~~~r Ie~ f,albl~~ (~I .~nl ... 'd,,_ Ce plprrl Ei~t d.iIOCiiJa ill Bl1~qprell', mals I itS· MCI~S. VQrn ~!F. JOllieii' aVOO pr~l~ll:in,.

!a: h 5icjli~nne : \i'ariall~e 5r.rteei;~~'i

D,firrlliDn ,~ un ~n e-~ dit ail l(:Jem Ibrw.;r,lfi lest ~bie f!1fl 08~r,8 des p;Drt!!;· .... cillioo' dJ3 ~1'i1I r;:B!I1J'il tCt'I que', M ce 'fall, II f!ie paul ~ , &l:llJfllenu PJ'31i Uln ;au~re prOf!.

!.as, 5lillcri~kles .. 1rT!ueISI! .sur ta (f1J 5ttnl :s.~'ri'IPlom1{L1fqu~ ;f!e:t p~. 1I1l~ QUi P!OiiiI arrhlnt

DaM' la 1;la'1iifEI SFn~sf.l:i!.r ~ Ke~5;, t. ~rlS'~' OW :l!lW" ootIP.,._· iI»;~'I1ij, ;jjJ~ .il, I<'l! ~realklr.1d\1Fi pi:)n .rur~l~~ i]Jtoo Oln:fere. !l~e-I~J~AlI~ ~hre~~lIaI'I ~:;Je 00'Up, ~lJiV8.~ p'<tr e~.

0010

'64· Ulil e):~mpk! d'e~pICifla1il:m diJI tpio'h am€-:r€'p@1' A.d. FisOOE!j J"Ilttrimfo'Bli "

IR,J. ~~ehen' ~ L !3;I;I,e'z!JiY { SolJS.!i9 UiS7 ,

E. B!;!f(tTrtllll· IP. LRr!lI ( IDGFlIfiUi1d' 1 ~§ ~

~I~a.:-emi~res I tes elo~ IfIIJ 1!Jm.JVQfI'I pcILJ1G<S{Jr !QUI P[OIlI EII'iI ¢ "m.f1:Si coidElIi 161 QtJ.S6' li}4 au' Cava1le~ ai.

:34,. '@'dl W17 35:" Jixga ji)(,g9 3i!. ~1 :;tf8 LB, prise silir ts n'esi pa!!ii ~ emi:m.ger~ 11.1:'.9. pigna. ef 11eijl ca~~ bI8FiChes~l1~ lrf;lf,!1 rilii>.1ee. 31., 'i't'J 8a!, sa ,1g5 b~.3,9. 'i'gS; 1(@4, 4(l, ~e5, t!11.~t Sa!l:;r_c~ndre'~ t, 1b:e;4., 1Ira1 + 42, @'e2 ,~;(~ pjUti (]~!iB • .;\'1,1-, );)~, ~~04 4~, 'Y!f~, ~4 ,

~"Ii! [0.-'1

~E!ri me p'ei.fI: 8;nr~et' CQ ~nl !; ~3_lil}:QiIl 'Wh:3.! (Ito.

l,'e:s'JaiLla,iJ)ile:; ~u'.'I!iIS ~"Ii:lr.~~.mriOM>[;, :!!:Of'II di{lt.:lles dB' lays le.[';;·eiC'tle,5, ~.

Le~1 ,s.va1I '16 ens AI emf IfJil:1mDJlI·la I

000

Une Celie dernKlnati['SJjQ1l1' dlJ !iO!.i\rel ogf,a da.a ,6c 1iBCS: , ~ Rll~se Vladil'1lllr Klr,amn ,

v. IK~BmFl!ik a A" !3laiiilYI5Kv ~ Bj}~rad91 005 )

0,1"] i(!!.peins' ~ crnj;j,e, qll'iJi'\a 1;9'1113' ~~ilgrl'li ~i?il5i.r;!' 'Elii!' '~r,e~~ll~er a.1! ,~! :00 !.lip , leJli gllilM3 enhu:nel1.4 WCllIf'elll5ive SUr Ie [pIon ,~ ~~r9!i: arHere,

t2, 'e~U!

PIW;lif;'ll!lFB 1M~8 I!llra'I~i_qU~5 E\PP.IU~!5;;~n· ~ Il3!slf9I'1B8 {ook:irin~ 01;11: (1- 9Dl1alEia) aUv:eMs, Ie. .sa_~11~ 1fce p.t1!sili'OlUlne'i, .. (II rs [!,'liJ}Jl arrlt}{-e.

1''''' fu ... ~, ~,~ ,~I!!I~ . £ •. ~~~. ~1l .. r;;J~ ,I ''''I' ~~-

,B JD1J~ILJ:n ~up ~S~'I,S~r:gIliIX'a;p.f~f

ApHi~ !it! 11" ,ooup i'io'lr IiI1 rt;:1;Ii:lP 'r~Tb"e, lOll : la'S, jtlUIlIu:rSi

dl&q~:S1'.!Vef!'t lef~it~IiiEli:;;i) rf}UBr'p1iJsi!1llJr~ O'El!ij~'~!!lIilG,de S'lJi~e es. UI'!a!

s.~lafjeqje gra'l'! d} ,c"h;a:mJl iDr!l~. .."

13. '",' ,~:17 Si '3, '" W:(g~ hi, ~~~ ~9'7 . S.~.tgEi ~tB iie. ~5 ~*d5 '17. ~a. llIa1 !

t4. ~~e4,dxe415.lbt(ea be61 B. 'h::66+ '~1' 1 ']'. Uxi:4 ~l! 1 '{ •

.,lf~~ id,B, llwee.; .i.e; le. ,1),;ttliJ. 18. "@idS 1,,1]

18 .. , 'Nfl;!. 19, ~6, ~B'7 zn, ;liExei! ~97 21_ ~g5 ;t:.f~ ~2, . 'e1 maL Uroe b.eUiIll !tic "olr!li de oolu~ qJJJ aW:i!.r:;J~1. d)l'! p;\iF.i en plU!;I GonirFiEfl un llii;,!looal;l~~ Vl"lC!i5ett1i1OlaJ5le, d~ !3ru-1iJ K<lS.8[!1FQ.\i',

AU10fUTtiME EOHI'QUEEN ~: ,AlNA.L'VSE ~ ,JUGEMENT - PLAN~

~e'i~~U'EI; !W!~rys!ll!"f!!jge-JTlamet'pl'aJ'i el5lliB%lOfithmodi!llb~.EI ~ rtll ~~.g:.:ll'-~ ~lqtH!,e,nne. C~1fa ahmn~,~~l£ue le'r.:a- l::mrl[jFiTl9nl'ty~rq1le dUiJOiiiIGIlJi'!l!i'E;c,hees, ~IbU"f1'B,"'IJI'l~ r8l1at:h~0I!I ptOpe-fJ·~;l~$,m,.m~Il~'p.a~i@.l p~bl!II~r18' car Il ~"e.t pf11~'.!ltlnt dsrm~ :btI!t!f:eB r.9s pfE-.!irE!li~ifs a.i1- Mall~i' PaT;fols !'K)S 6i:Jmmertt:.aIrn:s rrsJ~~n! S!JlIi} plaAl. cu $uJ ,l'fIn;llJlys~;Du i1;! J~!BIff'lllt"'it ; ml;li9, eene 'ilfbJle! d.armJ«tIp~ntme fio.ll~tammQnll'£l r'iI3i~fl' iiNl'ii\19nl,

Arrn!I ~ Bl!l :

.",'.Ientll '€! Ie ~IU5 p~ s (,I . P:IU~ ~!(1nill:mlqoo ~lble- de la jWSilittill, [La sLi ,e. ,de' IIi!i rleMs ,damll€!' !llme. Oi:i~-"riPlh:m dBl.tlllile 1ID;l5l ~I~l!:i, stir

Iesq.1i.i8~:d'Qit p:irl!~li' !'io?frs. a~~J'~loo anai~lt;l'.Je., "

Jug:S<l'l'tEliftl :

C~i;'111!!Ii::r~rillE!lpl!'!~OOifijpI8~~'~ rl:!tr'!!I,ooEfi~ h~rQ\llioojj'eile 11JlP'1I~!l IbiA,E:,'tOi'll!lijl3I;!IiI'd'e ,9tIIl1:)ocIM9,111.i;!t!~ )J~f'~r:a!1;\emant lal;i~:';: p.?sl. n!o~s : ~~fOOS" ,at Jl;liJ;I,I'e.:SSes r~ip~'O¢"ll!e~~ d~gag.aJ' 1'~~fI'fllWl Ida [~E' i9~rre, 1'fil€!S,U!Im teE; ~~ esses ,da mnC~~ri dfI'S ~L1_8q!.!iEI$ ree lfJ(iI~es,. ..

~IEIf! ~

C"erat~, fiIilOITI!lfll: die I ,5~th~,.11 r.aUl 'r~ re stJ~if de IS. po:slAhlfll~ 'lX!lljps~r ~1W~~'lIt c,c.m1(;ilr'e 8 lbi "'1C1~iV; calclJl des !,;',aQt:!flle.s, (!hob:: d:e.s; Ql:i~S en 'k1~~f1 dg.lIu da~ o.I:}Jee,tll~:s11i8terrrrfrl!l{s) p,ar i',f,lIiJ;f:II}'se. ~ Ie ~ U!;!iII! m;e:n ~, 'e D:lf!b [lIT! Q r aft:aJ;£Iill Po eli elM lJii',! E; t ,

T~u:t}i:l i) aurd'E!Jl1eD.seo tI !i;arU t.II ~tl~llmJ~ ,: .... MIeW: vam. !.,Ifi' m]!Yif.fli~p~a.fJ qrJltJ.~"~e ~rI ~ 10JI1',..., lLie ,pl8n rep.~1md. a: r~ qllC[l.~Jon q'ij,re, 8~ FO~~t ~i:1li.11l,!1l;!r1I IEi~ lou~1r!!I lrre-~dIIri'm&1'\1h : .i[Glt{ili'3J'a!Mj:~~ ftjW.$J'I1~r'?,JJ !el>IIEIi :pf;an dai~ 're.11'I I118JU~le.monI flHflir'B (:f!J JL!~m""i1t ·d,~ Irl pp~l~b!1l, !Et ie' Ju~meni ~llila 'C!~ l'arIi31~-s~ II taLJ~ ~~1qlJfn' enke,11l 5rmpl~ luge~nI ti3,~ ~~'oCa_lbJl ~.e5. ira names, I'u n t1',8J~~ ~s~ns 1',al1it.e, 18~1 r.md£!lffc.apli.~1 :s"!11 ~ e:st : nef! n'e;;H p~sibI8' eEJ!l\S de sDli(!lea ,l;.'(Inn([ls~anC8lS"XI r61!1!oos par l'l»;p~ri.enc~ ~

En an aJ¥s afr t.§ip Pll~ i I CI1 i 18< P u:el.l r 1 arr (€I n qu 91:;v.,te, serte. 00 n~ ifi\i'en aHtj3; IihlJ 1~I'IiD€!S d~ [f~[oes ~ (fa 'f~ibleooe:;. ~I e.st Indique- de CCimr;rne~r' ~11 !,I~~I~tln qu~ i!io.n F.t!1 n'e:st ,PI!f~ ~ ~'iilCJ~t qlll'11 ne1jWUI pas )! ~[mJmls ; tl,U[ i!liu:Ui1~lJJlJ~ dGso,n campn"estllt1~~~e e.~'Q,1.!!ifo, s:li'~ a e,l~il!-qu~, o.ellE:!!-, CI n:e I em.,PC'ri:e paa ~n I1Qrnbr,lBl sur 1;;1, del~n~_ A l11~eitle, II 'fald~, \Ii~rUieot 511'(Jn ~ Pl~iJ1 PaJ.:; d!lnn~r doo i:lc~c~ dk;Jrd Ie~ !:fM88qUt~!ll~j!l&,s;en!!lli!frt li!lNQr;e.bIB;;:~ I'll ~tl:eiqUi8r Unlll' pf009'tCiilJl i;.irL-e 0000 ,mfIviBrlile-. 9<'!(1nani Blfis:ldLJ ~-erlej ~!.i. loot atr IT!Qftil~, tO~8JT1 ~ une rwil1ali!.e l3!tr:sib-fjssClnlifL

II 'fJal,ll O1ij5tJ~e !XIrilskierer I~. ,~iFi..s" t.ermClJ!;!!J..t>i) COMeci,lf ~ a 'OOS; 8.'o!ill!Ceil;de ~na. ~ ~B.l!1ge:5'iperm~taFl'! de' $"Elmpmre-t oe!"~I.ilfli'ii18 ~!.![ de dl~~tial~~ i ej. flna BrFiertt" I'e& IPOOSitiJli!:es d'oo!,;'8h\r Ie 'oom,p ad~~l!'.

ill, ns l!ilil'l, PEl.s JM~[dtEl dilIvUQ oQ)J8 l'i3.dll-EifSaii'(i a los fIi1~me-.s ~~~iJIt!ilr 'lj};JfilS;Bit, &!r~ III eeurs (lUi jeu, I foo! lanter M flui inrpo~er.son porri!: tjE! '!,;I(je en ~v.it8Il' ea S'9 telr{l dkJIQr Iet'H~o"dil~f1,", eu mar~he I

~~I:~~La!iialys.~ s'at:ool~~g1i~ d'!J.:!I'le s.e,Iec.~l00 des mCS'JiJ~5i C8rord8t~"'.

C!lKt,a--diim kls plus dboo,s d'ifl~elfet et d'!tl! CE!lcul rje.cj.!E!lqUB.s. ~,Ue~a 1iiI~ ~UpE; d~IM a I, s ~l1leF. Qti~Jfld_' on _d~meri,d~iIl ~ F,UcliQrd IHS!li ;sur qtJ6ih~' pf!:!lOf'l~1f ii !i!Mlysait ,~ea ccUJl:3. 11 oc.=p!)i'ld'iau : ~Jama;!S ~ d\.Il1 WiJ~ d';a~oc" Ju. II ITKImtait ~r e~t,e !tKiul:at1'a ~'U iIiEI :!i~i1 a rloo ~ d'ilt!lmillf'~ns Url c~~i,! I ~i21girJ3itd'~'!l8rGr.Lm)~-S", L'lffijll'rli'f1illl9 :!;cFolJa.mJll~' UI)E!~IJ%~ d_~oo[¥n.I':iQs_e1 i! rJ!~r~~)il8n ~Q lJil)u~l~t~IJl"dem~ntr~ C!Li~.JJ'!

prmfVIi!'I, 8~n I;:ho!i( e~ plmlJ<1, cellII de II Q:.t"pct/le-TIiXL .

Le 5)11.1:9 dltrlCile rAskla- ~a lEi 1'lilWllga.,IOFl d!} vtu<lli.:5er e'I deJL!!i]ef !es 1Pi':~:im~n~ IIJb'lenu:es· au tElmiQ de e-ak:ul~ G:I~I'UT!~I~ ~5 Q~ (1i't;j!n5i Ibtnef,5e. Q'~.!il dans la, ~ualrl' -f10 00 Juger'll\e!'lt q~ E! Fe5:~e ,IE! foll'Cii!l d'~i; ni4dlies'liit, t8~i~ClllJ9ra.fM'loor,1.l m~!Jreql!'1I a, ... ~dan5,'s.a Jl:W5pQ:i:iM ta-~l'[n!$,dE!o plus ati rpll.JlS dQOO roo~n1te, Ie' mflnra~it '~EiifcQ.UP. :pH_6 l~r1I. !1X! qui n"Q'xdOl !:lfl-pene:ilJil' ~~ 1'e(1(;E!Ur de jLl'9f£!!iMi'l1 !

AP,rk Iliv~r COIfIJl(G 1'€f~S~ meme ol~r.e pCFsL~iQ{I, I~ .e©f1vLI3Ifl1'I ~ D~tBifnIIiiilir l'tQ.t!jecUr ~_(!inI"!{!iI;;fB q!J'~~ pan mel, de 'lJiS0f, un .Qb_loo1J~ ~1rl.ern[i1 ~ fit Iilt~~lii1 f~ P.UisqLii3 ioe b u~ I'Iirml di:l''l'QiJ1~ pmililf,€l )~~~ IE! JT'! auCijuQ'lIl ern, ~~,iTII6 ~ ~(~~ 18 ~i\am~r. c:rup I te Pllin, ~.!i1. J!'!t;I 9mnae.~ Il'gfU:~:~ per~nl'l1rtl (l1B1 h:l~ti c€lt o !:l{€ic1iiI.II ~";~:gt pa~ ~!,qpdICf~18' lllIl!:if$ de- ~eoc!.J!i-rir 18B, 1tflillcu~. rou~ p;erme1I13I1rL d'~ par\fl8rtf:r c8J' 11:!:i deviermeJ11ie!lrcD'.lil1JlDSanL,e:s ~tqlJes d'LJrlHm~mtlle- GohBrE!'IlL, plu-s 1&

~e!J e51ootWJ9nt, till lIeuJl(J' (liSt ~ p~rilrii ! .

BIer! entE!tl-dI,J! il 'nf:! SElu1al~ 4!l'I'l~ql};e51r-Qn de 6~ Ii'~~r a line ~ellg Il'1!'HlefBicl1 dian.s I\ai ~~IOJl d1~~.,!e Qe.up,'fl18is lE la!llL OrJpiilOOi71,fiL f11il' Jgm(:li!!i p€!~i1t;fj fk! 1'0011 leE; ~Cf.1l:Ij,j!in!;l da .18.. P8J1i,G,~tJr ~raSs.UJeF. en permart~m::~, qUI!!! ~[lu1 'V-a blef'j 3 oord, ! M81s'll ~a\lt s afl~Ltlr UWI nXl~ent If!iooi;l~Qi'toUFfr;)"t de' l:ii, p~r.tli?, E!~ plu!!!i!l~'f,~'ml!SlmOO1 a ch~".,.!e 1OO1li1K;B:IIfI't! da IIa sttW:::IUI'r8Iciapltlfl5i, P;~u~~er)un~n.n~~~1!ll1d n ~1J~.erngiit ~Ei

pElU5i6il qU'[J n alrrjple ~rliQu'o!~!;!~ d'e·~~lJre. ..

r~· "rlills.~,l!lll))'i de.~ PlIDr~ est P.' Us f8~IIe;tjUa- d ,?I'I ~ ~~nl~~~: ratiE; que EI$'t plus el'S@tl i1i. ,OOrrt::h.Jlfif! {!!Ji:! l;;t Ijafenae. L 1r\f~a1l'ilO est I art de

p~ndll't! la p.a.roll7i' S·~lfj" III eser ~Cll advareBi£~ iPlEI(la"r UFi ifIt}'1 I _

iNcUr;; fJlfi)ris IlIus<,reralrn prbpoo ~rI'e;!;a!'ll'a!l d"unii!! pami.m liffl~e d8 R, Cap~I~Jnea. uh de$. claif:5 gl~lIii1ies diil' no.1Je' Jeu"

Ft,J. ClI!pll1!bl:enl;;:8 - IE. Elis~;~s~s

{Mo~oou 19~61

iP!'I:i1 i E!' Ita! I el1!"1:~'

1.~,

R ;)Jf6!J· ~Q. FIll ! Iil'S j O-1J alJlr Ei q ut :1:,' ~~O'j!'C fI t rrJ e'll,f.l n ~ l'E!i::hl iJfj ff!; r elf) ~ 00 lim I tBflc!J!r-e !;;tEl I;lJ\U!ii "'CVJii ,iClU'0F. ~ OOii:'Z kl:;. f1llaltr~!h 8'we'li~imle~ £Iu:u:n. c.e~WI ~e!li1iie ,~-ebatt-iCEJE--;£i a leillin du 'I:C!UrfIfll et; Cf-Ipfibl 1l0a ~8JH .'!1IriI.Ltlt~ ~i'li [paf ~tl/-lilil1l1 _, e-t ~nCO'ffl;r,an unjeuf'le maitre' iillJ1I~leiIiI qU I en ",'on

li8. ian'!erry! f:ou.;Jl1. . ._

IJ.!I;H=tr!jj): db) premi coup., QH~e tOO!JelitL!~ qU~'!/a iE'r!l~eMul91'; 11'fl[}~UG as IIJrJe!' C9nnais[\E!lI"!C'e. suUj~~a. tI~ pi),g.!ilbii1,e5 qui p~ ... elil: s.e prooenta. '

,Ei1'jgrul!il~' ,~. ~I I~t:l Bla~ dQ;t!ll3n1 ~F€l-Flits ,E! l[Jvte~uil'l~ Qamme till dlti~oos.s-a~a QeU6 e.poqliE!' 5iUrt-'D!ltL I .. i'.e,P.Onse>~~lil~riQue. ta Flf.a$18E!' ~ fa S~lIooFie. '~aJ!!lt QU ~~e, unoe ool'lne iCOITlpi'~ens~!l des: pilncipae g'6n6rnM:( Ci8,tI"g.uv'Cr1,w1r€jl,dblii'.!;j,'Y r-e'F,:IQlLllnne-IPtls c.{!mfiTle~il'le'd!ermlJ1:5·tl'ClP.

Hamran:l8G. ,

, ~~'!i~J~nc-e ,1I. ~: ~~ rd @:S~ t81lr'ep:J~<d' AJ!I':lJ< 1ttIe- a un .amab;!uq;IIJIIuIda~~i' ~a~ ala" la mel . UJII;! Q!JlI>floom : .. CeNi'1 Qf1B' j,':p-,oJg 00lf. 1'Ji:NS~z. ffj' n.1i~ l".

~. ,! •• ~"! 2. '~13. .:t!9tl'S.,~,4 ~i 4. ~~

14@~18f1~eJ e;decl!:l~~o j:OU8t!Lin ~r,Wil!:t:I1J lIIe Gii1!ilJ;lqo,P'iilf1i5:8i:/ir!QE.XI!.!rnS' i?~.n'~SI ,8U~F11 rf$~a ,st epJ)!I!EtJYe~ 51;l\n 8Vj]~8'. II n'y.a palS ,eno:!fe lfeld dfj"I:IlIi11±t d'nllillysi}. 'JiI$I~ un Clool:.t i:!I~ '!!l'!lftantGS ,don ·llSlJiffir fie' .5urwe lEI' ·[FilOtJ bofflJjJl.

4 .... .:tiM, S, ,et3 es 6: • .lg§

_PiiJS ,~r. (llIee, '1eJ 1;Jj6;L Oeo cqup.-ViSe leOOflOO ~,d'e iac:aoo ... eM!, celli de 10 (;illS"" ~ ,P:. JS drrool e-sl cepeooanl: seQOnda~ r"t.,"I@~ n p~ali1 qIJIQ IrD.r'!, {!IP;!lrefld' ~I!!il OO11Jn:JjentLen~ en ~~udlalll: r~ varlai]l@ dans; IQs. '!1IJI;;\(a.s~ 'theorlqu~,.

S •••• 1~5 7:.,j,·)("'Eli l!f;;'f6ill ~S ~dQ 9. ;a~G1 '~, "" ~.~ ~~ ,I;!uru;~ IUfI·b[j~ I:;W~,

~O';~3

I~ll ~,ik;.Wa .EtdlJelie 8li:i Dofi'i~mlJ de 10, cl':= e~d-4 11 , :"'~4 liJb6 13.",., ....

~afle, ~... .. , -~ .....

1 I)" •• " ,,tefi,

ClJ;m~ une.ba:r~!.! e. gfisse ay Ii ,51JfII ~lfiIariot!XlU ~1Jt'8' !TII'Se a 1"9t1lJ. 1Ia p8~ie quiil~!}-195I'i:!i!~r~~;1i U\9aJi'~ f')qur 6& ~~Ur:~;]1 oller p~rellc'fii1e:m~~ Los dBlQ:_lll'IJoo~ IiIrn~t Cefl8iI~.!-R1eillll i1U bal"lin!';! g~ J~111cS G~llt!llsSi!i1lc~s.th~lflq~~50, 1110UI '5llJmurlll OOI'''~~S: !'e.gl9:!i dt",llIr(f,1J d~fqRli~m~i'J'I': rruse €Fi Jei:l d!;',!j, flD.YI'l3iS S81'115; ptlf'ililli delill;lm[:,1ll'l, aJ!.!'rec Ie· mil!'ll1!;i!1robn.1~le I:l'8l'1iilml ,~r rrii.~J.!J hlbri Cilu Rbi. le ~up QUI iexjg QSI rCri1!~iiib:l~. ~~ I~ Cl~il lln,!l;!.l~Ib191!J~a' "~~ la ~51~l1m' de~ p.k:mllt' nl}lrs-. 1'0. ~~, .AbG et:JI f. P1~erf1b!B'. U~IS rLe.1i1i n"{JAI. _a'l1!).!:1Irel.fiiJ)I~lT1ment i-~,",a!,!!-;'i;ill;},

11. ,Axofi ~eG ~ ,2. 'iB1b3 'i'1!;8 1~. d4 -e~d4 il,it L'fJ:tid4

~:8. ~;(!:M ,~b8;>{!S'llPlu~ r~IEl' pimr t~ N!:!,",s, car IWI rOIJ p~1 delo'm'lir' mo-rt,

'14 ..... .t:.xd41 S. 9~ci4 Qi.(J11€):, Q-D.

La nh rse ,O"ClluVrerlWFe est ~rrnj."eQ el, liB mom nl eat WI'lJ<.! d-e s.-e I!Yrer a'JJnB' premtBr~ ;;ulal~§I!(.LGE; BlaFlcs: do.mln!ml. ~Iu:!i; d'SE\~300! !D1l~ des plotlJli '!::Jmirnld;( ~rmbi es. Qt F,;1)!)i;1r'!;:B I'¥ltirio pt'e;:!iiof1lSb:lf'd':~ d~$ j5Q1!ni~ ~JblllS [Il~$ ;h:l;;):tliJ;n5 ea el oil, ~a Ol)IOOnlll! t'~", 5Elmt-~u-Yerte Ie LJr, r;t;I rJ r:1B d'fiS P D$!il ib III [,Iti ~ d'~h~!1 *"iI'SipiCn ~7arr~r-e'!Suruli~ cn~_n~ ~El OOIi11..oli/~ef1(l, !U8,premifiF9QI'spe

Se'deSlSine toW! -'8t!Jrellement IF$.

l~, Noh's ClIiI'I ul1,ciliJ1:-r ~\i!5IimtLO .:, ~rlS'Dijdlitli" leur c-emre el C:hercher &'tilFSi' pMI dlli!a ca-Jl)nmil: .;ojl .. ~!ilmij.o!.!·;!en\llil .en I~r fa-'1sUlr.

16. ' ... ''!"d7

c"iti!i.ai~ qJJe' 7.' ';'ib7 If.bS 1 a, 'i"~ ~J!:in:?i! n"aU mit l'f:€lfi, dD ootl~al·

~ilf pol1f ki~ !an~&,

'1,".1a~1 ~ ~a. Hqs. ~', . . iL@s."Ni:i·r.s.'\f{iu1ert' 00 nsllfl!l!l're unl;l' !loTide :6.1R1tllUfg dQi !~n:s, mal~ qUI

':iIiUJilli lie id61'8i!~' d~tr&. :5I'IiI,~i4.u~.

191,. W~2 ~S .

YC~a'" ifIE!C!tII1nl1flallKl~, '~9r . ,_ t(.6 Nmli'liW oomblooup pli.R5 :aClif!!'! las NOits'Q'Ul'alilfli: 00 dec 'i;;'Drnr;e-6haI1C~ 5ull'iS;t!lifM,¥,. 110&11. .amem c.we Ie C:uba1n :m ~lJe rOI.!~~lIre sailS' a.n;."b!tkln car fa rlullEJ lbJ!i ,l)Ufifi~it,

:2il. G§ ~t4,

art ~~'rra I" $.10 n que e',~t UflE' perLe ds l'Qm~,.·~ aO, "W'i e-i;(:In p1J!~ p;;!rki:s ;JB1iit!Xm~ que, drn'l5 c!nte'llCi!;i Ion " e-t1liI'~ o.ehllil'alt ;i)~Jfl.!ll doi.lte P8$ dB' ~lIe Il!J1X)llIarlce-.

2'i "8tn :ibf,fj 22:· 13

~2:' sS' ma :281. ~2 e'j, les N~I~ ~w{:!r§nt, sa d~r:nBfMI'~ .slles ~la~ In'§hl~ru ~8,!: j::it'ill-ls ~ OOl'HlJ'EU; IE! ~1i'!U!! POUt:' I!M .aWl( T{iu'~. [l~ne loa QSjEi QtJ~ilI~it~ 2;,1_ '~2: oorm ~b!r ~j.!iI,tel7i ehanclnf.mtitlp.QretIfY ,Ifi, ~j!~e: 1~ ~1ID!ii l~fbed9' '~Ell1l1pS.! I'fI~Js 11',el;!hi'l r»1IE!' d~FLE! IP~lm d.::i 10 IJ 1,5 EliJl afgl~, 'iI[,J"lIts' kil!i IOO5:~"'bililk d ',aU till.I:IJJ8' IJlm):ihe B! l'EliJ9-~o1 !lil'i ~maf&;in de ceo ~! im'ivfllllIII d81l1S ta piilJ1ie,

22. u. !fda 29. g3 JAf7 , "

Avf!C ~ j,Oll!r~ ;enU',IE!!;i NhJi:tsauraient p.vjOL: enout!i:le;S\ijLe 23. _. :tlr5.

24. f4 tJJfj ,2'5.· :dS fh;r5

L.JIle' ~\lN.'Sill:!I·eniill~s' s'I~8e cijr f$c.hangt:l dills C.av~~~ et [a mo.gm~iorrJdc·~,~~fb!C:M',e·Qe pions 1:1, tiiIY!Qntl unC'~1 u{I!Jlol;!n,IlE!UYEt

Uil:i B.'laI'109. i;l!n~ QI;J!i1~olid€loor acv.. nfurgE!' ii1;!~~, at (ian's Ufll p~ler ~.aIT1jJtG\,IIs;tl!jil!Ein~ ~~F .ia ciEq,u~IAlI:;: i"II!:l4r;S ne !;1Jecc'l,l eo nL11=!.mE;"I'oors.mlll~nss ~F les 1:3E!!J~ .. l~tef~'I' pi:I~S'[tj16G; :',g-:r:-!lIP FQ!:l1' ;alla:lbil~ kl'pLOfIr'~4 OiJ, ~lJ~rir des;'II~nes ,jHafUI-roi ,er c,IlS d'oOOnen~ if:!l'i1lgq;, ~ Q6-~ aW1q,uiln'i.l~ b~e re!alilie-menllaibte die lla, .chhlH d~ ;piQ.ns !blaME; i1lllIhi qIJ1 tff!st p.f!!!ii c:nOOfa ~ ~rdr'r;I' dlJ to-ui'-

,A1I5:sa, 'Ie ,ooup' 00 Iv tlIrrrI ne ~lJrptli!lfldFa, •. ·UI' ~ perer;m!"ll;l'.

21i,. h~

.~;G.' .... 1[lEi!

L'In1 I ilt!a1lCfl :iii £l!!iljl Pf!u'~ dis~ad!il' l'A'1J1r1!::tl1eflq)J!. s.p:r~liIw:Jrf :sd0p,® un sLyls· plus adtl, de'l.ljGln;d~,B un i1f!ll meln~lJr~ 19Y~Ulr~ dWl I'Tl!lnIle aparlirge 19q(l;!I;!Y ElrKllh,'I), rI~era el1 A.Jge.:r.ooi;',

!Uall 1 dl el'd'ij a, la~ll1mFII~tW1 pa~.2Jlr. , ,~5 .rt~'ee la ~jt,e-pp:t!:lble; 2'7-, ltiI~g5, hx'giS 2it, hS. (o!.! '2~, 70, 'g4 1817 ,et '~,I) i!ij, n, _:. ee "29,

~xo!nlX~ SQL'r'J.l~Sg'erB::I'1; blSli\f5 sa. ~ ~~ 3,9" ~ ~511~1.1~ ::'U's" qur !!l!llil' PU' ,ptOJHer: de ~[lU ~ ,i!alJ:r; pg:s:slb 'il~51 de fevlef~, ~fl~~· fl.

C'miillt Ja, ptremifJrn 'II<liFiaf!ltI ,pJe{!lse ~pQl,J5$e.o que res: delJ.M: ~Fn~ ,~\,I3Ienla, c8r~lell' dana la ~111e·. C''MB!lt r.eh::l£I\I,(!v_rn JS!tile' oar les o,",c4unlo.~ de';! ,sewl&s p:l~~~ ibumBtj, 60ti'tl Is:eeo, i\ p~rf et toWiEdas eeups Ql\31!em 'V.tf!3'lilis~ iljO.l"]{l qu~aimEl~' '1'Pr'ces.;

:21.~2

_ C:;~~~nC8 'OO'lf~pt,a~ ~li'ijIE;lf:!8nl d',:lm6IrM'~r' meJh~lqLI~[inE!n.1'.~a ~lIo.n,~ ~~ 11~~5-~ L~ ~~fb!d.l1t~ ~ p-~l!W:lmt~Jr~elj;l\eu~,~pept:i¥i~ : f4-- 15qJ11 esillii.F1_e rno~lhs~!on dEtIIifU.lof!t~ i;i~I)S~a'bul d'o1Jt,erl!llrUFirF'l[]l1 p.as~e,. e1,~5q!.!I,l!nltu~ Blt!:1i;J!1ed!Jrtlin~r!te,~· IDIs Ce,5 Qt¥oolif:1i is fl~e~ro ~0;In~8In$ et I~ r.P~lljO!lI dolt d'..m,Oild '~re amOtiltl!J!3i"# ei!lI Wi} de ~s ,oou):, lPil!ifiCElIe!ii~ I~ ~refi1 !!Ire, J(ly:s. pIDrj'i~I~U~e pare!!!' qU'iliJlPlI~aJl~ Ie Roi JM1lr, avant p!J{IlJ!e, '

,~7 ..... ~ »a 2ft ~!igi7' 2og~ _m 1§ie.7

iLlJ:Sl N~'~t lal~ p~e!;ler ~'rCl~~lPn de. JoolD;' iJ5, CQmm~ Ie ml;l'f!tf~ ilJifil~ @tr'e' ~!!!1Ii]lllIl'() qlJ:l3 lee 'OOU;( jC~l;Il!!ir's"~_\i'~to.nl d'U1\rermB"~ ,~~: .,' {liS 30. flll~ h~~ ,(3,0." '";- ~~~ ~j: IItl:] ~1'3, ,3;2, '~:tI;J h;.;;g5 :3:3_ ~.~ 311 ru:r5 1>;15 32.:lMr5 ~r,s ,'33. i',h6 .g~M 34, '~h:~, ~ IllIJ PJJ$l j'il',n ell\: ~ toll1§! evKl'a~!'}~ II!I~ .~y,eur d&E Blam:s. gF.loo !;I\J Fllcm ~ p;a~s~ P~Iag'~~ rilll milf!:l~ ~ :5Il.iIll;'rn pt:I~,t 1.as.l3li.'1~ ~a:nt I;1:br~,d'e Ii&cheriChed'0f:han1ji!"'de.s. IDrunMi" 8!!i\ec UIl1D ~1;ii8re-de, OnG g~!')8~i},

00. W~ft

, ~Wf!~m J.1', ~. le>s E!L1FtC~ J~~ su ' ~oa Ipion$ ~31~~5. $:IS ~[MI,Wu~ r{!~~r 11;'.5 ~Ir-s 8J ~e'.'l' coop.s.clI~~&tf~. {J11'ide~ 00 p9rc~f patf4~'r£ M' pi&!sa 1'l:!b11 'C8r~ Sfgnffle- ~9".Ie-;S, Bta"ncs:Il:!ti1I'inRI::!J1f'J.!l,

~ .. , '~7.'

~1I.lIn~·yl .•

, !..e,S ,~Jor[~. [TtoIWf'IDElflll 8311, .... ti5[poor' Jne pt'lS pS';rdr~ ~ pg:s:;ib1.mB,g~ 9El !;1:! ltl!oo.asl[]1n! ,'en pre~i'\le,

_ ,ILe~. ~laiiCl!l'. en cOJlserve ~e:Ur-.a.V8rn1\E!ge ~~ti81~ roois II fj'l!!'5l plu~ ':F~~'.ofl! de P~fil!l·~r':.'.5$fl~ 'OU'ir!nr- de !.!goo:;, el e~l\i!i rIE:(ill\Sl!iifB>~fe,pa.

.. QifI-

sr. g'4 H517 :3~; _h~, '8dl7 ~ btl.

. L~~iJP Nfli' 1ib~1'lt(!iJ't ~6.-¢5. (j.Y I ~D.ntil! !OOIOIilIFS ~alil iE'fl ... reag~re, ~ t1Cnm~I\!'~~e:.dJ. LiiJ;&B!<l.m;:~~N~eflt'c.i;,ie- (IS No s ne pe.b1'''~ilt riM f.al~, !3:1 i¥J I! n)r 8 . ar C~Ilg..~OOL, iJ,fg!?1l'O"e ~'lifil!lFi I"II"iUJ' rE!fI'Il';j~efla..'" 1~IClln_ .., r- , ,- ~"''''''

3!3~ ". ~, 34"" H>g1'

. ,~~{iIBtde ~ ~~tl~hfi8~1d6 dEl pJU!i e~ plus d~n818,p~g:i:.\'l-'f.5 rnmls I ~ r ~u d FB, ell oo'-rEI a U.t: Eli Ia I')C'S q LUi ttl n.: eo C. t! L:lI ps' pO'u r:!f 3 rrI v ,

I~Fk5 ~t!l :sl ua1ron 00 d\eu,:.: pha'.!all;l~::; de peons: l'JOCo1:itres; s()IJI1IQ[J9 B ~,aoe'. n tau~ €la.~Qrmtrii> B iou IDUliIi'irfmt el. polJr IMi'd'~:,: caffl~5. caj-, culer tiJLJ!e~ f.es :ov..Eli1108~ de . bi"i!i p:;~!j.lde" ge' pSJil 81 d'ooMe daM. ee

Si!!'C1et1t. . - < - ., 'f'

34", ... ibhB a5'. ~d~ :Slh1

Gil'F leS '~~1iJCij mef~QeJ~fIll dlt PI:J6F :2<~ f~! priClnitr:Jf1t.1ii!J1 ~a[a 'lye iii& .n'Bjar. pal; oIMmdul. Er! d~Bndii!lnl'h1i' ~n ~~r 'Ia TD'wr phJl~~ ~,IJE!' ~r Ie,Rot ies I'lk!~ij;. ml C'a~ dlo,;J"~lf~e de l[gng~, p9U1'fO!li ~i'©iJ["!J n~ Pf.~:s~io~ awls oolDrmc ,;hi",

as. 'tf.i2 ih:S,

Les; fol'C.es. i";w'jlfei~ d£:oorg01'il11~e-.;i ne! peu~ru plus e~re DpjxJ::af1;J[!;·SlJf' fEi, «l c,l'fM .-.;j:H ifJt ee DD!AAI,ooU liil~e un peij 'ie caae rs_

~.1Q~~S

Ap.r4a :af, ,gffi.? II oo·re,~e-r.ait ~lji:> {'j1J~td~!!o ~haJJl~Er.:! ~h~lISliJLt~ ~

1'~1e~rm'li!!,

37. ~,~~$

.9/7;. ; •. :g:~h~ ~'iiI~t Eiii~lp~~~fibp~_g tlion i3J caW:s9 if:!~ ~.~s..

,SIt, ~5 ~1 tlgl• !fgtl

!GapablamciTh 'IJilli-He ~~ pIi~I~ll;in tIa_n!;i r~pOfj' ~:II Hn[ra tii@n pEl~ la ~alro-

;t:!'l3.qiJ@r:-quclqe peri! Ie 'PlaFi ~~i;]~ 'IOU.l~f\5 de IPUP.l'r M"i!S/

~i'I; '~1i_'?

!tJ3. 1:1 •• '~"II~5.:. _

lJn,e !liu~{~liM de PJ!J!l ,r!)tIe. r~l~nquo~q~t lteB~up flh.l~ t;iiieil~ a ~u\tlr' ~u~~ dellm§i~ ._~Rd\~ 39, "._1If''1'1~ ElI~fi~3ur~I~11~ !I;I~f9 tra\1;Jl[lelf:, RIilS' ~r~lfi!_i8 CIa. ::;lJe~&, ~1:lP O·.i!i\KIIr. l·a.}y.e~IIf,B 8 !i'tiSUi'i:!' I

411. 'i!r~rd~!

Un rtioolbie .panJ ooup dl) Da""7 ~i 1i11ii3~ pl"fJ~l~erne_n' ~ilS N©I~ {iml ,;i!;Uifj:tINM'lg

~ .i.liJgll"

!?1~jO, .. ,,"-an' 4~.bh!SW;MtiS (41,_-.- !il':q,Ji~4:~.'~~6)·,~~, '!I!Io1l17l54 g~h5 4~. rSJ gU ~O. "_, ~g$ 4"1. j~~ IH 42. ~~6.i. ,i'&Jl!Pn~s,qu.e I,e'si I8Ja:nCl,; -m1' ~u!o!~rfl: 1H~ll-dr"(;'i !~ lPiO:h C}o. ~:a1'!1: qiJa ~ pion h4 e~' siJ~p1lble -d'G:f~

~i~"

41. ~~t~n:7 A:2- ~~2:! anS ~- ~~

~ "'plqn ~t '~irnpr~ : I~ .B'I~~ '~rilmuem ~'arnl~n(';l!Elal1Tlent OOJ le\Jlr terri~l1!- ~Is ~J)~lrmTIr: I'e-!!Jr R!Ji!~ I~ 00'1 QJJI!1e. "-'h ,. ;Eli n d~ prg~.rig8Ji'!\3 pl-on M e-t de l1J1leJl~r 91:\110 IJB' DFellare, ie:. plOFi eo.

43, __ " 71m1' 44. :ti!112· ~I;; 45.IIt)J, 'f!;\g7

1!1iapmb1a~ f!Y.-Btt~t1:;;sl ool::1t!te las; Qbfl~~q'!.!e-fle_E!!3 aD oo~pd:aueme ~ F,i!uG, ~g~JJ!Ii 45 ... ; :;£!8 : 4S.~, lei7 '~,7. we~ (p'JllJ'r roetirfllra:usslle ,Iilal d.e la C'tI!g.J1~ ,,·'r·; _ ~ ~I~!ei~ de:50flIli)l!\!:erllJin;.)\;fl .... lte8,48. ~g~,~i'll~ 49~ IltQ6~lb;9l\ SiD- :~h6'1" ~~b51. :~S~ 'S!ll!ll!'i ~ !:gS lEI, t ~8iH3'ITr4, aU Sl s,',1 ... _ D7 ~"~~ E!t sur ~2 .••. ~r 5:};-1i:h;;J,+ ~ ~_ Wie. ~vailC:€l (:IlIlI ~Ili 1'4 Il'~ :paS! lermre '~ta 1r£.~i:I~ ~5 l~bI~rlN~ ,th:tllgne:3''i!;!1;ilJlnfl1.!]l, .Eil UFi!) ri1jf!.!lilfSion -r,~~l;IgalJ 5& iiI~" If,!. T:tJIllii' bIELF1~h~.

A"IJoo la iJo siUM! i~ ~. ~b!P, ~~~11 !s ;!i0uh~ V~Iija~8 pQlj8::;~ ~tj~1 ~8,1i8it ar~J~"r ,d\:li['lS oa~e'fN"i!!l1!ie~,

~ 40. :tI:i:hl.6 ~l<hi5 ~f _ ~1l!5 ,~xhS;

4a. f5l

be 'CQYj;I' eM tkI !E:!i ~~tri[]" ; ~§i ~!i3Ma lt~ctJIPMeli7il' !3Etri8 mall Ie plbl1 e:" gaS!I1e---f!t$in~I'Uni;!' ~~.I;I' de pB.ooW.illioJ1 iPOiJr lew FttIi.

l{e t~t~ !y~ ,p1l!t$ qua du ~I!Di1!Ln.e ale ~a;pP'~t~fI 'tech'llil;li;le de~, r~!ii ge' ta 1lrn!e !9 eBpg!~ bitarlC8 '"'!5:J; '~nfl~r"S~iJl ! . ---

48"" .. ~exffi f419'.:*,;~, li'isq,oi,p 4e.

.Cj 'I' c .1 0:;. [ u I •• ~If'7'!JO._~+i:!t?'1.~),S;o:.,~):U

_ _ _ _ _ iQ~(©!J~O .... ~i''Q1.1i9:l~~ ~m,

IT:I~il_I.OO'5.!:~~71 I! ~~7 as, '~Il!6~ :51. es D n 4. 52" t!l'e~ ,~~.!, ;5 3 .f!id6

:mU:I\tI54 .. ~J 1~i!D

Le~ Nbi~ oo'Ji~!.'errii ~ea;I3I1"lfl Pf'O~n'& pit!n'fi~e o~ JOOe:f'iOOtl€ [Mini];!' lTh"Olilil:iI~ r11!J"! d~ :IDrci;gr-. ~i)1Li£tfI "h>1iJJtu'i\'li3Jl~:!!i Q;'ta.ii3I1l't S1I'1_:ipfBS; II ni~ avail: p~"d8i oornp'j~~IDii$ ~ae-1h:f;leslet 'II S'LJ~ri5:Bit d'e M

la~~erpCneFP¥lr te'Rla!filI'ill~!tIlI'el dl~l,fu'PlJjr' f~Y:lilru~1Ul\f:"rd~ pIDn5.

FICHE

L'INVAS:IQ'N DES DEUX DERNIERES 'RANGIEES,

iU\'I TQIJ !1Itl~ una p['OOI;i q;tIlii 118' ~r'Qtly~ SOUv9nt teiJi1e SOft eHrc~~e

. .... '" I - ...i'. - • '1'"" -''''''f'' d' · ... If_ '''':''fI'-", • .... n • .l:'r'" ",'1 O;:rin nl"'...."rl'1en~ ~r'Si

ql..!! ~~!l!;]<e'z gin ",,:;linE!, tr C....,. tI "':. i<I ~""', "'., .....,... ~ ' .... ~~~!"'~'" ,- ' .. : .

II e a ~. ~ n ell ,a. Is. atr,a~ligi8'. ri4Ull v(!1J~, av6Z fttJ'op~e!l;! qaf!51 Ia p:3!rtla'. ~oo::; w.u~, ~rlej~I'II:9~, I~~, rn8JillE~rilii\flt:i itI€!' 10Ji fou~ ailOO div;el!\;le!!i}iI;:h!!:l5i ~ Fii)!l1 s ,. ~ I ~etJ c tm'h#iI R' ~1,J e ~ eel ro.rr~iI!i j'e,$ so I etf:I t 110000 '€Ii1l r.-a I es d r.' e r sa til maFi.Ql!lJlJ~S; ~e ~~ m!i!t:I~n8 ; IPEuf ~~Ftlpl€l. InGtiIJille:r IIDM T'i=!L!lf' !5~r i);11~ polan:f!~ ~IJ I a'V(I[rool'll'lll'llle bu~ (le 9~'~r8n5po d ~r :sur~~v.ilInH;Je'llIl e.r,e-

ta~oo. .

'iI~ ~im8giiine' ~ [~. ilJClilJb~nlm!1

I( 7-.1 Champ " nlITlat d"LJlRSS . pat ootl'JMi jXlf'I.irlaJ')OO .

O!'illD~ PQ~ltrm, flir~n1)g quei:'lues. etu.'rmnlag!¥J piJ1Jr 1e<.'J. B'I~~ : :Ia lcrur OOF ene OIlllJinn8 0u(l.i~fna. itloo plens iI1IQlr:e, ~,I~,! dee ~ltln~ ld'otI~~ :C!J~ 1::1 ,oolonoo ~~"" !De I~ till llr.a~SlOflfnfJf ceto midf't}-;awntsgBB ail ... i cIn 1i'9 .. _ 111 at! dra 1:o'Ulie ~ 81e pj !le SiFlf~ulfie tirJ!J [-\~,

1. trdl1 J.!;i!o 2. lledl ~1l8 3· ]11 d2: flli'Citege le plon ",b ... Ci,atltrO, ' qU'{lfl 'i2IPJ~II~lllle nf,l ~!'!i$8E>t a1XlllJn

"II" . 1'. ' .• eN .' - OOFltF0t-J.f!U! ~ ~on E!~t.iii:arire.. '3J' •••

II mill aUx·.y!E!!'¥<;5 c.4 4. ~l; e.3!3 f~,b~ fl •. c2.

~~ 1. ,1917!.'A,11!.301!.!1;i.'i'lC 1eI1P10000.l.~,j li1C !lJemn~ ru~ c~:;';E!' pour 1'~IJ'rrB.T!D)iF, 1. " •• :Hb5l.,a, loUt m rest ·lIile a Ie. d:e1en~e- de- ~ 'CB;s,e ~7. 8" ~~2 ~i7 OOObiJ~nt le 1iQ!l ~i,,_ 8. g3!1~ tJnoou~ pl~ll'1Ida.~t~~_: '9 ••• , ~3 0." ,!dd7 Les debN l~u:r~ ~nt 8 rOlJli'ragi1_ 10 .... \511~. ~ W lI,a siQilille ,eitafl®9 OOs.INorrs. 12, ;t:d1' ib:b~+ 13. ~1 J\e3 14.M fbM,

oli oomFl~J3od mleu[!( Is, 'ror'Qi} du OO!1Jfl g3, .UOO ~1Iii1de' !5~ra~.~!qU,a, Non BetihEmrltllle pk)s'es1 SOIUSVBit 8. ~aL1aquQ Ide I;] TOUJ nQir~, mai:;,;. !ii,i, ~$ NOI~, nf~I8J'I1 pas joue~. 1')' ,B~a1!.!'1T1a ~ par 1 S, ,.tga+ ~~ t ~ 5, ,._lI!1tis 116. ~7m~~'ClI;I1S .. _.~~ 16, :1917 '~hij 1F7. jlItI7+ ~ UI.l;w mat] ~ 6~ ~.+ '~e517, JiQ6 mat De g~,.!e. F-¢!n emplkr~ la flLllt{l d.L! .~! j;\8r ,I ';ij U'e , g~~end ~ pki!;} h'" ~ e.i;;mtrgre la ![;8E;a M,. Un ~~,*,aTI S1Jfj~~tqlJ{l r~B~uiiI,ltil,~ ll'i1t f.I!J~ 0011" est dilM I~ !!Ojle d"i!!Irman..ae-

'iI~. ~~:6, )lbB 1'rl~, Dbe .spb6 '17".2. . ..

II 1!1:!;'L un a:w:~mf1l' 'o'Qylarn qU'Ul'Ja, p8rtle d'Ecnacs dOll ~ gaQiFlI':If ~:.;Ioor~ ~om.l~,I~Eilrs,ol\' eviLii I:e mat mag 8ll P,rI:a: dUn,;arfal~el'l'!ePit de lemjilMilH:ln, [JetI!(lMrlll!:l1r~1J nd :

1[1 ..•. liii~9 ~ 9.11)7l'ar1; d~, iiRIM ~an~,[~erte.d'e ~empe. 19- .;; llaS . g, 7:4 ~£1ln M~tlsnl d~5 Iii ball'lf:iC$ 'UneJ:iItlU\f~ 1ft r Fl3Ci3·d'e .m:;l~ ~i r,J:e'[pCut

r&ti"E! • rea ..,.;111"t<!II i, '1 . R 3-,·11\-. ... ' '. '-i;oj ii'I ,"iI:!: "11l1li '!I'I':i..!"l ~,

. p;E!. - "",","eli IF""'r un IIl[]U~ iEfll1i.1!.! 1;::o"I]IfOOrl._ J '!!l- , .. 9<;;1 ;il;1jjI. ,ilrrliru. (""919-

:2.1. hi!i'£-! l!3ien Rlus' tml J:iIIlI9:21 ~ h:(,95, Les Nolrn ;'<C1ffl d'E!i,!bir [lJt.er'~ifiim dBU_:( piQ~ p.a~~es.,8'!tilOd9:!!i' FiDUi5,ge OOtllle!lllFS dll1e~eJilh~5l . .21. •••.• Wl1ffi~:22. I1I1G ~5. 2~. g;(d6,~di ,~4 ~fl ~efi; 2-!i .. ,g4:1 J~ern~flt remar .. ~i!t!I!lli, ILQ5. I;Ir~ne5l ~ti.1bills.0.ilJ Ira~~-n;!1 'il!lV:an .;j'all9f willenii"' letJF p.k1n "9'", 25 •• n,f4· 2,5; •. ,,}w..g4+ :2~: ~~:r:o~ii!L 00.:': Nol~ Ote~.p[;cblo.me6; 1~.olubleS. 213 .. J:.b3. :i~.§ ~7. ~~ ~'f8 :28. ~.j1 19. Mlll~,d@u;.; FlI:lu:)~I~LJ'A:In~ 1~lliiIlons; ~'I ~:du .. hi" e_tIiInilfJi11I~; 1~P.iOitl .. if'" Q~n~UIJ21j'jU, v,a e\r.n.~dtll ,d~FL ~9 •.• ". J.j;,'5 SO. j,fJ ."tog7 J~;. :1bl .. iJ16~.

~4 .J1.gf,' ~:,~,r 'U-o

Eri ~f)~tl :!iU,r I{!I !;l~le ~hmooe P~[qutl ailS rNolrs rf3, m -ra.l~ BlfI~S: rerA~LmI1l (l.il~'£~.S¢1l~ 35., ~!! *xr~ss" ~5 ~~.37. hG' eG isl~{, ._, ~dilti.li'lrm .n_e (I~t 8rrl!lnr Ie p}D1fij rr:~") lB. ~ 'I&I~ 39:.117 ,at 1\111 a~ rtkiux:

itl;;ins lIEL ~ UamE!'. '.

l€I·.fe.u pial' ilXJrnr'e~f?OndQ~ petmel.rd'.e pro!o.nds cciJps. 51tr:;fU~ICf1e!S. pars toUjOllJIfS po.:!iaib.le~ d', ns !i!I ~adi'91il! ~ p-~Ulfl'_.. .

~Oo

ILl" An dre.rs':!IlI)n '.' M'.TOfJ1'rJl.DIl8'

~ B!.!.'E!J1o'Gf Aires' 197'9l

LeG, Noi~, onl qllJliJfqU!¥'Ei &l!.l~i9:; L!3 pia r. u;1;! II e 5<1' ill lb'1 n , 1m p$'Ti\e' ~ FrI:!u~ . 01 as, I3!IfllJ~~ ~ 8.G'I.~ €It COmmen! 1X1rrLr!3FliSir ~ I!;UFf~'[jlle delS ~f!aMcs stJr l'il rCQfonl1f1 fa", q Ui. 'r~ 16., lltl;7· iill.!1ra. '-OO.pr~ I'1i181IJF!lilc.aI1SB ge'1 f), ,., ~.r 16. .h ~11' ~ 7. I~~' as?' ra ffd2 Gi.ll. :mHsJrI li!~ 'lJ(lJ. 1l!\iJ1s. :1m, 2:1.l.bS ~~, ,~ ~. tiI\!i~. i:iie'.n ifni ct~y~ ~81D1J I ~.1'. n. ];i;JlII!';l;"l: 22, i:~6 ~~, ~a, ~.4! t.a 'pa-nle iiii!V,!'!1 sa praoo ·tli3~,

. fa r~l!l ~ .. Ie i90a siia~ega",. ,~-,

rtlarqJJ!JIillSi OOi"M!'1)l;I~ les I3tailCs ~!o~ef'lt IISI' IEubl~~ii!' des ea:S9i5

~!a~C:~M J!'?11J'~"!'!~lr Ie 'fl~ ad..2'~et,~. 2.3 •••• ,;u7 24 .. W' _~7 '~" fJl!:~1lb:;7 ~e;b'Ei!,~~ :27..,id!E Va l'lmltl.em .l1t "rat,egqoo'. ~?, .. " 'MB 2(i: ~b6. ~~8. 29 .. ibi' La ~ Farfg'i§e e-~~ fatale au)! Milit'sl. 29 ...•••

~tHlt So.. *""-5 ~4 :31. J:.~..5! Enoom UtI f¢J.U lXIuC!1i r i, 1.(11

Ap~ ~ at b4J., f.G5l pjg~ ptm:;~ le!'JilRO!1eflt 131 declsl!l(t,

~-Oo.

Une,PIi!l1lf1' ~b1 h~n~Je.~ 1~E'i Blm.r:CS,ri::'inl rf,li~ IJIn cl1W1i:¢Io"l Bt·~lqlJ€ !fi):ali~ FliruS! II 'jf ~ !.!In "JtiJ1al!i!" d.'lrfl~rtiilJ'tiXL'_

Jl Ch!:3 e.1'1 nnu ~ '11., ii:);utQtlll'lo'r ( Leni~r3.tr 19,7.a ) 091e"~ .N[I'm~o:",Ule,h

'1. d4' ~S 2'. 'i4 ~ 3. '.~ b4 ~. 'd, fJairj S, :id~hi5 iL ~1'3 d~ 1.

~O e,gfiii a, &3., ~:w:d4· 9. e:t:d4, j,~~ ilO" rD:w::~3Icbji!;.411 '" ,i;tllQ'~ 'Ilta5. 1 2~.75

~b~ eS l~ ~~iliOIil~ mnt 811! ~!libr,a· ~oE![j. pool ~nrlll!. un ~er avanta~ d~ dev.elOippemmt a\J>< ~nr;:5;, if$. ... 1 Blebut dUi dQbiiit sar ~1iI. ~ mrm,ee.1 3 .... .._J;,g414 .• h~ ,!l.llfll 5,. 'fil<J) ,;Eld! 1'fj.,;;'a2 ~171:'f" De2 md819,~~'1 eoi;!l:I!A 1'9.'i;iti.:fL\iRaoo~ii1IFlo '"€I . {fit "'Q;" !~.o~t-c~v'Brte, la'iXl!b-nne n;d .. (et ... bl! I~ Safl'j·(ilJili,efte.

~r8s'i!!Iit riSq,ullu:l~!pUirtdfQ;[OJ,lldQ:

I3lhtt~ ~ a. '" .. ~ rm dl4, 8i CIiI U!G.'I3··$1 PI r.IilJpilJoo de,la lPl:lulI' lSui"e1 otnn:aCl!!!e dtlilltJi-e aur 1'7 ~. hi'.

19-,. 'H ~: 2d~ *~~?

LeEi ,Bma1.eUi\9: et.e oontfpllcalloos v(j~ ~f~ oomb1e.s. 91 I~n en Pflr 'pooi~ €I! Kortehll'fOl. 0'0&1 b en ~r:are ,qI/iJ_IQ5i.m:IUS8 •.

:ill. .__ •• ~xd4 2~. 'fi7 . be] 2:2'., )j:ce7 ~I$ ~3~ Uxf71 Jid1 +- :24.

" ~ o;!I O;:.il ''iMJR tfd6-1'

[;Ie« an;Ri~.ae!) ~,r, m"_.rlem tJi'Ltltll1l!e ,dl@ d'1}-r.rion~r>er ,q_ue- ~. "! ~4rtel~lt blf!tJI rm~Ull,;liJf '. 2.5, !l-~~ ~~6+ i\lf},'~ ~3 2,7. D~+ ~ 2.ij.,. ;~.,'~'i"+ ~ :2g .• 1iD,rtlf1 aJJ.~ 'tih31?~~~. ~Q1 ~~~~. !['ILJ~ ~J"~Xl. ... - It:g:l6 31 . g~, glJe~ Sfencl;l Q1!'I: 1le~'n'!I~aleuj'J~ fllIll~OO!'''I1!'.s, I')'Itllr9. ! eur ~8 DItiIe etllt eJia! @;l~ijr.e_.rU·~Ilt5: ~}SIfI.

25'.g$~)4 -·2S._~2G. h~~ron~i~,au:m~1 aprk'26 .... '~~.~il. __ ~M+ LB5, 'BDDm:& VO ~ Oe\i'Q.ir ~mjjflliJ'!Br lqi e: leur ,(!holx ~j~teg:ltliJe 2: :mE1'7 001: eJo:oc:q~AJJ j!)ri);·d1u_tfc;av.alfe1...lef[Oli3St Drularl!ilIOOn~,ex'imI~~ SOn :t!IWJ, i:S1,-!:l1lli ~JJitf~oon! '? ;I,? - g:t:M, '8't'j2+ 2.8, ~1S 'i'~H2: . 29~ ~e4,!

RllgtJ~-z bloo Ie dr3.9~1j'i!Tn~·'5Ui~BJ:fI'I: ; IiTiEllgrfr ~Ulr31!r~ls plb~ en tI.lbi;!.qUrB, 1111'i'y a ~5 d~m:;Jt I t:2g,. ~~? ;ib1+ $1]- ~b5 gljel- a~. ~ha 'ff~h:4 Iifia'L~_IL!H ,if~)! fijUetJrs, re1i1lnt (fO'--!1ne Jas 1!'Ij:lID,y,sbles. wDl'lIltalr!llls.;j\;i illlI ~~lrli:![JI; m .. tRiiI~ leu r:s'deci5itJn~,,'.fl~ilnLtlipii:li!'l~~';Slle i'~1li Ii!;! IEI~a-t~9" SillIl:D.l! I3iE!I"QS!!:II1J. P,a!'" IEI~~[e ~ 2~l _ •. lIB" f, ~Il '~ I ,W*, ~~ - It!'lidltl Ell, ile lR.'ot bli1lp;! eura re1e!l)~. rll'~I181 ~birl~'€H' (In .•. ~\ C',eta.t~ ~e~el!1ldl;!int lEi. marrd'ie' iii. 'mJl'.!re! ~ar r!!'Ig, Blencs ga.groonD d~(umQjs ~iderngnt..

Ana'I~~ez 1/.(:tJs'-!:1lJ~m~-$- oaU@ ~s'I;lori ~~r vees p,ersuader ~'II "'~ aVfiit paiS d~ ':;O:UflS ;L1'00is s r:;qU~ ~~s,NlJlr!il. ~P.Qera~·!RIIJ;UI!J,i3' ti:llJrt ilf'IOLJ.~lT1eflt de 18. Teut blanc:hi7 'IiI1l1~@Tlle U!ill ~e¢ !

2.9 __ !' 'i'e2+ :$0. ';M4 W1 + 3'1_ _!f~6+ 5'2,. ~~B~1.1l."0c1Y~~a :!ill ~~111rfl'Ef let Ce. ~1'I!l !gs B18~. il:I.lIJ mmll][iLmt I:!e. nmt

~. '"" ~lh 3a, ''!fXE:S ~g1-1' :B"4.WgS,U . ]~4. ... DJ.:g5 ' ,Ill 341- _ •.

"", il' ,,~g2, '1),34· ... hX'g!5 n~ fe~nI e~6e~fl!llrfectJoo a lilI,doo01.Jlo'e:fi.e l\1JaiJ,

o .34~ .. ~_ .x1)2 35" gl'7 + 141

Si ,1$. _~. wl'iB :39;. ~h7 ~ g~ 35 .. ~o'~.B ~Iiii. ~ met

j.lUO!J1ITi (\.01001 ,p:~cis ne. pCIl1A1ail'~~[)ri'E!r Ie-::i ;;leu); JOOecJli'!i1 dBi'ii~f !ilIi , ... ~itit d!i! l~r'ehCiJK ;_Ur~lIe ae '!'19(' Ill! sen Il!1il!JHtin III .!J sen j~gil1oP."!ll:lfl pgiJ-rc:hQ 1;'. r I Lii:I 7'·' (<Q~:2 j !i'.al1ge.e OI!I'enooro d;}l~aUi}n:ouli'!:i daV8fl!t

ellei _

000

.PoW" NrIr:nm'o'lttl\ Ie dQimI~~on dB t.rl\!'~i'tH;h~~i'!i~ ,!l!ngee JusUriii:lft IOOS.~!Jti ':M!~i1Ik:a.a., G'~~t g_8~ ,e !E!SJJ.1~iIi:[Il!I·il!i ~~e IIl'IJe,a la.!p-arlie-,su~'i,1'{mtEl'"

8,. Ztlnuit!u ~ M" Mrtlii!:'

( fI e.gg;:kt ErnJij i a 19Ii 9 )

[J~te'Il6 e~'H'I!fif111

:-: d4 01"3,~ .,4 ;:5 3. rf5 d6,4. qs 913 So e4 J.g7 6 'a , .to,2 .0 "1.. bits, e:E ,B. 'u..u ~d5 BJO ifli-xd5 S'-. ~I$tl!~t Fil1.ls_ d~naml~!JI . .'i:\htlque.C8;mp !;lei' rdegf,!g~r11 LIllie ma.!"':orl~e. de pjkili1~; '~. "~ • .'l:IaS '11 CI' • .l;g5 hi 11, J.d~ 11 , .t.!14 ~!fIlW!~Iti;Jla ,rillll~1, '11 .... ·~'712, aA bS1:S. J1d~,Jsb:B, ~ 4~ '@~1 U'.n ~:iI8J1!,?rig~?,I:eeM.lislrul'ii;m M~.~g.e! 16. ~ j:jOUflPM!.IIll Ir lItiJ.i1 ~r:il~i8tl ftIO[r l81"81~-dIf.lf"!leM. De 1m :p..;r0P:h,~I~rQ_lJlu~,e ! ~_-4. ,." at;,,{'l£L ~e1' PtlL.tt a'Ua~lrr r~~qlte: ool[en ecl1I(lIii!ICta!l~ res F~U~uJ 11!J drag'OfUl~ an .• flB..1!). ••• ~~ ~~~,;t~i(~.~.Mil1.ls r6ii N61~$ne Ir~l:enfjlJlll:p(!Sdaoj;jtl~ o.r;alJa'. ~7+ ~~ oiifS '( B. AdS a'l1_9_ ,~ 'b~ 2O..li:!x~5 !;Il(D!) 2~. §.al'!? A~ U,ai [d~ blm pr&i:;l~', car2" b3 :SUmB8 €I}g~w-er blfl "'1!t1it ,ai/-alilI1=>n)8. ~'ii • •• b4 ~ II" ""'_!::I_~~

22_ .txge"i'~'fXgij

,22 .... ~6 ne Ij!i'itt.nlfr.mll a 111d\ge fl'OOI;lUf! {TlFlVlil,e, ; z;a~ ~b1 'I-~ (Fl'ou~ ~it!\eriJIne p:;lI;;rsib1I1t_j! ~!J ~ Q; ~ ~ e, '3G~ il.Q~r vi~fHtliriIJN ,afl 1M,. d.Q 1·~~ll~r. iM!!r '9~$~ ~t1f ~ flj}J'~ ,UII'l g~rulI dB lli lZe1 61e\i"~llrel'Jdj)f, ee ~!J n.c S€lr:tr IJJIJS pp~l;ir~ aJj_~S 2~" ~1t2 .12'3[... , 5 ~~. "' . .i.fo :2-4~'~MT~a4_m:rr~ ~1\2:Si~9S1!

=:=:.....;-=;;~:i>.i!::;n.,,-.~!!!o. ..,......J a:C~i za Ibe~'1' ~4· 21 IS. at l:e~

_ , _ - I· NOlrs som pGml:J5. ,SII 26', .•. ,'I1Jtj7

aror~ 26, . tillS _~ 27. . .w rna~" ce q;Jr 511 -'pd'"L!Jii'Sll ~ur·:@t 1"eOO~~U d'ehen{;e:oo fa 3D7 au ~.~p. £II iOples 24_Jxf7Isr;3 F\I!)IJ"S c:oolsi~soo't une .eU1 .. em:lIlb~, ~g BII;!~ i'a~ 5tlr~rtt a9' Ie Ci! Eie-cril iojl.Hi! 9~P.fJr JiliMtl7 eu ~5:. Le>~ alancEi.t;[yaHsnt UM a!J1_m lltllttt, d~"'~\B .i3~es «ll!p : 2~. :Ii~!~~. m1ilIffl.Gfti!!~ 1l~~' ... .lioe6.2S. ~:.:oo ~ 26. @f<S+, '@'~~'_:2'. ~$1~@~~ ;. ,a~24. '-"~ 2S".i1~\~5. 't!fj6+. W~!l2~. i®~!} rl:~62'. 't'Id:9.t.~ 2a ~7 1f4 [9. ~~ ~a 3~. ~1Bf. gtlQ!'iii1' ~I,i$;iil)' 2-5,. .. ..t:w:~ 26. d!(ifl6 h:i£'6 '.l'1'. ~~i~lr~~Bltn'~pgn9~!~C.)Z4, . .,.IXeb·ZSI ~xg75'~,2a "t!t.·ti4,I~xe'4 21_ S~,. fl'1I;iJll:.

_ :23. blEl!! Un coup In~~lrnediairEI irn~rt8.r'~ .• car el 23. ng1)7'1l (l7! 24. ~e7 b)t~t-l, g1 ~vea . mls; ·1~rR pOUT !i:1 Diiili!1I1!, 1Ie$ ~Im gbgFC9t:Jt

EiR~ment n

23 ... ¥Xli ;Sl,Jr28 ..• pS-le :;ii.ill~ pciJT~ , elre 24.lee:ri~a 2~, 1i'!B'1 ;194,~, ~7:,," .. ' '~i7 av, I:X-gf:.r ir1"~.g7 28, Ule? I ,'17 21;t, \lhd.6 .et,l~ ![:(1~Ile.nl!b!f! oee plQliJS ,ri'llr!S d~ I'a!le·~rne [1~ ~f'!'!lle1lra pas ali:.: delJ~ Toul'5l d"~,m.f1llp.am58r 118 Oe~,

M.~;'

'lilt .. n cells au. .pri:oi aiUO .. ~' f[!)U~ ! Nim~il~[:h e®1. iJliI€J; atJ); fiiiiI,PEIS. J

2~'" •• ,' tEb.l!,

l,a:!: No:irs OOiilL a 1~ tralLM:[Jil'.. l:i! 8iM~Nfil'! ,Qre~ M~i.JIcOUp' IFrifl:lFlJl cl~ icIIp ~s 24., ,. ~'3'~5, m7 ~dID, 2:6' M, 'lbi' (:SIBYl ,000!1l!p COfl.'ro la iiiilenaoB ;2r, 't'ta1 OIJJ - 'be, car si 26 .... ~~8~:2i.' '::d'l6.:* ..!lxh5.~" :lli:'h7'mat 2.1.rufiJ:bl' ~,~,Il.tb"1

!±!.-: n [j, !er-.s ~'9" &a7. ~ptiu i' pEu!g~ ~. , .. ';

:;(:I~ ~~, .: J.I;Q8 el, laa ,13i'a!m::.s,D~I1'a'i.arHegi1i'. LI)!j. Nolrs ~nl un ftfI~~II'wr ,i:;.-tJt:lIi;:.;:~J~;''24,., .• j!;Il1l!i'Ci·ILI'2;!\, ,., ~15.'dC!!nnl;!ma ta Dame'pDlJrle.sdeb!:K'T'OUJ$ 1i311~<,~J~iQl1t l\'eE\l: ~a5 .cia1r,e ~ .I~, i3!aFlUSJ a\II!]g un p,::0f11 00' IplUS, 'tImrI' met~IlIEjJt~rnetrJl tJIJ11l4m ~dii'iIEi~, ff1ali:. j~ Nl.?lrs OIl"~iIDIli~ de ~ 'a\'!00 ~ eJ..tl~ Tollt5! .B ~:pirl~ a. 5; p B.' ~ 8,,6fiL~ifi illIQ ~ ~ I1iJ€I rtd:;; ~ ill!? ~ 24. ~., I!JU 5, ~e.:J; IEllian~~!I-"!ili~t"pef$'6'fIr!u~r 2S.!lp;'l, i3;, .. ~ I'idoo 2!;'" ,_" .id3 (25, _" "-~4~" liji~et la !lJi.H!mliblanctL, ee1: lrrIJJ~nabl~,a tC8~51e du r...al tI!I,i'iI d~x OOLJpS, '8! ai' ~,IJ'. '. AJ5?? 27'. W);d63~ '128. ,g5 ~1((g5 27. i~'l:~g5 ~ ~8 28, ltto!..{l71 1It.iJ~ 'f~~ e-e e <1h:g129. ~g7 ~I}i 3tJ,·IDfl6 .]1 2£'rW:h1 A:!e-4.i· 30. bIM, 'W13+cS1, *s~ etc, t~' !!!1~n'aUEi~1i!18til.1o.tlL ~,oo~ sur· 1'l_':;If!;lpl~~QI.fP Il'lIglni~il;ljre :24, ",kr5!:!S:,tii4~1 ~!ilgl'1i2iB, ~r"t?'?'W>:~?H~,7,jB0flIxf4 eii';I~ ~i$ n'rlrtt pillS :su6Un ~maJ 8t mali:!l~ 10tJ~ av'anhrQEl',

~§. ~xhr1: hb7 :m. l'bb71ib"h'B: IEt!::l, Ie:;!; '6Ian(1~ ~rre:nt tfOp.l:i!lpi;l qua 21. m:;f:i~ajllfflp.oI;5'1lJr-~ilh~IJ«H:I@ ~:7 ... ~~Et~n~nt 2~, ". ~1, ~ ,ce ~p~ ~'~rts'~L!I~tu~QI1~~~IG,fUI[]g_nafll,\B~ 27\ h~~2:f,.,h41)!~:.~ ~~,2a.~.m ... ~.~lr2 ~5,30. ~g1 g15,31. ~e2~~ + ~2':®1fn2 ~b2 U. 'tie~ Mals lJaEI $3. '{Vs:t?' i~3!'el ~i 8,4, fd~a ~tw)l12+ 3,5" wlr1 " ',i1~+ let ~1~e'Nen 10 n dlJ F!l!iUI ~Jr Q~e Ie,S :131~E!nceJl w1an:j"j~t lil '!!iIamo pi.:!iJTne,~~~,etr<el!T!!lIl Miil19re h;1Jir'dI1!!~ep'li!!in"le!> Bla~li:5;Q b'.Q!1I:G~ eneere

bletrri .

:~ "8p 34, "'8e7l~anl·gein!afa t8f19~e}poo etlnrro.l,eri}lJsqLtau

ool1L f4l .... 1:13'1\.10 mane 'fin;j!jlemen~ ;(Ii r.f.£'n. ;)11. , ... 'Wm 5-lIi ... i de P.a,\ii3JrtC:lJdi}S: ~IUi,ti I'll lie- (\(ii e-1a'i1 ml3ile.blf, l.e5l'1'!i.I~~ mJf iE!1l'llgard El dBiS c liafl.l:l~ Ld~~~If'l1 ~rfio ,ll;1 reLJ~ ~lk:he: ~e:lJj] tie:u~e- acd~ 51;!~~_ ~~ d~r~ul~&s fin f,illIliGJ1 de raJ ~;sttlQ~ me.n~rneo de:Jla T"J.I~ QJaliilQn~1 E:u~)a P Ii',EI~~.

,Il.!lh. fJ!Xrl8 Ib:f.I SI 35. ',. ~ ~. ~~ el I~, ~ig.ns b\1[:Irg cg~llEli~L .E!u,~i, ~. ',;, if,~~ ot:Hfl:illlls@lt.i'Ji 1JJ'i~ rmlle 5o(IQee"~ ~13-. ~i)'~ ~~gi: 3.'7, 1'fe7 ' .at IE!':!! 8Ime.!HI'(;mMn~ 1'~!'Jac pe~li"lI~ (31, '" iln 3~, 'rS>;r:7+ et 39, ~S+).

36. :IDr:!!f7 Force iI CBllse ,r;j'e ~'~L., ~H.5+ _ 36. " •• ' )1:g1 IOu :i,m~ .• , '~:§l1

1'8, 3i" g~f3 :<13, 00-$'1 ,e~ Ie R~ noir J~i;! pE!iJ1, echa.:ppf!r' s red're9

pe,~~~! ~~' ~~ ,I~o p:bn ~I ~n .percli.!, 37" g~d"3, b2 :38. '8:b~+ .a~7

39", d6 ~c5+ ~. ~2 ~5 41" ifgO+ OJ's-(iJ.t!,

les Bial'lCS klo'!' Cl'arnE!' 1i\J$sl:at Ii;: RQ~ooil" ~er.a 1iI1emel~S ~:';pos.Eir 'I;!, 'iii!

Ie Ra(JbliJI'iC; ~ q)Jl1 i'lii .{ ~ Mink a p.i'!Uptil!iF-1f la IiIU. il .Les BIEifI:Cl: BySjen.l pm'b-a'tir.M'lfrt'[!: eonQOfle'OOf):oltml1Ge'; d eo I',ampgl'ler: 41. ... ~5:' 42. d7' 'f'S ~. dB:1'fbrfl~,; ~eE!i ~h4~. 'R-d? i'-id~,4ti, $..rd:7.fr5 ~,7, YJ's4+ ~'48, V.m4+, '~e4 ~I" b:e4 e~

ll!,li kr~~q!:l~.':IlIJUX- clLl!l'l(ji!lil~:6Iil'

L.:.:ti ITil~erntUF9 ~h'queElfillne ~rm d9!i, parlfe5: aUH, ~as ~, ·&lai.lne (oonlr"e ~(!jt!,v !) ,~ Ne~ieon. ~ E5irrS'~in:, $. Je-.1Il-'P<11J1 i. '8 Jean·Paul II. a

TD~1oY,,,, ' ,

II 'fa'uC Cifiotisicrere!i Ce1I ~d\Jc'IIDn5 avec boolJCdlP' dE m5!nlUTt:e~ EII9S ,5Qn'l' ooy."'9~,I'ml,iil(lre- ~ mys.citic8t'8['J~ lfJi !'e,g'proolit:fEi hi5t.cnqlJes Sdi'il mirv;es OIJ IMXiS!:ante~."

Si I'am:i!!'e de UliskQr jglr::!l'Albel1 Eilnst{!in est bi'en conn . e, i'1I1B ns ai,J:Ilit a 3Ulh8~irier les panle-.s: (fa ~ iJeml8r ~:!:u -io:ut G-on Fe' Opprriilhe-ln;r;r[ I~.

NQl.!5 "'OO51IR~n'9fI6 ~a fJ'lo!:!mier,~' d~I!H::IfK!l serie.s dlit tef1t,~ de5llfle'~ a III,bls~rerJOot~~IJ'.'ragiit.1E1li ~ '. o.le~trlJ~~~ ; 00 ~~ll!u qlJfl MYS~' ~ o.fimlii!S,. PoUt trlE!al,lfl des cSisgrBJ1J/I1I188 lJ;I{opOdEi h'QiS E;tiMibr!S ~c-t)t :~Iif!illr~~ ii wtitll§ 5!:;IgaC!~,e. Une ,~e-ulle e~t ljQ,nrWil, ~Ja na ~rjll~ I'llJllomGIn'I, ~bi(l ~c; <lJ!l!~r:oo, ~hm11oo.looFS m:JlJrValiliiJs •. _ La ,~II!!JI~. ~ ! 'in '01 e:r 8 e de.l j3, I Eu:~:fl qI,J e. iiII8 p:;! rt,e Ii'- E1E, i rn rn i¥d i Ell a Iii'it9 ~ ! es.- fifU iI e ; c!,a!i~ ,5i(I~miI ~lMI00iJp p'b!il 't,p!tl dan·5; ~a, p.alliie que le cata.ctg!oo ]!.!dii;;Ie\:i_:(~ ~lJlllIineliitt ap~;i!fIrt, III ~alJt 0000 s.'·Jlfirn~!M daRS Ia ~IM. 9x<1mll'1~r t:;iules 'fe!!i'p:!BS"" jli1e!i. eli i1Si3ifBit p~i:).r\H8hle q:ueiMIU!5 nil!' 'M'OU.i!!iCD!1MlflilleZ po.ifl~ i:k1·d'b!.!~rif I!;! rneill~1!' ~~,,ip., ~i~, 'ql!lJ;! Vgl,.l~ PUi!j,:!lr.eiii; dire.an quQ.! les ill.!tfeil oolU'lJi::lIm !!'!(t!rU m~~r~. Ifleuires 01.1 nerastes.

A)'ez.pre~e~e:s iii f'e9(lri~ les gra.llif.es MLfQns ~re!I:i$gi~Jes ; oolnnl188 'OO'i'fl'JilOO; cases fortes. '.'a'leJ.lr relali!;'~ ~~ pk!IlS ... b8 5011J~h;m. ~lglf:S,

slilT!pti lSi eta dieikHiil~iiIle'_ .

l.ilII re1tie~lJ:in S1lr'ffN~Ql;;jlJe ~~ un p:SJ~aQe 1l;ib'!·9:iliJIlr,e pctJII fe, plt-E!1"i:r iJ1Ir !oIeu~ 'llI:Iiiillr Sa pElJili~kliil tin::; t95 Etl1t!GlO dli!i ~~l~lIll'~n, l'Qwd!1·des .·9,rar!~-Qr!(!!j,fl:e~ 'iI~ 1]'lJiJ5l3id'er. BJl'J'! g:!!.I~B"'EI I~

~ij tf;is!;5 on'! (e'1~ biEiSS~ l(~ 10.1I~ j~i'U qUill's ItH"lt C1RJj!ll'1 }'u:l~ f1!lI~Flf: ~am!f1~S: d~1!lIS1 les 11Ie'he-s ~eF!.e:9.

