SUSUNAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN AL-HUDA ALKARANGANYAR

DEWAN PEMBINA DEWAN PENGAWAS KETUA YAYASAN

SEKRETARIS

BENDAHARA

KASI PAUD, TK, SD & MI

KASI DIKMENENGAH & KEJURUAN

KASI PONPES, MADIN DAN DIKTI

KASI SOSIAL

KASI DA WAH

KASI KOPERASI SYARI AH

KASI PEMBANGUNAN PENGEMBANGAN

SUSUNAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN ALAL-HUDA KARANGANYAR

DEWAN PEMBINA

: 

   

Abdul Mu in Zaenal Abidin H. Hardianto, SIP. MM H.A. Hafidzi, S.Pd.I. M.Ag Drs. Museri, MM Abdul Mu in Zaenal Abidin H. Hardianto, SIP. MM H.A. Hafidzi, S.Pd.I. M.Ag Drs. Museri, MM

DEWAN PENGAWAS

: 

   

KETUA

: Hardanto, S.Pd.I Ir. Tri Budiyanto, MT Fadlil, S.Ag Yasir Sunarso Illa Sutarto, S.Pd.I Hj. Susilowati

SEKRETARIS

: BENDAHARA

: KEPALA SEKSI

: 

KASI PAUD, TK, SD DAN MI :

1. 2.

Heni Rofiqoh Wijayanti Suyadi Mustaqim, S.Ag Siti Asmaniyah, S.Pd 

KASI PENDIDIKAN MENENGAH DAN KEJURUAN :

1. 2. 

KASI PONDOK PESANTREN, MADRASAH DINIYAH & PENDIDIKAN TINGGI : KASI SOSIAL KEMASYARAKATAN KASI DA WAH

1. 2.

Ubaidillah, S.Ag M. Fajar, S.Pd. Tamlikha H. Santoso, SH Hj. Kayatun, S.Pd.I Yusuf Asngari, S.Ag Tri Hudi Winarno Teguh Budi S., SE.MM Ir. Joko Purwadi 

1.

: :

2. 

1. 2. 

KASI KOPERASI SYARI AH

:

1. 2. 

KASI PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN

1.

: