Sei sulla pagina 1di 8

Rancangan Pemajuan Sekolah SKPM 3

SK XXXX 2011-2013
(S)KEKUATAN: (W)KELEMAHAN:
Dalaman S1- Pencapaian BM dalam UPSR 95% W1 – Pencapaian UPSR dari subjek BI
S2- 80% guru mempunyai pengalaman belum mencapai 70%.
lebih 5 tahun mengajar tahap 2 W2- Pencapaian UPSR dari segi semua A
S3- 80% guru berbudaya kerja positif belum capai 10%
S4- Bahan Bantu Mengajar (BBM) W3- Segelintir guru dan ibu bapa tidak
mencukupi dan terkini bersikap inisiatif
S5– Sokongan padu daripada PIBG W4- Guru tidak dapat menumpu
Luaran S6- Pusat Sumber yang conjusif dan sepenuhnya P&P kerana terlalu
gedung ilmu yang lengkap. banyak aktiviti / mesyuarat
W5- Tidak cukup guru opsyen
W6- Kehadiran murid kurang daripada
80%
(O)PELUANG: Strategi SO Strategi WO
O1- Sokongan komuniti setempat yang baik
Q2 - Ibu bapa mementingkan pelajaran S1+ +S4+ O1 1. W1+O1 + O2
anak-anak mereka Meningkatkan pencapaian akademik Meningkatkan pencapaian kualiti 5A dan
O3- Sokongan kewangan dan hubungan erat secara menyeluruh dengan peratus keseluruhan HALUS melalui
daripada guru dan PIBG kerjasama antara guru dan ibu bapa insentif oleh PIBG
O4- Kelas tambahan pada setiap hari Sabtu 2. W6 + O4
Meningkatkan kesedaran dan komitmen
dikalangan murid,ibu bapa dan guru.

(C)CABARAN: Strategi SC
C1- Ekspektasi ibu bapa terhadap sekolah
tinggi S3+S4+C1 +C4
C2- Masih ada ibu bapa menyerahkan anak Memastikan P&P dijalankan dengan
mereka 100% ke sekolah berkesan melalui perkongsian Strategi WC
C3- Pengaruh pusat permainan pusat siber kemahiran dan pengalaman di
C4– Segelintir guru kurang komitmen kalangan guru Mewujudkan budaya belajar yang positif
terhadap kehadiran kelas tambahan dalam kalangan murid.
waktu cuti sekolah S5 + C5 + C6
C5– Kehadiran murid kurang memuaskan Meningkatkan keperihatinan ibu
(kelas tambahan) bapa terhadap pembelajaran anak-
C6– Budaya belajar dan motivasi belajar anak disekolah dan dirumah.
yang lemah.
ii) Penilaian Strategi Terbaik:

BIL KOD STRATEGI STRATEGI YANG TELAH DIJANA


SO: S1+O1 STI- Meningkatkan pencapaian akademik secara menyeluruh dengan kerjasama antara guru dan
1
ibu bapa.
2 WO: W1+O2 ST2- Meningkatkan pencapaian kualiti 5A peratus keseluruhan HALUS melalui insentif oleh PIBG.
3 WO: W2+W4+O3 ST3- Meningkatkan kesedaran dan komitmen dalam kalangan murid,ibu bapa dan guru.
SC: S3+C1+C4 ST4 Memastikan P&P dijalankan dengan berkesan melalui perkongsian kemahiran dan pengalaman
4
di kalangan guru.
SC: S5+C5 + C6 ST5 Meningkatkan keprihatinan ibu bapa terhadap pembelajaran anak-anak disekolah dan
5
dirumah.
6 WC ST6 Mewujudkan budaya belajar yang positif dalam kalangan murid.

iii) Analisis Pemilihan Strategi Berdasarkan Pemberatan

KRITERIA PEMILIHAN ST1 ST2 ST3 ST4 ST5 ST6


1. Tahap kesukaran proses (paling sukar:1, paling mudah:5) 3 3 2 4 3 3
2. Kompetensi staf yang bertanggungjawab 4 4 3 5 3 2
3. Sumber kewangan dan kos pembiayaan yang terlibat 5 5 5 4 5 3
4. Kemudahan infrastruktur dan peralatan 5 4 5 5 3 2
5. Andaian keupayaan mengatasi halangan 3 3 2 4 3 2
6. Andaian hasilan yang dijangkakan / impaknya untuk mencapai objektif,
4 3 3 4 2 2
matlamat / isu, misi dan visi.
7. Akur / kepatuhan dengan mandat / arahan 4 3 2 4 3 2
8. Rekod keberkesanan pelaksanaan yang lepas 3 3 1 3 2 2
9. Kesesuaian dengan persekitaran terkini 3 2 2 3 3 2
Jumlah Skor 34 30 25 36 27 20
Keputusan 2 3 5 1 4 6
Ulasan Pemilihan kepada ST1
Skala: 1 hingga 5, di mana 5 yang terbaik.
iv) Senarai Strategi Mengikut Keutamaan