(TQ~No5l ielik ~'!.!tk1n-.s: stlnj\MtJ1:i~ f>i.il lin i!t'lill1W'iig6)

80

CHAP-ITRE6

1'H-oJ ~I.!!Ii!,~tDn :

Ai ,o'IA 'fiI1-o.~ ;,.~ --r:iir II! I I ililirllii!l ~

B~ 42 ..... Wh1 C) 4::1. .•. ~

Qi,iell~e..'j.Ha OOMO east] :i;E~if.,

giqiJ9 ']' Tr'Q.1t,5!Jlll.l( Nolr:s. ,"

~ ~l:!e-SnCiIil :

A). 291. ,,,,~, ~} ?ll ._. ,lh1i'il3 C~ ~9. ,,_~

La Pa ' -, !»Ie lest ta cl'e ... lrlilr. ;;;lUX NMrs.

3." !!lI!lJil!'s~ii:!l1il :

~~ pliJflIS a;13, ea {It dB. 50 rtl: ante., lfe'5. C!:imrnei:iJt mei'k;eU\!'fEIF dans ce OOiiirfli!t d~ ,P{ii&~Kl!lr ,k ?

All ~2_ ub5

B~ 32.~ e~ 32.W1

TrElla aU)Ii' Blanca,

fli

of' qUe-sIiDIl ~ A} 33, :lXEi~ e~53. J..:<bS C) 3.3, e.6

Le FlDllnt':l" est su - IG ~I~. de 8'enmUllflfJii'" Ea9i1't1U~ pu.ur lUi, U Tlr.fllt 8~% ~1"Ji(l~i

!lj' '!1~$.-'Ho:l'I : ,A) 2~. Be,1 ~) ~iiL~

C~ ~"~

Tr:b dHUc.iI'e, PeIlTlSE!,z· aUI ~Ie; d ed e:Jl S. Hi r:CU "C!':l'~ll.Em r fEi I

Trail' EL!J ~ IBIMG~.

6" ~L!C~.~QI1I :

Tg!.ll ~rnb'le pr'(jl. pour qUe I!!iS 61!i!~ jiJlI,lePirl, M. cr6snt 1,I1l-a. pills, ~io:n .d~,saBd.lab;;iIe- '!;lUI' Ie' ~Ofli q~, Que. '!IM~ rmaglner I~ NnJr.s, ~

A) 13. ;_. rs;

EI~ 1'~. ,_, Q5

a~ 13, .. , oiirl6 i ai1 tllJ:( Nolrs,

"l1! qUC!5UOITI :

A} '1/" *h1 B} 17._1

c." f'r,.'l::d 5

o Q eal,"'CI n mhlHJJ i( qtI';au :SQtn de ::;I!I~ ianll!h;:. ?

Trnit @'!,IX Bli!linc~,

!IB;" Ql)iB8tl'Cln ':

IItl 29. ltr.I6I B.} v29..,~7

0.) as, 114

IJ r,t! 1)1, !l' 5-1 e'J' d a ns I' es p r It d£i' lEi ~sr1to.~. C hois[~€~'·b~~fI Vl!U'-E!' (ibJQ!:i~H ~

Tfalt au): Bbf'IC~.

'CHAPITRE1 P,AJRTIE S, U S~S RCHES

,L,i~!I! P R O"iT;I, GIIl).li\!S'T Iroi

EiwM,I,NIJllb WRE.1a pur Uf.jl; il~ ..PI!ROOJ~lJ'I"iIlS LJIlS:PLU::!I Mrt~es: ru''l "1~TdI!![ ilEt:; ,iSt:!lle(i:5.IL ~lil-fj;l~ es ~, ~li::i:iI;;'I3R~ 1&<~ ;!, B!!.RL,!~~N ~UilH)·Hiji B.~lWE;K.!;t.i.I ~,q,~~r}; h.t:3 irI~ f':Em !;i\!" ow; !lEl LI\~GOOI,Ii;, !L ,;'1,\1;1111 ATrl!tAl1f U '\I'IA.~ EfI!S EC!-IIiC-'5' 'NE'C ~ r-IlSP[ ~~11: BElli?"ij-lQ!"IJ, !iirOQ!tltfi --- ~I'!i.~, ;'UQ!;I'fL It A!rU!Pf E1I1ti ~!,{DI=II! '~ISfI'E AL~ ~Il l!.'!JMr ~ ,l,'Ni;Ii, A L'~OOL.E, u h~MJr ~£'ifiibi:= il!E~ f.QIII:':; ..... "'m'klWI!IlG. ~ ~~K'I!\11'let;t!\~ ~;~ 8813. Ul€-=:too. A lEiEfll.rr.l W IL PAn;r~ sa:. mMF'.3 lE~fIf = ~''t»J~r: 1:;JS1fJ)i ~ , ~~e ~a'!ll'r' II" diEii'EI'fr [nIJRE OE: MmiIiE Il.!~ ~ L/J,ail'ffi tlEsPi.\I~TOii;;.E 0;W!j LE ~C4Ii'RL-~Ip.r;t !;iE"II3F1listJi!J E>I'~ 18!;!,'9;:IL'~ EMS!J1il ~D·Ai.hF.IE~ "rCi..k~QI$.,. ~FD.ilIJE g;;e,r#l'~ eTs' .... -fFIFIME' CCMi!1! biN I:E£ PI'li!ffrt;IJM18ILiEE!, Fl!.U!5, 8_ !tEUX.AIJ m'~ ~"""A!.,

ILiSE! REI'ID' MDl' EVA;re·U!'mi: c;:Q "'.[Ii g~5QfMii"II£'(it!i'ltii~ IJU f.~ - ,@,j Tffi!r W,l;.HaM 8rrl;liIl.,.rt?:, I..E' ~iIJ'ireH iE~ fi!N>"l~NT OQri.'tLU IT ;, LlI!U 00:2£ ~ AU 2S,~ :I1~.;I, MtW¥ORK,.P~! :DSL~'ET Mi:HIl1 ~i'IJ. '~EIli'fiIl!lffi! 1~·JI'"M;i:5 £ON ~Aari.I~ !h'i'l.'ff DE~.!!!.Na BON"'~ ET!!lIl~,il.1i i;m;;.~ FIiIIilli'S-~ i!1'!EU\'l!C, Ii. HM:'fiHGS ~ 1;811",16 , PcJoIjR I!..E f'F:EMER. F~\tiJ, I;N]IIIT 1.," ~!SE J!OO'B_SlJII JilI',l9nI'l"- DI!! NOS~.1l.E;6 r-.l.l:!i.L~~ J:lti_g~ !lil.f~1;l-!; ,IiOto!T I'!~~m lJ.,.sjqsl'l, ~ Wttil,lT I!ll~TRI~ '~~Nr p.i\l!L}i!JIZi ~"E:i;ll oo~ S" ~FI~Iiif.l!i Fl!u.$~ 8J [eH~~ !!1"if.€ ... AIIIi1 iJl.~H ETST.Ei:J~,

h:. "jQ'PIIllJ;,~H;i, SA F\:l~T100 [!E. mI~flO!i.J'! ~ iiI\! !'In.r..rnI'tT;l;J.IT ~"'Tf.il! ~ Gi!iWoIDS !JOJJRNOIS ~ cEm I IN OJ!: Si~c.i:,E; , S.r.iNT-fl~liIiF.lS!JO!J~'. g~ 'DfV.~ Sm!;1NITZ" Pli:SIIUf'-!''II' I!'f TCi~R'J".E, I·. lJi'.EMaERr3 !31'~ iI 896 DE'lMlir M/'R~ PLbSfIlJR't' , . ~H EIT S-re;~!f_l, b,Q."e~S ~,H.9'.:. ;i;\II!C ,$ EI'tl'r!'ILNC ~ :iilJI'I .Ji'ilItM':!ili1-, ~l1i' iii'" P ''''liii.,!'I'I:'t Ii>: ,1(000, sr P'';'_R~ 1 ~OQE\!'ofJ'.flf iF'~LLS2UEt~ ~·Mo!rR~.

IJ:..i ~l!i~H'~~'i'ifo!eH.E: 1i,\!',\'!T'b"Tl! O~I~ A MdstOO,EN 1 eg? Iff Snil!\lITlA'II';\!li ~ IlORIlEE- ; 2",S-.q~$., T~ el\! ,.e!.!.l.-!~0R"'IM-"ITFI.;'i, Il~UllIlIl tv!i\'P:!;HJ!.U ( ~Of • f'~ 11:i-'.a-~~, 1';I;~ ('llg • 10.5~,5,~!.oJ!~ ~ 1 sos ·IiI,·2).. SOHI1!;Cl-li'liliim. LE' B.!IIJl!. QUI Lui i'UI $"!; ~'1 !;I"l [I '.' a~} MA!S '~N CAS ~""-IIfE, :(iE CHoWPlCIlIi t~!,{i,"':Nfl1I" ~ !hE f,r~M;::jJI,"itiI!a!;It;; ~lliH!.e', et t~ iW~vt.lj,t! J~tI1I t f9~lm - g,i;j·1,6).,

E;l\! -111; ~l;,fIIiiFQ"l~ ·M~.fA; '~IN. LA '~EU"'· E1,\LN iM:iUa1Ill'liEL, Q..!. I,I.,I!

M<eNE lil. ~Rrnt; ~j[::!I;fIf;i,

E~ Wl.!i.; 'i. IIt£M~ .. 'm~ CE~ft.,!.IS oIDllJ.!'ilIDS TOO,1qOCilS DE Lil*liS;tQ~ C€5l icI£;c S A SAiiiT ·i'.fIie!'l5E!r;:;t~ :.'. O/iNl\l 'UN TOIJROOI if 1XIm9 r~OiIIO-6!ii . 1'1i1Wr,l!IIiJ\1I'l!i ~ ~ ...ooEU~ I!;rIT OE,-,;rm. :1\1'1' DE.\w-lt: IIi LA ~IOO.!~~I.E ET<al.E elJIDJH;; ••

,JtiaE IRrrUI,_ Citr;!'lJ;i - Nr:;,,,,, 00' __ E:Pli 1'O'fJ. III OOi;'l'" as,

n '~lI;~ f.lGjjRE. ~ Cich'iLLl!ooll)q, DtijllS LE -rOLlRtJ.n! FII\!N.. A IDOUU ROII.IJE. u :8~~iJ.!l'Ose 'D!iV,~';li' CAPAEIL).cNGll,,' ~ liNE, T '!'1lI~01- I;T f1Jb,I~H"'LI.,! ,XUJEIAlS 001 ~ 'W NTTOIJ5l!;l~F(II!E:if! PDi,JJ;)j LA ~l"Il1uliLlf!fl Fa-SlJi TIfRE,IlE GRII£I[l>'M~ !Jl'oi.R L[ TSI.!'! ~~~ ~t,

~FL 1l'f~C1 U;;;frr'R!: w: A'.i';I';1l ttl P,EMD~ :2:7' ~-!,I~ ~OOOI)~, (IN a~1I! !lOOm rN;~IiWtI\IT. i'a: I3El~ .YWLi\!.li; 1l!','m,I ~'~r;:t,..ij",~ ~r.'!1L.I.!tP ~ U. t\\'\!'o!!Hl! lit.! ~'5!::il~, AHj'l,~l.:llF',M LI~ I:;Lu..y.r'ffloNl~. u 1lI~~ F!LLi!;l ~ L'oWi!!fi1!: tE. UJHl~. II. ~ ~:J. ,l'J,t!g,

~Ci_i'\WiU~~ ~~liIIi~PM.l'lrJ:I!! ~R ,!Il,!if~~ L ~'Io: El'J '~~.L. maS. POrn" l~ml A ~i Y~,"oJ::V.wlf Cjj#o!i!i~ IS"( ki;H;tI' lE NALISME

D,f AUf,. L oarcet;li'ie: ~ ~A L'Ail.!.I.IIi.G'iE I5N '003 ['I ses Iiolil\l$!1CM" ~I~::;_ ~ ~ 1lfi·1Jt:Pii'.ii, "RE;Di5f'Lh1E.1l~"OOR'IKM!, ~'<'E. - jQ~QII.i ~f:41835,!cO~~ti 61' IS, ES'F t~gFl~~' D~l ~VN, KEY Fi.oHF! e; ~~! j.\I,~5:[Em' .. IWJ!'CAFli~~, ',' - SlJl'It.~, rfiUJj3UI~Ii~ M~ 00 !L A CH'.~I!lC~ I..>M r..~iff ~,ElrL!Gfi. '!N~)IDfI,i,'_!j.I.'" o~ S'M'DH-OO : L N'COOOIli[ F'tJi;B MNE '6". ~ rn< l~i!J...'O, Se.tI D~F.NER ~I A Li~1J A Nbnl~~!i'!M, ~e~rAI_l ~ '1 ~g6~ ~ - rt E:< JEQlJIlIPI,Ii! ~vr..."!.tti: EI' CAI"i<..BtI',NCi\, 00 It 1"1ln'l".!'tGE [!..l!. :r-Bl'!I'Ul.Gi!> ~M'l 007.1 :lji'I.t.ISf,t,J..Alii "'\IX'E;To!,'u:;~UhlJ:SOO i..I'.'iOUFit;" ME:W YQM g'l,I~ El.8FR_C{olSil!KoIENl' LIZ ., S J.i,,-"If!!l!if!l 'iI'9.,U_

[lwTWI9 <EN ~"~IW\'f~ -:[l;, It 5\ditIITMt;fL~ J. • ... ~KJts.!:: I'U!'!!:", ~ LJ;. il!Hn.ot$O~1I;. ~ ~::; OO'i'I\I,G!tS StIr:! lJiiiZl E,CI-e:;lfJ, .L 8cRMr (ljJ 11=1,i;li~ D~ 8_R!J:lYoe, 1;J:5.Q}J JiM, ALOOR'T E~·TE·I'II, !--Ii" p;.'-tY8Pi:I\I' P$.R- 00 L;'I, TllfOFlJ IIlf L;, re.I.Ji.1W,!P&a;l;V~ii' P£FLC@'aJ j&- E:c!iIi".(:$I;US8ENT P,RE .r.-1..iTM I IJ ~. NEnJiU'i, i ,I;'/AIT ~F." I!.E; p~Plil!flll [NTI'lOOIJIFlE U ~~~I'~_~J:II!J'fS'LA i"WIi"too DIJ ,J'::IJ.

h. t'iTIJCI!t\Jif~~~i=IBAI~:S OOfoIT L EIi';l'I.IJW ~ F,QfIQ -~ !-1 L~ -1!1~L~I2S. I!:

!T:,..f1I 1l1i:r-uT~ f'Otifl.D.Ie. "'oi.CHfAlREroIENT g_e ",r-MIJilAI9 ,ci!ili~~" ~~!iE$ rD~s:r ,il1lIL156F1. Pil:;!;jg, iI;:'~ :tUt ,!,Iif EN .... 1 I OO'!IJNIi PRISE Cli RJ5(]U"~ PAfI, oEscOJ!llS. Ii1ia;S~I\fI'l" fiFERI~JiI'!it IN ID~ POSEn Ci611lflOi11£Mr~ QLlj; ~ j'ib'liEJJ:G",IR3 NE p'liR"'.llt>lCll'lol.'lI PA.8 I!. .R~'BiDUDFlt:,

H:J"".\£ eli;- '~"1i'lN!;i~C!;iL1U1rU!, I~.A Ui Fl~~ leN il.J1 'Di.l", 'Flt"rn~, ~~ oo"l~ ~AA !,ItiI ~RMOtlillE LIJT1E!J.R I

Mi]{rH!!ifJ.Iv.AN~rle1i TC!-I!13Qii1INE: ,1;.51 (;u_i'-laD.1!,1l{ ~WE LE REm!:; IJ~ ECHEC.S ~s.. ~ G\~, ~8(ii!S."'iNf'P:!ErEfl~.e, LE·1~1~-'~ 1&51l 1.1! FIt~::; "!'IiL!IJ~S ~r-il~!GIJAE;5: e;;rSE E'Ra.ow. POIJI!I NE: e"'f!lUi'!'IE !;l1R.00tmCi. ~ A'liiNi"' 1M; :;1!: C:oHS.I!C!'IiR c.c~!~ I::Pl -,-'1 MJ~- ~~I!1lCS ·,-_rJ,l(~b~ LJN 'DE 5C:-G 1P~:i'5I.:.uRS:i UiI"~iWlI Clii KJ;ii~1ii1inKY - Li~![~~ W.LrLEl.'~Ij; ')1; !;I1.At,!;! RSSEN [!11i.!118 Il.,Ii. Fo!MJ!USE ill~bL-lli'M' -, L'nN.Mr . 'fIG OO"W~ AVliff ~flIi . .w~. A il",I,'Frit I FI D:f;_ 1 ~Mll I.. 1ID\[rJ" c ~I D -!Fit II:lCM lIE l!i! fl£ LL GlJJ!i Jti.Ie U F! m; S.AII!i PEmElF!5~~. is ~ it1i TQ.rrc ~ F.hJ~I!L h, OlIlF\!ll6 !LO'.'d If!Fl?dE~H rnup.;;}.jo! ~'Jt~F.t"'!t·I'~ ,!!. [BEf"oi~(JI.'I ~1'4 1913' £T' illPl'.!!IIE 3·" QIi:~ffE 6I.i'£mrrU~ltli! [j ~~l'ilQil_ lEN lliE!-$S· L ~~ A .LoNoFU:s:Pc:u!I. t~ i«ll'l~ ~I'lT O::::C1JI'E l~ 4~ F'lACE ltii!:fi!lll:r:m: .. :0.Jr:EAl"mr, ij'TI:INiKl i:: l' !Bl},CKIJiJrfiE, IOIii 1I:ia3 A bi'l..Fl'Ii ~!J. S'tc!.€, iL GDMP'I'[ Rl'!41Hl b!ilS '::~i:;I M j.:E~.Jal!E.IiA3!:jIJ M:ilIIDP eN 'i aB£I " lA H",vc , gl3$AYI:: DE: P:f1IjNClRli A, ,g.TEilliiIrL I3QN ~~~w. ~1!i.li.kl3 I'I~ T.Q-:r cat. 1£ 2:t!I!EATOOT, ), b..'llXILiJi D'U" It.4 m "\!,j7f'i~'l-li t'f'.fIO~L: De ChlA"'F~:r DIJ ~_, M,r;:i:i L t!:i ~el3,!ii-l 0 .• k. l!f:'ili IIIiT If. L ... a 'Ii',I'tJI:', TCiUg}.p;;i· Pi!M L_i'l ~AAr,lL!,!f 11;li,J IlPIiNE , i!l~ a:~, F.1"' EESLi~ lliJE t-lD.li!IitLE OItlF,_ E 1Q,5-,~ 2,6_ ~ '189;), II. ~LE UN jo,\i\TCOtt OOll!Tfl!; T ,t!fI,R!'IE([H, A Hli-snJ-f:l;s ~!~ 1 ass i L ssr

t!~!J);U;~ geFlf!eRIi: PU~~W'E1mi~ V;,<Hir UcSKJ;R, - '-;!'IR.!'£Cf!.!if 5"rEl\liliiZ, IL FiJ5i.'~ !l!;EI-TAll4e f'FEt,-IIE~:rIi:t._!!'I~ WOi.5! ,;,1liE TOIJirJ:lS, 'Ela R\l!t3 t; rill '" ,~ ~~I, 1 MO'gr 1~~,

,P,UiS: i.E ~fjFlH "rO\J_~\E L .... 1lA(!;f, It Dl$liViriEWo ~I'I.E: 'OOEml:lll"~ 'OOIii~ wQlSi ..... ~.!llEi;: JlE!loI.l!.:MTS ~C¥IlN3, IL IYf:UITF DW !D1I!1lfO'IT ~ lWI!I.Jt4i, i~!;I~ D'liw EN ~~! LE ,2!ir.Ii.VJ:llIPll ~PB.,

PooR I.A f'l_1Jt:s.1I!l- L PIJif ,!OUii ~8-~ OO~ T~iii~liS' 1,fi.'I;"llifr: til: ~j;j .;.w~

• . "j.'

SldK: ~ 1'lt:f.."'Nn:;:.uJ;, i'jI,Gii\lAiTli=,A!J.Ee:.

'" ~Mi;lftUWl1! s t\s ID~ '-'-L 'oRGHES~ flV,'U:4"", U"'I'Ai;OO.,l'f::iJ1..i;l.i,.i;. ilE .pj~1iIl t.,!, PI 'ilmli l~m-.'l:::t.E IJi!NaSA·~ 'itAIW.Nfl: e::ERMi!E .Em' CIRECI chiEM f!I~UE DE:!!iSs FlECH~flCMI'il5, TnEi~ !;tf k'J"'&Oi; :fuR 113l;LIFi JEMF';§;. I~ ~ ~~ Cl'E" rm~Ii.L~U~a ~!l .~\Io~1!'i, !;T o~ ;P,!iHr~~ O'UNE 8~D!; ~R!!Fgl'.IJ;iEL,lfII !!>T~Jf:aiCtJt:;, GO:'i,Mi ibiIil.lJ_~Q!,IEi matsIlfl~t~. ~oj • .II. ~gtif.'.1i ~OO-' 8REI!J5BS e~Q!lii{l1lT IllUA·OOA.\' A I!liIV.EFI~~ !R~trEi5 gU'1 ... OU"lCi ."IT ~!::a~A'IltAfNJi ET U]]JVJu, Tol.iiiID S!\ VIE ~ [A<8Fl£lii;Jctlll'I,,!~!:'FlG!,:I :f:W.li"~ ~ ees -XIU~ o'\lSci~II!CS OUI 'IJJ L~ .J!:UI!I ~it: "'!IIi!i ;'ijiR_::i SA ,iJ,bRJ"_

-. IciIASTINil1i!!ii ~ BB5 ~.

E~ W~Ef'Ij l&:retliGOArNc

~JBi1i oJ:: i:.A lliwl!:

;t_ d~ 1~5. ~ '~f3

hl.:Em'PI;!J ~NiFIlm ~ • A lji,j!;i DI·.-;n;rAi.Nr 2, Qi';/,.r.-'ifSt1! ctAJpo!JlTE. E:9f \'et.OOJ I!I:( GMI'li.,O'(,· ru~ Nil LH!> BiA,Nr;s ~ldJ'ti!llljj' AOCiFtER iJN fRatFIb EI;i..s.: OE' iK6'f1f1f~ ~Sr.Q~-, ~, JI'M' ~i;ij..E;8! ro-rs. [ FfiYT S4V0111;QI.j; 00 T~ I "rEI I=);C~ ftllrm:s us ~rn.JlI!!8. UL1~FlEUR~ 00 ICE c.1l.'!;I'~~Ft Eal: p ,!;'I'FClt!'lIFII.~r~-. [)~Mi:N1f jJi$'~I.:QFiI;e ~ N 1!I;t

~- ".,.A\g4.

Dw F~ii gtj r.oQ.! IliOOi\C!5I'.tlltilT" CGt~.

IiWtL DI:..S; Bw~s, L.iS NOIR!i Ilf. iT' IJt.\1 L!';~ CH~, oo::-IJ 2. ... ~S,2" 'w I;<5iEf a .. , ~45 iSlJllIi CI E 00,_

leH~RIME_ AWlIJ ~ 1t.V!I-j·

Q!;E 0\. - Pflg~e_~_ I!QJRILE5. C-1iW,' LIIi\!ft~ i5U!'! b~~g FiJY~, ~ OOJ lL'~AIU 'i M-EI'-I~ ~\ OOfOCI:Va III UI'IIE ci~ p.~Mp:

CONi!J!f Il.E G'\M1ln" i!lol' L,!;. D."wE 00 PORTE 'SQH lllefi!. frl' ctli 1 SI' (l A'R.I', C TE· ~~I;! M~ L"OI'iDfL OJ; DD-j.il'& ; dil! 'dS '2, C·4· .·G, :L1iS~ 00 ::i~ .AL,t:Jif.3 FlIIf~M\IlNT ~Gi'fIj;iEE-S GOOrRE ~8 C,Ii \l\\'lII!,I'lS 8i.JI,:NGS ~A~-g· ~f3: ,Iii .~e-bij.~~j,..C~ ~F~ i $T'rOOJOUf5c :CON810EIRI;E' CO~"~ ~ PEt! IlClttME PI!.R PflIl\!CI!l!;l, 'CAPl, CIJIT~ L,',Ii£I~h! es L!\ P-I\.,,* OE FM~ L~ C;f,ilI.'L~1'i ~~'iilj \l'tO:_E UN'; PE:3· AttiJ-U P0.Ni::i~I'BliTALj:,S; c~ JIiIJlX rliPh'€S ~ ~~R rou:DJFt3lA:J;,1Qe IrB ~ f!1{!N ("/7 iJtl.'IIi ~\eP!lF\Ol !ii~ AB.oct.Jjffim N~~IF!~ ,'!JJIlO: NoIFlS (JOUI'I d~tEHII~ iJ r.cl JEU ACiJlf'.

Mo!,l;I, Illi lELS, !X:JEtl·,· C'" . GURI' a~, FitM:; ~ l!.~ce!i,~'j'l!.Nr !JI\I'FOND

I

1

I)~ VElI'lIJiil.! OOI\!l!llll'(; I:TR[ I!mu.iI'!\I1S~~ fit!1tli!J 1!'NiTl~" E11A Dl~ENS6 :r~I' 'OOR I:!iE! ~f pi AOOlI.I:i 113 M!!Mr t'll! I l:llIl IJRI! ~~ ~An:N, Pd!r.-1!'siEi..i.E 1IQ""tI! 'gji=F!C!IJii A ~f!; I?Q:lIiI: llii!2l NQaa,

E1j 15Oro~ ~ Fou eN! g4j T~ieel'iiltE liIENT ~,OOI!~RVi;F!I !.I;I, ,F~ :~ !:IE: F'i_)';,i;:5R ~ ~' ~'i;(!.I., ''ill I!(fJ.! 1'1 IS,

~ .. ~'4

IJr;.i;; ~iWiI"~ W,rl,tFlEI!.LE ~~ ac

,,~5'~ Qi.,i~ l~RI C!ia$fr' i~lI= .,tl.@H iJEffl!ilR;; [;HFi'~' L.j,AAii.E~ ~M.'l1iE,,A, NURErlB'E~ ~ ,9; .... j;f!l, 01. ~, 113 S: ,M 106 e. ~b3 iil!i!; 7. ~~ 0;6: I1iL a~ ,~J1i; ~. < ¢~ ~(;I5 1 cr, !ii4, diljli4 11;. ,A.'d6~~, ~.2, g,o ET L§!i: a,,'i,l,~ amr l',!\T1'oiWJI..:E ~Cll. A WEl1llJ' A'!tli~e De '[Ie'i,!1i1:0Fr!;~,

,I-','~ ~i'D8SIELE C!Li ~" 13, '"' .thS, '~!!!T !l$.J,\ ~R~E E:_~ 1 ~~9 !i~ I.Iii PN<~H S'1!'clhm;~ ,., 'TceF!!SOlHI'ffii, ~ Y HJ;.v;n:e ~ ~i3 ~~~6 .. ~, )a ~, ~f$ jJ~ 7. ~ );'118' 8, ~1 ~ 9, ~ ~i::Ig 1 ~ ,.td~ ~ci'f ';( iIJ\tI ~ ;:2'.:. oIit!lii~ :A~c Ui.I .. ~'tif ,o!,'i{~~8~, C,l/R LE Fat! ~ EN ,g~ 51;1J FORCE J;I~e:E' R~R 11:, !.:~a o:W~ ,;.1i!5i IfQFlS OON1 1?:~~1:;~N~ !;i E. VE\.all'p,~~.

9 .. , .. ~, ~xrn,

~'F ~Ij~~'ii=' IIIE S'IMI?Q~E FAS. 'r:e~I~Mr.m: 1PQIlr;!"'\fJ' 1=i6tMrIiliiR'~ S\i. ,1j~~1! IYi'JH a '000 ~i] tJ,';'G!:j UQ ,JIJ.j 'DlfJ/!' iFi~$o:lMPi.:iI:i:flI!,

A.~)[~

IL r.itli~ ~~prr ~~. ri:.rf j;,ji;',SOli' PA!3 ~r-~~LIl; : J~ ..... 't!l~~'S, m~'B6 e .. ~S,i):>:dS '? .1trSl,b,r a~ ili\,O 'i!jd~ ~, ~1!i1 E1f'!J.6f,: ~.MjC8.,~ WN E!tEt;,U~U ;eMil [-a;Jl~!ifrr p~ f;l:g8"P~.

Mi'iJ~ ~FI I"tE~g'ij5 !LA 'FEi3LE ~jj.M6 aif!b V,llU1Ir,;I!.EJ'!~~~ ci\~'1Ji8'F!-~S ~6f1f;l!,!~ cr-iNr~u;: Iil'Lijllif IL.f ~E!II_fQ~!iifl-

.. i!i>.....t:!:

III~ -i~.~~~

:I,,! Al.WI" Llil;l f'{lis:!1!!fL!T~S ~.

86 lD~rrJr :' 4 ....... riEl i:k ~:«f5 \S',:rdS e;" 13.'.

~-+ 7'",~ "'ii'S :Ill • .\W1 ~~ 9, d!1i I '!'liEe u~ N5T t.),l'~l'iCJ;lii l!ibi'lJiioe p,!;hl9; IJ,~ F!IiRJIjfi [jUIi'L!'!;Too,51'Ellllr~'" TmLIG{fRI;[t!:, lit H~'W,l/j{1! i OO~ • .$ ..... IEijd~ i!lr.l\ll' MEUW-flj,8il:r.iI .. oUE ,Ii WtD~ ~'r UN p,F.'ni A~MJrI~ &Ki: .. EIU!NCI::I ..

,Au,~1'i1a ~ ;,:it!''''~ M!\T'!;;H~ Tai..ffi6- EW'j~J\'if.m' ,Eaah)\~"Alj8a14, '_Ld~. er ~m iLlflli!T pi) ~~r! i5!:Mrot~~!fT ~, C~ SL-~Q ~ ~ ;l,V-A'~lA€!;;, C/iFli L.. 8'tTr.1T FlElMlJ~ i}ttN::>.u~E ~moo IMP~f!lmJJ'Illi I!P~S,!j, M'iI'! ~I G. cli'l~ I!i"tdll .... 7',,~~af1 .. ~!li i!k'r.q,:m:j.s-+ ID. jtt!2 ~!i '1 (I~ ,~iI ~;;)71 ETO.

,5\_ ~~ c6 6. es ,f.~ s. ~~'!i

'~~!(g_i5 a;, ~2 .i~~9 _

'CIIT ~aE P.O'I:I!.I'~'Ii" MJs8:IATlil:ii'il· l;Iit.l;" l~ Noo;,a III!SPO$I51\11" O~ 8. I"' !ftI:;1 00 ;IIi, ..... ~5.1i'f! ~ r-'OO~ L$E iElLti1IlCG ~El1fi!'l:fl.@j'lJ>.I 'II1!!~~!:1;i; Joi..m 1'1 a:l f;>OUR ~C}I~f-.lGElR Ei':lI !!;,-3. MAts T~t~RN: Io'\If. l!I'r!;rgYiIilFl~' I"Ni! '!;iii ~Ul3:rL!iT~~ ~

'9)" tJ\I~ ~iJ17

l..E mt6;:lH ~~ r,IAfn~ ': p-,r,tFE ~ iFoos ET MU:i_;;;~ CEIliTRALE DE PiaNg l'lQ.Wf!li' !..E!1lIl;iF.1;P1 Gi'I, ... t;J.!E~

GliJII f'];UT C~E~F!, I ~ ~iiA..~~ D"0Ln.1'E;FL1;JJI'E ~ p~l((i:iUEM.:Nrn' 'U!;1WIt,U;!; ~cl"l!:'I!.E~l'OOflSJ'~SO ENT F'NiI' !i!,-!DQ:lIiIii LLC"1i8 sr ~ ~V" er L~ [IIi;U!t,C,iI,}.i!J';!1l 1J6r;l,!;1'4T ~6;;IR~,"1lFlA-

C!i~ Le1,lJI~,p~ flF.~~i;:nFS ~ ;io.'l,.iEli rJ~~IJ.

~ L~:!IIBlii.MGI!I ; M:!!1iL1~1i! LaJlll M\I\~uFil1l! ~Itn i'iliL!:! DI'i.I'oIS i.l! llI!Jlf

v'ou'tJ1'I1Ii :L.!Il, ~U IfIC!Ji!!JlOOI! L[s"~U:1:

Frua ~lf.f 8~~~1t;;~i=t EfuNE ,~ !~ i,'i~1~e. u:;; TOUA:;i F~ i'!00!i':A'IJ.sa1 ~~ M~ ~ jJ!lI ~UR:U:~:!i e~'~'~'~8 ..-bn,iEf. uQ'"". oQE ~ Mi'!b~IJ,~A;:~~~ QI,!!; LE; WiOl E!~ s:E11~ ~1\!'rtlS f!1FJ5il:1'I

~ 'tI!NIi111!. ~L Y ,SiR.!'. 'T~F'.QI~ iD,i'iN,s ml~, ~LJ;.'ifFiiIt sbW.HI1'i!.I'iBJil'l'~ ~;;fi:!;i,!; ~1SS1!1II'ifE" ;!;m,tfl! ~flI I!If!t,I OfllOIlL~ tiE ~i"l!li2:_.

FI~ [E:s:.No~: ~ i!lN ~e;1iJ LEU ®lIi~~;!{l! I'lJII;I,me.q Bwi,Ujg , ri"~ST" A.v1Ft! ita~p..>I1l!1 A 1r'il-IJl'rO!J'll!~ it-h'~ESTIV:-8 DU J~Jj, IEf :t' l'C!S5foo.~ ;i\'ifif~~ UN£' ~Ilf~ WJiill[ Oil LiJ:!i CJ';Jl-J1mP.t:l,AlJm UI\I~ 'ul iANCl1iJll: iJd'l.lJ~iH=t 'i..E:5 .. Foqa.

lQ. is,1

~A: ~ Sl! tOOtfTFiIl: DI~o:T. jll~'?, ~[' ~ ~tix;~ ,UiII~ KN~~ p,,"1'1 LA TW~~FlAfJ I2Ni;i!JYlE1l AJlRlis '" ~;JL1, ItilT'E~~ I!:lAIT'M,lSS' 1..{l~~, WIiJS"'('10, ". ~7) H .-ltI,1 BI' L~rM~ E!lJ;J.ltj~,~~'(lJ Di!:1iELt'!1Ji!1ll{:: ~1iI ~ trr e~ ;\'llfG ~E OI'lANDE ,,"ATIL'I,!ITE EIII F,:I6R:"~fitfii,

'lID. ;-;.~fi1I5

S(!';u;r,;W :llUI'!l U; ~ ~ 0001 tilitl pw..s.JIJ~r:.~lJ. 1J-..!'W5, lWi.E ..!lIOOI'l!i,P.I:II~, G~h.Tcil~tEii' \I~, NAI~"'iroH Ef N':Uili':,'E! ~fdir Wi, SUImE IIA; IfLUS FOIilTE" 1 Ci., .. ,. O·D. JjJi'" r;1JY~1! Pl\FiJ1iJi.'\!,,i\.RidifrE 'j ~ .. ~,(11.~, ~X19 1~ .. ~g2' 'Inl5. ;"a, '8;;:Ei,'i' ~]dl~ ,'~" {\!;~O,:iil'Elb8~ I!!Sl iOUl~ Ji I"'AN ~,' I'iWI! FiCilili Lsa bs} j " _ ...... WmS t2. ~!~HtlG1i,"Hl.,..f(g!3:cS' 14, d5'~8"i', 1;]" 81 illS Nal~'5ttfi'uj,f I:-e:U IJtiiN!::! !!lIEN, fuE: piE io.'I.I'II'lDlJIl m fi"~: DE ~~E,.tE8.

11" lii5S~

l)~ ii~IlLI!MIIi' j~!P 001 r.'[f LES

1Ic~" ~

r'lOIl!.$o~IIlJ( mli[tmf~

'11. ''''~

11 ....... 't!I!\iii1@ Me ~iN'! Qt!E Ii',~ iiJlR: ~ '2.. :!il~;;l'1 il~WMT Il'OSSmE ; .. ~.2, ",", ~6, '1 r,t "W~f,;j,7 ETC,

I..Iill Nl D! Fl8 !$ ,!/',!IiEMlr ;I,~ I ;!,\W;I, "fSF. iiII

1L;'ALiiF!3iICEF~9G' It.!D!QUiiJ; ~~lI; 510- QI1~~~ m~ml~ ~ 11.,,, O~D 1i?,: :!lJ;gSI (flI.l,r~ FORT ~I'!E ~:fl, ~!!Il ~L~h2 i;3, ,~~ ~~;!l £1:.:.'1:1'1)& ~..1E!,ba-l:l1t QIi~ eer

ie?' 1!''',<fr!!.J-'' "'~'" IU"IIX1' ,'''11 ""P~I'" 1'" liiil~ .!!!illflit_!-!!, IIIIG~ iI~~!~J. ~ ILII,[;I!Y~\ '~1Il

M,I ~6 "14.. II!~:J.1i,~ 15.,~ ii1~~ j\'il1I0111~' ~rr~ ttt,;lF\il!!:.!! 00 t..ba ~ S!z('\iT ir.:CONlmE;5ifA!3LEt.':.I;tfi ~1;1.r~.i@'ii!2l ~~ ~DIi\ii!,rI.E ~~t.v P!;;N..,if!T~'Iii N<8 !:i_n~ai1TFlF.:'-,.'IEU.

LE cOOP DU 'IE):.TE F!ORM~V 1iI,I); Eit,r,;:-Jcs u: j:'OI~~f.~ L ~M/IJ\Ir!ol: ~El DM'i~ ..

1:2, "~b5f~ fj~b5i '~S. J.xb-S+ ~'1,.ifL .l¢:~

U, :FREr.'JB;r.E ,HAPE DU ~LiE);,r.I DE,:eiJ rsr fJ!!Ii.~~!I;.B,'ifl;!~!; IW'VlTl'lkI¥;r,u1'lE i:!~ i'iOO8/iYr ta:r·lToiU !~!; ~A:'-Aii~, L'~i:!.I; p_;s D:~ ... MOOD!"Iff ut.lll: r-o~ l~Nr VERl!; LA 1i"~_i'\L1! 111;\'£ '01.11 'fiCW'CiFITE" ENOORI!: DI?,s ~"~. R~I!£S D,E ,""W[!.! t:lr JiIU i;~':;_ tiN ~AMF!!1l!L 1'@'O8, r,~l, L!,',!;'iI~fJ;.Gg D:::!i a~ys !J~1lIi: ~ ~lilE rAi fU rr C""'i3~B ~!ir.'N:!iJVliiAT~~'" lIT "lL!I" ~!;! .. lI,Il;s T~R~, ~;!''!l*N1ftJ'f ,liUCl.rEL LJi;:!'l, !"'\Io!Ii!!i:~'fr ~NE ~ ~J;,N,S !:A.IIlLE~E ~J!t.I~ "1WlIFIlRSE ~ R1'f10' S~f!.

't4\, .,' ~,G .~ 5. f4 0..cD ~ 6. ibe:2,

_I;>JI;; PDlYi'Morr ~I'I '('IllS .. GcQ'.I)':'I J'oiiiiJ.l'liiA'rr I&J.E[=IE ,ce a5N8; CJ.R U. TQl1R' IJ'iiIlt:; qarr (',.re; J-:t,r .. ot~ l~~ b~ l • .l;~~ B_L;W:;E; ~N!r ~!plJfl8 'Tj;;Il.ifl!:i !ilIII LL~ I{!= L,!t 11'!!Jt~ U'!; F\..I,IS ~j'!.W· ~~ ~t.I"GI;I'I!1IWr LEJI.l"1i iRdl CEmFli\· LI~

tEL _,,)1t:9~

O!1VE1WI.!1!i!: m .~8 FJcirlE' pa;e ~

TCHK:ICRI!I!E ME lli~ '1:tsm~f~gHT F'i'i,~ l.'f~1rorn,M-!C[ DJ! li!. pj:il1~I!:Q!II !;IANS [_'OAUllE DE'S C'OUIlS 'STRll/MiGI· Q'o.I.ES, IJI.. fALi.JI.fr ~Iit i a "_, f&! ,{I;yEc I::I'J~M! ~IU! ~I!j.,.!;, ~I.kiii ~G !1l-/IJ'ol '1JE8 M I!IJl!S rH:; U. [§~\tt1'HE

D~. DIT~E ~ 1 t. ,~ ~!:ll tiS. "g:9iJ m:;r 00

1 ill. lI.a3 M'E[l u,'11 A'IlAl.. ... r;>\i;!IE ,~ IN· cu IiBlE iillEkI OOe,lI2::i NblrlS ~: 9" ,!!I:HiI" lQWO!JRS.lIe DLr!i

EN REVtug:~, I.E~ a~, POIlI' '1/'ilOO ptll~W~ WiJN rB'iil"""!F l!1ilI /I.~I!N. 'r,~!i' ~ffflijJ"~~ffT b~olll P',i;F1 iV. 51 a:d5 :a... ~6 ,1iLi:? '$, (141 .. Eii ~I;I u;a ~~!!! !I'!:)~.~ B\I ~6 Ii'i,~rnr 1P1',51 I!;IE MEllL~~ M 'liS ~ 'EIW:BE I\fi' I j;ii._1 ~ 'E:;rT GiJ E ~.!; .JG i.II [~Ilitn" i!m; IIllN'ERT.

11,.1l:g37~ ~5i?!

LBs CEil:!: ~RI1.s "'1:0 .:s ,III·'

'lftll'fJlIo Pi.S lA ~ C'6M! Il s.E

, "'1\;' : W •... 15' !!.1i'AliT" ~R9 LE CCt.If' au~.

~~. ~g1

lET Ui8' 8 i.!'R S, L"'~Et.mr [i~m] Ec.._I1!;!.FIi'EQ lW~IOO IlE .J::!jJEA lJi1, .1:ll1.

O;!ll D~;I!lii ~1D..l'E~fI. ~

cooPS: ~N~LI;I B;eT llIFi:o.! ...eN"!' PUJS III 'eu£ 00li I:lll: ~~1!FIr LI!!> COUPS Tt,!&ICib!ES P R0.:: IS, 'C,"R cas CEilA!';!! ~ ,~I'fli C~ENJJS Q!~ IJ . ~M;f r.!EI1I;rn'I!M!N1r 1~~SlTY! ~, ~T L~ I;:~OJeNi: E',E! fN !5O.NT II ... !JCWl'.~ fiI~IOEMiNl' PEDlIFfllJi.lill.

'0. ,.". qidll

S!.OOJiDE ~11J,1iIi:1 ~!illl!! '001

A!J;flf~ 1114 M~m ~I! A.'lH'fr;;!!,t:lIll'f.

TiC !K?OOINf ssr LE I!lflEMIl:A .\ ,se I~S'· SAI~ e:r ,~ AIl0F'iE;fI U; 1>t:,,=.I\IIi.1:o$dJ.t; T

1'9. J:.q.i!, fS!

5N C!;'l~O~, bES fO!J$ BW.ti~ OlItT P,J;JYJ,.U 1lIIi,'!.~ De bo\ blilErrr:E' D'Y,C;TlC"iI OOE IbiliUJI (lI'lOOEn",Tf LA ~ i5I!Il~, T~' I;;!!I~ !.iiil NCUfi;S [~,IU~m IJEB iJl,tjU\I~ TEJ'!!1i~I'.\li>l 'l1~e~~~.

2iD ,![q1. ~fi 21., ,.tal ]l'ftS

90

'2:2., il\ ... 1:: ~

~2, ... ~lt6:!'!

T~ "MFiINE '!Jh,E; O",I;FF-3k,ID 801.

SllP."..eJU m~. 1'l1OlIIG; ~ L',W.E-OII~. L'jI,V~ IlES [11ONS n;il!R au .. b~ I!Ul' ~ 58JUN.ENT 11'1111 L!: '',r.-CI i6« til:; Lolo TOOINJ.M'E N::!IFEJ MAl:::; c i!E:Fli ... U$

~ 1'!:n"T~~13~ t!U~ B~,~:w.I~ )6 AI...oo~ a2.~> "Ill§, !If . if' ~~ .• ~'l ~ C~1il C~ IlE PENll.l"r:v..l"~ JL~. i_._.I~ IFI~ .. ~ .. 1I')\I,[];I,f ·:SUI'IIJN~·OI)· ltIM!IlE s:~fill~ijf.1: N G'fi.., o"I'!"IoI'IMci"E ~j P.riN ;ji:,

. ~\. 04,

'e,'lJil 23. _ .. tJi :24. !tb·t ~ii! ~1i!,1T

~ ;m._.Ll;..cF. ODlCFiI;TE.

~~ .n ~~, :2'4. ,~D1 ~7 ·25., ~3gil

I-~ If!!~ ,t1·~TT...oo1l' $II.L!l b;i'i; ~~;fr II.'E; 'ig:~ to!\C)iI~NE PA9 UN Cd-lSfA'f I;I'~,:;:HEC.

,2:S_ •. _ .f;q~e?' 2i-llb-2 ,~:s

c~ FO:1!/rII;Sj ~e,s; lFi!, 1iIU5~ -11!iIi,u, [!I~4i 104

!Ai iItOOal:;;!J l:.,'i""l'I,' Foim;'r:cUnJ; C AVII.LIE Fi j'

- 2,/, ~:l :M5 '2lB.~ ,~D1'

OMOOt:; CIlYAfI! ESi;!iir'o!: DE< IAfr.t.FDI'I~EA ,Si'~!Pmll'lm ~:s BL~ ", ,i'j. tCH6WJ i.'~&~5E ICi\.!.'".iI'l1JT1'if ~ BANS ailil.lilN.DRE 2;3_ ... ¢I~I1t1'1 5 sr'~. exi4 ,~~. CliFt. ~, ICf!T ,b~ii! C9\.l~ iNifl::flJlr:lJiAllll::I> 2!j1. ;ID:b!7 D) "'Ii"\!; 29. j.lj.q ... LE ·~,(;RlIlIC:8 es WI.rru:: '2& ,,_ Ik~'~. mi~ ;!IE'RliIT II\!WFFI~iNrl' (ItoI'! LE ~Ji ~:iUAliIT Pi'i$ !l se ~ lJi.. b.~G~FITE DI~BERE1..J);'_

29 •.. " b5 2!l.:ila3

SLIR ~!l],,,.!lb<'i, El!lm"5:!.iF\.[_i\l:trra'O. LU II'.tI.tIA~",,"fii~E30 .•. ~b:.4a,1. Ifj~M~3*~e-.

29; ,i. 'a8 SO. liIlb5 lIaD

A W! ~I' TC~AWo/E pF"i£.

FEFJF ~~!W'iE ~ b:'o!..n.!r~rul¥tE 6,1; ~f{e ",~~ oooilliilr r.I.@Ul''t De .9];1. ..ir ;to; I'J;5 J'1'. i!L~. :6,\ Jm,Ef 11'E ElV WE ~iI"t'Nt~Nif~)Y.IPI4.c~I!'.~8 VQIIil f'~ ;I.\l1; ..... W 1D~'ullir:R LA ,f!I\1'& !!pcr~ ~i.J,I;: ~i:f!~1l ~R Lr; Pioo B4, E:r: I,.P. JIbS te~1 M1"rI!.E I~· RETP..td1l1!; DES au'UI'j Cmt!l. R IL\' . M":IiJ. RA_

~. j.t~~

LEla Elb~ ~liNT A rr.EI' ... • I:tER b~ r&::1Jtl! IIl:flll[);,'.! li'O§IUbE', loll r:Iii ~~ .a 0.1'. M'.'i.IB I.L r-.AAJJ ;U)I p !lE'~U!1l!..iI a.Jlt U::Si ,i'1~. ~ err r41S0Elllir PHaIi ~~

31, ",~,~ ~::t . .1i:11 0(7 33, ~1D1

l..Jss a. ANI;)5:~ 0IiJ.~ ~HilU IiEliu" cOO ct:~!iI "''''''f.i'J 1b.E!J11:S i"OOFlS; T. !liD GlU,E- t:!=B Noi!,!~ Otl l~~S

H'AOlb ~kr ~UVFE bIWJ'IS OI'lV/;" blliAS. t~, 11.'I;Ns·1;l mE' ~ITiONI P -1'1.' ~~SE. OE li!LS f.tii!Lsi;N:'",E~ENl.s,Ct.fif l!,;e i~t<:i.RrANi::~~ rlEl4'M'I!,

U ..... ~tltl?:1

ir94lQ1J~ IlJI1: u;~ M.W.,""'l.lC'!:lE ~ GUE'Ull ~,{~\CT!lOU~." boW.s" 'E:(fO'Ull00 00 f! M.I S'fM'jiGI~ ; ~CI';flV m {3i4 .... ~' + 35. ~, d~ l~!5Si5-' !'tAIl idES" BtilR£a A\!~ lE ''It.ti\lJJ( ::;"' FOi,I Cc:t.fI'~ LI'ill"'E\O".!'. C~v- l'il 'Sl \fOL ..... MJjff ~e i";1.~6 aUE eG OWl? FlIrnJi!1E'" [ '.' Ijt~ LEM,'.,'lT !;M!'i:S L IJ, IViti 01; t (t1iA\'fIOO ,CF.lNT:tl!'\LE Ilg,s. I!IL.w:.'{j, 33:. '" $5,1 ilYAlrr I~~OOP' ~1Ji.i!l: E~· ~'El):or., ~ /!tiiFU;5 ~" j!ll!(lS ~fj. L~8 BI.~, 1M!! REIlVF,NT E~PIl;¢HEF~ L "'llFi'iI.WT100 CU CA. ... .,t\I.IE1Il IE r-:1 M A'~c 1Jt.."f. m~Trl!IIXIfr.r.li1K;1!\1 C~ LEl.II'l ~I· fltfl.

IL!"AAIlIREW:/J.L.;~OOel;; IE PIlRT = flUT ~E;1.E8;gF!M{Dli:i!);II:ii!~L.:l!I C(jHIJ!€1ISS· H i.iHj;IR~Te(l!!= "'~ lUglLE

iN'enlEWf ENI!;ME C1.I~ CQlJI;lIii D~l,.;'~ l!IaRl'(~. ETPOU'FI ~lrIiil;1i tj:il-IOO-ifI- !l:iE' QUI ~a jI,!,FUtlr .. !~"tM U\E /i.I..IfFOMu r~: !h;.t,!T ENCCfI: ~ JUMr;Li! ~I= lfeMlJl.OCl!1\Es.

li?:!i.aL~ 'Nf POW.!.Ii!l!I'(f:, ',IS 'fij;j\lIl:Fi, f.!~FI!JI~E csrta fiJ!fi'OC:~1;. Ill€~, ND!I9!iu~l.~b\'I G~~"RD PAA:::l3. M. ErfliI"I'I:; J\IJITPi!,[1; M. ,c;,USE; ~ 33 .... ~ 34,. ~11 ~M'" 11121 LJ! R~LT;!'iI" ~T I.E ~-

34. ,f.l ,/hf1'

-'.;1 00 NJ OO-N PL.,;W r r:; u EST TflOI'1T;; ~.Mll' ~EA t: ti/Jg':; LETeI$!S DIE a: i_1~f~r:!I~. $4 .. ~ liil7! ~ E~. m~R Bd. reiArT'tIF..~f,! ~t.IT >\U;( E~~IIlG8S OF., t,.'i; ~I' TIOi'iI.

35.~1

~_Ih..t ti~m l'An iI'IB(., ,i'IF'!iI ~ ;;,l5. t: hS, l:E8 fi'JOQ, !.MPOS;;aiI gS CAR U;S i.ooFIS iI. ... ~'" t u: P[iIJli.~ tftE;TFiS lra1~i:i -}I;t;' 'E;m' .'I4iI"rI/[1l5 ~ L'M.LE-fIfl! .

3$~ .,.. gS ~8.. ~2~

A. ... Er:; !IJ\ r.t~;"'E. 37" ri,g5~5::m.

~~! '

~6. •. ~. g:da.:]1. e.\4,!

-

1000~;j Pt:;p.i'.i. !"EI\I~,

Fl c:h EI pBfll3 100

:r1.. "~.' ·tUf5_ 31 .. b.M,!

A FRIOB 2 i. lI:fji 5 ;e5.! 22, flxa5 .iJ:o<l!!i 2~. $.:<f4lU:fS, il.El5I1\,'.o.~ ',)RI;mf~ EU glJ'Ct;Nll!il:=·o.I~lI.

a:a. . .. ·'iltl 5

lII2s ~ ONT ~~! JJ, OOTEN!R

'JiM ~ WILS ~" -. &SIPI

Lilt, ~Hmf 1!'Sf:A~,E' .1Jr.Ql. ll'ET i.~s: Feu:s. S'fliPf.lAmHr A JOOE!PI. :EN TO'Ur~ ~. !I.![>E, Nau!fJ N'eJAlENlf P.J'I.S i. DIN I'" ~.'f R I:: ST R'!' T!?1J.OC:I1JEj ~~ Ii),"f[ FlEHo:U8;

$0. J.eSi?

EAlPl'iiJl~ JiI~i'iIllo'rll 6s;r .. i I'M ~~~ fi~ot~lJjIf' I ~::;Il T~' FCfI E,8'i' HU~~I"", 'A_.!.IS ~,"'REFJI O',r.NS L'ElRFELiFl. ~r Il~tlla..re) liM C" ~ljSI~UI'ft', WI!lEIlI OOril!Y!lrt Ii.

:' ,E Il£UFt QU' - ~ 17' ooup· 11l"!J IiWiui )'J- P1::iJ!iDR[ L 'ESSENiHiil 00 6c~ .r.lo!'Atf.I~l!.c

It. 'fMI.,.,I,l' .DlIER'~ ~1'!!1 f:':,1J4 (.::Iil , .. (16· 4'Q, o}rl5~,!ll~"4 41 , ~.;a:d\l1·11 ~p, ~:w<1. J!J-S. ,4·~. lIg1 ~a .q!:~. tr;~j ·1 oOO:d~. 4ft c:iNd\4. r;;r ~ 14!. "" iC~"d s.! 11i1.::J •• ~.JJ o$j + rl!i a ~ '~fi. otGli I.E!S 1BL.i".N~::: A\,~~' '!piE:

DI!i1I!: ;i.,'!rr'MruE.

B .~. '14,140 • .tf2·Jia.S?t

16 -1I!.!!.tlIf ~'iJ!~ ,.. ,~~R£ LA ~, : .,,0'. ","~Si 4; ~1,j, \!;liB 01:;l'. d:taS ,i'li~l~'1!T 4.:3. :ilii~'i.' t;STI!lS=v.T~ PM o!'IS. ". ,;zdZt'~ UNI;: c:~ C$i ~tJ~~ Tl~!;a.OOI F~Rs6J;..;_~IIifti£:§,plJ.

L,E8· PIJLi.s F05lJ"i~L~~ rIT 001 f~ T!~I;; ,li,bUi;.L P011\I!~}.If ~IIiIlILES LEa ;[]E~ t;io'ii"it:NS Or! f:iHl~'IIliGE ET DI:; T~.

41. Bg1",· ~,

"\IS p~ 4i .... m'gS O,JI ~ pPU I'U"I LI! 11100 M ET PiRIIE'f'mP,rT 42. ~bgEi+~IlI§~:1. ~I A 1L',i,'i/W1I' \CI! tiES ~.

4·(. Bmi1',

tE8 ~s ~\!M~t.lT TC!1J..!0l.I1'I~.

L 'fi.iJNIjr iIf!i2. ,i,Jp RI!'S:42. ,0'5 I. T C!-IK!!,:J flf,E "''lA1li' l.\.Oll,S:JPR~·,:II2 •. " bS 4~ .t:d1i' ~B5! .!'I,ii..~;f-~l-,i!:$. d~b.4I.:.'1a, itXb· .. ;()tx:e5+·~7. ~'1 ~e!1Iil' ~.~u· REf1WiIT L{l; ~FiE i LES No:l1iS' Cf"iT WoE F . ~ PJOJi.b~N ~r",,'NT'E. MAS i. iii B.~s JOOlEfIT ~I. Ui~l' 4'3.

9.2 lIlss,; 00 r.QAJ:! 4;], ~1 EiTI'A",'At.m- A-

~ t>i' ",VlI;i- fi::UJOIJii1S 1',1\1> ~III~~ Il)'E C'\'JiJjfi.

42. m e.'S]

~·i~i~ll\!.E v ~_.;; ~Cft-"Ct 'I~.

43,. ~b·' €lg7 ,M, •. lfb4 1I:Q7·~!i.

;t.b~ ~eg; '46" ~1' 'ii.

lJ.SH1E;ii: ps.r ,olCJD_81i.'iENT 1F!0F' lfF'JJ..

IilEI\ITID'i.itaL~ Plim!~, ~!iDHSdi.J'l~ Mii rN. NQlJf,T ee WNiJS eli .,tOO~-i;~,. AF'~ .:!lB, .!i~! Ib5 (o4e. ... ttldiJ 4::;". ~~~ ~~, "'.$: .. MA.} 41. ~ LIj II1OSITIQroI s!tM..1!i.!11E' A I 'Jij E 'Il"'~.

l h.

i\'iiiro L't!13! 41. es ~6 :.:IS .. ~ Jif~7'. Ui:~ AIJ'TiliI,,~ gr,: t:;/; ~~tU- 1!I'.t:;,Li\, c[J'itir;; Il\Iru::H..I~ ~ f'FI~:aEriliT ~ 1l0WIIIE i\!IliI,*,.J-!~ ,I; 5.!JI't,'RF. I'O\!R ,"E8 ElI.~{1 >41, d~I3El' ~1iI' I:jB ;JEi! !A:B:. ~4<1:11J:i1~'~4, ;IlH:lS ;lbt:54.9,~b5 ~;:oS SO. :J1IfI5, M~f 4$ .... ~1'E!i ~.'D. Ji~ ~j, (~9~ ..... lb~ 50, ~i'j, 1'~6 :51. bEl) S!I. :mbS 1"'1 Ai'I'T CON INlJlilf.

iff,. ad2?! ,.fH 4&. ,135

flt1A1S P.I'IS 4&. ~,r,~.;m. ET4e. ~.:i: 'SE .HE~. 1. ,01<8. ..... 19)1:;14 4£1. .t);d4- ,~b1i. g O. ~:d>t1I. ' '.

48. , .. f.bm~.4

LA I'V,RTE 9l:11-V!.1='Pe. MA'I'ilrEliib'lllJ1' tWIt.

Bi,~. E'r .~R.Fit-.'E lL;iI'lOfh~ tiI::!IU" Dl,J~~ 'IOUl..t!IIIrt 01111, L.'l'!o!tilPr·Il~RNJ~ru: F';lJTI~ at. tli.I: I,

49. ~b:Q5 ~b[e51 SO" ,.t,h4 ~g',1 ~ NCiLi'18 F~ ... ~tJ I IUP, TIOO a!R LES,IJEUl'Ii i Ll!S.

5;1. ~2 ige 52, 11dd5· Uar1

~J;I~ TauJ;lI;! r4Q 8 8i\'3§Nr

- - ' AH~ .Oi! ""' ..... 1 I A}JolS.OU i.r~ TOURS:,~I'!EEisctoliT'&WIiJit~MENr 'rif'{.ll~:3. SI 53: ,lId'l ~>+ &if. i,!;i'il~~ ~;t,~!i'~l\Ii!L~~ -$'! cuu • .ifet;:.

~\.,l.d81

I.Ji 1lIl~~TIQ'!;! Il€S foo.~E.":Si

. , .

EiI.Jil'oOC:HES,EST'J'El1E !l}JJIi LE'~~IJP';S 1)[ I ~~" ... e ...,.,"" """';'~-%l"""-N1' ~" "" ~""" ""!i;"""'l:"-'-' "''' "'-"'" '-"i""~ i,'!;;!! •. ,,.,'-',;:0,1·."""

Pl-o'IN I'! .\I!O,K:IW EA.

,5~, .• n '~' !S4 • .iaU!S

5'1 st. r~U ~!J~ I lIT lE,;fI OLo'iJll:i

sr Ei~S UN ~:l€!\IJ Or;! .. ~\ •

!5A'".", 'iWCdi3 ss, ,J.xGll.3 jJng11:! M~e fi6 .. _, ~g2 MIlT' •

m. ,1ilf51+ o!e~, 57 . .I'.g5.

Ciu st. :Il:fr'4 .~5g2 ' !3E1 . ..!1~ 1\3'~ Wi '.

LE 1l ... '1!'~ MANe N'~'l L~ ~ PJ!l{~I?fM~UHP'1!

Wt.'llWIS ,pt!.J s;.r>OIlMlEIllltlts I?mlilESi ~IJ 1 :iJ~:JIilQ.~j ~PE!lOi'ila, [j,fJ!, CiJ'EL . d!Jr:.s ilili:1JQ1.1I~El;!5" ~'~~fi JQui:J: 'ttl: fI\'irrE S"! l'oVJjj - oJ¢N' BA~IlLi!fd'!I:

OIJi PtPi.JR BA F',f;FIl '~~6rft ~

Elr;,~I:t.Jj~Hil!Li.~ -, s ",e~ k1.u ~s~e

L!HI9Jr(ilR[ OOG Sci mes. ' oW ~ All'

L~ PAIlMERt;, Elf! NO 1'1- ~~ OEM

0'J\!1l'hti1: A o!.Ji ,D..tcooV!:.FI:rc: flU .k-4,l n~~.::H(:'.,r...5l , _, Lot. PYli'l'i''r --T :!1ffi\t EkfMEM $T,.:lC1X::!~{;'.

F~;CHE

c UVERTURE IDE LIGNES

tJile rtJoo OU'itE'iile est une-IIgf!8 - [!:ilkIri!;1le. cdh;)gjJnm[~ '01,1 nm~Ell3iS:lJr Ia~ ef.Ie (J fi III eo ~ OOtlll'1 W!li ' atJj cu n f110'f1. II iJ',sJ ilI-oll cl e 1!11'1 [qIl.!I!t. re ~ ~SlU~~1 ,!;I!ti!~r.:]in'1 GtJr ,seU1;l 1[9f1li1. :m'II!l~rlii'l~ii1 ,!;jW\';.j' 1e1J~ ~:(li'I]u:nn tiEr purs-. R~l. Oaris la. QOI.:rr:a1ll'1 oo.·m p.a'i1i,s, Ie [!aJ S1m~giqua Oi;!iflooll t. ~!~r ~8 Fli~s. :e.1f!j dg:!; i9t'II::I'iIii!r~i d'QU iB"lIes ~~nl myonlTIlI~~ 01r'U'e:l;: f'e' DID.:.(im1!FIl",ji"~Clii'iC~. L.a millJnOlltl,lIr)j]' qUlI ~~ les plooe.s ... dolfman10::li+ ea'~ tde~liIli~ ~!:II5l les oot:a.bleoa d'gIUV~IllUJtlIf:l'e ~i9 n;e~ QU de. dagBigf;jmQ"nl g'e 1[9,no5<.

iD89slil'!;!mgl1lld!ii[ IlgnBs rd'e~t I mff~l1Gd~dQi.Joe ·1'~S.i' Qoes al/BCiJen1 !e'§, l!fim~s,!(1~ iQ' ca,.at a.e1flo!e:nt fililSi fl9il~' mlltF5qLleEls_

OiJ1i"I!iIliti!J~'lii IIglil8iSl

C'~l rQ.per:oJlilf! ~iru'I~rc;aJ~.

Piiff 11 ~ElS, l~ dl~!J!J"I!lIkl du lFiJu a 1 1E!!i~ oi:l tl1{.Q iI1 e. 'F.!~ I ilL Ff1!3~ BCe d!li! ma ~ ,ilJJJ r gil 00 bI ~et 00. a !IJoOOJ:Ip.' '1JNi P

~eIl: aparnr,. ,

Ap.res; t ... ~:aie], ItDm'ffiwred'g IB cDI:::Jnne >MQ.. ,ast fatal'e ,QtJ.j(

BI~5'. ~ ,

I.!a parU'll !i!fJ !!.aekef - TchtJ(liJ'lns p1iB~i;'l1te IJ ne s!1lrtB temru;qmlblfl'oe leI1It<l]E !liflS o"rctl1j8(ljiJJ,e'" de 1I!:1f:Ij)~ mOitJ~ee, oolll1Tecs" jUi!iQlU'~1!lI decl!} 4~ 94 OOl!p rl91,.

1-4. h!!lU Ca,eOOilp IlIn ~~ ~Ie. w[lauiI: 'llou~r,6!, sa Jll.!miili!:!a.I!}Fi IlIfli p.~ u pi us '! E!!'Jj; 1i 4 .••. e 6. Co !"II1!'6'1 am Je .centre rlti tin pai!l~liat .Ie: case dEl_ AJ~aqlllle f1}: 6 faile~ r~flI au !'}tJ'fl~ra'. 15. flhs!

14, n4· i:tait un d41as.em9M ca, I gfl§.. IEin !Un ocu,p. la Toor h1 ~I rul! 003UJ dtl iJi€!~t, l'lOOis au prb:.oo pton .. e-,

'15 ..... bt!l, U .. :1::e2· he:4 1 Z~

At!j~5'~ 13 ·~t Du~r@fI'l ~Ei cllf)I~~e ild!fi

at la c~lat'itl~ me II', 11 .,. tS' nt.

Ia3 lfCS "!9~ .i:xaf3+ Sd? :2!l .. lIb3, Ca1r~ p~ji;!! BiJlttiri piJ ~rouW,f 'Sa 11:(!81;$ gfEl.ll"!B ,!~ Ht:he "l;;j!BI ~ oolQl1f1!lf!iil 18 :ai;~E!'". :2Q. _ .... .i.grl' mil. _~ b 21 . .F.I'31 t~," '8):lb~,~.lb.¢d4, 22.1!hLcM, ~~+ ::23. ~1 ti~l1 :24. fibtil'l'

A'i! !i1f1t'!lCI!!lII.e cho :!;O, :mslJ'il:Gnil"le R rn ~I!f ,sur 11,3 Ii e .. d a:rn, a . di:!I':!s.le ~$eoo tie rna,~.

24.. ,";' ' ~!Ji !2\ll. 8'xd,1 LEI Iil':leI'iaC!i!' 2!i B-a4 Mit ~d'OOt8ble. 2:5, •••• ,11l1 AlilJfHl001'U la D81'OO ~~ perWlit= 25. '&4+ 'ii'd5 27,. ~ ~6 U!i 'rise 1Q1l b:B, esl impo~!!oItile . C"a1JSIJ au meL1 ~ii' 1'3 p~mhl!li'e Fi!ll'i'l;0€t:2i. 33 U Yl'y 8! ~ de menaees de [IITl8~ e1 11i!:;l m@ooJ:i€lsb'laoc!'ies f'O~ bl,l!ide'£,. H. ... ' '~I E=~~:=.in.' $I' rJl;r:u:lm !81 qU~'li~ .~ IU~ ecOOnge. gBOOr'fiJ, h1sl,s' les 8i)E'J!'lCS, ,~isel'!~. I~ Cti!bFfll118~ ~ lies (liafjoomc.s bloo degEf:IDal;\';l. 29. '~ ~~5"::3jiti1a~+ $dB 3.1., ~ti~

1~,

Le'~ k¥ljr]: perOOi"i~ I!i!nE! piece B.p.~, ,~ i .... ~6 32. Jl;.;hil

000

, A,Patai .g'I.m~1emEl 'O}P~!e «'fannEl", JanG' .... :»..i ~hOUillE Q~,arglJl'JJl.®flts I n-erWII:.EJ b!€ ~ Ji I;!(jI n:iLJvlI'li r;{1 a s IItI!liH3!ii.

QI. J~n.I;I!!N]!!kl '., G. ~:a!W9 { ()s1'efiOe 19.~(ij; ,I ~mbll, de- nB D!;Im~

11.. c'4 d52: • .fl13 e6 3. ~A, ~ l!l'4 • .kg5 J!l,a'7 rSo fi9 [1).0 S. ~~ tiEl 7., i91 b,{ B • ..l~3 ~(r7 ~9. '~:cdl5 c,xd§ 1[i(L O"O[ ~6 11 ~ .>ir02 QS 1'~, B!d~' ;;4,

1~, .t'92 es ~ 4. (ileEi ~41 So €!:Qoil dxe4 '16. k(4 ~f6 '95

liT,. [3~ Pru;l!e ur(e qLrtl5li~c.n fd:i.j1EIc!e ~ ~n e4. 117" .... Ad'a 16. b:c4 ?tix.e4

La dIB~Jlal~ ~2·hl7 e'at 9QUS tfli'jsOClll.. 151, ma 'Iit;jITa[!t tl'fll obl1!ii'EI' UJjiI e· IJlhto n ffQ' t1ftd ~ 111 rfjs.~ a II Ell"! I: iii!' F~iJ SUI' IJFlaJiiE!~1'l18If!1 adli~ ..

,_ .,,~~.~, ~x!~3 _~j]-" J).l(~ ,n~ ~rr . ~X,~8 S'-l:.r;,e. ~.~ .a:111Woo~.1! me~ce au d~E!g.E!~eflt d'!f!! f;oU :S~r

n !.!. r G!'i 1a-)'JG'll:mne: ~,r,;. ~2" .•• , .i~e5 .23.

_ . b~'g'C6 24. 05 ~Bitl25\o W4 rs

Le ~aeflltM, sUr or es.1 a l'o~f,a dn.i j!;l!Jr. 26~ W'~ ~gS 2:7.lIr,1 flii Z8. 1'14

~~ -

29, ,xe1H! r~'S: oo~~INIlm i TIJiLl1:~~ les Ilgn8s, soiIM 9111V.(I~e-s po _ f l·a:SI;i~.JI ~lnQl.

:rl9 .,. 'Xe41 ,N. d6+ lith7 st. ,~~£I\''fgtl

.~i'i Eieulenli:;lm k! ~d'QJ;IiJp Illiioocre-->;l!H:,c'es II~!'::!';!; cI'sniaqw~;Mu~ l~ 113 I aTliJj, 1!IIIa1~ jj ~G1li'Q'1alt Ia .ge!J!e ~i'ie iP1JveIl:e d!aS Noiil's J

'32, :Il;g19-f. ~633.,!~J1+ '170

'00t sr .;r~\ .,. ~7'3~.· hfii gaglli3-,

V. Fi:li,G ~K op<~ein'5k.y ( 1R'fi'~gtie ; ,31 ) ID'elttl'J'lse' Bogl!)!lou.bo'!l

1, (f.4. ~f~:;~ ~19 ~"3; •. iQ;4 "b44 ~. ,i.d2' w-:s.7 5. gs es 6,,, Ag~ .tb7.· '1._ ~jJ ~~2 I!l !fx:tl'I2. oB, £j; ~~, ltib.d7 11(" ~ae1 .-.u1rt4 111 .1W~2 .t!~a '12 •. 1lJ~'345

1~\od:!H Ei, -en 0!or8!nt ptI~1' les QUVl}flw-e.s C!e' !tines, '1:t " .. ;tlj.!) 14\ .. td4 0"0' ~ s. &4. '4

Si Hl: .••• b:~41"G . .:!be~,~xoAii'r. ~'e4 es 1 ~i tJ.e8 et ~esBl'an~ d~r!ilnellt i9UI PCdliql4il':W.

1 (L ~S! i\ ~o..roe de' p:!3.s.ell: snr 1'i3i ~C1a, I.I3i3 :5eFliJ!i!I"Cbjj.·581,ibefll 16 .....

-2 ex.d5 11" efl!! Urt ~I;I~ de $1[.mt~,.

I ' ~ oo!ii'a III diilg!lflF1iie -~ Ci;Ji~illIfj9,

I Ji "" Ii. ~ r ;!;!'i ~7 .~ ... O)!.\C'A'~ I. bb.7 t<)l(.lli{' 1:1:1'"

. <t!~6 i!!tQ!f ~9. !1e~ d5 Refldl lJiITi

~iofl fJOIJF:;:If! OOM8~ 1U!1,pe.[j d',all'. 2t., l!f¥Q5r$hS 22. ~5 t.d6 23. a1

-re, . .

L~piJ;lfl "'e.n 'E!sHe.ooLl EL ea Jsed'.es ':O,PF.lIlEs D!J\i'Qi1es ~2i), •. -~f."r 24,. ~6+ S.aElfilil la Di3!ITI!L

ss :2:4. ~XII1i! 90

:Ill :r~ul !i1Iii'I1p~cluer 1!~f:x~\> Le>s erano~·~embtefn·pr:M9F.1tS :8IJr ~~ul!BS 1aE;

, ~onal~ ;al ~o:ut,et;i la~ QOlonrtes I

26. '8'm6.! b5 26.'W4j.·j' 1';,0

CJlF !i'l 26" ... ~4 2r'. Ild 1 Qa;rtilty

1I/1.,Il( 1~}!1!i!r'e5i O'~ f'.3! tl;u;;'iqiJe et de la ,S-1Ira'I.e~rG., JI} 'Li1~l'!I!l' dH .~8{'Ilb Il9 at d~ d ega 9. lEI m 1iNl1':s e;s.. un d;e.9; 'm he Ff1!};S. m a) U flS-·OO n o.1li'!£1 jEI u.

lei'IU:goStlU& ~;lil~ (;li.o'lgf3it:te~,

Si!lWi L{i~ ~a ea Prob!~~ ori9!in~ il V'~-se g'~ 14 !!!fI3.

Rj§pcmsiP :~ 001' 10 R~I ~ill1!!1",

1. d,!Ui! A~ 1 .. a '~116 2. "8'1I31bIM tg4l·S,. '5li~ m~l' m 1 ••.. ~4,2, C~ wh4 J., g3 mat

[FIOHE

BLOCADIE:

oefini1tCi'l~ : [E!IJ.OpADE

M:;L(l~~Li!Jr1]i q,Ui oo/l,!~.iS;l~ ~ In,s.t.alr.er ilne pfb ~lJlr Fa cal!;i~ 'f,rilJnt3Iil dilU!fl li:liiI;J!!II,Jiprits 1. . .ao!'l" 1. ,,,, el5 e5ll LInG! blocai:ll;'iOO p~fj iQ!'I, ;'UIf18'f1~!JJ{1 tllBJili::he r.,~a!l~ en 11ft" j';1]: 8CHOll de brM8~'i!! t!'rJJn ~f1ru.all?kul dS"

EllOQUEUR

Sed de icU1:e pi~'ais;am acl~rlldfJ blEltade,

La CB~i~lierde ill ~~ IJtI b~gqi,le'1.! r :

II b:Io~& Ie f)ibn pru;;s~ rle,1il ~1'8ncs. ~IJI n9i1l~tlPfu..50pqr®;:&erj! !lI~I~ d~b1n~JJJ~E1Ije P'ilH 'llav.i:llier.

Si 1, .'l.>;dEl,00:«16,

. Sl ~ - ~~ 't97 et Ii!! pm'i!ie est flUlI'~

La~ !;I itl'l I eg I es .d£l6 delJ,x cam.1J'S OO,nl d8rr.e~ :

- 'riHire ,i:BlJlef' t@ M;Jrw~r peur ~'!lJ11

,_ FJilalm~'ir [;a bibquel!Jf. et l\t3f'11et ~ ;:!~P1Uf'Q .Ie pion l}b~9 pctir l'a!J'lr€.

1L>a':Phoi>::.fiw IbrMlU'13I!1 ~t ~1Ic.~. C!~t Une rni~IZln 1iJ.~'U1!' pj~5; tffl;ltl.

Illes: (CEili,ra!!i;!f I;Wl.!! row) <tl:E1 (l8a P!~S ,~liTi;:;llat1t !:fes ~:hBj'Jgtl~ !;Ian.$ g'I[;)'Is. ,. T"l!U~~·,t~i5i Ii;!~ pJ ee~,~uKh~~1 (Ie:t1!!!,i\iJ.fiI' ~IUi U1iW~ OOmill!f!llbrQquet.!f· 8In~i·'qu~ 18 flc-i, e'flll'il1l:lIi!1HMli:annmtent

,leo grana lliiXificl811 de. Ia t:oo~ad~. If'4im~~ol,, rltinfle i.U1 b~1 0~eFr'i.~ dUl1m'Ja qua In~5sile r~ 'VElIDfi5lsficfl dun pion p.8;5~e rnal~ l:ikJ_ q.u~.

[laos c~l:1lE! F-!Qstlibn e IFa!JJ ern~he 1'~l1e du Fbi : 18, S1:I~~ ''OOfl p~~s~a ~iill it! obi'll Bs.!ifuir:iiIFilJ:

1, J!iJ~ ..• 2f, JiXa)IU tia:!:3, ~J)7~r,e:·~ '!i!iS:~ lib:a9 5- 988 ~ 6_ r;tl~l 0$967, ~7 @g5 ,8, ';;:9d'] ~ lJf1e' mi3FlC8UiW"~ que !'lOU:'; ~[Q.L!ve:mFis : fl, t"-d1S1 ioJ~flt le'.5 N·oire gagflflrid i8piDn "'e .. ,JL~. ~5 g .• ifbdl) et ce ,!KInl ~s BIEIlilC!i! '1;1: i

'00 ga9n6l1t,

f!r,IIIImQV~~ Id'is~~' qLre· Ie pi'on pass!} oralt un ma:llail:etJ' qull ~allE! d'sJi:ird !!Irml~r ,et ern!iJile dein.rlr€!. Fabl£l!I'jj'awir sul'l!l cefle p.toakf~re, lo~NoII1$ S!:!n1; rl!Phj~n1e.nt on dtf;lLcUI~ ..

S. {Ulgoi!'k ~ 5~m:;:" i;i<Z, ( ~lill1el~ad~ :1[9&2 ~

·49(, 11:15 'i1N.17 ,50" lIlab2 ti'9,B '6:0 !M.liIa du pIon 8",~r'E! ·(wlr p~."l{le Q4); ,$'1. d7 ~ 1!!»fd7 52:.. axb6 :a~7 l!3alitfafll res dil4); Tou~'&: ~ur I~ d~~I:SG.. S3_lld1 + ~ 54. ,W5

1...fJ

II I:! Iii: II u r ~ hi

A~]; ~h~,~p ~~If:

case'S. '1'CIi1e'~ rnnJif"6.1e· d!J e.enllre:., , 'esHI ~~!loln 00. pr&:i~r il=Iu~ne. 'J.i*lre.'O'bf~~~, ~eJ de p[Usi!~1J r~ IflllillilJ.m.l1.i"Its._. SiJ Sit ,-,'fJte7 ss, ~~ Ul7 5.6, dJe.,rruwl de ~h6 gaglll!;!' dbii ii1i'iJit~~IFI~,

000

L);! ~me n:€lst ~s. 1!iI' b~queul' r\!illj.. lfliS BI-3lrilCEi Vi~fll1ellt de J~ l,a, '93, e~~al!1ll ~u1 $.oonl" {leI I Mals·Ja II'",Mt!ijo d@s. rND.irs es'!. un ~Ms d'.ai;:t~;J1ITI conlll"a' un b:bm qU'eUf,

11., .~ . .i~2;n 11!!i .... \lWx92: d~ :;tOo. ~,B2 a-~5f1l0il :se-U!i9:rnern 1e91;11;!'p d~ !Ndlll"i!i ... d3 M191\'1!ii un pb:;m E!ii1 ;3.- F.mgee·, IIlIIlils iI a fllI""an ~ 00 r ISIS" 11M, IIg n!!.5 \.!)e!'6 ! EI' R'(I hb I a !liS ,

~rt'iiii Ie ~&' OOUp iJdaoc. 2~ •. lli:g:2 ~e8 22. A:.l:03. '@9:~

Los Illii n 1:i.G .iii U is i en t F-t! a ba 00 00' Iller, 23. gg3 d2"1' !4. ~11 'i"f21S. ~'2: iWl~ ,II: Un plQIlI S8!1Jii8.ge let t~!o\!;Igoor ;lusq,u'aUi OOiJt 2a.. B_i(cIl1ltXdl1 '1.7'. '$')(:0.1 l(~1'+ '28~ ~a2 [b5 La ~!;€t 'it4 B~ .cl;wlsf!' iJU N!J is. 2Sh "i'~, _,' .. 4+ 3(11. 'lbe4 'i'12

001

!..-aa :SEqIlil£ ,oobis~l;riit un >c1tI@J zlJ~Z\~la.!I'9" Si ~1. a4I!idB!_ 5i!'9

M. Pe1iLii'E-$On! ~ 1.... PD.n'ti~et1 ( fI:e~tJ¥ik 1:~ ~

Le' .p en 'lie rie3'l!JmS 'bloqj!.ie mals I!H; Nl!i~ ineni!l,OOfI~ lill' ,p:~n dS. ab~ti. b 'f.gum eI'Iali}lgE't d',jjj;(1) d":;rllaqU8,

:~S • .ii'th5 !lJ:w:~\5i :r7, '''~:.!U 'lietrible,. L!lnlr~1ii cle- cellI) !lame !!;IUl IP~UI S{iota nlf c:d'!lWifl1ye~!S,), P.!0fil(~} pas$EW,~'i e$t :d'-oolsi~ .I ~? m ~iKdfi ~. '8Xf8. '!bc<S ~9. e~6.U La IPlpn d6 n''''.81 p8.lS t'~ile

r 1:, ~ ~Ilflli' ~8.ilJi;b -_(f, f;lt-es 2~. e6.

Apre-~ Ii;;' ~!S' roup iIlif ~. ~, ~a"7 lPermel all '1~llir. SI

,29. .- 0;<,ea :awit st~lrtmeJift -3'0_ ~~~ .. Z9. m, -~; So..'i"e4 .. , m ,31; bQ-S; ~ 32, ~~:BEi ,~~ $5

0fS Sil. 'tWgfH- ~ -0 !Sl48:, ••. '!!its. t.!1J ~rJi P Me I},'I ~fiiI btlXll.te iat'lllli decillilOr.r par 35.. !JIl",.

U! 2~ cotI~ C18~ eo!;!] UI!lI nlillOclSla d'.e{!~I:.: ~U ~fli p.I'!!j:S:e. •.

C6ttG.JIeh.e"~ ~ n~JJ.P[lQ~erile._(:E!I~ ~~<'3c1ie'~i,J!tpbn~a:c.se~, Unp.9n I:!~~bk(qul'!!; 8'?t o;I!rfjlt:lll;lCl~r~~tcil QL!0 IGbiCoqiJf:!ur ne oo.il pSl81~fle.

~ [i2!H)

Une IntThf{lsS2!~El' UnakJ oil' bbce.ge- e; deblflc-.age 'forri' la d6ds.ion.

A- HaTh·~ ,E. ShVldlet ( ~liJfllque 100a l

6~ ••• ~7 \I3a,; ,'1:1'[6,1, 'fbi:il9 64. .!i!'f1 &are 6S;, ~'J ~7

L~' blClQue:ur ;Ie j$Js t1~'b~ [d'u Qoo .. ~I;!nt !!til! ~E; !fif.Jer, C",e~l b;lk:h!ll fTl~i:,li'I, UiiJrl'Kl, car' immclbl .. rfiles,·;1t :ilir~llarll,l~ pion, aflfl'voit !;D.1']i

e;qOlfrilQ' [p;LJis;S,!;InOe ~IO>~Q!,

6'S • .4xIiilS _ ~~ L'ed'laE¥leV:ieFl~ deereer ilJriI ,notiv~1J piOo[l p~~e diM, clf8ia ,*,~r ef. S7' .. .i'f.7~ifl6a.

Ii II ~ 1l C :[ i!: ~r'5 Ci,'Jl,ip~l. [4JlJ!lil au Rei r;rulll1e

AP-ires le SZi rnup blsrtc ~ut~1Js'~~['!»IiJrralle;.fit!L ~B. ",~

; ,£~,SQ- hSiWl1~Cl. ~(i5 Re!lilml:1i1

iO. ,-.~S_'" sans €l'I.e;t '70. ... -e •• .t.a.~ 7'1,. ti~L.tJ1 be plGM ~h ,I eo.;!" tiLo-qu.e o~ ,1m Ca\!,.j!jlh;:rJ15"e~t 'pEif,',mI~s-a,)o, mars_" '7,2. ~~ LEI' b'klqL!!Jurc dOli: p.'E!r1lr; 72 •... .l!llrB, 7:S~ .tf7 \.!:iH71:..i!3 [Cs ... ~alle.r nolr 'rlilll' tcltt! (lii!' ''4I,j'JI,peu!: peur se nilalrilJ3nir e.n bloqlJru~, '7_4~ ~g8 ~f8., 7§., ~g_4 Jtl_g6.: 1£1. ~Ili!S! ~r4-+ G!UOi glsil.l1_1I"e,· 71. WgS;! ~~+ 7,8." ~,,~;clh;i3' 79',. '~:w:l'!fi, ~~4 ~i1J. ~);'eB

1.,jj).

Qinekii$~~i.JI n"'fa[~a (froyeflde,bt!Xfuerra-~(m ·)lel'. L@s; m;;lr!!;I;!!.!I'!!H;!~ 1b1i'ii'it;;ht;!B IJfIt [pri::;: en ~on::adertL1iDn res pGs.1itJillrt1t!!;i IITPJrres <de :1:lfQq1!;ISr ~eEl 1 C)I) ploos P~:i=. 1Jn.-e, tu) ~~n eli;!, 'fkl*.

liS M:N[EUV1Ft!tES DE 'JOUR

L,cs TgUT51i1!i!':5.ervBlfll :~['t!lI'~ iEI'SSle!1J!!!qUE.lq_l,Iili!:;i ~psd;eJmrte~ au 00tJ~ des-ooia;nnes ot/flu ~ :5;l).~1'5$'er ~Il.t ~ de.lTIr~res, r-.aflg~9i!;i" _La Toyr, au ffilfrrOO de 1"OO~Ur!'iri' .IJGU! Bm~liOo'""er.·Vilil\r,e ptlstl:ltlrrt ~mlilld ili'UaibliF .callo (dIl..Wirill ~i,(;I;j~liif,9," Ap.~a, q)JetqLieB: 1~.illlin:e:Fitli'lI~" 1&$ ,delill( ,~~onl'~~e~ [Ita' la g.il ,PElJlIie se. me~:en~ a 'J(l(jl~r ~ ,Iei.\i_[,!i itUUrE" pa~~:;tJnt di!!'i5, 'DO.tQn~~ a!J~ mn~Il1~-. 1P~f!_~ d~ 'IOU~ 1~l,.i!r po«ls: sliJ!r Ie. ee nJ Fe g it. r~ . .i;;ih I'IJ.'i I eJ. !PiC ursa s Ft1 <lJ'I 00 IJilliGS ca I' adi ifri'iiqJj es, 1l n altyso tlli, U~ bel:h3 p~ de: TiS:r~1!lI Pe.tr'!:ls:!;ian.,

22. ~Bl ~ InaUflf.'idu. I'e Dllil1!lOOr:e ~ !lEI i!X!lcl1Ine <Ii{h" OSIIPILM in~r~ t.fi!111 ",,-re ~um' ,ooUbl~~_ 2~, ..... ~ 2l, l:1{~~S 1!!i~~5:24. . ~2 9" 2'45. ~51[1 Un ;J;P!Jpoe ~!'IIq1! I adF'o'!1li ~:.; foo~ ~ UnJ~ f(J'ur 12:-~l ••• be.m; H, ~;.l'1"f (l7 • .td~ 1i;::d}5 28. lbd5 BadS L:h T;QUtr.l blfl~1'Ies oCGupert11's ~n~re et ~lo'fIf'It In,·, ~e.tv.-enfr :sur: 1.o",u' .I'~e.M~b1r,{lr. L~:

IlIkJij'll ~~ten~ d~ 'falre baioo:flF Ja, ~resaiilril, :lS[.!1 xe.5'+!t1130.Dx'O', 30. ~da i>:DlS 3 . "xd6 co rdJ it .8, I"~~ ~~hJi!oj P~~ .... ,'xl2+,.':XI~ " •• ,:lb:88 3,1. iKibS, Ii.w Tow;:; ~ilkltit, ~i;lS 1Q!1it,~ I;la laur p~i1I'n~!} au ~Qrnrlii', 3,1" 'I'IS

la,pu.sitlol'! ~tT,Ii~~if!It!lfH11!J!i( IlnaFle.s'FflaJ~'r:aut hlE!Ii'~I~hee.j:I€lfPQ"U€!!; 1:Jl! outr:e, l~ RlOn ~e, p;i1~1's. !l:'kll sar ~1I!3«J(!L

32',. ~··Il·

M~ms)1r la 1.albki~s~ du pXln "1;1,11, ,p~litI~r~HI n'lilt:l~lllfl ~I;i, E!n 9r&1d ~~r.3!1le.:ge, a oohafi~r"f.a5: P81iT1as ~ur dCllnEr en(l~f1(j' plu:!H:le ~D:tO~ ~ sa TouT',

:3£2 .... .'9'xf4, 33\, gxr~ ~'1 :34, • .' ,93 m::iJ7 3fl~ 'ibg4 Ae7 36, ~ W"31"

b5Ada; -

F"GUi: lib~r la TQIJ.· all ~13S,:1 ~:G'hEii:S d:f'len~rlp'~,. 38.1500':'19\. RIM rt.a7 \\liCl. f4 All'! 41.,~4

II Jsi.\ilt oof.lsem:{J1:' rAil piiil1lH,eI ; ap~c WecI:lImmllli de:;; piall'!:j "';iiI:O gt ~bl;! klI. ooUe..a-&1 pro 00 hm.

411 •••• ~ 4~. 'hl~ giG 43. rt-e4! fi::3lEi, 4~, ~-J(g,6+ 1liI®G6,43.:. !&.d5 ~Q.il

,~J. a.:2 '1:!?dn41. ~5~'

Le, ,Pl@rrne.lYQr:J'"& 8.lI ~DIi1 n1Q1'lfl~nt.

41,., .. ",nd48~b2~ 49." a6.le3 SO. ~7 ~, ou.Up me'.na~l'ir il}.S'15:1 , ~b8,

5D-~ ... 95 5,1. tS;.tf4 52 • .Ad4 i!r;153. f16, J.dg·.fi~~ rr 1-@

I:.os Noir,s- iI1,\tlrtllp'JuEi de bona ,C(I!.!p~. Un mm~iemet1i eKE'liIlpbirn d8!i;

TQUffi. 1'e1

1. P~ros!'ii~nJ .•. M. stiH'li!'l f M.oSCDi,J 1'1}7·5, ~

ILBSBIBnC5ioC¢!l'I1r1?1ll]fll.la~lD.nne "r !t, Cel!!! ~~f:li1 a ,P01~E.~ l!!!!li! p:;IUIf dQmilT~ [-cur l'oo~i4l1ier.,

15. 1[J.!1)41 A'~5 TerrtaHij'~ elF} ~n~age' d;u~ ~U!f,!t:,:II,je SUI!' I~ I':~~ DJ!!I~ tJlaf!!',L ~~, d5 ~1 ~"'J. 'It.i~ B't71 EL lJljhi1 ~l!JoB!ii la T~I.!~ ,dta.lm ~E!e en &i3;/ ,i1;lc;FS 19.. £)(97: ~17 2D. !!hB<I' la !ft'i~!,!ai!. '19. 'rOil! tarSi~i,jt e-~ sans E~;;:' mo.rt, 19 .•••

~ 9~ /l\W}O r.Q\~~, d!nleN~ii' a

",..,~ roe 1'" C-(JU'" nolr fmIEi.~r ... ' .20", f.ICeS, ~c5 21), ".

~'r.'. - '. ,...... .. 1'. r~!36' £1 , .Jtx97lh9f 22. E:rI8+ ~7

n, :r:rfl+. Cljl; !r.!',ech..~pI}PiilS .au>: 'faUlts·de TIg ran, 21, o®f4'[L£ 8la.~ ~Ql~J~I.lla r;.iSsi1ic.r1 noire !lilt :G!CJII1siSe-I[t ~tlir tEl'..[IfcaE.tl~ r.edb-iep, 2-1 •• ~ SiS ~ 2. ~~ §"~'1I!1;~23~ J1.xgll f:b:SJ7' 24. \')5. ,~ea; ,25. dX~' ;i~96 2'6, :;lQ~5 '!');eJ; :27 •. l£Ilir~+ efT.2ft ILH

II ~oot s€l ~t.eooreconlre :2~L~6.. L~ W1eSl1:El' a .... .;.c ftaq),.lleh Iil:s BI;;i:ru::~

chlHngool: ct'8!kEI dll'ltta'l.IjJ: d.of'llUl Ie v.eniger, '

28 .... _tg-4 P~tIr em',)khgr ~ ti'Hlf~ alq-lll ... 29. i§~il 1~

_, ,f'Q5. Noit'S J.;Ieoroe.nt re F'ou.le{¢Q!'!l fo6 ... c!'OO€ji" n~ delend rlG.ll_

Un beau 1rl1!v,anl s.fffM-giq,l.LIe ; !'es, Bl'affCG QrJl pese, SfI!fIS l'r ~1':!h1ion dlroottij :sUii' les-e~ . (IS, OJppuyalllll'e3: OJptti..li'as deci!SI'.'e-s: • r4 ~ e!;j:,

000

"Il,6, U~fjr1 ,

U n ~VJ 8 i cr;r UJ? ~I r~ll Bg i IJJ ~. L."3t-laqua d.a~f'igrlf$., a 1'£ri[o!-d3Ir:ne ·est €!rroCi,a Urrn peu InilBuk'lU"S8, f-\er:Ji~ en h!!:vl!iF pjt.l~ !;!~IId.e oou~lSf! Il!i~ Ies. roof'S ~l oet e1. mals endOt~ [tiul·ff pOU~'wr e1lfe ':ssu~ d\oi,Jlflir las r:l:iIOi'iI"iBi3 OOW.e .. pon&1fi .850, I...H ~rag!X!81.E! ht,'d ()s'~.Qu~~iUne'~r:r[Ie"" ~e pl!ill~tr,F.!Ilcirn Jl:loor, 'tel!' :BJ:anc:s, mill I:!>;! I \fa ~I;!lbirvabrf$.&~·~es ~eli~s; .'~;~:Ui~Ergl;l~.

1& .... ~i1t1 i1,,~.m.e,lla.d·4 ~(4.1!~1. d~~ ~lVij b.'{lS N~lm tmrt~ PE!~ Je _tem. ~p!itl:e .ic1lllaf _"19J' ,~~~'~b3 a causa dill' ,20, @;:fI·1 i!iIl,iiE!i:;; e~ r'il!1dt~il}' :i2{1~ bli9~' . till 2,. '~i!i3 tlig7 II! [I:iIlme'V.lQii'rIl de- pi,ltIar ~ro.i5 :Fo.is 00 5coD:!upSi ; Ie!! 131£1 es QRI: (Jl.JlJteril une CQrcmrme· eH:~iil! lias mmilr·es de:la gi a~ diE!gDoole, .22'. ~4 ~lia

, l~ d~ Cs, .. aiie!1'a. bien cenlrnli~5, pI;! Ei1:,0 sefl" JIilJ, Cam.,ll I'!O~- 'Elf les deui'!: TOlIr .... aneiiid!?'1"!t patle'!lnm~' lei!.lr mam.en~.

1lI. ~~Je..!SiPI!I ~ 1Ji. :M1~!3!Ii ,[ TUlutg 'i 97V ~

J;l r,I ~ ~ y

~r.~51 te' 1rS' ~i:il]p ri.Olr

100

23. DQ.1! ~'? ~ Ce re.up. 'YE!. p-et-meftf,!3' IlllniJt Ilft'Ja~fi, dlJi'ec!~ Ckt5 8fsn~. M. BXb8 ~ 26 •. 'Bai'~ ,iJfj;' id1 . -·'b221.!f~7 ~~r "me Sifirie de ooups prlkb fe.1ii IElI:aIll;, on~ .e-R'I,1',:lI ~ ~mp lIt ·r ,.·27 •• , hB 28, Q-11.~ f~~b~~iIlm,l?1~r'llle.e~~Lfe·.p-(D1~e.", d!J ".1lA1ke_l";.'l~es J.a~. .... mtl3.~I~,~S~30. G':)'t;,60d6:n .11191 'r&12 3:2Jit~ ;,l~:38~ ~xd6

.ti!g2.:I4. ~21lrs 35, the1 ~i J~,.ihdi1 1~O

L1li 'ctl'-l'iU.fiie ae '~7 OOlJ lell'= :1 ill. 'p~Jifll 'est ,ptI itftIe_ En e:wi'Qiba ~ t!:lul~Si I~ 'IoiJ~IJ:iIIII=, jje. It ~~::ft>II~fl; ,A.ilMIti ~ a [BfH, 1,fi1~ ~lit[mJ~ ex fl1 bit i]tl~1Iii dB

If'I1Irnlm~:s. aV~a-:gi!l';S., .

~ ,~Jo~~lItIi! iUII: 'WJ!iDsi~!!$

II ~:tl~~ ~M ~l'etIrn pmle ail p, Mo.~ftft ~UMI8. VOper,8 de FllllFiS, tes SCliJN:!i3$, l!iIiilf~r~ifI'l qtJs,nt ,{iI. 'ce.'lJlI,I[ e. rel~lfT/l!~ml'6'e : 00 a pa.r.ltr ce' a NarilLl:!j. 100 .IE!. :PI& Vl!1~E;e_;' On, pe~ q)J'il s"&Qlssat~ Idu Batl:'fC.er da,se ... m~, Mais 1~1~!ilI~ g'UEOa p;;!lltrii !;il',est deroole.m p~.mhfir il~1 ratita !

C.ASES IF.O',RTES1, CASIES FAIIBLE·S

lJJ.~M~5 lfirte5i ,e lair 4I,:lml·ffia~ie.jB"'J, 1e'9; e8SE!S falbI9s,.~ont des;@~ IjQf!1; q lr.illes fDi'1tJ!1~~. ere I a ~ s ut'! ~DtliB'llt e~1'i'IS ceese. Qti pfl'tlt ~i11mer I ~ h~LI1i ~e q,!,Je, (je.!io gU'UII"i0 oasells!: iiIl.ililg!.!~, flile d!lVl~:it 'fai:Jle", L~E CI;I~~, 1~ et If SoOn'! leE; ~rch!i1y.~9. 00 tls5le!ii f'E!ibl~~. : n',i!it.i1imi! ~l8nd'!,I',es.clarm Iii! Po.~lij),n lni~i~J!e ql!.e,~ 'Ie Rtli', I9Ues. ~ont p.anicu~e. [\;l m oot"f, FiiI!iII IIlls;.

1. e:4 es 2,. Ar;4 O,,6 3 .. 'irIS

Si res No s fj"V lPiilE'nnenil'£I!!!!'d1} : '@:d7 mat ! V'oos; ~nnaissl1tz. kI m~l ~!J Beifge" l!lremla,f1I~' .UUS~Fd- 1iQn d~,d'~lalill;i d~ oases·folbles. ..

lIne·oose l~i1e. es.j unecase qUi! run de!} C~fiijJ15 COl'! Illill ~ Ie l !3U r Isgue-~Ie II PlWt 1m.1Ji.I'Ii~enl r~;allflr !JJl0i IJ.iOO GIl : pl!bJ fj ell i:;' ~ ~ iliiJ aftO~ ~, [tUs.!lIIe!!¥.!ii ;,.s~nC~IJ:Y~OOQii' ft! plU!;l ffiJ!1 -a S'L .5. U is ~p?,p{ b re d~ t fi} fo. ill ~.

Diu'l!!l h pafliie N~:]i, le 2~ ooup

~ des N!J s.lr ~Bm! un O;jl,!aJle~ SUt

una ~ il;!'rt-e : il estloo:qJugr'l,ab[e et~n~qUlI}I[Jn gFBl4itl! nom'bte di}\~iil~0& dtJ CEI~ bllTl!l,

ILa pG.~i~lo.f'J iSUiyaril1e 'dt1rn neus I'i~ gEmdllf'ls UfiIe le~ 0.1 itSr::ih;i E!{iij~. tlelS', ml:!illtIoo CEiI.5iea. talbtieS I!!'I (!ili:5~ 'f'iDrliea_

" .

Ce.:;~ t t1alllsl!.J[a ffl~ m~iiJ1ljs.,

"tQIJI1. {r.6peri~alil de If:i liG.9il~f11 9. ~wElIII}.~ u pf.Ejo8:.Il.~-&·!:l@C5~M' d6 ~ ,as. itIm fortM _.poor Iss .. S~.l;inc:e :

IEf,ilrCa1j\tiilIerpeul.;&\, ~n~t:i!II~F~~ms risqU~' gi~rc ,e~8S:;;e. p.E!F Uill ~fl;! n ,8~~1it. N\l:Ius (i'.'ons prii Hec~,'-'i~t~iE!l"l;t!lrlil e:s~ te plus l'EI~e~eJ1~attfde tie ~~pe <de MU':Jrlolr:l, m;jlji~ ~J1~If~ (,eit ~Ire ,n'II'f1~hQ quBI!~ ~H.;JlJr~ t:!1!jJnd1~(saut dffilpol:.I~u[1e T()UF~LJi

i:! nor a pas ~.s. da.lI'Is O!ii!. eas lNe·

da~. ~ ~mpW5; le ~II quj p.otIr'm'ait IPJOfij~~ 00 ce .. , iUai!i@:5, ptr~r !5'in1rq!t!JJIlre ·tlan:;l ~:e <!S:2.~ adIl'QF:~.I, !nlile!rss~nl. elles :aon~ :~Ib'la8 ,PDl,ir l!i!~ Ni}lrs, if;:~llEI ~1Il[breS!}fil·l!I~rfI'Il'rIJI:i. 00 yncill:li$ !jf,i:!OOe.- ah I'llfLclL9n ~~ Ng!JFft-G: (j,1iJI ~ leG Noir.s; oorcm c!l,nsooV~e-s. pE!!'~~em~ Ioeur Fti!!!l de 'CI;ISe!<S '1JiI!lr1dl~ lIU. un ea v ,giller·,

L8 ~me remmJque'$'eppfqLie ~ II;! ease g4.

!.I;I e ~ r.a.~~errisJllqu,rS de eena s[I:U8Hgf'l 'sern ,@I'iK:Or':e a.GCEir!IIlJ~s pal" ta Illr~Ne'i1.es MblJo: :I'gUlMisqtJsllhoos ilr~n~,in .. I~1I aa: e. CIiJo'\iQlier P'OOnllIl oon[ltJ\erd4·.s:1UEtejQ1;i ,a, fna'is; Ie FiD.1,!1 ne.poL!rI~ ~tYialJi.IE!·xE'iCE;!fl!,J~drQlt

·1'Q~ ~ ~an-d llotlr ~ll!H':les.e;5 dO 1Ji: ea. .

F1~.rfia[f;ij!J@rw iiI.!! paSlS1l.'{le qw.e lie Feu lQ~t 'il mBJjil.ais~' bi81i! que pta06, eitlt-s .IflIll'fOJI1-, ,ei c~ ·,ilI,·oouse des. p~1i\S ~, PD. 16 ,9 rp !QJJI' genent .~ I'TlCibilil1:!. P,fllI ,iijU1eUIfS I~· pjorfs blgrleS lu;i :soot i~as.il:il'es. car ils .sont too51 p!ds ~iJ.r c.aoo~ b.la:l1~hQ5..

0001

NIJ:!l, q~!9Ue:$ 1II~~r~lo.qs des, cases ~·iI!o!blle.']. Ell ~!JrtflS s~ort'l mains oomrmal~·1al pIWl5, ~phletlmt.e~·.

SSiregnl '"' B. Kcuatly

~ B~riiiI dl Luo~a 19B1 ]

8t1ij "'3SEl,!E\I1 !ll'sHOFi!l I~ caSGf2. est fail:iOO I.

'16.. n. ~m21 '17. '*d2 '117 _ j;::d~?' gJd2: 19., ~}:J2 j,)icM+ 1~, ~3 'iiis.+ .a I. !Ei! m.s,1 ~t plilJi:~·, ~ 7 .. "'.' ~31.8:." D.)l)ijl3· ~d5I-.as,eal!;i~1ii ~ e'I odS S~m ~h:J1lJj1$·fXIUj leE< ~)jih-·at I~s; OWliills f2 at g2<'f:i!lilJ.~1;l pqu:r l!e5l E!ih~rne~ ~ar !:!s.n!1l d',~H"Elnt:le oe~fi'c;o!:!Et. UL ~~a ~~J+ 211'" 'ryh2 '81t115~ Lelil a:aj~!;i t;Qne~ peFl1Jll6liie:l'lt ,lIlIrilli

.- _, _., I ... I,! 'I. I~ I~ aUaj;!f!.lle ~Eolitiliia~ie.: 2~i.:I1f1 S! ,21.

A~t!S e ~ ij coop L;l',~rK; ~t1a ~r"g 22. ..:g2' ,*,e5 ~t es

a1al1!ii!!!i,pa~rn aba!nOO!'t!1E!r', 21, , •• ,~5+ 22.I~e5~11 ~~al' p:.~ b:J.f;1 se ~jJ.et'E,1Jr fie5! c8§:Elaf,ol1le,s, a;d.\iliilf!S>E!S, 2~" .•. ·'i:JI2·I' 23. ~ mSlI\'l,·li'ii.fi!t

'II 'f;a.w. ~LEl:tel1l!ar.p6u1i' 1iTI&'pa~{!!i!1llier' de' caees fiCIJ'les aux FI'1alns ,dim S'{IIf[J . dl.!;Qr$ejr~ BIliI!'liOuj ~I c'e.5hJrll ISM!.

oOQ

trrfe fhlS~ :~ja~kIlJes Se r13{lflUJj~DilI rla!ns c~ae ~ Ie;s; n[]1[b'ns d~ C21i!:i~~ff'tf~~. oe'Ji;!g.:mln8'li:ofil.; d~;lJ'''ii1rtr1.·PQs~e'. dl9LlVE'rt!J~ de Il%;Iries:, ~!:I;Fjt ~5ieI'i'lE\9i, ii ;d!:m~ren~::; Iltro'S dans die: npmlriu:;;e$. ~rllElB.

A ilt~l: ~rutI ili!l(amln!J ns ~.ilrmh~Hkr It! pa lie !iUIv;8n~e,

V •. Ammdl·.· G:. 'Ko I s1k~'

La.E ,Pa.11i1"11;18 ~·oo.5 )

!'! b i! <"II ~ I II. h

f-i.:pres: kl ~$.ij CCl!llp Ficl!r

Le$ eia!'IfJs. 0 I, bloqLJtlIe8·d~!( T'~1Js. ~ l'5iJiliJ"di3.li'OO i!!'.fsCfit pti1~, i rirl'liiilf'.rtin~ au Oarl~r'EI,. LIiI~' ca..~ glj,l [HJiFiI~ciiij~O-lll: ~t~ r.(int~, de-s ~'nS. ~Uii'!f(i01 :5}'~' Ln~~l3lrer,

36. ~l. ~ea 00$ 'pIon es.1Iaoo!:l! ! se _ .. dll:e~ ~7. de; Ud7 .sES, ~~I' rm.aii 5J e 5 mi'.e.~ t P E:ljI fi!!: eeu f-H e as ill! t~i't·a.\ (I U lailbl e :7~. 'S.7'.,g~'1gt,x!b1 a:B,. bill; Hj(btS9. '+!fdB 'BJf.84O. .~.1i ~~in~!i!nel11 pr{j~!;iOi'l $U 'Ies. 'CEr~1llS laiJ.ls6. au !taIlilP fi.~" . 4iJ~ m

~7 4~,.·\Jdi7 b8 42. w:xct6. 100

Pi!:;J!!'! paJ9!1j. ®mfiila rio 11 , tlQll"I'~le au eeulfle 91 des ~e 'f'Qrres, Edklnnes,QJ.l,WfI;e&i, b~L!Qt;;!!Jplj':ili"'j]fit~gS\5,iSUaj~iijues l;J[!'il'r.aU1,~u~ 'ilser,

42. ' ... ~g 'Cr-eE!!1' un plofll pl!lt;sal sauls C01Ff~r''B·chai1ilte. ,4'1 b~'r;4, b3, 4~'L,~~rW ~2 4·5. 1!r,~ ,llb3 ~6. ~4 Elrmrn I1FiiJ ~;a~'fQrte-. CUafillt ~ ,site, Ie! [lSiFflIl oolrn il9' ~wrl: ~s. qultlI;F a ~I~ne ~bl1 car Il tiliU~ piO'leger~!]' plo:n b~, ~fj~ .~, ~b4 411. ~~~,s. 41,; tfl4J11 \;i~l_ ifii~~ ~OOD,¥1frU_f! ma~ ;Eln ~ux OOlJjl:Ii:ii 'qlJElI 'dI'lrl1~ P.rolllC!~ltlll G" '!"~~ 49., e.::dt6.c,~!f.f,s 59',

117'+:1: 1-'0.

L,e ,fi'lalest im,p'ap;lble ~ 150 .. __ q:f !}t. ~ ~8 62_ ~&v ~1S3, ~ + '9~nan"i'l 'Ia [lame- lb4,

~~;~li!mi9k!i" J~ lUi~,d~r

{ rNsw' Y-blrk j SS,l1 }.

21.~!~~d3

it:le .sa ca§le vSi 1ft Ci3'laJilar nQir 81BC~ngi3 C'Ofltr,j3 Ia lFiJIlI! d3. On 'oo~FB\flfl.BJ1s~Ii1~nI'qlre:~f$,;Moi~~ ~ leliI' toql.le arftaibll. lilOnl ~lJtut 'failli! ~ur valDrlser l.eu~.s: pkifls O!enlir:aux.

MSlie; 19. Q-!3!~~ er y4, oOO!i1I1~le teo OO['it.r-e at Ie Fi:lu g:3 eEil ~t a Pi!~r.'eJilll". LeG iI!!a&;e$ mii~ ~Iiif! rAtJs ~i;tihh:f5 ~:(]irllTI~ l·kfl~ji1fl.

Apie~ le 21 Ii doop l'1laflC ".~. ~~J.tldi Le:l; ~I~s~,~-,

~!18ent [1311 da-jOflS@l. u~ '1!'It!P.i~n B.Uii'D.6 ~El'-.a~ (r~tin~b'I8'~ 23. ~!li5 ~8 ~~S ~~I. ~6+ g!'lgne Ia qualftil_ 2-4~.r5 ,e5 La structurre d'e r;!ir;ffl!il J'IOiils ost ligfria, d'S d~re.JCIl lbill!l oti~ I de "'tiS5e5 rolfl~,'!. 2'.6. Jl'e4li17 PlI.lsqiJ'\ine e~oo [olta; Is ~!;le~ li3$t I!.tIno!!! ~I!3g1Jet(ll:Jmont'l}::a6, tI~ RHn2r7. Hg4'1- .i9f 28. JlXg7

~Q.'l' . -

&!Utofll'1lll ~Bt lin :S'8ul pl;;ll!1r~ ~Idili eli,. dOno lle!Cf.liB tl:!5, Q:GJ f~ibU!. Le~ mlanc:s, !N'!\!'sJiil~~~ II'8U i:Ir ptlu! JI3'CE!iT1P {'.!t:N'er)!le1 rna:l!l<. !\e8t~ 1bi$f.J~!.!p

a 1~ire. .

29. ~r_!i!l ~.elbt!t·es1:uI/WGfit, 2~ ... ,.1'''i7,J. i..aLlIIe:roonll'! bJel1~B~ngi;!l ell.ilr ~a, ,alllllll!! de: nml~ il (jE'j' QliH[Cll~ g'i1r~' au iCilUi' a1 ,aUI moU.lifl ~ 3m. ~e4 ~s.?f~ .. _ .• d!:j av~ IlkI'$e'.-fi, eu fi'j~rDa tlirwlernent 3.Q ... _ '1:!:i"e.B eiaieiIiI'L mailiei.rIS, 'lo:utliHm IEl~III3I~f!ca SiB~8!'lo1 rlf"'~mt .. {lflI, :3.1. ~,~"$~ La c:~~e ~g est §nemlee. 31 .... ,m:; 32. j,h4 ·008 U. dfIMi~ men~ ,13,

1\16 !OOl'iiiIl'ain1' les Nloos a 8.'banoonlllE!r Ie- ,eorrifolc 09 a case- ,00.

·00 ~rii~i

~~'~II,j'1dIU.

LiiII eaoo- d6 t1)s-j, 9F1OOI\e .~~ 1!aibt-e -q~ ptli ... u, Ceo C1JiiJiP brte Ie ~oo fly fi9 181 d';~r~~e dline ;f!(u!ro iQa.MNa!b1e t·l\6.

33, e •• Ji.·:xitle 3It ... ~7 p:ard ftlpid'.emetril, .fIPI'OO 34L ~ id~, ~IE; :35, ''ii~ ilJu,s3 .... ·we 34 .. ;(xIIJ.+.,L S4~ J:.xht+_O T~t lim ~~sl;ecp~~ ~mrlrrt{jja~erry~i\:tt, 35.. ~U3 ,l'Q7'

, Cli3fi€tS~rr ! '36;, )A'.(gI7' 1.1w:e4_ ,31.,

I! e ,I Ig~ AxiS 3B.$.,1IIE!!5-+ 1 ~D

Las ~i~ .$rutffoFlf1e!t1 car eprh 3a ..... .tIg;8 3·~. ~(J6+ h'ii(iP ~(I. ~~"" 'ibiS 41 . .lJ:da ... II., (i9'{raielfl'1 dOmil~f 113 D!!!i!iIle'.

IJne flEl!l'tre:~'~og •. We. ·1 FMnfre l'lirili5:sfk!n d-es caoos '~'d~.s ~ I~ 1.I:'a~eme'fl1 t'!iiJ:!rIq,1.J8 des ·caws fatbls:;;.

107

FlICHE

[DUO ETi i-IONS, PiEN DAms

PillilU PIIrls~ del. Ie memli.li e;ileso Due OUI ~B1ar'!ge ;

1& .'~I;) ~ ~Ji\&!fl'tU4 de ~I,l): ~n~ ,5:1I:lill!i~, l'tJfflI .iii, 00t:l! dB'. f3l.!~iol!!i iborfl\ltl~~nt alrtSa 1J11I9' 'Mr:riJIe ihslt!f!4lEUre oqs-e~ ~Iw~as. ~E!n.' '!iI)J:iC

. ledll:w:i dopl r).ns ell et~4I c~ntr;O Ie I~,ca!!le~ ~Jj 'fl!j~e5 I!a'I [5 ..

:DOD

Un dJj) poot S19' !t:[),I1~r.~jjer 'EI." d~)( ~!Jfi~, ~k 113' d~L!1 de ra partlfr, 51 a,s .NoiJr:s IilIfi I'rOO>9f'1te-f!t p.aa de ~Il!l ~-'J oontr!l d Pk:hit,.iii;!)f,

.. 'II e r il

Par ~~rfilP'JB' ~ r, e4 e52- a4' D8~oo~e· FrEin¢afse.

'102

ie!, n

1.. 64 ~ 2. CI~ Oef,ense' Carn. ·I(Clillfj1_

1. d4d5., 2 .. ~,rd~\tn)o"e4 Vruilamihlll iLllJ GairiJ.jt O~me Aece,,1i

La n-.!I!E!n"'~ -rI""'" .... JL..n "'IJ" I~ ~ __ . ~J"'_~. \0,"" I,JIY,. I"""'"' • '" I Ii

~ k! n il ~ 'II '9" 'Ocl!!l Old", P'i)Fn"l:le r it! t} :3~ten1r las iPiol1t;i diu dUi;i !:lentr:al ~"' a!,;'aiI~[i~ 911 ~ ~t! en r:1, !'J!J:fIiJll1lJaru minsl uirie 'iJha'frre de ~1Yl._

U' dui:'l! est Is: ;plus. forte manl· 19S'Ia-Ij:.n po6.~·lile de ooll"atlGnIllliJn de pkim. '

- par I~ rtQmb'ie de eases OlJlillmloo5.

- par a~ r:aJl qu\Jne'a1.aqlJ€I l)e!J'l nallii8 de 1!~YMee ,jf"e·I'lurli 00 .1',mU1F~

,--n dID! tlU\'i),

Qtland IJ.!!I!d'w, FIe ~eLil:'iMfijl; &o!ilI.9~1JI p?~dea, ~ns,de r.eUil"<tl:;]J:l'fI (Jt, qllfi) (iii'y,(:I ploo dEl' pro ~M' OO'uteur Ot.Jpos~~ !;i i.!J'!'etllfSwrbFln~ Ul\'5· ~uJ1i3!n~ ~'I!.In defl. A)lilns ,d',u d1Je $Itl'tJpa~~, lEi! !1!C ~rnfjd alU\~.& II~ n~ (I~ "'p,lQll1Is p!!I1daFil!!ilY. {7E!ij;1;t!ia:deFt:iion, ill deux pl!:llflS IMs, de '113 nc.,ion de ;:.;pll:ln IBGiI.w:

O~n8.1;e dlt[~r:flmffle A I'as piiDnr;: bAl· ;9'bMj5 !sQnt '~nd~~ls'_ Si ''IOLi5: j!i!l~ un OOllp d~[EiH i3JlIlLagramme· B .auque"I!lJn iI1i *1J1itl: IrDlS, plCl"il!,ii bl'anc!i'J, on vott qY'IlIIi11-O:U.E!!ii .. , ~'I~ Noif,!J.E!,acnfltlJr9lElrn :ia, pG;5c'!liiJ!Hb;h1e JeiX'lFlS'I1~

iEOu-ple9 .E!~ pg'i.r~je~ 'la!'l~fwS", '

A B

[ISins la, pi(Ilrti~·~I;.@sk.ef' ·l1hqoon~. ~ee NiD.i~ des w ~6" coop. Oft' till (l1J~ ~1l1 ~ Ei!11 a Sat f5 ,Jpl q ns ep.J . iJur,a I Gfll: p U ! a 1,rJ" .c 1;1 LtSi8 F qu ~ kI u es S'~ IJiIC 1 E; .Sl1J1l!> Ig t:~I~. di~ojjt;;!tll~ de Lm;;;KGf, all! stJi' QOup..

Oaf,lG raqr~i!tiift n~ §l ~ 'lieLl!l::lJl: 1 1 d ••• ~"l. les NdJr;I oevar!lJt lotte 1'; , .• , QJ~r reg IE!Ileii,c5" aUMi~ri1: eu !!:Ii*: [plIlFlS p&nfE:.:tIn~si\ ~li,iieme,nt latJlJiI';S !~_nt '!:LUG! III plrilTIl JJ'~.~r;_p.E!!s ~e,jXm!IS~.·; iI!Ill 'i"l\, "'a8 ~n!fp:e.rrOOn!!; ,~il!jl all'Qi ~j.ll,i\i1iii1 Ie Dcnbll~Lre du p'k;Jt:h-dal1l-:Ji} rs-urQ.

A eel ~}aP,tll, e'lli8Fnlrg~, !.line p~nle:!: IfiFl~leBli ... ~ I:fAl~:ilinqre AI@Khlfi!!!;

Sir G· ·ThOmiilS·!t. Are'~iI1iIl18'

~ e.a~n-13-AA~n 1'925..)

)). ~ t! [l

~F~ Ie til" 'OOy~, nQlr

l.:.'€!s p,br.s p.eooa.rrltS:~ e1.d4SC1~ ~trli:'iidJjli:s~, WI leUIS aasm: ~F ~e:s 'fQl-ir.a ni~!r'eg, l~SI~iJ~es blan!;ie,s:s .5!8 Hi rrl n1!.1b.lIIsile9 ~ ia tie~Wl~e: de.s ~I~a p'enaJ!!r~e, la.iso. ;s·ol!ln[ [.tiwe.lmltu·fJi-£I· ptlUr iJ nE;' .alita· qlJe ill '·;a.lle-rol ; IJJiTle, s.it.!!lr,eg:ie q)J)B' n!;l JJS, i!ii)nct1l'l t FeI"O n.:;; dImS'18 '1Jctt!]li :

i~e plOn isalen f!;[ge 15:3.

,29.. ·t!;'lb3! lIdS I' Aoc'(jlPtglF I:OOl'iarfge lies; ,1):;lIne" par 29

W.!dn. ~EI~1 tJarefc·J;fJ1"rH·rQS ~~~ ~ 00

peooants ,en Ic~~e de ,pklm, ~t :peJTiiW'l~m :i'attat'jll!l sur I;) Mt.nne- ",~ ... , ,30., ~,fi2 .~6 31 'I' iiCf,f1 ;A~"'f 32. ''iMlfl ~6 aa Ire" .ilh4 34. ,lffB"~ ,3S~ W-~,Zx~, AlIfFfmSfil1'I~ ,NiDh d'oub'le 1i::1!Jf,$ ours sUr I~ cQkI~f1G t!aKo. ~6. Id.la7 S7 .Jilib~ .ldl!i ,j?,I[LT' ,~I. Et,G, 101Jt}1\8i!i" las, Ngire -aft alb6't,sclTr'l,IL1' ~mjJ e~~e,. $8. g5, ~ La 'fraib.1asse du lpil;;m b5 ler:np~lTia, II'a'~~lle' di~~'~ p'K:!rn "!8~ par,It;a;:g- 39. "a~ ~'14.'~. ~ ~i' ~~ + h2' 1Jto9642'; lla2: Uq;e4, Q. ~DD,t Wd5 ~A,= ~3' aeaS. ,45. ,~~ ~~ 4'11 ;tb2,

lEI rns,iih~JT!liln'i. eernment et oC~ ~ere.er ?

4i~ , .... 11115! A:r'8n'~M btefl dr ~ La Rile~'eet 4f' •.•. ,h~,·4.7~h~ ftlC e~ '(j~redi¢ip~'~p::NJJr~l!Isser.b.IILifI'~!ii~fjje'~'~~Mo.l'1i'1j1a"~ l'e5fOO~ ¢!ia~~t~ en ij;jD 14&A.,~ 0.5, 49. '~'KE!5 '(l(~ SD.:lb2 Ccmrnent (ltir.ie!ldra~!,.ii(femern' 1'8 case. 04 ? SD •••• exd4 511,. !;Xd4..b4! Si noa ~))pl," 'csiIOil!5i r,m ere ot8lres. 013- COUll !'ie dolA fJfoI2 'lJ¥JIJS SiLlilH91iMKI. 52. ,lltrcJb4

~ii2 :53. b:t1l5llXb2 0.1

le!i!~m'~ et h4-so.nt pemue :~. ~~ h~9:9 111. is! 55,.I.lig;;; .1+ e'I!:!'.

'000

lil1'lJ30 posJilgll 'qul semb.le ,EI,io'C--' ~a!OO1!ii$'11il,. ii1elP-C!UfFlD.us..l,g1;,pions r'iQilr'Q, eO'Jit en position di,~Ila!;J.ie ~i5·8.i8~ dQil9f.I Imetlm ¢a:tau~e IC!Jj,!~I.i.JiI"a, ilTliemp_Voe dfi' 1<iI dEl· gGFIa:ia a 1,-hS.

"d9",..",II1{R8i:20. ~b5 WlbS~L Ie Ci1Irm'I[iJ:!l'blarll::: !1?',e.olt!l'l.!te. !1!!D.Iiil5 ILQl; detJ:.: dboi!i ;ant dl:ijJ~. e~ s~ kls ~k"F1cr:;; li:ti'll Un p[oJ.11 p ,~e, I~m

!! Il h ploo~ ~~~~~nl5i _!}:e'_,s~~, arj~I_s_

~ .. .4.~ I.' ~'911-1Jii"i' b.faM 20,_:. W~~ On P-Ql.!m;tlpprete,ror , ••

'''''I>'! <;:.;10. Iii! 100 I"" - . - .i1d~, :5iJ1InJI de ~1 et . :;]Eli. ,21. 1,3

fS'7 beS Norm D"rfn 1a.~a'ir'G ~e !70U5. pCti!iQ,tlOj rooulro: h~ dfrBrJ1J tli.!fil:!!.i at? U C-'tfIII,aUer v'q IIKMri;)r de lil'?Uyea\i'" prQbh~mes, 22. "-94 ~d8~.a, :lid1 ~; 24,. ~3 1~6 .2&. h~ I \1l1Jlani m! ~~llIrs du 1tDi.a 116. l~ pri~~' :26, .•. {I~h4 oG.a [mpii~l!l.e lil! oBl!IIe:~ de :2~. d5 £lJwl ,iN SId!l1,~. ~~. m ''f!l!'e-8 :26. hlXgS If~g5 21.,~S~.'I'lI!r~8 21. ~e1 .l!fEHZ.9. :t~d~ :idS I! 1~1I8illtfg~u~r iEn:!h:m arr~I~~-.@".iTi'BiEi p8~, ct!rmJ!ll;! eela ~ 3,0. Ii:06 ~~w4'!- :3.1 ~ ~~4~ ~

Ir~1 Il.~s Nofrcs ii:1I!1i1 Iii <fJhel:< Qfl~r'e :

- p~rdr:e U'.(;i e ,fl~~!!lI :~r 31 ; ;""1; ~4 ~,2·J[.'ge I sui';.i~ (hll litl«:l4,;

- IMNI m~~ BRf~ 'S 1! .... 'tII;.:~ sa'. '6g7 mat

0,0 n

L ~d'mirable pall1lClt ::ru1",rulf1~ tPtil( de Ifll!!'aut~, au T~mol~ est eM!)"]e un 01: 1 0 ~el-d'~l.!we de NlII'ffl~ovJ1~I\. U!'i~ a>;p'!cf"aiiOfl ~.rn-oF:dlF1aii'ia. ta.u sans

~~Iifl!lb~lf.~:) cliun duo d'e pl!ms;. l..r:n r~rl dOl"!t 1!3 9a-l"!i~ ~'Hwrl!.lctJil CilQ~ 8U~S&86i,18icl~Ue5i et def:l p:r'lk!a!Jjron~ sll.atligqU$5= e~Ldl.! tr~ Wg(oo rilllL

lane pallie cfail1MtlQgle. - 0

A 1N;lmmv.lwh _·A. iRu'bl"I1~Ii!I~rq

~ Ei@,flln 1 Q2S l

Lm p:J:=ijlltli1l nnlre 9;;-m'Orfi sans 'reep Ii'oti i:: ~ e, ~, en [Rt1I urra I t, sa iiil~ tlfit!ll~. fls.r ~!j-fl l'egElf. ~.j1JFL1ase !O!@~;§ce s~, u rfc .anBJ)t8~i P1ij~ pgW!SfiSe, n@ ~~Ur;, i idiq!JI;(~ ~e ~'M'!ion dtJ foo I.fj, est ~ifr!il~e pat' re pliJf'i d3 91.qu~ E!s plk-es. !)Jaoch!l:S, ckImine;:rLie lCe,>nl,l;f.

1 [Il_ 'fbh1 NQU5 .gllnn;i!li~~ s (le1~ei proeau1 iDn[ 8ve.nt"tc r.:rl~ POIl.!!s..'

="--'7"=~=---:-,"-".=-;.""" see eu pion mi. 1 D, m ,a5 ;11. :a41

~-6~ kl'~crouf Ul~-r PM~arrl. ~ ~i~·~tltl~H~~~\SUf:~

,aD.~Me- "JE1 ". ~ ~ ' •• " ~5 1 ~ IDi4 1!1i1~ltc".; ~ii. 1 i2. '" ~1h!7J3 r'4 T~b!500~ COOPS:~IW, Ma.~ew!;e!il a!;!e!:: gillnd':fi te~s! 1:t • .,,~kl714.1Od2·W.97 Uno fipriEl'li8ia lie pg_Ulrle i}iill'l'lir1iJ Qg,I, e~~~_ ~ s., e4: Nf!]u,o-vii:clil aham1oftil~'18,JUII~ t!;! f!ilJl,_te~ IX'rlrUfiEl p,r,€t$e:fio.e ~Ia«ive' at) C~f!1Tt1, tS ..•. d",Ul4, ~i:., 0xe4, .fJXe4, 'fr,,, d~M m; 11tk ,~m e:rl4 19. ,gxf4m:efJ

~D.~ ooriltas[\i,;' BVec 1:;Ji PQJjiUon au 1011' p:;.up ! ~i!!I dfilamp QI'~~lion OO~ d -x Feu<s ~~ <Be! ~'i8rgi, Ie d:r.t~ de Pier - '~'" ,e~ II'r., ~~1..;J1 une rollOO ICjJl !Jfle_'larDhil~iS;e 1,

20:. e.6 LtI~ 'lGls.Jdt!iu~ pia[1s ;S.-,r~j~iq'!!je-:s: ~ar;r;j.i:55Eift11,cI8rt!B!lIent. U3S 'Nol~ '!,,"tIrnt '~mr de b'Iri:~e-;t r~nc.e dE!l1 plooG IElt 1es·Blancs io'l)nt 'p!Ju:t ~aiirJ~pr;!t]Il".;:!~!lQiJf'l.a fiI:ltl~" 21_ ~4 ~ill ;e~ha~,t:i!ll!iEii1 prnjltr;rble ,a~ 1'Ikl1!l!, : apf.,e~ aa ,i!tI.:(!lJ\l5 i.:4ieEl! Ie piDl!!!.:.;'r~· 1ll!fillt a IbrC1U~" k dUD-, 22. filad.l ~)OCI~, ~~ hd4'~~ 6~oq~~F11 r,epi~F1 ,,'[n. ~ ooif[llrole;n~la ease efii. .. 24\" ~~,~~ ~~U{(U~~Uh_ll un ill, .111!l1. 2'4 ••• ~J:..)ro~ -812'4· .- .sa 26. ~d3.., 2i. i"~e4, nad8 L 7r~ure de, '~r1te' a SOMe_

2-6.., ee,!!

JJ~ ~p, o~IQij;':. Le"_IlEiLt!. rein 26 f:57 );il!Jl'YiDEIlh:~11 E1UX Noire dB ~8J,lver re.Uf :JKLFliio. PSI' :Ni ..••• ~~D! ; ~r m~lrneJlQJTh12.6 .... Ei('ee ~7. ihee". $j;B !6.I.g1,

213, ., .. "IJ;s, 211 • .l~6.r1' M~'ill~r B'ii\i! ~~ns (loote-Zj' _ 15! r£!t '!ii, ~ri': ... rxe6..2i!!l.16~""ec9~iii"Iliffilil~lkIlat :21. "'", ijj91Bi?'~ 27. ,;. '!;'!Q; p;arniJet!e-- ;g~e

i r-t~~g{ enoor~. ,:Ut ~5 'fxee 29. ffj,!

,II €I Ii r I RJr:d1. ~~. f7 ~ Un QIlU!p.fjleln ds

~8iI]!!H\mid. ,n "'. 'i!7h-8 :31., mcig1~ ];!laS $2. '8,~6~ ~..;j)

'~Igre U,'iH:lU GBU' ~ de tCllfl.!:)tlta'liart. risn n-e pew! ;O!;IUmr '6':t:h6 fliiat.

Sp~ru;lir;te, l1'1

u ~ S' p;8Irt I €I' d'u", 'o! i rLtI!liSEI ~ BcD ... i e1 i q;.i e a !'e,poq iJle~" S U. ~ t.e, 1h erne· • 'liIpI 0 n isc!ti .. 'C'!;!l'l1r.e «:-doo .;~

!!) •. Bf~nel1.iChl • s. n~tjQ'iJ,shy

( Pe'!roJ:;!~Jis ]617.3 }

,rum~z- ... cus lese M? fIYi21(je,s pj;gme$.!)es·oo~g; l'alil'_1mts ila1e.d!lt. ~FI!3, .;;1l!ltZ las MPir~ ; l,!'n afilez Ie'S. eliJoos: + 1 ~161ii1 i!;iOle. L.'espi~J de; '~Jn ~sldl! dEins; l~llili[:!~tv~ quo. ~i3l!i Blanm n~ oo~ent pas I~.otf€l'l SMa [iJ@'ln!! lie [Ilerdw la pam a,

.!in _ -n' ........ ';1' >II'" ~ ... I ~,. I • ."" .... "'"

. ~~B ;;"n~: iid;;~~~~2

~9.B4,5 •. DxlQ,B 1h7 45. ~ [ll5, ~7. ~~'3 ~1 L,.~ ~:.l6·clEi ifIsf aliJ O\I;Inf r-e

~, ... ~ ....... _m,.,. orm!Jj __.' aLI oo!1_flit, _48-. :~~nEii 'ibi7 4'9'. b3

, . MiJ-':I~~ ~ i"'''' • ~p !JID!~ . n6 51l;.g:4k19,BS,,1. ~'''lid4 52,

~}5 ~x15 S~, i&Xf§+ liIoo dikf;s on, ~Ulr~.se.- U.5le ~ !e- ~IQn !iflo $.t paJ.;~~ f'Il!aj~ 11& duo>E!f1 dB el eS n'e-Sl ~a~, f1~QllffiL"t, :$;l- •.• ~s!:iJ~ eca3 b.x~,+ .!is. b~y4 ~.~ Blane'S, ~I oli1l'l m~Frl-eflj!lrd iflPa5, p'~_~p.e!'K:IiID1~. ,tuUElmtl au ' letirlil pltJ\nEl.~as~oo~ .s5. en llb7 5~ ~1i1!5 HKb .6.,11. 94 ~:

n.a.pJEli1I~ Dl'ciInc. ~.gl1fgn~'iill::IIls lapi"Elii'llllfjon ~~n~qlJe:di&i Bf-uJ'lS'IEil!11

{IS! riu1: ifJ(S5~r ... e. .

5S~ ,:&E-liiit- *f7 59.. g~ ,lib:~4 $). :f6 Ufl~ tiJCMlllqylif de f~fo.iJIBh\iC1llIi all!.ltHad$ln~ te ~1lnE! 1. EO. m ~d'4+ 61. d;;oc2 ,~4+~ .• ~'Lb4 6-'3 .. dm,3 g~4~. 8111+ ~B a~.1i:flG:0f1i;~. ~fl7 + 1tig6 0:1 c lihe: '!!tIT ,6B, h!ii'.'n4·6'9.,B~7-i1- ~~ 7(!1~~er5'l1J:!i,N;~ifS t!1isBfila!.lil' I~~ ph;~mflles e1 pasi!i~. n. ,Iei' Wxg5 '1,2~ tfllr3- M~] h'(6 7'4~ ileS !1i131Ei. ~89' ~tl8. 76 .. ~1'8El~~Ticlilr:oo~re'1\1!t1ls ,,*00. 16 .... ~ ~-5 ~~ L:e ,RIl::i! 1b~1} Ii,';l, dLIID Elt ~ TOilr ia" Ie temps 00 e~'pruU!r Ia. pia 10: ... 71: .~, <#1+ 7St" ~~,! ME!Il~nl de 9~nElr les d'8fi~ pio FI~ pSi leai-r-. 1ft ~.

. id3. 7:9. ~'!lS 00-, nd9r ~'4 ,En. ~:aL~ diIf:tI)l'[DilIm1!ii ne ~~J'-'e(ili:'pfus ip-ifog i'lBsg9t,. ,91 -e- ".,,-lii~' LE dtlmfler '*lp:![F_ 82.111r3t, ~,fJ.'l< ~l di'dli a4.

,Rail 1.(1i

le pia ffiiij,-:- klfi'bG ei: le,iAoV[la!'ll8 pM-w!J1~f1rr: I;]; t®.gress.iofl du [piorh ... <idy,. 9·>1·_ m ~.~, lb:M", ~S ea. ~.:e4',slJ.hil ,i1@ ~Ml-

line· r;!w1[.e i: r'@)I~r. U~EJ1 b~18 c:;Ien-ll:IflStra.'lia.n ~i;!'1m;;l1J1I:ktl1E- en ffna.le· HI Un troml~,!'qLi~'ble esprll de -OO~QmlQfi thBot Iss deu~ plJeb!r:s

CHAPrnTREa IP'ARTII. -4 ET BE·S; ,f~Ctil'E:S

L£!J i!'J!DT~1l'i (jffiiirnEs.

BCIilfs VO!!~lbJ~ViTGii S'iI'li~!(~ 1!'G'1' t.! It A LE N IJ;IJ;;RAI!J; I:;.!;; $ D JII.'MEQ 1 8 iI'ii' _ OURm!I1' Ii.A ,si!~~ GUE~ ~. DlI!ll!r IL FAff PA!'IITlE"DE~.I!N Al'fra OVI .::0,;' ti;i'ru;:ue~ !ll'AJd~ L 'Q!JA;"4. FOul'! Le~ iSDU~~1 ns ,I,'Li JEI'IJI.ti!II.E. .5IS!lE Q1J1i: ;ruerrr B.ti,' v, I E' N:-'!TA'I£ E1~~r '~ g~ A .J.I!II"f'll!;JF! 1 ~'l!I4~ ~::5f i!li,·w g!J, .~!f"F!'J.eNI)),~A,I!.!J:( Er:! .~. u.@Yii.r;lr.rEmli, ~ f1!; P'/. Fill rflrS' i:lIVCIIKE ffrr. sr IL ~~}!, LEN~ 1l.-"';;C,.!fI;"'I'Ifi,.:llA sg;!,IR (t:Ut!S1!Al ~rAP;o~C.'!l;!IRSS l:lll' 1).I.JiI.E::ii) er OON I=':I!ri!Ril: ~~_ CO'I,WIii i!E A I.JCiQI.I P D.~' ~ Ell 1lI~ IllE SJ!; ~ N'e Rt'!r-

V3!;i£if~D1'j\i'l:'h'::!!"'j~R:iik. ' jl~,!=i nes ~r..r~111lS. IL FAIl SES

-'F;.-'-- .J( PFEIIit!:t:FlES ,.,I\\£S lIU It-i,L.Ii IiU P:.< Ji.I$

I!I~::;' ,PI~J\llEfl5l! i,if,I!;, g1;QJ_M1SA~ m; ~-l4Ni:!i! i;J.,!il F01J~ .iJl1 ~F,I:!;~Nl [IlI'F~ ; Il~ ~!El!trres. DE e~'Wffi-b~~ IF !.W~K!N 001, ,FEFL\.~MT I!.IJ); f'URlRS Ci.HI!UP~N.5l DE s"~Pli'lM - ,C-EI,AA\!E I..'EMIl't:·~ m. r~oMi Jj! I~~~' OIl'S.

TlJD~. :e.I EN 1'9.-56, ... l'lJr.II.'&!~. L I,-ktifIE I.E . ~AATl ttMA'i'lOO$5: ';;CU!'I bE ,!(;t!I'ItWJ5~. urn:: fOrtNiTIOO' ASiii:i!~ ~oo'l.~UEi 001 L'Ullwas!= E1E"iVooufl 1m 1!E!1PS ~S·~lifJ ~ SCf.I~ P~I bl'i5 Eet-i£Q:i_ ~EnI;.v.F' - .: ~RA C,I,ffT" :: e'$ir:5;,ll. P-IiIEM-er:m Q_ c.t~:::t P,Ii!ur,}·lr,ljTIONS ... 1J cw.1i.1~~T D'U~SS; cO [L_.il:!l;1· ::I"' EX~cr!~T IL ~~ I'.fi' ~1'1QI'f I1U tMi't~Ct!! .J.f..'i!:!.'i:fl AA~Ii~ ~ui:

TfIOlS~~l· mePLiis b~ (liPE/l.~ !OLI '11Ii1'R~l, E'7 ~m~ A S;\ 7-~1 pt,~ rAnT;i,{f~E /Yi;ITQIJ~ - ,jlfE~~ = '!30EJC[!O;!i;G,JL me'~,~ IICIJ~ . ~'J""_ IL t>I'A~jJe 18ANS;_, AJJ ~f!lNOI D'E:s c.!i.!'!!J!D-!'.T.S A AI.~il:.f.I.[}-.llM· -, ~,lt EST lIJ'f"' n,~o p~ • ~[~LilI.O!IET KI;R.6Iil.

~~I'IRI~RE-rm.JWE _ PI.'lJpe IJJ:' AIJ,!S suns ;5Ho.']j]S~ G WAill.i;rl.ENr DUE H,w Ei'.' I2I'i iJl.ilaF!CII. MAi:S,IL FlSl1C::::f.Iif . ~ - F,'~!,!. "Il!~\I'!iTI1E i.1OOR.. EI~;R@lSKi QtJI 1..'l:M'WUNI: ~f C\f ~tCCm~RI£M cOO;U" ~ riiltE ~PIAifl..EL. [;t,[ '961 Lo\Mlitj-iI'

F1_f~m lET IL 'Pl.Iif!"~[ LaP'R~iE.F!E . .1'-1.,1,« iDU Oll.'JJJFot-iN,!,V· Ci"WPISS i'loWc Li!cND Sn; N, I I!.CC!JW.l£Ue.l!OO3 ~I TiTS. lEi.! ~'~-'~~f-OM@ uI!. 1\Qi..~,MUI roNtiL P - MlooOOJ. lIT A l'rfiT~K. 1)".o&;:S.r1!RD!t1,1 Ii. i'i!S~ t,NN '!!, . PARTM!l1L1.JL ~ 'PLAO~A'.i!=C:S'>W.;St--4:W, t ... ~I'!.1,!; 1 Ai •. E'ST .w;l'IDOOF P:iZtfoi'!l b' :Cl!il.b!l~Pi'E ~m. Ol.lfiUil:ii u:s FR~51li.'f~ fil! fll>dI~EF.I J., 1:'" S!JlifiI] oil retm~C1 Eli'S I!!~I;)ATS DE CU.Fii!.C;!£) Iltf ; 9~2. s !:lMClfi-.l;1\S, a',ro:Fno-m:!Hf r.e::;1JfIi!WJ~ 15N' r.'iI.! C,H.e, ,lET gr,~ DE:'IIIENT ~l~ti~Ft.1i1"~5 A'!,\Q,n ~li ~N( K!IR~, ~_£l.llil!i'l E!i j AI..." ~L I':!EFlD ~ MA11C~1 ~OO!I!J!.E PGl.~~1AN EN' '~~~, ET :l!i!l\>IOffirE it l_;i£E~, RE1!N;~liSl't~l eHitL~Fo!I;i.E!'I AF'B ",Wllil [l Mil':' G!i:LLIlFl:; i~r!.I E1 k'~Ti:ii'fj~d, h:. i;.ViOO • TOOAt.iQI.sUFl;'T:~M~1o iii 'If,iS9 It. te','em I2M'i.N ml;!JI.l.pI::iJII 0lJ Ii.\JND.E·N l!·l(IT;!IJfT ~i!:iFt:::esr;ll1\l12,6·1 0.5.

s...·IIlj!I;IJjJ~TtE:u i!\ll~N:::J:. 8EL·1HaU_1.'f:1 '\!'t!f1111'i8LJ: A'IlHI~f;J1i.. QL.i\I'I:!m, CiJIlT!1Ji:', 1"~,3;

eH;\_~~,!"~ c."cST "'U~IIJl'.I.IOIJ~'U!l c'~LET , T'~Ii«INT A "FOtIS, L'ES Di:f.NIl.\I.~ a, tl U ..lEU. ~L J!}!JE INCIFFe 11E~IiITTWfE!1 LE!3 OO'tEF!TUF!~:5\, Err IL!i:5J~!;I !;I!FF1I;:!I.,'!; DE ,se PflIErl!l'I~ ~oomE L • h. ~ UN!! P~ 1~:tlmE:JIl"AJru: Ni~iJ A t;:KHiN ;

,l:£smp~uLil"OOIt;\'.~rITE.N 1'9.720!..1AM1] mffC~ F!~!-I!iiFlA.RIi'ti!!:J.II,'o'oc. mlAS EN J!I.!. 1fIi.1IS QU\lJ\I Ii1AT~1 IIi_. I - DC'.I1I; I ~5i, ' Ii W~l IifX t~ OIJII S·~ ~!!'EI'fl", LE:S ~~:r:$.'IJ!II!!I; E:i !. ~1l1iJ% CQ¥rrlilE 1.:U!r.!S.S ~' L'~J-JI!IIm! f:0Ii wmm. LEs WJJ5NiI'B ~ NI;W~~U)l, !iiT :Sf'i.jB;~"" i=I~rrl DiTOfoI" lL.'Of!llfllE Oil: MOOOOoiJ !;II! illblEIIi .i!.;l!il!~[, W'I,'J;!!l11l ~'It ,1'1.1;$1;; ET Ft=FEi '1:2.5- ~. h. rf~ Filiifl'Ti~~ PpB ~ ~N 1Ri;I.Ilf!OOa ~O!\L@8h~[] F~[I!R. M~.!S ~I\! ~BJ:lE es SEI9i 1!?iQlI!'.i'jI;i R~E~ ET' 5l,1F.f.T00f Li!S .!'IJJ1'i;Jl'llr~1;i. :::;D'''!I~.TIIOOESir rhF Il.!JI IAAFJOONI\II2~Ni JAAV,I:J I.. p,~ Igl,) wr"'lE; 001 EClKl!iI7J1E pniJl;J LA ElFlI1J.I.I~1'I;!l I'ols:

DliJ:U1S '1'9~'B'A j,'i.JFJ;S!t. (I 1LU! Cfl~ 'r~lfssmFtI r;S!l5 1J1r~irlULi'~ ~I !&!,,~LE ,ilIl~~cSERA QE r;L~F! "-5 C:H'~!lJNNo!iF oJU~a: '1 g?l~_ M;i.~I!MF'5 ~S1I' ~~. l!I"'i:. .' ~ CE FYr .nu~,!.E GA.."I faJRP'E'tlIDS~, ~ ~ D!~M '1j.S! 1.£ !S1J'/,OI! &IE ClINIJI!,,..,,r.

~.:IA o8l..i}; i!D8 []~~, ' ~ flEIiNj_FlIi EN 9r ;\\'60 I.Jl;II; ~~lfE I" L'''~~- ~ f'M'IbE h. MClScOO.lv .~ \11'.' ,;; f,I'J.I!USli~lVJ'ilir4'~,''l.iU::!l.rV.T'I!'" {lnm'E~ i5Q'~lr,.JIt[.!I,Ii, ENI'C~"'I~ ill:: rrl'!; L ~S[ ~LJMN!: iE~ Fll\1" E 1'1\1,111 ~R10H.N9'!, !)lstI·II"J:!;1\Iir fIE iFRAJ'cHI:' f:Y!. E. I:ldPi!l L Joi::UR!;: '" SOt!NE-,,~' SEf!!'i fjl;tl..N; !=-1D::!3 lE Cit L~61ll ~H!iJJ~lJ:tl iJE:'i('!''FIPO'l.I. LA :tlI!l!ft~RE "'.Pi!! \NT1Q:N m;::SP/ISSK'f eCfill\ti C".I!!IIIJIi1A1' ,~Ii;1E I!:E 1 gao oli IL E.b11 '~~I~ Ill! tt~1!.Gf ;ii~1;!i;~",'N ~'il'>m-i ~ ctM-,,1lI: VU',fml.~L ~ I-nRl_ IL I1S'r 1';1'';' YFlNLt'3f FPA~jl.1!I, F.1' J1jiflRlli~f'oIIT!!i <SaIl ~ f'.A'lI'8 o'AOC!F~ l, rt.IJm~~ Qb'l'Y5'llIn!ii!i! " 'FlTIR 00 1 S64. Gr.t:' Ii' ·,';ERR.( I'tU ~~ '00 FRo~'E DE M@lII'lI!aLIE'R &;1\11 " gg pi:!

!filE' 1i6rrMl\l ~ <1-5". I5H 1 ~; V~' ,~, ;\'PPl~S lI::J.\'f.,!!~, ,BP.'lBE!tiY ET

F~=F.Ii EE IilETItOO'n:itn [!I'!.I Y~L"'" ~n . 'M1JQ1·! ~ICR~ oj 1lEMF'S cu ~!'I~~ F-QJF.t L"Ai;.ERiC'J\lt~' tlt!J Iil~ I!£iCUR l;, eOl\lI"1~:rIT~, DGifE. :I;I~ rn ~G! Mi ~1{!1\!!ll D' DQ.,b!'i,R9. F.l' I;J/fL ~'E 17 ~12,.!i.

I[jj 00 Jl.'!1'11.ff Ti;J1;l' l'!;}.tl! I.Bll.kCl!EOS, Ol\! CQ1\!ST~!;- CI'I.Ai 8f.!fll Il~sf.i',ff~r E~"T

[l i=IOI5.!5l~t • ' i!!J.I'lI'IS! lfS ~:l!I, .. W:xm.e~ 8 1'Am'1~~E iD[ IlLU:1i ~~ !lL~

,~I·ioo,D~i!·!Q'fi'. IL D~~'-I@~ lIE 1fI111~ belli! W, , ~ RAPIP!;:&'

i:JNEi ~I'I.I,JIE r:ii~L8i&1lIi r;:i H~M!.rulll::!( Pil:lUR otELIJI ,001 A'INT ~ l!J.J\1 'r~G ,~NI:! t':FW!Ul1ON !

l'IGliIJ 'VAm.ti.f!Q'!,!!TJCH PET;OO~E;8T tis,!, 'l'liIL.i&LE i '7 JUI1II1 e29 [iE F·'iRt;t.rr.a f,PlM:NIfr,.!S. A~lfIl1i AJ';j~, ~ p-"REr-.~r~ ljUIAi91l'i .' N" . r ... ...'CU1m ,i,1J:< l)'i~E10 ",'IJ lit;e.KG..i!li'MOO OOJiSElOOtIT' ROUfI,'!/':UI LN: PREIrm 1)!;=>1iJiII jJJJ J[]tllfic~liE'CS [ION jL liP!" \! t.I[jFIA LI2,[l: P M~1"l1iS N~ RE~ IiJ'S 1l'LU5 ;-"'F!D. ,A ur:r 1lJ'~S., I E61' fii~l=IlllIlliJ CllUD (rlE~IIEC9'.· rnEil:" AllSl. IL ~ !;il~flt GtE i!FIi l!l;t.lI"1;1/}jl PLI£IE~tm PO!e b~ GF.i:Mlp·Mmr , . $;.l..6. fl.~il'! EN !iJ!li,1'i;I: ANt!' ~ 11 iti:~MRI[ Dffi!;i OOM.['~"ifnON8 IJI:-..EUI'WS. A ~1.2..[ ,~~[J 1 ~VSiT .ll;lR FH!.I: I iii oj! ~RE - ct;: ;~~: I[~ FOOIJl:5U!i'!':~i-ililll.i'tln: IBEOO~ D.U Rfi'STE DE $ F,AA'jbl.:li',,i 1~~FlEl'!ID ,I;; 1I'1lIA'O')'!JL I:!E"~ [It~;rifi1;}l;1li.Wt; ~p:(irt.M ~,lN M11~ 1).',G;fFb::IE!'!S. 11 ... ~S:w~tll;, P"tiJil L~ ~u Iiii'Efll~l!cs.

I!_°AN' ~E! :5lir~ANrl!,l[lI ~ 94ei, L 3'ETIOI?l.iIJ A'~C !.;~8 ~9;1. EI'li'il.MIJOl)I ' b'I~t{I!,,,~f::

IDEra I;l~ :El!;li; GEl\Il'Il:':H,J<"'Sf.i'i~, Ii! !:BlEIl;rlf~I'QSIii'I,lFIIl'trl1CE8 .. Com.:

,n;; ','''1. - IE! Ell\! ; 9 a. iL Jl£Mf'OAl!I2 L[ ~!lt~;'T Oi~E ET ooMI'iI .1'11 ~ Ja.

'!lE\,~R F'OF'llUIi '- ,Piui'!'iE~ Drr SES ~a .. p'\TJlIDTE s au .mEN" Er.J ut 1,;1; I~~ 11'1:

"14 g'uuf Rii\'~H; !lIm. ~~ Sl,.i'l'E;S [JE: t.1~~0i.I [1' DE I.EI'tIIN~D,

~ 1GQ1, Ii.. :I:} :!O! Q!J,I,.~ ~R IIJH~ !l~"-i-j:NAb[.sOOetl.l\_Wl?:n.NATD',!;l1"l5S; J:iI" u sl; 1'!1lJ~ A MOSGoi,J ~R LI:!S ,[IiSf' i,!"J:I"!'I , . S Il !liE f'.~lem P/l.Si i ~U'!lI ~III flN>'li.:t::. Il:::!i~ JS=1:.rI!J.fi !Oi!:' PL~tfr.Il1tiN~ 1.-; . C_;!'Pi ME :sov~oot::. s'E~, rlQY,ElI\i tiE 'lJl~tC!'iJ\fQ~R,E lliliNS !:::El"i!"E ~1ta-ALIIi:. £11¥1<:: 5;. :C;!'111 11 "f} Mli\;;I~ idE=:; : ILLI:UFfB ~rum:; ,o!Jl 1Ipt,I1:I~. 600$ .l~r;:-Fl.u~OOE: !MI!~1l.E D.C :K~;'!$'AN, Ii.. aQiJ~ ~E~ ~!,!U:!lli.. Lit PEN~[;:;:T~, ,~E' 001 W 'l/A.'!Ji1Illli\ L[ ,ruft!£lllI}E .,CAPN1lI,i.~~!i:"'.

Pi. Bor rillE MIL 1'1 cl·ril!~p~o:J\I~'" lJil:J.SS 'i~ 1949, Il ,ti~ST ~ HI!!'. Poo_n ~!=IB,,,,,,_I'i. iiLl.UJF.l'l.l'!l1"r"f,l,N,:: ilJN ctFiiIJIr M',IJ[U~1 ; uNe; CiCFlITAnoffi

, '1 ' :. ". , - . ' tilJfi.lir,.":n;;r"-,,E C::OO'iJUI'iI' Am M,\'i1'l00t

11 ~ !fM~I'1'Q1Wl.:h ~f.r,ti~\I"P 00 CCl~~I!iA1i'!!JITI, EM 1 ~!:i~, iL E:!l.i

i:H~,I/"'!l~ DE ,~ aT S'fuplRE, PAl'll a.h I MILJ~ i!.VIiC UlOO'!:LLE il. 'iIRQU~'i 1'WK'AfffS,iLi.!::; PLELLI;lUIlS'e~,::;-. IJE< ctJIF,I;IT t!!lSSl 0 lui UJ\I f].EOO-U llil~..E ~1Jl!! DE IlM![lI'l! I:iWilR_ (J'6:5T 00 Ci?I l:: ~~IJElDA1iWlIiT:!i~ 11 !lEMIilRUi'lPi",I;I,!me:

NTE_I'I.N;i;~Lt8.EN'1'*2,Ii..GS iJ~/!.'.'fe" Nt.WQ.·I!U1W~lWE~ [;it; S'TQCI!1I'IIX~~SAL'j'.J~atd;lEN ~;...m~E. i'I\JiI ,KOlf<I;W, 1!1 L.'" ;)tl E w netli2FtNE' LE

, - ~ i.3i1'l~ t~ iLmiEllff1l;TIt!ffAL .• IL O~!,I!'IE' !N\'i\UU, ET TQ!.!f W lcflGi D ~i[lI'!Ji;fl i!:Iit,I;;,lLR!::SiiiEP .... ~!i.l)Ffl:::HJi.tW.nRE;!;VE¢IJt4Cr:ii'Di:.I.r. :<L~ p,elJ.D.E-IlI'.'FIT'!i:S.iL GE'o' NT I f.1';il'i3r~ DII LA ?RCf'H¥l"~ I. DE'iJ)\N'I' i~~llQjJ!~;. ,'\!~::jjj Eli;' ~f" .. Sfls, PRCPfI£13 P\.ItNJt Il a"!r+t'I !'t~!E l, F! DULI;I: LJ;'s ii''W5:.(l~L1JI~:S DE' ~8 ;IID.t!'EI'1~rRi1::;_ IL LJ;;S IIm.UflPE ~I::UIi iJ"u..NE' F,r,-Coo11n::o:oA"DiL[; 001 LUi W,W LE 8UFl.~ DG: IIItJ.i\. (l~~eTOR;..

[k~ ~ ~'!Ai1E .. LA .l'I[rTE' 1;[[.8; I~I!)S. JI.!!JI); ,f;CI1ECS", Ai.:rn~ ,StomY [1Ii!T1T 1.."i.:.tI L i:: 'C H.IlP. IT!'IIl 00 I L U r.~, 1lXlt!£A cs : oiIl'~ DI5 I, ',.'IJ!.IlI· !'LaS n-, O'i tST 11 Ml P~IJI 1t!\liL!_. C;I;!'I ILOi!~ .ii1J~1 ClES l!iA:lilII'E8 ~RCPiJ~!!i. ~" tEN r.Y;L'rlJIES OCCi~r l ~TltI:!:oo'lL ~'ll!JTfI~p,o.s.Fiil MIfNl bI!SroIlWL~TIcto!!;l 'li'tJJf~I::s. bES, HLUs. r;PlI~~ILLbES:_ See ~mmeES fiE ~ISll" :soNll'!Eems~ t:ELi'{I3HI!!'l.

~IJ lfOUl!ji I PES CMoID~t8 C!; ZUFI~H·N!:LH;\~J5{:N ~ 1 !:I53 dUJ tFAm' DE .s'~oy LE CH!IUE>NOBflIlE Boryll'.!Nr<I, 1lFS'r 8", iSA R=J!iJTli '~CClt,~I'.!!:1E ~ s _ If3EPAUmu;: t'M'£: Ul ~.ID!IIIJ - E;~TT -,Il, C;'fj II!. IJEJ,I1E1U /I ,~i L~ CfiLI< .1f.!O.,~ II[ LA ~~ ;I;~aSNNE. ,S&-.! P';£Mle!'lllil1IG 1JI:,OHM,olP.~ O;URSS= 1L(;'llwnl'la ~l~R!ilIJI'.!DIlS PLIJ:c; ~TC!fJ~I.SI1E'L·.l'iI'o!NIi£-'D;'t;H! iJE ':Igg9, E'1I'Ll.£. RE, i¢~FI" I!NOOi'l1:! rf1;0f.5f0l5, liN 'H1I511 ,~ liT 19ii'-§ ..

liE· oosiN flfiAp~ ~ !l."i.Il~r~ flili!;)$ u: "FOJ!!'.r..(11 Nll~L. QE, Slfcx:~M~P!iI EN ~~&2 &! F~H.f~ ll'1PiI~'fl;ijE 1I,'l/f,{; '1'7 _,5'SUR :l~, Iil~t:! III~ ,115 i1'''W~S, M!\I:!j PE:1Ftm~ ;!II'm .. !p~ I"~ ItiJiM PLUS E11i. ~ CQ'o,lTm~ri: "!I:5II'l1,..~t;l!nD·t.ssuFiEllil is.!, d iFl:.IL~ I!t.lI ~~'FIll.WirlJ;j,~tiliirfIT 1I;, tl,l"L~1:: .i!I~c LIiS'l':IdlFLS :i:i' I.~ Gl!Ji\! ~YIiCU1'_; B.L~ .IL J!l\!RT,I.~ LA DELJ~EiI.'E Pi..AOE "'WEC' ilE!.L~. (S Ii,;; rtiEi]i1;}

ET iii, !iIlJbL.ES,.. .• '

l ~ :!!LJ",,;limlll, tiE l1CUFIf . IJ~ Cill~PlnAf8-Elli tl-1SJ1lJm A tft'llfl~ ... e,.jUijE 'i..-

D~ ANfllti.l.!ES ~~NiU;J"'~M_ LE::; HUITP,i,fiIJIQWAt.lirs: ss ~Er«;t»h'R!;NT Wt:m. '1: 15

pgis et PelFi~N~ ~ ~ ~,IOClill, IL ~ ll,5, ~PEl3':'S1lm'!1nJ!:~ ~~'rA'lTa, ~~'iOOI\fi'~1! LI!Si ~U'f'RI!S PMil~III'AI\IT;S (DAI\IS L'~ qrr lBJR C~'ENT F;-~:) : Ga..t1!!f!i 2"~. ~I'll!s, :;N! F&tol IEiFI 2,.5· ' ,5, KGlllQH!IIQf :;3~'. 18~~,2 !;j.!1"S i FiLii=' 9-1 E'tTiol. 2,5.;;z..s,,~,~filNlIl~AV,'i;!W [}Q ol!E1~llf~~HE'n!' SIJI'I,

" ., ',""'dU- NOi PoUFi RABoN il~ BANI~, ~II_ 1~~Sir 11\1'/101001.1, 'CX!tUE ~llil2r.i

!i,Jo. fl!\!I !;II}. ~,_, FI _., _.' , , ._ , " , 'I&'

J!l11 E1.! 1iIS.

&J 198!1 Wi, 'tIl!";tfl' "~E1.!f!I C-'il."fRl1 Ul ""Tam 00" DE 'BOTVINNNmJ~.Nfi ;SiR; UEs;1~.cHE.€iS ~~~ 1 m~EL Pu.Is; ~Tf!2!15 EIIIO:II'IE 'OO[ ~ ji;,!1\1'tlRID!Jf!.Ii! GAGNE &fR LA l\IIA!fimu ,ii)! 1l2.5-9,!lI; LdE w£Tel'~ I1E't~1ii Ql.,II ~AiT' :PEIiI.o;;(S<.;!;, ~n,Q.INl/l:, 11M! ~,III!ml~ "I![l:WI! ''TITRE eeurrE' s.~ i;r TAL ,i'i;,"i;'Nlr I~ ruP'i'\lll~1 MI~!oI.l. rJoI~liiwrotl :1'E'Ul ~ I'IETJfi!f1'lj L.A l~ir;:.lii!MIj;'E ~,mEJ:i l\l\I= ~IG.I!!USI! C~r:iR FII!.