KEUTAMAAN Strategi yang telah dijana


1 ST4 Memastikan P&P dijalankan dengan berkesan melalui perkongsian kemahiran dan pengalaman di kalangan
guru

2 STI- Meningkatkan pencapaian akademik secara menyeluruh dengan kerjasama antara guru dan ibu bapa

3 ST2- Meningkatkan pencapaian kualiti 5A peratus keseluruhan HALUS melalui insentif oleh PIBG

4 ST5 Meningkatkan keprihatinan ibu bapa terhadap pembelajaran anak-anak disekolah dan dirumah.

5 ST3- Meningkatkan kesedaran dan komitmen dalam kalangan murid,ibu bapa dan guru.

6 ST6 Mewujudkan budaya belajar yang positif dalam kalangan murid.


PELAN STRATEGIK BIDANG KURIKULUM : BAHASA INGGERIS
SK XXXX TAHUN 2011-2013

Memperluaskan peluang pendidikan yang


NKRA: Sub NKRA: PRA, LINUS, SBT dan Tawaran Baru
berkualiti dan berkemampuan
Indikator Sasaran (ETR)
Isu Masalah Matlamat Strategi Pencapaian
(KPI) TOV 2011 2012 2013
Peratus murid yang Meningkatkan peratus
Meningkatkan 8% 11% 15% 18%
mendapat gred A tidak murid mendapat gred A % murid
pencapaian
mencapai 10% dalam dalam UPSR sehingga peroleh A
kuantiti 5A
UPSR dan 15% dalam 18% dan PKSR sehingga dalam BI 15% 18% 21% 25%
PKSR* 25% menjelang 2013
Meningkatkan peratus Meningkatkan
Prestasi Peratus murid lulus 70% 73% 76% 80%
murid lulus dalam UPSR peratus
Bahasa tidak mencapai 70% % murid
sehingga 80% dan PKSR* keseluruhan
Inggeris dalam UPSR dan 75% lulus BI
sehingga 85% menjelang HALUS melalui 75% 78% 82% 85%
belum dalam PKSR
2013 insentif oleh PIBG
memuaskan
% murid
80% ke atas Meningkatkan
tahap I
Mempastikan tiada pencapaian
Keupayaan murid tidak boleh
murid tahap I yang tidak akademik dengan
bertutur, membaca bertutur, 8% 5% 3% 0%
kuasai LINUS menjelang kerjasama antara
dan menulis rendah membaca
2013 guru dengan ibu
dan menulis
bapa
BI

* Penilaian peperiksaan akhir tahun semua murid tahap II (jika mahu dikhususkan) dalam semua matapelajaran yang diperiksa.
PELAN TAKTIKAL 2011
PANITIA BAHASA INGGERIS

NKRA: Memperluaskan peluang pendidikan yang berkualiti dan berkemampuan


Sub NKRA: PRA, LINUS, SBT dan Tawaran Baru

Kos/ Indikator
Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh TOV ETR
Sumber Pencapaian

Red Bullet 8 11
Semua guru BI
Aktiviti : Meningkatkan peratus Peratus
Tahap 2
( English Camp) murid cemerlang Februari – Gred A
1 Semua guru BI RM300
1.English matapelajaran BI dalam Ogos 2011 dalam UPSR 15 18
Tahap 2 Semua
Language UPSR dan PKSR dan PKSR
guru BI Tahap 2
Month

007 Bulls Eye


70 73
Meningkatkan peratus
( English Day) Peratus
murid lulus Semua guru BI
2 Februari – Lulus dalam
matapelajaran BI dalam Tahap 2 RM300
1. “Learning Ogos 2011 UPSR dan
UPSR dan PKSR 75 78
English Is Fun” PKSR
(terutamanya subjek BI)
/ English Camp

Menarik minat murid


kapada matapelajaran Semua guru BI Februari – Peratus
3. Treasure Hunt
Bahasa Inggeris dan Tahap 2 Ogos 2011 RM400 peningkatan 25 30
( One day)
memperkayakan BI
vocabulary BI
OPerasi Panitia Bahasa Inggeris
Nama Program Red Bullet( English Camp)
Objektif Meningkatkan peratus murid cemerlang matapelajaran BI dalam UPSR dan PKSR
Tempoh Februari hingga Ogos 2011 ( tiga hari 2 malam)
Kumpulan Sasaran Semua murid Tahap 2 yang perolehi gred A,B dan C dalam PATS 2010
Guru Terlibat Semua guru BI Tahap 2