FlElIl:;lo5:S~ 1;1 ;f1:j\I'g iJ.'Ii!' Ii'FE~ rol:5, ,roN 1i'i~'~:, IdtI '$00 ()_O"If!lli OOr-l!S, S~i!r'I'J er I!. '~i3NE '1:2,5- 1,5. I!l.F.iiSj;I\IT UN Cl!kLE _ MitL, 1~IiJR It'f~bE W:w.H ,,," !i;H~ - Boo,o:l.fOl.iI!O\r i!:Je 'ilOO~. i,L.!«LN CI",'lPIDtII il'" TImE ~A'if;ii,ff ~ DE lM;r'CHl'C~'iI; ~"\I €WiL!JEl\lGER_ Sjp,AiS.k'iI i'iI!VlI:lXIT A bA ~;J1m: EN ii900, ET lL'Il!o,~TE CE"f'lli; F~~ ;'ii!~5.-1 o.:s,

!?'E1F1~ N'13JoJ CEMi!.iJfig 1ll';Ni ~j;lS UN ess 'TOJJ; l~FI~!;~ ,:.biJ'!:l.(aa IIltl ~1J~,IL ~~ ~SlI!U!IS FO&li b.'~ ow J~ ~UII.JlA'ii Erl!:<E.E::Sl~H, ~~1:9 ii. j;j~ [fIi!J:OAS5EF!~ Pi.US<l~ :s.lI'.I!O[ 1!!Ii~'CANCl!J,!\J!jl, 1L,1i~T ;'IT~~,IJ",Sl,JF.i.iJifr~. dE! 001 n.':~~iGE,A PdJIIi!I1IUNr;.,iiJi)E~mli',

;!\jIDMJ D~ 111 rwWI ~~ J'lOOf-sEi''rEJI.'ElRE, 1083 A Nlils~! L ME ,,*_pn'~~'~' L'A,'1 'l·1-ii!i'~ BUFI 5, Q"~ iJ~ IJ~ ~IS:W L'OO !...:I1l KIt~!XW s'!$IJiN-' ~"iIEFIS liS ,iO&!I~,

, A'i1~~C~ 1'SS4. 00 ,it"" FirrnB OlE PIiT~Ii'!NE~fl; ;:lNTiiJ\loi!,CAt-.lC'~aJ1 $'~~,~ ~1i'lllM!t.lL 1!l'41!~ il.lEllIT ~IOSF'fl"til.I5:' , "\ L MEt1m' l IMos.coJ LE 1->1

~19~"

(PitlUR'~'RfU:4mlrGOl~~~ ~ 'iJN~E8j1_[.!r5UR5ii,&,;MU!S~w;E~' i~'l1 ,f~I\Ii1'l:o!.EOO; I!~J'J ~!,~;I1iI~'~f'~ ~i:;S,/!-j OOl"CBR£i 1984.),

f"" r;o /ifl1!f 0 I"i Mr.'kli ,- MOSCClU'1'M -

,c>< eo -' ,;; ,i"ic"" I.'V T I] D'!I"iD ..""""",'1&"'"

II. ""P.f~ii"3!";~ , , F15,' 1Ili";"'~~~~,i;y'l

[Cfl~Uw !CQ ~!)Il!II!E

1 , tl4 ,liMe '2. ~m

UN, OOJP 1lE.11lNU ,001 fEll1Jf.1' ti,~¥i' 'mAl uss GIlo!lNt:\'E$ 'IiUl!~a,r!J~ ~ ~ES ll\lru:iI\!NE:$ J~8 A,Ni!;1,. 3i!E:8, CI},I~~NI1lNT PCUlIi Ii.ESBb~--e [.5iT oo~ 1LE:56U1. SGUcmu OO'iE:LfrPPE!iffffiT [11~ L'~flE ~J[fI!.MI!fI'J:OO lET ~E ~I.!!l,

2 .... eJ3

Il,;e If'FlEMi!:l1i! cHtJIl< [jJil ~\A ~j}_1' l~l'Il.Ol!1" Llii !::l,QUFI$!:i.E ~ PA!RrE. PItEJ. &. •• , !de, bOO Ngi~ Ie NTRA:tl:.1\flI Cj.,m; OO~ :S(iI,e.~ Itli~T-I[\!g!lif"INE..

3 • .tg)5

Sf~K'f ~ 6Mr.t~' ~ !Ii~P!!.

FilI~[ II 'Eel oCEnE ~. i'!UiJ.B E;11~ it ~U'r.[; \1';"il.tUR ~e~rJJE C!'(fL

. nCH1',TEm:I'liLEOOIJF'~E ,p ~

:sIMI j;)Ij[ .... ClC'A'mE1"I£ L.IJ!-~~ ot>:JN.

I, IJ~Iii .J:JUI!!J S Mt4lr IL E!iIT!~1-ii !' Nr.' ~ 1~-ri!Flll!lJII!t ;,U SI[lN,

3 •••• d'_S

P£~Ii!N resTE ~cN~ I.!;B !JJ:lI.~ 1~1/iNTf~S. CI..J!q:!:rquE5 DY ~'iW1jm' r:.e L~ ~ ~~! bEa. el,.,iij,lCld ~Mf.~iii~" O~ ~cEI'IE -t:-iJEi :l, ~- ~-5 E8T L.!, ~I~~ L'1:Li Rll I'1-AC o:N D'Ei: Gi'i,W~ IilI1l 'fQ'l.l FI LE a NOIRs,lJ,J!~5'!Z;f'Q'7'-~~$"r ~ ~fi elf!' 001, Di'l!'{5T~!..~ Jiil,!(!! Fe,R-}' s" M.NS OO!1'olllNf 1ilJs;l1 p,Mis "1;8, JELi.io:

Oi..i1lP-r:rfs [J :8I!1'JI.QUVEI"I'TS, ~~!1

.w::.: N~!J,-'\E 'C E:RTA!fJ. ll''!'m1i\~ :!itR;I,Tii!"o:Ji~!i" Dlil\!e !"Ae~ iJ, bES, NOIlia, ESS>\"ffim'iJ~~A i;.UIJ'.,a..! L'J;JJ..i!-GUNfFIE u,'J plONlii;:~!f!T;!'A! _~'~ 3, ,_ ~E! ~ST EDUVENT IiU~! :J;I1GOOBW.*iNri

4'a~2

CIt n~"':!!~'Pi'!'f~IiNt lIi1l!'.MP.I,I\ITI", I.lU ii::;WI!l..~ ~Bi~!E IIlII;nLIl" I 1Ioii' OO"iL IN'EIIIFI;;Rlli E'i';!$. ~ Feu: IMiJA ,:5ClHll. iON ~ 00 t '" FE p,i gJiIil!i lA IJI ~ p rJ R:Il~'tl ~ D'EfflC"OIIi& A'iI~g !;A F03Iil!I'ON J.lr:fiJriME [J1J~~.MIlIiT DE I:,.A ~ criJ L~, PDIj' " ET~ 1"oOO~ ~,t.I qA. 1;1' Ii.G C WiLiEA SOI'lfE EM g;3" ,i\~C 1~IaN SIJI'I tiS,

4. DO j;e7

Ol'¥ Ii. VO AI,!EC I.A PIo~TI ~OV· ~~Fllis, ~N e 2~ ciIJE 1J.'Cr: ~I~~J.~, I..E Fro ESli 'MEi.bi: I\.~ liil'll (j7 OO,'~Mi d'9.

,5.e3

POO'RL"E~tfT, !.:E6,~~ i1W~'I:.t-llf ~IIiI': ~I'I kE~1ON [lilt !3.:i1,

,6,. .,",,'~7

rlE IlElB!,lfc~t.!T .I!!WRENO ,~·Ii., FA'I.Iir MEliA!: ~ Rtn!Lt',;',1!l ' l"iIfI, I.e ~ N<JS5l me Qt.ili" P(!SSlIkC- 'j I~;I;I;I'. II. FU I-LlfrrofJ.T ~m\ JlOOOI!;J~);, l!l~

~ml'M, nANg n ETFE Il'dSlt 10'01 ~ El 1F~1W:E:E! ~H lJoo~I<NT ~tli,~~" I I!.jI.'DRIE::>:::E: ~ UiUrl rIDl,' LGS. l'i:JiR5:, jo[j,I'I,!;!, ~ NT tiFIA Itl ene lca:: L I:.S i3 L~ ;'hU~'Iii tIT ~ ~~Ul,€ ;"fi'I'IdJE ~!;al! LG i5QH~1di'i .td~, ~Ii:2, I!b,1S. U, SUI'llI IlE!.·~-'Ur!:lE'S 1lI00~ 1'" Ei "h"",

6- RdS ~

le: PREM,CA coUP !'*-"TF" ,WI:!{; U;eu.L I.E'S NotRa E$lI.\;'BNf Db 1'lREa P,iI;RlI QE:1i1!; FI~S;~E DC:.; 8';1\1::;1;;1 Qilj! ~'~T ~!QI\I .i, A"iTEII!O!l[ ntt;",:, :<EaT',!l;lIUSAni,),1>j c6.NTF!~, fI:iHM.~~~5 Ol.i-E ~ cerrt l::i"TliWCTUFLE t1:. 1(}N5~~ 1,1i: 'C!A"'\'J,l.!E,R §§I'!A!IT' ,-,"rrtJ:-:: E'-"I i!;6 ai.I~N Elf, r~S'}I,lO:~.t. ~1iI" til ~Ul< 'o'liJ..U ~i\961f!1 CETI\Ii ol>tflS'll'FlUCTIGN J!,';Jf! 3..

,., ~5, ,'c' -r

7"~S

Les 8l~,~ ~1tiIELI UNE CI:e\I~

n-:;r,:l~TfQN If'1..i\1'oillGuUI,If!E ~~:3-(:I'4"'IlI!ll EXTRti'A.i;tiliEl'I'if !S<R'~, r.~'15 SIILES NCi-1i!5 Hii:c~~!!'iH Pll$ ie~ d~. ~ a.~ , " POlJFlfKltIT !l5r'iEREJI!t UN! Ui:i.1:liI);ilQi\l D:I! !,;ELM J:;U QIl;.IE' Pt, I, LA r~vk d4:>N5. 000 ,,=:3. V4 '" pj!!1'J~ LIm: itFi ~~!'I ~ ~ ,r,g aliMiE i OE 001 ~Pj![_l!SENtE'RIi lir L! ~ i"\I; RT'e ~ e TlEMPS fJlJol\l lJ!£s re, C'~T ~ \r.'b~'II,!&.w:EN I Clf:, tENIR, 1i,'.l!ic LES ll:!~ 11,1,1\11'10.[ 1'lIio1)m.I:I!d':~M=;t.~T i:ll!:vttLJ U:( N~,

7, ,.; es

lA. F/,· ~, L... 1l,Ui:l N"'l~~!-A.G' QE ~~LqoFeFlI E' f iJI-oMIl~

8.~Hl

LEs BL~ ,'J.uii"I~NT P.li1'lJro: p"r.- III "mjI101ll~[_rFt ~ JdJAl\fT Jl... W' 2,'.0\ ~. I:!tloLff 00 'l'OR, 00 ~~ AkJI ~9.IF1~;!~'I, WIkItJ· WI=! fll:!l-!~1l !.oQUI~ ~ ~~((ICl6_q 1. ~";. iru~I'I, at fI, .. , ~1:li' LS ,Ptali'O~MII" ~'U!\l ~ 11lO>J..te!Jp 01 ;!.TIE'NlfrE : ~, ,jJ~!,

a •••• ':::'b7 g,~ ~eS'?1.

A'IJ ralli'.mIIIllTE'r~II\l_"iJ... A ~ftiJ/lJ.i !;N ' 964" 8Jt,;.ssm- ti.Wlfrf ttI'l ~ II~ !(E'I i\Vt.m ~ COOrmJ!. Ri;!:iIeE;'ISI!i'f _ ~ cJ::)W 9, '&;2 tlG 10,,AM 0-(1' " 1i:~1 iIii~ '1~, ~e:2 'r!JQl 1:l. j,~a -,!;rf6 l,d., ~dG ~x.d:e: ~~, o4it J.,IS Si.,It*~. SAN'I I;J II! R1 a U ~ PI;T Fj CSSl,i"ti e h+lti'tJ a· -S.ilrf effiE Pi!iFiTl[ EI" c:n'IL ,WAil ~~ ltI'ioflRE ~''flS._,SUIl Ij./J Q{l1!{>'j1~, IL f.lE \1OuV,lf ~/tEi'Ht!l~FI DE W!'i.gyjR SUR IJ'MS I'M~LIt:!,4Lil.rII;::'';,[ [JU.J"'U It4C1Fi OOilFUT LC ruRf1iIEt.lDFL~, 9_ MI1 ~''f,i,ljj !:lr=lFU;!,l~

lBti NoL'l'J1. tw 1Ji;f.~1'fII" Pi!l!l ~'Ifi1~1'!iIoro OJ.I! ll'I!:i' 9LA~~F.i Ii. ~NT ~MPgltl!!, L E IJ (;I. fl Q!;.WI CN 1'\4 n 'I~· M I ~I!'i. j:[ 1!.S POIJ~FlAEI\!.T ,I'~ illiiiPSWi!t.iI:lIJL 1:['1,[ e5 A'IlI:;::) I.-Ii 1'10'11 • 'I ,. ET L,\-" 'I-GlJJ,rEFI'Ii!J-' HI' Il5 I.~ ~Ol.Q.I'iIN ' II. S=F!i'!1i lOOf '" ,L:El.J:fl ;\Vililll'lJt.::G,

'1 0, dlX'~5 rJ7 11. Jtf4:t?

111

11. ~li1!!1 '~~i 12 ~.i!l 0,(1 13 .. ~ ~~, Ice i:#!L!i r.;:;; ClCfilJEl'Mtr ~ !;;IEMJ.eN1rIP~,h, SF!'~' ~ IUfA'i,! I alii ElRFJ:T J'Ii.I ]iJ.Aj;F! (;!t,Ii; 81l( n M-PlDitff::; [lEB .srx. PflEMiEl~ PARTiES 'Ii' IL ~. ~MCo\'IT ~I;lf! ~ FJ!pJ: DE. ci-W..~ i.~~~,

N~ Qi!JE lSi b');i NolIiIS ;!,'iIA,..'8I\I'T' FNiT UE ):!Em 1iI~;:~ L,.. AOaliblil m£ IlBlJR ~ 1ii0r ~r.E ~IiIT~:tiP.i:;E:a IlJt!ti. ,1111' ~ PJl\t !;I~ BQN:[(mN~UIi! rJ,!,lU' REJ:,., LE'i!hI~1 itT LJ: I"~ ;,y.~ EN 415 ~1iT~5f!Vllpc PiIi'Oi"ALiil, .... ~~O!JE: ~l;i.BI..JtNt~jifi!.Uffi'iI~f r PAs ~,1/!_lI!,.;"'{!£);IE~eF1,DANElCiE ~e I;.lft;

'1 • m '/!\r;i7

W M-tMR9,PNIif liN'f~ PII!!HI'1I!OO!.J:ol:

C¥!;I : I~ 'sF p;f(OOO~l1r..11 [if L.!. s~i;lRlir~ FlifUtiE M i.IllllllliI ~ ~~ A~~i3~ I,'E F'$lN 135, Ow p.",-u I ~o ~~F1r qtJj; 'f![!"tI~"'jI,J II.~M f1J11~~U mi.FrE LA. aU~ Jurou'AlD! W3tIT~; IilI'Ll 20." ro-up; 1MFl. i!!i,t.J'.I", UNE: ell!M.'~ ~EuR.E , LI. s.Ji~ e s I!!VOl'!1:}' .. )\I~"'~ UN [PEW D[,oct, H. h, g5 1;:z, $.9~ Ila se~ ~FIE PpfM ~ .~. .A~i.I~ ,!;I~

'm~. M.",~ liEf; Bl;'Ii;JCS,O~~ !,;!. t~g;'l..

12.~f3

M·.li.Ni:EW~!l; ~R,OlJt IC_E~~ ~~ IN!ID,!II121

L;~£l~:;r otiu. !,.I\IJT'BE-'.Il"oorr~ ~R ,I!'i51 Iilh iile:il HIIItctr'{13NENirS!Jij ~ TiIWT IlU F'OLi EN M" L;, OON1'R ~ 1Tot~Ii' 1 ;,·~4A~c.-L;D· 1~, .. , ~~"i

~; ~.x~'1'~.1';1 P'lG'CE r.m L"ATT~ 00ti1!1,!: 0i.lI ·~5 !'II' 00 LA lll1i. fEJl!;JT 1'!1~f\ijr·e F!'i!l 1 ~ __ ... g5~

f.:5.I ttl, .t~'g$1' ,~~ 'f 4, .M, hI6 IbS 8.\.l;.t;J~ jiiERO~ L);! Ft!}I. IlS bli I'F.Iit" 'D.EWi ~~i!NI' ~,Jliltl!s . 3. ~",:3 ~ :5·1 ;,4 .. 'i'iit2. hil1.'OO J.lIF13 i~E 114, lJ~ g~ ~T. d'E:!ii' b]I, ~- 00 I EST©AJi!H!Fl.Se eN RAsE: cAMf'WtN ~

'0.'.1 ~~ ~, 'fR!!t.ctAiRf!MlltIT; ! . .'rMJ!OO1M.cG o'uJ:.l G!fi.l1.1 [l'''~f.lAC[r ET IN" 'i.\Ii~MftIT, :t.Jii5:I:FF 1l'!,' ~e51)'i.JNJ: 1111, SIJP.f'~~[ 1J):1ii ~;lfi!;.R~l'fU;,NlI

12 .. ~. h6'!

~~, 5'lt v ~,C€S'OOoIJPSPl us !JTIkflt. 1 JOliEI~ Qi..i - I:. ,~. ell D~~ R pdvRFlItHlEI"M:iN!A D~SOIjIiLE!;! .NbIAS

W;WIQljI1 j;! ClE '~IEU~, F,i,!~,

'13.'b4·

LA §f.t!'.!:; .~MTtI'KloiIj ~ :!ii:liE.::> [Bl;UI~ fi."E !Ja: UI.l5NIT II' AS· SLlfill'l ~ VEJili NIT 1.,\ L ~ I ,r. n 'li:m E;, L~ iJ~1J it ~Mpa.'?if :E~ L»iI Vl1llfr~lIll£ (l;JWi 1DlE'1F~ ~R :feMPAiiI!1.!l!)£ t:'Nm:i'ilflfii. ~!3 MDiF.18 F'OO'oiillE.-i :sMlJ. ~ ~~ 1£ I· cf • ~~ 1l.S~~~'lZNl i,~Nm,ljTi1.i'E ~ ',3 •. _.~M - ,1t.. iit:d],i'i·~~ '16. ~4' a6 16. :!l11~ ~~ 17', ali· ~. N'.r.l;t!tollT '1.111. P!I5 £iI LES Bt~ om !'i!ii.~F' 'It _. !) f'OURl "I~; S! H, ... 4::~iIlE11 s, 1ih5!, !..S:3 I:k..~ PNii' rdiK IJ lit p;;J~ II! G.!'W/ii'hNirE"

';;3,. .,. g51 '14 • .tg3.. 11i5.~

I..,Ii.Ji,~ O~ pd.¥ii::

FIi::hi3 pllge 'Ita.

l·AiJAL.wtIIi:. ~)j1G PDIJ ~ [16- 'M!..~ ~i=ls u; ~I! I!u.NQ er lEi ~9a ssr rA!iNI.C~ ~CJI,!P'I·UI'I.I::'~AI'I 15 ,.J- 'I ET 16. 1fi:J. ,Ni'A 1'1, J9 j.A M~"'oJ:: MEUR a.E P~i;:F.!Dj:P.lMl;m A,aAUa:! ~ tlii. ,_, ~~ i'l:~'Et: u"'~ ~FI~SE OO\'I!.RUtl~ dE; UlIinE8~ k',I!.!~E'-~.; '1~~h<~)L'I.h~ 17-'. ·(i'!l1fJ2 ifIT~e~ 1 s, l.b5+ ~f3 '1'9,104 ~41 }. M IJ'{gJ.O"..rE I''''rtl TAL I<We"~ IPir IT p, '1.1 ",Nf-v::!lE w:i.f F1,

G Cf.(ETATOOS it aIEl. 1110. F l E P1-MI DeQ~E N,I;lUFlELlEl'oEl'H c LA D)S'P'{IiIjlrliJN DE. IF'OI~J;:IE:s SUfi; !L il!!ll OOlrn; L'ASS'f;!lT'lNOlF! ),,I:.:~L~-n...."i C'AIT I':IIW~ AFI lei, R~~E;1i:!U 'FtiL!-iJ~ t: i!J.jo_N-;':; OOL i:J e [}[ D BfI!f<rn'!E b - !I!l~ !3 ~ !=Tr-E !!ita ~:AiIIl I\::OID' 1'!SSE~~'e~f.5,d ~f1 Ii; ifl\1KE .~.N ! o:tJ.IlI ~IWLiArPe:.. CenE- ;l;c.'riDNI 'JA c'ooeUlI'I.[ A L ~R' w~ !;IE ~ cataHFlE -il"0. • 6U1 '!J'~ euep;.'E>o'E EI'fTR}/~H 'tlt.ITNATUlP;E[J.I:;!\E1\fif ~. PQUI'l~)rn; Il_ I:".i\;ft~ oo.rm: Il,i;R Ii: ~I !ilId;t4IT Ip~Tdt..lHEi. Vu to!Js ear /I,Nil:LE, u: J U CEi~ NQlRS.!;Sf~!;

{]H. U.I milt CT llEii!Jj:i~ JVJ

fJlt;lLE ACGI\iI:;l!;"~F!·gttN ~~ IW-)I' I.E C'R:JiRE ~ :FliiEMER AJmRD' I

115:". I1A gxh4.!

A~ 'liS •. _ ... 9!4. L .i'OLiJIRj,1T atir.lRE· FMMBNAN '1 ilk ~1 ~J39 17_ .tb5-J,. ..ti~ 1 8,. Q.:r:~ ibJ,;,1fS 1,9" Wall! "¥J;c Un!; i'OS1i1l:l ,;'!I,.~ t;lE .. 1I\Ii:::E;FL't,'l.ihiE;'" ~ W~R~ Ci!KsL!.Y'OO1 ~ITRA!.IE P.I!l!.ut.H;. Ji, !I ",v~.i'@E: a~.,!k'C", &EI.~ \.I'iI i!EI E!, Wi.IIrit: I.E ... I!i I('~ E 1\Ii;" Jl.IJ.l!;Pl! U Rl;I i:!,;UI\I' ~E SIllIA WS'(:i'LMlPlOtm"T:-:liJ j)1JI ~ClE, ~;W~.sA lij,f!I'iI), N_ iYil. Fi:!RE 19.. eit /1;1,,(; IIfi iJl!ld} iIcU'Il.~ ~L;VIIT'.

M~M: Sl, ro"".\E~'L ;'I'iONS 1!;;;.fU·1 e ... ~~ I!..h NOli[ pFifCQDI!iIJ "t. i'lLJv.: t-IOllIdIT;!,!IiI' f'A':aE '~QOO'.E\!OIF1 f.L f/iL' LoW flellll.! It~MENi" I.E W:I'I -IER PIlPl L '.1\ 1i!'A!. Y~E 1

1 G,. J:.['41

A~::.16. ,IW;M.~ '11', .• ;1132 .t::.:h;::J " B, .,rh:I1t1. Wx;a!j, IlB5i NaR8 JI.'I.'m~~ L; 1iIi/iJllif"'~ Ii. ';':Eei Wid ~ J!'JO!.l EI ~i..il.L& R~Ml.MU~ camrr u: ,:;~ iOO ~l CEJif1'J'iM '1llV,*".i€ illES BLJJJ«;S f ,~ruj J;; 11M. GAl"rtJHE i'L til. wIre O'!Jr i\C'liON L;\'fe~" UN ',;j__ CA}~1aoi - i;:o\R.~F!IS'I'~J!: A iN~ .. .i.B oUe;UER_

1'~ ••• .._ED-I!I~

Il It

l1\1i 1"~I'IiJ.~RE; 1il0'S~D.I cmll::'.tl"e 00 LE'.9i aA~-6 !J!;\i''AI.~t1t1f I;ltM'K\~!~ P/JFI 1? b~!j.5. b~ '18. ~lI, ~ Q!,I; P-E~1M1 ESTl~rr ,,'I.'b1R. ~1\i!TI;I;TJ'I{Ei~. 1,'.1 LIi"\fW.rf:i'J1~S ~9 .... tt:B!s NIIlf: ~a&, ~fi E'I' ~ ~li; ~L i!i D'!1:i

.

~iB:tJTgli ci~PN SUFi IJj.COl.ONN~

4ih.tUN r>H-.i iL I"LU a 1;1 l.lL r.il:lllal~ fir FIf.Eflll.l nr [I II fll a-.1l.

17. a4J1

1l'IE EH!ElUW~ ;T~~l'i;!IJe F~~-'

tANl i,Ui( NafRs lOr: 1JI".CL."'iJE'R L .... ~ITbt,j .r!..L',;\.'!JC-DAi;.t;!;T D'.t(~I~ !.!t;S:~N3' 1!i~F!~ LJIlIREQi I1J.J !l#E~ rr ~ L!AJJ.~~,

1'7 .... ;~! ~ 8:. i"e;2

IL y ~WtIiT UN);: JI!~!H,!r~ lI'l'\e.n~ IF.tJUF! ''5SI!;'tE'R:g1l If!aO!ifi!'Ji !liN 6'}.t1 7ROOEllE: 8'. A:iEi,(I(ii!i~,t~ VI;l, ~f'al, ET ~ ~ a~ 6:S,nXlf!'8.{lLID~l W3l~ eo ~d6 m .i3~ti7 '&'}ld7 2:1. ~d\iI. ~rr - F'd~ili!!,1t£ r ' l1A!tO\i1!;1·~ fi,!;s i'As!iBE 1Ili'-.'II1ER9LiE !::IE; SF'~. 001 L'JI.'i.!;l.1Ii iEET~!l ~ t:O'hISH;lG~r Cl'JJi I,.~ MOIJ;'El3 .;!,V,I,'ii'rr """''U:!I'ff',i!,ii!E •

1":;;" .. .t:lll Q\i ~-I'~ J~~

!.U~ ~p t~jlO1llFmr. WI R!1i;J:r.;'f!.Ii'Ri\ ;I.\J.lili N~ll!j"QE ~~ ne Pt-lJLIiA\!f 'lID.Nr TRii-·fQ1.I~~ );Iii RON ll'",mllC:'~Jr~ ~i/!1LI;-D.~ 1;',,';1 FOtmlM[lI!tI JlCIN CUi L6~ 1Bl.t'J'«l~ I\1!J~EOOt.I~.

19.efrl1

li! AU! UW"Jj:;; a:: ~FUGE. DANS 'I.E eO; [J:H.flJ!r~\'~'Di: Lit i t,;Iptri:iOIJIj VA!l}[ LJro[Pl OOI~ r. ... llMtml1 !lll"-

~ 9 •••• ~g~ 12(!1, lig1 ~c ~~. ~d..\2

LE!9 B.!JIJ1[;~OOiT t~N[M'!I):[! WILllU' !'1E'$ ~ss~s [li!Pi!lM:'31\"~S 1J.Ii'~:5. 2 t a ~2!'1' ngG :22. ~r31li1gB2$.. 'Wtl2 00 ~;';,_

-""~""" iC'

:~, - 'e;' JlI;q\1i1i1· ~ • .a~

t...eB .Bt.-#oo-~ ~E I) '1M.1'l AASt.lj;JIIT D u ~ C!f .. tNfI 1JS:ll Nbu'lS C1~P1 J(!IJI' "1L0iSfEl LA ~ ;;;;5 ~ fl,6.-~5 w.Jt; oeOOFiNV;Ji!i.U! !~I ~IR IE:S,I IJ\I'jj\j>S ~ 'KJl M.~~~. til:: 001 ~~f 1~.13 L.~ (l"$;B PO.JR'LE FlQ! Dt . .r'!t.to.,

22~ .. ,. tiS 2:3. Sad1

2$.· . -' ~J.: i'Ii~m;I~,,,,! ./1; flli;~ A'c~~ ~ za ,.,.tU~€1I ar 2'4, ... ~;~, ET 1<E.5i NQm: Q!I'f H~u:m~! LA PO:SI!I'idN1 [II:!. !.!:'!.I!1! CA'o';'IjjEifl, lml EltAIIID!1; t.E Jl€U"

'U9

U a:i!!t ltl F-1Cie: pc.:;Jl1'iDlI t,f IlL 'Fiic:lm j:lfi.g8 1~

~J!; :5U~1 L',l,!J..l:; ::mWGdt-.rr~ fi'iIMIlllI;\E; i=i~tlIllllilt-.ll1l'lAL14 1::::1. ~:!ImA. 8AiIIa EFFc 'C!\.~'m.A DOfIlwA 'ION CEIIfrI'H;\L OOS No[!rt;::::; TOl'N...I!~·

25.· ••.. kd6

'f ClIdl' .!.Jj unjG :O'UNE pimvi!E gIEa~8, 1WL<C~~~ifpN1I1rE I~ f''''~rl-~HI~, :[jS .... _, d);a4t·~';i', .l~ '~T 1.!;s"~iI!C~ (]NT ~IY.~ ur.1: if!flllJne.::v~ 'M ~~Xl5'i'(lI.!;?r.wT ~'ms!.E' I' I::~\ia!> ~Il' ~ ~a !;II~;r. I~ Vt;i(r ~!":oNl I ~r ~I~i!:f: P!: ~lliiJ 1m: F08IT1c«.uA~ ,j

"D'.,~~~1

ag .... ~ 3(1~ WZl"

:3~, ~a~ ,,:trl-s a.'U_ ltrl,. ~e: a 1li«!~ iii -ld,~krr:~1r ~l\!c:;lfLE ~ !>'Ell liil,lnr;' !;il,t~ FIlI'!!''1~.~foll,,·~Ir,LIIlW [iii ~.li..tit.t;'J" ~ C"\I~I1; - ~I· ~i'l!ENJ bE' Fc;I,,~

LIN ~jllJ! eLAsaw:;: IJE; p....".,,' WI

" .. " . ~ .• ' •• - ~'I I

tITTI!D~i1! t:i~ F't!i.!;, iJOli. fDFU~t, ~ .S.~l!Fl\CEfl.lJEiy~ LA 'llMilJ.= o~ ,kDi.li!fjSEi,

31.exdS

,01) ru_ i3~tltdi!liBI! ~_ '13 1[32: ~tie: ·~4Q ~: ~~mt~l~ 14, It'lra ~, t.'IA,....,,~'CJ41L W! iirEiJ()[.c.~ ~S 'fl.al-~ CH~)I .. ~lLr ~k~j;,§i\!r;l;!!l:Sl'-'1 w ~~RL~, l:~llI" ~8. n ~~""'if~~ 34~ b~5."d~ra&~4 :hMg2 :J.$, ~., MHl '~,~ = INiJ~ iPAn ~I~~~~ 3.,2_" . ..\'i!I:!!i!~. :':-S.4~334..¢'il-2·;tA,1 sr L85. ~8 mili!E. ~,f!' ~C<ISfo VEiS :35,~1;!~1iI413$_ ~'xd'4,tJ 1· ;3,7, rit:!'1 M12!Wi __

gl. :"' fA·3:it fl,4

~, w.~ ~ FWiWill Jr.. III i II, ,~~$~2, "" a4.~r~~'~ TOlJlT~t!JALA~.ER'-EI).Ir;r -1,lR r-~

32: film a'a lj15- 'ih"" - j ~ .

-. ""m' . :.-'. '-0 . + _.!'lIlIi3.S4"ta

, Sr:J.;.:t,; 1't86' ~ ·~Uli. dulii~~f1~. ar lE3 a.ANI:03MiI i:iiI~ IJEFi~ st· 1 J3.~ 9001'1 m. N~JiB.A'V".jE~·E:r:i~ML~ ~fi flrn F'/;F.! 'rliQ7., '51 -8 ,~~

~:URl!leI'fl"IE~1 flU I:A ~1r!'~~:;:r6, JId"".

34. ,~. j_,~!

~ .::EU~I.IiF.PI.li tE' Foo ~lM.~ [IN&! BiI,.~~~S IL 'I,I1~a,u~

<cn[[I'u!i_~: ~~' ""1'1 b~~ - iIIl:i I!i~~' iQUJ;'ilc:J! ilE .I..,;~~I\I- ~{J, l'li_Fl, .

·3.5.!i'bI1 (IS

l.J;s e~ 1'Jr.I~ ~ruJOOR~·Q.,iA~ I!.ITf DE f'[us. ViiS ,~URS -PI~e ~T STE REf.'QI.ISS~E::;. &'tiF! '~~ !;I~. fflE:Ulti!li::;;I ~IES. a/ij~ 1lI!;lEQ.!}F.-A tiMJCIJN~ ~f\l'.v;._ ;!,WFl~ OOllli..Etr N~ ~ C~UI5\YN ~S~~ Cilof\lSI!H~I~A' !ill:!. LIS: ,Ill.lit.! !!!!AT1'~ E.ST :::uw".~ ; Ili;r:m ~lij Will U GQ:.Q~F. o..h1n ,

31);. lm1 IT1S S,l. Af'!'

, ~3,iI'. giii~tt9~+~B,~1 ~~e: ~I~~ J;1I" ,., 'if d 7 m' lIl! ,""'1 EST /lJJ III ~ 111; IU. FlOJ!Iiii".

:3,-"l' 'i:R._<G i'l>i'li . ...':_,r • _ .... ,A!!I~ :_. gXm,~

8[38, W8~ il.i$5 N~FlE ~.I1I\i.IEN I ill.

l'i~ift!riO~_ !J -Elm .K~~-!f;l[ 00 a 0-" QCUp ; ~ •. , ~ E;T!:I! a9.j~~·ja. QU Slli. :ill.~:E ~oojliil:"'O",i!l!< iii (~~II~ ~I} ilQ:. ." h~' .if, 'I. ~~2·' . 6 .(2', ,j,s:i'!

, ~+ 43. l1J~+ !lEe No.l'!§.lf1cfflT" !JNE S€rol\ltlE Dm~ Ii ~ia PM,Tj;, VEWI!!.

lB •• , •. .iJ<h9. a,9. ~~.

Sl J~ N h Sf L:5'S NO I.ItS I!.)l!'t.b lie NiT' 'I:~' c~'ll!iIlilf~ ~.29'"'i'-~';I'IET I.Ii' ~ ~ WlUfi1!iJl Ti\OO;:R:

:39 ~'.- - ~.

~ .• ~.~ _)i;fi1 40. :-·n

'911 40~ Ib:1"1 'dJ!:!:;rV"Etr L.;tl, OW~13 f\l;\O: 41. ._. t:flI . 4j~ ,. ~~1

40." •• , 94,.

U:; ~ '-.IIE" Fila· IIU!:C f.i'\ISA.Hi' OOSJ/I.C;l£ h. iA Fiur,t: EBTJ ijAJ.ii,~E.COO.H! iJt.!Jt~.

41· ~~l

..s1,~'I_ ~~Itl'4'1 ~ 01' ll.-~t~.r"iJjJ,i'i!~.; ,~ ~9,

IA '!Ii!1lm"1l"le~[lpmIN~ I. A LA .~~. I!L.M"QA

A2 b:gA, .

SI ~' .. m~1l ,®h2 ~·::t_ 3b~#xh~ Eir !j, f¢~ -\ P'/~ Dr:. ~ljr::t~l>Ii; oat{J~ i.;1 "" 'W'~

.1:,2' .~, f3

#!.'I,!F."(: . rI -,. "'I.:P_ lIIT1 ,~- iIlJ

BI~.~1·~I'I' ri.~-;~~iToi3·. :~. 'hlll: 12'1

.... ~c,-:Eilg2 b:gi, ~,

. Sf ¥'. - m!i2 oOy ~', ~,... ".

i§~FO. E- ,'-;'I DECl81CQ11 ~8 i::QY~ i¥RJFL

-c G!tiAUg S~i":~ ~U;:;! ~,fE~

!If'fliEl ~Jf.( MN.JHS' oa l'I~fU)ibN • sGJ iJ,~r>O!ELi'1 FI.f'T"''I·~~ti!fNT' Af!I'L,~UJ!lII','iI~ 101; [l1JIiIl~ ~[I1!;[[,IX OW ;51= 1". S!':Allr(!<;,l'<iB L;\ Si'\l.l.E.· !:Ill 11 lEATmE DE I !E$TFl~1 -

I.e IkI'o. ... q!J)1;! aux ooriO:SI~1is

".pRUblt1:ilfeiJii ®uM e~~ 19~1~rilIl~9~tI'iHj;1~li~. S~·tf~m'lt!Ft~~~,~1'l .~ IlJretid a~ootmbrllll'~; pa.r I~ M@looUf'oS d'Ui'iHl' ::;anM, P~:r'Slqu~ iM mEl~!tI~' m~01M:1ti!. brl, A'~~~ ~'u!1I :!:l~ ~gJl~i' ~~~ lloo~. ~~ I~~i':; tl,!i ~m~la:nl:!!}' II ~ulTalli. ~ ~~j,(I~F pdUF I~'c d~r&,l' 1ITt01l11ii3~ E ~~~,~fi' BfL. tBll~

. c::)'Kell~ Ie- VI~~a1!.,~u'l.i'em 1i:(';fIf.li;:. [3 lrnt'lfr:!lfl de ~qrrlA ilt1d HpiIl::;.~!l ~,~ d~ rlDr.~f.;, ;:mfl~&.s:,;. , :TiI1ooz, ,A~rib" !tQ1~ I~ ,ptJ,rJie iaiiJs'61 a) S:.xiu,1I1lti'4s ~ aJ:fi1f~:' qth~f,ld~a~ eitiWll's,if!! seteJlpr:gl/Q,

U~ ooukt,iJ,.e~~t f}x~lnpw da ~rIie ~,iq,li1~q:r1 que la lTIfser,[}..at I~ prw'8.1 ,!'IS cQFLduls· QI'I) 8 Uti!]1 l-cftlile tle'drk:h~i!tnoo, ,~B ~U~i~t _ "-;- ;B .Jar~ ,aKl en ~B::;88JT11 Pill"' S,teJnitz, Of'! li:eIil1!Fm~ p.3E; d!~mabltr I~AIi~!I!! des Manl Ii, mtnl B' iil8il Er' Iai mlsg ra. M!!iitd 8.0 Ix. Y. "fSC Ilia r I

,FICHE

OONTROLE 'DO' CENT!RE :

INfL.U~NCE OIJ QOCJl!IIPATl9Nl '1

L~ p~leJii"HI.au cE!f'IIlI'ie ~~A~~.d5~~~ e~, ~nau~lI[}mool t:JIa ~e$. c~ a~jtWe.Mi!I'A, a~l,", !'l~ ~Ellre des~prOOoru~liJ.Dit5. '~,~~lfiekl(.'f. t1~~~ OS I'e:s, p~,ffl"]iafe:i ~Jlrfla-s~ I!:~M~~ ·QJi~EliJ ~IFI f1!Je I~ Joo~~{~ ir!;;taIl'!JfI~ Ib p:I1U~ Ir'~I!i-d'~m~I' ~~~ttlIQI (I~5 rd~!:i d~ ~~, jj!n ~ij~ FMJIt!:SflMil'4;i~ a1J Ce~I!'1i!i,~et-'I~ht1ul.~. O:',~~~ Ia ~~IQI1 ¢I'OE:c;u~ .. 11!l[l !-!~jg IhYiPl£l~i!ftIi~, seus 'll~(fIS'bMt d;a B~r e~ G.i! iFleb i IPreMra~I~lJIet .a IIDei::LJ[l!3~iQn.la r:ti)tloilll do (;1i:)1!I1Ji;kt, ~lPt· qL!'EI de, PO!!!l~i;ilF ~~f»:Ietti!eN ~E!15 ~il:iris eu !:l.e,nllrtl" !21~ W,or(lf:a ro~rOler Ie ~n11!"e ~veh ,~ RI~t;, miflS,J~s 1iW{l1ii1 ~ '1 Ins-lairor. ;il:t,i'Gq IJI]1!I PUI1~~ 8OOrue, c:I~ plt!n~!JfiOO'€I.!p 5 ,89ftlis! O1l!1fIn~, dans'eel!lil P:ritd/lJ~(f, iI't€I~am!lF leis F-'Kfm. "~" m ' cli. !iUi" !leUr, ~~ ill1lilial~i a.l:tI:l!ndaIilL ilJn c1ifll itt ~ ~ L! :9!l.!f I'!~, Oernl'4J',

Av~ eie-s, nIlilFlyr.l1i: r;[]s;ikl.~lggl,t~~, El~ 1~l'lrI::!ri~tEHlli' SfI;S tllllnt9sjt 585 QMOOmrruinLa:~lcFls. 10, q,IJ~~lre. des; ((lij9cSl~oo, (~Ii!i b! ft'Sji1ae til;!! tiiUFllL~(lh et a~ S.le'lnlIZ~ till de'5i tif'O~IJi!.es ~li.90 en~ilIiiIl:S'd!e ,NJifliJi61/1Ic~ 'I'!i.!!t iI~~~IJ.errn. ~ ~1I~ror1~ti[f. n3;l11'"pjij' tltllJ'l.l'Cl' scm p-ar",pi'U ~aJii9; If,!

hfJihmjg 'sytllllltH~~'~ iIlgf,je ,[fAh»a~;:l1m>e' Arethh\o ...

L~fP-i:IlJllii "~Islr !btIlIEi~~SJIJ B~18' ~ilI· !,j"~ PiirtmJj9 :;!r'fllliig:~dE!~q:~:t tha.!ilrl~ •. II:ou~lIIllla ~r~'8U:< ~.a~~'eIile.IiI'IF~oo,rrlo l\Qc~ i5t1i,!i8(iqyl~!Jji des I'arnbltledlll .. lEloIQo, ifI~a55Er.f'm l'g~es Ie'" JTla.~hJm; OOgITiBijJWE!'.$ ch!:;!, . tI~ eb!:il~~i '!I'lii rirll '1afit loU. sur I'e: cBJ.acjb!!rEl dynillJmlqll:lo ~ iQU-

QiDo

lJ.n£i cUlrli!lllllEiI':t pEill1~ de del):": flml'lds ~ri21f.rl~1tJi'i'!l- s,'~[q~~~, M. TiII~'~ 'T, P",llI'oJj!!1torq

[ UASS i'9:58 )

.23

~;4 l_Q ~~!jBII lie 9ri.9rn;llag~ e.sl OOnt!.i)t.GH~, Lie!!! :SlaQCJS '!mt ~.O ~1wii'lgeF.m [pl",n de l\a~[e OD~re iJr! p. en'~ oootr'9. ia_3. as! ~o.J! pfl.Jt(!~ qi.(e&!a· roolt IBme; aa:. ~;.; ~:M\i,Jbe4 h'6, 35 .,,~Bo1, ,tb8!1 a.a~ ~inpkl dEl,·Ia. ~1~S;ilInCQ d 1 colltpo~ Ig"'t@ln. 36. ~d n '1IalJ.n IJ;aIr~' ;a6 •• ~ >I:tI!_. ~8i" .~. ~4- fi,ya:nt s~a-1b1i Ie c.eenlil";a· IG'S No,lr.1i {lIMl.tjl,.Jtlr __ 8 I,'~i_le, _$1. 'IlS ~~ 38:, ' '04 J.a.7*:39~,;e1i11[ rs ~. 4:!ffi ';!j1~8! 41. ~~ ~.,),litJ2 42 •• ,~@. ~~1 43. 'IX:{1 '@m~ l.Jqul{l1.aIOCiI1 B ... ~IiII:~ra\i'~uz.;~ II ~e l'{l~1.t. ~Jl diu f:~!'d~ b:~f1(l. 4~" '8(11' '@b:ffi ,45 .. ~d1 i.~ ~ 1~.N(:l11rel ram·

~l'Ier~~. . .

E~ r~.m~'.I~, p'II;I~a: au cen~r'i3"..?ia.nt,lllJ~nt8 1!I1'18L~J:i:!pr,o~~'r;.~e.s:. ~UN~Flt :!i!RI*'U~e:[ k!Ur ;i~ltin.

trd,i(~

Wmii ipartiEl' d'AutoU 'KmpQ'J quH®il pmuye de. ~51 :solh:lle e'I de SOM Fe.~me 11OO1I1.111!'.

,A" K3fFi~V. L~ W]ti'DItlIJ;t!,jlifl~ ,t el1-1;~~illes. 1,~~ ) ID1U'e::n,se f!f:i!lit.~ i'5ill!!

1. e4"eB 2. d4 d,$ 3. ,M:t'el:6 A. eS~~d7 ,5...fi3 iQ-'~J4.'lfi~:a;'Y:. ~~m

WbG,~,g3 as; 9, ~4 '!i~, ~o.'~'d4 .tb4 I 11 •• r~ g5,1~2. 'm.:U51a.,..te3

,L~, BlE!!)::S, ,e~I' nOfl·sau]omml1 i,em !~Ii(f;~ ;:ernrre,QE!l[pfams,. :S0lJ I !iIfillU par li':I~r~ 1t!itt!~ mai~ lis i;QnlrO-.. l:anL 'Bin ~tfe lout 1'~M{{,Y]er i ,Ie.;:; Noit~ 'arM m~!i'5"e I~~ 'r-orce~AI l'a~-'liQ!n~ maUl: 1'1£1 sEl1i'l'lt1!em ~!!; "v~ir ~t;! IP~ cIolr POOIl' r\a~MIII" LE!'!J'lmp!e ,.t~ ~04UiJ' t~t!I:e' OOW!· 'tI'EH~I~~!.!_e~

,1:3 •• : 04j1'14. ~~1 iff ~f!i.J:fb2

jj. ,""18 1I1'la1J~ !S~B9r 8J la tOOi~n~ ~

R!J~:et las ;Ndir~ If!'O.'" PF.tS d~tI~~we, .. 15., .•. J;,et7 ~lOOI MEilleur. 16. ili'dl2 't!ibA1 ts. ... ' ~,~ ,11"1"1. 9,0-2.le7hul'tl1:de 8 ... " tUt.f:l;,gIElJ:l,la,rtreillelll~9' d~-a!i~E!': 11,. '~xb4 )..e;5: B.lal'l~s se s{ilimm SUlI~ samM;eflJf loftt;; !lIDUt: &t;:oo~!i!f;' l~ ·Qt:lFllles., 17 .... a;:b(18. b,3, ~ a 51Iel,. ,i1l1 :g:idiS 2n.~g~t4. Ji.he,t1. Ad;] A\!-aEirade,~,c;!l,~'Iil'A .• ~~hfytl ,SlllIrla caS1~':h7, ~.,. ~

'22. ~.+ i!11a D Jhe2 -ali,?' Il'raliail, JifOst 213 __ ,' ~b7 ~~i~i (;Ie 24. _" U.! 24. Ji;.:m6 ~fi ~ lili!!mmnl ~~ w~nU ale io'~~i'eJ~;r Ie ~lfl~ dB p!oo~ . .25. f;5. !J:;'~-3'" 2ri ~~3 bS' S) 2fi~ ... e;t{15e? laS ~7::iID .. ~40. 21;, DID~ i!1)6 29, ,)lbg,l h5 ka '~ElIb'l~s~ clI-es ~i!1M~~9~01 f6~lt!till!i'B; fL p~~!f d~9'J'j~e a't:iftlbat!qUe 28., "ti[4 r'j(~s, H. ~gB * h'Y':n" IDg~<I' ~7 ~.

~xe-5 t!1I(~ 3:3. ~xn'+ i;!;I~'r:r ~\. d~ 1~

l:a men~ iili9m ,a,5. Il, ~ 51,35. w •• e;.r15, l!ltcS ,OOhetiii das loom, bl~he:a, 98,9,nent E! Tou, ooi'J'e. ' ,

'1124, De hlC'Ilon d'tUjI'I !OO1l~rer'rort Gqnti1!! !.!I!'!I;I iPQ~il;liff~tri~~ i

B. GCI~r:91ilKil!!klm .. A., loe~1f! (Thili~~i 1,glS5:,)

IOO~ n:9 .. SI'c.1 i:eill1i19

1. e4.;5 2~ iufa ,~f;~ 3r e5 ~a5 4+-~3 ~X99 S. dx'~, 9~7 6~ 2M,

-7JJ;.6.7~1t~ G5 S.I!I-O b6 .

Le5l N(!lra. vlE!f'ln nt di:l:' d~pIElt:E:!i' leur: Cf(lfalier de d7 {itlr bfj,_ .

Ceo ocup es mel::ia~aril c;s:r :

- re FtlW ~!it Il:!ifie. ~ 1I'[¢rlt .;;p,mt-. 18~" ~ 1i!1ii1~ p~.' ietl, : ..

- 10 ,zi!t!tiElli;;]ir oo;n~riire ~ ~~s:e' liS;

- les Norm pewW.ien~'tIt!iIEingre 11;1 pb-11! e5 avec 1 t:l.ur IlIlirrne,

Mtl;li$ oe:, i!X!Up Pf~~!H)'t'e, d~i( g($'1es, 'incC\lwetr.ilents :

- II I"Q! letase ~\ln ix!rrhrlire;sw

III 0fI,Sle' es ; lJil5

·_ !Ii ·~ff@.l!:!tI1 [I!if I'QqtJe,"IIen ,j)E'lrticwlrer: Ia eaee fit l~ l:Ila~' 'ne 6~ I'e: rr;;ln'bQ:~:rtlir'~: ,®lJx-- f~ 5, 1 s, .\tim .... !! j,xfS:

15:·, 'r@~S 11!3.i.·axfti ~l(le- t. ~d&i14 :,Iig:i' {,11, _.,. ~81 S. 'ilielf) 1 B.-tgS

.~ '19. ,~7. Le~. ~iP.m,:fltl:ir50 ~ni InLl lie!}' eli rOO d3 pMe 8m 1'41( 1fG!:l~

I'I! ~ffi,~ !il Cii!!~!i! (ly rCliIlT'llre,

., 6 =, g·xl'6. ~_17, £i~jrg~ ~'a~ i15. 0.i:If 1~. t1i:.::gB f:l~>2ilJ. ~11 ~,r6, ~1j,J9AQO POOI~'fQ)i);;~J rFl~ 1~ c_Ein!lF& g'er~gO!;lre·, 21. ~liie5lifQ8 ~l9~~mll !iii3,~~rJe 'C~,V~'Iii~.r,- MiiS:J~ [13·Panci tiit"L!leFl-llti~~rrI ~ ~t~!i.efS IE!' G~n,~r'I~L, 22 •. ,ljG~ ~~~: :~3_ ~~ ~§ ~4L W~4 :S_'8p;pI!,iY'~,r1t siI~;'leg, c~~ ~ht"~~ ro;m iQl;Ill'~Il!E',s." 2,4.. 'M, tti5 25. ,j~dlST ~ m. m1~",

~1 ... 27:.,ID:aa , '~..:o

AWfi kJRe. Tigur de retard\! ~t I'IT!j'et!x ~blllrldgn~er.

in'!" .~ eu o.'oclJl'iUr~n''i

IJne mau.~i!!iISle que~f9h m~'C!Jl!1 rtppeU'e a~ljl-t"OOl'trr ~~!:lln~fus_ .. [n I.Wi!f1ce ~IS' oO,Ol:l~ljpn OOR 1'lfi 1ft!; h~p..9.rn100el nl!l'.s: .

• ~. ~!1 pUiS: tnilirGlnoo. 0l:!f1il~ sas ~'as.$Jq,lfQS,

MANCEUVRIES AUrrOUIR [lUi CEN:r,RE

. .

~fIi~~(Fiis1ti}IOflqi~Ei SIJ~¢l'8.COO~pour9grfl,1'.H'r;w~ I~~~ ~rnll du ,cenIJl); C3SiI:llfl.9f\a95-d!1·d&, 'WliJ\l;l::ru can _11;1 .elar:9.~' El'S1 pfj~laI'[]lJ)l EOO~-

!I! ~nlre

+- C!!llnt~e '1!Jlapgi

Si ~~ P~lh:~JI~ oo!id~~ 8J!I!l~ S-QUWfli :a iDec !.rpoli' Ie ilG<I'*~ a,ljEm !ties ~:I~O;S" 11 o~li1Il'G d9'S'~iflodaE!:Pfu~ Booh15~itWAeer1~oo!l:j1J I ~:m ~tlPii!rQ pa1

plu~ (f~J:OOD.a I~ ~u~ ~~skdbrqm~ i~,q~\I".e· ,

Il~r.IS 13 lP.a Ib ~!sJl~ti~le '~I ~~ . le~. ~~L!~' ;!t!i;,,, ~paJ1r~ 1 ~ la~ m:lnOO1Jio'J'ilWi.iOla!i~iI[:fjjes~~J~!9·"iIbleI9, no ,.tbi ~1. ~2; ·11 .... JJB'1.,. j,~ ~flL q_9~ MlJ)ls· l1atJlHJ~li 1U~I/D~'.1~' iC!:I.IIf!' nQl ,~+), ,~I~i{]ri s,ltQ '~~k1lJ{! qtJIft,~nduij ~ al!~ricinner ~e-Cflrure. peu Unlit 91l'aJ(1de< IrhQbilife. ~ 1'~~I~me~ D;al1a.! 8i ~.jp3!~ia lJi3~l(eofi pl;u<4, :g~~ ~r.jfa~~5~~ reSfrItf"'tki p!on5l, Tablgorloo'~~~B ¥,h ~. ~J .. e tJ,e qlil:/811E!f5 iBifllo}jsElJ'lt [Ig ClB1iitI[iI 8~:;;; mains d~-BI'af'lcs .. AJJ~ie~jJ~ci~~ ~ ~1~1~fl' tilo~ ~bI!a,~ c110,t1'l: 00 !I(~a'!l.ait <iUsaj S'iIi bgf_gi.le p-f!tI~r!ll. 'OtltUfli POIli'i:li:;:;;Jan. ~ ~1'~~_d'0~ ~M~8 ~; .QQn~ra.le· d'elinitlv~1'IiID1'iJ 10 ~Fi~~ ppt ~,~ 1!IIXllJp "" ~tiI· (,4 p~llle)!

P. II(tlfta;& .. R.. !=' 1'r.J iii! f ~~1'Et1de 1'00 7- ~

IJ I Apr-~ Iff 12" roup. I1lllt

Lsi FkU,m .91· h'e3 ]pas d~1li11a ~ auaqLJi':iria c:a!!$! 0", mei.$ itioYi'enJr Ita ~LI.si~e es,

~'3. .~t~

Ufl! .. 'rn1~P$Hiiil'4gi'~~~Qf! pg;!~.f;1l1'll;·auetldltl·~. 1'3 .. ~Q1', 18~i~ ~a.1!IIt I~ rol<l'ilft,.e C!lJ'I;fer~!:I' m!1!is j~ Bla~ om IWI'tI: laulI" par:lie SIlIIr I~ OOrSSiJJoc'!tYtI'dS: ~~".dEli'ilt!;!~,

13;;:~.:$..b1to~lMhi!d~ la~5<I3' i;i5 ~el;lQuelle'!lu IlJf~g'~~~mjoom-· rKlI'iI~1ip-Jl.l,4,!' '~ej m~8 a:.:ioo,

~H~, 6,.8'f4';7 1.'1'1;4· 12.1

II n'esi .P~ QIJ'9:;'iJofi d'a~liElJ~ p,8~t.ag)ile !;;Jhin~ti~ ';;.11 ei:il'lflln~tdam leli [l!i!!me:9.,Slj ~nr III bien 'OO!1i1pr1s li!iI but,~a5; lE3!ejtc~ ;, iP~e!:ie~ eu ceri.(Fe, ~O!.l!S les ,~ti~, ,S9);iJ 1Irmpk!es, ' . ,

1"1 "~ ~to::lo 1 tJ !e--"""I i:io~' ~I'Fil !M.II.""a , ~ "!iill! "",II It.,A, U 'c; 'in~~' I' I

_ .,,=,,;,,=_,Q. 'dill! _!oil. ~ !IOIlOII ,~:;rl'\ oIi!.UIiilI" a 'ill oIIO!Il!.U'"io ~ "n roup ,:"CAc,i3I.[1,

'~~~ IfrTJl,eU~)?,~~~r.e Ei'~rl.tlU, ~. b~a4: ~1 . ~,~~~ ~~ ~ur ~a!~\Er' l~f~J ;'liU rc~llfl~ ,,2'l.Ii.\I~!r ei«lS :2:2. e.s n Url8i mC1~!ts'u~cltli6;Slq!;l~,E!,Itr!i'Ji ~1;i5Jm!lf,'r

!PQut truJler 811 iJ:lre1.J~ OO:gB!1~j]' ~~ ~(5.IUIl)~, :2:2. r._ ltl~,7 .

1I1~311~rr;,re._i.I!l-~lr€' ,eSs:.lI\'OJ :22, ,.:0!'M; mEr~j'fj .ie:'I,i',8~antE!' rri~iz!rri!€': 00.

Be ~,;2~,jbltJ4 i:d~, ~"~~~

." 23. ~~~~!\1\, ~lid~ ~Ihf~ 2,S.aI1~"W~~ M, ~~'nr+ ~;B:z1~~a

rd'4J _,2'a. ~1!IB<1-.IibEll? _'. !lix!l!Jl~B 31ii,,-~-i',!'~~;,a1-, ~;e! 1-.(11.

;S1·~n,; ,.,_ d~:J'~. (I}i.ff'!' mlII i:Yll •. i1ilf? +' ~7 3111. ,i.~+.

te= ~~~l t:T=, ilt,cl~ IL~ gn;!r!l;:l~ jl;!Je:rJre soli!ll' ~~I rei'lCti~!i!~J~,:;: !ogibr~FJiS ; '.ien ~t!ii!J~e BgIi'IIlOflik 'lie sen ~Il'm initial ~ ,Ie' C:iln(r.fi~ dij'OOr\l~ r 1'li •••• fl"e41a;. {uxe4l ~b4 P'o€iif~.iJ n~ ~mpi]'S'6~ Ili&fuiaf:ij!l OO!; [lfllmes ,a, ~ii100.ffdil ~~ imIe~~ ~~ lEi p!~SIJ ~,. ~:g~ W~2:!. "!JtilJ4-i2f1'. b~ ~lIii:3

~ ~ .00 rJ! ~@! ~.s I, i3li ~ ~nal fI5 d 8 8·

! t;i!FJI!iFI;:~, ,18, [lam'i;!! l'iDiro;! est t!Q~

~. iii. Ii. ! II ~ : ~11 r~1;!1j[f i!XiCl~~.r,1;I UI'! ~emF.l'3

m~ht II 'ilSi' dtljiQilQ 00 cml]'"@',Cf1JP ~ lin' Q;GMa ~DJ:'IB_ ,

2'1, ~1ilI~ ~a~~, ~<~~ ~9',.g,::;illM ,p,'Uf!e de-~!.i~~rj;~ tli ~E!!v:;rR!Ji e4,.

:2i1 ~ .. , irlife'7 21. ~1I;6 ~~i!,'!3,'2J~ A~'$~ n .' . 'l~~

~1 ~3".;_ ~ht ;~:4 •. itf.6+*hB 25" ~,w inEL~, tr.nlr 2'3, •. ~!j, 2a. ~t3~+ f8~ 18 _I:· ~~ qrop;.;;l!~le.

L!ltS<:Cas®~ au ~1l!'ili1if\i1Il11i1lef~rt' l[;CliifrOl~!¥: par Ie;s; BiE!~s"c<,nt,iPeorrniEi

1.:11 11 bf0'":C IjiCu li!l.tt1 0 "de:;; pl'~o;;::'1:; cl"'~'!.~ElqU8. '. y .

ILA MAREE OE ,PIOlNS

SiilJllG ~t~.d~ M9~~FiJSptfI,fiQJtBn!,5"1n:~L~~~e$, ~~ ~lJiblna151OMj:ruJ ~i'leent ~ ~RSs.mti!: dUi ~~D1'·dd~.r~ IilIOfJ' "!rrrar'EiI;!i de p(Qn~;' 1'U;1'P,;1)2of!J!iI;!!1Il iii I Ina diJi~fII i!lrre does :SoY1Si~!f(f1!li ge_i'i~ ~9i!!1 P.l:Ir5.'SSl lDur~"!3,iI;:EIJ'i:!iQ"_D~: p:rTks.Utlo~s s1Ja~egKlue~i ~!ilie·.~ (ll~~ .. C8(;ie.s. ftlife;$ pafU!i"fMu:as" deIJEji:lWBliDem iiiSS!dr.e' ~n'I,JIiJI:fpen~able·:';;;P9ljrQj1.:[e'~ llim;rt-€!e g~ plql"5 Jii@,~1 ~ pli1le~I~U~,\OO U!f~ ~R~I1IlIRaZ!Jr ,,$'11' ~Ur~!ii!~ !dij 'IFl~r ~L~ P'k!fl~ a It3s~IJj' lP~r {empQ~1' 'I~ ~t.gr~, ~ 8r~~ncl1l S~mif3~ilf:llifl ! cup m:f ,I

6,~~ 1ld'!.iI: c~'··~raiITI~) pJ;!I~5dE!.n 1~_rlC~d~!( va.g.U1;!El5LJQt15!Eirnes ~~1fi!. cM ~'i:ilm'~a~ibUli¥~'~~n~~1,!I8~Ei1r~~ ~:!irni~n~LKna ~r~~,~~~~·,e!:ji{!I..I G-tl nn~e- 1;111 r£~, ~~lrEi ~r,I;I~~iI1, II:'hlaa}!~~tiXlJosr[_tti}!j;rnlf:lil'1 qilii;i' 111c"hID'lti:JLJ'I;I'

nii1!nr"

Tr~It::~~J.lPt:.tI~~I(lfjSlUJ~ulI'1~iik fou!M\ I, bftgrawsili'i~ti8J:WS ~oom su~ ~!ii, cas!I:I Iff B. lEI sU~,~ de ~'oo'i'a ~i U\l"'~ d~ rs d[JtgO:f!a!e,~~ a'~ 1!~_,t!\i~f§nB'111, .n~T~i7'1,il.! ~~{5iJj~ ck:i ~L, ~iii'!ii B18~ fI" . [6u~riin1 ,pi!.!$) ql,l'l1tL.i:J:dtJP d~ I~n nnai.5 mo~.~

f:$,_ ;,'_ aB '~6. ~bl!ll ~ili 17_. ~I~ "U:n ci;lup ~lrJ~JIJri!!j ~~~I~-,

I"i"''''''''''nfn'.' ITI"""""'e"LJ;::Eli'~ B .l!'<H~.

. G' tr1-II;!!!!~ II;;~~- _'ft:.~_!~y ~_~ _I· .~~I

, ;. ~1. , ... l;i~Q,6·-1.a"\ ,~S Jttl5i!l~

NQlr,~ quil mila IoJJSl I~· ~§~r.$ t(IU15 @ '1:1001,1=" .. rMal~ L!iI'- e-iJpa~rtt~~ ,~lrQleg~~IJ.~"~~~~~ ~rynet QI.n de:ill;;lJ;j.'9~r;:{!. 1,. ~5t ~!_~E!' ~r¢I;!'

ali! OOU[!:l5.d;t!tIi.\~n 00 OC! ~rnt-t~, 119 .... ~5. 2rLft4,On ~r~ lt1wmb~n

Mt .. !~,ifj}1! :tID.i1rt1ooi'illatlla:~ q4 i]lal1 uflD·thuJo 9fiLVOj )D.~.:fJf~'2~. itxd!5'i--Ma 2~~~1'~me:~~. ~Ki!+ .l:d6 t,M.:IJiIl'!J.i1:tloo~,~JJ'~lJb~; Le~NQi(El.alJnJ ~afij!~~e$ : ~~'~~,:~UJ?~~nl FiI.r,e:E!. ~2~\":,rf~b.6 $"Ib~' ~d~ ~.J.hEIrif~5~7~~~+ ~~~S" ,:aJB! La ~fTll? [~!r..e§! ~ot<al~~ !;fIvesbj, !iij,~nec~·'e'$t 29:. ~;'* we,c- r(1a~' :["apme, :2£1. , .. bJt 29" ae2' ~610. J:.~ll ~ :f1. ~7~ -ti)tCl7 ~ .. oi.[!dE maJ. Une.p~b 'iM\!I!lIMFltll ~ lZ~

ii.I!tB oJi!!lKln r]:!~~d6181it;se ~ ~.MerqlJe lEi$. EJlalITKls ~111 ~l .. Vanci! El8!JjS :!)(Iud !GUt's rpfijns at,MI' 1&itlinJ: 'tro~s-iHa ~ra, d\i~ 1XI~lt~n Il'itJlrtuil,pllU61!J1. ga9il~loa' ; 1RQf:; una Iec1Yr,g·ploo ~t€li:mV~ fsit ~p,p..I1irajLr9 ql!iSfJ gallli ~. lanlrlaiii Ca~es -r~m!3:S" en CJ~nt un Jii.otL p.IiIB~~\i 'Elrl posarrt :sur ai;!~ ~g:;unales ifll.!r'Imrt'Gs. I'gSi B!E!~ ,t!9JIi fUne UriS! remalClIi:Ilb'J~, pariie '!:!i'i~Utp8Je~pjli!i~' d',~iXlaa~ e1, dlilne iX!l'lOO;pc.l1ltj [j',8re,

~\J ~r~!.JiQ dfln~1[1l !'j,~el ... ~lla ~r~~ ~'plgm~~J~:r.EI[::ile:3i IJQillnl'er, ~~~ LiJm d~s pfUB dH~~ H'J~Jf.fI~aa'~t~rB:\l,If. ~fI, JL£t tOFlilia!'iriS.'lg~~~ sur ~ cl:!ir'hebfIl1[! i~ie~lb!e:' i:':tes. ca.Jp:s. de PlEin's. ~eu:t':il11W p,e:wel1i pM lre~birer:{jti ~I ml-a I;Itt~I.!'6 si~nrar~,,'!iJju~,pe.rdrez. cli'el:io.rd volilpiOOf; ~FOJ) ~'ifa~JE!t ensiJiI!!!i h -aJilio ~r li\du~ !;I~eZ,30rm mtln.JlIi;:iIl~,.~iJ~JI[OU~ [op~S,ai' 8" 'Ei! rJit.1Jree·,;D~VMiSlI3_ Pe~~!.! Stllcloo dQ V,B~el ; IftlifJiareftn"851 ,p:QS 3DiMlla.11 ~!1IiieJ1t (;ie'fqLier aLf6S~ q~!i! QgI,!'p$ S'llrblt[~kju:a~c$al1j:J QiJol II De [es'I:@IFa. Fiell de ~1;I~re "tl1taqUEl,

tos B~~ !ol!eflllfl,rU'~ dJ~.~r I~ (:o;]j\;\iiilrer Ell] cl7. ,I.. 'flile-rot Gf:!jt d~Q~a peur I1n~ '!1I~ta$J~. ~s "~lrBi ~;';QnTl ieffier ~tf~ jalro J \raltHf leUj!'gpion6 de,I' II~alil1G'.lI::J.ttfM ~,1 a"i.1'4~B ~ 3:@'cfll-a.Da . ~ b:lQ~B 5'039'1 d~!Jil~tom ~1i1 ao prepQr~t a_~Y:I:r I'e een.tre (:r;~~, '~~a~r"G ~~ 1i3..~ •• ,Jljh6 M~n~ 114.-'" ~, '14. 1Iq4 ~4. Cu.I ,a~fB! ie' jJf\lerni;;;;r '1 Hm~. l3:b,jj 9'4 Hi. ~"~

AprE:iil 1!J 1t'dct:1 im:fQS:!ilibre"~ Cia.l!Jill1!· $ 11g.", -_~.

" .. .., ,_ 'I, ill g~,·~dB 1~. ~1 h2 ~~r~rd'e

1i3! ~f$parntioru;l"BIlIII'erle" 17. "_. ~b6. L.e;s plec ~~u~~ vien~ef!lt5!JF.13i 00 ~rr~e b .... E!1· meOO~Q~ iet piP.n ,1j4, 1 S. Jkh3 ~i:ldiq;msir:ir ~-it e1!l pl~, 1L~s;'pi8~ ,*,~1ilI8S pecJ' enl i., J e'IVen3tslJr IDtlt&, l'alle,1 ~~ e,,~ SfjiiWl:iI.~ ;tI~ ; lie _piol!Tl .. d {j~r i0 p.tIB,en IPIUi5 ~1l';llflIIG, ~ s. ,;!I;,;1 II es NM$Offl ~n.-s ~~e' .negllgo, oo,POjJP de' ~erencti qui ,an~u ~.~I;!bilf mliJ/i:Il.l€L l.~t ."" ~x1'b2 2.EJ.ob2 ~5,:2J, 95 h:l5r.22. ~lJ<5i L~ CB:Ii~'lietl1e'pe!!ft ~ffI'P~S ; ~1. '.' h):!l5'2~ 11:(115 EJuNi ile ~",(]I~ 1hI1i+: 22 .. , ., "iL~c~23" ~~ T®u. ~!J't ~all~~~, 23~~. rt+'aB ,2~. ~.}}~ ~ ~::(e~2S .• ~he,,, ·gx.,a, ~~ .. ~~~ ~l ,,~. ~):JblH rdrgB fa~';b~6+ ~ff29. _.1 xV 'I ml1 !.~i'. e~+ t-4l

Im!l\I:i!~ c~s:t ~m ~!.!p de lli'?f'I ~I arn~8 I~ 'o'ict.QII",o, ~r4s:$ . .,..~ ~B ali i 'fi.gs+ ~~ 32:, ·ea ~1i~r8m1. ~ ,No. .~ I'Q.bWld'","_

U'ne I~ l[l:3trLJcU'o<~, I, 111.11lr"~.jn:le jJiQl]EJ, Ilciil,li1, faul ~d'@ ~r.~;jf:q:nl:l~, ~wote eotll'i: Qt Ila. ijpt!S!:e IJI~r:lcoo·_ ..opaldhtt'i!I p.!9f d.'~~lIim(;9. ~ps , ~r~l~ ~oolriornpa,1iI 1;,es.E!iIO~QFit s-acrffia ~~~~iPleee~ $.iii~r~~.5 13,), prepWfllll !~n1m'llBQiQ~moll'U : 'V-cir ISs pi, ,SII §4 2,1·'(lOOP.!L

AMPUFIER L.'.ACTIQN [D.ES, lOURS

lOOns 18 pMIQ SP'2iiK!t' ~ !?,~Iro~slaJi'li,[IM tlOl~, !l\Pres?fly.~rd:J'lJ.l;jl~ h~~rg p[j!J~ !l!jJr~~'ljj"'rfe "'9"; Ch'Wl~n1 un FIOCN,91il d@'lrDf'lIG~.of!li' IiBt!F,3rl.ia~l.l!!e. Pl;!!~ lfn b~lIlarrit ~:::r;I~~cp8!il~rf (I~ l!3!s~~ ~, ro~~ ,s;ut pliHlfi, l~~,plai.' t:~tt:1 !:!Ii} ~a-;:,&l~'O'rfll~e R~~ :l!! IP6!:IiI;I-"li8n (fI!!! mbl!:ill s:er 'Ill'! oen_=1i'lilI C~fliii;l .r@QO!'Ilre(Oi:!fi\;'wr~n1ce,

l43~(II"Q!1~ du lBlJ ~~af!s:il' so~ dfl,",~j1U:!i ~Q'ls.~t.l11t dolabl€if:Sec TD.iJ~ .~Ll" Uf\e ,~!lIIjI'e-Il'-E!~t q.l!la·~Ie~R"§!'1lIf-er pas ,crals, d~ti"BJj'~Ii1i"e< •. 11 fi1ul 3)IJI{lr de oomDl'1l'U:t: ioor:edlel1l'l~. a,",l;mt th'ttenlr ~ pQ'l[om m~g!qiJ~-

A, Ka:rp!lllV .. W. Un!I.C!K6i GNb 1'~74 ~

LG(; NcdFfi Onl, fIM1lFlt'iJUVte IfX!tJr ~'j;jfJM~'ro rootQj~g.o ,~OI'!~/.i]~ oor ~ rOOIDJi~ ".8 ". !La If~p.q.ns,@' d~ ~r8fi!;:5l ~ de1j(jII~',

M.,Aa7.1!

Tire. Ie- fi(r.ef.!Y .,.Ef ~,!:e.~ Bla!i!GS dQnt ill l'iIDrl pt!t1r~ru f:,rl~rQ'rfenr stVe C,&flj Qr~ fa rOIJ.

,24. ~ •• ~8, 2s..,,t_.~'~~1 '2Ei~ Il!tiI .7 21.,Jb:1 :f.9i1l ,gl1.li:!Q:!

A~g ~ 23,a QQ"Y.P r!.oir -ild~ ,

~(:,.G8,~ ~.!!; N'''IFS'''!l:Ifl~MI_m.m'joolJ'!/mfJ

dSJf!!i<-i,Iln ~~~~ce ppr:Tillr:le ~ oc~~s,fEt'Z E!tiJ I;Il;l_ulawroo ·slJf·liiJ~~eIS"e.fJSlh.!::e~ i,es, plike~bla nj;;!ge~, ~9, ~i2 j,g7 SO. f.4·U

CI~~'rquc, LO~ Ugt,JI''itS ~Iro~ OO-Gem ,flWr~''4P ' l'i:II10·dar:t:15 ~!Jr~il d~anse: :, Kai'jjO;";' ou~'re.lllIi1 seeo:ntl:ftFlIi'1I'l B I'EiIJe·ro:l

,,:1)[., ••• ~,9L t5 g5 3~~.4,~2.if739.,093~7$t • .:A.d1 ~E;il35.m 'i!:Pea 3fi~ 'l'd~ 0ii8 J,7. llB5, ~ sa m ar2. ~a 39. r:It!£Ii1

Tout ell IU:l:Mr plaJl'IQr i;J mQ~il01l t~als ;Q~~-eo' 'Jrn!m,m:lIt Urflil mar f18c:e ?J da .a1, :l1atP9'tJ>Pu{~lt ~Q:fi Vieri~~ble ilU1 ~ ttl Rml 'no-Jr, ,. .

~ ag ..• ",. ~B 40. ~3 rt-gO ~1: .~l:lr7'4 ~;Jl.r14l :§1t:15. i'JdD 4.:3~ ~,g~ ~S

4¢ 4:i1't5 ' ' ~ ~~

Un bel a-.i'OOi11,p1e d'_: lfiI1Cfl1~~ 6.trm~ll;tllJa· ~Lir l,ne-'fIile de::iltin~:a r-,;ji;llllt~.r !Ia~ iI! aqu:e:~n:i~ !lI1id w, l'a!Jire {jll~. Olfllr e1 IfWlAFlJG1I! I

G_ h(iiJI&wI .. A IFllLJI:I~lI1iSte[!1I

. - .. -'-

~ ~'1'9(!(f' ~

:2~. ~x:d[2

V:Py9Il~' qIJ~I~!H! .E!iJ1res: der~s.cs it!l:llL au&si iifll~r:tmE:as. : '1} :M .. 9'~~ .l-lM+ 2S. ;urs f{N1~ 1

_ 'k ~y ,

:1I-.~2;4~:>l~31lb:~lL'jveCda'oolJb:lil me.ffi[II::a.~ __ ~ ixhl:2 m"$' awr:2!l. ,_. ;;1I!;;~~i

3} 2'4. ,,i;:bi '~2 ~Ag2 itti1!! :26:. ;t%l1a Jb:h;2 m~h

24, .•.. .ba4+ 2S\o.-~'ggBjhi~H! i);~

[<B'riia1 e:1l 'ilJtIi's ~tJpj£if1l_ ir.Ievlta~: ~6-t~~ ,l~11!3 :a:t~,.lali ~.~tM ~ 26.

"_. ~~.i!TI$! 89~ ImpfJntIj'bI'e,

~~€!:,rjfi-g pld-s btillt}Sft}w-mll:fn~i:mT:!S)::iue~\fi[l ~n.ru~~r·~ be·pu~a{le. dUI "1S1Jm~IJr;." au '!l1a'CI~U!i1l" ~ i:!x;.emp'll:!rre, Llmp:K:I~ ~rmr:Je G:IJ ·~aI.

i:fo IJ:S V>i:I~; Fc0,Pad 13-' n:s:tl~ ruibi'!i1ts ~ em. .

.000

UM paFlki ooli\:ki.,~!,!s, @iliEil\5 clll ~lil;l~ ... QO I~BI~rK'!~ biR~!'iIletir J9U. ~fnatld~lI"!5ilbiE8Uqa;IJP Ide If,iI:..rlJl.es,d,e I3M~i ~ ~} dlrit!1I9tl~ '~U,var 1'0 fIlm.q.i;lis ~lJ(p. it S'~o.~ d~ hirtrmIJen~:eJL de Pfl0lJI);: MI'IOs-pII5HS 'da b

,~ftie- : V,jj!flEl' esC mE!IIJel,lrn,ClU~ Va~lrifl~\! '

J~, "fl'mman~' ~. :9htlr~

~ ~Q;~I~~Q~! ~ ~ )

CtdJi~IiIS~ OUle\$Hti!tli~nllle:

1 •. ~4 tde ~.·~4 e-6 a . .'tI~'b~,~t S~ ~_aa: Nc~;; le~, mJXj;,.eme~~,~ij F~IJ _r'lOlr~·,5. 1:13 ~1::i4t _if3~ . .iid2; i.'::("~+ 7. 'S':id2IaS :B~ ililW~ e~ A 'C!~~flF iEI$t ffil .... ~' ,pe-till' Ili!tlSelICU Joo iSlJr 1m, dia.'g!lf:la.:~ Ji~ 'I3R ,9. ~* .1 M:aIFMI3\f'li!lfll k! ~rb'~7 '~~"Uif(ibjkbif let Ie Ft,.z.i 001. 'cem ,~ oo~r@, ~15 8~:!l r~H~ng'e d~ :[!~m~, cc· IFI~~l.p.t~ 'Im,p grove. 1iD.

~m7+ Mei' ~ 1,~ ~b1lll7 "

eB-,"b7a~IJ~~de a~,_~e3~_ ~!JMd~29'~~, $.~':. a~ !.I31i·iN_OifS ~1J\lQf!~

:J:::g~:;::a~:::'I~! ~h8, l~., llEdj {1ft :rA,1. @eA5 BIB ~'2~ 1!:'7

b,Q1!ITlat asl,imp aJ,EI.b1e,:GihAKirgrnu lffli3Jpo'iNait P!;:Ii$, ~'9re gQ; ... rimFD1.ei'J~O 'I. am. ,E!,j03~oo-~liIbloau!rj'Hl!~!!1~1'!: ViJ'e 1,5 oolrPs ~siJ~t., ~ a::s. cUlle,.l)D? cao,,'8liBr erl!~ li:e.nt ~ ~nliri ill'!lI'nlon, ;plli5 qLrl. SOJ'I ~lruJ~ UijH' lJl.ag~1J';E;lle dm~~r'aliOil d'llln,s.;acrifbl!! da'o'ili'iIU ~1~tqLIe. '(';~Ti\'!I-~r.5en,TQrTIeJ~;

UlI !5;acFiltoo do (3lmilIOJll~ ~@.a,IUrte' ~~;~r,jiQptliDIl~~e~t le.s ron:l!i'tkjlJ'ilIi'iI~s d~ J:'iltlii'~dlJ r~ gel; c'~I!:IliIn~, ~ d~5. fJ\:;I~rl8Io;!~ ~ s:8;r.lnloo ~a~~n.nei"l QtJJ~1J '~1~9! :PQ:lill~~ C!,! iii \f!i!, I~H']j[O'~ ~~!,Ic~~ IiiI ,eiu!J.~~ ~IJ~ srr~r a la', ~j~9ao!i!Js ~rt1~ !;luw~nr.eJ~,~cr.rr,~g d~qulallt.iti~~M~ IJI'l FmiFl jil'j:!8se m811S 1I''!I:'a: e,no.u.m du p::!Ifll ::;U~ lilI p'~~ei."

I. ~'olo.v m [Ftl

{

[ioaf1:sJ8I pDS~ iOn dp ~9mmme'. kmullfHf' I .l5~18,l'QU},~GUr~~~nl' gi.i!li! 1q.Lr!1e PHI rtl e ~ . ~ ,&1:1 f! @:clir • 1.. !id~tel ~:tIe 2._ta;.8Xi16 3. 'ii~i7 mat. QI!T'MQ~OO~ ~Si ~Ii liieurJS' 'de! !!IEi..'C.fi~ ~r f.~:e~~lfllfll (I'lili Ial plec ~cDnli,iJta!,J. rm..wt"d~mr~~1!!1 IfH~I~lltbJQ : H~ ~ff1~t ne pas '~pler l~t::SMri1ioo ~ar -2 ~ 9,6 pIjI ..... r. 1;I?l. ~!3!T1~ lal~!j:e1,alt la. s [N,Q.l &~ 'u nl} ~ ~ do 1f~.ii1.sL lJ} Vili'i-

'.' ~a.~le'..5ie~rtrli:te.est.tolJ~ . .s spOOJi ..

T~p-M~ ~I~.~ rA1il. .Ie ~u~u;: n'~t 'gas ce;:air:!

:t€!llc~S!5,!lr 11~.d~e~~da ~JiI P.18~~~:: ph.!~r"~'t!.Jn 'llIDilrl r~lat II 'iril&~ I G; I:!Uls ~f~.aif~~; ~lf'i'!Ei1I!iJi.de !iQ!9E!5i, p,l.i;!In ,~~e, ;ao1w;i16 ~~ all;;. .• m~ n lI;ij j!ilOOJ~ too nOJifiorelJ>:, OOIJp1l: ~IlJF '~!im ,dBs;

'~~e.s'~rJnIUt~ 8:'~~ ~$!I;lijlre., . .

~!J,IS ppoo" Eli)!aFflIFlw'qJ.J~U~~ ~rrUtil;;jtl!f's;, 58cr.iliii;;~(i;i1 I]OU_5i es,!?i~ij;I~ ~e s.t!l~re I~ c~~ln[ll;l1.~~m[:diili {jn~.uQ jlillielir ~ [8 pO~re;u 'et!le s'tldi tliinMoer

f~ GfiiEOrgtl~i.!I" L ~!3Wll11iY ~ 8E1JFiiall@6.?: J

~ritll5 ;a.¥oir larpe ~rl!."'~B;!l;!Iilt sctiplom;'~ P;as~~ul ~!!ioNiI~i11ll'f1 113M I rnlirnaln dolt' ~'~Iro IEi.Oe ,8 la comrlj"!lo\~nnqU'9' d;e ,a:a~( $!]f rall.e--ClID1I'!i!I, rm~l~ I~ Nkiifili h"lY.n~ Pfi:5, fOq)J~. le-s al8;nC5 rdEpc !;1le.nt di3' boEB.bJ.J)dIJP. I?lu~. gr~~~/'FQ!irt ~:@18 ~~~ cla.:5.:st~, miii~ ttl ~I;;'i ljaaetarll;:s"~~ m~~ I

'~9; €l(!l5 !:~ lin t1t;!iiJP- ~L!rP reMW'lt ~I e~t ~,oolb.le' d'6 oo~uler 'i:OlJlQ!' ao,:stlilla ·sa.~1Ie jaIl ~!W rciy. a poo npyef1l de fej'L1,sftr co :E:acrlih::Q, :

- s I: :11;) i:) f!lDilI~ q Wilsie 1i)l:J I'!:ia riifi!!!J '~9.", ~ ,!t:~..q ~ HI', ... ". _~ .201;~sB I

'19,;,., eld_S :m.,eJ(¢!S·lbe:S>Oeooup ~;@liI1irrnl!lla ookl[l;l'Ie.<I<e ..... !Cot'lfiElli!iri!

coni '1Jj-~~. t1 . 1.'- 1'I~;j ... "' .. '" ,I( ;d"'lI:l,'I'I4!l ...... ,~j,.'. "I!"L; _",Jb. ·Hc. • .-I'.

_ . .n_ 11_ !l;!1' :Iii f.iq,....e If ~ I • ~.:&JIl~ ,",,,. u:(e"" .... !l!I II' tl;JlTGIlru!.,i;ii'fl'o!!of,j~ UI~1!

::~:~e; ~~c:!~::~:c~~=:~~~!r.:~~~~=;~~~I;

24, •• :.:-d6 IH .i~:hl!il/8i,nt 13 nnel'i~Ef '25. . 4'" le~ Noire M! re'~lgMenf; iii ~~rr. 25, e1+ ~1J!7 Un~.~lig.t~ntruio~ que ieSiNolrs.OOartgm.1 ~·:;I.gS, ; ... m17 2S.1Ihli'JI-~'1 213,., e)tf,ELW' J.xm Leo. Bla:n~s Qii!'! Il.!nc (ji.JJeJ !l et 1Jii1 flbn d'~'~,B!'IrnWIf1'B!megu~ mbfl !1d'~J1rwor.,:1r7.. .1)5J.f!i1 ~ffI~e

.,j, Ii ,. .;:I i£1. r 11

AP.fes kl11~ Q'Qu,p nelr

11 Il pooUi:lTi dfllib EI: ~ 'ii~r 'lIes, No,.im otYi, Iffl/Qstl 1'~lferdnl1'l~m1'ils ~Wf . I1iftJUl! 8<51 ~r~' afl,ar~, liM Bli:i~ sar:Hfa'nt !.1M C!l1J.a"l~;

17 • .t:tll1i6 b"dS Poor tllffi'! Of· G,1!'1raB-tr Si3i dEtIIi:lIl~e.~ II !autS0l d~· ~~rra5l~a"r du ll'.I~nJtl1~ra~}:; 'bE!~a1ial dS : p~J e~mple- : rr .... 'i!.'ti7 1 El . ..igEi Ie 19,. okl!· 1:(1 .. Iw~d'5, .i.l(a~ 1.9. ¥Xa~ ~4 20. ~:.:a~, !tl\d4 ::n. 'tYxd'4' eiT AIJ'p.(l:oj~b!rr~q,~EIJlI,~; I~ il3I;)!f1~& Ii:! 111aJ):' pl!M!S"r~r'"

Un6 po.~ilin!l ~!l!pfeXB j &9:;; .~lal"lC<S; vone 5iaaijl~r 18: !il;l!$:l)t de '!1e[J~ ·f~e. p)l)1'kS a'JeC Iilne. eli He qUI rvl!!i5l.p~ '\i'r:;;(!m1 ,rn"Jrde~~;

'0.. IRoon • FiI.oII .. 8U ( lCIerlin 1 OOS·~

~~ 'WXC1'U' ,;7 21.~ ];[I~q '/ill pri!( dG; po.rt~:s, I'1Il~~erf~lre. Jes IBIa:no:;; rollI, ... en' 7~!i 'H'oIW Ie CQnI@I~' ail' D QOk!'Jil:niili ~~; i'm ~ p.8J"I.!ie n 19n1Aii ",dl\i'!@.r 1'e1J~ d~l.! F~u~;, i~ ~ia~fll dafi~ IJ.i!l'lii btiDllf:)e Mi{:lllflfI! 2.1 •• " ~e !~.'i,el'~1l1 ~3~ .tICS I,;,!'~f'~f(!§. .tl~s: IFtJUS r;idfElirb!it !e ca:mJ~ 001[' et '18 n~rn9 J'l"iflSt" Qb!ere L!.iiI~ JI 23;, ' .... ' .tal 'pl)1.Jr ISm-

=~~,,"",:-C::::;::""":I;I:I:;~..,;I ped1I;!' 2>1. ,~Q~, I~,. AcI~ CIOOBi\t

II F elY 1'],-,,1 ti" ... ti', "~' ~ .. c I'

Apres re 9 'J:oJJp nl;flr e' ._~QI,I ,- : ",,",. ,.,. ~IQ! ~ •• ,;iI!.I';!I.N

_ - _ _ - _ _ gPfe~ide Ug_e' b~II'$' I~[]{f! de

91~le, JI WU.!l mfeuX'~litlili5ef Ie fog ~J1 Ie Ii1ieUanL't!!!fIf' lti.aa~ k:ieale qUQ. 00 QiilQner le pfQnr" ~III. 2;5 •••• ~ea '~:e. ;iaG lfa,8, ~"l" .f.b7 ~bar28, ~aD l1d Ch~~[;jf1 dil€!OOj _~' €I' '!;(.O,. 29..~!rJlOa ~_~; SQ._ ~~,~ d~~3t., ~§ ndB .3.2 .. 4f6 1J3,33. lixb8 ~t!a -a4. jlli?-: ~fa 55. '€lXU7 ~~a.

M. ~:E' .• (& (11lJe~J:!iterd"lEli:tirg? 37,.~· 1~1

~ Qa~ tldil1Ie1?J~~f)ge'r ~rn,e' TDU~ a;I'·lfifJU·a!,le:prnn.~iil j)~1 PQj'i~.' Uno ooml'l~ID.iI'I 'rateliir~~ ;ei1!aI;ll!le.CQUp bl\9.flc ~ qpcefl1u~ ~.8IJf.:l!i'.aI.~1itEl de ~ 1)eJmJ.e.1\'IO r~oe.

l ~i'L09des.o rffi~S: I'ia ittl.e1IEfS,"iJ ~i!!cMJh;:e'o~1J.Hrt~UE! e~' !e'~lJrtf!r;;ei!:le 'qLJililit~,,!:lI Tout v f1iU'1Ls'eol1an~ef'Q:ill'lre un Cay- ie~OIJ I}]l FcJUl, pj-ro1:de lEI! IGa·I'Q~.

M1 Lalt~al!i ''Vr SIfnlJ-~11Ll'j,I'

~ ROJtI~ 1 SE6 )

Ns' pas J{J.qtJe:r oofl1P'~ UFl anelen ~hal'lip'bl'l OW m~ffi:t!, &'!lS1 bien tr!!3q1.J1~ 1

1 . 'u. ~h!1 '2:. g~ Jt;tr3 1:3. ,:ltl,il 'i'xdll1:a 4. SXEIlB: Les.'B~nc.5I e L '~~D uno ~.mlliet mais ils IITIEt pou Iit1nl fJ'k.i!!i -'~~!i:r em 1i1 EltlmE:' ~~, ·indesd€lbatJ5.. 1,.4 •· •• Ji:,b.41iS. M2 ~e05 16.,.~11 CHll'7- ~f3 :ij~®. !OOri1p~~.zJ"al:r~e ~~T~rs oo,etli~.qUe camp. 113. a~ J.tlli 119" ltf4 CUmlflrJ: en iJJ un 3, ... ~1;a!t.lE!' , .. _ _ iin!fI£lrlell 0[1 '-C!J~~roi:;he a ~ctil-H~!M, 1'~, •• a;,Wt5 21J., ~~ '1',1;15+ ,2.1; ~~2 Me'!' Ie'S, r:QliJlr'9 en c!;immuj'jit!!;I~jgll en gaSiJ'lW1l11n ilIbrl._,. 1irQ:s JJj3I~II, ·~1 .••• ~~J La d;wI~llse gbIJ ~n ,~u El5it" ~m:p-~- 22. 'lHf-g5 ~~S '23. {aixg5 .it:lxt;4 llMl' DiIirIlQ~ ool!1ll, &flI1<l1'li" g.~es., l'i'IaI~ !e-:s, Nt( Ii: CfIL ~U:K pIDi1S"pI:!LJf llill-qlJalitl~"- 24. ,fi:ad~ -(6, Si 1'!ltc!J, IBlanas p,aJyt~r!rl.~~nJi .i3 ~h8if!Qar ~a. L(iU!I', !8. ru lie- ~t prCibable.. ~5. ;1;;_

'iMi 26.. Il'Ie1; b.5 27'. ~b3 !!;t.ffi Ins plOCes Ibf<litlciws dispi'i:iElIiI ds' psu 13.1

,(tOO

'9illfiltl,~~rr~, IAA~ ~nr~ lil OOrad~~ :spik:ujetH"~ {!cOO n meDII' ool"',ani:"

:~~ , NQlr& ,,,I ,1'1 nI de:fG:u~t 30; " b)G .15, penson'l 111 i'FiGFfI:GIi'~ ... anu ~ E;a:cre.er' lin 1;HJ:iInipasse" Mai!> 18. n~BbIH:te;S, !3Ja;np~, tj,'l.I1 mlS!lIill 'Iou, bU~ IElur G~Vr,e' de pi~n~ EI1J! tlJlJ' J~hp~Rle'i

,91" ~,5 '~oor:niJl'irt ootlJEier ee JJon1, 31 ~ ~ •• ~\l<.9-&. :S2~ ~~5~~ p,~Ui\' !:!rn'P~her lap!J1!JslfMtl6,ttllfl i.';iEign9!t£i PftW .. e·.53. tb::fii7lt!«bS II lBili. I'e!li!lm 11'1 hil!l,m:: lXIuitl;In!1!I

:/1.,-' ,JL. 'I' ,I!J..... "', r _'I d:a'uml,i ier un~_linfJJe dl}'TQUID. ~.

{"Ip.rl:l~ I eo ~"",. Ci?llIPI1O r . '1I!h:dI1 i:Jj;Cfl s5, Ij(xbfJ iI:J1 3'6"

Bb1.1!437. ~ 'a3 38. Jla1 &:.bS 59 .. fbta'3 rt4G 4O.:h~ ~bit 41. 94 hiS' 42. g~ "i\e'143. ~3 ~G '44 ~ ~bfLa lOOmtrelJ!;'rn ,Q~~ '11'I:!;lrilellva; Le'SiN~MlS nj}~~~efnL~.er,m~lrJ;!! d_s ~!rl~cQrtmoo,_t;\i'" ~~!iI~,Pru" ~ , il5 W!:!1I1f1 ffftflc,p~~ti1r lea IPtQ'n!El bl!'!FJa ej!lI p-f!SSLllrn iclei"(~1'Ei J!:iUX, iI1.5, ,lti:It~ ~;i!!i :ft~ ~~+ Pl:JuM.ktt3~r·le· FlI;I~ dLJ '~afII10_ 46 ~ ... It\b5 41', Be~ ,~b.~~, ~~ m~ ~,4£!'~ ~es.,i:)ih4.'l3~Q'. ~~'Gf1"ooI'rl~I\Eir:tdCpou~ii~ k:!~ BI~jJr~il;n'dlhl)~ ~~ ,.I~p~n ~~, ,E'~! .... ~S~ 5 . -~~ h4 ~2:.;,~a,~5 ·sa.IID.8~ ~fl, 54 DB m;,s, ss, ,mcirnS .gxll5 ss, @e;) ItS 51~ U2

- 1.01

~,~n9 dlJ,ce.nl"!il·,sciflll.aE:im..t~ ~ ~ 'Ftoi blaric VfJ butln~r~t!ifl~eIFlIJ l{js r~m,"'h .

LJ1l .axe _ Ie: .1fe}t!oo~p~r~!l~·RiisO' "~, UJ1I B~~Ik;~~~f~lo-nnel '1U ~_~riiII s~ Jtm.reallon 2IJ'roup~:~!il·tartj ~~,~~x p'lons h:e~,~ paTstok e~,~~ tleiFe IfEi~.(In ~echnl~@i dIa rnm81e de TtlIII.!;1, AI p!'o.!'I@

000

itilffi'!ir'iQii~ 'ig. U.aM !,-::IIl'" Un l!aaHi~ ~51Ikli:ll1ElI d'e I;fJ ih~ ~ ~ !JU Jd/,; ~amtimee 'tell'ernallli ilf'i~~'$9. {!ttiiI tail P-'!!rie (je- Q,eJill;lll1eiS ~ntat 1~8 tf-gjJ.\i-etltiJre II

K, s.plmg;g~U· • A. 'YI;!II!JBSOiJp.o1J.

( Siaint-Jctm 1900 ).

LIJS ~~l~~. e~,",i~'a~a!'l1 ~~ pass& a I'action a I',~II~-rit;ll.~r !I !'l:@ 'Qs'tiQ p(us q~le.·'" rni:l)lltaa BlI;( IBholl'lt:s 'r;Qur j~~ 1 [] oeu:pa I LEI ~rtriQfI' ,i1d'tubll1le 3'i~::I~ ~$larn Ja '1'131·, ~i:lasJi:' dI.! ~Brtlre f]9iF ~ m8i!i tro!ll~ '!oil].r" ~~~ res ~p5i ~8h~s .. OOftIi1'Ei' ~'UI'1{1et: - eur,ell,l!fe 1O\Ji;!Ufa 8i;trt)!±;'Is., •.. ILl!! C~Mi;lt'tl11i i:l cos neJi!:;; d~dii;'I. oratytillr r)\Js que. le ~ estl f~'

,?, 1..1 ,FiFt'''' ... .dc..".. -

Dlj~:e'i'1.11?1 oqlJ.l',1 Y i1 .... ns ~ ... ! flje~ !;I

rtfllini I

g Ih t!:ptras lEI ,aO'" cotip r.~lr·

:3t, M~ 1iK;f3,'32.: ':(~4 ~IbOlepiM950[f1 dtl folie adierol;!~r.a, 53-, exr5 ~:d~ 34, b4r q~til7 r~Ui!~'1lfI M, '" 1£05 '(:it" i~-II"p-~~llIbl~ ~r sprag~ Il'@ov.ait qUe 1l1'.ea fleIl.iI'~ 'l'ifl~.p::iIldr ~rolJ'IIG'r 1~§I'oo~ 'or:J~.~ I!II'Of"S q~ 1Itl, .. '3:5; ~B ~5 :g6. 1lg5 ~~'3+ 371. *n1 '@"g~ Ja. ~,n<5 Dul3-tjiJ.es ~I...!P!ii aYl;lrrl' l~ ~r~. '3~, ., l!f~6 TiI1ln~:m[ d)~!*,u~r ,~J~ [Br)8iJ.. ~~51e-d@'r<t 39. M··~ld'il2Jt·4o..'~~h@ lI:~E!4 ~U;-iq de'~1~+ g8gin~i1: Is. Da.me'- 4111- Wb3+ llfClltS'.G.eOOOOcr,s avam h!i1~n I ~O •• ' ,.~hj!·d1; i)l:1t~ Car malntanart1 '13 co !Tl'bf 18i~Jl ne to.~rOJ1OO·~Lli:;,. ,4·1 •••• llilf2.+ 4.-2, .i.g2:!:t II M ffI!iJ1 r"rn.i'I~'fleroredl;l tal~ ~ milt iii loor j,6h~! d'.a"'J;.1·;;]tl.eii1t le 4~ [1;:CII,Jp [105 Blane,:} mJmient ptJpjl)er- 42. ~~2.?? (Ii tiD' fire ,,!Xes ~2, ... 't!ri~2~' ~. .lg2l:eJ. 43 •.••• i'l~B ~"N~~!>WlITl1il'itl~I1L~~.r.intJii11 '. 43. ~~ ~1TIi8 44~, :a~~:g,·~5;,:~~S.'tf,~~ 46{rw&_~~ 47,~~: b.6.4~.:~~'~1Wti]~+. ~9·. ~g11 ,ID;;b4·SiiJ. Jl~ ~lf' 51: .. (;1;1, '6ff\5,.52... 94.1 'Bgt;,,5:J •. elM'S'1 Qid6 54. :afl@rt

HJ La D<l1fD!il e:il' ,jreoj_l;.;IliJ',

La ~1are ~e.' ci.tlG fiol1lJ, tflslS'itmc eur Ie il;j!:!~e...r,e- :Sp:iEic[}IElti~ rd'ti&· ,:',l;[iDti!'!cEil;i prcpO;,e~! 'f4;:IrtL ~Ii'e. nW1J1': ~rmflrEl'rnfr;;! I.'ll dl!lE-terpEl'iBr.'rB

S'1t'dt£!gre et 18,i:Jo~fqUe·_ '

139

~ f!i:'O quos-lIo.n :

IHIEt.!i.~:i'I. CiIlIUQ ·r~t!!.l12l'1i'.¢ [nfnnT

ae¢H3' iJutlEifG., " AJI ~3,.4-

r?11 ~ 3:. b:j.' . G

CHAPmRE9

'iE.STS ! Serle. B

l' q~J0S'£IC! iii ,; ~ 2d. ,_" lt1e1 13) 24·, ,., ' e2

'c~ ,2:.l·, _" ~d2.

L..e~ T~uri5, IIlcif'~!;l '~[]ril' laC'INes; If1!il'!S paiJIL-clITII !~. ,an .:d~fK;IBr pluB'l

Trai'l Jll.lxNoJf]j

:'fI' qUe<f,lUi:!ln :

A~ 14,_'602 B} 14, e5 OJ 1~1 ~~,

bfJuitl. !')jtIlU, ~efJi-il.o!:i: lJl.-al!!o q:cmmerit lo.:js wlbnilser ';I

Tlr.ai~ Imu{ Blat t;'jg.

:.q.' quosl on ~ Al'1L ... ~a· B] 11. ...i!ililS ,~) ,t' • _. ~e~

Lc wi!il f1{1!!:!1 pBl1i !~JOlI~ V,f.!1I :!;.gmb'i.a~.

Tre!il 8:U#!( Net~.

iJi .n~:r p rka-vth;ll"! :ii (FiJ;IO~ e, Till i:'!~ Bh]~

·IS· ,qllle:sUDIII •

P,osl1!:1n eqIJIIIDr'Q'!J~ '1 P,tlJrllD f1uilli!' 7' I~e dotV:M1 ~JJer tf.l:S I8I~fKls ?

A.} sA. ;tal 6) wJ.~IiI~ :C~ ;)D. tla

Trn I. aux B.lanoo.

7'1: q ~.i;!"'i ~I) 11 :

lia!ii',Noir!i ~n~!lI de$eitll'tlg' • gl;li' ~r ... ::ld?~ met!;afl! 18!;!l:'TalJf.

en QI;! 1'OOI'f!,!~1 itJ"

A). ,2'~. ~L6

BJ ,24.lcq1 .c~ 24_ as

Tra _ IiIU;( Blencs;

s~· '1;1 il,IQ !S'\'j IflJ'i1 ::

Al-,t Q5.

!oJ 11. ~g5 q H.1d1

AM dI'Haul as! i'e·~ul.E!·l Trgi! ~:;: I!3la~s"

'CHAIPITFIE 11.11 PA.RTIE 5 £T SiS. :FtCHE.S

LE.3 PR~TMOf\IlWIEta

. M~JJ:. Mi1I~~~ ,B~w; Enl' blE I.E H AaOr '~1 " ,!, Kl.Ji:::.kkAl.;!§~, E!~ L~ BIW.I~~ ~ s''''I~pl,'i'I;Rt3~ ,~I'IG.. Nl(!~I'iE: It ,!!.\')'!p" 1i~91'!E 8D;:. ~'~mi~fI~iT~]il~RLl~~, ~cQ?'P_'~~'AJ~G~Ic«:3, ~)' .• ,Dtic;~ ~~iR'E'.c1-lEds ~~ TARlJ : '! Ii, OPi,.U:; An!;!; ~a~ CU\,1I'j. "I!;l\ )F-!I)B ta::n.;jJ,lE SF,lt-.iL.!~, R~~ ,_ i;p 1'Of'!iJ15it1. PJjJS T.4!,D, ia JrrRE OFF'(l)EUj( 101;; !la~P,Pti ell Mt:NJ1; qp(:lll - t,\I.. ~ t[~ L' _ 26 !jb. 'o'!E h::l1fEi DF lj.. M~.E f!1\tr.:~I!;, ~Io'i.ir I)illr'i. i::~'LE~~ OCUIIiAlrEiEF! s~~lJ.Ji !~~i~ m' O~~!r I'~i~ ~l!itm".'ifl:;'i,t~ i;!~' ~E~ GcMI\'IIl G:~loIi.l - (;1j 1JiP!;,I}J Er [b'..@,.AE F AIEl3JW<;S':

B:rrii!ll!ttlD':'SE' D~Rrr!J,!~ IJ.Ii'1;;la ~g.'~<AijN~es·~'E uw Cf';'~ rus • hYI\NIT F.l.IiU DIi~r ppun,I.E~ $PJJfmF~ "vAAl" F\.lJ~'.fIrrrL!: PROFIL ~ RltT fJl: 11IIIlJ..1!JTl -CiUIl. Fl'JaID ET¥OIg~ f!., !1:C'FIXA!f DITS.IiU1I'8I.:SCt;! Ai'~ i$S: [~I-!ECe i;;U t~ 11'~~h!'r' Ii'fErm ~B I,.I;.~I~ ui'II ~8.i'r.cr ~ttPI~ IL eru[]!!;: irQlJ!lS511dE5 F'nl!;iG~ ctJ JliU, QcN9i\1:lFE B~,wc~ DE '~E~~Ps /J. L',At.:A!.'r8f.! in' iG£liTEi ~1ilA!;I~J-I1ii F §R!'IIJI; ,LlJl UN ~rhF.i.,E @II£I'!CHEIl:.~:!:>C I iiI':nPiO!Ji: EIIJ &IJ 0' ~c!-F.C e-.

8~ ~~. Leli CH;!b'il"~~ ~ ~""Pf." eJlP,!!iE:L.J!!kil:ll!i., ~jJ E;N U~ E'l;lLIR ~!.

C.![I[-I'! NJI T:OU~!\I@)[tE M~o..r~ u ~~.Tf!D!§le~ !!!!;A~I§RF.. ~10;l8b.V ET ~I~. ootl,E WillE S«UL r ~B A ~.EN~Pil'lY, LA C!!Trt [JI! ~E!i1f1i ~ GR;~ t1U1 ro~ E; ~Io;'t IDI.! FQI'ID;II,JEUR 1iI£' 6'!JF!S:s ~~~f!~ ~\iiPU:::,I;11 ~~~ ~R;!.[:I~ 19.14 A , !t~ .• B~T'lit;r!,llK 'v 1l'Nn"1C1i!F. n. :l!l;: glaT~ EI'f llIiFUIGE~T~ ~ CLr!J ... r~ W"il[! OC5'1~",' .lffis.oo'h"fJEB.

1Bur11fflfl,.m 1i'~R.B.s...."E T s ~'IJl EMENli, JUSClJ J; n.!l1l.'!~1iEn4N f~ ICYFI~

11. lEN1ZI1!!Ji.ti ~ i ~fjO. Ii..llUI M: .i'Bf.!N.~llj!URS~.\ Elill. ~Ii. E.!'~ '1920. ET!..W Jl-:UPaf!Tl1 ~~8Si.' MEMt AL'E1o:J'i~ R6MiV'.-UV~iI. 800uIOOOO'i.' ~ux p{li8), ,Q'!,mlTCi1OOK .. !¥T'~~1$:31. Wi! jrrr~ F'iII!::rl't3~i1)('f!i!' [NT A ~n.,~ POO!~ ~ iPRE~~fl!; F'AFi~tp..I'!.~'J IlL Rc U:5lI11! 2t! tiME" EN '1'illoo.. II.! 1f!ti::ID(!,FI!.[ITs"tiFARK£ tru~ UN ot:;B T,I'lJ,f.:INTS ~~I'bU$l :SORE; DE LIIi.fEll.lE UililDri: So·'i'.inl~. EN '~fI~~, U'!;!I ~T.cl-i r:Sr ~I;I~ ~F.IJ"I~ilJIli~li!'.'m1ifiiW!:l~ ;mNc~~~1 L~ OIIA~1~ 1t;H~QWC' ~I:::! FIJiJiI-IFI .001 IE" ~tef!!i. E:I~~.~ L.JA~~ !:;T1ciII' p~ A:1JfFFiJ3

-.. \. . ;-

nA,!n UN DE:5: M:!~blRS ~iJ.RS DI] ~ii:I1i. ~t:;aTE ~I~, !EIi;:rnV!i"!r{!I'~

I'ill'li'i!OJ1: ses IIttil'l"KiC!!!a. fillMfw.iWlMI3Hrdl iL i\LUE IlR&",PI. . . :mc.-~K'l1Jli" iIT I\ITr.FrmttJ 1f!!'I~IOOE! : 'roLiltE: ~'" VIB; It ~fI:i\' biN MOOCtE DE JiCflliHhfi ET DE HE:!l!S'1"~.I\I~, 1:1 jL, Pl'iEf41:;J1 L 'frW:lifi.!ti1: Cl$to.RUJ.i3:1it ~N - II Lfll2 !!.'rIMar rc!bll.f. iPARTtJ::

O1:00!;lFErlTtOO.LEtJil!O D-! 8Tr.~UL, iLG~ 1J:l;1i'~~i8WI'! -;- UlCllQ",li1'!l!5; 1"45

i.n' ~ f,lM1~ W4r NULlI!1_ iB.'iI1 ii!B!li, ILIIFTrmrr 00 {lFJ.'!HJof,M'jlrTU~ 'Ill! IL·U'r...-OO &v.EtiOiJr: LU' E:8lf h'ITR.!illJa, IJft;lQ ,E1iST~"~ ~I ,~n;\ 11i[~cct.']i! nus ir,ff~LC .li.1;I~::lQI-!~li!; OOEJi,!E ~,~.~ 1t.rr0R:.b'IJ;O\!Ab WL CfITIE}.'.IDIijJ(·j\;~, el'\E.i\1lOO ~u ~~~~ IJI:! lJ;, 1ku:t!S.II,'IE iGUER[!£,i1K:f,!Dli!J.lii. &!l193~-~6, p~ AV,{i{ii biEi'~ ~E P,t&1!lUX 'T."Q!JI'-iOOI DE 1-I~.nMG;;1, 00 Ib.NE .5'tTA'fr 'O~ 00 Ii ~,V, ,~g~!!lr c.~~ k.U:!i.'S! L'[ E!~lIJiIii!~ ~.II!Ci~! Ih.I1ii~RNii,'!"!oI"i!~ OI;:'MOSCOOr.ET BalViNNt:il: GN 1P'A'i'!i'AGr! IL!l ~~ "1iI1i IttJltl:Jlj ~'Vfe Fle~!R. !D:E.VANJ l;i;~!;':R ~' '~i!i!.L~i t.'~ .ruli'ilt.rr~;, 11Ol»iJtJ~ O~ LA'O~'i!IiI:.\!i£ e;~~. !;!E:~E. LE ~'iSl~E iOOF.lJD(t.,"tr.E!FlN,i,~~It!'!L. ~6Tfi! pQ!:l"~ lbt~,I;'i;~1I<i e:iJi' m;1Ji!iie~!IJ~.f1!'ll.~ ,Cti:b!;i1I, E'tJ 1 !tI~6" 1'1. 'l!fni~E ~ ~~F-T!iiI!iiE !i'"iWR, LE'~ FPFiT $Ui=liid DE N6ii'1r.:&-w.; DOt« ~ ,Pii.'[!iiI',i'i,GE IivJlFlGUltAi5' F'LAeEi i;~, G,,,FW.,.~~ CE1iAkr ~1'~HlI' MLJti ~£: MBbLEu!£I JoOOEI",!fI"l [;II;! ~

~;';_i(":;'!DlM-~·D.E l:{!.Il~'!Jw.rw [IE~@AAn~~i%reJR!'.i P\f;'I'I,~RM! ail'll.. t.I!"O~itE i"~8'rOOf~ 1 rn.:¥fs..w.lX !E~IiIiQ~~ II. egr ~~~LfR E;i\I,~LEit1ri=l~iJr'ie; ET II:.. fJ'!:af 0iJi: SI!;' '~ImSI'&U"[L ['Il!Vitllll' to ~CH~~l1fi- Mtntqol::l'!lE~ II..

~~ ~,~IIi:~~eC~,i; ti~I';I: rtPilp~~[~'i~'~t~ .Et;I!:C~_ "., .

IUfrt:lijJF!~:li A'lJRO. !:I~3:I:!JI]!"i!!l UNESf:t!1I~~Dii ~iJ.ri~~~Nn;!.a~ ,'~M, !'!&~~~ I;;:i'~ ~ l',~fi~!II FlEtiDEN RIliE E'T 'E~I~r.l1 PIV'JJ_ !l(I;;RIH:l~ I\, E!t:riRrii*E .:e·!JAi'lf ~!U! ["gum ~el i~EOO, ILQEF!E ~'9':P:f}I~I.J;I;PtI?A« ~1JElGi!NE'@I.!! A R~lP:EEl~ IJ5 ifi:t~ ~!:ili'/,j_ OOlfTRE IEbMtEi, M'\!~ bi"Pc.1.Jll!:flAE: '!I'A ~

IJEQIDl!Ri,'~JiITIi~im-'" ' .

ih.J~!rF tP!:UJ;.";\TI'!C:I5i-elt;-'fQt.'I. ~~!iIllFl,;5S ~t'.I o,'m, 'MJi,lSdl ri~ etl~ :si:(~M:i!, EoN 1'!]I~O, 'IL C!!lIi'\!!fI' ~Iii hi~' IF~U~ P;'i$EER POiJ.R LE" Gi ~NilfJFi I'N.R!l1IJi iiI'~~Ll~ M/IJ.S~ ~IJRE ~QI'W"!I:IIi- U!\'l(1r'H.i'iliiPbNt.lA1i'c)!JIRS8,;;n~" 1WlI"~~l$6l1illft4~ p.t!ijIilW p~~W[tii-rFU~;iJ~ ~ FlElH,l;IlLIl [1'1, I.!! Il~E.'''''JJ6~ 2;!li~.,1;~ SUiL KE~~, ~i!il,.D!I SE ~ ,ilrt.l !FltM~t~ j'!Q9TKN,

~ t'QiI,11., u;:; ~~, IZlli,i'},' '1t::;~fIT L'IlJiF-!SS'" I;ifi AJiOO 3'DN ~fiPU~ .G~Y~~I"I, jfiM\.:ij111;l1Sf 1t~~~1I:!U !l1\tbli.T "!!'tW.,t_ ~ !~!;il!T+tfIj~IJ;iR5.~"!QiJ"n.:L" ){'PilRI'iI, cii!l.. Oi31fri!tIli Ii.lIlE"'~' DIREC~ ,DU IfilifiioY!J Jl1Il. UJ" H\lSJfifE ThJi\lSlm:'~, II ~t.'«:Ni:iE' A R~_Fl:t'ii!l& ~E5'!!:!IJ1 $Eifi,ONW' r~!'f;lI~B iW,~8"tkt;illil!RR~i G?I IL :i,'~I!685!i,~ Mu,.'!5f~ 131\1' ~ (lUJG.hI'Mlr 'i:iU'L fI!E Ili~~ !;It:? :D'!j!~Et DE 1i~M~, A ~SA~~R ,~,~: GFWJB!~I,~IiIVu~N [Il.)~.Fe ,Ml~J'itl"M'li~.s{1?i W!m.i!IlI!!'I, iL D15~ ~, Tlilo;$ L~!iJ.£ 1fI,I,Iil aEl'NjN5 POtIFj L~8 ~t:!;O:';i. iPIiJID.!'!IIIT ~E'jrf;re RfifU~.lli,G},Gt4i:: !o1~II{~W!JJlN~3 S!;Q:O!l!~Jit~ ~iIIi ~~!t ii!!'''''-~AT[!!~ iJi!liot,J:l~ C~j;'iM'p'MI\l~" E1;jJ R~!S 111!,!{A!IIIT 5~!.::w, ~ LI\II nlih~~illrfIE WI

!il1iV!!fm ~~ 1 g4!:i_ ..

LE~ IH'oI..l:~IS !:iGL~F1Em'!.eA 'i!~,I;lifi1i I3i\1'€lFIGJ\+dL.v..'f1:' L£ illR~MGJIHOl;IR~1 if.!ffE~l\IJ.ml\ll'i.L f:j[ L.,'jipRl!EHJ~jJIiMIi ~",a~6 Ii. ~~~ Bi:iI!'lfIlilI\!K if"8'F flflE.~rt, I;;IE~ANI;,Ij,f:f"Eui'ill!) Sr .. lii'SL'OV(, •. ~~!l!N~ tJ.J;' IlJiJJ ~a!I"~FIAH lJ!:m.rclIit gE QI8j!!JilE!'] LG: mJLI:! '~IIJ(i\l A J'i,lU:~!1I!'E. !'U:FU3~/!Il Pili5."UI~ .i'IPI'It~ !l!'~ ~F~:;kl'i,.VE®.L8E;'I\M~Iti. Lss ...._lJmIHns~,~ovffl~lf!il, F,~jIff!' l~~~.~' 1Sb'~'S'~l!t!;l:-.!T ~~At~R LE "IlrAE 1l1!.:E!on'Itrn'l1t ~Ui.Ii\!iiT:WO: IlEl ~"U17i8~ E1~' U; ~mT IJ~ iiI;!,~'~;;lti5 ~!:iH_~~S" Mi';_!S, A.i.~kRIr.;li<tJ.!ru-Rir!'iN '~~iS; 86.1:11. ii!1HI!Mpt:n~ ~.~Ii;1~t;I ~ l'!J,ll!= ,I~ LA :r,f:(~,

I..i!lI?ui1~tJ::t.! ~RiiI';\'~!!,1.F.' PEa. ECHEi3S iPH.~m l~£l'd£i~ii [!'J' fJ._iij~.

C"iE:!N IlLi'E.· O(tOOI!M;I3: 001 CflWi!ttl!~ L~ CI-!..v-,&il-j;JiIINl'i,T:.s '00 ~ j;;jf [i$" C'li'CtSalD1!: c;Ql&ii1TffidI\I8Y [i~]IIT,I'I.i;:a;::e!S: iJi\iW'1)CI flOiJ~cit~..,. ~~8E ~ ~'Q~A. U,JI"'~E ET/I; MO&itiJl, b ... mli: D~'ilIEim ~~ IDl! MOODE t~l!'I~

'H~ 'IJE;N'~fS~oyt'i " l" ~~Ree~I':'R!!:~it,i;K'i' ~ 1 O\'~fET E!.!l'dS t4'i- &.i 'j'Q~l! _ ~rr

jjffilF~, ut{1!;. ~1~ru1 ~ ,ooN TI'TFIE' ~fI[ 0';""11:11 E!:1,W!\!8T,~,,!;'it ~ Y Ei,ItlWIEI'fi!:lEo illST~i;!E:1<I iiilt{UU!HJ W t.'lI,l'l:11 ~~~S. EN ·19~, '1h~a:r·lI'ooa L.!. SEF! 100 FUI!'.H:''V~P,OIll E1'l;.ffl~S:: I ~~i'¢JlJ:ri!iLl{.~~.AtiX eCH~~ I!'II"~IJ{ PiI_tJ:3 .Ii ~ ,*,,!h!!1i1i' pn~~I~.j;LlE i1j!,ii=lMe~ r".tI~~ Er,&..NI' VI;~lSI L;i!lLl!ol;j!'F!tlNleJ.F-, Eiitf '19S4, ... ~~'l:i;: li:: MAl!:ll'l cct.ili1\i! :ii~ ~lp'li¥.;t:ml~,Ll.m'J:l!Im, V,l;~iU SI\ffSl.OV. 00 -~~ i .u., ~~ ~ ti"fMll~ '~ 19!:1:i\. 8~f~r..: ~~ ClE~i;t~ ~. W,91011 RI!'W~'lii 6111: 1 ~~!:l. ID" L.t. f,~r,.\r. ~!3!'-~'~~ il;R. :A iMQ!;WiJIL TIlL lIN If;l~(Ii Eli 19~t, be WTQ~I ilFJ,fol':!'qIEl EEL &~,:5Uj!1iRL'& 'ET i~~ii: \100' ~ ~l.n;.·Ef'1tbI~'(I~~ 1 Q6~ F'ME ~ ~ml P;!1!lFI~,

It. N'1i i=:Lbi5 Rli!r.", ~ p~'Ii!fi I!r'IXlt~NII blNE .'IlJjrFiE Qf!lEffrA'TIPt A Ii'oQI\j' ~j~iTMn; ~t:IIIGi.I~NN~, ~l ~14:1!i!b::HlS, i\ i!!1!.1'iL1~1l] !JN~I~u.k7;Er..E~~!i1'.F'~I!J.I"I:;'I;:;!;F'J.'N.~ Jfi~, IlM~R"'i!f.i!ME: IJN!.DJEI...ITI, I:!!Eci~s, iliT!'!.;;: j;lIiJ~mfl;"S!.t;t4S c~ iN!ltl~ L~S c.aiJJlG, ~g;'INI:tFf~,;~ Lj~!!i'PLJi~~ QFLDi~'rEI,.,'F'l:"'i l'I.G"UL::o.';;oN'fIN!J11N1F A ,!'il\h!J..'~~fI, iL J~ :j:i' 0F~ le~I!;~.d~if uM!:. ~ao..f A ~~LI!: !L Em: IW~aLE: iliilt PAFtrkll~~ llo!iH t::iO~~~D,i\N!][ ['if IJ~LE8 «ffl~J.I!il1i" JiJ.1i! Ii'bU{ii IJ~p'!';!;·.Sl!~ Kf~ ET ~)'§I"i'!~', IL 1J:Iif~ RN~F;:~t;i.I?UM miJFi,· Wl~ ~'IE~l{'lI~~I' ~"SEIlM $~I~ }J... MOOliOO Ei1: f,?8,an=M~ lJiR_S!!: III , S~ 1[[~I'lNIiiJ1i'li,!!'pf:!E1'"8rn me~l,r L.~!1Ii-li!='_l:lEFI. ~' 1,IELJ,~ LJ"'~tt, f'.IN~-~ii~, 00 oo~r~ .)Oi.I~iJJ:N:i ~ !:jI!l'CCtITFtti.'$hrr 'QI..Ii'l.;Th1i2 JlO~ : :;;:PASs],y 7., ~~~EIiI;')!iF 8D~VI.~Nt'l I;li ~1l5€N'~5,

lL Adk~ E!1j{.1,!J~' oou'Ji;;Ft'T' D'~UR!i r-; FiOO~l'IImfl"~ ii'iIl.;V;!''LIXGtJIEHIii. r.WJIi"S- Atrelt~n~~I;ic~,L ;!;V;!I1i ~I ~ ~fii'j!l.I~ NitPllgMm.OC f~:a.;ll'994 ~'B~.Ll"'il' R!~.iiB'.:iI:'l'lElI~N.1 fM:pr:t&~ ~ N~~LL~ ,fO$ [t.I ~'9~, ~ ... .:uWilJ ilJEhlIiIMi: [j~~Il~Gl.IjiJ.Il$~!~ EIIIQ1;mC P!.i)R ;!'i&i~!~fI ~ 1i1\I'LYii,'a,.. ~.~ IL S!~m ,I!, Mi;'.I5I,}~ bli s M~ f~i

$ANg IOCIUT~ !.N: tiES Ft:.Da I!IFlilWJlI!B.lhln~L~ ~'ri[ l\IISJ.m~ ~'ES Ei:;~Ei:S,:\tE~~~~LlEL 1Ji?K~~, ~ ~,~, 1 ~ P~fITIE:S. illt~ ~!l1JU. F'liilrr [I!J 139, ~c'lj-!j3 i'fjJl.I:~$,:EJrfi1i'Cl!1Fl~~, ,-;t~IS, aa FWP~~reA ~v ,~~'!'qS PIl:.l\1~1'L ~)(' il!.""OOO, II.! MmA!T ~'" fil"!EM~R !'!l~td DE 1:~~lN~ 1~'M/.lIiI·Vat CllqlQi,Jji eli ~ f!fI~~!;l,IFAAtE.B twa!3 ~"I1I~iS rJ!J1!.i i~~S,~ f:j~ tJbi.l~U':':

Q.,!!;.'1'l.tib::8 ID!='!3_RlImE 1jAL~ ~~~ '!!.bNTH~'" QlJ'lhfli&';W ,I.~lJt.wM~' Cct"'.FMI~E.A ~~l!;Rl.lt. ~ .:i1)'LIl, ~~E~[lL11' AU~ ~"WCNl"SJfI;!o;i.e;G'.QJE~NW ~j'IL ~,tlt Fiiiml.iilllff 11'id:lJ'Ia.:.q]~rrr«,. III ~ ~I:i~ 1~K[:"gE;tI~ I~IT~LEG'fIJ'ELLE. ,!,'I,I'AIi!Ii!jf"lF~1J [il! bUI bllII' Qi[$ !l1!1!i!f\1i!T!3 na ~'~iI5Tq1fo1t 6Ii~ &tliioo.

'Vl,;I,DII;UR' AIL!Ii~IiIEi\Il:re~1 AiLA'fi:!~6~ ~'~(~·l~~lr I¥ ~{ A. '~I~J'-AF.IIEFI~ ~OOH3 MA,!S,,1l ~iJ bA l's'lJS @I\I'IJ\f[IE.I'J,t;nnl1 GIL: Sl';i'iXl1i~P!ii i~ ~l M",ltn; iJl!; 8~ ~!J~ n N'0II'll~ Q~I:i~.,J,1..i'iJ~~.~~T';\lfl,q!. ~1E!i\ f'iWiill_,~ l_!;!SI!l, aL ,FUJ (iIitIFl~ !J_E FI!i.'{:~f1aHE!~FSl,ifl.Lf,i;i E:CF!~~-tJJ.'fris~'IM C:~I'\I~ D~: fl~Ioi:E~:J~!lii i"QLI!1'I-;I;, i3I,lLTiJf! Pffi't!'Il;;~!.t~,

- lEN 1 HG ~:Il1D ~ '9 [li 2 ,-;, ~,Etii)nIN~lK ~,~,ro~rs;gV

GAMafii' Pi:!':A D\tME. '

1. ~t.3,

Cft.t, VOlT 101' IJI'oiI ~~;I~ ~!'1; ~.

8REllSm ."I1lH' .. p· - "";~ .,_: I .• ;.", "l "

. '~'o"1F.'" E.I",~a"'E "CIS!;I"'l",::;

~5 1!-F.i9 JEUit: f~~i~ U ii'~1!!: ~~iIiE~~ Ii'Ji~ 'UN ~OI,iF'·r.;:ELITI~!;, L,J;1!l lB~es ATP~ DC 'i6l1~ U:':&lH~Mi!

,!bijib"~ Fliiifi.BS N~R.S ~;s'~JIi ~D!i'!5llNfif~,.

~,~ "" Id!l)

u;~ rN(Jl~ 1~I;I'#£rff j;,jo\NL~fi .Li\ i'i!~""E RE!5ERIiE ET :.bmi;li '1_, ., .. '~i liliIll"'~ ~f;i~~ I:i,'iJ;,!!:l ifocliliE l/i. 1ZI,i\!'i!lJ.1c (j:~!il' I!:Ii:FEH~' ~tIql~8, oWl ~rm. nEIWfi~Q!W$!<E'S,~JT~a G!.i!S5i.rJ..e~ :.'Ii,([-'£; Ij!j BT'~Gl~6 lIT dji) 00 Q6,

2-d4,

U-S ~~'"'ooI !lFll!!TS ! R_ElffW· '!I.EiFl, !;'8S VOEEi, GL;~~ 1J.b!1 ,a;,!i~f:r II1F bA. Omf., 81\1 ~'iAIJ. ;: ~1iI.!IT·iR~ PIllIJlII'!Pf~~,,'i!.,1ii4, .;.8= g$,i'iilf~ 4.li.a~ ET !liN ~ d6'16b(JR"'MJI1'~flD ~ bB!f ..A'ib~, I:.EiEl BI.il.NCiili' n~F1Jj.ENr I.I;UiJi ~~ IitS ill~ ~ 1'I~~lllffi',

2. " .. flfi ::Ii" ';4

011 il, 'o'tl ;!.Vi?@ U;,;!J P'W SI!'~lff' ~.JjJ ~~,jj) o:lI;.I.":EI'W f.'iM' !.Jtr ~IJ nUs 1!lE', lUi U;S, I3LIIl\l~ ~~ r", tflr; DMIs, un fiR t, lilA ~M~; ~. .~Er".Em cEMWu.~IR~q'! !

3~.no 96 .

L\ [litFi:,I";!!I ... SL",'I,'E: 0U1 ~ LA

r....... ,~

~L!!lLln: ~ "i'E.L'ORfEJ:il L!! A~So'm

SiI, tJ~!Jt D/iCfL~~., lit,..'hI'l.'I!i Our! a. ~.. BIi, 1-11 O:~':I~~~ Cl-ijff, ~il€lj(~ ~4i;MlE' D~ 1.tI. PA"R1f1l; ·SM.-;SIJD.\i'~ ~~6, rrt'?j ENFIiI1lhlA!~' ~~Di;'l,TIi'i\ii:!i~w c'- FgJ.

"""as

~ ri.atIOOIl"· P1iU.!l:J~rm c:u SST

f.l.EiL'~ I~P!JU.I"_ rJ.!iHS, LEc~ }Nt{8_S·~mJ=E·~Ii'~, MJ!i5S·00'8 U!s: f.I'pl~ 01'11 i~ Dt'XiJOOi!!l'4r sua ~~ ~ GfjJ~TIffi ~, ~~.1c6 @!ir~ 1b~n:Mrs P~r«:JF"lIL~ Mr,'~"iIMT i'i_U:': ~[:j!aS' ~ s 1;1 ~ IJ..~ .. PEI1ISE_

4! .. ~.[OO

.Ai,: ... A:ii1j ET ,4", ... ;ig sp.n1 F'fl,f.lf"M'i'i!;r,(t:fJ:n.ooiOOF...:;l, !l!!!roID,j1: ~E NofB§: tl(jf!;,'ENf 8rIU: ~'rnf4Jilf:s 1 J..;'Yi'illf f,~~ ell PJOt4 l1'i. II.!~ WJP'DU n:XrIl ~~ fFl{i'curt_;'!, DEFENSE SEMI-£i"VE C'l'Ji ESJ' l~ I;Ii!t;JI~:!:i IMf>Ij:fniilllTlfS'l:iE: e:Il.'fI'E' QLl~FIilUFm; FQU.Fl ~.~ Ndj~,

,5;, .idB

~'" IUy8 ~1' lA :siJ1fdr. .W!' UijGt'~[l T~1)I8 (JlJf 6,. '0b:I~ 1~~i'I~E SEjoJ(.~ 41- 1!iE'UIl,.@i, ,~~t,:m; f:I~ 11.,11; 'I"OOITII:N A 1'-·

liJ;1f1iT.e 1<f.'1iE;8 ~_ e9~ """

S ..•. d~!t4

VOOWff Il\-~DVi,TEII£Nnlllrnr:w.1JiI m i,;~ SQf!T!I; 00 'roo EN d:1. § .... ~

E!EFO!IillWT'!I:E;~~1'!,I'!,IT ~ 1I).!.;C(L1QUli iJE. !.,I; !~! 1- '~5 ~i!. 1.il!ii1 ~'iE PMIi ~1 Q!m;, LiN <.r~ JiAG~ 111::, I' 00II4 . (if!! Mf.ft iE!jE.ki T·ea.! !Il~,!tIMS ~SOiJe8, leN' iiiSNiTRJJ-../;J' EY!.NB LA vtr.~ ~IIIN~E. DE M~w !P'.t.:FI ;5, ,_,'dx.Q4. '3, ~Q4 !l5. iMtll!=.l O!.E SLi:fj ~ Rl;i;t p'AS:3iF '0, fi!hrJ~, ILB ~ ~ DSr!:~ ~: E\ii,~1IIJ aom:!i F.l;A5l!.'Nir ~Qoi\r 'I~!ii 5C!iii r..v.,.td,~ ~Hl,"lfi7;.b9,$;b~, i4~ !!i'~Q-. MIl.I9 PIl:A'Mm;f8i!'o! " Ui\ll= ~ tjj~ FlA:FflEc.~oo!ALI): E~::::S Miii ....

I " ........

y~LiT "VOIR t!~ ~Afi. A_Ailj.OOi::-Pit.e

I) I .... IIN nu 1.000rr ! '

6.,.t~g4[~

AETA~,,,,,M.m-· EB VOE8 au (j,\WI!J !Ill!: l,\ PM!; A:::11 rE: (1, OtHIS ~ 1If4 d~~); t!.;,too K.-iJ!I~~~3' L~~t;;'[V{. N~1Iff !lii.J~ TEi;,'IfB If'!';EPU ~91~§i,~-5) 'I;i~~ 1~Ff!R.i.TfON,

1,Jl-O 01;6

Il:: OOTfE -';~r bE ~~IEfl Ef.:iJ 11i""'~f' 1'1 US ,\Cli_, O\J EN [f1! !Ii-t.NMGtill .. , 7. , ,;g!. ''!.'EeL DEE:1:ii ~R 8, ~'! b5 H~~IlRVNoI!I' :I!~O~,1.i11 D~·

.~ f:1' llfiJliD'!J GAV~R 0\1 ~crud1,

,S 1'111. El ' Si, id .: CNT" DN:int: ,

mEbLE ~I\$.E ~.~ ~, IP-~~ ~ CAY~~II ~L:oor,flII1,II; 1d.!:I;fIS E~ ·~6,

a i'c2:

~ .vurJ&: l'ti!::tiOJle iIi_e ~ ElI,.l!fjr;.r;ll;lo!Ib~t;:!~ .1W'~icif~ tr pYbU d., IT tf !l~FilH1!... OJ\! ~ L~r-'f'.!ir;!:!lil'l1fII!l~AL !l~ L,.pURs FORlJa>

,8., ..• ;xd4 9. lId~

LEdQ(" -Q!,~rlir!." ~~'~JIJI:!I;r1 ,

9" ... ~e{ '1 D. ;e:;;or;ci?t

LE Pbj,i' 1Sa..~ FI[;h!j ;p:II~1)_ ,.!j.3

1 0',. :tI ~ d4. .ItI~tI'4 1 t _ Iil:.:rl'A, E'P'J'F ,~oot!IBtE E'r: liH.ifl~j","·.' u~ IiUJRIf Smt.-:rE:@1 • Mi~ ibI\ RE.m15!ll; A)ft;IlI";( IflOO DO iI1'l= "i.t.l.d3~ U . .J:u Fi.!r D .ru.G#. : iLS; ere fI,ilUf·hftE IJM Fi (iAh'f.. ~IS ~'5 ~ D~L J}bI.:@

]

[:!:iT ~R;i I, [J, 1lN! Cl-MN, L'lll: LA IW~ .; l1E:I..Am - ~ LEUR P1a;1 (:!!~b. wi' Wi RI.'!OJ.IE' J;!'-i\pf! WlirlllE CU5 ,,1J.OOUP IPL'US T;i;I7iCl, iL.s. ~TClE ~S; GAFr:Ii~ A ~!.I!llI1! ~. ~ N.L{Jt.r,;;·~~l A ,~~UF!e..

10., ... Q4j 1 ,~. '~~3 ~

W BLMit5t}~~oW~mrr.1l'hitr.i. 00 !fit:

D t BAR 1'1]1, ~~1Ii .1) Ii: UiU!'I 'J! 1 00 i$a,;~. f",J!;R idil.:i:l$. FFlt::i'QBiD;ffirl'l;j 1iW!'.,f1Iif1;ll!1;Ii ClI.! ,iii"" F''''Klf!~Ei ~ ~E ~~f'E: 'EST ~ -;!,Jl! lAo ',P/lilTE PIiTT'I~I~ ~. B~'" ,_ f"~)iJi: p'~, lOOb!e', F.'~ 1,5::1). Avw;. ,"E il~Jf,~ALIliR " ElN ~, ~f1 II Wtt{!JiIJ~FlIl: 'RA6lr;:RHJfI,,;,U r~ ClEi i:l~IFIOi.Il·f1 L'. w~E IJE! a Liftot."i,Q!O oJ; I'II;YfiAl:E; I!;II,I FI~

'12.~S

149

~~1iI1{It\j ,i'iIlr:!fe·13, .,., .tJ~~~:'! >'!1 •• ti!.~, Qir!5..15·~ ~t12!. sr C.0Wi CaA F! ~M!E ~.jMimT', DElli ~let,fS "F\END,II!'IT~"rOOiV SUGe~.~ A'IJ p.:1Of.I ~. U eF,XJi!JJl 00 1Exm. VKIS[ l"iI1VEL.I5!=1IJ!.·CY~ CI!ll;rn LH: I.!JIi. I;J I!f MI'E I] E;S; N e:m i lIT i L ftAt.i.,I,rt ~i!lI.iJI!!MT :s.lfRPOJlITiER ~E Fe&! ~ g!i;, ~~E :st!l':i!1:.i,:111' A LA La\nUB: CiIl!S,\~ Gi'I~]!:1

'D4'cJ.f1~, .td?

IP-",. U~ I' r=: I'..".WT '1.4 ,t",.,"""·1 Ei ~;:,

E I Fpf'': ~'IIIIJ:'~~~"'l1 • r'1I ~':rt!' II~~

fr):jS '6...:tli:i:I?'~i(E!'f~r~ 1~~L,.'~.7 cfl, , .. \.I~ u i:!.O:1P 1!\cTUlE' D;JI.~ ~UIM 1=,-'00· 'l';\A'l) D'~:;; L8·r,~IJiI;' 1'7,. di3,ET !.'1iI ~~I r.I:I~ ~5?iRE ~[!I; ~~~ Ua ~~~f.s '~~' ~PL~ P~i=H:I; ~ IP~llES: ~A II- N"SSU' P.i!!.$ 000!F1l eN ;<;ll)E ~ ND:J:t!i ~1'ilBL~H' lJNr BI..OOl.iS ~. i·r;r,~nl':tlY:n.II!~ :t:ES.t:·~ QiI. lIN ~ .

'1 s, ~dS ~i(d5i

ILl\! ~ J'1!'ArIJ5I~~ S:.!.",wFMr I~S 115"" ~~, a!i.l,l:;!1~G\I;i.1?A'f."'I'III· uip:~~ ~f;~jIIiI"i!.,AF ... e!!;:kE EST D~~It9~ ·,i:TtlNI1~· PAR. LE FI;Il" O!J·',Ui :ilQIIIT EN ~!IB ER"~ l!\ 1f~!1'IQN, SIlRllAJ lei T!R6l9: OJ1:FA'lI!3R;i!;EiUE .tlJ.JJol:" N-rnA~ '; 1~, .1;:dEl ~:d8 ~'6, ,_ .~~~

1.~"d~l"f,~:w;rrW;';d: le:~dlJ::1 LIE il!JXJbi~ ~ti'ilJl;IICI~i5'NtNR!;;I w;'RAmfff ,~. I3L.~ 1ii'~8~WS ,JlE~'~r.:VI¥~ ri'"ii,ff~<

1[6 •. A·)l'C'1!

lii~ EI tiJI!~:;; c;m; ~ 1.11. siMF1.:IIJeij· TI~ o,]!! \;'1. l£IJFJ .~1lJi UN f\1i"rn;'150 .l.VNnTAiJ.E oLrR.ImL :0. BD1\!lt.IllliK 1tI[j1OO~

II.:A 'V}'iJriliiN!1E- 1 5: ~ mlrlS ~115. _" J,x:M? 1 i Ji.:m-7) "7_18.~7lk;i.SU ~8 ~e1 W~.d.1 1~, ~8' :Il:a~1I11 '(LE OCI,CUIl.GE au FOIl AJiSijH.~ $/1, I'i~-· 1~FJl!.J~~ M ~ AP~:!:i~, ,~.E¢7) 20_ ~I:l· ne; 2.1. ~i:l1 W.:<:ei" :2.2.. Ie lIld5 ~;~~3-.;I'!b'S: .1JO:I.;~!,!!;E;i:~EM:al\ii IJ M ~L.1 BL.IFFII3.!'iP.4~ tJj] - :PO;lifi q. F.!J;~l;1II1..iE IJll~ iO~t::Ili\li:1_,

A ~'!U;!,U 1.IJi.IE" 11111llLl;!"rE:~"'~,RA~

< ,

c;nUIlMo P'!!l'tto' puJrs; P.i'!I'1Il~ FFll~!t

Tmf.lo:J.e=s ~

Ui~, .,. 1§te'7:

L.eEi Sli1l:lA"11~1G MJJ( ~~"" ss --.

SJI' ~ ~f ~!if!m Ii. oE11 Sffll"''11'~ 1M. iN ," trl~-li : I ! i..'1!JJmE TEfll;'lE {l Iii ~ TEJFNI'ij;W~ 1 EL 'L.~e"l,;1T~11N IjJiTl~iS t/iAi.. roo ~l u;::; :MoI!IS .Ml i'l:iJJI 1 r: i;l:§1 ~UN~ m~~~I'Ii~WI!S CiU P:ON~ 11,'1,1\1: i&:JoLE:! .. aT cD'l i!!h ~ , , FI i:.l5soIi1ll J ~ '17 •. _. ;ar.ro s tEl, !i;ol es ~ ti!5 'j g,. ;~~5 e .... ~ IL. r4''jI. A f-I..1.I~ 11~ M;~l1IlU t:i!:h.OI1fl, ET 19, .jS.!l~·r:~4l ~.'"

'~~ 13. ','Q.l.! N~~

17.€!g~l.

JJt, POffl'Et: OT!QlEi'iN~~f::DDNr LE R~8UL ,n .sE!HA D!At~1I:LIliLIIIl 01. s:rFtJ,.'I;:TIJ'(;-!:i C~ p,D!\Is; ..m,\iE.~. RE .. MAJ~i;ljQNSo ~:J R~~ [..!j;:S. ~1:5e_,. OOEKI5t1 ~!;Ii=~"IT!i..<i: J'J!; ~.a. '". ~6i ' ~~ BIEN' 1\I1I.W:~1.t ~~ ~ ~~f,f'li'!Jhllt L'l,!,f~ 1S'JEh'.ENF !lIE: r..."):l ~!iG'~ a, r.eJii ~£iuJ!i LI!.~IiMJ' em PE'vcr¥~IT_· ~~8J1l iI"~S c(fl~"'tI!~li' bf"S- j3.b~J'ofC:i ,WAitII:"1\It ~ ~ PMPlmR 1

'17 ~ .... b:~,fi'

A C~E cie Ii. :~H:Elt~ !SUR Lit DM.'E 111 1.. ... l"Q!JP.i, ~!a. Nb4~ I'tO!\lil'

f'i!d LE r:;1'I~:t:', ..

1e"Ax,a5

lJ,.iF·I~RE as1" ~J~Ftilr: 'llj.~ /iJl ~J$i~: [)I!J ~ i36_ L· ... :vl";:::-.rl~[ t::l~ :ab~a E5I1 cr./i r~ ~1 u;Ui'l J!t.;'!N ~$ W!JITPII .. :'~f,~§fI!~~ PO' ~L ' irA) F.lli:tf. ii!6·lUl M)~IIga1;, TGiG E~ \! -ltllJff c!! ~ ILltf t!>jdlRS "~E:SO!EII!T:Ph!9 eNi ~~ D'E-))E e~

DES pptSJoJu.Ee.sYFl'~=PION 0' .

1 B. ,~. bei 19 .. _~

LlMii PAfUI"iE d'Eel-Ec!!I F\fo!5l!ENTE Wj=' '!'I\!;IJ~ooie: ;I;\iE;J;l !-I", ;A '_ - rf·'a!; ~ tss iF!~'~ TI\lI::l1iilU85i\'~J;II'I.F$!.£ 1T;B-F!:l.!N ~1;!'ICK"ii;;!, : 19, ,t:.:b7 I a4.j .00. BS l~ if.M=!'e C'AI,ITFlE ru!5WE" ~ ll(I1 ~5l"i ;i;;TTrAai..l~~ ?l ~O', ",~.E!ET U;:S NmIl3 OOT' RSIlAIlJIiII§: LJ; ~" ~ i3IJ!!'o1Ca r!..'8FiEllJi'l.lEr.;rt ~~ll /J. o~ ~ IMJ' ... ~I Ptti"i(~)~S OOIl' s~ _.S rol''I'' ~Em~l'ir h ,., LI!U~ I'Il,M8·Sli"Qi'(T~(;I~ ~t

I" r!i-" . ~ I

GE ~w. P11.1S 'P',!,I'I O~5i·!;!t:i! !;NG$O= ~I~£; r;rur:;: JIi,ll.F El~S J~tHM.I~.1l:!!! I'Im\ --

'a9."n '1:04 20.".£'0'3

A.'.~if!JN~ NOll'. L~ )clo t.(:l~i,!,(" snt;;tL~ : 8.'1_ ._ ·~ifd.,,1 21_ ~ t. E;T ~ J!iHll ~N.m LIN.!:' fl!li.iRE',

~(), ,., )1~ .

If:i: NWli!! eff; 1Z1-1ENni" '* i~~ A L.I:!JR P/~~ bG F",!,!J ~ i:.",el1qNtdE ..-I"" esr ~~!~I"!lE ~IL!JI'I r,li~UR.

!3t«vit<i~K aiG~m; c:'JI.i;f i!O, ,., .t;fo!ji

21. d5 :~5, t!l- ~,. ~ &1 .~, ~ .~efiJ 23)- ~riE!" lIT 2'0\1 .• ~f!!. A~C b i.M Tooli!S liT litc:u rdJp! ,lJI,iDmE, LEa 8~ ct-lf UI\! ,f,'wJtrrAGI: ,M)i,'r~· fI EL D ins'iFJ 22., d a.' _ 1 ~;a:J. ~,. :...1' .id.'l POU~r ~ ~flINi!EIIJ.f!'!I'I,

2.1. Bad~ Bell 2lf. fS,*,1iI7

EN' i."~.~s ~ coo;~ P;w.,t9 Ul'l-' i..E5;, L~sNEI~ ~!'IlWirbG~ flo.l nu ~uml.i':O; ~15-'''-''';rs: Ot) Foo ~~tV

23.~2.'WD6

,L.Es Noilii$l·· l!li~Nrr "eeHN'lmE ce"i<:

O;li.~, .Ni'R~, Egtlil i.: . ""ANfr,l!,;t;_J!. ~s &"1..~ P-IlEoNDr:v{JT il'tUs D .. r,O""~ ~~ CDJ1[E,

24.&5

LE~ Ci\ ... .J!!,tEFtf. ~r iJ!~)!!fI.!J. IWIISI IACh5E rCflTi::~!ilTiW~!A ~ d,[ST LA TOJ~ .: oo;J i[;Nllil~F~1 •

24.· ... .lf4

, LA 'Ae~~ !iUFi ail: lit I'EB'ot::"J.PAS ~<1..!;( ~L!.I\Ie;s G) [~OlJEl l!i!i L~tJl'is Tf..)"..!I:;;s. i'fl H~CI-!i2~1 !;I~liCl~

·s O/lJ,;'ES PliiFJ l!5.: ,a5 00 81: I'IEUR~

TE- )'ij_J, CCi,I!~ ~liEFI~Sr.fAf[i!:i; :$, ~ ,.~·I ,29 •. jibS 1i::td 1 ...

,2§. ~:e'3 ~r6 26 .. Wiit3

·SI Ibn· I~S ;I,'II,I,lENT ~ ·~5, !" ll«6, LIES 6L/iJ11CS'W!Wl3if1r Jl\J r~jptl!FI LEU J!lS IP 11i:~:s LOOl'l D.1!:Si ,s!J i'i !LA, 1:; D~ ~ "'iJ" J¥.A l2Ei. ~1 .. 1m' Fi.I!~[Er'.t~~rt!lv~r~ ·lEUlil r~~r~Ii~1'tf. I!iI "Sa1'lil.b.'l3E1'Il I.( B- ptJ;.f;!i,EB-? CJ.'iFIi ,.... ~!1

581 D~s::::t.f.Ji"I!i.lliPO~IP.!,E;:.

~r, !r~5!

Ai=REsi ,!!."1~ ,i ",6 QI\I ,~ UNE ~f'IiITIi"~ IJI,! T'i~~'I,IlJ, I't"J 18!iJ CWJl' r;rlJ!.t.';jj ~ ~'i' __ ._ .i~f$!.M. 'g:iil3',ltlolt;1I3, ~r ,J.\i!lIi is r LISE1 i3tJ,i\iC."'5J lIliNT u t.! ~~ ~ p'!;,gs!l:j ~ -~rr~ AfFUBUE DE- !l.J;tfIi ~ -I' er I;tU OO(rQ: .... !lSU ;i,-ij:t t<lolRS.,

.27 •• 1j~

~ ~iM' 1!LI11,i'[l!ff I,IJcY,~'mE1lt L'it;;I;~I~ Des DAI\'I~.s ~i\is- e~ IJIllJlil..fll'CN I~ :: 2.7 .~. Co '86'2:9.. .iJ.:ilS

:'bi9? 2~. -'.q41, ' _.-

2Et d.:t:~5

Li:~' iJMC I~' ~RLl LEa Sll-ffl~ -00 CI ~ .i~t9 Ufl e M.i!.iC'R~ A ~'i'!ilJ!-Q.li.I',\[ ~T Li: I;'IONI ;~ ~'O[''1 11f.!t11'tU21.JAJ;:, (:{;8 ....... mMIlt":-a :!iOOrt SI"i~~ ,"I~hlts. FaUR ;n~E;:R A ·t:::~lliiTICNl jJ·;liIlOJ:" J;I~ VI; TIiC~'J rr 81'JJV11it· f'''", , ' ME"'2~ ;IJ'..!3"F4.~r~w~PJlS_

~. ft.' .. ffi

O.u28. _,.,~5 (!.~~Ij;$~cur

m~.Ii"'·4 1);:::ur;'SR I.:E PION ~6 F'\OOR 116·1

iIlUMi}ER ~1·2!l.1IEd.91lD:e'5. 31l !bll5 ~ :1'1. ~:i!' lLt:!2 J;;l, ~!i!2 ~Wf!:i! Ja, ~~ ::-~~!ce51 Sl :~gAAilt<l:~o;;'U ~1'tI1E[F~OOIiIiMNSI' ~

29.. !:de1 Jt(eS

~i'mk RJbU!o;Er.Ioofl!2!~L.~.l;j5 ~o, ~ '~Iil 31_ ~5 ~1'5, {S'i. ,~. 'Q}l1S ~"' .lIdl ~ S~iWa,-"a.il, a;:!~ b;'I. ,i'!.'i'JlE:

UN. a.~t"j 'IE C H:!>i I thE ~~ LAll'!.!eJ.'E!'"f:H it~. R!.i;;~

Pai.i~ i'f~ r j'J,8 P EIiIO t=u:: L E: P tJ'l E! 6, Li:.:!i ~!~;§Iii R;llil.~\;t.rr !'\ioi;:[; LEUR PO. .• ~ 11~' .IQt;IS·,U.~,U.E· ~ D.I1'!.'AI.1e;. ~I U~N"OO UiS BL,IJNCS..OI.J1iN[ IP-JFr,i,TI~~ ;,VEe; w.I ~ DE"!i\,~i

.32,

EN FNoLll; u:: ~1'1IlEi.~ Iii NT wE' F!!JIJPm A P,I'lJlII'f lEI'IlTI!~S, IE]" stIN /\leE ~T iNllt~ p.rnJ!;I: BfJIllOOEI'l l·1..v.I.J:~·

TAGE.

:32..". es

~. ). ~~.

'TOVI!;' A'AA-NCI1; o. p~ \~1'dE.i!. rn¥ 'C;!;5U , ~:!, _ ..• .:!.~'.3S. .I.~~ :l!:lI • .li; .. E.o1· ET LI,:f !!'Ii'ill; t)E ~!;I !; 8T E,~O:RE PL.iJ:;

F ,LC!! Ii" ~ i».Fl ~Ei IJ. R Dj; Fws. Er 1.. F.'I,!.IT ~I\I i\LJSst e£JIIT~ 11Jf<e~,' Fbl:.ll·NOlI'I,

:3"Jv~~' ~~ ·34: .. ~d4 ~'6 35.

.td61lD5 .

l$a.NllI~ CRDEt.! rQ,l~ IlJE.U~ Ii!iiUur: !l:.Hi\I\ICE' BE,rr 01:; iErbrER: ui.E PERC 81;' ~ .. i1'l1.~ffi;f!, !'M!.!S !1.15:~err~,f',lj1J DIi'~~ Mm!ll!FI- .

35, h3 g4 57', 1ii~4 'Im4 :3,6,. 'rxg4 1i:qJ;4,<39~ g~j: .

F.~ LE: E'0tI 9l.:t atli Es roNQ..Mwe Ei FE 'C'jE ~!JN EiJ!Et;1tU::L j~~ ;'I,IJ' fjl'j ~lJj~.

29 •.• " -..1."ffi' ~I. M Sffi 4·:1. . I ~1

MaJ'gr,ii sa i'a:. lessl!i!, Ie: lItDn ij5 n":19S'1 PBS; 51 18i1e , CfJpltllllW '~e G!J~. i iUn~.itl'etiE!!1:3E!' p'r,lfose:~elJfln 8J ~Jg~I~ d!a ;;g\ly,!H ,:KI1lI dg:l.,.il~

i!'. • ...

pqln:l •

. '1. fBiI

L.~ FD'I!;! 97 oc!rll!Cire 10 ~SB' d4, 1. ~~ ikJ8' 2. ~ 1'3 ~Je~. ~a4

~'ji" ,

llil~ deu:( (i::m1f.J!ftt!i!l1M~ 00 m~ grnutler fsy 1"!;;Ili'C6s'et 'de' roes .i3~.

'i.i:",e r ,eO Pilaxi 111" ffi, 16''S

~: PION :msolls

U[t IP - ill est ,tEl a:1 o;e q~~ II n~ peUI ~MfJ'l!K[U'ement ph.i'5. i re d@~ernjl.ll par Uj'iI al1lli1J pi:lfTI fkI :59]"1 C;8)TIR. Cebls a~f!ni,iQliil'~8~ .,ireme1lll ilIPpa~"lre h9G falwns. d~,~!J·cI~,!:J.i~ IR~.! ~ser Wi!! plol'l !so.1Ef_ ,F~ute d',m dI:mCreriEl~ II~~ i!Ilre rdCfe:n!iJ.u P.IIr aOf: rliIUJ~.(j!li son ~m~ !lm iI ~nS'Ii1L!~['g1 ,~~ iIEI'TaU m@!me:1 iUn!;l' clble ali:.: ma 111 !:e!.!'lll"CS aIDl'ers~.

LE!llJ'klln d5 elft t&l)l'!·aIFl~! {f,lJ'!} lEi ~!lI h7 .lIr8~t·~ij!icl'ent~ee'~ en; ~inai18. '~ii's~'IUJiia' ma,to . ~ de- ple., . '0% ~~ ~isj;!iaF!.!., ~e-le ~Il i5~iIB' ~lJt ;If.! ,r~'~@;1er 'rtlltl~~

LJn;tI'~$FiI!JS{li'aftd~ ~U'ir1~, da~~,~~eh'U~~LJ6~~I'f!!;j: i!'n ii:h3~eIlI!lE!l)[ rlJl, ~lrng~~ij ~il

rroSili ~ ifr1l;f! i1DrP.~ ~ /Uii}1r:.i~'er 1(1 Rmfl avtli!1l (JfJ ,#1Jird~E!lfIO. I~'

~ ~.

~9ramme ci-oorura:. 00000. uao

H::t€!8' de ri3pp.r~ ti!;!n fie. <!:!~ pm· ,pI~

", e4 ·iID:1'I It}litflllS8fl'l ; ,tas ~Dir!i

I ~¢~I\E!n:1"'Fl:m:, ~, ,.. :d41:m, II~ o~

, reprl~ d.U p:;!11 de I@ be.tl3.'_ ,II faul

:i " . "_ jlJuer ~ 1. ~IH t.'s6 .2.. [1;14 (iet!Ie.·

tneFiI~ ~- .-, ~s e', ,1t~,S II~~ 4, ~ij~,"'tIt!f' '~i ~a,.

Les B.IE!~ [g~~~n1 'E!6~i: !'~ile~nt c~r ~blJ .~h ISi:!l'6, f1tfi plIllhi'ElJiil. ~Iul;i l!tll'!]' dl1a~~ par ~e!3 p!~!;il.rrl;lf'r-e~" e'5.ii Ilres ~~!GaTIt.

M~ SQWililolll: • 0,. BIiQ.f.bsa&I[f'il

~ 0.111_ CU [ u 1'1ilb 1 ).

ik€!~5 'itf15. ~~1 ,d4:1~ lE!o' piOfiI ii'!Ni1p:Jifj; I:Jb~!,hi"

B. I~ .e'l r. €)ijS j!;~f

lJnO! :sMmercre m~!'KW"'~~ ~!,ir E8~r [Ie [po, 11' .. d"

, ,

a ~ei- ZS8+ ,9. 'idS, tiS ~ I~, nllirl!;!' 1",1; rapjd8IiN!Jl~ CQ,[1Glile.

u.., ,~s pal1iCll!li'lBF !iilu pJo.rn f5olo

~ua.rd ,Ie ~n iplB. ~n l&:i pkJn~~. o!;1"qiJi ast ~e ,c!3.E.t~p.IJJ~ I~UI~ e-t, I~ plus,_, ~~Iys!l po~ r@ Ui,e~e~'[l\lls,ag;e v~lJ11 ~"'DlIIti31 ?'} q,lIlll:!1ri :~rI8 dl:sD: iit8lce~llS ,appsll",,1Ion, ifI.m;'j ~6$l en de~!?i>'ut:l~).

b\'L-,P'lII1i'IiI' ~i',..ant.e' ti:lIQti~ !Jnl gj.Qej ent !Ii!)if!lllPle de I!a IPLtiS5,jifiDO d'llllili Mnr$M6.

, 1,..~s.l!llar~ 'l,!1,(If1nfl~ de ]:OMf ~. mtd1 re-i'lrO~El1'!t til] pml~tJCf'1ll1U pkJn u(lll, ,

'i. ", ~b.4 l .. OOtIm~ ,~~ !Da-

I' 'd' '" <I-

\I\!II JS fro r ~5. ~ BBJlij. U

c'1'l1I!lt.aIt' des p-bm Ih~,e1,O'ei1IT.8I,J(It t 2. lfim;.l,dS SJ ~,gS1)bMdS 4. r4! IlA t:ii£~'f{ e~i:lI. !;,'isee; ~t ... l!9il!5. '15 eo~t5 .

;Sans·dolJ.U~ l!!1'1e elTtl~U r : lI~n'i!ii1l8It ~s~r:tle bo_n1t1e ~~!~n'1~~ ~r 5, ,'ff.d6. et, sJ 6., li(e!S"I):.ai1li ; t'Ou1. Uerr.t

6. idS ~,d6 TfO,p ~arn ~I 1. ~):ftl

l.es ''Flit:Jr~- f!Qil.e!& mG ;5Q~ I=!".ti ral'.,..B. A p;,e !ii' a-voil' ,amliUorp le~r ~slii:il'll, las, Bl8ricJi e~l;lImafll .IB.IRi'i~f:;il!: ta~ltjlJe

1.. ~. __ ~l7l1._ "c. mill ~ .. j,:«rS¥) O • .:t_~mi.i:.l(I'6 9, nms IFII~n ,rm'li\adpl).JB.;

9 ..•. 16qa, U!lI. idS 'BaR 11 . Rd1! '~.Q

Trt!~~e 'r'~rn~U'ti"s.'eI!i~ diirouj[(I)'&!!tour ,!jy PIDn i$:Ol~,

1[64

~OilJl

A'IblaJ1irdl.ln,Gambll~s'Ja, D-amti! tr€;s ~1[,l!;i1!;i:II;U.le- r1, cliiLdS'-2 .. q4! e'6:a.,

l(}fij 4. ~e;,~e~i!'5. a3. Ml. 6., ~~ ~7'7'. Ji:jS.~:w,;~ a . .1~94~ 9. OJ) ~,d4 1 O. e-x~ flb6. 11 ~ ~,~'h05 12. Illg$J_ leis BI8~, ol:JlPlrenf iii pf;OP!'at· te:o~e pg~inDIl §.jJiV'.,Q~e. ~

/

rJiI. motvlrmlk· A. Ba.,C!I!.J'O,'Y' (

, le:nl~~ 1'930 j

I ~ Sj~~_ tju~! ~~ tr fc'.~n: d~, fI\a~~ 'F'uml!' ,iii aucuniJ} ::, 65slol], par

Cl?rurE" ~e' cay ar hi ne ~Ie W1 ~§ B~' l~ui~t:a!'lL N~~iI!il·!J!'...t!,5i bi~ dE! .call~' ~,D!illk:lfl. I'ci G .. ant;!I~ de 1,8J),1;! rn i3:iKI LIs 00 00 U ,tI,:SOU,\lel1t ,;3 des: allUi3.1 OTIS ~IiIErllogues.

1[:2 """~

lLe:!:, ,NQ_iJs ",at.llen~ 9t;!WIEl..g_a~ ~ 1f.1m:l!J'n m'm deal,aU delrime(i1.~de e!Jrde'"el~~nt. GDrpJl81l;1~lle8

Apr:e~de 1 ~'OOUF2 ~IElnt:: 'd.'ooi'1: PI"~trhJ~5 i;{ VOyE!i:' oo!!FiJml

ge~ illilr;; 81Bn~ fBst ~i:iiIpJa' 91,

a,Qlee ; t~ Nolrrrau alent dr! "*I~EI.;yer 1~.. .1ifl ~i !fa ~,

_' 11:S~~%""'~8!r~l~ ,. ,)(€t? . ~. ~:dS 9'f'.gmJ'~rr~~!iI, ~".18re:2 ~6 , S. JUdi !;IU 16.8a:9'1 M1 1 7., m~

Ur.l lIral !QQ!J.P~ i9t~'~I~e' ; ~3 ~Jl~8: ~f!iU~~ [m8.MI:BU~ <S!llIr ~ ~CI'lii!lJiHa.FMl~ et In!'sse~Li~ NI,Cfr~,I~ pi;i.50~~fli~e. d~ iQl.ie-r Un lIT] 811 !lal:!l' ocup. .. 17. ~. ~i, 18. (l):d7! LUn ckf~1qj.te' ~ l:;!l d~llnO'n ~ rlCl[U.f:I, '~ 8, 0 __ IDi:17 19. !f:xe~.'li'~8 2D. i!:e:!l.f~~~1 ~1.. ~j(9'~ ~rd522,. ,~Aa:a,

2a" l;lij1 ~6. 24.i~f7' It:X1i7 25; t!':c;e1 11~!ll

LBS IBlan{!s Qm d~:c phm"" de ml'~j)(.

Ft HIObl"ler .. 'iI. l(ort.Q!hlMO'r { Maret! 1'0~f} ~

;;i\,liIi ~!JJh€l (I.::. i1I1;;]~OOUlIJrftS ~Iill~r!:l['!J~, iHlil'ULrr e!1Ur:ie, n9((jifi~0' F~-al'l~ Qall~. ~s MI:i ~ Q:<J.lro.tl,lin."I'I~I~,. ~!'l3!I.:irMiflt Ill;JtJir::; plp'fia 11illJ1'01li b51 tli g.5,.

Tc}l"J'I, =lem'bl~ el! 1'8;:vaU,F dis'S; BIIm'C.,5 ;~~11i~§,_ Rol ~ir,[p~ira 'di3'~iJufj, mal:;; Jes: NiOlrs, , e~~en1~ let cor.ltr~..fI~~iJ,ej;Jf o:omTn~, 8~J" «i}r1cnnill !mit Ie Jijllre.

It; a ~ ~ I; f • II , 44~ .... WdfJ~, ~,.il5,~Ji84 ~l;ilIP:Par~it

Apr~~"Ie' '44.~, coup blorID qUI;;! IE~ ~rlCS ,n'ollt ~a;a, de \1~~

_' , 1nt!hilc.lracc~ 45,. u" ~ei ~!!!l • .i~a

na~ ~'7. ~~,~,~,~. 48;.:,. b~~:4 ~'~nlre n~r, es.-l '.iiJ~r:l~d. d. 'Glo1p. ,Ieai,on" 46 • . " d~! ,~I. htl4'~100-4 5tl u ,j,Ifi6+. ~5.'i5'1! • ..te7+ lex~-s.2. tQ~ Ba7 J

L@s 1Ei11;;ll!J~~ ~ill'I 1.1" pti'liFi1fe !T,lelalfmais.ru f,:.ibiffl €lfo.t ilIlQIe. et le,s, N.QIIffl,~mm d'es P-OS,_,~itllli~G'8 de ae:'ilttS'-teU,

53. i.ds '~5, A.1;JJ:li:>WJI:'dli 'ISOlatE!. '!"S~, 'i!1f:4 8:17 55., 'i!rc3 .riff.) I' iS6. 1!155

,~2 ~f7·51;·.leD Pto~~ Iepltll1 e4: siS?', ,., ..m~!!l4.t56..lid4+ gogne. Ilg pl~e', 57'. ,.JQf39. Hq2+"'ltiiS,59.£SJl ~h2 flO~.ed~'~!ilI4ba fildle ~l~r I~r~ ~hil'. rn1fI!~no 131. ig2 WJ+ 612' ~tl!4 if"'~ ~5?'i' IJn~e 9 iii r'q' ~abl~E!~lgu!11l;l~tle,eandi'da1~ :iliCti~_Q!Pb!1~ttl!j MQ~e.OO.~et< weS ~\.:Alg~. Clb-l ,A.;.