Proses Kerja 1. Taklimat program pada 18 Jan 2011


2. Kenal pasti kumpulan sasaran daripada PATS dan ujian dignostik
3. Perbincangan pelaksanaan
1. Mesyuarat JK – Ucapan GB dan pembentukan jawatankuasa dan pengagihan tugas
2. Taklimat perancangan aktiviti English Language Month dan menyusun jadual untuk
guru-guru Tahun 6
3. Promosi melalui poster dan surat siaran dan kebenaran kepada penjaga.
4. Melaksanakan aktiviti
a Spelling Bee Competition
b. Big word to small words
c. Word hunt
d. Chain Spelling
e. Sing Sang Song ( Direct translation from BM songs)
f. Action Buzz (guessing game)
e. Dream Island
g. DJ Corner

5. Bahan keperluan.Kertas mahjung, pen marker, kain, sampul surat, kertas soalan.
Jumlah = RM300.

Kekangan

Pemantauan

Penilaian

Penambahbaikan
OPerasi Panitia Bahasa Inggeris
Nama Program 007 Bulls Eye( English Day)

Objektif Meningkatkan peratus murid lulus matapelajaran teras dalam UPSR dan PKSR (terutamanya
subjek BI)
Tempoh Februari hingga Ogos 2011 ( Setiap minggu pada hari Selasa/Rabu sepanjang tahun)
Kumpulan Sasaran Semua murid tahap 2 yang perolehi gred B dan C dalam PATS 2010
Guru Terlibat Semua guru Bahasa Inggeris Tahap 2

Proses Kerja 1. Taklimat program pada bulan Februari


2. Kenal pasti kumpulan sasaran daripada PATS
3. Perbincangan pelaksanaan
a. Mesyuarat JK – Ucapan GB dan pembentukan jawatankuasa dan pengagihan tugas
b. Taklimat perancangan aktiviti “ Learning English is Fun” dan menyusun jadual
untuk guru-guru Tahun 6
c. Promosi melalui poster dan surat siaran kepada penjaga.
4. Melaksanakan aktiviti
a. Learn 3 words a day
b. Newspaper Highlights
c. Reciting rhymes, Crossword Puzzle and Tongue Twister
d. Reading a short story
e. Contributing proverbs/collective nouns/ riddles from each class (2-3 minutes during
assembly)
f. Singing
5. Bahan keperluan.Kertas mahjung, pen marker, A4 paper,handouts,LCD .
Jumlah= RM300
Kekangan (Tulis sebelum, semasa atau selepas program yang dapat dikesan semasa pemantauan atau
sepanjang program)

Pemantauan

Penilaian (Selepas program dilaksanakan. Bergantung kepada pencapaian objektifnya)

Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan


(mengikut keadaan) untuk meningkatkan keberkesanan program.
OPerasi Panitia Bahasa Inggeris
Nama Program Treasure Hunt

Objektif Menarik minat murid kapada matapelajaran Bahasa Inggeris dan memperkayakan vocabulary BI
Tempoh Bulan Oktober 2011 ( Satu hari sahaja)
Kumpulan Sasaran Semua murid Tahap 2 peperiksaan akhir t
Guru Terlibat Semua guru Bahasa Inggeris Tahap 2

Proses Kerja 1. Taklimat program pada awal bulan Oktober 2011

2. Kenal pasti kumpulan sasaran daripada PATS

3. Perbincangan pelaksanaan
a. Mesyuarat JK – Ucapan GB dan pembentukan jawatankuasa dan pengagihan tugas
b. Taklimat perancangan aktiviti Traeasure Hunt dan menyusun jadual untuk guru-
guru Tahun 6
c. Promosi melalui poster dan surat siaran kepada penjaga.
4. Melaksanakan aktiviti
a. Identifying the personality
b. Big word to small words
c. Categoriesing items
d. Solving code numbers
e. Picture puzzle and naming nouns
f. Guessing games through actions
g. Creating group flag
5. Bahan keperluan.Kertas mahjung, pen marker, A4 paper,handouts,envelope .
Jumlah = RM200.

Kekangan (Tulis sebelum, semasa atau selepas program yang dapat dikesan semasa pemantauan atau
sepanjang program)

Pemantauan

Penilaian (Selepas program dilaksanakan. Bergantung kepada pencapaian objektifnya)

Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan


(mengikut keadaan) untuk meningkatkan keberkesanan program.