L'iit ph:11'1 d4i IBM I:ro.f'ti, le~ Nct:' 8 .!ll:lnt P.1li1"!'C'J'lU~,;\JJ l~lrn p@.!!lsQJlIall(!1l T1)Ur.f:; QE!~£irrt tiJt!~ Itd~~\ 10 !;!:i1lJl 1b3 est UFJ 91o.u amlin; I£Hfef[Cuar~i:k13 ~nC!S)lII'r;J)r i;! Q,U'~k~!~t!~Jep:il~J 'liu [i(l;;ln d4 : K!Hp(l¥ Vii ~y'c9~etnJ]i I· :queme. les arfllllilJ ,

':22; " .. !as! [a 't!t',~ W62:4. ,t,;_d1 ~I

~ .' _. - -' L

I;!' a:lll/~Iier 1(Jl i;I lori .Ii! .[\iiii~ :

~f'E!~reQ4 d~~~Jp Tpti~d~,

A~s ~,:a~ aoopll::J8oo . :~l5. W· Jl~ i6 .. b4 1td:ll~ji

~~a,que!j; EiI,l~d4, Z7_ ~b:a,!ropjl'ilFd. 2J. '~. ~:td.4t 2i8" ll~d~~:d:4,et .~ Ie ~!fe!V.Eiil : ~a, J;.;«!s, !Melli 1aibl~ ~ c:aJ[l~ ~92~. _ . .{:~ra+ auM d~ @':{d2.

211" ~g5 Wl OO~ Wh'!\l. tLfi 31. 0xFl ~'d4. ~2" ~1lb:ltn- jl.."

IH:nJJt :it~!:b~1i Ie. oo~.gleH~ ~ i;:!!lSi;I" 1'2 ~l, dDJlc.la PEit.!fB;

€fOo

~1fer11 i4 eG2 ~ d5'~J" ~:!:,!io It, ~r3·~f,ai, e-7,d, e~S. a; l1.~ . .i.dr.7: . .t~7 '1£b«li1 e, (11;0 ;J.o1 9, d~ ~Q~ les ~'clFS ,gnt un !;''Pn l!lole 00 (.14·,

~p'.ilb3{l:,;iD 11.~~1Jca512, ,igS .4mt 13. JJe.1 Wd714, ~H Le :s1~1Dt e&~ OOrnmenc[!\ 14. ,., ,~d8 15. '@d:3 1'15' 1~\i ~h4, ml£l8

I 17, ~lIiiI1 Un JI'IttlM.m di ~l'fIlrmiJtg'l

~' tl , t Ei~I~iCV. 111. n\ ,_.,g~ iL.~p~n ~L

m~,an~o!fil9-el!irts!i\-~ m1!!il~ l'iS!l'O:C ,e ~!;>IIrit~ s~l'a -JI.1~j,g3 ~t8 ~19. ,1~eJll, 'Da8 ,20". hB L:oe.s ~re.o.·S!;!j: I;,[ . plono o.;gll 1QIITI~.e!'l.t ~n~ § i,I.nfJ- m. m fhBi21'~ ~~ ~~s,qU{lI_,_'~4f1::tID'119 WI'1 pf~, 11. ;' .. Jo.:~:12;,·~,,~ L!J ~lnt!:l1irir~,U9. 2:2J- .~ dlc4. 2:a~ ll:w:1::I17 QXm.'a, 24. Rd!Hli ~8i, [r;llr!~j'Hii 26. ~A)Ie~ ;'2'1., ~2.i:;t.d1428.:.di1{ltle!; m.aoofld:irnmmm~cpt~Dfl'S plUfi 1~rdl

156 . 1I1'le ~1P.iicil~ a4 ~ne unTllb trJgtR9Ei dlllj1_e ~Ii"Qg~i~·cltl.~ue I·

1.0 dVl.'Iilunkl,i.!'o dUi p~ontw'J6

JLl~I~i:,nfilJls a...cliu. iPxa!1i1ilil~' 1.a.s,po;9<1!iDns ql,li tie. td!SDa!1ti aU'~i'd':1J1'I. pion l,scM '~~ ~~';l~oolre 11'@."IV.]ElIli'l_OO IlilCiIl iB ~QRf~~, ~e [XlS.!J~!!:etfJ!Fau piO.!'! [;ole UI.! !I[!!;!limt ctlmme. pJ'iIOt de Ib:ee ·rna!'iilrEiU~!;i.

MailO; III ~~~e:·aJ.li'9ii.rj~, oo'rrloreL!Sl1r3 ~rties oC!J Ie pioll1l isQ"}e est I.Ilfi5le ~ 1~n d:rl'Jiam~~, C'e5'i eL.~~ Uh ~fiJ~bW ~lier q,,_J elir ~e ,6 r~~lJl iJa la ~ iii ltiD jr! aid'! i!;1!i!8"

G\; ~l~.~ ~ 1(" Filli:lhl.oli ~. MiJ~ldh 1'~·1 )

. Le Riqtn:i;q, es.~ sef~StJE'e'~',in· tarro~, ~Is ,las N" r~ iUl:ui n'9~It;;1i~ Iii) fifl[b;lesSfl'ac I fll,.lrClD!iIJIf.erl\_5 ,lea, Bla~ p~enn~n~ I~i!'! ~!~Ive IS' lea; NOlrs vont paror-e la t~~e, .8V'an~ de. perdr!li: la ~rtlElI_

1. "d5~

ee--~n~ iiltCluchab!e. L!alPto:n. npfr'e6 €ISiI l)'urdtmn;lIt ~I tfuU d~el'l~ !ire; I~s 'QJIS~ d.S. _e:I r:s , 1rc$.11e&1 tl7D"" 1 .. o!!'i"'III'lI

'0 _.' _.!",d ... ". ~~ I·"!!~' .

nai~ aLi):~·e1fm(l~ . I~'~~lalf E~l!I~e.t 1 I. ~a~, ,2; u

~ lieS!! [.iE! 1D.!(l n .. ~,. e ~t 1 Dt;i JP'!J~.

"""'rBr..'580 1']1 ,,;0,:,:.;;,,, ~ ..w".b.'t;I, ~;0i,r,7111 iFJli!I

~ _ rll __ I 'I' ~~I' IIi&UrJ! 'iI~ -1:11 11r.iP- ·~!yIt "'r. ur-"t

. LEIs Btanos 11.~ lalssen1 ,~~. iii ~Slfl' i!~f.s.alr~ is' temps .. ds' ~e {li.Qr~r~ nJl:OF.

4. _,. ~~7 5,.g5 l!r!~gS?

II ~ailli1ilm Sill! !!lI'f~fht{l pall'S, 0f;:,:;;;I5, a,,"!~ U'i'j PE!Ii,JI. ~Iu.s dEl cr,mln~H~,

!6.diltd 1·~

oCU:Ii£i '~Ii!I • .e ? ~i ~, ".' i('~7, ex~iil"~!il!JfW'Jiiil ~'I·.

'C',Oo

L~ piof1 ,C:J.t Q&I"!Q c111i1' d~ IrJ ,vr~ tolreu'. alSOOll 'Q l'J!!;d,YJl'Iafmia~?

~7 .. !J.a4,!

Un bel1f!xe ,-10 Lfc!lOlu,1iOn ::.Ilr.a. tegkju~. il.:MIBlllFIGS ~aOOO:I'iMrd la di~nsi~ rb'1-h1 et dpT!I;l,,-lc"J;ifs' 1~~elt~a=tdQl;l dii'iaP11e ~JJ.!!FkHtI~e, IIE.vontdeoBil;!bai:ser leur,a~f~!re., I~ 'pilJn rrdJu e1Mt ~ rolln, grftcc. ;:LJ.i QIi;.lUiilgB' d . .'b;l~,

. . -' a 17. ~ 1J6 ut ~xd5 'i!t~dS, ~~_.

Ap~ h~'itii'«!UPifl~F <~~! Le de-bt1l d"w~e mflnooli!~

g1m1.egi~ij:·dB'ci:a5EE!~ 19, .".,l.t8 M .. .lh3 '§1Br1S ADanOOJ!! JTlflt 1'.@c&&iHfS,

Ck! re., 21.. d5'1 . 157

L,Q pttiiiir,a!;1 Jabo!J" 211 ..•• eRd5,oonduIJ.au rnat·i":!P'1,e5i'22. ~ea",. LepiDn

~18 ElSI ~a..sqQ {~ISc pa!;, 'l'flJY!~.

21 ••.• ~a ~. dEli! ~'~\.IliI:7· if 24;." . f4

L"'" ... ., . ." "', I I l ''i'~' . '~mlnloR:2'S \Iin:.,[]

....... ,,,",, ""' ~ IP oo./el1mlJ ~mr ... ...,.",. 'f".~ ~ • iJ;Jl,!O\.

24.., .... ~'j; ESSitl.!;Iatll do d:cJt€lndi'fj IQ,~· mn~ee. 251. ~1hIl!S 2a:~,

1!fXdB+.tra 11. :EJi'e.J J.96 ~S'. VdB+ ~'~~a 2EI,. dB1!f 1,.01

1I..e~ [BI~ooe ont S8sn~ 'U ne. ,p.lOO9',.

la, pai'l)lj;j,sulvanm' I s.1]1\li!,dej"iiL~1J n ir.wpp!i3~e 2i gut;4 ptltlifi: 18 ~(iQ[~mE!i i sntiS' ~fj I!rt 8 ~ revele.r!J. ~ 1 IT! e(i:{.

Gotto iPoo:t! en a etA ~fM~Il!.!',f! aprk las C!J!Jps; :iUiviiffi'9 d~ all lJ~en:!;1!iI Nil ''rlovtlctJ : 1. ,4 ~fG,'2. ~~3 ,jJe.-3.. ~, :t[f;f'Il 4. e3 ~i5.l i. ~d3 d5c6,. ~f3, ~D~" I~a ~~4 ,8. b~4'~~~,9 .• lita~IIi!'41 [J~'_U14 fi_o'l 1.1. l1c.11

" 'i..~s mo~!:s.'~~·~av~:~~~~~f€i~ a·'I~r. u~mJ·e ~atf.(!jle·~ 8 ~i!U' gi"BIi'n::m iIlh9Ji19 dE! jFiJc~~emefl !liIaranlie Pi:JF Jjjn jfJ!J d'6gage" at, Q~I

,- ..' '" '.' ~r .Ie seul clncQI'!1o'e-nJ.;!f'tL _,diUiiI

Ap.~~s ~~ 11- COIllI,Jlib.1ano ~pIQfI.d.:iIM ls ~ ~'~i wvrra t d •

~nIHalb!i::I' dans un, i!I~~k UifU:;. ~ IfIOhil!J l'I:,.inI81'1.

'~1 •. ,. ~1411:2. ~i:H~!oi"d41? ~~ . .:ibh71· el 1,4.11':«14 tiFt !lin ~yp,e ~ p'i~e dans 'lequ!::tJ 1Ir1 ,joU>!iI!Jf PklrINl~~ ~Qn3ttllldJ. i'l.j!L !Qrr!oo piLl:!!, I

n 'bS·

~: NCls.doiverit brEfl~;;Im)8.'il~ '1I3unl&!ifllflp'pem,e.it. LE.iare p[]~slblll: i.e e1:n11111 .. ,. ~ ptIur v.er~ilh~lr.d5, "rl'Wlls: I~s E11E1"nc~ !'I",$kit11 lilJSiill l'rlr~a~e llll:~!il :1f2. ;lb.11b6" G. ss 4:i1x:l6 14, Co 'd3.tb11~. J:.g5.

1:2. d"b113. ,.I,~

La itIE1.f!iDI,!vr·j!I' ooumufnl~m dam; ce type ~ pi;!~~11i111

1-~~· .a ,~ 1dJ4i'd3~?

WI'! F. Q~¥ . ~

",!:t~ffK!~rr 'ltm~~a~ 1~ ... 9'~·.HL.,~,~,g:~tl~rnd1 ~'[in;r.il~lUr.« B 1,i9~ ~S i'f1I€l'liac;;~!'It VEl. ~1ila1 E98lBmEltiLI'Ii'rJillI:lJ:iL eJ"Jin"€bl!il~Ja,

15. dB!

Le ~n1ehli dLl ooup thl~ool:olr: e!l~ 'Q'enlJ. itlf!l~ Ie ~6. £!sl1m~Ii~.e pat' ~,ooTIQ3I'iolrl de p,ItIlttger h7.

il5 •. u,6xd5.

C4J ; 5 .... tI...a5 16, dxeG 'l'MI! 17: <iild~+ :d7~lk~ijG5+ W;ge "'9, :t:«l3 1~~ e't res Bla~s, OtIt un,!!t j'JOstllIcl'l ~n:!!I ~.

·l!Ii..ig5!~ I

~ t~lqtJe.pa'iJsoo fFlrunl'GloonJ v.fg!JmBtiloornc.t11 datl!i 1[1 I'errol", st~le.. gi~~. UHnenaNI,~.~JI. ~ 7,~!(1_~ ~t ~i 11 ~ .~. Ju:{~ 1!8.~~lnl t .~~ tQ.c B~, nlaR, rool5l1 G, , .• SiS eSlIIl1f!'::l~5lilS ~ c;;:al1se da 17" I;ic,s. ,et·'$1 11. i·. ti"ia7 (fl .... ~:r 18 . .ibiS) 1.s>)!dsg~~!1 !;Jau}! pi~$'m!P9u las,pg~ 11;1, four,

. 11;. ~_ ~ooo4.11,a.:ih~, -;6: 1;9. 1I'1i{4L

t.!~I~'pi;lt:!!tall!lo blallitthl!!i G~t !ile;..~u~ ~,rn fIlOd8~t!l! itI'Ell'l~lj1Ie sur Ie rlIl~e. 0\8S'I. '~.IJ> Ill! 00. f'Ifi.110 11 .:::lUI B1llI,~r'lJ (fOFlii'llll ilJlU iii! ~.OUIG\S ~a;m ,d,i.g~e~1f!:i'Fla 1r.r~f!~'8I00 q,y"c.lh:ll°ra~IIiW.

119. ~.' '1')9,7

Bif!f1 S!.1~, >5i 1'9. ,... '.1~~'2Ek. ~.95 8,~t$11i8q!.Je dOilbte en: h"Tet 1'1'.

~' • .J1b3l!

L:~fa~{!e,~ h'7 esHemlllfl1ee: eelie oej7 eeomme.f1M.

21lI. ~. ihS,

siw, ·,t A1~ 2,1. A:I~ ~>'ieo 8 rrteiilaD~22" ~!5 i~I.~r:le.

21. 'i!'-e4l ~[7' '.'

Loodflil!irp..!! ~~na~~hm1 ,22.' • ~S· !aJT~C!e ru.:! ~k;ilJl!}iIe au P.iOnf7'. 00 qll~ In!1;!rOl~it ~1!I~1!J1it'I 21; ." .i:~p..

~. bm!. ~17 23. ~h5! ~

Un liIi~gJ1i~1JlI:I"~IJ,.ijl'll'l arl1;:jiJill9l!3 qui ~~. ~8 vEiriiI)aore po1nte de ~~iJfe kI o:;..mblna[sol'J. L1~s. ~rant5i menaoe[l1 24. lIa6 ~t.

:23. . W'd6

0I!!I2l' .•.. ,~d9 2:4. ~5- .et·malr.nOO;1f;jl, [e&fOli:lS 0, !t dtatl~p:oooaJpa~ 'qU!9 Pat!tl!ilei';;!.IJ...ava ~l1ailJle.men. caliIlJlEes.t!Us au OOUl ~

a) 24 .... r$fS (~,~\, ... '1bg~ 2,5,. W~S4')1 25.' 114 -~6 ~~: '3J :6'114, t2ti, !_,' ,~q52l.gd n~fJ'U:a.~j(Jfrih1J'!BI •. 01J 2~, .,.$.:<"I$~", "'03 !l2'7'. !@t:l7*~~~ m ~'El+ ~.!iii 29. ~-7 ~16 30.. ~h7 mat :

b) 1M .. (. J:.xg!5"~: Bl(&8-1"It!r)6~~.1!,hEi!· ~2V. J:..!<tI5~i<[I6.~,. ~B6' , ¢g4 (r19,u$~~lwm~ ~ ~1!iriE!"Ht~ 9,,. ,f!'i:.al : ~ri. ~ofln~nt I~ C~JM ~~ NQlm P.t'iUV8113~ ,lr~lI"E1' .m~, 1119 BE!.iH8Fi;!l;!r/I R!Z3i;l·1t~'~9'€! ",18.n[;llrijt~, •.• i;g4 :29'. 1l3i+ ~1'i;;1,~[l.1It.~6+ g!j,3.~. ~:(95 mall I;H!J l'jl1lolerse' 2B. ".~, a£l~ @1'6+ ~ S~,. h~ m,st.-

2~. ~~~T WIG· 25. " ad1 ~ij-

, ,Si IQ O:a,fiJl!i!' oolre sa re' \fr, iillliCi 00 [Pi!!tlt plu:s PfOl~ger,e>6'ou Ia; Dame blarwlfira, OO'.nfi{i , ~t,

:2S. i\);t!l"4'~' .XJd~ 2,{.lbtdl1

_Liiilc"haTIj)EI dEi'S fD.aflile5i Il'a pa50 radu rftH~'iL.!e; lea I3boncs. mer.i!o~ffin'i.

,aa. mill 11il:ali,' .

:2,7 •.•. I~S :Ul h4!· 1,,.Q1

. ~:;J, p-I'~ ta~~Uil iftJoh~jj;ar Uf1e! plJinl~ sl~i3tegl.q.Yi;i'. ~i 2S .... ~l 1fJ)?UI[' j'~1.i.rre 10 ,Flj}ffibi~, d~a a<S:s9JI!I~!~~ 2~.~g:(~'E'1, I13s 1Ng.1t!ij !ili\'~t ~~~ ~a~ a Ia rmt(!.r'I$IOa $g.,.t~+ -00 ~1. JJ:d7 ~ Ie- :1e.7 es.1 ~~t.Ii3S" NCi _~ ,'leo ~l2lIliet1t:1e PIitlI~e.J'~~ .29. ..•. nv7 lQUjiJtlrn 8 ~QjJllie. ttl} 30. JlIi4,

,- 59

'Qyl drSa11'!I:UJ!l'Nifll):3;::!;liiifi tiJeJlt!l:{'l ~11EIl!1 pU~iTietll' ~:!;itioo,\elia1u a'l)ilEi emJri!m1{nen'l;1ro.p~~lwe 1 ~tJJ"'i~fJ~~ lJ.SL~qu~! ~i''.a$5~·, 'I~'~~. m.anm~ et 'i!Ii_:plu~ reft'!l rciI,llo!'li un. 'iJroi1lmnpli:if! du ~F!dl1il i]$t 1.!I.!'IIloo~r ~~~:tiUJ looe les5'Q~~il;l~1S's~I'oo1 ~LJr-Sf!ila:encj~:sl; fft~~ndaO'lrlQ~ dJ~~, ~!iI ~ije~~, ioo.lln!;i,l!l;!I'J~ nll\tile-.ftIien~ 1I'@I:"'~ner.

AI~!.i~r:om~~~~'.WlbnI!it§lii.l8ti1 '1 i" ~J~, QU ~~]{;II:!iei,!lra !l'~II~~i~fiIII 1'1 as ;Qfioor$illl~aimil~ ~'(lhS~~i'!£IiffIJilillt,d'.e; Fhir[BQ~, I~a j::KiFi!!:i., fI:,Ei.!iJaJal11 ~uer;e,~'-d1Bj'II::~~ tjU!lI~ iol~iJ'I,lI~IiiM:$. I3.ffi~s.r 1:!i~s~·,l)nlat;~l;:tI. f'"8i~ - ·ai"Jti.\EIl~·C u; ilk! E£ij' .;OIl II:IS ~'\1I81~[.';··);;te -:4~u~ U·' ,. ·1' d ... ,19;:0 _. . .. ~ ~ _ r . ~~ ._ '"'.!" (I ... ¥l. .• '-'''''"'':' __ b!~! GLi\a~, ~rnal iii

d1!~alam'e ~re~s~~ ~G~~q\Jrrr'ffI1,!wrpB.s'!Eai!~' ecr~!!i~f~ p'i~EIlIJe- J.

. PUlff~311,:'I.I\[i.~ 'S}Q!n!~z'~1 a'if>Qlf .!1i{!s§~ an \!\i!!r!~iJbl~-Jn!;')?:r!lilll~JI1u ~u de"~~~'esle;:- n '~~It de~enUi ~Ili virnL!!;Ii~'de t~~hiij'fjjron ~kI RK;lJ!htlMie ~~Ie" ~e- .Q€lnmiiBf, a"'l!{n JlI':o~ul~, '!.iM IJTf!!.1U'1t.aiS_e-'~U1{!;tIJ;:!lli en @it:i]hi~ ~l\fI;HIls;de Trut'l1i,t1Qh;.ny;a!l~t'Ii.P ~~' ~1e).~1 a\fl1ilt~W~'iQ!.!'a~r:0C4t"'~ii cli3;!l, '~I~re£' oo1ll'ipooS':::Ilt (Ie;!); (Dlt:il~s~, 8thf~[olJtelle£. II ril'IIW ElrL~nd~

~.~9e9 .. ~. L!f! ,lSH9'SOOf {~lel'lllie: .. '. f;\Qwr iOn I'flatfin, riom~.re·· .. Fl'E:~_(tr~,f;~r!illfl. I~ d.af~ll!;:e~~M.e~f~'-:~~~~.pl;Il!!i~qu~'-dl~:aJ.,!;![e:~~ e.tftth 1.a:f!~F1~ l~1li q,ue !a 'P-~pii;I!~ iJi;!!;lIP!JetJ~ 'E;!P:fiDl;r'ii@II;Iif!I~POI1!!fi;I' eJra.

~ 1 at 'jliitW'ft dtI !Ual~h iit'iC(iJiII!WJ>l1l i9.iollBIfiP'I@j p~rr&JIQ~:ffOl€lmldiooJu

pr".f!~Dli3fne ~'I&.:: "

T.Fi'GifO!:lsi[:lf'li '" B. SPi:liSS~ {1MQs;mtl "9691~

'S':;:mi!D;1 ,diao 1'8' D.~m~

1." ~,,~l2.d14 id:SI,,'~~1.~5t Ior'Elr,&d@rOOupElr.ntibllul3lff]{Ji!jil'\I3oof'!_li'ifIQ 1'81 m~f~n~e 'f:i!Jf~~ !i!!Si1, r.mcllG:.Tli3W!' <lP~iilli!10 {( 1, ~~rt cli~%,Jtwi< ~Brnrb'S_,4 •• 9xtt5 {lim~5 $. @t3,~6 6:m~'~if,6, f.~~'ta.OOM !!l"j;g5'~"4\'lb. ~d4 h611.,~~,'Jre8''iI~. ~1 Ji'r.B

- t,~%' ~[lJi5; dli,e~t:l1~J],t ~~LlIII~~

d'.i!!I"!~ une ~rS'sit!~. ~~r ~,a:,~icMA Erem..".gWerll~ ';:;:1i;!I->~ ,I!!;!~ il:!t!;lf!osaI11

~E!I~<a[l~ ~e ge~ iEliliI_n~.pO~. !rnRO~tgI!1'l,!ii E!~ ~ II;!f ~1c.' INlttiloniii Itt ,~~~Je:.s~e' ~~~ ~q~E!I,!e I~ vcri1 ~IT,l'IaooMni:!i:m!'J!:!lJ'l:sGtri{\lrn .~ ~~! 18IPiiJfl~ru.TI.#lsote~ gue Itl~~a ~1i3id@'.!i~[~alr& ~f1~~'pJ'il' chID plus,priltgmt;8tK:tul!lI quoJ!l!J BOO"!;I

'1:iUii~~o.=.-.ro;;;;Ji;I~;;;;;,~...J ~~,~!Ic.:1ilioo d:I.~f.!,!JfE'Ii1.Q18il ~;efl [a1h~

,t; ~ue la '00 Filtimrt Nlrn:!!{!IJI~J

~3!.<41bS ~S'B ~ i\,,~b5 ,qA 1 !5~113 £.''5,t~ lMt!u ~1l ~ldtlJTImafIL!~l:a~ .suf sa.Qlagona!e ¢.griWle' f;KIlJlf etJe t>gujgfJ,jre ~ ~ern~ !)'!il;l' t!iD!,J~ef1iJ',;tI5:, 'lit ~(M ~d4 1,1. ~x:di!j; ,ltd~! '1ft ~b3~5~]9.~1 ~~, 'M~~7 bE no" ~',? ~~:taZcli:rnffil.lr~I'!~~ !:!IIJ~ MQlffi. ~ 9, ,_,. ),d,61·20~ '~d3 Ha~ :21. JDij1 .,7 ,22, ~d2'b4J..a f@~I~'I::!r.3s.'5rpn Ibl~~ B'rJr·dS permG:l~l.I:( ;Nlg'lr~ ~lrc.!;!l;lltW':.ff1 i;'Int,~,g'E!'~ U5'2i1,t ~i~9:.JJi,);ooi::l4!-2~,ll~d'4 ~~G'2,s. ~1lPI, ~eS fV}We1i'tW~61 '~a~ .ll«!,4 LeslNoii!:i me~!I3!'l1l' ~ •.• ,. ~.!«.l~, fB-

i 80 '!'. ~~, 29" ,!fi~e4 d);lel\l

l)ll1::i!o:n-ll.olfOO meile <i!,dls,Paru 13\1 ,113' pi;Ol1 eAi qu i 1)::11 ,WOOMB ,ElBfdit mi~rna rll!t~~ .g~i'I8~ .pciU r 'Ies BIEi~s; qui In,itlllil ~iri~e!.nBf!tiP.hj_s;' de!! GSio'.s:lier:" Ins1all~' ~.ril ti)!1: \oI1Ml1:fu~lla,nnarn.1. af1,~,i1:l LE If'E!!3r~.t!'~ La p:;!lliIre '[''I'a pli)JIs ~'I['T'l,pairt.:a~ ~.).l!r ~iflj!fll'liitlm&Jj iT]aJ1s1 n'~:n t~te ~p;,aiii ~in~ ihl~r~~i11 ~11f'.~~,_rl'lliljJ:!tf~lll'L,a8:; 1rl-~~lt.01'1~>dii Cl.1lI }~~e p.pU~~flJ ~'OOu'I~' di:l.r;::l5il1'.c a IMJl3 IIID h1 ....

30. ~~·itf3r3~'"' ,W1 tJ.@ ~,..Iia~1 AP1':BS ~2~~;tii1!?e9~~~ ~tt.s,

;~~~~:~~;:.~t~~~~j~1:~g6'i~s><3i~~:\=i:~~·':

~J'.~tl ~~ o.S·~~

L~,AM8[G,Ui:rt, D U ,CA:V'ALlEA'

l.9Cavallnit avtlC sa 1!laid:J9,~tt9'9t 9xtoF!trlq.IJ!~,. 9Sl!SaM cl{l~l{t l~ ~g la plus oompIB~j;r u !/~lOrI:;Qr mm point d!J \tJ@ :!j(i'ti.I~I~il..

, p~ lfok i~e.c_ile a ckiUEi~ I~ ~iJaI1Eir 11~~Jle 1~'I?p¥S1i'alhJ~ de ch'8iif1il1l!i;i)l8i~e~ {!!\ilslfll't ~DLJbirl[1cu r~:n dSflll; I~ .oa;w.P. alI ... 8rEli:l' C'fIst ~Qe ~~9 d'E1J1!Q~PI \M; lis:!ioo~f~rcnll"oo ~m Damo: ~a.f m?e;I't1~,; 'laff~I~Llfl ~~ FlI~ radout,i1I'~s p~t{jlJ'i:& oo:l;'64,o~s!OO, !Sesl{[!Ji!iJ:Jle-,s,;d!l;j ~e{ffI1I" :!;lIMJr. 5(llJl ~11i'it ~8lfli.Gs ,'Iitfi rparfI ,lJllliJr! on ilm~I~, 0'0 !1no mlu.etf de f!1kin~ ~lJl, k!l :!l.uJQIT1a1iiJl'" [.0 F:QlJj d~5 tm "!].IIU:llIIClIf1 noolc!;luQ, Sa ~y~fei'll, be-aiulX!flI,p' p1tJ~.adlt I a~fjS IEli 'p(j~I,e n~5., lkitvlnn(k m~i1i]c.e Ie pi]8i~ionii j'i{;illi'ti eijJ~unlilll6S11rta Caviillli!il' ft{lffi;,., NoIJSi~lJtMlN"1liQ.j;'ons a U~ ~mlfiiT~Jltalrnli de: ,cello- pa.nlo. qu~ Indlql1liJn1 bkln la,{'lI~reroow. ef1Ill(! r~ if6r~!i. ~MI~'I i!i ;aI, D1f,g"l!I~s :~H: e~alh11,

DOO§l ~~nllplJ[:SltJe Icn1~ed1 p~ra~ ~A A.I .llifrla.Il[)~j}? Ufj ,

i!!Jx~le if :ns-,allatl(ln~rlfev~:s;rtll~ d.e' 0,1;1'-' a .er .

C. Ahl:lJ!!Si • ~. JliJ~nrr:u!i

.I!.Ja4.naim l' ' l

'1 tai .,"' ,~d~

Mal9J,a, 1'l'J~'a'q"ue_te n:'ncijltlt ~~ Nok5 ,irisl'3l!errt un Oa~~B:E!r sur If,! 1'Q!1ie ~!;i:.g' ~5', car~8' E!'~1ii.8;llm ,,{!!lEi

Torte- 'qUE!' ; :

n III'i . iI1IIPgS"d~FQ!JSli.J1PIJi!k~ .(i}1J ade QQ_Ie.d~ !!l dB~e i;lS I 2~ Itl f.lIDrw4 EIfilJfctiiit la ~s-'

~oo: du troll"!l3 :

~~ Ic.qa!J,rnli~r ttl [e~t~ p~ e, re-

Ii"tl ' " 1.r.$C!J1 !Xl~-b~ ~n'd,5 ei, a,prltG,

, ,lEI ~rLlh COOFMl, 1~.Br~!f1c:Ji!l't~D;,o;.al~

Alfj\O~·~O j6'! CW~ b'la~ un 'kl)ar1ge' ~r~ _

1!. ll'ia3 f.\'(]ilJIr ;;rlIBr en ~,Wa g,d_ 1'9" , •• bl5 r L.<II fMlte @sl rou~a'{i, 2I!J. ~1b,S. Eud;iS 2~. 'l'e2 !i,e :22. ~2 't!f~5 ~3, l;U~1 he 24. JlaG Sa~ 2:5. ~1 i£Si!i~8I'!m de .gegne.r lEI C~\~J;I '95. ~f;i-- .,' .~ A:lJe(j, I~S: qUi ~ndLJ atI mat 20:" \!!rf1 IreS! Mep,!:isilnt r~n~.ql.ie blan'che, 2'1. IDcb5,grltftlnb95~:d,2,Doolstr, laJ'Jfflss-ltin sUr 1&,{lE.l!Se' e3 e!j.l'in~~l'litd.er,29. ~1 ~:Jt ;3ill" 'i'd1 "l1r+ 3'11" • ..le~; Il.,e fiOLlV;9BJ.:.i C:~Ii~J ~11!!t'iel}te' pltl irnfllOOmi; ! 3; .... 1l1'2 0.'1

Ii I'iIIY Q p\i:s d!J,detense dell,iiiril :;::8~ bless!J~' mClI!-eIles;~.

'~~M br.lli!g:~rtJe iii! !PL!II~ii!j~~l'Iilil'CS I~ C~1,I.(i!liiW rtbf~ !);"p~Jq'FilIr:eI~ OOlJp~,'\PI@S!G stir la pOI~l~n,Il\!II1):I\'E!, 1'15 lI"all:~ldlJJ!;!II!';iI~~e,~

DO(]

UnB',p~l~ d~M. !~Ul!lle S~;':;'~fd la ~~~ at Ch~Jj;lld~ ~af.'il'(Jme"'$· ieo Of.!vaIJler C~e' !Jl1e tel.i! Lens!fin qiJElls s: NOirs q ~n cMMff;a$llifIf j u en ~ ~ ~ 1wp~etEl!;ie',

1M" ,!itQf!!r.I • G,,!li:!:N: ( ~'a~ FI~lFfjil:l], ; ~6 ) DiM,en~ Sir;ml'e:FI!f11e'

1. ,1154.,95 2c" trip ~6: 3. d4 ~x.dI:l4. ~~d4 'L'ht'Li 6. ,~.3 I~ La lJai1airle [Las1t~I:"..svJ'~hnikll'v "9'Wl~ ~v.eH'e II' est,delic~t fie ee IllIniJeI PQuC: ~~!I. prermJe.~ ,p:mme~~s danS 'I~ Ii!la_~h!l 8ic1li~.1ii. ~~,5 dG '1,. J.g5;~6'

9~ ~_3 0,5 ,9, .lxl~,g:cfS 1[1l;,,~3 ~s dbi

'111 .,J.t1i:3,.:tee 12. ti'n!;ii~Q113. fJ-"ill 14,Qe oclJ.p. ;fmtKIU~ 1~ m,.qu~ bl§!lK:i, ri'l "5-, flPRooJ:lJ'lne tw~~tef1~ ~i6~ au eef'l1rec 11'1l" ~~ bx~" tli, b:lj'4,O~g '11:6" lllBt1l1bS 1'1'~ b3, ,rimS,?

L;)nrQ:llUp ,cnr(~ua3Ie,_ Lra~ BIa~ IifO'fl~'I,:IILJ$ Ci';{1 q!,l',!l~ sur leei ~!iae ~~~C!1es, e'l1~JiiCKfi "'9» f~!'OOI~rne tie ki vt!lrran ~e: ditJ~iIe) esf '~]I nl"1·

,..ffilrii3.ll1" L'liI~rnr.6.'- '

'~a. Jl.xd5 ~b4,1!,9. a~d~ h~~ ~o'.i95Jiib6'2~ ",~bej!t,','!;B5 22'~~S4' f!li';'l'

Que "afre ~nb~'29,md{'''~ S(i. 'itg'4,.' 'f>B,ji, m: '1" slll'i.\l mu IT'tti~ 1 Il1len, Un ~!I3!l!p'e 1nis~ere rrlll!lls: I'n:sHm:llr des tr'(!LlhlM qu.'~rlllrBTIiie.llIn Ca'o'fl.lierl;iie1'1 po~0..

, ~n ~~g["~I~~"fin:[d'".e pan e'l'tl'ndlefl'ffiflt me J§a: PQ~ Emrnanuel Lill.keif qUI d~~1I'E! 1:~fs;uJWdo.rrmo il:Iu 1?c!J ~b ~~ laposiilcJ1 tl6.'t CI;Ji,f.Bii1e.l:,er:; No.!ra 'i.:!Fli1 des PIDiilC ooublQa. rraailii klul" fc!!;I; tiiaf'! (;elll~rB si!j 'YEIi ~lfh~'Jd~

~IJPS le!"!'lliliMi_ Hi8

V., Tii:ihEild)ove:r '"' 1Effl, Laliks!i

M~SlCObi 19S~ ),

IUHjk.er ".1,:1 nolJ~ ,~I"Iv.er qu'iJl!J F~UI >e5t ~111~ rnpll1:e Qiiun. C8¥aller gY'!;!nd iI' 1~i p:1,;!~ri!ej' d\I~IiI' ,ail'e: • 1\8un!'e.

1, ~1 ~p POOl' ~~_erl~~e-d!'lroo [~~ 6'~oo:e. g •• a~ .i,bJ le,O~· ",,~[Jer ~ '~:omil!iltl ei. i~ JEI),qllC:; ~l;Int. 'kl~!1j Q~k pl!!i:!I' i!ililJi;! .rne ctIf!1f,aln1eo ~~,fill~e-. :3, i1~' Il!1Mai!li it p'd~ _ ,_~6 111l'~ 8! p85 ~ifp,IJ •

='-,i~--= g. esge: p,Qur II;;< CSV.8 _'Sf ... e_~&-I!'8Jie.

-r _ _ _ c-I _ ~ ij~me; :5,; ~~Z,*S 6:- ~~~ 7.

I fBiI, 81.1:(,8 a~, tIb5 ;a5t 7, ... 88 e~r$ (iu ~em~

llerQi,.i:l ~U~crl-!!1t1i~n1!1irIilBt:tatll1l~aS at i'lQl'irnQpOO~~~Qi' leC.~IJiiahe:r dd.i,'~irejj.d,6, ~e}IXIJJp :s.1t.a'~i(~!J me-fie- - n s I'{j~rl dlJ' ~awllet.l. ~G f.ti-~!EI~ t~~ bliOtl~g9 d!af1~tIB'd!,::mj,J'ithl,l O·.~f1 ~xh2 b.OO IBr~FId-E .tiI"!Ji lir pa i!i I@IIjJ iI@ ~ i3-;'itlt! s d iii' 00 j"j 00 Ikhlf I!] IlJ F:9i r:u ~ lJJ!l tle'£ fio FJla;_, ~·1. ~l!I;e5,~

U8 plDf]iil ~,dJo!! s~ ill ,Sl!nJ OOr dl2!:i re!j~[;j.s; 110lrMi j~i3S. :tl ~~i]'lld1{1 "ill Ia! ~n «09'" ~s..s5.eGUt~r81·~· eJliMMier. LQS .: N'clrs1gat1~reFl~,

fiBiTiasqlJ~ qu '!I,<1 co.tJk(IJ([a~ lili ease d~· p~flQ~ m:J fllorl'i3s1. oelle ifu·RliJ 'I. Dms una p~ o!'1lalJ~f ,etlree, I~ c.~}":B!l!a~~'ie~'I' Jl'{!$ i!iII~ zrEQJld9 pou~ ~i} 00. ·Co'rmtlqWllfl=1iI slitateg]:H!J;e e ·~fl 'Iiin~le, ~B8iYEr d'~, oorn~~Ncr. OOf;' ~Ik;. 1M' ·~.Il~ea.., ,ill ~iiJ iLt!1,jJj;j"[Cli1,

00,(1

Th1!li1Imij1j~ oor U Fie p~Ie:~aJ~cgJlini.i·J;! tl-U le-5 p.B'I/,J;Jfl1;![J;i ae rliliMtii'iJ $I p:r.(!~l:lfIs :GU:atl~0G;;

A. ~.eur~I!JJ(~ ~ A •. V,i3!1tin-lm1J (.a~ m77) ~~mbit.1318nlij_o

·1. d4.W612. ~.4~e;'3.,dB ~ 4",¥xb,5 aS5\. b:i(aai.-x~6\.€I~gB,7. ~F..nI6: 8·. {tl.tgJ:9. ~hi

L.e:l GM~ FtC sDrrl.iarru.~I$'~riS:;!;fJ1n eJ5 d!;I~ fdees r~lJea ; ~adiagiltiet9 hi· AO"tOFii ~bn.!ruee,,1e FOb!' va -MJr.'eiler hI ~~e eel ~~e- tlillflDfl~fltJ:J d- [WI$ 009_lt,

,9.' ... Q.(J11 D. 0.(11 ~'bd~ 11. ae~ \Hf.l&;J_'1' nt ;:i:I'~ jjfl~ 1 S;~[d.2 ~:, [~" ~i1ilI!riS 15_.~I~EH_~qiJ6, €lnoolre'~e.1 S, ~1lmfqwe p;:!at Beli~\I'8t!l.frl/Jl mEiiihliur .. 'Hil, .•••. ;l~1,5 M~I'f1e al, d.an .. Ikl c-as p.rOds., ee ~!:l~~ Iw,ul 98Jn.a iU!il'~n[ n'il!'5IIP8ii·~f'i,e '81)1.G, II QSI,·I_QIJ,ICjot!Fs,~I1fj~~r·al.!!>!: !iinIl!l{Jrlll ~rnw ~~ree dalf'!5 s;(!rl ~m-p. 1][6+ ~h61bb2,1·7, e~ jJ;'O '[8~ ~r::6 ftlilJet:"i3 menace 18: &':<98 ,'toes; Nil • .lj.lFI'on.l pes lE!'h=ullp.!ii c!g,Jll'erKl're laiFou.1-B~

! i4 , .. -. ~. a il9 eSI! " g4 2rl . .:l_~_g~, bg~1

. "

~,: ......,_.t ~ i!i~1;frtI

S~i1lce' 5i1Ja~egk:j!J:.oE! 'iJe' la, C3--' va!~i'li 13~i!li de, 9asrer lEI CJ;JE~ ,,6..

- :21' •••• 'Wd9 )

Rc,jq~aider·~a.~ 5121 .... ,k~!,?. lDf~,,,r e-x~G 2..'1!.CJi;!xf15'oiieS-'24. [~. beB 2l5.1'f!ga.!, 'i.!Wa 2fI~ ,lxe-.6.'F1 '!7 r, 'ihiS1 ~~ 2$1 ~7'ta!i [3bjll;iji s@'n;l ~iil£l~n~!ZI.

~il..e6Die~~i Ii1lsii'r~~1l-1:2'! ....

D .t~ 23,. ~~ ~):e--6. 24. rnms ild:fuJ

,. d'!;!: L!j)f7,g~~. :23. ofilf1~1

les. Ca-VE!lieii5-, eanicr.i!e!l' de- menaces dil!'ee-I~~, iFl~~ iS5:e!nt [j':i~ ~ pt.~ lD OiltrnplJnbi~ P!;!t un ~~na-.KIga~a[ irjji,!'fiill5-1mL-egrqLJ~ : loss base-,s,(Ju

oamp oolr!50~ dli=! P'I!.J~ e!J1i p-~"Js ~ffgjbf.!e!j. .

23. ~ .. tr.~, ;24. dx~' J:.Xa6 ~~, ,ij~? ,

!l.B TOl,fr ya~~rljje ~a .o.ol'omre,~ la f.flo;;lee (\i\!:!lf ~IClhe ~a J~). M81~ . darns ,as' :caB IP~J;:i~, e'E!st 1,111& II;!rjJI;!urGl\lf ,iii..! raj} pU elr'e rf!~!3re. LaW[lFlE!

e;1Jr~~'emrt ~gigtl~nl ~:p;l.ur~rr.&-d)J r~_~~r.'!~~_fqM~de~~~alieJs : ~5. 11.:g6J j;i'iIaii! 1.26. ~i ibiS· ft'ole'O !.l:fl~~5;IIKlFIi "" ~Jdbl~ 1)[ lIQlarrt.

e', e e e '~' ~lt illS '-97' 2.7'. ''_gB. Ar;:!rra.s [eo.f.!~ngE! ,~!jl ~iI!l[ill~~ 18 pci'!lilign nDiFe $1:;J;'~ ~1'~d~igpe.meFil 9~l1Ian1~, aa:r Ie -k:in sa :.. flil:Olllt ooooamm. ,21; ... ibBo?' API~'" ~1 .... libth:~ .. H.~ Br:::t'nws~ontil:af1l pmtit-u",_

28. ¢I~ ~,hl? ,~;.B!cIQIi? ". '

!Les. deu[X_ ~e~iliires etElJe.n.~ .. res: a court 'de' temps. tel} BI~~ gagf1laiB~ ~imp.WfJWn~ ·pari291• ,~S '5',x~ SO. :i:e1. .. • \il1fl7' 31 ~ati

~ 32. :W7 ,ale, ' .

~ •• L. ~~$;JJ!) .. b~6 ~m~' .$&3 ~1. iel ~ -51 ... ..; fIf1' 3il. B,' ,Wl'2 3':). ~.e4m:i(12"? LDes N~t{; )tlo:u'o1 a reiiiJl,~iil:iIJo(te·iim ilsi:'iwrlPEol;!J tE's.d~~par' (m,. - .. lI:·aB~.4:'8d!ii *9't~:'~I~, !'_~r.mfJlli!s~"'~{1J1l! 1ltI~ ~wa!'l~ag~bl~nc'. It Ve3:! m~[ ~ ,!ti);t.sI~~;~'S[. ae.:~n ~;~ ;37 ,:~~6r1-les N~'~~~!~' ~'P.~l"aJll:iJ'Ei pad~t l~i7j ,.'~ ~7 ~I. J:Jf1+ $gE, ag,~ 'a'~5 d:(~S 41. lbile7 ;4 4,1 ~ i~7_ibcM, 42. ,~iIi-9' ~M l' 4~. U'ig~ '82, ~,.l!tg'11 i31 .

45.. orbS·::!.2 46. ~ 1~7 i4i. ~':Ile"2 JUt. Ud 1~~

laJ 'Thuf ~Ire e!)c1: ·dd-mIMe. 11·e,5"1 I'a:f{l' <I~ '.'~Ir d~ Q;)'l,!OfJIi-ers. a~ ~f:llcae~. ;;;L!8~ ees oou: - s a mlilr~loo r~cr:.fGS sl (!~r~ditfN;iS:1 ~9S 00 leu Slrdi1.egililiiEl. I~t Q;;!mr.ee ~I ;Qn 'o\oB i.ID~ .. 1 C'ijuc ; 1[XMJr U" Fn~ IrG II ~SI. relca1~e.;rnan.I:a_dl;-Et.~e-eal"u!e.Fs;']flSJ;;~Jl' los w tos llax.:lltI~Q!;. rJf~i:I'I,~ I~ 1~lus ~mflJ;tl fiE!' U-Ompon.1 !J!'Ico.m asS!l2·.oou.'I.!fI!'I1 br:;~~1 s:.egit lie cllo-1:¢ 6lIrat!!l:g]r;u.r:fJli! I

'1:65

LE ROil1 'EST UNE P11ECE

1:ti]IlIS 1\\1 ~"' .fli!3i,·,eJ':mtl~~ ~we~!JifI~} CtQI.!F1'5 r~erfujli1s, L)J§.ker ;;:w~fl ~~':!it!fl FiD! i!I;~ .v'lr1u~i1e, rjlill'lpjkltF,ali\!,danll51E!5; 1P1ilftJ!il ilrat.~.!lIl!ba

~WIF JJ~!.1.~ OM[P blafi9. .

Er!i!f1 ~j.!}!:iI'lfrmfl~1e~~~m~~~liI]fn'~'~r,6'gfl!i!~~to~l~ R~l ~P~~FJl1an.iiallll1~EI qUe sa p'.u.iMiiIlflCia-.:l'ii .i!J1a rm~lf;I!i!nlC[~ [8 parliEl'( e.5A SL!~lli:eu~ ~(le~dl.im p.'lece 11lii!f1~. ~re). :9,eifl IrItJi!~"!elTfikm str,ffte\1kilJ'.e. 1~~rtO~ il-:!arJfi"lgllj%§lltiE1, f!~ :S~IJ ~ f!'FIt~ ~ ts flJ-ft ..

lEn j;l1.!~Ja ~J!, un pln_Jj ~~eme~ d~en!iiir, ,tfesJ, ~~ ~[]~ de' EEL~c..~~!

oo~~rc)l~J~~ Ioe.~ mQdo!liJ~~ ¢Ie 1',a~!W:U a' ,~Ii;iys~~~ .

I!.a!:tii>!:i N!~jM de$' [i!JD1~ '~I ~ f'Srmidab~lP~~{Qn:~b!_'il~ e?::e:~,r:n ,iIJr' J!~ ~g~il~l8' ",,1 ~.: ~)I,(!~ ,~-rt, 1f3!;i'f,8lt;D~!;l~~,CI~~~iI:ti!--:[tIIi§I;ii'U ~lien~~ la, ~eel!ll;:.e PfJ~!Ji8ibie

e, - . • l"~

'Im!i ~i~ :5.li~, fe;. CQlt1rln'l 'ii h;il ~-

~)JjJ~!1b~ . ~i I~~~j'~e~ti ~,8q. ~11S; blr:!n~e,~n.' eliil dbCtOClD!l .• _

1 ~." ..... ~i7~~ .1:5(. _,. wna iltll:!!fi!'l_fill. ~:Ek ~bd~'lllan(:li! ~l;iayer 1 ~.,iif4

g, F:i pqLJi i'~Ii;DJ&r 11I;J!re-i:fiI. iUS, ... lD'l.O

A~~ea·~e 1~ ~_&..p. D18~ 1:~.~~[1 ~,! ~~lrivrt~~ f'~i,ia;.

~7. Dibl iWiJ Ut IfIS·,-1tl, cibubk3

en~ I;J!I [lame G1ln~rl!te la, i:JiE!@fWIi} Q1 h, oolo.noo. 1'9. ~1; ~Bi:ff ~ ,J:1~ ~, ,c;;iT1ani;ll'il Un ~~~ Ig"'ler,<11 ,~til Insm'lle:r~, l§!r D:ti!!lFl1e:'id.8[)!:i Une pg~j!~n Qgrriin~ntEi', ~1 + ~a5 ~aJ], ~.,-.l.':O;;l'i ~~S-2Sn '1'3 ;I,di' fleFniHqUi!Ol; ~FJl1. !iije_kl! oti.::.,LJ.:p ~ .. ifd8Cr®~;~7 8, ~€!'I~~JtI:FCiG~IlI~~r~ de,s ~~~s~1Ire~.J 24. ~,~ ~i4 S~hf.ii1~ s~r fbre3iE.lbn" ,~- ~g~in~ 2;6. ,~riz.~~ La l;:Iarme eStll.i)1 F~~~t u!l' ]i7~~l :2.7,.: ~4~il!~ ~Jt ,:ad~ ~ 1I,1oo~ ~'i!~ lJ~e.'25~~nfl~~~gl.: ~xf~)i;~~'3I))" ~(!l?o01IEi1)if1t3tla'cdtpnfL«, "'EI' ". 00.",,," f~e6 Jl1.J:(eS ~fb :SJ1u~er,cctof.liil~ ~I>l r,0rH"It'IlI:, aI~Iil&;!!;!lJ!r !.f~]il

o1LJlre J,~;'e*da", I!:bJ 00, :ida ~Q'+, 'Q;;~

CaT .M .. l.e~: en'tii:H~n!!1 :94 .•.. ,!lm'l- iil!.!J"M d~ ~h'1 m:3!I., !LIJi! :ii16,Gijtd d'rLi~liI~0~loo,dlJ terrnln-ilrl,i\oc' UJl]ilfI CQL,!p {Ie ROl i!Tl!i!~l!Il'\Ii ~i,I!e5i las ibt~e!i I~.es iS~ oOmrritiBillcallrir:.,

ILes I3IDn~ qui 'o'IE!f'Ine:.nt d'!khangl;!f ~$,D~~ jU.!~8!rt4 ~u~ tie m_oml!1!ll "iISe est ~-eJ1UI de !IOlnOOr Ie Fki~ Iio~ 1m 'Iob!maise.

,A. A1!~hlt.\'al. :F:" T:1fEI.~-tia~ ( IBatI~I'i·~.OOtl 4 Q:is )

A_ t'i!1irfl:(l,'1/ "'. ~'i 9p~5l[!;l<1!;~' ~ T!Ib(itQ " ga-n )

II -S5.,_,. "t!;Idi7 !3Ei'.Qa:+ ~7' .317, :;.etl+ ~.']a~ .~+ .!ibbB;a9Ji~Q7'.t~iJlvl

dlB gail1 dw F(JY rtPir', .

"&]\.lIi'l'I U L.e Fi~J ~a f!te~aiOO'.a ~bel\e~ see P.i~i::~S de. Iou), ~~I d~'lle'Jil51il. 9.1), m ,1iiS '31," . "b5 {)a1 foolj' la ~!J'rDE5., Mals, ~ eo!JP" el, ~f.! Darne '!/~ '$.dUr! 119 JUl1. r~IJ, "JiI~ pardre de- .'iOJe IS! caS'S' 17, 32, r&t13 ~i6 Ja~ hiS Illfjl ~~, wail ·~r;l613.1J.·tf.b5 ~ret.e~ Nol' ,s. :rlln~I:lI(I;l.gli1lt &e~r ae~e~~ m!iiliLe I Dame est b.1{lC) in,sl'all~e en ItS

I , (Qi'i1'fl ~~. ~tl, ~11 La, !"1fLQrolle dllJ

, I!. . l!:' t!1 " . ,"" I ..... U ... I' '''!I!e b.-lle '1Cl<7

_ ". .,[I;! QU\'1~b I ,:,'" .~I,iI" .... =e- ';'..:J9~ .,j,J ' •

. .i.e5 Co"l'li111I1~Jl~aI)1 :il1iJ'Iil;ly~r' rEi rpklii! is'ti1e. ! 37., ' •• €Je7 'eei Cav~!h~,r: e~1 ~LJ·IG1Jlret.iiWI rmlJtJlln . 3~a. ~~r Li:i! pl'CiI15 Iii':,;pptoc.limt jft ., e ; fi:!~G3,9. 166 Agrf '3$ r4,'esl j:lO:s:sihlfi·. 'aiMI {j,ue", Jnil S tten~nS'~

:1£1. ,~, rtYit.7' P~Ui" Ill! 0.1' ~[5j~ ! U!d:;av.ailet trElN'o!:i III eo OOliTiIi1I1I3 1!.In,'fOU I'? m 't!fb.9. ,~S 4"""~ " ~4 4~, f,3 ~3 4.3"~~1 [Eii' '!/Qlla 19.' Rol a lI"oo"nii ~ 45. ,.. file? 44. *114 ' ,d6. te ij:ilQVO {I]I' <GU~i:IlG9 S~rll!; gll:i-lrg 0'1 :11iki:

N:oirs J-e~WJI~ a\$: Ie fI\U!J"!~!s, ,ff)ll,ll", ;'CCfli1Qile pal:' !IUIti!~fdi [(II "liteS les piikl~ .1llI;.II~.aqjJ,[]' OO~I su d9S' ca~:; J1;II~Qt I!L 45. fJ.u7 1~'7 ,,~., !~ M~~"a/I,aot:le!jl ~s$l V~rrt f,i!!!ff ¢l\leJ 4"ll. " •• ~11'141'. ~f8 ... ~:'1 rN'!;)'l~ q.UiEi 1D'!pi:C!rIi ,,,I ". !m.st 1::1000. ~r I~ rnBrtaG'EI (I~Jn~.IISl1rg8, 4 f4,~'95 [~e!ii Nb'lr:e '~m':5alfUl,d6-3'et'l~~ q!,l~'r!!lf~\~;c~,~r:t!iifa~ dti pion '119" ?49. tid.51 HoilUl mOf;ie£l9 8lhll SOl, .'i1fi.!r .Q6 51 "'Brrll$U!1I1. du m~- S'O~ ~)!:ff 1-0" Le- ~FiJ 'fl' r~tB' oonr: ~r~s f8Ibl~_ "~i;l,. ~tii;l ,p;e[idienl totft ee qlill~ l,!W1G1n~;J~ar ~~rn1p]p ~. , •. ~~5, .$'11". JiZ~1'j;d6 5J~.I:(~~ S IiIlI ~F.\i,Q~ ~.8 ~b!1l5, ,sat !ij'i!~IBtihJa.1 CrJte 5~E!OOI'ae F,!'flFtre 'e~ rem~rqb!a'b~ reai (If! Ii~ pet.l.I," dTie~ quo 'kI:; NQlrs'orn 1'1~ }tfLMI ,sii"p(eml,HJ~ {-?}1a8.e!l!Ifl~'Dnt (lW'U!( ~uii I

~IDuez-la. en e-x8mlrmn~ ocimmg- c:1'ilnq!.!0 coop d . ,[Blanc:; B'cc~,ill:U9

til dormUi'll at ~ iii! d f) 1!!i!J r rea In p, .

~ 11!J~lon d@ b:kiQl.ts.~ com .'Ill;lu~·Ir:t'~ye~ ~~p!I"a.!;;l~~ ~~~~mfll,~t ilI!'iii In i:I4 h:~:1'i q,~ 111'1'.13 PP: a f,1: ;::1 i!lI ~!mTH~t f!~ d3TI$';EJ lJ¢IJ f1$ d I;tS p.!3ri I E'$ I;i i31~~)~~,tD J!I. 1i'it:t~,·,~n~!;J!e-~1M·~.~rtn !1t!u:s.i!3cet(l dans I~'IP~J~, ~ei 6.

I!..a tprlflie, df:)! .iNlm~y.~ qiJ~' ~~, Pfl~~' o!'iS tI'..;!!11i5 ~,as;,p~r.nif.l«j~ pagi3~ .. ~~~ iJ~,~otjs·,IP-~:;r~t~. E(JJi pP,~ ~ ~ni~ ; 'Ia!i IEllian!;'U;. jif{~Fi[ .PJIJGo d eoups·qi.il ~ ~le~1.l"aS ~lliJ~. I!~· 'E(;IFU sn ~~~~pL

Bl.oeu$ ;·&fi~ui!lilo~ d'al!li!idaquillk!! tl!i' dos C'a~ !i.I"fie mqfljj!;il elli mOl";.,.:dD· :!!lIMi~ GtI\!!pa'iIi s::w d~J1ibeUhm ; ,Ie ~g;l.W,elil~ 001 I{a iSllad~ u~rm:Q diu ~1Ci!C!!lS! :; ~o!!cii f.es e,~ujje: $:o.iilUfiatlV~r8 ~Voir r'~lI'i'lD:n,eIlEltdS!

~1,J9!"waoo dJjJl Ntmz.aW!cn}. .

01001

iLe'di ,!iIi,a.~ iSuivarti JI'iB-Pr'~SlIlrr'le la· FXIslUcn 'f111€!i1~ g'L!n~ p. .. ~rrrlil de P!;lhQ;9~ie.11 ~l.i8'~DI!I~ liMa li!'iaIn5!!!ft"b~~lll'lll'lteeFf!le il/l.l'.(!II1' de "'NJ~ Jlri~ ae,wLJ" ~Oi1er A! ~'diI;lQt'8ntrrnEl"

G. '!9.ClII"~ssEu .. k~ -T. ~Q'trossJ~ln ~, Ki-e1l1'~.4· ).

o.di1'on~o ~f,1j!1!€ir"i

1 d-, €!t6 2: .. Q4 gS :3",~3.7

4. ~i8 0 I!I.~. ~4 dE;~~ J:.e~ ~ 1, d5, as a, g:S,liibdi1'.9., mh;t!ll otI_

1.ID. 'i'~ 1i6 '1 ~ .a4, ~ml~,tal b613~ ,s.05·blia5'~ ~t~~~ J1Ibfi115. ~~~ ~,~,: 16~ £-d2~~'1;l_' ~

e Il p, ~QJ6 ta. ~1 . hS 11~~.~3 '~n?'

l ,~o .. Atl4 @!b7 2~ u :tx~. 'tW,:(tB

22 ~.' i5~9.,~'i.lnl~~ 13Wt:(725:1.q~.:nnS'~.e,·lbt2.~itf127~ ~g4 . .tfli 2B" ~)lf' ,~7xm'2!31. ~a~ '8'e7 3Q. '. r~HEbi~n ~ W'!a1 jlaB 32 •• 1112 redt a3. 092 £5 3~. g4'I'x,g~ as ,.1xg4 ~4· 36. ~l:.!4, fa 37. lit_6 ~~Et39.gt(a6 :~f4 39. 'fj'g2 llil'S '41), 'g5. ~}C~4 ·4;1 .. ,l~1 lJ~g5

:;: '~~::g~34:e:~::~~~~::.·~~~~:::3 ~g3 ~ ib1l3 ~~3

La If.I0f'lOOllidilfiOOle elM .•. ~hai·ga9nE!Jn! IEIi D~inl;1. Llras [Blane:; Iltoril qiJu n Q4!LJp~' tau, diSPOlSiJlQfI! ,6(1. 'Sf1. 1DfIi15i !5Q:. .... ~ ,at l~, SQl"it pomus

EIDm~ !:; 1111 f,'~11W d.1;IlJ1!1: ~8 1~41i~ ci;1"lL a.QMlrlJ·1 ~G!~lJc situalf'n, dt3'

~I~a:.:· "

~ La p. ~up jflH:iliT ", •• ,e5 es~ tine 'dlecls'lcliiI i!i~TI!1~9ttll!!l~"-lj} .oi1Fl.1m i!:;l!lil bl~t.I~,. Ie~ iNOlr.!i VON tenter ~,peircer ~I,I;;: .ailas.

~ s, S3Ptllp.aF91~ r adlons i5!!Jlrlr8lle\;de~1u,8e$;,~.,p~bll'Xj.u.9rI9'O[lrn~D. ~ En iOU!.an1 '1 e_:w.t 11'00 l3!~n~Ioq~1;!1'i1 dE- h,lI;;;eTI.8lrlJiliGiaIlQi. h our di - I 11.11 P«rt~ar I~ ·p.;.:in tI3. ~~qu!'iI, 00 'Clue Le f!Oi'puiS!se I. ,ll'o!":!IEl,'y..oef _

, le' :f1il;;' mu.p. = ~g;ll. - e$a.!ill"le ,tEl!it1~i"loiEo ~hang:e ~u 1ii!'1~'1,8i$' R:lUL '. LEI:2~ cOt![!li 00 ~ R!!ilF~a: I'€! ilob,it al!t~ ~iSi>:ll:1ns. strni~I~tl\S lilt. p::isNtln:naire3' qt!1 Vi)nt I~MJblJf" =abl·b.~S, 'La r~II~!J cil6l1g6o.·das e,1mn~ rf.B~n~ IE! ~Oe.et Ie Cav,iiilf:er tI4, nl ~ 1)i1S do ~ooe(!1'. ae f~~,

.. Des: Ie' ~I ooo.P lIaiS '8 rB~~ dU 1;i1D~s: .~, 'f(Jn1' !:;le.nl~r. Hle~m;;rJ~ Ia

IitfftrG'IlCSi ~k ,1!f~1H'le' I~ dJ#'!;I~ ~$;ir,a!il de Cav,a!ier:s;. .

" ~.0f2.Il[efil a,1allu du~elil'lJ1'5IPlJlJ,drMl"I1EttrE!i.iesOa;Ja.I rlil b'I!iI~tfar!!il

Ie Genili.oo la rmarCilo ! .

" S§!. _" ~'6' mot IQs ~~1il:wr ~Q' ~;[tfwl"ei':~ftI 1:1194. ... ,

,. 'PI, p;l"lFilit dUI ~.~ «J1JJj:!1 oolr ( .•. '~ffa.) les e1£ir~::O!l,-,llnl: II);Gt peil~s"'I~_ p'~_s~ILIA re~~ lEI FlO'J1{~ OOu1iIl~'iild!ln-ur diii'le .s.hlo-!'1 Ill'.anrlrifl.

I. Ap~44'. ~~ iI n'y~ ~I!,I d'eoc!IP.~q~uITl'IIJP.lr~ .Mi.(feJ"d,:J~0~ ~r Ilea' ~l~~ ~.~~ 'f'llil 9OmFlfl~ re:t:~iI'r.:;!ljl'emlii1~6~. Lifl S ooclorfs',]Q' gJa'!/a §~ ilrti~.' flIISRI1B la p~,11tl;n fnrrj~le.

000"

U~ If'a:[1Je till viflltlJEiB tI;Irj' ~fBl.ll!iflmliJWn~ ~!,I~e1~il P~lr~r~n ; ~I) bklctlS ~Jifm1' i:!~ GU] !o'ii!!'rit ;ms, letn:

Pl. ilelilka ., -,;. Pti~ms.:sr!i~ ~ Gul~~_@ 1962 ) 1~lelflM I." [!Ii1Nl!!:YII~r

1 ~ g3 d§ 2. m.f:1I~4H1 .l~2"Ars.;;;(, (I Il er;

le~ Bla!iCl!i or. PU.B,!l!Jde P.Q~,uh:d ~e ~l un ~cher[l es ~n dWil5dEt c,tlfI'rn d'u!i'!a fI&r~i!fI:;;~ ~Ic:lll' - -ln~llIDne], i!t~.e' le~ !3la rn;!$ :e~ '. Ui!1'lIJpt! de plus, ~r:JpeUI ~t 9~j) IiMIIIGu.r. M;8i~ jjnCl5j~j,Q[]~tJJpPiJ!," UI'! ijr'D.H~I'.ln~ ~'H pa:;; lO~ll\l!IfI~ a.IUJ!I,~tlUcb!~IIL,

s, dS ~6 6. ~td:i ~l;;n::li1 '1. !f,el too :BI~nr;:s o~r.iScrll tour j~Ji 19ft "''IIl!e qU'C'lJi.!IJ; de IxwtQir cefTfiJr,QI <E!2~4" 1 .•. ~ 1i151. Q~ ~7 Ell.. ._._ d~94 ,~. dXMJ:.h7 eanciut a filill pua.~le. 9.!.,~>ii2 !e'7'~ o. c5 ~Q~n 1 :~~aJIJBI" Un ~F' pr];lall!H;!nl~e" LiiII ~Itk!n ~ant Ijle~ im':fI10e[ IBtl NQjrs f'lI!I' ree.ute,flt p.a~. iJ€I'~ant d'.€I;S. ~ttQtj de, t"Q1I1.pG. SWl9 '11a9Qt'I ol"c!l~hai(ar h:zl~~!:lQlli"'i9iil. !9ur d~"'~,flpiElil,ar'. 12. ~~ ~71s.. ilI~~i4 tiJS 14" ~r! bf5 1'510 'i;-<xd:§. ~xd.5 16. d4

Le.ur.:E.'lJ.at'~il;! ,'!~tQ hmte·." ~ eonduit !ss BU~:~ dBJl~ une.JXi.sriOI) bklque.e ·au leUf.Eidew~ FFOOa Stirrl l'a.m~~I!.Ii31h.i~rnarJl i D~IJi;:QiCi;'~ I' Lee t;r'l;li~ gagnefl~ [rn~lr1teri:.fiInl ae ~e.s.p8Q€II ~1Jru_1 e.dllfDE!

16; ... ~li 1., ~Ao:a<..t~7'~:a..ll'r91 00-0,9. tilb5"'SJt'I,,!~~~"!~ I~, ~ •. b7 ~~II iD~iqLle. 20. ~' p,Jp.~ble· ~n~' linP1'E!~f!ifo{1f!~ p,;lIr :S~1l m~ 'o!~r,~111il' -Mir Ii!!' PQ~t a~ ~P!JlJef III

& b Q •• 8 wlJrne:! des ~il!OOlda~;i ~~I'!kdo DlIe

~ llaEillae p.!IS,~ ~Il"enar{e Ie' ~b", b7. ere dev~ii, peu ant O"I!J19Ja ix!Mi1 171

:!;~tkJ~i ear I~ 1:')arJi1e blancl'lEflPW~~~ e.ns:i,.r e IIRlJIi(!l~· is.'~h8PJlE'J. 2.01. ••• Ji87 2.1, ,~1itI La I;iEi'UI~ j(]u~EI'. ~lJ'r g,il:Ei ca GavalIer J~u(i,~lfilli'ii!iidliJ p;J,[~~~ ~_ri"I'ai ,~mi3' .. ·21. m titJ8. At!fiI:lEiant. ~tiuni!ii.122. 83'~6 ~S •. iii··9 05 !4, ~ f1 ',e La Off . Fa IBl'an;:l! QSJ. ~LI~UO IMDls ,&G'~t tlJl!!IlqL!e_rnern: ~u!~l;Niir Uti s:~1:i~ti Ir.g1"l.aug~V'OOlI<ill1u 'ede I OOJilfine >Ij~ .. , 25. f4 ~g5 ~6. fJ.a6 Ag5l ~, . 'QI~ iFl"hQs~(tfJt ~ac a \ikhange,; loor ~'bii;!n .1 :1T);;l'l,i wn'lle t.e .matflt~i~1Q FClIJ a.~ !i'{j~Q Pu Uf a'I tiJtilrrle ~nd\4! ~' •. ilxgS bx_,gS.~ :'IJiB5 ~'~5 ~9. ,Ud1 llaElG 311 .:i:DS.!J = NQIfrS;. '.oowFlr.hi!1JIt Will lPifm pIlU!' en1/~ifalr,113: ~r1J~11 a~JJ_~., 31 .. J:.xa1\ ~'1 . ~li,-a~ :~E!nUtr~f(I~.nb\~ 'j\que ~iin88 a ~, ". ~3c~~~ ~d :I~.~ ~U u ••• ~~. 3~.1b'! ~2:-S3: ,~'O:~' ~',(.Ij 94. ~iiJit J!;~3 L~: ~firiS ~F@:Q~I'I~_~f[1~rUa~ ",iTIoot~e fa 00 nlW "'~ n. :S5..lUI~ Ira! :te.~r~s~:;.Ht~ mJ~J 31 .. ~1 (~,Ci.a11.I.:;~{fq ~ ITIItBn8CS' de. -1.n ~1 J ·37... ,prQ. wl ... 1 de" 3H~ .•. ~t+ s; :39 .•.. Ufif? eninA\l{1~I~if_o.it Ei~t:Obl[iJ!llr_ 3G. oaoo UXb3·'l1- ~5 JiWti!iD3 3B:.~b1,fld3iO'.e$'tlI!8kirnei1t s.\I!1ep}o.nariii'1mt: qtIG lap;;:,:~r!)nibl;mf!oo : OOf~f'a;qI.l6r. 39:. tltfl ~:hllllf1'y ~.\'~ aUc!Jng raECli'l ~e; re:nJ:i~rc s41. ... :hEI!4. On a rr!p~~i1 qUEi' P~ile65!18n looGre~mm!l"li) ~Im :3.WO'mll

{iooiliG ~.Q" tJb5 )lila aii.. Nbc2 1Ern .

~·01I.iP·9c~i;I iIiItwe'kiptle.; f1~ ;d~I:G<ai'lGdoute PQ,L!~ ee-~qiJ~ pebmi3aiaJ'l ~ riE!~~! a I~~ ~·~f1_EiI,y.a9 EKI!JelrS~ eJ1lr.iu£l~.11e. OOIJ,P ~~~rKii.i ~.1. or' 1m <I. I'.

,41 mJ.b,"r. .:U5 43. JiIltt'!

43 ..... wH 0-1

l,e s !Blanc s '~gfrl E!ifI 'ZLlg ~ al'!Q1. hISilflCl:l)ew,ent 5l~ ~~r.,clguEl~

~eJJrea'"'at~r~~I;!~ detendBilf a ,: 'BlooN~lrs nmCliJ.F!i!n'I,laJ~~ , ~. . . ~3 4:S. I~ Ir~ at 46 .-. mb1 g~na)lt lEl CEI!i,ral[Glf,

11ft .• ~ foil

Ula NniSi "'QlR!tlillril'l~ IE! ~aIi'lM. i;S; ~ia.,n5. sc.:ri! iii 1,'ewmlL 00 I '", leur

dlJmmine. 1.t8!jl· ~ft'E oiJ1 jl~t Ie wrnps dill! prep!l1r.~ r.o_ pOll!i~0 iii! 'r!all~·~Qt

19. Al~ ~b7t'E!a Noor,:; nevo.n~ '~S if\(lli1jJ191!il~ 8 (Illiivrfr dea'!iiIi;!1 iii' oo:;{12Il ;a4? ;eo.!: L~ IBlarKi~ lie ,",on I. PElS ~ardor,iJ ll'o'c-lrutn.lIlo'wltrnl ~ so ~~I'. Isl,!fi" pmfl a~" ~1. ~"t BfiB 22~ -~;d2' oridG 23. 9b2. i~O let

"172

·~ti 'J'~!~ Aprn.s le ·t~ ~l.Ip bl~

rflWl~~.e1!i b1af~~, n"y c:tll~fii1errt rle'll. l..iiII dDml~D!'I n~ra, IDrnfi9\;81i b!'CdI:il, 24 . .10'3. P~rd't9 ~ c~nll~'! ~.~~ p~i'drQ Ia. ,~rLki_ 24,. ;,~ lIDJ1.2~ • 'ec2 'Q5 2~.lilb2 94. 27'. (tjci2

_ N~ri.<s~r~rr8l~t ~e~ Bla~ G.fU,OO ,!,1},IFlS ~ molri$ ~. ~rt.ce IPDiJi:.t~!i'S. pi~elil.~ mBlS: 1~'C!fft'CIJCUn ~ntrn-Je!,Jl_.~t !~ colII;;IS IP-lI'lCl5'deis.f'.jij ,S Jas

on! ,~bl!g;e9P dQlr J~I r~I;~,,!J~" .

:it .... ~'rs ~ miS'mlll'!ie ~.FI]U !l'~~ pElS 9- - -m,clm~j]_ 2jl.l'!Ib~ ..tdl&

29. m1:1 ju;'1!' .

.spJentll~ Illes' ~~n!l, I:Jla e.1: i!}~ .~nI d ~1~nttii ill qao ·r.aoo~ ~r.t~ ~ejlicEi~IB, II M!i rrem~u'8~ "ItlC letS f'!kI!'.Ire ~!errt r!IJ J~e:rtri[]li5 ~Up6;Jd!e Fc.U mns,

i;jI~ is% l3!iQn~ ~ie:nt ~ f~E! :. .

so. 'MId1, '!lB 31",ie2

Es.~fRi'1t !l~~ ·ooor-,ilI"Ii!1~pc!iJ!s:lIoo~"! 1'3. L£! PfJ;l~rS R, r:kJidettrGlrg. q(Ji ~3Irtl.;;;:iJg:~ ,ilI,OB:llcrumcW; ~.a I femarquj:orqld'lIl1!i! OQflviffitp.i1lE ae.181!!$?rdss: jigbl:r.~·s lilI. P'"OO dune lloossl!e mmf!lm9;;;J'rTbe :3.1,. j;,Q2 -aia:it plu$ iIOi.isl ant

3:1 .... 't3!

.~~ n'i~1Iill ! .sr3~.tI:d~ ~~'Ja:, 1)!g4.~a , .. Il:e~j'soo_·a~ r1.om~uSf!~ wrl~!n'lia&t'Ir:rlJt{Ji!; r.i!I¥flr~ alliii: tNci.1t?l m~ls ·qtIlliL~uJ~ ~Ciwflliiej)l"d't. Il"KmJ;!' :~pm~ : tril1r1'Ii"Gi"'CJ:)rlil~!'i~ !Ufi Joo ~'Sitil:fn:1I1QI ooni&'!arrt s.~II'fl~'S~ .1111.1 jey &.I~w.~ ~t I!iml8 J3m~'nl:t!l1 dlJ ~n~p:".ili~~

.$L d6 t,C.o2,\~. '9Jp!ili2. ~dEi, 34. ~3 W 35. ~d2 ~~ iG·o. Dtidl La· cseFf.rur ~polraiiliS B~I"lc.s.lles d~xTtlLrf91 sur 1~,egk1f'WJ~ f!I:Y'!!~e. J:6 ~.Dhd'J3.31,,*c3'g6· 0;1 tG$ lrnlal'ies Q d unel' ~I: Fe ~"e re&~1tI ai' k!.~ [!=lIons fl4-:If4. sl: e'4 SWlt .ceFtdaF~$_ lJlIeq:~Li(lle/ I. 910 e li.i! jeu ~srri io;nMI' e pli.J~ r,e mqr'IWI~- 1tJ1!lt C.s.toltU;3 1!Xi NolITi oo~l'Pf!rvet!Lls;,'li fel.ir:!J,:ri~· !'Il::al'l~ rr~·e~9t5etE!C'ljq[J9.,

113

FIlCHE,

llA PROMOTlmNI

ILallM9~iQml"e~j;IP-~!!Hi!n~ rJgU '1;1'i::la~lqued!JIj8l!l ~tr~;~i~t;.l "IIJI1~me e;fJ(.Iv1 ,(i.nlii~~r er! 1 ;lnLOil,d ~Ii 1famtQeE!,~ 185'1 siJlil,enu la' PkJEi :SOLJve-n~ pSi' 'd(;J, p'rpcoo'e--a. ti:lOtl!:l.u-'13S, mal~ ig:!w m!!ln~!o're POUIl' c~'ei' un JPtD1'i ,~I!IEil'~' ~'Wl1ce.r, Ir:i3ii\I':iBnr~ r±lriOOiM d~ 'Ia ~~r.iL1?gi~" Liir. :~I-€dW plua qu'Bil· IC,\J~, b 'lilIl'J.I~~ n'ofI~t ,~e l'a~bltI1i5[;!rnifl1t ~n~' ,li!h~l1!gre rD9lcpJ~pl M~tee,

lalHJilr!ie iEk!lvjnl'Ltk ... Alali4i'1%e.v oornll'pwi D. tern fi;er p~'iIj~e' tttllil'tl'e til i~ ~~~~ ~CJi BtI~lnj'(tk'fJ:8Irra~1: ~agl'l~H1C, Ilmoo,~ ;.!' p.anie~, Iifl~rg,re ~ detlX ,~~~II;l'e, 8l: pass~ sn ~ 8t r~1'l3Jl~($. L, hril s.en i:II';]jr,rl~'& p~ a rennH?ii1.et I~ tllf;bj~.on, Sans rXlule 11+11: i1'I'Ilirr.lqu~ su ~ mIlI..l.? 1lI00 . ca~~liaEitii;ii1lrle lI1~m~qlJ aiJrnl~ pu blpon~'1 v~g.~]}. {)i'Qi'r~a~ rKI,te'3

de fa P pEl!illiE!~, '

~arQnQn.s i.me cel'~~ i:H:il1le ,des :i!iritl~e!O :30,

loti I e ra Paiille ro~Sfr SIJi:~ f81t~eJe~,1i9. une!!; lnoitili! iii ~rd iinrtibiJj!i€i?!;!

J~r S'LIWe.III~ Ie r*.~in ~~ ~5'.lj.e' [plaT] til 'ne 'rial OO~.t::llif',~ 'f'ir:II~~ I~ Fib: ~MS la FOB:llil:in l'I,!l)ir:e i;iQ ~le-ra:Ull'ehgr;al1!tla coo:;;t!, i i i3Mn (h~i,piOtrlB.

'$:, I!=[Q,[H r ~, Fl. AOm:(llF!.'~a~li

, 1L~5)

52: 'ibg2:: 097 ,5.3.. 'bb lli. 1101 ltil'ru,r::, Y'8- WMS{ I'~·rol. ia"., g5 :L,e:s. piC1f1Ei,gl3<et!he; ~wm1im~ IJ~ d - (:1 ,a~mL~ et,,, nEiib:'kiJ;~.?£Jr:l3~ .. ,§. ~5+ ~,G,II'f.8LI1 dr1l~.~li:InIll(t ~~fI .... £1.,. 1)16.. ~b'2J.E"'pitJr] ~: e$.ttrto,. Lq(me ; ~50 elF.lpcs. !lint ~ool, Ie ~~s ~'ll ls \ilau1efl1 !Xi1J j" leurs rt:'Ial'lCGu' ,",res, 56· •• ;, ttdli!i ILe<$, BIEr~-r.,fiI mll!3nli p~ J10CC(3!5IID(lI d~ ."pIH'iaf, 57,,'.t'~d:6. ~~ 59. €J~+ ~i5

. ,', ' . .'l!!., " Au. f!:1rb il'iJ.flI pion. Ie.~ No?rs: iJilIjtl

Ap.r~ Ie :5L11 roup ncl~ ~1lJ d@b[]rra~~Fd!J le'rn~'prtlln.a6,

ToiJrte :aUW;t ImS,fICEiU;"rt,e i~rrnEII~i"Ei.a 8.ILI Roii b.lerlC d~ ~~l'1lv !mT1qr.;Jlllem~1 stir j,',oil'ecdame 1 par e:x~mple ~ :5Et, ,_" 'i!iJ13t3 39_ ~ ~6 50. ~ etc.

!S~ .• :r&eS ~e 00. '~£Ie',Q36 '~1., o~ 'iL':b1lo Wl ~m ' ~ .. ~&1 ~IUj;i rOOouba~'~er~'~i:r~ "'~J]', ~t:~4 ~71ia ~5 'i!?d1 RI~ ~l.Ii~ no pellE a~r 113' pwn 6~,,",eSt ~8 60. ~5 ~~' 65.,~' ~ Li] oIDlJoil ~e P1;j)~~r Ifll~I!J_~ LHJ~'~ la~~i~~'ei 1~~Il~i~ ~1;i>'; BIF.I~, e1'.~ ~,B_. ~5 Menace,G!a~e" ·~iJIVi'!:{!ii'?O~ *~6 ~Q!JI1'~le rilli'lElFII!i~9I'~ P~IIl";;I" • 'i'gti!ji il~~ ~u0ia<~:g!,!"allerm]r I1£t r;!e.lJ~ ~~ jO!JeE l"\l:~' at bEl ,5jj~ t§llIIII!m.

~ntrO" da, ,ElQ~ tw.mo~~~ ~a!'!i:l, SlB~ "~ 'Ib~'it 69" 6e.4. ~-o

~e~ NQi~ $tIiiit ~h'angl~s.. tJlijliiilllt1lllJ< pli:'Jn passa :CJ5 ~lJim13lr:ilul-e- d'lIli r iii D~. Ie'~ el~ ~nj liirrlr;r.~~ Iia eBRi¥,] atIvlHl:lQ (l!.lJ3'e let.! r Act iI;ll: 113 r C8.\i',:=.rILeF. La rnenaee td~e ~~iO'Jl aperrnus, ~ ri1ialisal{G~' du ~Isf! ca F-t:!tv~

L&lB pKi~~ bltiiileE;samblan~ Il!~ I(fe I~'~ C8as,s, de prom01i~n e'I. PQ'urilarrrl, ,r:;:~l1Er ~os!3ibjl~If1r'l/a pee66r 100000r,di:riiQn[ sur ~ ts.u n~lr. l~irWG:Mial:1iel 1I811i ,00 !IlQ~ n!Jolr oonliiin~ ,i3I!):ra qu~ ~.~ N@lrs ililmltoEiil1 U II"! 90 'oon rrr;r.-;srtL~ I!J 8 :; WI.a,

,~~tl~8' ,"~,.. . ,

~~. '.~- lt~tl., ~,g~ ,:1«(~~3.·t ~~ blo., 3.2. ,;x:1i 1i!J pr~n '-'SI .~ 6'l ;f,i!I~~1HUi.l:!:, II'f@te,de so:Jl·

tJ.":'~1 "II!'Ii ""I',' ,~,~,g~fi- ga';,'anIJaC300'r,s:~3'2 •

I""'t-'I'"?~ . €I ~ lIJ. ane: .~, l1x82, 33. ~JC)e'2; ~

rDe1i~ ~n:5' :5traleglqI.!JBS ~lm~llOnlil}rrL : 100 II'«Ifrn "'~16'fIt leni'!f Jes oQlbonns.s "e ri 81: ,;;1 ' f8f1l1!1f1i!1'S ~1J1 aglr '.[a~1JDM10ni S!Jf la ,CtQI~!'W H~", : Bas 81a~ ~rn '~u1 mQtlir~Qf'l; oOOItIlJrlIH~~ OIJ'!l.rIf la ooJon~,d'" et d6'1'endif(lla ~h 't6', . , , .

M-.M S':d':i:35, ffrg:dti F.erce:,s3I'i!;qblGI'lxgj3.,,:~. ~Il'.s ilre411.-l1M' lEr~ ci"IDooSj.~,oolrn1b~nJs.q~Qrnm:fI'l:agij~,e~ 'L~ ~~t4ife:IJI~~~ B'St en .ram ,dB ~.lkIml:tll1er ~ ;:rl, '" "ex~ 38" ~+, ret ::l7. ,'Lil~tl aB, Jbi'r5"~

37, .•. 'ittlt'36.,o. ltI;nj lIii2,Smfts OOIJ~i9 i'trii'llJ~'Qis; !fool:? ~otQ·H~:un.~1IlI OC!!.p ? L~ 9bi1C$ QPCIJP.'Elr; lirs, dr~l'rel@.s.-a~ ~U~ palre oo"r-ous 131 Is pIon u~ [I ~t, u!ltii jliJc'li.e dafii!lI'Q c~1I ,00 la pi;')slli:oI'L LFm '~ft_ L "C~!!lwil.t}1! !a~UliU'$tMU~fr D. Mi~ ,Ue:4 Fins i¥]b!!£!s.tlc)fI de " r(\,e Ie; ph~f'l 'f'{i;. 39.~.

db!;Et4 ~. . flD!! tme ,n,.Ii1H '~~

TOOIll~'U1·c;lliI ~n I L!l '111 naee ea P.«'m'D'I&:m CQIIlI:llfi In' I~ Nillrn a

rOO-iii rJ,JOOfI,' .,

o.Qo

UJ'l1l 00[":11 IIniijl9 eI&2:aor,la ~1~1 q,.1!.II11Jt11l~G1·lai fi'lGlrJ;liloo, ,If-€! ~f.'Om~lfj.n !PDLU' valmiGiar IJM po.siti.o~r'tul ~ :s~-mbrLil pi.1:IEi f!Dili"i:tO_fdlr'!iillrn au d~i't

M. BQ'ilI'f1.0:,~ T: P'eliro-liiejJ:jIii'!l ~ LHR,SS 1,974'

41 • "." ~~5 42._ mf'll

ling. 10 f'lglJ ilI" 8ft~r.;i!li a mrl}, '.1" EilJi,X II3I<Fil!mi,~I:I'Ei'~pe~~r ~lMi ra 'pOvSEr" _ ,81\1 e~ .• de>~\i'~~LJ':!!Ir!!i : ,4~, ;gJ~ ~~ 4S. r;r~ Q2 '~4', !i!f!~ ~ '~Q, IiIS' ~~brII ~6: f!7 ~~ e!L.'ta~, Nr:l&",s;,gagrJoot (analy..s€,de Jym €!"~' L~Na fi'olgar).

42 ..... tt:d44~. a3. ~18! 4t: M P1i!lra.r:1I'L. • ..i'Q1 ... _d4.~ .. ~7 Llncoup de csnl allsallon ilIisLtlreL 45~ a,4j ttr6 413" i3§ 'i-15 47. as LA ~ro'

I!1OOjli~m 1;'!5.~ :1E!i !5eti~ ~P;;!if d8!1l~B~['!:I;:!;l m!;!_~ reB ~I~ DIl~ US$8 laLf.f' ~oJliJ a!l.D OOfl~re jjj qamp ·~ni:l. 41' .••• " ~giJ! lI\8. ~~ " taut 1i!i!5.~8V !~ ~A oi~·,,_ .. , $i 4B,::a-7.'· ~91 ~9_ WQ1 ~N J~Ct ,~:~~g .5"1' ,,;m~ li'~~! '9! I~ N01~!~fl~nt·. ~",~_.~ .. h.~+ ilJ5 5(1 .. w~2 OB.4 !ii1, ~~ ~~~_L~ ~Iaoo-s ooll'!t en'o'@.I)!;Ii, 1l'!.'J:!)J:~IiI~.P ~ m~'p~' ;;, ~ au 9~ >e:st~_s$e_ ,5:2. i!b!\\ 'i?d.~ 53_. ~d}l1+ 'filbdi1l~o1'ban-oon e~~i1;il ~~.~J'§, 54;, ·if)~4 ~4 SS\. ~~:·.~-~3; ~8~ B!Ei~, lJ1~~~ f!1fW~tm1i1jtp~ J(-Q~~~~i~, 16.~, 'wxn2J h~~ 51. if5: g·xr'S 58.. ~ij ~fJ 59- ~4 ~at8 60. DI-5 ~S

m.~~ " 0.1

Le5: :8Ji!inc!ii !ale decld~nJ 8, a~i'lcbJ'i"\i;ll"_ .• Uj'ltI, b8110i ~r'rl~til;f;ju 1J}fJ, ~Qffi{fs ~I.afj.dl'j~ '~n~ I~t~.~r;a~j:~~,pai ~ 'iB!r:np'I£j,,_ i1iIe~~ec 00 ~tnGl[O~Il, ~!e)ip5M'lbrJd!Dt-lil~h3IJTfcrnl1lf.'l1'd~\BI:i!llp~ F~~hj~peUtl~Ur,~., ~!'!!1ii!i- !~~,IJilliil '~!V~f'iI;s :

11) A.u m;;imnen~ de~l~N'e1. Zi;lb'iiallc'lliOirl1:4 ail's! m CiLetai~ tfFl$Ir:e~:l~ne ~ille Ii

.~ 'Sle i\em~li1a~ I~ Tbllllr;ror di2' Rorme J,@f'I8 IJrtliJ' ~~I!;I. g~!~itli!,

. " .. ;'-" ~ G1.-ill e.'l u ' Mi ~'II

,eg~51al!11 qJ-!IfMg!,_ .. ~ . '-' !i1 ..• ' ,

Alrln'of1llf~!;i·d~ G'Oj,jp!)la~!I~~~i ~uel'l! riCIpide.lifllilfl1.Ie.r,e:u S:)~~!il~ iI3~l·l ... a,',rEilld:e !brf~o ~i~lcl~'et!E gr'i:JI!ilI!il:p§'liaJ1Pe;_I.:~:EM~l oo"Us,cofi:!UI_1 $.' 'l,[QV!il .... p~s)9~ ImOI'Iil!5i' ,ft:~tflFJt[f~._qtl!a dEin:s le 1orne~! 'Tars ess l!f,il1i:1eloo. OCinl ~~ IOY'I9i.18~1l~ aJi!al~~~ €II ~uL~nI ImJ~S;l~ ,~Or )8 lrtiGti'iGtlill ~~Jln OOUWI8' wu,r 1ifl-orrnphe'.f.

Aifl~i. d8f;l~ 1'c1 P.ai'lllrrr S'tJ1'ilante, 'iln ~,""rr.an ",,~8' ~(1.!8r;!~,ar:' ~d.di1Jl~F l'e~~u:1r:lJw1i'naie cl'~~, 'Bl3i~B:

Ic.,GQl,!!r~!~1 ",,~, 'lJl!8!!1iI

,( L9~~lg 1'900 ]1

3,7. 9x~ I~ 1:1 " "11

,w~t ~2lLtmP~mJbhj ! B'l, . ,. ,.!II:.~~8 ~~, ~tg;+ i,gl ~-m_ ~~7;T 't'X{l7>4i4!, 8"1W ma'!. II ~erM rn~iJ~~u.rd~ mn~nw~t1e :f'i;lli'e 1I~1l!1~,a

~cer ~i CQ_blp IjlI .. c,r(~a, Bt~l ~ril~ fiilm sl]l.I.o;lll Poor'b!'li!llIsm~i~ ra:~IS~ l!i8!nC~ diJI.jqu d'E. o.WiiJl~, IJ "(alJ'l feflllPn~~r;· ... ,2~ CfliUfM:; plus 1~,

1'{~

;.! li

I\pres, Ie' ~'; roLip rliJll'

·r"'.,~.! 1

Ceo COOP dP_ C::~.iiI!li¥'I',nln _a~tl[j no oon;S~,l~~IlCr ~0!Ir~8 mars U,Il@! ;fmatV-5l!;l !3i1~:m1!~ ~ ~ ptlsln~JIi! amooe.i:i oom::h,i~qUe- ~~tes; I~ ~S:ii!-s~I61!i! '!iif;int ~:.; rf!EI!1iiI5, dES ~iJflf.!i . f~ .t!lil~ _.,!s. Ct:iOOtlHl8i iiij" -18<_ tblOl1f18 ",r .. ~ !8j_~!~~1"'!8~ Sc1i".af,-, .. lbeiS II\AJ:iiJ;5, riA:! !!iDn~ pas~lli'Ild'tIl::!lc~

I @Il!IS"

~ . Ie e -!l. ''7'., ... ,.1:11~818 .... ~, I. lily '3 ~1!J.c:

Ii'lLiCUfle-f~ibtoe:i~,-clan;s.kI'~rnpJiJ.r:.aFir.::~ '1'O •.••• ~dff'iE~ik"fle~f4:.:rui'o!l(je

~:a ~!lI;iB ifEi· ""' ~~r19. ~ca t!i~·-2a" 002 ,.

~s.l!lll!lnMOO, Mff,(l8 s!):rll'inoonfil5:1'a[1~S,. I~~ Blm~.~' p,rep!i!~,iji14 ~ ,dbu.bie:r :leLIt.S '11"001'> I sur I.x 00 ltirm 0 oofMi '~r montef~ne eiI~aqy,e '~LiF l\;!i,' I'D""!::' h- D:aJfi~~ Pl«1J1; a.t(i.,tf;1 !'fIOm_E!~1i; ~{l: mi!if"r1~1J~~~~.

2C~ .. " tDlfl 2<1; l:Ix~ 'rif'h5i ;2~, fi:g3 R ~ritflant 'Ita ifi~ '1Ol;J,f1! :ii'I!iI~lMG' ~IJ g~fI-re_~_~ ~ 19,,~~f\i:jr.tl '~'Ii:I"jja~'[fl!je~ '!_(~:s [[!~~, ~~I ~Jlr-c~~.12. ,., H'b'B'~-, ;§df2 L~dtl1i1iljla1i!l.Fi(dl31,; BIEli'!~'11S~ fli1.a~lr!]£EI})·k.[! ro~lil_l}.·:ElS.t It-wel$ti';' GOllJlr1l!litlij M Ilo~ i,;trn1~Q-, Ei: ~ontIJIlt ,i)eSr0rc;e--~~HJ r te ltom ~'e' I,'al~~~~~'. ~~; ... _ gfiH:J0' sMliiilM slJrft;,~aJil ,d<JfI.r~ ~r. '2ii1. !8f4 ''I'(l6j ~§. ~21i ~Qut, ~h!lf}dnaI9\aalo!iillier ci4.:j)i.f@rn d~lnst~I~~r ~OII ~012m!i! !li!fIII16, :25. __ ,1:th6~

. ~ d~ett~do VlleJ~.~IiI~-alnUe~J~Ia.ncs a u"e,all~~il;l'll :~n-s:_~~ct,j,a~ S3 2~·_lYlI,hG::ml' 01'!£iS" ~c;l~Peti~erj[ etJha~Q!!!1 uFJ!!i! Thor till ml);ln!ii<~'iJI!i!1 n'~fiillII'1Jd9~tQiJ,iI'_ D~~i3\ GQfiWJ du FI1ilIe-rl!]~ P~iI" ~~, .. , ,l'tIx~ :i!f. J:.x§l

tl1Joi~5 :;2S. ~ffi+ W:d[1ii17::. .

26", h3l T·®tt;i!!i1iIpla-menl2ij<L'. nP!5 A~ ~~.ee. d~l'f.aln3at' IJ:fie T:ptll1'. 21', $~O:liOO 2a,~iLecp:b!1rtMV!;l.l,Li FW~gr'BnCl~jJii~ ~ ~"t .... ,\~J~ 29.'. ~Rt~ .~~I]t ~!i!~~~~il8Ei' (~~l~~p:'j~ ~n Elflaque ~~!l_a ... ""'~~,S~~::; et1~lr mil !lw.!iMJ~-, ~. !i!~~ ~$ ~.1.17 i- ~1iv8:·32. ~rD ~~~~. '4!f.'!:~ A.g'1' 34" 'i!t'E!~ ,i!~.at 'I,i"GIjcj m~nL:a!'l3~. Is, pb:n.r;lu~i1 ~8i!i~i~lJ;I!} ~l.;%~Sc

hi!i.!t : 35.J:.e.a~lS 1~l j,gSlllh7 :37.:rB~l8+ " _ _~,.O'

Le' sJ)!~rtd.kie 31~ o~p ~ctkll«l1 nte-::;,I ~9i!.Jn ""~@!!Ii!Ir.e~J'~I_lP'l~nDc '!pul son ~~t d!ijn~ ~\~n(!ll.alnlll.rn !!l!-'~I~~ Qes·oojjp5p[l~htb;mt!il .. NifL!t:!, espmn;ms qUif! fa. :slmpllt.lltJ ,.01]' ~b1e; ~rtl~ Ell MS .comlillJel'l~ru:j1i]$ WW5 '~fQ 111' pl]ml'lli:;; (I!,anl~lrcHef \1M ~rlj'ja:J!l!lMoe:s. ~;ljl': 19'.!!1~"ppifl'll.S qtli,O!1ire·, 1ief!rl!1Wtlllact~ue ,at i!i~FEiI~ll!L

, ,!!Nt:Jrro«)ficl:J~ftjIi'e'SUlrJNj:/a SllJ'J;t.:iJlrf!' :1~1~Md.dl.;is"~ihL\'.IDM4s:

OOI'M~r'D'pJu{~t d.fj~·Jet;r $'1mP-'1e,{:i~a~ ~e dt11lS/S fMC6l~~~1: ~YOO' pSIi' ~ ,p~w-I {km~ la' pp~~J'~~ d~ £Ijiga,9r:lfiWffr.£5 'q!I.~ [JirnJrr~tl.fmj II~,r,er~~ ,g':~ ~~ Q~Wq fivro.~ ree,/fan.1eN, [/fo nj s-rrflt: ~5' deS\!~ & ll_Ift~rel Je, _~'i!18M ~ 1'M~rMf, mi'.l~..s,,~ .~ mtJJfAret i;lOl'Itrnc 119 ~lliU;II1'P~~', C$l.q.ttt OOLffl'pl;i'lroe..!~i1t3 {~B!OjJmMr(>Qiill'1'O~' (1ii1/c.u l.l'l· ... ,_

CI!ill.!siJWi~ii'.: 1J6' Ia @jP~

17('

CHAPITRIE 1'1

L!l§,Plt01l'.woNl!!.fi~ V:IQ1\QIlI'L~!:i~,nMilKt! RiJ1~Ngl'~~ Ui'~,A1ILUiT l~S:i!.,~ l.iJiNli1~I¥!l"~I;I. l¥'Jli5t,fT:S,~ ~1¥i~~I~~ 1;;""1, EB1f iIlLl!!W iPIiIR ~ Iliiibl1i-~Ilii, ~~Ii!.E' IEli 1311, '~~[;i-:Mb~ PA.T!;I'If~l,l,e, UIIlE J!JRISlOOI'I!l,li1: PQ['ot,rAISr; OJI ,!;VMiI' ~B'l~ ~ ~~ ~~i;!()ATic.m Disp,A'RNSSEI'H I"EMJAtlT j.1ii TOOI'IW.G.'.5!1t~!ii !CIE' 1.1E1I!1~FLIJlli, EI\!I 1~, 1.''eT;t;U ~BT ~E'SSERI'IE Sf b,i, ~IE AEil'flEr.-.ti), V~"!7IOF! IQIS'PWT£ SEf> r-fJ~Enm c~r~Il~ 1Q"ECr<Il5GtS ;;u C~UIii ~ P{iI.;I;I[:l r.r~8 ~~~!~ otJ ~ l!;t'l fQfIi;,E p~ i,i.:'.! ~I~ F."ijTFt. ... f.'EUR. DE: 8oT v t:\tNil';. IL

I''', il'ill;jllilllii ;'I,'!~'S'!' Yii R~C!. ,!;tl 1 ~)~9~ IL

~~l>Ir'tvDy,lr>l:i!r Kt.l[tc,hl;lgf A'!riElN1lA ~GF1l'c,!;~!'!~-IL ~a:r

~ . S

1&~T I:."J' ,r:f@;,mYl!~, Ol[;!JLIif~ 001 ~~r ~ns~Ui~ S.IE~ES, III '194FJ.

!.i. !V;[1TAG~ t!.'J,~ I. Nr=i II..I!i~Ri;MI~ ~i!. l'IU ~1·W@,t!NIlli!.iI" ,D"URstil,J'IJ"iOIio!:IllI,~ t94;9, tL f1~\i't~ffl' .:oOoArll:Il"'f Pi.i.'II i'IE"j TOUr ~t.rI ROUI~Jil"J'i.tfr ~0 1tI'1J[i~ J; ,~tlItoI~~, IL::;.tAfI'AlmD!i'tENrR IHt!fH)l3Il:toI, ~tll;'!J.l5STn~.'IIi~A~;q',~ !"MIl tES IL1I1S, ~lI!!o:s.

EN 1 ~5a' !l D.[0L..lIifE L.'offfFIi!~ DJ.i GAHD M~~ J9i;,9!JQ.~~ OO~ ~~'!.I; IJIii L lL.:~\'.E\iii W M~,IJE !Jl.i!'fH1ii:lli~I~lF! AiiiS, To!"~1-! IF All' ~i)I~i1:T"E S~5;Cf:~i;l,[],Ei :>EIi!!/,~ii i.;$~"'OO!;i'i,Cl(lEP1'ElI 6Ts,;.~r\fIWJ!;E~:'II~,SIii~\ ~ p-!.{rs ~m~.Et.!

:t!54, KQm:O! mll'l~!TIli A Elu,t:~Si",;5Qi1 ~1'!1i~~Il1'l'~I~;':J:! '~FJ1f~~ 1d!.13!l.. 5G PElROO'IlE ~Y{'NT"Df,\!)IioIl!::0 AU'~~M~~;IJ"Q\J~SJ!. !;;5T~ 1ITe.i!;ei!"'ii!1~,D!iJ1lE! ~ ~'00f [i,o;'lliE,~ ElROOlUJi. AVEO,LE I"lli(].:M:!~ i,1,1,m tb ~f;li;;~ !:£.r,Ii, (,r,.,~E ~1! II..IEI.ER~ ~R!1f QUI ~GI' MAL 'I,\,Li[r h,.:~~oo flI.!;'IiR. TBAV,!i!l1E ~~'ETOO~Etfhli'~t,!; FJSIE OOW DI; l.t~ll lI""l;~lIE L!EWI. !lClOOfi0ll'.!.,1'i] ~N~,.2UlP~IH!~ [{2§~[g IlEf.I,~'B~Ili, A~.S!ll:ii,V~,K!I~ 4 ~J.t.i~ ~ $l!; ~ 1i'L!'i.C,-" AU 'DH!!Mlltlrm~1 D1JRS'~ .. L'" FIDlE.lJIj~t:.I!.:R~ L..r;:: nn~ b-E IGiMil EU; 95a.l~ sl: Mi'iHil;,r,"Wr:: ufi~ G80Fi.G'~I\INIm, ki;I!.i!!L,!;, 001 LUI DW>lE! ruN F!l8, I'~ E~ t~, l":.1I:E"'E[fT:~F'Dfj !:OjFl,SS ~IL L;E SERA ctAATfiE E"CII:5~~

A.1~ilNT~ruGNM.. Ill! ~OCIOillOLM I!l:lI 1 :1162, II. ,:rtf! aUl\LIPII! ~~s LB TOORIIIDI ~s.

I1!'i.NDQIj;T:S P!ii Or.r~r.pIr;:~~Jili P'~,flD.!i5''.Aj;L ~i;$~Tr::oM?ti= I!i'~~,

I~~! L~,~!lW~~'~[~ eu to:!CNQlI, Mi'ij5: t"J:;,I,bl5~ :1) Ii ~ ("~~?rn~t~J,

LI. Ear ~ i'tOtt PlJ!!IlES ,!,'l)'fICjllTESsPoonMEB 5O'1!l~iiS ET il,; ~ ~CEiiiIl»l!l!' W<J~ ~~I\!!F!,IDll'-i{,l.Jli[\dR~'ifIQlllSI~ ~EI'I ~I'I Ali. 't'J1l'J,m~F!" [IL ISSif;i'i,lRS6tfF DU

C;'yr;I.f, ~\U .rui\'~ e;AR i1 Nl1' i>'~~I!ilGtoIl Iil/!:S ~ SEo. CiUAAI~I[I1" IL. IlEI1[!1(ENT o;~IJAT'~ l ~E EM 19D7, e-r; AU DOOR:;; ets ~:.\rclj.j& 1, Qi\T Ff[£l'I['~KY lIT

~m. - !:!lI!t.r .r;i'fT.r;~j - ~~ P-ER!l ~ ~Jj~'=', ,S~,Errr~UR SeFl~' -oo~, QilJ.I rnz~r!A ENSlJIT~ u: 'Hi'i!ffi'" ee ~~i A ~l1E 1i:~,];Iir,U PA'll ~Il Olli;,1J1tn"Ii'i:rt.l r.l1kll/!JilE, ~'KgI'I~!"IN03 Ai;~L,I~1i' ~TFI~I""W o--"trl'!lii i~FI~I\!Y! ~ ro

F.OUR OOill 00i! ~Ni1 ~ :i'J[ ~mlllllil\E I"i/!;l c~~tJ~l'i, EM 'ig7t, UtJE fQlfp Q::

F\!Jilj,CJ<J.!I:!ID.l'i.T! It Gun,"~ GEibl.lSR 1;M1Si Pi!1'IIni CONlfR!! Pfi~~'i.MI, lt, ~!o\Ii;NlI A Uj. IOi-~ illl'srn ilIRIlPJiJ'l1l:~C'l(-.oi1! S!J~jVfr'" :Il S"6i:.l.WRllri,jS./!. PUtE~ ~L ;I.!i!~ !Jill!! NMll2LLE POl!l. 1l1I_~ Il.![! 'ff:Yri_/I"

12111 .151l~, f~'Ir!tG!i "''il!i~ I1A~F-9¥ I.'" ~~!'l!i ,PI._iiN!ii !;iJi L '11'.1'!'1iiB~l f:£

I!..!iiH~fb!'!,!;II, ~T M~~~ ~ ~ [I.s F!N4I;!;!;H;!i a"II!DDkl'~, lIT ~liit.! 'Jj~ CE~, lB4 p.y;T'CH l1Iio:;:!"!i iE~ ~~~1'.5i In!~E~

EN 19~4\, ~,~iSiI"lA F!NI'!,LE~ KttRP-O'IQUi L'e~r'O'l1ll'E ~,:~, 'K_~~~ M}1:o"I_J5E ,eA FiG!irflATl(M [fi'i~lR ~ ~ IE~ i;5I;/i,!f!~ I~~ 1.11. ~lmJlE-I[I[ ~ ~~11i;E SUFliI!EaJa. aLI;; MISE ,wF!.,R;P,1'E1'!I D~:L!;"I"tT'I!iE: ~!A'- DiiTEtru FAil IFtsCI'I!R. m:' ko~ t(,i; Jt;wJS !W-&!ill: ~ ~M!1\!'I1W'I ~~ ~AMGfi.I£t!.IN, Ui. p.1!e~ s-O'q,n'!'JI'ItXIE :sI! D~Nf':OCtrrIRE W. L'Ii,CCUS,,'IJ\I'J' ElE I'iAAJIi!XJEI~ Dt:

SF'ORlI1llil'I!:, r.. mM1:~ ~llOOr;'I:: F!'.'!/PI !J.'I!IE DJI.ISSE G€ SM);!!lE G;r ~ ,I\!';DLl\~ D'lJl\II AN D;Q ~ lMil! Dits ~t't'.'tll~I1I'~N~ ~RN~iI'IqNi'!J..E:;;;,

c~'l975. L..JPiJI;' .... ,:H!~I~ lEV e~.N5' O~¥I'!.I1ii~1TI IJEB r',t!!.p,ItR!3~IJI!Lg. ll.:'I'UiNIF ,aJ'iL, 1EP{~E: ~~ wJr::l ~~I!1N1'1R1il t.lEiJi. :5:cmN I{I!j Fb:~.w:o; P'o!;V8-~~ &. 1'9til'6, It ~tiE iLIi ~,!i,l;~fEimliM, ~E' ~~D DA.~ I.;n ~.:aS!,.f:!!(!;T DEJ!Q..K;:[ Ii'I' 1D~~0i ~·A1iI!,!!; ~~_liI\i'E P/i.G'E,E8T TGLiI'l~E,.

Ili. ~ ~bF!fi Pr:::!b(F! iJ!;Ei1CM1ltd~t'S itif ~!S. LI::!i if~n,:3 'flJ: u.. p~fit!;'iI'~

':5,evlEH~~ ~ ~Fl~ ,~qFURl; ~~IiI.E\"ll1i.ti.iN!2l;, &.i , ~~ Er 1 ~f~.I!- '!!;!r 1lJL\!I! Pft~~l[~I. Ptt'i!'TI~,I',t'JtT'!SPM;:~ e:r S'J;. flETFtOOFilE N.n: PHIL1P!i1lt.166 ~ Bj'I_~b, EN 1.S11e" if~6 A ~fI!"OV. Lii ~!A~ eat ,i.CHnJ;ir{~ P.ti.~ ;W ~fli. 1K'~ I'lsr.J;1'( ~ FlElliSll:fSUR L~H\I'i '14~ ,ET P:Efiti\lI~fl: P.AFIIi1E BEir i1I:!::1" i9l¥~ ~ K1lf!f'©Y !,i!, ~_ LE W.:ricH A i!rt, B~ilLE '[i'Wf;I;iJi:!t.IiS FlIG.OO ~ 1II.RItESa.A: : !,!:'i';f!POV :~w f.i'!,t1' ;!'Ilr.Ij~:r~ FliF! LJ~ "EGY"'. Sr Kt!R;n:lHN1:ll'lIDGU;S1:, GE DE~fi 1D1i'~l\!iT!iif! !:IE !i.'!~!J.,r!iIl!CJ;iR ~ ~r;rr~ I", 1l$~IEl.i~ 1!!t.l1 sfii!ltrilttt us

Ii;6it;llJ!i1le ~~' ~a:rE ¥F.'t,jli~ I!,E ~I;L. _

KOOrre!iNOl e!1!' E!~!t PM !,EEl JOO~ [>EEJ,P,A,(,s DE 1!.'B?r. It M~ ~oo iJ;1~S'J ,Ii!'l~~ 1FT ~!;ilWiI~ &il;U'l! iill~IttlIt&JFI1€~ N~(J .!lXct.s-jefi ~jti,if:Fi, ~ IL iJiAHEE-~ r.dfiaG ~ii_~~, 1:.1iI1t%I),IL~\i'lEr-llFIH'Vilb~ 1Ii~ ~TliN\iT PET~!iiArl, Ptt.d!.Gi'!I~~1 zr liOllNI!FI; I!T tL~12 '~TF!c:M!E If.N 1 !lin, IF~ fi. ~fY!'Q'I, ~ M~J¥l1'!Q., II, eiJliJ.IFIE ~~ 0]:.;' J!DLiF.:;;.Ej\UD:E. :;J;.I"MfLlJli'~, L A",oo" ;I'tl"~, E1' elCN' W!.IE~J!!jFlE IrST IDE: 'J~T ."J.f,!s ~ cA_t;iI?t'. C~i!'lE P1:!t!i. L~ '"·Il~!PII)~tIlf'jl' @T ,SMREtl,E.NJ',ltAllUl '11·1, 'Mj\I91'SCN FIiJ3 ~r !.!I¢FI~. E'J'lLilII;T El.!!!. Kt!!I'IE fie~·MiIJ¢fI$l(fi6N D~,Ql,!II·fl"~L;U~"l$~J . .E,~r.h~ I!ST i.!0Irl;,lG~ 'iAi~~_"'D.lI~ ~NlrI!~RIl OLI! 1f~fCGi.'rCi'.l1lNIit.'ENT~ N'inr\!EN{lIl\;3 fCflTUm:;,;,

~ ~'!;C'("C 1.5 D~~'D'IJ;!;T5~IIAiTI , in. W ~OFtr\5DI-i i!!!!"4 aJ.i';.F!Jlllli Jfl~ M;'(IS PEi'ID b~fE 1{i'iSP-;;~!f ~ht{:l5~-Flr.,',rL:Ei- Ejlii':i'~I!;S, l$8~i1lb~~ul:spJJfFE}{I' ilNE' pF!EM!b!.BIi!H,I,..~ !ii!'¥'J,w'Rt.jQ!liOOAA I.II;U A M~B.i.i~W. Kol1llfl1·i~IIi,~,i([l\mi[..,t(c;:;r DOO: '1ilJ,~, ~11lI\T 6-,.:ll~~, IL PERr.. ;'ilJ ~i'iI::eF!JTCliR ~ IHJAFtii~ .w ~'D[s PJ1QtOOj~:_.i,mNS, It.~ Fl~JF!E Aib'iN;r~AI; tE M;IIt!LLE~ 1 ~W, ~l/,~a~. It B.!.li ~1f6' SAx ~s j?EI'I]J oomFl~ T!h,MV;J, I:.@NtI'~ w~iJl'I 111M. IL'.Clt:fmfU Ii oKWE!lI Ell'!~ !;i~!,; !l!;' ~',!Ili:( :ai1CC~B>" ,AK.:~~~.tIi FORMilIlIlil.E,ltOLmlit: IDJ:. \'AlNc!!:I'lI!-, e:'EtirIJN...!0IJ~,tJ~!""ilJ SF'ii'LE M!J5l1Di, PilFi{tGUi.~~fiIi i:FF I:: AcE' i=,1\1 o~~·i!,!f'fMWIL IL [':'''T ~:-.ILf IlaJR J\lil~J!l·ii1=1J,!TLE:

P;!_.\I;i!l~J;.1 OOJ !;II; pru;~!i~ f,'QlIR $'1Il~~11'I EN~liI'i'~ :!i!JI'lILA ~1'i'IOO ITI I1~R CONiIlli 'ilBWil',s liT ~ES. IL E9l' ,;!JJJI;!{lIj!'liJ'\HUi FI~ ~t.I ~lJfs.sF.' E:tU'NTi I;j_ E5:1" 11;1: ,,~too, IJ~ t<~.5l ~ rrr~FlE:~ A!'!i\!'liEEI,

1 GO ~i;i~ ~i!j~o.'i' ': "'em 1ft ~'E 1,

~ AM5:~MM 1i991 =

v. I'1I,t:IR1C~f!.IOII 1!:l,KAsp~OV

[J~N6E, &T-ljliD~NN~

1,,~r3,

UN c.wP Fl.!Em.t!.E PERMETT,;I;Nr 'T{ittrIDS w.s p~i~~S,

1 •. .." ~'f6:ii1. Q4~96 3.At!_~ £g1 4.e4

CE'iffE ~!i~e: ~ ~~1\!ir ,000001iI!.lEl ~'tE~, L'~I'!r;ll'IE' !:IE ~OO!!~ '1 ,!$1, 1tI[62.~~~, ~,igi,i!ki)4d~. Esr~mffl\iJ;; eN F~E),IEMlIFE!j:~FENCEAU Fi;NNl¥i ~R !l~fi'~ ~ I,~ST' ,!l!', b 'UIi.oor:Iifi, MitlS .. ,Ir,rIJi~~ IOij Ft>CIto;! CIAN!ii LA ~ Lilli ~.iJ!tf.i;! [:s: ,;¥Jlilit 8 FfjA'I:$. iEl:.! 1![~U, LE ~F'D!I~F.i1i:ltiIEN ~T !3ifiO~F!3U!I' ,t.; ilIQj~1 ~fS2) I\v,lIlf. t.Mli\lf. !.IN];: F~ _s; ~~S'j!;lilE Ell; 11.1!. DJ'lEi'I ~ ~ , d.:!i,~a :2', ~j!g;], ~ tIS, LEsNOIM~blOOMNIiPiffU'CEIiIlJ!!E w c:.I!..S 00 LIlS E!t~~nrrulZNf~' , ~(g ;;Il'FIES;iI. ,_, ~:!i allo, IlEUII ill: 'Q!jt,,'Ill'A]"Ii'i;iI'AOtIEl1l1 E!.IIISUIii'j! J/.Ii'M '~I.IR F\_oWlji"ll~ BT ~ ~MIlNlf' 0"1' ~ , ~IE, ~7 .!aJAN'F ,qons 4"PiJl!iNE: ~_~~"a. A~11Uf Qf J006~'li'ir ri~EM5M b 'E:ST·looENNIl, Kt,sIliAOOV i.,''''1IJT1E'11ll ,!/I)!!RlE OO,l), G~!~~i QlL{! i.!E 4,0 coop' 00 k:~~.fi:!ll!'I;!rrng ii:i.i'iJilj .d'l-d5 ,[;,6'[ a:Fml1f~tfI' NW~l:!rr,

4 .... dij

leE: Nom ~ N~IJi,!~r!N -~FDJi'~nr TEr.'l1S IElibRE.1iII 1.1; GE~_ ili!,,~ ~!i: rt!~-fi5 ~ ~!~"!;;MP~[, DlJI MoI~ R!;iiiQ!~j NQffIENs·Ilt6.

5.~4"

Ott it oor:~ IJNE PO:SITI9N !!;ll4\SSlr ctIE I:!I!! t:ETTl! E!ll'ip~, ~1at.I. N~iLL!~'" NV ~1iI:~n~!J~ 'O~~ iiJ1 :~ ~.RNI.IiF!i !}'~R.ili£S~Wt:;i.,"'1j PRi:MiE-. ~ _ !JESQUJ;]!'~ _ ~ "~Y1iir Lot.i!B

~pi,! P,~U!9') ,001 A ~I!: PRAt 'Ilttll!Mi'!'fl' Li:: lPREe\,lIlS5!J1'! DE: JOIJ"TE'.S; ~~_:!I_itKJW1F.1.n1Ji1BS 1&'iO~f:li M.!US ~I !. i'iPJi!;to!ilf Al.~ .. 'DfPE;:N:!;I!, I RRil)iJ !J.' l'~I'Ii:".IEi.!JE 0011' :§DN] ~ 1d',ttl'tJDiEr,f,., III!!:;,. );, T ~~i11 ~~ 1 g2~ Oui lid ...

'fl&. .!'!lilt.sl ~ !.liS ..lG'!J:O: FE~,~ LEI:!i NrnFl5'~~N~Nl' f!,!;J!i 1 •• ", ~IQ.~ 8'A~£fllI'l)"octJaQ~· Dl1!;l'IiWEi'IT I.E mlNifI'!E A.~O !l50;: 1f!1CN3, OIl1'lE I}fJ;EiH5!iS ,I\I'E;Vl' QffiPiiirrnwtV' AUClUN S!JOO~S E'F ~T 1~F!1iJii f!.,IIPI I:f!~,~~ CQiW.-"IE L~I!iE~ ~ !Ill~ji, 00 ~'IJlKHI.l'.e. ~ '\I'EM~~1i ~: ~113 ~UOOJ:M/il_t.rDE bI'\ ~u~ GfUli~ ~[t~~, oY ~!!:

SQ\,!!~~5i.ID, BfIQt!Efii~ri\i.1. ~Jlik 1~!,Iil7I"~~J,.~,~~~, Er4 PU~Em i,I~ !'!m~ f:!&I;IgIJT/iEiI.E:, If\AsrAFiO';,!' fI,'Et!l1 1E81i' '1llJ.p'1\!i'It I)U!'W'llJ I E.5 .ioilNtes ~ ~ ~ FLEPllPOJITi!;,IlIFiA.QF.;A .II:L~' [lI=~::l.sPH:iAl3UL~.,s8.

fi, ~e;a 'I

N:~~EJ i.1,I 'I'~ ~ 6j 1'1;1'9. cc;lUI·_;;l:tfi'·~RE ~ POOll ~ D'~~ RlU,lf.rJ.Iif 001 AlJRAIT ~I !J.-'[~i¥,;E~ DIl= SlJAP,RDTEr-o.>E!'i liE Il'fd:NI,B(.W.aIi ~ IPII!(lW.J\1.iV\Dif,~ 'tlf;1li Il! Ir~ I!;IIHII~~1iIf L'AJ:i~ ~ ItA [);I.'M~ OOi;t.!t-H~ :SUF[';:f:4~

6." .. e5

,lE FdJ t,tJrR ilE: CA5Bs f.iDliiS:1J1;\i1Wi tTE il~iiE1d::J~~ EN fI~, ~ cdjP 'r~ :S]::l'JIB~Rl !~,~)_~ "~./'iJ'i'I~ ~ 'l,!iU.l1" [j;, ~fI_r.,;ftiUt!= D~ LN GH~~ ~lAGD:jolii;L!; lWrill'iE_ ll~ ~sr Iilii!'AN~N!3 IfLU~"Co.Ns~ElI\IT oo.:J;;i;''!Ii5 ... ]~AR!ID!E ~~ i';LJ~f i\liil.l:3 g!Jj i..~ J'~I.i!ii T .... OO ~i.!_~·~-Amo~! $tP~~ YNli rfler,;!;AA~ ;i'iUOOIJ.I'ioT;Il. I:j. ~.ti,I'i,I'fCG: DE IRtMl']:S[R 'L!\ IPEfi!i1E ~4··j)5,

CCiN1lJlV!lI'U2tF'~ lilJ~ "'~tIDr!:s;. lE tfOl.!F' D!.! T~!i!'E !1E'd!R~:seNlE PM IIA1\I Sl\C~E DE dllrn a. gii:e.5 dJiI35 8., '6mBi :w.tt!8 8, ~:t.a~, 1!1' LEG N5iRS ~~Go\GN[!!1ff i.i! il!:aN MR. L:A '1"Ef,m1!i ~ ... alill~18Q},1 ~L ,.. @):.i:'i;i'::: I ,J;i!' I!,;~ IBl;.rfi::!i! f!li: ~~tH 'L~Efl m RliJ8 !i'\Ji.I I?:~~ '1iI:I '~f j, ~ [.iii: tiJ~ ... i;~~+1 1 1. Ittoc~, ";'t.ll liT LJE1!~ h'E1l.~ I!.lEum~ ~lI11IJIir!.!;llll~ IlQ 1li1oOO:j ~ iL."AITMN'U!lI ;i;UiI: W61~8,' 'Ef !l1 Ll!k'i IBl..J'i.NGa .t.'E E'R~~ P,~ 1.\E PB:.i IE!S;

l~::;, N~iO::;, ~ r ~~s O\iN ~ "11.6"11

.!W', Ii;!;: 'P'(11.IR:ROfH' m.I!N!iR Ilk:..! CAYw' ~R ~ dd. M.ORS OUE [j;, CASE 0011' ilJIl,!i;Mfi: PdiJFi: tss Bl..Ji.N.t8, d5" UH .. ~ ::>.EM INil'Eli"iJlfl!: fi.Ai!Ii '!i7-Q11 UN ~~

I!.E I!:E ,;:,,'1'FlOOilo ! .

'7,.04)

!J.,iU;'iS!'lMf1i1OOE.DlJ c ENTt!">E ({, 11"$,~ IE 6T ~ ~LE', rMlS u:s EIlAN{i$ '!'fI:f-' ~illllltff' Gi!iNi:JFVi.LI!i!i.·IeMIT Ali"€NDRIi 1)'''1' ~lR! r.OI'ID~S (;;i;R LA ,g(J!I!llLlS!!.llOlll cglff Ri!.l!;; G~ EJlilli[J nu 00 if 00J'Ji!J AS, L/i, ElI~N\ll!MU!! POlmi L~S N~~.

7"00' ~9~

IJ; '!/~JliVJ1TE DE Mili,llt DeL PUTA OU ~ IDE' tA Vlbl.e t:fA!7!oeijil'~~E 00 EllE FJ;JiI',~BE POUR lA ~1i1:1'!E' DA'I\!S'UEE! ""~E$,:X:t~'ffIi:, 'Om ~OO!'Iu! U; :'J.Um! PR~;WJilI!, Il-Es ri0IRS,VPPU.ENl :!iliR, ~A'I, illOOR fiOOC8F1 lES EaliJ11wS A !l,~IIIi1pe ~1G1\I.NJw.lf~. "I, .. _,e:re"; ~ ~i'i: L!.IDIAOONl'iI!.i!! ~U.~71: 1 l!.}"oo..oM:N~ ['liii'!' POOFl.L,i"TouR P.tA_e.~E ~N sa 1S9T ~1i],i_i1i" IMiIlS "MlH~t:. GiTI .rt1W'!}ll'!OO j!llij_~ 'OU ,c;i:NIlRi:. ~.J!:U ilEa INoiRE 'j;j\!:sf ~M> F'i1t;M..e I:;,i\FI, il!E::i, ~Ci~ iXlMrs.Il' I"i.JUS jj~sr'.'IQ=_

8.. d5

:Le5; ElL~ ~F.fHE~i !-I~ cef'iiT8;; ET ~!iir DEL "E::iI'AD~ 1:1' AVEC GA r.;j me 'liEw-a ..

a . .;,1."&£1

D!J GOO ;i,U ~s lFoo 1Fid1i£t P'<"I"Il8 1 all-

~ CA"'ALI~~ ;, !Jill GR.;\M) !!'!1.X1!: ~ ...oo[i'I A 1L','i~j~!-F:j~,

UME ~ DE: ~~' ~'bi'!,C'J;JEL.t.E l/i ifH1OR~ J!. O~.J'" ii'Il.ITU MIIfT IDI!Pl!IS ~TEIoiIP'S. LIs [fi!U;( !:It'''~S em, .... 'u1j'i,bIi:S.5EP,liRENli P0lIR ;'!,INSI OIR~ 'I£IlI." n:.i'i,l[j",,;ENT l,'I1'Oi I~llli!l: ~H IDEUX sr I!NtTEllIktNI!N1f LIE!i1; PLiItoIS ~ f:iUIVI'IIE ~0lft!L CiiitL~ e~WlfI.

ROOff t~ BUi.'t'S ,:' r:;,\~sr d~xF'Jiiio, 5i 00 '" L '~~_ E - D,i'iM F,: coM 1"0 I~ Til, iiIT Vi i"!;[~E ~4!-~5, ,!;~ 'i.E f'WS ~Nir L 'OLJ¥EF~ I"4i rEi lA~ONNE ;;<¢'" iPOJflJ ~~ UN~ "'~TE acFEtIISIVf ,~'\W3, OE. :;J~cmIJFI.

Pw.'l' ;l~.s No.~T(S' :: CEST t'ASlllWJ A L':i\Q.[~Flo;l P-;,R ~?"'1§ SUM DI~ AVA' ~~ Ell! fllOIIIS ;i/!!OUTISSANT I!iNlfLRIN SUR LI::: R!5CVE (jL;o,~,

.A. ~N 1I'HIJ,,',i2, C'i:!S1I' 1l·i1Ti.ii~ t-:'.OlFiE ILA !'L'US L1,vob~~i.JSE. ellR ELLE \!I~ 1D!i.ieCTEI("f4lr I.E' RO! AD'!IE~, ~~ ~I 6t.t.E: r.~l-!OUf, A !.,O!\ki; TERi'i!E, 6~S BlMC:il i!!REN1Jo1\CiNT' IJfo1I! $Ot.1Jo:!l OMION :9'I.!f,I! L;i, VID101I'1E 'SllTtl!i!liG'OO6 j;, L',MlC·Oo!iiVI[!, LIlN p~u OOMME UN 800stiElGi~ L~i:!: f. fOIi'ElEI\iJI OO~'i::R;T' i:i'.-.:ws,OON (;~::tJ5'j!l~ Gi~. LESA'Fi'ACI1J'll~, PI~tiIP~~ UN~ roa L;!;!OO~E!2l, u, ,trV A p,lJ!.G '0 E' RETOJIJ"fl F'08'!lIE:1l.e. er S~tli= LJJ, i'l'i~QEbi\I·il!; ILliiiJ!l G~j_lIm 1!i~1jJjf ~i3'\ij:1ER 'I.E suncss 00" "E;C!iIiC, Ur." ,ra. ooi;/l~;'Ii,i i~ I!,A RO~J!"J;m" t. f,!'iJJf AllEt!DRE ~ L~ Bill!! ,s'ttRFllllE rom C~i'dlt'1E lE VtillllOOEUR, [11' 'l5N' EM! M}OOII!AI L'IMP~~ 008 L0S: JEll.:( ~11' p.~ ~G LIE ID~R'!iilf !

~1.~11

eot,.j"", I.E CA""l'iI,!.1i~~li,iij ~1r11f$T !!'lm!1i'~~.~~!l' Ii b,'I';!l.E-OO!, LIE C;'i;VA·' L!~fMFO! E!L~~C L 'E$i A l"AtE·DM'E, I:N' OUTRE" LEiS IB!.;!I,I\!Q8 OO(!;jiQ.fNr rUE'S ,i,:IlOI:jDS DE' 'UlIJI'i rooo~ i!lOlIilll ~~ M!EIJIio! A Mf!t...!G Dr:. ~eG:'il(L"I1l iJi!i';.,PI~, NOF!~, 001' iIIl!: \'DI'!rr !'',!'is 'fi'itFlU~FI A ;!I,FI~ jlI!~FI. ~U:': t;U'fRES F't.ANS Mti.i~~, S0t1i PCS'!I11!.I:.1b5 : @, .:tM:!2 1:1 '9, bli_

9,- "" ~~7'

CouPE PEiJrr-ETFiE ~N1iAt.!r,M:i1\!T

L";liGT1Q!\!! !}!,! ~a. rM'i5 !it,! d7 ~ Ct.-, '!t.,i!,'L!i:!F! C.OtfH!¢LE ~e, C~~ ~!;: ET !il'5" CIi' 001 LE' f1EKD "lW eFF~AI;i~' Q!rlii~ ,~

iIlCt .tea

ON ~F!EFeFl!i',~i>ii ; D, ;ti;i~ i'I;UFI WiZ (;E Fw ~ SQIT P'!'~ ATliACLuE F'PE I~ Il'i',QN ~I~ A!'!!'!!VAtH ~ ~4, M,i'il~ I<I;DJ!ffO~~T ,'\ f£lil!,fJ!lIIliE Of 00)1"" b~ FQJI !l!TANi ~ MW.f ti!IJ!.lS i\!::m~-' ~ wi' i'O'.:i'i' E, SUiiJ: '[j;, UM6!"V,L ~ ,~'7· g 1 '~lI.I¥iJiE il~ L.'M:.fijj.,j .... L'A!LI2.~.

ill!!i. ••• f,5;

l1J. t3 M- 11,2, J:. f2, g5 ~ 3,. a4

LE 1\K:IIJ!IE/l1J '~lJ!N DE KooTC!'!I'd! 001 ilI.fi:Nct«:!G ~ GI"!~!,!!;i~!fiTI ~, OI"I'·',AIA 6;1, ~~!I!J\!E' "~'" I'C!_IFI FiI~I<I~f!.S I,.",I.~.F.:j},i&'E EN 1f~'lLE C;\J{E M/i,M!Efl,f !JIF.F~i.t!ii!1111!i_.

. '~3 •. ;';' ~l9o 1 ~t ~d~, ~ffi 15. ~5

thIS, .

IJ.1iI vow A OOEL f-Of.l!r LE3 A1T,I,OOE!6 'j;j-,,(i!~~~,)t~ ~""ltfr!!JWE:i~!Rr,i!i,: i:::H,!,Clrt.! surr ~~ 'VOlE ~~,'mop- :fp"OCCIJP,Elo1l ee ~ OO~ J'M L',;'iLW1I!P1;S!';!r-f1, O'I!\~T UN ~ RA~ iiNlJ,IS t.f f(lt+CTlQNt~EJ"ttNT ~ !P',!,Rl![! D'IE.ct-12eS R~J PO~!-' iBbE I'/Jl LI:: ~FlFi~ILL,i,UI!, ~r,'!fFl ... 'L

16 .. ha,

Ufi1If!=i1if 'DOOP IOJ; IFR:II\I .I; L"AKE-RO QUI j\ji~::;:r [;1M, if.ilJrlL'E,. ; e, g,~d!3 .;;!xd:G 1'],. :a$ ,g~ 1 ®'. ~$ gtJ,! ::1I:Filirr 7,IUI' S;f!FlOOT'1!F'E" L';I,TT',i!.~[ f.lQF,d; !/,vAj\lT Oil' BCtlIi(~S: C~~ O"trFl!i ~j; ,n!..IJ!'i:

I'IAIi'(;IE.

1ft ',.- ~f7

l1N GOO?' DE 1001'1 lNROLE c-.r.I<I!> Il:EIFii~ 'i.'ii!Rl'tJ-IT!': : ELu!; [I~F!;N;llijET(':!;. P,ilIi1PMiJ; A !<lll\;~i\I,.L!if! ",,&1.-,,1:,'1 00 ROll I!!:!.iJ;iot i;i¥l~ "f~ El :Gg'i',

17.~

!-ES :gh_ANi:::!3 1<1" ;,11,' Llj;iiJTEiiT' pl,tJ.s A ESSAYER D'Q~fI~R $'lJR IA Cmo!'lt.!E '!~" UNE ('CIS ~LLE'CI OUVEI'IiI1E, CM'l CI!lA b.iWR PIllENOFlii.'IJ IF!Oi!' ot: 1'fMPl!;, E I" il!S I'Flil,l'fll!Nij 'Mi'i!Mi;L!,'l'Eftt!!tii1 ~ lflLr:tiIi Ca:l!f! OE i.'oiIltIN!MIE ,",'D'iGRS!!!_ Apr6s i], ,_, bE '1 B, 05 IUS /iUr-Ifl.iENT I!:d!..!.i'! L'I~,lIME, SUI'! 17, '" 1i1'~:? l!ll. :i;o!.ij.il, ,1~g4 18, 'fi"m7 ~;olb7 ;ii, ~jo;!J~ LI§ s Bt ,i;~, Cill.i D ~.:lID11;GI! M! S ~ II,.'''' rr ,J;. Q!JE j\.D,"'fFi~ El PI1;:;:IIIN~ t"~;vt.J'IT;"Gi!, Koi1il'¢H}.!~T (!; MtloImil: ,QI,.."!l. D;O,WS IIJII!~ !i.lm_J.liTliJN ;WAJAI,".I!,I;, /'iI'rnie:, fr, ",.ti!3 1 ~ ~b:~ ~6 151, ~:;!i~ ;o;:-;'1i.Ti' ~'P, .Ib:;)f t,;{l, 2'1, es rSUf;,!! DE' ~I~, ~fS, Nem!> N'I!,!!lAI'oIENT P,!\s A s"iZM!¥RE!i1. DU lFoo t"OO81ff,i'KM~MiT f!NPER11~ ,

'17. "" as;!.!

'C'6Mi,,£ LIDS. [JLNfI:;l5 ;o,V',!,'};iII r I['IQI;IN~ UN ,tOOJi DE r-F!~Ij.,j l'i, L";!'iL['ROI !2N ..ooo'l.N!l' 16c '1;.3, LIIS t-koii'l$ 'fot."f IDE MEM: AL.'lIilE-Cl/IJ\oiE, ET L'E5 IJElh: ~IffS 1l'!;)o;DI.M1An::lN B'DNl' 1)1: K,.:::r,!;i1a ..... ,

'18. qxb7

A9R~a " el, i:::.:l DDP. ; g, ilxilS t;.);@5 i;lU!V! I!)E ,Ah6,erJ;lgi. !.'ATT;I.Oi.Ji:: a~HAii" ,l;U x ~f(6 OES NOlf15 0,;\n us BI,,i'iNc.!a t.I,IRNIiNT PlJJG,j}E r.'~ ,;. !"OOGRBSEEI':A L.'i'.tLl!.~~1f.

'IS •• a= .!lxti)'7 19" b4

hOi;;S QlJE [)AAt;I, LES .!iEllI): 'FeHM~8 LES rE!'fI'E~, f;!F, TEFn'S i'I"~,ii:!Nf UNF,' rH::JNS GI!i},t.,OE IMPQRT.iiiOCE OJ!:; 1iMJ\;~ lES,JW?i O!.fIlF,FlTS, ELAE81\1~~II)-1i~IJ' ~ tIT' I>); S Mol 1\18 11 E.8 I~ ~I T 8B IJ E: T.E ji,;j P$"

~'f u;,l\Is, (:P.S CCUl6ES. RIiC!PROOLE8 '11~J

oc:f.lil' b'Bsr~.Ip.,"E)!E1Ii!WIr ~FRI! L';\,~~ 'lIYiPE! LA P'11lRll11. iD'uII SiE U L l'EMP~ PELFi' SER~1't iLT/d.E.

19, •.. ~.t~S

ib MIY A PAS D,'AliTItOOE !SUR L[ !¥TIT nOOw I!ILiW:: SANS OOIl L"ilI:'fDJ Mil 8~N!Jl! i\iil$l Lt: FO.J; ~laR. ~ Ci'i.S;8 i3!,.i'ii£!,,£;B. 0. U',I;jo~ !.!; ~ IB LJiN;: I;!. A F! F! i· 'o\1!.f!l!' fi~B l I. "aU'Ii!N'ER, M~""E; ~u PRIX: IDUi-J ~AeR~);E, !, ' .... n:;!.QI"I!i HeffiE:

Rt;FlD. L'~TlI;l. IJE eli. ¥I~JfI,

.2{!l~ b~5

LEs BlJiiI{;S ~IT [j·IlSOIN DiZ LKi~::; OO¥E1ImiS ;"IL''oo~sr.

20. ,,,. ~h6!

~ i.£:s NOEIii.OOT ,oI,V~~ 'air.! :PiDIJ .119"", I_I; t=QU fEUT "'~',I,llEFi K'.iI 00 !I..·!ES:r Pl.US .... enr OO'elN '1'iI.d;i/jJlI'iIIII'I mus OO!! LA COCONJ\l1; "Q" ttA .... ,1,trt p;!.S Il TE OOlffl mIl I L'Il. P.;a.N d 6 Nr A F1.W:l BE· iSali I} 'E:r R E: JPRo1T~ G~ .

lJ;. 'GUE R f!:E F ROi D:E CU

L l!OOILI:[~ rJl~ L,o;, 11 ;;t::Lii~

Fl~he. ·p.9Q9 1194

Le ~'If'!!'!'!EIi1 C!-!EI1:.GHE A.s'IIl!STALl.ER !;;!if!!'_~ elISE ~,OO! LUI TEIIIJ)IIJE~ ElI~S - Ut.J!.M!i!"~ ~EUE DE il"llOO '-, Ml!,[8lES N~l'!s '!,i"CNJ !J1l:~:Jtf!"IlER OOE <:e ~:;[ EST 1f'A!Jr- LIim,

i~~ lei DESVii,i!!r~s "I'R~:S ~L.U!IES ctll:"! NdL"j ALLot,'€; J:.Ss.t~1'Il1lloE [lIJZru, ... • R.

1 BJIi· PA':R 21 . ;fIB~ 1!.!E!il &J.JIII;iS: OM!:~ENT

OOTiE .. ·.RS., 'L"S.IilI~;;!iI DE SETFleIW'EFi. p:;o.m I.ES 1Ni:;l!!'IS ET,iI,IiSNr 1il0Jl£ RlllI gRANDS OOE DANS 1Io. Plimm. :,~1. , .. g.::l 2~. ~ ~,2'J .. [i;Q~,~(lr.Ea 1'1o!T..s s. u r'!lrnT tI" M ~ - i!1...,joj au i: DliJ'.!8 ~ '" ~ r.'lJ.1S: n, S!!HA MiiUVAl8.IL F;I.!.~~rr .Jj(!~1iil Sii.iF1.,t;'U;;NT ~3 .... ,i}l.:J..6. 24. .A:I'3:, 0iJII!CED.Ii!\'1V ~llJL~M!;:!t.'IT ji,1..!x !at A.~ !.W I'EII" II Ii. ... lim JiG [!' fiJ! N::1 !J iii E ~CIIP.l2NDi;l\ljf iR.£s.cClli'L~.} 24. ;!If ~t!7 25. ,m:el 'Wrs 26, !lIb" !J'," "he; 27. ~ 1 ~h '. ~e. , - ;Qll otft<1, 2:[1. ;It] .r.:'oil!l:4 (29 .... ~~ 90 .• ~ .lxg:4.l1. 8~2 ru 30. ". '1l!~i4 3, i . ~82 E1' iL ~r V!S~LE QUE: L.· ... rreous Noif~ A ~r:' er oot! L E s t!illlJoIc;::J IlG'iiE NiT G.t!.GKe fI J 30. ibB~ €!~'3 81. W.xf.3. ~~'-" 3.2;. It.e~ oitt:d.$. ~3, g:d~~ (::3:1. ,I!!::-r.a~? ",~ ... :!i4 .• ~J~ ~'9·41 EST .!, L'A~ANfrI\· (i:i: DE'S NCI!=lS,i 33 ... 0 l§'~2+ 3A. ~ I (:E-] J4. "t1:5! lIXtli'1 H LES ~R.S CIt!' ~ I.E" !"IRE) 34·, •.. '!rxl:3+ J5.. ~2 .~>tl 36, ~1 e 'g2'+ 87. ~3'f1;17J.It:mxaa ig4 ~9,:;.(; lllHI3 40, ,~! 'i)j2' ·41- allW ~'x~l 42. :if3+ ~'7 o. :if{1a+ ·;!;l'Ia·<!i4, 'i!9-!',!!+ ~h5 ,;1.5. ilh8 .... ~6 <16. ·~·Q6+- lIT u;; ROII'KlIR ::i~ . .r- ... lr M,!'~ !'I,I, 1)!lt'IE !:(;I"II!/;J\ICE".

1I torE V.· ,!I}fU;: IJ ~ 2!5. 'DDU f>.5 ? f'.....a '1i1\i'!IM:EtIT ! KIISjl<'!'I'KW A ETiWI,i ~ I!)I;: !i/IOU Sf I'I)'l 'I' ICfII E t4 M\I'i!.. TIlM!T SA "'/IRTI E 'Li~ rolE 0.f.bLE-C I lE ,Nit!:. ENTRE C;HA"\P~W~ Iii 0;: IIIIVlE ... U, .~ fi[·~D RAR Er.e.rr lJo."E ";!bUIe:S R. ~ Eru: I2Um GFI~SlE·re, M!S !'\.uT&r SUR lI.JN£ Mo\lJl.o. \fAlSE ~r:ISr:N J. .~'I! P.'.()h.::m (:f.!ITIOO '. C"EBT AI.OflB 1.1: i'iIf.l~lIR Pi..i\NI w GAGNE!

81 Ki:::tAl.t:I"CodI A.'JAIT F!;IT K:J LI! i).0!II' G~j,ojM..IL ~~ Ff.1.JT·tn~ a.MH5 ~~ P E flO. U, LA ~l',llIUI;i ('iX.!Ji1llf /I, ';'{II R ~ j:i r~ IS . ~lru II t: LA r,!E" u, E1lJ III c' C! EcISIOiIr A LJ IIfI "'1.IfR~ MOO.EiI\!if C!!;:i~ I • .!'ILORS OiJE KIIBF'JI!fo;oy IllliJR/ljT SOI~loi.'E!ror PAS; i'L,1I' t.: ~ c!"r ... o.a: c.iIt IL UAn' A GEnE r:rco .IE' ImRI~t.oLli!'.'ietofl' :Sll~li\jF.iYR b. ~ /iD'!'i: llil' HE .• E r a "U!'li'lJIT" 11'1'10· IJoI'oIllE~1HfflOlJl' St.'p~M~Nf' JctJ~ ~1. " • .Q.;(.LI;i) 22 .:tiM .!l,~a!. ET REtO;:TAIT I\'

'!.'oll'! 81 LE ii::MFIS G:AGIII[ P.i';,R Li1!S, lEilN;li;:$ 5i,IFFiS't1f !

O~ F;EM.~~ ~NCCfi· : AlJeUIll ~S IF\,. ... Na SUliJls. N'", ~s[QUILl~ L"~'ER .. <,.\!;iFiji !;I.;U.'S 1".'·t;(1I,':t;mLaE .. BI~III 'lIP ,i'iJJSS!I ~ ~E NT I!.IN p.o.'Ii :ilJJ~ Ice. j!p [:.'IiT 1D· il. r FIE. i" ~MUt (!If) @81' lI'!!Ii ltj~\!\i;l.u: '1),;'iMJ: i!: M IP 1Jl1I'ioS,i';t,':C e I! T F'l!: I'L!;t!:T [] E: iNi! ph£; .. Sill! FL ,D ['iX:.'i,HJ' L [:S IltU;:r iLOI..IRDi5 ~I'IIPIC[S 1\I!;\1tiR.lBLS ~ll . ~f3 . .\ilh~~).

"1I;j A.ii ~ '"'. ~.,~ ill-III! !I!!i! r' L~o!,~;goii"

Lt CA'i'&IEA: f2ST iL'EOOFI.1t S 1E)l"'~ A b·;I;'L~I+W!!.. m' lIN ,!;l!T~ lit [)AAI:, u ~E FJl.IIj OOE: UJ -Ei'I.'E I . 'DE ~I"'I3I'{E FI: u 1iIE: M ~JJ,L at i~E. ~SiT 1:1 N. Le s Buq,jCB ~ ElIil:Ni GA5III1! L;i; I!lIi,T;dl..LlI " L "oo~SV , Mt.!!i; II. ~ 1,'Qt.lT f E FDiJE ;I; L"~S'f l

'122: •.• %'f8

$r,UF LA ~'I3B,. ·1ICUtf~ tJ.:.:;; jlIGURE~ rr.bR!;B.p,f:5ENT'~~li.:.ttHl.:'!!I.eHi :5UR'"!.!; R~E El.ANc.

23~. fxgA. IiiIxg4 24.. "il(~il"" L"OO'V]:ITIiUi'!.t 0;; LJ(!I\~S eVAIl' l"o!itVl· 'lfiiElll. A.f!Rl:5 :;:':4.. h~4.·_<1·25, Ifj~ 'l3 lES BlAI'I c 5: &?tIT PE 11D"js...

24 .... ~g5

l'fj,'fT~ 5Ui9 LA COi..'QI\IIIII! ··oIi" IUE I:>eLff 1F1.W ['m~ ll''!;A~E.

25, i.f.3 tfh6

:2.6. lOO1 .rt:J1t14.!

II. FAl_l!r Ii: ~o;:Ie liI!I '" ;"1, li~ LI; l' ~ 11R1iiti ;ilUf;Di,iR IDLi Hen 8L~. eN 51: Ri;· Ui;;Qy.~ IJE\!,~T I.E ~Mg CKiIX 00t;; 1JIi!';!:il U. nll;l1J"!:: '1 ; CA'o',t,L fLOO Fru,r'7 k:~AnOV A CAI..Ql,t, Iii aiJi db.IiLT i!':"1ii i!IE FIN I EIfI! Q!J! b L U! F ,I\!.V, rr 0 Cfo,I$ ElINEI'!. ~NII!l1"IIT, ~ 26. " . .1M127. rtn ~ ~12. ~. to.(12' .ttlilg.:4 29.~:5! LA roSrT~ tEET i:;!\!(©RE mE::!; 1~il1:rtll'!.!E.

·27.j,xh4

K,I;!iPAJ;ID",{ L~lhl .. 1Ei '~Jum TEI'M:!

IJI; !.".,~.LTI;:RN:!!.TlN E' : 2 1'. rBf 0X1;J· 23" ~:d3.J..xg4! (,-,=sl;:'/iIllinE';5·~E~tD/~ l'Ero-INIJ!Ef.:!I!E p,r.F1 U eAC!'I!F1GE DU rOO oo;;,jlJ UE CJIEn~ ElU,.N(:I~E"S SUJl ~ ~E 8L.!VIt:· - FWJ:!i .SCKJI/eNi· t;1\i h3 OOMIJ ~e 1"!GN'1" N'.I!. 1"1'18 IE~ POO::l. at:: ~'hlE 8E ooMI"fEiiliil' Pi~) 29. b:-g~ 'Wih::l+ 3!1 ~~ ~~ (lit! HM[ iDE Ui. IFI ~_:,e NON Il ~ F EW~.~~ :3 'I,. 'I'd]: fJ + 3"4, 'Q1.r-:i3 W~.;. :3:3.. 'iYI '; ~4!3AGi'\E.

21 ..•. _t';..;h4

U. [k) .... :N;i, JiIOt,I Fleha page 2iJS

R.,;; !\!!AFia .. a.t!j. Ga'..t M ; fil' L.l~ «M..~. 'b'IlS" Foo N0!ri E::B,r DrnN':,I ~' l~!"l S'!:::VADIIJ"lTDE 8A~1~lo:E r-~i'{:tJf.I: '.'EM!R PitENDr.tE LE FkM i1L;!ii.~ A lI.Ji. OOAGf!.

L'~ID"\I OU ~iIN o'A"fI"!'.OO1l. BSl:" rtltJlIT1:!1 USE, I L F'/IJJr .MTIIVI! FI 0' ~OPD LE Fou ~.o.M"'I! ~ ',,"t':I Ni as lo\ 'iliJ!l.lo'MrE O!! K",~,,~: 27 .... 'W'~ >'1·7 ~.·tf~ .!l:il'ig~ 2@. ~2 ~ I '30. ~2. ~~I. o!l::i}ia5? "'12+ 31. ¢.d3 ·@·d4 :' 3~. ~2 'WlE'3+ 99, i1" tnt:: MILT '00' ~ ~ .:'.t!!Zl3. ... as. If:.:.El3 blEilI ~H:, 1 80 .. _" .!tJijJ. ~'i , W'e2 E'r i'jiEN iIll'~#l aAllt

2S.g5?t

liEa 1B1.I!.tlCS PER:CENT lI'i:l}. LA i'-,,_I!t. ·flE Pgli't~IT 51'; t"'l'liI1r{E;1'I [GI j"AH 28. t;i., ~..:g41 ";li : 'F!;; NOlR!! :3""Jff Gi!,~ Gl'{j,HIS .f!I!F!ts 29, bg4 be'1 ~O. iJo:9"~ 'I'!~ 1 ,! ;3". r;;I; og ¥;i!~2+ 92. ~ E!'l (32.~:J 'if9:J~ 1 ~~, .... f;la::M,"~ ;!;I~S za.. ~t.1 -tre3 :30. "W.r:12 ..ball 9,. ~a'il .~9'1' ._le.

~\o ... '!t.i(g5 .29. i:e2: ?i:!9~ ·OO~

f.i:b1 i.g81 at, f:i'd3 W'lh4 0..1

k "i A M!;t ACE Dr!: MJ\1' EN DElJ):

GOtJP~, I!.T 81 :r::'.;D:e b.2 ~e 8 EMjI.~cH.E LI, rUInI P n r'l

FICHE:

C~,fI!OJ id'eron:} d h;t9 r1;l nOOTl€!' stJ i i,; a n1 ;

Le FI;I'U g2 IEIsl. 'librEi de' ses ffiOt!. "'~iIlE!n1s. Pl!lu1" !;Iimer aniilqtlel ,Ie:z; prOM. 1;16 e'!'~· ,an i.J'tfl S'fii1J1 fliIOU"'e. FriE!l'ii!t, L,e!(; ~Ioo~ bl;!tnm~ ooii1l'l bc!J.lS :sur des CaJOOs rt ofr;H" OOI'll;: ~l'Iac~ eesslbles aU' foo . fI' de' casas b1rmd~!ls .. ILl,;!' f.IJU ,@ctif, capable ,lj'm!~qu8'.rie5i lPlbs aove[!,;13:S est I I;!'lb 0 III Fou ;' Ie FOld' oolr lie di!ijXlse

I ~'I;1!.!'cut1e ,~L1aqu'6, ,I~ ,~~ ,~!JI pas

~ . Ii II e .Il IJ m~L!lh~~~~! lea ca~_ 11O!1"e',s, et Ia;s.

d!3!UX PI(lIlS: "'81!o et '"~" fle' p@'lJ'I.i'.e~ ~ !',e' d'.ef'e n dti is jpu I i3.1'11 iIEl 'S €o nant d a ns a e!J, nIO U'" GeI;1 E!IITI'S : oil"® s.'!. I,I!n m:lH.!'!.i'iills F!Ill.!l. ~JJ 11l'.ilIlt, I~.s IBli;llfl!:il]; Qagne-nt mpld'G'f'f'Ieli'l PE:lf ~, ;td5-f>' lI!fr.E!; .2'. J;.~ ~ $, ~<2 ....

Le~ OOnSlBl:JJlerI:lJ::!JS 5~r,fJteg·fq!JBs. .oolili! h:jctl.e~ a d~gagrQr. G~ql!Ie ~~mp, des qU'UfH~rlni.'l1fl d~ fD!,!S S® !DfOlilS·if! l'Il0riUlrl, '*'SiiI.}',Bm dD~ de' placer S~ PfOn.~ su~ lime case 00 oo!!Jleur Q'pfX)5Ge :a, .0:ell'9 d!!J 1=00 ad~efse, 00 rwi permot p;3!liois 00 bh~'i:jl!!lr !es plecBs. ad\terslJS ~r ~ OOi,JIJevr d€t loor pro;me IFoo.

C'ec.sl a par~ir de- cciene .flt},11E!1atbn {jOO peLllte1il1 .1j:e1abli'1I' des OOilibi~fli. ~on~ S~Fi11egiq.tJe-s. oCOFI1~le~~ d~alf1~fis ~ tralITl~mm';<l !.I n "ffii3}J~'f,!rtl

IFD'Li.II en loot"! reu. .

lJrle pelll!!F ii1aIlGeb!'!/loEl 00 Eir'i;tn~telfl flJ:!i1s fl'!ootr:GWi:II oolililmerrl: (In 1P$l.Jt «~a.bMql.iI!Jii'''' un oon Fil!llI fat de, faire dB r.Mre Uri ifliEii.J1,I'ais I).

M. N!SI~do.l'P • D. Brtrfl~tllijl1l ~ E!;udd~~t 19S0 )

La seu Ie iamli?.sse ,~s Nbirn re 5Kh;id;;lifiS IQUrE pil;msd~o:ublt~!;I arms qu'irs dlsj:XI:se!l'1 d'tiil'i!Jl; colo-nne OU'ilerlili! e.t de dei.JX sell1k!l,,!I!ler~ .~, ; $'il!S iJ.i ... ah~!1iii1 IJn eon F'Obi. la 'o'j'cooire s e~,~, en vue. ,lIs j~ikP!i!ru '~nc' ; 1'. " ... t:I(,;:3 2, 'i!:q;':;jl L8I[:l~. $8' du pion €l.::i, 5lE!m: 'IKOp rriqUB€! .iii c8,I,;iI!;:e du iili?!J~t,l sur !.;i! ocirafi" na «e». 2, n' 'Ij:!'e-fi! b ~hE1flge eM f.oree 8. c..au:S,e (j'e l'lrl'lrptkin ~r ~i!I ~t1:s~ ~ 1. 3. ~'.xe5 axeS t!$lFoo g2 fist mBl,lvah;: ~

'" ~OFli (;Ilanlp d'actkm e.sl plU's a,J.JE' lif!1i~e.

18S .' IE's. piecE!S bleridi!:!.g sont S.U~ la cour-eu, .j~ IE;tJF Feu, "",I I!:!~ ~01oeS.

nollr'Cs will irweS11ir fe C'almp b4anc ;ta. pafllir (ile;s eases ItO I fElS" Fiill:oElardtlllL .;::omme en ·3, ogy511;i a!;l :5'HLr-iiltbn s"esL modifioo.

W', AtiidiisD"'11 ., W. Ulrilmll~1Il ~ p;3!iITli3. 'de lMailll"Q,lJ!4 1970 )

lee: Noil'5 vfan:nali1li d'~ jpuGr '16. '" itJ8d7. Us· '131t:\!ncs v!}iit 8'1~ ~s: ,art!!;iF,!r!l; d'e te;ur' pro,pre ~ilall'ieur Sf! r-endartl. ,.maU\;'a.i:S,,, leur F~u, 116. ·f4.1 '~5,! II, LEI ~ N o.jt s. fie MI Ie 'io.FI t '1N-50 ~'B detJJ>:; f.Ols ; ia>.~ ipiorls \!'Om Fe.'$~er :SI.F !e.'i. C'~$:e!;l nr;;i~s. et fa Feu '83 bten b!oqUF.l (117,; 1~ 1')i_B<1i .; ii] .b:e4 .tMJ}, Uhlmallfi rlU~ u n de-s grm'W:Is s.~m.'a!'4]es, 00 ~nf~eJIifJ!l:, ~

i son ti:iJ":pbl~atlolfl du ben IFo-u e51

~ Ib c ~ C fi h n:iFtlti.lfqua'bI®.

117,;"e-!i '961 a. ;1g2 a619" 'i'b1 ~dB 21}, '1141·h5~ I, 2~" ~~~ J..18~. ~C'2 ~(:I5 un 'E!~'C E!l:.le~ Ii"SIi.ail: ~r8.1.41i'fil.le, If! ben &=O:IJ 19: osru ne b~l!e _~B d'attaque-. 23. i.xd5,l)xd5! llJifij roup mf;F-lOn:sable. tes Nul{S, J)E!' "'E!ul~r'" 18j~,ser 3.1!c!.Jne' cfiElfi!o·e .;;,I,J;o; S!anc5 : [a ooliJr~ne ",~" ft:fSt€li"a f€!~~. 2,4 .. 0e~ ll,e1 :25. -tlr3 ~f8 2ft ~"2~, ~~ pi8G~.~: ~~ir;~s sCffit plllC~~,?~ 'f~~fi Kjetl!le'. 21,. $dJ ~9.5 ~ ~s.. ~d1 ,:~5 '29..,iI92 .IaB 3D, *~2 ~~ l:1; ~'1 W!lb5 le F.;;Ju: $0· e~t lni,lrUS, de.:;, que Ie reu fi/l ~ ~~~ 'Bfl ~f'ch.e,,, 32. B~ tlI2f(Jfj7 Un ~u!p di~fk:t.la F,i tfClLiWr. sa ~i2 ~e7,G L~a: r~n~e,·~ ~'c-r'Ce' les 6!E!!lC~ ~, i;le!;: ,~[:I;;I!rOli~s~rfi.l9fjU~. 34.,:_1i!i'3. i~b3i 3~. '~S,.m5bij LilJf,iU'lt I&P;jJS~ag&~U FQI)l vt. :3~ .. ~r1 JIt.clU37.~~ ~a5'! CI;lIUC'Ol.! I 311, 1e.2: lbf;711 'l'atll.oorli'lrOl!1!r_ la PO!.l~aE!13 eG, 39" '19 !:!I 2, ~ un b'loqueur de lu~e-. -40" lbgS~1i' tJr;:141,~ J'.d2 Prr~~TliBr ff~U~'~~~~f!i1_du f:©~

de~~ ~J3 couP'S 4~, .. , ~3,! 42, ,t:j(~5, !:(a5 4:3" 'd211X'd2 4q·,.,iXd2

_~~ M

La p.lon ~ e9llImp.fen:ab!e ~ C8!,1!;!e-dlJ clo.l.l'a,g;e sur la~lol'ine "1e» mOirs~ grb a 1;;IlIil1Bn~) ... re 45. " .. {QaS 46. >i!li13 ~roij 47, ~.e.1.'tlitdi. ss plm'ls b2 16.7'

91 QU. wnt t(iI"J'ib.e~ .. II·tJBiJj rejCh\.iet cetre perti@ fXJur: eFil ~mprlIDdm qJ,~e JOlM!~ aio'OO !.lin u:fTlI3.I!.iv~." RlIJ revien! a j~OOF ;avoo une J::foo!J de nltlins ..

000

U'Jle [piLf1)I€! C~fl9{lr-an~e, rnais loss. p.ltU~ grond£! peu ... enl: pBidre ! Leo Oa\raJler d (). But'ifl ast 11}e,!;!!.ICO-1Jp f,i1yg,'1'o1l qua ie, FOU d'Alek11lifl0. Les Nelrs onl faiJr'spi!Jn:? .5tIrd!)s eases !:JlaJFIl::i1iIDS b:bqui?$. Ipar deg piJJF!I:J; blancs S!U1i' de~· ct1l!)E!S flOi· res, OOne in8ill~i;;jy1l'bles, l.G Ca· 'J.ali~rbIEl.nt n'a aueune dfllleulhi· ,f.. ~e fliMtr~t ~)~ 3c-1 ,

r;. Ii c 11 1. ~a6! AWJc ~ me-l1ac€l ¥.~"

'11"""'1" ..,.u;; ~L •. ' ~w.i de ~:.:d7 et 'ttl!,;].. ~ ••• ,. j1,~8·

'- ."". L." '" uralnC5 1 A ..... 'D '. I' . - iJ.. d'

•.•. ~ e'.!'i IJ1ne erneu~.<J.~Use, e-

:2. ~~ ~.7 a. ~5 ~s d, ~o 00 2 .... ~ 3. 'ih~ ~i 4. ~b'5 .at Ie Feu eosa iPFi~ .. 8lJi·ODt1.St Cal sen .eeh;':H'I~ GonclLJi~il a, LJ1!16' 'linaf;.s de pklns gagl1a;n~e· ptlUI le~ 8laros. 2;,. ~g!J o;t;t;6 3. t?'i~e6 .i.di7 4. ~5,! All ! Le lliltilu'!t..oii@ Fau ., 4, ••••. ,1,15 5. ab4~ [£s NotJif'S'sonl: tellemer.t paFal!l~~ ,qUE! f{llli:oi iblanc:.$ tau - :Ietemps de vcn- raire Ia d~bn;l ~'a, e-sel, 5 •••• ~·g4 6" ~ 'ibdl" 7. rt.n· P'oUir ~aQn€if la Cas.e, ds d'al.! il di1!mlooirl 'lout l'klirlN':jujer. ,' • .,. ~e!6, 8. (;d6 ~6 9. ~b2 Jl.gf;1, I.e€! Nolrs ~f\1.lX!liIIItainl!s dta1I1'!IM)1'e. I'e~ ihrener:nent:ll. 1 0, ~. ~d7 111:.,. . d\2 h6 12. ~3 .iha 13·. tS+!t9.~f5ilapri$ecf;j!Je!{!:le F~1J pam rap.i~me.rit:: 1 J ..... j,J::1514. ~);;f5 'it.'d~ 15 .. ~'3 95. 16, 1lx.g15 ~S '1'1'. ~3 h4 ... (Ie~. eoupa du Rltin noir ,r:0'.ri'eiidr;aii;'llt iMI f!lenoo) 1Jl wh3'ILi1!1lS 1![t. ~ '~9.6 2:(1, 'i;oJolJl~4,~~ 21. ~115! 'ib~ 22, 't!';I~e, ~ le IF!.ol [blanc, a~5 .3\IIIJit re.l;lQu$$Q.19 Hel [lDir.gsgner!31 k: pkin as n 4.'~4 J.g4·1;5, $;115.$.113 'I; 6,. -tbeB r,;!»f717. ,~ffi· ~41 B. 'i!i'dA

. .t.~ 19. ~5 11~

On ;S"$:pe-r90it que Ie· tr@lten'lflfL1 d'u ne P9sit~~n dalrotfRfln ::;Up8M'alJra OOc:J:l'ssit,e d'e:~ coups IPrOOis: rn iFI,\.'~ntrls pD.'1,Jr rempOri)[tf la '!/kJloire,

'00'0

La ~aJ!1le su I<Jifltfi e5.tlP:.3:tI[O;1;,ilief~me-f1lln~~FUCli',!i}. A ;;;trk:L'€!men~ perter, ,iI n''*1~ pas quOO1iol1.6a «nn,,;;, N~i511 Fou mala plUlot de 1F04i nn6dlocf'€t. un FQLJ que IB$ ill':l~mll~ deu~ 1i't.fli'1'S r.endr;;;lril de plu::; !ti'l[p!Us Im:;lJ~!Jl/'l:'Iis._ Mw:'l ce1:Ile demil!l'~l" fl"o£isi pas. Ie !;>I;!IJ! frrterttil dl} liii p.artia·, ~f;I IBM I st!&:iQis met~m '!1'li'iI pl<l09 d'autr,e!;; ·OOI1S'll'!J'C'Iio.ns slfat~9~U09S. qu1T seura uCIIi!;!J::.r h~

i'llK:!lll!},fll VG.F1U. .

0, Ften&1 ~ IU_ .And8rason

( NI~I) 198~ )

I)ef-em:e f!l'mlfl~alse

1. ,e4 eei ~. d4 dS 3. ~3 '~'116 4·_ ~g5 dx~ AulFetois pe.u PI.."i!, m8ii:S 128 iF.es'fiab1e, 5, -ii}}(,e,4 . .te'?,Ii b~6. ~pd;tI P!'L9miere docl:!ileln~ 5tr.a~~giqu8 .

las N:tIits. 'l!!tUh~li'iI1:g<llld~rllalPa rede rous. rime au pli'b::d.e L, or·rlJati~F! ,de 'l.l'Qls ibt5 de piOfil~, ". i!7dl2 bfj. o. Ab5+ A oonsid!lF@r' ~aiI B. btS iSuiv.i de 1.g2. a _= ~8 9. A;.,~, ,tb110 •. ,~().iD b5 QtJ .1'Of~ ~~iI qU~ A.9IIl pef(! un teli!lP:!L Le plO'ri ",,0" Vilili'!!; en b5.e1l ~a,qi,i~nt 'Ia IF(]i,,I qUi dfI ~ fl!.iir. '11. ,.:te-.2 ~:7 12. M ¥lr;71S. iliie1 0-0-0 1~, WhO idg9l!nJ;j' ili~~lIali,on sur la~If1f'in;e·"~g" ;it'l/.eili u ne menace dllrecte 5l!!Irg2. 1 5;.g3 f,5, 1 6·, ~2 t;f8 Rlll!m!pqtllB',z kt IP~ ,d'e9{P!:lCe dent dis.pck5-e le f'IJo.U e2. il est Plf{Isql111! ,"<i:]1gbliJ~iE;". P'ar CElIi'llI.rlil" ·t1P~~i!i .1rJ11il1. ~5 las fot:!s nolrs 00 III I MIIU;flt '1~Lt'! 1'.eeh~i,H:er, 'Il' .. W'e3, tl5~ LIlli Ffl£l.illIlElnttillnl oC~~mril.:JIFiJlI das lliY1s d!9 p)DrtS. 18. M1 ~fe 19, J.l.d3 ~b9 !Olli . .est IP~L !polIJr ~.8Jtaque ~·.i3IlfI";5; '~J;I I~ eliilm:~ e.n 5Dnt OO~F9 B. ,r~I!:iI'l:er:c11Qr un P.1il1fll valabl9. 2,jJ" W·9,'2 Jtg,ji' ZI.1!i4 L~· B!E!n~ n~ntt9t.' dg. OOniriBf loo~ pitic~. klu, Fpu entre e!iJLr·es. ! 21 •.•. bx~, :22. 0x~4.8 PMr eviler irecnafig8i dQ'S. IJti>1ii1fLfi re5llIt.B~ ~ 23, 'ti,eQ, ee ~i Waci :er~it Ie je~ blanc. 23. i:~1l4e 24." \ft!9e6 ~ii1 25 • .ta6 !End'S· 25,. ~xb7 + ~~b.7 27 .• ~4 Q5U 2;8" 1131

Ouvre !~ ponE!- allx; tenta~ia\ns : II ~a1lait e!;l!;la).'~r 25, d~ a ... ee une lXis.i~iol'!l Lffrerie.tlre llmi5i tooabl!l~ ,28. u au ilt:KM·!:! Un COII.!p t~alkiu~ In~Hen'dlJl. ccuron nernant .a'U,fl !be-au ~rno,!,"" ~~rB.1eglqu€j' I :29. hx:g4 d3! II r1J'~ a '1JIus. diJ [ooFln~s caoo:;; pour Ita I)~FI1Q ··car II laud .ilJit Don· 'Irole.r ~l .at g2 ; I~ Blaf1G5. E!~. 5ayB!itd9QOI1lr'ei-a'11i34uej'.3{[I.~~ ,~~1 31. ~:!(,1;,'Il dtxe2: :1I2. ~:;:jb.i

!I. o;bxb1 :3.:3.. gxh5. L€l pk;fil pl:'i:3::;~,

demliJi i3Sp!)lr I 33, ". eo.;:34. :iiIe1 likI3 35. lD:xe5, 'De!llesptlw I ~5" lIdll +-

0.1

~f::r~~:O~~:;~d~:~~. ~~ ~~:~r:~~' .. ~:;~;~. ~~~~ ~~'~.~.~~~1~~

, •. ~6 ·e-t ;27 ... , ~ et, cerise!;: eur Ie gcErl;;!8l,J1, :IE!I:; e~.p~ 1~i~J~ 28, .. , ~~ tJ;Il :29, ". ~3!,

E, GiilIlGr ., V., S~T1YS~O'i.i' t M0500U 19.53. )

La Ca.'.'a1iflrcJ:Ju la FJ:iI!ll ? T'oIJ!:l lie!;: pi Cem. 00 i r\S s.a U ~ un E ol'!i S'I,."I If ·de 5i eaSE!S mires, OOI1tl ~ f;(!!'bti du. rOU :0 i artc, l e. oG,a .... 1;I f;e r E!'.5I I ib reo d eo See s Betel;: alors qiJ,e'le- Feu esl rive a I~ de:le-n:ie d!J pjo.lll e:6 I

1_ ~,~e5+:2, r;Soe31!le7 rN~.JS SE!~'[j!]S v"i! r]e·1 ut P:=.!!S SE! lancer tiansd,es;o:JrnbinaiisDn~ 8E1111~ E!~r bJbq~fl; Ie p.inn ,adverse, Ul1e pre< I;:I;Jl)1iDn biel1 d:;lr!~' Ie ~ty&F,! de I'an-

cief"l Chi!ll!l1pion au ,~Qnde. 3. g3 1M

~:g\E II fj{li loot pas o!Jr'~lilf dllllgfl®s, si ron ~eut q'1Je re F~U restie mB~,voi!liSi. 4. ~2 Fl'e.~te.rpanlf tli'9S.1 Paii dEWs l~car"Elder4:1 de'Ge'II~ rnais II r(y Q rioo .IUalrn·: si 4, md3 '14,!i gxf.;1 ~;('I'4+ 6. 'itf:r;;:4, ~h3 el~, 41- .~o ~Ja:5 • .1h7 ~7 Pa~r~1 'iJlfi , IfliiI&J ;til} pl~illIS:, 6" .t:xg6 " .:(g;-5 7. ~d3 ~ 8. ~~ meG 9 .• om:~5 ~5 'Oim o:miiprendm plus, binla raison prcfo-;nd'-e de 00 ~up .. 1 0, b4I f;41·1.,g:d4'g4! VOi.!Ie ... E!fdfefez aans peifleqlte s11'1 , '" g:.:r·~ 1 ~', tt:.i;.a5, le:il de!l.ix, camps lont Dame en mern.e te~$. 1:2. hucg;4, 114 E1 wili 11i!l miSiCn dEl 9. ,., tw5 : O~:;l I~ pi:)1'11 .. h", 'CLul dj)t~ alter~, De.i'ii1t'i paur oon~~ler la ease aBI11':l, ffi. -t.rl'l~ 1-4. gE, 11'3 ~ 5. ,g6 f/Be7 A r'$P.J~chef d'u!le' ,etil..!Ge, de ReI! [pu~lI~ dans. h~' t~~ II de. oolUl s.a~iB_lLe, ~9i ooh' ~ roo 1;;'1} 10' mo 10' GIi'1 ,itQ rn 1* h 9ii' I GS P Fti~Til! t iM E; s.u r. ~ B!il rna i,J): .{:! mas ! 116" b.x a 5. 1'112 117. a6 h1:'if 1 9.. ~. 'iibd6 1 ~il

IMagnimlQlJ19' nlniila. bas.~s iSlllF I'e(i;pbil:al~n deafBible!;:~es 'creel?,s par h~ mtUJY<l:i!i- Foo_

l!) ,pi''ObiBrn9 dlJ rneuvaiiii F,ell GS; ,&gale.m !ro1 ~n~ible g;f!lnsle' "'oom· ~li:e NIm;zCN,~ch ... V!l:Ilr 'c~laplti"& 14.

En ~~ qui: ooru:::erne la que~1ibn ;i:lUl lieu de ~Bit1km, Vooserv81[Qn, et rantUi:t.!le d~$ pMi9J:< de; Gram[S·Mafir£i!li WndlJieent .!3 UI':!& eeneluslen pr~i~,m, A,\{iilm die ~rnfli1iBnC~F ulne :m~~u~' au: ,c~lffl', ~r ~~~Ie; r3m'l.g!.lSlnt i:tbi:lYfEi,.,jjal1l9,1ei ~~(Jr.;:-du 'poE!sib I !it, I~G. P ~!:ilblllt.es deCCrrilif,ejffiJ S!Sf le~ ~il'a!i. tle 1m ill roo , ~!JIte lni~h~~i~ ~!,I!T!e~. S!i!~ .. ~, -a F1:!jqu8~; ~ ll'OOwe:r~:;1J1l\!3 paUl ouwir des c~Me~ a~J CE'l1~r,e,. 'I It.i5ttll!9r :!;Q<S

iOJ;.lIi':s.._,.

AVQm;o~ dB.!i~ Bxiol ilBS :

.. .Mlr illl;,:ilile (au); eif.eSi) nil!c~sit~ un e~l1llr{i sMtili$e,

.. 6n!'Etlli'l'fiar Un!} aClion au ,cen1r~ .!ilUpPOS13, d,ai'H!i Uu';!I rnolndrn I1f'If!SUI!e; wl!I,conirMe d~ !'adiiJflti.mux aires,

E}aM llei '6" parti& Ili!'DthMe, d~ Ie s~ OOU;~', les I3lanc5: B;;lloqLhEnl'l~bcl~1I1'l,~ pt!r e. es C~ OOIJ,P oorme ~'o~sj.gr~ ?\Ull~ ~en::~ ~ !'allfr.mL Le ,o:m1~ teu -eventbi!$4 Des ~Nal~ passe par Ie d!oe~·~9:e Gh..l c~r'i'hre pflr U FI ,e.~n'luel .",1'6",

Eliilfl5: la 7';> P8Jr1iEI, L. Pot.1llseh av.e~ 115, 051 r,b,git Qt11i111"e I \QfreFllSi,v® SII.!~ i'ail!Jo<I~~ d~ Ft, Fi~hef CO'trime' II eenslent. IN'r IUOO ,~l1~lJe yell~rBl8 qUI s.E!1'B: bien P~€!$. d;ab:ilJ1flf,

LIt ~·be:lli3'pa!l1Ie de'IM, E~weq,L.lii.iooEi 8ii \,.il1um;.{l dQ{l diHerS',rr!:s cla ... iers, stt.a'~ue:;.

M. E:[RW!2I ~ Mu!le~

~ B~ EI 1;I:.a1 1 '9iSe! .~ [)8fe!1s!l!: Ni~fVI~.ohi

1. d4, ~~Q 2" ~4 ellJ S'- -t~ .ib4 4~ ~(i2 do 4._._ 0..(). ell 4. ~': b~ ~o..nt a1Jjp.UfId'hui f1J\lS eeurents, 5;, .i.d2, t!bdl7 fL ,a3,.b~ 7._.t'x~S 0.0 8.. &:3 Le'ceiMf;;Q Ibl'ana est ,oolioo m~~ nan rles1 jooe, G. •• ,. ~8 9. i8'(!0.2 b5,-10', Q)3.1b7 ,,te·2 l:a ffi~i.:toe su I'e p.:iQn g2 ~~il ~ng 1'eu_ Apr,es 111. _ .. J:.xg2, '1;2, J.lg1 met I~ I!'Qque nOir"BIiiI p~li'iI. ~ 1 .... .f£!m 12. e.o a5, AUaUIi'IQ' oi:IooI!lo'bn n'est prise sur I~ champ de ~Iaille. 1~ •. ~d~ d§ !;,,~, NQifei 98 d:k'i-t!ent pour l'at~!KI au centre, mais, les all~ ~ru ~Ife bien 111:OO1Ie.s, II ne 'ff.llla P-~$ 5Q'Us-es1irlftef ~-8 ac.l!.llp ~ed1_ 11'4. b3 mad7 '15. ~b2 J;!:a'1 ~6, o:xd!S ;ei);d:S la-s t\kJ[Ji'Ej, n'ont Iif:en, de tMtlsi akI lCBIIllJi,a' :.t!loli'5 qUa lEi !pion' l"il:=H eIi!:l! U-fI ooj!3cUI peur 1'El1f torees b'l[;jn.d:"1le~, '7'., lil91 l.e oen~~ E!611 et:eble, ,t!'jjilc: Ie'S, ~tlCS :aPiPU~Flt ~r t.JJ1le.~ OOiii].e, 'Ill. ;.,' yS?! Or.!t;!tk:!lITI d'IJn$lamles:s~ Em:b6 el r~ pio. 1 ';'~,"' a teooll'1l d"~fiB' GCiUtl3ruJ. 1 a~ a;4i (ub.S Le~ fOFC~ noi'res: 5'On11(J{Jtee liIiOr;lili:s8es a r~ile.dfim!3'_ '19. ;la3 .t.8.6 ,20 • .txati, ,~:itB, 21, '!Jd3 leo Il1ll;limeni 'es.1 ven!J d\ln~ actbiiTI GtilintrahB. U~ ooup du 'l'€IX1:e menace 22, IDo:~S, '2,1 • ,-- 1a1.2:2~·B LE3!;l piaceslblaf!ch~sd~H:!rmen'l ,acr- a@a.u CE!".11,r8'_ 2~, " ... leG

23.e4 1~1

I

I

Le COOp'l;:l'it~U'£1 ; I~:; Blm1C5: s~i'frt pasaes a l'ofr'en~i ... e. 2,:3, ' ... ~;?, C"estdl.1f dl1l'jou!llr'O!~lIi'll)n}Ui'l.iJllWli;!f] C:hB!riipLOn du MOfld\9 '! II ~8hit asSf:I!J;'eJ" :23. •.. d~e4 24. ~i(e4 ~; p!lIJJF agi'r 5Uirh,ttp1on,d4, Le ebUp,dlJl 'Ie.de e~' ~rop paa::dr..

24,,,,e$ gG 25,. 0e2 ~g7 26j~bJ4 nes ;2:7 _ .id6 ~'d,7 les Bla.WIC~ ;tilll p;::!rif.!ly,Si~ le o~Fiire, mer.:!l;!oent

v h IQ~ ,pI 0 ns ~6 et b6; 0';eSt 0000

lie rmot·MiilL.. ~a. 'g4! , . .i:nUi'l!) acflioo 5"JF Ii'IDle·roi. 213:" .•• ~:a6 29. ~'03

95 -

loes i10flrs ri"QnJl Ptu5 bl;!~cO!J.P ds' bona 'ooL"P!:l 8, ielLJr di::pa;si1ioo : bl~s ! ;$1 :29. .," ',~ ~4). ,{j~d!\!. S~ 29. ; .• ~, SO'. AtOOe! ~!.iM .cfe 't!1~'ig;

,3(t.L'Om2 ~a 31 . ,~311a~8 :3-2. M ~S' 33., ~'e'S, h6

Loee i31Iaoc'S, de.rrle;ro!:! leuJr ceJTII1fe .Pl!i~~nt, II'IiEin[:!cE!liil: t.>Joo ,aitA pliis ~!aU~ffe! OOfilif~igfl~rm1: 11JI',s, Ni)1f~ ~ des ·,i:~'f1albli~s~!mls.

34,,, d:q;;~ b.'X~5 35. f4 1'..g

Si ,915_ .. _ ,g(!.;r,~, 313. ~:o:r4 ~\G1~ (fSlluh;:. dQ~!EI~Q de 1M!} sens perdrc ~7~ 3:'7_ ~~ ~):d~ tlliB e'i ia,~ sCo:nt rTfioana'lJ~::;) :3B.rgXf.5, Qille~ i3t<liFLCS p.f(ltlfi1l8ntl, hfl

:a ... eo une p-Q.~'ioo!llg~gl!lf.ifl,le. .

U!'J!f!' ~flla'rqi.JBtae, partie ::;tr'a!1E9iqUe, ou ies Blanc::; selliRJie:nl .8,\'cNr :i€~; don dUbi'quite ~ ,lis ag~!;:mt ~irrritJltaf\ernl2ni; :5Y1r ~I;!' ~1;!!l'ill1l;l 'I;!t 11iI!;;: dB1.J~ ,~ii'lj!ls,

000

IS. :Spil~sky .' E!:. 'Gell~,r ( .$O'wklwumi 1900 '~ [Iei8J'isar ,S~ti~lei:'iiI'iiB

1" e4 \?5 2, ~\'f3 d~,::l 93 ~~ ~t ~,g2 96 5. 03 ~17 e- ',:4 tbr6 '7 _ {tJ(3 o.o.a. iJ,O Ilb8 9. h-S, b5 Le cenJ!re est ~i,Jlilil;lIre, Le!1- Nc-j[!1l !;le ~n1: lanoo::;.m ~i,iiill!t<da.ffi'li!! €I: IG'S' I3I;;mcs se pN§pglrent ~ a1tiiiql..!ef le rcqmL 1'iJt. 0iI~,!:? !Jill ~i.ip tr~, discut,e, p8J' ie'$, 19~~t1.:s. ear jj oofLdu~ ~ 1"!:!!J!i9f1Uii\9 de la OOibnr1l0' (oja;;. '1]0, ••. ' ,mS '1 '1, .ite'S! b4 '1~, iEli(b4 ~);;b41l9. itJe'::i! ,~Jb"714, ~9 be: ;:$. ~(:1 ! lirffl S!!t,n~ a~!J ,d~ I~ fXJslLbn d~w O~ sph!tlldid(i' roup :

I~, ElIaIJ'ifH:; vQulmll1: OOn8e'IVeF l'eure dew:: TQUTS. 1!5i, ... ia12, 16. g4 '!faa c~ i;lIJUp a 6I~ orilfq1J;9 eli' la [)WiYI!3' s"cst ~rtQe d!} la d®f>enoo du i">i)'1Jp.. 17'. '!'&e1 Un OOU,P ,o!~~!;lii;lfl.le OO!'1r;l, (18 IIlDmbrB1J585 VB~nt~ iI;f!~ I;;; ~QFIiI!]i :' a Ip<arl1lr d@0e'l1e case les 8,!a~, ,p€'l~l,;'e!'!il se ~a'lJ~i!ef ~ l'fJiI'e-

'1192 rtlii. 11, ... '$'a6 1 a llif.2H

!Pm a{lnt[{~'; Boris ne' lai~oo pas son I[{lque sans def,enge. L',€lougFl~JlI'I@1ill'i dela Dmrne <1.UF811:pe1mls d"~',;\9m1u,el:!i s;lIctf1i(;QS aur la ease

~

. ii;E1" -aa trJa7 Ce, C.3iVali~t ¥eut,

~efletrer 51J[ les c~~e5. !l9i~~ 'Ola 'r8iiil3-D8niti!o~d/;,!i>f,~! !Tisis leslNbirs ,af!,~[i;lli:;;8eurl: h="Jrd~e;1l5e," L&,ooup, ~i'l,arii' Y!:3,~!l!di,Jjl,'\EI Da~ 6'la~,~ j.a, '!ik1l~re' [j;Iii!;'[ line dDUnl~ 8diiot! sur

s III eerare et ;i l'est,

1!9. ffi ~b§_:'2@, f~g,6 h~,21:. ~g5 ~~ :22. rstJ,,fIj Ml(in~ljQrn 23_ ID:Nl, 22. " •• a:~, :23. lii:~,f:rG.! e~ L)~~$: SLan~s on~ e:J"II/,:;;hi 1·.<'IiliiNIli,QIDrn qtI€t las 1tr11!r1oaJ~Fe'S ooirecs. ~O'fll a peine en~I;I.m8a:;;- QU'Eliq,1J.J8S roUp:; ~Mliq.u:es I;:CIjJj'i{!\FlMnila 5~ral6.@ie ~!lp'erieure de SJl;ri5i SpBs::;I~~, 2~,,!,'tih'7 + ibIS 2-5,., ~n'~ llx~ ,S~ zs .... ~:-;jI7 ee, Jajs ;gs. :27. ,€!f<"._ :26, iJ~61tx!il + .%7,., thiCJ;1 ~,:d128. ti',:(QI7'+ 'i!i'e$ 2,9, 'ilS 'is' 3f11i. ~,:(g6+. ~f' 311. ~r:7'+ ~~.6

a:2',JS-ldl5 -I' 11.!1)

. SI;I'a ,~~mt~re des, 8!(31'!i;:~ a ~r:i9mp'he, c"e~; sUltiooi, pEl1t;,£! qUlfIle, c~llJi\0 1i"1i!I!;.~ft'1, pas, @I@ s.~aDllise, 1';;IJ'i:aqlJE!' b!:::!ndle jOl,.!lsij Bur lias deiLi;O; aspanss : :aIle ~ oofl'l1ff®.

V. 1;'I,I',~IfII)ChOI!.l!'k ~' A" K!illfPgv ~: 'Iiibillr'gl '1:9913 }

LA G UERIi1:E f,RCUO;E ou L;EGnJUJBIIFtE DE LA 'fEA'RELlA'

Da!'iili-ls,EJ'Ii partiG" ~t'!,i,ouant'~\. _ a , 05, KaE-tlai'OiJ iEij~ pf£l:5siiNI :sUii' l'~oa!1J1li'9, Af!r.e~ ut'! ~p d'Ei.Heifltl~, !Korl~lnD'1 flLMI 8_ dS h~!rmEln'!, ~a' ~n:ire, !i ,ehercher;a, s~~ t:lo.n ,~!U~ pa~'~!;l ~iO'.r!r;l t;lU~~~rve$ !;li.i~tes deiJ'X ai~s, [Ie lfltIm'tireuses, oo,-"e!rti!.!!f'i;!$ 'IXInnpglile<rrl en PflS$~B!ll:~rll.me' p.eOOde de tellSBon QIJIe' lun 00 11',oiHFe {:!3JffijJ' [pall deQlder de r\%Iuilre.

o.6fcl1!Sc F'ra!l'l'1;?I)I~c

1. £l'4, 06 2, d!4, cilS T~~IQn Imrn6i:lia1~. 3. ,~3 ,~f'6 4. i,giS, JI.,'r1f:5. &5

~= i". " ~""' I' .,' ~ ", ~'F.<.f'..Ii"t',~ .... , "7'ffi! ',,' ',. 7' flli',,,,,,,,,,, ij'iI;i'!I ,VI , .... ~ auUl<iIgi±laru ill, 'l.enSI!!{ft .::1' •••• ':<..! u,r u,. ~)Ii!lli 'E:I!~m.j' .'!111;1£ "" ...... 00. I~ ~

Un ['!iJW,i!tsati j.XIifii!, de ~1JDj~iDIiiI, 9. €Ita ~6 !!,'!, ras ~h_c:;; pauy.anl ~iJ.!r~ 1:;Ii ~en$it}'ll par ~ 0, d:«j5 ~ui¥i gee CHI-!) ,e!: ~ 'g;3 O-1.i Dielii!, :ff.ll!i'1f.!iFri!'eniJ:', p!:lr 10, (ii-(!-O,

~ I

Dans 1:0 S).!$'~~Oi AJ:i!lPil'iliJ do; n~ [)6filllfllS~ SlelHmnlll13i

,~~s'~. eq. !;.5 2.'~ dlS 3. 'ed ~:xdi5 41. d4! lEI ~~ roUp bllatlG iJ'iiI:at ie 500mm au Ftlm~U OQ ~;edh~lJl&' : 4! ••.• ~16 5. lDf:S, il,g4 GI ~f!~ 8tarlC~ P0!J'1.;1i;lfl! pl)ur,~lyre; ~runoon:lleJld® K:rfillm."Iik, p;]r~. ~e sUN,idle,.t,y~,. La, t8f'lSitull ~ML:mU~~iIIi P~ltJ' IiI! OOl."F,J ,!14 '8:st dir.llk:ile a ~r'8!~er pOur, Iie~ d:8:lix C~nl~_ A e.nl,ill~g:er es~ ta v,arlame jJifMni~e par 8ViIi1lohi'illii:{I~ 6.. 't!fa4-1- ®1 81 'Ii: .. ,. kdi7 ~Iors 7.1lba ..

La DO~~1fI:S0 AJ.cikhil1~'

1IE1le ~n:;h..!ijj 8 '!.ill~ 'et:I!1liDlITl Qi;lJi.'r.ai!~. dilFi~l!a' ~ liqi.\iid';ar ~iil~n~~gai.iS'i;I-' liiloot : 1., eA, ~r"6, 2\ ,ei5, td5 '3 •. dlt1l d6 ~t ~4 ~b6 5, "4 jj5 6. ~\(3; e6 1~,.$.e3 et les N'o'irs ord 'In~eJif ~ d~~9~ Ie 'l;:e!YI~ p~t 7 •••• dt:(eS

On QOff!pr,emj t;ia:r1!;l pi;!irte Q;\Ie I~s, p'4Jbl~lifla:;i d@ tefiSIOf! $Un'!, ~m{:i h~';,; e-_~'J difi!i'i:::m§!j. ~:~r,8rte;t', rni;l5 , F1I'oob!.~ns pas n~, prtnclpes: et~ategiques : per ,e·;;:e.Jinr.ile, ne r,ien oo~rep:r-et1dre sur une a!le :.l'>'iillnt d'~iri:MI.i))ilit;~ liS CGin~r'EL

~i!nrV!iiiCI'ii~ liM pali'I,ie ,If£! ,d'eu:( G MI orek!!It'J'I'laUX qu~ rnDFl3o;iilli®nt 1'h~g6mmn~ ;sO"!.I\iEitique'. dans: I~ fiif'ln~Q$ 100,_

B,. lLi,Uecn ~ Ft..!. Fiec:nef Ii M~a.cD 1961 }

[) ~f Ei III !;I.E! IE !;it .. i' ndil i;lin iii eo

'I, dll ~:ffi:~~ ~~ g6,~, ~~;~(i'A\, e4 d6 ,J • .te'2,ij.Q~.,~f3,e~ Tension EiI;.Ii OOili"'~, 7- 1)."0 ~96:8. ,~3 HeS 9. dxe.Ei C~1Zilslssarit ~ II!lUlkia1i'on at! mal.ll de r.EiPEli5!;!ii1'iIerl~ fl'<I!F 0'_ tiS. A lI'~pcqu~p on ~ouiTIi19. ,diS ~d4!?ill.VOO de, gt~ndaG,c.o~lir:a~itl'fis. ~t .,. 'ilm$1 Il. ~tit6 ~x.d;il11. ~b~T,~6H 1':~'lt

~ i1,e']' 1 a, ,ifd1 :h!fi,

't4.,~5

Tims:itin stir is c.:I~e ~. Kitlli:lEi ,i!lIIQi,M MLlI)!sC'l.ceMp .... uth::-.lu&q!.fa :Wr] t~trlie ~ Q<!!LiI::iQ d!.!J 9 rand ,nD{~r'ed~,rowp$:!it~MHlique~g),l a n[]ti~ 0!ll!!1;I~$. 'i i~!"'!ref' ..

1J ~'"' ... ~:K'~ ~ S. DdS-I- ~1B ta

r, ..... -7~~' 'li~,~'''' '1"]' '1'11' ' .... R rh;;;71 Un '~~~' ~"il!!F . c'. 1I!.l.!'!:':f'" 'E~ • _ ..

'oo~ P!I"O,phy!aG:i:que. !le' lion e~, ~I mei!'l~(ie ear Ie~ Blanes nltini IJfus b rflSSQIJIlC!]- ,.lh6 aveo LIne menace ,(!'£ ~t. 18. it3, ,~6 11'9,., !i!,?' I'd, cernrne 8JJ ~~., coup; les BlaiOO':S dev<.llerm b::lmFfgifilr en ¥5 ~'if'I;iC U~'(Ieil. &i.'~n~!S!ge. 19, •• ,' IbdS 2~. ,~R Il1i5:21 -u ·~1l:I3? ~6 22, l,lbSl1e8 ~.j ,e,jnensl\;\es blm~es :it.ol'l!i lI'Ie!J1~.jlisoo~; kls Noim l!iOflt oolldemena i'1"iiS~rules :'J.IJFI..me eof.oFi:l1Gt Qt IAruF8,C,a,Vaf9rs OOFllhnerM ~~ oen~rn. :23. ];!;:r..'e8 beS 24 • .:1b5 ~!J6 :25 . .in ~b"7 :26. JLil2 JigS 27':hi;5 'i.'Otn:;!;5

U'f1 des demler.s; alOlJJIl.s oos IGILllltS-, IB, p,:lIim, ae I-ou:s,. est iMlmlne. LIlI

00 nn h!1l lit Ion IFlOWI!!l '0sL pt8'S:5ti.filii!!. -

2Et W1 tJ:5 29. ,~!J, 'ib~6 L€l Ro~ .s1ral~® s""a01wil 9i1 d®1ens@. :rID. M 11960

ii1'e,( SaflS cralndre ::U, :aJ:e5? ~ '!:!aYSlil' de on 9S et, au va 18 TCl.!~ ? 3]. Jt~-4 !/i6i 3:;;t lld!2 ,~l4, L!lFi® ease ~nl}, !J.IIn o~n'Ij"-e do ilQ" I~s [I\-Oirs oru 1lJIn. a,va:F!tage IPOS illiifi~1 certai!l m~~ I~ lJiC:I.o.ire est !;InOOr,fI' Imn .. _ 33. ~1 fS Tensicm au cei1tr:e, __ . :M", M tlS~, .:1g9 fxe,~'n 35. b;,1!!l4 IDd? M - ID:f3 islS 36. ,i~3 ~5 'T81iIsiOh ,9, faile_ 39, Si4, Si 19. b\ii~ b~i TSJi5icf"] f~t[;jl~! k:llfi!JP-1i.!1r,8'd!:;IJ19v~mt;l mli!I1lE!l;:e. ,;1,0" E!:O;~' ~'1 +~Sp;jt;l,.:sg, .... ,Q.'4.lJn [pIon pasiile ILe' r,a'j.1Jlta.~ _~dli.rJ1e' ~~lIetitE te!'tSi:Cin~., .~ •. gr:c~!5_g}(hS; 4;11. j_d~ 01'6 ,4.~J~g3 ,~d5 48(, ex.d!5 W6. 44. ~2 4)15 45!.liUi3 :9:gei+ 46. t,J;.~ IDd4-1' 4.1'. 'i!lre.3 llg2!:!: :;Z'lJ'gZO!Nangl II lJ;l Rill es~ Clloo0 :l [I iii, d~i}.noo au C-al;'aI!er. :~i lie C8'iMllet b~e :;e.2 mar, Les pions bl'arws n"brrt Pfi:3 d'a\;'ooir. Q, Hh1 L'Il' slltll QIlUj}, 48. " •• ~6 49, ~;e4+ 'r!':Kd5 51l. ~:5+ 'ibc6 ,51. ,~1[ ,_h~ 52,;a4 ~:~ ;~+ 53. otr~2 iaba, 54,,, 'G-g:2 ~ti:~1[ ss, o;bxlf3 b::.;a4 56, (i):imA ~2 57 _ b5 ~3 SEt bS, ~2 519. ,~5+~o;bd5100_ ~,~S

61 • ~21$);bG, (1".1

OlJe.Ce energle ooe-z ces deux magnillq!.H:;I51 ·ll1ell~r~ !

.000

Ap ~ fal:J a'l:;-.e rn It!' n l e emra I. I es t-.~ I rs S.UI sc.i1.€!' fit (I.t!I €ll qu es t'€l ns i 0 na

'ilJI'lis ;e~h,).rhem en ',.'irnucoo, '

C. \i'o:limlll't!lvilC' .' 11., Slnbo ,[ Arn5"~~1'da.1"!iI1976 )

[};i!t fen'!;!: iii: F'ri3l11~a 1!;1l e

1. e4, e6 2" d4, d5 a €J93 i.b~,~. e5, t+.'d7 J.e centre est !}i;ilrcili':5e, l~s No:irs o.!1Ii liM iPos.H~m Si3IIT1S '~;;I1hle>El~e, S, a's. J:.K~3+ S. 'b);)~'3 ~ 1. a~· Jl.aS B. i.xa6, €J)i,,6'9i.'tfg~ 15; l~ pr~en 9~ ~D ~~p noi~ ~paral~~.le ,Efpn 'fJ7 .e51 C5Eif,endLJ. '10k Uh5+ ,g6.11:. ~e~ -tlb'8 :~ 2:, Ih~:!ii6.'_1:S." ~h:3. SlliliVetiJe Iii. oo5e M. 1 j, ""_ ~Q614" 0t4ll:!ge715_ .la3lI.g!3 , a Jl.,~m i~ ,eat tt!UjtlUt,!;. deiicat [[eo sel' pri ... ei de son demier F[}.'j,i, m~me' p.IJ!;.!Ir d'~1.ib.,.,;ir de,~ IpiQn~- 1['6., ... ~)(b4 1;':7 •. '9J<M a5 Tf,in~iOln et I'~ p:rii~ ttl II;»;~ ti'-eSilPas,eIiil'ili.~e.a~, 1',8ire<l@med~~IS!anc5l i!Ill;:flntll1"Qpfaib4e, '1 ab5 :iqS Cna!'19e-'!nen1 doe ,c,*"nlITle,. '1 9. 1~1!li QJ6 Une' tens-kin deminee .a iI;IlJ1/I!'ir Is coll;:-n!'le "'Q .... :20. g,alb1 A~·tf'~n: uell~5,'pre$s.ions sur toe pion Iba, :20. ~. ,~, 211.ltU'!,tl ~~bS 2~. m<:b5 ,~6 22" ~. LEIS BhIif'lCS 'r,,€!ul€!nt ,l'ff'f;aihiUrle oontre 1Il{1lr par, sav€:,z·voos quol '? , __ Url€li't€tif'lsron ! 23. " •• dX".(A :2.4.lb~ jb:,94 20. '&x94,

25 ..... g5'1:

Si leiS l'OOili'.s. 58 C8Jlli:o!lllef1l1' a l'ai tl'e'lense db! pion b6, iis, n"onl! pOJ::; rlen iii €Is~relf ._.I~:; pr,l1ir~ff!m oUlliii"lr un da! :-;;ieme 100111 a ... OO IJrn~ I'Il!U· -",elle Ief'lslo~,

2lt hKg5l1x,g5 21" ~~a 111,:.:06 28. 105 ";!;;~!'r AVaflt C~ d9l'ni0r coup" 00 11'~H::lcml'i"Bit pas dherdeE: enaneos des NOi:lS, rna'is cs splan-

t96 dlde mljrai~ ctl<Jt198- 101Jt. ,2S._ 1ir:t1

l·ou",etnurn dEI' I':;) ooh:l-:nt1~ .. hi;, e:Tljl~e ~:9. ~:.:r2. ~. _:" ~~.3. Les pions d5 et e5 ~!il pius ft'E!9Iss qU'.[]1!11iT18'1E!,cr¢~'~ij. 30. ~(n '~5,3~, e!6+ ~ 32. ,dS otIf4, L. e pkln ',JlE! II 135.1 meriace e:I 5:1 fes NQirg poo,-,el'1l'l jeuiilP!tle2+ _. _ $a,. ref ~~9 34. Eb3'~ii6 ILEi-$ ~nea W'a{JlrQr-!1 rS!ma~s. p!lJ ~prendr,e, le pion HD",. par~~~ ~aiTS p-kJJ1~ sent menac~~, ,~,§. ~,~ $e~~~. g~,.~tl5 3.1'. W'0x,d:6; sa '8t.3, g4. '39.1jf4+ ae6 41))" 9"d!4 ,jjh~ +l 41 ".'r&xlin'lJ ~e3.~,

o..~ I.~ fI'i!k-'Yt su r g:a 'fist ~ilfJatite,

~'lld~~~I':!(li a~,o:: 'el!!!I'lo:.sito~, E,c;;hoo s et [-gil e,

i,Ql1e a Ila ~r;f)me des oo®oorlste~ fit des oorili'mms, 'rolle e1 ,100 ,:fEctiB!'JG si:lrn les nnemes re:vrrerTllS de oomtN,eu[lol' 1i!ms, cernme toute actlvtt:e roo:nM'lanlaqL.!t:::, IL1I proAlqt!13' oi)bz€l~bnrmlle dIHt ootr!l HGlIJ IPffl.J1 efft,~jFi@r dBs'l~tikls, Si 1'01'11 C>lcepNJSt€!iritz qull vers 10:1 ~1r.I 00 sa ... 10" puah.OOn'ife Dioo ~a quIll nmdart 10m [pIon ~, tous le;c, Cfl3FI'IpLOn:s, dl:Jl Mmlde,o'f'lt ell! Mi; ffi~llII~ d~uiliNiIII_ III su1rlt d'a .... M ~t0q,ue.M.j dss C,Mii'i'tlio115 OOmiiiQ Smym'i.l<aJflPOV(Ju BtI!oJiFiii'iik paur GI:ilii!p(j09.t1dre-q,llJIlIlloor ba.nroE! Ser.11!! pt.'liy8~UlS ct psycm.tqU€l €l:;lul'Il} d!Es cl6sdlG ~0U rseeees. P'arCoLln1~e des getml~{l, ~n1nw Iflubffisteln OUI Nlmo::o.vi.1cl1l n'oot pJ amoor aid 1re iSLlIP~mEf til eaase 'i1J!l1 Iet.!lrs IrOObles p~I~Iq.u.Et:s .. A~rn.nEtz, ;! J(ruGl .(I;IlJ!~ Edlecs. saas l!rmtlte : poifidm ni'~ ]aIT.1a~ conduit ,@, se ooup~r r£!s li1,I',ell )Iii:!; pa!'], [pIUs qt!e la phll~o;pll!Jle ne F1i'tE!l91ll! all.! mElUJ1:r"},,.

197

IFIGH-9iE

!La Darn~ a~~, dG IDlnj 11:n. ple~e la plU:5. pUi$Sai!~a' ch~, ~~liqJl.Jil2'i. ~,IIIl Si;"l' deplaoe ,ogmma' Une Tout 01J un F'O!J et, CCiU'o'r-e, ~i~ IPQ~6,e. utile piOli~it;t oofii!Gid~,i1IMe ,de ,t~'hit;ruier, Sa pt:IISt:;E1(iIt'li) conduit !paiI<iloo:>i:['l[emenL a une, rella~ 'r~ibles$e. an ne peiH gUilffi iiflr~a9!IIff d\ans de-s, ,a.ve.nbure:; ri?q.ljGe5, IP'efidrn sa Dame, o/'eflt ll;Ilit(lre [a p3rtie~ Gt,;';C!it:oll~"'I SOlJf.lt-e~s.e, elte,p~t .s''8.dilpter ilI!T1l: mliirJirelL!'!'reil, de~ ~b1h'8S piik!§.5, iT'i8.~ ell!} 001 ti"Op p!J1~:;Qn1i!ii '!;it ~~ pt,9i;:iB!J:::a, pour aim ~aI'\10n~e' daM d8~ tach.;is ~lirlm.emeflt def,e~5., Clast oome ill pltlfie da1t;jl~!Je P;;!~ e~!leit].l;:e-_ ~jjjJ OOlVlal Sllf8.l-egEque njjtJs [1e;nti)J'im ,iii b dl!tr'<'elopper de ~~!'!! ,;a, ce ~!~ IPll lsse &fi ~cirtdre a tou~E!o ~tBqtI& sans Sil nouver ,SlUr une ~S!!Il ~5i$lbli£l 8J!j:( iOfClIDS ad V !1Ifs.e.5 , Da!'1!5.!~ J;ti.!rHa K:asp8li'O!/ _·1«ir'p:)!J.1€l1;91 C~1JP !IT!(!irll ~6! qUi iEWgmen1e Ia pre.s~iQn ~~r' Ie centr&, E!sl: un ... OO!.i'.w riroque" la Darnl;;l' Petit ~~FQ hiallC€!tee'. IPfiF 'GQn.lr~, ,~~, ~3 ~,s,;, un OO!.lp pt.ir$~8:nt ; le!S 5'lmpi11h;;:FJilh:ifis lFiil pDuvent la1teandr,e, elle, CDnbiriu'£!r~, ius.q,I1'.2lUI ,dmn1er ~!Jp. &l pE!~ej sUe' i:3i pusitio~.

[laJIl5: !s,16,i l~rtiE" ia! prud!3f'lC{l de I(asparo'!! eet f~me~rqi,iahl!:l ~ I@ sirnph!l' 22, ". 'efa, So"Jf:!ll if.liJ~ Noirs puur PMSQJ <.'Ii r'a"UiJiA!Je d~n~ die!;: ~ooitioI1i5, tm~_:!;inl1)l!ll diE!' i;i~rita 81, t@@demi0f,s roup$. \.~.a;, S·1"~ !'~"di'l8!M: ~sqi;(8i.J bord QI;,I niiEit.

:5. 'lD!:tf\ilSOh ,. M. iJ(l:h IgofUnti { S8iti~-P41Gir~ttjlli..1l'§l '1@9G l PiJIft~ E~pi!igl1ioIQ

1. e4 e5 2. ~13 ~96 3 . .ibiS ,Be 4 .. ,i:ai4 ~f!G S. tJ~·3".tIb4 6. ~di5 b~ 7.,. O-a d6 a. dl~Lt.g4 9. 99 0di' '~G_ ~~, ,thS 11 .. b~6 hx~6

12;'i¥~~ (liB roup 9.<i9fi® un !pIon liliiEiis :iaisseo La D<iiini3 ,ill, I'j}oort des de-b-ftt!J,.12. ".".lb6 ~ 3. 'ex96 oc 14. ~"51i1 faU~ fClii'il! qu~Mi,lJGi' ehcsa PO~!r r~girol;:Qr'I1~ 1',ElH::lIibt"~sBFi1Qfli au 1I"{l~Uie Ibianc (si l4 . .::l.e1 ! i..e2. g1igne 18 qi.Jlaiit!i!'l. ~4~ .~, ;!t1i5 1,S., (14 '8ei) 116", d>r,e5 .t:d3 L'a1faibli5;s,erwl:mJI,. ~ilfiCilll;:E;,. ~ 7, 'gld;9, (;hr~$ 1~. '~'li1'H 'Wd3~ lin t~Jp. di.'!' S'!II"'Elte~il;;l' de D!"!ma ; iElal!laqu~.,. lble, .eiie pjofiie dE;!J~f.jigli~m~td8

II~, D:a:.ma b.lanan9' pour ~'ll1S"ta!lIer :5ur'des. c~~s lones. 1H91", 1..'G':3 Ce cooP :s;ernb!edH.iteC' la ::;Lr.dt~i€'lIlOill",e, 1.9, ,;.- ,&'e2~ RepCG8 ia,q.Ule::;ti-ui'il dilJ pbr1i ~3 : ~i OO __ '~2Jlxe:3 2:1.,~Me3,~5,g!E:!gnl;!','2~1, ~h4 .:l~~3 21. bre'~ ':lw.x,e3 :22. 'i'q4 llld6 23" ~f5, c'fd211.~~, Noil.s. m@tE!lITi: li2!JIr Dmm@ ~ rauri, lOti!:

1 ~,ff!< ,en mai'rii!f;in<lin~ ~a ~SE;IDfll. 24. ,:gg~ 95· ~$; :&.g21Jj1'4 2,6. ~7 + ~7' 27"

~:~ ~lr,f:c-a_li.!tkiifrl SI"i',a!~~L1£1 : r~rmE!~urte de'!~ ooltiil'li1® .. d" ; Ie pion 1'3 es1 ~~'bOO ,1;1 ,c~~e ~ ~~~_jet~._,~r.I,a ,oc.tmnEt ~~~ .. _ :~7'. = ~6 2.8. ~g1 ~! 29. •. ~9B IIDada, :;3(11. '~!t:(a!5:ID:16 Au pr.l~ oii'lrn PICI1i!, le£ N@iifs Qn'i ~!il;l_r,~ leun;iO<9~iCl'fl, S~" ''!''e~''ittJ~ a~'. 'ir·~"g5 33, 'ij'e'1ii5 S4.11I~ ~6 35, &3 9ll:S 36. ~g2 'ClJ I} D0' batallll~ auro!!:lF de la, c'i3!:~ f:;9 I '~ ..•. l1d3 '£f1 ;,~f'll,edmllb~mlIDl:d~ T,wrs1hl.:Jjrtcl\'£!i;i ~t d~f,en5ill, "eral das ~Qirs !9'5t ,~1lens;~, Ii!. juger ~ 11iiTI'i~ .cl'~di!ji~, ::r,., ''"' l'J17

It:nGOr"e ~fli CQi.!'p i:!U~ 'l)(In88- qtJ~l1i:::~ !j;1~te-giques .r.Q_im~iI'!'?;i. 38. h4 '~!iljl! 39. 1Sr~1 'WaG ~O. 'j!y~:2 t+'~4 411. Ht;l ~x.~3! 4~.

~x;:SJ ttX03 0-1

4~. ftx~ ,~1 + 44 .. ~1 Fl~e'l"1- 4!5_ ;';:;;'~2 ~~+ ~e. ~ ~'1.+ !;:iJM du mail.,

~ :;l~rmeg'ie- detJ; pleees 1@I1l!~a::; e-'I. eli:;!, 'IF,! !)arne e-n p!i!!1h~U~8r. a

~ b .., d II a: DI;I\mii~h~ ~ .:;;h~15l~ des ca.s-e:li qL£i

lPe~ilient de·(,ewoo!rve_F$ d'autres seeteurs d:13 1'4Chi'qUier, AC$t g.g!5lrQ" liIilman~vre de T'~Ilt.gtil:1if1e. ~h5. '~i7. '~aj', 'W'.iil6 ~t .e~E]!f;lifilt;l.oI;!.

000

Umii ,belle 'prlIrtliJ d€i .L. IFIonisch qui 'U~iliSf:!', en og~nctl !j;l~ft~e, I~ pa-ssllJlUes d\mifllO~rYi!li, s'lnQIlJIi~rome-;nt prE!:t:i~.rrli$:,

IL, ~'o.r!iisc!h~· M. rd8h,:iI~il;:

( 'Ii~lIe '1967 )

Pamll'e AIMSlalSe

1. 94195' :2'. tia ~fl3, a. .t~ (Q~6 4. d4 q:.:.dA 1$.l1D;d4 E)'a: ;6;, g)"3; J:.bJi

7. ,.:ig2 o-u ,6. 'O~ ~6 9'. ~l

Line. d~Ci$I!4i[1lIl'e5iJ;ll),n!;labl~ a oe siooe de la [J{!IrtiG:. L,e;s il3i8Jtic~ cOrl.si£i(· 'lieru' Ia p,:lIil'E1I :00 Ftltls, mai!;: ,ii-e$1: au prb: ae p~C;M ,doubles ; t'tlu~Q~0is. 100 Il1I 111"'1 9' ['e;::; Nojr;s. di$\ll"O~ jl;:-!lJe': .. , as. le elen S91t.:l! l:'ai:'iS, dolile d~oo·

~, • I>'"

. 9 •• ,. ,,t'X(i'3, 11), II:J~~S ,ilS ~ '1. '~3:! N;:; Claignan1 pas l\8oMHIge 00$ Oti,m:8::; CBli'~ l~a8 '!1iS~,r,e5 bland':tes w.n!I 1'1;1;::. plus ~1!,;'13:S_ 111 •• ,. ''&a51 ~ 2. .tb2 ~\S; 1l'3. ~m l@j Dame slIilI&1a'1I[I jXI!J.Ji" tin iOI1l9 IlITl't!l1iII£Int OOFilS {;~t @'Sp,aOEl' de t~!q,i11iet, 1 S. "',. 'iI~1' '11-4 .. l1!l!fdI1 ~a6 1l5".1irb4! L~ D~me ~~l~~e< IIBiil!Ht!arne des No~£., 15 .... ~96 '116" 'MT'~5 Beiia' 'l~iiaeM : 1Jti~lftj)Jaij" ~{! dev.eltlp.pemoot dG son i:L-tI ... ~rSaiire ~.~; UIfiI1l t-ilti1i2i S1ml'o' ~II.': 1@" , ... ~f7. ~a-3 dx~ Ci)tI~LMni:::E!g ~ 18,'prE!Self~ InslS1anoo (fe ~ Uani_e :_!~ Ifoqtje e~1:d4JWflf'li.et ita!I"H;:I~fI'le .;o,~t ,Bspfw"~1]_1 O. ~~4 ~ 119i, iXd8-t tfxdB':2,® .. ~a~ f~'9:"l2t ~~ljI3, bi(r;6:22. ~,a5~1 La DaFlfi.i9 'illilll.1 "CfoUEl~ 18 C!;!"':jI~F blj, IIII'I~ ,r~t81 plus q!i'a ouvrir las dlagiJl1ililles. €:t !iII. :1:;l,!pMorilE:!- Cle~ Eibnc£ est milltli1~fe. ::1::2_ ... ,l;Df}8, :2~, ~!l1 .itb7 ~s r~leiil,es. de,8 N-oir:9, ~on!Jrrop .ooiilpkjuas : ii 'I~ut ~~e..r,eF 18; ~a:lle a~ ~u'r'

i;} ~8,'i!ollh9"! d8~en:lre ~~, p~n ~6, proL~gjflr la ®'" r,QOJee, n. S)31r OOmr)]; 1'19 jel) 199

de:;; 6!ailt;S ;as.t Umj}iie." 24. q4 CiJlf,iffI9tJ'iI, p~K~F 2;5 . .i.e!;)}. :24, ,., ¢; ~t rnutiie, 2-4., .,., '16 25 • .inS ~5

- - ~s riU1a~$ ~·a¢ttiFli1L~mYI. ~ IIlaiJdr:a efi;ipech~r,~. Sur 25. _., 'i!7tl7 26, 'fIM'I" !SIJF~2~, OF;:~ ~~, ,1j5 ,~5 et la TiOUT .amve en Oil'; ~ roup du ~!!l?;_~e comp'I~iJ.e Ie f.I~a;!Ie de ~i3, Dafl1li±l sur ,I'3i1e...:rQi..

26 .. $;:ceS+ ~ne :2,7, ,l'S4,2f _ Jld7 ~~ ~nO'J)StJ81l1 acause de ~7'_ ,-, "'i'V6 mefil!i9~t Fn8lH3tIi.U_ilL~_ilIJjlJ'i:le ~~!ls. ~7. ..... h5,f'-DUf !ieooumer r.e FiJ~ dl3 d;, ~ ,txh5 Ji:d£i, ,~'9'. ~~ 'Wd6 set. ''!':~3 'i'e6

91. ,.,bSU

~I ~aul: lE Ik:! prudence, $'1.. 19'1 p9'M lillploFi ~iliile, mat en d'l p:::!rel)'si§ lI'a,clU'J1'ii ag, la fi[llJlf', mals 13J D ~ nfi e fie t lID I,fl!'e U!'lI r cr-g iII I'inI d'oo1 ~. 'Vil-e,

31.. ,'" 1idI1 32. ;Il.iB ~'xf:$ :33. ~~d9 t!~A ~, .t~ U:J.JJ27' *15. 'Wh5+'·San~ peJite'lie tefffIJJs.,35\, , •• ':&g8 36\" ~,g-5 '~4:31, 't!fe2, La

~~.2::::!:!:~....!::!E!~--!:iIl!jj.~....I [lame ~loo$l~ Qa'!'alier ~t v j'$~.IEI c~~-e ~~I, 37," "- if~6 39, ;ii.b2 t~B.

J:-,b4iO, 88;, ,,,. ~d2 39,,~~:1 "iiQ!S Ao"bS ~h:,32 41 , ~3~ (ud~ ~~.J:.b;4,Q\f_~ 43~ 1J'b3! orou~e, c:'k.1u~-ge._. 43, .,. ~tt6 44 .. ~a",· ~h7 45,. ~iYll + '~~ 1'1 n.'j;I a IrIOOl,diaubr'B-. [I faui g~r-~f la case. hB. ~6" ~ -ID-d:7 4,7 •. ~3 ,Jia~ ,443,'-'@b4 ~. 49. 1fh~,+ ~g6 :50. ,.1':c,gil"'! 'ffi'dl2: ~ se COfi'o'tiiJncra 'f8:__OjIij-M€Ii1I1: que le R;J.~ e~ imp~llatMt_ 5~ _ !l86+ ~g7 52" ~e1-rj, '!lhfl,53.

'ifctt"i' t\h1 ~\, t+'g64- r$.h8, :5:5, ~ee+ 1~(!i

I.e~ BJa.rlGS (lfI1. [p!J aller rrm~!Jemlffi( j!,l5ql.i'~Y mal ~r de\S. ,Ellifll1llil:H,Ci'Holl~'d\3 jXIsilbfli1et uirI_l.eu ~tF;iiJegii;!WIe:~a[la:f,~88.., Pas'ife oollipE,tadiiquOO i:){'it-i1ln.1, Iii :5(f ooup, P~f' ~n ,EIi:::l'ibn e;(~I<1iiil@'. la P-l_rfl~ 21, d)3sl!qL!llibre ~;;i, jXIsirimm noire, Ur,li£! i;lOm-cl;lp-,1iM shr.at9gtqiM! dlQ 1',arl~(j.lJiJ digne d'lll!n maniJJ~ ,d~Eehecs !

a o e

~[r;J"!40 ... il.'Gfl .. ce-l'ljJl sans qui 180 ~~;fi~~ie J]e' 5er'~il: p.3!5 t:ti!"qLI'iflli'e; e-::t oous ~iv,r'I;!' 'Ylle d~nioo:;lnl~f1I ~liJui$s[:!n1e 00 ~ qi,JI~~i. Un leu t!'B &!r':.a1E9F.li.

H • .,j11;)'hi1Ei" - A- Niim:.!:O'lJiiliijllii ~ D.m.sd!11'OOe ) lbi~i'i?n~t;Ii ~~m(Z:Qvit(;;n

1. d4 ,L'Of!6, a, ,94' e6 :ll1:!~, Ji1l4 4. e3 O-@ 5. ,t;ci9 ~5 6. tt.::&S ~_S J. 'Ll-'D,.i;:w:~3 S~rm @iter:dre, ~eE Muirt; ~oMnge!"ii ~IJ.JF~, i8\"bX'~J'QS 9. i.'UtI~ bS to, ~b3 e5

E):~m lnen s bien. !'e;!i"lfflU::O;"-OOI"lOiI: p.iIQ!Il5i ,sJirn1~h"l'Je5, :_ tes NQ[~, bE:!!'1OO-a,e;-{ll'\t I~~ C[:!~I;!!;i, nDir,e:s at kls ~I;ij~ $-<.{i~i:!nl: d1~ 1eirneq I'~ cel'1lr'if;!' (pEr' i:l~ ,car Ills n"g;nt pa~ g9 lav~F :pcrur oQUVifir l'ail~-d:a:lTie"

2(;0 ~ 1. f~ Un p;mu .bl1Usq,IJ.:II;!',IPeil,Jt-E":!tr-e~ ell e0ul} ooand'(!iJir..e 'Ia,case e4. 1'1",

••• $A,IMiFi:'i.:!~ljll:,ch!fit;!; sa 19'1~il:lJa~,dil:\e ch~L»::1oi::;. L~ ce;nlirE!'es1'1erme, rnais I~ n'~ a Inet1 de 11'ooi8il- 12. Jt.,~2 ~d7'1,

tl'fl ;j)l)U~} pl'u:[l: 'f:aclle a explli:j.lJiJF (j~,@, oor..c9Volr. Nliii~\dl!$1I1'~ qi!l.m bUt : b:bquetf P.aIl"~H'iiJi, 00 ~i l'ai i Sf{! rail, las B18r~ '~r'iiS, oon~re-jel,;i, Mais C:~' OOlIp ~m~,uE:lle; d~\I&bppei"ii'l.8ilhdu F="ou iiB, be!;i E:chec~ [:!i,J ;ni ... eau ~jl G~gnd~Ma~tre~ ~!'\~ UIiiI ptQ~eme de C'hi;l~,

l3. li3, ~714. ,'ef.e91 '14, 91\1, est ,Pf.ema~u'l.e, : ~~ •• ,' h5 ,S_ g5,~ ~ 6. ,!lg4!, <'ntiS:!' '14. M. 1m!!) 15,. ,ildl2, 'tff;!)!~ 11,6, ~2 'MI17'!! C0S d~uio: fiff!j,~, ,~ Llail'lG ant d!l.1ifilh.~rnaru ruir:ii€! las ~SPOil:";5, de jell $U~ lie r'iKlU~" '17, ,a4, ~t,~!

'1 a.,g3 Seule'ifflan.i.~re'fI'B'~O--I1I!i'et 18. _._ -~~+ '19. Hi:!ig4 h~,grl+ ~o, 'ibg1 9~1.-1 ,11 ' ... as, E;~ ',"'oiiil railed~Filill:ilcque!l. L~ p!ons Ib6 e:ti:l>3, ~nil~r"~S: .oor~ I~~ diHli.::ila~ 8i a1laqual',. 191• ,iS1 ~h~ 2-0., J:J1 J:.d7

21 ;}.. ,;j ';:;0- 0 <:;"!; .... ,l:'!! "'!"hoO --' _ • .!i(.~~ o!'!>Hg"" ,;!;;;;. W<;! ~ ."

La Ij)r.emh~W ~arll'@ 00 oomMt esl ~ermIMe. Les p eees oolm~ :Wi'll P~,?S ~ inlflI'V8FL1ir ~UJj' Ie ,M)-

a i"! 'EL-lJll el ~ ,~r~FlS® du pion ,",t'! I!

~ce~iL'e, !e '1l'J\11I8~1ce, dlu.-]e, 'lfgUI:'8 (ia, Tou.r i;iI~)"

23. ~2119t8;2~\;J!,g295"25: ~~, :UgIi":26"i.a-2'~f52,7',:~1l~,N{li~' ,!liilt ,gllllgl'le Ie, mat,en de l'i!!ISp,8ee, ; Ii!!:=i pi~i£',5. Ibfo3ll'1ctte!;i !ITI~ ce!ii!ii:ef\l de

~l~r~_ ~;, .-~._~8 _~9:,"dl g:d4 ~-", exJ4 _i.~, .Le~ N~~m !1fllubli~t p;:i!i:; h ~;3Ib1e,s.1!ie au IpronJ q<I.: SOC ~, ~ai3 La prl~E' en b6, 'c-o~!.! n, ;;I, l'enfoFidreiTi!!ii;lll, (lUI 'cfflJ'loo iGlp~.!:- ,~);~,:,1'" ::3,~. ~-2 t!M~ ~ ,6a pib!'} 93 85i1 ,~16!Jrl 32. Me~ .i~~ n" rer~2 bti31. Un p..iss3ge Eiu_ta:::lfqU€I, diW!~ de 'MUs: ies t91'oge-s.. :34,.,b~, A.pre~ ~ill.. ~1ii!'3 ~~.;, 31;i. 'Ittl2' ~'I' ,88, '~~ !It!t72 + :S,7,:*,h~''ij~ lTf!f.!t MJ,.,.,~f51.35\; ~x15 ~):.fs;.36~:ie2 h4,S1.11'g912, IiililJ33_+:Sa $'g1.h;];S;;ii~dide' I To:ut€'J1 SUJV~iII(ij__1I1t~d'lJ~rrHjI~ 11~1.le €evalier m, 18. lD:;IlITIl;!' 'l;!'i,'acUI;!' 1:;1, case h7, 19'", '~e3 ..'l:l1lli4 4il!i.;;!;;~ ~!

- - M

C1l;l detnier ~up rernarqusble est dif1rc.lle.i!i quafNi'ti!lr'. II if'€!Fld ~Hbaee Ie.!!: ~naoe~ ~;P-.,.:jiq:l..!e,s.: n~a1l} rl€!'~~·el2i ~~~ uri eeup :5tF8.l!~~iqi.JI€!' ? iOUL ~l 'f,;s!i~ digne 00 eeue I1jlm3J{jJJg'blil1l pm'tiB.,

,En e~ftit, que 'falnll ron!ml.:il1 . _.n f.l::iilgt2 ~\2. ~«-I2' 'ifl'ii~ + 4-3. ~2 'S)iQi2+ eE ,apres I',ee~nge'des. O:amQ:3." !'iBS Slaroc.'5 n"!Jflt pius qUi£' i@JrS Y'fIUX DOU~ ~b!fi-ef',

- tL,;lu~IIISalI'OFi ,d,{i-'la LiaffiQ; ~ v.:lilaUr d~ uE!ffi:lrlaiT-a!ilJlIl. Ciu.eli!}. p~(Ir,and'0Uf' g'an81!(,~e':wWQ~!"}' UFi OOup coFTim~ '16_ ., .. 'Wb7!~.

Ce~be ~rtle ~u:{;dti:lI'adiiiir'a.~iOn dSEl ~n~l;!mparains 8'1 ebtlnt I€I' p;ri:{ de I(:!e(a_kllte- du tournol,

000

La pal'~.-8 sl,lwanba a i~H~ cllcitsie pour \oIl;iUS mO!1~rl3r a,quel p¢in~ ~_ ne C~€i' Slh!lt€!glqlJl3', ~isie a,!Jr!!c stiiIi, petit 5U~~~tI EiJ inllu43flU8F IOULlfIlJ"l'1i;!o ~n].e. ~01

~VijI!lOV' '" A; :90i,r:~mta ( Vomn~ 1 '9?B )

D i~i!fe i'l!5i~' F!iiiI n~-!;I. 8 ~

1. e~ ~6 2~ d4 dE So e5 ~5 4. ~ ~~5 ,5i. ~f3 "ib6l-'95 Ittoi~, pQs.eFlt SUt Iia cc;g:S€i >filA; o~ll dB [eur ~trai~ie- dF,llllS ,ceU;e ,cMIrerii5e" '6. ~3 Pt,epa!l"S!n~ 7'.Ib4i., i\€Iacti()~l (!1~fiSI(j}l.!e a 1\~lIe dS'\~nt une Sii~ac!!.ie ce!l1roa!e-" '6" .,~, ~4 '1'. ~~:t Donna!F!t t&i!I oo~r'i!I!JS'(Isp:18@ibttM.s au FIJ~ b'I!i!J'ilIo, 7 ••• ~~ Visa1i!lt la Cf:!!;je-1~ib~ tG_ s, t£lbd:2 ltd?' 9. ,*h3l h6 '!lIQ" 0.0 (}.(}.O be5i roq!.ie5:(lpSXI$~~,!'i!VilDiOOeFit une~Il€f:S;;:llns rmteliOl,,11.,1be1 'ffi UlmWlrp m. ne ,iJ"I'lS jglJe~ ,~,!lr:! !$9~f,8. !EIi Foi,l: aU f;8, I!Jlfi U'IJ,~O'~ L'DUI. ~ffOU'i'tII !Hi 1};6" 1':2" 'e'j16 .gx1'5 iR.'enr;g~ !e (:sl1l1!'e !'Iitiir:,. t3~ ~erta: ~'7 1.4. lltcJ La presslen 8!J1f' ee:S,'accenrue, 14., ;,;. 0gij Tout ~, 18. pr4iPliIr,~tliJiIi di1l la poosse~ Iilfi· ~ 1n:11~ I'es Eilnnas 1110' 'iiont !pas. l!S!i~5elt le ~~rfIji$, d~ ;t!uer era "oou.P' libQroo£!w~. ~ :!lL l;[b1 f,51i3ailkirme' r.e Foul h$, rt!U!B le pio\n ;xe;» eal'J~~ ~l.ir

lartg'~mplS_ 16. ~e2 -

un It!~.aw '0011.1" de [!@ITIle-, 1'1"" b3 l1I'Ienacoo'oo doo I mvdl BfIL.! I!1lfrbe 00 le ~llaqu€ :,:mr!e ~!JiEmiJk, LIl O\!!Jme p~lfl, Ifi!I]'M1ll12.r $U111~ cOok:Jnne ;;;E!" ow sur I.a diagoi"'!iIif® ~e·~ 11. L~ chok de' la ease e2 est Fe'marQ!Jabi\e,

Les G!~no!S, Qn1' W !-oWl, -

16. p,;' 'fiJlr;_11l'(" b~ O'~t jp\WIij II, 17, _ ... ~~_b3_18, ~~b3 ~94: 1'9. ~rd2'~,6 :;;::,1), .tgf2,"f.olllis !e!j{;Oup.!i bI8J11~S: prep~!I"erJ_i1~, mf!!!l~llVfe.~,

~ la q}J el [-e lie 5l rN Q i FSl ~ onl ti;II.~t p;.'U n

S'(ip-PO's,.e~. 20 •• "",~tl6,Si:~I), ,., 'W':~'t? ~,1 .;lIb2 sUMde~.i;1. :2,1. 04 Ce-li1l d9'i'~a~,~ooer, :2,1_ ••• l.d~4 2i;,tls!§ .i96 Ii ~81,ild1!:-:ie:r;~·~'C:aEeb7., piJ centre de sa toile, la lD@me- mellaoB ·100::; ~ziri1Uil$.. :2~ • .(b~:r;:94 ~dI!1) 1F'€ml1Jint 1';!l:-db9Qoo'le'h1-'{f!e" ~i~ .. hrqpjS!rtL ~- ~2 be :25Jie(:,1 ~di7' l,Q:!;,Nolrs ooril ~'l&ellllSiole!1i!ent E-c;aIii~..5:d~ la iief,~h.Eeo DlJI fflqUeo. :26:{ij,xb6~ 3:1(06 :27 .$:;x:d5 Wxdfi :28. lii:xb6'+ ~,a,7 ~ ~i!iI;l:.(Ellllmt e~l gtl;l,VelT!Elnt

oornpro~, 29. :EtD5 .:a;aEi S(I. ~~, Wt3S ;31,. ,ttb6+ t·iD

La DSfti'!9' b1arid1e iii{I sm- d~Plme€!ta (jJl!3 pour mater, t~res 31 , ... m.:bfJ. :;:.~_ 'iWl:Bi6, Fii~_

Un"ooF!! ,ohcii:.;; de de .... ek!pp8tilleii~ poor !OJ [)i1IifOO SlJ"ifJil, ~ 1~irlB bMew'er loote II.Jne' ~a;l1~,

ILA DOMINATn)N

lm- le:rme dilll di:iil1i'l~rn~J~i5.I!!' ~.&~ i'~~U i)Ji ~~bl.iblf)i des rompo,~tLiillF5

d~a -

Et~de de HI. IPtI'!I'IIi.O'k,

t 1~02:)

..,--~~~ -~;:::;,--==

lOein~, ll;!' Cf.:g're de' re partie, on ptifllera de oornr~JtO!1 Igr,9-C[U\un des, damps, ,S;i:!~ vi~li!fIPfooi'sen71en! IJrnlI !:ia~ eu una ~tgriF-I du 1;:;;I!iII,i~d~e, ~Fifjl!J\8, :~8~ '[lOr'Ce,5, i;I1ans 1111 def,!]oollll adNGir~0. t€l-s ~p.tirtl! aUI' 'tQ[.tj r€! ~e'/nLQlre,

Ce1~_e etra,egie oorndutt $iJlI\!\Qfli I'ild'vera£li'ro i!.EIflaibiir sa pl;l!;:i~~n, L@ Mi.Jlti,pliq,,~ ,cne~ ilirl~i;!que:ii ,i!¥~'i!.'!:illllC'S (lQH'Iduit fi ell ,r,900rw.O'l:'.me1"li_ tcrsqut!i!'i d~, ,~a~s "it~i9 Uli'i~ C8.ts8 pr~ir;:i;' D;\J Ijj1I1e ligne dEl~lnre de sen adye:,~:::lIre, !tiflllP3rlera d"~aqlJi£! p;3!i't:(iirtoelli1~ratig!1l.l.f:I cOflcIU8icndl!n@ ~elle aitaque e-at· ~~!1Il d'Qrrd'Je, t::wt~U'{l' t2imdl:; qua la r'8eli:;;~ifili! dline d?fJl'I&~lrui!N'l.est Qs'I!'Ordt,a,.g'.e Ia :S~F®1Ggle.l:lre Cif~re 00 l'fIul~ip'lea ~EI.Q!Jrl8 0101 '~n~mp~IJ_r_::oo.n5'l~tkJfI d'l!JIfi 1~8seau d~ i'Ii~. !'Rii!r,~~'de pltil1'S; prcrno1Ion". li!TIII;!' OOrnYliW1!On bloen oondulMi' peut i31ler .iu>sqU'~ lE! 'IK:Ir.aJysfe diJ C[!.Jfl.,P Oppo~e. Q.n peut din) qlJQ Ie, b:ODiJ::; ~~ Ie stsde uilime de la oor1i1inatklrl,

. L. Portl'sc!h ,., r'" Petl'"Qi;I$:f'!;:ili!

~ San'i@ Monrc::a ·1 g611 }

,f) Il}tB : 'wI]]

r. [IL .'.&_

6 ,~II ·~r'{ ii_Ail

s'\JfJi·~ : ~- :. ·-11· If' ~. '

~ -8,'-: Itt.: ··~,.88Il:iD I .- -1("-- D.m

!!! I.! .., th C I ;!: h.

AJ;i re 5: Ie' 1.4,;;1 (ii)U P; Fi,O i i'

FUOHE

,~be-!lu :;::

l!e~ ~1a11C~, Jf!!J!eFL1 !!It gagi1eFit

~QQ

1. ~a!:H ~~(j Si t, _" W'iIDi L lD!i4+ {I~M. ,2,,,)lb8! ~7 3.lIkIB ~h7 ~.@9~+ ~~'cS-;,~d~+~5 i&. ,~~+ '~4 7'" ~i5+ ~e5 8." ~x~'7 at 9'a-gne

L~, Oarne Ii1IOill't:! r~:;I! ,E!i.Jci!iIne'eR5<:

SltiIrn, '1311~ iiflii paJt:3Effaire prendr\e ~ on ,crI1, qjJ:ella, a et~ ~mi~~"

1 :5Jl:ae~ !:IL€!S No.ir,s0 nt'i3';.:.::::en!ra .el.!~ Ga,,'-alier poor apfJ!tl~eF !'.p.1!aque S'lJrVa~'eodM~€I!:. Cette'!iariliilIDli:, ql,iil nla p!5!5 benne pFeess. 1f~e!1- t5i~e t.c!J~e1Qjs; !J('1i Jet.! !precis, tie la p.!;!1\1 de-s, IBllru'los. II fS_ll~ rfi~iFlI)]nlf' ~ermelJli la dia~{Ilflillle 9'1-tlS ;j}jln d~ liimil~r 1;<lIolm,.i~il dw Foo ad!iBrlJe'de CilOOS; ifltiir~!O-1WI de p.r,ot~er 10 pion 94 ('.II@, le C;(!,v.elie-;t d2~_

1~ ••• ;,,~M 16. gx[41f:!115, ~ 7. e(l; Ma!gr€l'aon.;ip~rei'lCe", I ill doublaite :2·03,

e344 n'est P05 fru;:'iii!_ a en'l3fT!er. L.es B~ncs. evee leur 16,~ OOIJ_P" Ohl g~ne un lem.p'S. 11" .."ie8 _ U. ... :1g7 ~ail meil~I,!_J ~ 18.lt:Jt;e.4il ~P'PYy.an~ S!Jif' les cases no:iroo, 'f:! ~,1' eernme ~ 1''Oue51: 118 •••• .1fl5. 1 '9" .2.';3l<:li dOmloo'lkln tll:mclle «imr;ne~ a ~se ~Be sentlr, ~'34 est d\.afl~ falF. 19.. n. tJ~)'"' Le rep Ii. :20.. 'Ba4. as :2'1l. ~b1 t.es foFae:5 b'Jaroch€ta envahis.;;:e.rn Ie telt:HOir&. ,II: f~u~ :SlJ.!irve.il!er Is" case e-8" I'~ ~e ,a 6> , leplon d6~ .. ,2,1 •••• ife7 22 .. m,el Jliv,[mtd'e ~l!rslil!i~!ra. sss mmnmU\i1{!:;. Porrlsch pr~ege sen p'bn oHa",. :2:2 •••. Jldi' lJne a une les [f,lfeoes riQtrr8S qlJl~t{lfl1 teLl ~ pi):S IIloll1l r;j "ruJ:oo.tJ ~ ,Eft S:i3."~ arne f1lJ11e rl'I ~rfl ,!i€lIiID n s e, 2a:. ~ii2 "-'1"5 2:4,. ''iJ'a4 em :24 .•.• ~d7 etaii Ir,ilitsiJ:nfll3.bre. 2S. l:i:c6 Lilts B!I~.oos vOiit dooblar sur Is: g;JiQnM ~'bm, 18 case de 'E!!i!t ~I.JS: [l;:lre~skln. :2S. m fCbdB :26. ''Mt;3 ,.:i.q3 N~e;t oomme ~5i commLrniCalign5;!so dft'lk_ es dans le,~mnp neir a!b~que lejet,l blan(>eElt-saupleret sere. 'O.,g.,n .Ilall !~jir,e'i9iau~ef le~n5. e~le pib ,~re un peu ,adjv.e,. :2:7 ••.• ' ~1? L.a pos_hbfll n1?~" fi1all_ de troLrte ~~nr ,51ap1i51 eo;t1pO-', m~ 2:7 ...• ~5 e1§~ i.!{1ll'TlQiri'PJre mal. 213" '~~'g3 iit)l_,g3 29.:m:,g.GJ.,gI7'::30. "Sb2lr L.esCii$e.-.s.InO'l['~ :llont seas OOTit~r.€l, ~'IIB.

!;l$:a, sans !S!PJ;lel. 30.; .~ 115 ::n., i.~gl1'-t '\!-1(g7 32 • .tI1'tl! 1~iD

P!e.1ro$~!a!ll1!!J ~ubl ee qu'li a sl ~O'IJ!J.!lIf1I1: Inllhge@, ses ad\o!!!lrs~lr~s. : Uhf1 d::.rlflffililltlelf1 oofj~ii1lJelt~ qui oondLJil ,~ l\€Ioollillanlent

0010

iL"'eco-3ei ,y. 0Il:JtI cts'hit v I} ojJt~ It '00 nnue fX) lJ' ~ 0 rfl1Q d'..e roo euta bia 5: 'La c t be ns, 1'1 '!JSt d'autan,1 ptJs In1elrf!5SiiIlfIl de consiater qUQ ~eu.r!; OOtlflpBt,efloB5 5>1lt.aleg'iq,ues fie' h;!is~ent n:en a dii!'Sir~r. L.e GM[I Biiiib!J est aspny.,:d~ P<lir le jeu !;lreois du furuF 'i/,alirrqu-eur ,dJ loorroL

EI~ ilsmiJi!iiIili)'!J[-e. - 0" 1B.81i'tI:iiV (' pf.te~lai~ 19&3 }

!lib D U ~ 1ft ~ll

.

_ 1. ~f;S; @Jlra,2. 94 eS '3,. 'g3 .r d5 4 ",:1g2 .J.e'1 ~.lj}.IO 0·0'6. [brj: (i5 '7" .ib2

~~a.e3. -

Le.s, 8!lmC':3 'Ont retsnu reure ,p«ms oorl1rnu)! : les delJ~ Foos rul~it;Q.fIt ,8. ctJrilroler Ie centre. 1[),a!7S Ie plus IPU r eS'p ~~ dLli Debut ~tl e!lt «tlYPe:Jin){l dfi~n~ ii' {a lJI ~bul diJ :5~ Ie' !].

a. ~ .. b6'9.~j_b7 Hll. ~:(di5ltlx.d'5 '111 ,,~)[d5, 'ij'"xd5 tes NiXts ~Ient sard:erde Iii! :~I,IF,;ileil!1le. [h~l.l'r.Qrm@~iOT! de- ji~Jr'el),; mats 1i 1. ,_. Qxd5 illA:lit rncins ri.sque. 1~. d4 JiUldlB.l S. ~5 '&-d514. tfx~S!·l{rtj:;,5 15. 9~a le jeLi g'E~ (li"f;,!'.E!r1! ~ lee 81I!;1~ :s;on' i:;ojen p[U51 !SIc~ir'5, 1111 lD~me n~n3- est un !JQi}JQ tJar.demi ... 1IS .. , ••• ~ 16. t.;::b7~a;511'7.,IUd1 ~m1 +J01Jant POUt la rull'e, mais c:,es~ :!lOI.JII>E!1l1 diNe.wnt." !11~!I!:'!it oorrrlmr I'€I t<B.rml!IJl F'OUI b2 Jl8.iI",.iiJ6!. 1,8:, in:d.l .j!fig6, 1 it ~q~ Lf.I ooibnlli? «9" ~I aux. B!'encs illlM! que la di;;:!00!'lIJ;!le ;f.!1-!h6. l.;p d'O'minE!'ii'Qn a!:!' dE!l;i~[rlJl~'. '19 .... 'i'glEi 20.;194 idilll' 21. ~xd~+ .lxda 2:2.,,~~ [La G-aS\f! fa ,11I:st otUil'!r6'."~e. 22 .... ~m 23. h4, 'i'ei 24._'W95 Lr;Ii ,sjliJatiDIl1 £1st 1et1ooll.la C3$18 e-8 ,e~t broIMl'El. 24 •••. !: ~5. ~~a ~!r~ '26. il.dS.so ~rep,a!e ,a _~~t_a~~ Ie ~i_rn; r~. 6. 26_ ._. g6, 27" ..... ~ e.g? DedOlJi'llrt a lempo Ie Gav.aher na. 2B,. jo,d6 !!

Un oOUp' magniliqUe eli, ,profond. On [poot m2rulfE'r 18 dif(erence ef1tre Be5 ~UIPEi bri'lIQFiJls £Illes ~oops Pi'!i:1f.u~1d::; .. lJl1e ml3r'i.'e~IIE!' 5I.r::J~~iq,l,!J~ ; 1~:5 :204 N'oii'Ii Fl.:li f,}.J1!UV4llFiI biJlJger .alJrun~ 00 leufs pioc~. \i~firjG:l !

La kfM~!i.ler a!lJll( omI'ClsllL0s;

N05: lk1Me!i lect,eLar.s: QO!1liiH;li!Sl!;lerrt Fa,:rIOOl,llr de:~ m~themaHql,r,a!;l diU n des ai,J!eUI'$. M .lRo!{Ci'lOf1, tEllS un i3!rl~~ d',e Cl't£H~1> Magazirtra ptibii~ en 1'959, dal'T!DnhrB(?~ -qu"a.i.llC:UI1i8 pB.rlIi'e d'lEcheG::i !lie peut dep.a551111i:5 '94oa mUJ:iG.

;28. ••• b5 L!lS Holm iDublle-fit d3balftdonoor. :29. "XJ'b5 ~"U~. '~S' J .. e/'l' 3~ ,"' ,;t1'4 ..t,re' ~,2. i.ti;.7 h6. 33.. ~'x~7 g!5 34., t1xg5 h~g5r

35. J.b6 ()'dJ1:a~l" .id4 1-0.

l! n e [p-a r1ie tf>g noEl 'tfJ5! N i m;;:::ov H'c!hl I

{lQo

L~ plYS f:!ncie.n li"Qli!'1rtOi dQl'!il [!ipll~, ~D.!'t;;I1iaJ llfF.lci;l!' 11,11 g;r9alli!;lp. en ~ 575 par F'h!lippe- ! I d'Espi:!9 ne, [II p~mlt. 1;;1, ~nli!'e pour. !.I11~ !:fene' de, moos: de' L.etlr:I!arOO. de, Ru~' L'C'Pe2. de!' CefCln ell de P,:5IO~ Bot

l

1"! q!!.!![n!~llofll :

A~ ~.~J B} ·65. Ilm!f 0) &5. '8':(1;15

lPa~ .allreUFS. :si ss. 'il!:h:@2, 8i~r'S is .... 1fM". et 1~~IMoI':S (lf~ I'echec P'*PetlJct

II 'If a un coup et LJri'l Sflu1 qUil 9 agft Gl' iilli)'1 s ~ (J::;1: bi n Ii' ~ re, e ... itl'.e n t.

Than au x lEi I ancs,

'lESTS ; Sjrie- C

2'" qu{t,slion :

cornment -i!I5i5U~eF lEI pJ·DlintfliiOo.

DII·icile-, rnais instl'iJctil !

A} 1 •. _. l;It:;

Bj 1_ '_ -, U4

q 1 .... _I.'ttg8.

nail. ruJi( Naira.

3'" que-.s.-ti:O!l;:

Oern~noo una grandejJu.is;S8JlOB de ClBik::lul e1 boouool!Jlp· dG s.alig~·ro!d.

oA}. 23. h:.:g4 B~ 2:3, Ib:a6 C) ~_~2

Tmil aux BI£lif'K..""S.